всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

RIVNENŚKA OBLASŤ

1171445

1136355

31965

-

196

55

38

36

1369

159

12

123

200

10

20

24

23

-

659

201

м. РІВНЕ

m. RIVNE

245323

225899

18346

-

33

22

353

42

7

86

12

20

-

287

186

м. ДУБНО

m. DUBNO

38707

37217

1294

-

13

12

-

44

23

61

13

-

2

-

-

-

25

-

м. КУЗНЕЦОВСЬК

m. KUZNECOVŚK

39643

35845

3676

-

-

69

-

-

-

-

1

-

-

32

-

м. ОСТРОГ

m. OSTROH

14325

13941

346

-

5

-

-

-

11

6

-

-

11

-

-

1

-

-

4

-

TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН

BEREZNIVŚKYJ RAJON

63987

63652

275

-

-

-

28

1

9

1

-

1

-

-

-

12

-

м. БЕРЕЗНЕm. BEREZNE1344413288137---10--------5-
смт СОСНОВЕsmt SOSNOVE2074205713---------------4-
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA2462433-----------------
с. ВЕЛИКІ СЕЛИЩАs. VELYKI SELYŠČA1289127712-----------------
с. ВІЛЛЯs. VILLJA6565------------------
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK249249------------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA143143------------------
БАЛАШІВСЬКА сільрадаBALAŠIVŚKA siľrada342734242---------------1-
с. БАЛАШІВКАs. BALAŠIVKA175117492-----------------
с. ЛІНЧИНs. LINČYN726725----------------1-
с. МИХАЛИНs. MYCHALYN802802------------------
с. СІВКИs. SIVKY148148------------------
БРОНСЬКА сільрадаBRONŚKA siľrada9149103-1---------------
с. БРОННЕs. BRONNE9149103-1---------------
БІЛКІВСЬКА сільрадаBILKIVŚKA siľrada117211711-----------------
с. БІЛКАs. BILKA105810571-----------------
с. ПІДГАЛОs. PIDHALO114114------------------
БИСТРИЦЬКА сільрадаBYSTRYĆKA siľrada2754274111-----1-1---------
с. БИСТРИЧІs. BYSTRYČI2754274111-----1-1---------
ВЕЛИКОПІЛЬСЬКА сільрадаVELYKOPIĽŚKA siľrada109410921-----1-----------
с. ВЕЛИКЕ ПОЛЕs. VELYKE POLE414414------------------
с. ВЕЛИКА КУПЛЯs. VELYKA KUPLJA164163------1-----------
с. ЗАМОСТИЩЕs. ZAMOSTYŠČE5454------------------
с. ЯБЛУННЕs. JABLUNNE4624611-----------------
ВІТКОВИЦЬКА сільрадаVITKOVYĆKA siľrada207820744-----------------
с. ВІТКОВИЧІs. VITKOVYČI207820744-----------------
ГОЛУБНЕНСЬКА сільрадаHOLUBNENŚKA siľrada6856793-----3-----------
с. ГОЛУБНЕs. HOLUBNE6856793-----3-----------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada5239521619-----2-----1---1-
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE3934391515-----2-----1---1-
с. ОРЛІВКАs. ORLIVKA130513014-----------------
ГРУШІВСЬКА сільрадаHRUŠIVŚKA siľrada124112382-1---------------
с. ГРУШІВКАs. HRUŠIVKA651650--1---------------
с. ВЕДМЕДІВКАs. VEDMEDIVKA3030------------------
с. ВІЛЬХІВКАs. VIĽCHIVKA4514501-----------------
с. ГРУШІВСЬКА ГУТАs. HRUŠIVŚKA HUTA65641-----------------
с. ЯЛИНІВКАs. JALYNIVKA4444------------------
ГУБКІВСЬКА сільрадаHUBKIVŚKA siľrada8958921-----1---------1-
с. ГУБКІВs. HUBKIV7887851-----1---------1-
с. МОЧУЛЯНКАs. MOČULJANKA107107------------------
ДРУХІВСЬКА сільрадаDRUCHIVŚKA siľrada14591459------------------
с. ДРУХІВs. DRUCHIV14591459------------------
ЗІРНЕНСЬКА сільрадаZIRNENŚKA siľrada2537251818------1----------
с. ЗІРНЕs. ZIRNE2537251818------1----------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada208920816-----2-----------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA120512014-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA3403381-----1-----------
с. КУРГАНИs. KURHANY5445421-----1-----------
МАЛИНСЬКА сільрадаMALYNŚKA siľrada2439242513---------1-------
с. МАЛИНСЬКs. MALYNŚK1700168812-----------------
с. КАРАЧУНs. KARAČUN4444------------------
с. МАЛУШКАs. MALUŠKA6956931---------1-------
МАРИНИНСЬКА сільрадаMARYNYNŚKA siľrada128512704-1---1--9--------
с. МАРИНИНs. MARYNYN9319182-1---1--9--------
с. БІЛЬЧАКИs. BIĽČAKY3543522-----------------
МОКВИНСЬКА сільрадаMOKVYNŚKA siľrada301130027-----2-----------
с. МОКВИНs. MOKVYN240523977-----1-----------
с. НОВИЙ МОКВИНs. NOVYJ MOKVYN606605------1-----------
ПОЛІСЬКА сільрадаPOLIŚKA siľrada185518541-----------------
с. ПОЛІСЬКЕs. POLIŚKE165616551-----------------
с. ОЗІРЦІs. OZIRCI199199------------------
ПОЛЯНСЬКА сільрадаPOLJANŚKA siľrada147814762-----------------
с. ПОЛЯНИs. POLJANY147814762-----------------
ПРИСЛУЦЬКА сільрадаPRYSLUĆKA siľrada430643006-----------------
с. ПРИСЛУЧs. PRYSLUČ139413922-----------------
с. КОЛОДЯЗНЕs. KOLODJAZNE143014282-----------------
с. ХОТИНs. CHOTYN148214802-----------------
ТИШИЦЬКА сільрадаTYŠYĆKA siľrada384438401-----3-----------
с. ТИШИЦЯs. TYŠYCJA16541651------3-----------
с. БОГУШІs. BOHUŠI128812871-----------------
с. КНЯЗІВКАs. KNJAZIVKA902902------------------
ХМЕЛІВСЬКА сільрадаCHMELIVŚKA siľrada6076052-----------------
с. ХМЕЛІВКАs. CHMELIVKA3093072-----------------
с. СОВПАs. SOVPA298298------------------
ЯРИНІВСЬКА сільрадаJARYNIVŚKA siľrada8578542-----1-----------
с. ЯРИНІВКАs. JARYNIVKA8578542-----1-----------
ЯЦЬКОВИЦЬКА сільрадаJAĆKOVYĆKA siľrada121112091-----1-----------
с. ЯЦЬКОВИЧІs. JAĆKOVYČI121112091-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН

VOLODYMYREĆKYJ RAJON

61981

61515

386

-

8

1

4

1

30

5

1

2

3

-

-

-

1

-

24

-

смт ВОЛОДИМИРЕЦЬsmt VOLODYMYREĆ8699863055-3---9-1-1-------
смт РАФАЛІВКАsmt RAFALIVKA3278323638-1-------------3-
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada1927189230---1-3---------1-
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA1394136425---1-3---------1-
с. ЧАКВАs. ČAKVA5335285-----------------
БАЛАХОВИЦЬКА сільрадаBALACHOVYĆKA siľrada103610288-----------------
с. БАЛАХОВИЧІs. BALACHOVYČI6246195-----------------
с. МАЮНИЧІs. MAJUNYČI127127------------------
с. ОСТРІВs. OSTRIV2852823-----------------
БІЛЕНСЬКА сільрадаBILENŚKA siľrada137813771-----------------
с. БІЛЕs. BILE755755------------------
с. МАЛІ ТЕЛКОВИЧІs. MALI TELKOVYČI3043031-----------------
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY319319------------------
БІЛЬСЬКО-ВІЛЬСЬКА сільрадаBIĽŚKO-VIĽŚKA siľrada2805279013-----2-----------
с. БІЛЬСЬКА ВОЛЯs. BIĽŚKA VOLJA1741172613-----2-----------
с. БЕРЕЗИНАs. BEREZYNA197197------------------
с. КРУГЛЕs. KRUHLE313313------------------
с. РУДКАs. RUDKA554554------------------
БЕРЕСТІВСЬКА сільрадаBERESTIVŚKA siľrada127112664--1--------------
с. БЕРЕСТІВКАs. BERESTIVKA8738684--1--------------
с. ОСТРІВЦІs. OSTRIVCI398398------------------
ВЕЛИКОЖОЛУДСЬКА сільрадаVELYKOŽOLUDŚKA siľrada2147213311---------------3-
с. ВЕЛИКИЙ ЖОЛУДСЬКs. VELYKYJ ŽOLUDŚK7967905---------------1-
с. МАЛИЙ ЖОЛУДСЬКs. MALYJ ŽOLUDŚK8948866---------------2-
с. МОСТИЩЕs. MOSTYŠČE173173------------------
с. ЧУЧЕВЕs. ČUČEVE284284------------------
ВЕЛИКОТЕЛКОВИЦЬКА сільрадаVELYKOTELKOVYĆKA siľrada1868185710-----1-----------
с. ВЕЛИКІ ТЕЛКОВИЧІs. VELYKI TELKOVYČI116711589-----------------
с. БИШЛЯКs. BYŠLJAK7016991-----1-----------
ВЕЛИКОЦЕПЦЕВИЦЬКА сільрадаVELYKOCEPCEVYĆKA siľrada3420338432-----11--1-----1-
с. ВЕЛИКІ ЦЕПЦЕВИЧІs. VELYKI CEPCEVYČI2837281222-----1---1-----1-
с. НЕТРЕБАs. NETREBA58357210------1----------
ВОРОНКІВСЬКА сільрадаVORONKIVŚKA siľrada194019326-----1---------1-
с. ВОРОНКИs. VORONKY155715496-----1---------1-
с. ЛУКОs. LUKO383383------------------
ГОРОДЕЦЬКА сільрадаHORODEĆKA siľrada3540350631-----1---1-----1-
с. ГОРОДЕЦЬs. HORODEĆ2109208621---------1-----1-
с. ВЕЛИХІВs. VELYCHIV6506418-----1-----------
с. СВАРИНІs. SVARYNI7817792-----------------
ДОВГОВІЛЬСЬКА сільрадаDOVHOVIĽŚKA siľrada187118608-1------1----1---
с. ДОВГОВОЛЛЯs. DOVHOVOLLJA187118608-1------1----1---
ЖОВКИНІВСЬКА сільрадаŽOVKYNIVŚKA siľrada9058967-----1---------1-
с. ЖОВКИНІs. ŽOVKYNI9058967-----1---------1-
ЗАБОЛОТТІВСЬКА сільрадаZABOLOTTIVŚKA siľrada112611175-----3---------1-
с. ЗАБОЛОТТЯs. ZABOLOTTJA112611175-----3---------1-
КАНОНИЦЬКА сільрадаKANONYĆKA siľrada1676166311-----1---------1-
с. КАНОНИЧІs. KANONYČI8808727---------------1-
с. ДУБІВКАs. DUBIVKA7967914-----1-----------
КІДРІВСЬКА сільрадаKIDRIVŚKA siľrada1951193215-1-1--2----------
с. КІДРИs. KIDRY1951193215-1-1--2----------
КРАСНОСІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOSIĽŚKA siľrada163516229---1-----------3-
с. КРАСНОСІЛЛЯs. KRASNOSILLJA5605563---1-------------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE8478413---------------3-
с. ЛИПНЕs. LYPNE2282253-----------------
ЛОЗКІВСЬКА сільрадаLOZKIVŚKA siľrada145214437-1-------------1-
с. ЛОЗКИs. LOZKY8388334---------------1-
с. КОШМАКИs. KOŠMAKY2492481-----------------
с. СУХОВОЛЯs. SUCHOVOLJA3653622-1---------------
ЛЮБАХІВСЬКА сільрадаLJUBACHIVŚKA siľrada9659529---1-2---------1-
с. ЛЮБАХИs. LJUBACHY6316189---1-2---------1-
с. ЧУДЛЯs. ČUDLJA334334------------------
МУЛЬЧИЦЬКА сільрадаMUĽČYĆKA siľrada220922063-----------------
с. МУЛЬЧИЦІs. MUĽČYCI131713143-----------------
с. ЖУРАВЛИНЕs. ŽURAVLYNE484484------------------
с. КРИМНЕs. KRYMNE196196------------------
с. УРІЧЧЯs. URIČČJA212212------------------
НОВАКІВСЬКА сільрадаNOVAKIVŚKA siľrada6236172-1---1---------2-
с. НОВАКИs. NOVAKY6236172-1---1---------2-
ОЗЕРЕЦЬКА сільрадаOZEREĆKA siľrada10091009------------------
с. ОЗЕРЦІs. OZERCI833833------------------
с. ГОРОДОКs. HORODOK176176------------------
ОЗЕРСЬКА сільрадаOZERŚKA siľrada1564155210------1--------1-
с. ОЗЕРОs. OZERO1564155210------1--------1-
ПОЛИЦЬКА сільрадаPOLYĆKA siľrada3240320630----11--1------1-
с. ПОЛИЦІs. POLYCI1279126712-----------------
с. ВЕРЕТЕНОs. VERETENO4744722-----------------
с. ІВАНЧІs. IVANČI97796312----1----------1-
с. СОШНИКИs. SOŠNYKY5105044-----1--1--------
ПОЛОВЛІВСЬКА сільрадаPOLOVLIVŚKA siľrada111811134---------------1-
с. ПОЛОВЛІs. POLOVLI8738684---------------1-
с. ЗЕЛЕНИЦЯs. ZELENYCJA245245------------------
РОМЕЙКІВСЬКА сільрадаROMEJKIVŚKA siľrada108710806-----1-----------
с. РОМЕЙКИs. ROMEJKY108710806-----1-----------
СОБІЩИЦЬКА сільрадаSOBIŠČYĆKA siľrada8358341-----------------
с. СОБІЩИЦІs. SOBIŠČYCI8358341-----------------
СОПАЧІВСЬКА сільрадаSOPAČIVŚKA siľrada154415412-----1-----------
с. СОПАЧІВs. SOPAČIV10051005------------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA283282------1-----------
с. ЩОКІВs. ŠČOKIV2562542-----------------
СТАРОРАФАЛІВСЬКА сільрадаSTARORAFALIVŚKA siľrada7237167-----------------
с. СТАРА РАФАЛІВКАs. STARA RAFALIVKA4354287-----------------
с. БАБКАs. BABKA288288------------------
СТЕПАНГОРОДСЬКА сільрадаSTEPANHORODŚKA siľrada1821180810-----11--------1-
с. СТЕПАНГОРОДs. STEPANHOROD1821180810-----11--------1-
ХИНОЦЬКА сільрадаCHYNOĆKA siľrada131813171-----------------
с. ХИНОЧІs. CHYNOČI9619601-----------------
с. РАДИЖЕВЕs. RADYŽEVE357357------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН

HOŠČANŚKYJ RAJON

38861

38505

293

-

3

-

2

-

35

3

-

-

1

-

2

-

-

-

17

-

смт ГОЩАsmt HOŠČA5121502478---2-12---------5-
БАБИНСЬКА сільрадаBABYNŚKA siľrada2674263534-----3---1-----1-
с. БАБИНs. BABYN2394235832-----2---1-----1-
с. ПІДЛІСКИs. PIDLISKY2802772-----1-----------
БОЧАНИЦЬКА сільрадаBOČANYĆKA siľrada113311301-2---------------
с. БОЧАНИЦЯs. BOČANYCJA113311301-2---------------
БУГРИНСЬКА сільрадаBUHRYNŚKA siľrada3698367618-----------2---2-
с. БУГРИНs. BUHRYN157515657-----------2---1-
с. БАШИНЕs. BAŠYNE1311301-----------------
с. ВІЛЬГІРs. VIĽHIR4914892-----------------
с. ЗАРІЧНЕs. ZARIČNE3843803---------------1-
с. КОЛЕСНИКИs. KOLESNYKY3083071-----------------
с. НОВОСТАВЦІs. NOVOSTAVCI4704691-----------------
с. УГІЛЬЦІs. UHIĽCI3393363-----------------
ВОСКОДАВСЬКА сільрадаVOSKODAVŚKA siľrada6516483-----------------
с. ВОСКОДАВИs. VOSKODAVY6516483-----------------
ГОРБАКІВСЬКА сільрадаHORBAKIVŚKA siľrada4429439927-1---2-----------
с. ГОРБАКІВs. HORBAKIV1556154013-1---2-----------
с. ДОРОГОБУЖs. DOROHOBUŽ6636612-----------------
с. ІЛЛІНs. ILLIN596596------------------
с. МНИШИНs. MNYŠYN5495445-----------------
с. ПОДОЛЯНИs. PODOLJANY183183------------------
с. ТОМАХІВs. TOMACHIV5014992-----------------
с. ШКАРІВs. ŠKARIV3813765-----------------
ДРОЗДІВСЬКА сільрадаDROZDIVŚKA siľrada113411276-----1-----------
с. ДРОЗДІВs. DROZDIV3863824-----------------
с. ГОРБІВs. HORBIV2842831-----------------
с. МИКУЛИНs. MYKULYN4644621-----1-----------
ДУЛІБСЬКА сільрадаDULIBŚKA siľrada2762751-----------------
с. ДУЛІБИs. DULIBY2762751-----------------
ЖАВРІВСЬКА сільрадаŽAVRIVŚKA siľrada735734------1-----------
с. ЖАВРІВs. ŽAVRIV522522------------------
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK213212------1-----------
КРАСНОСІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOSIĽŚKA siľrada144614294-----93--------1-
с. КРАСНОСІЛЛЯs. KRASNOSILLJA495488------51--------1-
с. ВИТКІВs. VYTKIV3493481-----------------
с. ЧУДНИЦЯs. ČUDNYCJA6025933-----42----------
КРИНИЧКІВСЬКА сільрадаKRYNYČKIVŚKA siľrada7887853-----------------
с. КРИНИЧКИs. KRYNYČKY1691663-----------------
с. РІЧИЦЯs. RIČYCJA566566------------------
с. ЮЧИНs. JUČYN5353------------------
КУРОЗВАНІВСЬКА сільрадаKUROZVANIVŚKA siľrada122812271-----------------
с. КУРОЗВАНИs. KUROZVANY122812271-----------------
ЛИПКІВСЬКА сільрадаLYPKIVŚKA siľrada151915144-----1-----------
с. ЛИПКИs. LYPKY4994972-----------------
с. АНДРУСІЇВs. ANDRUSIJIV351350------1-----------
с. ВОВКОШІВs. VOVKOŠIV4114101-----------------
с. ДРУЖНЕs. DRUŽNE2582571-----------------
МАЙКІВСЬКА сільрадаMAJKIVŚKA siľrada679679------------------
с. МАЙКІВs. MAJKIV679679------------------
МАЛИНІВСЬКА сільрадаMALYNIVŚKA siľrada90889810-----------------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA7137067-----------------
с. ВОРОНІВs. VORONIV1901873-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA55------------------
МАЛЯТИНСЬКА сільрадаMALJATYNŚKA siľrada117611715-----------------
с. МАЛЯТИНs. MALJATYN3663642-----------------
с. МАТІЇВКАs. MATIJIVKA135135------------------
с. МИЧІВs. MYČIV9595------------------
с. МОЩОНИs. MOŠČONY1511492-----------------
с. ПУСТОМИТИs. PUSTOMYTY4294281-----------------
ПОСЯГВІВСЬКА сільрадаPOSJAHVIVŚKA siľrada115211474-----1-----------
с. ПОСЯГВАs. POSJAHVA4044022-----------------
с. М'ЯТИНs. M`JATYN3363351-----------------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA7474------------------
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA205204------1-----------
с. ЯСНЕs. JASNE1331321-----------------
РЯСНИКІВСЬКА сільрадаRJASNYKIVŚKA siľrada109110855-----1-----------
с. РЯСНИКИs. RJASNYKY6916882-----1-----------
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA4003973-----------------
САДІВСЬКА сільрадаSADIVŚKA siľrada8088051---------------2-
с. САДОВЕs. SADOVE543542----------------1-
с. ЖАЛЯНКАs. ŽALJANKA7473----------------1-
с. ЛЮЦИНІВs. LJUCYNIV1911901-----------------
РУСИВЕЛЬСЬКА сільрадаRUSYVEĽŚKA siľrada99398310-----------------
с. РУСИВЕЛЬs. RUSYVEĽ76375310-----------------
с. ПАШУКИs. PAŠUKY230230------------------
СИМОНІВСЬКА сільрадаSYMONIVŚKA siľrada2362234810-----2---------2-
с. СИМОНІВs. SYMONIV177617667-----2---------1-
с. ФРАНІВКАs. FRANIVKA5865823---------------1-
СИНІВСЬКА сільрадаSYNIVŚKA siľrada1407139314-----------------
с. СИНІВs. SYNIV98297210-----------------
с. ТЕРЕНТІЇВs. TERENTIJIV4254214-----------------
ТУЧИНСЬКА сільрадаTUČYNŚKA siľrada2812275751-----2---------2-
с. ТУЧИНs. TUČYN2540248749-----2---------2-
с. ПОЛІВЦІs. POLIVCI2722702-----------------
ФЕДОРІВСЬКА сільрадаFEDORIVŚKA siľrada6416363---------------2-
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA6416363---------------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДЕМИДІВСЬКИЙ РАЙОН

DEMYDIVŚKYJ RAJON

16375

16244

103

-

4

7

-

-

11

1

-

-

1

-

-

-

-

-

4

-

смт ДЕМИДІВКАsmt DEMYDIVKA2736272312------1----------
с. ДУБЛЯНИs. DUBLJANY7267233-----------------
с. ЛІШНЯs. LIŠNJA96194211--7--1-----------
БОРЕМЕЛЬСЬКА сільрадаBOREMEĽŚKA siľrada1455144213-----------------
с. БОРЕМЕЛЬs. BOREMEĽ9899809-----------------
с. НОВИЙ ТІКs. NOVYJ TIK57543-----------------
с. НАБЕРЕЖНЕs. NABEREŽNE3233221-----------------
с. СМИКІВs. SMYKIV2525------------------
с. ШИБИНs. ŠYBYN6161------------------
ВЕРБЕНСЬКА сільрадаVERBENŚKA siľrada150314975---------1-------
с. ВЕРБЕНЬs. VERBEŃ114111382---------1-------
с. ТОВПИЖИНs. TOVPYŽYN3623593-----------------
ВОВКОВИЙСЬКА сільрадаVOVKOVYJŚKA siľrada138513768---------------1-
с. ВОВКОВИЇs. VOVKOVYJI138513768---------------1-
ГЛИБОКОДОЛИНСЬКА сільрадаHLYBOKODOLYNŚKA siľrada4364315-----------------
с. ГЛИБОКА ДОЛИНАs. HLYBOKA DOLYNA3143131-----------------
с. КОПАНЬs. KOPAŃ1221184-----------------
ЗОЛОЧІВСЬКА сільрадаZOLOČIVŚKA siľrada5075052-----------------
с. ЗОЛОЧІВКАs. ZOLOČIVKA4364342-----------------
с. НИВИ-ЗОЛОЧІВСЬКІs. NYVY-ZOLOČIVŚKI7171------------------
ІЛЬПИБОЦЬКА сільрадаIĽPYBOĆKA siľrada3863758-----1---------2-
с. ІЛЬПИБОКИs. IĽPYBOKY3863758-----1---------2-
КНЯГИНИНСЬКА сільрадаKNJAHYNYNŚKA siľrada131013045-1---------------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE3433412-----------------
с. КНЯГИНИНЕs. KNJAHYNYNE5115092-----------------
с. ОХМАТКІВs. OCHMATKIV1181171-----------------
с. ПЕРЕКАЛІs. PEREKALI338337--1---------------
МАЛІВСЬКА сільрадаMALIVŚKA siľrada185318437-----3-----------
с. БЕРЕСТЕЧКОs. BERESTEČKO4634582-----3-----------
с. БІЛЬЧЕs. BIĽČE2522511-----------------
с. МАЛЕВЕs. MALEVE8048004-----------------
с. ПАШЕВАs. PAŠEVA334334------------------
РОГІЗНЕНСЬКА сільрадаROHIZNENŚKA siľrada7437366-----1-----------
с. РОГІЗНЕs. ROHIZNE7437366-----1-----------
РУДКІВСЬКА сільрадаRUDKIVŚKA siľrada6416363-2---------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA1561551-----------------
с. РУДКАs. RUDKA4854812-2---------------
ХРІННИЦЬКА сільрадаCHRINNYĆKA siľrada1733171115-1---5---------1-
с. ВИЧАВКИs. VYČAVKY2132076-----------------
с. ЛОПАВШЕs. LOPAVŠE4974893-----5-----------
с. ЛИСИНs. LYSYN2122102-----------------
с. ХРІННИКИs. CHRINNYKY8118054-1-------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН

DUBENŚKYJ RAJON

48704

48308

313

-

6

2

1

-

33

4

-

7

2

1

-

-

6

-

21

-

смт СМИГАsmt SMYHA3015295448--1--111----------
БЕРЕГІВСЬКА сільрадаBEREHIVŚKA siľrada188218729-1---------------
с. БЕРЕГs. BEREH6696663-----------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA289289------------------
с. МИНЬКІВЦІs. MYŃKIVCI1641604-----------------
с. ОНИШКІВЦІs. ONYŠKIVCI2572542-1---------------
с. САПАНОВЧИКs. SAPANOVČYK169169------------------
с. ТУР'Яs. TUR`JA334334------------------
ВАРКОВИЦЬКА сільрадаVARKOVYĆKA siľrada2410239613-----1-----------
с. ВАРКОВИЧІs. VARKOVYČI1761174812-----1-----------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ2532521-----------------
с. КРИЛІВs. KRYLIV396396------------------
ВЕРБСЬКА сільрадаVERBŚKA siľrada3718367937-----1----1------
с. ВЕРБАs. VERBA2863282932-----1----1------
с. БІЛОГОРОДКАs. BILOHORODKA4994972-----------------
с. СОФІЇВКА ПЕРШАs. SOFIJIVKA PERŠA2922902-----------------
с. СОФІЇВКА ДРУГАs. SOFIJIVKA DRUHA64631-----------------
ГІРНИЦЬКА сільрадаHIRNYĆKA siľrada1326131213-----1-----------
с. ГІРНИКИs. HIRNYKY2582562-----------------
с. ЗБИТИНs. ZBYTYN2522501-----1-----------
с. ЗДОВБИЦЯs. ZDOVBYCJA3143095-----------------
с. ЗЛИНЦІs. ZLYNCI2912892-----------------
с. КЛИНЦІs. KLYNCI2112083-----------------
ІВАННІВСЬКА сільрадаIVANNIVŚKA siľrada1936192411---------------1-
с. ІВАННЕs. IVANNE9879797---------------1-
с. БОРТНИЦЯs. BORTNYCJA3653641-----------------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE238238------------------
с. КЛЕЩИХАs. KLEŠČYCHA38371-----------------
с. КРИВУХАs. KRYVUCHA3083062-----------------
КНЯГИНИНСЬКА сільрадаKNJAHYNYNŚKA siľrada322132117-----1---------2-
с. КНЯГИНИНЕs. KNJAHYNYNE638638------------------
с. БІЛОБЕРЕЖЖЯs. BILOBEREŽŽJA2722693-----------------
с. БОЦЯНІВКАs. BOCJANIVKA4545------------------
с. ЗАРУДДЯs. ZARUDDJA4684671-----------------
с. ЛИСТВИНs. LYSTVYN5745711---------------2-
с. МОЛОДІЖНЕs. MOLODIŽNE2742712-----1-----------
с. НАРАІВs. NARAIV305305------------------
с. ОСТРІВs. OSTRIV494494------------------
с. ТРАВНЕВЕs. TRAVNEVE151151------------------
МАЙДАНСЬКА сільрадаMAJDANŚKA siľrada454454------------------
с. МАЙДАНs. MAJDAN454454------------------
МАЛОСАДІВСЬКА сільрадаMALOSADIVŚKA siľrada9349303-----1-----------
с. МАЛІ САДИs. MALI SADY7137102-----1-----------
с. ВЕЛИКІ САДИs. VELYKI SADY2212201-----------------
МИЛЬЧАНСЬКА сільрадаMYĽČANŚKA siľrada110110947-----------------
с. МИЛЬЧАs. MYĽČA6786753-----------------
с. ПИРЯТИНs. PYRJATYN4234194-----------------
МИРОГОЩАНСЬКА сільрадаMYROHOŠČANŚKA siľrada4217418128-1---21--1---1-2-
с. МИРОГОЩА ПЕРШАs. MYROHOŠČA PERŠA1941191422-1---2---1-----1-
с. КОСТЯНЕЦЬs. KOSTJANEĆ3993981-----------------
с. ЛИПАs. LYPA500500------------------
с. МИРОГОЩА ДРУГАs. MYROHOŠČA DRUHA108910843------1------1---
с. МОКРЕs. MOKRE2882852---------------1-
МОЛОДАВСЬКА сільрадаMOLODAVŚKA siľrada107410635---------1---4-1-
с. МОЛОДОВА ТРЕТЯs. MOLODOVA TRETJA4314242---------1---3-1-
с. МОЛОДОВА ПЕРШАs. MOLODOVA PERŠA335335------------------
с. МОЛОДОВА ДРУГАs. MOLODOVA DRUHA3083043-------------1---
ОЗЕРЯНСЬКА сільрадаOZERJANŚKA siľrada169716868-1---1---------1-
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY6736711-1---------------
с. КВІТНЕВЕs. KVITNEVE5815772-----1---------1-
с. КОПАНИs. KOPANY2192181-----------------
с. НАГІРНЕs. NAHIRNE2242204-----------------
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada208220746-1-----------1---
с. ПЛОСКАs. PLOSKA6806791-----------------
с. БІРОКs. BIROK1121111-----------------
с. ДИТИНИЧІs. DYTYNYČI489488--1---------------
с. КЛЮКИs. KLJUKY121121------------------
с. ПЕРЕРОСЛЯs. PEREROSLJA3343331-----------------
с. СУДОБИЧІs. SUDOBYČI3463423-------------1---
ПОВЧАНСЬКА сільрадаPOVČANŚKA siľrada97396310-----------------
с. ПОВЧАs. POVČA7187126-----------------
с. БУДЕРАЖs. BUDERAŽ2552514-----------------
ПРИВІЛЬНЕНСЬКА сільрадаPRYVIĽNENŚKA siľrada2143211411-1---81-7------1-
с. ПРИВІЛЬНЕs. PRYVIĽNE111511025-----71----------
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA4484433-1-------------1-
с. ПАНТАЛІЯs. PANTALIJA4013913--------7--------
с. ЧЕРЕШНІВКАs. ČEREŠNIVKA179178------1-----------
ПТИЦЬКА сільрадаPTYĆKA siľrada3080306119-----------------
с. ПТИЧАs. PTYČA109010828-----------------
с. ЗАМЧИСЬКОs. ZAMČYŚKO63612-----------------
с. КАМ'ЯНИЦЯs. KAM`JANYCJA3103091-----------------
с. МИКИТИЧІs. MYKYTYČI1881871-----------------
с. НОСОВИЦЯs. NOSOVYCJA219219------------------
с. ПІДЛУЖЖЯs. PIDLUŽŽJA4364333-----------------
с. СТАРА НОСОВИЦЯs. STARA NOSOVYCJA3853832-----------------
с. ТУРКОВИЧІs. TURKOVYČI3893872-----------------
РАЧИНСЬКА сільрадаRAČYNŚKA siľrada180317993-----1-----------
с. РАЧИНs. RAČYN180317993-----1-----------
САТИЇВСЬКА сільрадаSATYJIVŚKA siľrada1829180713-----21--------6-
с. САТИЇВs. SATYJIV7717586------1--------6-
с. ДЯДЬКОВИЧІs. DJAĎKOVYČI224224------------------
с. ЖОРНІВs. ŽORNIV5014945-----2-----------
с. МАЯКИs. MAJAKY42411-----------------
с. ОЛИБІВs. OLYBIV2912901-----------------
СЕМИДУБСЬКА сільрадаSEMYDUBŚKA siľrada2254223119-1---2---------1-
с. СЕМИДУБИs. SEMYDUBY80278713-----1---------1-
с. ГРЯДКИs. HRJADKY4064042-----------------
с. ДОВГЕ ПОЛЕs. DOVHE POLE4154122-----1-----------
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA209209------------------
с. ІВАНИНИЧІs. IVANYNYČI8989------------------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ3333302-1---------------
СОСНОВСЬКА сільрадаSOSNOVŚKA siľrada9309273-----------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA4534503-----------------
с. БОНДАРІs. BONDARI171171------------------
с. КЛИПЕЦЬs. KLYPEĆ8080------------------
с. НАГОРЯНИs. NAHORJANY198198------------------
с. ЯСЕНІВКАs. JASENIVKA2828------------------
СТОВПЕЦЬКА сільрадаSTOVPEĆKA siľrada125212466-----------------
с. СТОВПЕЦЬs. STOVPEĆ8948895-----------------
с. ДУБОВИЦЯs. DUBOVYCJA5050------------------
с. ЗАБІРКИs. ZABIRKY99------------------
с. КАМ'ЯНА ВЕРБАs. KAM`JANA VERBA137137------------------
с. РІДКОДУБИs. RIDKODUBY1621611-----------------
ТАРАКАНІВСЬКА сільрадаTARAKANIVŚKA siľrada1874185611--1--1---------5-
с. ТАРАКАНІВs. TARAKANIV163416198--1--1---------5-
с. ВЕЛИКІ ЗАГІРЦІs. VELYKI ZAHIRCI1971943-----------------
с. МАЛІ ЗАГІРЦІs. MALI ZAHIRCI4343------------------
ШЕПЕТИНСЬКА сільрадаŠEPETYNŚKA siľrada3499347423---1-----------1-
с. ШЕПЕТИНs. ŠEPETYN6096062---------------1-
с. БУЩАs. BUŠČA2862833-----------------
с. ГОЛУБИs. HOLUBY70681---1-------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA3803782-----------------
с. НОВА МИКОЛАЇВКАs. NOVA MYKOLAJIVKA83821-----------------
с. СТАРА МИКОЛАЇВКАs. STARA MYKOLAJIVKA102410168-----------------
с. СТУДЯНКАs. STUDJANKA104710416-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДУБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН

DUBROVYĆKYJ RAJON

51437

50882

335

-

4

-

2

1

186

5

1

-

2

-

-

-

-

-

19

-

м. ДУБРОВИЦЯm. DUBROVYCJA96919467174-----43---2-----5-
БЕРЕЖКІВСЬКА сільрадаBEREŽKIVŚKA siľrada198719813-1--11-----------
с. БЕРЕЖКИs. BEREŽKY165316473-1--11-----------
с. УЗЛІССЯs. UZLISSJA334334------------------
БЕРЕЖНИЦЬКА сільрадаBEREŽNYĆKA siľrada118411747-2---1-----------
с. БЕРЕЖНИЦЯs. BEREŽNYCJA6466395-1---1-----------
с. БІЛАШІs. BILAŠI3434------------------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE5045012-1---------------
ВЕЛЮНЬСЬКА сільрадаVELJUŃŚKA siľrada8658603-----2-----------
с. ВЕЛЮНЬs. VELJUŃ7067013-----2-----------
с. ЗАГРЕБЛЯs. ZAHREBLJA159159------------------
БЕРЕСТІВСЬКА сільрадаBERESTIVŚKA siľrada271927077-----4---------1-
с. БЕРЕСТЯs. BERESTJA271927077-----4---------1-
ВЕЛИКООЗЕРЯНСЬКА сільрадаVELYKOOZERJANŚKA siľrada120211984-----------------
с. ВЕЛИКІ ОЗЕРАs. VELYKI OZERA8718683-----------------
с. ВЕЛИКИЙ ЧЕРЕМЕЛЬs. VELYKYJ ČEREMEĽ154154------------------
с. РІЗКИs. RIZKY2626------------------
с. ШАХИs. ŠACHY1511501-----------------
ВИСОЦЬКА сільрадаVYSOĆKA siľrada2790275622-----7-1-------4-
с. ВИСОЦЬКs. VYSOĆK2235221614-----2-1-------2-
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA5335188-----5---------2-
с. ХІЛІНs. CHILIN2222------------------
ЖАДЕНСЬКА сільрадаŽADENŚKA siľrada9809732-----5-----------
с. ЖАДЕНЬs. ŽADEŃ9809732-----5-----------
ЗАЛУЗЬКА сільрадаZALUŹKA siľrada174417395-----------------
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA174417395-----------------
КОЛКІВСЬКА сільрадаKOLKIVŚKA siľrada306430536-----5-----------
с. КОЛКИs. KOLKY191319074-----2-----------
с. ЗАСЛУЧЧЯs. ZASLUČČJA8668622-----2-----------
с. ПОРУБКАs. PORUBKA285284------1-----------
ЛІСІВСЬКА сільрадаLISIVŚKA siľrada110610928-----5---------1-
с. ЛІСОВЕs. LISOVE4924856-----1-----------
с. ОЗЕРСЬКs. OZERŚK6146072-----4---------1-
ЛЮДИНСЬКА сільрадаLJUDYNŚKA siľrada216221488-1---3---------2-
с. ЛЮДИНЬs. LJUDYŃ7557474-1---3-----------
с. ЗОЛОТЕs. ZOLOTE6156122---------------1-
с. ПАРТИЗАНСЬКЕs. PARTYZANŚKE206206------------------
с. РУДНЯs. RUDNJA5865832---------------1-
ЛЮТИНСЬКА сільрадаLJUTYNŚKA siľrada130713042-----1-----------
с. ЛЮТИНСЬКs. LJUTYNŚK130713042-----1-----------
МИЛЯЦЬКА сільрадаMYLJAĆKA siľrada202020143-----3-----------
с. МИЛЯЧs. MYLJAČ113411321-----1-----------
с. БІЛЕs. BILE3043021-----1-----------
с. ЛУГОВЕs. LUHOVE5825801-----1-----------
МОЧУЛИЩЕНСЬКА сільрадаMOČULYŠČENŚKA siľrada1671165714-----------------
с. МОЧУЛИЩЕs. MOČULYŠČE6136085-----------------
с. КРУПОВЕs. KRUPOVE7967888-----------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE2622611-----------------
НИВЕЦЬКА сільрадаNYVEĆKA siľrada7016973---1-------------
с. НИВЕЦЬКs. NYVEĆK4564523---1-------------
с. ГРИЦЬКИs. HRYĆKY224224------------------
с. ПРАЦЮКИs. PRACJUKY2121------------------
ОСІВСЬКА сільрадаOSIVŚKA siľrada112511241-----------------
с. ОСОВАs. OSOVA112511241-----------------
ПЕРЕБРОДІВСЬКА сільрадаPEREBRODIVŚKA siľrada217621366-----32---------2-
с. ПЕРЕБРОДИs. PEREBRODY152314836-----32---------2-
с. БУДИМЛЯs. BUDYMLJA653653------------------
СВАРИЦЕВИЦЬКА сільрадаSVARYCEVYĆKA siľrada271927116-----2-----------
с. СВАРИЦЕВИЧІs. SVARYCEVYČI208020736-----1-----------
с. ЗЕЛЕНЬs. ZELEŃ639638------1-----------
СЕЛЕЦЬКА сільрадаSELEĆKA siľrada2520250910---------------1-
с. СЕЛЕЦЬs. SELEĆ197619678---------------1-
с. ЯСИНЕЦЬs. JASYNEĆ5445422-----------------
СОЛОМІЇВСЬКА сільрадаSOLOMIJIVŚKA siľrada291028939-----35----------
с. СОЛОМІЇВКАs. SOLOMIJIVKA5905872-----1-----------
с. КУРАШs. KURAŠ3183171-----------------
с. ОРВ'ЯНИЦЯs. ORV`JANYCJA200219896-----25----------
ТРИПУТНЯНСЬКА сільрадаTRYPUTNJANŚKA siľrada158515718---1-4---------1-
с. ТРИПУТНЯs. TRYPUTNJA6556493---1-2-----------
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE6766------1-----------
с. ГРАНІs. HRANI1081062-----------------
с. ЗАЛІШАНИs. ZALIŠANY1101082-----------------
с. КРИВИЦЯs. KRYVYCJA251251------------------
с. ЛІТВИЦЯs. LITVYCJA3943911-----1---------1-
ТУМЕНСЬКА сільрадаTUMENŚKA siľrada1462139218-----50---------2-
с. ТУМЕНЬs. TUMEŃ5665492-----15-----------
с. БРОДЕЦЬs. BRODEĆ264254------10-----------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE63258916-----25---------2-
УДРИЦЬКА сільрадаUDRYĆKA siľrada174717266-----15-----------
с. УДРИЦЬКs. UDRYĆK9189044-----10-----------
с. СМОРОДСЬКs. SMORODŚK6956882-----5-----------
с. ХОЧИНs. CHOČYN134134------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ РАЙОН

