всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

KYJIVŚKA OBLASŤ

1821061

1680322

130526

2

781

87

91

169

3011

1394

47

520

153

13

42

71

4

-

2419

1409

м. БІЛА ЦЕРКВА

m. BILA CERKVA

196023

169785

24133

1

51

15

19

304

109

83

26

28

-

-

410

1041

м. БЕРЕЗАНЬ

m. BEREZAŃ

17516

16135

1305

-

30

10

-

-

-

-

-

18

8

БОРИСПІЛЬ (міськрада)

BORYSPIĽ (miśkrada)

53953

47689

5979

-

21

11

115

43

14

-

-

-

-

65

-

м. БОРИСПІЛЬm. BORYSPIĽ53336470855966-21111154314----65-
с. ЛОЗІВКАs. LOZIVKA6969------------------
с. НЕСТОРІВКАs. NESTORIVKA54853513-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

м. БРОВАРИ

m. BROVARY

86165

74483

11104

-

21

12

162

74

118

-

-

11

-

-

164

-

м. ВАСИЛЬКІВ

m. VASYĽKIV

39340

34339

4795

-

-

-

54

11

1

29

-

-

-

-

48

42

ІРПІНЬ (міськрада)

IRPIŃ (miśkrada)

100390

88136

11676

-

176

2

2

13

155

30

1

41

-

-

138

-

м. ІРПІНЬm. IRPIŃ39950338815783-1041-53131401--58-
смт БУЧАsmt BUČA28279249363206-7-166512--1-1---44-
смт ВОРЗЕЛЬsmt VORZEĽ57775026731--11152--------10-
смт ГОСТОМЕЛЬsmt HOSTOMEĽ12450112431126-52--120--11--1--5-
смт КОЦЮБИНСЬКЕsmt KOCJUBYNŚKE1393413050830-13--123------21-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

м. ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

m. PEREJASLAV-CHMEĽNYĆKYJ

31621

30320

1141

-

14

-

-

37

50

-

1

-

1

-

-

22

24

м. ФАСТІВ

m. FASTIV

51552

46825

4437

-

13

85

6

17

14

-

-

-

76

61

м. РЖИЩІВ

m. RŽYŠČIV

8436

8026

360

-

3

-

1

1

15

18

-

-

-

-

1

-

-

-

11

-

м. СЛАВУТИЧ

m. SLAVUTYČ

24549

13606

10453

-

13

-

307

65

-

1

-

-

-

-

90

-

ПРИП'ЯТЬ (міськрада)

PRYP`JAŤ (miśkrada)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

м. ПРИП'ЯТЬm. PRYP`JAŤ--------------------
с. ЯНІВs. JANIV--------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОН

BARYŠIVŚKYJ RAJON

41543

40067

1256

-

10

-

-

3

69

92

1

-

6

-

-

-

-

-

39

-

смт БАРИШІВКАsmt BARYŠIVKA1092510326546-4--22661-1-----13-
с. ПАСІЧНАs. PASIČNA75473220-----1---1-------
с. ШВАЧИХАs. ŠVAČYCHA18171-----------------
БЗІВСЬКА сільрадаBZIVŚKA siľrada90686833-----12--------2-
с. БЗІВs. BZIV90686833-----12--------2-
ВЕСЕЛИНІВСЬКА сільрадаVESELYNIVŚKA siľrada1399137221-1---21--------2-
с. ВЕСЕЛИНІВКАs. VESELYNIVKA1399137221-1---21--------2-
ВОЛОШИНІВСЬКА сільрадаVOLOŠYNIVŚKA siľrada2231215869-----3---------1-
с. ВОЛОШИНІВКАs. VOLOŠYNIVKA1559150154-----3---------1-
с. БОРЩІВs. BORŠČIV52851711-----------------
с. УСТИНКОВА ГРЕБЛЯs. USTYNKOVA HREBLJA3030------------------
с. ШОВКОВЕs. ŠOVKOVE1141104-----------------
ДЕРНІВСЬКА сільрадаDERNIVŚKA siľrada52051010-----------------
с. ДЕРНІВКАs. DERNIVKA4804719-----------------
с. ХЛОПКІВs. CHLOPKIV40391-----------------
КОРЖІВСЬКА сільрадаKORŽIVŚKA siľrada1480143445-----1-----------
с. КОРЖІs. KORŽI1480143445-----1-----------
КОРНІЇВСЬКА сільрадаKORNIJIVŚKA siľrada113711289-----------------
с. КОРНІЇВКАs. KORNIJIVKA113711289-----------------
ЛЕХНІВСЬКА сільрадаLECHNIVŚKA siľrada1457141144-----2-----------
с. ЛЕХНІВКАs. LECHNIVKA1457141144-----2-----------
ЛУКАШІВСЬКА сільрадаLUKAŠIVŚKA siľrada1292127715-----------------
с. ЛУКАШІs. LUKAŠI1292127715-----------------
ЛУК'ЯНІВСЬКА сільрадаLUK`JANIVŚKA siľrada8498436-----------------
с. ЛУК'ЯНІВКАs. LUK`JANIVKA8498436-----------------
МАСКІВЕЦЬКА сільрадаMASKIVEĆKA siľrada3713656-----------------
с. МАСКІВЦІs. MASKIVCI3713656-----------------
МОРОЗІВСЬКА сільрадаMOROZIVŚKA siľrada2434232791-----9---------7-
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA2434232791-----9---------7-
НЕДРЯНСЬКА сільрадаNEDRJANŚKA siľrada1317129022-----2---------3-
с. НЕДРАs. NEDRA1317129022-----2---------3-
ГОСТРОЛУЦЬКА сільрадаHOSTROLUĆKA siľrada108810808-----------------
с. ГОСТРОЛУЧЧЯs. HOSTROLUČČJA108810808-----------------
ПАРИШКІВСЬКА сільрадаPARYŠKIVŚKA siľrada67666213----1------------
с. ПАРИШКІВs. PARYŠKIV63061613----1------------
с. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕs. ČERVONOARMIJŚKE4646------------------
ПЕРЕМОГІВСЬКА сільрадаPEREMOHIVŚKA siľrada1478143734-2---41----------
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA1478143734-2---41----------
ПИЛИПЧАНСЬКА сільрадаPYLYPČANŚKA siľrada4464388-----------------
с. ПИЛИПЧАs. PYLYPČA4464388-----------------
ПОДІЛЬСЬКА сільрадаPODIĽŚKA siľrada9899757------5--------2-
с. ПОДІЛЛЯs. PODILLJA9789647------5--------2-
с. МАЛА ТАРАСІВКАs. MALA TARASIVKA1111------------------
РУДНИЦЬКА сільрадаRUDNYĆKA siľrada85681930-----61----------
с. РУДНИЦЬКЕs. RUDNYĆKE85681930-----61----------
САДОВСЬКА сільрадаSADOVŚKA siľrada1688163355-----------------
с-ще САДОВЕs-šče SADOVE1688163355-----------------
СЕЗЕНКІВСЬКА сільрадаSEZENKIVŚKA siľrada95290934-----34--1-----1-
с. СЕЗЕНКІВs. SEZENKIV73570819-----34--1-------
с. ВЛАСІВКАs. VLASIVKA21720115---------------1-
СЕЛИЩЕНСЬКА сільрадаSELYŠČENŚKA siľrada94491528-----1-----------
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE94491528-----1-----------
СЕЛИЧІВСЬКА сільрадаSELYČIVŚKA siľrada1097107020-3---1---------3-
с. СЕЛИЧІВКАs. SELYČIVKA1097107020-3---1---------3-
СЕМЕНІВСЬКА сільрадаSEMENIVŚKA siľrada1814175933-----513--------4-
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA1346130627------9--------4-
с. ЛЕЛЯКИs. LELJAKY4684536-----54----------
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada1612151534-----257--3-----1-
с. ЯБЛУНЕВЕs. JABLUNEVE76769413-----257--------1-
с. БІЛЬШОВИКs. BIĽŠOVYK1991945-----------------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA46645310---------3-------
с. ХМЕЛЬОВИКs. CHMELJOVYK1801746-----------------
ЯРЕШКІВСЬКА сільрадаJAREŠKIVŚKA siľrada81379714------2----------
с. ЯРЕШКИs. JAREŠKY81379714------2----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН

BILOCERKIVŚKYJ RAJON

55608

53191

2196

-

17

-

1

4

56

18

-

-

3

-

-

1

-

-

37

84

м. УЗИНm. UZYN13179117061343-1--2246-----1--1482
смт ТЕРЕЗИНЕsmt TEREZYNE1562147283-1---5---------1-
БИКОВО-ГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаBYKOVO-HREBEĽŚKA siľrada119111853-1---11----------
с. БИКОВА ГРЕБЛЯs. BYKOVA HREBLJA537537------------------
с. ЧЕРКАСs. ČERKAS6546483-1---11----------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada3353313-----1-----------
с. ВАСИЛІВs. VASYLIV3353313-----1-----------
ВІЛЬНОТАРАСІВСЬКА сільрадаVIĽNOTARASIVŚKA siľrada93691718---------------1-
с. ВІЛЬНА ТАРАСІВКАs. VIĽNA TARASIVKA4054023-----------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA1571543-----------------
с. ГАЙОКs. HAJOK37436112---------------1-
ГЛУШКІВСЬКА сільрадаHLUŠKIVŚKA siľrada5024993-----------------
с. ГЛУШКИs. HLUŠKY5024993-----------------
ДРОЗДІВСЬКА сільрадаDROZDIVŚKA siľrada1388136818----11-----------
с. ДРОЗДИs. DROZDY99297614----11-----------
с. МАЗЕПИНЦІs. MAZEPYNCI3963924-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada97196011-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA97196011-----------------
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada6366278-1---------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA2512474-----------------
с. ЗАТИШАs. ZATYŠA5656------------------
с. КРАСНЕs. KRASNE212211--1---------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA1171134-----------------
КОЖЕНИЦЬКА сільрадаKOŽENYĆKA siľrada51750015-----2-----------
с. КОЖЕНИКИs. KOŽENYKY38537310-----2-----------
с. КЛОЧКИs. KLOČKY1321275-----------------
МАКІЇВСЬКА сільрадаMAKIJIVŚKA siľrada7527466-----------------
с. МАКІЇВКАs. MAKIJIVKA7527466-----------------
МАЛОАНТОНІВСЬКА сільрадаMALOANTONIVŚKA siľrada61660114----------------1
с. МАЛА АНТОНІВКАs. MALA ANTONIVKA61660114----------------1
МАЛОВІЛЬШАНСЬКА сільрадаMALOVIĽŠANŚKA siľrada2006195844-2---1---------1-
с. МАЛА ВІЛЬШАНКАs. MALA VIĽŠANKA1852180543-2---1---------1-
с. БАКАЛИs. BAKALY1541531-----------------
МАТЮШІВСЬКА сільрадаMATJUŠIVŚKA siľrada1275125815-----1----------1
с. МАТЮШІs. MATJUŠI1275125815-----1----------1
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada6766697-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA4444377-----------------
с. ВЕРБОВАs. VERBOVA232232------------------
ОЗЕРНЯНСЬКА сільрадаOZERNJANŚKA siľrada3399335740-----2-----------
с. ОЗЕРНАs. OZERNA2975293637-----2-----------
с. КОРЖІВКАs. KORŽIVKA1251232-----------------
с. МЕЖОВЕs. MEŽOVE2992981-----------------
ОЛІЙНИКОВО-СЛОБІДСЬКА сільрадаOLIJNYKOVO-SLOBIDŚKA siľrada6196068-3----2----------
с. ОЛІЙНИКОВА-СЛОБОДАs. OLIJNYKOVA-SLOBODA6196068-3----2----------
ОСТРІЙКІВСЬКА сільрадаOSTRIJKIVŚKA siľrada1462141543-2---1---------1-
с. ОСТРІЙКИs. OSTRIJKY84581725-1---1---------1-
с. БЛОЩИНЦІs. BLOŠČYNCI61759818-1---------------
ПІЩАНСЬКА сільрадаPIŠČANŚKA siľrada1168114519-----13----------
с. ПІЩАНАs. PIŠČANA1168114519-----13----------
ПИЛИПЧАНСЬКА сільрадаPYLYPČANŚKA siľrada1239120233-3---1-----------
с. ПИЛИПЧАs. PYLYPČA63361319-----1-----------
с. ГЛИБОЧКАs. HLYBOČKA4154039-3---------------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE1911865-----------------
ПОПРАВСЬКА сільрадаPOPRAVŚKA siľrada90889810-----------------
с. ПОПРАВКАs. POPRAVKA5375361-----------------
с. ОДНОРІГs. ODNORIH1751732-----------------
с. ЧЕРКАСs. ČERKAS1961897-----------------
ПОТІЇВСЬКА сільрадаPOTIJIVŚKA siľrada85383518-----------------
с. ПОТІЇВКАs. POTIJIVKA85383518-----------------
РОЗАЛІЇВСЬКА сільрадаROZALIJIVŚKA siľrada10571056----------------1-
с. РОЗАЛІЇВКАs. ROZALIJIVKA750749----------------1-
с. ЛЮДВИНІВКАs. LJUDVYNIVKA261261------------------
с. СТЕПОКs. STEPOK4646------------------
СИДОРІВСЬКА сільрадаSYDORIVŚKA siľrada47646010------5--------1-
с. СИДОРИs. SYDORY47646010------5--------1-
СОРОКОТЯЗЬКА сільрадаSOROKOTJAŹKA siľrada7127048-----------------
с. СОРОКОТЯГИs. SOROKOTJAHY7127048-----------------
СУХОЛІСЬКА сільрадаSUCHOLIŚKA siľrada1941186372-----1---3-----2-
с. СУХОЛІСИs. SUCHOLISY1157112233-----1---------1-
с. ЧЕПИЛІЇВКАs. ČEPYLIJIVKA78474139---------3-----1-
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada81479814-----1---------1-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA81479814-----1---------1-
ТОМИЛІВСЬКА сільрадаTOMYLIVŚKA siľrada1123109724----1----------1-
с. ТОМИЛІВКАs. TOMYLIVKA1123109724----1----------1-
ТРУШКІВСЬКА сільрадаTRUŠKIVŚKA siľrada2531246958-1---2---------1-
с. ТРУШКИs. TRUŠKY2531246958-1---2---------1-
ФАСТІВСЬКА сільрадаFASTIVŚKA siľrada6286208-----------------
с. ФАСТІВКАs. FASTIVKA6286208-----------------
ФЕСЮРІВСЬКА сільрадаFESJURIVŚKA siľrada6055947-----3---------1-
с. ФЕСЮРИs. FESJURY2362285-----2---------1-
с. ЩЕРБАКИs. ŠČERBAKY3693662-----1-----------
ФУРСІВСЬКА сільрадаFURSIVŚKA siľrada35483344187-1-1-51--------9-
с. ФУРСИs. FURSY32403055173-1-1-51--------4-
с. ЧМИРІВКАs. ČMYRIVKA30828914---------------5-
ХРАПАЧІВСЬКА сільрадаCHRAPAČIVŚKA siľrada102510204-----1-----------
с. ХРАПАЧІs. CHRAPAČI4674624-----1-----------
с. СКРЕБИШІs. SKREBYŠI558558------------------
ЧУПИРЯНСЬКА сільрадаČUPYRJANŚKA siľrada130913034-1---1-----------
с. ЧУПИРАs. ČUPYRA130913034-1---1-----------
ШКАРІВСЬКА сільрадаŠKARIVŚKA siľrada2291225833-----------------
с. ШКАРІВКАs. ŠKARIVKA2291225833-----------------
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada135813505-----1---------2-
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA8778705-----1---------1-
с. МАЛА СКВИРКАs. MALA SKVYRKA481480----------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН

BOHUSLAVŚKYJ RAJON

40575

39601

899

-

4

2

-

-

25

6

-

-

-

1

-

4

-

-

33

-

м. БОГУСЛАВm. BOHUSLAV1691116268597-21--165-----4--18-
БІЄВЕЦЬКА сільрадаBIJEVEĆKA siľrada85183614-----1-----------
с. БІЇВЦІs. BIJIVCI85183614-----1-----------
БРАНОПІЛЬСЬКА сільрадаBRANOPIĽŚKA siľrada68967513---------------1-
с. БРАНЕ ПОЛЕs. BRANE POLE68967513---------------1-
ДМИТРЕНКІВСЬКА сільрадаDMYTRENKIVŚKA siľrada86084216-----2-----------
с. ДМИТРЕНКИs. DMYTRENKY4474378-----2-----------
с. ГУТАs. HUTA3012938-----------------
с. КОРЯКІВКАs. KORJAKIVKA112112------------------
ДИБИНЕЦЬКА сільрадаDYBYNEĆKA siľrada1403137823-----1----1------
с. ДИБИНЦІs. DYBYNCI1154113319-----1----1------
с. БОРОДАНІs. BORODANI2492454-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada1634160230-----1---------1-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA1634160230-----1---------1-
ІСАЙКІВСЬКА сільрадаISAJKIVŚKA siľrada147414677-----------------
с. ІСАЙКИs. ISAJKY121112047-----------------
с. ЯЦЮКИs. JACJUKY263263------------------
КИДАНІВСЬКА сільрадаKYDANIVŚKA siľrada7437403-----------------
с. КИДАНІВКАs. KYDANIVKA7437403-----------------
МЕДВИНСЬКА сільрадаMEDVYNŚKA siľrada3947392223-----1---------1-
с. МЕДВИНs. MEDVYN3749372423-----1---------1-
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA198198------------------
МИСАЙЛІВСЬКА сільрадаMYSAJLIVŚKA siľrada2381235624---------------1-
с. МИСАЙЛІВКАs. MYSAJLIVKA1993197220---------------1-
с. ЧАЙКИs. ČAJKY3883844-----------------
МИТАЇВСЬКА сільрадаMYTAJIVŚKA siľrada3503397--1---1--------2-
с. МИТАЇВКАs. MYTAJIVKA3503397--1---1--------2-
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada4314263-1---1-----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA301299--1---1-----------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA1301273-----------------
МОСКАЛЕНКІВСЬКА сільрадаMOSKALENKIVŚKA siľrada45844315-----------------
с. МОСКАЛЕНКИs. MOSKALENKY45844315-----------------
ВІЛЬХОВЕЦЬКА сільрадаVIĽCHOVEĆKA siľrada1221120712-----1---------1-
с. ВІЛЬХОВЕЦЬs. VIĽCHOVEĆ6166088-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA7675------1-----------
с. ПОЛОВЕЦЬКЕs. POLOVEĆKE124124------------------
с. СЕМИГОРИs. SEMYHORY4054004---------------1-
ПОБЕРЕЖКІВСЬКА сільрадаPOBEREŽKIVŚKA siľrada123712305---------------2-
с. ПОБЕРЕЖКАs. POBEREŽKA6056003---------------2-
с. ЗАКУТИНЦІs. ZAKUTYNCI3593581-----------------
с. КРАСНОГОРОДКАs. KRASNOHORODKA129129------------------
с. СОФІЙКАs. SOFIJKA1441431-----------------
РОЗКОПАНЕЦЬКА сільрадаROZKOPANEĆKA siľrada96995910-----------------
с. РОЗКОПАНЦІs. ROZKOPANCI96995910-----------------
САВАРСЬКА сільрадаSAVARŚKA siľrada1084106119-1-------------3-
с. САВАРКАs. SAVARKA95793617-1-------------3-
с. ЛЮТАРІs. LJUTARI1271252-----------------
СИНИЦЬКА сільрадаSYNYĆKA siľrada37836710---------------1-
с. СИНИЦЯs. SYNYCJA37836710---------------1-
ТЕПТІЇВСЬКА сільрадаTEPTIJIVŚKA siľrada53652511-----------------
с. ТЕПТІЇВКАs. TEPTIJIVKA3453378-----------------
с. ДЕШКИs. DEŠKY1911883-----------------
ХОХІТВЯНСЬКА сільрадаCHOCHITVJANŚKA siľrada1495146527-----1---------2-
с. ХОХІТВАs. CHOCHITVA1193116327-----1---------2-
с. ІВКИs. IVKY215215------------------
с. ПОТАШНЯs. POTAŠNJA8787------------------
ШУПИКІВСЬКА сільрадаŠUPYKIVŚKA siľrada91689719-----------------
с. ШУПИКИs. ŠUPYKY58056812-----------------
с. КАРАНДИНЦІs. KARANDYNCI1401364-----------------
с. ТУНИКИs. TUNYKY1961933-----------------
ЩЕРБАШИНЕЦЬКА сільрадаŠČERBAŠYNEĆKA siľrada60759611-----------------
с. ЩЕРБАШИНЦІs. ŠČERBAŠYNCI60759611-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

