UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

SFR JUGOSLAVIJA

22424687

8140452

4428005

1999957

1753554

1339727

579022

1730364

426867

168099

1291460

567180

SR BOSNA I HERCEGOVINA

4124256

1320738

758140

1630033

2755

1892

14114

4396

945

7251

347915

36077

BANOVIĆI

23846

4046

728

16440

19

16

62

31

4

13

2384

103

BANOVIĆIG683419896632250191442294-177450
BANOVIĆI SELO 22672112142--1---975
BOROVAC 345--345--------
ĆATIĆI 37525-304------451
GORNJI BUČIK 4764-461------11-
GRIVICE 17924-1729-13---532
LOZNA 1222983-150--1---835
MILIĆI 327-4321------2-
MRGAN 41727-385---2--3-
OMAZIĆI 1203211195------41
OSKOVA 49714254167--4---11416
PODGORJE 13498951216-----930-
PRIBITKOVIĆI 69810-653--1---34-
REPNIK 18028-1781-----454
SEONA 136797-1210--3---561
TREŠTENICA D. 8427-804-16---231
TREŠTENICA G. 471333-126------12-
TULOVIĆI 12294-1201------222
ŽELJOVA 333301----1---1615
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BANJA LUKA

183618

93389

30442

21726

495

189

715

165

76

503

32624

3294

AGINO SELO 135213396-------61
BANJA LUKAG12393751839163142091645617269515874499303182496
BARLOVCI 72718668-4-----289
BASTASI 6753139319------304
BISTRICA 2104197641------10320
BOČAC 2232220934-1----510
BORKOVIĆI 122312174----1---1
BRONZANI MAJDAN 111261825411-161-4388
CERICI 21212182-------153
ČOKORI 268263--------5-
DEBELJACI 99368890---11--285
DOBRNJA 189186-1------11
DRAGOČAJ 255345418451------138115
DRAKULIĆ 3082135-------7020
DUJAKOVCI 467467----------
GOLEŠI 10401010211-----521
IVANJSKA 49531180339434-212-30364
JAGARE 12731109-38--1---8540
KMEĆANI 65362716-------64
KOLA 26942660161------143
KOLA DONJA 8758611-2-----11-
KRMINE 12591255--------13
KRUPA NA VRBASU 2133197457--2---1378
KULJANI 1117222760-1781---1018
LOKVARI 365357--------8-
LUSIĆI 4464421--------3
LJUBAČEVO 746731--------114
MELINA 1485132612------13125
MOTIKE 183067510471-112--4459
OBROVAC 1259117723---1---2434
PAVIĆI 790692--------917
PAVLOVAC 77255634--2-1--9287
PERVAN DONJI 80277122------243
PERVAN GORNJI 644634-1------63
PISKAVICA 43934222921-3---13422
PONIR 10996--------112
PRIJAKOVCI 58246855-------4712
PRIJEČANI 87712669445-----444
PRNJAVOR MALI 3502946-------464
RADMANIĆI ------------
RADOSAVSKA 7347162-------151
RAMIĆI 101558333011-----928
REKAVICE 311528391166-1----7776
SLAVIĆKA 126811983111----2737
STRATINSKA 1034516491-111---159
STRIČIĆI 648586--------593
SUBOTICA 215215----------
ŠARGOVAC 117182102012-1---623
ŠIMIĆI 2000718781------9123
ŠLJIVNO ------------
VERIĆI 13261315---1----55
VILUSI 489486--------21
ZALUŽANI 622135811------189
ZELENCI 182176---------6
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BIHAĆ

65544

11093

5855

40041

71

41

115

48

18

31

8003

228

BAJRIĆI 79372780---1--12
BALJEVAC ------------
BIHAĆG29875582928721415565331113816236616117
BREKOVICA 1543321515---3--137
BUGAR 2141291072------3-
ČAVKIĆI 95611942------111
ČEKRLIJE 5714616447------611
ĆUKOVI 460-1459--------
DOBRENICA 13514120-------1-
DOLJANI 261239--------22-
DONJA GATA 201179--------202
DUBOVSKO 7871--------61
GOLUBIĆ 783172494671--1--48-
GORJEVAC 1351303-------2-
GRABEŽ 2929----------
GRMUŠA 453442--------83
HRGAR 141127--------14-
IZAČIĆ 104213-1016---1--102
JANKOVAC 9184--1-----6-
JEZERO 502--498------4-
KALATI 108108----------
KAMENICA 536604440------2012
KLISA 63241614-1----48
KLOKOT 63012621------6-
KRALJE 8691082014--1---222
KULA 62835-521------72-
KULEN VAKUF 102318576931-----1352
LIPA 105971-------7-
LOHOVO 594526115------484
LOHOVSKA BRDA 19134-------2-
MALA PEĆA 463--462-------1
MALI SKOČAJ 129-128-------1-
MALO ZALOŽJE 27333-235------5-
MEĐUDRAŽJE 108-108---------
MRKONJIĆA LUG 125014441001---1--8713
MUSLIĆI 481662407---11-4-
ORAŠAC 254148-2479--2---111
ORLJANI 536--465------701
OSTROVICA 18226-155------1-
PAPARI 5981062477------13-
POKOJ 10353210053-----193
PRAŠČIJAK 10199--------2-
PRITOKA 677609413--1---50-
PRNJAVOR 428--415------13-
RAČIĆ 30026713------29-
RAJINOVCI 28724816------32-
RIPAČ 1712341141110-4--1-2375
SOKOLAC 1065462983------322
SPAHIĆI 550--534------313
SRBLJANI 1358281337------11-
TEOČAK 137108--------29-
TURIJA 196290-1858------122
VEDRO POLJE 6855647--2----31-
VELIKA GATA 13937811251---2--547
VELIKI SKOČAJ 4202413-------41
V. STJENJANI 9285--------7-
V. ZALOŽJE 495-1478------151
VIKIĆI 10005-972-1----157
VINICA 638601574------12
VRKAŠIĆ 293-141139------121
VRSTA 423571360------41
ZAVALJE 284-248------8253
ZLOPOLJAC 241166-63------12-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BIJELJINA

92808

56029

500

24282

25

89

80

164

35

1359

9090

1155

AMAJLIJE 109810571-------391
BALATUN 1400129452-1----5444
BANJICA 519506-1------66
BATAR 419398--------147
BATKOVIĆ 3769347658-1-1--136142
BIJELJINAG31124786640915015176460144249766028521
BJELOŠEVAC 6896751-----1-111
BRIJESNICA 2222211---------
BRODAC DONJI 7997335--3--2-3917
BRODAC GORNJI 96792031233-1-331
BUKOVICA D. 86983611--1---255
BUKOVICA G. 654580-1------4924
CRNJELOVO D. 3054300032-42---3013
CRNJELOVO G. 190318851-------161
ČAĐAVICA D. 154314952--1----2916
ČAĐAVICA G. 10421034------1-43
ČAĐAVICA SR. 8318221--------8
ČARDAČINE 452451--------1-
ČENGIĆ 13361292-4-1----345
ĆIPIROVINE 281230--------492
DAZDAREVO 482397--------841
DRAGALJEVAC DONJI 472443-2------27-
DRAGALJEVAC GORNJI 6515862--1----2834
DRAGALJEVAC SREDNJI 11021066--------2115
DVOROVI 17101045102----1-62725
GLAVIČICE 14171324111-----837
GLAVIČORAK 400393---------7
GLOGOVAC 499491--------62
GOJSOVAC 3632402103--1-1-142
GOLO BRDO 183174-1------8-
HASE 3463271-------711
JANJA 9226143384512-91911950277
JOHOVAC 324286--------362
KACEVAC 427399--------28-
KOJČINOVAC 8638521-------91
KOVANLUK 1511241-------26-
KRIVA BARA 291203-1------87-
LJELJENČA 86084343--1-1-26
LJESKOVAC 502491--------11-
MAGNOJEVIĆ D. 643614--------29-
MAGNOJEVIĆ G. 771743-1------225
MAGNOJEVIĆ SREDNJI 348345--------12
MEĐAŠI 10511032--1-1---152
MODRAN 1426138131-1----832
NOVO NASELJE 1082596568--1--364831
NOVO SELO 13755623-1----511
OBRIJEŽ 234209-1--1---23-
OSTOJIĆEVO 6736452-----1-214
PATKOVAČA 594394175------1204
PIPERCI 462435--------252
POPOVI 11459952-----1-1434
PUČILE 752655-5-1----892
RUHOTINA 4874762-------72
SUHO POLJE 1593156541-7----133
TRIJEŠNICA 291287--------31
TRNJACI 632529211-----4653
V. OBARSKA 35153442531-----577
VELINO SELO 53348732------41-
VRŠANI 12511209-1------2615
ZAGONI 1948187411------648
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BILEĆA

13199

10190

44

1803

6

24

317

8

8

-

773

26

BALJCI 48647214--9-----
BIJELA RUDINA 130125--------5-
BIJELJANI 174161-3------10-
BILEĆAG576338824284152328678-65118
BODENIK 3838----------
BOGDAŠIĆI 6859--------9-
BRESTICE 5653--------3-
ČEPELICA 1313----------
DELEUŠA 7878----------
DIVIN 9453-34------7-
DLAKOŠE 115115----------
DOLA 106106----------
D. MEKA GRUDA 233229----3----1
D. DAVIDOVIĆI 133127----2---4-
DJEČE 8810-78--------
FATNICA 270164-94------102
GOLOBRĐE 7272----------
G. MEKA GRUDA 6464----------
G. DAVIDOVIĆI 4241---------1
GRANICA 125115--------10-
HODŽIĆI 237235----1----1
KAČANJ 3737----------
KALAC 4517-28--------
KORITA 271267----1---21
KRIVAČA 87--87--------
KRSTAČE 3131----------
KUKRIČJE 5454----------
KUTI 9494----------
LAĐEVIĆI 11799--------18-
MILAVIĆI 10587-17------1-
MIRILOVIĆI 286285---------1
MIRUŠE 66----------
MREŽICA 173159----3---11-
NARAT 5555----------
NJEGANOVIĆI 13244-87------1-
OBLO BRDO 140140----------
ORAH 2222----------
ORAHOVICE 926-86--------
PAĐENI 163157----5---1-
PANIK 33----------
PLANA 16745-117------5-
PODGORJE 9374-19--------
PODOSOJE 7647581----1--4-
PRERACA 116116----------
PRIJEVOR 11933-84------2-
PRISOJE 27--27--------
RIOCA 9695--------1-
SELIŠTA 6966--------3-
SIMIJOVA 330329---1------
SKROBOTNO 55----------
ŠOBADINE 7569--------6-
TODORIĆI 111110--------1-
TORIĆ 4746----1-----
TRNOVICA 6665--------1-
VLAHINJA 2323----------
VRANJSKA 270263-1--6-----
VRBICA 3130--------1-
ZASADA 154154----------
ZAUŠJE 203--1961-----6-
ZVIJERINA 110110----------
ŽUDOJEVIĆI 2524---------1
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BOSANSKA DUBICA

30867

20453

513

5052

6

10

38

34

3

6

4463

289

AGINCI 382361-1------20-
BABINAC 3032631-------39-
BAČVANI 1431371-------5-
BIJAKOVAC 3143072-------41
BJELAJCI 220219---------1
BOS. DUBICAG1117034393164812133133-6245376
BOŽIĆI 406344627------1415
BREKINJA 351294--------57-
ČELEBINCI 199168--------31-
ČITLUK 577552--------241
ČUKLINAC 10195--------6-
DEMIROVAC 5054851-11----143
DIZDARLIJE 158145--------121
D. JUTROGOŠTA 8265--------17-
D. SLABINJA 527499-1--1---26-
DONJI JELOVAC 44543621----1-32
DRAKSENIĆ 69564511-------381
FURDE 9882--------16-
G. GRADINA 2442391-----1-21
GORNJOSELCI 265213---1----51-
GRADINA DONJA 3042622-------391
GUNJEVCI 2582411-------97
HADŽIBAJIR 5063289--1----14325
HAJDEROVCI 9391--------2-
JASENJE 157153--------4-
JOHOVA 223181--------42-
JOŠIK 61336842149-1----521
KADIN JELOVAC 4834581-------24-
KLEKOVCI 549405259------6518
KNEŽICA 3422451--2----859
KOMLENAC 267239--------28-
KOŠUĆA 303270-1------311
KOTUROVI 185153--1-----247
KRIVA RIJEKA 155147--------8-
MAGLAJCI 153128--------196
MALO DVORIŠTE 4493771---1---5911
MEĐEĐA 8236406-------1743
MEĐUVOĐE 5774931---5---78-
MIRKOVAC 407318--------854
MLJEČANICA 3452882-------532
MRAZOVCI 1841821-------1-
MURATI 186177--------45
NOVOSELCI 224189--1-----1222
ODŽINCI 146130--------16-
PARNICE 38124091-------50-
POBRĐANI 179166--------13-
PUCARI 3313001--1----1613
RAKOVICA 424373--1--1--3712
SJEVEROVCI 3653611-------21
SKLJUČANI 306269--------307
SREFLIJE 452441--------47
STRIGOVA 5254912-------284
SUVAJA 1621342-------26-
ŠEVARLIJE 3573551--------1
TUKLJUČANI 2612551-------5-
UŠIVAC 155140--------141
V. DVORIŠTE 371333------1-361
VERIJA 155150--------5-
VLAŠKOVCI 411262--------149-
VOJSKOVA 5774652-1-----9118
VRIOCI 33826721------68-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BOS. GRADIŠKA

58095

32825

3544

13026

31

12

57

70

12

232

7638

648

ADŽIĆI 9834--------64-
BATAR 752---------
BEREK 5263557-------1622
BISTRICA 82479731------167
BOK JANKOVAC 4152708736------22-
BOS. GRADIŠKAG13475425173050332092944442321895
BRESTOVČINA 3732574681-----4813
BUKOVAC 27264655----1-10532
BUKVIK 1627871------715
CEROVLJANI 656517101------6266
CIMIROTI 3693373-------281
ČATRNJA 793268114300------8922
ČELINOVAC 1566015--------81
ČIKULE 313--310------3-
DONJA DOLINA 55490427-1-----351
D. JURKOVICA 2402301-------54
D. KARAJZOVCI 7126775-------237
D. PODGRADCI 10389216-1-----8723
DRAGELJI 254245--------72
DUBRAVE 23622552124-1-15-1815816
ELEZAGIĆI 5935731-------181
GAŠNICA 508492-6-1--1-53
GORNJA DOLINA 46224571------11
G. JURKOVICA 333308--------25-
G. LIPOVAČA 8433524722---1-153313
G. KARAJZOVCI 523509--------14-
G. PODGRADCI 21552024255---2--945
GRBAVCI 119977021------426-
GREDA 192174102------15
JABLANICA 83178711------2814
JAZOVAC 2922732--------17
KIJEVCI 5194518---2---571
KOČIĆEVO 74070321--3---292
KOZARA 176170--------6-
KOZINCI 6924831533------521
KRAJIŠNIK 46141571------371
KRUŠKIK 89857123156115---10536
LAMINCI BREŽIĆI 14278463258-----732434
LAMINCI DUBRAVE 69554512-------1371
LAMINCI JARUŽANI 4773723-------1011
LAMINCI SREĐANI 58150121--2---705
LISKOVAC 12992457793--21--22130
LUŽANI 3032557-------41-
MAČKOVAC 453163255-------35-
MAŠIĆI 1400134461----1-471
MIČIJE 4525380-------643
MILOŠEVO BRDO 51050412------12
MILJEVIĆI 304302--------2-
MOKRICE 1212----------
NASIP 8259552432------2415
NOVA TOPOLA 20701575102147-462-31446
NOVO SELO 3535348---------
ORAHOVA 254979302231--4---2041
ORUBICA 1191109---------
PETROVO SELO 39237311------98
ROGOLJI 7647492-------13-
ROMANOVCI 12081141201--1---387
ROVINE 97929514493--11-815215
SAMARDŽIJE 249401-------2062
SEFEROVCI 5054764-----1-222
SOVJAK 3483381-------45
SR. JURKOVICA 216181-1------331
ŠAŠKINOVCI 128124--------31
TREBOVLJANI 441440--------1-
TRNOVAC 2512501---------
TROŠELJI 589567121------36
TURJAK 4413382---4---97-
VAKUF 440373--------5017
VILUSI 9289032-------203
VRBAŠKA 103497616-----2-364
ŽERAVICA 33782379-----76961
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BOSANSKA KRUPA

55229

15029

173

37381

9

7

49

13

2

3

2314

249

ARAPUŠA 60121-574------51
BAG 626--622--1---21
BANJANI 5373283181--1---24-
BAŠTRA 18594-89------11
BENAKOVAC 258258----------
BOS. KRUPAG120553142109685843288131764135
BUŽIM 15502071468--8---3710
DOBRO SELO 15698711469------84
DONJA SUVAJA 5565192---1---295
DONJI DUBOVIK 501491----4---6-
D. PETROVIĆI 386386----------
DRENOVA GLAVICA 3911802208-1------
GLAVICA 157157----------
GORINJA 266260--------6-
GORNJA SUVAJA 530523----1---33
G. BUŠEVIĆ 658647-1------91
G. PETROVIĆI 5515392-------19
GUDAVAC 350338--------93
HAŠANI 618607----2---9-
IVANJSKA 592580--------111
JASENICA 6144451133------35-
JEZERSKI 300247-2929------224
KONJODER 16181-1611-------6
LUBARDA 29572429372-2---55
LJUSINA 113011721006-1----13
MAHMIĆ SELO 1539--1533------24
MALI BADIĆ 3201-319--------
MALI DUBOVIK 45044622--------
MALI RADIĆ 250247--------12
MRAZOVAC 274013-2680-11---387
OSREDAK 333325-6------11
OSTROŽNICA 1094894995------51
OTOKA 3234140183024-1-1--473
PERNA 155153--------11
PIŠTALINE 14585621381---11-710
POTKALINJE 4463321100------13-
PUČENIK 384383--------1-
SR. BUŠEVIĆ 655635-2------126
SR. DUBOVIK 402399-11-----1-
VAROŠKA RIJEKA 43531443041-----2914
V. JASENICA 127120-7--------
VELIKI BADIĆ 1160211133---2--22-
V. DUBOVIK 444142-301------1-
VELIKI RADIĆ 46145512------3-
VOJEVAC 540492-11-----46-
VOLODER 13341561274---1--335
VRANJSKA 535526-1------53
ZALIN 5572681229------59-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BOSANSKI BROD

