всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

CHMEĽNYĆKA OBLASŤ

1426649

1358720

58343

-

686

65

61

57

840

796

25

281

2567

3

22

134

4

-

3443

602

м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

m. CHMEĽNYĆKYJ

251077

221920

26006

-

104

12

16

187

182

117

972

2

49

-

-

1319

171

м. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

m. KAM`JANEĆ-PODIĽŚKYJ

98873

90194

7002

-

36

70

38

17

50

-

15

-

-

1111

319

м. НЕТІШИН

m. NETIŠYN

34267

30038

3911

-

-

1

35

13

1

8

-

-

1

-

-

191

52

м. СЛАВУТА

m. SLAVUTA

34278

31652

2479

-

1

1

39

21

1

-

28

-

-

19

-

-

28

-

м. ШЕПЕТІВКА

m. ŠEPETIVKA

47988

44850

2730

-

23

1

1

-

37

34

-

60

39

-

-

13

-

-

178

22

м. СТАРОКОСТЯНТИНІВ

m. STAROKOSTJANTYNIV

35015

32218

2611

-

51

29

-

-

21

-

1

-

-

44

12

TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН

BILOHIRŚKYJ RAJON

31707

31394

262

-

4

-

1

-

9

26

-

-

4

-

-

-

-

-

7

-

смт БІЛОГІР'Яsmt BILOHIR`JA5592547784-1-1-322--3-----1-
с. КАРАСИХАs. KARASYCHA3793772-----------------
с. ЗАКІТs. ZAKIT4747------------------
с. ТРОСТЯНКАs. TROSTJANKA2282225-----1-----------
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA1191181-----------------
смт ЯМПІЛЬsmt JAMPIĽ2128208540-----2---------1-
с. ДІДКІВЦІs. DIDKIVCI4324273-----1---------1-
с. ЛЕПЕСІВКАs. LEPESIVKA8488435-----------------
с. НОРИЛІВs. NORYLIV249249------------------
с. ПАНЬКІВЦІs. PAŃKIVCI6376352-----------------
ВЕЛИКОБОРОВИЦЬКА сільрадаVELYKOBOROVYĆKA siľrada6076061-----------------
с. ВЕЛИКА БОРОВИЦЯs. VELYKA BOROVYCJA5015001-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA106106------------------
ВОРОБІЇВСЬКА сільрадаVOROBIJIVŚKA siľrada106610578---------1-------
с. ВОРОБІЇВКАs. VOROBIJIVKA4504445---------1-------
с. ПОГОРІЛЬЦІs. POHORIĽCI344344------------------
с. ТИХОМЕЛЬs. TYCHOMEĽ2722693-----------------
В'ЯЗОВЕЦЬКА сільрадаV`JAZOVEĆKA siľrada114411366---------------2-
с. В'ЯЗОВЕЦЬs. V`JAZOVEĆ9609526---------------2-
с. СТАВОКs. STAVOK184184------------------
ГУЛІВЕЦЬКА сільрадаHULIVEĆKA siľrada1066105115-----------------
с. ГУЛІВЦІs. HULIVCI5275207-----------------
с. ЖИЖНИКІВЦІs. ŽYŽNYKIVCI2902846-----------------
с. СИНЮТКИs. SYNJUTKY2492472-----------------
ДЕНИСІВСЬКА сільрадаDENYSIVŚKA siľrada89688212------2----------
с. ДЕНИСІВКАs. DENYSIVKA44743411------2----------
с. ДАНИЛІВКАs. DANYLIVKA3333321-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA116116------------------
ВІКНИНСЬКА сільрадаVIKNYNŚKA siľrada482482------------------
с. ВІКНИНИs. VIKNYNY212212------------------
с. ДЗВІНКИs. DZVINKY143143------------------
с. НАДИШЕНЬs. NADYŠEŃ127127------------------
ДОВГАЛІВСЬКА сільрадаDOVHALIVŚKA siľrada6156123-----------------
с. ДОВГАЛІВКАs. DOVHALIVKA3743731-----------------
с. МОСКАЛІВКАs. MOSKALIVKA2412392-----------------
ЗАЛУЗЬКА сільрадаZALUŹKA siľrada127912735-1---------------
с. ЗАЛУЖЖЯs. ZALUŽŽJA5425392-1---------------
с. ВІКЕНТОВЕs. VIKENTOVE4545------------------
с. КОРНИЦЯs. KORNYCJA4984962-----------------
с. ШЕЛЬВІВs. ŠEĽVIV1941931-----------------
ЙОСИПОВЕЦЬКА сільрадаJOSYPOVEĆKA siľrada5715692-----------------
с. ЙОСИПІВЦІs. JOSYPIVCI3163142-----------------
с. ГУРЩИНАs. HURŠČYNA112112------------------
с. ЗАГІРЦІs. ZAHIRCI143143------------------
КВІТНЕВА сільрадаKVITNEVA siľrada1281126910-1----1----------
с. КВІТНЕВЕs. KVITNEVE3423392------1----------
с. ВЕСНЯНЕs. VESNJANE2842812-1---------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA6146095-----------------
с. СОСНІВОЧКАs. SOSNIVOČKA41401-----------------
КОРИТНЯНСЬКА сільрадаKORYTNJANŚKA siľrada5605582-----------------
с. КОРИТНЕs. KORYTNE4134112-----------------
с. ЮВКІВЦІs. JUVKIVCI147147------------------
КУР'ЯНКІВСЬКА сільрадаKUR`JANKIVŚKA siľrada7707673-----------------
с. КУР'ЯНКИs. KUR`JANKY2102091-----------------
с. ДЕРЖАКИs. DERŽAKY106106------------------
с. ШИМКІВЦІs. ŠYMKIVCI4544522-----------------
МАЛОБОРОВИЦЬКА сільрадаMALOBOROVYĆKA siľrada8908819-----------------
с. МАЛА БОРОВИЦЯs. MALA BOROVYCJA3022975-----------------
с. ЗАГРЕБЛЯs. ZAHREBLJA125125------------------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA7272------------------
с. ЗІНЬКИs. ZIŃKY2722684-----------------
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA119119------------------
МОКРОВІЛЬСЬКА сільрадаMOKROVIĽŚKA siľrada188818799-----------------
с. МОКРОВОЛЯs. MOKROVOLJA7317238-----------------
с. ЖЕМЕЛИНЦІs. ŽEMELYNCI691691------------------
с. ОКІПs. OKIP4664651-----------------
МИКЛАШІВСЬКА сільрадаMYKLAŠIVŚKA siľrada5325311-----------------
с. МИКЛАШІs. MYKLAŠI5325311-----------------
ВІЛЬШАНИЦЬКА сільрадаVIĽŠANYĆKA siľrada6496417------1----------
с. ВІЛЬШАНИЦЯs. VIĽŠANYCJA3443403------1----------
с. ВАРИВОДКИs. VARYVODKY3053014-----------------
ПЕРЕРОСЛІВСЬКА сільрадаPEREROSLIVŚKA siľrada101310055-----2---------1-
с. ПЕРЕРОСЛЕs. PEREROSLE5355285-----2-----------
с. КОЗИНs. KOZYN256255----------------1-
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE222222------------------
СЕМЕНІВСЬКА сільрадаSEMENIVŚKA siľrada6866841-1---------------
с. СЕМЕНІВs. SEMENIV6586561-1---------------
с. НОВОСЕМЕНІВs. NOVOSEMENIV2828------------------
СИВКІВСЬКА сільрадаSYVKIVŚKA siľrada6576561-----------------
с. СИВКИs. SYVKY4594581-----------------
с. МІЖГІР'Яs. MIŽHIR`JA198198------------------
СТАВИЩАНСЬКА сільрадаSTAVYŠČANŚKA siľrada122112147-----------------
с. СТАВИЩАНИs. STAVYŠČANY3993963-----------------
с. БАЙМАКИs. BAJMAKY108108------------------
с. КАЩЕНЦІs. KAŠČENCI6246204-----------------
с. ЛІСКИs. LISKY9090------------------
СУШІВЕЦЬКА сільрадаSUŠIVEĆKA siľrada5425411-----------------
с. СУШІВЦІs. SUŠIVCI396396------------------
с. ВОДИЧКИs. VODYČKY1461451-----------------
ХОРОШІВСЬКА сільрадаCHOROŠIVŚKA siľrada141914163-----------------
с. ХОРОШІВs. CHOROŠIV7317292-----------------
с. МАЛІ КАЛЕТИНЦІs. MALI KALETYNCI258258------------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA4304291-----------------
ЮРІВСЬКА сільрадаJURIVŚKA siľrada121412049---------------1-
с. ЮРІВКАs. JURIVKA4324311-----------------
с. ВЕЛИКІ КАЛЕТИНЦІs. VELYKI KALETYNCI3493426---------------1-
с. ШУНЬКИs. ŠUŃKY4334312-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

VIŃKOVEĆKYJ RAJON

31085

30213

802

-

19

-

1

2

14

7

-

-

-

-

-

1

-

-

25

1

смт ВІНЬКІВЦІsmt VIŃKIVCI6937683776-4--267--------5-
с. ГРИНЕВАs. HRYNEVA127126----------------1-
с. КАРИЖИНs. KARYŽYN5975888---------------1-
с. ПОДОЛЯНСЬКЕs. PODOLJANŚKE8338257-----1-----------
АДАМІВСЬКА сільрадаADAMIVŚKA siľrada117611715-----------------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA117611715-----------------
ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаVELYKOOLEKSANDRIVŚKA siľrada9899844---------------1-
с. ВЕЛИКИЙ ОЛЕКСАНДРІВs. VELYKYJ OLEKSANDRIV9899844---------------1-
ГОВОРІВСЬКА сільрадаHOVORIVŚKA siľrada10099987-1-1-----------2-
с. ГОВОРИs. HOVORY5625574-1---------------
с. ЛОМАЧИНЦІs. LOMAČYNCI4474413---1-----------2-
ГРИМ'ЯЦЬКА сільрадаHRYM`JAĆKA siľrada8478461-----------------
с. ГРИМ'ЯЧКАs. HRYM`JAČKA8478461-----------------
ДАШКОВЕЦЬКА сільрадаDAŠKOVEĆKA siľrada131012998-2---1-----------
с. ДАШКІВЦІs. DAŠKIVCI131012998-2---1-----------
ЖЕНИШКОВЕЦЬКА сільрадаŽENYŠKOVEĆKA siľrada1756169656-----4-----------
с. ЖЕНИШКІВЦІs. ŽENYŠKIVCI1366131052-----4-----------
с. ГОГОЛІs. HOHOLI3903864-----------------
ЗІНЬКІВСЬКА сільрадаZIŃKIVŚKA siľrada2515249019-2----------1--3-
с. ЗІНЬКІВs. ZIŃKIV1822179719-2----------1--3-
с. СТАНІСЛАВІВКАs. STANISLAVIVKA693693------------------
ЗОРЯНСЬКА сільрадаZORJANŚKA siľrada7086988-1-------------1-
с. ЗОРЯНЕs. ZORJANE7086988-1-------------1-
КАРАЧІЄВЕЦЬКА сільрадаKARAČIJEVEĆKA siľrada1628160816-2-------------2-
с. КАРАЧІЇВЦІs. KARAČIJIVCI6446386-----------------
с. БИСТРИЦЯs. BYSTRYCJA107107------------------
с. КАЛЮСИКs. KALJUSYK63161810-2-------------1-
с. МАЙДАН-КАРАЧІЄВЕЦЬКИЙs. MAJDAN-KARAČIJEVEĆKYJ246245----------------1-
МАЙДАНО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаMAJDANO-OLEKSANDRIVŚKA siľrada125912525---------------2-
с. МАЙДАН-ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙs. MAJDAN-OLEKSANDRIVŚKYJ110711014---------------2-
с. БАЛКИs. BALKY2121------------------
с. ГУТАs. HUTA1311301-----------------
НЕТЕЧИНЕЦЬКА сільрадаNETEČYNEĆKA siľrada1342128755-----------------
с. НЕТЕЧИНЦІs. NETEČYNCI116611588-----------------
с. ДРУЖБАs. DRUŽBA54747-----------------
с. СЛАВУТАs. SLAVUTA122122------------------
ОСЛАМІВСЬКА сільрадаOSLAMIVŚKA siľrada1353133910-1-------------3-
с. ОСЛАМІВs. OSLAMIV1353133910-1-------------3-
ОХРІМОВЕЦЬКА сільрадаOCHRIMOVEĆKA siľrada191519094---------------2-
с. ОХРІМІВЦІs. OCHRIMIVCI9859813---------------1-
с. СЛОБІДКА-ОХРІМОВЕЦЬКАs. SLOBIDKA-OCHRIMOVEĆKA9309281---------------1-
ПЕТРАШІВСЬКА сільрадаPETRAŠIVŚKA siľrada19091409497-2-------------1-
с. ПЕТРАШІВКАs. PETRAŠIVKA1203705496-1-------------1-
с. ПИРОГІВКАs. PYROHIVKA7067041-1---------------
ПИЛИПО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаPYLYPO-OLEKSANDRIVŚKA siľrada9539437-1---2-----------
с. ПИЛИПИ-ОЛЕКСАНДРІВСЬКІs. PYLYPY-OLEKSANDRIVŚKI9539437-1---2-----------
ПОКУТИНЕЦЬКА сільрадаPOKUTYNEĆKA siľrada8778684-3-------------11
с. ПОКУТИНЦІs. POKUTYNCI8027934-3-------------11
с. ЧЕРКАСІВКАs. ČERKASIVKA7575------------------
ЯСНОЗІРСЬКА сільрадаJASNOZIRŚKA siľrada104510405-----------------
с. ЯСНОЗІР'Яs. JASNOZIR`JA6086062-----------------
с. ВИСЕЛОКs. VYSELOK1631621-----------------
с. ФАЩІЇВКАs. FAŠČIJIVKA2742722-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

VOLOČYŚKYJ RAJON

60610

59679

800

-

9

1

1

1

21

20

1

-

30

-

-

3

-

-

44

-

м. ВОЛОЧИСЬКm. VOLOČYŚK2072120309355-1---8121-14--3--18-
смт ВІЙТІВЦІsmt VIJTIVCI9379278-1-------------1-
смт НАРКЕВИЧІsmt NARKEVYČI1708166344------1----------
с. ЮХИМІВЦІs. JUCHYMIVCI1044101422-----17----------
АВРАТИНСЬКА сільрадаAVRATYNŚKA siľrada6816738-----------------
с. АВРАТИНs. AVRATYN6286208-----------------
с. ЗБРУЧІВКАs. ZBRUČIVKA4444------------------
с. ПАЛЬЧИНЦІs. PAĽČYNCI99------------------
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada6246159-----------------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA5265188-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ ОСТРІВs. ČERVONYJ OSTRIV98971-----------------
БОКИЇВСЬКА сільрадаBOKYJIVŚKA siľrada1140113010-----------------
с. БОКИЇВКАs. BOKYJIVKA4094045-----------------
с. ДЗЕЛЕНЦІs. DZELENCI5275252-----------------
с. МЕДВЕДІВКАs. MEDVEDIVKA2042013-----------------
БРОНІВСЬКА сільрадаBRONIVŚKA siľrada8288196-----1---1-----1-
с. БРОНІВКАs. BRONIVKA4324264-----1---------1-
с. ВИДАВАs. VYDAVA3963932---------1-------
БУБНІВСЬКА сільрадаBUBNIVŚKA siľrada1613157436---------1-----2-
с. БУБНІВКАs. BUBNIVKA1099106532---------1-----1-
с. НОВОЛЕНСЬКs. NOVOLENŚK1981953-----------------
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA3163141---------------1-
ГАРНИШІВСЬКА сільрадаHARNYŠIVŚKA siľrada98696615-----1---------4-
с. ГАРНИШІВКАs. HARNYŠIVKA50048911-----------------
с. ВИГОДАs. VYHODA1071051-----1-----------
с. ІВАНІВЦІs. IVANIVCI3793723---------------4-
ЗАВАЛІЙКІВСЬКА сільрадаZAVALIJKIVŚKA siľrada1201118912-----------------
с. ЗАВАЛІЙКИs. ZAVALIJKY1201118912-----------------
ЗАЙЧИКІВСЬКА сільрадаZAJČYKIVŚKA siľrada4834783---------------2-
с. ЗАЙЧИКИs. ZAJČYKY2232183---------------2-
с. ПОСТОЛІВКАs. POSTOLIVKA260260------------------
ЗЕЛЕНІВСЬКА сільрадаZELENIVŚKA siľrada6286262-----------------
с. ЗЕЛЕНАs. ZELENA6286262-----------------
КЛИНИНСЬКА сільрадаKLYNYNŚKA siľrada7127066-----------------
с. КЛИНИНИs. KLYNYNY7127066-----------------
КОПАЧІВСЬКА сільрадаKOPAČIVŚKA siľrada2055202627-----1---------1-
с. КОПАЧІВКАs. KOPAČIVKA89187316-----1---------1-
с. ЛОЗОВАs. LOZOVA7997927-----------------
с. МИСЛОВАs. MYSLOVA3653614-----------------
КОРИСТОВЕЦЬКА сільрадаKORYSTOVEĆKA siľrada2322229028-1-------2-----1-
с. КОРИСТОВАs. KORYSTOVA1475145220---------2-----1-
с. БАЛЬКІВЦІs. BAĽKIVCI8478388-1---------------
КРИВАЧИНЕЦЬКА сільрадаKRYVAČYNEĆKA siľrada94893512---------------1-
с. КРИВАЧИНЦІs. KRYVAČYNCI94893512---------------1-
КРИШТОПІВСЬКА сільрадаKRYŠTOPIVŚKA siľrada43942711-1---------------
с. КРИШТОПІВКАs. KRYŠTOPIVKA43942711-1---------------
КУПІЛЬСЬКА сільрадаKUPIĽŚKA siľrada112711188---------------1-
с. КУПІЛЬs. KUPIĽ7867805---------------1-
с. ГАЙДАЙКИs. HAJDAJKY3413383-----------------
КУРИЛІВСЬКА сільрадаKURYLIVŚKA siľrada6536429-1-------------1-
с. КУРИЛІВКАs. KURYLIVKA6536429-1-------------1-
МАНАЧИНЕЦЬКА сільрадаMANAČYNEĆKA siľrada78076612-1---1-----------
с. МАНАЧИНs. MANAČYN78076612-1---1-----------
ШМИРКІВСЬКА сільрадаŠMYRKIVŚKA siľrada80479210-----2-----------
с. ШМИРКИs. ŠMYRKY4724656-----1-----------
с. ЛИЧІВКАs. LYČIVKA3323274-----1-----------
НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаNOVOHREBEĽŚKA siľrada5315256-----------------
с. НОВА ГРЕБЛЯs. NOVA HREBLJA2432394-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA2882862-----------------
ОЖИГОВЕЦЬКА сільрадаOŽYHOVEĆKA siľrada101899916---1-1---------1-
с. ОЖИГІВЦІs. OŽYHIVCI4134066---1-------------
с. ВІЛЬШАНИs. VIĽŠANY77------------------
с. ВОЧКІВЦІs. VOČKIVCI4634538-----1---------1-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE37361-----------------
с. ПЕТРІВЩИНАs. PETRIVŠČYNA3535------------------
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA63621-----------------
ПАВЛИКОВЕЦЬКА сільрадаPAVLYKOVEĆKA siľrada4934885-----------------
с. ПАВЛИКІВЦІs. PAVLYKIVCI3693645-----------------
с. МОЧУЛИНЦІs. MOČULYNCI124124------------------
ПАХУТИНЕЦЬКА сільрадаPACHUTYNEĆKA siľrada7057013---------------1-
с. ПАХУТИНЦІs. PACHUTYNCI5375333---------------1-
с. БЕРЕЗИНАs. BEREZYNA1414------------------
с. КОПАЧІВКА ДРУГАs. KOPAČIVKA DRUHA154154------------------
ПЕТРИКОВЕЦЬКА сільрадаPETRYKOVEĆKA siľrada536535--1---------------
с. ПЕТРИКІВЦІs. PETRYKIVCI380379--1---------------
с. КАЧУРИНЦІs. KAČURYNCI156156------------------
ПИСАРІВСЬКА сільрадаPYSARIVŚKA siľrada1837182013-1---1---2-------
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA1837182013-1---1---2-------
ПОЛЯНСЬКА сільрадаPOLJANŚKA siľrada1232121116-----1---------4-
с. ПОЛЯНИs. POLJANY88186313-----1---------4-
с. КАНІВКАs. KANIVKA2452432-----------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA1061051-----------------
ПОПОВЕЦЬКА сільрадаPOPOVEĆKA siľrada8988899-----------------
с. ПОПІВЦІs. POPIVCI5085062-----------------
с. ВЕЛИКІ ЖЕРЕБКИs. VELYKI ŽEREBKY2332294-----------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE3838------------------
с. ЧЕРВОНИЙ КУТs. ČERVONYJ KUT1191163-----------------
ПОРОХНЯНСЬКА сільрадаPOROCHNJANŚKA siľrada4434366---------------1-
с. ПОРОХНЯs. POROCHNJA4434366---------------1-
РЯБІЇВСЬКА сільрадаRJABIJIVŚKA siľrada5665588-----------------
с. РЯБІЇВКАs. RJABIJIVKA4204128-----------------
с. ГОНОРІВКАs. HONORIVKA146146------------------
САРНІВСЬКА сільрадаSARNIVŚKA siľrada6846821----1------------
с. САРНІВs. SARNIV4524501----1------------
с. КУРОВЕЧКАs. KUROVEČKA232232------------------
СОЛОМНЯНСЬКА сільрадаSOLOMNJANŚKA siľrada187418637-11--2-----------
с. СОЛОМНАs. SOLOMNA111111045-----2-----------
с. ГРЕЧАНАs. HREČANA6386342-11--------------
с. РАЦІБОРІВКАs. RACIBORIVKA125125------------------
ТАРНОРУДСЬКА сільрадаTARNORUDŚKA siľrada6656505---------10-------
с. ТАРНОРУДАs. TARNORUDA6656505---------10-------
с. ДЗЕРЖИНСЬКЕs. DZERŽYNŚKE--------------------
ТРИТЕЛЬНИЦЬКА сільрадаTRYTEĽNYĆKA siľrada5745646-----1---------3-
с. ТРИТЕЛЬНИКИs. TRYTEĽNYKY3203125---------------3-
с. БАГЛАЇs. BAHLAJI2542521-----1-----------
ФЕДІРКІВСЬКА сільрадаFEDIRKIVŚKA siľrada1547152224---------------1-
с. ФЕДІРКИs. FEDIRKY5635567-----------------
с. МИРІВКАs. MYRIVKA41039613---------------1-
с. РІПНАs. RIPNA4914874-----------------
с. СЕРБИНІВs. SERBYNIV8383------------------
ХОЛОДЕЦЬКА сільрадаCHOLODEĆKA siľrada6826811-----------------
с. ХОЛОДЕЦЬs. CHOLODEĆ375375------------------
с. КУШНИРІВКАs. KUŠNYRIVKA3073061-----------------
ЧЕРНЯВСЬКА сільрадаČERNJAVŚKA siľrada8488435-----------------
с. ЧЕРНЯВАs. ČERNJAVA3233212-----------------
с. ГЛЯДКИs. HLJADKY3873852-----------------
с. КУЩІВКАs. KUŠČIVKA1381371-----------------
ЧУХЕЛІВСЬКА сільрадаČUCHELIVŚKA siľrada8278252-----------------
с. ЧУХЕЛІs. ČUCHELI6696681-----------------
с. ЛЕВКІВЦІs. LEVKIVCI126126------------------
с. СЛУЧs. SLUČ32311-----------------
ЩАСНІВСЬКА сільрадаŠČASNIVŚKA siľrada8188171-----------------
с. ЩАСНІВКАs. ŠČASNIVKA8188171-----------------
ЯХНОВЕЦЬКА сільрадаJACHNOVEĆKA siľrada1398138513-----------------
с. ЯХНІВЦІs. JACHNIVCI8498418-----------------
с. КУШНИРІВСЬКА СЛОБІДКАs. KUŠNYRIVŚKA SLOBIDKA63621-----------------
с. ЛОНКИs. LONKY4864824-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН

HORODOĆKYJ RAJON

58348

57451

570

-

9

-

4

3

21

14

2

-

245

-

1

-

4

-

21

3

м. ГОРОДОКm. HORODOK1750917002234-1--187--243-1-4-62
смт САТАНІВsmt SATANIV2248219252-1---11--------1-
БЕДРИКОВЕЦЬКА сільрадаBEDRYKOVEĆKA siľrada149614869---------1-------
с. БЕДРИКІВЦІs. BEDRYKIVCI9839739---------1-------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA513513------------------
БУБНІВСЬКА сільрадаBUBNIVŚKA siľrada9159113---------------1-
с. БУБНІВКАs. BUBNIVKA4584553-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA171171------------------
с. ЛИПІВКАs. LYPIVKA286285----------------1-
ВАРОВЕЦЬКА сільрадаVAROVEĆKA siľrada5965942-----------------
с. ВАРІВЦІs. VARIVCI5965942-----------------
ВЕЛИКОКАРАБЧІЇВСЬКА сільрадаVELYKOKARABČIJIVŚKA siľrada114911409-----------------
с. ВЕЛИКИЙ КАРАБЧІЇВs. VELYKYJ KARABČIJIV8908855-----------------
с. ГРИЦЬКІВs. HRYĆKIV2592554-----------------
ВЕЛИКОЯРОМІРСЬКА сільрадаVELYKOJAROMIRŚKA siľrada2155213214-------1-------8-
с. ВЕЛИКА ЯРОМІРКАs. VELYKA JAROMIRKA106910612-------1-------5-
с. ЗАВАДИНЦІs. ZAVADYNCI6616508---------------3-
с. МАЛА ЯРОМІРКАs. MALA JAROMIRKA4254214-----------------
ВЕСЕЛЕЦЬКА сільрадаVESELEĆKA siľrada7057022-----1-----------
с. ВЕСЕЛЕЦЬs. VESELEĆ4704672-----1-----------
с. ЖУРАВЛИНЦІs. ŽURAVLYNCI156156------------------
с. ЛІПИБОКИs. LIPYBOKY7979------------------
ЖИЩИНЕЦЬКА сільрадаŽYŠČYNEĆKA siľrada151815125-1---------------
с. ЖИЩИНЦІs. ŽYŠČYNCI108710825-----------------
с. БАЛАКИРИs. BALAKYRY431430--1---------------
ІВАНКОВЕЦЬКА сільрадаIVANKOVEĆKA siľrada1599157128-----------------
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI1542151527-----------------
с. КРИНЦІЛІВs. KRYNCILIV57561-----------------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada91690114----1------------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA56755512-----------------
с. СПАСІВКАs. SPASIVKA3493462----1------------
КЛИНІВСЬКА сільрадаKLYNIVŚKA siľrada236423559-----------------
с. КЛИНОВЕs. KLYNOVE236423559-----------------
КРЕМІНЯНСЬКА сільрадаKREMINJANŚKA siľrada1152113415-1-1-1-----------
с. КРЕМІННАs. KREMINNA1133111515-1-1-1-----------
с. КРЕМІНЯНСЬКІ ХУТОРИs. KREMINJANŚKI CHUTORY1919------------------
КУЗЬМИНСЬКА сільрадаKUŹMYNŚKA siľrada115211457-----------------
с. КУЗЬМИНs. KUŹMYN8698636-----------------
с. ШИШКІВЦІs. ŠYŠKIVCI2832821-----------------
КУПИНСЬКА сільрадаKUPYNŚKA siľrada1558153324------1----------
с. КУПИНs. KUPYN76374914-----------------
с. ВЕЛИКА ЛЕВАДАs. VELYKA LEVADA69868710------1----------
с. МАЛА ЛЕВАДАs. MALA LEVADA9797------------------
КУРІВСЬКА сільрадаKURIVŚKA siľrada7497471-----1-----------
с. КУРІВКАs. KURIVKA3163141-----1-----------
с. ЖАГЛІВКАs. ŽAHLIVKA118118------------------
с. МАРТИНКІВЦІs. MARTYNKIVCI124124------------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA191191------------------
ЛІСОВОДСЬКА сільрадаLISOVODŚKA siľrada3047302215---3-15--------1-
с. ЛІСОВОДИs. LISOVODY2978295315---3-15--------1-
с-ще ЛІСОВОДИs-šče LISOVODY6969------------------
ЛІСОГІРСЬКА сільрадаLISOHIRŚKA siľrada8508471---------------11
с. ЛІСОГІРКАs. LISOHIRKA8508471---------------11
НЕМИРИНЕЦЬКА сільрадаNEMYRYNEĆKA siľrada8138112-----------------
с. НЕМИРИНЦІs. NEMYRYNCI6766742-----------------
с. ДАХНІВКАs. DACHNIVKA137137------------------
НОВОПОРІЧАНСЬКА сільрадаNOVOPORIČANŚKA siľrada107510705-----------------
с. НОВЕ ПОРІЧЧЯs. NOVE PORIČČJA6606564-----------------
с. БАСІВКАs. BASIVKA171171------------------
с. СТАРЕ ПОРІЧЧЯs. STARE PORIČČJA2442431-----------------
НОВОСВІТСЬКА сільрадаNOVOSVITŚKA siľrada8238109-1-------------3-
с. НОВИЙ СВІТs. NOVYJ SVIT2952932-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA29272-----------------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA1414------------------
с. МАТВІЙКІВЦІs. MATVIJKIVCI1861842-----------------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ2992923-1-------------3-
ОСТАПКОВЕЦЬКА сільрадаOSTAPKOVEĆKA siľrada8528484-----------------
с. ОСТАПКІВЦІs. OSTAPKIVCI5445413-----------------
с. КАЛИТИНЦІs. KALYTYNCI144144------------------
с. СЛОБІДКА КУЗЬМИНСЬКАs. SLOBIDKA KUŹMYNŚKA1641631-----------------
ПІДЛІСНООЛЕКСИНЕЦЬКА сільрадаPIDLISNOOLEKSYNEĆKA siľrada101510039-2---1-----------
с. ПІДЛІСНИЙ ОЛЕКСИНЕЦЬs. PIDLISNYJ OLEKSYNEĆ8278195-2---1-----------
с. СЛОБІДКА ОЛЕКСИНЕЦЬКАs. SLOBIDKA OLEKSYNEĆKA1881844-----------------
ПІЛЬНООЛЕКСИНЕЦЬКА сільрадаPIĽNOOLEKSYNEĆKA siľrada9068987-----1-----------
с. ПІЛЬНИЙ ОЛЕКСИНЕЦЬs. PIĽNYJ OLEKSYNEĆ9068987-----1-----------
РАДКОВИЦЬКА сільрадаRADKOVYĆKA siľrada1776176511-----------------
с. РАДКОВИЦЯs. RADKOVYCJA4734703-----------------
с. БОРЩІВКАs. BORŠČIVKA7137121-----------------
с. ТУРЧИНЦІs. TURČYNCI5905837-----------------
СКИПЧЕНСЬКА сільрадаSKYPČENŚKA siľrada129312867-----------------
с. СКИПЧЕs. SKYPČE6856796-----------------
с. СИРВАТИНЦІs. SYRVATYNCI6086071-----------------
СТАРОПІСОЧНЯНСЬКА сільрадаSTAROPISOČNJANŚKA siľrada9999878-1--12-----------
с. СТАРА ПІСОЧНАs. STARA PISOČNA6866784-1--12-----------
с. НОВА ПІСОЧНАs. NOVA PISOČNA3133094-----------------
ХМЕЛІВСЬКА сільрадаCHMELIVŚKA siľrada445445------------------
с. ХМЕЛІВКАs. CHMELIVKA445445------------------
ХОПТИНЕЦЬКА сільрадаCHOPTYNEĆKA siľrada1315130013-1---1-----------
с. ХОПТИНЦІs. CHOPTYNCI5525511-----------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA60581-1---------------
с. ВИГНАНКАs. VYHNANKA94904-----------------
с. КУМАНІВs. KUMANIV5345267-----1-----------
с. ПІДЛІСНИЙ ВЕСЕЛЕЦЬs. PIDLISNYJ VESELEĆ7575------------------
ЧОРНИВОДСЬКА сільрадаČORNYVODŚKA siľrada2911289019-------1-1-------
с. ЧОРНИВОДИs. ČORNYVODY2074206310-------1---------
с. МУДРИГОЛОВИs. MUDRYHOLOVY6696635---------1-------
с. ПАПІРНЯs. PAPIRNJA1681644-----------------
ЮРИНЕЦЬКА сільрадаJURYNEĆKA siľrada2447241232-----3-----------
с. ЮРИНЦІs. JURYNCI78577213-----------------
с. ЗВЕРХІВЦІs. ZVERCHIVCI3393344-----1-----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA223223------------------
с. ПОКРОВКАs. POKROVKA5195118-----------------
с. САТАНІВКАs. SATANIVKA5815727-----2-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН

DERAŽNJANŚKYJ RAJON

38289

37580

524

-

54

-

-

1

31

22

2

-

4

-

4

2

-

-

61

4

м. ДЕРАЖНЯm. DERAŽNJA1043710185184-2--197--3-1---45-
смт ВОВКОВИНЦІsmt VOVKOVYNCI2909284556-3---3---------2-
с. КАЙТАНІВКАs. KAJTANIVKA2452311-13---------------
с. САДОВЕs. SADOVE2342312---------------1-
смт ЛОЗОВЕsmt LOZOVE1650162620-------1-------3-
БОГДАНОВЕЦЬКА сільрадаBOHDANOVEĆKA siľrada88987910-----------------
с. БОГДАНІВЦІs. BOHDANIVCI85784710-----------------
с. БЕРЕЗОВЕs. BEREZOVE3232------------------
БОЖИКОВЕЦЬКА сільрадаBOŽYKOVEĆKA siľrada1606157027------5-----2--2-
с. БОЖИКІВЦІs. BOŽYKIVCI100697622------5-----2--1-
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE389388----------------1-
с. ШЕЛЕХОВЕs. ŠELECHOVE2112065-----------------
ВОЛОСЬКІВСЬКА сільрадаVOLOŚKIVŚKA siľrada73972415-----------------
с. ВОЛОСЬКЕs. VOLOŚKE63562015-----------------
с. ГУТАs. HUTA104104------------------
ГАЛУЗИНЕЦЬКА сільрадаHALUZYNEĆKA siľrada66964217-3---51--------1-
с. ГАЛУЗИНЦІs. HALUZYNCI66964217-3---51--------1-
ГАТНЯНСЬКА сільрадаHATNJANŚKA siľrada75673812-1---2-----3-----
с. ГАТНАs. HATNA64262412-1---2-----3-----
с. МАРКІВКАs. MARKIVKA114114------------------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada4654614-----------------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE4654614-----------------
ГРИШКОВЕЦЬКА сільрадаHRYŠKOVEĆKA siľrada4234157-----1-----------
с. ГРИШКИs. HRYŠKY3613565-----------------
с. ЗГАРs. ZHAR62592-----1-----------
ЗАГОНЕЦЬКА сільрадаZAHONEĆKA siľrada7907845-----1-----------
с. ЗАГІНЦІs. ZAHINCI7907845-----1-----------
ЗГАРОЦЬКА сільрадаZHAROĆKA siľrada72270310-9---------------
с. ЗГАРОКs. ZHAROK4404265-9---------------
с. НОВИЙ МАЙДАНs. NOVYJ MAJDAN98962-----------------
с. НОВОСТРОЇВКАs. NOVOSTROJIVKA100982-----------------
с. ПОДОЛЯНСЬКЕs. PODOLJANŚKE3838------------------
с. СТАРИЙ МАЙДАНs. STARYJ MAJDAN46451-----------------
ЗЯНЬКОВЕЦЬКА сільрадаZJAŃKOVEĆKA siľrada90288814-----------------
с. ЗЯНЬКІВЦІs. ZJAŃKIVCI78677511-----------------
с. БОМКОВЕs. BOMKOVE1161133-----------------
КАЛЬНЯНСЬКА сільрадаKAĽNJANŚKA siľrada69968210-7---------------
с. КАЛЬНАs. KAĽNA67365610-7---------------
с. ОСИКОВЕs. OSYKOVE2222------------------
с. СІНОВОДИs. SINOVODY44------------------
КЛОПОТОВЕЦЬКА сільрадаKLOPOTOVEĆKA siľrada6646585-1---------------
с. КЛОПОТІВЦІs. KLOPOTIVCI2252241-----------------
с. ВІВСЯНИКИs. VIVSJANYKY2412391-1---------------
с. ЧЕРНЕЛІВЦІs. ČERNELIVCI1981953-----------------
КОПАЧІВСЬКА сільрадаKOPAČIVŚKA siľrada87286110---------------1-
с. КОПАЧІВКАs. KOPAČIVKA87286110---------------1-
КОРЖОВЕЦЬКА сільрадаKORŽOVEĆKA siľrada5705636---------1-------
с. КОРЖІВЦІs. KORŽIVCI5705636---------1-------
КОРИЧИНЕЦЬКА сільрадаKORYČYNEĆKA siľrada76875413-----1-----------
с. КОРИЧИНЦІs. KORYČYNCI76875413-----1-----------
МАЗНИКІВСЬКА сільрадаMAZNYKIVŚKA siľrada7147044-3--------------3
с. МАЗНИКИs. MAZNYKY7147044-3--------------3
МАЙДАНО-ЧЕРНЕЛЕВЕЦЬКА сільрадаMAJDANO-ČERNELEVEĆKA siľrada8588475-6---------------
с. МАЙДАН-ЧЕРНЕЛЕВЕЦЬКИЙs. MAJDAN-ČERNELEVEĆKYJ3313273-1---------------
с. МАКАРОВЕs. MAKAROVE2342331-----------------
с. СТАРА ГУТАs. STARA HUTA56501-5---------------
с. СТЕПІВКАs. STEPIVKA237237------------------
МАНИКОВЕЦЬКА сільрадаMANYKOVEĆKA siľrada121012009---------------1-
с. МАНИКІВЦІs. MANYKIVCI121012009---------------1-
НИЖНЕНСЬКА сільрадаNYŽNENŚKA siľrada1079105818-1---1-1---------
с. НИЖНЄs. NYŽNJE5775679-1---------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA2031967-----------------
с. ЧЕРЕШЕНЬКАs. ČEREŠEŃKA2992952-----1-1---------
НОВОСІЛЬСЬКА сільрадаNOVOSIĽŚKA siľrada1202118010-1---28--------1-
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA5345188------8----------
с. ЛІТКИs. LITKY3903861-----2---------1-
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE2782761-1---------------
ПИЛИПІВСЬКА сільрадаPYLYPIVŚKA siľrada4244194-----1-----------
с. ПИЛИПИs. PYLYPY4244194-----1-----------
РАДІВЕЦЬКА сільрадаRADIVEĆKA siľrada9489368-2----1---------1
с. РАДІВЦІs. RADIVCI8868758-1----1---------1
с. СТРЕКІВs. STREKIV6261--1---------------
ШИЇНЕЦЬКА сільрадаŠYJINEĆKA siľrada2692672-----------------
с. ШИЇНЦІs. ŠYJINCI2692672-----------------
ШПИЧИНЕЦЬКА сільрадаŠPYČYNEĆKA siľrada1470145415-1---------------
с. ШПИЧИНЦІs. ŠPYČYNCI6656559-1---------------
с. РОЗСОХИs. ROZSOCHY2652623-----------------
с. ТЕПЕРІВКАs. TEPERIVKA5405373-----------------
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada154015295-1---2---------3-
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA5575533---------------1-
с. БУЦНЕВЕs. BUCNEVE4094051-1---1---------1-
с. ШАРКИs. ŠARKY375375------------------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA1111------------------
с. СЛОБІДКА-ШЕЛЕХІВСЬКАs. SLOBIDKA-ŠELECHIVŚKA1881851-----1---------1-
ЯВТУХІВСЬКА сільрадаJAVTUCHIVŚKA siľrada6616536-----2-----------
с. ЯВТУХІs. JAVTUCHI6616536-----2-----------
ЯСЬКОВЕЦЬКА сільрадаJAŚKOVEĆKA siľrada90589310-----1---------1-
с. ЯСЬКІВЦІs. JAŚKIVCI6716645-----1---------1-
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA2342295-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН

DUNAJEVEĆKYJ RAJON

73276

72127

940

-

38

21

-

24

36

1

-

11

-

-

-

51

12

м. ДУНАЇВЦІm. DUNAJIVCI1640015910455-1--33--6---13-
с. МУШКУТИНЦІs. MUŠKUTYNCI9109009---------------1-
смт ДУНАЇВЦІsmt DUNAJIVCI2755271831-2---3---------1-
смт СМОТРИЧsmt SMOTRYČ2102205224-221------3-------
с. КРИНИЧАНИs. KRYNYČANY2912874-----------------
с. МИХІВКАs. MYCHIVKA4164106-----------------
с. РІПИНЦІs. RIPYNCI7777------------------
ГАННІВСЬКА сільрадаHANNIVŚKA siľrada7026974----------------1
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA7026974----------------1
БАЛИНСЬКА сільрадаBALYNŚKA siľrada2866283024-----19--------2-
с. БАЛИНs. BALYN2270224415-----19--------1-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE5965869---------------1-
ВЕЛИКОЖВАНЧИЦЬКА сільрадаVELYKOŽVANČYĆKA siľrada206620378-19---2-----------
с. ВЕЛИКИЙ ЖВАНЧИКs. VELYKYJ ŽVANČYK158415775-----2-----------
с. ЛІПИНИs. LIPYNY112112------------------
с. МАЛИЙ ЖВАНЧИКs. MALYJ ŽVANČYK1491291-19---------------
с. ТРИБУХІВКАs. TRYBUCHIVKA8181------------------
с. ЧИМБАРІВКАs. ČYMBARIVKA1401382-----------------
ВЕЛИКОКУЖЕЛІВСЬКА сільрадаVELYKOKUŽELIVŚKA siľrada7857749---------------2-
с. ВЕЛИКА КУЖЕЛЕВАs. VELYKA KUŽELEVA7857749---------------2-
ВЕЛИКОПОБІЯНСЬКА сільрадаVELYKOPOBIJANŚKA siľrada114911415---------2-----1-
с. ВЕЛИКА ПОБІЙНАs. VELYKA POBIJNA114911415---------2-----1-
ВИХРІВСЬКА сільрадаVYCHRIVŚKA siľrada9309166-3---22--------1-
с. ВИХРІВКАs. VYCHRIVKA5105044------1--------1-
с. ПІЛЬНИЙ МУКАРІВs. PIĽNYJ MUKARIV4204122-3---21----------
ВОРОБІЇВСЬКА сільрадаVOROBIJIVŚKA siľrada1220120610-----2---------2-
с. ВОРОБІЇВКАs. VOROBIJIVKA8378267-----2---------2-
с. ПАНАСІВКАs. PANASIVKA3833803-----------------
ГОЛОЗУБИНЕЦЬКА сільрадаHOLOZUBYNEĆKA siľrada1066105510-----1-----------
с. ГОЛОЗУБИНЦІs. HOLOZUBYNCI1066105510-----1-----------
ГІРЧИЧНЯНСЬКА сільрадаHIRČYČNJANŚKA siľrada7337168-2---16----------
с. ГІРЧИЧНАs. HIRČYČNA7337168-2---16----------
ГУТО-ЯЦЬКОВЕЦЬКА сільрадаHUTO-JAĆKOVEĆKA siľrada9059031---------------1-
с. ГУТА-ЯЦЬКОВЕЦЬКАs. HUTA-JAĆKOVEĆKA3793771---------------1-
с. ГУТА-БЛИЩАНІВСЬКАs. HUTA-BLYŠČANIVŚKA3434------------------
с. КСАВЕРІВКАs. KSAVERIVKA146146------------------
с. МЛАКИs. MLAKY107107------------------
с. ЯЦЬКІВЦІs. JAĆKIVCI239239------------------
ДЕМ'ЯНКОВЕЦЬКА сільрадаDEM`JANKOVEĆKA siľrada5215183-----------------
с. ДЕМ'ЯНКІВЦІs. DEM`JANKIVCI5215183-----------------
ДЕРЖАНІВСЬКА сільрадаDERŽANIVŚKA siľrada5355323-----------------
с. ДЕРЖАНІВКАs. DERŽANIVKA4124093-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA123123------------------
ЗАЛІСЦІВСЬКА сільрадаZALISCIVŚKA siľrada1337131918-----------------
с. ЗАЛІСЦІs. ZALISCI1337131918-----------------
ЗЕЛЕНЧЕНСЬКА сільрадаZELENČENŚKA siľrada137813698-1---------------
с. ЗЕЛЕНЧЕs. ZELENČE137813698-1---------------
ІВАНКОВЕЦЬКА сільрадаIVANKOVEĆKA siľrada8938854---------------4-
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI7557474---------------4-
с. СЛОБІДКА-ГІРЧИЧНЯНСЬКАs. SLOBIDKA-HIRČYČNJANŚKA138138------------------
ЛОШКОВЕЦЬКА сільрадаLOŠKOVEĆKA siľrada1080106613-----1-----------
с. ЛОШКІВЦІs. LOŠKIVCI1080106613-----1-----------
ЛИСЕЦЬКА сільрадаLYSEĆKA siľrada102110201-----------------
с. ЛИСЕЦЬs. LYSEĆ102110201-----------------
ЛИСОГІРСЬКА сільрадаLYSOHIRŚKA siľrada519519------------------
с. ЛИСОГІРКАs. LYSOHIRKA519519------------------
МАКІВСЬКА сільрадаMAKIVŚKA siľrada5575549468-3---2---------8-
с. МАКІВs. MAKIV3250319246-3---2---------7-
с. СЛОБІДКА-ЗАЛІСЕЦЬКАs. SLOBIDKA-ZALISEĆKA121121------------------
с. СЛОБІДКА-РАХНІВСЬКАs. SLOBIDKA-RACHNIVŚKA5935875---------------1-
с. ШАТАВАs. ŠATAVA1611159417-----------------
МАЛІЄВЕЦЬКА сільрадаMALIJEVEĆKA siľrada1253123514-2-1-----------1-
с. МАЛІЄВЦІs. MALIJEVCI7277224---1-------------
с. СЛОБІДКА-МАЛІЄВЕЦЬКАs. SLOBIDKA-MALIJEVEĆKA2502472---------------1-
с. СПРИСІВКАs. SPRYSIVKA2762668-2---------------
МАЛОКАРАБЧІЇВСЬКА сільрадаMALOKARABČIJIVŚKA siľrada5034992-----1---------1-
с. МАЛИЙ КАРАБЧІЇВs. MALYJ KARABČIJIV5034992-----1---------1-
МАЛОКУЖЕЛІВСЬКА сільрадаMALOKUŽELIVŚKA siľrada106810589------1----------
с. МАЛА КУЖЕЛІВКАs. MALA KUŽELIVKA2852841-----------------
с. РУДА-ГІРЧИЧНЯНСЬКАs. RUDA-HIRČYČNJANŚKA1731676-----------------
с. СИНЯКІВЦІs. SYNJAKIVCI3143122-----------------
с. ЯРОВА СЛОБІДКАs. JAROVA SLOBIDKA296295-------1----------
МАЛОПОБІЯНСЬКА сільрадаMALOPOBIJANŚKA siľrada8218109-1----1----------
с. МАЛА ПОБІЯНКАs. MALA POBIJANKA5495407-1----1----------
с. ЗАГОЛОСНАs. ZAHOLOSNA6666------------------
с. ПРИТУЛІВКАs. PRYTULIVKA2062042-----------------
МИНЬКОВЕЦЬКА сільрадаMYŃKOVEĆKA siľrada1479145128-----------------
с. МИНЬКІВЦІs. MYŃKIVCI1092106725-----------------
с. ГОРОДИСЬКАs. HORODYŚKA186186------------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA2011983-----------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada101810152---------------1-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA506505----------------1-
с. БЛИЩАНІВКАs. BLYŠČANIVKA5125102-----------------
МІЦОВЕЦЬКА сільрадаMICOVEĆKA siľrada150114828----------------11
с. МІЦІВЦІs. MICIVCI150114828----------------11
МОРОЗІВСЬКА сільрадаMOROZIVŚKA siľrada102710198-----------------
с. МОРОЗІВs. MOROZIV7647595-----------------
с. ГАМАРНЯs. HAMARNJA55------------------
с. ГУТА-МОРОЗІВСЬКАs. HUTA-MOROZIVŚKA2582553-----------------
НЕСТЕРОВЕЦЬКА сільрадаNESTEROVEĆKA siľrada1473145210-1----41-------5-
с. НЕСТЕРІВЦІs. NESTERIVCI1473145210-1----41-------5-
ПІДЛІСНОМУКАРІВСЬКА сільрадаPIDLISNOMUKARIVŚKA siľrada104010296---5-------------
с. ПІДЛІСНИЙ МУКАРІВs. PIDLISNYJ MUKARIV9279184---5-------------
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA1131112-----------------
РАЧИНЕЦЬКА сільрадаRAČYNEĆKA siľrada77276012-----------------
с. РАЧИНЦІs. RAČYNCI77276012-----------------
РАХНІВСЬКА сільрадаRACHNIVŚKA siľrada1607159014-----2---------1-
с. РАХНІВКАs. RACHNIVKA8438366-----1-----------
с. ДУБИНКАs. DUBYNKA1551532-----------------
с. КРИВЧИКs. KRYVČYK6096016-----1---------1-
РУДСЬКА сільрадаRUDŚKA siľrada8598526-1---------------
с. РУДКАs. RUDKA8598526-1---------------
СІЧИНЕЦЬКА сільрадаSIČYNEĆKA siľrada93791917-----1-----------
с. СІЧИНЦІs. SIČYNCI93791917-----1-----------
СИВОРОГІВСЬКА сільрадаSYVOROHIVŚKA siľrada6326274-----1-----------
с. СИВОРОГИs. SYVOROHY4654613-----1-----------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA1671661-----------------
СОКІЛЕЦЬКА сільрадаSOKILEĆKA siľrada676676------------------
с. СОКІЛЕЦЬs. SOKILEĆ676676------------------
СТАВИЩЕНСЬКА сільрадаSTAVYŠČENŚKA siľrada6596518-----------------
с. СТАВИЩЕs. STAVYŠČE6596518-----------------
СТАРОГУТЯНСЬКА сільрадаSTAROHUTJANŚKA siľrada102410204-----------------
с. СТАРА ГУТАs. STARA HUTA102410204-----------------
ТЕРНІВСЬКА сільрадаTERNIVŚKA siľrada7927911-----------------
с. ТЕРНОВАs. TERNOVA7097081-----------------
с. ХАРИТОНІВКАs. CHARYTONIVKA8383------------------
ТОМАШІВСЬКА сільрадаTOMAŠIVŚKA siľrada1259123215------10--------2-
с. ТОМАШІВКАs. TOMAŠIVKA1259123215------10--------2-
ТИНЯНСЬКА сільрадаTYNJANŚKA siľrada7757731-----1-----------
с. ТИННАs. TYNNA7757731-----1-----------
ЧАНЬКІВСЬКА сільрадаČAŃKIVŚKA siľrada2134211417---------------3-
с. ЧАНЬКІВs. ČAŃKIV1241122910---------------2-
с. ЗАСТАВЛЯs. ZASTAVLJA7567487---------------1-
с. СТЕПОКs. STEPOK137137------------------
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА сільрадаČEČEĽNYĆKA siľrada1203119310-----------------
с. ЧЕЧЕЛЬНИКs. ČEČEĽNYK7907837-----------------
с. СЛОБІДКА-БАЛИНСЬКАs. SLOBIDKA-BALYNŚKA4134103-----------------
УДРІЇВСЬКА сільрадаUDRIJIVŚKA siľrada5325283---------------1-
с. УДРІЇВЦІs. UDRIJIVCI5325283---------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН

IZJASLAVŚKYJ RAJON

54504

52868

1508

-

15

1

39

12

-

13

-

-

-

38

1

м. ІЗЯСЛАВm. IZJASLAV18322169671263-11-276-10---29-
БІЛІВСЬКА сільрадаBILIVŚKA siľrada145414484-----1---------1-
с. БІЛЕВЕs. BILEVE6526502-----------------
с. КІНДРАТКИs. KINDRATKY176175----------------1-
с. ПРИПУТЕНКАs. PRYPUTENKA7069------1-----------
с. ПРИПУТНІs. PRYPUTNI5565542-----------------
БІЛОГОРОДСЬКА сільрадаBILOHORODŚKA siľrada1868184616------6----------
с. БІЛОГОРОДКАs. BILOHORODKA1816179416------6----------
с. РОКИТНЕs. ROKYTNE5252------------------
БІЛОТИНСЬКА сільрадаBILOTYNŚKA siľrada41640311-----1---1-------
с. БІЛОТИНs. BILOTYN2302218---------1-------
с. КОМИНИs. KOMYNY1791753-----1-----------
с. ПІВНЕВА ГОРАs. PIVNEVA HORA77------------------
БОРИСІВСЬКА сільрадаBORYSIVŚKA siľrada1650163910-1---------------
с. БОРИСІВs. BORYSIV1491148010-1---------------
с. СТОРОНИЧЕs. STORONYČE159159------------------
ВЕЛИКОПУЗИРКІВСЬКА сільрадаVELYKOPUZYRKIVŚKA siľrada6276252-----------------
с. ВЕЛИКІ ПУЗИРКИs. VELYKI PUZYRKY483483------------------
с. МАЛА МЕДВЕДІВКАs. MALA MEDVEDIVKA1131121-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA31301-----------------
ДВІРЕЦЬКА сільрадаDVIREĆKA siľrada8057986---------------1-
с. ДВІРЕЦЬs. DVIREĆ5805772---------------1-
с. БІЛИЖИНЦІs. BILYŽYNCI2252214-----------------
ДЕРТКІВСЬКА сільрадаDERTKIVŚKA siľrada472472------------------
с. ДЕРТКАs. DERTKA154154------------------
с. ЛІСНАs. LISNA9797------------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA5858------------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA1212------------------
с. СИВІРs. SYVIR151151------------------
ЗАВАДИНЕЦЬКА сільрадаZAVADYNEĆKA siľrada5375352-----------------
с. ЗАВАДИНЦІs. ZAVADYNCI2612601-----------------
с. ДІБРОВКАs. DIBROVKA118118------------------
с. КАЛЕТИНЦІs. KALETYNCI1581571-----------------
КЛУБІВСЬКА сільрадаKLUBIVŚKA siľrada2618257835-1---2---1-----1-
с. КЛУБІВКАs. KLUBIVKA1971194126-----2---1-----1-
с. ВАСЬКІВЦІs. VAŚKIVCI5615519-1---------------
с. РЕВУХАs. REVUCHA8686------------------
КУНІВСЬКА сільрадаKUNIVŚKA siľrada1265124816-----1-----------
с. КУНІВs. KUNIV6446376-----1-----------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA1581562-----------------
с. ДОЛОЧЧЯs. DOLOČČJA2222193-----------------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA2412365-----------------
ЛІЩАНСЬКА сільрадаLIŠČANŚKA siľrada124612414-----1-----------
с. ЛІЩАНИs. LIŠČANY7527493-----------------
с. БЕЙЗИМИs. BEJZYMY2492471-----1-----------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA99------------------
с. ДАНЬКІВЦІs. DAŃKIVCI124124------------------
с. ЧЕПЦІs. ČEPCI2424------------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA8888------------------
ЛЮТАРСЬКА сільрадаLJUTARŚKA siľrada1892187318----------------1
с. ЛЮТАРКАs. LJUTARKA4974888----------------1
с. МИХЛЯs. MYCHLJA9599563-----------------
с. МОКРЕЦЬs. MOKREĆ3383335-----------------
с. НОВОСТАВs. NOVOSTAV98962-----------------
МИХНІВСЬКА сільрадаMYCHNIVŚKA siľrada140213929---------1-------
с. МИХНІВs. MYCHNIV9349249---------1-------
с. ЗАКРУЖЦІs. ZAKRUŽCI184184------------------
с. ПОКОЩІВКАs. POKOŠČIVKA284284------------------
МИСЛЯТИНСЬКА сільрадаMYSLJATYNŚKA siľrada124512395-1---------------
с. МИСЛЯТИНs. MYSLJATYN5635603-----------------
с. БІЛЬЧИНs. BIĽČYN4064032-1---------------
с. БІЛЬЧИНКАs. BIĽČYNKA164164------------------
с. ЛОПУШНЕs. LOPUŠNE112112------------------
М'ЯКОТІВСЬКА сільрадаM`JAKOTIVŚKA siľrada2367235512-----------------
с. М'ЯКОТИs. M`JAKOTY124712398-----------------
с. ВЕЛИКА РАДОГОЩs. VELYKA RADOHOŠČ346346------------------
с. ДОБРИНs. DOBRYN5485453-----------------
с. ЗАКРИНИЧНЕs. ZAKRYNYČNE102102------------------
с. МАЛА РАДОГОЩs. MALA RADOHOŠČ1241231-----------------
НОВОСІЛЬСЬКА сільрадаNOVOSIĽŚKA siľrada119911899---------------1-
с. НОВЕ СЕЛОs. NOVE SELO9459368---------------1-
с. СВИРИДИs. SVYRYDY2542531-----------------
ПЛУЖНЕНСЬКА сільрадаPLUŽNENŚKA siľrada3874383836-----------------
с. ПЛУЖНЕs. PLUŽNE3297326730-----------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA1791772-----------------
с. ХОТЕНЬ ПЕРШИЙs. CHOTEŃ PERŠYJ2962924-----------------
с. ХОТЕНЬ ДРУГИЙs. CHOTEŃ DRUHYJ102102------------------
ПОЛІСЬКА сільрадаPOLIŚKA siľrada704702------2-----------
с. ПОЛІСЬКЕs. POLIŚKE704702------2-----------
РАДОШІВСЬКА сільрадаRADOŠIVŚKA siľrada210420965-----1---------2-
с. РАДОШІВКАs. RADOŠIVKA167916734-----1---------1-
с. ПУТРИНЦІs. PUTRYNCI4254231---------------1-
РІПКІВСЬКА сільрадаRIPKIVŚKA siľrada7757741-----------------
с. РІПКИs. RIPKY7757741-----------------
САХНОВЕЦЬКА сільрадаSACHNOVEĆKA siľrada9879843-----------------
с. САХНІВЦІs. SACHNIVCI3663642-----------------
с. ВЛАШАНІВКАs. VLAŠANIVKA2962951-----------------
с. КРОПИВНАs. KROPYVNA325325------------------
СОШНЕНСЬКА сільрадаSOŠNENŚKA siľrada6806717-1-------------1-
с. СОШНЕs. SOŠNE4904844-1-------------1-
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA35332-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA52511-----------------
с. КРИВОЛУКАs. KRYVOLUKA103103------------------
ТЕЛІЖИНЕЦЬКА сільрадаTELIŽYNEĆKA siľrada1213120111-----1-----------
с. ТЕЛІЖИНЦІs. TELIŽYNCI5785717-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA66651-----------------
с. МИРНЕs. MYRNE1321311-----------------
с. ПИЛЬКИs. PYĽKY1511492-----------------
с. ЧИЖІВКАs. ČYŽIVKA286285------1-----------
ТЕРНАВСЬКА сільрадаTERNAVŚKA siľrada8638593---------------1-
с. ТЕРНАВКАs. TERNAVKA5065032---------------1-
с. СОХУЖИНЦІs. SOCHUŽYNCI3573561-----------------
ТОПОРІВСЬКА сільрадаTOPORIVŚKA siľrada5085051----11-----------
с. ТОПОРИs. TOPORY297296-----1------------
с. ТОПІРЧИКИs. TOPIRČYKY2112091-----1-----------
ТИШЕВИЦЬКА сільрадаTYŠEVYĆKA siľrada6896845-----------------
с. ТИШЕВИЧІs. TYŠEVYČI2332285-----------------
с. ЗУБАРІs. ZUBARI352352------------------
с. НЕЧАЇВКАs. NEČAJIVKA104104------------------
ХРИСТІВСЬКА сільрадаCHRYSTIVŚKA siľrada8148131-----------------
с. ХРИСТІВКАs. CHRYSTIVKA504504------------------
с. СМОРШКИs. SMORŠKY3103091-----------------
ШЕКЕРИНЕЦЬКА сільрадаŠEKERYNEĆKA siľrada8488416-----1-----------
с. ШЕКЕРИНЦІs. ŠEKERYNCI6946886-----------------
с. НОВА ГУТИСЬКАs. NOVA HUTYŚKA7574------1-----------
с. СТАРА ГУТИСЬКАs. STARA HUTYŚKA7979------------------
ЩУРІВЕЦЬКА сільрадаŠČURIVEĆKA siľrada106010527---------------1-
с. ЩУРІВЦІs. ŠČURIVCI5205191-----------------
с. ЗАБРІДs. ZABRID1111------------------
с. ПІДЛІСЦІs. PIDLISCI2832812-----------------
с. ЩУРІВЧИКИs. ŠČURIVČYKY2462414---------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

