2011-04-05

Lietuva

157766

Alytaus apskritis

157766

Alytaus miesto savivaldybė

59964

Alytusm59964

Alytaus rajono savivaldybė

28167

Alytaus seniūnija 4505
Aniškisk28
Arminai Ik7
Arminai IIk0
Bakšiaik31
Bernotiškėsk1
Bundoriaik13
Butkūnaik47
Butrimiškiaik120
Daugirdėliaik28
Dubenkak4
Dubėnaik18
Dubiaik34
Geniaik309
Jasunskaik52
Jovaišonysk59
Junonysk12
Jurgiškiaik98
Kaniūkaik73
Karklynaik43
Kelmanonysk16
Kibirkščiaik9
Kriauniaik30
Likiškėliaik216
Likiškiaik53
Luksnėnaik491
Margaravak19
Miklusėnaik1044
Mikutiškiaik32
Naujokaik2
Navickaik69
Norūnaik78
Padaglėvs5
Panemuninkaik160
Paplanskaik12
Praniūnaik193
Radžiūnaik295
Raudonikiaik44
Revaik31
Rumbonysk37
Rutkak10
Strazdinėk0
Stražiškėsk0
Talokiaik396
Taukotiškėsk12
Užubaliaik93
Vytautiškėsk11
Volungėsk49
Zaidaik4
Žaunieriškiaik117
Alovės seniūnija 2980
Akalyčiak45
Alytusk429
Alovėk507
Bokštaik3
Davainiškėsk38
Dobrovolėk5
Domantonysk71
Ilgaik91
Janapolisk4
Jurkionysk274
Kaciolkaik2
Kalesninkaik54
Kaniūkaik183
Klausiškėsk7
Kudariškėsk35
Kutiškėsvs0
Lelionysk82
Mančiūnaik55
Mikalavask29
Muiželėnaik174
Obelaičiaik6
Pagurniaik11
Plikionysk17
Poteronysk70
Skernėk13
Skirgailiaik15
Slabadėlėk39
Šaukėnaik9
Švabalaukisk14
Švobiškėsk61
Takniškiaik70
Terpinėsk4
Ulyškaik26
Venciūnaik524
Vėžiškėsk4
Žarnonysk0
Židonysk9
Butrimonių seniūnija 2098
Aleksandravak12
Apynėliaik14
Ąžuolėnaik3
Beržinėk0
Butrimiškėsk7
Butrimonysmst941
Darbalaukisk9
Dūdiškėsk2
Dūkiškėsk25
Eičiūnaik282
Eigirdonysk61
Gailiakiemisk107
Geruliaik14
Greikonysk51
Griškonysk42
Janaukak5
Juodgirisk0
Jurkonysk40
Lelionysk21
Likiškėsk7
Liubartiškėsk0
Mažiūnaik51
Mickūnavak15
Olendernėk42
Pabaliaik47
Pikuškėsk3
Plasapninkaik89
Ratininkaik25
Silvanavak0
Stanuliškėsk0
Trakininkaik89
Vadaišiškėsk0
Vanagėliaik35
Vanžadiškėsk3
Žaliojik56
Daugų seniūnija 3230
Arčiūnaik32
Atžalynask2
Bogušiškėsk25
Bukaučiškės Ik26
Bukaučiškės IIk20
Būdak8
Daugaik400
Daugaim1170
Doškonysk81
Dvarčėnaik46
Giniškėsk15
Griciūnaik6
Juozapavak0
Kančėnaik250
Karliškėsk53
Majaukak0
Melnytėlėk12
Meškučiaik107
Mieliūnaik36
Novoplentak6
Pagilėk42
Pavartėnaik29
Pavartėsk9
Pocelonysk100
Pociūniškėsk13
Purveliaik5
Rakatanskaik15
Rakščiak2
Rimėnaik208
Rodžiak39
Rokančiaik10
Salak122
Skabeikiaik42
Slavinčiškėsk14
Šiukščiakalnisk31
Tamašavak0
Vaikantonysk78
Vėžionysk78
Viečiūnaik22
Vinkšninėsk7
Žilinčiškėsk1
Žvirgždėnaik68
Krokialaukio seniūnija 2148
Arminai Ik6
Arminai IIk2
Barkūniškisk9
Cibiliekaik42
Čiurlionys Ik140
Čiurlionys IIk4
Čiurlionys IIIk0
Čižikaik37
Dapkiškėsk32
Daugirdaik84
Dirvonaik0
Duselninkaik31
Gudeliaik39
Jackonysk23
Kabinėsk16
Kalesninkaik42
Kirmėliškėsk6
Krekštėnaik102
Krokialaukismst218
Krokininkaik82
Liuklingėnaik2
Maštalieriaik234
Paberžinėk10
Pakašavask41
Peršėkėk25
Pošniak51
Santaikak175
Sapatiškėsk24
Svirniškėsk0
Šipultiškėsk16
Šiugždaik2
Ūdrijak385
Varanauskask116
Vardak37
Varnagiriaik115
