1989-01-12 2001-12-05

Закарпатська область

Zakarpatśka oblasť

1252288

1258264

Берегівська міська рада

Berehivśka miśka rada

30700

27235

м Береговеm Berehove3015726735
с Затишнеs Zatyšne543500

Мукачівська міська рада

Mukačivśka miśka rada

84521

82346

м Мукачевеm Mukačeve8452182346

Ужгородська міська рада

Užhorodśka miśka rada

117061

117317

м Ужгородm Užhorod117061117317

Хустська міська рада

Chustśka miśka rada

34313

32348

м Хустm Chust3128729080
с Зарічнеs Zarične359379
с Кірешіs Kireši12471390
с Чертіжs Čertiž14201499

Берегівський район

Berehivśkyj rajon

54968

53841

Батівська селищна радаBativśka selyščna rada29153029
смт Батьовоsmt Batjovo29153029
Бадалівська сільська радаBadalivśka siľśka rada15551712
с Бадаловоs Badalovo15551712
Батрадівська сільська радаBatradivśka siľśka rada26612566
с Батрадьs Batraď18821792
с Горонглабs Horonhlab779774
Бенянська сільська радаBenjanśka siľśka rada13951408
с Бенеs Bene13951408
Берегуйфалівська сільська радаBerehujfalivśka siľśka rada20001925
с Берегуйфалуs Berehujfalu20001925
Боржавська сільська радаBoržavśka siľśka rada14761501
с Боржаваs Boržava14761501
Варівська сільська радаVarivśka siľśka rada32763114
с Вариs Vary32763114
Великобактянська сільська радаVelykobaktjanśka siľśka rada10841022
с Велика Бактаs Velyka Bakta10841022
Великоберезька сільська радаVelykobereźka siľśka rada26262545
с Великі Берегиs Velyki Berehy26262545
Великобийганська сільська радаVelykobyjhanśka siľśka rada31963193
с Велика Бийганьs Velyka Byjhań19141893
с Мала Бийганьs Mala Byjhań12821300
Галаборська сільська радаHalaborśka siľśka rada762749
с Галаборs Halabor762749
Гатянська сільська радаHatjanśka siľśka rada30963161
с Гатьs Hať30123081
с Нярош-Горондаs Njaroš-Horonda-x(виключене)
с Чикош-Горондаs Čykoš-Horonda8480
Гечанська сільська радаHečanśka siľśka rada9281030
с Гечаs Heča9281030
Гутівська сільська радаHutivśka siľśka rada14411349
с Гутs Hut14411349
Дийдянська сільська радаDyjdjanśka siľśka rada18782013
с Дийдаs Dyjda18782013
Запсонська сільська радаZapsonśka siľśka rada17751799
с Запсоньs Zapsoń17751799
Квасівська сільська радаKvasivśka siľśka rada1020898
с Квасовоs Kvasovo1020898
Кідьошська сільська радаKidjošśka siľśka rada917893
с Кідьошs Kidjoš917893
Косоньська сільська радаKosońśka siľśka rada26682338
с Косоньs Kosoń26682338
Мочолянська сільська радаMočoljanśka siľśka rada16201671
с Астейs Astej656672
с Гунядіs Hunjadix324Мочола
с Мочолаs Močola964675
Мужіївська сільська радаMužijivśka siľśka rada22292076
с Мужієвоs Mužijevo22292076
Нижньореметівська сільська радаNyžnjoremetivśka siľśka rada14611338
с Верхні Реметиs Verchni Remety574478
с Нижні Реметиs Nyžni Remety887860
Оросіївська сільська радаOrosijivśka siľśka rada989895
с Оросієвоs Orosijevo989895
Попівська сільська радаPopivśka siľśka rada20961899
с Гетенs Heten862761
с Мале Поповоs Male Popovo252210
с Поповоs Popovo982928
Рафайнівська сільська радаRafajnivśka siľśka rada961973
с Рафайновоs Rafajnovo961973
Свободянська сільська радаSvobodjanśka siľśka rada29452879
с Бадівs Badiv535549
с Бакошs Bakoš928988
с Данилівкаs Danylivka503489
с Свободаs Svoboda979853
Четфалвівська сільська радаČetfalvivśka siľśka rada825754
с Четфалваs Četfalva825754
Чомська сільська радаČomśka siľśka rada965916
с Чомаs Čoma965916
Шомівська сільська радаŠomivśka siľśka rada14171353
с Каштановоs Kaštanovo251262
с Шомs Šom11661091
Яношівська сільська радаJanošivśka siľśka rada27912842
с Балажерs Balažerx816Яноші
с Яношіs Janoši27912026

Великоберезнянський район

Velykobereznjanśkyj rajon

30835

28016

Великоберезнянська селищна радаVelykobereznjanśka selyščna rada83348019
смт Великий Березнийsmt Velykyj Bereznyj71136804
с Забрідьs Zabriď12211215
Буківцівська сільська радаBukivcivśka siľśka rada367227
с Буківцьовоs Bukivcjovo367227
Верховино-Бистрянська сільська радаVerchovyno-Bystrjanśka siľśka rada672631
с Верховина-Бистраs Verchovyna-Bystra672631
Вишківська сільська радаVyškivśka siľśka rada960883
с Вишкаs Vyška960883
Волосянківська сільська радаVolosjankivśka siľśka rada22052062
с Волосянкаs Volosjanka22051629
с Лугs Luhx433Волосянка
Загорбська сільська радаZahorbśka siľśka rada12941151
с Жорнаваs Žornava656602
с Загорбs Zahorb638549
Костринська сільська радаKostrynśka siľśka rada18051578
с Костринаs Kostryna12131085
с Костринська Розтокаs Kostrynśka Roztoka592493
Лубнянська сільська радаLubnjanśka siľśka rada287211
с Лубняs Lubnja287211
Лютянська сільська радаLjutjanśka siľśka rada28552417
с Лютаs Ljuta28552417
Малоберезнянська сільська радаMalobereznjanśka siľśka rada26332436
с Завосинаs Zavosyna236191
с Малий Березнийs Malyj Bereznyj17121571
с Мирчаs Myrča685674
Розтоцько-Пастільська сільська радаRoztoćko-Pastiľśka siľśka rada1043895
с Бегендяцька Пастільs Behendjaćka Pastiľ225190
с Костева Пастільs Kosteva Pastiľ309297
с Розтоцька Пастільs Roztoćka Pastiľ350284
с Руський Мочарs Ruśkyj Močar159124
Смереківська сільська радаSmerekivśka siľśka rada413381
с Смерековоs Smerekovo413381
Солянська сільська радаSoljanśka siľśka rada12621109
с Домашинs Domašyn576507
с Сільs Siľ686602
Ставненська сільська радаStavnenśka siľśka rada16831615
с Ставнеs Stavne16831615
Стричавська сільська радаStryčavśka siľśka rada561559
с Княгиняs Knjahynja304315
с Стричаваs Stryčava257244
Стужицька сільська радаStužyćka siľśka rada1107981
с Стужицяs Stužycja1107981
Тихівська сільська радаTychivśka siľśka rada946772
с Гуснийs Husnyj10784
с Сухийs Suchyj262184
с Тихийs Tychyj577504
Ужоцька сільська радаUžoćka siľśka rada827753
с Ужокs Užok827753
Чорноголівська сільська радаČornoholivśka siľśka rada15811336
с Чорноголоваs Čornoholova15811336

