всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

CHERSONŚKA OBLASŤ

1172689

858336

291483

799

1802

127

60

239

2057

3079

81

940

76

33

103

53

1

-

11468

1952

ХЕРСОН (міськрада)

CHERSON (miśkrada)

362307

203605

154036

209

1

80

494

617

21

215

29

26

48

-

-

1026

1881

м. ХЕРСОНm. CHERSON32442417310214709116217742153621154281948--8661881
ДНІПРОВСЬКИЙ районDNIPROVŚKYJ rajon80350455573392249--2011815764616--273151
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ районKOMSOMOĽŚKYJ rajon118010593725686744-241122084411-19--335955
СУВОРОВСЬКИЙ районSUVOROVŚKYJ rajon126064681735630269133191171461113--258775
смт АНТОНІВКАsmt ANTONIVKA1301598202930-19--23064-41-13---105-
с-ще МОЛОДІЖНЕs-šče MOLODIŽNE1024829189-----3---------3-
смт ЗЕЛЕНІВКАsmt ZELENIVKA57064928744-2---91----1---21-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA54549438-2---19--------1-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA35832928-----1-----------
с-ще СОНЯЧНЕs-šče SONJAČNE78271563--1--1---1-1-----
смт НАДДНІПРЯНСЬКЕsmt NADDNIPRJANŚKE1214777435---------------2-
с-ще ЖОВТНЕВЕs-šče ŽOVTNEVE14291081333-10---2---------3-
смт КОМИШАНИsmt KOMYŠANY725461521039-7---177-20--1---11-
с-ще КУЙБИШЕВЕs-šče KUJBYŠEVE11631007142-3---5---------6-
с-ще ПЕТРОВСЬКОГОs-šče PETROVŚKOHO20818224-----1---------1-
с-ще ПРИОЗЕРНЕs-šče PRYOZERNE15011234260-2--11---------3-
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA36842955720-2---2-----1---4-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

м. КАХОВКА

m. KACHOVKA

38166

28186

9643

-

25

-

15

59

25

-

90

1

-

-

79

29

НОВА КАХОВКА (міськрада)

NOVA KACHOVKA (miśkrada)

75392

44363

30380

-

41

2

3

19

133

147

9

-

-

-

271

7

м. НОВА КАХОВКАm. NOVA KACHOVKA526112801024171-30--169495----1797
смт ДНІПРЯНИsmt DNIPRJANY46973698877-5--11443-1--2---56-
с. КОРСУНКАs. KORSUNKA14781260208---1-52--------2-
с. НОВІ ЛАГЕРІs. NOVI LAHERI47240466-----2-----------
с. ПІЩАНЕs. PIŠČANE26221843--1--------------
м. ТАВРІЙСЬКm. TAVRIJŚK1175775464152-3111137--22----29-
с-ще ПЛОДОВЕs-šče PLODOVE1101728366-1-1-3---------2-
РАЙСЬКА сільрадаRAJŚKA siľrada30142499497-2--12-181-----3-
с-ще РАЙСЬКЕs-šče RAJŚKE1238977259-----1-1---------
с. МАСЛІВКАs. MASLIVKA24622716-1---1---------1-
с. ОБРИВКАs. OBRYVKA58650175--------81-----1-
с-ще ТОПОЛІВКАs-šče TOPOLIVKA944794147-1--1----------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН

BILOZERŚKYJ RAJON

68395

60068

7258

-

197

10

-

14

182

195

5

41

6

-

9

-

-

-

410

-

смт БІЛОЗЕРКАsmt BILOZERKA95648467988-30---1517-261-4---16-
с-ще ЧЕРЕШЕНЬКИs-šče ČEREŠEŃKY1821764-----2-----------
с-ще РОЗЛИВs-šče ROZLYV31429024-----------------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada25962354223-5---46-11-----2-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA25962354223-5---46-11-----2-
НАДЕЖДІВСЬКА сільрадаNADEŽDIVŚKA siľrada15331379130-122--51--------4-
с. НАДЕЖДІВКАs. NADEŽDIVKA1151103994-92--21--------4-
с. ЗНАМ'ЯНКАs. ZNAM`JANKA13612211-2---1-----------
с. ЗОРІВКАs. ZORIVKA24621825-1---2-----------
ДАР'ЇВСЬКА сільрадаDAR`JIVŚKA siľrada28252390400-1--15---------28-
с. ДАР'ЇВКАs. DAR`JIVKA28252390400-1--15---------28-
ДНІПРОВСЬКА сільрадаDNIPROVŚKA siľrada18851674204-5---1-----1-----
с-ще ДНІПРОВСЬКЕs-šče DNIPROVŚKE1139990146-2---------1-----
с-ще ЯНТАРНЕs-šče JANTARNE19916533-1---------------
с-ще ПЕРВОМАЙСЬКЕs-šče PERVOMAJŚKE2412347-----------------
с-ще РОМАШКОВЕs-šče ROMAŠKOVE30628518-2---1-----------
ІНГУЛЕЦЬКА сільрадаINHULEĆKA siľrada21681899222-----1529--------3-
с. ІНГУЛЕЦЬs. INHULEĆ20471803211-----1119--------3-
с. ТЕЛЬМАНАs. TEĽMANA82599-----410----------
с. ЯСНА ПОЛЯНАs. JASNA POLJANA39372-----------------
КІЗОМИСЬКА сільрадаKIZOMYŚKA siľrada33893026326-8--171217------1-
с. КІЗОМИСs. KIZOMYS17971596185-4---5--7--------
с-ще БЕРЕГОВЕs-šče BEREHOVE11510212---------------1-
с-ще ВЕЛЕТЕНСЬКЕs-šče VELETENŚKE14071263124-4--12121---------
с-ще ГОНЧАРНЕs-šče HONČARNE70655-----------------
КИСЕЛІВСЬКА сільрадаKYSELIVŚKA siľrada29552784130-26---45--------6-
с. КИСЕЛІВКАs. KYSELIVKA24942363108-17---3---------3-
с. БАРВІНОКs. BARVINOK1271204-3---------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ1451344-6---1-----------
с. КЛАПАЯs. KLAPAJA18916714------5--------3-
МУЗИКІВСЬКА сільрадаMUZYKIVŚKA siľrada26722402199-6--21226--2-----23-
с. МУЗИКІВКАs. MUZYKIVKA26722402199-6--21226--2-----23-
МИКІЛЬСЬКА сільрадаMYKIĽŚKA siľrada368518961749-4--139--------23-
с. МИКІЛЬСЬКЕs. MYKIĽŚKE25759011644-3--128--------16-
с. ПОНЯТІВКАs. PONJATIVKA1110995105-1---11--------7-
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada102394076-2---1---------4-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE102394076-2---1---------4-
ПОСАД-ПОКРОВСЬКА сільрадаPOSAD-POKROVŚKA siľrada25302305204-10---2---------9-
с. ПОСАД-ПОКРОВСЬКЕs. POSAD-POKROVŚKE23492137193-9---1---------9-
с. СОЛДАТСЬКЕs. SOLDATŚKE1391299-1---------------
с-ще КОПАНІs-šče KOPANI42392-----1-----------
ПРАВДИНСЬКА сільрадаPRAVDYNŚKA siľrada23492172107-15---151--------3-
с. ПРАВДИНЕs. PRAVDYNE1629154574-7---1---------2-
с. КІРОВЕs. KIROVE56652128-8----8--------1-
с. НОВА ЗОРЯs. NOVA ZORJA1541065------43----------
РАДЯНСЬКА сільрадаRADJANŚKA siľrada22891860160-8--1127----3---238-
с-ще РАДЯНСЬКЕs-šče RADJANŚKE15431283114-2--18-----3---132-
с. ГРОЗОВЕs. HROZOVE1621326-2---1---------21-
с-ще ДОСЛІДНЕs-šče DOSLIDNE45414-----------------
с-ще МОЛОДЕЦЬКЕs-šče MOLODEĆKE28416824-1----7--------84-
с. ПАРИШЕВЕs. PARYŠEVE1121045-1---2-----------
с-ще ЧЕРВОНИЙ ПОДІЛs-šče ČERVONYJ PODIL1431327-2---1---------1-
САДІВСЬКА сільрадаSADIVŚKA siľrada15461376159-1--1521-------1-
с. САДОВЕs. SADOVE13961272113-1--1521-------1-
с-ще ПРИДНІПРОВСЬКЕs-šče PRYDNIPROVŚKE15010446-----------------
СТАНІСЛАВСЬКА сільрадаSTANISLAVŚKA siľrada49414360483-198-1362222------8-
с. СТАНІСЛАВs. STANISLAV49414360483-198-1362222------8-
СХІДНЕНСЬКА сільрадаSCHIDNENŚKA siľrada1279118979-3--1211-------3-
с-ще СХІДНЕs-šče SCHIDNE84278251-2---211-------3-
с. ЗАГОРЯНІВКАs. ZAHORJANIVKA43740728-1--1------------
ТОКАРІВСЬКА сільрадаTOKARIVŚKA siľrada27712588177----33-----------
с. ТОКАРІВКАs. TOKARIVKA1354126587-----2-----------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA72568240----3------------
с. НОВОТЯГИНКАs. NOVOTJAHYNKA69264150-----1-----------
ТОМИНОБАЛКІВСЬКА сільрадаTOMYNOBALKIVŚKA siľrada15211366149-----2---------4-
с. ТОМИНА БАЛКАs. TOMYNA BALKA11451028111-----2---------4-
с. НОВОДМИТРІВКАs. NOVODMYTRIVKA37633838-----------------
ФЕДОРІВСЬКА сільрадаFEDORIVŚKA siľrada17731597155-2---8---------11-
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA12221099114-2---1---------6-
с. УЛЬЯНОВКАs. UĽJANOVKA55149841-----7---------5-
ЧОРНОБАЇВСЬКА сільрадаČORNOBAJIVŚKA siľrada94768694691-22--1357-52-----19-
с. ЧОРНОБАЇВКАs. ČORNOBAJIVKA92758505680-21--1357-52-----19-
с. КРУТИЙ ЯРs. KRUTYJ JAR20118911-1---------------
ШИРОКОБАЛКІВСЬКА сільрадаŠYROKOBALKIVŚKA siľrada31292884219-18--12-----1---4-
с. ШИРОКА БАЛКАs. ŠYROKA BALKA25932408165-13--12-----1---3-
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA53647654-5-------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БЕРИСЛАВСЬКИЙ РАЙОН

