2005-10-18

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն

Lerrnayin Gharabaghi Hanrapetutyun

137737

ք. Ստեփանակերտ

k. Stepanakert

49986

ք. Ստեփանակերտk. Stepanakert49986

Ասկերանի շրջան

Askerani shrjan

16979

ք. Ասկերանk. Askeran1967
ԱկնաղբյուրAknaghbyur578
ԱյգեստանAygestan1091
ԱստղաշենAstghashen520
ԱվետարանոցAvetaranots1039
ԱրանզամինAranzamin25
ԱրմենակավանArmenakavan67
ԲադարաBadara849
ԲերքաձորBerkadzor165
ԴահրազDahraz8
ԴահրավDahrav216
ԴաշուշենDashushen120
ԻվանյանIvanyan908
ԼուսաձորLusadzor177
ԽանաբադKhanabad827
ԽանցքKhantsk231
ԽաչենKhachen369
ԽաչմաչKhachmach202
ԽնածախKhnatsakh592
ԽնձրիստանKhndzristan814
ԽրամորթKhramort403
ԾաղկաշատTsaghkashat200
Կարմիր գյուղKarmir gyugh170
ՀարավHarav300
ՀիլիսHilis172
ՀովսեփավանHovsepavan128
ՄադաթաշենMadatashen94
ՄխիթարիշենMkhitarishen90
ՄոշխմհատMoshkhmhat61
ՆախիջևանիկNakhijevanik211
Ներքին ՍզնեքNerkin Sznek129
ՆորագյուղNoragyugh1396
ՇոշShosh544
ՈւղտասարUghtasar144
ՋրաղացներJraghatsner117
ՌևRrev113
ՍառնաղբյուրSarrnaghbyur97
ՍարդարաշենSardarashen181
ՍարուշենSarushen388
ՍղնախSghnakh251
ՎարդաձորVardadzor223
Վերին ՍզնեքVerin Sznek28
ՓառուխParrukh42
ՔյաթուկKyatuk8
ՔռասնիKrrasni213
այլ տարածքներother settlements511

Հադրութի շրջան

Hadruti shrjan

12005

ք. Հադրութk. Hadrut2770
ԱզոխAzokh806
ԱկնաղբյուրAknaghbyur330
ԱյգեստանAygestan294
ԱռաքելArrakel106
ԱրևշատArevshat180
ԲանաձորBanadzor143
ԴրախտիկDrakhtik417
ԹաղասեռTaghaserr491
ԹաղուտTaghut198
ԽանձաձորKhandzadzor137
ԽծաբերդKhtsaberd143
ԾակուռիTsakurri100
ԾաղկավանքTsaghkavank16
ԾամձորTsamdzor54
ԿարմրակուճKarmrakuch125
ՀախլլուHakhllu101
ՀակակուHakaku145
ՀայկավանHaykavan68
Հին ԹաղլարHin Taghlar168
ՀողերHogher4
ՁորագյուղDzoragyugh37
ՄարիամաձորMariamadzor258
ՄելիքաշենMelikashen14
Մեծ ԹաղլարMets Taghlar1503
ՄոխրենեսMokhrenes212
ՆորաշենNorashen112
ՈւխտաձորUkhtadzor327
ՊլեթանցPletants58
ՋրաբերդJraberd2
ՋրակուսJrakus233
ՍարալանջSaralanj28
ՍարինշենSarinshen27
ՍպիտակաշենSpitakashen22
ՎանքVank133
ՎարդաշատVardashat166
ՏյաքTyak71
ՏողTogh700
ՏումիTumi760
ՑորTsor24
ՔյուրաթաղKyuratagh274
այլ տարածքներother settlements248