KAM`JANEĆ-PODIĽŚKYJ RAJON

75506

74441

900

-

52

3

9

2

37

19

-

-

13

-

-

-

-

-

29

1

смт СТАРА УШИЦЯsmt STARA UŠYCJA2492244144-4-------------3-
с. ГОРАЇВКАs. HORAJIVKA6406373-----------------
АБРИКОСІВСЬКА сільрадаABRYKOSIVŚKA siľrada5935875---------------1-
с. АБРИКОСІВКАs. ABRYKOSIVKA5295245-----------------
с. КОРЧІВКАs. KORČIVKA6463----------------1-
ВЕЛИКОЗАЛІСНЯНСЬКА сільрадаVELYKOZALISNJANŚKA siľrada91389716-----------------
с. ВЕЛИКОЗАЛІССЯs. VELYKOZALISSJA50248913-----------------
с. КИСЕЛІВКАs. KYSELIVKA2762733-----------------
с. МАЛОЗАЛІССЯs. MALOZALISSJA135135------------------
ВРУБЛОВЕЦЬКА сільрадаVRUBLOVEĆKA siľrada1165115312-----------------
с. ВРУБЛІВЦІs. VRUBLIVCI86385310-----------------
с. СТАНІСЛАВІВКАs. STANISLAVIVKA1131121-----------------
с. ЯРУГАs. JARUHA1891881-----------------
ГОЛОСКІВСЬКА сільрадаHOLOSKIVŚKA siľrada2757273818-----1-----------
с. ГОЛОСКІВs. HOLOSKIV1661165110-----------------
с. ПУДЛІВЦІs. PUDLIVCI7857786-----1-----------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA3113092-----------------
ГРИНЧУЦЬКА сільрадаHRYNČUĆKA siľrada6276225-----------------
с. ГРИНЧУКs. HRYNČUK2512501-----------------
с. БАБШИНs. BABŠYN2172134-----------------
с. МАЛИНІВЦІs. MALYNIVCI159159------------------
ГРУШКІВСЬКА сільрадаHRUŠKIVŚKA siľrada1468145810-----------------
с. ГРУШКАs. HRUŠKA5975907-----------------
с. КАШТАНІВКАs. KAŠTANIVKA253253------------------
с. РУНКОШІВs. RUNKOŠIV6186153-----------------
ГУМЕНЕЦЬКА сільрадаHUMENEĆKA siľrada5553547068--1--31--6-----4-
с. ГУМЕНЦІs. HUMENCI2114206638--1--3---6-------
с. ВЕРБКАs. VERBKA1416140311------1--------1-
с. КОЛУБАЇВЦІs. KOLUBAJIVCI6786723---------------3-
с. ЛИСОГІРКАs. LYSOHIRKA3873816-----------------
с. ПРИВОРОТТЯ ДРУГЕs. PRYVOROTTJA DRUHE1331294-----------------
с. СЛОБІДКА-ГУМЕНЕЦЬКАs. SLOBIDKA-HUMENEĆKA8258196-----------------
ДЕРЕВ'ЯНСЬКА сільрадаDEREV`JANŚKA siľrada80078711-----1---------1-
с. ДЕРЕВ'ЯНЕs. DEREV`JANE4033947-----1---------1-
с. БРОВАРІs. BROVARI2162142-----------------
с. ГЕЛЕТИНАs. HELETYNA2323------------------
с. ПРИВІТНЕs. PRYVITNE1581562-----------------
ДОВЖОЦЬКА сільрадаDOVŽOĆKA siľrada50374926101-7---2---------1-
с. ДОВЖОКs. DOVŽOK4263416491-5---2---------1-
с. НАГОРЯНИs. NAHORJANY77476210-2---------------
ДУМАНІВСЬКА сільрадаDUMANIVŚKA siľrada8978896-----1---------1-
с. ДУМАНІВs. DUMANIV8978896-----1---------1-
ЖВАНЕЦЬКА сільрадаŽVANEĆKA siľrada1704165739-2---5---1-------
с. ЖВАНЕЦЬs. ŽVANEĆ1529148239-2---5---1-------
с. БРАГАs. BRAHA175175------------------
ЗАВАЛЬСЬКА сільрадаZAVAĽŚKA siľrada1210119513---1-1-----------
с. ЗАВАЛЛЯs. ZAVALLJA5825765-----1-----------
с. ВІТКІВЦІs. VITKIVCI2031984---1-------------
с. КУДРИНЦІs. KUDRYNCI3353314-----------------
с. ЧЕРВОНА ДІБРОВАs. ČERVONA DIBROVA9090------------------
ЗАЛІСЬКА сільрадаZALIŚKA siľrada134313375-----1-----------
с. ЗАЛІССЯ ПЕРШЕs. ZALISSJA PERŠE118811834-----1-----------
с. ПАРАЇВКАs. PARAJIVKA1551541-----------------
ЗАЛІСЬКА ДРУГА сільрадаZALIŚKA DRUHA siľrada8798646------7--------2-
с. ЗАЛІССЯ ДРУГЕs. ZALISSJA DRUHE6666516------7--------2-
с. ДУБИНКАs. DUBYNKA213213------------------
ЗІНЬКОВЕЦЬКА сільрадаZIŃKOVEĆKA siľrada85182526-----------------
с. ЗІНЬКІВЦІs. ZIŃKIVCI85182526-----------------
КАДИЇВСЬКА сільрадаKADYJIVŚKA siľrada190918989-1-1-------------
с. КАДИЇВЦІs. KADYJIVCI170316947-1-1-------------
с. СУРЖАs. SURŽA2062042-----------------
КАЛАЧКОВЕЦЬКА сільрадаKALAČKOVEĆKA siľrada2239222613-----------------
с. КАЛАЧКІВЦІs. KALAČKIVCI3943931-----------------
с. ДЕМШИНs. DEMŠYN7397318-----------------
с. ПАТРИНЦІs. PATRYNCI4848------------------
с. РОГІЗНАs. ROHIZNA7677652-----------------
с. СУБІЧs. SUBIČ2912892-----------------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada2092204541-2---1---2-----1-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA2092204541-2---1---2-----1-
КИТАЙГОРОДСЬКА сільрадаKYTAJHORODŚKA siľrada11211121------------------
с. КИТАЙГОРОДs. KYTAJHOROD480480------------------
с. ВИХВАТНІВЦІs. VYCHVATNIVCI572572------------------
с. ЛЕНІВКАs. LENIVKA6969------------------
КНЯЖПІЛЬСЬКА сільрадаKNJAŽPIĽŚKA siľrada7807746-----------------
с. КНЯЖПІЛЬs. KNJAŽPIĽ7807746-----------------
КОЛОДІЇВСЬКА сільрадаKOLODIJIVŚKA siľrada1042103011-----1-----------
с. КОЛОДІЇВКАs. KOLODIJIVKA1042103011-----1-----------
КОЛИБАЇВСЬКА сільрадаKOLYBAJIVŚKA siľrada3398333256-1--141--2-----1-
с. КОЛИБАЇВКАs. KOLYBAJIVKA1742170727-1---31--2-----1-
с. ВІЛЬХОВЕЦЬs. VIĽCHOVEĆ2502455-----------------
с. СМОТРИЧs. SMOTRYČ1254123122----1------------
с. ЧЕРВОНА ЧАГАРІВКАs. ČERVONA ČAHARIVKA1521492-----1-----------
КРУШАНІВСЬКА сільрадаKRUŠANIVŚKA siľrada7687635-----------------
с. КРУШАНІВКАs. KRUŠANIVKA7687635-----------------
КУЛЬЧІЄВЕЦЬКА сільрадаKUĽČIJEVEĆKA siľrada1753173415-----3---------1-
с. КУЛЬЧІЇВЦІs. KUĽČIJIVCI103910296-----3---------1-
с. КАЛИНЯs. KALYNJA3763715-----------------
с. СУРЖИНЦІs. SURŽYNCI39372-----------------
с. ФУРМАНІВКАs. FURMANIVKA2992972-----------------
ЛАСТОВЕЦЬКА сільрадаLASTOVEĆKA siľrada103199732-----1---------1-
с. ЛАСТІВЦІs. LASTIVCI59156921-----1-----------
с. ЗБРУЧs. ZBRUČ3763687---------------1-
с. ІСАКІВЦІs. ISAKIVCI64604-----------------
НІГИНСЬКА сільрадаNIHYNŚKA siľrada2344230635-----2---------1-
с. НІГИНs. NIHYN1363134715---------------1-
с-ще САХКАМІНЬs-šče SACHKAMIŃ98195920-----2-----------
НЕФЕДІВСЬКА сільрадаNEFEDIVŚKA siľrada8478346-----16----------
с. НЕФЕДІВЦІs. NEFEDIVCI6346243-----16----------
с. ЛУЧКИs. LUČKY2132103-----------------
ОРИНИНСЬКА сільрадаORYNYNŚKA siľrada3321328036-1-1111----------
с. ОРИНИНs. ORYNYN2701266333-1-1111----------
с. РІПИНЦІs. RIPYNCI5735703-----------------
с. ТЕКЛІВКАs. TEKLIVKA4747------------------
ПАНІВЕЦЬКА сільрадаPANIVEĆKA siľrada1655162428-----1---------2-
с. ПАНІВЦІs. PANIVCI1048103314-----1-----------
с. ЗУБРІВКАs. ZUBRIVKA5757------------------
с. ЦИБУЛІВКАs. CYBULIVKA55053414---------------2-
ПІДПИЛИП'ЯНСЬКА сільрадаPIDPYLYP`JANŚKA siľrada70868818-11--------------
с. ПІДПИЛИП'Яs. PIDPYLYP`JA4604545-1---------------
с. ПОДОЛЯНИs. PODOLJANY24823413--1--------------
ПОДІЛЬСЬКА сільрадаPODIĽŚKA siľrada8288032-22-------1-------
с. ПОДІЛЬСЬКЕs. PODIĽŚKE8288032-22-------1-------
ПРИВОРОТСЬКА сільрадаPRYVOROTŚKA siľrada153915299-----1-----------
с. ПРИВОРОТТЯs. PRYVOROTTJA8338267-----------------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA95941-----------------
с. ДОБРОВІЛЛЯs. DOBROVILLJA2652631-----1-----------
с. КІЗЯs. KIZJA346346------------------
РУДСЬКА сільрадаRUDŚKA siľrada1985196517-2---1-----------
с. РУДАs. RUDA74973314-1---1-----------
с. ГАВРИЛІВЦІs. HAVRYLIVCI746745--1---------------
с. ЦВІКЛІВЦІ ПЕРШІs. CVIKLIVCI PERŠI4904873-----------------
РИХТІВСЬКА сільрадаRYCHTIVŚKA siľrada134813376-1-2-1----------1
с. РИХТАs. RYCHTA8858784-1---1----------1
с. ЛІСКІВЦІs. LISKIVCI4634592---2-------------
СЛОБІДСЬКО-КУЛЬЧІЄВЕЦЬКА сільрадаSLOBIDŚKO-KUĽČIJEVEĆKA siľrada3807373469-1---1---------2-
с. СЛОБІДКА-КУЛЬЧІЄВЕЦЬКАs. SLOBIDKA-KUĽČIJEVEĆKA88586320-----1---------1-
с. БОРИШКІВЦІs. BORYŠKIVCI5085044-----------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE1967192540-1-------------1-
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA4474425-----------------
СЛОБІДСЬКО-РИХТІВСЬКА сільрадаSLOBIDŚKO-RYCHTIVŚKA siľrada2370234020-3-1-1---1-----4-
с. СЛОБІДКА-РИХТІВСЬКАs. SLOBIDKA-RYCHTIVŚKA1607158615-2-------------4-
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE1871833---1-------------
с. КІЗЯ-КУДРИНЕЦЬКАs. KIZJA-KUDRYNEĆKA1681651-1---1-----------
с. МІЛІВЦІs. MILIVCI4084061---------1-------
СОКІЛЬСЬКА сільрадаSOKIĽŚKA siľrada10009868-4---1---------1-
с. СОКІЛs. SOKIL7197068-4-------------1-
с. КАВЕТЧИНАs. KAVETČYNA120119------1-----------
с. МЕЖИГІРs. MEŽYHIR113113------------------
с. СЛОБІДКА-МАЛИНОВЕЦЬКАs. SLOBIDKA-MALYNOVEĆKA4848------------------
СУПРУНКОВЕЦЬКА сільрадаSUPRUNKOVEĆKA siľrada5775707-----------------
с. СУПРУНКІВЦІs. SUPRUNKIVCI5004964-----------------
с. ТЕРНАВКАs. TERNAVKA77743-----------------
УСТЯНСЬКА сільрадаUSTJANŚKA siľrada3125310121------2--------1-
с. УСТЯs. USTJA5295225------2----------
с. БАГОВИЦЯs. BAHOVYCJA7277179---------------1-
с. ВЕЛИКА СЛОБІДКАs. VELYKA SLOBIDKA864864------------------
с. МАЛА СЛОБІДКАs. MALA SLOBIDKA1191172-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA490490------------------
с. ЦВІКЛІВЦІ ДРУГІs. CVIKLIVCI DRUHI1212------------------
с. ШУТНІВЦІs. ŠUTNIVCI3843795-----------------
ХОДОРОВЕЦЬКА сільрадаCHODOROVEĆKA siľrada2229220122--12-11--------1-
с. ХОДОРІВЦІs. CHODORIVCI87885914--12-11----------
с. КНЯГИНИНs. KNJAHYNYN6876824---------------1-
с. ОСТРІВЧАНИs. OSTRIVČANY6646604-----------------
ЧАБАНІВСЬКА сільрадаČABANIVŚKA siľrada1478146611---1-------------
с. ЧАБАНІВКАs. ČABANIVKA6566487---1-------------
с. ГУТА-ЧУГОРСЬКАs. HUTA-ČUHORŚKA3473461-----------------
с. ЛИПИs. LYPY197197------------------
с. ЛИСКІВЦІs. LYSKIVCI2782753-----------------
ШУСТОВЕЦЬКА сільрадаŠUSTOVEĆKA siľrada128312749-----------------
с. ШУСТІВЦІs. ŠUSTIVCI5435394-----------------
с. НІВЕРКАs. NIVERKA2492463-----------------
с. НОВОВОЛОДИМИРІВКАs. NOVOVOLODYMYRIVKA5050------------------
с. ЧОРНОКОЗИНЦІs. ČORNOKOZYNCI4414392-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КРАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

KRASYLIVŚKYJ RAJON

61331

60320

855

-

24

-

-

-

32

52

9

-

25

-

-

-

-

-

14

-

м. КРАСИЛІВm. KRASYLIV2045019824569-6---17121-16-----5-
смт АНТОНІНИsmt ANTONINY2655261225-----117----------
с. ЗАКРИНИЧЧЯs. ZAKRYNYČČJA6316264---------------1-
с. РУБЛЯНКАs. RUBLJANKA2802782-----------------
ВАСЬКІВЧИЦЬКА сільрадаVAŚKIVČYĆKA siľrada6426381-2---1-----------
с. ВАСЬКІВЧИКИs. VAŚKIVČYKY348348------------------
с. ЗЕЛЕНАs. ZELENA2942901-2---1-----------
ВЕЛИКОЗОЗУЛИНЕЦЬКА сільрадаVELYKOZOZULYNEĆKA siľrada1355134211-2---------------
с. ВЕЛИКІ ЗОЗУЛИНЦІs. VELYKI ZOZULYNCI8528438-1---------------
с. МАЛІ ЗОЗУЛИНЦІs. MALI ZOZULYNCI3022983-1---------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA2323------------------
с. ПІДЛІССЯs. PIDLISSJA4141------------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA137137------------------
ВЕЛИКОМЕДВЕДІВСЬКА сільрадаVELYKOMEDVEDIVŚKA siľrada5155112-1----1----------
с. ВЕЛИКА МЕДВЕДІВКАs. VELYKA MEDVEDIVKA3403372------1----------
с. КРАСІВКАs. KRASIVKA175174--1---------------
ВЕЛІКООРЛИНСЬКА сільрадаVELIKOORLYNŚKA siľrada10081008------------------
с. ВЕЛИКІ ОРЛИНЦІs. VELYKI ORLYNCI625625------------------
с. КЛЮЧІВКАs. KLJUČIVKA383383------------------
ВЕЛИКОСАЛИСЬКА сільрадаVELYKOSALYŚKA siľrada5045022-----------------
с. ВЕЛИКА САЛИХАs. VELYKA SALYCHA3163151-----------------
с. ДОЛИНІВЦІs. DOLYNIVCI83821-----------------
с. МАЛА САЛИХАs. MALA SALYCHA105105------------------
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada6546475-2---------------
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA2402382-----------------
с. БЕРЕГЕЛІs. BEREHELI1251241-----------------
с. ПАШУТИНЦІs. PAŠUTYNCI2892852-2---------------
ВОЛИЦЬКА сільрадаVOLYĆKA siľrada122512158-----2-----------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA7877814-----2-----------
с. ДУБИЩЕs. DUBYŠČE3483453-----------------
с. НОВОДУБИЩЕs. NOVODUBYŠČE90891-----------------
ВОСКОДАВИНСЬКА сільрадаVOSKODAVYNŚKA siľrada3433357-1---------------
с. ВОСКОДАВИНЦІs. VOSKODAVYNCI3433357-1---------------
ГЛІБКІВСЬКА сільрадаHLIBKIVŚKA siľrada4424357-----------------
с. ГЛІБКИs. HLIBKY2332312-----------------
с. ГОВОРИs. HOVORY1041031-----------------
с. ТРУДОВЕs. TRUDOVE1051014-----------------
ГРИЦЕНКІВСЬКА сільрадаHRYCENKIVŚKA siľrada94693110------5----------
с. ГРИЦЕНКИs. HRYCENKY3513501-----------------
с. ТРІСКИs. TRISKY152152------------------
с. ЯКИМІВЦІs. JAKYMIVCI2892827-----------------
с. ЮЗІНОs. JUZINO1541472------5----------
ДРУЖНЄНСЬКА сільрадаDRUŽNJENŚKA siľrada9519474-----------------
с. ДРУЖНЄs. DRUŽNJE9519474-----------------
ЗАПАДИНСЬКА сільрадаZAPADYNŚKA siľrada1225120610-1-------8-------
с. ЗАПАДИНЦІs. ZAPADYNCI9989827-1-------8-------
с. БАГЛАЙКИs. BAHLAJKY2272243-----------------
ЗАСЛУЧНЕНСЬКА сільрадаZASLUČNENŚKA siľrada1720170515-----------------
с. ЗАСЛУЧНЕs. ZASLUČNE114811399-----------------
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA3643604-----------------
с. СЛОБІДКА-ЧЕРНЕЛІВСЬКАs. SLOBIDKA-ČERNELIVŚKA8585------------------
с. УЛЯНІВКА ДРУГАs. ULJANIVKA DRUHA1231212-----------------
ЗАСТАВКІВСЬКА сільрадаZASTAVKIVŚKA siľrada6266222-----2-----------
с. ЗАСТАВКИs. ZASTAVKY6266222-----2-----------
КОРЧІВСЬКА сільрадаKORČIVŚKA siľrada779775------12--------1-
с. КОРЧІВКАs. KORČIVKA779775------12--------1-
КОТЮРЖИНЕЦЬКА сільрадаKOTJURŽYNEĆKA siľrada6986787-6-----5-------2-
с. КОТЮРЖИНЦІs. KOTJURŽYNCI3833783---------------2-
с. МАРКІВЦІs. MARKIVCI3153004-6-----5---------
КРЕМЕНЧУКІВСЬКА сільрадаKREMENČUKIVŚKA siľrada2488245924-2---1-1-1-------
с. КРЕМЕНЧУКИs. KREMENČUKY1233121813-----1-1---------
с. ВЕЛИКІ ЮНАЧКИs. VELYKI JUNAČKY2742721---------1-------
с. ЛІСОВА ВОЛИЦЯs. LISOVA VOLYCJA4644584-2---------------
с. МАЛІ ЮНАЧКИs. MALI JUNAČKY2662633-----------------
с. МЕДЦІs. MEDCI2512483-----------------
КРИВОРУДСЬКА сільрадаKRYVORUDŚKA siľrada6706646-----------------
с. КРИВОРУДКАs. KRYVORUDKA3093063-----------------
с. КУЧМАНІВКАs. KUČMANIVKA2512483-----------------
с. НОВА КРИВОРУДКАs. NOVA KRYVORUDKA110110------------------
КУЗЬМИНСЬКА сільрадаKUŹMYNŚKA siľrada202820207---------------1-
с. КУЗЬМИНs. KUŹMYN202820207---------------1-
КУЛЬЧИНІВСЬКА сільрадаKUĽČYNIVŚKA siľrada112411231-----------------
с. КУЛЬЧИНИs. KUĽČYNY112411231-----------------
КУЛЬЧИНКІВСЬКА сільрадаKUĽČYNKIVŚKA siľrada7327292-----1-----------
с. КУЛЬЧИНКИs. KUĽČYNKY7327292-----1-----------
ЛАГОДИНЕЦЬКА сільрадаLAHODYNEĆKA siľrada9299263-----------------
с. ЛАГОДИНЦІs. LAHODYNCI9299263-----------------
ЛЕДЯНСЬКА сільрадаLEDJANŚKA siľrada1196118410-----1---------1-
с. ЛЕДЯНКАs. LEDJANKA2292281-----------------
с. МАЛІ ПУЗИРКИs. MALI PUZYRKY5385307-----1-----------
с. ТРУСИЛІВКАs. TRUSYLIVKA1941921---------------1-
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA2352341-----------------
МАЛОКЛІТНЯНСЬКА сільрадаMALOKLITNJANŚKA siľrada1650162919------2----------
с. МАЛА КЛІТНАs. MALA KLITNA2462431------2----------
с. ВЕЛИКА КЛІТНАs. VELYKA KLITNA5595518-----------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA2525------------------
с. ВОЛИЦЯ ДРУГАs. VOLYCJA DRUHA3293263-----------------
с. ДВОРИКs. DVORYK3636------------------
с. КОШЕЛІВКАs. KOŠELIVKA4314247-----------------
с. ЧАПАЄВКАs. ČAPAJEVKA2424------------------
МАНІВЕЦЬКА сільрадаMANIVEĆKA siľrada6486471-----------------
с. МАНІВЦІs. MANIVCI6486471-----------------
МИХАЙЛОВЕЦЬКА сільрадаMYCHAJLOVEĆKA siľrada103010255-----------------
с. МИХАЙЛІВЦІs. MYCHAJLIVCI5605582-----------------
с. МОТРУНКИs. MOTRUNKY3773752-----------------
с. СУШКИs. SUŠKY93921-----------------
МИТИНЕЦЬКА сільрадаMYTYNEĆKA siľrada1446143113-1-------------1-
с. МИТИНЦІs. MYTYNCI6206146-----------------
с. ВЕРЕМІЇВКАs. VEREMIJIVKA3433412-----------------
с. ЗАРУДДЯs. ZARUDDJA1241195-----------------
с. ХОТЬКІВЦІs. CHOŤKIVCI359357--1-------------1-
ПЕЧЕСЬКА сільрадаPEČEŚKA siľrada9219173-----1-----------
с. ПЕЧЕСЬКЕs. PEČEŚKE6005963-----1-----------
с. ГРИЦИКИs. HRYCYKY321321------------------
РОСОЛІВЕЦЬКА сільрадаROSOLIVEĆKA siľrada7617601-----------------
с. РОСОЛІВЦІs. ROSOLIVCI7617601-----------------
СЕВРЮКІВСЬКА сільрадаSEVRJUKIVŚKA siľrada6836794-----------------
с. СЕВРЮКИs. SEVRJUKY5045022-----------------
с. РЕШНІВКАs. REŠNIVKA1791772-----------------
ТЕРЕШКІВСЬКА сільрадаTEREŠKIVŚKA siľrada8748634------7----------
с. ТЕРЕШКИs. TEREŠKY3733624------7----------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE116116------------------
с. МАЛЕНКИs. MALENKY385385------------------
ЧЕПЕЛІВСЬКА сільрадаČEPELIVŚKA siľrada106110526-----2---------1-
с. ЧЕПЕЛІВКАs. ČEPELIVKA106110526-----2---------1-
ЧЕРНЕЛІВСЬКА сільрадаČERNELIVŚKA siľrada1860183422------22---------
с. ЧЕРНЕЛІВКАs. ČERNELIVKA75074010-----------------
с. ДУБИНАs. DUBYNA5050------------------
с. МОНЧИНЦІs. MONČYNCI3293236-----------------
с. МОНЬКИs. MOŃKY2662642-----------------
с. ПИЛИПИs. PYLYPY1691641------22---------
с. СОРОКОДУБИs. SOROKODUBY2962933-----------------
ЩИБОРІВСЬКА сільрадаŠČYBORIVŚKA siľrada2235221118-----14--------1-
с. ЩИБОРІВКАs. ŠČYBORIVKA72971410-----14----------
с. КАЛАМАРИНКАs. KALAMARYNKA258258------------------
с. МОВЧАНИs. MOVČANY2942912---------------1-
с. РАДІСНЕs. RADISNE9549486-----------------
ЯВОРОВЕЦЬКА сільрадаJAVOROVEĆKA siľrada1346133015-----1-----------
с. ЯВОРІВЦІs. JAVORIVCI6606545-----1-----------
с. СЛОБІДКА-КРАСИЛІВСЬКАs. SLOBIDKA-KRASYLIVŚKA68667610-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