BERYSLAVŚKYJ RAJON

55976

50329

5063

-

131

10

4

4

98

152

1

11

1

-

6

1

-

-

165

-

м. БЕРИСЛАВm. BERYSLAV15425138101559-13-1-1711-8------6-
смт КОЗАЦЬКЕsmt KOZAĆKE38903138605-31-12648--1-----67-
БУРГУНСЬКА сільрадаBURHUNŚKA siľrada1159105888-42--5---------2-
с. БУРГУНКАs. BURHUNKA1159105888-42--5---------2-
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada26372151439-4---1020--------13-
с-ще ВЕСЕЛЕs-šče VESELE26372151439-4---1020--------13-
ВИСОКІВСЬКА сільрадаVYSOKIVŚKA siľrada1345126665-2-1-4---------7-
с. ВИСОКЕs. VYSOKE103098740-1---2-----------
с. ЛЬВІВСЬКІ ОТРУБИs. ĽVIVŚKI OTRUBY1261135-1-------------7-
с-ще МАТРОСІВКАs-šče MATROSIVKA937912-----2-----------
с. ТАВРІЙСЬКЕs. TAVRIJŚKE96878---1-------------
ЗМІЇВСЬКА сільрадаZMIJIVŚKA siľrada27592567145-11--13-----6---26-
с. ЗМІЇВКАs. ZMIJIVKA27592567145-11--13-----6---26-
КАЧКАРІВСЬКА сільрадаKAČKARIVŚKA siľrada23052175119-4---41--------2-
с. КАЧКАРІВКАs. KAČKARIVKA2004190489-4---41--------2-
с. САБЛУКІВКАs. SABLUKIVKA30127130-----------------
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada19411801118-171--1-1-------2-
с. КІРОВЕs. KIROVE89681678-2---------------
с. ВІТРОВЕs. VITROVE15114-----------------
с. ІНГУЛІВКАs. INHULIVKA2742637-1---1-1-------1-
с. КУЙБИШЕВЕs. KUJBYŠEVE1701627--1--------------
с. ЧАЙКИНЕs. ČAJKYNE58654922-14-------------1-
ЛЬВІВСЬКА сільрадаĽVIVŚKA siľrada25652317238-21-22------1--2-
с. ЛЬВОВЕs. ĽVOVE25652317238-21-22------1--2-
МАКСИМА-ГОРЬКІВСЬКА сільрадаMAKSYMA-HOŔKIVŚKA siľrada64561727-1---------------
с. МАКСИМА ГОРЬКОГОs. MAKSYMA HOŔKOHO64561727-1---------------
МИЛІВСЬКА сільрадаMYLIVŚKA siľrada1669159564-6----3--------1-
с. МИЛОВЕs. MYLOVE1071102442-1----3--------1-
с. СУХАНОВЕs. SUCHANOVE41639219-5---------------
с. ЧЕРВОНИЙ ЯРs. ČERVONYJ JAR1821793-----------------
НОВОБЕРИСЛАВСЬКА сільрадаNOVOBERYSLAVŚKA siľrada1058914105-1----31--------7-
с. НОВОБЕРИСЛАВs. NOVOBERYSLAV1058914105-1----31--------7-
НОВОКАЇРСЬКА сільрадаNOVOKAJIRŚKA siľrada14251248134-81--129--------4-
с. НОВОКАЇРИs. NOVOKAJIRY1146101597-----129--------4-
с. РЕСПУБЛІКАНЕЦЬs. RESPUBLIKANEĆ27923337-81--------------
НОВОРАЙСЬКА сільрадаNOVORAJŚKA siľrada31982965223-4---5---------1-
с-ще НОВОРАЙСЬКs-šče NOVORAJŚK23852222156-3---3---------1-
с-ще ЗАМОЖНЕs-šče ZAMOŽNE1131083-1---1-----------
с. КОСТИРКАs. KOSTYRKA70063564-----1-----------
ОЛЬГІВСЬКА сільрадаOĽHIVŚKA siľrada17611623122-812-21--------2-
с. ОЛЬГІВКАs. OĽHIVKA12661159101-21--2---------1-
с. ВІРІВКАs. VIRIVKA49546421-6-2--1--------1-
ОДРАДОКАМ'ЯНСЬКА сільрадаODRADOKAM`JANŚKA siľrada31432807327-21-----3------3-
с. ОДРАДОКАМ'ЯНКАs. ODRADOKAM`JANKA22852076202-2------3------2-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA858731125--1------------1-
РАКІВСЬКА сільрадаRAKIVŚKA siľrada1068101232-23---1-----------
с. РАКІВКАs. RAKIVKA43842016-1---1-----------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA91862-3---------------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE1621495-8---------------
с. ТАРАСА ШЕВЧЕНКАs. TARASA ŠEVČENKA3773579-11---------------
СТЕПНЯНСЬКА сільрадаSTEPNJANŚKA siľrada87881555-5---2---------1-
с. СТЕПНЕs. STEPNE73568448-2---1-----------
с. КОШАРАs. KOŠARA1431317-3---1---------1-
ТОМАРИНСЬКА сільрадаTOMARYNŚKA siľrada91283673-----12----------
с. ТОМАРИНЕs. TOMARYNE91283673-----12----------
ТЯГІНСЬКА сільрадаTJAHINŚKA siľrada20311853171-1---3---------3-
с. ТЯГІНКАs. TJAHINKA20311853171-1---3---------3-
УРОЖАЙНЕНСЬКА сільрадаUROŽAJNENŚKA siľrada61055047-2---1---------10-
с. УРОЖАЙНЕs. UROŽAJNE61055047-2---1---------10-
ЧЕРВОНОМАЯЦЬКА сільрадаČERVONOMAJAĆKA siľrada25192309192-2---106----------
с-ще ЧЕРВОНИЙ МАЯКs-šče ČERVONYJ MAJAK18831716153-2---66----------
с. КРУПИЦЯs. KRUPYCJA21119912-----------------
с-ще УДАРНИКs-šče UDARNYK42539427-----4-----------
ШЛЯХІВСЬКА сільрадаŠLJACHIVŚKA siľrada1033902115-82------------6-
с-ще ШЛЯХОВЕs-šče ŠLJACHOVE1033902115-82------------6-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН

VELYKOOLEKSANDRIVŚKYJ RAJON

31366

29649

1355

-

140

4

2

9

66

56

4

13

4

-

4

2

-

-

58

-

смт ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКАsmt VELYKA OLEKSANDRIVKA75407139339-141-111121132--1--6-
с. ТВЕРДОМЕДОВЕs. TVERDOMEDOVE39736622-2---4---2--1----
смт БІЛА КРИНИЦЯsmt BILA KRYNYCJA15831460104-2--2371-------4-
с. БІЛОУСОВЕs. BILOUSOVE1431367-----------------
с. ПЕРВОМАЙСЬКЕs. PERVOMAJŚKE30629016-----------------
смт КАЛІНІНСЬКЕsmt KALININŚKE15911473109-1--14-----1---2-
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ11810711-----------------
с. КРАСНОЛЮБЕЦЬКs. KRASNOLJUBEĆK73769735-2---2---------1-
с. НОВОПОЛТАВКАs. NOVOPOLTAVKA43036957--1--2-----1-----
смт КАР'ЄРНЕsmt KAR`JERNE49246127-----1---------3-
БІЛОУСІВСЬКА сільрадаBILOUSIVŚKA siľrada45041630-1--1--1-------1-
с. БІЛОУСОВЕs. BILOUSOVE27725221-1--1--1-------1-
с. ТОКАРЕВЕs. TOKAREVE1731649-----------------
БЛАГОДАТІВСЬКА сільрадаBLAHODATIVŚKA siľrada1128106453-5---6-----------
с. БЛАГОДАТІВКАs. BLAHODATIVKA34932917-----3-----------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA16815313-1---1-----------
с. ЛОЗОВЕs. LOZOVE34304-----------------
с. МАЛА СЕЙДЕМИНУХАs. MALA SEJDEMYNUCHA24523212-1---------------
с. НОВОГРЕДНЄВЕs. NOVOHREDNJEVE2152104-----1-----------
с. СУХИЙ СТАВОКs. SUCHYJ STAVOK1171103-3---1-----------
БОБРОВОКУТСЬКА сільрадаBOBROVOKUTŚKA siľrada71367324-----16-----------
с. БОБРОВИЙ КУТs. BOBROVYJ KUT60557514-----16-----------
с. ЗАПОВІТs. ZAPOVIT1089810-----------------
БОРОЗЕНСЬКА сільрадаBOROZENŚKA siľrada34243218146-10-23810----2---25-
с. БОРОЗЕНСЬКЕs. BOROZENŚKE20241900108-5--26-----2---1-
с. КУЧЕРСЬКЕs. KUČERŚKE60358215-1-111---------2-
с. П'ЯТИХАТКИs. P`JATYCHATKY3133112-----------------
с. САДОКs. SADOK48442521-4-1-110--------22-
БРУСКИНСЬКА сільрадаBRUSKYNŚKA siľrada104499535-10---3---------1-
с. БРУСКИНСЬКЕs. BRUSKYNŚKE43641218-5---1-----------
с. БЕЗВОДНЕs. BEZVODNE1541465-2---1-----------
с. ІЩЕНКАs. IŠČENKA2732646-1---1---------1-
с. КОСТРОМКАs. KOSTROMKA1811736-2---------------
ДАВИДОВО-БРІДСЬКА сільрадаDAVYDOVO-BRIDŚKA siľrada1430137347-61--1---------2-
с. ДАВИДІВ БРІДs. DAVYDIV BRID1223117740-21--1---------2-
с. БІЛОГІРКАs. BILOHIRKA1351341-----------------
с. ЗАПОРІЖЖЯs. ZAPORIŽŽJA72626-4---------------
МАЛООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаMALOOLEKSANDRIVŚKA siľrada1725164275-----1-1-------6-
с. МАЛА ОЛЕКСАНДРІВКАs. MALA OLEKSANDRIVKA1725164275-----1-1-------6-
НОВОДМИТРІВСЬКА сільрадаNOVODMYTRIVŚKA siľrada1075100935-51--124----------
с. НОВОДМИТРІВКАs. NOVODMYTRIVKA1075100935-51--124----------
НОВОКАЛУЗЬКА сільрадаNOVOKALUŹKA siľrada60858811-7--1----------1-
с. НОВА КАЛУГАs. NOVA KALUHA4274154-7-------------1-
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE19181-----------------
с. НОВА КАЛУГА ДРУГАs. NOVA KALUHA DRUHA761-----------------
с. ЧЕРВОНА ЛЮДМИЛІВКАs. ČERVONA LJUDMYLIVKA1551495----1------------
НОВОКАМ'ЯНСЬКА сільрадаNOVOKAM`JANŚKA siľrada1109107432-2----1----------
с. НОВА КАМ'ЯНКАs. NOVA KAM`JANKA98795826-2----1----------
с. НОВОГРИГОРІВКАs. NOVOHRYHORIVKA1221166-----------------
НОВОКУБАНСЬКА сільрадаNOVOKUBANŚKA siľrada64360324-16---------------
с. НОВА КУБАНЬs. NOVA KUBAŃ52549217-16---------------
с. СТАРИЦЯs. STARYCJA1181117-----------------
НОВОПАВЛІВСЬКА сільрадаNOVOPAVLIVŚKA siľrada86282632-4---------------
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA77374426-3---------------
с. БУЦІВСЬКЕs. BUCIVŚKE89826-1---------------
СТАРОСІЛЬСЬКА сільрадаSTAROSIĽŚKA siľrada99896827-3---------------
с. СТАРОСІЛЛЯs. STAROSILLJA67765619-2---------------
с. ДОВГОВЕs. DOVHOVE1681644-----------------
с. КАМ'ЯНЕs. KAM`JANE99971-1---------------
с. ШОСТАКОВЕs. ŠOSTAKOVE54513-----------------
ТРИФОНІВСЬКА сільрадаTRYFONIVŚKA siľrada93390715-5---12--------3-
с. ТРИФОНІВКАs. TRYFONIVKA81278813-5---12--------3-
с. НОВОВАСИЛІВКАs. NOVOVASYLIVKA1211192-----------------
ЧАРІВНЕНСЬКА сільрадаČARIVNENŚKA siľrada8227869-26-------------1-
с. ЧАРІВНЕs. ČARIVNE5084845-18-------------1-
с. ДМИТРЕНКАs. DMYTRENKA8180--1---------------
с. КОСТОМАРОВЕs. KOSTOMAROVE69642-3---------------
с. КРАСНОСІЛЬСЬКЕs. KRASNOSIĽŚKE1641582-4---------------
ЧКАЛОВСЬКА сільрадаČKALOVŚKA siľrada1065100933-19---2---------2-
с. ЧКАЛОВЕs. ČKALOVE67763228-13---2---------2-
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE79781-----------------
с. КАРЛО-МАРКСІВСЬКЕs. KARLO-MARKSIVŚKE1291281-----------------
с. КРИНИЧАНКАs. KRYNYČANKA47452-----------------
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE1331261-6---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКИЙ РАЙОН