Виноградівський район

Vynohradivśkyj rajon

113034

117863

Виноградівська міська радаVynohradivśka miśka rada2566325760
м Виноградівm Vynohradiv2566325760
Вилоцька селищна радаVyloćka selyščna rada34463419
смт Вилокsmt Vylok34463419
Королівська селищна радаKorolivśka selyščna rada77028147
смт Королевоsmt Korolevo77028147
Боржавська сільська радаBoržavśka siľśka rada25062903
с Боржавськеs Boržavśke25062903
Буківська сільська радаBukivśka siľśka rada19352139
с Буковеs Bukove19352139
Великоком'ятівська сільська радаVelykokom`jativśka siľśka rada62296744
с Великі Ком'ятиs Velyki Kom`jaty62296744
Великокопанська сільська радаVelykokopanśka siľśka rada33253428
с Велика Копаняs Velyka Kopanja33253428
Великопаладська сільська радаVelykopaladśka siľśka rada28652850
с Велика Паладьs Velyka Palaď17851823
с Фертешолмашs Fertešolmaš10801027
Вербовецька сільська радаVerbovećka siľśka rada20692261
с Вербовецьs Verboveć10771188
с Чорний Потікs Čornyj Potik9921073
Веряцька сільська радаVerjaćka siľśka rada24862639
с Веряцяs Verjacja19072024
с Горбкиs Horbky579615
Дротинська сільська радаDrotynśka siľśka rada18131960
с Дротинціs Drotynci18131960
Дяківська сільська радаDjakivśka siľśka rada34483795
с Ботарs Botar870913
с Неветленфолуs Nevetlenfolu13171595
с Нове Клиновеs Nove Klynove308313
с Окліs Okli359364
с Оклі Гедьs Okli Heď594610
Малокопанська сільська радаMalokopanśka siľśka rada12591345
с Мала Копаняs Mala Kopanja12591345
Матіївська сільська радаMatijivśka siľśka rada14461531
с Вербовеs Verbove2222
с Матійовоs Matijovo10461069
с Руська Долинаs Ruśka Dolyna378440
Новоселицька сільська радаNovoselyćka siľśka rada14851412
с Новоселицяs Novoselycja14851412
Новосільська сільська радаNovosiľśka siľśka rada17411856
с Нове Селоs Nove Selo17411856
Олешницька сільська радаOlešnyćka siľśka rada42264644
с Олешникs Olešnyk42264644
Оноцька сільська радаOnoćka siľśka rada30283081
с Онокs Onok30283081
Перехрестівська сільська радаPerechrestivśka siľśka rada25722716
с Карачинs Karačyn397389
с Перехрестяs Perechrestja884918
с Пушкіноs Puškino12911409
Петрівська сільська радаPetrivśka siľśka rada47515121
с Пийтерфолвоs Pyjterfolvo18462064
с Тисобикеньs Tysobykeń20702191
с Форголаньs Forholań835866
Підвиноградівська сільська радаPidvynohradivśka siľśka rada38614368
с Підвиноградівs Pidvynohradiv38614368
Сасівська сільська радаSasivśka siľśka rada23612283
с Сасовоs Sasovo23612283
Теківська сільська радаTekivśka siľśka rada21802127
с Гудяs Hudja573594
с Тековоs Tekovo16071533
Фанчиківська сільська радаFančykivśka siľśka rada42304365
с Притисянськеs Prytysjanśke98124
с Тросникs Trosnyk21172204
с Фанчиковоs Fančykovo20152037
Хижанська сільська радаChyžanśka siľśka rada15051673
с Хижаs Chyža15051673
Чепівська сільська радаČepivśka siľśka rada30593224
с Гетиняs Hetynja816753
с Затисівкаs Zatysivka440528
с Чепаs Čepa18031943
Чорнотисівська сільська радаČornotysivśka siľśka rada44664365
с Дюлаs Djula13601421
с Холмовецьs Cholmoveć707714
с Чорнотисівs Čornotysiv23992230
Чорнянська сільська радаČornjanśka siľśka rada21312187
с Чернаs Černa21312187
Шаланківська сільська радаŠalankivśka siľśka rada31523110
с Шаланкиs Šalanky31523110
Широківська сільська радаŠyrokivśka siľśka rada20942410
с Широкеs Šyroke20942410

