всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

VINNYĆKA OBLASŤ

1763944

1672324

83531

-

1723

42

62

110

971

640

53

461

244

9

35

262

1

1

1535

1940

м. ВІННИЦЯ

m. VINNYCJA

354639

300493

50934

-

139

16

36

216

160

39

99

14

69

1

1

611

1792

ЗАМОСТЯНСЬКИЙ районZAMOSTJANŚKYJ rajon1142959735616021-42794017-16--144558
ЛЕНІНСЬКИЙ районLENINŚKYJ rajon18077015105127673-6024106937344114021214
СТАРОМІСЬКИЙ районSTAROMIŚKYJ rajon59574520867240-3731273499--6520
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

м. ЖМЕРИНКА

m. ŽMERYNKA

37073

33667

3156

-

24

-

34

8

106

10

-

10

-

-

36

10

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ (міськрада)

MOHYLIV-PODIĽŚKYJ (miśkrada)

32513

30013

2278

-

93

1

4

16

17

-

-

-

-

66

-

-

20

-

м. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙm. MOHYLIV-PODIĽŚKYJ32226297302274-93141617----66--20-
с. ОДАЯs. ODAJA8484------------------
с. СОНЯЧНЕs. SONJAČNE2031994-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОЗЯТИН (міськрада)

KOZJATYN (miśkrada)

27155

25764

1292

-

-

-

27

17

-

7

11

-

1

-

-

22

-

м. КОЗЯТИНm. KOZJATYN26121247511274---2516-711-1--22-
смт ЗАЛІЗНИЧНЕsmt ZALIZNYČNE1034101318-----21----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛАДИЖИН (міськрада)

LADYŽYN (miśkrada)

23419

20691

2635

-

12

1

-

3

30

1

-

-

1

-

1

-

-

-

40

4

м. ЛАДИЖИНm. LADYŽYN22171194872592-111-3301--1-1---404
с-ще ГУБНИКs-šče HUBNYK36735710-----------------
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA87684431-1---------------
с-ще РУЖИЦЬКЕs-šče RUŽYĆKE532-----------------

м. ХМІЛЬНИК

m. CHMIĽNYK

25181

24455

652

-

1

-

-

20

11

1

1

13

-

-

-

-

10

-

TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БАРСЬКИЙ РАЙОН

BARŚKYJ RAJON

62239

60623

1471

-

37

3

2

2

31

14

1

-

26

-

-

4

-

-

25

-

м. БАРm. BAR1706516357648-52--148--19--3--9-
смт КОПАЙГОРОДsmt KOPAJHOROD1490146027----11---------1-
с-ще КОПАЙs-šče KOPAJ2462403-3---------------
с. ПЕРЕЛІСКИs. PERELISKY1010------------------
с. УКРАЇНСЬКЕs. UKRAJINŚKE4104073-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE4914901-----------------
с. ШИПИНКИs. ŠYPYNKY85883913-4---1---------1-
АНТОНІЇВСЬКА сільрадаANTONIJIVŚKA siľrada7197153-----1-----------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA3273233-----1-----------
с. ГЛИНЯНКАs. HLYNJANKA245245------------------
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE147147------------------
БАЛКІВСЬКА сільрадаBALKIVŚKA siľrada36613262395---------4-------
с. БАЛКИs. BALKY17871409378-----------------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA1991963-----------------
с. ЙОСИПІВЦІs. JOSYPIVCI1341331-----------------
с. ОКЛАДНЕs. OKLADNE6216192-----------------
с. ЧЕМЕРИСИ-БАРСЬКІs. ČEMERYSY-BARŚKI92090511---------4-------
ВЕРХІВСЬКА сільрадаVERCHIVŚKA siľrada9259156-2---1---------1-
с. ВЕРХІВКАs. VERCHIVKA5665613-----1---------1-
с. ПРИМОЩАНИЦЯs. PRYMOŠČANYCJA3593543-2---------------
ВОЙНАШІВСЬКА сільрадаVOJNAŠIVŚKA siľrada4371431248-3-1-4---------3-
с. ВОЙНАШІВКАs. VOJNAŠIVKA5565496-----1-----------
с-ще БАРs-šče BAR80779411-----1---------1-
с. ЗАМОЖНЕs. ZAMOŽNE67866610-2---------------
с. ЗАТОКИs. ZATOKY2092081-----------------
с. КАНОНИЦЬКЕs. KANONYĆKE1201191-----------------
с. МИРНЕs. MYRNE3843822-----------------
с. МІЖЛІССЯs. MIŽLISSJA1234121813-----2---------1-
с. ПЛЯЦИНАs. PLJACYNA3833764-1-1-----------1-
ВОЛОДІЄВЕЦЬКА сільрадаVOLODIJEVEĆKA siľrada97696511-----------------
с. ВОЛОДІЇВЦІs. VOLODIJIVCI3473407-----------------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE1761733-----------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA4534521-----------------
ГАЇВСЬКА сільрадаHAJIVŚKA siľrada1391136818-2---1-1-------1-
с. ГАЙОВЕs. HAJOVE6436357-------1---------
с-ще ІВАНОВЕЦЬКЕs-šče IVANOVEĆKE1961922-2---------------
с. КОЛОСІВКАs. KOLOSIVKA1931911---------------1-
с-ще КОТОВАs-šče KOTOVA55523-----------------
с. ШПИРКИs. ŠPYRKY3042985-----1-----------
ГАРМАКІВСЬКА сільрадаHARMAKIVŚKA siľrada120411986-----------------
с. ГАРМАКИs. HARMAKY115711516-----------------
с-ще ДІБРОВАs-šče DIBROVA4747------------------
ГУЛІВСЬКА сільрадаHULIVŚKA siľrada1048103412-1---1-----------
с. ГУЛІs. HULI7046957-1---1-----------
с. СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКАs. SLOBODA-HULIVŚKA3443395-----------------
ЖУРАВЛІВСЬКА сільрадаŽURAVLIVŚKA siľrada1749172421-1---1---------2-
с. ЖУРАВЛІВКАs. ŽURAVLIVKA8618544-1-------------2-
с. БУЦНІs. BUCNI2882825-----1-----------
с. ЛЯДОВАs. LJADOVA1511483-----------------
с. ПИЛИПИs. PYLYPY1011001-----------------
с. СЕФЕРІВКАs. SEFERIVKA3483408-----------------
ІВАНОВЕЦЬКА сільрадаIVANOVEĆKA siľrada1421139818-1----2--2-------
с. ІВАНІВЦІs. IVANIVCI1409138618-1----2--2-------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA1212------------------
КАРИШКІВСЬКА сільрадаKARYŠKIVŚKA siľrada1592157714-----1-----------
с. КАРИШКІВs. KARYŠKIV102010109-----1-----------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE5725675-----------------
КОМАРОВЕЦЬКА сільрадаKOMAROVEĆKA siľrada116111555-----1-----------
с. КОМАРІВЦІs. KOMARIVCI116111555-----1-----------
КУЗЬМИНЕЦЬКА сільрадаKUŹMYNEĆKA siľrada1658164412------------1--1-
с. КУЗЬМИНЦІs. KUŹMYNCI95594410---------------1-
с. ГОЛУБІВКАs. HOLUBIVKA3193181-----------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA3843821------------1----
ЛІСІВСЬКА сільрадаLISIVŚKA siľrada7977924---------------1-
с. ЛІСОВЕs. LISOVE5485434---------------1-
с. ПОЛЬОВЕs. POLJOVE249249------------------
ЛУКО-БАРСЬКА сільрадаLUKO-BARŚKA siľrada1555153420--1--------------
с. ЛУКА-БАРСЬКАs. LUKA-BARŚKA6776689-----------------
с. ВАСЮТИНЦІs. VASJUTYNCI4374334-----------------
с. ГОРЯНИs. HORJANY3052986--1--------------
с. ЗОРЯНЕs. ZORJANE5757------------------
с. КВІТКАs. KVITKA79781-----------------
МАЛЬЧОВЕЦЬКА сільрадаMAĽČOVEĆKA siľrada99998511-2-1-------------
с. МАЛЬЧІВЦІs. MAĽČIVCI5945847-2-1-------------
с. СТЕПАНКИs. STEPANKY4054014-----------------
МАНЬКОВЕЦЬКА сільрадаMAŃKOVEĆKA siľrada1173115912-1---1-----------
с. МАНЬКІВЦІs. MAŃKIVCI1094108111-1---1-----------
с. МЕЛЬНИКИs. MEĽNYKY1919------------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA60591-----------------
МАТЕЙКІВСЬКА сільрадаMATEJKIVŚKA siľrada117711686-3---------------
с. МАТЕЙКІВs. MATEJKIV8088023-3---------------
с. МУРАШКАs. MURAŠKA38362-----------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA8282------------------
с. ТРУДОЛЮБІВКАs. TRUDOLJUBIVKA2492481-----------------
МИГАЛІВЕЦЬКА сільрадаMYHALIVEĆKA siľrada139913945-----------------
с. МИГАЛІВЦІs. MYHALIVCI103310294-----------------
с. КОЗАРІВКАs. KOZARIVKA3663651-----------------
МИТКІВСЬКА сільрадаMYTKIVŚKA siľrada1280126811-----1-----------
с. МИТКИs. MYTKY7857786-----1-----------
с. КИЯНІВКАs. KYJANIVKA4954905-----------------
ПІДЛІСНОЯЛТУШКІВСЬКА сільрадаPIDLISNOJALTUŠKIVŚKA siľrada8908855-----------------
с. ПІДЛІСНИЙ ЯЛТУШКІВs. PIDLISNYJ JALTUŠKIV8908855-----------------
ПОПОВЕЦЬКА сільрадаPOPOVEĆKA siľrada2198215638----1-2--------1-
с. ПОПІВЦІs. POPIVCI1441140928----1-2--------1-
с. ВЕРЕШКИs. VEREŠKY4747------------------
с. КОШАРИНЦІs. KOŠARYNCI71070010-----------------
СУПІВСЬКА сільрадаSUPIVŚKA siľrada5745652-7---------------
с. СУПІВКАs. SUPIVKA4314222-7---------------
с. БАРОКs. BAROK118118------------------
с. ГУБАЧІВКАs. HUBAČIVKA2525------------------
ТЕРЕШКІВСЬКА сільрадаTEREŠKIVŚKA siľrada181718104-1----2----------
с. ТЕРЕШКИs. TEREŠKY10019953-1----2----------
с. ГАВРИШІВКАs. HAVRYŠIVKA431431------------------
с. СЕМЕНКИs. SEMENKY3853841-----------------
ХОДАЦЬКА сільрадаCHODAĆKA siľrada1526150717---------------2-
с. ХОДАКИs. CHODAKY3603564-----------------
с. БРИГИДІВКАs. BRYHYDIVKA2132112-----------------
с-ще ЛУГОВЕs-šče LUHOVE129129------------------
с-ще СЛОБОДАs-šče SLOBODA1701691-----------------
с-ще СЛОБОДА-ХОДАЦЬКАs-šče SLOBODA-CHODAĆKA3103027---------------1-
с. ЧЕРЕШНЕВЕs. ČEREŠNEVE3443403---------------1-
ЧЕМЕРИСЬКА сільрадаČEMERYŚKA siľrada121012045---------------1-
с. ЧЕМЕРИСЬКЕs. ČEMERYŚKE5625601---------------1-
с. БОРЩІs. BORŠČI89881-----------------
с. РЕГЕНТІВКАs. REHENTIVKA1931921-----------------
с. СТАСЮКИs. STASJUKY1321302-----------------
с. ШЕРШНІs. ŠERŠNI234234------------------
ЯЛТУШКІВСЬКА сільрадаJALTUŠKIVŚKA siľrada3198312667-1---2---1-----1-
с. ЯЛТУШКІВs. JALTUŠKIV1929187750-1-------1-------
с. БІЛИЧИНs. BILYČYN4053967-----1---------1-
с. СЛОБОДА-ЯЛТУШКІВСЬКАs. SLOBODA-JALTUŠKIVŚKA86485310-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН

BERŠADŚKYJ RAJON

71310

69292

1767

-

84

2

5

7

29

49

2

9

-

-

-

22

-

-

42

-

м. БЕРШАДЬm. BERŠAĎ13179119791123-262-15131----21--8-
БАЛАНІВСЬКА сільрадаBALANIVŚKA siľrada3610356638-3---2---------1-
с. БАЛАНІВКАs. BALANIVKA3610356638-3---2---------1-
БИРЛІВСЬКА сільрадаBYRLIVŚKA siľrada2363233227-2-1---1---------
с. БИРЛІВКАs. BYRLIVKA2363233227-2-1---1---------
ВЕЛИКОКИРІЇВСЬКА сільрадаVELYKOKYRIJIVŚKA siľrada1993195933---------------1-
с. ВЕЛИКА КИРИЇВКАs. VELYKA KYRYJIVKA1993195933---------------1-
ГОЛДАШІВСЬКА сільрадаHOLDAŠIVŚKA siľrada101710115-1---------------
с. ГОЛДАШІВКАs. HOLDAŠIVKA101710115-1---------------
ДЖУЛИНСЬКА сільрадаDŽULYNŚKA siľrada4872479567-2----4--------4-
с. ДЖУЛИНКАs. DŽULYNKA3953388461-1----4--------3-
с. БЕРІЗКИ-БЕРШАДСЬКІs. BERIZKY-BERŠADŚKI9199116-1-------------1-
ДЯКІВСЬКА сільрадаDJAKIVŚKA siľrada6706621---322-----------
с. ДЯКІВКАs. DJAKIVKA6706621---322-----------
КИДРАСІВСЬКА сільрадаKYDRASIVŚKA siľrada6396296-1-1-----------2-
с. КИДРАСІВКАs. KYDRASIVKA6396296-1-1-----------2-
КОШАРИНЕЦЬКА сільрадаKOŠARYNEĆKA siľrada6846727------5----------
с. КОШАРИНЦІs. KOŠARYNCI6846727------5----------
КРАСНОСІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOSIĽŚKA siľrada1978194727-1--12-----------
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA1978194727-1--12-----------
ЛІСНИЧЕНСЬКА сільрадаLISNYČENŚKA siľrada1886185330-1----2----------
с. ЛІСНИЧЕs. LISNYČE1410138027-1----2----------
с. ВОВЧОКs. VOVČOK4764733-----------------
МАНЬКІВСЬКА сільрадаMAŃKIVŚKA siľrada3469343628-1---3---------1-
с. МАНЬКІВКАs. MAŃKIVKA1567154519-1---1---------1-
с. КРУШИНІВКАs. KRUŠYNIVKA120211947-----1-----------
с. ШУМИЛІВs. ŠUMYLIV7006972-----1-----------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada1291127217-2---------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA91790314-----------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA3743693-2---------------
М'ЯКОХІДСЬКА сільрадаM`JAKOCHIDŚKA siľrada137313649-----------------
с. М'ЯКОХІДs. M`JAKOCHID137313649-----------------
ОСІЇВСЬКА сільрадаOSIJIVŚKA siľrada2633260316-6---25--------1-
с. ОСІЇВКАs. OSIJIVKA1722170210-2---25--------1-
с. МАЛА КИРІЇВКАs. MALA KYRIJIVKA8498444-1---------------
с-ще ПАРТИЗАНСЬКЕs-šče PARTYZANŚKE62572-3---------------
ПОТАШНЯНСЬКА сільрадаPOTAŠNJANŚKA siľrada1510149019---------------1-
с. ПОТАШНЯs. POTAŠNJA1510149019---------------1-
П'ЯТКІВСЬКА сільрадаP`JATKIVŚKA siľrada2065203526-1---1---------2-
с. П'ЯТКІВКАs. P`JATKIVKA1841181225-1---1---------2-
с. ГЛИНСЬКЕs. HLYNŚKE2242231-----------------
СЕРЕБРІЙСЬКА сільрадаSEREBRIJŚKA siľrada109410826-1---3---------2-
с. СЕРЕБРІЯs. SEREBRIJA5255213---------------1-
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA5695613-1---3---------1-
СЕРЕДИНСЬКА сільрадаSEREDYNŚKA siľrada94893313-----1---------1-
с. СЕРЕДИНКАs. SEREDYNKA94893313-----1---------1-
СТАВКІВСЬКА сільрадаSTAVKIVŚKA siľrada1434142113-----------------
с. СТАВКИs. STAVKY1434142113-----------------
СУМІВСЬКА сільрадаSUMIVŚKA siľrada1184116614---------------4-
с. СУМІВКАs. SUMIVKA1184116614---------------4-
ТЕРНІВСЬКА сільрадаTERNIVŚKA siľrada1395135918-12--21------1--2-
с. ТЕРНІВКАs. TERNIVKA1395135918-12--21------1--2-
ТИРЛІВСЬКА сільрадаTYRLIVŚKA siľrada6496358------5--------1-
с. ТИРЛІВКАs. TYRLIVKA6226097------5--------1-
с-ще КАВКУЛИs-šče KAVKULY27261-----------------
УСТЯНСЬКА сільрадаUSTJANŚKA siľrada3248319738-10---3-----------
с. УСТЯs. USTJA2610257029-10---1-----------
с. ЛУГОВАs. LUHOVA6276178-----2-----------
с-ще УСТЯs-šče USTJA11101-----------------
ФЛОРИНСЬКА сільрадаFLORYNŚKA siľrada4571448163-10--131-9------3-
с. ФЛОРИНЕs. FLORYNE4571448163-10--131-9------3-
ВІЙТІВСЬКА сільрадаVIJTIVŚKA siľrada4434440327-1----1--------2-
с. ВІЙТІВКАs. VIJTIVKA4434440327-1----1--------2-
ЧЕРНЯТСЬКА сільрадаČERNJATŚKA siľrada1985196313------5--------4-
с. ЧЕРНЯТКАs. ČERNJATKA1400138113------5--------1-
с. ХМАРІВКАs. CHMARIVKA585582----------------3-
ШЛЯХІВСЬКА сільрадаŠLJACHIVŚKA siľrada2791272852-1---18--------1-
с. ШЛЯХОВАs. ŠLJACHOVA1995195630-----18----------
с. ЗАВІТНЕs. ZAVITNE1911846---------------1-
с. ТЕОФІЛІВКАs. TEOFILIVKA60558816-1---------------
ЯЛАНЕЦЬКА сільрадаJALANEĆKA siľrada2345231923-2-------------1-
с. ЯЛАНЕЦЬs. JALANEĆ2338231422-1-------------1-
с-ще ЯЛАНЕЦЬs-šče JALANEĆ751-1---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

VINNYĆKYJ RAJON

73430

71648

1498

-

29

2

2

3

38

21

3

5

5

-

2

-

-

-

40

134

смт ВОРОНОВИЦЯsmt VORONOVYCJA64066260132-2---1--4------7-
смт ДЕСНАsmt DESNA1247121428-2---2---------1-
смт СТРИЖАВКАsmt STRYŽAVKA89308471302-311-75111-----3134
с-ще СЛАВНЕs-šče SLAVNE1461379-----------------
АГРОНОМІЧНА сільрадаAHRONOMIČNA siľrada38523722122----122--2-----1-
с. АГРОНОМІЧНЕs. AHRONOMIČNE38523722122----122--2-----1-
БОХОНИЦЬКА сільрадаBOCHONYĆKA siľrada1690165034-2---21--1-------
с. БОХОНИКИs. BOCHONYKY1690165034-2---21--1-------
ВЕЛИКОКРУШЛИНЕЦЬКА сільрадаVELYKOKRUŠLYNEĆKA siľrada9809745-----1-----------
с. ВЕЛИКІ КРУШЛИНЦІs. VELYKI KRUŠLYNCI9809745-----1-----------
ВІННИЦЬКО-ХУТІРСЬКА сільрадаVINNYĆKO-CHUTIRŚKA siľrada67706596156----24101-------1-
с. ВІННИЦЬКІ ХУТОРИs. VINNYĆKI CHUTORY67706596156----24101-------1-
ГАВРИШІВСЬКА сільрадаHAVRYŠIVŚKA siľrada1712167732-------1---1---1-
с. ГАВРИШІВКАs. HAVRYŠIVKA1712167732-------1---1---1-
ГУМЕНСЬКА сільрадаHUMENŚKA siľrada1691167020-1---------------
с. ГУМЕННЕs. HUMENNE7857769-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA90689411-1---------------
ДОРОЖНЕНСЬКА сільрадаDOROŽNENŚKA siľrada61360210-----1-----------
с. ДОРОЖНЕs. DOROŽNE61360210-----1-----------
ЖАБЕЛІВСЬКА сільрадаŽABELIVŚKA siľrada55553915-1---------------
с. ЖАБЕЛІВКАs. ŽABELIVKA55553915-1---------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada85784016-1---------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA62360616-1---------------
с. ЦВІЖИНs. CVIŽYN234234------------------
ІЛЬКІВСЬКА сільрадаIĽKIVŚKA siľrada1281126216-2---1-----------
с. ІЛЬКІВКАs. IĽKIVKA4564514-1---------------
с. ГОРБАНІВКАs. HORBANIVKA5505427-1---------------
с. РІВЕЦЬs. RIVEĆ2752695-----1-----------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada1190116920-1---------------
с. КОМАРІВs. KOMARIV1190116920-1---------------
КСАВЕРІВСЬКА сільрадаKSAVERIVŚKA siľrada119311839---1-------------
с. КСАВЕРІВКАs. KSAVERIVKA6366333-----------------
с. ЛИСОГОРАs. LYSOHORA5575506---1-------------
ЛАВРІВСЬКА сільрадаLAVRIVŚKA siľrada1262122629-2---3---------2-
с. ЛАВРІВКАs. LAVRIVKA8628489-----3---------2-
с. МЕДВІДКАs. MEDVIDKA40037820-2---------------
ЛУКО-МЕЛЕШКІВСЬКА сільрадаLUKO-MELEŠKIVŚKA siľrada4570449964-11--3---------2-
с. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКАs. LUKA-MELEŠKIVŚKA3597355045-----1---------1-
с. ПРИБУЗЬКЕs. PRYBUŹKE38337310-----------------
с. ТЮТЬКИs. TJUŤKY5905769-11--2---------1-
МАЙДАНСЬКА сільрадаMAJDANŚKA siľrada86284220-----------------
с. МАЙДАНs. MAJDAN50849216-----------------
с. СЛОБОДА- ДАШКОВЕЦЬКАs. SLOBODA- DAŠKOVEĆKA3543504-----------------
МАЛОКРУШЛИНЕЦЬКА сільрадаMALOKRUŠLYNEĆKA siľrada168416758---------------1-
с. МАЛІ КРУШЛИНЦІs. MALI KRUŠLYNCI168416758---------------1-
МЕДВЕЖОВУШКІВСЬКА сільрадаMEDVEŽOVUŠKIVŚKA siľrada1753170742-1---2---------1-
с. МЕДВЕЖЕ ВУШКОs. MEDVEŽE VUŠKO1753170742-1---2---------1-
МІЗЯКІВСЬКО-ХУТІРСЬКА сільрадаMIZJAKIVŚKO-CHUTIRŚKA siľrada3320329424---------1-----1-
с. МІЗЯКІВСЬКІ ХУТОРИs. MIZJAKIVŚKI CHUTORY2283226120---------1-----1-
с. ПЕРЕОРКИs. PEREORKY7547531-----------------
с. ТЮТЮННИКИs. TJUTJUNNYKY2832803-----------------
НЕКРАСІВСЬКА сільрадаNEKRASIVŚKA siľrada89086127---------------2-
с. НЕКРАСОВЕs. NEKRASOVE89086127---------------2-
ОЛЕНІВСЬКА сільрадаOLENIVŚKA siľrada1157114015-1-------------1-
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA6856769-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA4724646-1-------------1-
ПАРПУРОВЕЦЬКА сільрадаPARPUROVEĆKA siľrada2106207922-----3---------2-
с. ПАРПУРІВЦІs. PARPURIVCI4874779---------------1-
с. МАЙДАН-ЧАПЕЛЬСЬКИЙs. MAJDAN-ČAPEĽŚKYJ3703618---------------1-
с. ХИЖИНЦІs. CHYŽYNCI124912415-----3-----------
ПИСАРІВСЬКА сільрадаPYSARIVŚKA siľrada2630255960-2---11--------7-
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA1448140633-1---11--------6-
с. ЩІТКИs. ŠČITKY1182115327-1-------------1-
ПОБЕРЕЖНЕНСЬКА сільрадаPOBEREŽNENŚKA siľrada108110747-----------------
с. ПОБЕРЕЖНЕs. POBEREŽNE7187135-----------------
с. КОРДИШІВКАs. KORDYŠIVKA3633612-----------------
СОКИРИНЕЦЬКА сільрадаSOKYRYNEĆKA siľrada1275125914-----1---------1-
с. СОКИРИНЦІs. SOKYRYNCI1275125914-----1---------1-
СОСОНСЬКА сільрадаSOSONŚKA siľrada2368234319-2----2--------2-
с. СОСОНКАs. SOSONKA2368234319-2----2--------2-
СТАДНИЦЬКА сільрадаSTADNYĆKA siľrada1291126821-1---1-----------
с. СТАДНИЦЯs. STADNYCJA1291126821-1---1-----------
СТЕПАНІВСЬКА сільрадаSTEPANIVŚKA siľrada132913236-----------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA132913236-----------------
ШИРОКОГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаŠYROKOHREBEĽŚKA siľrada5995918-----------------
с. ШИРОКА ГРЕБЛЯs. ŠYROKA HREBLJA5995918-----------------
ЯКУШИНЕЦЬКА сільрадаJAKUŠYNEĆKA siľrada61405942186-4---3-----1---4-
с. ЯКУШИНЦІs. JAKUŠYNCI2463238172-4---1-----1---4-
с-ще БЕРЕЗИНАs-šče BEREZYNA1541495-----------------
с. ЗАРВАНЦІs. ZARVANCI35233412109-----2-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН

HAJSYNŚKYJ RAJON

64732

62321

2237

-

33

1

2

41

30

-

-

-

-

53

-

м. ГАЙСИНm. HAJSYN25495237141689-7--2122----29-
с-ще МЛИНКИs-šče MLYNKY23212-----------------
БОНДУРІВСЬКА сільрадаBONDURIVŚKA siľrada1191117610-1-------------4-
с. БОНДУРІs. BONDURI7717633-1-------------4-
с. ШУРА-БОНДУРІВСЬКАs. ŠURA-BONDURIVŚKA4204137-----------------
БУБНІВСЬКА сільрадаBUBNIVŚKA siľrada1345130935-1---------------
с. БУБНІВКАs. BUBNIVKA94191525-1---------------
с. ДМИТРЕНКИs. DMYTRENKY27226210-----------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA132132------------------
ГРАНІВСЬКА сільрадаHRANIVŚKA siľrada2710267331-4---2-----------
с. ГРАНІВs. HRANIV2710267331-4---2-----------
ГРУЗЬКА сільрадаHRUŹKA siľrada74972918-1-------------1-
с. ГРУЗЬКЕs. HRUŹKE74972918-1-------------1-
ГУБНИЦЬКА сільрадаHUBNYĆKA siľrada2258220845-1---3---------1-
с. ГУБНИКs. HUBNYK2055201832-1---3---------1-
с-ще ГУБНИКs-šče HUBNYK20319013-----------------
ГУНЧАНСЬКА сільрадаHUNČANŚKA siľrada8408364-----------------
с. ГУНЧАs. HUNČA5405391-----------------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA3002973-----------------
ЖЕРДЕНІВСЬКА сільрадаŽERDENIVŚKA siľrada1270125612-2---------------
с. ЖЕРДЕНІВКАs. ŽERDENIVKA8368305-1---------------
с. РОЗІВКАs. ROZIVKA62601-1---------------
с. ТИМАРs. TYMAR3723666-----------------
ЗЯТКОВЕЦЬКА сільрадаZJATKOVEĆKA siľrada1628159528-2---2---------1-
с. ЗЯТКІВЦІs. ZJATKIVCI1270124421-2---2---------1-
с. БУР'ЯНИs. BUR`JANY1051041-----------------
с-ще ЗЯТКІВЦІs-šče ZJATKIVCI2532476-----------------
с-ще ЛІСНА ПОЛЯНАs-šče LISNA POLJANA--------------------
КАРБІВСЬКА сільрадаKARBIVŚKA siľrada2197216726-3---1-----------
с. КАРБІВКАs. KARBIVKA1102108811-3---------------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA56551-----------------
с. КИСЛЯКs. KYSLJAK1039102414-----1-----------
КІБЛИЦЬКА сільрадаKIBLYĆKA siľrada2251223417-----------------
с. КІБЛИЧs. KIBLYČ114411377-----------------
с. МЕЛЕШКІВs. MELEŠKIV7297245-----------------
с. ОГІЇВКАs. OHIJIVKA3783735-----------------
КРАСНОПІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOPIĽŚKA siľrada1627161115-----1-----------
с. КРАСНОПІЛКАs. KRASNOPILKA1627161115-----1-----------
КУЗЬМИНЕЦЬКА сільрадаKUŹMYNEĆKA siľrada1455142628---------------1-
с. КУЗЬМИНЦІs. KUŹMYNCI87185615-----------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA3939------------------
с. СОКІЛЬЦІs. SOKIĽCI1461442-----------------
с. ЩУРІВЦІs. ŠČURIVCI39938711---------------1-
КУНКІВСЬКА сільрадаKUNKIVŚKA siľrada96295111-----------------
с. КУНКАs. KUNKA96295111-----------------
КУНЯНСЬКА сільрадаKUNJANŚKA siľrada3710366144-2---2---------1-
с. КУНАs. KUNA1906189115-----------------
с. КОЧУРІВs. KOČURIV2232203-----------------
с. КРУТОГОРБs. KRUTOHORB60459014-----------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA97796012-2---2---------1-
КУЩИНЕЦЬКА сільрадаKUŠČYNEĆKA siľrada1446142314-2-------------7-
с. КУЩИНЦІs. KUŠČYNCI5805708-2---------------
с. БЕРЕЖНЕs. BEREŽNE63621-----------------
с. БОРСУКИs. BORSUKY3323233---------------6-
с. ГНАТІВКАs. HNATIVKA4714682---------------1-
ЛАДИЖИНСЬКО-ХУТІРСЬКА сільрадаLADYŽYNŚKO-CHUTIRŚKA siľrada73772512-----------------
с. ЛАДИЖИНСЬКІ ХУТОРИs. LADYŽYNŚKI CHUTORY73772512-----------------
МІТЛИНЕЦЬКА сільрадаMITLYNEĆKA siľrada1442141918-2---2---------1-
с. МІТЛИНЦІs. MITLYNCI8768667-1---1---------1-
с-ще КАРБІВСЬКЕs-šče KARBIVŚKE1431421-----------------
с. ШУРА-МІТЛИНЕЦЬКАs. ŠURA-MITLYNEĆKA42341110-1---1-----------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada1460143621-1-------------2-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1460143621-1-------------2-
МИТКІВСЬКА сільрадаMYTKIVŚKA siľrada1052103811---1-1---------1-
с. МИТКІВs. MYTKIV7407326-----1---------1-
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE31301-----------------
с. ТИШКІВКАs. TYŠKIVKA2262214---1-------------
с. ТИШКІВСЬКА СЛОБОДАs. TYŠKIVŚKA SLOBODA5555------------------
НАРАЇВСЬКА сільрадаNARAJIVŚKA siľrada1094108113-----------------
с. НАРАЇВКАs. NARAJIVKA1094108113-----------------
НОСОВЕЦЬКА сільрадаNOSOVEĆKA siľrada1781174433-1---3-----------
с. НОСІВЦІs. NOSIVCI1046103511-----------------
с. КОСАНОВЕs. KOSANOVE52350019-1---3-----------
с-ще ТРУБОЧКАs-šče TRUBOČKA2122093-----------------
СЕМИРІЦЬКА сільрадаSEMYRIĆKA siľrada8198106---1-----------2-
с. СЕМИРІЧКАs. SEMYRIČKA3773752-----------------
с. РАХНИs. RACHNY4274213---1-----------2-
с-ще ХОРОШАs-šče CHOROŠA15141-----------------
СТЕПАШКІВСЬКА сільрадаSTEPAŠKIVŚKA siľrada80979412-1---1---------1-
с. СТЕПАШКИs. STEPAŠKY80979412-1---1---------1-
ХАРПАЦЬКА сільрадаCHARPAĆKA siľrada99398013-----------------
с. ХАРПАЧКАs. CHARPAČKA99398013-----------------
ЧЕЧЕЛІВСЬКА сільрадаČEČELIVŚKA siľrada2129207442-21-1-8--------1-
с. ЧЕЧЕЛІВКАs. ČEČELIVKA1129109924-21---3----------
с. РАХНІВКАs. RACHNIVKA60458513------5--------1-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA3963905----1------------
ЯРМОЛИНЕЦЬКА сільрадаJARMOLYNEĆKA siľrada1259123027-----2-----------
с. ЯРМОЛИНЦІs. JARMOLYNCI8898827-----------------
с. БАСАЛИЧІВКАs. BASALYČIVKA37034820-----2-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН

ŽMERYNŚKYJ RAJON

44136

43107

910

-

28

11

-

-

12

15

4

7

7

-

-

-

-

-

35

-

смт БРАЇЛІВsmt BRAJILIV5180507690-21--21--5-----3-
с-ще БРАЇЛІВs-šče BRAJILIV3783706-1-----1---------
с-ще ВОЛОДИМИРІВКАs-šče VOLODYMYRIVKA4040------------------
с. СЬОМАКИs. SJOMAKY1029101017-----1---------1-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada2040199346---------------1-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA89486133-----------------
с. КУДІЇВЦІs. KUDIJIVCI92190713---------------1-
с. ПОВАЛs. POVAL9494------------------
с-ще ШЕВЧЕНКОВЕs-šče ŠEVČENKOVE131131------------------
БІЛИКОВЕЦЬКА сільрадаBILYKOVEĆKA siľrada1722170416-2---------------
с. БІЛИКІВЦІs. BILYKIVCI5395372-----------------
с. ЛОПАТИНЦІs. LOPATYNCI4464433-----------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA73772411-2---------------
ДЕМИДІВСЬКА сільрадаDEMYDIVŚKA siľrada2363230945------53-------1-
с. ДЕМИДІВКАs. DEMYDIVKA94092512-------3---------
с. МОГИЛІВКАs. MOHYLIVKA1423138433------5--------1-
ДУБІВСЬКА сільрадаDUBIVŚKA siľrada6436421-----------------
с. ДУБОВАs. DUBOVA6436421-----------------
ЖУКОВЕЦЬКА сільрадаŽUKOVEĆKA siľrada18361668164-2------1------1-
с. ЖУКІВЦІs. ŽUKIVCI855718137-----------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA47461-----------------
с. СІДАВАs. SIDAVA41339119-2-------------1-
с. ЩУЧИНЦІs. ŠČUČYNCI4224166-----------------
с. ЯРОШЕНКАs. JAROŠENKA99971--------1--------
КАМ'ЯНОГІРСЬКА сільрадаKAM`JANOHIRŚKA siľrada1045103113---------------1-
с. КАМ'ЯНОГІРКАs. KAM`JANOHIRKA6996953---------------1-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA34633610-----------------
КАРМАЛЮКІВСЬКА сільрадаKARMALJUKIVŚKA siľrada95594015-----------------
с. КАРМАЛЮКОВЕs. KARMALJUKOVE80078812-----------------
с. МАЙДАН-ГОЛОВЧИНСЬКИЙs. MAJDAN-HOLOVČYNŚKYJ2424------------------
с. ПЕТРАНІs. PETRANI1311283-----------------
КАЦМАЗІВСЬКА сільрадаKACMAZIVŚKA siľrada103010198-3---------------
с. КАЦМАЗІВs. KACMAZIV9939828-3---------------
с-ще НАСТАСІЇВКАs-šče NASTASIJIVKA3737------------------
КОРОСТІВЕЦЬКА сільрадаKOROSTIVEĆKA siľrada90387717-6----2-1--------
с. КОРОСТІВЦІs. KOROSTIVCI55152913-6----2-1--------
с. СЛОБОДА-НОСКОВЕЦЬКАs. SLOBODA-NOSKOVEĆKA2011992-----------------
с-ще ЧАПАЄВКАs-šče ČAPAJEVKA1511492-----------------
КУРИЛОВЕЦЬКА сільрадаKURYLOVEĆKA siľrada7657614-----------------
с. КУРИЛІВЦІs. KURYLIVCI414414------------------
с-ще ВАСИЛІВКАs-šče VASYLIVKA2020------------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA3313274-----------------
ЛЕЛЯЦЬКА сільрадаLELJAĆKA siľrada2264220745-6---5---------1-
с. ЛЕЛЯКИs. LELJAKY70767922-6---------------
с. МАЛА ЖМЕРИНКАs. MALA ŽMERYNKA93891814-----5---------1-
с. ПОДІЛЬСЬКЕs. PODIĽŚKE2672634-----------------
с. ТАРТАКs. TARTAK3523475-----------------
ЛИСОГІРСЬКА сільрадаLYSOHIRŚKA siľrada4574543-----------------
с. ЛИСОГІРКАs. LYSOHIRKA4574543-----------------
ЛЮДАВСЬКА сільрадаLJUDAVŚKA siľrada730629100---------------1-
с. ЛЮДАВКАs. LJUDAVKA730629100---------------1-
ЛУКО-МОВЧАНСЬКА сільрадаLUKO-MOVČANŚKA siľrada7487399-----------------
с. ЛУКА-МОВЧАНСЬКАs. LUKA-MOVČANŚKA6406355-----------------
с. ГУТА-МОВЧАНСЬКАs. HUTA-MOVČANŚKA1081044-----------------
МОВЧАНСЬКА сільрадаMOVČANŚKA siľrada5835793------1----------
с. МОВЧАНИs. MOVČANY5835793------1----------
НОСКОВЕЦЬКА сільрадаNOSKOVEĆKA siľrada1745173311-----1-----------
с. НОСКІВЦІs. NOSKIVCI1702169110-----1-----------
с. ДЕМКІВs. DEMKIV43421-----------------
ПОТОКІВСЬКА сільрадаPOTOKIVŚKA siľrada9679483-1----1--------14-
с. ПОТОКИs. POTOKY707706-------1----------
с. РИЖАВКАs. RYŽAVKA2602423-1-------------14-
ПОЧАПИНЕЦЬКА сільрадаPOČAPYNEĆKA siľrada123712289-----------------
с. ПОЧАПИНЦІs. POČAPYNCI8378334-----------------
с. ЗОРИНЦІs. ZORYNCI3433394-----------------
с. СЛОБОДАs. SLOBODA57561-----------------
ПУЛТІВЕЦЬКА сільрадаPULTIVEĆKA siľrada1914187736--1--------------
с. ПУЛТІВЦІs. PULTIVCI83180327--1--------------
с. КРАСНЕs. KRASNE6196127-----------------
с. ЛИСЯНКАs. LYSJANKA4644622-----------------
РІВСЬКА сільрадаRIVŚKA siľrada1064103626-----1---------1-
с. РІВs. RIV68867611---------------1-
с. МЕЖИРІВs. MEŽYRIV37636015-----1-----------
СЕВЕРИНІВСЬКА сільрадаSEVERYNIVŚKA siľrada2013197531------5--------2-
с. СЕВЕРИНІВКАs. SEVERYNIVKA1800176528------5--------2-
с. ГОЛУБІВКАs. HOLUBIVKA121121------------------
с-ще МАТЕЙКОВЕs-šče MATEJKOVE15141-----------------
с-ще ХАТКИs-šče CHATKY77752-----------------
СЕРБИНІВСЬКА сільрадаSERBYNIVŚKA siľrada1193117812-1-------------2-
с. СЕРБИНІВЦІs. SERBYNIVCI1193117812-1-------------2-
СЛОБОДО-МЕЖИРІВСЬКА сільрадаSLOBODO-MEŽYRIVŚKA siľrada63962811-----------------
с. СЛОБОДА-МЕЖИРІВСЬКАs. SLOBODA-MEŽYRIVŚKA63962811-----------------
СТАНІСЛАВЧИЦЬКА сільрадаSTANISLAVČYĆKA siľrada2927286646-19--2---------3-
с. СТАНІСЛАВЧИКs. STANISLAVČYK2813275246-19--2---------3-
с-ще ТРАВНЕВЕs-šče TRAVNEVE114114------------------
СТОДУЛЕЦЬКА сільрадаSTODULEĆKA siľrada100698521-----------------
с. СТОДУЛЬЦІs. STODUĽCI7107064-----------------
с-ще МЕЛЬНИКИs-šče MEĽNYKY2222------------------
с. РОЖЕПИs. ROŽEPY27425717-----------------
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada1638161124-2-------------1-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA6886769-2-------------1-
с. БУДЬКИs. BUĎKY62261012-----------------
с. ВОЗНІВЦІs. VOZNIVCI3283253-----------------
ТЕЛЕЛИНЕЦЬКА сільрадаTELELYNEĆKA siľrada5795753---------------1-
с. ТЕЛЕЛИНЦІs. TELELYNCI5455413---------------1-
с. ЛЕНІНКАs. LENINKA3434------------------
ЧЕРНЯТИНСЬКА сільрадаČERNJATYNŚKA siľrada2503241975-1------52-----1-
с. ЧЕРНЯТИНs. ČERNJATYN167716678---------2-------
с. СЛОБОДА-ЧЕРНЯТИНСЬКАs. SLOBODA-ČERNJATYNŚKA27720664-1------5------1-
с. ТОКАРІВКАs. TOKARIVKA5495463-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН

ILLINEĆKYJ RAJON

42519

41712

574

-

39

1

3

2

24

31

-

106

1

-

-

-

-

-

26

-

м. ІЛЛІНЦІm. ILLINCI1110310831198-611177-381-----12-
с. БОРИСІВКАs. BORYSIVKA592592------------------
с. НЕМЕНКАs. NEMENKA4404346-----------------
смт ДАШІВsmt DAŠIV4233416952-----38--------1-
БАБИНСЬКА сільрадаBABYNŚKA siľrada1918189423-----1-----------
с. БАБИНs. BABYN1247123314-----------------
с. ДАНЬКІВКАs. DAŃKIVKA6596499-----1-----------
с. ДАШІВs. DAŠIV1212------------------
БІЛКІВСЬКА сільрадаBILKIVŚKA siľrada1015100212-----1-----------
с. БІЛКИs. BILKY7287189-----1-----------
с. ПРИВІЛЬНЕs. PRYVIĽNE2872843-----------------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada5795709-----------------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA3653623-----------------
с. КАБАТНЯs. KABATNJA2142086-----------------
ГОРОДОЦЬКА сільрадаHORODOĆKA siľrada1880185123-----22--------2-
с. ГОРОДОКs. HORODOK1267124320------2--------2-
с-ще ПЕРВОМАЙСЬКЕs-šče PERVOMAJŚKE17161-----------------
с. ЧОРТОРИЯs. ČORTORYJA5965922-----2-----------
ЖАДАНІВСЬКА сільрадаŽADANIVŚKA siľrada1579155423-1-------------1-
с. ЖАДАНИs. ŽADANY80379112-----------------
с. СОРОКАs. SOROKA77676311-1-------------1-
ЖОРНИЦЬКА сільрадаŽORNYĆKA siľrada1167113322-12---------------
с. ЖОРНИЩЕs. ŽORNYŠČE102899621-11---------------
с. В'ЯЗОВИЦЯs. V`JAZOVYCJA76--1---------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE1321311-----------------
ІЛЛІНЕЦЬКА сільрадаILLINEĆKA siľrada1171114223-2--11---------2-
с. ІЛЛІНЕЦЬКЕs. ILLINEĆKE76374019-2--1----------1-
с. РОМАНОВО-ХУТІРs. ROMANOVO-CHUTIR3833774-----1---------1-
с-ще ХМЕЛЬОВЕs-šče CHMELJOVE2525------------------
КАЛЬНИЦЬКА сільрадаKAĽNYĆKA siľrada1611157830-1---1---------1-
с. КАЛЬНИКs. KAĽNYK1223119923-----1-----------
с. ШАБЕЛЬНЯs. ŠABEĽNJA3883797-1-------------1-
КАНТЕЛИНСЬКА сільрадаKANTELYNŚKA siľrada7187096-1-------------2-
с. КАНТЕЛИНАs. KANTELYNA7187096-1-------------2-
КИТАЙГОРОДСЬКА сільрадаKYTAJHORODŚKA siľrada2179214123-2---112----------
с. КИТАЙГОРОДs. KYTAJHOROD123612167-2----11----------
с. КАМ'ЯНОГІРКАs. KAM`JANOHIRKA94392516-----11----------
КОПІЇВСЬКА сільрадаKOPIJIVŚKA siľrada86484613-2-2-1-----------
с. КОПІЇВКАs. KOPIJIVKA6466348-2-2-------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA2062005-----1-----------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA1212------------------
КРАСНЕНЬКІВСЬКА сільрадаKRASNEŃKIVŚKA siľrada1142112416-1-------------1-
с. КРАСНЕНЬКЕs. KRASNEŃKE67666311-1-------------1-
с. ЛИСА ГОРАs. LYSA HORA4664615-----------------
КРИШТОПІВСЬКА сільрадаKRYŠTOPIVŚKA siľrada1324129527-1----1----------
с. КРИШТОПІВКАs. KRYŠTOPIVKA64262318------1----------
с-ще ВЕРБІВКАs-šče VERBIVKA5385325-1---------------
с-ще КРИШТОПІВСЬКЕs-šče KRYŠTOPIVŚKE1441404-----------------
КУПЧИНЕЦЬКА сільрадаKUPČYNEĆKA siľrada1324131010-1---1---------2-
с. КУПЧИНЦІs. KUPČYNCI6426345-1---1---------1-
с. ЯСТРУБИНЦІs. JASTRUBYNCI5445404-----------------
с. ВОЛОШКОВЕs. VOLOŠKOVE1381361---------------1-
ЛЕУХІВСЬКА сільрадаLEUCHIVŚKA siľrada139613896-----1-----------
с. ЛЕУХИs. LEUCHY139613896-----1-----------
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada8688614-2---1-----------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA6066031-1---1-----------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA2622583-1---------------
ПАРІЇВСЬКА сільрадаPARIJIVŚKA siľrada9288528------1-67--------
с. ПАРІЇВКАs. PARIJIVKA6005945------1----------
с. РАЙКИs. RAJKY3282583--------67--------
РОСОХОВАТСЬКА сільрадаROSOCHOVATŚKA siľrada6186144-----------------
с. РОСОХОВАТАs. ROSOCHOVATA5735712-----------------
с. ПЕТРО-МАРКІВКАs. PETRO-MARKIVKA45432-----------------
СЛОБОДИЩЕНСЬКА сільрадаSLOBODYŠČENŚKA siľrada98897810-----------------
с. СЛОБОДИЩЕs. SLOBODYŠČE98897810-----------------
ТЯГУНСЬКА сільрадаTJAHUNŚKA siľrada98596214-4---3---------2-
с. ТЯГУНs. TJAHUN56354910-3-------------1-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA4224134-1---3---------1-
ХРІНІВСЬКА сільрадаCHRINIVŚKA siľrada111511086-1---------------
с. ХРІНІВКАs. CHRINIVKA6015964-1---------------
с. ПАРХОМІВКАs. PARCHOMIVKA4734712-----------------
с-ще ЧЕРВОНЕs-šče ČERVONE4141------------------
ЯКУБІВСЬКА сільрадаJAKUBIVŚKA siľrada7827736-2------1--------
с. ЯКУБІВКАs. JAKUBIVKA4224154-2------1--------
с. ЛУГОВАs. LUHOVA122122------------------
с. УЛАНІВКАs. ULANIVKA2382362-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

KOZJATYNŚKYJ RAJON

47788

46991

597

-

14

-

2

-

20

4

2

70

4

-

-

-

-

-

84

-

смт БРОДЕЦЬКЕsmt BRODEĆKE2481245822-----1-----------
с-ще ДУБИНАs-šče DUBYNA1801735-1-------------1-
смт ГЛУХІВЦІsmt HLUCHIVCI3867378774-2---2---------2-
с-ще ГЛУХІВЦІs-šče HLUCHIVCI5656------------------
БЕЗІМЕНСЬКА сільрадаBEZIMENŚKA siľrada1584156321-----------------
с. БЕЗІМЕННЕs. BEZIMENNE6636549-----------------
с. МОЛОДІЖНЕs. MOLODIŽNE3473407-----------------
с. МОЛОТКІВЦІs. MOLOTKIVCI2732712-----------------
с. ХЛІБОРОБНЕs. CHLIBOROBNE1561533-----------------
с. ЧЕРНИЧКИs. ČERNYČKY145145------------------
БІЛОПІЛЬСЬКА сільрадаBILOPIĽŚKA siľrada94591529---1-------------
с. БІЛОПІЛЛЯs. BILOPILLJA70268517-----------------
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE24323012---1-------------
ВЕРНИГОРОДОЦЬКА сільрадаVERNYHORODOĆKA siľrada1531151514-1-1-------------
с. ВЕРНИГОРОДОКs. VERNYHORODOK7697608-1---------------
с. ВЕЛИКЕs. VELYKE3033003-----------------
с. ВЕРБОЛОЗИs. VERBOLOZY4594553---1-------------
ВОВЧИНЕЦЬКА сільрадаVOVČYNEĆKA siľrada105710498-----------------
с. ВОВЧИНЕЦЬs. VOVČYNEĆ9139058-----------------
с-ще КАТЕРИНІВКАs-šče KATERYNIVKA144144------------------
ВОСКОДАВИНЕЦЬКА сільрадаVOSKODAVYNEĆKA siľrada3063014---------------1-
с. ВОСКОДАВИНЦІs. VOSKODAVYNCI2872824---------------1-
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA1919------------------
ДУБОВОМАХАРИНЕЦЬКА сільрадаDUBOVOMACHARYNEĆKA siľrada1101108317-1---------------
с. ДУБОВІ МАХАРИНЦІs. DUBOVI MACHARYNCI64063010-----------------
с. БЛАЖІЇВКАs. BLAŽIJIVKA4614537-1---------------
ЖЕЖЕЛІВСЬКА сільрадаŽEŽELIVŚKA siľrada145614469---------------1-
с. ЖЕЖЕЛІВs. ŽEŽELIV145614469---------------1-
ЖУРБИНЕЦЬКА сільрадаŽURBYNEĆKA siľrada7056987-----------------
с. ЖУРБИНЦІs. ŽURBYNCI7056987-----------------
ЗБАРАЗЬКА сільрадаZBARAŹKA siľrada501501------------------
с. ЗБАРАЖs. ZBARAŽ501501------------------
ЗОЗУЛИНЕЦЬКА сільрадаZOZULYNEĆKA siľrada115311458-----------------
с. ЗОЗУЛИНЦІs. ZOZULYNCI5725666-----------------
с. СОШАНСЬКЕs. SOŠANŚKE5815792-----------------
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada1183116815-----------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA1119110514-----------------
с. МАЛИШІВКАs. MALYŠIVKA64631-----------------
КОЗЯТИНСЬКА сільрадаKOZJATYNŚKA siľrada4259416486-1---4-1-2-----1-
с. КОЗЯТИНs. KOZJATYN3527344475-1---3-1-2-----1-
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI73272011-----1-----------
КАШПЕРІВСЬКА сільрадаKAŠPERIVŚKA siľrada71670014-----2-----------
с. КАШПЕРІВКАs. KAŠPERIVKA71670014-----2-----------
КОМСОМОЛЬСЬКА сільрадаKOMSOMOĽŚKA siľrada4540439866-2----2-702-------
с. КОМСОМОЛЬСЬКЕs. KOMSOMOĽŚKE3467333458-1----2-702-------
с. МАРКІВЦІs. MARKIVCI3323302-----------------
с. МЕДВЕДІВКАs. MEDVEDIVKA3483434-1---------------
с. МШАНЕЦЬs. MŠANEĆ1351341-----------------
с-ще САДОВЕs-šče SADOVE2582571-----------------
КОРДИШІВСЬКА сільрадаKORDYŠIVŚKA siľrada160315984-----1-----------
с. КОРДИШІВКАs. KORDYŠIVKA130412994-----1-----------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA3939------------------
с. ПРУШИНКАs. PRUŠYNKA260260------------------
КУМАНІВСЬКА сільрадаKUMANIVŚKA siľrada5705625-2-----1---------
с. КУМАНІВКАs. KUMANIVKA4134064-2-----1---------
с. ТУЧАs. TUČA1571561-----------------
МАХАРИНЕЦЬКА сільрадаMACHARYNEĆKA siľrada1844182417-----3-----------
с. МАХАРИНЦІs. MACHARYNCI1844182417-----3-----------
МИХАЙЛИНСЬКА сільрадаMYCHAJLYNŚKA siľrada1410138224-----1---------3-
с. МИХАЙЛИНs. MYCHAJLYN64062512-----1---------2-
с. ШИРОКА ГРЕБЛЯs. ŠYROKA HREBLJA77075712---------------1-
НЕПЕДІВСЬКА сільрадаNEPEDIVŚKA siľrada1583156615------1--------1-
с. НЕПЕДІВКАs. NEPEDIVKA95694410------1--------1-
с. ГУРІВЦІs. HURIVCI6276225-----------------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada1100102412---------------64-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA6215516---------------64-
с. ВЕЛИКИЙ СТЕПs. VELYKYJ STEP1381371-----------------
с. ЛОПАТИНs. LOPATYN3413365-----------------
ВІВСЯНИЦЬКА сільрадаVIVSJANYĆKA siľrada89888311-2---1---------1-
с. ВІВСЯНИКИs. VIVSJANYKY83481911-2---1---------1-
с. МУХУВАТАs. MUCHUVATA6464------------------
ПЕРЕМОЖНЯНСЬКА сільрадаPEREMOŽNJANŚKA siľrada85584411-----------------
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA61860810-----------------
с. НЕМИРИНЦІs. NEMYRYNCI2372361-----------------
ПИКОВЕЦЬКА сільрадаPYKOVEĆKA siľrada65063911-----------------
с. ПИКОВЕЦЬs. PYKOVEĆ4924848-----------------
с. ПУСТОХАs. PUSTOCHA1581553-----------------
ПЛЯХІВСЬКА сільрадаPLJACHIVŚKA siľrada6546513-----------------
с. ПЛЯХОВАs. PLJACHOVA6546513-----------------
ПОЛИЧИНЕЦЬКА сільрадаPOLYČYNEĆKA siľrada557557------------------
с. ПОЛИЧИНЦІs. POLYČYNCI442442------------------
с. МАЛА КЛІТИНКАs. MALA KLITYNKA115115------------------
ПУЗИРКІВСЬКА сільрадаPUZYRKIVŚKA siľrada7057021-----2-----------
с. ПУЗИРКИs. PUZYRKY3913891-----1-----------
с. ДЕРЖАНІВКАs. DERŽANIVKA110110------------------
с. ПАНАСІВКАs. PANASIVKA204203------1-----------
САМГОРОДОЦЬКА сільрадаSAMHORODOĆKA siľrada2679264428-----11--------5-
с. САМГОРОДОКs. SAMHORODOK2085205624-----1---------4-
с. КОРИТУВАТАs. KORYTUVATA1521492---------------1-
с. ЛОЗІВКАs. LOZIVKA3113091------1----------
с. КРАСНЕs. KRASNE1311301-----------------
СЕСТРИНІВСЬКА сільрадаSESTRYNIVŚKA siľrada114711443-----------------
с. СЕСТРИНІВКАs. SESTRYNIVKA114711443-----------------
СОКІЛЕЦЬКА сільрадаSOKILEĆKA siľrada1931189729-2---1---------2-
с. СОКІЛЕЦЬs. SOKILEĆ5395307-1---1-----------
с. ТИТУСІВКАs. TYTUSIVKA59658511-----------------
с. СИГНАЛs. SYHNAL79678211-1-------------2-
ТЕРНІВСЬКА сільрадаTERNIVŚKA siľrada4344268-----------------
с. ТЕРНІВКАs. TERNIVKA4344268-----------------
ФЛОРІАНІВСЬКА сільрадаFLORIANIVŚKA siľrada78777114-----1---------1-
с. ФЛОРІАНІВКАs. FLORIANIVKA64663113-----1---------1-
с. РУБАНКАs. RUBANKA1411401-----------------
ЮРІВСЬКА сільрадаJURIVŚKA siľrada7607572---------------1-
с. ЮРІВКАs. JURIVKA6726701---------------1-
с. ЛИСТОПАДІВКАs. LYSTOPADIVKA88871-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН

KALYNIVŚKYJ RAJON

64936

63475

1279

-

48

-

-

36

30

-

27

-

-

-

-

33

-

м. КАЛИНІВКАm. KALYNIVKA1984819004781-7--1624------9-
с-ще КАЛИНІВКА ДРУГАs-šče KALYNIVKA DRUHA2532502-----1-----------
с. ПРИЛУЦЬКЕs. PRYLUĆKE1711701-----------------
с-ще РІВНИННЕs-šče RIVNYNNE2742686-----------------
БАЙКІВСЬКА сільрадаBAJKIVŚKA siľrada1108108916-----2---------1-
с. БАЙКІВКАs. BAJKIVKA5525448-----------------
с. ГРУШКІВЦІs. HRUŠKIVCI5565458-----2---------1-
ГЛИНСЬКА сільрадаHLYNŚKA siľrada1541152713------1----------
с. ГЛИНСЬКs. HLYNŚK1471145812------1----------
с. ПАНАСІВКАs. PANASIVKA70691-----------------
ГОЛУБІВСЬКА сільрадаHOLUBIVŚKA siľrada1126110322-----1-----------
с. ГОЛУБІВКАs. HOLUBIVKA2792771-----1-----------
с. ГАРАСИМІВКАs. HARASYMIVKA24222-----------------
с-ще ГОЛЕНДРИs-šče HOLENDRY30729611-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ СТЕПs. ČERVONYJ STEP5165088-----------------
ГУЩИНЕЦЬКА сільрадаHUŠČYNEĆKA siľrada2980295122-----5---------2-
с. ГУЩИНЦІs. HUŠČYNCI2571255014-----5---------2-
с. КАМ'ЯНОГІРКАs. KAM`JANOHIRKA4094018-----------------
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА сільрадаDRUŽELJUBIVŚKA siľrada7867788-----------------
с. ДРУЖЕЛЮБІВКАs. DRUŽELJUBIVKA7867788-----------------
ДРУЖНЕНСЬКА сільрадаDRUŽNENŚKA siľrada78977910-----------------
с. ДРУЖНЕs. DRUŽNE78977910-----------------
ЖИГАЛІВСЬКА сільрадаŽYHALIVŚKA siľrada6096045-----------------
с. ЖИГАЛІВКАs. ŽYHALIVKA6096045-----------------
УЛАДІВСЬКА сільрадаULADIVŚKA siľrada1795177619-----------------
с. УЛАДІВСЬКЕs. ULADIVŚKE8558505-----------------
с. АНТОНОПІЛЬs. ANTONOPIĽ3453423-----------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE4784717-----------------
с-ще ЯБЛУНЕВЕs-šče JABLUNEVE1171134-----------------
ЗАЛИВАНЩИНСЬКА сільрадаZALYVANŠČYNŚKA siľrada96193724-----------------
с. ЗАЛИВАНЩИНАs. ZALYVANŠČYNA53251913-----------------
с. ВЕСЕЛАs. VESELA2212147-----------------
с-ще ПЕРВОМАЙСЬКЕs-šče PERVOMAJŚKE2082044-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada5410529947-31---3--27------3-
с. ІВАНІВs. IVANIV4628452935-31---3--27------3-
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA78277012-----------------
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada1295127021-----1---1-----2-
с. КІРОВКАs. KIROVKA64562715-----1---------2-
с. ПОЛЬОВА ЛИСІЇВКАs. POLJOVA LYSIJIVKA4534494-----------------
с. ЧЕРВОНА ТРИБУНІВКАs. ČERVONA TRYBUNIVKA1971942---------1-------
КОМУНАРІВСЬКА сільрадаKOMUNARIVŚKA siľrada128712798-----------------
с. КОМУНАРІВКАs. KOMUNARIVKA128712798-----------------
КОРДЕЛІВСЬКА сільрадаKORDELIVŚKA siľrada3529344275-1---14--------6-
с. КОРДЕЛІВКАs. KORDELIVKA2902283259-1---14--------5-
с. ЗАГРЕБЕЛЬНЯs. ZAHREBEĽNJA62761016---------------1-
КОТЮЖИНЕЦЬКА сільрадаKOTJUŽYNEĆKA siľrada1086105727-1---1-----------
с. КОТЮЖИНЦІs. KOTJUŽYNCI67566014-----1-----------
с-ще ГУЛІВЦІs-šče HULIVCI37836413-1---------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA3333------------------
ЛЕМЕШІВСЬКА сільрадаLEMEŠIVŚKA siľrada1485147012-1-------------2-
с. ЛЕМЕШІВКАs. LEMEŠIVKA6596553---------------1-
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA7070------------------
с. МАЛІ КУТИЩАs. MALI KUTYŠČA3723657-----------------
с. РАЙКИs. RAJKY3843802-1-------------1-
ЛІСОВОЛИСІЇВСЬКА сільрадаLISOVOLYSIJIVŚKA siľrada141614028-1---1---------4-
с. ЛІСОВА ЛИСІЇВКАs. LISOVA LYSIJIVKA141614028-1---1---------4-
ЛЮЛИНЕЦЬКА сільрадаLJULYNEĆKA siľrada8788717-----------------
с. ЛЮЛИНЦІs. LJULYNCI5805764-----------------
с. ВЕЛИКІ КУТИЩАs. VELYKI KUTYŠČA2982953-----------------
МІЗЯКІВСЬКА сільрадаMIZJAKIVŚKA siľrada1092107813---------------1-
с. МІЗЯКІВs. MIZJAKIV81580212---------------1-
с. МІЗЯКІВСЬКА СЛОБІДКАs. MIZJAKIVŚKA SLOBIDKA2212201-----------------
с. ПАВЛЕНКИs. PAVLENKY5656------------------
НАПАДІВСЬКА сільрадаNAPADIVŚKA siľrada68667510-1---------------
с. НАПАДІВКАs. NAPADIVKA3953914-----------------
с. МОНЧИНЦІs. MONČYNCI2912846-1---------------
НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаNOVOHREBEĽŚKA siľrada1258124413---------------1-
с. НОВА ГРЕБЛЯs. NOVA HREBLJA1258124413---------------1-
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada3798376728-----21----------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA3798376728-----21----------
ПИКІВСЬКА сільрадаPYKIVŚKA siľrada2502247920-3---------------
с. ПИКІВs. PYKIV1954193915-----------------
с. ШЕПІЇВКАs. ŠEPIJIVKA5485405-3---------------
ПИСАРІВСЬКА сільрадаPYSARIVŚKA siľrada8518456-----------------
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA8518456-----------------
РАДІВСЬКА сільрадаRADIVŚKA siľrada1161114710-2-------------2-
с. РАДІВКАs. RADIVKA8478394-2-------------2-
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA3143086-----------------
САЛЬНИЦЬКА сільрадаSAĽNYĆKA siľrada2008199017-----1-----------
с. САЛЬНИКs. SAĽNYK2008199017-----1-----------
ХОМУТИНЕЦЬКА сільрадаCHOMUTYNEĆKA siľrada6486444-----------------
с. ХОМУТИНЦІs. CHOMUTYNCI6486444-----------------
ЧЕРЕПАШИНЕЦЬКА сільрадаČEREPAŠYNEĆKA siľrada1571155119-----1-----------
с. ЧЕРЕПАШИНЦІs. ČEREPAŠYNCI1571155119-----1-----------
ЧЕРНЯТИНСЬКА сільрадаČERNJATYNŚKA siľrada7347295-----------------
с. ЧЕРНЯТИНs. ČERNJATYN7347295-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

KRYŽOPIĽŚKYJ RAJON

40870

40370

376

-

64

-

3

2

22

5

1

-

3

-

-

3

-

-

21

-

смт КРИЖОПІЛЬsmt KRYŽOPIĽ94649305132-4-2-44--1--3--9-
АНДРІЯШІВСЬКА сільрадаANDRIJAŠIVŚKA siľrada8108053-2---------------
с. АНДРІЯШІВКАs. ANDRIJAŠIVKA105105------------------
с. ВИСОКА ГРЕБЛЯs. VYSOKA HREBLJA5595543-2---------------
с-ще ГОРБИs-šče HORBY3535------------------
с. КРИНИЧКИs. KRYNYČKY111111------------------
ВЕРБСЬКА сільрадаVERBŚKA siľrada142114133-4---1-----------
с. ВЕРБКАs. VERBKA114811423-2---1-----------
с-ще ВЕРБЕЦЬКЕs-šče VERBEĆKE77------------------
с. ДОЛИНКАs. DOLYNKA124124------------------
с. ШУМИs. ŠUMY142140--2---------------
ГОЛУБЕЦЬКА сільрадаHOLUBEĆKA siľrada1993196922-1---1-----------
с. ГОЛУБЕЧЕs. HOLUBEČE1434141517-1---1-----------
с. КРАСНЕs. KRASNE64631-----------------
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE3603573-----------------
с. СОНЯЧНЕs. SONJAČNE1351341-----------------
ГОРОДКІВСЬКА сільрадаHORODKIVŚKA siľrada6434634754-15--241--2-----9-
с. ГОРОДКІВКАs. HORODKIVKA6434634754-15--241--2-----9-
ГАРЯЧКІВСЬКА сільрадаHARJAČKIVŚKA siľrada240523977-1---------------
с. ГАРЯЧКІВКАs. HARJAČKIVKA233423267-1---------------
с. ОДАЇs. ODAJI7171------------------
с-ще КАВКІВ ЯРs-šče KAVKIV JAR--------------------
ДАХТАЛІЙСЬКА сільрадаDACHTALIJŚKA siľrada6656533-8-1-------------
с. ДАХТАЛІЯs. DACHTALIJA4444342-7-1-------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA1861841-1---------------
с-ще МАР'ЯНІВСЬКЕs-šče MAR`JANIVŚKE3535------------------
ДЖУГАСТРЯНСЬКА сільрадаDŽUHASTRJANŚKA siľrada1161114610-3---1-1---------
с. ДЖУГАСТРАs. DŽUHASTRA7247119-3---1-----------
с. ЛЕОНІВКАs. LEONIVKA2842821-------1---------
с. ПЕТРУНІВКАs. PETRUNIVKA4949------------------
с-ще СУХА ДОЛИНАs-šče SUCHA DOLYNA104104------------------
ЖАБОКРИЦЬКА сільрадаŽABOKRYĆKA siľrada2082205623-1---2-----------
с. ЖАБОКРИЧs. ŽABOKRYČ2082205623-1---2-----------
ЗАБОЛОТНЕНСЬКА сільрадаZABOLOTNENŚKA siľrada1397137519-2---1-----------
с. ЗАБОЛОТНЕs. ZABOLOTNE1397137519-2---1-----------
КІСНИЦЬКА сільрадаKISNYĆKA siľrada4614565-----------------
с. КІСНИЦЯs. KISNYCJA4614565-----------------
КРАСНОСІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOSIĽŚKA siľrada1332131912---------------1-
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA5645558---------------1-
с-ще ВИГОДАs-šče VYHODA6868------------------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA36351-----------------
с. ЗЕЛЕНЯНКАs. ZELENJANKA6646613-----------------
КРИКЛИВЕЦЬКА сільрадаKRYKLYVEĆKA siľrada139913908-1---------------
с. КРИКЛИВЕЦЬs. KRYKLYVEĆ113911317-1---------------
с. ІЛЛІВКАs. ILLIVKA2602591-----------------
КУНИЦЬКА сільрадаKUNYĆKA siľrada7367332-1---------------
с. КУНИЧЕs. KUNYČE7367332-1---------------
ВІЛЬШАНСЬКА сільрадаVIĽŠANŚKA siľrada197619607-8---1-----------
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA164016247-8---1-----------
с. ДОЯРНЯs. DOJARNJA153153------------------
с-ще РУДНИКs-šče RUDNYK8282------------------
с-ще ФАЙГОРОДs-šče FAJHOROD101101------------------
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada7187153-----------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA7187153-----------------
САВЧИНСЬКА сільрадаSAVČYNŚKA siľrada56455112-1---------------
с. САВЧИНЕs. SAVČYNE51149911-1---------------
с. ТЕКЛІВКАs. TEKLIVKA53521-----------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada2890284232-12---3---------1-
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA2134209028-12---3---------1-
с. ЛЕВКІВs. LEVKIV7567524-----------------
ТЕРНІВСЬКА сільрадаTERNIVŚKA siľrada1775176110-----3---------1-
с. ТЕРНІВКАs. TERNIVKA1775176110-----3---------1-
ШАРАПАНІВСЬКА сільрадаŠARAPANIVŚKA siľrada118711779-----1-----------
с. ШАРАПАНІВКАs. ŠARAPANIVKA118711779-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

