всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

CHARKIVŚKA OBLASŤ

2895813

1557980

1282659

7

804

258

30

199

3402

5221

54

1522

146

84

104

156

4

3

14213

28967

м. ХАРКІВ

m. CHARKIV

1449871

460607

954901

5

250

35

15

128

920

2732

22

655

93

60

33

141

1

2

10561

18710

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ районDZERŽYNŚKYJ rajon21478457633147966-272210838540132330-17766750
КИЇВСЬКИЙ районKYJIVŚKYJ rajon1841196008111824833121193081841219--18473217
КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ районKOMINTERNIVŚKYJ rajon14923943467101830-231472303121215--14612016
ЛЕНІНСЬКИЙ районLENINŚKYJ rajon918843130158953-13-7325988--519651
МОСКОВСЬКИЙ районMOSKOVŚKYJ rajon306612102347199161512218950334241139-27101506
ЖОВТНЕВИЙ районŽOVTNEVYJ rajon11003937462706672770328203--498749
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ районORDŽONIKIDZEVŚKYJ rajon1552375620796936-31-221431791---4911210
ФРУНЗЕНСЬКИЙ районFRUNZENŚKYJ rajon1421614147098367-271888231211415-8181077
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ районČERVONOZAVODŚKYJ rajon957963063962773-1858236-72--4411534
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

м. ІЗЮМ

m. IZJUM

56075

41620

13328

-

1

1

-

40

152

-

-

-

98

818

КУП'ЯНСЬК (міськрада)

KUP`JANŚK (miśkrada)

62705

43442

16038

-

1

-

2

65

61

-

46

1

-

1

-

-

102

2935

м. КУП'ЯНСЬКm. KUP`JANŚK32187251156307-61--3651-291-----43598
смт КІВШАРІВКАsmt KIVŠARIVKA20729120836481---1216----1--362095
смт КУП'ЯНСЬК-ВУЗЛОВИЙsmt KUP`JANŚK-VUZLOVYJ978962443250----184-17------23242
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛОЗОВА (міськрада)

LOZOVA (miśkrada)

73707

56907

12940

-

12

14

-

83

62

-

80

1

-

128

3459

м. ЛОЗОВАm. LOZOVA646274885411964-1014-7262-54--1203457
с. ГЕРСЕВАНІВСЬКЕs. HERSEVANIVŚKE815823-----------------
с. ЛІСІВСЬКЕs. LISIVŚKE27243-----------------
смт ПАНЮТИНЕsmt PANJUTYNE73326475811-2--16--26----1-82
с. ХЛІБНЕs. CHLIBNE36632538-----3-----------
ДОМАХСЬКА сільрадаDOMACHŚKA siľrada12741171101-----2-----------
с. ДОМАХАs. DOMACHA100491290-----2-----------
с. ДИМИТРОВАs. DYMYTROVA27025911-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛЮБОТИН (міськрада)

LJUBOTYN (miśkrada)

26805

23080

3374

-

4

1

1

-

24

21

1

-

-

-

1

1

-

-

19

278

м. ЛЮБОТИНm. LJUBOTYN24031204953203-4---2219----11--17269
с-ще БАЙРАКs-šče BAJRAK776611-----------------
с-ще КАРАВАНs-šče KARAVAN102994971---------------18
с-ще КОВАЛЕНКИs-šče KOVALENKY1577148881---1-221-------11
с. СМОРОДСЬКЕs. SMORODŚKE91828--1--------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ (міськрада)

PERVOMAJŚKYJ (miśkrada)

33319

14271

17542

-

1

-

-

33

27

-

-

-

1

-

-

42

1389

м. ПЕРВОМАЙСЬКИЙm. PERVOMAJŚKYJ328261387217448-1--3327---1--421389
с. СИВАШs. SYVAŠ49339994-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧУГУЇВ (міськрада)

ČUHUJIV (miśkrada)

37348

11070

25965

-

1

-

42

72

-

-

-

1

2

-

-

-

113

76

м. ЧУГУЇВm. ČUHUJIV364381076825369-1-4163---11---11276
с. КЛУГИНО-БАШКИРІВКАs. KLUHYNO-BAŠKYRIVKA738190537------9----1---1-
с. СОЦЗМАГАННЯs. SOCZMAHANNJA17211259-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

BALAKLIJŚKYJ RAJON

92794

65305

26828

-

36

15

1

78

110

178

-

3

5

1

-

-

211

12

м. БАЛАКЛІЯm. BALAKLIJA32117227489224-61-22268---1--706
с. КРЕЙДЯНКАs. KREJDJANKA34304-----------------
смт АНДРІЇВКАsmt ANDRIJIVKA97058665816-5---822-151--3---35-
смт САВИНЦІsmt SAVYNCI55715117411--41-1831---1---141
с. ДОВГАЛІВКАs. DOVHALIVKA69461876-----------------
с-ще РАКІВКАs-šče RAKIVKA51247732-----1--1------1-
смт ЧЕРВОНИЙ ДОНЕЦЬsmt ČERVONYJ DONEĆ988348774982-1--319--------73
с. ДАЛЬНЯ ШЕБЕЛИНКАs. DAĽNJA ŠEBELYNKA712246------3----------
с. КОПАНКАs. KOPANKA14111624-1---------------
с. ПРОГРЕСs. PROHRES14941108-----------------
с. ЧЕРВОНА ГІРКАs. ČERVONA HIRKA342410-----------------
АСІЇВСЬКА сільрадаASIJIVŚKA siľrada15444651075-1-------------21
с. АСІЇВКАs. ASIJIVKA77096674-----------------
с-ще ЖОВТНЕВЕs-šče ŽOVTNEVE542283256-1-------------2-
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA501237----------------1
с. ПОПІВКАs. POPIVKA41833-----------------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA12111-----------------
с. УСПЕНСЬКЕs. USPENŚKE1296564-----------------
БОРЩІВСЬКА сільрадаBORŠČIVŚKA siľrada1292118787-----3--1-3----101
с. БОРЩІВКАs. BORŠČIVKA1292118787-----3--1-3----101
БРИГАДИРІВСЬКА сільрадаBRYHADYRIVŚKA siľrada99492662------4--------2-
с. БРИГАДИРІВКАs. BRYHADYRIVKA99492662------4--------2-
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada35153211299-1-------------4-
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA35153211299-1-------------4-
ВИШНІВСЬКА сільрадаVYŠNIVŚKA siľrada68966521-----3-----------
с. ВИШНЕВАs. VYŠNEVA64161919-----3-----------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE48462-----------------
ГУСАРІВСЬКА сільрадаHUSARIVŚKA siľrada16561332320-1----2-1--------
с. ГУСАРІВКАs. HUSARIVKA13521187161-1----2-1--------
с. ВОЛОБУЇВКАs. VOLOBUJIVKA304145159-----------------
ЗАЛИМАНСЬКА сільрадаZALYMANŚKA siľrada1127106660-----1-----------
с. ЗАЛИМАНs. ZALYMAN87982553-----1-----------
с. МИРНА ДОЛИНАs. MYRNA DOLYNA2828------------------
с. НОРЦІВКАs. NORCIVKA2202137-----------------
ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКА сільрадаLOZOVEŃKIVŚKA siľrada921310608--1------------2-
с. ЛОЗОВЕНЬКАs. LOZOVEŃKA60286516-----------------
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE27119771--1------------2-
с. НОВА СЕРПУХІВКАs. NOVA SERPUCHIVKA482721-----------------
МІЛОВСЬКА сільрадаMILOVŚKA siľrada14924061037-31--421-12------8-
с. МІЛОВАs. MILOVA1269288934-31--221-12------8-
с. КРИНИЧНЕs. KRYNYČNE12710817-----2-----------
с. ПЕРВОМАЙСЬКЕs. PERVOMAJŚKE78672-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХs. ČERVONYJ ŠLJACH18414-----------------
МОРОЗІВСЬКА сільрадаMOROZIVŚKA siľrada15351413107----152--------7-
с. МОРОЗІВКАs. MOROZIVKA101893474----14---------5-
с. БОРОДОЯРСЬКЕs. BORODOJARŚKE2212119------1----------
с. ВІЛЬХУВАТКАs. VIĽCHUVATKA29626824-----11--------2-
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada39427873140-2---26--------5-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE32757262534-2---26--------5-
с. БЕРЕСТЯНКИs. BERESTJANKY1569-----------------
с. ЗАВГОРОДНЄs. ZAVHORODNJE65255597-----------------
ПРИШИБСЬКА сільрадаPRYŠYBŚKA siľrada33722970389-1----1--------11-
с. ПРИШИБs. PRYŠYB21321895229---------------8-
с-ще ЖОВТНЕВЕs-šče ŽOVTNEVE843701137-1----1--------3-
с. ЯВІРСЬКЕs. JAVIRŚKE39737423-----------------
ПРОТОПОПІВСЬКА сільрадаPROTOPOPIVŚKA siľrada13272541060-1----4--------8-
с. ПРОТОПОПІВКАs. PROTOPOPIVKA12532381002-1----4--------8-
с. ВОЛВЕНКОВЕs. VOLVENKOVE741658-----------------
П'ЯТИГІРСЬКА сільрадаP`JATYHIRŚKA siľrada273213531366-2--111-2--1---5-
с-ще П'ЯТИГІРСЬКЕs-šče P`JATYHIRŚKE258813211254-2--111-2--1---5-
с. ГЛАЗУНІВКАs. HLAZUNIVKA13728109-----------------
с. СЕРАФИМІВКАs. SERAFYMIVKA743-----------------
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada23462120211-4----1--------10-
с. СЛАБУНІВКАs. SLABUNIVKA36131150-----------------
с-ще ВЕСЕЛЕs-šče VESELE81376249-1----1----------
с-ще КРЮЧКИs-šče KRJUČKY27223240-----------------
с-ще НОВОСЕЛІВКАs-šče NOVOSELIVKA21418925-----------------
с-ще НУРОВЕs-šče NUROVE2282188-2---------------
с. ПАЗІЇВКАs. PAZIJIVKA371611---------------10-
с-ще ТЕПЛЯНКАs-šče TEPLJANKA24922425-----------------
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA1721683-1---------------
ЧЕПІЛЬСЬКА сільрадаČEPIĽŚKA siľrada1034894131-3---11-1------3-
с. ЧЕПІЛЬs. ČEPIĽ991857125-3---11-1------3-
с. ВІТРІВКАs. VITRIVKA43376-----------------
ЧЕРВОНОГУСАРІВСЬКА сільрадаČERVONOHUSARIVŚKA siľrada11881076104-----5---------3-
с. ЧЕРВОНА ГУСАРІВКАs. ČERVONA HUSARIVKA85278069---------------3-
с. БАЙРАКs. BAJRAK20517822-----5-----------
с. ЩУРІВКАs. ŠČURIVKA13111813-----------------
ШЕБЕЛИНСЬКА сільрадаŠEBELYNŚKA siľrada45274365-36--1---------3-
с. ШЕБЕЛИНКАs. ŠEBELYNKA39772318-3---1---------3-
с. НОВОТРОЇЦЬКЕs. NOVOTROJIĆKE55247--6--------------
ШЕВЕЛІВСЬКА сільрадаŠEVELIVŚKA siľrada1137623512--1------------1-
с. ШЕВЕЛІВКАs. ŠEVELIVKA1137623512--1------------1-
ЯКОВЕНКІВСЬКА сільрадаJAKOVENKIVŚKA siľrada15881438141-11--24-1--------
с. ЯКОВЕНКОВЕs. JAKOVENKOVE11261010107-11--24-1--------
с. ВОВЧИЙ ЯРs. VOVČYJ JAR80764-----------------
с. ТАРАНУШИНЕs. TARANUŠYNE51438-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ СТЕПs. ČERVONYJ STEP2222------------------
с. ЧЕРВОНИЙ ЯРs. ČERVONYJ JAR30928722-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БАРВІНКІВСЬКИЙ РАЙОН

BARVINKIVŚKYJ RAJON

32060

29253

2485

-

28

28

3

-

39

39

1

93

-

-

3

-

-

-

52

36

м. БАРВІНКОВЕm. BARVINKOVE1279811691952-42--1129-93------142
БОГОДАРІВСЬКА сільрадаBOHODARIVŚKA siľrada1351127465-4---7---------1-
с. БОГОДАРОВЕs. BOHODAROVE37435519-----------------
с. НАДЕЖДІВКАs. NADEŽDIVKA1751686-----1-----------
с. ПОГОНІВКАs. POHONIVKA71766640-4---6---------1-
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA8585------------------
ВЕЛИКОКОМИШУВАСЬКА сільрадаVELYKOKOMYŠUVAŚKA siľrada88681564---------------7-
с. ВЕЛИКА КОМИШУВАХАs. VELYKA KOMYŠUVACHA88281560---------------7-
с. БАРАБАШІВКАs. BARABAŠIVKA4-4-----------------
ГАВРИЛІВСЬКА сільрадаHAVRYLIVŚKA siľrada33013068223--3--11--------5-
с. ГАВРИЛІВКАs. HAVRYLIVKA83577655---------------4-
с. АФРИКАНІВКАs. AFRYKANIVKA81475159--1--11--------1-
с. БОГДАНОВЕs. BOHDANOVE67634-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA33303-----------------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA19016723-----------------
с. КОТІВКАs. KOTIVKA2422357-----------------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA27626610-----------------
с. НОВОБОГДАНОВЕs. NOVOBOHDANOVE1251169-----------------
с. ПРИГОЖЕs. PRYHOŽE52448735--2--------------
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE25232-----------------
с. ЧЕРВОНА ЗОРЯs. ČERVONA ZORJA17015416-----------------
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada95287173-3---5-----------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA57352644-2---1-----------
с. МАЛОЛІТКИs. MALOLITKY22920920-----------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA48453-----------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA102916-1---4-----------
ГРУШУВАСЬКА сільрадаHRUŠUVAŚKA siľrada103097642-----2---------10-
с. ГРУШУВАХАs. HRUŠUVACHA86082832-----------------
с. СТЕПОКs. STEPOK17014810-----2---------10-
ГУСАРІВСЬКА сільрадаHUSARIVŚKA siľrada31102909164-----14--------329
с. ГУСАРІВКАs. HUSARIVKA57553639-----------------
с. ВАСИЛІВКА ДРУГАs. VASYLIVKA DRUHA36834818-----1---------1-
с. ВАСИЛІВКА ПЕРШАs. VASYLIVKA PERŠA28327211-----------------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE21420212-----------------
с. МАЯКs. MAJAK67616-----------------
с. НІКОПОЛЬs. NIKOPOĽ95088735------4---------24
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA59955438---------------25
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA54495-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada19371795129-4-1-4-----1---3-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA75269259-----------1-----
с. ВЕЛИКА АНДРІЇВКАs. VELYKA ANDRIJIVKA1351267-----2-----------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE1781657-4---1---------1-
с. СЕМИЛАННЕs. SEMYLANNE41356-----------------
с. СТАВКОВА БАЛКАs. STAVKOVA BALKA43385-----------------
с. ЧЕРВОНА ПОЛЯНАs. ČERVONA POLJANA49846430---1-1---------2-
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE29027515-----------------
ІВАНІВСЬКА ДРУГА сільрадаIVANIVŚKA DRUHA siľrada20641486552-11-2-31--------63
с-ще ІВАНІВКАs-šče IVANIVKA1275924341-----31--------51
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA53348039-11-2-----------1-
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA31227----------------2
с. ЧЕРВОНА БАЛКАs. ČERVONA BALKA22560165-----------------
ІЛЛІЧІВСЬКА сільрадаILLIČIVŚKA siľrada1350126772-2---13----2---21
с. ІЛЛІЧІВКАs. ILLIČIVKA63258841------3----------
с. ДІБРОВНЕs. DIBROVNE5252------------------
с. КУРУЛЬКАs. KURUĽKA2972867-2---------2-----
с. НОВА ДМИТРІВКАs. NOVA DMYTRIVKA23621917-----------------
с. ПАШКОВЕs. PAŠKOVE1331227-----1---------21
МЕЧЕБИЛІВСЬКА сільрадаMEČEBYLIVŚKA siľrada1110105849-----111---------
с. МЕЧЕБИЛОВЕs. MEČEBYLOVE65261534-----111---------
с. СТАРА СЕМЕНІВКАs. STARA SEMENIVKA1471434-----------------
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA2262188-----------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA85823-----------------
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА сільрадаNOVOMYKOLAJIVŚKA siľrada1178113246-----------------
с. НОВА МИКОЛАЇВКАs. NOVA MYKOLAJIVKA76072634-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ ЛИМАНs. ČERVONYJ LYMAN41840612-----------------
ПОДОЛІВСЬКА сільрадаPODOLIVŚKA siľrada99391154--23--3---------11
с. ПОДОЛІВКАs. PODOLIVKA35433121---------------11
с. АРХАНГЕЛІВКАs. ARCHANHELIVKA28725019--18--------------
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE88843--1--------------
с. ДАНИЛІВКАs. DANYLIVKA18162-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA1561454--4--3-----------
с-ще ЯЗИКОВЕs-šče JAZYKOVE90855-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ РАЙОН

BLYZNJUKIVŚKYJ RAJON

25768

23732

1737

-

10

24

-

-

77

87

-

15

2

1

2

-

-

-

77

4

смт БЛИЗНЮКИsmt BLYZNJUKY49394548332-----744---1----7-
с. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕs. INTERNACIONAĽNE37835719---------------2-
с-ще САДОВЕs-šče SADOVE98586780-2---284--------4-
ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada88683550-----1-----------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA42940722-----------------
с. ВАСЮКОВЕs. VASJUKOVE1561469-----1-----------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA14713512-----------------
с. МИКІЛЬСЬКЕs. MYKIĽŚKE1541477-----------------
АЛІСІВСЬКА сільрадаALISIVŚKA siľrada731620101-1----9----------
с. АЛІСІВКАs. ALISIVKA61052086------4----------
с. БЕЗПАЛЬЦЕВЕs. BEZPAĽCEVE17134-----------------
с. РИЖОВЕs. RYŽOVE1048711-1----5----------
БАШИЛІВСЬКА сільрадаBAŠYLIVŚKA siľrada81876051-----6---------1-
с. БАШИЛІВКАs. BAŠYLIVKA36434517-----2-----------
с. ЛУГОВЕs. LUHOVE87777-----3-----------
с. НОВОІВАНІВКАs. NOVOIVANIVKA60528-----------------
с. НОВОПОКРОВКАs. NOVOPOKROVKA35286-----1-----------
с. РЯСНЕs. RJASNE11101-----------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA81774-----------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE1801718---------------1-
БЕРЕСТІВСЬКА сільрадаBERESTIVŚKA siľrada77672343-1---21--------6-
с. БЕРЕСТОВЕs. BERESTOVE49045730------1--------2-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA19181-----------------
с. ОСТЕРСЬКЕs. OSTERŚKE43326-----1---------4-
с. ПРЕОБРАЖЕНІВКАs. PREOBRAŽENIVKA97925-----------------
с. ТИМОФІЇВКАs. TYMOFIJIVKA1271241-1---1-----------
БУРБУЛАТІВСЬКА сільрадаBURBULATIVŚKA siľrada15971470103-27--15-4------5-
с. БУРБУЛАТОВЕs. BURBULATOVE46841742-13------------5-
с. ВІЛЬНЕ ПЕРШЕs. VIĽNE PERŠE15213121-----------------
с. ВІЛЬНЕ ДРУГЕs. VIĽNE DRUHE102926--------4--------
с. ЕНЕРГЕТИКІВs. ENERHETYKIV1881826-----------------
с. МИКОЛАЇВКА ПЕРШАs. MYKOLAJIVKA PERŠA1421335--4--------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA54551523-1---15----------
ВЕРХНЬОСАМАРСЬКА сільрадаVERCHNJOSAMARŚKA siľrada1382132542--3--2--10--------
с. ВЕРХНЯ САМАРАs. VERCHNJA SAMARA68066218-----------------
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA1951774--3--1--10--------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE21520213-----------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA1791753-----1-----------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA1131094-----------------
ДОБРОВІЛЬСЬКА сільрадаDOBROVIĽŚKA siľrada1095103941-----13--------11-
с. ДОБРОВІЛЛЯs. DOBROVILLJA72468228------3--------11-
с. БЕРЕСТОВЕs. BERESTOVE1041022-----------------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA1741667-----1-----------
с. ОДИНЕЦЬКЕs. ODYNEĆKE35341-----------------
с. ЯКОВІВКАs. JAKOVIVKA58553-----------------
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada1094101655-114-----11-----51
с. КІРОВЕs. KIROVE19117310--8--------------
с. ВОРОВСЬКОГОs. VOROVŚKOHO29325723-16------1-----5-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE1221173--------1-------1
с. ШЕВЧЕНКОВЕ ПЕРШЕs. ŠEVČENKOVE PERŠE46444618-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕ ДРУГЕs. ŠEVČENKOVE DRUHE24231-----------------
КРИШТОПІВСЬКА сільрадаKRYŠTOPIVŚKA siľrada1228118543-----------------
с. КРИШТОПІВКАs. KRYŠTOPIVKA52751215-----------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA1371325-----------------
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA1401373-----------------
с. МИКОЛАЇВКА ДРУГАs. MYKOLAJIVKA DRUHA37636115-----------------
с. САМІЙЛІВКАs. SAMIJLIVKA48435-----------------
ЛУКАШІВСЬКА сільрадаLUKAŠIVŚKA siľrada14601317111-----59--------18-
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA55853316------7--------2-
с. ВОДОЛАЗЬКЕs. VODOLAŹKE74731-----------------
с. ВОДЯНЕs. VODJANE1818------------------
с. ВОДЯНЕs. VODJANE864738------1----------
с. ГАННО-РУДАЄВЕs. HANNO-RUDAJEVE57551-----1-----------
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA49418-----------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA60591-----------------
с. ЛАДНЕs. LADNE29262---------------1-
с. МИРОЛЮБІВКАs. MYROLJUBIVKA1451369-----------------
с. СЕРГІЄВА БАЛКАs. SERHIJEVA BALKA761-----------------
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE37732334-----41--------15-
НАДЕЖДИНСЬКА сільрадаNADEŽDYNŚKA siľrada68563344-----2---------6-
с. НАДЕЖДИНЕs. NADEŽDYNE37734327-----2---------5-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE22166-----------------
с. НАСТАСІВКАs. NASTASIVKA1641559-----------------
с. ЯКИМІВКАs. JAKYMIVKA1221192---------------1-
НОВОНАДЕЖДИНСЬКА сільрадаNOVONADEŽDYNŚKA siľrada75571639-----------------
с. НОВОНАДЕЖДИНЕs. NOVONADEŽDYNE40438420-----------------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA1451387-----------------
с. МОРОКИНЕs. MOROKYNE1111047-----------------
с. НОВОТРОЇЦЬКЕs. NOVOTROJIĆKE78735-----------------
с. ПРИВІЛЛЯs. PRYVILLJA1717------------------
НОВОУКРАЇНСЬКА сільрадаNOVOUKRAJINŚKA siľrada45341833-----1---------1-
с. НОВОУКРАЇНКАs. NOVOUKRAJINKA35232625-----1-----------
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA89827-----------------
с. ХОЛОДНЕs. CHOLODNE12101---------------1-
ОСТРІВЩИНСЬКА сільрадаOSTRIVŠČYNŚKA siľrada782624154-1--------------3
с. ОСТРІВЩИНАs. OSTRIVŠČYNA32830124----------------3
с. ВАЛЕР'ЯНІВКАs. VALER`JANIVKA13329103-1---------------
с. ДУНИНЕs. DUNYNE2162142-----------------
с. СЕРАФИМІВКАs. SERAFYMIVKA1058025-----------------
РАДГОСПІВСЬКА сільрадаRADHOSPIVŚKA siľrada67259758-----311----2---1-
с. РАДГОСПНЕs. RADHOSPNE49044133-----211----2---1-
с. ДАЛЕКЕs. DALEKE18215625-----1-----------
САМІЙЛІВСЬКА сільрадаSAMIJLIVŚKA siľrada23792165190-1---181--1-----3-
с-ще САМІЙЛІВКАs-šče SAMIJLIVKA67361946-----7---1-------
с. БУБНОВЕ ПЕРШЕs. BUBNOVE PERŠE33------------------
с. ВЕРХНЬОВОДЯНЕs. VERCHNJOVODJANE67059663-----8---------3-
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA46541251-----11----------
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA44------------------
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE56453130-1---2-----------
СЕМЕНІВСЬКА сільрадаSEMENIVŚKA siľrada62560223-----------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA55953920-----------------
с. ДУБОВЕs. DUBOVE55532-----------------
с. ПЛАХТІЇВКАs. PLACHTIJIVKA11101-----------------
СОФІЇВСЬКА сільрадаSOFIJIVŚKA siľrada99093944-1-------------6-
с. СОФІЇВКА ПЕРШАs. SOFIJIVKA PERŠA49547222-1---------------
с. ЗУБОВЕs. ZUBOVE3328----------------5-
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA60582-----------------
с. НОВОМАР'ЇВКАs. NOVOMAR`JIVKA76715-----------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA18617412-----------------
с. РОЗДОЛІВКАs. ROZDOLIVKA1341303---------------1-
с. РУДАЄВЕs. RUDAJEVE66------------------
УПЛАТНІВСЬКА сільрадаUPLATNIVŚKA siľrada105897681---------------1-
с. УПЛАТНЕs. UPLATNE73969741---------------1-
с. БЕРЕСТОВЕs. BERESTOVE22------------------
с. МИЛІВКАs. MYLIVKA20217725-----------------
с. НОВОУПЛАТНЕs. NOVOUPLATNE948311-----------------
с. ПРОЛЕТАРСЬКЕs. PROLETARŚKE21174-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