32286

10737

13579

3106

11

15

28

11

6

-

4704

89

BARICA 59855342-------3-
BOSANSKI BRODG125063505381216821082564-340648
BRUSNICA MALA 47634970-------561
BRUSNICA V. 1053263737-------53-
GRK 549215326-------71
KLAKAR DONJI 64459518---1---30-
KLAKAR GORNJI 760684521------221
KOLIBE DONJE 80011753-------351
KOLIBE GORNJE 123515220743-415--2416
KORAĆE 19402318853----1-235
KRIČANOVO 98253897-------293
KRUŠČIK 1151097-------53
LIJEŠĆE 20361929161----1-854
MOČILA DONJA 57119524379------54-
MOČILA GORNJA 672172481-------172
NOVO SELO 28846927612------502
POLOJ 1041031---------
SIJEKOVAC 15872783595941-----3505
UNKA 372218147-------7-
VINSKA 50945124--1----312
VRELA DONJA 606227360--1----18-
VRELA GORNJA 358214142--------2
ZBORIŠTE 9296051361-11---1823
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BOSANSKI NOVI

42142

25098

458

11745

10

3

24

85

6

72

4525

116

AHMETOVCI 346302--------44-
BLAGAJ JAPRA 1238--1235----1--2
BLAGAJ RIJEKA 9932052716---1--5910
BLATNA 478472------1-5-
BOSANSKA KOSTAJNICA 338210891461253--27-686415
BOSANSKI NOVIG1218639002175211811677166264742
CEROVICA 300296--------4-
CRNA RIJEKA 486881391------51
ČAĐAVICA D. 2892881---------
ČAĐAVICA G. 322320--------2-
ČAĐAVICA SR. 4344081--1----24-
ĆELE 212211--------1-
DEVETACI 192180--------12-
DOBRLJIN 10119437---1---582
D. VODIČEVO 83676617-------53-
DONJI AGIĆI 110175913311------162
DONJI RAKANI 2792781---------
G. SLABINJA 213211--------2-
G. VODIČEVO 4994141-------822
GORNJI AGIĆI 53817-521--------
GORNJI RAKANI 288275--------13-
GRABAŠNICA 6361--------2-
GRDANOVAC 1631467-------10-
GUMNJANI 9090----------
HOZIĆI 96649-900------161
JOHOVICA 234228--------24
JOŠAVA 131121----1---9-
KALENDERI 21721511--------
KRŠLJE 730698119------12-
KULJANI 2162132-------1-
LJEŠLJANI 108108----------
MALA KRUPSKA RUJIŠKA 532528--1-----3-
MALA NOVSKA RUJIŠKA 75575013-------1
M. ŽULJEVICA 186186----------
MASLOVARE 490213-265------12-
MATAVAZI 594566------1-252
MAZIĆ 119119----------
MRAKODOL 38637211----1-83
MRAOVO POLJE 6767----------
PETKOVAC 229220-1------8-
PETRINJA 6345544-------733
PODBRĐANI 228228----------
PODOŠKA 128122--------51
POLJAVNICE 109799712------952
PRUSCI 532526--------6-
RADOMIROVAC 786773--------76
RAKOVAC 66651---------
RAŠĆE 329326--------3-
RAVNICE 6295945-1-----281
RUDICE 4704178-------45-
SOKOLIŠTE 788756--------275
SUHAČA 94012-909------181
SVODNA 1285117371--4---955
TAVIJA 4573743-------80-
TRGOVIŠTE 4724334--1--1-312
VEDOVICA 7575----------
V. RUJIŠKA 217215--------11
V. ŽULJEVICA 57456135------5-
VITASAVCI 4324232-------52
ZOVIK 104102--------2-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BOS. PETROVAC

16374

11129

49

2893

6

8

13

-

-

-

2187

89

BARA 202183--------19-
BJELAJ 28824-2373-----231
BJELAJSKI VAGANAC 221154--------67-
BOS. PETROVACG454714283622482711---79421
BRAVSKI VAGANAC 159146--------13-
BRESTOVAC 18171--------9713
BUKOVAČA 323257--------66-
BUNARA 1241161-------7-
BUSIJE 202134-28------391
CIMEŠE 196148--------48-
DOBRO SELO 566487217-1----545
DRINIĆ 4003291-------682
JANJILA 462322-2------12711
JASENOVAC 490429-4------57-
KAPLJUH 213128--------85-
KLENOVAC 244244----------
KOLONIĆ 579455-5------10910
KRNJA JELA 581539--------366
KRNJEUŠA 8708473-------191
LASTVE 2982931-------4-
MEDENO POLJE 129124--------5-
ORAŠKO BRDO 140139---------1
OŠTRELJ 6115--1-----45-
PODSRNETICA 13969--------655
PRKOSI 277268--------9-
RAŠINOVAC 696318-352------242
REVENIK 142115--------261
RISOVAC 4894521-------324
SKAKAVAC 3702931-------751
SMOLJANA 677675----2-----
SUVAJA 446413--------33-
VEDRO POLJE 129122--------61
VOĐENICA 6636512-------73
VRANOVINA 312312----------
VRTOČE 5584291-------128-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BOSANSKI ŠAMAC

32320

13328

14327

1725

6

4

33

27

7

-

2601

262

BATKUŠA 9759203--1----51-
BAZIK 5357509-------316
BOS. ŠAMACG5605134268716975-13224-177461
BRVNIK 62859113-------231
CRKVINA 16071448182---1--12315
DOMALJEVAC 4009173836--251--9850
DONJA SLATINA 6926552---5---291
DONJI HASIĆ 1067111048-------44
G. SLATINA 20551947821--1-1-5522
GORNJI HASIĆ 1037249931--4---132
GREBNICE 20942151796---1---5032
KORNICA 8327795-------1713
KRUŠKOVO POLJE 7467234-------172
NOVO SELO 1009158838-------112
OBUDOVAC 33883276152--23--8010
PISARI 5184923-------185
PRUD 12932912061----1-551
SR. SLATINA 1289342918---1---262
ŠKARIĆ 3653262--1----315
TIŠINA 2032793112711---1-1018
ZASAVICA 5445506---1---2210
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BOS. GRAHOVO

9032

7739

264

5

-

-

15

6

1

-

978

24

BASTASI 276148--------1271
BOS. GRAHOVOG16021358264--1261-1932
CRNAC 22----------
CRNI LUG 3963671-------271
DONJE PEULJE 4674501-------16-
DONJI KAZANCI 221214--------7-
D. TIŠKOVAC 3453142---2---252
DULER 202185--------161
GORNJE PEULJE 244242--------11
G. KAZANCI 265221--------44-
GRKOVCI 200140-1------59-
ISJEK 96921-------3-
JARUGA 168152--------16-
KESIĆI 194135--------572
KORITA 2-2---------
LUKA 22215048-------231
MALEŠEVCI 237211--------26-
MALO TIČEVO 8364----1---18-
MARINKOVCI 315315----------
MRAČAJ 142121--------201
NUGLAŠICA 360332--------28-
OBLJAJ 21416214-------38-
PEČENCI 216204--------111
PEĆI 271206--------623
PREODAC 322311--------101
PRŽINE 328283--------45-
RADLOVIĆI 6563--------2-
RESANOVCI 3293222-------5-
STOŽIŠTA 127116--------11-
UGARCI 3282884-------333
UNIŠTA 337142163-------302
VELIKO TIČEVO 5353----------
VIDOVIĆI 8569--------16-
ZASEOK 132130--------11
ZEBE 186177--------81
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BRATUNAC

30333

12055

41

17349

-

4

31

18

-

124

645

66

ABDULIĆI 358--358--------
BANJEVIĆI 6666----------
BILJAČA 4876-481--------
BLJEČEVA 650114-532------22
BOLJEVIĆI 513510--------3-
BRANA BAČIĆ 411397----2---93
BRATUNACG55152308312715-31518-8731226
DUBRAVICE 454454----------
FAKOVIĆI 158149---14---4-
GLOGOVA 1655311650------1-
HRANČA 609115-490------31
HRNČIĆI 11181-1114------21
JAGODNJA 255--255--------
JAKETIĆI 155155----------
JELAH 9287-5--------
JEŽEŠTICA 479424--------55-
JOŠEVA 260--254------6-
KONJEVIĆI 78843-738------25
KRASANOVIĆI 565176-378------11-
LIPENOVIĆI 348347---------1
LOZNICA 458385-55--1---161
MAGAŠIĆI 514377-132------5-
MIHALJEVIĆI 3314-306------192
MLEČVA 2832782---1---2-
MRATINCI 267264-1-------2
OĆENOVIĆI 110108--------2-
OPRAVDIĆI 606554--------52-
PIRIĆI 427--427--------
POBRĐE 389338249--------
POBUĐE 19316-1904------183
PODČAUŠ 574521494--1--1016-
POLOM 5104801-------29-
RAKOVAC 30982-207------20-
REPOVAC 424401221--------
SIKIRIĆ 4312271193------10-
SLAPAŠNICA 657568-84------5-
STANATOVIĆI 308308----------
SUHA 842118-702-----193-
ŠILJKOVIĆI 402388----1---13-
TEGARE 562240-315--4---21
URKOVIĆI 10099-986--1---112
VITKOVIĆI 328197-128------12
VOLJEVICA 11681-1166-------1
VRANEŠEVIĆI 298295--------3-
ZAGONI 488440-41--1---6-
ZALUŽJE 5681-561------6-
ZAPOLJE 6193-607-----81-
ŽLIJEBAC 584576--------53
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BRČKO

82768

16707

23975

32434

23

29

87

116

16

6

8342

1033

BIJELA 2800726198210--22--375
BOĆE 1361113151------539
BODERIŠTE 982-960-------913
BRČKOG314375532215716725191665861356351468
BREZIK 114786215048--1---4442
BREZOVO POLJE 3823701--1----91
BREZOVO POLJE SELO 14231149931-6210--3465
BRKA 19325461745-1-11111211
BROD 9842911856-11---788
BUKOVAC 4353031038--2---19-
BUKVIK DONJI 236116-1-1----1171
BUKVIK GORNJI 388218--------1655
BUZEKARA 4924901--------1
CERIK 355297284-1----241
ČAĐAVAC 46224613971-----3237
ČANDE 352--352--------
ČOSETA 529--528------1-
DIZDARUŠA 105847118852---1--1030
D. ISLAMOVAC ------------
DONJI RAHIĆ 757646864---1--2-
DONJI ZOVIK 61716022------93
DUBRAVE 146891455-------13
DUBRAVICE D. 454-4522--------
DUBRAVICE G. 302302----------
GAJEVI 209175--------34-
GORICE 11031469101------442
G. ISLAMOVAC 204--204--------
GORNJI RAHIĆ 1952--1901------501
GORNJI ZOVIK 177751693-----1-2652
GRBAVICA 518489106-1----84
GREDICE 7292064276--61--4142
ISLAMOVAC 10-10---------
KRBETA 263261-1-------1
KREPŠIĆ 12044457211--2---296
LANIŠTA 686-685-------1-
LUKAVAC 26218941------644
MAOČA 28471962757---11--4014
MARKOVIĆ POLJE 48360367-------542
OGRAĐENOVAC 71120-6631-----27-
OMERBEGOVAČA 8477100723--1---97
PALANKA 1415211399---3--10-
POPOVO POLJE 294294----------
POTOČARI 92785212-1-----4022
RAŠLJANI 120287-1108------7-
RAŽLJEVO 4234062---2---94
REPINO BRDO 198--197------1-
SANDIĆI 4924834-------32
SKAKAVA DONJA 26185825131----1-369
SKAKAVA G. 9304913-------49
SKAKAVA G. 2 11011768784------2221
SLIJEPČEVIĆI 428427--------1-
STANOVI 3983912-------23
ŠATOROVIĆI 1282111277------21
ŠTREPCI 628-5881------1524
TRNJACI 3032931-------9-
ULICE 12591401047---2---3436
ULOVIĆ 8227862590------29-
VITANOVIĆI D. 3053582-------1817
VITANOVIĆI G. 45075339111-----204
VUČILOVAC 87185041------142
VUJIČIĆI 338222--------1115
VUKŠIĆ DONJI 7252711-------84
VUKŠIĆ GORNJI 8814856--11---181
ZOVIK KALAJDŽIJE 320242885------21
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BREZA

15911

2041

1089

11419

9

4

27

23

-

16

1202

81

BREZAG38618118711346912617--76911
BUKOVIK 6901-663------26-
GORNJA BREZA 105129213725------183
IZBOD 45747-399------92
KAMENICE 5506-525------19-
KOLOVAJ 942-92--------
KORITNIK 747114722-1----9-
MAHALA 151720451305-1-4-161233
MAHMUTOVIĆA RIJEKA 17710-162-1----4-
NASIĆI 120-115-------5-
OČEVLJE 6363----------
ORAHOVO 27817-258------3-
PODGORA 6061351463------52
POTKRAJ 7531969493------4213
PRHINJE 1771-176--------
RADINJA 2020----------
SEOCE 7429-39------6-
SLIVNO 2639-254--------
SMAILBEGOVIĆI 440--417------23-
SMREKOVICA 29614716118---1--131
SUTJEŠĆICA 25525243---1--4-
TRTORIĆI 271--269------2-
VARDIŠTE 32462-256------6-
VIJESOLIĆI 506--488------216
VLAHINJE 10957-52--------
VRBOVIK 424--420------22
ZALOŽJE 3038910146--1---3720
ŽUPČA 148514-1388------758
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BUGOJNO

39969

7458

14187

16214

20

16

65

20

6

-

1815

168

ALIBEGOVIĆI 5674190350------23-
BARBARIĆI 88----------
BAŠIĆI 55--55--------
BEVRNJIĆI 246-16679------1-
BILOBUČJE ------------
BODE 7474----------
BOGANOVCI 287-20582--------
BRDA 3535----------
BRISTOVI 338131812------25
BRIŽINA 129129----------
BUGOJNOG16402528046954719191259186-151183
CERIBAŠIĆI 30110448149--------
CRNIČE 612554548--3---101
ČARDACI 2928---------1
ČAUŠLIJE 4193348-------671
ČAVIĆI 7574---------1
DRVETINE 2252110784-3----10-
GARAČIĆI 64117198419------43
GLAVICE 616--615-------1
GOLO BRDO 2991119174------14
GORUŠA 415134469------1-
GRAČANICA 10122377626--1---6-
GREDINE 703733---------
GRGIĆI 233-233---------
HAN LUKA ------------
HAPSTIĆI 21845-173--------
HARAMBAŠIĆI 18647138-------1-
HUM 187--180------7-
HUMAC 161-158-------21
IVICA 126--126--------
JAGODIĆI 1717----------
JAZVENIK 42-42---------
KADIROVINA 6262----------
KANDIJA 61556061------12
KARADŽE 8774155694------24-
KOPČIĆ 999342178428---1--464
KOPRIVNICA ------------
KORDIĆI 242-79163--------
KOTEZI 187-16171--------
KRUŠEVICA ------------
KULA 6711315347--1---7-
KUTLIĆI 1616----------
LENĐEROVINA 2705213583--------
LUG 457112335-------73
LJUBNIĆ 511-90413------26
MASLIĆI 6969----------
MEDINI 23926174-------633
MILANOVIĆI 105-3570--------
MRAČAJ 102102----------
NUHIĆI 27-225--------
ODŽAK 4861188286------11-
OKOLIŠTE 24-24---------
PAVICE 355-1353------1-
PIRIĆI 204-25179--------
PLANINICA 281--281--------
PODRIPCI 221-50170---1----
PORIČE 66240129486-1----6-
POTOČANI 4545----------
PRIJACI 21814474---------
ROSULJE 2241219--------4
ROVNA 69217683------1-
SABLJARI 112112----------
SEFEROVIĆI 181-57124--------
SERVANI 15055-94------1-
SKRTE 67--67--------
STOJIĆI 8989----------
STOLAC 1515----------
ŠIĆI 32913213------31
ŠUŠLJIĆI 2626----------
TRGE 4848----------
UDURLIJE 587255919------16
VESELA 1453912681071------203
VILEŠI 27525-250--------
VRBANJA 9981517463------161
VRPEĆ 3981184211--1----1
VUČIPOLJE 94435719178------102
ZANESOVIĆI 5341140387------6-
ZLAVAST 395-1542401-------
ZLOKUĆE 118--118--------
ŽDRALOVIĆI 364-167196-------1
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

BUSOVAČA

16289

625

8088

6875

4

2

31

6

1

-

428

229

BARE 26642564--1---1-
BUKOVCI 376-91246------534
BUSELJI 673156397------111
BUSOVAČAG27341251327106941263--1727
CARICA 414334949---1--39
DOBRALJEVO 41521411-------1
DOLAC 118--116------11
DONJA ROVNA 309-27430------32
DONJE POLJE 4621444---1---610
GORNJA ROVNA 247-6241--------
GORNJE POLJE 9429262617------3024
GRABLJE 173466119------11
GRANICE 240561564------231
GUSTI GRAB 365-31541------9-
HOZANOVIĆI 305--304------1-
HRASNO 323-320-------21
JAVOR 29-27--------2
JAZVINE 4241417-------6-
JELINAK 575-285284------51
KATIĆI 92716-------123
KOVAČEVAC 80-278--------
KRČEVINE 3333301-------524
KRVAVIČIĆI 52--46-------6
KULA 367-27168---21-178
KUPRES 2333229-------1-
LONČARI 2953433225-------3
MEHURIĆI 196--195------1-
MERDANI 36551359--------
MIHALJEVIĆI 192--191-------1
MILAVICE 210-14263------5-
NEZIROVIĆI 136-10120-------15
OČENIĆI 91-5238-------1
OSELIŠTE 2221217-------4-
PODBARE 136--136--------
PODSTIJENA 228--223------5-
PODJELE 2281305510--1---1814
PROSJE 54-3915--------
PUTIŠ 51351142312------8-
RAVAN 511-45616------1623
SAJTOVIĆI 2693520518--1---10-
SKRADNO 63235403176--1---143
SOLAKOVIĆI 4872238232------114
STRANE 415573291------424
STUBICA 63--63--------
ŠUDINE 19221187-------2
TURIĆI 204-22180-------2
ZARAČE 103--101-1-----1
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

