всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ĽVIVŚKA OBLASŤ

2605956

2484094

98286

2

423

332

86

108

1722

515

32

385

10756

18

115

137

24

1

1567

7353

ЛЬВІВ (міськрада)

ĽVIV (miśkrada)

749768

665403

72854

1

154

188

44

59

775

301

17

102

3125

10

63

103

11

1

907

5650

м. ЛЬВІВm. ĽVIV725202641688721251152183365875229617102307110601031118895647
ЗАЛІЗНИЧНИЙ районZALIZNYČNYJ rajon13282411894212075-4243111314252-47311-140866
ГАЛИЦЬКИЙ районHALYĆKYJ rajon678515534910633-1317664962227-1142910
СИХІВСЬКИЙ районSYCHIVŚKYJ rajon14593213141713306-32471119151340138-151343
ФРАНКІВСЬКИЙ районFRANKIVŚKYJ rajon13762411646018210-323912139626441719-2031772
ЛИЧАКІВСЬКИЙ районLYČAKIVŚKYJ rajon94482842348811114218345-47723-124620
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ районŠEVČENKIVŚKYJ rajon1464891352869090-191613137865151315-1291136
м. ВИННИКИm. VYNNYKY1291712407456-----16---21-2---132
смт РУДНОsmt RUDNO6264617474-1--1-1--11-1---1-
смт БРЮХОВИЧІsmt BRJUCHOVYČI53855134199-158-74--22-----41
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОРИСЛАВ (міськрада)

BORYSLAV (miśkrada)

40699

39702

788

-

2

-

33

-

12

104

-

1

-

1

-

38

м. БОРИСЛАВm. BORYSLAV3844237459779-1-32-12104-1-1-37
смт СХІДНИЦЯsmt SCHIDNYCJA225722439--1--12--------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДРОГОБИЧ (міськрада)

DROHOBYČ (miśkrada)

97683

92738

3685

1

24

28

99

167

162

14

-

51

684

м. ДРОГОБИЧm. DROHOBYČ77049725303299120288416715912-41684
м. СТЕБНИКm. STEBNYK2063420208386-4-11153--3-12--10-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

м. САМБІР

m. SAMBIR

36218

34465

837

-

1

27

-

837

-

-

18

-

м. СТРИЙ

m. STRYJ

62051

57698

3138

-

14

74

35

-

24

89

-

49

900

м. ТРУСКАВЕЦЬ

m. TRUSKAVEĆ

22489

21190

1123

-

13

1

1

33

16

41

-

-

-

31

21

ЧЕРВОНОГРАД (міськрада)

ČERVONOHRAD (miśkrada)

85034

79371

5304

-

19

191

-

30

-

13

-

-

70

м. ЧЕРВОНОГРАДm. ČERVONOHRAD70287655504423-19166-27-13--59
смт ГІРНИКsmt HIRNYK2909282574----18---------1-
м. СОСНІВКАm. SOSNIVKA1183810996807-----172--3--1--102
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БРОДІВСЬКИЙ РАЙОН

BRODIVŚKYJ RAJON

63850

62743

995

-

17

2

28

11

1

-

12

-

-

-

1

-

29

1

м. БРОДИm. BRODY2320622306842-4-2131-7-----13-
смт ПІДКАМІНЬsmt PIDKAMIŃ2276225419-1---1---1-------
с. ПАНЬКІВЦІs. PAŃKIVCI8686------------------
с. СТРЕХАЛЮКИs. STRECHALJUKY1010------------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA8282------------------
БАТЬКІВСЬКА сільрадаBAŤKIVŚKA siľrada14291429------------------
с. БАТЬКІВs. BAŤKIV497497------------------
с. ЗВИЖЕНЬs. ZVYŽEŃ537537------------------
с. ЛУКАВЕЦЬs. LUKAVEĆ213213------------------
с. МЕЖИГОРИs. MEŽYHORY182182------------------
ВЕРБІВЧИЦЬКА сільрадаVERBIVČYĆKA siľrada117311685-----------------
с. ВЕРБІВЧИКs. VERBIVČYK4394354-----------------
с. ОРИХІВЧИКs. ORYCHIVČYK3153141-----------------
с. СТИБОРІВКАs. STYBORIVKA419419------------------
МАРКОПІЛЬСЬКА сільрадаMARKOPIĽŚKA siľrada10031003------------------
с. МАРКОПІЛЬs. MARKOPIĽ703703------------------
с. ШИШКІВЦІs. ŠYŠKIVCI300300------------------
ГАЇВСЬКА сільрадаHAJIVŚKA siľrada2195215424-1----8--------8-
с. ГАЇs. HAJI6556456-1----3----------
с. ГАЇ-ДІТКОВЕЦЬКІs. HAJI-DITKOVEĆKI5335253------5----------
с. ГАЇ-СМОЛЕНСЬКІs. HAJI-SMOLENŚKI4844831-----------------
с. ДІТКІВЦІs. DITKIVCI52350114---------------8-
ГОЛУБИЦЬКА сільрадаHOLUBYĆKA siľrada106310621-----------------
с. ГОЛУБИЦЯs. HOLUBYCJA8978961-----------------
с. ЖАРКІВs. ŽARKIV166166------------------
ЗАБОЛОТЦІВСЬКА сільрадаZABOLOTCIVŚKA siľrada2327230317-4---3-----------
с. ЗАБОЛОТЦІs. ZABOLOTCI9489404-1---3-----------
с. ВЕЛИКІ ПЕРЕЛІСКИs. VELYKI PERELISKY3131------------------
с. ВИСОЦЬКОs. VYSOĆKO6025946-2---------------
с. ЛУГОВЕs. LUHOVE7026947-1---------------
с. МАЛІ ПЕРЕЛІСКИs. MALI PERELISKY4444------------------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada127912761---------------2-
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA369368----------------1-
с. АНТОСЯs. ANTOSJA166166------------------
с. КІЗ'Яs. KIZ`JA77751---------------1-
с. КОРСІВs. KORSIV590590------------------
с. МИТНИЦЯs. MYTNYCJA7777------------------
ЛЕШНІВСЬКА сільрадаLEŠNIVŚKA siľrada219121798-1---1---------2-
с. ЛЕШНІВs. LEŠNIV114811407-----1-----------
с. ГРИМАЛІВКАs. HRYMALIVKA231231------------------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA1491481-----------------
с. ЛІСОВЕs. LISOVE121121------------------
с. ПІСКИs. PISKY542539--1-------------2-
НАКВАШАНСЬКА сільрадаNAKVAŠANŚKA siľrada161016063---------1-------
с. НАКВАШАs. NAKVAŠA505505------------------
с. ЛУКАШІs. LUKAŠI4974961-----------------
с. МИКИТИs. MYKYTY3953922---------1-------
с. ТЕТИЛЬКІВЦІs. TETYĽKIVCI213213------------------
ПАЛИКОРОВІВСЬКА сільрадаPALYKOROVIVŚKA siľrada8708673-----------------
с. ПАЛИКОРОВИs. PALYKOROVY4494472-----------------
с. КУТИЩЕs. KUTYŠČE213213------------------
с. ЯСНИЩЕs. JASNYŠČE2082071-----------------
ПЕНЯКІВСЬКА сільрадаPENJAKIVŚKA siľrada139713912-4---------------
с. ПЕНЯКИs. PENJAKY622621--1---------------
с. ЛІТОВИЩЕs. LITOVYŠČE3963912-3---------------
с. МАЛИНИЩЕs. MALYNYŠČE1818------------------
с. ЧЕПЕЛІs. ČEPELI361361------------------
ПІДГОРЕЦЬКА сільрадаPIDHOREĆKA siľrada115811499-----------------
с. ПІДГІРЦІs. PIDHIRCI107610688-----------------
с. ЗАГІРЦІs. ZAHIRCI82811-----------------
ПОНИКВЯНСЬКА сільрадаPONYKVJANŚKA siľrada221922109-----------------
с. ПОНИКВАs. PONYKVA4894881-----------------
с. БОРАТИНs. BORATYN5135094-----------------
с. ВИДРАs. VYDRA88------------------
с. ГАЇ-СУХОДІЛЬСЬКІs. HAJI-SUCHODIĽŚKI52511-----------------
с. ГОРБАЛІs. HORBALI3636------------------
с. ЛИПИНАs. LYPYNA234234------------------
с. ПЕРЕЛІСКИs. PERELISKY212212------------------
с. ПІДГІР'Яs. PIDHIR`JA4444422-----------------
с. ОРАНИs. ORANY87861-----------------
с. СУХОТАs. SUCHOTA144144------------------
ПОНИКОВИЦЬКА сільрадаPONYKOVYĆKA siľrada3404338412-2--2----1---1-2-
с. ПОНИКОВИЦЯs. PONYKOVYCJA156515508-2--2----1---1-1-
с. ГЛУШИНs. HLUŠYN276276------------------
с. ГОЛОСКОВИЧІs. HOLOSKOVYČI5305282-----------------
с. КОВПИН СТАВОКs. KOVPYN STAVOK283283------------------
с. КОСАРЩИНАs. KOSARŠČYNA7676------------------
с. СУХОДОЛИs. SUCHODOLY6746712---------------1-
ПОПОВЕЦЬКА сільрадаPOPOVEĆKA siľrada172217202-----------------
с. ПОПІВЦІs. POPIVCI4774761-----------------
с. ГОРБАНІВКАs. HORBANIVKA190190------------------
с. ДУДИНs. DUDYN272272------------------
с. НЕМ'ЯЧs. NEM`JAČ5655641-----------------
с. ШПАКИs. ŠPAKY218218------------------
РАЖНІВСЬКА сільрадаRAŽNIVŚKA siľrada6446431-----------------
с. РАЖНІВs. RAŽNIV3503491-----------------
с. ВЕЛИНs. VELYN7878------------------
с. ВОВКОВАТИЦЯs. VOVKOVATYCJA107107------------------
с. МАМЧУРІs. MAMČURI1111------------------
с. РУДА-БРІДСЬКАs. RUDA-BRIDŚKA9898------------------
СМІЛЬНЕНСЬКА сільрадаSMIĽNENŚKA siľrada8868796---------1-------
с. СМІЛЬНЕs. SMIĽNE6626565---------1-------
с. СИДИНІВКАs. SYDYNIVKA2242231-----------------
СТАНІСЛАВЧИЦЬКА сільрадаSTANISLAVČYĆKA siľrada128112801-----------------
с. СТАНІСЛАВЧИКs. STANISLAVČYK4604591-----------------
с. БОРДУЛЯКИs. BORDULJAKY337337------------------
с. ЗБРУЇs. ZBRUJI154154------------------
с. КУТИs. KUTY5050------------------
с. МОНАСТИРОКs. MONASTYROK212212------------------
с. ПАНЬКОВАs. PAŃKOVA6868------------------
СУХОВІЛЬСЬКА сільрадаSUCHOVIĽŚKA siľrada161016071-----1---1-------
с. СУХОВОЛЯs. SUCHOVOLJA119211891-----1---1-------
с. БУЧИНАs. BUČYNA123123------------------
с. САЛАШКАs. SALAŠKA295295------------------
ЧЕРНИЦЬКА сільрадаČERNYĆKA siľrada831831------------------
с. ЧЕРНИЦЯs. ČERNYCJA741741------------------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA9090------------------
ШНИРІВСЬКА сільрадаŠNYRIVŚKA siľrada164616368---------------2-
с. ШНИРІВs. ŠNYRIV5145103---------------1-
с. БІЛЯВЦІs. BILJAVCI5015001-----------------
с. БОВДУРИs. BOVDURY3173133---------------1-
с. КЛЕКОТІВs. KLEKOTIV3143131-----------------
ЯЗЛІВЧИЦЬКА сільрадаJAZLIVČYĆKA siľrada2832281516---1-------------
с. ЯЗЛІВЧИКs. JAZLIVČYK3913892-----------------
с. КОНЮШКІВs. KONJUŠKIV7767741---1-------------
с. ЛАГОДІВs. LAHODIV2632612-----------------
с. МІДНЕs. MIDNE4747------------------
с. БЕРЛИНs. BERLYN1355134411-----------------
ЯСЕНІВСЬКА сільрадаJASENIVŚKA siľrada342034135-----1----------1
с. ЯСЕНІВs. JASENIV122812252----------------1
с. ДУБ'Єs. DUB`JE683683------------------
с. ДУБИНАs. DUBYNA2452422-----1-----------
с. ЛУЧКІВЦІs. LUČKIVCI8698681-----------------
с. НОВИЧИНАs. NOVYČYNA116116------------------
с. ТЕРЕБЕЖІs. TEREBEŽI5353------------------
с. ТРІЩУКИs. TRIŠČUKY226226------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БУСЬКИЙ РАЙОН

BUŚKYJ RAJON

50871

50546

239

-

5

16

-

2

13

2

1

-

22

-

1

-

-

-

22

2

м. БУСЬКm. BUŚK8580847580-1---6---14-----4-
с. НИВИs. NYVY2828------------------
смт КРАСНЕsmt KRASNE6475639762-2---51--2-----6-
смт ОЛЕСЬКОsmt OLEŚKO180017886-----1---2-----12
с. ВОЛУЙКИs. VOLUJKY90891-----------------
с. ТЕРЕБЕЖІs. TEREBEŽI271271------------------
с. ЦИКІВs. CYKIV216216------------------
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada264526432-----------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA145714561-----------------
с. ОСТРІВЧИК-ПИЛЬНИЙs. OSTRIVČYK-PYĽNYJ411411------------------
с. ПЕТРИЧІs. PETRYČI7777761-----------------
БАЛУЧИНСЬКА сільрадаBALUČYNŚKA siľrada8698653-----1-----------
с. БАЛУЧИНs. BALUČYN6626592-----1-----------
с. РУСИЛІВs. RUSYLIV2072061-----------------
БОЛОЖИНІВСЬКА сільрадаBOLOŽYNIVŚKA siľrada150615051-----------------
с. БОЛОЖИНІВs. BOLOŽYNIV4784771-----------------
с. ВЕРБЛЯНИs. VERBLJANY375375------------------
с. ЗАБОЛОТНЕs. ZABOLOTNE156156------------------
с. ПІДСТАВКИs. PIDSTAVKY200200------------------
с. ЧУЧМАНИs. ČUČMANY297297------------------
ГУМНИСЬКА сільрадаHUMNYŚKA siľrada4554541-----------------
с. ГУМНИСЬКАs. HUMNYŚKA4554541-----------------
ЗАВОДСЬКА сільрадаZAVODŚKA siľrada126312548-1---------------
с. ЗАВОДСЬКЕs. ZAVODŚKE107410667-1---------------
с. ГАЇВСЬКЕs. HAJIVŚKE1891881-----------------
ЗАДВІРСЬКА сільрадаZADVIRŚKA siľrada274127216--11------------3-
с. ЗАДВІР'Яs. ZADVIR`JA185818405--11------------2-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA282282------------------
с. ПОЛОНИЧІs. POLONYČI6015991---------------1-
КІЗЛІВСЬКА сільрадаKIZLIVŚKA siľrada103810342---------2-------
с. КІЗЛІВs. KIZLIV6676632---------2-------
с. ДУМНИЦЯs. DUMNYCJA6868------------------
с. ЖУРАТИНs. ŽURATYN303303------------------
КУПЧЕНСЬКА сільрадаKUPČENŚKA siľrada105010464-----------------
с. КУПЧЕs. KUPČE4884853-----------------
с. РАКОБОВТИs. RAKOBOVTY5625611-----------------
КУТКІРСЬКА сільрадаKUTKIRŚKA siľrada1809179711---------1-------
с. КУТКІРs. KUTKIR9639539---------1-------
с. БЕЗБРОДИs. BEZBRODY4914901-----------------
с. ОСТРІВs. OSTRIV3553541-----------------
КУТІВСЬКА сільрадаKUTIVŚKA siľrada115011418---------------1-
с. КУТИs. KUTY4784753-----------------
с. БРАХІВКАs. BRACHIVKA2362324-----------------
с. ХВАТІВs. CHVATIV228227----------------1-
с. ЧІШКИs. ČIŠKY2082071-----------------
МИЛЯТИНСЬКА сільрадаMYLJATYNŚKA siľrada254725406---------------1-
с. НОВИЙ МИЛЯТИНs. NOVYJ MYLJATYN5905854---------------1-
с. НОВИЙ РІПНІВs. NOVYJ RIPNIV206206------------------
с. РІПНІВs. RIPNIV104410422-----------------
с. СТАРИЙ МИЛЯТИНs. STARYJ MYLJATYN707707------------------
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada116611651-----------------
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY519519------------------
с. ДУНІВs. DUNIV7070------------------
с. КУДИРЯВЦІs. KUDYRJAVCI3173161-----------------
с. ЛІСОКs. LISOK260260------------------
ОЖИДІВСЬКА сільрадаOŽYDIVŚKA siľrada2957293913-------1---1---3-
с. ОЖИДІВs. OŽYDIV210020887-------1---1---3-
с. ЗАКОМАР'Яs. ZAKOMAR`JA2752741-----------------
с. ЗАСТАВ'Єs. ZASTAV`JE2323------------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA3763742-----------------
с. ПАВЛИКИs. PAVLYKY7575------------------
с. СИДОРИs. SYDORY82793-----------------
с. ЯНГЕЛІВКАs. JANHELIVKA2626------------------
ПЕРЕВОЛОЧНЕНСЬКА сільрадаPEREVOLOČNENŚKA siľrada5225211-----------------
с. ПЕРЕВОЛОЧНАs. PEREVOLOČNA5225211-----------------
ПОЛТВ'ЯНСЬКА сільрадаPOLTV`JANŚKA siľrada930929-----1------------
с. ПОЛТВАs. POLTVA930929-----1------------
ПОБУЖАНІВСЬКА сільрадаPOBUŽANIVŚKA siľrada107910772-----------------
с. ЛАНЕРІВКАs. LANERIVKA3939------------------
с. ПОБУЖАНИs. POBUŽANY104010382-----------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada9909797----1-1--1-----1-
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA7397296----1-1--1-----1-
с. БАЙМАКИs. BAJMAKY1161151-----------------
с. ГРАБИНАs. HRABYNA6868------------------
с. ЛАБАЧs. LABAČ5252------------------
с. РИЖАНИs. RYŽANY1515------------------
СОКОЛЯНСЬКА сільрадаSOKOLJANŚKA siľrada16361636------------------
с. СОКОЛЯs. SOKOLJA693693------------------
с. БУДИГОЛОШs. BUDYHOLOŠ7474------------------
с. ВОЛИЦЯ-ДЕРЕВЛЯНСЬКАs. VOLYCJA-DEREVLJANŚKA365365------------------
с. ГРАБОВАs. HRABOVA402402------------------
с. ЗАБРІДs. ZABRID8585------------------
с. МАРАЩАНКАs. MARAŠČANKA1717------------------
СТОРОНИБАБСЬКА сільрадаSTORONYBABŚKA siľrada8037983---------------2-
с. СТОРОНИБАБИs. STORONYBABY8037983---------------2-
ТОПОРІВСЬКА сільрадаTOPORIVŚKA siľrada220021982-----------------
с. ТОПОРІВs. TOPORIV104310421-----------------
с. ГОРБАЧІs. HORBAČI180180------------------
с. ГУТАs. HUTA244244------------------
с. ЗАБОЛОТОs. ZABOLOTO385385------------------
с. ЛЕНЬКІВs. LEŃKIV122122------------------
с. ЛІСОВЕs. LISOVE2262251-----------------
ТУР'ЯНСЬКА сільрадаTUR`JANŚKA siľrada13191319------------------
с. ТУР'Яs. TUR`JA509509------------------
с. БАЖАНИs. BAŽANY6767------------------
с. БАЧКАs. BAČKA3434------------------
с. ГУТИСЬКО-ТУР'ЯНСЬКЕs. HUTYŚKO-TUR`JANŚKE666666------------------
с. ЛІСОВЕs. LISOVE4343------------------
УТІШКІВСЬКА сільрадаUTIŠKIVŚKA siľrada8948853-15--------------
с. УТІШКІВs. UTIŠKIV8948853-15--------------
ЧАНИЗЬКА сільрадаČANYŹKA siľrada101110083-----------------
с. ЧАНИЖs. ČANYŽ6836803-----------------
с. ЛІСОВЕs. LISOVE101101------------------
с. СТОВПИНs. STOVPYN227227------------------
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada8318283-----------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA7727693-----------------
с. РОКИТНЕs. ROKYTNE5959------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН

HORODOĆKYJ RAJON

73974

73269

566

-

4

-

2

1

16

4

1

-

96

-

-

-

-

11

м. ГОРОДОКm. HORODOK1599315472436-1---123--61----5
м. КОМАРНОm. KOMARNO3977394520-------1-11-------
смт ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬsmt VELYKYJ LJUBIŃ4516448021-----1---12-1---1-
с. БІРЧЕs. BIRČE2732721-----------------
с. КОСІВЕЦЬs. KOSIVEĆ348348------------------
с. МАЛИЙ ЛЮБІНЬs. MALYJ LJUBIŃ4044013-----------------
с. ПІСКИs. PISKY7272------------------
с. ЧУЛОВИЧІs. ČULOVYČI3263251-----------------
НОВОСІЛЬСЬКА сільрадаNOVOSIĽŚKA siľrada193819316-1---------------
с. НОВЕ СЕЛОs. NOVE SELO9839811-1---------------
с. БЕРЕЗЕЦЬs. BEREZEĆ9559505-----------------
БАРТАТІВСЬКА сільрадаBARTATIVŚKA siľrada819819------------------
с. БАРТАТІВs. BARTATIV723723------------------
с. ВОЛЯ-БАРТАТІВСЬКАs. VOLJA-BARTATIVŚKA9696------------------
БРАТКОВИЦЬКА сільрадаBRATKOVYĆKA siľrada131413122-----------------
с. БРАТКОВИЧІs. BRATKOVYČI131413122-----------------
БУЧАЛІВСЬКА сільрадаBUČALIVŚKA siľrada16611656----------4-----1-
с. БУЧАЛИs. BUČALY13451342----------2-----1-
с. КАТЕРИНИЧІs. KATERYNYČI232232------------------
с. ЛИТОВКАs. LYTOVKA8482----------2-------
ВИШНЯНСЬКА сільрадаVYŠNJANŚKA siľrada199119881---------2-------
с. ВИШНЯs. VYŠNJA181918161---------2-------
с. ЯРЕМКІВs. JAREMKIV172172------------------
ГАЛИЧАНІВСЬКА сільрадаHALYČANIVŚKA siľrada160015991-----------------
с. ГАЛИЧАНИs. HALYČANY776776------------------
с. ДРОЗДОВИЧІs. DROZDOVYČI8248231-----------------
ГРАДІВСЬКА сільрадаHRADIVŚKA siľrada152415221-1---------------
с. ГРАДІВКАs. HRADIVKA152415221-1---------------
ГРІМНЕНСЬКА сільрадаHRIMNENŚKA siľrada13771377------------------
с. ГРІМНЕs. HRIMNE13771377------------------
ДОБРЯНСЬКА сільрадаDOBRJANŚKA siľrada15011499------1---1-------
с. ДОБРЯНИs. DOBRJANY987987------------------
с. БАРs. BAR232231------1-----------
с. МИЛЯТИНs. MYLJATYN238237----------1-------
с. ПІДМОГИЛКИs. PIDMOHYLKY4444------------------
ДОЛИНЯНСЬКА сільрадаDOLYNJANŚKA siľrada162016172---------------1-
с. ДОЛИНЯНИs. DOLYNJANY6706681---------------1-
с. ВОВЧУХИs. VOVČUCHY7477461-----------------
с. ГОДВИШНЯs. HODVYŠNJA203203------------------
ДУБАНЕВИЦЬКА сільрадаDUBANEVYĆKA siľrada127712724---1-------------
с. ДУБАНЕВИЧІs. DUBANEVYČI127712724---1-------------
ЗАВИДОВИЦЬКА сільрадаZAVYDOVYĆKA siľrada266926643-----2-----------
с. ЗАВИДОВИЧІs. ZAVYDOVYČI918918------------------
с. ЗАЛУЖАНИs. ZALUŽANY7373------------------
с. ЗАШКОВИЧІs. ZAŠKOVYČI5525502-----------------
с. МАЛЬОВАНКАs. MALJOVANKA161161------------------
с. ПОРІЧЧЯ ЗАДВІРНЕs. PORIČČJA ZADVIRNE6326291-----2-----------
с. ПОРІЧЧЯs. PORIČČJA192192------------------
с. ПОРІЧЧЯ-ГРУНТОВЕs. PORIČČJA-HRUNTOVE141141------------------
КЕРНИЦЬКА сільрадаKERNYĆKA siľrada301930126---------------1-
с. КЕРНИЦЯs. KERNYCJA115511532-----------------
с. АРТИЩІВs. ARTYŠČIV360360------------------
с. ВЕЛИКА КАЛИНКАs. VELYKA KALYNKA2352341-----------------
с. ЛЮБОВИЧІs. LJUBOVYČI8080------------------
с. МАВКОВИЧІs. MAVKOVYČI118911853---------------1-
КЛІЦКІВСЬКА сільрадаKLICKIVŚKA siľrada8388323---------3-------
с. КЛІЦЬКОs. KLIĆKO273273------------------
с. АНДРІЯНІВs. ANDRIJANIV3633582---------3-------
с. ЗАБОЛОТТЯs. ZABOLOTTJA2222------------------
с. ЯКИМЧИЦІs. JAKYMČYCI1801791-----------------
КОРОПУЗЬКА сільрадаKOROPUŹKA siľrada151415122-----------------
с. КОРОПУЖs. KOROPUŽ7627611-----------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA1811801-----------------
с. ХИШЕВИЧІs. CHYŠEVYČI571571------------------
МИЛЬЧИЦЬКА сільрадаMYĽČYĆKA siľrada134413422-----------------
с. МИЛЬЧИЦІs. MYĽČYCI294294------------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ3433421-----------------
с. ПОБЕРЕЖНЕs. POBEREŽNE2802791-----------------
с. ПУТЯТИЧІs. PUTJATYČI427427------------------
МОНАСТИРЕЦЬКА сільрадаMONASTYREĆKA siľrada8898871-1---------------
с. МОНАСТИРЕЦЬs. MONASTYREĆ273272--1---------------
с. МОСТИs. MOSTY257257------------------
с. ПОЛЯНАs. POLJANA2472461-----------------
с. ТЕРШАКІВs. TERŠAKIV112112------------------
МШАНСЬКА сільрадаMŠANŚKA siľrada282128145---------------2-
с. МШАНАs. MŠANA282128145---------------2-
ПЕРЕМОЖНЕНСЬКА сільрадаPEREMOŽNENŚKA siľrada218221765---------1-------
с. ПЕРЕМОЖНЕs. PEREMOŽNE218221765---------1-------
ПОВІТНЕНСЬКА сільрадаPOVITNENŚKA siľrada270827008-----------------
с. ПОВІТНОs. POVITNO8818756-----------------
с. ЗАВЕРЕШИЦЯs. ZAVEREŠYCJA138813862-----------------
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA258258------------------
с. ЗУШИЦІs. ZUŠYCI181181------------------
ПІДЗВІРИНЕЦЬКА сільрадаPIDZVIRYNEĆKA siľrada12621262------------------
с. ПІДЗВІРИНЕЦЬs. PIDZVIRYNEĆ811811------------------
с. ГРАБИНЕs. HRABYNE5151------------------
с. ЛІВЧИЦІs. LIVČYCI400400------------------
РЕЧИЧАНСЬКА сільрадаREČYČANŚKA siľrada971971------------------
с. РЕЧИЧАНИs. REČYČANY578578------------------
с. ЛІСНОВИЧІs. LISNOVYČI393393------------------
РОДАТИЦЬКА сільрадаRODATYĆKA siľrada200519959---1-------------
с. РОДАТИЧІs. RODATYČI191219029---1-------------
с. МОЛОШКИs. MOLOŠKY9393------------------
СУХОВІЛЬСЬКА сільрадаSUCHOVIĽŚKA siľrada3764374814----1-1----------
с. СУХОВОЛЯs. SUCHOVOLJA3764374814----1-1----------
ТАТАРИНІВСЬКА сільрадаTATARYNIVŚKA siľrada609609------------------
с. ТАТАРИНІВs. TATARYNIV586586------------------
с. ПАЛАНИКИs. PALANYKY2323------------------
ТУЛИГОЛІВСЬКА сільрадаTULYHOLIVŚKA siľrada6446422-----------------
с. ТУЛИГОЛОВИs. TULYHOLOVY6446422-----------------
УГРІВСЬКА сільрадаUHRIVŚKA siľrada317431667---------1-------
с. УГРИs. UHRY113411331-----------------
с. СТОДІЛКИs. STODILKY263263------------------
с. ЧЕРЛЯНИs. ČERLJANY5685671-----------------
с. ЧЕРЛЯНСЬКЕ ПЕРЕДМІСТЯs. ČERLJANŚKE PEREDMISTJA120912035---------1-------
ШОЛОМИНИЧІВСЬКА сільрадаŠOLOMYNYČIVŚKA siľrada538538------------------
с. ШОЛОМИНИЧІs. ŠOLOMYNYČI538538------------------
ТУЧАПСЬКА сільрадаTUČAPŚKA siľrada492492------------------
с. ТУЧАПИs. TUČAPY492492------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН

DROHOBYĆKYJ RAJON

76338

76052

206

-

9

1

2

1

22

3

-

-

27

-

-

-

2

-

11

2

смт МЕДЕНИЧІsmt MEDENYČI3326331110---------5-------
смт ПІДБУЖsmt PIDBUŽ282328137-----2---------1-
с. СТОРОНАs. STORONA18871887------------------
БОЛЕХІВСЬКА сільрадаBOLECHIVŚKA siľrada2351234010-----1-----------
с. БОЛЕХІВЦІs. BOLECHIVCI160215956-----1-----------
с. НОВЕ СЕЛОs. NOVE SELO7497454-----------------
БРОНИЦЬКА сільрадаBRONYĆKA siľrada9018964---------------1-
с. БРОНИЦЯs. BRONYCJA9018964---------------1-
БИСТРИЦЬКА сільрадаBYSTRYĆKA siľrada136413592-----21----------
с. БИСТРИЦЯs. BYSTRYCJA4254241-----------------
с. БИКІВs. BYKIV2612591-----1-----------
с. ГЛИННЕs. HLYNNE3737------------------
с. НОВОШИЧІs. NOVOŠYČI494494------------------
с. ОТРИНИЧІs. OTRYNYČI147145------11----------
БИСТРИЦЬКА-ГІРСЬКА сільрадаBYSTRYĆKA-HIRŚKA siľrada251251------------------
с. БИСТРИЦЯ-ГІРСЬКАs. BYSTRYCJA-HIRŚKA251251------------------
ВЕРХНЬОГАЇВСЬКА сільрадаVERCHNJOHAJIVŚKA siľrada103910352---1-----1-------
с. ВЕРХНІ ГАЇs. VERCHNI HAJI103910352---1-----1-------
ВЕРХНЬОДОРОЖІВСЬКА сільрадаVERCHNJODOROŽIVŚKA siľrada159915925-----2-----------
с. ВЕРХНІЙ ДОРОЖІВs. VERCHNIJ DOROŽIV159915925-----2-----------
ВОЛОЩАНСЬКА сільрадаVOLOŠČANŚKA siľrada125012393-----1---7-------
с. ВОЛОЩАs. VOLOŠČA125012393-----1---7-------
ВОЛЯНСЬКА сільрадаVOLJANŚKA siľrada302299--1----1--------1-
с. ВОЛЯ ЯКУБОВАs. VOLJA JAKUBOVA302299--1----1--------1-
ВОРОБЛЕВИЦЬКА сільрадаVOROBLEVYĆKA siľrada192919263-----------------
с. ВОРОБЛЕВИЧІs. VOROBLEVYČI192919263-----------------
ГАЇВСЬКА сільрадаHAJIVŚKA siľrada153015282-----------------
с. НИЖНІ ГАЇs. NYŽNI HAJI124912481-----------------
с. БІЙНИЧІs. BIJNYČI2812801-----------------
ГРУШІВСЬКА сільрадаHRUŠIVŚKA siľrada270927071---------1-------
с. ГРУШІВs. HRUŠIV218721851---------1-------
с. ЗАДИs. ZADY5050------------------
с. ТИНІВs. TYNIV472472------------------
ДЕРЕЖИЦЬКА сільрадаDEREŽYĆKA siľrada138613759-1-------------1-
с. ДЕРЕЖИЧІs. DEREŽYČI113811316---------------1-
с. МОНАСТИР-ДЕРЕЖИЦЬКИЙs. MONASTYR-DEREŽYĆKYJ2482443-1---------------
ДОБРІВЛЯНСЬКА сільрадаDOBRIVLJANŚKA siľrada126712574-----31--1-----1-
с. ДОБРІВЛЯНИs. DOBRIVLJANY126712574-----31--1-----1-
ДОБРОГОСТІВСЬКА сільрадаDOBROHOSTIVŚKA siľrada338433776-----1-----------
с. ДОБРОГОСТІВs. DOBROHOSTIV308330775-----1-----------
с. БИСТРИЙs. BYSTRYJ3013001-----------------
ДОВЖАНСЬКА сільрадаDOVŽANŚKA siľrada634633----------------1-
с. ДОВГЕs. DOVHE634633----------------1-
ЗАЛОКОТСЬКА сільрадаZALOKOTŚKA siľrada10721072------------------
с. ЗАЛОКОТЬs. ZALOKOŤ10721072------------------
ДОВЖАНСЬКА-ГІРСЬКА сільрадаDOVŽANŚKA-HIRŚKA siľrada7687671-----------------
с. ДОВГЕs. DOVHE7687671-----------------
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА сільрадаIVANO-FRANKIVŚKA siľrada2518250312-1-----------1--1
с. ІВАНА ФРАНКАs. IVANA FRANKA2518250312-1-----------1--1
ДОЛІШНЬОЛУЖЕЦЬКА сільрадаDOLIŠNJOLUŽEĆKA siľrada714714------------------
с. ДОЛІШНІЙ ЛУЖОКs. DOLIŠNIJ LUŽOK714714------------------
ЛЕТНЯНСЬКА сільрадаLETNJANŚKA siľrada3041302610-2---1---1-----1-
с. ЛЕТНЯs. LETNJA269726877-2---1-----------
с. КОРОСНИЦЯs. KOROSNYCJA1441422-----------------
с. РІВНЕs. RIVNE2001971---------1-----1-
ЛІТИНЯНСЬКА сільрадаLITYNJANŚKA siľrada108610813--1------------1-
с. ЛІТИНЯs. LITYNJA9139083--1------------1-
с. ГОРОДКІВКАs. HORODKIVKA173173------------------
ЛІШНЯНСЬКА сільрадаLIŠNJANŚKA siľrada2688266814---1-2---2-----1-
с. ЛІШНЯs. LIŠNJA2367234912---1-2---2-----1-
с. МОНАСТИР-ЛІШНЯНСЬКИЙs. MONASTYR-LIŠNJANŚKYJ3213192-----------------
МОДРИЧІВСЬКА сільрадаMODRYČIVŚKA siľrada123012254---------------1-
с. МОДРИЧІs. MODRYČI123012254---------------1-
МЕДВЕЖАНСЬКА сільрадаMEDVEŽANŚKA siľrada7367351-----------------
с. МЕДВЕЖАs. MEDVEŽA7367351-----------------
НОВОКРОПИВНИЦЬКА сільрадаNOVOKROPYVNYĆKA siľrada1458143520-----1---1-----1-
с. НОВИЙ КРОПИВНИКs. NOVYJ KROPYVNYK1175116012-----1---1-----1-
с. ГУТАs. HUTA44422-----------------
с. ПЕРЕПРОСТИНЯs. PEREPROSTYNJA2031976-----------------
с. ПІДСУХЕs. PIDSUCHE3636------------------
ОПАКІВСЬКА сільрадаOPAKIVŚKA siľrada175517484----12-----------
с. ОПАКАs. OPAKA175517484----12-----------
ОПОРІВСЬКА сільрадаOPORIVŚKA siľrada115111419-1---------------
с. ОПОРИs. OPORY115111419-1---------------
ПОПЕЛІВСЬКА сільрадаPOPELIVŚKA siľrada263626277-1-------1-------
с. ПОПЕЛІs. POPELI263626277-1-------1-------
ПОЧАЄВИЧІВСЬКА сільрадаPOČAJEVYČIVŚKA siľrada9919872-1---1-----------
с. ПОЧАЄВИЧІs. POČAJEVYČI9919872-1---1-----------
РАНЕВИЦЬКА сільрадаRANEVYĆKA siľrada169316903-----------------
с. РАНЕВИЧІs. RANEVYČI169316903-----------------
РОЛІВСЬКА сільрадаROLIVŚKA siľrada919919------------------
с. РОЛІВs. ROLIV919919------------------
РИХТИЦЬКА сільрадаRYCHTYĆKA siľrada345434419---------3------1
с. РИХТИЧІs. RYCHTYČI324432319---------3------1
с. ХАТКИs. CHATKY210210------------------
РІПЧИЦІВСЬКА сільрадаRIPČYCIVŚKA siľrada697697------------------
с. РІПЧИЦІs. RIPČYCI697697------------------
РИБНИЦЬКА сільрадаRYBNYĆKA siľrada100810061---------1-------
с. МАЙДАНs. MAJDAN3453431---------1-------
с. РИБНИКs. RYBNYK663663------------------
СМІЛЬНЯНСЬКА сільрадаSMIĽNJANŚKA siľrada544544------------------
с. СМІЛЬНАs. SMIĽNA375375------------------
с. ЖДАНІВКАs. ŽDANIVKA169169------------------
СНЯТИНСЬКА сільрадаSNJATYNŚKA siľrada236523537-----2---2---1---
с. СНЯТИНКАs. SNJATYNKA9249193-----1-------1---
с. ЗАЛУЖАНИs. ZALUŽANY7877843-----------------
с. СТАРЕ СЕЛОs. STARE SELO6546501-----1---2-------
СОЛОНСЬКА сільрадаSOLONŚKA siľrada118311802---------1-------
с. СОЛОНСЬКЕs. SOLONŚKE8128092---------1-------
с. ДАЛЯВАs. DALJAVA371371------------------
СТАНИЛЬСЬКА сільрадаSTANYĽŚKA siľrada97896810-----------------
с. СТАНИЛЯs. STANYLJA97896810-----------------
СТАРОКРОПИВНИЦЬКА сільрадаSTAROKROPYVNYĆKA siľrada9249213-----------------
с. СТАРИЙ КРОПИВНИКs. STARYJ KROPYVNYK9249213-----------------
СТУПНИЦЬКА сільрадаSTUPNYĆKA siľrada828828------------------
с. СТУПНИЦЯs. STUPNYCJA553553------------------
с. КОТОВАНЕs. KOTOVANE111111------------------
с. СЕЛЕЦЬs. SELEĆ164164------------------
УЛИЧНЕНСЬКА сільрадаULYČNENŚKA siľrada385638478-----1-----------
с. УЛИЧНЕs. ULYČNE385638478-----1-----------
УНЯТИЧІВСЬКА сільрадаUNJATYČIVŚKA siľrada113811371-----------------
с. УНЯТИЧІs. UNJATYČI113811371-----------------
УРІЗЬКА сільрадаURIŹKA siľrada257525695-1---------------
с. УРІЖs. URIŽ119711951-1---------------
с. ВИННИКИs. VYNNYKY7977952-----------------
с. МОКРЯНИs. MOKRJANY3833812-----------------
с. ПІДМОНАСТИРОКs. PIDMONASTYROK198198------------------
ЯСЕНИЦЕ-СІЛЬНЯНСЬКА сільрадаJASENYCE-SIĽNJANŚKA siľrada14251425------------------
с. ЯСЕНИЦЯ-СІЛЬНАs. JASENYCJA-SIĽNA14251425------------------
МИХАЙЛЕВИЧІВСЬКА сільрадаMYCHAJLEVYČIVŚKA siľrada9759732-----------------
с. МИХАЙЛЕВИЧІs. MYCHAJLEVYČI9759732-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОН

ŽYDAČIVŚKYJ RAJON

80812

80226

450

-

13

4

-

-

28

11

-

-

65

-

-

-

-

-

15

-

м. ЖИДАЧІВm. ŽYDAČIV1168311397227-12--135--33-----5-
м. ХОДОРІВm. CHODORIV105411041099-----45--22-----1-
смт ГНІЗДИЧІВsmt HNIZDYČIV4199417320-5---1-----------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA7575------------------
с. ПОКРІВЦІs. POKRIVCI658658------------------
смт ЖУРАВНЕsmt ŽURAVNE3655362422-31--1---3-----1-
с. НОВОШИНИs. NOVOŠYNY516516------------------
смт НОВІ СТРІЛИЩАsmt NOVI STRILYŠČA9379343-----------------
с. ЛІНІЯs. LINIJA3636------------------
с. СТАРІ СТРІЛИЩАs. STARI STRILYŠČA290290------------------
БАКОВЕЦЬКА сільрадаBAKOVEĆKA siľrada136813671-----------------
с. БАКІВЦІs. BAKIVCI383383------------------
с. ЗАКРИВЕЦЬs. ZAKRYVEĆ2626------------------
с. КВІТНЕВЕs. KVITNEVE4194181-----------------
с. РЕПЕХІВs. REPECHIV258258------------------
с. ТРИБОКІВЦІs. TRYBOKIVCI282282------------------
БЕРЕЖНИЦЬКА сільрадаBEREŽNYĆKA siľrada309430866-----1---------1-
с. БЕРЕЖНИЦЯs. BEREŽNYCJA119311921-----------------
с. ЖУРАВКІВs. ŽURAVKIV368368------------------
с. ЗАБОЛОТІВЦІs. ZABOLOTIVCI7337294-----------------
с. ЗАГУРЩИНАs. ZAHURŠČYNA9796----------------1-
с. РОГІЗНОs. ROHIZNO7037011-----1-----------
БОРТНИКІВСЬКА сільрадаBORTNYKIVŚKA siľrada21642163----------------1-
с. БОРТНИКИs. BORTNYKY11061105----------------1-
с. БУКОВИНАs. BUKOVYNA554554------------------
с. ДЕМИДІВs. DEMYDIV364364------------------
с. МОЛОТІВs. MOLOTIV140140------------------
ВЕРБИЦЬКА сільрадаVERBYĆKA siľrada234023287-----1---------4-
с. ВЕРБИЦЯs. VERBYCJA4674643-----------------
с. ВОВЧАТИЧІs. VOVČATYČI10851085------------------
с. САДКИs. SADKY3032954-----1---------3-
с. СУГРІВs. SUHRIV485484----------------1-
ВИБРАНІВСЬКА сільрадаVYBRANIVŚKA siľrada181118092-----------------
с. ВИБРАНІВКАs. VYBRANIVKA7357341-----------------
с. БЕРЕЗИНАs. BEREZYNA4343------------------
с. БОРУСІВs. BORUSIV186186------------------
с. БРИНЦІ-ЗАГІРНІs. BRYNCI-ZAHIRNI219219------------------
с. БРИНЦІ-ЦЕРКОВНІs. BRYNCI-CERKOVNI4364351-----------------
с. ЧИЖИЧІs. ČYŽYČI192192------------------
ГРУСЯТИЦЬКА сільрадаHRUSJATYĆKA siľrada150615051-----------------
с. ГРУСЯТИЧІs. HRUSJATYČI928928------------------
с. ЛІЩИНИs. LIŠČYNY5785771-----------------
ДЕВ'ЯТНИКІВСЬКА сільрадаDEV`JATNYKIVŚKA siľrada8748731-----------------
с. ДЕВ'ЯТНИКИs. DEV`JATNYKY398398------------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA142142------------------
с. ПРИБІЛЛЯs. PRYBILLJA1471461-----------------
с. ЮШКІВЦІs. JUŠKIVCI187187------------------
ЖИРІВСЬКА сільрадаŽYRIVŚKA siľrada268526804-----1-----------
с. ЖИРОВАs. ŽYROVA138713851-----1-----------
с. БОРОТЧИЦІs. BOROTČYCI2542513-----------------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE495495------------------
с. ЗАЛІСКИs. ZALISKY549549------------------
ЗАГІРОЧКІВСЬКА сільрадаZAHIROČKIVŚKA siľrada13961395----------1-------
с. ЗАГІРОЧКОs. ZAHIROČKO907906----------1-------
с. ДОБРІВЛЯНИs. DOBRIVLJANY489489------------------
ЗАРІЧАНСЬКА сільрадаZARIČANŚKA siľrada213021282-----------------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA6706691-----------------
с. ДЕМ'ЯНКА-ЛІСНАs. DEM`JANKA-LISNA499499------------------
с. ДЕМ’ЯНКА-НАДДНІСТРЯНСЬКАs. DEM’JANKA-NADDNISTRJANŚKA2242231-----------------
с. МЕЖИРІЧЧЯs. MEŽYRIČČJA737737------------------
ЗАРІЧНЕНСЬКА сільрадаZARIČNENŚKA siľrada177417713-----------------
с. ЗАРІЧНЕs. ZARIČNE7407382-----------------
с. ДЕМІВКАs. DEMIVKA6060------------------
с. КОРЧІВКАs. KORČIVKA2442431-----------------
с. ЛИСКІВs. LYSKIV684684------------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA4646------------------
ЛІВЧИЦЬКА сільрадаLIVČYĆKA siľrada119911936-----------------
с. ЛІВЧИЦІs. LIVČYCI119911936-----------------
КНІСЕЛІВСЬКА сільрадаKNISELIVŚKA siľrada749748-------1----------
с. КНІСЕЛОs. KNISELO334333-------1----------
с. БЕРТИШІВs. BERTYŠIV214214------------------
с. ОРІШКІВЦІs. ORIŠKIVCI201201------------------
ЛЮБШАНСЬКА сільрадаLJUBŠANŚKA siľrada151315047-1-------------1-
с. ЛЮБШАs. LJUBŠA5685644-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA5455403-1-------------1-
с. МАЗУРІВКАs. MAZURIVKA400400------------------
МЕЛЬНИЦЬКА сільрадаMEĽNYĆKA siľrada11401140------------------
с. МЕЛЬНИЧs. MEĽNYČ471471------------------
с. БУЯНІВs. BUJANIV419419------------------
с. ЛЮТИНКАs. LJUTYNKA250250------------------
МЛИНИСЬКА сільрадаMLYNYŚKA siľrada167216711-----------------
с. МЛИНИСЬКАs. MLYNYŚKA766766------------------
с. ГОЛЕШІВs. HOLEŠIV396396------------------
с. ЛАПШИНs. LAPŠYN99981-----------------
с. СМОГІВs. SMOHIV411411------------------
МОЛОДИНЧЕЦЬКА сільрадаMOLODYNČEĆKA siľrada12281228------------------
с. МОЛОДИНЧЕs. MOLODYNČE362362------------------
с. НОВОСЕЛЬЦІs. NOVOSEĽCI444444------------------
с. ПІДЛІСКИs. PIDLISKY185185------------------
с. ЧЕРЕМХІВs. ČEREMCHIV237237------------------
МОНАСТИРЕЦЬКА сільрадаMONASTYREĆKA siľrada263526295-1---------------
с. МОНАСТИРЕЦЬs. MONASTYREĆ103610332-1---------------
с. КОТОРИНИs. KOTORYNY2992981-----------------
с. ПРОТЕСИs. PROTESY643643------------------
с. СТАРЕ СЕЛОs. STARE SELO6576552-----------------
ОБЛАЗНИЦЬКА сільрадаOBLAZNYĆKA siľrada135613483-2---2---1-------
с. ОБЛАЗНИЦЯs. OBLAZNYCJA288285--2-------1-------
с. ВОЛЯ-ОБЛАЗНИЦЬКАs. VOLJA-OBLAZNYĆKA2222------------------
с. ДУНАЄЦЬs. DUNAJEĆ1010------------------
с. ЖИРІВСЬКЕs. ŽYRIVŚKE3913863-----2-----------
с. КОРНЕЛІВКАs. KORNELIVKA103103------------------
с. МАХЛИНЕЦЬs. MACHLYNEĆ122122------------------
с. НОВЕ СЕЛОs. NOVE SELO420420------------------
ВІЛЬХОВЕЦЬКА сільрадаVIĽCHOVEĆKA siľrada333833325-----1-----------
с. ВІЛЬХІВЦІs. VIĽCHIVCI4424411-----------------
с. ВОЛИЦЯ-ГНІЗДИЧІВСЬКАs. VOLYCJA-HNIZDYČIVŚKA382382------------------
с. ІВАНІВЦІs. IVANIVCI4254232-----------------
с. ПЧАНИs. PČANY663663------------------
с. ТЕЙСАРІВs. TEJSARIV8638621-----------------
с. ТУРАДИs. TURADY5635611-----1-----------
ОТИНЕВИЦЬКА сільрадаOTYNEVYĆKA siľrada237723734-----------------
с. ОТИНЕВИЧІs. OTYNEVYČI7577543-----------------
с. ГОРОДИЩЕНСЬКЕs. HORODYŠČENŚKE5545531-----------------
с. ДУЛІБИs. DULIBY10661066------------------
ПІДДНІСТРЯНІВСЬКА сільрадаPIDDNISTRJANIVŚKA siľrada182418184-----2-----------
с. ПІДДНІСТРЯНИs. PIDDNISTRJANY7557522-----1-----------
с. КАМ'ЯНЕs. KAM`JANE6086061-----1-----------
с. РУДКІВЦІs. RUDKIVCI4614601-----------------
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА сільрадаVOLODYMYREĆKA siľrada162916254-----------------
с. ВОЛОДИМИРЦІs. VOLODYMYRCI9739703-----------------
с. ЗАГРАБІВКАs. ZAHRABIVKA7272------------------
с. МАРИНКАs. MARYNKA1081071-----------------
с. ПОДОРОЖНЄs. PODOROŽNJE476476------------------
РУДЯНСЬКА сільрадаRUDJANŚKA siľrada103310262---------5-------
с. РУДАs. RUDA7367292---------5-------
с. ГАННІВЦІs. HANNIVCI297297------------------
СИДОРІВСЬКА сільрадаSYDORIVŚKA siľrada108310793---------------1-
с. СИДОРІВКАs. SYDORIVKA2962951-----------------
с. КРЕХІВs. KRECHIV194194------------------
с. СУЛЯТИЧІs. SULJATYČI5935902---------------1-
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada9229193-----------------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA100982-----------------
с. КОЛОГОРИs. KOLOHORY318318------------------
с. П'ЯТНИЧАНИs. P`JATNYČANY2162151-----------------
с. СЕНІВs. SENIV6565------------------
с. ХОДОРКІВЦІs. CHODORKIVCI223223------------------
ЧОРНООСТРІВСЬКА сільрадаČORNOOSTRIVŚKA siľrada212221173--1--1-----------
с. ЧОРНИЙ ОСТРІВs. ČORNYJ OSTRIV8558531--1--------------
с. БОРИНИЧІs. BORYNYČI7967932-----1-----------
с. ГОЛДОВИЧІs. HOLDOVYČI121121------------------
с. ДРОХОВИЧІs. DROCHOVYČI113113------------------
с. ЛУЧАНИs. LUČANY237237------------------
ЧЕРТІЗЬКА сільрадаČERTIŹKA siľrada126012582-----------------
с. ЧЕРТІЖs. ČERTIŽ638638------------------
с. ДУБРАВКАs. DUBRAVKA4394372-----------------
с. ТЕРНАВКАs. TERNAVKA183183------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН

ZOLOČIVŚKYJ RAJON

74686

73916

640

-

-

1

22

-

-

53

-

1

-

-

-

34

-

м. ЗОЛОЧІВm. ZOLOČIV2340622867476--114--18-----19-
м. ГЛИНЯНИm. HLYNJANY3372334821-1-------------2-
с. ЖЕНІВs. ŽENIV246246------------------
смт ПОМОРЯНИsmt POMORJANY150514967-1---1-----------
с. БОГУТИНs. BOHUTYN2872843-----------------
с. ЗАГОРАs. ZAHORA2020------------------
с. КУЛЬБИs. KUĽBY99------------------
с. НАДІЛЬНЕs. NADIĽNE3939------------------
с. ТОРГІВs. TORHIV1741731-----------------
БІЛОКАМІНСЬКА сільрадаBILOKAMINŚKA siľrada2335231222---------------1-
с. БІЛИЙ КАМІНЬs. BILYJ KAMIŃ77676015---------------1-
с. БУЖОКs. BUŽOK5295254-----------------
с. ГАВАРЕЧЧИНАs. HAVAREČČYNA7676------------------
с. ПІДЛИССЯs. PIDLYSSJA338338------------------
с. РОЗВАЖs. ROZVAŽ3503473-----------------
с. ЧЕРЕМОШНЯs. ČEREMOŠNJA266266------------------
БІБЩАНСЬКА сільрадаBIBŠČANŚKA siľrada6616592-----------------
с. БІБЩАНИs. BIBŠČANY370370------------------
с. НЕСТЮКИs. NESTJUKY2912892-----------------
БОРТКІВСЬКА сільрадаBORTKIVŚKA siľrada166716634-----------------
с. БОРТКІВs. BORTKIV8098072-----------------
с. МАЛА ВІЛЬШАНКАs. MALA VIĽŠANKA4744722-----------------
с. СКНИЛІВs. SKNYLIV384384------------------
ВЕЛИКОВІЛЬШАНИЦЬКА сільрадаVELYKOVIĽŠANYĆKA siľrada147714724---------------1-
с. ВЕЛИКА ВІЛЬШАНИЦЯs. VELYKA VIĽŠANYCJA8738711---------------1-
с. ГОЛОГІРКИs. HOLOHIRKY142142------------------
с. СТІНКАs. STINKA1471461-----------------
с. ТРУДОВАЧs. TRUDOVAČ3153132-----------------
ВЕЛИКОПОЛЮХІВСЬКА сільрадаVELYKOPOLJUCHIVŚKA siľrada301301------------------
с. ВЕЛИКИЙ ПОЛЮХІВs. VELYKYJ POLJUCHIV301301------------------
ВОРОНЯЦЬКА сільрадаVORONJAĆKA siľrada312231193-----------------
с. ВОРОНЯКИs. VORONJAKY312231193-----------------
ЗАСТАВНЯНСЬКА сільрадаZASTAVNJANŚKA siľrada145814544-----------------
с. ЗАСТАВНЕs. ZASTAVNE7117083-----------------
с. ВИЖНЯНИs. VYŽNJANY333333------------------
с. РОЗВОРЯНИs. ROZVORJANY4144131-----------------
ГОЛОГІРСЬКА сільрадаHOLOHIRŚKA siľrada117411713-----------------
с. ГОЛОГОРИs. HOLOHORY6586553-----------------
с. ЗАШКІВs. ZAŠKIV100100------------------
с. ЛІСОВІs. LISOVI6868------------------
с. МАЙДАН-ГОЛОГІРСЬКИЙs. MAJDAN-HOLOHIRŚKYJ348348------------------
ГОНЧАРІВСЬКА сільрадаHONČARIVŚKA siľrada100610012-----1---------2-
с. ГОНЧАРІВКАs. HONČARIVKA100610012-----1---------2-
ЄЛИХОВИЦЬКА сільрадаJELYCHOVYĆKA siľrada251825126-----------------
с. ЄЛИХОВИЧІs. JELYCHOVYČI8078043-----------------
с. ГОРОДИЛІВs. HORODYLIV3853841-----------------
с. ЗОЗУЛІs. ZOZULI6306291-----------------
с. КОПАНІs. KOPANI269269------------------
с. ЛУГs. LUH9999------------------
с. МОНАСТИРОКs. MONASTYROK2452441-----------------
с. ОБЕРТАСІВs. OBERTASIV8383------------------
ЖУКІВСЬКА сільрадаŽUKIVŚKA siľrada666663--1-------------2-
с. ЖУКІВs. ŽUKIV507504--1-------------2-
с. РОЗДОРІЖНЕs. ROZDORIŽNE1414------------------
с. КРОПИВНАs. KROPYVNA145145------------------
КНЯЖІВСЬКА сільрадаKNJAŽIVŚKA siľrada4074052-----------------
с. КНЯЖЕs. KNJAŽE4074052-----------------
КОЛТІВСЬКА сільрадаKOLTIVŚKA siľrada116211582-----1---1-------
с. КОЛТІВs. KOLTIV4274232-----1---1-------
с. ВЕРХОБУЖs. VERCHOBUŽ502502------------------
с. КРУГІВs. KRUHIV233233------------------
КОРОПЕЦЬКА сільрадаKOROPEĆKA siľrada308308------------------
с. КОРОПЕЦЬs. KOROPEĆ308308------------------
КУРОВИЦЬКА сільрадаKUROVYĆKA siľrada1806178312-----3---7-----1-
с. КУРОВИЧІs. KUROVYČI1355133411-----2---7-----1-
с. ПЕЧЕНІЯs. PEČENIJA142142------------------
с. СОЛОВАs. SOLOVA3093071-----1-----------
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada885884----------1-------
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY411410----------1-------
с. МИТУЛИНs. MYTULYN474474------------------
РУДА-КОЛТІВСЬКА сільрадаRUDA-KOLTIVŚKA siľrada6596451---------12-----1-
с. РУДА-КОЛТІВСЬКАs. RUDA-KOLTIVŚKA178167----------10-----1-
с. ОПАКИs. OPAKY302302------------------
с. ХМЕЛЕВАs. CHMELEVA1791761---------2-------
ПЕРЕГНОЇВСЬКА сільрадаPEREHNOJIVŚKA siľrada125112483-----------------
с. ПЕРЕГНОЇВs. PEREHNOJIV968968------------------
с. КРИВИЧІs. KRYVYČI2832803-----------------
ПІДГАЙЧИКІВСЬКА сільрадаPIDHAJČYKIVŚKA siľrada119411913-----------------
с. ПІДГАЙЧИКИs. PIDHAJČYKY6386353-----------------
с. КОСИЧІs. KOSYČI5959------------------
с. ПОГОРІЛЬЦІs. POHORIĽCI294294------------------
с. ТУРКОТИНs. TURKOTYN181181------------------
с. ШОПКИs. ŠOPKY2222------------------
ПІДГОРОДНЕНСЬКА сільрадаPIDHORODNENŚKA siľrada141713983-----12--12-1-----
с. ПІДГОРОДНЕs. PIDHORODNE141713983-----12--12-1-----
ПІДЛИПЕЦЬКА сільрадаPIDLYPEĆKA siľrada345434458------1----------
с. ПІДЛИПЦІs. PIDLYPCI114711461-----------------
с. ДЕРЕВ'ЯНКИs. DEREV`JANKY2424------------------
с. КАМ'ЯНИСТЕs. KAM`JANYSTE6767------------------
с. НОВОСЕЛИЩЕs. NOVOSELYŠČE8538494-----------------
с. ОСОВИЦЯs. OSOVYCJA112112------------------
с. ПЛУГІВs. PLUHIV8098053------1----------
с. РУДАs. RUDA3838------------------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ404404------------------
ПОЛЯНСЬКА сільрадаPOLJANŚKA siľrada141414103---------------1-
с. ПОЛЯНИs. POLJANY7937902---------------1-
с. КРАСНОСІЛЬЦІs. KRASNOSIĽCI3013001-----------------
с. МАХНІВЦІs. MACHNIVCI188188------------------
с. ЧИЖІВs. ČYŽIV132132------------------
ПОЧАПІВСЬКА сільрадаPOČAPIVŚKA siľrada8938911---------1-------
с. ПОЧАПИs. POČAPY3393381-----------------
с. ЖУЛИЧІs. ŽULYČI554553----------1-------
РЕМЕЗІВЦІВСЬКА сільрадаREMEZIVCIVŚKA siľrada12511251------------------
с. РЕМЕЗІВЦІs. REMEZIVCI10981098------------------
с. ПІДГІР'Яs. PIDHIR`JA153153------------------
САСІВСЬКА сільрадаSASIVŚKA siľrada186418577-----------------
с. САСІВs. SASIV7617583-----------------
с. БІРs. BIR192192------------------
с. ГУТИЩЕs. HUTYŠČE114114------------------
с. ПАПІРНЯs. PAPIRNJA26251-----------------
с. ПІСОКs. PISOK32311-----------------
с. ПАБІЧs. PABIČ1981971-----------------
с. УШНЯs. UŠNJA4824811-----------------
с. ГРАБОВОs. HRABOVO3333------------------
с. ХОМЕЦЬs. CHOMEĆ2626------------------
СКВАРЯВСЬКА сільрадаSKVARJAVŚKA siľrada124012382-----------------
с. СКВАРЯВАs. SKVARJAVA108110801-----------------
с. СТАДНЯs. STADNJA1591581-----------------
СЛОВІТСЬКА сільрадаSLOVITŚKA siľrada152315166---------------1-
с. СЛОВІТАs. SLOVITA9289252---------------1-
с. МАЗІВs. MAZIV1561533-----------------
с. ЯКТОРІВs. JAKTORIV4394381-----------------
СНОВИЦЬКА сільрадаSNOVYĆKA siľrada15671567------------------
с. СНОВИЧІs. SNOVYČI15211521------------------
с. КОРОПЧИКs. KOROPČYK4646------------------
СТРУТИНСЬКА сільрадаSTRUTYNŚKA siľrada2054204111----1----1-------
с. СТРУТИНs. STRUTYN7927838----1------------
с. ЗАРВАНИЦЯs. ZARVANYCJA265265------------------
с. ЗОЛОЧІВКАs. ZOLOČIVKA5595562---------1-------
с. КОЗАКИs. KOZAKY101101------------------
с. ЛУКАs. LUKA2802791-----------------
с. КОБИЛЕЧЧИНАs. KOBYLEČČYNA2121------------------
с. КИЙКІВs. KYJKIV3636------------------
ЧЕРВОНЕНСЬКА сільрадаČERVONENŚKA siľrada173817295-1-------------3-
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE173817295-1-------------3-
ШПИКОЛОСЬКА сільрадаŠPYKOLOŚKA siľrada868868------------------
с. ШПИКОЛОСИs. ŠPYKOLOSY868868------------------
ЯСЕНОВЕЦЬКА сільрадаJASENOVEĆKA siľrada2288227413-----1-----------
с. ЯСЕНІВЦІs. JASENIVCI161116028-----1-----------
с. БОНИШИНs. BONYŠYN138138------------------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA293293------------------
с. ХИЛЬЧИЦІs. CHYĽČYCI2462415-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ РАЙОН

