всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

KIROVOHRADŚKA OBLASŤ

1125704

1000610

112802

1

4934

146

60

557

1801

2228

52

604

45

25

52

30

7

-

1724

26

КІРОВОГРАД (міськрада)

KIROVOHRAD (miśkrada)

258543

206102

50766

1

244

6

47

259

408

45

14

7

18

22

-

-

583

16

м. КІРОВОГРАДm. KIROVOHRAD250629199066499071235646254406451471822--58116
КІРОВСЬКИЙ районKIROVŚKYJ rajon16527513026833888116830154249421110--42011
ЛЕНІНСЬКИЙ районLENINŚKYJ rajon853546879816019-6716100157-3712--1615
смт НОВЕsmt NOVE79147036859-9--152--------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОЛЕКСАНДРІЯ (міськрада)

OLEKSANDRIJA (miśkrada)

103856

90356

12950

-

-

14

170

70

-

50

11

-

-

163

м. ОЛЕКСАНДРІЯm. OLEKSANDRIJA926387994712218--1214868-2710--151
смт ДИМИТРОВЕsmt DYMYTROVE56725231425-3--16---------51
смт ПАНТАЇВКАsmt PANTAJIVKA30902902134-10--115--23------41
ЗВЕНИГОРОДСЬКА сільрадаZVENYHORODŚKA siľrada24562276173-----12---1----3-
с. ЗВЕНИГОРОДКАs. ZVENYHORODKA1108104859-----1-----------
с. ГОЛОВКІВСЬКЕs. HOLOVKIVŚKE796910-----------------
с. МАРТО-ІВАНІВКАs. MARTO-IVANIVKA1117103480----------1----2-
с. ОЛЕКСАНДРО- СТЕПАНІВКАs. OLEKSANDRO- STEPANIVKA15212524------2--------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗНАМ'ЯНКА (міськрада)

ZNAM`JANKA (miśkrada)

35329

27946

7012

-

1

1

56

132

-

54

-

-

-

-

80

-

м. ЗНАМ'ЯНКАm. ZNAM`JANKA29234245874322-1144122-42----76-
смт ЗНАМ'ЯНКА ДРУГАsmt ZNAM`JANKA DRUHA581530982675-5---1010-12--2---3-
с. ВОДЯНЕs. VODJANE28026115-1---2---------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СВІТЛОВОДСЬК (міськрада)

SVITLOVODŚK (miśkrada)

57459

45676

11509

-

-

78

33

-

87

-

-

-

-

38

м. СВІТЛОВОДСЬКm. SVITLOVODŚK499383931710366--6833-87----35
смт ВЛАСІВКАsmt VLASIVKA752163591143-3--110-----2---3-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙОН

OLEKSANDRIJŚKYJ RAJON

41108

39065

1558

-

173

32

7

4

85

101

-

12

1

1

1

-

-

-

68

-

смт НОВА ПРАГАsmt NOVA PRAHA78007610164-102--102--------2-
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA77751---------------1-
с. ЛОЗУВАТКАs. LOZUVATKA3243177-----------------
с. ОЛЕКСАНДРО-ПАЩЕНКОВЕs. OLEKSANDRO-PAŠČENKOVE2121------------------
смт ПРИЮТІВКАsmt PRYJUTIVKA33633192155-342-7-----------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada96692920-611-23--------4-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA83079518-611-23--------4-
с. СОНИНЕs. SONYNE1361342-----------------
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada83678050-----33----------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA42938736-----33----------
с. МАЛА БЕРЕЗІВКАs. MALA BEREZIVKA17161-----------------
с. РОЖЕВЕs. ROŽEVE6666------------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA1911865-----------------
с. СУРГАНИs. SURHANY1331258-----------------
БАНДУРІВСЬКА сільрадаBANDURIVŚKA siľrada1809176638-3------1------1-
с. БАНДУРІВКАs. BANDURIVKA69466823-3---------------
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA2722682--------1------1-
с. ОЛІЇВКАs. OLIJIVKA1141113-----------------
с. ЯСИНУВАТКАs. JASYNUVATKA72971910-----------------
ВОЙНІВСЬКА сільрадаVOJNIVŚKA siľrada21711982158-5--134-11------7-
с. ВОЙНІВКАs. VOJNIVKA21711982158-5--134-11------7-
ГОЛОВКІВСЬКА сільрадаHOLOVKIVŚKA siľrada24052299104------2----------
с. ГОЛОВКІВКАs. HOLOVKIVKA2217213184------2----------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA18816820-----------------
ДІВОЧЕ-ПІЛЬСЬКА сільрадаDIVOČE-PIĽŚKA siľrada61257021-11-4-14--------1-
с. ДІВОЧЕ ПОЛЕs. DIVOČE POLE36133310-9-4--4--------1-
с. НОВОЗОЛОТАРІВКАs. NOVOZOLOTARIVKA66------------------
с. ПЕТРОЗАГІР'Яs. PETROZAHIR`JA1161142-----------------
с. ТРУДІВКАs. TRUDIVKA1291179-2---1-----------
ДОБРОНАДІЇВСЬКА сільрадаDOBRONADIJIVŚKA siľrada1191113247-1---5----1----5-
с. ДОБРОНАДІЇВКАs. DOBRONADIJIVKA82477837-----3----1----5-
с. ЗЕЛЕНИЙ БАРВІНОКs. ZELENYJ BARVINOK1501464-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ42393-----------------
с. ЗРАЗКОВЕs. ZRAZKOVE33------------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA40362-----2-----------
с. ЛЕНІНО-ДРУГЕs. LENINO-DRUHE1321301-1---------------
ДОЛИНСЬКА сільрадаDOLYNŚKA siľrada3433221-20---------------
с. ДОЛИНСЬКЕs. DOLYNŚKE3433221-20---------------
ІЗМАЙЛІВСЬКА сільрадаIZMAJLIVŚKA siľrada1134108335-510-1------------
с. ІЗМАЙЛІВКАs. IZMAJLIVKA42539317-59-1------------
с. ВИДНЕs. VYDNE27225-----------------
с. ГАЙОКs. HAJOK15141-----------------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA1251196-----------------
с. ПІЩАНИЙ БРІДs. PIŠČANYJ BRID2832794-----------------
с. ПУСТЕЛЬНИКОВЕs. PUSTEĽNYKOVE2592562--1--------------
КОМІНТЕРНІВСЬКА сільрадаKOMINTERNIVŚKA siľrada1109104453-21--25--1-----1-
с. КОМІНТЕРНs. KOMINTERN63160022-2---15--------1-
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE47844431--1--1---1-------
КОСТЯНТИНІВСЬКА сільрадаKOSTJANTYNIVŚKA siľrada104997852-68--41----------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA49144534-28--11----------
с. БУТІВСЬКЕs. BUTIVŚKE51048617-4---3-----------
с. ЗАНФІРІВКАs. ZANFIRIVKA48471-----------------
КОСІВСЬКА сільрадаKOSIVŚKA siľrada1378128660-28---2---------2-
с. КОСІВКАs. KOSIVKA1378128660-28---2---------2-
КУКОЛІВСЬКА сільрадаKUKOLIVŚKA siľrada99496424-11--21--------1-
с. КУКОЛІВКАs. KUKOLIVKA88485523-11--21--------1-
с. ГУЛЕВИЧІs. HULEVYČI88------------------
с. СОЛОВ'ЇВКАs. SOLOV`JIVKA1021011-----------------
ЛІКАРІВСЬКА сільрадаLIKARIVŚKA siľrada104597162-7---2---------3-
с. ЛІКАРІВКАs. LIKARIVKA82076450-2---1---------3-
с. ЗАПОРІЖЖЯs. ZAPORIŽŽJA1361237-5---1-----------
с. НОВООЛЕКСІЇВКАs. NOVOOLEKSIJIVKA89845-----------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada74470920-1---24--------8-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA3213029-----2---------8-
с. ПАХАРІВКАs. PACHARIVKA2092072-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA2142009-1----4----------
НЕДОГАРСЬКА сільрадаNEDOHARŚKA siľrada95389645-32--34----------
с. НЕДОГАРКИs. NEDOHARKY50447223-3---24----------
с. ВІЛЬНИЙ ПОСАДs. VIĽNYJ POSAD54531-----------------
с. ВОЛОДИМИРО-УЛЬЯНОВКАs. VOLODYMYRO-UĽJANOVKA17014918--2--1-----------
с. ГЛИБОКЕs. HLYBOKE45441-----------------
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA1801782-----------------
ПОПЕЛЬНАСТІВСЬКА сільрадаPOPEĽNASTIVŚKA siľrada1334129631-5---1---------1-
с. ПОПЕЛЬНАСТЕs. POPEĽNASTE1334129631-5---1---------1-
ПРОЛЕТАРСЬКА сільрадаPROLETARŚKA siľrada50646923-13-------------1-
с. ПРОЛЕТАРСЬКЕs. PROLETARŚKE38035716-7---------------
с. БРАТСЬКЕs. BRATŚKE63571-4-------------1-
с. ЗЕЛЕНА БАЛКАs. ZELENA BALKA25241-----------------
с. ЛЕНІНО-ПЕРШЕs. LENINO-PERŠE38315-2---------------
ПРОТОПОПІВСЬКА сільрадаPROTOPOPIVŚKA siľrada32542997192-12--1821--------23-
с. ПРОТОПОПІВКАs. PROTOPOPIVKA24172208164-9--1111--------23-
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA58755416-3---410----------
с. ДІБРОВИs. DIBROVY22120810-----3-----------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE22------------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA55------------------
с. ЯГІДНЕs. JAHIDNE22202-----------------
СВІТЛОПІЛЬСЬКА сільрадаSVITLOPIĽŚKA siľrada27025712-----1-----------
с. СВІТЛОПІЛЬs. SVITLOPIĽ27025712-----1-----------
ЩАСЛИВСЬКА сільрадаŠČASLYVŚKA siľrada73469324-----313--------1-
с. ЩАСЛИВЕs. ŠČASLYVE73469324-----313--------1-
УЛЯНІВСЬКА сільрадаULJANIVŚKA siľrada91383538-8---524--------3-
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA62457522-4---119--------3-
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE766312-----1-----------
с. ТАРАСОВО-ШЕВЧЕНКОВЕs. TARASOVO-ŠEVČENKOVE1971823-4---35----------
с. ЧЕРВОНИЙ ПОДІЛs. ČERVONYJ PODIL16151-----------------
ЧЕРВОНОКАМ'ЯНСЬКА сільрадаČERVONOKAM`JANŚKA siľrada2277218565-83-156----1---3-
с. ЧЕРВОНА КАМ'ЯНКАs. ČERVONA KAM`JANKA2000191954-83-156----1---3-
с. ТАВРІВКАs. TAVRIVKA1-1-----------------
с. ЯЛИНІВКАs. JALYNIVKA27626610-----------------
ШАРІВСЬКА сільрадаŠARIVŚKA siľrada1496140756-15---144----------
с. ШАРІВКАs. ŠARIVKA75269442-4---84----------
с-ще ГАЙОВЕs-šče HAJOVE3903794-3---4-----------
с-ще КВІТНЕВЕs-šče KVITNEVE35433410-8---2-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН

OLEKSANDRIVŚKYJ RAJON

36009

34869

837

-

65

1

-

-

49

52

1

110

1

-

1

2

-

-

21

-

смт ОЛЕКСАНДРІВКАsmt OLEKSANDRIVKA1098610619309-12---1223-6--12--2-
с. КИТАЙГОРОДs. KYTAJHOROD1201191-----------------
с. СЕВЕРИНІВКАs. SEVERYNIVKA49472-----------------
смт ЄЛИЗАВЕТГРАДКАsmt JELYZAVETHRADKA1747168350--1--641-------2-
с. ПЛІШКИs. PLIŠKY69614-4---------------
БІРКІВСЬКА сільрадаBIRKIVŚKA siľrada1850180043-1---5---------1-
с. БІРКИs. BIRKY1850180043-1---5---------1-
БОВТИСЬКА сільрадаBOVTYŚKA siľrada82280715-----------------
с. БОВТИШКАs. BOVTYŠKA82280715-----------------
БУКВАРСЬКА сільрадаBUKVARŚKA siľrada4564459-2---------------
с. БУКВАРКАs. BUKVARKA3673578-2---------------
с. РОЗДОЛЛЯs. ROZDOLLJA6565------------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA24231-----------------
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada77676012-----13----------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE3213125-----13----------
с. ГАЙОВЕs. HAJOVE2592545-----------------
с. ПОЛЬОВЕs. POLJOVE1961942-----------------
ВИЩЕВЕРЕЩАКІВСЬКА сільрадаVYŠČEVEREŠČAKIVŚKA siľrada1330131316-1---------------
с. ВИЩІ ВЕРЕЩАКИs. VYŠČI VEREŠČAKY8488389-1---------------
с. БУРЯКОВЕs. BURJAKOVE38362-----------------
с. ЛЮБОМИРКАs. LJUBOMYRKA4234194-----------------
с. НАСТИНЕs. NASTYNE21201-----------------
ГОЛИКІВСЬКА сільрадаHOLYKIVŚKA siľrada87685023-3---------------
с. ГОЛИКОВЕs. HOLYKOVE5115037-1---------------
с. КРИМКИs. KRYMKY36534716-2---------------
ІВАНГОРОДСЬКА сільрадаIVANHORODŚKA siľrada1210117527-6---2-----------
с. ІВАНГОРОДs. IVANHOROD97994924-4---2-----------
с. СТРИМІВКАs. STRYMIVKA2312263-2---------------
КРАСНОСІЛКІВСЬКА сільрадаKRASNOSILKIVŚKA siľrada1356132622-4---2---1-----1-
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA97595515-1---2---1-----1-
с. БАНДУРОВЕs. BANDUROVE3813717-3---------------
КРАСНОСІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOSIĽŚKA siľrada1665162031-3---110----------
с. КРАСНОСІЛЛЯs. KRASNOSILLJA1474143030-3---110----------
с. ГУТНИЦЬКАs. HUTNYĆKA1911901-----------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada2200205162-4---58-65------5-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA2134198760-4---58-65------5-
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA66642-----------------
НЕСВАТКІВСЬКА сільрадаNESVATKIVŚKA siľrada80778317-----7-----------
с. НЕСВАТКОВЕs. NESVATKOVE80778317-----7-----------
ПІДЛІСНЕНСЬКА сільрадаPIDLISNENŚKA siľrada102299822-2---------------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE102299822-2---------------
РОЗУМІВСЬКА сільрадаROZUMIVŚKA siľrada89688311-2---------------
с. РОЗУМІВКАs. ROZUMIVKA8338229-2---------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA63612-----------------
РОДНИКІВСЬКА сільрадаRODNYKIVŚKA siľrada9709589-3---------------
с. РОДНИКІВКАs. RODNYKIVKA7487387-3---------------
с. ЛИПІВКАs. LYPIVKA4141------------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA22------------------
с. МОГИЛІВ КУРІНЬs. MOHYLIV KURIŃ5656------------------
с. ЯСИНУВАТКАs. JASYNUVATKA1231212-----------------
СОСНІВСЬКА сільрадаSOSNIVŚKA siľrada9189058-3-------------2-
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA6606507-3---------------
с. НИЖЧІ ВЕРЕЩАКИs. NYŽČI VEREŠČAKY2582551---------------2-
СТАВИДЛЯНСЬКА сільрадаSTAVYDLJANŚKA siľrada5415287-1---5-----------
с. СТАВИДЛАs. STAVYDLA4844727-1---4-----------
с. ХАЙНІВКАs. CHAJNIVKA5756------1-----------
с. СВІТОВА ЗІРКАs. SVITOVA ZIRKA--------------------
СТАРООСОТСЬКА сільрадаSTAROOSOTŚKA siľrada3074297439-11---23-39------6-
с. СТАРА ОСОТАs. STARA OSOTA9229106-----13--------2-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA3193026-9-------------2-
с. НОВА ОСОТАs. NOVA OSOTA1343127823-2---1--39--------
с. ПОСЕЛЯНІВКАs. POSELJANIVKA4904844---------------2-
ТРИЛІСЬКА сільрадаTRYLIŚKA siľrada4514483-----------------
с. ТРИЛІСИs. TRYLISY3983953-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA5353------------------
ЦВІТНЕНСЬКА сільрадаCVITNENŚKA siľrada1179113544-----------------
с. ЦВІТНЕs. CVITNE1137109542-----------------
с. РУЖИЧЕВЕs. RUŽYČEVE42402-----------------
ЯСИНІВСЬКА сільрадаJASYNIVŚKA siľrada63958151-3---11--------2-
с. ЯСИНОВЕs. JASYNOVE39436030-1---11--------1-
с. БІЛЯЇВКАs. BILJAJIVKA12711016---------------1-
с. ОМЕЛЬГОРОДs. OMEĽHOROD1181115-2---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОН

BOBRYNEĆKYJ RAJON

31531

30319

716

-

288

4

2

2

58

90

10

6

1

-

1

-

-

-

34

-

м. БОБРИНЕЦЬm. BOBRYNEĆ1222311887254-18---2329--1-----11-
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA2392272-3---15--------1-
с. ОБЛАНКАs. OBLANKA55------------------
с. ШЛЯХОВЕs. ŠLJACHOVE2172152-----------------
ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada65462117-12----4----------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA65462117-12----4----------
БОБРИНКІВСЬКА сільрадаBOBRYNKIVŚKA siľrada4854697-21--2---------4-
с. БОБРИНКАs. BOBRYNKA4113996-21------------3-
с. ВАРЛАМІВКАs. VARLAMIVKA5653------2---------1-
с. ГОРІХІВКАs. HORICHIVKA18171-----------------
БУХОВЕЦЬКА сільрадаBUCHOVEĆKA siľrada7056849-12---------------
с. БУХОВЕЦЬКЕs. BUCHOVEĆKE5835736-4---------------
с. МАКОВІЇВКАs. MAKOVIJIVKA1221113-8---------------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada6926766-8----1--------1-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA3323254-2----1----------
с. БЕРЕСЛАВКАs. BERESLAVKA1391321-6---------------
с. НИКОНОРІВКАs. NYKONORIVKA1717------------------
с. НОВОГОМЕЛЬСЬКЕs. NOVOHOMEĽŚKE2042021---------------1-
ВЕРХНЬОІНГУЛЬСЬКА сільрадаVERCHNJOINHUĽŚKA siľrada65559431-24----2-4--------
с. ВЕРХНЬОІНГУЛЬСЬКЕs. VERCHNJOINHUĽŚKE39436224-2----2-4--------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE84672-15---------------
с. ОЛЕНІВСЬКЕs. OLENIVŚKE1081003-5---------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA69652-2---------------
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada6826764-1---------1-----
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA4824783-----------1-----
с. КРУТОЯРКАs. KRUTOJARKA7979------------------
с-ще РОЗДОЛЛЯs-šče ROZDOLLJA104104------------------
с. УДАРНЕs. UDARNE99------------------
с. ЮР'ЇВКАs. JUR`JIVKA861-1---------------
ВИТЯЗІВСЬКА сільрадаVYTJAZIVŚKA siľrada1318126030-511-911--------1-
с. ВИТЯЗІВКАs. VYTJAZIVKA104198925-511-911----------
с. ДОНЧИНЕs. DONČYNE91891---------------1-
с. ЗОРЯНЕs. ZORJANE1861824-----------------
ВОЛОДИМИРО-ІЛЛІНСЬКА сільрадаVOLODYMYRO-ILLINŚKA siľrada3993849-31------------2-
с. ВОЛОДИМИРО-ІЛЛІНКАs. VOLODYMYRO-ILLINKA3293197-1-------------2-
с. АПРЕЛІВКАs. APRELIVKA31271-21--------------
с. РОЗТИЧЕВЕs. ROZTYČEVE39381-----------------
КЕТРИСАНІВСЬКА сільрадаKETRYSANIVŚKA siľrada1405135730-14---3-1---------
с. КЕТРИСАНІВКАs. KETRYSANIVKA1405135730-14---3-1---------
КОСТОМАРІВСЬКА сільрадаKOSTOMARIVŚKA siľrada8127579-35----11----------
с. КОСТОМАРІВКАs. KOSTOMARIVKA4894584-21----6----------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA9081--9---------------
с. КОХАНЕs. KOCHANE2182035-5----5----------
с. МАЙСЬКЕs. MAJŚKE1515------------------
КУЙБИШЕВСЬКА сільрадаKUJBYŠEVŚKA siľrada1109104151-7----8--------2-
с. КУЙБИШЕВЕs. KUJBYŠEVE71266540-6-------------1-
с. КІРОВЕs. KIROVE2832697------6--------1-
с. ОСИКУВАТЕs. OSYKUVATE1141074-1----2----------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA--------------------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada36935511-3---------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA36935511-3---------------
МИКОЛО-БАБАНСЬКА сільрадаMYKOLO-BABANŚKA siľrada83280318-11---------------
с. МИКОЛО-БАБАНКАs. MYKOLO-BABANKA64562213-10---------------
с. СОРОЧАНОВЕs. SOROČANOVE1871815-1---------------
с. ПРОСКУРІВКАs. PROSKURIVKA--------------------
НОВОГРАДІВСЬКА сільрадаNOVOHRADIVŚKA siľrada101397127-2---1-4-------8-
с. НОВОГРАДІВКАs. NOVOHRADIVKA72970311-2---1-4-------8-
с. ВОДЯНО-МИХАЙЛІВКАs. VODJANO-MYCHAJLIVKA871-----------------
с. НОВОСАМАРАs. NOVOSAMARA14613214-----------------
с. ПЕНЬКОВЕs. PEŃKOVE1301291-----------------
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА сільрадаNOVOMYKOLAJIVŚKA siľrada4484305-11---2-----------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA3002864-8---2-----------
с. СТЕПІВКАs. STEPIVKA1031011-1---------------
с. ЧИГИРИНСЬКЕs. ČYHYRYNŚKE4543--2---------------
ПАВЛОГІРКІВСЬКА сільрадаPAVLOHIRKIVŚKA siľrada5905737-4---2--2------2-
с. ПАВЛОГІРКІВКАs. PAVLOHIRKIVKA4334224-2---1--2------2-
с. БРЕДИХИНЕs. BREDYCHYNE1321272-2---1-----------
с. ПОЛЯНАs. POLJANA25241-----------------
РОЩАХІВСЬКА сільрадаROŠČACHIVŚKA siľrada65963310-15---1-----------
с. Р0ЩАХІВКАs. R0ŠČACHIVKA4564387-11---------------
с. ГАННОПІЛЬs. HANNOPIĽ87821-3---1-----------
с. МАРІУПОЛЬs. MARIUPOĽ1161132-1---------------
СВЕРДЛОВСЬКА сільрадаSVERDLOVŚKA siľrada85281226-5---27----------
с. СВЕРДЛОВЕs. SVERDLOVE70167216-4---27----------
с. ПІЩАНЕs. PIŠČANE1798-----------------
с. ПОЛУМ'ЯНЕs. POLUM`JANE1341312-1---------------
СОЛОНЦЮВАТСЬКА сільрадаSOLONCJUVATŚKA siľrada30927715-17---------------
с. СОЛОНЦЮВАТКАs. SOLONCJUVATKA1501304-16---------------
с. ЗАВАДІВКАs. ZAVADIVKA36315-----------------
с. ТРУДОЛЮБІВКАs. TRUDOLJUBIVKA1231166-1---------------
СУГОКЛІЇВСЬКА сільрадаSUHOKLIJIVŚKA siľrada66060436-8--2721---------
с. СУГОКЛІЇВКАs. SUHOKLIJIVKA51146330-7--2711---------
с. БОРИСІВКАs. BORYSIVKA33------------------
с. МЮДІВКАs. MJUDIVKA78715-1----1----------
с-ще ЮЖНЕs-šče JUŽNE68671-----------------
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada1336127039-19---34--------1-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA57455115-7---1-----------
с. ЗАХІДНЕs. ZACHIDNE78723-3---------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA67631-3---------------
с. НОВОКИЇВКАs. NOVOKYJIVKA14313111-1---------------
с. ЧЕРВОНОПІЛЛЯs. ČERVONOPILLJA4744539-5---24--------1-
ФЕДІЇВСЬКА сільрадаFEDIJIVŚKA siľrada68665614-8-1-16----------
с. ФЕДІЇВКАs. FEDIJIVKA5204988-7-1--6----------
с. ВИСОЧАНОВЕs. VYSOČANOVE37341-1---1-----------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA1291245-----------------
ЧАРІВНЯНСЬКА сільрадаČARIVNJANŚKA siľrada1153109923-301--------------
с. ЧАРІВНЕs. ČARIVNE69566117-17---------------
с. ВЕРЕМІЇВКАs. VEREMIJIVKA123116--7---------------
с-ще МИРНЕs-šče MYRNE3353226-61--------------
ЧЕРВОНОДОЛИНСЬКА сільрадаČERVONODOLYNŚKA siľrada63360719-6-------------1-
с. ЧЕРВОНА ДОЛИНАs. ČERVONA DOLYNA161161------------------
с. ВЕЛИКОДРЮКОВЕs. VELYKODRJUKOVE1515------------------
с. КОРЖЕВЕs. KORŽEVE2742685-1---------------
с. САДОВЕs. SADOVE2322----------------1-
с. ФРУНЗЕs. FRUNZE16014114-5---------------
ЧЕРВОНОЗОРІВСЬКА сільрадаČERVONOZORIVŚKA siľrada3913765-5---1-4---------
с. ЧЕРВОНОЗОРІВКАs. ČERVONOZORIVKA3913765-5---1-4---------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН

HAJVORONŚKYJ RAJON

43454

41952

1259

-

-

-

7

33

51

1

-

-

-

-

-

26

-

м. ГАЙВОРОНm. HAJVORON1595615228649----1529------14-
с. ОРДЖОНІКІДЗЕs. ORDŽONIKIDZE45432-----------------
смт ЗАВАЛЛЯsmt ZAVALLJA52014963219-7--1513-------2-
смт САЛЬКОВЕsmt SAĽKOVE2010193658-13--11---------1-
БАНДУРІВСЬКА сільрадаBANDURIVŚKA siľrada1980195024-3--1-1--------1-
с. БАНДУРОВЕs. BANDUROVE1980195024-3--1-1--------1-
БЕРЕСТЯГІВСЬКА сільрадаBERESTJAHIVŚKA siľrada5385229-6---1-----------
с. БЕРЕСТЯГИs. BERESTJAHY5385229-6---1-----------
ДОЛИНІВСЬКА сільрадаDOLYNIVŚKA siľrada1078104819-4---22--1-----2-
с. ДОЛИНІВКАs. DOLYNIVKA1053102319-4---22--1-----2-
с. ПЕРЕЯМПІЛЬs. PEREJAMPIĽ2525------------------
ЖАКЧИЦЬКА сільрадаŽAKČYĆKA siľrada40739610-1---------------
с. ЖАКЧИКs. ŽAKČYK40739610-1---------------
КАЗАВЧИНСЬКА сільрадаKAZAVČYNŚKA siľrada1566152330-8--21---------2-
с. КАЗАВЧИНs. KAZAVČYN1136110419-8--21---------2-
с. БУГОВЕs. BUHOVE43041911-----------------
КОТОВСЬКА сільрадаKOTOVŚKA siľrada7307254-1---------------
с. КОТОВКАs. KOTOVKA7307254-1---------------
МОГИЛЬНЕНСЬКА сільрадаMOHYĽNENŚKA siľrada2475244128-1----4--------1-
с. МОГИЛЬНЕs. MOHYĽNE2353232225-1----4--------1-
с. ВІЛЬХОВЕЦЬКЕs. VIĽCHOVEĆKE89863-----------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE3333------------------
МОЩЕНСЬКА сільрадаMOŠČENŚKA siľrada8348203-11---------------
с. МОЩЕНЕs. MOŠČENE8348203-11---------------
ВІКНИНСЬКА сільрадаVIKNYNŚKA siľrada93191416----1------------
с. ВІКНИНАs. VIKNYNA93191416----1------------
СОЛГУТІВСЬКА сільрадаSOLHUTIVŚKA siľrada1510145254-1----1-1------1-
с. СОЛГУТОВЕs. SOLHUTOVE1510145254-1----1-1------1-
СОЛОМІЇВСЬКА сільрадаSOLOMIJIVŚKA siľrada5485378-1---1---------1-
с. СОЛОМІЯs. SOLOMIJA5485378-1---1---------1-
ТАУЖНЕНСЬКА сільрадаTAUŽNENŚKA siľrada2158213019-7---2-----------
с. ТАУЖНЕs. TAUŽNE2006198218-6---------------
с. ТРАКТs. TRAKT8281------1-----------
с. ЧЕРВОНІ МАЯКИs. ČERVONI MAJAKY70671-1---1-----------
ТОПОЛІВСЬКА сільрадаTOPOLIVŚKA siľrada5925844-4---------------
с. ТОПОЛІs. TOPOLI5925844-4---------------
ХАЩУВАТСЬКА сільрадаCHAŠČUVATŚKA siľrada2279222748-2--11-----------
с. ХАЩУВАТЕs. CHAŠČUVATE2260220848-2--11-----------
с. ПРОГРЕСs. PROHRES1919------------------
ЧЕМЕРПІЛЬСЬКА сільрадаČEMERPIĽŚKA siľrada1386131837-13---413--------1-
с. ЧЕМЕРПІЛЬs. ČEMERPIĽ100395822-11---210----------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA2722606-----23--------1-
с. ТАШЛИКs. TAŠLYK1111009-2---------------
ЧЕРВОНЕНСЬКА сільрадаČERVONENŚKA siľrada1230119518-17---------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE1230119518-17---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН

HOLOVANIVŚKYJ RAJON

36645

35047

1361

-

133

-

-

5

23

53

2

1

1

-

2

-

-

-

17

-

смт ГОЛОВАНІВСЬКsmt HOLOVANIVŚK66606508124-11---1131-------2-
с-ще ГОЛОВАНІВСЬКs-šče HOLOVANIVŚK80078511-2----2----------
смт ПОБУЗЬКЕsmt POBUŹKE58645081745-7--1811-1--1---9-
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada5965933-----------------
с. ВЕРБОВЕs. VERBOVE5965933-----------------
ГРУЗЬКА сільрадаHRUŹKA siľrada1190117019-----1-----------
с. ГРУЗЬКЕs. HRUŹKE1142112219-----1-----------
с. ЯСНЕs. JASNE4848------------------
ЄМИЛІВСЬКА сільрадаJEMYLIVŚKA siľrada1522146943-5---11----1---2-
с. ЄМИЛІВКАs. JEMYLIVKA83381118-2---11----------
с-ще ЄМИЛІВКАs-šče JEMYLIVKA68965825-3---------1---2-
ЖУРАВЛИНСЬКА сільрадаŽURAVLYNŚKA siľrada73270315-14---------------
с. ЖУРАВЛИНКАs. ŽURAVLYNKA6065857-14---------------
с. ЦВІТКОВЕs. CVITKOVE1261188-----------------
КАПІТАНСЬКА сільрадаKAPITANŚKA siľrada1387133348-1---221---------
с. КАПІТАНКАs. KAPITANKA1387133348-1---221---------
КЛИНІВСЬКА сільрадаKLYNIVŚKA siľrada94390934-----------------
с. КЛИНОВЕs. KLYNOVE94390934-----------------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA--------------------
КРАСНОГІРСЬКА сільрадаKRASNOHIRŚKA siľrada87784512-11----7--1-----1-
с. КРАСНОГІРКАs. KRASNOHIRKA8438169-9----7--1-----1-
с. МАНЖУРКАs. MANŽURKA34293-2---------------
КРУТЕНЬКІВСЬКА сільрадаKRUTEŃKIVŚKA siľrada7137075---------------1-
с. КРУТЕНЬКЕs. KRUTEŃKE7137075---------------1-
ЛЕБЕДИНСЬКА сільрадаLEBEDYNŚKA siľrada6696578-4---------------
с. ЛЕБЕДИНКАs. LEBEDYNKA2902844-2---------------
с. ЛЕЩІВКАs. LEŠČIVKA1341302-2---------------
с. ТАБАНОВЕs. TABANOVE2452432-----------------
с. ЦЮРУПИs. CJURUPY--------------------
ЛИПОВЕНЬКІВСЬКА сільрадаLYPOVEŃKIVŚKA siľrada87384321-----54----------
с. ЛИПОВЕНЬКЕs. LYPOVEŃKE73571412-----54----------
с. ГРУЗЯНКАs. HRUZJANKA87825-----------------
с. ЛИПНЯГИs. LYPNJAHY51474-----------------
ЛЮШНЮВАТСЬКА сільрадаLJUŠNJUVATŚKA siľrada64460817-16--2-1----------
с. ЛЮШНЮВАТЕs. LJUŠNJUVATE64460817-16--2-1----------
МЕЖИРІЧКІВСЬКА сільрадаMEŽYRIČKIVŚKA siľrada1661163324-----13----------
с. МЕЖИРІЧКАs. MEŽYRIČKA1381135622------3----------
с. КРАСНОПІЛЛЯs. KRASNOPILLJA2802772-----1-----------
МОЛДОВСЬКА сільрадаMOLDOVŚKA siľrada82880818-1---1-----------
с. МОЛДОВКАs. MOLDOVKA68266614-1---1-----------
с. МАТВІЇВКАs. MATVIJIVKA66------------------
с. НАДЕЖДІВКАs. NADEŽDIVKA1401364-----------------
НАЛИВАЙКІВСЬКА сільрадаNALYVAJKIVŚKA siľrada70868317-8---------------
с. НАЛИВАЙКАs. NALYVAJKA70868317-8---------------
ПЕРЕГОНІВСЬКА сільрадаPEREHONIVŚKA siľrada4322422485-4--117----------
с. ПЕРЕГОНІВКАs. PEREHONIVKA3448336473-3--1-7----------
с. ДАВИДІВКАs. DAVYDIVKA2412365-----------------
с-ще ІЛЛІЧІВКАs-šče ILLIČIVKA2192181-----------------
с. ПОЛОНИСТЕs. POLONYSTE4144066-1---1-----------
ПУШКІВСЬКА сільрадаPUŠKIVŚKA siľrada59256315-14---------------
с. ПУШКОВЕs. PUŠKOVE44241711-14---------------
с. ОДАЯs. ODAJA1501464-----------------
РОЗДОЛЬСЬКА сільрадаROZDOĽŚKA siľrada53850817-12---1-----------
с. РОЗДОЛs. ROZDOL53850817-12---1-----------
РОЗКІШНЕНСЬКА сільрадаROZKIŠNENŚKA siľrada120011767-16-------------1-
с. РОЗКІШНЕs. ROZKIŠNE301301------------------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA88------------------
с. МАРИНОПІЛЬs. MARYNOPIĽ2222184-----------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA94831-10---------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA5755662-6-------------1-
СВІРНІВСЬКА сільрадаSVIRNIVŚKA siľrada1059103523---------------1-
с. СВІРНЕВЕs. SVIRNEVE92690619---------------1-
с. ЗЕЛЕНА БАЛКАs. ZELENA BALKA85832-----------------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA48462-----------------
с. НОВОГОЛОВАНІВСЬКs. NOVOHOLOVANIVŚK--------------------
СЕМИДУБСЬКА сільрадаSEMYDUBŚKA siľrada46645312----1------------
с. СЕМИДУБИs. SEMYDUBY46645312----1------------
ТРОЯНСЬКА сільрадаTROJANŚKA siľrada95692725-4---------------
с. ТРОЯНКАs. TROJANKA95692725-4---------------
ШЕПИЛІВСЬКА сільрадаŠEPYLIVŚKA siľrada84582613-3---12----------
с. ШЕПИЛОВЕs. ŠEPYLOVE5745627-2---12----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA2712646-1---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОН

DOBROVELYČKIVŚKYJ RAJON

42958

40922

1356

-

407

1

4

9

106

91

2

4

-

1

2

-

-

-

53

-

м. ПОМІЧНАm. POMIČNA1091310290501-36-132737--------18-
смт ДОБРОВЕЛИЧКІВКАsmt DOBROVELYČKIVKA69766739211-5-1-912-------8-
с. ВАРВАРО-ОЛЕКСАНДРІВКАs. VARVARO-OLEKSANDRIVKA32030012-6---2-----------
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA186186------------------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada70867824-4---11----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA51849718-1---11----------
с. БОГОДАРІВКАs. BOHODARIVKA1901816-3---------------
ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada1318126047-2---2--4------3-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA1158110845-----2---------3-
с. КИРИЛІВКАs. KYRYLIVKA1601522-2------4--------
БРАТОЛЮБІВСЬКА сільрадаBRATOLJUBIVŚKA siľrada6336158-8---2-----------
с. БРАТОЛЮБІВКАs. BRATOLJUBIVKA241241------------------
с. ВОРОБ'ЇВКАs. VOROB`JIVKA1611438-8---2-----------
с. НОВОВІКТОРІВКАs. NOVOVIKTORIVKA231231------------------
ГАЇВСЬКА сільрадаHAJIVŚKA siľrada80977411-17---22----1---2-
с. ГАЇВКАs. HAJIVKA72569611-12---12----1---2-
с. ВІРНЕs. VIRNE2320--3---------------
с. НОВОТИШКІВКАs. NOVOTYŠKIVKA5351--1---1-----------
с. ОСИКОВЕs. OSYKOVE87--1---------------
ГЛИНЯНСЬКА сільрадаHLYNJANŚKA siľrada80671416-73---3-----------
с. ГЛИНЯНЕs. HLYNJANE3052582-43---2-----------
с. МІЖКОЛОДЯЖНЕs. MIŽKOLODJAŽNE1901608-22---------------
с. НОВОГЛИНЯНЕs. NOVOHLYNJANE3112966-8---1-----------
ГНАТІВСЬКА сільрадаHNATIVŚKA siľrada79776111-18--33---------1-
с. ГНАТІВКАs. HNATIVKA5985848-6---------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1531362-12---2---------1-
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA46411----31-----------
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА сільрадаDRUŽELJUBIVŚKA siľrada1102102945-24---3---------1-
с. ДРУЖЕЛЮБІВКАs. DRUŽELJUBIVKA51947824-17---------------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA96895-1---1-----------
с. ОЛЕКСАНДРО-ЗАВАДСЬКЕs. OLEKSANDRO-ZAVADŚKE2132102---------------1-
с. СКОПІЇВКАs. SKOPIJIVKA21319512-5---1-----------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA61572-1---1-----------
КАРБІВСЬКА сільрадаKARBIVŚKA siľrada4794596-10---4-----------
с. КАРБІВКАs. KARBIVKA4794596-10---4-----------
ЛИПНЯЗЬКА сільрадаLYPNJAŹKA siľrada45004329115-3112228--------10-
с. ЛИПНЯЖКАs. LYPNJAŽKA43954232109-2912228--------10-
с. ВОДЯНЕs. VODJANE87796-2---------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA1818------------------
ЛЮБОМИРСЬКА сільрадаLJUBOMYRŚKA siľrada68763619-22---37----------
с. ЛЮБОМИРКАs. LJUBOMYRKA5885638-14---3-----------
с. ВІКНЯНЕs. VIKNJANE70499-8----4----------
с. КУКОЛОВЕs. KUKOLOVE29242------3----------
МАРКІВСЬКА сільрадаMARKIVŚKA siľrada3543406-8---------------
с. МАРКОВЕs. MARKOVE3243135-6---------------
с. АНАТОЛІВКАs. ANATOLIVKA30271-2---------------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada52850611-11---------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA3103033-4---------------
с. НОВОПЕТРІВКАs. NOVOPETRIVKA2182038-7---------------
НОВОЛУТКІВСЬКА сільрадаNOVOLUTKIVŚKA siľrada59756720-5---4-----1-----
с. НОВОЛУТКІВКАs. NOVOLUTKIVKA55152120-5---4-----1-----
с. ДОБРОТИМОФІЇВКАs. DOBROTYMOFIJIVKA4040------------------
с. ОЛЕКСАНДРО-АКАЦАТОВЕs. OLEKSANDRO-AKACATOVE66------------------
ПЕРЧУНІВСЬКА сільрадаPERČUNIVŚKA siľrada74770325-13---32--------1-
с. ПЕРЧУНОВЕs. PERČUNOVE74770325-13---32--------1-
с. СМІЛИВЕs. SMILYVE--------------------
ПІЩАНОБРІДСЬКА сільрадаPIŠČANOBRIDŚKA siľrada3601343378-50---1522---1----2-
с. ПІЩАНИЙ БРІДs. PIŠČANYJ BRID2967283265-38---1316---1----2-
с. ВЕСНЯНКАs. VESNJANKA2432361------6----------
с. КРИКУНКАs. KRYKUNKA3838------------------
с. НОВА КОВАЛІВКАs. NOVA KOVALIVKA4040------------------
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA31328712-12---2-----------
ТЕРНІВСЬКА сільрадаTERNIVŚKA siľrada51647517-22--11-----------
с. ТЕРНОВЕs. TERNOVE2842646-12--11-----------
с. НОВОСТАНКУВАТАs. NOVOSTANKUVATA23221111-10---------------
ТИШКІВСЬКА сільрадаTYŠKIVŚKA siľrada3850371191-25---108--------5-
с. ТИШКІВКАs. TYŠKIVKA3497337585-22---58--------2-
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA3132984-3---5---------3-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA40382-----------------
ТРОЯНСЬКА сільрадаTROJANŚKA siľrada46644715-2---1---------1-
с. ТРОЯНИs. TROJANY1851795---------------1-
с. НОВОДОБРЯНКАs. NOVODOBRJANKA1471425-----------------
с. НОВООДЕСАs. NOVOODESA1341265-2---1-----------
ФЕДОРІВСЬКА сільрадаFEDORIVŚKA siľrada72169314-8---6-----------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA4874649-8---6-----------
с. НОВОМИХАЙЛІВКАs. NOVOMYCHAJLIVKA1082-----------------
с. ПОКАЗОВЕs. POKAZOVE1591572-----------------
с. ПОПІВКАs. POPIVKA65641-----------------
ЧЕРВОНОПОЛЯНСЬКА сільрадаČERVONOPOLJANŚKA siľrada77372641-2---3---------1-
с. ЧЕРВОНА ПОЛЯНАs. ČERVONA POLJANA64159639-2---3---------1-
с. МИКІЛЬСЬКЕs. MYKIĽŚKE25241-----------------
с. ЯКИМІВКАs. JAKYMIVKA1071061-----------------
ЮР'ЇВСЬКА сільрадаJUR`JIVŚKA siľrada57155112-5----3----------
с. ЮР'ЇВКАs. JUR`JIVKA57155112-5----3----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН

DOLYNŚKYJ RAJON

37962

35845

1730

-

80

13

24

5

109

70

-

-

2

-

6

-

6

-

72

-

м. ДОЛИНСЬКАm. DOLYNŚKA18567172851089-1841854647--2-6-6-41-
с. БІЛЬШОВИКs. BIĽŠOVYK1611497--2--1---------2-
смт МОЛОДІЖНЕsmt MOLODIŽNE1572149967-----6-----------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada1161111426-10---8---------3-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA79577018-2---4---------1-
с. НОВОМИХАЙЛІВКАs. NOVOMYCHAJLIVKA1241213-----------------
с. НОВОШЕВЧЕНКОВЕs. NOVOŠEVČENKOVE2422235-8---4---------2-
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada2118201984-1---131----------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA51548623-----6-----------
с. БРАТСЬКИЙ ПОСАДs. BRATŚKYJ POSAD1711692-----------------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE114110------4-----------
с. ГОРДИНІВКАs. HORDYNIVKA5555------------------
с. ЗГОДАs. ZHODA26124912-----------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA3353287-----------------
с. МАРФІВКАs. MARFIVKA35534212-----1-----------
с. НОВОДАНИЛІВКАs. NOVODANYLIVKA34304-----------------
с. ОЧЕРЕТЯНЕs. OČERETJANE27224-1---------------
с. СЛАВНЕs. SLAVNE17115217-----2-----------
с. ФАЛЬКОВЕs. FAĽKOVE80763------1----------
БРАТОЛЮБІВСЬКА сільрадаBRATOLJUBIVŚKA siľrada94391522-111-3-----------
с. БРАТОЛЮБІВКАs. BRATOLJUBIVKA82479820-111-3-----------
с. ДУБРОВИНЕs. DUBROVYNE1191172-----------------
ВАРВАРІВСЬКА сільрадаVARVARIVŚKA siľrada97693433-41--4-----------
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA95992030-41--4-----------
с. НОВОМОСКОВСЬКЕs. NOVOMOSKOVŚKE17143-----------------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada74573411-----------------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA74573411-----------------
ГУРІВСЬКА сільрадаHURIVŚKA siľrada1694164345-4---2-----------
с. ГУРІВКАs. HURIVKA1563152136-4---2-----------
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE1311229-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada85079151-31--2---------2-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA54652120-21--1---------1-
с. ВЕСЕЛІ БОКОВЕНЬКИs. VESELI BOKOVEŃKY44413-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ1501407-1---1---------1-
с. НАГІРНЕs. NAHIRNE39381-----------------
с. НИКИФОРІВКАs. NYKYFORIVKA715120-----------------
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada2356223986-73--417----------
с. КІРОВЕs. KIROVE1764168569-63--1-----------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA59255417-1---317----------
ЛАВРІВСЬКА сільрадаLAVRIVŚKA siľrada3383332-2---1-----------
с. ЛАВРІВКАs. LAVRIVKA3383332-2---1-----------
МАЛОВОДЯНСЬКА сільрадаMALOVODJANŚKA siľrada1569145572-7-2-112--------20-
с. МАЛОВОДЯНЕs. MALOVODJANE105797856-1-2-62--------12-
с. ПИСАНКАs. PYSANKA71683-----------------
с. ЧЕРВОНЕ ОЗЕРОs. ČERVONE OZERO44140913-6---5---------8-
с. ДОРОШЕНКОВЕs. DOROŠENKOVE--------------------
с. НОВОКЛИНЦІs. NOVOKLYNCI--------------------
с. ПРОЛЕТАРСЬКЕs. PROLETARŚKE--------------------
с. П'ЯТИХАТКИs. P`JATYCHATKY--------------------
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada61558916-9---1-----------
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA34133011-----------------
с. ФЕДОРО-ШУЛІЧИНЕs. FEDORO-ŠULIČYNE2742595-9---1-----------
с. ГУРІВСЬКЕs. HURIVŚKE--------------------
НОВОГРИГОРІВСЬКА ДРУГА сільрадаNOVOHRYHORIVŚKA DRUHA siľrada37836018-----------------
с. НОВОГРИГОРІВКА ДРУГАs. NOVOHRYHORIVKA DRUHA37836018-----------------
НОВОГРИГОРІВСЬКА ПЕРША сільрадаNOVOHRYHORIVŚKA PERŠA siľrada1371133135-21--2-----------
с. НОВОГРИГОРІВКА ПЕРШАs. NOVOHRYHORIVKA PERŠA99596527-2---1-----------
с. ШИРОКА БАЛКАs. ŠYROKA BALKA3763668--1--1-----------
ПЕРШОТРАВНЕВА сільрадаPERŠOTRAVNEVA siľrada86082517-3-3-53--------4-
с-ще ПЕРШОТРАВНЕВЕs-šče PERŠOTRAVNEVE52749814-3-2-43--------3-
с. МИРНЕs. MYRNE3333273---1-1---------1-
ПИШНЕНСЬКА сільрадаPYŠNENŚKA siľrada37334330-----------------
с. ПИШНЕs. PYŠNE26525312-----------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE1089018-----------------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada5745619-4---------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA2762723-1---------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA2982896-3---------------
СУХОДІЛЬСЬКА сільрадаSUCHODIĽŚKA siľrada74172610-5---------------
с. СУХОДІЛЬСЬКЕs. SUCHODIĽŚKE5255147-4---------------
с. НОВОСАВИЦЬКЕs. NOVOSAVYĆKE2162123-1---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

ZNAM`JANŚKYJ RAJON

30232

28212

1541

-

164

23

-

1

104

121

3

18

3

-

1

-

-

-

41

-

БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada47064328320-17---62129--1---2-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA45244146320-17---62129--1---2-
с. КУЧЕРІВКАs. KUČERIVKA182182------------------
ВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаVOLODYMYRIVŚKA siľrada24092226111-51--2036--------10-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA1384128370-2---421--------4-
с. НОВОРОМАНІВКАs. NOVOROMANIVKA3433236-3---10---------1-
с. САБЛИНЕs. SABLYNE68262035--1--615--------5-
ДИКІВСЬКА сільрадаDYKIVŚKA siľrada1615151369-211--4---1-----6-
с. ДИКІВКАs. DYKIVKA1615151369-211--4---1-----6-
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada53244835402-188-13015-61-----8-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA42503809366-16--13014-61-----7-
с. ВЕСЕЛИЙ КУТs. VESELYJ KUT2962876-11------------1-
с. ГОСТИННЕs. HOSTYNNE29426626--1---1----------
с. ДОЛИНАs. DOLYNA4545------------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA68652-1---------------
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE3713632--6--------------
ІВАНКОВЕЦЬКА сільрадаIVANKOVEĆKA siľrada1374131736-512--1-1-------2-
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI1107108020-3---1-1-------2-
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA88------------------
с. ЗАЛОМИs. ZALOMY42371--4--------------
с. П'ЯТИХАТКИs. P`JATYCHATKY422-----------------
с. ЮХИМОВЕs. JUCHYMOVE21319013-28--------------
КАЗАРНЯНСЬКА сільрадаKAZARNJANŚKA siľrada1082100743-11---813----------
с. КАЗАРНЯs. KAZARNJA49746317-3---113----------
с. БАРВІНІВКАs. BARVINIVKA70652-----3-----------
с. ГЛИБОКА БАЛКАs. HLYBOKA BALKA1951852-8---------------
с. МІЛОВА БАЛКАs. MILOVA BALKA105995-----1-----------
с. НОВОВОДЯНЕs. NOVOVODJANE1481396-----3-----------
с. НОВОПОЛЯНАs. NOVOPOLJANA675611-----------------
МАКАРИСЬКА сільрадаMAKARYŚKA siľrada64362610-2---14----------
с. МАКАРИХАs. MAKARYCHA56755110-2----4----------
с. НОВОПОКРОВКАs. NOVOPOKROVKA7675------1-----------
МОШОРИНСЬКА сільрадаMOŠORYNŚKA siľrada2293216571-31---814--1-----3-
с. МОШОРИНЕs. MOŠORYNE2045192365-31---814--1-----3-
с. ВАСИНЕs. VASYNE2482426-----------------
ПАНТАЗІЇВСЬКА сільрадаPANTAZIJIVŚKA siľrada102599525-----5-----------
с. ПАНТАЗІЇВКАs. PANTAZIJIVKA84481920-----5-----------
с. ВЕСЕЛКАs. VESELKA1061024-----------------
с. ТРОЯНКАs. TROJANKA56551-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE1919------------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada17271621104-----2-----------
с. ПЕТРОВЕs. PETROVE16311525104-----2-----------
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA5353------------------
с. СОКІЛЬНИКИs. SOKIĽNYKY4343------------------
СУБОТЦІВСЬКА сільрадаSUBOTCIVŚKA siľrada37203450225-141--158-3------4-
с. СУБОТЦІs. SUBOTCI32653028197-91--158-3------4-
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA26524911-5---------------
с. КОХАНІВКАs. KOCHANIVKA19017317-----------------
ТРЕПІВСЬКА сільрадаTREPIVŚKA siľrada2487238274-24---33--------1-
с. ТРЕПІВКАs. TREPIVKA1302126732-1---1---------1-
с. ДОЛИНО-КАМ'ЯНКАs. DOLYNO-KAM`JANKA1451387-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ28026211-5----2----------
с. КОПАНІs. KOPANI3313226-3---------------
с. НОВОТРЕПІВКАs. NOVOTREPIVKA1641556-2---1-----------
с. СПАСО-МАЖАРІВКАs. SPASO-MAŽARIVKA22------------------
с. ТОПИЛОs. TOPYLO26323612-13---11----------
ЦИБУЛІВСЬКА сільрадаCYBULIVŚKA siľrada1827174751-16---17--------5-
с. ЦИБУЛЕВЕs. CYBULEVE1797171751-16---17--------5-
с. ЧОРНОЛІСКАs. ČORNOLISKA77------------------
с. ЧУТІВКАs. ČUTIVKA2323------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

KIROVOHRADŚKYJ RAJON

37600

33033

3920

-

405

10

2

7

85

56

3

17

2

1

1

2

1

-

55

-

АДЖАМСЬКА сільрадаADŽAMŚKA siľrada41253958132-132-15-1-------13-
с. АДЖАМКАs. ADŽAMKA40103849126-132-15-1-------13-
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA22------------------
с. ПАВЛО-МИКОЛАЇВКАs. PAVLO-MYKOLAJIVKA22------------------
с. ПРИВІЛЛЯs. PRYVILLJA1111056-----------------
ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada90785344-8-1-1-----------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA42540715-2---1-----------
с. ЛІСНЕs. LISNE20719512-----------------
с. МАЛЬОВНИЧЕs. MALJOVNYČE81756-----------------
с. ОСИКУВАТЕs. OSYKUVATE19417611-6-1-------------
БЕРЕЖИНСЬКА сільрадаBEREŽYNŚKA siľrada21431989139-5---10-----------
с. БЕРЕЖИНКАs. BEREŽYNKA20821933134-5---10-----------
с. ВЕРХІВЦІs. VERCHIVCI1313------------------
с. МАКОВЕs. MAKOVE48435-----------------
ВЕЛИКОСЕВЕРИНІВСЬКА сільрадаVELYKOSEVERYNIVŚKA siľrada23842242122-6---5-1---11--6-
с. ВЕЛИКА СЕВЕРИНКАs. VELYKA SEVERYNKA94687856-3---3-----1---5-
с. КАНДАУРОВЕs. KANDAUROVE56542-----------------
с. ЛОЗУВАТКАs. LOZUVATKA2372287-1---1-----------
с. ПІДГАЙЦІs. PIDHAJCI1145108257-2---1-1----1--1-
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada87382442-2--111--------2-
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA75171332-2--11---------2-
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ12211110------1----------
ВИШНЯКІВСЬКА сільрадаVYŠNJAKIVŚKA siľrada45140220-15---311----------
с. ВИШНЯКІВКАs. VYŠNJAKIVKA45140220-15---311----------
ВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаVOLODYMYRIVŚKA siľrada62759915-11-------------2-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA57755312-10-------------2-
с. МИРОНІВКАs. MYRONIVKA28262-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA22201-1---------------
ВІЛЬНЕНСЬКА сільрадаVIĽNENŚKA siľrada88383643-3----1----------
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE88383643-3----1----------
ВИСОКОБАЙРАЦЬКА сільрадаVYSOKOBAJRAĆKA siľrada103398538-----2--8--------
с. ВИСОКІ БАЙРАКИs. VYSOKI BAJRAKY90586728-----2--8--------
с. АНДРОСОВЕs. ANDROSOVE46397-----------------
с. РОЖНЯТІВКАs. ROŽNJATIVKA61583-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ КУТs. ČERVONYJ KUT2121------------------
ГАЇВСЬКА сільрадаHAJIVŚKA siľrada45844413-1---------------
с. ГАЇВКАs. HAJIVKA41640213-1---------------
с. НОВОГРИГОРІВКАs. NOVOHRYHORIVKA4242------------------
ГРУЗЬКІВСЬКА сільрадаHRUŹKIVŚKA siľrada1295101844-2321--------------
с. ГРУЗЬКЕs. HRUŹKE1295101844-2321--------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada55953424---------------1-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA39638213---------------1-
с. БЕЗВОДНЯs. BEZVODNJA16315211-----------------
ІВАНО-БЛАГОДАТНЕНСЬКА сільрадаIVANO-BLAHODATNENŚKA siľrada69463555-11--1---------1-
с. ІВАНО-БЛАГОДАТНЕs. IVANO-BLAHODATNE69463555-11--1---------1-
КАЛИНІВСЬКА сільрадаKALYNIVŚKA siľrada868382474-10---2-----------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA868382474-10---2-----------
КЛИНЦІВСЬКА сільрадаKLYNCIVŚKA siľrada840281550-4-------------5-
с. КЛИНЦІs. KLYNCI840281550-4-------------5-
КРУПСЬКА сільрадаKRUPŚKA siľrada1091104332-10---51----------
с. КРУПСЬКЕs. KRUPŚKE71268520-1---51----------
с. ГАННИНСЬКЕs. HANNYNŚKE2652506-9---------------
с. ДАР'ЇВКАs. DAR`JIVKA1141086-----------------
МОГУТНЕНСЬКА сільрадаMOHUTNENŚKA siľrada8227999-103--1-----------
с. МОГУТНЄs. MOHUTNJE6586379-83--1-----------
с. АВРАМІВКАs. AVRAMIVKA164162--2---------------
НАЗАРІВСЬКА сільрадаNAZARIVŚKA siľrada37835913-4-1-1-----------
с. НАЗАРІВКАs. NAZARIVKA3002878-3-1-1-----------
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA78725-1---------------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada2326224557-16---62----------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA46444617-----1-----------
с. КОРЛЮГІВКАs. KORLJUHIVKA3030------------------
с. ОЛЕНО-КОСОГОРІВКАs. OLENO-KOSOHORIVKA37235010-11---1-----------
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA4654558------2----------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE43341313-3---4-----------
с-ще ШОСТАКІВКАs-šče ŠOSTAKIVKA5625519-2---------------
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada43641022-2---2-----------
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA1531476-----------------
с. МЕДЕРОВЕs. MEDEROVE16715310-2---2-----------
с. МОЛОДЕЦЬКЕs. MOLODEĆKE66642-----------------
с. НОВОВОЛОДИМИРІВКАs. NOVOVOLODYMYRIVKA50464-----------------
ОБОЗНІВСЬКА сільрадаOBOZNIVŚKA siľrada17441627103-6---7---------1-
с. ОБОЗНІВКАs. OBOZNIVKA85180834-3---5---------1-
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA89381969-3---2-----------
ОВСЯНИКІВСЬКА сільрадаOVSJANYKIVŚKA siľrada48044217-17---11-----1--1-
с. ОВСЯНИКІВКАs. OVSJANYKIVKA48044217-17---11-----1--1-
ОСИТНЯЗЬКА сільрадаOSYTNJAŹKA siľrada1206116933-2---11----------
с. ОСИТНЯЖКАs. OSYTNJAŽKA1190115432-2---11----------
с. ПЕТРОВЕs. PETROVE16151-----------------
ПЕРВОЗВАНІВСЬКА сільрадаPERVOZVANIVŚKA siľrada20621755300-5---11----------
с. ПЕРВОЗВАНІВКАs. PERVOZVANIVKA54648161-3----1----------
с. НЕОПАЛИМІВКАs. NEOPALYMIVKA40355-----------------
с. ПОПІВКАs. POPIVKA40035149-----------------
с. ЗОРЯs. ZORJA21013773-----------------
с. СОНЯЧНЕs. SONJAČNE866751112-2---1-----------
ПОКРОВСЬКА сільрадаPOKROVŚKA siľrada1181650502-151-127--------3-
с. ПОКРОВСЬКЕs. POKROVŚKE1026547450-151-127--------3-
с. ДЕМЕШКОВЕs. DEMEŠKOVE1147242-----------------
с. ЛЮБО-НАДЕЖДІВКАs. LJUBO-NADEŽDIVKA413110-----------------
СОЗОНІВСЬКА сільрадаSOZONIVŚKA siľrada18421658178-1---1-1-------3-
с. СОЗОНІВКАs. SOZONIVKA18421658178-1---1-1-------3-
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada36693342262-32-41717-921--1-9-
с. СОКОЛІВСЬКЕs. SOKOLIVŚKE24902258191-1--4317-9-1----6-
с. ЛИПОВЕs. LYPOVE30245-----1-----------
с. НОВА ПАВЛІВКАs. NOVA PAVLIVKA33530915-----5---2---1-3-
с. НОВОПЕТРІВКАs. NOVOPETRIVKA1301179-----4-----------
с. ЧЕРНЯХІВКАs. ČERNJACHIVKA68463442-22--4-----------
СТЕПОВА сільрадаSTEPOVA siľrada61956150-----51--------2-
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE59454245-----51--------1-
с. ПАРАЩИНЕ ПОЛЕs. PARAŠČYNE POLE25195---------------1-
ФЕДОРІВСЬКА сільрадаFEDORIVŚKA siľrada79076613-3---4---------4-
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA73471311-2---4---------4-
с. МИКОЛАЇВСЬКІ САДИs. MYKOLAJIVŚKI SADY56532-1---------------
ЧЕРВОНОЯРСЬКА сільрадаČERVONOJARŚKA siľrada814225574-----112--------2-
с. ЧЕРВОНИЙ ЯРs. ČERVONYJ JAR814225574-----112--------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОН

KOMPANIJIVŚKYJ RAJON

18162

17335

459

-

165

12

1

12

39

78

-

-

3

-

1

-

-

-

57

-

смт КОМПАНІЇВКАsmt KOMPANIJIVKA49934811143-7---139--1-1---8-
с. ГРОМАДСЬКЕs. HROMADŚKE2727------------------
с. ЖИВАНІВКАs. ŽYVANIVKA5385059-7-------1-----16-
с. ЛУЖОКs. LUŽOK70671-----2-----------
ВИНОГРАДІВСЬКА сільрадаVYNOHRADIVŚKA siľrada60255512-2411--------------
с. ВИНОГРАДІВКАs. VYNOHRADIVKA3233074-93--------------
с. РОМАШКИs. ROMAŠKY128996-158--------------
с. ТРАВНЕВЕs. TRAVNEVE1511492-----------------
ВОДЯНСЬКА сільрадаVODJANŚKA siľrada3533408-5---------------
с. ВОДЯНЕs. VODJANE3503387-5---------------
с. НИЖНЯ ВОДЯНАs. NYŽNJA VODJANA321-----------------
ГАРМАНІВСЬКА сільрадаHARMANIVŚKA siľrada82877114-39---2---------2-
с. ГАРМАНІВКАs. HARMANIVKA4324207-3---1---------1-
с. ВІЛЬЯНІВКАs. VIĽJANIVKA33------------------
с. ОБЕРТАСОВЕs. OBERTASOVE29281-----------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA2251826-36---1-----------
с. ТРУДОЛЮБІВКАs. TRUDOLJUBIVKA139138----------------1-
ГОЛУБІЄВИЦЬКА сільрадаHOLUBIJEVYĆKA siľrada3713557-2---34----------
с. ГОЛУБІЄВИЧІs. HOLUBIJEVYČI2742643-----34----------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA97914-2---------------
ГУБІВСЬКА сільрадаHUBIVŚKA siľrada72169814-1-1-3---1-----3-
с. ГУБІВКАs. HUBIVKA72169814-1-1-3---1-----3-
КОРОТЯКСЬКА сільрадаKOROTJAKŚKA siľrada5825783------1----------
с. БУЗОВАs. BUZOVA97961-----------------
с. КОРОТЯКs. KOROTJAK2372342------1----------
с. МОРКВИНАs. MORKVYNA248248------------------
ЛОЗУВАТСЬКА сільрадаLOZUVATŚKA siľrada89286310-7---111----------
с. ЛОЗУВАТКАs. LOZUVATKA7647398-7---19----------
с. ВОЛОШКИs. VOLOŠKY59552------2----------
с. ДРУЖБАs. DRUŽBA6969------------------
МАР'ЇВСЬКА сільрадаMAR`JIVŚKA siľrada1518138763-11--7535--------10-
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA98388449-4--7426--------9-
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE51348114-7---19--------1-
с. ТЕРНОВА БАЛКАs. TERNOVA BALKA2222------------------
НЕЧАЇВСЬКА сільрадаNEČAJIVŚKA siľrada79275120-18-------------3-
с. НЕЧАЇВКАs. NEČAJIVKA64060218-17-------------3-
с. ЗОЛОТНИЦЬКЕs. ZOLOTNYĆKE1110--1---------------
с. КРИНИЧУВАТЕs. KRYNYČUVATE1411392-----------------
ПЕРШОТРАВЕНСЬКА сільрадаPERŠOTRAVENŚKA siľrada79575033-1---19--------1-
с. ПЕРШОТРАВЕНКАs. PERŠOTRAVENKA46843820-1----9----------
с. ВИШНІВКАs. VYŠNIVKA1151113---------------1-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA1531439-----1-----------
с. ГОРДІЇВКАs. HORDIJIVKA59581-----------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada6326156-10---1-----------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA2672632-1---1-----------
с. ІНЖЕНЕРІВКАs. INŽENERIVKA9292------------------
с. НАГЛЯДІВКАs. NAHLJADIVKA1421352-5---------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA1311252-4---------------
ПОЛТАВСЬКА сільрадаPOLTAVŚKA siľrada82778416-16--423--------2-
с. ПОЛТАВКАs. POLTAVKA61058313-4--422--------2-
с. ВЕРБОВЕs. VERBOVE5453-------1----------
с. ДОЛИНІВКАs. DOLYNIVKA1631483-12---------------
САСІВСЬКА сільрадаSASIVŚKA siľrada64262117-3---1-----------
с. САСІВКАs. SASIVKA64262117-3---1-----------
СОФІЇВСЬКА сільрадаSOFIJIVŚKA siľrada63659816-7--13---------11-
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA54851514-5--12---------11-
с. ПОКРОВКАs. POKROVKA88832-2---1-----------
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКА сільрадаČERVONOSLOBIDŚKA siľrada4844705-4----5----------
с. ЧЕРВОНА СЛОБОДАs. ČERVONA SLOBODA2102035-2---------------
с. БЕРЕЗНЕГУВАТЕs. BEREZNEHUVATE1616------------------
с. БОГОДАРІВКАs. BOHODARIVKA2828------------------
с. ГРІЗНЕs. HRIZNE7776--1---------------
с. КОНЕВЕs. KONEVE2827--1---------------
с. КРЕМЕНЧУВАТЕs. KREMENČUVATE8479-------5----------
с. МАЛОКОНЕВЕs. MALOKONEVE4141------------------
ЧЕРВОНОВЕРШКІВСЬКА сільрадаČERVONOVERŠKIVŚKA siľrada1859178962-31--21--------1-
с. ЧЕРВОНОВЕРШКАs. ČERVONOVERŠKA1118107737--1--2---------1-
с. БРАТЕРСЬКЕs. BRATERŚKE2412335-3---------------
с. РОЗДОЛЛЯs. ROZDOLLJA50047920------1----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОН

MALOVYSKIVŚKYJ RAJON

51164

45710

4889

-

288

6

-

4

121

83

12

3

2

1

1

-

-

-

44

-

м. МАЛА ВИСКАm. MALA VYSKA1299412561374-171--1710131-1---8-
с-ще КОМСОМОЛЬСЬКЕs-šče KOMSOMOĽŚKE25423411-3---6-----------
с. КРАСНОПІЛКАs. KRASNOPILKA4694568-5---------------
с-ще УЛЯНІВКАs-šče ULJANIVKA32030512-12--------------
смт СМОЛІНЕsmt SMOLINE924074051775-141-11126--1-----6-
ЯКИМІВСЬКА сільрадаJAKYMIVŚKA siľrada72968616-27---------------
с. ЯКИМІВКАs. JAKYMIVKA30629510-1---------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA5453--1---------------
с. ВИНОГРАДНЕs. VYNOHRADNE29281-----------------
с. ДОРОФІЇВКАs. DOROFIJIVKA1211101-10---------------
с. МЕЖОВЕs. MEŽOVE39332-4---------------
с. МИРОПІЛЬs. MYROPIĽ1051001-4---------------
с. НОВОСТАНІВКАs. NOVOSTANIVKA75671-7---------------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada85479323-191-1719---------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA76371721-12--13-9---------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA4129--71--4-----------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA50472------1----------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada83576467-4---------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA81073967-4---------------
с. П'ЯТИХАТКИs. P`JATYCHATKY2525------------------
ВЕЛИКОВИСКІВСЬКА сільрадаVELYKOVYSKIVŚKA siľrada2487239961-12---101---1----3-
с. ВЕЛИКА ВИСКАs. VELYKA VYSKA2487239961-12---101---1----3-
ЗЛИНСЬКА сільрадаZLYNŚKA siľrada518030092119-32---415--------1-
с. ЗЛИНКАs. ZLYNKA517830072119-32---415--------1-
с. НОВАКІВКАs. NOVAKIVKA22------------------
с. ПРОХОРОВА БАЛКАs. PROCHOROVA BALKA--------------------
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada88784020-16---2---------9-
с. КІРОВКАs. KIROVKA83078620-15---2---------7-
с. ЧЕРВОНА ПОЛЯНАs. ČERVONA POLJANA5754--1-------------2-
ЛЕНІНСЬКА сільрадаLENINŚKA siľrada94689334-14----4--------1-
с. ЛЕНІНАs. LENINA2892765-8---------------
с. КОПАНКИs. KOPANKY61257229-6----4--------1-
с. ПОЛОХІВКАs. POLOCHIVKA4545------------------
ЛОЗУВАТСЬКА сільрадаLOZUVATŚKA siľrada1122108320-15---3---------1-
с. ЛОЗУВАТКАs. LOZUVATKA92189415-8---3---------1-
с. ДИМИНЕs. DYMYNE2011895-7---------------
МАНУЙЛІВСЬКА сільрадаMANUJLIVŚKA siľrada1120109919-2---------------
с. МАНУЙЛІВКАs. MANUJLIVKA84282515-2---------------
с. ЛУТКІВКАs. LUTKIVKA2782744-----------------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada2200208865-11---188--------10-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA1155111232-2---45----------
с. ВИСЬs. VYŚ2712655-1---------------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA23621016-4---33----------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA11------------------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA2242026-3---3---------10-
с. МАТУСІВКАs. MATUSIVKA1491422-1---4-----------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA1641564-----4-----------
НОВОВОЗНЕСЕНКІВСЬКА сільрадаNOVOVOZNESENKIVŚKA siľrada5515409-2---------------
с. НОВОВОЗНЕСЕНКАs. NOVOVOZNESENKA5034938-2---------------
с. УСПЕНІВКАs. USPENIVKA48471-----------------
НОВОГРИГОРІВСЬКА сільрадаNOVOHRYHORIVŚKA siľrada1187112155-7--13-----------
с. НОВОГРИГОРІВКАs. NOVOHRYHORIVKA69165924-4--13-----------
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA90834-3---------------
с. НОВОПЕТРІВКАs. NOVOPETRIVKA40637927-----------------
ОНИКІЇВСЬКА сільрадаONYKIJIVŚKA siľrada2085200248-10---195--------1-
с. ОНИКІЄВЕs. ONYKIJEVE1513145932-4---125--------1-
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE1481433-2---------------
с. НОВОКРАСНЕs. NOVOKRASNE1171105-----2-----------
с. НОВОМИХАЙЛІВКАs. NOVOMYCHAJLIVKA2522394-4---5-----------
с. НОВООНИКІЄВЕs. NOVOONYKIJEVE55514-----------------
ПАЛІЇВСЬКА сільрадаPALIJIVŚKA siľrada1292126018-1--1281-------1-
с. ПАЛІЇВКАs. PALIJIVKA1254122317-1--1281-------1-
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE38371-----------------
ПЕРВОМАЙСЬКА сільрадаPERVOMAJŚKA siľrada4874798-----------------
с. ПЕРВОМАЙСЬКЕs. PERVOMAJŚKE4874798-----------------
ПЛЕТЕНОТАШЛИЦЬКА сільрадаPLETENOTAŠLYĆKA siľrada2050193838-501--164--------3-
с. ПЛЕТЕНИЙ ТАШЛИКs. PLETENYJ TAŠLYK1603151228-451--104--------3-
с. ПЕРВОМАЙСЬКs. PERVOMAJŚK3233087-3---5-----------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE1241183-2---1-----------
РОЗСОХУВАТСЬКА сільрадаROZSOCHUVATŚKA siľrada61057514-20----1----------
с. РОЗСОХУВАТКАs. ROZSOCHUVATKA61057514-20----1----------
ХМЕЛІВСЬКА сільрадаCHMELIVŚKA siľrada3265318075-6---3-1---------
с. ХМЕЛЬОВЕs. CHMELJOVE2687261765-2---2-1---------
с. ЗАПАШКАs. ZAPAŠKA4949------------------
с. ЛЕНІНО-УЛЬЯНОВКАs. LENINO-UĽJANOVKA1671624-1---------------
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA3623526-3---1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВГОРОДКІВСЬКИЙ РАЙОН