Воловецький район

Volovećkyj rajon

27561

25336

Воловецька селищна радаVolovećka selyščna rada67605957
смт Воловецьsmt Voloveć67605186
с Канораs Kanorax771Воловець
Жденіївська селищна радаŽdenijivśka selyščna rada15921338
смт Жденієвоsmt Ždenijevo13931120
с Збиниs Zbyny199218
Абранська сільська радаAbranśka siľśka rada625584
с Абранкаs Abranka625584
Біласовицька сільська радаBilasovyćka siľśka rada12731125
с Біласовицяs Bilasovycja632527
с Латіркаs Latirka641598
Буковецька сільська радаBukovećka siľśka rada643597
с Буковецьs Bukoveć643597
Верб'язька сільська радаVerb`jaźka siľśka rada19931988
с Верб'яжs Verb`jaž935906
с Завадкаs Zavadka10581082
Верхньоворітська сільська радаVerchnjovoritśka siľśka rada23502194
с Верхні Воротаs Verchni Vorota23502194
Гукливська сільська радаHuklyvśka siľśka rada20712081
с Гукливийs Huklyvyj20712081
Лазівська сільська радаLazivśka siľśka rada997993
с Лазиs Lazy997993
Нижньоворітська сільська радаNyžnjovoritśka siľśka rada32143016
с Задільськеs Zadiľśke470414
с Нижні Воротаs Nyžni Vorota27442602
Підполозянська сільська радаPidpolozjanśka siľśka rada16051486
с Верхня Грабівницяs Verchnja Hrabivnycja498420
с Підполоззяs Pidpolozzja815789
с Яловеs Jalove292277
Розтоцька сільська радаRoztoćka siľśka rada14331259
с Кічернийs Kičernyj498422
с Перехреснийs Perechresnyj379357
с Розтокаs Roztoka556480
Скотарська сільська радаSkotarśka siľśka rada15271362
с Скотарськеs Skotarśke15271362
Тишівська сільська радаTyšivśka siľśka rada1002952
с Котельницяs Koteľnycja476442
с Тишівs Tyšiv526510
Щербовецька сільська радаŠčerbovećka siľśka rada476404
с Пашківціs Paškivci159154
с Щербовецьs Ščerboveć317250

Іршавський район

Iršavśkyj rajon

97192

100881

Іршавська міська радаIršavśka miśka rada1058310314
м Іршаваm Iršava98739515
с Собатинs Sobatyn710799
Арданівська сільська радаArdanivśka siľśka rada33633276
с Ардановоs Ardanovo16741615
с Дунковицяs Dunkovycja878815
с Мідяницяs Midjanycja811846
Білківська сільська радаBilkivśka siľśka rada76718078
с Білкиs Bilky76718078
Брідська сільська радаBridśka siľśka rada27393072
с Брідs Brid21202382
с Дешковицяs Deškovycja619690
Броньківська сільська радаBrońkivśka siľśka rada36323718
с Бронькаs Brońka17531812
с Сухаs Sucha18791906
Великораковецька сільська радаVelykorakovećka siľśka rada50205342
с Великий Раковецьs Velykyj Rakoveć43224549
с Заболотнеs Zabolotne698793
Вільхівська сільська радаViľchivśka siľśka rada28383135
с Вільхівкаs Viľchivka17311857
с Нижнє Болотнеs Nyžnje Bolotne11071278
Греблянська сільська радаHrebljanśka siľśka rada11141312
с Гребляs Hreblja11141312
Дібрівська сільська радаDibrivśka siľśka rada21592254
с Велика Розтокаs Velyka Roztoka577613
с Дубрівкаs Dubrivka11371131
с Мала Розтокаs Mala Roztoka445510
Довжанська сільська радаDovžanśka siľśka rada65816794
с Довгеs Dovhe65816794
Доробратівська сільська радаDorobrativśka siľśka rada29402816
с Горбокs Horbok818778
с Доробратовоs Dorobratovo21222038
Загатянська сільська радаZahatjanśka siľśka rada36733646
с Дубиs Duby195197
с Загаттяs Zahattja26152578
с Івашковицяs Ivaškovycja371348
с Климовицяs Klymovycja378397
с Кобалевицяs Kobalevycja114126
Зарічанська сільська радаZaričanśka siľśka rada32193939
с Заріччяs Zariččja32193939
Ільницька сільська радаIľnyćka siľśka rada89888902
с Ільницяs Iľnycja89888902
Імстичівська сільська радаImstyčivśka siľśka rada25952729
с Імстичовоs Imstyčovo25952729
Кам'янська сільська радаKam`janśka siľśka rada31563081
с Богаревицяs Boharevycja519512
с Воловицяs Volovycja251249
с Кам'янськеs Kam`janśke15281456
с Хмільникs Chmiľnyk858864
Кушницька сільська радаKušnyćka siľśka rada41304682
с Кушницяs Kušnycja41304682
Лисичівська сільська радаLysyčivśka siľśka rada29153186
с Лисичовоs Lysyčovo29153186
Лозянська сільська радаLozjanśka siľśka rada11251245
с Лозаs Loza11251245
Луківська сільська радаLukivśka siľśka rada14931558
с Луковоs Lukovo14931558
Малораковецька сільська радаMalorakovećka siľśka rada29413072
с Малий Раковецьs Malyj Rakoveć29413072
Негрівська сільська радаNehrivśka siľśka rada11691116
с Негровоs Nehrovo11691116
Осійська сільська радаOsijśka siľśka rada34683555
с Осійs Osij34683555
Приборжавська сільська радаPryboržavśka siľśka rada33593585
с Приборжавськеs Pryboržavśke33593585
Сілецька сільська радаSilećka siľśka rada29343113
с Сільцеs Siľce29343113
Чорнопотіцька сільська радаČornopotićka siľśka rada33873361
с Крайня Мартинкаs Krajnja Martynka601582
с Локітьs Lokiť355340
с Підгірнеs Pidhirne10861057
с Смологовицяs Smolohovycja379369
с Чорний Потікs Čornyj Potik9661013