Miroslavo seniūnija 3235
Arciškonysk77
Atesninkaik25
Balkasodisk99
Balkūnaik106
Bendrėsk103
Buckūnaik60
Burbiškėsk20
Cigoniškiaik44
Dirmiškėsk23
Geistaraik22
Geistariškėsk16
Geistarukaik19
Gudiniškėsk24
Kaukai Ik5
Kaukai IIk3
Kumečiaik277
Kurnėnaik39
Kurtiniškėsk7
Laburdiškėsk9
Laukinčiaik61
Laukintukaik45
Mančiūnaik36
Mankūnaik106
Maslaučiškėsk59
Milastonysk6
Miroslavask382
Mociškėnaik22
Obelijak92
Obelytėk30
Obelninkaik42
Obelninkėliaik40
Padirmiškisk0
Papėčiaik97
Parėčėnaik194
Peršėkininkaik121
Plentak26
Pupasodisk142
Remeikiaik36
Rožučiaik28
Seimeniškiaik58
Striminak1
Tolkūnaik130
Vankiškiaik359
Viešnagiaik31
Vovosk13
Zizėnaik100
Nemunaičio seniūnija 1248
Balninkaik112
Dubriaik3
Dušnionysk38
Einoraik61
Fermak18
Gečialaukisk96
Geisčiūnaik11
Kalnėnaik26
Kastriškėsk19
Lankosk7
Nemunaitisk234
Nemunaitismst153
Sudvajaik14
Užupiaik398
Vangelonysk58
Pivašiūnų seniūnija 1653
Anykštėnaik4
Bazoraik105
Bundžiaik27
Būdak16
Būriškėsk9
Čižiūnaik26
Dusmenėliaik1
Eigelonysk37
Einoronysk20
Gervėnaik98
Junčionysk95
Juočiškėsk10
Jurgelionys Ik8
Jurgelionys IIk6
Kaniūkaik43
Karkliniškėsk44
Kazimieravask20
Kedonysk128
Klydžionysk42
Krūmijosk8
Lačionysk67
Leoniškėsk3
Liesionysk19
Mikalavask148
Miknolesaik2
Navasodai Ik3
Navasodai IIk6
Pavarėnysk0
Pašilisk8
Paškūniškėsk1
Petravinak0
Pivašiūnaik292
Pušėnaik14
Radvilonysk20
Remešiškisk10
Skraičionysk101
Statkiškėsk15
Sudvariškėsk37
Tabalenkak115
Telėtninkaik2
Užukalniaik6
Užupisk0
Ūtak11
Žadiškėsk15
Žemaitėliaik11
Punios seniūnija 2271
Adamonysk20
Aleksandravak22
Ardiškėsk11
Gajauciškisk6
Gemaitiškėsk9
Gerkiškėsk5
Karvelninkaik11
Keraik4
Kružiūnaik69
Kulabiškėsk9
Medukštak303
Mišiškėsk11
Navasiolkaik36
Norgeliškėsk74
Padvariškiaik49
Paliepiaik64
Panemuninkėliaik135
Peckūnaik9
Pievagaliaik41
Puniak600
Raganiškėsk11
Raižavak7
Raižiaik107
Raubonysk40
Silgionysk27
Staniavak17
Strielčiaik53
Taučionysk17
Vaidaugaik19
Vaisodžiaik309
Vaišupisvs3
Valiūnaik20
Žagariaik115
Žiūkaik38
Raitininkų seniūnija 919
Balynaitėvs0
Bugonysk30
Druskininkaik53
Ežerynask5
Galintankak10
Galintėnaik57
Jaujakaimisk12
Jociūnaik0
Klepočiaik37
Lizdaik15
Lydekininkaik23
Makniūnaik227
Meškasalisk87
Miežionysk10
Netiesosk0
Noškūnaik2
Pieriškiaik19
Piliakalnisk17
Raitininkaik24
Ryliškiaik205
Savilionysk28
Taručionysk9
Vabaliaik11
Valėniškėsk18
Veismūnaik17
Vertelkosk0
Živulčiškėk3
Simno seniūnija 3880
Aleknonysk109
Angininkaik123
Atesninkai Ik20
Atesninkai IIk8
Ąžuoliniaik289
Bambininkaik32
Bažavak9
Buktininkaik1
Dingiškiaik18
Giluičiaik55
Gluosninkaik91
Gražuliaik39
Grinkiškiaik9
Kaimynaik17
Kalesninkaik113
Kavalčiukaik102
Kolonistaik34
Komisaruvkak46
Liepakojaik28
Litvančiškiaik7
Marinkak13
Mergalaukisk295
Metelytėk46
Navininkaik62
Ostampask78
Pasimniaik9
Ponkiškiaik67
Radastaik15
Saulėnaik5
Simnasm1514
Skituriaik42
Skovagaliaik27
Sperniak126
Struogiškėsk0
Šarkiškiaik17
Verebiejaik327
Zailiaik8
Žuvintaik79