Մարտակերտի շրջան

Martakerti shrjan

18963

ք. Մարտակերտk. Martakert4262
ԱղաբեկալանջAghabekalanj155
ԱնձավներAndzavner12
ԱռաջաձորArrajadzor741
ԳառնաքարGarrnakar124
ԳետավանGetavan278
ԴաշտագլուխDashtaglukh15
ԴրմբոնDrmbon645
ԶագլիկZaglik200
ԶարդախաչZardakhach125
ԹալիշTalish581
ԹբլղուTblghu176
ԽնկավանKhnkavan169
ԾաղկաշենTsaghkashen137
ԾաղկունքTsaghkunk2
ԾմակահողTsmakahogh228
ԿիչանKichan168
ԿոճողոտKochoghot534
ԿուսապատKusapat276
ՀաթերքHaterk1531
ՀարությունագոմերHarutyunagomer400
ՀովտաշենHovtashen246
ՂազարահողGhazarahogh75
ՃանկաթաղChankatagh272
ՃրագChrag12
ՄադաղիսMadaghis404
ՄաղավուզMaghavuz468
Մեծ շենMets shen322
ՄեհմանաMehmana27
ՄոխրաթաղMokhratagh345
ՆարեշտարNareshtar10
Ներքին ՀոռաթաղNerkin Horratagh776
Նոր ԱյգեստանNor Aygestan321
Նոր ԿարմիրավանNor Karmiravan44
Նոր ՀայկաջուրNor Haykajur81
Նոր ՂազանչիNor Ghazanchi177
Նոր ՄարաղաNor Maragha349
Նոր ՍեյսուլանNor Seysulan138
ՇահմասուրShahmasur139
ՉափարChapar252
ՉլդրանChldran467
ՊողոսագոմերPoghosagomer157
ՋրաբերդJraberd63
ՎաղուհասVaghuhas638
ՎանքVank1284
ՎարդաձորVardadzor193
ՎարնկաթաղVarnkatagh68
Վերին ՀոռաթաղVerin Horratagh449
ՏոնաշենTonashen79
ՔմքաձորKmkadzor75
ՔոլատակKolatak273

Մարտունու շրջան

Martunu shrjan

23157

ք. Մարտունիk. Martuni4878
ԱշանAshan588
ԱվդուռAvdurr151
ԲերդաշենBerdashen1498
ԳիշիGishi1234
ԵմիշճանEmishchan194
ԶարդանաշենZardanashen95
ԹաղավարդTaghavard1315
ԽերխանKherkhan111
ԽնուշինակKhnushinak664
ԾովատեղTsovategh151
ԿաղարծիKaghartsi337
Կարմիր ՇուկաKarmir Shuka926
ԿաքավաձորKakavadzor30
ԿոլխոզաշենKolkhozashen309
ՀաղորտիHaghorti231
ՀացիHatsi234
ՀերհերHerher577
ՂավախանGhavakhan124
Ղուզե ՃարտարGhuze Chartar1738
ՃարտարChartar2213
ՄաճկալաշենMachkalashen593
ՄյուրիշենMyurishen200
ՄուշկապատMushkapat351
ՄսմնաMsmna71
ՆնգիNngi374
Նոր շենNor shen372
ՇեխերShekher408
ՊառավաթումբParravatumb171
ՋիվանիJivani143
ՍարգսաշենSargsashen264
ՍխտորաշենSkhtorashen19
ՍոսSos1016
ՍպիտակաշենSpitakashen437
ՎազգենաշենVazgenashen226
ՎարանդաVaranda70
ՔաջավանKajavan99
ՔարահունջKarahunj178
ՔերթKert567

Շահումյանի շրջան

Shahumyani shrjan

2560

ք. Քարվաճառk. Karvacharr491
ԱկնաբերդAknaberd482
ԴադիվանքDadivank94
ԵղեգնուտEghegnut171
ԶուարZuar73
ԽարխափուտKharkhaput43
ԾարTsar52
ՀավսաթաղHavsatagh65
Նոր ԲրաջուրNor Brajur165
Նոր ԳետաշենNor Getashen215
Նոր ԷրքեջNor Erkej109
Նոր ԿարաչինարNor Karachinar91
Նոր ՄանաշիդNor Manashid71
Նոր Վերին շենNor Verin shen200
ՉարեքտարCharektar159
այլ տարածքներother settlements79

Շուշիի շրջան

Shushii shrjan

4324

ք. Շուշիk. Shushi3191
ԵղցահողEghtsahogh132
ԼիսագորLisagor88
Կանաչ թալաKanach tala9
ՀինշենHinshen176
Մեծ շենMets shen92
Տասը ՎերստTase Verst15
Քարին տակKarin tak588
ՔիրսավանKirsavan33