Міжгірський район

Mižhirśkyj rajon

50555

50057

Міжгірська селищна радаMižhirśka selyščna rada1161111198
смт Міжгір'яsmt Mižhir`ja101059656
с Запереділляs Zaperedillja10111038
с Стригальняs Stryhaľnja495504
Буковецька сільська радаBukovećka siľśka rada629593
с Буковецьs Bukoveć480449
с Потікs Potik149144
Верхньобистрянська сільська радаVerchnjobystrjanśka siľśka rada13601246
с Верхній Бистрийs Verchnij Bystryj13601246
Вучківська сільська радаVučkivśka siľśka rada910852
с Вучковеs Vučkove757697
с Підчумальs Pidčumaľ153155
Голятинська сільська радаHoljatynśka siľśka rada13501300
с Голятинs Holjatyn13501300
Ізківська сільська радаIzkivśka siľśka rada825806
с Ізкиs Izky825806
Келечинська сільська радаKelečynśka siľśka rada686675
с Келечинs Kelečyn686675
Колочавська сільська радаKoločavśka siľśka rada67957155
с Горбs Horb12161418
с Колочаваs Koločava50215026
с Мерешорs Merešor558711
Лісковецька сільська радаLiskovećka siľśka rada914888
с Лісковецьs Liskoveć597571
с Рекітиs Rekity317317
Лозянська сільська радаLozjanśka siľśka rada16861877
с Лозянськийs Lozjanśkyj14541582
с Сопкиs Sopky232295
Майданська сільська радаMajdanśka siľśka rada17311707
с Майданs Majdan17311707
Негровецька сільська радаNehrovećka siľśka rada22292247
с Косів Верхs Kosiv Verch3416
с Негровецьs Nehroveć21952231
Нижньостуденівська сільська радаNyžnjostudenivśka siľśka rada20361882
с Верхній Студенийs Verchnij Studenyj844758
с Нижній Студенийs Nyžnij Studenyj11921124
Новоселицька сільська радаNovoselyćka siľśka rada11391054
с Новоселицяs Novoselycja11391054
Пилипецька сільська радаPylypećka siľśka rada20941907
с Пилипецьs Pylypeć11571094
с Подобовецьs Podoboveć472405
с Розтокаs Roztoka465408
Присліпська сільська радаPryslipśka siľśka rada13071235
с Завийкаs Zavyjka212187
с Присліпs Pryslip868843
с Тітківціs Titkivci227205
Репинська сільська радаRepynśka siľśka rada17051715
с Ділs Dil225183
с Репиннеs Repynne10231137
с Сухийs Suchyj457395
Річківська сільська радаRičkivśka siľśka rada900928
с Річкаs Rička900928
Синевирська сільська радаSynevyrśka siľśka rada46904966
с Заверхня Кичераs Zaverchnja Kyčera158164
с Синевирs Synevyr45324802
Синевирсько-Полянська сільська радаSynevyrśko-Poljanśka siľśka rada17061879
с Берегиs Berehy276211
с Загорбs Zahorb27275
с Свободаs Svoboda267239
с Синевирська Полянаs Synevyrśka Poljana8911354
Соймівська сільська радаSojmivśka siľśka rada13401131
с Соймиs Sojmy13401131
Торунська сільська радаTorunśka siľśka rada20761990
с Лопушнеs Lopušne644649
с Торуньs Toruń14321341
Тюшківська сільська радаTjuškivśka siľśka rada836826
с Тюшкаs Tjuška836826

Мукачівський район

Mukačivśkyj rajon

105538

101572

Кольчинська селищна радаKoľčynśka selyščna rada67926622
смт Кольчиноsmt Koľčyno46324407
с Жборівціs Žborivci352334
с Кленовецьs Klenoveć12851286
с Кендерешівs Kenderešiv523595
Чинадіївська селищна радаČynadijivśka selyščna rada88947699
смт Чинадійовоsmt Čynadijovo72896817
с Карпатиs Karpaty919475
с Синякs Synjak686407
Бабичівська сільська радаBabyčivśka siľśka rada15611282
с Бабичіs Babyči1155957
с Ділокs Dilok406325
Бистрицька сільська радаBystryćka siľśka rada18911824
с Бистрицяs Bystrycja11531081
с Вільховицяs Viľchovycja738743
Бобовищенська сільська радаBobovyščenśka siľśka rada23122226
с Бобовищеs Bobovyšče22271608
с Грибівціs Hrybivcix542Бобовище
с Ільківціs Iľkivci8576
Брестівська сільська радаBrestivśka siľśka rada14981432
с Брестівs Brestiv412354
с Лецовицяs Lecovycja839825
с Плоскановицяs Ploskanovycja247253
Великолучківська сільська радаVelykolučkivśka siľśka rada87789029
с Великі Лучкиs Velyki Lučky87789029
Верхньовизницька сільська радаVerchnjovyznyćka siľśka rada20662006
с Верхня Визницяs Verchnja Vyznycja14871440
с Клочкиs Kločky298298
с Лісарняs Lisarnja281268
Верхньокоропецька сільська радаVerchnjokoropećka siľśka rada31442916
с Буковинкаs Bukovynkax513Кучава
с Верхній Коропецьs Verchnij Koropeć13801348
с Кучаваs Kučava912292
с Куштановицяs Kuštanovycja852763
Горондівська сільська радаHorondivśka siľśka rada40103957
с Горондаs Horonda40103957
Дерценська сільська радаDercenśka siľśka rada27362778
с Дерценs Dercen27362778
Жнятинська сільська радаŽnjatynśka siľśka rada22182227
с Жнятиноs Žnjatyno22182227
Жуківська сільська радаŽukivśka siľśka rada648557
с Жуковоs Žukovo648557
Завидівська сільська радаZavydivśka siľśka rada17091647
с Завидовоs Zavydovo17091647
Залужанська сільська радаZalužanśka siľśka rada18791831
с Залужжяs Zalužžja18791271
с Ромочевицяs Romočevycjax560Залужжя
Зняцівська сільська радаZnjacivśka siľśka rada44874492
с Вінковеs Vinkove8776
с Драгиняs Drahynja472550
с Зняцьовоs Znjacjovo16881704
с Кінлодьs Kinloď313222
с Червеньовоs Červenjovo19271940
Зубівська сільська радаZubivśka siľśka rada828781
с Зубівкаs Zubivka391396
с Софіяs Sofija437385
Івановецька сільська радаIvanovećka siľśka rada38063737
с Іванівціs Ivanivci12511222
с Клячановоs Kljačanovo18991905
с Старе Давидковоs Stare Davydkovo656610
Кальницька сільська радаKaľnyćka siľśka rada20061733
с Кальникs Kaľnyk981840
с Кузьминоs Kuźmyno249221
с Медведівціs Medvedivci519470
с Руська Кучаваs Ruśka Kučava10689
с Шкуратівціs Škurativci151113
Ключарківська сільська радаKljučarkivśka siľśka rada25922624
с Ключаркиs Ključarky25922624
Копиновецька сільська радаKopynovećka siľśka rada17881583
с Копинівціs Kopynivci926798
с Микулівціs Mykulivci295286
с Ростов'ятицяs Rostov`jatycja204187
с Щасливеs Ščaslyve363312
Лавківська сільська радаLavkivśka siľśka rada12781284
с Лавкиs Lavky12781284
Лалівська сільська радаLalivśka siľśka rada17441589
с Березинкаs Berezynka697624
с Лаловоs Lalovo1047965
Лохівська сільська радаLochivśka siľśka rada15301437
с Лоховоs Lochovo12641179
с Череївціs Čerejivci266258
Макарівська сільська радаMakarivśka siľśka rada31082701
с Барбовоs Barbovo1209948
с Макарьовоs Makarjovo18991753
Нижньокоропецька сільська радаNyžnjokoropećka siľśka rada948922
с Нижній Коропецьs Nyžnij Koropeć948922
Новодавидківська сільська радаNovodavydkivśka siľśka rada38544002
с Нове Давидковоs Nove Davydkovo38544002
Обавська сільська радаObavśka siľśka rada27272877
с Дубиноs Dubyno684694
с Косиноs Kosynox1025Обава
с Обаваs Obava1866990
с Чабинs Čabyn177168
Павшинська сільська радаPavšynśka siľśka rada1119862
с Павшиноs Pavšyno1119862
Пістрялівська сільська радаPistrjalivśka siľśka rada761773
с Пістряловоs Pistrjalovo761773
Пузняковецька сільська радаPuznjakovećka siľśka rada14091284
с Герцівціs Hercivci8377
с Грабовоs Hrabovo176145
с Критеs Kryte407346
с Пузняківціs Puznjakivci571538
с Тростяницяs Trostjanycja172178
Ракошинська сільська радаRakošynśka siľśka rada73437039
с Бенедиківціs Benedykivcix722Ракошино
с Домбокиs Domboky495493
с Кайдановоs Kajdanovox1225Ракошино
с Ракошиноs Rakošyno54123266
с Руськеs Ruśke970903
с Чопівціs Čopivci466430
Сернянська сільська радаSernjanśka siľśka rada41634213
с Баркасовоs Barkasovo21732233
с Сернеs Serne19901980
Станівська сільська радаStanivśka siľśka rada12951261
с Гандеровицяs Handerovycja269278
с Становоs Stanovo1026983
Страбичівська сільська радаStrabyčivśka siľśka rada35123381
с Страбичовоs Strabyčovo35123381
Форношська сільська радаFornošśka siľśka rada14221451
с Форношs Fornoš14221451
Чомонинська сільська радаČomonynśka siľśka rada22392242
с Чомонинs Čomonyn22392242
Шенборнська сільська радаŠenbornśka siľśka rada558367
с Шенборнs Šenborn558367
Яблунівська сільська радаJablunivśka siľśka rada885904
с Новоселицяs Novoselycja631267
с Яблунівs Jabluniv254637