LYPOVEĆKYJ RAJON

44194

43653

478

-

11

-

-

3

25

5

-

-

1

1

2

-

-

-

15

-

м. ЛИПОВЕЦЬm. LYPOVEĆ93009152130-5---72--------4-
смт ТУРБІВsmt TURBIV70136895113-----11----2---1-
БІЛЯНСЬКА сільрадаBILJANŚKA siľrada5725663-1---2-----------
с. БІЛАs. BILA3083023-1---2-----------
с. НОВЕs. NOVE88------------------
с-ще ЧЕРВОНА ЗІРКАs-šče ČERVONA ZIRKA2525------------------
с. ШЕНДЕРІВКАs. ŠENDERIVKA231231------------------
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada3063014---------------1-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA3063014---------------1-
БРИЦЬКА сільрадаBRYĆKA siľrada68667016-----------------
с. БРИЦЬКЕs. BRYĆKE62961316-----------------
с. КОНЮШІВКАs. KONJUŠIVKA5757------------------
ВАХНІВСЬКА сільрадаVACHNIVŚKA siľrada2170215514---------------1-
с. ВАХНІВКАs. VACHNIVKA1828181512---------------1-
с. ЖУРАВАs. ŽURAVA3423402-----------------
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada5315292-----------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA5205182-----------------
с-ще КСАВЕРІВКАs-šče KSAVERIVKA1111------------------
ВІЙТОВЕЦЬКА сільрадаVIJTOVEĆKA siľrada6036012-----------------
с. ВІЙТІВЦІs. VIJTIVCI6036012-----------------
с-ще ПИЛИПЕНКОВЕs-šče PYLYPENKOVE--------------------
ЗОЗІВКІВСЬКА сільрадаZOZIVKIVŚKA siľrada524523--1---------------
с. ЗОЗІВКАs. ZOZIVKA524523--1---------------
ЗОЗІВСЬКА сільрадаZOZIVŚKA siľrada190518978-----------------
с. ЗОЗІВs. ZOZIV188318758-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA2222------------------
ІВАНЬКІВСЬКА сільрадаIVAŃKIVŚKA siľrada6366351-----------------
с. ІВАНЬКИs. IVAŃKY507507------------------
с. ПІСОЧИНs. PISOČYN1291281-----------------
КОЗИНЕЦЬКА сільрадаKOZYNEĆKA siľrada1484146613-----4---------1-
с. КОЗИНЦІs. KOZYNCI3693635-----1-----------
с. КОБИЛЬНЯs. KOBYĽNJA3173095-----2---------1-
с. КОХАНІВКАs. KOCHANIVKA4454423-----------------
с. СВЕРДЛІВКАs. SVERDLIVKA353352------1-----------
КОСТЯНТИНІВСЬКА сільрадаKOSTJANTYNIVŚKA siľrada10039946-1-------1-----1-
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA7497406-1-------1-----1-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA108108------------------
с. ЧУПРИНІВКАs. ČUPRYNIVKA146146------------------
ЛОЗУВАТСЬКА сільрадаLOZUVATŚKA siľrada5615583-----------------
с. ЛОЗУВАТАs. LOZUVATA5615583-----------------
ЛУКАШІВСЬКА сільрадаLUKAŠIVŚKA siľrada1997197418-1--211----------
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA7507436------1----------
с. БЕРЕСТІВКАs. BERESTIVKA4454347-1--21-----------
с. НАРЦИЗІВКАs. NARCYZIVKA2852841-----------------
с. ЯСЕНКИs. JASENKY5175134-----------------
с-ще ЯСЕНЕЦЬКЕs-šče JASENEĆKE--------------------
НАПАДІВСЬКА сільрадаNAPADIVŚKA siľrada9629555-----2-----------
с. НАПАДІВКАs. NAPADIVKA7727692-----1-----------
с. ВІКЕНТІЇВКАs. VIKENTIJIVKA1901863-----1-----------
НОВОПРИЛУЦЬКА сільрадаNOVOPRYLUĆKA siľrada1942192021---------------1-
с. НОВА ПРИЛУКАs. NOVA PRYLUKA1942192021---------------1-
ПОПІВСЬКА сільрадаPOPIVŚKA siľrada56054711-2---------------
с. ПОПІВКАs. POPIVKA4854758-2---------------
с. ВЕРНЯНКАs. VERNJANKA75723-----------------
ПРИБОРІВСЬКА сільрадаPRYBORIVŚKA siľrada155615458----12-----------
с. ПРИБОРІВКАs. PRYBORIVKA116811597----11-----------
с. КОСАКІВКАs. KOSAKIVKA3883861-----1-----------
РОСОШАНСЬКА сільрадаROSOŠANŚKA siľrada2999297126------1---1------
с. РОСОШАs. ROSOŠA2450242723-----------------
с-ще ЛИПОВЕЦЬs-šče LYPOVEĆ5495443------1---1------
СИВАКОВЕЦЬКА сільрадаSYVAKOVEĆKA siľrada1197118312-----2-----------
с. СИВАКІВЦІs. SYVAKIVCI7957904-----1-----------
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA4023938-----1-----------
СКИТКІВСЬКА сільрадаSKYTKIVŚKA siľrada1045102813-----3---------1-
с. СКИТКАs. SKYTKA5785697-----2-----------
с. ТЕКЛИНІВКАs. TEKLYNIVKA1451414-----------------
с-ще ТЕЛЬМАНАs-šče TEĽMANA1212------------------
с. ХОРОШАs. CHOROŠA3103062-----1---------1-
СЛАВНЯНСЬКА сільрадаSLAVNJANŚKA siľrada8007973-----------------
с. СЛАВНАs. SLAVNA5145122-----------------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA1791781-----------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA107107------------------
СТАРОПРИЛУЦЬКА сільрадаSTAROPRYLUĆKA siľrada1575155816-----1-----------
с. СТАРА ПРИЛУКАs. STARA PRYLUKA1575155816-----1-----------
СТРУТИНСЬКА сільрадаSTRUTYNŚKA siľrada5275243-----------------
с. СТРУТИНКАs. STRUTYNKA5275243-----------------
ЩАСЛИВСЬКА сільрадаŠČASLYVŚKA siľrada1242121920---------------3-
с. ЩАСЛИВАs. ŠČASLYVA8108055-----------------
с. БІЛОЗЕРІВКАs. BILOZERIVKA2442404-----------------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA1491472-----------------
с-ще ПІДЛІСНЕs-šče PIDLISNE39279---------------3-
ТРОЩАНСЬКА сільрадаTROŠČANŚKA siľrada4984907---------------1-
с. ТРОЩАs. TROŠČA3403327---------------1-
с. ГОРДІЇВКАs. HORDIJIVKA158158------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН

LITYNŚKYJ RAJON

42252

41620

570

-

18

-

-

-

19

14

-

-

1

1

-

-

-

-

9

-

смт ЛІТИНsmt LITYN69716652301-4---66---1----1-
БАГРИНОВЕЦЬКА сільрадаBAHRYNOVEĆKA siľrada2121210515-1---------------
с. БАГРИНІВЦІs. BAHRYNIVCI1948193215-1---------------
с. ГОНЧАРІВКАs. HONČARIVKA173173------------------
БІРКІВСЬКА сільрадаBIRKIVŚKA siľrada9018982---------------1-
с. БІРКІВs. BIRKIV5795772-----------------
с. ЗАЛУЖНЕs. ZALUŽNE277277------------------
с. КІЛЬЯНІВКАs. KIĽJANIVKA4544----------------1-
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada1825181311-1---------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA4274252-----------------
с. БРУСЛИНІВs. BRUSLYNIV9859795-1---------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA4134094-----------------
ГОРБОВЕЦЬКА сільрадаHORBOVEĆKA siľrada90088413-----3-----------
с. ГОРБІВЦІs. HORBIVCI3813738-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA4341------2-----------
с. ВІННИКІВЦІs. VINNYKIVCI3313265-----------------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA145144------1-----------
ГРОМАДСЬКА сільрадаHROMADŚKA siľrada8528464-1-------------1-
с. ГРОМАДСЬКЕs. HROMADŚKE4194144-1---------------
с. КУСИКІВЦІs. KUSYKIVCI433432----------------1-
ДАШКОВЕЦЬКА сільрадаDAŠKOVEĆKA siľrada3108306236-2---17----------
с. ДАШКІВЦІs. DAŠKIVCI2217218227-1----7----------
с. ІСКРИНЯs. ISKRYNJA2192163-----------------
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA6726646-1---1-----------
ДЯКОВЕЦЬКА сільрадаDJAKOVEĆKA siľrada144214366-----------------
с. ДЯКІВЦІs. DJAKIVCI134313376-----------------
с. ГАВРИШІВКАs. HAVRYŠIVKA9999------------------
ЖУРАВНЕНСЬКА сільрадаŽURAVNENŚKA siľrada178317739---------------1-
с. ЖУРАВНЕs. ŽURAVNE134013328-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA4434411---------------1-
ІВЧАНСЬКА сільрадаIVČANŚKA siľrada1136112412-----------------
с. ІВЧАs. IVČA1136112412-----------------
КОЖУХІВСЬКА сільрадаKOŽUCHIVŚKA siľrada1441142414-2-------------1-
с. КОЖУХІВs. KOŽUCHIV1243122614-2-------------1-
с-ще КРАСНОСІЛКАs-šče KRASNOSILKA9999------------------
с. ЛІСНЕs. LISNE9999------------------
КУЛИЗЬКА сільрадаKULYŹKA siľrada6005946-----------------
с. КУЛИГАs. KULYHA4174143-----------------
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA1831803-----------------
ЛІТИНСЬКА сільрадаLITYNŚKA siľrada9119056-----------------
с. ЛІТИНКАs. LITYNKA7597536-----------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA152152------------------
МАЛИНІВСЬКА сільрадаMALYNIVŚKA siľrada2183216518-----------------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA7077016-----------------
с. БАЛИНs. BALYN5655632-----------------
с. ВИШЕНЬКАs. VYŠEŃKA1741731-----------------
с. ПЕТРИКs. PETRYK7377289-----------------
МИКУЛИНЕЦЬКА сільрадаMYKULYNEĆKA siľrada103810269-1---2-----------
с. МИКУЛИНЦІs. MYKULYNCI6936855-1---2-----------
с. РІЖОКs. RIŽOK3453414-----------------
ОСОЛИНСЬКА сільрадаOSOLYNŚKA siľrada110811041-2---1-----------
с. ОСОЛИНКАs. OSOLYNKA4594571-----1-----------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA183183------------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA466464--2---------------
ПЕНЬКІВСЬКА сільрадаPEŃKIVŚKA siľrada2392237117-----11--------2-
с. ПЕНЬКІВКАs. PEŃKIVKA1127111113-----1---------2-
с. БРУСЛИНІВКАs. BRUSLYNIVKA3543521------1----------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE5725711-----------------
с. СУПРУНІВs. SUPRUNIV3393372-----------------
СЕЛИЩЕНСЬКА сільрадаSELYŠČENŚKA siľrada2616259322-----1-----------
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE1770175317-----------------
с. САДОВЕs. SADOVE8468405-----1-----------
СОСНІВСЬКА сільрадаSOSNIVŚKA siľrada2723270216-----3---------2-
с. СОСНИs. SOSNY9769685-----1---------2-
с. БІЛОЗІРКАs. BILOZIRKA98951-----2-----------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE127312667-----------------
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE3763733-----------------
ТЕСІВСЬКА сільрадаTESIVŚKA siľrada98997710-1-------1-------
с. ТЕСИs. TESY353352----------1-------
с. ІВАНІВЦІs. IVANIVCI3223147-1---------------
с. ЛУКАs. LUKA2162151-----------------
с. ОСІЧОКs. OSIČOK98962-----------------
ТРИБУХІВСЬКА сільрадаTRYBUCHIVŚKA siľrada4594518-----------------
с. ТРИБУХИs. TRYBUCHY4594518-----------------
УЛАДІВСЬКА сільрадаULADIVŚKA siľrada4134409634-3---1-----------
с. УЛАДІВКАs. ULADIVKA2753272525-2---1-----------
с. ІВАНОПІЛЬs. IVANOPIĽ7537466-1---------------
с. МАЙДАН-БОБРИКs. MAJDAN-BOBRYK160160------------------
с-ще МАТЯШІВКАs-šče MATJAŠIVKA2662633-----------------
с. ПИКІВСЬКА СЛОБІДКАs. PYKIVŚKA SLOBIDKA202202------------------
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada619619------------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA407407------------------
с. ЛИСОГІРКАs. LYSOHIRKA131131------------------
с. МЕДВЕДІВКАs. MEDVEDIVKA8181------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

MOHYLIV-PODIĽŚKYJ RAJON

40206

39477

622

-

63

1

-

2

17

6

-

-

1

-

-

-

-

-

17

-

смт ВЕНДИЧАНИsmt VENDYČANY4339426169-3---31--------2-
с. БОРЩІВЦІs. BORŠČIVCI102210202-----------------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE6666------------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA3403382-----------------
БАНДИШІВСЬКА сільрадаBANDYŠIVŚKA siľrada6726637-----1---------1-
с. БАНДИШІВКАs. BANDYŠIVKA6726637-----1---------1-
БЕРНАШІВСЬКА сільрадаBERNAŠIVŚKA siľrada209209------------------
с. БЕРНАШІВКАs. BERNAŠIVKA209209------------------
БРОННИЦЬКА сільрадаBRONNYĆKA siľrada2434238245-6-------------1-
с. БРОННИЦЯs. BRONNYCJA1268123727-3-------------1-
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA3653577-1---------------
с-ще КРИШТОФІВКАs-šče KRYŠTOFIVKA1201173-----------------
с-ще НОВА ГРИГОРІВКАs-šče NOVA HRYHORIVKA1311301-----------------
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA5505417-2---------------
СКАЗИНЕЦЬКА сільрадаSKAZYNEĆKA siľrada1318130116-----1-----------
с. СКАЗИНЦІs. SKAZYNCI4844785-----1-----------
с. ВОЄВОДЧИНЦІs. VOJEVODČYNCI7227148-----------------
с-ще КОШТУЛЯs-šče KOŠTULJA1121093-----------------
ГРУШАНСЬКА сільрадаHRUŠANŚKA siľrada1414139716-----1-----------
с. ГРУШКАs. HRUŠKA4584498-----1-----------
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE7878------------------
с. САДКИs. SADKY3403364-----------------
с. СЛОБОДА-ШЛИШКОВЕЦЬКАs. SLOBODA-ŠLYŠKOVEĆKA5385344-----------------
ЖЕРЕБИЛІВСЬКА сільрадаŽEREBYLIVŚKA siľrada63261515-2---------------
с. ЖЕРЕБИЛІВКАs. ŽEREBYLIVKA45944512-2---------------
с. ІРАКЛІЇВКАs. IRAKLIJIVKA1731703-----------------
КАРПІВСЬКА сільрадаKARPIVŚKA siľrada87886710---------------1-
с. КАРПІВКАs. KARPIVKA87886710---------------1-
КОЗЛІВСЬКА сільрадаKOZLIVŚKA siľrada1682165125-5-------------1-
с. КОЗЛІВs. KOZLIV68467111-2---------------
с. ЛИПЧАНИs. LYPČANY6476396-1-------------1-
с. НАГОРЯНИs. NAHORJANY3513418-2---------------
КОНІВСЬКА сільрадаKONIVŚKA siľrada9099062-1---------------
с. КОНЕВАs. KONEVA5555532-----------------
с. САДОВАs. SADOVA354353--1---------------
КРЕМІНСЬКА сільрадаKREMINŚKA siľrada62360913-1---------------
с. КРЕМІННЕs. KREMINNE62360913-1---------------
КРИЧАНІВСЬКА сільрадаKRYČANIVŚKA siľrada6616519---------------1-
с. КРИЧАНІВКАs. KRYČANIVKA6616519---------------1-
КУКАВСЬКА сільрадаKUKAVŚKA siľrada2002197224-2---3---------1-
с. КУКАВКАs. KUKAVKA1281125719-1---3---------1-
с. ЛОМАЗІВs. LOMAZIV3012964-1---------------
с. НИЖЧИЙ ОЛЬЧЕДАЇВs. NYŽČYJ OĽČEDAJIV4204191-----------------
МЕРВИНЕЦЬКА сільрадаMERVYNEĆKA siľrada41337142-----------------
с. МЕРВИНЦІs. MERVYNCI350350------------------
с. НОВОМИКІЛЬСЬКs. NOVOMYKIĽŚK632142-----------------
НЕМІЙСЬКА сільрадаNEMIJŚKA siľrada2048200236-4---1---------5-
с. НЕМІЯs. NEMIJA2048200236-4---1---------5-
ОЗАРИНЕЦЬКА сільрадаOZARYNEĆKA siľrada1987195035-1----1----------
с. ОЗАРИНЦІs. OZARYNCI1987195035-1----1----------
ПИЛИПІВСЬКА сільрадаPYLYPIVŚKA siľrada7957923-----------------
с. ПИЛИПИs. PYLYPY3273252-----------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA1351341-----------------
с. ШЛИШКІВЦІs. ŠLYŠKIVCI333333------------------
СЕРЕБРІЙСЬКА сільрадаSEREBRIJŚKA siľrada3022295656-81--1-----------
с. СЕРЕБРІЯs. SEREBRIJA3022295656-81--1-----------
СЕРЕБРИНЕЦЬКА сільрадаSEREBRYNEĆKA siľrada1363134813----11-----------
с. СЕРЕБРИНЦІs. SEREBRYNCI8748668-----------------
с. ГРАБАРІВКАs. HRABARIVKA4894825----11-----------
СЛІДЯНСЬКА сільрадаSLIDJANŚKA siľrada80677529-2---------------
с. СЛІДИs. SLIDY80677529-2---------------
СЛОБОДО-ЯРИШІВСЬКА сільрадаSLOBODO-JARYŠIVŚKA siľrada79978611-1-------------1-
с. СЛОБОДА-ЯРИШІВСЬКАs. SLOBODA-JARYŠIVŚKA64963810---------------1-
с. ЯСТРУБНАs. JASTRUBNA1501481-1---------------
СУБОТІВСЬКА сільрадаSUBOTIVŚKA siľrada1034100222-9---1-----------
с. СУБОТІВКАs. SUBOTIVKA57255511-6---------------
с. САДКІВЦІs. SADKIVCI46244711-3---1-----------
СУГАКІВСЬКА сільрадаSUHAKIVŚKA siľrada166416537-3---1-----------
с. СУГАКИs. SUHAKY166416537-3---1-----------
ТРОПІВСЬКА сільрадаTROPIVŚKA siľrada98297210-----------------
с. ТРОПОВЕs. TROPOVE98297210-----------------
ХОНЬКОВЕЦЬКА сільрадаCHOŃKOVEĆKA siľrada9689616-----1-----------
с. ХОНЬКІВЦІs. CHOŃKIVCI9689616-----1-----------
ЮРКОВЕЦЬКА сільрадаJURKOVEĆKA siľrada1532149829-3---1---1-------
с. ЮРКІВЦІs. JURKIVCI1532149829-3---1---1-------
ЯРУЗЬКА сільрадаJARUŹKA siľrada1174113725-8---1---------3-
с. ЯРУГАs. JARUHA69466717-8-------------2-
с. ІВОНІВКАs. IVONIVKA4804708-----1---------1-
ЯРИШІВСЬКА сільрадаJARYŠIVŚKA siľrada2418236643-4--1-4----------
с. ЯРИШІВs. JARYŠIV1613156440-4--1-4----------
с. ЛЯДОВАs. LJADOVA8058023-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

