всьогоукраїнськаросійськакримськотатарськамолдовськаугорськарумунськаболгарськабілоруськавірменськагагаузькациганськапольськагрецьканімецькаєврейськасловацькакараїмськаіншане вказано
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ČERNIHIVŚKA OBLASŤ

1236065

1100674

126830

5

305

40

48

62

2377

554

27

453

36

5

20

37

5

-

878

3709

м. ЧЕРНІГІВ

m. ČERNIHIV

299038

221322

73277

3

49

18

17

26

861

183

89

18

1

23

-

396

2743

ДЕСНЯНСЬКИЙ районDESNJANŚKYJ rajon18057513114647031-204127478117213-16-1511568
НОВОЗАВОДСЬКИЙ районNOVOZAVODŚKYJ rajon1184639017626246329145193836628751-7--2451175

м. НІЖИН

m. NIŽYN

76059

68101

6761

-

1

76

65

86

-

-

39

899

м. ПРИЛУКИ

m. PRYLUKY

64069

59524

4337

-

13

-

-

76

14

49

1

-

-

39

1

TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БАХМАЦЬКИЙ РАЙОН

BACHMAĆKYJ RAJON

55820

54197

1402

-

24

2

-

49

3

-

98

-

1

-

-

-

38

-

м. БАХМАЧm. BACHMAČ1982318838894-3--222-42-----17-
смт БАТУРИНsmt BATURYN3066290698-3---1--56------2-
смт ДМИТРІВКАsmt DMYTRIVKA2791274544-----1---------1-
с. ЩУЧА ГРЕБЛЯs. ŠČUČA HREBLJA325325------------------
БАХМАЦЬКА сільрадаBACHMAĆKA siľrada3108304549-1---11----1---10-
с. БАХМАЧs. BACHMAČ3009294649-1---11----1---10-
с. КОШМАЛІВs. KOŠMALIV22------------------
с. ОСТРІВs. OSTRIV3737------------------
с. ПАШКІВs. PAŠKIV6060------------------
БІЛОВЕЖЕВСЬКА сільрадаBILOVEŽEVŚKA siľrada1013100211-----------------
с. БІЛОВЕЖІ-ПЕРШІs. BILOVEŽI-PERŠI4624566-----------------
с. БІЛОВЕЖІ-ДРУГІs. BILOVEŽI-DRUHI88------------------
с. ВИШНІВСЬКЕs. VYŠNIVŚKE1919------------------
с. ЗАРУКАВНЕs. ZARUKAVNE2102082-----------------
с. ЗЕЛЕНІВКАs. ZELENIVKA2932912-----------------
с. КАЛЬЧИНІВКАs. KAĽČYNIVKA21201-----------------
с. КРУГЛОЛУГІВКАs. KRUHLOLUHIVKA--------------------
ПІСКІВСЬКА сільрадаPISKIVŚKA siľrada133913318-----------------
с. ПІСКИs. PISKY6896854-----------------
с. ВАРВАРІВКАs. VARVARIVKA3133121-----------------
с. ЗАПОРІЗЬКЕs. ZAPORIŹKE1981953-----------------
с. КУЛІШОВЕs. KULIŠOVE2929------------------
с. ОЛЕКСІЇВКАs. OLEKSIJIVKA8989------------------
с. ОСИНІВКАs. OSYNIVKA2121------------------
ГАЙВОРОНСЬКА сільрадаHAJVORONŚKA siľrada10029938-----1-----------
с. ГАЙВОРОНs. HAJVORON8448376-----1-----------
с. ВОСЬМЕ БЕРЕЗНЯs. VOŚME BEREZNJA4949------------------
с. НЕЧАЇВs. NEČAJIV12111-----------------
с. ЧЕРВОНА ЗІРКАs. ČERVONA ZIRKA27261-----------------
с. ШЕВЧЕНКОВЕs. ŠEVČENKOVE7070------------------
ГОЛІНСЬКА сільрадаHOLINŚKA siľrada107710698-----------------
с. ГОЛІНКАs. HOLINKA107710698-----------------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada1687165530-1--1------------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE1232121912----1------------
с. ЧАСНИКІВКАs. ČASNYKIVKA39637718-1---------------
с. ШУМИНs. ŠUMYN5959------------------
ГРИГОРІВСЬКА сільрадаHRYHORIVŚKA siľrada1542152416-1---1-----------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA1227121015-1---1-----------
с-ще ВЕСЕЛЕs-šče VESELE3153141-----------------
КРОПИВНЯНСЬКА сільрадаKROPYVNJANŚKA siľrada79076515-52------------3-
с. КРОПИВНЕs. KROPYVNE79076515-52------------3-
КРАСИЛІВСЬКА сільрадаKRASYLIVŚKA siľrada117511629-----4-----------
с. КРАСИЛІВКАs. KRASYLIVKA9719663-----2-----------
с-ще ПЕРЕМОГАs-šče PEREMOHA1671605-----2-----------
с-ще ЧЕРЕМУШКИs-šče ČEREMUŠKY37361-----------------
КРАСНЕНСЬКА сільрадаKRASNENŚKA siľrada1461143915-----5---------2-
с. КРАСНЕs. KRASNE1277126010-----5---------2-
с. КАРПЕНКОВЕs. KARPENKOVE1081044-----------------
с. ПИРОГІВКАs. PYROHIVKA1010------------------
с. ТАСУІВs. TASUIV66651-----------------
КУРІНСЬКА сільрадаKURINŚKA siľrada4279422847-----3---------1-
с. КУРІНЬs. KURIŃ4015396645-----3---------1-
с. ОПОЛОНСЬКЕs. OPOLONŚKE3333------------------
с. УКРАЇНСЬКЕs. UKRAJINŚKE87852-----------------
с. ШУМЕЙКІВs. ŠUMEJKIV144144------------------
МАТІЇВСЬКА сільрадаMATIJIVŚKA siľrada60158713-----1-----------
с. МАТІЇВКАs. MATIJIVKA3703618-----1-----------
с. БОНДАРІs. BONDARI2626------------------
с. ВЕСЕЛІВКАs. VESELIVKA3333------------------
с-ще ГОЛУБІВs-šče HOLUBIV44------------------
с-ще КАЦІРИs-šče KACIRY1313------------------
с. ЛІСОВА ПОЛЯНАs. LISOVA POLJANA99------------------
с-ще ЛОПАТИНs-šče LOPATYN2323------------------
с. МОСТИs. MOSTY56551-----------------
с. НОВЕ ПОЛІССЯs. NOVE POLISSJA43403-----------------
с. ОБІРКИs. OBIRKY1212------------------
с-ще ПРОХОРИs-šče PROCHORY11101-----------------
с-ще ШУМЕЙКИНЕs-šče ŠUMEJKYNE11------------------
МИТЧЕНКІВСЬКА сільрадаMYTČENKIVŚKA siľrada1272125412-6---------------
с. МИТЧЕНКИs. MYTČENKY1272125412-6---------------
ОБМАЧІВСЬКА сільрадаOBMAČIVŚKA siľrada1478146711-----------------
с. ОБМАЧІВs. OBMAČIV102110156-----------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA58544-----------------
с. ОСІЧs. OSIČ2742731-----------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA125125------------------
ПАЛЬЧИКІВСЬКА сільрадаPAĽČYKIVŚKA siľrada6596545-----------------
с. ПАЛЬЧИКИs. PAĽČYKY5435385-----------------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE116116------------------
РУБАНСЬКА сільрадаRUBANŚKA siľrada1256124113-----1---------1-
с. РУБАНКАs. RUBANKA7066968-----1---------1-
с. ЗАБОЛОТТЯs. ZABOLOTTJA41383-----------------
с. КОВАЛЬОВЕs. KOVALJOVE44------------------
с-ще НОВЕs-šče NOVE55541-----------------
с. СМОЛОВЕs. SMOLOVE5757------------------
с. ТЕРЕШИХАs. TEREŠYCHA3933921-----------------
СТРІЛЬНИЦЬКА сільрадаSTRIĽNYĆKA siľrada1161115110-----------------
с. СТРІЛЬНИКИs. STRIĽNYKY1161115110-----------------
ТИНИЦЬКА сільрадаTYNYĆKA siľrada2090205724-3---5---------1-
с. ТИНИЦЯs. TYNYCJA2088205524-3---5---------1-
с. КИРПИЧНЕs. KYRPYČNE22------------------
ФАСТОВЕЦЬКА сільрадаFASTOVEĆKA siľrada1337131323-----1-----------
с. ФАСТІВЦІs. FASTIVCI1033101221-----------------
с. БЕЗПЕЧНЕs. BEZPEČNE91891-----1-----------
с. ГРУШІВКАs. HRUŠIVKA26251-----------------
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA9595------------------
с. ПЕТРОВСЬКОГОs. PETROVŚKOHO7070------------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA2222------------------
ХАЛИМОНІВСЬКА сільрадаCHALYMONIVŚKA siľrada1488144639-1---2-----------
с. ХАЛИМОНОВЕs. CHALYMONOVE88085920-----1-----------
с. ГЛИБОКЕs. HLYBOKE1751696-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA1331294-----------------
с. МОВЧИНІВs. MOVČYNIV2032012-----------------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE97887-1---1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН

BOBROVYĆKYJ RAJON

40993

40125

717

-

7

-

20

4

59

24

-

13

-

-

-

-

-

-

24

-

м. БОБРОВИЦЯm. BOBROVYCJA1170811382270-2-132717--------6-
с. ЗАТИШШЯs. ZATYŠŠJA61591-----1-----------
с. МАКАРІВКАs. MAKARIVKA6596545-----------------
с-ще МИРНЕs-šče MYRNE64462319-----11----------
с. ТРАВКИНЕs. TRAVKYNE2712673------1----------
с. УРОЖАЙНЕs. UROŽAJNE1212------------------
с. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКЕs. ČERVONOARMIJŚKE82811-----------------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada73572411-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA5235212-----------------
с. КАТЕРИНІВКАs. KATERYNIVKA1191136-----------------
с. ЛІДИНs. LIDYN93903-----------------
БІЛОЦЕРКІВСЬКА сільрадаBILOCERKIVŚKA siľrada49047910-----1-----------
с. БІЛОЦЕРКІВЦІs. BILOCERKIVCI49047910-----1-----------
БРАНИЦЬКА сільрадаBRANYĆKA siľrada1221119124-1---11--------3-
с. БРАНИЦЯs. BRANYCJA1221119124-1---11--------3-
БРИГИНЦІВСЬКА сільрадаBRYHYNCIVŚKA siľrada32631410-----1---------1-
с. БРИГИНЦІs. BRYHYNCI32631410-----1---------1-
ВЕПРИЦЬКА сільрадаVEPRYĆKA siľrada6816736---2-------------
с. ВЕПРИКs. VEPRYK6816736---2-------------
ВОРОНЬКІВСЬКА сільрадаVOROŃKIVŚKA siľrada111011073-----------------
с. ВОРОНЬКИs. VOROŃKY111011073-----------------
ГАВРИЛІВСЬКА сільрадаHAVRYLIVŚKA siľrada2792763-----------------
с. ГАВРИЛІВКАs. HAVRYLIVKA1271261-----------------
с. ЗАПОРІЖЖЯs. ZAPORIŽŽJA1141122-----------------
с. УКРАЇНКАs. UKRAJINKA3838------------------
ГОРБАЧІВСЬКА сільрадаHORBAČIVŚKA siľrada4654604-----1-----------
с. ГОРБАЧІs. HORBAČI3743704-----------------
с. ЗЕЛЕНЕs. ZELENE9190------1-----------
КОЗАЦЬКА сільрадаKOZAĆKA siľrada9929882-----2-----------
с. КОЗАЦЬКЕs. KOZAĆKE8778741-----2-----------
с. МИКОЛАЇВs. MYKOLAJIV1151141-----------------
КОБИЖЧАНСЬКА сільрадаKOBYŽČANŚKA siľrada4498443256-2---51--------2-
с. КОБИЖЧАs. KOBYŽČA4498443256-2---51--------2-
МАРКОВЕЦЬКА сільрадаMARKOVEĆKA siľrada1504146536---111-----------
с. МАРКІВЦІs. MARKIVCI1504146536---111-----------
НОВОБАСАНСЬКА сільрадаNOVOBASANŚKA siľrada3271322343---3-1---------1-
с. НОВА БАСАНЬs. NOVA BASAŃ3271322343---3-1---------1-
ОЗЕРЯНСЬКА сільрадаOZERJANŚKA siľrada85383221-----------------
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY62961019-----------------
с. ДЗЕРЖИНСЬКОГОs. DZERŽYNŚKOHO1531521-----------------
с. МАЙНІВКАs. MAJNIVKA64631-----------------
с. ПЛУГs. PLUH77------------------
ОСОКОРІВСЬКА сільрадаOSOKORIVŚKA siľrada5165088-----------------
с. ОСОКОРІВКАs. OSOKORIVKA2702646-----------------
с. НАУМІВКАs. NAUMIVKA2462442-----------------
НОВОБИКІВСЬКА сільрадаNOVOBYKIVŚKA siľrada2765270745---4-9-----------
с. НОВИЙ БИКІВs. NOVYJ BYKIV2024197837---3-6-----------
с. СТАРИЙ БИКІВs. STARYJ BYKIV6196107---1-1-----------
с-ще ЧИСТОПІЛЛЯs-šče ČYSTOPILLJA1221191-----2-----------
ПІСКІВСЬКА сільрадаPISKIVŚKA siľrada71270111-----------------
с. ПІСКИs. PISKY71270111-----------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada9559378---9-1-----------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA9559378---9-1-----------
РУДЬКІВСЬКА сільрадаRUĎKIVŚKA siľrada1393134932-----1---------11-
с. РУДЬКІВКАs. RUĎKIVKA1380133632-----1---------11-
с. КОНОШІВКАs. KONOŠIVKA55------------------
с. ХОМІВЦІs. CHOMIVCI88------------------
СВИДОВЕЦЬКА сільрадаSVYDOVEĆKA siľrada63562213-----------------
с. СВИДОВЕЦЬs. SVYDOVEĆ59358013-----------------
с. БУГЛАКИs. BUHLAKY3232------------------
с. ТАТАРІВКАs. TATARIVKA1010------------------
СОКОЛІВСЬКА сільрадаSOKOLIVŚKA siľrada57956116-----2-----------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA1881835-----------------
с. БІРКИs. BIRKY1381333-----2-----------
с. КРАСНЕs. KRASNE5757------------------
с. МОЧАЛИЩЕs. MOČALYŠČE1411374-----------------
с. РОКИТНЕs. ROKYTNE55514-----------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA--------------------
СТАРОБАСАНСЬКА сільрадаSTAROBASANŚKA siľrada1233121812-----12----------
с. СТАРА БАСАНЬs. STARA BASAŃ1233121812-----12----------
СУХИНСЬКА сільрадаSUCHYNŚKA siľrada41838715-2---1--13--------
с. СУХИНЯs. SUCHYNJA41838715-2---1--13--------
ЩАСНІВСЬКА сільрадаŠČASNIVŚKA siľrada73471418-----2-----------
с. ЩАСНІВКАs. ŠČASNIVKA39838314-----1-----------
с. ГАРТs. HART3636------------------
с. ОСОВЕЦЬs. OSOVEĆ3002954-----1-----------
ЯРОСЛАВСЬКА сільрадаJAROSLAVŚKA siľrada1191117911------1----------
с. ЯРОСЛАВКАs. JAROSLAVKA1191117911------1----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН

BORZNJANŚKYJ RAJON

43555

42871

606

-

11

-

-

1

32

10

2

8

-

-

1

-

-

-

13

-

м. БОРЗНАm. BORZNA1151811265227-2---10211--1---9-
с. БІЛЬШОВИКs. BIĽŠOVYK89872-----------------
с. ЗАБІЛІВЩИНАs. ZABILIVŠČYNA5285224-----2-----------
с. КИНАШІВКАs. KYNAŠIVKA137213569--------7--------
с. ЛЮБОМУДРІВКАs. LJUBOMUDRIVKA1261233-----------------
БЕРЕСТОВЕЦЬКА сільрадаBERESTOVEĆKA siľrada1151113713-1---------------
с. БЕРЕСТОВЕЦЬs. BERESTOVEĆ1017100313-1---------------
с. ІЛЛІНЦІs. ILLINCI134134------------------
ВЕЛИКОДОЧИНСЬКА сільрадаVELYKODOČYNŚKA siľrada79477120-----3-----------
с. ВЕЛИКА ДОЧs. VELYKA DOČ79477120-----3-----------
ВЕЛИКОЗАГОРІВСЬКА сільрадаVELYKOZAHORIVŚKA siľrada160916035-1---------------
с. ВЕЛИКА ЗАГОРІВКАs. VELYKA ZAHORIVKA156215565-1---------------
с. СТЕПs. STEP4747------------------
ВИСОЧАНСЬКА сільрадаVYSOČANŚKA siľrada2220220414-----2-----------
с. ВИСОКЕs. VYSOKE142614168-----2-----------
с. ГАЛАЙБИНЕs. HALAJBYNE5415374-----------------
с. КУПЧЕНКІВs. KUPČENKIV68671-----------------
с. МАЛИЧИНА ГРЕБЛЯs. MALYČYNA HREBLJA1851841-----------------
ГОЛОВЕНЬКІВСЬКА сільрадаHOLOVEŃKIVŚKA siľrada1368134521-1---1-----------
с. ГОЛОВЕНЬКИs. HOLOVEŃKY1185116420-----1-----------
с. ДОБРОПІЛЛЯs. DOBROPILLJA53521-----------------
с-ще КЛИПИНs-šče KLYPYN1919------------------
с. ПАРИСТІВКАs. PARYSTIVKA111110--1---------------
КОМАРІВСЬКА сільрадаKOMARIVŚKA siľrada1768174620-1--1------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA1768174620-1--1------------
КРАСНОСІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOSIĽŚKA siľrada85984811-----------------
с. КРАСНОСІЛЬСЬКЕs. KRASNOSIĽŚKE79478311-----------------
с. ЗАПОРІЖЖЯs. ZAPORIŽŽJA6565------------------
МАЛОЗАГОРІВСЬКА сільрадаMALOZAHORIVŚKA siľrada75674016-----------------
с. МАЛА ЗАГОРІВКАs. MALA ZAHORIVKA62861513-----------------
с. ВОЛЬНИЦЯs. VOĽNYCJA71692-----------------
с. ЧЕРВОНЕ ОЗЕРОs. ČERVONE OZERO57561-----------------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada1604158123-----------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA7867806-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA80478717-----------------
с. СУХОВОДКАs. SUCHOVODKA1414------------------
НОВОМЛИНІВСЬКА сільрадаNOVOMLYNIVŚKA siľrada1342132318-----1-----------
с. НОВІ МЛИНИs. NOVI MLYNY90588915-----1-----------
с. КЕРБУТІВКАs. KERBUTIVKA4204173-----------------
с. ЧЕРВОНА ГІРКАs. ČERVONA HIRKA1717------------------
НОСЕЛІВСЬКА сільрадаNOSELIVŚKA siľrada8168079-----------------
с. НОСЕЛІВКАs. NOSELIVKA7437349-----------------
с. МАЛА ДОЧs. MALA DOČ7373------------------
ОЛЕНІВСЬКА сільрадаOLENIVŚKA siľrada1409139811-----------------
с. ОЛЕНІВКАs. OLENIVKA1409139811-----------------
ОМБИСЬКА сільрадаOMBYŚKA siľrada6966915-----------------
с. ОМБИШs. OMBYŠ6966915-----------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada5014936-1---1-----------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA5014936-1---1-----------
ПЕЧІВСЬКА сільрадаPEČIVŚKA siľrada97896115-1---1-----------
с. ПЕЧІs. PEČI5775751-1---------------
с. ПАМ'ЯТНЕs. PAM`JATNE40138614-----1-----------
ПЛИСКІВСЬКА сільрадаPLYSKIVŚKA siľrada1333131213-1----6--------1-
с. ПЛИСКИs. PLYSKY1333131213-1----6--------1-
ПРАЧІВСЬКА сільрадаPRAČIVŚKA siľrada9279178-----11----------
с. ПРАЧІs. PRAČI6426338------1----------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA285284------1-----------
ПРОХОРІВСЬКА сільрадаPROCHORIVŚKA siľrada98697610-----------------
с. ПРОХОРИs. PROCHORY8168079-----------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA1701691-----------------
СИВОЛОЗЬКА сільрадаSYVOLOŹKA siľrada99397419-----------------
с. СИВОЛОЖs. SYVOLOŽ99397419-----------------
СМОЛЯЗЬКА сільрадаSMOLJAŹKA siľrada4104063-----1-----------
с. СМОЛЯЖs. SMOLJAŽ4104063-----1-----------
СТЕПАНІВСЬКА сільрадаSTEPANIVŚKA siľrada106010555-----------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA5865833-----------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA2424------------------
с. ВОЛОВИЦЯs. VOLOVYCJA4504482-----------------
ТРОСТЯНСЬКА сільрадаTROSTJANŚKA siľrada62261012-----------------
с. ТРОСТЯНКАs. TROSTJANKA62261012-----------------
ХОВМІВСЬКА сільрадаCHOVMIVŚKA siľrada1219120016-----2-1---------
с. ХОВМИs. CHOVMY6396318-----------------
с-ще ВОРОНАs-šče VORONA1010------------------
с. ЛИНІВКАs. LYNIVKA16151-----------------
с. СИДОРІВКАs. SYDORIVKA5545447-----2-1---------
ХОРОШЕОЗЕРСЬКА сільрадаCHOROŠEOZERŚKA siľrada1241122713---------------1-
с. ХОРОШЕ ОЗЕРОs. CHOROŠE OZERO1061104713---------------1-
с. ЧЕРВОНА УКРАЇНАs. ČERVONA UKRAJINA6363------------------
с. ЧЕРВОНИЙ ОСТЕРs. ČERVONYJ OSTER117117------------------
ШАПОВАЛІВСЬКА сільрадаŠAPOVALIVŚKA siľrada1494146919-2---2---------2-
с. ШАПОВАЛІВКАs. ŠAPOVALIVKA1494146919-2---2---------2-
ЯДУТИНСЬКА сільрадаJADUTYNŚKA siľrada1766172436-----51----------
с. ЯДУТИs. JADUTY1148111329-----51----------
с. ГРИШІВКАs. HRYŠIVKA3131------------------
с. ЖДАНІВs. ŽDANIV46451-----------------
с. КІРОВСЬКЕs. KIROVŚKE71692-----------------
с. КРАСНОСТАВs. KRASNOSTAV3733694-----------------
с. САПОНІВКАs. SAPONIVKA1717------------------
с. ЮРКІВЩИНАs. JURKIVŠČYNA8080------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ВАРВИНСЬКИЙ РАЙОН

