1989-01-12 2001-12-05

Волинська область

Volynśka oblasť

1058438

1057214

Володимир-Волинська міська рада

Volodymyr-Volynśka miśka rada

38157

37982

м Володимир-Волинськийm Volodymyr-Volynśkyj3815737982

Ковельська міська рада

Koveľśka miśka rada

66533

65777

м Ковельm Koveľ6653365777

Луцька міська рада

Lućka miśka rada

195955

205585

м Луцькm Lućk195955205585

Нововолинська міська рада

Novovolynśka miśka rada

60838

58558

м Нововолинськm Novovolynśk5543353703
Жовтнева селищна радаŽovtneva selyščna rada54054855
смт Жовтневеsmt Žovtneve54054855

Володимир-Волинський район

Volodymyr-Volynśkyj rajon

29266

28446

Устилузька міська радаUstyluźka miśka rada29442815
м Устилугm Ustyluh23732276
с Залужжяs Zalužžja315305
с Пархоменковеs Parchomenkove6160
с Тростянкаs Trostjanka195174
Березовичівська сільська радаBerezovyčivśka siľśka rada16131515
с Бегетаs Beheta278274
с Березовичіs Berezovyči713670
с Бобичіs Bobyči144144
с Міжліссяs Mižlissja4361
с Хворостівs Chvorostiv220173
с Яковичіs Jakovyči215193
Білинська сільська радаBilynśka siľśka rada833931
с Білинs Bilyn358437
с Ліскиs Lisky128100
с Охнівкаs Ochnivka317373
с Писарева Воляs Pysareva Volja3021
Бубнівська сільська радаBubnivśka siľśka rada12311229
с Бубнівs Bubniv603613
с Маркоставs Markostav126102
с Руснівs Rusniv277309
с Черчичіs Čerčyči225205
Галинівська сільська радаHalynivśka siľśka rada896863
с Воля-Свійчівськаs Volja-Svijčivśka119117
с Галинівкаs Halynivka383343
с Гевинs Hevyn86
с Свійчівs Svijčiv386397
Зарічанська сільська радаZaričanśka siľśka rada38174049
с Дігтівs Dihtiv342341
с Заріччяs Zariččja14891590
с Новосілкиs Novosilky537562
с Ораніs Orani2323
с Суходолиs Suchodoly944964
с Федорівкаs Fedorivka482569
Зимнівська сільська радаZymnivśka siľśka rada14921550
с Горичівs Horyčiv240214
с Зимнеs Zymne867943
с Октавинs Oktavyn84
с Фалемичіs Falemyči233231
с Шистівs Šystiv144158
Зорянська сільська радаZorjanśka siľśka rada502531
с Ворчинs Vorčyn98112
с Зоряs Zorja312338
с Селіскиs Selisky9281
Красноставська сільська радаKrasnostavśka siľśka rada624595
с Красноставs Krasnostav543517
с Людмильпільs Ljudmyľpiľ8178
Ласківська сільська радаLaskivśka siľśka rada959950
с Вощатинs Voščatyn307269
с Ласківs Laskiv652681
Лудинська сільська радаLudynśka siľśka rada11931187
с Амбуківs Ambukiv254232
с Лудинs Ludyn596565
с Рокитницяs Rokytnycja127187
с Чорниківs Čornykiv216203
Льотничівська сільська радаLjotnyčivśka siľśka rada25502571
с Володимирівкаs Volodymyrivka288267
с Когильнеs Kohyľne319335
с Льотничеs Ljotnyče11111168
с Острівокs Ostrivok613588
с Поничівs Ponyčiv219213
Микитичівська сільська радаMykytyčivśka siľśka rada882875
с Кладнівs Kladniv114
с Коритницяs Korytnycja391367
с Микитичіs Mykytyči344393
с Новиниs Novyny136111
Оваднівська сільська радаOvadnivśka siľśka rada31732558
с Вербаs Verba574579
с Жовтневеs Žovtneve1066626
с Маркелівкаs Markelivka10797
с Оваднеs Ovadne14261256
П'ятиднівська сільська радаP`jatydnivśka siľśka rada10791106
с П'ятидніs P`jatydni830841
с Хрипаличіs Chrypalyči249265
Рогожанська сільська радаRohožanśka siľśka rada669570
с Ізовs Izov253172
с Рогожаниs Rohožany416398
Селецька сільська радаSelećka siľśka rada742723
с Марія-Воляs Marija-Volja7484
с Світанокs Svitanok238221
с Селецьs Seleć430418
Стенжаричівська сільська радаStenžaryčivśka siľśka rada831808
с Заболоттяs Zabolottja7580
с Полум'янеs Polum`janex87Стенжаричі
с Стенжаричіs Stenžaryči600492
с Турівкаs Turivka156149
Хмелівківська сільська радаChmelivkivśka siľśka rada12541193
с Житаніs Žytani267257
с Нехворощаs Nechvorošča283239
с Хмелівs Chmeliv223210
с Хмелівкаs Chmelivka481487
Хобултівська сільська радаChobultivśka siľśka rada14221343
с Микуличіs Mykulyči496452
с Підгайціs Pidhajcix160Хобултова
с Хобултоваs Chobultova926731
Хотячівська сільська радаChotjačivśka siľśka rada560484
с Дарницькеs Darnyćke10479
с Русівs Rusivx130Хотячів
с Хотячівs Chotjačiv456275

Горохівський район

Horochivśkyj rajon

60432

57133

Берестечківська міська радаBerestečkivśka miśka rada22491863
м Берестечкоm Berestečko22491863
Горохівська міська радаHorochivśka miśka rada91388847
м Горохівm Horochiv91388847
Мар'янівська селищна радаMar`janivśka selyščna rada29032807
смт Мар'янівкаsmt Mar`janivka29032807
Сенкевичівська селищна радаSenkevyčivśka selyščna rada16361385
смт Сенкевичівкаsmt Senkevyčivka16361385
Бережанківська сільська радаBerežankivśka siľśka rada589548
с Бережанкаs Berežanka589548
Бранівська сільська радаBranivśka siľśka rada21031901
с Борисковичіs Boryskovyči561543
с Браниs Brany862759
с Довгівs Dovhiv680599
Бужанівська сільська радаBužanivśka siľśka rada18091670
с Бужаниs Bužany11851086
с Ржищівs Ržyščiv624584
Ватинська сільська радаVatynśka siľśka rada554503
с Ватинs Vatyn352325
с Ватинецьs Vatyneć202178
Вільхівська сільська радаViľchivśka siľśka rada12061214
с Вільхівкаs Viľchivka742711
с Діброваs Dibrova7249
с Софіївкаs Sofijivka113115
с Ярівкаs Jarivka279339
Галичанська сільська радаHalyčanśka siľśka rada12131146
с Галичаниs Halyčany741735
с Новий Зборишівs Novyj Zboryšiv177145
с Хмельницькеs Chmeľnyćke295266
Горішненська сільська радаHorišnenśka siľśka rada11751178
с Горішнєs Horišnje526512
с Іванівкаs Ivanivka168186
с Новоставs Novostav481480
Губинська Перша сільська радаHubynśka Perša siľśka rada580590
с Губин Першийs Hubyn Peršyj411449
с Ниви-Губинськіs Nyvy-Hubynśki169141
Жабченська сільська радаŽabčenśka siľśka rada606519
с Жабчеs Žabče494429
с Сергіївкаs Serhijivka11290
Журавниківська сільська радаŽuravnykivśka siľśka rada11341125
с Волиця-Дружкопільськаs Volycja-Družkopiľśka261283
с Журавникиs Žuravnyky873842
Звиняченська сільська радаZvynjačenśka siľśka rada17351492
с Звинячеs Zvynjače13681164
с Красівs Krasiv367328
Квасівська сільська радаKvasivśka siľśka rada13371187
с Квасівs Kvasiv665575
с Крижоваs Kryžova6151
с Охлопівs Ochlopiv611561
Колодеженська сільська радаKolodeženśka siľśka rada887775
с Колодежеs Kolodeže714584
с Наталинs Natalyn173191
Лемешівська сільська радаLemešivśka siľśka rada747753
с Козятинs Kozjatyn247240
с Лемешівs Lemešiv500513
Лобачівська сільська радаLobačivśka siľśka rada14601426
с Волиця-Лобачівськаs Volycja-Lobačivśka332322
с Колмівs Kolmiv259263
с Лобачівкаs Lobačivka869841
Мервинська сільська радаMervynśka siľśka rada18201765
с Буркачіs Burkači383353
с Диковиниs Dykovyny390323
с Кутрівs Kutriv511555
с Мерваs Merva536534
Мирківська сільська радаMyrkivśka siľśka rada629629
с Мирківs Myrkiv629629
Мирненська сільська радаMyrnenśka siľśka rada14041270
с Десятинаs Desjatyna7248
с Мирнеs Myrne13321222
Михлинська сільська радаMychlynśka siľśka rada496470
с Загаїs Zahaji140126
с Марусяs Marusja2119
с Михлинs Mychlyn335325
Новосілківська сільська радаNovosilkivśka siľśka rada1046938
с Ковбаньs Kovbań87103
с Кумовищеs Kumovyšče5834
с Мислиніs Myslyni322270
с Новосілкиs Novosilky579531
Перемильська сільська радаPeremyľśka siľśka rada24812441
с Богунівкаs Bohunivka131119
с Гумнищеs Humnyšče349331
с Липаs Lypa402354
с Перемильs Peremyľ10131041
с Старикиs Staryky586596
Печихвостівська сільська радаPečychvostivśka siľśka rada17171583
с Печихвостиs Pečychvosty1075997
с Полюхнеs Poljuchne185188
с Скабарівщинаs Skabarivščyna424
с Стрільчеs Striľče415394
Підберезівська сільська радаPidberezivśka siľśka rada11221020
с Підбереззяs Pidberezzja11221020
Пірванченська сільська радаPirvančenśka siľśka rada726669
с Пірванчеs Pirvanče726669
Пісківська сільська радаPiskivśka siľśka rada12601200
с Антонівкаs Antonivka204225
с Гектариs Hektary244245
с Піскиs Pisky812730
Пустомитівська сільська радаPustomytivśka siľśka rada1082976
с Зеленолужнеs Zelenolužne195158
с Пустомитиs Pustomyty684644
с Уманціs Umanci203174
Рачинська сільська радаRačynśka siľśka rada948961
с Озерціs Ozerci550575
с Рачинs Račyn398386
Скірченська сільська радаSkirčenśka siľśka rada658613
с Жуковецьs Žukoveć124110
с Скірчеs Skirče534503
Скобелківська сільська радаSkobelkivśka siľśka rada22292318
с Бистровицяs Bystrovycja317325
с Марковичіs Markovyči409391
с Скобелкаs Skobelka15031602
Скригівська сільська радаSkryhivśka siľśka rada708676
с Пильганиs Pyľhany329274
с Скриговеs Skryhove379402
Смолявська сільська радаSmoljavśka siľśka rada13041187
с Зеленеs Zelene513480
с Смоляваs Smoljava791707
Терешківцівська сільська радаTereškivcivśka siľśka rada987990
с Ощівs Oščiv524480
с Терешківціs Tereškivci463510
Угринівська сільська радаUhrynivśka siľśka rada907913
с Дубова Корчмаs Dubova Korčma185182
с Угринівs Uhryniv722731
Холонівська сільська радаCholonivśka siľśka rada10711035
с Староставs Starostavx189Холонів
с Холонівs Choloniv1071846
Цегівська сільська радаCehivśka siľśka rada37433563
с Борочичеs Boročyče13661339
с Сільцеs Siľce841794
с Цегівs Cehiv1056974
с Широкеs Šyroke480456
Шклинська сільська радаŠklynśka siľśka rada1033987
с Шклиньs Šklyń859843
с Шклинь Другийs Šklyń Druhyj174144