LETYČIVŚKYJ RAJON

34588

33972

532

-

17

-

-

3

11

13

-

23

2

-

-

3

-

-

12

-

смт ЛЕТИЧІВsmt LETYČIV1102410742224-7--2710-232--1--6-
смт МЕДЖИБІЖsmt MEDŽYBIŽ1768171547-1----1-----2--2-
с. СТАВНИЦЯs. STAVNYCJA1121109031-----------------
ГОЛЕНИЩІВСЬКА сільрадаHOLENYŠČIVŚKA siľrada1585157510-----------------
с. ГОЛЕНИЩЕВЕs. HOLENYŠČEVE7277234-----------------
с. БУЦНІs. BUCNI2011983-----------------
с. МАЙДАНs. MAJDAN8888------------------
с. МАЙДАН-ГОЛЕНИЩІВСЬКИЙs. MAJDAN-HOLENYŠČIVŚKYJ316316------------------
с. НОВА ГУТАs. NOVA HUTA2727------------------
с. ПРИЛУЖНЕs. PRYLUŽNE2262233-----------------
ВОЛОСОВЕЦЬКА сільрадаVOLOSOVEĆKA siľrada5585526-----------------
с. ВОЛОСІВЦІs. VOLOSIVCI5585526-----------------
ГОЛОСКІВСЬКА сільрадаHOLOSKIVŚKA siľrada1655163022-2-------------1-
с. ГОЛОСКІВs. HOLOSKIV1346133212-2---------------
с. РУСАНІВЦІs. RUSANIVCI30929810---------------1-
ГОРБАСІВСЬКА сільрадаHORBASIVŚKA siľrada69468112-1---------------
с. ГОРБАСІВs. HORBASIV48247111-----------------
с. МАРКІВЦІs. MARKIVCI2122101-1---------------
ГРЕЧИНЕЦЬКА сільрадаHREČYNEĆKA siľrada101710152-----------------
с. ГРЕЧИНЦІs. HREČYNCI7057032-----------------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE11------------------
с. ІВАНИНЦІs. IVANYNCI246246------------------
с. МИХУНКИs. MYCHUNKY6565------------------
ГРУШКОВЕЦЬКА сільрадаHRUŠKOVEĆKA siľrada1273125319-----1-----------
с. ГРУШКІВЦІs. HRUŠKIVCI78577014-----1-----------
с. БОХНИs. BOCHNY4884835-----------------
КОЗАЧКІВСЬКА сільрадаKOZAČKIVŚKA siľrada8668579-----------------
с. КОЗАЧКИs. KOZAČKY6486435-----------------
с. АНЮТИНЕs. ANJUTYNE50482-----------------
с. ВАРЕНКАs. VARENKA1681662-----------------
КУДИНСЬКА сільрадаKUDYNŚKA siľrada6786771-----------------
с. КУДИНКАs. KUDYNKA3023011-----------------
с. РОЖНИs. ROŽNY300300------------------
с. СВІЧНАs. SVIČNA7676------------------
МАЙДАНО-ВЕРБЕЦЬКА сільрадаMAJDANO-VERBEĆKA siľrada4714665-----------------
с. МАЙДАН-ВЕРБЕЦЬКИЙs. MAJDAN-VERBEĆKYJ3012983-----------------
с. БІЛЕЦЬКЕs. BILEĆKE1701682-----------------
МИТКОВЕЦЬКА сільрадаMYTKOVEĆKA siľrada5565521-----21----------
с. МИТКІВЦІs. MYTKIVCI5565521-----21----------
СУСЛОВЕЦЬКА сільрадаSUSLOVEĆKA siľrada2201218515---------------1-
с. СУСЛІВЦІs. SUSLIVCI6926857-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA130130------------------
с. КОПИТИНЦІs. KOPYTYNCI3973961-----------------
с. НОВОКОСТЯНТИНІВs. NOVOKOSTJANTYNIV6756705-----------------
с. ПОПІВЦІs. POPIVCI3073042---------------1-
РУДНЯНСЬКА сільрадаRUDNJANŚKA siľrada1046103214-----------------
с. РУДНЯs. RUDNJA3443422-----------------
с. ПОДІЛЬСЬКЕs. PODIĽŚKE2292245-----------------
с. РЕВУХАs. REVUCHA1101091-----------------
с. ТЕРЛІВКАs. TERLIVKA3633576-----------------
САХНІВСЬКА сільрадаSACHNIVŚKA siľrada42241110------1----------
с. САХНИs. SACHNY2752668------1----------
с. ЛОЗНИs. LOZNY8585------------------
с. МАЙДАН-САХНІВСЬКИЙs. MAJDAN-SACHNIVŚKYJ62602-----------------
СНІТІВСЬКА сільрадаSNITIVŚKA siľrada56355112-----------------
с. СНІТІВКАs. SNITIVKA4234176-----------------
с. МАЛАКІВЩИНАs. MALAKIVŠČYNA97916-----------------
с. РОСІЙСЬКА БУДАs. ROSIJŚKA BUDA4343------------------
ТРЕБУХОВЕЦЬКА сільрадаTREBUCHOVEĆKA siľrada3338328451----11---------1-
с. ТРЕБУХІВЦІs. TREBUCHIVCI1375134428----11---------1-
с. ГОЛОВЧИНЦІs. HOLOVČYNCI8768688-----------------
с. ЛИСОГІРКАs. LYSOHIRKA1087107215-----------------
ЧАПЛЯНСЬКА сільрадаČAPLJANŚKA siľrada6146095-----------------
с. ЧАПЛЯs. ČAPLJA2762742-----------------
с. ЮРЧЕНКИs. JURČENKY3383353-----------------
ШРУБКІВСЬКА сільрадаŠRUBKIVŚKA siľrada1050103316-1---------------
с. ШРУБКІВs. ŠRUBKIV65564311-1---------------
с. ЗАПАДИНЦІs. ZAPADYNCI3953905-----------------
ЯЛИНІВСЬКА сільрадаJALYNIVŚKA siľrada1328131012-5-------------1-
с. ЯЛИНІВКАs. JALYNIVKA2792763-----------------
с. ВЕРБКАs. VERBKA7257128-4-------------1-
с. ЛІСО-БЕРЕЗІВКАs. LISO-BEREZIVKA1781771-----------------
с. МОСКАЛІВКАs. MOSKALIVKA4343------------------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA1111------------------
с. РОЗСОХУВАТАs. ROZSOCHUVATA9291--1---------------
ЯРОСЛАВСЬКА сільрадаJAROSLAVŚKA siľrada7607528-----------------
с. ЯРОСЛАВКАs. JAROSLAVKA7607528-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОН

NOVOUŠYĆKYJ RAJON

36457

35173

1199

-

32

-

-

1

17

3

1

-

2

-

-

2

-

-

27

-

смт НОВА УШИЦЯsmt NOVA UŠYCJA4557446089-1---2------2--3-
с. КАСКАДАs. KASKADA1856182329-----3---------1-
с. ФІЛЯНІВКАs. FILJANIVKA83079830-1-------------1-
БОРСУКІВСЬКА сільрадаBORSUKIVŚKA siľrada93891517-6---------------
с. БОРСУКИs. BORSUKY71269214-6---------------
с. САДОВЕs. SADOVE2262233-----------------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada1303128121-1---------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA7497427-----------------
с. ШЕБУТИНЦІs. ŠEBUTYNCI55453914-1---------------
БРАЇЛІВСЬКА сільрадаBRAJILIVŚKA siľrada1693167616-1---------------
с. БРАЇЛІВКАs. BRAJILIVKA102510186-1---------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA2812792-----------------
с. ЦІВКІВЦІs. CIVKIVCI3873798-----------------
БУЧАЙСЬКА сільрадаBUČAJŚKA siľrada5815765-----------------
с. БУЧАЯs. BUČAJA4084035-----------------
с. ЗАГОРЯНИs. ZAHORJANY173173------------------
ВАХНОВЕЦЬКА сільрадаVACHNOVEĆKA siľrada6726693-----------------
с. ВАХНІВЦІs. VACHNIVCI490490------------------
с. ГУБАРІВs. HUBARIV1821793-----------------
ГЛІБІВСЬКА сільрадаHLIBIVŚKA siľrada1377134614-14---2---------1-
с. ГЛІБІВs. HLIBIV73771212-11---1---------1-
с. ГУТА-ГЛІБІВСЬКАs. HUTA-HLIBIVŚKA1841831-----------------
с. ДЖУРЖІВКАs. DŽURŽIVKA192190--1---1-----------
с. МИРЖІЇВКАs. MYRŽIJIVKA7675--1---------------
с. НОВИЙ ГЛІБІВs. NOVYJ HLIBIV1201181-1---------------
с. СЛОБОДАs. SLOBODA6868------------------
ЗАМІХІВСЬКА сільрадаZAMICHIVŚKA siľrada1306128618-1-----1---------
с. ЗАМІХІВs. ZAMICHIV75774412-1---------------
с. ВИСЕЛОКs. VYSELOK7676------------------
с. ЖАБИНЦІs. ŽABYNCI4734666-------1---------
ЗЕЛЕНОКУРИЛОВЕЦЬКА сільрадаZELENOKURYLOVEĆKA siľrada183918278-----3---------1-
с. ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІs. ZELENI KURYLIVCI116111572-----1---------1-
с. ПИЖІВКАs. PYŽIVKA6786706-----2-----------
ІВАШКОВЕЦЬКА сільрадаIVAŠKOVEĆKA siľrada1616158020---------------16-
с. ІВАШКІВЦІs. IVAŠKIVCI125412319---------------14-
с-ще КОМУНАРs-šče KOMUNAR36234911---------------2-
КАПУСТЯНСЬКА сільрадаKAPUSTJANŚKA siľrada1431141713---------1-------
с. КАПУСТЯНИs. KAPUSTJANY9449386-----------------
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK4874797---------1-------
КОСИКОВЕЦЬКА сільрадаKOSYKOVEĆKA siľrada8468368-1---1-----------
с. КОСИКІВЦІs. KOSYKIVCI4494434-1---1-----------
с. ШЕЛЕСТЯНИs. ŠELESTJANY3973934-----------------
КУРАЖИНСЬКА сільрадаKURAŽYNŚKA siľrada1341132019-----2-----------
с. КУРАЖИНs. KURAŽYN91990413-----2-----------
с. ГЛИБІВКАs. HLYBIVKA2782735-----------------
с. МАЛА ЩУРКАs. MALA ŠČURKA1441431-----------------
КУЧАНСЬКА сільрадаKUČANŚKA siľrada1446143214-----------------
с. КУЧАs. KUČA1446143214-----------------
МАЛОСТРУЖКІВСЬКА сільрадаMALOSTRUŽKIVŚKA siľrada126012554-----1-----------
с. МАЛА СТРУЖКАs. MALA STRUŽKA6496453-----1-----------
с. БАЛАБАНІВКАs. BALABANIVKA2562551-----------------
с. ЩЕРБІВЦІs. ŠČERBIVCI355355------------------
ВІЛЬХОВЕЦЬКА сільрадаVIĽCHOVEĆKA siľrada2665264418-----21----------
с. ВІЛЬХОВЕЦЬs. VIĽCHOVEĆ1485147113-----1-----------
с. МАЦІОРСЬКs. MACIORŚK2422411-----------------
с. НОВА ГУТАs. NOVA HUTA325323------11----------
с. РУДКІВЦІs. RUDKIVCI6136094-----------------
ОТРОКІВСЬКА сільрадаOTROKIVŚKA siľrada1729167652-----1-----------
с. ОТРОКІВs. OTROKIV5575525-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA62159921-----1-----------
с. КРУЖКІВЦІs. KRUŽKIVCI154154------------------
с. ТИМКІВs. TYMKIV3633594-----------------
с. ХВОРОСНАs. CHVOROSNA341222-----------------
ПЕСЕЦЬКА сільрадаPESEĆKA siľrada9949875---------1-----1-
с. ПЕСЕЦЬs. PESEĆ9949875---------1-----1-
ПИЛИПКОВЕЦЬКА сільрадаPYLYPKOVEĆKA siľrada109410849------1----------
с. ПИЛИПКІВЦІs. PYLYPKIVCI7087016------1----------
с. ЗАБОРОЗНІВЦІs. ZABOROZNIVCI3863833-----------------
ПИЛИПО-ХРЕБТІЇВСЬКА сільрадаPYLYPO-CHREBTIJIVŚKA siľrada1663985670-6-------------2-
с. ПИЛИПИ-ХРЕБТІЇВСЬКІs. PYLYPY-CHREBTIJIVŚKI841241595-3-------------2-
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI36534814-3---------------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA51348-----------------
с. ХРЕБТІЇВs. CHREBTIJIV40639313-----------------
СТАВЧАНСЬКА сільрадаSTAVČANŚKA siľrada1745164897-----------------
с. СТАВЧАНИs. STAVČANY59951089-----------------
с. ЛЮБОМИРІВКАs. LJUBOMYRIVKA320320------------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA5485408-----------------
с. СТАРА ГУТАs. STARA HUTA278278------------------
СТРУЗЬКА сільрадаSTRUŹKA siľrada1675165220----1-1--------1-
с. СТРУГАs. STRUHA1675165220----1-1--------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПОЛОНСЬКИЙ РАЙОН

POLONŚKYJ RAJON

51366

50536

708

-

10

-

-

1

24

10

1

27

18

-

-

5

-

-

25

1

м. ПОЛОННЕm. POLONNE2303722586374-5--19112713--5--15-
с. ГАННУСИНЕs. HANNUSYNE3713674-----------------
смт ПОНІНКАsmt PONINKA80027822165-1---46--1-----3-
с. ЛИПІВКАs. LYPIVKA7979------------------
с. ЛОДЗЯНІВКАs. LODZJANIVKA1821801---------1-------
БІЛЕЦЬКА сільрадаBILEĆKA siľrada4814774-----------------
с. БІЛЕЦЬКЕs. BILEĆKE4814774-----------------
БРАЖИНЕЦЬКА сільрадаBRAŽYNEĆKA siľrada102710225-----------------
с. БРАЖИНЦІs. BRAŽYNCI5515483-----------------
с. КІПЧИНЦІs. KIPČYNCI304304------------------
с. ФАДІЇВКАs. FADIJIVKA1721702-----------------
БУРТИНСЬКА сільрадаBURTYNŚKA siľrada1159113323-1-------1-----1-
с. БУРТИНs. BURTYN90488022-1-------------1-
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA152151----------1-------
с-ще ЛІСНЕs-šče LISNE2626------------------
с. НОВАКИs. NOVAKY77761-----------------
ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКА сільрадаVELYKOBEREZNJANŚKA siľrada2269224714-----32--1-----11
с. ВЕЛИКА БЕРЕЗНАs. VELYKA BEREZNA118711757-----22--1-------
с. АДАМІВs. ADAMIV377377------------------
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA4814764----------------1
с. РАДГОСПНЕs. RADHOSPNE2242193-----1---------1-
ВЕЛИКОКАЛЕНИЦЬКА сільрадаVELYKOKALENYĆKA siľrada9929873------1--------1-
с. ВЕЛИКІ КАЛЕНИЧІs. VELYKI KALENYČI3163151-----------------
с. КОХАНІВКАs. KOCHANIVKA476475----------------1-
с. МАЛІ КАЛЕНИЧІs. MALI KALENYČI2001972------1----------
ВОРОБІЇВСЬКА сільрадаVOROBIJIVŚKA siľrada6766733-----------------
с. ВОРОБІЇВКАs. VOROBIJIVKA6766733-----------------
КОТЕЛЯНСЬКА сільрадаKOTELJANŚKA siľrada8198134-----1---------1-
с. КОТЕЛЯНКАs. KOTELJANKA8198134-----1---------1-
КОТЮРЖИНЕЦЬКА сільрадаKOTJURŽYNEĆKA siľrada6756714-----------------
с. КОТЮРЖИНЦІs. KOTJURŽYNCI2702682-----------------
с. БЛИДНІs. BLYDNI173173------------------
с. ЧЕРНІЇВКАs. ČERNIJIVKA2322302-----------------
КУСТОВЕЦЬКА сільрадаKUSTOVEĆKA siľrada133513259-----1-----------
с. КУСТІВЦІs. KUSTIVCI9299236-----------------
с. ГОЛУБЧАs. HOLUBČA1761742-----------------
с. МОСКАЛІВКАs. MOSKALIVKA2302281-----1-----------
МАЛОШКАРІВСЬКА сільрадаMALOŠKARIVŚKA siľrada5935902-1---------------
с. МАЛА ШКАРІВКАs. MALA ŠKARIVKA3813791-1---------------
с. МОСКВИТЯНІВКАs. MOSKVYTJANIVKA2122111-----------------
МИКУЛИНСЬКА сільрадаMYKULYNŚKA siľrada8798699-1---------------
с. МИКУЛИНs. MYKULYN8798699-1---------------
НОВОЛАБУНЬСЬКА сільрадаNOVOLABUŃŚKA siľrada1851181436---------------1-
с. НОВОЛАБУНЬs. NOVOLABUŃ5895808---------------1-
с. ТИТЬКІВs. TYŤKIV51548827-----------------
с. ТРОЄЩИНАs. TROJEŠČYNA273273------------------
с. ЮРОВЩИНАs. JUROVŠČYNA4744731-----------------
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada3555353020-----2---1-----2-
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA3347332517-----2---1-----2-
с. ДУБОВИЙ ГАЙs. DUBOVYJ HAJ2082053-----------------
ОНАЦЬКОВЕЦЬКА сільрадаONAĆKOVEĆKA siľrada7477379-----1-----------
с. ОНАЦЬКІВЦІs. ONAĆKIVCI6306209-----1-----------
с. ХРАБУЗНАs. CHRABUZNA117117------------------
ПРИСЛУЦЬКА сільрадаPRYSLUĆKA siľrada125112438-----------------
с. ПРИСЛУЧs. PRYSLUČ7137094-----------------
с. КОЛОСІВКАs. KOLOSIVKA142142------------------
с. ЛЮБОМИРКАs. LJUBOMYRKA3963924-----------------
РОГОВИЧІВСЬКА сільрадаROHOVYČIVŚKA siľrada7507452-1---2-----------
с. РОГОВИЧІs. ROHOVYČI215215------------------
с. СЯГРІВs. SJAHRIV2502471-1---1-----------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE2852831-----1-----------
САСАНІВСЬКА сільрадаSASANIVŚKA siľrada6366269-----1-----------
с. САСАНІВКАs. SASANIVKA4023929-----1-----------
с. КРАЧАНІВКАs. KRAČANIVKA234234------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН

SLAVUTŚKYJ RAJON

37691

37254

395

-

7

-

-

-

15

4

-

-

3

-

1

-

-

-

12

-

ГАННОПІЛЬСЬКА сільрадаHANNOPIĽŚKA siľrada2253222921-1---2-----------
с. ГАННОПІЛЬs. HANNOPIĽ86084911-----------------
с. ГЛИННИКИs. HLYNNYKY4784733-1---1-----------
с. ДОСІНs. DOSIN2482462-----------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA2132103-----------------
с. ХОРОСТОКs. CHOROSTOK4544512-----1-----------
БЕРЕЗДІВСЬКА сільрадаBEREZDIVŚKA siľrada2231221711-----3-----------
с. БЕРЕЗДІВs. BEREZDIV141614049-----3-----------
с. ЗУБІВЩИНАs. ZUBIVŠČYNA205205------------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1616------------------
с. МОДЕСТІВКАs. MODESTIVKA1621602-----------------
с. СЕЛИЧІВs. SELYČIV432432------------------
БАЧМАНІВСЬКА сільрадаBAČMANIVŚKA siľrada4264242-----------------
с. БАЧМАНІВКАs. BAČMANIVKA4264242-----------------
ВАРВАРІВСЬКА сільрадаVARVARIVŚKA siľrada8668567-----------1---2-
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA4184133-----------1---1-
с. ГОЛИКИs. HOLYKY4484434---------------1-
ВЕЛИКОПРАВУТИНСЬКА сільрадаVELYKOPRAVUTYNŚKA siľrada5055032-----------------
с. ВЕЛИКИЙ ПРАВУТИНs. VELYKYJ PRAVUTYN5055032-----------------
ВЕЛИКОСКНИТСЬКА сільрадаVELYKOSKNYTŚKA siľrada153615306-----------------
с. ВЕЛИКИЙ СКНИТs. VELYKYJ SKNYT5845831-----------------
с. НАРАЇВКАs. NARAJIVKA3813801-----------------
с. РІВКИs. RIVKY5715674-----------------
ВОЛИЦЬКА сільрадаVOLYĆKA siľrada8888871-----------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA411411------------------
с. ГУБЕЛЬЦІs. HUBEĽCI4774761-----------------
ГОЛОВЛІВСЬКА сільрадаHOLOVLIVŚKA siľrada6896796---------1-----3-
с. ГОЛОВЛІs. HOLOVLI5195171---------1-------
с. НИЖНІ ГОЛОВЛІs. NYŽNI HOLOVLI1701625---------------3-
ГОРИЦЬКА сільрадаHORYĆKA siľrada122712231------3----------
с. ГОРИЦЯs. HORYCJA6926881------3----------
с. КРАСНОСТАВs. KRASNOSTAV535535------------------
ДОВЖКІВСЬКА сільрадаDOVŽKIVŚKA siľrada9529493-----------------
с. ДОВЖКИs. DOVŽKY9529493-----------------
ЖУКІВСЬКА сільрадаŽUKIVŚKA siľrada66165110-----------------
с. ЖУКІВs. ŽUKIV66165110-----------------
Д'ЯКІВСЬКА сільрадаD`JAKIVŚKA siľrada7177105---------------2-
с. Д'ЯКІВs. D`JAKIV4704663---------------1-
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA2472442---------------1-
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada7937912-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA6126102-----------------
с. ПУЗИРКИs. PUZYRKY181181------------------
КИЛИКИЇВСЬКА сільрадаKYLYKYJIVŚKA siľrada86385211-----------------
с. КИЛИКИЇВs. KYLYKYJIV86385211-----------------
КЛЕПАЧІВСЬКА сільрадаKLEPAČIVŚKA siľrada7847768-----------------
с. КЛЕПАЧІs. KLEPAČI7847768-----------------
КРУПЕЦЬКА сільрадаKRUPEĆKA siľrada1853181039-----4-----------
с. КРУПЕЦЬs. KRUPEĆ1384134833-----3-----------
с. СТРИГАНИs. STRYHANY4694626-----1-----------
ЛИСИЧЕНСЬКА сільрадаLYSYČENŚKA siľrada75274011-----1-----------
с. ЛИСИЧЕs. LYSYČE56154911-----1-----------
с. ДІДОВА ГОРАs. DIDOVA HORA8080------------------
с. ПОТЕРЕБАs. POTEREBA111111------------------
МАЛОПРАВУТИНСЬКА сільрадаMALOPRAVUTYNŚKA siľrada623623------------------
с. МАЛИЙ ПРАВУТИНs. MALYJ PRAVUTYN623623------------------
МАЛОСКНИТСЬКА сільрадаMALOSKNYTŚKA siľrada9539484---------------1-
с. МАЛИЙ СКНИТs. MALYJ SKNYT4474442---------------1-
с. ШАТЕРНИКИs. ŠATERNYKY5065042-----------------
МАНЯТИНСЬКА сільрадаMANJATYNŚKA siľrada108710816-----------------
с. МАНЯТИНs. MANJATYN5205164-----------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA5675652-----------------
МАРАЧІВСЬКА сільрадаMARAČIVŚKA siľrada405405------------------
с. МАРАЧІВКАs. MARAČIVKA405405------------------
МИНЬКОВЕЦЬКА сільрадаMYŃKOVEĆKA siľrada1501146532-----2---------2-
с. МИНЬКІВЦІs. MYŃKIVCI1098107025-----2---------1-
с. РОМАНІНИs. ROMANINY2502454---------------1-
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA1531503-----------------
МИРУТИНСЬКА сільрадаMYRUTYNŚKA siľrada1027100819-----------------
с. МИРУТИНs. MYRUTYN61559916-----------------
с. ПЛОСКАs. PLOSKA4124093-----------------
МУХАРІВСЬКА сільрадаMUCHARIVŚKA siľrada7017001-----------------
с. МУХАРІВs. MUCHARIV6446431-----------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA5757------------------
НОГАЧІВСЬКА сільрадаNOHAČIVŚKA siľrada5035003-----------------
с. НОГАЧІВКАs. NOHAČIVKA2772743-----------------
с. ДЯТИЛІВКАs. DJATYLIVKA226226------------------
ПЕЧИВОДСЬКА сільрадаPEČYVODŚKA siľrada5805791-----------------
с. ПЕЧИВОДИs. PEČYVODY4734721-----------------
с. ШАГОВАs. ŠAHOVA107107------------------
ПІДДУБЦІВСЬКА сільрадаPIDDUBCIVŚKA siľrada6746668-----------------
с. ПІДДУБЦІs. PIDDUBCI3593554-----------------
с. ВЕСЕЛИНІВКАs. VESELYNIVKA7272------------------
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ2432394-----------------
ПОЛЯНСЬКА сільрадаPOLJANŚKA siľrada1387135927---------------1-
с. ПОЛЯНЬs. POLJAŃ46645412-----------------
с. КОЛОМ'Єs. KOLOM`JE5515437---------------1-
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA2662597-----------------
с. ХОРОВИЦЯs. CHOROVYCJA1041031-----------------
СЬОМАКІВСЬКА сільрадаSJOMAKIVŚKA siľrada4664606-----------------
с. СЬОМАКИs. SJOMAKY4664606-----------------
СТАВИЧАНСЬКА сільрадаSTAVYČANŚKA siľrada7917864-----1-----------
с. СТАВИЧАНИs. STAVYČANY4074061-----------------
с. КУТКИs. KUTKY3843803-----1-----------
СТАРОКРИВИНСЬКА сільрадаSTAROKRYVYNŚKA siľrada1464140754------1--1-----1-
с. СТАРИЙ КРИВИНs. STARYJ KRYVYN1451139454------1--1-----1-
с. НОВИЙ КРИВИНs. NOVYJ KRYVYN1313------------------
УЛАШАНІВСЬКА сільрадаULAŠANIVŚKA siľrada2501247621-4---------------
с. УЛАШАНІВКАs. ULAŠANIVKA1447143014-3---------------
с. ВАЧІВs. VAČIV2582552-1---------------
с. ПЕРЕМИШЕЛЬs. PEREMYŠEĽ7967915-----------------
ХВОЩІВСЬКА сільрадаCHVOŠČIVŚKA siľrada7817792-----------------
с. ХВОЩІВКАs. CHVOŠČIVKA4374352-----------------
с. БЕСІДКИs. BESIDKY344344------------------
ХОНЯКІВСЬКА сільрадаCHONJAKIVŚKA siľrada100910054-----------------
с. ХОНЯКІВs. CHONJAKIV2782753-----------------
с. ПОНОРАs. PONORA510510------------------
с. ПРИКОРДОННА УЛАШАНІВКАs. PRYKORDONNA ULAŠANIVKA2212201-----------------
ХОРОВЕЦЬКА сільрадаCHOROVEĆKA siľrada147114637-1---------------
с. ХОРОВЕЦЬs. CHOROVEĆ6426375-----------------
с. ГУТАs. HUTA2692671-1---------------
с. ПАШУКИs. PAŠUKY5605591-----------------
ЦВІТОСЬКА сільрадаCVITOŚKA siľrada1771171750-1---2---1-------
с. ЦВІТОХАs. CVITOCHA92690222-----1---1-------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA61459914-1---------------
с. ТАШКИs. TAŠKY23121614-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

STAROKOSTJANTYNIVŚKYJ RAJON

37459

36934

421

-

10

1

1

3

15

50

-

-

2

-

1

-

-

-

20

1

БАГЛАЇВСЬКА сільрадаBAHLAJIVŚKA siľrada124912398------2----------
с. БАГЛАЇs. BAHLAJI3683653-----------------
с. ЄМЦІs. JEMCI1571541------2----------
с. ЗАГІРНЕs. ZAHIRNE198198------------------
с. ЛАЖЕВАs. LAŽEVA5265224-----------------
БЕРЕЗНЕНСЬКА сільрадаBEREZNENŚKA siľrada119311885-----------------
с. БЕРЕЗНЕs. BEREZNE1801791-----------------
с. БУТІВЦІs. BUTIVCI4214192-----------------
с. ВЕРБІВОЧКАs. VERBIVOČKA3333------------------
с. ЛИСИНЦІs. LYSYNCI2032021-----------------
с. НАПАДІВКАs. NAPADIVKA1241231-----------------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE5050------------------
с. ПИХТІЇs. PYCHTIJI182182------------------
ВЕРБОРОДИНСЬКА сільрадаVERBORODYNŚKA siľrada5595423-1---112----------
с. ВЕРБОРОДИНЦІs. VERBORODYNCI354341--1----12----------
с. ГНАТКИs. HNATKY2052013-----1-----------
ВЕЛИКОМАЦЕВИЦЬКА сільрадаVELYKOMACEVYĆKA siľrada1185117212-----1-----------
с. ВЕЛИКІ МАЦЕВИЧІs. VELYKI MACEVYČI6035975-----1-----------
с. КРУЧАs. KRUČA1391381-----------------
с. МАЛІ МАЦЕВИЧІs. MALI MACEVYČI1991963-----------------
с. РАШТІВКАs. RAŠTIVKA2442413-----------------
ВЕЛИКОЧЕРНЯТИНСЬКА сільрадаVELYKOČERNJATYNŚKA siľrada1816179122---1-1---------1-
с. ВЕЛИКИЙ ЧЕРНЯТИНs. VELYKYJ ČERNJATYN87486012---1-----------1-
с. МАЛИЙ ЧЕРНЯТИНs. MALYJ ČERNJATYN6906809-----1-----------
с. ОРІХІВКАs. ORICHIVKA2522511-----------------
ВЕСНЯНСЬКА сільрадаVESNJANŚKA siľrada99597717-----1-----------
с. ВЕСНЯНКАs. VESNJANKA84282516-----1-----------
с. КАРАЇМІВКАs. KARAJIMIVKA4848------------------
с. ЛАНОКs. LANOK1051041-----------------
ВИШНОПІЛЬСЬКА сільрадаVYŠNOPIĽŚKA siľrada149314835------5----------
с. ВИШНОПІЛЬs. VYŠNOPIĽ7147063------5----------
с. МАЛИЙ ВИШНОПІЛЬs. MALYJ VYŠNOPIĽ50491-----------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA4984971-----------------
с. СЕВЕРИНИs. SEVERYNY231231------------------
ВОЛИЦЕ-КЕРЕКЕШИНСЬКА сільрадаVOLYCE-KEREKEŠYNŚKA siľrada5145076---------------1-
с. ВОЛИЦЯ-КЕРЕКЕШИНАs. VOLYCJA-KEREKEŠYNA4574516-----------------
с. ЧЕРВОНА СЕМЕНІВКАs. ČERVONA SEMENIVKA5756----------------1-
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada2447239741-----16--------2-
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA1316129024---------------2-
с. ВОРОНКІВЦІs. VORONKIVCI1131110717-----16----------
ОГІЇВСЬКА сільрадаOHIJIVŚKA siľrada8618508-2---------1-----
с. ОГІЇВЦІs. OHIJIVCI3633593-1---------------
с. ГРОМІВКАs. HROMIVKA1231212-----------------
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA1611573-----------1-----
с. ПОЛОВИННИКИs. POLOVYNNYKY214213--1---------------
РАДКОВЕЦЬКА сільрадаRADKOVEĆKA siľrada9889853-----------------
с. РАДКІВЦІs. RADKIVCI191191------------------
с. ДЕМКІВЦІs. DEMKIVCI2272252-----------------
с. ХУТОРИs. CHUTORY2312301-----------------
с. ЖАБЧЕs. ŽABČE339339------------------
ІЛЛЯШІВСЬКА сільрадаILLJAŠIVŚKA siľrada5255195-----1-----------
с. ІЛЛЯШІВКАs. ILLJAŠIVKA5255195-----1-----------
ІРШИКІВСЬКА сільрадаIRŠYKIVŚKA siľrada1266125115-----------------
с. ІРШИКИs. IRŠYKY6005937-----------------
с. МАЛИШІВКАs. MALYŠIVKA185185------------------
с. ХИЖНИКИs. CHYŽNYKY3052978-----------------
с. ЯРЕМИЧІs. JAREMYČI176176------------------
КАПУСТИНСЬКА сільрадаKAPUSTYNŚKA siľrada3573488---------------1-
с. КАПУСТИНs. KAPUSTYN3573488---------------1-
КОРЖІВСЬКА сільрадаKORŽIVŚKA siľrada7197145-----------------
с. КОРЖІВКАs. KORŽIVKA4724684-----------------
с. МАХАРИНЦІs. MACHARYNCI2472461-----------------
ЛАДИГІВСЬКА сільрадаLADYHIVŚKA siľrada1344131820-2---11--------2-
с. ЛАДИГИs. LADYHY1043102216-2----1--------2-
с. ГУБИНs. HUBYN3012964-----1-----------
МИРОЛЮБНЕНСЬКА сільрадаMYROLJUBNENŚKA siľrada2662263424-----13----------
с. МИРОЛЮБНЕs. MYROLJUBNE7707616------3----------
с. ВЕРХНЯКИs. VERCHNJAKY5445422-----------------
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA4514456-----------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA5255213-----1-----------
с. ПІДГІРНЕs. PIDHIRNE3723657-----------------
НЕМИРИНЕЦЬКА сільрадаNEMYRYNEĆKA siľrada86585211------1--------1-
с. НЕМИРИНЦІs. NEMYRYNCI3593489------1--------1-
с. БЕРЕГЕЛІs. BEREHELI115115------------------
с. ДЕРКАЧІs. DERKAČI3653632-----------------
с. КАНТІВКАs. KANTIVKA2626------------------
ПАШКОВЕЦЬКА сільрадаPAŠKOVEĆKA siľrada2256220051-----2---------3-
с. ПАШКІВЦІs. PAŠKIVCI1323129129-----2---------1-
с. ГРИБЕНИНКАs. HRYBENYNKA3383298---------------1-
с. ПОПІВЦІs. POPIVCI59558014---------------1-
ПЕНЬКІВСЬКА сільрадаPEŃKIVŚKA siľrada1265125410-----1-----------
с. ПЕНЬКИs. PEŃKY5175134-----------------
с. АНДРОНІВКАs. ANDRONIVKA47461-----------------
с. БОВКУНИs. BOVKUNY114114------------------
с. ДРАЧІs. DRAČI4054014-----------------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA4747------------------
с. КРИНИЦЯs. KRYNYCJA1351331-----1-----------
РЕШНІВЕЦЬКА сільрадаREŠNIVEĆKA siľrada5715682---------------1-
с. РЕШНІВКАs. REŠNIVKA5715682---------------1-
САМЧИКІВСЬКА сільрадаSAMČYKIVŚKA siľrada1792174341-3--11---2-----1-
с. САМЧИКИs. SAMČYKY1682163539-3--11---2-----1-
с. СТЕПОКs. STEPOK1101082-----------------
САМЧИНЕЦЬКА сільрадаSAMČYNEĆKA siľrada6846767------1----------
с. САМЧИНЦІs. SAMČYNCI4424356------1----------
с. СЕМИРЕНЬКИs. SEMYREŃKY2422411-----------------
САХНОВЕЦЬКА сільрадаSACHNOVEĆKA siľrada2483244621-2--2-7--------41
с. САХНІВЦІs. SACHNIVCI1029100710-1--2-7--------2-
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA8768666-1-------------21
с. КИСЕЛІs. KYSELI3913865-----------------
с. НЕМИРІВКАs. NEMYRIVKA187187------------------
СЕРБИНІВСЬКА сільрадаSERBYNIVŚKA siľrada2234221318-----1---------2-
с. СЕРБИНІВКАs. SERBYNIVKA7777752-----------------
с. ЛЕВКІВКАs. LEVKIVKA8017937---------------1-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA390389----------------1-
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA2662569-----1-----------
СКОВОРОДКІВСЬКА сільрадаSKOVORODKIVŚKA siľrada10029965-----1-----------
с. СКОВОРОДКИs. SKOVORODKY6986952-----1-----------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE8080------------------
с. КРУГЛИКИs. KRUHLYKY2242213-----------------
СТАРООСТРОПІЛЬСЬКА сільрадаSTAROOSTROPIĽŚKA siľrada1622160116-----14----------
с. СТАРИЙ ОСТРОПІЛЬs. STARYJ OSTROPIĽ1374135713------4----------
с. РАЙКИs. RAJKY2482443-----1-----------
СТЕЦЬКІВСЬКА сільрадаSTEĆKIVŚKA siľrada7607475--1---7----------
с. СТЕЦЬКИs. STEĆKY3083001------7----------
с. ДУБИНАs. DUBYNA6363------------------
с. КОСТЯНЕЦЬs. KOSTJANEĆ101992-----------------
с. КУЧІВКАs. KUČIVKA167167------------------
с. ПРОХОРІВКАs. PROCHORIVKA1211182--1--------------
ГУБЧАНСЬКА сільрадаHUBČANŚKA siľrada1175115914------1--------1-
с. ГУБЧАs. HUBČA5305272---------------1-
с. ЗЕЛЕНЦІs. ZELENCI3633557------1----------
с. МАЛЬКИs. MAĽKY1491454-----------------
с. ПАРТИНЦІs. PARTYNCI1331321-----------------
ЧОРНЯНСЬКА сільрадаČORNJANŚKA siľrada57756413-----------------
с. ЧОРНАs. ČORNA44843711-----------------
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE56542-----------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA7373------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СТАРОСИНЯВСЬКИЙ РАЙОН

STAROSYNJAVŚKYJ RAJON

24985

24650

197

-

7

1

-

-

17

3

-

3

100

-

-

-

-

-

7

-

смт СТАРА СИНЯВАsmt STARA SYNJAVA5961588164-41--7--3------1-
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI5034976-----------------
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA5155087-----------------
с. ТЕЛІЖИНЦІs. TELIŽYNCI2302291-----------------
с. УЛАСОВО-РУСАНІВКАs. ULASOVO-RUSANIVKA3703664-----------------
АДАМПІЛЬСЬКА сільрадаADAMPIĽŚKA siľrada1485146911-----1---------4-
с. АДАМПІЛЬs. ADAMPIĽ9589478-----1---------2-
с. ЛИПКИs. LYPKY3163113---------------2-
с. ПЕРЕКОРАs. PEREKORA211211------------------
БАБИНСЬКА сільрадаBABYNŚKA siľrada8928875-----------------
с. БАБИНЕs. BABYNE6956905-----------------
с. ДУБОВАs. DUBOVA197197------------------
ЗАЛІСЯНСЬКА сільрадаZALISJANŚKA siľrada9369342-----------------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA7217201-----------------
с. ПОДОЛЯНИs. PODOLJANY2152141-----------------
ЗАСТАВЕЦЬКА сільрадаZASTAVEĆKA siľrada2266224415-1---6-----------
с. ЗАСТАВЦІs. ZASTAVCI1234122110-----3-----------
с. ІЛЯТКАs. ILJATKA2822792-----1-----------
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA108108------------------
с. ЩЕРБАНІs. ŠČERBANI3853831-----1-----------
с. ЧЕХИs. ČECHY2572532-1---1-----------
ІВКІВСЬКА сільрадаIVKIVŚKA siľrada9519465-----------------
с. ІВКИs. IVKY2852832-----------------
с. МИСЮРІВКАs. MYSJURIVKA5385362-----------------
с. ТРАВНЕВЕs. TRAVNEVE1281271-----------------
ЛИСАНІВСЬКА сільрадаLYSANIVŚKA siľrada111711088-1---------------
с. ЛИСАНІВЦІs. LYSANIVCI5345304-----------------
с. ПАНЬКІВЦІs. PAŃKIVCI5835784-1---------------
МШАНЕЦЬКА сільрадаMŠANEĆKA siľrada4234193---------------1-
с. МШАНЕЦЬs. MŠANEĆ4234193---------------1-
НОВОСИНЯВСЬКА сільрадаNOVOSYNJAVŚKA siľrada119811926-----------------
с. НОВА СИНЯВКАs. NOVA SYNJAVKA119811926-----------------
ОЖАРІВСЬКА сільрадаOŽARIVŚKA siľrada492492------------------
с. ОЖАРІВКАs. OŽARIVKA184184------------------
с. ПИШКИs. PYŠKY308308------------------
ПАПЛИНЕЦЬКА сільрадаPAPLYNEĆKA siľrada111111056-----------------
с. ПАПЛИНЦІs. PAPLYNCI9279243-----------------
с. ГОНЧАРИХАs. HONČARYCHA1841813-----------------
ПАСІЧНЯНСЬКА сільрадаPASIČNJANŚKA siľrada1807177725-1----3--------1-
с. ПАСІЧНАs. PASIČNA1091106819-1----3----------
с. ГРЕЧАНАs. HREČANA6116055---------------1-
с. РІДКОДУБs. RIDKODUB1051041-----------------
ПИЛЯВКІВСЬКА сільрадаPYLJAVKIVŚKA siľrada7487443-----1-----------
с. ПИЛЯВКАs. PYLJAVKA5855841-----------------
с. КАРПІВЦІs. KARPIVCI1631602-----1-----------
ПИЛЯВСЬКА сільрадаPYLJAVŚKA siľrada177916698-----2---100-------
с. ПИЛЯВАs. PYLJAVA6726702-----------------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE48461-----1-----------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA2462432-----1-----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA12828----------100-------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA6856823-----------------
СЬОМАКІВСЬКА сільрадаSJOMAKIVŚKA siľrada9779689-----------------
с. СЬОМАКИs. SJOMAKY378378------------------
с. БУГЛАЇs. BUHLAJI3313265-----------------
с. ДАШКІВЦІs. DAŠKIVCI2252223-----------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE43421-----------------
ХАРКОВЕЦЬКА сільрадаCHARKOVEĆKA siľrada4784762-----------------
с. ХАРКІВЦІs. CHARKIVCI4784762-----------------
ЦИМБАЛІВСЬКА сільрадаCYMBALIVŚKA siľrada7467397-----------------
с. ЦИМБАЛІВКАs. CYMBALIVKA5295236-----------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA2172161-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