NOVHORODKIVŚKYJ RAJON

18947

18389

393

-

62

10

-

3

57

8

-

-

3

1

-

-

-

-

21

-

смт НОВГОРОДКАsmt NOVHORODKA66326483124-112-171--1-----2-
с. ВЕЛИКА ЧЕЧЕЛІЇВКАs. VELYKA ČEČELIJIVKA63361311-2---5---1-----1-
с. ВОРОНЦІВКАs. VORONCIVKA31319---------------9-
ВЕРБЛЮЗЬКА сільрадаVERBLJUŹKA siľrada2854278739-141--6---1-----6-
с. ВЕРБЛЮЖКАs. VERBLJUŽKA2854278739-141--6---1-----6-
ВЕРШИНО-КАМ'ЯНСЬКА сільрадаVERŠYNO-KAM`JANŚKA siľrada1238118918-202--8---------1-
с. ВЕРШИНО-КАМ'ЯНКАs. VERŠYNO-KAM`JANKA1238118918-202--8---------1-
ІНГУЛО-КАМ'ЯНСЬКА сільрадаINHULO-KAM`JANŚKA siľrada81679019-5--11-----------
с. ІНГУЛО-КАМ'ЯНКАs. INHULO-KAM`JANKA81679019-5--11-----------
КУЦІВСЬКА сільрадаKUCIVŚKA siľrada1708162477-21-12---------1-
с. КУЦІВКАs. KUCIVKA63060722--1--------------
с. БІЛОЗЕРНЕs. BILOZERNE56653331-----1---------1-
с. ПРОСТОРЕs. PROSTORE21119812-----1-----------
с. РУЧАЙКИs. RUČAJKY2862758-2--1------------
с. СОТНИЦЬКЕs. SOTNYĆKE15114-----------------
МИТРОФАНІВСЬКА сільрадаMYTROFANIVŚKA siľrada98595715-2---65----------
с. МИТРОФАНІВКАs. MYTROFANIVKA98595715-2---65----------
НОВОАНДРІЇВСЬКА сільрадаNOVOANDRIJIVŚKA siľrada1133107533-51--172----------
с. НОВОАНДРІЇВКАs. NOVOANDRIJIVKA6776619-5----2----------
с. БЕРЕЖИНКАs. BEREŽYNKA1251158-----2-----------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE36324-----------------
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA532-----------------
с. РИБЧИНЕs. RYBČYNE29026410--1--15-----------
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА сільрадаNOVOMYKOLAJIVŚKA siľrada432431-----------1------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA311310-----------1------
с. СПІЛЬНЕs. SPIĽNE121121------------------
ПЕТРОКОРБІВСЬКА сільрадаPETROKORBIVŚKA siľrada89987814-11--5-----------
с. ПЕТРОКОРБІВКАs. PETROKORBIVKA3843794-1---------------
с. БІЛОПІЛЬs. BILOPIĽ1761724-----------------
с. ДУБІВКАs. DUBIVKA2272192--1--5-----------
с. КОРБОМИКОЛАЇВКАs. KORBOMYKOLAJIVKA1121084-----------------
СПАСІВСЬКА сільрадаSPASIVŚKA siľrada79077611--2------------1-
с. СПАСОВЕs. SPASOVE79077611--2------------1-
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada79678313-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA5745668-----------------
с. КОЗИРІВКАs. KOZYRIVKA1981935-----------------
с. ОЛЬГІВКАs. OĽHIVKA2424------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН

NOVOARCHANHEĽŚKYJ RAJON

31327

30373

587

-

186

1

-

5

42

105

5

-

1

-

-

-

-

-

22

-

смт НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКsmt NOVOARCHANHEĽŚK76247446135-15--11185-1-----2-
с. ЖУРІВКАs. ŽURIVKA1371352-----------------
с. КОМИШЕВЕs. KOMYŠEVE4141------------------
с. СИНЮХАs. SYNJUCHA4604476-6---1-----------
с. СОЛДАТСЬКЕs. SOLDATŚKE9292------------------
с. ЛОЗУВАТКАs. LOZUVATKA--------------------
ГАННІВСЬКА сільрадаHANNIVŚKA siľrada68362126-20---312--------1-
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA56851424-15---312----------
с. КАГАРЛИКs. KAHARLYK37341-1-------------1-
с. НОВОПЕТРІВКАs. NOVOPETRIVKA78731-4---------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada77473928-3---2---------2-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA59457415-2---2---------1-
с. ВУКИТИЧЕВЕs. VUKYTYČEVE18016513-1-------------1-
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА сільрадаKAĽNYBOLOTŚKA siľrada1767172430------9--------4-
с. КАЛЬНИБОЛОТАs. KAĽNYBOLOTA1426139620------9--------1-
с. ЖЕВАНІВКАs. ŽEVANIVKA1621572---------------3-
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA3737------------------
с. КІНДРАТІВКАs. KINDRATIVKA3030------------------
с. НИЗОВЕs. NYZOVE104968-----------------
с. ПРИЮТs. PRYJUT88------------------
КАМ'ЯНЕЦЬКА сільрадаKAM`JANEĆKA siľrada1618158231-2-------------3-
с. КАМ'ЯНЕЧЕs. KAM`JANEČE1618158231-2-------------3-
КОПЕНКУВАТСЬКА сільрадаKOPENKUVATŚKA siľrada1246122814-1---2---------1-
с. КОПЕНКУВАТЕs. KOPENKUVATE97596111-----2---------1-
с. БОРЩОВАs. BORŠČOVA2001972-1---------------
с-ще УРОЖАЙНЕs-šče UROŽAJNE33------------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA68671-----------------
МАРТИНІВСЬКА сільрадаMARTYNIVŚKA siľrada3513483-----------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA3433403-----------------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA88------------------
МАР'ЯНІВСЬКА сільрадаMAR`JANIVŚKA siľrada46844415-8-------------1-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA2472413-2-------------1-
с. ДИКОВИЧЕВЕs. DYKOVYČEVE64--2---------------
с. САБОВЕs. SABOVE94884-2---------------
с. ЧЕРВІНКАs. ČERVINKA1211118-2---------------
НАДЛАЦЬКА сільрадаNADLAĆKA siľrada2329220644-59---153--------2-
с. НАДЛАКs. NADLAK1812173842-27---23----------
с. БОНДАРЕВЕs. BONDAREVE11------------------
с. КОНОВАЛОВЕs. KONOVALOVE44------------------
с. МАЛОКОНОВАЛОВЕs. MALOKONOVALOVE22------------------
с. ТИМОФІЇВКАs. TYMOFIJIVKA5104612-32---13---------2-
НЕБЕЛІВСЬКА сільрадаNEBELIVŚKA siľrada71365725-30---1-----------
с. НЕБЕЛІВКАs. NEBELIVKA71365725-30---1-----------
НЕРУБАЙСЬКА сільрадаNERUBAJŚKA siľrada1331129532----1----------3-
с. НЕРУБАЙКАs. NERUBAJKA1251121730----1----------3-
с. СТАНІСЛАВІВКАs. STANISLAVIVKA80782-----------------
ВІЛЬШАНСЬКА сільрадаVIĽŠANŚKA siľrada7226887-1---124--------1-
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA4794532------24----------
с. ШЛЯХОВЕs. ŠLJACHOVE2432355-1---1---------1-
ПІДВИСОЦЬКА сільрадаPIDVYSOĆKA siľrada2325227632-121-1-3----------
с. ПІДВИСОКЕs. PIDVYSOKE2207216631-51-1-3----------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA1181101-7---------------
ПОКОТИЛІВСЬКА сільрадаPOKOTYLIVŚKA siľrada107410528-6----8----------
с. ПОКОТИЛОВЕs. POKOTYLOVE6306213-1----5----------
с. ОРЛОВЕs. ORLOVE3213133-2----3----------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA1231182-3---------------
ПОКРОВСЬКА сільрадаPOKROVŚKA siľrada3163111----13-----------
с. ПОКРОВКАs. POKROVKA3163111----13-----------
РОЗСОХУВАТЕЦЬКА сільрадаROZSOCHUVATEĆKA siľrada47746511-1---------------
с. РОЗСОХУВАТЕЦЬs. ROZSOCHUVATEĆ47746511-1---------------
СВЕРДЛИКІВСЬКА сільрадаSVERDLYKIVŚKA siľrada85881143------3--------1-
с. СВЕРДЛИКОВЕs. SVERDLYKOVE85881143------3--------1-
СКАЛІВСЬКА сільрадаSKALIVŚKA siľrada70368710-5---1-----------
с. СКАЛЕВАs. SKALEVA6576439-4---1-----------
с. ГОЛУБЕНКАs. HOLUBENKA46441-1---------------
СКАЛІВСЬКО-ХУТІРСЬКА сільрадаSKALIVŚKO-CHUTIRŚKA siľrada85382413-14---1---------1-
с. СКАЛІВСЬКІ ХУТОРИs. SKALIVŚKI CHUTORY69968010-8-------------1-
с. КРИНИЧКИs. KRYNYČKY1541443-6---1-----------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA--------------------
ТЕРНІВСЬКА сільрадаTERNIVŚKA siľrada98496617----1------------
с. ТЕРНІВКАs. TERNIVKA98496617----1------------
ТОРГОВИЦЬКА сільрадаTORHOVYĆKA siľrada2862277548-3---135----------
с. ТОРГОВИЦЯs. TORHOVYCJA2534244748-3---135----------
с. ЛЕВКІВКАs. LEVKIVKA328328------------------
ЯТРАНСЬКА сільрадаJATRANŚKA siľrada5195136-----------------
с. ЯТРАНЬs. JATRAŃ4174143-----------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA102993-----------------
с. ЗРУБАНЦІs. ZRUBANCI--------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

NOVOMYRHORODŚKYJ RAJON

35835

34097

889

-

1

1

2

51

59

2

-

-

-

-

-

39

-

м. НОВОМИРГОРОДm. NOVOMYRHOROD1322012763400--111220------7-
с. БИРЗУЛОВЕs. BYRZULOVE13712116-----------------
с. ЛІКАРЕВЕs. LIKAREVE21219512-3-------------2-
смт КАПІТАНІВКАsmt KAPITANIVKA3060298069-3--143----------
с. ПРИЩЕПІВКАs. PRYŠČEPIVKA3233126-----4---------1-
с. РІВНЕs. RIVNE1271203-3---1-----------
ШПАКІВСЬКА сільрадаŠPAKIVŚKA siľrada56252425-12---1-----------
с. ШПАКОВЕs. ŠPAKOVE36634115-9---1-----------
с. БРОВКОВЕs. BROVKOVE84759-----------------
с. ПЕНЬКИНЕs. PEŃKYNE1121081-3---------------
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada3162949-10-------------3-
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA2302202-7-------------1-
с. АРСЕНІВКАs. ARSENIVKA86747-3-------------2-
ДІБРІВСЬКА сільрадаDIBRIVŚKA siľrada85383712-1---3-----------
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA3533512-----------------
с. БУРТИs. BURTY2282242-1---1-----------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA1231193-----1-----------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE1491435-----1-----------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada4544464-2---2-----------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE4524444-2---2-----------
с. МОРГУНІВКАs. MORHUNIVKA22------------------
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada1145109822-17---6-1-------1-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA54752217-3---5-----------
с. ЗАЩИТАs. ZAŠČYTA2132032-8---------------
с. КАМ'ЯНУВАТКАs. KAM`JANUVATKA2372311-4---1-----------
с. РОЗЛИВАs. ROZLYVA1481422-2-----1-------1-
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada74870426-9----71-------1-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA74870426-9----71-------1-
КАНІЗЬКА сільрадаKANIŹKA siľrada1147108616-401---4----------
с. КАНІЖs. KANIŽ1147108616-401---4----------
КОСТЯНТИНІВСЬКА сільрадаKOSTJANTYNIVŚKA siľrada91990216-----1-----------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA89287912-----1-----------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA27234-----------------
КОРОБЧИНСЬКА сільрадаKOROBČYNŚKA siľrada1161113120-8---1---------1-
с. КОРОБЧИНЕs. KOROBČYNE1034100820-4---1---------1-
с. КРУПСЬКЕs. KRUPŚKE8888------------------
с. СУХОЛІТІВКАs. SUCHOLITIVKA3935--4---------------
ЛИСТОПАДІВСЬКА сільрадаLYSTOPADIVŚKA siľrada1544152023-1---------------
с. ЛИСТОПАДОВЕs. LYSTOPADOVE123412277-----------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA31029316-1---------------
МАРТОНОСЬКА сільрадаMARTONOŚKA siľrada1644113123-490---------------
с. МАРТОНОШАs. MARTONOŠA1554106622-466---------------
с. КОТІВКАs. KOTIVKA90651-24---------------
МАР'ЇВСЬКА сільрадаMAR`JIVŚKA siľrada2582428-3---3---------2-
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA2582428-3---3---------2-
с. ЖУРАВКАs. ŽURAVKA--------------------
ОСИТНЯЗЬКА сільрадаOSYTNJAŹKA siľrada104810388-2---------------
с. ОСИТНЯЖКАs. OSYTNJAŽKA9679597-1---------------
с. БЕРЕГОВЕs. BEREHOVE77------------------
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA74721-1---------------
ОСИТНЯНСЬКА сільрадаOSYTNJANŚKA siľrada4674549-2-------------2-
с. ОСИТНАs. OSYTNA4674549-2-------------2-
ПАНЧІВСЬКА сільрадаPANČIVŚKA siľrada1844168872-62---315--------4-
с. ПАНЧЕВЕs. PANČEVE1844168872-62---315--------4-
ПЕТРООСТРІВСЬКА сільрадаPETROOSTRIVŚKA siľrada77774025-7---31--------1-
с. ПЕТРООСТРІВs. PETROOSTRIV73469824-7---31--------1-
с. ЛЕВ-БАЛКАs. LEV-BALKA36351-----------------
с. МОСТОВЕs. MOSTOVE77------------------
ПУРПУРІВСЬКА сільрадаPURPURIVŚKA siľrada6145806-----79--------12-
с. ПУРПУРІВКАs. PURPURIVKA4564235-----79--------12-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA7373------------------
с. МАР'ЯНОПІЛЬs. MAR`JANOPIĽ85841-----------------
РУБАНОМОСТІВСЬКА сільрадаRUBANOMOSTIVŚKA siľrada70368910-3-------------1-
с. РУБАНИЙ МІСТs. RUBANYJ MIST55554410---------------1-
с. ТРОЯНОВЕs. TROJANOVE134131--3---------------
с. ЩЕРБАТІВКАs. ŠČERBATIVKA1414------------------
ТИШКІВСЬКА сільрадаTYŠKIVŚKA siľrada1041100635-----------------
с. ТИШКІВКАs. TYŠKIVKA1041100635-----------------
ТУРІЯНСЬКА сільрадаTURIJANŚKA siľrada1511149614---------------1-
с. ТУРІЯs. TURIJA1511149614---------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВОУКРАЇНСЬКИЙ РАЙОН

