всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ŽYTOMYRŚKA OBLASŤ

1389293

1292386

91317

1

735

48

50

48

1414

450

11

468

648

13

70

144

6

-

1052

432

м. ЖИТОМИР

m. ŽYTOMYR

282823

235245

46015

1

54

15

18

223

98

8

72

283

26

56

-

397

301

БОГУНСЬКИЙ районBOHUNŚKYJ rajon15616212953525762-271112349471681631-219156
КОРОЛЬОВСЬКИЙ районKOROLJOVŚKYJ rajon12666110571020253127710049251151025-178145

м. БЕРДИЧІВ

m. BERDYČIV

87193

77569

9234

-

39

-

69

33

42

73

-

36

-

-

57

26

м. КОРОСТЕНЬ

m. KOROSTEŃ

66850

57952

8508

-

16

3

-

121

20

-

104

34

-

16

-

-

53

19

м. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ

m. NOVOHRAD-VOLYNŚKYJ

56555

50544

5662

-

7

-

73

26

-

100

53

-

6

-

63

9

TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОН

ANDRUŠIVŚKYJ RAJON

38769

37860

788

-

28

1

5

2

38

18

-

-

3

-

-

2

-

-

24

-

м. АНДРУШІВКАm. ANDRUŠIVKA98329590203-5-1-175--2--2--7-
смт ЧЕРВОНЕsmt ČERVONE2974290962-1---1---------1-
АНТОПІЛЬСЬКА сільрадаANTOPIĽŚKA siľrada4904804-----15----------
с. АНТОПІЛЬs. ANTOPIĽ4904804-----15----------
БРОВКІВСЬКА сільрадаBROVKIVŚKA siľrada1478143144-----2---------1-
с. БРОВКИ-ПЕРШІs. BROVKY-PERŠI96192238-----1-----------
с. ЯРЕШКИs. JAREŠKY5175096-----1---------1-
ВЕЛИКОМОШКОВЕЦЬКА сільрадаVELYKOMOŠKOVEĆKA siľrada5345255-2---2-----------
с. ВЕЛИКІ МОШКІВЦІs. VELYKI MOŠKIVCI5345255-2---2-----------
ВОЛИЦЬКА сільрадаVOLYĆKA siľrada80578717------1----------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA80578717------1----------
ВОЛОСІВСЬКА сільрадаVOLOSIVŚKA siľrada53652511-----------------
с. ВОЛОСІВs. VOLOSIV49548510-----------------
с. ЧУБАРІВКАs. ČUBARIVKA41401-----------------
ГАЛЬЧИНСЬКА сільрадаHAĽČYNŚKA siľrada2316229318-1---12--------1-
с. ГАЛЬЧИНs. HAĽČYN2316229318-1---12--------1-
ГЛИНОВЕЦЬКА сільрадаHLYNOVEĆKA siľrada6486435-----------------
с. ГЛИНІВЦІs. HLYNIVCI6486435-----------------
ГОРОДКІВСЬКА сільрадаHORODKIVŚKA siľrada109510867---------------2-
с. ГОРОДКІВКАs. HORODKIVKA109510867---------------2-
ЗАБАРСЬКА сільрадаZABARŚKA siľrada64663511-----------------
с. ЗАБАРАs. ZABARA4023948-----------------
с. КОТІВКАs. KOTIVKA2442413-----------------
ЗАРУБИНЕЦЬКА сільрадаZARUBYNEĆKA siľrada1729169032-6-------------1-
с. ЗАРУБИНЦІs. ZARUBYNCI90488415-4-------------1-
с. ЛІСІВКАs. LISIVKA73271317-2---------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA9393------------------
ІВАНКІВСЬКА сільрадаIVANKIVŚKA siľrada80978818-----3-----------
с. ІВАНКІВs. IVANKIV80978818-----3-----------
ІВНИЦЬКА сільрадаIVNYĆKA siľrada35723406158-2---5---1-------
с. ІВНИЦЯs. IVNYCJA1644160239-----2---1-------
с. БОРОКs. BOROK55------------------
с-ще НОВОІВНИЦЬКЕs-šče NOVOIVNYĆKE19231799119-2---3-----------
КАМЕНІВСЬКА сільрадаKAMENIVŚKA siľrada4954845---------------6-
с. КАМЕНІs. KAMENI2432394-----------------
с. БРОВКИ-ДРУГІs. BROVKY-DRUHI1531521-----------------
с. ЖЕРДЕЛІs. ŽERDELI9993----------------6-
КРИЛІВСЬКА сільрадаKRYLIVŚKA siľrada9629566-----------------
с. КРИЛІВКАs. KRYLIVKA9629566-----------------
ЛЕБЕДИНЕЦЬКА сільрадаLEBEDYNEĆKA siľrada4364315-----------------
с. ЛЕБЕДИНЦІs. LEBEDYNCI4364315-----------------
ЛЮБИМІВСЬКА сільрадаLJUBYMIVŚKA siľrada5004937-----------------
с. ЛЮБИМІВКАs. LJUBYMIVKA5004937-----------------
МАЛОМОШКІВЕЦЬКА сільрадаMALOMOŠKIVEĆKA siľrada68966415-7----3----------
с. МАЛІ МОШКІВЦІs. MALI MOŠKIVCI68966415-7----3----------
МАЛОП'ЯТИГІРСЬКА сільрадаMALOP`JATYHIRŚKA siľrada3963906-----------------
с. МАЛА П'ЯТИГІРКАs. MALA P`JATYHIRKA3963906-----------------
МІНЬКОВЕЦЬКА сільрадаMIŃKOVEĆKA siľrada90888025--1--11----------
с. МІНЬКІВЦІs. MIŃKIVCI6816726--1--11----------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE22720819-----------------
МОСТІВСЬКА сільрадаMOSTIVŚKA siľrada56755116-----------------
с. МОСТОВЕs. MOSTOVE56755116-----------------
НЕХВОРОЩАНСЬКА сільрадаNECHVOROŠČANŚKA siľrada1297127125---------------1-
с. НЕХВОРОЩs. NECHVOROŠČ1297127125---------------1-
НОВОКОТЕЛЬНЯНСЬКА сільрадаNOVOKOTEĽNJANŚKA siľrada4013956-----------------
с. НОВА КОТЕЛЬНЯs. NOVA KOTEĽNJA4013956-----------------
ПАВЕЛКІВСЬКА сільрадаPAVELKIVŚKA siľrada9259214-----------------
с. ПАВЕЛКИs. PAVELKY6236203-----------------
с. ГАРАПІВКАs. HARAPIVKA3023011-----------------
СТАРОКОТЕЛЬНЯНСЬКА сільрадаSTAROKOTEĽNJANŚKA siľrada1719166841-3--23---------2-
с. СТАРА КОТЕЛЬНЯs. STARA KOTEĽNJA1309126239-2--22---------2-
с. СТАРОСІЛЛЯs. STAROSILLJA4104062-1---1-----------
СТЕПКІВСЬКА сільрадаSTEPKIVŚKA siľrada89387814---------------1-
с. СТЕПОКs. STEPOK67866810-----------------
с. КОРЧМИЩЕs. KORČMYŠČE2152104---------------1-
ЯРОПОВИЦЬКА сільрадаJAROPOVYĆKA siľrada1117109018-1-4-21--------1-
с. ЯРОПОВИЧІs. JAROPOVYČI1117109018-1-4-21--------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БАРАНІВСЬКИЙ РАЙОН

BARANIVŚKYJ RAJON

45964

45267

598

-

13

1

-

1

20

15

1

-

23

-

-

2

-

-

22

1

м. БАРАНІВКАm. BARANIVKA1252312284215-4---410--2-----4-
смт ДОВБИШsmt DOVBYŠ4749466470-----4---4-----61
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA1515------------------
с. ЛІСОВА ПОЛЯНАs. LISOVA POLJANA4141------------------
с. ЛЮБАРСЬКА ГУТАs. LJUBARŚKA HUTA2525------------------
с. НАТАЛІЯs. NATALIJA45844810-----------------
с. ОСИЧНЕs. OSYČNE5050------------------
смт КАМ'ЯНИЙ БРІДsmt KAM`JANYJ BRID2670261747--1------3--2----
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA231231------------------
с. ЖОВТЕs. ŽOVTE1241231-----------------
с. ТАРТАКs. TARTAK1871861-----------------
с. ЧЕРВОНОДВІРКАs. ČERVONODVIRKA33------------------
смт МАР'ЯНІВКАsmt MAR`JANIVKA1499148612-----1-----------
с. ДОРОГАНЬs. DOROHAŃ2221----------------1-
с. ЗЯТИНЕЦЬs. ZJATYNEĆ1212------------------
с. ОЖГІВs. OŽHIV2424------------------
с. ТУРОВАs. TUROVA99------------------
смт ПЕРШОТРАВЕНСЬКsmt PERŠOTRAVENŚK3633354371-1---6---8-----4-
смт ПОЛЯНКАsmt POLJANKA1764173824-1-------------1-
с. БУДИСЬКОs. BUDYŚKO1515------------------
БЕРЕСТІВСЬКА сільрадаBERESTIVŚKA siľrada107510656-2---2-----------
с. БЕРЕСТІВКАs. BERESTIVKA4604591-----------------
с. ЗРУБОКs. ZRUBOK14131-----------------
с. МИРОСЛАВЛЬs. MYROSLAVĽ5064984-2---2-----------
с. СИТИСЬКОs. SYTYŚKO9595------------------
ВІРЛЯНСЬКА сільрадаVIRLJANŚKA siľrada143914318-----------------
с. ВІРЛЯs. VIRLJA7477434-----------------
с. КЛИМЕНТІЇВКАs. KLYMENTIJIVKA6926884-----------------
ДУБРІВСЬКА сільрадаDUBRIVŚKA siľrada2840281019-1---25--------3-
с. ДУБРІВКАs. DUBRIVKA2437241512-1---24--------3-
с. ЗІРКАs. ZIRKA115115------------------
с. КРАСУЛЯs. KRASULJA76742-----------------
с. П'ЯТИРІЧКАs. P`JATYRIČKA2122065------1----------
ЖАРІВСЬКА сільрадаŽARIVŚKA siľrada4164142-----------------
с. ЖАРИs. ŽARY3793772-----------------
с. ДЕРЕВИЩИНАs. DEREVYŠČYNA3737------------------
ЗЕРЕМЛЯНСЬКА сільрадаZEREMLJANŚKA siľrada83680823-1-------2-----2-
с. ЗЕРЕМЛЯs. ZEREMLJA68567111-1-------------2-
с. ВИШНІВКАs. VYŠNIVKA37361-----------------
с. СЕРЕДНЯs. SEREDNJA11410111---------2-------
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada7757678-----------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA3373343-----------------
с. ТАБОРИs. TABORY4384335-----------------
КАШПЕРІВСЬКА сільрадаKAŠPERIVŚKA siľrada1543153110-1-------1-------
с. КАШПЕРІВКАs. KAŠPERIVKA105210419-1-------1-------
с. ГРИНЬКИs. HRYŃKY3253241-----------------
с. ОЗЕРЯНКАs. OZERJANKA166166------------------
МАРКІВСЬКА сільрадаMARKIVŚKA siľrada1995196823-2---1---------1-
с. МАРКІВКАs. MARKIVKA4314292-----------------
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK93291516-1---------------
с. СТАРА ГУТАs. STARA HUTA6326245-1---1---------1-
МОКРЕНСЬКА сільрадаMOKRENŚKA siľrada107610679-----------------
с. МОКРЕs. MOKRE4664651-----------------
с. ВЕРЕСНАs. VERESNA1721711-----------------
с. ЗАБАРАs. ZABARA1731721-----------------
с. ЗАКРИНИЧЧЯs. ZAKRYNYČČJA2652596-----------------
РАДУЛИНСЬКА сільрадаRADULYNŚKA siľrada6296281-----------------
с. РАДУЛИНs. RADULYN4794781-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ150150------------------
РОГАЧІВСЬКА сільрадаROHAČIVŚKA siľrada1771175318-----------------
с. РОГАЧІВs. ROHAČIV1025101312-----------------
с. МЛИНИs. MLYNY76751-----------------
с. ОСТРОЖОКs. OSTROŽOK5925902-----------------
с. РУДНЯs. RUDNJA78753-----------------
СМОЛДИРІВСЬКА сільрадаSMOLDYRIVŚKA siľrada120912005----1----3-------
с. СМОЛДИРІВs. SMOLDYRIV8438393----1------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA165165------------------
с. ЧЕРВОНОПРАПОРНЕs. ČERVONOPRAPORNE2011962---------3-------
СУЄМЕЦЬКА сільрадаSUJEMEĆKA siľrada100710016-----------------
с. СУЄМЦІs. SUJEMCI8888826-----------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA119119------------------
ХИЖІВСЬКА сільрадаCHYŽIVŚKA siľrada704703--------1---------
с. ХИЖІВКАs. CHYŽIVKA525524--------1---------
с. СТОВПИs. STOVPY179179------------------
ЯЛИШІВСЬКА сільрадаJALYŠIVŚKA siľrada5955869-----------------
с. ЯЛИШІВs. JALYŠIV1501455-----------------
с. ЛІСОВЕs. LISOVE190190------------------
с. ЯВНЕs. JAVNE2552514-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

BERDYČIVŚKYJ RAJON

34559

33883

604

-

14

-

-

3

13

6

-

4

3

-

1

-

-

-

23

5

смт ГРИШКІВЦІsmt HRYŠKIVCI46274493122-----14-3------4-
АНДРІЯШІВСЬКА сільрадаANDRIJAŠIVŚKA siľrada6276216-----------------
с. АНДРІЯШІВКАs. ANDRIJAŠIVKA6276216-----------------
БУРЯКІВСЬКА сільрадаBURJAKIVŚKA siľrada5014938-----------------
с. БУРЯКИs. BURJAKY5014938-----------------
БИСТРИЦЬКА сільрадаBYSTRYĆKA siľrada1145112812-1---3--1--------
с. БИСТРИКs. BYSTRYK99197412-1---3--1--------
с. ЖИТИНЦІs. ŽYTYNCI154154------------------
ВЕЛИКОНИЗГІРЕЦЬКА сільрадаVELYKONYZHIREĆKA siľrada93190615-5-------3-----2-
с. ВЕЛИКІ НИЗГІРЦІs. VELYKI NYZHIRCI87985613-5-------3-----2-
с. НОВА ОЛЕКСАНДРІВКАs. NOVA OLEKSANDRIVKA52502-----------------
ВЕЛИКОП'ЯТИГІРСЬКА сільрадаVELYKOP`JATYHIRŚKA siľrada1180114930-----1-----------
с. ВЕЛИКА П'ЯТИГІРКАs. VELYKA P`JATYHIRKA86585410-----1-----------
с. ЛЮБОМИРКАs. LJUBOMYRKA1010------------------
с. МИРНЕs. MYRNE26424420-----------------
с. ЧЕРВОНА ЗІРКАs. ČERVONA ZIRKA4141------------------
ГАЛЬЧИНСЬКА сільрадаHAĽČYNŚKA siľrada51650212---------------2-
с. ГАЛЬЧИНs. HAĽČYN3103028-----------------
с. СЬОМАКИs. SJOMAKY2062004---------------2-
ГАРДИШІВСЬКА сільрадаHARDYŠIVŚKA siľrada90886939-----------------
с. ГАРДИШІВКАs. HARDYŠIVKA7327293-----------------
с. КУСТИНs. KUSTYN17614036-----------------
ЗАКУТИНЕЦЬКА сільрадаZAKUTYNEĆKA siľrada7026965------1----------
с. ЗАКУТИНЦІs. ZAKUTYNCI3703672------1----------
с. МАЛІ ГАДОМЦІs. MALI HADOMCI1141131-----------------
с. СИНГАЇВКАs. SYNHAJIVKA2182162-----------------
ІВАНКОВЕЦЬКА сільрадаIVANKOVEĆKA siľrada1732168839-1--3----------1-
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI68366515----3------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA1049102324-1-------------1-
КРАСІВСЬКА сільрадаKRASIVŚKA siľrada6796717---------------1-
с. КРАСІВКАs. KRASIVKA3883852---------------1-
с. ДУБІВКАs. DUBIVKA2912865-----------------
МАЛОСІЛКІВСЬКА сільрадаMALOSILKIVŚKA siľrada8098018-----------------
с. МАЛОСІЛКАs. MALOSILKA7747686-----------------
с-ще БЕРІЗКИs-šče BERIZKY35332-----------------
МАРКУШІВСЬКА сільрадаMARKUŠIVŚKA siľrada9579524-----------1-----
с. МАРКУШІs. MARKUŠI6326274-----------1-----
с. ОБУХІВКАs. OBUCHIVKA325325------------------
МИРОСЛАВСЬКА сільрадаMYROSLAVŚKA siľrada1275125313-----1---------8-
с. МИРОСЛАВКАs. MYROSLAVKA97395412---------------7-
с. ДЕМЧИНs. DEMČYN3022991-----1---------1-
НИКОНІВСЬКА сільрадаNYKONIVŚKA siľrada9499454-----------------
с. НИКОНІВКАs. NYKONIVKA5815792-----------------
с. КУКІЛЬНЯs. KUKIĽNJA3683662-----------------
ОЗАДІВСЬКА сільрадаOZADIVŚKA siľrada1300125742---------------1-
с. ОЗАДІВКАs. OZADIVKA102098930---------------1-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA32302-----------------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA1091-----------------
с. ЛІСОВА СЛОБІДКАs. LISOVA SLOBIDKA2382299-----------------
ОСИКІВСЬКА сільрадаOSYKIVŚKA siľrada1052103812---------------2-
с. ОСИКОВЕs. OSYKOVE7667568---------------2-
с. АГАТІВКАs. AHATIVKA1571543-----------------
с. ДУБОВАs. DUBOVA1291281-----------------
ПОЛОВЕЦЬКА сільрадаPOLOVEĆKA siľrada1117110314-----------------
с. ПОЛОВЕЦЬКЕs. POLOVEĆKE8098009-----------------
с-ще ХМЕЛЬОВЕs-šče CHMELJOVE3083035-----------------
РАДЯНСЬКА сільрадаRADJANŚKA siľrada101898133-----3---------1-
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE91587932-----3---------1-
с. БЕНЕДІВКАs. BENEDIVKA1031021-----------------
РАЙГОРОДОЦЬКА сільрадаRAJHORODOĆKA siľrada1433142011-1---1-----------
с. РАЙГОРОДОКs. RAJHORODOK8828729-----1-----------
с. ЛЕМЕШІs. LEMEŠI2672661-----------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA2842821-1---------------
РАЙКІВСЬКА сільрадаRAJKIVŚKA siľrada1288124839------1----------
с. РАЙКИs. RAJKY1288124839------1----------
РЕЙСЬКА сільрадаREJŚKA siľrada1270125020-----------------
с. РЕЯs. REJA1080106020-----------------
с. ГВІЗДАВАs. HVIZDAVA190190------------------
САДКІВСЬКА сільрадаSADKIVŚKA siľrada7337265-2---------------
с. САДКИs. SADKY4304235-2---------------
с. ВЕЛИКІ ГАДОМЦІs. VELYKI HADOMCI303303------------------
СКАКІВСЬКА сільрадаSKAKIVŚKA siľrada104410349-1---------------
с. СКАКІВКАs. SKAKIVKA4674606-1---------------
с. ЖУРБИНЦІs. ŽURBYNCI2872843-----------------
с. ХМЕЛИЩЕs. CHMELYŠČE290290------------------
СКРАГЛІВСЬКА сільрадаSKRAHLIVŚKA siľrada1624160815-1---------------
с. СКРАГЛІВКАs. SKRAHLIVKA1512149813-1---------------
с. ПІДГОРОДНЕs. PIDHORODNE1121102-----------------
СЛОБОДИЩЕНСЬКА сільрадаSLOBODYŠČENŚKA siľrada93292210-----------------
с. СЛОБОДИЩЕs. SLOBODYŠČE93292210-----------------
СТАРОСОЛОТВИНСЬКА сільрадаSTAROSOLOTVYNŚKA siľrada1216119416-1--------------5
с. СТАРИЙ СОЛОТВИНs. STARYJ SOLOTVYN101198916-1--------------5
с. НОВИЙ СОЛОТВИНs. NOVYJ SOLOTVYN205205------------------
ТЕРЕХІВСЬКА сільрадаTERECHIVŚKA siľrada75173515-----1-----------
с. ТЕРЕХОВЕs. TERECHOVE48347211-----------------
с. КИКИШІВКАs. KYKYŠIVKA2682634-----1-----------
ХАЖИНСЬКА сільрадаCHAŽYNŚKA siľrada1084105228-1---2---------1-
с. ХАЖИНs. CHAŽYN1084105228-1---2---------1-
ШВАЙКІВСЬКА сільрадаŠVAJKIVŚKA siľrada1159114811-----------------
с. ШВАЙКІВКАs. ŠVAJKIVKA9669588-----------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA1931903-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БРУСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

