1989-01-12 2001-12-05

Закарпатська область

Zakarpatśka oblasť

1245618

1254614

Берегівська міська рада

Berehivśka miśka rada

29763

26554

м Береговеm Berehove2922126050
с Затишнеs Zatyšne542504

Мукачівська міська рада

Mukačivśka miśka rada

83308

81637

м Мукачевеm Mukačeve8330881637

Ужгородська міська рада

Užhorodśka miśka rada

116101

115568

м Ужгородm Užhorod116101115568

Хустська міська рада

Chustśka miśka rada

33778

31864

м Хустm Chust3071628559
с Зарічнеs Zarične359384
с Кірешіs Kireši12521404
с Чертіжs Čertiž14511517

Берегівський район

Berehivśkyj rajon

55352

54062

Батівська селищна радаBativśka selyščna rada29563023
смт Батьовоsmt Batjovo29563023
Бадалівська сільська радаBadalivśka siľśka rada15671714
с Бадаловоs Badalovo15671714
Батрадівська сільська радаBatradivśka siľśka rada26772643
с Батрадьs Batraď18971846
с Горонглабs Horonhlab780797
Бенянська сільська радаBenjanśka siľśka rada14021409
с Бенеs Bene14021409
Берегуйфалівська сільська радаBerehujfalivśka siľśka rada20231926
с Берегуйфалуs Berehujfalu20231926
Боржавська сільська радаBoržavśka siľśka rada14801502
с Боржаваs Boržava14801502
Варівська сільська радаVarivśka siľśka rada32653147
с Вариs Vary32653147
Великобактянська сільська радаVelykobaktjanśka siľśka rada10991047
с Велика Бактаs Velyka Bakta10991047
Великоберезька сільська радаVelykobereźka siľśka rada26162540
с Великі Берегиs Velyki Berehy26162540
Великобийганська сільська радаVelykobyjhanśka siľśka rada32513193
с Велика Бийганьs Velyka Byjhań19341893
с Мала Бийганьs Mala Byjhań13171300
Галаборська сільська радаHalaborśka siľśka rada772752
с Галаборs Halabor772752
Гатянська сільська радаHatjanśka siľśka rada31283202
с Гатьs Hať30443122
с Нярош-Горондаs Njaroš-Horonda-x(виключене)
с Чикош-Горондаs Čykoš-Horonda8480
Гечанська сільська радаHečanśka siľśka rada9501030
с Гечаs Heča9501030
Гутівська сільська радаHutivśka siľśka rada14491353
с Гутs Hut14491353
Дийдянська сільська радаDyjdjanśka siľśka rada18972013
с Дийдаs Dyjda18972013
Запсонська сільська радаZapsonśka siľśka rada17941799
с Запсоньs Zapsoń17941799
Квасівська сільська радаKvasivśka siľśka rada1024899
с Квасовоs Kvasovo1024899
Кідьошська сільська радаKidjošśka siľśka rada931895
с Кідьошs Kidjoš931895
Косоньська сільська радаKosońśka siľśka rada26142338
с Косоньs Kosoń26142338
Мочолянська сільська радаMočoljanśka siľśka rada16291677
с Астейs Astej658677
с Гунядіs Hunjadix325Мочола
с Мочолаs Močola971675
Мужіївська сільська радаMužijivśka siľśka rada22302086
с Мужієвоs Mužijevo22302086
Нижньореметівська сільська радаNyžnjoremetivśka siľśka rada14711354
с Верхні Реметиs Verchni Remety578489
с Нижні Реметиs Nyžni Remety893865
Оросіївська сільська радаOrosijivśka siľśka rada1003895
с Оросієвоs Orosijevo1003895
Попівська сільська радаPopivśka siľśka rada21191900
с Гетенs Heten867761
с Мале Поповоs Male Popovo253210
с Поповоs Popovo999929
Рафайнівська сільська радаRafajnivśka siľśka rada977974
с Рафайновоs Rafajnovo977974
Свободянська сільська радаSvobodjanśka siľśka rada29702881
с Бадівs Badiv543546
с Бакошs Bakoš924988
с Данилівкаs Danylivka514493
с Свободаs Svoboda989854
Четфалвівська сільська радаČetfalvivśka siľśka rada829755
с Четфалваs Četfalva829755
Чомська сільська радаČomśka siľśka rada967916
с Чомаs Čoma967916
Шомівська сільська радаŠomivśka siľśka rada14271353
с Каштановоs Kaštanovo256262
с Шомs Šom11711091
Яношівська сільська радаJanošivśka siľśka rada28352846
с Балажерs Balažerx816Яноші
с Яношіs Janoši28352030

Великоберезнянський район

Velykobereznjanśkyj rajon

30464

28211

Великоберезнянська селищна радаVelykobereznjanśka selyščna rada81577905
смт Великий Березнийsmt Velykyj Bereznyj69206655
с Забрідьs Zabriď12371250
Буківцівська сільська радаBukivcivśka siľśka rada375235
с Буківцьовоs Bukivcjovo375235
Верховино-Бистрянська сільська радаVerchovyno-Bystrjanśka siľśka rada674631
с Верховина-Бистраs Verchovyna-Bystra674631
Вишківська сільська радаVyškivśka siľśka rada968897
с Вишкаs Vyška968897
Волосянківська сільська радаVolosjankivśka siľśka rada21892080
с Волосянкаs Volosjanka21891646
с Лугs Luhx434Волосянка
Загорбська сільська радаZahorbśka siľśka rada12501172
с Жорнаваs Žornava611601
с Загорбs Zahorb639571
Костринська сільська радаKostrynśka siľśka rada17471618
с Костринаs Kostryna11531108
с Костринська Розтокаs Kostrynśka Roztoka594510
Лубнянська сільська радаLubnjanśka siľśka rada294212
с Лубняs Lubnja294212
Лютянська сільська радаLjutjanśka siľśka rada28542412
с Лютаs Ljuta28542412
Малоберезнянська сільська радаMalobereznjanśka siľśka rada25492476
с Завосинаs Zavosyna242193
с Малий Березнийs Malyj Bereznyj16151597
с Мирчаs Myrča692686
Розтоцько-Пастільська сільська радаRoztoćko-Pastiľśka siľśka rada1055940
с Бегендяцька Пастільs Behendjaćka Pastiľ228206
с Костева Пастільs Kosteva Pastiľ308304
с Розтоцька Пастільs Roztoćka Pastiľ348293
с Руський Мочарs Ruśkyj Močar171137
Смереківська сільська радаSmerekivśka siľśka rada420384
с Смерековоs Smerekovo420384
Солянська сільська радаSoljanśka siľśka rada12181161
с Домашинs Domašyn581550
с Сільs Siľ637611
Ставненська сільська радаStavnenśka siľśka rada16681623
с Ставнеs Stavne16681623
Стричавська сільська радаStryčavśka siľśka rada565565
с Княгиняs Knjahynja305319
с Стричаваs Stryčava260246
Стужицька сільська радаStužyćka siľśka rada11131002
с Стужицяs Stužycja11131002
Тихівська сільська радаTychivśka siľśka rada959778
с Гуснийs Husnyj11686
с Сухийs Suchyj267187
с Тихийs Tychyj576505
Ужоцька сільська радаUžoćka siľśka rada838772
с Ужокs Užok838772
Чорноголівська сільська радаČornoholivśka siľśka rada15711348
с Чорноголоваs Čornoholova15711348

