всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ODEŚKA OBLASŤ

2455666

1136571

1030090

12

92740

88

341

119505

2680

3889

22148

2373

217

406

304

494

11

7

11354

32436

м. ОДЕСА

m. ODESA

1010298

307196

654128

2512

39

61

3647

901

1829

547

423

134

74

102

411

6194

32088

ЖОВТНЕВИЙ районŽOVTNEVYJ rajon4551994783471391-105321151751469-245617
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ районILLIČIVŚKYJ rajon834493501146309-499-1231876130641441468--423367
КИЇВСЬКИЙ районKYJIVŚKYJ rajon25657680385170824406136992334591141235122593-12432015
ЛЕНІНСЬКИЙ районLENINŚKYJ rajon638102655235567-187208551612980131628-594304
МАЛИНІВСЬКИЙ районMALYNIVŚKYJ rajon149401365861022373555401333138824201534-11777855
ПРИМОРСЬКИЙ районPRYMORŚKYJ rajon1395423517182685-4961183112117013048152057-92318851
СУВОРІВСЬКИЙ районSUVORIVŚKYJ rajon193432655511253123481456921136068110171520--74480
ЦЕНТРАЛЬНИЙ районCENTRAĽNYJ rajon785691846256481-1303774012137-2042--8451999
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ (міськрада)

BILHOROD-DNISTROVŚKYJ (miśkrada)

57550

24081

31263

711

903

77

59

110

76

20

-

215

м. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙm. BILHOROD-DNISTROVŚKYJ5113321516278803458486947957620-204
смт ЗАТОКАsmt ZATOKA1372441921-5--5------------
смт СЕРГІЇВКАsmt SERHIJIVKA504521242462-361-25081215-------11-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

м. ІЗМАЇЛ

m. IZMAJIL

85098

15353

63180

1538

16

3898

74

65

327

225

-

226

167

ІЛЛІЧІВСЬК (міськрада)

ILLIČIVŚK (miśkrada)

63530

26327

36401

-

162

1

157

128

71

21

-

-

-

-

246

-

м. ІЛЛІЧІВСЬКm. ILLIČIVŚK541022068232770-113-139996914----200-
смт ОЛЕКСАНДРІВКАsmt OLEKSANDRIVKA518830662026-341-1021-7-------23-
БУРЛАЧОБАЛКІВСЬКА сільрадаBURLAČOBALKIVŚKA siľrada1063883160-2--632--------7-
с. БУРЛАЧА БАЛКАs. BURLAČA BALKA1063883160-2--632--------7-
МАЛОДОЛИНСЬКА сільрадаMALODOLYNŚKA siľrada317716961445-13--25---------16-
с. МАЛОДОЛИНСЬКЕs. MALODOLYNŚKE317716961445-13--25---------16-

м. КОТОВСЬК

m. KOTOVŚK

40664

28593

10791

-

915

17

50

31

4

126

-

-

-

-

-

129

-

м. ТЕПЛОДАР

m. TEPLODAR

9036

5042

3834

-

51

1

1

38

20

11

11

-

1

-

1

-

-

-

25

-

м. ЮЖНЕ

m. JUŽNE

24167

10816

12980

1

54

-

119

38

40

12

-

-

-

-

89

TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

АНАНЬЇВСЬКИЙ РАЙОН

ANAŃJIVŚKYJ RAJON

32537

25433

1716

-

5235

-

-

35

32

37

12

-

-

-

1

3

-

-

33

-

м. АНАНЬЇВm. ANAŃJIV93558221882-195--129177---13--8-
АНАНЬЇВСЬКА ПЕРША сільрадаANAŃJIVŚKA PERŠA siľrada26642389171-96--121--------4-
с. АНАНЬЇВ ПЕРШИЙs. ANAŃJIV PERŠYJ24422185162-88---21--------4-
с. СЕЛИВАНІВКАs. SELYVANIVKA2222049-8--1------------
АНАНЬЇВСЬКА ДРУГА сільрадаANAŃJIVŚKA DRUHA siľrada2344223254-56---1---------1-
с. АНАНЬЇВ ДРУГИЙs. ANAŃJIV DRUHYJ2344223254-56---1---------1-
БАЙТАЛЬСЬКА сільрадаBAJTAĽŚKA siľrada91785133-27--14---------1-
с. БАЙТАЛИs. BAJTALY91785133-27--14---------1-
ГАНДРАБУРІВСЬКА сільрадаHANDRABURIVŚKA siľrada27449072-2580-------------2-
с. ГАНДРАБУРИs. HANDRABURY27449072-2580-------------2-
ДОЛИНСЬКА сільрадаDOLYNŚKA siľrada41332990190-912--74195-------6-
с. ДОЛИНСЬКЕs. DOLYNŚKE40362902189-904--74195-------6-
с. КРАСНЕs. KRASNE97881-8---------------
ЖЕРЕБКІВСЬКА сільрадаŽEREBKIVŚKA siľrada25062315125-50--610-----------
с. ЖЕРЕБКОВЕs. ŽEREBKOVE19671800107-45--69-----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA36634614-5---1-----------
с. СТРУТИНКАs. STRUTYNKA1731694-----------------
КОХАНІВСЬКА сільрадаKOCHANIVŚKA siľrada90584621-37-------------1-
с. КОХАНІВКАs. KOCHANIVKA61657820-18---------------
с. БОЯРКАs. BOJARKA2892681-19-------------1-
КОХІВСЬКА сільрадаKOCHIVŚKA siľrada1454139726-24--5----------2-
с. КОХІВКАs. KOCHIVKA3663528-5--1------------
с. ВЕЛИКОБОЯРКАs. VELYKOBOJARKA3953813-10-------------1-
с. ШЕЛЕХОВЕs. ŠELECHOVE69366415-9--4----------1-
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada81671346-53--1----------3-
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA55247345-32--1----------1-
с. КОЗАЧЕs. KOZAČE8480--2-------------2-
с. НОВОІВАНІВКАs. NOVOIVANIVKA10792--15---------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE73681-4---------------
НОВОГЕОРГІЇВСЬКА сільрадаNOVOHEORHIJIVŚKA siľrada1037100218-14---1---------2-
с. НОВОГЕОРГІЇВКАs. NOVOHEORHIJIVKA1037100218-14---1---------2-
НОВОСЕЛІВСЬКА сільрадаNOVOSELIVŚKA siľrada85683113-11---1-----------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA3253184-2---1-----------
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE3131------------------
с. БОНДАРІs. BONDARI125125------------------
с. КАЛИНИs. KALYNY861-1---------------
с. ПАСИЦЕЛИs. PASYCELY3673518-8---------------
РОМАНІВСЬКА сільрадаROMANIVŚKA siľrada7887373-47--1------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA6906461-42--1------------
с. ДРУЖЕЛЮБІВКАs. DRUŽELJUBIVKA1919------------------
с. НОВОДАЧНЕs. NOVODAČNE79722-5---------------
с. СТАРОДАЧНЕs. STARODAČNE--------------------
ТОЧИЛІВСЬКА сільрадаTOČYLIVŚKA siľrada11815530-1093--1----------2-
с. ТОЧИЛОВЕs. TOČYLOVE11815530-1093--1----------2-
ШИМКІВСЬКА сільрадаŠYMKIVŚKA siľrada83776432-40-------------1-
с. ШИМКОВЕs. ŠYMKOVE48443724-22-------------1-
с. АМУРИs. AMURY1491415-3---------------
с. ВЕРБОВЕs. VERBOVE2041863-15---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

ARCYŹKYJ RAJON

51742

9438

22140

-

1591

3

7

17583

25

54

432

100

1

264

11

1

-

-

88

4

м. АРЦИЗm. ARCYZ16268367210820-240211285144267761231--42-
ВЕСЕЛОКУТСЬКА сільрадаVESELOKUTŚKA siľrada21083161659-16---1-33--736---31
с. ВЕСЕЛИЙ КУТs. VESELYJ KUT17972931403-14---1-25--581---11
с. РОЩАs. ROŠČA31123256-2-----8--155---2-
ВИНОГРАДІВСЬКА сільрадаVYNOHRADIVŚKA siľrada3823518207-20-12875-87--180----7-
с. ВИНОГРАДІВКАs. VYNOHRADIVKA3306100143-14-12849-85--180----6-
с. ПЛОЦЬКs. PLOĆK51741864-6--26--2-------1-
ВОЗНЕСЕНСЬКА ПЕРША сільрадаVOZNESENŚKA PERŠA siľrada16962001185-2291-64--9--3----5-
с. ВОЗНЕСЕНКА ПЕРШАs. VOZNESENKA PERŠA104460929-201-28--2-------4-
с. ВИШНЯКИs. VYŠNJAKY632134246-208--36--7-------1-
с. НОВОМИРНЕs. NOVOMYRNE20610-1--------3------
ГЛАВАНСЬКА сільрадаHLAVANŚKA siľrada251067106-30-12299--4-------21
с. ГЛАВАНІs. HLAVANI251067106-30-12299--4-------21
ДЕЛЕНСЬКА сільрадаDELENŚKA siľrada3114541108-20--24302-9-------4-
с. ДЕЛЕНЬs. DELEŃ26069679-16--2402--9-------4-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA50844529-4--282-----------
ДОЛИНІВСЬКА сільрадаDOLYNIVŚKA siľrada751128596-10--16--1---------
с. ДОЛИНІВКАs. DOLYNIVKA751128596-10--16--1---------
ЗАДУНАЇВСЬКА сільрадаZADUNAJIVŚKA siľrada20257772-13--18551-32------2-
с. ЗАДУНАЇВКАs. ZADUNAJIVKA20257772-13--18551-32------2-
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada27391227807-631--62116-------4-
с. КАМ'ЯНСЬКЕs. KAM`JANŚKE27391227807-631--62116-------4-
МИРНОПІЛЬСЬКА сільрадаMYRNOPIĽŚKA siľrada20431009901-46--761-8-------2-
с. МИРНОПІЛЛЯs. MYRNOPILLJA20431009901-46--761-8-------2-
НАДЕЖДІВСЬКА сільрадаNADEŽDIVŚKA siľrada713119517-18--481-10---------
с. НАДЕЖДІВКАs. NADEŽDIVKA713119517-18--481-10---------
НОВОІВАНІВСЬКА сільрадаNOVOIVANIVŚKA siľrada201873107-17--1777-339---2-----
с. НОВА ІВАНІВКАs. NOVA IVANIVKA201873107-17--1777-339---2-----
НОВОКАПЛАНІВСЬКА сільрадаNOVOKAPLANIVŚKA siľrada122186589-77--4181-47-------3-
с. НОВІ КАПЛАНИs. NOVI KAPLANY68844519-56--661-1-------1-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA5334270-21--352--46-------2-
ОСТРІВНЕНСЬКА сільрадаOSTRIVNENŚKA siľrada13064642-18--1180--86------6-
с. ОСТРІВНЕs. OSTRIVNE13064642-18--1180--86------6-
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada26611892367-48--371-316--------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA25561322326-47--311-316--------
с. ЗЕЛЕНА БАЛКАs. ZELENA BALKA1055741-1--6------------
ПРЯМОБАЛКІВСЬКА сільрадаPRJAMOBALKIVŚKA siľrada1075504404-42-2112--4--6----1-
с. ПРЯМОБАЛКАs. PRJAMOBALKA1075504404-42-2112--4--6----1-
ТЕПЛИЦЬКА сільрадаTEPLYĆKA siľrada26925321524-92-23841-156-------1-
с. ТЕПЛИЦЯs. TEPLYCJA16723471042-37-21921-50-------1-
с. САДОВЕs. SADOVE1020185482-55--192--106---------
ХОЛМСЬКА сільрадаCHOLMŚKA siľrada2979134129-24--26651-18-------62
с. ХОЛМСЬКЕs. CHOLMŚKE285610588-24--26121-18-------62
с-ще НОВОХОЛМСЬКЕs-šče NOVOCHOLMŚKE1232941----53------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БАЛТСЬКИЙ РАЙОН

BALTŚKYJ RAJON

48604

43403

4227

-

726

-

5

27

46

46

5

7

-

-

1

21

-

-

90

-

м. БАЛТАm. BALTA19772160203442-196--102416----121--42-
БОРСУКІВСЬКА сільрадаBORSUKIVŚKA siľrada58155217-11--1------------
с. БОРСУКИs. BORSUKY58155217-11--1------------
БІЛИНСЬКА сільрадаBILYNŚKA siľrada22962150105-27--123--------8-
с. БІЛИНЕs. BILYNE2074193995-27--123--------7-
с. АКУЛИНІВКАs. AKULYNIVKA83794-----------------
с. ВІДРАДАs. VIDRADA43366---------------1-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA5252------------------
с. ХАРИТИНІВКАs. CHARYTYNIVKA4444------------------
БЕНДЗАРІВСЬКА сільрадаBENDZARIVŚKA siľrada1565150037-14-52---7--------
с. БЕНДЗАРИs. BENDZARY1040100819-6-52------------
с. АНДРІЯШІВКАs. ANDRIJAŠIVKA52549218-8------7--------
ГЕРБИНСЬКА сільрадаHERBYNŚKA siľrada54052112-4---1---------2-
с. ГЕРБИНЕs. HERBYNE54052112-4---1---------2-
ГОЛЬМ'ЯНСЬКА сільрадаHOĽM`JANŚKA siľrada1635156035-35--11---------3-
с. ГОЛЬМАs. HOĽMA1635156035-35--11---------3-
КАРМАЛЮКІВСЬКА сільрадаKARMALJUKIVŚKA siľrada102696025-37--2----------2-
с. КАРМАЛЮКІВКАs. KARMALJUKIVKA57454516-11--2------------
с. ЄВТОДІЯs. JEVTODIJA4504139-26-------------2-
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ22------------------
КАЗАЦЬКА сільрадаKAZAĆKA siľrada63561211-12---------------
с. КАЗАЦЬКЕs. KAZAĆKE63561211-12---------------
КОРИТНЕНСЬКА сільрадаKORYTNENŚKA siľrada7607405-14-------------1-
с. КОРИТНЕs. KORYTNE7607405-14-------------1-
ЛІСНИЧІВСЬКА сільрадаLISNYČIVŚKA siľrada65259232-21---11--------5-
с. ЛІСНИЧІВКАs. LISNYČIVKA65259232-21---11--------5-
МИРОНІВСЬКА сільрадаMYRONIVŚKA siľrada70463757-7--1----------2-
с. МИРОНИs. MYRONY70463757-7--1----------2-
ОБЖИЛЬСЬКА сільрадаOBŽYĽŚKA siľrada1130107426-29---1-----------
с. ОБЖИЛЕs. OBŽYLE86984715-7---------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA26122711-22---1-----------
ОЛЕНІВСЬКА сільрадаOLENIVŚKA siľrada97190257-8--11---------2-
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA67962740-8--11---------2-
с. МОШНЯГИs. MOŠNJAHY25123813-----------------
с. СЕМЕНО-КАРПІВКАs. SEMENO-KARPIVKA41374-----------------
ПАСАТСЬКА сільрадаPASATŚKA siľrada70363221-46-----3-------1-
с. ПАСАТs. PASAT70363221-46-----3-------1-
ПАСИЦЕЛІВСЬКА сільрадаPASYCELIVŚKA siľrada1369129137-29---211-------8-
с. ПАСИЦЕЛИs. PASYCELY1369129137-29---211-------8-
ПЕРЕЙМІВСЬКА сільрадаPEREJMIVŚKA siľrada78473825-18--11---------1-
с. ПЕРЕЙМАs. PEREJMA78473825-18--11---------1-
ПЕРЕЛІТСЬКА сільрадаPERELITŚKA siľrada1566147949-38---------------
с. ПЕРЕЛЬОТИs. PERELJOTY94489630-18---------------
с. НЕМИРІВСЬКЕs. NEMYRIVŚKE62258319-20---------------
ПІЩАНСЬКА сільрадаPIŠČANŚKA siľrada3234310666-23--1525--------8-
с. ПІЩАНАs. PIŠČANA3234310666-23--1525--------8-
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada99995513-29---1---------1-
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE99995513-29---1---------1-
ПУЖАЙКІВСЬКА сільрадаPUŽAJKIVŚKA siľrada2479234847-80--21-1---------
с. ПУЖАЙКОВЕs. PUŽAJKOVE2163204944-66--21-1---------
с. САВРАНСЬКЕs. SAVRANŚKE3162993-14---------------
САРАЖИНСЬКА сільрадаSARAŽYNŚKA siľrada111911047-8---------------
с. САРАЖИНКАs. SARAŽYNKA111911047-8---------------
СІННЕНСЬКА сільрадаSINNENŚKA siľrada72170415-1--1------------
с. СІННЕs. SINNE72170415-1--1------------
УХОЖАНСЬКА сільрадаUCHOŽANŚKA siľrada1055100129-17--24---------2-
с. УХОЖАНИs. UCHOŽANY4284185-2---2---------1-
с. ВОЛОВАs. VOLOVA43440118-11--22-----------
с. КРИЖОВЛИНs. KRYŽOVLYN1931826-4-------------1-
ЧЕРНЕЧЕНСЬКА сільрадаČERNEČENŚKA siľrada100296434-4---------------
с. ЧЕРНЕЧЕs. ČERNEČE100296434-4---------------
ШЛЯХІВСЬКА сільрадаŠLJACHIVŚKA siľrada1306126123-18--11---------2-
с. ШЛЯХОВЕs. ŠLJACHOVE5265057-13---1-----------
с. КРИНИЧКИs. KRYNYČKY30829211-5---------------
с. РАКУЛОВЕs. RAKULOVE4664585----1----------2-
с. ЧЕРВОНА ЗІРКАs. ČERVONA ZIRKA66------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ РАЙОН