Іваничівський район

Ivanyčivśkyj rajon

36357

35995

Іваничівська селищна радаIvanyčivśka selyščna rada72837259
смт Іваничіsmt Ivanyči69406918
с Долинкаs Dolynka262265
с Романівкаs Romanivka8176
Бужанківська сільська радаBužankivśka siľśka rada16241741
с Бортнівs Bortniv422450
с Бужанкаs Bužanka723787
с Верхнівs Verchniv287326
с Іванівs Ivaniv5762
с Шахтарськеs Šachtarśke135116
Грибовицька сільська радаHrybovyćka siľśka rada972933
с Грибовицяs Hrybovycja972933
Грядівська сільська радаHrjadivśka siľśka rada26772732
с Грядиs Hrjady802780
с Кропивщинаs Kropyvščyna294293
с Низкиничіs Nyzkynyči731731
с Тишковичіs Tyškovyči531585
с Хренівs Chreniv319343
Жашковичівська сільська радаŽaškovyčivśka siľśka rada583580
с Жашковичіs Žaškovyči583580
Заболотцівська сільська радаZabolotcivśka siľśka rada15521555
с Біличіs Bilyči550528
с Заболотціs Zabolotci10021027
Завидівська сільська радаZavydivśka siľśka rada766658
с Завидівs Zavydiv766658
Заставненська сільська радаZastavnenśka siľśka rada892850
с Заставнеs Zastavne892850
Колонська сільська радаKolonśka siľśka rada10161028
с Волицяs Volycjax423Колона
с Колонаs Kolona1016605
Литовезька сільська радаLytoveźka siľśka rada16181507
с Литовежs Lytovež16181507
Луковичівська сільська радаLukovyčivśka siľśka rada11581136
с Бужковичіs Bužkovyči276231
с Луковичіs Lukovyči430454
с Орищіs Oryšči452451
Милятинська сільська радаMyljatynśka siľśka rada11041032
с Грушівs Hrušiv443372
с Милятинs Myljatyn661660
Мишівська сільська радаMyšivśka siľśka rada21682183
с Древиніs Drevyni664666
с Іванівкаs Ivanivka383393
с Луговеs Luhove258240
с Мишівs Myšiv863884
Мовниківська сільська радаMovnykivśka siľśka rada920916
с Кречівs Krečiv330310
с Мовникиs Movnyky590606
Морозовичівська сільська радаMorozovyčivśka siľśka rada11561184
с Волиця-Морозовицькаs Volycja-Morozovyćka209238
с Морозовичіs Morozovyči921929
с Русовичіs Rusovyči2617
Павлівська сільська радаPavlivśka siľśka rada16581673
с Павлівкаs Pavlivka931914
с Самоволяs Samovolja376388
с Старосілляs Starosillja351371
Переславичівська сільська радаPereslavyčivśka siľśka rada11141134
с Переславичіs Pereslavyči616646
с Трубкиs Trubky498488
Поромівська сільська радаPoromivśka siľśka rada19701981
с Лежницяs Ležnycja642443
с Михалєs Mychaljex203Лежниця
с Млинищеs Mlynyšče239258
с Петровеs Petrove250238
с Поромівs Poromiv839839
Радовичівська сільська радаRadovyčivśka siľśka rada733711
с Радовичіs Radovyči458451
с Щенятинs Ščenjatyn275260
Риковичівська сільська радаRykovyčivśka siľśka rada10781024
с Риковичіs Rykovyči10781024
Соснинська сільська радаSosnynśka siľśka rada11151075
с Менчичіs Menčyči478474
с Соснинаs Sosnyna637601
Старолішнянська сільська радаStarolišnjanśka siľśka rada18771817
с Будятичіs Budjatyči681636
с Космівкаs Kosmivka10299
с Нова Лішняs Nova Lišnja236261
с Осмиловичіs Osmylovyči420397
с Стара Лішняs Stara Lišnja438424
Старопорицька сільська радаStaroporyćka siľśka rada750764
с Клопочинs Klopočyn325329
с Старий Порицькs Staryj Poryćk425435
Топилищенська сільська радаTopylyščenśka siľśka rada573522
с Топилищеs Topylyšče573522