Виноградівський район

Vynohradivśkyj rajon

112611

117957

Виноградівська міська радаVynohradivśka miśka rada2504625383
м Виноградівm Vynohradiv2504625383
Вилоцька селищна радаVyloćka selyščna rada34043422
смт Вилокsmt Vylok34043422
Королівська селищна радаKorolivśka selyščna rada76888064
смт Королевоsmt Korolevo76888064
Боржавська сільська радаBoržavśka siľśka rada25172909
с Боржавськеs Boržavśke25172909
Буківська сільська радаBukivśka siľśka rada19272154
с Буковеs Bukove19272154
Великоком'ятівська сільська радаVelykokom`jativśka siľśka rada62646772
с Великі Ком'ятиs Velyki Kom`jaty62646772
Великокопанська сільська радаVelykokopanśka siľśka rada33483457
с Велика Копаняs Velyka Kopanja33483457
Великопаладська сільська радаVelykopaladśka siľśka rada28952894
с Велика Паладьs Velyka Palaď17881824
с Фертешолмашs Fertešolmaš11071070
Вербовецька сільська радаVerbovećka siľśka rada20792280
с Вербовецьs Verboveć10861206
с Чорний Потікs Čornyj Potik9931074
Веряцька сільська радаVerjaćka siľśka rada25012647
с Веряцяs Verjacja19212032
с Горбкиs Horbky580615
Дротинська сільська радаDrotynśka siľśka rada18182000
с Дротинціs Drotynci18182000
Дяківська сільська радаDjakivśka siľśka rada35023847
с Ботарs Botar888924
с Неветленфолуs Nevetlenfolu13241632
с Нове Клиновеs Nove Klynove318314
с Окліs Okli358366
с Оклі Гедьs Okli Heď614611
Малокопанська сільська радаMalokopanśka siľśka rada12611360
с Мала Копаняs Mala Kopanja12611360
Матіївська сільська радаMatijivśka siľśka rada14541543
с Вербовеs Verbove2222
с Матійовоs Matijovo10531079
с Руська Долинаs Ruśka Dolyna379442
Новоселицька сільська радаNovoselyćka siľśka rada14741435
с Новоселицяs Novoselycja14741435
Новосільська сільська радаNovosiľśka siľśka rada17451865
с Нове Селоs Nove Selo17451865
Олешницька сільська радаOlešnyćka siľśka rada42824696
с Олешникs Olešnyk42824696
Оноцька сільська радаOnoćka siľśka rada30203094
с Онокs Onok30203094
Перехрестівська сільська радаPerechrestivśka siľśka rada24982748
с Карачинs Karačyn396400
с Перехрестяs Perechrestja778927
с Пушкіноs Puškino13241421
Петрівська сільська радаPetrivśka siľśka rada47745122
с Пийтерфолвоs Pyjterfolvo18592016
с Тисобикеньs Tysobykeń20792216
с Форголаньs Forholań836890
Підвиноградівська сільська радаPidvynohradivśka siľśka rada38814388
с Підвиноградівs Pidvynohradiv38814388
Сасівська сільська радаSasivśka siľśka rada23732281
с Сасовоs Sasovo23732281
Теківська сільська радаTekivśka siľśka rada21822138
с Гудяs Hudja577592
с Тековоs Tekovo16051546
Фанчиківська сільська радаFančykivśka siľśka rada42454405
с Притисянськеs Prytysjanśke96124
с Тросникs Trosnyk21322222
с Фанчиковоs Fančykovo20172059
Хижанська сільська радаChyžanśka siľśka rada15261714
с Хижаs Chyža15261714
Чепівська сільська радаČepivśka siľśka rada30683224
с Гетиняs Hetynja818753
с Затисівкаs Zatysivka439528
с Чепаs Čepa18111943
Чорнотисівська сільська радаČornotysivśka siľśka rada44234368
с Дюлаs Djula13661421
с Холмовецьs Cholmoveć710715
с Чорнотисівs Čornotysiv23472232
Чорнянська сільська радаČornjanśka siľśka rada21632226
с Чернаs Černa21632226
Шаланківська сільська радаŠalankivśka siľśka rada31523110
с Шаланкиs Šalanky31523110
Широківська сільська радаŠyrokivśka siľśka rada21012411
с Широкеs Šyroke21012411