Перечинський район

Perečynśkyj rajon

32582

31790

Перечинська селищна радаPerečynśka selyščna rada72007083
смт Перечинsmt Perečyn72007083
Вільшинківська сільська радаViľšynkivśka siľśka rada581560
с Вільшинкиs Viľšynky581560
Ворочівська сільська радаVoročivśka siľśka rada842804
с Ворочовоs Voročovo842804
Дубриницька сільська радаDubrynyćka siľśka rada26822436
с Дубриничіs Dubrynyči23632141
с Пастілкиs Pastilky319295
Зарічівська сільська радаZaričivśka siľśka rada22872279
с Зарічовоs Zaričovo22872279
Новоселицька сільська радаNovoselyćka siľśka rada523491
с Новоселицяs Novoselycja523491
Порошківська сільська радаPoroškivśka siľśka rada39624305
с Маюркиs Majurky198169
с Мокраs Mokra354350
с Порошковоs Poroškovo34103786
Сімерківська сільська радаSimerkivśka siľśka rada1031956
с Сімеркиs Simerky1031956
Сімерська сільська радаSimerśka siľśka rada17891829
с Сімерs Simer17891829
Тур'є-Бистрянська сільська радаTur`je-Bystrjanśka siľśka rada16631609
с Свалявкаs Svaljavka145162
с Тур'я-Бистраs Tur`ja-Bystra15181447
Тур'є-Пасічанська сільська радаTur`je-Pasičanśka siľśka rada26382695
с Завбучs Zavbuč75302
с Раковоs Rakovo1017759
с Тур'я Пасікаs Tur`ja Pasika15461634
Тур'є-Полянська сільська радаTur`je-Poljanśka siľśka rada19591883
с Полянська Гутаs Poljanśka Huta473459
с Тур'я Полянаs Tur`ja Poljana14861424
Тур'є-Реметівська сільська радаTur`je-Remetivśka siľśka rada35853295
с Тур'ї Реметиs Tur`ji Remety35853295
Турицька сільська радаTuryćka siľśka rada11271084
с Турицяs Turycja11271084
Туричківська сільська радаTuryčkivśka siľśka rada713481
с Липовецьs Lypoveć162129
с Лікіцариs Likicary9249
с Лумшориs Lumšory20883
с Туричкиs Turyčky251220