CAZIN

57110

826

122

55401

17

3

22

21

7

-

575

116

BAJRIĆI 72017710-1-----1
BAŠČE 572513530------231
BEGOVE KAFANE 121510211901-1---92
BREZOVA KOSA 788--786------2-
BUKOVICA 25020-230--------
CAZING1924754516013---5-1869
CRNAJA 363423318--------
ČAJIĆI 1362-31356------12
ĆEHIĆI 696--656----1-381
ĆORALIĆI 9183-9101-----4-
DONJA BARSKA 33111325------4-
D. KOPRIVNA 9193-912------13
DONJA LUČKA 776--772---1--12
GEČETI 37311335---1--341
GLOGOVAC 10094-1003-------2
GNJILOVAC 1429-21412------132
GORNJA BARSKA 11391-1137------1-
G. KOPRIVNA 1367--1366-------1
GORNJA LUČKA 805217951-----6-
GRADINA 2847-277--------
HADŽIN POTOK 199174178--------
JAPIĆA BRDO 786327721------8
KAPIĆI 6181-616------1-
KLEN 181--180-------1
KLIČIĆI ------------
KLISA 158013515032-2---514
KOVAČEVIĆI 802--790------12-
KRAKAČA 1186--11811------4
KRIVAJA 1028--1022------15
KRNDIJA 131--131--------
LIĐANI 2001-198-------1
LISKOVAC 13875-1369------94
LJUBIJANKIĆI 8041-801------2-
MAJETIĆI 1155-11147------61
MIOSTRAH 1168-21150------412
MUJAKIĆI 290--289------1-
MUTNIK 2258652237---1--45
OSREDAK 636299-3291-----7-
OSTROŽAC 17552217321-1---143
PEĆIGRAD 104723310092-54--1-
PIVNICE 5921-590------1-
PJANIĆI 15648115381-----88
PODGREDINA 15894-1580---1--31
POLJE 1846141838------12
PONJEVIĆI 591--584-------7
PROŠIĆI 847--843------31
PUŠKARI 83322814----1-122
ROŠIĆI 4781-474-------3
RUJNICA 6867216051--2--5-
SEFERAGIĆI 1262341233--11---11-
SKOKOVI 641--629------111
SLATINA 1189--1187------2-
STARA GOVEDARNICA 2202-189------29-
STIJENA 197510-1944--16--95
ŠTURLIĆ 24281032411---1--12
ŠTURLIĆKA PLATNICA 80621800-------3
TOROMANI 4881-486------1-
TRŽAC 2470722451-1----54
TRŽAČKA PLATNICA 6311-630--------
TRŽAČKA RAŠTELA 26433-1951-14--30-
VILENJAČA 8451-842-------2
VRELO 2311212107------1-
ŽEGAR 183--176-1----6-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

ČAJNIČE

10280

4892

16

4880

1

-

118

18

-

-

311

44

AVLIJA 1131-112--------
BATKOVIĆI 3127-4--------
BATOTIĆI 16259-103--------
BATOVO 1951-188------6-
BEZUJNO 7743-32--2-----
BOGALJEVIĆI 28--28--------
BRAHA 5856--------2-
BRAJNOVIĆI 3939----------
BRDO 5555----------
BRDO KOD ČAJNIČA 9124-64------3-
BREZOVICE 6760----1---6-
BUČKOVIĆI 75--74-------1
BUČKOVIĆI NA BEZUJANCI 8557-26--2-----
ČAJNIČEG2556130469311-8218--20311
ČANJEVA 82--82--------
DARDAGANI 3017-13--------
DOMJEŠIĆI 4848----------
DONJE PONIKVE 8382--------1-
DONJI STOPIĆI 37--37--------
DRAGOVIĆI 6867---------1
DUBAC 6829-37------11
DUPOJEVIĆI 25--25--------
DUŽICA 55--55--------
DVORIŠTA 238-15--------
ĐAKOVIĆI 1923-189--------
DJAKOVIĆI NA BATOVCI 11587-28--------
GLAMOČEVIĆI 9494----------
GLOŽIN 14041-98-------1
GLUŠČIĆI 8685--------1-
G. PONIKVE 163145--------171
G. STOPIĆI 102--100------11
GRAMUSOVIĆI 7818-60--------
HASKOVIĆI 53--53--------
HASOVIĆI 38--38--------
HOĆEVINA 12797-30--------
HOVRLJICE 41--41--------
HUNKOVIĆI 383-34------1-
IFSAR 11352-61--------
JASTREBICE 1010----------
KAMEN 187134-47------6-
KAROVIĆI 1515----------
KAROVIĆI NA BATOVCI 1604-156--------
KLAK 67--66------1-
KOBILIĆI 211-20--------
KRIVAČA 1919----------
KRSTAC 16477-73------59
KUKAVICE 82--81------1-
LAĐEVCI 7026-44--------
LUKE 21620195-------1
MAHREVIĆI 11081-29--------
MAKOTIĆI 131--131--------
MALI BANIĆI 4734-13--------
MARENIĆI 10199---------2
MEDOŠEVIĆI 10286-15--1-----
MEĐURJEČJE 15961-94--4-----
METALJKA 53----1---1-
MILATKOVIĆI 8968-21--------
MILJENO 273147-114--6---6-
MIŠTAR 3939----------
MRKOJEVIĆI 11755-62--------
NEKOSINE 3527-8--------
OKRUGLICA 3415-19--------
OMEĐAK 4616-30--------
PARAVCI 554-51--------
PODAVRELO 51--51--------
PODRID 19--19--------
POPOVIĆI 425-37--------
PRVANJ 15261145--------
RAČICE 3939----------
RANČIĆI 67--67--------
RAVNE NJIVE 5757----------
SKORUPANI 35--35--------
SLATINA 28--28--------
SLATINA NA BATOVCI 161--160------1-
STARONIĆI 229203-1------241
SUDIĆI 892-87--------
SUHODANJ 14--14--------
ŠAMLIĆI 112--111------1-
ŠAPIĆI 3534--------1-
TODOROVIĆI 1117-103------1-
TOKOVIĆI 2725-2--------
TRBUHOVIĆI 718-40------1310
TRPINJE 108100--------8-
TUBROJEVIĆI 4545----------
TULEŠIĆI 6363----------
TUPCI 3534-1--------
UMČARI 68--68--------
VELIKI BANIĆI 170170----------
VIDOBARE 1435-138--------
VIHNIĆI 53--53--------
VUKOVINE 15165-80--2----4
ZABORAK 169149-3--17-----
ŽDRIJELO ------------
ŽUNE 5151----------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

ČAPLJINA

26032

3467

13931

6830

12

23

49

42

5

-

1591

82

BAJOVCI 91-91---------
BIVOLJE BRDO 890627459811--1-54
CRNIĆI 61-61---------
ČAPLJINAG61918962542166191631353-95543
ČELJEVO 9225739153--1---24-
DOLJANI 3736347-------20-
DRAČEVO 61145563-------3-
DRETELJ 517-45846------13-
GABELA 2518377200738-1----905
GNJILIŠTA 3442341--------1
GORICA 371733124--2---7-
GRABOVINA 713516198-1----331
HOTANJ 283-19681------42
JASENICA 212-4208--------
KLEPCI 412370182-14---17-
LOKVE 6682231433------11-
OPLIČIĆI 1286333101831------21-
POČITELJ 888151826291143--53-
PRĆAVCI 2811279--------1
PREBILOVCI 22521711------6-
REČICE 11421812466851-42--203
SJEKOSE 2012815319------1-
STANOJEVIĆI 204-33143------262
STRUGE 4387291134------42
SVITAVA 449-448--------1
ŠEVAŠ NJIVE 233-60173--------
ŠURMANCI 442138457--------
TASOVČIĆI 1602653282445-2211-2124
TREBIŽAT 125881238-------57
VIŠIĆI 1759351197461--11--586
ZVIROVIĆI 447-444-------3-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

ČELINAC

18354

15832

86

1232

2

1

15

5

2

-

942

237

BALTE 2942921--------1
BASIĆI 245141230--------
BRANEŠCI D. 886885---------1
BRANEŠCI G. 741728--------103
BREZIČANI 461457--------22
ČELINAC DONJIG31361798578171-84--40249
ČELINAC G. 104110283---1---9-
DUBRAVA NOVA 41133--------25
DUBRAVA STARA 6525032---1---5987
GORNJI VIJAČANI /DIO/ 585547--------371
GRABOVAC 5925731--1--1-151
JOŠAVKA 2403220841----1-16425
KABLOVI 3433402-------1-
KAMENICA 7960--------415
LAĐEVCI 563548-1------14-
LIPOVAC 407403--------4-
MARKOVAC 217120--------97-
MEHOVCI 323121-166--1---35-
MEMIĆI 260248-111-------
OPSJEČKO 9018681-------275
POPOVAC 448443-1------13
SKATAVICA 28127171------2-
ŠAHINOVIĆI 2082011-------6-
ŠNJEGOTINA D. 6406321----1--42
ŠNJEGOTINA SREDNJA 111210911-------614
ŠNJEGOTINA V. 876839--------37-
ŠTRBE 61960114--4---63
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

ČITLUK

14101

15

13799

125

1

1

8

2

-

-

106

44

BIJAKOVIĆI 565-565---------
BILETIĆI 424339123------7-
BLATNICA 1010110001------35
BLIZANCI 501-45912------282
ČALIĆI 316-313-------3-
ČERIN 274-274---------
ČITLUKG20779200781-62--422
DOBRO SELO 527-518-------18
DRAGIČINA 560-5591--------
GRADNIĆI 417-416-------1-
HAMZIĆI 1116-105453--1---44
KREHIN GRADAC 820-809-------92
KRUĆEVIĆI 211-18326-------2
M. OGRADJENIK 5341531-------2-
MEĐUGORJE 1159-1142---1---214
PAOČA 470-470---------
POTPOLJE 600-597--1----11
SLUŽANJ 611-611---------
TEPČIĆI 3181314-------21
V. OGRADJENIK 1235-1231-------13
VIONICA 356-3551--------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

DERVENTA

57010

22840

23629

6034

16

16

35

20

6

-

3914

500

AGIĆI 473374841------131
BEGLUCI 75343296289------1169
BIJELO BRDO 152951505-------712
BOS. DUBOČAC 5935216342--1---272
BREZICI 7092653----2--151
BUKOVAC 113-113---------
BUKOVICA MALA 22216952-------1-
BUKOVICA V. 7994783---1---83
BUNAR 4206407-------34
CERANI 208220455-------284
CRNČA 11541152---------2
DAŽNICA 3092304---2----1
DERVENTAG1435729343727459391221182-2799242
DONJA BIŠNJA 346150160-------36-
D. LUPLJANICA 1405131271-1-----165
DONJI DETLAK 511430--------801
DONJI VIŠNJIK 78260713-------27
DRIJEN 8698462-------183
GORNJA BIŠNJA 42926378-------232
G. LUPLJANICA 11544986153------353
G. BOŽINCI 6434596-------421
GORNJI DETLAK 1118108118-------811
G. VIŠNJIK 38430574-------23
GRADAC 30413287-------31
GRADINA 4461445---------
KALENDEROVCI DONJI 37214169147------15-
KALENDEROVCI GORNJI 54450341------315
KOSTREŠ 42341211---------
KOVAČEVCI 322-305-------17-
KULINA 93048859-------194
KULJENOVCI 732666468------111
LUG 8664663861------103
LUŽANI 343119322------1-
LUŽANI BOS. 77459613061-----338
LUŽANI NOVI 65218935141-----1052
MALA SOČANICA 844445389-------82
MIŠINCI 17834821247-----1-476
MIŠKOVCI 88981441--1--1-293
MODRAN 126841255-------45
OSINJA 20632027101--2---185
OSOJCI 15113315-------3-
PJEVALOVAC 404124231-------463
POJEZNA 151314953-------96
POLJARI 4651462-1------1
POLJE 10892906412--1---14510
RAPĆANI 2502362---5---16
STANIĆI 4352428-------5-
ŠUŠNJARI 7341726---1---15
TETIMA 1043498647911----2425
TRSTENCI 99897019-1-----71
TUNJESTALA 232-230-------2-
VELIKA 19631192--------
V. SOČANICA 1693164642------329
VRHOVI 4612457--------2
ZELENIKE 50817487--------4
ŽERAVAC 906153747-1-1---13
ŽIVINICE 122357108641-2--2-2213
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

DOBOJ

99548

39224

14522

35742

26

32

225

95

14

76

8549

1043

ALIBEGOVCI 134451209123------61
BOŽINCI DONJI 7186937-------171
BRESTOVO 1417135422--2---498
BUKOVAC 75823698-1-----2214
BUŠLETIĆ 874754457--5---468
CEROVICA 185816636-------15831
CVRTKOVCI 945918--------225
ČAJRE 3821126317---9--172
ČIVČIJE BUKOVIČKE 9602122686------573
ČIVČIJE OSJEČANSKE 6505943-------2429
DOBOJG2355860912852882216201715411765211234
DRAGALOVCI 1312381207-----1-615
FOČA 172161645-1-1---4820
GLOGOVICA 92389313-21----122
GRABOVICA 7657283--1----33-
GRAPSKA DONJA 5425231---1---161
GRAPSKA G. 22113712134------372
JELANJSKA 8438313-------18
JOHOVAC 151148135531-35--7125
KLADARI 6394902327------4653
KLOKOTNICA 3605823495--51--8212
KOMARICA 12941411905------1867
KOSTAJNICA 132212192511--1---597
KOTORSKO 310194728922-----13516
KOŽUHE 16051507133------4834
LIPAC 100387751----1-10910
LUKAVICA /DIO/ 894--894--------
LJEB 506487-1------18-
LJESKOVE VODE 8357221-------1075
MAJEVAC 59454421---4---1411
MAKLJENOVAC 205790801943------20221
M. BRIJESNICA 13964-1383------72
MALA BUKOVICA 7853297424212----12017
MATUZIĆI 1540741478-1----491
MILJKOVAC 135828871092-1-18--11418
MITROVIĆI 4914862-------3-
MRAVIĆI 134511011196------425
OPSINE 376344--------302
OSJEČANI D. 8077476--1----521
OSJEČANI G. 12741048127------11097
OSREDAK 730499186-------396
OSTRUŽNJA D. 1120109821--3---511
OSTRUŽNJA G. 510494--112---12-
PALEŽNICA 107390711--2---12537
PLOČNIK 304245726------26-
PODNOVLJE 130111351093-11---3418
PORJEČJE 316179-132------41
POTOČANI 86824-643------1965
PRIDJEL 198382361099----1-522
PRISADE 4112352-------525
PRNJAVOR MALI 857801211------295
PRNJAVOR V. 81168664-------736
RADNJA DONJA 7107091---------
RAŠKOVCI 714572105---3---1915
RITEŠIĆ 744493209-------411
SJENINA 24867752328--61--618
STANARI 13011143132-213---8939
STANIĆ RIJEKA 16341751113561-----847
STANOVI 1081998253--1---495
SUHO POLJE 9473794519---3--2913
SVJETLIČA 794722643------5126
ŠEVARLIJE 16533241576---1--382
TEKUĆICA 83280632------201
TISOVAC 339333---------6
TRNJANI 1080104613--11---109
ULARICE 113081118-------4-
V. BRIJESNICA 1649411586---1--543
V. BUKOVICA 14601374167---2--601
VRANDUK 224-188-------432
ZARJEČA 3673455-------161
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

DONJI VAKUF

22606

8574

635

11600

5

2

18

2

1

-

1592

177

BABIN POTOK 10989-6------14-
BABINO SELO 123123----------
BALIĆI 2323----------
BALIHODŽIĆI 3904-377------81
BARICE 9897--------1-
BLAGAJ 249248---------1
BRDA 163124-32------7-
BRDO 493217---------
BREZIČANI 2282072-------19-
ĆEHAJIĆI 289--217------171
ĆEMALOVIĆI 59--59--------
DALJAN 1311156-------10-
DOBRO BRDO 23917-211------11-
DOGANOVCI 241--222------172
DOLOVI 123123----------
DONJI VAKUFG722418541844207511221-90058
DŽIHANIĆI 8337-45------1-
ĐULOVIĆI 127--125-------2
FAKIĆI 1918180--------3
FONJGE 6161----------
GALEŠIĆI 20825-180-------3
GRABANTIĆI 193188--------5-
GREDINA 159155--------4-
GRIČ 11298-12------2-
GUVNA 2862488166------8-
HEMIĆI 200--199------1-
JABLAN 699--------582
JANKOVIĆI 6868----------
JEMANLIĆI 30610257146-------1
KARIĆI 801-79--------
KEŽE 92--92--------
KOMAR 431411--------20-
KORENIĆI 2962-294--------
KOSA 4337--------6-
KOŠĆANI 152106----1---45-
KOVAČEVIĆI 120115--------5-
KUTANJA 389359--------282
LJUŠA 310287--------221
MAKITANI 153151--------2-
NOVO SELO 158102-56--------
OBORCI 17510-125------364
ORAHOVLJANI 216216----------
PETKOVIĆI 5050----------
PILJUŽIĆI 1765-171--------
POBRĐANI 6363----------
PONJAVIĆI 238232--------6-
POTKRAJ 89-7514--------
PRIBRAĆA 5963631209--3---20-
PRISIKA 8888----------
PRUSAC 1681761667------1-
RAKITE 1414----------
RASAVCI 383339-39------41
RASTIČEVO 270262-8--------
RAŠĆE 77----------
RUDINA 185119-66--------
SANDŽAK 232--232--------
SEMIN 400220-75------9312
SILAJDŽEVINA 8349-34--------
SLATINA 1318--------1212
SOKOLINA 34838-308------11
STARO SELO 62831-556------392
SUHODOL 28635-209------42-
SULTANOVIĆI 13285135------11-
SULJIĆI 140--140--------
ŠAHMANI 18439-144-------1
ŠATARE 201198---1----2-
ŠEHERDŽIK 27150-200------147
ŠUTKOVIĆI 81--81--------
TOPOLA 55----------
TORLAKOVAC 58732-553--2-----
URIJA 367341179--------
VLAĐEVIĆI 128128----------
VUKOVO 1461381-------7-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