Камінь-Каширський район

Kamiń-Kašyrśkyj rajon

60226

62151

Камінь-Каширська міська радаKamiń-Kašyrśka miśka rada1109111935
м Камінь-Каширськийm Kamiń-Kašyrśkyj1003210609
с Олексіївкаs Oleksijivka448562
с Підцир'яs Pidcyr`ja611764
Боровненська сільська радаBorovnenśka siľśka rada11801290
с Боровнеs Borovne732786
с Житнівкаs Žytnivka394482
с Надрічнеs Nadrične5422
Броницька сільська радаBronyćka siľśka rada19022052
с Броницяs Bronycja11601310
с Кримнеs Krymne742742
Бузаківська сільська радаBuzakivśka siľśka rada15181546
с Бузакиs Buzaky10071066
с Краснилівкаs Krasnylivka511480
Великообзирська сільська радаVelykoobzyrśka siľśka rada951869
с Великий Обзирs Velykyj Obzyr778718
с Малий Обзирs Malyj Obzyr7470
с Стобихваs Stobychva9981
Верхівська сільська радаVerchivśka siľśka rada513587
с Верхиs Verchy513587
Видертська сільська радаVydertśka siľśka rada22272313
с Видертаs Vyderta22272313
Видричівська сільська радаVydryčivśka siľśka rada16301591
с Видричіs Vydryči714701
с Дубровицяs Dubrovycja343359
с Теклинеs Teklyne573531
Воєгощанська сільська радаVojehoščanśka siľśka rada14221568
с Воєгощаs Vojehošča14221568
Ворокомлівська сільська радаVorokomlivśka siľśka rada19571902
с Ворокомлеs Vorokomle19571902
Грудківська сільська радаHrudkivśka siľśka rada17421827
с Грудкиs Hrudky17421827
Гуто-Боровенська сільська радаHuto-Borovenśka siľśka rada11491258
с Гута-Боровенськаs Huta-Borovenśka844967
с Малі Голобиs Mali Holoby305291
Добренська сільська радаDobrenśka siľśka rada14821339
с Добреs Dobre14821339
Заліська сільська радаZaliśka siľśka rada12451321
с Заліссяs Zalissja12451321
Карасинська сільська радаKarasynśka siľśka rada13201371
с Карасинs Karasyn707662
с Карпилівкаs Karpylivka613709
Качинська сільська радаKačynśka siľśka rada13461255
с Качинs Kačyn898910
с Олександріяs Oleksandrija241191
с Ставищеs Stavyšče207154
Клітицька сільська радаKlityćka siľśka rada11721162
с Гута-Камінськаs Huta-Kaminśka551535
с Клітицькs Klityćk332344
с Яловацькs Jalovaćk289283
Личинівська сільська радаLyčynivśka siľśka rada705681
с Личиниs Lyčyny705681
Мельнико-Мостищенська сільська радаMeľnyko-Mostyščenśka siľśka rada14941440
с Мельники-Мостищеs Meľnyky-Mostyšče802756
с Мостищеs Mostyšče692684
Новочервищанська сільська радаNovočervyščanśka siľśka rada18181816
с Нові Червищаs Novi Červyšča12551243
с Рудка-Червинськаs Rudka-Červynśka563573
Нуйнівська сільська радаNujnivśka siľśka rada16521681
с Нуйноs Nujno16521681
Олениненська сільська радаOlenynenśka siľśka rada10521057
с Оленинеs Olenyne10521057
Осівцівська сільська радаOsivcivśka siľśka rada13901440
с Залазькоs Zalaźko10482
с Ольшаниs Oľšany131162
с Осівціs Osivci11551196
Піщанська сільська радаPiščanśka siľśka rada12961338
с Піщанеs Piščane12961338
Пнівненська сільська радаPnivnenśka siľśka rada27642911
с Винішокs Vynišok153128
с Волицяs Volycja874957
с Городокs Horodok7076
с Пнівнеs Pnivne552583
с Соснівкаs Sosnivka414467
с Фаринкиs Farynky701700
Полицівська сільська радаPolycivśka siľśka rada13031203
с Іваномисльs Ivanomysľ451457
с Полиціs Polyci852746
Раково-Ліська сільська радаRakovo-Liśka siľśka rada32823765
с Підріччяs Pidriččja681663
с Раків Лісs Rakiv Lis26013102
Сошичненська сільська радаSošyčnenśka siľśka rada20942195
с Запруддяs Zapruddja326246
с Сошичнеs Sošyčne17681949
Стобихівська сільська радаStobychivśka siľśka rada9881153
с Радошинкаs Radošynka286245
с Стобихівкаs Stobychivka702908
Тоболівська сільська радаTobolivśka siľśka rada16141564
с Старі Червищаs Stari Červyšča387409
с Тоболиs Toboly12271155
Хотешівська сільська радаChotešivśka siľśka rada22612062
с Катушs Katuš281262
с Хотешівs Chotešiv19801800
Черченська сільська радаČerčenśka siľśka rada26662659
с Острівокs Ostrivok395373
с Підбороччяs Pidboroččja561581
с Черчеs Čerče17101705

Ківерцівський район

Kivercivśkyj rajon

66235

65924

Ківерцівська міська радаKivercivśka miśka rada1663616505
м Ківерціm Kiverci1663616505
Олицька селищна радаOlyćka selyščna rada42544025
смт Оликаsmt Olyka31202865
с Личаниs Lyčany397446
с Метельнеs Meteľne737714
Цуманська селищна радаCumanśka selyščna rada56946232
смт Цуманьsmt Cumań52005767
с Кадищеs Kadyšče494465
Берестянська сільська радаBerestjanśka siľśka rada10561017
с Берестянеs Berestjane10561017
Борохівська сільська радаBorochivśka siľśka rada17771802
с Борохівs Borochiv10351054
с Вишнівs Vyšniv536518
с Діброваs Dibrova206230
Грем'яченська сільська радаHrem`jačenśka siľśka rada12541349
с Грем'ячеs Hrem`jače501715
с Скреготівкаs Skrehotivka401386
с Яківціs Jakivci352248
Дернівська сільська радаDernivśka siľśka rada30542733
с Дерноs Derno17271529
с Котівs Kotiv429449
с Мощаницяs Moščanycja364304
с Путилівкаs Putylivka119100
с Ставокs Stavok415351
Дідичівська сільська радаDidyčivśka siľśka rada25552402
с Горянівкаs Horjanivka435438
с Дідичіs Didyči10561072
с Залісочеs Zalisoče722725
с Хром'яківs Chrom`jakiv342167
Дубищенська сільська радаDubyščenśka siľśka rada14991609
с Башликиs Bašlyky8941001
с Дубищеs Dubyšče362355
с Ромашківкаs Romaškivka243253
Жидичинська сільська радаŽydyčynśka siľśka rada25902750
с Жидичинs Žydyčyn13481396
с Кульчинs Kuľčyn914864
с Липляниs Lypljany328490
Жорнищенська сільська радаŽornyščenśka siľśka rada17601709
с Жорнищеs Žornyšče960959
с Носовичіs Nosovyči339315
с Чемеринs Čemeryn461435
Журавичівська сільська радаŽuravyčivśka siľśka rada17761747
с Домашівs Domašiv300253
с Журавичіs Žuravyči13191309
с Миковеs Mykove157185
Завітненська сільська радаZavitnenśka siľśka rada856858
с Завітнеs Zavitne456445
с Човницяs Čovnycja400413
Звірівська сільська радаZvirivśka siľśka rada12141109
с Веснянкаs Vesnjanka302327
с Звірівs Zviriv786670
с Олександріяs Oleksandrija126112
Карпилівська сільська радаKarpylivśka siľśka rada15311699
с Карпилівкаs Karpylivka15311699
Липненська сільська радаLypnenśka siľśka rada19631976
с Липнеs Lypne19631976
Озерська сільська радаOzerśka siľśka rada11941176
с Гайовеs Hajove457486
с Озероs Ozero737690
Озерцівська сільська радаOzercivśka siľśka rada11121127
с Клепачівs Klepačiv456451
с Небіжкаs Nebižka267260
с Озерцеs Ozerce389416
Омельненська сільська радаOmeľnenśka siľśka rada899809
с Омельнеs Omeľne899809
Покащівська сільська радаPokaščivśka siľśka rada1049989
с Одерадиs Oderady356356
с Покащівs Pokaščiv693633
Прилуцька сільська радаPrylućka siľśka rada25952834
с Дачнеs Dačne732731
с Жабкаs Žabka203239
с Прилуцькеs Prylućke14591669
с Сапоговеs Sapohove201195
Сильненська сільська радаSyľnenśka siľśka rada16321597
с Городищеs Horodyšče810823
с Клубочинs Klubočyn170155
с Сильнеs Syľne652619
Сокиричівська сільська радаSokyryčivśka siľśka rada24632232
с Бодячівs Bodjačiv640531
с Дідовичіs Didovyči300266
с Гавчиціs Havčyci452xМуравище
с Забродиs Zabrodyx86Бодячів
с Конопелькаs Konopeľka9173
с Муравищеs Muravyšče241636
с Сокиричіs Sokyryči739640
Суська сільська радаSuśka siľśka rada14601406
с Звозиs Zvozy418390
с Славнеs Slavne114121
с Словатичіs Slovatyči352378
с Суськs Suśk576517
Тростянецька сільська радаTrostjanećka siľśka rada17661677
с Личкиs Lyčky157153
с Острівs Ostriv261228
с Тростянецьs Trostjaneć801843
с Хопнівs Chopniv425370
с Яромельs Jaromeľ12283
Холоневичівська сільська радаCholonevyčivśka siľśka rada14351456
с Знамирівкаs Znamyrivka283298
с Холоневичіs Cholonevyči11521158
Хорлупівська сільська радаChorlupivśka siľśka rada11611099
с Пальчеs Paľče427388
с Хорлупиs Chorlupy734711