VELYKOLEPETYŚKYJ RAJON

20798

18855

1767

-

17

1

-

4

45

49

5

33

5

-

-

-

-

-

17

-

смт ВЕЛИКА ЛЕПЕТИХАsmt VELYKA LEPETYCHA99419308555-5--311174252-----11-
ДЕМИДІВСЬКА сільрадаDEMYDIVŚKA siľrada680548112-7--191--1-----1-
с. ДЕМИДІВКАs. DEMYDIVKA40633566-2--1-1--------1-
с. ЗАПОРІЖЖЯs. ZAPORIŽŽJA27421346-5---9---1-------
КАТЕРИНІВСЬКА сільрадаKATERYNIVŚKA siľrada93989642-1---------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA57453538-1---------------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA3653614-----------------
КНЯЗЕ-ГРИГОРІВСЬКА сільрадаKNJAZE-HRYHORIVŚKA siľrada2084198074-----227--------1-
с. КНЯЗЕ-ГРИГОРІВКАs. KNJAZE-HRYHORIVKA1944185264-----226----------
с. СЕРЕДНЄs. SEREDNJE14012810------1--------1-
МАЛОЛЕПЕТИСЬКА сільрадаMALOLEPETYŚKA siľrada23952190167-31--204-71-----2-
с. МАЛА ЛЕПЕТИХАs. MALA LEPETYCHA22352041158-31--194-7------2-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA1321266-----------------
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA28233-----1---1-------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada75774412---------1-------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA75774412---------1-------
РУБАНІВСЬКА сільрадаRUBANIVŚKA siľrada40023189805-1---3-11------2-
с. РУБАНІВКАs. RUBANIVKA39273115804-1---3-11------2-
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE75741-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКИЙ РАЙОН

VERCHNJOROHAČYĆKYJ RAJON

14303

13359

809

-

14

7

-

1

19

83

3

-

-

-

1

-

-

-

7

-

смт ВЕРХНІЙ РОГАЧИКsmt VERCHNIJ ROHAČYK67896437288-74-17363---1---5-
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE1331257-1---------------
с. ЗОРЯs. ZORJA87852-----------------
с. ЛЕНІНЕs. LENINE97907-----------------
с. ТРУДОВИКs. TRUDOVYK3030------------------
БЕРЕЖАНСЬКА сільрадаBEREŽANŚKA siľrada13311176143-63--3-----------
с. БЕРЕЖАНКАs. BEREŽANKA60352865-53--2-----------
с. ГЕОРГІЇВКАs. HEORHIJIVKA15513223-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA32929829-1---1-----------
с. НОВОЗНАМ'ЯНКАs. NOVOZNAM`JANKA24421826-----------------
ЗЕЛЕНІВСЬКА сільрадаZELENIVŚKA siľrada72369527---------------1-
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE72369527---------------1-
ПЕРВОМАЇВСЬКА сільрадаPERVOMAJIVŚKA siľrada16641481137-----639--------1-
с. ПЕРВОМАЇВКАs. PERVOMAJIVKA14781304128-----639--------1-
с. ПРОЛЕТАРІЙs. PROLETARIJ1861779-----------------
САМІЙЛІВСЬКА сільрадаSAMIJLIVŚKA siľrada103099230-----17----------
с. САМІЙЛІВКАs. SAMIJLIVKA60557819-----17----------
с. ЛИСИЧЕs. LYSYČE67661-----------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA35834810-----------------
УШКАЛЬСЬКА сільрадаUŠKAĽŚKA siľrada15861466117-----21----------
с. УШКАЛКАs. UŠKALKA1044939104------1----------
с. БАБИНЕs. BABYNE2402364-----------------
с. НИЖНІЙ РОГАЧИКs. NYŽNIJ ROHAČYK3022919-----2-----------
ЧИСТОПІЛЬСЬКА сільрадаČYSTOPIĽŚKA siľrada83378251-----------------
с. ЧИСТОПІЛЛЯs. ČYSTOPILLJA52950920-----------------
с. КОЖУМ'ЯКИs. KOŽUM`JAKY12311310-----------------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA18116021-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

VYSOKOPIĽŚKYJ RAJON

17967

16933

886

-

64

12

1

-

29

20

1

1

1

1

3

-

-

-

15

-

смт ВИСОКОПІЛЛЯsmt VYSOKOPILLJA46994386286-8-1-671---2---2-
с. КНЯЗІВКАs. KNJAZIVKA39135333-----32----------
с. ПОТЬОМКИНЕs. POTJOMKYNE49244938-3---2-----------
с. ТОПОЛИНЕs. TOPOLYNE1881776-3-------------2-
смт АРХАНГЕЛЬСЬКЕsmt ARCHANHEĽŚKE2253218950-61--31---11---1-
с. БЛАКИТНЕs. BLAKYTNE88834-1---------------
ЗАГРАДІВСЬКА сільрадаZAHRADIVŚKA siľrada71769420-----12----------
с. ЗАГРАДІВКАs. ZAHRADIVKA71769420-----12----------
ЗАРІЧНЯНСЬКА сільрадаZARIČNJANŚKA siľrada80876928-7---13----------
с. ЗАРІЧНЕs. ZARIČNE62359719-3---13----------
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE55523-----------------
с. МАР'ІНЕs. MAR`INE1301206-4---------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada1287122064-2------1--------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA83180922-----------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA45641142-2------1--------
КОЧУБЕЇВСЬКА сільрадаKOČUBEJIVŚKA siľrada98494042-----2-----------
с. КОЧУБЕЇВКАs. KOČUBEJIVKA73769936-----2-----------
с. МИКІЛЬСЬКЕs. MYKIĽŚKE1611565-----------------
с. СВІТЛІВКАs. SVITLIVKA86851-----------------
МАЛОШЕСТІРНЯНСЬКА сільрадаMALOŠESTIRNJANŚKA siľrada79578015-----------------
с. МАЛА ШЕСТЕРНЯs. MALA ŠESTERNJA38037010-----------------
с. НОВОГРИГОРІВСЬКЕs. NOVOHRYHORIVŚKE2612574-----------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA1541531-----------------
НОВОВОЗНЕСЕНСЬКА сільрадаNOVOVOZNESENŚKA siľrada94189629-5---64--------1-
с. НОВОВОЗНЕСЕНСЬКЕs. NOVOVOZNESENŚKE62259817-----24--------1-
с. ВЕРЕМІЇВКАs. VEREMIJIVKA3128--2---1-----------
с. ДОБРЯНКАs. DOBRJANKA1491454-----------------
с. КОСТИРКАs. KOSTYRKA1391258-3---3-----------
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА сільрадаNOVOMYKOLAJIVŚKA siľrada89584936-4---11--------4-
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA79274836-3----1--------4-
с. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕs. ČERVONOARMIJŚKE103101--1---1-----------
НОВОПЕТРІВСЬКА сільрадаNOVOPETRIVŚKA siľrada1254115992-3---------------
с. НОВОПЕТРІВКАs. NOVOPETRIVKA83580430-1---------------
с. ОЛЬГИНЕs. OĽHYNE41935562-2---------------
ОРЛІВСЬКА сільрадаORLIVŚKA siľrada12581123107-18---4---1-----5-
с. ОРЛОВЕs. ORLOVE65360344-4---1---------1-
с. НАТАЛИНЕs. NATALYNE1231149-----------------
с. НОВОБРАТСЬКЕs. NOVOBRATŚKE24021028-1---1-----------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE14712712-1---2---1-----4-
с. РІВНОПІЛЛЯs. RIVNOPILLJA956914-12---------------
ПРИГІР'ЇВСЬКА сільрадаPRYHIR`JIVŚKA siľrada91786636-411--------------
с. ПРИГІР'Яs. PRYHIR`JA4544477-----------------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA91847-----------------
с. КРАСНІВКАs. KRASNIVKA1039112-----------------
с. РОЗІВКАs. ROZIVKA1201027--11--------------
с. СВОБОДНЕs. SVOBODNE1491423-4---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГЕНІЧЕСЬКИЙ РАЙОН