DRVAR

17983

15896

62

26

4

-

2

12

1

-

1949

31

ATAŠEVAC 3838----------
BASTASI 4584423-------121
BOBOLJUSCI 394384--------10-
BOS. OSREDCI 299290--------72
BRDA 8282----------
BUNČEVAC 8476--------8-
DRVARG7063600642223--111-96117
DRVAR SELO 772561311-----2051
G. TIŠKOVAC 11776--------41-
GRUBORSKI NASLON 120114--------6-
KAMENICA 227219--------8-
LJESKOVICA 134134----------
MALI CVJETNIĆ 1791781---------
MALO OČIJEVO 1211201---------
MARTIN BROD 2082001-------7-
MOKRONOGE 710690--------20-
MOTIKE 7978-----1----
MRĐE 395380--------15-
OČIGRIJE 9786--------11-
PALUČCI 124122--------2-
PODIĆ 18123--------1562
PODOVI 273227--------46-
POLJICE 273249--------24-
POTOCI 6050-2------8-
PREKAJA 5745301-------43-
SRNETICA 1183---------
ŠAJINOVAC 3838----------
ŠIPOVLJANI 9348072---1---1195
TRNINIĆ BRIJEG 385362--------23-
TRUBAR 573534--------372
UVALA 7473--------1-
V. CVJETNIĆ 365336--------29-
V. OČIJEVO 107106--------1-
VIDOVO SELO 49547821------14-
VRTOČE 153114053---1---1211
ZAGLAVICA 219215--------4-
ŽUPA 114108--------6-
ŽUPICA 7571--------4-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

DUVNO

30666

671

26712

2895

3

2

9

25

2

-

270

77

BALJCI 65596---------
BLAŽUJ 3082165140------1-
BOGDAŠIĆ 420-419-------1-
BORČANI 771-771---------
BUKOVA GORA 309-307--------2
BUKOVICA 901-8931------7-
CEBARA 1611159-------1-
CRVENICE 743-7421--------
ĆAVAROV STAN 75-75---------
DOBRIĆI 5561551-1------3
DONJI BRIŠNIK 7801770---1---44
DUVNOG423121425281248--2252-20111
EMINOVO SELO 81282721---5---22
GALEČIĆ 3561354-------1-
G. PRISIKA 55-55---------
G. BRIŠNIK 414-409--------5
GRABOVICA 5053496-------15
JOŠANICA 204-204---------
KAZAGINAC 3313326-------2-
KOLO 630-624-------24
KONGORA 7777764---1---41
KORITA 232-228--------4
KOVAČI 344-341-------3-
KRNJIN 204-204---------
KUK 195-195---------
LETKA 570-568--------2
LIPA 34642304---------
LISKOVAČA 2501249---------
LUG 235-234--------1
MANDINO SELO 44142294105--------
MESIHOVINA 1033510241-------3
MIJAKOVO POLJE 220-218--------2
MOKRONOGE 559-296263--------
MRKODOL 1184-1181-------3-
OMEROVIĆI 317-1314-------2
OMOLJE 6601654-------14
OPLEĆANI 4284373306------42
PASIĆ 259-259---------
PODGAJ 207-207---------
PRISOJE 1329-1319-1-----63
RADOŠI 157-157---------
RAŠĆANI 146146----------
RAŠELJKE 338-335-1------2
RAŠKO POLJE 1208-1204--------4
RENIĆI 2051204---------
ROŠNJAČE 188-1814-------3
SARAJLIJE 473-4672------4-
SELIŠTE ------------
SEONICA 3961392-------3-
SRĐANI 2847271-------6-
STIPANJIĆI 12742881387------4-
ŠUICA 148131345123-1----63
TREBIŠEVO ------------
VEDAŠIĆ 641-639-------2-
VINICA 6763668-------14
VOJKOVIĆI 332-330--1-----1
VRANJAČE 44-44---------
VRILO 224-224---------
ZALJIĆE 101-101---------
ZALJUT 37-37---------
ZIDINE 44-44---------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

FOČA

44661

18908

141

23316

10

7

947

20

3

8

1156

145

ANĐELIJE 137--134------12
BASTASI 8668-14------13
BAVČIĆI 25040-210--------
BELENI 113112--------1-
BEŠLIĆI 204-4198--2-----
BIOKOVO 228205120--1---1-
BIROTIĆI 7777----------
BOGAVIĆI 138138----------
BORJE 238230-7-------1
BOROVINIĆI 8414167------2-
BRAJIĆI 175149-25------1-
BRAJKOVIĆI 6161----------
BROD 79652881431-284--831
BRUSNA 462404-56------11
BUDANJ 342223-119--------
BUJAKOVINA 18844-138------6-
BUNČIĆI 107101-6--------
BUNOVI 176167--------81
CEROVA RAVAN 10871-37--------
CRNETIĆI 19487-103-------4
CVILIN 5768814782-2---41
ČELEBIĆI 1641524---5----3
ČELIKOVO POLJE 437-36--------
ĆUREVO 3199-287--21----2
DANIČIĆI 24061-179--------
DEROLOVI 20830-177------1-
DONJE ŽEŠĆE 302269-25--7----1
DRAČE 2621-260-------1
DRAGOČAVA 365179-183------3-
DRAGOJEVIĆI 215215----------
ĐEĐEVO 485173-296--1---141
FALIŠI 5858----------
FILIPOVIĆI 25229-222------1-
FOČAG1153056638744145463281-67739
GLUŠCA 7326-47--------
GODIJENO 17131-132--5---3-
GOSTIČAJ 209--209--------
GOVZA 2505-245--------
GRADAC 35569-243------43-
GRANDIĆI 34274-268--------
GRDIJEVIĆI 14696-50--------
HUM 1571-155--1-----
HUSEINOVIĆI 71--71--------
IGOČE 28161263------101
IZBIŠNO 640--634-1----23
JABUKA 45536-417--1---1-
JASENOVO 161--158------3-
JEČMIŠTA 201185-13--3-----
JELEČ 72888-625---2--103
JOŠANICA 345164-179------2-
KOLAKOVIĆI 174173---------1
KOLUN 314114-198-------2
KOSMAN 10315-88--------
KOZAREVINA 153109-36------62
KOZJA LUKA 7191812522--3---65
KRATINE 43515-414------6-
KRNA JELA 142142----------
KRUŠEVO 40381383--7---4-
KUNDUCI 210153-56-------1
KUNOVO 22447-171------42
KUTA 2051881102-----4-
LOKVE 5337-521------14
LJUBINA 13860-78--------
MAREVO 38317-365------1-
MAZLINA 300--299-------1
MAZOČE 20886-121-1------
MEŠTREVAC 301282----3---142
MILJEVINA 155592110550--434--234
MIRJANOVIĆI 11414-100--------
MJEŠAJI 376200-153--11---12-
MRAVLJAČA 211184-27--------
NJUHE 27836-240------2-
ORAHOVO 330312-18--------
PAPRATNO 41982-333-------4
PATKOVINA 395112-230--2-1-50-
PAUNCI 21183-128--------
PETOJEVIĆI 10757-49---1----
PODGRAĐE 10290--------12-
POLJICE 35685-260--1---19
POPOV MOST 29146-217--21---25
POTPEĆE 594150-409--22---103
PREVILA 2601471107--1----4
PREVRAĆ 402313-84--5-----
PRIJEDJEL 278226-50---1--1-
PRISOJE 228471180--------
PURIŠI 76--75------1-
RAČIĆI 9490-3-------1
RADOJEVIĆI 13651-85--------
RIJEKA 205190----8---52
RODIJELJ 431111-318-------2
SLATINA 4941301345--6---12-
SLAVIČIĆI 17075-93--1----1
SORLACI 21917-202--------
STOJKOVIĆI 226145-76-------5
SUSJEŠNO 3831202259--1----1
ŠKOBALJI 158141-17--------
ŠTOVIĆ 5493069218------16-
ŠULJCI 429157-270------11
TEČIĆI 153--153--------
TJENTIŠTE 4161724207--17-1-15-
TOĐEVAC 259--255------13
TOHOLJI 14481-63--------
TRBUŠĆE 466306197--36---242
TRTOŠEVO 94--94--------
TVRDACI 11014-96--------
USTIKOLINA 1128401-694-119--8-5
VELENIĆI 284283---------1
VIKOČ 25222-230--------
VITINE 45--44-------1
VOJNOVIĆI 163127-35------1-
VRANJEVIĆI 14974-73------11
VRBNICA 4242----------
VUČEVO 271----26-----
VUKUŠIĆI 74--74--------
ZABOR 212--212--------
ZAKMUR 311213165------32-
ZAVAIT 455449-1--5-----
ZEBINA ŠUMA 50221-477------22
ZUBOVIĆI 3804-369------7-
ŽELJEVO 20529-176--------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

FOJNICA

15045

422

6432

7637

3

8

24

24

1

1

413

80

BAKOVIĆI 890139565162--1---23-
BAKOVIĆKA CITONJA 117-10510------2-
BANJA 130-128--------2
BISTRICA 1852183---------
BOTUN 197--195------2-
BOŽIĆI 131-3695--------
CAREV DO 28-28---------
ČEMERNICA 148--148--------
DRAGAČIĆI 166--166--------
DUSINA 7391242447-1----1335
DJEDOV DO 184-14538-------1
FOJNICAG341115811581722259241-32210
GOJEVIĆI 550135186--6---43
GRABOVIK 199--198-------1
GRADINA 1401139---------
KLISURA 117--117--------
KOZICA 129--129--------
KUJUŠIĆI 70--70--------
LOPAR 13-13---------
LUČICE 268-17989--------
LUŽINE 395-291100--2----2
MAJDAN 24-123--------
MARINIĆI 101-1100--------
MERDŽANIĆI 374-33337------31
MUJAKOVIĆI 70-69-------1-
NADBARE 393-233157------3-
OBOJAK 2051-204--------
OGLAVAK 150-7179--------
ORMANOV POTOK 1291-128--------
OSTRUŠKA CITONJA 67-67---------
OTIGOŠĆE 372132735------9-
PALJIKE 49-409--------
PLOČARI 71--71--------
PODCITONJA 94-94---------
PODGORA 130-130---------
POLJE OSTRUŽNICA 6883278403--1---3-
POLJE PLOČARI 37076354-------3
POLJE ŠĆITOVO 308223559------12-
PONJUŠINA 103-102--------1
PORAČE 17-98--------
RAGALE 441-64376------1-
RAJETIĆI 94-93-------1-
RIZVIĆI 184--181--1---2-
SELAKOVIĆI 43-43---------
SELIŠTE 29-29---------
SITIŠĆE 17-17---------
SMAJLOVIĆI 144--144--------
ŠAVNIK 74293522102114--1117
TJEŠILO 276-23823-1----113
TURKOVIĆI 401--400-------1
VLADIĆI 73--73--------
VOLJEVAC 251--251--------
VUKELJIĆI 108--108--------
ŽIVČIĆI 320--320--------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

GACKO

10279

6215

21

3424

-

1

215

1

-

-

380

22

AVTOVAC 504356-50--59---39-
BAHORI 964-92--------
BAŠIĆI 2227-211------4-
BERUŠICA 3333----------
BRAJIĆEVIĆI 5352---------1
BRANILOVIĆI 135--134------1-
CERNICA 11076-34--------
ČEMERNO 8080----------
DANIĆI 145137----6---11
DOBRELJI 149137--------12-
DOMRKE 5755----1---1-
D. BODEŽIŠTA 1616----------
DRAMEŠINA 2323----------
DRAŽLJEVO 6464----------
DRUGOVIĆI 101--101--------
DUBLJEVIĆI 7776---------1
FOJNICA 173169----3---1-
GACKOG26021100171235-1311--20710
GAREVA 183181---------2
G. BODEŽIŠTA 4747----------
GRAČANICA 3131481145------145
GRADINA 265186-78------1-
HODINIĆI 180--179------1-
IGRI 39--39--------
IZGORI 342316----8---171
JABUKA 881-87--------
JASENIK 10294----7---1-
JUGOVIĆI 8484----------
KAZANCI 230221----4---5-
KLJUČ 1391-133------5-
KOKORINA 4848----------
KRAVAREVO 6969----------
KULA 2161-214------1-
LIPNIK 286245----26---15-
LONČARI 40--40--------
LUKA 762-73------1-
LUKOVICE 186184--------2-
LJESKOV DUB 5757----------
MEDANIĆI 6969----------
MEĐULJIĆI 87-185------1-
MEKAVCI 33--28------5-
MELEČIĆI 21--21--------
MIHOLJAČE 367354----6---7-
MJEDENIK 3917-22--------
MRĐENOVIĆI 67--67--------
MUHOVIĆI 39--39--------
NADINIĆI 241231----8---2-
NOVI DULIĆI 196190--------6-
OBJEŠENIK ------------
PLATICE 1010----------
PODA 29--29--------
PRIDVORICA 33--33--------
PRŽINE 6060----------
RAVNI 485-43--------
RUDO POLJE 127114--------13-
SAMOBOR 166132----27---7-
SLIVLJA 143141--------2-
SODERI 48-147--------
SRĐEVIĆI 9292----------
STAMBELIĆI 21--21--------
STARI DULIĆI 9997----1----1
STEPEN 9090----------
STOLAC 36--35--1-----
ŠIPOVICA 42--42--------
ŠUMIĆI 32--32--------
ULINJE 6057--------3-
VIŠNJEVO 4033----7-----
VRATKOVIĆI 1141061---2---5-
VRBA 7575----------
ZAGRADCI 4545----------
ZUROVIĆI 35--35--------
ŽANJEVICA 4527----18-----
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

GLAMOČ

14120

11106

238

2276

-

3

6

4

3

-

389

95

BABIĆA BRDO 5958---------1
BILIČIĆ 188532129-------4
CRNI VRH 4514501---------
ĆIRIĆI 5945-14--------
ĆOSLIJE 176142241------63
DOLAC 108106--------2-
DRAGNJIĆ 150411293------4-
DUBRAVE 8482---1----1-
ĐULIČAN 1561002228------51
GLAMOČG3777268652809-1433-2136
GLAVICA 482475--------52
HALAPIĆ 5625521-------54
HASANBEGOVCI 198195-1-------2
HASIĆI 643583540------141
HOTKOVCI 1641571-------6-
HOZIĆI 14385-41--1---16-
HRBINE 1311272--------2
ISAKOVCI 8049-31--------
JAKIR 17179587--------
KAMEN 169153-4------75
KARAJZOVCI 532843--------
KARLOVAC 5959----------
KOPIĆ 71391913--------
KORIĆNA ------------
KOVAČEVCI 47314269243---1--162
KRASINAC 8375---1----43
MALKOČEVCI 176122-47------52
MALO SELO 6848-19-------1
MASLINA STR. 6262----------
MLADEŠKOVCI 11126-85--------
ODŽAK 5539-6------46
OPAČIĆ 107--105------11
PERDUHOVO S. 969211------2-
PETROVO VRELO 176164--------66
PODGLAVICA 5151----------
PODGRADINA 1361351---------
PODGREDA 138138----------
PODKRAJ 423111---------
POPOVIĆI 158158----------
PRIBELJA 425417--------17
PRIJANI 255245-1------36
RADASLIJE 878539-295--1---349
RAJIĆKE 6055---------5
RELJINO SELO 8685---------1
RORE 368368----------
RUDINE 4949----------
SKUCANI 140139--------1-
STARO SELO 109109----------
STEKEROVCI 539521--------108
ŠUMNJACI 345330--------132
VAGAN 248244-1-------3
VIDIMLIJE 157162139--------
VRBA 4949----------
ZAGLAVICA 3939----------
ZAJARUGA 307300--------52
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