BRUSYLIVŚKYJ RAJON

18165

17618

487

-

38

-

1

1

12

1

1

-

-

-

-

-

-

-

6

-

смт БРУСИЛІВsmt BRUSYLIV53855206167-5--13-1-------2-
ВОДОТИЇВСЬКА сільрадаVODOTYJIVŚKA siľrada67466110-3---------------
с. ВОДОТИЇs. VODOTYJI5054958-2---------------
с. БОЛЯЧІВs. BOLJAČIV1691662-1---------------
ДИВИНСЬКА сільрадаDYVYNŚKA siľrada3243203---1-------------
с. ДИВИНs. DYVYN3243203---1-------------
КАРАБАЧИНСЬКА сільрадаKARABAČYNŚKA siľrada3093072-----------------
с. КАРАБАЧИНs. KARABAČYN3093072-----------------
МІСТЕЧКІВСЬКА сільрадаMISTEČKIVŚKA siľrada3373306-1---------------
с. МІСТЕЧКОs. MISTEČKO2072043-----------------
с. КОВГАНІВКАs. KOVHANIVKA1301263-1---------------
ЛАЗАРІВСЬКА сільрадаLAZARIVŚKA siľrada66363922-1-------------1-
с. ЛАЗАРІВКАs. LAZARIVKA63461220-1-------------1-
с. СТАРИЦЬКЕs. STARYĆKE871-----------------
с. ХОМ'ЯНКАs. CHOM`JANKA21201-----------------
МОРОЗІВСЬКА сільрадаMOROZIVŚKA siľrada1177110068-4---41----------
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA1146107166-4---41----------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA31292-----------------
НОВООЗЕРЯНСЬКА сільрадаNOVOOZERJANŚKA siľrada6035929-1---1-----------
с. НОВІ ОЗЕРЯНИs. NOVI OZERJANY6035929-1---1-----------
ОЗЕРСЬКА сільрадаOZERŚKA siľrada7277207-----------------
с. ОЗЕРАs. OZERA2992963-----------------
с. БИКІВs. BYKIV2782762-----------------
с. ЗАПАДНЯs. ZAPADNJA74731-----------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA76751-----------------
ОСІВЕЦЬКА сільрадаOSIVEĆKA siľrada6846755-4---------------
с. ОСІВЦІs. OSIVCI6846755-4---------------
ПРИВОРОТСЬКА сільрадаPRYVOROTŚKA siľrada80378914-----------------
с. ПРИВОРОТТЯs. PRYVOROTTJA80378914-----------------
ПОКРИШІВСЬКА сільрадаPOKRYŠIVŚKA siľrada4794744-1---------------
с. ПОКРИШІВs. POKRYŠIV4794744-1---------------
РОМАНІВСЬКА сільрадаROMANIVŚKA siľrada5415356-----------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA2752696-----------------
с. ПИЛИПОНКАs. PYLYPONKA266266------------------
СКОЧИЩЕНСЬКА сільрадаSKOČYŠČENŚKA siľrada4994963-----------------
с. СКОЧИЩЕs. SKOČYŠČE3733712-----------------
с-ще СТАНЦІЯ СКОЧИЩЕs-šče STANCIJA SKOČYŠČE1261251-----------------
СОБОЛІВСЬКА сільрадаSOBOLIVŚKA siľrada79778114-2---------------
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA3583535-----------------
с. ДОЛИНІВКАs. DOLYNIVKA4394289-2---------------
СОЛОВІЇВСЬКА сільрадаSOLOVIJIVŚKA siľrada89284140-8---2---------1-
с. СОЛОВІЇВКАs. SOLOVIJIVKA89284140-8---2---------1-
СТАВИЩЕНСЬКА сільрадаSTAVYŠČENŚKA siľrada1355132824-1---1---------1-
с. СТАВИЩЕs. STAVYŠČE5795707-1---1-----------
с. ВИСОКЕs. VYSOKE4314238-----------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA2412346---------------1-
с. КОСТІВЦІs. KOSTIVCI1041013-----------------
ХОМУТЕЦЬКА сільрадаCHOMUTEĆKA siľrada1539145280-5---1---------1-
с. ХОМУТЕЦЬs. CHOMUTEĆ1239117661-1-------------1-
с. ВІЛЬШКАs. VIĽŠKA18516614-4---1-----------
с. КРАКІВЩИНАs. KRAKIVŠČYNA1151105-----------------
ЯСТРУБЕНЬКІВСЬКА сільрадаJASTRUBEŃKIVŚKA siľrada3773723-2---------------
с. ЯСТРУБЕНЬКАs. JASTRUBEŃKA2082033-2---------------
с. ДУБРІВКАs. DUBRIVKA122122------------------
с. ЯСТРУБНЯs. JASTRUBNJA4747------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН

VOLODARŚKO-VOLYNŚKYJ RAJON

38616

37162

1347

-

6

7

1

1

33

1

-

9

18

-

4

-

-

-

20

7

смт ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙsmt VOLODARŚK-VOLYNŚKYJ80377842184-----8---1-----2-
с. П'ЯТИРІЧКАs. P`JATYRIČKA1941931-----------------
с. РУДНЯ-ШЛЯХОВАs. RUDNJA-ŠLJACHOVA1511456-----------------
смт ІРШАНСЬКsmt IRŠANŚK63445598719-1-118---1-----15-
смт НОВА БОРОВАsmt NOVA BOROVA57465524206-----5---5-2---13
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada4484397---------2-------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA2232194-----------------
с. ПОЛІВСЬКА ГУТАs. POLIVŚKA HUTA5656------------------
с. ТОРЧИНs. TORČYN1691643---------2-------
ГРУШКІВСЬКА сільрадаHRUŠKIVŚKA siľrada6035949-----------------
с. ГРУШКИs. HRUŠKY4144095-----------------
с. ГРАБНЯКs. HRABNJAK1891854-----------------
ДАВИДІВСЬКА сільрадаDAVYDIVŚKA siľrada6396208--4-----6------1-
с. ДАВИДІВКАs. DAVYDIVKA6396208--4-----6------1-
ДАШИНСЬКА сільрадаDAŠYNŚKA siľrada8898862-----1-----------
с. ДАШИНКАs. DAŠYNKA389388------1-----------
с. КУРГАНЦІs. KURHANCI1271261-----------------
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA1341331-----------------
с. ТЕРЕНЦІs. TERENCI239239------------------
ДВОРИЩЕНСЬКА сільрадаDVORYŠČENŚKA siľrada1201118513-----1---2-------
с. ДВОРИЩЕs. DVORYŠČE73271811-----1---2-------
с. ЗАЗДРІВКАs. ZAZDRIVKA7979------------------
с. СОЛОДИРІs. SOLODYRI3903882-----------------
ДОБРИНСЬКА сільрадаDOBRYNŚKA siľrada8548448---------1------1
с. ДОБРИНЬs. DOBRYŃ4204173-----------------
с. ГУБЕНКОВЕs. HUBENKOVE152152------------------
с. ГУТА-ДОБРИНЬs. HUTA-DOBRYŃ9695-----------------1
с. ЄМИЛІВКАs. JEMYLIVKA1861805---------1-------
ЗУБРИНСЬКА сільрадаZUBRYNŚKA siľrada1385137510-----------------
с. ЗУБРИНКАs. ZUBRYNKA5675661-----------------
с. ВИШНЯКІВКАs. VYŠNJAKIVKA1121102-----------------
с. ЛІСКИs. LISKY63603-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1551541-----------------
с. СТАВКИs. STAVKY3193181-----------------
с. ЧОВНОВАs. ČOVNOVA1691672-----------------
КРАЇВЩИНСЬКА сільрадаKRAJIVŠČYNŚKA siľrada7217164-1---------------
с. КРАЇВЩИНАs. KRAJIVŠČYNA4714692-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA8080------------------
с. ОМЕЛІВКАs. OMELIVKA74721-1---------------
с. ШАДУРАs. ŠADURA69681-----------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA2727------------------
КРОПИВНЯНСЬКА сільрадаKROPYVNJANŚKA siľrada1185117211-----11----------
с. КРОПИВНЯs. KROPYVNJA7387316------1----------
с. ГАЦЬКІВКАs. HAĆKIVKA2212155-----1-----------
с. ЛУКОВЕЦЬs. LUKOVEĆ184184------------------
с. РУДНЯ-ГАЦЬКІВКАs. RUDNJA-HAĆKIVKA4242------------------
НЕБІЗЬКА сільрадаNEBIŹKA siľrada5475424---------1-------
с. НЕБІЖs. NEBIŽ3753723-----------------
с. КРАСНОРІЧКАs. KRASNORIČKA3837----------1-------
с. ХИЧІВs. CHYČIV1341331-----------------
ПОРОМІВСЬКА сільрадаPOROMIVŚKA siľrada99797817-1---1-----------
с. ПОРОМІВКАs. POROMIVKA68366417-1---1-----------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA176176------------------
с. КРАСНОГІРКАs. KRASNOHIRKA138138------------------
РАДИЦЬКА сільрадаRADYĆKA siľrada8588417--3-----34-------
с. РАДИЧІs. RADYČI2062051-----------------
с. БУДО-РИЖАНИs. BUDO-RYŽANY2692574--1-----34-------
с. ГАЙКИs. HAJKY6060------------------
с. ЗАКОМІРНЯs. ZAKOMIRNJA4646------------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA2232201--2--------------
с. СТЕБНИЦЯs. STEBNYCJA54531-----------------
РИЖАНСЬКА сільрадаRYŽANŚKA siľrada2404236735-----1---1-------
с. РИЖАНИs. RYŽANY1168114423-----1-----------
с. ВОЛЯНЩИНАs. VOLJANŠČYNA3012974-----------------
с. ГРАБІВКАs. HRABIVKA150150------------------
с. ДАНИЛІВКАs. DANYLIVKA125125------------------
с. ЖОВТНІВКАs. ŽOVTNIVKA2302263---------1-------
с. ЗНАМ'ЯНКАs. ZNAM`JANKA190190------------------
с. КРОПИВЕНКАs. KROPYVENKA1401373-----------------
с. НЕВИРІВКАs. NEVYRIVKA100982-----------------
СКОЛОБІВСЬКА сільрадаSKOLOBIVŚKA siľrada6596543-2---------------
с. СКОЛОБІВs. SKOLOBIV6596543-2---------------
СУХОВІЛЬСЬКА сільрадаSUCHOVIĽŚKA siľrada5795734-1-------------1-
с. СУХОВОЛЯs. SUCHOVOLJA3683643-1---------------
с. КРУКs. KRUK1201181---------------1-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA9191------------------
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA--------------------
ТОПОРИЩЕНСЬКА сільрадаTOPORYŠČENŚKA siľrada2049198853-----3-----2----3
с. ТОПОРИЩЕs. TOPORYŠČE69367711-----2----------3
с. ГАЛИНІВКАs. HALYNIVKA20619311-----------2-----
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA22921811-----------------
с. КОПАНІВКАs. KOPANIVKA1141131-----------------
с. КОПЕЛЯНКАs. KOPELJANKA77------------------
с. КОРИТИЩЕs. KORYTYŠČE1141122-----------------
с. ЛИЗНИКs. LYZNYK1071033-----1-----------
с. ОЛІШІВКАs. OLIŠIVKA45432-----------------
с-ще ЧЕРВОНОГРАНІТНЕs-šče ČERVONOHRANITNE53452212-----------------
ФАСІВСЬКА сільрадаFASIVŚKA siľrada74473010-----4-----------
с. ФАСОВАs. FASOVA3723646-----2-----------
с. ІСАКІВКАs. ISAKIVKA52511-----------------
с. КАМ'ЯНИЙ БРІДs. KAM`JANYJ BRID1981953-----------------
с. РУДНЯ-ФАСОВАs. RUDNJA-FASOVA7473------1-----------
с. ТОМАШІВКАs. TOMAŠIVKA4847------1-----------
ЯГОДИНСЬКА сільрадаJAHODYNŚKA siľrada1382135626-----------------
с. ЯГОДИНКАs. JAHODYNKA33432410-----------------
с. ВАЛКИs. VALKY101965-----------------
с. СТАРИЙ БОБРИКs. STARYJ BOBRYK4534494-----------------
с. ТУРЧИНКАs. TURČYNKA4284217-----------------
с. ЯГОДИНКА ДРУГАs. JAHODYNKA DRUHA6666------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН

DZERŽYNŚKYJ RAJON

33259

32640

520

-

13

-

2

1

30

19

-

2

11

-

-

-

-

-

21

-

смт ДЗЕРЖИНСЬКsmt DZERŽYNŚK82028032141-1--1812--5-----2-
смт БИКІВКАsmt BYKIVKA1979194829-----1---------1-
с. САРНІВКАs. SARNIVKA6868------------------
с. ТОВЩАs. TOVŠČA2992981-----------------
смт МИРОПІЛЬsmt MYROPIĽ54355256159-3---85-21-----1-
с. ДЕРТКАs. DERTKA3593543-----2-----------
БУЛДИЧІВСЬКА сільрадаBULDYČIVŚKA siľrada467467------------------
с. БУЛДИЧІВs. BULDYČIV390390------------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA7777------------------
ВЕЛИКОКОЗАРСЬКА сільрадаVELYKOKOZARŚKA siľrada4294263-----------------
с. ВЕЛИКА КОЗАРАs. VELYKA KOZARA3823811-----------------
с. ОМИЛЬНЕs. OMYĽNE47452-----------------
ВІЛЬШАНСЬКА сільрадаVIĽŠANŚKA siľrada89087713-----------------
с. ВІЛЬХАs. VIĽCHA73071812-----------------
с. МАЛА ТОКАРІВКАs. MALA TOKARIVKA1601591-----------------
ВРУБЛІВСЬКА сільрадаVRUBLIVŚKA siľrada1497147114-5---21--2-----2-
с. ВРУБЛІВКАs. VRUBLIVKA1126110611-5----1--1-----2-
с. КОРЧІВКАs. KORČIVKA3713653-----2---1-------
ГОДИСЬКА сільрадаHODYŚKA siľrada61359714---------1-----1-
с. ГОДИХАs. HODYCHA39638113---------1-----1-
с. МЕЖИРІЧКАs. MEŽYRIČKA2042031-----------------
с. МИКІЛЬСЬКs. MYKIĽŚK1313------------------
ГОРДІЇВСЬКА сільрадаHORDIJIVŚKA siľrada7147095-----------------
с. ГОРДІЇВКАs. HORDIJIVKA7147095-----------------
КАМІНСЬКА сільрадаKAMINŚKA siľrada106510632-----------------
с. КАМІНЬs. KAMIŃ8548522-----------------
с. ХИМРИЧs. CHYMRYČ211211------------------
КАРВИНІВСЬКА сільрадаKARVYNIVŚKA siľrada1515147627-1---2---------9-
с. КАРВИНІВКАs. KARVYNIVKA88786216---------------9-
с. БАРТУХАs. BARTUCHA1481433-----2-----------
с. ГРЕМ'ЯЧЕs. HREM`JAČE2612546-1---------------
с. СТАНІСЛАВІВКАs. STANISLAVIVKA2192172-----------------
КОЛОДЯЖНЕНСЬКА сільрадаKOLODJAŽNENŚKA siľrada6376324---------1-------
с. КОЛОДЯЖНЕs. KOLODJAŽNE6376324---------1-------
МАЛОКОЗАРСЬКА сільрадаMALOKOZARŚKA siľrada70168910-2---------------
с. МАЛА КОЗАРАs. MALA KOZARA3173133-1---------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA3232------------------
с. ПИЛИПО-КОШАРАs. PYLYPO-KOŠARA3433357-1---------------
с. ПРОМІНЬs. PROMIŃ99------------------
НИВНИНСЬКА сільрадаNYVNYNŚKA siľrada3703673-----------------
с. НИВНАs. NYVNA2001991-----------------
с. ГОЛУБИНs. HOLUBYN1411392-----------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA2929------------------
ОЛЬШАНСЬКА сільрадаOĽŠANŚKA siľrada3193154-----------------
с. ОЛЬШАНКАs. OĽŠANKA1091072-----------------
с. БУБНИs. BUBNY2121------------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA1391372-----------------
с. ЦЕБЕРКАs. CEBERKA5050------------------
ПЕЧАНІВСЬКА сільрадаPEČANIVŚKA siľrada1644161030-----3---------1-
с. ПЕЧАНІВКАs. PEČANIVKA1231120425-----1---------1-
с. ПАВОЛОЧКАs. PAVOLOČKA4134065-----2-----------
ПРУТІВСЬКА сільрадаPRUTIVŚKA siľrada7217174-----------------
с. ПРУТІВКАs. PRUTIVKA144144------------------
с. БІЛКИs. BILKY1471452-----------------
с. ЖОВТИЙ БРІДs. ŽOVTYJ BRID1671652-----------------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA217217------------------
с. НОВОПРУТІВКАs. NOVOPRUTIVKA2020------------------
с. НОВОХАТКИs. NOVOCHATKY2626------------------
РОМАНІВСЬКА сільрадаROMANIVŚKA siľrada1631159627---2-31--1-----1-
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA1284125524---2--1--1-----1-
с. РАЗІНЕs. RAZINE3473413-----3-----------
САДКІВСЬКА сільрадаSADKIVŚKA siľrada4174086-1---1---------1-
с. САДКИs. SADKY148148------------------
с. ГВІЗДЯРНЯs. HVIZDJARNJA2081996-1---1---------1-
с. ТЕВЕЛІЇВКАs. TEVELIJIVKA6161------------------
СОБОЛІВСЬКА сільрадаSOBOLIVŚKA siľrada4984971-----------------
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA3133121-----------------
с. ВИЛАs. VYLA185185------------------
СТАРОЧУДНІВСЬКОГУТЯНСЬКА сільрадаSTAROČUDNIVŚKOHUTJANŚKA siľrada5745711---------------2-
с. СТАРОЧУДНІВСЬКА ГУТАs. STAROČUDNIVŚKA HUTA5075041---------------2-
с. СУЛЬЖИНІВКАs. SUĽŽYNIVKA6767------------------
ЧЕРВОНОХАТКІВСЬКА сільрадаČERVONOCHATKIVŚKA siľrada4624557-----------------
с. ЧЕРВОНІ ХАТКИs. ČERVONI CHATKY3613556-----------------
с. ЗАЛУЖНЕs. ZALUŽNE1011001-----------------
ХИЖИНЕЦЬКА сільрадаCHYŽYNEĆKA siľrada4604591-----------------
с. ХИЖИНЦІs. CHYŽYNCI375375------------------
с. МАНІs. MANI85841-----------------
ЯГОДИНСЬКА сільрадаJAHODYNŚKA siľrada8798736-----------------
с. ЯГОДИНКАs. JAHODYNKA5115083-----------------
с. БОРЯТИНs. BORJATYN1171161-----------------
с. ІВАНІВЩИНАs. IVANIVŠČYNA4646------------------
с. ЛІСНА РУДНЯs. LISNA RUDNJA2052032-----------------
ЯСНОГОРОДСЬКА сільрадаJASNOHORODŚKA siľrada4144095-----------------
с. ЯСНОГОРОДs. JASNOHOROD3042995-----------------
с. МОНАСТИРОКs. MONASTYROK8686------------------
с. СИНЯВАs. SYNJAVA2424------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН

JEMIĽČYNŚKYJ RAJON

42160

41482

635

-

6

-

1

-

15

4

-

-

6

1

1

-

-

-

9

-

смт ЄМІЛЬЧИНЕsmt JEMIĽČYNE73927138248-----1---211---1-
с. ГОРБОВЕs. HORBOVE4874788-----1-----------
с. ЗДОРОВЕЦЬs. ZDOROVEĆ1411392-----------------
с. РУДЕНЬКАs. RUDEŃKA57055515-----------------
смт ЯБЛУНЕЦЬsmt JABLUNEĆ1362134318---------------1-
АНДРІЄВИЦЬКА сільрадаANDRIJEVYĆKA siľrada7937856-1-------------1-
с. АНДРІЄВИЧІs. ANDRIJEVYČI7937856-1-------------1-
ГАННОПІЛЬСЬКА сільрадаHANNOPIĽŚKA siľrada3613592-----------------
с. ГАННОПІЛЬs. HANNOPIĽ1911892-----------------
с. БОБРИЦЬКА БОЛЯРКАs. BOBRYĆKA BOLJARKA4444------------------
с. ЄВГЕНІВКАs. JEVHENIVKA1919------------------
с. ЄЛИЗАВЕТПІЛЬs. JELYZAVETPIĽ44------------------
с. КИСЕЛІВКАs. KYSELIVKA4242------------------
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA6161------------------
БАРАШІВСЬКА сільрадаBARAŠIVŚKA siľrada2032201418-----------------
с. БАРАШІs. BARAŠI2032201418-----------------
БЕРЕЗНИКІВСЬКА сільрадаBEREZNYKIVŚKA siľrada7117083-----------------
с. БЕРЕЗНИКИs. BEREZNYKY5225202-----------------
с. АДАМОВЕs. ADAMOVE6767------------------
с. СИТНЕs. SYTNE1221211-----------------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada4504427-----1-----------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA2992945-----------------
с. ВЕРБИs. VERBY4444------------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA1071042-----1-----------
БОБРИЦЬКА сільрадаBOBRYĆKA siľrada4164115-----------------
с. БОБРИЦЯs. BOBRYCJA4094045-----------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA77------------------
БУДО-БОБРИЦЬКА сільрадаBUDO-BOBRYĆKA siľrada4454414-----------------
с. БУДО-БОБРИЦЯs. BUDO-BOBRYCJA140140------------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA1061051-----------------
с. ГУТА-БОБРИЦЬКАs. HUTA-BOBRYĆKA4242------------------
с. СОРОЧЕНЬs. SOROČEŃ1571543-----------------
ВАРВАРІВСЬКА сільрадаVARVARIVŚKA siľrada107510658-1-------------1-
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA5835812-----------------
с. ВЕРЕСІВКАs. VERESIVKA78771-----------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA167167------------------
с. МОЙСІЇВКАs. MOJSIJIVKA50471-1-------------1-
с. РАДИЧІs. RADYČI1971934-----------------
ВЕЛИКОГЛУМЧАНСЬКА сільрадаVELYKOHLUMČANŚKA siľrada6136121-----------------
с. ВЕЛИКА ГЛУМЧАs. VELYKA HLUMČA3453441-----------------
с. ЛУКАs. LUKA129129------------------
с. МАЛОГЛУМЧАНКАs. MALOHLUMČANKA139139------------------
ВЕЛИКОЦВІЛЯНСЬКА сільрадаVELYKOCVILJANŚKA siľrada123112227-1----1----------
с. ВЕЛИКА ЦВІЛЯs. VELYKA CVILJA8708626-1----1----------
с. ДЗЕРЖИНСЬКs. DZERŽYNŚK2323------------------
с. БОЛЯРКАs. BOLJARKA108108------------------
с. ОСОВАs. OSOVA1881871-----------------
с. РОГІВКАs. ROHIVKA4242------------------
ВЕЛИКОЯБЛУНЕЦЬКА сільрадаVELYKOJABLUNEĆKA siľrada130312947-----2-----------
с. ВЕЛИКИЙ ЯБЛУНЕЦЬs. VELYKYJ JABLUNEĆ6246202-----2-----------
с. ВІРІВКАs. VIRIVKA156156------------------
с. МАЛИЙ ЯБЛУНЕЦЬs. MALYJ JABLUNEĆ1991981-----------------
с. НЕПІЗНАНИЧІs. NEPIZNANYČI2442404-----------------
с. СТАРІ НЕПІЗНАНИЧІs. STARI NEPIZNANYČI8080------------------
ЗЕЛЕНИЦЬКА сільрадаZELENYĆKA siľrada4694589-1---1-----------
с. ЗЕЛЕНИЦЯs. ZELENYCJA1621592-1---------------
с. ГУТА-ЗЕЛЕНИЦЬКАs. HUTA-ZELENYĆKA62584-----------------
с. ДУГАs. DUHA80763-----1-----------
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA111111------------------
с. ВІЛЬХІВКАs. VIĽCHIVKA5454------------------
КИЯНСЬКА сільрадаKYJANŚKA siľrada5625574---------------1-
с. КИЯНКАs. KYJANKA4224174---------------1-
с. КРЕМ'ЯНКАs. KREM`JANKA140140------------------
КОЧИЧИНСЬКА сільрадаKOČYČYNŚKA siľrada4294226---1-------------
с. КОЧИЧИНЕs. KOČYČYNE3143086-----------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA1818------------------
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA3939------------------
с. ЗАБАРО-ДАВИДІВКАs. ZABARO-DAVYDIVKA5857----1-------------
КРИВОТИНСЬКА сільрадаKRYVOTYNŚKA siľrada5665632-----1-----------
с. КРИВОТИНs. KRYVOTYN3193162-----1-----------
с. КОСЯКs. KOSJAK1919------------------
с. МАЛИЙ КРИВОТИНs. MALYJ KRYVOTYN105105------------------
с. ЯМЕНЕЦЬs. JAMENEĆ123123------------------
КУЛІШІВСЬКА сільрадаKULIŠIVŚKA siľrada201220025-1---3---------1-
с. КУЛІШІs. KULIŠI113711314-----1---------1-
с. КРАСНОГІРКАs. KRASNOHIRKA7070------------------
с. НАРАЇВКАs. NARAJIVKA310310------------------
с. ХУТІР-МОКЛЯКИs. CHUTIR-MOKLJAKY4954911-1---2-----------
МАЛОГЛУМЧАНСЬКА сільрадаMALOHLUMČANŚKA siľrada107910745-----------------
с. МАЛА ГЛУМЧАs. MALA HLUMČA7427411-----------------
с. ПАРАНИНЕs. PARANYNE3373334-----------------
МЕДВЕДІВСЬКА сільрадаMEDVEDIVŚKA siľrada4684617-----------------
с. МЕДВЕДЕВЕs. MEDVEDEVE3283244-----------------
с. ЗАРОВЕНКАs. ZAROVENKA1401373-----------------
МОКЛЯКІВСЬКА сільрадаMOKLJAKIVŚKA siľrada7427374---------------1-
с. МОКЛЯКИs. MOKLJAKY4334312-----------------
с. АПОЛЛОНІВКАs. APOLLONIVKA144143----------------1-
с. КАМ'ЯНОГІРКАs. KAM`JANOHIRKA1651632-----------------
НЕДІЛИЩЕНСЬКА сільрадаNEDILYŠČENŚKA siľrada1287127015---------2-------
с. НЕДІЛИЩЕs. NEDILYŠČE80879612-----------------
с. БАСТОВА РУДНЯs. BASTOVA RUDNJA2872823---------2-------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE192192------------------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada114611369-----1-----------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA7797727-----------------
с. ОМЕЛУШАs. OMELUŠA43------1-----------
с. ПОЛОНИЧЕВЕs. POLONYČEVE112112------------------
с. РУДНЯ-МИКОЛАЇВКАs. RUDNJA-MYKOLAJIVKA1911901-----------------
с. СПАСЬКЕs. SPAŚKE60591-----------------
ОСІВСЬКА сільрадаOSIVŚKA siľrada8908836---------1-------
с. ОСІВКАs. OSIVKA4794754-----------------
с. ЛЬОНІВКАs. LJONIVKA104103----------1-------
с. ЧМІЛЬs. ČMIĽ3073052-----------------
ПІДЛУБІВСЬКА сільрадаPIDLUBIVŚKA siľrada16491529117------2--1-------
с. ПІДЛУБИs. PIDLUBY1518149520------2--1-------
с. НИТИНЕs. NYTYNE1313497-----------------
РУДНЄ-ІВАНІВСЬКА сільрадаRUDNJE-IVANIVŚKA siľrada113211293-----------------
с. РУДНЯ ІВАНІВСЬКАs. RUDNJA IVANIVŚKA113211293-----------------
РИХАЛЬСЬКА сільрадаRYCHAĽŚKA siľrada1633161716-----------------
с. РИХАЛЬСЬКЕs. RYCHAĽŚKE1375136015-----------------
с. МАРИНІВКАs. MARYNIVKA148148------------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA74731-----------------
с. СТАРА ГУТАs. STARA HUTA3636------------------
РЯСНЕНСЬКА сільрадаRJASNENŚKA siľrada8888807---------------1-
с. РЯСНЕs. RJASNE4254195---------------1-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA4204191-----------------
с. ХОТИЖs. CHOTYŽ43421-----------------
СІМАКІВСЬКА сільрадаSIMAKIVŚKA siľrada7257205-----------------
с. СІМАКІВКАs. SIMAKIVKA5695645-----------------
с. ЗОРЯНКАs. ZORJANKA5050------------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA106106------------------
СЕРБІВСЬКА сільрадаSERBIVŚKA siľrada8538457------1----------
с. СЕРБИs. SERBY6366296------1----------
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA3030------------------
с. ЗОСИМІВКАs. ZOSYMIVKA5454------------------
с. НОВІ СЕРБИs. NOVI SERBY1101091-----------------
с. СТАРІ СЕРБИs. STARI SERBY2323------------------
СЕРБО-СЛОБІДСЬКА сільрадаSERBO-SLOBIDŚKA siľrada98697510---------------1-
с. СЕРБО-СЛОБІДКАs. SERBO-SLOBIDKA5215137---------------1-
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA4654623-----------------
СЕРГІЇВСЬКА сільрадаSERHIJIVŚKA siľrada5135102-----1-----------
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA3022992-----1-----------
с. ЗАПРУДАs. ZAPRUDA211211------------------
СЕРЕДІВСЬКА сільрадаSEREDIVŚKA siľrada145914509-----------------
с. СЕРЕДИs. SEREDY103510296-----------------
с. ПОКОЩЕВЕs. POKOŠČEVE153153------------------
с. САДКИs. SADKY2712683-----------------
СИМОНІВСЬКА сільрадаSYMONIVŚKA siľrada7637548-----1-----------
с. СИМОНИs. SYMONY6876788-----1-----------
с. БРІДОКs. BRIDOK6161------------------
с. ЧЕРВОНИЙ БІРs. ČERVONYJ BIR1515------------------
СТЕПАНІВСЬКА сільрадаSTEPANIVŚKA siľrada126712587-----2-----------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA9069024-----------------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA6160------1-----------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA2582552-----1-----------
с. ЛЕБІДЬs. LEBIĎ42411-----------------
ТАЙКІВСЬКА сільрадаTAJKIVŚKA siľrada7937839-1---------------
с. ТАЙКИs. TAJKY5135075-1---------------
с. ІЛЛЯШІВКАs. ILLJAŠIVKA7070------------------
с. СТАРИЙ ХМЕРИНs. STARYJ CHMERYN3030------------------
с. ПРОСІКАs. PROSIKA1801764-----------------
УСОЛУСІВСЬКА сільрадаUSOLUSIVŚKA siľrada4674634-----------------
с. УСОЛУСИs. USOLUSY4214192-----------------
с. МАЙДАНs. MAJDAN29281-----------------
с. СИНЯВКАs. SYNJAVKA17161-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН

ŽYTOMYRŚKYJ RAJON

66922

62607

4088

-

25

3

-

2

55

25

2

59

16

1

4

-

-

-

33

2

смт НОВОГУЙВИНСЬКЕsmt NOVOHUJVYNŚKE52674584667-1---83---1----3-
смт ГУЙВАsmt HUJVA698574124-----------------
смт ОЗЕРНЕsmt OZERNE591343431553-33--62--------3-
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada2874277299-----2-1---------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA1967188679-----1-1---------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA99------------------
с. ДУБОВЕЦЬs. DUBOVEĆ4294245-----------------
с. ЧЕРЕМОШНЕs. ČEREMOŠNE46945315-----1-----------
БУКІВСЬКА сільрадаBUKIVŚKA siľrada93090822-----------------
с. БУКИs. BUKY47746512-----------------
с. НОВА РУДНЯs. NOVA RUDNJA2192136-----------------
с. РУДЕНЬКАs. RUDEŃKA3737------------------
с. ТРИГІР'Яs. TRYHIR`JA1971934-----------------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada1177116116-----------------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA2992909-----------------
с. БОЛЯРКАs. BOLJARKA2882862-----------------
с. МУСІЇВКАs. MUSIJIVKA1616------------------
с. РУДКІВКАs. RUDKIVKA108108------------------
с. НОВА ВАСИЛІВКАs. NOVA VASYLIVKA4664615-----------------
ВЕРЕСІВСЬКА сільрадаVERESIVŚKA siľrada1536149932-2---3-----------
с. ВЕРЕСИs. VERESY1536149932-2---3-----------
ВЕРТОКИЇВСЬКА сільрадаVERTOKYJIVŚKA siľrada1457143323---------------1-
с. ВЕРТОКИЇВКАs. VERTOKYJIVKA75674016-----------------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE2122093-----------------
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI4894844---------------1-
ВИСОКОПІЧСЬКА сільрадаVYSOKOPIČŚKA siľrada29102702198-----43--------21
с. ВИСОКА ПІЧs. VYSOKA PIČ21591965185-----42--------21
с. ПОКОСТІВКАs. POKOSTIVKA2512474-----------------
с. РУДНЯ-ПОШТАs. RUDNJA-POŠTA1941895-----------------
с. СТАРОШИЙКАs. STAROŠYJKA3063014------1----------
ГЛИБОЧАНСЬКА сільрадаHLYBOČANŚKA siľrada69166819---------1-----3-
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK57055214---------1-----3-
с. КРУТИs. KRUTY1211165-----------------
ГЛИБОЧИЦЬКА сільрадаHLYBOČYĆKA siľrada39513843101-----21--2-----2-
с. ГЛИБОЧИЦЯs. HLYBOČYCJA2726264676-----2---------2-
с. БЕРЕЗИНАs. BEREZYNA50949612---------1-------
с. ГАДЗИНКАs. HADZYNKA62561113------1----------
с. НОВА ВИГОДАs. NOVA VYHODA9190----------1-------
ГОЛОВЕНКІВСЬКА сільрадаHOLOVENKIVŚKA siľrada79174344-1--11---------1-
с. ГОЛОВЕНКАs. HOLOVENKA61459416-1--11---------1-
с. ЗАЛІЗНЯs. ZALIZNJA17714928-----------------
ДЕНИШІВСЬКА сільрадаDENYŠIVŚKA siľrada1654162825-----1-----------
с. ДЕНИШІs. DENYŠI1164114122-----1-----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1861851-----------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA3043022-----------------
ЗАМОЖНЕНСЬКА сільрадаZAMOŽNENŚKA siľrada3473389-----------------
с. ЗАМОЖНЕs. ZAMOŽNE3473389-----------------
ЗАРІЧАНСЬКА сільрадаZARIČANŚKA siľrada22162057157----1----1-------
с. ЗАРІЧАНИs. ZARIČANY22162057157----1----1-------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada32063054129-----4--115-----3-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA1637157746-----1--11------2-
с. БАРАШІВКАs. BARAŠIVKA1250117469-----2---5-------
с. БОНДАРЦІs. BONDARCI48462-----------------
с. ДАВИДІВКАs. DAVYDIVKA27125712-----1---------1-
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada1809174364---------------2-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA60258220-----------------
с. ДОВЖИКs. DOVŽYK61157435---------------2-
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA55541-----------------
с. СОНЯЧНЕs. SONJAČNE5415338-----------------
КОДНЯНСЬКА сільрадаKODNJANŚKA siľrada2127208738-----2-----------
с. КОДНЯs. KODNJA2127208738-----2-----------
КОРЧАЦЬКА сільрадаKORČAĆKA siľrada79578410---------1-------
с. КОРЧАКs. KORČAK4724656---------1-------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA99981-----------------
с. ПЕРЛЯВКАs. PERLJAVKA2242213-----------------
ЛЕВКІВСЬКА сільрадаLEVKIVŚKA siľrada4116406840-5---1---------2-
с. ЛЕВКІВs. LEVKIV2886285128-5---1---------1-
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA6716683-----------------
с. КЛІТЧИНs. KLITČYN5595499---------------1-
ЛІЩИНСЬКА сільрадаLIŠČYNŚKA siľrada1421138928-----3----------1
с. ЛІЩИНs. LIŠČYN1265123725-----3-----------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA1561523----------------1
ЛУКІВСЬКА сільрадаLUKIVŚKA siľrada1836177949-4----4----------
с. ЛУКАs. LUKA1241121423-4---------------
с. ВЕРШИНАs. VERŠYNA37334-----------------
с. МЛИНИЩЕs. MLYNYŠČE55853222------4----------
МИРОЛЮБІВСЬКА сільрадаMYROLJUBIVŚKA siľrada8288198------1----------
с. МИРОЛЮБІВКАs. MYROLJUBIVKA6296244------1----------
с. ЛЕОНІВКАs. LEONIVKA1301273-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ СТЕПОКs. ČERVONYJ STEPOK69681-----------------
ОЗЕРЯНКІВСЬКА сільрадаOZERJANKIVŚKA siľrada8067937------6----------
с. ОЗЕРЯНКАs. OZERJANKA5765655------6----------
с. ПАВЛЕНКІВКАs. PAVLENKIVKA66651-----------------
с. РІЖКИs. RIŽKY1641631-----------------
ОЛІЇВСЬКА сільрадаOLIJIVŚKA siľrada1456141442-----------------
с. ОЛІЇВКАs. OLIJIVKA66564718-----------------
с. ПІЩАНКАs. PIŠČANKA3943868-----------------
с. СВІТИНs. SVITYN39738116-----------------
ПІСКІВСЬКА сільрадаPISKIVŚKA siľrada21932064114-4---2-----4---5-
с. ПІСКИs. PISKY1469140153-4---2-----4---5-
с. СКОМОРОХИs. SKOMOROCHY72466361-----------------
РУДНЄ-ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаRUDNJE-HORODYŠČENŚKA siľrada9539419-----3-----------
с. РУДНЯ-ГОРОДИЩЕs. RUDNJA-HORODYŠČE4714608-----3-----------
с. ГАЙs. HAJ267267------------------
с. РОЗДОЛЬНЕs. ROZDOĽNE2020------------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA1951941-----------------
САДКІВСЬКА сільрадаSADKIVŚKA siľrada101599118-1---3---------2-
с. САДКИs. SADKY7267165-1---3---------1-
с. ВИГОДАs. VYHODA28927513---------------1-
СІНГУРІВСЬКА сільрадаSINHURIVŚKA siľrada38673731130-1---2---------3-
с. СІНГУРИs. SINHURY1737168351-----1---------2-
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE1311292-----------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA40538618-1---------------
с. ДВІРЕЦЬs. DVIREĆ5345313-----------------
с. ПРЯЖІВs. PRJAŽIV1060100256-----1---------1-
СТАНИШІВСЬКА сільрадаSTANYŠIVŚKA siľrada31882973198-2---521-6-----1-
с. СТАНИШІВКАs. STANYŠIVKA20581906138-2---311-6-----1-
с. БИСТРІs. BYSTRI3523465-----1-----------
с. СЛОБОДА-СЕЛЕЦЬs. SLOBODA-SELEĆ77872155-----11----------
ТЕТЕРІВСЬКА сільрадаTETERIVŚKA siľrada2498237374-----21-48--------
с. ТЕТЕРІВКАs. TETERIVKA2498237374-----21-48--------
ТРОЯНІВСЬКА сільрадаTROJANIVŚKA siľrada1984195132-1---------------
с. ТРОЯНІВs. TROJANIV1929189632-1---------------
с. СТАВЕЦЬКЕs. STAVEĆKE5555------------------
ТУРОВЕЦЬКА сільрадаTUROVEĆKA siľrada4124009-----12----------
с. ТУРОВЕЦЬs. TUROVEĆ2442393------2----------
с. ГРАБІВКАs. HRABIVKA21174-----------------
с. БУЙМИРs. BUJMYR63611-----1-----------
с. ЛІСІВЩИНАs. LISIVŠČYNA4040------------------
с. МОШКІВКАs. MOŠKIVKA44431-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН

KOROSTENŚKYJ RAJON

34297

33554

583

-

58

1

-

-

35

20

1

-

1

-

4

-

-

-

40

-

БІЛКІВСЬКА сільрадаBILKIVŚKA siľrada6306201-8---1-----------
с. БІЛКАs. BILKA5625521-8---1-----------
с. РУДНЯ-БІЛКІВСЬКАs. RUDNJA-BILKIVŚKA6868------------------
БЕРЕСТОВЕЦЬКА сільрадаBERESTOVEĆKA siľrada2882795-4---------------
с. БЕРЕСТОВЕЦЬs. BERESTOVEĆ2882795-4---------------
БЕХІВСЬКА сільрадаBECHIVŚKA siľrada96192522-7---43----------
с. БЕХИs. BECHY5535399-5---------------
с. ВОРОНЕВЕs. VORONEVE1661584-----13----------
с-ще СОКОРИКИs-šče SOKORYKY2422289-2---3-----------
БОНДАРІВСЬКА сільрадаBONDARIVŚKA siľrada2638259542-----------1-----
с. БОНДАРІВКАs. BONDARIVKA4974897-----------1-----
с-ще БРОДИs-šče BRODY7171------------------
с. ГУЛЯНКАs. HULJANKA1246122620-----------------
с. ІВАНОПІЛЬs. IVANOPIĽ102102------------------
с. ОХОТІВКАs. OCHOTIVKA252252------------------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE8787------------------
с. УШИЦЯs. UŠYCJA2382344-----------------
с-ще УШИЦЯs-šče UŠYCJA14513411-----------------
ВАСЬКОВИЦЬКА сільрадаVAŚKOVYĆKA siľrada1108105433-----714----------
с. ВАСЬКОВИЧІs. VAŚKOVYČI1108105433-----714----------
ВИГІВСЬКА сільрадаVYHIVŚKA siľrada6236129------1----1-----
с. ВИГІВs. VYHIV3313227------1----1-----
с. БОРОВИЦЯs. BOROVYCJA155155------------------
с. КРАСНОПІЛЬs. KRASNOPIĽ1371352-----------------
ГОРЩИКІВСЬКА сільрадаHORŠČYKIVŚKA siľrada2830277449-1---2-----2---2-
с. ГОРЩИКs. HORŠČYK2406235446-1---1-----2---2-
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA2992953-----1-----------
с. ЖУПАНІВКАs. ŽUPANIVKA6565------------------
с. ПІСКИs. PISKY6060------------------
ДАВИДКІВСЬКА сільрадаDAVYDKIVŚKA siľrada4474377-3---------------
с. ДАВИДКИs. DAVYDKY2102052-3---------------
с. ВИДЕНЬs. VYDEŃ79781-----------------
с. ДРУЖБІВКАs. DRUŽBIVKA1581544-----------------
ДІДКОВИЦЬКА сільрадаDIDKOVYĆKA siľrada5445316-41--1---1-------
с. ДІДКОВИЧІs. DIDKOVYČI5315186-41--1---1-------
с. БУЛАХІВКАs. BULACHIVKA1313------------------
КАЛЕНСЬКА сільрадаKALENŚKA siľrada5955877-1---------------
с. КАЛЕНСЬКЕs. KALENŚKE4694617-1---------------
с. КОРМАs. KORMA126126------------------
КАЛИНІВСЬКА сільрадаKALYNIVŚKA siľrada310310------------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA143143------------------
с. КРАСНОГІРКАs. KRASNOHIRKA3535------------------
с. МОШКІВКАs. MOŠKIVKA2222------------------
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE110110------------------
КОВАЛІВСЬКА сільрадаKOVALIVŚKA siľrada4204164-----------------
с. КОВАЛІs. KOVALI3523484-----------------
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA6868------------------
КОЖУХІВСЬКА сільрадаKOŽUCHIVŚKA siľrada5585517-----------------
с. КОЖУХІВКАs. KOŽUCHIVKA3683635-----------------
с. КЛОЧЕВЕs. KLOČEVE1901882-----------------
КУПИЩЕНСЬКА сільрадаKUPYŠČENŚKA siľrada90288912-----1-----------
с. КУПИЩЕs. KUPYŠČE3583534-----1-----------
с. ВЕЛЕНЬs. VELEŃ4242------------------
с. ЖАБЧЕs. ŽABČE5024948-----------------
ЛІСІВЩИНСЬКА сільрадаLISIVŠČYNŚKA siľrada9058969-----------------
с. ЛІСІВЩИНАs. LISIVŠČYNA7587526-----------------
с. ЛІСОБУДАs. LISOBUDA8282------------------
с. МОЙСІЇВКАs. MOJSIJIVKA65623-----------------
МАЛОЗУБІВЩИНСЬКА сільрадаMALOZUBIVŠČYNŚKA siľrada80473243---------------29-
с. МАЛА ЗУБІВЩИНАs. MALA ZUBIVŠČYNA58051239---------------29-
с. ЗУБІВЩИНАs. ZUBIVŠČYNA2242204-----------------
МЕДИНІВСЬКА сільрадаMEDYNIVŚKA siľrada35233912-1---------------
с. МЕДИНІВКАs. MEDYNIVKA24723412-1---------------
с. ВЕЛИКИЙ ЛІСs. VELYKYJ LIS105105------------------
МЕЖИРІЦЬКА сільрадаMEŽYRIĆKA siľrada2862793-2---1---------1-
с. МЕЖИРІЧКАs. MEŽYRIČKA2332263-2---1---------1-
с. БАРДИs. BARDY5353------------------
МЕЛЕНІВСЬКА сільрадаMELENIVŚKA siľrada1388135425-4---4---------1-
с. МЕЛЕНІs. MELENI101999618-2---3-----------
с. ВИНАРІВКАs. VYNARIVKA31301-----------------
с. ГРАБИs. HRABY2082005-1---1---------1-
с. ПОЛЯНКАs. POLJANKA1301281-1---------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada1296127123-----1-1---------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1197117520-----1-1---------
с. ПЛЕЩІВКАs. PLEŠČIVKA99963-----------------
НОВАКІВСЬКА сільрадаNOVAKIVŚKA siľrada66564520-----------------
с. НОВАКИs. NOVAKY66564520-----------------
НОВИНСЬКА сільрадаNOVYNŚKA siľrada4284181-9---------------
с. НОВИНАs. NOVYNA374366--8---------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA99------------------
с. РУДНЯs. RUDNJA45431-1---------------
ОБИХОДІВСЬКА сільрадаOBYCHODIVŚKA siľrada2302203-6---1-----------
с. ОБИХОДИs. OBYCHODY2302203-6---1-----------
с. ОБИХОДІВКАs. OBYCHODIVKA--------------------
ПОЛІСЬКА сільрадаPOLIŚKA siľrada98796124-1-------------1-
с. ПОЛІСЬКЕs. POLIŚKE88485923-1-------------1-
с. РУДНЯs. RUDNJA1031021-----------------
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada1208118522---------------1-
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA62861413---------------1-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA3033012-----------------
с. КОВАЛІВЩИНАs. KOVALIVŠČYNA59581-----------------
с. РОЗІВКАs. ROZIVKA2182126-----------------
РИШАВСЬКА сільрадаRYŠAVŚKA siľrada4614556-----------------
с. РИШАВКАs. RYŠAVKA4614556-----------------
САРНОВИЦЬКА сільрадаSARNOVYĆKA siľrada3833803-----------------
с. САРНОВИЧІs. SARNOVYČI3833803-----------------
СИНГАЇВСЬКА сільрадаSYNHAJIVŚKA siľrada2678261062-1---4---------1-
с. СИНГАЇs. SYNHAJI60859313-----2-----------
с. ГРОЗИНЕs. HROZYNE1225118833-1---2---------1-
с. КУПЕЧs. KUPEČ1761751-----------------
с. НЕМИРІВКАs. NEMYRIVKA231231------------------
с. ШАТРИЩЕs. ŠATRYŠČE43842315-----------------
СТАВИЩЕНСЬКА сільрадаSTAVYŠČENŚKA siľrada430430------------------
с. СТАВИЩЕs. STAVYŠČE206206------------------
с. ЗАРУБИНКАs. ZARUBYNKA2020------------------
с. КРОПИВНЯs. KROPYVNJA204204------------------
СТРЕМИГОРОДСЬКА сільрадаSTREMYHORODŚKA siľrada90188811------2----------
с. СТРЕМИГОРОДs. STREMYHOROD5325228------2----------
с. БОЛЯРКАs. BOLJARKA66651-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA1481471-----------------
с. МАЙДАНІВКАs. MAJDANIVKA1551541-----------------
СУШКІВСЬКА сільрадаSUŠKIVŚKA siľrada70268613-1---1---------1-
с. СУШКИs. SUŠKY59257811-1---1---------1-
с. КАМ'ЯНА ГОРАs. KAM`JANA HORA1101082-----------------
УШОМИРСЬКА сільрадаUŠOMYRŚKA siľrada2965292830-3---2---------2-
с. УШОМИРs. UŠOMYR1323130316-2---2-----------
с. БЕРЕЗНЕВЕs. BEREZNEVE2272261-----------------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA2292272-----------------
с. КОВБАЩИНАs. KOVBAŠČYNA4104082-----------------
с. ПУГАЧІВКАs. PUHAČIVKA1931902-1---------------
с. РУДНЯ-УШОМИРСЬКАs. RUDNJA-UŠOMYRŚKA2252176---------------2-
с. САДИБНЕs. SADYBNE5151------------------
с. САНТАРКАs. SANTARKA2682671-----------------
с. СТРУМОКs. STRUMOK3939------------------
ХОДАКІВСЬКА сільрадаCHODAKIVŚKA siľrada3913829-----------------
с. ХОДАКИs. CHODAKY2702628-----------------
с. ГОРБАЧІs. HORBAČI50491-----------------
с. СУБИНЕs. SUBYNE7171------------------
ХОЛОСНЕНСЬКА сільрадаCHOLOSNENŚKA siľrada1017100610-1---------------
с. ХОЛОСНЕs. CHOLOSNE5245177-----------------
с. ЗЛОБИЧІs. ZLOBYČI3623592-1---------------
с. НИВКИs. NYVKY1311301-----------------
ХОТИНІВСЬКА сільрадаCHOTYNIVŚKA siľrada1240121026-1---3-----------
с. ХОТИНІВКАs. CHOTYNIVKA52150911-----1-----------
с. ДОМОЛОЧs. DOMOLOČ138138------------------
с. ІСКОРОСТЬs. ISKOROSŤ28227111-----------------
с. РОЗТЯЖИНs. ROZTJAŽYN1581524-----2-----------
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA141140--1---------------
ШЕРШНІВСЬКА сільрадаŠERŠNIVŚKA siľrada92390219-----1---------1-
с. ШЕРШНІs. ŠERŠNI3803764-----------------
с. ДЕСЯТИНИs. DESJATYNY1251222---------------1-
с. СТАРИКИs. STARYKY41840413-----1-----------
ЩОРСІВСЬКА сільрадаŠČORSIVŚKA siľrada8037975-----1-----------
с. ЩОРСІВКАs. ŠČORSIVKA6386334-----1-----------
с. ХОДАЧКИs. CHODAČKY1651641-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОРОСТИШІВСКИЙ РАЙОН

KOROSTYŠIVSKYJ RAJON

43238

40968

2116

-

35

-

-

1

35

23

-

-

36

-

1

6

-

-

17

-

м. КОРОСТИШІВm. KOROSTYŠIV25735242981355-6--12319--17--6--10-
с. БОБРИКs. BOBRYK66623-1---------------
с. ТЕСНІВКАs. TESNIVKA2672585-1----3----------
БІЛЬКОВЕЦЬКА сільрадаBIĽKOVEĆKA siľrada118311729-----1---------1-
с. БІЛЬКІВЦІs. BIĽKIVCI105610479-----------------
с. КОЗАКs. KOZAK127125------1---------1-
ВІЛЬНЯНКІВСЬКА сільрадаVIĽNJANKIVŚKA siľrada3203128-----------------
с. ВІЛЬНЯНКАs. VIĽNJANKA1721693-----------------
с. БОРОКs. BOROK47461-----------------
с. РАДІВКАs. RADIVKA101974-----------------
ВІЛЬНЯНСЬКА сільрадаVIĽNJANŚKA siľrada3303235-1---1-----------
с. ВІЛЬНЯs. VIĽNJA3303235-1---1-----------
ВІЛЕНЬКІВСЬКА сільрадаVILEŃKIVŚKA siľrada2672661-----------------
с. ВІЛЕНЬКАs. VILEŃKA2452441-----------------
с. ОНИШПІЛЬs. ONYŠPIĽ2222------------------
ГОРОДСЬКА сільрадаHORODŚKA siľrada6025993-----------------
с. ГОРОДСЬКЕs. HORODŚKE4064033-----------------
с. ВИСОКИЙ КАМІНЬs. VYSOKYJ KAMIŃ6767------------------
с. НОВОГОРОДЕЦЬКЕs. NOVOHORODEĆKE129129------------------
ГУМЕННИЦЬКА сільрадаHUMENNYĆKA siľrada5095017-----1-----------
с. ГУМЕННИКИs. HUMENNYKY5004936-----1-----------
с. ЧЕРВОНИЙ РОВЕЦЬs. ČERVONYJ ROVEĆ991-----------------
ЗДВИЖКІВСЬКА сільрадаZDVYŽKIVŚKA siľrada30028812-----------------
с. ЗДВИЖКАs. ZDVYŽKA24122912-----------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA5959------------------
КАМ'ЯНОБРІДСЬКА сільрадаKAM`JANOBRIDŚKA siľrada79978610-3---------------
с. КАМ'ЯНИЙ БРІДs. KAM`JANYJ BRID79978610-3---------------
КВІТНЕВА сільрадаKVITNEVA siľrada73271811-2----1----------
с. КВІТНЕВЕs. KVITNEVE3413336-2---------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA4545------------------
с. БРАЖЕНЕЦЬs. BRAŽENEĆ5454------------------
с. КРАСИЛІВКАs. KRASYLIVKA86841------1----------
с. ЦАРІВКАs. CARIVKA2062024-----------------
КМИТІВСКА сільрадаKMYTIVSKA siľrada1309834474---------------1-
с. КМИТІВs. KMYTIV67560965---------------1-
с. ВЕЛИКІ КОШАРИЩАs. VELYKI KOŠARYŠČA510119391-----------------
с. МАЛІ КОШАРИЩАs. MALI KOŠARYŠČA12410618-----------------
КОЗІЇВСЬКА сільрадаKOZIJIVŚKA siľrada5235194-----------------
с. КОЗІЇВКАs. KOZIJIVKA5235194-----------------
КРОПИВНЯНСЬКА сільрадаKROPYVNJANŚKA siľrada72066733-2-------17-1-----
с. КРОПИВНЯs. KROPYVNJA48547013---------1-1-----
с. ВИДУМКАs. VYDUMKA3131------------------
с. ГОЛУБІВКАs. HOLUBIVKA17513720-2-------16-------
с. ЄЛИЗАВЕТІВКАs. JELYZAVETIVKA2929------------------
МИНІЙКІВСЬКА сільрадаMYNIJKIVŚKA siľrada4003936-----1-----------
с. МИНІЙКИs. MYNIJKY4003936-----1-----------
САДІВСЬКА сільрадаSADIVŚKA siľrada7767715-----------------
с. САДОВЕs. SADOVE5475425-----------------
с. ТРАВНЕВЕs. TRAVNEVE229229------------------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada6936901-1---1-----------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA6416381-1---1-----------
с. ЧЕРВОНИЙ ГАЙs. ČERVONYJ HAJ5252------------------
СТАРОСІЛЕЦЬКА сільрадаSTAROSILEĆKA siľrada95692517-12---2-----------
с. СТАРОСІЛЬЦІs. STAROSIĽCI77074515-8---2-----------
с. КАШПЕРІВКАs. KAŠPERIVKA1481422-4---------------
с. СМИКІВКАs. SMYKIVKA3838------------------
СТРИЖІВСЬКА сільрадаSTRYŽIVŚKA siľrada1428136459-----4---1-------
с. СТРИЖІВКАs. STRYŽIVKA1310125154-----4---1-------
с. КОЛОДЯЗЬКИs. KOLODJAŹKY1181135-----------------
СТУДЕНИЦЬКА сільрадаSTUDENYĆKA siľrada1603157230---------1-------
с. СТУДЕНИЦЯs. STUDENYCJA1437141126-----------------
с. ГОРОДЕНКАs. HORODENKA5150----------1-------
с. РУДЕНЬКАs. RUDEŃKA1151114-----------------
ТОРЧИНСЬКА сільрадаTORČYNŚKA siľrada8108027-1---------------
с. ТОРЧИНs. TORČYN8108027-1---------------
ХАРИТОНІВСЬКА сільрадаCHARYTONIVŚKA siľrada1365133628-----1-----------
с. ХАРИТОНІВКАs. CHARYTONIVKA46445311-----------------
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK2242204-----------------
с. МАМРИНs. MAMRYN3463405-----1-----------
с. РОЗКИДАЙЛІВКАs. ROZKYDAJLIVKA68662-----------------
с. РУДНЯs. RUDNJA9090------------------
с. СМОЛІВКАs. SMOLIVKA1731676-----------------
ШАХВОРОСТІВСЬКА сільрадаŠACHVOROSTIVŚKA siľrada8438259-5-------------4-
с. ШАХВОРОСТІВКАs. ŠACHVOROSTIVKA2272261-----------------
с. ГОРІХОВЕs. HORICHOVE1351263-5-------------1-
с. КУЛІШІВКАs. KULIŠIVKA53521-----------------
с. МАШИНАs. MAŠYNA60582-----------------
с. ОСИКОВЕs. OSYKOVE80761---------------3-
с. ОСИКОВИЙ КОПЕЦЬs. OSYKOVYJ KOPEĆ2332321-----------------
с. ТРИКОПЦІs. TRYKOPCI5555------------------
ЩИГЛІЇВСЬКА сільрадаŠČYHLIJIVŚKA siľrada70268714---------------1-
с. ЩИГЛІЇВКАs. ŠČYHLIJIVKA2552513---------------1-
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE86842-----------------
с. ГРУБСЬКЕs. HRUBŚKE1311301-----------------
с. ПРОДУБІЇВКАs. PRODUBIJIVKA1371352-----------------
с. СТРУЦІВКАs. STRUCIVKA93876-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛУГИНСЬКИЙ РАЙОН

LUHYNŚKYJ RAJON

20858

20504

295

-

10

1

-

-

23

8

-

-

3

-

-

-

-

-

14

-

смт ЛУГИНИsmt LUHYNY46924527145-----67--2-----5-
с. ГЛУХОВАs. HLUCHOVA1891872-----------------
с. КРУПЧАТКАs. KRUPČATKA5656------------------
с. ЛУГИНКИs. LUHYNKY4174007-7---1---1-----1-
с. СТАНЦІЙНЕs. STANCIJNE5145067---------------1-
смт ЖОВТНЕВЕsmt ŽOVTNEVE67165413-----3---------1-
БОВСУНІВСЬКА сільрадаBOVSUNIVŚKA siľrada1245122817-----------------
с. БОВСУНИs. BOVSUNY97496311-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA80782-----------------
с. СОЛОВ'Їs. SOLOV`JI1911874-----------------
БУДО-ЛІТКІВСЬКА сільрадаBUDO-LITKIVŚKA siľrada78076312--1--3---------1-
с. БУДО-ЛІТКИs. BUDO-LITKY2182106--1------------1-
с. БЕРЕЗОВИЙ ГРУДs. BEREZOVYJ HRUD1771733-----1-----------
с. РАДОГОЩАs. RADOHOŠČA3853803-----2-----------
ВЕЛИКОДИВЛИНСЬКА сільрадаVELYKODYVLYNŚKA siľrada122312163-2---1---------1-
с. ВЕЛИКИЙ ДИВЛИНs. VELYKYJ DYVLYN8368341---------------1-
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA148148------------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA49471-----1-----------
с. МАЛИЙ ДИВЛИНs. MALYJ DYVLYN1901871-2---------------
ЖЕРЕВЕЦЬКА сільрадаŽEREVEĆKA siľrada123212257-----------------
с. ЖЕРЕВЦІs. ŽEREVCI4033985-----------------
с. ЗАПІЛЛЯs. ZAPILLJA3863842-----------------
с. ЗАРІЧКАs. ZARIČKA358358------------------
с. РУДНЯ-ЖЕРЕВЦІs. RUDNJA-ŽEREVCI8585------------------
КАЛИНІВСЬКА сільрадаKALYNIVŚKA siľrada7867841---------------1-
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA6576561-----------------
с. ПІДОСТАПИs. PIDOSTAPY129128----------------1-
КРАСНОСТАВСЬКА сільрадаKRASNOSTAVŚKA siľrada5405364-----------------
с. КРАСНОСТАВs. KRASNOSTAV3973943-----------------
с. ТЕСНІВКАs. TESNIVKA1431421-----------------
КРЕМНЕНСЬКА сільрадаKREMNENŚKA siľrada1168115215------1----------
с. КРЕМНЕs. KREMNE9359259------1----------
с. ЛЕОНІВКАs. LEONIVKA2332276-----------------
ЛІТКІВСЬКА сільрадаLITKIVŚKA siľrada7687588-1---1-----------
с. ЛІТКИs. LITKY6996907-1---1-----------
с. ВЕЛИКИЙ ЛІСs. VELYKYJ LIS69681-----------------
ЛИПНИКІВСЬКА сільрадаLYPNYKIVŚKA siľrada1811178227-----2-----------
с. ЛИПНИКИs. LYPNYKY1643161625-----2-----------
с. МАЛАХІВКАs. MALACHIVKA3030------------------
с. ОСНИs. OSNY1381362-----------------
ОСТАПІВСЬКА сільрадаOSTAPIVŚKA siľrada489489------------------
с. ОСТАПИs. OSTAPY421421------------------
с. КАМ'ЯНА ГІРКАs. KAM`JANA HIRKA6868------------------
ПОВЧАНСЬКА сільрадаPOVČANŚKA siľrada673669------4-----------
с. ПОВЧs. POVČ452449------3-----------
с. БУДАs. BUDA2222------------------
с. РУДНЯ-ПОВЧАНСЬКАs. RUDNJA-POVČANŚKA199198------1-----------
ПУТИЛОВЕЦЬКА сільрадаPUTYLOVEĆKA siľrada8868796---------------1-
с. ПУТИЛОВИЧІs. PUTYLOVYČI8868796---------------1-
СТАРОСІЛЬСЬКА сільрадаSTAROSIĽŚKA siľrada5055014-----------------
с. СТАРОСІЛЛЯs. STAROSILLJA1641631-----------------
с. НОВА РУДНЯs. NOVA RUDNJA1231212-----------------
с. НОВІ НОВАКИs. NOVI NOVAKY1121111-----------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA106106------------------
СТЕПАНІВСЬКА сільрадаSTEPANIVŚKA siľrada4524501-----1-----------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA291291------------------
с. СТАРІ НОВАКИs. STARI NOVAKY1611591-----1-----------
ТОПІЛЬНЯНСЬКА сільрадаTOPIĽNJANŚKA siľrada67166110-----------------
с. ТОПІЛЬНЯs. TOPIĽNJA45944910-----------------
с. ЧАПАЄВКАs. ČAPAJEVKA212212------------------
ЧЕРВОНОВОЛОЦЬКА сільрадаČERVONOVOLOĆKA siľrada109010816-----1---------2-
с. ЧЕРВОНА ВОЛОКАs. ČERVONA VOLOKA7607535---------------2-
с. БОБРИЧІs. BOBRYČI1351341-----------------
с. ВОЛОШИНЕs. VOLOŠYNE173172------1-----------
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA2222------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛЮБАРСЬКИЙ РАЙОН

LJUBARŚKYJ RAJON

31154

30771

329

-

18

-

2

-

16

-

-

-

4

-

1

3

-

-

10

-

смт ЛЮБАРsmt LJUBAR2482242054-1---2---3-----2-
АВРАТИНСЬКА сільрадаAVRATYNŚKA siľrada102110174-----------------
с. АВРАТИНs. AVRATYN4074052-----------------
с. КИРИЇВКАs. KYRYJIVKA6146122-----------------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada100099010-----------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA97096010-----------------
с. СЕВЕРИНІВКАs. SEVERYNIVKA3030------------------
ГОРОПАЇВСЬКА сільрадаHOROPAJIVŚKA siľrada5925884-----------------
с. ГОРОПАЇs. HOROPAJI5925884-----------------
БИЧІВСЬКА сільрадаBYČIVŚKA siľrada9659539-----2---------1-
с. БИЧЕВАs. BYČEVA6816764---------------1-
с. РОГІЗНАs. ROHIZNA2842775-----2-----------
ВЕЛИКОБРАТАЛІВСЬКА сільрадаVELYKOBRATALIVŚKA siľrada3213192-----------------
с. ВЕЛИКИЙ БРАТАЛІВs. VELYKYJ BRATALIV2872852-----------------
с. ВЕЛИКОБРАТАЛІВСЬКЕs. VELYKOBRATALIVŚKE3434------------------
ВЕЛИКОВОЛИЦЬКА сільрадаVELYKOVOLYĆKA siľrada9199181-----------------
с. ВЕЛИКА ВОЛИЦЯs. VELYKA VOLYCJA9199181-----------------
ВЕЛИКОДЕРЕВИЧІВСЬКА сільрадаVELYKODEREVYČIVŚKA siľrada86585311---------------1-
с. ВЕЛИКІ ДЕРЕВИЧІs. VELYKI DEREVYČI86585311---------------1-
ВЕСЕЛКІВСЬКА сільрадаVESELKIVŚKA siľrada7597506---2-----------1-
с. ВЕСЕЛКАs. VESELKA2312245---1-----------1-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA172171----1-------------
с. ФИЛИНЦІs. FYLYNCI3563551-----------------
ВИГНАНСЬКА сільрадаVYHNANŚKA siľrada6936867-----------------
с. ВИГНАНКАs. VYHNANKA6936867-----------------
ГІЗІВЩИНСЬКА сільрадаHIZIVŠČYNŚKA siľrada9048949-----------1-----
с. ГІЗІВЩИНАs. HIZIVŠČYNA3193154-----------------
с. ДЕМКІВЦІs. DEMKIVCI1841831-----------------
с. ЖИТИНЦІs. ŽYTYNCI2702654-----------1-----
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE9696------------------
с. ОЗЕРНЕs. OZERNE3535------------------
ГЛЕЗНЕНСЬКА сільрадаHLEZNENŚKA siľrada1164115111-1---1-----------
с. ГЛЕЗНЕs. HLEZNE4744704-----------------
с. МАЛА ДЕРЕВИЧКАs. MALA DEREVYČKA5105054-----1-----------
с. ПЕРЕТІКs. PERETIK1801763-1---------------
ГРОМАДСЬКА сільрадаHROMADŚKA siľrada1505148715-1---2-----------
с. ГРОМАДАs. HROMADA1505148715-1---2-----------
КОРОСТКІВСЬКА сільрадаKOROSTKIVŚKA siľrada6576532-----2-----------
с. КОРОСТКИs. KOROSTKY6576532-----2-----------
ЛИПНЕНСЬКА сільрадаLYPNENŚKA siľrada1312130210-----------------
с. ЛИПНЕs. LYPNE102210157-----------------
с. КУТИЩЕs. KUTYŠČE2902873-----------------
МАЛОБРАТАЛІВСЬКА сільрадаMALOBRATALIVŚKA siľrada142514105-9---1-----------
с. МАЛИЙ БРАТАЛІВs. MALYJ BRATALIV9018992-----------------
с. ГРИНІВЦІs. HRYNIVCI5245113-9---1-----------
МЕЛЕНЕЦЬКА сільрадаMELENEĆKA siľrada5515455---------1-------
с. МЕЛЕНЦІs. MELENCI3893862---------1-------
с. ВИНОГРАДІВКАs. VYNOHRADIVKA1621593-----------------
МОТОВИЛІВСЬКА сільрадаMOTOVYLIVŚKA siľrada121212056-----1-----------
с. МОТОВИЛІВКАs. MOTOVYLIVKA9299226-----1-----------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA283283------------------
НОВОЧОРТОРИЙСЬКА сільрадаNOVOČORTORYJŚKA siľrada1886185329-----2---------2-
с. НОВА ЧОРТОРИЯs. NOVA ČORTORYJA1886185329-----2---------2-
ПАНАСІВСЬКА сільрадаPANASIVŚKA siľrada6926829-1---------------
с. ПАНАСІВКАs. PANASIVKA3573533-1---------------
с. КОВАЛЕНКИs. KOVALENKY3353296-----------------
ПЕДИНКІВСЬКА сільрадаPEDYNKIVŚKA siľrada113111207-3---1-----------
с. ПЕДИНКАs. PEDYNKA6946856-3---------------
с. ПРОВАЛІВКАs. PROVALIVKA4374351-----1-----------
ПРИВІТІВСЬКА сільрадаPRYVITIVŚKA siľrada1118110612-----------------
с. ПРИВІТІВs. PRYVITIV1118110612-----------------
СТАРОЧОРТОРИЙСЬКА сільрадаSTAROČORTORYJŚKA siľrada2136211815-----1---------2-
с. СТАРА ЧОРТОРИЯs. STARA ČORTORYJA139813897---------------2-
с. БОРУШКІВЦІs. BORUŠKIVCI6316237-----1-----------
с. ДОСЛІДНЕs. DOSLIDNE1071061-----------------
СТРИЖІВСЬКА сільрадаSTRYŽIVŚKA siľrada3611354857-2---1------3----
с. СТРИЖІВКАs. STRYŽIVKA1490147117-1---1-----------
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI4634576-----------------
с. СТАРИЙ ЛЮБАРs. STARYJ LJUBAR1658162034-1----------3----
ЮРІВСЬКА сільрадаJURIVŚKA siľrada2233220329---------------1-
с. ЮРІВКАs. JURIVKA128512759---------------1-
с. НОВИЙ ЛЮБАРs. NOVYJ LJUBAR94892820-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН

MALYNŚKYJ RAJON

52147

50234

1690

-

35

-

-

3

62

8

1

-

11

-

1

1

-

-

53

48

м. МАЛИНm. MALYN28150268501160-6--3325--10-11--3448
смт ГРАНІТНЕsmt HRANITNE1631155563-1---611-------4-
смт ЧОПОВИЧІsmt ČOPOVYČI2272222839-----4---------1-
с. ПРИСТАНЦІЙНЕs. PRYSTANCIJNE5755705-----------------
с. СТРИМІВЩИНАs. STRYMIVŠČYNA7878------------------
БАРВІНКІВСЬКА сільрадаBARVINKIVŚKA siľrada154415349-1---------------
с. БАРВІНКИs. BARVINKY7357286-1---------------
с. ЗАГРЕБЛЯs. ZAHREBLJA1171161-----------------
с. НОВОБРАТСЬКЕs. NOVOBRATŚKE6926902-----------------
ГОРИНСЬКА сільрадаHORYNŚKA siľrada64662618-----2-----------
с. ГОРИНЬs. HORYŃ1681626-----------------
с. БЕРЕЗИНЕs. BEREZYNE1121093-----------------
с. В'ЮНИЩЕs. V`JUNYŠČE19171-----1-----------
с. ГУТА-ЛОГАНІВСЬКАs. HUTA-LOHANIVŚKA1921893-----------------
с. ЄЛІВКАs. JELIVKA63612-----------------
с. ОБОДІВКАs. OBODIVKA48462-----------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA44421-----1-----------
БУДО-ВОРОБ'ЇВСЬКА сільрадаBUDO-VOROB`JIVŚKA siľrada42040812-----------------
с. БУДО-ВОРОБ'Їs. BUDO-VOROB`JI2992909-----------------
с. КЛІТНЯs. KLITNJA93921-----------------
с. ПРИВІТНЕs. PRYVITNE28262-----------------
ЛУКИНСЬКА сільрадаLUKYNŚKA siľrada89287317-----1---------1-
с. ЛУКИs. LUKY3483443---------------1-
с. БУКИs. BUKY1951941-----------------
с. БУЧКИs. BUČKY55541-----------------
с. ЗАБРАНЕs. ZABRANE1621538-----1-----------
с. СИЧІВКАs. SYČIVKA1321284-----------------
ВЛАДІВСЬКА сільрадаVLADIVŚKA siľrada45544212---------------1-
с. ВЛАДІВКАs. VLADIVKA2802727---------------1-
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA1061042-----------------
с. РЕПИЩЕs. REPYŠČE69663-----------------
ВОРСІВСЬКА сільрадаVORSIVŚKA siľrada62160516-----------------
с. ВОРСІВКАs. VORSIVKA37436212-----------------
с. ВІЗНЯs. VIZNJA1181153-----------------
с. ЗИБИНs. ZYBYN57561-----------------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA2424------------------
с. РУДНЯ-ГОРОДИЩЕНСЬКАs. RUDNJA-HORODYŠČENŚKA4848------------------
ВИШІВСЬКА сільрадаVYŠIVŚKA siľrada39333854-1---------------
с. ВИШІВs. VYŠIV17916811-----------------
с. МАР'ЯТИНs. MAR`JATYN72702-----------------
с. ТРУДОЛЮБІВКАs. TRUDOLJUBIVKA612040-1---------------
с. ЧЕРВОНИЙ ПЛУГАТАРs. ČERVONYJ PLUHATAR81801-----------------
ГОЛОВКІВСЬКА сільрадаHOLOVKIVŚKA siľrada80979315-1---------------
с. ГОЛОВКИs. HOLOVKY40038713-----------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE104104------------------
с. КВІТНЕВЕs. KVITNEVE1681661-1---------------
с. ЛІДІВКАs. LIDIVKA77------------------
с. ЛІСОВЕs. LISOVE34331-----------------
с. ОМЕЛЯНІВКАs. OMELJANIVKA1010------------------
с. ЧЕРВОНИЙ ЛАНs. ČERVONYJ LAN8686------------------
ДІБРІВСЬКА сільрадаDIBRIVŚKA siľrada8198029-8---------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA448440--8---------------
с. ГУСКАs. HUSKA7070------------------
с. ЛІСНА КОЛОНАs. LISNA KOLONA1691609-----------------
с. НОВА ДІБРОВАs. NOVA DIBROVA118118------------------
с. ЯРОЧИЩЕs. JAROČYŠČE1414------------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada58457112-----1-----------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA3393299-----1-----------
с. ЖАБОЧs. ŽABOČ4747------------------
с. НЯНІВКАs. NJANIVKA1651623-----------------
с. РУБАНКАs. RUBANKA3333------------------
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada9169058-----3-----------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA4734655-----3-----------
с. БУДНИЦЬКЕs. BUDNYĆKE3131------------------
с. ГУТЯНСЬКЕs. HUTJANŚKE1431421-----------------
с. ЛИПЛЯНИs. LYPLJANY2692672-----------------
КСАВЕРІВСЬКА сільрадаKSAVERIVŚKA siľrada66064515-----------------
с. КСАВЕРІВs. KSAVERIV43942811-----------------
с. РУДНЯ-КАЛИНІВКАs. RUDNJA-KALYNIVKA4444------------------
с. САВЛУКИs. SAVLUKY1771734-----------------
ЛЮБОВИЦЬКА сільрадаLJUBOVYĆKA siľrada97295117-1---2---------1-
с. ЛЮБОВИЧІs. LJUBOVYČI5185115-1-------------1-
с. БІЛИЙ БЕРЕГs. BILYJ BEREH74704-----------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA1341304-----------------
с. СТАСЕВАs. STASEVA26251-----------------
с. ЯЛЦІВКАs. JALCIVKA2202153-----2-----------
МАЛИНІВСЬКА сільрадаMALYNIVŚKA siľrada1446139242-2---2---1-----7-
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA56852733-----2---------6-
с. ЛУМЛЯs. LUMLJA3103054---------1-------
с. РІЗНЯs. RIZNJA2792752-2---------------
с. ЮРІВКАs. JURIVKA2892853---------------1-
МОРОЗІВСЬКА сільрадаMOROZIVŚKA siľrada64059044-6---------------
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA2312227-2---------------
с. ВОРОБ'ЇВЩИНАs. VOROB`JIVŠČYNA362313-----------------
с. НОВА ГУТАs. NOVA HUTA45441-----------------
с. НОВА РУТВЯНКАs. NOVA RUTVJANKA1171113-3---------------
с. П'ЯТИДУБs. P`JATYDUB1339-1---------------
с. РУТВЯНКАs. RUTVJANKA83821-----------------
с. СВИРИДІВКАs. SVYRYDIVKA85796-----------------
с. СТАРА ГУТАs. STARA HUTA30264-----------------
НЕДАШКІВСЬКА сільрадаNEDAŠKIVŚKA siľrada70468415-2---21----------
с. НЕДАШКИs. NEDAŠKY59257611-2---21----------
с. ВИШНЯНКАs. VYŠNJANKA93903-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ19181-----------------
НОВОВОРОБ'ЇВСЬКА сільрадаNOVOVOROB`JIVŚKA siľrada6186115-----1---------1-
с. НОВІ ВОРОБ'Їs. NOVI VOROB`JI3983934---------------1-
с. ДРУЖНЕs. DRUŽNE3030------------------
с. НОВЕ ЖИТТЯs. NOVE ŽYTTJA3030------------------
с. РУДНЯ-ВОРОБ'ЇВСЬКАs. RUDNJA-VOROB`JIVŚKA8382------1-----------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA77761-----------------
ПИРІЖКІВСЬКА сільрадаPYRIŽKIVŚKA siľrada94893215-1---------------
с. ПИРІЖКИs. PYRIŽKY72871512-1---------------
с. БАРАНІВКАs. BARANIVKA2202173-----------------
СКУРАТІВСЬКА сільрадаSKURATIVŚKA siľrada6696635---------------1-
с. СКУРАТИs. SKURATY3383361---------------1-
с. ЗАЛІСКИs. ZALISKY7979------------------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA2522484-----------------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada1830180026-----21--------1-
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA60559410-----1-----------
с. ГАМАРНЯs. HAMARNJA91590013------1--------1-
с. ЩЕРБАТІВКАs. ŠČERBATIVKA3103063-----1-----------
СТАРОВОРОБ'ЇВСЬКА сільрадаSTAROVOROB`JIVŚKA siľrada2552495-1---------------
с. СТАРІ ВОРОБ'Їs. STARI VOROB`JI1701664-----------------
с. КРУПСЬКЕs. KRUPŚKE57551-1---------------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE2828------------------
УКРАЇНКІВСЬКА сільрадаUKRAJINKIVŚKA siľrada93190522-1---3-----------
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA93190522-1---3-----------
УСТИНІВСЬКА сільрадаUSTYNIVŚKA siľrada40539311---------------1-
с. УСТИНІВКАs. USTYNIVKA2062024-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA76732---------------1-
с. ТРОСТЯНИЦЯs. TROSTJANYCJA90891-----------------
с. ФОРТУНАТІВКАs. FORTUNATIVKA33294-----------------
ФЕДОРІВСЬКА сільрадаFEDORIVŚKA siľrada65964513-----1-----------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA65964513-----1-----------
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada6055966-3---------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE2182152-1---------------
с. КРУШНИКИs. KRUŠNYKY1121092-1---------------
с. КУТИЩЕs. KUTYŠČE62601-1---------------
с. ТИШІВs. TYŠIV2132121-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НАРОДИЦЬКИЙ РАЙОН

NARODYĆKYJ RAJON

11395

11065

208

-

83

2

-

1

24

-

-

3

-

-

1

-

-

-

8

-

смт НАРОДИЧІsmt NARODYČI2585249572-8--14--3------2-
с. СТАРЕ ШАРНЕs. STARE ŠARNE1515------------------
БАЗАРСЬКА сільрадаBAZARŚKA siľrada61059811-----1-----------
с. БАЗАРs. BAZAR5265179-----------------
с. ВЕЛИКІ МІНЬКИs. VELYKI MIŃKY1010------------------
с. РУДНЯ-БАЗАРСЬКАs. RUDNJA-BAZARŚKA74712-----1-----------
с. КОЛОСІВКАs. KOLOSIVKA--------------------
с. ЛИСТВИНІВКАs. LYSTVYNIVKA--------------------
БОЛОТНИЦЬКА сільрадаBOLOTNYĆKA siľrada3423274-10---1-----------
с. БОЛОТНИЦЯs. BOLOTNYCJA3132984-10---1-----------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE2929------------------
В'ЯЗІВСЬКА сільрадаV`JAZIVŚKA siľrada6716665-----------------
с. В'ЯЗІВКАs. V`JAZIVKA433433------------------
с. ЛИПЛЯНЩИНАs. LYPLJANŠČYNA1571552-----------------
с. СЛОБОДА-В'ЯЗІВКАs. SLOBODA-V`JAZIVKA81783-----------------
ГОЛУБІЄВИЦЬКА сільрадаHOLUBIJEVYĆKA siľrada9090------------------
с. ГОЛУБІЄВИЧІs. HOLUBIJEVYČI2020------------------
с. БУДА-ГОЛУБІЄВИЧІs. BUDA-HOLUBIJEVYČI2727------------------
с. ВИЛАs. VYLA3636------------------
с. НЕДАШКІВКАs. NEDAŠKIVKA77------------------
с. ВАСЬКІВЦІs. VAŚKIVCI--------------------
с. ЗАВОДНЕs. ZAVODNE--------------------
ГУТО-МАР'ЯТИНСЬКА сільрадаHUTO-MAR`JATYNŚKA siľrada2682643---------------1-
с. ГУТО-МАР'ЯТИНs. HUTO-MAR`JATYN147146----------------1-
с. РУБЕЖІВКАs. RUBEŽIVKA89881-----------------
с. СИНГАЇs. SYNHAJI18162-----------------
с. СЛАВКОВИЦІs. SLAVKOVYCI77------------------
с. СТАРИЙ КУЖІЛЬs. STARYJ KUŽIĽ77------------------
ЗАЛІСЬКА сільрадаZALIŚKA siľrada67064910-9---2-----------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA4904718-9---2-----------
с. ДАВИДКИs. DAVYDKY1801782-----------------
ЗАКУСИЛІВСЬКА сільрадаZAKUSYLIVŚKA siľrada6706544-11-------------1-
с. ЗАКУСИЛИs. ZAKUSYLY2952844-7---------------
с. БАБИНИЧІs. BABYNYČI127125--1-------------1-
с. ЖЕРЕВs. ŽEREV248245--3---------------
ЛАСКІВСЬКА сільрадаLASKIVŚKA siľrada7097044-1---------------
с. ЛАСКИs. LASKY7097044-1---------------
МЕЖИЛІСЬКА сільрадаMEŽYLIŚKA siľrada2552367-12---------------
с. МЕЖИЛІСКАs. MEŽYLISKA2502317-12---------------
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA33------------------
с. ОСИКАs. OSYKA22------------------
НОВОДОРОГИНСЬКА сільрадаNOVODOROHYNŚKA siľrada6996748-131--2---------1-
с. НОВИЙ ДОРОГИНЬs. NOVYJ DOROHYŃ2962932-----1-----------
с. ОДРУБИs. ODRUBY62593-----------------
с. СЛАВЕНЩИНАs. SLAVENŠČYNA1191142-1---1---------1-
с. ЯЖБЕРЕНЬs. JAŽBEREŃ2222081-121--------------
НОРИНЦІВСЬКА сільрадаNORYNCIVŚKA siľrada85282120-5---5---------1-
с. НОРИНЦІs. NORYNCI52550514-3---2---------1-
с. КЛОЧКИs. KLOČKY2972913-----3-----------
с. ОРЖІВs. ORŽIV30253-2---------------
с. САВЧЕНКИs. SAVČENKY--------------------
РАДЧАНСЬКА сільрадаRADČANŚKA siľrada53751812-11--5-----------
с. РАДЧАs. RADČA2652582-----5-----------
с. ВІЛЬХОВАs. VIĽCHOVA55------------------
с. ГРЕЗЛЯs. HREZLJA60581-1---------------
с. НОВА РАДЧАs. NOVA RADČA1501445--1--------------
с. РОВБАs. ROVBA44------------------
с. СТАРА РАДЧАs. STARA RADČA16151-----------------
с. ТИЧКІВs. TYČKIV37343-----------------
РОЗСОХІВСЬКА сільрадаROZSOCHIVŚKA siľrada253252--1---------------
с. РОЗСОХІВСЬКЕs. ROZSOCHIVŚKE6969------------------
с. БАТЬКІВЩИНАs. BAŤKIVŠČYNA11------------------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA3938--1---------------
с. ГУТА-КСАВЕРІВСЬКАs. HUTA-KSAVERIVŚKA4545------------------
с. РУДНЯ-КАМ'ЯНКАs. RUDNJA-KAM`JANKA3030------------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA3030------------------
с. ЛЮБАРКАs. LJUBARKA1414------------------
с. ЛОЗНИЦЯs. LOZNYCJA2525------------------
с. ЖУРАВЛИНКАs. ŽURAVLYNKA--------------------
СЕЛЕЦЬКА сільрадаSELEĆKA siľrada7797678-1---2-----1-----
с. СЕЛЕЦЬs. SELEĆ7797678-1---2-----1-----
с. БУЛЕВs. BULEV--------------------
СТАРОДОРОГИНСЬКА сільрадаSTARODOROHYNŚKA siľrada71370210-----1-----------
с. СТАРИЙ ДОРОГИНЬs. STARYJ DOROHYŃ2472452-----------------
с. ЛАТАШІs. LATAŠI3183116-----1-----------
с. СТИНИЩЕs. STYNYŠČE1481462-----------------
СУХАРІВСЬКА сільрадаSUCHARIVŚKA siľrada29126522-2-------------2-
с. СУХАРІВКАs. SUCHARIVKA1961911-2-------------2-
с. БРОДНИКs. BRODNYK957421-----------------
МОТІЙКІВСЬКА сільрадаMOTIJKIVŚKA siľrada3863688-9---1-----------
с. МОТІЙКИs. MOTIJKY3243115-7---1-----------
с. ХРИСТИНІВКАs. CHRYSTYNIVKA57523-2---------------
с. НОЗДРИЩЕs. NOZDRYŠČE55------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН

NOVOHRAD-VOLYNŚKYJ RAJON

52872

52083

714

-

14

2

2

1

22

2

-

1

10

-

1

-

-

-

20

-

смт ГОРОДНИЦЯsmt HORODNYCJA56045491102-3---41--------3-
БАРВИНІВСЬКА сільрадаBARVYNIVŚKA siľrada116111574-----------------
с. БАРВИНІВКАs. BARVYNIVKA6986953-----------------
с. ТАЛЬКИs. TAĽKY3973961-----------------
с. ТАЛЬКІВКАs. TAĽKIVKA6666------------------
БРОНИКІВСЬКА сільрадаBRONYKIVŚKA siľrada18771766106-1---1---------3-
с. БРОНИКИs. BRONYKY47546410---------------1-
с. КРОПИВНЯs. KROPYVNJA43637363-----------------
с. МАРУШІВКАs. MARUŠIVKA23121910-1---1-----------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA73571023---------------2-
БРОНИЦЬКОГУТЯНСЬКА сільрадаBRONYĆKOHUTJANŚKA siľrada1034102013-----1-----------
с. БРОНИЦЬКА ГУТАs. BRONYĆKA HUTA1034102013-----1-----------
ВЕЛИКОГОРБАШІВСЬКА сільрадаVELYKOHORBAŠIVŚKA siľrada106010564-----------------
с. ВЕЛИКА ГОРБАШАs. VELYKA HORBAŠA4894863-----------------
с. МАЛА ГОРБАШАs. MALA HORBAŠA5715701-----------------
ВЕЛИКОМОЛОДЬКІВСЬКА сільрадаVELYKOMOLOĎKIVŚKA siľrada146914618-----------------
с. ВЕЛИКИЙ МОЛОДЬКІВs. VELYKYJ MOLOĎKIV8328284-----------------
с. БАГАТЕs. BAHATE5858------------------
с. ГРУДs. HRUD5795754-----------------
ГУЛЬСЬКА сільрадаHUĽŚKA siľrada1360133920---------------1-
с. ГУЛЬСЬКs. HUĽŚK1360133920---------------1-
ДІДОВИЦЬКА сільрадаDIDOVYĆKA siľrada102710242-----1-----------
с. ДІДОВИЧІs. DIDOVYČI6066042-----------------
с. БОРИСІВКАs. BORYSIVKA421420------1-----------
ЖОЛОБНЕНСЬКА сільрадаŽOLOBNENŚKA siľrada1215120111--2------------1-
с. ЖОЛОБНЕs. ŽOLOBNE7197097--2------------1-
с. БУДИЩАs. BUDYŠČA1761751-----------------
с. КОРИТИЩАs. KORYTYŠČA3203173-----------------
КАМ'ЯНОМАЙДАНСЬКА сільрадаKAM`JANOMAJDANŚKA siľrada8308236---------1-------
с. КАМ'ЯНИЙ МАЙДАНs. KAM`JANYJ MAJDAN1781762-----------------
с. БОЛЯРКАs. BOLJARKA4242------------------
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA2852823-----------------
с. ЛАГУЛЬСЬКs. LAHUĽŚK8080------------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA2452431---------1-------
КИКІВСЬКА сільрадаKYKIVŚKA siľrada1790177415---------------1-
с. КИКОВАs. KYKOVA1223121111---------------1-
с. НЕМИЛЬНЯs. NEMYĽNJA5155132-----------------
с. УКРАЇНСЬКЕs. UKRAJINŚKE52502-----------------
КИЯНСЬКА сільрадаKYJANŚKA siľrada6846786-----------------
с. КИЯНКАs. KYJANKA6846786-----------------
КЛЕНІВСЬКА сільрадаKLENIVŚKA siľrada1212120011-----1-----------
с. КЛЕНОВАs. KLENOVA5975916-----------------
с. БРОНИЦЯs. BRONYCJA158158------------------
с. ДУБНИКИs. DUBNYKY3473424-----1-----------
с. ЛИПИНЕs. LYPYNE1101091-----------------
КОЛОДЯНСЬКА сільрадаKOLODJANŚKA siľrada1119110711------1----------
с. КОЛОДЯНКАs. KOLODJANKA8338275------1----------
с. КОЖУШКИs. KOŽUŠKY2862806-----------------
КОСЕНІВСЬКА сільрадаKOSENIVŚKA siľrada7817735-----2---------1-
с. КОСЕНІВs. KOSENIV5034973-----2---------1-
с. КРАЙНЯ ДЕРАЖНЯs. KRAJNJA DERAŽNJA2782762-----------------
КРАСИЛІВСЬКА сільрадаKRASYLIVŚKA siľrada156315555-2---1-----------
с. КРАСИЛІВКАs. KRASYLIVKA5285251-2---------------
с. ДІБРІВСЬКЕs. DIBRIVŚKE3434------------------
с. КРАСИЛІВСЬКЕs. KRASYLIVŚKE141141------------------
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA159159------------------
с. ТАРАЩАНКАs. TARAŠČANKA7016964-----1-----------
КУРЧИЦЬКА сільрадаKURČYĆKA siľrada1225120912-----1--1------2-
с. КУРЧИЦЯs. KURČYCJA5545484-----1---------1-
с. КУРЧИЦЬКА ГУТАs. KURČYĆKA HUTA2602535--------1------1-
с. МИХІЇВКАs. MYCHIJIVKA2001982-----------------
с. ХОДУРКИs. CHODURKY2112101-----------------
ЛЕБЕДІВСЬКА сільрадаLEBEDIVŚKA siľrada72571114-----------------
с. ЛЕБЕДІВКАs. LEBEDIVKA2902873-----------------
с. ВЛАДИНs. VLADYN1171143-----------------
с. ЯВОРІВКАs. JAVORIVKA3183108-----------------
ЛУЧИЦЬКА сільрадаLUČYĆKA siľrada9589544-----------------
с. ЛУЧИЦЯs. LUČYCJA6066033-----------------
с. АНАСТАСІВКАs. ANASTASIVKA6262------------------
с. МАЛА АНАСТАСІВКАs. MALA ANASTASIVKA2552541-----------------
с-ще ПЕРЕЛІСОКs-šče PERELISOK3535------------------
МАЙСТРІВСЬКА сільрадаMAJSTRIVŚKA siľrada1484145131---------1-----1-
с. МАЙСТРІВs. MAJSTRIV51249715-----------------
с. МАЙСТРОВА ВОЛЯs. MAJSTROVA VOLJA58557212---------1-------
с. МАКОВИЦІs. MAKOVYCI3873824---------------1-
МАЛОЦВІЛЯНСЬКА сільрадаMALOCVILJANŚKA siľrada5945894---------------1-
с. МАЛА ЦВІЛЯs. MALA CVILJA2802791-----------------
с. БЕРЕГОВЕs. BEREHOVE1221192---------------1-
с. ВІРІВКАs. VIRIVKA113113------------------
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA79781-----------------
НАТАЛІВСЬКА сільрадаNATALIVŚKA siľrada1882182152-1-2-----5-1-----
с. НАТАЛІВКАs. NATALIVKA1344130238-1-1-----1-1-----
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA53851914---1-----4-------
НЕСОЛОНСЬКА сільрадаNESOLONŚKA siľrada101210065-1---------------
с. НЕСОЛОНЬs. NESOLOŃ6005972-1---------------
с. ДУБІВКАs. DUBIVKA1818------------------
с. ТЕСНІВКАs. TESNIVKA3943913-----------------
НОВОРОМАНІВСЬКА сільрадаNOVOROMANIVŚKA siľrada2232220029-----3-----------
с. НОВА РОМАНІВКАs. NOVA ROMANIVKA6476425-----------------
с-ще ВЕРШНИЦЯs-šče VERŠNYCJA1291254-----------------
с-ще КУЩОВЕs-šče KUŠČOVE1401355-----------------
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA1771752-----------------
с. СЛОБОДА-РОМАНІВСЬКАs. SLOBODA-ROMANIVŚKA5865832-----1-----------
с. УЖАЧИНs. UŽAČYN50549211-----2-----------
с-ще ЯБЛУНЕВЕs-šče JABLUNEVE4848------------------
ОРЕПІВСЬКА сільрадаOREPIVŚKA siľrada9799745-----------------
с. ОРЕПИs. OREPY9429375-----------------
с. ЛІДІВКАs. LIDIVKA3737------------------
ПИЛИПОВИЦЬКА сільрадаPYLYPOVYĆKA siľrada1824180419---------------1-
с. ПИЛИПОВИЧІs. PYLYPOVYČI1236122312---------------1-
с. АНЕТАs. ANETA2152114-----------------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE2192181-----------------
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE1541522-----------------
ПІЩІВСЬКА сільрадаPIŠČIVŚKA siľrada146014564-----------------
с. ПІЩІВs. PIŠČIV7997972-----------------
с. ДУБЛИНКИs. DUBLYNKY323323------------------
с. ЖЕРЕБИЛІВКАs. ŽEREBYLIVKA3383362-----------------
ПОВЧИНСЬКА сільрадаPOVČYNŚKA siľrada1079106216-----1-----------
с. ПОВЧИНЕs. POVČYNE60859611-----1-----------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA4714665-----------------
ПОЛІЯНІВСЬКА сільрадаPOLIJANIVŚKA siľrada5405337-----------------
с. ПОЛІЯНІВКАs. POLIJANIVKA3463406-----------------
с. ВИРОБИs. VYROBY80791-----------------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA114114------------------
СЕРЕДНЬОДЕРАЖНЯНСЬКА сільрадаSEREDNJODERAŽNJANŚKA siľrada7267214-----1-----------
с. СЕРЕДНЯ ДЕРАЖНЯs. SEREDNJA DERAŽNJA3483453-----------------
с. ВЕЛИКА ДЕРАЖНЯs. VELYKA DERAŽNJA3783761-----1-----------
СТРИЇВСЬКА сільрадаSTRYJIVŚKA siľrada84983014-4--1------------
с. СТРИЄВАs. STRYJEVA4824747----1------------
с. КАНУНИs. KANUNY3673567-4---------------
СУСЛІВСЬКА сільрадаSUSLIVŚKA siľrada1479145820-----1-----------
с. СУСЛИs. SUSLY98697510-----1-----------
с. ІВАШКІВКАs. IVAŠKIVKA49348310-----------------
СУХОВІЛЬСЬКА сільрадаSUCHOVIĽŚKA siľrada7467367-----1---2-------
с. СУХОВОЛЯs. SUCHOVOLJA7267196-----1-----------
с. ПАРТИЗАНСЬКЕs. PARTYZANŚKE20171---------2-------
ТЕРНІВСЬКА сільрадаTERNIVŚKA siľrada4594572-----------------
с. ТЕРНІВКАs. TERNIVKA4594572-----------------
ТОКАРІВСЬКА сільрадаTOKARIVŚKA siľrada1227120618-1-------------2-
с. ТОКАРІВs. TOKARIV80579012-1-------------2-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA4224166-----------------
ТУПАЛЬСЬКА сільрадаTUPAĽŚKA siľrada81980415-----------------
с. ТУПАЛЬЦІs. TUPAĽCI60859810-----------------
с. АБРАМОКs. ABRAMOK4949------------------
с. КАТЮХАs. KATJUCHA211-----------------
с. НОВОЗЕЛЕНЕs. NOVOZELENE1601564-----------------
ФЕДОРІВСЬКА сільрадаFEDORIVŚKA siľrada6106037-----------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA6106037-----------------
ЧЕРВОНОВІЛЬСЬКА сільрадаČERVONOVIĽŚKA siľrada5725702-----------------
с. ЧЕРВОНА ВОЛЯs. ČERVONA VOLJA4054041-----------------
с. ПЕРЕЛІСЯНКАs. PERELISJANKA8585------------------
с. ПРИХІДs. PRYCHID82811-----------------
ЧИЖІВСЬКА сільрадаČYŽIVŚKA siľrada1886182061-1---3---------1-
с. ЧИЖІВКАs. ČYŽIVKA1565150258-1---3---------1-
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA2062051-----------------
с. ВИШКІВКАs. VYŠKIVKA1151132-----------------
ЯРУНСЬКА сільрадаJARUNŚKA siľrada3719368333---------1-----2-
с. ЯРУНЬs. JARUŃ2995296428---------1-----2-
с. ГІРКИs. HIRKY7247195-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН

OVRUĆKYJ RAJON

67876

65078

2389

-

76

1

-

4

266

9

-

2

4

1

1

12

-

-

32

1

м. ОВРУЧm. OVRUČ16896151661588-2--31093--11-11--12-
смт ПЕРШОТРАВНЕВЕsmt PERŠOTRAVNEVE26572418207-1---27--12-----1-
с. КАМ'ЯНІВКАs. KAM`JANIVKA83811-----1-----------
БІГУНСЬКА сільрадаBIHUNŚKA siľrada187018565-----9-----------
с. БІГУНЬs. BIHUŃ161416045-----5-----------
с. ДЕЛЕТАs. DELETA77------------------
с. СЕЛЕЗІВКАs. SELEZIVKA249245------4-----------
БОНДАРІВСЬКА сільрадаBONDARIVŚKA siľrada1691166912-5---41----------
с. БОНДАРІs. BONDARI9609505-----41----------
с. БОНДАРІВКАs. BONDARIVKA2272184-5---------------
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA3923893-----------------
с. ПАПІРНЯs. PAPIRNJA112112------------------
ВЕЛИКОФОСНЯНСЬКА сільрадаVELYKOFOSNJANŚKA siľrada1383134632-3---2-----------
с. ВЕЛИКА ФОСНЯs. VELYKA FOSNJA1147111330-2---2-----------
с. МАЛА ФОСНЯs. MALA FOSNJA2362332-1---------------
ВЕЛИКОХАЙЧАНСЬКА сільрадаVELYKOCHAJČANŚKA siľrada181518075-----3-----------
с. ВЕЛИКА ХАЙЧАs. VELYKA CHAJČA9649622-----------------
с. ВЕЛИКИЙ КОБИЛИНs. VELYKYJ KOBYLYN2072042-----1-----------
с. МАЛА ХАЙЧАs. MALA CHAJČA3683661-----1-----------
с. МАЛИЙ КОБИЛИНs. MALYJ KOBYLYN276275------1-----------
ВЕЛИКОЧЕРНІГІВСЬКА сільрадаVELYKOČERNIHIVŚKA siľrada1239114887-----3---------1-
с. ВЕЛИКА ЧЕРНІГІВКАs. VELYKA ČERNIHIVKA46145010---------------1-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA2742648-----2-----------
с. КАМІНЬs. KAMIŃ9999------------------
с. МАЛА ЧЕРНІГІВКАs. MALA ČERNIHIVKA2752696-----------------
с. МАМЕЧs. MAMEČ741262-----------------
с. НИВКИs. NYVKY66------------------
с. ПРИВАРs. PRYVAR50481-----1-----------
ГЛАДКОВИЦЬКА сільрадаHLADKOVYĆKA siľrada3124307138-5---7-----1---2-
с. ГЛАДКОВИЧІs. HLADKOVYČI1763174412-3---1-----1---2-
с. ГЛАДКОВИЦЬКА КАМ'ЯНКАs. HLADKOVYĆKA KAM`JANKA37361-----------------
с. ГУСАРІВКАs. HUSARIVKA13112-----------------
с. ОЛЕКСАНДРИs. OLEKSANDRY55------------------
с. РАДЧИЦІs. RADČYCI65764016-----1-----------
с. СТАШКИs. STAŠKY3253195-----1-----------
с. ТОВКАЧІs. TOVKAČI3243162-2---4-----------
ГОРОДЕЦЬКА сільрадаHORODEĆKA siľrada111011053-----1---------1-
с. ГОРОДЕЦЬs. HORODEĆ7547493-----1---------1-
с. ПОБИЧІs. POBYČI113113------------------
с. СИРНИЦЯs. SYRNYCJA243243------------------
ГОШІВСЬКА сільрадаHOŠIVŚKA siľrada134713188-18---2---------1-
с. ГОШІВs. HOŠIV7677475-12---2---------1-
с. БАЗАРІВКАs. BAZARIVKA6464------------------
с. ПОТАПОВИЧІs. POTAPOVYČI4654621-2---------------
с. СМОЛЯНЕs. SMOLJANE51452-4---------------
ЗАРІЧАНСЬКА сільрадаZARIČANŚKA siľrada1971192442-----5-----------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA1452142127-----4-----------
с. ОСТРІВs. OSTRIV51950315-----1-----------
ІГНАТПІЛЬСЬКА сільрадаIHNATPIĽŚKA siľrada2413234358-3---2---1-----51
с. ІГНАТПІЛЬs. IHNATPIĽ1755169750-1---2---1-----4-
с-ще БІЛОКАМ'ЯНКАs-šče BILOKAM`JANKA1881861----------------1
с. МЛИНИs. MLYNY53521-----------------
с. ПАВЛЮКІВКАs. PAVLJUKIVKA207206--1---------------
с. РУДНЯs. RUDNJA1471406---------------1-
с. СЕМЕНИs. SEMENY6362--1---------------
КИРДАНІВСЬКА сільрадаKYRDANIVŚKA siľrada1815176041-6---7---------1-
с. КИРДАНИs. KYRDANY1123109220-5---5---------1-
с. КОРЧІВКАs. KORČIVKA4564467-1---2-----------
с. ДУБОВИЙ ГАЙs. DUBOVYJ HAJ23622214-----------------
ЛЕВКОВИЦЬКА сільрадаLEVKOVYĆKA siľrada106510613-1---------------
с. ЛЕВКОВИЧІs. LEVKOVYČI9119073-1---------------
с. ЛЕВКОВИЦЬКИЙ МЛИНОКs. LEVKOVYĆKYJ MLYNOK3838------------------
с. ОСТРОВИs. OSTROVY116116------------------
КОЛЕСНИКІВСЬКА сільрадаKOLESNYKIVŚKA siľrada134134------------------
с. КОЛЕСНИКИs. KOLESNYKY1010------------------
с. ЗБРАНЬКІВЦІs. ZBRAŃKIVCI2929------------------
с. ЛИЧМАНИs. LYČMANY4747------------------
с-ще МАГДИНs-šče MAHDYN3535------------------
с. СИДОРИs. SYDORY33------------------
с. СТОВПИЧНЕs. STOVPYČNE1010------------------
ЛИСТВИНСЬКА сільрадаLYSTVYNŚKA siľrada167416649---------------1-
с. ЛИСТВИНs. LYSTVYN151915099---------------1-
с. КОШЕЧКИs. KOŠEČKY6767------------------
с. РОКИТНЕs. ROKYTNE8888------------------
ЛУЧАНКІВСЬКА сільрадаLUČANKIVŚKA siľrada8458403-----1---------1-
с. ЛУЧАНКИs. LUČANKY5455422---------------1-
с. ВОЗНИЧІs. VOZNYČI215214------1-----------
с. КОЗУЛІs. KOZULI2525------------------
с. МАЦЬКИs. MAĆKY60591-----------------
МОЖАРІВСЬКА сільрадаMOŽARIVŚKA siľrada125912469-----4-----------
с. МОЖАРИs. MOŽARY9259193-----3-----------
с. ВЕРПАs. VERPA3123056-----1-----------
с. ЧЕРВОНОСІЛКАs. ČERVONOSILKA2222------------------
НЕВГОДІВСЬКА сільрадаNEVHODIVŚKA siľrada5595418-8---1---------1-
с. НЕВГОДИs. NEVHODY4484308-8---1---------1-
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA111111------------------
НОВОВЕЛІДНИЦЬКА сільрадаNOVOVELIDNYĆKA siľrada3260322826-1---4--1--------
с. НОВІ ВЕЛІДНИКИs. NOVI VELIDNYKY78376910-----3--1--------
с. ІЛЛІМКАs. ILLIMKA1371352-----------------
с. КРАСИЛІВКАs. KRASYLIVKA89888512-----1-----------
с. ПРИБИТКИs. PRYBYTKY610609--1---------------
с. СОРОКОПЕНЬs. SOROKOPEŃ283283------------------
с. СТАРІ ВЕЛІДНИКИs. STARI VELIDNYKY4314292-----------------
с. ЧАБАНs. ČABAN118118------------------
НОРИНСЬКА сільрадаNORYNŚKA siľrada1570154618-3---3-----------
с. НОРИНСЬКs. NORYNŚK1360133717-3---3-----------
с. МОЩАНИЦЯs. MOŠČANYCJA95941-----------------
с. ПІДВЕЛІДНИКИs. PIDVELIDNYKY115115------------------
ПІЩАНИЦЬКА сільрадаPIŠČANYĆKA siľrada1843182118-----4-----------
с. ПІЩАНИЦЯs. PIŠČANYCJA7347239-----2-----------
с. КЛИНЕЦЬs. KLYNEĆ245245------------------
с. МИШКОВИЧІs. MYŠKOVYČI4545------------------
с. МОЧУЛЬНЯs. MOČUĽNJA1591581-----------------
с. ПАВЛОВИЧІs. PAVLOVYČI147147------------------
с. ПОЛІСЬКЕs. POLIŚKE5135038-----2-----------
ПІДРУДЯНСЬКА сільрадаPIDRUDJANŚKA siľrada1145108339-6---15---------2-
с. ПІДРУДДЯs. PIDRUDDJA78673631-2---15---------2-
с. КОЛОСІВКАs. KOLOSIVKA1411383-----------------
с. ЯЦКОВИЧІs. JACKOVYČI2182095-4---------------
ПОКАЛІВСЬКА сільрадаPOKALIVŚKA siľrada2335229423-61--73--------1-
с. ПОКАЛІВs. POKALIV5915759-31--12----------
с. БАРВІНКОВЕs. BARVINKOVE4646------------------
с. ГАЄВИЧІs. HAJEVYČI3263221-----2---------1-
с. ДІВОШИНs. DIVOŠYN3083034-----1-----------
с. КОПТІВЩИНАs. KOPTIVŠČYNA4524463-2---1-----------
с. ПОЛОХАЧІВs. POLOCHAČIV3073023-----11----------
с. СКРЕБЕЛИЧІs. SKREBELYČI3053003-1---1-----------
РАКІВЩИНСЬКА сільрадаRAKIVŠČYNŚKA siľrada125212408-3---1-----------
с. РАКІВЩИНАs. RAKIVŠČYNA4864813-1---1-----------
с. ВЕЛИКІ МОШКИs. VELYKI MOŠKY2272261-----------------
с. ГУНИЧІs. HUNYČI4294244-1---------------
с. МАЛІ МОШКИs. MALI MOŠKY1919------------------
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY4443--1---------------
с. СЛОБОДА-НОВОСЕЛИЦЬКАs. SLOBODA-NOVOSELYĆKA4747------------------
РУДНЯНСЬКА сільрадаRUDNJANŚKA siľrada1190114424-4---17------1----
с. РУДНЯs. RUDNJA99923-----4-----------
с. БЕРЕЖЕСТЬs. BEREŽESŤ2392315-3---------------
с. БІРКІВСЬКЕs. BIRKIVŚKE2121------------------
с. ДУМИНСЬКЕs. DUMYNŚKE4342------1-----------
с. ЛЮДВИНІВКАs. LJUDVYNIVKA1313------------------
с. ПІХОЦЬКЕs. PICHOĆKE1212------------------
с. ПРИЛУКИs. PRYLUKY66664312-1---9------1----
с. БОРУТИНЕs. BORUTYNE1515------------------
с. ВИСТУПОВИЧІs. VYSTUPOVYČI80744-----2-----------
с. СОЛОТИНЕs. SOLOTYNE21------1-----------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada6166063-----7-----------
с. СЛОБОДАs. SLOBODA1891881-----------------
с. ВЕРХНЯ РУДНЯs. VERCHNJA RUDNJA31301-----------------
с. ЗАБОЛОТЬs. ZABOLOŤ6969------------------
с. КОРАКИs. KORAKY4747------------------
с. НИЖНЯ РУДНЯs. NYŽNJA RUDNJA8883------5-----------
с. СЕРЕДНЯ РУДНЯs. SEREDNJA RUDNJA3636------------------
с. ЯСЕНЕЦЬs. JASENEĆ1561531-----2-----------
СЛОВЕЧАНСЬКА сільрадаSLOVEČANŚKA siľrada3702368713----11-----------
с. СЛОВЕЧНЕs. SLOVEČNE172517167----11-----------
с. АНТОНОВИЧІs. ANTONOVYČI523523------------------
с. ДУБИs. DUBY8282------------------
с. ЗАДОРОЖОКs. ZADOROŽOK95941-----------------
с. ТХОРИНs. TCHORYN127712725-----------------
УСІВСЬКА сільрадаUSIVŚKA siľrada5325272-----2---------1-
с. УСОВЕs. USOVE1571561-----------------
с. КОВАНКАs. KOVANKA190190------------------
с. НОВА РУДНЯs. NOVA RUDNJA57551-----1-----------
с. ПЕРЕБРОДИs. PEREBRODY7371------1---------1-
с. ЧЕРВОНКАs. ČERVONKA5555------------------
ХЛУПЛЯНСЬКА сільрадаCHLUPLJANŚKA siľrada107610649-----3-----------
с. ХЛУПЛЯНИs. CHLUPLJANY2302255-----------------
с. НАГОРЯНИs. NAHORJANY1611601-----------------
с. ОЛЕНИЧІs. OLENYČI322320------2-----------
с. СИРКІВЩИНАs. SYRKIVŠČYNA6464------------------
с. СТУГІВЩИНАs. STUHIVŠČYNA2492462-----1-----------
с. ТЕКЛІВКАs. TEKLIVKA50491-----------------
ЧЕРЕВКІВСЬКА сільрадаČEREVKIVŚKA siľrada9959913-----1-----------
с. ЧЕРЕВКИs. ČEREVKY497496------1-----------
с. БІЛКАs. BILKA4764733-----------------
с. ВОЗЛЯКОВЕs. VOZLJAKOVE2222------------------
ЧЕРЕПИНСЬКА сільрадаČEREPYNŚKA siľrada1373134324-----42----------
с. ЧЕРЕПИНs. ČEREPYN3493425-----11----------
с. ЗАСЬКИs. ZAŚKY33832610-----11----------
с. КОРЕНІВКАs. KORENIVKA2162133-----------------
с. ЛУКІШКИs. LUKIŠKY3093025-----2-----------
с. ЧЕРЕПИНКИs. ČEREPYNKY1611601-----------------
ШОЛОМКІВСЬКА сільрадаŠOLOMKIVŚKA siľrada2037200620-1---9---------1-
с. ШОЛОМКИs. ŠOLOMKY7557428-----4---------1-
с. ДОВГИНИЧІs. DOVHYNYČI8181------------------
с. ЗБРАНЬКИs. ZBRAŃKY4184171-----------------
с. СЛОБОДА-ШОЛОМКІВСЬКАs. SLOBODA-ŠOLOMKIVŚKA78376611-1---5-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН

OLEVŚKYJ RAJON

47028

46197

620

-

12

1

-

1

93

16

-

54

5

-

-

1

-

-

26

2

смт ОЛЕВСЬКsmt OLEVŚK1085110516304-2---21---1--1--6-
смт БУЧМАНИsmt BUČMANY8328265---------------1-
смт ДРУЖБАsmt DRUŽBA56253723----11-----------
смт ДІБРОВАsmt DIBROVA1971916-----------------
смт НОВООЗЕРЯНКАsmt NOVOOZERJANKA69067410--1--4---1-------
смт НОВІ БІЛОКОРОВИЧІsmt NOVI BILOKOROVYČI33703178116-2---44-543-----9-
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY3413401-----------------
с. РУДНЯ ОЗЕРЯНСЬКАs. RUDNJA OZERJANŚKA223222------1-----------
БІЛОКОРОВИЦЬКА сільрадаBILOKOROVYĆKA siľrada2520249718-----13--------1-
с. БІЛОКОРОВИЧІs. BILOKOROVYČI2520249718-----13--------1-
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada9579494-1---1---------2-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE7387322-1---1---------2-
с. БАЦЕВОs. BACEVO1141122-----------------
с. ЛІСКИs. LISKY105105------------------
ЖУБРОВИЦЬКА сільрадаŽUBROVYĆKA siľrada254725359-----1---------2-
с. ЖУБРОВИЧІs. ŽUBROVYČI254725359-----1---------2-
ЖУРЖЕВИЦЬКА сільрадаŽURŽEVYĆKA siľrada4674661-----------------
с. ЖУРЖЕВИЧІs. ŽURŽEVYČI3313301-----------------
с. РУДНЯs. RUDNJA136136------------------
ЗАМИСЛОВИЦЬКА сільрадаZAMYSLOVYĆKA siľrada126012537-----------------
с. ЗАМИСЛОВИЧІs. ZAMYSLOVYČI9469433-----------------
с. РУДНЯ-ЗАМИСЛОВИЦЬКАs. RUDNJA-ZAMYSLOVYĆKA9393------------------
с. УСТИНІВКАs. USTYNIVKA145145------------------
с. ШЕБЕДИХАs. ŠEBEDYCHA76724-----------------
ЗОЛЬНЯНСЬКА сільрадаZOĽNJANŚKA siľrada10019962-----1---------2-
с. ЗОЛЬНЯs. ZOĽNJA4624592-----1-----------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA179179------------------
с. СЕРДЮКИs. SERDJUKY360358----------------2-
ЗУБКОВИЦЬКА сільрадаZUBKOVYĆKA siľrada164316394-----------------
с. ЗУБКОВИЧІs. ZUBKOVYČI164316394-----------------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada1547153015-----1---------1-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA1466144915-----1---------1-
с. ЛІСОВЕs. LISOVE8181------------------
КИШИНСЬКА сільрадаKYŠYNŚKA siľrada230622969---------------1-
с. КИШИНs. KYŠYN178417794---------------1-
с. БОЛЯРКАs. BOLJARKA1681635-----------------
с. ЗАБОРОЧЕs. ZABOROČE316316------------------
с-ще ЛУГОВЕs-šče LUHOVE3838------------------
КОМСОМОЛЬСЬКА сільрадаKOMSOMOĽŚKA siľrada137913754-----------------
с. КОМСОМОЛЬСЬКЕs. KOMSOMOĽŚKE7267251-----------------
с. БУДКИs. BUDKY284284------------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA2402373-----------------
с. МЛИНОКs. MLYNOK129129------------------
КОПИЩЕНСЬКА сільрадаKOPYŠČENŚKA siľrada133913056-----262----------
с. КОПИЩЕs. KOPYŠČE9839612-----182----------
с. МАЙДАН КОПИЩЕНСЬКИЙs. MAJDAN KOPYŠČENŚKYJ3563444-----8-----------
ЛОПАТИЦЬКА сільрадаLOPATYĆKA siľrada1784177013------1----------
с. ЛОПАТИЧІs. LOPATYČI1784177013------1----------
МАЙДАНСЬКА сільрадаMAJDANŚKA siľrada9008908-----2-----------
с. МАЙДАНs. MAJDAN4524457-----------------
с. ДЖЕРЕЛОs. DŽERELO192192------------------
с. САРНІВКАs. SARNIVKA2562531-----2-----------
РАДОВЕЛЬСЬКА сільрадаRADOVEĽŚKA siľrada1904188116-2----5----------
с. РАДОВЕЛЬs. RADOVEĽ1380136411------5----------
с. ПОЯСКИs. POJASKY4314245-2---------------
с. РУДНЯ-РАДОВЕЛЬСЬКАs. RUDNJA-RADOVEĽŚKA9393------------------
с-ще ВЕРБОВЕs-šče VERBOVE--------------------
РУДНЄ-БИСТРЯНСЬКА сільрадаRUDNJE-BYSTRJANŚKA siľrada205220415-4---1---------1-
с. РУДНЯ-БИСТРАs. RUDNJA-BYSTRA3493471---------------1-
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA9369292-4---1-----------
с. КОРОЩИНЕs. KOROŠČYNE743743------------------
с-ще СНОВИДОВИЧІs-šče SNOVYDOVYČI24222-----------------
СТОВПИНСЬКА сільрадаSTOVPYNŚKA siľrada7317283-----------------
с. СТОВПИНКАs. STOVPYNKA6746713-----------------
с. ДЕРЖАНІВКАs. DERŽANIVKA5757------------------
СУЩАНСЬКА сільрадаSUŠČANŚKA siľrada127312682-----21----------
с. СУЩАНИs. SUŠČANY105410502-----11----------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA219218------1-----------
ТЕПЕНИЦЬКА сільрадаTEPENYĆKA siľrada2289226418-----5----------2
с. ТЕПЕНИЦЯs. TEPENYCJA101210037-----2-----------
с. АРТИНСЬКs. ARTYNŚK2152113-----1-----------
с. ОБИЩЕs. OBYŠČE309309------------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA3743684----------------2
с. ХМЕЛІВКАs. CHMELIVKA3793734-----2-----------
ХОЧИНСЬКА сільрадаCHOČYNŚKA siľrada134213147-1---20-----------
с. ХОЧИНЕs. CHOČYNE5945821-----11-----------
с. ПЕРГАs. PERHA4164084-1---3-----------
с. РУДНЯ-ПЕРГАНСЬКАs. RUDNJA-PERHANŚKA73721-----------------
с. РУДНЯ-ХОЧИНСЬКАs. RUDNJA-CHOČYNŚKA2592521-----6-----------
ЮРІВСЬКА сільрадаJURIVŚKA siľrada7217164-----1-----------
с. ЮРОВЕs. JUROVE7217164-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

POPIĽNJANŚKYJ RAJON

37082

36093

773

-

55

8

22

-

41

59

1

-

-

-

-

-

-

-

26

4

смт ПОПІЛЬНЯsmt POPIĽNJA61095912159-----433--------1-
смт КОРНИНsmt KORNYN2708260981-8-1-61--------2-
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA1101055-----------------
с-ще РАДГОСПНЕs-šče RADHOSPNE1477144325-----31--------5-
АНДРУШКІВСЬКА сільрадаANDRUŠKIVŚKA siľrada2158209164-1---2-----------
с. АНДРУШКИs. ANDRUŠKY2014194962-1---2-----------
с-ще НОВОПАВОЛОЦЬКЕs-šče NOVOPAVOLOĆKE1441422-----------------
БІЛКІВСЬКА сільрадаBILKIVŚKA siľrada8608468--14--1----------
с. БІЛКИs. BILKY3733673---3-------------
с. МОХНАЧКАs. MOCHNAČKA4874795--11--1----------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada5555493--2--1-----------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA5555493--2--1-----------
ВЕЛИКОЛІСОВЕЦЬКА сільрадаVELYKOLISOVEĆKA siľrada4324257-----------------
с. ВЕЛИКІ ЛІСІВЦІs. VELYKI LISIVCI4324257-----------------
ГОЛУБ'ЯТИНСЬКА сільрадаHOLUB`JATYNŚKA siľrada6055817-13-3-----------1-
с. ГОЛУБ'ЯТИНs. HOLUB`JATYN6055817-13-3-----------1-
ЄРЧИЦЬКА сільрадаJERČYĆKA siľrada86783826-1---1---------1-
с. ЄРЧИКИs. JERČYKY4224109-1---1---------1-
с. ВЕЛИКА ЧЕРНЯВКАs. VELYKA ČERNJAVKA3052996-----------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA14012911-----------------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada1969192046-----2---------1-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE1969192046-----2---------1-
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada74171816-3---2---------2-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA74171816-3---2---------2-
КОТЛЯРСЬКА сільрадаKOTLJARŚKA siľrada49047613---1-------------
с. КОТЛЯРКАs. KOTLJARKA49047613---1-------------
КРАСНОГІРСЬКА сільрадаKRASNOHIRŚKA siľrada3873843-----------------
с. КРАСНОГІРКАs. KRASNOHIRKA3873843-----------------
КРИВЕНСЬКА сільрадаKRYVENŚKA siľrada64663312-----1-----------
с. КРИВЕs. KRYVE63061712-----1-----------
с. РУДКАs. RUDKA1616------------------
ЛИПКІВСЬКА сільрадаLYPKIVŚKA siľrada69866620-7-5-------------
с. ЛИПКИs. LYPKY64861719-7-5-------------
с. БУХАЛІВЩИНАs. BUCHALIVŠČYNA50491-----------------
ЛУЧИНСЬКА сільрадаLUČYNŚKA siľrada3913817-11--1-----------
с. ЛУЧИНs. LUČYN3913817-11--1-----------
ЛИСІВСЬКА сільрадаLYSIVŚKA siľrada75472922-1---1---------1-
с. ЛИСІВКАs. LYSIVKA73871520-1---1---------1-
с. МИШЕРИНЕs. MYŠERYNE16142-----------------
МАКАРІВСЬКА сільрадаMAKARIVŚKA siľrada1061102822-1-5-2---------3-
с. МАКАРІВКАs. MAKARIVKA1061102822-1-5-2---------3-
МИРОЛЮБІВСЬКА сільрадаMYROLJUBIVŚKA siľrada95491722-----312----------
с. МИРОЛЮБІВКАs. MYROLJUBIVKA95491722-----312----------
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada7267194-3---------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA7267194-3---------------
ПАВОЛОЦЬКА сільрадаPAVOLOĆKA siľrada1639160232-----11--------3-
с. ПАВОЛОЧs. PAVOLOČ1437140032-----11--------3-
с. СОКОЛІВ БРІДs. SOKOLIV BRID202202------------------
ПАРИПСЬКА сільрадаPARYPŚKA siľrada1104107724-----3-----------
с. ПАРИПСИs. PARYPSY1104107724-----3-----------
ПОПІЛЬНЯНСЬКА сільрадаPOPIĽNJANŚKA siľrada1879183040-112-2---------3-
с. ПОПІЛЬНЯs. POPIĽNJA1879183040-112-2---------3-
ПОЧУЙКІВСЬКА сільрадаPOČUJKIVŚKA siľrada7947857---1-1-----------
с. ПОЧУЙКИs. POČUJKY7947857---1-1-----------
РОМАНІВСЬКА сільрадаROMANIVŚKA siľrada1020100710--3--------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA7197127-----------------
с. ДЕХТЯРКАs. DECHTJARKA2121------------------
с. КОШЛЯКИs. KOŠLJAKY2802743--3--------------
САВЕРЕЦЬКА сільрадаSAVEREĆKA siľrada7867821-2---1-----------
с. САВЕРЦІs. SAVERCI751748--2---1-----------
с. ПІСКИs. PISKY35341-----------------
СОКІЛЬЧАНСЬКА сільрадаSOKIĽČANŚKA siľrada8968799-2---1-1--------4
с. СОКІЛЬЧАs. SOKIĽČA6626546-2---------------
с. МАРКОВА ВОЛИЦЯs. MARKOVA VOLYCJA2342253-----1-1--------4
СТАВИЩЕНСЬКА сільрадаSTAVYŠČENŚKA siľrada4694614-1---1---------2-
с. СТАВИЩЕs. STAVYŠČE4694614-1---1---------2-
СТРОКІВСЬКА сільрадаSTROKIVŚKA siľrada65563413-----17----------
с. СТРОКІВs. STROKIV65563413-----17----------
СУЩАНСЬКА сільрадаSUŠČANŚKA siľrada40439410-----------------
с. СУЩАНКАs. SUŠČANKA40439410-----------------
ТУРБІВСЬКА сільрадаTURBIVŚKA siľrada4234139-----1-----------
с. ТУРБІВКАs. TURBIVKA4234139-----1-----------
ХАРЛІЇВСЬКА сільрадаCHARLIJIVŚKA siľrada6866699-5----3----------
с. ХАРЛІЇВКАs. CHARLIJIVKA6866699-5----3----------
ХОДОРКІВСЬКА сільрадаCHODORKIVŚKA siľrada1629159033-5-------------1-
с. ХОДОРКІВs. CHODORKIV1371133728-5-------------1-
с-ще ВІДРОДЖЕННЯs-šče VIDRODŽENNJA1661642-----------------
с. ПУСТЕЛЬНИКИs. PUSTEĽNYKY92893-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ РАЙОН

RADOMYŠĽŚKYJ RAJON

42259

41093

1073

-

29

2

1

1

21

2

-

6

11

1

2

1

-

-

16

-

м. РАДОМИШЛЬm. RADOMYŠĽ1525214597635-4-1161--2-11--3-
с. ГЛУХІВ ПЕРШИЙs. HLUCHIV PERŠYJ2292196-3----1----------
с. СОСНОВА ПОЛЯНАs. SOSNOVA POLJANA55541-----------------
смт БІЛА КРИНИЦЯsmt BILA KRYNYCJA1077103045-1-------------1-
с. ОСІВs. OSIV56542-----------------
БОРЩІВСЬКА сільрадаBORŠČIVŚKA siľrada9189143-----1-----------
с. БОРЩІВs. BORŠČIV9189143-----1-----------
ВЕЛИКОРАЦЬКА сільрадаVELYKORAĆKA siľrada2044202221-1---------------
с. ВЕЛИКА РАЧАs. VELYKA RAČA8268179-----------------
с. МАЛА РАЧАs. MALA RAČA87285912-1---------------
с. ЧУДИНs. ČUDYN346346------------------
ВЕПРИНСЬКА сільрадаVEPRYNŚKA siľrada83080622-----2-----------
с. ВЕПРИНs. VEPRYN83080622-----2-----------
ВЕРЛОЦЬКА сільрадаVERLOĆKA siľrada6216129-----------------
с. ВЕРЛОКs. VERLOK5705637-----------------
с. БИСТРІЇВКАs. BYSTRIJIVKA51492-----------------
ВИШЕВИЦЬКА сільрадаVYŠEVYĆKA siľrada1538150728-2---1-----------
с. ВИШЕВИЧІs. VYŠEVYČI1538150728-2---1-----------
ГУТО-ПОТІЇВСЬКА сільрадаHUTO-POTIJIVŚKA siľrada5755687-----------------
с. ГУТА-ПОТІЇВКАs. HUTA-POTIJIVKA2492436-----------------
с. ВИХЛЯs. VYCHLJA8383------------------
с. ЗАМІРИs. ZAMIRY6767------------------
с. КЛЕНs. KLEN3232------------------
с. МИРНЕs. MYRNE2828------------------
с. НОВА МАР'ЯНІВКАs. NOVA MAR`JANIVKA36351-----------------
с. СТАРА БУДАs. STARA BUDA8080------------------
ЗАБІЛОЦЬКА сільрадаZABILOĆKA siľrada7927758-8-------------1-
с. ЗАБІЛОЧЧЯs. ZABILOČČJA6696546-8-------------1-
с. ГУТА-ЗАБІЛОЦЬКАs. HUTA-ZABILOĆKA1231212-----------------
ЗАБОЛОТСЬКА сільрадаZABOLOTŚKA siľrada7707655-----------------
с. ЗАБОЛОТЬs. ZABOLOŤ7707655-----------------
ЗАНЬКІВСЬКА сільрадаZAŃKIVŚKA siľrada6326239-----------------
с. ЗАНЬКИs. ZAŃKY2752741-----------------
с. ГРИШКІВКАs. HRYŠKIVKA89863-----------------
с. ДОРОГУНЬs. DOROHUŃ22211-----------------
с. ДУБОВИКs. DUBOVYK1171134-----------------
с. ПРИБУТОКs. PRYBUTOK6363------------------
с. ТЕКЛЯНІВКАs. TEKLJANIVKA6666------------------
ІРШАНСЬКА сільрадаIRŠANŚKA siľrada72769037-----------------
с. ІРШАs. IRŠA54251230-----------------
с. ВИРВАs. VYRVA1851787-----------------
КИЧКИРІВСЬКА сільрадаKYČKYRIVŚKA siľrada92190115-4-------------1-
с. КИЧКИРІs. KYČKYRI55254012-----------------
с. БРІДs. BRID6767------------------
с. ГЛИНИЦЯs. HLYNYCJA1261233-----------------
с. НОВА ЮРІВКАs. NOVA JURIVKA176171--4-------------1-
КОТІВСЬКА сільрадаKOTIVŚKA siľrada6306244---------------2-
с. КОТІВКАs. KOTIVKA5415363---------------2-
с. ФІЛОНІВКАs. FILONIVKA89881-----------------
КОЧЕРІВСЬКА сільрадаKOČERIVŚKA siľrada1129111110-1---1--6--------
с. КОЧЕРІВs. KOČERIV8158077-1---------------
с. ПОТАШНЯs. POTAŠNJA1231151-----1--6--------
с. СТАВ-СЛОБОДАs. STAV-SLOBODA1911892-----------------
КРИМОЦЬКА сільрадаKRYMOĆKA siľrada72569817-1---2---5-----2-
с. КРИМОКs. KRYMOK4364207-1---2---5-----1-
с. БІЛКАs. BILKA1141094---------------1-
с. СПІРНЕs. SPIRNE43403-----------------
с. ТАБОРИЩЕs. TABORYŠČE66651-----------------
с. ХОМІВКАs. CHOMIVKA66642-----------------
КРАСНОБІРСЬКА сільрадаKRASNOBIRŚKA siľrada101499219-11--1-----------
с. КРАСНОБІРКАs. KRASNOBIRKA97295118-11--1-----------
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA42411-----------------
ЛЕНІНСЬКА сільрадаLENINŚKA siľrada1345133312-----------------
с. ЛЕНІНЕs. LENINE117011619-----------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA1131103-----------------
с. РУДНЯ-ГОРОДЕЦЬКАs. RUDNJA-HORODEĆKA6262------------------
ЛУТІВСЬКА сільрадаLUTIVŚKA siľrada1510147829---------1-----2-
с. ЛУТІВКАs. LUTIVKA1250122423---------1-----2-
с. БЕРЕЗЦІs. BEREZCI1691663-----------------
с. ГЛУХІВ-ДРУГИЙs. HLUCHIV-DRUHYJ91883-----------------
МАКАЛЕВИЦЬКА сільрадаMAKALEVYĆKA siľrada54953611-----1-----1-----
с. МАКАЛЕВИЧІs. MAKALEVYČI4844757-----1-----1-----
с. САДКИs. SADKY65614-----------------
МЕЖИРІЦЬКА сільрадаMEŽYRIĆKA siľrada8248186-----------------
с. МЕЖИРІЧКАs. MEŽYRIČKA8248186-----------------
МЕНЬКІВСЬКА сільрадаMEŃKIVŚKA siľrada4404337-----------------
с. МЕНЬКІВКАs. MEŃKIVKA2902837-----------------
с. ГОРОДЧИНs. HORODČYN3131------------------
с. ХОДОРИs. CHODORY119119------------------
МІРЧАНСЬКА сільрадаMIRČANŚKA siľrada6756658-----1----1------
с. МІРЧАs. MIRČA3373324-----1-----------
с. МЕДЕЛІВКАs. MEDELIVKA3383334----------1------
НОВОБУДСЬКА сільрадаNOVOBUDŚKA siľrada46944719-2---1-----------
с. НОВА БУДАs. NOVA BUDA2092063-----------------
с. БУГЛАКИs. BUHLAKY3635------1-----------
с. БУДИЛІВКАs. BUDYLIVKA1201162-2---------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA1049014-----------------
ОБЛІТКІВСЬКА сільрадаOBLITKIVŚKA siľrada68567510-----------------
с. ОБЛІТКИs. OBLITKY3963888-----------------
с. ВІВЧЕs. VIVČE35341-----------------
с. ДІТИНЕЦЬs. DITYNEĆ1361351-----------------
с. МОРОГІВКАs. MOROHIVKA2929------------------
с. СТАРА ГРЕБЛЯs. STARA HREBLJA8989------------------
ОСИЧКІВСЬКА сільрадаOSYČKIVŚKA siľrada79077810--1------------1-
с. ОСИЧКИs. OSYČKY5105009--1--------------
с. РУСАНІВКАs. RUSANIVKA2802781---------------1-
ПИЛИПОВИЦЬКА сільрадаPYLYPOVYĆKA siľrada7037021-----------------
с. ПИЛИПОВИЧІs. PYLYPOVYČI5105091-----------------
с. ЖУРАВЛИНКАs. ŽURAVLYNKA4141------------------
с. КАЙТАНІВКАs. KAJTANIVKA8282------------------
с. ПЕРЕМІЖЖЯs. PEREMIŽŽJA7070------------------
ПОТІЇВСЬКА сільрадаPOTIJIVŚKA siľrada2522247242-----4---3-----1-
с. ПОТІЇВКАs. POTIJIVKA2128208040-----4---3-----1-
с. МОДЕЛІВs. MODELIV3943922-----------------
РАКОВИЦЬКА сільрадаRAKOVYĆKA siľrada44042910-1---------------
с. РАКОВИЧІs. RAKOVYČI2222166-----------------
с. НЕГРЕБІВКАs. NEHREBIVKA71682-1---------------
с. РАЇВКАs. RAJIVKA84831-----------------
с. ТОВСТЕs. TOVSTE63621-----------------
ЧАЙКІВСЬКА сільрадаČAJKIVŚKA siľrada7727655---------------2-
с. ЧАЙКІВКАs. ČAJKIVKA7727655---------------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РУЖИНСЬКИЙ РАЙОН