Druskininkų savivaldybė

21803

Druskininkaim14764
Leipalingio seniūnija 3368
Baltoji Ančia HESk7
Barzdžiūnaik52
Butelionysk0
Cimaniūnaik42
Černiauskaik15
Čivonysk0
Degėsiaik14
Didžiasalisk87
Diržaik40
Drapaliaik15
Druskininkėliaik18
Dubraviškėsk0
Dulgininkaik22
Gailiūnaik424
Gerdašiaik38
Guobiniaik44
Guronysk3
Janavask2
Jovaišiaik155
Kamorūnaik20
Karalinavasvs3
Kaziuliaik26
Krivonysk8
Leipalingisk62
Leipalingismst1552
Liepiškiaik28
Lipliūnaik50
Margaik0
Mažonysk39
Miciūnaik12
Mikalinak0
Mizaraik41
Panemunėk9
Paseirėk8
Radvilonysk15
Raudonikiaik13
Ricieliaik149
Ringėliškėk12
Saltoniškėk4
Savanoriaik61
Snaigupėk68
Stračiūnaik107
Sventijanskask0
Šaulėnaik6
Tautėnaik21
Vaikšnoriškėk2
Veršiaik24
Vileikiaik11
Vilkanastraik32
Voverysk1
Zasčiūniškėk6
Viečiūnų seniūnija 3671
Grūtask166
Jaskonysk310
Kermušijak11
Latežerisk35
Mašnyčiosk36
Naujasodėk55
Neravaik965
Randamonysk64
Ratnyčiak4
Švendubrėk293
Timakavask0
Viečiūnaik1708
Žiogeliaik24