BOHODUCHIVŚKYJ RAJON

47560

44542

2638

2

13

9

1

1

140

86

-

16

3

-

1

-

-

-

103

5

м. БОГОДУХІВm. BOHODUCHIV180451665812552131-3432-162-----401
с. МОСКАЛЕНКИs. MOSKALENKY1581516---------------1-
с. МУСІЙКИs. MUSIJKY56051641-----2---------1-
с. ПАЛЯНИЧНИКИs. PALJANYČNYKY42411-----------------
с. СЕМЕНІВ ЯРs. SEMENIV JAR76773327-----4---------3-
смт ГУТИsmt HUTY20431921100-1---54--1-----11-
с. ПЕРВУХИНКАs. PERVUCHYNKA66460261-----1-----------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE3453378-----------------
смт ШАРІВКАsmt ŠARIVKA1929186263-1---2----------1
с. МАР'ЇНЕs. MAR`JINE1771716-----------------
с-ще ПЕРШОТРАВНЕВЕs-šče PERŠOTRAVNEVE31929320-----1---------5-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada54052312------3--------2-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA54052312------3--------2-
ВІННИЦЬКО-ІВАНІВСЬКА сільрадаVINNYĆKO-IVANIVŚKA siľrada54651521------8--------2-
с. ВІННИЦЬКІ ІВАНИs. VINNYĆKI IVANY28727611-----------------
с. ДЕГТЯРІs. DEHTJARI1271134------8--------2-
с. КОРОТКЕs. KOROTKE1321266-----------------
ГУБАРІВСЬКА сільрадаHUBARIVŚKA siľrada1456138759-----34--------3-
с. ГУБАРІВКАs. HUBARIVKA1456138759-----34--------3-
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada1144112514-----4----------1
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA3513483-----------------
с. БАБАКИs. BABAKY3030------------------
с. ГОРБАНІВКАs. HORBANIVKA1615------1-----------
с. МАТВІЇВКАs. MATVIJIVKA3503464-----------------
с. НОВОСОФІЇВКАs. NOVOSOFIJIVKA2602497-----3----------1
с. НОВОУКРАЇНКАs. NOVOUKRAJINKA5858------------------
с. ЩЕРБАКИs. ŠČERBAKY7979------------------
ЗАБРОДІВСЬКА сільрадаZABRODIVŚKA siľrada1377131152-1---51--------61
с. ЗАБРОДИs. ZABRODY67363033-----21--------61
с. ВОСКОБІЙНИКИs. VOSKOBIJNYKY28262-----------------
с. ЛОЗОВАs. LOZOVA39438410-----------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA2011952-1---3-----------
с. ФІЛАТОВЕs. FILATOVE81765-----------------
ЗАРЯБИНСЬКА сільрадаZARJABYNŚKA siľrada63760826--2--1-----------
с. ЗАРЯБИНКАs. ZARJABYNKA42640321--1--1-----------
с. ЛЕСЬКІВКАs. LEŚKIVKA2112055--1--------------
ІВАНО-ШИЙЧИНСЬКА сільрадаIVANO-ŠYJČYNŚKA siľrada1523149722-11---2----------
с. ІВАНО-ШИЙЧИНЕs. IVANO-ŠYJČYNE88787212--1---2----------
с. БРАТЕНИЦЯs. BRATENYCJA61460310-1---------------
с. ТИМОФІЇВКАs. TYMOFIJIVKA2222------------------
КЛЕНІВСЬКА сільрадаKLENIVŚKA siľrada1838178248-----5---------3-
с. КЛЕНОВЕs. KLENOVE79977421-----4-----------
с-ще ВОЛОДАРІВКАs-šče VOLODARIVKA2182162-----------------
с. МЕРЛОs. MERLO4584517-----------------
с. ПІСОЧИНs. PISOČYN47461-----------------
с-ще ТАВЕРІВКАs-šče TAVERIVKA25022917-----1---------3-
с. ШИГИМАГИНЕs. ŠYHYMAHYNE6666------------------
КРИСИНСЬКА сільрадаKRYSYNŚKA siľrada23702212147-----9-----1---1-
с. КРИСИНЕs. KRYSYNE100794262-----2-----1-----
с. БАБЕНКИs. BABENKY75705-----------------
с. КАДНИЦЯs. KADNYCJA92866-----------------
с-ще МАКСИМІВКАs-šče MAKSYMIVKA101095448-----7---------1-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA18616026-----------------
КУП'ЄВАСЬКА сільрадаKUP`JEVAŚKA siľrada3913883-----------------
с. КУП'ЄВАХАs. KUP`JEVACHA3913883-----------------
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada2042193993--1--71--------1-
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA1173112939--1--21--------1-
с. КРУЧИКs. KRUČYK85679754-----5-----------
с. МИРОЛЮБІВКАs. MYROLJUBIVKA1313------------------
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА сільрадаPETROPAVLIVŚKA siľrada72866458-----6-----------
с. ПЕТРОПАВЛІВКАs. PETROPAVLIVKA33531718-----------------
с-ще БАЛАБАНІВКАs-šče BALABANIVKA37533039-----6-----------
с. ЯБЛУЧНЕs. JABLUČNE18171-----------------
ПОЛКОВО-МИКИТІВСЬКА сільрадаPOLKOVO-MYKYTIVŚKA siľrada1095100961-----321--------1-
с. ПОЛКОВА МИКИТІВКАs. POLKOVA MYKYTIVKA1095100961-----321--------1-
САЗОНО-БАЛАНІВСЬКА сільрадаSAZONO-BALANIVŚKA siľrada1312121692-----4-----------
с. САЗОНО-БАЛАНІВКАs. SAZONO-BALANIVKA33932117-----1-----------
с. ВЕРТІЇВКАs. VERTIJIVKA13412113-----------------
с-ще ГОРЬКОГОs-šče HORЬKOHO64158058-----3-----------
с. КРУПЧИНЕs. KRUPČYNE7878------------------
с. РІПКИs. RIPKY1201164-----------------
СІННЯНСЬКА сільрадаSINNJANŚKA siľrada100993764-22--2---------11
с. СІННЕs. SINNE69363849-12--2---------1-
с. ШИЙЧИНЕs. ŠYJČYNE1351295----------------1
с. ШУБИs. ŠUBY18117010-1---------------
СУХИНИНСЬКА сільрадаSUCHYNYNŚKA siľrada94084660----1129--------12-
с. СУХИНИs. SUCHYNY24821514------9--------10-
с-ще ГАВРИШІs-šče HAVRYŠI30527417----111---------2-
с. КИЯНИs. KYJANY23421716-----1-----------
с. ПАВЛОВЕs. PAVLOVE79736-----------------
с. СКОСОГОРІВКАs. SKOSOHORIVKA74677-----------------
СТЕПНЯНСЬКА сільрадаSTEPNJANŚKA siľrada57455114-1---8-----------
с. ГАРБУЗИs. HARBUZY1212------------------
с-ще СТЕПНЕs-šče STEPNE56253914-1---8-----------
УЛЯНІВСЬКА сільрадаULJANIVŚKA siľrada18321698116-----14---------4-
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA68263837-----7-----------
с. ВОСКРЕСЕНІВКАs. VOSKRESENIVKA33931619---------------4-
с. ДЕВ'ЯТИБРАТОВЕs. DEV`JATYBRATOVE39363-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA19217021-----1-----------
с. КОРБИНІ ІВАНИs. KORBYNI IVANY27726710-----------------
с-ще КРУПСЬКОЇs-šče KRUPŚKOJI68604-----4-----------
с. МАР'ЇНЕs. MAR`JINE22019721-----2-----------
с. ШКАРЛАТИs. ŠKARLATY15141-----------------
ХРУЩОВО-МИКИТІВСЬКА сільрадаCHRUŠČOVO-MYKYTIVŚKA siľrada68364031-----51--------6-
с. ХРУЩОВА МИКИТІВКАs. CHRUŠČOVA MYKYTIVKA68364031-----51--------6-
ЧЕРВОНОНИВСЬКА сільрадаČERVONONYVŚKA siľrada47440957-5---3-----------
с-ще ЧЕРВОНА НИВАs-šče ČERVONA NYVA43537354-5---3-----------
с. БАЙРАКs. BAJRAK39363-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОРІВСЬКИЙ РАЙОН

BORIVŚKYJ RAJON

21228

19427

1729

-

6

1

-

5

14

17

1

1

-

-

1

-

-

-

26

-

смт БОРОВАsmt BOROVA68066157610-2--37121-------14-
с. БОЙНІs. BOJNI73712-----------------
с. НОВОПЛАТОНІВКАs. NOVOPLATONIVKA46040751----2------------
с. ШИЙКІВКАs. ŠYJKIVKA73966277-----------------
БОГУСЛАВСЬКА сільрадаBOHUSLAVŚKA siľrada20721956110-----1--1------4-
с. БОГУСЛАВКАs. BOHUSLAVKA1330126564-----1-----------
с. ЗАГРИЗОВЕs. ZAHRYZOVE54451128--------1------4-
с. ЛОЗОВАs. LOZOVA13111714-----------------
с. НОВА КРУГЛЯКІВКАs. NOVA KRUHLJAKIVKA67634-----------------
ВИЩЕСОЛОНЕНСЬКА сільрадаVYŠČESOLONENŚKA siľrada88181962-----------------
с. ВИЩЕ СОЛОНЕs. VYŠČE SOLONE47344627-----------------
с. НИЖЧЕ СОЛОНЕs. NYŽČE SOLONE40837335-----------------
ГОРОХУВАТСЬКА сільрадаHOROCHUVATŚKA siľrada1090100482-1----2--------1-
с. ГОРОХУВАТКАs. HOROCHUVATKA55752134-1-------------1-
с. БАХТИНs. BACHTYN50145742------2----------
с. ГОЛУБІВКАs. HOLUBIVKA32266-----------------
ІЗЮМСЬКА сільрадаIZJUMŚKA siľrada12861180102--1--1---------2-
с. ІЗЮМСЬКЕs. IZJUMŚKE69462764--1--1---------1-
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA4747------------------
с. ГЛУЩЕНКОВЕs. HLUŠČENKOVE36315-----------------
с. ДРУЖЕЛЮБІВКАs. DRUŽELJUBIVKA35633817---------------1-
с. КРАСНИЙ ГАЙs. KRASNYJ HAJ11------------------
с. НОВИЙ МИРs. NOVYJ MYR81729-----------------
с. ОЛЬГІВКАs. OĽHIVKA62566-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ СТАВs. ČERVONYJ STAV981-----------------
ПЕРШОТРАВНЕВА сільрадаPERŠOTRAVNEVA siľrada16121488121-2----1----------
с-ще ПЕРШОТРАВНЕВЕs-šče PERŠOTRAVNEVE79273458-----------------
с. БОРІВСЬКА АНДРІЇВКАs. BORIVŚKA ANDRIJIVKA1731685-----------------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE29526233-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ13311714-2---------------
с. КОПАНКИs. KOPANKY21920711------1----------
ПІСКО-РАДЬКІВСЬКА сільрадаPISKO-RAĎKIVŚKA siľrada27242499219-1---21----1---1-
с. ПІСКИ-РАДЬКІВСЬКІs. PISKY-RAĎKIVŚKI25072290211-1---21----1---1-
с. МАЛІЇВКАs. MALIJIVKA2172098-----------------
ПІДВИСОЧАНСЬКА сільрадаPIDVYSOČANŚKA siľrada1140106673------1----------
с. ПІДВИСОКЕs. PIDVYSOKE63861027------1----------
с. ГАВРИЛІВКАs. HAVRYLIVKA614021-----------------
с. КАЛИНОВЕs. KALYNOVE22621412-----------------
с. МИРНЕs. MYRNE91856-----------------
с. ПАРНУВАТЕs. PARNUVATE71692-----------------
с. ЯСИНУВАТЕs. JASYNUVATE53485-----------------
ПІДЛИМАНСЬКА сільрадаPIDLYMANŚKA siľrada15641397165-----2-----------
с. ПІДЛИМАНs. PIDLYMAN14601298160-----2-----------
с. НИЖНЯ ЖУРАВКАs. NYŽNJA ŽURAVKA104995-----------------
ЧЕРНЕЩИНСЬКА сільрадаČERNEŠČYNŚKA siľrada78172155-----1---------4-
с. ЧЕРНЕЩИНАs. ČERNEŠČYNA61957639-----1---------3-
с. НОВОСЕРГІЇВКАs. NOVOSERHIJIVKA41374-----------------
с. ПРОЛЕТАРСЬКЕs. PROLETARŚKE12110812---------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН

VALKIVŚKYJ RAJON

36808

34685

1924

-

15

2

-

1

76

55

1

-

1

-

1

-

-

-

43

4

м. ВАЛКИm. VALKY102959782462-----18161-1-----141
смт КОВ'ЯГИsmt KOV`JAHY35593418132-1---11--------51
с. ЖУРАВЛІs. ŽURAVLI40373-----------------
с. РОЗСОХІВКАs. ROZSOCHIVKA99------------------
с. ТРОХИМІВКАs. TROCHYMIVKA66577---------------2-
с. ХАЛИМОНІВКАs. CHALYMONIVKA39381-----------------
смт СТАРИЙ МЕРЧИКsmt STARYJ MERČYK17791642134-----2---------1-
с-ще ГАЗОВЕs-šče HAZOVE36033323-1---2---------1-
с. ДОБРОПІЛЛЯs. DOBROPILLJA25423221-----1-----------
с. ЗОЛОЧІВСЬКЕs. ZOLOČIVŚKE11------------------
с. МІЧУРІНСЬКЕs. MIČURINŚKE33131912-----------------
с-ще ПРИВОКЗАЛЬНЕs-šče PRYVOKZAĽNE51047929-----1---------1-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada84676086-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA68260973-----------------
с. КОРСУНОВЕs. KORSUNOVE32293-----------------
с. РІДКОДУБs. RIDKODUB81765-----------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA51465-----------------
БАРАНІВСЬКА сільрадаBARANIVŚKA siľrada1259120748-----11--------11
с. БАРАНОВЕs. BARANOVE2202137-----------------
с. ВІЙТЕНКИs. VIJTENKY54522-----------------
с. ГРИНЦІВ РІГs. HRYNCIV RIH2262188-----------------
с. КОВЕРІВКАs. KOVERIVKA22157-----------------
с. МІЗЯКИs. MIZJAKY40238416------1---------1
с. РОГІВКАs. ROHIVKA1941894---------------1-
с. ТЕТЮЩИНЕs. TETJUŠČYNE1411364-----1-----------
БЛАГОДАТНЕНСЬКА сільрадаBLAHODATNENŚKA siľrada1515141493-2---2---------4-
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE54752024-----1---------2-
с. КРУТА БАЛКАs. KRUTA BALKA2524----------------1-
с. ЛАНДИШОВЕs. LANDYŠOVE1261176-1---1---------1-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA42374-1---------------
с. СЕРПНЕВЕs. SERPNEVE77571659-----------------
ВИСОКОПІЛЬСЬКА сільрадаVYSOKOPIĽŚKA siľrada1978187386-11--14-----1---2-
с. ВИСОКОПІЛЛЯs. VYSOKOPILLJA1957185286-11--14-----1---2-
с. ГВОЗДЬОВЕs. HVOZDJOVE2121------------------
ГОНТОВО-ЯРСЬКА сільрадаHONTOVO-JARŚKA siľrada1145108359-1---1---------1-
с. ГОНТІВ ЯРs. HONTIV JAR52349130-1-------------1-
с. ВОДОПІЙs. VODOPIJ3052996-----------------
с. КОРСУНІВКАs. KORSUNIVKA1201155-----------------
с. КРУГЛИКs. KRUHLYK46406-----------------
с. КУЗЬМІВКАs. KUŹMIVKA52466-----------------
с. СТАРІ ВАЛКИs. STARI VALKY99926-----1-----------
ЗАМІСЬКА сільрадаZAMIŚKA siľrada87684332------1----------
с. ЗАМІСЬКЕs. ZAMIŚKE58357211-----------------
с. БУГАІВКАs. BUHAIVKA90846-----------------
с. БУРЯКОВЕs. BURJAKOVE1082-----------------
с. КОРНІЄНКОВЕs. KORNIJENKOVE1919------------------
с. КОСЕНКОВЕs. KOSENKOVE1111------------------
с. МАЛА КАДИГРОБІВКАs. MALA KADYHROBIVKA20181------1----------
с. ПЕРЕПЕЛИЦІВКАs. PEREPELYCIVKA50482-----------------
с. РУДИЙ БАЙРАКs. RUDYJ BAJRAK48417-----------------
с. ТУПИЦІВКАs. TUPYCIVKA13121-----------------
с. ЩЕРБИНІВКАs. ŠČERBYNIVKA32302-----------------
КОБЗАРІВСЬКА сільрадаKOBZARIVŚKA siľrada54850440------4----------
с. КОБЗАРІВКАs. KOBZARIVKA27125910------2----------
с. ДАНИЛЬЧИН КУТs. DANYĽČYN KUT50464-----------------
с. ДОВЖИКs. DOVŽYK26224-----------------
с. ЗАЙЦІВКАs. ZAJCIVKA1035------2----------
с. КАТРИЧІВКАs. KATRYČIVKA79763-----------------
с. КОЗАЧЕНКІВКАs. KOZAČENKIVKA675413-----------------
с. ШИЙКИs. ŠYJKY45441-----------------
КОСТІВСЬКА сільрадаKOSTIVŚKA siľrada60555743-1---31----------
с. КОСТІВs. KOSTIV56552040-1---31----------
с. ГУЗІВКАs. HUZIVKA16142-----------------
с. КОЛОДКІВКАs. KOLODKIVKA1091-----------------
с. СЕМКІВКАs. SEMKIVKA1414------------------
МЕЛЬНИКІВСЬКА сільрадаMEĽNYKIVŚKA siľrada1209114156-6---5---------1-
с. МЕЛЬНИКОВЕs. MEĽNYKOVE52450712-4---1-----------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE2362238-1---3---------1-
с. ВЕЛИКА ГУБЩИНАs. VELYKA HUBŠČYNA23721819-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA2727------------------
с. НЕСТЕРЕНКИs. NESTERENKY45423-----------------
с. РІЗДВЯНЕs. RIZDVJANE27243-----------------
с. СКЕЛЬКИs. SKEĽKY109------1-----------
с. СУХА БАЛКАs. SUCHA BALKA69662-1---------------
с. ЯХРЕМЕНКИs. JACHREMENKY34259-----------------
МИНКІВСЬКА сільрадаMYNKIVŚKA siľrada61454668-----------------
с. МИНКІВКАs. MYNKIVKA44339647-----------------
с. ВЕЛИКА КАДИГРОБІВКАs. VELYKA KADYHROBIVKA30246-----------------
с. ВОДЯНА БАЛКАs. VODJANA BALKA972-----------------
с. ГРЕБІННИКИs. HREBINNYKY50464-----------------
с. ЛИСКОНОГИs. LYSKONOHY38353-----------------
с. МАНИЛИs. MANYLY21174-----------------
с. МІРОШНИКИs. MIROŠNYKY66------------------
с. ТУГАЇВКАs. TUHAJIVKA17152-----------------
НОВОМЕРЧИЦЬКА сільрадаNOVOMERČYĆKA siľrada931819112-----------------
с. НОВИЙ МЕРЧИКs. NOVYJ MERČYK931819112-----------------
ОГУЛЬЦІВСЬКА сільрадаOHUĽCIVŚKA siľrada1299122656--1--11---------5-
с. ОГУЛЬЦІs. OHUĽCI1299122656--1--11---------5-
ПЕРЕКІПСЬКА сільрадаPEREKIPŚKA siľrada62957949-----1-----------
с. ПЕРЕКІПs. PEREKIP62957949-----1-----------
СИДОРЕНКІВСЬКА сільрадаSYDORENKIVŚKA siľrada1207114441-1---513--------3-
с. СИДОРЕНКОВЕs. SYDORENKOVE80476031-1---28--------2-
с. ЗАВГОРОДНЄs. ZAVHORODNJE1814-------4----------
с. МАЙДАНs. MAJDAN4746------1-----------
с. МОЗОЛІВКАs. MOZOLIVKA68661-----1-----------
с. ОЧЕРЕТОВЕs. OČERETOVE2322236-----11--------1-
с. ШЕЛУДЬКОВЕs. ŠELUĎKOVE38353-----------------
СНІЖКІВСЬКА сільрадаSNIŽKIVŚKA siľrada1872178977----123----------
с. СНІЖКІВs. SNIŽKIV1594152167----123----------
с. ВІЛЬХІВСЬКЕs. VIĽCHIVŚKE3737------------------
с. ДОРОФІЇВКАs. DOROFIJIVKA52466-----------------
с. КАНТАКУЗІВКАs. KANTAKUZIVKA1231194-----------------
с. ЯСЕНЕВЕs. JASENEVE6666------------------
ЧЕРЕМУШНЯНСЬКА сільрадаČEREMUŠNJANŚKA siľrada94887657-1---113----------
с. ЧЕРЕМУШНАs. ČEREMUŠNA62158127------13----------
с. ЛИТВИНІВКАs. LYTVYNIVKA20318022-----1-----------
с. ПІСКИs. PISKY83775-1---------------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA41383-----------------
ШАРІВСЬКА сільрадаŠARIVŚKA siľrada2084197797-----52--------21
с. ШАРІВКАs. ŠARIVKA77073529-----22--------11
с. БУРІВКАs. BURIVKA50473-----------------
с. БУЦЬКІВКАs. BUĆKIVKA1771734-----------------
с. ЗОЛОЧІВСЬКЕs. ZOLOČIVŚKE58544-----------------
с. ПАСІЧНЕs. PASIČNE62555-----1---------1-
с. ПЕТРЕНКОВЕs. PETRENKOVE17143-----------------
с. СВИНАРІs. SVYNARI1301272-----1-----------
с. ХВОРОСТОВЕs. CHVOROSTOVE22821513-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE513714-----------------
с. ШЛЯХs. ŠLJACH54152020-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ РАЙОН