RUŽYNŚKYJ RAJON

34372

33920

374

-

11

-

-

-

15

7

-

-

20

-

-

-

-

-

25

-

смт РУЖИНsmt RUŽYN5067496288-1---35--3-----5-
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA2178216216-----------------
с. ЗОРЯНЕs. ZORJANE3743722-----------------
БІЛИЛІВСЬКА сільрадаBILYLIVŚKA siľrada2479244129-2---4---------3-
с. БІЛИЛІВКАs. BILYLIVKA2193216323-1---3---------3-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA1571561-----------------
с. КОТЕЛЯНКАs. KOTELJANKA1291225-1---1-----------
БЕРЕЗЯНСЬКА сільрадаBEREZJANŚKA siľrada8258223-----------------
с. БЕРЕЗЯНКАs. BEREZJANKA6896881-----------------
с. ПРИЧЕПІВКАs. PRYČEPIVKA73721-----------------
с. ЧЕХОВАs. ČECHOVA63621-----------------
БИСТРІЇВСЬКА сільрадаBYSTRIJIVŚKA siľrada5845822-----------------
с. БИСТРІЇВКАs. BYSTRIJIVKA5845822-----------------
БИСТРИЦЬКА сільрадаBYSTRYĆKA siľrada1557154511---------------1-
с. БИСТРИКs. BYSTRYK1557154511---------------1-
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada8558532-----------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA604604------------------
с. ТРУБІЇВКАs. TRUBIJIVKA2512492-----------------
ВЕРХІВНЯНСЬКА сільрадаVERCHIVNJANŚKA siľrada142214128-1-------------1-
с. ВЕРХІВНЯs. VERCHIVNJA107410675-1-------------1-
с. МУСІЇВКАs. MUSIJIVKA3483453-----------------
ВИШНІВСЬКА сільрадаVYŠNIVŚKA siľrada2932902---------------1-
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE2932902---------------1-
ВІЛЬНОПІЛЬСЬКА сільрадаVIĽNOPIĽŚKA siľrada7117063-----1---------1-
с. ВІЛЬНОПІЛЛЯs. VIĽNOPILLJA7117063-----1---------1-
ВЧОРАЙШЕНСЬКА сільрадаVČORAJŠENŚKA siľrada1358132626-----2---1-----3-
с. ВЧОРАЙШЕs. VČORAJŠE1308127923-----2---1-----3-
с. ЛІСОВЕs. LISOVE50473-----------------
ГОЛУБІВСЬКА сільрадаHOLUBIVŚKA siľrada98597411-----------------
с. ГОЛУБІВКАs. HOLUBIVKA8228139-----------------
с. ЧЕРЕМУХАs. ČEREMUCHA1631612-----------------
ГОРОДОЦЬКА сільрадаHORODOĆKA siľrada5605573-----------------
с. ГОРОДОКs. HORODOK5605573-----------------
ДЕРГАНІВСЬКА сільрадаDERHANIVŚKA siľrada10089875---------16-------
с. ДЕРГАНІВКАs. DERHANIVKA7997945-----------------
с. КОРДОНІВКАs. KORDONIVKA4832----------16-------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA161161------------------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada80477824-1----1----------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE56454814-1----1----------
с-ще ЗВИНЯЧЕs-šče ZVYNJAČE24023010-----------------
ЗАРУДИНЕЦЬКА сільрадаZARUDYNEĆKA siľrada94392614-1---1---------1-
с. ЗАРУДИНЦІs. ZARUDYNCI92690914-1---1---------1-
с-ще ГОРОДОЦЬКЕs-šče HORODOĆKE1717------------------
КАРАБЧИЇВСЬКА сільрадаKARABČYJIVŚKA siľrada7687652-1---------------
с. КАРАБЧИЇВs. KARABČYJIV7687652-1---------------
КНЯЖИКІВСЬКА сільрадаKNJAŽYKIVŚKA siľrada5475452-----------------
с. КНЯЖИКИs. KNJAŽYKY3773752-----------------
с. САХНИs. SACHNY170170------------------
КРИЛІВСЬКА сільрадаKRYLIVŚKA siľrada7637527-2-------------2-
с. КРИЛІВКАs. KRYLIVKA4944903-1---------------
с. ЯРОСЛАВКАs. JAROSLAVKA2692624-1-------------2-
МАЛОНИЗГІРЕЦЬКА сільрадаMALONYZHIREĆKA siľrada4404381-----1-----------
с. МАЛІ НИЗГІРЦІs. MALI NYZHIRCI4404381-----1-----------
МАЛОЧЕРНЯВСЬКА сільрадаMALOČERNJAVŚKA siľrada73071611-----1---------2-
с. МАЛА ЧЕРНЯВКАs. MALA ČERNJAVKA5545429-----1---------2-
с-ще ПЕРШОТРАВНЕВЕs-šče PERŠOTRAVNEVE1761742-----------------
МОВЧАНІВСЬКА сільрадаMOVČANIVŚKA siľrada1273126310-----------------
с. МОВЧАНІВКАs. MOVČANIVKA1259124910-----------------
с-ще МОВЧАНІВСЬКЕs-šče MOVČANIVŚKE1414------------------
НЕМИРИНЕЦЬКА сільрадаNEMYRYNEĆKA siľrada8598536-----------------
с. НЕМИРИНЦІs. NEMYRYNCI7727666-----------------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE8787------------------
ОГІЇВСЬКА сільрадаOHIJIVŚKA siľrada6636576-----------------
с. ОГІЇВКАs. OHIJIVKA6636576-----------------
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada5625593-----------------
с. ПЛОСКАs. PLOSKA5625593-----------------
РОСТАВИЦЬКА сільрадаROSTAVYĆKA siľrada9809773-----------------
с. РОСТАВИЦЯs. ROSTAVYCJA9809773-----------------
РОГАЧІВСЬКА сільрадаROHAČIVŚKA siľrada3503453-1-------------1-
с. РОГАЧІs. ROHAČI3503453-1-------------1-
ПРИБЕРЕЖНЕНСЬКА сільрадаPRYBEREŽNENŚKA siľrada5445367---------------1-
с. ПРИБЕРЕЖНЕs. PRYBEREŽNE5445367---------------1-
ТОПОРІВСЬКА сільрадаTOPORIVŚKA siľrada110910989-----1---------1-
с. ТОПОРИs. TOPORY110910989-----1---------1-
ЧОРНОРУДСЬКА сільрадаČORNORUDŚKA siľrada100596932-1---1---------2-
с. ЧОРНОРУДКАs. ČORNORUDKA100596932-1---1---------2-
ШПИЧИНЕЦЬКА сільрадаŠPYČYNEĆKA siľrada5645568-----------------
с. ШПИЧИНЦІs. ŠPYČYNCI5645568-----------------
ЯГНЯТИНСЬКА сільрадаJAHNJATYNŚKA siľrada1212119615------1----------
с. ЯГНЯТИНs. JAHNJATYN1212119615------1----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ РАЙОН

ČERVONOARMIJŚKYJ RAJON

25964

25510

383

-

18

-

-

-

13

1

-

1

15

-

1

-

-

-

15

7

смт ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКsmt ČERVONOARMIJŚK5323525069-----2---1-----1-
с. БУРЯКІВКАs. BURJAKIVKA2942921---------1-------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE12410123-----------------
с-ще ЯГОДИНКАs-šče JAHODYNKA2872852-----------------
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada8037957-1---------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA440440------------------
с. РУДОКОПИs. RUDOKOPY1561533-----------------
с. УЛАШАНІВКАs. ULAŠANIVKA2072024-1---------------
БАБИЧІВСЬКА сільрадаBABYČIVŚKA siľrada5095023---------4-------
с. БАБИЧІВКАs. BABYČIVKA2112052---------4-------
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE71701-----------------
с. ВИДУМКАs. VYDUMKA227227------------------
ВЕЛИКОЛУГІВСКА сільрадаVELYKOLUHIVSKA siľrada1044102710-6----1----------
с. ВЕЛИКИЙ ЛУГs. VELYKYJ LUH7006876-6----1----------
с. НОВИНИs. NOVYNY2252223-----------------
с. ЧЕРВОНОСІЛКАs. ČERVONOSILKA1191181-----------------
В'ЮНКІВСЬКА сільрадаV`JUNKIVŚKA siľrada3983908-----------------
с. В'ЮНКИs. V`JUNKY2212147-----------------
с. ОЛІЗАРКАs. OLIZARKA1771761-----------------
ЗЕЛЕНОПОЛЯНСЬКА сільрадаZELENOPOLJANŚKA siľrada3263222-1-------------1-
с. ЗЕЛЕНА ПОЛЯНАs. ZELENA POLJANA1681661-1---------------
с. МИРНЕs. MYRNE68661---------------1-
с. НАРЦИЗІВКАs. NARCYZIVKA9090------------------
ІВАНОВИЦЬКА сільрадаIVANOVYĆKA siľrada1219119918-1---1-----------
с. ІВАНОВИЧІs. IVANOVYČI1219119918-1---1-----------
КОШЕЛІВСЬКА сільрадаKOŠELIVŚKA siľrada161116046-1---------------
с. КОШЕЛІВКАs. KOŠELIVKA5905854-1---------------
с. ВЕСНЯНКАs. VESNJANKA201201------------------
с. В'ЯЗОВЕЦЬs. V`JAZOVEĆ2672661-----------------
с. РАДЕЦЬКА БОЛЯРКАs. RADEĆKA BOLJARKA113113------------------
с. РАДЕЦЬКЕ БУДИЩЕs. RADEĆKE BUDYŠČE3333------------------
с. СКОЛОБІВs. SKOLOBIV3593581-----------------
с. УЖІВКАs. UŽIVKA4848------------------
КУРНЕНСЬКА сільрадаKURNENŚKA siľrada2403237328-----2-----------
с. КУРНЕs. KURNE98596915-----1-----------
с. БЕРЕЗОВА ГАТЬs. BEREZOVA HAŤ2512492-----------------
с-ще КУРНЕs-šče KURNE8638566-----1-----------
с. ЦВІТЯНКАs. CVITJANKA7272------------------
с-ще МОЛОДІЖНЕs-šče MOLODIŽNE2322275-----------------
МАРТИНІВСЬКА сільрадаMARTYNIVŚKA siľrada1074105913-1-------------1-
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA57456310-1---------------
с. КОРЧІВКАs. KORČIVKA3193162---------------1-
с-ще ЛИПІВКАs-šče LYPIVKA58571-----------------
с. НЕБОРІВКАs. NEBORIVKA123123------------------
НОВОЗАВОДСЬКА сільрадаNOVOZAVODŚKA siľrada1130110517-1---1---6-------
с. НОВИЙ ЗАВОДs. NOVYJ ZAVOD5795639-----1---6-------
с. ГУТА-ЮСТИНІВКАs. HUTA-JUSTYNIVKA2722683-1---------------
с. ТАРТАЧОКs. TARTAČOK1313------------------
с. ТРУДОВЕs. TRUDOVE1141131-----------------
с. ЧЕХІВЦІs. ČECHIVCI1521484-----------------
ОЧЕРЕТЯНСЬКА сільрадаOČERETJANŚKA siľrada1509148613-3---2-----1---22
с. ОЧЕРЕТЯНКАs. OČERETJANKA8288148-----2-----1---12
с. ЯСНА ПОЛЯНАs. JASNA POLJANA6816725-3-------------1-
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada4174114-----2-----------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA3423364-----2-----------
с. ШЕРЕМЕТІВs. ŠEREMETIV7575------------------
СТАРОМАЙДАНСЬКА сільрадаSTAROMAJDANŚKA siľrada7707605-3------1------1-
с. СТАРИЙ МАЙДАНs. STARYJ MAJDAN6035944-3------1------1-
с. БІЛКАs. BILKA1671661-----------------
СТРИБІЗЬКА сільрадаSTRYBIŹKA siľrada1551153417-----------------
с. СТРИБІЖs. STRYBIŽ72471410-----------------
с. ГРУЗЛИВЕЦЬs. HRUZLYVEĆ2872843-----------------
с. КАЛИНОВИЙ ГАЙs. KALYNOVYJ HAJ4444------------------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE73721-----------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA4234203-----------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada1200117621-----2---------1-
с. СОКОЛІВs. SOKOLIV1200117621-----2---------1-
ТЕНЬКІВСЬКА сільрадаTEŃKIVŚKA siľrada70961790---------2-------
с. ТЕНЬКІВКАs. TEŃKIVKA38730582-----------------
с. ЗЕЛЕНА ДІБРОВАs. ZELENA DIBROVA2001982-----------------
с. СТАРА РУДНЯs. STARA RUDNJA1221146---------2-------
ТЕТІРСЬКА сільрадаTETIRŚKA siľrada8878759---------------3-
с. ТЕТІРКАs. TETIRKA5935893---------------1-
с. МУРАВНЯs. MURAVNJA76742-----------------
с. ХОДОРІВКАs. CHODORIVKA2182124---------------2-
ПУЛИНО-ГУТЯНСЬКА сільрадаPULYNO-HUTJANŚKA siľrada10069969-----1-----------
с. ПУЛИНО-ГУТАs. PULYNO-HUTA3253213-----1-----------
с. ЧЕРНЯВКАs. ČERNJAVKA4654596-----------------
с. ЯСЕНІВКАs. JASENIVKA216216------------------
ЯЛИНІВСЬКА сільрадаJALYNIVŚKA siľrada137013518---------1-----55
с. ЯЛИНІВКАs. JALYNIVKA3313251---------------5-
с. КОЛОДІЇВКАs. KOLODIJIVKA2162113---------1------1
с. ПОПЛАВКАs. POPLAVKA73701----------------2
с. СТАРА ОЛЕКСАНДРІВКАs. STARA OLEKSANDRIVKA4704662----------------2
с. ЮЛЯНІВКАs. JULJANIVKA2322311-----------------
с. ЯСНОГІРКАs. JASNOHIRKA4848------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РАЙОН

ČERNJACHIVŚKYJ RAJON

33668

33189

425

-

6

-

-

1

27

2

-

9

2

-

-

2

-

-

5

-

смт ЧЕРНЯХІВsmt ČERNJACHIV1041610197192-1--1131-8---2--1-
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA6446338-----3-----------
смт ГОЛОВИНЕsmt HOLOVYNE1969195214-1---2-----------
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada5855814-----------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA5855814-----------------
БЕЖІВСЬКА сільрадаBEŽIVŚKA siľrada6176116-----------------
с. БЕЖІВs. BEŽIV6176116-----------------
ВЕЛИКОГОРБАШІВСЬКА сільрадаVELYKOHORBAŠIVŚKA siľrada9829765---------------1-
с. ВЕЛИКА ГОРБАШАs. VELYKA HORBAŠA697696----------------1-
с. МАЛА ГОРБАШАs. MALA HORBAŠA2852805-----------------
ВІЛЬСЬКА сільрадаVIĽŚKA siľrada1059104313-1---2-----------
с. ВІЛЬСЬКs. VIĽŚK70769410-1---2-----------
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA124124------------------
с. ЩЕРБИНИs. ŠČERBYNY1771743-----------------
с. ЯЛИНІВКАs. JALYNIVKA5151------------------
ВИДИБОРСЬКА сільрадаVYDYBORŚKA siľrada135413459-----------------
с. ВИДИБОРs. VYDYBOR6536512-----------------
с. ГАННОПІЛЬs. HANNOPIĽ2602555-----------------
с. КОРОСТЕЛІВКАs. KOROSTELIVKA106106------------------
с. СВИДЯs. SVYDJA3353332-----------------
ВИСОКІВСЬКА сільрадаVYSOKIVŚKA siľrada1722170021------1----------
с. ВИСОКЕs. VYSOKE1206119411------1----------
с. ОСНИКИs. OSNYKY51650610-----------------
ГОРБУЛІВСЬКА сільрадаHORBULIVŚKA siľrada90188712-----1---1-------
с. ГОРБУЛІВs. HORBULIV85584112-----1---1-------
с. НАУМЕНКАs. NAUMENKA4646------------------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada5265251-----------------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE5265251-----------------
ДІВОЧКІВСЬКА сільрадаDIVOČKIVŚKA siľrada7417329-----------------
с. ДІВОЧКИs. DIVOČKY7417329-----------------
ЖАДЬКІВСЬКА сільрадаŽAĎKIVŚKA siľrada8418329-----------------
с. ЖАДЬКИs. ŽAĎKY6035994-----------------
с. КАРЛА МАРКСАs. KARLA MARKSA1021002-----------------
с. НЕРАЖs. NERAŽ1361333-----------------
ЗАБРІДСЬКА сільрадаZABRIDŚKA siľrada8778734-----------------
с. ЗАБРІДДЯs. ZABRIDDJA6216174-----------------
с. ЩЕНІЇВs. ŠČENIJIV256256------------------
ЗОРОКІВСЬКА сільрадаZOROKIVŚKA siľrada1052103416-----1---1-------
с. ЗОРОКІВs. ZOROKIV3403345-----1-----------
с. ВИШПІЛЬs. VYŠPIĽ4104027---------1-------
с. ІВАНКІВs. IVANKIV3022984-----------------
КЛІТИЩЕНСЬКА сільрадаKLITYŠČENŚKA siľrada4274224--------1--------
с. КЛІТИЩЕs. KLITYŠČE319319------------------
с. ПЛЕХІВs. PLECHIV1081034--------1--------
КСАВЕРІВСЬКА сільрадаKSAVERIVŚKA siľrada6646559-----------------
с. КСАВЕРІВКАs. KSAVERIVKA4134076-----------------
с. КРУЧЕНЕЦЬs. KRUČENEĆ2512483-----------------
НОВОПІЛЬСЬКА сільрадаNOVOPIĽŚKA siľrada1228121114-----3-----------
с. НОВОПІЛЬs. NOVOPIĽ7997918-----------------
с. ІВАНОВИЧІs. IVANOVYČI240238------2-----------
с. ОКІЛОКs. OKILOK1891826-----1-----------
ОЧЕРЕТЯНСЬКА сільрадаOČERETJANŚKA siľrada3873816-----------------
с. ОЧЕРЕТЯНКАs. OČERETJANKA3173134-----------------
с. РУДНЯs. RUDNJA70682-----------------
ПЕКАРЩИНСЬКА сільрадаPEKARŠČYNŚKA siľrada5045012-1---------------
с. ПЕКАРЩИНАs. PEKARŠČYNA3493481-----------------
с. МОКРЕНЩИНАs. MOKRENŠČYNA1551531-1---------------
САЛИВСЬКА сільрадаSALYVŚKA siľrada6886835-----------------
с. САЛИs. SALY3543522-----------------
с. НОВІ САЛИs. NOVI SALY1061051-----------------
с. ОСІВКАs. OSIVKA6262------------------
с. РОСІВКАs. ROSIVKA166164