всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ČERNIVEĆKA OBLASŤ

919028

694468

48434

1

62444

48

108859

116

453

170

24

73

1464

11

90

299

-

-

889

1185

м. ЧЕРНІВЦІ

m. ČERNIVCI

236691

187465

36150

-

2557

34

7706

66

215

120

10

37

284

9

66

255

-

-

541

1176

ЛЕНІНСЬКИЙ районLENINŚKYJ rajon13909410736923761-14191751474613171535160849164--298414
ПЕРШОТРАВНЕВИЙ районPERŠOTRAVNEVYJ rajon693705372411249-995152451196239-286-1288--130498
САДГІРСЬКИЙ районSADHIRŚKYJ rajon28227263721140-1432108122105-38153--113264

м. НОВОДНІСТРОВСЬК

m. NOVODNISTROVŚK

10344

8862

1383

-

47

-

12

2

9

-

2

-

1

-

-

-

-

-

19

7

TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВИЖНИЦЬКИЙ РАЙОН

VYŽNYĆKYJ RAJON

59993

59104

620

-

34

-

167

2

30

1

1

-

6

-

1

6

-

-

21

-

м. ВИЖНИЦЯm. VYŽNYCJA49174672220-9-10-1---2-1---2-
м. ВАШКІВЦІm. VAŠKIVCI5918582869-6-7-3---1--1--3-
с. ВОЛОКАs. VOLOKA4864832---------------1-
смт БЕРЕГОМЕТsmt BEREHOMET8513838698-5-7-91-----4--3-
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA7207164-----------------
БАГНЯНСЬКА сільрадаBAHNJANŚKA siľrada100910053---------1-------
с. БАГНАs. BAHNA100910053---------1-------
БАНИЛІВСЬКА сільрадаBANYLIVŚKA siľrada4533451410-2-3-2-1-------1-
с. БАНИЛІВs. BANYLIV389738837-2-3---1-------1-
с. БЕРЕЖНИЦЯs. BEREŽNYCJA6366313-----2-----------
ВИЖЕНСЬКА сільрадаVYŽENŚKA siľrada1321130411-1-2-1---------2-
с. ВИЖЕНКАs. VYŽENKA1321130411-1-2-1---------2-
ДОЛІШНЬОШЕПІТСЬКА сільрадаDOLIŠNJOŠEPITŚKA siľrada2436240814-2-5-5---2-------
с. ДОЛІШНІЙ ШЕПІТs. DOLIŠNIJ ŠEPIT1304128910---2-2---1-------
с. ЛЕКЕЧІs. LEKEČI2372331-----3-----------
с. ЛОПУШНАs. LOPUŠNA8448412---1-------------
с. ФАЛЬКІВs. FAĽKIV51451-2-2-----1-------
ЗАМОСТЯНСЬКА сільрадаZAMOSTJANŚKA siľrada210620986---2-------------
с. ЗАМОСТЯs. ZAMOSTJA210620986---2-------------
ІСПАСЬКА сільрадаISPAŚKA siľrada4652463217----11---------1-
с. ІСПАСs. ISPAS4440442017----11---------1-
с. МАЙДАНs. MAJDAN212212------------------
КАРАПЧІВСЬКА сільрадаKARAPČIVŚKA siľrada391739048-1-3--------1----
с. КАРАПЧІВs. KARAPČIV215821487-1-1--------1----
с. БАБИНЕs. BABYNE787787------------------
с. ВАЛИs. VALY9729691---2-------------
КОРИТНЕНСЬКА сільрадаKORYTNENŚKA siľrada339633867-1-2-------------
с. КОРИТНЕs. KORYTNE245224483---1-------------
с. БЕРЕЖОНКАs. BEREŽONKA9449384-1-1-------------
ЛУКОВЕЦЬКА сільрадаLUKOVEĆKA siľrada4046383586-2-11613---------3-
с. ЛУКІВЦІs. LUKIVCI2608258119---212---------3-
с. ВАХНІВЦІs. VACHNIVCI2471801---66-------------
с. ВОВЧИНЕЦЬs. VOVČYNEĆ7747663-2-2-1-----------
с. ЛИПОВАНИs. LYPOVANY1797162---46-------------
с. МАЙДАНs. MAJDAN2382371-----------------
МІЛІЇВСЬКА сільрадаMILIJIVŚKA siľrada2868285312---2-----------1-
с. МІЛІЄВЕs. MILIJEVE2071205910---2-------------
с. КИБАКИs. KYBAKY6046012---------------1-
с. СЕРЕДНІЙ МАЙДАНs. SEREDNIJ MAJDAN193193------------------
МИГІВСЬКА сільрадаMYHIVŚKA siľrada4325429424-3-3-1-----------
с. МИГОВЕs. MYHOVE3693366720-3-2-1-----------
с. ВЕЛИКЕs. VELYKE6326274---1-------------
СЛОБОДА-БАНИЛІВСЬКА сільрадаSLOBODA-BANYLIVŚKA siľrada9429383-1---------------
с. СЛОБОДА-БАНИЛІВs. SLOBODA-BANYLIV9429383-1---------------
ЧЕРЕШЕНСЬКА сільрадаČEREŠENŚKA siľrada108410758---------------1-
с. ЧЕРЕШЕНЬКАs. ČEREŠEŃKA108410758---------------1-
ЧОРНОГУЗІВСЬКА сільрадаČORNOHUZIVŚKA siľrada2804277318-1-5-4---------3-
с. ЧОРНОГУЗИs. ČORNOHUZY2804277318-1-5-4---------3-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГЕРЦАЇВСЬКИЙ РАЙОН

HERCAJIVŚKYJ RAJON

32316

1560

392

-

516

3

29803

2

3

6

1

-

5

-

-

2

-

-

23

-

м. ГЕРЦАm. HERCA2030365221-5511382--11-------4-
БАЙРАКІВСЬКА сільрадаBAJRAKIVŚKA siľrada2598188-7-2558-----------7-
с. БАЙРАКИs. BAJRAKY1868165-7-1833-----------7-
с. ПІДВАЛЬНЕs. PIDVAĽNE73023---725-------------
БУКІВСЬКА сільрадаBUKIVŚKA siľrada929285-3-893-------------
с. БУКІВКАs. BUKIVKA929285-3-893-------------
ВЕЛИКОБУДСЬКА сільрадаVELYKOBUDŚKA siľrada26192013-4-2580-----------2-
с. ВЕЛИКА БУДАs. VELYKA BUDA129197---1274-----------1-
с. МАЛА БУДАs. MALA BUDA57752---569-----------1-
с. КРУП'ЯНСЬКЕs. KRUP`JANŚKE75164-4-737-------------
ГОДИНІВСЬКА сільрадаHODYNIVŚKA siľrada1871658-3-1793-1---------1-
с. ГОДИНІВКАs. HODYNIVKA1261346-3-1216-1---------1-
с. ЛУКОВИЦЯs. LUKOVYCJA610312---577-------------
ГОРБІВСЬКА сільрадаHORBIVŚKA siľrada381613923-42-36082----1-----1-
с. ГОРБОВАs. HORBOVA29699216-31-28281----------1-
с. БАНЧЕНИs. BANČENY847477-11-7801----1-------
КУЛИКІВСЬКА сільрадаKULYKIVŚKA siľrada731235-7-696-------------
с. КУЛИКІВКАs. KULYKIVKA731235-7-696-------------
ЛУНКІВСЬКА сільрадаLUNKIVŚKA siľrada22925418-41-2178-----1-------
с. ЛУНКАs. LUNKA588194-24-540-----1-------
с. ВЕЛИКОСІЛЛЯs. VELYKOSILLJA101982-10-999-------------
с. МОГИЛІВКАs. MOHYLIVKA6852712-7-639-------------
МОЛНИЦЬКА сільрадаMOLNYĆKA siľrada18134212-9-1749-----------1-
с. МОЛНИЦЯs. MOLNYCJA18134212-9-1749-----------1-
ОСТРИЦЬКА сільрадаOSTRYĆKA siľrada368618334-1923436-15--3--2--1-
с. ОСТРИЦЯs. OSTRYCJA368618334-1923436-15--3--2--1-
ПЕТРАШІВСЬКА сільрадаPETRAŠIVŚKA siľrada2008129-1-1985-----------1-
с. ПЕТРАШІВКАs. PETRAŠIVKA2008129-1-1985-----------1-
ТЕРНАВСЬКА сільрадаTERNAVŚKA siľrada40553721-17-3979-1-----------
с. ТЕРНАВКАs. TERNAVKA2852309-6-2806-1-----------
с. ДЯКІВЦІs. DJAKIVCI1203712-11-1173-------------
ХРЯЦЬКІВСЬКА сільрадаCHRJAĆKIVŚKA siľrada1992214-5-1958-----------4-
с. ХРЯЦЬКАs. CHRJAĆKA1992214-5-1958-----------4-
ЦУРЕНСЬКА сільрадаCURENŚKA siľrada187655311-303-1008-----------1-
с. ЦУРЕНЬs. CUREŃ946503-263-630-------------
с. МАМОРНИЦЯs. MAMORNYCJA4944502-21-20-----------1-
с. РАДГОСПІВКАs. RADHOSPIVKA436536-19-358-------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН

HLYBOĆKYJ RAJON

72676

38198

834

-

4265

4

29140

7

28

1

1

-

157

1

4

-

-

-

36

-

смт ГЛИБОКАsmt HLYBOKA91247723271-4011069-6---7-1---6-
БАГРИНІВСЬКА сільрадаBAHRYNIVŚKA siľrada1456473-111402-1---1-------
с. БАГРИНІВКАs. BAHRYNIVKA1456473-111402-1---1-------
ВАЛЯ-КУЗЬМІНСЬКА сільрадаVALJA-KUŹMINŚKA siľrada1864101040-150-65523-----1---3-
с. ВАЛЯ КУЗЬМІНАs. VALJA KUŹMINA1864101040-150-65523-----1---3-
ВОЛОКІВСЬКА сільрадаVOLOKIVŚKA siľrada42228015-20-4104-----1-----2-
с. ВОЛОКАs. VOLOKA3035639-1-2960-----------2-
с. ГРУШІВКАs. HRUŠIVKA1187176-19-1144-----1-------
ОПРИШЕНСЬКА сільрадаOPRYŠENŚKA siľrada28715319-1412315-----1-------
с. ОПРИШЕНИs. OPRYŠENY2408988-1412286-----1-------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA4634331---29-------------
ДИМКІВСЬКА сільрадаDYMKIVŚKA siľrada185511515-14-17032-1---1----4-
с. ДИМКАs. DYMKA185511515-14-17032-1---1----4-
ЙОРДАНЕШТСЬКА сільрадаJORDANEŠTŚKA siľrada2263765-812168-1---2-----2-
с. ЙОРДАНЕШТИs. JORDANEŠTY2263765-812168-1---2-----2-
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada6284577030-9-467-2-1---1---4-
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA6284577030-9-467-2-1---1---4-
КАРАПЧІВСЬКА сільрадаKARAPČIVŚKA siľrada209217311-3-1903-----2-------
с. КАРАПЧІВs. KARAPČIV209217311-3-1903-----2-------
КОРОВІЙСЬКА сільрадаKOROVIJŚKA siľrada2992203918-782-1491----1-----2-
с. КОРОВІЯs. KOROVIJA2992203918-782-1491----1-----2-
КОРЧОВЕЦЬКА сільрадаKORČOVEĆKA siľrada173311548-9-549-----13-------
с. КОРЧІВЦІs. KORČIVCI173311548-9-549-----13-------
КУПСЬКА сільрадаKUPŚKA siľrada26715518-10-2587-----------1-
с. КУПКАs. KUPKA26715518-10-2587-----------1-
ЛУКОВИЦЬКА сільрадаLUKOVYĆKA siľrada185118086-15-22-------------
с. ЛУКОВИЦЯs. LUKOVYCJA141213753-15-19-------------
с. КУТs. KUT4394333---3-------------
МИХАЙЛІВСЬКА сільрадаMYCHAJLIVŚKA siľrada140413956---3-------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA7457402---3-------------
с. ЧЕРВОНА ДІБРОВАs. ČERVONA DIBROVA6596554-----------------
МОЛОДІЙСЬКА сільрадаMOLODIJŚKA siľrada3822166434-1837-285-1---1-------
с. МОЛОДІЯs. MOLODIJA3822166434-1837-285-1---1-------
ТЕРЕБЛЕЧЕНСЬКА сільрадаTEREBLEČENŚKA siľrada3815130821-19-2342-1---124-------
с. ТЕРЕБЛЕЧЕs. TEREBLEČE288339816-18-2327-----124-------
с. ГОРБІВЦІs. HORBIVCI9329105-1-15-1-----------
СИНЬОВЕЦЬКА сільрадаSYNJOVEĆKA siľrada1463635-4-1391-------------
с. ВЕРХНІ СИНІВЦІs. VERCHNI SYNIVCI47927--1-451-------------
с. НИЖНІ СИНІВЦІs. NYŽNI SYNIVCI984365-3-940-------------
СТАНОВЕЦЬКА сільрадаSTANOVEĆKA siľrada2798384-8-27461------1-----
с. СТАНІВЦІs. STANIVCI2798384-8-27461------1-----
СТАРОВОВЧИНЕЦЬКА сільрадаSTAROVOVČYNEĆKA siľrada22082008140-7-50-----1-----2-
с. СТАРИЙ ВОВЧИНЕЦЬs. STARYJ VOVČYNEĆ2039197411-3-49-----1-----1-
с. БІЛА КРИНИЦЯs. BILA KRYNYCJA16934129-4-1-----------1-
СТЕРЧЕНСЬКА сільрадаSTERČENŚKA siľrada123112225---31------------
с. СТЕРЧЕs. STERČE123112225---31------------
ТАРАШАНСЬКА сільрадаTARAŠANŚKA siľrada2271101628-1038-189-------------
с. ТАРАШАНИs. TARAŠANY98790711-33-36-------------
с. ПРИВОРОКИs. PRYVOROKY128410917-1005-153-------------
ТУРЯТСЬКА сільрадаTURJATŚKA siľrada237418688-10-487-----------1-
с. ТУРЯТКАs. TURJATKA190818577-6-37-----------1-
с. ПОЛЯНАs. POLJANA466111-4-450-------------
ЧАГОРСЬКА сільрадаČAHORŚKA siľrada4264377648-238-195-1---------6-
с. ЧАГОРs. ČAHOR4264377648-238-195-1---------6-
ЧЕРЕПКОВЕЦЬКА сільрадаČEREPKOVEĆKA siľrada2412231554-8-24-9---------2-
с. ЧЕРЕПКІВЦІs. ČEREPKIVCI2082199251-8-22-7---------2-
с. НОВИЙ ВОВЧИНЕЦЬs. NOVYJ VOVČYNEĆ3303233---2-2-----------
СУЧЕВЕНСЬКА сільрадаSUČEVENŚKA siľrada333694432-21-2332-3---3-----1-
с. СУЧЕВЕНИs. SUČEVENY166118413-8-1455-1-----------
с. ПЕТРИЧАНКАs. PETRYČANKA64156713-8-50-1---1-----1-
с. ПРОСІКАs. PROSIKA683414-5-630-1---2-------
с. ПРОСОКИРЯНИs. PROSOKYRJANY3511522---197-------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН

ZASTAVNIVŚKYJ RAJON

56261

55821

334

-

37

-

24

3

9

2

-

-

12

-

1

-

-

-

18

-

м. ЗАСТАВНАm. ZASTAVNA8762865875-7-411---11-----5-
смт КОСТРИЖІВКАsmt KOSTRYŽIVKA2885285425---1-4---------1-
БАБИНСЬКА сільрадаBABYNŚKA siľrada8858832-----------------
с. БАБИНs. BABYN5825811-----------------
с. ВИМУШІВs. VYMUŠIV92911-----------------
с. РУДКАs. RUDKA211211------------------
БАЛАМУТІВСЬКА сільрадаBALAMUTIVŚKA siľrada1786177114---1-------------
с. БАЛАМУТІВКАs. BALAMUTIVKA1786177114---1-------------
БОЯНЧУЦЬКА сільрадаBOJANČUĆKA siľrada103310283---1-----------1-
с. БОЯНЧУКs. BOJANČUK103310283---1-----------1-
БРІДОЦЬКА сільрадаBRIDOĆKA siľrada4754687-----------------
с. БРІДОКs. BRIDOK4754687-----------------
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada122912205-1-1-1---------1-
с. ВАСИЛІВs. VASYLIV122912205-1-1-1---------1-
ВАСЛОВІВСЬКА сільрадаVASLOVIVŚKA siľrada137413722-----------------
с. ВАСЛОВІВЦІs. VASLOVIVCI137413722-----------------
ВЕРБОВЕЦЬКА сільрадаVERBOVEĆKA siľrada5275214---1-----------1-
с. ВЕРБІВЦІs. VERBIVCI5275214---1-----------1-
ВЕРЕНЧАНСЬКА сільрадаVERENČANŚKA siľrada4029400117-6-2-------1---2-
с. ВЕРЕНЧАНКАs. VERENČANKA3701368012-4-2-------1---2-
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA3283215-2---------------
ГОРІШНЬО-ШЕРОВЕЦЬКА сільрадаHORIŠNJO-ŠEROVEĆKA siľrada279327876-----------------
с. ГОРІШНІ ШЕРІВЦІs. HORIŠNI ŠERIVCI279327876-----------------
ГОРОШОВЕЦЬКА сільрадаHOROŠOVEĆKA siľrada109610923-1---------------
с. ГОРОШІВЦІs. HOROŠIVCI109610923-1---------------
ДОБРИНОВЕЦЬКА сільрадаDOBRYNOVEĆKA siľrada152815189---1-------------
с. ДОБРИНІВЦІs. DOBRYNIVCI152815189---1-------------
ДОРОШЕВЕЦЬКА сільрадаDOROŠEVEĆKA siľrada15341534------------------
с. ДОРОШІВЦІs. DOROŠIVCI15341534------------------
ЗАДУБРІВСЬКА сільрадаZADUBRIVŚKA siľrada9649448-8-1-11--1-------
с. ЗАДУБРІВКАs. ZADUBRIVKA9649448-8-1-11--1-------
ЗВЕНЯЧИНСЬКА сільрадаZVENJAČYNŚKA siľrada1158114312-2-------------1-
с. ЗВЕНЯЧИНs. ZVENJAČYN9549429-2-------------1-
с. ЙОСИПІВКАs. JOSYPIVKA2042013-----------------
КАДУБОВЕЦЬКА сільрадаKADUBOVEĆKA siľrada3285327211---1-----------1-
с. КАДУБІВЦІs. KADUBIVCI3285327211---1-----------1-
ХРЕЩАТИЦЬКА сільрадаCHREŠČATYĆKA siľrada90589110-2-1--1----------
с. ХРЕЩАТИКs. CHREŠČATYK90589110-2-1--1----------
КУЛІВЕЦЬКА сільрадаKULIVEĆKA siľrada6496452-1-------------1-
с. КУЛІВЦІs. KULIVCI6496452-1-------------1-
МАЛОКУЧУРІВСЬКА сільрадаMALOKUČURIVŚKA siľrada1280126415-1---------------
с. МАЛИЙ КУЧУРІВs. MALYJ KUČURIV1280126415-1---------------
МУСОРІВСЬКА сільрадаMUSORIVŚKA siľrada3113091---------------1-
с. МУСОРІВКАs. MUSORIVKA3113091---------------1-
МИТКІВСЬКА сільрадаMYTKIVŚKA siľrada3493408-1---------------
с. МИТКІВs. MYTKIV3493408-1---------------
ВІКНЯНСЬКА сільрадаVIKNJANŚKA siľrada159215828----11-----------
с. ВІКНОs. VIKNO159215828----11-----------
ОНУТСЬКА сільрадаONUTŚKA siľrada6246212---1-------------
с. ОНУТs. ONUT6246212---1-------------
ПОГОРІЛІВСЬКА сільрадаPOHORILIVŚKA siľrada160516013-1---------------
с. ПОГОРІЛІВКАs. POHORILIVKA160516013-1---------------
ПРИЛИПЧЕНСЬКА сільрадаPRYLYPČENŚKA siľrada8458423-----------------
с. ПРИЛИПЧЕs. PRYLYPČE7447413-----------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA101101------------------
РЕПУЖИНЕЦЬКА сільрадаREPUŽYNEĆKA siľrada193619268-2---------------
с. РЕПУЖИНЦІs. REPUŽYNCI193619268-2---------------
РЖАВИНЕЦЬКА сільрадаRŽAVYNEĆKA siľrada3079304331-2-2-1-----------
с. РЖАВИНЦІs. RŽAVYNCI3079304331-2-2-1-----------
САМУШИНСЬКА сільрадаSAMUŠYNŚKA siľrada3823764---11------------
с. САМУШИНs. SAMUŠYN3823764---11------------
ТОВТРІВСЬКА сільрадаTOVTRIVŚKA siľrada175817516---1-------------
с. ТОВТРИs. TOVTRY175817516---1-------------
ЧОРНОПОТІЦЬКА сільрадаČORNOPOTIĆKA siľrada5565512---2-----------1-
с. ЧОРНИЙ ПОТІКs. ČORNYJ POTIK5565512---2-----------1-
ЧУНЬКІВСЬКА сільрадаČUŃKIVŚKA siľrada141414121-1---------------
с. ЧУНЬКІВs. ČUŃKIV141414121-1---------------
ШУБРАНЕЦЬКА сільрадаŠUBRANEĆKA siľrada1787176814-1-2-----------2-
с. ШУБРАНЕЦЬs. ŠUBRANEĆ1787176814-1-2-----------2-
ЮРКОВЕЦЬКА сільрадаJURKOVEĆKA siľrada1846183313-----------------
с. ЮРКІВЦІs. JURKIVCI1846183313-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН

KEĽMENEĆKYJ RAJON

48468

47376

641

-

388

2

14

1

17

5

1

-

1

-

-

2

-

-

20

-

смт КЕЛЬМЕНЦІsmt KEĽMENCI80077664209-1132315------2--8-
БАБИНСЬКА сільрадаBABYNŚKA siľrada2143211720-4---11----------
с. БАБИНs. BABYN2143211720-4---11----------
БЕРНІВСЬКА сільрадаBERNIVŚKA siľrada112511178-----------------
с. БЕРНОВЕs. BERNOVE112511178-----------------
БУЗОВИЦЬКА сільрадаBUZOVYĆKA siľrada1642160331-5-3-------------
с. БУЗОВИЦЯs. BUZOVYCJA1642160331-5-3-------------
БУРДЮЗЬКА сільрадаBURDJUŹKA siľrada9349239-1-------1-------
с. БУРДЮГs. BURDJUH9349239-1-------1-------
ВАРТИКОВЕЦЬКА сільрадаVARTYKOVEĆKA siľrada1863182820-14---1-----------
с. ВАРТИКІВЦІs. VARTYKIVCI1457142419-13---1-----------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA4064041-1---------------
ВОВЧИНЕЦЬКА сільрадаVOVČYNEĆKA siľrada1325129717-11---------------
с. ВОВЧИНЕЦЬs. VOVČYNEĆ1325129717-11---------------
ВОРОНОВИЦЬКА сільрадаVORONOVYĆKA siľrada6526482-2---------------
с. ВОРОНОВИЦЯs. VORONOVYCJA6526482-2---------------
ГРУШОВЕЦЬКА сільрадаHRUŠOVEĆKA siľrada1829180221-6---------------
с. ГРУШІВЦІs. HRUŠIVCI1327131510-2---------------
с. НАГОРЯНИs. NAHORJANY50248711-4---------------
ДНІСТРІВСЬКА сільрадаDNISTRIVŚKA siľrada1208119112-2-2-----------1-
с. ДНІСТРІВКАs. DNISTRIVKA1208119112-2-2-----------1-
ЗЕЛЕНІВСЬКА сільрадаZELENIVŚKA siľrada1980196013-7---------------
с. ЗЕЛЕНАs. ZELENA1980196013-7---------------
ІВАНОВЕЦЬКА сільрадаIVANOVEĆKA siľrada3253321823-6---21--------3-
с. ІВАНІВЦІs. IVANIVCI3253321823-6---21--------3-
КОЗИРЯНСЬКА сільрадаKOZYRJANŚKA siľrada10051001--4---------------
с. КОЗИРЯНИs. KOZYRJANY10051001--4---------------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada1892186813-8-1-1---------1-
с. КОМАРІВs. KOMARIV1804178013-8-1-1---------1-
с. МАЙОРКАs. MAJORKA8888------------------
КОНОВСЬКА сільрадаKONOVŚKA siľrada63061015-5---------------
с. КОНОВКАs. KONOVKA63061015-5---------------
ЛІВИНЕЦЬКА сільрадаLIVYNEĆKA siľrada2020199120-8---1-----------
с. ЛІВИНЦІs. LIVYNCI1452143411-6---1-----------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA5685579-2---------------
ЛЕНКОВЕЦЬКА сільрадаLENKOVEĆKA siľrada2351230927-12----3----------
с. ЛЕНКІВЦІs. LENKIVCI2325228426-12----3----------
с. МАКАРІВКАs. MAKARIVKA26251-----------------
ЛУКАЧІВСЬКА сільрадаLUKAČIVŚKA siľrada7517227-20---2-----------
с. ЛУКАЧІВКАs. LUKAČIVKA7517227-20---2-----------
МОШАНЕЦЬКА сільрадаMOŠANEĆKA siľrada1442142510-6-1-------------
с. МОШАНЕЦЬs. MOŠANEĆ1442142510-6-1-------------
НЕЛИПОВЕЦЬКА сільрадаNELYPOVEĆKA siľrada2493240555-27---2-1-------3-
с. НЕЛИПІВЦІs. NELYPIVCI2171209152-25---2---------1-
с. БРАЇЛІВКАs. BRAJILIVKA3223143-2-----1-------2-
НОВОСЕЛИЦЬКА сільрадаNOVOSELYĆKA siľrada2520246336-17-2-1---------1-
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA2520246336-17-2-1---------1-
ОСЕЛІВСЬКА сільрадаOSELIVŚKA siľrada120611965-5---------------
с. ОСЕЛІВКАs. OSELIVKA9859813-1---------------
с. КРОКВАs. KROKVA2212152-4---------------
ПЕРКОВЕЦЬКА сільрадаPERKOVEĆKA siľrada1762174313-5-------------1-
с. ПЕРКІВЦІs. PERKIVCI139913869-4---------------
с. ПУТРИНЕs. PUTRYNE3633574-1-------------1-
ПОДВІР'ЇВСЬКА сільрадаPODVIR`JIVŚKA siľrada2310220831-66-2-1---------2-
с. ПОДВІР'ЇВКАs. PODVIR`JIVKA2310220831-66-2-1---------2-
РОСОШАНІВСЬКА сільрадаROSOŠANIVŚKA siľrada2125206724-34---------------
с. РОСОШАНИs. ROSOŠANY2125206724-34---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КІЦМАНСЬКИЙ РАЙОН

KICMANŚKYJ RAJON

72884

72030

654

-

64

-

57

-

26

11

2

-

6

-

1

3

-

-

28

2

м. КІЦМАНЬm. KICMAŃ74967281160-18-22-4---2-1---71
смт ЛУЖАНИsmt LUŽANY47444586143-2-1-27--1-----2-
смт НЕПОЛОКІВЦІsmt NEPOLOKIVCI2449241330-1---2---1-----2-
с. П'ЯДИКІВЦІs. P`JADYKIVCI9719617-3---------------
БЕРЕГОМЕТСЬКА сільрадаBEREHOMETŚKA siľrada204420329-3---------------
с. БЕРЕГОМЕТs. BEREHOMET8848822-----------------
с. КЛОКІЧКАs. KLOKIČKA3483471-----------------
с. РЕВАКІВЦІs. REVAKIVCI8128036-3---------------
БІЛЯНСЬКА сільрадаBILJANŚKA siľrada6126027---1-----1--1----
с. БІЛАs. BILA6126027---1-----1--1----
БОРІВЕЦЬКА сільрадаBORIVEĆKA siľrada160115945---1------------1
с. БОРІВЦІs. BORIVCI160115945---1------------1
БРУСНИЦЬКА сільрадаBRUSNYĆKA siľrada4806475737-8-4-------------
с. БРУСНИЦЯs. BRUSNYCJA1987197311-2-1-------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA3563541---1-------------
с. ЗЕЛЕНІВs. ZELENIV8368294-1-2-------------
с. КАЛЬНІВЦІs. KAĽNIVCI6626548-----------------
с. ОСТРАs. OSTRA2802782-----------------
с. ЧОРТОРИЯs. ČORTORYJA68566911-5---------------
ВАЛЯВСЬКА сільрадаVALJAVŚKA siľrada1521150613---1--------1----
с. ВАЛЯВАs. VALJAVA1521150613---1--------1----
ВЕРХНЬОСТАНОВЕЦЬКА сільрадаVERCHNJOSTANOVEĆKA siľrada175017426-1---1-----------
с. ВЕРХНІ СТАНІВЦІs. VERCHNI STANIVCI175017426-1---1-----------
ГЛИНИЦЬКА сільрадаHLYNYĆKA siľrada1866184812-1-3-1---------1-
с. ГЛИНИЦЯs. HLYNYCJA1641162312-1-3-1---------1-
с. КОРОСТУВАТАs. KOROSTUVATA225225------------------
ДАВИДІВСЬКА сільрадаDAVYDIVŚKA siľrada110710986-1---1---------1-
с. ДАВИДІВЦІs. DAVYDIVCI110710986-1---1---------1-
ДРАЧИНЕЦЬКА сільрадаDRAČYNEĆKA siľrada293929316---------------2-
с. ДРАЧИНЦІs. DRAČYNCI232423166---------------2-
с. НОВІ ДРАЧИНЦІs. NOVI DRAČYNCI615615------------------
ДУБОВЕЦЬКА сільрадаDUBOVEĆKA siľrada123212218-2---1-----------
с. ДУБІВЦІs. DUBIVCI123212218-2---1-----------
ІВАНКОВЕЦЬКА сільрадаIVANKOVEĆKA siľrada172917218-----------------
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI138813826-----------------
с. ГАВРИЛІВЦІs. HAVRYLIVCI3413392-----------------
КИСЕЛІВСЬКА сільрадаKYSELIVŚKA siľrada287328664-1-------------2-
с. КИСЕЛІВs. KYSELIV287328664-1-------------2-
КЛІВОДИНСЬКА сільрадаKLIVODYNŚKA siľrada1704169310---1-------------
с. КЛІВОДИНs. KLIVODYN1704169310---1-------------
ЛАШКІВСЬКА сільрадаLAŠKIVŚKA siľrada2675265911-2---2---------1-
с. ЛАШКІВКАs. LAŠKIVKA164316346-2-------------1-
с. ВИТИЛІВКАs. VYTYLIVKA103210255-----2-----------
МАЛЯТИНЕЦЬКА сільрадаMALJATYNEĆKA siľrada121412093-2---------------
с. МАЛЯТИНЦІs. MALJATYNCI121412093-2---------------
НИЖНЬОСТАНОВЕЦЬКА сільрадаNYŽNJOSTANOVEĆKA siľrada3296325730-2-1-2-2-------2-
с. НИЖНІ СТАНІВЦІs. NYŽNI STANIVCI1990196321-2-1-1---------2-
с. БРУСЕНКИs. BRUSENKY111010989-----1-2---------
с. ВИНОГРАДs. VYNOHRAD196196------------------
МАМАЇВСЬКА сільрадаMAMAJIVŚKA siľrada5818576831-7-9-1---1--1----
с. МАМАЇВЦІs. MAMAJIVCI5818576831-7-9-1---1--1----
ОРШОВЕЦЬКА сільрадаORŠOVEĆKA siľrada2380236216-1-1-------------
с. ОРШІВЦІs. ORŠIVCI2380236216-1-1-------------
ОШИХЛІБСЬКА сільрадаOŠYCHLIBŚKA siľrada2092206518-1-3-2---------3-
с. ОШИХЛІБИs. OŠYCHLIBY2092206518-1-3-2---------3-
СТАВЧАНСЬКА сільрадаSTAVČANŚKA siľrada2168215311---2-1---------1-
с. СТАВЧАНИs. STAVČANY2168215311---2-1---------1-
СТРІЛЕЦЬКО-КУТСЬКА сільрадаSTRILEĆKO-KUTŚKA siľrada3466344018-1-4-2---------1-
с. СТРІЛЕЦЬКИЙ КУТs. STRILEĆKYJ KUT2069204418-1-4-1---------1-
с. БУРДЕЙs. BURDEJ330330------------------
с. РЕВНЕs. REVNE10671066------1-----------
СУХОВЕРХІВСЬКА сільрадаSUCHOVERCHIVŚKA siľrada188118716---3-1-----------
с. СУХОВЕРХІВs. SUCHOVERCHIV188118716---3-1-----------
ХЛІВИЩЕНСЬКА сільрадаCHLIVYŠČENŚKA siľrada6486442-1-------------1-
с. ХЛІВИЩЕs. CHLIVYŠČE6486442-1-------------1-
ШИПИНЕЦЬКА сільрадаŠYPYNEĆKA siľrada3076303627-5---34--------1-
с. ШИПИНЦІs. ŠYPYNCI3076303627-5---34--------1-
ШИШКОВЕЦЬКА сільрадаŠYŠKOVEĆKA siľrada159815907---------------1-
с. ШИШКІВЦІs. ŠYŠKIVCI159815907---------------1-
ЮЖИНЕЦЬКА сільрадаJUŽYNEĆKA siľrada112811243-1---------------
с. ЮЖИНЕЦЬs. JUŽYNEĆ112811243-1---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВОСЕЛИЦЬКИЙ РАЙОН