Рахівський район

Rachivśkyj rajon

86148

90811

Рахівська міська радаRachivśka miśka rada1581215241
м Рахівm Rachiv1581215241
Великобичківська селищна радаVelykobyčkivśka selyščna rada89689430
смт Великий Бичківsmt Velykyj Byčkiv89689430
Кобилецько-Полянська селищна радаKobylećko-Poljanśka selyščna rada30253391
смт Кобилецька Полянаsmt Kobylećka Poljana30253391
Ясінянська селищна радаJasinjanśka selyščna rada85948810
смт Ясіняsmt Jasinja77208006
с Стебнийs Stebnyj874804
Білинська сільська радаBilynśka siľśka rada16391745
с Білинs Bilyn16391745
Білоцерківська сільська радаBilocerkivśka siľśka rada28733029
с Біла Церкваs Bila Cerkva28733029
Богданська сільська радаBohdanśka siľśka rada40733985
с Богданs Bohdan33833277
с Бребояs Breboja690708
Верхньоводянська сільська радаVerchnjovodjanśka siľśka rada63146539
с Верхнє Водянеs Verchnje Vodjane51345219
с Стримбаs Strymba11801320
Видричанська сільська радаVydryčanśka siľśka rada18512297
с Видричкаs Vydryčka18512297
Водицька сільська радаVodyćka siľśka rada24382758
с Водицяs Vodycja16631878
с Плаюцьs Plajuć775880
Ділівська сільська радаDilivśka siľśka rada29523192
с Діловеs Dilove23292671
с Круглийs Kruhlyj7195
с Хмелівs Chmeliv552426
Квасівська сільська радаKvasivśka siľśka rada23152309
с Квасиs Kvasy17811790
с Сітнийs Sitnyj168142
с Тростянецьs Trostjaneć366377
Косівсько-Полянська сільська радаKosivśko-Poljanśka siľśka rada40384221
с Косівська Полянаs Kosivśka Poljana40384221
Костилівська сільська радаKostylivśka siľśka rada26482954
с Вільховатийs Viľchovatyj10181096
с Костилівкаs Kostylivka16301858
Лазещинська сільська радаLazeščynśka siľśka rada35824163
с Лазещинаs Lazeščyna35824163
Лугівська сільська радаLuhivśka siľśka rada12721372
с Говерлаs Hoverla333380
с Лугиs Luhy939992
Лужанська сільська радаLužanśka siľśka rada17861970
с Лугs Luh17861970
Розтоківська сільська радаRoztokivśka siľśka rada25132754
с Розтокиs Roztoky25132754
Росішківська сільська радаRosiškivśka siľśka rada10141137
с Росішкаs Rosiška10141137
Середньоводянська сільська радаSerednjovodjanśka siľśka rada60586781
с Добрікs Dobrik9121105
с Середнє Водянеs Serednje Vodjane51465676
Чорнотисянська сільська радаČornotysjanśka siľśka rada23832733
с Чорна Тисаs Čorna Tysa23832733

Свалявський район

Svaljavśkyj rajon

56254

55468

Свалявська міська радаSvaljavśka miśka rada1898018067
м Сваляваm Svaljava1803617145
с Драчиноs Dračyno944922
Березниківська сільська радаBereznykivśka siľśka rada31833173
с Березникиs Bereznyky31833173
Ганьковицька сільська радаHańkovyćka siľśka rada533517
с Ганьковицяs Hańkovycja533517
Голубинська сільська радаHolubynśka siľśka rada30792694
с Голубинеs Holubyne30792694
Дусинська сільська радаDusynśka siľśka rada44364948
с Дусиноs Dusyno15121641
с Лопушанкаs Lopušanka235238
с Плав'яs Plav`ja846842
с Росошs Rosoš18432227
Керецьківська сільська радаKerećkivśka siľśka rada39494289
с Керецькиs Kerećky39494289
Неліпинська сільська радаNelipynśka siľśka rada50905004
с Вовчийs Vovčyj6558
с Неліпиноs Nelipyno36373534
с Сасівкаs Sasivka13881412
Плосківська сільська радаPloskivśka siľśka rada26642893
с Оленьовоs Olenjovo450440
с Павловоs Pavlovo732770
с Плоскеs Ploske9651079
с Плоский Потікs Ploskyj Potik249269
с Яківськеs Jakivśke268335
Полянська сільська радаPoljanśka siľśka rada43143632
с Полянаs Poljana39243239
с Уклинs Uklyn390393
Родниківська сільська радаRodnykivśka siľśka rada13681345
с Родниківкаs Rodnykivka850862
с Родникова Гутаs Rodnykova Huta518483
Солочинська сільська радаSoločynśka siľśka rada10031205
с Солочинs Soločyn10031205
Стройненська сільська радаStrojnenśka siľśka rada32223288
с Стройнеs Strojne26532724
с Черникs Černyk569564
Сусківська сільська радаSuskivśka siľśka rada26162645
с Пасікаs Pasika12421179
с Сусковоs Suskovo13741466
Тибавська сільська радаTybavśka siľśka rada18171768
с Мала Мартинкаs Mala Martynka851875
с Тибаваs Tybava966893