TEOFIPOĽŚKYJ RAJON

32247

31885

248

-

5

-

-

-

14

73

-

-

3

-

-

-

-

-

19

-

смт ТЕОФІПОЛЬsmt TEOFIPOĽ7026691890-1---29--2-----4-
смт БАЗАЛІЯsmt BAZALIJA2101205827------14--------2-
БЕРЕЖИНЕЦЬКА сільрадаBEREŽYNEĆKA siľrada5475369-1---1-----------
с. БЕРЕЖИНЦІs. BEREŽYNCI3453421-1---1-----------
с. РІДКАs. RIDKA2021948-----------------
БОРЩІВСЬКА сільрадаBORŠČIVŚKA siľrada443443------------------
с. БОРЩІВКАs. BORŠČIVKA303303------------------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA140140------------------
ВЕЛИКОЛАЗУЧИНСЬКА сільрадаVELYKOLAZUČYNŚKA siľrada585584----------------1-
с. ВЕЛИКИЙ ЛАЗУЧИНs. VELYKYJ LAZUČYN396396------------------
с. МАЛИЙ ЛАЗУЧИНs. MALYJ LAZUČYN189188----------------1-
ВОЛИЦЕ-ПОЛЬОВА сільрадаVOLYCE-POLJOVA siľrada8308227---------1-------
с. ВОЛИЦЯ-ПОЛЬОВАs. VOLYCJA-POLJOVA8308227---------1-------
ВОЛИЦЬКА сільрадаVOLYĆKA siľrada8318244------2--------1-
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA8318244------2--------1-
ВОРОНІВЕЦЬКА сільрадаVORONIVEĆKA siľrada8178133-----1-----------
с. ВОРОНІВЦІs. VORONIVCI5705672-----1-----------
с. НЕМИРИНЦІs. NEMYRYNCI2472461-----------------
ГАВРИЛІВСЬКА сільрадаHAVRYLIVŚKA siľrada125712464------7----------
с. ГАВРИЛІВКАs. HAVRYLIVKA6976891------7----------
с. КАРАЇНАs. KARAJINA1381371-----------------
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE1101091-----------------
с. МЕДИСІВКАs. MEDYSIVKA3123111-----------------
ГАЛЬЧИНЕЦЬКА сільрадаHAĽČYNEĆKA siľrada125112416-1---12----------
с. ГАЛЬЧИНЦІs. HAĽČYNCI7127073------2----------
с. ЄЛИЗАВЕТПІЛЬs. JELYZAVETPIĽ2662641-1---------------
с. НОВОІВАНІВКАs. NOVOIVANIVKA160159------1-----------
с. ЧЕРВОНИЙ СЛУЧs. ČERVONYJ SLUČ1131112-----------------
ІЛЬКОВЕЦЬКА сільрадаIĽKOVEĆKA siľrada8478452-----------------
с. ІЛЬКІВЦІs. IĽKIVCI3183162-----------------
с. КОЛІСЕЦЬs. KOLISEĆ529529------------------
КАРАБІЇВСЬКА сільрадаKARABIJIVŚKA siľrada5905864-----------------
с. КАРАБІЇВКАs. KARABIJIVKA3853823-----------------
с. КОТЮРЖИНЦІs. KOTJURŽYNCI2052041-----------------
КУНЧАНСЬКА сільрадаKUNČANŚKA siľrada103310157-----25--------4-
с. КУНЧАs. KUNČA7977806-----25--------4-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA2362351-----------------
ЛІДИХІВСЬКА сільрадаLIDYCHIVŚKA siľrada121612097-----------------
с. ЛІДИХІВКАs. LIDYCHIVKA2792781-----------------
с. ЗАРУДДЯs. ZARUDDJA2782753-----------------
с. СТРОКИs. STROKY3943922-----------------
с. ТРОЯНІВКАs. TROJANIVKA2652641-----------------
МИХНІВСЬКА сільрадаMYCHNIVŚKA siľrada7237194-----------------
с. МИХНІВКАs. MYCHNIVKA7237194-----------------
СВЯТЕЦЬКА сільрадаSVJATEĆKA siľrada3306328710-----14--------4-
с. СВЯТЕЦЬs. SVJATEĆ228422678-----14--------4-
с. ЛИСОГІРКАs. LYSOHIRKA6836812-----------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA339339------------------
МИХИРИНЕЦЬКА сільрадаMYCHYRYNEĆKA siľrada6446404-----------------
с. МИХИРИНЦІs. MYCHYRYNCI5085044-----------------
с. МАЛІ ЖЕРЕБКИs. MALI ŽEREBKY136136------------------
НОВОСТАВЦІВСЬКА сільрадаNOVOSTAVCIVŚKA siľrada2128209130-----5---------2-
с. НОВОСТАВЦІs. NOVOSTAVCI101299415-----1---------2-
с. КОРОВ'Єs. KOROV`JE75173710-----4-----------
с. КРИВОВІЛЬКАs. KRYVOVIĽKA3653605-----------------
ОЛІЙНИЦЬКА сільрадаOLIJNYĆKA siľrada7517482-----1-----------
с. ОЛІЙНИКИs. OLIJNYKY3373361-----------------
с. КОЛКИs. KOLKY4044021-----1-----------
с. МАЙДАН-ПЕТРІВСЬКИЙs. MAJDAN-PETRIVŚKYJ1010------------------
ОРДИНЕЦЬКА сільрадаORDYNEĆKA siľrada8468423-1---------------
с. ОРДИНЦІs. ORDYNCI4244203-1---------------
с. ЛЮТАРІВКАs. LJUTARIVKA421421------------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE11------------------
ПОЛЯХІВСЬКА сільрадаPOLJACHIVŚKA siľrada1743171211-1----19----------
с. ПОЛЯХОВЕs. POLJACHOVE111810953-1----19----------
с. КУЗЬМИНЦІs. KUŹMYNCI432432------------------
с. РОМАНІВs. ROMANIV1931858-----------------
ТУРІВСЬКА сільрадаTURIVŚKA siľrada6306145------11----------
с. ТУРІВКАs. TURIVKA3903745------11----------
с. ЧЕРВОНА ДУБИНАs. ČERVONA DUBYNA240240------------------
ЧОВГУЗІВСЬКА сільрадаČOVHUZIVŚKA siľrada8798754-----------------
с. ЧОВГУЗІВs. ČOVHUZIV7257232-----------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA19181-----------------
с. ВОВКІВЦІs. VOVKIVCI1351341-----------------
ШИБЕНСЬКА сільрадаŠYBENŚKA siľrada122312175---------------1-
с. ШИБЕНАs. ŠYBENA9849785---------------1-
с. УЛЯНОВЕs. ULJANOVE239239------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

CHMEĽNYĆKYJ RAJON

54610

52328

1072

-

82

10

6

-

23

50

1

21

964

-

-

-

-

-

53

-

смт ЧОРНИЙ ОСТРІВsmt ČORNYJ OSTRIV92485123-40-1-11-52-------
с. ВОВЧА ГОРАs. VOVČA HORA94092216-----2-----------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA1790175234-1---1---------2-
АНДРІЙКОВЕЦЬКА сільрадаANDRIJKOVEĆKA siľrada5995927-----------------
с. АНДРІЙКІВЦІs. ANDRIJKIVCI5995927-----------------
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada90888619-1---1-1---------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA56454714-1---1-1---------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA3443395-----------------
АРКАДІЄВЕЦЬКА сільрадаARKADIJEVEĆKA siľrada5295204---------------5-
с. АРКАДІЇВЦІs. ARKADIJIVCI5295204---------------5-
БАХМАТОВЕЦЬКА сільрадаBACHMATOVEĆKA siľrada57554916-1-------9-------
с. БАХМАТІВЦІs. BACHMATIVCI57554916-1-------9-------
ВЕЗДЕНЕЦЬКА сільрадаVEZDENEĆKA siľrada4804734------3----------
с. ВЕЗДЕНЬКИs. VEZDEŃKY2852803------2----------
с. МАЛІ ОРЛИНЦІs. MALI ORLYNCI1951931------1----------
ВОДИЧКІВСЬКА сільрадаVODYČKIVŚKA siľrada73971523---------------1-
с. ВОДИЧКИs. VODYČKY46144416---------------1-
с. КЛИМКІВЦІs. KLYMKIVCI2782717-----------------
ГВАРДІЙСЬКА сільрадаHVARDIJŚKA siľrada4098404537-2-1-12--8-----2-
с. ГВАРДІЙСЬКЕs. HVARDIJŚKE2371234218-1---1---8-----1-
с. ДОБРОГОРЩАs. DOBROHORŠČA8098009-----------------
с. НАФТУЛІВКАs. NAFTULIVKA1901835-1-------------1-
с. НЕМИЧИНЦІs. NEMYČYNCI7287205---1--2----------
ГЕЛЕТИНЕЦЬКА сільрадаHELETYNEĆKA siľrada89087416-----------------
с. ГЕЛЕТИНЦІs. HELETYNCI89087416-----------------
ГНАТОВЕЦЬКА сільрадаHNATOVEĆKA siľrada98196010-2----9----------
с. ГНАТІВЦІs. HNATIVCI5215145-2---------------
с. МОЛОМОЛИНЦІs. MOLOMOLYNCI4604465------9----------
ГРУЗЕВИЦЬКА сільрадаHRUZEVYĆKA siľrada2036197644-21---1-9------3-
с. ГРУЗЕВИЦЯs. HRUZEVYCJA2036197644-21---1-9------3-
ДАВИДКОВЕЦЬКА сільрадаDAVYDKOVEĆKA siľrada1938187845-1---46--------4-
с. ДАВИДКІВЦІs. DAVYDKIVCI1938187845-1---46--------4-
ЖУЧКОВЕЦЬКА сільрадаŽUČKOVEĆKA siľrada81875122--31----139-----1-
с. ЖУЧКІВЦІs. ŽUČKIVCI59457316--3-----1------1-
с. ОЛЕШКІВЦІs. OLEŠKIVCI2241786---1-----39-------
ЗАХАРОВЕЦЬКА сільрадаZACHAROVEĆKA siľrada86384811--------4--------
с. ЗАХАРІВЦІs. ZACHARIVCI46345310-----------------
с. КРАЧКИs. KRAČKY133133------------------
с. ЛЯПИНЦІs. LJAPYNCI2672621--------4--------
КОПИСТИНСЬКА сільрадаKOPYSTYNŚKA siľrada3129303885-12--1---------2-
с. КОПИСТИНs. KOPYSTYN1270124424-1---1-----------
с-ще БОГДАНІВЦІs-šče BOHDANIVCI1174112447--2------------1-
с. ІВАШКІВЦІs. IVAŠKIVCI1591553---------------1-
с. КОЛИБАНЬs. KOLYBAŃ44943910-----------------
с. МАЛА КОЛИБАНЬs. MALA KOLYBAŃ77761-----------------
ЛІСОВОГРИНОВЕЦЬКА сільрадаLISOVOHRYNOVEĆKA siľrada2330226158-4---15--------1-
с. ЛІСОВІ ГРИНІВЦІs. LISOVI HRYNIVCI2108204453-4---15--------1-
с. СКАРЖИНЦІs. SKARŽYNCI2222175-----------------
МАЛАШОВЕЦЬКА сільрадаMALAŠOVEĆKA siľrada1046101528--1--1---------1-
с. МАЛАШІВЦІs. MALAŠIVCI58256417--1--------------
с. ВОЛИЦЯs. VOLYCJA46445111-----1---------1-
МАЛИНИЦЬКА сільрадаMALYNYĆKA siľrada1558150936-2-1--7--1-----2-
с. МАЛИНИЧІs. MALYNYČI99596724-1----2--------1-
с. КУДРИНЦІs. KUDRYNCI2802709---------------1-
с. РИЖУЛИНЦІs. RYŽULYNCI2832723-1-1--5--1-------
МАСІВЕЦЬКА сільрадаMASIVEĆKA siľrada90085422-11---23-1------7-
с. МАСІВЦІs. MASIVCI90085422-11---23-1------7-
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada6206127-1---------------
с. МИКОЛАЇВs. MYKOLAJIV3733711-1---------------
с. МАНИЛІВКАs. MANYLIVKA2472416-----------------
ОЛЕШИНСЬКА сільрадаOLEŠYNŚKA siľrada3969385897-3-------2-----9-
с. ОЛЕШИНs. OLEŠYN2344228949-1-------2-----3-
с. ВЕЛИКА КАЛИНІВКАs. VELYKA KALYNIVKA3933848-1---------------
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI80175836-1-------------6-
с. ЧЕРЕПОВАs. ČEREPOVA4314274-----------------
ОСТАШКІВСЬКА сільрадаOSTAŠKIVŚKA siľrada93191417-----------------
с. ОСТАШКИs. OSTAŠKY93191417-----------------
ПАРХОМОВЕЦЬКА сільрадаPARCHOMOVEĆKA siľrada95193514---1--1----------
с. ПАРХОМІВЦІs. PARCHOMIVCI95193514---1--1----------
ПАШКОВЕЦЬКА сільрадаPAŠKOVEĆKA siľrada88787013-1----1--1-----1-
с. ПАШКІВЦІs. PAŠKIVCI4684578------1--1-----1-
с. КЛИМАШІВКАs. KLYMAŠIVKA4194135-1---------------
ПЕДОСІВСЬКА сільрадаPEDOSIVŚKA siľrada1433139735--------1--------
с. ПЕДОСИs. PEDOSY59457618-----------------
с. БЕРЕЖАНКАs. BEREŽANKA45544014--------1--------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA3843813-----------------
ПЕЧЕСЬКІВСЬКА сільрадаPEČEŚKIVŚKA siľrada6226096---------------7-
с. ПЕЧЕСЬКИs. PEČEŚKY3983952---------------1-
с. ХОДАКІВЦІs. CHODAKIVCI2242144---------------6-
ПИРОГОВЕЦЬКА сільрадаPYROHOVEĆKA siľrada1574152440-1---17--------1-
с. ПИРОГІВЦІs. PYROHIVCI1434139430-1---17--------1-
с. ЧЕРВОНА ЗІРКАs. ČERVONA ZIRKA14013010-----------------
РАЙКОВЕЦЬКА сільрадаRAJKOVEĆKA siľrada1476145317-3-1-11----------
с. РАЙКІВЦІs. RAJKIVCI1476145317-3-1-11----------
РІДКОДУБІВСЬКА сільрадаRIDKODUBIVŚKA siľrada1107108819-----------------
с. РІДКОДУБИs. RIDKODUBY82981415-----------------
с. ЛАПКІВЦІs. LAPKIVCI2782744-----------------
РОЗСОШАНСЬКА сільрадаROZSOŠANŚKA siľrada2037199830-31--41----------
с. РОЗСОШАs. ROZSOŠA1438140924-21--2-----------
с. НИЖЧІ ВОВКІВЦІs. NYŽČI VOVKIVCI3913835-----21----------
с. ВИЩІ ВОВКІВЦІs. VYŠČI VOVKIVCI2082061-1---------------
РУЖИЧАНСЬКА сільрадаRUŽYČANŚKA siľrada2128209630---------1-----1-
с. РУЖИЧАНКАs. RUŽYČANKA1500147721---------1-----1-
с. КАРПІВЦІs. KARPIVCI6286199-----------------
СТАВЧИНЕЦЬКА сільрадаSTAVČYNEĆKA siľrada8078016-----------------
с. СТАВЧИНЦІs. STAVČYNCI4874825-----------------
с. ПОЛЬОВІ ГРИНІВЦІs. POLJOVI HRYNIVCI3203191-----------------
СТУФЧИНЕЦЬКА сільрадаSTUFČYNEĆKA siľrada1161114316-1-------------1-
с. СТУФЧИНЦІs. STUFČYNCI1043102516-1-------------1-
с. ТИРАНІВКАs. TYRANIVKA118118------------------
ТЕРЕШОВЕЦЬКА сільрадаTEREŠOVEĆKA siľrada1036101816-----1---------1-
с. ТЕРЕШІВЦІs. TEREŠIVCI70769411-----1---------1-
с. РЕДВИНЦІs. REDVYNCI3293245-----------------
ЧАБАНІВСЬКА сільрадаČABANIVŚKA siľrada67466212-----------------
с. ЧАБАНИs. ČABANY2562551-----------------
с. ДАНЮКИs. DANJUKY2242159-----------------
с. ХОМИНЦІs. CHOMYNCI1941922-----------------
ЧЕРЕПІВКІВСЬКА сільрадаČEREPIVKIVŚKA siľrada5665651-----------------
с. ЧЕРЕПІВКАs. ČEREPIVKA5665651-----------------
ШАРОВЕЧКІВСЬКА сільрадаŠAROVEČKIVŚKA siľrada34352427104-12--1---900-------
с. ШАРОВЕЧКАs. ŠAROVEČKA2359207966-1---1---212-------
с. МАЦЬКІВЦІs. MAĆKIVCI107634838--2------688-------
ШПИЧИНЕЦЬКА сільрадаŠPYČYNEĆKA siľrada49047810------2----------
с. ШПИЧИНЦІs. ŠPYČYNCI49047810------2----------
ШУМОВЕЦЬКА сільрадаŠUMOVEĆKA siľrada63561122---------1-----1-
с. ШУМІВЦІs. ŠUMIVCI63561122---------1-----1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