NOVOSELYĆKYJ RAJON

87461

29803

1557

-

47841

-

8131

15

26

7

-

-

29

-

2

11

-

-

39

-

м. НОВОСЕЛИЦЯm. NOVOSELYCJA82444528830-2741-106934--1-111--10-
БАЛКОВЕЦЬКА сільрадаBALKOVEĆKA siľrada15773811-1525-1-2-----------
с. БАЛКІВЦІs. BALKIVCI15773811-1525-1-2-----------
БЕРЕСТЯНСЬКА сільрадаBERESTJANŚKA siľrada836602-774---------------
с. БЕРЕСТЯs. BERESTJA836602-774---------------
БОЯНСЬКА сільрадаBOJANŚKA siľrada477628641-1511-2912-51--18-----2-
с. БОЯНИs. BOJANY442528041-1268-2810-51--18-----2-
с. ГАЙs. HAJ3516--243-102-------------
ВАНЧИКОВЕЦЬКА сільрадаVANČYKOVEĆKA siľrada290229027-2427-155-1---------2-
с. ВАНЧИКІВЦІs. VANČYKIVCI265612617-2355-155-1---------2-
с. ВАНЧИНЕЦЬs. VANČYNEĆ24616410-72---------------
ДИНОВЕЦЬКА сільрадаDYNOVEĆKA siľrada319311112-2233-837-------------
с. ДИНІВЦІs. DYNIVCI319311112-2233-837-------------
ДОВЖОЦЬКА сільрадаDOVŽOĆKA siľrada102398215-24-1-1-----------
с. ДОВЖОКs. DOVŽOK102398215-24-1-1-----------
ДРАНИЦЬКА сільрадаDRANYĆKA siľrada25187014-2430-2-1---------1-
с. ДРАНИЦЯs. DRANYCJA1761397-1713-1-----------1-
с. НЕГРИНЦІs. NEHRYNCI757317-717-1-1-----------
ЖИЛІВСЬКА сільрадаŽYLIVŚKA siľrada7256999-16-1-------------
с. ЖИЛІВКАs. ŽYLIVKA7256999-16-1-------------
ЗЕЛЕНОГАЙСЬКА сільрадаZELENOHAJŚKA siľrada1891180317-66---1---4-------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ1891180317-66---1---4-------
КОСТИЧАНІВСЬКА сільрадаKOSTYČANIVŚKA siľrada35236544-3385-27-1---------1-
с. КОСТИЧАНИs. KOSTYČANY13573923-1287-7-1-----------
с. ДУМЕНИs. DUMENY11861211-1156-6-----------1-
с. НОВОІВАНКІВЦІs. NOVOIVANKIVCI9801410-942-14-------------
КОТЕЛІВСЬКА сільрадаKOTELIVŚKA siľrada2991249021-476-3-----------1-
с. КОТЕЛЕВЕs. KOTELEVE2991249021-476-3-----------1-
МАГАЛЬСЬКА сільрадаMAHAĽŚKA siľrada676941158-3548-27472----1-----2-
с. МАГАЛАs. MAHALA255215237-1529-8322------------
с. БУДАs. BUDA145220610-788-446-----1-----1-
с. ОСТРИЦЯs. OSTRYCJA2368346-905-1422-----------1-
с. ПРУТs. PRUT397195-326-47-------------
МАЛИНІВСЬКА сільрадаMALYNIVŚKA siľrada15276214-1339-111-1-----------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA15276214-1339-111-1-----------
МАМАЛИГІВСЬКА сільрадаMAMALYHIVŚKA siľrada3730272106-3112-23811-----------
с. МАМАЛИГАs. MAMALYHA258922877-2134-14811-----------
с. КОШУЛЯНИs. KOŠULJANY11414429-978-90-------------
МАРШИНЕЦЬКА сільрадаMARŠYNEĆKA siľrada535327365-4989-24-2-----------
с. МАРШИНЦІs. MARŠYNCI535327365-4989-24-2-----------
НЕСВОЯНСЬКА сільрадаNESVOJANŚKA siľrada1330632-1254-11-------------
с. НЕСВОЯs. NESVOJA1330632-1254-11-------------
ПОДВІРНЕНСЬКА сільрадаPODVIRNENŚKA siľrada2440238126-29-2-1---------1-
с. ПОДВІРНЕs. PODVIRNE2440238126-29-2-1---------1-
ПРИПРУТСЬКА сільрадаPRYPRUTŚKA siľrada26096236-2486-24-----------1-
с. ПРИПРУТТЯs. PRYPRUTTJA22064727-2125-6-----------1-
с. БОЯНІВКАs. BOJANIVKA403159-361-18-------------
РОКИТНЕНСЬКА сільрадаROKYTNENŚKA siľrada2468756-2346-41-------------
с. РОКИТНЕs. ROKYTNE2468756-2346-41-------------
РІДКІВСЬКА сільрадаRIDKIVŚKA siľrada4177405663-44-7-21--4-------
с. РІДКІВЦІs. RIDKIVCI4177405663-44-7-21--4-------
РИНГАЦЬКА сільрадаRYNHAĆKA siľrada1536144114-77-2-1---------1-
с. РИНГАЧs. RYNHAČ1165108311-67-2-1---------1-
с. ШИШКІВЦІs. ŠYŠKIVCI3713583-10---------------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada1496144911-32-21-1----------
с. СЛОБОДАs. SLOBODA8558324-18--1------------
с. РЕВКІВЦІs. REVKIVCI6416177-14-2--1----------
СТАЛЬНІВСЬКА сільрадаSTAĽNIVŚKA siľrada21049216-1987-9-------------
с. СТАЛЬНІВЦІs. STAĽNIVCI21049216-1987-9-------------
СТРОЇНЕЦЬКА сільрадаSTROJINEĆKA siľrada1546648-1466-7-----------1-
с. СТРОЇНЦІs. STROJINCI1546648-1466-7-----------1-
ТАРАСОВЕЦЬКА сільрадаTARASOVEĆKA siľrada53309929-5044-149-----------9-
с. ТАРАСІВЦІs. TARASIVCI53309929-5044-149-----------9-
ТОПОРІВСЬКА сільрадаTOPORIVŚKA siľrada4425431419-24-63-2---------3-
с. ТОПОРІВЦІs. TOPORIVCI4425431419-24-63-2---------3-
ФОРОСНЯНСЬКА сільрадаFOROSNJANŚKA siľrada987715-908-3-------------
с. ФОРОСНАs. FOROSNA987715-908-3-------------
ЧЕРЛЕНІВСЬКА сільрадаČERLENIVŚKA siľrada22366917-1502-6451----1-----1-
с. ЧЕРЛЕНІВКАs. ČERLENIVKA22366917-1502-6451----1-----1-
ЧОРНІВСЬКА сільрадаČORNIVŚKA siľrada2364232717-16-11------1---1-
с. ЧОРНІВКАs. ČORNIVKA2364232717-16-11------1---1-
ЩЕРБИНЕЦЬКА сільрадаŠČERBYNEĆKA siľrada8358002-30---1---------2-
с. ЩЕРБИНЦІs. ŠČERBYNCI8358002-30---1---------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙОН

PUTYĽŚKYJ RAJON

25352

25218

94

-

16

-

11

-

7

-

-

-

-

-

1

-

-

-

5

-

смт ПУТИЛАsmt PUTYLA3265321835-4-2-4-----1---1-
с. ПАРКУЛИНАs. PARKULYNA7167133-----------------
с. РИЖАs. RYŽA682682------------------
с. ТОРАКИs. TORAKY150150------------------
ДИХТИНЕЦЬКА сільрадаDYCHTYNEĆKA siľrada204420395-----------------
с. ДИХТИНЕЦЬs. DYCHTYNEĆ100310003-----------------
с. ГРЕБЛИНАs. HREBLYNA2952941-----------------
с. ЗАМОГИЛАs. ZAMOHYLA4164151-----------------
с. МАЛИЙ ДИХТИНЕЦЬs. MALYJ DYCHTYNEĆ330330------------------
ДОВГОПІЛЬСЬКА сільрадаDOVHOPIĽŚKA siľrada209220865-----1-----------
с. ДОВГОПІЛЛЯs. DOVHOPILLJA122712224-----1-----------
с. ГРЕБЛИНАs. HREBLYNA184184------------------
с. ПЛИТАs. PLYTA164164------------------
с. СТЕБНІs. STEBNI5175161-----------------
КИСЕЛИЦЬКА сільрадаKYSELYĆKA siľrada200319991-1-1-1-----------
с. КИСЕЛИЦІs. KYSELYCI881879--1-1-------------
с. ГРОБИЩЕs. HROBYŠČE301301------------------
с. ПЛОЩІs. PLOŠČI283283------------------
с. ПОЛЯКІВСЬКЕs. POLJAKIVŚKE174174------------------
с. СОКОЛІЙs. SOKOLIJ3643621-----1-----------
КОНЯТИНСЬКА сільрадаKONJATYNŚKA siľrada143714324-1---------------
с. КОНЯТИНs. KONJATYN6776733-1---------------
с. ВЕЛИКИЙ ЛИПОВЕЦЬs. VELYKYJ LYPOVEĆ167167------------------
с. САМАКОВАs. SAMAKOVA5935921-----------------
МАРИНИЧІВСЬКА сільрадаMARYNYČIVŚKA siľrada115311485-----------------
с. МАРИНИЧІs. MARYNYČI5435412-----------------
с. БИСКІВs. BYSKIV1461451-----------------
с. ПЕТРАШІs. PETRAŠI4644622-----------------
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada106110592-----------------
с. ПЛОСКАs. PLOSKA8278252-----------------
с. ЛУСТУНs. LUSTUN234234------------------
ПІДЗАХАРИЧІВСЬКА сільрадаPIDZACHARYČIVŚKA siľrada105110492-----------------
с. ПІДЗАХАРИЧІs. PIDZACHARYČI4434421-----------------
с. МІЖБРОДИs. MIŽBRODY3043031-----------------
с. ХОРОВИs. CHOROVY304304------------------
РОЗТОКІВСЬКА сільрадаROZTOKIVŚKA siľrada206620556-2-1-----------2-
с. РОЗТОКИs. ROZTOKY149614886-1-------------1-
с. ОКОЛЕНАs. OKOLENA104103----------------1-
с. ТОВАРНИЦЯs. TOVARNYCJA256255--1---------------
с. ЯМИs. JAMY210209----1-------------
СЕЛЯТИНСЬКА сільрадаSELJATYNŚKA siľrada2324229317-8-4-1---------1-
с. СЕЛЯТИНs. SELJATYN1173115411-5-2-1-----------
с. ГАЛИЦІВКАs. HALYCIVKA6776733---------------1-
с. РУСЬКАs. RUŚKA4744663-3-2-------------
СЕРГІЇВСЬКА сільрадаSERHIJIVŚKA siľrada203020254---1-------------
с. СЕРГІЇs. SERHIJI109710942---1-------------
с. ВИПЧИНАs. VYPČYNA2020------------------
с. РИПЕНЬs. RYPEŃ3503491-----------------
с. ТЕСНИЦЬКАs. TESNYĆKA146146------------------
с. ФОШКИs. FOŠKY4174161-----------------
УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКА сільрадаUSŤ-PUTYĽŚKA siľrada10019992-----------------
с. УСТЬ-ПУТИЛАs. USŤ-PUTYLA6236221-----------------
с. БІСКІВs. BISKIV191191------------------
с. ШПЕТКИs. ŠPETKY1871861-----------------
ШЕПІТСЬКА сільрадаŠEPITŚKA siľrada117211681---2-----------1-
с. ШЕПІТs. ŠEPIT6836801---2-------------
с. АНДРЕКІВСЬКЕs. ANDREKIVŚKE101100----------------1-
с. ВЕРХНІЙ ЯЛОВЕЦЬs. VERCHNIJ JALOVEĆ178178------------------
с. НИЖНІЙ ЯЛОВЕЦЬs. NYŽNIJ JALOVEĆ117117------------------
с. САРАТАs. SARATA9393------------------
ЯБЛУНИЦЬКА сільрадаJABLUNYĆKA siľrada110511032-----------------
с. ЯБЛУНИЦЯs. JABLUNYCJA7447431-----------------
с. ГОЛОШИНАs. HOLOŠYNA129129------------------
с. ПЛАЙs. PLAJ2322311-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙОН

SOKYRJANŚKYJ RAJON

48889

44207

3130

-

1454

3

17

11

22

5

2

2

-

-

1

1

-

-

34

-

м. СОКИРЯНИm. SOKYRJANY101059249665-1613732112--11--9-
ОЛЕКСІЇВСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŚKA siľrada1556149513-38--17---------2-
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA114211116-24-------------1-
с. НОВООЛЕКСІЇВКАs. NOVOOLEKSIJIVKA4143847-14--17---------1-
БІЛОУСІВСЬКА сільрадаBILOUSIVŚKA siľrada30572696334-21-31--1-------1-
с. БІЛОУСІВКАs. BILOUSIVKA30572696334-21-31--1-------1-
ВАСИЛІВСЬКА сільрадаVASYLIVŚKA siľrada164416338-1--11-----------
с. ВАСИЛІВКАs. VASYLIVKA137213627-1--11-----------
с. РОЗКОПИНЦІs. ROZKOPYNCI2722711-----------------
ВАШКОВЕЦЬКА сільрадаVAŠKOVEĆKA siľrada3825370943-69-1-3-----------
с. ВАШКІВЦІs. VAŠKIVCI3587348640-58-1-2-----------
с. НОВА СЛОБОДАs. NOVA SLOBODA2382233-11---1-----------
ВІТРЯНСЬКА сільрадаVITRJANŚKA siľrada124212346-1---1-----------
с. ВІТРЯНКАs. VITRJANKA124212346-1---1-----------
ВОЛОШКІВСЬКА сільрадаVOLOŠKIVŚKA siľrada7737564-12---1-----------
с. ВОЛОШКОВЕs. VOLOŠKOVE7737564-12---1-----------
ГВІЗДОВЕЦЬКА сільрадаHVIZDOVEĆKA siľrada1732170413-12-3-------------
с. ГВІЗДІВЦІs. HVIZDIVCI1732170413-12-3-------------
ГРУБНЯНСЬКА сільрадаHRUBNJANŚKA siľrada19371381773-20-121---------2-
с. ГРУБНАs. HRUBNA19371381773-20-121---------2-
КОБОЛЧИНСЬКА сільрадаKOBOLČYNŚKA siľrada2355232617-6---24----------
с. КОБОЛЧИНs. KOBOLČYN2355232617-6---24----------
КОРМАНСЬКА сільрадаKORMANŚKA siľrada9599484-6-------------1-
с. КОРМАНЬs. KORMAŃ9599484-6-------------1-
КУЛІШІВСЬКА сільрадаKULIŠIVŚKA siľrada108010667-4-111-----------
с. КУЛІШІВКАs. KULIŠIVKA108010667-4-111-----------
ЛОМАЧИНЕЦЬКА сільрадаLOMAČYNEĆKA siľrada2217213063-16--1----------7-
с. ЛОМАЧИНЦІs. LOMAČYNCI2217213063-16--1----------7-
ЛОПАТІВСЬКА сільрадаLOPATIVŚKA siľrada5905826-1---1-----------
с. ЛОПАТІВs. LOPATIV4784715-1---1-----------
с. ПОКРОВКАs. POKROVKA1121111-----------------
МИХАЛКІВСЬКА сільрадаMYCHALKIVŚKA siľrada2381234820-6---1---------6-
с. МИХАЛКОВЕs. MYCHALKOVE2139210918-5---1---------6-
с. ГАЛИЦЯs. HALYCJA1211191-1---------------
с. НЕПОРОТОВЕs. NEPOROTOVE1211201-----------------
БРАТАНІВСЬКА сільрадаBRATANIVŚKA siľrada7157085-2---------------
с. БРАТАНІВКАs. BRATANIVKA7157085-2---------------
ОЖІВСЬКА сільрадаOŽIVŚKA siľrada1118108326-5--11---------2-
с. ОЖЕВЕs. OŽEVE1118108326-5--11---------2-
РОМАНКОВЕЦЬКА сільрадаROMANKOVEĆKA siľrada5066500742-14-1-----------2-
с. РОМАНКІВЦІs. ROMANKIVCI5066500742-14-1-----------2-
СЕЛИЩАНСЬКА сільрадаSELYŠČANŚKA siľrada1560154016-4---------------
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE1560154016-4---------------
СЕРБИЧАНСЬКА сільрадаSERBYČANŚKA siľrada1570155014-6---------------
с. СЕРБИЧАНИs. SERBYČANY1570155014-6---------------
ШЕБУТИНЕЦЬКА сільрадаŠEBUTYNEĆKA siľrada1664164019-4-------------1-
с. ШЕБУТИНЦІs. ŠEBUTYNCI1664164019-4-------------1-
ШИШКОВЕЦЬКА сільрадаŠYŠKOVEĆKA siľrada174366532-1045-------------1-
с. ШИШКІВЦІs. ŠYŠKIVCI144638425-1036-------------1-
с. СТРУМОКs. STRUMOK2972817-9---------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН

STOROŽYNEĆKYJ RAJON

95295

58531

1729

1

229

1

33736

4

16

10

-

-

960

-

12

1

-

-

65

-

м. СТОРОЖИНЕЦЬm. STOROŽYNEĆ1452311763953-47-1616-39--116-3---13-
смт КРАСНОЇЛЬСЬКsmt KRASNOJIĽŚK9122501132-33-8418-1---22-61--8-
БАНИЛОВО-ПІДГІРНІВСЬКА сільрадаBANYLOVO-PIDHIRNIVŚKA siľrada4012391528-3-51-1---12-----2-
с. БАНИЛІВ-ПІДГІРНИЙs. BANYLIV-PIDHIRNYJ4012391528-3-51-1---12-----2-
БОБОВЕЦЬКА сільрадаBOBOVEĆKA siľrada185218409---1-1---------1-
с. БОБІВЦІs. BOBIVCI185218409---1-1---------1-
БУДЕНЕЦЬКА сільрадаBUDENEĆKA siľrada13254015-1-1268-----1-------
с. БУДЕНЕЦЬs. BUDENEĆ13254015-1-1268-----1-------
ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА сільрадаVELYKOKUČURIVŚKA siľrada7308720356-20-21-4---1-----3-
с. ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВs. VELYKYJ KUČURIV6053600121-16-10-3---------2-
с. ГОДИЛІВs. HODYLIV1255120235-4-11-1---1-----1-
ВЕРХНЬОПЕТРОВЕЦЬКА сільрадаVERCHNJOPETROVEĆKA siľrada37471621017-3549-----15-----3-
с. ВЕРХНІ ПЕТРІВЦІs. VERCHNI PETRIVCI37471621017-3549-----15-----3-
ДАВИДІВСЬКА сільрадаDAVYDIVŚKA siľrada3115250411-2-529-----68-----1-
с. ДАВИДІВКАs. DAVYDIVKA3115250411-2-529-----68-----1-
ЗРУБ-КОМАРІВСЬКА сільрадаZRUB-KOMARIVŚKA siľrada14511026--1-421-----1-1---1-
с. ЗРУБ-КОМАРІВЦІs. ZRUB-KOMARIVCI14511026--1-421-----1-1---1-
ЇЖІВСЬКА сільрадаJIŽIVŚKA siľrada53687331-19-5234-----6-----5-
с. ЇЖІВЦІs. JIŽIVCI33795114-15-3288-----6-----5-
с. УРСОЯs. URSOJA19892217-4-1946-------------
КАМ'ЯНСЬКА сільрадаKAM`JANŚKA siľrada3265322523-6-6-----------5-
с. КАМ'ЯНАs. KAM`JANA2956292318-6-6-----------3-
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK3093025---------------2-
ПАНКІВСЬКА сільрадаPANKIVŚKA siľrada2469240431---31-1---1-----1-
с. ПАНКАs. PANKA2469240431---31-1---1-----1-
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada113511243-1123----1-------
с. КОМАРІВЦІs. KOMARIVCI113511243-1123----1-------
КОСТИНЕЦЬКА сільрадаKOSTYNEĆKA siľrada183718287-1-1-------------
с. КОСТИНЦІs. KOSTYNCI124412394---1-------------
с. ЯСЕНИs. JASENY5935893-1---------------
ЧУДЕЙСЬКА сільрадаČUDEJŚKA siľrada5456850208-10-43651----15-----7-
с. ЧУДЕЙs. ČUDEJ5265714207-9-43211----6-----7-
с. НОВА КРАСНОШОРАs. NOVA KRASNOŠORA1911361-1-44-----9-------
МИХАЛЬЧАНСЬКА сільрадаMYCHAĽČANŚKA siľrada4621456728-10-16-------------
с. МИХАЛЬЧАs. MYCHAĽČA2245222711-4-3-------------
с. ДУБОВЕs. DUBOVE8318208---3-------------
с. ЗАВОЛОКАs. ZAVOLOKA7707488-4-10-------------
с. СПАСЬКАs. SPAŚKA7757721-2---------------
НИЖНЬОПЕТРОВЕЦЬКА сільрадаNYŽNJOPETROVEĆKA siľrada387710634-16-3482-1---234-----4-
с. НИЖНІ ПЕТРІВЦІs. NYŽNI PETRIVCI30047127-14-2875-----14-----3-
с. АРШИЦЯs. ARŠYCJA873357-2-607-1---220-----1-
НОВОБРОСКОВЕЦЬКА сільрадаNOVOBROSKOVEĆKA siľrada2195216310-3-18-----------1-
с. НОВІ БРОСКІВЦІs. NOVI BROSKIVCI1469144110-1-16-----------1-
с. ЗАБОЛОТТЯs. ZABOLOTTJA726722--2-2-------------
РОПЧАНСЬКА сільрадаROPČANŚKA siľrada332415028-16-3124-----2-1---3-
с. РОПЧАs. ROPČA332415028-16-3124-----2-1---3-
СЛОБОДА-КОМАРІВСЬКА сільрадаSLOBODA-KOMARIVŚKA siľrada9609572---------1-------
с. СЛОБОДА-КОМАРІВЦІs. SLOBODA-KOMARIVCI9609572---------1-------
СНЯЧІВСЬКА сільрадаSNJAČIVŚKA siľrada2180213730-8-3-11----------
с. СНЯЧІВs. SNJAČIV1931189129-8-1-11----------
с. ГЛИБОЧОКs. HLYBOČOK2492461---2-------------
СТАРОБРОСКОВЕЦЬКА сільрадаSTAROBROSKOVEĆKA siľrada2503210013-1-388-1-----------
с. СТАРІ БРОСКІВЦІs. STARI BROSKIVCI2503210013-1-388-1-----------
СТАРОЖАДІВСЬКА сільрадаSTAROŽADIVŚKA siľrada3975394317-5-5-----2-----3-
с. СТАРА ЖАДОВАs. STARA ŽADOVA2392236911-5-4-----1-----2-
с. ДІБРІВКАs. DIBRIVKA7807791-----------------
с. КОСОВАНКАs. KOSOVANKA3973951---------1-------
с. НОВА ЖАДОВАs. NOVA ŽADOVA4064004---1-----------1-
СТАРОКРАСНОШОРСЬКА сільрадаSTAROKRASNOŠORŚKA siľrada745843-1-198-----459-------
с. СТАРА КРАСНОШОРАs. STARA KRASNOŠORA745843-1-198-----459-------
ТИСОВЕЦЬКА сільрадаTYSOVEĆKA siľrada3556351319-11-10-------1---2-
с. ТИСОВЕЦЬs. TYSOVEĆ3556351319-11-10-------1---2-
ЧЕРЕШСЬКА сільрадаČEREŠŚKA siľrada137435328-7-979-2---3-----2-
с. ЧЕРЕШs. ČEREŠ137435328-7-979-2---3-----2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН

CHOTYNŚKYJ RAJON

72398

66293

916

-

4996

1

41

3

45

2

4

34

3

1

1

18

-

-

40

-

м. ХОТИНm. CHOTYN1112410427552-46119-141-2931118--12-
АТАЦЬКА сільрадаATAĆKA siľrada63862211-----2---------3-
с. АТАКИs. ATAKY63862211-----2---------3-
БІЛОВЕЦЬКА сільрадаBILOVEĆKA siľrada111411082-4---------------
с. БІЛІВЦІs. BILIVCI111411082-4---------------
БОЧКОВЕЦЬКА сільрадаBOČKOVEĆKA siľrada2004197916-4-22----------1-
с. БОЧКІВЦІs. BOČKIVCI2004197916-4-22----------1-
ВОРНИЧАНСЬКА сільрадаVORNYČANŚKA siľrada6376341-1-1-------------
с. ВОРНИЧАНИs. VORNYČANY6376341-1-1-------------
ГОРДІВЕЦЬКА сільрадаHORDIVEĆKA siľrada4504436-1---------------
с. ГОРДІВЦІs. HORDIVCI4504436-1---------------
ГРОЗИНЕЦЬКА сільрадаHROZYNEĆKA siľrada211320818-19-2---1-------2-
с. ГРОЗИНЦІs. HROZYNCI211320818-19-2---1-------2-
ДАНКОВЕЦЬКА сільрадаDANKOVEĆKA siľrada10009797-6-2-1--5--------
с. ДАНКІВЦІs. DANKIVCI10009797-6-2-1--5--------
АНАДОЛЬСЬКА сільрадаANADOĽŚKA siľrada9299177-3---2-----------
с. АНАДОЛИs. ANADOLY9299177-3---2-----------
ДОЛИНЯНСЬКА сільрадаDOLYNJANŚKA siľrada157315654-3-------------1-
с. ДОЛИНЯНИs. DOLYNJANY157315654-3-------------1-
ЗАРОЖАНСЬКА сільрадаZAROŽANŚKA siľrada3284323135-11-114---------1-
с. ЗАРОЖАНИs. ZAROŽANY3284323135-11-114---------1-
КАПЛІВСЬКА сільрадаKAPLIVŚKA siľrada146114535-2---1-----------
с. КАПЛІВКАs. KAPLIVKA146114535-2---1-----------
КЕРСТЕНЕЦЬКА сільрадаKERSTENEĆKA siľrada1448141811-17-1-1-----------
с. КЕРСТЕНЦІs. KERSTENCI1448141811-17-1-1-----------
КЛІШКОВЕЦЬКА сільрадаKLIŠKOVEĆKA siľrada7035696544-14-2-31--------6-
с. КЛІШКІВЦІs. KLIŠKIVCI6551648640-14-2-21--------6-
с. МЛИНКИs. MLYNKY4844794-----1-----------
КОЛІНКОВЕЦЬКА сільрадаKOLINKOVEĆKA siľrada524544614-4779-1-2-1-------2-
с. КОЛІНКІВЦІs. KOLINKIVCI524544614-4779-1-2-1-------2-
КРУГЛИЦЬКА сільрадаKRUHLYĆKA siľrada187918695-1---4-----------
с. КРУГЛИКs. KRUHLYK187918695-1---4-----------
КРУТЕНЬКІВСЬКА сільрадаKRUTEŃKIVŚKA siľrada107010563-10-------------1-
с. КРУТЕНЬКИs. KRUTEŃKY107010563-10-------------1-
МАЛИНЕЦЬКА сільрадаMALYNEĆKA siľrada2240221025-3-1-1-----------
с. МАЛИНЦІs. MALYNCI2240221025-3-1-1-----------
НЕДОБОЇВСЬКА сільрадаNEDOBOJIVŚKA siľrada3168313623-5-1-1---------2-
с. НЕДОБОЇВЦІs. NEDOBOJIVCI3168313623-5-1-1---------2-
ПАШКОВЕЦЬКА сільрадаPAŠKOVEĆKA siľrada102710179-1---------------
с. ПАШКІВЦІs. PAŠKIVCI102710179-1---------------
ПЕРЕБИКОВЕЦЬКА сільрадаPEREBYKOVEĆKA siľrada2715268720-5-------------3-
с. ПЕРЕБИКІВЦІs. PEREBYKIVCI2292227015-4-------------3-
с. ЗЕЛЕНА ЛИПАs. ZELENA LYPA4234175-1---------------
ПОЛЯНСЬКА сільрадаPOLJANŚKA siľrada122112163---1-1-----------
с. ПОЛЯНАs. POLJANA122112163---1-1-----------
ПРИГОРОДОЦЬКА сільрадаPRYHORODOĆKA siľrada139113852---1-1---------2-
с. ПРИГОРОДОКs. PRYHORODOK8228182-----1---------1-
с. ОРЕСТІВКАs. ORESTIVKA569567----1-----------1-
РАШКІВСЬКА сільрадаRAŠKIVŚKA siľrada112011117---1-----------1-
с. РАШКІВs. RAŠKIV112011117---1-----------1-
РУКШИНСЬКА сільрадаRUKŠYNŚKA siľrada3438341417-5-----1-------1-
с. РУКШИНs. RUKŠYN3438341417-5-----1-------1-
РУХОТИНСЬКА сільрадаRUCHOTYNŚKA siľrada8708628-----------------
с. РУХОТИНs. RUCHOTYN4144104-----------------
с. БЛИЩАДЬs. BLYŠČAĎ134134------------------
с. ГРИНЯЧКАs. HRYNJAČKA1601564-----------------
с. КОРНЕШТИs. KORNEŠTY162162------------------
САНКОВЕЦЬКА сільрадаSANKOVEĆKA siľrada9849708-3-3-------------
с. САНКІВЦІs. SANKIVCI9849708-3-3-------------
СТАВЧАНСЬКА сільрадаSTAVČANŚKA siľrada1980194313-23---1-----------
с. СТАВЧАНИs. STAVČANY1980194313-23---1-----------
ЧЕПОНІСЬКА сільрадаČEPONIŚKA siľrada144114326-2---1-----------
с. ЧЕПОНОСИs. ČEPONOSY144114326-2---1-----------
ШИЛОВЕЦЬКА сільрадаŠYLOVEĆKA siľrada3028300715-4-1---1---------
с. ШИЛІВЦІs. ŠYLIVCI3028300715-4-1---1---------
ШИРОВЕЦЬКА сільрадаŠYROVEĆKA siľrada3548350424-13-1-5---------1-
с. ШИРІВЦІs. ŠYRIVCI180617908-5-1-2-----------
с. ВЛАДИЧНАs. VLADYČNA1742171416-8---3---------1-
ЯРІВСЬКА сільрадаJARIVŚKA siľrada122312065-11-------------1-
с. ЯРІВКАs. JARIVKA122312065-11-------------1-

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018