GORAŽDE

36924

9107

99

25142

17

16

243

41

2

89

2017

151

AHMOVIĆI 5425-29--------
BAČCI 11281441888------941
BAHOVO 10443-61--------
BAKIJE 190-1188------1-
BARE 43--42------1-
BAŠABULIĆI 89--89--------
BATKOVIĆI 2121----------
BEZMILJE 38--38--------
BILJIN 118118----------
BLAGOJEVIĆI 2615-11--------
BOGDANIĆI 10623-83--------
BOGUŠIĆI 266--265-1------
BORAK BRDO 3838----------
BOROVA 53--50------21
BOROVIĆI 237--237--------
BOŠANJE 60--60--------
BOŠKOVIĆI 32--32--------
BRAJLOVIĆI 58--58--------
BRATIŠ 14529-114-------2
BREKOVI 117114-3--------
BREZJE 6039-20------1-
BRIJEG 294--294--------
BUČJE 21489-123------2-
BUDIĆI 248--244------4-
BUTKOVIĆI 96--96--------
BUTKOVIĆI ILOVAČA 152--152--------
CRVICA 31--31--------
ČITLUK 27114-256--1-----
ČOVČIĆI 34746-295---1--23
ČUROVI 39--38------1-
ĆATOVIĆI 828-74--------
ĆEHAJIĆI 52--52--------
DEŠEVA 1107-98------41
DONJA BRDA 62--60------2-
DONJA BUKVICA 83--83--------
DONJE SELO 6356-7--------
D. BOGOVIĆI 2514-11--------
DRAGOLJI 55--55--------
DRAGOVIĆI 6716-51--------
DUČIĆI 253351177---6--34-
DŽINDIĆI 1201-119--------
DŽUHA 52--52--------
ĐAKOVIĆI 158--157------1-
FAOČIĆI 227--226------1-
GAJ 516-45--------
GLAMOČ 205186-18-------1
GOČELA 113-1112--------
GOJČEVIĆI 105-267---1-35--
GORAŽDEG1302243767567461313198232-149581
GORNJA BRDA 9696----------
G. BUKVICA 4819-29--------
G. BOGOVIĆI 2928-1--------
GRABOVIK 285--265-1----19-
GRADAC 123--118------41
GUNJAČIĆI 131--131--------
GUNJEVIĆI 128--128--------
GUSIĆI 82--82--------
GUSKOVIĆI 157--157--------
HADŽIĆI 8567-17-------1
HAJRADINOVIĆI 35--35--------
HLADILA 130--130--------
HRANČIĆI 143--143--------
HRID 2626----------
HRUŠANJ ------------
HUBJERI 2491-246------11
ILINO 4242----------
ILOVAČA 19132-147--12-----
JABUKA 2525----------
JAGODIĆI 44----------
JAROVIĆI 872-85--------
KALAC 12522-103--------
KAMEN 187144-41------11
KANLIĆI 695163--------
KARAUZOVIĆI 859-74------2-
KAROVIĆI 1891-188--------
KAZAGIĆI 153--148------5-
KNJEVIĆI 50--50--------
KODŽAGA POLJE 59--56------3-
KOLA 85--83------11
KOLIJEVKE 6565----------
KOLOVARICE 2834-259------20-
KONJBABA 5757----------
KONJEVIĆI 11413-101--------
KOPAČI 214--214--------
KOSAČE 189--189--------
KOSTENIK 759-61---5----
KOVAČI 93--93--------
KRABORIŠ 157-1156--------
KRAŠIĆI 11535-79------1-
KREČA 100--100--------
KUČINE 182--182--------
KUŠEŠI 149--145------4-
KUTJEŠI 73--72-------1
LALETA 175--173--1----1
LUKARICE 126--126--------
LJESKOVIK 21--16-------5
MARKOVIĆI 53--53--------
MAŠIĆI 255--241------14-
MILANOVIĆI 7327-46--------
MIRVIĆI 4126-15--------
MIRVIĆI NA PODHRANJENU 62--62--------
MORINAC 93--93--------
MRAVI 7570-4------1-
MRAVINJAC 33961329------12
MRKOVI 23--23--------
NEKOPI 12694-32--------
NEVORIĆI 119--113------6-
NOVAKOVIĆI 143--143--------
ODŽAK 9665228-------1
ORAHOVICE 1309-121--------
ORUČEVAC 2323----------
OSANICA 1863-175------8-
OSJEČANI 25620-236--------
OSTRUŽNO 5856--------2-
OZRENOVIĆI 81--81--------
PARAUN 75--75--------
PERJANI 79--79--------
PIJESTINA 114--114--------
PIJEVAC 1919----------
PLESI 224--223-1------
PODHOMARA 8756-23--3---5-
PODHRANJEN 3615-21--------
PODKOZARA D. 415360-16--31--341
PODKOZARA G. 12917-112--------
PODMELJINE 51--51--------
PORATAK 166--166--------
POTRKUŠA 124--117---1---6
PRIBJENOVIĆI 4834-12-------2
PRISOJE 15194-57--------
PROLAZ 34--34--------
PRŠEŠI 556-49--------
RADIĆI 5858----------
RADIJEVIĆI 87--87--------
RADMILOVIĆI 58--57------1-
RADOVOVIĆI 66--66--------
RAŠKOVIĆI 41--41--------
RATKOVIĆI 2201-219--------
REŠETNICA 209--209--------
ROPOVIĆI 4343----------
ROSIJEVIĆI 110--108-------2
RUSANJ 3535----------
SEDLARI 327142-176------9-
SEOCA 46--46--------
SIJEDAC 125--125--------
SKRAVNIK 1218-113--------
SLATINA 1848-174------2-
SOFIĆI 102--102--------
SOPOTNICA 2702541-------15-
SPAHOVIĆI 126--126--------
SUROVI 36--36--------
ŠABANCI 7142-28-------1
ŠAŠIĆI 71701---------
ŠEHOVIĆI 76--75------1-
ŠEMIHOVA 149--149--------
ŠOVŠIĆI 34--34--------
ŠUĆURIĆI 115--115--------
TREBEŠEVO 77--70------7-
TUPAČIĆI 3636----------
UHOTIĆI 4418-26--------
USTIPRAČA 58065-509--32--1-
UŠANOVIĆI 6363----------
UTJEŠINOVIĆI 58--58--------
VITKOVIĆI 1158455105453-161--1217
VLAHOVIĆI 93--90------21
VLAJČIĆI 186--184-------2
VRANEŠI 46--46--------
VRANIĆI 1481-144------3-
VRANPOTOK 96--96--------
VRBICA 41--41--------
VREMCI 57--57--------
VUČETIĆI 128126----2-----
ZABUS 43--43--------
ZAKALJE 12465-39------416
ZAPLJEVAC 181--181--------
ZAVRŠJE 8888----------
ZEMEGRESI 11116-931-----1-
ZIDINE 24331235------4-
ZORLACI 618-53--------
ZOROVIĆI 172--172--------
ZUBOVIĆI 56--56--------
ZUBOVIĆI U OGLEČEVI 238--237------1-
ZUPČIĆI 735320-321--4--54315
ŽIGOVI 54--54--------
ŽILIĆI 85--85--------
ŽITOVO 334-29--------
ŽIVOJEVIĆI 39--39--------
ŽUŽELO 1659-116------373
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

GORNJI VAKUF

22432

133

9574

12399

-

3

8

13

-

-

183

119

BATUŠA 508-193283------1913
BISTRICA 15616781749------1015
BOJSKA 1075-351040--------
BOLJKOVAC 370--369------1-
BOROVA RAVAN 2314-227--------
CRKVICE 266--266--------
CVRČE 319--319--------
DOBROŠIN 542-536--------6
DONJA RIČICA 4601457-------11
DRAŽEV DOL 766-195566-1----22
DURATBEGOV DOLAC 484-30454--------
DUŠA 102-1388-------1
GAJ 256184165--5---1-
GORNJA RIČICA 45-45---------
GORNJI MRAČAJ 260-260---------
GORNJI VAKUFG369710512282230--313--10612
GRNICA 927-113809------41
HRASNICA 5471280263-1-----2
JAGNJID 421-144277--------
JELAČE 36-35--------1
JELIĆI 107-6101--------
KOZICE 132--132--------
KRUPA 487-41074-------3
KUTE 302-136166--------
LUŽANI 241-94147--------
MAČKOVAC 100-100---------
MOŠĆANI 155114410--------
MRAČAJ 67-652--------
OSREDAK 434--432-------2
PAJIĆ POLJE 5705463102--------
PALOČ 281-24633------11
PERNICE 10-10---------
PIDRIŠ 290-2891--------
PLOČA 69-69---------
PODGRAĐE 1012390871------525
PRIDVORCI 385-6375------13
ROSULJE 105-105---------
SARAJVILIĆ 52515118-1----4-
SEFEROVIĆI 172--171------1-
SEOCI 33-33---------
SMRČEVICE 15--15--------
SVILIĆI 217--217--------
ŠUGINE BARE 8-71--------
TIHOMIŠJE ------------
UZRIČJE 196-64132--------
VAGANJAC 410-39514-------1
VALICE 148--148--------
VOLJEVAC 639413598------195
VOLJICE 339-114199------125
VRSE 840-257583--------
ZASTINJE 263--262------1-
ŽDRIMCI 10071700300------6-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

GRAČANICA

54311

13226

135

38189

5

13

50

10

2

24

2359

298

BABIĆI 16844-1668------84
BOLJANIĆ 23832304106-1----4616
BOSANSKO PETROVO SELO 28562606125914611-13828
DOBOROVCI 1962331908-----23196
DONJA LOHINJA 9882271708--1---483
DŽAKULE 231213-2256------412
G. LOHINJA 528527--------1-
GRAČANICAG121031000679604163151-1284104
KAKMUŽ 22182082725--3---7724
KARANOVAC 1030946710--2---578
LENDIĆI 297252426------141
LUKAVICA 29151022828-1----659
MALEŠIĆI 26727162571------213
MIRIČINA 227212521371--4--10310
ORAHOVICA D. 37052053458--4---2108
ORAHOVICA G. 20264-2001------192
PISKAVICA 70819-668------192
PORJEČINA 842826-2------59
RAŠLJEVA 857--852------41
SKIPOVAC D. 651627-1------176
SKIPOVAC G. 619608-1------82
SOČKOVAC 107910126111-----445
SOKO 23254-22671-3---1535
STJEPAN POLJE 300339-2929-1----304
ŠKAHOVICA 12607-1218-----1322
VRANOVIĆI 10163-975------344
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

GRADAČAC

54281

11727

9011

31219

8

10

29

35

9

1

2010

222

AVRAMOVINA 283245--------2117
BIBEROVO POLJE 8091-7971-----10-
BLAŽEVAC 12353089028------152
BRIJEŽNICA 106105-1--------
DONJA MEĐIĐA 1439341425------43
D. TRAMOŠNICA 18391617582---31-554
DONJE KREČANE 212201---1----10-
D. LEDENICE 16383441015241----1-2017
DONJI LUKAVAC 734-1698------2015
DONJI SKUGRIĆ 1410119988-------1221
GORNJA MEĐIĐA 14685-1458------5-
G. TRAMOŠNICA 1388107125831-2---152
G. KREČANE 3153131-------1-
G. LEDENICE 4809-469------2-
G. LUKAVAC 12405-1227------8-
GRADAČACG10661980563775841162561123176
HRGOVI DONJI 775137484------82
JASENICA 617260-348------72
JELOVČE SELO 1320111310------8-
KEREP 83266-764-------2
MIONICA 520620105068-2----979
NOVALIĆI 423--407------16-
NJIVAK 3934389---------
ORLOVO POLJE 65413638-------3-
PELAGIĆEVO 32143103225-4-2--4731
POREBRICE 84483821------21
RAJSKA 96813-946------9-
SAMAREVAC 33228150--------1
SIBOVAC 876--862------14-
SRNICE DONJE 10971032-13-1-4--461
SRNICE GORNJE 848--846-------2
TOLISA 12741247231-----192
TURIĆ 157481548-------117
VIDA 14132531317-1----625
VUČKOVCI 25897725391-----305
ZELINJA DONJA 15551611473--1111-493
ZELINJA G. 958937--------192
ZELINJA SR. 12622-1226------34-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

GRUDE

17767

35

17608

4

4

1

6

2

3

-

47

57

BLAŽEVIĆI 2702268---------
BORAJNA 342-341--------1
DONJI MAMIĆI 179271776-------36
DRAGIČINA 669-666-------3-
DRINOVCI 3256732272------218
GORICA 88618751----1-26
GRUDEG33788334411-32--163
PUTEŠEVICA 276-276---------
RUŽIĆI 1602-1598-1-----12
SOVIĆI 305773030-112-1-510
TIHALJINA 223932207-1-1-1-1511
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

HAN PIJESAK

6879

3927

9

2666

1

3

24

9

1

-

222

17

BABINE GORNJE 4444----------
BERKOVINA 1212----------
BRLOŽNIK 144--144--------
DŽIMRIJE 266266----------
GOĐENJE 6171-615------1-
HAN PIJESAKG16951413382-21791-1608
JAPAGA 196193-1------2-
JELOVCI 119105113--------
KRAM 12910537------131
KRIVAČE 271--271--------
KUSAČE 201193-3------5-
MALO POLJE 18918114------3-
MRKALJI 1931921---------
NERIĆI 109109----------
NEVAČKA 42120-398------3-
PARTIZAN POLJE 431408-171-----32
PJENOVAC 161111-28--6---133
PLANE 2055-193------7-
PODŽEPLJE 3683-360-11----3
POTKOZLOVAČA 8585----------
RAVANJSKO 7877-1--------
REČICA 7474----------
RIJEKE 12053-56------11-
RUBINIĆI 1903-187--------
STOBORANI 285--285--------
ŽERAVICE 276274-1------1-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

JABLANICA

11903

512

2346

7806

2

2

11

5

2

111

1059

47

BAĆINA 247-8186------512
BIJELA 143--143--------
ČEHARI 197--180------17-
DOBRIGOŠĆE 20476-117------11-
DOLJANI 10491731316-------1
D. JABLANICA 467-32368------652
D. PAPRASKO 26420-218------26-
DRAGAN SELO 217--217--------
DJEVOR 187--184------3-
GLODNICA 196-1194-------1
GLOGOŠNICA 5551125427-------2
G. PAPRASKO 275-1274--------
JABLANICAG3484171617183922115211170222
JELAČIĆI 246224212------8-
KRSTAC 252--252--------
LUG 443--397------46-
MIRCI 3201297157------4113
MRAKOVO 189-27162--------
OSTROŽAC 73822847444------181
RAVNA 149--143------6-
RISOVAC 127-1261--------
RODIĆI 173--173--------
SLATINA 695-252414------29-
SOVIĆI 754-237511------33
ŠABANČIĆI 108-5103--------
ZLATE 771-43------33-
ŽUGLIĆI 147-16131--------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

JAJCE

41197

7954

14418

15145

7

10

72

32

6

1

3177

375

BARE 185-1841--------
BAREVO 1543164852494-11---1714
BAVAR 21193-118--------
BIOKOVINA 41464-343------7-
BISTRICA 10261789234------2-
BORCI 3262131064------3-
BOŽIKOVAC 3939----------
BRAVNICE 97770428174-11---672
BRVANCI 119119----------
BUČIĆI 400--400--------
BULIĆI 125214876350------93
CAREVO POLJE 163041322274------273
CVITOVIĆ 380-185195--------
ČERKAZOVIĆI 17875-102------1-
ĆUSINE 3453411----1--11
DIVIČANI 986-232748------51
DOGANI 183--183--------
DONJI BEŠPELJ 823-457363------3-
DORIBABA 5451385146------49
DRENOV DO 222216--------6-
DUBRAVE 9797----------
ĐUMEZLIJE 9029160--------
G. BEŠPELJ 7813402191--11--82101
GRABANTA 297145-152--------
GRDOVO 194169--------25-
IPOTA 330201-129--------
JAJCEG1191830461991406868582261263280
JEZERO 72824513409---6--469
KAMENICE 143137--------6-
KARIĆI 247-246-------1-
KASUMI 20433-168------12
KLIMENTA 468634079------412
KOKIĆI 235--220------15-
KOVAČEVAC 1431421---------
KREZLUK 169141-23-------5
KRUŠČICA 8165536725--------
KUPREŠANI 10072427537--1---3010
LENDIĆI 6342421577------93
LUČINA 148-144-------4-
LUPNICA 9597324594--8---26-
LJOLJIĆI 2521261117------8-
MAGAROVCI 187-187---------
MILE 1061589783------166
PERATOVCI 358-31634------62
PERUĆICA 150147--------12
PODLIPCI 257-99148--1---9-
PODMILAČJE 551-544--------7
PRISOJE 475346124-------5-
PRUDI 514-166345------21
PŠENIK 397-1377------19-
RIKA 785220495-------466
SELIŠTE 284--282--1---1-
SEOCI 431-420-------92
SMIONICA 4694237453--------
STARE KUĆE 6060----------
ŠERIĆI 23856-182--------
ŠIBENICA 839-291541------61
VINAC 118233328141-----725
VRBICA 515-515---------
VUKIČEVCI 5481945443------1418
ZDALJEVAC 198-88110--------
ŽAOVINE 5417-35---2----
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

KAKANJ

52127

5182

16016

27393

61

6

113

41

6

319

2488

502

BIČER 36162-2951-----21
BIJELE VODE 3521016243--1---1-
BIJELO POLJE 4022342511-----6-
BILJEŠEVO 25324511--5---1-
BIŠTRANI 59322543151-4---143
BJELAVIĆI 1383221117193--11---40-
BREŽANI 6702465861-----332
BRNJ 72612183527------22
BRNJIC 11911-1185------41
BUKOVLJE 13677817519---2--184
CRNAČ 6081320274------112
ČATIĆI 1410148444902-----4317
DANCI 8684---1----1-
DESETNIK 522181-327------212
DOBOJ 23781421811794--1512122310
D. PAPRATNICA 516141497------31
D. BANJEVAC 16671541------4-
DONJI KAKANJ 1794-174------1-
DONJI LUČANI 146146----------
DRAČIĆI 5353----------
DUBOVO BRDO 343--343--------
DUMANAC 508601443------22
GORA 550-219327---1--3-
GORA JANJIĆKA 417110-305------2-
G. JEHOVINA 193188-5--------
G. PAPRATNICA 19352-141--------
GORNJI LUČANI 28969-218-------2
GOVEDOVIĆI 203-190-------67
GROCE 147--147--------
HALINOVIĆI 161--161--------
HALJINIĆI 153961350122------4714
HODŽIĆI 509--499---1---9
HRASNO 485--451------331
HRASTOVAC 371--371--------
IVNICA 22320-202-------1
JAVOR 19042-148--------
KAKANJG8360133719843224494461822871266143
KAKANJ ŽELJ. STANICA 100225927591--231-5069
KARAULA 51816712314------718
KLANAC 137-1261-------10
KONDŽILO 3333----------
KOPRIVNICA 424275392--------
KRALJEVSKA SUTJESKA 81911692542-1---59-
KRŠEVAC 4291-424------4-
KUČIĆI 385--376------63
KUJAVČE 4411941288--6-2-832
LIPNICA 304-138164------2-
LUČIĆI 2521149101-------1
LUKOVO BRDO 223-18637--------
MILJAČIĆI 238-20316------19-
MIOČI 291194-90------7-
MODRINJE 649136-487------233
MRAMOR 368--357------29
NAŽBILJ 327-19307------1-
OBRE 327--313------14-
OSREDAK ------------
PAPRATNO 78177---------
PAVLOVIĆI 330-303-------27-
PEDIĆI 335--333------11
PEZERI 97271-------231
PLANDIŠTE 12524214552832--11--7010
PODBORJE 19811196--------
POLJANI 122121112100--6---1-
POLJICE 1354128-------21
POPE 618-145442-----11119
RATANJ 3151314---------
RIBNICA 153--153--------
RIČICA 9133337563------91
SARANOVIĆI 161154--------7-
SEBINJE 167--163-------4
SEMETIŠ 208--207------1-
SEOCE 815-69779------318
SLAGOŠČIĆI 52-24-------622
SLAPNICA 784-482238--1---5013
SLIVANJ 272-1271--------
SOPOTNICA 7115346452-1----6
STARPOSLE 4194-412--2----1
SUBOTINJE 16886-79--3-----
TEŠEVO 384-384---------
TIČIĆI 7733591376--13---618
TRŠĆE 104634311678--3---20-
TURALIĆI 338--338--------
TURBIĆI 214-214---------
VARALIĆI 520--519------1-
V. TRNOVCI 5997270212-16---6340
VIDUŠA 172122-50--------
VRTLIŠTE 603--602------1-
VUKANOVIĆI 6032587---1---112
ZAGRAĐE 365-3361------1-
ZAJEZDA 158-117-------401
ZGOŠĆA 91586233581------15-
ZLOKUĆE 2821-281--------
ŽIVALJI 5435137340------565
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