Воловецький район

Volovećkyj rajon

27154

25474

Воловецька селищна радаVolovećka selyščna rada64605970
смт Воловецьsmt Voloveć64605178
с Канораs Kanorax792Воловець
Жденіївська селищна радаŽdenijivśka selyščna rada15291349
смт Жденієвоsmt Ždenijevo13331128
с Збиниs Zbyny196221
Абранська сільська радаAbranśka siľśka rada630589
с Абранкаs Abranka630589
Біласовицька сільська радаBilasovyćka siľśka rada11841115
с Біласовицяs Bilasovycja550516
с Латіркаs Latirka634599
Буковецька сільська радаBukovećka siľśka rada650598
с Буковецьs Bukoveć650598
Верб'язька сільська радаVerb`jaźka siľśka rada20082003
с Верб'яжs Verb`jaž946916
с Завадкаs Zavadka10621087
Верхньоворітська сільська радаVerchnjovoritśka siľśka rada23272258
с Верхні Воротаs Verchni Vorota23272258
Гукливська сільська радаHuklyvśka siľśka rada20892109
с Гукливийs Huklyvyj20892109
Лазівська сільська радаLazivśka siľśka rada9931024
с Лазиs Lazy9931024
Нижньоворітська сільська радаNyžnjovoritśka siľśka rada32112919
с Задільськеs Zadiľśke476415
с Нижні Воротаs Nyžni Vorota27352504
Підполозянська сільська радаPidpolozjanśka siľśka rada16191498
с Верхня Грабівницяs Verchnja Hrabivnycja510422
с Підполоззяs Pidpolozzja819798
с Яловеs Jalove290278
Розтоцька сільська радаRoztoćka siľśka rada14421264
с Кічернийs Kičernyj503421
с Перехреснийs Perechresnyj380360
с Розтокаs Roztoka559483
Скотарська сільська радаSkotarśka siľśka rada15261413
с Скотарськеs Skotarśke15261413
Тишівська сільська радаTyšivśka siľśka rada1007961
с Котельницяs Koteľnycja482444
с Тишівs Tyšiv525517
Щербовецька сільська радаŠčerbovećka siľśka rada479404
с Пашківціs Paškivci162153
с Щербовецьs Ščerboveć317251

Іршавський район

Iršavśkyj rajon

97135

100905

Іршавська міська радаIršavśka miśka rada1025010311
м Іршаваm Iršava95419512
с Собатинs Sobatyn709799
Арданівська сільська радаArdanivśka siľśka rada33833276
с Ардановоs Ardanovo16851615
с Дунковицяs Dunkovycja885815
с Мідяницяs Midjanycja813846
Білківська сільська радаBilkivśka siľśka rada76798064
с Білкиs Bilky76798064
Брідська сільська радаBridśka siľśka rada27793074
с Брідs Brid21492384
с Дешковицяs Deškovycja630690
Броньківська сільська радаBrońkivśka siľśka rada36163718
с Бронькаs Brońka17221812
с Сухаs Sucha18941906
Великораковецька сільська радаVelykorakovećka siľśka rada50135342
с Великий Раковецьs Velykyj Rakoveć43124545
с Заболотнеs Zabolotne701797
Вільхівська сільська радаViľchivśka siľśka rada28623135
с Вільхівкаs Viľchivka17411857
с Нижнє Болотнеs Nyžnje Bolotne11211278
Греблянська сільська радаHrebljanśka siľśka rada11161312
с Гребляs Hreblja11161312
Дібрівська сільська радаDibrivśka siľśka rada21522254
с Велика Розтокаs Velyka Roztoka573613
с Дубрівкаs Dubrivka11341131
с Мала Розтокаs Mala Roztoka445510
Довжанська сільська радаDovžanśka siľśka rada64686790
с Довгеs Dovhe64686790
Доробратівська сільська радаDorobrativśka siľśka rada29522816
с Горбокs Horbok834778
с Доробратовоs Dorobratovo21182038
Загатянська сільська радаZahatjanśka siľśka rada36743650
с Дубиs Duby195197
с Загаттяs Zahattja26032582
с Івашковицяs Ivaškovycja375348
с Климовицяs Klymovycja386397
с Кобалевицяs Kobalevycja115126
Зарічанська сільська радаZaričanśka siľśka rada32473939
с Заріччяs Zariččja32473939
Ільницька сільська радаIľnyćka siľśka rada89938902
с Ільницяs Iľnycja89938902
Імстичівська сільська радаImstyčivśka siľśka rada24962729
с Імстичовоs Imstyčovo24962729
Кам'янська сільська радаKam`janśka siľśka rada31663110
с Богаревицяs Boharevycja523513
с Воловицяs Volovycja253249
с Кам'янськеs Kam`janśke15161482
с Хмільникs Chmiľnyk874866
Кушницька сільська радаKušnyćka siľśka rada43244682
с Кушницяs Kušnycja43244682
Лисичівська сільська радаLysyčivśka siľśka rada29563187
с Лисичовоs Lysyčovo29563187
Лозянська сільська радаLozjanśka siľśka rada11231245
с Лозаs Loza11231245
Луківська сільська радаLukivśka siľśka rada15351558
с Луковоs Lukovo15351558
Малораковецька сільська радаMalorakovećka siľśka rada29773086
с Малий Раковецьs Malyj Rakoveć29773086
Негрівська сільська радаNehrivśka siľśka rada11851116
с Негровоs Nehrovo11851116
Осійська сільська радаOsijśka siľśka rada34573555
с Осійs Osij34573555
Приборжавська сільська радаPryboržavśka siľśka rada33893585
с Приборжавськеs Pryboržavśke33893585
Сілецька сільська радаSilećka siľśka rada29523112
с Сільцеs Siľce29523112
Чорнопотіцька сільська радаČornopotićka siľśka rada33913357
с Крайня Мартинкаs Krajnja Martynka602582
с Локітьs Lokiť358336
с Підгірнеs Pidhirne10991057
с Смологовицяs Smolohovycja372369
с Чорний Потікs Čornyj Potik9601013

