всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

VOLYNŚKA OBLASŤ

1057214

1028271

26499

-

160

57

18

25

1205

196

10

23

155

7

21

10

14

-

543

-

м. ЛУЦЬК

m. LUĆK

205585

190926

13958

-

31

287

42

-

63

11

5

-

218

-

м. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ

m. VOLODYMYR-VOLYNŚKYJ

37982

35889

1957

-

1

56

18

-

1

14

-

-

-

-

33

-

м. КОВЕЛЬ

m. KOVEĽ

65777

62995

2588

-

10

90

28

-

16

-

-

-

-

32

-

НОВОВОЛИНСЬК(міськрада)

NOVOVOLYNŚK(miśkrada)

58558

55263

3058

13

136

17

-

-

-

-

50

-

м. НОВОВОЛИНСЬКm. NOVOVOLYNŚK53703507482735-1212717-----46-
смт ЖОВТНЕВЕsmt ŽOVTNEVE48554515323-1--19-2-------4-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН

VOLODYMYR-VOLYNŚKYJ RAJON

28446

28098

284

-

3

-

1

-

34

6

-

1

6

-

-

-

-

-

13

-

м. УСТИЛУГm. USTYLUH2276223231-1---35--3-----1-
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA3052987--------------- --
с. ПАРХОМЕНКОВЕs. PARCHOMENKOVE60591--------------- --
с. ТРОСТЯНКАs. TROSTJANKA1741721-----1--------- --
БІЛИНСЬКА сільрадаBILYNŚKA siľrada9319229--------------- --
с. БІЛИНs. BILYN4374352--------------- --
с. ЛІСКИs. LISKY100991--------------- --
с. ОХНІВКАs. OCHNIVKA3733694--------------- --
с. ПИСАРЕВА ВОЛЯs. PYSAREVA VOLJA21192--------------- --
БЕРЕЗОВИЧІВСЬКА сільрадаBEREZOVYČIVŚKA siľrada1515149116-----2---1-----5-
с. БЕРЕЗОВИЧІs. BEREZOVYČI67065810-----1---------1-
с. БЕГЕТАs. BEHETA2742722--------------- --
с. БОБИЧІs. BOBYČI1441411---------------2-
с. МІЖЛІССЯs. MIŽLISSJA61592--------------- --
с. ХВОРОСТІВs. CHVOROSTIV1731711---------1----- --
с. ЯКОВИЧІs. JAKOVYČI193190------1---------2-
БУБНІВСЬКА сільрадаBUBNIVŚKA siľrada122912188-----21-------- --
с. БУБНІВs. BUBNIV6136092-----11-------- --
с. МАРКОСТАВs. MARKOSTAV102102---------------- --
с. РУСНІВs. RUSNIV3093062-----1--------- --
с. ЧЕРЧИЧІs. ČERČYČI2052014--------------- --
ГАЛИНІВСЬКА сільрадаHALYNIVŚKA siľrada8638567--------------- --
с. ГАЛИНІВКАs. HALYNIVKA3433403--------------- --
с. ВОЛЯ-СВІЙЧІВСЬКАs. VOLJA-SVIJČIVŚKA1171161--------------- --
с. ГЕВИНs. HEVYN66---------------- --
с. СВІЙЧІВs. SVIJČIV3973943--------------- --
ЗАРІЧАНСЬКА сільрадаZARIČANŚKA siľrada4049399646-1-1-3---1-----1-
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA1590155430-1-1-3---1----- --
с. ДІГТІВs. DIHTIV3413401--------------- --
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY5625611--------------- --
с. ОРАНІs. ORANI2323---------------- --
с. СУХОДОЛИs. SUCHODOLY96495410--------------- --
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA5695644---------------1-
ЗОРЯНСЬКА сільрадаZORJANŚKA siľrada5315264---------------1-
с. ЗОРЯs. ZORJA3383362--------------- --
с. ВОРЧИНs. VORČYN1121101---------------1-
с. СЕЛИСЬКИs. SELYŚKY81801--------------- --
ЗИМНІВСЬКА сільрадаZYMNIVŚKA siľrada1550153015-----4---------1-
с. ЗИМНЕs. ZYMNE9439339-----1--------- --
с. ГОРИЧІВs. HORYČIV2142122--------------- --
с. ОКТАВИНs. OKTAVYN44---------------- --
с. ФАЛЕМИЧІs. FALEMYČI2312254-----2--------- --
с. ШИСТІВs. ŠYSTIV158156------1---------1-
КРАСНОСТАВСЬКА сільрадаKRASNOSTAVŚKA siľrada5955932--------------- --
с. КРАСНОСТАВs. KRASNOSTAV5175161--------------- --
с. ЛЮДМИЛЬПІЛЬs. LJUDMYĽPIĽ78771--------------- --
ЛАСКІВСЬКА сільрадаLASKIVŚKA siľrada95093910-----1--------- --
с. ЛАСКІВs. LASKIV6816728-----1--------- --
с. ВОЩАТИНs. VOŠČATYN2692672--------------- --
ЛЬОТНИЧІВСЬКА сільрадаLJOTNYČIVŚKA siľrada2571252938-----2--1------1-
с. ЛЬОТНИЧЕs. LJOTNYČE1168114322-----2--1------ --
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA2672634--------------- --
с. КОГИЛЬНЕs. KOHYĽNE3353323--------------- --
с. ОСТРІВОКs. OSTRIVOK5885825---------------1-
с. ПОНИЧІВs. PONYČIV2132094--------------- --
ЛУДИНСЬКА сільрадаLUDYNŚKA siľrada118711766-1---3---------1-
с. ЛУДИНs. LUDYN565561------3---------1-
с. АМБУКІВs. AMBUKIV2322301-1------------- --
с. РОКИТНИЦЯs. ROKYTNYCJA1871834--------------- --
с. ЧОРНИКІВs. ČORNYKIV2032021--------------- --
МИКИТИЧІВСЬКА сільрадаMYKYTYČIVŚKA siľrada8758666-----3--------- --
с. МИКИТИЧІs. MYKYTYČI3933892-----2--------- --
с. КЛАДНІВs. KLADNIV44---------------- --
с. КОРИТНИЦЯs. KORYTNYCJA3673634--------------- --
с. НОВИНИs. NOVYNY111110------1--------- --
ОВАДНІВСЬКА сільрадаOVADNIVŚKA siľrada2558252037---------1----- --
с. ОВАДНЕs. OVADNE1256124016--------------- --
с. ВЕРБАs. VERBA57956612---------1----- --
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE6266179--------------- --
с. МАРКЕЛІВКАs. MARKELIVKA9797---------------- --
П'ЯТИДНІВСЬКА сільрадаP`JATYDNIVŚKA siľrada1106108914-----2---------1-
с. П'ЯТИДНІs. P`JATYDNI8418308-----2---------1-
с. ХРИПАЛИЧІs. CHRYPALYČI2652596--------------- --
РОГОЖАНСЬКА сільрадаROHOŽANŚKA siľrada5705662-----2--------- --
с. РОГОЖАНИs. ROHOŽANY3983962--------------- --
с. ІЗОВs. IZOV172170------2--------- --
СЕЛЕЦЬКА сільрадаSELEĆKA siľrada7237165-----2--------- --
с. СЕЛЕЦЬs. SELEĆ4184143-----1--------- --
с. МАРІЯ-ВОЛЯs. MARIJA-VOLJA84822--------------- --
с. СВІТАНОКs. SVITANOK221220------1--------- --
СТЕНЖАРИЧІВСЬКА сільрадаSTENŽARYČIVŚKA siľrada8088017--------------- --
с. СТЕНЖАРИЧІs. STENŽARYČI4924893--------------- --
с. ЗАБОЛОТТЯs. ZABOLOTTJA80773--------------- --
с. ТУРІВКАs. TURIVKA1491481--------------- --
с. ПОЛУМ'ЯНЕs. POLUM`JANE8787---------------- --
ХМЕЛІВКІВСЬКА сільрадаCHMELIVKIVŚKA siľrada119311864-----2---------1-
с. ХМЕЛІВКАs. CHMELIVKA4874841-----1---------1-
с. ЖИТАНІs. ŽYTANI257257---------------- --
с. НЕХВОРОЩАs. NECHVOROŠČA2392353-----1--------- --
с. ХМЕЛІВs. CHMELIV210210---------------- --
ХОБУЛТІВСЬКА сільрадаCHOBULTIVŚKA siľrada134313384-----1--------- --
с. ХОБУЛТОВАs. CHOBULTOVA7317291-----1--------- --
с. МИКУЛИЧІs. MYKULYČI4524511--------------- --
с. ПІДГАЙЦІs. PIDHAJCI1601582--------------- --
ХОТЯЧІВСЬКА сільрадаCHOTJAČIVŚKA siľrada4844794-----1--------- --
с. ХОТЯЧІВs. CHOTJAČIV275275---------------- --
с. ДАРНИЦЬКЕs. DARNYĆKE79772--------------- --
с. РУСІВs. RUSIV1301272-----1--------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОН

HOROCHIVŚKYJ RAJON

57133

56659

361

-

7

6

-

1

22

30

1

-

1

-

-

-

6

-

39

-

м. ГОРОХІВm. HOROCHIV88478722110----142--1-----7-
м. БЕРЕСТЕЧКОm. BERESTEČKO1863182729-1---33-------- --
смт МАР'ЯНІВКАsmt MAR`JANIVKA2807278124-1---1--------- --
смт СЕНКЕВИЧІВКАsmt SENKEVYČIVKA1385137010-----31--------1-
БЕРЕЖАНКІВСЬКА сільрадаBEREŽANKIVŚKA siľrada5485462--------------- --
с. БЕРЕЖАНКАs. BEREŽANKA5485462--------------- --
БРАНІВСЬКА сільрадаBRANIVŚKA siľrada190118945-----1---------1-
с. БРАНИs. BRANY7597543-----1---------1-
с. БОРИСКОВИЧІs. BORYSKOVYČI5435421--------------- --
с. ДОВГІВs. DOVHIV5995981--------------- --
БУЖАНІВСЬКА сільрадаBUŽANIVŚKA siľrada167016663------1-------- --
с. БУЖАНИs. BUŽANY108610823------1-------- --
с. РЖИЩІВs. RŽYŠČIV584584---------------- --
ВАТИНСЬКА сільрадаVATYNŚKA siľrada5035012--------------- --
с. ВАТИНs. VATYN325325---------------- --
с. ВАТИНЕЦЬs. VATYNEĆ1781762--------------- --
ГАЛИЧАНСЬКА сільрадаHALYČANŚKA siľrada114611414---------------1-
с. ГАЛИЧАНИs. HALYČANY7357331---------------1-
с. НОВИЙ ЗБОРИШІВs. NOVYJ ZBORYŠIV1451441--------------- --
с. ХМЕЛЬНИЦЬКЕs. CHMEĽNYĆKE2662642--------------- --
ГОРІШНЕНСЬКА сільрадаHORIŠNENŚKA siľrada117811771--------------- --
с. ГОРІШНЄs. HORIŠNJE5125111--------------- --
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA186186---------------- --
с. НОВОСТАВs. NOVOSTAV480480---------------- --
ГУБИНСЬКА ПЕРША сільрадаHUBYNŚKA PERŠA siľrada5905842-----1-------2-1-
с. ГУБИН ПЕРШИЙs. HUBYN PERŠYJ449448----------------1-
с. НИВИ-ГУБИНСЬКІs. NYVY-HUBYNŚKI1411362-----1-------2- --
ЖУРАВНИКІВСЬКА сільрадаŽURAVNYKIVŚKA siľrada112511131-3----61-------1-
с. ЖУРАВНИКИs. ŽURAVNYKY8428311-3----61------- --
с. ВОЛИЦЯ-ДРУЖКОПІЛЬСЬКАs. VOLYCJA-DRUŽKOPIĽŚKA283282----------------1-
ЖАБЧЕНСЬКА сільрадаŽABČENŚKA siľrada5195163--------------- --
с. ЖАБЧЕs. ŽABČE4294272--------------- --
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA90891--------------- --
ЗВИНЯЧЕНСЬКА сільрадаZVYNJAČENŚKA siľrada1492147715--------------- --
с. ЗВИНЯЧЕs. ZVYNJAČE1164115113--------------- --
с. КРАСІВs. KRASIV3283262--------------- --
КВАСІВСЬКА сільрадаKVASIVŚKA siľrada118711807--------------- --
с. КВАСІВs. KVASIV575575---------------- --
с. КРИЖОВАs. KRYŽOVA5151---------------- --
с. ОХЛОПІВs. OCHLOPIV5615547--------------- --
КОЛОДЕЖЕНСЬКА сільрадаKOLODEŽENŚKA siľrada7757702-----12-------- --
с. КОЛОДЕЖЕs. KOLODEŽE5845811------2-------- --
с. НАТАЛИНs. NATALYN1911891-----1--------- --
ЛЕМЕШІВСЬКА сільрадаLEMEŠIVŚKA siľrada7537502-----1--------- --
с. ЛЕМЕШІВs. LEMEŠIV5135111-----1--------- --
с. КОЗЯТИНs. KOZJATYN2402391--------------- --
ЛОБАЧІВСЬКА сільрадаLOBAČIVŚKA siľrada1426141211-11---1-------- --
с. ЛОБАЧІВКАs. LOBAČIVKA84182910-11------------ --
с. ВОЛИЦЯ-ЛОБАЧІВСЬКАs. VOLYCJA-LOBAČIVŚKA3223201------1-------- --
с. КОЛМІВs. KOLMIV263263---------------- --
МЕРВИНСЬКА сільрадаMERVYNŚKA siľrada1765175410---------------1-
с. МЕРВАs. MERVA5345313--------------- --
с. БУРКАЧІs. BURKAČI3533521--------------- --
с. ДИКОВИНИs. DYKOVYNY3233212--------------- --
с. КУТРІВs. KUTRIV5555504---------------1-
МИРКІВСЬКА сільрадаMYRKIVŚKA siľrada629626-------3-------- --
с. МИРКІВs. MYRKIV629626-------3-------- --
МИРНЕНСЬКА сільрадаMYRNENŚKA siľrada1270125210-----26-------- --
с. МИРНЕs. MYRNE122212059-----26-------- --
с. ДЕСЯТИНАs. DESJATYNA48471--------------- --
МИХЛИНСЬКА сільрадаMYCHLYNŚKA siľrada4704604--2--1---------3-
с. МИХЛИНs. MYCHLYN3253202-----1---------2-
с. ЗАГАЇs. ZAHAJI126126---------------- --
с. МАРУСЯs. MARUSJA19142--2------------1-
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada93892710-------------1- --
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY5315264-------------1- --
с. КОВБАНЬs. KOVBAŃ1031021--------------- --
с. КУМОВИЩЕs. KUMOVYŠČE3434---------------- --
с. МИСЛИНІs. MYSLYNI2702655--------------- --
ВІЛЬХІВСЬКА сільрадаVIĽCHIVŚKA siľrada121412059--------------- --
с. ВІЛЬХІВКАs. VIĽCHIVKA7117038--------------- --
с. ДІБРОВАs. DIBROVA4949---------------- --
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA115115---------------- --
с. ЯРІВКАs. JARIVKA3393381--------------- --
ПЕРЕМИЛЬСЬКА сільрадаPEREMYĽŚKA siľrada244124328---------------1-
с. ПЕРЕМИЛЬs. PEREMYĽ104110374--------------- --
с. БОГУНІВКАs. BOHUNIVKA119119---------------- --
с. ГУМНИЩЕs. HUMNYŠČE331331---------------- --
с. ЛИПАs. LYPA354354---------------- --
с. СТАРИКИs. STARYKY5965914---------------1-
ПІСКІВСЬКА сільрадаPISKIVŚKA siľrada120011933--1---1--------2-
с. ПІСКИs. PISKY7307242--1---1--------2-
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA225225---------------- --
с. ГЕКТАРИs. HEKTARY2452441--------------- --
ПЕЧИХВОСТІВСЬКА сільрадаPEČYCHVOSTIVŚKA siľrada158315738--1------------1-
с. ПЕЧИХВОСТИs. PEČYCHVOSTY9979905--1------------1-
с. ПОЛЮХНЕs. POLJUCHNE188188---------------- --
с. СКАБАРІВЩИНАs. SKABARIVŠČYNA44---------------- --
с. СТРІЛЬЧЕs. STRIĽČE3943913--------------- --
ПІРВАНЧЕНСЬКА сільрадаPIRVANČENŚKA siľrada6696653-----1--------- --
с. ПІРВАНЧЕs. PIRVANČE6696653-----1--------- --
ПІДБЕРЕЗІВСЬКА сільрадаPIDBEREZIVŚKA siľrada102010123-----1---------4-
с. ПІДБЕРЕЗЗЯs. PIDBEREZZJA102010123-----1---------4-
ПУСТОМИТІВСЬКА сільрадаPUSTOMYTIVŚKA siľrada9769732------1-------- --
с. ПУСТОМИТИs. PUSTOMYTY6446421------1-------- --
с. ЗЕЛЕНОЛУЖНЕs. ZELENOLUŽNE1581571--------------- --
с. УМАНЦІs. UMANCI174174---------------- --
РАЧИНСЬКА сільрадаRAČYNŚKA siľrada9619556--------------- --
с. РАЧИНs. RAČYN3863833--------------- --
с. ОЗЕРЦІs. OZERCI5755723--------------- --
СКІРЧЕНСЬКА сільрадаSKIRČENŚKA siľrada6136121--------------- --
с. СКІРЧЕs. SKIRČE5035021--------------- --
с. ЖУКОВЕЦЬs. ŽUKOVEĆ110110---------------- --
СКОБЕЛКІВСЬКА сільрадаSKOBELKIVŚKA siľrada2318229715------2--------4-
с. СКОБЕЛКАs. SKOBELKA1602158413------1--------4-
с. БИСТРОВИЦЯs. BYSTROVYCJA3253232--------------- --
с. МАРКОВИЧІs. MARKOVYČI391390-------1-------- --
СКРИГІВСЬКА сільрадаSKRYHIVŚKA siľrada6766723-1------------- --
с. СКРИГОВЕs. SKRYHOVE4024002--------------- --
с. ПИЛЬГАНИs. PYĽHANY2742721-1------------- --
СМОЛЯВСЬКА сільрадаSMOLJAVŚKA siľrada118711786-----1---------2-
с. СМОЛЯВАs. SMOLJAVA7077013-----1---------2-
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE4804773--------------- --
ТЕРЕШКІВЦІВСЬКА сільрадаTEREŠKIVCIVŚKA siľrada9909853---------------2-
с. ТЕРЕШКІВЦІs. TEREŠKIVCI5105071---------------2-
с. ОЩІВs. OŠČIV4804782--------------- --
УГРИНІВСЬКА сільрадаUHRYNIVŚKA siľrada9139085--------------- --
с. УГРИНІВs. UHRYNIV7317283--------------- --
с. ДУБОВА КОРЧМАs. DUBOVA KORČMA1821802--------------- --
ХОЛОНІВСЬКА сільрадаCHOLONIVŚKA siľrada103510237------1--------4-
с. ХОЛОНІВs. CHOLONIV8468375------1--------3-
с. СТАРОСТАВs. STAROSTAV1891862---------------1-
ЦЕГІВСЬКА сільрадаCEHIVŚKA siľrada356335509--1------------3-
с. ЦЕГІВs. CEHIV974972----------------2-
с. БОРОЧИЧЕs. BOROČYČE133913353--1------------ --
с. СІЛЬЦЕs. SIĽCE7947903---------------1-
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE4564533--------------- --
ШКЛИНСЬКА сільрадаŠKLYNŚKA siľrada9879803-----1-------3- --
с. ШКЛИНЬs. ŠKLYŃ8438393-----1--------- --
с. ШКЛИНЬ ДРУГИЙs. ŠKLYŃ DRUHYJ144141--------------3- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІВАНИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