HENIČEŚKYJ RAJON

66287

30505

29826

755

62

4

9

8

128

246

2

40

4

4

20

-

-

-

4674

-

м. ГЕНІЧЕСЬКm. HENIČEŚK2163363501491944101-1830---2----268-
смт НОВООЛЕКСІЇВКАsmt NOVOOLEKSIJIVKA10227416632215616--1272-12128---2220-
смт ПАРТИЗАНИsmt PARTYZANY391115571218502-1333-8--1---1065-
с. ГАЙОВЕs. HAJOVE1033467---------------2-
с. ДОГМАРІВКАs. DOHMARIVKA107170718512-5-11--1-5---163-
с. МОСКАЛЕНКАs. MOSKALENKA346185126-1-------------34-
ПЛАВСЬКА сільрадаPLAVŚKA siľrada1035877126-3--2-41-------22-
с. ПЛАВСЬКЕs. PLAVŚKE83573489-1--2-41-------4-
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE1248620-2-------------16-
с. НОВИЙ СВІТs. NOVYJ SVIT28226-----------------
с. РОЗДОЛЛЯs. ROZDOLLJA473411---------------2-
с. ЯКИМІВКАs. JAKYMIVKA11------------------
НОВОГРИГОРІВСЬКА сільрадаNOVOHRYHORIVŚKA siľrada24415911839-3----8----------
с. НОВОГРИГОРІВКАs. NOVOHRYHORIVKA24085781819-3----8----------
с. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГs. ROZY LJUKSEMBURH331320-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ--------------------
НОВОДМИТРІВСЬКА сільрадаNOVODMYTRIVŚKA siľrada13771105109--1--19---------143-
с. НОВОДМИТРІВКАs. NOVODMYTRIVKA114195093--1--19---------78-
с. ВЕСНЯНКАs. VESNJANKA1339012---------------31-
с. ЛЮБЛИНКАs. LJUBLYNKA103654---------------34-
НОВОІВАНІВСЬКА сільрадаNOVOIVANIVŚKA siľrada4404062613---2---------2-
с. НОВОІВАНІВКАs. NOVOIVANIVKA3242942313---1---------2-
с. ПРОБУДЖЕННЯs. PROBUDŽENNJA1161123-----1-----------
ОЗЕРЯНСЬКА сільрадаOZERJANŚKA siľrada818411407-----------------
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY444225219-----------------
с. КОМІСАРІВКАs. KOMISARIVKA703040-----------------
с. НОВИЙ АЗОВs. NOVYJ AZOV17760117-----------------
с. ПЕРЕКОПs. PEREKOP826913-----------------
с. ПЧІЛКАs. PČILKA452718-----------------
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada19161715178-----19---1-2---1-
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA19161715178-----19---1-2---1-
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada20305901398-16-1-1310--------2-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA20305901398-16-1-1310--------2-
ПРИВІЛЬНЕНСЬКА сільрадаPRYVIĽNENŚKA siľrada14441118326-----------------
с-ще ПРИВІЛЬНЕs-šče PRYVIĽNE708522186-----------------
с. ВЕЛЕТНІВКАs. VELETNIVKA35329063-----------------
с-ще ЖОВТНЕВЕs-šče ŽOVTNEVE36629769-----------------
с-ще РАДЯНСЬКЕs-šče RADJANŚKE1798-----------------
РІВНЕНСЬКА сільрадаRIVNENŚKA siľrada23581979352-52--61--------13-
с. РІВНЕs. RIVNE14471294138-1---61--------7-
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA23721320-22--------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA715912-----------------
с. ЗАПОРОЖЕЦЬs. ZAPOROŽEĆ77------------------
с-ще КОМУНАРСЬКЕs-šče KOMUNARŚKE1515------------------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA211-----------------
с. МУРАВЕЙНИКs. MURAVEJNYK92777-2-------------6-
с. НОВИЙ МИРs. NOVYJ MYR22817751-----------------
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA11810315-----------------
с. ШЛЯХ НЕЗАМОЖНИКАs. ŠLJACH NEZAMOŽNYKA14110338-----------------
СОКОЛОГІРНЕНСЬКА сільрадаSOKOLOHIRNENŚKA siľrada13201117173-1----181-------10-
с. СОКОЛОГІРНЕs. SOKOLOHIRNE802650142-1----6--------3-
с. ВИНОГРАДНИЙ КЛИНs. VYNOHRADNYJ KLYN23921721-------1---------
с. НОВОЄФРЕМІВКАs. NOVOJEFREMIVKA27925010------12--------7-
с. МАКШІЇВКАs. MAKŠIJIVKA--------------------
СТОКОПАНІВСЬКА сільрадаSTOKOPANIVŚKA siľrada97888687-----2---------3-
с. СТОКОПАНІs. STOKOPANI75166878-----2---------3-
с. ДРАГОМАНОВЕs. DRAHOMANOVE1351314---------------0-
с. НОВА ПРАЦЯs. NOVA PRACJA92875---------------0-
СТРІЛКІВСЬКА сільрадаSTRILKIVŚKA siľrada1372359922362---5---------48-
с. СТРІЛКОВЕs. STRILKOVE1372359922362---5---------48-
ЩАСЛИВЦІВСЬКА сільрадаŠČASLYVCIVŚKA siľrada22015381364621---96----1---220-
с. ЩАСЛИВЦЕВЕs. ŠČASLYVCEVE1461365817621---65----1---204-
с. ГЕНІЧЕНСЬКА ГІРКАs. HENIČENŚKA HIRKA495120365-----21--------7-
с-ще ПРИОЗЕРНЕs-šče PRYOZERNE24553182-----1---------9-
ФРУНЗЕНСЬКА сільрадаFRUNZENŚKA siľrada308915721280-----35-5------224-
с. ФРУНЗЕs. FRUNZE281513731211-----25-5------219-
с. ПРИДОРОЖНЄs. PRYDOROŽNJE27419969-----1---------5-
ЧЕРВОНОПРАПОРНА сільрадаČERVONOPRAPORNA siľrada14971146183-----22-12------152-
с. ЧЕРВОНОПРАПОРНЕs. ČERVONOPRAPORNE67954585------2-12------35-
с. САЛЬКОВЕs. SAĽKOVE1057127-----1---------6-
с. СЕМИХАТКАs. SEMYCHATKA56140252-----1---------106-
с. ЯСНА ПОЛЯНАs. JASNA POLJANA15212819---------------5-
ЧОНГАРСЬКА сільрадаČONHARŚKA siľrada312418941028-6-219128-11-2---52-
с. ЧОНГАРs. ČONHAR1431849503-1---564--------9-
с. АТАМАНЬs. ATAMAŃ34123793------3--------8-
с-ще ЗАЛІЗНИЧНЕs-šče ZALIZNYČNE1393----1------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA578302229-2---333-1--2---6-
с. НОВИЙ ТРУДs. NOVYJ TRUD33523471-----128--------1-
с. ПОПІВКАs. POPIVKA1369716---------------23-
с-ще СИВАШs-šče SYVAŠ25715591-3-2-----1-----5-
с. ЧЕРНІГІВКАs. ČERNIHIVKA331122-----------------
ЩОРСІВСЬКА сільрадаŠČORSIVŚKA siľrada15561202292-1----28-2--1---30-
с. ЩОРСІВКАs. ŠČORSIVKA1046809192-1----24----1---19-
с. БОЙОВЕs. BOJOVE20116328------1--------9-
с. ЯРОШИКs. JAROŠYK30923072------3-2------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ РАЙОН

HOLOPRYSTANŚKYJ RAJON

64620

55937

7661

-

121

1

13

98

377

89

-

-

-

-

-

306

1

м. ГОЛА ПРИСТАНЬm. HOLA PRYSTAŃ15902127493057-8--16464-----18-
с. БІЛОГРУДОВЕs. BILOHRUDOVE29327121-----1-----------
ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada102794864-4---65----------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA102794864-4---65----------
БЕХТЕРСЬКА сільрадаBECHTERŚKA siľrada33593057190-3--298211------77-
с. БЕХТЕРИs. BECHTERY30452748185-3--298211------77-
с. НОВОЧОРНОМОР'Яs. NOVOČORNOMOR`JA3143095-----------------
ВЕЛИКОКАРДАШИНСЬКА сільрадаVELYKOKARDAŠYNŚKA siľrada41433858275-31--21--------21
с. ВЕЛИКА КАРДАШИНКАs. VELYKA KARDAŠYNKA1443137271-----------------
с. КАРДАШИНКАs. KARDAŠYNKA1303120788-2---21--------21
с. КОХАНИs. KOCHANY34828166-1---------------
с. МАЛА КАРДАШИНКАs. MALA KARDAŠYNKA104999850--1--------------
ГЕРОЙСЬКА сільрадаHEROJŚKA siľrada67060662----1----------1-
с. ГЕРОЙСЬКЕs. HEROJŚKE67060662----1----------1-
ГЛАДКІВСЬКА сільрадаHLADKIVŚKA siľrada30892716311-15---34-27--1---12-
с. ГЛАДКІВКАs. HLADKIVKA29122558306-6---34-27--1---7-
с. РІДНА УКРАЇНАs. RIDNA UKRAJINA1771585-9-------------5-
ДОБРОПІЛЬСЬКА сільрадаDOBROPIĽŚKA siľrada17691595146-11---110--------6-
с. ДОБРОПІЛЛЯs. DOBROPILLJA106295399------10----------
с-ще ЖОВТНЕВЕs-šče ŽOVTNEVE34731821-8---------------
с. КИЇВКАs. KYJIVKA32529521-3---1---------5-
с-ще НОВОСЕЛІВКАs-šče NOVOSELIVKA35295---------------1-
ДОЛМАТІВСЬКА сільрадаDOLMATIVŚKA siľrada1390128299-2---34----------
с. ДОЛМАТІВКАs. DOLMATIVKA1390128299-2---34----------
ЗБУР'ЇВСЬКА сільрадаZBUR`JIVŚKA siľrada1195100654-11--27--------124-
с. ЗБУР'ЇВКАs. ZBUR`JIVKA73666335-11--27--------27-
с. БЕРЕГОВЕs. BEREHOVE22------------------
с. КОМУНАs. KOMUNA2751998---------------68-
с. ОБЛОЇs. OBLOJI18214211---------------29-
КРАСНОЗНАМ'ЯНСЬКА сільрадаKRASNOZNAM`JANŚKA siľrada880760104-3---27--------4-
с. КРАСНОЗНАМ'ЯНКАs. KRASNOZNAM`JANKA64455682-2---2---------2-
с. ВІЛЬНА УКРАЇНАs. VIĽNA UKRAJINA716-----------------
с. ОЧАКІВСЬКЕs. OČAKIVŚKE22920316-1----7--------2-
КРУГЛООЗЕРСЬКА сільрадаKRUHLOOZERŚKA siľrada17361589145------1--------1-
с. КРУГЛООЗЕРКАs. KRUHLOOZERKA13681257110------1----------
с. БІЛЬШОВИКs. BIĽŠOVYK36833235---------------1-
МАЛОКОПАНІВСЬКА сільрадаMALOKOPANIVŚKA siľrada21921997167-51--5141------11-
с. МАЛІ КОПАНІs. MALI KOPANI21591969163-51--4141------11-
с. БУРКУТИs. BURKUTY33284-----1-----------
НОВОВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаNOVOVOLODYMYRIVŚKA siľrada18671589103-18--210138--------7-
с. НОВОВОЛОДИМИРІВКАs. NOVOVOLODYMYRIVKA104690972-11--1744--------2-
с. ЗЕЛЕНОТРОПИНСЬКЕs. ZELENOTROPYNŚKE51444818-7---138--------2-
с. СЛІПУШИНСЬКЕs. SLIPUŠYNŚKE30723213----1256--------3-
НОВОЗБУР'ЇВСЬКА сільрадаNOVOZBUR`JIVŚKA siľrada74896627735-12---965-22------19-
с. НОВА ЗБУР'ЇВКАs. NOVA ZBUR`JIVKA74896627735-12---965-22------19-
НОВОСОФІЇВСЬКА сільрадаNOVOSOFIJIVŚKA siľrada18411343479----1213--------3-
с. НОВОСОФІЇВКАs. NOVOSOFIJIVKA1227779430----1113--------3-
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA25724610-----1-----------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA35731839-----------------
НОВОФЕДОРІВСЬКА сільрадаNOVOFEDORIVŚKA siľrada25012088387-7--1311--------4-
с. НОВОФЕДОРІВКАs. NOVOFEDORIVKA97388088-1---3---------1-
с. ЗАЛІЗНИЙ ПОРТs. ZALIZNYJ PORT15281208299-6--1-11--------3-
РИБАЛЬЧЕНСЬКА сільрадаRYBAĽČENŚKA siľrada1095987102----5----------1-
с. РИБАЛЬЧЕs. RYBAĽČE96786893----5----------1-
с-ще ВИНОГРАДНЕs-šče VYNOHRADNE24222-----------------
с. ЗАБАРИНЕs. ZABARYNE104977-----------------
САДІВСЬКА сільрадаSADIVŚKA siľrada26512398174-4-11250-18--1---2-
с-ще САДОВЕs-šče SADOVE68361464---1-2---------2-
с-ще ВІЛЬНА ДРУЖИНАs-šče VIĽNA DRUŽYNA49463-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA41038624-----------------
с. ІНДУСТРІАЛЬНЕs. INDUSTRIAĽNE24922816-2----3----------
с. ПАМ'ЯТНЕs. PAM`JATNE1260112467-2--1-47-18--1-----
СТАРОЗБУР'ЇВСЬКА сільрадаSTAROZBUR`JIVŚKA siľrada24282083335-2---41--------3-
с. СТАРА ЗБУР'ЇВКАs. STARA ZBUR`JIVKA24282083335-2---41--------3-
ТАВРІЙСЬКА сільрадаTAVRIJŚKA siľrada24122008380-8---10--3--1---2-
с. ТАВРІЙСЬКЕs. TAVRIJŚKE20891723349-6---9-----1---1-
с. ВЕЛИКИЙ КЛИНs. VELYKYJ KLYN32328531-2---1--3------1-
ЧОРНОМОРСЬКА сільрадаČORNOMORŚKA siľrada16041482103-9----3-3------4-
с-ще ЧОРНОМОРСЬКЕs-šče ČORNOMORŚKE63158638-1----3-1------2-
с. ЛИМАНІВКАs. LYMANIVKA38135222-6------1--------
с. СУВОРОВКАs. SUVOROVKA56852441-1------1------1-
с. ЧОРНОМОРСЬКІ КРИНИЦІs. ČORNOMORŚKI KRYNYCI24202-1-------------1-
ЧУЛАКІВСЬКА сільрадаČULAKIVŚKA siľrada30872898168-6---82--------5-
с. ЧУЛАКІВКАs. ČULAKIVKA30872898168-6---82--------5-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ РАЙОН