Ковельський район

Koveľśkyj rajon

44220

43340

Голобська селищна радаHolobśka selyščna rada54695296
смт Голобиsmt Holoby42714240
с Бруховичіs Bruchovyči436392
с Вівчицькs Vivčyćk159143
с Калиновникs Kalynovnyk5344
с Нужельs Nužeľ333272
с Погінькиs Pohińky217205
Люблинецька селищна радаLjublynećka selyščna rada37014525
смт Люблинецьsmt Ljublyneć34494044
с Довгоносиs Dovhonosy246471
с Калинівкаs Kalynivka610
Білашівська сільська радаBilašivśka siľśka rada1082860
с Білашівs Bilašiv588493
с Грушівкаs Hrušivka214140
с Іванівкаs Ivanivka3525
с Перковичіs Perkovyči245202
Білинська сільська радаBilynśka siľśka rada15261420
с Білинs Bilyn13121221
с Колодницяs Kolodnycja214199
Велицька сільська радаVelyćka siľśka rada10441029
с Велицькs Velyćk717688
с Кухаріs Kuchari327341
Городищенська сільська радаHorodyščenśka siľśka rada530445
с Городищеs Horodyšče216210
с Гредькиs Hreďky163122
с Красноволяs Krasnovolja151113
Доротищенська сільська радаDorotyščenśka siľśka rada852848
с Гішинs Hišyn363380
с Доротищеs Dorotyšče489468
Дрозднівська сільська радаDrozdnivśka siľśka rada841863
с Гончий Брідs Hončyj Brid166134
с Дроздніs Drozdni675729
Дубівська сільська радаDubivśka siľśka rada22242587
с Бахівs Bachiv342436
с Вербкаs Verbka603697
с Дубовеs Dubove12791454
Зеленська сільська радаZelenśka siľśka rada11711550
с Воля-Ковельськаs Volja-Koveľśka551792
с Зеленаs Zelena620758
Козлиничівська сільська радаKozlynyčivśka siľśka rada11561083
с Грив'яткиs Hryv`jatky282272
с Козлиничіs Kozlynyči540506
с Луківкаs Lukivka256247
с Шкуратs Škurat7858
Колодяжненська сільська радаKolodjažnenśka siľśka rada13921413
с Будищеs Budyšče110120
с Волошкиs Vološky617573
с Колодяжнеs Kolodjažne665720
Кричевичівська сільська радаKryčevyčivśka siľśka rada16641609
с Кричевичіs Kryčevyči848818
с Ломачанкаs Lomačanka258237
с Черемошнеs Čeremošne558554
Любитівська сільська радаLjubytivśka siľśka rada26532419
с Воля-Любитівськаs Volja-Ljubytivśka380397
с Воронаs Vorona289224
с Любитівs Ljubytiv15511436
с Рокитницяs Rokytnycja433362
Майданська сільська радаMajdanśka siľśka rada461427
с Діброваs Dibrova5241
с Майданs Majdan207192
с Солотвинs Solotvyn202194
Мельницька сільська радаMeľnyćka siľśka rada10941003
с Кривлинs Kryvlyn156170
с Мельницяs Meľnycja659573
с Миринs Myryn120115
с Рудка-Миринськаs Rudka-Myrynśka159145
Мощенська сільська радаMoščenśka siľśka rada812712
с Мощенаs Moščena557546
с Черкасиs Čerkasy255166
Новомосирська сільська радаNovomosyrśka siľśka rada1045877
с Дарівкаs Darivka414412
с Новий Мосирs Novyj Mosyr274219
с Партизанськеs Partyzanśke13998
с Старий Мосирs Staryj Mosyr218148
Облапська сільська радаOblapśka siľśka rada1023958
с Мислинаs Myslyna4742
с Облапиs Oblapy976916
Підрізька сільська радаPidriźka siľśka rada13491191
с Кашівкаs Kašivka490458
с Підріжжяs Pidrižžja859733
Пісочненська сільська радаPisočnenśka siľśka rada904811
с Пісочнеs Pisočne904811
Поворська сільська радаPovorśka siľśka rada26792594
с Гулівкаs Hulivka256237
с Заячівкаs Zajačivka198150
с Озернеs Ozerne320332
с Поворськs Povorśk19051875
Поповичівська сільська радаPopovyčivśka siľśka rada16971588
с Борщівкаs Borščivka189181
с Великий Порськs Velykyj Porśk288272
с Жмудчеs Žmudče380354
с Малий Порськs Malyj Porśk272260
с Поповичіs Popovyči409350
с Свидникиs Svydnyky159171
Радошинська сільська радаRadošynśka siľśka rada12681150
с Байківціs Bajkivci348320
с Битеньs Byteń281259
с Мар'янівкаs Mar`janivka10371
с Радошинs Radošyn536500
Ситовичівська сільська радаSytovyčivśka siľśka rada511437
с Світлеs Svitle145105
с Ситовичіs Sytovyči366332
Сільцівська сільська радаSiľcivśka siľśka rada12971238
с Арсеновичіs Arsenovyči312281
с Підлісиs Pidlisy269240
с Сільцеs Siľce461468
с Углиs Uhly255249
Скулинська сільська радаSkulynśka siľśka rada13601238
с Скулинs Skulyn1018943
с Стебліs Stebli342295
Старокошарівська сільська радаStarokošarivśka siľśka rada926891
с Краснодуб'яs Krasnodub`ja4117
с Кругельs Kruheľ268240
с Нові Кошариs Novi Košary170158
с Старі Кошариs Stari Košary447476
Тойкутська сільська радаTojkutśka siľśka rada15651454
с Воляs Volja364322
с Заріччяs Zariččja367359
с Лапніs Lapni283208
с Любчеs Ljubče5958
с Тойкутs Tojkut492507
Уховецька сільська радаUchovećka siľśka rada924824
с Уховецькs Uchovećk924824

Локачинський район

Lokačynśkyj rajon

26237

25386

Локачинська селищна радаLokačynśka selyščna rada39764008
смт Локачіsmt Lokači39764008
Білопільська сільська радаBilopiľśka siľśka rada540497
с Білопільs Bilopiľ357389
с Кутиs Kuty183108
Бубнівська сільська радаBubnivśka siľśka rada1031975
с Бубнівs Bubniv536547
с Линівs Lyniv495428
Війницька сільська радаVijnyćka siľśka rada23332255
с Війницяs Vijnycja311298
с Губинs Hubyn682694
с Михайлівкаs Mychajlivka232227
с Павловичіs Pavlovyči689617
с Туминs Tumyn419419
Дорогиничівська сільська радаDorohynyčivśka siľśka rada11611155
с Дорогиничіs Dorohynyči634620
с Низькі Цевеличіs Nyźki Cevelyči156129
с П'ятикориs P`jatykory371406
Замличівська сільська радаZamlyčivśka siľśka rada766781
с Бермешівs Bermešiv167183
с Залужнеs Zalužne309291
с Замличіs Zamlyči290307
Затурцівська сільська радаZaturcivśka siľśka rada28962735
с Великий Окорськs Velykyj Okorśk289284
с Вілька-Садівськаs Viľka-Sadivśka152113
с Затурціs Zaturci19671917
с Квасовицяs Kvasovycja108105
с Малий Окорськs Malyj Okorśk106100
с Юнівкаs Junivka274216
Заячицівська сільська радаZajačycivśka siľśka rada816821
с Заячиціs Zajačyci448459
с Кременецьs Kremeneć4x(виключене)
с Кремешs Kremeš364362
Зубильненська сільська радаZubyľnenśka siľśka rada851751
с Зубильнеs Zubyľne484455
с Семеринськеs Semerynśke228193
с Сірничкиs Sirnyčky139103
Кисилинська сільська радаKysylynśka siľśka rada606514
с Кисилинs Kysylyn315331
с Твердиніs Tverdyni291183
Козлівська сільська радаKozlivśka siľśka rada871936
с Козлівs Kozliv399431
с Роговичіs Rohovyči7573
с Твориничіs Tvorynyči141172
с Цевеличіs Cevelyči256260
Колпитівська сільська радаKolpytivśka siľśka rada652611
с Колпитівs Kolpytiv652611
Конюхівська сільська радаKonjuchivśka siľśka rada924884
с Защитівs Zaščytiv107104
с Конюхиs Konjuchy817780
Крухиничівська сільська радаKruchynyčivśka siľśka rada742711
с Крухиничіs Kruchynyči742711
Марковичівська сільська радаMarkovyčivśka siľśka rada463446
с Марковичіs Markovyči348355
с Міжгір'яs Mižhir`ja11591
Озютичівська сільська радаOzjutyčivśka siľśka rada410550
с Запустs Zapustx122Озютичі
с Озютичіs Ozjutyči410428
Привітненська сільська радаPryvitnenśka siľśka rada22122088
с Коритницяs Korytnycja824737
с Привітнеs Pryvitne13881351
Старозагорівська сільська радаStarozahorivśka siľśka rada17421628
с Новий Загорівs Novyj Zahoriv601529
с Старий Загорівs Staryj Zahoriv740747
с Хорівs Choriv401352
Холопичівська сільська радаCholopyčivśka siľśka rada19741866
с Журавецьs Žuraveć122110
с Маньківs Mańkiv880860
с Мовчанівs Movčaniv221193
с Холопичіs Cholopyči751703
Шельвівська сільська радаŠeľvivśka siľśka rada12711174
с Войнинs Vojnyn437364
с Гранатівs Hranativ191163
с Садівські Дубиниs Sadivśki Dubyny9267
с Шельвівs Šeľviv543580
с Ясинівкаs Jasynivka8xСадівські Дубини