BORYSPIĽŚKYJ RAJON

54670

52304

2087

-

36

5

1

3

69

21

2

74

2

1

2

-

1

-

62

-

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаVELYKOOLEKSANDRIVŚKA siľrada37023421260----156--------9-
с. ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКАs. VELYKA OLEKSANDRIVKA22232058147-----55--------8-
с. БЕЗУГЛІВКАs. BEZUHLIVKA1151141-----------------
с. МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКАs. MALA OLEKSANDRIVKA56753628----1-1--------1-
с. ЧУБИНСЬКЕs. ČUBYNŚKE79771384-----------------
ВИШЕНЬКІВСЬКА сільрадаVYŠEŃKIVŚKA siľrada35443412116-11--82--------4-
с. ВИШЕНЬКИs. VYŠEŃKY2998290190--1--3---------3-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE54651126-1---52--------1-
ВОРОНЬКІВСЬКА сільрадаVOROŃKIVŚKA siľrada41754041122-2---18--------1-
с. ВОРОНЬКІВs. VOROŃKIV40383918108-2---18--------1-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE13712314-----------------
ГЛИБОЦЬКА сільрадаHLYBOĆKA siľrada2418235854--11-2---------2-
с. ГЛИБОКЕs. HLYBOKE2107204952--11-2---------2-
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE3113092-----------------
ГНІДИНСЬКА сільрадаHNIDYNŚKA siľrada2348225486-----5---------3-
с. ГНІДИНs. HNIDYN2348225486-----5---------3-
ГОЛОВУРІВСЬКА сільрадаHOLOVURIVŚKA siľrada2002194550----16-----------
с. ГОЛОВУРІВs. HOLOVURIV1446139841----16-----------
с. КИЙЛІВs. KYJLIV5565479-----------------
ГІРСЬКА сільрадаHIRŚKA siľrada34613207146-212-1412701-2-1-3-
с. ГОРАs. HORA34613207146-212-1412701-2-1-3-
ДУДАРКІВСЬКА сільрадаDUDARKIVŚKA siľrada2379233048------1----------
с. ДУДАРКІВs. DUDARKIV2335229143------1----------
с. ЗАЙМИЩЕs. ZAJMYŠČE44395-----------------
ІВАНКІВСЬКА сільрадаIVANKIVŚKA siľrada3427332589-2---31-4------3-
с. ІВАНКІВs. IVANKIV3427332589-2---31-4------3-
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada3496338598-1---9---------3-
с. КІРОВЕs. KIROVE1605157130-----2---------2-
с. АРТЕМІВКАs. ARTEMIVKA2932874-----1---------1-
с. ЛЕБЕДИНs. LEBEDYN1147110635-1---5-----------
с. МАЛА СТАРИЦЯs. MALA STARYCJA21019218-----------------
с. СУЛИМІВКАs. SULYMIVKA24122911-----1-----------
ЛЮБАРЕЦЬКА сільрадаLJUBAREĆKA siľrada2286224244-----------------
с. ЛЮБАРЦІs. LJUBARCI2118207741-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA1681653-----------------
МАРТУСІВСЬКА сільрадаMARTUSIVŚKA siľrada102498439-----1-----------
с. МАРТУСІВКАs. MARTUSIVKA102498439-----1-----------
МИРНЕНСЬКА сільрадаMYRNENŚKA siľrada1962186289-----8----1----2-
с. МИРНЕs. MYRNE1678159672-----7----1----2-
с. МАЛІ ЄРКІВЦІs. MALI JERKIVCI28426617-----1-----------
ПРОЦІВСЬКА сільрадаPROCIVŚKA siľrada1047101631-----------------
с. ПРОЦІВs. PROCIV1047101631-----------------
РЕВНЕНСЬКА сільрадаREVNENŚKA siľrada1792173058-1----1--------2-
с. РЕВНЕs. REVNE1590153452-1----1--------2-
с. ЛЕНІНІВКАs. LENINIVKA2021966-----------------
РОГОЗІВСЬКА сільрадаROHOZIVŚKA siľrada3028295566-----2---------5-
с. РОГОЗІВs. ROHOZIV2939287458-----2---------5-
с. КИРИЇВЩИНАs. KYRYJIVŠČYNA89818-----------------
СЕНЬКІВСЬКА сільрадаSEŃKIVŚKA siľrada2687260371-5---61--------1-
с. СЕНЬКІВКАs. SEŃKIVKA1068103928-1---------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA1691662------1----------
с. ВЕЛИКА СТАРИЦЯs. VELYKA STARYCJA74470429-4---6---------1-
с. ГОРОБІЇВКАs. HOROBIJIVKA4023948-----------------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA81774-----------------
с. ПЕРЕГУДИs. PEREHUDY223223------------------
СОШНИКІВСЬКА сільрадаSOŠNYKIVŚKA siľrada1599154940-1---3---------6-
с. СОШНИКІВs. SOŠNYKIV1599154940-1---3---------6-
СТАРІВСЬКА сільрадаSTARIVŚKA siľrada3215310798-21--2---------5-
с. СТАРЕs. STARE2945284789-21--1---------5-
с. ВАСИЛЬКИs. VASYĽKY2702609-----1-----------
ЩАСЛИВСЬКА сільрадаŠČASLYVŚKA siľrada50784578482-----4---1-----13-
с. ЩАСЛИВЕs. ŠČASLYVE32342957270-----3---------4-
с. ПРОЛІСКИs. PROLISKY18441621212-----1---1-----9-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН

BORODJANŚKYJ RAJON

57481

54420

2749

-

12

-

1

3

144

20

2

65

3

1

2

-

-

-

56

3

смт БОРОДЯНКАsmt BORODJANKA1235311440848-2---4581-------81
смт БАБИНЦІsmt BABYNCI26272503121-----1---------2-
с. БУДА-БАБИНЕЦЬКАs. BUDA-BABYNEĆKA3693618-----------------
смт КЛАВДІЄВО-ТАРАСОВЕsmt KLAVDIJEVO-TARASOVE47274315374-8--1166--1-----6-
с. ПОРОСКОТЕНЬs. POROSKOTEŃ1331321-----------------
смт ПІСКІВКАsmt PISKIVKA71736774345-1--1291-12-11---8-
с. РАСКАs. RASKA1521455-----1---------1-
смт НЕМІШАЄВЕsmt NEMIŠAJEVE61785752409-----7-1-1-----8-
БЛИСТАВИЦЬКА сільрадаBLYSTAVYĆKA siľrada1172110958----121--------1-
с. БЛИСТАВИЦЯs. BLYSTAVYCJA1172110958----121--------1-
ДРУЖНЯНСЬКА сільрадаDRUŽNJANŚKA siľrada1803170343-----2--51------4-
с. ДРУЖНЯs. DRUŽNJA1803170343-----2--51------4-
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada4884806-1-------------1-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE2392352-1-------------1-
с. ОЗЕРЩИНАs. OZERŠČYNA2492454-----------------
ЗАГАЛЬЦІВСЬКА сільрадаZAHAĽCIVŚKA siľrada3175307791-----5---------2-
с. ЗАГАЛЬЦІs. ZAHAĽCI2029197451-----2---------2-
с. БОНДАРНЯs. BONDARNJA54512-----1-----------
с. ГАЙs. HAJ2727------------------
с. НОВА БУДАs. NOVA BUDA84981334-----2-----------
с. ПОТАШНЯs. POTAŠNJA2162124-----------------
НОВОЗАЛІСЬКА сільрадаNOVOZALIŚKA siľrada1522149821-----1-----1----1
с. НОВЕ ЗАЛІССЯs. NOVE ZALISSJA1522149821-----1-----1----1
ЗДВИЖІВСЬКА сільрадаZDVYŽIVŚKA siľrada1132110225-----5-----------
с. ЗДВИЖІВКАs. ZDVYŽIVKA1132110225-----5-----------
КАЧАЛІВСЬКА сільрадаKAČALIVŚKA siľrada102099027------2--------1-
с. КАЧАЛИs. KAČALY62260118------2--------1-
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA3333------------------
с. ГАЛИНКАs. HALYNKA2482399-----------------
с. СТАРА БУДАs. STARA BUDA116116------------------
с. ТОРФ'ЯНЕs. TORF`JANE11------------------
КОЗИНЦІВСЬКА сільрадаKOZYNCIVŚKA siľrada1500146631-----2---------1-
с. КОЗИНЦІs. KOZYNCI1057103520-----1---------1-
с. ДІБРОВО-ЛЕНІНСЬКЕs. DIBROVO-LENINŚKE44343111-----1-----------
НОВОКОРОГОДСЬКА сільрадаNOVOKOROHODŚKA siľrada57255412-----6-----------
с. НОВИЙ КОРОГОДs. NOVYJ KOROHOD57255412-----6-----------
ЛУБ'ЯНСЬКА сільрадаLUB`JANŚKA siľrada1260116689---1-2---------2-
с. ЛУБ'ЯНКАs. LUB`JANKA1260116689---1-2---------2-
МАЙДАНІВСЬКА сільрадаMAJDANIVŚKA siľrada81278622-----2---------2-
с. МАЙДАНІВКАs. MAJDANIVKA61559219-----2---------2-
с. ВИШНЯКИs. VYŠNJAKY150150------------------
с. ЯЗВИНКАs. JAZVYNKA47443-----------------
МИГАЛКІВСЬКА сільрадаMYHALKIVŚKA siľrada1157112924-----3---------1-
с. МИГАЛКИs. MYHALKY1157112924-----3---------1-
МИКУЛИЦЬКА сільрадаMYKULYĆKA siľrada2543249045-----5---------3-
с. МИКУЛИЧІs. MYKULYČI2543249045-----5---------3-
МИРЧАНСЬКА сільрадаMYRČANŚKA siľrada101298426-----1---------1-
с. МИРЧАs. MYRČA76474419-----1-----------
с. ВЕЛИКИЙ ЛІСs. VELYKYJ LIS2222------------------
с. КОБЛИЦЬКИЙ ЛІСs. KOBLYĆKYJ LIS1919------------------
с. КОБЛИЦЯs. KOBLYCJA5252------------------
с. ТАЛЬСЬКЕs. TAĽŚKE1551477---------------1-
НЕБРАТСЬКА сільрадаNEBRATŚKA siľrada6426327-----2----------1
с. НЕБРАТs. NEBRAT2312263-----2-----------
с. БЕРЕСТЯНКАs. BERESTJANKA4104054----------------1
с. МИХАЙЛЕНКІВs. MYCHAJLENKIV11------------------
НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаNOVOHREBEĽŚKA siľrada85082122-----6---1-------
с. НОВА ГРЕБЛЯs. NOVA HREBLJA61559414-----6---1-------
с. ВАБЛЯs. VABLJA2352278-----------------
ОЗЕРСЬКА сільрадаOZERŚKA siľrada81978134---------------4-
с. ОЗЕРАs. OZERA81978134---------------4-
ПИЛИПОВИЦЬКА сільрадаPYLYPOVYĆKA siľrada1387136423-----------------
с. ПИЛИПОВИЧІs. PYLYPOVYČI1387136423-----------------
ШИБЕНСЬКА сільрадаŠYBENŚKA siľrada90386632-----12-2--------
с. ШИБЕНЕs. ŠYBENE87484029-----12-2--------
с. КРАСНИЙ РІГs. KRASNYJ RIH29263-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН

BROVARŚKYJ RAJON

77704

75275

2178

-

10

2

-

9

95

39

-

-

3

-

-

-

-

-

74

19

смт ВЕЛИКА ДИМЕРКАsmt VELYKA DYMERKA101059983103-----61--1-----56
смт КАЛИТАsmt KALYTA49824655296----862--2-----112
с. ОПАНАСІВs. OPANASIV1961933-----------------
БОБРИЦЬКА сільрадаBOBRYĆKA siľrada2118205060-----7---------1-
с. БОБРИКs. BOBRYK2016195058-----7---------1-
с. ФРУНЗІВКАs. FRUNZIVKA1021002-----------------
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada3603352571-----43----------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA3007294654-----43----------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA59657917-----------------
ГОГОЛІВСЬКА сільрадаHOHOLIVŚKA siľrada4808469399-1---47--------4-
с. ГОГОЛІВs. HOHOLIV4537442299-1---47--------4-
с. ЗОРЯs. ZORJA271271------------------
ЖЕРДІВСЬКА сільрадаŽERDIVŚKA siľrada2538246166-----5---------51
с. ЖЕРДОВАs. ŽERDOVA34933612---------------1-
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE1461442-----------------
с. ЗАХАРІВКАs. ZACHARIVKA73701-----1----------1
с. КУЙБИШЕВЕs. KUJBYŠEVE43401---------------2-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA1554150742-----4---------1-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1311282---------------1-
с. ПІДЛІССЯs. PIDLISSJA2422366-----------------
ЗАВОРИЦЬКА сільрадаZAVORYĆKA siľrada2241214191-1---4---------4-
с. ЗАВОРИЧІs. ZAVORYČI2241214191-1---4---------4-
ЗАЗИМСЬКА сільрадаZAZYMŚKA siľrada2172207986-----2---------14
с. ЗАЗИМ'Яs. ZAZYM`JA2172207986-----2---------14
КАЛИНІВСЬКА сільрадаKALYNIVŚKA siľrada53905104264-31--54--------9-
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA38783639217-31--54--------9-
с. ДИМИТРОВЕs. DYMYTROVE78877315-----------------
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA21319419-----------------
с. СКИБИНs. SKYBYN51149813-----------------
КНЯЖИЦЬКА сільрадаKNJAŽYĆKA siľrada5207510587-1---4---------10-
с. КНЯЖИЧІs. KNJAŽYČI5207510587-1---4---------10-
КРАСИЛІВСЬКА сільрадаKRASYLIVŚKA siľrada3494340879----13---------3-
с. КРАСИЛІВКАs. KRASYLIVKA3494340879----13---------3-
КУЛАЖИНСЬКА сільрадаKULAŽYNŚKA siľrada3343304-----------------
с. КУЛАЖИНЦІs. KULAŽYNCI3343304-----------------
ЛІТКІВСЬКА сільрадаLITKIVŚKA siľrada2499239199-----23--------4-
с. ЛІТКИs. LITKY2499239199-----23--------4-
ЛІТОЧКІВСЬКА сільрадаLITOČKIVŚKA siľrada62060511-----4-----------
с. ЛІТОЧКИs. LITOČKY4224174-----1-----------
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA1981887-----3-----------
МОКРЕЦЬКА сільрадаMOKREĆKA siľrada1263121250-----1-----------
с. МОКРЕЦЬs. MOKREĆ100495449-----1-----------
с. БЕРВИЦЯs. BERVYCJA2592581-----------------
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada2041199141-----9-----------
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE2007196633-----8-----------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE34258-----1-----------
ПОГРЕБІВСЬКА сільрадаPOHREBIVŚKA siľrada2087203650-----1-----------
с. ПОГРЕБИs. POHREBY2087203650-----1-----------
ПУХІВСЬКА сільрадаPUCHIVŚKA siľrada1996191473-----5---------4-
с. ПУХІВКАs. PUCHIVKA1996191473-----5---------4-
РОЖІВСЬКА сільрадаROŽIVŚKA siľrada49447515-1---1---------2-
с. РОЖІВКАs. ROŽIVKA49447515-1---1---------2-
РОЖНІВСЬКА сільрадаROŽNIVŚKA siľrada1208116541-----1---------1-
с. РОЖНИs. ROŽNY1208116541-----1---------1-
РУДНЯНСЬКА сільрадаRUDNJANŚKA siľrada2251216475-----28--------2-
с. РУДНЯs. RUDNJA2251216475-----28--------2-
РУСАНІВСЬКА сільрадаRUSANIVŚKA siľrada1754170940-----4---------1-
с. РУСАНІВs. RUSANIV1685164040-----4---------1-
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA6969------------------
СВІТИЛЬНІВСЬКА сільрадаSVITYĽNIVŚKA siľrada1362132135-----13--------2-
с. СВІТИЛЬНЯs. SVITYĽNJA1284124831-----13--------1-
с. ГРЕБЕЛЬКИs. HREBEĽKY78734---------------1-
СЕМИПОЛКІВСЬКА сільрадаSEMYPOLKIVŚKA siľrada30502908128-3---17--------21
с. СЕМИПОЛКИs. SEMYPOLKY30502908128-3---17--------21
ТРЕБУХІВСЬКА сільрадаTREBUCHIVŚKA siľrada64996385100-----7---------25
с. ТРЕБУХІВs. TREBUCHIV64466332100-----7---------25
с. ПЕРЕМОЖЕЦЬs. PEREMOŽEĆ5353------------------
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada33923272111--1--61--------1-
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE33923272111--1--61--------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН

VASYĽKIVŚKYJ RAJON

70467

67188

2926

-

40

1

1

2

99

70

2

39

4

-

1

-

1

-

91

2

смт ГЛЕВАХАsmt HLEVACHA88358170607-3---1517--2-----21-
смт ГРЕБІНКИsmt HREBINKY69936713222-13---209-22-----12-
смт ДОСЛІДНИЦЬКЕsmt DOSLIDNYĆKE21672050110-----5---------2-
смт КАЛИНІВКАsmt KALYNIVKA57045256427-----532-------11-
БАРАХТІВСЬКА сільрадаBARACHTIVŚKA siľrada1235121810-1-------------6-
с. БАРАХТИs. BARACHTY1235121810-1-------------6-
ВАРОВИЦЬКА сільрадаVAROVYĆKA siľrada3523457-----------------
с. ВАРОВИЧІs. VAROVYČI3523457-----------------
ВЕЛИКОБУГАЇВСЬКА сільрадаVELYKOBUHAJIVŚKA siľrada75673818-----------------
с. ВЕЛИКА БУГАЇВКАs. VELYKA BUHAJIVKA75673818-----------------
ВЕЛИКОВІЛЬШАНСЬКА сільрадаVELYKOVIĽŠANŚKA siľrada9799772-----------------
с. ВЕЛИКА ВІЛЬШАНКАs. VELYKA VIĽŠANKA9799772-----------------
ВЕЛИКОСОЛТАНІВСЬКА сільрадаVELYKOSOLTANIVŚKA siľrada86381245-31--1---------1-
с. ВЕЛИКА СОЛТАНІВКАs. VELYKA SOLTANIVKA71367928-31--1---------1-
с. ХЛЕПЧАs. CHLEPČA15013317-----------------
ВІННИЦЬКО-СТАВСЬКА сільрадаVINNYĆKO-STAVŚKA siľrada65762326-2---4---------2-
с. ВІННИЦЬКІ СТАВИs. VINNYĆKI STAVY65762326-2---4---------2-
ГВОЗДІВСЬКА сільрадаHVOZDIVŚKA siľrada45043513-----11----------
с. ГВОЗДІВs. HVOZDIV45043513-----11----------
ДАНИЛІВСЬКА сільрадаDANYLIVŚKA siľrada54174801598-----84--------42
с. ДАНИЛІВКАs. DANYLIVKA36003044542-----84--------11
с. БОБРИЦЯs. BOBRYCJA2928-----------------1
с. КОЖУХІВКАs. KOŽUCHIVKA1522148040---------------2-
с. ЛИПОВИЙ СКИТОКs. LYPOVYJ SKYTOK26624916---------------1-
ДІБРІВСЬКА сільрадаDIBRIVŚKA siľrada1059102631-----1---------1-
с. ДІБРОВАs. DIBROVA40738818---------------1-
с. БАГРИНs. BAHRYN65263813-----1-----------
ДЗВІНКІВСЬКА сільрадаDZVINKIVŚKA siľrada47546211-1-------------1-
с. ДЗВІНКОВЕs. DZVINKOVE1351323-----------------
с. ПЕРЕВІЗs. PEREVIZ3403308-1-------------1-
ЗАСТУГНЯНСЬКА сільрадаZASTUHNJANŚKA siľrada1358132631---------------1-
с. ЗАСТУГНАs. ZASTUHNA4134049-----------------
с. БЕЗП'ЯТНЕs. BEZP`JATNE4424347---------------1-
с. ЗОЗУЛІs. ZOZULI1313------------------
с. КУЛІБАБАs. KULIBABA69663-----------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE42140912-----------------
ЗДОРІВСЬКА сільрадаZDORIVŚKA siľrada1342128154-1---3---------3-
с. ЗДОРІВКАs. ZDORIVKA1342128154-1---3---------3-
ІВАНКОВИЧІВСЬКА сільрадаIVANKOVYČIVŚKA siľrada97491162-----1-----------
с. ІВАНКОВИЧІs. IVANKOVYČI97491162-----1-----------
КОВАЛІВСЬКА сільрадаKOVALIVŚKA siľrada1646161134---------------1-
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA1646161134---------------1-
КОДАКІВСЬКА сільрадаKODAKIVŚKA siľrada1313128919----13-----1-----
с. КОДАКИs. KODAKY1313128919----13-----1-----
КРУШИНСЬКА сільрадаKRUŠYNŚKA siľrada1814172675----174--------1-
с. КРУШИНКАs. KRUŠYNKA3483416----1------------
с. БОРИСІВs. BORYSIV2342322-----------------
с. ДЕРЕВ'ЯНКИs. DEREV`JANKY3434------------------
с. ЗАЛІЗНЕs. ZALIZNE37335912-----1---------1-
с-ще ЗЕЛЕНИЙ БІРs-šče ZELENYJ BIR79472955-----64----------
с. МАЛА БУГАЇВКАs. MALA BUHAJIVKA3131------------------
КСАВЕРІВСЬКА сільрадаKSAVERIVŚKA siľrada1507146433-4-1-2---------3-
с. КСАВЕРІВКАs. KSAVERIVKA1282124730-----2---------3-
с. КСАВЕРІВКА ДРУГАs. KSAVERIVKA DRUHA2252173-4-1-------------
ЛОСЯТИНСЬКА сільрадаLOSJATYNŚKA siľrada1751172820-3---------------
с. ЛОСЯТИНs. LOSJATYN1445143213-----------------
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE3062967-3---------------
ЛУБ'ЯНСЬКА сільрадаLUB`JANŚKA siľrada2802665-2---7-----------
с. ЛУБ'ЯНКАs. LUB`JANKA2802665-2---7-----------
МАЛОСОЛТАНІВСЬКА сільрадаMALOSOLTANIVŚKA siľrada1701165337-----5---------6-
с. МАЛА СОЛТАНІВКАs. MALA SOLTANIVKA1346130629-----5---------6-
с. СКРИПКИs. SKRYPKY3553478-----------------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada1017100013---------------4-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA1017100013---------------4-
МАРХАЛІВСЬКА сільрадаMARCHALIVŚKA siľrada1266121644-----3---------3-
с. МАРХАЛІВКАs. MARCHALIVKA1247119744-----3---------3-
с. ЗАЙЦІВs. ZAJCIV1919------------------
МИТНИЦЬКА сільрадаMYTNYĆKA siľrada77975717------5----------
с. МИТНИЦЯs. MYTNYCJA77975717------5----------
ВІЛЬШАНСЬКО-НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаVIĽŠANŚKO-NOVOSELYĆKA siľrada5385352------1----------
с. ВІЛЬШАНСЬКА-НОВОСЕЛИЦЯs. VIĽŠANŚKA-NOVOSELYCJA3953922------1----------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA1818------------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA125125------------------
ПІНЧУКІВСЬКА сільрадаPINČUKIVŚKA siľrada61459717-----------------
с. ПІНЧУКИs. PINČUKY61459717-----------------
ПЛЕСЕЦЬКА сільрадаPLESEĆKA siľrada3849378857-----2---------2-
с. ПЛЕСЕЦЬКЕs. PLESEĆKE3849378857-----2---------2-
ПОГРЕБІВСЬКА сільрадаPOHREBIVŚKA siľrada6446289-1----5--------1-
с. ПОГРЕБИs. POHREBY4224123-1----5--------1-
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA2222166-----------------
ПОЛОГІВСЬКА сільрадаPOLOHIVŚKA siľrada1331131020---------------1-
с. ПОЛОГИs. POLOHY1331131020---------------1-
ПОРАДІВСЬКА сільрадаPORADIVŚKA siľrada50048512-----3-----------
с. ПОРАДІВКАs. PORADIVKA2272204-----3-----------
с. РУЛИКІВs. RULYKIV2732658-----------------
ПУТРІВСЬКА сільрадаPUTRIVŚKA siľrada21412008129-1-------------3-
с. ПУТРІВКАs. PUTRIVKA1567148777-1-------------2-
с. БЕРЕЗЕНЩИНАs. BEREZENŠČYNA41237041---------------1-
с. КОБЦІs. KOBCI102957-----------------
с. КРЯЧКИs. KRJAČKY60564-----------------
САЛИВОНКІВСЬКА сільрадаSALYVONKIVŚKA siľrada2649255340-5---210-37----1-1-
с. САЛИВОНКИs. SALYVONKY2649255340-5---210-37----1-1-
ПШЕНИЧНЕНСЬКА сільрадаPŠENYČNENŚKA siľrada63061216------2----------
с. ПШЕНИЧНЕs. PŠENYČNE63061216------2----------
РОСЛАВИЧІВСЬКА сільрадаROSLAVYČIVŚKA siľrada2552505-----------------
с. РОСЛАВИЧІs. ROSLAVYČI2552505-----------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada48947217-----------------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA48947217-----------------
ТРОСТИНСЬКА сільрадаTROSTYNŚKA siľrada8248231-----------------
с. ТРОСТИНКАs. TROSTYNKA8248231-----------------
ТРОСТИНСЬКО-НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаTROSTYNŚKO-NOVOSELYĆKA siľrada253253------------------
с. ТРОСТИНСЬКА НОВОСЕЛИЦЯs. TROSTYNŚKA NOVOSELYCJA253253------------------
УСТИМІВСЬКА сільрадаUSTYMIVŚKA siľrada1869184325-----1-----------
с. УСТИМІВКАs. USTYMIVKA1869184325-----1-----------
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada3703673-----------------
с. ШЕВЧЕНКІВКАs. ŠEVČENKIVKA1531512-----------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE161161------------------
с. ЧЕРВОНЕ ПОЛЕs. ČERVONE POLE56551-----------------
ЯЦЬКІВСЬКА сільрадаJAĆKIVŚKA siľrada8218102------9----------
с. ЯЦЬКИs. JAĆKY8218102------9----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН

VOLODARŚKYJ RAJON

23345

22840

444

-

10

1

11

-

16

6

3

-

-

-

-

-

-

-

14

-

смт ВОЛОДАРКАsmt VOLODARKA75407369163-1---4---------3-
БІЛІЇВСЬКА сільрадаBILIJIVŚKA siľrada3073006-1---------------
с. БІЛІЇВКАs. BILIJIVKA3073006-1---------------
БЕРЕЗНЯНСЬКА сільрадаBEREZNJANŚKA siľrada99798113-1---1---------1-
с. БЕРЕЗНАs. BEREZNA99798113-1---1---------1-
ГАЙВОРОНСЬКА сільрадаHAJVORONŚKA siľrada4924848-----------------
с. ГАЙВОРОНs. HAJVORON4924848-----------------
ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКА сільрадаHORODYŠČE-PUSTOVARIVŚKA siľrada1213118225-----5---------1-
с. ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКЕs. HORODYŠČE-PUSTOVARIVŚKE1083105622-----4---------1-
с-ще ВЕСНЯНКАs-šče VESNJANKA1301263-----1-----------
ЗАВАДІВСЬКА сільрадаZAVADIVŚKA siľrada91990711-----1-----------
с. ЗАВАДІВКАs. ZAVADIVKA88387210-----1-----------
с. ДРУЖБАs. DRUŽBA36351-----------------
ЗРАЙКІВСЬКА сільрадаZRAJKIVŚKA siľrada72570215---1-24--------1-
с. ЗРАЙКИs. ZRAJKY69967813---1-24--------1-
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE26242-----------------
КАПУСТИНСЬКА сільрадаKAPUSTYNŚKA siľrada7427374---------------1-
с. КАПУСТИНЦІs. KAPUSTYNCI4694653---------------1-
с. КОРЖИХАs. KORŽYCHA4040------------------
с. ЧЕПІЖИНЦІs. ČEPIŽYNCI2332321-----------------
КОСІВСЬКА сільрадаKOSIVŚKA siľrada87585616-2-1-------------
с. КОСІВКАs. KOSIVKA65663914-2-1-------------
с. ГОРОДИЩЕ - КОСІВСЬКЕs. HORODYŠČE - KOSIVŚKE2192172-----------------
ЛОБАЧІВСЬКА сільрадаLOBAČIVŚKA siľrada96893431-1-------------2-
с. ЛОБАЧІВs. LOBAČIV89686429-1-------------2-
с. НОВЕ ЖИТТЯs. NOVE ŽYTTJA72702-----------------
ЛОГВИНСЬКА сільрадаLOHVYNŚKA siľrada1145112120---2--2----------
с. ЛОГВИНs. LOHVYN99697616---2--2----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1491454-----------------
МАРМУЛІЇВСЬКА сільрадаMARMULIJIVŚKA siľrada5445386-----------------
с. МАРМУЛІЇВКАs. MARMULIJIVKA4614565-----------------
с. КЛЕНОВЕs. KLENOVE83821-----------------
МАТВІЇХІВСЬКА сільрадаMATVIJICHIVŚKA siľrada7367288-----------------
с. МАТВІЇХАs. MATVIJICHA5225193-----------------
с. ЛИХАЧИХАs. LYCHAČYCHA2142095-----------------
ОЖЕГІВСЬКА сільрадаOŽEHIVŚKA siľrada44743413-----------------
с. ОЖЕГІВКАs. OŽEHIVKA44743413-----------------
ПАРХОМІВСЬКА сільрадаPARCHOMIVŚKA siľrada8108009-1---------------
с. ПАРХОМІВКАs. PARCHOMIVKA8108009-1---------------
ПЕТРАШІВСЬКА сільрадаPETRAŠIVŚKA siľrada2462379-----------------
с. ПЕТРАШІВКАs. PETRAŠIVKA2462379-----------------
РАЧКІВСЬКА сільрадаRAČKIVŚKA siľrada374374------------------
с. РАЧКИs. RAČKY252252------------------
с. РАТУШs. RATUŠ122122------------------
РОГІЗНЯНСЬКА сільрадаROHIZNJANŚKA siľrada6076025-----------------
с. РОГІЗНАs. ROHIZNA6076025-----------------
РУБЧЕНКІВСЬКА сільрадаRUBČENKIVŚKA siľrada82780216-1-3-----------5-
с. РУБЧЕНКИs. RUBČENKY76073714-1-3-----------5-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA67652-----------------
РУДОСІЛЬСЬКА сільрадаRUDOSIĽŚKA siľrada1095105538--1--1-----------
с. РУДЕ СЕЛОs. RUDE SELO1095105538--1--1-----------
ТАДІЇВСЬКА сільрадаTADIJIVŚKA siľrada71569416-1---1-3---------
с. ТАДІЇВКАs. TADIJIVKA51649912-1---1-3---------
с. ГАЙОКs. HAJOK2828------------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA1711674-----------------
ТАРГАНСЬКА сільрадаTARHANŚKA siľrada1021100312-1-4-1-----------
с. ТАРГАНs. TARHAN559558--1---------------
с. НАДРОСІВКАs. NADROSIVKA46244512---4-1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

VYŠHORODŚKYJ RAJON

72589

65536

6711

1

18

-

-

5

155

64

1

1

7

-

-

1

-

-

89

-

м. ВИШГОРОДm. VYŠHOROD22867176655056-1--36234113--1--40-
смт ДИМЕРsmt DYMER58175582207-1--123---------3-
с. КАМЕНКАs. KAMENKA50491-----------------
с. РИКУНЬs. RYKUŃ27525618-----1-----------
АБРАМІВСЬКА сільрадаABRAMIVŚKA siľrada3793726---------------1-
с. АБРАМІВКАs. ABRAMIVKA2142112---------------1-
с. ДУДКИs. DUDKY3030------------------
с. САВЕНКИs. SAVENKY1351314-----------------
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada2602564-----------------
с. БОГДАНИs. BOHDANY9393------------------
с. ОВДІЄВА НИВАs. OVDIJEVA NYVA54531-----------------
с. ПИЛЯВАs. PYLJAVA42411-----------------
с. РИТНІs. RYTNI18162-----------------
с. РИХТАs. RYCHTA5353------------------
ВАХІВСЬКА сільрадаVACHIVŚKA siľrada3553496-----------------
с. ВАХІВКАs. VACHIVKA3263215-----------------
с. ЛЮБИДВАs. LJUBYDVA29281-----------------
ВОРОПАЇВСЬКА сільрадаVOROPAJIVŚKA siľrada89685428-----16--------7-
с. ВОРОПАЇВs. VOROPAJIV89685428-----16--------7-
ВИЩЕДУБЕЧАНСЬКА сільрадаVYŠČEDUBEČANŚKA siľrada83182011-----------------
с. ВИЩА ДУБЕЧНЯs. VYŠČA DUBEČNJA83182011-----------------
ГАВРИЛІВСЬКА сільрадаHAVRYLIVŚKA siľrada34283271141-6---72--------1-
с. ГАВРИЛІВКАs. HAVRYLIVKA30652915136-6---52--------1-
с. ТАРАСІВЩИНАs. TARASIVŠČYNA3633565-----2-----------
ГЛІБІВСЬКА сільрадаHLIBIVŚKA siľrada98496023---------1-------
с. ГЛІБІВКАs. HLIBIVKA98496023---------1-------
ДЕМИДІВСЬКА сільрадаDEMYDIVŚKA siľrada37023509174-6---10---------3-
с. ДЕМИДІВs. DEMYDIV37023509174-6---10---------3-
ЖУКИНСЬКА сільрадаŽUKYNŚKA siľrada11541092501----51--------5-
с. ЖУКИНs. ŽUKYN11171055501----51--------5-
с. РОВЖІs. ROVŽI3737------------------
КАТЮЖАНСЬКА сільрадаKATJUŽANŚKA siľrada43734241116-----92--------5-
с. КАТЮЖАНКАs. KATJUŽANKA42454113116-----92--------5-
с. ГУТА-КАТЮЖАНСЬКАs. HUTA-KATJUŽANŚKA128128------------------
КОЗАРОВИЦЬКА сільрадаKOZAROVYĆKA siľrada1804175247-----4---------1-
с. КОЗАРОВИЧІs. KOZAROVYČI1804175247-----4---------1-
ЛЕБЕДІВСЬКА сільрадаLEBEDIVŚKA siľrada1257119548-----6---1-----7-
с. ЛЕБЕДІВКАs. LEBEDIVKA1257119548-----6---1-----7-
ЛИТВИНІВСЬКА сільрадаLYTVYNIVŚKA siľrada1807176039-2---4---------2-
с. ЛИТВИНІВКАs. LYTVYNIVKA1350131332-2---1---------2-
с. ЛІСОВИЧІs. LISOVYČI2872822-----3-----------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA1701655-----------------
ЛЮБИМІВСЬКА сільрадаLJUBYMIVŚKA siľrada61259318-----1-----------
с. ЛЮБИМІВКАs. LJUBYMIVKA39137812-----1-----------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA95941-----------------
с. СИЧІВКАs. SYČIVKA1261215-----------------
ЛЮТІЗЬКА сільрадаLJUTIŹKA siľrada2513244963-----1-----------
с. ЛЮТІЖs. LJUTIŽ2282222061-----1-----------
с. ГУТА-МЕЖИГІРСЬКАs. HUTA-MEŽYHIRŚKA2312292-----------------
НИЖЧЕДУБЕЧАНСЬКА сільрадаNYŽČEDUBEČANŚKA siľrada1330129831---------------1-
с. НИЖЧА ДУБЕЧНЯs. NYŽČA DUBEČNJA1330129831---------------1-
НОВОПЕТРІВСЬКА сільрадаNOVOPETRIVŚKA siľrada77477451266----1713--2-----7-
с. НОВІ ПЕТРІВЦІs. NOVI PETRIVCI77477451266----1713--2-----7-
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada56755214-----1-----------
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY56755214-----1-----------
ПІРНІВСЬКА сільрадаPIRNIVŚKA siľrada66963533-----1-----------
с. ПІРНОВЕs. PIRNOVE66963533-----1-----------
РОВІВСЬКА сільрадаROVIVŚKA siľrada65463614-----3---------1-
с. РОВИs. ROVY1591563-----------------
с. КРУГИs. KRUHY6464------------------
с. РОЗТІСНЕs. ROZTISNE33321-----------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA39838410-----3---------1-
РУДНЄ-ДИМЕРСЬКА сільрадаRUDNJE-DYMERŚKA siľrada5175161-----------------
с. РУДНЯ-ДИМЕРСЬКАs. RUDNJA-DYMERŚKA2752741-----------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA242242------------------
СИНЯКІВСЬКА сільрадаSYNJAKIVŚKA siľrada1710164755-----16--------1-
с. СИНЯКs. SYNJAK96792237-----16--------1-
с. ВОРОНЬКІВКАs. VOROŃKIVKA24723413-----------------
с. РАКІВКАs. RAKIVKA3303264-----------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE1661651-----------------
СТАРОПЕТРІВСЬКА сільрадаSTAROPETRIVŚKA siľrada29632824131-2---3---------3-
с. СТАРІ ПЕТРІВЦІs. STARI PETRIVCI29632824131-2---3---------3-
СУВИДСЬКА сільрадаSUVYDŚKA siľrada77176110-----------------
с. СУВИДs. SUVYD3433385-----------------
с. БОДЕНЬКИs. BODEŃKY4284235-----------------
СУХОЛУЦЬКА сільрадаSUCHOLUĆKA siľrada39838314-----1-----------
с. СУХОЛУЧЧЯs. SUCHOLUČČJA39838314-----1-----------
ТОЛОКУНЬСЬКА сільрадаTOLOKUŃŚKA siľrada33232111-----------------
с. ТОЛОКУНЬs. TOLOKUŃ2112029-----------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE1211192-----------------
ХОТЯНІВСЬКА сільрадаCHOTJANIVŚKA siľrada98292653-----2---------1-
с. ХОТЯНІВКАs. CHOTJANIVKA80775550-----2-----------
с. ОСЕЩИНАs. OSEŠČYNA1751713---------------1-
ЯСНОГОРОДСЬКА сільрадаJASNOHORODŚKA siľrada58556122-----2-----------
с. ЯСНОГОРОДКАs. JASNOHORODKA58556122-----2-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН

ZHURIVŚKYJ RAJON

22916

22234

526

-

4

1

-

1

104

21

-

-

-

-

1

-

-

-

22

2

смт ЗГУРІВКАsmt ZHURIVKA66296416174----1256----1---42
с. ЛЕНІНЕs. LENINE3573494-----4-----------
АРКАДІЇВСЬКА сільрадаARKADIJIVŚKA siľrada1035101419-----2-----------
с. АРКАДІЇВКАs. ARKADIJIVKA101999819-----2-----------
с. ТЕРЛЕЩИНАs. TERLEŠČYNA1616------------------
БЕЗУГЛІВСЬКА сільрадаBEZUHLIVŚKA siľrada5165078-----1-----------
с. БЕЗУГЛІВКАs. BEZUHLIVKA3073016-----------------
с. СЛОБОДАs. SLOBODA2092062-----1-----------
ВЕЛИКОКРУПІЛЬСЬКА сільрадаVELYKOKRUPIĽŚKA siľrada8988898-----1-----------
с. ВЕЛИКИЙ КРУПІЛЬs. VELYKYJ KRUPIĽ6426366-----------------
с. МАЛИЙ КРУПІЛЬs. MALYJ KRUPIĽ2562532-----1-----------
ВОЙКІВСЬКА сільрадаVOJKIVŚKA siľrada1327129022-----13---------2-
с. ВОЙКОВЕs. VOJKOVE1049102219-----6---------2-
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA2782683-----7-----------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada58856719-----2-----------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE48547013-----2-----------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE1717------------------
с. ГРЕЧАНА ГРЕБЛЯs. HREČANA HREBLJA86806-----------------
ЖУКІВСЬКА сільрадаŽUKIVŚKA siľrada81679521-----------------
с. ЖУКІВКАs. ŽUKIVKA81679521-----------------
ПРАВОЖОВТНЕВСЬКА сільрадаPRAVOŽOVTNEVŚKA siľrada82979720--1--6---------5-
с. ПРАВО ЖОВТНЯs. PRAVO ŽOVTNJA75572617--1--6---------5-
с. ГОРБАЧІВКАs. HORBAČIVKA43412-----------------
с. ПАЙКИs. PAJKY31301-----------------
КРАСНЕНСЬКА сільрадаKRASNENŚKA siľrada6346265-----3-----------
с. КРАСНЕs. KRASNE5215153-----3-----------
с. ОЛЕКСАНДРИНІВКАs. OLEKSANDRYNIVKA1131112-----------------
ЛИЗОГУБОВО-СЛОБІДСЬКА сільрадаLYZOHUBOVO-SLOBIDŚKA siľrada62360515-----3-----------
с. ЛИЗОГУБОВА СЛОБОДАs. LYZOHUBOVA SLOBODA62360515-----3-----------
МАЛОБЕРЕЗАНСЬКА сільрадаMALOBEREZANŚKA siľrada61960115-1---1---------1-
с. МАЛА БЕРЕЗАНКАs. MALA BEREZANKA59257415-1---1---------1-
с. ЛЕВЧЕНКОВЕs. LEVČENKOVE2727------------------
МАЛОСУПОЇВСЬКА сільрадаMALOSUPOJIVŚKA siľrada57656411-----1-----------
с. МАЛА СУПОЇВКАs. MALA SUPOJIVKA57656411-----1-----------
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada1600153258-3---7-----------
с. НОВА ОЛЕКСАНДРІВКАs. NOVA OLEKSANDRIVKA1243118851-3---1-----------
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE2122093-----------------
с. СТАРЕs. STARE1451354-----6-----------
НОВООРЖИЦЬКА сільрадаNOVOORŽYĆKA siľrada4084044-----------------
с. НОВА ОРЖИЦЯs. NOVA ORŽYCJA3973934-----------------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE1111------------------
ПАСКІВЩИНСЬКА сільрадаPASKIVŠČYNŚKA siľrada75674312-----1-----------
с. ПАСКІВЩИНАs. PASKIVŠČYNA75674312-----1-----------
СЕРЕДІВСЬКА сільрадаSEREDIVŚKA siľrada83782115---------------1-
с. СЕРЕДІВКАs. SEREDIVKA77776115---------------1-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA6060------------------
СТАРООРЖИЦЬКА сільрадаSTAROORŽYĆKA siľrada102299623-----3-----------
с. СТАРА ОРЖИЦЯs. STARA ORŽYCJA102299623-----3-----------
ТУРІВСЬКА сільрадаTURIVŚKA siľrada6946858-----1-----------
с. ТУРІВКАs. TURIVKA5895835-----1-----------
с. ІЛЛІНСЬКЕs. ILLINŚKE5252------------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE99------------------
с. УРСАЛІВКАs. URSALIVKA44413-----------------
УСІВСЬКА сільрадаUSIVŚKA siľrada104598828-----1115--------3-
с. УСІВКАs. USIVKA104598828-----1115--------3-
ЧЕРЕВКІВСЬКА сільрадаČEREVKIVŚKA siľrada50648024-----2-----------
с. ЧЕРЕВКИs. ČEREVKY50648024-----2-----------
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada60156513-----17---------6-
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE264263----------------1-
с. ВОЛОДИМИРСЬКЕs. VOLODYMYRŚKE16414411-----6---------3-
с. МАЙСЬКЕs. MAJŚKE1731582-----11---------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

IVANKIVŚKYJ RAJON

35374

34125

1104

-

17

31

1

2

40

19

-

5

1

-

-

-

-

-

29

-

м. ЧОРНОБИЛЬm. ČORNOBYĽ--------------------
смт ІВАНКІВsmt IVANKIV104249998400-3-11136--------2-
с. БОЛОТНЯs. BOLOTNJA3413392-----------------
с. ЗАПРУДКАs. ZAPRUDKA87986213-----2---------2-
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA1361342-----------------
БЛІДЧАНСЬКА сільрадаBLIDČANŚKA siľrada1388136323-----1---------1-
с. БЛІДЧАs. BLIDČA6836749-----------------
с. КОЛЕНЦІs. KOLENCI4864778---------------1-
с. КОЛЕНЦІВСЬКЕs. KOLENCIVŚKE45432-----------------
с. ЛЕОНІВКАs. LEONIVKA1741694-----1-----------
ВАРІВСЬКА сільрадаVARIVŚKA siľrada58453745---------------2-
с. ВАРІВСЬКs. VARIVŚK4624519---------------2-
с. ЛЮДВИНІВКАs. LJUDVYNIVKA70691-----------------
с. РАХВАЛІВКАs. RACHVALIVKA521735-----------------
ГОРНОСТАЙПІЛЬСЬКА сільрадаHORNOSTAJPIĽŚKA siľrada1163111740-----11--1-----3-
с. ГОРНОСТАЙПІЛЬs. HORNOSTAJPIĽ103399235-----11--1-----3-
с. ГУБИНs. HUBYN1091063-----------------
с. ЛАПУТЬКИs. LAPUŤKY21192-----------------
ДИТЯТКІВСЬКА сільрадаDYTJATKIVŚKA siľrada101198030------1----------
с. ДИТЯТКИs. DYTJATKY57155714-----------------
с. ЗОРИНs. ZORYN29628114------1----------
с. ФРУЗИНІВКАs. FRUZYNIVKA1441422-----------------
ДИМАРСЬКА сільрадаDYMARŚKA siľrada36735611-----------------
с. ДИМАРКАs. DYMARKA73712-----------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE1201191-----------------
с. РУДНЯ-ЛЕВКІВСЬКАs. RUDNJA-LEVKIVŚKA1471443-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE27225-----------------
ЖМІЇВСЬКА сільрадаŽMIJIVŚKA siľrada55753113--4--1--5------3-
с. ЖМІЇВКАs. ŽMIJIVKA52550012--4--1--5------3-
с. ВЕРХОЛІССЯs. VERCHOLISSJA32311-----------------
ЗАРУДДЯНСЬКА сільрадаZARUDDJANŚKA siľrada6646576-----1-----------
с. ЗАРУДДЯs. ZARUDDJA4194136-----------------
с. КІРОВЕs. KIROVE105104------1-----------
с. ОСОВЕЦЬs. OSOVEĆ2424------------------
с. СЛОБОДА-КУХАРСЬКАs. SLOBODA-KUCHARŚKA116116------------------
СТРАХОЛІСЬКА сільрадаSTRACHOLIŚKA siľrada74973017-----1---------1-
с. СТРАХОЛІССЯs. STRACHOLISSJA72070415-----1-----------
с. МЕДВИНs. MEDVYN29262---------------1-
КРОПИВНЯНСЬКА сільрадаKROPYVNJANŚKA siľrada3983869-2---1-----------
с. КРОПИВНЯs. KROPYVNJA3423345-2---1-----------
с. МОКРА КОРМАs. MOKRA KORMA2525------------------
с. РУДНЯ-СИДОРІВСЬКАs. RUDNJA-SYDORIVŚKA31274-----------------
КУХАРІВСЬКА сільрадаKUCHARIVŚKA siľrada1096106421-5---4---------2-
с. КУХАРІs. KUCHARI73971019-5---4---------1-
с. ПІДГАЙНЕs. PIDHAJNE3493462---------------1-
с. ЯХНІВКАs. JACHNIVKA88------------------
ЛАДИЖИЦЬКА сільрадаLADYŽYĆKA siľrada1636161619-1---------------
с. СУКАЧІs. SUKAČI1636161619-1---------------
МАКАРІВСЬКА сільрадаMAKARIVŚKA siľrada1178115717-----21--------1-
с. МАКАРІВКАs. MAKARIVKA4454413------1----------
с. МАЛА МАКАРІВКАs. MALA MAKARIVKA2302255-----------------
с. НОВІ МАКАЛЕВИЧІs. NOVI MAKALEVYČI1591552-----1---------1-
с. РУСАКИs. RUSAKY3443367-----1-----------
МУСІЙКІВСЬКА сільрадаMUSIJKIVŚKA siľrada71068324-3---------------
с. МУСІЙКИs. MUSIJKY53651617-3---------------
с. ПОТАЛІЇВКАs. POTALIJIVKA1741677-----------------
ОБУХОВИЦЬКА сільрадаOBUCHOVYĆKA siľrada2061201147-----1---------2-
с. ОБУХОВИЧІs. OBUCHOVYČI1640159641-----1---------2-
с. СТАНИШІВКАs. STANYŠIVKA4214156-----------------
ОЛИВСЬКА сільрадаOLYVŚKA siľrada56855117-----------------
с. ОЛИВАs. OLYVA37336013-----------------
с. ЗАХАРІВКАs. ZACHARIVKA23221-----------------
с. СТАРОВИЧІs. STAROVYČI1721693-----------------
ОЛИЗАРІВСЬКА сільрадаOLYZARIVŚKA siľrada41138822---------------1-
с. ОЛИЗАРІВКАs. OLYZARIVKA41138822---------------1-
ОРАНСЬКА сільрадаORANŚKA siľrada88385524-----3---------1-
с. ОРАНЕs. ORANE70868818-----2-----------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA22184-----------------
с. ХОЧЕВАs. CHOČEVA1531492-----1---------1-
ПІСКІВСЬКА сільрадаPISKIVŚKA siľrada60458211------10--------1-
с. ПІСКИs. PISKY2182071------10----------
с. ДОМАНІВКАs. DOMANIVKA2172133---------------1-
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA77761-----------------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA92866-----------------
ПРИБІРСЬКА сільрадаPRYBIRŚKA siľrada1039101820-----1-----------
с. ПРИБІРСЬКs. PRYBIRŚK82580915-----1-----------
с. ПИРОГОВИЧІs. PYROHOVYČI2142095-----------------
РОЗВАЖІВСЬКА сільрадаROZVAŽIVŚKA siľrada1392133654-1-------------1-
с. РОЗВАЖІВs. ROZVAŽIV75672431---------------1-
с. ЖЕРЕВАs. ŽEREVA897415-----------------
с. ЖЕРЕВПІЛЛЯs. ŽEREVPILLJA3843767-1---------------
с. СТАВРІВКАs. STAVRIVKA1371361-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE2626------------------
СИДОРОВИЦЬКА сільрадаSYDOROVYĆKA siľrada36232510--27--------------
с. СИДОРОВИЧІs. SYDOROVYČI32028310--27--------------
с. БУДА-ПОЛІДАРІВСЬКАs. BUDA-POLIDARIVŚKA88------------------
с. ПОЛІДАРІВКАs. POLIDARIVKA3434------------------
СТАРОСОКОЛІВСЬКА сільрадаSTAROSOKOLIVŚKA siľrada498375117-----3---------3-
с. СТАРІ СОКОЛИs. STARI SOKOLY1741685---------------1-
с. КРАСИЛІВКАs. KRASYLIVKA13422110-----2-----------
с. НОВІ СОКОЛИs. NOVI SOKOLY81782-----1-----------
с. ПОТОКИs. POTOKY109107----------------2-
ТЕРМАХІВСЬКА сільрадаTERMACHIVŚKA siľrada6126029----1------------
с. ТЕРМАХІВКАs. TERMACHIVKA5345258----1------------
с. ЧКАЛОВКАs. ČKALOVKA78771-----------------
ТЕТЕРІВСЬКА сільрадаTETERIVŚKA siľrada3643576-----1-----------
с. ТЕТЕРІВСЬКЕs. TETERIVŚKE3643576-----1-----------
ФЕНЕВИЦЬКА сільрадаFENEVYĆKA siľrada1808176043-1---2---------2-
с. ФЕНЕВИЧІs. FENEVYČI1135109932-1---1---------2-
с. РУДНЯ-ТАЛЬСЬКАs. RUDNJA-TAĽŚKA2552477-----1-----------
с. РУДНЯ-ШПИЛІВСЬКАs. RUDNJA-ŠPYLIVŚKA1071061-----------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA3113083-----------------
ШПИЛІВСЬКА сільрадаŠPYLIVŚKA siľrada1491145532-1---2---------1-
с. ШПИЛІs. ŠPYLI98195425-----1---------1-
с. БІЛИЙ БЕРЕГs. BILYJ BEREH61601-----------------
с. ВОРОПАЇВКАs. VOROPAJIVKA2132121-----------------
с. ЗИМОВИЩЕs. ZYMOVYŠČE1651613-----1-----------
с. РОКИТНА СЛОБОДАs. ROKYTNA SLOBODA71682-1---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН

KAHARLYĆKYJ RAJON

38246

37088

1014

-

25

1

6

8

32

27

-

-

1

-

-

-

-

-

44

-

м. КАГАРЛИКm. KAHARLYK1380213334417-412591--------29-
БАЛИКО-ЩУЧИНСЬКА сільрадаBALYKO-ŠČUČYNŚKA siľrada75473219-----1---------2-
с. БАЛИКО-ЩУЧИНКАs. BALYKO-ŠČUČYNKA48447013---------------1-
с. УЛЯНИКИs. ULJANYKY2702626-----1---------1-
БЕНДЮГІВСЬКА сільрадаBENDJUHIVŚKA siľrada3173115-----1-----------
с. БЕНДЮГІВКАs. BENDJUHIVKA3173115-----1-----------
БУРТІВСЬКА сільрадаBURTIVŚKA siľrada1601155344---1-3-----------
с. БУРТИs. BURTY1344130733---1-3-----------
с. ОЧЕРЕТЯНЕs. OČERETJANE25724611-----------------
ВЕЛИКОПРИЦЬКІВСЬКА сільрадаVELYKOPRYĆKIVŚKA siľrada80176132-----35----------
с. ВЕЛИКІ ПРИЦЬКИs. VELYKI PRYĆKY76272331-----35----------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE39381-----------------
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA--------------------
ГОРОХУВАТСЬКА сільрадаHOROCHUVATŚKA siľrada72070513----11-----------
с. ГОРОХУВАТКАs. HOROCHUVATKA3313246-----1-----------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA3303263----1------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA59554-----------------
ГОРОХІВСЬКА сільрадаHOROCHIVŚKA siľrada5095017-1---------------
с. ГОРОХОВЕs. HOROCHOVE4404346-----------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE69671-1---------------
ГРЕБЕНІВСЬКА сільрадаHREBENIVŚKA siľrada72469229---------------3-
с. ГРЕБЕНІs. HREBENI55552726---------------2-
с. ЮШКИs. JUŠKY1691653---------------1-
ДЕМІВЩИНСЬКА сільрадаDEMIVŠČYNŚKA siľrada5545464-----13----------
с. ДЕМІВЩИНАs. DEMIVŠČYNA5054992-----13----------
с. ОРІХОВЕs. ORICHOVE49472-----------------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada5095009-----------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE5095009-----------------
ЗІКРАЧІВСЬКА сільрадаZIKRAČIVŚKA siľrada96933-----------------
с. ЗІКРАЧІs. ZIKRAČI96933-----------------
КАДОМСЬКА сільрадаKADOMŚKA siľrada58957217-----------------
с. КАДОМКАs. KADOMKA44042515-----------------
с. ЗОРІВКАs. ZORIVKA1201182-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA2929------------------
КУЗЬМИНЕЦЬКА сільрадаKUŹMYNEĆKA siľrada72470617------1----------
с. КУЗМИНЦІs. KUZMYNCI4114056-----------------
с. ПАНІКАРЧАs. PANIKARČA31330111------1----------
ЛЕОНІВСЬКА сільрадаLEONIVŚKA siľrada5105009---------------1-
с. ЛЕОНІВКАs. LEONIVKA3123093-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA1981916---------------1-
ЛІЩИНСЬКА сільрадаLIŠČYNŚKA siľrada84081029-1---------------
с. ЛІЩИНКАs. LIŠČYNKA32431211-1---------------
с. РАСАВКАs. RASAVKA2132103-----------------
с. ТЕРНІВКАs. TERNIVKA30328815-----------------
ЛИПОВЕЦЬКА сільрадаLYPOVEĆKA siľrada55253517-----------------
с. ЛИПОВЕЦЬs. LYPOVEĆ55253517-----------------
МИРІВСЬКА сільрадаMYRIVŚKA siľrada1335130127---2-3---1-----1-
с. МИРІВКАs. MYRIVKA1335130127---2-3---1-----1-
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada3443329----1----------2-
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY3443329----1----------2-
ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА сільрадаPERESELENŚKA siľrada1539149034-9---4---------2-
с. ПЕРЕСЕЛЕННЯs. PERESELENNJA1539149034-9---4---------2-
ПІВЕЦЬКА сільрадаPIVEĆKA siľrada49346120------11--------1-
с. ПІВЦІs. PIVCI41438715------11--------1-
с. ОНАЦЬКИs. ONAĆKY79745-----------------
РАСАВСЬКА сільрадаRASAVŚKA siľrada1901854-1---------------
с. РАСАВКАs. RASAVKA1901854-1---------------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada1821179525-1---------------
с. СЛОБОДАs. SLOBODA1821179525-1---------------
СТАВІВСЬКА сільрадаSTAVIVŚKA siľrada1555151831-----5---------1-
с. СТАВИs. STAVY1555151831-----5---------1-
СТАЙКІВСЬКА сільрадаSTAJKIVŚKA siľrada22032094101---1-14--------2-
с. СТАЙКИs. STAJKY22032094101---1-14--------2-
СТРІТІВСЬКА сільрадаSTRITIVŚKA siľrada7347259-----------------
с. СТРІТІВКАs. STRITIVKA7347259-----------------
СУЩАНСЬКА сільрадаSUŠČANŚKA siľrada5495426----1------------
с. СУЩАНИs. SUŠČANY5495426----1------------
ХАЛЧАНСЬКА сільрадаCHALČANŚKA siľrada6726664-2---------------
с. ХАЛЧАs. CHALČA6346284-2---------------
с. ВОРОНІВКАs. VORONIVKA3030------------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE88------------------
ЧЕРНЯХІВСЬКА сільрадаČERNJACHIVŚKA siľrada1319128633-----------------
с. ЧЕРНЯХІВs. ČERNJACHIV1319128633-----------------
ШПЕНДІВСЬКА сільрадаŠPENDIVŚKA siľrada73071613-1---------------
с. ШПЕНДІВКАs. ŠPENDIVKA73071613-1---------------
ШУБІВСЬКА сільрадаŠUBIVŚKA siľrada89887615-5----2----------
с. ШУБІВКАs. ŠUBIVKA70468512-5----2----------
с. ЗЕМЛЯНКАs. ZEMLJANKA1941913-----------------
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada26225012-----------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA26225012-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

KYJEVO-SVJATOŠYNŚKYJ RAJON

154354

141085

12441

-

37

2

2

23

256

181

10

8

21

1

3

-

2

-

244

38

м. БОЯРКАm. BOJARKA34502297594522-61-95137319---2-7329
м. ВИШНЕВЕm. VYŠNEVE34295300644042-9-138330-7-11---486
смт ЧАБАНИsmt ČABANY36503368263----362--1-----52
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY37613430315----143--------8-
БІЛОГОРОДСЬКА сільрадаBILOHORODŚKA siľrada67636549188-1--11215---2---4-
с. БІЛОГОРОДКАs. BILOHORODKA58685677168-1---1215---2---2-
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE89587220----1----------2-
БОБРИЦЬКА сільрадаBOBRYĆKA siľrada56554321---------------1-
с. БОБРИЦЯs. BOBRYCJA56554321---------------1-
БУЗІВСЬКА сільрадаBUZIVŚKA siľrada27222597116-2---1---------6-
с. БУЗОВАs. BUZOVA1548148954-----1---------4-
с. БУЧАs. BUČA14413311-----------------
с. ГУРІВЩИНАs. HURIVŠČYNA2982889-1---------------
с. ЛЮБИМІВКАs. LJUBYMIVKA59856036---------------2-
с. ХМІЛЬНАs. CHMIĽNA1341276-1---------------
ВІТО-ПОШТОВА сільрадаVITO-POŠTOVA siľrada25062386100-2---1131-------3-
с. ВІТА-ПОШТОВАs. VITA-POŠTOVA1584148580-1---1131-------3-
с. ЮРІВКАs. JURIVKA92290120-1---------------
ГАТНЕНСЬКА сільрадаHATNENŚKA siľrada30872946130----124--------31
с. ГАТНЕs. HATNE30872946130----124--------31
ГОРЕНИЦЬКА сільрадаHORENYĆKA siľrada40223862138-1---6---------15-
с. ГОРЕНИЧІs. HORENYČI25512426104-1---5---------15-
с. ГНАТІВКАs. HNATIVKA3543468-----------------
с. ЛУКАs. LUKA7127039-----------------
с. СТОЯНКАs. STOJANKA40538717-----1-----------
ГОРЕНСЬКА сільрадаHORENŚKA siľrada61525578543-71--115--------7-
с. ГОРЕНКАs. HORENKA53584814518-7---85--------6-
с. МОЩУНs. MOŠČUN79476425--1--3---------1-
ЗАБІРСЬКА сільрадаZABIRŚKA siľrada1767167585-----5---------2-
с. ЗАБІР'Яs. ZABIR`JA1767167585-----5---------2-
КНЯЖИЦЬКА сільрадаKNJAŽYĆKA siľrada1514146537-3---21--------6-
с. КНЯЖИЧІs. KNJAŽYČI93889930-2----1--------6-
с. ЖОРНІВКАs. ŽORNIVKA5765667-1---2-----------
КРЮКІВЩИНСЬКА сільрадаKRJUKIVŠČYNŚKA siľrada35093364126---1-92--2-----5-
с. КРЮКІВЩИНАs. KRJUKIVŠČYNA35093364126---1-92--2-----5-
МАЛЮТЯНСЬКА сільрадаMALJUTJANŚKA siľrada1565147882-----1-1-------3-
с. МАЛЮТЯНКАs. MALJUTJANKA1245118457-----1---------3-
с. ІВАНКІВs. IVANKIV32029425-------1---------
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada32613088159-3---74----------
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA2107204163-2---1-----------
с. КАПІТАНІВКАs. KAPITANIVKA66059456-1---54----------
с. МИЛАs. MYLA49445340-----1-----------
ЛІСНИКІВСЬКА сільрадаLISNYKIVŚKA siľrada1513145254-----25----------
с. ЛІСНИКИs. LISNYKY1513145254-----25----------
ЛИЧАНСЬКА сільрадаLYČANŚKA siľrada100098911-----------------
с. ЛИЧАНКАs. LYČANKA100098911-----------------
МИРОЦЬКА сільрадаMYROĆKA siľrada1535148944-----11----------
с. МИРОЦЬКЕs. MYROĆKE1535148944-----11----------
МИХАЙЛІВСЬКО-РУБЕЖІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKO-RUBEŽIVŚKA siľrada3705361472------15--------4-
с. МИХАЙЛІВКА-РУБЕЖІВКАs. MYCHAJLIVKA-RUBEŽIVKA3430335457------15--------4-
с. ЗАБУЧЧЯs. ZABUČČJA27526015-----------------
МУЗИЧАНСЬКА сільрадаMUZYČANŚKA siľrada1835172195-----86--------5-
с. МУЗИЧІs. MUZYČI1393131668-----5---------4-
с. НЕГРАШІs. NEHRAŠI44240527-----36--------1-
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada1997191776-1---3-----------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE1997191776-1---3-----------
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА сільрадаPETROPAVLIVŚKO-BORŠČAHIVŚKA siľrada64856170287----259--------12-
с. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКАs. PETROPAVLIVŚKA BORŠČAHIVKA61255813284----259--------12-
с. ЧАЙКИs. ČAJKY3603573-----------------
ПЕТРУШКІВСЬКА сільрадаPETRUŠKIVŚKA siľrada66963927-----3-----------
с. ПЕТРУШКИs. PETRUŠKY66963927-----3-----------
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА сільрадаSOFIJIVŚKO-BORŠČAHIVŚKA siľrada65716226302----1163--7-----16-
с. СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКАs. SOFIJIVŚKA BORŠČAHIVKA65716226302----1163--7-----16-
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada54795174278-1--2314--------7-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA50914817247-1--2314--------7-
с. НОВЕs. NOVE38835731-----------------
ХОДОСІВСЬКА сільрадаCHODOSIVŚKA siľrada1354131438-----11----------
с. ХОДОСІВКАs. CHODOSIVKA1354131438-----11----------
ХОТІВСЬКА сільрадаCHOTIVŚKA siľrada54375230175-1---812--2-----9-
с. ХОТІВs. CHOTIV47374570137-----712--2-----9-
с. КРЕМЕНИЩЕs. KREMENYŠČE3753668-----1-----------
с. КРУГЛИКs. KRUHLYK32529430-1---------------
ШПИТЬКІВСЬКА сільрадаŠPYŤKIVŚKA siľrada31332998115-----513--------2-
с. ШПИТЬКИs. ŠPYŤKY22892170102-----511--------1-
с. ГОРБОВИЧІs. HORBOVYČI267265-------2----------
с. ЛІСНЕs. LISNE4424329---------------1-
с. МРІЯs. MRIJA1351314-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН

MAKARIVŚKYJ RAJON

48438

46351

1853

-

9

1

1

1

95

61

2

-

8

-

1

1

-

-

54

-

смт МАКАРІВsmt MAKARIV1186011009802-3--12261-2-11--12-
с. ЗУРІВКАs. ZURIVKA30282-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA89184544---------1-----1-
с. ФАСІВОЧКАs. FASIVOČKA53852414-----------------
смт КОДРАsmt KODRA1756170149-----3---------3-
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada1204116237-----131---------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA1082104433-----131---------
с. ЧЕРВОНА ГІРКАs. ČERVONA HIRKA1221184-----------------
БОРІВСЬКА сільрадаBORIVŚKA siľrada77675321-----2-----------
с. БОРІВКАs. BORIVKA60358318-----2-----------
с. ЛИСИЦЯs. LYSYCJA1717------------------
с. САДКИ-СТРОЇВКАs. SADKY-STROJIVKA1231203-----------------
с. ШНУРІВ ЛІСs. ŠNURIV LIS3333------------------
БИШІВСЬКА сільрадаBYŠIVŚKA siľrada3193308593-----61--1-----7-
с. БИШІВs. BYŠIV2873277485-----51--1-----7-
с. ГОРОБІЇВКАs. HOROBIJIVKA2482398-----1-----------
с. ЛУБСЬКЕs. LUBŚKE5353------------------
с. ФЕРМАs. FERMA1919------------------
ВЕЛИКОКАРАШИНСЬКА сільрадаVELYKOKARAŠYNŚKA siľrada1291124341-1-1-5-----------
с. ВЕЛИКИЙ КАРАШИНs. VELYKYJ KARAŠYN86182728-1-1-4-----------
с. МАЛИЙ КАРАШИНs. MALYJ KARAŠYN43041613-----1-----------
ВІЛЬНЕНСЬКА сільрадаVIĽNENŚKA siľrada90788917------1----------
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE75974117------1----------
с. ЮРІВКАs. JURIVKA148148------------------
ГАВРОНЩИНСЬКА сільрадаHAVRONŠČYNŚKA siľrada100698418-----22----------
с. ГАВРОНЩИНАs. HAVRONŠČYNA100698418-----22----------
ГРУЖЧАНСЬКА сільрадаHRUŽČANŚKA siľrada1270123830-1---1-----------
с. ГРУЗЬКЕs. HRUŹKE1092106525-1---1-----------
с. ВЕСЕЛА СЛОБІДКАs. VESELA SLOBIDKA1781735-----------------
ЗАБУЯНСЬКА сільрадаZABUJANŚKA siľrada1041101321-----5---2-------
с. ЗАБУЯННЯs. ZABUJANNJA84481919-----5---1-------
с. ВОЛОСІНЬs. VOLOSIŃ57561-----------------
с. МАКАРІВСЬКА БУДАs. MAKARIVŚKA BUDA64631-----------------
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA7675----------1-------
КОЗИЧАНСЬКА сільрадаKOZYČANŚKA siľrada3273177-----2---------1-
с. КОЗИЧАНКАs. KOZYČANKA3273177-----2---------1-
КОЛОНЩИНСЬКА сільрадаKOLONŠČYNŚKA siľrada1211115950-----1---------1-
с. КОЛОНЩИНАs. KOLONŠČYNA94189743---------------1-
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA1861796-----1-----------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA54531-----------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA3030------------------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada5845777-----------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA5845777-----------------
КОПИЛІВСЬКА сільрадаKOPYLIVŚKA siľrada1600151755-----515--2-----6-
с. КОПИЛІВs. KOPYLIV1331125746-----515--2-----6-
с. СЕВЕРИНІВКАs. SEVERYNIVKA2692609-----------------
КОРОЛІВСЬКА сільрадаKOROLIVŚKA siľrada1264125014-----------------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA104510396-----------------
с. НОВОМИРІВКАs. NOVOMYRIVKA43403-----------------
с. ФЕРМАs. FERMA1761715-----------------
ЛИПІВСЬКА сільрадаLYPIVŚKA siľrada1252121635-----1-----------
с. ЛИПІВКАs. LYPIVKA1163113131-----1-----------
с. ЛОЗОВИКs. LOZOVYK89854-----------------
ЛИШНЯНСЬКА сільрадаLYŠNJANŚKA siľrada93287342-----31--------13-
с. ЛИШНЯs. LYŠNJA58455130-----11--------1-
с. ОСИКОВЕs. OSYKOVE34832212-----2---------12-
ЛЮДВИНІВСЬКА сільрадаLJUDVYNIVŚKA siľrada5415287-----6-----------
с. ЛЮДВИНІВКАs. LJUDVYNIVKA5415287-----6-----------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada81276429-11--13---------4-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA81276429-11--13---------4-
МАКОВИЩЕНСЬКА сільрадаMAKOVYŠČENŚKA siľrada85380744---------------2-
с. МАКОВИЩЕs. MAKOVYŠČE83779144---------------2-
с. ВИШЕГРАДs. VYŠEHRAD1616------------------
МОСТИЩЕНСЬКА сільрадаMOSTYŠČENŚKA siľrada52050317-----------------
с. МОСТИЩЕs. MOSTYŠČE52050317-----------------
МОТИЖИНСЬКА сільрадаMOTYŽYNŚKA siľrada1209117927-----12----------
с. МОТИЖИНs. MOTYŽYN1209117927-----12----------
НАЛИВАЙКІВСЬКА сільрадаNALYVAJKIVŚKA siľrada90385623-----123----------
с. НАЛИВАЙКІВКАs. NALYVAJKIVKA87683022-----123----------
с. ПОЧЕПИНs. POČEPYN27261-----------------
НЕБЕЛИЦЬКА сільрадаNEBELYĆKA siľrada60459212-----------------
с. НЕБЕЛИЦЯs. NEBELYCJA60459212-----------------
НІЖИЛОВИЦЬКА сільрадаNIŽYLOVYĆKA siľrada84682117-----62----------
с. НІЖИЛОВИЧІs. NIŽYLOVYČI84682117-----62----------
НОВОСІЛКІВСЬКА сільрадаNOVOSILKIVŚKA siľrada94190331-----25----------
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY94190331-----25----------
ОПАЧИЦЬКА сільрадаOPAČYĆKA siľrada42541510-----------------
с. НОВІ ОПАЧИЧІs. NOVI OPAČYČI42541510-----------------
ПАШКІВСЬКА сільрадаPAŠKIVŚKA siľrada1060103523-1---1-----------
с. ПАШКІВКАs. PAŠKIVKA77575519-----1-----------
с. ВІТРІВКАs. VITRIVKA2852804-1---------------
ПЛАХТЯНСЬКА сільрадаPLACHTJANŚKA siľrada74571523-1---4---------2-
с. ПЛАХТЯНКАs. PLACHTJANKA74571523-1---4---------2-
РОЖІВСЬКА сільрадаROŽIVŚKA siľrada54653313-----------------
с. РОЖІВs. ROŽIV54653313-----------------
СИТНЯКІВСЬКА сільрадаSYTNJAKIVŚKA siľrada76474419---------------1-
с. СИТНЯКИs. SYTNJAKY76474419---------------1-
СОСНІВСЬКА сільрадаSOSNIVŚKA siľrada68166911-----1-----------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA67266011-----1-----------
с. КОНОПЕЛЬКИs. KONOPEĽKY99------------------
ФАСІВСЬКА сільрадаFASIVŚKA siľrada73672015-----1-----------
с. ФАСОВАs. FASOVA73672015-----1-----------
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА сільрадаČERVONOSLOBIDŚKA siľrada47145416---------------1-
с. ЧЕРВОНА СЛОБОДАs. ČERVONA SLOBODA47145416---------------1-
ЧОРНОГОРОДСЬКА сільрадаČORNOHORODŚKA siľrada70367528-----------------
с. ЧОРНОГОРОДКАs. ČORNOHORODKA70367528-----------------
ЮРІВСЬКА сільрадаJURIVŚKA siľrada73772710-----------------
с. ЮРІВs. JURIV3563515-----------------
с. ЗАВАЛІВКАs. ZAVALIVKA1931921-----------------
с. КОПІЇВКАs. KOPIJIVKA1881844-----------------
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada66963533-1---------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA56753531-1---------------
с. ЛЕОНІВКАs. LEONIVKA1021002-----------------
ЯСНОГОРОДСЬКА сільрадаJASNOHORODŚKA siľrada73969346-----------------
с. ЯСНОГОРОДКАs. JASNOHORODKA73969346-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОН

MYRONIVŚKYJ RAJON

40803

39449

1204

-

16

-

2

-

46

43

1

-

-

-

3

-

-

-

39

-

м. МИРОНІВКАm. MYRONIVKA1325312756451-4---1212----3---15-
с. НОВА ОЛЕКСАНДРІВКАs. NOVA OLEKSANDRIVKA86833-----------------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada61359913-----1-----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA61359913-----1-----------
ВІКТОРІВСЬКА сільрадаVIKTORIVŚKA siľrada63461420-----------------
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA32030614-----------------
с. МАТВІЇВКАs. MATVIJIVKA1441422-----------------
с. ФРОЛІВКАs. FROLIVKA1701664-----------------
ВЛАДИСЛАВСЬКА сільрадаVLADYSLAVŚKA siľrada1928189532-1---------------
с. ВЛАДИСЛАВКАs. VLADYSLAVKA1666163530-1---------------
с. ВАХУТИНЦІs. VACHUTYNCI6363------------------
с. ГУЛІs. HULI1991972-----------------
ГРУШІВСЬКА сільрадаHRUŠIVŚKA siľrada98792949-1---1---------7-
с. ГРУШІВs. HRUŠIV52848634-1-------------7-
с. ВЕДМЕДІВКАs. VEDMEDIVKA2832757-----1-----------
с. ДУДАРІs. DUDARI2121------------------
с. ХОДОРІВs. CHODORIV1551478-----------------
ЄМЧИСЬКА сільрадаJEMČYŚKA siľrada5305218-----1-----------
с. ЄМЧИХАs. JEMČYCHA5305218-----1-----------
ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА сільрадаZELEŃKIVŚKA siľrada1873182741-2---3-----------
с. ЗЕЛЕНЬКИs. ZELEŃKY1873182741-2---3-----------
КАРАПИШІВСЬКА сільрадаKARAPYŠIVŚKA siľrada3081301256---1-17--------4-
с. КАРАПИШІs. KARAPYŠI3081301256---1-17--------4-
КИП'ЯЧКІВСЬКА сільрадаKYP`JAČKIVŚKA siľrada95591636-1---2-----------
с. КИП'ЯЧКАs. KYP`JAČKA74472121-1---1-----------
с. ГОРОБІЇВКАs. HOROBIJIVKA16615015-----1-----------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA4545------------------
КОЗИНСЬКА сільрадаKOZYNŚKA siľrada1615156835-2-1-26--------1-
с. КОЗИНs. KOZYN1304126230-2-1-26--------1-
с. КУТЕЛІВs. KUTELIV1919------------------
с. САЛІВs. SALIV2922875-----------------
КОРИТИЩЕНСЬКА сільрадаKORYTYŠČENŚKA siľrada2382308-----------------
с. КОРИТИЩЕs. KORYTYŠČE2382308-----------------
МАКЕДОНСЬКА сільрадаMAKEDONŚKA siľrada87285416-----11----------
с. МАКЕДОНИs. MAKEDONY77376110-----11----------
с. КУЛЕШІВs. KULEŠIV62584-----------------
с. МАЛІ ПРИЦЬКИs. MALI PRYĆKY37352-----------------
МАЛОБУКРИНСЬКА сільрадаMALOBUKRYNŚKA siľrada3753658-----2-----------
с. МАЛИЙ БУКРИНs. MALYJ BUKRYN2202164-----------------
с. ВЕЛИКИЙ БУКРИНs. VELYKYJ BUKRYN102982-----2-----------
с. РОМАШКИs. ROMAŠKY53512-----------------
МАСЛІВСЬКА сільрадаMASLIVŚKA siľrada1910186936-----2---------3-
с. МАСЛІВКАs. MASLIVKA1910186936-----2---------3-
ПІЇВСЬКА сільрадаPIJIVŚKA siľrada1450139749-1---3-----------
с. ПІЇs. PIJI1147109944-1---3-----------
с. ЛИПОВИЙ РІГs. LYPOVYJ RIH3032985-----------------
ПОЛІВСЬКА сільрадаPOLIVŚKA siľrada59557912-----4-----------
с. ПОЛЬОВЕs. POLJOVE49247912-----1-----------
с. СВІТЛЕs. SVITLE103100------3-----------
ПОТІЦЬКА сільрадаPOTIĆKA siľrada1106107429-----3-----------
с. ПОТІКs. POTIK1106107429-----3-----------
ПУСТОВІТСЬКА сільрадаPUSTOVITŚKA siľrada1177111355------6--------3-
с. ПУСТОВІТИs. PUSTOVITY1177111355------6--------3-
РОСАВСЬКА сільрадаROSAVŚKA siľrada2410233369-1----51-------1-
с. РОСАВАs. ROSAVA2410233369-1----51-------1-
ТУЛИНСЬКА сільрадаTULYNŚKA siľrada3833736-----3---------1-
с. ТУЛИНЦІs. TULYNCI3833736-----3---------1-
ЦЕНТРАЛЬНЕНСЬКА сільрадаCENTRAĽNENŚKA siľrada18601752104-----2---------2-
с. ЦЕНТРАЛЬНЕs. CENTRAĽNE1362126990-----1---------2-
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA1161115-----------------
с. П'ЯТИРІЧКАs. P`JATYRIČKA2942877-----------------
с. П'ЯТИХАТКАs. P`JATYCHATKA88852-----1-----------
ШАНДРІВСЬКА сільрадаŠANDRIVŚKA siľrada102396544-3---36--------2-
с. ШАНДРАs. ŠANDRA102396544-3---36--------2-
ЮХНІВСЬКА сільрадаJUCHNIVŚKA siľrada73372310-----------------
с. ЮХНИs. JUCHNY73372310-----------------
ЯХНІВСЬКА сільрадаJACHNIVŚKA siľrada1116110214-----------------
с. ЯХНИs. JACHNY82781611-----------------
с. МИКИТЯНИs. MYKYTJANY2892863-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН

OBUCHIVŚKYJ RAJON

71510

62419

8717

-

22

113

44

-

2

6

-

-

-

139

22

м. ОБУХІВm. OBUCHIV32737285164015-13-15817------1023
с. ЛЕНДИs. LENDY1101082-----------------
с. ТАЦЕНКИs. TACENKY42236554-----2-----1-----
м. УКРАЇНКАm. UKRAJINKA1397899503935-43411-------1619
с. ПЛЮТИs. PLJUTY75696-----------------
смт КОЗИНsmt KOZYN33313185135-1---5---------5-
ВЕЛИКОДМИТРОВИЦЬКА сільрадаVELYKODMYTROVYĆKA siľrada1045101422-----------5---4-
с. ВЕЛИКІ ДМИТРОВИЧІs. VELYKI DMYTROVYČI88185121-----------5---4-
с. МАЛІ ДМИТРОВИЧІs. MALI DMYTROVYČI1641631-----------------
ВЕРЕМ'ЯЦЬКА сільрадаVEREM`JAĆKA siľrada3433394-----------------
с. ВЕРЕМ'Яs. VEREM`JA3433394-----------------
ВИТАЧІВСЬКА сільрадаVYTAČIVŚKA siľrada81679520-----1-----------
с. ВИТАЧІВs. VYTAČIV81679520-----1-----------
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada3017295855-2---2-----------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA1769172936-2---2-----------
с. ГУСАЧІВКАs. HUSAČIVKA7417347-----------------
с. МАТЯШІВКАs. MATJAŠIVKA50749512-----------------
ДЕРЕВ'ЯНСЬКА сільрадаDEREV`JANŚKA siľrada53351220------1----------
с. ДЕРЕВ'ЯНАs. DEREV`JANA53351220------1----------
ДЕРЕМЕЗНЯНСЬКА сільрадаDEREMEZNJANŚKA siľrada43342012-----1-----------
с. ДЕРЕМЕЗНАs. DEREMEZNA43342012-----1-----------
ДОЛИНСЬКА сільрадаDOLYNŚKA siľrada54951627-------3-------3-
с. ДОЛИНАs. DOLYNA47344324-------3-------3-
с. МАКАРІВКАs. MAKARIVKA76733-----------------
ЖУКІВЦІВСЬКА сільрадаŽUKIVCIVŚKA siľrada84881929-----------------
с. ЖУКІВЦІs. ŽUKIVCI84881929-----------------
КОПАЧІВСЬКА сільрадаKOPAČIVŚKA siľrada55253219-----1-----------
с. КОПАЧІВs. KOPAČIV47746017-----------------
с. ЗАСТУГНАs. ZASTUHNA5049------1-----------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE25232-----------------
ГЕРМАНІВСЬКА сільрадаHERMANIVŚKA siľrada1667162831----142--------1-
с. ГЕРМАНІВКАs. HERMANIVKA1667162831----142--------1-
КРАСНЕНСЬКА ПЕРША сільрадаKRASNENŚKA PERŠA siľrada58256316-1---1----1------
с. КРАСНЕ ПЕРШЕs. KRASNE PERŠE46545112-1--------1------
с. КОЗІЇВКАs. KOZIJIVKA1171124-----1-----------
КРАСНОСЛОБІДСЬКА сільрадаKRASNOSLOBIDŚKA siľrada1638161219-----25----------
с. КРАСНА СЛОБІДКАs. KRASNA SLOBIDKA1576155317-----15----------
с. БЕЗІМЕННЕs. BEZIMENNE62592-----1-----------
МАЛОВІЛЬШАНСЬКА сільрадаMALOVIĽŠANŚKA siľrada7997935---------------1-
с. МАЛА ВІЛЬШАНКАs. MALA VIĽŠANKA6346294---------------1-
с. СТЕПОКs. STEPOK1651641-----------------
НЕЩЕРІВСЬКА сільрадаNEŠČERIVŚKA siľrada45444012---------------2-
с. НЕЩЕРІВs. NEŠČERIV45444012---------------2-
ПЕРЕГОНІВСЬКА сільрадаPEREHONIVŚKA siľrada3603475------8----------
с. ПЕРЕГОНІВКАs. PEREHONIVKA3603475------8----------
ПЕРШОТРАВЕНСЬКА сільрадаPERŠOTRAVENŚKA siľrada4594545-----------------
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA4594545-----------------
ПІДГІРЦІВСЬКА сільрадаPIDHIRCIVŚKA siľrada68762755-1---1---------3-
с. ПІДГІРЦІs. PIDHIRCI48544142-1-------------1-
с. КРЕНИЧІs. KRENYČI13512211-----1---------1-
с. РОМАНКІВs. ROMANKIV67642---------------1-
СЕМЕНІВСЬКА сільрадаSEMENIVŚKA siľrada7637585-----------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA5975925-----------------
с. КУЛІs. KULI166166------------------
СТАРОБЕЗРАДИЧІВСЬКА сільрадаSTAROBEZRADYČIVŚKA siľrada1190114940---------------1-
с. СТАРІ БЕЗРАДИЧІs. STARI BEZRADYČI62860325-----------------
с. БЕРЕЗОВЕs. BEREZOVE43412-----------------
с. КАПУСТЯНАs. KAPUSTJANA3030------------------
с. КОНЮШАs. KONJUŠA55------------------
с. НОВІ БЕЗРАДИЧІs. NOVI BEZRADYČI3042958---------------1-
с. ПАРАЩИНАs. PARAŠČYNA25241-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA1551514-----------------
ТРИПІЛЬСЬКА сільрадаTRYPIĽŚKA siľrada30012877123---------------1-
с. ТРИПІЛЛЯs. TRYPILLJA30012877123---------------1-
ХАЛЕП'ЯНСЬКА сільрадаCHALEP`JANŚKA siľrada87884731-----------------
с. ХАЛЕП'Яs. CHALEP`JA87884731-----------------
ЩЕРБАНІВСЬКА сільрадаŠČERBANIVŚKA siľrada24322615-----1----1------
с. ЩЕРБАНІВКАs. ŠČERBANIVKA24322615-----1----1------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

PEREJASLAV-CHMEĽNYĆKYJ RAJON

36527

35484

936

-

17

1

2

3

27

39

-

-

1

-

1

-

-

-

16

-

ВЕЛИКОКАРАТУЛЬСЬКА сільрадаVELYKOKARATUĽŚKA siľrada1604158716-----1-----------
с. ВЕЛИКА КАРАТУЛЬs. VELYKA KARATUĽ1564154716-----1-----------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA77------------------
с. ПЛЕСКАЧІs. PLESKAČI3333------------------
ВОВЧКІВСЬКА сільрадаVOVČKIVŚKA siľrada7877785-2-2-------------
с. ВОВЧКІВs. VOVČKIV7877785-2-2-------------
ВИПОВЗКІВСЬКА сільрадаVYPOVZKIVŚKA siľrada52651610-----------------
с. ВИПОВЗКИs. VYPOVZKY52651610-----------------
ГАЙШИНСЬКА сільрадаHAJŠYNŚKA siľrada1490145731-1---1-----------
с. ГАЙШИНs. HAJŠYN1134110725-1---1-----------
с. ГРЕБЛЯs. HREBLJA1701691-----------------
с. ЧИРСЬКЕs. ČYRŚKE1861815-----------------
ГЛАНИШІВСЬКА сільрадаHLANYŠIVŚKA siľrada87585022-1-------------2-
с. ГЛАНИШІВs. HLANYŠIV85583022-1-------------2-
с. ЛЕНІНЕs. LENINE2020------------------
ГОРБАНІВСЬКА сільрадаHORBANIVŚKA siľrada9139039-----1-----------
с. ГОРБАНІs. HORBANI6806746-----------------
с. ЧОПИЛКИs. ČOPYLKY2332293-----1-----------
ДІВИЧКІВСЬКА сільрадаDIVYČKIVŚKA siľrada20911902178-5---24----------
с. ДІВИЧКИs. DIVYČKY20911902178-5---24----------
ДЕМ'ЯНЕЦЬКА сільрадаDEM`JANEĆKA siľrada1893185628-3---24----------
с. ДЕМ'ЯНЦІs. DEM`JANCI1426139326-1---24----------
с. ХАРКІВЦІs. CHARKIVCI4674632-2---------------
ДЕНИСІВСЬКА сільрадаDENYSIVŚKA siľrada5895872-----------------
с. ДЕНИСИs. DENYSY5895872-----------------
ЄРКОВЕЦЬКА сільрадаJERKOVEĆKA siľrada1280123145-----1---------3-
с. ЄРКІВЦІs. JERKIVCI1280123145-----1---------3-
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada1911181386--1--44--------3-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE1911181386--1--44--------3-
КОЗЛІВСЬКА сільрадаKOZLIVŚKA siľrada6045976-1---------------
с. КОЗЛІВs. KOZLIV6045976-1---------------
КОВАЛИНСЬКА сільрадаKOVALYNŚKA siľrada1077105619-----2-----------
с. КОВАЛИНs. KOVALYN1077105619-----2-----------
ЛЕЦЬКІВСЬКА сільрадаLEĆKIVŚKA siľrada1567154719---------------1-
с. ЛЕЦЬКИs. LEĆKY8518447-----------------
с. ВІНИНЦІs. VINYNCI4254168---------------1-
с. ПОЛОГИ-ЧОБІТКИs. POLOHY-ČOBITKY2912874-----------------
МАЗИНСЬКА сільрадаMAZYNŚKA siľrada8648567-----1-----------
с. МАЗИНКИs. MAZYNKY8648567-----1-----------
МАЛОКАРАТУЛЬСЬКА сільрадаMALOKARATUĽŚKA siľrada72170021-----------------
с. МАЛА КАРАТУЛЬs. MALA KARATUĽ47046010-----------------
с. ВОСКРЕСЕНСЬКЕs. VOSKRESENŚKE20319211-----------------
с. ТРАВНЕВЕs. TRAVNEVE4848------------------
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА сільрадаPEREJASLAVŚKA siľrada1382132849-1---3-----1-----
с. ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕs. PEREJASLAVŚKE1382132849-1---3-----1-----
ПОЛОГО-ВЕРГУНІВСЬКА сільрадаPOLOHO-VERHUNIVŚKA siľrada1155113518----11-----------
с. ПОЛОГИ-ВЕРГУНИs. POLOHY-VERHUNY51349912----11-----------
с. НАТЯГАЙЛІВКАs. NATJAHAJLIVKA1631621-----------------
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA4794745-----------------
ПОЛОГО-ЯНЕНКІВСЬКА сільрадаPOLOHO-JANENKIVŚKA siľrada6786753-----------------
с. ПОЛОГИ-ЯНЕНКИs. POLOHY-JANENKY6786753-----------------
ПОМОКЛІВСЬКА сільрадаPOMOKLIVŚKA siľrada1211119318-----------------
с. ПОМОКЛІs. POMOKLI1211119318-----------------
ПРИСТРОМСЬКА сільрадаPRYSTROMŚKA siľrada1881180664-2--213--------3-
с. ПРИСТРОМИs. PRYSTROMY1880180564-2--213--------3-
с. ЗАОСТРІВs. ZAOSTRIV11------------------
СВІТАНКІВСЬКА сільрадаSVITANKIVŚKA siľrada70468320---------------1-
с. СВІТАНОКs. SVITANOK70468320---------------1-
СОМКОВОДОЛИНСЬКА сільрадаSOMKOVODOLYNŚKA siľrada5745677-----------------
с. СОМКОВА ДОЛИНАs. SOMKOVA DOLYNA4664606-----------------
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE1081071-----------------
СОСНІВСЬКА сільрадаSOSNIVŚKA siľrada82981710-1---1-----------
с. СОСНОВАs. SOSNOVA82981710-1---1-----------
СТОВП'ЯЗЬКА сільрадаSTOVP`JAŹKA siľrada1675162742-----51----------
с. СТОВП'ЯГИs. STOVP`JAHY93689932-----5-----------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE2812756-----------------
с. ГРЕЧАНИКИs. HREČANYKY55541-----------------
с. КАВКАЗs. KAVKAZ4033993------1----------
с. СОСНОВАs. SOSNOVA--------------------
СТРОКІВСЬКА сільрадаSTROKIVŚKA siľrada5575524-----1-----------
с. СТРОКОВАs. STROKOVA5575524-----1-----------
ТАШАНСЬКА сільрадаTAŠANŚKA siľrada98697016-----------------
с. ТАШАНЬs. TAŠAŃ66164714-----------------
с. ПОЛОЖАЇs. POLOŽAJI3253232-----------------
УЛЯНІВСЬКА сільрадаULJANIVŚKA siľrada8858729------4----------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA5945837------4----------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA2912892-----------------
ХОЦЬКІВСЬКА сільрадаCHOĆKIVŚKA siľrada1697165634------5--------2-
с. ХОЦЬКИs. CHOĆKY1697165634------5--------2-
ЦИБЛІВСЬКА сільрадаCYBLIVŚKA siľrada30692934129------4--1-----1-
с. ЦИБЛІs. CYBLI30692934129------4--1-----1-
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada4524339------10----------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE4524339------10----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПОЛІСЬКИЙ РАЙОН

POLIŚKYJ RAJON

7572

7362

165

-

21

-

-

1

15

-

-

-

3

-

1

-

-

-

3

1

ВОЛОДАРСЬКА сільрадаVOLODARŚKA siľrada47845816----13-----------
с. ВОЛОДАРКАs. VOLODARKA3393297----12-----------
с. ГОРОДЕЩИНАs. HORODEŠČYNA1191135-----1-----------
с. ДУБОВАs. DUBOVA20164-----------------
ВОВЧКІВСЬКА сільрадаVOVČKIVŚKA siľrada4934735-10---1---1-1---11
с. ВОВЧКІВs. VOVČKIV4404234-10---1-----1---1-
с. БУДА ВОВЧКІВСЬКАs. BUDA VOVČKIVŚKA36331---------1------1
с. СТОВПНЕs. STOVPNE1717------------------
ЗАЛИШАНСЬКА сільрадаZALYŠANŚKA siľrada53150922-----------------
с. ЗАЛИШАНИs. ZALYŠANY36435212-----------------
с. ВЕРЕСНЯs. VERESNJA16715710-----------------
ЗЕЛЕНОПОЛЯНСЬКА сільрадаZELENOPOLJANŚKA siľrada3543458-----1-----------
с. ЗЕЛЕНА ПОЛЯНАs. ZELENA POLJANA3543458-----1-----------
КРАСЯТИЦЬКА сільрадаKRASJATYĆKA siľrada99096523-1---1-----------
с. КРАСЯТИЧІs. KRASJATYČI74873016-1---1-----------
с. МІХЛІВЩИНАs. MICHLIVŠČYNA5959------------------
с. ЧАПАЄВЕs. ČAPAJEVE3131------------------
с. ДУБОВАs. DUBOVA1521457-----------------
ЛУГОВИЦЬКА сільрадаLUHOVYĆKA siľrada62160512-1---3-----------
с. ЛУГОВИКИs. LUHOVYKY52250711-1---3-----------
с. ЧЕРВОНА ЗІРКАs. ČERVONA ZIRKA99981-----------------
МАКСИМОВИЦЬКА сільрадаMAKSYMOVYĆKA siľrada73372111-----1-----------
с. МАКСИМОВИЧІs. MAKSYMOVYČI73372111-----1-----------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada4504443-2---1-----------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA4504443-2---1-----------
МЛАЧІВСЬКА сільрадаMLAČIVŚKA siľrada46344518-----------------
с. МЛАЧІВКАs. MLAČIVKA46344518-----------------
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА сільрадаORDŽONIKIDZEVŚKA siľrada25624610-----------------
с. ОРДЖОНІКІДЗЕs. ORDŽONIKIDZE1821739-----------------
с. НІВЕЦЬКЕs. NIVEĆKE2626------------------
с. ЧЕРЕМОШНАs. ČEREMOŠNA48471-----------------
РАГІВСЬКА сільрадаRAHIVŚKA siľrada5315129-4---3---1-----2-
с. РАГІВКАs. RAHIVKA5315129-4---3---1-----2-
РАДИНСЬКА сільрадаRADYNŚKA siľrada1157113419-2---1---1-------
с. РАДИНКАs. RADYNKA83481815-----1-----------
с. БУДА-РАДИНСЬКАs. BUDA-RADYNŚKA1391363-----------------
с. ОМЕЛЯНІВКАs. OMELJANIVKA32311-----------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA152149--2-------1-------
СТЕЩИНСЬКА сільрадаSTEŠČYNŚKA siľrada3052978-----------------
с. СТЕЩИНАs. STEŠČYNA1981917-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA1071061-----------------
ШКНЕВСЬКА сільрадаŠKNEVŚKA siľrada2102081-1---------------
с. ШКНЕВАs. ŠKNEVA1391371-1---------------
с. СТАРА МАРКІВКАs. STARA MARKIVKA7171------------------
с. ВІЙСЬКОВЕs. VIJŚKOVE--------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН

ROKYTNJANŚKYJ RAJON

36354

35619

653

-

10

-

2

2

33

6

-

-

-

-

-

-

-

-

25

4

смт РОКИТНЕsmt ROKYTNE1369013273379-2-12163--------113
БИРЮКІВСЬКА сільрадаBYRJUKIVŚKA siľrada1044103211-----1-----------
с. БИРЮКИs. BYRJUKY6576497-----1-----------
с. ПУГАЧІВКАs. PUHAČIVKA3873834-----------------
БУШЕВСЬКА сільрадаBUŠEVŚKA siľrada82480218-----4-----------
с. БУШЕВЕs. BUŠEVE82480218-----4-----------
ЖИТНЬОГІРСЬКА сільрадаŽYTNJOHIRŚKA siľrada234723367-2---11----------
с. ЖИТНІ ГОРИs. ŽYTNI HORY234723367-2---11----------
ЗАПРУДНЯНСЬКА сільрадаZAPRUDNJANŚKA siľrada131113053-1---2-----------
с. ЗАПРУДДЯs. ZAPRUDDJA131113053-1---2-----------
ЛУБ'ЯНСЬКА сільрадаLUB`JANŚKA siľrada5575524---------------1-
с. ЛУБ'ЯНКАs. LUB`JANKA2882843---------------1-
с. ЛЮБКАs. LJUBKA1515------------------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE2542531-----------------
МАКІВСЬКА сільрадаMAKIVŚKA siľrada8378287-1---1-----------
с. МАКІВКАs. MAKIVKA3953931-1---------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE4424356-----1-----------
НАСТАШІВСЬКА сільрадаNASTAŠIVŚKA siľrada2116209519-----1---------1-
с. НАСТАШКАs. NASTAŠKA1917190015-----1---------1-
с. КОЛЕСНИКОВЕs. KOLESNYKOVE1991954-----------------
ОЛЬШАНИЦЬКА сільрадаOĽŠANYĆKA siľrada2493244443-----11--------4-
с. ОЛЬШАНИЦЯs. OĽŠANYCJA2493244443-----11--------4-
ОСТРІВСЬКА сільрадаOSTRIVŚKA siľrada2551251139---------------1-
с. ОСТРІВs. OSTRIV2127209531---------------1-
с. ДОВГАЛІВСЬКЕs. DOVHALIVŚKE4244168-----------------
РОМАШКІВСЬКА сільрадаROMAŠKIVŚKA siľrada1320128435-1---------------
с. РОМАШКИs. ROMAŠKY86584024-1---------------
с. БАКУМІВКАs. BAKUMIVKA45544411-----------------
САВИНЦІВСЬКА сільрадаSAVYNCIVŚKA siľrada106210469-1---21--------3-
с. САВИНЦІs. SAVYNCI106210469-1---21--------3-
СИНЯВСЬКА сільрадаSYNJAVŚKA siľrada3603355346-1-1-----------2-
с. СИНЯВАs. SYNJAVA3603355346-1-1-----------2-
ТЕЛЕШІВСЬКА сільрадаTELEŠIVŚKA siľrada1427139626-1---1---------21
с. ТЕЛЕШІВКАs. TELEŠIVKA1427139626-1---1---------21
ШАРКІВСЬКА сільрадаŠARKIVŚKA siľrada117211627-----3-----------
с. ШАРКИs. ŠARKY704704------------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA4684587-----3-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СКВИРСЬКИЙ РАЙОН

SKVYRŚKYJ RAJON

44320

43162

854

-

33

-

19

53

50

-

-

-

-

-

137

-

м. СКВИРАm. SKVYRA1800917580343---161834-----7-
с. КОНОНІВКАs. KONONIVKA85832-----------------
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada8417848-1---19--------38-
с. АНТОНІВs. ANTONIV8417848-1---19--------38-
БУКІВСЬКА сільрадаBUKIVŚKA siľrada62260517-----------------
с. БУКИs. BUKY62260517-----------------
ВЕЛИКОЄРЧИКІВСЬКА сільрадаVELYKOJERČYKIVŚKA siľrada5645604-----------------
с. ВЕЛИКІ ЄРЧИКИs. VELYKI JERČYKY5645604-----------------
ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКА сільрадаVELYKOPOLOVEĆKA siľrada2618253081-----5---------2-
с. ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕs. VELYKOPOLOVEĆKE2353227770-----4---------2-
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA24222-----------------
с. МАЛА МИХАЙЛІВКАs. MALA MYCHAJLIVKA2412319-----1-----------
ГОРОБІЇВСЬКА сільрадаHOROBIJIVŚKA siľrada1442141523-----4-----------
с. ГОРОБІЇВКАs. HOROBIJIVKA1065105013-----2-----------
с. ЛАВРИКИs. LAVRYKY37736510-----2-----------
ДОМАНТІВСЬКА сільрадаDOMANTIVŚKA siľrada5655569-----------------
с. ДОМАНТІВКАs. DOMANTIVKA2662642-----------------
с. КВІТНЕВЕs. KVITNEVE2502464-----------------
с. ЯМИs. JAMY49463-----------------
ДУЛИЦЬКА сільрадаDULYĆKA siľrada1146112916---------------1-
с. ДУЛИЦЬКЕs. DULYĆKE76074811---------------1-
с. БЕЗПЕЧНАs. BEZPEČNA3863815-----------------
КАЛЕННІВСЬКА сільрадаKALENNIVŚKA siľrada4064021---------------3-
с. КАЛЕННАs. KALENNA4064021---------------3-
КАМ'ЯНОГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаKAM`JANOHREBEĽŚKA siľrada6536484-1---------------
с. КАМ'ЯНА ГРЕБЛЯs. KAM`JANA HREBLJA4774733-1---------------
с. ЗОЛОТУХАs. ZOLOTUCHA1761751-----------------
КРАСНОЛІСІВСЬКА сільрадаKRASNOLISIVŚKA siľrada53350711-13---1---------1-
с. КРАСНОЛІСИs. KRASNOLISY53350711-13---1---------1-
КРИВОШИЇНСЬКА сільрадаKRYVOŠYJINŚKA siľrada1487147211-4---------------
с. КРИВОШИЇНЦІs. KRYVOŠYJINCI1183117211-----------------
с. ЦАПІЇВКАs. CAPIJIVKA304300--4---------------
ЛЕНІНСЬКА сільрадаLENINŚKA siľrada3593527-----------------
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE2612565-----------------
с. НОВА ПУСТОВАРІВКАs. NOVA PUSTOVARIVKA98962-----------------
МАЛОЄРЧИКІВСЬКА сільрадаMALOJERČYKIVŚKA siľrada4664557-2-1-----------1-
с. МАЛІ ЄРЧИКИs. MALI JERČYKY4664557-2-1-----------1-
МАЛОЛИСОВЕЦЬКА сільрадаMALOLYSOVEĆKA siľrada102299822---------------2-
с. МАЛІ ЛИСІВЦІs. MALI LYSIVCI44143011-----------------
с. МИНЬКІВЦІs. MYŃKIVCI58156811---------------2-
МОВЧАНІВСЬКА сільрадаMOVČANIVŚKA siľrada6746658-1---------------
с. МОВЧАНІВКАs. MOVČANIVKA4504427-1---------------
с. РИБЧИНЦІs. RYBČYNCI192192------------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA32311-----------------
ОРІХОВЕЦЬКА сільрадаORICHOVEĆKA siľrada57456211---------------1-
с. ОРІХОВЕЦЬs. ORICHOVEĆ57456211---------------1-
ПИЩИКІВСЬКА сільрадаPYŠČYKIVŚKA siľrada1950189745-2-2-3---1-------
с. ПИЩИКИs. PYŠČYKY1519147933-2-2-2---1-------
с. БЕЗУГЛЯКИs. BEZUHLJAKY43141812-----1-----------
ПУСТОВАРІВСЬКА сільрадаPUSTOVARIVŚKA siľrada1120109521-2---2-----------
с. ПУСТОВАРІВКАs. PUSTOVARIVKA1120109521-2---2-----------
РОГІЗНЯНСЬКА сільрадаROHIZNJANŚKA siľrada6386344-----------------
с. РОГІЗНАs. ROHIZNA5635603-----------------
с. ДУНАЙКАs. DUNAJKA3333------------------
с. КРАСНЯНКАs. KRASNJANKA42411-----------------
РУДЯНСЬКА сільрадаRUDJANŚKA siľrada1714164361-6---4-----------
с. РУДАs. RUDA1636157056-6---4-----------
с. ВЛАДИСЛАВКАs. VLADYSLAVKA78735-----------------
САМГОРОДОЦЬКА сільрадаSAMHORODOĆKA siľrada123512278-----------------
с. САМГОРОДОКs. SAMHORODOK122012128-----------------
с. НОВИЙ ШЛЯХs. NOVYJ ŠLJACH22------------------
с. САВРАНЬs. SAVRAŃ1313------------------
СЕЛЕЗЕНІВСЬКА сільрадаSELEZENIVŚKA siľrada71169811-----2-----------
с. СЕЛЕЗЕНІВКАs. SELEZENIVKA71169811-----2-----------
ЧУБИНЕЦЬКА сільрадаČUBYNEĆKA siľrada82979632-----1-----------
с. ТАБОРІВs. TABORIV2802745-----1-----------
с. ЧУБИНЦІs. ČUBYNCI54952227-----------------
ТХОРІВСЬКА сільрадаTCHORIVŚKA siľrada85676114-----21--------78-
с. ТХОРІВКАs. TCHORIVKA85676114-----21--------78-
ШАЛІЇВСЬКА сільрадаŠALIJIVŚKA siľrada5995849------6----------
с. ШАЛІЇВКАs. ŠALIJIVKA3813678------6----------
с. ТЕРЕШКИs. TEREŠKY2182171-----------------
ШАМРАЇВСЬКА сільрадаŠAMRAJIVŚKA siľrada1877180558-1---10---------3-
с. ШАМРАЇВКАs. ŠAMRAJIVKA1877180558-1---10---------3-
ШАПІЇВСЬКА сільрадаŠAPIJIVŚKA siľrada7257196-----------------
с. ШАПІЇВКАs. ŠAPIJIVKA4554523-----------------
с. ТОКАРІВКАs. TOKARIVKA2702673-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СТАВИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН

STAVYŠČENŚKYJ RAJON

28491

28010

396

-

19

-

-

3

26

25

-

-

-

-

1

-

-

-

11

-

смт СТАВИЩЕsmt STAVYŠČE78287667139-5---57--------5-
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada5485444-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA5485444-----------------
БЕСІДСЬКА сільрадаBESIDŚKA siľrada121612048-2---1---------1-
с. БЕСІДКАs. BESIDKA121612048-2---1---------1-
БРИЛІВСЬКА сільрадаBRYLIVŚKA siľrada829828------1-----------
с. БРИЛІВКАs. BRYLIVKA829828------1-----------
ВАСИЛИСЬКА сільрадаVASYLYŚKA siľrada61959623-----------------
с. ВАСИЛИХАs. VASYLYCHA61959623-----------------
ВИНАРІВСЬКА сільрадаVYNARIVŚKA siľrada81779313-3---61----1-----
с. ВИНАРІВКАs. VYNARIVKA75372913-3---61----1-----
с. ВИШКІВСЬКЕs. VYŠKIVŚKE6464------------------
ГЕЙСИСЬКА сільрадаHEJSYŚKA siľrada1069105810----1------------
с. ГЕЙСИХАs. HEJSYCHA1069105810----1------------
ЖУРАВЛИСЬКА сільрадаŽURAVLYŚKA siľrada1293127814---------------1-
с. ЖУРАВЛИХАs. ŽURAVLYCHA1293127814---------------1-
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada1688165130----132--------1-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA1300126726----132--------1-
с. БАГАТИРКАs. BAHATYRKA3883844-----------------
КРАСИЛІВСЬКА сільрадаKRASYLIVŚKA siľrada10109957-3---23----------
с. КРАСИЛІВКАs. KRASYLIVKA10109957-3---23----------
КРИВЕЦЬКА сільрадаKRYVEĆKA siľrada7867779-----------------
с. КРИВЕЦЬs. KRYVEĆ7867779-----------------
ГОСТРОМОГИЛЬСЬКА сільрадаHOSTROMOHYĽŚKA siľrada129112829-----------------
с. ГОСТРА МОГИЛАs. HOSTRA MOHYLA8728675-----------------
с. ЛЮБЧАs. LJUBČA4194154-----------------
ПОЛКОВНИЧЕНСЬКА сільрадаPOLKOVNYČENŚKA siľrada4013887-2----4----------
с. ПОЛКОВНИЧЕs. POLKOVNYČE4013887-2----4----------
ПОПРУЖНЯНСЬКА сільрадаPOPRUŽNJANŚKA siľrada5875834-----------------
с. ПОПРУЖНАs. POPRUŽNA5875834-----------------
РОЗУМНИЦЬКА сільрадаROZUMNYĆKA siľrada60859115-----2-----------
с. РОЗУМНИЦЯs. ROZUMNYCJA60859115-----2-----------
РОЗКІШНЯНСЬКА сільрадаROZKIŠNJANŚKA siľrada3264320947-1---15--------1-
с. РОЗКІШНАs. ROZKIŠNA3264320947-1---15--------1-
СНІЖКІВСЬКА сільрадаSNIŽKIVŚKA siľrada4794772-----------------
с. СНІЖКИs. SNIŽKY4794772-----------------
СТАНІСЛАВЧИЦЬКА сільрадаSTANISLAVČYĆKA siľrada7487396------3----------
с. СТАНІСЛАВЧИКs. STANISLAVČYK7487396------3----------
СТРИЖАВСЬКА сільрадаSTRYŽAVŚKA siľrada5985908-----------------
с. СТРИЖАВКАs. STRYŽAVKA5975898-----------------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE11------------------
СУХОЯРСЬКА сільрадаSUCHOJARŚKA siľrada64662319-2--1----------1-
с. ГРИГОРІВСЬКА СЛОБОДАs. HRYHORIVŚKA SLOBODA98----------------1-
с. СУХИЙ ЯРs. SUCHYJ JAR52550419-2---------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE112111-----1------------
ТОРЧИЦЬКА сільрадаTORČYĆKA siľrada76574813-1---3-----------
с. ТОРЧИЦЯs. TORČYCJA76574813-1---3-----------
ЮРКІВСЬКА сільрадаJURKIVŚKA siľrada6226182-----1---------1-
с. ЮРКІВКАs. JURKIVKA5125082-----1---------1-
с. ТОРЧИЦЬКИЙ СТЕПОКs. TORČYĆKYJ STEPOK110110------------------
ЯСЕНІВСЬКА сільрадаJASENIVŚKA siľrada7797717-----1-----------
с. ЯСЕНІВКАs. JASENIVKA7797717-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТАРАЩАНСЬКИЙ РАЙОН