HORNOSTAJIVŚKYJ RAJON

22068

20743

1044

-

50

5

5

6

44

15

-

2

3

-

-

-

-

-

151

-

смт ГОРНОСТАЇВКАsmt HORNOSTAJIVKA69996564383-2311393--3-----9-
с. ЗЕЛЕНИЙ ПОДs. ZELENYJ POD23321221-----------------
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada72267835-1-------------8-
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA48345526-1-------------1-
с. ЗІРКАs. ZIRKA2392239---------------7-
ВЕЛИКОБЛАГОВІЩЕНСЬКА сільрадаVELYKOBLAHOVIŠČENŚKA siľrada1310120373-16---15---------3-
с. ВЕЛИКА БЛАГОВІЩЕНКАs. VELYKA BLAHOVIŠČENKA92084545-15---14---------1-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA1701645-----1-----------
с. НОВОЄЛИЗАВЕТІВКАs. NOVOJELYZAVETIVKA22019423-1-------------2-
ДУБІВСЬКА сільрадаDUBIVŚKA siľrada1051100044-1-2----1------3-
с. ДУБІВКАs. DUBIVKA79574840-1-2----1------3-
с. ЗАПОРІЗЬКЕs. ZAPORIŹKE2562524-----------------
ЗАВОДІВСЬКА сільрадаZAVODIVŚKA siľrada1124106258-2--1----------1-
с. ЗАВОДІВКАs. ZAVODIVKA1124106258-2--1----------1-
КОЗАЧЕ-ЛАГЕРСЬКА сільрадаKOZAČE-LAHERŚKA siľrada6816747-----------------
с. КОЗАЧІ ЛАГЕРІs. KOZAČI LAHERI5044986-----------------
с. НОВІ ОЛЕШКИs. NOVI OLEŠKY1771761-----------------
КАЇРСЬКА сільрадаKAJIRŚKA siľrada35083325169-3----2--------9-
с. КАЇРИs. KAJIRY35083325169-3----2--------9-
КОСТЯНТИНІВСЬКА сільрадаKOSTJANTYNIVŚKA siľrada2012194057-421-7--1--------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA1455139747-111-7--1--------
с. БРАТОЛЮБІВКАs. BRATOLJUBIVKA3413299-3---------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA2162141--1--------------
МАРИНСЬКА сільрадаMARYNŚKA siľrada62960126----2------------
с. МАРИНСЬКЕs. MARYNŚKE51249418-----------------
с. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕs. ČERVONOARMIJŚKE1171078----2------------
ОЛЬГИНСЬКА сільрадаOĽHYNŚKA siľrada1123104664--11-3---------8-
с. ОЛЬГИНЕs. OĽHYNE104397556--11-3---------7-
с. КОЧУБЕЇВКАs. KOČUBEJIVKA80718---------------1-
СЛАВНЕНСЬКА сільрадаSLAVNENŚKA siľrada65363218-----1---------2-
с. СЛАВНЕs. SLAVNE46845114-----1---------2-
с. НОВА БЛАГОВІЩЕНКАs. NOVA BLAHOVIŠČENKA1601573-----------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA25241-----------------
ЧЕРВОНОБЛАГОДАТНЕНСЬКА сільрадаČERVONOBLAHODATNENŚKA siľrada106491238--1--5---------108-
с. ЧЕРВОНОБЛАГОДАТНЕs. ČERVONOBLAHODATNE40037817-----5-----------
с. КРАСНЕs. KRASNE35222617--1------------108-
с. ЛОПАТКИs. LOPATKY2422411-----------------
с. ЯСНА ПОЛЯНАs. JASNA POLJANA70673-----------------
ЧЕРВОНОПОЛЯНСЬКА сільрадаČERVONOPOLJANŚKA siľrada95989451-----410----------
с. ЧЕРВОНА ПОЛЯНАs. ČERVONA POLJANA69865232-----410----------
с. СТАРОЛУК'ЯНІВКАs. STAROLUK`JANIVKA26124219-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН

IVANIVŚKYJ RAJON

18037

16260

1271

3

72

1

6

6

23

115

1

11

-

-

-

-

-

-

268

-

смт ІВАНІВКАsmt IVANIVKA52454768288311-134131-------153-
БАЛАШІВСЬКА сільрадаBALAŠIVŚKA siľrada60356035-5--1----------2-
с. БАЛАШОВЕs. BALAŠOVE54050330-5--1----------1-
с. КВІТКОВЕs. KVITKOVE63575---------------1-
БЛАГОДАТНЕНСЬКА сільрадаBLAHODATNENŚKA siľrada1103103658-2---11--------5-
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE90786835-2---1---------1-
с. ТИМОФІЇВКАs. TYMOFIJIVKA19616823------1--------4-
ВОСКРЕСЕНСЬКА сільрадаVOSKRESENŚKA siľrada103095938-26---1---------6-
с. ВОСКРЕСЕНКАs. VOSKRESENKA95489235-20---1---------6-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA76673-6---------------
ДРУЖБІВСЬКА сільрадаDRUŽBIVŚKA siľrada65359355-----14----------
с. ДРУЖБІВКАs. DRUŽBIVKA65359355-----14----------
ЛЮБИМІВСЬКА сільрадаLJUBYMIVŚKA siľrada88072391-1-2-318--------42-
с. ЛЮБИМІВКАs. LJUBYMIVKA88072391-1-2-318--------42-
НОВОВАСИЛІВСЬКА сільрадаNOVOVASYLIVŚKA siľrada82676235-----117--------11-
с. НОВОВАСИЛІВКАs. NOVOVASYLIVKA82676235-----117--------11-
НОВОДМИТРІВСЬКА сільрадаNOVODMYTRIVŚKA siľrada1235880339-2---39--------2-
с. НОВОДМИТРІВКА ДРУГАs. NOVODMYTRIVKA DRUHA944626302-2---39--------2-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA866719-----------------
с-ще НОВОЗНАМЕНКАs-šče NOVOZNAMENKA847212-----------------
с-ще ФЕДОРІВКАs-šče FEDORIVKA1211156-----------------
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА сільрадаNOVOMYKOLAJIVŚKA siľrada62460614-2-2-------------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA46645113---2-------------
с. ШИРОКА БАЛКАs. ŠYROKA BALKA1581551-2---------------
НОВОСЕМЕНІВСЬКА сільрадаNOVOSEMENIVŚKA siľrada60353245-14---1--11--------
с. НОВОСЕМЕНІВКАs. NOVOSEMENIVKA59052044-14---1--11--------
с. МАРТІВКАs. MARTIVKA13121-----------------
ПЕРШОТРАВНЕВА сільрадаPERŠOTRAVNEVA siľrada73369123-1---12--------15-
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE73369123-1---12--------15-
ТРОХИМІВСЬКА сільрадаTROCHYMIVŚKA siľrada1083103440-2-113---------2-
с. ТРОХИМІВКАs. TROCHYMIVKA67164523-1---2-----------
с. ЗАХАРІВКАs. ZACHARIVKA1231164-1-------------2-
с. КІРОВЕs. KIROVE1241167----1------------
с. НОВОДМИТРІВКА ПЕРШАs. NOVODMYTRIVKA PERŠA1651576---1-1-----------
УКРАЇНСЬКА сільрадаUKRAJINŚKA siľrada79268766-3--1-13--------22-
с. УКРАЇНСЬКЕs. UKRAJINŚKE71663364-3--1-7--------8-
с. ЧЕРВОНИЙ ПРАПОРs. ČERVONYJ PRAPOR76542------6--------14-
ФРУНЗЕНСЬКА сільрадаFRUNZENŚKA siľrada1698157185-11--336--------1-
с. ФРУНЗЕs. FRUNZE1698157185-11--336--------1-
ШОТІВСЬКА сільрадаŠOTIVŚKA siľrada92985859-2---12--------7-
с. ШОТІВКАs. ŠOTIVKA74371226-2----2--------1-
с-ще ВЕСЕЛІВКАs-šče VESELIVKA18614633-----1---------6-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАЛАНЧАЦЬКИЙ РАЙОН