Міжгірський район

Mižhirśkyj rajon

50308

49890

Міжгірська селищна радаMižhirśka selyščna rada1150010971
смт Міжгір'яsmt Mižhir`ja98879421
с Запереділляs Zaperedillja10581043
с Стригальняs Stryhaľnja555507
Буковецька сільська радаBukovećka siľśka rada625612
с Буковецьs Bukoveć477465
с Потікs Potik148147
Верхньобистрянська сільська радаVerchnjobystrjanśka siľśka rada13471249
с Верхній Бистрийs Verchnij Bystryj13471249
Вучківська сільська радаVučkivśka siľśka rada927853
с Вучковеs Vučkove769697
с Підчумальs Pidčumaľ158156
Голятинська сільська радаHoljatynśka siľśka rada13511300
с Голятинs Holjatyn13511300
Ізківська сільська радаIzkivśka siľśka rada817811
с Ізкиs Izky817811
Келечинська сільська радаKelečynśka siľśka rada695679
с Келечинs Kelečyn695679
Колочавська сільська радаKoločavśka siľśka rada68067158
с Горбs Horb12161418
с Колочаваs Koločava50315029
с Мерешорs Merešor559711
Лісковецька сільська радаLiskovećka siľśka rada939889
с Лісковецьs Liskoveć608571
с Рекітиs Rekity331318
Лозянська сільська радаLozjanśka siľśka rada17791887
с Лозянськийs Lozjanśkyj15161592
с Сопкиs Sopky263295
Майданська сільська радаMajdanśka siľśka rada17341717
с Майданs Majdan17341717
Негровецька сільська радаNehrovećka siľśka rada22422247
с Косів Верхs Kosiv Verch3616
с Негровецьs Nehroveć22062231
Нижньостуденівська сільська радаNyžnjostudenivśka siľśka rada20171883
с Верхній Студенийs Verchnij Studenyj820759
с Нижній Студенийs Nyžnij Studenyj11971124
Новоселицька сільська радаNovoselyćka siľśka rada11031054
с Новоселицяs Novoselycja11031054
Пилипецька сільська радаPylypećka siľśka rada20641924
с Пилипецьs Pylypeć11771104
с Подобовецьs Podoboveć424407
с Розтокаs Roztoka463413
Присліпська сільська радаPryslipśka siľśka rada13161243
с Завийкаs Zavyjka213187
с Присліпs Pryslip872851
с Тітківціs Titkivci231205
Репинська сільська радаRepynśka siľśka rada17141722
с Ділs Dil225183
с Репиннеs Repynne10221144
с Сухийs Suchyj467395
Річківська сільська радаRičkivśka siľśka rada931946
с Річкаs Rička931946
Синевирська сільська радаSynevyrśka siľśka rada47434969
с Заверхня Кичераs Zaverchnja Kyčera165164
с Синевирs Synevyr45784805
Синевирсько-Полянська сільська радаSynevyrśko-Poljanśka siľśka rada17131879
с Берегиs Berehy304211
с Загорбs Zahorb28975
с Свободаs Svoboda270239
с Синевирська Полянаs Synevyrśka Poljana8501354
Соймівська сільська радаSojmivśka siľśka rada10251068
с Соймиs Sojmy10251068
Торунська сільська радаTorunśka siľśka rada20681994
с Лопушнеs Lopušne654650
с Торуньs Toruń14141344
Тюшківська сільська радаTjuškivśka siľśka rada852835
с Тюшкаs Tjuška852835

Мукачівський район

Mukačivśkyj rajon

104826

101443

Кольчинська селищна радаKoľčynśka selyščna rada68586624
смт Кольчиноsmt Koľčyno46704407
с Жборівціs Žborivci355335
с Кленовецьs Klenoveć13101287
с Кендерешівs Kenderešiv523595
Чинадіївська селищна радаČynadijivśka selyščna rada77427258
смт Чинадійовоsmt Čynadijovo72266823
с Карпатиs Karpaty262235
с Синякs Synjak254200
Бабичівська сільська радаBabyčivśka siľśka rada15581294
с Бабичіs Babyči1155962
с Ділокs Dilok403332
Бистрицька сільська радаBystryćka siľśka rada18911835
с Бистрицяs Bystrycja11531086
с Вільховицяs Viľchovycja738749
Бобовищенська сільська радаBobovyščenśka siľśka rada23222236
с Бобовищеs Bobovyšče22351612
с Грибівціs Hrybivcix548Бобовище
с Ільківціs Iľkivci8776
Брестівська сільська радаBrestivśka siľśka rada14981434
с Брестівs Brestiv412355
с Лецовицяs Lecovycja839825
с Плоскановицяs Ploskanovycja247254
Великолучківська сільська радаVelykolučkivśka siľśka rada87929028
с Великі Лучкиs Velyki Lučky87929028
Верхньовизницька сільська радаVerchnjovyznyćka siľśka rada20842022
с Верхня Визницяs Verchnja Vyznycja15001453
с Клочкиs Kločky303300
с Лісарняs Lisarnja281269
Верхньокоропецька сільська радаVerchnjokoropećka siľśka rada31802935
с Буковинкаs Bukovynkax515Кучава
с Верхній Коропецьs Verchnij Koropeć13971362
с Кучаваs Kučava920293
с Куштановицяs Kuštanovycja863765
Горондівська сільська радаHorondivśka siľśka rada40134000
с Горондаs Horonda40134000
Дерценська сільська радаDercenśka siľśka rada27552793
с Дерценs Dercen27552793
Жнятинська сільська радаŽnjatynśka siľśka rada22332243
с Жнятиноs Žnjatyno22332243
Жуківська сільська радаŽukivśka siľśka rada654557
с Жуковоs Žukovo654557
Завидівська сільська радаZavydivśka siľśka rada17061647
с Завидовоs Zavydovo17061647
Залужанська сільська радаZalužanśka siľśka rada18851828
с Залужжяs Zalužžja18851268
с Ромочевицяs Romočevycjax560Залужжя
Зняцівська сільська радаZnjacivśka siľśka rada45024509
с Вінковеs Vinkove8776
с Драгиняs Drahynja474552
с Зняцьовоs Znjacjovo16961707
с Кінлодьs Kinloď320223
с Червеньовоs Červenjovo19251951
Зубівська сільська радаZubivśka siľśka rada832787
с Зубівкаs Zubivka392401
с Софіяs Sofija440386
Івановецька сільська радаIvanovećka siľśka rada38273737
с Іванівціs Ivanivci12551222
с Клячановоs Kljačanovo19131905
с Старе Давидковоs Stare Davydkovo659610
Кальницька сільська радаKaľnyćka siľśka rada20201760
с Кальникs Kaľnyk989872
с Кузьминоs Kuźmyno250216
с Медведівціs Medvedivci519470
с Руська Кучаваs Ruśka Kučava11189
с Шкуратівціs Škurativci151113
Ключарківська сільська радаKljučarkivśka siľśka rada25942632
с Ключаркиs Ključarky25942632
Копиновецька сільська радаKopynovećka siľśka rada17891599
с Копинівціs Kopynivci922803
с Микулівціs Mykulivci296289
с Ростов'ятицяs Rostov`jatycja207191
с Щасливеs Ščaslyve364316
Лавківська сільська радаLavkivśka siľśka rada12841299
с Лавкиs Lavky12841299
Лалівська сільська радаLalivśka siľśka rada17371589
с Березинкаs Berezynka696624
с Лаловоs Lalovo1041965
Лохівська сільська радаLochivśka siľśka rada15231444
с Лоховоs Lochovo12541186
с Череївціs Čerejivci269258
Макарівська сільська радаMakarivśka siľśka rada30892701
с Барбовоs Barbovo1213948
с Макарьовоs Makarjovo18761753
Нижньокоропецька сільська радаNyžnjokoropećka siľśka rada952927
с Нижній Коропецьs Nyžnij Koropeć952927
Новодавидківська сільська радаNovodavydkivśka siľśka rada38514006
с Нове Давидковоs Nove Davydkovo38514006
Обавська сільська радаObavśka siľśka rada27322878
с Дубиноs Dubyno686694
с Косиноs Kosynox1026Обава
с Обаваs Obava1868990
с Чабинs Čabyn178168
Павшинська сільська радаPavšynśka siľśka rada1119838
с Павшиноs Pavšyno1119838
Пістрялівська сільська радаPistrjalivśka siľśka rada757773
с Пістряловоs Pistrjalovo757773
Пузняковецька сільська радаPuznjakovećka siľśka rada14681288
с Герцівціs Hercivci8879
с Грабовоs Hrabovo183146
с Критеs Kryte416346
с Пузняківціs Puznjakivci582538
с Тростяницяs Trostjanycja199179
Ракошинська сільська радаRakošynśka siľśka rada73607071
с Бенедиківціs Benedykivcix724Ракошино
с Домбокиs Domboky513493
с Кайдановоs Kajdanovox1224Ракошино
с Ракошиноs Rakošyno54123280
с Руськеs Ruśke969916
с Чопівціs Čopivci466434
Сернянська сільська радаSernjanśka siľśka rada42254215
с Баркасовоs Barkasovo22272236
с Сернеs Serne19981979
Станівська сільська радаStanivśka siľśka rada13101269
с Гандеровицяs Handerovycja272284
с Становоs Stanovo1038985
Страбичівська сільська радаStrabyčivśka siľśka rada35353386
с Страбичовоs Strabyčovo35353386
Форношська сільська радаFornošśka siľśka rada14221455
с Форношs Fornoš14221455
Чомонинська сільська радаČomonynśka siľśka rada22622265
с Чомонинs Čomonyn22622265
Шенборнська сільська радаŠenbornśka siľśka rada570377
с Шенборнs Šenborn570377
Яблунівська сільська радаJablunivśka siľśka rada895904
с Новоселицяs Novoselycja640267
с Яблунівs Jabluniv255637