Луцький район

Lućkyj rajon

53191

56231

Рокинівська селищна радаRokynivśka selyščna rada15241762
смт Рокиніsmt Rokyni11891396
с Брищеs Bryšče335366
Торчинська селищна радаTorčynśka selyščna rada46304406
смт Торчинsmt Torčyn46304406
Баївська сільська радаBajivśka siľśka rada16281685
с Баївs Bajiv617659
с Городищеs Horodyšče811841
с Цеперівs Ceperiv200185
Баківцівська сільська радаBakivcivśka siľśka rada755647
с Баківціs Bakivci445361
с Озеряниs Ozerjany310286
Білостоцька сільська радаBilostoćka siľśka rada637676
с Білостокs Bilostok349380
с Горзвинs Horzvyn288296
Боголюбська сільська радаBoholjubśka siľśka rada15501764
с Боголюбиs Boholjuby791851
с Богушівкаs Bohušivka230187
с Тарасовеs Tarasove529726
Боратинська сільська радаBoratynśka siľśka rada30033235
с Боратинs Boratyn10471095
с Голишівs Holyšiv318339
с Новоставs Novostav508602
с Рованціs Rovanci11301199
Буянівська сільська радаBujanivśka siľśka rada14701445
с Буяниs Bujany877878
с Усичіs Usyči547537
с Усичівські Будкиs Usyčivśki Budky4630
Веселівська сільська радаVeselivśka siľśka rada793816
с Верхиs Verchy150143
с Веселеs Vesele643673
Воютинська сільська радаVojutynśka siľśka rada10411044
с Воютинs Vojutyn689752
с Гатьs Hať327275
с Чорний Лісs Čornyj Lis2517
Гіркополонківська сільська радаHirkopolonkivśka siľśka rada40914273
с Гірка Полонкаs Hirka Polonka25212658
с Оздівs Ozdiv490490
с Полонкаs Polonka10801125
Городищенська сільська радаHorodyščenśka siľśka rada763843
с Городищеs Horodyšče545613
с Григоровичіs Hryhorovyči150150
с Мартинівкаs Martynivka6880
Заборольська сільська радаZaboroľśka siľśka rada23612705
с Антонівкаs Antonivka292274
с Великий Омеляникs Velykyj Omeljanyk697943
с Всеволодівкаs Vsevolodivka3030
с Заборольs Zaboroľ12081346
с Олександрівкаs Oleksandrivka134112
Коршівська сільська радаKoršivśka siľśka rada679683
с Коршівs Koršiv679683
Лаврівська сільська радаLavrivśka siľśka rada11741164
с Лаврівs Lavriv11741164
Липинська сільська радаLypynśka siľśka rada23932871
с Липиниs Lypyny23932871
Лищенська сільська радаLyščenśka siľśka rada24032555
с Воротнівs Vorotniv816822
с Лищеs Lyšče15871733
Маяківська сільська радаMajakivśka siľśka rada41275183
с Буківs Bukiv136111
с Зміїнецьs Zmijineć7831350
с Маякиs Majaky18062168
с Милушинs Mylušyn186218
с Милушіs Myluši631765
с Моташівкаs Motašivka1425
с Сирникиs Syrnyky571546
Несвічівська сільська радаNesvičivśka siľśka rada729806
с Несвічs Nesvič729806
Одерадівська сільська радаOderadivśka siľśka rada1065970
с Городокs Horodok261214
с Одерадиs Oderady352339
с Сьомакиs Sjomaky452417
Підгайцівська сільська радаPidhajcivśka siľśka rada40514696
с Крупаs Krupa777913
с Підгайціs Pidhajci26883109
с Струмівкаs Strumivka586674
Піддубцівська сільська радаPiddubcivśka siľśka rada19891994
с Гаразджаs Harazdža935957
с Піддубціs Piddubci10541037
Промінська сільська радаProminśka siľśka rada14381548
с Вербаївs Verbajiv235258
с Коршовецьs Koršoveć363350
с Лучиціs Lučyci139140
с Мстишинs Mstyšyn261273
с Проміньs Promiń440527
Радомишльська сільська радаRadomyšľśka siľśka rada11781091
с Радомишльs Radomyšľ836805
с Романівкаs Romanivka12995
с Суховоляs Suchovolja213191
Ратнівська сільська радаRatnivśka siľśka rada950942
с Вікторяниs Viktorjany8254
с Ратнівs Ratniv868888
Романівська сільська радаRomanivśka siľśka rada13811405
с Ботинs Botyn123147
с Верхівкаs Verchivka156163
с Новокотівs Novokotiv336321
с Романівs Romaniv766774
Садівська сільська радаSadivśka siľśka rada11401048
с Кошівs Košiv248218
с Садівs Sadiv892830
Смолигівська сільська радаSmolyhivśka siľśka rada1015935
с Дубичанськеs Dubyčanśke9689
с Сарнівкаs Sarnivka399350
с Смолигівs Smolyhiv520496
Хорохоринська сільська радаChorochorynśka siľśka rada787741
с Барвінокs Barvinok102
с Михайлівкаs Mychajlivka9171
с Хорохоринs Chorochoryn686668
Чаруківська сільська радаČarukivśka siľśka rada15431418
с Вигуричіs Vyhuryči245255
с Чаруківs Čarukiv12981163
Шепельська сільська радаŠepeľśka siľśka rada903880
с Заболотціs Zabolotci166162
с Охотинs Ochotyn246263
с Шепельs Šepeľ491455

Любешівський район

Ljubešivśkyj rajon

37103

37124

Любешівська селищна радаLjubešivśka selyščna rada54696165
смт Любешівsmt Ljubešiv48535514
с Зарікаs Zarika224226
с Рудкаs Rudka392425
Березичівська сільська радаBerezyčivśka siľśka rada13811241
с Березичіs Berezyči847798
с Вілs Vil280211
с Нові Березичіs Novi Berezyči254232
Бихівська сільська радаBychivśka siľśka rada12901359
с Бихівs Bychiv10951172
с Хутомирs Chutomyr195187
Бірківська сільська радаBirkivśka siľśka rada19911910
с Біркиs Birky16481599
с Витулеs Vytule343311
Великоглушанська сільська радаVelykohlušanśka siľśka rada31332995
с Велика Глушаs Velyka Hluša19171877
с Невірs Nevir578539
с Погулянкаs Pohuljanka638579
Великокурінська сільська радаVelykokurinśka siľśka rada11571243
с Великий Куріньs Velykyj Kuriń712776
с Проходиs Prochody445467
Ветлівська сільська радаVetlivśka siľśka rada17771826
с Ветлиs Vetly17771826
Гірківська сільська радаHirkivśka siľśka rada15891348
с Гіркиs Hirky944778
с Люботинs Ljubotyn122127
с Мукошинs Mukošyn523443
Деревківська сільська радаDerevkivśka siľśka rada956922
с Деревокs Derevok956922
Дольська сільська радаDoľśka siľśka rada11861077
с Гречищаs Hrečyšča107123
с Дольськs Doľśk816791
с Шлапаньs Šlapań263163
Залаззівська сільська радаZalazzivśka siľśka rada20832113
с Діброваs Dibrova227222
с Залаззяs Zalazzja18561891
Залізницька сільська радаZaliznyćka siľśka rada24102506
с Залізницяs Zaliznycja13571423
с Лобнаs Lobna693684
с Міжгайціs Mižhajci360399
Зарудчівська сільська радаZarudčivśka siľśka rada26052630
с Бучинs Bučyn277218
с Зарудчіs Zarudči10621190
с Підкормілляs Pidkormillja842822
с Пожогs Požoh128105
с Селісокs Selisok296295
Любешівсько-Волянська сільська радаLjubešivśko-Voljanśka siľśka rada1086974
с В'язівнеs V`jazivne500430
с Любешівська Воляs Ljubešivśka Volja586544
Люб'язівська сільська радаLjub`jazivśka siľśka rada10231061
с Люб'язьs Ljub`jaź10231061
Малоглушанська сільська радаMalohlušanśka siľśka rada16761630
с Каливицяs Kalyvycjax83Мала Глуша
с Мала Глушаs Mala Hluša16761547
Седлищенська сільська радаSedlyščenśka siľśka rada17621840
с Седлищеs Sedlyšče11271217
с Угриничіs Uhrynyči635623
Судченська сільська радаSudčenśka siľśka rada14781427
с Березна Воляs Berezna Volja354322
с Судчеs Sudče11241105
Хоцунська сільська радаChocunśka siľśka rada546451
с Сваловичіs Svalovyči10862
с Хоцуньs Chocuń438389
Цирська сільська радаCyrśka siľśka rada17901705
с Лахвичіs Lachvyči558498
с Цирs Cyr12321207
Щитинська сільська радаŠčytynśka siľśka rada715701
с Щитиньs Ščytyń715701