Lazdijų rajono savivaldybė

22455

Būdviečio seniūnija 1061
Aštrioji Kirsnak60
Bielėnaik25
Bilvyčiaik17
Bulotiškėk5
Burbiškiaik1
Būdvietisk171
Dainavėlėk32
Derviniaik37
Dzūkaik160
Filicijanavask0
Gurčiškėk6
Inkištaik0
Jaseniaukak1
Kelmaičiaik10
Kybartaik5
Mastaukak0
Natalinak2
Pagrūdaik23
Paliūnaik89
Papartėliaik96
Strumbagalvėk101
Varnakampisk7
Vidzgailaik141
Vilkakarčemėk0
Vilkinyčiak0
Vingrėnaik10
Virbalaik33
Vosyliškėk0
Zelionkak29
Kapčiamiesčio seniūnija 1069
Alekniškiaik3
Bugiedak24
Burbaik3
Dumbliauskaik22
Gerveliaik2
Gryckavask0
Gulbiniškėk17
Ivoškaik20
Jančiuliaik17
Jezdask4
Kalviaik14
Kapčiamiestismst589
Kareivonysk27
Kauknorisk1
Kuodžiaik1
Macevičiaik2
Menciškėk25
Mėčiūnaik42
Mikališkėk12
Nasūtaik13
Navikaik5
Pabūdavietisk0
Padumbliaik49
Palačionysk1
Paulenkak0
Paveisininkaik7
Pertakask5
Purviniaik3
Semoškaik26
Simaniškėk1
Sirguškėk6
Stalaik1
Subačiaik6
Sventijanskask15
Vainežerisk14
Vainiūnaik16
Valentaik36
Varviškėk32
Volskaik3
Žmirklėsk5
Krosnos seniūnija 918
Birsčiaik155
Grabaukak30
Krasenkak18
Krosnamst330
Naujavalakiaik5
Olendraik13
Pėdiškiaik25
Ramanavask139
Saltininkaik40
Tūriškiaik43
Vartaik113
Vytautiškėk7
Kučiūnų seniūnija 805
Akmeniaik121
Aradninkaik11
Briniaik3
Kalėdiškiaik16
Kaženiaik11
Kučiūnaik273
Miškiniaik286
Pazapsiaik57
Pieniuočėk0
Puodžiškėk18
Saločiaik0
Sapiegiškiaik9
Zelionkak0
Lazdijų miesto seniūnija 4531
Lazdijaim4531
Lazdijų seniūnija 2538
Agariniaik44
Aukštakalniaik11
Avižonysk51
Bagateliusk0
Bajoriškiaik151
Balabostėk4
Beviršiaik6
Buktak5
Buniškiaik42
Būdak5
Dyviliškiaik57
Dumblisk18
Elveriškėk10
Elzbietinak0
Galiniaik19
Gilbietisk5
Giraitėliaik9
Grikapalisk10
Janaslavask20
Juozapavask2
Jurčiūnaik33
Kaimeliaik11
Karkliniškėk0
Karužaik98
Kasteletiškėk2
Katkiškėk5
Keistutiškėk0
Kelmynaik12
Kirtiliškėk29
Klapotkėk0
Kukliaik192
Lazdijaik468
Leonardavask5
Marčiukonysk15
Nekrūnaik12
Nemajūnaik237
Neravaik91
Neravėliaik0
Padumbliaik6
Panarvėk43
Papalazdijai Ik87
Papalazdijai IIk28
Puodžiaik0
Rimietisk2
Rudaminamst256
Rudaminak15
Salosk144
Skaistučiaik38
Staidaraik53
Stankūnaik9
Šadžiūnaik15
Šulneliaik15
Švedakampisk0
Tarnaukak8
Ūdininkaik3
Vieštartaik38
Žemaitkiemisk99
Noragėlių seniūnija 1018
Buciniškėk1
Dubravaik4
Ginčionysk64
Gudonysk72
Juozapavičiaik58
Krikštonysk228
Kučiuliškėk0
Makariškėk6
Mangarotask21
Mankūnėliaik87
Noragėliaik108
Onciškiaik43
Raičiaik41
Seiliūnaik146
Seirijočiaik85
Šlapikaik1
Vosbūčiaik39
Žilvičiaik14
Seirijų seniūnija 2174
Akuočiaik43
Bagdononysk99
Baraučiškėk18
Barčiūnaik23
Bestraigiškėk5
Buckūnaik103
Bukaučiaik31
Cibūliaik13
Cijūniškėk10
Gervėnaik105
Graužaik9
Jonkiškėk7
Kudrėnėliaik13
Lapšiusk50
Linksmojik11
Meteliaik195
Miesto Kolonijak28
Mockonysk8
Nakrūniškėk15
Oktak18
Paročkėk0
Paserninkaik82
Pošniak25
Raganiškėk6
Ročkiaik75
Rusonysk37
Seirijaimst788
Statiškėk21
Straigiškėk21
Šilaičiaik3
Vaickūniškėk30
Vainiūnaik105
Žagariaik177
Šeštokų seniūnija 1674
Baravak1
Birutak42
Bludiškiaik1
Būdak1
Čėsniškėk3
Delnicak4
Delnickaik9
Didžioji Kirsnak89
Ėgliškiaik4
Gembašilisk4
Gudeliškėk12
Gumbeliaik12
Išlandžiaik0
Jukneliškėk115
Kirsnelėk79
Krosnėnaik60
Lopiškiaik16
Maišymaik53
Makaučiškėk5
Mikniškiaik120
Naujoji Kirsnak156
Pakirsniaik54
Roliaik64
Smalininkaik0
Šeštokaik12
Šeštokaimst686
Šilėnaik11
Tautrimaik61
Šlavantų seniūnija 590
Aleksiejiškėk8
Avižieniaik245
Babraik84
Bajoriškėk0
Buteliūnaik60
Demeniškiaik29
Gegutėk31
Kanaukaik6
Mikabaliaik40
Naujasodisk4
Paliūnaik39
Spartaik22
Šlavantaik19
Vabaliūnaik3
Šventežerio seniūnija 919
Babraik47
Burakavask20
Ežerėliaik38
Janėnaik107
Mikyčiaik217
Prapuntaik24
Raistaik0
Straigiaik89
Sutrėk1
Šventežerisk72
Šventežerismst295
Žališkėk9
Teizų seniūnija 1361
Babrauninkaik33
Bakšiaik4
Barčiaik102
Giraitėk43
Gurčiškėk12
Kamenkak19
Kurdimakščiaik20
Lozarkak7
Marinkak4
Murgaik0
Padusysk11
Pagiriaik0
Papečiaik57
Petravičiaik41
Prelomčiškėk13
Prygak55
Randiškėk30
Sabinavask10
Seimeniškiaik87
Skovagaliaik38
Staigūnaik10
Stebuliaik135
Teizaik288
Teizininkaik75
Vaideliotaik7
Verstaminaik251
Zebrėnaik7
Znicak2
Veisiejų miesto seniūnija 1430
Veisiejaim1430
Veisiejų seniūnija 2367
Abarauskaik11
Ančiosk3
Barčiaik167
Barteliaik12
Bebraik0
Bertašiūnaik13
Beržiniaik10
Čivonysk58
Dainaviškiaik65
Druskininkėliaik4
Dulgininkaik0
Dvarčiškėk15
Galstaik22
Gudeliaik51
Ilgininkaik16
Jakonysk8
Juškonysk63
Kailiniaik446
Kalveliaik95
Klepočiaik64
Kuolonysk22
Laibagaliaik29
Mikalinak10
Murgeliaik0
Neliubonysk20
Norkūnaik0
Novartiškėk3
Paliepisk23
Paliūnaik13
Pateraik22
Paveisiejaik29
Petroškaik126
Pšeimak0
Purviškėk0
Radvilonysk76
Rūdak53
Sakniavak27
Saltoniškėk25
Salučiaik10
Senkonysk36
Smališkėk7
Smarliūnaik62
Snaigynask11
Šadžiūnaik74
Šapuraik36
Šilainėk0
Šutronysk17
Taikūnaik35
Valančiūnaik0
Varnėnaik210
Viktarinask124
Vilkininkaik50
Vytautaik84
Žvikeliaik10