Перечинський район

Perečynśkyj rajon

32790

32026

Перечинська селищна радаPerečynśka selyščna rada73867020
смт Перечинsmt Perečyn73867020
Вільшинківська сільська радаViľšynkivśka siľśka rada580561
с Вільшинкиs Viľšynky580561
Ворочівська сільська радаVoročivśka siľśka rada848806
с Ворочовоs Voročovo848806
Дубриницька сільська радаDubrynyćka siľśka rada26312449
с Дубриничіs Dubrynyči23092154
с Пастілкиs Pastilky322295
Зарічівська сільська радаZaričivśka siľśka rada23172283
с Зарічовоs Zaričovo23172283
Новоселицька сільська радаNovoselyćka siľśka rada526492
с Новоселицяs Novoselycja526492
Порошківська сільська радаPoroškivśka siľśka rada39774355
с Маюркиs Majurky198181
с Мокраs Mokra357353
с Порошковоs Poroškovo34223821
Сімерківська сільська радаSimerkivśka siľśka rada1036956
с Сімеркиs Simerky1036956
Сімерська сільська радаSimerśka siľśka rada18001856
с Сімерs Simer18001856
Тур'є-Бистрянська сільська радаTur`je-Bystrjanśka siľśka rada16601615
с Свалявкаs Svaljavka146162
с Тур'я-Бистраs Tur`ja-Bystra15141453
Тур'є-Пасічанська сільська радаTur`je-Pasičanśka siľśka rada26702786
с Завбучs Zavbuč75307
с Раковоs Rakovo1024784
с Тур'я Пасікаs Tur`ja Pasika15711695
Тур'є-Полянська сільська радаTur`je-Poljanśka siľśka rada19411920
с Полянська Гутаs Poljanśka Huta471465
с Тур'я Полянаs Tur`ja Poljana14701455
Тур'є-Реметівська сільська радаTur`je-Remetivśka siľśka rada36303340
с Тур'ї Реметиs Tur`ji Remety36303340
Турицька сільська радаTuryćka siľśka rada11461098
с Турицяs Turycja11461098
Туричківська сільська радаTuryčkivśka siľśka rada642489
с Липовецьs Lypoveć160131
с Лікіцариs Likicary9054
с Лумшориs Lumšory14184
с Туричкиs Turyčky251220