IVANYČIVŚKYJ RAJON

35995

35635

288

-

10

2

-

-

31

9

-

-

3

-

-

-

-

-

17

-

смт ІВАНИЧІsmt IVANYČI6918683073--2--24--3-----4-
с. ДОЛИНКАs. DOLYNKA2652632--------------- --
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA76742--------------- --
БУЖАНКІВСЬКА сільрадаBUŽANKIVŚKA siľrada1741171913-1---3---------5-
с. БУЖАНКАs. BUŽANKA7877824-----1--------- --
с. БОРТНІВs. BORTNIV4504395-----1---------5-
с. ВЕРХНІВs. VERCHNIV326325------1--------- --
с. ІВАНІВs. IVANIV62592-1------------- --
с. ШАХТАРСЬКЕs. ŠACHTARŚKE1161142--------------- --
ГРИБОВИЦЬКА сільрадаHRYBOVYĆKA siľrada9339258--------------- --
с. ГРИБОВИЦЯs. HRYBOVYCJA9339258--------------- --
ГРЯДІВСЬКА сільрадаHRJADIVŚKA siľrada2732269929-----3---------1-
с. ГРЯДИs. HRJADY7807708-----1---------1-
с. КРОПИВЩИНАs. KROPYVŠČYNA2932875-----1--------- --
с. НИЗКИНИЧІs. NYZKYNYČI73172110--------------- --
с. ТИШКОВИЧІs. TYŠKOVYČI5855813-----1--------- --
с. ХРЕНІВs. CHRENIV3433403--------------- --
ЖАШКОВИЧІВСЬКА сільрадаŽAŠKOVYČIVŚKA siľrada580579------1--------- --
с. ЖАШКОВИЧІs. ŽAŠKOVYČI580579------1--------- --
ЗАБОЛОТЦІВСЬКА сільрадаZABOLOTCIVŚKA siľrada1555154013-1---1--------- --
с. ЗАБОЛОТЦІs. ZABOLOTCI102710189--------------- --
с. БІЛИЧІs. BILYČI5285224-1---1--------- --
ЗАВИДІВСЬКА сільрадаZAVYDIVŚKA siľrada6586552-----1--------- --
с. ЗАВИДІВs. ZAVYDIV6586552-----1--------- --
ЗАСТАВНЕНСЬКА сільрадаZASTAVNENŚKA siľrada8508409-----1--------- --
с. ЗАСТАВНЕs. ZASTAVNE8508409-----1--------- --
КОЛОНСЬКА сільрадаKOLONŚKA siľrada10281027------1--------- --
с. КОЛОНАs. KOLONA605604------1--------- --
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA423423---------------- --
ЛИТОВЕЗЬКА сільрадаLYTOVEŹKA siľrada1507149210-----4---------1-
с. ЛИТОВЕЖs. LYTOVEŽ1507149210-----4---------1-
ЛУКОВИЧІВСЬКА сільрадаLUKOVYČIVŚKA siľrada113611323-----1--------- --
с. ЛУКОВИЧІs. LUKOVYČI4544522--------------- --
с. БУЖКОВИЧІs. BUŽKOVYČI231230------1--------- --
с. ОРИЩІs. ORYŠČI4514501--------------- --
МИЛЯТИНСЬКА сільрадаMYLJATYNŚKA siľrada103210263-----3--------- --
с. МИЛЯТИНs. MYLJATYN6606552-----3--------- --
с. ГРУШІВs. HRUŠIV3723711--------------- --
МОВНИКІВСЬКА сільрадаMOVNYKIVŚKA siľrada91690110-2---2---------1-
с. МОВНИКИs. MOVNYKY6065949-1---1---------1-
с. КРЕЧІВs. KREČIV3103071-1---1--------- --
МОРОЗОВИЧІВСЬКА сільрадаMOROZOVYČIVŚKA siľrada1184117012-2------------- --
с. МОРОЗОВИЧІs. MOROZOVYČI92991612-1------------- --
с. ВОЛИЦЯ-МОРОЗОВИЦЬКАs. VOLYCJA-MOROZOVYĆKA238237--1------------- --
с. РУСОВИЧІs. RUSOVYČI1717---------------- --
МИШІВСЬКА сільрадаMYŠIVŚKA siľrada2183216813-----1---------1-
с. МИШІВs. MYŠIV8848757-----1---------1-
с. ДРЕВИНІs. DREVYNI6666624--------------- --
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA3933921--------------- --
с. ЛУГОВЕs. LUHOVE2402391--------------- --
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada1673165612-1---22-------- --
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA9149047-----12-------- --
с. САМОВОЛЯs. SAMOVOLJA3883851-1---1--------- --
с. СТАРОСІЛЛЯs. STAROSILLJA3713674--------------- --
ПЕРЕСЛАВИЧІВСЬКА сільрадаPERESLAVYČIVŚKA siľrada113411273-3---1--------- --
с. ПЕРЕСЛАВИЧІs. PERESLAVYČI6466402-3---1--------- --
с. ТРУБКИs. TRUBKY4884871--------------- --
ПОРОМІВСЬКА сільрадаPOROMIVŚKA siľrada1981196911-----1--------- --
с. ПОРОМІВs. POROMIV8398326-----1--------- --
с. ЛЕЖНИЦЯs. LEŽNYCJA4434412--------------- --
с. МЛИНИЩЕs. MLYNYŠČE2582571--------------- --
с. ПЕТРОВЕs. PETROVE2382371--------------- --
с. МИХАЛЄs. MYCHALJE2032021--------------- --
РАДОВИЧІВСЬКА сільрадаRADOVYČIVŚKA siľrada7117083--------------- --
с. РАДОВИЧІs. RADOVYČI4514492--------------- --
с. ЩЕНЯТИНs. ŠČENJATYN2602591--------------- --
РИКОВИЧІВСЬКА сільрадаRYKOVYČIVŚKA siľrada102410194-----1--------- --
с. РИКОВИЧІs. RYKOVYČI102410194-----1--------- --
СОСНИНСЬКА сільрадаSOSNYNŚKA siľrada1075106012------3-------- --
с. СОСНИНАs. SOSNYNA6015899------3-------- --
с. МЕНЧИЧІs. MENČYČI4744713--------------- --
СТАРОЛІШНЯНСЬКА сільрадаSTAROLIŠNJANŚKA siľrada1817178823-----2---------4-
с. СТАРА ЛІШНЯs. STARA LIŠNJA424422------1---------1-
с. БУДЯТИЧІs. BUDJATYČI63662411-----1--------- --
с. КОСМІВКАs. KOSMIVKA99972--------------- --
с. НОВА ЛІШНЯs. NOVA LIŠNJA2612544---------------3-
с. ОСМИЛОВИЧІs. OSMYLOVYČI3973916--------------- --
СТАРОПОРИЦЬКА сільрадаSTAROPORYĆKA siľrada76474915--------------- --
с. СТАРИЙ ПОРИЦЬКs. STARYJ PORYĆK4354269--------------- --
с. КЛОПОЧИНs. KLOPOČYN3293236--------------- --
ТОПИЛИЩЕНСЬКА сільрадаTOPYLYŠČENŚKA siľrada5225193--------------- --
с. ТОПИЛИЩЕs. TOPYLYŠČE5225193--------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ РАЙОН