KAM`JANKA-BUŹKYJ RAJON

61832

61101

607

-

14

23

1

1

31

7

-

-

31

-

-

-

-

-

16

-

м. КАМ'ЯНКА-БУЗЬКАm. KAM`JANKA-BUŹKA1151011084375-2--1167--20-----5-
с. ЗАБУЖЖЯs. ZABUŽŽJA1290127215-----2---------1-
с. ТАДАНs. TADAN4674643-----------------
смт ДОБРОТВІРsmt DOBROTVIR66836552111-5-1-8---4-----2-
смт ЗАПИТІВsmt ZAPYTIV278827824-----1---------1-
смт НОВИЙ ЯРИЧІВsmt NOVYJ JARYČIV2939291716-1---2---2-----1-
БАНЮНИНСЬКА сільрадаBANJUNYNŚKA siľrada7507491-----------------
с. БАНЮНИНs. BANJUNYN7507491-----------------
БАТЯТИЦЬКА сільрадаBATJATYĆKA siľrada203920317---------------1-
с. БАТЯТИЧІs. BATJATYČI194919417---------------1-
с. ЛИПНИКИs. LYPNYKY9090------------------
ВЕЛИКОКОЛОДНІВСЬКА сільрадаVELYKOKOLODNIVŚKA siľrada298229784-----------------
с. ВЕЛИКЕ КОЛОДНОs. VELYKE KOLODNO122112183-----------------
с. НОВИЙ СТАВs. NOVYJ STAV625625------------------
с. ПЕЧИХВОСТИs. PEČYCHVOSTY753753------------------
с. ЧЕСТИНІs. ČESTYNI3833821-----------------
ВЕЛИКОСІЛКІВСЬКА сільрадаVELYKOSILKIVŚKA siľrada226122582---------1-------
с. ВЕЛИКОСІЛКИs. VELYKOSILKY144414412---------1-------
с. МАЛІ НАГІРЦІs. MALI NAHIRCI374374------------------
с. НОВА ЛОДИНАs. NOVA LODYNA8181------------------
с. СОКОЛІВs. SOKOLIV362362------------------
ВИРІВСЬКА сільрадаVYRIVŚKA siľrada124312421-----------------
с. ВИРІВs. VYRIV3603591-----------------
с. ГОРПИНs. HORPYN584584------------------
с. ЯКИМІВs. JAKYMIV299299------------------
ДІДИЛІВСЬКА сільрадаDIDYLIVŚKA siľrada174217384-----------------
с. ДІДИЛІВs. DIDYLIV119411922-----------------
с. ВЕЛИКІ ПІДЛІСКИs. VELYKI PIDLISKY2562551-----------------
с. ХРЕНІВs. CHRENIV2922911-----------------
ДЕРНІВСЬКА сільрадаDERNIVŚKA siľrada1972193613--23--------------
с. ДЕРНІВs. DERNIV8007991-----------------
с. ДАЛЬНИЧs. DAĽNYČ287287------------------
с. САПІЖАНКАs. SAPIŽANKA69065512--23--------------
с. ТОВМАЧs. TOVMAČ195195------------------
ЖЕЛДЕЦЬКА сільрадаŽELDEĆKA siľrada192419212---------------1-
с. ЖЕЛДЕЦЬs. ŽELDEĆ6566542-----------------
с. ВЕРЕНИs. VERENY177177------------------
с. ВИСОКОФЕДОРІВКАs. VYSOKOFEDORIVKA105105------------------
с. ВОЛЯ-ЖОВТАНЕЦЬКАs. VOLJA-ŽOVTANEĆKA165164----------------1-
с. КРАСІЧИНs. KRASIČYN6363------------------
с. МАЗЯРКАs. MAZJARKA182182------------------
с. СОКІЛs. SOKIL576576------------------
ЖОВТАНЕЦЬКА сільрадаŽOVTANEĆKA siľrada5227520717-1-------1-----1-
с. ЖОВТАНЦІs. ŽOVTANCI3521350711-1-------1-----1-
с. ВИХОПНІs. VYCHOPNI611611------------------
с. ГРАБОВЕЦЬs. HRABOVEĆ142142------------------
с. КОЛОДЕНЦІs. KOLODENCI8528466-----------------
с. СТАВНИКИs. STAVNYKY101101------------------
ЗУБІВМОСТІВСЬКА сільрадаZUBIVMOSTIVŚKA siľrada971969----------2-------
с. ЗУБІВ МІСТs. ZUBIV MIST450448----------2-------
с. ГРУШКАs. HRUŠKA3737------------------
с. ОБИДІВs. OBYDIV236236------------------
с. ЯГІДНЯs. JAHIDNJA248248------------------
НЕЗНАНІВСЬКА сільрадаNEZNANIVŚKA siľrada111111062-----1---------2-
с. НЕЗНАНІВs. NEZNANIV836834------1---------1-
с. ГРЯДАs. HRJADA112112------------------
с. МАЗЯРНЕ-КАРАНСЬКАs. MAZJARNE-KARANŚKA1631602---------------1-
НЕСЛУХІВСЬКА сільрадаNESLUCHIVŚKA siľrada108110738-----------------
с. НЕСЛУХІВs. NESLUCHIV108110738-----------------
ПОЛОНИЧНІВСЬКА сільрадаPOLONYČNIVŚKA siľrada617617------------------
с. ПОЛОНИЧНАs. POLONYČNA617617------------------
ПРИБУЖАНІВСЬКА сільрадаPRYBUŽANIVŚKA siľrada138813805-1---1---1-------
с. ПРИБУЖАНИs. PRYBUŽANY6356302-1---1---1-------
с. ГАЙОКs. HAJOK112112------------------
с. РУДАs. RUDA3153123-----------------
с. РУДА-СІЛЕЦЬКАs. RUDA-SILEĆKA326326------------------
РЕМЕНІВСЬКА сільрадаREMENIVŚKA siľrada176017545-1---------------
с. РЕМЕНІВs. REMENIV137013645-1---------------
с. ВИСЛОБОКИs. VYSLOBOKY390390------------------
СІЛЕЦЬКА сільрадаSILEĆKA siľrada120011954---------------1-
с. СІЛЕЦЬs. SILEĆ5815764---------------1-
с. ДОЛИНИs. DOLYNY254254------------------
с. ПЕРЕКАЛКИs. PEREKALKY219219------------------
с. ТАРТАКs. TARTAK8181------------------
с. ТИЧОКs. TYČOK6565------------------
СТАРОДОБРОТВІРСЬКА сільрадаSTARODOBROTVIRŚKA siľrada260426004-----------------
с. СТАРИЙ ДОБРОТВІРs. STARYJ DOBROTVIR120011973-----------------
с. ДОЛИНИs. DOLYNY1521511-----------------
с. КОЗАКИs. KOZAKY4242------------------
с. КОШАКОВСЬКІs. KOŠAKOVŚKI106106------------------
с. МАЇКИs. MAJIKY2929------------------
с. МАТЯШІs. MATJAŠI6969------------------
с. РОГАЛІs. ROHALI3030------------------
с. РОКЕТИs. ROKETY259259------------------
с. СТРИГАНКАs. STRYHANKA411411------------------
с. ТИШИЦЯs. TYŠYCJA306306------------------
СТАРОЯРИЧІВСЬКА сільрадаSTAROJARYČIVŚKA siľrada300230002-----------------
с. СТАРИЙ ЯРИЧІВs. STARYJ JARYČIV174617442-----------------
с. КУКЕЗІВs. KUKEZIV386386------------------
с. РУДАНЦІs. RUDANCI614614------------------
с. ЦЕПЕРІВs. CEPERIV256256------------------
СТРЕПТІВСЬКА сільрадаSTREPTIVŚKA siľrada192719222-3---------------
с. СТРЕПТІВs. STREPTIV106510641-----------------
с. ДЕРЕВЛЯНИs. DEREVLJANY462462------------------
с. СПАСs. SPAS2762741-1---------------
с. ЯМНЕs. JAMNE124122--2---------------
УБИНІВСЬКА сільрадаUBYNIVŚKA siľrada354354------------------
с. УБИНІs. UBYNI354354------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МОСТИСЬКИЙ РАЙОН

MOSTYŚKYJ RAJON

61919

57715

262

-

2

-

-

-

16

1

-

-

3915

-

1

-

-

-

7

-

м. МОСТИСЬКАm. MOSTYŚKA90447285122-----4---1629-----4-
м. СУДОВА ВИШНЯm. SUDOVA VYŠNJA6655659434---------27-------
АРЛАМІВСЬКОВОЛЯНСЬКА сільрадаARLAMIVŚKOVOLJANŚKA siľrada15581558------------------
с. АРЛАМІВСЬКА ВОЛЯs. ARLAMIVŚKA VOLJA15581558------------------
БАЛИЦЬКА сільрадаBALYĆKA siľrada147414721---------1-------
с. БАЛИЧІs. BALYČI9879861-----------------
с. ВЕЛИКІ НОВОСІЛКИs. VELYKI NOVOSILKY256256------------------
с. МАЛІ НОВОСІЛКИs. MALI NOVOSILKY148148------------------
с. ХАТКИs. CHATKY8382----------1-------
БЕРЕГІВСЬКА сільрадаBEREHIVŚKA siľrada176117592-----------------
с. БЕРЕГОВЕs. BEREHOVE703703------------------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA6706682-----------------
с. КОРОЛИНs. KOROLYN153153------------------
с. ПІСОКs. PISOK235235------------------
ГОДИНІВСЬКА сільрадаHODYNIVŚKA siľrada102210152---------5-------
с. ГОДИНІs. HODYNI102210152---------5-------
ГОСТИНЦІВСЬКА сільрадаHOSTYNCIVŚKA siľrada208820467-----1---34-------
с. ГОСТИНЦЕВЕs. HOSTYNCEVE9559505-----------------
с. ЗАВАДАs. ZAVADA5455082-----1---34-------
с. ПІДГАТЬs. PIDHAŤ588588------------------
ГУСАКІВСЬКА сільрадаHUSAKIVŚKA siľrada151214811---------30-------
с. ГУСАКІВs. HUSAKIV5265251-----------------
с. БОЄВИЧІs. BOJEVYČI194191----------3-------
с. ГОРИСЛАВИЧІs. HORYSLAVYČI233233------------------
с. РАДОХИНЦІs. RADOCHYNCI559532----------27-------
ДИДЯТИЦЬКА сільрадаDYDJATYĆKA siľrada11821182------------------
с. ДИДЯТИЧІs. DYDJATYČI347347------------------
с. ВЕЛИКА ДІБРОВАs. VELYKA DIBROVA8080------------------
с. ВОВЧИЩОВИЧІs. VOVČYŠČOVYČI603603------------------
с. КУЛЬМАТИЧІs. KUĽMATYČI128128------------------
с. МАЛА ДІБРОВАs. MALA DIBROVA2424------------------
ДМИТРОВИЦЬКА сільрадаDMYTROVYĆKA siľrada136313621-----------------
с. ДМИТРОВИЧІs. DMYTROVYČI535535------------------
с. ВОЛОСТКІВs. VOLOSTKIV6126111-----------------
с. ЗАГОРОДИs. ZAHORODY117117------------------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA9999------------------
ДОВГОМОСТИСЬКА сільрадаDOVHOMOSTYŚKA siľrada359335817---------3-1---1-
с. ДОВГОМОСТИСЬКАs. DOVHOMOSTYŚKA7757711---------3-------
с. БОРТЯТИНs. BORTJATYN179117883-----------------
с. КНЯЖИЙ МІСТs. KNJAŽYJ MIST6636592-----------1---1-
с. НОВОСІЛЬЦІs. NOVOSIĽCI3643631-----------------
ЗАВ'ЯЗАНЦІВСЬКА сільрадаZAV`JAZANCIVŚKA siľrada17451745------------------
с. ЗАВ'ЯЗАНЦІs. ZAV`JAZANCI805805------------------
с. КНЯГИНИЧІs. KNJAHYNYČI359359------------------
с. КОСТИЛЬНИКИs. KOSTYĽNYKY153153------------------
с. КРОПИЛЬНИКИs. KROPYĽNYKY119119------------------
с. НІГОВИЧІs. NIHOVYČI212212------------------
с. СОЛТИСИs. SOLTYSY6363------------------
с. ТОПІЛЬНИЦЯs. TOPIĽNYCJA3434------------------
ЗОЛОТКОВИЦЬКА сільрадаZOLOTKOVYĆKA siľrada14971469----------28-------
с. ЗОЛОТКОВИЧІs. ZOLOTKOVYČI562561----------1-------
с. БОЛЯНОВИЧІs. BOLJANOVYČI636636------------------
с. ІОРДАНІВКАs. IORDANIVKA184158----------26-------
с. МОЧЕРАДИs. MOČERADY115114----------1-------
КРУКЕНИЦЬКА сільрадаKRUKENYĆKA siľrada159215717---------14-------
с. КРУКЕНИЧІs. KRUKENYČI9949755---------14-------
с. ВОЛЯ-САДКІВСЬКАs. VOLJA-SADKIVŚKA309309------------------
с. ОСТРОЖЕЦЬs. OSTROŽEĆ2892872-----------------
КРИСОВИЦЬКА сільрадаKRYSOVYĆKA siľrada143711662---------269-------
с. КРИСОВИЧІs. KRYSOVYČI609413----------196-------
с. НАГІРНЕs. NAHIRNE2912892-----------------
с. ЧИШКИs. ČYŠKY537464----------73-------
ЛИПНИКІВСЬКА сільрадаLYPNYKIVŚKA siľrada1089361----------728-------
с. ЛИПНИКИs. LYPNYKY580340----------240-------
с. ДОБОЩІВКАs. DOBOŠČIVKA2810----------18-------
с. СТРІЛЕЦЬКЕs. STRILEĆKE48111----------470-------
МАЛОМОКРЯНСЬКА сільрадаMALOMOKRJANŚKA siľrada112111201-----------------
с. МАЛІ МОКРЯНИs. MALI MOKRJANY407407------------------
с. БЕРЦІs. BERCI2626------------------
с. ВЕЛИКІ МОКРЯНИs. VELYKI MOKRJANY1921911-----------------
с. МАКУНІВs. MAKUNIV404404------------------
с. ШИШОРОВИЧІs. ŠYŠOROVYČI9292------------------
МАЛНІВСЬКОВОЛЯНСЬКА сільрадаMALNIVŚKOVOLJANŚKA siľrada7117101-----------------
с. МАЛНІВСЬКА ВОЛЯs. MALNIVŚKA VOLJA5945931-----------------
с. МАРТИНИs. MARTYNY7878------------------
с. ПЕТИХИs. PETYCHY1010------------------
с. ПИХИs. PYCHY1212------------------
с. РОЖАКИs. ROŽAKY1717------------------
МАЛНІВСЬКА сільрадаMALNIVŚKA siľrada179517911------1--2-------
с. МАЛНІВs. MALNIV8998951------1--2-------
с. ДУБИНКИs. DUBYNKY112112------------------
с. ЗАГОРБИs. ZAHORBY293293------------------
с. МАЗУРИs. MAZURY169169------------------
с. МЕЛЕШКИs. MELEŠKY322322------------------
МОСТИСЬКА ДРУГА сільрадаMOSTYŚKA DRUHA siľrada96592512-1---3---24-------
с. МОСТИСЬКА ДРУГІs. MOSTYŚKA DRUHI96592512-1---3---24-------
МИШЛЯТИЦЬКА сільрадаMYŠLJATYĆKA siľrada130412831---------20-------
с. МИШЛЯТИЧІs. MYŠLJATYČI6256041---------20-------
с. ГАНЬКОВИЧІs. HAŃKOVYČI188188------------------
с. КОНЮШКИs. KONJUŠKY217217------------------
с. ЛИПКИs. LYPKY1212------------------
с. ТАМАНОВИЧІs. TAMANOVYČI208208------------------
с. ТОЛУКОВИЧІs. TOLUKOVYČI5454------------------
ПІДЛІСКІВСЬКА сільрадаPIDLISKIVŚKA siľrada8568461---------9-------
с. ПІДЛІСКИs. PIDLISKY6346321---------1-------
с. ВИШЕНЬКАs. VYŠEŃKA222214----------8-------
ПНІКУТСЬКА сільрадаPNIKUTŚKA siľrada189813615---------532-------
с. ПНІКУТs. PNIKUT11015684---------529-------
с. БУХОВИЧІs. BUCHOVYČI7977931---------3-------
ПОПОВИЦЬКА сільрадаPOPOVYĆKA siľrada115511486---------1-------
с. ПОПОВИЧІs. POPOVYČI6176134-----------------
с. ПЛЕШЕВИЧІs. PLEŠEVYČI1971961-----------------
с. ЦИКІВs. CYKIV3413391---------1-------
РАДЕНИЦЬКА сільрадаRADENYĆKA siľrada160615861---------19-------
с. РАДЕНИЧІs. RADENYČI117011501---------19-------
с. ХАТКИs. CHATKY117117------------------
с. ЧИЖЕВИЧІs. ČYŽEVYČI319319------------------
СОКОЛЯНСЬКА сільрадаSOKOLJANŚKA siľrada125212502-----------------
с. СОКОЛЯs. SOKOLJA766766------------------
с. КАЧМАРІs. KAČMARI76742-----------------
с. КОЛОДКАs. KOLODKA1111------------------
с. КОРЧУНОКs. KORČUNOK2323------------------
с. КРИВ'ЯКИs. KRYV`JAKY252252------------------
с. МАКСИМЦІs. MAKSYMCI124124------------------
СТОЯНЦІВСЬКА сільрадаSTOJANCIVŚKA siľrada11081106----------2-------
с. СТОЯНЦІs. STOJANCI317315----------2-------
с. МИСТИЧІs. MYSTYČI342342------------------
с. САННИКИs. SANNYKY449449------------------
ТВІРЖАНСЬКА сільрадаTVIRŽANŚKA siľrada157315607---------6-------
с. ТВІРЖАs. TVIRŽA6456411---------3-------
с. ВУЙКОВИЧІs. VUJKOVYČI146145----------1-------
с. ЗАВАДІВs. ZAVADIV4140----------1-------
с. СЛАБАШs. SLABAŠ8989------------------
с. ХОРОСНИЦЯs. CHOROSNYCJA6526456---------1-------
ТЩЕНЕЦЬКА сільрадаTŠČENEĆKA siľrada161310886-----3---514-----2-
с. ТЩЕНЕЦЬs. TŠČENEĆ5733685---------199-----1-
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA10407201-----3---315-----1-
ЧЕРНІВСЬКА сільрадаČERNIVŚKA siľrada240223983---------1-------
с. ЧЕРНЕВЕs. ČERNEVE109110873---------1-------
с. ЗАВЕРХИs. ZAVERCHY401401------------------
с. СТАРЯВАs. STARJAVA910910------------------
ШЕГИНІВСЬКА сільрадаŠEHYNIVŚKA siľrada1990194622-1---5---16-------
с. ШЕГИНІs. ŠEHYNI1100105821-1---4---16-------
с. БИКІВs. BYKIV183182------1-----------
с. БУЦІВs. BUCIV7077061-----------------
ХЛИПЛІВСЬКА сільрадаCHLYPLIVŚKA siľrada9799763-----------------
с. ХЛИПЛІs. CHLYPLI416416------------------
с. СУДКОВИЧІs. SUDKOVYČI2622593-----------------
с. ЯТВЯГИs. JATVJAHY301301------------------
ХІДНОВИЦЬКА сільрадаCHIDNOVYĆKA siľrada9799744---------1-------
с. ХІДНОВИЧІs. CHIDNOVYČI4284261---------1-------
с. БОРАТИЧІs. BORATYČI2812783-----------------
с. ТИШКОВИЧІs. TYŠKOVYČI270270------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН

ŽOVKIVŚKYJ RAJON

109173

108197

729

-

10

5

-

1

26

18

2

64

80

-

1

1

-

-

38

1

м. ЖОВКВАm. ŽOVKVA1331613046243-12--7---6-11--9-
м. ДУБЛЯНИm. DUBLJANY8459836374-12--18-7------3-
с. МАЛІ ПІДЛІСКИs. MALI PIDLISKY6526501--1--------------
с. СИТИХІВs. SYTYCHIV3473461-----------------
м. РАВА-РУСЬКАm. RAVA-RUŚKA81597904220-----582-15-----5-
смт КУЛИКІВsmt KULYKIV3914386420-1---1--26------2-
с. ВЕЛИКИЙ ДОРОШІВs. VELYKYJ DOROŠIV8578461--------9------1-
с. КОСТЕЇВs. KOSTEJIV220220------------------
с. МАЛИЙ ДОРОШІВs. MALYJ DOROŠIV229229------------------
с. МЕРВИЧІs. MERVYČI1187117710-----------------
смт МАГЕРІВsmt MAHERIV1960194511-----11--2-------
с. БІРКИs. BIRKY185185------------------
с. ВЕЛИКЕ ПЕРЕДМІСТЯs. VELYKE PEREDMISTJA185185------------------
АРТАСІВСЬКА сільрадаARTASIVŚKA siľrada833833------------------
с. АРТАСІВs. ARTASIV632632------------------
с. МОГИЛЯНИs. MOHYLJANY201201------------------
БОЯНЕЦЬКА сільрадаBOJANEĆKA siľrada171017063-1---------------
с. БОЯНЕЦЬs. BOJANEĆ142714233-1---------------
с. ВЕРИНИs. VERYNY101101------------------
с. ЛІСОВЕs. LISOVE3434------------------
с. ПІДРІКАs. PIDRIKA148148------------------
БИШКІВСЬКА сільрадаBYŠKIVŚKA siľrada212721234-----------------
с. БИШКІВs. BYŠKIV4924902-----------------
с. БОБРОЇДИs. BOBROJIDY557557------------------
с. БУЧМИs. BUČMY3363351-----------------
с. КУЛИНИЧІs. KULYNYČI148148------------------
с. ЛУЩИКИs. LUŠČYKY1271261-----------------
с. МИЛЯВОs. MYLJAVO9696------------------
с. ПИРЯТИНs. PYRJATYN371371------------------
ВОЛЕ-ВИСОЦЬКА сільрадаVOLE-VYSOĆKA siľrada1830180425-1---------------
с. ВОЛЯ-ВИСОЦЬКАs. VOLJA-VYSOĆKA1739171325-1---------------
с. ЗАВАДИs. ZAVADY9191------------------
ВОЛИЦЬКА сільрадаVOLYĆKA siľrada227222675-----------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA227222675-----------------
ГІЙЧЕНСЬКА сільрадаHIJČENŚKA siľrada218821862-----------------
с. ГІЙЧЕs. HIJČE218821862-----------------
ГЛИНСЬКА сільрадаHLYNŚKA siľrada169816961-1---------------
с. ГЛИНСЬКs. HLYNŚK169816961-1---------------
ГРИБОВИЦЬКА сільрадаHRYBOVYĆKA siľrada234023341--------5--------
с. ВЕЛИКІ ГРИБОВИЧІs. VELYKI HRYBOVYČI170416981--------5--------
с. ЗБИРАНКАs. ZBYRANKA222222------------------
с. МАЛІ ГРИБОВИЧІs. MALI HRYBOVYČI414414------------------
ГРЯДІВСЬКА сільрадаHRJADIVŚKA siľrada162716206-1---------------
с. ГРЯДАs. HRJADA122112173-1---------------
с. ВОЛЯ-ГОМУЛЕЦЬКАs. VOLJA-HOMULEĆKA4064033-----------------
ДЕВ’ЯТИРСЬКА сільрадаDEV’JATYRŚKA siľrada5565551-----------------
с. ДЕВ'ЯТИРs. DEV`JATYR196196------------------
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA2525------------------
с. КАПЕЛЮХs. KAPELJUCH6060------------------
с. КОВАЛІs. KOVALI1161151-----------------
с. ЛОСИНИs. LOSYNY2323------------------
с. СОРОЧІ ЛОЗИs. SOROČI LOZY100100------------------
с. ЧОРНІЇs. ČORNIJI3636------------------
ДЕРЕВНЯНСЬКА сільрадаDEREVNJANŚKA siľrada14181414----------------4-
с. ДЕРЕВНЯs. DEREVNJA14181414----------------4-
ДОБРОСИНСЬКА сільрадаDOBROSYNŚKA siľrada272827261---------------1-
с. ДОБРОСИНs. DOBROSYN200220011-----------------
с. ЗАРИЩЕs. ZARYŠČE7979------------------
с. КАЧМАРІs. KAČMARI127127------------------
с. ПИЛИs. PYLY307306----------------1-
с. ПІДДЕРЕВЕНКАs. PIDDEREVENKA213213------------------
ЗАБІРСЬКА сільрадаZABIRŚKA siľrada191319084---------------1-
с. ЗАБІР'Яs. ZABIR`JA131113073---------------1-
с. СИНЬКОВИЧІs. SYŃKOVYČI6026011-----------------
ЗАМКІВСЬКА сільрадаZAMKIVŚKA siľrada160816062-----------------
с. ЗАМОКs. ZAMOK6266251-----------------
с. МОНАСТИРОКs. MONASTYROK9829811-----------------
ЗАМОЧКІВСЬКА сільрадаZAMOČKIVŚKA siľrada11381138------------------
с. ЗАМОЧОКs. ZAMOČOK727727------------------
с. БОРОВІs. BOROVI139139------------------
с. ГАЛАСІs. HALASI4949------------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA6060------------------
с. КРОПИs. KROPY4545------------------
с. СОРОКИs. SOROKY5050------------------
с. ШКОЛЯРИs. ŠKOLJARY6868------------------
ЗАШКІВСЬКА сільрадаZAŠKIVŚKA siľrada239623859---------------2-
с. ЗАШКІВs. ZAŠKIV141114027---------------2-
с. ЗАВАДІВs. ZAVADIV2582571-----------------
с. ЗАРУДЦІs. ZARUDCI7277261-----------------
КАМ'ЯНОГІРСЬКА сільрадаKAM`JANOHIRŚKA siľrada762762------------------
с. КАМ'ЯНА ГОРАs. KAM`JANA HORA762762------------------
КРЕХІВСЬКА сільрадаKRECHIVŚKA siľrada169316883-1-------------1-
с. КРЕХІВs. KRECHIV8188162-----------------
с. КОЗУЛЬКАs. KOZUĽKA1971941-1-------------1-
с. КРУТА ДОЛИНАs. KRUTA DOLYNA2626------------------
с. МАЙДАНs. MAJDAN159159------------------
с. ПАПІРНЯs. PAPIRNJA8585------------------
с. РУДА-КРЕХІВСЬКАs. RUDA-KRECHIVŚKA274274------------------
с. ФІЙНАs. FIJNA134134------------------
КУЛЯВСЬКА сільрадаKULJAVŚKA siľrada629629------------------
с. КУЛЯВАs. KULJAVA629629------------------
КУНИНСЬКА сільрадаKUNYNŚKA siľrada149914963-----------------
с. КУНИНs. KUNYN6766751-----------------
с. БІР-КУНИНСЬКИЙs. BIR-KUNYNŚKYJ1691681-----------------
с. ГРИНЧУКИs. HRYNČUKY41401-----------------
с. ЦИТУЛЯs. CYTULJA143143------------------
с. ХИТРЕЙКИs. CHYTREJKY470470------------------
КУПИЧВІЛЬСЬКА сільрадаKUPYČVIĽŚKA siľrada8478433---------1-------
с. КУПИЧВОЛЯs. KUPYČVOLJA8478433---------1-------
ЛАВРИКІВСЬКА сільрадаLAVRYKIVŚKA siľrada309430912-----1-----------
с. ЛАВРИКІВs. LAVRYKIV7747721-----1-----------
с. БАБІЇs. BABIJI230230------------------
с. ВІХТІs. VICHTI130130------------------
с. ГОРОДЖІВs. HORODŽIV105410531-----------------
с. КІПТІs. KIPTI300300------------------
с. МАВДРИКИs. MAVDRYKY159159------------------
с. ОКОПИs. OKOPY206206------------------
с. ПАНЧИШИНИs. PANČYŠYNY241241------------------
ЛИПНИЦЬКА сільрадаLYPNYĆKA siľrada301430094---------------1-
с. ЛИПНИКs. LYPNYK7397381-----------------
с. ГОЛОКАМ'ЯНКАs. HOLOKAM`JANKA344344------------------
с. ДУБРІВКАs. DUBRIVKA2822811-----------------
с. ЗАГІРНІs. ZAHIRNI7777------------------
с. ЙОНИЧІs. JONYČI147147------------------
с. ЛУЖКИs. LUŽKY125125------------------
с. ЛУЦИКИs. LUCYKY6767------------------
с. МАЛИЙs. MALYJ5555------------------
с. ПОМЛИНІВs. POMLYNIV251251------------------
с. РАВСЬКЕs. RAVŚKE571571------------------
с. СТАРЕ СЕЛОs. STARE SELO3563532---------------1-
ЛЮБЕЛЬСЬКА сільрадаLJUBEĽŚKA siľrada162516232-----------------
с. ЛЮБЕЛЯs. LJUBELJA4454441-----------------
с. БЕСІДИs. BESIDY3253241-----------------
с. ЗАБРІДs. ZABRID180180------------------
с. ЗАЛОЗИs. ZALOZY298298------------------
с. КАЗУМИНs. KAZUMYN192192------------------
с. СОСНИНАs. SOSNYNA185185------------------
МАЛЕХІВСЬКА сільрадаMALECHIVŚKA siľrada2336229916-----1--173-------
с. МАЛЕХІВs. MALECHIV2336229916-----1--173-------
МАЦОШИНСЬКА сільрадаMACOŠYNŚKA siľrada9079061-----------------
с. МАЦОШИНs. MACOŠYN9079061-----------------
МОКРОТИНСЬКА сільрадаMOKROTYNŚKA siľrada104610377----1----------1-
с. МОКРОТИНs. MOKROTYN8128055----1----------1-
с. ВІДРОДЖЕННЯs. VIDRODŽENNJA94931-----------------
с. КОПАНКАs. KOPANKA2525------------------
с. ТЕРНІВs. TERNIV1151141-----------------
с. ПОЛЯНИs. POLJANY--------------------
НАДИЧІВСЬКА сільрадаNADYČIVŚKA siľrada342034134-----3-----------
с. НАДИЧІs. NADYČI371371------------------
с. ВІДНІВs. VIDNIV462462------------------
с. ГРЕБІНЦІs. HREBINCI414413------1-----------
с. ЗВЕРТІВs. ZVERTIV4414382-----1-----------
с. КОШЕЛІВs. KOŠELIV173173------------------
с. НОВЕ СЕЛОs. NOVE SELO5505491-----------------
с. СТРОНЯТИНs. STRONJATYN3853841-----------------
с. СУЛИМІВs. SULYMIV624623------1-----------
НОВОКАМ'ЯНСЬКА сільрадаNOVOKAM`JANŚKA siľrada166216592-1---------------
с. НОВА КАМ'ЯНКАs. NOVA KAM`JANKA2622601-1---------------
с. БЕРЕЗИНАs. BEREZYNA114114------------------
с. БУДИs. BUDY287287------------------
с. ДУМИs. DUMY152152------------------
с. КРИВЕs. KRYVE224224------------------
с. МОЩАНАs. MOŠČANA120120------------------
с. ОЛІЯРНИКИs. OLIJARNYKY121121------------------
с. ПІЛЬЦЕs. PIĽCE3823811-----------------
НОВОСКВАРЯВСЬКА сільрадаNOVOSKVARJAVŚKA siľrada120612041-1---------------
с. НОВА СКВАРЯВАs. NOVA SKVARJAVA11741173--1---------------
с. ЛИПНИКИs. LYPNYKY32311-----------------
ЗІБОЛКІВСЬКА сільрадаZIBOLKIVŚKA siľrada234723395-----1---1------1
с. ЗІБОЛКИs. ZIBOLKY120111962-----1---1------1
с. БЛИЩИВОДИs. BLYŠČYVODY3093063-----------------
с. ВЕЛИКІ ПЕРЕДРИМИХИs. VELYKI PEREDRYMYCHY239239------------------
с. ГОРИs. HORY102102------------------
с. ДЕРНІВКАs. DERNIVKA6666------------------
с. МАЛІ ПЕРЕДРИМИХИs. MALI PEREDRYMYCHY143143------------------
с. НАГІРЦІs. NAHIRCI270270------------------
с. ЧИСТОПІЛЛЯs. ČYSTOPILLJA1717------------------
ПОГАРИСЬКА сільрадаPOHARYŚKA siľrada127212701---------------1-
с. ПОГАРИСЬКОs. POHARYŚKO614614------------------
с. ДУМИЧІs. DUMYČI6586561---------------1-
ПІДЛІСЬКА сільрадаPIDLIŚKA siľrada11571157------------------
с. ПІДЛІССЯs. PIDLISSJA452452------------------
с. ЗУБЕЙКИs. ZUBEJKY530530------------------
с. ДУМИЧІs. DUMYČI175175------------------
ПОТЕЛИЦЬКА сільрадаPOTELYĆKA siľrada314231297-----11--4-------
с. ПОТЕЛИЧs. POTELYČ815814-------1----------
с. БОРОВЕs. BOROVE233233------------------
с. ВЕЛИКІ ДОЛИНИs. VELYKI DOLYNY1811792-----------------
с. ГІРКАНИs. HIRKANY352352------------------
с. ГІРКИs. HIRKY119119------------------
с. ГОРЯНИs. HORJANY2792722-----1---4-------
с. ЗЕЛЕНА ГУТАs. ZELENA HUTA2422411-----------------
с. КЛЕБАНИs. KLEBANY345345------------------
с. ЛУГs. LUH166166------------------
с. МАЛІ ДОЛИНИs. MALI DOLYNY50491-----------------
с. НИВИs. NYVY207207------------------
с. ГУТА ОБЕДИНСЬКАs. HUTA OBEDYNŚKA1531521-----------------
РІЧКІВСЬКА сільрадаRIČKIVŚKA siľrada2822275315-----2---48-----4-
с. РІЧКИs. RIČKY131913118-----------------
с. РАТАs. RATA6396081-----2---28-------
с. ШАБЕЛЬНЯs. ŠABEĽNJA8648346---------20-----4-
СМЕРЕКІВСЬКА сільрадаSMEREKIVŚKA siľrada969969------------------
с. СМЕРЕКІВs. SMEREKIV768768------------------
с. ПЕРЕМИВКИs. PEREMYVKY201201------------------
СОПОШИНСЬКА сільрадаSOPOŠYNŚKA siľrada148214772-----1---------2-
с. СОПОШИНs. SOPOŠYN148214772-----1---------2-
СТАРОСКВАРЯВСЬКА сільрадаSTAROSKVARJAVŚKA siľrada109010891-----------------
с. СТАРА СКВАРЯВАs. STARA SKVARJAVA109010891-----------------
ТУРИНКІВСЬКА сільрадаTURYNKIVŚKA siľrada310030945-----1-----------
с. ТУРИНКАs. TURYNKA199119873-----1-----------
с. В'ЯЗОВАs. V`JAZOVA6886862-----------------
с. ОПЛІТНАs. OPLITNA7878------------------
с. РУДАs. RUDA202202------------------
с. САРНІВКАs. SARNIVKA141141------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

MYKOLAJIVŚKYJ RAJON

94506

93060

1294

-

16

12

3

2

37

6

4

3

32

-

1

-

1

-

33

2

м. МИКОЛАЇВm. MYKOLAJIV1478414554204-----311-16-----5-
с. ЗАКЛАДs. ZAKLAD3083006--1------------1-
с. ЛИПІВКАs. LYPIVKA1126925200---------------1-
м. НОВИЙ РОЗДІЛm. NOVYJ ROZDIL2847127718699-81-124-2-7-----11-
смт РОЗДІЛsmt ROZDIL3020297534-41--2---2-----2-
БЕРЕЗДОВЕЦЬКА сільрадаBEREZDOVEĆKA siľrada250324967-----------------
с. БЕРЕЗДІВЦІs. BEREZDIVCI165816526-----------------
с. ГРАНКИ-КУТИs. HRANKY-KUTY8458441-----------------
БЕРЕЗИНСЬКА сільрадаBEREZYNŚKA siľrada2127211210--1--3---------1-
с. БЕРЕЗИНАs. BEREZYNA2127211210--1--3---------1-
БІЛЬЧЕНСЬКА сільрадаBIĽČENŚKA siľrada202720169-11--------------
с. БІЛЬЧЕs. BIĽČE168416739-11--------------
с. БОЛОНЯs. BOLONJA343343------------------
БРОДКІВСЬКА сільрадаBRODKIVŚKA siľrada149214854------1--------2-
с. БРОДКИs. BRODKY4264213---------------2-
с. ГЛУХІВЕЦЬs. HLUCHIVEĆ120120------------------
с. ЛУБ'ЯНАs. LUB`JANA2092081-----------------
с. СУХА ДОЛИНАs. SUCHA DOLYNA190190------------------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ547546-------1----------
ВЕЛИКОГОРОЖАНСЬКА сільрадаVELYKOHOROŽANŚKA siľrada126712652-----------------
с. ВЕЛИКА ГОРОЖАНКАs. VELYKA HOROŽANKA107010682-----------------
с. ПІДЛІССЯs. PIDLISSJA154154------------------
с. ТРУДОВЕs. TRUDOVE4343------------------
ВЕРИНСЬКА сільрадаVERYNŚKA siľrada1680166910---1-------------
с. ВЕРИНs. VERYN1680166910---1-------------
ДРОГОВИЗЬКА сільрадаDROHOVYŹKA siľrada322332099--1--1---2-----1-
с. ДРОГОВИЖs. DROHOVYŽ210320899--1--1---2-----1-
с. УСТЯs. USTJA11201120------------------
ГОНЯТИЧІВСЬКА сільрадаHONJATYČIVŚKA siľrada19301927--1-------2-------
с. ГОНЯТИЧІs. HONJATYČI222222------------------
с. ВЕРБІЖs. VERBIŽ787786----------1-------
с. КАГУЇВs. KAHUJIV384383--1---------------
с. РИЧАГІВs. RYČAHIV537536----------1-------
с. ПАВУКИs. PAVUKY--------------------
ГОРІШНЕНСЬКА сільрадаHORIŠNENŚKA siľrada103910372-----------------
с. ГОРІШНЄs. HORIŠNJE7016992-----------------
с. ДОЛІШНЄs. DOLIŠNJE338338------------------
ГІРСЬКА сільрадаHIRŚKA siľrada3331332010---1-------------
с. ГІРСЬКЕs. HIRŚKE3074306310---1-------------
с. ЛИПИЦІs. LYPYCI257257------------------
ДЕРЖІВСЬКА сільрадаDERŽIVŚKA siľrada135513417--2--11-11-----1-
с. ДЕРЖІВs. DERŽIV120411907--2--11-11-----1-
с. ОСТРІВs. OSTRIV151151------------------
ДЕМНЯНСЬКА сільрадаDEMNJANŚKA siľrada160215974-1---------------
с. ДЕМНЯs. DEMNJA160215974-1---------------
КИЇВЕЦЬКА сільрадаKYJIVEĆKA siľrada122012107--1---1--------1-
с. КИЇВЕЦЬs. KYJIVEĆ122012107--1---1--------1-
КОЛОДРУБІВСЬКА сільрадаKOLODRUBIVŚKA siľrada107510704-----------1-----
с. КОЛОДРУБИs. KOLODRUBY8298262-----------1-----
с. ПОВЕРГІВs. POVERHIV2462442-----------------
КРАСІВСЬКА сільрадаKRASIVŚKA siľrada8258232-----------------
с. КРАСІВs. KRASIV433433------------------
с. ПОЛЯНАs. POLJANA3923902-----------------
КРИНИЦЬКА сільрадаKRYNYĆKA siľrada108210754--1---1--1-------
с. КРИНИЦЯs. KRYNYCJA108210754--1---1--1-------
КРУПСЬКА сільрадаKRUPŚKA siľrada149414875--------1------1-
с. КРУПСЬКОs. KRUPŚKO149414875--------1------1-
НОВОСІЛКО-ОПАРСЬКА сільрадаNOVOSILKO-OPARŚKA siľrada180318021-----------------
с. НОВОСІЛКИ-ОПАРСЬКІs. NOVOSILKY-OPARŚKI920920------------------
с. ЛИСТВ'ЯНИЙs. LYSTV`JANYJ8888------------------
с. МАЛА ГОРОЖАННАs. MALA HOROŽANNA6726711-----------------
с. САЙКІВs. SAJKIV123123------------------
ПІСОЧНЕНСЬКА сільрадаPISOČNENŚKA siľrada4044402812--1----1-1-----1-
с. ПІСОЧНАs. PISOČNA2554253912--1----1-------1-
с. НАДІТИЧІs. NADITYČI499499------------------
с. ЧЕРНИЦЯs. ČERNYCJA991990----------1-------
РАДЕЛИЦЬКА сільрадаRADELYĆKA siľrada121612058---1---------1-1-
с. РАДЕЛИЧІs. RADELYČI121612058---1---------1-1-
РОЗВАДІВСЬКА сільрадаROZVADIVŚKA siľrada321031998----1-----------2
с. РОЗВАДІВs. ROZVADIV321031998----1-----------2
РУДНИКІВСЬКА сільрадаRUDNYKIVŚKA siľrada3197317815--1-----1------2-
с. РУДНИКИs. RUDNYKY3197317815--1-----1------2-
СТАНКОВЕЦЬКА сільрадаSTANKOVEĆKA siľrada126212581-----1---------2-
с. СТАНКІВЦІs. STANKIVCI660659------1-----------
с. ПІДГІРЦІs. PIDHIRCI217217------------------
с. ТУЖАНІВЦІs. TUŽANIVCI3853821---------------2-
СТІЛЬСЬКА сільрадаSTIĽŚKA siľrada195419475-1----1----------
с. СТІЛЬСЬКОs. STIĽŚKO834833--1---------------
с. ВЕЛИКА ВОЛЯs. VELYKA VOLJA3323301------1----------
с. ДУБРОВАs. DUBROVA4314301-----------------
с. ІЛІВs. ILIV2712683-----------------
с. МАЛА ВОЛЯs. MALA VOLJA8686------------------
ТЕРНОПІЛЬСЬКА сільрадаTERNOPIĽŚKA siľrada8398325-----2-----------
с. ТЕРНОПІЛЛЯs. TERNOPILLJA4734685-----------------
с. ДОБРЯНИs. DOBRJANY366364------2-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ РАЙОН