BILHOROD-DNISTROVŚKYJ RAJON

62326

50339

8080

-

3120

6

29

341

78

36

105

105

1

-

5

1

1

-

72

7

АДАМІВСЬКА сільрадаADAMIVŚKA siľrada90884142-14--7----------4-
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA43939732-4--4----------2-
с. АВИДІВКАs. AVYDIVKA2282206----1----------1-
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE2412244-10--2----------1-
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada15701393169-4--22-----------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA12031070125-4--22-----------
с. РОЗКІШНЕs. ROZKIŠNE36732344-----------------
БРИТІВСЬКА сільрадаBRYTIVŚKA siľrada40633353660-8--292135------2-
с. БРИТІВКАs. BRYTIVKA28182179600-6--27211-------2-
с. ВИГОНs. VYHON73867358-1--1---5--------
с. ПОЛЬОВЕs. POLJOVE205205------------------
с. ЧЕРКЕСИs. ČERKESY3022962-1--1--2---------
ВЕЛИКОМАР'ЯНІВСЬКА сільрадаVELYKOMAR`JANIVŚKA siľrada1454128788-371-291711-------2
с. ВЕЛИКОМАР'ЯНІВКАs. VELYKOMAR`JANIVKA77472127-15--1-7-1-------2
с. ДОЛИНІВКАs. DOLYNIVKA68056661-221-281-1---------
ВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаVOLODYMYRIVŚKA siľrada1318123429-49--3111---------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA2242127-5---------------
с. ДАЛЬНІЧЕНЬs. DAĽNIČEŃ36632616-20--21-1---------
с. ЧИСТОВОДНЕs. ČYSTOVODNE7286966-24--1-1----------
ВИПАСНЕНСЬКА сільрадаVYPASNENŚKA siľrada88027993598-982-461411183----1-135
с. ВИПАСНЕs. VYPASNE76756948540-922-40131173----1-135
с. СУХОЛУЖЖЯs. SUCHOLUŽŽJA1127104558-6--61101---------
КОЗАЦЬКА сільрадаKOZAĆKA siľrada1550132248-171--4--111-----2-
с. КОЗАЦЬКЕs. KOZAĆKE1550132248-171--4--111-----2-
КАРНАЛІЇВСЬКА сільрадаKARNALIJIVŚKA siľrada81170748-14--33-342--------
с. КАРНАЛІЇВКАs. KARNALIJIVKA81170748-14--33-342--------
КРАСНОКОСЯНСЬКА сільрадаKRASNOKOSJANŚKA siľrada101393638-36--1----------2-
с. КРАСНА КОСАs. KRASNA KOSA101393638-36--1----------2-
КРУТОЯРІВСЬКА сільрадаKRUTOJARIVŚKA siľrada19332584-1792-2811---------2-
с. КРУТОЯРІВКАs. KRUTOJARIVKA19332584-1792-2811---------2-
МАРАЗЛІЇВСЬКА сільрадаMARAZLIJIVŚKA siľrada33572771478-641-305-4-------4-
с. МАРАЗЛІЇВКАs. MARAZLIJIVKA1397132160-10--41---------1-
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE83766----1------------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA16951198407-531-254-4-------3-
с. ПОЛЯНКАs. POLJANKA87833-1---------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA95932-----------------
МОЛОГІВСЬКА сільрадаMOLOHIVŚKA siľrada34583109230-74--2511-42------3-
с. МОЛОГАs. MOLOHA20461873128-28--95-12--------
с. БИКОЗАs. BYKOZA43241412-5---1-----------
с. НОВЕs. NOVE17142-----1-----------
с. САДОВЕs. SADOVE96380888-41--164-3-------3-
МОНАШІВСЬКА сільрадаMONAŠIVŚKA siľrada86279245-9--9113-------2-
с. МОНАШІs. MONAŠI86279245-9--9113-------2-
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada15161395107-91-1--3---------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA15161395107-91-1--3---------
НОВОЦАРИЧАНСЬКА сільрадаNOVOCARYČANŚKA siľrada84980625-18---------------
с. НОВА ЦАРИЧАНКАs. NOVA CARYČANKA84980625-18---------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada103194840-39--11-1-------1-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA103194840-39--11-1-------1-
ПІДГІРНЕНСЬКА сільрадаPIDHIRNENŚKA siľrada64461011-16--1--6---------
с. ПІДГІРНЕs. PIDHIRNE64461011-16--1--6---------
ПРИМОРСЬКА сільрадаPRYMORŚKA siľrada28232451271-63--152187--11--3-
с. ПРИМОРСЬКЕs. PRYMORŚKE1060941103-9--5--1-------1-
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE41936822-15--51-17--------
с. КОСІВКАs. KOSIVKA25820241-13---------1---1-
с. КУРОРТНЕs. KURORTNE75765783-6--2115----1--1-
с. ПОПАЗДРАs. POPAZDRA18716113-12-----1---------
с. ЧАБАНСЬКЕs. ČABANŚKE1421229-8--3------------
РУСЬКОІВАНІВСЬКА сільрадаRUŚKOIVANIVŚKA siľrada16131351424-47--3--1-------3-
с. РУСЬКОІВАНІВКАs. RUŚKOIVANIVKA16131351424-47--3--1-------3-
СЕМЕНІВСЬКА сільрадаSEMENIVŚKA siľrada13441053126-1461-112-4-------1-
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA58845573-56--21---------1-
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE1711458-14--1--3---------
с. ГОНЧАРІВКАs. HONČARIVKA21316016-33--4------------
с. ПІВДЕННЕs. PIVDENNE37229329-431-41-1---------
САЛГАНСЬКА сільрадаSALHANŚKA siľrada16291244307-21--3182312------1-
с. САЛГАНИs. SALHANY1186863265-12--28-2312------1-
с. АБРИКОСОВЕs. ABRYKOSOVE23819832-3--23-----------
с-ще ПРИВІТНЕs-šče PRYVITNE20518310-6--15-----------
СОФІЇВСЬКА сільрадаSOFIJIVŚKA siľrada54040397-34--31---------2-
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA54040397-34--31---------2-
СТАРОКОЗАЦЬКА сільрадаSTAROKOZAĆKA siľrada54554865344-173--145-151------2-
с. СТАРОКОЗАЧЕs. STAROKOZAČE52784695339-171--145-151------2-
с. ЗЕЛЕНІВКАs. ZELENIVKA1771705-2---------------
СТАРОЦАРИЧАНСЬКА сільрадаSTAROCARYČANŚKA siľrada1831176733-19--83---------1-
с. СТАРА ЦАРИЧАНКАs. STARA CARYČANKA1831176733-19--83---------1-
УДОБНЕНСЬКА сільрадаUDOBNENŚKA siľrada1947178959-92-11211-------1-
с. УДОБНЕs. UDOBNE1947178959-92-11211-------1-
ШАБІВСЬКА сільрадаŠABIVŚKA siľrada863157652661-68--621110819--4---23-
с. ШАБОs. ŠABO710845522415-51--49996-------17-
с. БІЛЕНЬКЕs. BILEŃKE12681029182-16--101-219--4---5-
с-ще ПРИБЕРЕЖНЕs-šče PRYBEREŽNE25518464-1--311--------1-
ШИРОКІВСЬКА сільрадаŠYROKIVŚKA siľrada1374134518-5--121-2--------
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE1374134518-5--121-2--------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН

BILJAJIVŚKYJ RAJON

104723

84048

17663

-

1308

1

12

242

197

232

56

391

8

1

16

-

-

1

418

129

м. БІЛЯЇВКАm. BILJAJIVKA14248118222059-120-1417255561-1---614
смт ХЛІБОДАРСЬКЕsmt CHLIBODARŚKE25191794686-8--1163--2-----9-
с-ще ЖОВТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯs-šče ŽOVTNEVA REVOLJUCIJA68361563-2--21-----------
АВГУСТІВСЬКА сільрадаAVHUSTIVŚKA siľrada500332851604-18-142131527------7-
с. АВГУСТІВКАs. AVHUSTIVKA14321249157-14-132-5-------1-
с. КОТОВКАs. KOTOVKA19551085799-4---531-27------4-
с-ще НАБЕРЕЖНЕs-šče NABEREŽNE921341564----114---------1-
с. ПРОТОПОПІВКАs. PROTOPOPIVKA42538738-----------------
с. ЧЕРЕВИЧНЕs. ČEREVYČNE27022346---------------1-
БЕРЕЗАНСЬКА сільрадаBEREZANŚKA siľrada32492855179-148--148193---1---22-
с. БЕРЕЗАНЬs. BEREZAŃ1186106647-61--4----------8-
с. ВАЖНЕs. VAŽNE917712-1--1------------
с. ДОБРОЖАНОВЕs. DOBROŽANOVE624710-----12--------2-
с-ще ДОСЛІДНЕs-šče DOSLIDNE65658734-24--3-11---1---5-
с. КУРГАНs. KURHAN33928423-22----5--------5-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE91579453-40--67112-------2-
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada20681795182-46-251242-------11-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA20681795182-46-251242-------11-
ВЕЛИКОДАЛЬНИЦЬКА сільрадаVELYKODAĽNYĆKA siľrada85657378988-108-43011171---2---26-
с. ВЕЛИКИЙ ДАЛЬНИКs. VELYKYJ DAĽNYK76556709770-90-42810161---2---25-
с-ще ЧЕРВОНИЙ РОЗСЕЛЕНЕЦЬs-šče ČERVONYJ ROZSELENEĆ910669218-18--211--------1-
ВИГОДЯНСЬКА сільрадаVYHODJANŚKA siľrada47954274443-59--7221-1-2---4-
с. ВИГОДАs. VYHODA40103558403-33--522--1-2---4-
с. ЛЕНІНСЬКЕ ПЕРШЕs. LENINŚKE PERŠE2051948-3---------------
с. ПАЛІЇВКАs. PALIJIVKA32229321-7--1------------
с. ЧЕРВОНА ЗІРКАs. ČERVONA ZIRKA25822911-16--1--1---------
ГРАДЕНИЦЬКА сільрадаHRADENYĆKA siľrada46684079491-79--47-1-------7-
с. ГРАДЕНИЦІs. HRADENYCI46684079491-79--47-1-------7-
ДАЧНЕНСЬКА сільрадаDAČNENŚKA siľrada85497464963-56-1172163-------18-
с. ДАЧНЕs. DAČNE85497464963-56-1172163-------18-
ІЛЛІНСЬКА сільрадаILLINŚKA siľrada21451881234-131-2221---2---7-
с. ІЛЛІНКАs. ILLINKA13501211128-41--12--------3-
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA22320315-4---1-----------
с-ще НОВА КОВАЛІВКАs-šče NOVA KOVALIVKA28623345-1--2--1---2---2-
с. ЧАПАЄВЕs. ČAPAJEVE39362---------------1-
с. ЧОБОТАРІВКАs. ČOBOTARIVKA24719844-4-------------1-
КАГАРЛИЦЬКА сільрадаKAHARLYĆKA siľrada1637969598-25--33-3-------234
с. КАГАРЛИКs. KAHARLYK1637969598-25--33-3-------234
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada18491299438-81--61141---4---5-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA1390947344-68--61141---4---5-
с. ЧЕРВОНА ГІРКАs. ČERVONA HIRKA45935294-13---------------
МАЙОРІВСЬКА сільрадаMAJORIVŚKA siľrada18211405359-32-1126-2-------4-
с. МАЙОРИs. MAJORY14141183175-32-1126-2-------3-
с-ще ПОВСТАНСЬКЕs-šče POVSTANŚKE407222184---------------1-
МАРИНІВСЬКА сільрадаMARYNIVŚKA siľrada1140951174-8--1-4--------2-
с. МАРИНІВКАs. MARYNIVKA61056044-4--1----------1-
с. БЕРЕГОВЕs. BEREHOVE47389-----------------
с. НОВА ЕМЕТІВКАs. NOVA EMETIVKA424303114-2----4--------1-
с. СТАРА ЕМЕТІВКАs. STARA EMETIVKA59507-2---------------
МАЯКІВСЬКА сільрадаMAJAKIVŚKA siľrada59375330542-25-1158-6---2---8-
с. МАЯКИs. MAJAKY59375330542-25-1158-6---2---8-
МИРНЕНСЬКА сільрадаMYRNENŚKA siľrada31742905217-33--2141-31----7-
с. МИРНЕs. MYRNE24432224181-25--2131-31----2-
с. ШИРОКА БАЛКАs. ŠYROKA BALKA73168136-8----1--------5-
НЕРУБАЙСЬКА сільрадаNERUBAJŚKA siľrada1098086591867-83-12210205289------24-
с. НЕРУБАЙСЬКЕs. NERUBAJŚKE855865291614-67-1204201280------22-
с. ВЕЛИКА БАЛКАs. VELYKA BALKA1212114158-7---4-1-------1-
с-ще УСАТОВЕs-šče USATOVE1210989195-9--22-39------1-
СЕКРЕТАРІВСЬКА сільрадаSEKRETARIVŚKA siľrada1116103152-19--82---------4-
с. СЕКРЕТАРІВКАs. SEKRETARIVKA94186248-18--72---------4-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1751694-1--1------------
ТРОЇЦЬКА сільрадаTROJIĆKA siľrada517810623837-213--152138-------271
с. ТРОЇЦЬКЕs. TROJIĆKE517810623837-213--152138-------271
УСАТІВСЬКА сільрадаUSATIVŚKA siľrada848368631225-51--69127651-2--115289
с. УСАТОВЕs. USATOVE848368631225-51--69127651-2--115289
ХОЛОДНОБАЛКІВСЬКА сільрадаCHOLODNOBALKIVŚKA siľrada27712399339-9--724--------101
с. ХОЛОДНА БАЛКАs. CHOLODNA BALKA25822251300-9--624--------91
с. АЛТЕСТОВЕs. ALTESTOVE18914839----1----------1-
ЯСЬКІВСЬКА сільрадаJAŚKIVŚKA siľrada41453933123-72--81214------1-
с. ЯСЬКИs. JAŚKY41453933123-72--81214------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОН

BEREZIVŚKYJ RAJON

36046

31730

3258

-

358

-

9

68

102

155

55

92

1

-

10

1

-

-

207

-

м. БЕРЕЗІВКАm. BEREZIVKA93478667457-29-2121538384--4---36-
смт РАУХІВКАsmt RAUCHIVKA22531461715-24--218141-------18-
АНАТОЛІВСЬКА сільрадаANATOLIVŚKA siľrada982496468-13--11-1-------2-
с. АНАТОЛІВКАs. ANATOLIVKA581131443-3--11---------2-
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA23620025-10-----1---------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE127127------------------
с. КРАСНЕs. KRASNE3838------------------
ВІКТОРІВСЬКА сільрадаVIKTORIVŚKA siľrada1796172248-16---6-----2---2-
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA76774714-5---1-----------
с. ЛАНОВЕs. LANOVE22521011-4---------------
с. РОЗДОЛs. ROZDOL80476523-7---5-----2---2-
ВИНОГРАДНЕНСЬКА сільрадаVYNOHRADNENŚKA siľrada13681253104-2-222-----1---2-
с. ВИНОГРАДНЕs. VYNOHRADNE1187109284-2-222-----1---2-
с. САДОВЕs. SADOVE18116120-----------------
ГУЛЯЇВСЬКА сільрадаHULJAJIVŚKA siľrada102495326-35--18---------1-
с. ГУЛЯЇВКАs. HULJAJIVKA41838112-16--18-----------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA3323186-7-------------1-
с. ОДРАДНА БАЛКАs. ODRADNA BALKA25211-3---------------
с. САХАРОВЕs. SACHAROVE2492337-9---------------
ДЕМИДІВСЬКА сільрадаDEMYDIVŚKA siľrada1036496524-5-11441---------
с. ДЕМИДОВЕs. DEMYDOVE1029490524-5-1144----------
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA76--------1---------
ЗАВОДІВСЬКА сільрадаZAVODIVŚKA siľrada2154201099-30--31-8-------3-
с. ЗАВОДІВКАs. ZAVODIVKA1349127354-10--3--7-------2-
с-ще ЖОВТНІВКАs-šče ŽOVTNIVKA33330321-7---1---------1-
с. ЧИЖОВЕs. ČYŽOVE47243424-13-----1---------
ЗЛАТОУСТІВСЬКА сільрадаZLATOUSTIVŚKA siľrada78473625-13--17-1---1-----
с. ЗЛАТОУСТОВЕs. ZLATOUSTOVE52549915-4---5-1---1-----
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA25923710-9--12-----------
МАРИНІВСЬКА сільрадаMARYNIVŚKA siľrada1427136930-2--33128---------
с. МАРИНІВКАs. MARYNIVKA99193926-2--22128---------
с. БАЛАЙЧУКs. BALAJČUK4364304----11-----------
МИХАЙЛО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаMYCHAJLO-OLEKSANDRIVŚKA siľrada80664331-2-----2-------128-
с. МИХАЙЛО-ОЛЕКСАНДРІВКАs. MYCHAJLO-OLEKSANDRIVKA59356525-1-----2---------
с. ВЕСЕЛИНІВКАs. VESELYNIVKA213786-1-------------128-
НОВОСЕЛІВСЬКА сільрадаNOVOSELIVŚKA siľrada18791649175-16--6521--1-----6-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA12571058148-15--6420--1-----5-
с. ЗБРОЖКІВКАs. ZBROŽKIVKA36835216-----------------
с. НОВОПОДІЛЬСЬКЕs. NOVOPODIĽŚKE25423911-1---11--------1-
РОЗКВІТІВСЬКА сільрадаROZKVITIVŚKA siľrada19571634251-44--67104---1-----
с. РОЗКВІТs. ROZKVIT1050929101-8--218----1-----
с. КРИНИЧКИs. KRYNYČKY1651557-------3---------
с. ОНОРІВКАs. ONORIVKA1931784-6--2111---------
с. ЧЕРВОНИЙ АГРОНОМs. ČERVONYJ AHRONOM16514218-5---------------
с. ШУТОВЕs. ŠUTOVE66577-2---------------
с. КОТОВСЬКЕs. KOTOVŚKE318173114-23--251----------
РЯСНОПІЛЬСЬКА сільрадаRJASNOPIĽŚKA siľrada2176205251-39--7612-4------5-
с. РЯСНОПІЛЬs. RJASNOPIĽ94590218-7--7-5-4------2-
с-ще ЗЕЛЕНОПІЛЛЯs-šče ZELENOPILLJA28224914-16-------------3-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA1241102-11---1-----------
с. ОСНОВАs. OSNOVA2782708-----------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA5305049-5---57----------
с. СУХИНЕs. SUCHYNE1717------------------
СТАВКІВСЬКА сільрадаSTAVKIVŚKA siľrada1988190044-26-33731-------1-
с. СТАВКОВЕs. STAVKOVE102595435-21-13731---------
с. ДАНИЛІВКАs. DANYLIVKA2602503-5-2-------------
с. НЕЙКОВЕs. NEJKOVE4334266---------------1-
с. РІВНЕs. RIVNE270270------------------
СТЕПАНІВСЬКА сільрадаSTEPANIVŚKA siľrada1530145026-20--351474--1-----
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA3323066-5--227-4--------
с. ВОВКОВЕs. VOVKOVE1351323-----------------
с. ДОНСЬКА БАЛКАs. DONŚKA BALKA59581-----------------
с. ДОНСЬКЕs. DONŚKE1241201-1---1-----1-----
с. КАРНАГОРОВЕs. KARNAHOROVE1341321-----1-----------
с. КОСІВКАs. KOSIVKA93841-----17----------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE146146------------------
с. ЧОРНОГІРКАs. ČORNOHIRKA50747213-14--1--7---------
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА сільрадаČERVONOARMIJŚKA siľrada1276119439-28--23-7----1--2-
с. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕs. ČERVONOARMIJŚKE51648027-6--1----------2-
с-ще СЕМИХАТКИs-šče SEMYCHATKY3453184-19---1-3---------
с-ще ТРАВНЕВЕs-šče TRAVNEVE2782645-3---2-3----1----
с-ще УЛЯНІВКАs-šče ULJANIVKA1371323----1--1---------
ЧЕРВОНОВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаČERVONOVOLODYMYRIVŚKA siľrada73370411-4-181-4---------
с. ЧЕРВОНОВОЛОДИМИРІВКАs. ČERVONOVOLODYMYRIVKA4754637-1-111-1---------
с. КОТОВСЬКЕs. KOTOVŚKE9584--2--7--2---------
с. ЮРКОВЕs. JURKOVE1631574-1-----1---------
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada80474031-1--73211---------
с-ще ШЕВЧЕНКОВЕs-šče ŠEVČENKOVE58052027-1--73211---------
с. ЧИГИРИНs. ČYHYRYN2242204-----------------
ЯСНОПІЛЬСЬКА сільрадаJASNOPIĽŚKA siľrada726601103-9----66-------1-
с. ЯСНОПІЛЛЯs. JASNOPILLJA33330314-4----66---------
с. КУДРЯВКАs. KUDRJAVKA27117689-5-------------1-
с. НОВОГРИГОРІВКАs. NOVOHRYHORIVKA119119------------------
с. СУХА ВЕРБАs. SUCHA VERBA33------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН

BOLHRADŚKYJ RAJON

74951

3650

12233

2

718

-

11

43132

60

66

13332

127

-

-

1602

-

м. БОЛГРАДm. BOLHRAD1708223778319-191-55577384734130--146-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada245741105-24--84--21918------4-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA245741105-24--84--21918------4-
БАННІВСЬКА сільрадаBANNIVŚKA siľrada12114862-12--1082--4---1---2-
с. БАННІВКАs. BANNIVKA12114862-12--1082--4---1---2-
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada40657175-19--38801-12-------7-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA40657175-19--38801-12-------7-
ВИНОГРАДНЕНСЬКА сільрадаVYNOHRADNENŚKA siľrada21444037-11--2032--201------3-
с. ВИНОГРАДНЕs. VYNOHRADNE21444037-11--2032--201------3-
ВИНОГРАДІВСЬКА сільрадаVYNOHRADIVŚKA siľrada392365288-28--1301633827------16-
с. ВИНОГРАДІВКАs. VYNOHRADIVKA392365288-28--1301633827------16-
ВЛАДИЧЕНСЬКА сільрадаVLADYČENŚKA siľrada126360150-40-19401167-------3-
с. ВЛАДИЧЕНЬs. VLADYČEŃ126360150-40-19401167-------3-
ГОЛИЦЬКА сільрадаHOLYĆKA siľrada15064444-19--1380168-------4-
с. ГОЛИЦЯs. HOLYCJA15064444-19--1380168-------4-
ГОРОДНЕНСЬКА сільрадаHORODNENŚKA siľrada510476148-24--4785114718------4-
с. ГОРОДНЄs. HORODNJE510476148-24--4785114718------4-
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada48064348-12--75--4622-------6-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA48064348-12--75--4622-------6-
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada2707125409-37--50021311-------1322-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE2707125409-37--50021311-------1322-
с. НОВЕ ЖОВТНЕВЕs. NOVE ŽOVTNEVE--------------------
ЗАЛІЗНИЧНЕНСЬКА сільрадаZALIZNYČNENŚKA siľrada3487121421172-126665-16223--1---14-
с. ЗАЛІЗНИЧНЕs. ZALIZNYČNE3487121421172-126665-16223--1---14-
КАЛЧІВСЬКА сільрадаKALČIVŚKA siľrada35366186-17--33302-33-1-----6-
с. КАЛЧЕВАs. KALČEVA35366186-17--33302-33-1-----6-
КРИНИЧНЕНСЬКА сільрадаKRYNYČNENŚKA siľrada459075367136--4058321518--2---13-
с. КРИНИЧНЕs. KRYNYČNE434869143130--4056121318--2---13-
с. КОСАs. KOSA2426224-6--22-2---------
НОВОТРОЯНІВСЬКА сільрадаNOVOTROJANIVŚKA siľrada42345964-20-14049--314------6-
с. НОВІ ТРОЯНИs. NOVI TROJANY42345964-20-14049--314------6-
ОКСАМИТНЕНСЬКА сільрадаOKSAMYTNENŚKA siľrada1368119721-93--2661-138-------30-
с-ще ОКСАМИТНЕs-šče OKSAMYTNE94177471-61--2001-108-------23-
с-ще ТОПОЛИНЕs-šče TOPOLYNE42742250-32--66--30-------7-
ОРІХІВСЬКА сільрадаORICHIVŚKA siľrada24265144-22--2280--204--1---4-
с. ОРІХІВКАs. ORICHIVKA24265144-22--2280--204--1---4-
ТАБАКІВСЬКА сільрадаTABAKIVŚKA siľrada249874227-29-119531219014------7-
с. ТАБАКИs. TABAKY249874227-29-119531219014------7-
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА сільрадаČERVONOARMIJŚKA siľrada6544100618-12-240653-1738---1---5-
с. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕs. ČERVONOARMIJŚKE6544100618-12-240653-1738---1---5-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН

VELYKOMYCHAJLIVŚKYJ RAJON

32687

26266

5020

-

963

2

1

180

42

88

39

8

-

-

6

2

1

-

67

2

смт ВЕЛИКА МИХАЙЛІВКАsmt VELYKA MYCHAJLIVKA58415513262-201-105132-------132
смт ЦЕБРИКОВЕsmt CEBRYKOVE2934279190-35--14-1-----1--2-
с. ІРИНІВКАs. IRYNIVKA5654--2---------------
с. МАЛОЦЕБРИКОВЕs. MALOCEBRYKOVE1561492-1---1-3---------
с. МАРДАРІВКАs. MARDARIVKA861-1---------------
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA972-----------------
с. НОВОРОМАНІВКАs. NOVOROMANIVKA50422-51--------------
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA29262-1---------------
с. ОЛЬГИНОВЕs. OĽHYNOVE2232116-4---1-----1-----
ВЕЛИКОЗИМЕНІВСЬКА сільрадаVELYKOZYMENIVŚKA siľrada3883594-24-------------1-
с. ВЕЛИКОЗИМЕНОВЕs. VELYKOZYMENOVE2412233-15---------------
с. МАРЦІЯНОВЕs. MARCIJANOVE1471361-9-------------1-
ВЕЛИКОКОМАРІВСЬКА сільрадаVELYKOKOMARIVŚKA siľrada13591165127-44--6211----2---2-
с. ВЕЛИКОКОМАРІВКАs. VELYKOKOMARIVKA12781104112-39--6211----2---2-
с. ДІВОЦЬКЕs. DIVOĆKE654615-4---------------
с. ПЛАТОНІВКАs. PLATONIVKA1615--1---------------
ВЕЛИКОПЛОСКІВСЬКА сільрадаVELYKOPLOSKIVŚKA siľrada33441993091-41--9-2--------2-
с. ВЕЛИКОПЛОСКЕs. VELYKOPLOSKE33441993091-41--9-2--------2-
ГРЕБЕНИКІВСЬКА сільрадаHREBENYKIVŚKA siľrada100487889-26--23-6---------
с. ГРЕБЕНИКИs. HREBENYKY100487889-26--23-6---------
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada107798628-60--2----------1-
с. КІРОВЕs. KIROVE64559018-34--2----------1-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA29226-1---------------
с. ПРИВІЛЬНЕs. PRYVIĽNE2792593-17---------------
с. СОКОРОВЕs. SOKOROVE1241151-8---------------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada27823613-29---------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA2211908-23---------------
с. ГРУШКАs. HRUŠKA1565-4---------------
с. ТРОХИМІВКАs. TROCHYMIVKA4240--2---------------
МИГАЇВСЬКА сільрадаMYHAJIVŚKA siľrada100386248-39--2521-4-------4-
с. МИГАЇs. MYHAJI63456115-20--1319-4-------2-
с. ЗАЛІЗНИЧНЕs. ZALIZNYČNE83595-12--6----------1-
с-ще МИГАЄВЕs-šče MYHAJEVE26021826-7--62---------1-
с. ТРИ КРИНИЦІs. TRY KRYNYCI26242-----------------
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada59943110-157-------------1-
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA4464025-38-------------1-
с. НОВІ БУТОРИs. NOVI BUTORY153295-119---------------
НОВОБОРИСІВСЬКА сільрадаNOVOBORYSIVŚKA siľrada30762778165-96--91--6--2-1-18-
с. НОВОБОРИСІВКАs. NOVOBORYSIVKA22772048136-67--71--1--1---16-
с. ДОБРИЙ ЛУКs. DOBRYJ LUK9591--2--2------------
с. ДУРБАЙЛИs. DURBAJLY1513--2---------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA917210-4------4----1---
с. МАЦКУЛИs. MACKULY85791-5---------------
с. ПОПЛАВКАs. POPLAVKA25324010-2------1--------
с. ПРЕОБРАЖЕНКАs. PREOBRAŽENKA752-----------------
с. ПУТИЛІВКАs. PUTYLIVKA8585------------------
с. РАЙКИs. RAJKY108956-6---------1-----
с. ТЯТРИs. TJATRY6050--8-------------2-
НОВОПЕТРІВСЬКА сільрадаNOVOPETRIVŚKA siľrada2132202378-22--5-22---------
с. НОВОПЕТРІВКАs. NOVOPETRIVKA2091198377-22--5-22---------
с. ВАКАРСЬКЕs. VAKARŚKE41401-----------------
НОВОСАВИЦЬКА сільрадаNOVOSAVYĆKA siľrada61656130-19--21-11------1-
с. НОВОСАВИЦЬКЕs. NOVOSAVYĆKE61656130-19--21-11------1-
НОВОСЕЛІВСЬКА сільрадаNOVOSELIVŚKA siľrada87076181-22---4-2---------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA49742851-17-----1---------
с. АРТЕМАs. ARTEMA33285-----------------
с. ГІРСЬКЕs. HIRŚKE2141998-2---4-1---------
с. КАРДАМИЧЕВЕs. KARDAMYČEVE12610617-3---------------
ПЕРШОТРАВНЕВА сільрадаPERŠOTRAVNEVA siľrada1005720171-34--62-17--------1-
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE39524990-20--33-3----------
с. БЛАГОЄВЕs. BLAHOJEVE20716625-9--7------------
с. ДАНИЛІВКАs. DANYLIVKA481812-5--12----------1-
с. НЕЗАМОЖНИКs. NEZAMOŽNYK35528744----10-14----------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada74163827-48--3-24-----1----
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE37532114-13--2-24-----1----
с. КОЗАКОВЕs. KOZAKOVE2322024-26---------------
с. НАЛИВАЙКОВЕs. NALYVAJKOVE1341159-9--1------------
ПОЛЕЗНЕНСЬКА сільрадаPOLEZNENŚKA siľrada1241116322-33--10--11-------2-
с. ПОЛЕЗНЕs. POLEZNE74968913-25--10--10-------2-
с. БАГАЧЕВЕs. BAHAČEVE61591-1---------------
с. БЕССАРАБКАs. BESSARABKA1212------------------
с. ВОДЯНЕs. VODJANE66585-2-----1---------
с. ГІРЖОВЕs. HIRŽOVE3103023-5---------------
с. ФРАСИНЕs. FRASYNE4343------------------
СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬКА сільрадаSLOV`JANOSERBŚKA siľrada77868284-5--331----------
с. СЛОВ'ЯНОСЕРБКАs. SLOV`JANOSERBKA72563876-4--331----------
с. АНТОНО-КОВАЧs. ANTONO-KOVAČ18162-----------------
с. ОЛЕГs. OLEH35286-1---------------
СОШЕ-ОСТРІВСЬКА сільрадаSOŠE-OSTRIVŚKA siľrada72866314-29--3-2----1---16-
с. СОШЕ-ОСТРІВСЬКЕs. SOŠE-OSTRIVŚKE63759214-24--3-2----1---1-
с. КУЧУРГАНs. KUČURHAN9171--5-------------15-
СТОЯНІВСЬКА сільрадаSTOJANIVŚKA siľrada52841716-87--3--31------1-
с. СТОЯНЕВЕs. STOJANEVE3212786-32--1--31--------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA1771202-54-------------1-
с. МУРАТОВЕs. MURATOVE30198-1--2------------
ТРОСТЯНЕЦЬКА сільрадаTROSTJANEĆKA siľrada700191492-15-------------2-
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ34196241-3-------------1-
с. КІСТЕЛЬНИЦЯs. KISTEĽNYCJA865128-7---------------
с. МАЛОПЛОСКЕs. MALOPLOSKE70366-1---------------
с. НОВОАНТОНІВКАs. NOVOANTONIVKA28225-1---------------
с. ОРЕЛs. OREL14213125-3-------------1-
с. ПОКРОВКАs. POKROVKA1019-----------------
с. ПРИВІЛЛЯs. PRYVILLJA23518-----------------
ЦИБУЛІВСЬКА сільрадаCYBULIVŚKA siľrada100194120-24--11-5----------
с. ЦИБУЛІВКАs. CYBULIVKA39937210-8--4-5----------
с. МАЛОЗИМЕНОВЕs. MALOZYMENOVE2482312-9--6------------
с. ПОЛІНО-ОСИПЕНКОВЕs. POLINO-OSYPENKOVE3543388-7--1------------
ЧАПАЄВСЬКА сільрадаČAPAJEVŚKA siľrada76269122-32-11-105---------
с. ЧАПАЄВЕs. ČAPAJEVE3313085-8----91---------
с. ВОРОБЙОВЕs. VOROBJOVE27523016-23-11--4---------
с. ЮРАШЕВЕs. JURAŠEVE1561531-1----1----------
ЮРКІВСЬКА сільрадаJURKIVŚKA siľrada15112221-8---------------
с. ДЗЕРЖИНСЬКЕs. DZERŽYNŚKE74626-6---------------
с. ЮРКІВКАs. JURKIVKA776015-2---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН

IVANIVŚKYJ RAJON

29658

21520

5209

-

652

-

1

1931

29

51

95

10

2

-

4

4

-

-

150

-

смт ІВАНІВКАsmt IVANIVKA31132749280-6--59453-1--1--5-
смт ПЕТРІВКАsmt PETRIVKA489816642661-27--513871---1---16-
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA1456939-4--30--1-------2-
смт РАДІСНЕsmt RADISNE18641495346-5--821--------7-
БАРАНІВСЬКА сільрадаBARANIVŚKA siľrada1406119071-56--4--5-------80-
с. БАРАНОВЕs. BARANOVE56353023-8--2------------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA42029622-18--1--5-------78-
с. ПРИЧЕПІВКАs. PRYČEPIVKA17015214-3-------------1-
с. СУХОМЛИНОВЕs. SUCHOMLYNOVE25321212-27--1----------1-
БІЛЧАНСЬКА сільрадаBILČANŚKA siľrada15391309100-66--61-49---3---5-
с. БІЛКАs. BILKA91981849-35--21-9-------5-
с. БЛОНСЬКЕs. BLONŚKE16510529-10--1--20---------
с. ЖОВТЕs. ŽOVTE61465-3--2--5---------
с. МАСЛОВЕs. MASLOVE48381-6--1--2---------
с. ЧЕРНЯХІВСЬКЕs. ČERNJACHIVŚKE20016613-12-----9---------
с. ЩОРСОВЕs. ŠČORSOVE1461363-------4---3-----
БЛАГОЄВСЬКА сільрадаBLAHOJEVŚKA siľrada1694349373-163-1772111181-----14-
с. БЛАГОЄВЕs. BLAHOJEVE1694349373-163-1772111181-----14-
БУЗИНІВСЬКА сільрадаBUZYNIVŚKA siľrada20571804109-29--985-72------3-
с. БУЗИНОВЕs. BUZYNOVE1077101043-8--113-1-------1-
с. БАЛАНИНИs. BALANYNY2192015-5--1--42------1-
с. ВЕРХНІЙ КУЯЛЬНИКs. VERCHNIJ KUJAĽNYK19612811-3--522-----------
с. НИЖНІЙ КУЯЛЬНИКs. NYŽNIJ KUJAĽNYK1156217-3--32--1---------
с. ПРОХОРОВЕs. PROCHOROVE45040333-10--2--1-------1-
КАЛИНІВСЬКА сільрадаKALYNIVŚKA siľrada1674146740-153--6--1-------7-
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA48342913-37--2--1-------1-
с. ВОВКОВЕs. VOVKOVE129801-47-------------1-
с. ГУДЕВИЧЕВЕs. HUDEVYČEVE51746515-31--2----------4-
с. ДЖУГАСТРОВЕs. DŽUHASTROVE3343161-15--2------------
с. НОВАКОВЕs. NOVAKOVE82704-7-------------1-
с. СОКОЛОВЕs. SOKOLOVE1291076-16---------------
КОНОПЛЯНСЬКА сільрадаKONOPLJANŚKA siľrada30662822152-30--1641525-------2-
с. КОНОПЛЯНЕs. KONOPLJANE1707155199-13--11-1518---------
с. БОГУНОВЕs. BOHUNOVE78873936-3--44-2---------
с. ЛЮБОТАЇВКАs. LJUBOTAJIVKA1261109-4-----1-------2-
с. СИЛІВКАs. SYLIVKA82664-8-----4---------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA68652-1---------------
с. ШЕРОВЕs. ŠEROVE2952912-1--1------------
МИХАЙЛОПІЛЬСЬКА сільрадаMYCHAJLOPIĽŚKA siľrada77473830-6---------------
с. МИХАЙЛОПІЛЬs. MYCHAJLOPIĽ50949415-----------------
с. КОЗЛОВЕs. KOZLOVE22320810-5---------------
с. МАРЦІЯНОВЕs. MARCIJANOVE42365-1---------------
ПАВЛИНСЬКА сільрадаPAVLYNŚKA siľrada15741349170-43--4251---------
с. ПАВЛИНКАs. PAVLYNKA52546545-8--1-51---------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA71671-3---------------
с. ЛЕНІНАs. LENINA784911-18---------------
с. ЛІЗИНКАs. LIZYNKA17515315-6--1------------
с. НОВІ ШОМПОЛИs. NOVI ŠOMPOLY52743884-3--2------------
с. СОЗОНІВКАs. SOZONIVKA82763-2---1-----------
с. ШАМАНІВКАs. ŠAMANIVKA11610111-3---1-----------
СЕВЕРИНІВСЬКА сільрадаSEVERYNIVŚKA siľrada17201552114-42--61------3--2-
с. СЕВЕРИНІВКАs. SEVERYNIVKA59956826-3--2------------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA36530325-30--11------3--2-
с. РУСЬКА СЛОБІДКАs. RUŚKA SLOBIDKA75668163-9--3------------
ЧЕРВОНОЗНАМ'ЯНСЬКА сільрадаČERVONOZNAM`JANŚKA siľrada41342963724-22--409171-------7-
с. ЧЕРВОНОЗНАМ'ЯНКАs. ČERVONOZNAM`JANKA41342963724-22--409171-------7-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН

IZMAJIĽŚKYJ RAJON

54692

14404

11790

-

14333

1

27

13610

50

30

140

158

1

-

3

-

1

-

143

1

смт СУВОРОВЕsmt SUVOROVE4835383747-1731-343513-2247--1---13-
БАГАТЯНСЬКА сільрадаBAHATJANŚKA siľrada3977200331-439-129801-12-------13-
с. БАГАТЕs. BAHATE3977200331-439-129801-12-------13-
БРОСКІВСЬКА сільрадаBROSKIVŚKA siľrada37042845638-96-18515-57------12-
с. БРОСКАs. BROSKA37042845638-96-18515-57------12-
КАЛАНЧАЦЬКА сільрадаKALANČAĆKA siľrada147331296-5--1140----------1-
с. КАЛАНЧАКs. KALANČAK120830271-2--904----------1-
с. НОВОКАЛАНЧАКs. NOVOKALANČAK265125-3--236------------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada3594265492-72--27155-31-------14-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA3478261479-69--26255-30-------9-
с. НОВОКАМ'ЯНКАs. NOVOKAM`JANKA116413-3--90--1-------5-
КОМИШІВСЬКА сільрадаKOMYŠIVŚKA siľrada349147119-3300-310--2-------91
с. КОМИШІВКАs. KOMYŠIVKA349147119-3300-310--2-------91
КИРНИЧАНСЬКА сільрадаKYRNYČANŚKA siľrada224197100-50--19841-8-------1-
с. КИРНИЧКИs. KYRNYČKY224197100-50--19841-8-------1-
КИСЛИЦЬКА сільрадаKYSLYĆKA siľrada29732722155-43--39--10-------4-
с. КИСЛИЦЯs. KYSLYCJA29732722155-43--39--10-------4-
ЛАРЖАНСЬКА сільрадаLARŽANŚKA siľrada238610651190-107-112-62-----1-2-
с. ЛАРЖАНКАs. LARŽANKA238610651190-107-112-62-----1-2-
ЛОЩИНІВСЬКА сільрадаLOŠČYNIVŚKA siľrada135081364-44--8311-57------17-
с. ЛОЩИНІВКАs. LOŠČYNIVKA135081364-44--8311-57------17-
МАТРОСЬКА сільрадаMATROŚKA siľrada22591884280-45--319-2-1-1---6-
с. МАТРОСЬКАs. MATROŚKA22591884280-45--319-2-1-1---6-
МУРАВЛІВСЬКА сільрадаMURAVLIVŚKA siľrada1213351142-24--6--32------1-
с. МУРАВЛІВКАs. MURAVLIVKA1213351142-24--6--32------1-
НОВОНЕКРАСІВСЬКА сільрадаNOVONEKRASIVŚKA siľrada2051871951-12--1------------
с. НОВА НЕКРАСІВКАs. NOVA NEKRASIVKA2051871951-12--1------------
НОВОПОКРОВСЬКА сільрадаNOVOPOKROVŚKA siľrada8792167-673--30--2-------5-
с. НОВА ПОКРОВКАs. NOVA POKROVKA8792167-673--30--2-------5-
ОЗЕРНЕНСЬКА сільрадаOZERNENŚKA siľrada555844187-5170-950211369------13-
с. ОЗЕРНЕs. OZERNE53704170-5128-929211169------10-
с. НОВООЗЕРНЕs. NOVOOZERNE1883117-42--21--2-------3-
ПЕРШОТРАВНЕВА сільрадаPERŠOTRAVNEVA siľrada2046184767-53--441235-------6-
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE2046184767-53--441235-------6-
САФ'ЯНІВСЬКА сільрадаSAF`JANIVŚKA siľrada29622452353-50--821-417------3-
с. САФ'ЯНИs. SAF`JANY29622452353-50--821-417------3-
СТАРОНЕКРАСІВСЬКА сільрадаSTARONEKRASIVŚKA siľrada33841863069-68--48--32--1---7-
с. СТАРА НЕКРАСІВКАs. STARA NEKRASIVKA30501582779-61--43--2---1---6-
с. ДУНАЙСЬКЕs. DUNAJŚKE33428290-7--5--12------1-
УТКОНОСІВСЬКА сільрадаUTKONOSIVŚKA siľrada4316131142-3909-12871-117------16-
с. УТКОНОСІВКАs. UTKONOSIVKA4316131142-3909-12871-117------16-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

KILIJŚKYJ RAJON

59837

21598

26465

-

7667

-

43

1507

44

32

2205

126

1

1

2

7

1

-

136

2

м. КІЛІЯm. KILIJA22884905212700-671--26822118738--17--27-
м. ВИЛКОВЕm. VYLKOVE942614467867-51--26919-11----15-
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada1220169979-25--122-820------5-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA1220169979-25--122-820------5-
ДЕСАНТНЕНСЬКА сільрадаDESANTNENŚKA siľrada24031842433-61--26212113------4-
с. ДЕСАНТНЕs. DESANTNE18161608138-38--122-313------2-
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA587234295-23--14-118-------2-
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada31447449-2901-40121-435----1-27-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA31447449-2901-40121-435----1-27-
ЛІСКІВСЬКА сільрадаLISKIVŚKA siľrada19311439266-109--671-33-------16-
с. ЛІСКИs. LISKY19311439266-109--671-33-------16-
МИРНІВСЬКА сільрадаMYRNIVŚKA siľrada15482981218-18--7--2-------5-
с. МИРНЕs. MYRNE15482981218-18--7--2-------5-
НОВОСЕЛІВСЬКА сільрадаNOVOSELIVŚKA siľrada164793198-76--832218421-------7-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA164793198-76--832218421-------7-
ПРИМОРСЬКА сільрадаPRYMORŚKA siľrada1895841796-2--6--4-------3-
с. ПРИМОРСЬКЕs. PRYMORŚKE1895841796-2--6--4-------3-
ПРИОЗЕРНЕНСЬКА сільрадаPRYOZERNENŚKA siľrada17783740-1661-214--17-------7-
с. ПРИОЗЕРНЕs. PRYOZERNE17783740-1661-214--17-------7-
СТАРОТРОЯНІВСЬКА сільрадаSTAROTROJANIVŚKA siľrada237975483-68--1742-1574---1---2-
с. СТАРІ ТРОЯНИs. STARI TROJANY222548438-29--1582-1548-------2-
с-ще ДЗИНІЛОРs-šče DZYNILOR1542745-39--16--26---1-----
ТРУДІВСЬКА сільрадаTRUDIVŚKA siľrada15761298110-144-181-76------1-
с. ТРУДОВЕs. TRUDOVE1487125084-130-171-76------1-
с. МИКОЛАІВКАs. MYKOLAIVKA894826-14--1------------
ФУРМАНІВСЬКА сільрадаFURMANIVŚKA siľrada1468103188-1126--28--15-------8-
с. ФУРМАНІВКАs. FURMANIVKA1468103188-1126--28--15-------8-
ЧЕРВОНОЯРСЬКА сільрадаČERVONOJARŚKA siľrada8056438-697--4--1-------1-
с. ЧЕРВОНИЙ ЯРs. ČERVONYJ JAR8056438-697--4--1-------1-
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada57335524100-57--2321214------82
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE5625544885-41--2221214------82
с. ПОМАЗАНИs. POMAZANY1087615-16--1------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОДИМСЬКИЙ РАЙОН

KODYMŚKYJ RAJON

34788

33217

1189

-

290

1

1

18

20

15

6

-

2

-

1

-

-

-

28

-

м. КОДИМАm. KODYMA94938824600-31--81155---1---8-
смт СЛОБІДКАsmt SLOBIDKA26352444137-48--13---1-----1-
с. ПРАВДАs. PRAVDA90871-1-------------1-
ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada97693319-18---11--------4-
с. ОЛЕКСІІВКАs. OLEKSIIVKA97693319-18---11--------4-
БАШТАНКІВСЬКА сільрадаBAŠTANKIVŚKA siľrada1425140712-4-11------------
с. БАШТАНКІВs. BAŠTANKIV1425140712-4-11------------
БУДЕІВСЬКА сільрадаBUDEIVŚKA siľrada1334129232-7---1---------2-
с. БУДЕІs. BUDEI1334129232-7---1---------2-
ГРАБІВСЬКА сільрадаHRABIVŚKA siľrada1578152530-16---15--1-------
с. ГРАБОВЕs. HRABOVE1293126018-13---1---1-------
с. КОТОВЦІs. KOTOVCI28526512-3----5----------
ЗАГНІТКІВСЬКА сільрадаZAHNITKIVŚKA siľrada3024297728-16--1----------2-
с. ЗАГНІТКІВs. ZAHNITKIV3024297728-16--1----------2-
ІВАШКІВСЬКА сільрадаIVAŠKIVŚKA siľrada1319130014-3--1----------1-
с. ІВАШКІВs. IVAŠKIV1319130014-3--1----------1-
КРУТІВСЬКА сільрадаKRUTIVŚKA siľrada100396123-19---------------
с. КРУТІs. KRUTI82078521-14---------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA1831762-5---------------
ЛАБУШНЕНСЬКА сільрадаLABUŠNENŚKA siľrada1365131734-10--1----------3-
с. ЛАБУШНЕs. LABUŠNE1365131734-10--1----------3-
ЛИСОГІРСЬКА сільрадаLYSOHIRŚKA siľrada1115106350-2---------------
с. ЛИСОГІРКАs. LYSOHIRKA93088543-2---------------
с-ще ФЕДОРІВКАs-šče FEDORIVKA1851787-----------------
МАЛОСЛОБІДСЬКА сільрадаMALOSLOBIDŚKA siľrada58153817-26---------------
с. МАЛА СЛОБІДКАs. MALA SLOBIDKA58153817-26---------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada1059100324-251-12---------3-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA56352615-21--1------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA1941799-21--2---------1-
с. СТРИМБАs. STRYMBA302298--2-------------2-
ПИРІЖНЕНСЬКА сільрадаPYRIŽNENŚKA siľrada132213126-1--11-1---------
с. ПИРІЖНАs. PYRIŽNA132213126-1--11-1---------
ПИСАРІВСЬКА сільрадаPYSARIVŚKA siľrada1677163632-6--2----------1-
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA1677163632-6--2----------1-
СЕРБІВСЬКА сільрадаSERBIVŚKA siľrada1921186047-8--1-4--------1-
с. СЕРБИs. SERBY1921186047-8--1-4--------1-
СМОЛЯНСЬКА сільрадаSMOLJANŚKA siľrada4344228-4---------------
с. СМОЛЯНКАs. SMOLJANKA4344228-4---------------
ТИМКІВСЬКА сільрадаTYMKIVŚKA siľrada88281836-27-------------1-
с. ТИМКОВЕs. TYMKOVE79673830-27-------------1-
с. КИРИЛІВКАs. KYRYLIVKA86806-----------------
ШЕРШЕНЕЦЬКА сільрадаŠERŠENEĆKA siľrada1555149839-18---------------
с. ШЕРШЕНЦІs. ŠERŠENCI1555149839-18---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН

KOMINTERNIVŚKYJ RAJON

67214

51944

13807

-

438

6

22

370

142

118

67

120

10

51

10

2

1

-

105

1

смт КОМІНТЕРНІВСЬКЕsmt KOMINTERNIVŚKE65066095311-13--28652391---1-5-
с. ВОВКІВСЬКЕs. VOVKIVŚKE62057036-8-1-4-1---------
с. ЗОРИНОВЕs. ZORYNOVE103103------------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕ-КУТs. ŠEVČENKOVE-KUT114114------------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA87861-----------------
смт НОВІ БІЛЯРІsmt NOVI BILJARI834600221-6--24----1------
с. БІЛЯРІs. BILJARI23419835-----1-----------
с. БУЛДИНКАs. BULDYNKA584017-------1---------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA--------------------
смт ЧОРНОМОРСЬКЕsmt ČORNOMORŚKE597825683350-18-151881-------9-
с-ще ГВАРДІЙСЬКЕs-šče HVARDIJŚKE800563236---------------1-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada43213328933-23--17961-1-----3-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA36602824778-22--16961-1-----3-
с-ще СВІТЛЕs-šče SVITLE661504155-1--1------------
ВИЗИРСЬКА сільрадаVYZYRŚKA siľrada12041025137-30-1-314-------3-
с. ВИЗИРКАs. VYZYRKA1175999135-30-1-214-------3-
с. ВОРОНІВКАs. VORONIVKA29262-----1-----------
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada64058037-5--8--9---1-----
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA51247122-3--8--7---1-----
с. БУТІВКАs. BUTIVKA12810915-2-----2---------
КАЇРСЬКА сільрадаKAJIRŚKA siľrada76271027-11--23-7-------2-
с. КАЇРИs. KAJIRY68264024-10--23-1-------2-
с. НОВЕ СЕЛИЩЕs. NOVE SELYŠČE80703-1-----6---------
КАЛИНІВСЬКА сільрадаKALYNIVŚKA siľrada56053023-6---1-----------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA49346422-6---1-----------
с. ЧЕРВОНА НИВАs. ČERVONA NYVA66------------------
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE61601-----------------
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada26322382209-34--14---------2-
с. КІРОВЕs. KIROVE16231490121-7--12---------2-
с. ОНИСЬКОВЕs. ONYŚKOVE83472878-26---2-----------
с. СТАВКИs. STAVKY17516410-1---------------
КОРДОНСЬКА сільрадаKORDONŚKA siľrada65358727-39---------------
с. КОРДОНs. KORDON36032511-24---------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA1161077-2---------------
с. ПШОНЯНОВЕs. PŠONJANOVE1771559-13---------------
КРАСНОСІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOSIĽŚKA siľrada881064572008-74--12836196562-2---211
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA458033541131-20--152014122-2---19-
с. ІЛЛІЧІВКАs. ILLIČIVKA1321863446-6--312----------
с. КОРСУНЦІs. KORSUNCI17731429261-11--572552------1-
с. КУБАНКАs. KUBANKA58235199-26--10021-2-------1
с. НОВОКУБАНКАs. NOVOKUBANKA1093660-7--5----------1-
с. ПЕРЕМОЖНЕs. PEREMOŽNE44542411-4---6-----------
КРЕМИДІВСЬКА сільрадаKREMYDIVŚKA siľrada31332424629-14--1657225-43---4-
с. КРЕМИДІВКАs. KREMYDIVKA25331910564-6--1217-25-41---3-
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE22220412----21-----2---1-
с. БЛАГОЄВЕs. BLAHOJEVE20815744-3--2--2---------
с-ще СТЕПОВЕs-šče STEPOVE1701539-5---3-----------
с. НОВЕs. NOVE--------------------
КРИЖАНІВСЬКА сільрадаKRYŽANIVŚKA siľrada373826841016-3--4320-----2--6-
с. КРИЖАНІВКАs. KRYŽANIVKA31952315847-3--4320-----2--1-
с-ще ЛІСКИs-šče LISKY543369169---------------5-
ЛЮБОПІЛЬСЬКА сільрадаLJUBOPIĽŚKA siľrada90582745-14-3122-2---------
с. ЛЮБОПІЛЬs. LJUBOPIĽ83376139-14-3122-2---------
с. РАНЖЕВЕs. RANŽEVE72666-----------------
НОВОДОФІНІВСЬКА сільрадаNOVODOFINIVŚKA siľrada20751477565-911838--------3-
с. НОВА ДОФІНІВКАs. NOVA DOFINIVKA1344983347-3-152---------3-
с. ВАПНЯРКАs. VAPNJARKA731494218-61-318----------
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА сільрадаNOVOMYKOLAJIVŚKA siľrada1325125451-14--51-----------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA75871137-5--41-----------
с. КАПІТАНІВКАs. KAPITANIVKA1021011-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA46544213-9--1------------
ПЕРШОТРАВНЕВА сільрадаPERŠOTRAVNEVA siľrada48944352485-18-67892--1----6-
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE36893261381-14-55592--1----6-
с. ЗОРЯ ТРУДАs. ZORJA TRUDA25221734-1---------------
с. КІННЕs. KINNE1271178-1--1------------
с. МІЩАНКАs. MIŠČANKA16915510-2---2-----------
с. НОВА ВІЛЬШАНКАs. NOVA VIĽŠANKA32930720----11-----------
с. ПОРТs. PORT29025930---1-------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA38362-----------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada36763304298-15-143127-2-----3-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA36763304298-15-143127-2-----3-
СВЕРДЛОВСЬКА сільрадаSVERDLOVŚKA siľrada1560676752-10-257742--451---4-
с. СВЕРДЛОВЕs. SVERDLOVE1560676752-10-257742--451---4-
СЕРБКІВСЬКА сільрадаSERBKIVŚKA siľrada19591763126-23-1142614-1-1---8-
с. СЕРБКАs. SERBKA19431749124-23-1142614-1-1---8-
с. ПЕТРОВСЬКОГОs. PETROVŚKOHO16142-----------------
с. ГРЕКОВАs. HREKOVA--------------------
СИЧАВСЬКА сільрадаSYČAVŚKA siľrada18831691175-9---7---------1-
с. СИЧАВКАs. SYČAVKA17221539166-9---7---------1-
с. КОШАРИs. KOŠARY1611529-----------------
ФОНТАНСЬКА сільрадаFONTANŚKA siľrada626041631990-2455121223--2-1---23-
с. ФОНТАНКАs. FONTANKA626041631990-2455121223--2-1---23-
ШОМПОЛІВСЬКА сільрадаŠOMPOLIVŚKA siľrada89079367-18--12-6-1-1---1-
с. СТАРІ ШОМПОЛИs. STARI ŠOMPOLY73664863-14--12-6-1-1-----
с. ВЕЛИКІ ЛАМЗАКИs. VELYKI LAMZAKY63582-3---------------
с. КАСЯНИs. KASJANY22------------------
с. ЯКОВАs. JAKOVA89852-1-------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОТОВСЬКИЙ РАЙОН

