Województwo / PowiatOgółemrzymokatolikówgrekokatolikówprawosławnychewangelistów (augsb., reform., unijn.)marjawitówstaroobrzędowcówbaptystówmenonitówżydówmahometaninnych chrześcijanadwentystówanabaptystówanglikanbadaczy Pisma Świętegowyzn. Bożej Gminybraci Morawskichwyzn. Chrystusawyzn. czeskiego kośc. narod.dyssydentówhusytówjedinowiercówkatolików apostolskichkatolików narodowychkatolików reformowanychkonfesjonalistówkwakrówmalowancówmetodystównowokatolikówormiano-gregorjanortodoksówpresbiterjansektantówstarokatolikówsztundystówwolnych chrześcijankatolickiego (oprócz wymien.)ewangelickiego (oprócz wymien.)innych wyzn. kośc. wschodn.innych niechrześcijankaraimówsobotnikówbuddystówwyznawców Konfucjuszaagnostykówniechrześcijan (oprócz żydów)bezwyznaniowcównie wiadomo

Polska

25384474

15787716

3030604

2790372

936667

32489

20880

6587

1164

2761443

3339

5832

{227}

{39}

{5}

{66}

{16}

{14}

{10}

{10}

{3}

{9}

{293}

{1}

{1}

{1}

{9}

{19}

{181}

{12}

{5}

{77}

{1}

{3}

{11}

{43}

{120}

{9}

{440}

{4062}

{145}

{611}

{173}

{16}

{116}

{1}

{1}

{304}

{5891}

{879}

m. st. Warszawa936713597798428575318070291307933103228313628--14--2-3--111914-12-38-3-1-92212-10--3209489
Warszawskie211279818024272064637874271247549287362034251313028--3316148-----------53---221-111-81021-25821
Łódzkie22527691734117266455517116912024123277326973167141--1-----------1---8---20--11----12411
Kieleckie2535781222090224728361030773513-300489522---13---7-----------2------------20826
Lubelskie208795116197553256152598170656560193712876391411-7-------------3---1------------10014
Białostockie130528489422761319739213075353469043-19396344132523---------293--------5--4---------12537
Okrąg administracyjny Wileński47616420066612230430239-160177-279358543---3----------------------------1-
Nowogródzkie822106323728190421247480210020-743341776190----------------181--11-7---1--1--1226
Poleskie8808986869893697373380446265711106396163-323---------------------28-4112--276
Wołynskie1437907166512608106684236695-92127116474058217104-2------9---------11----91-40337---3028
Poznańskie1967865163208790210703215641039715992261308651451457625
Pomorskie9356437446993851038183678292727171372546341131135036
Krakowskie1992810177938952864137957081529262457113341434317185
Śląsk Cieszyński1446719503311417418887337866755331903
Lwowskie271801412641621126207145612403114731631320612143--2---3-------1---5------87---113348
Stanisławowskie1348580195706996306831102701--5414522631-------------------1------119119----4221
Tarnopolskie142852044781084790791828251-124512896532-------------------2------1--1--1813

Note: 1) Totals for Poland refer to the sums of voivodeships' figures. Due to corrections for Nowogródek, Polesie and Stanisławów voivodeships the total figure for territories covered by the census was 25376175. Total figures shown in brackets refer to totals for only for {Poznań, Pomeranian, Kraków and Silesian (covered by the census) voivodeships} or for {the rest of territory} depending on column.
Źródło: Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Statystyka Polski. Wydawana przez Główny urząd statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Tomy XIV-XXX (1926-1928)
© Tim Bespyatov, 2008-2023