Рахівський район

Rachivśkyj rajon

85624

90945

Рахівська міська радаRachivśka miśka rada1549014969
м Рахівm Rachiv1549014969
Великобичківська селищна радаVelykobyčkivśka selyščna rada88339423
смт Великий Бичківsmt Velykyj Byčkiv88339423
Кобилецько-Полянська селищна радаKobylećko-Poljanśka selyščna rada30283392
смт Кобилецька Полянаsmt Kobylećka Poljana30283392
Ясінянська селищна радаJasinjanśka selyščna rada83688850
смт Ясіняsmt Jasinja74918043
с Стебнийs Stebnyj877807
Білинська сільська радаBilynśka siľśka rada16191746
с Білинs Bilyn16191746
Білоцерківська сільська радаBilocerkivśka siľśka rada28843024
с Біла Церкваs Bila Cerkva28843024
Богданська сільська радаBohdanśka siľśka rada40634074
с Богданs Bohdan33733364
с Бребояs Breboja690710
Верхньоводянська сільська радаVerchnjovodjanśka siľśka rada63486612
с Верхнє Водянеs Verchnje Vodjane51645272
с Стримбаs Strymba11841340
Видричанська сільська радаVydryčanśka siľśka rada18572322
с Видричкаs Vydryčka18572322
Водицька сільська радаVodyćka siľśka rada24802764
с Водицяs Vodycja16721882
с Плаюцьs Plajuć808882
Ділівська сільська радаDilivśka siľśka rada30153197
с Діловеs Dilove23922673
с Круглийs Kruhlyj7195
с Хмелівs Chmeliv552429
Квасівська сільська радаKvasivśka siľśka rada21212313
с Квасиs Kvasy15871794
с Сітнийs Sitnyj169142
с Тростянецьs Trostjaneć365377
Косівсько-Полянська сільська радаKosivśko-Poljanśka siľśka rada40394222
с Косівська Полянаs Kosivśka Poljana40394222
Костилівська сільська радаKostylivśka siľśka rada26513002
с Вільховатийs Viľchovatyj10191112
с Костилівкаs Kostylivka16321890
Лазещинська сільська радаLazeščynśka siľśka rada35704174
с Лазещинаs Lazeščyna35704174
Лугівська сільська радаLuhivśka siľśka rada12771388
с Говерлаs Hoverla338380
с Лугиs Luhy9391008
Лужанська сільська радаLužanśka siľśka rada18331985
с Лугs Luh18331985
Розтоківська сільська радаRoztokivśka siľśka rada25322803
с Розтокиs Roztoky25322803
Росішківська сільська радаRosiškivśka siľśka rada10131144
с Росішкаs Rosiška10131144
Середньоводянська сільська радаSerednjovodjanśka siľśka rada62376795
с Добрікs Dobrik9331106
с Середнє Водянеs Serednje Vodjane53045689
Чорнотисянська сільська радаČornotysjanśka siľśka rada23662746
с Чорна Тисаs Čorna Tysa23662746

Свалявський район

Svaljavśkyj rajon

55471

54869

Свалявська міська радаSvaljavśka miśka rada1871417909
м Сваляваm Svaljava1776416983
с Драчиноs Dračyno950926
Березниківська сільська радаBereznykivśka siľśka rada32193053
с Березникиs Bereznyky32193053
Ганьковицька сільська радаHańkovyćka siľśka rada544518
с Ганьковицяs Hańkovycja544518
Голубинська сільська радаHolubynśka siľśka rada27262781
с Голубинеs Holubyne27262781
Дусинська сільська радаDusynśka siľśka rada46015008
с Дусиноs Dusyno15511672
с Лопушанкаs Lopušanka241241
с Плав'яs Plav`ja883845
с Росошs Rosoš19262250
Керецьківська сільська радаKerećkivśka siľśka rada41624324
с Керецькиs Kerećky41624324
Неліпинська сільська радаNelipynśka siľśka rada51515024
с Вовчийs Vovčyj6858
с Неліпиноs Nelipyno36883554
с Сасівкаs Sasivka13951412
Плосківська сільська радаPloskivśka siľśka rada26802894
с Оленьовоs Olenjovo457440
с Павловоs Pavlovo734770
с Плоскеs Ploske9751080
с Плоский Потікs Ploskyj Potik247269
с Яківськеs Jakivśke267335
Полянська сільська радаPoljanśka siľśka rada35623131
с Полянаs Poljana31722747
с Уклинs Uklyn390384
Родниківська сільська радаRodnykivśka siľśka rada13751345
с Родниківкаs Rodnykivka855862
с Родникова Гутаs Rodnykova Huta520483
Солочинська сільська радаSoločynśka siľśka rada10141111
с Солочинs Soločyn10141111
Стройненська сільська радаStrojnenśka siľśka rada32373290
с Стройнеs Strojne26702726
с Черникs Černyk567564
Сусківська сільська радаSuskivśka siľśka rada26512661
с Пасікаs Pasika12581193
с Сусковоs Suskovo13931468
Тибавська сільська радаTybavśka siľśka rada18351820
с Мала Мартинкаs Mala Martynka867897
с Тибаваs Tybava968923