KALESIJA

37647

7725

34

29178

3

1

34

30

-

110

474

58

BOROGOVO 383383----------
BREZIK 7062931411------1-
BULATOVCI 58257419-----70792
CAPARDE 647143-496------8-
DUBNICA 130511111173------164
GOJČIN 1052669-383--------
HAJVAZI 4014-396------1-
HRASNO DONJE 109468-1022------13
HRASNO GORNJE 58216-558------71
JEGINOV LUG 509507--1------1
JELOVO BRDO 52617-490------19-
KALESIJAG3351439112678--1512-2515714
KIKAČI 1510811488---3-721
KULINA 350329-19-------2
KUSONJE 43657-378-------1
LIPOVICE 11146-1103------5-
MAHALA 513641445------3-
MATKOVAC 491203-287------1-
MEMIĆI 11781601998--23--122
MILJANOVCI 16827-1659-1----123
OSMACI 7097021-------6-
PETROVICE G. 1739--1729---1--81
PRNJAVOR 858471801------54
RAINCI DONJI 17533511703------113
RAINCI GORNJI 16721611617--4---331
RAKINO BRDO 249248---------1
SAJTOVIĆI 357250-105------2-
SARAČI 570--569-------1
SELJUBLJE 85112846------11
ŠEHER 1115276-813--4---22-
TOJŠIĆI 239536123031-93--411
VILIČEVIĆI 545525-17-------3
VUKOVIJE D. 24144-2382---8-8111
VUKOVIJE G. 2115222103------71
ZELINA 66254611111-----12
ZOLJE 12315481676------24
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

KALINOVIK

6597

3691

29

2681

-

-

35

-

1

-

148

12

BAK 5151----------
BOJIĆI 44--44--------
BOLJANOVIĆI 3420-4------10-
BORIJA 190186---------4
BOŽANOVIĆI 9291----1-----
BRDA 27--27--------
BUKVICA 7714-63--------
CEROVA 266-20--------
ČESTALJEVO 16--16--------
DAGANJ 238-11------4-
DOBRO POLJE 9089----1-----
DRAGOMILIĆI 8818-70--------
DUBRAVA 1916-3--------
GAPIĆI 59--59--------
GOLUBIĆI 105--105--------
GRADINA 8176--------5-
GRAISELJIĆI 5252----------
GVOZNO 211---------
HOTOVLJE 53--53--------
HRELJIĆI 59--59--------
JABLANIĆI 259-16--------
JAŽIĆI 1471461---------
JELAŠCA 401277-105--1---18-
JEZERO 12826-101------1-
KALINOVIKG11969029200--28-1-506
KLINJA 4224-18--------
KOLAKOVIĆI 70--70--------
KOVAČIĆI 3333----------
KRBLJINE 1717----------
KRUŠČICA 4646----------
KUTA 8584---------1
KUTINE 572-55--------
LUKO 708-62--------
LJUSIĆI 3535----------
LJUTA 250--249------1-
MEKOČA ------------
MIRIN DO ------------
MJEHOVINA 15750-99------8-
MOSOROVIĆI 9090----------
MUŠIĆI 3333----------
NEDAVIĆ 51491-------1-
OBADI 13--13--------
OBALJ 259240153------1-
OBRNJA 7070----------
OSIJA 2323----------
PLAČIKUS 17--17--------
PLOČNIK 2323----------
POLJE 21--21--------
POPOVIĆI 25--25--------
PORIJA 55----------
PRESJEDOVAC 2828----------
RAJAC 66--66--------
RASTOVAC 1711-6--------
ROMANI 99----------
RUĐICE 8443-39------11
SELA 18712-166------9-
SIJERČA 4746--------1-
SOČANI 61--61--------
STRANE 5353----------
SUSJEČNO 96--96--------
ŠIVOLJI 127121--------6-
TMUŠE 2828----------
TOMIŠLJA 342-32--------
TREŠNJEVICA 125109-16--------
TRNOVICA 276-21--------
TUHOBIĆ 773-74--------
ULOG 20588-110--4---3-
UNUKOVIĆI 383-31------4-
VARIZI 1111----------
VAROŠ 794270------3-
VIHOVIĆI 14785-45------17-
VLAHOLJE 209205--------4-
VRHOVINA 61--60------1-
VUJINOVIĆI 116--116--------
ZELOMIĆI 884-84--------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

KISELJAK

21039

785

11218

7841

3

1

47

26

3

180

818

117

AZAPOVIĆI 65178441351-----7224
BADNJE 76-71-------41
BEHRIĆI 187-38149--------
BILALOVAC 9242471434------152
BLIZNICE 77--77--------
BOLJKOVIĆI 90189---------
BORINA 318-311-------43
BRIZJE 47-46--------1
BRNJACI 590648037------67-
BUKOVICA 3931069301------67
BUZUCI 1761161-------113
ČALIKOVAC 106-104----1---1
ČIZMA 90-90---------
ČUBREN 254-20839----1-6-
DATIĆI 153-1458--------
DEMIĆI 39-39---------
DEVETACI 78-74-------4-
DOCI 297182207------7-
DONJI PALEŽ 529-232292------5-
DRAŽEVIĆI 3692457931------14-
DUBRAVE 161-161---------
DUGO POLJE 17541629--------
DUHRI 471121430------172
DUKE 81-81---------
GAJ 73-5320--------
GOJAKOVAC 1455482---1---8-
GOMIONICA 390-4386--------
GORNJI PALEŽ 193--191-------2
GRADAC 1-1---------
GRAHOVCI 111--111--------
GROMILJAK 551104151051-37--64
GUNJAČE 194-1894-------1
HADROVCI 66-66---------
HAN PLOČA 3468451179------32-
HERCEZI 190-48137------5-
HOMOLJ 209-194-------15-
HRASTOVI 4566111160--3--176--
IVICA 152-5596------1-
JEHOVAC 349-29452------21
KATUNIŠTE 3-3---------
KAZAGIĆI 3201154155------10-
KISELJAKG286117918004761132161432922
KOTAČALA 25--18------7-
KOVAČI 15455867------6-
KRČEVINE 3012296-------21
KRIŽIĆI 76370-------3-
KULIJEŠ 410737010--3---182
LUG 233-20429--------
LJETOVIK 2801245-------313
MAHALA GOMIONICA 37--37--------
MAHALA VIŠNJICA 21-120--------
MALE SOTNICE 366-109245----1-83
MARKOVIĆI 114-2390------1-
MASLINOVIĆI 90-2162------34
MEDOVCI 42-42---------
MEDOVIĆI 70169---------
MIROŠEVIĆI 11142966------57
MRAKOVI 112-108-------4-
ODRAČE 37136---------
PARETAK 120-9822--------
PARIŽEVIĆI 28422781--1---2-
POBRĐE MILODRAŽ 16632145------79
POBRĐE ORAHOVO 61-61---------
PODASTINJE 4445434-------41
PODASTINJSKO BRDO 9715731---1--7-
POLJE VIŠNJICA 5682366196---1---3
POTKRAJ 3632169180------93
RADANOVIĆI 272-31240------1-
RADELJEVIĆI 99-792--------
RAUŠEVAC 205-13467--4-----
ROTILJ 353-3348------2-
SOLAKOVIĆI 172--172--------
STOJKOVIĆI 7-7---------
SVINJAREVO 290--290--------
ŠAHINOVIĆI 7883238--------
TOPLICA 103-4359-------1
TULICA 296--271------205
V. SOTNICE 160-6096------4-
VIŠNJICA 6911155535--------
ZABRĐE 288-161115------12-
ZAVRŠJE 1643160-------1-
ŽEŽELOVO 337176238------211
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

KLADANJ

15641

4323

40

10578

1

8

43

8

1

-

600

39

BRATELJEVIĆI 423--414------9-
BRDIJELJI 163161--------2-
BRGULE 24958-191--------
BRLOŠCI 371--371--------
BUŠEVO 114--114--------
CRIJEVČIĆI 262--262--------
DOLE 205205----------
DOPASCI 370370----------
GOJAKOVIĆI 378--375------21
GOJSALIĆI 396--383------13-
GOLETIĆI 288--286------2-
JELAČIĆI 382378--------4-
JOŠJE 89872---------
KARAULA ------------
KLADANJG409161529292515208--45533
KONJEVIĆI 7575----------
KOVAČIĆI 98921-------5-
KRIVAJEVIĆI 3145-307------2-
LUPOGLAVO 173168--------41
MAJDAN 200199-1--------
MALA KULA 1818----------
MATIJEVIĆI 291290--------1-
MLADOVO 7676----------
NOĆAJEVIĆI 776112-662-1----1-
OBRČEVAC 156154-1-------1
OLOVCI 295294---------1
PAUČ 46816-443------9-
PLAHOVIĆI 214--204------10-
PRIJANOVIĆI 49665-425-1----5-
PRIJEVOR 16012-138------10-
RAVNE 368--367----1---
RUJIĆI 25346-205------2-
STARIĆ 4341614248--13---8-
STUPARI 7302464448-110---21-
SULJIĆI 19519-176--------
TAREVO 1175--1147------262
TUHOLJ 56072-485------3-
VELIKA KULA 2220--------2-
VRANOVIĆI 170170----------
VUČINIĆI 143139--------4-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

KLJUČ

40008

20771

380

16596

6

4

40

26

2

-

2016

167

BILJANI DONJI 160828-1535------432
BILJANI G. 430127-242------4714
BUDELJ GORNJI 587243-304---1--363
BUSIJE 283270--------13-
CRKVENO 341341----------
CRLJENI 53449-481------31
ČAĐAVICA 607600--------7-
DONJA PREVIJA 2992891-------9-
DONJA SLATINA 339334--------5-
DONJE RATKOVO 14221389-1------284
D. SOKOLOVO 72770292------104
DONJI RAMIĆI 257208295------15-
DONJI RIBNIK 508508----------
DONJI VOJIĆI 2064433120------9-
D. VRBLJANI 146014421-------161
DRAGORAJ 201201----------
DUBOČANI 347--301------451
G. PREVIJA 235235----------
G. SLATINA 374371-1------2-
G. RATKOVO 832826--------6-
G. SOKOLOVO 256254---------2
GORNJI RAMIĆI 6653415597-1----18-
GORNJI RIBNIK 927841-12---3--2051
GORNJI VOJIĆI 30311300-------1
G. VRBLJANI 1150114011------44
HADŽIĆI 1356162812961-----15-
HASIĆI 44618-424------4-
HRIPAVCI 86794-770------3-
HUMIĆI 1060234-823-------3
JARICE 7069--------1-
KAMIČAK 10181-10111------5
KLJUČG4948209716916293130222-98015
KOPJENICA 529519--------55
KORJENOVO 208190--------18-
KRASULJE 1591311583------13
LANIŠTE 272412--------
LJUBINE 195190--------5-
MAJKIĆI 19117-------1-
MEĐEĐE BRDO 146140--------6-
MIJAČICA 1212----------
PEĆI 432426---------6
PIŠTANICA 290243-40------7-
PLAMENICE 573268-296-11---52
PRHOVO 3861592225--------
PRISJEKA D. 283240-32------101
PRISJEKA G. 179153--------251
RASTOKA 734693-9------1616
REJZOVIĆI 148261241648--3---16810
RUDENICE 37336119------2-
SANICA 2253542414391-----2616
SANICA DONJA 835--820------141
SANICA GORNJA 7377262--1----71
SITNICA 30128812------91
SREDICE 303303----------
STRAŽICE 411409--------2-
TRESKAVAC 185185----------
VELAGIĆI 5881630523--6---121
VELEČEVO 4816-417------58-
VELIJAŠNICA 278277--------1-
VELIJE 165137-28--------
ZABLEĆE 468464-3------1-
ZAVOLJE 173166--------61
ZGON 70823665------371
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

KONJIC

43677

6518

11748

22826

13

8

67

29

6

179

2147

136

ARGUD 135--131-------4
BALE 117--117--------
BARE 232-13894--------
BARMIŠ 115--115--------
BIJELA 570269123172------51
BJELOVČINA 2732103328------11
BLACE 3936-3--------
BLUČIĆI 196--196--------
BORCI 223181357--------
BOŽDAREVIĆI 181-7174--------
BRADINA 7006204414------22-
BRĐANI 4442542169-------19
BUDIŠNJA RAVAN 88-88---------
BUKOVICA 184-184---------
BUKOVLJE 187-24160-------3
BULATOVIĆI 105-2481--------
BUŠĆAK 164-10361--------
CERIĆI 8683--------3-
CRNI VRH 181-181---------
ČELEBIĆI 1177356261485--6--1950-
ČELINA 160-14146--------
ČESIM 33----------
ČIČEVO 238238----------
ČUHOVIĆI 3201-319--------
DOBRIČEVIĆI 154-8470--------
DOLOVI 6968--------1-
DOLJANI 124--124--------
DONJA VRATNA GORA 196-1911-------4
DONJE SELO 31523864-------121
D. VIŠNJEVICE 266193172--------
DONJI ČAŽANJ 178--177------1-
DONJI GRADAC 7634339--------
D. NEVIZDRACI 40136--------3
D. PRIJESLOP 166-10059------7-
DOŠĆICA 63158--------4
DUBOČANI 250--250--------
DUBRAVICE 48-48---------
DUDLE 125--120------5-
DUŽANI 82--82--------
DŽAJIĆI 213-1209------12
DŽANIĆI 53-743------12
DŽEPI 711247-451------121
FALANOVO BRDO 74-68-------6-
GAKIĆI 62--62--------
GALJEVO 310622678--------
GLAVATIČEVO 5418375379------4-
GOBELOVINA 175--174-------1
GORANI 5807254316-------3
GORICA 176-7169--------
GORNJA VRATNA GORA 80-80---------
G. VIŠNJEVICE 303-127176--------
GORNJI ČAŽANJ 85--84---1----
GORNJI GRADAC 163--163--------
G. NEVIZDRACI 2371750160------82
GOSTOVIĆI 43039205161-----1339
GRABOVCI 263--263--------
GRADELJINA 170--168------2-
GRUŠČA 544221519------2-
HASANOVIĆI 1572-153------2-
HERIĆI 131--131--------
HOMATLIJE 126-9233-------1
HOMOLJE 228--227------1-
HONDIĆI 8162649--------
IDBAR 4684329389------7-
JASENIK 549-76470------3-
JAVORIK 12-12---------
JEZERO 8383----------
JEŽEPROSINA 119--119--------
JOŠANICA 23922298--------
KALE 55-1936--------
KANJINA 230-109121--------
KAŠIĆI 14417-127--------
KONJICG1154521162566494713860264-175550
KOSTAJNICA 422-420--------2
KOTO 74--74--------
KRAJKOVIĆI 21--21--------
KRALUPI 321-9180-----132--
KRTIĆI 29-29---------
KRUPAC 135-5278------5-
KRUŠĆICA 458-3449------15
KULA 108107----1-----
LAĐANICA 85-778--------
LISIČIĆI 213-3209-------1
LOKVA 96--96--------
LUKA 228--228--------
LUKOMIR 248-1247--------
LUKŠIJE 155-13024-------1
LJESOVINA 101-101---------
LJUBUČA 138-15123--------
LJUTA 90441630--------
MLADEŠKOVIĆI 38215617833-----69-
MOKRO 44-2123--------
MRKOSOVICE 76-76---------
OBRENOVAC 110-110---------
OBRI 274224028------4-
ODŽACI 15318142------2-
ORAHOVICA 8702390467------74
ORLIŠTE 64-64---------
OTELEŽANI 231-18212-------1
OVČARI 634122264223------241
PAČERANI 27-1116--------
PARSOVIĆI 157120121------15-
PLAVUZI 112-112---------
PODHUM 205-22181------2-
PODORAŠAC 62119112392-----989-
POKOJIŠTE 20045151----1--3-
POLJE BIJELA 107891434536----1-16-
POŽETVA 12116105---------
PREVLJE 50--48------2-
RADEŠINE 1243120-------1-
RAOTIĆI 124-4083-------1
RASVAR 4-4---------
RAZIĆI 1832316144--------
REDŽIĆI 95--95--------
REPOVCI 237-17219------1-
REPOVICA 195261621------6-
RIBARI 18850-134------4-
RIBIĆI 483-1482--------
SELJANI 1351020105--------
SEONICA 2582128126------2-
SITNIK 5858----------
SLAVKOVIĆI 177-8394--------
SOLAKOVA KULA 228-112113------21
SOPOT 64-557-------2
SPILJANI 6027133454---1--43
STOJKOVIĆI 16231158--------
STRGONICE 36-1620--------
STUDENČICA 175-13162--------
SULTIĆI 197484108------1-
SVIJENČA 1681-167--------
ŠUNJI 299--299--------
TINJE 128--128--------
TOVARNICA 32-302--------
TREBOJE 287-5282--------
TREŠNJEVICA 1391138---------
TRUSINA 277-166105------6-
TUHOBIĆI 129--129--------
TURIJA 3851383-------1-
UGOŠĆE 95--95--------
VELUŠA 76--76--------
VINIŠTE 845424-------51
VRBLJANI 187--174------121
VRCI 245114995--------
VRDOLJE 21724-191------2-
ZABRĐANI 9543-50------2-
ZABRĐE 295-2923--------
ZAGORICE 2752691-------5-
ZASLIVLJE 273-271-----1--1
ZUKIĆI 3284815265--------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