MUROVANOKURYLOVEĆKYJ RAJON

32791

32384

345

-

25

-

1

1

16

10

-

-

4

-

-

-

-

-

5

-

смт МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІsmt MUROVANI KURYLIVCI6177606496-2---112--2-------
БАХТИНСЬКА сільрадаBACHTYNŚKA siľrada10009919-----------------
с. БАХТИНs. BACHTYN4824784-----------------
с. БАХТИНОКs. BACHTYNOK1431421-----------------
с. ВОРОНІВЦІs. VORONIVCI2522502-----------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA1231212-----------------
ВЕРБОВЕЦЬКА сільрадаVERBOVEĆKA siľrada1282126515-1-------------1-
с. ВЕРБОВЕЦЬs. VERBOVEĆ6286189-1---------------
с. ВИНОГРАДНЕs. VYNOHRADNE6546476---------------1-
ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКА сільрадаVYŠČEOĽČEDAJIVŚKA siľrada2236220923-3-1-------------
с. ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВs. VYŠČEOĽČEDAJIV2236220923-3-1-------------
ГАЛАЙКОВЕЦЬКА сільрадаHALAJKOVEĆKA siľrada106310509-2---2-----------
с. ГАЛАЙКІВЦІs. HALAJKIVCI9169039-2---2-----------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA147147------------------
ДЕРЕШІВСЬКА сільрадаDEREŠIVŚKA siľrada4774752-----------------
с. ДЕРЕШОВАs. DEREŠOVA4774752-----------------
ДОЛИНЯНСЬКА сільрадаDOLYNJANŚKA siľrada7317283-----------------
с. ДОЛИНЯНИs. DOLYNJANY4704682-----------------
с. КРИВОХИЖИНЦІs. KRYVOCHYŽYNCI2612601-----------------
ЖВАНСЬКА сільрадаŽVANŚKA siľrada9999934-2---------------
с. ЖВАНs. ŽVAN8928864-2---------------
с. КУКУРІВКАs. KUKURIVKA107107------------------
КОНИЩІВСЬКА сільрадаKONYŠČIVŚKA siľrada1433141716-----------------
с. КОНИЩІВs. KONYŠČIV90889315-----------------
с. ЗНАМЕНІВКАs. ZNAMENIVKA3943931-----------------
с. ЯГІДНЕs. JAHIDNE131131------------------
КОТЮЖАНІВСЬКА сільрадаKOTJUŽANIVŚKA siľrada1167115512-----------------
с. КОТЮЖАНИs. KOTJUŽANY99598411-----------------
с. БЛАКИТНЕs. BLAKYTNE1051041-----------------
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA6767------------------
КУРАШОВЕЦЬКА сільрадаKURAŠOVEĆKA siľrada104810435-----------------
с. КУРАШІВЦІs. KURAŠIVCI7207164-----------------
с. БАЛКІВКАs. BALKIVKA88------------------
с-ще ДІГТЯРКАs-šče DIHTJARKA2323------------------
с. ПОСУХІВs. POSUCHIV2972961-----------------
ЛУЧИНЕЦЬКА сільрадаLUČYNEĆKA siľrada97896710---------1-------
с. ЛУЧИНЕЦЬs. LUČYNEĆ97896710---------1-------
ЛУЧИНЧИЦЬКА сільрадаLUČYNČYĆKA siľrada9439278-2----6----------
с. ЛУЧИНЧИКs. LUČYNČYK8678518-2----6----------
с. ГЛИБОКА ДОЛИНАs. HLYBOKA DOLYNA7676------------------
МИХАЙЛОВЕЦЬКА сільрадаMYCHAJLOVEĆKA siľrada132513168-1---------------
с. МИХАЙЛІВЦІs. MYCHAJLIVCI127012618-1---------------
с. КРАСНЕs. KRASNE5151------------------
с-ще ЯРs-šče JAR44------------------
МОРОЗІВСЬКА сільрадаMOROZIVŚKA siľrada7187142-1--1------------
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA7187142-1--1------------
НАДДНІСТРЯНСЬКА сільрадаNADDNISTRJANŚKA siľrada8998915-1-------------2-
с. НАДДНІСТРЯНСЬКЕs. NADDNISTRJANŚKE8998915-1-------------2-
НЕМЕРЧЕНСЬКА сільрадаNEMERČENŚKA siľrada1374134920-4----1----------
с. НЕМЕРЧЕs. NEMERČE80979311-4----1----------
с. ВІНОЖs. VINOŽ3993927-----------------
с-ще КУКАВКАs-šče KUKAVKA22211-----------------
с. ЛЕНІНСЬКА СЛОБОДАs. LENINŚKA SLOBODA2727------------------
с-ще НЕМЕРЧЕs-šče NEMERČE6262------------------
с. СТРУСОВЕs. STRUSOVE55541-----------------
ОБУХІВСЬКА сільрадаOBUCHIVŚKA siľrada2140211918-1---1---------1-
с. ОБУХІВs. OBUCHIV7257222-----1-----------
с-ще КОТЮЖАНИs-šče KOTJUŽANY93921-----------------
с-ще МАЛИЙ ОБУХІВs-šče MALYJ OBUCHIV4684588-1-------------1-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA3153114-----------------
с. ПРИВІТНЕs. PRYVITNE5395363-----------------
ПЕТРИМАНСЬКА сільрадаPETRYMANŚKA siľrada7207146-----------------
с. ПЕТРИМАНИs. PETRYMANY2442431-----------------
с. ЖИТНИКИs. ŽYTNYKY3393345-----------------
с-ще ЗОЛОТОГІРКАs-šče ZOLOTOHIRKA5454------------------
с-ще СВИДОВАs-šče SVYDOVA8383------------------
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada5675579---------------1-
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE5675579---------------1-
ПОПЕЛЮХІВСЬКА сільрадаPOPELJUCHIVŚKA siľrada6866758-2---1-----------
с. ПОПЕЛЮХИs. POPELJUCHY4214145-1---1-----------
с. БІЛЯНИs. BILJANY2652613-1---------------
РОЗДОЛІВСЬКА сільрадаROZDOLIVŚKA siľrada1852183417-1---------------
с. РОЗДОЛІВКАs. ROZDOLIVKA7417338-----------------
с. ДРУЖБАs. DRUŽBA7137094-----------------
с. ПЕРЕКОРИНЦІs. PEREKORYNCI3983925-1---------------
РІВНЕНСЬКА сільрадаRIVNENŚKA siľrada1444142715-1----1----------
с. РІВНЕs. RIVNE97195713------1----------
с. НИШІВЦІs. NYŠIVCI4734702-1---------------
СНІТКІВСЬКА сільрадаSNITKIVŚKA siľrada77976512-----1---1-------
с. СНІТКІВs. SNITKIV72371110-----1---1-------
с. РЯСНЕs. RJASNE56542-----------------
СТЕПАНКІВСЬКА сільрадаSTEPANKIVŚKA siľrada75373913-1---------------
с. СТЕПАНКИs. STEPANKY46245011-1---------------
с. ГОРАЙs. HORAJ2912892-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН

NEMYRIVŚKYJ RAJON

58873

57411

1236

-

113

1

3

2

32

20

-

1

2

-

1

5

-

-

46

-

м. НЕМИРІВm. NEMYRIV1142411221183-51--72-----1--4-
смт БРАЦЛАВsmt BRACLAV60335530487-5--1-5--1--4----
смт СИТКІВЦІsmt SYTKIVCI2845278261-1---1-----------
БАЙРАКІВСЬКА сільрадаBAJRAKIVŚKA siľrada98296517-----------------
с. БАЙРАКІВКАs. BAJRAKIVKA5475398-----------------
с. ГЛИНЯНЕЦЬs. HLYNJANEĆ2422384-----------------
с. ДУБМАСЛІВКАs. DUBMASLIVKA1931885-----------------
БОБЛІВСЬКА сільрадаBOBLIVŚKA siľrada51049013-7---------------
с. БОБЛІВs. BOBLIV51049013-7---------------
БОНДУРІВСЬКА сільрадаBONDURIVŚKA siľrada5945845-4-------------1-
с. БОНДУРІВКАs. BONDURIVKA3283223-3---------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA2662622-1-------------1-
БУГАКІВСЬКА сільрадаBUHAKIVŚKA siľrada65362916-7---1-----------
с. БУГАКІВs. BUHAKIV65362916-7---1-----------
ВЕЛИКОБУШИНСЬКА сільрадаVELYKOBUŠYNŚKA siľrada1467145212-1-------------2-
с. ВЕЛИКА БУШИНКАs. VELYKA BUŠYNKA1364134912-1-------------2-
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA103103------------------
ВОЛОВОДІВСЬКА сільрадаVOLOVODIVŚKA siľrada5285132-13---------------
с. ВОЛОВОДІВКАs. VOLOVODIVKA4894742-13---------------
с-ще ШЕВЧЕНКАs-šče ŠEVČENKA3939------------------
ВОВЧОЦЬКА сільрадаVOVČOĆKA siľrada1218120114-1---1---------1-
с. ВОВЧОКs. VOVČOK96695213-1---------------
с. ДОВЖОКs. DOVŽOK2522491-----1---------1-
ВОРОБІЇВСЬКА сільрадаVOROBIJIVŚKA siľrada46644520-1---------------
с. ВОРОБІЇВКАs. VOROBIJIVKA39638114-1---------------
с. НОВА МИКОЛАЇВКАs. NOVA MYKOLAJIVKA70646-----------------
ВИЩЕКРОПИВНЯНСЬКА сільрадаVYŠČEKROPYVNJANŚKA siľrada7117082------1----------
с. ВИЩА КРОПИВНАs. VYŠČA KROPYVNA6426392------1----------
с. ГУТАs. HUTA6969------------------
ВИШКОВЕЦЬКА сільрадаVYŠKOVEĆKA siľrada1139111318-6---2-----------
с. ВИШКІВЦІs. VYŠKIVCI80178310-6---2-----------
с. ВИГНАНКАs. VYHNANKA3333------------------
с. ЗАБУЖЖЯs. ZABUŽŽJA3052978-----------------
ГОЛОВЕНЬКІВСЬКА сільрадаHOLOVEŃKIVŚKA siľrada544542--2---------------
с. ГОЛОВЕНЬКИs. HOLOVEŃKY544542--2---------------
ГРАБОВЕЦЬКА сільрадаHRABOVEĆKA siľrada71068016-9-------------5-
с. ГРАБОВЕЦЬs. HRABOVEĆ39938310-3-------------3-
с. ГРАНІТНЕs. HRANITNE25231---------------1-
с. СОРОКОДУБИs. SOROKODUBY2862745-6-------------1-
ГРИНЕНКІВСЬКА сільрадаHRYNENKIVŚKA siľrada4614535--------1------2-
с. ГРИНЕНКИs. HRYNENKY4614535--------1------2-
ДЖУРИНЕЦЬКА сільрадаDŽURYNEĆKA siľrada5195162---------------1-
с. ДЖУРИНЦІs. DŽURYNCI5195162---------------1-
ЗАРУДИНЕЦЬКА сільрадаZARUDYNEĆKA siľrada1129111216-----1-----------
с. ЗАРУДИНЦІs. ZARUDYNCI3323302-----------------
с. ВОВЧОКs. VOVČOK1371361-----------------
с. ЗЕЛЕНЯНКАs. ZELENJANKA90881-----1-----------
с. ЙОСИПЕНКИs. JOSYPENKY1211201-----------------
с-ще КАРОЛІНАs-šče KAROLINA2112038-----------------
с. ОЗЕРОs. OZERO2382353-----------------
ЗЯНЬКОВЕЦЬКА сільрадаZJAŃKOVEĆKA siľrada5094927-8---1---------1-
с. ЗЯНЬКІВЦІs. ZJAŃKIVCI3343215-6---1---------1-
с. АНЦИПОЛІВКАs. ANCYPOLIVKA1751712-2---------------
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada2323230415-1--11---------1-
с. КІРОВАs. KIROVA1452143910-1---1---------1-
с. КОРОВАЙНАs. KOROVAJNA123123------------------
с. МОНАСТИРОКs. MONASTYROK2682661----1------------
с. САЖКИs. SAŽKY1401391-----------------
с. СЕЛЕВИНЦІs. SELEVYNCI3403373-----------------
КОВАЛІВСЬКА сільрадаKOVALIVŚKA siľrada4071403727-2---4---------1-
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA3783374927-2---4---------1-
с. МЕЖИГІРКАs. MEŽYHIRKA2727------------------
с. ПОТОКИs. POTOKY261261------------------
КОРЖІВСЬКА сільрадаKORŽIVŚKA siľrada3423319-2---------------
с. КОРЖІВКАs. KORŽIVKA2532484-1---------------
с. ГОРОДНИЦЯs. HORODNYCJA89835-1---------------
с-ще КОРЖІВs-šče KORŽIV--------------------
КРИКОВЕЦЬКА сільрадаKRYKOVEĆKA siľrada113611244---------------8-
с. КРИКІВЦІs. KRYKIVCI584576----------------8-
с. БУДКИs. BUDKY2732703-----------------
с. ДАНИЛКИs. DANYLKY6666------------------
с. СОРОКОТЯЖИНЦІs. SOROKOTJAŽYNCI2132121-----------------
КУДЛАЇВСЬКА сільрадаKUDLAJIVŚKA siľrada78777512-----------------
с. КУДЛАЇs. KUDLAJI4063988-----------------
с. ДУБОВЕЦЬs. DUBOVEĆ2902864-----------------
с. ЧАУЛЬСЬКЕs. ČAUĽŚKE9191------------------
МАРКСІВСЬКА сільрадаMARKSIVŚKA siľrada103910287-2---2-----------
с. МАРКСОВЕs. MARKSOVE9899787-2---2-----------
с. ЯСТРУБИХАs. JASTRUBYCHA5050------------------
МЕДВЕЖАНСЬКА сільрадаMEDVEŽANŚKA siľrada100710033-----1-----------
с. МЕДВЕЖАs. MEDVEŽA6106091-----------------
с. ГОСТИННЕs. HOSTYNNE3973942-----1-----------
МЕЛЬНИКІВСЬКА сільрадаMEĽNYKIVŚKA siľrada115411447-----1---------2-
с. МЕЛЬНИКІВЦІs. MEĽNYKIVCI5004953-----1---------1-
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE6546494---------------1-
НОВООБИХОДІВСЬКА сільрадаNOVOOBYCHODIVŚKA siľrada6836719-1---2-----------
с. НОВІ ОБИХОДИs. NOVI OBYCHODY5755657-1---2-----------
с. САМЧИНЦІs. SAMČYNCI1081062-----------------
МУХОВЕЦЬКА сільрадаMUCHOVEĆKA siľrada1937190132-3-------------1-
с. МУХІВЦІs. MUCHIVCI1498147323-1-------------1-
с. МАЛА БУШИНКАs. MALA BUŠYNKA1711636-2---------------
с. ШОЛУДЬКИs. ŠOLUĎKY2682653-----------------
НИКИФОРОВЕЦЬКА сільрадаNYKYFOROVEĆKA siľrada93389140-----1---------1-
с. НИКИФОРІВЦІs. NYKYFORIVCI56653629---------------1-
с. ЛУКАs. LUKA36735511-----1-----------
ОБІДНЕНСЬКА сільрадаOBIDNENŚKA siľrada6916775-4-2-1---------2-
с. ОБІДНЕs. OBIDNE6916775-4-2-1---------2-
НОВОСЕЛІВСЬКА сільрадаNOVOSELIVŚKA siľrada5014915-3---1---------1-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA4544454-3---1---------1-
с. ГЛИНСЬКЕs. HLYNŚKE47461-----------------
ОМЕТИНЕЦЬКА сільрадаOMETYNEĆKA siľrada7977914-1-------------1-
с. ОМЕТИНЦІs. OMETYNCI7977914-1-------------1-
РАЙГОРОДСЬКА сільрадаRAJHORODŚKA siľrada1352132120-2-1--6--1-----1-
с. РАЙГОРОДs. RAJHOROD100397817------6--1-----1-
с. НИЖЧА КРОПИВНАs. NYŽČA KROPYVNA2922901---1-------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA57532-2---------------
РУБАНСЬКА сільрадаRUBANŚKA siľrada9329273-----2-----------
с. РУБАНЬs. RUBAŃ9329273-----2-----------
СЕМЕНСЬКА сільрадаSEMENŚKA siľrada53752313-1---------------
с. СЕМЕНКИs. SEMENKY33832710-1---------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA8282------------------
с. САЛИНЦІs. SALYNCI1171143-----------------
СКРИЦЬКА сільрадаSKRYĆKA siľrada3333257-1---------------
с. СКРИЦЬКЕs. SKRYĆKE2782716-1---------------
с. ШУРАs. ŠURA55541-----------------
СОКІЛЕЦЬКА сільрадаSOKILEĆKA siľrada102499424-3---1---------2-
с. СОКІЛЕЦЬs. SOKILEĆ85382621-3---1---------2-
с. ГВОЗДІВs. HVOZDIV6565------------------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA1061033-----------------
СПОДАХІВСЬКА сільрадаSPODACHIVŚKA siľrada78776915-2-------------1-
с. СПОДАХИs. SPODACHY78776915-2-------------1-
СТРІЛЬЧИНЕЦЬКА сільрадаSTRIĽČYNEĆKA siľrada62961212-5---------------
с. СТРІЛЬЧИНЦІs. STRIĽČYNCI62961212-5---------------
ЧУКІВСЬКА сільрадаČUKIVŚKA siľrada1321127040-1----6----1---3-
с. ЧУКІВs. ČUKIV87784522------6----1---3-
с. ОСТАПКІВЦІs. OSTAPKIVCI2642586-----------------
с. ПЕРЕПЕЛИЧЧЯs. PEREPELYČČJA18016712-1---------------
ЮРКОВЕЦЬКА сільрадаJURKOVEĆKA siľrada92490517-1---1-----------
с. ЮРКІВЦІs. JURKIVCI83982611-1---1-----------
с. РУБІЖНЕs. RUBIŽNE85796-----------------
ЯЗВИНКІВСЬКА сільрадаJAZVYNKIVŚKA siľrada1191116910-8-------------4-
с. ЯЗВИНКИs. JAZVYNKY3193036-6-------------4-
с. ГУНЬКАs. HUŃKA6856794-2---------------
с. КОЗАКІВКАs. KOZAKIVKA2424------------------
с. СУПРУНІВКАs. SUPRUNIVKA163163------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН

ORATIVŚKYJ RAJON

27314

27068

202

-

13

-

1

-

14

6

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

смт ОРАТІВsmt ORATIV3193315736-----------------
с. ПРИБЕРЕЖНЕs. PRYBEREŽNE2422402-----------------
ЯКИМІВСЬКА сільрадаJAKYMIVŚKA siľrada165416444-1----5----------
с. ЯКИМІВКАs. JAKYMIVKA132913272-----------------
с. БУГАЇВКАs. BUHAJIVKA3253172-1----5----------
БАЛАБАНІВСЬКА сільрадаBALABANIVŚKA siľrada1025101210-----2---------1-
с. БАЛАБАНІВКАs. BALABANIVKA9529418-----2---------1-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA66------------------
с. ЛІНЕЧЧИНАs. LINEČČYNA88------------------
с. СТУПКИs. STUPKY59572-----------------
ВЕЛИКОРОСТІВСЬКА сільрадаVELYKOROSTIVŚKA siľrada709709------------------
с. ВЕЛИКА РОСТІВКАs. VELYKA ROSTIVKA709709------------------
ЖИВОТІВСЬКА сільрадаŽYVOTIVŚKA siľrada8168133-----------------
с. ЖИВОТІВКАs. ŽYVOTIVKA8168133-----------------
ЗАРУДЯНСЬКА сільрадаZARUDJANŚKA siľrada103210265---------------1-
с. ЗАРУДДЯs. ZARUDDJA6846803---------------1-
с. ГОНОРАТКАs. HONORATKA3483462-----------------
КОЖАНСЬКА сільрадаKOŽANŚKA siľrada6926893-----------------
с. КОЖАНКАs. KOŽANKA6046022-----------------
с. БАРТОШІВКАs. BARTOŠIVKA88871-----------------
КОШЛАНІВСЬКА сільрадаKOŠLANIVŚKA siľrada8348284-----1---------1-
с. КОШЛАНИs. KOŠLANY4554523-----------------
с. ДІБРОВИНЦІs. DIBROVYNCI3793761-----1---------1-
ЛОПАТИНСЬКА сільрадаLOPATYNŚKA siľrada5835811-1---------------
с. ЛОПАТИНКАs. LOPATYNKA4794771-1---------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA104104------------------
с-ще ЛИШАВАs-šče LYŠAVA--------------------
МЕДІВСЬКА сільрадаMEDIVŚKA siľrada7046976-1---------------
с. МЕДІВКАs. MEDIVKA7046976-1---------------
НОВОЖИВОТІВСЬКА сільрадаNOVOŽYVOTIVŚKA siľrada141314058-----------------
с. НОВОЖИВОТІВs. NOVOŽYVOTIV141314058-----------------
ОРАТІВСЬКА сільрадаORATIVŚKA siľrada78477211-----1-----------
с. ОРАТІВs. ORATIV78477211-----1-----------
ОСИЧНЯНСЬКА сільрадаOSYČNJANŚKA siľrada7077022-----3-----------
с. ОСИЧНАs. OSYČNA7077022-----3-----------
ОЧИТКІВСЬКА сільрадаOČYTKIVŚKA siľrada8508437-----------------
с. ОЧИТКІВs. OČYTKIV5885835-----------------
с. ЛЮЛИНЦІs. LJULYNCI2622602-----------------
ПІДВИСОЦЬКА сільрадаPIDVYSOĆKA siľrada60058614-----------------
с. ПІДВИСОКЕs. PIDVYSOKE56555411-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA35323-----------------
РОЖИЧНЯНСЬКА сільрадаROŽYČNJANŚKA siľrada6936894-----------------
с. РОЖИЧНАs. ROŽYČNA4084062-----------------
с. ОРАТІВКАs. ORATIVKA2852832-----------------
САБАРІВСЬКА сільрадаSABARIVŚKA siľrada5955911-3---------------
с. САБАРІВКАs. SABARIVKA591588--3---------------
с. ДІВОЧИНАs. DIVOČYNA431-----------------
СКАЛЬСЬКА сільрадаSKAĽŚKA siľrada6996954-----------------
с. СКАЛАs. SKALA6996954-----------------
СКОМОРОШКІВСЬКА сільрадаSKOMOROŠKIVŚKA siľrada2156212525-----21--------3-
с. СКОМОРОШКИs. SKOMOROŠKY1435141417------1--------3-
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA4304235-----2-----------
с. КАМ'ЯНОГІРКАs. KAM`JANOHIRKA2912883-----------------
СОЛОГУБІВСЬКА сільрадаSOLOHUBIVŚKA siľrada6286224-2---------------
с. СОЛОГУБІВКАs. SOLOHUBIVKA6286224-2---------------
СТРИЖАКІВСЬКА сільрадаSTRYŽAKIVŚKA siľrada6136112-----------------
с. СТРИЖАКІВs. STRYŽAKIV2852841-----------------
с. СИНАРНАs. SYNARNA3283271-----------------
УГАРІВСЬКА сільрадаUHARIVŚKA siľrada4424393-----------------
с. УГАРОВЕs. UHAROVE2992972-----------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA7777------------------
с. КАЛЕНІВКАs. KALENIVKA66651-----------------
ФРОНТІВСЬКА сільрадаFRONTIVŚKA siľrada73371611-4-1-1-----------
с. ФРОНТІВКАs. FRONTIVKA73371611-4-1-1-----------
ЧАГІВСЬКА сільрадаČAHIVŚKA siľrada1627161213-1---1-----------
с. ЧАГІВs. ČAHIV8368296-1---------------
с. МАЛА РОСТІВКАs. MALA ROSTIVKA2762732-----1-----------
с. МЕРВИНs. MERVYN4904864-----------------
с-ще ЧАГІВСЬКЕs-šče ČAHIVŚKE25241-----------------
ЧОВНОВИЦЬКА сільрадаČOVNOVYĆKA siľrada101610029-----1---------4-
с. ЧОВНОВИЦЯs. ČOVNOVYCJA8318179-----1---------4-
с. ЗАКРИНИЧЧЯs. ZAKRYNYČČJA163163------------------
с-ще ОЗЕРНЕs-šče OZERNE1313------------------
с-ще СТЕПОВЕs-šče STEPOVE99------------------
ЧЕРНЯВСЬКА сільрадаČERNJAVŚKA siľrada120111937-----1-----------
с. ЧЕРНЯВКАs. ČERNJAVKA118611796-----1-----------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA15141-----------------
ЮШКОВЕЦЬКА сільрадаJUŠKOVEĆKA siľrada5535502-----1-----------
с. ЮШКІВЦІs. JUŠKIVCI5535502-----1-----------
ЯБЛУНОВИЦЬКА сільрадаJABLUNOVYĆKA siľrada5205191-----------------
с. ЯБЛУНОВИЦЯs. JABLUNOVYCJA404404------------------
с. СКИБИНs. SKYBYN1161151-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПІЩАНСЬКИЙ РАЙОН

PIŠČANŚKYJ RAJON

25127

24529

401

-

116

-

-

8

13

1

3

23

4

-

1

9

-

-

19

-

смт ПІЩАНКАsmt PIŠČANKA5654555153-11---3--212-19--3-
с-ще ТРУДОВЕs-šče TRUDOVE49447913-2---------------
смт РУДНИЦЯsmt RUDNYCJA1275124032-1---1---------1-
БОЛГАНСЬКА сільрадаBOLHANŚKA siľrada134213319-2---------------
с. БОЛГАНs. BOLHAN134213319-2---------------
ГОНОРІВСЬКА сільрадаHONORIVŚKA siľrada1241121226----1--2---------
с. ГОНОРІВКАs. HONORIVKA1021100417-----------------
с. БРОХВИЧІs. BROCHVYČI1631549-----------------
с-ще КОЗАЦЬКЕs-šče KOZAĆKE5754-----1--2---------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada81278821-2------1--------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE81278821-2------1--------
ГРАБАРІВСЬКА сільрадаHRABARIVŚKA siľrada54151115-13---1---------1-
с. ГРАБАРІВКАs. HRABARIVKA4193979-12-------------1-
с. ВЕРХНЯ СЛОБІДКАs. VERCHNJA SLOBIDKA1221146-1---1-----------
ДМИТРАШКІВСЬКА сільрадаDMYTRAŠKIVŚKA siľrada2018193953-16--31-11------4-
с. ДМИТРАШКІВКАs. DMYTRAŠKIVKA1810173153-16--31-11------4-
с-ще МИКОЛАЇВКАs-šče MYKOLAJIVKA208208------------------
КУКУЛІВСЬКА сільрадаKUKULIVŚKA siľrada8958821-12---------------
с. КУКУЛИs. KUKULY8958821-12---------------
МИРОЛЮБІВСЬКА сільрадаMYROLJUBIVŚKA siľrada1402137328-1---------------
с. МИРОЛЮБІВКАs. MYROLJUBIVKA1402137328-1---------------
РУДНИЦЬКА сільрадаRUDNYĆKA siľrada8358197-6---1---------2-
с. РУДНИЦЬКЕs. RUDNYĆKE8358197-6---1---------2-
СТАВКІВСЬКА сільрадаSTAVKIVŚKA siľrada80578015-9-------------1-
с. СТАВКИs. STAVKY80578015-9-------------1-
СТУДЕНЯНСЬКА сільрадаSTUDENJANŚKA siľrada2994293233-25---1---------3-
с. СТУДЕНАs. STUDENA2308226525-16-------------2-
с. ЗАТИШНЕs. ZATYŠNE138135--3---------------
с-ще ПАЛІЙОВЕs-šče PALIJOVE1251222---------------1-
с-ще П'ЯТИХАТКАs-šče P`JATYCHATKA54521-1---------------
с-ще ЧАБАНОВЕs-šče ČABANOVE1751711-2---1-----------
с-ще ЧЕРВОНА ПОЛЯНАs-šče ČERVONA POLJANA1941874-3---------------
ТРИБУСІВСЬКА сільрадаTRYBUSIVŚKA siľrada102510195-----1-----------
с. ТРИБУСІВКАs. TRYBUSIVKA9879815-----1-----------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA3838------------------
ЧОРНОМИНСЬКА сільрадаČORNOMYNŚKA siľrada2733265462-8--221--2-----2-
с. ЧОРНОМИНs. ČORNOMYN1666160846-5--2-1--2-----2-
с. КОЗЛІВКАs. KOZLIVKA4274178-1---1-----------
с-ще ПОПЕЛЮХИs-šče POPELJUCHY4684605-2---1-----------
с. РИБКИs. RYBKY1721693-----------------
ЯВОРІВСЬКА сільрадаJAVORIVŚKA siľrada1061101928-8--22---------2-
с. ЯВОРІВКАs. JAVORIVKA1061101928-8--22---------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН

POHREBYŠČENŚKYJ RAJON

37704

37247

400

-

15

1

2

-

21

-

1

-

1

-

1

-

-

-

15

-

м. ПОГРЕБИЩЕm. POHREBYŠČE1067310536127-3---4---------3-
АДАМІВСЬКА сільрадаADAMIVŚKA siľrada1266123923-----4-----------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA6386298-----1-----------
с-ще ПОГРЕБИЩЕ ПЕРШЕs-šče POHREBYŠČE PERŠE62861015-----3-----------
АНДРУШІВСЬКА сільрадаANDRUŠIVŚKA siľrada1263124119-2---1-----------
с. АНДРУШІВКАs. ANDRUŠIVKA1104108714-2---1-----------
с. ПАРІЇВКАs. PARIJIVKA1571534-----------------
с-ще ФІЛЮТКАs-šče FILJUTKA211-----------------
БАБИНЕЦЬКА сільрадаBABYNEĆKA siľrada6776707-----------------
с. БАБИНЦІs. BABYNCI5955896-----------------
с. БИСТРИКs. BYSTRYK82811-----------------
БІЛАШКІВСЬКА сільрадаBILAŠKIVŚKA siľrada7807736-----1-----------
с. БІЛАШКИs. BILAŠKY3603591-----------------
с. ВИШНІВКАs. VYŠNIVKA1631612-----------------
с. СМАРЖИНЦІs. SMARŽYNCI2572533-----1-----------
БОРЩАГІВСЬКА сільрадаBORŠČAHIVŚKA siľrada8188088---2-------------
с. БОРЩАГІВКАs. BORŠČAHIVKA5084997---2-------------
с. СКИБИНЦІs. SKYBYNCI3103091-----------------
ГОПЧИЦЬКА сільрадаHOPČYĆKA siľrada1484146519-----------------
с. ГОПЧИЦЯs. HOPČYCJA1484146519-----------------
ДЗЮНЬКІВСЬКА сільрадаDZJUŃKIVŚKA siľrada1330131910-1---------------
с. ДЗЮНЬКІВs. DZJUŃKIV1330131910-1---------------
ДОВГАЛІВСЬКА сільрадаDOVHALIVŚKA siľrada7117029-----------------
с. ДОВГАЛІВКАs. DOVHALIVKA7117029-----------------
ЗБАРЖІВСЬКА сільрадаZBARŽIVŚKA siľrada6836767-----------------
с. ЗБАРЖІВКАs. ZBARŽIVKA4574543-----------------
с. ОБОЗІВКАs. OBOZIVKA9494------------------
с. ТРАВНЕВЕs. TRAVNEVE1321284-----------------
ЛЕВКІВСЬКА сільрадаLEVKIVŚKA siľrada8518446-------1---------
с. ЛЕВКІВКАs. LEVKIVKA3493462-------1---------
с. ОРДИНЦІs. ORDYNCI5024984-----------------
МОНЧИНСЬКА сільрадаMONČYNŚKA siľrada107210608-2---2-----------
с. МОНЧИНs. MONČYN6095996-2---2-----------
с-ще ГРИГОРІВКАs-šče HRYHORIVKA1010------------------
с. СОПИНs. SOPYN4534512-----------------
МОРОЗІВСЬКА сільрадаMOROZIVŚKA siľrada1211119912-----------------
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA6686608-----------------
с. БОГАТИРs. BOHATYR1717------------------
с. БУХНИs. BUCHNY5265224-----------------
НОВОФАСТІВСЬКА сільрадаNOVOFASTIVŚKA siľrada1089107512-----1---------1-
с. НОВОФАСТІВs. NOVOFASTIV97395912-----1---------1-
с. БУРКІВЦІs. BURKIVCI116116------------------
с-ще СОКОЛІВКАs-šče SOKOLIVKA--------------------
ОЧЕРЕТНЯНСЬКА сільрадаOČERETNJANŚKA siľrada1741172018-----2---------1-
с. ОЧЕРЕТНЯs. OČERETNJA8768715-----------------
с. ДОВЖОКs. DOVŽOK3883816-----1-----------
с-ще ПОГРЕБИЩЕ ДРУГЕs-šče POHREBYŠČE DRUHE4774687-----1---------1-
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada141014027-----1-----------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA9779761-----------------
с. КРУПОДЕРИНЦІs. KRUPODERYNCI4334266-----1-----------
ПЕДОСІВСЬКА сільрадаPEDOSIVŚKA siľrada8878806-1---------------
с. ПЕДОСИs. PEDOSY5375315-1---------------
с. МАЛИНКИs. MALYNKY3503491-----------------
ПЛИСКІВСЬКА сільрадаPLYSKIVŚKA siľrada1439141521-1---1---1-------
с. ПЛИСКІВs. PLYSKIV1439141521-1---1---1-------
РОЗКОПАНСЬКА сільрадаROZKOPANŚKA siľrada86985710-1---1-----------
с. РОЗКОПАНЕs. ROZKOPANE8458349-1---1-----------
с. БАРВІНКОВЕs. BARVINKOVE24231-----------------
САРАЖИНЕЦЬКА сільрадаSARAŽYNEĆKA siľrada9719635---------------3-
с. САРАЖИНЦІs. SARAŽYNCI3623583---------------1-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE128128------------------
с. КУР'ЯНЦІs. KUR`JANCI2782762-----------------
с. ЮНАШКИs. JUNAŠKY203201----------------2-
СНІЖНЯНСЬКА сільрадаSNIŽNJANŚKA siľrada77175212-3-------------4-
с. СНІЖНАs. SNIŽNA5935856-2---------------
с. ЗАДОРОЖНЄs. ZADOROŽNJE88795---------------4-
с. ОЗЕРНАs. OZERNA90881-1---------------
СПИЧИНЕЦЬКА сільрадаSPYČYNEĆKA siľrada6236167-----------------
с. СПИЧИНЦІs. SPYČYNCI4764706-----------------
с. ВАСИЛЬКІВЦІs. VASYĽKIVCI1471461-----------------
СТАНИЛІВСЬКА сільрадаSTANYLIVŚKA siľrada7677615-----1-----------
с. СТАНИЛІВКАs. STANYLIVKA5345294-----1-----------
с. ТАЛАЛАЇs. TALALAJI2332321-----------------
СТАРОСТИНЕЦЬКА сільрадаSTAROSTYNEĆKA siľrada1132111214-11--------1---3-
с. СТАРОСТИНЦІs. STAROSTYNCI6196069--1--------1---2-
с. ІВАНЬКИs. IVAŃKY8282------------------
с. ЛІЩИНЦІs. LIŠČYNCI4314245-1-------------1-
ЧАПАЇВСЬКА сільрадаČAPAJIVŚKA siľrada7257241-----------------
с. ЧАПАЄВКАs. ČAPAJEVKA3613601-----------------
с. БУЛАЇs. BULAJI364364------------------
ЧЕРЕМОШНЕНСЬКА сільрадаČEREMOŠNENŚKA siľrada1381136515-----1-----------
с. ЧЕРЕМОШНЕs. ČEREMOŠNE7537467-----------------
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA1251232-----------------
с. КУЛЕШІВs. KULEŠIV1621602-----------------
с. СТЕПАНКИs. STEPANKY3413364-----1-----------
ШИРМІВСЬКА сільрадаŠYRMIVŚKA siľrada108010736-----1-----------
с. ШИРМІВКАs. ŠYRMIVKA6146085-----1-----------
с. СВИТИНЦІs. SVYTYNCI2532521-----------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA213213------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН

TEPLYĆKYJ RAJON

35258

34840

306

-

26

-

1

1

13

32

1

-

2

1

-

3

-

-

32

-

смт ТЕПЛИКsmt TEPLYK6737665171-3-1-24-----3--2-
БДЖІЛЬНЯНСЬКА сільрадаBDŽIĽNJANŚKA siľrada1323130614-----12----------
с. БДЖІЛЬНАs. BDŽIĽNA1121110612-----12----------
с. ЧЕРВОНА ДОЛИНАs. ČERVONA DOLYNA2022002-----------------
БРІДОЦЬКА сільрадаBRIDOĆKA siľrada77476311-----------------
с. БРІДОКs. BRIDOK77476311-----------------
ВЕЛИКОМОЧУЛЬСЬКА сільрадаVELYKOMOČUĽŚKA siľrada1646162416------4--------2-
с. ВЕЛИКА МОЧУЛКАs. VELYKA MOČULKA1423140314------4--------2-
с. ПАНЧИШИНЕs. PANČYŠYNE1515------------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA2082062-----------------
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada101110046----------1------
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA101110046----------1------
ЗАВАДІВСЬКА сільрадаZAVADIVŚKA siľrada6986915-1-------1-------
с. ЗАВАДІВКАs. ZAVADIVKA6986915-1-------1-------
ЗАЛУЗЬКА сільрадаZALUŹKA siľrada9579507-----------------
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA9579507-----------------
КИВАЧІВСЬКА сільрадаKYVAČIVŚKA siľrada110610927------6--------1-
с. КИВАЧІВКАs. KYVAČIVKA7807685------6--------1-
с-ще ДУБИНАs-šče DUBYNA49472-----------------
с. ЦВІЛІХІВКАs. CVILICHIVKA277277------------------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada9539464-1-------------2-
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA5355323-----------------
с. ІВАНІВs. IVANIV248248------------------
с-ще РОЗКОШІВКАs-šče ROZKOŠIVKA75711-1-------------2-
с. ШЕВЧЕНКІВКАs. ŠEVČENKIVKA9595------------------
КОСТЮКІВСЬКА сільрадаKOSTJUKIVŚKA siľrada4894872-----------------
с. КОСТЮКІВКАs. KOSTJUKIVKA4894872-----------------
МАЛОМОЧУЛЬСЬКА сільрадаMALOMOČUĽŚKA siľrada1679164124------14----------
с. МАЛА МОЧУЛКАs. MALA MOČULKA1192116810------14----------
с. МИШАРІВКАs. MYŠARIVKA48747314-----------------
МЕТАНІВСЬКА сільрадаMETANIVŚKA siľrada9479416-----------------
с. МЕТАНІВКАs. METANIVKA9479416-----------------
ОРЛІВСЬКА сільрадаORLIVŚKA siľrada8058021-1---1-----------
с. ОРЛІВКАs. ORLIVKA8058021-1---1-----------
ПЕТРАШІВСЬКА сільрадаPETRAŠIVŚKA siľrada8778649-1-----1-------2-
с. ПЕТРАШІВКАs. PETRAŠIVKA8778649-1-----1-------2-
ПОБІРСЬКА сільрадаPOBIRŚKA siľrada6776707-----------------
с. ПОБІРКАs. POBIRKA6776707-----------------
ПОГОРІЛЬСЬКА сільрадаPOHORIĽŚKA siľrada1014100310-1---------------
с. ПОГОРІЛАs. POHORILA100399210-1---------------
с. КИЗИМИs. KYZYMY1111------------------
ПОЛОГІВСЬКА сільрадаPOLOHIVŚKA siľrada7387217-----12--------7-
с. ПОЛОГИs. POLOHY5655593-----1---------2-
с. ЛОЗОВАТАs. LOZOVATA1731624------2--------5-
РОСОШАНСЬКА сільрадаROSOŠANŚKA siľrada1302128711-----2---------2-
с. РОСОШАs. ROSOŠA7627555-----1---------1-
с. КАМ'ЯНКИs. KAM`JANKY2342313-----------------
с. КОЖУХІВКАs. KOŽUCHIVKA3063013-----1---------1-
САШАНСЬКА сільрадаSAŠANŚKA siľrada4404335---------------2-
с. САШАs. SAŠA4404335---------------2-
СОБОЛІВСЬКА сільрадаSOBOLIVŚKA siľrada4198415832-3---4---------1-
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA3752371629-2---4---------1-
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA4074033-1---------------
с-ще ДУКЛЯs-šče DUKLJA3939------------------
СОКИРЯНСЬКА сільрадаSOKYRJANŚKA siľrada4884844-----------------
с. СОКИРЯНИs. SOKYRJANY4614574-----------------
с-ще ЛЕНІНКАs-šče LENINKA2727------------------
СТЕПАНІВСЬКА сільрадаSTEPANIVŚKA siľrada2760272427-1---1---1-----6-
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA98897413---------------1-
с. ВАЖНЕs. VAŽNE4204127-----1-----------
с. КАРАБЕЛІВКАs. KARABELIVKA6306245---------------1-
с-ще КУБЛИЧs-šče KUBLYČ2462421-1-------1-----1-
с. МАРКІВКАs. MARKIVKA4764721---------------3-
СТРАЖГОРОДСЬКА сільрадаSTRAŽHORODŚKA siľrada142914244---------------1-
с. СТРАЖГОРОДs. STRAŽHOROD7767723---------------1-
с. РОЗКОШІВКАs. ROZKOŠIVKA6536521-----------------
ТОПОЛІВСЬКА сільрадаTOPOLIVŚKA siľrada6706522-12--11---------2-
с. ТОПОЛІВКАs. TOPOLIVKA6706522-12--11---------2-
УДИЦЬКА сільрадаUDYĆKA siľrada101099512-2-------------1-
с. УДИЧs. UDYČ91690211-2-------------1-
с. ЧЕРВОНИЙ КУТs. ČERVONYJ KUT94931-----------------
ШИМАНІВСЬКА сільрадаŠYMANIVŚKA siľrada5305272---------------1-
с. ШИМАНІВКАs. ŠYMANIVKA5305272---------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

TOMAŠPIĽŚKYJ RAJON

40608

39216

1169

-

100

1

7

3

22

18

1

10

7

-

1

7

-

-

46

-

смт ТОМАШПІЛЬsmt TOMAŠPIĽ5944581198-7---511--6--3--3-
с-ще ГОРИШКІВСЬКЕs-šče HORYŠKIVŚKE89814-4---------------
смт ВАПНЯРКАsmt VAPNJARKA86518204379-1416-102-51-14--24-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada75473615----1----------2-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA65764312----1----------1-
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE68662-----------------
с. ЗАБІЛЯНИs. ZABILJANY29271---------------1-
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada148814802-6---------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA148814802-6---------------
ВЕЛИКОРУСАВСЬКА сільрадаVELYKORUSAVŚKA siľrada153915248-3-------------4-
с. ВЕЛИКА РУСАВАs. VELYKA RUSAVA153915248-3-------------4-
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada6085997---------------2-
с. ВЕРБОВАs. VERBOVA6085997---------------2-
ВИЛЯНСЬКА сільрадаVYLJANŚKA siľrada1049103910-----------------
с. ВИЛАs. VYLA1049103910-----------------
ГНАТКІВСЬКА сільрадаHNATKIVŚKA siľrada1945193011-3-------------1-
с. ГНАТКІВs. HNATKIV1932191810-3-------------1-
с. РУСАВА-РАДЯНКАs. RUSAVA-RADJANKA13121-----------------
ВИСОЧАНСЬКА сільрадаVYSOČANŚKA siľrada8068032-----1-----------
с. ВИСОКЕs. VYSOKE8068032-----1-----------
ГОРИШКІВСЬКА сільрадаHORYŠKIVŚKA siľrada5335285-----------------
с. ГОРИШКІВКАs. HORYŠKIVKA5335285-----------------
КИСЛИЦЬКА сільрадаKYSLYĆKA siľrada7597495-1----3--------1-
с. КИСЛИЦЬКЕs. KYSLYĆKE7597495-1----3--------1-
КОЛОДЕНСЬКА сільрадаKOLODENŚKA siľrada63860217-10--12--5------1-
с. КОЛОДЕНКАs. KOLODENKA63860217-10--12--5------1-
КОМАРГОРОДСЬКА сільрадаKOMARHORODŚKA siľrada2552251915-11-1-31--------2-
с. КОМАРГОРОДs. KOMARHOROD2469244212-9-1-31--------1-
с-ще КОМАРГОРОДСЬКЕs-šče KOMARHORODŚKE83773-2-------------1-
ЖОЛОБ'ЯНСЬКА сільрадаŽOLOB`JANŚKA siľrada3473412-4---------------
с. ЖОЛОБИs. ŽOLOBY3473412-4---------------
ЛИПІВСЬКА сільрадаLYPIVŚKA siľrada3045301723-4--1------------
с. ЛИПІВКАs. LYPIVKA1460145010-----------------
с. ЯРИШІВКАs. JARYŠIVKA1585156713-4--1------------
МАРКІВСЬКА сільрадаMARKIVŚKA siľrada99196613-11-------------1-
с. МАРКІВКАs. MARKIVKA5165053-7-------------1-
с. АНТОПІЛЬs. ANTOPIĽ47546110-4---------------
НЕТРЕБІВСЬКА сільрадаNETREBIVŚKA siľrada9069021-3---------------
с. НЕТРЕБІВКАs. NETREBIVKA9069021-3---------------
ПАЛАНСЬКА сільрадаPALANŚKA siľrada1328129232-2-------------2-
с. ПАЛАНКАs. PALANKA51750016-1---------------
с. ВАПНЯРКИs. VAPNJARKY76574815-1-------------1-
с. КАСЯНІВКАs. KASJANIVKA46441---------------1-
ПЕНЬКІВСЬКА сільрадаPEŃKIVŚKA siľrada5445413-----------------
с. ПЕНЬКІВКАs. PEŃKIVKA5445413-----------------
ПИЛИПО-БОРІВСЬКА сільрадаPYLYPO-BORIVŚKA siľrada958485472-1---------------
с. ПИЛИПИ-БОРІВСЬКІs. PYLYPY-BORIVŚKI680211469-----------------
с. КАЛИНКАs. KALYNKA2782743-1---------------
РАКІВСЬКА сільрадаRAKIVŚKA siľrada107510648-----1-1-------1-
с. РАКОВАs. RAKOVA107510648-----1-1-------1-
РОЖНЯТІВСЬКА сільрадаROŽNJATIVŚKA siľrada151514997-6----1--------2-
с. РОЖНЯТІВКАs. ROŽNJATIVKA151514997-6----1--------2-
СТІНЯНСЬКА сільрадаSTINJANŚKA siľrada1033101015-8---------------
с. СТІНАs. STINA1033101015-8---------------
ЯЛАНЕЦЬКА сільрадаJALANEĆKA siľrada1511149415-2---------------
с. ЯЛАНЕЦЬs. JALANEĆ1511149415-2---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН

TROSTJANEĆKYJ RAJON

42530

41720

710

-

41

-

-

1

13

12

2

3

1

-

1

-

-

-

26

-

смт ТРОСТЯНЕЦЬsmt TROSTJANEĆ81517993134-8--14111--1---7-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada2728264285-----1-----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA1325128242-----1-----------
с. ДЕМКІВКАs. DEMKIVKA1248120543-----------------
с. ДЕМКІВСЬКЕs. DEMKIVŚKE155155------------------
БУДІВСЬКА сільрадаBUDIVŚKA siľrada1504148122---------------1-
с. БУДИs. BUDY1290126920---------------1-
с-ще ДУБИНАs-šče DUBYNA2142122-----------------
ВЕРХІВСЬКА сільрадаVERCHIVŚKA siľrada204420339-1-------------1-
с. ВЕРХІВКАs. VERCHIVKA126112546-1---------------
с-ще ВЕРХІВСЬКЕs-šče VERCHIVŚKE36341---------------1-
с. КОЗИНЦІs. KOZYNCI7477452-----------------
ГЛИБОЧАНСЬКА сільрадаHLYBOČANŚKA siľrada1197118710-----------------
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK8528493-----------------
с-ще ГЛИБОЧАНСЬКЕs-šče HLYBOČANŚKE5454------------------
с. СКИБИНЦІs. SKYBYNCI2912847-----------------
ГОРДІЇВСЬКА сільрадаHORDIJIVŚKA siľrada2248221529-2---1-1---------
с. ГОРДІЇВКАs. HORDIJIVKA1416138825-1---1-1---------
с. ВЕЛИКА СТРАТІЇВКАs. VELYKA STRATIJIVKA7337293-1---------------
с. МИТКІВКАs. MYTKIVKA99981-----------------
ДЕМИДІВСЬКА сільрадаDEMYDIVŚKA siľrada8448384-1-------------1-
с. ДЕМИДІВКАs. DEMYDIVKA8448384-1-------------1-
ІЛЛЯШІВСЬКА сільрадаILLJAŠIVŚKA siľrada150815025-----1-----------
с. ІЛЛЯШІВКАs. ILLJAŠIVKA8058013-----1-----------
с. КРАСНОГІРКАs. KRASNOHIRKA4234221-----------------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE2802791-----------------
КАПУСТЯНСЬКА сільрадаKAPUSTJANŚKA siľrada2061199961---------------1-
с. КАПУСТЯНИs. KAPUSTJANY2061199961---------------1-
ЛЕТКІВСЬКА сільрадаLETKIVŚKA siľrada3221317144-5-------------1-
с. ЛЕТКІВКАs. LETKIVKA1600157523-1-------------1-
с-ще СЕВЕРИНІВКАs-šče SEVERYNIVKA1621159621-4---------------
НОВООБОДІВСЬКА сільрадаNOVOOBODIVŚKA siľrada3738367546-3---111--------2-
с. НОВА ОБОДІВКАs. NOVA OBODIVKA2983292344-3---111--------1-
с. МАЛА СТРАТІЇВКАs. MALA STRATIJIVKA7557522---------------1-
ОБОДІВСЬКА сільрадаOBODIVŚKA siľrada4046393789-14---3---------3-
с. ОБОДІВКАs. OBODIVKA3506340583-14---3---------1-
с. БЕРЕЖАНКАs. BEREŽANKA5405326---------------2-
ОЛЯНИЦЬКА сільрадаOLJANYĆKA siľrada134313347---------------2-
с. ОЛЯНИЦЯs. OLJANYCJA123612277---------------2-
с-ще ЛАДИЖИНСЬКЕs-šče LADYŽYNŚKE107107------------------
САВИНЕЦЬКА сільрадаSAVYNEĆKA siľrada1665164320-----1---------1-
с. САВИНЦІs. SAVYNCI102210146-----1---------1-
с-ще ДОВЖОКs-šče DOVŽOK2172161-----------------
с-ще ЗЕЛЕНИЙ ДОВЖОКs-šče ZELENYJ DOVŽOK4343------------------
с. КИТАЙГОРОДs. KYTAJHOROD38337013-----------------
ТОРКАНІВСЬКА сільрадаTORKANIVŚKA siľrada1087106916-----1---1-------
с. ТОРКАНІВКАs. TORKANIVKA1061104416---------1-------
с. ДУБІВКАs. DUBIVKA2625------1-----------
ТРОСТЯНЧИЦЬКА сільрадаTROSTJANČYĆKA siľrada1639159734-4------2------2-
с. ТРОСТЯНЧИКs. TROSTJANČYK1639159734-4------2------2-
ЦИБУЛІВСЬКА сільрадаCYBULIVŚKA siľrada1888185332-3---------------
с. ЦИБУЛІВКАs. CYBULIVKA1888185332-3---------------
ЧЕТВЕРТИНІВСЬКА сільрадаČETVERTYNIVŚKA siľrada1618155163---------------4-
с. ЧЕТВЕРТИНІВКАs. ČETVERTYNIVKA1618155163---------------4-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН

TUĽČYNŚKYJ RAJON

64927

62897

1795

-

67

1

-

6

38

15

8

38

3

-

2

24

-

-

33

-

м. ТУЛЬЧИНm. TUĽČYN1584714898861-14---715-161--21--14-
смт КИРНАСІВКАsmt KYRNASIVKA5530545466-31--6-----------
с-ще МАРКОВЕs-šče MARKOVE73721-----------------
смт ШПИКІВsmt ŠPYKIV3761369956-1----------3--2-
с. ВИНОКУРНЯs. VYNOKURNJA1871861-----------------
с. КЛЕНОВЕs. KLENOVE100928-----------------
с-ще СОСНІВКАs-šče SOSNIVKA1111------------------
с. ШПИКІВКАs. ŠPYKIVKA2322302-----------------
ГАННОПІЛЬСЬКА сільрадаHANNOPIĽŚKA siľrada142014127---------------1-
с. ГАННОПІЛЬs. HANNOPIĽ142014127---------------1-
БІЛОУСІВСЬКА сільрадаBILOUSIVŚKA siľrada88887113---------------4-
с. БІЛОУСІВКАs. BILOUSIVKA88887113---------------4-
БОРТНИЦЬКА сільрадаBORTNYĆKA siľrada87084519-5-----1---------
с. БОРТНИКИs. BORTNYKY87084519-5-----1---------
ДРАНСЬКА сільрадаDRANŚKA siľrada134013337-----------------
с. ДРАНКАs. DRANKA7527511-----------------
с. ОДАЇs. ODAJI5885826-----------------
ЖУРАВЛІВСЬКА сільрадаŽURAVLIVŚKA siľrada2223218241-----------------
с. ЖУРАВЛІВКАs. ŽURAVLIVKA1360134218-----------------
с. МАЯКИs. MAJAKY86384023-----------------
ЗАОЗЕРНЕНСЬКА сільрадаZAOZERNENŚKA siľrada1425139227-1---1-1---1---2-
с. ЗАОЗЕРНЕs. ZAOZERNE93090125-----1-1---1---1-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA4954912-1-------------1-
ЗАРІЧНЕНСЬКА сільрадаZARIČNENŚKA siľrada1372135016-3--1----1-----1-
с. ЗАРІЧНЕs. ZARIČNE1372135016-3--1----1-----1-
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada1291126820-1--1--1---------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA1023100518-----------------
с-ще УЛЯНІВКАs-šče ULJANIVKA2682632-1--1--1---------
КИНАШІВСЬКА сільрадаKYNAŠIVŚKA siľrada76357448149-8--14--221-----2-
с. КИНАШІВs. KYNAŠIV3114305257-2--12-----------
с-ще КАПКИs-šče KAPKY2727------------------
с. МАЗУРІВКАs. MAZURIVKA2010196839-2---1-----------
с. МАРУСИНЕs. MARUSYNE55------------------
с. НЕСТЕРВАРКАs. NESTERVARKA2479239653-4---1--221-----2-
с-ще ХМЕЛЬНИЦЬКЕs-šče CHMEĽNYĆKE--------------------
КЛЕБАНЬСЬКА сільрадаKLEBAŃŚKA siľrada2498245235-7-----4---------
с. КЛЕБАНЬs. KLEBAŃ2172213329-6-----4---------
с. ГУТИs. HUTY2732666-1---------------
с-ще ФЕДЬКІВКАs-šče FEĎKIVKA5353------------------
КОПІЇВСЬКА сільрадаKOPIJIVŚKA siľrada1339131620-2-------------1-
с. КОПІЇВКАs. KOPIJIVKA1297127618-2-------------1-
с-ще ГУРАЛЬНЯs-šče HURAĽNJA29281-----------------
с-ще ЩУРІs-šče ŠČURI13121-----------------
КРИЩИНЕЦЬКА сільрадаKRYŠČYNEĆKA siľrada1573155119-----1---------2-
с. КРИЩИНЦІs. KRYŠČYNCI1573155119-----1---------2-
ЛЕВКІВСЬКА сільрадаLEVKIVŚKA siľrada9689614-2-------------1-
с. ЛЕВКІВЦІs. LEVKIVCI9289224-1-------------1-
с. БУРДІЇs. BURDIJI4039--1---------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada100998719-3---------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA76474814-2---------------
с. МАНЬКІВКАs. MAŃKIVKA2452395-1---------------
ПЕЧЕРСЬКА сільрадаPEČERŚKA siľrada2132210820-2--11-----------
с. ПЕЧЕРАs. PEČERA1141112711-1--11-----------
с. ПЕТРАШІВКАs. PETRAŠIVKA5535458-----------------
с. ДАНЬКІВКАs. DAŃKIVKA4384361-1---------------
СІЛЬНИЦЬКА сільрадаSIĽNYĆKA siľrada8498406-1---1---------1-
с. СІЛЬНИЦЯs. SIĽNYCJA8498406-1---1---------1-
СУВОРОВСЬКА сільрадаSUVOROVŚKA siľrada2591255929-2-----1---------
с. СУВОРОВСЬКЕs. SUVOROVŚKE2506247528-2-----1---------
с-ще ПЕСТЕЛЯs-šče PESTELJA85841-----------------
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada86684320----1----------2-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA86684320----1----------2-
ТИМАНІВСЬКА сільрадаTYMANIVŚKA siľrada1942192216-2---2-----------
с. ТИМАНІВКАs. TYMANIVKA1942192216-2---2-----------
ТОРКІВСЬКА сільрадаTORKIVŚKA siľrada10079979-----1-----------
с. ТОРКІВs. TORKIV10079979-----1-----------
ХОЛОДІВСЬКА сільрадаCHOLODIVŚKA siľrada106410565-3---------------
с. ХОЛОДІВКАs. CHOLODIVKA106410565-3---------------
ШУРО-КОПІЇВСЬКА сільрадаŠURO-KOPIJIVŚKA siľrada1297996281-5--113-----1-----
с. ШУРА-КОПІЇВСЬКАs. ŠURA-KOPIJIVŚKA1233974239-5--113-----1-----
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA642242-----------------
ЮРКІВСЬКА сільрадаJURKIVŚKA siľrada1587156618-2---1-----------
с. ЮРКІВКАs. JURKIVKA1417139618-2---1-----------
с. СТАНІСЛАВКАs. STANISLAVKA170170------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН

TYVRIVŚKYJ RAJON

47805

46101

1456

-

88

-

3

2

43

29

3

-

6

-

-

5

-

-

69

-

м. ГНІВАНЬm. HNIVAŃ1285212378428-1---1210--2-----21-
с. ГРИЖИНЦІs. HRYŽYNCI76974127-----1-----------
смт ТИВРІВsmt TYVRIV46664537105-6---102--1-----5-
смт СУТИСКИsmt SUTYSKY63556178158-5---52--1-----6-
БУШИНСЬКА сільрадаBUŠYNŚKA siľrada59149092-4-1---3-------1-
с. БУШИНКАs. BUŠYNKA49840190-3-1---2-------1-
с-ще ГУТА-БУШИНСЬКАs-šče HUTA-BUŠYNŚKA93892-1-----1---------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada79677218-5-------1-------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA6206059-5-------1-------
с. ЗАРВАНКАs. ZARVANKA1111------------------
с. КУРНИКИs. KURNYKY1071007-----------------
с. МАЙДАНs. MAJDAN58562-----------------
ВЕЛИКОВУЛИЗЬКА сільрадаVELYKOVULYŹKA siľrada1145112714-2-1-1-----------
с. ВЕЛИКА ВУЛИГАs. VELYKA VULYHA1145112714-2-1-1-----------
ВОРОШИЛІВСЬКА сільрадаVOROŠYLIVŚKA siľrada18871631247-5--21---------1-
с. ВОРОШИЛІВКАs. VOROŠYLIVKA1247121129-3--21---------1-
с. БОРСКІВs. BORSKIV26751216-----------------
с. МАЯНІВs. MAJANIV3733692-2---------------
ГРИШОВЕЦЬКА сільрадаHRYŠOVEĆKA siľrada7267146-1---2---------3-
с. ГРИШІВЦІs. HRYŠIVCI4774676-----1---------3-
с. КОБЕЛЕЦЬКЕs. KOBELEĆKE249247--1---1-----------
ДЗВОНИСЬКА сільрадаDZVONYŚKA siľrada37534918-1----5--------2-
с. ДЗВОНИХАs. DZVONYCHA37534918-1----5--------2-
ДОВГОПОЛІВСЬКА сільрадаDOVHOPOLIVŚKA siľrada73371910-3-------------1-
с. ДОВГОПОЛІВКАs. DOVHOPOLIVKA5485377-3-------------1-
с. КЛІЩІВs. KLIŠČIV1851823-----------------
ЖАХНІВСЬКА сільрадаŽACHNIVŚKA siľrada81577516-11-------------13-
с. ЖАХНІВКАs. ŽACHNIVKA2822628-10-------------2-
с. ІВОНІВЦІs. IVONIVCI3483297-1-------------11-
с. ОНИТКІВЦІs. ONYTKIVCI1851841-----------------
ІВАНКОВЕЦЬКА сільрадаIVANKOVEĆKA siľrada4904784------6--------2-
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI4904784------6--------2-
КРАСНЯНСЬКА сільрадаKRASNJANŚKA siľrada43140328-----------------
с. КРАСНЯНКАs. KRASNJANKA27626610-----------------
с. ДУБИНАs. DUBYNA35341-----------------
с. КРУГИs. KRUHY12010317-----------------
КОЛЮХІВСЬКА сільрадаKOLJUCHIVŚKA siľrada48546022-3---------------
с. КОЛЮХІВs. KOLJUCHIV25423913-2---------------
с. КАНАВАs. KANAVA1601563-1---------------
с. СОКОЛИНЦІs. SOKOLYNCI71656-----------------
МАЛОВУЛИЗЬКА сільрадаMALOVULYŹKA siľrada5805644-11---1-----------
с. МАЛА ВУЛИГАs. MALA VULYHA3092992-8---------------
с. ПІДЛІСІВКАs. PIDLISIVKA2525------------------
с. ПОЛЬОВА СЛОБІДКАs. POLJOVA SLOBIDKA99------------------
с. РОГІЗНАs. ROHIZNA2372312-3---1-----------
МАРКІВСЬКА сільрадаMARKIVŚKA siľrada66564812-1---13----------
с. МАРКІВКАs. MARKIVKA2582553-----------------
с. КАЛЬНИШІВКАs. KAĽNYŠIVKA2612574-----------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA1461365-1---13----------
НОВОМІСЬКА сільрадаNOVOMIŚKA siľrada1943190524-6---2---1--5----
с. НОВЕ МІСТОs. NOVE MISTO78977710-1---1-----------
с. ІСКРІВКАs. ISKRIVKA44431-----------------
с. КРАСНЕs. KRASNE1110108513-5---1---1--5----
ПИЛЯВСЬКА сільрадаPYLJAVŚKA siľrada7527475-----------------
с. ПИЛЯВАs. PYLJAVA7527475-----------------
РАХНО-ПОЛІВСЬКА сільрадаRACHNO-POLIVŚKA siľrada6115889-13-------------1-
с. РАХНИ-ПОЛЬОВІs. RACHNY-POLJOVI3453317-7---------------
с. ПИРОГІВs. PYROHIV2662572-6-------------1-
СЕЛИЩЕНСЬКА сільрадаSELYŠČENŚKA siľrada2462238869-----2---------3-
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE2179211559-----2---------3-
с. УРОЖАЙНЕs. UROŽAJNE28327310-----------------
СЛІДЯНСЬКА сільрадаSLIDJANŚKA siľrada7897759---1-3---------1-
с. СЛІДИs. SLIDY7897759---1-3---------1-
СТРОЇНЕЦЬКА сільрадаSTROJINEĆKA siľrada1631158839-1----1--------2-
с. СТРОЇНЦІs. STROJINCI1631158839-1----1--------2-
ТРОСТЯНЕЦЬКА сільрадаTROSTJANEĆKA siľrada1371135317---------------1-
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ1371135317---------------1-
УЯРИНЕЦЬКА сільрадаUJARYNEĆKA siľrada54453112-1---------------
с. УЯРИНЦІs. UJARYNCI54453112-1---------------
ЧЕРЕМОШНЕНСЬКА сільрадаČEREMOŠNENŚKA siľrada6156028-4-------------1-
с. ЧЕРЕМОШНЕs. ČEREMOŠNE6156028-4-------------1-
ШЕНДЕРІВСЬКА сільрадаŠENDERIVŚKA siľrada40539211---------------2-
с. ШЕНДЕРІВs. ŠENDERIV2802726---------------2-
с. ПОТУШs. POTUŠ1251205-----------------
ШЕРШНІВСЬКА сільрадаŠERŠNIVŚKA siľrada99396027-4-------------2-
с. ШЕРШНІs. ŠERŠNI90187025-4-------------2-
с. ГУТА-ШЕРШНІВСЬКАs. HUTA-ŠERŠNIVŚKA92902-----------------
ЯРИШЕВСЬКА сільрадаJARYŠEVŚKA siľrada1328130817-----2---------1-
с. ЯРИШІВКАs. JARYŠIVKA1160114116-----2---------1-
с. ЛАНИs. LANY7676------------------
с. СТУДЕНИЦЯs. STUDENYCJA92911-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