KAMIŃ-KAŠYRŚKYJ RAJON

62151

61889

202

-

6

-

-

-

41

2

-

-

3

-

-

-

-

-

8

-

м. КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙm. KAMIŃ-KAŠYRŚKYJ106091051582-1---81--2----- --
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA5625593--------------- --
с. ПІДЦИР'Яs. PIDCYR`JA7647613--------------- --
БОРОВНЕНСЬКА сільрадаBOROVNENŚKA siľrada12901288------2--------- --
с. БОРОВНЕs. BOROVNE786785------1--------- --
с. ЖИТНІВКАs. ŽYTNIVKA482481------1--------- --
с. НАДРІЧНЕs. NADRIČNE2222---------------- --
БРОНИЦЬКА сільрадаBRONYĆKA siľrada205220484--------------- --
с. БРОНИЦЯs. BRONYCJA131013064--------------- --
с. КРИМНЕs. KRYMNE742742---------------- --
БУЗАКІВСЬКА сільрадаBUZAKIVŚKA siľrada154615357-----31-------- --
с. БУЗАКИs. BUZAKY106610595-----11-------- --
с. КРАСНИЛІВКАs. KRASNYLIVKA4804762-----2--------- --
ВЕЛИКООБЗИРСЬКА сільрадаVELYKOOBZYRŚKA siľrada8698653-----1--------- --
с. ВЕЛИКИЙ ОБЗИРs. VELYKYJ OBZYR7187152-----1--------- --
с. МАЛИЙ ОБЗИРs. MALYJ OBZYR7070---------------- --
с. СТОБИХВАs. STOBYCHVA81801--------------- --
ВЕРХІВСЬКА сільрадаVERCHIVŚKA siľrada5875843--------------- --
с. ВЕРХИs. VERCHY5875843--------------- --
ВОЄГОЩАНСЬКА сільрадаVOJEHOŠČANŚKA siľrada156815643-----1--------- --
с. ВОЄГОЩАs. VOJEHOŠČA156815643-----1--------- --
ВОРОКОМЛІВСЬКА сільрадаVOROKOMLIVŚKA siľrada190218937-1---1--------- --
с. ВОРОКОМЛЕs. VOROKOMLE190218937-1---1--------- --
ВИДЕРТСЬКА сільрадаVYDERTŚKA siľrada231323093-----1--------- --
с. ВИДЕРТАs. VYDERTA231323093-----1--------- --
ВИДРИЧІВСЬКА сільрадаVYDRYČIVŚKA siľrada159115882-----1--------- --
с. ВИДРИЧІs. VYDRYČI7017001--------------- --
с. ДУБРОВИЦЯs. DUBROVYCJA3593581--------------- --
с. ТЕКЛИНЕs. TEKLYNE531530------1--------- --
ГРУДКІВСЬКА сільрадаHRUDKIVŚKA siľrada182718223-1---1--------- --
с. ГРУДКИs. HRUDKY182718223-1---1--------- --
ГУТО-БОРОВЕНСЬКА сільрадаHUTO-BOROVENŚKA siľrada125812571--------------- --
с. ГУТА-БОРОВЕНСЬКАs. HUTA-BOROVENŚKA967967---------------- --
с. МАЛІ ГОЛОБИs. MALI HOLOBY2912901--------------- --
ДОБРЕНСЬКА сільрадаDOBRENŚKA siľrada133913354--------------- --
с. ДОБРЕs. DOBRE133913354--------------- --
ЗАЛІСЬКА сільрадаZALIŚKA siľrada132113147--------------- --
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA132113147--------------- --
КАРАСИНСЬКА сільрадаKARASYNŚKA siľrada137113672-----1---------1-
с. КАРАСИНs. KARASYN6626611--------------- --
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA7097061-----1---------1-
КАЧИНСЬКА сільрадаKAČYNŚKA siľrada125512522-----1--------- --
с. КАЧИНs. KAČYN9109091--------------- --
с. СТАВИЩЕs. STAVYŠČE1541531--------------- --
с. ОЛЕКСАНДРІЯs. OLEKSANDRIJA191190------1--------- --
КЛІТИЦЬКА сільрадаKLITYĆKA siľrada1162115010-----2--------- --
с. КЛІТИЦЬКs. KLITYĆK3443413--------------- --
с. ГУТА-КАМІНСЬКАs. HUTA-KAMINŚKA5355276-----2--------- --
с. ЯЛОВАЦЬКs. JALOVAĆK2832821--------------- --
ЛИЧИНІВСЬКА сільрадаLYČYNIVŚKA siľrada681681---------------- --
с. ЛИЧИНИs. LYČYNY681681---------------- --
МЕЛЬНИКО-МОСТИЩЕНСЬКА сільрадаMEĽNYKO-MOSTYŠČENŚKA siľrada144014324-----4--------- --
с. МЕЛЬНИКИ-МОСТИЩЕs. MEĽNYKY-MOSTYŠČE7567551--------------- --
с. МОСТИЩЕs. MOSTYŠČE6846773-----4--------- --
НОВОЧЕРВИЩАНСЬКА сільрадаNOVOČERVYŠČANŚKA siľrada181618103-1---2--------- --
с. НОВІ ЧЕРВИЩАs. NOVI ČERVYŠČA124312402-----1--------- --
с. РУДКА-ЧЕРВИНСЬКАs. RUDKA-ČERVYNŚKA5735701-1---1--------- --
НУЙНІВСЬКА сільрадаNUJNIVŚKA siľrada168116782-1------------- --
с. НУЙНОs. NUJNO168116782-1------------- --
ОЛЕНИНЕНСЬКА сільрадаOLENYNENŚKA siľrada105710561--------------- --
с. ОЛЕНИНЕs. OLENYNE105710561--------------- --
ОСІВЦІВСЬКА сільрадаOSIVCIVŚKA siľrada144014345-----1--------- --
с. ОСІВЦІs. OSIVCI119611905-----1--------- --
с. ЗАЛАЗЬКОs. ZALAŹKO8282---------------- --
с. ОЛЬШАНИs. OĽŠANY162162---------------- --
ПІЩАНСЬКА сільрадаPIŠČANŚKA siľrada133813362--------------- --
с. ПІЩАНЕs. PIŠČANE133813362--------------- --
ПНІВНЕНСЬКА сільрадаPNIVNENŚKA siľrada291129005-----2---------4-
с. ПНІВНЕs. PNIVNE583583---------------- --
с. ВИНІШОКs. VYNIŠOK128128---------------- --
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA957953----------------4-
с. ГОРОДОКs. HORODOK7676---------------- --
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA4674633-----1--------- --
с. ФАРИНКИs. FARYNKY7006972-----1--------- --
ПОЛИЦІВСЬКА сільрадаPOLYCIVŚKA siľrada120312011-----1--------- --
с. ПОЛИЦІs. POLYCI7467441-----1--------- --
с. ІВАНОМИСЛЬs. IVANOMYSĽ457457---------------- --
РАКОВО-ЛІСЬКА сільрадаRAKOVO-LIŚKA siľrada376537519-----4---1----- --
с. РАКІВ ЛІСs. RAKIV LIS310230889-----4---1----- --
с. ПІДРІЧЧЯs. PIDRIČČJA663663---------------- --
СОШИЧНЕНСЬКА сільрадаSOŠYČNENŚKA siľrada219521883-1---1---------2-
с. СОШИЧНЕs. SOŠYČNE194919433-1---1---------1-
с. ЗАПРУДДЯs. ZAPRUDDJA246245----------------1-
СТОБИХІВСЬКА сільрадаSTOBYCHIVŚKA siľrada115311464-----2---------1-
с. СТОБИХІВКАs. STOBYCHIVKA9089033-----2--------- --
с. РАДОШИНКАs. RADOŠYNKA2452431---------------1-
ТОБОЛІВСЬКА сільрадаTOBOLIVŚKA siľrada156415613--------------- --
с. ТОБОЛИs. TOBOLY115511523--------------- --
с. СТАРІ ЧЕРВИЩАs. STARI ČERVYŠČA409409---------------- --
ХОТЕШІВСЬКА сільрадаCHOTEŠIVŚKA siľrada206220574-----1--------- --
с. ХОТЕШІВs. CHOTEŠIV180017954-----1--------- --
с. КАТУШs. KATUŠ262262---------------- --
ЧЕРЧЕНСЬКА сільрадаČERČENŚKA siľrada265926527--------------- --
с. ЧЕРЧЕs. ČERČE170517023--------------- --
с. ОСТРІВОКs. OSTRIVOK3733703--------------- --
с. ПІДБОРОЧЧЯs. PIDBOROČČJA5815801--------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОН

KIVERCIVŚKYJ RAJON

65924

64989

811

-

15

19

2

2

41

6

-

8

15

-

1

-

-

-

15

-

м. КІВЕРЦІm. KIVERCI1650516018447-6112102-57-----6-
смт ОЛИКАsmt OLYKA2865281537---1-62--1-----3-
смт ЦУМАНЬsmt CUMAŃ5767568564-61--5---4-----2-
ОЛИКА селищна радаOLYKA selyščna rada116011527-----1--------- --
с. ЛИЧАНИs. LYČANY4464405-----1--------- --
с. МЕТЕЛЬНЕs. METEĽNE7147122--------------- --
ЦУМАНЬ селищна радаCUMAŃ selyščna rada4654503--11------------1-
с. КАДИЩЕs. KADYŠČE4654503--11------------1-
БЕРЕСТЯНСЬКА сільрадаBERESTJANŚKA siľrada101710134--------------- --
с. БЕРЕСТЯНЕs. BERESTJANE101710134--------------- --
БОРОХІВСЬКА сільрадаBOROCHIVŚKA siľrada1802178714-----1--------- --
с. БОРОХІВs. BOROCHIV105410504--------------- --
с. ВИШНІВs. VYŠNIV5185107-----1--------- --
с. ДІБРОВАs. DIBROVA2302273--------------- --
ГРЕМ'ЯЧЕНСЬКА сільрадаHREM`JAČENŚKA siľrada134913445--------------- --
с. ГРЕМ'ЯЧЕs. HREM`JAČE7157132--------------- --
с. СКРЕГОТІВКАs. SKREHOTIVKA3863851--------------- --
с. ЯКІВЦІs. JAKIVCI2482462--------------- --
ДІДИЧІВСЬКА сільрадаDIDYČIVŚKA siľrada2402238216-----21--------1-
с. ДІДИЧІs. DIDYČI107210664-----11-------- --
с. ГОРЯНІВКАs. HORJANIVKA4384362--------------- --
с. ЗАЛІСОЧЕs. ZALISOČE7257158-----1---------1-
с. ХРОМ'ЯКІВs. CHROM`JAKIV1671652--------------- --
ДЕРНІВСЬКА сільрадаDERNIVŚKA siľrada2733271316-1---2---------1-
с. ДЕРНОs. DERNO1529151313-----2---------1-
с. КОТІВs. KOTIV449449---------------- --
с. МОЩАНИЦЯs. MOŠČANYCJA3043012-1------------- --
с. ПУТИЛІВКАs. PUTYLIVKA100991--------------- --
с. СТАВОКs. STAVOK351351---------------- --
ДУБИЩЕНСЬКА сільрадаDUBYŠČENŚKA siľrada160915949--6------------ --
с. ДУБИЩЕs. DUBYŠČE3553505--------------- --
с. БАШЛИКИs. BAŠLYKY10019983--------------- --
с. РОМАШКІВКАs. ROMAŠKIVKA2532461--6------------ --
ЖИДИЧИНСЬКА сільрадаŽYDYČYNŚKA siľrada2750270345-----2--------- --
с. ЖИДИЧИНs. ŽYDYČYN1396137223-----1--------- --
с. КУЛЬЧИНs. KUĽČYN86484419-----1--------- --
с. ЛИПЛЯНИs. LYPLJANY4904873--------------- --
ЖОРНИЩЕНСЬКА сільрадаŽORNYŠČENŚKA siľrada170917025-----2--------- --
с. ЖОРНИЩЕs. ŽORNYŠČE9599581--------------- --
с. НОСОВИЧІs. NOSOVYČI3153141--------------- --
с. ЧЕМЕРИНs. ČEMERYN4354303-----2--------- --
ЖУРАВИЧІВСЬКА сільрадаŽURAVYČIVŚKA siľrada174717398--------------- --
с. ЖУРАВИЧІs. ŽURAVYČI130913027--------------- --
с. ДОМАШІВs. DOMAŠIV2532521--------------- --
с. МИКОВЕs. MYKOVE185185---------------- --
ЗАВІТНЕНСЬКА сільрадаZAVITNENŚKA siľrada8588498---------1----- --
с. ЗАВІТНЕs. ZAVITNE4454396--------------- --
с. ЧОВНИЦЯs. ČOVNYCJA4134102---------1----- --
ЗВІРІВСЬКА сільрадаZVIRIVŚKA siľrada110911054--------------- --
с. ЗВІРІВs. ZVIRIV6706682--------------- --
с. ВЕСНЯНКАs. VESNJANKA3273261--------------- --
с. ОЛЕКСАНДРІЯs. OLEKSANDRIJA1121111--------------- --
КАРПИЛІВСЬКА сільрадаKARPYLIVŚKA siľrada169916972--------------- --
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA169916972--------------- --
ЛИПНЕНСЬКА сільрадаLYPNENŚKA siľrada197619723-----1--------- --
с. ЛИПНЕs. LYPNE197619723-----1--------- --
ОМЕЛЬНЕНСЬКА сільрадаOMEĽNENŚKA siľrada8098063--------------- --
с. ОМЕЛЬНЕs. OMEĽNE8098063--------------- --
ОЗЕРСЬКА сільрадаOZERŚKA siľrada1176116010-----2--3------1-
с. ОЗЕРОs. OZERO6906778-----2--3------ --
с. ГАЙОВЕs. HAJOVE4864832---------------1-
ОЗЕРЦІВСЬКА сільрадаOZERCIVŚKA siľrada1127111013-----3-----1--- --
с. ОЗЕРЦЕs. OZERCE4164105-----1--------- --
с. КЛЕПАЧІВs. KLEPAČIV4514474--------------- --
с. НЕБІЖКАs. NEBIŽKA2602534-----2-----1--- --
ПОКАЩІВСЬКА сільрадаPOKAŠČIVŚKA siľrada9899863--------------- --
с. ПОКАЩІВs. POKAŠČIV6336312--------------- --
с. ОДЕРАДИs. ODERADY3563551--------------- --
ПРИЛУЦЬКА сільрадаPRYLUĆKA siľrada2834279339-----2--------- --
с. ПРИЛУЦЬКЕs. PRYLUĆKE1669164325-----1--------- --
с. ДАЧНЕs. DAČNE73172010-----1--------- --
с. ЖАБКАs. ŽABKA2392381--------------- --
с. САПОГОВЕs. SAPOHOVE1951923--------------- --
СИЛЬНЕНСЬКА сільрадаSYĽNENŚKA siľrada159715925--------------- --
с. СИЛЬНЕs. SYĽNE6196163--------------- --
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE8238221--------------- --
с. КЛУБОЧИНs. KLUBOČYN1551541--------------- --
СОКИРИЧІВСЬКА сільрадаSOKYRYČIVŚKA siľrada2232220820-1---1---2----- --
с. СОКИРИЧІs. SOKYRYČI6406308-1---1--------- --
с. БОДЯЧІВs. BODJAČIV5315273---------1----- --
с. ДІДОВИЧІs. DIDOVYČI2662633--------------- --
с. ЗАБРОДИs. ZABRODY86841---------1----- --
с. КОНОПЕЛЬКАs. KONOPEĽKA73721--------------- --
с. МУРАВИЩЕs. MURAVYŠČE6366324--------------- --
СУСЬКА сільрадаSUŚKA siľrada140613987-1------------- --
с. СУСЬКs. SUŚK5175142-1------------- --
с. ЗВОЗИs. ZVOZY3903873--------------- --
с. СЛАВНЕs. SLAVNE1211201--------------- --
с. СЛОВАТИЧІs. SLOVATYČI3783771--------------- --
ТРОСТЯНЕЦЬКА сільрадаTROSTJANEĆKA siľrada1677166312-----11-------- --
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ8438348------1-------- --
с. ЛИЧКИs. LYČKY153153---------------- --
с. ОСТРІВs. OSTRIV2282262--------------- --
с. ХОПНІВs. CHOPNIV3703691--------------- --
с. ЯРОМЕЛЬs. JAROMEĽ83811-----1--------- --
ХОЛОНЕВИЧІВСЬКА сільрадаCHOLONEVYČIVŚKA siľrada14561456---------------- --
с. ХОЛОНЕВИЧІs. CHOLONEVYČI11581158---------------- --
с. ЗНАМИРІВКАs. ZNAMYRIVKA298298---------------- --
ХОРЛУПІВСЬКА сільрадаCHORLUPIVŚKA siľrada109910972--------------- --
с. ХОРЛУПИs. CHORLUPY7117092--------------- --
с. ПАЛЬЧЕs. PAĽČE388388---------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН

KOVEĽŚKYJ RAJON

43340

42915

358

-

1

1

-

2

35

12

1

-

-

-

-

-

-

-

15

-

смт ГОЛОБИsmt HOLOBY4240418649-----2-1-------2-
с. БРУХОВИЧІs. BRUCHOVYČI3923873-----11-------- --
с. ВІВЧИЦЬКs. VIVČYĆK1431421--------------- --
с. КАЛИНОВНИКs. KALYNOVNYK4444---------------- --
с. НУЖЕЛЬs. NUŽEĽ2722692-----1--------- --
с. ПОГІНЬКИs. POHIŃKY2052032--------------- --
смт ЛЮБЛИНЕЦЬsmt LJUBLYNEĆ4044397761-----51-------- --
с. ДОВГОНОСИs. DOVHONOSY4714656--------------- --
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA1010---------------- --
БІЛАШІВСЬКА сільрадаBILAŠIVŚKA siľrada8608573--------------- --
с. БІЛАШІВs. BILAŠIV493493---------------- --
с. ГРУШІВКАs. HRUŠIVKA140140---------------- --
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA2525---------------- --
с. ПЕРКОВИЧІs. PERKOVYČI2021993--------------- --
БІЛИНСЬКА сільрадаBILYNŚKA siľrada142014109-----1--------- --
с. БІЛИНs. BILYN122112119-----1--------- --
с. КОЛОДНИЦЯs. KOLODNYCJA199199---------------- --
ВЕЛИЦЬКА сільрадаVELYĆKA siľrada102910254--------------- --
с. ВЕЛИЦЬКs. VELYĆK6886844--------------- --
с. КУХАРІs. KUCHARI341341---------------- --
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada4454422-----1--------- --
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE2102081-----1--------- --
с. ГРЕДЬКИs. HREĎKY122122---------------- --
с. КРАСНОВОЛЯs. KRASNOVOLJA1131121--------------- --
ДОРОТИЩЕНСЬКА сільрадаDOROTYŠČENŚKA siľrada8488435--------------- --
с. ДОРОТИЩЕs. DOROTYŠČE4684644--------------- --
с. ГІШИНs. HIŠYN3803791--------------- --
ДРОЗДНІВСЬКА сільрадаDROZDNIVŚKA siľrada8638538-----1---------1-
с. ДРОЗДНІs. DROZDNI7297217---------------1-
с. ГОНЧИЙ БРІДs. HONČYJ BRID1341321-----1--------- --
ДУБІВСЬКА сільрадаDUBIVŚKA siľrada2587255030-1---51-------- --
с. ДУБОВЕs. DUBOVE1454143217-----5--------- --
с. БАХІВs. BACHIV4364313-1----1-------- --
с. ВЕРБКАs. VERBKA69768710--------------- --
ЗЕЛЕНСЬКА сільрадаZELENŚKA siľrada1550153015-----5--------- --
с. ЗЕЛЕНАs. ZELENA7587522-----4--------- --
с. ВОЛЯ-КОВЕЛЬСЬКАs. VOLJA-KOVEĽŚKA79277813-----1--------- --
ТОЙКУТСЬКА сільрадаTOJKUTŚKA siľrada145414409----23--------- --
с. ТОЙКУТs. TOJKUT5075005-----2--------- --
с. ВОЛЯs. VOLJA322322---------------- --
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA3593542----21--------- --
с. ЛАПНІs. LAPNI2082071--------------- --
с. ЛЮБЧЕs. LJUBČE58571--------------- --
КОЗЛИНИЧІВСЬКА сільрадаKOZLYNYČIVŚKA siľrada108310785--------------- --
с. КОЗЛИНИЧІs. KOZLYNYČI5065051--------------- --
с. ГРИВ'ЯТКИs. HRYV`JATKY272272---------------- --
с. ЛУКІВКАs. LUKIVKA2472443--------------- --
с. ШКУРАТs. ŠKURAT58571--------------- --
КОЛОДЯЖНЕНСЬКА сільрадаKOLODJAŽNENŚKA siľrada1413140112--------------- --
с. КОЛОДЯЖНЕs. KOLODJAŽNE72071010--------------- --
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE120120---------------- --
с. ВОЛОШКИs. VOLOŠKY5735712--------------- --
КРИЧЕВИЧІВСЬКА сільрадаKRYČEVYČIVŚKA siľrada160916072--------------- --
с. КРИЧЕВИЧІs. KRYČEVYČI8188162--------------- --
с. ЛОМАЧАНКАs. LOMAČANKA237237---------------- --
с. ЧЕРЕМОШНЕs. ČEREMOŠNE554554---------------- --
ЛЮБИТІВСЬКА сільрадаLJUBYTIVŚKA siľrada2419239718-----1---------3-
с. ЛЮБИТІВs. LJUBYTIV1436141916-----1--------- --
с. ВОЛЯ-ЛЮБИТІВСЬКАs. VOLJA-LJUBYTIVŚKA3973922---------------3-
с. ВОРОНАs. VORONA224224---------------- --
с. РОКИТНИЦЯs. ROKYTNYCJA362362---------------- --
МАЙДАНСЬКА сільрадаMAJDANŚKA siľrada427420-------7-------- --
с. МАЙДАНs. MAJDAN192192---------------- --
с. ДІБРОВАs. DIBROVA4141---------------- --
с. СОЛОТВИНs. SOLOTVYN194187-------7-------- --
МЕЛЬНИЦЬКА сільрадаMEĽNYĆKA siľrada10039947-----1---------1-
с. МЕЛЬНИЦЯs. MEĽNYCJA5735683-----1---------1-
с. КРИВЛИНs. KRYVLYN1701691--------------- --
с. МИРИНs. MYRYN1151141--------------- --
с. РУДКА-МИРИНСЬКАs. RUDKA-MYRYNŚKA1451432--------------- --
МОЩЕНСЬКА сільрадаMOŠČENŚKA siľrada71269514---------------3-
с. МОЩЕНАs. MOŠČENA54653412--------------- --
с. ЧЕРКАСИs. ČERKASY1661612---------------3-
НОВОМОСИРСЬКА сільрадаNOVOMOSYRŚKA siľrada8778679------1-------- --
с. НОВИЙ МОСИРs. NOVYJ MOSYR2192163--------------- --
с. ДАРІВКАs. DARIVKA4124093--------------- --
с. ПАРТИЗАНСЬКЕs. PARTYZANŚKE98971--------------- --
с. СТАРИЙ МОСИРs. STARYJ MOSYR1481452------1-------- --
ОБЛАПСЬКА сільрадаOBLAPŚKA siľrada9589489-----1--------- --
с. ОБЛАПИs. OBLAPY9169078-----1--------- --
с. МИСЛИНАs. MYSLYNA42411--------------- --
ПІСОЧНЕНСЬКА сільрадаPISOČNENŚKA siľrada8118082-----1--------- --
с. ПІСОЧНЕs. PISOČNE8118082-----1--------- --
ПОВОРСЬКА сільрадаPOVORŚKA siľrada2594256424-----2---------4-
с. ПОВОРСЬКs. POVORŚK1875185417-----2---------2-
с. ГУЛІВКАs. HULIVKA2372361--------------- --
с. ЗАЯЧІВКАs. ZAJAČIVKA1501462---------------2-
с. ОЗЕРНЕs. OZERNE3323284--------------- --
ПІДРІЗЬКА сільрадаPIDRIŹKA siľrada1191117912--------------- --
с. ПІДРІЖЖЯs. PIDRIŽŽJA7337258--------------- --
с. КАШІВКАs. KAŠIVKA4584544--------------- --
ПОПОВИЧІВСЬКА сільрадаPOPOVYČIVŚKA siľrada158815823-----21-------- --
с. ПОПОВИЧІs. POPOVYČI350350---------------- --
с. БОРЩІВКАs. BORŠČIVKA181180------1--------- --
с. ВЕЛИКИЙ ПОРСЬКs. VELYKYJ PORŚK272272---------------- --
с. ЖМУДЧЕs. ŽMUDČE354354---------------- --
с. МАЛИЙ ПОРСЬКs. MALYJ PORŚK260260---------------- --
с. СВИДНИКИs. SVYDNYKY1711663-----11-------- --
РАДОШИНСЬКА сільрадаRADOŠYNŚKA siľrada115011428--------------- --
с. РАДОШИНs. RADOŠYN5004955--------------- --
с. БАЙКІВЦІs. BAJKIVCI3203191--------------- --
с. БИТЕНЬs. BYTEŃ259259---------------- --
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA71692--------------- --
СІЛЬЦІВСЬКА сільрадаSIĽCIVŚKA siľrada123812326--------------- --
с. СІЛЬЦЕs. SIĽCE4684635--------------- --
с. АРСЕНОВИЧІs. ARSENOVYČI281281---------------- --
с. ПІДЛІСИs. PIDLISY2402391--------------- --
с. УГЛИs. UHLY249249---------------- --
СИТОВИЧІВСЬКА сільрадаSYTOVYČIVŚKA siľrada4374351---------------1-
с. СИТОВИЧІs. SYTOVYČI3323301---------------1-
с. СВІТЛЕs. SVITLE105105---------------- --
СКУЛИНСЬКА сільрадаSKULYNŚKA siľrada123812316-----1--------- --
с. СКУЛИНs. SKULYN9439385--------------- --
с. СТЕБЛІs. STEBLI2952931-----1--------- --
СТАРОКОШАРІВСЬКА сільрадаSTAROKOŠARIVŚKA siľrada8918846--1------------ --
с. СТАРІ КОШАРИs. STARI KOŠARY4764705--1------------ --
с. КРАСНОДУБ'Яs. KRASNODUB`JA17161--------------- --
с. КРУГЕЛЬs. KRUHEĽ240240---------------- --
с. НОВІ КОШАРИs. NOVI KOŠARY158158---------------- --
УХОВЕЦЬКА сільрадаUCHOVEĆKA siľrada8248185-----1--------- --
с. УХОВЕЦЬКs. UCHOVEĆK8248185-----1--------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛОКАЧИНСЬКИЙ РАЙОН

LOKAČYNŚKYJ RAJON

25386

25225

130

-

2

-

-

-

13

4

1

-

7

-

2

-

-

-

2

-

смт ЛОКАЧІsmt LOKAČI4008397130-1---32----1--- --
БУБНІВСЬКА сільрадаBUBNIVŚKA siľrada9759723--------------- --
с. БУБНІВs. BUBNIV5475461--------------- --
с. ЛИНІВs. LYNIV4284262--------------- --
БІЛОПІЛЬСЬКА сільрадаBILOPIĽŚKA siľrada4974951-----1--------- --
с. БІЛОПІЛЬs. BILOPIĽ3893881--------------- --
с. КУТИs. KUTY108107------1--------- --
ВІЙНИЦЬКА сільрадаVIJNYĆKA siľrada2255224213--------------- --
с. ВІЙНИЦЯs. VIJNYCJA2982962--------------- --
с. ГУБИНs. HUBYN6946895--------------- --
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA227227---------------- --
с. ПАВЛОВИЧІs. PAVLOVYČI6176134--------------- --
с. ТУМИНs. TUMYN4194172--------------- --
ДОРОГИНИЧІВСЬКА сільрадаDOROHYNYČIVŚKA siľrada115511511-----1---------2-
с. ДОРОГИНИЧІs. DOROHYNYČI620619------1--------- --
с. НИЗЬКІ ЦЕВЕЛИЧІs. NYŹKI CEVELYČI129129---------------- --
с. П'ЯТИКОРИs. P`JATYKORY4064031---------------2-
ЗАМЛИЧІВСЬКА сільрадаZAMLYČIVŚKA siľrada7817694-----1---7----- --
с. ЗАМЛИЧІs. ZAMLYČI3072954-----1---7----- --
с. БЕРМЕШІВs. BERMEŠIV183183---------------- --
с. ЗАЛУЖНЕs. ZALUŽNE291291---------------- --
ЗАТУРЦІВСЬКА сільрадаZATURCIVŚKA siľrada2735271022-1---1-1------- --
с. ЗАТУРЦІs. ZATURCI1917189519-1---1-1------- --
с. ВЕЛИКИЙ ОКОРСЬКs. VELYKYJ OKORŚK284284---------------- --
с. ВІЛЬКА-САДІВСЬКАs. VIĽKA-SADIVŚKA1131121--------------- --
с. КВАСОВИЦЯs. KVASOVYCJA105105---------------- --
с. МАЛИЙ ОКОРСЬКs. MALYJ OKORŚK100991--------------- --
с. ЮНІВКАs. JUNIVKA2162151--------------- --
ЗАЯЧИЦІВСЬКА сільрадаZAJAČYCIVŚKA siľrada821821---------------- --
с. ЗАЯЧИЦІs. ZAJAČYCI459459---------------- --
с. КРЕМЕШs. KREMEŠ362362---------------- --
ЗУБИЛЬНЕНСЬКА сільрадаZUBYĽNENŚKA siľrada7517483--------------- --
с. ЗУБИЛЬНЕs. ZUBYĽNE4554541--------------- --
с. СЕМЕРИНСЬКЕs. SEMERYNŚKE193193---------------- --
с. СІРНИЧКИs. SIRNYČKY1031012--------------- --
КИСИЛИНСЬКА сільрадаKYSYLYNŚKA siľrada5145131--------------- --
с. КИСИЛИНs. KYSYLYN3313301--------------- --
с. ТВЕРДИНІs. TVERDYNI183183---------------- --
КОЗЛІВСЬКА сільрадаKOZLIVŚKA siľrada936933------3--------- --
с. КОЗЛІВs. KOZLIV431431---------------- --
с. РОГОВИЧІs. ROHOVYČI7373---------------- --
с. ТВОРИНИЧІs. TVORYNYČI172172---------------- --
с. ЦЕВЕЛИЧІs. CEVELYČI260257------3--------- --
КОЛПИТІВСЬКА сільрадаKOLPYTIVŚKA siľrada6116063------2-------- --
с. КОЛПИТІВs. KOLPYTIV6116063------2-------- --
КОНЮХІВСЬКА сільрадаKONJUCHIVŚKA siľrada8848795--------------- --
с. КОНЮХИs. KONJUCHY7807764--------------- --
с. ЗАЩИТІВs. ZAŠČYTIV1041031--------------- --
КРУХИНИЧІВСЬКА сільрадаKRUCHYNYČIVŚKA siľrada7117073-----1--------- --
с. КРУХИНИЧІs. KRUCHYNYČI7117073-----1--------- --
МАРКОВИЧІВСЬКА сільрадаMARKOVYČIVŚKA siľrada4464415--------------- --
с. МАРКОВИЧІs. MARKOVYČI3553514--------------- --
с. МІЖГІР'Яs. MIŽHIR`JA91901--------------- --
ОЗЮТИЧІВСЬКА сільрадаOZJUTYČIVŚKA siľrada550550---------------- --
с. ОЗЮТИЧІs. OZJUTYČI428428---------------- --
с. ЗАПУСТs. ZAPUST122122---------------- --
ПРИВІТНЕНСЬКА сільрадаPRYVITNENŚKA siľrada2088207017-----------1--- --
с. ПРИВІТНЕs. PRYVITNE1351133812-----------1--- --
с. КОРИТНИЦЯs. KORYTNYCJA7377325--------------- --
СТАРОЗАГОРІВСЬКА сільрадаSTAROZAHORIVŚKA siľrada162816244--------------- --
с. СТАРИЙ ЗАГОРІВs. STARYJ ZAHORIV7477452--------------- --
с. НОВИЙ ЗАГОРІВs. NOVYJ ZAHORIV5295281--------------- --
с. ХОРІВs. CHORIV3523511--------------- --
ХОЛОПИЧІВСЬКА сільрадаCHOLOPYČIVŚKA siľrada1866185410-----2--------- --
с. ХОЛОПИЧІs. CHOLOPYČI7036985--------------- --
с. ЖУРАВЕЦЬs. ŽURAVEĆ1101091--------------- --
с. МАНЬКІВs. MAŃKIV8608544-----2--------- --
с. МОВЧАНІВs. MOVČANIV193193---------------- --
ШЕЛЬВІВСЬКА сільрадаŠEĽVIVŚKA siľrada117411695--------------- --
с. ШЕЛЬВІВs. ŠEĽVIV5805791--------------- --
с. ВОЙНИНs. VOJNYN364364---------------- --
с. ГРАНАТІВs. HRANATIV1631621--------------- --
с. САДІВСЬКІ ДУБИНИs. SADIVŚKI DUBYNY67643--------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛУЦЬКИЙ РАЙОН