KOTOVŚKYJ RAJON

30981

21363

2385

-

7059

1

-

32

16

46

5

8

3

-

4

1

-

-

58

-

ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada102492142-49--1-8--------3-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA40036313-23-------------1-
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK50845227-19--1-8--------1-
с. МИКОЛАІВКАs. MYKOLAIVKA1161062-7-------------1-
БОРЩІВСЬКА сільрадаBORŠČIVŚKA siľrada30522820145-59--2-22----1---3-
с. БОРЩІs. BORŠČI1724161195-13--1-2----1---1-
с-ще БОРЩІs-šče BORŠČI52747927-19--1----------1-
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA45842314-20-------------1-
с. ЗЕЛЕНИЙ КУТs. ZELENYJ KUT3433079-7----20----------
БОЧМАНІВСЬКА сільрадаBOČMANIVŚKA siľrada91682135-52--1---7--------
с. БОЧМАНІВКАs. BOČMANIVKA91682135-52--1---7--------
ВЕЛИКОФОНТАНСЬКА сільрадаVELYKOFONTANŚKA siľrada21831097352-720--2261----1--2-
с. ВЕЛИКИЙ ФОНТАНs. VELYKYJ FONTAN18611152-22---1-----------
с. ГИДЕРИМs. HYDERYM935125162-642----5--------1-
с. МАЛИЙ ФОНТАНs. MALYJ FONTAN916733125-51--2111----1--1-
с. МИКОЛАІВКА ПЕРШАs. MYKOLAIVKA PERŠA14612813-5---------------
ГОНОРАТСЬКА сільрадаHONORATŚKA siľrada87281231-28-------------1-
с. ГОНОРАТАs. HONORATA69865328-17---------------
с. ЗАТИШШЯs. ZATYŠŠJA1741593-11-------------1-
КАЧУРІВСЬКА сільрадаKAČURIVŚKA siľrada102587327-119---4-1-------1-
с. КАЧУРІВКАs. KAČURIVKA65358219-47---3-1-------1-
с. ВЕЛИКА КІНДРАТІВКАs. VELYKA KINDRATIVKA2491907-51---1-----------
с. ОБРОЧНЕs. OBROČNE5954--5---------------
с. ПОПЛАВКАs. POPLAVKA64471-16---------------
КЛИМЕНТІВСЬКА сільрадаKLYMENTIVŚKA siľrada67448162-124--31---------3-
с. КЛИМЕНТОВЕs. KLYMENTOVE27421818-36---1---------1-
с. ВЕЛИКЕ БУРИЛОВЕs. VELYKE BURYLOVE1084027-41---------------
с. ДОМНИЦЯs. DOMNYCJA29222317-47--3----------2-
КОСІВСЬКА сільрадаKOSIVŚKA siľrada1152929198-24-------------1-
с. КОСИs. KOSY1012792197-22-------------1-
с. КОСИ-СЛОБІДКАs. KOSY-SLOBIDKA1401371-2---------------
КУЯЛЬНИЦЬКА сільрадаKUJAĽNYĆKA siľrada31671774726-663--22-----------
с. КУЯЛЬНИКs. KUJAĽNYK1482915285-282---------------
с. ВЕСТЕРНИЧАНИs. VESTERNYČANY75365175-25---2-----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA41048116-244--2------------
с. ЧАПАЄВКАs. ČAPAJEVKA522160250-112---------------
ЛИПЕЦЬКА сільрадаLYPEĆKA siľrada3842180211-3439--5-11-------5-
с. ЛИПЕЦЬКЕs. LYPEĆKE3740155204-3369--5-11-------5-
с. КУЙБИШЕВСЬКЕs. KUJBYŠEVŚKE102257-70---------------
ЛЮБОМИРСЬКА сільрадаLJUBOMYRŚKA siľrada1636149688-47--1----------4-
с. ЛЮБОМИРКАs. LJUBOMYRKA1181108178-17--1----------4-
с. МУРОВАНАs. MUROVANA45541510-30---------------
МАРДАРОВСЬКА сільрадаMARDAROVŚKA siľrada1457135225-73--41---------2-
с. МАРДАРОВКАs. MARDAROVKA1241116824-43--41---------1-
с. ПЕРЕШОРИs. PEREŠORY120941-25---------------
с. ТОПИКs. TOPYK9690--5-------------1-
НЕСТОІТСЬКА сільрадаNESTOITŚKA siľrada2052161951-379--2-1----------
с. НЕСТОІТАs. NESTOITA1698134638-312--2------------
с. НОВА КУЛЬНАs. NOVA KUĽNA21615510-50----1----------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA1381183-17---------------
НОВОСЕЛІВСЬКА сільрадаNOVOSELIVŚKA siľrada39673527210-181--557----3---29-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA1640152586-19--214----2---1-
с. АНДРІІВКАs. ANDRIIVKA18152-1---------------
с. ГЕРТОПИs. HERTOPY85767-1---1-----------
с. МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКАs. MALA OLEKSANDRIVKA2331764-31-------------22-
с. РОЗАЛІВКАs. ROZALIVKA26623712-17---------------
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA69059844-41--222--------1-
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA46036035-57--11-----1---5-
с-ще ЧУБІВКАs-šče ČUBIVKA57554020-14----1----------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada57050717-41--1--21------1-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA2001851-14---------------
с. ГОР'ІВКАs. HOR`IVKA24162-6---------------
с. МАЛА КІНДРАТІВКАs. MALA KINDRATIVKA29626811-13--1--21--------
с. МАЛА ПЕТРІВКАs. MALA PETRIVKA31282---------------1-
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA19101-8---------------
СТАНІСЛАВСЬКА сільрадаSTANISLAVŚKA siľrada1396132336-331--1---2-------
с. СТАНІСЛАВКАs. STANISLAVKA1333126234-331--1---2-------
с. ПАДРЕЦЕВЕs. PADRECEVE34331-----------------
с. ЯСИНОВЕs. JASYNOVE29281-----------------
СТАРОКУЛЬНЯНСЬКА сільрадаSTAROKUĽNJANŚKA siľrada106714355-865--1-1--------2-
с. СТАРА КУЛЬНАs. STARA KUĽNA106714355-865--1-1--------2-
ЧАПАЄВСЬКА сільрадаČAPAJEVŚKA siľrada92968874-163--2----1-----1-
с. ЧАПАЄВКАs. ČAPAJEVKA25319829-22--2----1-----1-
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE23220915-8---------------
с. ГРЕКОВЕ ПЕРШЕs. HREKOVE PERŠE1271028-17---------------
с. ГРЕКОВЕ ДРУГЕs. HREKOVE DRUHE28176-5---------------
с. ЄФРОСИНІВКАs. JEFROSYNIVKA1816--2---------------
с. КИРИЛІВКАs. KYRYLIVKA88------------------
с. НОВИЙ МИРs. NOVYJ MYR26313816-109---------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA--------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КРАСНООКНЯНСЬКИЙ РАЙОН

KRASNOOKNJANŚKYJ RAJON

22879

19709

1512

-

1569

-

-

25

11

4

14

-

1

-

1

-

-

-

29

4

смт КРАСНІ ОКНИsmt KRASNI OKNY56365248299-68--10233-------3-
с. ВОЛЯРКАs. VOLJARKA44------------------
с. НОВА ВОЛЯРКАs. NOVA VOLJARKA64--2---------------
с. ФЛОРАs. FLORA51942028-71---------------
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada1225411727-83-----1-------3-
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA809104653-48-----1-------3-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA25119918-34---------------
с. НАГІРНЕs. NAHIRNE16510856-1---------------
ГАВИНОСЬКА сільрадаHAVYNOŚKA siľrada78861332-142--1------------
с. ГАВИНОСИs. HAVYNOSY78861332-142--1------------
ГУЛЯНСЬКА сільрадаHULJANŚKA siľrada1219108643-89--1------------
с. ГУЛЯНКАs. HULJANKA73367612-44--1------------
с. БУДАЇВЦІs. BUDAJIVCI70592-9---------------
с. НОВОРОЗІВКАs. NOVOROZIVKA852-1---------------
с. ПЛАТОНОВЕs. PLATONOVE37305-2---------------
с. ТРИГРАДИs. TRYHRADY27823615-27---------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA49422-5---------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA44385-1---------------
ДОВЖАНСЬКА сільрадаDOVŽANŚKA siľrada1258112129-104---2-1-1-------
с. ДОВЖАНКАs. DOVŽANKA86778919-55---2-1-1-------
с. АРТИРІВКАs. ARTYRIVKA2662395-22---------------
с. ГАЛОЧІs. HALOČI32--1---------------
с. ОДАЇs. ODAJI40312-7---------------
с. ІЛЛЯs. ILLJA82603-19---------------
ДУБІВСЬКА сільрадаDUBIVŚKA siľrada95573632-184--3------------
с. ДУБОВЕs. DUBOVE38725519-113---------------
с-ще ОРЛІВКАs-šče ORLIVKA65--1---------------
с. РОЗІВКАs. ROZIVKA30131-16---------------
с. ТКАЧЕНКАs. TKAČENKA48042212-43--3------------
с. САМАРКАs. SAMARKA5241--11---------------
МАЛАІВСЬКА сільрадаMALAIVŚKA siľrada103293816-76---2-----------
с. МАЛАІВЦІs. MALAIVCI85178110-60---------------
с. УНТИЛІВКАs. UNTYLIVKA5340--12---1-----------
с-ще ЧЕРВОНИЙ ОРАЧs-šče ČERVONYJ ORAČ1281176-4---1-----------
МАЯКІВСЬКА сільрадаMAJAKIVŚKA siľrada1467125650-156--1-11---1---1-
с. МАЯКИs. MAJAKY63658520-28--1--1-------1-
с. ВИЖИНЕs. VYŽYNE17514011-22----1----1-----
с. ЛЕВАНТІВКАs. LEVANTIVKA129705-54---------------
с. НОВОМИХАЙЛІВКАs. NOVOMYCHAJLIVKA2081768-24---------------
с. НОВОСЕМЕНІВКАs. NOVOSEMENIVKA3192856-28---------------
НОВОСАМАРСЬКА сільрадаNOVOSAMARŚKA siľrada1310113646-105--31-1-------18-
с. НОВОСАМАРКАs. NOVOSAMARKA100587431-77--31-1-------18-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA1281015-22---------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA17716110-6---------------
РИМАРІВСЬКА сільрадаRYMARIVŚKA siľrada79868225-86--1-----------4
с. РИМАРІВКАs. RYMARIVKA35130412-34--1------------
с. ДНІСТРОВЕЦЬs. DNISTROVEĆ109852-22---------------
с. НЕСТЕРОВЕs. NESTEROVE2021746-22---------------
с. САДОВЕs. SADOVE1361195-8--------------4
СТАВРІВСЬКА сільрадаSTAVRIVŚKA siľrada1466131861-83--12-1---------
с. СТАВРОВЕs. STAVROVE1181108153-45---1-1---------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA4339--3--1------------
с. ДЕМ'ЯНІВКАs. DEM`JANIVKA78715-2---------------
с. КАЛІСТРАТІВКАs. KALISTRATIVKA10785--22---------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA57423-11---1-----------
ТОПАЛІВСЬКА сільрадаTOPALIVŚKA siľrada1262119425-42--1------------
с. ТОПАЛИs. TOPALY1224115924-40--1------------
с. САГАЙДАКs. SAHAJDAK38351-2---------------
ФЕДОСІЇВСЬКА сільрадаFEDOSIJIVŚKA siľrada7646859-70---------------
с. ФЕДОСІЇВКАs. FEDOSIJIVKA4203748-38---------------
с. НОВОКРАСНЕs. NOVOKRASNE3443111-32---------------
ЦЕХАНІВСЬКА сільрадаCECHANIVŚKA siľrada83869137-107--1----------2-
с. ЦЕХАНІВКАs. CECHANIVKA32328311-28--1------------
с. ГОРЯЧІВКАs. HORJAČIVKA16212113-26-------------2-
с. ОМЕЛЬЯНІВКАs. OMEĽJANIVKA3431--3---------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA31925613-50---------------
ЧОРНЯНСЬКА сільрадаČORNJANŚKA siľrada2332216653-101--22-6-------2-
с. ЧОРНАs. ČORNA2157200747-92--22-5-------2-
с. ДІГОРИs. DIHORY1751596-9-----1---------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛЮБАШІВСЬКИЙ РАЙОН

LJUBAŠIVŚKYJ RAJON

33629

31319

904

-

1250

2

3

11

33

39

1

22

-

-

-

-

-

-

39

6

смт ЛЮБАШІВКАsmt LJUBAŠIVKA97809166441-93-331718-20------136
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE29728411-2---------------
смт ЗЕЛЕНОГІРСЬКЕsmt ZELENOHIRŚKE1789169068-28---2---------1-
АГАФІЇВСЬКА сільрадаAHAFIJIVŚKA siľrada5905707-12---1-----------
с. АГАФІЇВКАs. AHAFIJIVKA4374283-5---1-----------
с. КОРНІЇВКАs. KORNIJIVKA22------------------
с. ПИЛИПІВКАs. PYLYPIVKA1511404-7---------------
БОБРИЦЬКА сільрадаBOBRYĆKA siľrada3035290246-69---314--------1-
с. БОБРИК ПЕРШИЙs. BOBRYK PERŠYJ65862316-6---211----------
с. АРЧЕПИТІВКАs. ARČEPYTIVKA4053942-9---------------
с. БОБРИК ДРУГИЙs. BOBRYK DRUHYJ99796111-24-------------1-
с. ЯНИШІВКАs. JANYŠIVKA97592417-30---13----------
БОКІВСЬКА сільрадаBOKIVŚKA siľrada1527126826-226---2---------5-
с. БОКОВЕs. BOKOVE66553316-110---1---------5-
с. ВЕЛИКЕ БОКОВЕs. VELYKE BOKOVE1911218-61---1-----------
с. ЗАПЛАЗИs. ZAPLAZY134982-34---------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA470451--19---------------
с. ЧАЙКІВКАs. ČAJKIVKA6765--2---------------
ГВОЗДАВСЬКА сільрадаHVOZDAVŚKA siľrada3502333746-118-----1---------
с. ГВОЗДАВКА ДРУГАs. HVOZDAVKA DRUHA1074100313-58---------------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA1121111-----------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA158143--15---------------
с. ГВОЗДАВКА ПЕРШАs. HVOZDAVKA PERŠA6356235-6-----1---------
с. СОЛТАНІВКАs. SOLTANIVKA1319125526-38---------------
с. ЧАБАНІВКАs. ČABANIVKA49471-1---------------
с. ШЛИКАРЕВЕs. ŠLYKAREVE155155------------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada7887416-341--1---------5-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA4274013-21---1---------1-
с. АГЕЇВКАs. AHEJIVKA1411401-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA1911712-131------------4-
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA2929------------------
КРИЧУНІВСЬКА сільрадаKRYČUNIVŚKA siľrada8167808-27----1----------
с. КРИЧУНОВЕs. KRYČUNOVE5955746-14----1----------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA2212062-13---------------
МАЛОВАСИЛІВСЬКА сільрадаMALOVASYLIVŚKA siľrada1080103717-24-------------2-
с. МАЛА ВАСИЛІВКАs. MALA VASYLIVKA3022903-9---------------
с. ВЕЛИКА ВАСИЛІВКАs. VELYKA VASYLIVKA1311282-1---------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA2322196-7---------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA2732595-7-------------2-
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA1421411-----------------
НОВОКАРБІВСЬКА сільрадаNOVOKARBIVŚKA siľrada102985931-1291-31---------5-
с. НОВОКАРБІВКАs. NOVOKARBIVKA38131013-50--3----------5-
с. БОБРИЦЬКЕs. BOBRYĆKE6257--5---------------
с. ДМИТРІВСЬКЕs. DMYTRIVŚKE1441267-101--------------
с. СИРІВСЬКЕs. SYRIVŚKE89661-22---------------
с. ЧАЙКІВСЬКЕs. ČAJKIVŚKE3230--2---------------
с. ЧЕРВОНИЙ ЯРs. ČERVONYJ JAR2602239-27---1-----------
с. ШКАРБИНКАs. ŠKARBYNKA61471-13---------------
НОВОСЕЛІВСЬКА сільрадаNOVOSELIVŚKA siľrada105587316-165--1------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA5694765-88---------------
с. ДЕМИДІВКАs. DEMYDIVKA48439610-77--1------------
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA211-----------------
ПОКРОВСЬКА сільрадаPOKROVŚKA siľrada6356322-1---------------
с. ПОКРОВКАs. POKROVKA6356322-1---------------
ПОЗНАНСЬКА сільрадаPOZNANŚKA siľrada1113105823-27----1-2------2-
с. ПОЗНАНКА ПЕРШАs. POZNANKA PERŠA60356218-19----1-1------2-
с. ПОГРЕБИs. POHREBY96921-2------1--------
с. ПОЗНАНКА ДРУГАs. POZNANKA DRUHA4144044-6---------------
СЕРГІІВСЬКА сільрадаSERHIIVŚKA siľrada76963212-125---------------
с. СЕРГІІВКАs. SERHIIVKA2061675-34---------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA2041634-37---------------
с. НОВОВОЗДВИЖЕНКАs. NOVOVOZDVYŽENKA8354--29---------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA2762483-25---------------
ТРОЇЦЬКА сільрадаTROJIĆKA siľrada3319312883-98--3-5--------2-
с. ТРОЇЦЬКЕs. TROJIĆKE2314218964-53--3-4--------1-
с. КАТЕРИНІВКА ПЕРШАs. KATERYNIVKA PERŠA1681345-29---------------
с. КОЗАЧИЙ ЯРs. KOZAČYJ JAR2422331-8---------------
с. НОВОТРОЇЦЬКЕs. NOVOTROJIĆKE2552512-2---------------
с. ШАЙТАНКАs. ŠAJTANKA34032111-6----1--------1-
ЯСЕНІВСЬКА сільрадаJASENIVŚKA siľrada2505236261-72--16---------3-
с. ЯСЕНОВЕ ДРУГЕs. JASENOVE DRUHE1919180553-56--12---------2-
с. ЯСЕНОВЕ ПЕРШЕs. JASENOVE PERŠE5865578-16---4---------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