PEREMYŠLJANŚKYJ RAJON

47763

47611

121

-

3

-

-

1

4

1

-

-

12

-

-

-

-

-

10

-

м. ПЕРЕМИШЛЯНИm. PEREMYŠLJANY7499743956----11---------2-
м. БІБРКАm. BIBRKA3949391422-1----1--8-----3-
с. ШПИЛЬЧИНАs. ŠPYĽČYNA5335291---------3-------
БАЧІВСЬКА сільрадаBAČIVŚKA siľrada5695681-----------------
с. БАЧІВs. BAČIV5695681-----------------
БІЛЕЦЬКА сільрадаBILEĆKA siľrada118811853-----------------
с. БІЛЕs. BILE6426402-----------------
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY438438------------------
с. ХОМИНАs. CHOMYNA1081071-----------------
ДОБРЯНИЦЬКА сільрадаDOBRJANYĆKA siľrada7827773-----2-----------
с. ДОБРЯНИЧІs. DOBRJANYČI3793772-----------------
с. ПЛОСКАs. PLOSKA2121------------------
с. ТУЧНЕs. TUČNE3823791-----2-----------
БОЛОТНЯНСЬКА сільрадаBOLOTNJANŚKA siľrada788788------------------
с. БОЛОТНЯs. BOLOTNJA679679------------------
с. ЗАСТАВКИ-ЯБЛУНІВs. ZASTAVKY-JABLUNIV6767------------------
с. РІВНАs. RIVNA3737------------------
с. РУБЧЕs. RUBČE55------------------
БОРЩІВСЬКА сільрадаBORŠČIVŚKA siľrada25222521----------1-------
с. БОРЩІВs. BORŠČIV14411441------------------
с. ВИПИСКИs. VYPYSKY430430------------------
с. ЛАДАНЦІs. LADANCI448447----------1-------
с. ПНЯТИНs. PNJATYN203203------------------
БРЮХОВИЦЬКА сільрадаBRJUCHOVYĆKA siľrada13601360------------------
с. БРЮХОВИЧІs. BRJUCHOVYČI688688------------------
с. БІЛКАs. BILKA386386------------------
с. КОСТЕНІВs. KOSTENIV286286------------------
ВЕЛИКОГЛІБОВИЦЬКА сільрадаVELYKOHLIBOVYĆKA siľrada299129847-----------------
с. ВЕЛИКІ ГЛІБОВИЧІs. VELYKI HLIBOVYČI197719707-----------------
с. ВОЛОЩИНАs. VOLOŠČYNA627627------------------
с. ПІДМОНАСТИРs. PIDMONASTYR387387------------------
ВИШНІВЧИЦЬКА сільрадаVYŠNIVČYĆKA siľrada869869------------------
с. ВИШНІВЧИКs. VYŠNIVČYK567567------------------
с. КАМІННАs. KAMINNA2222------------------
с. ЛОНІВКАs. LONIVKA3838------------------
с. ПЛЕНИКІВs. PLENYKIV242242------------------
ВОВКІВСЬКА сільрадаVOVKIVŚKA siľrada153415313-----------------
с. ВОВКІВs. VOVKIV468468------------------
с. БРИКУНs. BRYKUN90891-----------------
с. МАЛИЙ ПОЛЮХІВs. MALYJ POLJUCHIV161161------------------
с. МЕРЕЩІВs. MEREŠČIV619619------------------
с. ПЛЕТЕНИЧІs. PLETENYČI1961942-----------------
ДУНАЇВСЬКА сільрадаDUNAJIVŚKA siľrada11011101------------------
с. ДУНАЇВs. DUNAJIV683683------------------
с. КУРНИЙs. KURNYJ6666------------------
с. ПІДСМЕРЕКИs. PIDSMEREKY5656------------------
с. СМЕРЕКІВКАs. SMEREKIVKA269269------------------
с. ТЕРНІВКАs. TERNIVKA2727------------------
ДУСАНІВСЬКА сільрадаDUSANIVŚKA siľrada6906872-----1-----------
с. ДУСАНІВs. DUSANIV6906872-----1-----------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada5355332-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA5355332-----------------
КОРЕЛИЧІВСЬКА сільрадаKORELYČIVŚKA siľrada118811871-----------------
с. КОРЕЛИЧІs. KORELYČI105310521-----------------
с. ПРИБИНЬs. PRYBYŃ135135------------------
КОРОСНЕНСЬКА сільрадаKOROSNENŚKA siľrada173417277-----------------
с. КОРОСНЕs. KOROSNE102610233-----------------
с. ЗАТЕМНЕs. ZATEMNE115115------------------
с. МІЖГІР'Яs. MIŽHIR`JA4684644-----------------
с. СИВОРОГИs. SYVOROHY125125------------------
ЛАГОДІВСЬКА сільрадаLAHODIVŚKA siľrada758757----------------1-
с. ЛАГОДІВs. LAHODIV758757----------------1-
ЛАНІВСЬКА сільрадаLANIVŚKA siľrada196519623-----------------
с. ЛАНИs. LANY316316------------------
с. БЛАГОДАТІВКАs. BLAHODATIVKA402402------------------
с. ГОНЧАРІВs. HONČARIV8787------------------
с. ЛЮБЕШКАs. LJUBEŠKA7107073-----------------
с. СІРНИКИs. SIRNYKY450450------------------
ЛИПОВЕЦЬКА сільрадаLYPOVEĆKA siľrada13761376------------------
с. ЛИПІВЦІs. LYPIVCI10871087------------------
с. ЛОНІs. LONI289289------------------
ОСТАЛОВИЦЬКА сільрадаOSTALOVYĆKA siľrada147614751-----------------
с. ОСТАЛОВИЧІs. OSTALOVYČI8568551-----------------
с. РОЗСОХИs. ROZSOCHY349349------------------
с. УТІХОВИЧІs. UTICHOVYČI271271------------------
ПОДУСІВСЬКА сільрадаPODUSIVŚKA siľrada6116091---------------1-
с. ПОДУСІВs. PODUSIV6116091---------------1-
ПОДУСІЛЬНЯНСЬКА сільрадаPODUSIĽNJANŚKA siľrada316316------------------
с. ПОДУСІЛЬНАs. PODUSIĽNA316316------------------
РОМАНІВСЬКА сільрадаROMANIVŚKA siľrada237723761-----------------
с. РОМАНІВs. ROMANIV900900------------------
с. ПІДГОРОДИЩЕs. PIDHORODYŠČE6966951-----------------
с. ПІД'ЯРКІВs. PID`JARKIV470470------------------
с. СЕЛИСЬКАs. SELYŚKA311311------------------
СВІРЗЬКА сільрадаSVIRŹKA siľrada184118392-----------------
с. СВІРЖs. SVIRŽ795795------------------
с. ГЛІБОВИЧІs. HLIBOVYČI6396372-----------------
с. ГРАБНИКs. HRABNYK8181------------------
с. ЗАДУБИНАs. ZADUBYNA6868------------------
с. КОПАНЬs. KOPAŃ136136------------------
с. МИВСЕВАs. MYVSEVA4343------------------
с. ПІДВИСОКЕs. PIDVYSOKE7979------------------
СТАНИМИРСЬКА сільрадаSTANYMYRŚKA siľrada11761175----------------1-
с. СТАНИМИРs. STANYMYR710710------------------
с. ГАНАЧІВКАs. HANAČIVKA466465----------------1-
СТРІЛКІВСЬКА сільрадаSTRILKIVŚKA siľrada220922061-2---------------
с. СТРІЛКИs. STRILKY551551------------------
с. ВІЛЯВЧЕs. VILJAVČE172172------------------
с. ВОЛОВЕs. VOLOVE325325------------------
с. МАЛІ ЛАНКИs. MALI LANKY5755721-2---------------
с. МОСТИЩЕs. MOSTYŠČE5757------------------
с. СТОКИs. STOKY529529------------------
СУХОДІЛЬСЬКА сільрадаSUCHODIĽŚKA siľrada115911572-----------------
с. СУХОДІЛs. SUCHODIL5425411-----------------
с. ВІЛЬХОВЕЦЬs. VIĽCHOVEĆ3353341-----------------
с. ЛОПУШНАs. LOPUŠNA282282------------------
УШКОВИЧІВСЬКА сільрадаUŠKOVYČIVŚKA siľrada145814542---------------2-
с. УШКОВИЧІs. UŠKOVYČI5555541-----------------
с. КИМИРs. KYMYR402400----------------2-
с. НЕДІЛИСЬКАs. NEDILYŚKA2752741-----------------
с. ЧУПЕРНОСІВs. ČUPERNOSIV226226------------------
ЧЕМЕРИНЕЦЬКА сільрадаČEMERYNEĆKA siľrada12091209------------------
с. ЧЕМЕРИНЦІs. ČEMERYNCI743743------------------
с. ГУРАЛЬНЯs. HURAĽNJA299299------------------
с. КУЗУБАТИЦЯs. KUZUBATYCJA6969------------------
с. КУЧЕРІВКАs. KUČERIVKA9898------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОН

PUSTOMYTIVŚKYJ RAJON

112009

110823

766

-

12

2

3

1

46

19

-

1

302

-

1

-

-

-

33

-

м. ПУСТОМИТИm. PUSTOMYTY97629625110--12-41--19-------
с. НАВАРІЯs. NAVARIJA1493147021---------2-------
смт ЩИРЕЦЬsmt ŠČYREĆ5496539435-5---41--56-----1-
с. ДУБ'ЯНКАs. DUB`JANKA4747------------------
с. ОДИНОКЕs. ODYNOKE176176------------------
с. СЕРДИЦЯs. SERDYCJA3363341-1---------------
с. ШУФРАВАНКАs. ŠUFRAVANKA4544----------1-------
БОРЩОВИЦЬКА сільрадаBORŠČOVYĆKA siľrada2258224412-1---1-----------
с. БОРЩОВИЧІs. BORŠČOVYČI2258224412-1---1-----------
ВЕРХНЬОБІЛКІВСЬКА сільрадаVERCHNJOBILKIVŚKA siľrada226022528-----------------
с. ВЕРХНЯ БІЛКАs. VERCHNJA BILKA150815053-----------------
с. НИЖНЯ БІЛКАs. NYŽNJA BILKA5034985-----------------
с. СУХОРІЧЧЯs. SUCHORIČČJA249249------------------
ВИННИЧКІВСЬКА сільрадаVYNNYČKIVŚKA siľrada1437141715-----3---2-------
с. ВИННИЧКИs. VYNNYČKY6716599-----1---2-------
с. ГОНЧАРИs. HONČARY3183153-----------------
с. ДМИТРОВИЧІs. DMYTROVYČI4484433-----2-----------
ЗИМНОВОДІВСЬКА сільрадаZYMNOVODIVŚKA siľrada9985990460-11--47--4-----4-
с. ЗИМНА ВОДАs. ZYMNA VODA9985990460-11--47--4-----4-
ВОВКІВСЬКА сільрадаVOVKIVŚKA siľrada116211575-----------------
с. ВОВКІВs. VOVKIV291291------------------
с. ГРАБНИКs. HRABNYK2323------------------
с. ЗАГІР'Яs. ZAHIR`JA3123111-----------------
с. КУГАЇВs. KUHAJIV1711674-----------------
с. СЕЛИСЬКОs. SELYŚKO171171------------------
с. ТОВЩІВs. TOVŠČIV194194------------------
ГАМАЛІЇВСЬКА сільрадаHAMALIJIVŚKA siľrada738737------1-----------
с. ГАМАЛІЇВКАs. HAMALIJIVKA738737------1-----------
ГОДОВИЦЬКО-БАСІВСЬКА сільрадаHODOVYĆKO-BASIVŚKA siľrada191919143---------2-------
с. ГОДОВИЦЯs. HODOVYCJA8778723---------2-------
с. БАСІВКАs. BASIVKA10421042------------------
ГУМЕНЕЦЬКА сільрадаHUMENEĆKA siľrada134512996-----2---38-------
с. ГУМЕНЕЦЬs. HUMENEĆ3373323-----1---1-------
с. ЛАНИs. LANY10089673-----1---37-------
ДАВИДІВСЬКА сільрадаDAVYDIVŚKA siľrada4834482014-----------------
с. ДАВИДІВs. DAVYDIV4557454314-----------------
с. ЧЕРЕПИНs. ČEREPYN277277------------------
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada209320883-----1---------1-
с. ДМИТРЕs. DMYTRE6806791-----------------
с. ГОРБАЧІs. HORBAČI7537501-----1---------1-
с. ПОПЕЛЯНИs. POPELJANY3483471-----------------
с. ЧЕРКАСИs. ČERKASY312312------------------
ЖИРІВСЬКА сільрадаŽYRIVŚKA siľrada116911671-----1-----------
с. ЖИРІВКАs. ŽYRIVKA5845821-----1-----------
с. КОВ'ЯРІs. KOV`JARI101101------------------
с. МИЛЯТИЧІs. MYLJATYČI484484------------------
ЗВЕНИГОРОДСЬКА сільрадаZVENYHORODŚKA siľrada3304329010-1----2--------1-
с. ЗВЕНИГОРОДs. ZVENYHOROD115611532---------------1-
с. ВІДНИКИs. VIDNYKY7857832-----------------
с. ГРИНІВs. HRYNIV3993962------1----------
с. КОЦУРІВs. KOCURIV171170--1---------------
с. ШОЛОМИНЬs. ŠOLOMYŃ7937884------1----------
ЗУБРЯНСЬКА сільрадаZUBRJANŚKA siľrada260125698---------23-----1-
с. ЗУБРАs. ZUBRA249124598---------23-----1-
с. ГОРІШНІЙs. HORIŠNIJ110110------------------
с. ПИРОГІВКАs. PYROHIVKA--------------------
КОНОПНИЦЬКА сільрадаKONOPNYĆKA siľrada5625593-----------------
с. КОНОПНИЦЯs. KONOPNYCJA5625593-----------------
КРОТОШИНСЬКА сільрадаKROTOŠYNŚKA siľrada102910272-----------------
с. КРОТОШИНs. KROTOŠYN102910272-----------------
ЛАПАЇВСЬКА сільрадаLAPAJIVŚKA siľrada3817375155----161--1-----2-
с. ЛАПАЇВКАs. LAPAJIVKA2909284950----16---1-----2-
с. ХОЛОДНОВІДКАs. CHOLODNOVIDKA9089025------1----------
ЛИСИНИЧІВСЬКА сільрадаLYSYNYČIVŚKA siľrada518851749-----1--12-----1-
с. ЛИСИНИЧІs. LYSYNYČI234523385-----1---------1-
с. ПІДБІРЦІs. PIDBIRCI284328364--------12-------
МИКЛАШІВСЬКА сільрадаMYKLAŠIVŚKA siľrada1491147911-----1-----------
с. МИКЛАШІВs. MYKLAŠIV102910254-----------------
с. ПІДГІРНЕs. PIDHIRNE4624547-----1-----------
МІСТКІВСЬКА сільрадаMISTKIVŚKA siľrada1336131910-----------1---6-
с. МІСТКИs. MISTKY6556454---------------6-
с. ДИБ'ЯНКИs. DYB`JANKY2828------------------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA182182------------------
с. ПОЛЯНКАs. POLJANKA4714646-----------1-----
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada137513686---------1-------
с. МИКОЛАЇВs. MYKOLAJIV3343321---------1-------
с. ГАЇs. HAJI4254214-----------------
с. ГОРОДИСЛАВИЧІs. HORODYSLAVYČI4384371-----------------
с. ПІДСОСНІВs. PIDSOSNIV178178------------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada8088071-----------------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA191191------------------
с. ЛЬОПИs. LJOPY3838------------------
с. НИКОНКОВИЧІs. NYKONKOVYČI3843831-----------------
с. СОРОКИs. SOROKY9898------------------
с. ЯСТРУБКІВs. JASTRUBKIV9797------------------
ОБРОШИНСЬКА сільрадаOBROŠYNŚKA siľrada4233419829-1---2---1-----2-
с. ОБРОШИНЕs. OBROŠYNE4186415129-1---2---1-----2-
с. ПРИШЛЯКИs. PRYŠLJAKY4747------------------
ПАСІКИ-ЗУБРИЦЬКА сільрадаPASIKY-ZUBRYĆKA siľrada115011473-----------------
с. ПАСІКИ-ЗУБРИЦЬКІs. PASIKY-ZUBRYĆKI115011473-----------------
ПИКУЛОВИЧІВСЬКА сільрадаPYKULOVYČIVŚKA siľrada162416183-----1---------2-
с. ПИКУЛОВИЧІs. PYKULOVYČI162416183-----1---------2-
ПІДБЕРІЗЦІВСЬКА сільрадаPIDBERIZCIVŚKA siľrada115311398------6----------
с. ПІДБЕРІЗЦІs. PIDBERIZCI115311398------6----------
ПІСКІВСЬКА сільрадаPISKIVŚKA siľrada6336303-----------------
с. ПІСКИs. PISKY6336303-----------------
ПОРШНЯНСЬКА сільрадаPORŠNJANŚKA siľrada108510795---------------1-
с. ПОРШНАs. PORŠNA5125092---------------1-
с. ЛИПНИКИs. LYPNYKY4194163-----------------
с. ПІДСАДКИs. PIDSADKY154154------------------
РАКОВЕЦЬКА сільрадаRAKOVEĆKA siľrada100098315---------2-------
с. РАКОВЕЦЬs. RAKOVEĆ20719511---------1-------
с. ДЕРЕВАЧs. DEREVAČ1301291-----------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA141141------------------
с. ПІДТЕМНЕs. PIDTEMNE8685----------1-------
с. ХОРОСНОs. CHOROSNO4364333-----------------
СЕМЕНІВСЬКА сільрадаSEMENIVŚKA siľrada2430227615---------138-----1-
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA2104195214---------137-----1-
с. БЕРЕГИs. BEREHY4747------------------
с. ВІНЯВИs. VINJAVY1717------------------
с. МИЛОШЕВИЧІs. MYLOŠEVYČI2622601---------1-------
СКНИЛІВСЬКА сільрадаSKNYLIVŚKA siľrada111811125---------------1-
с. СКНИЛІВs. SKNYLIV5915883-----------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA2172151---------------1-
с. ГРАНИЦЯs. HRANYCJA3103091-----------------
СОКІЛЬНИЦЬКА сільрадаSOKIĽNYĆKA siľrada5727569423-----31--3-----3-
с. СОКІЛЬНИКИs. SOKIĽNYKY5727569423-----31--3-----3-
СОЛОНКІВСЬКА сільрадаSOLONKIVŚKA siľrada52715064191-1-1-7---4-----3-
с. СОЛОНКАs. SOLONKA3391336917-----2---2-----1-
с. МАЛЕЧКОВИЧІs. MALEČKOVYČI633517110-1---4---1-------
с. НАГОРЯНИs. NAHORJANY1247117864---1-1---1-----2-
СОРОКО-ЛЬВІВСЬКА сільрадаSOROKO-ĽVIVŚKA siľrada5799576926-1---1---2-------
с. СОРОКИ-ЛЬВІВСЬКІs. SOROKY-ĽVIVŚKI137813762-----------------
с. МУРОВАНЕs. MUROVANE4421439324-1---1---2-------
СТАВЧАНСЬКА сільрадаSTAVČANŚKA siľrada21892188----------------1-
с. СТАВЧАНИs. STAVČANY17751774----------------1-
с. ДІБРІВКИs. DIBRIVKY233233------------------
с. ПІДГАЙЦІs. PIDHAJCI181181------------------
СТАРОСІЛЬСЬКА сільрадаSTAROSIĽŚKA siľrada266826625---------------1-
с. СТАРЕ СЕЛОs. STARE SELO211921135---------------1-
с. БУДЬКІВs. BUĎKIV549549------------------
ЧОРНУШОВИЦЬКА сільрадаČORNUŠOVYĆKA siľrada134813471-----------------
с. ЧОРНУШОВИЧІs. ČORNUŠOVYČI6486471-----------------
с. ЖУРАВНИКИs. ŽURAVNYKY245245------------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA455455------------------
ЧИЖИКІВСЬКА сільрадаČYŽYKIVŚKA siľrada123012254-----1-----------
с. ЧИЖИКІВs. ČYŽYKIV112711224-----1-----------
с. ГЛУХОВИЧІs. HLUCHOVYČI103103------------------
ЧИШКІВСЬКА сільрадаČYŠKIVŚKA siľrada3050302819-----2---------1-
с. ЧИШКИs. ČYŠKY2426240916---------------1-
с. БЕРЕЖАНИs. BEREŽANY1421393-----------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA257256------1-----------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA225224------1-----------
ЯМПІЛЬСЬКА сільрадаJAMPIĽŚKA siľrada223522322---------1-------
с. ЯМПІЛЬs. JAMPIĽ192319202---------1-------
с. КАМ'ЯНОПІЛЬs. KAM`JANOPIĽ312312------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОН

RADECHIVŚKYJ RAJON

52439

52204

178

-

11

-

1

-

15

5

-

-

2

-

2

-

-

-

17

4

м. РАДЕХІВm. RADECHIV9181911654-5---5---------1-
с. КУТИs. KUTY7474------------------
смт ЛОПАТИНsmt LOPATYN3403336629-----1---2-1---22
БАРИЛІВСЬКА сільрадаBARYLIVŚKA siľrada4274242---------------1-
с. БАРИЛІВs. BARYLIV4274242---------------1-
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada175717525-----------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA7026993-----------------
с. БЕБЕХИs. BEBECHY5656------------------
с. ГРИЦЕВОЛЯs. HRYCEVOLJA554554------------------
с. НОВОСТАВЦІs. NOVOSTAVCI3623602-----------------
с. ПІДМОНАСТИРОКs. PIDMONASTYROK8383------------------
БИШІВСЬКА сільрадаBYŠIVŚKA siľrada16591658----------------1-
с. БИШІВs. BYŠIV860860------------------
с. ЗАБАВАs. ZABAVA206206------------------
с. ОРДІВs. ORDIV216216------------------
с. ТОРКИs. TORKY377376----------------1-
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada14761476------------------
с. ДМИТРІВs. DMYTRIV14761476------------------
ЗАВИДЧЕНСЬКА сільрадаZAVYDČENŚKA siľrada396395------1-----------
с. ЗАВИДЧЕs. ZAVYDČE396395------1-----------
КОРЧИНСЬКА сільрадаKORČYNŚKA siľrada2306229211-----3-----------
с. КОРЧИНs. KORČYN128112736-----2-----------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA8787------------------
с. ГОГОЛІВs. HOHOLIV4894863-----------------
с. РАДВАНЦІs. RADVANCI4494462-----1-----------
КРИВЕЦЬКА сільрадаKRYVEĆKA siľrada745745------------------
с. КРИВЕs. KRYVE745745------------------
КУЛИКІВСЬКА сільрадаKULYKIVŚKA siľrada875873------1---------1-
с. КУЛИКІВs. KULYKIV630628------1---------1-
с. ВОЛИЦЯ-БАРИЛОВАs. VOLYCJA-BARYLOVA170170------------------
с. КОРЧІВКАs. KORČIVKA7575------------------
КУСТИНСЬКА сільрадаKUSTYNŚKA siľrada123712295-1-1------------1
с. КУСТИНs. KUSTYN5155113-1---------------
с. БАТИЇВs. BATYJIV316316------------------
с. РУДЕНКОs. RUDENKO4064022---1------------1
НЕМИЛІВСЬКА сільрадаNEMYLIVŚKA siľrada648648------------------
с. НЕМИЛІВs. NEMYLIV648648------------------
НИВИЦЬКА сільрадаNYVYĆKA siľrada13731372----------------1-
с. НИВИЦІs. NYVYCI995994----------------1-
с. ПУСТЕЛЬНИКИs. PUSTEĽNYKY4242------------------
с. СТАРИЙ МАЙДАНs. STARYJ MAJDAN5151------------------
с. ТРІЙЦЯs. TRIJCJA285285------------------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada149714942------1----------
с. МИКОЛАЇВs. MYKOLAJIV120612032------1----------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA120120------------------
с. СТИРКІВЦІs. STYRKIVCI171171------------------
НОВОВИТКІВСЬКА сільрадаNOVOVYTKIVŚKA siľrada123812334------1----------
с. НОВИЙ ВИТКІВs. NOVYJ VYTKIV123812334------1----------
ОГЛЯДІВСЬКА сільрадаOHLJADIVŚKA siľrada215221474-----------1-----
с. ОГЛЯДІВs. OHLJADIV117811771-----------------
с. ГУТА-СКЛЯНАs. HUTA-SKLJANA7979------------------
с. ДУБИНИs. DUBYNY1331302-----------1-----
с. МОНАСТИРОК-ОГЛЯДІВСЬКИЙs. MONASTYROK-OHLJADIVŚKYJ4184171-----------------
с. ОПЛІЦЬКОs. OPLIĆKO344344------------------
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada3828380317-2---2---------4-
с. ПАВЛІВs. PAVLIV3828380317-2---2---------4-
ПИРАТИНСЬКА сільрадаPYRATYNŚKA siľrada7307282-----------------
с. ПИРАТИНs. PYRATYN7307282-----------------
ПАЗДИМИРСЬКА сільрадаPAZDYMYRŚKA siľrada9319292-----------------
с. ПАЗДИМИРs. PAZDYMYR9319292-----------------
ПОЛОВЕЦЬКА сільрадаPOLOVEĆKA siľrada8348313-----------------
с. ПОЛОВЕs. POLOVE5925911-----------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA2422402-----------------
РОЗЖАЛІВСЬКА сільрадаROZŽALIVŚKA siľrada10051003-------2----------
с. РОЗЖАЛІВs. ROZŽALIV679679------------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA326324-------2----------
СИНЬКІВСЬКА сільрадаSYŃKIVŚKA siľrada583581----------------2-
с. СИНЬКІВs. SYŃKIV583581----------------2-
СЕРЕДПІЛЬЦІВСЬКА сільрадаSEREDPIĽCIVŚKA siľrada7137121-----------------
с. СЕРЕДПІЛЬЦІs. SEREDPIĽCI5135121-----------------
с. МУКАНІs. MUKANI200200------------------
СМОРЖІВСЬКА сільрадаSMORŽIVŚKA siľrada151315111------1----------
с. СМОРЖІВs. SMORŽIV9359331------1----------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA9494------------------
с. ЩУРОВИЧІs. ŠČUROVYČI484484------------------
СТАНИНСЬКА сільрадаSTANYNŚKA siľrada5555541-----------------
с. СТАНИНs. STANYN5555541-----------------
СТОЯНІВСЬКА сільрадаSTOJANIVŚKA siľrada3049302917-1---2-----------
с. СТОЯНІВs. STOJANIV2942292217-1---2-----------
с. ЗБОЇВСЬКАs. ZBOJIVŚKA107107------------------
СТРЕМІЛЬЧЕНСЬКА сільрадаSTREMIĽČENŚKA siľrada521520----------------1-
с. СТРЕМІЛЬЧЕs. STREMIĽČE454453----------------1-
с. ЗАГАТКАs. ZAHATKA6767------------------
СУШНІВСЬКА сільрадаSUŠNIVŚKA siľrada6146113-----------------
с. СУШНОs. SUŠNO5085053-----------------
с. ОБОРТІВs. OBORTIV4242------------------
с. ТОБОЛІВs. TOBOLIV6464------------------
ТЕТЕВЧИЦЬКА сільрадаTETEVČYĆKA siľrada143914314---------------31
с. ТЕТЕВЧИЦІs. TETEVČYCI110711021---------------31
с. САБАНІВКАs. SABANIVKA3323293-----------------
УВИНСЬКА сільрадаUVYNŚKA siľrada366366------------------
с. УВИНs. UVYN366366------------------
ВУЗЛІВСЬКА сільрадаVUZLIVŚKA siľrada336233538-1---------------
с. ВУЗЛОВЕs. VUZLOVE160416013-----------------
с. БАБИЧІs. BABYČI7107063-1---------------
с. НЕСТАНИЧІs. NESTANYČI5565542-----------------
с. РАКОВИЩЕs. RAKOVYŠČE9898------------------
с. ШАЙНОГИs. ŠAJNOHY394394------------------
ХМІЛЬНІВСЬКА сільрадаCHMIĽNIVŚKA siľrada7387353-----------------
с. ХМІЛЬНОs. CHMIĽNO7387353-----------------
ЯСТРУБИЧІВСЬКА сільрадаJASTRUBYČIVŚKA siľrada12141213--1---------------
с. ЯСТРУБИЧІs. JASTRUBYČI12141213--1---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