Любомльський район

Ljubomľśkyj rajon

44477

43198

Любомльська міська радаLjubomľśka miśka rada995710270
м Любомльm Ljubomľ995710270
Головненська селищна радаHolovnenśka selyščna rada41244144
смт Головнеsmt Holovne31103206
с Масловецьs Masloveć585567
с Скрипицяs Skrypycja254226
с Яснеs Jasne175145
Бірківська сільська радаBirkivśka siľśka rada12241247
с Біркиs Birky734723
с Скибиs Skyby490524
Вишнівська сільська радаVyšnivśka siľśka rada15241526
с Бабаціs Babaci4624
с Вишнівs Vyšniv11381187
с Коцюриs Kocjury340315
Гущанська сільська радаHuščanśka siľśka rada16031468
с Вишнівкаs Vyšnivka181133
с Гущаs Hušča998945
с Милованьs Mylovań272270
с Підліссяs Pidlissja152120
Заболоттівська сільська радаZabolottivśka siľśka rada14501273
с Гуменціs Humenci179149
с Заболоттяs Zabolottja811686
с Крушинецьs Krušyneć460438
Забузька сільська радаZabuźka siľśka rada14031193
с Вербівкаs Verbivka11488
с Забужжяs Zabužžja964829
с Локуткиs Lokutky9782
с Новоугрузькеs Novouhruźke228194
Запільська сільська радаZapiľśka siľśka rada1081973
с Запілляs Zapillja718656
с Красноволяs Krasnovolja145121
с Лиснякиs Lysnjaky218196
Зачернецька сільська радаZačernećka siľśka rada974906
с Біличіs Bilyči232246
с Високеs Vysoke6742
с Зачернеччяs Začerneččja675618
Згоранська сільська радаZhoranśka siľśka rada26442606
с Гупалиs Hupaly448420
с Заозернеs Zaozerne335330
с Згораниs Zhorany13281381
с Сильнеs Syľne533475
Куснищанська сільська радаKusnyščanśka siľśka rada27712723
с Городнєs Horodnje788713
с Куснищаs Kusnyšča19832010
Ладинська сільська радаLadynśka siľśka rada708646
с Ладиньs Ladyń215218
с Мосирs Mosyr414365
с Пустинкаs Pustynka7963
Машівська сільська радаMašivśka siľśka rada828735
с Машівs Mašiv828735
Нудиженська сільська радаNudyženśka siľśka rada16501489
с Мшанецьs Mšaneć288238
с Нудижеs Nudyže874809
с Черемошна Воляs Čeremošna Volja488442
Олеська сільська радаOleśka siľśka rada12591083
с Глинянкаs Hlynjanka258227
с Олеськs Oleśk1001856
Підгородненська сільська радаPidhorodnenśka siľśka rada659624
с Боремщинаs Boremščyna7262
с Вілька-Підгородненськаs Viľka-Pidhorodnenśka10267
с Застав'єs Zastav`je112106
с Підгороднеs Pidhorodne373389
Полапівська сільська радаPolapivśka siľśka rada12961229
с Полапиs Polapy11251083
с Сокілs Sokil171146
Почапівська сільська радаPočapivśka siľśka rada1012936
с Вигнанкаs Vyhnanka280250
с Почапиs Počapy486458
с Чорноплесиs Čornoplesy246228
Радехівська сільська радаRadechivśka siľśka rada13321244
с Вижгівs Vyžhiv263252
с Радехівs Radechiv700667
с Чмикосs Čmykos369325
Римачівська сільська радаRymačivśka siľśka rada14561660
с Бережціs Berežci726718
с Римачіs Rymači730942
Рівненська сільська радаRivnenśka siľśka rada14221382
с Боровеs Borove313284
с Рівнеs Rivne905873
с Старовойтовеs Starovojtove204225
Столинсько-Смолярська сільська радаStolynśko-Smoljarśka siľśka rada13461259
с Будникиs Budnyky188197
с Гороховищеs Horochovyšče257187
с Рогові Смоляриs Rohovi Smoljary229214
с Столинські Смоляриs Stolynśki Smoljary672661
Хворостівська сільська радаChvorostivśka siľśka rada12121180
с Рудаs Ruda556586
с Хворостівs Chvorostiv656594
Штунська сільська радаŠtunśka siľśka rada15421402
с Висоцькs Vysoćk320281
с Замлинняs Zamlynnja269233
с Приріччяs Pryriččja6148
с Терехиs Terechy111109
с Штуньs Štuń781731

Маневицький район

Manevyćkyj rajon

58005

57411

Колківська селищна радаKolkivśka selyščna rada40593908
смт Колкиsmt Kolky40593908
Маневицька селищна радаManevyćka selyščna rada885910119
смт Маневичіsmt Manevyči885910119
Боровичівська сільська радаBorovyčivśka siľśka rada19481810
с Боровичіs Borovyči11891109
с Грузятинs Hruzjatyn759701
Будківська сільська радаBudkivśka siľśka rada10421047
с Будкиs Budky418446
с Кам'янухаs Kam`janucha360340
с Рудкаs Rudka264261
Великоведмезька сільська радаVelykovedmeźka siľśka rada820719
с Велика Ведмежкаs Velyka Vedmežka353313
с Нові Підцаревичіs Novi Pidcarevyči467406
Великоосницька сільська радаVelykoosnyćka siľśka rada15961427
с Велика Осницяs Velyka Osnycja697668
с Заріччяs Zariččja428382
с Мала Осницяs Mala Osnycja471377
Галузійська сільська радаHaluzijśka siľśka rada804757
с Галузіяs Haluzija804757
Годомичівська сільська радаHodomyčivśka siľśka rada961877
с Годомичіs Hodomyči961877
Гораймівська сільська радаHorajmivśka siľśka rada14851628
с Гораймівкаs Horajmivka11561293
с Майдан-Липненськийs Majdan-Lypnenśkyj329335
Городоцька сільська радаHorodoćka siľśka rada11141086
с Городокs Horodok11141086
Довжицька сільська радаDovžyćka siľśka rada18681947
с Велика Яблунькаs Velyka Jabluńka696738
с Граддяs Hraddja549577
с Довжицяs Dovžycja344368
с Загорівкаs Zahorivka120111
с Мала Яблунькаs Mala Jabluńka159153
Карасинська сільська радаKarasynśka siľśka rada965935
с Замостяs Zamostja321303
с Карасинs Karasyn644632
Комарівська сільська радаKomarivśka siľśka rada15501415
с Комаровеs Komarove977931
с Новосілкиs Novosilky573484
Копиллівська сільська радаKopyllivśka siľśka rada926878
с Копилляs Kopyllja926878
Костюхнівська сільська радаKostjuchnivśka siľśka rada14831346
с Вовчицькs Vovčyćk415364
с Колодіїs Kolodiji490436
с Костюхнівкаs Kostjuchnivka578546
Красновольська сільська радаKrasnovoľśka siľśka rada29082794
с Красноволяs Krasnovolja793801
с Матейкиs Matejky580580
с Нічогівкаs Ničohivka563514
с Погулянкаs Pohuljanka305307
с Тельчіs Teľči667592
Куклинська сільська радаKuklynśka siľśka rada12651087
с Куклиs Kukly954835
с Северинівкаs Severynivka311252
Куликовичівська сільська радаKulykovyčivśka siľśka rada835819
с Куликовичіs Kulykovyči835819
Лишнівська сільська радаLyšnivśka siľśka rada681567
с Лишнівкаs Lyšnivka681567
Лісівська сільська радаLisivśka siľśka rada891911
с Гута-Лісівськаs Huta-Lisivśka363356
с Лісовеs Lisove528555
Новорудська сільська радаNovorudśka siľśka rada11621111
с Градиськs Hradyśk432350
с Набрускаs Nabruska240229
с Нова Рудаs Nova Ruda490532
Оконська сільська радаOkonśka siľśka rada11191229
с Оконськs Okonśk11191229
Прилісненська сільська радаPrylisnenśka siľśka rada25082445
с Приліснеs Prylisne25082445
Рудниківська сільська радаRudnykivśka siľśka rada21482156
с Калинівкаs Kalynivka172174
с Мар'янівкаs Mar`janivka7477
с Новоукраїнкаs Novoukrajinka179211
с Островкиs Ostrovky260233
с Рудникиs Rudnyky14631461
Серхівська сільська радаSerchivśka siľśka rada570556
с Серхівs Serchiv570556
Старосільська сільська радаStarosiľśka siľśka rada33823184
с Розничіs Roznyči886804
с Семкиs Semky255218
с Ситницяs Sytnycja733605
с Старосілляs Starosillja15081557
Старочорторийська сільська радаStaročortoryjśka siľśka rada18971829
с Старий Чорторийськs Staryj Čortoryjśk18971829
Троянівська сільська радаTrojanivśka siľśka rada19192026
с Бережницяs Berežnycja272401
с Майданs Majdan150183
с Троянівкаs Trojanivka933899
с Черськs Čerśk564543
Цмінівська сільська радаCminivśka siľśka rada26912433
с Козлиничіs Kozlynyči570453
с Мала Ведмежкаs Mala Vedmežka196156
с Підгаттяs Pidhattja146155
с Хряськs Chrjaśk796724
с Цміниs Cminy983945
Черевахівська сільська радаČerevachivśka siľśka rada828909
с Софіянівкаs Sofijanivka10872
с Черевахаs Čerevacha720837
Четвертнянська сільська радаČetvertnjanśka siľśka rada19141826
с Криничнеs Krynyčne519515
с Четвертняs Četvertnja13951311
Чорнижівська сільська радаČornyživśka siľśka rada18071630
с Чорнижs Čornyž18071630