Тячівський район

Tjačivśkyj rajon

165057

171850

Тячівська міська радаTjačivśka miśka rada1163011074
м Тячівm Tjačiv102979519
с Тячівкаs Tjačivka13331555
Буштинська селищна радаBuštynśka selyščna rada81408506
смт Буштиноsmt Buštyno81408506
Дубівська селищна радаDubivśka selyščna rada1148811096
смт Дубовеsmt Dubove97089261
с Вишній Дубовецьs Vyšnij Duboveć750714
с Нижній Дубовецьs Nyžnij Duboveć10301121
Солотвинська селищна радаSolotvynśka selyščna rada94068956
смт Солотвиноsmt Solotvyno94068956
Тересвянська селищна радаTeresvjanśka selyščna rada71997554
смт Тересваsmt Teresva71997554
Усть-Чорнянська селищна радаUsť-Čornjanśka selyščna rada14881456
смт Усть-Чорнаsmt Usť-Čorna14881456
Бедевлянська сільська радаBedevljanśka siľśka rada48845390
с Бедевляs Bedevlja36043971
с Глинянийs Hlynjanyj253301
с Дібрівкаs Dibrivka382440
с Руняs Runja645678
Біловарська сільська радаBilovarśka siľśka rada922992
с Біловарціs Bilovarci922992
Великоугольська сільська радаVelykouhoľśka siľśka rada17342052
с Велика Уголькаs Velyka Uhoľka17342052
Вільховецька сільська радаViľchovećka siľśka rada49515241
с Вільхівціs Viľchivci30483374
с Вільхівчикs Viľchivčyk15481441
с Сасовоs Sasovo355426
Вільховецько-Лазівська сільська радаViľchovećko-Lazivśka siľśka rada40654183
с Вільхівці-Лазиs Viľchivci-Lazy30923215
с Раковеs Rakove973968
Вонігівська сільська радаVonihivśka siľśka rada24272654
с Воніговеs Vonihove24272654
Ганичівська сільська радаHanyčivśka siľśka rada50285289
с Ганичіs Hanyči38303986
с Солонеs Solone11981303
Глибокопотіцька сільська радаHlybokopotićka siľśka rada52005531
с Глибокий Потікs Hlybokyj Potik52005531
Грушівська сільська радаHrušivśka siľśka rada54335897
с Грушовоs Hrušovo54335897
Дібрівська сільська радаDibrivśka siľśka rada76498514
с Діброваs Dibrova62817227
с Пещераs Peščera270104
с Подішорs Podišor10981183
Добрянська сільська радаDobrjanśka siľśka rada24192714
с Добрянськеs Dobrjanśke24192714
Дулівська сільська радаDulivśka siľśka rada23702420
с Дуловоs Dulovo23702420
Калинівська сільська радаKalynivśka siľśka rada50365844
с Калиниs Kalyny50365844
Колодненська сільська радаKolodnenśka siľśka rada18562119
с Колоднеs Kolodne18562119
Краснянська сільська радаKrasnjanśka siľśka rada22612587
с Краснаs Krasna22612587
Кривська сільська радаKryvśka siľśka rada26953024
с Криваs Kryva26953024
Кричівська сільська радаKryčivśka siľśka rada27833067
с Кричовоs Kryčovo24602723
с Росошs Rosoš323344
Лазівська сільська радаLazivśka siľśka rada39934374
с Лазиs Lazy33603801
с Округлаs Okruhla633573
Лопухівська сільська радаLopuchivśka siľśka rada33643317
с Лопухівs Lopuchiv33643317
Нересницька сільська радаNeresnyćka siľśka rada48464976
с Нересницяs Neresnycja35443732
с Підплешаs Pidpleša13021244
Новобарівська сільська радаNovobarivśka siľśka rada18542007
с Новобаровоs Novobarovo18542007
Новоселицька сільська радаNovoselyćka siľśka rada43324401
с Новоселицяs Novoselycja31263120
с Тисаловоs Tysalovo12061281
Руськомокрянська сільська радаRuśkomokrjanśka siľśka rada19041898
с Комсомольськs Komsomoľśk512540
с Руська Мокраs Ruśka Mokra13921358
Русько-Полівська сільська радаRuśko-Polivśka siľśka rada42174364
с Руське Полеs Ruśke Pole42174364
Тарасівська сільська радаTarasivśka siľśka rada32503067
с Тарасівкаs Tarasivka32503067
Тереблянська сільська радаTerebljanśka siľśka rada35823705
с Теребляs Tereblja35823705
Тернівська сільська радаTernivśka siľśka rada81798792
с Вишоватийs Vyšovatyj17911803
с Петрушівs Petrušiv25122687
с Терновоs Ternovo38764302
Топчинська сільська радаTopčynśka siľśka rada21432238
с Топчиноs Topčyno21432238
Углянська сільська радаUhljanśka siľśka rada58376234
с Бобовеs Bobove266198
с Груникиs Hrunyky12491416
с Мала Уголькаs Mala Uhoľka13391503
с Угляs Uhlja29833117
Чумалівська сільська радаČumalivśka siľśka rada29153035
с Рівнеs Rivne631368
с Чумальовоs Čumaljovo22842667
Широколузька сільська радаŠyrokoluźka siľśka rada35773282
с Пригідьs Pryhiď517663
с Фонтинясиs Fontynjasy739655
с Широкий Лугs Šyrokyj Luh23211964

Ужгородський район

Užhorodśkyj rajon

73306

74399

Чопська міська радаČopśka miśka rada93078870
м Чопm Čop93078870
Середнянська селищна радаSerednjanśka selyščna rada40344014
смт Середнєsmt Serednje34703505
с Вовковеs Vovkove564509
Баранинська сільська радаBaranynśka siľśka rada26773025
с Баранинціs Baranynci13361609
с Барвінокs Barvinok344413
с Довге Полеs Dovhe Pole573597
с Підгорбs Pidhorb424406
Великогеєвецька сільська радаVelykohejevećka siľśka rada19801948
с Великі Геївціs Velyki Hejivci11051062
с Малі Геївціs Mali Hejivci762760
с Руські Геївціs Ruśki Hejivci113126
Великодобронська сільська радаVelykodobronśka siľśka rada54155607
с Велика Доброньs Velyka Dobroń54155607
Великолазівська сільська радаVelykolazivśka siľśka rada18281842
с Великі Лазиs Velyki Lazy14071426
с Циганівціs Cyhanivci421416
Галоцька сільська радаHaloćka siľśka rada12501151
с Батфаs Batfa256231
с Галочs Haloč524498
с Паллоs Pallo470422
Дубрівська сільська радаDubrivśka siľśka rada845810
с Дубрівкаs Dubrivka845810
Есенська сільська радаEsenśka siľśka rada17631677
с Есеньs Eseń17631677
Ірлявська сільська радаIrljavśka siľśka rada1201992
с Андріївкаs Andrijivka356280
с Ірляваs Irljava287270
с Чабанівкаs Čabanivka558442
Кам'яницька сільська радаKam`janyćka siľśka rada20882171
с Гутаs Huta281285
с Кам'яницяs Kam`janycja18071886
Киблярівська сільська радаKybljarivśka siľśka rada23252029
с Гайдошs Hajdoš489454
с Кибляриs Kybljary985791
с Лінціs Linci851784
Коритнянівська сільська радаKorytnjanivśka siľśka rada24572744
с Кінчешs Kinčeš240328
с Коритняниs Korytnjany15141596
с Часлівціs Časlivci703820
Малодобронська сільська радаMalodobronśka siľśka rada28812955
с Демечіs Demeči404399
с Мала Доброньs Mala Dobroń18301872
с Тисаагтелекs Tysaahtelek647684
Невицька сільська радаNevyćka siľśka rada10411032
с Невицькеs Nevyćke10411032
Оноківська сільська радаOnokivśka siľśka rada26072791
с Оноківціs Onokivci20122187
с Оріховицяs Orichovycja595604
Паладь-Комарівська сільська радаPalaď-Komarivśka siľśka rada11561034
с Малі Селменціs Mali Selmenci250200
с Паладь-Комарівціs Palaď-Komarivci906834
Пацканівська сільська радаPackanivśka siľśka rada11951074
с Пацканьовоs Packanjovo11951074
Ратовецька сільська радаRatovećka siľśka rada14311325
с Ратівціs Rativci14311325
Руськокомарівська сільська радаRuśkokomarivśka siľśka rada29872989
с Глибокеs Hlyboke608577
с Нижнє Солотвиноs Nyžnje Solotvyno840836
с Руські Комарівціs Ruśki Komarivci15391576
Соловківська сільська радаSolovkivśka siľśka rada12831240
с Петрівкаs Petrivka394415
с Соловкаs Solovka889825
Соломонівська сільська радаSolomonivśka siľśka rada14451387
с Соломоновоs Solomonovo14451387
Сторожницька сільська радаStorožnyćka siľśka rada20532623
с Сторожницяs Storožnycja20532623
Сюртянська сільська радаSjurtjanśka siľśka rada25672449
с Сюртеs Sjurte19201898
с Тийглашs Tyjhlaš647551
Тарновецька сільська радаTarnovećka siľśka rada17571771
с Ботфалваs Botfalva608579
с Тарнівціs Tarnivci839853
с Шишлівціs Šyšlivci310339
Тисаашванська сільська радаTysaašvanśka siľśka rada8731129
с Тисаашваньs Tysaašvań873852
с Тисауйфалуs Tysaujfalux277Червоне
Холмецька сільська радаCholmećka siľśka rada1052901
с Холмецьs Cholmeć1052901
Холмківська сільська радаCholmkivśka siľśka rada54466893
с Концовоs Koncovo10221278
с Минайs Mynaj21983088
с Розівкаs Rozivka10761348
с Холмокs Cholmok11501179
Худлівська сільська радаChudlivśka siľśka rada41283864
с Анталовціs Antalovci11461059
с Верхня Солотвинаs Verchnja Solotvyna333308
с Ляхівціs Ljachivci500430
с Худльовоs Chudljovo15771451
с Чертежs Čertež572616
Червонівська сільська радаČervonivśka siľśka rada1098869
с Червонеs Červone1098869
Яроцька сільська радаJaroćka siľśka rada11361193
с Стрипаs Strypa478469
с Ярокs Jarok658724