САМБІРСЬКИЙ РАЙОН

SAMBIRŚKYJ RAJON

74598

73096

444

-

13

1

-

-

24

9

-

-

996

-

2

-

1

-

10

2

м. РУДКИm. RUDKY4912487719-----3---13-------
смт ДУБЛЯНИsmt DUBLJANY2101208213---------6-------
смт НОВИЙ КАЛИНІВsmt NOVYJ KALYNIV35843279284-5---9---5-----2-
БАБИНСЬКА сільрадаBABYNŚKA siľrada294029264-----18--------1-
с. БАБИНАs. BABYNA171117081-----1---------1-
с. БЕРЕГИs. BEREHY4454432-----------------
с. ПИНЯНИs. PYNJANY7847751------8----------
БІСКОВИЦЬКА сільрадаBISKOVYĆKA siľrada256324254---------133-1-----
с. БІСКОВИЧІs. BISKOVYČI241322924---------116-1-----
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA122105----------17-------
с. РУДНЯs. RUDNJA2828------------------
БЛАЖІВСЬКА сільрадаBLAŽIVŚKA siľrada176617614-----1-----------
с. БЛАЖІВs. BLAŽIV862861------1-----------
с. ВОЛЯ-БЛАЖІВСЬКАs. VOLJA-BLAŽIVŚKA4984962-----------------
с. ВОЛЯНКАs. VOLJANKA1010------------------
с. ЗВІРs. ZVIR3963942-----------------
ВЕЛИКОБІЛИНСЬКА сільрадаVELYKOBILYNŚKA siľrada8047994-----------1-----
с. ВЕЛИКА БІЛИНАs. VELYKA BILYNA3113073-----------1-----
с. ВЕЛИКА ХВОРОЩАs. VELYKA CHVOROŠČA99------------------
с. МАЛА БІЛИНАs. MALA BILYNA4844831-----------------
ВЕЛИКООЗИМИНСЬКА сільрадаVELYKOOZYMYNŚKA siľrada4094072-----------------
с. ВЕЛИКА ОЗИМИНАs. VELYKA OZYMYNA2692672-----------------
с. МАЛА ОЗИМИНАs. MALA OZYMYNA140140------------------
ВЕРХОВЕЦЬКА сільрадаVERCHOVEĆKA siľrada165216481-----1-------1-1-
с. ВЕРХІВЦІs. VERCHIVCI104710441-------------1-1-
с. РОГІЗНОs. ROHIZNO605604------1-----------
ВОЛЕ-БРАНЕЦЬКА сільрадаVOLE-BRANEĆKA siľrada304430375---------2-------
с. ВОЛЯ-БРАНЕЦЬКАs. VOLJA-BRANEĆKA6416363---------2-------
с. БАРАНІВЦІs. BARANIVCI6786771-----------------
с. БЕРЕСТЯНИs. BERESTJANY6996981-----------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA132132------------------
с. КОПАНЬs. KOPAŃ7878------------------
с. КРАСНИЦЯs. KRASNYCJA9898------------------
с. МАЛІ БАРАНІВЦІs. MALI BARANIVCI496496------------------
с. МІЖГАЙЦІs. MIŽHAJCI222222------------------
ВОЩАНЦІВСЬКА сільрадаVOŠČANCIVŚKA siľrada882882------------------
с. ВОЩАНЦІs. VOŠČANCI586586------------------
с. КАНАФОСТИs. KANAFOSTY296296------------------
ВОЮТИЦЬКА сільрадаVOJUTYĆKA siľrada300529752------1--26------1
с. ВОЮТИЧІs. VOJUTYČI209920772------1--18------1
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA261261------------------
с. ЯЗИs. JAZY645637----------8-------
ВИКОТІВСЬКА сільрадаVYKOTIVŚKA siľrada182918271---------1-------
с. ВИКОТИs. VYKOTY182918271---------1-------
ГОРДИНЯНСЬКА сільрадаHORDYNJANŚKA siľrada9889835-----------------
с. ГОРДИНЯs. HORDYNJA9889835-----------------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada106110573---------------1-
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE509509------------------
с. СІДЕs. SIDE5525483---------------1-
КАЛИНІВСЬКА сільрадаKALYNIVŚKA siľrada7907835-----1---1-------
с. КАЛИНІВs. KALYNIV4414354-----1---1-------
с. КРУЖИКИs. KRUŽYKY3493481-----------------
КОРНАЛОВИЦЬКА сільрадаKORNALOVYĆKA siľrada104710425-----------------
с. КОРНАЛОВИЧІs. KORNALOVYČI104710425-----------------
КОРНИЦЬКА сільрадаKORNYĆKA siľrada740740------------------
с. КОРНИЧІs. KORNYČI433433------------------
с. БІРЧИЦІs. BIRČYCI246246------------------
с. НОВІ БІРЧИЦІs. NOVI BIRČYCI6161------------------
КУЛЬЧИЦЬКА сільрадаKUĽČYĆKA siľrada16391639------------------
с. КУЛЬЧИЦІs. KUĽČYCI16391639------------------
КУПНОВИЦЬКА сільрадаKUPNOVYĆKA siľrada109210911-----------------
с. КУПНОВИЧІs. KUPNOVYČI472472------------------
с. ВАНЬКОВИЧІs. VAŃKOVYČI3453441-----------------
с. НИЖНЄs. NYŽNJE275275------------------
ЛУКІВСЬКА сільрадаLUKIVŚKA siľrada299529886---------1-------
с. ЛУКИs. LUKY9359313---------1-------
с. ЗАГІР'Яs. ZAHIR`JA903903------------------
с. ОСТРІВs. OSTRIV7107091-----------------
с. ЧЕРНИХІВs. ČERNYCHIV4474452-----------------
МІСТКОВИЦЬКА сільрадаMISTKOVYĆKA siľrada9809773-----------------
с. МІСТКОВИЧІs. MISTKOVYČI3783762-----------------
с. ЗАРАЙСЬКЕs. ZARAJŚKE216216------------------
с. КЛИМІВЩИНАs. KLYMIVŠČYNA88------------------
с. КОВИНИЧІs. KOVYNYČI3783771-----------------
МИХАЙЛЕВИЦЬКА сільрадаMYCHAJLEVYĆKA siľrada169616932---------------1-
с. МИХАЙЛЕВИЧІs. MYCHAJLEVYČI8338312-----------------
с. ВІСТОВИЧІs. VISTOVYČI575575------------------
с. ШЕПТИЧІs. ŠEPTYČI288287----------------1-
МОНАСТИРЕЦЬКА сільрадаMONASTYREĆKA siľrada146114581-2---------------
с. МОНАСТИРЕЦЬs. MONASTYREĆ646646------------------
с. ЛОПУШНОs. LOPUŠNO148148------------------
с. ЛУКАВИЦЯs. LUKAVYCJA228226--2---------------
с. МАЛА СПРИНЬКАs. MALA SPRYŃKA23221-----------------
с. СПРИНЯs. SPRYNJA416416------------------
НИКЛОВИЦЬКА сільрадаNYKLOVYĆKA siľrada11461146------------------
с. НИКЛОВИЧІs. NYKLOVYČI616616------------------
с. ЗАГІР'Яs. ZAHIR`JA177177------------------
с. ОРХОВИЧІs. ORCHOVYČI353353------------------
ЛУКАВСЬКА сільрадаLUKAVŚKA siľrada979979------------------
с. ЛУКАs. LUKA333333------------------
с. ЗАЛУЖАНИs. ZALUŽANY386386------------------
с. МАЙНИЧs. MAJNYČ260260------------------
с. МАЛА ХВОРОЩАs. MALA CHVOROŠČA--------------------
ВІЛЬШАНИЦЬКА сільрадаVIĽŠANYĆKA siľrada176617592--1------3-----1-
с. ВІЛЬШАНИКs. VIĽŠANYK11161114---1------------1-
с. ГЛИБОЧs. HLYBOČ2020------------------
с. ТРОЯНИs. TROJANY87861-----------------
с. ЧЕРХАВАs. ČERCHAVA5435391---------3-------
ПОГІРЦІВСЬКА сільрадаPOHIRCIVŚKA siľrada282528172-----2---3-----1-
с. ПОГІРЦІs. POHIRCI163416312---------1-------
с. КОНЮШКИ-КОРОЛІВСЬКІs. KONJUŠKY-KOROLIVŚKI474473------1-----------
с. КОНЮШКИ-ТУЛИГОЛІВСЬКІs. KONJUŠKY-TULYHOLIVŚKI456452------1---2-----1-
с. КРУКОВЕЦЬs. KRUKOVEĆ103103------------------
с. НОВИЙ ОСТРІВs. NOVYJ OSTRIV158158------------------
ПІДГАЙЧИКІВСЬКА сільрадаPIDHAJČYKIVŚKA siľrada202720166-3-------1-----1-
с. ПІДГАЙЧИКИs. PIDHAJČYKY202720166-3-------1-----1-
П'ЯНОВИЦЬКА сільрадаP`JANOVYĆKA siľrada18671245----------621-----1-
с. П'ЯНОВИЧІs. P`JANOVYČI644641----------2-----1-
с. ЛАНОВИЧІs. LANOVYČI65359----------594-------
с. МАКСИМОВИЧІs. MAKSYMOVYČI516498----------18-------
с. ТАРАВАs. TARAVA5447----------7-------
РОЗДІЛЬНЕНСЬКА сільрадаROZDIĽNENŚKA siľrada437437------------------
с. РОЗДІЛЬНЕs. ROZDIĽNE437437------------------
РАЛІВСЬКА сільрадаRALIVŚKA siľrada5491541731-1---5---36------1
с. РАЛІВКАs. RALIVKA4058401926-1---2---9------1
с. ЗАДНІСТРЯs. ZADNISTRJA3012882-----3---8-------
с. НАГІРНЕs. NAHIRNE110810863---------19-------
с. ХАТКИs. CHATKY2424------------------
САДКОВИЦЬКА сільрадаSADKOVYĆKA siľrada12181218------------------
с. САДКОВИЧІs. SADKOVYČI627627------------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA356356------------------
с. ВЛАДИПІЛЬs. VLADYPIĽ116116------------------
с. КОЛОНІЯs. KOLONIJA1717------------------
с. МАЛА ВЕРБІВКАs. MALA VERBIVKA102102------------------
СТРІЛКОВИЦЬКА сільрадаSTRILKOVYĆKA siľrada292928166---------107-------
с. СТРІЛКОВИЧІs. STRILKOVYČI120811303---------75-------
с. ВАНЬОВИЧІs. VANJOVYČI9969932---------1-------
с. ДУБРІВКАs. DUBRIVKA7256931---------31-------
с. БІЛОКИs. BILOKY--------------------
СУСОЛІВСЬКА сільрадаSUSOLIVŚKA siľrada178917853-1---------------
с. СУСОЛІВs. SUSOLIV8828811-----------------
с. ЗАДНІСТРЯНИs. ZADNISTRJANY556555--1---------------
с. МАЛИНІВs. MALYNIV65632-----------------
с. ПОДІЛЬЦІs. PODIĽCI286286------------------
НОВОСІЛКО-ГОСТИННІВСЬКА сільрадаNOVOSILKO-HOSTYNNIVŚKA siľrada375537463-----1---5-------
с. НОВОСІЛКИ-ГОСТИННІs. NOVOSILKY-HOSTYNNI140013981---------1-------
с. ДОЛОБІВs. DOLOBIV761757----------4-------
с. ХЛОПЧИЦІs. CHLOPČYCI159415912-----1-----------
ЧАЙКОВИЦЬКА сільрадаČAJKOVYĆKA siľrada247524696-----------------
с. ЧАЙКОВИЧІs. ČAJKOVYČI186718634-----------------
с. КОЛБАЄВИЧІs. KOLBAJEVYČI6086062-----------------
ЧУКВЯНСЬКА сільрадаČUKVJANŚKA siľrada1914187011-1-------32-------
с. ЧУКВАs. ČUKVA1537149311-1-------32-------
с. БЕРЕЖНИЦЯs. BEREŽNYCJA368368------------------
с. МЛИНs. MLYN99------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН

SKOLIVŚKYJ RAJON

50310

50014

234

-

8

2

-

-

24

3

-

-

8

-

1

-

1

-

13

2

м. СКОЛЕm. SKOLE64366304104--1--103--6-1-1-6-
смт ВЕРХНЄ СИНЬОВИДНЕsmt VERCHNJE SYNJOVYDNE3555352924-----2-----------
с. ДУБИНАs. DUBYNA2762742-----------------
с. МЕЖИБРОДИs. MEŽYBRODY214214------------------
смт СЛАВСЬКОsmt SLAVŚKO3207319015-----1---------1-
с. ГРАБОВЕЦЬs. HRABOVEĆ9696------------------
ВЕРХНЯЧКІВСЬКА сільрадаVERCHNJAČKIVŚKA siľrada9399381-----------------
с. ВЕРХНЯЧКАs. VERCHNJAČKA9399381-----------------
ВОЛОСЯНКІВСЬКА сільрадаVOLOSJANKIVŚKA siľrada24042404------------------
с. ВОЛОСЯНКАs. VOLOSJANKA14521452------------------
с. ХАЩОВАНЯs. CHAŠČOVANJA383383------------------
с. ЯЛИНКУВАТЕs. JALYNKUVATE569569------------------
ГОЛОВЕЦЬКА сільрадаHOLOVEĆKA siľrada893893------------------
с. ГОЛОВЕЦЬКОs. HOLOVEĆKO524524------------------
с. ПШОНЕЦЬs. PŠONEĆ369369------------------
ГРЕБЕНІВСЬКА сільрадаHREBENIVŚKA siľrada5935865-1-------------1-
с. ГРЕБЕНІВs. HREBENIV5935865-1-------------1-
ДОВЖКІВСЬКА сільрадаDOVŽKIVŚKA siľrada8007981-----1-----------
с. ДОВЖКИs. DOVŽKY5135111-----1-----------
с. КРИВЕs. KRYVE287287------------------
ЖУПАНІВСЬКА сільрадаŽUPANIVŚKA siľrada9869841-1---------------
с. ЖУПАНИs. ŽUPANY9869841-1---------------
ЗАВАДКІВСЬКА сільрадаZAVADKIVŚKA siľrada648648------------------
с. ЗАВАДКАs. ZAVADKA648648------------------
ЗАДІЛЬСЬКА сільрадаZADIĽŚKA siľrada662662------------------
с. ЗАДІЛЬСЬКЕs. ZADIĽŚKE662662------------------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada447446----------------1-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA447446----------------1-
КЛИМЕЦЬКА сільрадаKLYMEĆKA siľrada3423411-----------------
с. КЛИМЕЦЬs. KLYMEĆ3423411-----------------
КОЗІВСЬКА сільрадаKOZIVŚKA siľrada130312928-21--------------
с. КОЗЬОВАs. KOZJOVA9609552-21--------------
с. ОРЯВЧИКs. ORJAVČYK186186------------------
с. ТИСОВЕЦЬs. TYSOVEĆ1571516-----------------
КОРОСТІВСЬКА сільрадаKOROSTIVŚKA siľrada9339249-----------------
с. КОРОСТІВs. KOROSTIV9339249-----------------
КОРЧИНСЬКА сільрадаKORČYNŚKA siľrada12811281------------------
с. КОРЧИНs. KORČYN12811281------------------
КРУШЕЛЬНИЦЬКА сільрадаKRUŠEĽNYĆKA siľrada129712933-----1-----------
с. КРУШЕЛЬНИЦЯs. KRUŠEĽNYCJA129712933-----1-----------
ЛАВОЧНЕНСЬКА сільрадаLAVOČNENŚKA siľrada196419548---------------2-
с. ЛАВОЧНЕs. LAVOČNE119811915---------------2-
с. ТЕРНАВКАs. TERNAVKA7667633-----------------
ЛИБОХОРІВСЬКА сільрадаLYBOCHORIVŚKA siľrada9189171-----------------
с. ЛИБОХОРАs. LYBOCHORA9189171-----------------
НИЖНЬОРОЖАНСЬКА сільрадаNYŽNJOROŽANŚKA siľrada202120174-----------------
с. НИЖНЯ РОЖАНКАs. NYŽNJA ROŽANKA887887------------------
с. ВЕРХНЯ РОЖАНКАs. VERCHNJA ROŽANKA113411304-----------------
НИЖНЬОСИНЬОВИДНЕНСЬКА сільрадаNYŽNJOSYNJOVYDNENŚKA siľrada122812234-----1-----------
с. НИЖНЄ СИНЬОВИДНЕs. NYŽNJE SYNJOVYDNE111311093-----1-----------
с. ТИШІВНИЦЯs. TYŠIVNYCJA1151141-----------------
ОПОРЕЦЬКА сільрадаOPOREĆKA siľrada103510303----------------2
с. ОПОРЕЦЬs. OPOREĆ103510303----------------2
ОРІВСЬКА сільрадаORIVŚKA siľrada196419567-----1-----------
с. ОРІВs. ORIV172417167-----1-----------
с. ЗИМІВКАs. ZYMIVKA240240------------------
ОРЯВСЬКА сільрадаORJAVŚKA siľrada104010342-----2---1-----1-
с. ОРЯВАs. ORJAVA6336301-----1---1-------
с. ПОГАРs. POHAR4074041-----1---------1-
ПЛАВ'ЯНСЬКА сільрадаPLAV`JANŚKA siľrada137213692-1---------------
с. ПЛАВ'Яs. PLAV`JA137213692-1---------------
ПІДГОРОДЕЦЬКА сільрадаPIDHORODEĆKA siľrada315931486-2---2---------1-
с. ПІДГОРОДЦІs. PIDHORODCI213221225-2---2---------1-
с. СОПІТs. SOPIT722722------------------
с. УРИЧs. URYČ3053041-----------------
РИКІВСЬКА сільрадаRYKIVŚKA siľrada346346------------------
с. РИКІВs. RYKIV346346------------------
РОСОХАЦЬКА сільрадаROSOCHAĆKA siľrada9059041-----------------
с. РОСОХАЧs. ROSOCHAČ523523------------------
с. МИТАs. MYTA285285------------------
с. СУХИЙ ПОТІКs. SUCHYJ POTIK97961-----------------
СМОЖЕНСЬКА сільрадаSMOŽENŚKA siľrada109810952-----1-----------
с. СМОЖЕs. SMOŽE6556531-----1-----------
с. ДОЛИНІВКАs. DOLYNIVKA3103091-----------------
с. НАГІРНЕs. NAHIRNE133133------------------
ТРУХАНІВСЬКА сільрадаTRUCHANIVŚKA siľrada20002000------------------
с. ТРУХАНІВs. TRUCHANIV17611761------------------
с. ПОБУКs. POBUK239239------------------
ТУХЛЯНСЬКА сільрадаTUCHLJANŚKA siľrada1826181510-1---------------
с. ТУХЛЯs. TUCHLJA1826181510-1---------------
ТУХОЛЬКІВСЬКА сільрадаTUCHOĽKIVŚKA siľrada9559486---------1-------
с. ТУХОЛЬКАs. TUCHOĽKA9559486---------1-------
ХІТАРСЬКА сільрадаCHITARŚKA siľrada6206153-----2-----------
с. ХІТАРs. CHITAR3773733-----1-----------
с. КАЛЬНЕs. KAĽNE243242------1-----------
ЯМЕЛЬНИЦЬКА сільрадаJAMEĽNYĆKA siľrada5475461-----------------
с. ЯМЕЛЬНИЦЯs. JAMEĽNYCJA5475461-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН

SOKAĽŚKYJ RAJON

98123

97170

775

-

15

3

2

-

55

-

-

-

17

-

2

1

-

-

25

58

м. СОКАЛЬm. SOKAĽ2145120833508-612-34---7-1---752
м. БЕЛЗm. BELZ2478244829---------------1-
м. ВЕЛИКІ МОСТИm. VELYKI MOSTY5924584957-3---8---6-----1-
с. БОРОВЕs. BOROVE4644621-----1-----------
с. КУЛИЧКІВs. KULYČKIV5765751-----------------
м. УГНІВm. UHNIV99998710-----1------1----
с. ЗАСТАВНЕs. ZASTAVNE9595------------------
смт ЖВИРКАsmt ŽVYRKA3693365630-12--1---1-1---1-
с. ЗАВИШЕНЬs. ZAVYŠEŃ121012063---------------1-
БОБ'ЯТИНСЬКА сільрадаBOB`JATYNŚKA siľrada12611261------------------
с. БОБ'ЯТИНs. BOB`JATYN878878------------------
с. ЛЕЩАТІВs. LEŠČATIV383383------------------
БУТИНСЬКА сільрадаBUTYNŚKA siľrada273227302-----------------
с. БУТИНИs. BUTYNY153715361-----------------
с. ПІДДОВГЕs. PIDDOVHE5757------------------
с. ПРИСТАНЬs. PRYSTAŃ8988971-----------------
с. ШИШАКИs. ŠYŠAKY240240------------------
ВАНІВСЬКА сільрадаVANIVŚKA siľrada202520167-1-------------1-
с. ВАНІВs. VANIV8758713---------------1-
с. ГЛУХІВs. HLUCHIV4754741-----------------
с. НИЗИs. NYZY6756713-1---------------
ВОЛИЦЬКА сільрадаVOLYĆKA siľrada177417704-----------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA100910081-----------------
с. КОМАРІВs. KOMARIV7657623-----------------
ВОЛЕВИНСЬКА сільрадаVOLEVYNŚKA siľrada195619531---------------2-
с. ВОЛЕВИНs. VOLEVYN18241822----------------2-
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE1321311-----------------
ДВІРЦІВСЬКА сільрадаDVIRCIVŚKA siľrada212321167-----------------
с. ДВІРЦІs. DVIRCI9749704-----------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA7097081-----------------
с. ЗАРІКАs. ZARIKA4404382-----------------
ДОМАШІВСЬКА сільрадаDOMAŠIVŚKA siľrada18311830-----------------1
с. ДОМАШІВs. DOMAŠIV925924-----------------1
с. ВОРОНІВs. VORONIV137137------------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA630630------------------
с. ОСТРІВОКs. OSTRIVOK139139------------------
ЖУЖЕЛЯНСЬКА сільрадаŽUŽELJANŚKA siľrada234523392-----1---------3-
с. ЖУЖЕЛЯНИs. ŽUŽELJANY676676------------------
с. ЗАБОЛОТТЯs. ZABOLOTTJA823823------------------
с. ПЕРЕМИСЛОВИЧІs. PEREMYSLOVYČI534533------1-----------
с. ЦЕБЛІВs. CEBLIV3123072---------------3-
КАРІВСЬКА сільрадаKARIVŚKA siľrada137913771---------------1-
с. КАРІВs. KARIV105710551---------------1-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA117117------------------
с. ПІДДУБНЕs. PIDDUBNE205205------------------
КНЯЖІВСЬКА сільрадаKNJAŽIVŚKA siľrada152715225-----------------
с. КНЯЖЕs. KNJAŽE6186144-----------------
с. ФУСІВs. FUSIV5295281-----------------
с. ШПИКОЛОСИs. ŠPYKOLOSY380380------------------
КОРЧІВСЬКА сільрадаKORČIVŚKA siľrada9439421-----------------
с. КОРЧІВs. KORČIV4484471-----------------
с. СТАЇВКАs. STAJIVKA495495------------------
ТЕЛЯЗЬКА сільрадаTELJAŹKA siľrada155315494-----------------
с. ТЕЛЯЖs. TELJAŽ8118101-----------------
с. УЛЬВІВОКs. UĽVIVOK5545513-----------------
с. ТРУДОЛЮБІВКАs. TRUDOLJUBIVKA188188------------------
ЛУЧИЦЬКА сільрадаLUČYĆKA siľrada13551355------------------
с. ЛУЧИЦІs. LUČYCI900900------------------
с. ГАНІВКАs. HANIVKA4747------------------
с. ШАРПАНЦІs. ŠARPANCI408408------------------
МЕЖИРІЧАНСЬКА сільрадаMEŽYRIČANŚKA siľrada150514977---------------1-
с. МЕЖИРІЧЧЯs. MEŽYRIČČJA108710797---------------1-
с. БЕНДЮГАs. BENDJUHA418418------------------
МУРОВАНСЬКА сільрадаMUROVANŚKA siľrada203620284-1--------------3
с. МУРОВАННЕs. MUROVANNE110611002-1--------------3
с. ВЕРБОВЕs. VERBOVE149149------------------
с. СЕБЕЧІВs. SEBEČIV7817792-----------------
ВАРЯЗЬКА сільрадаVARJAŹKA siľrada164116319---------1-------
с. ВАРЯЖs. VARJAŽ8888871-----------------
с. ЛУБНІВКАs. LUBNIVKA214214------------------
с. ЛЕШКІВs. LEŠKIV3433348---------1-------
с. РУСИНs. RUSYN196196------------------
ОСТРІВСЬКА сільрадаOSTRIVŚKA siľrada368736759-----3-----------
с. ОСТРІВs. OSTRIV184918416-----2-----------
с. БЕРЕЖНЕs. BEREŽNE6060------------------
с. БОРЯТИНs. BORJATYN7977943-----------------
с. ДОБРЯЧИНs. DOBRJAČYN924923------1-----------
с. РУДКАs. RUDKA5757------------------
ПЕРВ'ЯТИЦЬКА сільрадаPERV`JATYĆKA siľrada129312894-----------------
с. ПЕРВ'ЯТИЧІs. PERV`JATYČI6136094-----------------
с. СПАСІВs. SPASIV680680------------------
ОПІЛЬСЬКА сільрадаOPIĽŚKA siľrada2725271113-----1-----------
с. ОПІЛЬСЬКОs. OPIĽŚKO623623------------------
с. БОЯНИЧІs. BOJANYČI4334312-----------------
с. ГАТКІВКАs. HATKIVKA7373------------------
с. ЗАБУЖЖЯs. ZABUŽŽJA1366135511-----------------
с. КОНОТОПИs. KONOTOPY230229------1-----------
ПЕРЕСПІВСЬКА сільрадаPERESPIVŚKA siľrada127212682----------------2
с. ПЕРЕСПАs. PERESPA7427391----------------2
с. ЗУБКІВs. ZUBKIV5305291-----------------
ПОТОРИЦЬКА сільрадаPOTORYĆKA siľrada2786277112-1-------2-------
с. ПОТОРИЦЯs. POTORYCJA159815906---------2-------
с. ВЕЛИКИЙs. VELYKYJ2742703-1---------------
с. ГОРБКІВs. HORBKIV9149113-----------------
ХОРОБРІВСЬКА сільрадаCHOROBRIVŚKA siľrada154215372-1---2-----------
с. ХОРОБРІВs. CHOROBRIV8198162-1---------------
с. УГРИНІВs. UHRYNIV437437------------------
с. НИНОВИЧІs. NYNOVYČI112112------------------
с. НІСМИЧІs. NISMYČI174172------2-----------
РЕКЛИНЕЦЬКА сільрадаREKLYNEĆKA siľrada229122892-----------------
с. РЕКЛИНЕЦЬs. REKLYNEĆ178917881-----------------
с. СТРЕМІНЬs. STREMIŃ5025011-----------------
САВЧИНСЬКА сільрадаSAVČYNŚKA siľrada114611441-----1-----------
с. САВЧИНs. SAVČYN635634------1-----------
с. ГУТАs. HUTA5115101-----------------
СВИТЯЗІВСЬКА сільрадаSVYTJAZIVŚKA siľrada198219792-----1-----------
с. СВИТЯЗІs. SVYTJAZI8208181-----1-----------
с. ІЛЬКОВИЧІs. IĽKOVYČI623623------------------
с. РАВЩИНАs. RAVŠČYNA1751741-----------------
с. СУХОВОЛЯs. SUCHOVOLJA364364------------------
СІЛЕЦЬКА сільрадаSILEĆKA siľrada3849382917---------------3-
с. СІЛЕЦЬs. SILEĆ3849382917---------------3-
СКОМОРОХІВСЬКА сільрадаSKOMOROCHIVŚKA siľrada186818625---------------1-
с. СКОМОРОХИs. SKOMOROCHY8938921-----------------
с. ПЕРЕТОКИs. PERETOKY8628574---------------1-
с. РОМОШs. ROMOŠ113113------------------
СМИКІВСЬКА сільрадаSMYKIVŚKA siľrada106010571---------------2-
с. СМИКІВs. SMYKIV237236----------------1-
с. БОДЯЧІВs. BODJAČIV2922901---------------1-
с. ЗАЛИЖНЯs. ZALYŽNJA300300------------------
с. МАТІВs. MATIV231231------------------
СТЕНЯТИНСЬКА сільрадаSTENJATYNŚKA siľrada163216293-----------------
с. СТЕНЯТИНs. STENJATYN145714543-----------------
с. РОЯТИНs. ROJATYN175175------------------
ТАРТАКІВСЬКА сільрадаTARTAKIVŚKA siľrada232823225-1---------------
с. ТАРТАКІВs. TARTAKIV150515004-1---------------
с. БІРКИs. BIRKY1571561-----------------
с. КОПИТІВs. KOPYTIV256256------------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA410410------------------
ТУДОРКОВИЦЬКА сільрадаTUDORKOVYĆKA siľrada14841483------1-----------
с. ТУДОРКОВИЧІs. TUDORKOVYČI513513------------------
с. ВОЙСЛАВИЧІs. VOJSLAVYČI652652------------------
с. ПІСОЧНЕs. PISOČNE150149------1-----------
с. СТАРГОРОДs. STARHOROD144144------------------
с. ШИХТАРІs. ŠYCHTARI2525------------------
ХЛІВЧАНСЬКА сільрадаCHLIVČANŚKA siľrada230222984-----------------
с. ХЛІВЧАНИs. CHLIVČANY197219693-----------------
с. ТЯГЛІВs. TJAHLIV3303291-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СТАРОСАМБІРСЬКИЙ РАЙОН

STAROSAMBIRŚKYJ RAJON

82135

81114

313

-

2

1

2

1

17

1

-

1

660

-

-

1

-

-

19

3

м. СТАРИЙ САМБІРm. STARYJ SAMBIR5603555442-----2---4-----1-
м. ДОБРОМИЛЬm. DOBROMYĽ4890477538-1-1-1---71--1--2-
м. ХИРІВm. CHYRIV4595447591----12---21-----5-
смт НИЖАНКОВИЧІsmt NYŽANKOVYČI1879185311-----1---14-------
смт СТАРА СІЛЬsmt STARA SIĽ122111997---------15-------
с. СТАРА РОПАs. STARA ROPA857857------------------
с. ТВАРІs. TVARI4141------------------
БІЛИЦЬКА сільрадаBILYĆKA siľrada14121412------------------
с. БІЛИЧІs. BILYČI14121412------------------
БОЛОЗІВСЬКА сільрадаBOLOZIVŚKA siľrada12141211---------12-------
с. БОЛОЗІВs. BOLOZIV691688---------12-------
с. НИЖНЯ ВОВЧАs. NYŽNJA VOVČA523523------------------
БОРШОВИЦЬКА сільрадаBORŠOVYĆKA siľrada7427401---------1-------
с. БОРШОВИЧІs. BORŠOVYČI328328------------------
с. БИБЛОs. BYBLO4144121---------1-------
ВЕЛИКОЛІНИНСЬКА сільрадаVELYKOLINYNŚKA siľrada176017573-----------------
с. ВЕЛИКА ЛІНИНАs. VELYKA LINYNA129912963-----------------
с. ЛАВРІВs. LAVRIV461461------------------
ВЕЛИКОСІЛЬСЬКА сільрадаVELYKOSIĽŚKA siľrada870869------1-----------
с. ВЕЛИКОСІЛЛЯs. VELYKOSILLJA331331------------------
с. ПОТІКs. POTIK136136------------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA180179------1-----------
с. ТИХАs. TYCHA223223------------------
ВЕЛИКОСУШИЦЬКА сільрадаVELYKOSUŠYĆKA siľrada201820077-----1---2------1
с. ВЕЛИКА СУШИЦЯs. VELYKA SUŠYCJA127512713----------------1
с. БУНЬКОВИЧІs. BUŃKOVYČI5665594-----1---2-------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA177177------------------
ВЕРХНЬОЛУЖЕЦЬКА сільрадаVERCHNJOLUŽEĆKA siľrada220922072-----------------
с. ВЕРХНІЙ ЛУЖОКs. VERCHNIJ LUŽOK121612151-----------------
с. БУСОВИСЬКОs. BUSOVYŚKO9939921-----------------
ВОЛОШИНІВСЬКА сільрадаVOLOŠYNIVŚKA siľrada9389361---------------1-
с. ВОЛОШИНОВОs. VOLOŠYNOVO7897871---------------1-
с. РОСОХИs. ROSOCHY149149------------------
ВОЛЯНСЬКА сільрадаVOLJANŚKA siľrada816816------------------
с. ВОЛЯs. VOLJA816816------------------
ГОЛОВЕЦЬКА сільрадаHOLOVEĆKA siľrada17531753------------------
с. ГОЛОВЕЦЬКОs. HOLOVEĆKO11701170------------------
с. БАБИНОs. BABYNO480480------------------
с. ГВОЗДЕЦЬs. HVOZDEĆ103103------------------
ГРОЗІВСЬКА сільрадаHROZIVŚKA siľrada7877861-----------------
с. ГРОЗЬОВОs. HROZJOVO6906891-----------------
с. ВИЦІВs. VYCIV9797------------------
ГРУШАТИЦЬКА сільрадаHRUŠATYĆKA siľrada15301527----------2-----1-
с. ГРУШАТИЧІs. HRUŠATYČI523522----------------1-
с. ДЕШИЧІs. DEŠYČI370370------------------
с. САНОЧАНИs. SANOČANY124124------------------
с. ЧИЖКИs. ČYŽKY513511----------2-------
ДРОЗДОВИЦЬКА сільрадаDROZDOVYĆKA siľrada7257213---------1-------
с. ДРОЗДОВИЧІs. DROZDOVYČI4834793---------1-------
с. ВІЛЮНИЧІs. VILJUNYČI8383------------------
с. ПАЦЬКОВИЧІs. PAĆKOVYČI159159------------------
КНЯЖПІЛЬСЬКА сільрадаKNJAŽPIĽŚKA siľrada161316111-1---------------
с. КНЯЖПІЛЬs. KNJAŽPIĽ6506491-----------------
с. ВЕЛИКЕs. VELYKE159159------------------
с. КРОПИВНИКs. KROPYVNYK261260--1---------------
с. МІГОВОs. MIHOVO543543------------------
КОНІВСЬКА сільрадаKONIVŚKA siľrada7117092-----------------
с. КОНІВs. KONIV5435412-----------------
с. ТОВАРНАs. TOVARNA168168------------------
ЛЮТОВИСЬКА сільрадаLJUTOVYŚKA siľrada286428582---------4-------
с. ЛЮТОВИСЬКАs. LJUTOVYŚKA544544------------------
с. БИЛИЧІs. BYLYČI8488442---------2-------
с. БУКОВАs. BUKOVA767767------------------
с. РАКОВАs. RAKOVA705703----------2-------
МІЖЕНЕЦЬКА сільрадаMIŽENEĆKA siľrada184417568-----1---78-----1-
с. МІЖЕНЕЦЬs. MIŽENEĆ111510385-----1---70-----1-
с. ЗОРОТОВИЧІs. ZOROTOVYČI5275201---------6-------
с. СТОРОНЕВИЧІs. STORONEVYČI2021982---------2-------
МУРОВАНСЬКА сільрадаMUROVANŚKA siľrada139113855---------1-------
с. МУРОВАНЕs. MUROVANE689688----------1-------
с. БЕРЕЗІВs. BEREZIV2872852-----------------
с. ТАРНАВКАs. TARNAVKA2122102-----------------
с. ШУМИНАs. ŠUMYNA2032021-----------------
МШАНЕЦЬКА сільрадаMŠANEĆKA siľrada767766----------------1-
с. МШАНЕЦЬs. MŠANEĆ402401----------------1-
с. ГАЛІВКАs. HALIVKA160160------------------
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE205205------------------
НОВОМІСЬКА сільрадаNOVOMIŚKA siľrada2989290914-----1---63-----2-
с. НОВЕ МІСТОs. NOVE MISTO8788604---------12-----2-
с. БОНЕВИЧІs. BONEVYČI6986943---------1-------
с. ГОРОДИСЬКОs. HORODYŚKO1311281---------2-------
с. ГРАБІВНИЦЯs. HRABIVNYCJA3303242---------4-------
с. КОМАРОВИЧІs. KOMAROVYČI3503331---------16-------
с. ПОСАДА-НОВОМІСЬКАs. POSADA-NOVOMIŚKA6025703-----1---28-------
ТРУШЕВИЦЬКА сільрадаTRUŠEVYĆKA siľrada113511257-----3-----------
с. ТРУШЕВИЧІs. TRUŠEVYČI384383------1-----------
с. ПЕРЕДІЛЬНИЦЯs. PEREDIĽNYCJA5775697-----1-----------
с. ПІДМОСТИЧІs. PIDMOSTYČI174173------1-----------
РІП'ЯНСЬКА сільрадаRIP`JANŚKA siľrada12881288------------------
с. РІП'ЯНАs. RIP`JANA649649------------------
с. ДНІСТРИКs. DNISTRYK311311------------------
с. СМЕРЕЧКАs. SMEREČKA328328------------------
СКЕЛІВСЬКА сільрадаSKELIVŚKA siľrada145114415-----1---4-------
с. СКЕЛІВКАs. SKELIVKA106210544-----1---3-------
с. ГЛИБОКАs. HLYBOKA1981961---------1-------
с. ЗАСАДКИs. ZASADKY191191------------------
СЛОХИНІВСЬКА сільрадаSLOCHYNIVŚKA siľrada182618139---1--1--------2-
с. СЛОХИНІs. SLOCHYNI5155077---1-------------
с. ГОРОДОВИЧІs. HORODOVYČI7827782---------------2-
с. ПОЛЯНАs. POLJANA360359-------1----------
с. СЛИВНИЦЯs. SLYVNYCJA169169------------------
СОЛЯНУВАТСЬКА сільрадаSOLJANUVATŚKA siľrada108610806-----------------
с. СОЛЯНУВАТКАs. SOLJANUVATKA5525484-----------------
с. ГУБИЧІs. HUBYČI5345322-----------------
СУСІДОВИЦЬКА сільрадаSUSIDOVYĆKA siľrada251221367--1------368-------
с. СУСІДОВИЧІs. SUSIDOVYČI129110103---------278-------
с. НАДИБИs. NADYBY122111264--1------90-------
СТАРЯВСЬКА сільрадаSTARJAVŚKA siľrada231823141-----1---2-------
с. СТАРЯВАs. STARJAVA140314001---------2-------
с. КАТИНАs. KATYNA409409------------------
с. ЛОПУШНИЦЯs. LOPUŠNYCJA506505------1-----------
СТРАШЕВИЦЬКА сільрадаSTRAŠEVYĆKA siľrada21382135----------------12
с. СТРАШЕВИЧІs. STRAŠEVYČI11981195----------------12
с. КОБЛОs. KOBLO490490------------------
с. СОЗАНЬs. SOZAŃ450450------------------
СТРІЛКІВСЬКА сільрадаSTRILKIVŚKA siľrada2904289011---------2-----1-
с. СТРІЛКИs. STRILKY237523639---------2-----1-
с. ЛОПУШАНКА-ХОМИНАs. LOPUŠANKA-CHOMYNA5295272-----------------
СТРІЛЬБИЦЬКА сільрадаSTRIĽBYĆKA siľrada183118272-----2-----------
с. СТРІЛЬБИЧІs. STRIĽBYČI183118272-----2-----------
ТЕРЛІВСЬКА сільрадаTERLIVŚKA siľrada123212293-----------------
с. ТЕРЛОs. TERLO9269233-----------------
с. МАКСИМІВКАs. MAKSYMIVKA306306------------------
ТЕРНАВСЬКА сільрадаTERNAVŚKA siľrada184518392---------4-------
с. ТЕРНАВАs. TERNAVA638638------------------
с. ПОЛЯНАs. POLJANA240240------------------
с. П'ЯТНИЦЯs. P`JATNYCJA7107042---------4-------
с. РОЖЕВЕs. ROŽEVE257257------------------
ТЕРШІВСЬКА сільрадаTERŠIVŚKA siľrada210621024-----------------
с. ТЕРШІВs. TERŠIV10111011------------------
с. ЗАВАДКАs. ZAVADKA1871861-----------------
с. СПАСs. SPAS4934903-----------------
с. СУШИЦЯs. SUŠYCJA415415------------------
ТИСОВИЦЬКА сільрадаTYSOVYĆKA siľrada728728------------------
с. ТИСОВИЦЯs. TYSOVYCJA728728------------------
ТОПІЛЬНИЦЬКА сільрадаTOPIĽNYĆKA siľrada188418822-----------------
с. ТОПІЛЬНИЦЯs. TOPIĽNYCJA