LUĆKYJ RAJON

56231

55577

569

-

12

-

1

1

33

1

-

-

6

-

-

-

3

-

28

-

смт РОКИНІsmt ROKYNI1396137916-----1--------- --
с. БРИЩЕs. BRYŠČE3663606--------------- --
смт ТОРЧИНsmt TORČYN4406435438-----7---2-----5-
БАЇВСЬКА сільрадаBAJIVŚKA siľrada1685166916--------------- --
с. БАЇВs. BAJIV6596518--------------- --
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE8418338--------------- --
с. ЦЕПЕРІВs. CEPERIV185185---------------- --
БАКІВЦІВСЬКА сільрадаBAKIVCIVŚKA siľrada6476379-----1--------- --
с. БАКІВЦІs. BAKIVCI3613556--------------- --
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY2862823-----1--------- --
БІЛОСТОЦЬКА сільрадаBILOSTOĆKA siľrada6766724--------------- --
с. БІЛОСТОКs. BILOSTOK3803782--------------- --
с. ГОРЗВИНs. HORZVYN2962942--------------- --
БОРАТИНСЬКА сільрадаBORATYNŚKA siľrada3235320527-----1-------2- --
с. БОРАТИНs. BORATYN109510868-------------1- --
с. ГОЛИШІВs. HOLYŠIV3393372--------------- --
с. НОВОСТАВs. NOVOSTAV6025984--------------- --
с. РОВАНЦІs. ROVANCI1199118413-----1-------1- --
БУЯНІВСЬКА сільрадаBUJANIVŚKA siľrada1445142716-1---1--------- --
с. БУЯНИs. BUJANY8788726--------------- --
с. УСИЧІs. USYČI53752510-1---1--------- --
с. УСИЧІВСЬКІ БУДКИs. USYČIVŚKI BUDKY3030---------------- --
БОГОЛЮБСЬКА сільрадаBOHOLJUBŚKA siľrada1764172143--------------- --
с. БОГОЛЮБИs. BOHOLJUBY85183912--------------- --
с. БОГУШІВКАs. BOHUŠIVKA1871807--------------- --
с. ТАРАСОВЕs. TARASOVE72670224--------------- --
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada8168077---------1-----1-
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE6736647---------1-----1-
с. ВЕРХИs. VERCHY143143---------------- --
ВОЮТИНСЬКА сільрадаVOJUTYNŚKA siľrada1044103011-----2---1----- --
с. ВОЮТИНs. VOJUTYN7527409-----2---1----- --
с. ГАТЬs. HAŤ275275---------------- --
с. ЧОРНИЙ ЛІСs. ČORNYJ LIS17152--------------- --
ГІРКОПОЛОНКІВСЬКА сільрадаHIRKOPOLONKIVŚKA siľrada4273423135-1---1---2-----3-
с. ГІРКА ПОЛОНКАs. HIRKA POLONKA2658263125---------2----- --
с. ОЗДІВs. OZDIV490487--1-------------2-
с. ПОЛОНКАs. POLONKA1125111310-----1---------1-
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada8438376--------------- --
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE6136103--------------- --
с. ГРИГОРОВИЧІs. HRYHOROVYČI1501482--------------- --
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA80791--------------- --
ЗАБОРОЛЬСЬКА сільрадаZABOROĽŚKA siľrada2705267923---------------3-
с. ЗАБОРОЛЬs. ZABOROĽ1346133015---------------1-
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA2742722--------------- --
с. ВЕЛИКИЙ ОМЕЛЯНИКs. VELYKYJ OMELJANYK9439401---------------2-
с. ВСЕВОЛОДІВКАs. VSEVOLODIVKA3030---------------- --
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA1121075--------------- --
КОРШІВСЬКА сільрадаKORŠIVŚKA siľrada6836802-----1--------- --
с. КОРШІВs. KORŠIV6836802-----1--------- --
ЛАВРІВСЬКА сільрадаLAVRIVŚKA siľrada1164114321--------------- --
с. ЛАВРІВs. LAVRIV1164114321--------------- --
ЛИПИНСЬКА сільрадаLYPYNŚKA siľrada2871281249---116---------2-
с. ЛИПИНИs. LYPYNY2871281249---116---------2-
ЛИЩЕНСЬКА сільрадаLYŠČENŚKA siľrada255525349-1---2---------9-
с. ЛИЩЕs. LYŠČE173317147-1---2---------9-
с. ВОРОТНІВs. VOROTNIV8228202--------------- --
МАЯКІВСЬКА сільрадаMAJAKIVŚKA siľrada5183511561-----4---------3-
с. МАЯКИs. MAJAKY2168213928---------------1-
с. БУКІВs. BUKIV1111101--------------- --
с. ЗМІЇНЕЦЬs. ZMIJINEĆ1350132817-----4---------1-
с. МИЛУШИНs. MYLUŠYN2182153--------------- --
с. МИЛУШІs. MYLUŠI7657559---------------1-
с. МОТАШІВКАs. MOTAŠIVKA2525---------------- --
с. СИРНИКИs. SYRNYKY5465433--------------- --
НЕСВІЧІВСЬКА сільрадаNESVIČIVŚKA siľrada8068014-1------------- --
с. НЕСВІЧs. NESVIČ8068014-1------------- --
ОДЕРАДІВСЬКА сільрадаODERADIVŚKA siľrada9709645-----1--------- --
с. ОДЕРАДИs. ODERADY3393344-----1--------- --
с. ГОРОДОКs. HORODOK214214---------------- --
с. СЬОМАКИs. SJOMAKY4174161--------------- --
ПІДГАЙЦІВСЬКА сільрадаPIDHAJCIVŚKA siľrada4696464352---------------1-
с. ПІДГАЙЦІs. PIDHAJCI3109308128--------------- --
с. КРУПАs. KRUPA91390210---------------1-
с. СТРУМІВКАs. STRUMIVKA67466014--------------- --
ПІДДУБЦІВСЬКА сільрадаPIDDUBCIVŚKA siľrada1994196919-2---2-------1-1-
с. ПІДДУБЦІs. PIDDUBCI103710249-2---1-------1- --
с. ГАРАЗДЖАs. HARAZDŽA95794510-----1---------1-
ПРОМІНСЬКА сільрадаPROMINŚKA siľrada1548153210-5---1--------- --
с. ПРОМІНЬs. PROMIŃ5275225--------------- --
с. ВЕРБАЇВs. VERBAJIV2582562--------------- --
с. КОРШОВЕЦЬs. KORŠOVEĆ3503481-----1--------- --
с. ЛУЧИЦІs. LUČYCI1401391--------------- --
с. МСТИШИНs. MSTYŠYN2732671-5------------- --
РАДОМИШЛЬСЬКА сільрадаRADOMYŠĽŚKA siľrada1091107812-1------------- --
с. РАДОМИШЛЬs. RADOMYŠĽ8057977-1------------- --
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA95932--------------- --
с. СУХОВОЛЯs. SUCHOVOLJA1911883--------------- --
РАТНІВСЬКА сільрадаRATNIVŚKA siľrada9429392------1-------- --
с. РАТНІВs. RATNIV8888852------1-------- --
с. ВІКТОРЯНИs. VIKTORJANY5454---------------- --
РОМАНІВСЬКА сільрадаROMANIVŚKA siľrada1405137727-----1--------- --
с. РОМАНІВs. ROMANIV77476211-----1--------- --
с. БОТИНs. BOTYN1471425--------------- --
с. ВЕРХІВКАs. VERCHIVKA1631603--------------- --
с. НОВОКОТІВs. NOVOKOTIV3213138--------------- --
САДІВСЬКА сільрадаSADIVŚKA siľrada10481048---------------- --
с. САДІВs. SADIV830830---------------- --
с. КОШІВs. KOŠIV218218---------------- --
СМОЛИГІВСЬКА сільрадаSMOLYHIVŚKA siľrada9359323--------------- --
с. СМОЛИГІВs. SMOLYHIV4964942--------------- --
с. ДУБИЧАНСЬКЕs. DUBYČANŚKE8989---------------- --
с. САРНІВКАs. SARNIVKA3503491--------------- --
ХОРОХОРИНСЬКА сільрадаCHOROCHORYNŚKA siľrada7417329--------------- --
с. ХОРОХОРИНs. CHOROCHORYN6686599--------------- --
с. БАРВІНОКs. BARVINOK22---------------- --
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA7171---------------- --
ЧАРУКІВСЬКА сільрадаČARUKIVŚKA siľrada1418140611-----1--------- --
с. ЧАРУКІВs. ČARUKIV116311557-----1--------- --
с. ВИГУРИЧІs. VYHURYČI2552514--------------- --
ШЕПЕЛЬСЬКА сільрадаŠEPEĽŚKA siľrada88086416--------------- --
с. ШЕПЕЛЬs. ŠEPEĽ45544114--------------- --
с. ЗАБОЛОТЦІs. ZABOLOTCI1621611--------------- --
с. ОХОТИНs. OCHOTYN2632621--------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОН

LJUBEŠIVŚKYJ RAJON

37124

36928

127

-

2

-

-

-

56

1

-

-

-

1

-

-

-

-

9

-

смт ЛЮБЕШІВsmt LJUBEŠIV5514547229-----81---1----3-
с. ЗАРІКАs. ZARIKA2262222-----2--------- --
с. РУДКАs. RUDKA4254241--------------- --
БЕРЕЗИЧІВСЬКА сільрадаBEREZYČIVŚKA siľrada124112365--------------- --
с. БЕРЕЗИЧІs. BEREZYČI7987935--------------- --
с. НОВІ БЕРЕЗИЧІs. NOVI BEREZYČI232232---------------- --
с. ВІЛs. VIL211211---------------- --
БІРКІВСЬКА сільрадаBIRKIVŚKA siľrada191019082--------------- --
с. БІРКИs. BIRKY159915972--------------- --
с. ВИТУЛЕs. VYTULE311311---------------- --
БИХІВСЬКА сільрадаBYCHIVŚKA siľrada135913525-----1---------1-
с. БИХІВs. BYCHIV117211664-----1---------1-
с. ХУТОМИРs. CHUTOMYR1871861--------------- --
ВЕЛИКОГЛУШАНСЬКА сільрадаVELYKOHLUŠANŚKA siľrada2995297612-----7--------- --
с. ВЕЛИКА ГЛУШАs. VELYKA HLUŠA187718697-----1--------- --
с. НЕВІРs. NEVIR5395295-----5--------- --
с. ПОГУЛЯНКАs. POHULJANKA579578------1--------- --
ВЕЛИКОКУРІНСЬКА сільрадаVELYKOKURINŚKA siľrada124312412--------------- --
с. ВЕЛИКИЙ КУРІНЬs. VELYKYJ KURIŃ7767742--------------- --
с. ПРОХОДИs. PROCHODY467467---------------- --
ВЕТЛІВСЬКА сільрадаVETLIVŚKA siľrada1826180112-----12---------1-
с. ВЕТЛИs. VETLY1826180112-----12---------1-
ГІРКІВСЬКА сільрадаHIRKIVŚKA siľrada134813346-----8--------- --
с. ГІРКИs. HIRKY7787703-----5--------- --
с. ЛЮБОТИНs. LJUBOTYN1271223-----2--------- --
с. МУКОШИНs. MUKOŠYN443442------1--------- --
ДЕРЕВКІВСЬКА сільрадаDEREVKIVŚKA siľrada9229211--------------- --
с. ДЕРЕВОКs. DEREVOK9229211--------------- --
ДОЛЬСЬКА сільрадаDOĽŚKA siľrada107710752--------------- --
с. ДОЛЬСЬКs. DOĽŚK7917892--------------- --
с. ГРЕЧИЩАs. HREČYŠČA123123---------------- --
с. ШЛАПАНЬs. ŠLAPAŃ163163---------------- --
ЗАЛАЗЗІВСЬКА сільрадаZALAZZIVŚKA siľrada211321055-2---1--------- --
с. ЗАЛАЗЗЯs. ZALAZZJA189118845-2------------- --
с. ДІБРОВАs. DIBROVA222221------1--------- --
ЗАЛІЗНИЦЬКА сільрадаZALIZNYĆKA siľrada250625031-----2--------- --
с. ЗАЛІЗНИЦЯs. ZALIZNYCJA14231422------1--------- --
с. ЛОБНАs. LOBNA684683------1--------- --
с. МІЖГАЙЦІs. MIŽHAJCI3993981--------------- --
ЗАРУДЧІВСЬКА сільрадаZARUDČIVŚKA siľrada263026245-----1--------- --
с. ЗАРУДЧІs. ZARUDČI119011882--------------- --
с. БУЧИНs. BUČYN2182171--------------- --
с. ПІДКОРМІЛЛЯs. PIDKORMILLJA8228192-----1--------- --
с. ПОЖОГs. POŽOH105105---------------- --
с. СЕЛІСОКs. SELISOK295295---------------- --
ЛЮБЕШІВСЬКО-ВОЛЯНСЬКА сільрадаLJUBEŠIVŚKO-VOLJANŚKA siľrada9749691-----4--------- --
с. ЛЮБЕШІВСЬКА ВОЛЯs. LJUBEŠIVŚKA VOLJA544540------4--------- --
с. В'ЯЗІВНЕs. V`JAZIVNE4304291--------------- --
ЛЮБ'ЯЗІВСЬКА сільрадаLJUB`JAZIVŚKA siľrada106110571-----2---------1-
с. ЛЮБ'ЯЗЬs. LJUB`JAŹ106110571-----2---------1-
МАЛОГЛУШАНСЬКА сільрадаMALOHLUŠANŚKA siľrada163016198---------------3-
с. МАЛА ГЛУШАs. MALA HLUŠA154715368---------------3-
с. КАЛИВИЦЯs. KALYVYCJA8383---------------- --
СЕДЛИЩЕНСЬКА сільрадаSEDLYŠČENŚKA siľrada1840183010--------------- --
с. СЕДЛИЩЕs. SEDLYŠČE121712098--------------- --
с. УГРИНИЧІs. UHRYNYČI6236212--------------- --
СУДЧЕНСЬКА сільрадаSUDČENŚKA siľrada142714175-----5--------- --
с. СУДЧЕs. SUDČE110510983-----4--------- --
с. БЕРЕЗНА ВОЛЯs. BEREZNA VOLJA3223192-----1--------- --
ХОЦУНСЬКА сільрадаCHOCUNŚKA siľrada4514455-----1--------- --
с. ХОЦУНЬs. CHOCUŃ3893835-----1--------- --
с. СВАЛОВИЧІs. SVALOVYČI6262---------------- --
ЦИРСЬКА сільрадаCYRŚKA siľrada170516967-----2--------- --
с. ЦИРs. CYR120711996-----2--------- --
с. ЛАХВИЧІs. LACHVYČI4984971--------------- --
ЩИТИНСЬКА сільрадаŠČYTYNŚKA siľrada701701---------------- --
с. ЩИТИНЬs. ŠČYTYŃ701701---------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН

LJUBOMĽŚKYJ RAJON

43198

42813

327

-

8

-

-

1

29

5

2

-

3

-

-

-

-

-

10

-

м. ЛЮБОМЛЬm. LJUBOMĽ1027010070177-2--1115--2-----2-
смт ГОЛОВНЕsmt HOLOVNE3206318219-2---1---------2-
ГОЛОВНЕ селищна радаHOLOVNE selyščna rada9389371--------------- --
с. МАСЛОВЕЦЬs. MASLOVEĆ5675661--------------- --
с. СКРИПИЦЯs. SKRYPYCJA226226---------------- --
с. ЯСНЕs. JASNE145145---------------- --
БІРКІВСЬКА сільрадаBIRKIVŚKA siľrada124712396-1---1--------- --
с. БІРКИs. BIRKY7237175-1------------- --
с. СКИБИs. SKYBY5245221-----1--------- --
ВИШНІВСЬКА сільрадаVYŠNIVŚKA siľrada1526151111-----4--------- --
с. ВИШНІВs. VYŠNIV118711777-----3--------- --
с. БАБАЦІs. BABACI2424---------------- --
с. КОЦЮРИs. KOCJURY3153104-----1--------- --
ГУЩАНСЬКА сільрадаHUŠČANŚKA siľrada146814661-----1--------- --
с. ГУЩАs. HUŠČA9459441--------------- --
с. ВИШНІВКАs. VYŠNIVKA133132------1--------- --
с. МИЛОВАНЬs. MYLOVAŃ270270---------------- --
с. ПІДЛІССЯs. PIDLISSJA120120---------------- --
ЗАБОЛОТТІВСЬКА сільрадаZABOLOTTIVŚKA siľrada127312721--------------- --
с. ЗАБОЛОТТЯs. ZABOLOTTJA686686---------------- --
с. ГУМЕНЦІs. HUMENCI149149---------------- --
с. КРУШИНЕЦЬs. KRUŠYNEĆ4384371--------------- --
ЗАБУЗЬКА сільрадаZABUŹKA siľrada119311912--------------- --
с. ЗАБУЖЖЯs. ZABUŽŽJA8298281--------------- --
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA88871--------------- --
с. ЛОКУТКИs. LOKUTKY8282---------------- --
с. НОВОУГРУЗЬКЕs. NOVOUHRUŹKE194194---------------- --
ЗАПІЛЬСЬКА сільрадаZAPIĽŚKA siľrada97395713-1---1---------1-
с. ЗАПІЛЛЯs. ZAPILLJA6566496-----1--------- --
с. КРАСНОВОЛЯs. KRASNOVOLJA1211201--------------- --
с. ЛИСНЯКИs. LYSNJAKY1961886-1-------------1-
ЗАЧЕРНЕЦЬКА сільрадаZAČERNEĆKA siľrada9069051--------------- --
с. ЗАЧЕРНЕЧЧЯs. ZAČERNEČČJA6186171--------------- --
с. БІЛИЧІs. BILYČI246246---------------- --
с. ВИСОКЕs. VYSOKE4242---------------- --
ЗГОРАНСЬКА сільрадаZHORANŚKA siľrada2606259310-----3--------- --
с. ЗГОРАНИs. ZHORANY138113754-----2--------- --
с. ГУПАЛИs. HUPALY4204164--------------- --
с. ЗАОЗЕРНЕs. ZAOZERNE3303291--------------- --
с. СИЛЬНЕs. SYĽNE4754731-----1--------- --
КУСНИЩАНСЬКА сільрадаKUSNYŠČANŚKA siľrada2723271211--------------- --
с. КУСНИЩАs. KUSNYŠČA201020028--------------- --
с. ГОРОДНЄs. HORODNJE7137103--------------- --
ЛАДИНСЬКА сільрадаLADYNŚKA siľrada6466397--------------- --
с. ЛАДИНЬs. LADYŃ2182135--------------- --
с. МОСИРs. MOSYR3653632--------------- --
с. ПУСТИНКАs. PUSTYNKA6363---------------- --
МАШІВСЬКА сільрадаMAŠIVŚKA siľrada7357313---------------1-
с. МАШІВs. MAŠIV7357313---------------1-
НУДИЖЕНСЬКА сільрадаNUDYŽENŚKA siľrada148914881--------------- --
с. НУДИЖЕs. NUDYŽE809809---------------- --
с. МШАНЕЦЬs. MŠANEĆ238238---------------- --
с. ЧЕРЕМОШНА ВОЛЯs. ČEREMOŠNA VOLJA4424411--------------- --
ОЛЕСЬКА сільрадаOLEŚKA siľrada108310739---------------1-
с. ОЛЕСЬКs. OLEŚK8568487---------------1-
с. ГЛИНЯНКАs. HLYNJANKA2272252--------------- --
ПІДГОРОДНЕНСЬКА сільрадаPIDHORODNENŚKA siľrada6246175-----2--------- --
с. ПІДГОРОДНЕs. PIDHORODNE3893872--------------- --
с. БОРЕМЩИНАs. BOREMŠČYNA62602--------------- --
с. ВІЛЬКА-ПІДГОРОДНЕНСЬКАs. VIĽKA-PIDHORODNENŚKA6767---------------- --
с. ЗАСТАВ'Єs. ZASTAV`JE1061031-----2--------- --
ПОЛАПІВСЬКА сільрадаPOLAPIVŚKA siľrada122912216-----1---------1-
с. ПОЛАПИs. POLAPY108310765-----1---------1-
с. СОКІЛs. SOKIL1461451--------------- --
ПОЧАПІВСЬКА сільрадаPOČAPIVŚKA siľrada9369342--------------- --
с. ПОЧАПИs. POČAPY4584571--------------- --
с. ВИГНАНКАs. VYHNANKA2502491--------------- --
с. ЧОРНОПЛЕСИs. ČORNOPLESY228228---------------- --
РАДЕХІВСЬКА сільрадаRADECHIVŚKA siľrada124412422--------------- --
с. РАДЕХІВs. RADECHIV667667---------------- --
с. ВИЖГІВs. VYŽHIV252252---------------- --
с. ЧМИКОСs. ČMYKOS3253232--------------- --
РИМАЧІВСЬКА сільрадаRYMAČIVŚKA siľrada1660164411-1---2-1-------1-
с. РИМАЧІs. RYMAČI9429318-1---1---------1-
с. БЕРЕЖЦІs. BEREŽCI7187133-----1-1------- --
РІВНЕНСЬКА сільрадаRIVNENŚKA siľrada138213764-----1---1----- --
с. РІВНЕs. RIVNE8738701-----1---1----- --
с. БОРОВЕs. BOROVE2842822--------------- --
с. СТАРОВОЙТОВЕs. STAROVOJTOVE2252241--------------- --
СТОЛИНСЬКО-СМОЛЯРСЬКА сільрадаSTOLYNŚKO-SMOLJARŚKA siľrada125912535-1------------- --
с. СТОЛИНСЬКІ СМОЛЯРИs. STOLYNŚKI SMOLJARY6616573-1------------- --
с. БУДНИКИs. BUDNYKY1971952--------------- --
с. ГОРОХОВИЩЕs. HOROCHOVYŠČE187187---------------- --
с. РОГОВІ СМОЛЯРИs. ROHOVI SMOLJARY214214---------------- --
ХВОРОСТІВСЬКА сільрадаCHVOROSTIVŚKA siľrada1180116910---------------1-
с. ХВОРОСТІВs. CHVOROSTIV5945922--------------- --
с. РУДАs. RUDA5865778---------------1-
ШТУНСЬКА сільрадаŠTUNŚKA siľrada140213919-----1-1------- --
с. ШТУНЬs. ŠTUŃ7317273-----1--------- --
с. ВИСОЦЬКs. VYSOĆK2812791-------1------- --
с. ЗАМЛИННЯs. ZAMLYNNJA2332303--------------- --
с. ПРИРІЧЧЯs. PRYRIČČJA4848---------------- --
с. ТЕРЕХИs. TERECHY1091072--------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН

MANEVYĆKYJ RAJON

57411

57027

317

-

9

8

-

-

21

7

1

-

4

-

-

-

-

-

17

-

смт МАНЕВИЧІsmt MANEVYČI101199945143-24--961-4-----5-
смт КОЛКИsmt KOLKY3908384255-12--3---------5-
БОРОВИЧІВСЬКА сільрадаBOROVYČIVŚKA siľrada181018036-----1--------- --
с. БОРОВИЧІs. BOROVYČI110911035-----1--------- --
с. ГРУЗЯТИНs. HRUZJATYN7017001--------------- --
БУДКІВСЬКА сільрадаBUDKIVŚKA siľrada104710424---------------1-
с. БУДКИs. BUDKY4464433--------------- --
с. КАМ'ЯНУХАs. KAM`JANUCHA3403381---------------1-
с. РУДКАs. RUDKA261261---------------- --
ВЕЛИКОВЕДМЕЗЬКА сільрадаVELYKOVEDMEŹKA siľrada7197163--------------- --
с. ВЕЛИКА ВЕДМЕЖКАs. VELYKA VEDMEŽKA3133112--------------- --
с. НОВІ ПІДЦАРЕВИЧІs. NOVI PIDCAREVYČI4064051--------------- --
ВЕЛИКООСНИЦЬКА сільрадаVELYKOOSNYĆKA siľrada142714243--------------- --
с. ВЕЛИКА ОСНИЦЯs. VELYKA OSNYCJA6686671--------------- --
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA382382---------------- --
с. МАЛА ОСНИЦЯs. MALA OSNYCJA3773752--------------- --
ГАЛУЗІЙСЬКА сільрадаHALUZIJŚKA siľrada757757---------------- --
с. ГАЛУЗІЯs. HALUZIJA757757---------------- --
ГОДОМИЧІВСЬКА сільрадаHODOMYČIVŚKA siľrada8778741-----1---------1-
с. ГОДОМИЧІs. HODOMYČI8778741-----1---------1-
ГОРАЙМІВСЬКА сільрадаHORAJMIVŚKA siľrada162816261---------------1-
с. ГОРАЙМІВКАs. HORAJMIVKA129312921--------------- --
с. МАЙДАН-ЛИПНЕНСЬКИЙs. MAJDAN-LYPNENŚKYJ335334----------------1-
ГОРОДОЦЬКА сільрадаHORODOĆKA siľrada108610833--------------- --
с. ГОРОДОКs. HORODOK108610833--------------- --
ДОВЖИЦЬКА сільрадаDOVŽYĆKA siľrada194719415-1------------- --
с. ДОВЖИЦЯs. DOVŽYCJA368368---------------- --
с. ВЕЛИКА ЯБЛУНЬКАs. VELYKA JABLUŃKA7387362--------------- --
с. ГРАДДЯs. HRADDJA5775751-1------------- --
с. ЗАГОРІВКАs. ZAHORIVKA1111101--------------- --
с. МАЛА ЯБЛУНЬКАs. MALA JABLUŃKA1531521--------------- --
КАРАСИНСЬКА сільрадаKARASYNŚKA siľrada9359332--------------- --
с. КАРАСИНs. KARASYN6326311--------------- --
с. ЗАМОСТЯs. ZAMOSTJA3033021--------------- --
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada141514141--------------- --
с. КОМАРОВЕs. KOMAROVE9319301--------------- --
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY484484---------------- --
КОПИЛЛІВСЬКА сільрадаKOPYLLIVŚKA siľrada878878---------------- --
с. КОПИЛЛЯs. KOPYLLJA878878---------------- --
КОСТЮХНІВСЬКА сільрадаKOSTJUCHNIVŚKA siľrada134613432---------------1-
с. КОСТЮХНІВКАs. KOSTJUCHNIVKA5465441---------------1-
с. ВОВЧИЦЬКs. VOVČYĆK364364---------------- --
с. КОЛОДІЇs. KOLODIJI4364351--------------- --
КРАСНОВОЛЬСЬКА сільрадаKRASNOVOĽŚKA siľrada279427859--------------- --
с. КРАСНОВОЛЯs. KRASNOVOLJA8017992--------------- --
с. МАТЕЙКИs. MATEJKY580580---------------- --
с. НІЧОГІВКАs. NIČOHIVKA5145122--------------- --
с. ПОГУЛЯНКАs. POHULJANKA3073025--------------- --
с. ТЕЛЬЧІs. TEĽČI592592---------------- --
КУКЛИНСЬКА сільрадаKUKLYNŚKA siľrada108710843--------------- --
с. КУКЛИs. KUKLY8358332--------------- --
с. СЕВЕРИНІВКАs. SEVERYNIVKA2522511--------------- --
КУЛИКОВИЧІВСЬКА сільрадаKULYKOVYČIVŚKA siľrada8198162---------------1-
с. КУЛИКОВИЧІs. KULYKOVYČI8198162---------------1-
ЛІСІВСЬКА сільрадаLISIVŚKA siľrada9119081-1-------------1-
с. ЛІСОВЕs. LISOVE5555521-1-------------1-
с. ГУТА-ЛІСІВСЬКАs. HUTA-LISIVŚKA356356---------------- --
ЛИШНІВСЬКА сільрадаLYŠNIVŚKA siľrada5675634--------------- --
с. ЛИШНІВКАs. LYŠNIVKA5675634--------------- --
НОВОРУДСЬКА сільрадаNOVORUDŚKA siľrada111111074--------------- --
с. НОВА РУДАs. NOVA RUDA5325302--------------- --
с. ГРАДИСЬКs. HRADYŚK3503482--------------- --
с. НАБРУСКАs. NABRUSKA229229---------------- --
ОКОНСЬКА сільрадаOKONŚKA siľrada122912217-----1--------- --
с. ОКОНСЬКs. OKONŚK122912217-----1--------- --
ПРИЛІСНЕНСЬКА сільрадаPRYLISNENŚKA siľrada2445242815-1---1--------- --
с. ПРИЛІСНЕs. PRYLISNE2445242815-1---1--------- --
РУДНИКІВСЬКА сільрадаRUDNYKIVŚKA siľrada215621533--------------- --
с. РУДНИКИs. RUDNYKY146114592--------------- --
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA174174---------------- --
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA7777---------------- --
с. НОВОУКРАЇНКАs. NOVOUKRAJINKA211211---------------- --
с. ОСТРОВКИs. OSTROVKY2332321--------------- --
СЕРХІВСЬКА сільрадаSERCHIVŚKA siľrada556556---------------- --
с. СЕРХІВs. SERCHIV556556---------------- --
СТАРОСІЛЬСЬКА сільрадаSTAROSIĽŚKA siľrada3184317112-----1--------- --
с. СТАРОСІЛЛЯs. STAROSILLJA155715516--------------- --
с. РОЗНИЧІs. ROZNYČI8047995--------------- --
с. СЕМКИs. SEMKY218218---------------- --
с. СИТНИЦЯs. SYTNYCJA6056031-----1--------- --
СТАРОЧОРТОРИЙСЬКА сільрадаSTAROČORTORYJŚKA siľrada182918245--------------- --
с. СТАРИЙ ЧОРТОРИЙСЬКs. STARYJ ČORTORYJŚK182918245--------------- --
ТРОЯНІВСЬКА сільрадаTROJANIVŚKA siľrada202620202-----21--------1-
с. ТРОЯНІВКАs. TROJANIVKA899898-------1-------- --
с. БЕРЕЖНИЦЯs. BEREŽNYCJA401399------2--------- --
с. МАЙДАНs. MAJDAN1831802---------------1-
с. ЧЕРСЬКs. ČERŚK543543---------------- --
ЦМІНІВСЬКА сільрадаCMINIVŚKA siľrada243324229--2------------ --
с. ЦМІНИs. CMINY9459367--2------------ --
с. КОЗЛИНИЧІs. KOZLYNYČI453453---------------- --
с. МАЛА ВЕДМЕЖКАs. MALA VEDMEŽKA1561542--------------- --
с. ПІДГАТТЯs. PIDHATTJA155155---------------- --
с. ХРЯСЬКs. CHRJAŚK724724---------------- --
ЧЕРЕВАХІВСЬКА сільрадаČEREVACHIVŚKA siľrada9099043-2------------- --
с. ЧЕРЕВАХАs. ČEREVACHA8378323-2------------- --
с. СОФІЯНІВКАs. SOFIJANIVKA7272---------------- --
ЧОРНИЖІВСЬКА сільрадаČORNYŽIVŚKA siľrada163016244-1---1--------- --
с. ЧОРНИЖs. ČORNYŽ163016244-1---1--------- --
ЧЕТВЕРТНЯНСЬКА сільрадаČETVERTNJANŚKA siľrada182618205-----1--------- --
с. ЧЕТВЕРТНЯs. ČETVERTNJA131113082-----1--------- --
с. КРИНИЧНЕs. KRYNYČNE5155123--------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН

RATNIVŚKYJ RAJON

52530

52092

277

-

6

-

-

-

139

6

-

-

1

-

-

-

-

-

9

-

смт РАТНЕsmt RATNE84898345113-1---25---1-----4-
смт ЗАБОЛОТТЯsmt ZABOLOTTJA4333428624-1---20---------2-
ВЕЛИМЧЕНСЬКА сільрадаVELYMČENŚKA siľrada292629214-----1--------- --
с. ВЕЛИМЧЕs. VELYMČE288228774-----1--------- --
с. ДОШНЕs. DOŠNE4444---------------- --
ВИДРАНИЦЬКА сільрадаVYDRANYĆKA siľrada168316766-----1--------- --
с. ВИДРАНИЦЯs. VYDRANYCJA155315475-----1--------- --
с. ЗАДОЛИНАs. ZADOLYNA1021011--------------- --
с. ЗАІВАНОВЕs. ZAIVANOVE2828---------------- --
ВИСОЧНЕНСЬКА сільрадаVYSOČNENŚKA siľrada8568459-----2--------- --
с. ВИСОЧНЕs. VYSOČNE4214156--------------- --
с. БЕРЕЗАs. BEREZA1831812--------------- --
с. ВИЖИЧНОs. VYŽYČNO1591561-----2--------- --
с. ВИТЕНЬs. VYTEŃ9393---------------- --
ГІРНИКІВСЬКА сільрадаHIRNYKIVŚKA siľrada3931391613-1---1--------- --
с. ГІРНИКИs. HIRNYKY206820579-1---1--------- --
с. БРОДИs. BRODY125512523--------------- --
с. СІЛЬЦЕs. SIĽCE6086071--------------- --
ГУТЯНСЬКА сільрадаHUTJANŚKA siľrada169416651-----226-------- --
с. ГУТАs. HUTA169416651-----226-------- --
ДАТИНСЬКА сільрадаDATYNŚKA siľrada104110392--------------- --
с. ДАТИНЬs. DATYŃ8758732--------------- --
с. ЗАПІЛЛЯs. ZAPILLJA166166---------------- --
ЖИРИЧІВСЬКА сільрадаŽYRYČIVŚKA siľrada229222825-1---4--------- --
с. ЖИРИЧІs. ŽYRYČI229222825-1---4--------- --
ЗАБРОДІВСЬКА сільрадаZABRODIVŚKA siľrada2090207412-----4--------- --
с. ЗАБРОДИs. ZABRODY8538494--------------- --
с. ЛУЧИЧІs. LUČYČI7066994-----3--------- --
с. ЯКУШІВs. JAKUŠIV5315264-----1--------- --
ЗАЛІСЬКА сільрадаZALIŚKA siľrada142714212-----4--------- --
с. ЗАЛІСИs. ZALISY142714212-----4--------- --
ЗАЛУХІВСЬКА сільрадаZALUCHIVŚKA siľrada113411281-----5--------- --
с. ЗАЛУХІВs. ZALUCHIV424422------2--------- --
с. ЗАПРИП'ЯТЬs. ZAPRYP`JAŤ114114---------------- --
с. ПОЧАПИs. POČAPY1321311--------------- --
с. ХАБАРИЩЕs. CHABARYŠČE9795------2--------- --
с. ЩИТИНСЬКА ВОЛЯs. ŠČYTYNŚKA VOLJA367366------1--------- --
ЗАМШАНІВСЬКА сільрадаZAMŠANIVŚKA siľrada2011199416---------------1-
с. ЗАМШАНИs. ZAMŠANY1712169516---------------1-
с. ВУЖИСЬКs. VUŽYŚK299299---------------- --
ЗДОМИШЕЛЬСЬКА сільрадаZDOMYŠEĽŚKA siľrada190318975-----1--------- --
с. ЗДОМИШЕЛЬs. ZDOMYŠEĽ9149122--------------- --
с. КРАСКАs. KRASKA390390---------------- --
с. ШМЕНЬКИs. ŠMEŃKY5995953-----1--------- --
КОРТЕЛІСЬКА сільрадаKORTELIŚKA siľrada1391137511-----5--------- --
с. КОРТЕЛІСИs. KORTELISY1213119810-----5--------- --
с. ЗАПОКІВНЕs. ZAPOKIVNE1671661--------------- --
с. КОСИЦІs. KOSYCI1111---------------- --
МЕЖИСИТІВСЬКА сільрадаMEŽYSYTIVŚKA siľrada8728683-----1--------- --
с. МЕЖИСИТЬs. MEŽYSYŤ7037003--------------- --
с. БРОДЯТИНЕs. BRODJATYNE9191---------------- --
с. ЗАЛИСИЦЯs. ZALYSYCJA7877------1--------- --
МЛИНІВСЬКА сільрадаMLYNIVŚKA siľrada110510844-----17--------- --
с. МЛИНОВЕs. MLYNOVE5115061-----4--------- --
с. ГОДИНЬs. HODYŃ5045------5--------- --
с. ДОЛИНАs. DOLYNA1611551-----5--------- --
с. ДОМАНОВЕs. DOMANOVE2892862-----1--------- --
с. СІЛЬЦЯ-МЛИНІВСЬКІs. SIĽCJA-MLYNIVŚKI9492------2--------- --
ПОСТУПЕЛЬСЬКА сільрадаPOSTUPEĽŚKA siľrada126412537-----4--------- --
с. ПОСТУПЕЛЬs. POSTUPEĽ7457374-----4--------- --
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA2822811--------------- --
с. ЗОРЯНЕs. ZORJANE2372352--------------- --
ПРОХІДСЬКА сільрадаPROCHIDŚKA siľrada191619058-----2---------1-
с. ПРОХІДs. PROCHID6976924---------------1-
с. КОМАРОВЕs. KOMAROVE488487------1--------- --
с. КОНИЩЕs. KONYŠČE5545512-----1--------- --
с. СТАРОСТИНЕs. STAROSTYNE1771752--------------- --
РІЧИЦЬКА сільрадаRIČYĆKA siľrada2642261914-2---6---------1-
с. РІЧИЦЯs. RIČYCJA128512766-----3--------- --
с. МЕЛЬНИКИ-РІЧИЦЬКІs. MEĽNYKY-RIČYĆKI8037963-2---1---------1-
с. ПІСКИ-РІЧИЦЬКІs. PISKY-RIČYĆKI5545475-----2--------- --
САМАРІВСЬКА сільрадаSAMARIVŚKA siľrada251825039-----6--------- --
с. САМАРИs. SAMARY121512048-----3--------- --
с. БОРОВУХАs. BOROVUCHA117117---------------- --
с. ГОЛОВИЩЕs. HOLOVYŠČE159159---------------- --
с. ЗАНИВСЬКЕs. ZANYVŚKE132131------1--------- --
с. КОЗОВАТАs. KOZOVATA179179---------------- --
с. ПІД'ЯЗІВНІs. PID`JAZIVNI2727---------------- --
с. ТЕРЕБОВИЧІs. TEREBOVYČI135135---------------- --
с. ЯЗАВНІs. JAZAVNI5545511-----2--------- --
САМАРИ-ОРІХІВСЬКА сільрадаSAMARY-ORICHIVŚKA siľrada128412801-----3--------- --
с. САМАРИ-ОРІХОВІs. SAMARY-ORICHOVI108210791-----2--------- --
с. БЕРЕЗНИКИs. BEREZNYKY124123------1--------- --
с. МАЛЕ ОРІХОВЕs. MALE ORICHOVE7878---------------- --
ТУРСЬКА сільрадаTURŚKA siľrada226422536-----5--------- --
с. ТУРs. TUR226422536-----5--------- --
ЩЕДРОГІРСЬКА сільрадаŠČEDROHIRŚKA siľrada146414631--------------- --
с. ЩЕДРОГІРs. ŠČEDROHIR672672---------------- --
с. ЗАЛЮТТЯs. ZALJUTTJA105105---------------- --
с. ОКАЧЕВЕs. OKAČEVE207207---------------- --
с. ПІДГІР'Яs. PIDHIR`JA4804791--------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РОЖИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН

ROŽYŠČENŚKYJ RAJON

42999

42581

359

-

-

-

-

32

2

-

1

-

-

-

9

-

м. РОЖИЩЕm. ROŽYŠČE1351113307182----11------5-
смт ДУБИЩЕsmt DUBYŠČE1793177118-----3-----1--- --
БЕРЕЗОЛУКІВСЬКА сільрадаBEREZOLUKIVŚKA siľrada108910807-----2--------- --
с. БЕРЕЗОЛУКИs. BEREZOLUKY3903882--------------- --
с. КРОВАТКАs. KROVATKA2672651-----1--------- --
с. ПІДГІРНЕs. PIDHIRNE3103091--------------- --
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA1221183-----1--------- --
БЕРЕСЬКА сільрадаBEREŚKA siľrada7057014--------------- --
с. БЕРЕСЬКs. BEREŚK7057014--------------- --
ВІЧИНІВСЬКА сільрадаVIČYNIVŚKA siľrada4754705--------------- --
с. ВІЧИНІs. VIČYNI4754705--------------- --
ВОРОНЧИНСЬКА сільрадаVORONČYNŚKA siľrada8238194--------------- --
с. ВОРОНЧИНs. VORONČYN5615583--------------- --
с. СТУДИНІs. STUDYNI2622611--------------- --
ГОРОДИНІВСЬКА сільрадаHORODYNIVŚKA siľrada3983934-----1--------- --
с. ГОРОДИНІs. HORODYNI2962924--------------- --
с. РОМАНІВs. ROMANIV102101------1--------- --
ДОРОСИНІВСЬКА сільрадаDOROSYNIVŚKA siľrada138513777-----1--------- --
с. ДОРОСИНІs. DOROSYNI103710315-----1--------- --
с. КИЯЖs. KYJAŽ3483462--------------- --
ЗАЛІСЦІВСЬКА сільрадаZALISCIVŚKA siľrada6196136--------------- --
с. ЗАЛІСЦІs. ZALISCI504504---------------- --
с. УЖОВАs. UŽOVA1151096--------------- --
ІВАНЧИЦІВСЬКА сільрадаIVANČYCIVŚKA siľrada5024972-2---1--------- --
с. ІВАНЧИЦІs. IVANČYCI3133092-2------------- --
с. ОЗДЕНІЖs. OZDENIŽ189188------1--------- --
КОБЧЕНСЬКА сільрадаKOBČENŚKA siľrada2732685--------------- --
с. КОБЧЕs. KOBČE2732685--------------- --
КОПАЧІВСЬКА сільрадаKOPAČIVŚKA siľrada2161214911-----1--------- --
с. КОПАЧІВКАs. KOPAČIVKA1327131610-----1--------- --
с. БАШОВАs. BAŠOVA2672661--------------- --
с. ПІДЛІСКИs. PIDLISKY1616---------------- --
с. ТРОСТЯНКАs. TROSTJANKA303303---------------- --
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA248248---------------- --
КРЕМЕНЕЦЬКА сільрадаKREMENEĆKA siľrada8918865--------------- --
с. КРЕМЕНЕЦЬs. KREMENEĆ8918865--------------- --
ЛІТОГОЩАНСЬКА сільрадаLITOHOŠČANŚKA siľrada7577525--------------- --
с. ЛІТОГОЩАs. LITOHOŠČA2942931--------------- --
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA2872834--------------- --
с. КОРСИНІs. KORSYNI176176---------------- --
ЛУКІВСЬКА сільрадаLUKIVŚKA siľrada123612285-2---1--------- --
с. ЛУКІВs. LUKIV449449---------------- --
с. КРИЖІВКАs. KRYŽIVKA5495424-2---1--------- --
с. НЕЗВІРs. NEZVIR2382371--------------- --
ЛЮБЧЕНСЬКА сільрадаLJUBČENŚKA siľrada7447383-2---1--------- --
с. ЛЮБЧЕs. LJUBČE7447383-2---1--------- --
МИЛЬСЬКА сільрадаMYĽŚKA siľrada738738---------------- --
с. МИЛЬСЬКs. MYĽŚK466466---------------- --
с. БЕРЕГОВЕs. BEREHOVE272272---------------- --
НАВІЗЬКА сільрадаNAVIŹKA siľrada108510803-----2--------- --
с. НАВІЗs. NAVIZ108510803-----2--------- --
НЕМИРСЬКА сільрадаNEMYRŚKA siľrada7287261-----1--------- --
с. НЕМИРs. NEMYR4934921--------------- --
с. РАЙМІСТОs. RAJMISTO235234------1--------- --
НОСАЧЕВИЧІВСЬКА сільрадаNOSAČEVYČIVŚKA siľrada109710888------1-------- --
с. НОСАЧЕВИЧІs. NOSAČEVYČI2892836--------------- --
с. ВИШЕНЬКИs. VYŠEŃKY331331---------------- --
с. ЄЛИЗАВЕТИНs. JELYZAVETYN3913891------1-------- --
с. ОЛЕШКОВИЧІs. OLEŠKOVYČI86851--------------- --
ПЕРЕСПІВСЬКА сільрадаPERESPIVŚKA siľrada1873185417-----11-------- --
с. ПЕРЕСПАs. PERESPA1099108612-----1--------- --
с. БОГУШІВСЬКА МАР'ЯНІВКАs. BOHUŠIVŚKA MAR`JANIVKA6363---------------- --
с. ЗАБАРАs. ZABARA9595---------------- --
с. ЛИНІВКАs. LYNIVKA81801--------------- --
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA2202173--------------- --
с. МИРОСЛАВКАs. MYROSLAVKA9292---------------- --
с. ТРИЛІСЦІs. TRYLISCI2232211------1-------- --
ПОЖАРКІВСЬКА сільрадаPOŽARKIVŚKA siľrada105910489-----1---1----- --
с. ПОЖАРКИs. POŽARKY7097035-----1--------- --
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA3503454---------1----- --
РУДКО-КОЗИНСЬКА сільрадаRUDKO-KOZYNŚKA siľrada114311366---------------1-
с. РУДКА-КОЗИНСЬКАs. RUDKA-KOZYNŚKA7527483---------------1-
с. КОЗИНs. KOZYN3913883--------------- --
РУДНЯНСЬКА сільрадаRUDNJANŚKA siľrada101010091--------------- --
с. РУДНЯs. RUDNJA6186171--------------- --
с. ВАЛЕР'ЯНІВКАs. VALER`JANIVKA158158---------------- --
с. ОЛЬГАНІВКАs. OĽHANIVKA234234---------------- --
СОКІЛЬСЬКА сільрадаSOKIĽŚKA siľrada1443143211--------------- --
с. СОКІЛs. SOKIL79778611--------------- --
с. ДУХЧЕs. DUCHČE646646---------------- --
ТОПІЛЬНЕНСЬКА сільрадаTOPIĽNENŚKA siľrada1592157513-----1---1-----2-
с. ТОПІЛЬНЕs. TOPIĽNE1300128511-----1---1-----2-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA1801791--------------- --
с. МИХАЙЛИНs. MYCHAJLYN1121111--------------- --
ТИХОТИНСЬКА сільрадаTYCHOTYNŚKA siľrada6726684--------------- --
с. ТИХОТИНs. TYCHOTYN3103064--------------- --
с. БОРТЯХІВКАs. BORTJACHIVKA362362---------------- --
УЛЯНИКІВСЬКА сільрадаULJANYKIVŚKA siľrada5965932-----1--------- --
с. УЛЯНИКИs. ULJANYKY5965932-----1--------- --
ЩУРИНСЬКА сільрадаŠČURYNŚKA siľrada1736172410-1---1--------- --
с. ЩУРИНs. ŠČURYN6736666-1------------- --
с. КВІТНЕВЕs. KVITNEVE4754722-----1--------- --
с. ТРИСТЕНЬs. TRYSTEŃ5885862--------------- --
ЯСЕНІВСЬКА сільрадаJASENIVŚKA siľrada8658611-----2---------1-
с. ЯСЕНІВКАs. JASENIVKA486483------2---------1-
с. ВІТОНІЖs. VITONIŽ3793781--------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СТАРОВИЖІВСЬКИЙ РАЙОН