VELYKOBURLUĆKYJ RAJON

28287

20316

7729

-

12

3

5

-

72

69

-

19

1

-

-

1

-

-

58

2

смт ВЕЛИКИЙ БУРЛУКsmt VELYKYJ BURLUK49374340573-----133--------8-
с. БАЛКАs. BALKA1681662-----------------
с. БУРЯКІВКАs. BURJAKIVKA26523331---------1-------
с. ГОЛУБІВКАs. HOLUBIVKA1069115-----------------
с. ГОРЯНЕs. HORJANE36330157------2--------3-
с. ЖУКІВ ЯРs. ŽUKIV JAR92884-----------------
с. ЗАМІСТs. ZAMIST53650230------4----------
с-ще КАНІВЦЕВЕs-šče KANIVCEVE21819819---------------1-
с. ЛЕБЕДІВКАs. LEBEDIVKA1111028------1----------
с-ще ЛИТВИНІВКАs-šče LYTVYNIVKA24135-----1--5--------
с. МАНЦІВКАs. MANCIVKA24422816-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA103958-----------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA58535-----------------
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE98590764---1-111-----1----
с. ПРОЛЕТАРКАs. PROLETARKA984155------2----------
с. ЯЄЧНЕs. JAJEČNE24320139---------------3-
смт ПРИКОЛОТНЕsmt PRYKOLOTNE25798021752-2---39--------101
с. ГОГИНЕs. HOHYNE921376-----3-----------
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada14141277132--1-----1------3-
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA29328012---------------1-
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE11------------------
с. РОГОЗЯНКАs. ROHOZJANKA31129318-----------------
с-ще САДОВОДs-šče SADOVOD59049691--1------------2-
с. СТЕЦЬКІВКАs. STEĆKIVKA21920711--------1--------
ГНИЛИЦЬКА сільрадаHNYLYĆKA siľrada84480534-----3---------2-
с. ГНИЛИЦЯs. HNYLYCJA71868529-----3---------1-
с. АРКУШИНЕs. ARKUŠYNE53502---------------1-
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ73703-----------------
ГНИЛИЦЬКА ПЕРША сільрадаHNYLYĆKA PERŠA siľrada5895881-----------------
с. ГНИЛИЦЯ ПЕРШАs. HNYLYCJA PERŠA5895881-----------------
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada800674126-----------------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA62857256-----------------
с. АМБАРНЕs. AMBARNE1135063-----------------
с-ще КОМСОМОЛЬСЬКЕs-šče KOMSOMOĽŚKE59527-----------------
КАТЕРИНІВСЬКА сільрадаKATERYNIVŚKA siľrada90779480-12---17-10------3-
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA86676572-12---13-10------3-
с-ще МИКІЛЬСЬКЕs-šče MYKIĽŚKE41298------4----------
МАЛОБУРЛУЦЬКА сільрадаMALOBURLUĆKA siľrada78673049-3---1--3--------
с. МАЛИЙ БУРЛУКs. MALYJ BURLUK44040832-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE34632217-3---1--3--------
МІЛОВСЬКА сільрадаMILOVŚKA siľrada71089617-1----1--------2-
с. МІЛОВЕs. MILOVE50859448------1----------
с. ЧУГУНІВКАs. ČUHUNIVKA16930136-1-------------2-
с. ШЕВ'ЯКІВКАs. ŠEV`JAKIVKA33-33-----------------
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada67365713-----2---------1-
с. НОВА ОЛЕКСАНДРІВКАs. NOVA OLEKSANDRIVKA45844411-----2---------1-
с. КРАСНЕs. KRASNE1616------------------
с. ЛОЗОВЕs. LOZOVE5757------------------
с. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕs. ČERVONOARMIJŚKE3333------------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE1091072-----------------
ВІЛЬХУВАТСЬКА сільрадаVIĽCHUVATŚKA siľrada21952321951-2---22--------6-
с. ВІЛЬХУВАТКАs. VIĽCHUVATKA12941031182-2----1--------6-
с. АНИСКИНЕs. ANYSKYNE17624152-----------------
с. ВОДЯНЕs. VODJANE1246118-----------------
с. ДОВГЕНЬКЕs. DOVHEŃKE103-103-----------------
с. ЗАРУБИНКАs. ZARUBYNKA17615161-----------------
с. ІВАШКИНЕs. IVAŠKYNE19118-----------------
с. КОМІСАРОВЕs. KOMISAROVE865035------1----------
с. УСТИНІВКАs. USTYNIVKA18232149-----1-----------
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE35133-----1-----------
с. ПОПЕЛЬНЕs. POPEĽNE--------------------
ПІДСЕРЕДНЯНСЬКА сільрадаPIDSEREDNJANŚKA siľrada15731396136-1---225--------121
с-ще ПІДСЕРЕДНЄs-šče PIDSEREDNJE84471696-1---185--------8-
с-ще ДОРОШЕНКОВЕs-šče DOROŠENKOVE2752687-----------------
с-ще МАЛАХОВЕs-šče MALACHOVE18416123-----------------
с-ще СІРИЙ ЯРs-šče SIRYJ JAR27025110-----4---------41
РУБЛЕНСЬКА сільрадаRUBLENŚKA siľrada853265584-----31----------
с. РУБЛЕНЕs. RUBLENE678227447-----31----------
с. АРТІЛЬНЕs. ARTIĽNE55253-----------------
с. БЕРЕЗНИКИs. BEREZNYKY661056-----------------
с. КРЕЙДЯНКАs. KREJDJANKA734-----------------
с. ОЗЕРНЕs. OZERNE20515-----------------
с. ПОТИХОНОВЕs. POTYCHONOVE27189-----------------
ФЕДОРІВСЬКА сільрадаFEDORIVŚKA siľrada1069687356-1---178----------
с-ще ФЕДОРІВКАs-šče FEDORIVKA705472218-----78----------
с. ДОВЖАНКАs. DOVŽANKA19353131-1---8-----------
с-ще МИКОЛАЇВКАs-šče MYKOLAJIVKA431-----------------
с-ще ПІОНЕРs-šče PIONER1621546-----2-----------
с. СЛИЗНЕВЕs. SLYZNEVE55------------------
ХАТНЕНСЬКА сільрадаCHATNENŚKA siľrada75370350-----------------
с. ХАТНЄs. CHATNJE73368449-----------------
с-ще КРАСНОЯРСЬКЕs-šče KRASNOJARŚKE20191-----------------
ЧЕРВОНОХВИЛЬСЬКА сільрадаČERVONOCHVYĽŚKA siľrada1430133491---4-----------1-
с-ще ЧЕРВОНА ХВИЛЯs-šče ČERVONA CHVYLJA64059045---4-----------1-
с-ще ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs-šče ZELENYJ HAJ37135912-----------------
с-ще КУП'ЄВАХАs-šče KUP`JEVACHA21720116-----------------
с-ще НОВА ОЛЕКСАНДРІВКАs-šče NOVA OLEKSANDRIVKA20218418-----------------
ЧОРНЕНСЬКА сільрадаČORNENŚKA siľrada780101677---------------2-
с. ЧОРНЕs. ČORNE45576377---------------2-
с. ГРАЧІВКАs. HRAČIVKA1409131-----------------
с. КУПИНЕs. KUPYNE46145-----------------
с. ЛОБАНІВКАs. LOBANIVKA11-11-----------------
с. НЕФЕДІВКАs. NEFEDIVKA12815113-----------------
ШИПУВАТСЬКА сільрадаŠYPUVATŚKA siľrada1689161073-1---13--------1-
с. ШИПУВАТЕs. ŠYPUVATE1344128458-----11----------
с. НЕСТЕРІВКАs. NESTERIVKA1515------------------
с. СЕРЕДНІЙ БУРЛУКs. SEREDNIJ BURLUK25123612-1----1--------1-
с-ще ШИПУВАТЕs-šče ŠYPUVATE79753------1----------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE--------------------
с. ШЛЯХОВЕs. ŠLJACHOVE--------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН

VOVČANŚKYJ RAJON

54569

46777

7183

-

14

5

1

3

119

199

2

124

2

-

2

-

-

-

122

16

м. ВОВЧАНСЬКm. VOVČANŚK20484169703222-7-1124134-98--1---1610
с-ще ПЛЕТЕНІВКАs-šče PLETENIVKA1246162---------------1-
смт БІЛИЙ КОЛОДЯЗЬsmt BILYJ KOLODJAŹ4330421197-----151--------6-
с-ще ВОЛОХІВСЬКЕs-šče VOLOCHIVŚKE2092081-----------------
с-ще ЗЕМЛЯНИЙ ЯРs-šče ZEMLJANYJ JAR2232194-----------------
смт ВІЛЬЧАsmt VIĽČA16581500138-----141----1---13
смт СТАРИЙ САЛТІВsmt STARYJ SALTIV40733467586-1---97--------3-
с. БЕРЕЗНИКИs. BEREZNYKY103938-----1---------1-
с. МЕТАЛІВКАs. METALIVKA77724---------------1-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE67158573-----110--------2-
ВОЛОХІВСЬКА сільрадаVOLOCHIVŚKA siľrada770533233---------------4-
с. ВОЛОХІВКАs. VOLOCHIVKA32128235---------------4-
с. БОЧКОВЕs. BOČKOVE1364888-----------------
с. КАРАЇЧНЕs. KARAJIČNE313203110-----------------
ВОВЧАНСЬКО-ХУТІРСЬКА сільрадаVOVČANŚKO-CHUTIRŚKA siľrada18161656155----111--2-------
с. ВОВЧАНСЬКІ ХУТОРИs. VOVČANŚKI CHUTORY1337125086---------1-------
с. ЗИБИНЕs. ZYBYNE1151068------1----------
с. ПОКАЛЯНЕs. POKALJANE2001928-----------------
с-ще ТИХЕs-šče TYCHE16410853----11---1-------
ГАТИЩЕНСЬКА сільрадаHATYŠČENŚKA siľrada767516231-1---2--17--------
с. ГАТИЩЕs. HATYŠČE509275214-1---2--17--------
с. БУГРУВАТКАs. BUHRUVATKA12111-----------------
с. ОГІРЦЕВЕs. OHIRCEVE23421915-----------------
с. ПРИЛІПКАs. PRYLIPKA12111-----------------
ГОНТАРІВСЬКА сільрадаHONTARIVŚKA siľrada13611218114-----1871-------3-
с. ГОНТАРІВКАs. HONTARIVKA35632621-----44--------1-
с. ДІДІВКАs. DIDIVKA41391-----1-----------
с. ПАСЬКІВКАs. PAŚKIVKA94863-----5-----------
с. РАДЬКОВЕs. RAĎKOVE43364-----1---------2-
с. СЕРЕДІВКАs. SEREDIVKA101943-----3-1---------
с. ТОМАХІВКАs. TOMACHIVKA31828829-----1-----------
с. ШИРОКЕs. ŠYROKE493810-----1-----------
с-ще ПРОФІНТЕРНs-šče PROFINTERN35931143-----23----------
ЖОВТНЕВА ДРУГА сільрадаŽOVTNEVA DRUHA siľrada111297398--2--13--------35-
с. ЖОВТНЕВЕ ДРУГЕs. ŽOVTNEVE DRUHE24719833------3--------13-
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA75767062--2--1---------22-
с. ХРИПУНИs. CHRYPUNY1081053-----------------
ЗЕМЛЯНСЬКА сільрадаZEMLJANŚKA siľrada59154638-----2---------5-
с. ЗЕМЛЯНКИs. ZEMLJANKY33831622-----------------
с. БУДАРКИs. BUDARKY25323016-----2---------5-
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada1638157550-----31--------81
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA52249420-----1---------61
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE179179------------------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA48846917-----2-----------
с. ЗАХАРІВКАs. ZACHARIVKA44943313------1--------2-
КОТІВСЬКА сільрадаKOTIVŚKA siľrada33030026-----11--------2-
с. КОТІВКАs. KOTIVKA25823224-----1---------1-
с. БЕРЕЖНЕs. BEREŽNE72682------1--------1-
МОЛОДІВСЬКА сільрадаMOLODIVŚKA siľrada659177482-----------------
с. МОЛОДОВАs. MOLODOVA659177482-----------------
НЕСТЕРНЯНСЬКА сільрадаNESTERNJANŚKA siľrada30928213-----6---------8-
с. НЕСТЕРНЕs. NESTERNE1881705-----5---------8-
с. ДЕГТЯРНЕs. DEHTJARNE72665-----1-----------
с. КРУГЛЕs. KRUHLE21201-----------------
с. ПІЩАНЕs. PIŠČANE26242-----------------
с. ШАБЕЛЬНЕs. ŠABEĽNE22------------------
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada1576152150-----5-----------
с-ще НОВООЛЕКСАНДРІВКАs-šče NOVOOLEKSANDRIVKA102999728-----4-----------
с-ще БАКШЕЇВКАs-šče BAKŠEJIVKA1501472-----1-----------
с-ще ВІРІВКАs-šče VIRIVKA72693-----------------
с-ще ЛОЗОВАs-šče LOZOVA32530817-----------------
ОХРІМІВСЬКА сільрадаOCHRIMIVŚKA siľrada1236118641----1-3--------5-
с. ОХРІМІВКАs. OCHRIMIVKA62559329------3----------
с. МАЛА ВОВЧАs. MALA VOVČA56354710----1----------5-
с. РИБАЛКИНЕs. RYBALKYNE33------------------
с. ЧАЙКІВКАs. ČAJKIVKA45432-----------------
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА сільрадаPETROPAVLIVŚKA siľrada56451053---------------1-
с. ПЕТРОПАВЛІВКАs. PETROPAVLIVKA44540638---------------1-
с. ГАННОПІЛЛЯs. HANNOPILLJA84759-----------------
с. ГАРБУЗІВКАs. HARBUZIVKA35296-----------------
ПІЛЬНЯНСЬКА сільрадаPIĽNJANŚKA siľrada51647240---------------4-
с. ПІЛЬНАs. PIĽNA22620618---------------2-
с. УКРАЇНСЬКЕs. UKRAJINŚKE29026622---------------2-
РЕВОЛЮЦІЙНА сільрадаREVOLJUCIJNA siľrada12761048224-----3-1---------
с. РЕВОЛЮЦІЙНЕs. REVOLJUCIJNE803670131-----2-----------
с. СОСНОВИЙ БІРs. SOSNOVYJ BIR1548568-------1---------
с. ШЕВЧЕНКОВЕ ПЕРШЕs. ŠEVČENKOVE PERŠE31929325-----1-----------
РІЗНИКІВСЬКА сільрадаRIZNYKIVŚKA siľrada55052222--3--1---------2-
с. РІЗНИКОВЕs. RIZNYKOVE3303206--3------------1-
с. БУЗОВЕs. BUZOVE71692-----------------
с. КРАСНИЙ ЯРs. KRASNYJ JAR25214-----------------
с. ЛОШАКОВЕs. LOŠAKOVE1274-----1-----------
с. ЛУКАШОВЕs. LUKAŠOVE5655----------------1-
с-ще СЕРДОБИНЕs-šče SERDOBYNE38335-----------------
с. ЧЕРНЯКІВs. ČERNJAKIV18171-----------------
с. ХИЖНЯКОВЕs. CHYŽNJAKOVE--------------------
РУБІЖНЕНСЬКА сільрадаRUBIŽNENŚKA siľrada964796166-----11----------
с. РУБІЖНЕs. RUBIŽNE649517132-----------------
с. БАЙРАКs. BAJRAK42393-----------------
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA23194-----------------
с. ВЕРХНІЙ САЛТІВs. VERCHNIJ SALTIV11910116-----11----------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE70646-----------------
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA61565-----------------
СТАРИЦЬКА сільрадаSTARYĆKA siľrada673304362-----15--------1-
с. СТАРИЦЯs. STARYCJA643277359-----15--------1-
с. ІЗБИЦЬКЕs. IZBYĆKE30273-----------------
ХОТІМЛЯНСЬКА сільрадаCHOTIMLJANŚKA siľrada13731208146-----414---------1
с. ХОТІМЛЯs. CHOTIMLJA13511195137-----414---------1
с. ПЕРКІВКАs. PERKIVKA22139-----------------
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ПЕРША сільрадаČERVONOARMIJŚKA PERŠA siľrada19111630263-3---12-9------21
с. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕ ПЕРШЕs. ČERVONOARMIJŚKE PERŠE33130922-----------------
с. ВЕРХНЯ ПИСАРІВКАs. VERCHNJA PYSARIVKA1119217---------------11
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE54244189-1---11-9--------
с. ПРОЛЕТАРСЬКЕs. PROLETARŚKE27523438-2----1----------
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE32926663-----------------
с. СИНЕЛЬНИКОВЕs. SYNEĽNYKOVE31127832---------------1-
с. ШЕСТЕРІВКАs. ŠESTERIVKA12102-----------------
с-ще ЦЕГЕЛЬНЕs-šče CEHEĽNE--------------------
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА сільрадаČERVONOARMIJŚKA siľrada80275436-1---18--------2-
с. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕ ДРУГЕs. ČERVONOARMIJŚKE DRUHE60657619-1---18--------1-
с. МОСКАЛІВКАs. MOSKALIVKA16915513---------------1-
с. ПОГОРІЛЕs. POHORILE27234-----------------
ШЕСТАКІВСЬКА сільрадаŠESTAKIVŚKA siľrada73063791-1---1-----------
с. ШЕСТАКОВЕs. ŠESTAKOVE64957672-1---------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA816119-----1-----------
ЮРЧЕНКІВСЬКА сільрадаJURČENKIVŚKA siľrada1093102754-----3---------9-
с. ЮРЧЕНКОВЕs. JURČENKOVE93388741---------------5-
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE16014013-----3---------4-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОН

ZMIJIVŚKYJ RAJON

81307

62106

18286

-

27

1

-

4

149

66

-

1

-

4

-

-

122

535

м. ЗМІЇВm. ZMIJIV16976142152694-2--3282-1----271
с-ще ВИРІШАЛЬНИЙs-šče VYRIŠAĽNYJ747410326-----33--------5-
смт ЗІДЬКИsmt ZIĎKY40873757323-2---41----------
с-ще БУТІВКАs-šče BUTIVKA421319101-----1-----------
с-ще ЛАЗУКІВКАs-šče LAZUKIVKA22------------------
с-ще ЧЕРЕМУШНЕs-šče ČEREMUŠNE28927413---------------2-
смт КОМСОМОЛЬСЬКЕsmt KOMSOMOĽŚKE1582578597902-1---1521--------189
с-ще БЛАГОДАТНЕs-šče BLAHODATNE593488104------1----------
с-ще ДОНЕЦЬs-šče DONEĆ16991304370-3---18---------4-
БІРКІВСЬКА сільрадаBIRKIVŚKA siľrada59485086832-----19---1-1---9-
с. БІРКИs. BIRKY29362491431-----8---------6-
с. ГУЖВИНСЬКЕs. HUŽVYNŚKE564214-----------------
с-ще ДЖГУНs-šče DŽHUN867511-----------------
с-ще ЗАЛІЗНИЧНІ БІРКИs-šče ZALIZNYČNI BIRKY1089711-----------------
с. КИРЮХИs. KYRJUCHY14104-----------------
с. КИСЛЕs. KYSLE50428-----------------
с. КРАВЦОВЕs. KRAVCOVE714525---------------1-
с-ще КУКУЛІВКАs-šče KUKULIVKA826319-----------------
с-ще ПЕРШОТРАВНЕВЕs-šče PERŠOTRAVNEVE22051938255-----11---------1-
с. ПОГОРІЛЕs. POHORILE1169223---------1-------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA22419131-----------1---1-
БОРІВСЬКА сільрадаBORIVŚKA siľrada44708363148-1--1-19--------13452
с. БОРОВАs. BOROVA24192281861------16--------11303
с-ще ВОДЯНЕs-šče VODJANE30488215-1---------------
с. ГУСИНА ПОЛЯНАs. HUSYNA POLJANA62374549-----------------
с-ще ЗВІДКИs-šče ZVIDKY22822104----------------102
с. КОСТЯНТІВКАs. KOSTJANTIVKA42431460------1--------247
с-ще КРАСНА ПОЛЯНАs-šče KRASNA POLJANA42691332----1-2----------
с. ПЕТРИЩЕВЕs. PETRYŠČEVE381325-----------------
с-ще РЕП'ЯХІВКАs-šče REP`JACHIVKA862-----------------
ВЕЛИКОГОМІЛЬШАНСЬКА сільрадаVELYKOHOMIĽŠANŚKA siľrada13051112108-3---23--------1067
с. ВЕЛИКА ГОМІЛЬШАs. VELYKA HOMIĽŠA46639757---------------102
с. ЗАПАДНЯs. ZAPADNJA79612-3--------------13
с. КЛИМЕНІВКАs. KLYMENIVKA57449-----13----------
с. КОЗАЧКАs. KOZAČKA18135-----------------
с. ПАСІКИs. PASIKY68559735-----1----------52
ГЕНІЇВСЬКА сільрадаHENIJIVŚKA siľrada34943273188-6---19-----11--33
с. ГЕНІЇВКАs. HENIJIVKA2788266199-5---18-----11--21
с-ще ДАЧНЕs-šče DAČNE12910720----------------2
с-ще ЗАНКИs-šče ZANKY62527-1---1---------1-
с-ще КУРОРТНЕs-šče KURORTNE29424945-----------------
с-ще УКРАЇНСЬКЕs-šče UKRAJINŚKE22120417-----------------
ЗАДОНЕЦЬКА сільрадаZADONEĆKA siľrada1550146282--1--11--------3-
с. ЗАДОНЕЦЬКЕs. ZADONEĆKE69064543--1------------1-
с. ГАЙДАРИs. HAJDARY3853795---------------1-
с. ІСЬКІВ ЯРs. IŚKIV JAR33------------------
с. КАМПЛИЦЯs. KAMPLYCJA11410113-----------------
с. КОРОПОВЕs. KOROPOVE1591544------1----------
с. ОМЕЛЬЧЕНКИs. OMEĽČENKY19918017-----1---------1-
ЛИМАНСЬКА сільрадаLYMANŚKA siľrada41843925245-1---12--------91
с. ЛИМАНs. LYMAN41843925245-1---12--------91
НИЖНЬОБИШКИНСЬКА сільрадаNYŽNJOBYŠKYNŚKA siľrada1350977373-----------------
с. НИЖНІЙ БИШКИНs. NYŽNIJ BYŠKYN583276307-----------------
с. ГЕЇВКАs. HEJIVKA1179621-----------------
с. СУХА ГОМІЛЬШАs. SUCHA HOMIĽŠA25223-----------------
с. ЧЕРКАСЬКИЙ БИШКИНs. ČERKAŚKYJ BYŠKYN62558342-----------------
СКРИПАЇВСЬКА сільрадаSKRYPAJIVŚKA siľrada15891403173-----38--------2-
с. СКРИПАЇs. SKRYPAJI12871151125-----37--------1-
с-ще ЛІСНЕs-šče LISNE715712------1--------1-
с. МОХНАЧs. MOCHNAČ23119536-----------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada16231478138-----5---1-----1-
с. СОКОЛОВЕs. SOKOLOVE14641328129-----5---1-----1-
с. БІРОЧОК ДРУГИЙs. BIROČOK DRUHYJ6363------------------
с. ВИЛІВКАs. VYLIVKA43358-----------------
с. ГЛИБОКА ДОЛИНАs. HLYBOKA DOLYNA4646------------------
с. ГРИШКІВКАs. HRYŠKIVKA761-----------------
ТАРАНІВСЬКА сільрадаTARANIVŚKA siľrada61815582581-7---5-----2---31
с. ТАРАНІВКАs. TARANIVKA50854679390-7---4-----2---21
с. БЕЗПАЛІВКАs. BEZPALIVKA59053059-----1-----------
с-ще БЕЗПАЛІВКАs-šče BEZPALIVKA32284-----------------
с. ДУДКІВКАs. DUDKIVKA1201119-----------------
с. ЖАДАНІВКАs. ŽADANIVKA50419-----------------
с-ще РАДГОСПНЕs-šče RADHOSPNE44------------------
с-ще РОЗДОЛЬНЕs-šče ROZDOĽNE300189110---------------1-
ТИМЧЕНКІВСЬКА сільрадаTYMČENKIVŚKA siľrada18821750121-----23--------6-
с. ТИМЧЕНКИs. TYMČENKY88180270-----21--------6-
с. АКСЮТІВКАs. AKSJUTIVKA1361279-----------------
с. КОЛІСНИКИs. KOLISNYKY90873-----------------
с. МИРГОРОДИs. MYRHORODY27023634-----------------
с. ОСТРОВЕРХІВКАs. OSTROVERCHIVKA3913845------2----------
с. СИДОРИs. SYDORY4848------------------
с. ТРОСНЕs. TROSNE6666------------------
ЧЕМУЖІВСЬКА сільрадаČEMUŽIVŚKA siľrada43463987328-----222--------61
с. ЧЕМУЖІВКАs. ČEMUŽIVKA20281894131-----1---------2-
с. АРТЮХІВКАs. ARTJUCHIVKA71167140-----------------
с. ВОДЯХІВКАs. VODJACHIVKA36031239-----71--------1-
с. ЛЕВКІВКАs. LEVKIVKA66360356-----21--------1-
с. ПРОЛЕТАРСЬКЕs. PROLETARŚKE58450762-----12---------21
ШЕЛУДЬКІВСЬКА сільрадаŠELUĎKIVŚKA siľrada27462607136-1---1---------1-
с. ШЕЛУДЬКІВКАs. ŠELUĎKIVKA27462607136-1---1---------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДВОРІЧАНСЬКИЙ РАЙОН

DVORIČANŚKYJ RAJON

22323

18790

3354

-

37

8

-

-

54

19

2

14

-

4

1

-

-

-

40

-

смт ДВОРІЧНАsmt DVORIČNA44103907456-6---21-12-4----13-
с. ЗАПАДНЕs. ZAPADNE35033515-----------------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada96986897-2-------------2-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE96986897-2-------------2-
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada17681359393-81--51----1-----
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA96185798-1---31----1-----
с. БОЛОГІВКАs. BOLOHIVKA804930--1--------------
с-ще ДВОРІЧАНСЬКЕs-šče DVORIČANŚKE35130942-----------------
с. КРАСНЕ ПЕРШЕs. KRASNE PERŠE846118-4---1-----------
с. СТРОЇВКАs. STROJIVKA311219-----------------
с. ТОПОЛІs. TOPOLI26171186-3---1-----------
КОЛОДЯЗНЕНСЬКА сільрадаKOLODJAZNENŚKA siľrada16841481192-2---35--------1-
с. КОЛОДЯЗНЕs. KOLODJAZNE12881144137-1---15----------
с. НОВОУЖВИНІВКАs. NOVOUŽVYNIVKA33312-----------------
с. ОБУХІВКАs. OBUCHIVKA1801755-----------------
с. ОДРАДНЕs. ODRADNE18313148-1---2---------1-
КУТЬКІВСЬКА сільрадаKUŤKIVŚKA siľrada86082039---------------1-
с. КУТЬКІВКАs. KUŤKIVKA67864433---------------1-
с. ДОВГЕНЬКЕs. DOVHEŃKE22------------------
с. КАСЯНІВКАs. KASJANIVKA1311283-----------------
с. ЛОЗОВА ДРУГАs. LOZOVA DRUHA37343-----------------
с. ЛОЗОВА ПЕРШАs. LOZOVA PERŠA1212------------------
ЛИМАНСЬКА ДРУГА сільрадаLYMANŚKA DRUHA siľrada65357873-----1---------1-
с. ЛИМАН ДРУГИЙs. LYMAN DRUHYJ65357873-----1---------1-
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada63755859-3---3--12------2-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA56649158-3------12------2-
с. НЕЖДАНІВКАs. NEŽDANIVKA1919------------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA1212------------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA40361-----3-----------
НОВОЄГОРІВСЬКА сільрадаNOVOJEHORIVŚKA siľrada17521463272-71--9-----------
с. НОВОЄГОРІВКАs. NOVOJEHORIVKA53546964-2---------------
с. БЕРЕСТОВЕs. BERESTOVE19817622-----------------
с-ще ВЕЛИКИЙ ВИСЕЛОКs-šče VELYKYJ VYSELOK34432717-----------------
с. ГРАКОВЕs. HRAKOVE33830323-41--7-----------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA826813-----1-----------
с. МАЛЬЦІВКАs. MAĽCIVKA321-----------------
с. ТЕРНИs. TERNY252118132-1---1-----------
ВІЛЬШАНСЬКА сільрадаVIĽŠANŚKA siľrada22672083175-1---44----------
с. ВІЛЬШАНАs. VIĽŠANA1500139598-1---33----------
с. ЛИМАН ПЕРШИЙs. LYMAN PERŠYJ28023742-----1-----------
с. МАСЮТІВКАs. MASJUTIVKA22139-----------------
с. МАНУІЛІВКАs. MANUILIVKA46543826------1----------
ПЕТРО-ІВАНІВСЬКА сільрадаPETRO-IVANIVŚKA siľrada80370085-6---2-1-------9-
с. ПЕТРО-ІВАНІВКАs. PETRO-IVANIVKA25622626-4---------------
с. МИТРОФАНІВКАs. MYTROFANIVKA37233041-------1---------
с. НОВОВАСИЛІВКАs. NOVOVASYLIVKA55386-2-------------9-
с. НОВОМЛИНСЬКs. NOVOMLYNŚK16133-----------------
с. ФИГОЛІВКАs. FYHOLIVKA104939-----2-----------
ПІСКІВСЬКА сільрадаPISKIVŚKA siľrada15013221178-1---------------
с. ПІСКИs. PISKY54983466-----------------
с. ПІЩАНКАs. PIŠČANKA921280-----------------
с-ще ТОПОЛІs-šče TOPOLI860227632-1---------------
РІДКОДУБІВСЬКА сільрадаRIDKODUBIVŚKA siľrada75071335-1---1-----------
с. РІДКОДУБs. RIDKODUB49746926-1---1-----------
с. ВАСИЛЬЦІВКАs. VASYĽCIVKA5252------------------
с. ВОДЯНЕs. VODJANE75741-----------------
с. ПЛЕСКАЧІВКАs. PLESKAČIVKA23221-----------------
с. ПУТНИКОВЕs. PUTNYKOVE103967-----------------
ТАВІЛЬЖАНСЬКА сільрадаTAVIĽŽANŚKA siľrada31202881212--6--39--------9-
с. ТАВІЛЬЖАНКАs. TAVIĽŽANKA19241792108--5--39--------7-
с. ГОРОБ'ЇВКАs. HOROB`JIVKA26324320-----------------
с. ГРЯНИКІВКАs. HRJANYKIVKA60756145--1--------------
с-ще ДВОРІЧНЕs-šče DVORIČNE32628539---------------2-
ТОКАРІВСЬКА сільрадаTOKARIVŚKA siľrada79972273-----2---------2-
с. ТОКАРІВКАs. TOKARIVKA50145149-----1-----------
с. ДОБРОЛЮБІВКАs. DOBROLJUBIVKA1391318-----------------
с. МЕЧНІКОВЕs. MEČNIKOVE14212714-----1-----------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE17132---------------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН

DERHAČIVŚKYJ RAJON

98521

76930

20944

-

18

6

-

4

133

76

2

129

3

3

1

-

1

-

214

57

м. ДЕРГАЧІm. DERHAČI20196176762381-31--279--121---7124
с. БІЛАШІs. BILAŠI865333-----------------
с. БОЛИБОКИs. BOLYBOKY2626------------------
с. ЄМЦІs. JEMCI13712710-----------------
с. ЗАМІРЦІs. ZAMIRCI86797-----------------
с. МАСЛІЇs. MASLIJI1818------------------
с. МИЩЕНКИs. MYŠČENKY55------------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA56479-----------------
с. ШОВКОПЛЯСИs. ŠOVKOPLJASY1921855------2----------
смт КОЗАЧА ЛОПАНЬsmt KOZAČA LOPAŃ58785071766-11-259-1------22-
с-ще ВЕТЕРИНАРНЕs-šče VETERYNARNE589381194-1---45--------4-
с. ГРАНІВs. HRANIV12510517------1--------2-
с. ІЛЛІЧАs. ILLIČA42138536-----------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA1385-----------------
смт МАЛА ДАНИЛІВКАsmt MALA DANYLIVKA747153752063-1---612--1-----121
с. ЗАЙЧЕНКИs. ZAJČENKY19136-----------------
с. КАРАВАНs. KARAVAN20616838-----------------
с. ЛУЖОКs. LUŽOK25223021-1---------------
с. ЧАЙКІВКАs. ČAJKIVKA21183-----------------
смт ВІЛЬШАНИsmt VIĽŠANY72526804351-1---1211691---1-11-
смт ПЕРЕСІЧНАsmt PERESIČNA71766742390-----212-22------8-
с-ще БЕРЕЗІВСЬКЕs-šče BEREZIVŚKE1057868188-----1-----------
с-ще КОМУНАРs-šče KOMUNAR25622135-----------------
смт ПРУДЯНКАsmt PRUDJANKA20011810191-----------------
с. ЦУПІВКАs. CUPIVKA101090897-----2---------3-
с. ШАПОВАЛІВКАs. ŠAPOVALIVKA103949-----------------
смт СЛАТИНЕsmt SLATYNE682657441064-54--7---------2-
с. СОЛОНИЙ ЯРs. SOLONYJ JAR1073-----------------
смт СОЛОНИЦІВКАsmt SOLONYCIVKA1315396123464-3---288---1----352
с. КУРЯЖАНКАs. KURJAŽANKA23320723---------------3-
с. ПОДВІРКИs. PODVIRKY286116111235-1---14--------54
с. СІРЯКИs. SIRJAKY32225072-----------------
БЕЗРУКІВСЬКА сільрадаBEZRUKIVŚKA siľrada26862264417-----21--------2-
с. БЕЗРУКИs. BEZRUKY24632072386-----21--------2-
с. ЛЕЩЕНКИs. LEŠČENKY22319231-----------------
ПОЛІВСЬКА сільрадаPOLIVŚKA siľrada27732455300-----83-5------11
с. ДВОРІЧНИЙ КУТs. DVORIČNYJ KUT13051171122-----33-5------1-
с-ще МАНУЇЛІВКАs-šče MANUJILIVKA53647857-----1-----------
с-ще ПІВДЕННЕs-šče PIVDENNE480369106-----4----------1
с. ПОЛЬОВАs. POLJOVA45243715-----------------
ПРОТОПОПІВСЬКА сільрадаPROTOPOPIVŚKA siľrada1009887109--------10------3-
с. ПРОТОПОПІВКАs. PROTOPOPIVKA58954740---------------2-
с. БЕЗРУКІВs. BEZRUKIV18115229-----------------
с. В'ЯЗОВЕs. V`JAZOVE31265-----------------
с. ГУКІВКАs. HUKIVKA726210-----------------
с. ТЕРНОВАs. TERNOVA22166-----------------
с. ЯРОШІВКАs. JAROŠIVKA1148419--------10------1-
ПРОХОДІВСЬКА сільрадаPROCHODIVŚKA siľrada14452931149------2--------1-
с. МАЛІ ПРОХОДИs. MALI PROCHODY40180320------1----------
с. АЛІСІВКАs. ALISIVKA39929---------------1-
с. ВЕЛИКІ ПРОХОДИs. VELYKI PROCHODY1003204798------1----------
с. ВИСОКА ЯРУГАs. VYSOKA JARUHA2-2-----------------
РУСЬКО-ЛОЗІВСЬКА сільрадаRUŚKO-LOZIVŚKA siľrada52976274642----181-2------16-
с. РУСЬКА ЛОЗОВАs. RUŚKA LOZOVA50184904505----131-2------16-
с-ще НОВЕs-šče NOVE744033-----1-----------
с-ще ПИТОМНИКs-šče PYTOMNYK20597104-----4-----------
ТОКАРІВСЬКА сільрадаTOKARIVŚKA siľrada20811572504-----23----------
с. ТОКАРІВКАs. TOKARIVKA16124-----------------
с. БУГАЇВКАs. BUHAJIVKA11------------------
с. ГОПТІВКАs. HOPTIVKA999694302------3----------
с. ДЕМЕНТІЇВКАs. DEMENTIJIVKA35269-----------------
с. ДУБІВКАs. DUBIVKA61751699-----2-----------
с. КОЧУБЕЇВКАs. KOČUBEJIVKA16110061-----------------
с. КУДІЇВКАs. KUDIJIVKA22184-----------------
с. ЛОБАНІВКАs. LOBANIVKA19116724-----------------
с. ТОКАРІВКА ДРУГАs. TOKARIVKA DRUHA3434------------------
с. ШОПИНЕs. ŠOPYNE541-----------------
ЧЕРКАСЬКО-ЛОЗІВСЬКА сільрадаČERKAŚKO-LOZIVŚKA siľrada517339841107-1--1183120------1325
с. ЧЕРКАСЬКА ЛОЗОВАs. ČERKAŚKA LOZOVA41863477652-1--171120------224
с-ще ЛІСНЕs-šče LISNE987507455-----112--------111
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

ZAČEPYLIVŚKYJ RAJON

19059

16000

2838

-

14

2

-

1

22

104

-

11

1

1

-

-

-

-

63

2

смт ЗАЧЕПИЛІВКАsmt ZAČEPYLIVKA44094125275--1--41--------3-
с. НАГІРНЕs. NAHIRNE91381495-----3---------1-
с. СКАЛОНІВКАs. SKALONIVKA30828319-1---21--------2-
БЕРДЯНСЬКА сільрадаBERDJANŚKA siľrada1402131766--1-116--------10-
с. БЕРДЯНКАs. BERDJANKA72468931-----1---------3-
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE37534516--1---6--------7-
с. ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬs. ČERVONYJ ŽOVTEŃ1181117-----------------
с. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕs. ČERVONOARMIJŚKE18517212----1------------
ЗАБАРИНСЬКА сільрадаZABARYNŚKA siľrada84279634-1-------------11-
с. ЗАБАРИНЕs. ZABARYNE39636919---------------8-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA44642715-1-------------3-
ЛЕБ'ЯЗЬКА сільрадаLEB`JAŹKA siľrada1657762812-2---275--------31
с. ЛЕБ'ЯЖЕs. LEB`JAŽE1107296733-1---275----------
с. КОЧЕТІВКАs. KOČETIVKA47541159-1-------------31
с. ЧЕРВОНА ПЕРЕМОГАs. ČERVONA PEREMOHA755520-----------------
МАЛООРЧИЦЬКА сільрадаMALOORČYĆKA siľrada16034551110-4---2--11------21-
с. МАЛИЙ ОРЧИКs. MALYJ ORČYK329122189-1------11------6-
с. ЗАЛІНІЙНЕs. ZALINIJNE683170510-----1---------2-
с. ЗАРІЧНЕs. ZARIČNE21232177-3---------------
с. ОРЧИКs. ORČYK379131234-----1---------13-
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada17191590115-----113----------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA1190113548-----16----------
с. АБАЗІВКАs. ABAZIVKA52945567------7----------
НОВОМАЖАРІВСЬКА сільрадаNOVOMAŽARIVŚKA siľrada2243213894-----21--11----51
с. НОВЕ МАЖАРОВЕs. NOVE MAŽAROVE86781940------1---1----51
с. ДУДІВКАs. DUDIVKA938211-----------------
с. ЗІНЬКІВЩИНАs. ZIŃKIVŠČYNA3363324-----------------
с. КОТОВСЬКОГОs. KOTOVŚKOHO65605-----------------
с. НОВЕ ПЕКЕЛЬНЕs. NOVE PEKEĽNE2242204-----------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE11410210-----2-----------
с. СТАРЕ МАЖАРОВЕs. STARE MAŽAROVE2142068-----------------
с. СТАРЕ ПЕКЕЛЬНЕs. STARE PEKEĽNE1621557-----------------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA1681625---------1-------
РУНІВЩИНСЬКА сільрадаRUNIVŠČYNŚKA siľrada1218111198-5---4-----------
с. РУНІВЩИНАs. RUNIVŠČYNA85778073-3---1-----------
с. ПЕДАШКА ПЕРШАs. PEDAŠKA PERŠA431-----------------
с. РОМАНІВКАs. ROMANIVKA45378-----------------
с. УСТИМІВКАs. USTYMIVKA31229116-2---3-----------
СОМІВСЬКА сільрадаSOMIVŚKA siľrada1084101758-----12--------6-
с. СОМІВКАs. SOMIVKA53150223------2--------4-
с. ЗАЙМАНКАs. ZAJMANKA15914513-----1-----------
с. ЛИМАНІВКАs. LYMANIVKA19181-----------------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA37535221---------------2-
ЧЕРНЕЩИНСЬКА сільрадаČERNEŠČYNŚKA siľrada1661159262-1----5--------1-
с. ЧЕРНЕЩИНАs. ČERNEŠČYNA95091628------5--------1-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA70166634-1---------------
с. ПИСЬМАКІВКАs. PYŚMAKIVKA1010------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН

ZOLOČIVŚKYJ RAJON

34052

29169

4543

-

7

4

1

2

84

133

3

-

2

1

1

-

-

-

102

-

смт ЗОЛОЧІВsmt ZOLOČIV1149510625801-----19311---1---17-
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA14412517-----2-----------
с. БУГАЇ ДРУГІs. BUHAJI DRUHI62602-----------------
с. ЗРУБАНКАs. ZRUBANKA65623-----------------
с. ЛИТВИНОВЕs. LYTVYNOVE31429122-----1-----------
с. МАКАРИХАs. MAKARYCHA34830245-----1-----------
с. ОРІШАНКАs. ORIŠANKA56506-----------------
с. РОЗСОХУВАТЕs. ROZSOCHUVATE49472-----------------
с. СНІГИs. SNIHY981-----------------
с. ЦАПІВКАs. CAPIVKA58756421-----2-----------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada21771905260-111-6----1----2-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA16711488175-11--4---------2-
с. ЗАВАДСЬКЕs. ZAVADŚKE15213416---1------1------
с. СКОРИКИs. SKORYKY988810-----------------
с-ще ТИМОФІЇВКАs-šče TYMOFIJIVKA23517756-----2-----------
с. ШИРОКИЙ ЯРs. ŠYROKYJ JAR21183-----------------
ВЕЛИКОРОГОЗЯНСЬКА сільрадаVELYKOROHOZJANŚKA siľrada13941242100----1440--------7-
с. ВЕЛИКА РОГОЗЯНКАs. VELYKA ROHOZJANKA50347423-----31--------2-
с. ГУРИНІВКАs. HURYNIVKA34430534----1----------4-
с. СКОВОРОДИНІВКАs. SKOVORODYNIVKA54746343-----139--------1-
ГУР'ЇВО-КОЗАЧАНСЬКА сільрадаHUR`JIVO-KOZAČANŚKA siľrada829342482-4-------------1-
с. ГУР'ЇВ КОЗАЧОКs. HUR`JIV KOZAČOK33348281-4---------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA44------------------
с. БАРАНІВКАs. BARANIVKA31527143---------------1-
с. СОТНИЦЬКИЙ КОЗАЧОКs. SOTNYĆKYJ KOZAČOK17719158-----------------
ДОВЖИЦЬКА сільрадаDOVŽYĆKA siľrada22272019180-1---512--------10-
с. ДОВЖИКs. DOVŽYK21801985168-1---412--------10-
с. ВІКНИНЕs. VIKNYNE14121-----1-----------
с. РІДНИЙ КРАЙs. RIDNYJ KRAJ332211-----------------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada1248113296-----4---------16-
с-ще ЖОВТНЕВЕs-šče ŽOVTNEVE64956865-----2---------14-
с. КАРАСІВКАs. KARASIVKA20418813-----2---------1-
с. МИРОНІВКАs. MYRONIVKA140140------------------
с. ЧОРНОГЛАЗІВКАs. ČORNOHLAZIVKA25523618---------------1-
ЛЮТІВСЬКА сільрадаLJUTIVŚKA siľrada79274441-----7-----------
с. ЛЮТІВКАs. LJUTIVKA63158737-----7-----------
с-ще ВІДРОДЖЕНІВСЬКЕs-šče VIDRODŽENIVŚKE1611574-----------------
МАЛОРОГОЗЯНСЬКА сільрадаMALOROHOZJANŚKA siľrada12511044191-----66--------4-
с. МАЛА РОГОЗЯНКАs. MALA ROHOZJANKA49544448-----11--------1-
с. ВІЛЬШАНСЬКЕs. VIĽŠANŚKE108959-----1---------3-
с. ЗІНЬКІВСЬКЕs. ZIŃKIVŚKE1515------------------
с-ще ПЕРЕМОГАs-šče PEREMOHA633490134-----45----------
ОДНОРОБІВСЬКА ПЕРША сільрадаODNOROBIVŚKA PERŠA siľrada13541117210-11--116--1-----7-
с-ще ОДНОРОБІВКАs-šče ODNOROBIVKA1308741--1---1----------
с. БАСОВЕs. BASOVE21115553---------------3-
с. ІВАШКИs. IVAŠKY942816105-1----15--1-----4-
с-ще ПЕРОВСЬКЕs-šče PEROVŚKE715911-----1-----------
ОДНОРОБІВСЬКА сільрадаODNOROBIVŚKA siľrada18961658219--1-142--------11-
с. ОДНОРОБІВКАs. ODNOROBIVKA1100943152----13---------1-
с. БОРОХИs. BOROCHY20191-----------------
с. ГРЕСІs. HRESI48408-----------------
с. КОВАЛІs. KOVALI14513510-----------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA71683-----------------
с-ще МУРАВСЬКЕs-šče MURAVŚKE55------------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA26622925--1---2--------9-
с. ПОСТОЛЬНЕs. POSTOĽNE7574------1-----------
с-ще СНІГИs-šče SNIHY26196---------------1-
с. СТОГНІЇs. STOHNIJI958510-----------------
с. ЦИЛЮРИКИs. CYLJURYKY45414-----------------
ПИСАРІВСЬКА сільрадаPYSARIVŚKA siľrada19461787146-----10-2-------1-
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA82678241-----1-2---------
с. ГУР'ЇВs. HUR`JIV2626------------------
с. ЛЕМІЩИНЕs. LEMIŠČYNE15714512-----------------
с. МАЛИЖИНЕs. MALYŽYNE18917217-----------------
с. МЕРЛОs. MERLO49454-----------------
с. МОРОЗОВА ДОЛИНАs. MOROZOVA DOLYNA56542-----------------
с. РЯСНЕs. RJASNE64356370-----9---------1-
СВІТЛИЧНЕНСЬКА сільрадаSVITLYČNENŚKA siľrada93787449--1--2---------11-
с. СВІТЛИЧНЕs. SVITLYČNE36932928--1------------11-
с. ДУВАНКАs. DUVANKA2828------------------
с. МАКАРОВЕs. MAKAROVE36334617-----------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA1311------2-----------
с. ТУРОВЕs. TUROVE1641604-----------------
УДЯНСЬКА сільрадаUDJANŚKA siľrada15483841156-----12--------5-
с. УДИs. UDY14022601134-----12--------5-
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA1151096-----------------
с. ОКІПs. OKIP1376-----------------
с. ЧЕРВОНА ЗОРЯs. ČERVONA ZORJA18810-----------------
ФЕСЬКІВСЬКА сільрадаFEŚKIVŚKA siľrada33242787493-----924--1-----10-
с. ФЕСЬКИs. FEŚKY16331445177-----45--------2-
с. ГОЛОВАШІВКАs. HOLOVAŠIVKA41392-----------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE1209126-----1---1-----1-
с. МАЯКs. MAJAK15512431-----------------
с-ще ПЕРШОТРАВНЕВЕs-šče PERŠOTRAVNEVE15010543-----2-----------
с-ще ПРОЛЕТАРs-šče PROLETAR1003769206-----219--------7-
с. ЧЕПЕЛІs. ČEPELI2222148-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН

IZJUMŚKYJ RAJON

22256

20401

1663

-

6

3

-

-

43

17

-

2

1

1

-

-

-

-

50

69

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada743577164---------------2-
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA420291127---------------2-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE74695-----------------
с. КОЗЮТІВКАs. KOZJUTIVKA16815018-----------------
с. ПІДВИСОКЕs. PIDVYSOKE55469-----------------
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE26215-----------------
БРАЖКІВСЬКА сільрадаBRAŽKIVŚKA siľrada37934321----------------15
с. БРАЖКІВКАs. BRAŽKIVKA1701508----------------12
с. СУЛИГІВКАs. SULYHIVKA20919313----------------3
БРИГАДИРІВСЬКА сільрадаBRYHADYRIVŚKA siľrada20961972114-2---2---------15
с. БРИГАДИРІВКАs. BRYHADYRIVKA44341920-1--------------3
с. БАБЕНКОВЕs. BABENKOVE42939928-1-------------1-
с. ЛИПЧАНІВКАs. LYPČANIVKA97692745-----2----------2
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA24822721-----------------
БУГАЇВСЬКА сільрадаBUHAJIVŚKA siľrada1623151593-----13---------2-
с. БУГАЇВКАs. BUHAJIVKA1245118055-----9---------1-
с. ПОПАСНЕs. POPASNE49463-----------------
с. РОЗСОХУВАТЕs. ROZSOCHUVATE1159614-----4---------1-
с. СУХИЙ ЯРs. SUCHYJ JAR15314013-----------------
с. ЧОРНОБАЇВКАs. ČORNOBAJIVKA61538-----------------
ВІРНОПІЛЬСЬКА сільрадаVIRNOPIĽŚKA siľrada88581255-----11--------115
с. ВІРНОПІЛЛЯs. VIRNOPILLJA77571946---------------19
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA69607-----11----------
с. КАРНАУХІВКАs. KARNAUCHIVKA41332----------------6
ДОВГЕНЬКІВСЬКА сільрадаDOVHEŃKIVŚKA siľrada85079950----------------1
с. ДОВГЕНЬКЕs. DOVHEŃKE85079950----------------1
ЗАВОДСЬКА сільрадаZAVODŚKA siľrada1133103095------5---------3
с. ЗАВОДИs. ZAVODY51646944----------------3
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA5050------------------
с. ПЕТРОПІЛЛЯs. PETROPILLJA5555------------------
с. ПРИДОНЕЦЬКЕs. PRYDONEĆKE1147-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ ШАХТАРs. ČERVONYJ ŠACHTAR50145244------5----------
ІВАНЧУКІВСЬКА сільрадаIVANČUKIVŚKA siľrada102396951---------------3-
с. ІВАНЧУКІВКАs. IVANČUKIVKA67465418---------------2-
с. ЛИСОГІРКАs. LYSOHIRKA34268-----------------
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA1171107-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ ДОНЕЦЬs. ČERVONYJ DONEĆ12511311---------------1-
с. ЧЕРВОНА ПОЛЯНАs. ČERVONA POLJANA73667-----------------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada14031289111----------1----2-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA1226116064---------------2-
с. СИНИЧИНЕs. SYNYČYNE1026833----------1------
с. СУХА КАМ'ЯНКАs. SUCHA KAM`JANKA52439-----------------
с. ТИХОЦЬКЕs. TYCHOĆKE23185-----------------
КАПИТОЛІВСЬКА сільрадаKAPYTOLIVŚKA siľrada18781700170------3--------5-
с. КАПИТОЛІВКАs. KAPYTOLIVKA14851349128------3--------5-
с. ДІБРОВАs. DIBROVA39335142-----------------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada70866523-1---31--------141
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA51246923-1---31--------141
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA196196------------------
КУНЬЄВСЬКА сільрадаKUŃJEVŚKA siľrada95390838-----1---------51
с. КУНЬЄs. KUŃJE95390838-----1---------51
ЛЕВКІВСЬКА сільрадаLEVKIVŚKA siľrada18901723150-21--10--2------2-
с. ЛЕВКІВКАs. LEVKIVKA59854452-1---1-----------
с. ГЛИНСЬКЕs. HLYNŚKE17916811-----------------
с. ЗАБАВНЕs. ZABAVNE19716925--1-----2--------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA14612715-1---2---------1-
с. ІСКРАs. ISKRA2712665-----------------
с. КРАМАРІВКАs. KRAMARIVKA29026121-----7---------1-
с. ПИМОНІВКАs. PYMONIVKA19317518-----------------
с. РУДНЕВЕs. RUDNEVE16133-----------------
МАЛОКОМИШУВАСЬКА сільрадаMALOKOMYŠUVAŚKA siľrada85174973---------------227
с. МАЛА КОМИШУВАХАs. MALA KOMYŠUVACHA24423111---------------11
с. ДОНЕЦЬКЕs. DONEĆKE23519928----------------8
с. КОПАНКИs. KOPANKY31273----------------1
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA1817-----------------1
с. СНІЖКІВКАs. SNIŽKIVKA97737---------------116
с. ТОПОЛЬСЬКЕs. TOPOĽŚKE21119120-----------------
с. ШПАКІВКАs. ŠPAKIVKA15114-----------------
СТУДЕНОЦЬКА сільрадаSTUDENOĆKA siľrada18231702120---------------1-
с. СТУДЕНОКs. STUDENOK14401339100---------------1-
с. ПАСІКАs. PASIKA45423-----------------
с. ЯРЕМІВКАs. JAREMIVKA33832117-----------------
ЧЕРВОНООСКІЛЬСЬКА сільрадаČERVONOOSKIĽŚKA siľrada32252888311-1---122--1-----91
с. ЧЕРВОНИЙ ОСКІЛs. ČERVONYJ OSKIL32172880311-1---122--1-----91
с. БУКИНЕs. BUKYNE88------------------
ЧИСТОВОДІВСЬКА сільрадаČYSTOVODIVŚKA siľrada79376024--2--15--------1-
с. ЧИСТОВОДІВКАs. ČYSTOVODIVKA79376024--2--15--------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КЕГИЧІВСЬКИЙ РАЙОН

KEHYČIVŚKYJ RAJON

23459

21595

1278

-

21

21

1

2

131

60

-

2

-

-

-

-

-

-

345

3

смт КЕГИЧІВКАsmt KEHYČIVKA65396108378-1-122011--------153
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA2212164---------------1-
с. ЗЕЛЕНА ДІБРОВАs. ZELENA DIBROVA79709-----------------
смт ЧАПАЄВЕsmt ČAPAJEVE29112737151-3---18---------2-
с. КОМУНАРСЬКЕs. KOMUNARŚKE58156416-----1-----------
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA64659026-7---23-----------
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada96590440--11--4---------6-
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA60255927--7--3---------6-
с. ЗЕМЛЯНКИs. ZEMLJANKY17215612--4--------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA1911891-----1-----------
БЕСАРАБІВСЬКА сільрадаBESARABIVŚKA siľrada78273245-----5-----------
с. БЕСАРАБІВКАs. BESARABIVKA49246130-----1-----------
с. КОХАНІВКАs. KOCHANIVKA29027115-----4-----------
ВЛАСІВСЬКА сільрадаVLASIVŚKA siľrada71166340-----26----------
с. ВЛАСІВКАs. VLASIVKA66263223-----25----------
с. КОФАНІВКАs. KOFANIVKA201010-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE29217------1----------
ВОВКІВСЬКА сільрадаVOVKIVŚKA siľrada112480278---------------244-
с. ВОВКІВКАs. VOVKIVKA94372168---------------154-
с. СЕРГОs. SERHO1818110---------------90-
КРАСНЕНСЬКА сільрадаKRASNENŚKA siľrada17251561120-47--924----------
с-ще КРАСНЕs-šče KRASNE86678253-4---324----------
с-ще ВІЛЬНЕs-šče VIĽNE22202-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA50346631-----6-----------
с. КАРАБУЩИНЕs. KARABUŠČYNE1461388-----------------
с. КРАСНЯНСЬКЕs. KRASNJANŚKE18815526--7--------------
ЛОЗІВСЬКА сільрадаLOZIVŚKA siľrada83278532--3--7---------5-
с. ЛОЗОВАs. LOZOVA83278532--3--7---------5-
МАЖАРСЬКА сільрадаMAŽARŚKA siľrada80665493-----31--------55-
с. МАЖАРКАs. MAŽARKA80665493-----31--------55-
МЕДВЕДІВСЬКА сільрадаMEDVEDIVŚKA siľrada66863519-----113----------
с. МЕДВЕДІВКАs. MEDVEDIVKA62559814-----103----------
с. ЗОЛОТУХІВКАs. ZOLOTUCHIVKA43375-----1-----------
НОВОПАРАФІЇВСЬКА сільрадаNOVOPARAFIJIVŚKA siľrada73370719-----14--------2-
с. НОВА ПАРАФІЇВКАs. NOVA PARAFIJIVKA73370719-----14--------2-
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada96189450-3-------------14-
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA43841721-----------------
с. КАЛЮЖИНЕs. KALJUŽYNE3032883-2-------------10-
с. КОМУНАРКАs. KOMUNARKA21618526-1-------------4-
с. ПИСАРІВКАs. PYSARIVKA44------------------
ПАРАСКОВІЇВСЬКА сільрадаPARASKOVIJIVŚKA siľrada60356829-----5---------1-
с. ПАРАСКОВІЯs. PARASKOVIJA60356829-----5---------1-
РОЗСОХУВАТСЬКА сільрадаROZSOCHUVATŚKA siľrada54350316-----1311----------
с. КРУТОЯРІВКАs. KRUTOJARIVKA3132893-----1011----------
с. РОЗСОХУВАТАs. ROZSOCHUVATA23021413-----3-----------
РОЯКІВСЬКА сільрадаROJAKIVŚKA siľrada99093848-3---1-----------
с. РОЯКІВКАs. ROJAKIVKA40438914-----1-----------
с. ГУТИРІВКАs. HUTYRIVKA2142048-2---------------
с. ДАЛЬНІs. DAĽNI17016010-----------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA20218516-1---------------
ШЛЯХІВСЬКА сільрадаŠLJACHIVŚKA siľrada103996465-----8--2--------
с. ШЛЯХОВЕs. ŠLJACHOVE64461622-----4--2--------
с. АРТЕМІВКАs. ARTEMIVKA37433733-----4-----------
с. КОЗАЧІ МАЙДАНИs. KOZAČI MAJDANY211110-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОЛОМАЦЬКИЙ РАЙОН

KOLOMAĆKYJ RAJON

9038

8497

403

-

4

4

-

-

100

12

-

-

-

-

-

1

-

-

16

1

смт КОЛОМАКsmt KOLOMAK38443601185-11--461-----1--71
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE2131949-----10-----------
ПОКРОВСЬКА сільрадаPOKROVŚKA siľrada57454821-----5-----------
с. ПОКРОВКАs. POKROVKA3503369-----5-----------
с. ГЛАДКІВКАs. HLADKIVKA31265-----------------
с. ПАНАСІВКАs. PANASIVKA1501464-----------------
с. ТРУДОЛЮБІВКАs. TRUDOLJUBIVKA43403-----------------
РІЗУНЕНКІВСЬКА сільрадаRIZUNENKIVŚKA siľrada1415135545-1---111--------2-
с. РІЗУНЕНКОВЕs. RIZUNENKOVE76473223------7--------2-
с. ВДОВИЧИНЕs. VDOVYČYNE1111------------------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA1131085-----------------
с. ГРИШКОВЕs. HRYŠKOVE72702-----------------
с. ГУРТОВІВКАs. HURTOVIVKA96915-----------------
с. КАЛЕНИКОВЕs. KALENYKOVE52471------4----------
с. КРАМАРІВКАs. KRAMARIVKA53503-----------------
с. МИРОШНИКІВКАs. MYROŠNYKIVKA1681606-1---1-----------
с. ПРЯДКІВКАs. PRJADKIVKA4646------------------
с. ЯВТУХІВКАs. JAVTUCHIVKA4040------------------
ШЕЛЕСТІВСЬКА сільрадаŠELESTIVŚKA siľrada23312208115-21--2---------3-
с. ШЕЛЕСТОВЕs. ŠELESTOVE1555146682-21--2---------2-
с. БІЛОУСОВЕs. BILOUSOVE26725412---------------1-
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA21147-----------------
с. НАГАЛЬНЕs. NAHAĽNE1291227-----------------
с. ПАЩЕНІВКАs. PAŠČENIVKA1741704-----------------
с. ПЕТРОПАВЛІВКАs. PETROPAVLIVKA69681-----------------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE51501-----------------
с. ЦЕПОЧКИНЕs. CEPOČKYNE65641-----------------
ШЛЯХІВСЬКА сільрадаŠLJACHIVŚKA siľrada66159128--2--36---------4-
с. ШЛЯХОВЕs. ŠLJACHOVE15213112--2--5---------2-
с. АНДРУСІВКАs. ANDRUSIVKA44401-----3-----------
с. БОНДАРІВКАs. BONDARIVKA96915-----------------
с. БРОВКОВЕs. BROVKOVE40372---------------1-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA1351182-----15-----------
с. КИСІВКАs. KYSIVKA100862-----12-----------
с. ЛАТИШІВКАs. LATYŠIVKA3131------------------
с. ЛОГВИНІВКАs. LOHVYNIVKA32292-----1-----------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA28252---------------1-
с. СУРГАЇВКАs. SURHAJIVKA33------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