Тячівський район

Tjačivśkyj rajon

164968

172389

Тячівська міська радаTjačivśka miśka rada1238511339
м Тячівm Tjačiv111079786
с Тячівкаs Tjačivka12781553
Буштинська селищна радаBuštynśka selyščna rada81478554
смт Буштиноsmt Buštyno81478554
Дубівська селищна радаDubivśka selyščna rada1149411051
смт Дубовеsmt Dubove97159246
с Вишній Дубовецьs Vyšnij Duboveć750714
с Нижній Дубовецьs Nyžnij Duboveć10291091
Солотвинська селищна радаSolotvynśka selyščna rada96519276
смт Солотвиноsmt Solotvyno96519276
Тересвянська селищна радаTeresvjanśka selyščna rada72047469
смт Тересваsmt Teresva72047469
Усть-Чорнянська селищна радаUsť-Čornjanśka selyščna rada15391485
смт Усть-Чорнаsmt Usť-Čorna15391485
Бедевлянська сільська радаBedevljanśka siľśka rada48345390
с Бедевляs Bedevlja35683971
с Глинянийs Hlynjanyj251301
с Дібрівкаs Dibrivka380440
с Руняs Runja635678
Біловарська сільська радаBilovarśka siľśka rada920992
с Біловарціs Bilovarci920992
Великоугольська сільська радаVelykouhoľśka siľśka rada17292052
с Велика Уголькаs Velyka Uhoľka17292052
Вільховецька сільська радаViľchovećka siľśka rada49295237
с Вільхівціs Viľchivci30263371
с Вільхівчикs Viľchivčyk15481440
с Сасовоs Sasovo355426
Вільховецько-Лазівська сільська радаViľchovećko-Lazivśka siľśka rada40444182
с Вільхівці-Лазиs Viľchivci-Lazy30803214
с Раковеs Rakove964968
Вонігівська сільська радаVonihivśka siľśka rada24192651
с Воніговеs Vonihove24192651
Ганичівська сільська радаHanyčivśka siľśka rada49965286
с Ганичіs Hanyči38003984
с Солонеs Solone11961302
Глибокопотіцька сільська радаHlybokopotićka siľśka rada51205531
с Глибокий Потікs Hlybokyj Potik51205531
Грушівська сільська радаHrušivśka siľśka rada51575890
с Грушовоs Hrušovo51575890
Дібрівська сільська радаDibrivśka siľśka rada74168539
с Діброваs Dibrova61447252
с Пещераs Peščera270104
с Подішорs Podišor10021183
Добрянська сільська радаDobrjanśka siľśka rada23952714
с Добрянськеs Dobrjanśke23952714
Дулівська сільська радаDulivśka siľśka rada23652420
с Дуловоs Dulovo23652420
Калинівська сільська радаKalynivśka siľśka rada49405844
с Калиниs Kalyny49405844
Колодненська сільська радаKolodnenśka siľśka rada18092119
с Колоднеs Kolodne18092119
Краснянська сільська радаKrasnjanśka siľśka rada22252587
с Краснаs Krasna22252587
Кривська сільська радаKryvśka siľśka rada26843023
с Криваs Kryva26843023
Кричівська сільська радаKryčivśka siľśka rada27653063
с Кричовоs Kryčovo24462719
с Росошs Rosoš319344
Лазівська сільська радаLazivśka siľśka rada39394374
с Лазиs Lazy33143801
с Округлаs Okruhla625573
Лопухівська сільська радаLopuchivśka siľśka rada33553323
с Лопухівs Lopuchiv33553323
Нересницька сільська радаNeresnyćka siľśka rada48554992
с Нересницяs Neresnycja35693757
с Підплешаs Pidpleša12861235
Новобарівська сільська радаNovobarivśka siľśka rada18452007
с Новобаровоs Novobarovo18452007
Новоселицька сільська радаNovoselyćka siľśka rada43134409
с Новоселицяs Novoselycja31133128
с Тисаловоs Tysalovo12001281
Руськомокрянська сільська радаRuśkomokrjanśka siľśka rada18891896
с Комсомольськs Komsomoľśk515539
с Руська Мокраs Ruśka Mokra13741357
Русько-Полівська сільська радаRuśko-Polivśka siľśka rada42204344
с Руське Полеs Ruśke Pole42204344
Тарасівська сільська радаTarasivśka siľśka rada32273066
с Тарасівкаs Tarasivka32273066
Тереблянська сільська радаTerebljanśka siľśka rada37283712
с Теребляs Tereblja37283712
Тернівська сільська радаTernivśka siľśka rada81078794
с Вишоватийs Vyšovatyj17911804
с Петрушівs Petrušiv24892687
с Терновоs Ternovo38274303
Топчинська сільська радаTopčynśka siľśka rada21432238
с Топчиноs Topčyno21432238
Углянська сільська радаUhljanśka siľśka rada57786224
с Бобовеs Bobove268198
с Груникиs Hrunyky12361416
с Мала Уголькаs Mala Uhoľka13171495
с Угляs Uhlja29573115
Чумалівська сільська радаČumalivśka siľśka rada28303034
с Рівнеs Rivne618367
с Чумальовоs Čumaljovo22122667
Широколузька сільська радаŠyrokoluźka siľśka rada35723282
с Пригідьs Pryhiď516663
с Фонтинясиs Fontynjasy738655
с Широкий Лугs Šyrokyj Luh23181964

Ужгородський район

Užhorodśkyj rajon

73679

74433

Чопська міська радаČopśka miśka rada96398919
м Чопm Čop96398919
Середнянська селищна радаSerednjanśka selyščna rada39984003
смт Середнєsmt Serednje34403494
с Вовковеs Vovkove558509
Баранинська сільська радаBaranynśka siľśka rada26453017
с Баранинціs Baranynci13191603
с Барвінокs Barvinok344413
с Довге Полеs Dovhe Pole566595
с Підгорбs Pidhorb416406
Великогеєвецька сільська радаVelykohejevećka siľśka rada19601943
с Великі Геївціs Velyki Hejivci10941057
с Малі Геївціs Mali Hejivci760760
с Руські Геївціs Ruśki Hejivci106126
Великодобронська сільська радаVelykodobronśka siľśka rada54465687
с Велика Доброньs Velyka Dobroń54465687
Великолазівська сільська радаVelykolazivśka siľśka rada18591839
с Великі Лазиs Velyki Lazy13931423
с Циганівціs Cyhanivci466416
Галоцька сільська радаHaloćka siľśka rada12441152
с Батфаs Batfa256232
с Галочs Haloč521498
с Паллоs Pallo467422
Дубрівська сільська радаDubrivśka siľśka rada826804
с Дубрівкаs Dubrivka826804
Есенська сільська радаEsenśka siľśka rada17621675
с Есеньs Eseń17621675
Ірлявська сільська радаIrljavśka siľśka rada1171990
с Андріївкаs Andrijivka352280
с Ірляваs Irljava276270
с Чабанівкаs Čabanivka543440
Кам'яницька сільська радаKam`janyćka siľśka rada20802158
с Гутаs Huta264282
с Кам'яницяs Kam`janycja18161876
Киблярівська сільська радаKybljarivśka siľśka rada23152026
с Гайдошs Hajdoš489454
с Кибляриs Kybljary985788
с Лінціs Linci841784
Коритнянівська сільська радаKorytnjanivśka siľśka rada25252734
с Кінчешs Kinčeš240327
с Коритняниs Korytnjany15091591
с Часлівціs Časlivci776816
Малодобронська сільська радаMalodobronśka siľśka rada28382941
с Демечіs Demeči396396
с Мала Доброньs Mala Dobroń18061863
с Тисаагтелекs Tysaahtelek636682
Невицька сільська радаNevyćka siľśka rada10311028
с Невицькеs Nevyćke10311028
Оноківська сільська радаOnokivśka siľśka rada26822840
с Оноківціs Onokivci20952237
с Оріховицяs Orichovycja587603
Паладь-Комарівська сільська радаPalaď-Komarivśka siľśka rada11541034
с Малі Селменціs Mali Selmenci250200
с Паладь-Комарівціs Palaď-Komarivci904834
Пацканівська сільська радаPackanivśka siľśka rada11901074
с Пацканьовоs Packanjovo11901074
Ратовецька сільська радаRatovećka siľśka rada14211325
с Ратівціs Rativci14211325
Руськокомарівська сільська радаRuśkokomarivśka siľśka rada30572984
с Глибокеs Hlyboke605577
с Нижнє Солотвиноs Nyžnje Solotvyno924834
с Руські Комарівціs Ruśki Komarivci15281573
Соловківська сільська радаSolovkivśka siľśka rada12811240
с Петрівкаs Petrivka392415
с Соловкаs Solovka889825
Соломонівська сільська радаSolomonivśka siľśka rada14241342
с Соломоновоs Solomonovo14241342
Сторожницька сільська радаStorožnyćka siľśka rada20502618
с Сторожницяs Storožnycja20502618
Сюртянська сільська радаSjurtjanśka siľśka rada25572442
с Сюртеs Sjurte19101896
с Тийглашs Tyjhlaš647546
Тарновецька сільська радаTarnovećka siľśka rada17451771
с Ботфалваs Botfalva607579
с Тарнівціs Tarnivci834854
с Шишлівціs Šyšlivci304338
Тисаашванська сільська радаTysaašvanśka siľśka rada8641129
с Тисаашваньs Tysaašvań864852
с Тисауйфалуs Tysaujfalux277Червоне
Холмецька сільська радаCholmećka siľśka rada1031901
с Холмецьs Cholmeć1031901
Холмківська сільська радаCholmkivśka siľśka rada54076894
с Концовоs Koncovo10151278
с Минайs Mynaj21843088
с Розівкаs Rozivka10581349
с Холмокs Cholmok11501179
Худлівська сільська радаChudlivśka siľśka rada42323865
с Анталовціs Antalovci11251059
с Верхня Солотвинаs Verchnja Solotvyna338308
с Ляхівціs Ljachivci500430
с Худльовоs Chudljovo15651452
с Чертежs Čertež704616
Червонівська сільська радаČervonivśka siľśka rada1093864
с Червонеs Červone1093864
Яроцька сільська радаJaroćka siľśka rada11521194
с Стрипаs Strypa478469
с Ярокs Jarok674725