Ратнівський район

Ratnivśkyj rajon

51828

52530

Заболоттівська селищна радаZabolottivśka selyščna rada43734333
смт Заболоттяsmt Zabolottja43734333
Ратнівська селищна радаRatnivśka selyščna rada70368489
смт Ратнеsmt Ratne70368489
Велимченська сільська радаVelymčenśka siľśka rada31782926
с Велимчеs Velymče31112882
с Дошнеs Došne6744
Видраницька сільська радаVydranyćka siľśka rada16011683
с Видраницяs Vydranycja14451553
с Задолинаs Zadolyna96102
с Заівановеs Zaivanove6028
Височненська сільська радаVysočnenśka siľśka rada915856
с Березаs Bereza232183
с Вижичноs Vyžyčnox159Височне
с Височнеs Vysočne518421
с Витеньs Vyteń16593
Гірниківська сільська радаHirnykivśka siľśka rada34853931
с Бродиs Brody12521255
с Гірникиs Hirnyky16472068
с Сільцеs Siľce586608
Гутянська сільська радаHutjanśka siľśka rada15901694
с Гутаs Huta15901694
Датинська сільська радаDatynśka siľśka rada13401041
с Датиньs Datyń1103875
с Запілляs Zapillja237166
Жиричівська сільська радаŽyryčivśka siľśka rada23552292
с Жиричіs Žyryči23552292
Забродівська сільська радаZabrodivśka siľśka rada21882090
с Забродиs Zabrody889853
с Лучичіs Lučyči735706
с Якушівs Jakušiv564531
Заліська сільська радаZaliśka siľśka rada15401427
с Залісиs Zalisy15401427
Залухівська сільська радаZaluchivśka siľśka rada12831134
с Залухівs Zaluchiv431424
с Заприп'ятьs Zapryp`jať116114
с Почапиs Počapy138132
с Хабарищеs Chabaryšče12097
с Щитинська Воляs Ščytynśka Volja478367
Замшанівська сільська радаZamšanivśka siľśka rada21602011
с Вужиськs Vužyśk340299
с Замшаниs Zamšany18201712
Здомишельська сільська радаZdomyšeľśka siľśka rada19491903
с Здомишельs Zdomyšeľ841914
с Краскаs Kraska517390
с Шменькиs Šmeńky591599
Кортеліська сільська радаKorteliśka siľśka rada14351391
с Запоківнеs Zapokivne200167
с Кортелісиs Kortelisy12271213
с Косиціs Kosyci811
Межиситівська сільська радаMežysytivśka siľśka rada843872
с Бродятинеs Brodjatyne8691
с Залисицяs Zalysycja12578
с Межиситьs Mežysyť632703
Млинівська сільська радаMlynivśka siľśka rada11271105
с Годиньs Hodyń7150
с Долинаs Dolyna163161
с Домановеs Domanove294289
с Млиновеs Mlynove461511
с Сільця-Млинівськіs Siľcja-Mlynivśki13894
Поступельська сільська радаPostupeľśka siľśka rada13001264
с Адамівкаs Adamivka319282
с Зорянеs Zorjane257237
с Поступельs Postupeľ724745
Прохідська сільська радаProchidśka siľśka rada16381916
с Комаровеs Komarove452488
с Конищеs Konyšče462554
с Прохідs Prochid447697
с Старостинеs Starostyne277177
Річицька сільська радаRičyćka siľśka rada26362642
с Мельники-Річицькіs Meľnyky-Ričyćki771803
с Піски-Річицькіs Pisky-Ričyćki592554
с Річицяs Ričycja12731285
Самари-Оріхівська сільська радаSamary-Orichivśka siľśka rada11321284
с Березникиs Bereznyky131124
с Мале Оріховеs Male Orichove7578
с Самари-Оріховіs Samary-Orichovi9261082
Самарівська сільська радаSamarivśka siľśka rada25882518
с Боровухаs Borovucha158117
с Головищеs Holovyšče248159
с Занивськеs Zanyvśke153132
с Козоватаs Kozovata199179
с Під'язівніs Pid`jazivni2727
с Самариs Samary11431215
с Теребовичіs Terebovyči158135
с Язавніs Jazavni502554
Турська сільська радаTurśka siľśka rada26402264
с Турs Tur26402264
Щедрогірська сільська радаŠčedrohirśka siľśka rada14961464
с Залюттяs Zaljuttja157105
с Окачевеs Okačeve197207
с Підгір'яs Pidhir`ja505480
с Щедрогірs Ščedrohir637672

Рожищенський район

Rožyščenśkyj rajon

43555

42999

Рожищенська міська радаRožyščenśka miśka rada1428213511
м Рожищеm Rožyšče1428213511
Дубищенська селищна радаDubyščenśka selyščna rada6011793
смт Дубищеsmt Dubyšče6011793
Березолуківська сільська радаBerezolukivśka siľśka rada11301089
с Березолукиs Berezoluky375390
с Кроваткаs Krovatka265267
с Підгірнеs Pidhirne347310
с Яблунівкаs Jablunivka143122
Береська сільська радаBereśka siľśka rada659705
с Береськs Bereśk659705
Вічинівська сільська радаVičynivśka siľśka rada506475
с Вічиніs Vičyni506475
Ворончинська сільська радаVorončynśka siľśka rada869823
с Ворончинs Vorončyn611561
с Студиніs Studyni258262
Городинівська сільська радаHorodynivśka siľśka rada404398
с Городиніs Horodyni287296
с Романівs Romaniv117102
Доросинівська сільська радаDorosynivśka siľśka rada15221385
с Доросиніs Dorosyni11661037
с Кияжs Kyjaž356348
Залісцівська сільська радаZaliscivśka siľśka rada654619
с Залісціs Zalisci525504
с Ужоваs Užova129115
Іванчицівська сільська радаIvančycivśka siľśka rada569502
с Іванчиціs Ivančyci314313
с Озденіжs Ozdeniž255189
Кобченська сільська радаKobčenśka siľśka rada294273
с Кобчеs Kobče294273
Копачівська сільська радаKopačivśka siľśka rada21992161
с Башоваs Bašova274267
с Копачівкаs Kopačivka15661327
с Олександрівкаs Oleksandrivkax248Копачівка
с Підліскиs Pidlisky3016
с Тростянкаs Trostjanka329303
Кременецька сільська радаKremenećka siľśka rada820891
с Кременецьs Kremeneć820891
Літогощанська сільська радаLitohoščanśka siľśka rada808757
с Іванівкаs Ivanivka341287
с Корсиніs Korsyni174176
с Літогощаs Litohošča293294
Луківська сільська радаLukivśka siľśka rada14821236
с Крижівкаs Kryživka657549
с Луківs Lukiv559449
с Незвірs Nezvir266238
Любченська сільська радаLjubčenśka siľśka rada763744
с Любчеs Ljubče763744
Мильська сільська радаMyľśka siľśka rada701738
с Береговеs Berehove238272
с Мильськs Myľśk463466
Навізька сільська радаNaviźka siľśka rada12221085
с Навізs Naviz12221085
Немирська сільська радаNemyrśka siľśka rada721728
с Немирs Nemyr483493
с Раймістоs Rajmisto238235
Носачевичівська сільська радаNosačevyčivśka siľśka rada11461097
с Вишенькиs Vyšeńky372331
с Єлизаветинs Jelyzavetyn411391
с Носачевичіs Nosačevyči259289
с Олешковичіs Oleškovyči10486
Переспівська сільська радаPerespivśka siľśka rada20601873
с Богушівська Мар'янівкаs Bohušivśka Mar`janivka9663
с Забараs Zabara7795
с Линівкаs Lynivka11281
с Малинівкаs Malynivka291220
с Мирославкаs Myroslavka9692
с Переспаs Perespa11741099
с Трилісціs Trylisci214223
Пожарківська сільська радаPožarkivśka siľśka rada10851059
с Оленівкаs Olenivka350350
с Пожаркиs Požarky735709
Рудко-Козинська сільська радаRudko-Kozynśka siľśka rada10871143
с Козинs Kozyn338391
с Рудка-Козинськаs Rudka-Kozynśka749752
Руднянська сільська радаRudnjanśka siľśka rada9971010
с Валер'янівкаs Valer`janivka177158
с Ольганівкаs Oľhanivka252234
с Рудняs Rudnja568618
Сокільська сільська радаSokiľśka siľśka rada15051443
с Духчеs Duchče645646
с Сокілs Sokil860797
Тихотинська сільська радаTychotynśka siľśka rada657672
с Бортяхівкаs Bortjachivka337362
с Тихотинs Tychotyn320310
Топільненська сільська радаTopiľnenśka siľśka rada16111592
с Дмитрівкаs Dmytrivka195180
с Михайлинs Mychajlyn127112
с Топільнеs Topiľne12891300
Уляниківська сільська радаUljanykivśka siľśka rada613596
с Уляникиs Uljanyky613596
Щуринська сільська радаŠčurynśka siľśka rada16961736
с Квітневеs Kvitneve470475
с Тристеньs Trysteń589588
с Щуринs Ščuryn637673
Ясенівська сільська радаJasenivśka siľśka rada892865
с Вітоніжs Vitoniž411379
с Ясенівкаs Jasenivka481486