TARAŠČANŚKYJ RAJON

36423

35671

613

-

14

2

-

1

28

67

-

-

-

1

1

-

-

-

25

-

м. ТАРАЩАm. TARAŠČA1330712959298-32-1921---1----13-
ВЕЛИКОБЕРЕЗЯНСЬКА сільрадаVELYKOBEREZJANŚKA siľrada1483145610-----215----------
с. ВЕЛИКА БЕРЕЗЯНКАs. VELYKA BEREZJANKA1483145610-----215----------
ВЕЛИКОВОВНЯНСЬКА сільрадаVELYKOVOVNJANŚKA siľrada5385308-----------------
с. ВЕЛИКА ВОВНЯНКАs. VELYKA VOVNJANKA5385308-----------------
ВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаVOLODYMYRIVŚKA siľrada75373715-1---------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA5115019-1---------------
с. ЧЕРВОНІ ЯРИs. ČERVONI JARY2422366-----------------
ВЕСЕЛОКУТСЬКА сільрадаVESELOKUTŚKA siľrada6926847-----1-----------
с. ВЕСЕЛИЙ КУТs. VESELYJ KUT6926847-----1-----------
ДУБІВСЬКА сільрадаDUBIVŚKA siľrada61359813-----1---------1-
с. ДУБІВКАs. DUBIVKA4854749-----1---------1-
с. МАЛА ВОВНЯНКАs. MALA VOVNJANKA1281244-----------------
КИРДАНІВСЬКА сільрадаKYRDANIVŚKA siľrada7537485-----------------
с. КИРДАНИs. KYRDANY7537485-----------------
КИСЛІВСЬКА сільрадаKYSLIVŚKA siľrada55153613-1---1-----------
с. КИСЛІВКАs. KYSLIVKA3823729-1---------------
с. БУДАs. BUDA1691644-----1-----------
КІВШУВАТСЬКА сільрадаKIVŠUVATŚKA siľrada2408234536-1---617--------3-
с. КІВШУВАТАs. KIVŠUVATA2400233736-1---617--------3-
с. МАКОВЕЦЬКЕs. MAKOVEĆKE88------------------
КОСЯКІВСЬКА сільрадаKOSJAKIVŚKA siľrada7477461-----------------
с. КОСЯКІВКАs. KOSJAKIVKA5665651-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA181181------------------
КРИВ'ЯНСЬКА сільрадаKRYV`JANŚKA siľrada3423411-----------------
с. КРИВАs. KRYVA3423411-----------------
КРУТОГОРБІВСЬКА сільрадаKRUTOHORBIVŚKA siľrada7277188------1----------
с. КРУТІ ГОРБИs. KRUTI HORBY7277188------1----------
ЛІСОВИЦЬКА сільрадаLISOVYĆKA siľrada1905187924-----1---------1-
с. ЛІСОВИЧІs. LISOVYČI1501148415-----1---------1-
с. ПОТОКИs. POTOKY4043959-----------------
ЛУК'ЯНІВСЬКА сільрадаLUK`JANIVŚKA siľrada81180011-----------------
с. ЛУК'ЯНІВКАs. LUK`JANIVKA78577411-----------------
с. МАЛОБЕРЕЗАНСЬКЕs. MALOBEREZANŚKE2626------------------
ЛУЧАНСЬКА сільрадаLUČANŚKA siľrada2570250548-----213----1---1-
с. ЛУКАs. LUKA2570250548-----213----1---1-
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada7317137-8---2---------1-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE7317137-8---2---------1-
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada68367112-----------------
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE68367112-----------------
РІЖКІВСЬКА сільрадаRIŽKIVŚKA siľrada8228166-----------------
с. РІЖКИs. RIŽKY8228166-----------------
САЛИСЬКА сільрадаSALYŚKA siľrada89087812-----------------
с. САЛИХАs. SALYCHA89087812-----------------
СЕВЕРИНІВСЬКА сільрадаSEVERYNIVŚKA siľrada99698016-----------------
с. СЕВЕРИНІВКАs. SEVERYNIVKA91490212-----------------
с. КРАСЮКИs. KRASJUKY82784-----------------
СТАНИШІВСЬКА сільрадаSTANYŠIVŚKA siľrada99097314-----2---------1-
с. СТАНИШІВКАs. STANYŠIVKA5955885-----1---------1-
с. МАЛА БЕРЕЗЯНКАs. MALA BEREZJANKA3953859-----1-----------
СТЕПКІВСЬКА сільрадаSTEPKIVŚKA siľrada6606498---------------3-
с. СТЕПОКs. STEPOK4304252---------------3-
с. БОВКУНs. BOVKUN2302246-----------------
ЧАПАЄВСЬКА сільрадаČAPAJEVŚKA siľrada1488146026-----1---------1-
с. ЧАПАЄВКАs. ČAPAJEVKA1488146026-----1---------1-
ЧЕРНИНСЬКА сільрадаČERNYNŚKA siľrada96394914-----------------
с. ЧЕРНИНs. ČERNYN71470113-----------------
с. УЛАШІВКАs. ULAŠIVKA2492481-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН

TETIJIVŚKYJ RAJON

37866

37201

577

-

18

-

17

2

24

6

-

-

1

-

-

-

-

-

15

5

м. ТЕТІЇВm. TETIJIV1511114760311-8-31184--1-----41
БУРКОВЕЦЬКА сільрадаBURKOVEĆKA siľrada57155912-----------------
с. БУРКІВЦІs. BURKIVCI57155912-----------------
ВИСОЧАНСЬКА сільрадаVYSOČANŚKA siľrada75374210-1---------------
с. ВИСОКЕs. VYSOKE75374210-1---------------
ГАЛАЙКІВСЬКА сільрадаHALAJKIVŚKA siľrada8358282---5-------------
с. ГАЛАЙКИs. HALAJKY6096022---5-------------
с. СОФІПІЛЬs. SOFIPIĽ226226------------------
ГОЛОДЬКІВСЬКА сільрадаHOLOĎKIVŚKA siľrada7747649---1-------------
с. ГОЛОДЬКИs. HOLOĎKY7747649---1-------------
ГОРОШКІВСЬКА сільрадаHOROŠKIVŚKA siľrada9419287---1--2--------12
с. ГОРОШКІВs. HOROŠKIV9169037---1--2--------12
с. РІДЕНЬКЕs. RIDEŃKE2525------------------
ДЕНИХІВСЬКА сільрадаDENYCHIVŚKA siľrada2083204632-2-1-1---------1-
с. ДЕНИХІВКАs. DENYCHIVKA2083204632-2-1-1---------1-
ДЗВЕНЯЦЬКА сільрадаDZVENJAĆKA siľrada4274261-----------------
с. ДЗВЕНЯЧЕs. DZVENJAČE4024011-----------------
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA11------------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA2424------------------
ДІБРІВСЬКА сільрадаDIBRIVŚKA siľrada1558153917---2-------------
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA1437142114---2-------------
с. ДУБИНАs. DUBYNA1211183-----------------
КАШПЕРІВСЬКА сільрадаKAŠPERIVŚKA siľrada3689363748-1---2---------1-
с. КАШПЕРІВКАs. KAŠPERIVKA3689363748-1---2---------1-
КЛЮКІВСЬКА сільрадаKLJUKIVŚKA siľrada109410877-----------------
с. КЛЮКИs. KLJUKY6916856-----------------
с. ХМЕЛІВКАs. CHMELIVKA4034021-----------------
КОШІВСЬКА сільрадаKOŠIVŚKA siľrada9209134-1-1-1-----------
с. КОШІВs. KOŠIV6466441---1-------------
с. ПОГРЕБИs. POHREBY2742693-1---1-----------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada3253223-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA3253223-----------------
НЕНАДИХІВСЬКА сільрадаNENADYCHIVŚKA siľrada77975519-3---2-----------
с. НЕНАДИХАs. NENADYCHA77975519-3---2-----------
ОДАЙПІЛЬСЬКА сільрадаODAJPIĽŚKA siľrada330326----3------------1
с. ОДАЙПІЛЬs. ODAJPIĽ330326----3------------1
П'ЯТИГІРСЬКА сільрадаP`JATYHIRŚKA siľrada2031199332-1-------------5-
с. П'ЯТИГОРИs. P`JATYHORY2017197932-1-------------5-
с. МОЛОЧНЕs. MOLOČNE1414------------------
РОСІШКІВСЬКА сільрадаROSIŠKIVŚKA siľrada5235212-----------------
с. РОСІШКИs. ROSIŠKY5235212-----------------
СКИБИНЕЦЬКА сільрадаSKYBYNEĆKA siľrada75473122----1------------
с. СКИБИНЦІs. SKYBYNCI75473122----1------------
СТАДНИЦЬКА сільрадаSTADNYĆKA siľrada8298208---------------1-
с. СТАДНИЦЯs. STADNYCJA8298208---------------1-
СТЕПІВСЬКА сільрадаSTEPIVŚKA siľrada8088026-----------------
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE8088026-----------------
ТАЙНИЦЬКА сільрадаTAJNYĆKA siľrada6656613----------------1
с. ТАЙНИЦЯs. TAJNYCJA6656613----------------1
ТЕЛІЖИНЕЦЬКА сільрадаTELIŽYNEĆKA siľrada98597213-----------------
с. ТЕЛІЖИНЦІs. TELIŽYNCI98597213-----------------
ЧЕРЕПИНСЬКА сільрадаČEREPYNŚKA siľrada108110699-1-------------2-
с. ЧЕРЕПИНs. ČEREPYN6656557-1-------------2-
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA1371352-----------------
с. ЧЕРЕПИНКАs. ČEREPYNKA279279------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН

FASTIVŚKYJ RAJON

37545

36101

1232

-

26

-

2

6

48

23

1

-

8

-

2

-

-

-

44

52

смт БОРОВАsmt BOROVA75687094445-1-1162--5-1---12-
смт КОЖАНКАsmt KOŽANKA2697255999-1---4-1-------330
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA24422616---------------2-
с-ще СТЕПОВЕs-šče STEPOVE1181171-----------------
БОРТНИКІВСЬКА сільрадаBORTNYKIVŚKA siľrada26024515-----------------
с. БОРТНИКИs. BORTNYKY26024515-----------------
ВЕЛИКОГУЛЯКІВСЬКА сільрадаVELYKOHULJAKIVŚKA siľrada71970610-1---11----------
с. ВЕЛИКІ ГУЛЯКИs. VELYKI HULJAKY57756410-1---11----------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA1515------------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA127127------------------
ВЕЛИКОСНІТИНСЬКА сільрадаVELYKOSNITYNŚKA siľrada2625251285-6---78----1---6-
с. ВЕЛИКА СНІТИНКАs. VELYKA SNITYNKA2625251285-6---78----1---6-
ВЕПРИЦЬКА сільрадаVEPRYĆKA siľrada1067103134-----1---------1-
с. ВЕПРИКs. VEPRYK1053101833-----1---------1-
с. МЛИНОКs. MLYNOK14131-----------------
ВОЛИЦЬКА сільрадаVOLYĆKA siľrada65362818-1---12--------3-
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA65362818-1---12--------3-
ДІДІВЩИНСЬКА сільрадаDIDIVŠČYNŚKA siľrada92787844-3--11-----------
с. ДІДІВЩИНАs. DIDIVŠČYNA80776441-1---1-----------
с. ВІЛЬШАНСЬКА НИВАs. VIĽŠANŚKA NYVA77------------------
с. ДЕМИНІВКАs. DEMYNIVKA1131073-2--1------------
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada90187619----33-----------
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA59557217----33-----------
с. ПІВНІs. PIVNI3063042-----------------
ДОРОГИНСЬКА сільрадаDOROHYNŚKA siľrada98495925-----------------
с. ДОРОГИНКАs. DOROHYNKA80378122-----------------
с. КОЩІЇВКАs. KOŠČIJIVKA1811783-----------------
КИЩИНСЬКА сільрадаKYŠČYNŚKA siľrada3363295------1--1-------
с. КИЩИНЦІs. KYŠČYNCI3363295------1--1-------
МАЛОПОЛОВЕЦЬКА сільрадаMALOPOLOVEĆKA siľrada1272124318----1-8--------2-
с. МАЛОПОЛОВЕЦЬКЕs. MALOPOLOVEĆKE1244121518----1-8--------2-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA2828------------------
МАЛОСНІТИНСЬКА сільрадаMALOSNITYNŚKA siľrada2058195697-1---4-----------
с. МАЛА СНІТИНКАs. MALA SNITYNKA96790657-----4-----------
с. ВЕЛИКА ОФІРНАs. VELYKA OFIRNA78174832-1---------------
с. МАЛА ОФІРНАs. MALA OFIRNA3103028-----------------
МОТОВИЛІВСЬКО-СЛОБІДСЬКА сільрадаMOTOVYLIVŚKO-SLOBIDŚKA siľrada68267012-----------------
с. МОТОВИЛІВСЬКА СЛОБІДКАs. MOTOVYLIVŚKA SLOBIDKA68267012-----------------
ОЛЕНІВСЬКА сільрадаOLENIVŚKA siľrada67564923-1---2-----------
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA67564923-1---2-----------
ПАЛЯНИЧИНСЬКА сільрадаPALJANYČYNŚKA siľrada69267512-2---3-----------
с. ПАЛЯНИЧИНЦІs. PALJANYČYNCI69267512-2---3-----------
ПИЛИПІВСЬКА сільрадаPYLYPIVŚKA siľrada108010727---------------1-
с. ПИЛИПІВКАs. PYLYPIVKA4094044---------------1-
с. ЄЛИЗАВЕТІВКАs. JELYZAVETIVKA8888------------------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA5835803-----------------
ПРИШИВАЛЬНИЦЬКА сільрадаPRYŠYVAĽNYĆKA siľrada40639015-----1-----------
с. ПРИШИВАЛЬНЯs. PRYŠYVAĽNJA30129110-----------------
с. ВИШНЯs. VYŠNJA31292-----------------
с. КОНЧАКИs. KONČAKY74703-----1-----------
СКРИГАЛІВСЬКА сільрадаSKRYHALIVŚKA siľrada78276513---------------4-
с. СКРИГАЛІВКАs. SKRYHALIVKA3062939---------------4-
с. СТАВКИs. STAVKY4764724-----------------
ТОМАШІВСЬКА сільрадаTOMAŠIVŚKA siľrada7177076-----3---------1-
с. ТОМАШІВКАs. TOMAŠIVKA4554514-----------------
с. ЯРОШІВКАs. JAROŠIVKA2622562-----3---------1-
ТРИЛІСЬКА сільрадаTRYLIŚKA siľrada2389235530-1---3-----------
с. ТРИЛІСИs. TRYLISY2389235530-1---3-----------
ФАСТІВЕЦЬКА сільрадаFASTIVEĆKA siľrada1532149234-----4---1------1
с. ФАСТІВЕЦЬs. FASTIVEĆ1024100615-----3-----------
с. ГВАРДІЙСЬКЕs. HVARDIJŚKE19518410-----1-----------
с. КЛЕХІВКАs. KLECHIVKA3133029---------1------1
ЧЕРВОНЕНСЬКА сільрадаČERVONENŚKA siľrada52250712-2-1-------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE52250712-2-1-------------
ЧЕРВОНОМОТОВИЛІВСЬКА сільрадаČERVONOMOTOVYLIVŚKA siľrada50824925123-2---41--1-----719
с. ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКАs. ČERVONA MOTOVYLIVKA3499339383-2---2---1-----216
с. ВЕЛИКА МОТОВИЛІВКАs. VELYKA MOTOVYLIVKA1321127634-----21--------53
с. ВИШНЯКИs. VYŠNJAKY2412356-----------------
с. ТАРАСЕНКИs. TARASENKY2121------------------
ЯХНІВСЬКА сільрадаJACHNIVŚKA siľrada55753514-4-------------22
с. ЯХНИs. JACHNY55753514-4-------------22
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН

JAHOTYNŚKYJ RAJON

40795

39195

1412

-

11

3

1

1

79

30

-

25

1

-

1

-

-

-

35

1

м. ЯГОТИНm. JAHOTYN2355622493971-43-1297-25--1---22-
с. ЧЕРВОНЕ ЗАРІЧЧЯs. ČERVONE ZARIČČJA2192143-----2-----------
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada1060103028---------------2-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA78276020---------------2-
с. КОПТЕВИЧІВКАs. KOPTEVYČIVKA2782708-----------------
ГОДУНІВСЬКА сільрадаHODUNIVŚKA siľrada57353730-----6-----------
с. ГОДУНІВКАs. HODUNIVKA54751427-----6-----------
с. ЛЕБЕДІВКАs. LEBEDIVKA26233-----------------
ДВІРКІВЩИНСЬКА сільрадаDVIRKIVŠČYNŚKA siľrada67364425-----4-----------
с. ДВІРКІВЩИНАs. DVIRKIVŠČYNA39037512-----3-----------
с. ВОРОНІВЩИНАs. VORONIVŠČYNA81792-----------------
с. КАЙНАРИs. KAJNARY1111082-----1-----------
с-ще ЧЕРНЯХІВКАs-šče ČERNJACHIVKA91829-----------------
ЖОРАВСЬКА сільрадаŽORAVŚKA siľrada6756694-----2-----------
с. ЖОРАВКАs. ŽORAVKA6756694-----2-----------
ЗАСУПОЇВСЬКА сільрадаZASUPOJIVŚKA siľrada85081929-----2-----------
с. ЗАСУПОЇВКАs. ZASUPOJIVKA75672628-----2-----------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA44------------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA90891-----------------
КАПУСТИНСЬКА сільрадаKAPUSTYNŚKA siľrada1396136513-1---114--------2-
с. КАПУСТИНЦІs. KAPUSTYNCI9148889-----114--------2-
с. ДОБРАНИЧІВКАs. DOBRANYČIVKA3713673-1---------------
с. ПЛУЖНИКИs. PLUŽNYKY1111101-----------------
КУЛЯБІВСЬКА сільрадаKULJABIVŚKA siľrada50549010-2-1-2-----------
с. КУЛЯБІВКАs. KULJABIVKA3213117-1-1-1-----------
с. СОКОЛІВЩИНАs. SOKOLIVŠČYNA2121------------------
с. ТУЖИЛІВs. TUŽYLIV88842-1---1-----------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE75741-----------------
ЛЕМЕШІВСЬКА сільрадаLEMEŠIVŚKA siľrada1473145311-2---61----------
с. ЛЕМЕШІВКАs. LEMEŠIVKA1070105110-2---61----------
с. ГЕНЗЕРІВКАs. HENZERIVKA4003991-----------------
с. ЛУКОМЩИНАs. LUKOMŠČYNA33------------------
ЛОЗОВОЯРІВСЬКА сільрадаLOZOVOJARIVŚKA siľrada93091415---------------1-
с. ЛОЗОВИЙ ЯРs. LOZOVYJ JAR93091415---------------1-
НИЧИПОРІВСЬКА сільрадаNYČYPORIVŚKA siľrada1527145951-1---15---------1-
с. НИЧИПОРІВКАs. NYČYPORIVKA1160110939-----12-----------
с. ТРУБІВЩИНАs. TRUBIVŠČYNA36735012-1---3---------1-
ПАНФИЛІВСЬКА сільрадаPANFYLIVŚKA siľrada1078105621---------------1-
с. ПАНФИЛИs. PANFYLY1078105621---------------1-
РАЙКІВЩИНСЬКА сільрадаRAJKIVŠČYNŚKA siľrada60457917-----52--1-------
с. РАЙКІВЩИНАs. RAJKIVŠČYNA49547414-----51--1-------
с. РОЗУМІВКАs. ROZUMIVKA77------------------
с. РОКИТНЕs. ROKYTNE102983------1----------
СОТНИКІВСЬКА сільрадаSOTNYKIVŚKA siľrada1068105214------2----------
с. СОТНИКІВКАs. SOTNYKIVKA1068105214------2----------
СУЛИМІВСЬКА сільрадаSULYMIVŚKA siľrada96193029-----2-----------
с. СУЛИМІВКАs. SULYMIVKA89987028-----1-----------
с. БОЖКИs. BOŽKY62601-----1-----------
СУПОЇВСЬКА сільрадаSUPOJIVŚKA siľrada94887670-----1---------1-
с. СУПОЇВКАs. SUPOJIVKA72065762---------------1-
с. ДЗЮБІВКАs. DZJUBIVKA3434------------------
с. ОЗЕРНЕs. OZERNE1221147-----1-----------
с. ЧЕРКАСІВКАs. ČERKASIVKA72711-----------------
ФАРБОВАНСЬКА сільрадаFARBOVANŚKA siľrada1063103229------2----------
с. ФАРБОВАНЕs. FARBOVANE1063103229------2----------
ЧЕРВОНЕНСЬКА сільрадаČERVONENŚKA siľrada52151010------1----------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE52151010------1----------
ЧЕРНЯХІВСЬКА сільрадаČERNJACHIVŚKA siľrada1115107332-1---21--------51
с. ЧЕРНЯХІВКАs. ČERNJACHIVKA100296529-1---11--------5-
с-ще ГРЕЧАНІВКАs-šče HREČANIVKA1131083-----1----------1

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018