KRASNOHRADŚKYJ RAJON

49224

37980

10778

-

49

13

-

2

125

44

1

2

1

1

3

-

-

-

195

30

м. КРАСНОГРАДm. KRASNOHRAD22444174574831-9--23828-1-12---5817
с-ще ДОСЛІДНЕs-šče DOSLIDNE43638350-----2---------1-
с-ще КУМИs-šče KUMY36030159-----------------
с-ще СТЕПОВЕs-šče STEPOVE31238-----------------
ВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаVOLODYMYRIVŚKA siľrada1457135094-6---5---1-----1-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA37834528-1---4-----------
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA33311-----1-----------
с. КОПАНКИs. KOPANKY1721639-----------------
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA40238219-1---------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA35305-----------------
с-ще САДОВЕs-šče SADOVE43739932-4-------1-----1-
КИРИЛІВСЬКА сільрадаKYRYLIVŚKA siľrada80170693-----1---------1-
с. КИРИЛІВКАs. KYRYLIVKA54949455-----------------
с. ВИСОКЕs. VYSOKE1027922-----1-----------
с. СВІТЛЕs. SVITLE1119713---------------1-
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE39363-----------------
КОБЗІВСЬКА сільрадаKOBZIVŚKA siľrada15401427105-4---31----------
с. КОБЗІВКАs. KOBZIVKA65161535-1---------------
с. КОБЗІВКА ДРУГАs. KOBZIVKA DRUHA1131056-2---------------
с-ще ЛЕНІНСЬКЕs-šče LENINŚKE62456557-----11----------
с. ОДРАДІВКАs. ODRADIVKA64631-----------------
с. НОВОПАВЛІВКАs. NOVOPAVLIVKA52454-1---2-----------
с. ШКАВРОВЕs. ŠKAVROVE36342-----------------
ХРЕСТИЩЕНСЬКА сільрадаCHRESTYŠČENŚKA siľrada1592149684-11--1---------9-
с. ХРЕСТИЩЕs. CHRESTYŠČE94788452-1---1---------9-
с. КОБЦІВКАs. KOBCIVKA83803-----------------
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA80782-----------------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE2752678-----------------
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA20718719--1--------------
ЛЕНІНСЬКА сільрадаLENINŚKA siľrada1108775305-----171--------10-
с. ЛЕНІНКАs. LENINKA455254181-----131--------6-
с. ТИШЕНКІВКАs. TYŠENKIVKA47844823-----4---------3-
с. ЧАПАЄВЕs. ČAPAJEVE17573101---------------1-
МАРТИНІВСЬКА сільрадаMARTYNIVŚKA siľrada1295120682-1---3---------12
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA38736917-----1-----------
с. ВІЛЬХОВИЙ РІГs. VIĽCHOVYJ RIH1321229-1---------------
с. ВОЗНЕСЕНСЬКЕs. VOZNESENŚKE36324-----------------
с. ГАДЯЧs. HADJAČ34304-----------------
с. ДОБРЕНЬКАs. DOBREŃKA51347138-----2---------11
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA19318210----------------1
НАТАЛИНСЬКА сільрадаNATALYNŚKA siľrada39043282595-12--66--------93
с. НАТАЛИНЕs. NATALYNE35943005563-12--56--------93
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA31027732-----1-----------
МИКОЛО-КОМИШУВАТСЬКА сільрадаMYKOLO-KOMYŠUVATŚKA siľrada1291121050-1810--3-----------
с. МИКОЛО-КОМИШУВАТАs. MYKOLO-KOMYŠUVATA1191113844-42--3-----------
с. ГІРЧАКІВКАs. HIRČAKIVKA38222-14---------------
с. МОКРЯНКАs. MOKRJANKA62504--8--------------
ОКТЯБРСЬКА сільрадаOKTJABRŚKA siľrada20445431439-5---7---------482
с. ОКТЯБРСЬКЕs. OKTJABRŚKE1012235723-4---1---------472
с. БЕРЕСТОВЕНЬКАs. BERESTOVEŃKA998291699-1---6---------1-
с. ГРАНОВЕs. HRANOVE12102-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA22715-----------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada2284219682-----3--1------2-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA1733167454-----3--1------1-
с-ще БАЛКИs-šče BALKY46644025---------------1-
с. ЛИП'ЯНКАs. LYP`JANKA85823-----------------
ПІЩАНСЬКА сільрадаPIŠČANŚKA siľrada574529032755-----29-----1---516
с. ПІЩАНКАs. PIŠČANKA542526512689-----29-----1---496
с-ще ЖОВТНЕВЕs-šče ŽOVTNEVE29923661---------------2-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA21165-----------------
ПОПІВСЬКА сільрадаPOPIVŚKA siľrada1855175194-2---311-------3-
с. ПОПІВКАs. POPIVKA1303123263-1---211-------3-
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE88799-----------------
с. МАХОВИКs. MACHOVYK19418013-----1-----------
с. РОЗДОЛЛЯs. ROZDOLLJA71682-1---------------
с. ЯСНА ПОЛЯНАs. JASNA POLJANA1991927-----------------
СОСНІВСЬКА сільрадаSOSNIVŚKA siľrada103797152-2---47--------1-
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA47343532-1---4---------1-
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA56453620-1----7----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙОН

KRASNOKUTŚKYJ RAJON

33122

31441

1442

-

12

2

-

-

75

86

-

2

4

-

-

-

-

-

56

2

смт КРАСНОКУТСЬКsmt KRASNOKUTŚK80087549390-2---1142-11-----12-
с. ОСНОВИНЦІs. OSNOVYNCI63960036-----2---------1-
с. СИТНИКИs. SYTNYKY38308-----------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA24523014---------1-------
с. ЧЕРНЕЩИНАs. ČERNEŠČYNA55653718---------------1-
смт КОСТЯНТИНІВКАsmt KOSTJANTYNIVKA2011189998-1---8--1------31
с-ще КАМ'ЯНО-ХУТІРСЬКЕs-šče KAM`JANO-CHUTIRŚKE18816810-----10-----------
с-ще КОВАЛІВСЬКЕs-šče KOVALIVŚKE17315616---------------1-
с-ще СТЕПОВЕs-šče STEPOVE99------------------
ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada2597249984-31--81--------1-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA78974344-----1---------1-
с. БІДИЛОs. BIDYLO1421355--1--1-----------
с-ще ВОДЯНЕs-šče VODJANE57255120-----1-----------
с-ще ДУБЛЯНКАs-šče DUBLJANKA5645566-----2-----------
с-ще ПРОГРЕСs-šče PROHRES106945-3---31----------
с. СОНЦЕДАРІВКАs. SONCEDARIVKA2162151-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ ПРАПОРs. ČERVONYJ PRAPOR2082053-----------------
В'ЯЗІВСЬКА сільрадаV`JAZIVŚKA siľrada79477715-1-------------1-
с. В'ЯЗОВАs. V`JAZOVA6116029-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA98906-1-------------1-
с. ОДРАДАs. ODRADA3232------------------
с. ОЛІЙНИКИs. OLIJNYKY2727------------------
с. РАНДАВАs. RANDAVA2626------------------
КАПЛУНІВСЬКА сільрадаKAPLUNIVŚKA siľrada89283238------12--------10-
с. КАПЛУНІВКАs. KAPLUNIVKA85579736------12--------10-
с. МОЙКАs. MOJKA37352-----------------
КАЧАЛІВСЬКА сільрадаKAČALIVŚKA siľrada14591337108-----38--1-----2-
с. КАЧАЛІВКАs. KAČALIVKA1156106191-----3---------1-
с. БУЗОВЕs. BUZOVE33321-----------------
с. КАРАЙКОЗІВКАs. KARAJKOZIVKA35323-----------------
с. КУСТОРІВКАs. KUSTORIVKA44314------8--1-------
с-ще МИХАЙЛІВСЬКЕs-šče MYCHAJLIVŚKE33------------------
с. ПАВЛЮКІВКАs. PAVLJUKIVKA42356---------------1-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE1251223-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE2121------------------
КИТЧЕНКІВСЬКА сільрадаKYTČENKIVŚKA siľrada60657225--1--52--------1-
с. КИТЧЕНКІВКАs. KYTČENKIVKA43841418--1--4---------1-
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE1818------------------
с. КОВАЛЬЧУКІВКАs. KOVAĽČUKIVKA24213-----------------
с. КОЛОМАЦЬКИЙ ШЛЯХs. KOLOMAĆKYJ ŠLJACH30281-----1-----------
с-ще КОМСОМОЛЬСЬКЕs-šče KOMSOMOĽŚKE82782------2----------
с. НАСТЕНЬКІВКАs. NASTEŃKIVKA77------------------
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA761-----------------
КОЗІЇВСЬКА сільрадаKOZIJIVŚKA siľrada33803247116-----110--------6-
с. КОЗІЇВКАs. KOZIJIVKA2338226663-----13--------5-
с. ГОРОДНЄs. HORODNJE98592849------7--------1-
с-ще ЛУЧКИs-šče LUČKY88------------------
с. ПРОКОПЕНКОВЕs. PROKOPENKOVE1111------------------
с. ХОДУНАЇВКАs. CHODUNAJIVKA38344-----------------
КОЛОНТАЇВСЬКА сільрадаKOLONTAJIVŚKA siľrada1280122541-----56--------3-
с. КОЛОНТАЇВs. KOLONTAJIV1197115236-----43--------2-
с. КАПРАНСЬКЕs. KAPRANŚKE18153-----------------
с. КОТЕЛЕВКАs. KOTELEVKA65582-----13--------1-
ЛЮБІВСЬКА сільрадаLJUBIVŚKA siľrada87883935------4----------
с. ЛЮБІВКАs. LJUBIVKA87883935------4----------
МУРАФСЬКА сільрадаMURAFŚKA siľrada40573913136-1---2---------41
с. МУРАФАs. MURAFA29032795100-1---2---------41
с-ще ВОЛОДИМИРІВКАs-šče VOLODYMYRIVKA1411347-----------------
с. МИРНЕs. MYRNE57556411-----------------
с-ще ОЛЕНІВСЬКЕs-šče OLENIVŚKE21520114-----------------
с-ще ПИЛЬНЯНКАs-šče PYĽNJANKA38362-----------------
с-ще СОРОКОВЕs-šče SOROKOVE1851832-----------------
с-ще ЛІСНЕs-šče LISNE--------------------
ПАРХОМІВСЬКА сільрадаPARCHOMIVŚKA siľrada41533925194-4---181--1-----10-
с. ПАРХОМІВКАs. PARCHOMIVKA36793484171-3---91--1-----10-
с. ГАРКАВЕЦЬs. HARKAVEĆ87------1-----------
с-ще ПАВЛІВКАs-šče PAVLIVKA2692576-----6-----------
с-ще ПІОНЕРСЬКЕs-šče PIONERŚKE19717717-1---2-----------
РЯБОКОНІВСЬКА сільрадаRJABOKONIVŚKA siľrada1159109760-----2-----------
с. РЯБОКОНЕВЕs. RJABOKONEVE35032524-----1-----------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA64594-----1-----------
с. ГРИНІВ ЯРs. HRYNIV JAR33------------------
с. ЗУБІВКАs. ZUBIVKA2626------------------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA18917712-----------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA12111-----------------
с. КОМСОМОЛЕЦЬs. KOMSOMOLEĆ2222------------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA49347419-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

KUP`JANŚKYJ RAJON

29882

26577

3102

-

18

5

-

1

46

24

-

35

1

-

2

-

1

-

46

24

ВИШНІВСЬКА сільрадаVYŠNIVŚKA siľrada26524321---------------1-
с. ВИШНІВКАs. VYŠNIVKA26524321---------------1-
ГЛУШКІВСЬКА сільрадаHLUŠKIVŚKA siľrada1356125696-----4-----------
с. ГЛУШКІВКАs. HLUŠKIVKA88080472-----4-----------
с. КОЛІСНИКІВКАs. KOLISNYKIVKA47645224-----------------
ГРУШІВСЬКА сільрадаHRUŠIVŚKA siľrada17701594170-----3---------3-
с. ГРУШІВКАs. HRUŠIVKA12941159130-----3---------2-
с. БЛАГОДАТІВКАs. BLAHODATIVKA35131734-----------------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA66614---------------1-
с. САДОВЕs. SADOVE59572-----------------
ГУСИНСЬКА сільрадаHUSYNŚKA siľrada1080959110-14--11--------31
с. ГУСИНКАs. HUSYNKA98989488-1---11--------31
с. ЄГОРІВКАs. JEHORIVKA1354--4--------------
с. КУРОЧКИНЕs. KUROČKYNE382810-----------------
с. САМБОРІВКАs. SAMBORIVKA40328-----------------
ЯГІДНЕНСЬКА сільрадаJAHIDNENŚKA siľrada1250115189-----9---------1-
с-ще ЯГІДНЕs-šče JAHIDNE47645219-----4---------1-
с. ЗАТИШНЕs. ZATYŠNE38362-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA13512111-----3-----------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA1189720-----1-----------
с. НОВА ТАРАСІВКАs. NOVA TARASIVKA2682598-----1-----------
с-ще ОРЛЯНСЬКЕs-šče ORLJANŚKE18516619-----------------
с. СТЕПОВА НОВОСЕЛІВКАs. STEPOVA NOVOSELIVKA302010-----------------
КИСЛІВСЬКА сільрадаKYSLIVŚKA siľrada1299119797-----31--------1-
с. КИСЛІВКАs. KYSLIVKA96588874-----21----------
с. КОТЛЯРІВКАs. KOTLJARIVKA25523717-----1-----------
с. КРОХМАЛЬНЕs. KROCHMAĽNE45395---------------1-
с. ТАБАЇВКАs. TABAJIVKA34331-----------------
КІНДРАШІВСЬКА сільрадаKINDRAŠIVŚKA siľrada18371647167-1---7----------15
с. КІНДРАШІВКАs. KINDRAŠIVKA836723101-----7----------5
с. ГОЛУБІВКАs. HOLUBIVKA33312-----------------
с. МАЛА ШАПКІВКАs. MALA ŠAPKIVKA775415----------------8
с. МОСКОВКАs. MOSKOVKA53450529-----------------
с. РАДЬКІВКАs. RAĎKIVKA39363-----------------
с. СОБОЛІВКАs. SOBOLIVKA88852-1---------------
с. ТИЩЕНКІВКАs. TYŠČENKIVKA23021315----------------2
с. КАЛИНОВЕs. KALYNOVE--------------------
КРУГЛЯКІВСЬКА сільрадаKRUHLJAKIVŚKA siľrada1173109973---------------1-
с. КРУГЛЯКІВКАs. KRUHLJAKIVKA1173109973---------------1-
КУРИЛІВСЬКА сільрадаKURYLIVŚKA siľrada819169441211-31-1104-1------106
с. КУРИЛІВКАs. KURYLIVKA36202835768-21--61-1------6-
с. НОВООСИНОВЕs. NOVOOSYNOVE19571679264-1---42--------43
с-ще ПІЩАНЕs-šče PIŠČANE23820631------1----------
с. ПОДОЛИs. PODOLY23762224148----1-----------3
ЛІСНОСТІНКІВСЬКА сільрадаLISNOSTINKIVŚKA siľrada1089943142-2-------------11
с-ще ЛІСНА СТІНКАs-šče LISNA STINKA49440489---------------1-
с. БІЛЕs. BILE2482398----------------1
с. ВОРОНЦІВКАs. VORONCIVKA27224-1---------------
с. СИНИХАs. SYNYCHA30426538-1---------------
с. ХОМИНЕs. CHOMYNE16133-----------------
МОНАЧИНІВСЬКА сільрадаMONAČYNIVŚKA siľrada81075454---------------2-
с. МОНАЧИНІВКАs. MONAČYNIVKA74970641---------------2-
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA30246-----------------
с. ДОРОШІВКАs. DOROŠIVKA30237-----------------
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE11------------------
НЕЧВОЛОДІВСЬКА сільрадаNEČVOLODIVŚKA siľrada48041750------10--------3-
с. НЕЧВОЛОДІВКАs. NEČVOLODIVKA48041750------10--------3-
ПІЩАНСЬКА сільрадаPIŠČANŚKA siľrada75871338-----21--------4-
с. ПІЩАНЕs. PIŠČANE52850120-----21--------4-
с. БЕРЕСТОВЕs. BERESTOVE23021218-----------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada12671109119-----1--33----1-4-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA88179881-----1---------1-
с. БОЛДИРІВКАs. BOLDYRIVKA12511510-----------------
с. ОСАДЬКІВКАs. OSAĎKIVKA736210---------------1-
с. ПОЙДУНІВКАs. POJDUNIVKA16124-----------------
с. ПРОКОПІВКАs. PROKOPIVKA117729--------33----1-2-
с. СТІНКАs. STINKA1183-----------------
с. ТАМАРГАНІВКАs. TAMARHANIVKA44422-----------------
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА сільрадаPETROPAVLIVŚKA siľrada35793305249-10---3-----2---10-
с. ПЕТРОПАВЛІВКАs. PETROPAVLIVKA24862301167-8---2---------8-
с. КУЧЕРІВКАs. KUČERIVKA70465148-1---1-----2---1-
с. СИНЬКІВКАs. SYŃKIVKA38935334-1-------------1-
ПРИСТІНСЬКА сільрадаPRYSTINŚKA siľrada947808129------7-1------11
с. ПРИСТІНs. PRYSTIN823699114------7-1------11
с. СЕНЬОКs. SENJOK12410915-----------------
ПРОСЯНСЬКА сільрадаPROSJANŚKA siľrada829710117-1---1-----------
с. ПРОСЯНКАs. PROSJANKA68562855-1---1-----------
с. ВОВЧИЙ ЯРs. VOVČYJ JAR201010-----------------
с. МИКОЛАЇВКА ПЕРШАs. MYKOLAJIVKA PERŠA492227-----------------
с. МИКОЛАЇВКА ДРУГАs. MYKOLAJIVKA DRUHA761-----------------
с. ПРИЛЮТОВЕs. PRYLJUTOVE382513-----------------
с. ЦИБІВКАs. CYBIVKA301911-----------------
СЕНЬКІВСЬКА сільрадаSEŃKIVŚKA siľrada12721146124-----1---------1-
с. СЕНЬКОВЕs. SEŃKOVE12721146124-----1---------1-
СМОРОДЬКІВСЬКА сільрадаSMOROĎKIVŚKA siľrada63058246-----1---1-------
с. СМОРОДЬКІВКАs. SMOROĎKIVKA24021623-----1-----------
с. ВЕЛИКА ШАПКІВКАs. VELYKA ŠAPKIVKA32831513-----------------
с. КОВАЛІВКАs. KOVALIVKA44358---------1-------
с. ПАЛАМАРІВКАs. PALAMARIVKA18162-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЛОЗІВСЬКИЙ РАЙОН

LOZIVŚKYJ RAJON

34551

30582

3711

-

13

5

-

2

78

9

-

1

2

-

4

-

-

-

131

13

смт КРАСНОПАВЛІВКАsmt KRASNOPAVLIVKA782858191980-1---11--1-2---23-
с. БРАЇЛІВКАs. BRAJILIVKA20919019-----------------
с. МИРОНІВКАs. MYRONIVKA33430924-----1-----------
смт ОРІЛЬКАsmt ORIĽKA39093630254-2--114---------8-
с. ЗАПАРІВКАs. ZAPARIVKA1414------------------
с. ЗАХАРІВСЬКЕs. ZACHARIVŚKE39345-----------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE56254021---------------1-
с. ПЕТРОПІЛЛЯs. PETROPILLJA41639517-----2---------2-
с. ХИЖНЯКІВКАs. CHYŽNJAKIVKA3763659-----1---------1-
с. ШУГАЇВКАs. ŠUHAJIVKA44413-----------------
с. ЯБЛУЧНЕs. JABLUČNE61553-----3-----------
АРТІЛЬНА сільрадаARTIĽNA siľrada73569235---------------71
с. АРТІЛЬНЕs. ARTIĽNE61859027---------------1-
с. БАРАБАШІВКАs. BARABAŠIVKA60582-----------------
с. ГРИГОРОСОВЕs. HRYHOROSOVE33------------------
с. ДИВІЗІЙНЕs. DYVIZIJNE18161----------------1
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA11------------------
с. НАДЕЖДИНЕs. NADEŽDYNE35245---------------6-
БУНАКІВСЬКА сільрадаBUNAKIVŚKA siľrada77569162------1--------21-
с. БУНАКОВЕs. BUNAKOVE65857660------1--------21-
с. ГОРОХІВКАs. HOROCHIVKA22------------------
с. СВЯТУШИНЕs. SVJATUŠYNE1151132-----------------
ЄЛИЗАВЕТІВСЬКА сільрадаJELYZAVETIVŚKA siľrada1165976184-----11--------12
с. ЄЛИЗАВЕТІВКАs. JELYZAVETIVKA1165976184-----11--------12
КАТЕРИНІВСЬКА сільрадаKATERYNIVŚKA siľrada25322309205----114-----1---2-
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA19121751156----13-----1-----
с. БРАТОЛЮБІВКАs. BRATOLJUBIVKA61565-----------------
с. ДОВГОВЕs. DOVHOVE85774-----4-----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA24222313-----6-----------
с. СВІТЛОВЩИНАs. SVITLOVŠČYNA23220227-----1---------2-
КОМСОМОЛЬСЬКА сільрадаKOMSOMOĽŚKA siľrada14371310103--1--161---------6
с-ще КОМСОМОЛЬСЬКЕs-šče KOMSOMOĽŚKE76069551-----71---------6
с. МИРНЕs. MYRNE27924920--1--9-----------
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE26024119-----------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA13812513-----------------
КІННЕНСЬКА сільрадаKINNENŚKA siľrada76068270-----3---------5-
с-ще КІННЕs-šče KINNE66660260---------------4-
с-ще ЖОВТНЕВЕs-šče ŽOVTNEVE948010-----3---------1-
НАДЕЖДІВСЬКА сільрадаNADEŽDIVŚKA siľrada92387744----------------2
с. НАДЕЖДІВКАs. NADEŽDIVKA53750134----------------2
с. ПРИВІЛЛЯs. PRYVILLJA82811-----------------
с. МИРОЛЮБІВКАs. MYROLJUBIVKA99954-----------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA2052005-----------------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada83877657-1-------------4-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA45343022-1---------------
с. КОПАНІs. KOPANI1151038---------------4-
с. ЛИТОВЩИНАs. LYTOVŠČYNA61547-----------------
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA62566-----------------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA1079611-----------------
с. ПОДИs. PODY40373-----------------
НОВОІВАНІВСЬКА сільрадаNOVOIVANIVŚKA siľrada1266116497-----4---1-------
с. НОВА ІВАНІВКАs. NOVA IVANIVKA72064970-----1-----------
с. МАЛЬЦІВСЬКЕs. MAĽCIVŚKE3052987-----------------
с. НЕСТЕЛІЇВКАs. NESTELIJIVKA17015115-----3---1-------
с. СТРАСНЕs. STRASNE71665-----------------
ПАВЛІВСЬКА ДРУГА сільрадаPAVLIVŚKA DRUHA siľrada50047423--1--11----------
с. ПАВЛІВКА ДРУГАs. PAVLIVKA DRUHA2372259--1--11----------
с. БАКШАРІВКАs. BAKŠARIVKA52493-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ1041031-----------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA1079710-----------------
ПЕРЕМОЗЬКА сільрадаPEREMOŹKA siľrada1347125472-1---4--1------15-
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA53449234-----2---------6-
с. ГЕРСЕВАНІВКАs. HERSEVANIVKA41339217---------------4-
с. РОЗДОРИs. ROZDORY13811915-----2--1------1-
с. ЧЕРВОНИЙ КУТs. ČERVONYJ KUT2622516-1-------------4-
ПЛИСІВСЬКА сільрадаPLYSIVŚKA siľrada53751122--2--1---------1-
с. ПЛИСОВЕs. PLYSOVE53751122--2--1---------1-
ЦАРЕДАРІВСЬКА сільрадаCAREDARIVŚKA siľrada1497142961-21--2---------2-
с. ЦАРЕДАРІВКАs. CAREDARIVKA78474636-2---------------
с. ПОЛТАВСЬКЕs. POLTAVŚKE26924816--1--2---------2-
с. ЗАПОРІЗЬКЕs. ZAPORIŹKE66------------------
с. РЕВОДАРІВКАs. REVODARIVKA176176------------------
с. ЧЕРВОНИЙ ШАХТАРs. ČERVONYJ ŠACHTAR1711692-----------------
с-ще НОВЕs-šče NOVE91847-----------------
САДОВСЬКА сільрадаSADOVŚKA siľrada97193134------4--------11
с. САДОВЕs. SADOVE43941916------4----------
с. БОГОМОЛІВКАs. BOHOMOLIVKA141140-----------------1
с. БРИТАЙs. BRYTAJ2011928---------------1-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA1191127-----------------
с. РІЗДВЯНКАs. RIZDVJANKA71683-----------------
СМИРНІВСЬКА сільрадаSMYRNIVŚKA siľrada1423132977---------------161
с. СМИРНІВКАs. SMYRNIVKA99693658---------------11
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE42739319---------------15-
ТИХОПІЛЬСЬКА сільрадаTYCHOPIĽŚKA siľrada57254724-----1-----------
с. ТИХОПІЛЛЯs. TYCHOPILLJA50848621-----1-----------
с. БЛАГОДАТНЕs. BLAHODATNE3636------------------
с. НОВА МЕЧЕБИЛІВКАs. NOVA MEČEBYLIVKA28253-----------------
с. ЛИМАНs. LYMAN--------------------
ЧЕРНІГІВСЬКА сільрадаČERNIHIVŚKA siľrada97086575-6---2-----1---21-
с-ще ЧЕРНІГІВСЬКЕs-šče ČERNIHIVŚKE93383570-6---2-----1---19-
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE37305---------------2-
ШАТІВСЬКА сільрадаŠATIVŚKA siľrada103398446-----3-----------
с. ШАТІВКАs. ŠATIVKA37235913-----------------
с. ГОРОДНЄs. HORODNJE67652-----------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA26024711-----2-----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA33431320-----1-----------
ЯКОВЛІВСЬКА сільрадаJAKOVLIVŚKA siľrada1478138985-----4-----------
с. ЯКОВЛІВКАs. JAKOVLIVKA69664450-----2-----------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE91892-----------------
с-ще НИЖНЯ КРАСНОПАВЛІВКАs-šče NYŽNJA KRASNOPAVLIVKA28626519-----2-----------
с. ОДДИХНЕs. ODDYCHNE3002955-----------------
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA26242-----------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA79727-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН

NOVOVODOLAŹKYJ RAJON

40888

31767

8801

-

23

15

-

-

49

80

1

1

-

-

-

1

140

7

смт НОВА ВОДОЛАГАsmt NOVA VODOLAHA13538122631217-3---91------411
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA28822714158-----13-------123
смт БІРКИsmt BIRKY657527123------6--------1-
с. ВАСИЛІВСЬКЕs. VASYLIVŚKE63567-----------------
с. КЛЮЧЕВОДСЬКЕs. KLJUČEVODŚKE16124-----------------
с. ЛИПКУВАТІВКАs. LYPKUVATIVKA15281353157------16--------2-
с. РЯБУХИНЕs. RJABUCHYNE15813820-----------------
ВАТУТІНСЬКА сільрадаVATUTINŚKA siľrada18761682182-1---32--------6-
с-ще ВАТУТІНЕs-šče VATUTINE12731141125-----12--------4-
с. ВІЛЬХУВАТКАs. VIĽCHUVATKA60354157-1---2---------2-
ЗНАМ'ЯНСЬКА сільрадаZNAM`JANŚKA siľrada1113980110-8---21--------12-
с. ЗНАМ'ЯНКАs. ZNAM`JANKA47943049-----------------
с. БРІДОКs. BRIDOK431-----------------
с. КРУГЛЯНКАs. KRUHLJANKA1991768-8-------------7-
с. МАНУЙЛОВЕs. MANUJLOVE34313-----------------
с. ФЕДОРІВКАs. FEDORIVKA39734049-----21--------5-
КАРАВАНСЬКА сільрадаKARAVANŚKA siľrada1287119981-1---2---------13
с. КАРАВАНs. KARAVAN106899072-----2---------13
с. ЗАВАДІВКАs. ZAVADIVKA82784-----------------
с. ЧЕРВОНА ПОЛЯНАs. ČERVONA POLJANA1371315-1---------------
МЕЛИХІВСЬКА сільрадаMELYCHIVŚKA siľrada1369642719-3---3---------2-
с. МЕЛИХІВКАs. MELYCHIVKA883208670-3---1---------1-
с. ПАРАСКОВІЯs. PARASKOVIJA48643449-----2---------1-
ОДРИНСЬКА сільрадаODRYNŚKA siľrada57654035------1----------
с. ОДРИНКАs. ODRYNKA47444033------1----------
с. КУТs. KUT50482-----------------
с. ПЛАСТУНІВКАs. PLASTUNIVKA5252------------------
ОРДІВСЬКА сільрадаORDIVŚKA siľrada75171237-----2-----------
с. ОРДІВКАs. ORDIVKA1131112-----------------
с. НОВА МЕРЕФАs. NOVA MEREFA51047632-----2-----------
с. ЩЕБЕТУНИs. ŠČEBETUNY1281253-----------------
ОХОЧЕНСЬКА сільрадаOCHOČENŚKA siľrada17681941545-14---22--------2-
с. ОХОЧЕs. OCHOČE17041891486-14---22--------2-
с. КЛИНОВЕs. KLYNOVE64559-----------------
ПРОСЯНСЬКА сільрадаPROSJANŚKA siľrada20431869168-----42----------
с. ПРОСЯНЕs. PROSJANE13531245103-----32----------
с. ДЕРЕГІВКАs. DEREHIVKA35431440-----------------
с. КОМСОМОЛЬСЬКЕs. KOMSOMOĽŚKE1181089-----1-----------
с. ЛИХОВЕs. LYCHOVE21820216-----------------
РОКИТНЕНСЬКА сільрадаROKYTNENŚKA siľrada13721223130-1---26--------10-
с. РОКИТНЕs. ROKYTNE11671047106-1---25--------6-
с. МОКРА РОКИТНАs. MOKRA ROKYTNA20517624------1--------4-
СОСОНІВСЬКА сільрадаSOSONIVŚKA siľrada100693553---------1-----17-
с. СОСОНІВКАs. SOSONIVKA31429121---------------2-
с. БРАЖНИКИs. BRAŽNYKY1471416-----------------
с. ГОЛОВНІВКАs. HOLOVNIVKA77------------------
с. КНЯЖНЕs. KNJAŽNE23920717---------------15-
с. МОСЬКІВКАs. MOŚKIVKA1461406-----------------
с. НИЗІВКАs. NYZIVKA8989------------------
с. СТУЛЕПІВКАs. STULEPIVKA64603---------1-------
СТАНИЧНЕНСЬКА сільрадаSTANYČNENŚKA siľrada31732859285-23--713--------4-
с. СТАНИЧНЕs. STANYČNE92786548-1---29--------2-
с. БІЛОУСІВКАs. BILOUSIVKA82802-----------------
с. ВИННИКИs. VYNNYKY807010-----------------
с. ГАВРИЛІВКАs. HAVRYLIVKA63621-----------------
с. ДЕГТЯРКАs. DEHTJARKA71673-----1-----------
с-ще КОМІНТЕРНs-šče KOMINTERN12661092164--2--24--------2-
с. ЛИТОВКИs. LYTOVKY36231546-----1-----------
с. ЛЯШІВКАs. LJAŠIVKA1721682--1--1-----------
с. МОСКАЛЬЦІВКАs. MOSKAĽCIVKA56497-----------------
с. ПЕЧІЇВКАs. PEČIJIVKA94912-1---------------
СТАРОВІРІВСЬКА сільрадаSTAROVIRIVŚKA siľrada486110943712-28--147-1------23-
с. СТАРОВІРІВКАs. STAROVIRIVKA35435672928-28--142-1------21-
с. ДЯЧКІВКАs. DJAČKIVKA21631179------5--------1-
с. МУРАВЛИНКАs. MURAVLYNKA1938185-----------------
с-ще ПАЛАТКИs-šče PALATKY863487375---------------1-
с. РАКІВКАs. RAKIVKA46145-----------------
СТАРОВОДОЛАЗЬКА сільрадаSTAROVODOLAŹKA siľrada85177558-1-------------17-
с. СТАРА ВОДОЛАГАs. STARA VODOLAHA51545938-1-------------17-
с. БАХМЕТІВКАs. BACHMETIVKA16115110-----------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA17516510-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН

PERVOMAJŚKYJ RAJON

19999

11631

8234

-

13

8

-

1

42

13

-

4

1

-

2

-

-

-

46

4

ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada18202491562-----1---------8-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA18202491562-----1---------8-
БЕРЕЦЬКА сільрадаBEREĆKA siľrada17251961523---------1-----41
с. БЕРЕКАs. BEREKA983101876---------1-----41
с-ще КОМСОМОЛЬСЬКЕs-šče KOMSOMOĽŚKE74295647-----------------
ВЕРХНЬОБИШКИНСЬКА сільрадаVERCHNJOBYŠKYNŚKA siľrada32930298---------------1-
с. ВЕРХНІЙ БИШКИНs. VERCHNIJ BYŠKYN32930298---------------1-
ВЕРХНЬООРІЛЬСЬКА сільрадаVERCHNJOORIĽŚKA siľrada72067925----12--3------73
с. ВЕРХНЯ ОРІЛЬКАs. VERCHNJA ORIĽKA72067925----12--3------73
ГРУШИНСЬКА сільрадаHRUŠYNŚKA siľrada1404898504-----1---------1-
с. ГРУШИНЕs. HRUŠYNE64556976-----------------
с. ВИСОКЕs. VYSOKE17250122-----------------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE16845122---------------1-
с. КАРАЧЕНЦІВs. KARAČENCIV1306664-----------------
с. КАШПУРІВКАs. KAŠPURIVKA1191108-----1-----------
с. МАСЛІВКАs. MASLIVKA17058112-----------------
ДМИТРІВСЬКА сільрадаDMYTRIVŚKA siľrada56053225-3---------------
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA43942018-1---------------
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA1211127-2---------------
ЄФРЕМІВСЬКА сільрадаJEFREMIVŚKA siľrada21047541345-----3---------2-
с. ЄФРЕМІВКАs. JEFREMIVKA32538287-----------------
с-ще БІЛЬШОВИКs-šče BIĽŠOVYK1158445709-----3---------1-
с. НОВОБЕРЕЦЬКЕs. NOVOBEREĆKE410114295---------------1-
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA21115754-----------------
ЗАКУТНІВСЬКА сільрадаZAKUTNIVŚKA siľrada1276122550---------------1-
с. ЗАКУТНІВКАs. ZAKUTNIVKA89085831---------------1-
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE38636719-----------------
КАРТАМИСЬКА сільрадаKARTAMYŚKA siľrada739494239-----5---------1-
с. КАРТАМИШs. KARTAMYŠ38828993-----5---------1-
с. КРУТОЯРКАs. KRUTOJARKA28217-----------------
с. ЛОЗІВСЬКЕs. LOZIVŚKE1919794-----------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA746014-----------------
с. СОВЄТСЬКЕs. SOVJETŚKE582731-----------------
КИСЕЛІВСЬКА сільрадаKYSELIVŚKA siľrada66155787-----141--------2-
с. КИСЕЛІs. KYSELI57448673-----141----------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA766113---------------2-
с. ПЕРЕРІЗНІВКАs. PERERIZNIVKA11101-----------------
КРАСНЕНСЬКА сільрадаKRASNENŚKA siľrada1252294947------11----------
с-ще КРАСНЕs-šče KRASNE30136265-----------------
с-ще НОВЕs-šče NOVE19157134-----------------
с. ЗАДОРОЖНІs. ZADOROŽNI873453-----------------
с-ще ЧЕРВОНЕ ЗНАМЕНОs-šče ČERVONE ZNAMENO668164493------11----------
с. НОВА СЕМЕНІВКАs. NOVA SEMENIVKA532-----------------
МИРОНІВСЬКА сільрадаMYRONIVŚKA siľrada971846108-27--4--1------3-
с. МИРОНІВКАs. MYRONIVKA83774972-27--4--1------2-
с. КІПТІВКАs. KIPTIVKA58525---------------1-
с. НОВОЄГОРІВКАs. NOVOJEHORIVKA22175-----------------
с. ТИМЧЕНКИs. TYMČENKY542826-----------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada757320429-1---1---------6-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA652228417-----1---------6-
с. БЕРЕСТКИs. BERESTKY22202-----------------
с. СУМЦІs. SUMCI837210-1---------------
ОДРАДІВСЬКА сільрадаODRADIVŚKA siľrada807694104-51--1---------2-
с. ОДРАДОВЕs. ODRADOVE40435250-2---------------
с. КРАСИВЕs. KRASYVE17516510-----------------
с. МАКСИМІВКАs. MAKSYMIVKA17114124-31--1---------1-
с. РОКИТНЕs. ROKYTNE17152-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE402118---------------1-
ПРАВДЕНСЬКА сільрадаPRAVDENŚKA siľrada960668286-----3---------3-
с-ще ПРАВДАs-šče PRAVDA960668286-----3---------3-
РОЗДОЛЬСЬКА сільрадаROZDOĽŚKA siľrada1351930421-----------------
с. РОЗДОЛЛЯs. ROZDOLLJA626258368-----------------
с-ще КРАСНОПАВЛІВСЬКЕs-šče KRASNOPAVLIVŚKE805030-----------------
с. КРЮКОВЕs. KRJUKOVE6161------------------
с. ШУЛЬСЬКЕs. ŠUĽŚKE58456123-----------------
РЖАВЧИЦЬКА сільрадаRŽAVČYĆKA siľrada84175088------1----2-----
с. РЖАВЧИКs. RŽAVČYK83174088------1----2-----
с. РАДОМИСЛІВКАs. RADOMYSLIVKA1010------------------
СУДАНСЬКА сільрадаSUDANŚKA siľrada17221515193-2---7---------5-
с. СУДАНКАs. SUDANKA45741241-----2---------2-
с-ще БІЛЯЇВКАs-šče BILJAJIVKA64057658-----4---------2-
с. БУЛАЦЕЛІВКАs. BULACELIVKA423111-----------------
с. ЗЕЛЕНІВКАs. ZELENIVKA15123-----------------
с. ПАРИЗЬКЕs. PARYŹKE95877-----1-----------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA24820543-----------------
с. ПОБЄДАs. POBJEDA22519230-2-------------1-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПЕЧЕНІЗЬКИЙ РАЙОН

PEČENIŹKYJ RAJON

11827

10969

813

-

3

5

-

-

22

3

-

-

-

-

-

-

-

-

9

3

смт ПЕЧЕНІГИsmt PEČENIHY60335687338-----31--------4-
с. КИЦІВКАs. KYCIVKA33729343-----1-----------
с. НОВОКОМСОМОЛЬСЬКЕs. NOVOKOMSOMOĽŚKE34832720----------------1
с. П'ЯТНИЦЬКЕs. P`JATNYĆKE250130120-----------------
АРТЕМІВСЬКА сільрадаARTEMIVŚKA siľrada1304125741-12--2---------1-
с. АРТЕМІВКАs. ARTEMIVKA1304125741-12--2---------1-
БОРЩІВСЬКА сільрадаBORŠČIVŚKA siľrada47142142--3--5-----------
с. БОРЩОВАs. BORŠČOVA2322219--1--1-----------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA51492-----------------
с. ГАРАШКІВКАs. HARAŠKIVKA15512227--2--4-----------
с. ГУСЛІВКАs. HUSLIVKA24204-----------------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE99------------------
МАРТІВСЬКА сільрадаMARTIVŚKA siľrada22342020198-----102--------4-
с. МАРТОВЕs. MARTOVE22342020198-----102--------4-
НОВОБУРЛУЦЬКА сільрадаNOVOBURLUĆKA siľrada85083411-2---1----------2
с. НОВИЙ БУРЛУКs. NOVYJ BURLUK85083411-2---1----------2
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОН

SACHNOVŠČYNŚKYJ RAJON

26448

24966

1200

-

18

2

-

3

60

73

-

1

-

-

-

-

-

-

120

5

смт САХНОВЩИНАsmt SACHNOVŠČYNA86258164420-1--31122--------4-
с. ГЕРМАНІВКАs. HERMANIVKA17316010-1---1--1--------
с. ЖОВТЕНЬs. ŽOVTEŃ74367363-2---4---------1-
с. ЧОРНОЛОЗКАs. ČORNOLOZKA37435714----------------3
АПОЛЛОНІВСЬКА сільрадаAPOLLONIVŚKA siľrada67563132-----82--------2-
с. АПОЛЛОНІВКАs. APOLLONIVKA43741019-----7---------1-
с. КРАСНА ГІРКАs. KRASNA HIRKA16715312------2----------
с. ЛЕСІВКАs. LESIVKA1717------------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA47451-----1-----------
с. ЧЕРВОНА ДОЛИНАs. ČERVONA DOLYNA76----------------1-
БАГАТОЧЕРНЕЩИНСЬКА сільрадаBAHATOČERNEŠČYNŚKA siľrada77574325-11--23----------
с. БАГАТА ЧЕРНЕЩИНАs. BAHATA ČERNEŠČYNA69967124-11--2-----------
с. МАЛІ БУЧКИs. MALI BUČKY76721------3----------
ВЕЛИКОБУЧКІВСЬКА сільрадаVELYKOBUČKIVŚKA siľrada57154326-----2-----------
с. ВЕЛИКІ БУЧКИs. VELYKI BUČKY57154326-----2-----------
ВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаVOLODYMYRIVŚKA siľrada69864131-----31--------22-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA2762658-----3-----------
с. КОЗИРІВs. KOZYRIV72644---------------4-
с. ОРІЛЬСЬКЕs. ORIĽŚKE23822213---------------3-
с. СТАРОВОЛОДИМИРІВКАs. STAROVOLODYMYRIVKA112906------1--------15-
ДАР-НАДЕЖДИНСЬКА сільрадаDAR-NADEŽDYNŚKA siľrada1384128972-3---133--------4-
с. ДАР-НАДЕЖДАs. DAR-NADEŽDA31329716-----------------
с. ГРИШІВКАs. HRYŠIVKA51347724-3---8---------1-
с. ЗАГАРКУШИНЕs. ZAHARKUŠYNE99------------------
с. ІВАНО-СЛИНЬКІВКАs. IVANO-SLYŃKIVKA27125111-----42--------3-
с. МАКСИМІВКАs. MAKSYMIVKA25223119-----11----------
с. НОВОБОГДАНІВКАs. NOVOBOHDANIVKA26242-----------------
ДУБОВОГРЯДСЬКА сільрадаDUBOVOHRJADŚKA siľrada76072921-3---24--------1-
с. ДУБОВІ ГРЯДИs. DUBOVI HRJADY76072921-3---24--------1-
КАТЕРИНІВСЬКА сільрадаKATERYNIVŚKA siľrada1417132365-----322--------4-
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA1108103050-----222--------4-
с. БЕРЕСТОВЕs. BERESTOVE144143------1-----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA948212-----------------
с. ПІСКУВАТЕs. PISKUVATE39372-----------------
с. ХАЛТУРІНАs. CHALTURINA32311-----------------
ЛЕБЕДІВСЬКА сільрадаLEBEDIVŚKA siľrada1122108633-----2----------1
с. ЛЕБЕДІВКАs. LEBEDIVKA76174316-----1----------1
с. КРАСНОЯРКАs. KRASNOJARKA26625213-----1-----------
с. НАГІРНЕs. NAHIRNE1717------------------
с. НОВОВОЛОДИМИРІВКАs. NOVOVOLODYMYRIVKA78744-----------------
ЛИГІВСЬКА сільрадаLYHIVŚKA siľrada1749167457-----3---------15-
с. ЛИГІВКАs. LYHIVKA96091630---------------14-
с. БОНДАРІВКАs. BONDARIVKA41839720-----1-----------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA38371-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA2202136---------------1-
с. ЧЕРВОНИЙ СТЕПs. ČERVONYJ STEP113111------2-----------
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаNOVOOLEKSANDRIVŚKA siľrada20641929115-21--31--------121
с. НОВООЛЕКСАНДРІВКАs. NOVOOLEKSANDRIVKA97691952-----11--------21
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA1221166-----------------
с. КАСЯНІВКАs. KASJANIVKA28244-----------------
с. КУЗЬМИНІВКАs. KUŹMYNIVKA58534-----1-----------
с. ЛЕНІНСЬКЕs. LENINŚKE58553-----------------
с. НАДЕЖДИНЕs. NADEŽDYNE2132057--1--------------
с. НОВА БАЛКАs. NOVA BALKA30246-----------------
с. НОВОДМИТРІВКАs. NOVODMYTRIVKA50146127-2---1---------10-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA31292-----------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA47434-----------------
НОВОЧЕРНЕЩИНСЬКА сільрадаNOVOČERNEŠČYNŚKA siľrada1098101844-----29--------25-
с. НОВА ЧЕРНЕЩИНАs. NOVA ČERNEŠČYNA54448721-----29--------25-
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA82775-----------------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA47245418-----------------
ОГІЇВСЬКА сільрадаOHIJIVŚKA siľrada1171112843-----------------
с. ОГІЇВКАs. OHIJIVKA91588233-----------------
с. ГАРКУШИНЕs. HARKUŠYNE6464------------------
с. ТЕРНУВАТКАs. TERNUVATKA19218210-----------------
ОЛІЙНИКІВСЬКА сільрадаOLIJNYKIVŚKA siľrada1311128711-1-------------12-
с. ОЛІЙНИКИs. OLIJNYKY7036857---------------11-
с. МАР'ЇВКАs. MAR`JIVKA3383333-1-------------1-
с. НОВОМИХАЙЛІВКАs. NOVOMYCHAJLIVKA177177------------------
с. ЯКОВЛІВКАs. JAKOVLIVKA93921-----------------
ТАВЕЖНЯНСЬКА сільрадаTAVEŽNJANŚKA siľrada78071048-4---1---------17-
с. ТАВЕЖНЯs. TAVEŽNJA29927820-----1-----------
с. СКИРТЯНЕs. SKYRTJANE80719-----------------
с. СУДИХАs. SUDYCHA100816-2-------------11-
с. ЧАПАЄВКАs. ČAPAJEVKA92846-2---------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE2091967---------------6-
ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаŠEVČENKIVŚKA siľrada95888170------6--------1-
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE85478463------6--------1-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA104977-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН

CHARKIVŚKYJ RAJON

186586

119194

65606

-

43

4

-

13

273

427

1

75

16

-

11

3

-

-

465

455

м. МЕРЕФАm. MEREFA25135196605269-32--1333-333-----4277
с-ще СЕЛЕКЦІЙНЕs-šče SELEKCIJNE15421353184--1--21--------1-
м. ПІВДЕННЕm. PIVDENNE847752193197-1--1818--2--2--254
с-ще ПЕРШОТРАВНЕВЕs-šče PERŠOTRAVNEVE31827640---------------2-
смт БАБАЇsmt BABAJI730445602712-1---77-----1--16-
с-ще РАДГОСПНЕs-šče RADHOSPNE1078214-----55--------1-
смт БЕЗЛЮДІВКАsmt BEZLJUDIVKA969375891998-11--1831-13------1527
смт БЕРЕЗІВКАsmt BEREZIVKA16951262413-----3---------17-
смт БУДИsmt BUDY700447442239-1--463--1-----6-
с. БИСТРЕs. BYSTRE103958-----------------
с. БІДРЯГИs. BIDRJAHY18815035-----11--------1-
смт ВАСИЩЕВЕsmt VASYŠČEVE606913024733-----216--------151
с-ще ПОДОЛЬОХs-šče PODOLJOCH2813278-----------------
смт ВИСОКИЙsmt VYSOKYJ1141545716620-----47--------13200
с-ще НОВА БЕРЕЗІВКАs-šče NOVA BEREZIVKA1128900220-----3---1-----4-
смт КОРОТИЧsmt KOROTYČ50814386659-----2110--1-----4-
с-ще КОМУНАРs-šče KOMUNAR840530302-1---6---------1-
с. СТАРА МОСКОВКАs. STARA MOSKOVKA40343-----3-----------
смт КУЛИНИЧІsmt KULYNYČI310116111465-2---25--------16-
с. АРТЕМІВКАs. ARTEMIVKA22818328-----1---------16-
с. БАЙРАКs. BAJRAK776016-----1-----------
с. БОБРІВКАs. BOBRIVKA826219-----1-----------
с. БРАЖНИКИs. BRAŽNYKY1027725-----------------
с. ЗАЇКИs. ZAJIKY21512392-----------------
с. ЗАТИШШЯs. ZATYŠŠJA654176470------1--------7-
с-ще ЗЕРНОВЕs-šče ZERNOVE986533-----------------
с-ще КУТУЗІВКАs-šče KUTUZIVKA11841022155-----21--1-----3-
с-ще МОМОТОВЕs-šče MOMOTOVE23418251---------------1-
с-ще ПЕРЕМОГАs-šče PEREMOHA19910492-1---1---------1-
с-ще ПРЕЛЕСНЕs-šče PRELESNE23114685-----------------
с-ще РАДГОСПНЕs-šče RADHOSPNE1110800297-1---2---1-2---7-
с-ще ФРУНЗЕs-šče FRUNZE449271173-----1-----1---3-
смт МАНЧЕНКИsmt MANČENKY11921078107-----5---------2-
с-ще БАРЧАНИs-šče BARČANY47843047-----1-----------
с. ГОРІХОВЕs. HORICHOVE74694-----1-----------
с. ГУРИНЕs. HURYNE65632-----------------
с. МИЩЕНКИs. MYŠČENKY17616511-----------------
с. НЕСТЕРЕНКИs. NESTERENKY20018713-----------------
с-ще САНЖАРИs-šče SANŽARY1122980130-----110--------1-
с-ще СПАРТАСИs-šče SPARTASY76724-----------------
с-ще ТРАВНЕВЕs-šče TRAVNEVE51545153-----17--------3-
с-ще УДАРНЕs-šče UDARNE72066949-----1----------1
смт ПІСОЧИНsmt PISOČYN17801108206842----1176019--4---407
с. НАДТОЧІЇs. NADTOČIJI768615140-----19--------3-
с. ОЛЕШКИs. OLEŠKY1658184-----------------
с-ще РАЙ-ОЛЕНІВКАs-šče RAJ-OLENIVKA650514125------10--------1-
смт ПОКОТИЛІВКАsmt POKOTYLIVKA1035030297193-1---1038--5-1---4132
смт РОГАНЬsmt ROHAŃ504635861419-----417--------20-
с-ще КОМУНІСТs-šče KOMUNIST725150302180-----49----2---233
смт УТКІВКАsmt UTKIVKA1339125469-1---213----------
с. ВЕРХНЯ ОЗЕРЯНАs. VERCHNJA OZERJANA23922514-----------------
с. КРИНИЧКИs. KRYNYČKY27224521---------------6-
с. ЛЕЛЮКИs. LELJUKY18171-----------------
с. НИЖНЯ ОЗЕРЯНАs. NYŽNJA OZERJANA16313131---------1-------
смт ХОРОШЕВЕsmt CHOROŠEVE46203969637-1---12---------1-
ВЕСЕЛІВСЬКА сільрадаVESELIVŚKA siľrada16571376277-----2---------2-
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE13171131182-----2---------2-
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE733736-----------------
с. НЕСКУЧНЕs. NESKUČNE915833-----------------
с-ще РАДГОСПНЕs-šče RADHOSPNE17615026-----------------
ГЛИБОЦЬКА сільрадаHLYBOĆKA siľrada290418451034--1--83--------85
с-ще ГЛИБОКЕs-šče HLYBOKE1203706484-----7---------6-
с. КРАСНЕs. KRASNE20119-----------------
с. МОРОХОВЕЦЬs. MOROCHOVEĆ442123-----------------
с. СТРІЛЕЧАs. STRILEČA16371107518--1--13--------25
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada15764501110----591--------1-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE1173421736----591--------1-
с. БОРЩОВАs. BORŠČOVA40329374-----------------
КОМУНАРСЬКА сільрадаKOMUNARŚKA siľrada229612421041-----111--------1-
с. КОМУНАРs. KOMUNAR20861093981-----110--------1-
с. МОВЧАНИs. MOVČANY21014960------1----------
ЛИЗОГУБІВСЬКА сільрадаLYZOHUBIVŚKA siľrada24431752170------6--------290
с. ЛИЗОГУБІВКАs. LYZOHUBIVKA1439551308------6--------268
с. КИРСАНОВЕs. KYRSANOVE20225167----------------10
с. ТЕМНІВКАs. TEMNIVKA41053354----------------3
с. ХМАРІВКАs. CHMARIVKA31533281----------------1
с. ШУБИНЕs. ŠUBYNE77960----------------8
ЛИПЕЦЬКА сільрадаLYPEĆKA siľrada41823262895-2---105----1---61
с. ЛИПЦІs. LYPCI41823262895-2---105----1---61
ЛУК'ЯНЦІВСЬКА сільрадаLUK`JANCIVŚKA siľrada20031207740-1---1530--------91
с. ЛУК'ЯНЦІs. LUK`JANCI1242670528-1---1126--------51
с. БОРИСІВКАs. BORYSIVKA533388133-----44--------4-
с. ОЛІЙНИКОВЕs. OLIJNYKOVE88------------------
с. ПИЛЬНАs. PYĽNA22014179-----------------
МАЛОРОГАНСЬКА сільрадаMALOROHANŚKA siľrada29142256619-1---151-12------82
с. МАЛА РОГАНЬs. MALA ROHAŃ26032025555-1---141--------52
с. БІСКВІТНЕs. BISKVITNE16111645-----------------
с. КОРОПИs. KOROPY15011519-----1--12------3-
ПОНОМАРЕНКІВСЬКА сільрадаPONOMARENKIVŚKA siľrada435623241949----11739--------251
с. ПОНОМАРЕНКИs. PONOMARENKY19913053------9--------7-
с. БОРОВЕs. BOROVE371319------5----------
с. ГОРБАНІs. HORBANI19112258-----110----------
с. ЛЕЛЮКИs. LELJUKY274135139-----------------
с. ЛОГАЧІВКАs. LOHAČIVKA512296208------8----------
с. ПАВЛЕНКИs. PAVLENKY1519453-----13----------
с. ФЕДІРЦІs. FEDIRCI30522274------4--------5-
с. ХРОЛИs. CHROLY268713121345----115---------131
РУСЬКО-ТИШКІВСЬКА сільрадаRUŚKO-TYŠKIVŚKA siľrada310119911077-----83-8------14-
с. РУСЬКІ ТИШКИs. RUŚKI TYŠKY1908977909-----71--------14-
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA23203-----------------
с. УКРАЇНСЬКЕs. UKRAJINŚKE55------------------
с. ЧЕРКАСЬКІ ТИШКИs. ČERKAŚKI TYŠKY1165989165-----12-8--------
ВІЛЬХІВСЬКА сільрадаVIĽCHIVŚKA siľrada20441363664-----65--------6-
с. ВІЛЬХІВКАs. VIĽCHIVKA1244778459-----5---------2-
с. ВЕРХНЯ РОГАНКАs. VERCHNJA ROHANKA17914138-----------------
с. СОРОКІВКАs. SOROKIVKA457309138-----15--------4-
с. СТЕПАНКИs. STEPANKY16413529-----------------
ТЕРНІВСЬКА сільрадаTERNIVŚKA siľrada17574141330-----2---------11-
с. ТЕРНОВАs. TERNOVA907121784-----1---------1-
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA850293546-----1---------10-
ЦИРКУНІВСЬКА сільрадаCYRKUNIVŚKA siľrada635948341467-14---1611--------143
с. ЦИРКУНИs. CYRKUNY631047881464-14---1611--------143
с. БУТЕНКОВЕs. BUTENKOVE33------------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA12111-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA34322-----------------
с. ЧЕРНЯКИs. ČERNJAKY--------------------
ЯКОВЛІВСЬКА сільрадаJAKOVLIVŚKA siľrada13101177132-----1-----------
с. ЯКОВЛІВКАs. JAKOVLIVKA80472678-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA1471425-----------------
с. РЖАВЕЦЬs. RŽAVEĆ35930949-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН

ČUHUJIVŚKYJ RAJON

51077

23103

27516

-

30

7

-

8

56

136

-

12

2

3

5

-

-

-

187

12

смт ВВЕДЕНКАsmt VVEDENKA27101662456-1---539--------43-
с. ЗАУДДЯs. ZAUDDJA1155110-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ КОЛОДЯЗЬs. ZELENYJ KOLODJAŹ650339311-----------------
с. СВІТАНОКs. SVITANOK14210141-----------------
с. ТЕРНОВАs. TERNOVA30912032876-----12--------72
смт КОЧЕТОКsmt KOČETOK363315052123-----11-1------11
смт МАЛИНІВКАsmt MALYNIVKA772563281279-----541-6------624
смт НОВОПОКРОВКАsmt NOVOPOKROVKA50273784647---------------2-
с-ще ЧАПАЄВАs-šče ČAPAJEVA1021388-----1-----------
смт ЧКАЛОВСЬКЕsmt ČKALOVŚKE413930171101--2--75--------61
с. ГАВРИЛІВКАs. HAVRYLIVKA28923751---------------1-
с-ще ДОСЛІДНЕs-šče DOSLIDNE24719451-----2-----------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA1061033-----------------
с. НОВА ГНИЛИЦЯs. NOVA HNYLYCJA45037179-----------------
смт ЕСХАРsmt ESCHAR560217193873-2---2---------6-
БАЗАЛІЇВСЬКА сільрадаBAZALIJIVŚKA siľrada68261662---------------4-
с. БАЗАЛІЇВКАs. BAZALIJIVKA68261662---------------4-
ВИЛИКОБАБЧАНСЬКА сільрадаVYLYKOBABČANŚKA siľrada779117643-4--724--------2-
с. ВЕЛИКА БАБКАs. VELYKA BABKA700107575-4--724--------1-
с. ПІЩАНЕs. PIŠČANE791068---------------1-
ВОЛОХОВО-ЯРСЬКА сільрадаVOLOCHOVO-JARŚKA siľrada1473136091-----19---------3-
с. ВОЛОХІВ ЯРs. VOLOCHIV JAR1473136091-----19---------3-
ГРАКІВСЬКА сільрадаHRAKIVŚKA siľrada1150363784------3----------
с. ГРАКОВЕs. HRAKOVE753284466------3----------
с-ще ЗАЛІЗНИЧНЕs-šče ZALIZNYČNE35468286-----------------
с. РТИЩІВКАs. RTYŠČIVKA431132-----------------
ЗАРОЖНЕНСЬКА сільрадаZAROŽNENŚKA siľrada976198750-13---5---------10-
с. ЗАРОЖНЕs. ZAROŽNE731139569-10---3---------10-
с. ТЕТЛЕГАs. TETLEHA24559181-3---2-----------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada13671230123-35------------51
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA99989592-35------------31
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA20619511-----------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE13811917---------------2-
с. СТУДЕНОКs. STUDENOK24213-----------------
КАМ'ЯНОЯРУЗЬКА сільрадаKAM`JANOJARUŹKA siľrada21861642019------1---------2
с. КАМ'ЯНА ЯРУГАs. KAM`JANA JARUHA21861642019------1---------2
КОРОБОЧКИНСЬКА сільрадаKOROBOČKYNŚKA siľrada32064352719-1---335-5-3----41
с. КОРОБОЧКИНЕs. KOROBOČKYNE31064302624-1---335-5-3----41
с. ОСИКОВИЙ ГАЙs. OSYKOVYJ HAJ100595-----------------
ЛЕБ'ЯЗЬКА сільрадаLEB`JAŹKA siľrada19141667230-6--1-4--2-----4-
с. ЛЕБ'ЯЖЕs. LEB`JAŽE17701542212-6--1-4--2-----3-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA53485-----------------
с. ПУШКАРНЕs. PUŠKARNE63576-----------------
с. ТАГАНКАs. TAHANKA28207---------------1-
МОСЬПАНІВСЬКА сільрадаMOŚPANIVŚKA siľrada105096079---------------11-
с. МОСЬПАНОВЕs. MOŚPANOVE105096079---------------11-
СТАРОГНИЛИЦЬКА сільрадаSTAROHNYLYĆKA siľrada79972967-----1---------2-
с. СТАРА ГНИЛИЦЯs. STARA HNYLYCJA79972967-----1---------2-
СТАРОПОКРОВСЬКА сільрадаSTAROPOKROVŚKA siľrada982168813-----1-----------
с. СТАРА ПОКРОВКАs. STARA POKROVKA916153762-----1-----------
с. ПОДИs. PODY661551-----------------
ЮРЧЕНКІВСЬКА сільрадаJURČENKIVŚKA siľrada48541747-----11----5---14-
с. ЮРЧЕНКОВЕs. JURČENKOVE48541747-----11----5---14-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

ŠEVČENKIVŚKYJ RAJON

23290

21248

1806

-

23

2

-

1

38

50

6

3

1

-

-

-

-

-

111

1

смт ШЕВЧЕНКОВЕsmt ŠEVČENKOVE73066692570-4---1316--------101
с. ВЕРХНЬОЗОРЯНСЬКЕs. VERCHNJOZORJANŚKE24422915-----------------
с. ЗОРЯНСЬКЕs. ZORJANŚKE3403337-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA21174-----------------
с. ОГУРЦІВКАs. OHURCIVKA72864671----1441-------1-
с. ПЕРВОМАЙСЬКЕs. PERVOMAJŚKE38735034-2---1-----------
с. РАЇВКАs. RAJIVKA27826117-----------------
с. САЗОНІВКАs. SAZONIVKA30264-----------------
с. ТРОЇЦЬКЕs. TROJIĆKE30828815-2---12----------
АРКАДІВСЬКА сільрадаARKADIVŚKA siľrada710520184-----14--------1-
с. АРКАДІВКАs. ARKADIVKA501331164-----14--------1-
с. ЛЕНІНКАs. LENINKA17916514-----------------
с. МИКІЛЬСЬКЕs. MYKIĽŚKE30246-----------------
БЕЗМЯТЕЖНЕНСЬКА сільрадаBEZMJATEŽNENŚKA siľrada12491087153-----14--1-----3-
с. БЕЗМЯТЕЖНЕs. BEZMJATEŽNE58252451------4--1-----2-
с. КРАВЦІВКАs. KRAVCIVKA23515381---------------1-
с. МИРОПІЛЛЯs. MYROPILLJA1301291-----------------
с. ПОЛТАВАs. POLTAVA1451378-----------------
с. СТАНІСЛАВКАs. STANISLAVKA37298-----------------
с. СТАРИЙ ЧИЗВИКs. STARYJ ČYZVYK1201154-----1-----------
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada53147845------4--------4-
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA46541938------4--------4-
с. БАРАНОВЕs. BARANOVE66597-----------------
БОРІВСЬКА сільрадаBORIVŚKA siľrada923792127-1---12----------
с-ще БОРІВСЬКЕs-šče BORIVŚKE923792127-1---12----------
ВАСИЛЕНКІВСЬКА сільрадаVASYLENKIVŚKA siľrada80376825-3---1---------6-
с. ВАСИЛЕНКОВЕs. VASYLENKOVE72669620-3---1---------6-
с. ХУДОЯРОВЕs. CHUDOJAROVE77725-----------------
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА сільрадаVELYKOCHUTIRŚKA siľrada80676539-----1---------1-
с. ВЕЛИКІ ХУТОРИs. VELYKI CHUTORY79275139-----1---------1-
с. ЖУРАВКАs. ŽURAVKA1414------------------
ВОЛОСЬКО-БАЛАКЛІЙСЬКА сільрадаVOLOŚKO-BALAKLIJŚKA siľrada89680491-----1-----------
с. ВОЛОСЬКА БАЛАКЛІЯs. VOLOŚKA BALAKLIJA89680491-----1-----------
ГЕТЬМАНІВСЬКА сільрадаHEŤMANIVŚKA siľrada1148104975-----285-------9-
с. ГЕТЬМАНІВКАs. HEŤMANIVKA73366356-----15--------8-
с. ЛЕЛЮКІВКАs. LELJUKIVKA41365-----------------
с. МАЛІ КРИНКИs. MALI KRYNKY15132-----------------
с. МОСТОВЕs. MOSTOVE1561551-----------------
с. ОДРАДНЕs. ODRADNE91825------3--------1-
с. ТЕТЯНІВКАs. TETJANIVKA1121006-----1-5---------
НИЖНЬОБУРЛУЦЬКА сільрадаNYŽNJOBURLUĆKA siľrada48643536-5-------------10-
с. НИЖНІЙ БУРЛУКs. NYŽNIJ BURLUK1931847---------------2-
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA68621---------------5-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA19135-1---------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA13102---------------1-
с. СМОЛІВКАs. SMOLIVKA66622---------------2-
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE54476-1---------------
с. ШИШКІВКАs. ŠYŠKIVKA735713-3---------------
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА сільрадаNOVOMYKOLAJIVŚKA siľrada88281855-----1---------8-
с. НОВОМИКОЛАЇВКАs. NOVOMYKOLAJIVKA88281855-----1---------8-
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada78374535--2--1-----------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA60958225--2--------------
с. ГОРОЖАНІВКАs. HOROŽANIVKA83758-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA91882-----1-----------
ПЕТРОПІЛЬСЬКА сільрадаPETROPIĽŚKA siľrada1455137165-4---6---------9-
с. ПЕТРОПІЛЛЯs. PETROPILLJA35534112-1---1-----------
с. ГРОЗАs. HROZA50146722-----4---------8-
с. КОЛІСНИКІВКАs. KOLISNYKIVKA1261197-----------------
с. МАКСИМІВКАs. MAKSYMIVKA67661-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA1701618---------------1-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA34322-----------------
с. САМАРСЬКЕs. SAMARŚKE25223-----------------
с. СТАВИЩЕs. STAVYŠČE64574-3---------------
с. СУМСЬКЕs. SUMŚKE1131066-----1-----------
СЕМЕНІВСЬКА сільрадаSEMENIVŚKA siľrada96090534-----26-3------10-
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA56352517-----26-3------10-
с. БОГОДАРІВКАs. BOHODARIVKA25524510-----------------
с. НОВИЙ ЛИМАНs. NOVYJ LYMAN42393