KALANČAĆKYJ RAJON

25938

23029

2477

-

33

4

3

4

58

57

4

11

1

1

3

-

-

-

253

-

смт КАЛАНЧАКsmt KALANČAK1111610296743-71221427-11------13-
смт МИРНЕsmt MYRNE21431921211-1--13-1-------5-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada1075102540-51----2-------2-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA1075102540-51----2-------2-
ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada57053225-----5---------8-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA55852124-----5---------8-
с. ПРИМОРСЬКЕs. PRYMORŚKE12111-----------------
ГАВРИЛІВСЬКА сільрадаHAVRYLIVŚKA siľrada1225108756-8---3---------71-
с. ГАВРИЛІВКА ДРУГАs. HAVRYLIVKA DRUHA81274752-7---3---------3-
с. БАБЕНКІВКА ПЕРШАs. BABENKIVKA PERŠA4133404-1-------------68-
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada1316803501-5-----1---1---5-
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA1316803501-5-----1---1---5-
НОВОКИЇВСЬКА сільрадаNOVOKYJIVŚKA siľrada18141699100-2---3---------10-
с. НОВОКИЇВКАs. NOVOKYJIVKA18141699100-2---3---------10-
НОВОПАВЛІВСЬКА сільрадаNOVOPAVLIVŚKA siľrada73268544-----2---------1-
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA73268544-----2---------1-
ПРИВІЛЬСЬКА сільрадаPRYVIĽŚKA siľrada13171185105--1--145--------7-
с. ПРИВІЛЛЯs. PRYVILLJA43640619-----5---------6-
с. БАБЕНКІВКА ДРУГАs. BABENKIVKA DRUHA26625111--1--3-----------
с. ВЕРБОВЕs. VERBOVE84756------3----------
с. МАКСИМА ГОРЬКОГОs. MAKSYMA HOŔKOHO53145369-----62--------1-
РОЗДОЛЬНЕНСЬКА сільрадаROZDOĽNENŚKA siľrada13361163132-211-1019--112---4-
с-ще РОЗДОЛЬНЕs-šče ROZDOĽNE13361163132-211-1019--112---4-
ХОРЛІВСЬКА сільрадаCHORLIVŚKA siľrada795670119-2---2---------2-
с. ХОРЛИs. CHORLY795670119-2---2---------2-
ЧЕРВОНОЧАБАНСЬКА сільрадаČERVONOČABANŚKA siľrada24991963401-1--126--------125-
с. ЧЕРВОНИЙ ЧАБАНs. ČERVONYJ ČABAN13131002301-----16--------3-
с. КАЇРКАs. KAJIRKA32820828----11---------90-
с. МАКАРІВКАs. MAKARIVKA52548736-1-------------1-
с. ПАМ'ЯТНИКs. PAM`JATNYK28208-----------------
с. ПОЛЬОВЕs. POLJOVE1241186-----------------
с. СТАВКИs. STAVKY18112822---------------31-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КАХОВСЬКИЙ РАЙОН

KACHOVŚKYJ RAJON

40528

35687

4467

-

69

11

-

8

81

20

2

109

1

-

5

-

-

-

68

-

ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada23852230147-2---3---------3-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA1456136687-1---1---------1-
с. КОМИШАНКАs. KOMYŠANKA22921114-----2---------2-
с. ЛУК'ЯНІВКАs. LUK`JANIVKA45423-----------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA65561143-1---------------
ВОЛИНСЬКА сільрадаVOLYNŚKA siľrada86080646-25--1-----------
с-ще ВОЛИНСЬКЕs-šče VOLYNŚKE74669846-1---1-----------
с-ще ОСТАПЕНКАs-šče OSTAPENKA114108--15--------------
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada1070101948-1-------1-----1-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA94890640---------1-----1-
с. ДІБРОВАs. DIBROVA1221138-1---------------
ДУДЧИНСЬКА сільрадаDUDČYNŚKA siľrada1329123281-1---28--------5-
с. ДУДЧИНЕs. DUDČYNE95989153-1---28--------4-
с. ЛЮБИМО-МАР'ЇВКАs. LJUBYMO-MAR`JIVKA927912---------------1-
с. ЛЮБИМО-ПАВЛІВКАs. LJUBYMO-PAVLIVKA27826216-----------------
ЗАОЗЕРНЕНСЬКА сільрадаZAOZERNENŚKA siľrada12521064170-2--1---9------6-
с. ЗАОЗЕРНЕs. ZAOZERNE855715129--------9------2-
с. ОЛЬГІВКАs. OĽHIVKA39734941-2--1----------4-
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada28282551252-3---146--------2-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA68759985-1---1---------1-
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA77071847-1---3---------1-
с. ЦУКУРИs. CUKURY81872783-1---16----------
с. ЧЕРВОНЕ ПОДІЛЛЯs. ČERVONE PODILLJA55350737-----9-----------
КОРОБКІВСЬКА сільрадаKOROBKIVŚKA siľrada23162120188-3---2--1------2-
с. КОРОБКИs. KOROBKY23162120188-3---2--1------2-
КОСТОГРИЗІВСЬКА сільрадаKOSTOHRYZIVŚKA siľrada20641950101-5---7---------1-
с. КОСТОГРИЗОВЕs. KOSTOHRYZOVE92490019-3---1---------1-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA75969463-----2-----------
с. НАТАЛІВКАs. NATALIVKA38135619-2---4-----------
ЛЮБИМІВСЬКА сільрадаLJUBYMIVŚKA siľrada61115534464-1---133183------12-
с. ЛЮБИМІВКАs. LJUBYMIVKA60305474446-1---103183------12-
с-ще ЗАВІТНЕs-šče ZAVITNE816018-----3-----------
МАЛОКАХОВСЬКА сільрадаMALOKACHOVŚKA siľrada300215171472-1--14-----1---6-
с. МАЛОКАХОВКАs. MALOKACHOVKA300215171472-1--14-----1---6-
НОВОКАМ'ЯНСЬКА сільрадаNOVOKAM`JANŚKA siľrada62758739---------------1-
с. НОВОКАМ'ЯНКАs. NOVOKAM`JANKA62758739---------------1-
РОЗДОЛЬНЕНСЬКА сільрадаROZDOĽNENŚKA siľrada24822118346----221-3--3---7-
с. РОЗДОЛЬНЕs. ROZDOĽNE24822118346----221-3--3---7-
РОЗО-ЛЮКСЕМБУРГСЬКА сільрадаROZO-LJUKSEMBURHŚKA siľrada1244114488-5--25-----------
с-ще ФЕДОРІВКАs-šče FEDORIVKA88682161----22-----------
с-ще СЛИНЕНКАs-šče SLYNENKA2272189-----------------
с-ще СОКИРКИs-šče SOKYRKY13110518-5---3-----------
СЕМЕНІВСЬКА сільрадаSEMENIVŚKA siľrada1349126967-----6--6------1-
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA1349126967-----6--6------1-
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada14581310124-18---5-1---------
с. АРХАНГЕЛЬСЬКА СЛОБОДАs. ARCHANHEĽŚKA SLOBODA1136997116-17---5-1---------
с. ВІЛЬНА УКРАЇНАs. VIĽNA UKRAJINA3223138-1---------------
ТАВРИЧАНСЬКА сільрадаTAVRYČANŚKA siľrada25512288242-12---7---------2-
с. ТАВРИЧАНКАs. TAVRYČANKA16711471192-4---4-----------
с. МАР'ЯНІВКАs. MAR`JANIVKA58255028-----3---------1-
с. СКВОРЦІВКАs. SKVORCIVKA14312914-----------------
с. СОЛІДАРНЕs. SOLIDARNE1551388-8-------------1-
ЧЕРВОНОПЕРЕКОПСЬКА сільрадаČERVONOPEREKOPŚKA siľrada29852707252-7--26---------11-
с-ще ЧЕРВОНИЙ ПЕРЕКОПs-šče ČERVONYJ PEREKOP1125102795-----1---------2-
с-ще ЗЕЛЕНА РУБАНІВКАs-šče ZELENA RUBANIVKA28426717-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA52146056-1--2----------2-
с. ПЕТРОПАВЛІВКАs. PETROPAVLIVKA51645844-3---5---------6-
с. ПОДІВКАs. PODIVKA51647537-3-------------1-
с. ПРОСТОРНЕs. PROSTORNE23203-----------------
ЧОРНЯНСЬКА сільрадаČORNJANŚKA siľrada35043200280-26--22-6--1---5-
с. ЧОРНЯНКАs. ČORNJANKA35043200280-26--22-6--1---5-
ЧОРНОМОРІВСЬКА сільрадаČORNOMORIVŚKA siľrada1111104160-4---2--1------3-
с. ЧОРНОМОРІВКАs. ČORNOMORIVKA1111104160-4---2--1------3-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ РАЙОН

NYŽNJOSIROHOŹKYJ RAJON

19823

15918

3460

-

81

2

7

3

26

8

1

2

-

-

1

-

-

-

314

-

смт НИЖНІ СІРОГОЗИsmt NYŽNI SIROHOZY59925549412-92-163-2--1---7-
АНАТОЛІВСЬКА сільрадаANATOLIVŚKA siľrada60155138-12---------------
с. АНАТОЛІВКАs. ANATOLIVKA48143633-12---------------
с. ДОГМАРІВКАs. DOHMARIVKA1201155-----------------
БРАТСЬКА сільрадаBRATŚKA siľrada61556935---------------11-
с-ще БРАТСЬКЕs-šče BRATŚKE37735219---------------6-
с-ще ЗАПОВІТНЕs-šče ZAPOVITNE23821716---------------5-
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada17121531172-8---1-----------
с. ВЕРБИs. VERBY73063590-5---------------
с-ще ЗЕРНОВЕs-šče ZERNOVE22020116-3---------------
с-ще КОМСОМОЛЬСЬКЕs-šče KOMSOMOĽŚKE37935820-----1-----------
с-ще ПАРТИЗАНИs-šče PARTYZANY21720512-----------------
с. ЧЕХОВКАs. ČECHOVKA16613234-----------------
ВЕРХНЬОСІРОГОЗЬКА сільрадаVERCHNJOSIROHOŹKA siľrada20964781587-5-114---------20-
с. ВЕРХНІ СІРОГОЗИs. VERCHNI SIROHOZY20964781587-5-114---------20-
ВЕРХНЬОТОРГАЇВСЬКА сільрадаVERCHNJOTORHAJIVŚKA siľrada61457534---3-2-----------
с. ВЕРХНІ ТОРГАЇs. VERCHNI TORHAJI61457534---3-2-----------
ВІЛЬНЕНСЬКА сільрадаVIĽNENŚKA siľrada94477262-2---4-1-------103-
с-ще ВІЛЬНЕs-šče VIĽNE58749249-2---3---------41-
с-ще ЗМАГАННЯs-šče ZMAHANNJA2071978-----1-1---------
с-ще НОВОРОГАЧИНСЬКЕs-šče NOVOROHAČYNŚKE150835---------------62-
ДЕМ'ЯНІВСЬКА сільрадаDEM`JANIVŚKA siľrada88881467-6---1-----------
с. ДЕМ'ЯНІВКАs. DEM`JANIVKA88881467-6---1-----------
НИЖНЬОТОРГАЇВСЬКА сільрадаNYŽNJOTORHAJIVŚKA siľrada1312903241-1---2---------165-
с. НИЖНІ ТОРГАЇs. NYŽNI TORHAJI1312903241-1---2---------165-
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada13701249103-12-3-21----------
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA13701249103-12-3-21----------
НОВОПЕТРІВСЬКА сільрадаNOVOPETRIVŚKA siľrada65159344-14---------------
с. НОВОПЕТРІВКАs. NOVOPETRIVKA57853628-14---------------
с. КОСАКІВКАs. KOSAKIVKA735716-----------------
ПЕРШОПОКРОВСЬКА сільрадаPERŠOPOKROVŚKA siľrada12131087108-11---3---------4-
с. ПЕРШОПОКРОВКАs. PERŠOPOKROVKA1107987102-11---3---------4-
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA1061006-----------------
СІРОГОЗЬКА сільрадаSIROHOŹKA siľrada779289485-1----4----------
с-ще СІРОГОЗИs-šče SIROHOZY779289485-1----4----------
СТЕПНЕНСЬКА сільрадаSTEPNENŚKA siľrada103695872----11---------4-
с. СТЕПНЕs. STEPNE79272759----11---------4-
с-ще ДАЛЬНЕs-šče DAĽNE24423113-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ РАЙОН