ZARIČNENŚKYJ RAJON

36345

36114

143

-

7

-

-

-

79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

смт ЗАРІЧНЕsmt ZARIČNE6854677549-2---28-----------
с. ІВАНЧИЦІs. IVANČYCI8548455-----4-----------
с. ЧЕРНИНs. ČERNYN236234------2-----------
БОРІВСЬКА сільрадаBORIVŚKA siľrada3381336711-2---1-----------
с. БОРОВЕs. BOROVE236423538-2---1-----------
с. ЛИСИЧИНs. LYSYČYN192192------------------
с. МЛИНОКs. MLYNOK8258223-----------------
ВИЧІВСЬКА сільрадаVYČIVŚKA siľrada284528278-----10-----------
с. ВИЧІВКАs. VYČIVKA151315045-----4-----------
с. БРОДНИЦЯs. BRODNYCJA8048021-----1-----------
с. БУТОВЕs. BUTOVE5285212-----5-----------
ДІБРІВСЬКА сільрадаDIBRIVŚKA siľrada251225074-1---------------
с. ДІБРІВСЬКs. DIBRIVŚK168016763-1---------------
с. ВОВЧИЦІs. VOVČYCI6666651-----------------
с. ЗЕЛЕНА ДІБРОВАs. ZELENA DIBROVA166166------------------
КУТИНСЬКА сільрадаKUTYNŚKA siľrada144614406-----------------
с. КУТИНs. KUTYN4824793-----------------
с. ЗАДОВЖЕs. ZADOVŽE2772761-----------------
с. ЗАОЗЕР'Яs. ZAOZER`JA3783762-----------------
с. КУТИНОКs. KUTYNOK9191------------------
с. ЛЮБИНЬs. LJUBYŃ218218------------------
КУХІТСЬКО-ВІЛЬСЬКА сільрадаKUCHITŚKO-VIĽŚKA siľrada274427367-1---------------
с. КУХІТСЬКА ВОЛЯs. KUCHITŚKA VOLJA205920563-----------------
с. ЖДАНЬs. ŽDAŃ181180--1---------------
с. ОСТРІВСЬКs. OSTRIVŚK5045004-----------------
КУХЧЕНСЬКА сільрадаKUCHČENŚKA siľrada165716561-----------------
с. КУХЧЕs. KUCHČE8438421-----------------
с. НОВОСІЛЛЯs. NOVOSILLJA183183------------------
с. РАДОВЕs. RADOVE631631------------------
ЛОКНИЦЬКА сільрадаLOKNYĆKA siľrada159115892-----------------
с. ЛОКНИЦЯs. LOKNYCJA116811671-----------------
с. ХРАПИНs. CHRAPYN4234221-----------------
МОРОЧНЕНСЬКА сільрадаMOROČNENŚKA siľrada190919025-----2-----------
с. МОРОЧНЕs. MOROČNE127912753-----1-----------
с. МУТВИЦЯs. MUTVYCJA6306272-----1-----------
НЕНЬКОВИЦЬКА сільрадаNEŃKOVYĆKA siľrada128012692-----9-----------
с. НЕНЬКОВИЧІs. NEŃKOVYČI114911382-----9-----------
с. КОМОРИs. KOMORY131131------------------
НОБЕЛЬСЬКА сільрадаNOBEĽŚKA siľrada7807772-----1-----------
с. НОБЕЛЬs. NOBEĽ3633621-----------------
с. ДІДІВКАs. DIDIVKA139139------------------
с. КОТИРАs. KOTYRA112112------------------
с. МЛИНs. MLYN1661641-----1-----------
НОВОРІЧИЦЬКА сільрадаNOVORIČYĆKA siľrada111211072-----3-----------
с. НОВОРІЧИЦЯs. NOVORIČYCJA9759702-----3-----------
с. ГОЛУБНЕs. HOLUBNE137137------------------
ОМИТСЬКА сільрадаOMYTŚKA siľrada2902872-----1-----------
с. ОМИТs. OMYT1241231-----------------
с. ГОРИНИЧІs. HORYNYČI66641-----1-----------
с. НИГОВИЩІs. NYHOVYŠČI100100------------------
ПЕРЕКАЛЬСЬКА сільрадаPEREKAĽŚKA siľrada134813435-----------------
с. ПЕРЕКАЛЛЯs. PEREKALLJA9059005-----------------
с. РІЧКИs. RIČKY9191------------------
с. ТИХОВИЖs. TYCHOVYŽ352352------------------
РІЧИЦЬКА сільрадаRIČYĆKA siľrada127512674-----3---------1-
с. РІЧИЦЯs. RIČYCJA6766721-----2---------1-
с. КОНИКs. KONYK1616------------------
с. ПРИВІТІВКАs. PRYVITIVKA5835793-----1-----------
СЕНЧИЦЬКА сільрадаSENČYĆKA siľrada6556522-----1-----------
с. СЕНЧИЦІs. SENČYCI2142131-----------------
с. ДУБЧИЦІs. DUBČYCI168168------------------
с. ПРИКЛАДНИКИs. PRYKLADNYKY2732711-----1-----------
СЕРНИЦЬКА сільрадаSERNYĆKA siľrada3576353426-1---14---------1-
с. СЕРНИКИs. SERNYKY2699267121-1---5---------1-
с. БІРs. BIR117117------------------
с. ОЛЕКСАНДРОВЕs. OLEKSANDROVE4824774-----1-----------
с. СОЛОМИРs. SOLOMYR2782691-----8-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН

ZDOLBUNIVŚKYJ RAJON

59007

57417

1424

-

31

11

-

57

1

1

20

-

2

1

-

30

-

м. ЗДОЛБУНІВm. ZDOLBUNIV24417230751234-191-361117-2--22-
смт МІЗОЧsmt MIZOČ3683363937-1---31-----1--1-
с. КЛОПІТs. KLOPIT8484------------------
с. МІЗОЧОКs. MIZOČOK254254------------------
с. ОЗЕРКОs. OZERKO1421411-----------------
БІЛАШІВСЬКА сільрадаBILAŠIVŚKA siľrada137413713-----------------
с. БІЛАШІВs. BILAŠIV137413713-----------------
БОГДАШІВСЬКА сільрадаBOHDAŠIVŚKA siľrada2899287320-----4---------2-
с. БОГДАШІВs. BOHDAŠIV116111534-----3---------1-
с. ІЛЬПІНЬs. IĽPIŃ94593312-----------------
с. КОШАТІВs. KOŠATIV3083061---------------1-
с. ОРЕСТІВs. ORESTIV4854813-----1-----------
БУДЕРАЗЬКА сільрадаBUDERAŹKA siľrada108310774-----2-----------
с. БУДЕРАЖs. BUDERAŽ6686633-----2-----------
с. ЗЕЛЕНИЙ ДУБs. ZELENYJ DUB117117------------------
с. МОСТИs. MOSTY176176------------------
с. НОВИЙ СВІТs. NOVYJ SVIT66651-----------------
с. СВЯТЕs. SVJATE5656------------------
БУЩАНСЬКА сільрадаBUŠČANŚKA siľrada121012035-----2-----------
с. БУЩАs. BUŠČA9829764-----2-----------
с. БОРЩІВКА ПЕРШАs. BORŠČIVKA PERŠA143143------------------
с. БОРЩІВКА ДРУГАs. BORŠČIVKA DRUHA85841-----------------
ГЛИНСЬКА сільрадаHLYNŚKA siľrada1834181415-----3-------2---
с. ГЛИНСЬКs. HLYNŚK1638161815-----3-------2---
с. ЗАГОРАs. ZAHORA9494------------------
с. ПІДЦУРКІВs. PIDCURKIV102102------------------
ДЕРМАНСЬКА ДРУГА сільрадаDERMANŚKA DRUHA siľrada110710997-----1-----------
с. ДЕРМАНЬ ДРУГАs. DERMAŃ DRUHA110710997-----1-----------
ДЕРМАНСЬКА ПЕРША сільрадаDERMANŚKA PERŠA siľrada9409337-----------------
с. ДЕРМАНЬ ПЕРШАs. DERMAŃ PERŠA9409337-----------------
ЗДОВБИЦЬКА сільрадаZDOVBYĆKA siľrada5067500241-9-10-----3-----2-
с. ЗДОВБИЦЯs. ZDOVBYCJA5067500241-9-10-----3-----2-
КОПИТКІВСЬКА сільрадаKOPYTKIVŚKA siľrada1875185619-----------------
с. КОПИТКОВЕs. KOPYTKOVE7177143-----------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA102102------------------
с. НОВОМИЛЬСЬКs. NOVOMYĽŚK84583411-----------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA2112065-----------------
МАЛОМОЩАНИЦЬКА сільрадаMALOMOŠČANYĆKA siľrada9079051-----1-----------
с. МАЛА МОЩАНИЦЯs. MALA MOŠČANYCJA7197171-----1-----------
с. ЗАЛІБІВКАs. ZALIBIVKA188188------------------
МИРОТИНСЬКА сільрадаMYROTYNŚKA siľrada215021472-----1-----------
с. МИРОТИНs. MYROTYN5785771-----------------
с. В'ЮНІВЩИНАs. V`JUNIVŠČYNA6464------------------
с. ГІЛЬЧА ПЕРШАs. HIĽČA PERŠA481481------------------
с. ЗАМЛИНОКs. ZAMLYNOK2727------------------
с. ІВАЧКОВЕs. IVAČKOVE10009981-----1-----------
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada5675623-----1---------1-
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY5655603-----1---------1-
с. ТРОЯНs. TROJAN22------------------
НОВОМОЩАНИЦЬКА сільрадаNOVOMOŠČANYĆKA siľrada8508491-----------------
с. НОВА МОЩАНИЦЯs. NOVA MOŠČANYCJA8508491-----------------
ПІВЧЕНСЬКА сільрадаPIVČENŚKA siľrada8448431-----------------
с. ПІВЧЕs. PIVČE3743731-----------------
с. СУЙМИs. SUJMY470470------------------
П'ЯТИГІРСЬКА сільрадаP`JATYHIRŚKA siľrada5825792-1---------------
с. П'ЯТИГОРИs. P`JATYHORY5825792-1---------------
СПАСІВСЬКА сільрадаSPASIVŚKA siľrada189018836-----1-----------
с. СПАСІВs. SPASIV8548531-----------------
с. СТЕБЛІВКАs. STEBLIVKA6106045-----1-----------
с. ЦУРКІВs. CURKIV426426------------------
СТУПНІВСЬКА сільрадаSTUPNIVŚKA siľrada9309291-----------------
с. СТУПНОs. STUPNO9309291-----------------
СТАРОМОЩАНИЦЬКА сільрадаSTAROMOŠČANYĆKA siľrada4854832-----------------
с. СТАРА МОЩАНИЦЯs. STARA MOŠČANYCJA4094072-----------------
с. ПІДГАЙНЕs. PIDHAJNE7676------------------
УЇЗДЕЦЬКА сільрадаUJIZDEĆKA siľrada1962194810-1---2---------1-
с. УЇЗДЦІs. UJIZDCI8748692-----2---------1-
с. КОРШІВs. KORŠIV218218------------------
с. КУНИНs. KUNYN8708618-1---------------
УРВЕНСЬКА сільрадаURVENŚKA siľrada187118682---------------1-
с. УРВЕННАs. URVENNA478478------------------
с. ГІЛЬЧА ДРУГАs. HIĽČA DRUHA548547----------------1-
с. ЗАГРЕБЛЯs. ZAHREBLJA66651-----------------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA2742731-----------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA129129------------------
с. ЛІДАВАs. LIDAVA376376------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОРЕЦЬКИЙ РАЙОН

KOREĆKYJ RAJON

39337

39012

264

-

15

-

-

1

17

7

-

-

4

-

-

-

1

-

16

-

м. КОРЕЦЬm. KOREĆ84468317111-6---34--3-----2-
БРИКІВСЬКА сільрадаBRYKIVŚKA siľrada172617173-2---3---------1-
с. БРИКІВs. BRYKIV466463--1---2-----------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA6106082-----------------
с. ЧЕРНИЦЯs. ČERNYCJA6506461-1---1---------1-
ВЕЛИКОКЛЕЦЬКІВСЬКА сільрадаVELYKOKLEĆKIVŚKA siľrada8758687-----------------
с. ВЕЛИКА КЛЕЦЬКАs. VELYKA KLEĆKA6005955-----------------
с. МАЛА КЛЕЦЬКАs. MALA KLEĆKA6666------------------
с. ТОПЧАs. TOPČA2092072-----------------
ВЕЛИКОМЕЖИРІЦЬКА сільрадаVELYKOMEŽYRIĆKA siľrada3569353427-1--11---1---1-3-
с. ВЕЛИКІ МЕЖИРІЧІs. VELYKI MEŽYRIČI2192217115-1---1-------1-3-
с. ДИВЕНЬs. DYVEŃ4914872----1----1-------
с. ЗАСТАВ'Яs. ZASTAV`JA5655587-----------------
с. КОЛОДІЇВКАs. KOLODIJIVKA3213183-----------------
ВЕСНЯНСЬКА сільрадаVESNJANŚKA siľrada8948885-----1-----------
с. ВЕСНЯНЕs. VESNJANE8948885-----1-----------
ГВІЗДІВСЬКА сільрадаHVIZDIVŚKA siľrada122812189---------------1-
с. ГВІЗДІВs. HVIZDIV122812189---------------1-
ГОЛОВНИЦЬКА сільрадаHOLOVNYĆKA siľrada1821180510-4-------------2-
с. ГОЛОВНИЦЯs. HOLOVNYCJA121812106---------------2-
с. ЗАБАРАs. ZABARA2302282-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA3733672-4---------------
ДАНИЧІВСЬКА сільрадаDANYČIVŚKA siľrada8078052-----------------
с. ДАНИЧІВs. DANYČIV8078052-----------------
ЖАДКІВСЬКА сільрадаŽADKIVŚKA siľrada156315575-----1-----------
с. ЖАДКІВКАs. ŽADKIVKA8338294-----------------
с. СТАРИЙ КОРЕЦЬs. STARYJ KOREĆ7307281-----1-----------
ЗАЛІЗНИЦЬКА сільрадаZALIZNYĆKA siľrada4934921-----------------
с. ЗАЛІЗНИЦЯs. ZALIZNYCJA4934921-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada7447402-----2-----------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA480480------------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA2642602-----2-----------
КОЛОВЕРТІВСЬКА сільрадаKOLOVERTIVŚKA siľrada5545522-----------------
с. КОЛОВЕРТИs. KOLOVERTY5545522-----------------
КОРИСТІВСЬКА сільрадаKORYSTIVŚKA siľrada1559154510-----13----------
с. КОРИСТЬs. KORYSŤ132613169-----1-----------
с. НОВИНИs. NOVYNY2332291------3----------
КРИЛІВСЬКА сільрадаKRYLIVŚKA siľrada160015954-1---------------
с. КРИЛІВs. KRYLIV160015954-1---------------
МОРОЗІВСЬКА сільрадаMOROZIVŚKA siľrada134513359---------------1-
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA6846786-----------------
с. ГОЛИЧІВКАs. HOLYČIVKA6616573---------------1-
НЕВІРКІВСЬКА сільрадаNEVIRKIVŚKA siľrada133913372-----------------
с. НЕВІРКІВs. NEVIRKIV112411222-----------------
с. ЖОРНІВКАs. ŽORNIVKA215215------------------
НОВОКОРЕЦЬКА сільрадаNOVOKOREĆKA siľrada2303227918-1-------------5-
с. НОВИЙ КОРЕЦЬs. NOVYJ KOREĆ2303227918-1-------------5-
РІЧЕЦЬКА сільрадаRIČEĆKA siľrada154715386-----3-----------
с. РІЧКИs. RIČKY5105091-----------------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA3213183-----------------
с. КОЗАКs. KOZAK3183162-----------------
с. КОПИТІВs. KOPYTIV330327------3-----------
с. РІЧЕЧИНАs. RIČEČYNA6868------------------
САМОСТРІЛІВСЬКА сільрадаSAMOSTRILIVŚKA siľrada9018918-----1---------1-
с. САМОСТРІЛИs. SAMOSTRILY5044993-----1---------1-
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE3973925-----------------
САПОЖИНСЬКА сільрадаSAPOŽYNŚKA siľrada6636594-----------------
с. САПОЖИНs. SAPOŽYN6636594-----------------
СВІТАНІВСЬКА сільрадаSVITANIVŚKA siľrada106510605-----------------
с. СВІТАНОКs. SVITANOK8268215-----------------
с. БОКШИНs. BOKŠYN9999------------------
с. БРАНІВs. BRANIV140140------------------
СТОВПИНСЬКА сільрадаSTOVPYNŚKA siľrada6346313-----------------
с. СТОВПИНs. STOVPYN6346313-----------------
СТОРОЖІВСЬКА сільрадаSTOROŽIVŚKA siľrada6986962-----------------
с. СТОРОЖІВs. STOROŽIV6986962-----------------
УСТЯНСЬКА сільрадаUSTJANŚKA siľrada119611915-----------------
с. УСТЯs. USTJA7977961-----------------
с. ДЕРМАНКАs. DERMANKA2162142-----------------
с. ФРАНКОПІЛЬs. FRANKOPIĽ1831812-----------------
ХАРАЛУЗЬКА сільрадаCHARALUŹKA siľrada4244213-----------------
с. ХАРАЛУГs. CHARALUH4244213-----------------
ЩЕКИЧИНСЬКА сільрадаŠČEKYČYNŚKA siľrada134313411-----1-----------
с. ЩЕКИЧИНs. ŠČEKYČYN8428411-----------------
с. МАЛА СОВПАs. MALA SOVPA501500------1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

KOSTOPIĽŚKYJ RAJON

65603

64587

898

-

7

2

1

1

66

3

1

-

12

-

-

1

-

-

9

15

м. КОСТОПІЛЬm. KOSTOPIĽ3016329343742-41--523--10--1--7-
ВЕЛИКОМИДСЬКА сільрадаVELYKOMYDŚKA siľrada9119056-----------------
с. ВЕЛИКИЙ МИДСЬКs. VELYKYJ MYDŚK9119056-----------------
ВЕЛИКОСТИДИНСЬКА сільрадаVELYKOSTYDYNŚKA siľrada6636593----1------------
с. ВЕЛИКИЙ СТИДИНs. VELYKYJ STYDYN6636593----1------------
ГОЛОВИНСЬКА сільрадаHOLOVYNŚKA siľrada3108307417-----2----------15
с. ГОЛОВИНs. HOLOVYN100410013-----------------
с. БАЗАЛЬТОВЕs. BAZAĽTOVE4944885-----1-----------
с. БЕРЕСТОВЕЦЬs. BERESTOVEĆ8107913-----1----------15
с. ІВАНИЧІs. IVANYČI5745695-----------------
с. САДКИs. SADKY2262251-----------------
ГУТЯНСЬКА сільрадаHUTJANŚKA siľrada7447377-----------------
с. ГУТАs. HUTA7447377-----------------
ДЕРАЖНЕНСЬКА сільрадаDERAŽNENŚKA siľrada2863284021-----1---1-------
с. ДЕРАЖНЕs. DERAŽNE2102207921-----1---1-------
с. БЕЧАЛЬs. BEČAĽ761761------------------
ДЮКСИНСЬКА сільрадаDJUKSYNŚKA siľrada196819633-1-1-------------
с. ДЮКСИНs. DJUKSYN132513231---1-------------
с. ЖИЛЬЖАs. ŽYĽŽA1761751-----------------
с. СОЛОМКАs. SOLOMKA114114------------------
с. СУСЬКs. SUŚK3533511-1---------------
ЗВІЗДІВСЬКА сільрадаZVIZDIVŚKA siľrada239023854-----1-----------
с. ЗВІЗДІВКАs. ZVIZDIVKA7867833-----------------
с. КОРЧИНs. KORČYN359359------------------
с. СТАВОКs. STAVOK10251025------------------
с. ЧУДВИs. ČUDVY2202181-----1-----------
ЗЛАЗНЕНСЬКА сільрадаZLAZNENŚKA siľrada237023662-----2-----------
с. ЗЛАЗНЕs. ZLAZNE15931591------2-----------
с. ВИГІНs. VYHIN3963951-----------------
с. ПЕРЕТОКИs. PERETOKY3813801-----------------
ЗОЛОТОЛИНСЬКА сільрадаZOLOTOLYNŚKA siľrada1419140810--1--------------
с. ЗОЛОТОЛИНs. ZOLOTOLYN9699644--1--------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA1891845-----------------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ2612601-----------------
МАЛОЛЮБАШАНСЬКА сільрадаMALOLJUBAŠANŚKA siľrada2574256012-----1---1-------
с. МАЛА ЛЮБАШАs. MALA LJUBAŠA109910952-----1---1-------
с. БОРЩІВКАs. BORŠČIVKA791791------------------
с. ЛІСОПІЛЬs. LISOPIĽ68467410-----------------
МАЛОМИДСЬКА сільрадаMALOMYDŚKA siľrada142914235-1---------------
с. МАЛИЙ МИДСЬКs. MALYJ MYDŚK7607573-----------------
с. ЛЕДНЕs. LEDNE84831-----------------
с. ОСОВАs. OSOVA223223------------------
с. РУДНЯs. RUDNJA3623601-1---------------
МАЛОСТИДИНСЬКА сільрадаMALOSTYDYNŚKA siľrada104410421-1---------------
с. МАЛИЙ СТИДИНs. MALYJ STYDYN8128101-1---------------
с. МАЙДАНs. MAJDAN232232------------------
МАЩАНСЬКА сільрадаMAŠČANŚKA siľrada131313038-----2-----------
с. МАЩАs. MAŠČA6266223-----1-----------
с. ГЛАЖОВАs. HLAŽOVA2422365-----1-----------
с. КАМ'ЯНА ГОРАs. KAM`JANA HORA188188------------------
с. НОВИЙ БЕРЕСТОВЕЦЬs. NOVYJ BERESTOVEĆ257257------------------
МИРНЕНСЬКА сільрадаMYRNENŚKA siľrada2389237115-----1---------2-
с. МИРНЕs. MYRNE1423141110-----1---------1-
с. ДАНЧИМІСТs. DANČYMIST5375342---------------1-
с. МОКВИНs. MOKVYN1961933-----------------
с. ТИХЕs. TYCHE233233------------------
ПЕНЬКІВСЬКА сільрадаPEŃKIVŚKA siľrada6856823-----------------
с. ПЕНЬКІВs. PEŃKIV2922911-----------------
с. БРЮШКІВs. BRJUŠKIV2222------------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA184184------------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA1871852-----------------
ПІСКІВСЬКА сільрадаPISKIVŚKA siľrada226722616-----------------
с. ПІСКІВs. PISKIV116711643-----------------
с. МОКВИНСЬКІ ХУТОРИs. MOKVYNŚKI CHUTORY3463442-----------------
с. РОКИТНЕs. ROKYTNE6196181-----------------
с. ЯСНОБІРs. JASNOBIR135135------------------
ПІДЛУЖНЕНСЬКА сільрадаPIDLUŽNENŚKA siľrada3052302921-----1-1---------
с. ПІДЛУЖНЕs. PIDLUŽNE7797763-----------------
с. ВЕЛИКА ЛЮБАШАs. VELYKA LJUBAŠA9859777-----1-----------
с. КОРЧІВ'Яs. KORČIV`JA6176106-------1---------
с. КОСМАЧІВs. KOSMAČIV2862815-----------------
с. ТРУБИЦІs. TRUBYCI385385------------------
ПОСТІЙНЕНСЬКА сільрадаPOSTIJNENŚKA siľrada211021035-----2-----------
с. ПОСТІЙНЕs. POSTIJNE198419775-----2-----------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA113113------------------
с. ПЕРЕЛИСЯНКАs. PERELYSJANKA1313------------------
ЯПОЛОТСЬКА сільрадаJAPOLOTŚKA siľrada214121337-----1-----------
с. ЯПОЛОТЬs. JAPOLOŤ8238193-----1-----------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA211211------------------
с. ЖАЛИНs. ŽALYN6936912-----------------
с. ЗБУЖs. ZBUŽ4144122-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН

MLYNIVŚKYJ RAJON

41756

41429

284

-

3

2

1

1

13

-

-

-

5

-

-

-

1

-

17

-

смт МЛИНІВsmt MLYNIV84468323118----1--------1-3-
БЕРЕГІВСЬКА сільрадаBEREHIVŚKA siľrada127712686-1-------1-----1-
с. БЕРЕГИs. BEREHY8368285-1-------1-----1-
с. ПЕРЕВЕРЕДІВs. PEREVEREDIV4414401-----------------
БОКІЙМІВСЬКА сільрадаBOKIJMIVŚKA siľrada166916626-----1-----------
с. БОКІЙМАs. BOKIJMA148014736-----1-----------
с. КОЗИРЩИНАs. KOZYRŠČYNA189189------------------
ВЛАДИСЛАВІВСЬКА сільрадаVLADYSLAVIVŚKA siľrada1533152210--1--------------
с. ВЛАДИСЛАВІВКАs. VLADYSLAVIVKA5405355-----------------
с. ГОНЧАРИХАs. HONČARYCHA1919------------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA2292271--1--------------
с. КОСАРЕВЕs. KOSAREVE130130------------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA5475443-----------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA68671-----------------
ВОВНИЦЬКА сільрадаVOVNYĆKA siľrada106810642-----1---------1-
с. ВОВНИЧІs. VOVNYČI6336301-----1---------1-
с. КРАСНЕs. KRASNE3123111-----------------
с. РУДЛИВЕs. RUDLYVE123123------------------
ВІЙНИЦЬКА сільрадаVIJNYĆKA siľrada7887797-----1---------1-
с. ВІЙНИЦЯs. VIJNYCJA6246203-----1-----------
с. БАБОЛОКИs. BABOLOKY1641594---------------1-
ДОБРЯТИНСЬКА сільрадаDOBRJATYNŚKA siľrada9859787-----------------
с. ДОБРЯТИНs. DOBRJATYN5145095-----------------
с. НОВИНА-ДОБРЯТИНСЬКАs. NOVYNA-DOBRJATYNŚKA127127------------------
с. ОСТРІЇВs. OSTRIJIV3173152-----------------
с. ТРАВНЕВЕs. TRAVNEVE2727------------------
ДОВГОШИЇВСЬКА сільрадаDOVHOŠYJIVŚKA siľrada1107109710-----------------
с. ДОВГОШИЇs. DOVHOŠYJI1107109710-----------------
КОРАБЛИЩЕНСЬКА сільрадаKORABLYŠČENŚKA siľrada6126111-----------------
с. КОРАБЛИЩЕs. KORABLYŠČE294294------------------
с. РАДІВs. RADIV3183171-----------------
ПРИВІТНЕНСЬКА сільрадаPRYVITNENŚKA siľrada6436403-----------------
с. ПРИВІТНЕs. PRYVITNE409409------------------
с. ТЕРЕШІВs. TEREŠIV2342313-----------------
МАЛИНСЬКА сільрадаMALYNŚKA siľrada4444413-----------------
с. МАЛИНs. MALYN4174152-----------------
с. ПІДГАЙs. PIDHAJ27261-----------------
МАЛОДОРОГОСТАЇВСЬКА сільрадаMALODOROHOSTAJIVŚKA siľrada183818333---------------2-
с. МАЛІ ДОРОГОСТАЇs. MALI DOROHOSTAJI8628592---------------1-
с. БРИЩІs. BRYŠČI3383361---------------1-
с. МАНТИНs. MANTYN55------------------
с. МАСЛЯНКАs. MASLJANKA604604------------------
с. СТОМОРГИs. STOMORHY2929------------------
МАЛЬОВАНСЬКА сільрадаMALJOVANŚKA siľrada2362351-----------------
с. МАЛЬОВАНЕs. MALJOVANE2132121-----------------
с. ДОЛИНАs. DOLYNA2323------------------
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada5415382-1---------------
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY2992962-1---------------
с. ЗАБОЛОТИНЦІs. ZABOLOTYNCI191191------------------
с. ЗАБОЛОТТЯs. ZABOLOTTJA5151------------------
НОВОУКРАЇНСЬКА сільрадаNOVOUKRAJINŚKA siľrada116311564---1-2-----------
с. НОВОУКРАЇНКАs. NOVOUKRAJINKA5305263-----1-----------
с. ЗОРЯНЕs. ZORJANE147147------------------
с. НАДЧИЦІs. NADČYCI284282----1-1-----------
с. СВИЩІВs. SVYŠČIV2022011-----------------
ОСТРОЖЕЦЬКА сільрадаOSTROŽEĆKA siľrada3230320618-----5---1-------
с. ОСТРОЖЕЦЬs. OSTROŽEĆ2622260313-----5---1-------
с. ЗАЛАВ'Яs. ZALAV`JA6086035-----------------
ПЕВЖІВСЬКА сільрадаPEVŽIVŚKA siľrada4114092-----------------
с. ПЕВЖАs. PEVŽA3083071-----------------
с. БАКОРИНs. BAKORYN1031021-----------------
ПЕРЕМИЛІВСЬКА сільрадаPEREMYLIVŚKA siľrada6366306-----------------
с. ПЕРЕМИЛІВКАs. PEREMYLIVKA2342313-----------------
с. ЛУКАРІВКАs. LUKARIVKA1171143-----------------
с. МОШКІВs. MOŠKIV191191------------------
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI9494------------------
ПІТУШКІВСЬКА сільрадаPITUŠKIVŚKA siľrada8758721-----1---------1-
с. ПІТУШКІВs. PITUŠKIV5395361-----1---------1-
с. РІЧИЩЕs. RIČYŠČE9292------------------
с. ТУШЕБИНs. TUŠEBYN244244------------------
ПІДЛОЗЦІВСЬКА сільрадаPIDLOZCIVŚKA siľrada1548153413---------------1-
с. ПІДЛОЗЦІs. PIDLOZCI5325256---------------1-
с. ВЕЛИКЕs. VELYKE40391-----------------
с. ЗАГАТИНЦІs. ZAHATYNCI69681-----------------
с. СТАВРІВs. STAVRIV4904891-----------------
с. ТОПІЛЛЯs. TOPILLJA4174134-----------------
РАДЯНСЬКА сільрадаRADJANŚKA siľrada5715682-----1-----------
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE5445412-----1-----------
с. ЗБОРІВs. ZBORIV2727------------------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada116311603-----------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA434434------------------
с. БУДИs. BUDY4646------------------
с. ГНАТІВКАs. HNATIVKA1851841-----------------
с. ПІДБРУСИНЬs. PIDBRUSYŃ2012001-----------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA2972961-----------------
ПІДГАЄЦЬКА сільрадаPIDHAJEĆKA siľrada162516137---------3-----2-
с. ПІДГАЙЦІs. PIDHAJCI7927852---------3-----2-
с. КОБЛИНs. KOBLYN73721-----------------
с. ОЗЛІЇВs. OZLIJIV2622602-----------------
с. УЖИНЕЦЬs. UŽYNEĆ4984962-----------------
ПОСНИКІВСЬКА сільрадаPOSNYKIVŚKA siľrada788786----------------2-
с. ПОСНИКІВs. POSNYKIV751749----------------2-
с. БОГУШІВКАs. BOHUŠIVKA3737------------------
ПУГАЧІВСЬКА сільрадаPUHAČIVŚKA siľrada1450143910---------------1-
с. ПУГАЧІВКАs. PUHAČIVKA1065105410---------------1-
с. МОСКОВЩИНАs. MOSKOVŠČYNA7474------------------
с. НОВИНИs. NOVYNY311311------------------
СМОРДВІВСЬКА сільрадаSMORDVIVŚKA siľrada1307129512-----------------
с. СМОРДВАs. SMORDVA1175116510-----------------
с. КЛИНs. KLYN1321302-----------------
ТОРГОВИЦЬКА сільрадаTORHOVYĆKA siľrada6136103-----------------
с. ТОРГОВИЦЯs. TORHOVYCJA3833812-----------------
с. ЗАВАЛЛЯs. ZAVALLJA55------------------
с. ЛИХАЧІВКАs. LYCHAČIVKA3333------------------
с. НОВЕs. NOVE1921911-----------------
УЇЗДЕЦЬКА сільрадаUJIZDEĆKA siľrada158515813---------------1-
с. УЇЗДЦІs. UJIZDCI583583------------------
с. БОРБИНs. BORBYN8688643---------------1-
с. СТАВИЩЕs. STAVYŠČE134134------------------
ХОРУПАНСЬКА сільрадаCHORUPANŚKA siľrada159515866-11--1-----------
с. ХОРУПАНЬs. CHORUPAŃ8017963-1---1-----------
с. АРШИЧИНs. ARŠYČYN210210------------------
с. ГОЛОВЧИЦІs. HOLOVČYCI1161141--1--------------
с. М'ЯТИНs. M`JATYN224224------------------
с. ПЕКАЛІВs. PEKALIV2442422-----------------
ЯРОСЛАВИЦЬКА сільрадаJAROSLAVYĆKA siľrada2009199315---------------1-
с. ЯРОСЛАВИЧІs. JAROSLAVYČI5495481-----------------
с. БОРЕМЕЦЬs. BOREMEĆ3523484-----------------
с. ВЕЛИКА ГОРОДНИЦЯs. VELYKA HORODNYCJA6976934-----------------
с. ПІДЛІСЦІs. PIDLISCI85832-----------------
с. ЯЛОВИЧІs. JALOVYČI2022011-----------------
с. ЧЕКНОs. ČEKNO1241203---------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОСТРОЗЬКИЙ РАЙОН

OSTROŹKYJ RAJON

31265

31047

173

-

7

-

2

-

10

12

-

-

2

-

1

-

-

-

11

-

БІЛАШІВСЬКА сільрадаBILAŠIVŚKA siľrada123212275-----------------
с. БІЛАШІВs. BILAŠIV4544531-----------------
с. ДЕРЕВ'ЯНЧЕs. DEREV`JANČE258258------------------
с. РАДУЖНЕs. RADUŽNE1171161-----------------
с. ТОЧЕВИКИs. TOČEVYKY4034003-----------------
БУХАРІВСЬКА сільрадаBUCHARIVŚKA siľrada7497418-----------------
с. БУХАРІВs. BUCHARIV2452432-----------------
с. ЗАВОЗІВs. ZAVOZIV2672634-----------------
с. МИХАЛКІВЦІs. MYCHALKIVCI2372352-----------------
ВІЛЬБІВНЕНСЬКА сільрадаVIĽBIVNENŚKA siľrada215421531-----------------
с. ВІЛЬБІВНЕs. VIĽBIVNE17711771------------------
с. БАДІВКАs. BADIVKA3833821-----------------
ВЕРХІВСЬКА сільрадаVERCHIVŚKA siľrada7717665-----------------
с. ВЕРХІВs. VERCHIV5375343-----------------
с. ЛЕБЕДІs. LEBEDI1481471-----------------
с. ШЛЯХs. ŠLJACH86851-----------------
ВІЛІЙСЬКА сільрадаVILIJŚKA siľrada6626556-----1-----------
с. ВІЛІЯs. VILIJA6626556-----1-----------
ГРЕМ'ЯЦЬКА сільрадаHREM`JAĆKA siľrada179317719-1---111----------
с. ГРЕМ'ЯЧЕs. HREM`JAČE7777645-1---16----------
с. ГРОЗІВs. HROZIV8438344------5----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA173173------------------
КУТЯНКІВСЬКА сільрадаKUTJANKIVŚKA siľrada12441244------------------
с. КУТЯНКАs. KUTJANKA480480------------------
с. БАТЬКІВЦІs. BAŤKIVCI2323------------------
с. БОЛОТКІВЦІs. BOLOTKIVCI536536------------------
с. ДАНИЛІВКАs. DANYLIVKA6262------------------
с. ІЛЛЯШІВКАs. ILLJAŠIVKA143143------------------
МЕЖИРІЦЬКА сільрадаMEŽYRIĆKA siľrada2028201513-----------------
с. МЕЖИРІЧs. MEŽYRIČ149014846-----------------
с. ПРИКОРДОННЕs. PRYKORDONNE84813-----------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA4544504-----------------
МИЛЯТИНСЬКА сільрадаMYLJATYNŚKA siľrada6846804-----------------
с. МИЛЯТИНs. MYLJATYN6846804-----------------
МОГИЛЯНІВСЬКА сільрадаMOHYLJANIVŚKA siľrada1773175516-----------1---1-
с. МОГИЛЯНИs. MOHYLJANY1370135315-----------1---1-
с. ЧЕРНЯХІВs. ČERNJACHIV4034021-----------------
МОЩАНИЦЬКА сільрадаMOŠČANYĆKA siľrada196719588---------------1-
с. МОЩАНИЦЯs. MOŠČANYCJA117211647---------------1-
с. ВОЛОСКІВЦІs. VOLOSKIVCI4184171-----------------
с. КУРГАНИs. KURHANY377377------------------
НОВОМАЛИНСЬКА сільрадаNOVOMALYNŚKA siľrada113711315-----1-----------
с. НОВОМАЛИНs. NOVOMALYN6776734-----------------
с. ЛЮЧИНs. LJUČYN4604581-----1-----------
НОВОРОДЧИЦЬКА сільрадаNOVORODČYĆKA siľrada7077034-----------------
с. НОВОРОДЧИЦІs. NOVORODČYCI3063042-----------------
с. ПОСИВАs. POSYVA3131------------------
с. ТЕРЕМНЕs. TEREMNE3703682-----------------
ОЖЕНИНСЬКА сільрадаOŽENYNŚKA siľrada6563651244-2---4---------1-
с. ОЖЕНИНs. OŽENYN4777474428-2---2---------1-
с. БРОДІВs. BRODIV3963942-----------------
с. КРАЇВs. KRAJIV6015992-----------------
с. СТАДНИКИs. STADNYKY78977512-----2-----------
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada118811806---------------2-
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE109410866---------------2-
с. ЗАВИДІВs. ZAVYDIV9494------------------
ПОЧАПКІВСЬКА сільрадаPOČAPKIVŚKA siľrada5835792-1---1-----------
с. ПОЧАПКИs. POČAPKY5835792-1---1-----------
РОЗВАЗЬКА сільрадаROZVAŹKA siľrada112311194-----------------
с. РОЗВАЖs. ROZVAŽ112311194-----------------
СІЯНЦІВСЬКА сільрадаSIJANCIVŚKA siľrada9579488---------------1-
с. СІЯНЦІs. SIJANCI5885808-----------------
с. КУРАЖs. KURAŽ107107------------------
с. САДКИs. SADKY262261----------------1-
ТЕСІВСЬКА сільрадаTESIVŚKA siľrada6025973-2---------------
с. ТЕСІВs. TESIV4214192-----------------
с. ХРІНІВs. CHRINIV1811781-2---------------
УКРАЇНСЬКА сільрадаUKRAJINŚKA siľrada1202118411-1-2-1---------3-
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA7387258---2-----------3-
с. БУБНІВКАs. BUBNIVKA1351341-----------------
с. ВИШЕНЬКИs. VYŠEŃKY1891881-----------------
с. ГАЙs. HAJ88871-----------------
с. ДУБИНИs. DUBYNY5250--1---1-----------
ХОРІВСЬКА сільрадаCHORIVŚKA siľrada2146212911-----11--2-----2-
с. ХОРІВs. CHORIV1358134310-----11--1-----2-
с. БРОДІВСЬКЕs. BRODIVŚKE7887861---------1-------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН

RIVNENŚKYJ RAJON

87091

85592

1320

-

11

2

1

1

86

10

1

-

11

-

-

-

3

-

53

-

смт КВАСИЛІВsmt KVASYLIV74877328123-3---28-1-1-----3-
смт КЛЕВАНЬsmt KLEVAŃ74707329133-1---3---1---1-2-
смт ОРЖІВsmt ORŽIV4230415466-----7---------3-
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА сільрадаOLEKSANDRIJŚKA siľrada43904253123--1--71--2-----3-
с. ОЛЕКСАНДРІЯs. OLEKSANDRIJA2397230089--1--5---2-------
с. ВОЛОШКИs. VOLOŠKY2152113------1----------
с. НОВА ЛЮБОМИРКАs. NOVA LJUBOMYRKA1340130827-----2---------3-
с. ПУХОВАs. PUCHOVA218218------------------
с. СВЯТТЯs. SVJATTJA1071034-----------------
с. ТРИ КОПЦІs. TRY KOPCI113113------------------
БІЛОКРИНИЦЬКА сільрадаBILOKRYNYĆKA siľrada3297321663-----10---------8-
с. БІЛА КРИНИЦЯs. BILA KRYNYCJA2431236549-----9---------8-
с. АНТОПІЛЬs. ANTOPIĽ51450310-----1-----------
с. ГЛИНКИs. HLYNKY3523484-----------------
БРОННИКІВСЬКА сільрадаBRONNYKIVŚKA siľrada1347132814-1----3--1-------
с. БРОННИКИs. BRONNYKY8828689-1----3--1-------
с. БІЛІВСЬКІ ХУТОРИs. BILIVŚKI CHUTORY133133------------------
с. РОГАЧІВs. ROHAČIV3323275-----------------
ВЕЛИКОЖИТИНСЬКА сільрадаVELYKOŽYTYNŚKA siľrada2505247921-----2---1-----2-
с. ВЕЛИКИЙ ЖИТИНs. VELYKYJ ŽYTYN123212226-----1---1-----2-
с. БАРМАКИs. BARMAKY75173812-----1-----------
с. МАЛИЙ ЖИТИНs. MALYJ ŽYTYN5225193-----------------
ВЕЛИКООМЕЛЯНСЬКА сільрадаVELYKOOMELJANŚKA siľrada2077204431-----1---------1-
с. ВЕЛИКА ОМЕЛЯНАs. VELYKA OMELJANA1637160927---------------1-
с. ВЕРЕСНЕВЕs. VERESNEVE4404354-----1-----------
ВЕРХІВСЬКА сільрадаVERCHIVŚKA siľrada1527151710-----------------
с. ВЕРХІВСЬКs. VERCHIVŚK6056014-----------------
с. КРИВИЧІs. KRYVYČI107107------------------
с. МАКОТЕРТИs. MAKOTERTY152152------------------
с. ПЕРЕСОПНИЦЯs. PERESOPNYCJA139139------------------
с. ШОСТАКІВs. ŠOSTAKIV1261251-----------------
с. ЯСИНИНИЧІs. JASYNYNYČI3983935-----------------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada1787170574-----22--3-----1-
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE1713163174-----22--3-----1-
с. КРУГЛЕs. KRUHLE7474------------------
ГОРОДОЦЬКА сільрадаHORODOĆKA siľrada4848477671---1-------------
с. ГОРОДОКs. HORODOK2719267246---1-------------
с. КАРАЄВИЧІs. KARAJEVYČI227227------------------
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA1148113018-----------------
с. МЕТКІВs. METKIV124124------------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA96942-----------------
с. ПОНЕБЕЛЬs. PONEBEĽ3623593-----------------
с. РУБЧЕs. RUBČE1721702-----------------
ГРУШВИЦЬКА сільрадаHRUŠVYĆKA siľrada1413140210-------------1---
с. ГРУШВИЦЯ ДРУГАs. HRUŠVYCJA DRUHA2342295-----------------
с. ГРУШВИЦЯ ПЕРШАs. HRUŠVYCJA PERŠA9409345-------------1---
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA117117------------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA122122------------------
ДЯДЬКОВИЦЬКА сільрадаDJAĎKOVYĆKA siľrada1594156230-----1---------1-
с. ДЯДЬКОВИЧІs. DJAĎKOVYČI1298127027---------------1-
с. МИЛОСТІВs. MYLOSTIV2962923-----1-----------
ЖОБРИНСЬКА сільрадаŽOBRYNŚKA siľrada185918508-----1-----------
с. ЖОБРИНs. ŽOBRYN8938912-----------------
с. МОЧУЛКИs. MOČULKY217217------------------
с. РУДА-КРАСНАs. RUDA-KRASNA4144112-----1-----------
с. УГЛИЩЕs. UHLYŠČE3353314-----------------
ЗАБОРОЛЬСЬКА сільрадаZABOROĽŚKA siľrada1427141510-----1---------1-
с. ЗАБОРОЛЬs. ZABOROĽ131613068-----1---------1-
с. БОЯНІВКАs. BOJANIVKA1111092-----------------
ЗОРЯНСЬКА сільрадаZORJANŚKA siľrada1078710660108-2--14---1-----11-
с. ЗОРЯs. ZORJA5080499870-1---1---1-----9-
с. БІЛІВs. BILIV4114091-----1-----------
с. ГОЛИШІВs. HOLYŠIV108610832-1---------------
с. ГРАБІВs. HRABIV131413065-----1---------2-
с. ДЕРЕВ'ЯНЕs. DEREV`JANE75774413-----------------
с. ДИКІВs. DYKIV223223------------------
с. ЗАСТАВ'Яs. ZASTAV`JA251251------------------
с. НОВОСТАВs. NOVOSTAV77976811-----------------
с. ОЛИШВАs. OLYŠVA2031994-----------------
с. СМОРЖІВs. SMORŽIV2922891----11-----------
с. СТАРОЖУКІВs. STAROŽUKIV3913901-----------------
КОРНИНСЬКА сільрадаKORNYNŚKA siľrada6050594795-1---3-------1-3-
с. КОРНИНs. KORNYN2363230055-1---3-------1-3-
с. ЗАГОРОЩАs. ZAHOROŠČA5035012-----------------
с. КОЛОДЕНКАs. KOLODENKA3184314638-----------------
КУСТИНСЬКА сільрадаKUSTYNŚKA siľrada1344132515-----3---------1-
с. КУСТИНs. KUSTYN9789687-----3-----------
с. РЕШУЦЬКs. REŠUĆK2722666-----------------
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA94912---------------1-
МАЛОШПАКІВСЬКА сільрадаMALOŠPAKIVŚKA siľrada2249222123-----23----------
с. МАЛИЙ ШПАКІВs. MALYJ ŠPAKIV6596516-----2-----------
с. ВЕЛИКИЙ ШПАКІВs. VELYKYJ ŠPAKIV2152141-----------------
с. ГУМЕННИКИs. HUMENNYKY70682-----------------
с. ДВОРОВИЧІs. DVOROVYČI2212183-----------------
с. ЗАРІЦЬКs. ZARIĆK3773722------3----------
с. ІВАНИЧІs. IVANYČI2322311-----------------
с. ПЕРЕДІЛИs. PEREDILY1711701-----------------
с. ПІДГІРЦІs. PIDHIRCI92902-----------------
с. ПЛОСКАs. PLOSKA2122075-----------------
НОВОУКРАЇНСЬКА сільрадаNOVOUKRAJINŚKA siľrada195919489-----1---------1-
с. НОВА УКРАЇНКАs. NOVA UKRAJINKA7887861-----1-----------
с. КОЗЛИНs. KOZLYN8118064---------------1-
с. РАДИСЛАВКАs. RADYSLAVKA2282262-----------------
с. РЕМЕЛЬs. REMEĽ1321302-----------------
ОБАРІВСЬКА сільрадаOBARIVŚKA siľrada3427335763-2---4---------1-
с. ОБАРІВs. OBARIV2927286954-2---1---------1-
с. СТАВКИs. STAVKY5004889-----3-----------
РАДУХІВСЬКА сільрадаRADUCHIVŚKA siľrada169016825---------------3-
с. РАДУХІВКАs. RADUCHIVKA3873852-----------------
с. ІСКРАs. ISKRA5855813---------------1-
с. НОВОСТАВ-ДАЛЬНІЙs. NOVOSTAV-DAĽNIJ167167------------------
с. СУХІВЦІs. SUCHIVCI551549----------------2-
ТАЙКУРСЬКА сільрадаTAJKURŚKA siľrada88487311-----------------
с. ТАЙКУРИs. TAJKURY61960811-----------------
с. ПОРОЗОВЕs. POROZOVE265265------------------
ШПАНІВСЬКА сільрадаŠPANIVŚKA siľrada73317214109-1---4---------3-
с. ШПАНІВs. ŠPANIV2484244236-----3---------3-
с. ВЕЛИКИЙ ОЛЕКСИНs. VELYKYJ OLEKSYN2798274453-----1-----------
с. ЗОЗІВs. ZOZIV2422393-----------------
с. МАЛИЙ ОЛЕКСИНs. MALYJ OLEKSYN79878810-----------------
с. ХОДОСИs. CHODOSY351350--1---------------
с. ХОТИНs. CHOTYN6586517-----------------
ШУБКІВСЬКА сільрадаŠUBKIVŚKA siľrada4112400795--1--21--1-----5-
с. ШУБКІВs. ŠUBKIV1765171244--1--21--------5-
с. ГОРИНЬГРАД ДРУГИЙs. HORYŃHRAD DRUHYJ2982971-----------------
с. ГОРИНЬГРАД ПЕРШИЙs. HORYŃHRAD PERŠYJ4774734-----------------
с. ДУБИs. DUBY59154545---------1-------
с. КОТІВs. KOTIV675675------------------
с. РИСВ'ЯНКАs. RYSV`JANKA3063051-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН

ROKYTNIVŚKYJ RAJON

51926

51565

224

-

4

-

-

-

101

5

-

-

17

-

-

-

-

-

10

-

смт РОКИТНЕsmt ROKYTNE71437018110-1---9---1-----4-
смт ТОМАШГОРОДsmt TOMAŠHOROD2535248430-----3---16-----2-
БІЛОВІЗЬКА сільрадаBILOVIŹKA siľrada175517496-----------------
с. БІЛОВІЖs. BILOVIŽ102110183-----------------
с. КУПЕЛЬs. KUPEĽ4024002-----------------
с. МУШНІs. MUŠNI3323311-----------------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada3273325811-----4-----------
с. БЕРЕЗОВЕs. BEREZOVE254325309-----4-----------
с. ГРАБУНЬs. HRABUŃ3083071-----------------
с. ЗАБОЛОТТЯs. ZABOLOTTJA4224211-----------------
БЛАЖІВСЬКА сільрадаBLAŽIVŚKA siľrada281428112---------------1-
с. БЛАЖОВЕs. BLAŽOVE13801380------------------
с. БІЛЬСЬКs. BIĽŚK7497471---------------1-
с. ЗАЛАВ'Яs. ZALAV`JA6856841-----------------
БОРІВСЬКА сільрадаBORIVŚKA siľrada240824014-----12----------
с. БОРОВЕs. BOROVE182218202-----------------
с. НЕТРЕБАs. NETREBA5865812-----12----------
ВЕЖИЦЬКА сільрадаVEŽYĆKA siľrada137213691-----2-----------
с. ВЕЖИЦЯs. VEŽYCJA9139101-----2-----------
с. ПЕРЕХОДИЧІs. PERECHODYČI459459------------------
ГЛИННІВСЬКА сільрадаHLYNNIVŚKA siľrada510250448-----50-----------
с. ГЛИННЕs. HLYNNE226822652-----1-----------
с. ДУБНОs. DUBNO601601------------------
с. ПОЗНАНЬs. POZNAŃ137513415-----29-----------
с. ХМІЛЬs. CHMIĽ8588371-----20-----------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada190318906-----7-----------
с. КАМ'ЯНЕs. KAM`JANE134413376-----1-----------
с. БУДКИ-КАМ'ЯНСЬКІs. BUDKY-KAM`JANŚKI183178------5-----------
с. ОБСІЧs. OBSIČ376375------1-----------
КАРПИЛІВСЬКА сільрадаKARPYLIVŚKA siľrada261126053-----2---------1-
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA261126053-----2---------1-
КИСОРИЦЬКА сільрадаKYSORYĆKA siľrada260425976-----1-----------
с. КИСОРИЧІs. KYSORYČI139013873-----------------
с. ДЕРТЬs. DERŤ7297263-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA485484------1-----------
МАСЕВИЦЬКА сільрадаMASEVYĆKA siľrada3032302110---------------1-
с. МАСЕВИЧІs. MASEVYČI248724798-----------------
с. БУДАs. BUDA5455422---------------1-
РОКИТНІВСЬКА сільрадаROKYTNIVŚKA siľrada5989597610-2---1-----------
с. РОКИТНЕs. ROKYTNE489048809-1---------------
с. ЛІСОВЕs. LISOVE280280------------------
с. ОСНИЦЬКs. OSNYĆK7377341-1---1-----------
с. СТАРИКИs. STARYKY8282------------------
СНОВИДОВИЦЬКА сільрадаSNOVYDOVYĆKA siľrada245224427------3----------
с. СНОВИДОВИЧІs. SNOVYDOVYČI10051005------------------
с. БУДКИ-СНОВИДОВИЦЬКІs. BUDKY-SNOVYDOVYĆKI275275------------------
с. ОСТКИs. OSTKY117211627------3----------
СТАРОСІЛЬСЬКА сільрадаSTAROSIĽŚKA siľrada4575454310-1---20---------1-
с. СТАРЕ СЕЛОs. STARE SELO288028536-----20---------1-
с. ДРОЗДИНЬs. DROZDYŃ169516904-1---------------
ТОМАШГОРОДСЬКА сільрадаTOMAŠHORODŚKA siľrada23582357------1-----------
с. ТОМАШГОРОДs. TOMAŠHOROD15861585------1-----------
с. ЄЛЬНЕs. JEĽNE772772------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН

SARNENŚKYJ RAJON

99739

97908

1571

-

13

10

4

1

119

14

-

36

7

1

-

-

-

-

55

-

м. САРНИm. SARNY28257269061182-2--1897-3461----29-
смт КЛЕСІВsmt KLESIV4624454971-----3---------1-
с. КЛЕСІВs. KLESIV149214882--1------------1-
с. ПУГАЧs. PUHAČ66765610-----1-----------
смт СТЕПАНЬsmt STEPAŃ4073404919---1-----------4-
с. ГРУШІВКАs. HRUŠIVKA2612592-----------------
с. ДВІРЕЦЬs. DVIREĆ133133------------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA7227201-----1-----------
с. МЕЛЬНИЦЯs. MEĽNYCJA3593581-----------------
с. ТРУДИs. TRUDY1781771-----------------
ВЕЛИКОВЕРБЧАНСЬКА сільрадаVELYKOVERBČANŚKA siľrada3772375910--1--2-----------
с. ВЕЛИКЕ ВЕРБЧЕs. VELYKE VERBČE270926999-----1-----------
с. БУТЕЙКИs. BUTEJKY7157121--1--1-----------
с. ВИРКАs. VYRKA348348------------------
ВИРІВСЬКА сільрадаVYRIVŚKA siľrada3373335615-----2-----------
с. ВИРИs. VYRY183218265-----1-----------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA328328------------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA6786753-----------------
с. ГРАНІТНЕs. HRANITNE5355277-----1-----------
ЗНОСИЦЬКА сільрадаZNOSYĆKA siľrada225622506-----------------
с. ЗНОСИЧІs. ZNOSYČI225622506-----------------
КАМ'ЯНО-СЛУЧАНСЬКА сільрадаKAM`JANO-SLUČANŚKA siľrada137913771---------------1-
с. КАМ'ЯНЕ-СЛУЧАНСЬКЕs. KAM`JANE-SLUČANŚKE137913771---------------1-
КАРАСИНСЬКА сільрадаKARASYNŚKA siľrada6556523-----------------
с. КАРАСИНs. KARASYN6556523-----------------
КАРПИЛІВСЬКА сільрадаKARPYLIVŚKA siľrada282228116-----31--1-------
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA227622656-----31--1-------
с. РУДНЯ-КАРПИЛІВСЬКАs. RUDNJA-KARPYLIVŚKA513513------------------
с-ще СТРАШЕВЕs-šče STRAŠEVE3333------------------
КОСТЯНТИНІВСЬКА сільрадаKOSTJANTYNIVŚKA siľrada1870185316---------------1-
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA90989711---------------1-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA4354323-----------------
с. ОРЛІВКАs. ORLIVKA5265242-----------------
КОРОСТСЬКА сільрадаKOROSTŚKA siľrada3898387220-22--1--1--------
с. КОРОСТs. KOROST2232221611-22-----1--------
с. МАЛЕ ВЕРБЧЕs. MALE VERBČE104410359-----------------
с. ОДРИНКИs. ODRYNKY622621------1-----------
КРИЧИЛЬСЬКА сільрадаKRYČYĽŚKA siľrada3566352926-221-11--------4-
с. КРИЧИЛЬСЬКs. KRYČYĽŚK2834279924-221-11--------4-
с. ПОЛЯНАs. POLJANA4314292-----------------
с. УБЕРЕЖs. UBEREŽ6060------------------
с. УГЛИs. UHLY241241------------------
КУЗЬМІВСЬКА сільрадаKUŹMIVŚKA siľrada126212601-----1-----------
с. КУЗЬМІВКАs. KUŹMIVKA6596571-----1-----------
с. ВОЛОШАs. VOLOŠA220220------------------
с. ПІДГІРНИКs. PIDHIRNYK6666------------------
с. ЯБЛУНЬКАs. JABLUŃKA317317------------------
ЛЮБИКОВИЦЬКА сільрадаLJUBYKOVYĆKA siľrada217221625--1--2---------2-
с. ЛЮБИКОВИЧІs. LJUBYKOVYČI139913924--1------------2-
с. БІЛЯТИЧІs. BILJATYČI4694671-----1-----------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA304303------1-----------
ЛЮХЧАНСЬКА сільрадаLJUCHČANŚKA siľrada4161412630-111-----------2-
с. ЛЮХЧАs. LJUCHČA2216218923-111-----------1-
с. ГЛУШИЦЯs. HLUŠYCJA120912044---------------1-
с. ГЛУШИЦЬКЕs. HLUŠYĆKE4242------------------
с. ДУБКИs. DUBKY4734721-----------------
с. ОБІРКИs. OBIRKY2212192-----------------
НЕМОВИЦЬКА сільрадаNEMOVYĆKA siľrada4147410533--1--8-----------
с. НЕМОВИЧІs. NEMOVYČI3198318115--1--1-----------
с. ГУТА-ПЕРЕЙМАs. HUTA-PEREJMA98971-----------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA79777617-----4-----------
с-ще НЕМОВИЧІs-šče NEMOVYČI5451------3-----------
РЕМЧИЦЬКА сільрадаREMČYĆKA siľrada3505348519-1---------------
с. РЕМЧИЦІs. REMČYCI9809754-1---------------
с. КОПИЩЕs. KOPYŠČE1391381-----------------
с. ТРІСКИНІs. TRISKYNI150915054-----------------
с. ЯРИНІВКАs. JARYNIVKA87786710-----------------
СЕЛИЩЕНСЬКА сільрадаSELYŠČENŚKA siľrada4111408423-----1--1------2-
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE1500148412-----1--1------2-
с. ЧАБЕЛЬs. ČABEĽ109010864-----------------
с. ЯСНОГІРКАs. JASNOHIRKA152115147-----------------
СТРІЛЬСЬКА сільрадаSTRIĽŚKA siľrada2533250819--1--13--------1-
с. СТРІЛЬСЬКs. STRIĽŚK2357233219--1--13--------1-
с. МАСЛОПУЩАs. MASLOPUŠČA176176------------------
ТУТОВИЦЬКА сільрадаTUTOVYĆKA siľrada6030600517-2---11--------4-
с. ТУТОВИЧІs. TUTOVYČI127312674------1--------1-
с. ВИСОВЕs. VYSOVE4324311-----------------
с. ДОВГЕs. DOVHE9979934-----------------
с. ЦЕПЦЕВИЧІs. CEPCEVYČI246224498-2---1---------2-
с-ще ЧЕМЕРНЕs-šče ČEMERNE866865----------------1-
ТИННЕНСЬКА сільрадаTYNNENŚKA siľrada4322430812------1--------1-
с. ТИННЕs. TYNNE4322430812------1--------1-
ЧУДЕЛЬСЬКА сільрадаČUDEĽŚKA siľrada3139311120-3-1-2---------2-
с. ЧУДЕЛЬs. ČUDEĽ2811278320-3-1-2---------2-
с. ДУБНЯКИs. DUBNJAKY7171------------------
с. ЗАРІВ'Яs. ZARIV`JA257257------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

RADYVYLIVŚKYJ RAJON

40033

39676

297

-

13

2

-

-

21

11

-

-

2

-

-

-

-

-

11

-

м. РАДИВИЛІВm. RADYVYLIV1019010037134-5---91--1-----3-
БАШАРІВСЬКА сільрадаBAŠARIVŚKA siľrada127512694-----1---------1-
с. БАШАРІВКАs. BAŠARIVKA5575541-----1---------1-
с. ПЕРЕНЯТИНs. PERENJATYN3513492-----------------
с. ПРИСКИs. PRYSKY1691681-----------------
с. СТАРИКИs. STARYKY198198------------------
БЕРЕЗИНІВСЬКА сільрадаBEREZYNIVŚKA siľrada8788762-----------------
с. БЕРЕЗИНИs. BEREZYNY297297------------------
с. КУРСИКИs. KURSYKY1091081-----------------
с. ПАСІКИs. PASIKY1911901-----------------
с. РАДИХІВЩИНАs. RADYCHIVŠČYNA170170------------------
с. СЕРЕДНЄs. SEREDNJE111111------------------
БОРАТИНСЬКА сільрадаBORATYNŚKA siľrada114411413-----------------
с. БОРАТИНs. BORATYN4644631-----------------
с. ГОНОРАТКАs. HONORATKA2852841-----------------
с. ДОВГАЛІВКАs. DOVHALIVKA3953941-----------------
БУГАЇВСЬКА сільрадаBUHAJIVŚKA siľrada2580254236-----1---------1-
с. БУГАЇВКАs. BUHAJIVKA1249122324-----1---------1-
с. БАЛКИs. BALKY1091072-----------------
с. ЛЕВ'ЯТИНs. LEV`JATYN4234194-----------------
с. ОПАРИПСИs. OPARYPSY7997936-----------------
ДОБРИВОДСЬКА сільрадаDOBRYVODŚKA siľrada5905864-----------------
с. ДОБРИВОДАs. DOBRYVODA2972934-----------------
с. ПІДВИСОКЕs. PIDVYSOKE8181------------------
с. СТАНІСЛАВИs. STANISLAVY212212------------------
ДРУЖБІВСЬКА сільрадаDRUŽBIVŚKA siľrada127812761---------------1-
с. ДРУЖБАs. DRUŽBA103610351-----------------
с. МАЛІ ГАЙКИs. MALI HAJKY5453----------------1-
с. НОВОУКРАЇНСЬКЕs. NOVOUKRAJINŚKE188188------------------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada7757673-41--------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE7757673-41--------------
ІВАЩУКІВСЬКА сільрадаIVAŠČUKIVŚKA siľrada187818744-----------------
с. ІВАЩУКИs. IVAŠČUKY4524511-----------------
с. БІЛОГОРІВКАs. BILOHORIVKA2001991-----------------
с. БРИГАДИРІВКАs. BRYHADYRIVKA398398------------------
с. ЗАРІЧНЕs. ZARIČNE8288262-----------------
КОЗИНСЬКА сільрадаKOZYNŚKA siľrada2991295823-----17--1-----1-
с. КОЗИНs. KOZYN1641161714-----17--1-----1-
с. ГРАНІВКАs. HRANIVKA4964951-----------------
с. ДУБИНИs. DUBYNY3853841-----------------
с. САВЧУКИs. SAVČUKY4694627-----------------
КРУПЕЦЬКА сільрадаKRUPEĆKA siľrada3114309213-1---23--------3-
с. КРУПЕЦЬs. KRUPEĆ150714927-----23--------3-
с. БАРАННЕs. BARANNE3843822-----------------
с. ГАЙКИs. HAJKY22211-----------------
с. ГНИЛЬЧЕs. HNYĽČE5757------------------
с. ЗАМІЩИНАs. ZAMIŠČYNA348348------------------
с. СРІБНЕs. SRIBNE7967923-1---------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada7137066-----1-----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA5655586-----1-----------
с. ЗАСУВs. ZASUV148148------------------
РІДКІВСЬКА сільрадаRIDKIVŚKA siľrada105610486--1------------1-
с. РІДКІВs. RIDKIV5395354-----------------
с. МИТНИЦЯs. MYTNYCJA2762741--1--------------
с. НОВА МИТНИЦЯs. NOVA MYTNYCJA2412391---------------1-
НЕМИРІВСЬКА сільрадаNEMYRIVŚKA siľrada158815825-----1-----------
с. НЕМИРІВКАs. NEMYRIVKA6506473-----------------
с. БАТЬКІВs. BAŤKIV5895881-----------------
с. ГАЇ-ЛЕВ'ЯТИНСЬКІs. HAJI-LEV`JATYNŚKI3493471-----1-----------
ПЛЯШІВСЬКА сільрадаPLJAŠIVŚKA siľrada148114764-1---------------
с. ПЛЯШЕВАs. PLJAŠEVA7026993-----------------
с. ОСТРІВs. OSTRIV5185171-----------------
с. СОЛОНІВs. SOLONIV261260--1---------------
ПІДЗАМЧІВСЬКА сільрадаPIDZAMČIVŚKA siľrada2020200712-----1-----------
с. ПІДЗАМЧЕs. PIDZAMČE7047031-----------------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA55532-----------------
с. КАЗЬМІРІs. KAŹMIRI1211156-----------------
с. КОПАНІs. KOPANI3963951-----------------
с. КРУКИs. KRUKY2342322-----------------
с. ПІДЛИПКИs. PIDLYPKY375375------------------
с. СТОЯНІВКАs. STOJANIVKA135134------1-----------
ПУСТОІВАНІВСЬКА сільрадаPUSTOIVANIVŚKA siľrada127512695-----1-----------
с. ПУСТОІВАННЕs. PUSTOIVANNE4994963-----------------
с. ГАЙs. HAJ7575------------------
с. ГУСАРИs. HUSARY5050------------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA4574542-----1-----------
с. РУДНЯs. RUDNJA194194------------------
СЕСТРЯТИНСЬКА сільрадаSESTRJATYNŚKA siľrada8047967-----1-----------
с. СЕСТРЯТИНs. SESTRJATYN6866814-----1-----------
с. БЕЗОДНЯs. BEZODNJA1181153-----------------
СИТНЕНСЬКА сільрадаSYTNENŚKA siľrada148714796-2---------------
с. СИТНЕs. SYTNE5405362-2---------------
с. ГАЙКИ-СИТЕНСЬКІs. HAJKY-SYTENŚKI4904864-----------------
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA399399------------------
с. КОТИs. KOTY3131------------------
с. ТАБАЧУКИs. TABAČUKY2727------------------
ТЕСЛУГІВСЬКА сільрадаTESLUHIVŚKA siľrada1931191713-----1-----------
с. ТЕСЛУГІВs. TESLUHIV1051104110-----------------
с. КОРИТНЕs. KORYTNE4494471-----1-----------
с. ПЛЯШІВКАs. PLJAŠIVKA4314292-----------------
ХОТИНСЬКА сільрадаCHOTYNŚKA siľrada9859786-----1-----------
с. ХОТИНs. CHOTYN8468405-----1-----------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE1111------------------
с. ПОЛУНИЧНЕs. POLUNYČNE1281271-----------------

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018