Хустський район

Chustśkyj rajon

92379

96561

Вишківська селищна радаVyškivśka selyščna rada1139711665
смт Вишковоsmt Vyškovo79508141
с Модьорошs Modjoroš359366
с Ракошs Rakoš10971140
с Шаянs Šajan727574
с Яблунівкаs Jablunivka12641444
Березівська сільська радаBerezivśka siľśka rada31223346
с Березовоs Berezovo27992996
с Гонцошs Honcoš6358
с Ряпідьs Rjapiď260292
Боронявська сільська радаBoronjavśka siľśka rada31953510
с Бороняваs Boronjava31953510
Велятинська сільська радаVeljatynśka siľśka rada45014506
с Велятинs Veljatyn45014506
Вільшанівська сільська радаViľšanivśka siľśka rada15121255
с Вільшаниs Viľšany15121255
Горінчівська сільська радаHorinčivśka siľśka rada37204044
с Горінчовоs Horinčovo27983073
с Ділокs Dilok277302
с Кутлашs Kutlaš7649
с Посічs Posič236249
с Сюрюкs Sjurjuk333371
Данилівська сільська радаDanylivśka siľśka rada17661853
с Даниловоs Danylovo17661853
Драгівська сільська радаDrahivśka siľśka rada60866567
с Драговоs Drahovo40064427
с Жовтневеs Žovtneve626722
с Кічерелиs Kičerely963932
с Становецьs Stanoveć491486
Забрідська сільська радаZabridśka siľśka rada17932068
с Забрідьs Zabriď17932068
Золотарівська сільська радаZolotarivśka siľśka rada39764223
с Золотарьовоs Zolotarjovo39764223
Ізянська сільська радаIzjanśka siľśka rada49345431
с Ізаs Iza47945209
с Карповтлашs Karpovtlaš140222
Копашнівська сільська радаKopašnivśka siľśka rada47654949
с Копашновоs Kopašnovo29203126
с Лункаs Lunka821756
с Полянаs Poljana218238
с Хустецьs Chusteć806829
Кошелівська сільська радаKošelivśka siľśka rada50575319
с Заломs Zalom21692291
с Кошельовоs Košeljovo28883028
Крайниківська сільська радаKrajnykivśka siľśka rada14551533
с Крайниковоs Krajnykovo14551533
Кривська сільська радаKryvśka siľśka rada12971363
с Криваs Kryva12971363
Липецько-Полянська сільська радаLypećko-Poljanśka siľśka rada27052849
с Каллівs Kalliv10395
с Липецька Полянаs Lypećka Poljana21252544
с Ожоверхs Ožoverch355105
с Слоповийs Slopovyj122105
Липовецька сільська радаLypovećka siľśka rada14531522
с Липовецьs Lypoveć14531522
Липчанська сільська радаLypčanśka siľśka rada42804542
с Крайнєs Krajnje251279
с Кривийs Kryvyj323158
с Липчаs Lypča34093781
с Осаваs Osava297324
Монастирецька сільська радаMonastyrećka siľśka rada31553360
с Медвежийs Medvežyj6773
с Монастирецьs Monastyreć17451882
с Облазs Oblaz237215
с Поточокs Potočok786872
с Тополинs Topolyn320318
Нанківська сільська радаNankivśka siľśka rada24602567
с Нанковоs Nankovo24602567
Нижньобистрівська сільська радаNyžnjobystrivśka siľśka rada25812303
с Нижній Бистрийs Nyžnij Bystryj11011193
с Противеньs Protyveń959652
с Широкеs Šyroke521458
Нижньоселищенська сільська радаNyžnjoselyščenśka siľśka rada29343013
с Нижнє Селищеs Nyžnje Selyšče29343013
Олександрівська сільська радаOleksandrivśka siľśka rada21262258
с Олександрівкаs Oleksandrivka21262258
Рокосівська сільська радаRokosivśka siľśka rada49015174
с Вертепs Vertep469455
с Рокосовоs Rokosovo44324719
Сокирницька сільська радаSokyrnyćka siľśka rada49085154
с Сокирницяs Sokyrnycja49085154
Стеблівська сільська радаSteblivśka siľśka rada23002187
с Стеблівкаs Steblivka23002187

oblasť = region
rajon = district

miśka rada = city municipality
selyščna rada = town municipality
siľśka rada = rural municipality

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2022