Хустський район

Chustśkyj rajon

92570

96960

Вишківська селищна радаVyškivśka selyščna rada1103911648
смт Вишковоsmt Vyškovo78448142
с Модьорошs Modjoroš363374
с Ракошs Rakoš10951147
с Шаянs Šajan482534
с Яблунівкаs Jablunivka12551451
Березівська сільська радаBerezivśka siľśka rada33913350
с Березовоs Berezovo30333000
с Гонцошs Honcoš7258
с Ряпідьs Rjapiď286292
Боронявська сільська радаBoronjavśka siľśka rada32263511
с Бороняваs Boronjava32263511
Велятинська сільська радаVeljatynśka siľśka rada45084576
с Велятинs Veljatyn45084576
Вільшанівська сільська радаViľšanivśka siľśka rada11141125
с Вільшаниs Viľšany11141125
Горінчівська сільська радаHorinčivśka siľśka rada37824044
с Горінчовоs Horinčovo28323071
с Ділокs Dilok291302
с Кутлашs Kutlaš7650
с Посічs Posič241249
с Сюрюкs Sjurjuk342372
Данилівська сільська радаDanylivśka siľśka rada18241851
с Даниловоs Danylovo18241851
Драгівська сільська радаDrahivśka siľśka rada60186604
с Драговоs Drahovo39394450
с Жовтневеs Žovtneve625722
с Кічерелиs Kičerely963946
с Становецьs Stanoveć491486
Забрідська сільська радаZabridśka siľśka rada18222077
с Забрідьs Zabriď18222077
Золотарівська сільська радаZolotarivśka siľśka rada39654266
с Золотарьовоs Zolotarjovo39654266
Ізянська сільська радаIzjanśka siľśka rada49845380
с Ізаs Iza48435237
с Карповтлашs Karpovtlaš141143
Копашнівська сільська радаKopašnivśka siľśka rada47614990
с Копашновоs Kopašnovo29153161
с Лункаs Lunka822762
с Полянаs Poljana218238
с Хустецьs Chusteć806829
Кошелівська сільська радаKošelivśka siľśka rada50705424
с Заломs Zalom21862323
с Кошельовоs Košeljovo28843101
Крайниківська сільська радаKrajnykivśka siľśka rada14361565
с Крайниковоs Krajnykovo14361565
Кривська сільська радаKryvśka siľśka rada13091365
с Криваs Kryva13091365
Липецько-Полянська сільська радаLypećko-Poljanśka siľśka rada28352848
с Каллівs Kalliv10394
с Липецька Полянаs Lypećka Poljana22662544
с Ожоверхs Ožoverch348105
с Слоповийs Slopovyj118105
Липовецька сільська радаLypovećka siľśka rada16021530
с Липовецьs Lypoveć16021530
Липчанська сільська радаLypčanśka siľśka rada42224530
с Крайнєs Krajnje258279
с Кривийs Kryvyj345158
с Липчаs Lypča33033769
с Осаваs Osava316324
Монастирецька сільська радаMonastyrećka siľśka rada33713378
с Медвежийs Medvežyj7074
с Монастирецьs Monastyreć18781891
с Облазs Oblaz260219
с Поточокs Potočok820876
с Тополинs Topolyn343318
Нанківська сільська радаNankivśka siľśka rada23642567
с Нанковоs Nankovo23642567
Нижньобистрівська сільська радаNyžnjobystrivśka siľśka rada25202319
с Нижній Бистрийs Nyžnij Bystryj11461195
с Противеньs Protyveń831652
с Широкеs Šyroke543472
Нижньоселищенська сільська радаNyžnjoselyščenśka siľśka rada29353044
с Нижнє Селищеs Nyžnje Selyšče29353044
Олександрівська сільська радаOleksandrivśka siľśka rada22272279
с Олександрівкаs Oleksandrivka22272279
Рокосівська сільська радаRokosivśka siľśka rada49675241
с Вертепs Vertep470456
с Рокосовоs Rokosovo44974785
Сокирницька сільська радаSokyrnyćka siľśka rada49275217
с Сокирницяs Sokyrnycja49275217
Стеблівська сільська радаSteblivśka siľśka rada23512231
с Стеблівкаs Steblivka23512231

oblasť = region
rajon = district

miśka rada = city municipality
selyščna rada = town municipality
siľśka rada = rural municipality

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2022