ČEMEROVEĆKYJ RAJON

51009

50559

390

-

26

-

-

1

17

-

-

-

1

-

-

1

-

-

14

-

смт ЧЕМЕРІВЦІsmt ČEMERIVCI5263520850-2---2---1-------
смт ЗАКУПНЕsmt ZAKUPNE1456142818-7--11------1----
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada7267233-----------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA7267233-----------------
БІЛЬСЬКА сільрадаBIĽŚKA siľrada149614868-----1---------1-
с. БІЛАs. BILA149614868-----1---------1-
БЕРЕЖАНСЬКА сільрадаBEREŽANŚKA siľrada1188117315-----------------
с. БЕРЕЖАНКАs. BEREŽANKA1188117315-----------------
ВІВСЯНСЬКА сільрадаVIVSJANŚKA siľrada9729656---------------1-
с. ВІВСЯs. VIVSJA8608554---------------1-
с. ЛИСОГІРКАs. LYSOHIRKA1121102-----------------
ВИШНІВЧИЦЬКА сільрадаVYŠNIVČYĆKA siľrada3104307227-3---1---------1-
с. ВИШНІВЧИКs. VYŠNIVČYK1897188014-2---1-----------
с. ЗАВАДІВКАs. ZAVADIVKA94192811-1-------------1-
с. СЛОБІДКА-СКИПЧАНСЬКАs. SLOBIDKA-SKYPČANŚKA2662642-----------------
ГОЛЕНИЩІВСЬКА сільрадаHOLENYŠČIVŚKA siľrada7067024-----------------
с. ГОЛЕНИЩЕВЕs. HOLENYŠČEVE3983944-----------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA308308------------------
ГУКІВСЬКА сільрадаHUKIVŚKA siľrada1678166017-1---------------
с. ГУКІВs. HUKIV80178911-1---------------
с. БУРТИs. BURTY89881-----------------
с. ДОЛИНІВКАs. DOLYNIVKA159159------------------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA6296245-----------------
ГУСЯТИНСЬКА сільрадаHUSJATYNŚKA siľrada1827180816-1---1---------1-
с. ГУСЯТИНs. HUSJATYN1311129415-1---1-----------
с. БОДНАРІВКАs. BODNARIVKA4944921---------------1-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA2222------------------
ЖАБИНЕЦЬКА сільрадаŽABYNEĆKA siľrada7627508---------------4-
с. ЖАБИНЦІs. ŽABYNCI7627508---------------4-
ЖЕРДЯНСЬКА сільрадаŽERDJANŚKA siľrada1626161213-----1-----------
с. ЖЕРДЯs. ŽERDJA1626161213-----1-----------
ЗАЛУЧАНСЬКА сільрадаZALUČANŚKA siľrada1510149812-----------------
с. ЗАЛУЧЧЯs. ZALUČČJA8078043-----------------
с. ЧЕРЧЕs. ČERČE7036949-----------------
ЗАРІЧАНСЬКА сільрадаZARIČANŚKA siľrada1741172712-1---1-----------
с. ЗАРІЧАНКАs. ZARIČANKA9299189-1---1-----------
с. ДРАГАНІВКАs. DRAHANIVKA8128093-----------------
ІВАХНОВЕЦЬКА сільрадаIVACHNOVEĆKA siľrada131813135-----------------
с. ІВАХНІВЦІs. IVACHNIVCI131813135-----------------
КОЧУБІЇВСЬКА сільрадаKOČUBIJIVŚKA siľrada100810035-----------------
с. КОЧУБІЇВs. KOČUBIJIV100810035-----------------
КОРМИЛЬЧАНСЬКА сільрадаKORMYĽČANŚKA siľrada1085107211-1---1-----------
с. КОРМИЛЬЧАs. KORMYĽČA79978811-----------------
с. РУЖАs. RUŽA286284--1---1-----------
КРАСНОСТАВСЬКА сільрадаKRASNOSTAVŚKA siľrada1149113612-1---------------
с. КРАСНОСТАВЦІs. KRASNOSTAVCI1149113612-1---------------
КУГАЄВЕЦЬКА сільрадаKUHAJEVEĆKA siľrada164716389-----------------
с. КУГАЇВЦІs. KUHAJIVCI164716389-----------------
КУТКОВЕЦЬКА сільрадаKUTKOVEĆKA siľrada1605158319-----2---------1-
с. КУТКІВЦІs. KUTKIVCI1392137218-----1---------1-
с. ДУБІВКАs. DUBIVKA2132111-----1-----------
ЛЕТАВСЬКА сільрадаLETAVŚKA siľrada227922699-----1-----------
с. ЛЕТАВАs. LETAVA186018518-----1-----------
с. ВИГОДАs. VYHODA1717------------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1311301-----------------
с. НОВЕ ЖИТТЯs. NOVE ŽYTTJA8989------------------
с. ЧАГАРІВКАs. ČAHARIVKA182182------------------
ВІЛЬХОВЕЦЬКА сільрадаVIĽCHOVEĆKA siľrada1784177113-----------------
с. ВІЛЬХІВЦІs. VIĽCHIVCI1505149510-----------------
с. КУЗЬМИНЧИКs. KUŹMYNČYK2192172-----------------
с. РУДКАs. RUDKA60591-----------------
ПОЧАПИНЕЦЬКА сільрадаPOČAPYNEĆKA siľrada133813307-1---------------
с. ПОЧАПИНЦІs. POČAPYNCI121212047-1---------------
с. САДОВЕs. SADOVE126126------------------
ПУКЛЯКІВСЬКА сільрадаPUKLJAKIVŚKA siľrada7327248-----------------
с. ПУКЛЯКИs. PUKLJAKY4023993-----------------
с. МАЛА БЕРЕЖАНКАs. MALA BEREŽANKA3303255-----------------
П'ЯТНИЧАНСЬКА сільрадаP`JATNYČANŚKA siľrada60559111-1---2-----------
с. П'ЯТНИЧАНИs. P`JATNYČANY60559111-1---2-----------
СВІРШКОВЕЦЬКА сільрадаSVIRŠKOVEĆKA siľrada2321230020-1---------------
с. СВІРШКІВЦІs. SVIRŠKIVCI1284127014-----------------
с. ДЕМКІВЦІs. DEMKIVCI7777724-1---------------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA2602582-----------------
СЛОБІДСЬКО-СМОТРИЦЬКА сільрадаSLOBIDŚKO-SMOTRYĆKA siľrada103910344---------------1-
с. СЛОБІДКА-СМОТРИЦЬКАs. SLOBIDKA-SMOTRYĆKA5565523---------------1-
с. ГАЙОВЕs. HAJOVE2012001-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA121121------------------
с. НОВА ГУТАs. NOVA HUTA161161------------------
СОКИРИНЕЦЬКА сільрадаSOKYRYNEĆKA siľrada109310864-----2---------1-
с. СОКИРИНЦІs. SOKYRYNCI6056014-----------------
с. ЗБРИЖs. ZBRYŽ337334------2---------1-
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE151151------------------
СТЕПАНІВСЬКА сільрадаSTEPANIVŚKA siľrada7577543-----------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA7577543-----------------
ХРОПОТІВСЬКА сільрадаCHROPOTIVŚKA siľrada9259203-1-------------1-
с. ХРОПОТОВАs. CHROPOTOVA9259203-1-------------1-
ЦИКІВСЬКА сільрадаCYKIVŚKA siľrada119811933-1---1-----------
с. ЦИКОВАs. CYKOVA9679623-1---1-----------
с. КАРАЧКІВЦІs. KARAČKIVCI231231------------------
ЧОРНЯНСЬКА сільрадаČORNJANŚKA siľrada137113608-1-------------2-
с. ЧОРНАs. ČORNA121112055-1---------------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA1601553---------------2-
ШИДЛОВЕЦЬКА сільрадаŠYDLOVEĆKA siľrada1563154714-2---------------
с. ШИДЛІВЦІs. ŠYDLIVCI5505455-----------------
с. ВЕЛИКА ЗЕЛЕНАs. VELYKA ZELENA1411401-----------------
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA2292245-----------------
с. КРИКІВs. KRYKIV5245211-2---------------
с. МАЛА ЗЕЛЕНАs. MALA ZELENA1191172-----------------
ЮРКОВЕЦЬКА сільрадаJURKOVEĆKA siľrada1335132411-----------------
с. ЮРКІВЦІs. JURKIVCI8698636-----------------
с. ТЕРЕМКІВЦІs. TEREMKIVCI4664615-----------------
ЯМПІЛЬЧИЦЬКА сільрадаJAMPIĽČYĆKA siľrada8027992-1---------------
с. ЯМПІЛЬЧИКs. JAMPIĽČYK8027992-1---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН

ŠEPETIVŚKYJ RAJON

40882

40022

712

-

33

1

1

8

21

18

1

8

4

1

1

-

-

-

50

1

смт ГРИЦІВsmt HRYCIV4056400050---1-3---------2-
с. КОРПИЛІВКАs. KORPYLIVKA2832793-----1-----------
ВЕЛИКОРІШНІВСЬКА сільрадаVELYKORIŠNIVŚKA siľrada93490726---------------1-
с. ВЕЛИКА РІШНІВКАs. VELYKA RIŠNIVKA57455816-----------------
с. КОСА РІШНІВКАs. KOSA RIŠNIVKA1781734---------------1-
с. СОШКИs. SOŠKY1821766-----------------
ВЕЛИКОШКАРІВСЬКА сільрадаVELYKOŠKARIVŚKA siľrada1291127016-----21--------2-
с. ВЕЛИКА ШКАРІВКАs. VELYKA ŠKARIVKA3803781-----1-----------
с. КУРГАНІВКАs. KURHANIVKA3503453-----1---------1-
с. ОНИШКІВЦІs. ONYŠKIVCI56154712------1--------1-
ВЕРБОВЕЦЬКА сільрадаVERBOVEĆKA siľrada1532149333-2----1-1------2-
с. ВЕРБІВЦІs. VERBIVCI80378120-1------1--------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE4724656---------------1-
с. СУЛЬЖИНs. SUĽŽYN2572477-1----1--------1-
ВОВКОВЕЦЬКА сільрадаVOVKOVEĆKA siľrada5415299-1----1--------1-
с. ВОВКІВЦІs. VOVKIVCI3293207-1-------------1-
с. ВОВКІВЧИКИs. VOVKIVČYKY2122092------1----------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada2914284755-4---2--2------4-
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE2043199340-3---1--2------4-
с. КРАСНОСІЛКАs. KRASNOSILKA39538112-1---1-----------
с. ПАШУКИs. PAŠUKY4764733-----------------
ГОРОДНЯВСЬКА сільрадаHORODNJAVŚKA siľrada1608159315-----------------
с. ГОРОДНЯВКАs. HORODNJAVKA4814801-----------------
с. БРОННИКИs. BRONNYKY1501491-----------------
с. ДУБІЇВКАs. DUBIJIVKA267267------------------
с. ЗАМОРОЧЕННЯs. ZAMOROČENNJA1901855-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ ЦВІТs. ČERVONYJ CVIT5205128-----------------
КОРЧИЦЬКА сільрадаKORČYĆKA siľrada1989195727-1-------------4-
с. КОРЧИКs. KORČYK79277715-----------------
с. РОМАНІВs. ROMANIV4554494---------------2-
с. ХУТІРs. CHUTIR7427318-1-------------2-
КОСЬКІВСЬКА сільрадаKOŚKIVŚKA siľrada1276124133----1----------1-
с. КОСЬКІВs. KOŚKIV1276124133----1----------1-
ЛЕНКОВЕЦЬКА сільрадаLENKOVEĆKA siľrada1217119914-2-------------2-
с. ЛЕНКІВЦІs. LENKIVCI1161114314-2-------------2-
с. СТЕПs. STEP5656------------------
ЛОТІВСЬКА сільрадаLOTIVŚKA siľrada56054712----1------------
с. ЛОТІВКАs. LOTIVKA3933848----1------------
с. САВЕРЦІs. SAVERCI1671634-----------------
МИХАЙЛЮЦЬКА сільрадаMYCHAJLJUĆKA siľrada2400236227-----41--2-----4-
с. МИХАЙЛЮЧКАs. MYCHAJLJUČKA1574154618-----41--2-----3-
с. КОНОТОПs. KONOTOP1831812-----------------
с. МАЙДАН-ЛАБУНЬs. MAJDAN-LABUŃ226226------------------
с. СУДИМОНТs. SUDYMONT1381352---------------1-
с. ХМЕЛІВКАs. CHMELIVKA63612-----------------
с. ЦМІВКАs. CMIVKA2162133-----------------
МОКІЇВСЬКА сільрадаMOKIJIVŚKA siľrada1589155229----1-2-2------21
с. МОКІЇВЦІs. MOKIJIVCI8708559----1-2-2------1-
с. БІЛОПІЛЬs. BILOPIĽ46044316----------------1
с. ПИЛЯЇs. PYLJAJI2592544---------------1-
НОВИЧІВСЬКА сільрадаNOVYČIVŚKA siľrada1565151840-1--1-1----1---3-
с. НОВИЧІs. NOVYČI2802716----1----------2-
с. ЖОЛУДКИs. ŽOLUDKY2842803-----------1-----
с. МАЛЬОВАНКАs. MALJOVANKA1391315-1----1--------1-
с. ПОЛЯНАs. POLJANA86283626-----------------
ПЛЕСНЯНСЬКА сільрадаPLESNJANŚKA siľrada1568153623-2---31--------3-
с. ПЛЕСНАs. PLESNA1078105815-1---21--------1-
с. ЖИЛИНЦІs. ŽYLYNCI4904788-1---1---------2-
ПЛІЩИНСЬКА сільрадаPLIŠČYNŚKA siľrada1201116534---------------2-
с. ПЛІЩИНs. PLIŠČYN1201116534---------------2-
РОЖИЧНЯНСЬКА сільрадаROŽYČNJANŚKA siľrada6826754------3----------
с. РОЖИЧНАs. ROŽYČNA1791772-----------------
с. ОРЛИНЦІs. ORLYNCI3723681------3----------
с. УСТЯНІВКАs. USTJANIVKA1311301-----------------
РИЛІВСЬКА сільрадаRYLIVŚKA siľrada73871621-------1---------
с. РИЛІВКАs. RYLIVKA43842612-----------------
с. КРУГЛИКs. KRUHLYK94849-------1---------
с. СЕНІГІВs. SENIHIV202202------------------
с. ЦВІТs. CVIT44------------------
СЕРЕДИНЕЦЬКА сільрадаSEREDYNEĆKA siľrada96093325---------------2-
с. СЕРЕДИНЦІs. SEREDYNCI79477618-----------------
с. БЕРЕЗНЕs. BEREZNE1661577---------------2-
СТАРОБЕЙЗИМСЬКА сільрадаSTAROBEJZYMŚKA siľrada80077918-1-------------2-
с. СТАРІ БЕЙЗИМИs. STARI BEJZYMY1611601-----------------
с. БРИКУЛЯs. BRYKULJA2122084-----------------
с. ЛАВРИНІВЦІs. LAVRYNIVCI29127712---------------2-
с. МАРКІВЦІs. MARKIVCI1361341-1---------------
СУДИЛКІВСЬКА сільрадаSUDYLKIVŚKA siľrada72537090124-131-243-321----10-
с. СУДИЛКІВs. SUDYLKIV5277515196-111-223-3-1----7-
с. БІЛОКРИНИЧЧЯs. BILOKRYNYČČJA6746676-----1-----------
с. КЛИМЕНТОВИЧІs. KLYMENTOVYČI3683643-1---------------
с. ЛОЗИЧНЕs. LOZYČNE7357237-1---1---------3-
с. РУДНЯ-НОВЕНЬКАs. RUDNJA-NOVEŃKA19918512---------2-------
ХРОЛИНСЬКА сільрадаCHROLYNŚKA siľrada2490243052-2--123----------
с. ХРОЛИНs. CHROLYN86584220-----12----------
с. ВЕЛИКА МЕДВЕДІВКАs. VELYKA MEDVEDIVKA62060811----1------------
с. КУПИНЕs. KUPYNE100981-1---------------
с. САВИЧІs. SAVYČI86842-----------------
с. ТРАУЛИНs. TRAULYN81979818-1---11----------
ЧОТИРБОКІВСЬКА сільрадаČOTYRBOKIVŚKA siľrada1435140422-4--1-1--------3-
с. ЧОТИРБОКИs. ČOTYRBOKY1435140422-4--1-1--------3-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН

JARMOLYNEĆKYJ RAJON

39201

38462

569

-

48

1

4

-

19

47

-

1

5

-

1

-

-

-

43

1

смт ЯРМОЛИНЦІsmt JARMOLYNCI88068539220-131--48--5-----151
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA2832803-----------------
АНТОНОВЕЦЬКА сільрадаANTONOVEĆKA siľrada74872817-----11-1--------
с. АНТОНІВЦІs. ANTONIVCI53952313-----11-1--------
с. ГОЛОХВАСТИs. HOLOCHVASTY2092054-----------------
БАЛАМУТІВСЬКА сільрадаBALAMUTIVŚKA siľrada92190018-1-------------2-
с. БАЛАМУТІВКАs. BALAMUTIVKA58456815---------------1-
с. ЛУГОВЕs. LUHOVE3373323-1-------------1-
БАРАНІВСЬКА сільрадаBARANIVŚKA siľrada4744731-----------------
с. БАРАНІВКАs. BARANIVKA3103091-----------------
с. КРУТІ БРОДИs. KRUTI BRODY164164------------------
БОДНАРІВСЬКА сільрадаBODNARIVŚKA siľrada4064015-----------------
с. БОДНАРІВКАs. BODNARIVKA2932903-----------------
с. БОРБУХИs. BORBUCHY1131112-----------------
БУЙВОЛОВЕЦЬКА сільрадаBUJVOLOVEĆKA siľrada6746674-----2---------1-
с. БУЙВОЛІВЦІs. BUJVOLIVCI6746674-----2---------1-
ВЕРБЕЦЬКА сільрадаVERBEĆKA siľrada5525501---------------1-
с. ВЕРБКАs. VERBKA5525501---------------1-
ВЕРБСЬКО-МУРОВАНА сільрадаVERBŚKO-MUROVANA siľrada6116083-----------------
с. ВЕРБКА-МУРОВАНАs. VERBKA-MUROVANA5265242-----------------
с. ЛЕБЕДІВКАs. LEBEDIVKA85841-----------------
ВИНОГРАДІВСЬКА сільрадаVYNOHRADIVŚKA siľrada82278229-1-------------10-
с. ВИНОГРАДІВКАs. VYNOHRADIVKA59156425-1-------------1-
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA2312184---------------9-
ГЛУШКОВЕЦЬКА сільрадаHLUŠKOVEĆKA siľrada1454143218---------------4-
с. ГЛУШКІВЦІs. HLUŠKIVCI1121110017---------------4-
с. ГЛУШКОВЕЦЬКЕs. HLUŠKOVEĆKE4747------------------
с. СЛОБІДКА-ГЛУШКОВЕЦЬКАs. SLOBIDKA-HLUŠKOVEĆKA2862851-----------------
ЖИЛИНЕЦЬКА сільрадаŽYLYNEĆKA siľrada96794816-----1-----1---1-
с. ЖИЛИНЦІs. ŽYLYNCI96794816-----1-----1---1-
КАДИЇВСЬКА сільрадаKADYJIVŚKA siľrada1158114114-2---1-----------
с. КАДИЇВКАs. KADYJIVKA5595489-1---1-----------
с. ВОЛУДРИНЦІs. VOLUDRYNCI4134093-1---------------
с. СЛОБІДКА-КАДИЇВСЬКАs. SLOBIDKA-KADYJIVŚKA1861842-----------------
КОСОГІРСЬКА сільрадаKOSOHIRŚKA siľrada5425315-2-2-1---------1-
с. КОСОГІРКАs. KOSOHIRKA5425315-2-2-1---------1-
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada1359131930-4-1--5----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA60257619-2----5----------
с. ВИДОШНЯs. VYDOŠNJA2132049-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA185183--1-1-------------
с. КОРОЛІВКАs. KOROLIVKA2062041-1---------------
с. ЛУКАs. LUKA69681-----------------
с. МИКИТИНЦІs. MYKYTYNCI8484------------------
МОНАСТИРОЦЬКА сільрадаMONASTYROĆKA siľrada101499219---1-2-----------
с. МОНАСТИРОКs. MONASTYROK26024910---1-------------
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI4144066-----2-----------
с. МИХАЛКІВЦІs. MYCHALKIVCI3403373-----------------
МОСКАЛІВСЬКА сільрадаMOSKALIVŚKA siľrada123212157-----19----------
с. МОСКАЛІВКАs. MOSKALIVKA6266133-----19----------
с. ВЕРХІВЦІs. VERCHIVCI1691681-----------------
с. КОРИТНАs. KORYTNA4374343-----------------
ПАСІЧНЯНСЬКА сільрадаPASIČNJANŚKA siľrada6726693-----------------
с. ПАСІЧНАs. PASIČNA3143122-----------------
с. ВАСИЛЬКІВЦІs. VASYĽKIVCI157157------------------
с. МАГНИШІВКАs. MAHNYŠIVKA2012001-----------------
ПРАВДІВСЬКА сільрадаPRAVDIVŚKA siľrada1279125620-2-------------1-
с. ПРАВДІВКАs. PRAVDIVKA100898718-2-------------1-
с. ВИХИЛІВКАs. VYCHYLIVKA2712692-----------------
ПРОСКУРІВСЬКА сільрадаPROSKURIVŚKA siľrada1460144910-----1-----------
с. ПРОСКУРІВКАs. PROSKURIVKA94092910-----1-----------
с. КОРНАЧІВКАs. KORNAČIVKA390390------------------
с. МАЙДАН-МОРОЗІВСЬКИЙs. MAJDAN-MOROZIVŚKYJ130130------------------
САВИНЕЦЬКА сільрадаSAVYNEĆKA siľrada8138067-----------------
с. САВИНЦІs. SAVYNCI8138067-----------------
СКАРЖИНЕЦЬКА сільрадаSKARŽYNEĆKA siľrada1877185222-----1---------2-
с. СКАРЖИНЦІs. SKARŽYNCI92591014-----1-----------
с. ЛЕХНІВКАs. LECHNIVKA3163124-----------------
с. ПЕРЕГІНКАs. PEREHINKA6366304---------------2-
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada1773174310-15---14----------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA1773174310-15---14----------
СОЛОБКОВЕЦЬКА сільрадаSOLOBKOVEĆKA siľrada2245222022-2-------------1-
с. СОЛОБКІВЦІs. SOLOBKIVCI2245222022-2-------------1-
СОСНІВСЬКА сільрадаSOSNIVŚKA siľrada5565459---------------2-
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA5565459---------------2-
СТРІХОВЕЦЬКА сільрадаSTRICHOVEĆKA siľrada7447393-----1---------1-
с. СТРІХІВЦІs. STRICHIVCI7447393-----1---------1-
СУТКОВЕЦЬКА сільрадаSUTKOVEĆKA siľrada155015237-1----19----------
с. СУТКІВЦІs. SUTKIVCI124912227-1----19----------
с. ЛИСІВКАs. LYSIVKA301301------------------
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada4214201-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA3293281-----------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA9292------------------
ТОМАШІВСЬКА сільрадаTOMAŠIVŚKA siľrada1739171221-5---1-----------
с. ТОМАШІВКАs. TOMAŠIVKA9249166-2---------------
с. НОВЕ СЕЛОs. NOVE SELO81579615-3---1-----------
ШАРІВСЬКА сільрадаŠARIVŚKA siľrada1212119119-----1---------1-
с. ШАРІВКАs. ŠARIVKA1212119119-----1---------1-
ЯСЕНІВСЬКА сільрадаJASENIVŚKA siľrada8378315------1----------
с. ЯСЕНІВКАs. JASENIVKA8378315------1----------

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018