KOTOR VAROŠ

35713

14771

9572

9667

2

3

37

13

-

-

1298

350

BAŠTINA 60435952-------4
BILICE 523504681------4-
BOLJANIĆI 359357--------2-
BORCI 11771102-50------241
DABOVCI 1338313162850------121
DONJI OBODNIK 3713601-------10-
DURATOVCI 291-291---------
GARIĆI 13013732907------19-
GRABOVICA 107210651---1---32
HADROVCI 5824-578--------
HRVAĆANI 73731620400------1-
JAKOTINA 8662546057--------
KOTOR VAROŠG5423131017891436121913--78766
KRUŠEVO BRDO 13711109-189--8---5510
LIPLJE 101310011---2---9-
MALJEVA 69569311--------
MASLOVARE 2206219023--1---82
NOVO SELO 29212172--------108
OBODNIK 5205055-------10-
ORAHOVA 16202511117249------3-
PLITSKA 5916585---------
PODBRĐE 73318620-------689
PODOSOJE 201201----------
PRISOČKA 1668310-1329------1514
RADOHOVA 68736-625------26-
RASTIK 223222--------1-
RAVNE 414127382------31
SOKOLINE 4824478---------
STAZA 546322192-------1814
STOPAN 3811741177------29-
ŠIBOVI 438104172------81
ŠIPRAGE 118332067111-6---1363
TOVLADIĆ 37736911------6-
VAGANI 4934901-------2-
VARJAČE 23122721-------1
VEČIĆI 1036146989--------
VIŠEVICE 322-319-------3-
VRANIĆ 311412289-------6
VRBANJCI 1629373689487------791
ZABRĐE 1011209441-1----1926
ZASELJE 395395----------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

KREŠEVO

6766

54

5012

1498

-

3

4

4

-

-

128

63

ALAGIĆI 217-217---------
BJELOVIĆI 275-21950--1----5
BOTUNJA 173--167------6-
BUKVA 238-18255------1-
CRKVENJAK 72-5120-------1
CRNIČKI KAMENIK 169-10663--------
CRNIĆI 5372243292--------
DEŽEVICE 3251313--------11
DREŽNICE 97-96--------1
GUNJANI 151--150-------1
KOJSINA 265-264--------1
KOMARI 53-48-------5-
KREŠEVOG131438919278-212--731
KREŠEVSKI KAMENIK 2521234-------215
LIPA 96-95-------1-
MRATINIĆI 508-245250---2--83
PIRIN 173-172--1------
POLJANI 66-66---------
POLJE 402836814------111
RAKOVA NOGA 394-29397--2---2-
RATKOVIĆI 116-107--------9
STOJČIĆI 222-2152------23
VIDOSOVIĆI 60--60--------
VODOVOJI 51-50--------1
VOLUJAK 3053285-------125
VRANCI 1521146-------14
ZVIZD 83-78-------41
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

KUPRES

10098

5169

3947

745

2

1

6

-

1

-

214

13

BARJAMOVCI 124123------1---
BEGOVO SELO 260114146---------
BILI POTOK 130210523--------
BLAGAJ 2822765--------1
BOTUN 692048-------1-
BRDA 1852854103--------
BUĆOVAČA 434433---------1
DONJE RAVNO 324229-91------13
D. VUKOVSKO 284277-4-1----11
DONJI MALOVAN 362358--------4-
GORAVCI 232-18744------1-
GORNJE RAVNO 2822752-------5-
G. VUKOVSKO 160160----------
G. MALOVAN 17013523-------111
KUDILJI 149148--------1-
KUKAVICE 185368366--------
KUPRESG16937276092021-5---1463
KUTE 214-14200--------
MLAKVA 93-93---------
MRĐANOVCI 3603451-------14-
MRĐEBARE 371621---------
MUŠIĆ 229229----------
NOVO SELO 4364292---1---31
ODŽAK 2291520311--------
OLOVO 94-93-1-------
OSMANLIJE 418-418---------
OTINOVCI 158-157-------1-
RASTIČEVO 38677288-------21-
RILIĆ 246245--------1-
STRAŽBENICA 32-32---------
SUHOVA 108-108---------
ŠEMENOVCI 361359-1------1-
VRILA 67-67---------
ZANAGLINA 9089---------1
ZLOSELA 7695763--------1
ZVIRNJAČA 44619425-------2-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

LAKTAŠI

27676

21642

2512

245

35

7

28

2

4

192

2260

749

ALEKSIĆI 2221881-1-----1319
BAKINCI 72064656-------99
BOŠKOVIĆI 4083665-1-----234
BUKOVICA 6234568-------2328
ČARDAČANI 5924851-------1051
ĆETOJEVIĆI 303297--------6-
DEVETINA 598311331------15238
DOVIĆI 3142759---1---1613
DRUGOVIĆI 10349823-----1-453
GLAMOČANI 1101989192-----26029
JABLAN 1123386580-1-----9264
JAKUPOVCI 106876362111--1908420
JARUŽANI 5985631-------34-
KADINJANI 604547--------561
KOBATOVCI 8097191911-2---5413
KOLJANI 208207---------1
KOSJEROVO 8508257-------171
KRIŠKOVCI 8818595--11---87
KRNETE 9548214723-----6615
LAKTAŠIG260718797915-31621-53874
LJUBATOVCI 5254631-------4417
MAGLAJANI 1455132661------1166
MAHOVLJANI 8043601122151-----8927
MALO BLAŠKO 571526--9-1---2510
MILOSAVCI 657626------1-273
MILOŠEVCI 393370--------212
MRČEVCI 751701--2-----3612
PAPAŽANI 4644532-------9-
PETOŠEVCI 46245412-1----31
RAJČEVCI 367251--------1097
SLATINA 118010491029-3---6047
ŠEŠKOVCI 4794324-------421
ŠUŠNJARI 77373423-------151
TRN 22809369012613-1-39040
VELIKO BLAŠKO 89884913-------315
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

LIŠTICA

26076

180

25638

7

-

-

9

5

2

-

164

71

BIOGRACI 74914733-------11
BUHOVO 641-638---1----2
CRNE LOKVE 483-482-------1-
ČERIGAJ 3811368--------12
DOBRIĆ 623122495-------24
DOBRKOVIĆI 506-505-------1-
D. BRITVICA 322-321--------1
DONJI CRNAČ 905-897-------17
DONJI GRADAC 8498830-------11-
DUBOKO MOKRO 657-656--------1
DUŽICE 661-658-----1-11
G. BRITVICA 326-326---------
GORNJI CRNAČ 600-596---2----2
GORNJI GRADAC 3911380-------73
GORNJI MAMIĆI 619-6051------121
GRABOVA DRAGA 142-141-------1-
IZBIČNO 360-360---------
JARE 1129-1128--------1
KNEŠPOLJE 978-975--------3
KOČERIN 2324-2312-------84
LISE 9856975---1---21
LIŠTICAG36111534645--55--1089
LJUBOTIĆI 1167111591------24
LJUTI DOLAC 143151425--------1
OKLAJI 451-450--------1
PRIBINOVIĆI 718-708-----1-27
PRIVALJ 3541352-------1-
RASNO 8441840-------12
TRN 8201818-------1-
TURČINOVIĆI 715-715---------
UZARIĆI 133441326-------13
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

LIVNO

40438

3898

28918

4418

5

7

41

25

3

2

2881

240

BILA 7751765-------36
BILO POLJE 75-74---1-----
BOGDAŠE 114101--------13-
BOJMUNTE 128115--------112
ČAIĆ 451-447--------4
ČAPRAZLIJE 29220856---1---198
ČELEBIĆ 565169357---2---928
ČUKLIĆ 377-377---------
ĆOSANLIJE 313-308--------5
DOBRO 879-8675------25
DONJI RUJANI 7032678-------518
DRINOVA MEĐA 220-219--------1
DRŽANLIJE 5921533-------58-
GOLINJEVO 9581632289------36-
GORNJI RUJANI 5247512----1--4-
GRBOREZI 7792481262------277
GRGURIĆI 7161675-------3010
GUBIN 498491----2---5-
KOMORANI 28422141119------2-
KOVAČIĆ 185-185---------
LIPA 623-611-------210
LIŠTANI 5903567-------317
LIVNOG900212062890271434242422209340
LOPATICE 311-311---------
LUSNIĆ 457-455---2-----
LJUBUNČIĆ 679-677---2-----
MALI GUBER 52632260229-------5
MALI KABLIĆI 185513122----1-26-
MIŠI 899-890--------9
ODŽAK 5591557--------1
ORGUZ 871-856-------312
PODGRADINA 7371731---2---21
PODGREDA 747661--------
PODHUM 111418312781-----12
POTKRAJ 540442399------131
POTOČANI 39813881------44
POTOK 2118200-------12
PRILUKA 856158261------122
PRISAP 396-323-------703
PROLOG 117211161--------10
PROVO 352350--------2-
RADANOVCI 9283--------9-
RAPOVINE 2841277-------51
SAJKOVIĆ 240230--------91
SMRIČANI 530647823-1----22-
SRĐEVIĆI 1060-1058--------2
STRUPNIĆ 479-478--------1
SUHAČA 285-276-------81
TRIBIĆ 2685258--------5
VELIKI GUBER 878396320125------37-
V. KABLIĆI 83111708101------83
VIDOŠI 516137780------535
VRBICA 110110----------
VRŽERALA 849-840-1-----8-
ZABRIŠĆE 396-360-------36-
ZAGORIČANI 782-772---5---41
ZASTINJE 64922824253-1----125-
ŽABLJAK 185171165516-1----1017
ŽIROVIĆ 358-358---------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

LOPARE

33769

19522

1608

11952

2

15

38

16

3

-

541

72

BOBETINO BRDO 6846592---1---211
BREZJE 297293--------4-
BRIJEST 402384--------18-
BRNJIK 44933-402------14-
BRUSNICA 533520-5------44
ČELIĆ 29877872824-2272-596
DRIJENČA 15941515473------281
HUMCI 1911411896--3---61
JABLANICA 12751249----1---241
KORAJ 250035224401111--154
KORETAŠI 358354--------13
KOZJAK 563554-1--3-1-4-
LABUCKA 4874821-------31
LIPOVICE 509508-1--------
LOPAREG9666671175-2174--190-
LOPARE SELO 1223119235-2----156
LUKAVICA 835826-2-1----24
MAČKOVAC 446432-7-1----24
MILADIĆI 300296-4--------
MILINO SELO 695686-6------12
MIROSAVCI 490490----------
MRTVICA 9369351---------
NAHVIOCI 891198859------5-
PELJAVE 6596214-------2212
PIPERI 10591028315------121
PIRKOVCI 684679--------41
PODGORA 599597-1------1-
PRIBOJ 1876179432-59---549
PUKIŠ 280280----------
PUŠKOVAC 924919-1-------4
RATKOVIĆI 96328948------5-
SMILJEVAC 200198--------2-
ŠIBOŠNICA 206731128---3--1-
TOBUT 163716175-11----67
VAKUF 315312--------3-
VELINO SELO 6074-598------5-
VISORI 170169--------1-
VRAŽIĆI 176430-1729--11--3-
VUKOSAVCI 4954881-------6-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

LUKAVAC

54666

12089

2592

34845

25

10

137

16

3

111

4648

190

BABICE DONJE 556-1546------9-
BABICE GORNJE 6483351300---4--62
BERKOVICA 7644-722--4---331
BIKODŽE 895348652-----21-
BISTARAC D. 16581411871831-----22251
BISTARAC G. 1224112556435---1--10317
BOKAVIĆI 13112-1259------491
BORICE 113110-1-------2
BRIJESNICA D. 1048104021------5-
BRIJESNICA G. 633617----3---121
CAPARDE 772712665------268
CERIK 3007-272------21-
CRVENO BRDO 135854131157------1322
DEVETAK 2123-12029------894
DOBOŠNICA 37024943508--52--1304
GNOJNICA 27858327481--2--185
HUSKIĆI 599-1591------7-
JARUŠKE DONJE 20811-197--------
JARUŠKE G. 836197-638------1-
KALAJEVO 151113414------2-
KOMARI 248240--------8-
KRTOVA 11721079-1------875
KRUŠEVICA 11292-1126------1-
LUKAVACG1059719056515424169973397234646
LUKAVAC G. 3493192---11--233
MIČIJEVIĆI 359359----------
MILINO SELO 420357231------255
MODRAC 685-26051-----725
ORAHOVICA 984411-529------431
POLJICE 40443133965--4---392
PRLINE 582--572------10-
PROKOSOVIĆI 1581451396---2-141582
PURAČIĆ 2709282122179---1--2305
SEMIĆI 252--252--------
SIŽJE 896811146-1----37-
SMOLUĆA DONJA 126680921--7---43611
SMOLUĆA G. 814742233-----622
STUPARI 655651--------4-
ŠIKULJE 5449-521------131
TABACI 679--6141-----613
TUMARE 643637--------51
TURIJA 919141855--16---33-
VASILJEVCI 753745-1------7-
VIJENAC 5246-6--------
ZAGORJE 6501-587------62-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

LJUBINJE

4516

3840

55

407

-

-

24

3

-

17

159

11

BANČIĆI 227191-13------203
DUBOČICA 164164----------
GLEĐEVCI 11928-88------3-
GRABLJE 8842-36------10-
GRADAC 7272----------
IVICA 195191--------4-
KAPAVICA 8281--------1-
KRAJPOLJE 152151----1-----
KRTINJE 102102----------
KRUŠEVICA 340277-61------2-
LJUBINJEG16601448574--223--1071
MIŠLJEN 984348-------25
OBZIR 6054-6--------
POCRNJE 4236-5------1-
PUSTIPUSI 8484----------
RANKOVCI 5252----------
UBOSKO 188183--------5-
VLAHOVIĆI 267201165--------
VOĐENI 195172-5-----171-
ŽABICA 13072154--1---2-
ŽRVANJ 199196--------12
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

LJUBUŠKI

27603

83

25334

1498

10

9

9

15

2

-

550

93

BIJAČA 114-110-------4-
CERNO 404-384-----1-181
CRNOPOD 2251224---------
CRVENI GRM 964-956-2-----6-
DOLE 324-323-------1-
GRAB 1294-1289--------5
GRABOVNIK 453-448-1------4
GRADSKA 309--309--------
GREDA 148-1471--------
GRLEVIĆI 540-540---------
HARDOMILJE 687-686--------1
HRAŠLJANI 507-498--------9
HUMAC 1279-1255-----1-194
KAŠĆE 123-123---------
KLOBUK 175521721-------1715
LIPNO 563-562--------1
LISICE 567-559-------8-
LJUBUŠKIG3700512164103735415--4138
MILETINA 371-370--------1
MOSTARSKA VRATA 4173413-1-------
ORAHOVLJE 2362222-1-----56
OTOK 5981589--------8
PREDGRAĐE 52125143------11
PROBOJ 7961785-------28
PROLOG 728-721-1-----51
RADIŠIĆI 2412323881-24---77
STUBICA 285-285---------
STUDENCI 1144311322------61
ŠIPOVAČA 691-684-------16
TESKERA 2871281---1---4-
VAŠAROVIĆI 990-983-------43
VELJACI 125911254-1------3
VITINA 2108121924145-2----25-
VOJNIĆI 568-568---------
ZVIRIĆI 236-232-------4-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

MAGLAJ

42160

13662

8341

17236

12

5

40

18

2

-

2682

162

ADŽE 39713873------6-
BAKOTIĆ 735707181------9-
BIJELA PLOČA 9601906666------971
BRADIĆI DONJI 63112210395------122
BRADIĆI G. 5262199290------1817
BREZICI 182167--------15-
BREZOVE DANE 1155107865-------66
BRUSNICA 323287--------36-
ČOBE 556--554-------2
ČUSTO BRDO 288114174---------
DOMISLICA 627142579------32
DONJA BOČINJA 81877513--1---371
D. BUKOVICA 244244----------
D. PAKLENICA 786726512--12-1-255
DONJI RAKOVAC 67365721------310
D. ULIŠNJAK 665491556------59-
GLOBARICA 775873521------101
G. BOČINJA 90290011--------
G. BUKOVICA 148146--------11
G. PAKLENICA 7597461-------12-
G. RAKOVAC 7466836-------57-
G. ULIŠNJAK 361136-215------91
JABLANICA 13423181930------885
KAMENICA 8282----------
KOMŠIĆI 305-305---------
KOPICE 10624-1052------15
KOSOVA 16331451598------16-
KRSNO POLJE 5964881-------1034
LIJEŠNICA 1621202181184--31--1941
LUGOVI 18367961------19-
LJUBATOVIĆI 10921956130--1---13
MAGLAJG69131585416342211114151-141929
MATINA 4431441--------1
MISURIĆI 1864245161411--1---1829
MLADOŠEVICA 92117893-------74
MOŠEVAC 11901-1166--1---211
NOVI ŠEHER 1458341211204--72--6129
ORUČE 225--225--------
OSOJNICA 68260415------675
OŠVE 497493--------4-
PARNICA 166107-59--------
PIRE 4131409-------12
POLJICE 2412291-------101
PONIJEVO 7516723-------22-
RADOJČIĆI 55116432067--------
RADUNICE 7161713-------11
RAJNOVO BRDO 8282----------
RAVNA 5212-518-1------
RJEČICA DONJA 29214-267-1----64
RJEČICA G. 4964643-1-----271
STRAIŠTE 30419-285--------
STRIJEŽEVICA 701696---1----22
STRUPINA 7104573133--------
TRBUK 275264---1----82
TUJNICA 5756276282------74
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

MODRIČA

34541

13012

9598

8578

6

7

37

29

5

38

2755

476

BABEŠNICA 705569131-------41
BOTAJICA 1104944141-------145
ČARDAK 1046610264--2---71
DOBRA VODA 113282-------29-
DOBRINJA 58812483-------7914
DUGO POLJE 179817458-------3411
GAREVAC 27512022277100--1---47124
JAKEŠ 19606019515901313--8918
KLADARI DONJI 9895963---3---144
KLADARI G. 42914398-------17-
KOPRIVNA 253922032435--1---172104
KUŽNJAČA 28422262---------
MILOŠEVAC 1825169615----6--1017
MODRIČAG9630184183848154329155381904138
PEĆNIK 1774331670----2--5514
RIJEČANI D. 75411735-------71
RIJEČANI G. 398385--------13-
SKUGRIĆ G. 14381108279-------3417
TAREVCI 224228572033---3--10912
VRANJAK 2174212614111----265
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