NOVOUKRAJINŚKYJ RAJON

48486

46219

1293

-

640

-

6

7

91

126

-

57

3

-

-

-

-

-

44

-

м. НОВОУКРАЇНКАm. NOVOUKRAJINKA1912318358569-58--21757-54------8-
с. ЗВІРІВКАs. ZVIRIVKA60257814-----10-----------
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA54552322-----------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA1791543-22---------------
ГАННІВСЬКА сільрадаHANNIVŚKA siľrada67863620-20-2-------------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA42340513-5---------------
с. ГРОМУХАs. HROMUCHA97853-9---------------
с. ШУТЕНЬКЕs. ŠUTEŃKE2724--1-2-------------
с. ЮР'ЇВКАs. JUR`JIVKA1311224-5---------------
ГЛОДОСЬКА сільрадаHLODOŚKA siľrada3366322646-85--12---------6-
с. ГЛОДОСИs. HLODOSY2722263427-53--12---------5-
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA56752217-28---------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA77702-4-------------1-
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada63661515-3----3----------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA54452811-3----2----------
с. КАРАКАЗЕЛІВКАs. KARAKAZELIVKA92874------1----------
ДИМИНСЬКА сільрадаDYMYNŚKA siľrada73667929-23--13---------1-
с. ДИМИНЕs. DYMYNE73667929-23--13---------1-
ЗАХАРІВСЬКА сільрадаZACHARIVŚKA siľrada96491221-26-1-3---------1-
с. ЗАХАРІВКАs. ZACHARIVKA81777420-19-1-2---------1-
с. ДАЛЕКЕs. DALEKE1471381-7---1-----------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada1839172952-43---131--------1-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA80075628-8---61--------1-
с. КВІТКАs. KVITKA2582512-1---4-----------
с-ще КОСТЯНТИНІВКАs-šče KOSTJANTYNIVKA1331227-4---------------
с. ОКТЯБРСЬКЕs. OKTJABRŚKE2622427-12---1-----------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE14122-----------------
с. СОЛДАТСЬКЕs. SOLDATŚKE115109--6---------------
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE2572376-12---2-----------
КОМИШУВАТСЬКА сільрадаKOMYŠUVATŚKA siľrada1472142138-12---1-----------
с. КОМИШУВАТЕs. KOMYŠUVATE1160112131-7---1-----------
с. ВОДЯНЕs. VODJANE1601534-3---------------
с. ДИЧЕСКУЛОВЕs. DYČESKULOVE22------------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA1501453-2---------------
КРОПИВНИЦЬКА сільрадаKROPYVNYĆKA siľrada1271121227-25---21--1-----3-
с. КРОПИВНИЦЬКЕs. KROPYVNYĆKE93789718-15---21--1-----3-
с. ВІЛЬНІ ЛУКИs. VIĽNI LUKY2172059-3---------------
с. ТРУДОЛЮБІВКАs. TRUDOLJUBIVKA117110--7---------------
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA--------------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA--------------------
ЛІСКІВСЬКА сільрадаLISKIVŚKA siľrada49447115-8---------------
с. ЛІСКИs. LISKY2132064-3---------------
с. КОЗАКОВА БАЛКАs. KOZAKOVA BALKA28126511-5---------------
МАЛОПОМІЧНЯНСЬКА сільрадаMALOPOMIČNJANŚKA siľrada81677435-6---1-----------
с. МАЛА ПОМІЧНАs. MALA POMIČNA54552317-4---1-----------
с. ВИСОЦЬКЕs. VYSOĆKE103967-----------------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA84776-1---------------
с. ПІДДУБНЕs. PIDDUBNE84785-1---------------
МАЛОТИМОШІВСЬКА сільрадаMALOTYMOŠIVŚKA siľrada101191139-42---15---1-----3-
с. МАЛА ТИМОШІВКАs. MALA TYMOŠIVKA46041227-13---4---1-----3-
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA27523610-23---6-----------
с-ще НОВОСЕЛІВКАs-šče NOVOSELIVKA2762632-6---5-----------
МАР'ЯНОПІЛЬСЬКА сільрадаMAR`JANOPIĽŚKA siľrada65460232-17---3-----------
с. МАР'ЯНОПІЛЬs. MAR`JANOPIĽ22820510-12---1-----------
с. КАМ'ЯНИЙ МІСТs. KAM`JANYJ MIST42639722-5---2-----------
НОВОЄГОРІВСЬКА сільрадаNOVOJEHORIVŚKA siľrada1195107937-32---532--------10-
с. НОВОЄГОРІВКАs. NOVOJEHORIVKA72362720-31---432--------9-
с. ВЕСЕЛИЙ КУТs. VESELYJ KUT33732314-----------------
с. ЛЕОНТОВИЧЕВЕs. LEONTOVYČEVE1281232-1---1---------1-
с. НОВОВОДЯНЕs. NOVOVODJANE761-----------------
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА сільрадаNOVOMYKOLAJIVŚKA siľrada1440137538-25-1--1----------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA7317009-21-1-------------
с. ВОЙНІВКАs. VOJNIVKA2522456-1---------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA74722-----------------
с. НОВОПОДИМКАs. NOVOPODYMKA99------------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA26924421-3----1----------
с. ПОДИМКАs. PODYMKA105105------------------
ПОМІЧНЯНСЬКА сільрадаPOMIČNJANŚKA siľrada1463137469-11---62--------1-
с. ПОМІЧНАs. POMIČNA1303121867-10---52--------1-
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA67641-1---1-----------
с. ЧЕРВОНИЙ РОЗДІЛs. ČERVONYJ ROZDIL93921-----------------
ПРИЮТІВСЬКА сільрадаPRYJUTIVŚKA siľrada1146106638-30----11--------1-
с. ПРИЮТs. PRYJUT68565010-14----11----------
с. В'ЮНКИs. V`JUNKY27023719-13-------------1-
с. КУЛИКОВА БАЛКАs. KULYKOVA BALKA1911799-3---------------
РІВНЯНСЬКА сільрадаRIVNJANŚKA siľrada5952577974-76-1-28-31-----8-
с. РІВНЕs. RIVNE5505536466-59-1-28-3------2-
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE3029----------------1-
с. ІВАНІВЦІs. IVANIVCI2722556-5-------1-----5-
с. ЛОЗУВАТКАs. LOZUVATKA87832-2---------------
с. РАДІСНЕs. RADISNE3531--4---------------
с. ЧЕРВОНИЙ ТАШЛИКs. ČERVONYJ TAŠLYK2317--6---------------
СЕМЕНАСТІВСЬКА сільрадаSEMENASTIVŚKA siľrada70067615-7---2-----------
с. СЕМЕНАСТЕs. SEMENASTE5535404-7---2-----------
с. НЕРУБАЇВКАs. NERUBAJIVKA14713611-----------------
СОТНИЦЬКО-БАЛКІВСЬКА сільрадаSOTNYĆKO-BALKIVŚKA siľrada78872429-32---3-----------
с. СОТНИЦЬКА БАЛКАs. SOTNYĆKA BALKA88806-1---1-----------
с. АРЕПІВКАs. AREPIVKA55353-17---------------
с. ВОРОНІВКАs. VORONIVKA34132510-4---2-----------
с. ЄГОРІВКАs. JEHORIVKA1531443-6---------------
с. СХІДs. SCHID871-----------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA1431336-4---------------
ФУРМАНІВСЬКА сільрадаFURMANIVŚKA siľrada6265737-28-13310--------1-
с. ФУРМАНІВКАs. FURMANIVKA6045527-27-13310--------1-
с. ЩАСЛИВКАs. ŠČASLYVKA2221--1---------------
ШИШКИНСЬКА сільрадаŠYŠKYNŚKA siľrada7907729-9---------------
с. ШИШКИНЕs. ŠYŠKYNE7327149-9---------------
с. ОСТРІВКАs. OSTRIVKA5858------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОН

VIĽŠANŚKYJ RAJON

16360

15166

415

-

211

1

-

392

19

105

1

-

-

-

-

-

-

-

50

-

смт ВІЛЬШАНКАsmt VIĽŠANKA56705170188-61-2212711-------10-
с. КАЛМАЗОВЕs. KALMAZOVE5525362-1---7---------6-
с. ОСИЧКИs. OSYČKY4184064-4--3----------1-
БУЗНИКУВАТСЬКА сільрадаBUZNYKUVATŚKA siľrada5034928-2-------------1-
с. БУЗНИКУВАТЕs. BUZNYKUVATE5034928-2-------------1-
ДОБРІВСЬКА сільрадаDOBRIVŚKA siľrada85080912-6--23------------
с. ДОБРЕs. DOBRE85080912-6--23------------
ДОБРЯНСЬКА сільрадаDOBRJANŚKA siľrada1307119434-64--316--------5-
с. ДОБРЯНКАs. DOBRJANKA1307119434-64--316--------5-
ДОРОЖИНСЬКА сільрадаDOROŽYNŚKA siľrada7387129-17---------------
с. ДОРОЖИНКАs. DOROŽYNKA7387129-17---------------
БЕРЕЗОВОБАЛКІВСЬКА сільрадаBEREZOVOBALKIVŚKA siľrada59757022-5---------------
с. БЕРЕЗОВА БАЛКАs. BEREZOVA BALKA51049314-3---------------
с. ВЛАДИСЛАВКАs. VLADYSLAVKA87778-2---------------
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada88884634-6--11-----------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA62759128-6--11-----------
с. ЗАЛІЗНИЧНЕs. ZALIZNYČNE2612556-----------------
КОРИТНО-ЗАБУЗЬКА сільрадаKORYTNO-ZABUŹKA siľrada52550115-4----2--------3-
с. КОРИТНО-ЗАБУЗЬКЕs. KORYTNO-ZABUŹKE47945713-4----2--------3-
с. ВОВЧА БАЛКАs. VOVČA BALKA46442-----------------
КОТОВСЬКА сільрадаKOTOVŚKA siľrada72668620-7---19--------3-
с. КОТОВСЬКЕs. KOTOVŚKE4494338-7-------------1-
с. СИНЮХАs. SYNJUCHA21720511-----1-----------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA60481------9--------2-
МАЛОВІЛЬШАНСЬКА сільрадаMALOVIĽŠANŚKA siľrada4063174-27--3146--------17-
с. МАЛА ВІЛЬШАНКАs. MALA VIĽŠANKA4033174-27--2846--------17-
с. ОБРОЧНЕs. OBROČNE3------3------------
ВІВСЯНИКІВСЬКА сільрадаVIVSJANYKIVŚKA siľrada58255716-6--1----------2-
с. ВІВСЯНИКИs. VIVSJANYKY58255716-6--1----------2-
ПЛОСКО-ЗАБУЗЬКА сільрадаPLOSKO-ZABUŹKA siľrada6276115-8----1--------2-
с. ПЛОСКО-ЗАБУЗЬКЕs. PLOSKO-ZABUŹKE6276115-8----1--------2-
СТАНКУВАТСЬКА сільрадаSTANKUVATŚKA siľrada51436713-26--1062-----------
с. СТАНКУВАТЕs. STANKUVATE47433312-26--1012-----------
с. МАЛА МАЗНИЦЯs. MALA MAZNYCJA40341----5------------
СУХОТАШЛИЦЬКА сільрадаSUCHOTAŠLYĆKA siľrada99795024-12--1-10----------
с. СУХИЙ ТАШЛИКs. SUCHYJ TAŠLYK99795024-12--1-10----------
ЧИСТОПІЛЬСЬКА сільрадаČYSTOPIĽŚKA siľrada4604425-10--21-----------
с. ЧИСТОПІЛЛЯs. ČYSTOPILLJA3072944-6--21-----------
с. ЗАВІТНЕs. ZAVITNE1531481-4---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ОНУФРІЇВСЬКИЙ РАЙОН

ONUFRIJIVŚKYJ RAJON

21757

18770

2803

-

52

5

-

3

26

85

-

-

-

2

-

-

-

-

11

-

смт ОНУФРІЇВКАsmt ONUFRIJIVKA43974095273-1---620--------2-
смт ПАВЛИШsmt PAVLYŠ48824593235-161--624---1----6-
с. БРАЇЛІВКАs. BRAJILIVKA27926514-----------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA1421336------3----------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada84181921-1---------------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA84181921-1---------------
ВИШНІВЦІВСЬКА сільрадаVYŠNIVCIVŚKA siľrada78776321-1---11----------
с. ВИШНІВЦІs. VYŠNIVCI74872620-1----1----------
с. ЛОЗУВАТКАs. LOZUVATKA39371-----1-----------
ДЕРІЇВСЬКА сільрадаDERIJIVŚKA siľrada1141108251-2---4----1----1-
с. ДЕРІЇВКАs. DERIJIVKA1141108251-2---4----1----1-
ЗИБКІВСЬКА сільрадаZYBKIVŚKA siľrada1309362923-8--3-13----------
с. ЗИБКОВЕs. ZYBKOVE1309362923-8--3-13----------
КАМБУРЛІЇВСЬКА сільрадаKAMBURLIJIVŚKA siľrada12292151007-4---21----------
с. КАМБУРЛІЇВКАs. KAMBURLIJIVKA12292151007-4---21----------
КУЦЕВОЛІВСЬКА сільрадаKUCEVOLIVŚKA siľrada1796174543-5---21----------
с. КУЦЕВОЛІВКАs. KUCEVOLIVKA1743169342-5---21----------
с. ЯСИНУВАТКАs. JASYNUVATKA53521-----------------
МАР'ЇВСЬКА сільрадаMAR`JIVŚKA siľrada43240521-5-------------1-
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA40237818-5-------------1-
с. КРАСНОФЕДОРІВКАs. KRASNOFEDORIVKA30273-----------------
с. ОМЕЛЯНІВКАs. OMELJANIVKA--------------------
МЛИНКІВСЬКА сільрадаMLYNKIVŚKA siľrada1286124337-4---2-----------
с. МЛИНОКs. MLYNOK94591923-2---1-----------
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA1121009-2---1-----------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA95914-----------------
с. П'ЯТОМИКОЛАЇВКАs. P`JATOMYKOLAJIVKA1341331-----------------
ОМЕЛЬНИЦЬКА сільрадаOMEĽNYĆKA siľrada87278569-24--29--------1-
с. ОМЕЛЬНИКs. OMEĽNYK75667961-14--29----------
с. БАЙДАКОВЕs. BAJDAKOVE1161068-1-------------1-
ПОПІВСЬКА сільрадаPOPIVŚKA siľrada1019100018-----1-----------
с. ПОПІВКАs. POPIVKA7467378-----1-----------
с. КАЛАЧІВКАs. KALAČIVKA50455-----------------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA1231212-----------------
с. ЛЮБІВКАs. LJUBIVKA46451-----------------
с. ПАВЛОВОЛУЙСЬКs. PAVLOVOLUJŚK34331-----------------
с. СОЛДАТСЬКЕs. SOLDATŚKE20191-----------------
УСПЕНСЬКА сільрадаUSPENŚKA siľrada1345126564-3----13----------
с. УСПЕНКАs. USPENKA1329125063-3----13----------
с. ДАЧАs. DAČA16151-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН

PETRIVŚKYJ RAJON

28954

27095

1529

-

105

4

-

2

43

92

-

5

1

-

3

-

-

-

75

-

смт ПЕТРОВЕsmt PETROVE85128010478-33--95----1---3-
с. НОВОМАНУЙЛІВКАs. NOVOMANUJLIVKA79772-----------------
с. ОЛЕКСАНДРОДАРs. OLEKSANDRODAR28271-----------------
с. ПОКРОВКАs. POKROVKA84822-----------------
смт БАЛАХІВКАsmt BALACHIVKA99094839-----1---------2-
ГАННІВСЬКА сільрадаHANNIVŚKA siľrada32493054174-9---8---------4-
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA1655158163-4---7-----------
с-ще ВОЛОДИМИРІВКАs-šče VOLODYMYRIVKA1088100872-5---1---------2-
с-ще РЯДОВЕs-šče RJADOVE50646539---------------2-
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada57555714-3-------------1-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA3193089-1-------------1-
с. МАЛА ГАННІВКАs. MALA HANNIVKA58571-----------------
с. СОЛДАТСЬКЕs. SOLDATŚKE1981924-2---------------
ВОДЯНСЬКА сільрадаVODJANŚKA siľrada45743022-5---------------
с. ВОДЯНЕs. VODJANE34432515-4---------------
с. МАЛОВОДЯНЕs. MALOVODJANE101964-1---------------
с. САБАДАШОВЕs. SABADAŠOVE1293-----------------
ЗЕЛЕНСЬКА сільрадаZELENŚKA siľrada106499051-2---1---------20-
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE104597646-2---1---------20-
с. АРТЕМІВКАs. ARTEMIVKA19145-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada2912765-10---------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA2912765-10---------------
ІСКРІВСЬКА сільрадаISKRIVŚKA siľrada1197113234-8---219--------2-
с. ІСКРІВКАs. ISKRIVKA1137107631-8---119--------2-
с. НОВОФЕДОРІВКАs. NOVOFEDORIVKA60563-----1-----------
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada40337822-----1-----2-----
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA40337822-----1-----2-----
ЛУГАНСЬКА сільрадаLUHANŚKA siľrada1583148158-20---2---1-----21-
с. ЛУГАНКАs. LUHANKA1283121838-5---1---1-----20-
с. БРАТСЬКЕs. BRATŚKE30026320-15---1---------1-
МАЛИНІВСЬКА сільрадаMALYNIVŚKA siľrada4924783-10---1-----------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA4924783-10---1-----------
НОВОСТАРОДУБСЬКА сільрадаNOVOSTARODUBŚKA siľrada56625094444-19--21268-4------19-
с. НОВИЙ СТАРОДУБs. NOVYJ STARODUB49644439406-16--11268-4------18-
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA30291-----------------
с. ОЛІМПІАДІВКАs. OLIMPIADIVKA1621539-----------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA1391325-2---------------
с. ЧЕРВОНОСІЛЛЯs. ČERVONOSILLJA36734123-1--1----------1-
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada15811454119-4---1--1------2-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE108899091-4---1--1------1-
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ58534---------------1-
с. ЛАНИs. LANY20155-----------------
с. ОЛЕКСАНДРО-МАР'ЇВКАs. OLEKSANDRO-MAR`JIVKA41539619-----------------
ЧЕРВОНОКОСТЯНТИНІВСЬКА сільрадаČERVONOKOSTJANTYNIVŚKA siľrada1300125832-51--4-----------
с. ЧЕРВОНОКОСТЯНТИНІВКАs. ČERVONOKOSTJANTYNIVKA6416295-31--3-----------
с. БАШТИНЕs. BAŠTYNE51749918-----------------
с. КРАСНОПІЛЛЯs. KRASNOPILLJA99906-2---1-----------
с. ЛЕЛЕКІВКАs. LELEKIVKA88------------------
с. НОВОПЕТРІВКАs. NOVOPETRIVKA35323-----------------
ЧЕЧЕЛІЇВСЬКА сільрадаČEČELIJIVŚKA siľrada1407136929-7---1---------1-
с. ЧЕЧЕЛІЇВКАs. ČEČELIJIVKA81079111-7-------------1-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA59757818-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН

SVITLOVODŚKYJ RAJON

16618

14279

2148

-

26

10

4

2

31

61

1

34

-

-

-

-

-

-

22

-

ВЕЛИКОАНДРУСІВСЬКА сільрадаVELYKOANDRUSIVŚKA siľrada21752048117-1---44--------1-
с. ВЕЛИКА АНДРУСІВКАs. VELYKA ANDRUSIVKA1647155485-1---24--------1-
с. ІЛЛІЧІВКАs. ILLIČIVKA53------2-----------
с. КАЛАНТАЇВs. KALANTAJIV51148229-----------------
с. СНІЖКОВА БАЛКАs. SNIŽKOVA BALKA1293-----------------
ВЕЛИКОСКЕЛІВСЬКА сільрадаVELYKOSKELIVŚKA siľrada53549440---------------1-
с. ВЕЛИКА СКЕЛЬОВАs. VELYKA SKELJOVA53549440---------------1-
с. МАЛА СКЕЛЬОВАs. MALA SKELJOVA--------------------
ГЛИНСЬКА сільрадаHLYNŚKA siľrada1915183037-3-3142-34------1-
с. ГЛИНСЬКs. HLYNŚK1654157434-2-2142-34------1-
с. АРСЕНІВКАs. ARSENIVKA110110------------------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA2323------------------
с. СЕМИГІР'Яs. SEMYHIR`JA1281233-1-1-------------
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada1322124157-8----10--------6-
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA96590933-8----10--------5-
с. КОБЗАРІВКАs. KOBZARIVKA12611411---------------1-
с. ОВРАГОВЕs. OVRAHOVE59545-----------------
с. ПЕРЕХРЕСТІВКАs. PERECHRESTIVKA3232------------------
с. ЯРЕМІВКАs. JAREMIVKA1401328-----------------
ЗАХАРІВСЬКА сільрадаZACHARIVŚKA siľrada1124105257-711-5---------1-
с. ЗАХАРІВКАs. ZACHARIVKA69065326-71--3-----------
с. АУДИТОРІВКАs. AUDYTORIVKA22019525-----------------
с. СЕРЕБРЯНЕs. SEREBRJANE2142046---1-2---------1-
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada64660342-----1-----------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA64660342-----1-----------
МИРОНІВСЬКА сільрадаMYRONIVŚKA siľrada71267222-4---113----------
с. МИРОНІВКАs. MYRONIVKA71267222-4---113----------
МИКІЛЬСЬКА сільрадаMYKIĽŚKA siľrada18244421368-1--111--------10-
с. МИКІЛЬСЬКЕs. MYKIĽŚKE1175276892-1---1---------5-
с. БУГРУВАТКАs. BUHRUVATKA1414------------------
с. ЗОЛОТАРІВКАs. ZOLOTARIVKA635152476----1-1--------5-
ОЗЕРСЬКА сільрадаOZERŚKA siľrada102396035-18--117--------1-
с. ОЗЕРАs. OZERA69865325-17--110--------1-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA96854------7----------
с. ТАЛОВА БАЛКАs. TALOVA BALKA2292226--1--------------
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada25952410173-1---19--------1-
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA21452014119-1---19--------1-
с. СВЕРДЛОВКАs. SVERDLOVKA45039654-----------------
ПОДОРОЖНЕНСЬКА сільрадаPODOROŽNENŚKA siľrada21231927176--1--1351---------
с. ПОДОРОЖНЄs. PODOROŽNJE17421600123--1--1251---------
с. БАБИЧІВКАs. BABYČIVKA25241-----------------
с. НАГІРНЕs. NAHIRNE35630352-----1-----------
ФЕДІРКІВСЬКА сільрадаFEDIRKIVŚKA siľrada62460024-----------------
с. ФЕДІРКИs. FEDIRKY47946118-----------------
с. СНІЖКОВЕs. SNIŽKOVE1451396-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

УЛЬЯНОВСЬКИЙ РАЙОН

UĽJANOVŚKYJ RAJON

28718

27875

494

-

168

-

1

9

12

30

4

88

-

-

-

-

-

-

37

-

м. УЛЬЯНОВКАm. UĽJANOVKA74047162184-5--158-21------18-
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada61759513-5--3----------1-
с. БОГДАНОВЕs. BOHDANOVE57155111-5--3----------1-
с. МАНЬКІВСЬКЕs. MAŃKIVŚKE46442-----------------
ВЕЛИКОТРОЯНІВСЬКА сільрадаVELYKOTROJANIVŚKA siľrada128012699-2---------------
с. ВЕЛИКІ ТРОЯНИs. VELYKI TROJANY128012699-2---------------
ГРУШКІВСЬКА сільрадаHRUŠKIVŚKA siľrada1677165516-4----2----------
с. ГРУШКАs. HRUŠKA1533151314-4----2----------
с. СТАНІСЛАВОВЕs. STANISLAVOVE1441422-----------------
ДАНИЛОВО-БАЛКІВСЬКА сільрадаDANYLOVO-BALKIVŚKA siľrada1190111823-35-12173---------
с. ДАНИЛОВА БАЛКАs. DANYLOVA BALKA95590020-30--212----------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA2352183-5-1--53---------
ЙОСИПІВСЬКА сільрадаJOSYPIVŚKA siľrada1640160930-1---------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA1640160930-1---------------
КАМ'ЯНОБРІДСЬКА сільрадаKAM`JANOBRIDŚKA siľrada1134111517-2---------------
с. КАМ'ЯНИЙ БРІДs. KAM`JANYJ BRID91089513-2---------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA88------------------
с. ХРИСТОФОРОВЕs. CHRYSTOFOROVE2162124-----------------
КАМ'ЯНОКРИНИЧАНСЬКА сільрадаKAM`JANOKRYNYČANŚKA siľrada1359133414-8---1---------2-
с. КАМ'ЯНА КРИНИЦЯs. KAM`JANA KRYNYCJA1359133414-8---1---------2-
ЛОЗУВАТСЬКА сільрадаLOZUVATŚKA siľrada1738170211-22---2---------1-
с. ЛОЗУВАТАs. LOZUVATA129812887-2-------------1-
с. ДЕЛЬФІНОВЕs. DEĽFINOVE4003762-20---2-----------
с. ЗМІЙОВЕs. ZMIJOVE40382-----------------
ЛУПОЛІВСЬКА сільрадаLUPOLIVŚKA siľrada1088104613-27-------------2-
с. ЛУПОЛОВЕs. LUPOLOVE72568811-26---------------
с. КОШАРО-ОЛЕКСАНДРІВКАs. KOŠARO-OLEKSANDRIVKA3633582-1-------------2-
МЕЧИСЛАВСЬКА сільрадаMEČYSLAVŚKA siľrada84182710-1---2-1---------
с. МЕЧИСЛАВКАs. MEČYSLAVKA84182710-1---2-1---------
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada1530150323-1---1---------2-
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA1530150323-1---1---------2-
ВІЛЬХІВСЬКА сільрадаVIĽCHIVŚKA siľrada1347132519----1-1--------1-
с. ВІЛЬХОВЕs. VIĽCHOVE1320129918----1-1--------1-
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA27261-----------------
РОЗНОШЕНСЬКА сільрадаROZNOŠENŚKA siľrada99897716-5---------------
с. РОЗНОШЕНСЬКЕs. ROZNOŠENŚKE99897716-5---------------
САБАТИНІВСЬКА сільрадаSABATYNIVŚKA siľrada1176112826-15--1-2--------4-
с. САБАТИНІВКАs. SABATYNIVKA1176112826-15--1-2--------4-
СИНИЦІВСЬКА сільрадаSYNYCIVŚKA siľrada49444613-34-------------1-
с. СИНИЦІВКАs. SYNYCIVKA49444613-34-------------1-
ШАМРАЇВСЬКА сільрадаŠAMRAJIVŚKA siľrada1913181131------4-67--------
с. ШАМРАЄВЕs. ŠAMRAJEVE1913181131------4-67--------
СИНЬКІВСЬКА сільрадаSYŃKIVŚKA siľrada1292125326-1--1-6--------5-
с. СИНЬКИs. SYŃKY1292125326-1--1-6--------5-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

USTYNIVŚKYJ RAJON

16690

15958

388

-

163

2

1

1

54

68

1

2

1

-

-

-

-

-

51

-

смт УСТИНІВКАsmt USTYNIVKA4142400968-33-1-424--------3-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada4614508--1--1---------1-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA4444338--1--1---------1-
с. КОЗЛІВСЬКЕs. KOZLIVŚKE1717------------------
ГАННО-ЛЕОНТОВИЧІВСЬКА сільрадаHANNO-LEONTOVYČIVŚKA siľrada4413916-12---23--1-----26-
с. ГАННО-ЛЕОНТОВИЧЕВЕs. HANNO-LEONTOVYČEVE3182731-12---23--1-----26-
с. МАЛА ГАННІВКАs. MALA HANNIVKA72684-----------------
с. НОВОЧИГИРИНКАs. NOVOČYHYRYNKA51501-----------------
ГАННО-ТРЕБИНІВСЬКА сільрадаHANNO-TREBYNIVŚKA siľrada64361117-111--2---------1-
с. ГАННО-ТРЕБИНІВКАs. HANNO-TREBYNIVKA58255215-111--2---------1-
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA61592-----------------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada90889216-----------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA90889216-----------------
БРУСІВСЬКА сільрадаBRUSIVŚKA siľrada3843637-14---------------
с. БРУСІВКАs. BRUSIVKA3843637-14---------------
ДИМИТРІВСЬКА сільрадаDYMYTRIVŚKA siľrada1822173663-11--110-1---------
с. ДИМИТРОВЕs. DYMYTROVE1185114136-2---5-1---------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA34031115-9--14-----------
с. ТИРЛОВА БАЛКАs. TYRLOVA BALKA2192135-----1-----------
с. ТРЕТІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛs. TRETIJ INTERNACIONAL78717-----------------
ДОКУЧАЄВСЬКА сільрадаDOKUČAJEVŚKA siľrada1603151048-15---1020----------
с. ДОКУЧАЄВЕs. DOKUČAJEVE1185110639-13---720----------
с. МАЛЬЧЕВСЬКЕs. MAĽČEVŚKE3503388-2---2-----------
с. МЕДОВЕs. MEDOVE68661-----1-----------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada58256912-1---------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE4814756-----------------
с. НОВОКИЇВКАs. NOVOKYJIVKA101946-1---------------
ІНГУЛЬСЬКА сільрадаINHUĽŚKA siľrada1110106241-5---2-----------
с. ІНГУЛЬСЬКЕs. INHUĽŚKE74771329-3---2-----------
с. ЗАВТУРОВЕs. ZAVTUROVE24923710-2---------------
с. ЛЮБОВИЧКАs. LJUBOVYČKA77------------------
с. МЕДВЕЖА БАЛКАs. MEDVEŽA BALKA1071052-----------------
КРИНИЧУВАТСЬКА сільрадаKRYNYČUVATŚKA siľrada103898439-4---11-----------
с. КРИНИЧУВАТКАs. KRYNYČUVATKA59758014-3---------------
с. БЕРЕЗУВАТКАs. BEREZUVATKA44140425-1---11-----------
КРИНИЧНЕНСЬКА сільрадаKRYNYČNENŚKA siľrada1617155729-12---611--------2-
с. КРИНИЧНЕs. KRYNYČNE1068102618-9---211--------2-
с. НАРИМАНІВКАs. NARYMANIVKA1616------------------
с. НОВОУСТИНІВКАs. NOVOUSTYNIVKA1101024-1---3-----------
с. САДКИs. SADKY4144047-2---1-----------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE99------------------
с. ЛЮБИМЕs. LJUBYME--------------------
СЕДНІВСЬКА сільрадаSEDNIVŚKA siľrada84279210-10---210--------18-
с. СЕДНІВКАs. SEDNIVKA6866605-7---25--------7-
с. ПЕРЕМОЖНЕs. PEREMOŽNE101964-1---------------
с. СЕЛІВАНОВЕs. SELIVANOVE55361-2----5--------11-
СОНЦІВСЬКА сільрадаSONCIVŚKA siľrada35232510-12---3--2--------
с. СОНЦЕВЕs. SONCEVE35232510-12---3--2--------
СТЕПАНІВСЬКА сільрадаSTEPANIVŚKA siľrada74570714-23---1-----------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA5175009-7---1-----------
с. ЛЕНІНКАs. LENINKA1611494-8---------------
с. ОРЛОВА БАЛКАs. ORLOVA BALKA67581-8---------------

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018