MYKOLAJIVŚKYJ RAJON

20153

18820

519

-

539

2

1

37

26

162

8

2

2

-

1

-

-

-

33

1

смт МИКОЛАЇВКАsmt MYKOLAJIVKA37433537128-30--121283-1-1---11
с. ВОРОВСЬКОГОs. VOROVŚKOHO1791578-13--1------------
с. ДРУЖЕЛЮБІВКАs. DRUŽELJUBIVKA1701463-18--3------------
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA5050------------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA2632592-2---------------
ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada1318116028-86--3235--------4-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA5224847-15--1210--------3-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA5514857-32--2-25----------
с. КАРЕs. KARE45262-17---------------
с. МАЛА ДВОРЯНКАs. MALA DVORJANKA33------------------
с. МОРОЗОВАs. MOROZOVA5143--7-------------1-
с. СУХИЙ ОВРАГs. SUCHYJ OVRAH101858-8---------------
с. ЧАРІВНЕs. ČARIVNE45344-7---------------
АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКА сільрадаANDRIJEVO-IVANIVŚKA siľrada1847176738-3221-24--------1-
с. АНДРІЄВО-ІВАНІВКАs. ANDRIJEVO-IVANIVKA1692162033-302--24--------1-
с. ДОБРИДНІВКАs. DOBRYDNIVKA1551475-2-1-------------
АНТОНЮКІВСЬКА сільрадаANTONJUKIVŚKA siľrada1570148046-30--152--------6-
с. АНТОНЮКИs. ANTONJUKY69166413-11----1--------2-
с. АМБАРІВs. AMBARIV51548810-8---5---------4-
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA36432823-11--1-1----------
ІСАЄВСЬКА сільрадаISAJEVŚKA siľrada1566152017-21---25--------1-
с. ІСАЄВЕs. ISAJEVE1513146717-21---25--------1-
с. НОВОТРОЇЦЬКЕs. NOVOTROJIĆKE5353------------------
ЛЕВАДІВСЬКА сільрадаLEVADIVŚKA siľrada90886426-10--4-1-2------1-
с. ЛЕВАДІВКАs. LEVADIVKA82478819-9--4-1-2------1-
с. КАХОВКАs. KACHOVKA84767-1---------------
НАСТАСІІВСЬКА сільрадаNASTASIIVŚKA siľrada1100100922-18---1471-------2-
с. НАСТАСІІВКАs. NASTASIIVKA65660612-5---131--------1-
с. НОВОГРИГОРІВКАs. NOVOHRYHORIVKA2912625-6----161-------1-
с. ПІЩАНА ПЕТРІВКАs. PIŠČANA PETRIVKA1531415-7---------------
НОВОПЕТРІВСЬКА сільрадаNOVOPETRIVŚKA siľrada1401126538-82--3211----------
с. НОВОПЕТРІВКАs. NOVOPETRIVKA70165324-12---111----------
с. ГВОЗДІВКАs. HVOZDIVKA3162827-27---------------
с. ПЕРЕСЕЛЕНЦІs. PERESELENCI3813277-43--31-----------
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE33------------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada66559521-28---58--1-----7-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA3733578-----2---------6-
с. СИРОТИНКАs. SYROTYNKA2532079-24---38--1-----1-
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA39314-4---------------
СКОСАРІВСЬКА сільрадаSKOSARIVŚKA siľrada1438132444-58--1442-------1-
с. СКОСАРІВКАs. SKOSARIVKA100793118-48--144--------1-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA28825725-4-----2---------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE1431361-6---------------
СТРЮКІВСЬКА сільрадаSTRJUKIVŚKA siľrada2250212860-30--6-172-------7-
с. СТРЮКОВЕs. STRJUKOVE2066195551-28--6-172-------7-
с. ЖУРІВКАs. ŽURIVKA1251169-----------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA4846--2---------------
с. РОЖДЕСТВЕНКАs. ROŽDESTVENKA22------------------
с. УСПЕНКАs. USPENKA77------------------
с. ЯКОВЛЕВЕs. JAKOVLEVE22------------------
УЛЯНІВСЬКА сільрадаULJANIVŚKA siľrada97291829-21--11---------2-
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA59456321-8---1---------1-
с. КОМАРАШЕВЕs. KOMARAŠEVE1561531----1----------1-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA115994-12---------------
с. НОВОПОКРОВКАs. NOVOPOKROVKA1071033-1---------------
ШАБЕЛЬНИЦЬКА сільрадаŠABEĽNYĆKA siľrada7136419-60--21-----------
с. ШАБЕЛЬНИКИs. ŠABEĽNYKY2912703-17---1-----------
с. БІРЮКОВЕs. BIRJUKOVE68622-4---------------
с. ЖУКОВЕs. ŽUKOVE2241893-31--1------------
с. НОВА ГРИГОРІВКАs. NOVA HRYHORIVKA1301201-8--1------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

OVIDIOPOĽŚKYJ RAJON

60308

41998

16743

-

499

8

9

304

181

213

79

34

8

1

28

3

-

-

200

-

смт ОВІДІОПОЛЬsmt OVIDIOPOĽ1181898341720-50--8017893-2-----23-
смт АВАНГАРДsmt AVANHARD23678821447-7--121111-------6-
смт ВЕЛИКОДОЛИНСЬКЕsmt VELYKODOLYNŚKE1161059805359-47-26025391731216---41-
смт ТАЇРОВЕsmt TAJIROVE19291199704-4--13121-------5-
с. БАЛКАs. BALKA1468-----------------
с. МІЗІКЕВИЧАs. MIZIKEVYČA894196694-1--111----------
БАРАБОЙСЬКА сільрадаBARABOJŚKA siľrada17681529191-27--4421----1--9-
с. БАРАБОЙs. BARABOJ15331336154-26--4121----1--8-
с-ще БОГАТИРІВКАs-šče BOHATYRIVKA23519337-1---3---------1-
ДАЛЬНИЦЬКА сільрадаDAĽNYĆKA siľrada24822029378-28-11312141-1-----5-
с. ДАЛЬНИКs. DAĽNYK12411039158-10-161113--1-----2-
с. ГРИБІВКАs. HRYBIVKA45041329-2--2-11-------2-
с. САНЖІЙКАs. SANŽIJKA791577191-16--51---------1-
ДОБРООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаDOBROOLEKSANDRIVŚKA siľrada18861428373-31--165-8-------25-
с. ДОБРООЛЕКСАНДРІВКАs. DOBROOLEKSANDRIVKA18861428373-31--165-8-------25-
КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА сільрадаKAROLINO-BUHAŹKA siľrada224111211056-2111243-33------8-
с. КАРОЛІНО-БУГАЗs. KAROLINO-BUHAZ224111211056-2111243-33------8-
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada18431620176-18--1110-4---1---3-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA14291240154-6--1110-4---1---3-
с. ЛЕНІНТАЛЬs. LENINTAĽ41438022-12---------------
КАЛАГЛІЇВСЬКА сільрадаKALAHLIJIVŚKA siľrada15151346147-161-311----------
с. КАЛАГЛІЯs. KALAHLIJA15151346147-161-311----------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada969774147-39-222-2-1-------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA969774147-39-222-2-1-------
МОЛОДІЖНЕНСЬКА сільрадаMOLODIŽNENŚKA siľrada26801824802-32--23-11-------6-
с. МОЛОДІЖНЕs. MOLODIŽNE26801824802-32--23-11-------6-
НАДЛИМАНСЬКА сільрадаNADLYMANŚKA siľrada18061562211-6--918-----------
с. НАДЛИМАНСЬКЕs. NADLYMANŚKE18061562211-6--918-----------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada1448128793-26--33131---2---2-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA1448128793-26--33131---2---2-
НОВОГРАДКІВСЬКА сільрадаNOVOHRADKIVŚKA siľrada18651408408-14-16315---10---9-
с. НОВОГРАДКІВКАs. NOVOHRADKIVKA18651408408-14-16315---10---9-
НОВОДОЛИНСЬКА сільрадаNOVODOLYNŚKA siľrada1304880384-17-121101-------8-
с. НОВА ДОЛИНАs. NOVA DOLYNA1304880384-17-121101-------8-
ПЕТРОДОЛИНСЬКА сільрадаPETRODOLYNŚKA siľrada31182213755-55611534155-1-91--8-
с. ПЕТРОДОЛИНСЬКЕs. PETRODOLYNŚKE31182213755-55611534155-1-91--8-
ПРИЛИМАНСЬКА сільрадаPRYLYMANŚKA siľrada38442821924-25--226-15----1--30-
с. ПРИЛИМАНСЬКЕs. PRYLYMANŚKE38442821924-25--226-15----1--30-
РОКСОЛАНІВСЬКА сільрадаROKSOLANIVŚKA siľrada16301447136-25--6112--1-----2-
с. РОКСОЛАНИs. ROKSOLANY16301447136-25--6112--1-----2-
СУХОЛИМАНСЬКА сільрадаSUCHOLYMANŚKA siľrada1277612630-10---213--------10-
с. СУХИЙ ЛИМАНs. SUCHYJ LYMAN1277612630-10---213--------10-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

ROZDIĽNJANŚKYJ RAJON

56897

38723

16172

-

1442

2

7

146

99

103

56

2

17

-

-

114

1

м. РОЗДІЛЬНАm. ROZDIĽNA17615117445581-121--4626563-3--29-
смт ЛИМАНСЬКЕsmt LYMANŚKE738123324905-64-1331711---6---201
БЕЦИЛІВСЬКА сільрадаBECYLIVŚKA siľrada96388825-351-31-73--------
с. БЕЦИЛОВЕs. BECYLOVE45742612-17--1---1--------
с. ЖЕЛЕПОВЕs. ŽELEPOVE1781677-21--1-----------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA2272074-13--2--1---------
с. СТАРОКОСТЯНТИНІВКАs. STAROKOSTJANTYNIVKA101882-3-----62--------
БУЦИНІВСЬКА сільрадаBUCYNIVŚKA siľrada1257106162-95--5326----2---3-
с. БУЦИНІВКАs. BUCYNIVKA56650122-36--114----1-----
с. КАРПІВКАs. KARPIVKA161958-35----22--------1-
с. КУЗЬМЕНКАs. KUŹMENKA1971739-10---2-----1---2-
с. МІЛІАРДІВКАs. MILIARDIVKA1511329-6--4------------
с. НОВОДМИТРІВКАs. NOVODMYTRIVKA18216014-8---------------
ВИНОГРАДАРСЬКА сільрадаVYNOHRADARŚKA siľrada25272032427-60-133---------1-
с. ВИНОГРАДАРs. VYNOHRADAR15231275189-53--32---------1-
с. БУДЯЧКИs. BUDJAČKY2525------------------
с. ВАКУЛІВКАs. VAKULIVKA67663532-7-1-1-----------
с. ЛЕНІНСЬКЕ ДРУГЕs. LENINŚKE DRUHE35728-----------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA53449-----------------
с. НОВОГРАДЕНИЦЯs. NOVOHRADENYCJA412516-----------------
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA17421153-----------------
ГАІВСЬКА сільрадаHAIVŚKA siľrada12941113123-15--23-18-------20-
с. ГАЇВКАs. HAJIVKA59050456-9-----1-------20-
с. БУГАЙs. BUHAJ1393-1---------------
с. ЛУЧИНСЬКЕs. LUČYNŚKE59353237-5---3-16---------
с. НОВЕs. NOVE3635-----1------------
с. ПЛАВНЕВЕs. PLAVNEVE492622----1------------
с. ТРУД-ГРЕБЕНИКs. TRUD-HREBENYK1375-------1---------
ЄГОРІВСЬКА сільрадаJEHORIVŚKA siľrada26162326244-30-156---------4-
с. ЄГОРІВКАs. JEHORIVKA89078089-10-146-----------
с. БОЛГАРКАs. BOLHARKA76669667-3---------------
с. ЄЛИЗАВЕТІВКАs. JELYZAVETIVKA32828423-16--1----------4-
с. МАЛЕs. MALE55505-----------------
с-ще СВІТЛОГІРСЬКЕs-šče SVITLOHIRŚKE1581517-----------------
с. ХОМИНКАs. CHOMYNKA1051041-----------------
с. ОДРАДОВЕs. ODRADOVE31426152-1---------------
ЄРЕМІЇВСЬКА сільрадаJEREMIJIVŚKA siľrada1780167369-31--113--------2-
с. ЄРЕМІЇВКАs. JEREMIJIVKA5755575-10--11---------1-
с. БОГНАТОВЕs. BOHNATOVE981-----------------
с. БРИНІВКАs. BRYNIVKA1461365-5---------------
с. БУРДІВКАs. BURDIVKA76469854-11-------------1-
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE4643-------3----------
с. ПОТАШЕНКОВЕs. POTAŠENKOVE7777------------------
с. ШЕМЕТОВЕs. ŠEMETOVE1631544-5---------------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada17911200305-274--5112-------3-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA72157382-61--11-2-------1-
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA67433-29--1------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA29726314-19-------------1-
с. МАТИШІВКАs. MATYŠIVKA25319937-15--2------------
с. ПОКРОВКАs. POKROVKA453161139-150--1-1--------1-
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada12841113107-57--31-2-------1-
с. КІРОВЕs. KIROVE57551449-9--11---------1-
с. АНДРІЄВО-ІВАНОВЕs. ANDRIJEVO-IVANOVE19213618-36-----2---------
с. КАЛАНТАЇВКАs. KALANTAJIVKA49744538-12--2------------
с. КАРПОВЕs. KARPOVE88------------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA12102-----------------
КОШАРСЬКА сільрадаKOŠARŚKA siľrada88477079-30---2---------3-
с. КОШАРИs. KOŠARY84573874-28---2---------3-
с. ЛОЗОВЕs. LOZOVE39325-2---------------
КУЧУРГАНСЬКА сільрадаKUČURHANŚKA siľrada332214401750-101--510-5-1-6---4-
с. КУЧУРГАНs. KUČURHAN332214401750-101--510-5-1-6---4-
МАРКІВСЬКА сільрадаMARKIVŚKA siľrada76065963-31---7-----------
с. МАРКІВКАs. MARKIVKA30428713-4---------------
с. ВАПНЯРКАs. VAPNJARKA54472-5---------------
с. ГЕТЬМАНЦІs. HEŤMANCI24211-2---------------
с. НОВОКОСТЯНТИНІВКАs. NOVOKOSTJANTYNIVKA34628240-17---7-----------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA32227-3---------------
НОВОУКРАЇНСЬКА сільрадаNOVOUKRAJINŚKA siľrada1254112483-23-22111331-----1-
с. НОВОУКРАЇНКАs. NOVOUKRAJINKA103291174-23-22111331-----1-
с. КАПАКЛІЄВЕs. KAPAKLIJEVE46424-----------------
с. ПЕТРО-ЄВДОКІЇВКАs. PETRO-JEVDOKIJIVKA1761715-----------------
ПОНЯТІВСЬКА сільрадаPONJATIVŚKA siľrada106099337-23--61-----------
с. ПОНЯТІВКАs. PONJATIVKA86480732-18--61-----------
с. БАЛКОВЕs. BALKOVE1961865-5---------------
СТАРОСТИНСЬКА сільрадаSTAROSTYNŚKA siľrada23562129104-115--6--1--1------
с. СТАРОСТИНЕs. STAROSTYNE48544913-23---------------
с. БАКАЛОВЕs. BAKALOVE1561253-24--4------------
с. ВЕЛІЗАРОВЕs. VELIZAROVE17614015-19--2------------
с. НАДІЯs. NADIJA18716212-13---------------
с. НОВИЙ ГРЕБЕНИКs. NOVYJ HREBENYK23194-----------------
с. НОВІ ЧОБРУЧІs. NOVI ČOBRUČI88384235-5--------1------
с. ПАРКАНЦІs. PARKANCI104857-12---------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA17315610-7---------------
с. СУХЕs. SUCHE1311173-10-----1---------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE38342-2---------------
СТЕПОВА сільрадаSTEPOVA siľrada21651311783-49-165-7-------3-
с-ще СТЕПОВЕs-šče STEPOVE1549936566-35-144-1-------2-
с. ПІОНЕРСЬКЕs. PIONERŚKE616375217-14--21-6-------1-
СТЕПАНІВСЬКА сільрадаSTEPANIVŚKA siľrada319720461036-94114422-------7-
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA17201097588-25-12122-------2-
с. ІВАНО-МИКОЛАЇВКАs. IVANO-MYKOLAJIVKA624-----------------
с. НОВОКРАСНЕs. NOVOKRASNE45733885-33-------------1-
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA738481243-7--23---------2-
с. ТРУД-КУТОКs. TRUD-KUTOK276128116-291------------2-
ЩЕРБАНСЬКА сільрадаŠČERBANŚKA siľrada17081257260-165--3635-------9-
с. ЩЕРБАНКАs. ŠČERBANKA14261076231-93--3635-------9-
с. НОВЕs. NOVE844911-24---------------
с. НОВОСІЛЬЦІs. NOVOSIĽCI19813218-48---------------
ЯКОВЛІВСЬКА сільрадаJAKOVLIVŚKA siľrada16831512129-29--81---------4-
с. ЯКОВЛІВКАs. JAKOVLIVKA89080868-5--8----------1-
с. АНГЕЛІНІВКАs. ANHELINIVKA27824523-7-------------3-
с-ще ДРУЖБАs-šče DRUŽBA18124-2---------------
с. РОЗАЛІВКАs. ROZALIVKA39735728-11---1-----------
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE100906-4---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН

RENIJŚKYJ RAJON

40680

2955

15411

-

16609

2

30

2688

29

14

2751

8

3

-

2

2

-

-

176

-

м. РЕНІm. RENI20761259514645-2764211280211431613-12--106-
ДОЛИНСЬКА сільрадаDOLYNŚKA siľrada270516130-2509-411--13-------22-
с. ДОЛИНСЬКЕs. DOLYNŚKE270516130-2509-411--13-------22-
КОТЛОВИНСЬКА сільрадаKOTLOVYNŚKA siľrada264385159-51--531-2292-------2-
с. КОТЛОВИНАs. KOTLOVYNA264385159-51--531-2292-------2-
ЛИМАНСЬКА сільрадаLYMANŚKA siľrada330226127-3082--301-30-------6-
с. ЛИМАНСЬКЕs. LYMANŚKE330226127-3082--301-30-------6-
НАГІРНЕНСЬКА сільрадаNAHIRNENŚKA siľrada261182139-118--22232-41---1---5-
с. НАГІРНЕs. NAHIRNE261182139-118--22232-41---1---5-
НОВОСІЛЬСЬКА сільрадаNOVOSIĽŚKA siľrada357275115-3288-6451-25-------17-
с. НОВОСІЛЬСЬКЕs. NOVOSIĽŚKE357275115-3288-6451-25-------17-
ОРЛІВСЬКА сільрадаORLIVŚKA siľrada30473849-2899-7231-167------7-
с. ОРЛІВКАs. ORLIVKA30473849-2899-7231-167------7-
ПЛАВНІВСЬКА сільрадаPLAVNIVŚKA siľrada20393847-1898-2232-18-------11-
с. ПЛАВНІs. PLAVNI20393847-1898-2232-18-------11-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

САВРАНСЬКИЙ РАЙОН

SAVRANŚKYJ RAJON

22367

21461

546

-

250

1

-

24

14

31

5

4

-

-

1

-

-

-

30

-

смт САВРАНЬsmt SAVRAŃ68376544249-7--1278-3------7-
с. ГЕТЬМАНІВКАs. HEŤMANIVKA40738116-5--4----------1-
с-ще КОВБАСОВА ПОЛЯНАs-šče KOVBASOVA POLJANA89832------4----------
БАЙБУЗІВСЬКА сільрадаBAJBUZIVŚKA siľrada1056101130-14--1------------
с. БАЙБУЗІВКАs. BAJBUZIVKA1056101130-14--1------------
БАКШАНСЬКА сільрадаBAKŠANŚKA siľrada1717160420-84---51-1------2-
с. БАКШАs. BAKŠA107898115-75---41-1------1-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA6396235-9---1---------1-
ДУБИНІВСЬКА сільрадаDUBYNIVŚKA siľrada1713164054-14--112--------1-
с. ДУБИНОВЕs. DUBYNOVE1216116340-11--1----------1-
с. СЛЮСАРЕВЕs. SLJUSAREVE49747714-3---12----------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada1425137528-21--1------------
с. КАМ'ЯНЕs. KAM`JANE1425137528-21--1------------
КАПУСТЯНСЬКА сільрадаKAPUSTJANŚKA siľrada64258915-331----4---------
с. КАПУСТЯНКАs. KAPUSTJANKA46843112-211----3---------
с. БІЛОУСІВКАs. BILOUSIVKA8988--1---------------
с. ДУБКИs. DUBKY85703-11-----1---------
КОНЦЕБІВСЬКА сільрадаKONCEBIVŚKA siľrada2229216337-22--211----1---2-
с. КОНЦЕБАs. KONCEBA2229216337-22--211----1---2-
НЕДІЛКІВСЬКА сільрадаNEDILKIVŚKA siľrada77074020-9--1------------
с. НЕДІЛКОВЕs. NEDILKOVE65563016-8--1------------
с. СТРУТИНКАs. STRUTYNKA1151104-1---------------
ВІЛЬШАНСЬКА сільрадаVIĽŠANŚKA siľrada99096818-2--1--1---------
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA99096818-2--1--1---------
ОСИЧКІВСЬКА сільрадаOSYČKIVŚKA siľrada2531249429-2----5--------1-
с. ОСИЧКИs. OSYČKY2531249429-2----5--------1-
ПОЛЯНЕЦЬКА сільрадаPOLJANEĆKA siľrada1961186928-37--1-10--------16-
с. ПОЛЯНЕЦЬКЕs. POLJANEĆKE1568150322-16--1-10--------16-
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK2372313-3---------------
с. КВІТКАs. KVITKA31291-1---------------
с. ОСТРІВКАs. OSTRIVKA1251062-17---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

САРАТСЬКИЙ РАЙОН

SARATŚKYJ RAJON

49907

20606

10690

-

8795

-

13

9549

18

53

73

9

1

1

5

-

-

-

89

5

смт САРАТАsmt SARATA500821922517-107--1545202---3---8-
ВВЕДЕНСЬКА сільрадаVVEDENŚKA siľrada101553929-16--12--4-------1-
с. ВВЕДЕНКАs. VVEDENKA101553929-16--12--4-------1-
ДОЛИНСЬКА сільрадаDOLYNŚKA siľrada873330345-99-37511131-1----4-
с. ДОЛИНКАs. DOLYNKA873330345-99-37511131-1----4-
ЗАБАРІВСЬКА сільрадаZABARIVŚKA siľrada65162410-13--3----------1-
с. ЗАБАРИs. ZABARY65162410-13--3----------1-
ЗОРЯНСЬКА сільрадаZORJANŚKA siľrada5528207205-34-150542-10-------15-
с. ЗОРЯs. ZORJA5528207205-34-150542-10-------15-
КУЛЕВЧАНСЬКА сільрадаKULEVČANŚKA siľrada4252377240-20--36081-3-------3-
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA22018818----14------------
с. КУЛЕВЧАs. KULEVČA4032189222-20--35941-3-------3-
КРИВОБАЛКІВСЬКА сільрадаKRYVOBALKIVŚKA siľrada20021777110-77--141141-------53
с. КРИВА БАЛКАs. KRYVA BALKA15741375106-58--12-141-------53
с. НАД'ЯРНЕs. NAD`JARNE4284024-19--21-----------
МІНЯЙЛІВСЬКА сільрадаMINJAJLIVŚKA siľrada1879825-1838--6--2---------
с. МІНЯЙЛІВКАs. MINJAJLIVKA1645723-1610--3--2---------
с. ФУРАТІВКАs. FURATIVKA23412-228--3------------
МИРНОПІЛЬСЬКА сільрадаMYRNOPIĽŚKA siľrada69453237-105--17--2-1-------
с. МИРНОПІЛЛЯs. MYRNOPILLJA44231724-92--8----1-------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA71551-8--7------------
с. НОВА ІВАНІВКАs. NOVA IVANIVKA104965-2--1------------
с. НОВА ПЛАХТІІВКАs. NOVA PLACHTIIVKA77647-3--1--2---------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada2013175886-97-150-761------7-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA2013175886-97-150-761------7-
НАДЕЖДИНСЬКА сільрадаNADEŽDYNŚKA siľrada22451656259-245--7523--------5-
с. НАДЕЖДАs. NADEŽDA60745993-42--9-3--------1-
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE34617858-60--462---------2-
с. МОЛОДОВЕs. MOLODOVE56248232-45--2----------1-
с. НЕГРОВЕs. NEHROVE26624317-6---------------
с. ПАСІЧНЕs. PASIČNE46429459-92--18----------1-
МИКОЛАЇВСЬКО-НОВОРОСІЙСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKO-NOVOROSIJŚKA siľrada12181010171-22--15------------
с. МИКОЛАЇВКА-НОВОРОСІЙСЬКАs. MYKOLAJIVKA-NOVOROSIJŚKA12181010171-22--15------------
НОВОСЕЛІВСЬКА сільрадаNOVOSELIVŚKA siľrada300062161-2749-314--2-------9-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA300062161-2749-314--2-------9-
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА сільрадаPETROPAVLIVŚKA siľrada112034992-87--1--1-------5-
с. ПЕТРОПАВЛІВКАs. PETROPAVLIVKA112034992-87--1--1-------5-
ПЛАХТІЇВСЬКА сільрадаPLACHTIJIVŚKA siľrada52374917282-13--14-4--------7-
с. ПЛАХТІЇВКАs. PLACHTIJIVKA52374917282-13--14-4--------7-
РОЗІВСЬКА сільрадаROZIVŚKA siľrada814228282-15--288-1----------
с-ще РОЗІВКАs-šče ROZIVKA814228282-15--288-1----------
РОЙЛЯНСЬКА сільрадаROJLJANŚKA siľrada1800172744-14--8--2-------32
с. РОЙЛЯНКАs. ROJLJANKA1747167543-14--8--2-------32
с. ЛУГОВЕs. LUHOVE53521-----------------
СВІТЛОДОЛИНСЬКА сільрадаSVITLODOLYNŚKA siľrada1034738221-41--131-18---1---1-
с. СВІТЛОДОЛИНСЬКЕs. SVITLODOLYNŚKE1034738221-41--131-18---1---1-
СЕРГІЇВСЬКА сільрадаSERHIJIVŚKA siľrada14201311177-30--7111-7--1---1-
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA14201311177-30--7111-7--1---1-
СТАРОСІЛЬСЬКА сільрадаSTAROSIĽŚKA siľrada16491625-1594-571---------1-
с. СТАРОСІЛЛЯs. STAROSILLJA16341625-1579-571---------1-
с. СЕМИСОТКАs. SEMYSOTKA15---15---------------
УСПЕНІВСЬКА сільрадаUSPENIVŚKA siľrada22922562012-10--13----------1-
с. УСПЕНІВКАs. USPENIVKA22031742006-10--12----------1-
с. КОМИШІВКА ПЕРШАs. KOMYŠIVKA PERŠA89826----1------------
ФАРАОНІВСЬКА сільрадаFARAONIVŚKA siľrada2329400363-1537--10-17-------11-
с. ФАРАОНІВКАs. FARAONIVKA1890148308-1414--7--5-------8-
с. ПШЕНИЧНЕs. PŠENYČNE43925255-123--3-12-------3-
ЯРОСЛАВСЬКА сільрадаJAROSLAVŚKA siľrada18341573197-32--2731--------1-
с. ЯРОСЛАВКАs. JAROSLAVKA1376126664-19--2231--------1-
с. ВЕЛИКОРИБАЛЬСЬКЕs. VELYKORYBAĽŚKE458307133-13--5------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН

TARUTYNŚKYJ RAJON

45169

8489

14874

1

5727

-

3

14305

37

47

1492

48

6

-

16

-

-

-

122

2

смт ТАРУТИНЕsmt TARUTYNE60808693292-184-116276293-------6-
смт БЕРЕЗИНЕsmt BEREZYNE38308051727-423-14911320284385-5---18-
смт БОРОДІНОsmt BORODINO1830383934-213--2556-26---8---41
смт СЕРПНЕВЕsmt SERPNEVE18361231239-133--139-1201---------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada18341546207-66--4--11---------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA18341546207-66--4--11---------
ВЕСЕЛОДОЛИНСЬКА сільрадаVESELODOLYNŚKA siľrada1206771056-31--391---1-----1-
с. ВЕСЕЛА ДОЛИНАs. VESELA DOLYNA1206771056-31--391---1-----1-
ВИНОГРАДІВСЬКА сільрадаVYNOHRADIVŚKA siľrada16297941-31--1451--251------1-
с. ВИНОГРАДІВКАs. VYNOHRADIVKA16297941-31--1451--251------1-
ВОЗНЕСЕНСЬКА-ДРУГА сільрадаVOZNESENŚKA-DRUHA siľrada115326386-79--650--72-------3-
с. ВОЗНЕСЕНКА ДРУГАs. VOZNESENKA DRUHA42512733-46--188--29-------2-
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE38335-----------------
с. КРОЛІВКАs. KROLIVKA89310-10--65--1---------
с. СКРИВАНІВКАs. SKRYVANIVKA816811-2---------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE5203227-21--397--42-------1-
ВІЛЬНЕНСЬКА сільрадаVIĽNENŚKA siľrada16852745-22--1562-3211------4-
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE16852745-22--1562-3211------4-
ВИСОЧАНСЬКА сільрадаVYSOČANŚKA siľrada1116105629-24--3-22---------
с. ВИСОЧАНСЬКЕs. VYSOČANŚKE86281022-23--3-22---------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA2542467-1---------------
ГАННОВСЬКА сільрадаHANNOVŚKA siľrada80825378-367--20--18---------
с. ГАННОВКАs. HANNOVKA65315357-244--19--18---------
с. НОВОСЕЛОВКАs. NOVOSELOVKA1551021-123--1------------
ЄВГЕНІВСЬКА сільрадаJEVHENIVŚKA siľrada148455101-138--11731-13-------3-
с. ЄВГЕНІВКАs. JEVHENIVKA7544170-117--518--6-------2-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA252317-4--223--4-------1-
с. РІВНЕs. RIVNE4781114-17--4321-3---------
КАЛАЧІВСЬКА сільрадаKALAČIVŚKA siľrada869210198-320--1222-103------4-
с. КАЛАЧІВКАs. KALAČIVKA58018366-216--1032-73--------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA28927132-104--19--3-------4-
КРАСНЕНСЬКА сільрадаKRASNENŚKA siľrada1376215827-45--116--169---1---3-
с. КРАСНЕs. KRASNE1376215827-45--116--169---1---3-
ЛАМБРОВСЬКА сільрадаLAMBROVŚKA siľrada70259431-115--891-7---------
с. ЛАМБРОВКАs. LAMBROVKA70259431-115--891-7---------
ЛІСНЕНСЬКА сільрадаLISNENŚKA siľrada131883920-281--18-76-------3-
с. ЛІСНЕs. LISNE131883920-281--18-76-------3-
МАЛОЯРОСЛОВЕЦЬКА ДРУГА сільрадаMALOJAROSLOVEĆKA DRUHA siľrada707185144-8--316--53---1-----
с. МАЛОЯРОСЛАВЕЦЬ ДРУГИЙs. MALOJAROSLAVEĆ DRUHYJ707185144-8--316--53---1-----
НАДРІЧНЕНСЬКА сільрадаNADRIČNENŚKA siľrada20685165-1893--221-13-------23-
с. НАДРІЧНЕs. NADRIČNE14933756-1367--18--8-------7-
с. ІВАНЧАНКАs. IVANČANKA575149-526--41-5-------16-
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada1678321535-76--14--18-------3-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA1678321535-76--14--18-------3-
НОВОТАРУТИНСЬКА сільрадаNOVOTARUTYNŚKA siľrada1170585228-180--1593-83------4-
с. НОВЕ ТАРУТИНЕs. NOVE TARUTYNE564260127-96--691-53------3-
с. БУЛАТІВКАs. BULATIVKA614-1---------------
с. НОВОУКРАІНКАs. NOVOUKRAINKA2722447-17--21-1---------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA90262-26--35--1---------
с. ПІДГІРНЕs. PIDHIRNE168386-26--501-1-------1-
с. ПЛАЧИНДАs. PLAČYNDA70512-14--3------------
с. ЗЕЛЕНА ДОЛИНАs. ZELENA DOLYNA--------------------
ПЕРЕМОГІВСЬКА сільрадаPEREMOHIVŚKA siľrada10426058-28--865--251--1---4-
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA5853225-13--493--19-------3-
с. ЄЛИЗАВЕТІВКАs. JELYZAVETIVKA3671131-15--301--61--1---1-
с. РОЗАs. ROZA90172----71------------
ПЕТРІВСЬКА ДРУГА сільрадаPETRIVŚKA DRUHA siľrada143699254-344--29114-------11-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA98486735-59--19112---------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE2524918-169--4--1-------11-
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA200761-116--6--1---------
ПЕТРОСТАЛІВСЬКА сільрадаPETROSTALIVŚKA siľrada14959372189--1223--11-------6-
с. ПЕТРОСТАЛЬs. PETROSTAĽ14137759151--1209--10-------6-
с. СУХУВАТЕs. SUCHUVATE821613-38--14--1---------
ПІДГІРНЕНСЬКА сільрадаPIDHIRNENŚKA siľrada176399664-170--476--345-------9-
с. ПІДГІРНЕs. PIDHIRNE176399664-170--476--345-------9-
РІВНЕНСЬКА сільрадаRIVNENŚKA siľrada192865147-24-11645--42-------4-
с. РІВНЕs. RIVNE15054660-18-11362--15-------3-
с. ЛУЖАНКАs. LUŽANKA4231987-6--283--27-------1-
ЮР'ЇВСЬКА сільрадаJUR`JIVŚKA siľrada1294312139-190--6441-31------31
с. ЮР'ЇВКАs. JUR`JIVKA4835183-122--2261-----------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA4711833-15--402--1-------11
с. ЄЛИЗАВЕТІВКАs. JELYZAVETIVKA34024323-53--16--21------2-
ЯРІВСЬКА сільрадаJARIVŚKA siľrada1832140257-253--115311112-------5-
с. ЯРОВЕs. JAROVE12343531-22--1126-114-------5-
с. МАЛОЯРОСЛАВЕЦЬ ПЕРШИЙs. MALOJAROSLAVEĆ PERŠYJ598105226-231--271-8---------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ РАЙОН