MOSTAR

110377

20271

36927

34247

161

112

451

160

49

102

17143

754

BAČEVIĆI 44842017------20-
BANJDOL 336--330------6-
BLAGAJ 152325591364------6213
BOGODOL 434147274-----1-111
BUNA 100663581252--1---1018
CIM 245511233311--1---936
ČULA 322-3211--------
DOBRČ 217--217--------
D. DREŽNICA 903-133743------189
D. JASENJANI 161-161---------
DRAČEVICE 669146131378------131
GNOJNICE 1813284651794------777
GORANCI 78558656-------665
G. DREŽNICA 1263-1071154------2-
G. GNOJNICE 579--566------121
G. JASENJANI 153792150------21
GUBAVICA 6252952535------54
HODBINA 10265691212381-111-895
HUMILIŠANI 1450478184756--2---255
ILIĆI 2452112216124112-3-8410
JASENICA 1718201279313--228--6115
KAMENA 443-158281------4-
KOKORINA 637-1632------4-
KOSOR 25810132113------3-
KREMENAC 141411912------6-
KRIVODOL 384-3811-------2
KRUŽANJ 745--742------3-
KUTILIVAČ 1068131506402------245
MALO POLJE 60427238238------56-
MILJKOVIĆI 32516160128---3--18-
MOSTARG63427113531762118414154102400118378114732415
ORTIJEŠ 711622427--1---561
PIJESCI 376116-256------31
PODGORANI 62079-541--------
PODGORJE 241-241---------
PODVELEŽ 716--714------2-
POLOG 111430858181------369
POTOCI 269672511026631-35--18512
PRIGRAĐANI 84148064250------461
RAŠKA GORA 431150240-------437
RAŠTANI 1203567242319--42--672
RAVNI 186139-41------6-
RODOČ 4226446223770648827171196
SELIŠTE 2351225-------9-
SLIPČIĆI 32127277-------17-
SOVIĆI 46-46---------
SRETNICE 370-370---------
STRIŽEVO 434-1432-------1
VIHOVIĆI 1616156134220--6---893
VOJNO 49911234715-1----222
VRANJEVIĆI 795257728------44
VRAPČIĆI 25011326397412--111-2032212
VRDI 4701469---------
ZIJEMLJE 358219-137------2-
ŽELJUŠA 78073259--9---25-
ŽITOMISLIĆI 2212156---------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

MRKONJIĆ GRAD

29684

23364

2290

3009

1

8

47

15

2

-

883

65

BALJVINE 1226565-654------7-
BJELAJCE 105982611395--1---24-
BRDO 59156511--1---23-
DABRAC 223219-3----1---
DONJA PECKA 171170--------1-
D. PODGORJA 125125----------
DONJI BARAĆI 6336126---34--71
DONJI GRACI 446446----------
DUBICA 188188----------
GERZOVO 91490011--5---61
GORNJA PECKA 655654--------1-
G. PODGORJA 1971941-------2-
GORNJI BARAĆI 489483--------6-
GORNJI GRACI 984968-1--1---113
GUSTOVARA 726726----------
JASENOVI POTOCI 475472--------3-
KOPLJEVIĆI 506506----------
KOTOR 4654631-1-------
LISKOVICA 11441609792------3-
MAGALJDOL 5315121-------117
MAJDAN 1047498486--11---583
MEDNA 12491241--------44
MLINIŠTE 2725---------2
MRKONJIĆ GRADG660240774271414-630111-61818
OĆUNE 525374109-------357
OKANDŽIJE 254250--------4-
ORAHOVLJANI 550550----------
PODBRDO 111510934---2---97
PODORUGLA 333312102------9-
PODRAŠNICA 1275124021--3---254
STUPARI 469467--------11
SURJAN 901894--------52
ŠEHOVCI 9399351-------21
ŠIBOVI 4139--------2-
TRIJEBOVO 884877---1----42
TRNOVO 388387--------1-
UBAVIĆA BRDO 349349----------
VLASINJE 9882148835------12
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

NEUM

4030

179

3575

157

-

1

7

5

-

-

89

17

BABIN DO 77-76--------1
BORUT 117110313--------
BRESTICA 67-60-------7-
BROĆANAC 108-103--------5
BRŠTANICA 139-1234------111
CEROVICA 175-175---------
CEROVO 110-8822--------
CRNOGLAV 96-931--1----1
DOBRI DO 80-80---------
DOBROVO 148-146-------11
DONJI DRIJEN 69-69---------
DONJI ZELENIKOVAC 107-107---------
DUBRAVICA 115-115---------
DUŽI 126-124--------2
GLUMINA 97-96--------1
GORNJE HRASNO 2901501206------14-
GRADAC 394-394---------
HOTANJ HUTOV. 85-85---------
HUTOVO 3943388-------21
KIŠEVO 27-27---------
MOŠEVIĆI 119-112-------61
NEUM 6022549917-164--473
PRAPRATNICA 97-96----1----
PREVIŠ 39-39---------
RABRANI 140-4694--------
VININE 160-159-------1-
ŽUKOVICA 52-52---------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

NEVESINJE

16326

11587

276

3853

4

1

34

6

-

-

539

26

BATKOVIĆI 291260--------2110
BEŽĐEĐE 214212--------11
BIOGRAD 707670111--2---212
BOJIŠTA 44037932---1---28-
BOROVČIĆI 229--229--------
BRATAČ 486446-30------82
BUDISAVLJE 133133----------
DONJA BIJENJA 391203-179------9-
DONJI DREŽANJ 171166--------5-
DONJI LUKAVAC 262259---------3
DRAMIŠEVO 59518---------
GAJ 5858----------
G. BIJENJA 208--207------1-
G. DREŽANJ 11393--------20-
G. LUKAVAC 180177--------3-
GRABOVICA 143139--------4-
HRUŠTA 332--332--------
HUMČANI 110107--------3-
JASENA 74731---------
JUGOVIĆI 10594----1---10-
KIFINO SELO 223220-3--------
KLJEN 118117--------1-
KLJUNA 2006-193------1-
KOVAČIĆI 11180-31--------
KREKOVI 387385-1------1-
KRUŠEVLJANI 213-11200------2-
LAKAT 218115-103--------
LUKA 262136-125--1-----
MILJEVAC 263256----1---6-
MORINE ------------
NEVESINJEG36052622595934-136--3044
ODŽAK 271243-13--1---131
PLUŽINE 13599-36--------
PODGRAĐE 5754--------3-
POSTOLJANI 247108-138-------1
PRESJEKA 191--190------1-
PRIDVORCI 255170480--1-----
PRKOVIĆI 7878----------
RABINA 431543360------14-
RAST 195193--------2-
RILJA 274272--------2-
ROGAČE 9191----------
SELJANI 1829092---------
SLATO 198198----------
SOPILJA 4444858338--------
STUDENCI 2929----------
ŠEHOVINA 30929214--12-----
ŠIPAČNO 175173---------2
TRUSINA 167165---1----1-
UDREŽNJE 405399--------6-
ZABORANI 3737----------
ZALOM 283265----1---17-
ZALUŽJE 334230185------18-
ZOVI DO 519510--------9-
ŽILJEVO 327268550------4-
ŽUBERIN 6363----------
ŽULJA 3231-322--------
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

ODŽAK

27895

5361

15430

5371

8

13

28

21

11

-

1276

376

ADA 616-575-------239
DONJA DUBICA 331394421553-31---15453
DONJI SVILAJ 161015313892156---846
GNIONICA 906859264-1--1-411
GORNJA DUBICA 1508514921--1---54
GORNJI SVILAJ 182174910015---31-3527
JOŠAVICA 2882793-------42
NOVI GRAD 1807136621231-121-2156
NOVO SELO 239412231531-212-2929
ODŽAKG763447095053475315145-74085
POSAVSKA MAHALA 117731148-------1412
POTOČANI 22771692051--111--3717
SRNAVA 8521197102--1-1-145
VRBOVAC 169223314031------1540
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

OLOVO

16341

3349

802

11593

4

2

19

3

3

-

508

58

AJDINOVIĆI 201134-65------2-
ARAPOVAČE 1301291---------
BAKIĆI 391-1369------417
BERISALIĆI 3181923121--1---1-
BOGANOVIĆI 286--285-------1
BRDA 152135-17--------
BUKOV DO 187--187--------
ČUDE 18194-87--------
ČUNIŠTA 634-4608------22-
DOLOVI 200--183------161
DRECELJ 28227016------14
DUGANDŽIĆI 130117-12-------1
GLAVIČNO 329--312-1----151
G. DRAPNIĆI 16486-76------11
GRABOVICA 9393----------
GURDIĆI 40436-352------16-
JELAŠKE 610--609-------1
KAMENSKO 1173-221140------83
KLINČIĆI 56429-534------1-
KOLAKOVIĆI 25011-239--------
KOVAČIĆI 278--271------7-
KRAJIŠIĆI 7878----------
KRIŽEVIĆI 3031453146----1-8-
KRUŠEVO 32583-236------6-
LIŠCI 277--277--------
MAGULICA 34123326------1-
METILJI 122108-14--------
MILANKOVIĆI 707-1699------61
OLOVOG26026141141529311532-30615
OLOVSKE LUKE 73939011297------392
PETROVIĆI 2956-287------11
PONIJERKA 27146-214------101
PONOR 6643-23--------
PRGOŠEVO 15394-57------2-
PUŠINO POLJE 1639-154--------
RADAČIĆI 125124---------1
REČICA 2108-201-------1
RIJEKA 6226225791-----113
SLIVNJE 191146-45--------
SOLUN 4741061362--3----2
STOJČIĆI 287-284-------3-
ŠAŠEVCI 419-1414------31
VUKOTIĆI 335--334------1-
ŽUNOVA 279151246------17-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

ORAŠJE

27806

4151

20705

1548

2

12

18

42

1

-

1153

174

BOK 208618118355---2--5310
ČOVIĆ POLJE 8628345-------194
DONJA MAHALA 3960738709---3--3338
DONJI ŽABAR 1513145451------494
KOPANICE 1321217974-------9436
KOSTRČ 167821663-------85
LONČARI 492467710------8-
MATIĆI 1965819452---3--52
ORAŠJEG3420662426150321010291-76116
OŠTRA LUKA 3145630642-1----2844
TOLISA 3203731551-124--312
UGLJARA 136355123713--5---4310
VIDOVICE 279825125192--11--213
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

POSUŠJE

16455

34

16298

15

4

-

4

8

-

-

74

18

BARE ------------
BATIN 74417394--------
BROĆANAC 121421206-------24
ČITLUK 8712866-1-----11
GRADAC 9523948-------1-
KONJSKO ------------
OSOJE 655-6521------11
PODBILA 247-247---------
POKLEČANI 890-8844------11
POSUŠJEG273813265453-28--494
RASTOVAČA 1182-1180---1---1-
SUTINA 1314-1313--------1
TRIBISTOVO 422-421--------1
VINJANI 111421104-------62
VIR 1757917411------51
VRPOLJE 858-850-------71
VUČIPOLJE 102-102---------
ZAGORJE 108111079--------1
ZAVELIM 3141312---1-----
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

PRIJEDOR

108868

45279

7297

42129

81

26

117

116

14

100

12025

1684

ALIŠIĆI 25125-225------1-
BABIĆI 144356828551-----413
BISTRICA 15191498-1------191
BIŠĆANI 1384211158------2176
BOŽIĆI 2782712--1----31
BRĐANI 182725221541------257
BREZIČANI 157210788305--1---16119
BRIŠEVO 5377491-------372
BUSNOVI 1339124131------886
CIKOTE 295270--------214
CRNA DOLINA 2621824-------4135
ČARAKOVO 226338202128------5027
ČEJRECI 709143656------333
ČIRKIN POLJE 14631192113181-31--10629
ĆELA 2022317271454---11120714
DERA 1442146511223------184
D. DRAGOTINJA 5295022-------223
DONJA RAVSKA 438155276-------61
DONJI GAREVCI 8425631234-1----2518
DONJI ORLOVCI 80267671--2---8333
DONJI VOLAR 44235660-------26-
GAĆANI 3883621-------25-
GOMJENICA 24831546614971111--31560
G. DRAGOTINJA 623613-1------81
G. JUTROGOŠTA 527500--------27-
G. PUHARSKA 64333434421-----11014
GORNJA RAVSKA 3784314-------60-
G. GAREVCI 4492671137------395
G. JELOVAC 599563--------306
G. ORLOVCI 4304181-------11-
GORNJI VOLAR 391-386-------41
GRADINA 100598624------85
HAMBARINE 24992252038---9-1138331
HRNIĆI 767815603------8160
JARUGE 3372397261-----4915
JELIĆKA 9909801-------72
JUGOVCI 5862603279--1---43-
KALAJEVO 272223516------19-
KAMIČANI 316154142943-113--6184
KEVLJANI 187419-1824------265
KOZARAC 3527822731071-611--25439
KOZARUŠA 299489262589---2-3017385
KRIVAJA 123612141-11----514
LAMOVITA 204819393-------1015
LJESKARE 64624921820------159-
LJUBIJA 432563962222091151110--77642
M. PALANČIŠTE 1991933-------3-
MARIĆKA 191618451-------3733
MARINI 3163091-------51
MILJAKOVCI 6704741075-1----9317
MISKA GLAVA 99784971-------5819
NIŠEVIĆI 105410101---4---381
NIŠTAVCI 293209-601-----23-
OMARSKA 3280299118121-326--21613
ORLOVAČA 1132678512041-----14553
PEJIĆI 6455466351-----552
PETROV GAJ 11531141-1--1-1-81
PRIJEDORG29449104781689101735413785112586465378
RAKELIĆI 79272815---3---397
RAKOVČANI 1368211313--1---474
RALJAŠ 72226557222-----115-
RASAVCI 1066856107-------8221
RIZVANOVIĆI 1433-11104--1---3243
SANIČANI 621534111------6411
ŠURKOVAC 68618647-------21-
TISOVA 31527288---------
TOMAŠICA 11117592372------7637
TRNOPOLJE 284744334190021-1--91375
V. PALANČIŠTE 539524--1-----14-
ZECOVI 89718124682-1----72
ŽUNE 5301746510------326
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

PRNJAVOR

48956

34699

2060

6618

31

2

52

7

16

42

2400

3029

BABANOVCI 4181445333------206
BREZIK 3431861107------1633
CRKVENA 922905--2-----78
ČIVČIJE 4634621---------
ČORLE 665498-1------7294
DOLINE 1489545-----201545
DONJA ILOVA 84166113-------26141
DONJA MRAVICA 4793798-------5042
D. GALJIPOVCI 43538711------1531
D. PALAČKOVCI 620575--------3312
DONJI SMRTIĆI 646625----3---126
DONJI ŠTRPCI 1657125319--14---236144
D. VIJAČANI 2063202342--3-1-264
DRENOVA 955548349-------3919
GAJEVI 205161-21------815
GALJIPOVCI 3775-363------54
GORNJA ILOVA 1502146021----1-2513
G. MRAVICA 86981613-------832
G. GALJIPOVCI 432329-17------2660
G. PALAČKOVCI 1344132315------123
G. SMRTIĆI 15431515211-1---221
GORNJI ŠTRPCI 152012793----1--16275
GORNJI VIJAČANI /DIO/ 13611340-4------17-
GRABIK ILOVA 9408782---1---1742
GUSAK 238201-22------96
HRVAĆANI 84777015--1--4-1245
HUSREPOVCI 3772941-------6220
JADOVICA 9492---------2
JASIK 22413274------1566
KOKORI 790776341-1---14
KONJUHOVCI 1212128398722-----9162
KORAĆ 109799-------714
KREMNA 119811571521-----419
KULAŠI 136833098391-4-1-364
LIŠNJA 188811931711------487
LUŽANI 182114207----1-634
MAČINO BRDO 22617301------23155
MRAČAJ 254223---------31
MRAVICA 534634448-------19
MUJINCI 33232521-------4
NASEOBINA BABANOVCI 42515561108---1--892
NASEOBINA HRVAĆANI 1713711-------3120
NASEOBINA LIŠNJA 4871163147--5--425187
NOVO SELO 181165--------313
OKOLICA 5183511472-----25119
ORAŠJE 519491-1------819
OTPOČIVALJKA 290266--------231
PARAMIJE 3623591--------2
PEČENEG ILOVA 135713173---2---1619
POPOVIĆI 116510312-------11616
POTOČANI 6905571---3---4485
PRNJAVORG6187257726119156-255817907466
PROSJEK 5985502-------1927
PURAĆI 3845-378------1-
RALUTINAC 1227813-14-----413
RATKOVAC 34212921701-----3118
SKAKAVCI 462460---------2
ŠARINCI 111410971-------151
ŠEREG ILOVA 497472-1-----1167
ŠIBOVSKA 2992461--------52
ŠTIVOR 350498-------50243
VELIKA ILOVA 105110295-------125
VRŠANI 764711349------1-
UKUPNOSRBIHRVATIMUSLIMANISLOVENCIMAKEDONCICRNOGORCIALBANCIMAĐARIROMIJUGOSLOVENIOSTALI

PROZOR

19108

49

12088

6698

6

1

14

-

-

-

197

55

BLACE 166-8180-------5
BOROVNICA 246-134110------2-
DOBROŠA 275-274--------1
DONJA VAST 371-27576------218
D. VIŠNJANI 77--77--------
DRUŽINOVIĆI 178-8890--------
DUGE 380-119258------3-
GMIĆI 793-73554-1-----3
GORICA 226-106120--------
G. KRANČIĆI 420-264155-------1
G. VIŠNJANI 91-685--------
GRAČAC 3061229664-----51
GRAČANICA 102-2754------21-
GREVIĆI 235-62173--------
HELJDOVI 136--134------2-
HERE 271--266------14
HUDUTSKO 112210411-----4-
IVANCI 165-163---1----1
JAKLIĆI 681-671---9----1
KLEK 260-1258--