NOVOVORONCOVŚKYJ RAJON

25113

24009

943

-

38

1

-

2

41

36

3

2

1

-

1

-

-

-

35

1

смт НОВОВОРОНЦОВКАsmt NOVOVORONCOVKA71156721360-31-114212------10-
БІЛЯЇВСЬКА сільрадаBILJAJIVŚKA siľrada101296933-10---------------
с. БІЛЯЇВКАs. BILJAJIVKA69967821-----------------
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA31329112-10---------------
ГАВРИЛІВСЬКА сільрадаHAVRYLIVŚKA siľrada1509144956-----3---------1-
с. ГАВРИЛІВКАs. HAVRYLIVKA1509144956-----3---------1-
ДУДЧАНСЬКА сільрадаDUDČANŚKA siľrada2102201659-4---1132-------7-
с. ДУДЧАНИs. DUDČANY2102201659-4---1132-------7-
ЗОЛОТОБАЛКІВСЬКА сільрадаZOLOTOBALKIVŚKA siľrada1681161758-----5---------1-
с. ЗОЛОТА БАЛКАs. ZOLOTA BALKA1681161758-----5---------1-
ХРЕЩЕНІВСЬКА сільрадаCHREŠČENIVŚKA siľrada1177112743-1--13---1-----1-
с. ХРЕЩЕНІВКАs. CHREŠČENIVKA78074825-1--13---1-----1-
с-ще ЛЕНІНСЬКЕs-šče LENINŚKE1010------------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA1091063-----------------
с. ШЕВЧЕНКІВКАs. ŠEVČENKIVKA27826315-----------------
ЛЮБИМІВСЬКА сільрадаLJUBYMIVŚKA siľrada1695163543-5---28--------2-
с. ЛЮБИМІВКАs. LJUBYMIVKA1695163543-5---28--------2-
МИРОЛЮБІВСЬКА сільрадаMYROLJUBIVŚKA siľrada100597230-----1---------2-
с. МИРОЛЮБІВКАs. MYROLJUBIVKA73170524---------------2-
с. ТРУДОЛЮБІВКАs. TRUDOLJUBIVKA2742676-----1-----------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada1209118719-----3-----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1209118719-----3-----------
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada1319125157-2---11--------7-
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA1319125157-2---11--------7-
НОВОВОСКРЕСЕНСЬКА сільрадаNOVOVOSKRESENŚKA siľrada1606154448-11---2-----1-----
с. НОВОВОСКРЕСЕНСЬКЕs. NOVOVOSKRESENŚKE1606154448-11---2-----1-----
ОСОКОРІВСЬКА сільрадаOSOKORIVŚKA siľrada27472614118-1---64--------31
с. ОСОКОРІВКАs. OSOKORIVKA27472614118-1---64--------31
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА сільрадаPETROPAVLIVŚKA siľrada93690719-1----8--------1-
с. ПЕТРОПАВЛІВКАs. PETROPAVLIVKA72269814-1----8--------1-
с. МАЙСЬКЕs. MAJŚKE22------------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE2122075-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВОТРОЇЦЬКИЙ РАЙОН

NOVOTROJIĆKYJ RAJON

43131

37590

4601

14

73

1

2

5

103

118

1

148

1

2

2

-

-

-

470

-

смт НОВОТРОЇЦЬКЕsmt NOVOTROJIĆKE11703978613221417--24114-138------369-
с. БЛАГОВІЩЕНКАs. BLAHOVIŠČENKA37334618-6---1--2--------
с. ЗАХАРІВКАs. ZACHARIVKA1188916-----2---------11-
смт СИВАСЬКЕsmt SYVAŚKE49454617288-3---1814--------5-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada1426134865-3---45--------1-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA1163109555-3---45--------1-
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA26325310-----------------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada93687454-11---4----1---1-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA65861042--1---4--------1-
с. ДРУЖЕЛЮБІВКАs. DRUŽELJUBIVKA27826412-1---------1-----
ВОЛОДИМИРО-ІЛЛІНСЬКА сільрадаVOLODYMYRO-ILLINŚKA siľrada21031909178-2---111--------2-
с. ВОЛОДИМИРО-ІЛЛІНКАs. VOLODYMYRO-ILLINKA86682243-1---------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA1551494---------------2-
с. НОВОРЕПІВКАs. NOVOREPIVKA36828078-1----9----------
с. НОВОУКРАЇНКАs. NOVOUKRAJINKA916823-----------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA62359030-----12----------
ВОСКРЕСЕНСЬКА сільрадаVOSKRESENŚKA siľrada1102105343-1------5--------
с. ВОСКРЕСЕНКАs. VOSKRESENKA1102105343-1------5--------
ГОРНОСТАЇВСЬКА сільрадаHORNOSTAJIVŚKA siľrada60355744-----2-----------
с. ГОРНОСТАЇВКАs. HORNOSTAJIVKA60355744-----2-----------
ГРОМІВСЬКА сільрадаHROMIVŚKA siľrada27432571156-7--13--11-----3-
с. ГРОМІВКАs. HROMIVKA27432571156-7--13--11-----3-
ДИВНЕНСЬКА сільрадаDYVNENŚKA siľrada85775077-2---57--------16-
с. ДИВНЕs. DYVNE56351533-2---5---------8-
с. ПОПЕЛАКs. POPELAK29223344------7--------8-
с. СВИРИДОНІВКАs. SVYRYDONIVKA22------------------
с. ЛИХОДІДІВКАs. LYCHODIDIVKA--------------------
ЗЕЛЕНІВСЬКА сільрадаZELENIVŚKA siľrada66062039-1---------------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE50447727-----------------
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA15614312-1---------------
НОВОМИХАЙЛІВСЬКА сільрадаNOVOMYCHAJLIVŚKA siľrada1479141559-----3---------2-
с. НОВОМИХАЙЛІВКАs. NOVOMYCHAJLIVKA89485835---------------1-
с. ВОДОСЛАВКАs. VODOSLAVKA19517318-----3---------1-
с. МАЯЧКАs. MAJAČKA3903846-----------------
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА сільрадаNOVOMYKOLAJIVŚKA siľrada101494556-10--1---1------1-
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA101494556-10--1---1------1-
НОВОПОКРОВСЬКА сільрадаNOVOPOKROVŚKA siľrada16013751223-1---------1---1-
с. НОВОПОКРОВКАs. NOVOPOKROVKA13712951073-1---------1---1-
с. ЯСНА ПОЛЯНАs. JASNA POLJANA23080150-----------------
ОДРАДІВСЬКА сільрадаODRADIVŚKA siľrada1758162977-5----43--------4-
с. ОДРАДІВКАs. ODRADIVKA1758162977-5----43--------4-
ПОДІВСЬКА сільрадаPODIVŚKA siľrada12281116106-1------1------4-
с. ПОДОВЕs. PODOVE1123102098-1-------------4-
с. КАЧКАРІВКАs. KAČKARIVKA105968--------1--------
СЕРГІЇВСЬКА сільрадаSERHIJIVŚKA siľrada1183113249-1-----1---------
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA104299842-1-----1---------
с. ВОЗНЕСЕНКАs. VOZNESENKA1411347-----------------
СИВАШІВСЬКА сільрадаSYVAŠIVŚKA siľrada14041217144-5---71---1----29-
с. СИВАШІВКАs. SYVAŠIVKA86973394-5---61---1----29-
с. ЗАОЗЕРНЕs. ZAOZERNE2122102-----------------
с. ОВЕР'ЯНІВКАs. OVER`JANIVKA1088522-----1-----------
с. САДОВЕs. SADOVE21518926-----------------
ФЕДОРІВСЬКА сільрадаFEDORIVŚKA siľrada16571535104-1---212--------3-
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA79976824-1----4--------2-
с. КРИВИЙ РІГs. KRYVYJ RIH30827923------6----------
с. МЕТРОПОЛЬs. METROPOĽ55048857-----22--------1-
ЧКАЛОВСЬКА сільрадаČKALOVŚKA siľrada42383706483-6-21147---1----18-
с. ЧКАЛОВЕs. ČKALOVE26912308353-3---56---1----15-
с. ВОСКРЕСЕНСЬКЕs. VOSKRESENŚKE53048439-2-2-----------3-
с. ДВІЙНЕs. DVIJNE54648057----18-----------
с. КОВИЛЬНЕs. KOVYĽNE47143434-1---11----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СКАДОВСЬКИЙ РАЙОН

SKADOVŚKYJ RAJON

49905

40202

8844

142

15

10

160

306

14

-

-

-

177

-

м. СКАДОВСЬКm. SKADOVŚK19404142214925541853754---47-
с-ще ОЗЕРНЕs-šče OZERNE1106743-----------------
смт ЛАЗУРНЕsmt LAZURNE32772792425-71221317--2-----16-
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada19801697275-31--3---------1-
с-ще АНТОНІВКАs-šče ANTONIVKA19801697275-31--3---------1-
ВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаVOLODYMYRIVŚKA siľrada19131650168-13---4435--------3-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA88175692-11---813--------1-
с. ЛИМАНСЬКЕs. LYMANŚKE29526714-1---67----------
с. НОВОРОСІЙСЬКЕs. NOVOROSIJŚKE73762762-1---3015--------2-
КРАСНЕНСЬКА сільрадаKRASNENŚKA siľrada30322591418-3---134--------3-
с. КРАСНЕs. KRASNE30242583418-3---134--------3-
с-ще СТЕПНЕs-šče STEPNE88------------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada28472106694-5---532----1---4-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA21521442665-5---332----1---4-
с. БІЛЕНЬКЕs. BILEŃKE46433-----------------
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE1651605-----------------
с. НОВОСІЛКАs. NOVOSILKA106996-----1-----------
с. ПРОМІНЬs. PROMIŃ1311283-----------------
с. ТРУДs. TRUD24723412-----1-----------
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА сільрадаNOVOMYKOLAJIVŚKA siľrada36003269271-261--68-10--1---8-
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA36003269271-261--68-10--1---8-
ПРИМОРСЬКА сільрадаPRYMORŚKA siľrada16808108445----15--------15-
с. ПРИМОРСЬКЕs. PRYMORŚKE16808108445----15--------15-
ПТАХІВСЬКА сільрадаPTACHIVŚKA siľrada17721617129-1-------------25-
с. ПТАХІВКАs. PTACHIVKA95985590-1-------------13-
с. МАЛООЛЕКСАНДРІВКАs. MALOOLEKSANDRIVKA1631465---------------12-
с. МИКОЛАІВКАs. MYKOLAIVKA34131328-----------------
с. ХАТКИs. CHATKY3093036-----------------
РАДГОСПНЕНСЬКА сільрадаRADHOSPNENŚKA siľrada22292041170-6---4---------8-
с-ще РАДГОСПНЕs-šče RADHOSPNE1094976106-5---3---------4-
с-ще ГРУШІВКАs-šče HRUŠIVKA2452339-----1---------2-
с-ще ЗЕЛЕНЕs-šče ZELENE28927019-----------------
с-ще КОМСОМОЛЬСЬКЕs-šče KOMSOMOĽŚKE32328932---------------2-
с. КОМУНАРІВКАs. KOMUNARIVKA2782734-1---------------
ТАВРІЙСЬКА сільрадаTAVRIJŚKA siľrada1674153198-9-9-25--------20-
с-ще ТАВРІЯs-šče TAVRIJA1297119677-6-9-24--------3-
с-ще ВИШНЕВЕs-šče VYŠNEVE37733521-3----1--------17-
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada18091655130-4-3-625-------4-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA1114100190-4-3-525-------4-
с. ДАРІВКАs. DARIVKA20017822-----------------
с. НОВОУКРАЇНКАs. NOVOUKRAJINKA49547618-----1-----------
УЛЯНІВСЬКА сільрадаULJANIVŚKA siľrada1386128468-6---324--------1-
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA106098754-----315--------1-
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA32629714-6----9----------
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada1338121873-2---225--------18-
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA93385943-2---110--------18-
с. МАЛА АНДРОНІВКАs. MALA ANDRONIVKA24213-----------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA38133827-----115----------
ШИРОЧАНСЬКА сільрадаŠYROČANŚKA siľrada18541653113-3---574---2----4-
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE13471185105-3---543---2----4-
с. ВЕЛИКА АНДРОНІВКАs. VELYKA ANDRONIVKA171161-------10----------
с. ГОСТРОПОДОЛЯНСЬКЕs. HOSTROPODOLJANŚKE3363078------21----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЦЮРУПИНСЬКИЙ РАЙОН