TATARBUNARŚKYJ RAJON

41710

30198

3202

-

3535

-

4

4461

27

17

51

114

-

-

2

-

-

2

97

-

м. ТАТАРБУНАРИm. TATARBUNARY107409090843-263-2385832186--1---38-
БАЗАР'ЯНСЬКА сільрадаBAZAR`JANŚKA siľrada1153974114-43--173---------2-
с. БАЗАР'ЯНКАs. BAZAR`JANKA1153974114-43--173---------2-
БЕЗІМ'ЯНСЬКА сільрадаBEZIM`JANŚKA siľrada58952443-17--4--1---------
с. БЕЗІМ'ЯНКАs. BEZIM`JANKA35932218-16--3------------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE1079511-1---------------
с. САДОВЕs. SADOVE12310714----1--1---------
БІЛОЛІСЬКА сільрадаBILOLIŚKA siľrada2335224919-50--11-4----1---1-
с. БІЛОЛІССЯs. BILOLISSJA2335224919-50--11-4----1---1-
БАШТАНСЬКА сільрадаBAŠTANŚKA siľrada93273740-125--25---5--------
с. БАШТАНІВКАs. BAŠTANIVKA93273740-125--25---5--------
БОРИСІВСЬКА сільрадаBORYSIVŚKA siľrada18036463-1654-18--6-------7-
с. БОРИСІВКАs. BORYSIVKA18036463-1654-18--6-------7-
ВИШНІВСЬКА сільрадаVYŠNIVŚKA siľrada1415128519-89-19--24------6-
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE1415128519-89-19--24------6-
ГЛИБОЦЬКА сільрадаHLYBOĆKA siľrada123214273-982--142-5-------14-
с. ГЛИБОКЕs. HLYBOKE123214273-982--142-5-------14-
ДИВІЗІЙСЬКА сільрадаDYVIZIJŚKA siľrada22312074105-21--16166-------2-
с. ДИВІЗІЯs. DYVIZIJA20781924104-20--15166-------2-
с. ЛИМАНs. LYMAN1531501-1--1------------
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada4151134138-17--38551-1------23-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA4071124135-16--37901-1------22-
с. НОВА ОЛЕКСІЇВКАs. NOVA OLEKSIJIVKA80103-1--65----------1-
ЖОВТОЯРСЬКА сільрадаŽOVTOJARŚKA siľrada1591145545-81--6--12------1-
с. ЖОВТИЙ ЯРs. ŽOVTYJ JAR77270017-50--4---1--------
с. МАРАЗЛІЇВКАs. MARAZLIJIVKA32930715-6------1--------
с. НОВЕs. NOVE2782428-25--2--1---------
с. РОЗДОЛЬНЕs. ROZDOĽNE44------------------
с. РОЙЛЯНКАs. ROJLJANKA1481444-----------------
с. ЦАРИЧАНКАs. CARYČANKA60581---------------1-
КОЧКУВАТСЬКА сільрадаKOČKUVATŚKA siľrada51748813-9--7------------
с. КОЧКУВАТЕs. KOČKUVATE51748813-9--7------------
ЛИМАНСЬКА сільрадаLYMANŚKA siľrada1641154045-39--142-1---------
с. ЛИМАНs. LYMAN1641154045-39--142-1---------
НЕРУШАЙСЬКА сільрадаNERUŠAJŚKA siľrada1993188057-40--8--1-------7-
с. НЕРУШАЙs. NERUŠAJ1993188057-40--8--1-------7-
ПРИМОРСЬКА сільрадаPRYMORŚKA siľrada1990188473-12--163-1-------1-
с. ПРИМОРСЬКЕs. PRYMORŚKE1841174664-12--153-1---------
с. ТРИХАТКИs. TRYCHATKY1491389----1----------1-
РИБАЛЬСЬКА сільрадаRYBAĽŚKA siľrada763755--1--7------------
с. РИБАЛЬСЬКЕs. RYBAĽŚKE604597-----7------------
с. БАЛАБАНКАs. BALABANKA159158--1---------------
СТРУМКІВСЬКА сільрадаSTRUMKIVŚKA siľrada270113031314-41--274-24------6-
с. СТРУМОКs. STRUMOK18831257558-35--194-13------6-
с. СПАСЬКЕs. SPAŚKE81846756-6--8--11--------
ТРАПІВСЬКА сільрадаTRAPIVŚKA siľrada1650152573-21--141--11------5-
с. ТРАПІВКАs. TRAPIVKA106898845-9--11---11------4-
с. ЗАРІЧНЕs. ZARIČNE31529217-5--1------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA26724511-7--21---------1-
ТУЗЛІВСЬКА сільрадаTUZLIVŚKA siľrada22832095125-30--182432------4-
с. ТУЗЛИs. TUZLY19141735117-30--182432------3-
с. ВЕСЕЛА БАЛКАs. VESELA BALKA237236----------------1-
с. ЛЕБЕДІВКАs. LEBEDIVKA26215-----------------
с. НОВОМИХАЙЛІВКАs. NOVOMYCHAJLIVKA1061033-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ФРУНЗІВСЬКИЙ РАЙОН

FRUNZIVŚKYJ RAJON

21029

19366

678

-

854

-

3

29

15

20

4

5

2

1

20

-

-

-

32

-

смт ФРУНЗІВКАsmt FRUNZIVKA51114724275-67-17494--11---18-
с. БАЛАШОВЕs. BALAŠOVE119114--4--1------------
с. ГІРКІВКАs. HIRKIVKA77652-10---------------
с. ГЛИБОКОЯРs. HLYBOKOJAR174174------------------
с. ДАВИДІВКАs. DAVYDIVKA1691242-39--4------------
с. ЄЛИЗАВЕТІВКАs. JELYZAVETIVKA6969------------------
с. МАЙОРСЬКЕs. MAJORŚKE39238111-----------------
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA2091956-8---------------
с. СТОЯНОВЕs. STOJANOVE28325412-17---------------
смт ЗАТИШШЯsmt ZATYŠŠJA35423387127-16--25--1------4-
с. АНДРУСОВАs. ANDRUSOVA68653-----------------
с. ВЕСЕЛА БАЛКАs. VESELA BALKA179176--3---------------
с. ГЕДЕРИМОВЕ ПЕРШЕs. HEDERYMOVE PERŠE7571--4---------------
с. ДРУЖЕЛЮБІВКАs. DRUŽELJUBIVKA6158--3---------------
с. ЗАГІР'Яs. ZAHIR`JA2582525-1---------------
с. КРАСНОПІЛЬs. KRASNOPIĽ53492-2---------------
с. НОВА ГРИГОРІВКАs. NOVA HRYHORIVKA5448--6---------------
с. СКИНЕШОРИs. SKYNEŠORY1641585-1---------------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada5164636-46-------------1-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA4854386-40-------------1-
с. ЧЕРВОНА СТІНКАs. ČERVONA STINKA3125--6---------------
ВОЙНИЧІВСЬКА сільрадаVOJNYČIVŚKA siľrada6775215-142-1215----------
с. ВОЙНИЧЕВЕs. VOJNYČEVE4483914-51--2------------
с. БОГДАНОВЕ ПЕРШЕs. BOHDANOVE PERŠE3321--12---------------
с. МАР'ЯНІВКА ПЕРШАs. MAR`JANIVKA PERŠA22------------------
с. САВЧИНСЬКЕs. SAVČYNŚKE1941071-79-1-15----------
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada1093103419-38--1----------1-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA94290918-13--1----------1-
с. САМІЙЛІВКАs. SAMIJLIVKA10782--25---------------
с. УНТИЛІВКАs. UNTYLIVKA44431-----------------
КАРАБАНІВСЬКА сільрадаKARABANIVŚKA siľrada9619235-28--4-1----------
с. КАРАБАНОВЕs. KARABANOVE4144024-5--3------------
с. КОШАРКАs. KOŠARKA136128--7----1----------
с. КРИМПУЛЬКАs. KRYMPUĽKA3939------------------
с. НОВА ШИБКАs. NOVA ŠYBKA223223------------------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA1491311-16--1------------
ЛЕНІНСЬКА сільрадаLENINŚKA siľrada95090022-26--2------------
с. ЛЕНІНЕs. LENINE87483616-20--2------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA1010------------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA41305-6---------------
с. МАЛОРОШОВЕs. MALOROŠOVE25241-----------------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada101585927-122--212--------2-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA10874--31----2--------1-
с. ДЕМЕТІВКАs. DEMETIVKA9382--11---------------
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA43738714-33--2----------1-
с. ПЕРВОМАЙСЬКЕs. PERVOMAJŚKE2902435-42---------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA87738-5---1-----------
НОВОЗАРІЦЬКА сільрадаNOVOZARIĆKA siľrada66161121-28-1-------------
с. НОВОЗАРІЦЬКЕs. NOVOZARIĆKE36033816-5-1-------------
с. БІРНОСОВЕs. BIRNOSOVE1701602-8---------------
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA57551-1---------------
с. ФЕДОСІІВКАs. FEDOSIIVKA74582-14---------------
ОНИЛІВСЬКА сільрадаONYLIVŚKA siľrada6315904-35--1----------1-
с. ОНИЛОВЕs. ONYLOVE5254982-24--1------------
с. ЖИГАЙЛОВЕs. ŽYHAJLOVE47381-8---------------
с. МАЛА ТОПОРІВКАs. MALA TOPORIVKA59541-3-------------1-
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada1206103255-103---13----10---2-
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA102190450-51---13----10---2-
с. ПАРКАНІВКАs. PARKANIVKA1851285-52---------------
ПЕРЕХРЕСТІВСЬКА сільрадаPERECHRESTIVŚKA siľrada1534138150-83--12--42-9---2-
с. ПЕРЕХРЕСТОВЕs. PERECHRESTOVE49043022-29---1---2-6-----
с. ПЕРЕХРЕСТОВЕ ПЕРШЕs. PERECHRESTOVE PERŠE103594228-54--11--4--3---2-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA99------------------
РОСІЯНІВСЬКА сільрадаROSIJANIVŚKA siľrada72868814-22--21---------1-
с. РОСІЯНІВКАs. ROSIJANIVKA72868814-22--21---------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ШИРЯЇВСЬКИЙ РАЙОН

ŠYRJAJIVŚKYJ RAJON

29809

27166

1080

1

1270

-

11

71

19

74

28

14

1

-

2

-

-

-

72

-

смт ШИРЯЄВЕsmt ŠYRJAJEVE72386741381168--17363-------18-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA105982-3-------------2-
с. ОДАЇs. ODAJI100883-5------4--------
с. ПОДІЛЬЦІs. PODIĽCI3313181-12---------------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada1175100441-98--84131-1-----5-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA42239519-7---1-----------
с. ГРЕБЕНЮКИs. HREBENJUKY51483-----------------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA3973338-39--83-1-------5-
с. КОНЦУРОВЕs. KONCUROVE4543--2---------------
с. ТРУДОЛЮБІВКАs. TRUDOLJUBIVKA71411-29---------------
с. ФЛОРИНСЬКЕs. FLORYNŚKE18914410-21----13--1-------
БРАНКОВАНІВСЬКА сільрадаBRANKOVANIVŚKA siľrada48041413-50--1--2---------
с. БРАНКОВАНОВЕs. BRANKOVANOVE36731512-37--1--2---------
с. САМІЙЛІВКАs. SAMIJLIVKA113991-13---------------
ВІКТОРІВСЬКА сільрадаVIKTORIVŚKA siľrada8648239-25---16----------
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA7987617-23---16----------
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA66622-2---------------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada34792957224-248--8513610------8-
с. ЖОВТЕНЬs. ŽOVTEŃ29542506203-203--7213310------7-
с. КОСТЯНТИНІВs. KOSTJANTYNIV35261-7--1------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE5---5---------------
с. ПОЛЬОВЕs. POLJOVE117846-26---1-----------
с. РЕВОВАs. REVOVA36834114-7---2-3-------1-
КАТЕРИНО-ПЛАТОНІВСЬКА сільрадаKATERYNO-PLATONIVŚKA siľrada1798159677-85-971512-------6-
с. КАТЕРИНО-ПЛАТОНІВКАs. KATERYNO-PLATONIVKA19516612-15--1----------1-
с. ГАННО-ПОКРОВКАs. HANNO-POKROVKA74765834-42--3153-------1-
с. КРИЖАНІВКАs. KRYŽANIVKA1651539----1--2---------
с. МАРКЕВИЧЕВЕs. MARKEVYČEVE67760722-27-92--6-------4-
с. НОВОУКРАІНКАs. NOVOUKRAINKA1412--1-----1---------
МАКАРІВСЬКА сільрадаMAKARIVŚKA siľrada96386514-77-11----------5-
с. МАКАРОВЕs. MAKAROVE96386514-77-11----------5-
МАЛІГОНІВСЬКА сільрадаMALIHONIVŚKA siľrada79673320-42-------------1-
с. МАЛІГОНОВЕs. MALIHONOVE42739215-20---------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA5853--5---------------
с. КОПІЙКОВЕs. KOPIJKOVE2602375-17-------------1-
с. МАШЕНЬКАs. MAŠEŃKA5151------------------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada1334120142-84-11-2--------3-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA1171108736-44-11----------2-
с. СУХА ЖУРІВКАs. SUCHA ŽURIVKA1631146-40----2--------1-
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada143014095-13--1----------2-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA142314025-13--1----------2-
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA66------------------
с. ЯРОВЕs. JAROVE11------------------
НОВОАНДРІЇВСЬКА сільрадаNOVOANDRIJIVŚKA siľrada80271612-72---1---------1-
с. НОВОАНДРІЇВКАs. NOVOANDRIJIVKA1901715-14---------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE1791531-23---1---------1-
с. ЗІРКАs. ZIRKA6840--28---------------
с. СІЧНЕВЕs. SIČNEVE2772712-4---------------
с. СКОСАРІВСЬКЕs. SKOSARIVŚKE88814-3---------------
НОВОЄЛИЗАВЕТІВСЬКА сільрадаNOVOJELYZAVETIVŚKA siľrada1610158010-12--6----------2-
с. НОВОЄЛИЗАВЕТІВКАs. NOVOJELYZAVETIVKA3723711-----------------
с. НОВОПЕТРІВКА ПЕРШАs. NOVOPETRIVKA PERŠA2672632----2------------
с. НОВОПЕТРІВКА ДРУГАs. NOVOPETRIVKA DRUHA2432371-1--4------------
с. НОВОСТЕПАНІВКАs. NOVOSTEPANIVKA136133--1-------------2-
с. СИРІТСЬКЕ ПЕРШЕs. SYRITŚKE PERŠE6767------------------
с. СИРІТСЬКЕ ДРУГЕs. SYRITŚKE DRUHE73711-1---------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA1411391-1---------------
с. СТАРА ЄЛИЗАВЕТІВКАs. STARA JELYZAVETIVKA3112994-8---------------
НОВОСВІТІВСЬКА сільрадаNOVOSVITIVŚKA siľrada1143109034-11----5--------3-
с. НОВОСВІТІВКАs. NOVOSVITIVKA82678130-9----4--------2-
с. РОЗКІШНЕs. ROZKIŠNE3173094-2----1--------1-
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА сільрадаORDŽONIKIDZEVŚKA siľrada98894130-12--21---------2-
с. ОРДЖОНІКІДЗЕs. ORDŽONIKIDZE72468821-11--21---------1-
с. БЕРДИНОВЕs. BERDYNOVE2152058-1-------------1-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE41401-----------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE88------------------
ОСИНІВСЬКА сільрадаOSYNIVŚKA siľrada1117105223-37---14----------
с. ОСИНІВКАs. OSYNIVKA5475262-15----4----------
с. ВИНОГРАДІВКАs. VYNOHRADIVKA1231144-5---------------
с. НОВОГУЛЯЇВКАs. NOVOHULJAJIVKA1431299-5---------------
с. ОЛЕКСАНДРО-ВОВКОВЕs. OLEKSANDRO-VOVKOVE4541--3---1-----------
с. ЯРИНОСЛАВКАs. JARYNOSLAVKA2592428-9---------------
САХАНСЬКА сільрадаSACHANŚKA siľrada84875527-56----81---1-----
с. САХАНСЬКЕs. SACHANŚKE61154021-41----8----1-----
с. ГАЛУПОВЕs. HALUPOVE44------------------
с. НИКОМАВРІВКАs. NYKOMAVRIVKA2332116-15-----1---------
с. ЖУРАВСЬКЕs. ŽURAVŚKE--------------------
СТАРОМАЯКІВСЬКА сільрадаSTAROMAJAKIVŚKA siľrada1264113727-86--8-22---1---1-
с. СТАРІ МАЯКИs. STARI MAJAKY77573415-21--2-2--------1-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE126965-21--3--1---------
с. ЗОЛОЧІВСЬКЕs. ZOLOČIVŚKE77651-8--2------1-----
с. НОВІ МАЯКИs. NOVI MAJAKY1261091-15-----1---------
с. ТИМОФІЇВКАs. TYMOFIJIVKA94713-19--1------------
с. ЯКИМІВ ЯРs. JAKYMIV JAR66622-2---------------
ЧОГОДАРІВСЬКА сільрадаČOHODARIVŚKA siľrada1125100522-89--213--------3-
с. ЧОГОДАРІВКАs. ČOHODARIVKA63657213-44--2-3--------2-
с. ВАЛЕНТИНІВКАs. VALENTYNIVKA3693238-36---1---------1-
с. КАЧУЛОВЕs. KAČULOVE1201101-9---------------
ЧЕРВОНОКУТСЬКА сільрадаČERVONOKUTŚKA siľrada81964363-85--9171-------10-
с. ЧЕРВОНИЙ КУТs. ČERVONYJ KUT24819726-21--211----------
с. ЛІДІВКАs. LIDIVKA10674--22----1--------9-
с. ПРЕОБРАЖЕНКАs. PREOBRAŽENKA46537237-42--7-51-------1-

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2021