VARVYNŚKYJ RAJON

19974

19370

542

-

9

1

-

-

33

8

-

-

-

-

1

-

-

-

10

-

смт ВАРВАsmt VARVA87738413323-4---232----1---7-
с. ВОСКРЕСЕНСЬКЕs. VOSKRESENŚKE76751-----------------
АНТОНІВСЬКА сільрадаANTONIVŚKA siľrada76774719-----1-----------
с. АНТОНІВКАs. ANTONIVKA76774719-----1-----------
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada3453423-----------------
с. БОГДАНИs. BOHDANY3403373-----------------
с. СІРИКІВs. SIRYKIV55------------------
БРАГИНЦІВСЬКА сільрадаBRAHYNCIVŚKA siľrada2892833--1--2-----------
с. БРАГИНЦІs. BRAHYNCI2892833--1--2-----------
ГНІДИНСЬКА сільрадаHNIDYNŚKA siľrada1049102126-----1---------1-
с. ГНІДИНЦІs. HNIDYNCI1049102126-----1---------1-
ДАЩЕНКІВСЬКА сільрадаDAŠČENKIVŚKA siľrada5064997-----------------
с. ДАЩЕНКИs. DAŠČENKY4954887-----------------
с. МУДРЕs. MUDRE1111------------------
ЖУРАВСЬКА сільрадаŽURAVŚKA siľrada3173310463-----31--------2-
с. ЖУРАВКАs. ŽURAVKA3033296562-----31--------2-
с. КУЛИШІВКАs. KULYŠIVKA1401391-----------------
КАЛИНОВИЦЬКА сільрадаKALYNOVYĆKA siľrada43741815-1----3----------
с. КАЛИНОВИЦЯs. KALYNOVYCJA34732914-1----3----------
с. БУЛАВІВЩИНАs. BULAVIVŠČYNA1111------------------
с. ГРИГОРІВЩИНАs. HRYHORIVŠČYNA5959------------------
с. СІРЯКІВЩИНАs. SIRJAKIVŠČYNA20191-----------------
КУХАРСЬКА сільрадаKUCHARŚKA siľrada48546519-----1-----------
с. КУХАРКАs. KUCHARKA41940216-----1-----------
с. БОХАНІВs. BOCHANIV1919------------------
с. ХОРТИЦЯs. CHORTYCJA47443-----------------
ЛЕЛЯКІВСЬКА сільрадаLELJAKIVŚKA siľrada4554487-----------------
с. ЛЕЛЯКИs. LELJAKY4374307-----------------
с-ще САВЕРСЬКЕs-šče SAVERŚKE1818------------------
МАКІЇВСЬКА сільрадаMAKIJIVŚKA siľrada2372325-----------------
с. МАКІЇВКАs. MAKIJIVKA2372325-----------------
МАРМИЗІВСЬКА сільрадаMARMYZIVŚKA siľrada5335311-1---------------
с. МАРМИЗІВКАs. MARMYZIVKA235235------------------
с. МАКУШИХАs. MAKUŠYCHA2982961-1---------------
ОЗЕРЯНСЬКА сільрадаOZERJANŚKA siľrada1488146717-1---12----------
с. ОЗЕРЯНИs. OZERJANY1422140216-1---12----------
с. БЕРІЗКАs. BERIZKA27261-----------------
с. ТОНКАs. TONKA3939------------------
ОСТАПІВСЬКА сільрадаOSTAPIVŚKA siľrada6976888-----1-----------
с. ОСТАПІВКАs. OSTAPIVKA6976888-----1-----------
СВІТЛИЧНЕНСЬКА сільрадаSVITLYČNENŚKA siľrada66463725-2---------------
с. СВІТЛИЧНЕs. SVITLYČNE61458824-2---------------
с-ще РУБАНІВs-šče RUBANIV77------------------
с. ЯЩЕНКІВs. JAŠČENKIV43421-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ГОРОДНЯНСЬКИЙ РАЙОН

HORODNJANŚKYJ RAJON

36349

33609

2540

-

4

-

-

-

165

9

-

4

-

-

-

-

-

-

18

-

м. ГОРОДНЯm. HORODNJA13987120491876-----511-3------7-
с. АЛЬОШИНСЬКЕs. ALJOŠYNŚKE1881786-----3---------1-
с. ВОКЗАЛ-ГОРОДНЯs. VOKZAL-HORODNJA749619127-----3-----------
с. ПАВЛО-ІВАНІВСЬКЕs. PAVLO-IVANIVŚKE1165-----------------
с-ще ЯСЕНІВКАs-šče JASENIVKA1171125-----------------
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada82579726-----2-----------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA2092052-----2-----------
с. АВТУНИЧІs. AVTUNYČI35734017-----------------
с. СТАРОСІЛЛЯs. STAROSILLJA2592527-----------------
с-ще ЛОМОНОСОВЕs-šče LOMONOSOVE--------------------
БУРІВСЬКА сільрадаBURIVŚKA siľrada69067020-----------------
с. БУРІВКАs. BURIVKA66164219-----------------
с. БЕЗИКІВs. BEZYKIV29281-----------------
БУТІВСЬКА сільрадаBUTIVŚKA siľrada5625575-----------------
с. БУТІВКАs. BUTIVKA3173134-----------------
с. ЗДРЯГІВКАs. ZDRJAHIVKA180180------------------
с. РАДЯНСЬКЕs. RADJANŚKE65641-----------------
ВАГАНИЦЬКА сільрадаVAHANYĆKA siľrada51949813-----7---------1-
с. ВАГАНИЧІs. VAHANYČI49247113-----7---------1-
с. БАРАБАНІВСЬКЕs. BARABANIVŚKE1212------------------
с-ще ВЕРШИНИs-šče VERŠYNY1515------------------
ВЕЛИКОДИРЧИНСЬКА сільрадаVELYKODYRČYNŚKA siľrada5245213-----------------
с. ВЕЛИКИЙ ДИРЧИНs. VELYKYJ DYRČYN3393363-----------------
с. ЛАШУКИs. LAŠUKY111111------------------
с. МАЛИЙ ДИРЧИНs. MALYJ DYRČYN7474------------------
ВЕЛИКОЛИСТВЕНСЬКА сільрадаVELYKOLYSTVENŚKA siľrada73871721-----------------
с. ВЕЛИКИЙ ЛИСТВЕНs. VELYKYJ LYSTVEN73871721-----------------
ВОЛОДИМИРІВСЬКА сільрадаVOLODYMYRIVŚKA siľrada57255811-----3-----------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA55353911-----3-----------
с. ДЕНЬ-ДОБРИЙs. DEŃ-DOBRYJ1919------------------
ВИХВОСТІВСЬКА сільрадаVYCHVOSTIVŚKA siľrada99996831-----------------
с. ВИХВОСТІВs. VYCHVOSTIV86483826-----------------
с. РОЗВИНІВКАs. ROZVYNIVKA1351305-----------------
ГНІЗДИЩЕНСЬКА сільрадаHNIZDYŠČENŚKA siľrada27726511-----1-----------
с. ГНІЗДИЩЕs. HNIZDYŠČE75714-----------------
с. ГОРОШКІВКАs. HOROŠKIVKA87816-----------------
с. СТОВПІВКАs. STOVPIVKA1151131-----1-----------
ДЕРЕВИНСЬКА сільрадаDEREVYNŚKA siľrada6526333-----15---------1-
с. ДЕРЕВИНИs. DEREVYNY6526333-----15---------1-
ДРОЗДОВИЦЬКА сільрадаDROZDOVYĆKA siľrada62760219-----6-----------
с. ДРОЗДОВИЦЯs. DROZDOVYCJA45444110-----3-----------
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE85786-----1-----------
с. ДИХАНІВКАs. DYCHANIVKA88833-----2-----------
ІВАШКІВСЬКА сільрадаIVAŠKIVŚKA siľrada96193625-----------------
с. ІВАШКІВКАs. IVAŠKIVKA87185120-----------------
с. ДОВГЕs. DOVHE57543-----------------
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA33312-----------------
ІЛЬМІВСЬКА сільрадаIĽMIVŚKA siľrada57555215-----8-----------
с. ІЛЬМІВКАs. IĽMIVKA3933825-----6-----------
с. БЛИЖНЄs. BLYŽNJE30282-----------------
с. КАРПІВКАs. KARPIVKA90863-----1-----------
с. МАРОЧКИНЕs. MAROČKYNE22------------------
с. МОСТИs. MOSTY13111-----1-----------
с. СВІТАНОКs. SVITANOK47434-----------------
КОНОТОПСЬКА сільрадаKONOTOPŚKA siľrada5625556-1---------------
с. КОНОТОПs. KONOTOP5625556-1---------------
КУЗНИЦЬКА сільрадаKUZNYĆKA siľrada32730911-----7-----------
с-ще ЗЕЛЕНЕs-šče ZELENE4949------------------
с. КУЗНИЧІs. KUZNYČI27826011-----7-----------
КУЛИКІВСЬКА сільрадаKULYKIVŚKA siľrada5235137-3---------------
с. КУЛИКІВКАs. KULYKIVKA5235137-3---------------
ЛЕМЕШІВСЬКА сільрадаLEMEŠIVŚKA siľrada6526447-----1-----------
с. ЛЕМЕШІВКАs. LEMEŠIVKA5975897-----1-----------
с. МАЛЬЧАs. MAĽČA3131------------------
с-ще РУБІЖs-šče RUBIŽ2424------------------
МАКИШИНСЬКА сільрадаMAKYŠYNŚKA siľrada99297214-----3---------3-
с. МАКИШИНs. MAKYŠYN99297214-----3---------3-
МОЛОЖАВСЬКА сільрадаMOLOŽAVŚKA siľrada74673112-----3-----------
с. МОЛОЖАВАs. MOLOŽAVA1231212-----------------
с. ЗАЛІССЯs. ZALISSJA3433------1-----------
с. КАРТОВЕЦЬКЕs. KARTOVEĆKE28244-----------------
с. ЛЮТІЖs. LJUTIŽ4444------------------
с. МИНАЇВЩИНАs. MYNAJIVŠČYNA8181------------------
с. НЕВКЛЯs. NEVKLJA3373305-----2-----------
с. ПЕРЕРОСТs. PEREROST1212------------------
с. СТУДЕНЕЦЬs. STUDENEĆ77------------------
с. ЧЕРЕЦЬКЕs. ČEREĆKE80791-----------------
с-ще ЛОЗОВЕs-šče LOZOVE--------------------
МОЩЕНСЬКА сільрадаMOŠČENŚKA siľrada66264514-----3-----------
с. МОЩЕНКАs. MOŠČENKA51850313-----2-----------
с. ГАСИЧІВКАs. HASYČIVKA7777------------------
с. СУТОКИs. SUTOKY67651-----1-----------
ПЕКУРІВСЬКА сільрадаPEKURIVŚKA siľrada5675589-----------------
с. ПЕКУРІВКАs. PEKURIVKA5675589-----------------
ПЕРЕПИСЬКА сільрадаPEREPYŚKA siľrada7317159-----5---------2-
с. ПЕРЕПИСs. PEREPYS5395286-----3---------2-
с. КУСІЇs. KUSIJI1921873-----2-----------
ПОЛІСЬКА сільрадаPOLIŚKA siľrada3343247-----1--1------1-
с. ПОЛІССЯs. POLISSJA3343247-----1--1------1-
СЕНЬКІВСЬКА сільрадаSEŃKIVŚKA siľrada2882767-----5-----------
с. СЕНЬКІВКАs. SEŃKIVKA2142055-----4-----------
с. БЕРИЛІВКАs. BERYLIVKA74712-----1-----------
СМИЧИНСЬКА сільрадаSMYČYNŚKA siľrada1375134825-----2-----------
с. СМИЧИНs. SMYČYN66765611-----------------
с. ДІБРІВНЕs. DIBRIVNE70869214-----2-----------
СОЛОНІВСЬКА сільрадаSOLONIVŚKA siľrada4824734-----5-----------
с. СОЛОНІВКАs. SOLONIVKA4824734-----5-----------
ТУПИЧІВСЬКА сільрадаTUPYČIVŚKA siľrada2219213284-----21----------
с. ТУПИЧІВs. TUPYČIV2142206079-----21----------
с-ще ТОПОЛІВКАs-šče TOPOLIVKA77725-----------------
ХОРОБИЦЬКА сільрадаCHOROBYĆKA siľrada62958337-----17--------1-
с. ХОРОБИЧІs. CHOROBYČI62958337-----17--------1-
ХОТІВЛЯНСЬКА сільрадаCHOTIVLJANŚKA siľrada55752315-----19-----------
с. ХОТІВЛЯs. CHOTIVLJA48244914-----19-----------
с. ТРАВНЕВЕs. TRAVNEVE75741-----------------
ХРИПІВСЬКА сільрадаCHRYPIVŚKA siľrada1130107050-----9---------1-
с. ХРИПІВКАs. CHRYPIVKA69665733-----5---------1-
с. ПІВНІВЩИНАs. PIVNIVŠČYNA32631210-----4-----------
с. ПОЛІТРУДНЯs. POLITRUDNJA1081017-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОН

IČNJANŚKYJ RAJON

40945

40058

820

-

11

1

-

-

34

4

1

-

1

-

-

-

-

-

15

-

м. ІЧНЯm. IČNJA1261112282313-----111--------4-
с. АВГУСТІВКАs. AVHUSTIVKA21820612-----------------
с. БЕЗВОДІВКАs. BEZVODIVKA--------------------
смт ДРУЖБАsmt DRUŽBA82778343-1---------------
смт ПАРАФІЇВКАsmt PARAFIJIVKA2754270542-----5-1-------1-
с. ЛУГОВЕs. LUHOVE927615------1----------
с-ще СОФІЇВКАs-šče SOFIJIVKA5757------------------
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada7997954-----------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA5115092-----------------
с. СЕЛИХІВs. SELYCHIV2121------------------
с. ТОМАШІВКАs. TOMAŠIVKA2672652-----------------
БАКАЇВСЬКА сільрадаBAKAJIVŚKA siľrada8288244-----------------
с. БАКАЇВКАs. BAKAJIVKA7497454-----------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA7979------------------
БІЛЬМАЧІВСЬКА сільрадаBIĽMAČIVŚKA siľrada71570212-----1-----------
с. БІЛЬМАЧІВКАs. BIĽMAČIVKA71570212-----1-----------
БЕРЕЖІВСЬКА сільрадаBEREŽIVŚKA siľrada76274416---------1-----1-
с. БЕРЕЖІВКАs. BEREŽIVKA76274416---------1-----1-
БУДЯНСЬКА сільрадаBUDJANŚKA siľrada64963413-----1---------1-
с. БУДИs. BUDY2232184---------------1-
с. ГРАБІВs. HRABIV1821802-----------------
с. ЛУЧКІВКАs. LUČKIVKA1111091-----1-----------
с. ПЕЛЮХІВКАs. PELJUCHIVKA1191136-----------------
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE1414------------------
БУРІМСЬКА сільрадаBURIMŚKA siľrada1046101530-1---------------
с. БУРІМКАs. BURIMKA83781125-1---------------
с. БЕЗБОРОДЬКІВs. BEZBOROĎKIV83821-----------------
с. ШИЛОВИЧІs. ŠYLOVYČI1261224-----------------
ПЕТРУШІВСЬКА сільрадаPETRUŠIVŚKA siľrada55053019-----1-----------
с. ПЕТРУШІВКАs. PETRUŠIVKA2882834-----1-----------
с. ВЛАСІВКАs. VLASIVKA18817513-----------------
с-ще КАЧАНІВКАs-šče KAČANIVKA48471-----------------
с. ПРОЛІСКИs. PROLISKY14131-----------------
с-ще ШЕВЧЕНКАs-šče ŠEVČENKA1212------------------
ГМИРЯНСЬКА сільрадаHMYRJANŚKA siľrada97695817------1----------
с. ГМИРЯНКАs. HMYRJANKA97695817------1----------
ГОРОДНЯНСЬКА сільрадаHORODNJANŚKA siľrada4484434-----1-----------
с. ГОРОДНЯs. HORODNJA4484434-----1-----------
ГУЖІВСЬКА сільрадаHUŽIVŚKA siľrada97795125---------------1-
с. ГУЖІВКАs. HUŽIVKA97795125---------------1-
ДОРОГИНСЬКА сільрадаDOROHYNŚKA siľrada1083107211-----------------
с. ДОРОГИНКАs. DOROHYNKA1083107211-----------------
ЗАУДАЙСЬКА сільрадаZAUDAJŚKA siľrada76375310-----------------
с. ЗАУДАЙКАs. ZAUDAJKA72771710-----------------
с. КОРШАКИs. KORŠAKY3636------------------
ІВАНГОРОДСЬКА сільрадаIVANHORODŚKA siľrada113711325-----------------
с. ІВАНГОРОДs. IVANHOROD113711325-----------------
ІВАНИЦЬКА сільрадаIVANYĆKA siľrada2348230838-1---1-----------
с. ІВАНИЦЯs. IVANYCJA1858182828-1---1-----------
с. ЗАГІНs. ZAHIN1031003-----------------
с. ЗОЦІВКАs. ZOCIVKA1191172-----------------
с. КОВТУНІВКАs. KOVTUNIVKA87834-----------------
с. КУПИНАs. KUPYNA1811801-----------------
с. СТЕПs. STEP--------------------
ІРЖАВЕЦЬКА сільрадаIRŽAVEĆKA siľrada84082713-----------------
с. ІРЖАВЕЦЬs. IRŽAVEĆ84082713-----------------
КРУПИЧПІЛЬСЬКА сільрадаKRUPYČPIĽŚKA siľrada1220120411-----2---------3-
с. КРУПИЧПОЛЕs. KRUPYČPOLE7817708---------------3-
с. НОВИЙ ПОДІЛs. NOVYJ PODIL2042021-----1-----------
с. СВАРИЧІВКАs. SVARYČIVKA2352322-----1-----------
МАРТИНІВСЬКА сільрадаMARTYNIVŚKA siľrada8218164--1--------------
с. МАРТИНІВКАs. MARTYNIVKA7947894--1--------------
с. ХАЇХАs. CHAJICHA2727------------------
МОНАСТИРИЩЕНСЬКА сільрадаMONASTYRYŠČENŚKA siľrada1169113629-3---1-----------
с. МОНАСТИРИЩЕs. MONASTYRYŠČE1149111629-3---1-----------
с. ВЕПРИКs. VEPRYK2020------------------
ВІЛЬШАНІВСЬКА сільрадаVIĽŠANIVŚKA siľrada74772917-----1-----------
с. ВІЛЬШАНАs. VIĽŠANA70468716-----1-----------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE14131-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA2929------------------
ПРИПУТНІВСЬКА сільрадаPRYPUTNIVŚKA siľrada109710898-----------------
с. ПРИПУТНІs. PRYPUTNI6746677-----------------
с. БАРБУРСЬКЕs. BARBURŚKE2222------------------
с. ВИШНІВКАs. VYŠNIVKA3873861-----------------
с-ще КУЛИКІВКАs-šče KULYKIVKA1414------------------
РОЖНІВСЬКА сільрадаROŽNIVŚKA siľrada123912298-1---1-----------
с. РОЖНІВКАs. ROŽNIVKA9639576-----------------
с. МАКСИМІВКАs. MAKSYMIVKA2762722-1---1-----------
с. ДОВБНІs. DOVBNI--------------------
СЕЗЬКІВСЬКА сільрадаSEŹKIVŚKA siľrada66363924-----------------
с. СЕЗЬКИs. SEŹKY26525312-----------------
с. ГЕЙЦІs. HEJCI1181135-----------------
с. ДЗЮБІВКАs. DZJUBIVKA1421402-----------------
с-ще КОЛОМІЙЦЕВЕs-šče KOLOMIJCEVE66633-----------------
с. ТИШКІВКАs. TYŠKIVKA72702-----------------
ТРОСТЯНЕЦЬКА сільрадаTROSTJANEĆKA siľrada1225118429-1---71--------3-
с-ще ТРОСТЯНЕЦЬs-šče TROSTJANEĆ92489121-1---71--------3-
с. БАРВІНКОВЕs. BARVINKOVE22------------------
с. ВЕРЕСКУНИs. VERESKUNY2992918-----------------
СТУПАКІВСЬКА сільрадаSTUPAKIVŚKA siľrada2982935-----------------
с. СТУПАКІВКАs. STUPAKIVKA2832794-----------------
с. ЗІНЧЕНКОВЕs. ZINČENKOVE15141-----------------
ХАЄНКІВСЬКА сільрадаCHAJENKIVŚKA siľrada59757816-3---------------
с. ХАЄНКИs. CHAJENKY42841315-----------------
с. ВОРОНІВКАs. VORONIVKA1451411-3---------------
с. КИКОЛИs. KYKOLY2424------------------
ЩУРІВСЬКА сільрадаŠČURIVŚKA siľrada2692625-----1---------1-
с. ЩУРІВКАs. ŠČURIVKA1851804-----1-----------
с. ІЦЕНКІВs. ICENKIV3736----------------1-
с. ОДНОЛЬКІВs. ODNOĽKIV47461-----------------
ЮЖНЕНСЬКА сільрадаJUŽNENŚKA siľrada1120110218-----------------
с. ЮЖНЕs. JUŽNE92090515-----------------
с. ЛИСОГОРИs. LYSOHORY1341322-----------------
с. ПРОЛЕТАРСЬКЕs. PROLETARŚKE66651-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН

KOZELEĆKYJ RAJON

61636

59027

2365

2

13

1

2

1

48

43

-

38

-

1

1

-

-

-

34

60

м. ОСТЕРm. OSTER71076600460-1---5--38------3-
с. БЕРЕМИЦЬКЕs. BEREMYĆKE62602-----------------
с. ЛЮБЕЧАНИНІВs. LJUBEČANYNIV5165132---------------1-
с. ПОЛІСЬКЕs. POLIŚKE1931858-----------------
смт КОЗЕЛЕЦЬsmt KOZELEĆ8760843128623---925--------4-
смт ДЕСНАsmt DESNA718059871108-31-1132---1----460
ОЛЕКСІЇВЩИНСЬКА сільрадаOLEKSIJIVŠČYNŚKA siľrada1229121415-----------------
с. ОЛЕКСІЇВЩИНАs. OLEKSIJIVŠČYNA3613556-----------------
с. ГАРБУЗИНs. HARBUZYN1611574-----------------
с. ЄРКІВs. JERKIV3633594-----------------
с. ЖЕРЕБЕЦЬКЕs. ŽEREBEĆKE8080------------------
с. ЗАКРЕВСЬКЕs. ZAKREVŚKE6969------------------
с. ТОПОЛІs. TOPOLI1951941-----------------
БІЛЕЙКІВСЬКА сільрадаBILEJKIVŚKA siľrada91789123-1---2-----------
с. БІЛЕЙКИs. BILEJKY25624312-----1-----------
с. КРИВЕЦЬКЕs. KRYVEĆKE42411-----------------
с. НОВИКИs. NOVYKY1931903-----------------
с. ОПЕНЬКИs. OPEŃKY1041022-----------------
с. ТАРАСІВs. TARASIV2422364-1---1-----------
с. ШАМИs. ŠAMY80791-----------------
БІЛИКІВСЬКА сільрадаBILYKIVŚKA siľrada59557916-----------------
с. БІЛИКИs. BILYKY31730413-----------------
с. ЖИЛИН МЛИНОКs. ŽYLYN MLYNOK2828------------------
с. НАБІЛЬСЬКЕs. NABIĽŚKE8484------------------
с. ТУМАНСЬКА ГУТАs. TUMANŚKA HUTA1661633-----------------
БЕРЛОЗІВСЬКА сільрадаBERLOZIVŚKA siľrada2044201525-1----1--------2-
с. БЕРЛОЗИs. BERLOZY5004937-----------------
с. ГЛОМАЗДИs. HLOMAZDY5165106-----------------
с. СИВУХИs. SYVUCHY4034012-----------------
с. ЧАСНІВЦІs. ČASNIVCI62561110-1----1--------2-
БОБРУЙКІВСЬКА сільрадаBOBRUJKIVŚKA siľrada4384326-----------------
с. БОБРУЙКИs. BOBRUJKY4384326-----------------
БІРКІВСЬКА сільрадаBIRKIVŚKA siľrada1334130330---------------1-
с. БІРКИs. BIRKY3303237-----------------
с. ДЕШКИs. DEŠKY1651623-----------------
с. ЖУКІВЩИНАs. ŽUKIVŠČYNA56254615---------------1-
с. КРЕНІs. KRENI47452-----------------
с. РОМАНЬКИs. ROMAŃKY1251241-----------------
с. САМСОНИs. SAMSONY1051032-----------------
БРИГИНЦІВСЬКА сільрадаBRYHYNCIVŚKA siľrada9129066-----------------
с. БРИГИНЦІs. BRYHYNCI2152132-----------------
с. КАРАСИНІВКАs. KARASYNIVKA2862833-----------------
с. КОРНІЇВs. KORNIJIV123123------------------
с. МИРНЕs. MYRNE9999------------------
с. ПІЗНЄs. PIZNJE2525------------------
с. РИКІВs. RYKIV1641631-----------------
БУЛАХІВСЬКА сільрадаBULACHIVŚKA siľrada5965847---------------5-
с. БУЛАХІВs. BULACHIV5965847---------------5-
ВОВЧКІВСЬКА сільрадаVOVČKIVŚKA siľrada9068976------3----------
с. ВОВЧОКs. VOVČOK9068976------3----------
ДАНІВСЬКА сільрадаDANIVŚKA siľrada1071105712-1-------------1-
с. ДАНІВКАs. DANIVKA96595310-1-------------1-
с. КУРГАНСЬКЕs. KURHANŚKE1061042-----------------
ЄВМИНСЬКА сільрадаJEVMYNŚKA siľrada95694511-----------------
с. ЄВМИНКАs. JEVMYNKA95694511-----------------
КАРПИЛІВСЬКА сільрадаKARPYLIVŚKA siľrada2056201244-----------------
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA1098108216-----------------
с. ВИПОВЗІВs. VYPOVZIV52250319-----------------
с. ЛУТАВАs. LUTAVA4364279-----------------
КІПТІВСЬКА сільрадаKIPTIVŚKA siľrada71370210-----1-----------
с. КІПТІs. KIPTI71370210-----1-----------
КОРОП'ЇВСЬКА сільрадаKOROP`JIVŚKA siľrada7117056-----------------
с. КОРОП'Єs. KOROP`JE7117056-----------------
КОСАЧІВСЬКА сільрадаKOSAČIVŚKA siľrada141014036-----1-----------
с. КОСАЧІВКАs. KOSAČIVKA6226193-----------------
с. БІРs. BIR3838------------------
с. ЛОШАКОВА ГУТАs. LOŠAKOVA HUTA1501491-----------------
с. СОРОКОШИЧІs. SOROKOŠYČI5857------1-----------
с. ТУЖАРs. TUŽAR5425402-----------------
КРАСИЛІВСЬКА сільрадаKRASYLIVŚKA siľrada100798121-----3---------2-
с. КРАСИЛІВКАs. KRASYLIVKA97895221-----3---------2-
с. ШПАКІВs. ŠPAKIV2929------------------
КРЕХАЇВСЬКА сільрадаKRECHAJIVŚKA siľrada73372013-----------------
с. КРЕХАЇВs. KRECHAJIV73372013-----------------
ХРЕЩАТЕНСЬКА сільрадаCHREŠČATENŚKA siľrada139613913------1--------1-
с. ХРЕЩАТЕs. CHREŠČATE119111863------1--------1-
с. ГАЛЬЧИНs. HAĽČYN205205------------------
ЛЕМЕШІВСЬКА сільрадаLEMEŠIVŚKA siľrada1204118221-----1-----------
с. ЛЕМЕШІs. LEMEŠI62260318-----1-----------
с. БОЯРІВКАs. BOJARIVKA1515------------------
с. ГОРБАЧІs. HORBAČI1341331-----------------
с. ПЕСОЦЬКЕs. PESOĆKE98971-----------------
с. ШАЛОЙКИs. ŠALOJKY8282------------------
с. ШАПИХИs. ŠAPYCHY4444------------------
с. ШУЛЯКИs. ŠULJAKY2092081-----------------
ЛИХОЛІТСЬКА сільрадаLYCHOLITŚKA siľrada8558487-----------------
с. ЛИХОЛІТКИs. LYCHOLITKY8558487-----------------
МАКСИМІВСЬКА сільрадаMAKSYMIVŚKA siľrada9799722-----14----------
с. МАКСИМs. MAKSYM304304------------------
с. ЛЕБЕДІВКАs. LEBEDIVKA3943891------4----------
с. СОКОЛІВКАs. SOKOLIVKA2812791-----1-----------
МОРІВСЬКА сільрадаMORIVŚKA siľrada103210217---2-2-----------
с. МОРІВСЬКs. MORIVŚK6266186---2-------------
с. ОТРОХИs. OTROCHY2262231-----2-----------
с. РУДНЯs. RUDNJA180180------------------
НАДИНІВСЬКА сільрадаNADYNIVŚKA siľrada4284216-----1-----------
с. НАДИНІВКАs. NADYNIVKA3543521-----1-----------
с. КОПАЧІВs. KOPAČIV74695-----------------
НІЧОГІВСЬКА сільрадаNIČOHIVŚKA siľrada359359------------------
с. НІЧОГІВКАs. NIČOHIVKA359359------------------
НОВОШЛЯХІВСЬКА сільрадаNOVOŠLJACHIVŚKA siľrada66264020-2---------------
с. НОВИЙ ШЛЯХs. NOVYJ ŠLJACH65162920-2---------------
с-ще РОЗІВКАs-šče ROZIVKA1111------------------
ОДИНЦІВСЬКА сільрадаODYNCIVŚKA siľrada1115110012-----2---------1-
с. ОДИНЦІs. ODYNCI2682662-----------------
с. БАБАРИКИs. BABARYKY1971942-----1-----------
с. ВОЛЕВАЧІs. VOLEVAČI2692672-----------------
с. КОШАНИs. KOŠANY3813736-----1---------1-
ОЗЕРНЕНСЬКА сільрадаOZERNENŚKA siľrada3513396-----1---------5-
с. ОЗЕРНЕs. OZERNE3513396-----1---------5-
ОЛБИНСЬКА сільрадаOLBYNŚKA siľrada1094107519-----------------
с. ОЛБИНs. OLBYN3113065-----------------
с. БОРСУКІВs. BORSUKIV3453405-----------------
с. ДИМЕРКАs. DYMERKA1621593-----------------
с. САВИНКАs. SAVYNKA1961906-----------------
с. САМІЙЛІВКАs. SAMIJLIVKA8080------------------
ОМЕЛЯНІВСЬКА сільрадаOMELJANIVŚKA siľrada78476024-----------------
с. ОМЕЛЯНІВs. OMELJANIV58556520-----------------
с. КАЛИТЯНСЬКЕs. KALYTJANŚKE2828------------------
с. ПРИВІТНЕs. PRYVITNE1711674-----------------
ПАРХИМІВСЬКА сільрадаPARCHYMIVŚKA siľrada7477416-----------------
с. ПАРХИМІВs. PARCHYMIV4734685-----------------
с. КОТІВs. KOTIV2742731-----------------
ПАТЮТИНСЬКА сільрадаPATJUTYNŚKA siľrada1267125511-----1-----------
с. ПАТЮТИs. PATJUTY6576506-----1-----------
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE1571552-----------------
с. ГЛАДКЕs. HLADKE4534503-----------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada74373210-----1-----------
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE74373210-----1-----------
ПИЛЯТИНСЬКА сільрадаPYLJATYNŚKA siľrada4764715-----------------
с. ПИЛЯТИНs. PYLJATYN4764715-----------------
ПІДЛІСНЕНСЬКА сільрадаPIDLISNENŚKA siľrada9949922-----------------
с. ПІДЛІСНЕs. PIDLISNE9949922-----------------
ПРОГРЕСІВСЬКА сільрадаPROHRESIVŚKA siľrada1189114936-----13----------
с-ще ПРОГРЕСs-šče PROHRES95492030-----13----------
с. ГАЙОВЕs. HAJOVE2352296-----------------
САВИНСЬКА сільрадаSAVYNŚKA siľrada60058611------3----------
с. САВИНs. SAVYN60058611------3----------
СКРИПЧИНСЬКА сільрадаSKRYPČYNŚKA siľrada4644611---------------2-
с. СКРИПЧИНs. SKRYPČYN326326------------------
с. ПУШКАРІs. PUŠKARI1381351---------------2-
СТАВИСЬКА сільрадаSTAVYŚKA siľrada6686643------1----------
с. СТАВИСЬКЕs. STAVYŚKE4864832------1----------
с. БЛУДШЕs. BLUDŠE1781771-----------------
с. НОВА ГРЕБЛЯs. NOVA HREBLJA44------------------
СИРАЇВСЬКА сільрадаSYRAJIVŚKA siľrada8128037-----1-----1-----
с. СИРАЇs. SYRAJI4804772-----1-----------
с. КАРПЕКИs. KARPEKY1501472-----------1-----
с. СОКИРИНs. SOKYRYN1821793-----------------
ЧЕМЕРСЬКА сільрадаČEMERŚKA siľrada1971194323-1---2---------2-
с. ЧЕМЕРs. ČEMER1971194323-1---2---------2-
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОРОПСЬКИЙ РАЙОН

KOROPŚKYJ RAJON

32139

31433

649

-

6

2

-

-

27

3

-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

смт КОРОПsmt KOROP55675378180-----7---------2-
смт ПОНОРНИЦЯsmt PONORNYCJA2778273039-1---1---------7-
с. ЗЕЛЕНА ПОЛЯНАs. ZELENA POLJANA77743-----------------
с. РИХЛИs. RYCHLY1121093-----------------
АТЮШІВСЬКА сільрадаATJUŠIVŚKA siľrada1916188330------1--------2-
с. АТЮШАs. ATJUŠA1570154128------1----------
с. КУЧІs. KUČI1413----------------1-
с. ЛУБЕНЕЦЬs. LUBENEĆ1101091-----------------
с. ПУСТА ГРЕБЛЯs. PUSTA HREBLJA213212----------------1-
с. РУБАННИКІВs. RUBANNYKIV981-----------------
БУДИЩЕНСЬКА сільрадаBUDYŠČENŚKA siľrada3773733---------------1-
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE3773733---------------1-
ВЕРБІВСЬКА сільрадаVERBIVŚKA siľrada115411513-----------------
с. ВЕРБАs. VERBA8848813-----------------
с. ОСЬМАКИs. OŚMAKY270270------------------
ВИШЕНЬКІВСЬКА сільрадаVYŠEŃKIVŚKA siľrada91488626-----1---------1-
с. ВИШЕНЬКИs. VYŠEŃKY50648915-----1---------1-
с. БУЖАНКАs. BUŽANKA1051005-----------------
с. ЧЕРЕШЕНЬКИs. ČEREŠEŃKY2482426-----------------
с. ЧОРНЯВКАs. ČORNJAVKA5555------------------
ВІЛЬНЕНСЬКА сільрадаVIĽNENŚKA siľrada63459537-----2-----------
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE38035722-----1-----------
с. БОРИСОВЕs. BORYSOVE1183-----------------
с-ще ЗАЙЦЕВЕs-šče ZAJCEVE56496-----1-----------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA1871816-----------------
с. БОРЗЕНЦІВs. BORZENCIV--------------------
с. СМІЛЕs. SMILE--------------------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada1676165618-----2-----------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE1392137218-----2-----------
с-ще ГРУДИs-šče HRUDY2222------------------
с. ЄГОРІВКАs. JEHORIVKA3535------------------
с. НАКОТs. NAKOT9191------------------
с. СИНЯВКАs. SYNJAVKA136136------------------
КАРИЛЬСЬКА сільрадаKARYĽŚKA siľrada98195921-1---------------
с. КАРИЛЬСЬКЕs. KARYĽŚKE98195921-1---------------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada56654517-1---1---------2-
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE36134612-1-------------2-
с. ПРИДЕСНЯНСЬКЕs. PRYDESNJANŚKE2051995-----1-----------
КРАСНОПІЛЬСЬКА сільрадаKRASNOPIĽŚKA siľrada7117047-----------------
с. КРАСНОПІЛЛЯs. KRASNOPILLJA6906837-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ РАНОКs. ČERVONYJ RANOK2121------------------
КРИСКІВСЬКА сільрадаKRYSKIVŚKA siľrada1671165911-----1-----------
с. КРИСКИs. KRYSKY9829748-----------------
с. ВЕЛИКИЙ ЛІСs. VELYKYJ LIS106105------1-----------
с. ІВАНЬКІВs. IVAŃKIV5835803-----------------
ЛУКНОВСЬКА сільрадаLUKNOVŚKA siľrada57351745-12--5---------3-
с. ЛУКНОВЕs. LUKNOVE56250744-12--5---------3-
с. ЧЕРВОНИЙ ЛАНs. ČERVONYJ LAN11101-----------------
МЕЗИНСЬКА сільрадаMEZYNŚKA siľrada4624566-----------------
с. МЕЗИНs. MEZYN3463451-----------------
с. КУРИЛІВКАs. KURYLIVKA1161115-----------------
НЕХАЇВСЬКА сільрадаNECHAJIVŚKA siľrada1878183740------1----------
с. НЕХАЇВКАs. NECHAJIVKA1618158433------1----------
с. ГАЛИЧІВКАs. HALYČIVKA4242------------------
с. ЛЕБЕДИНs. LEBEDYN1771716-----------------
с. НОРИЦЯs. NORYCJA41401-----------------
ОБОЛОНСЬКА сільрадаOBOLONŚKA siľrada97194820-----3-----------
с. ОБОЛОННЯs. OBOLONNJA89787420-----3-----------
с. ГУТАs. HUTA3232------------------
с-ще ЛИСА ГОРАs-šče LYSA HORA33------------------
с. ЧЕРВОНА ПОЛЯНАs. ČERVONA POLJANA3939------------------
ПОКОШИЦЬКА сільрадаPOKOŠYĆKA siľrada94793610-----1-----------
с. ПОКОШИЧІs. POKOŠYČI94793610-----1-----------
ПРОЛЕТАРСЬКА сільрадаPROLETARŚKA siľrada89688412-----------------
с. ПРОЛЕТАРСЬКЕs. PROLETARŚKE6055987-----------------
с. ГОРОХОВЕs. HOROCHOVE1581544-----------------
с. ДРІБЦІs. DRIBCI1010------------------
с. КАРАЦЮБИНЕs. KARACJUBYNE1021011-----------------
с. НОВОСЕЛИЦЯs. NOVOSELYCJA2121------------------
РАДИЧІВСЬКА сільрадаRADYČIVŚKA siľrada8048004-----------------
с. РАДИЧІВs. RADYČIV8048004-----------------
РОЗЛЬОТІВСЬКА сільрадаROZLJOTIVŚKA siľrada3053032-----------------
с. РОЗЛЬОТИs. ROZLJOTY3053032-----------------
РАЙГОРОДОЦЬКА сільрадаRAJHORODOĆKA siľrada53951224-1---11----------
с. РАЙГОРОДОКs. RAJHORODOK37535718-----------------
с. ЖЕРНІВКАs. ŽERNIVKA1641556-1---11----------
РИБОТИНСЬКА сільрадаRYBOTYNŚKA siľrada1088106127-----------------
с. РИБОТИНs. RYBOTYN1088106127-----------------
РИЖКІВСЬКА сільрадаRYŽKIVŚKA siľrada4063979-----------------
с. РИЖКИs. RYŽKY4063979-----------------
СОХАЧІВСЬКА сільрадаSOCHAČIVŚKA siľrada7097027-----------------
с. СОХАЧІs. SOCHAČI6136076-----------------
с. ПОДОЛЯКИs. PODOLJAKY92911-----------------
с. СТАНОВЕs. STANOVE44------------------
СВЕРДЛОВСЬКА сільрадаSVERDLOVŚKA siľrada70569213-----------------
с. СВЕРДЛОВКАs. SVERDLOVKA68267012-----------------
с. СМІЛЕs. SMILE23221-----------------
ЧЕРВОНЕНСЬКА сільрадаČERVONENŚKA siľrada1059104610-----2---------1-
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE1059104610-----2---------1-
ШАБАЛИНІВСЬКА сільрадаŠABALYNIVŚKA siľrada1663164022-1---------------
с. ШАБАЛИНІВs. ŠABALYNIV1646162322-1---------------
с. МОХОВЕs. MOCHOVE1717------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН

KORJUKIVŚKYJ RAJON

33558

32528

942

-

9

1

-

1

47

5

1

-

1

-

1

1

-

-

21

-

м. КОРЮКІВКАm. KORJUKIVKA1414513487613-1---304-----1--9-
с. ЛЕБІДДЯs. LEBIDDJA33------------------
с. ТРУДОВИКs. TRUDOVYK8585------------------
смт ХОЛМИsmt CHOLMY3256320246-----3-1-------4-
с. КУЧУГУРИs. KUČUHURY88------------------
с. ОЛЕШНЯs. OLEŠNJA1421402-----------------
с. ЧЕНЧИКИs. ČENČYKY33303-----------------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada1059103919-----1-----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA76775214-----1-----------
с. ВЕРХОЛІССЯs. VERCHOLISSJA1921884-----------------
с. ПІСКИs. PISKY100991-----------------
БІЛОШИЦЬКО-СЛОБІДСЬКА сільрадаBILOŠYĆKO-SLOBIDŚKA siľrada6646577-----------------
с. БІЛОШИЦЬКА СЛОБОДАs. BILOŠYĆKA SLOBODA6606537-----------------
с. МАЙБУТНЄs. MAJBUTNJE44------------------
БРЕЦЬКА сільрадаBREĆKA siľrada52950622-1---------------
с. БРЕЧs. BREČ22621312-1---------------
с. ГУРИНІВКАs. HURYNIVKA1091054-----------------
с. ЛУБЕНЕЦЬs. LUBENEĆ1031012-----------------
с. НОВА ГУРИНІВКАs. NOVA HURYNIVKA17143-----------------
с. ОЗЕРЕДИs. OZEREDY3737------------------
с. ХОВДІЇВКАs. CHOVDIJIVKA37361-----------------
БУДЯНСЬКА сільрадаBUDJANŚKA siľrada71469320-----1-----------
с. БУДАs. BUDA2142077-----------------
с. МАХОВИКИs. MACHOVYKY51473-----1-----------
с. ПЕТРОВА СЛОБОДАs. PETROVA SLOBODA2582553-----------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA1121084-----------------
с. ШИШКАs. ŠYŠKA79763-----------------
ДОМАШЛИНСЬКА сільрадаDOMAŠLYNŚKA siľrada5665577--1--1-----------
с. ДОМАШЛИНs. DOMAŠLYN5054985--1--1-----------
с. БЕШКІВКАs. BEŠKIVKA29272-----------------
с. ЛУКОВЕЦЬs. LUKOVEĆ3232------------------
ЖУКЛЯНСЬКА сільрадаŽUKLJANŚKA siľrada5104999-----2-----------
с. ЖУКЛЯs. ŽUKLJA5104999-----2-----------
ЗАБАРІВСЬКА сільрадаZABARIVŚKA siľrada76372239-----2-----------
с. ЗАБАРІВКАs. ZABARIVKA2712628-----1-----------
с. ВОЛОВИКИs. VOLOVYKY41438330-----1-----------
с. КИРИЛІВКАs. KYRYLIVKA56551-----------------
с. НОВА БУДАs. NOVA BUDA2222------------------
КАМКІВСЬКА сільрадаKAMKIVŚKA siľrada3303216-----11--1-------
с. КАМКАs. KAMKA3303216-----11--1-------
КОЗИЛІВСЬКА сільрадаKOZYLIVŚKA siľrada1544152119-----2---------2-
с. КОЗИЛІВКАs. KOZYLIVKA1058104311-----2---------2-
с. БОБРИКs. BOBRYK1691681-----------------
с. БОРОКs. BOROK49481-----------------
с. ДАЧНЕs. DAČNE1871816-----------------
с-ще КОМСОМОЛЬСЬКЕs-šče KOMSOMOĽŚKE55------------------
с. ТИХОНІВСЬКЕs. TYCHONIVŚKE6363------------------
с. УРІЧЧЯs. URIČČJA1313------------------
НАУМІВСЬКА сільрадаNAUMIVŚKA siľrada1733170329---------------1-
с. НАУМІВКАs. NAUMIVKA1423139527---------------1-
с. АНДРОНИКИs. ANDRONYKY3333------------------
с. ВИСОКЕs. VYSOKE2626------------------
с. ПЕРЕДІЛs. PEREDIL68671-----------------
с. СПИЧУВАТЕs. SPYČUVATE22------------------
с. ТУРІВКАs. TURIVKA1811801-----------------
ОХРАМІЄВИЦЬКА сільрадаOCHRAMIJEVYĆKA siľrada1044102220----1------1-----
с. ОХРАМІЄВИЧІs. OCHRAMIJEVYČI84883216-----------------
с. ЛУПАСОВЕs. LUPASOVE1091043----1------1-----
с. ЧЕРВОНА БУДАs. ČERVONA BUDA87861-----------------
ПЕРЕЛЮБСЬКА сільрадаPERELJUBŚKA siľrada9359278-----------------
с. ПЕРЕЛЮБs. PERELJUB8578507-----------------
с. БАЛЯСИs. BALJASY78771-----------------
ПРИБИНСЬКА сільрадаPRYBYNŚKA siľrada6706655-----------------
с. ПРИБИНЬs. PRYBYŃ6616565-----------------
с. КОСТЯНТИНІВКАs. KOSTJANTYNIVKA99------------------
РЕЙМЕНТАРІВСЬКА сільрадаREJMENTARIVŚKA siľrada4874758-4---------------
с. РЕЙМЕНТАРІВКАs. REJMENTARIVKA3783715-2---------------
с. БОГДАЛІВКАs. BOHDALIVKA22------------------
с. ГУТИЩЕs. HUTYŠČE1818------------------
с-ще ДОВГА ГРЕБЛЯs-šče DOVHA HREBLJA119--2---------------
с. ЗАЛЯДДЯs. ZALJADDJA1717------------------
с. ОЛІЙНИКИs. OLIJNYKY61583-----------------
РИБИНСЬКА сільрадаRYBYNŚKA siľrada8098035---------------1-
с. РИБИНСЬКs. RYBYNŚK4254222---------------1-
с-ще ГОЛУБІВЩИНАs-šče HOLUBIVŠČYNA55------------------
с. ЖУРАВЛЕВА БУДАs. ŽURAVLEVA BUDA4242------------------
с. ЛІСОВЕs. LISOVE2121------------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA1061033-----------------
с. ПАРАСТОВСЬКЕs. PARASTOVŚKE7474------------------
с. СТОПИЛКАs. STOPYLKA136136------------------
САВИНКІВСЬКА сільрадаSAVYNKIVŚKA siľrada6816744---------------3-
с. САВИНКИs. SAVYNKY6126054---------------3-
с. ЧЕРВОНИЙ ДОВЖИКs. ČERVONYJ DOVŽYK6969------------------
СЯДРИНСЬКА сільрадаSJADRYNŚKA siľrada1098107324-----1-----------
с. СЯДРИНЕs. SJADRYNE83581321-----1-----------
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE22------------------
с. САМОТУГИs. SAMOTUHY1151141-----------------
с. ТЕЛЬНЕs. TEĽNE1461442-----------------
ТЮТЮННИЦЬКА сільрадаTJUTJUNNYĆKA siľrada89287415-----2---------1-
с. ТЮТЮННИЦЯs. TJUTJUNNYCJA2692672-----------------
с. КОСТЮЧКИs. KOSTJUČKY1361341-----1-----------
с. КУГУКИs. KUHUKY4545------------------
с. САМСОНІВКАs. SAMSONIVKA2424------------------
с. САХУТІВКАs. SACHUTIVKA41840412-----1---------1-
ХОТІЇВСЬКА сільрадаCHOTIJIVŚKA siľrada29227811-3---------------
с. ХОТІЇВКАs. CHOTIJIVKA29227811-3---------------
ШИШКІВСЬКА сільрадаŠYŠKIVŚKA siľrada5665641-----1-----------
с. ШИШКІВКАs. ŠYŠKIVKA4324301-----1-----------
с. РУДНЯs. RUDNJA134134------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

КУЛИКІВСЬКИЙ РАЙОН

KULYKIVŚKYJ RAJON

22472

22016

384

-

10

1

1

-

34

10

-

1

-

-

1

-

-

-

14

-

смт КУЛИКІВКАsmt KULYKIVKA58665699142-31--122--------7-
с. ПЕНЯЗІВКАs. PENJAZIVKA1681623-1-------------2-
АВДІЇВСЬКА сільрадаAVDIJIVŚKA siľrada55153912-----------------
с. АВДІЇВКАs. AVDIJIVKA55153912-----------------
БАКЛАНОВО-МУРАВІЙСЬКА сільрадаBAKLANOVO-MURAVIJŚKA siľrada64562912-----3---------1-
с. БАКЛАНОВА МУРАВІЙКАs. BAKLANOVA MURAVIJKA64562912-----3---------1-
ВЕРЕСОЦЬКА сільрадаVERESOĆKA siľrada1226120321-2---------------
с. ВЕРЕСОЧs. VERESOČ1121110514-2---------------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE105987-----------------
ВЕРШИНОВО-МУРАВІЙСЬКА сільрадаVERŠYNOVO-MURAVIJŚKA siľrada58156315-----1-----1---1-
с. ВЕРШИНОВА МУРАВІЙКАs. VERŠYNOVA MURAVIJKA52751014-----1-----1---1-
с. КОШАРИЩЕs. KOŠARYŠČE54531-----------------
ВИБЛІВСЬКА сільрадаVYBLIVŚKA siľrada1097108010-1---4---------2-
с. ВИБЛІs. VYBLI1097108010-1---4---------2-
ГОРБІВСЬКА сільрадаHORBIVŚKA siľrada1465144221-----1--1--------
с. ГОРБОВЕs. HORBOVE1347132720-----------------
с. ГЛУЗДИs. HLUZDY8179------1--1--------
с. УБОРКИs. UBORKY37361-----------------
ГРАБІВСЬКА сільрадаHRABIVŚKA siľrada6236139-----1-----------
с. ГРАБІВКАs. HRABIVKA6236139-----1-----------
ДРІМАЙЛІВСЬКА сільрадаDRIMAJLIVŚKA siľrada94793214-----1-----------
с. ДРІМАЙЛІВКАs. DRIMAJLIVKA85284011-----1-----------
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE95923-----------------
ДРОЗДІВСЬКА сільрадаDROZDIVŚKA siľrada1179116018-1---------------
с. ДРОЗДІВКАs. DROZDIVKA1179116018-1---------------
ЖУКІВСЬКА сільрадаŽUKIVŚKA siľrada1251123113---1-15----------
с. ЖУКІВКАs. ŽUKIVKA1251123113---1-15----------
КЛАДЬКІВСЬКА сільрадаKLAĎKIVŚKA siľrada83780625-----5---------1-
с. КЛАДЬКІВКАs. KLAĎKIVKA83780625-----5---------1-
КОВЧИНСЬКА сільрадаKOVČYNŚKA siľrada1333130328-----2-----------
с. КОВЧИНs. KOVČYN1287125926-----2-----------
с. УКРАЇНСЬКЕs. UKRAJINŚKE46442-----------------
ОРЛІВСЬКА сільрадаORLIVŚKA siľrada1122110713-2---------------
с. ОРЛІВКАs. ORLIVKA1122110713-2---------------
САЛТИКОВО-ДІВИЦЬКА сільрадаSALTYKOVO-DIVYĆKA siľrada1460144514-----1-----------
с. САЛТИКОВА ДІВИЦЯs. SALTYKOVA DIVYCJA1460144514-----1-----------
СМОЛЯНСЬКА сільрадаSMOLJANŚKA siľrada133913287-----22----------
с. СМОЛЯНКАs. SMOLJANKA133413237-----22----------
с. КОРОСТЕНЬs. KOROSTEŃ55------------------
ХИБАЛІВСЬКА сільрадаCHYBALIVŚKA siľrada7827747------1----------
с. ХИБАЛІВКАs. CHYBALIVKA7827747------1----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

МЕНСЬКИЙ РАЙОН

MENŚKYJ RAJON

45408

44293

972

-

1

4

70

12

2

7

-

1

-

-

-

-

35

2

м. МЕНАm. MENA1259012174365--42911--1----10-
смт БЕРЕЗНАsmt BEREZNA54225302113-1---5--1--------
смт МАКОШИНЕsmt MAKOŠYNE26482536100-----5--5------2-
с. ОСТАПІВКАs. OSTAPIVKA1431403-----------------
БІГАЦЬКА сільрадаBIHAĆKA siľrada51850711-----------------
с. БІГАЧs. BIHAČ51850711-----------------
БЛИСТІВСЬКА сільрадаBLYSTIVŚKA siľrada1155113812---------------5-
с. БЛИСТОВАs. BLYSTOVA1150113312---------------5-
с. ДЕРЕПІВКАs. DEREPIVKA55------------------
БІРКІВСЬКА сільрадаBIRKIVŚKA siľrada91590113-----1-----------
с. БІРКІВКАs. BIRKIVKA91590113-----1-----------
ВЕЛИЧКІВСЬКА сільрадаVELYČKIVŚKA siľrada79376713-----11---------2-
с. ВЕЛИЧКІВКАs. VELYČKIVKA78776113-----11---------2-
с. ВІЛЬНЕs. VIĽNE66------------------
ВОЛОСКІВСЬКА сільрадаVOLOSKIVŚKA siľrada1275124429-----2-----------
с. ВОЛОСКІВЦІs. VOLOSKIVCI84983217-----------------
с. СТЕПАНІВКАs. STEPANIVKA42641212-----2-----------
ГОРОДИЩЕНСЬКА сільрадаHORODYŠČENŚKA siľrada9709598-----3-----------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE9709598-----3-----------
ДАНИЛІВСЬКА сільрадаDANYLIVŚKA siľrada54351326------2--------11
с. ДАНИЛІВКАs. DANYLIVKA50447525------2--------11
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE39381-----------------
ДЯГІВСЬКА сільрадаDJAHIVŚKA siľrada9479368------3----------
с. ДЯГОВАs. DJAHOVA9479368------3----------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada1142112713---------------2-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE1142112713---------------2-
КИСЕЛІВСЬКА сільрадаKYSELIVŚKA siľrada1472142736--1--26----------
с. КИСЕЛІВКАs. KYSELIVKA1264122728--1--26----------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA7272------------------
с-ще ПРОГРЕСs-šče PROHRES1361288-----------------
КУКОВИЦЬКА сільрадаKUKOVYĆKA siľrada1287126915-----2---------1-
с. КУКОВИЧІs. KUKOVYČI1015100510-----------------
с-ще КУКОВИЦЬКЕs-šče KUKOVYĆKE1212------------------
с. ПАМ'ЯТЬ ЛЕНІНАs. PAM`JAŤ LENINA1871841-----1---------1-
с. ЧЕРВОНИЙ МАЯКs. ČERVONYJ MAJAK73684-----1-----------
ЛЕНІНІВСЬКА сільрадаLENINIVŚKA siľrada134213317-----3----------1
с. ЛЕНІНІВКАs. LENINIVKA8368293-----3----------1
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA1541522-----------------
с. КЛИМЕНТИНІВКАs. KLYMENTYNIVKA1921911-----------------
с. ЛУГОВЕs. LUHOVE1471461-----------------
с. ЧЕРВОНІ ГОРИs. ČERVONI HORY55------------------
с. ЯСЬКОВЕs. JAŚKOVE88------------------
ЛІСКІВСЬКА сільрадаLISKIVŚKA siľrada1194117914-----1-----------
с. ЛІСКИs. LISKY5465387-----1-----------
с. МАЙСЬКЕs. MAJŚKE1911901-----------------
с. МАКСАКИs. MAKSAKY4164115-----------------
с. ЧЕРВОНІ ЛУКИs. ČERVONI LUKY41401-----------------
ЛОКНИСТЕНСЬКА сільрадаLOKNYSTENŚKA siľrada1959190450-1---2---------2-
с. ЛОКНИСТЕs. LOKNYSTE1239120332-1---2---------1-
с. ГОРИЦЯs. HORYCJA1061015-----------------
с. ГУСАВКАs. HUSAVKA61460013---------------1-
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada113211169---------------7-
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA8998877---------------5-
с. ГРЕБЛЯs. HREBLJA1191161---------------2-
с-ще ДОМНИЦЯs-šče DOMNYCJA761-----------------
с. МОЩНЕs. MOŠČNE6464------------------
с. МУРІВКАs. MURIVKA99------------------
с. ПОДИНs. PODYN3434------------------
ОСЬМАКІВСЬКА сільрадаOŚMAKIVŚKA siľrada6256159---------------1-
с. ОСЬМАКИs. OŚMAKY6256159---------------1-
СЕМЕНІВСЬКА сільрадаSEMENIVŚKA siľrada94392219-----1--1--------
с. СЕМЕНІВКАs. SEMENIVKA94392219-----1--1--------
СИНЯВСЬКА сільрадаSYNJAVŚKA siľrada1131111812-----1-----------
с. СИНЯВКАs. SYNJAVKA1131111812-----1-----------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada6236185-----------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA6236185-----------------
СТОЛЬНЕНСЬКА сільрадаSTOĽNENŚKA siľrada2144210337----11-1-------1-
с. СТОЛЬНЕs. STOĽNE1953192227----11-1-------1-
с. ДМИТРІВКАs. DMYTRIVKA1241204-----------------
с. ЛАЗАРІВКАs. LAZARIVKA26242-----------------
с. ЧОРНОГОРЦІs. ČORNOHORCI41374-----------------
ЧАПАЄВСЬКА сільрадаČAPAJEVŚKA siľrada40238021-1---------------
с-ще ЧАПАЄВКАs-šče ČAPAJEVKA22821710-1---------------
с. ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИs. ČERVONI PARTYZANY17416311-----------------
УШНЯНСЬКА сільрадаUŠNJANŚKA siľrada85283912---------------1-
с. УШНЯs. UŠNJA79478112---------------1-
с. ДІБРОВКАs. DIBROVKA5858------------------
ФЕСЬКІВСЬКА сільрадаFEŚKIVŚKA siľrada1241122812-----1-----------
с. ФЕСЬКІВКАs. FEŚKIVKA1241122812-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН

NIŽYNŚKYJ RAJON

36708

36162

491

-

5

2

1

-

22

11

-

-

3

-

-

-

-

-

11

-

смт ЛОСИНІВКАsmt LOSYNIVKA4484445230-----11----------
с. ПОГРЕБЕЦЬs. POHREBEĆ2532503-----------------
БЕЗУГЛІВСЬКА сільрадаBEZUHLIVŚKA siľrada1771173330------8----------
с. БЕЗУГЛІВКАs. BEZUHLIVKA1071104518------8----------
с. БІДИНs. BIDYN3131------------------
с. ДОВГЕs. DOVHE1515------------------
с. КУРИЛІВКАs. KURYLIVKA25224210-----------------
с. ПАШКІВКАs. PAŠKIVKA2272252-----------------
с. СИНДАРЕВСЬКЕs. SYNDAREVŚKE125125------------------
с. ХОМІВКАs. CHOMIVKA5050------------------
БЕРЕЗАНСЬКА сільрадаBEREZANŚKA siľrada2412391--1--------------
с. БЕРЕЗАНКАs. BEREZANKA2412391--1--------------
БУРКІВСЬКА сільрадаBURKIVŚKA siľrada4764696---------------1-
с. БУРКІВКАs. BURKIVKA4764696---------------1-
ВЕЛИКОДОРІЗЬКА сільрадаVELYKODORIŹKA siľrada8088026-----------------
с. ВЕЛИКА ДОРОГАs. VELYKA DOROHA7117056-----------------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA5252------------------
с. КРАВЧИХАs. KRAVČYCHA4545------------------
ВЕЛИКОКОШЕЛІВСЬКА сільрадаVELYKOKOŠELIVŚKA siľrada78577211---------------2-
с. ВЕЛИКА КОШЕЛІВКАs. VELYKA KOŠELIVKA78577211---------------2-
ВЕРТІЇВСЬКА сільрадаVERTIJIVŚKA siľrada4954485493-1---4---1-----1-
с. ВЕРТІЇВКАs. VERTIJIVKA3849379154-----3---1-------
с. БОБРИКs. BOBRYK40438815-----1-----------
с. КАБЛУКИs. KABLUKY1381352-1---------------
с. НИЗИs. NYZY65595---------------1-
с. РАДГОСПНЕs. RADHOSPNE28427410-----------------
с. ТИТІВКАs. TYTIVKA1351296-----------------
с. ХОЛЯВКИs. CHOLJAVKY36351-----------------
с. ХОМИНЕs. CHOMYNE4343------------------
с. КАРДАШІs. KARDAŠI--------------------
с-ще ЮНІСТЬs-šče JUNISŤ--------------------
ВІКТОРІВСЬКА сільрадаVIKTORIVŚKA siľrada8738658-----------------
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA2862815-----------------
с. ЛЕОНІДІВКАs. LEONIDIVKA4974952-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ ПАХАРs. ČERVONYJ PACHAR90891-----------------
ГАЛИЦЬКА сільрадаHALYĆKA siľrada1862183813-2---6---1-----2-
с. ГАЛИЦЯs. HALYCJA1817179313-2---6---1-----2-
с. КОВТУНІВКАs. KOVTUNIVKA4545------------------
ГРИГОРО-ІВАНІВСЬКА сільрадаHRYHORO-IVANIVŚKA siľrada1829180424---------------1-
с. ГРИГОРО-ІВАНІВКАs. HRYHORO-IVANIVKA1181116317---------------1-
с. КРОПИВНЕs. KROPYVNE6486417-----------------
ДАНИНСЬКА сільрадаDANYNŚKA siľrada102210184-----------------
с. ДАНИНЕs. DANYNE102210184-----------------
ДУБОЛУГІВСЬКА сільрадаDUBOLUHIVŚKA siľrada56854721-----------------
с. ДУБОЛУГІВКАs. DUBOLUHIVKA56854721-----------------
ЗАНЬКІВСЬКА сільрадаZAŃKIVŚKA siľrada4054031-----1-----------
с. ЗАНЬКИs. ZAŃKY4054031-----1-----------
КОЛІСНИКІВСЬКА сільрадаKOLISNYKIVŚKA siľrada87885423-----1-----------
с. КОЛІСНИКИs. KOLISNYKY53051613-----1-----------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA34833810-----------------
КРУТІВСЬКА сільрадаKRUTIVŚKA siľrada1625160023------1--1-------
с. КРУТИs. KRUTY1330130820------1--1-------
с. БАКЛАНОВЕs. BAKLANOVE7979------------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA5555------------------
с. ПОЛЯНАs. POLJANA1611583-----------------
КУКШИНСЬКА сільрадаKUKŠYNŚKA siľrada1106108421-1---------------
с. КУКШИНs. KUKŠYN94993414-1---------------
с. ЗРУБs. ZRUB1571507-----------------
КУНАШІВСЬКА сільрадаKUNAŠIVŚKA siľrada75574013-----2-----------
с. КУНАШІВКАs. KUNAŠIVKA5635538-----2-----------
с. НАУМІВСЬКЕs. NAUMIVŚKE53503-----------------
с. ПАЛИВОДАs. PALYVODA1391372-----------------
ЛИПОВОРІЗЬКА сільрадаLYPOVORIŹKA siľrada97293732-----2---------1-
с. ЛИПІВ РІГs. LYPIV RIH97293732-----2---------1-
МАЛОКОШЕЛІВСЬКА сільрадаMALOKOŠELIVŚKA siľrada4504437-----------------
с. МАЛА КОШЕЛІВКАs. MALA KOŠELIVKA4504437-----------------
ПЕРЕБУДІВСЬКА сільрадаPEREBUDIVŚKA siľrada6346313-----------------
с. ПЕРЕБУДОВАs. PEREBUDOVA4384353-----------------
с. ВАЛЕНТІЇВs. VALENTIJIV9797------------------
с. ПОЧЕЧИНЕs. POČEČYNE9999------------------
ПЕРЕМОЗЬКА сільрадаPEREMOŹKA siľrada1755174013-----11----------
с. ПЕРЕМОГАs. PEREMOHA450450------------------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA5465441------1----------
с. ГАРМАЩИНАs. HARMAŠČYNA225225------------------
с. ЧЕРВОНИЙ КОЛОДЯЗЬs. ČERVONYJ KOLODJAŹ2512455-----1-----------
с. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХs. ČERVONYJ ŠLJACH2832767-----------------
ПЕРЕЯСЛІВСЬКА сільрадаPEREJASLIVŚKA siľrada4804755-----------------
с. ПЕРЕЯСЛІВКАs. PEREJASLIVKA4804755-----------------
САЛЬНЕНСЬКА сільрадаSAĽNENŚKA siľrada83781619-1-1-------------
с. САЛЬНЕs. SAĽNE71469616-1-1-------------
с. САДОВЕs. SADOVE1231203-----------------
СВІТАНКІВСЬКА сільрадаSVITANKIVŚKA siľrada1017100313---------------1-
с-ще СВІТАНОКs-šče SVITANOK64663510---------------1-
с-ще МИРНЕs-šče MYRNE2323------------------
с. ЯХНІВКАs. JACHNIVKA3483453-----------------
СТОДОЛЬСЬКА сільрадаSTODOĽŚKA siľrada7917892-----------------
с. СТОДОЛИs. STODOLY5275261-----------------
с. ПЕРЕХОДІВКАs. PERECHODIVKA2642631-----------------
ТАЛАЛАЇВСЬКА сільрадаTALALAJIVŚKA siľrada2663262138-----2---------2-
с. ТАЛАЛАЇВКАs. TALALAJIVKA2267223330-----2---------2-
с. ЛУСТІВКАs. LUSTIVKA9090------------------
с. ХВИЛІВКАs. CHVYLIVKA3062988-----------------
с. МЕДИНЩИНАs. MEDYNŠČYNA--------------------
ТЕРЕШКІВСЬКА сільрадаTEREŠKIVŚKA siľrada3693672-----------------
с. ТЕРЕШКІВКАs. TEREŠKIVKA3693672-----------------
ЧЕРНЯХІВСЬКА сільрадаČERNJACHIVŚKA siľrada89187514--1--1-----------
с. ЧЕРНЯХІВКАs. ČERNJACHIVKA73772114--1--1-----------
с. ЛІСОВЕs. LISOVE154154------------------
ШАТУРСЬКА сільрадаŠATURŚKA siľrada7197126-----1-----------
с. ШАТУРАs. ŠATURA7197126-----1-----------
ШНЯКІВСЬКА сільрадаŠNJAKIVŚKA siľrada4354296-----------------
с. ШНЯКІВКАs. ŠNJAKIVKA4354296-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ РАЙОН

NOVHOROD-SIVERŚKYJ RAJON

36031

23036

12945

-

7

-

-

1

19

-

-

10

-

-

1

-

-

-

12

-

м. НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙm. NOVHOROD-SIVERŚKYJ1502998855112-3--18--10--1---9-
с-ще КРАСНА ГІРКАs-šče KRASNA HIRKA--------------------
БЕРЕЗОВОГАТСЬКА сільрадаBEREZOVOHATŚKA siľrada187187------------------
с. БЕРЕЗОВА ГАТЬs. BEREZOVA HAŤ187187------------------
БИРИНСЬКА сільрадаBYRYNŚKA siľrada1161194965-----2-----------
с. БИРИНЕs. BYRYNE962169793-----------------
с. ПІДГІРНЕs. PIDHIRNE16-15-----1-----------
с. ПРОКОПІВКАs. PROKOPIVKA18325157-----1-----------
БЛИСТІВСЬКА сільрадаBLYSTIVŚKA siľrada1433142013-----------------
с. БЛИСТОВАs. BLYSTOVA72371310-----------------
с. ЛОСКАs. LOSKA3443422-----------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA3663651-----------------
БУДО-ВОРОБ'ЇВСЬКА сільрадаBUDO-VOROB`JIVŚKA siľrada547346201-----------------
с. БУДА-ВОРОБ'ЇВСЬКАs. BUDA-VOROB`JIVŚKA468305163-----------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA624-----------------
с. КРАСНИЙ ХУТІРs. KRASNYJ CHUTIR713932-----------------
с. ЯМНЕs. JAMNE2-2-----------------
БУЧКІВСЬКА сільрадаBUČKIVŚKA siľrada366119247-----------------
с. БУЧКИs. BUČKY283116167-----------------
с. ВЕЛИКИЙ ГАЙs. VELYKYJ HAJ18117-----------------
с. ВИЛЬЧИКИs. VYĽČYKY27-27-----------------
с. ГОРОДИЩЕs. HORODYŠČE20218-----------------
с. ЗОРЯs. ZORJA6-6-----------------
с. ЯСНА ПОЛЯНАs. JASNA POLJANA12-12-----------------
ВОРОБ'ЇВСЬКА сільрадаVOROB`JIVŚKA siľrada705288417-----------------
с. ВОРОБ'ЇВКАs. VOROB`JIVKA613278335-----------------
с. ВНУТРІШНІЙ БІРs. VNUTRIŠNIJ BIR56155-----------------
с. МОВЧАНІВs. MOVČANIV817-----------------
с. ОСОВЕs. OSOVE28820-----------------
ГОРБІВСЬКА сільрадаHORBIVŚKA siľrada704342361-----1-----------
с. ГОРБОВЕs. HORBOVE356166190-----------------
с. ПУТИВСЬКs. PUTYVŚK735419-----------------
с. ЮХНОВЕs. JUCHNOVE275122152-----1-----------
ГРЕМ'ЯЦЬКА сільрадаHREM`JAĆKA siľrada17822811500---------------1-
с. ГРЕМ'ЯЧs. HREM`JAČ13992151183---------------1-
с. БОГДАНОВЕs. BOHDANOVE1012180-----------------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE4-4-----------------
с. ГАЙs. HAJ20614-----------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA10-10-----------------
с. КОЛОСs. KOLOS38632-----------------
с. МУРАВ'Їs. MURAV`JI18122159-----------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA291118-----------------
ДІГТЯРІВСЬКА сільрадаDIHTJARIVŚKA siľrada92587351-1---------------
с. ДІГТЯРІВКАs. DIHTJARIVKA6576488-1---------------
с. ГІРКИs. HIRKY26822543-----------------
КАМ'ЯНСЬКО-СЛОБІДСЬКА сільрадаKAM`JANŚKO-SLOBIDŚKA siľrada686246439---------------1-
с. КАМ'ЯНСЬКА СЛОБОДАs. KAM`JANŚKA SLOBODA41019391-----------------
с. КАМІНЬs. KAMIŃ27622748---------------1-
КІРОВСЬКА сільрадаKIROVŚKA siľrada1184913271-----------------
с. КІРОВЕs. KIROVE53744889-----------------
с. ПОПОВЕs. POPOVE651-----------------
с. СТАХОРЩИНАs. STACHORŠČYNA4194109-----------------
с. ФОРОСТОВИЧІs. FOROSTOVYČI22250172-----------------
КОВПИНСЬКА сільрадаKOVPYNŚKA siľrada944429514---------------1-
с. КОВПИНКАs. KOVPYNKA1444896-----------------
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE26624917-----------------
с. КРЕМСЬКИЙ БУГОРs. KREMŚKYJ BUHOR26322---------------1-
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA612734-----------------
с. НОВЕНЬКЕs. NOVEŃKE30255-----------------
с. ПІЩАНКАs. PIŠČANKA22220-----------------
с. ПУШКАРІs. PUŠKARI37667309-----------------
с. РОЩАs. ROŠČA19811-----------------
КОМАНСЬКА сільрадаKOMANŚKA siľrada810254556-----------------
с. КОМАНЬs. KOMAŃ22036184-----------------
с. АРАПОВИЧІs. ARAPOVYČI19911782-----------------
с. ДРОБИШІВs. DROBYŠIV19141150-----------------
с. ЧЕРНАЦЬКЕs. ČERNAĆKE635310-----------------
с. ЧУЛАТІВs. ČULATIV1377130-----------------
КУДЛАЇВСЬКА сільрадаKUDLAJIVŚKA siľrada61460113-----------------
с. КУДЛАЇВКАs. KUDLAJIVKA4043986-----------------
с. ГНАТІВКАs. HNATIVKA2102037-----------------
ЛАРИНІВСЬКА сільрадаLARYNIVŚKA siľrada91489714-1---2-----------
с. ЛАРИНІВКАs. LARYNIVKA37536310-----2-----------
с. БУГРИНІВКАs. BUHRYNIVKA161161------------------
с. СОЛОВ'ЇВs. SOLOV`JIV1919------------------
с. ФАЇВКАs. FAJIVKA3593544-1---------------
ЛІСКОНОГІВСЬКА сільрадаLISKONOHIVŚKA siľrada825566256-2---1-----------
с. ЛІСКОНОГИs. LISKONOHY46142830-2---1-----------
с. РОГІВКАs. ROHIVKA364138226-----------------
МАМЕКИНСЬКА сільрадаMAMEKYNŚKA siľrada695447247-----1-----------
с. МАМЕКИНЕs. MAMEKYNE350186163-----1-----------
с. КИСЕЛІВКАs. KYSELIVKA35296-----------------
с. ЛЕНЬКІВs. LEŃKIV30022971-----------------
с. ФУРСОВЕs. FURSOVE1037-----------------
МИХАЛЬЧИНО-СЛОБІДСЬКА сільрадаMYCHAĽČYNO-SLOBIDŚKA siľrada39985314-----------------
с. МИХАЛЬЧИНА-СЛОБОДАs. MYCHAĽČYNA-SLOBODA38985304-----------------
с. МИКОЛАЇВСЬКЕs. MYKOLAJIVŚKE10-10-----------------
ОБ'ЄДНАНСЬКА сільрадаOB`JEDNANŚKA siľrada78877412-----2-----------
с. ОБ'ЄДНАНЕs. OB`JEDNANE2742668-----------------
с. СТУДИНКАs. STUDYNKA4214163-----2-----------
с. УШІВКАs. UŠIVKA93921-----------------
ОРЛІВСЬКА сільрадаORLIVŚKA siľrada1625158144-----------------
с. ОРЛІВКАs. ORLIVKA1214119222-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ981-----------------
с. КРАСНЕs. KRASNE27226012-----------------
с. ЛОМАНКАs. LOMANKA1301219-----------------
ПЕЧЕНЮГІВСЬКА сільрадаPEČENJUHIVŚKA siľrada1152467684-----1-----------
с. ПЕЧЕНЮГИs. PEČENJUHY603179424-----------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA816812-----1-----------
с. ВОСТОЧНЕs. VOSTOČNE5-5-----------------
с. КУЗЬМИНСЬКЕs. KUŹMYNŚKE1349-----------------
с. ЛИЗУНІВКАs. LYZUNIVKA450216234-----------------
ПОПІВСЬКА сільрадаPOPIVŚKA siľrada58557510-----------------
с. ПОПІВКАs. POPIVKA5065006-----------------
с. МУРАВІЙНИКs. MURAVIJNYK79754-----------------
СМЯЦЬКА сільрадаSMJAĆKA siľrada491379112-----------------
с. СМЯЧs. SMJAČ491379112-----------------
ЧАЙКИНСЬКА сільрадаČAJKYNŚKA siľrada662350312-----------------
с. ЧАЙКИНЕs. ČAJKYNE296185111-----------------
с. АРШУКИs. ARŠUKY22-22-----------------
с. КАРАБАНИs. KARABANY15713423-----------------
с. ПОЛЮШКИНЕs. POLJUŠKYNE14512133-----------------
с. ЯСНЕs. JASNE421923-----------------
ШЕПТАКІВСЬКА сільрадаŠEPTAKIVŚKA siľrada818537280-----1-----------
с. ШЕПТАКИs. ŠEPTAKY639366272-----1-----------
с. КЛЕВИНs. KLEVYN4242------------------
с. КРОЛЕВЕЦЬ-СЛОБІДКАs. KROLEVEĆ-SLOBIDKA4444------------------
с. УЗРУЙs. UZRUJ93858-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

НОСІВСЬКИЙ РАЙОН

NOSIVŚKYJ RAJON

37439

36659

639

-

-

2

52

13

-

45

-

1

-

-

-

12

-

м. НОСІВКАm. NOSIVKA1581915372339---336-45-1---10-
с. ДЕБРЕВЕs. DEBREVE1471407-----------------
с. ЖОВТЕНЬs. ŽOVTEŃ1761742-----------------
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA90891-----------------
с. ПІДГАЙНЕs. PIDHAJNE101101------------------
ГАННІВСЬКА сільрадаHANNIVŚKA siľrada4744676----1------------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA1571561-----------------
с. КАРЛА МАРКСАs. KARLA MARKSA97925-----------------
с. КЛЕНОВЕs. KLENOVE4746-----1------------
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE173173------------------
с. БЕКАРЩИНАs. BEKARŠČYNA--------------------
ДЕРЖАНІВСЬКА сільрадаDERŽANIVŚKA siľrada1227120619-1---1-----------
с. ДЕРЖАНІВКАs. DERŽANIVKA6556478-----------------
с. АДАМІВКАs. ADAMIVKA4644576-----1-----------
с. ВЕДМЕДІВКАs. VEDMEDIVKA1081025-1---------------
ІРЖАВЕЦЬКА сільрадаIRŽAVEĆKA siľrada55153912-----------------
с. ІРЖАВЕЦЬs. IRŽAVEĆ55153912-----------------
КАЛИНІВСЬКА сільрадаKALYNIVŚKA siľrada1075106311-----1-----------
с. КАЛИНІВКАs. KALYNIVKA3973961-----------------
с. ВИЛИs. VYLY2424------------------
с. КОЛОМІЙЦІВКАs. KOLOMIJCIVKA57856710-----1-----------
с. МИЛЬНИКИs. MYĽNYKY7676------------------
КОЗАРІВСЬКА сільрадаKOZARIVŚKA siľrada83181813-----------------
с. КОЗАРИs. KOZARY75073812-----------------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA81801-----------------
ЛИХАЧІВСЬКА сільрадаLYCHAČIVŚKA siľrada1052103913-----------------
с. ЛИХАЧІВs. LYCHAČIV1052103913-----------------
МАКІЇВСЬКА сільрадаMAKIJIVŚKA siľrada1748171830-----------------
с. МАКІЇВКАs. MAKIJIVKA1295126926-----------------
с. ПУСТОТИНЕs. PUSTOTYNE4534494-----------------
МРИНСЬКА сільрадаMRYNŚKA siľrada2343228251-----46----------
с. МРИНs. MRYN2343228251-----46----------
ПЛОСКІВСЬКА сільрадаPLOSKIVŚKA siľrada1065104419-----11----------
с. ПЛОСКЕs. PLOSKE1065104419-----11----------
РІВЧАК-СТЕПАНІВСЬКА сільрадаRIVČAK-STEPANIVŚKA siľrada84382319-1---------------
с. РІВЧАК-СТЕПАНІВКАs. RIVČAK-STEPANIVKA79477518-1---------------
с. ВЕСЕЛЕs. VESELE4040------------------
с. ГРИГОРІВКАs. HRYHORIVKA981-----------------
СЕЛИЩЕНСЬКА сільрадаSELYŠČENŚKA siľrada9469369-----1-----------
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE5745667-----1-----------
с. КИСЕЛІВКАs. KYSELIVKA151151------------------
с. РОЗДОЛЬНЕs. ROZDOĽNE2212192-----------------
СОФІЇВСЬКА сільрадаSOFIJIVŚKA siľrada3763715-----------------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA3313274-----------------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE45441-----------------
СТЕПОВОХУТІРСЬКА сільрадаSTEPOVOCHUTIRŚKA siľrada9469378---------------1-
с. СТЕПОВІ ХУТОРИs. STEPOVI CHUTORY4714673---------------1-
с. ВІДРАДНЕs. VIDRADNE1271261-----------------
с. КАРАБИНІВКАs. KARABYNIVKA1531521-----------------
с. КІРОВКАs. KIROVKA1951923-----------------
ТЕРТИШНИЦЬКА сільрадаTERTYŠNYĆKA siľrada87786312-----2-----------
с. ТЕРТИШНИКИs. TERTYŠNYKY1351322-----1-----------
с. ШЛЯХ ІЛЛІЧАs. ŠLJACH ILLIČA4334294-----------------
с. ЯСНА ЗІРКАs. JASNA ZIRKA3093026-----1-----------
ХОТИНІВСЬКА сільрадаCHOTYNIVŚKA siľrada8328265-----1-----------
с. ХОТИНІВКАs. CHOTYNIVKA8328265-----1-----------
ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА сільрадаČERVONOPARTYZANŚKA siľrada5920585158-1--18---------1-
с. ЧЕРВОНІ ПАРТИЗАНИs. ČERVONI PARTYZANY4107406536-----6-----------
с. ДОСЛІДНЕs. DOSLIDNE53752610-1---------------
с. КОБИЛЕЩИНАs. KOBYLEŠČYNA9191------------------
с. КОРОБЧИНЕs. KOROBČYNE151151------------------
с. КРИНИЦЯs. KRYNYCJA2462395-----1---------1-
с. СТАВОКs. STAVOK2572505----11-----------
с. СУЛАКs. SULAK5315292-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН

PRYLUĆKYJ RAJON

45127

43876

1101

-

51

-

1

2

41

23

-

-

1

-

-

1

-

-

30

-

смт ЛАДАНsmt LADAN69446688247----171----------
с. ПОДИЩЕs. PODYŠČE7877789-----------------
смт ЛИНОВИЦЯsmt LYNOVYCJA2984290972-----2---------1-
смт МАЛА ДІВИЦЯsmt MALA DIVYCJA2370232835-----42--------1-
с. КЛЕЦІs. KLECI99------------------
с. НОВИЙ ЛАДs. NOVYJ LAD89881-----------------
с. ПЕРШЕ ТРАВНЯs. PERŠE TRAVNJA87861-----------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA64621-----1-----------
БІЛОРІЧИЦЬКА сільрадаBILORIČYĆKA siľrada1315127036-1---26----------
с. БІЛОРІЧИЦЯs. BILORIČYCJA1096105335-1---16----------
с. БАЖАНІВКАs. BAŽANIVKA135134------1-----------
с. БОРОТЬБАs. BOROŤBA4848------------------
с. ВОЛОДИМИРІВКАs. VOLODYMYRIVKA36351-----------------
БІЛОШАПКІВСЬКА сільрадаBILOŠAPKIVŚKA siľrada6236089-6---------------
с. БІЛОШАПКИs. BILOŠAPKY5965837-6---------------
с. ЗАПЕРЕВОДСЬКЕs. ZAPEREVODŚKE25232-----------------
с-ще КОЗИНs-šče KOZYN22------------------
БОГДАНІВСЬКА сільрадаBOHDANIVŚKA siľrada6126046-----2-----------
с. БОГДАНІВКАs. BOHDANIVKA4654594-----2-----------
с. ГЛИНЩИНАs. HLYNŠČYNA73721-----------------
с. ТОПОЛЯs. TOPOLJA28271-----------------
с. ТУРКІВКАs. TURKIVKA4646------------------
БУБНІВЩИНСЬКА сільрадаBUBNIVŠČYNŚKA siľrada31129415----11-----------
с. БУБНІВЩИНАs. BUBNIVŠČYNA31129415----11-----------
ВАЛКІВСЬКА сільрадаVALKIVŚKA siľrada1230120027-1-1-----------1-
с. ВАЛКИs. VALKY52350715-1---------------
с. БОРШНАs. BORŠNA63862511---1-----------1-
с. МІЛЬКИs. MIĽKY69681-----------------
ВЕЛИКОДІВИЦЬКА сільрадаVELYKODIVYĆKA siľrada58757710-----------------
с. ВЕЛИКА ДІВИЦЯs. VELYKA DIVYCJA58757710-----------------
ДАНЬКІВСЬКА сільрадаDAŃKIVŚKA siľrada5645576-----1-----------
с. ДАНЬКІВКАs. DAŃKIVKA1781761-----1-----------
с. НЕТЯГІВЩИНАs. NETJAHIVŠČYNA1818------------------
с. ОНИЩЕНКІВs. ONYŠČENKIV1781753-----------------
с. СТАСІВЩИНАs. STASIVŠČYNA1901882-----------------
ДІДОВЕЦЬКА сільрадаDIDOVEĆKA siľrada2366232041-1---13----------
с. ДІДІВЦІs. DIDIVCI5535409-1----3----------
с. ЄГОРІВКАs. JEHORIVKA75574113-----1-----------
с. МАНЖОСІВКАs. MANŽOSIVKA1058103919-----------------
ДУБОВОГАЇВСЬКА сільрадаDUBOVOHAJIVŚKA siľrada86784412-9-------------2-
с. ДУБОВИЙ ГАЙs. DUBOVYJ HAJ86784412-9-------------2-
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada6616407-3----11----------
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE3503342-3----11----------
с. ВОРОВСЬКОГОs. VOROVŚKOHO3113065-----------------
ЗАЇЗДСЬКА сільрадаZAJIZDŚKA siľrada1311127631-2-------------2-
с. ЗАЇЗДs. ZAJIZD1070104125-2-------------2-
с. ПЕТРІВСЬКЕs. PETRIVŚKE2412356-----------------
ЗАМОСТЯНСЬКА сільрадаZAMOSTJANŚKA siľrada1346129048-7---1-----------
с. ЗАМОСТЯs. ZAMOSTJA102199221-7---1-----------
с. ГУСТИНЯs. HUSTYNJA15012426-----------------
с. КАПУСТИНЦІs. KAPUSTYNCI1212------------------
с. МАЦІЇВКАs. MACIJIVKA1631621-----------------
ЗНАМ'ЯНСЬКА сільрадаZNAM`JANŚKA siľrada50448420-----------------
с. ЗНАМ'ЯНКАs. ZNAM`JANKA47646115-----------------
с. ЗАРУДКАs. ZARUDKA28235-----------------
ІВКОВЕЦЬКА сільрадаIVKOVEĆKA siľrada2208213961-1---6---------1-
с. ІВКІВЦІs. IVKIVCI1244119741-1---4---------1-
с. ГОЛУБІВКАs. HOLUBIVKA96494220-----2-----------
КАНІВЩИНСЬКА сільрадаKANIVŠČYNŚKA siľrada5875739-1---1---------3-
с. КАНІВЩИНАs. KANIVŠČYNA5014888-1---1---------3-
с. КРОТИs. KROTY2626------------------
с. СУХОСТАВЕЦЬs. SUCHOSTAVEĆ60591-----------------
КОВТУНІВСЬКА сільрадаKOVTUNIVŚKA siľrada50447920-1-------------4-
с. КОВТУНІВКАs. KOVTUNIVKA50447920-1-------------4-
КОЛІСНИКІВСЬКА сільрадаKOLISNYKIVŚKA siľrada3603519-----------------
с. КОЛІСНИКИs. KOLISNYKY2732667-----------------
с. ЛЕВКИs. LEVKY87852-----------------
КРАСЛЯНСЬКА сільрадаKRASLJANŚKA siľrada91689020-----5---------1-
с. КРАСЛЯНИs. KRASLJANY48746516-----5---------1-
с. ЛИСКИs. LYSKY2152114-----------------
с. РИБЦІs. RYBCI214214------------------
КРУТОЯРІВСЬКА сільрадаKRUTOJARIVŚKA siľrada2382362-----------------
с. КРУТОЯРІВКАs. KRUTOJARIVKA2382362-----------------
ЛІСОВОСОРОЧИНСЬКА сільрадаLISOVOSOROČYNŚKA siľrada60557725---------------3-
с. ЛІСОВІ СОРОЧИНЦІs. LISOVI SOROČYNCI50648518---------------3-
с. СТРІЛЬНИКИs. STRIĽNYKY99927-----------------
МАЛКІВСЬКА сільрадаMALKIVŚKA siľrada72267741-----2---------2-
с. МАЛКІВКАs. MALKIVKA64660736-----1---------2-
с. СУХОЯРІВКАs. SUCHOJARIVKA76705-----1-----------
МАЗКІВСЬКА сільрадаMAZKIVŚKA siľrada3012947-----------------
с. МАЗКИs. MAZKY2652596-----------------
с. ПРИОЗЕРНЕs. PRYOZERNE1091-----------------
с. ПРОЛЕТАРСЬКЕs. PROLETARŚKE2626------------------
НЕТЯЖИНСЬКА сільрадаNETJAŽYNŚKA siľrada4554389-3-------------5-
с. НЕТЯЖИНЕs. NETJAŽYNE159159------------------
с. НОВА ТЕРНАВЩИНАs. NOVA TERNAVŠČYNA1851755---------------5-
с. ПОКРОВКАs. POKROVKA1111044-3---------------
НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаNOVOHREBEĽŚKA siľrada37636214-----------------
с. НОВА ГРЕБЛЯs. NOVA HREBLJA41401-----------------
с. ЛУТАЙКИs. LUTAJKY1041004-----------------
с. МОКЛЯКИs. MOKLJAKY1781717-----------------
с. МОХНІВКАs. MOCHNIVKA53512-----------------
ОБИЧІВСЬКА сільрадаOBYČIVŚKA siľrada80778817-2---------------
с. ОБИЧІВs. OBYČIV61760213-2---------------
с. ЗАУДАЙКАs. ZAUDAJKA84831-----------------
с. РАДЬКІВКАs. RAĎKIVKA1061033-----------------
ОХИНЬКІВСЬКА сільрадаOCHYŃKIVŚKA siľrada75874116-----1-----------
с. ОХИНЬКИs. OCHYŃKY69968315-----1-----------
с. ПРУЧАЇs. PRUČAJI59581-----------------
ПЕРЕВОЛОЧНЯНСЬКА сільрадаPEREVOLOČNJANŚKA siľrada68967811-----------------
с. ПЕРЕВОЛОЧНАs. PEREVOLOČNA68967811-----------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada4474388-1---------------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA4474388-1---------------
ПОГРЕБІВСЬКА сільрадаPOHREBIVŚKA siľrada62861111-6---------------
с. ПОГРЕБИs. POHREBY51750110-6---------------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA1111101-----------------
ПІДДУБІВСЬКА сільрадаPIDDUBIVŚKA siľrada2722648-----------------
с. ПІДДУБІВКАs. PIDDUBIVKA1331312-----------------
с. ПОЛОГИs. POLOHY1141086-----------------
с. ТАРАСІВКАs. TARASIVKA2525------------------
РУДІВСЬКА сільрадаRUDIVŚKA siľrada92691312-----1-----------
с. РУДІВКАs. RUDIVKA92691312-----1-----------
РЯШКІВСЬКА сільрадаRJAŠKIVŚKA siľrada89688014-1-------------1-
с. РЯШКИs. RJAŠKY82280614-1-------------1-
с. ОНИКІЇВКАs. ONYKIJIVKA7474------------------
СЕРГІЇВСЬКА сільрадаSERHIJIVŚKA siľrada92289823---------------1-
с. СЕРГІЇВКАs. SERHIJIVKA72169921---------------1-
с. СУХОЛІСКИs. SUCHOLISKY2011992-----------------
СМОСЬКА сільрадаSMOŚKA siľrada55153912-----------------
с. СМОШs. SMOŠ3213156-----------------
с. ВИСОКЕs. VYSOKE1061033-----------------
с. ЗАУДАЇВСЬКЕs. ZAUDAJIVŚKE44422-----------------
с. КОМУНАs. KOMUNA80791-----------------
СУХОПОЛОВ'ЯНСЬКА сільрадаSUCHOPOLOV`JANŚKA siľrada1887182854-1-------1--1--2-
с. СУХОПОЛОВАs. SUCHOPOLOVA1211117630-1-------1--1--2-
с. БІЛЕЩИНАs. BILEŠČYNA42402-----------------
с. ПИРОГІВЦІs. PYROHIVCI37736512-----------------
с. ПОЛОВАs. POLOVA2152087-----------------
с. ЯРОВА БІЛЕЩИНАs. JAROVA BILEŠČYNA42393-----------------
ТОВКАЧІВСЬКА сільрадаTOVKAČIVŚKA siľrada80278120-----1-----------
с. ТОВКАЧІВКАs. TOVKAČIVKA80278120-----1-----------
УДАЙЦІВСЬКА сільрадаUDAJCIVŚKA siľrada1048102520-2---1-----------
с. УДАЙЦІs. UDAJCI7097007-2---------------
с. ПОЛОНКИs. POLONKY33932513-----1-----------
ЯБЛУНІВСЬКА сільрадаJABLUNIVŚKA siľrada1591156424-2---1-----------
с. ЯБЛУНІВКАs. JABLUNIVKA1569154224-2---1-----------
с. ЯБЛУНІВСЬКЕs. JABLUNIVŚKE2222------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

РІПКИНСЬКИЙ РАЙОН

RIPKYNŚKYJ RAJON

37547

32907

4279

-

18

-

-

1

289

31

-

-

-

-

-

-

-

-

22

-

смт РІПКИsmt RIPKY78777477367-----27---------6-
с. ГЛИНЕНКАs. HLYNENKA1261233-----------------
смт ДОБРЯНКАsmt DOBRJANKA336012232047-1---851--------3-
с. АТКИЛЬНЯs. ATKYĽNJA3434------------------
с. ВЕРБІВКАs. VERBIVKA3103004-----6-----------
смт ЗАМГЛАЙsmt ZAMHLAJ1982185495-----312----------
смт ЛЮБЕЧsmt LJUBEČ26242488117-----19-----------
с-ще ГІРКИs-šče HIRKY66------------------
с. КУКАРІs. KUKARI3333------------------
смт РАДУЛЬsmt RADUĽ791131655-----5-----------
с. КОРЧЕВ'Яs. KORČEV`JA73667-----------------
с. ЛОПАТНІs. LOPATNI2502379-----4-----------
с. НОВОСІЛКИs. NOVOSILKY11310310-----------------
с. ПЕРЕДІЛs. PEREDIL42348-----------------
ВЕЛИКОВІСЬКА сільрадаVELYKOVIŚKA siľrada5695569-2---2-----------
с. ВЕЛИКА ВІСЬs. VELYKA VIŚ3773676-2---2-----------
с. ЗВЕНИЧІВs. ZVENYČIV1921893-----------------
ВЕЛИКОЗЛІЇВСЬКА сільрадаVELYKOZLIJIVŚKA siľrada1122110020-----2-----------
с. ВЕЛИКИЙ ЗЛІЇВs. VELYKYJ ZLIJIV2932903-----------------
с. ВОРОБ'ЇВs. VOROB`JIV4594517-----1-----------
с. МАЛИЙ ЗЛІЇВs. MALYJ ZLIJIV1341267-----1-----------
с. ПЕТРИКИs. PETRYKY1601573-----------------
с. ПУШКІНЕs. PUŠKINE1717------------------
с. ЧИСТІ ЛУЖІs. ČYSTI LUŽI5959------------------
ВЕРБИЦЬКА сільрадаVERBYĆKA siľrada56653134---------------1-
с. ВЕРБИЧІs. VERBYČI56653134---------------1-
ВИШНІВСЬКА сільрадаVYŠNIVŚKA siľrada90888519-----31----------
с. ВИШНЕВЕs. VYŠNEVE54753313------1----------
с. БУЯНКИs. BUJANKY3213135-----3-----------
с. ЧУМАКs. ČUMAK40391-----------------
ГОЛУБИЦЬКА сільрадаHOLUBYĆKA siľrada67664924-2---1-----------
с. ГОЛУБИЧІs. HOLUBYČI67664924-2---1-----------
ГОРНОСТАЇВСЬКА сільрадаHORNOSTAJIVŚKA siľrada838490341-----7-----------
с. ГОРНОСТАЇВКАs. HORNOSTAJIVKA661339315-----7-----------
с. ГУТА-ТКАЧОВАs. HUTA-TKAČOVA55541-----------------
с. СТРОЇВКАs. STROJIVKA554015-----------------
с. ЧИЖІВКАs. ČYŽIVKA675710-----------------
ГРАБІВСЬКА сільрадаHRABIVŚKA siľrada46744422-----1-----------
с. ГРАБІВs. HRABIV32030217-----1-----------
с. ПИЛИПЧАs. PYLYPČA1141095-----------------
с. ЧУДІВКАs. ČUDIVKA3333------------------
ГУБИЦЬКА сільрадаHUBYĆKA siľrada63259631-----4---------1-
с. ГУБИЧІs. HUBYČI26924420-----4---------1-
с. ГУНЬКІВКАs. HUŃKIVKA90882-----------------
с. ЛІСКІВКАs. LISKIVKA2727------------------
с. МИСИs. MYSY2021948-----------------
с. РЕДЬКІВКАs. REĎKIVKA39381-----------------
с. ШКУРАНКАs. ŠKURANKA55------------------
ГУЧИНСЬКА сільрадаHUČYNŚKA siľrada62660223-----1-----------
с. ГУЧИНs. HUČYN2562505-----1-----------
с. ТРУДОВЕs. TRUDOVE1601573-----------------
с. ЯМИЩЕs. JAMYŠČE21019515-----------------
ДАНИЦЬКА сільрадаDANYĆKA siľrada66565114-----------------
с. ДАНИЧІs. DANYČI34633214-----------------
с. МУТИЧІВs. MUTYČIV176176------------------
с. ПРИСТОРОНЬs. PRYSTOROŃ143143------------------
ЗАДЕРІЇВСЬКА сільрадаZADERIJIVŚKA siľrada53550227-----6-----------
с. ЗАДЕРІЇВКАs. ZADERIJIVKA34732419-----4-----------
с. КАМ'ЯНКАs. KAM`JANKA90854-----1-----------
с. ПІЗНОПАЛИs. PIZNOPALY40381-----1-----------
с. ПЛЕХТІЇВКАs. PLECHTIJIVKA66------------------
с. СУСЛІВКАs. SUSLIVKA52493-----------------
ПАВЛІВСЬКА сільрадаPAVLIVŚKA siľrada66364319-----1-----------
с. ДУХАНКИs. DUCHANKY3636------------------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA54652718-----1-----------
с. ШУМАНИs. ŠUMANY81801-----------------
КЛУБІВСЬКА сільрадаKLUBIVŚKA siľrada3483405-----3-----------
с. КЛУБІВКАs. KLUBIVKA2412353-----3-----------
с. ВИРs. VYR1818------------------
с. ЛИЗУНОВА РУДНЯs. LYZUNOVA RUDNJA2929------------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКА-ДРУГАs. OLEKSANDRIVKA-DRUHA60582-----------------
КРАСКІВСЬКА сільрадаKRASKIVŚKA siľrada7076978-----2-----------
с. КРАСКІВСЬКЕs. KRASKIVŚKE3223193-----------------
с. УБІЖИЧІs. UBIŽYČI3853785-----2-----------
ЛОВИНСЬКА сільрадаLOVYNŚKA siľrada4624538-----1-----------
с. ЛОВИНЬs. LOVYŃ4624538-----1-----------
МАЛИНІВСЬКА сільрадаMALYNIVŚKA siľrada64662318-----3---------2-
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA1551476-----1---------1-
с. ГОЛУБІВКАs. HOLUBIVKA81782-----1-----------
с. ДОВГУНИs. DOVHUNY67652-----------------
с. КОРОБКИs. KOROBKY1661651-----------------
с. МАНЬКИs. MAŃKY1671587-----1---------1-
с. ПИЩИКИs. PYŠČYKY1010------------------
МАЛОЛИСТВЕНСЬКА сільрадаMALOLYSTVENŚKA siľrada74471513-1---312----------
с. МАЛИЙ ЛИСТВЕНs. MALYJ LYSTVEN2992926-1---------------
с. БИХАЛЬЦОХІВКАs. BYCHAĽCOCHIVKA1401344-----2-----------
с. СУЛИЧІВКАs. SULYČIVKA3052893-----112----------
МОХНАЧІВСЬКА сільрадаMOCHNAČIVŚKA siľrada101110006-----5-----------
с. МОХНАЧІs. MOCHNAČI2142103-----1-----------
с. ГАЛКІВs. HALKIV2392371-----1-----------
с. ГУБАРІs. HUBARI1251241-----------------
с-ще ПЕРЕСАЖs-šče PERESAŽ205205------------------
с. СЕМАКИs. SEMAKY182179------3-----------
с. УГЛОВА РУДНЯs. UHLOVA RUDNJA46451-----------------
НЕДАНЧИЦЬКА сільрадаNEDANČYĆKA siľrada98493930-1--19---------4-
с. НЕДАНЧИЧІs. NEDANČYČI73070216-1--16---------4-
с. ГРАБІВКАs. HRABIVKA2626------------------
с. КОМАРІВКАs. KOMARIVKA4949------------------
с-ще ЛЕВИЧІВКАs-šče LEVYČIVKA55------------------
с. МЕКШУНІВКАs. MEKŠUNIVKA76704-----2-----------
с. НОВА РУДНЯs. NOVA RUDNJA46387-----1-----------
с. ПРОЛЕТАРСЬКА РУДНЯs. PROLETARŚKA RUDNJA25241-----------------
с. ЧЕРВОНА ГУТАs. ČERVONA HUTA27252-----------------
НОВОУКРАЇНСЬКА сільрадаNOVOUKRAJINŚKA siľrada35431911-10----14----------
с. НОВОУКРАЇНСЬКЕs. NOVOUKRAJINŚKE35431911-10----14----------
НОВОЯРИЛОВИЦЬКА сільрадаNOVOJARYLOVYĆKA siľrada97285191-----30-----------
с. НОВІ ЯРИЛОВИЧІs. NOVI JARYLOVYČI66757772-----18-----------
с. КИСЕЛІВКАs. KYSELIVKA40382-----------------
с. НОВА ПАПІРНЯs. NOVA PAPIRNJA40371-----2-----------
с. СИДЕЛІВКАs. SYDELIVKA63621-----------------
с. СКИТОКs. SKYTOK31283-----------------
с. СТАРІ ЯРИЛОВИЧІs. STARI JARYLOVYČI13110912-----10-----------
ОЛЕШНЯНСЬКА сільрадаOLEŠNJANŚKA siľrada1742163681-----22---------3-
с. ОЛЕШНЯs. OLEŠNJA98291155-----15---------1-
с. ГРИБОВА РУДНЯs. HRYBOVA RUDNJA2992877-----3---------2-
с-ще ЗАВОДСЬКЕs-šče ZAVODŚKE97932-----2-----------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA36434517-----2-----------
ПЕТРУШІВСЬКА сільрадаPETRUŠIVŚKA siľrada1067104718-----2-----------
с. ПЕТРУШІs. PETRUŠI52851610-----2-----------
с. БАХАНИs. BACHANY89872-----------------
с. ЗУБАХИs. ZUBACHY88871-----------------
с. КИСЛІs. KYSLI1241231-----------------
с. КРАТИНЬs. KRATYŃ1391363-----------------
с. РАШКОВА СЛОБОДАs. RAŠKOVA SLOBODA3939------------------
с. СЕНЮКИs. SENJUKY60591-----------------
ПУШКАРІВСЬКА сільрадаPUŠKARIVŚKA siľrada4494425-----2-----------
с. ПУШКАРІs. PUŠKARI1941911-----2-----------
с. ВИСОКИНЬs. VYSOKYŃ1531503-----------------
с. МОЛОЧКИs. MOLOČKY2323------------------
с. ТАМАРІВКАs. TAMARIVKA79781-----------------
СИБЕРІЗЬКА сільрадаSYBERIŹKA siľrada79377418---------------1-
с. СИБЕРЕЖs. SYBEREŽ56655411---------------1-
с. ВЕЛИКІ ОСНЯКИs. VELYKI OSNJAKY2272207-----------------
СМОЛИГІВСЬКА сільрадаSMOLYHIVŚKA siľrada61857440-1---11--------1-
с. СМОЛИГІВКАs. SMOLYHIVKA1201163-----1-----------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA59571-1---------------
с. КЛОНІВs. KLONIV34313-----------------
с. РОЗСУДІВs. ROZSUDIV27024028------1--------1-
с. СКИТЬКИs. SKYŤKY1231185-----------------
с. ТУЛІЯs. TULIJA1212------------------
ТАРАСО-ШЕВЧЕНКІВСЬКА сільрадаTARASO-ŠEVČENKIVŚKA siľrada76273922-----1-----------
с. ТАРАСА ШЕВЧЕНКАs. TARASA ŠEVČENKA33732710-----------------
с. КОРОЛЬЧАs. KOROĽČA100100------------------
с. МОКРІ ВЕЛИЧКИs. MOKRI VELYČKY2182108-----------------
с. НЕЗАМОЖНЕs. NEZAMOŽNE1071024-----1-----------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОН

SEMENIVŚKYJ RAJON

23465

18859

4551

-

8

-

-

1

21

7

1

-

-

-

-

-

-

-

16

1

м. СЕМЕНІВКАm. SEMENIVKA955475291995-3--11241-------81
с. КУТИ-ПЕРШІs. KUTY-PERŠI1091-----------------
с. КУТИ-ДРУГІs. KUTY-DRUHI36733333-----1-----------
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА сільрадаOLEKSANDRIVŚKA siľrada559272287-----------------
с. ОЛЕКСАНДРІВКАs. OLEKSANDRIVKA340136204-----------------
с-ще ГАЗОПРОВІДНЕs-šče HAZOPROVIDNE472918-----------------
с-ще ЗЕЛЕНА РОЩАs-šče ZELENA ROŠČA4-4-----------------
с. КАРАСІs. KARASI972-----------------
с. КРИУЛЬКИs. KRYUĽKY24177-----------------
с. МАКСИМИХИНЕs. MAKSYMYCHYNE16106-----------------
с-ще УГЛИs-šče UHLY1047133-----------------
с. ФРОЛИs. FROLY15213-----------------
АРХИПІВСЬКА сільрадаARCHYPIVŚKA siľrada600487113-----------------
с. АРХИПІВКАs. ARCHYPIVKA28827810-----------------
с. ЗОРЯs. ZORJA1313------------------
с. ЛЕОНІВКАs. LEONIVKA299196103-----------------
ГАЛАГАНІВСЬКА сільрадаHALAHANIVŚKA siľrada360151209-----------------
с. ГАЛАГАНІВКАs. HALAHANIVKA27380193-----------------
с. ГРЕМ'ЯЧКАs. HREM`JAČKA877116-----------------
ЖАДІВСЬКА сільрадаŽADIVŚKA siľrada2351231733---------------1-
с. ЖАДОВЕs. ŽADOVE2034200528---------------1-
с. ВІЛЬХІВКАs. VIĽCHIVKA3131------------------
с. ДОВЖИКs. DOVŽYK1901873-----------------
с. ЄРШОВs. JERŠOV35332-----------------
с. ІВАНИНЕs. IVANYNE3131------------------
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE1919------------------
с. ТУРОВЕs. TUROVE1111------------------
с-ще БРАНОКs-šče BRANOK--------------------
ЖОВТНЕВА сільрадаŽOVTNEVA siľrada39233853---------------1-
с. ЖОВТНЕВЕs. ŽOVTNEVE37632451---------------1-
с. ПОКРОВСЬКЕs. POKROVŚKE16142-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada884733151-----------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA637529108-----------------
с. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs. ZELENYJ HAJ19145-----------------
с. ІВАНПУТЬs. IVANPUŤ17214329-----------------
с. КРИВУШАs. KRYVUŠA211-----------------
с. МАРСs. MARS3030------------------
с. РАКУТИs. RAKUTY963-----------------
с. СХІДНЕs. SCHIDNE15105-----------------
КАРПОВИЦЬКА сільрадаKARPOVYĆKA siľrada376176199---------------1-
с. КАРПОВИЧІs. KARPOVYČI319165153---------------1-
с. ГАТІs. HATI22319-----------------
с. КРАСНІ ЛОЗИs. KRASNI LOZY32824-----------------
с. НАБЕРЕЖНЕs. NABEREŽNE3-3-----------------
с. ПАРНЯs. PARNJA--------------------
КОСТОБОБРІВСЬКА сільрадаKOSTOBOBRIVŚKA siľrada840350488-2---------------
с. КОСТОБОБРІВs. KOSTOBOBRIV820350468-2---------------
с. СЕРГІЇВСЬКЕs. SERHIJIVŚKE20-20-----------------
МАШІВСЬКА сільрадаMAŠIVŚKA siľrada908696209-1-------------2-
с. МАШЕВЕs. MAŠEVE868679186-1-------------2-
с. ФЕРУБКИs. FERUBKY401723-----------------
МИКОЛАЇВСЬКА сільрадаMYKOLAJIVŚKA siľrada663471189------3----------
с. МИКОЛАЇВКАs. MYKOLAJIVKA31929620------3----------
с. ЗАЛІЗНИЙ МІСТs. ZALIZNYJ MIST344175169-----------------
ОРЛИКІВСЬКА сільрадаORLYKIVŚKA siľrada45042820-----1---------1-
с. ОРЛИКІВКАs. ORLYKIVKA2252167-----1---------1-
с. БАРАНІВКАs. BARANIVKA1131094-----------------
с. БЛЕШНЯs. BLEŠNJA51438-----------------
с. МХИs. MCHY57561-----------------
с. ПЕРШОТРАВНЕВЕs. PERŠOTRAVNEVE44------------------
ПОГОРІЛЬСЬКА сільрадаPOHORIĽŚKA siľrada1568154419-1---4-----------
с. ПОГОРІЛЬЦІs. POHORIĽCI9879816-----------------
с. ЛОСІВКАs. LOSIVKA2902854-1---------------
с. ТОПОЛІВКАs. TOPOLIVKA2912789-----4-----------
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA--------------------
РАДОМСЬКА сільрадаRADOMŚKA siľrada78475923-1-------------1-
с. РАДОМКАs. RADOMKA74171623-1-------------1-
с. БЕРЕЗОВА РОЩАs. BEREZOVA ROŠČA4343------------------
СТАРОГУТКІВСЬКА сільрадаSTAROHUTKIVŚKA siľrada3113056-----------------
с. СТАРА ГУТКАs. STARA HUTKA128128------------------
с. ВІЛЬШАНКАs. VIĽŠANKA69663-----------------
с. ЖАДАНІВКАs. ŽADANIVKA3838------------------
с. ЛОСЕВОЧКАs. LOSEVOČKA88------------------
с. ШВЕДЧИНАs. ŠVEDČYNA68653-----------------
ТИМОНОВИЦЬКА сільрадаTYMONOVYĆKA siľrada1088783301-----3---------1-
с. ТИМОНОВИЧІs. TYMONOVYČI49741679-----1---------1-
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA21111495-----2-----------
с. КАЛИНІВСЬКЕs. KALYNIVŚKE29218-----------------
с. МЕДВЕДІВКАs. MEDVEDIVKA1369838-----------------
с. УЛЯНІВСЬКЕs. ULJANIVŚKE43358-----------------
с. ЧЕРВОНИЙ ПАХАРs. ČERVONYJ PACHAR1095851-----------------
с. ЧОРНОЗЕМs. ČORNOZEM634122-----------------
с. ГОРОДОКs. HORODOK--------------------
ХОТІЇВСЬКА сільрадаCHOTIJIVŚKA siľrada844633211-----------------
с. ХОТІЇВКАs. CHOTIJIVKA46238775-----------------
с. ДАЧНЕs. DAČNE22------------------
с. КРИНИЧКИs. KRYNYČKY26242-----------------
с. ЛІСКІВЩИНАs. LISKIVŠČYNA684820-----------------
с. ЛОГИs. LOHY22------------------
с. МИХАЙЛОВЕs. MYCHAJLOVE99------------------
с. ПРОГРЕСs. PROHRES219114105-----------------
с. РАКУЖАs. RAKUŽA22------------------
с. ЧЕРВОНИЙ ГАЙs. ČERVONYJ HAJ54459-----------------
ЧОРНОРІЗЬКА сільрадаČORNORIŹKA siľrada55654511-----------------
с. ЧОРНИЙ РІГs. ČORNYJ RIH3293218-----------------
с. БОБРИК-ДРУГИЙs. BOBRYK-DRUHYJ115115------------------
с. КОЗИЛІВЩИНАs. KOZYLIVŠČYNA2929------------------
с. ЛУБНЯs. LUBNJA83803-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН

SOSNYĆKYJ RAJON

24715

24320

355

-

3

-

-

1

23

5

2

4

-

-

-

-

-

-

1

1

смт СОСНИЦЯsmt SOSNYCJA79227731175-2---75--------11
с. ГАННІВКАs. HANNIVKA5858------------------
с. МАЛЕ УСТЯs. MALE USTJA2752705-----------------
АВДІЇВСЬКА сільрадаAVDIJIVŚKA siľrada2012199913-----------------
с. АВДІЇВКАs. AVDIJIVKA2012199913-----------------
БУТІВСЬКА сільрадаBUTIVŚKA siľrada91990710-1---1-----------
с. БУТІВКАs. BUTIVKA5865804-1---1-----------
с. БОНДАРІВКАs. BONDARIVKA2252223-----------------
с-ще МАЛА БОНДАРІВКАs-šče MALA BONDARIVKA33312-----------------
с. ПОЛЬОВЕs. POLJOVE63621-----------------
с. СТАРОБУТІВКАs. STAROBUTIVKA1212------------------
ВЕЛИКОУСТІВСЬКА сільрадаVELYKOUSTIVŚKA siľrada7747647-----1-2---------
с. ВЕЛИКЕ УСТЯs. VELYKE USTJA5225156-----1-----------
с. ДОЛИНСЬКЕs. DOLYNŚKE2522491-------2---------
ВОЛИНКІВСЬКА сільрадаVOLYNKIVŚKA siľrada8248204-----------------
с. ВОЛИНКАs. VOLYNKA8248204-----------------
ЗАГРЕБЕЛЬСЬКА сільрадаZAHREBEĽŚKA siľrada1022100217-----3-----------
с. ЗАГРЕБЕЛЛЯs. ZAHREBELLJA85383515-----3-----------
с. ГАПІШКІВКАs. HAPIŠKIVKA1010------------------
с. МАСАЛАЇВКАs. MASALAJIVKA1591572-----------------
ЗМІТНІВСЬКА сільрадаZMITNIVŚKA siľrada9169068-----2-----------
с. ЗМІТНІВs. ZMITNIV6676623-----2-----------
с. КУПЧИЧІs. KUPČYČI2272225-----------------
с. ПРОГОНИs. PROHONY2222------------------
КИРІЇВСЬКА сільрадаKYRIJIVŚKA siľrada5585544-----------------
с. КИРІЇВКАs. KYRIJIVKA5585544-----------------
КОЗЛЯНИЦЬКА сільрадаKOZLJANYĆKA siľrada6306218-----1-----------
с. КОЗЛЯНИЧІs. KOZLJANYČI3693635-----1-----------
с. РУДНЯs. RUDNJA2612583-----------------
КОНЯТИНСЬКА сільрадаKONJATYNŚKA siľrada82581212-----1-----------
с. КОНЯТИНs. KONJATYN82581212-----1-----------
КУДРІВСЬКА сільрадаKUDRIVŚKA siľrada105910489-----2-----------
с. КУДРІВКАs. KUDRIVKA10069986-----2-----------
с. ЛЯШКІВЦІs. LJAŠKIVCI53503-----------------
ЛАВСЬКА сільрадаLAVŚKA siľrada64563411-----------------
с. ЛАВИs. LAVY6045968-----------------
с. ЛОЗОВАs. LOZOVA41383-----------------
МАТВІЇВСЬКА сільрадаMATVIJIVŚKA siľrada6836749-----------------
с. МАТВІЇВКАs. MATVIJIVKA2752705-----------------
с. ПОЛІССЯs. POLISSJA4084044-----------------
ВІЛЬШАНСЬКА сільрадаVIĽŠANŚKA siľrada82381310-----------------
с. ВІЛЬШАНЕs. VIĽŠANE7056969-----------------
с. ГАЙs. HAJ1181171-----------------
ПЕКАРІВСЬКА сільрадаPEKARIVŚKA siľrada10029939-----------------
с. ПЕКАРІВs. PEKARIV4164142-----------------
с. КНУТИs. KNUTY2772734-----------------
с. КОСТИРІВs. KOSTYRIV1421411-----------------
с. СИНЮТИНs. SYNJUTYN1671652-----------------
СПАСЬКА сільрадаSPAŚKA siľrada84682818-----------------
с. СПАСЬКЕs. SPAŚKE55954910-----------------
с. ГУТИЩЕs. HUTYŠČE5656------------------
с. ФІЛОНІВКАs. FILONIVKA72684-----------------
с. ЯКЛИЧІs. JAKLYČI1591554-----------------
ХЛОП'ЯНИЦЬКА сільрадаCHLOP`JANYĆKA siľrada88687212-----1--1--------
с. ХЛОП'ЯНИКИs. CHLOP`JANYKY7197117--------1--------
с. СВІРОКs. SVIROK59545-----------------
с. СОСНІВКАs. SOSNIVKA108107------1-----------
ЧОРНОТИЦЬКА сільрадаČORNOTYĆKA siľrada105910478-----2--2--------
с. ЧОРНОТИЧІs. ČORNOTYČI105910478-----2--2--------
ШАБОЛТАСІВСЬКА сільрадаŠABOLTASIVŚKA siľrada9779676----12--1--------
с. ШАБОЛТАСІВКАs. ŠABOLTASIVKA9779676----12--1--------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

СРІБНЯНСЬКИЙ РАЙОН

SRIBNJANŚKYJ RAJON

14534

14290

224

-

6

-

-

-

8

1

-

-

-

-

1

-

-

-

4

-

смт СРІБНЕsmt SRIBNE3612353968-----31--------1-
с. АРТЕМЕНКІВs. ARTEMENKIV1491436-----------------
с. НИКОНІВКАs. NYKONIVKA2422393-----------------
смт ДІГТЯРІsmt DIHTJARI1336131716-----2---------1-
с. ГНАТІВКАs. HNATIVKA3333293---------------1-
с. ІВАНКІВЦІs. IVANKIVCI6386324-2---------------
ОЛЕКСИНСЬКА сільрадаOLEKSYNŚKA siľrada45744610-----1-----------
с. ОЛЕКСИНЦІs. OLEKSYNCI4104009-----1-----------
с. ВАСЮКІВs. VASJUKIV3333------------------
с. ГОРЬКОГОs. HORЬKOHO14131-----------------
ВАСЬКОВЕЦЬКА сільрадаVAŚKOVEĆKA siľrada70068713-----------------
с. ВАСЬКІВЦІs. VAŚKIVCI70068713-----------------
ГОРОБІЇВСЬКА сільрадаHOROBIJIVŚKA siľrada5665605---------------1-
с. ГОРОБІЇВКАs. HOROBIJIVKA5415355---------------1-
с. ТОЧЕНЕs. TOČENE2525------------------
ГРИЦІЇВСЬКА сільрадаHRYCIJIVŚKA siľrada7297169-3---1-----------
с. ГРИЦІЇВКАs. HRYCIJIVKA3483417-----------------
с. ГАЛКАs. HALKA5151------------------
с. ЛОЗОВЕs. LOZOVE22------------------
с. ПОБОЧІЇВКАs. POBOČIJIVKA3283222-3---1-----------
ГУРБИНСЬКА сільрадаHURBYNŚKA siľrada8988907-----------1-----
с. ГУРБИНЦІs. HURBYNCI6416356-----------------
с. ДЕЙМАНІВКАs. DEJMANIVKA2192171-----------1-----
с. ТРОСТЯНЕЦЬs. TROSTJANEĆ3838------------------
КАЛЮЖИНСЬКА сільрадаKALJUŽYNŚKA siľrada5435394-----------------
с. КАЛЮЖИНЦІs. KALJUŽYNCI5435394-----------------
КАРПИЛІВСЬКА сільрадаKARPYLIVŚKA siľrada88987811-----------------
с. КАРПИЛІВКАs. KARPYLIVKA5235185-----------------
с. ЛЕБЕДИНЦІs. LEBEDYNCI3663606-----------------
ПОДІЛЬСЬКА сільрадаPODIĽŚKA siľrada84983811-----------------
с. ПОДІЛs. PODIL80279111-----------------
с. КУТИs. KUTY3232------------------
с. ПОЕТИНs. POETYN1515------------------
САВИНСЬКА сільрадаSAVYNŚKA siľrada71970316-----------------
с. САВИНЦІs. SAVYNCI58156516-----------------
с. ХУКАЛІВКАs. CHUKALIVKA138138------------------
СОКИРИНСЬКА сільрадаSOKYRYNŚKA siľrada1386135925-1---1-----------
с. СОКИРИНЦІs. SOKYRYNCI1386135925-1---1-----------
ХАРИТОНІВСЬКА сільрадаCHARYTONIVŚKA siľrada48847513-----------------
с. ХАРИТОНІВКАs. CHARYTONIVKA48847513-----------------
с. СКИБІВЩИНАs. SKYBIVŠČYNA--------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

TALALAJIVŚKYJ RAJON

16583

16243

313

-

2

-

1

-

12

2

-

-

1

-

-

-

1

-

8

-

смт ТАЛАЛАЇВКАsmt TALALAJIVKA51855051118-1---72--1---1-4-
БЕРЕЗІВСЬКА сільрадаBEREZIVŚKA siľrada69167813-----------------
с. БЕРЕЗІВКАs. BEREZIVKA61560312-----------------
с. КОЛЯДИНs. KOLJADYN37361-----------------
с. МИРНЕs. MYRNE3939------------------
БОЛОТНИЦЬКА сільрадаBOLOTNYĆKA siľrada5865824-----------------
с. БОЛОТНИЦЯs. BOLOTNYCJA5865824-----------------
КОРІНЕЦЬКА сільрадаKORINEĆKA siľrada5235201-----2-----------
с. КОРІНЕЦЬКЕs. KORINEĆKE4564531-----2-----------
с. МИГУРІВs. MYHURIV6767------------------
КРАСНОКОЛЯДИНСЬКА сільрадаKRASNOKOLJADYNŚKA siľrada1220119623-----1-----------
с. КРАСНИЙ КОЛЯДИНs. KRASNYJ KOLJADYN1039102315-----1-----------
с. ГЛИНСЬКЕs. HLYNŚKE22211-----------------
с-ще ЗЕЛЕНИЙ ГАЙs-šče ZELENYJ HAJ1151096-----------------
с. ЛЕВІВЩИНАs. LEVIVŠČYNA44431-----------------
ХАРКІВСЬКА сільрадаCHARKIVŚKA siľrada79578015-----------------
с. ХАРКОВЕs. CHARKOVE37936613-----------------
с. ЛАВІРКОВЕs. LAVIRKOVE1341322-----------------
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA225225------------------
с. СТЕПОВЕs. STEPOVE3838------------------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA1919------------------
ПОНОРСЬКА сільрадаPONORŚKA siľrada4214183-----------------
с. ПОНОРИs. PONORY4214183-----------------
ПОПОВИЧКІВСЬКА сільрадаPOPOVYČKIVŚKA siľrada72071010-----------------
с. ПОПОВИЧКАs. POPOVYČKA2912865-----------------
с. ГРАБЩИНАs. HRABŠČYNA133133------------------
с. НОВОПЕТРІВСЬКЕs. NOVOPETRIVŚKE91901-----------------
с. ОБУХОВЕs. OBUCHOVE1811801-----------------
с. РУБАНІВs. RUBANIV24213-----------------
РЯБУХІВСЬКА сільрадаRJABUCHIVŚKA siľrada1135110826-----1-----------
с. РЯБУХИs. RJABUCHY3773743-----------------
с. ГРИЦІВКАs. HRYCIVKA2372361-----------------
с. ПЕТЬКІВs. PEŤKIV102948-----------------
с. СТЕПАНІВСЬКЕs. STEPANIVŚKE9292------------------
с. ЧЕРВОНИЙ ПЛУГАТАРs. ČERVONYJ PLUHATAR32731214-----1-----------
СИЛЬЧЕНКІВСЬКА сільрадаSYĽČENKIVŚKA siľrada1178115225---------------1-
с. СИЛЬЧЕНКОВЕs. SYĽČENKOVE80578717---------------1-
с-ще ОСНОВАs-šče OSNOVA1511492-----------------
с. СЛОБІДКАs. SLOBIDKA2222166-----------------
ЛИПІВСЬКА сільрадаLYPIVŚKA siľrada1781174830---1-----------2-
с. ЛИПОВЕs. LYPOVE96894819---------------1-
с. БЕРЕЗОВИЦЯs. BEREZOVYCJA55------------------
с. ЖОЛОБОКs. ŽOLOBOK34331-----------------
с. СКОРОХОДОВЕs. SKOROCHODOVE77476210---1-----------1-
УКРАЇНСЬКА сільрадаUKRAJINŚKA siľrada85483914-----1-----------
с. УКРАЇНСЬКЕs. UKRAJINŚKE67065514-----1-----------
с. ЗАЙМИЩЕs. ZAJMYŠČE150150------------------
с. НОВАs. NOVA1313------------------
с. СТЕПs. STEP2121------------------
ЧЕРНЕЦЬКА сільрадаČERNEĆKA siľrada80579013-1-------------1-
с. ЧЕРНЕЦЬКЕs. ČERNEĆKE5275188---------------1-
с. ГЛИБОКЕs. HLYBOKE2222------------------
с. ДІБРОВАs. DIBROVA5252------------------
с. МАКАРЕНКОВЕs. MAKARENKOVE93903-----------------
с. СПІВАКОВЕs. SPIVAKOVE1111082-1---------------
ЮРКІВЦІВСЬКА сільрадаJURKIVCIVŚKA siľrada68967118-----------------
с. ЮРКІВЦІs. JURKIVCI2852805-----------------
с. ДОВГАЛІВКАs. DOVHALIVKA40439113-----------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН

ČERNIHIVŚKYJ RAJON

61463

58649

2483

-

13

1

-

4

207

51

12

1

2

-

-

-

-

-

40

-

смт ГОНЧАРІВСЬКЕsmt HONČARIVŚKE33542775565--1--5---------8-
смт МИХАЙЛО-КОЦЮБИНСЬКЕsmt MYCHAJLO-KOCJUBYNŚKE30282904107-----79--------1-
смт ОЛИШІВКАsmt OLYŠIVKA23892261112-2--191--1-----2-
смт СЕДНІВsmt SEDNIV1353129753-----2---------1-
с-ще НОВЕs-šče NOVE61558723---------------5-
АНДРІЇВСЬКА сільрадаANDRIJIVŚKA siľrada87984628-----32----------
с. АНДРІЇВКАs. ANDRIJIVKA87984628-----32----------
АНИСІВСЬКА сільрадаANYSIVŚKA siľrada1913185843-----12-----------
с. АНИСІВs. ANYSIV1441139239-----10-----------
с. ЛУКАШІВКАs. LUKAŠIVKA4724664-----2-----------
БОРОВИКІВСЬКА сільрадаBOROVYKIVŚKA siľrada5075032-----2-----------
с. БОРОВИКИs. BOROVYKY1191181-----------------
с. БУДИЩЕs. BUDYŠČE50491-----------------
с. ВАСИЛЕВА ГУТАs. VASYLEVA HUTA145143------2-----------
с. ВОРОХІВКАs. VOROCHIVKA4949------------------
с. ЛІСКИs. LISKY1818------------------
с. ЛІСНЕs. LISNE4040------------------
с. ХАТИЛОВА ГУТАs. CHATYLOVA HUTA8686------------------
БОРОМИКІВСЬКА сільрадаBOROMYKIVŚKA siľrada1279122157-----1-----------
с. БОРОМИКИs. BOROMYKY52951811-----------------
с. МОРГУЛИЧІs. MORHULYČI88853-----------------
с. ПЕТРОВЕs. PETROVE3636------------------
с. СНОВ'ЯНКАs. SNOV`JANKA62658243-----1-----------
БУДИНСЬКА сільрадаBUDYNŚKA siľrada246246------------------
с. БУДИs. BUDY246246------------------
ВЕДИЛЬЦІВСЬКА сільрадаVEDYĽCIVŚKA siľrada1274123632-----5---------1-
с. ВЕДИЛЬЦІs. VEDYĽCI1051102723---------------1-
с. МАЛІЙКИs. MALIJKY2232099-----5-----------
ДНІПРОВСЬКА сільрадаDNIPROVŚKA siľrada1103108414-----5-----------
с. ДНІПРОВСЬКЕs. DNIPROVŚKE4274214-----2-----------
с. ЗАГАТКАs. ZAHATKA1231211-----1-----------
с. ПОВІДОВs. POVIDOV2142095-----------------
с. ПРОХОРІВs. PROCHORIV4747------------------
с. СТАРИКs. STARYK150148------2-----------
с. ШМАЇВКАs. ŠMAJIVKA1421384-----------------
ДОВЖИЦЬКА сільрадаDOVŽYĆKA siľrada102897842-1---3---------4-
с. ДОВЖИКs. DOVŽYK70466336-1-------------4-
с. РОГОЩІs. ROHOŠČI86842-----------------
с. ТАБАЇВКАs. TABAJIVKA137137------------------
с. УНУЧКИs. UNUČKY101944-----3-----------
ЖЕВЕДСЬКА сільрадаŽEVEDŚKA siľrada43942216---------------1-
с. ЖЕВЕДЬs. ŽEVEĎ43942216---------------1-
ЖУКОТКІВСЬКА сільрадаŽUKOTKIVŚKA siľrada87184920-----2-----------
с. ЖУКОТКИs. ŽUKOTKY48347111-----1-----------
с. ГІРМАНКАs. HIRMANKA1171124-----1-----------
с. ЛЕВОНЬКИs. LEVOŃKY2712665-----------------
ІВАНІВСЬКА сільрадаIVANIVŚKA siľrada36393524101-4---8---------2-
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA1772171749-4---2-----------
с. КОЛИЧІВКАs. KOLYČIVKA1468143130-----5---------2-
с. ЯГІДНЕs. JAHIDNE39937622-----1-----------
КАРХІВСЬКА сільрадаKARCHIVŚKA siľrada1044103010-----4-----------
с. КАРХІВКАs. KARCHIVKA9309227-----1-----------
с. ЛЕНЬКІВ КРУГs. LEŃKIV KRUH1141083-----3-----------
КИЇНСЬКА сільрадаKYJINŚKA siľrada32123086115-----10---------1-
с. КИЇНКАs. KYJINKA2552245883-----10---------1-
с. ГУЩИНs. HUŠČYN1111056-----------------
с. ЖАВИНКАs. ŽAVYNKA54952326-----------------
КИСЕЛІВСЬКА сільрадаKYSELIVŚKA siľrada2363226293-----8-----------
с. КИСЕЛІВКАs. KYSELIVKA93588253-----------------
с. БЕРЕЗАНКАs. BEREZANKA3093026-----1-----------
с. БРУСИЛІВs. BRUSYLIV1064102433-----7-----------
с. КОБИЛЯНКАs. KOBYLJANKA55541-----------------
КОВПИТСЬКА сільрадаKOVPYTŚKA siľrada1814177338-----2---------1-
с. КОВПИТАs. KOVPYTA1417138729-----1-----------
с-ще РЕВУНІВ КРУГs-šče REVUNIV KRUH94885---------------1-
с. ЧЕРВОНЕs. ČERVONE1931893-----1-----------
с. ШУЛЬГІВКАs. ŠUĽHIVKA1101091-----------------
КРАСНЕНСЬКА сільрадаKRASNENŚKA siľrada1241121222-----5---------2-
с. КРАСНЕs. KRASNE78576218-----4---------1-
с. ЗОЛОТИНКАs. ZOLOTYNKA1841822-----------------
с. СКОРІНЕЦЬs. SKORINEĆ2722682-----1---------1-
КУВЕЧИЦЬКА сільрадаKUVEČYĆKA siľrada62358325-1--2--12---------
с. КУВЕЧИЧІs. KUVEČYČI62358325-1--2--12---------
ЛАДИНСЬКА сільрадаLADYNŚKA siľrada80977333-----3-----------
с. ЛАДИНКАs. LADYNKA62359129-----3-----------
с. ДРУЦЬКЕs. DRUĆKE1861824-----------------
ЛЕВКОВИЦЬКА сільрадаLEVKOVYĆKA siľrada1141107529-1---332--------1-
с. ЛЕВКОВИЧІs. LEVKOVYČI3163114------1----------
с. ЗАЙЦІs. ZAJCI30929710-----2-----------
с. КРУГЛЕs. KRUHLE1717------------------
с. ЛЬГІВs. ĽHIV46742212-1---311----------
с. ЛЬГІВКАs. ĽHIVKA32283---------------1-
МНЬОВСЬКА сільрадаMNJOVŚKA siľrada94092113-----5---------1-
с. МНЬОВs. MNJOV6216126-----3-----------
с. ГЛЯДИНs. HLJADYN7979------------------
с. ПУСТИНКИs. PUSTYNKY118118------------------
с. ХРАПАТЕs. CHRAPATE41401-----------------
с-ще ЦЕНТРАЛЬНЕs-šče CENTRAĽNE81726-----2---------1-
МОХНАТИНСЬКА сільрадаMOCHNATYNŚKA siľrada63961227-----------------
с. МОХНАТИНs. MOCHNATYN53651521-----------------
с. ЮР'ЇВКАs. JUR`JIVKA103976-----------------
НОВОБІЛОУСЬКА сільрадаNOVOBILOUŚKA siľrada1974188177-----123--------1-
с. НОВИЙ БІЛОУСs. NOVYJ BILOUS1394131761-----123--------1-
с. ДЕСНЯНКАs. DESNJANKA37636511-----------------
с. КОШІВКАs. KOŠIVKA2041995-----------------
УЛЯНІВСЬКА сільрадаULJANIVŚKA siľrada1343126075-----4---------4-
с. НОВОСЕЛІВКАs. NOVOSELIVKA76670160-----2---------3-
с. УЛЯНІВКАs. ULJANIVKA57755915-----2---------1-
РАДЯНСЬКО-СЛОБІДСЬКА сільрадаRADJANŚKO-SLOBIDŚKA siľrada19211816101-----4-----------
с. РАДЯНСЬКА СЛОБОДАs. RADJANŚKA SLOBODA1042101325-----4-----------
с. ПАВЛІВКАs. PAVLIVKA87980376-----------------
ПАКУЛЬСЬКА сільрадаPAKUĽŚKA siľrada1479145618-----13--------1-
с. ПАКУЛЬs. PAKUĽ8458328-----13--------1-
с. ЗАВОДs. ZAVOD3131------------------
с. ЛИНЕЯs. LYNEJA92911-----------------
с. ПАПІРНЯs. PAPIRNJA38353-----------------
с. ПИЛЬНЯs. PYĽNJA48471-----------------
с. РУДНЯs. RUDNJA1601573-----------------
с. СЕМЕНЯГІВКАs. SEMENJAHIVKA2652632-----------------
ПІСКІВСЬКА сільрадаPISKIVŚKA siľrada59557915-----1-----------
с. ПІСКИs. PISKY4454369-----------------
с. ЄНЬКІВs. JEŃKIV24222-----------------
с. ПІДГІРНЕs. PIDHIRNE1261214-----1-----------
ПЕТРУШИНСЬКА сільрадаPETRUŠYNŚKA siľrada74170817------16----------
с. ПЕТРУШИНs. PETRUŠYN74170817------16----------
ПЛЬОХІВСЬКА сільрадаPLJOCHIVŚKA siľrada69065624-----45-1--------
с. ПЛЬОХІВs. PLJOCHIV42940816-----4--1--------
с. БІРКИs. BIRKY73694-----------------
с. СКУГАРІs. SKUHARI1881794------5----------
РЕДЬКІВСЬКА сільрадаREĎKIVŚKA siľrada38537114-----------------
с. РЕДЬКІВКАs. REĎKIVKA38537114-----------------
РОЇЩЕНСЬКА сільрадаROJIŠČENŚKA siľrada1190116822-----------------
с. РОЇЩЕs. ROJIŠČE1190116822-----------------
РУДКІВСЬКА сільрадаRUDKIVŚKA siľrada1035101219------4----------
с. РУДКАs. RUDKA77776512-----------------
с. СЕЛЯНСЬКА СЛОБОДАs. SELJANŚKA SLOBODA2582477------4----------
СЕРЕДИНСЬКА сільрадаSEREDYNŚKA siľrada75073416-----------------
с. СЕРЕДИНКАs. SEREDYNKA37836810-----------------
с. СІНОЖАЦЬКЕs. SINOŽAĆKE3737------------------
с. ТОПЧІЇВКАs. TOPČIJIVKA3353296-----------------
СЛАБИНСЬКА сільрадаSLABYNŚKA siľrada82178930-----2-----------
с. СЛАБИНs. SLABYN72669628-----2-----------
с. МАЖУГІВКАs. MAŽUHIVKA24222-----------------
с. ЯКУБІВКАs. JAKUBIVKA7171------------------
СЛОБІДСЬКА сільрадаSLOBIDŚKA siľrada73070819-----3-----------
с. СЛОБОДАs. SLOBODA59557814-----3-----------
с. ВІКТОРІВКАs. VIKTORIVKA1121102-----------------
с. ДРАЧІВЩИНАs. DRAČIVŠČYNA23203-----------------
СМОЛИНСЬКА сільрадаSMOLYNŚKA siľrada1076104032-----2---1-----1-
с. СМОЛИНs. SMOLYN81378425-----2---1-----1-
с. КОЗЕРОГИs. KOZEROHY2632567-----------------
СТАРОБІЛОУСЬКА сільрадаSTAROBILOUŚKA siľrada25022302178-----165--------1-
с. СТАРИЙ БІЛОУСs. STARYJ BILOUS25022302178-----165--------1-
ТЕРЕХІВСЬКА сільрадаTERECHIVŚKA siľrada1094107418-1----1----------
с. ТЕРЕХІВКАs. TERECHIVKA4804717-1----1----------
с. МАЛИНІВКАs. MALYNIVKA223223------------------
с. СТАСИs. STASY1341322-----------------
с. ТОВСТОЛІСs. TOVSTOLIS2572489-----------------
ХАЛЯВИНСЬКА сільрадаCHALJAVYNŚKA siľrada1399132068-----10---------1-
с. ХАЛЯВИНs. CHALJAVYN1109107227-----9---------1-
с. ПОЛУБОТКИs. POLUBOTKY24920840-----1-----------
с. ШЕВЧЕНКАs. ŠEVČENKA41401-----------------
ХМІЛЬНИЦЬКА сільрадаCHMIĽNYĆKA siľrada1594149790----16-----------
с. ХМІЛЬНИЦЯs. CHMIĽNYCJA65663420-----2-----------
с. РИЖИКИs. RYŽYKY1171142-----1-----------
с. РІВНОПІЛЛЯs. RIVNOPILLJA58051661----12-----------
с. РЯБЦІs. RJABCI2412337-----1-----------
ЧЕРНИСЬКА сільрадаČERNYŚKA siľrada97996018-----1-----------
с. ЧЕРНИШs. ČERNYŠ52951415-----------------
с. КЛОЧКІВs. KLOČKIV4504463-----1-----------
ШЕСТОВИЦЬКА сільрадаŠESTOVYĆKA siľrada6886775-----6-----------
с. ШЕСТОВИЦЯs. ŠESTOVYCJA6886775-----6-----------
ШИБИРИНІВСЬКА сільрадаŠYBYRYNIVŚKA siľrada7347237-3---1-----------
с. ШИБИРИНІВКАs. ŠYBYRYNIVKA4043965-3---------------
с. АНТОНОВИЧІs. ANTONOVYČI2302272-----1-----------
с. МОСКАЛІs. MOSKALI100100------------------
TotalUkrainianRussianCrimean TatarMoldovanHungarianRomanianBulgarianBelarusianArmenianGagauzRomaniPolishGreekGerman"Jewish"SlovakKaraimOtherUndeclared

ЩОРСЬКИЙ РАЙОН

ŠČORŚKYJ RAJON

30438

27199

3135

-

2

-

-

1

72

17

-

-

2

-

1

-

-

-

7

2

м. ЩОРСm. ŠČORS1219695172644-----254--2-----31
ВЕЛИКОЩИМЕЛЬСЬКА сільрадаVELYKOŠČYMEĽŚKA siľrada90788222-----2----------1
с. ВЕЛИКИЙ ЩИМЕЛЬs. VELYKYJ ŠČYMEĽ90788222-----2----------1
ГІРСЬКА сільрадаHIRŚKA siľrada75970646-1---6-----------
с. ГІРСЬКs. HIRŚK58557110-1---3-----------
с. ЛИПІВКАs. LYPIVKA451926-----------------
с. ХРІНІВКАs. CHRINIVKA12911610-----3-----------
ГУТО-СТУДЕНЕЦЬКА сільрадаHUTO-STUDENEĆKA siľrada2762724-----------------
с. ГУТА-СТУДЕНЕЦЬКАs. HUTA-STUDENEĆKA2322293-----------------
с. САЛЬНЕs. SAĽNE44431-----------------
ЄЛІНСЬКА сільрадаJELINŚKA siľrada52248733-----1---------1-
с. ЄЛІНЕs. JELINE38336021-----1---------1-
с. БЕЗУГЛІВКАs. BEZUHLIVKA736310-----------------
с. МІСТКИs. MISTKY29272-----------------
с. МЛИНОКs. MLYNOK3737------------------
ЖОВІДСЬКА сільрадаŽOVIDŚKA siľrada47345221-----------------
с. ЖОВІДЬs. ŽOVIĎ39838117-----------------
с. ПІЩАНКАs. PIŠČANKA75714-----------------
ЗАЙМИЩЕНСЬКА сільрадаZAJMYŠČENŚKA siľrada50249010-----2-----------
с. ЗАЙМИЩЕs. ZAJMYŠČE50249010-----2-----------
ЗАРІЧАНСЬКА сільрадаZARIČANŚKA siľrada31730413-----------------
с. ЗАРІЧЧЯs. ZARIČČJA31730413-----------------
КЛЮСІВСЬКА сільрадаKLJUSIVŚKA siľrada29126129-----1-----------
с. КЛЮСИs. KLJUSY28625629-----1-----------
с. ПЛЬОХІВs. PLJOCHIV55------------------
КУЧИНІВСЬКА сільрадаKUČYNIVŚKA siľrada1626160718-----1-----------
с. КУЧИНІВКАs. KUČYNIVKA1626160718-----1-----------
НИЗКІВСЬКА сільрадаNYZKIVŚKA siľrada77575716-----2-----------
с. НИЗКІВКАs. NYZKIVKA4023948-----------------
с. КУРОПІЇВКАs. KUROPIJIVKA1212------------------
с. ЛЮТІВКАs. LJUTIVKA61556-----------------
с. ПРИВІЛЬНЕs. PRYVIĽNE4949------------------
с. РАДВИНЕs. RADVYNE7979------------------
с. РУДАs. RUDA6060------------------
с. ФІЛОНІВКАs. FILONIVKA2424------------------
с. ЩОКОТЬs. ŠČOKOŤ88842-----2-----------
НОВОБОРОВИЦЬКА сільрадаNOVOBOROVYĆKA siľrada103699140-----32----------
с. НОВІ БОРОВИЧІs. NOVI BOROVYČI100195640-----32----------
с. ЗАГРЕБЕЛЬНА СЛОБОДАs. ZAHREBEĽNA SLOBODA3535------------------
НОВОМЛИНІВСЬКА сільрадаNOVOMLYNIVŚKA siľrada52551411-----------------
с. НОВІ МЛИНИs. NOVI MLYNY2802719-----------------
с. ЛОСЄВА СЛОБОДАs. LOSJEVA SLOBODA2452432-----------------
ПЕТРІВСЬКА сільрадаPETRIVŚKA siľrada1290125134-----5-----------
с. ПЕТРІВКАs. PETRIVKA1247120834-----5-----------
с. ЖУРАВОКs. ŽURAVOK4343------------------
РОГІЗКІВСЬКА сільрадаROHIZKIVŚKA siľrada99997121-----16----------
с. РОГІЗКИs. ROHIZKY99997121-----16----------
СМЯЦЬКА сільрадаSMJAĆKA siľrada8688644-----------------
с. СМЯЧs. SMJAČ8688644-----------------
СНОВСЬКА сільрадаSNOVŚKA siľrada98696521-----------------
с. СНОВСЬКЕs. SNOVŚKE65263715-----------------
с. МИХАЙЛІВКАs. MYCHAJLIVKA1611583-----------------
с. ЄНЬКОВА РУДНЯs. JEŃKOVA RUDNJA1731703-----------------
СОФІЇВСЬКА сільрадаSOFIJIVŚKA siľrada3513446-----1-----------
с. СОФІЇВКАs. SOFIJIVKA92901-----1-----------
с. ГЛИБОКИЙ РІГs. HLYBOKYJ RIH3535------------------
с. ІВАНІВКАs. IVANIVKA2242195-----------------
СТАРОБОРОВИЦЬКА сільрадаSTAROBOROVYĆKA siľrada96791942-----6-----------
с. СТАРІ БОРОВИЧІs. STARI BOROVYČI50147920-----2-----------
с. ГВОЗДИКІВКАs. HVOZDYKIVKA46644022-----4-----------
СТАРОРУДНЯНСЬКА сільрадаSTARORUDNJANŚKA siľrada8948848-----2-----------
с. СТАРА РУДНЯs. STARA RUDNJA8948848-----2-----------
СУНИЧНЕНСЬКА сільрадаSUNYČNENŚKA siľrada57655520-----1-----------
с. СУНИЧНЕs. SUNYČNE26325210-----1-----------
с. ПОПІЛЬНЯs. POPIĽNJA1911874-----------------
с. ШКРОБОВЕs. ŠKROBOVE1221166-----------------
ТИХОНОВИЦЬКА сільрадаTYCHONOVYĆKA siľrada8728597-1--14-----------
с. ТИХОНОВИЧІs. TYCHONOVYČI8558427-1--14-----------
с. СЛАВАs. SLAVA1515------------------
с. ТОВКАЧІs. TOVKAČI22------------------
ТУР'ЯНСЬКА сільрадаTUR`JANŚKA siľrada1299126036-----2---------1-
с. ТУР'Яs. TUR`JA1185114933-----2---------1-
с. ІЛЬКУЧАs. IĽKUČA45441-----------------
с-ще ЛУКАs-šče LUKA29281-----------------
с. МИШИНЕs. MYŠYNE21201-----------------
с. СЕЛИЩЕs. SELYŠČE1919------------------
ХОТУНИЦЬКА сільрадаCHOTUNYĆKA siľrada82579021-----65----1---2-
с. ХОТУНИЧІs. CHOTUNYČI45543212-----55----1-----
с. КАМКАs. KAMKA3393279-----1---------2-
с. КРЕСТОПІВЩИНАs. KRESTOPIVŠČYNA3131------------------
ЧЕПЕЛІВСЬКА сільрадаČEPELIVŚKA siľrada3062978-----1-----------
с. ЧЕПЕЛІВs. ČEPELIV3062978-----1-----------

oblasť = region
rajon = district

m = misto = city
smt = selyšče miśkoho typu = town
s = selo = village
s-šče = selyšče = settlement
© Tim Bespyatov, 2008-2018