CHMIĽNYĆKYJ RAJON

44110

43718

319

-

13

1

-

1

28

19

1

-

-

-

-

-

-

-

10

-

БЕРЕЗНЯНСЬКА сільрадаBEREZNJANŚKA siľrada1126110914-----3-----------
с. БЕРЕЗНАs. BEREZNA70869510-----3-----------
с. КРУПИНs. KRUPYN160160------------------
с. ЧУДИНІВЦІs. ČUDYNIVCI2582544-----------------
ВЕЛИКОМИТНИЦЬКА сільрадаVELYKOMYTNYĆKA siľrada3166313725-1---12----------
с. ВЕЛИКИЙ МИТНИКs. VELYKYJ MYTNYK1352133913-----------------
с. БУДКІВs. BUDKIV4844775------2----------
с. КУШЕЛІВКАs. KUŠELIVKA3953913-----1-----------
с. МАЛИЙ МИТНИКs. MALYJ MYTNYK4674642-1---------------
с. ФІЛІОПІЛЬs. FILIOPIĽ4684662-----------------
ВЕЛИКООСТРОЖОЦЬКА сільрадаVELYKOOSTROŽOĆKA siľrada5455441-----------------
с. ВЕЛИКИЙ ОСТРОЖОКs. VELYKYJ OSTROŽOK5455441-----------------
ВИШЕНЬКІВСЬКА сільрадаVYŠEŃKIVŚKA siľrada8888825-1---------------
с. ВИШЕНЬКАs. VYŠEŃKA6306245-1---------------
с. МАЛИЙ ОСТРОЖОКs. MALYJ OSTROŽOK119119------------------
с. ЧЕРВОНИЙ СТЕПs. ČERVONYJ STEP139139------------------
ГОЛОДЬКІВСЬКА сільрадаHOLOĎKIVŚKA siľrada1287127511-----1-----------
с. ГОЛОДЬКИs. HOLOĎKY9529447-----1-----------
с. СТАРА ГУТАs. STARA HUTA3353314-----------------
ЖДАНІВСЬКА сільрадаŽDANIVŚKA siľrada2752271828-21--2---------1-
с. ЖДАНІВКАs. ŽDANIVKA2015199221-1---1-----------
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA6336255-11------------1-
с-ще ОЛЬГИНЕs-šče OĽHYNE1041012-----1-----------
КАЧАНІВСЬКА сільрадаKAČANIVŚKA siľrada196119457-2--1-5--------1-
с. КАЧАНІВКАs. KAČANIVKA133713272-2----5--------1-
с. СЕМКИs. SEMKY6246185----1------------
КРИВОШИЇВСЬКА сільрадаKRYVOŠYJIVŚKA siľrada116311603-----------------
с. КРИВОШИЇs. KRYVOŠYJI5145122-----------------
с. КОЛИБАБИНЦІs. KOLYBABYNCI6496481-----------------
КРОПИВНЯНСЬКА сільрадаKROPYVNJANŚKA siľrada127012619-----------------
с. КРОПИВНАs. KROPYVNA5145095-----------------
с. КЛІТЕНКАs. KLITENKA3523484-----------------
с. СТУПНИКs. STUPNYK404404------------------
КРИЖАНІВСЬКА сільрадаKRYŽANIVŚKA siľrada5615546-----1-----------
с. КРИЖАНІВКАs. KRYŽANIVKA70682-----------------
с. ОСИЧНАs. OSYČNA249249------------------
с. СЛОБОДА-КУСТОВЕЦЬКАs. SLOBODA-KUSTOVEĆKA2422374-----1-----------
КУМАНІВЕЦЬКА сільрадаKUMANIVEĆKA siľrada7307282-----------------
с. КУМАНІВЦІs. KUMANIVCI7307282-----------------
КУСТОВЕЦЬКА сільрадаKUSTOVEĆKA siľrada8278207-----------------
с. КУСТІВЦІs. KUSTIVCI4294236-----------------
с-ще КУСТОВЕЦЬКЕs-šče KUSTOVEĆKE1111------------------
с. РОГИНЦІs. ROHYNCI3873861-----------------
ЛЕЛІТСЬКА сільрадаLELITŚKA siľrada92490813-----11--------1-
с. ЛЕЛІТКАs. LELITKA4634529-----11----------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA2992953---------------1-
с. КРУТНІВs. KRUTNIV1621611-----------------
ЛИП'ЯТИНСЬКА сільрадаLYP`JATYNŚKA siľrada143114282-1---------------
с. ЛИП'ЯТИНs. LYP`JATYN593592--1---------------
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA555555------------------
с. ЧЕСНІВКАs. ČESNIVKA2832812-----------------
ЛОЗНЯНСЬКА сільрадаLOZNJANŚKA siľrada1243123310-----------------
с. ЛОЗНАs. LOZNA7847759-----------------
с. ПРОЛЕТАРs. PROLETAR3939------------------
с. ХУТОРИ-КРИВОШИЇНЕЦЬКІs. CHUTORY-KRYVOŠYJINEĆKI4204191-----------------
ЛОЗІВСЬКА сільрадаLOZIVŚKA siľrada1343132417-----1-1---------
с. ЛОЗОВАs. LOZOVA2452405-----------------
с. ВУГЛИs. VUHLY3523474-------1---------
с. ГУЛІs. HULI88------------------
с. ДУМЕНКИs. DUMENKY4854814-----------------
с. ПЕДОСИs. PEDOSY2532484-----1-----------
МАРКУШІВСЬКА сільрадаMARKUŠIVŚKA siľrada110410985-----1-----------
с. МАРКУШІs. MARKUŠI7387362-----------------
с. МИТИНЦІs. MYTYNCI3663623-----1-----------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada7977916-----------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA3923884-----------------
с. ЛІСОГІРКАs. LISOHIRKA2342331-----------------
с. ЧЕРВОНА ВОЛОДИМИРІВКАs. ČERVONA VOLODYMYRIVKA1711701-----------------
ПЕТРИКІВСЬКА сільрадаPETRYKIVŚKA siľrada120711986-2---1-----------
с. ПЕТРИКІВЦІs. PETRYKIVCI5195162-1---------------
с. ПОДОРОЖНЯs. PODOROŽNJA3193171-----1-----------
с. СМІЛАs. SMILA3693653-1---------------
ПОРИЦЬКА сільрадаPORYĆKA siľrada2515249516-1---11--------1-
с. ПОРИКs. PORYK112311147------1--------1-
с. КУРИЛІВКАs. KURYLIVKA7977887-1---1-----------
с. ТОМАШПІЛЬs. TOMAŠPIĽ5955932-----------------
ПУСТОВІЙТІВСЬКА сільрадаPUSTOVIJTIVŚKA siľrada1479145914-1---3---------2-
с. ПУСТОВІЙТИs. PUSTOVIJTY5755636-1---3---------2-
с. ЗОЗУЛИНЦІs. ZOZULYNCI4714683-----------------
с. ЧЕРНЯТИНЦІs. ČERNJATYNCI4334285-----------------
РИБЧИНСЬКА сільрадаRYBČYNŚKA siľrada118011773-----------------
с. РИБЧИНЦІs. RYBČYNCI118011773-----------------
САЛЬНИЦЬКА сільрадаSAĽNYĆKA siľrada285228439-----------------
с. САЛЬНИЦЯs. SAĽNYCJA249724898-----------------
с. ГНАТІВКАs. HNATIVKA3553541-----------------
СЬОМАКІВСЬКА сільрадаSJOMAKIVŚKA siľrada171717152-----------------
с. СЬОМАКИs. SJOMAKY6326302-----------------
с. БІЛИЙ РУКАВs. BILYJ RUKAV701701------------------
с. СЕРБАНІВКАs. SERBANIVKA384384------------------
СКАРЖИНЕЦЬКА сільрадаSKARŽYNEĆKA siľrada6456377-----1-----------
с. СКАРЖИНЦІs. SKARŽYNCI6456377-----1-----------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada79077713-----------------
с. СОКОЛОВАs. SOKOLOVA79077713-----------------
СУЛКІВСЬКА сільрадаSULKIVŚKA siľrada7377307-----------------
с. СУЛКІВКАs. SULKIVKA3523502-----------------
с. НОВА СУЛКІВКАs. NOVA SULKIVKA6161------------------
с. ТОРЧИНs. TORČYN3243195-----------------
ТЕРЕШПІЛЬСЬКА сільрадаTEREŠPIĽŚKA siľrada8978915-1---------------
с. ТЕРЕШПІЛЬs. TEREŠPIĽ4554513-1---------------
с. ДЕРЖАНІВКАs. DERŽANIVKA171171------------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA1731712-----------------
с. УКРАЇНСЬКЕs. UKRAJINŚKE9898------------------
УЛАНІВСЬКА сільрадаULANIVŚKA siľrada5052498253-1---310--------3-
с. УЛАНІВs. ULANIV3038298638-1---210--------1-
с. ВОРОНІВЦІs. VORONIVCI6926809-----1---------2-
с. ПАГУРЦІs. PAHURCI6046022-----------------
с. ТАРАСКИs. TARASKY5285253-----------------
с. ЧЕПЕЛІs. ČEPELI1901891-----------------
ШИРОКОГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаŠYROKOHREBEĽŚKA siľrada1921189913-----8---------1-
с. ШИРОКА ГРЕБЛЯs. ŠYROKA HREBLJA1921189913-----8---------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАЙОН

ČERNIVEĆKYJ RAJON

28660

28436

182

-

16

-

-

-

5

1

2

-

6

-

-

3

-

-

9

-

смт ЧЕРНІВЦІsmt ČERNIVCI3090304527-2---211-5--3--4-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA1681671-----------------
БАБЧИНЕЦЬКА сільрадаBABČYNEĆKA siľrada3293328011-1-------------1-
с. БАБЧИНЦІs. BABČYNCI2796278410-1-------------1-
с. ВАЗЛУЇВКАs. VAZLUJIVKA2302291-----------------
с. ГАМУЛІВКАs. HAMULIVKA6060------------------
с. МАЙОРЩИНАs. MAJORŠČYNA7272------------------
с. НОВЕ ЖИТТЯs. NOVE ŽYTTJA135135------------------
БІЛЯНСЬКА сільрадаBILJANŚKA siľrada1818180116-----1-----------
с. БІЛЯНИs. BILJANY1818180116-----1-----------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada2559254513-----1-----------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA2142212912-----1-----------
с. ЛУЖОКs. LUŽOK4174161-----------------
БОРІВСЬКА сільрадаBORIVŚKA siľrada3890386127-2---------------
с. БОРІВКАs. BORIVKA3626359727-2---------------
с-ще СТЕПОКs-šče STEPOK4444------------------
с-ще ТРАКТОВЕs-šče TRAKTOVE220220------------------
ВИЛО-ЯРУЗЬКА сільрадаVYLO-JARUŹKA siľrada95593914-1-------------1-
с. ВИЛА-ЯРУЗЬКІs. VYLA-JARUŹKI51450211---------------1-
с. БУКАТИНКАs. BUKATYNKA4404363-1---------------
с. СВІТЛЕs. SVITLE11------------------
ВОЛОДІЄВЕЦЬКА сільрадаVOLODIJEVEĆKA siľrada140313958-----------------
с. ВОЛОДІЇВЦІs. VOLODIJIVCI104510378-----------------
с. ПЕЛИНІВКАs. PELYNIVKA338338------------------
с-ще ЯСНЕs-šče JASNE2020------------------
ГОНТІВСЬКА сільрадаHONTIVŚKA siľrada137013615-3---1-----------
с. ГОНТІВКАs. HONTIVKA115311454-3---1-----------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE6060------------------
с. КАМІНСЬКЕs. KAMINŚKE6666------------------
с. КОТЛУБАЇВКАs. KOTLUBAJIVKA91901-----------------
ЛОЗІВСЬКА сільрадаLOZIVŚKA siľrada100299011-1---------------
с. ЛОЗОВЕs. LOZOVE6816774-----------------
с. КОСИs. KOSY2092017-1---------------
с. СКАЛОПІЛЬs. SKALOPIĽ112112------------------
МАЗУРІВСЬКА сільрадаMAZURIVŚKA siľrada4143411825-----------------
с. МАЗУРІВКАs. MAZURIVKA3390336822-----------------
с. АБРАМІВСЬКА ДОЛИНАs. ABRAMIVŚKA DOLYNA3163142-----------------
с. ВЕСНЯНЕs. VESNJANE215215------------------
с. ГРАБОВЕЦЬs. HRABOVEĆ1611601-----------------
с. РОМАШКАs. ROMAŠKA1313------------------
с-ще СКОРЯЧИЙ ЯРs-šče SKORJAČYJ JAR3737------------------
с-ще ТУЛІЇВs-šče TULIJIV1111------------------
МОЇВСЬКА сільрадаMOJIVŚKA siľrada2039201913-4-------1-----2-
с. МОЇВКАs. MOJIVKA1910189211-4-------1-----2-
с-ще СТЕПНЕs-šče STEPNE1291272-----------------
САЇНСЬКА сільрадаSAJINŚKA siľrada9539483-1-------------1-
с. САЇНКАs. SAJINKA9299243-1-------------1-
с. ВІВЧАРНЯs. VIVČARNJA2424------------------
СОКІЛЬСЬКА сільрадаSOKIĽŚKA siľrada134213375-----------------
с. СОКІЛs. SOKIL134213375-----------------
ШЕНДЕРІВСЬКА сільрадаŠENDERIVŚKA siľrada6356303-1-----1---------
с. ШЕНДЕРІВКАs. ŠENDERIVKA4734711-------1---------
с. ДУБИНАs. DUBYNA1621592-1---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

ČEČEĽNYĆKYJ RAJON

27209

26809

318

-

39

2

1

4

11

9

-

-

1

-

-

1

-

-

14

-

смт ЧЕЧЕЛЬНИКsmt ČEČEĽNYK5590549572-511241--1--1--7-
БІЛОКАМІНСЬКА сільрадаBILOKAMINŚKA siľrada87786410-1---1---------1-
с. БІЛИЙ КАМІНЬs. BILYJ KAMIŃ87786410-1---1---------1-
БЕРІЗКО-ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА сільрадаBERIZKO-ČEČEĽNYĆKA siľrada9909813-----41--------1-
с. БЕРІЗКИ-ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКІs. BERIZKY-ČEČEĽNYĆKI9909813-----41--------1-
БОНДУРІВСЬКА сільрадаBONDURIVŚKA siľrada1112109517-----------------
с. БОНДУРІВКАs. BONDURIVKA91390310-----------------
с. ДОХНОs. DOCHNO1991927-----------------
БРИТАВСЬКА сільрадаBRYTAVŚKA siľrada70669111-1----3----------
с. БРИТАВКАs. BRYTAVKA70669111-1----3----------
ВЕРБСЬКА сільрадаVERBŚKA siľrada2374235518---------------1-
с. ВЕРБКАs. VERBKA2295227816---------------1-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA79772-----------------
ДЕМІВСЬКА сільрадаDEMIVŚKA siľrada178517759-1---------------
с. ДЕМІВКАs. DEMIVKA178517759-1---------------
КАТАШИНСЬКА сільрадаKATAŠYNŚKA siľrada1411139116-3-------------1-
с. КАТАШИНs. KATAŠYN79377811-3-------------1-
с. ЖАБОКРИЧКАs. ŽABOKRYČKA6186135-----------------
КУРЕНІВСЬКА сільрадаKURENIVŚKA siľrada43941818-2--1------------
с. КУРЕНІВКАs. KURENIVKA43941818-2--1------------
ЛУЗЬКА сільрадаLUŹKA siľrada101210028-1--1------------
с. ЛУГИs. LUHY101210028-1--1------------
ЛЮБОМИРСЬКА сільрадаLJUBOMYRŚKA siľrada97194920-2---------------
с. ЛЮБОМИРКАs. LJUBOMYRKA97194920-2---------------
ОЛЬГОПІЛЬСЬКА сільрадаOĽHOPIĽŚKA siľrada3897383749-31--24--------1-
с. ОЛЬГОПІЛЬs. OĽHOPIĽ3897383749-31--24--------1-
РОГІЗКІВСЬКА сільрадаROHIZKIVŚKA siľrada1200118413-2-------------1-
с. РОГІЗКАs. ROHIZKA116811578-2-------------1-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA32275-----------------
СТРАТІЇВСЬКА сільрадаSTRATIJIVŚKA siľrada1403137520-7-------------1-
с. СТРАТІЇВКАs. STRATIJIVKA1403137520-7-------------1-
ТАРТАЦЬКА сільрадаTARTAĆKA siľrada2122208427-11---------------
с. ТАРТАКs. TARTAK2064203717-10---------------
с. АНЮТИНЕs. ANJUTYNE584710-1---------------
ЧЕРВОНОГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаČERVONOHREBEĽŚKA siľrada132013137-----------------
с. ЧЕРВОНА ГРЕБЛЯs. ČERVONA HREBLJA130913036-----------------
с. НОВОУКРАЇНКАs. NOVOUKRAJINKA11101-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

ŠARHORODŚKYJ RAJON

64767

64068

561

-

37

-

4

4

18

23

1

-

9

-

1

8

-

-

33

-

м. ШАРГОРОДm. ŠARHOROD69236797113-----14-----4--4-
с. ПОЛЯНАs. POLJANA9898------------------
ГИБАЛІВСЬКА сільрадаHYBALIVŚKA siľrada3054303516-2----1----------
с. ГИБАЛІВКАs. HYBALIVKA2123210814------1----------
с. БОРІВСЬКЕs. BORIVŚKE152152------------------
с. ДЕРЕВ'ЯНКИs. DEREV`JANKY348346--2---------------
с. КРОПИВНЯs. KROPYVNJA8383------------------
с-ще ЛУКАШІВКАs-šče LUKAŠIVKA25241-----------------
с-ще МИШІВСЬКЕs-šče MYŠIVŚKE1717------------------
с. РОЛЯs. ROLJA2001991-----------------
с. СУРОГАТКАs. SUROHATKA106106------------------
ГОЛИНЧИНЕЦЬКА сільрадаHOLYNČYNEĆKA siľrada1153114111---------------1-
с. ГОЛИНЧИНЦІs. HOLYNČYNCI1070105910---------------1-
с-ще ПЕТРОВСЬКЕs-šče PETROVŚKE83821-----------------
ДЕРЕБЧИНСЬКА сільрадаDEREBČYNŚKA siľrada3625357037-5--134-----2--3-
с. ДЕРЕБЧИНs. DEREBČYN2201216825-1--13---------3-
с. АРИСТІВКАs. ARYSTIVKA1901873-----------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA313313------------------
с. ВОЛОДИМИРКАs. VOLODYMYRKA1541444-2----4----------
с. МАЛА ДЕРЕБЧИНКАs. MALA DEREBČYNKA262261--1---------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA5054975-1----------2----
ДЖУРИНСЬКА сільрадаDŽURYNŚKA siľrada3734368242-1-2-3------2--2-
с. ДЖУРИНs. DŽURYN3734368242-1-2-3------2--2-
МУРАФСЬКА сільрадаMURAFŚKA siľrada3668364913------2--3-1-----
с. МУРАФАs. MURAFA2739272013------2--3-1-----
с. ДОВЖОКs. DOVŽOK929929------------------
ЗВЕДЕНІВСЬКА сільрадаZVEDENIVŚKA siľrada1284127112---------------1-
с. ЗВЕДЕНІВКАs. ZVEDENIVKA1284127112---------------1-
ІВАШКОВЕЦЬКА сільрадаIVAŠKOVEĆKA siľrada154315394-----------------
с. ІВАШКІВЦІs. IVAŠKIVCI154315394-----------------
КАЛИТИНСЬКА сільрадаKALYTYNŚKA siľrada154015326-1-------------1-
с. КАЛИТИНКАs. KALYTYNKA7807762-1-------------1-
с. ПОКУТИНЕs. POKUTYNE7607564-----------------
КЛЕКОТИНСЬКА сільрадаKLEKOTYNŚKA siľrada387238626-1-------3-------
с. КЛЕКОТИНАs. KLEKOTYNA387238626-1-------3-------
КОЗЛІВСЬКА сільрадаKOZLIVŚKA siľrada1125111510-----------------
с. КОЗЛІВКАs. KOZLIVKA7307264-----------------
с. МАЛЬОВНИЧЕs. MALJOVNYČE3953896-----------------
КОНАТКОВЕЦЬКА сільрадаKONATKOVEĆKA siľrada8838757-1---------------
с. КОНАТКІВЦІs. KONATKIVCI8838757-1---------------
КОПИСТИРИНСЬКА сільрадаKOPYSTYRYNŚKA siľrada10009927-1---------------
с. КОПИСТИРИНs. KOPYSTYRYN10009927-1---------------
ЛОЗІВСЬКА сільрадаLOZIVŚKA siľrada1724170814-1-------------1-
с. ЛОЗОВАs. LOZOVA1369135314-1-------------1-
с. ТЕКЛІВКАs. TEKLIVKA355355------------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada1888185923-3--1----------2-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1888185923-3--1----------2-
НОСИКІВСЬКА сільрадаNOSYKIVŚKA siľrada1256123320-2-------------1-
с. НОСИКІВКАs. NOSYKIVKA92491012-1-------------1-
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA3323238-1---------------
ПАСИНКІВСЬКА сільрадаPASYNKIVŚKA siľrada8027856-2----9----------
с. ПАСИНКИs. PASYNKY8027856-2----9----------
ПЕНЬКІВСЬКА сільрадаPEŃKIVŚKA siľrada2661261045-3-1-----1-----1-
с. ПЕНЬКІВКАs. PEŃKIVKA2315226743-3-1-----------1-
с. БАБИНА ДОЛИНАs. BABYNA DOLYNA3463432---------1-------
ПЕРЕПІЛЬЧИНЕЦЬКА сільрадаPEREPIĽČYNEĆKA siľrada114411336-2----3----------
с. ПЕРЕПІЛЬЧИНЦІs. PEREPIĽČYNCI114411336-2----3----------
ПЛЕБАНІВСЬКА сільрадаPLEBANIVŚKA siľrada219921942-----1---2-------
с. ПЛЕБАНІВКАs. PLEBANIVKA180417992-----1---2-------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA383383------------------
с-ще ОЛІХИs-šče OLICHY1212------------------
ПИСАРІВСЬКА сільрадаPYSARIVŚKA siľrada7757668-1---------------
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA7127057-----------------
с. ДУБИНКИs. DUBYNKY63611-1---------------
ПОЛІТАНКІВСЬКА сільрадаPOLITANKIVŚKA siľrada8057987-----------------
с. ПОЛІТАНКИs. POLITANKY7867797-----------------
с-ще ЛІСНИЧІВКАs-šče LISNYČIVKA1919------------------
РАХНІВСЬКО-ЛІСОВА сільрадаRACHNIVŚKO-LISOVA siľrada5101500476-3--26-1-------9-
с. РАХНИ ЛІСОВІs. RACHNY LISOVI5101500476-3--26-1-------9-
РУДАНСЬКА сільрадаRUDANŚKA siľrada126112536-----2-----------
с. РУДАНСЬКЕs. RUDANŚKE126112536-----2-----------
САДКОВЕЦЬКА сільрадаSADKOVEĆKA siľrada6356332-----------------
с. САДКІВЦІs. SADKIVCI6356332-----------------
САПІЖАНСЬКА сільрадаSAPIŽANŚKA siľrada103510275---------------3-
с. САПІЖАНКАs. SAPIŽANKA103510275---------------3-
СЛОБОДА-ШАРГОРОДСЬКА сільрадаSLOBODA-ŠARHORODŚKA siľrada3330330919-2---------------
с. СЛОБОДА-ШАРГОРОДСЬКАs. SLOBODA-ŠARHORODŚKA2581256416-1---------------
с. БУДНЕs. BUDNE6015973-1---------------
с. ГРЕЛІВКАs. HRELIVKA148148------------------
СТРІЛЬНИЦЬКА сільрадаSTRIĽNYĆKA siľrada142214108-2---1---------1-
с. СТРІЛЬНИКИs. STRIĽNYKY110010954-1---------------
с. ЛОПАТИНЦІs. LOPATYNCI3223154-1---1---------1-
ФЕДОРІВСЬКА сільрадаFEDORIVŚKA siľrada79878610---1-1-----------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA79878610---1-1-----------
ХОМЕНКІВСЬКА сільрадаCHOMENKIVŚKA siľrada2473245614-1-------------2-
с. ХОМЕНКИs. CHOMENKY2165214913-1-------------2-
с. ЧАПАЄВЕs. ČAPAJEVE3083071-