Քաշաթաղի շրջան

Kashataghi shrjan

9763

ք. Բերձորk. Berdzor2247
ք. Կովսականk. Kovsakan376
ք. Միջնավանk. Mijnavan344
ԱլաշկերտAlashkert158
ԱղաձորAghadzor101
ԱղանուսAghanus55
ԱղավնատունAghavnatun36
ԱղավնոAghavno149
ԱղբրաձորAghbradzor4
ԱմիրյանAmiryan3
ԱմուտեղAmutegh3
ԱյգեկAygek104
ԱյգեհովիտAygehovit159
ԱնիAni34
ԱնտառամեջAntarramej10
ԱպարանAparan31
ԱրախիշArakhish50
ԱրծվաշենArtsvashen92
ԱրջաձորArjadzor4
ԱրվականArvakan60
ԱրտաշավիArtashavi88
ԱրցախամայրArtsakhamayr4
ԲազմատուսBazmatus17
ԲերդիկBerdik19
ԳահանիստGahanist3
ԳանձաGandza59
ԳետամեջGetamej86
ԳետափGetap131
ԳիհուտGihut16
ԳողթանիկGoghtanik86
ԴիցմայրիDitsmayri67
ԴրախտաձորDrakhtadzor44
ԵզնագոմերEznagomer41
ԵրիցվանքEritsvank146
ԶորախաչZorakhach7
ԹովմասարTovmasar6
ԻշխանաձորIshkhanadzor183
ԼճաշենLchashen21
ԽաչգետիկKhachgetik24
Խաչին ՏափKhachin Tap7
ԾաղկաբերդTsaghkaberd271
ԾիծեռնավանքTsitserrnavank113
ԾոպաաձորTsopaadzor52
ԿերենKeren26
ԿումայրիKumayri54
ԿրմենKrmen33
ՀալեHale38
ՀակHak102
ՀակարիHakari126
ՀայթաղHaytagh20
ՀայկազյանHaykazyan72
ՀարարHarar72
ՀերիկHerik48
ՀիմնաշենHimnashen22
ՀոչանցHochants74
ՁորափDzorap106
ՂազարապատGhazarapat56
ՄամարքMamark59
ՄարատուկMaratuk24
ՄարգիսMargis12
ՄարտիրոսMartiros4
ՄարտունաշենMartunashen67
ՄելիքաշենMelikashen48
ՄեղվաձորMeghvadzor24
ՄեղրաշենMeghrashen6
ՄիրիկMirik199
ՄխանցMkhants55
ՄշենիMsheni84
ՄոշաթաղMoshatagh214
ՄովսեսաշենMovsesashen32
ՄորաջուրMorajur5
ՄուշMush106
Ներքին ՍուսNerkin Sus112
ՆորաշենիկNorashenik63
ՇալուաShalua30
ՇիրակShirak39
ՇրվականShrvakan23
ՈրդնավOrdnav23
ՈրդուակOrduak26
ՈւխտաձորUkhtadzor3
ՈւռեկանUrrekan165
ՈւրմիաUrmia4
ՉորմանքChormank14
ՋանֆիդաJanfida65
ՍարատակSaratak137
ՍոնասարSonasar73
ՍուարասSuaras8
ՍուսSus30
ՍպիտակաջուրSpitakajur45
ՎազգենաշենVazgenashen5
ՎակունիսVakunis39
ՎաղազինVaghazin58
ՎանVan187
ՎարդաբացVardabats68
ՎարդանանցVardanants161
Վերին ՔաշունիքVerin Kashunik43
ՎերիշենVerishen19
ՎուրգավանVurgavan160
ՏանձուտTandzut162
ՏիգրանավանTigranavan153
ՓակահանPakahan85
ՔաշունիքKashunik127
ՔարաբակKarabak5
ՔարատակKaratak17
ՔարեգահKaregah229
ՔարոտանKarotan70
ՔարուտKarut16

Note: 1) The table shows permanent population.
© Tim Bespyatov, 2008-2023 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page