CJURUPYNŚKYJ RAJON

72272

59349

12095

-

82

27

-

17

109

320

75

1

-

-

-

153

33

м. ЦЮРУПИНСЬКm. CJURUPYNŚK24011163157434-16--8416169----4713
с. САГИs. SAHY80473954-1----8--2-------
с-ще ЦЮРУПИНСЬКЕs-šče CJURUPYNŚKE1171098-----------------
смт БРИЛІВКАsmt BRYLIVKA45804144385-6--284--------1120
с. МИРНЕs. MYRNE48444629-2---7-----------
смт НОВА МАЯЧКАsmt NOVA MAJAČKA745954891873-5--11554--------22-
АБРИКОСІВСЬКА сільрадаABRYKOSIVŚKA siľrada12041057142--2------1-----2-
с-ще АБРИКОСІВКАs-šče ABRYKOSIVKA12041057142--2------1-----2-
ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКА сільрадаVELYKOKOPANIVŚKA siľrada60305467406-232-111107---1----12-
с. ВЕЛИКІ КОПАНІs. VELYKI KOPANI56545147383-162-11181---1----12-
с. ДОБРОСІЛЛЯs. DOBROSILLJA37632023-7----26----------
ВИНОГРАДІВСЬКА сільрадаVYNOHRADIVŚKA siľrada46364424167--1--330-1------10-
с. ВИНОГРАДОВЕs. VYNOHRADOVE46364424167--1--330-1------10-
КОЗАЧЕ-ЛАГЕРСЬКА сільрадаKOZAČE-LAHERŚKA siľrada47134399294-21--2---------15-
с. КОЗАЧІ ЛАГЕРІs. KOZAČI LAHERI37223505202-21--2---------10-
с. КРИНКИs. KRYNKY99189492---------------5-
КОСТОГРИЗІВСЬКА сільрадаKOSTOHRYZIVŚKA siľrada20721861189-512-11---------3-
с. КОСТОГРИЗОВЕs. KOSTOHRYZOVE19311729181-412-11---------3-
с. ПОДИs. PODY1411328-1---------------
ПОДО-КАЛИНІВСЬКА сільрадаPODO-KALYNIVŚKA siľrada24282298112-39--2---1-----3-
с. ПОДО-КАЛИНІВКАs. PODO-KALYNIVKA1772168777-2---2---1-----3-
с. СТАРА МАЯЧКАs. STARA MAJAČKA65661135-19--------------
ПІДСТЕПНЕНСЬКА сільрадаPIDSTEPNENŚKA siľrada1174112743-1---2---------1-
с. ПІДСТЕПНЕs. PIDSTEPNE59257418-----------------
с. ПІЩАНІВКАs. PIŠČANIVKA58255325-1---2---------1-
РАДЕНСЬКА сільрадаRADENŚKA siľrada46054287311--------5------2-
с. РАДЕНСЬКs. RADENŚK39723699266--------5------2-
с. ПРОЛЕТАРКАs. PROLETARKA63358845-----------------
СОЛОНЦІВСЬКА сільрадаSOLONCIVŚKA siľrada1203110959-----231--------2-
с. СОЛОНЦІs. SOLONCI105196947-----231--------2-
с-ще ПІДЛІСНЕs-šče PIDLISNE15214012-----------------
ТАРАСІВСЬКА сільрадаTARASIVŚKA siľrada32013062125-9--13---------1-
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA2092201474-3--1------------
с. КЛИНИs. KLYNY53448738-6---2---------1-
с. ЛЕНІНКАs. LENINKA96933-----------------
с. ПРИВІТНЕs. PRYVITNE47946810-----1-----------
ЩАСЛИВСЬКА сільрадаŠČASLYVŚKA siľrada18021409374-5---11---------3-
с-ще ЩАСЛИВЕs-šče ŠČASLYVE13671048307-----9---------3-
с. МАРЧЕНКАs. MARČENKA16213224-5---1-----------
с. ПРИВІЛЬНЕs. PRYVIĽNE27322943-----1-----------
ЮВІЛЕЙНА сільрадаJUVILEJNA siľrada1749160790-4--3125--------19-
с-ще ЮВІЛЕЙНЕs-šče JUVILEJNE1558144390-4--31---------17-
с. ДРУЖНЕs. DRUŽNE191164-------25--------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧАПЛИНСЬКИЙ РАЙОН

ČAPLYNŚKYJ RAJON

40297

33760

3597

15

141

8

1

11

61

117

6

24

-

1

2

1

1

-

2551

-

смт ЧАПЛИНКАsmt ČAPLYNKA105439756626-11213953123----1-57-
с. НОВЕs. NOVE3152736-----1---------35-
с. ЧЕРВОНИЙ ЯРs. ČERVONYJ JAR715510-6---------------
смт АСКАНІЯ-НОВАsmt ASKANIJA-NOVA347520511398-2--21821---1--9-
с-ще ІЛЛІНКАs-šče ILLINKA56951551-1----2----------
с-ще КОМИШs-šče KOMYŠ31323467---------------12-
с-ще МОЛОЧНЕs-šče MOLOČNE76264755-----211--------47-
с-ще НОВИЙ ЕТАПs-šče NOVYJ ETAP72639-----------------
с-ще ПИТОМНИКs-šče PYTOMNYK859542153-28---3-----1---132-
БАЛТАЗАРІВСЬКА сільрадаBALTAZARIVŚKA siľrada1682112667-5--121--------480-
с. БАЛТАЗАРІВКАs. BALTAZARIVKA126088254-5--121--------315-
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA34416910---------------165-
с. РАЧІВКАs. RAČIVKA78753-----------------
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada18141579103-1----2--------129-
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA18141579103-1----2--------129-
ДОЛИНСЬКА сільрадаDOLYNŚKA siľrada103998045-10---211---------
с. ДОЛИНСЬКЕs. DOLYNŚKE103998045-10---211---------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada1128108534-1---6---------2-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA1128108534-1---6---------2-
ХРЕСТІВСЬКА сільрадаCHRESTIVŚKA siľrada17621281119-4---2-1-------355-
с. ХРЕСТІВКАs. CHRESTIVKA16941220113-3---2-1-------355-
с. СВІТЛЕs. SVITLE68616-1---------------
КУЧЕРЯВОВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаKUČERJAVOVOLODYMYRIVŚKA siľrada82478511-26--2------------
с. КУЧЕРЯВОВОЛОДИМИРІВКАs. KUČERJAVOVOLODYMYRIVKA71367510-26--2------------
с. КУДРЯВЕs. KUDRJAVE1111101-----------------
МАГДАЛИНІВСЬКА сільрадаMAHDALYNIVŚKA siľrada107099253-19---3---------3-
с. МАГДАЛИНІВКАs. MAHDALYNIVKA85878946-19---2---------2-
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA1901844-----1---------1-
с. ЧОРНА ДОЛИНАs. ČORNA DOLYNA22193-----------------
НАДЕЖДІВСЬКА сільрадаNADEŽDIVŚKA siľrada1495107170-64---5---1----338-
с. НАДЕЖДІВКАs. NADEŽDIVKA1495107170-64---5---1----338-
НОВОНАТАЛІВСЬКА сільрадаNOVONATALIVŚKA siľrada1352112863-11-3----------156-
с. НОВОНАТАЛІВКАs. NOVONATALIVKA1250104061-11-3----------144-
с. НАТАЛІВКАs. NATALIVKA102882---------------12-
МАРКЕЄВСЬКА сільрадаMARKEJEVŚKA siľrada783650118-10---2---------3-
с-ще МАРКЕЄВs-šče MARKEJEV783650118-10---2---------3-
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada1447114555-21---7--------237-
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA1286104038-2----3--------203-
с. НОВОВОЛОДИМИРІВКАs. NOVOVOLODYMYRIVKA16110517--1---4--------34-
ПЕРШОКОСТЯНТИНІВСЬКА сільрадаPERŠOKOSTJANTYNIVŚKA siľrada1424133587-1-------------1-
с. ПЕРШОКОСТЯНТИНІВКАs. PERŠOKOSTJANTYNIVKA1424133587-1-------------1-
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА сільрадаPREOBRAŽENŚKA siľrada1837159186-----1411---1---143-
с. ПРЕОБРАЖЕНКАs. PREOBRAŽENKA1679153183-----141--------50-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE158603-------1---1---93-
СКАДОВСЬКА сільрадаSKADOVŚKA siľrada106778551-5---4---------222-
с. СКАДОВКАs. SKADOVKA84857941-5---1---------222-
с. БІЛОЦЕРКІВКАs. BILOCERKIVKA21920610-----3-----------
СТРОГАНІВСЬКА сільрадаSTROHANIVŚKA siľrada1435117172-1---56--------180-
с. СТРОГАНІВКАs. STROHANIVKA1435117172-1---56--------180-
ХЛІБОДАРІВСЬКА сільрадаCHLIBODARIVŚKA siľrada1185104299151----20--------8-
с. ХЛІБОДАРІВКАs. CHLIBODARIVKA108594497151----20--------8-
с. ВЕСЕЛЕ ДРУГЕs. VESELE DRUHE100982-----------------
ЧЕРВОНОПОЛЯНСЬКА сільрадаČERVONOPOLJANŚKA siľrada103497750-----5---------2-
с. ЧЕРВОНА ПОЛЯНАs. ČERVONA POLJANA89885239-----5---------2-
с. НОВИЙ ГАЙs. NOVYJ HAJ13612511-----------------
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada94090139-----------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA85583619-----------------
с. МАЯЧИНКАs. MAJAČYNKA746014-----------------
с. РОГАЧИНКАs. ROHAČYNKA1156-----------------

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2022