STAROVYŽIVŚKYJ RAJON

34188

34013

133

-

4

1

-

1

26

-

-

-

2

-

-

-

-

-

8

-

смт СТАРА ВИЖІВКАsmt STARA VYŽIVKA5151510435-3--16---1-----1-
с. БРІДКИs. BRIDKY3773752--------------- --
с. МЕЛЬНИКИs. MEĽNYKY5757---------------- --
БУЦИНСЬКА сільрадаBUCYNŚKA siľrada118111756--------------- --
с. БУЦИНs. BUCYN118111756--------------- --
ГЛУХІВСЬКА сільрадаHLUCHIVŚKA siľrada168516786--1------------ --
с. ГЛУХИs. HLUCHY9649603--1------------ --
с. ТЕКЛЯs. TEKLJA7217183--------------- --
ДУБЕЧНЕНСЬКА сільрадаDUBEČNENŚKA siľrada4699467016-1---9---1-----2-
с. ДУБЕЧНЕs. DUBEČNE2395237612-----4---1-----2-
с. ЗАЛЮТТЯs. ZALJUTTJA4814791-----1--------- --
с. ЛЮТКАs. LJUTKA2272232-----2--------- --
с. МОКРЕs. MOKRE7907871-----2--------- --
с. РОКИТАs. ROKYTA806805--1------------- --
ЖУРАВЛИНСЬКА сільрадаŽURAVLYNŚKA siľrada514513------1--------- --
с. ЖУРАВЛИНЕs. ŽURAVLYNE514513------1--------- --
КРИМНЕНСЬКА сільрадаKRYMNENŚKA siľrada263926351-----3--------- --
с. КРИМНЕs. KRYMNE20192018------1--------- --
с. ЯРЕВИЩЕs. JAREVYŠČE6206171-----2--------- --
ЛЮБОХИНІВСЬКА сільрадаLJUBOCHYNIVŚKA siľrada203620333--------------- --
с. ЛЮБОХИНИs. LJUBOCHYNY203620333--------------- --
МИЗІВСЬКА сільрадаMYZIVŚKA siľrada109310902-----1--------- --
с. МИЗОВЕs. MYZOVE109310902-----1--------- --
НОВОВИЖВІВСЬКА сільрадаNOVOVYŽVIVŚKA siľrada9379325--------------- --
с. НОВА ВИЖВАs. NOVA VYŽVA6386371--------------- --
с. РУДКАs. RUDKA1841831--------------- --
с. ХОТИВЕЛЬs. CHOTYVEĽ1151123--------------- --
ПОЛІСЬКА сільрадаPOLIŚKA siľrada150915016-----1---------1-
с. ПОЛІСЬКЕs. POLIŚKE4594571-----1--------- --
с. БРУНЕТІВКАs. BRUNETIVKA327327---------------- --
с. ЧЕВЕЛЬs. ČEVEĽ7237175---------------1-
РУДНЯНСЬКА сільрадаRUDNJANŚKA siľrada7767714-----1--------- --
с. РУДНЯs. RUDNJA3053031-----1--------- --
с. КУКУРІКИs. KUKURIKY2962951--------------- --
с. СЬОМАКИs. SJOMAKY1751732--------------- --
СЕДЛИЩЕНСЬКА сільрадаSEDLYŠČENŚKA siľrada9689671--------------- --
с. СЕДЛИЩЕs. SEDLYŠČE7057041--------------- --
с. БОРЗОВАs. BORZOVA163163---------------- --
с. ЧЕРЕМШАНКАs. ČEREMŠANKA100100---------------- --
СЕКУНСЬКА сільрадаSEKUNŚKA siľrada5905853-----2--------- --
с. СЕКУНЬs. SEKUŃ5905853-----2--------- --
СЕРЕХОВИЧІВСЬКА сільрадаSERECHOVYČIVŚKA siľrada1318130215---------------1-
с. СЕРЕХОВИЧІs. SERECHOVYČI88387210---------------1-
с. ГРАБОВЕs. HRABOVE3823784--------------- --
с. НОВА ВОЛЯs. NOVA VOLJA53521--------------- --
СМІДИНСЬКА сільрадаSMIDYNŚKA siľrada2923291010-----1---------2-
с. СМІДИНs. SMIDYN226522586---------------1-
с. ЛІСНЯКИs. LISNJAKY272272---------------- --
с. ПАРИДУБИs. PARYDUBY3863804-----1---------1-
ГАЛИНОВІЛЬСЬКА сільрадаHALYNOVIĽŚKA siľrada175117483--------------- --
с. ГАЛИНА ВОЛЯs. HALYNA VOLJA7237203--------------- --
с. СМОЛЯРІs. SMOLJARI10281028---------------- --
СОКОЛИЩЕНСЬКА сільрадаSOKOLYŠČENŚKA siľrada8438338-----1---------1-
с. СОКОЛИЩЕs. SOKOLYŠČE2322301---------------1-
с. МИЛЬЦІs. MYĽCI1901846--------------- --
с. ПІДСИНІВКАs. PIDSYNIVKA1701691--------------- --
с. ШКРОБИs. ŠKROBY251250------1--------- --
СОЛОВ'ЇВСЬКА сільрадаSOLOV`JIVŚKA siľrada101710161--------------- --
с. СОЛОВ'Їs. SOLOV`JI423423---------------- --
с. КОМАРОВЕs. KOMAROVE2512501--------------- --
с. НИЦІs. NYCI343343---------------- --
СТАРОГУТІВСЬКА сільрадаSTAROHUTIVŚKA siľrada148814853--------------- --
с. СТАРА ГУТАs. STARA HUTA116111583--------------- --
с. СУКАЧІs. SUKAČI327327---------------- --
СИНІВСЬКА сільрадаSYNIVŚKA siľrada6366333--------------- --
с. СИНОВЕs. SYNOVE6366333--------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОН

TURIJŚKYJ RAJON

29043

28776

232

-

2

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

смт ТУРІЙСЬКsmt TURIJŚK5866579268-----2---------4-
смт ЛУКІВsmt LUKIV3005295847--------------- --
БОБЛІВСЬКА сільрадаBOBLIVŚKA siľrada139513893-----3--------- --
с. БОБЛИs. BOBLY9569531-----2--------- --
с. ОСАs. OSA2492472--------------- --
с. РЕВУШКИs. REVUŠKY190189------1--------- --
ГАЙКІВСЬКА сільрадаHAJKIVŚKA siľrada6216164-----1--------- --
с. ГАЙКИs. HAJKY2112091-----1--------- --
с. ЗАМОСТИs. ZAMOSTY96951--------------- --
с. РУДАs. RUDA62611--------------- --
с. ЯГІДНЕs. JAHIDNE2522511--------------- --
ДОЛЬСЬКА сільрадаDOĽŚKA siľrada7237109-----4--------- --
с. ДОЛЬСЬКs. DOĽŚK4804728--------------- --
с. РАСТІВs. RASTIV2432381-----4--------- --
ДУЛІБІВСЬКА сільрадаDULIBIVŚKA siľrada7277224-----1--------- --
с. ДУЛІБИs. DULIBY5055013-----1--------- --
с. ТУРИЧАНИs. TURYČANY2222211--------------- --
КЛЮСЬКА сільрадаKLJUŚKA siľrada8388316---------------1-
с. КЛЮСЬКs. KLJUŚK2702682--------------- --
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA95922---------------1-
с. ГАРУШАs. HARUŠA1781762--------------- --
с. ТАГАЧИНs. TAHAČYN295295---------------- --
КУЛЬЧИНСЬКА сільрадаKUĽČYNŚKA siľrada7347284-----2--------- --
с. КУЛЬЧИНs. KUĽČYN5325264-----2--------- --
с. МИРОВИЧІs. MYROVYČI7676---------------- --
с. СТАВОКs. STAVOK126126---------------- --
КУПИЧІВСЬКА сільрадаKUPYČIVŚKA siľrada166716579-----1--------- --
с. КУПИЧІВs. KUPYČIV8548503-----1--------- --
с. НИРИs. NYRY1241231--------------- --
с. СВИНАРИНs. SVYNARYN4254223--------------- --
МАКОВИЧІВСЬКА сільрадаMAKOVYČIVŚKA siľrada9119092--------------- --
с. МАКОВИЧІs. MAKOVYČI273273---------------- --
с. ЛИПАs. LYPA246246---------------- --
с. МОЧАЛКИs. MOČALKY2362342--------------- --
с. ОСЕКРІВs. OSEKRIV112112---------------- --
с. СЕРКІЗІВs. SERKIZIV4444---------------- --
МИЛЯНОВИЧІВСЬКА сільрадаMYLJANOVYČIVŚKA siľrada116611623-----1--------- --
с. МИЛЯНОВИЧІs. MYLJANOVYČI3063051--------------- --
с. ГОДОВИЧІs. HODOVYČI2402381-----1--------- --
с. ЗАЛІСЦІs. ZALISCI6565---------------- --
с. ЗІЛОВЕs. ZILOVE6060---------------- --
с. КЛИЧКОВИЧІs. KLYČKOVYČI4141---------------- --
с. ПЕРЕВІССЯs. PEREVISSJA136136---------------- --
с. ТУПАЛИs. TUPALY1871861--------------- --
с. ТУРОВИЧІs. TUROVYČI131131---------------- --
МОКРЕЦЬКА сільрадаMOKREĆKA siľrada1580156513-----2--------- --
с. МОКРЕЦЬs. MOKREĆ7287253--------------- --
с. БЛАЖЕНИКs. BLAŽENYK1481471--------------- --
с. ТУРІЯs. TURIJA1601591--------------- --
с. ТУРОПИНs. TUROPYN5445348-----2--------- --
НОВОДВІРСЬКА сільрадаNOVODVIRŚKA siľrada156815623-2---1--------- --
с. НОВИЙ ДВІРs. NOVYJ DVIR469469---------------- --
с. ДОЖВАs. DOŽVA143142--1------------- --
с. ЛОВИЩАs. LOVYŠČA192191------1--------- --
с. ОСЬМИГОВИЧІs. OŚMYHOVYČI5155113-1------------- --
с. ПОЛЯНАs. POLJANA6969---------------- --
с. СИНЯВКАs. SYNJAVKA180180---------------- --
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada84883710---------------1-
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY333332----------------1-
с. КОМАРІВs. KOMARIV3493445--------------- --
с. ОКУНИНs. OKUNYN1661615--------------- --
ОВЛОЧИНСЬКА сільрадаOVLOČYNŚKA siľrada126512632--------------- --
с. ОВЛОЧИНs. OVLOČYN5815792--------------- --
с. КРАТЬs. KRAŤ247247---------------- --
с. СТАВКИs. STAVKY437437---------------- --
ОЗЕРЯНСЬКА сільрадаOZERJANŚKA siľrada6446394-----1--------- --
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY4174133-----1--------- --
с. ПЕРЕСІКАs. PERESIKA105105---------------- --
с. СУШИБАБАs. SUŠYBABA1221211--------------- --
ПЕРЕВАЛІВСЬКА сільрадаPEREVALIVŚKA siľrada8488444--------------- --
с. ПЕРЕВАЛИs. PEREVALY373373---------------- --
с. ОСЕРЕБИs. OSEREBY161161---------------- --
с. ОХОТНИКИs. OCHOTNYKY1221193--------------- --
с. ТОРГОВИЩЕs. TORHOVYŠČE1921911--------------- --
РУЖИНСЬКА сільрадаRUŽYNŚKA siľrada6966868-----2--------- --
с. РУЖИНs. RUŽYN3193143-----2--------- --
с. ГОРОДИЛЕЦЬs. HORODYLEĆ3073034--------------- --
с. КЛЕВЕЦЬКs. KLEVEĆK70691--------------- --
СЕЛЕЦЬКА сільрадаSELEĆKA siľrada7267214---------------1-
с. СЕЛЕЦЬs. SELEĆ5145103---------------1-
с. ЗАДИБИs. ZADYBY2122111--------------- --
СОЛОВИЧІВСЬКА сільрадаSOLOVYČIVŚKA siľrada1465144614-----5--------- --
с. СОЛОВИЧІs. SOLOVYČI5895806-----3--------- --
с. КУСТИЧІs. KUSTYČI2562504-----2--------- --
с. ОБЕНИЖІs. OBENYŽI6206164--------------- --
СОМИНСЬКА сільрадаSOMYNŚKA siľrada3863833--------------- --
с. СОМИНs. SOMYN2522493--------------- --
с. ВІДУТИs. VIDUTY134134---------------- --
ТУЛИЧІВСЬКА сільрадаTULYČIVŚKA siľrada136413568--------------- --
с. ТУЛИЧІВs. TULYČIV3683635--------------- --
с. ВЕРБИЧНЕs. VERBYČNE2732721--------------- --
с. ЛІТИНs. LITYN3163142--------------- --
с. МОЛОДІВКАs. MOLODIVKA2020---------------- --
с. РАДОВИЧІs. RADOVYČI382382---------------- --
с. СЕРЕБРЯНИЦЯs. SEREBRJANYCJA55---------------- --
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ШАЦЬКИЙ РАЙОН

ŠAĆKYJ RAJON

18213

17981

163

-

5

1

2

-

57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

смт ШАЦЬКsmt ŠAĆK5708563554-3---12---------4-
с. ГАЇВКАs. HAJIVKA2021961-----5--------- --
с. МЕЛЬНИКИs. MEĽNYKY119211777-----8--------- --
ГРАБІВСЬКА сільрадаHRABIVŚKA siľrada98697410-1-1----------- --
с. ГРАБОВЕs. HRABOVE2942885-1------------- --
с. АДАМЧУКИs. ADAMČUKY7473----1----------- --
с. ГОЛЯДИНs. HOLJADYN3393354--------------- --
с. СМОЛЯРИ-СВІТЯЗЬКІs. SMOLJARY-SVITJAŹKI2792781--------------- --
ПІЩАНСЬКА сільрадаPIŠČANŚKA siľrada2081205315---1-12--------- --
с. ПІЩАs. PIŠČA116211504-----8--------- --
с. ЗАТИШШЯs. ZATYŠŠJA2602561-----3--------- --
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA1341304--------------- --
с. ОСТРІВ'Яs. OSTRIV`JA5255176---1-1--------- --
ПРИП'ЯТСЬКА сільрадаPRYP`JATŚKA siľrada1189117910--------------- --
с. ПРИП'ЯТЬs. PRYP`JAŤ5915874--------------- --
с. ВІЛИЦЯs. VILYCJA1581544--------------- --
с. КРОПИВНИКИs. KROPYVNYKY2922902--------------- --
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE148148---------------- --
ПУЛЕМЕЦЬКА сільрадаPULEMEĆKA siľrada66765016-----1--------- --
с. ПУЛЕМЕЦЬs. PULEMEĆ66765016-----1--------- --
ПУЛЬМІВСЬКА сільрадаPUĽMIVŚKA siľrada1833180819--1--5--------- --
с. ПУЛЬМОs. PUĽMO1403138317--1--2--------- --
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA98961-----1--------- --
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA2722691-----2--------- --
с. КОШАРИs. KOŠARY6060---------------- --
РОСТАНСЬКА сільрадаROSTANŚKA siľrada7877669-----12--------- --
с. РОСТАНЬs. ROSTAŃ4104036-----1--------- --
с. КРАСНИЙ БІРs. KRASNYJ BIR118------3--------- --
с. ПЕРЕШПАs. PEREŠPA8989---------------- --
с. ХРИПСЬКs. CHRYPŚK2772663-----8--------- --
САМІЙЛИЧІВСЬКА сільрадаSAMIJLYČIVŚKA siľrada100710052--------------- --
с. САМІЙЛИЧІs. SAMIJLYČI3983962--------------- --
с. ПЕХИs. PECHY258258---------------- --
с. ПОЛОЖЕВЕs. POLOŽEVE257257---------------- --
с. ХОМИЧІs. CHOMYČI9494---------------- --
СВІТЯЗЬКА сільрадаSVITJAŹKA siľrada2561253820-1---2--------- --
с. СВІТЯЗЬs. SVITJAŹ1845183112-1---1--------- --
с. ОМЕЛЬНЕs. OMEĽNE244243------1--------- --
с. ПІДМАНОВЕs. PIDMANOVE4724648--------------- --

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018