Старовижівський район

Starovyživśkyj rajon

35742

34188

Старовижівська селищна радаStarovyživśka selyščna rada49705585
смт Стара Вижівкаsmt Stara Vyživka44905151
с Брідкиs Bridky398377
с Мельникиs Meľnyky8257
Буцинська сільська радаBucynśka siľśka rada12621181
с Буцинs Bucyn12621181
Галиновільська сільська радаHalynoviľśka siľśka rada17411751
с Галина Воляs Halyna Volja673723
с Смоляріs Smoljari10681028
Глухівська сільська радаHluchivśka siľśka rada17771685
с Глухиs Hluchy1010964
с Текляs Teklja767721
Дубечненська сільська радаDubečnenśka siľśka rada48214699
с Дубечнеs Dubečne23922395
с Залюттяs Zaljuttja477481
с Люткаs Ljutka299227
с Мокреs Mokre784790
с Рокитаs Rokyta869806
Журавлинська сільська радаŽuravlynśka siľśka rada545514
с Журавлинеs Žuravlyne545514
Кримненська сільська радаKrymnenśka siľśka rada29302639
с Кримнеs Krymne22602019
с Яревищеs Jarevyšče670620
Любохинівська сільська радаLjubochynivśka siľśka rada21842036
с Любохиниs Ljubochyny21842036
Мизівська сільська радаMyzivśka siľśka rada11941093
с Мизовеs Myzove11941093
Нововижвівська сільська радаNovovyžvivśka siľśka rada1120937
с Нова Вижваs Nova Vyžva790638
с Рудкаs Rudka202184
с Хотивельs Chotyveľ128115
Поліська сільська радаPoliśka siľśka rada16171509
с Брунетівкаs Brunetivka323327
с Поліськеs Poliśke494459
с Чевельs Čeveľ800723
Руднянська сільська радаRudnjanśka siľśka rada814776
с Кукурікиs Kukuriky289296
с Рудняs Rudnja300305
с Сьомакиs Sjomaky225175
Седлищенська сільська радаSedlyščenśka siľśka rada981968
с Борзоваs Borzova177163
с Седлищеs Sedlyšče688705
с Черемшанкаs Čeremšanka116100
Секунська сільська радаSekunśka siľśka rada642590
с Секуньs Sekuń642590
Сереховичівська сільська радаSerechovyčivśka siľśka rada14531318
с Грабовеs Hrabove440382
с Нова Воляs Nova Volja8053
с Сереховичіs Serechovyči933883
Синівська сільська радаSynivśka siľśka rada750636
с Синовеs Synove750636
Смідинська сільська радаSmidynśka siľśka rada31992923
с Ліснякиs Lisnjaky330272
с Паридубиs Paryduby362386
с Смідинs Smidyn25072265
Соколищенська сільська радаSokolyščenśka siľśka rada1067843
с Мильціs Myľci364190
с Підсинівкаs Pidsynivka189170
с Соколищеs Sokolyšče226232
с Шкробиs Škroby288251
Солов'ївська сільська радаSolov`jivśka siľśka rada11551017
с Комаровеs Komarove277251
с Ниціs Nyci386343
с Солов'їs Solov`ji492423
Старогутівська сільська радаStarohutivśka siľśka rada15201488
с Стара Гутаs Stara Huta11941161
с Сукачіs Sukači326327

Турійський район

Turijśkyj rajon

31468

29043

Луківська селищна радаLukivśka selyščna rada34243005
смт Луківsmt Lukiv34243005
Турійська селищна радаTurijśka selyščna rada58935866
смт Турійськsmt Turijśk58935866
Боблівська сільська радаBoblivśka siľśka rada15061395
с Боблиs Bobly1046956
с Осаs Osa260249
с Ревушкиs Revušky200190
Гайківська сільська радаHajkivśka siľśka rada673621
с Гайкиs Hajky213211
с Замостиs Zamosty10696
с Рудаs Ruda7162
с Ягіднеs Jahidne283252
Дольська сільська радаDoľśka siľśka rada751723
с Дольськs Doľśk490480
с Растівs Rastiv261243
Дулібівська сільська радаDulibivśka siľśka rada761727
с Дулібиs Duliby475505
с Туричаниs Turyčany286222
Клюська сільська радаKljuśka siľśka rada943838
с Волицяs Volycja13695
с Гарушаs Haruša184178
с Клюськs Kljuśk301270
с Тагачинs Tahačyn322295
Кульчинська сільська радаKuľčynśka siľśka rada720734
с Кульчинs Kuľčyn510532
с Мировичіs Myrovyči8576
с Ставокs Stavok125126
Купичівська сільська радаKupyčivśka siľśka rada17001667
с Купичівs Kupyčiv896854
с Нириs Nyry126124
с Свинаринs Svynaryn417425
с Чорніївs Čornijiv261264
Маковичівська сільська радаMakovyčivśka siľśka rada945911
с Липаs Lypax246Маковичі
с Маковичіs Makovyči494273
с Мочалкиs Močalky276236
с Осекрівs Osekriv120112
с Серкізівs Serkiziv5544
Миляновичівська сільська радаMyljanovyčivśka siľśka rada14231166
с Годовичіs Hodovyči305240
с Залісціs Zalisci7965
с Зіловеs Zilove6460
с Кличковичіs Klyčkovyči7141
с Миляновичіs Myljanovyči398306
с Перевіссяs Perevissja135136
с Тупалиs Tupaly226187
с Туровичіs Turovyči145131
Мокрецька сільська радаMokrećka siľśka rada17331580
с Блаженикs Blaženyk148148
с Мокрецьs Mokreć876728
с Туріяs Turija172160
с Туропинs Turopyn537544
Новодвірська сільська радаNovodvirśka siľśka rada17071568
с Дожваs Dožva154143
с Ловищаs Lovyšča226192
с Новий Двірs Novyj Dvir477469
с Осьмиговичіs Ośmyhovyči543515
с Полянаs Poljana11569
с Синявкаs Synjavka192180
Новосілківська сільська радаNovosilkivśka siľśka rada946848
с Комарівs Komariv416349
с Новосілкиs Novosilky354333
с Окунинs Okunyn176166
Овлочинська сільська радаOvločynśka siľśka rada13841265
с Кратьs Krať256247
с Овлочинs Ovločyn631581
с Ставкиs Stavky497437
Озерянська сільська радаOzerjanśka siľśka rada737644
с Озеряниs Ozerjany483417
с Пересікаs Peresika124105
с Сушибабаs Sušybaba130122
Перевалівська сільська радаPerevalivśka siľśka rada920848
с Осеребиs Osereby165161
с Охотникиs Ochotnyky147122
с Перевалиs Perevaly408373
с Торговищеs Torhovyšče200192
Ружинська сільська радаRužynśka siľśka rada835696
с Городилецьs Horodyleć316307
с Клевецькs Klevećk14570
с Ружинs Ružyn374319
Селецька сільська радаSelećka siľśka rada788726
с Задибиs Zadyby243212
с Селецьs Seleć545514
Соловичівська сільська радаSolovyčivśka siľśka rada16761465
с Кустичіs Kustyči251256
с Обенижіs Obenyži770620
с Соловичіs Solovyči655589
Соминська сільська радаSomynśka siľśka rada434386
с Відутиs Viduty166134
с Соминs Somyn268252
Туличівська сільська радаTulyčivśka siľśka rada15691364
с Вербичнеs Verbyčne322273
с Літинs Lityn364316
с Молодівкаs Molodivka3520
с Радовичіs Radovyči442382
с Серебряницяs Serebrjanycja175
с Туличівs Tulyčiv389368

Шацький район

Šaćkyj rajon

18613

18213

Шацька селищна радаŠaćka selyščna rada68727102
смт Шацькsmt Šaćk56835708
с Гаївкаs Hajivka230202
с Мельникиs Meľnyky9591192
Грабівська сільська радаHrabivśka siľśka rada977986
с Адамчукиs Adamčuky6774
с Голядинs Holjadyn328339
с Грабовеs Hrabove288294
с Смоляри-Світязькіs Smoljary-Svitjaźki294279
Піщанська сільська радаPiščanśka siľśka rada22732081
с Затишшяs Zatyššja287260
с Кам'янкаs Kam`janka176134
с Острів'яs Ostriv`ja627525
с Піщаs Pišča11831162
Прип'ятська сільська радаPryp`jatśka siľśka rada12401189
с Вілицяs Vilycja179158
с Кропивникиs Kropyvnyky311292
с Плоскеs Ploske156148
с Прип'ятьs Pryp`jať594591
Пулемецька сільська радаPulemećka siľśka rada830667
с Пулемецьs Pulemeć830667
Пульмівська сільська радаPuľmivśka siľśka rada19981833
с Вільшанкаs Viľšanka10298
с Заліссяs Zalissja347272
с Кошариs Košary8360
с Пульмоs Puľmo14661403
Ростанська сільська радаRostanśka siľśka rada1023787
с Красний Бірs Krasnyj Bir2111
с Перешпаs Perešpa12089
с Ростаньs Rostań518410
с Хрипськs Chrypśk364277
Самійличівська сільська радаSamijlyčivśka siľśka rada9401007
с Пехиs Pechy225258
с Положевеs Položeve234257
с Самійличіs Samijlyči381398
с Хомичіs Chomyči10094
Світязька сільська радаSvitjaźka siľśka rada24602561
с Омельнеs Omeľne244244
с Підмановеs Pidmanove501472
с Світязьs Svitjaź17151845

oblasť = region
rajon = district

miśka rada = city municipality
selyščna rada = town municipality
siľśka rada = rural municipality

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2022