Varėnos rajono savivaldybė

25377

Jakėnų seniūnija 1202
Akmuok0
Aukštakalnisk11
Barteliaik18
Bytautonysk15
Burbonysk12
Damononysk12
Ginakiemisk15
Gruožninkėliaik0
Jakėnaik10
Kalėnaik17
Kaniūkaik35
Kareivonysk99
Karpiškėsk13
Kukliaik33
Laukiapušisk0
Maskaukak22
Miletonysk0
Norvydiškėsk2
Paakmenėk0
Pabezninkaik2
Pajuodikysk0
Palielukisk0
Paručiaik12
Paspengliaik0
Petrauskaik0
Puodžiaik322
Radžiūnaik4
Salosk8
Strielčiškėsk6
Užtilčiaik10
Vazgirdonysk75
Verbiciškėsk0
Vergakiemisk34
Voniškėsk3
Zakoriaik0
Žilinaik392
Žilinėliaik20
Kaniavos seniūnija 1390
Bagočiaik12
Balbutaik39
Būdosk9
Dalinak16
Daržininkaik26
Drucminaik11
Dubičiaik291
Gribašak7
Grišoniškėsk0
Jasauskaik60
Kalviaik47
Kaniavak23
Kaniavėlėk14
Kaniūkaik36
Karaviškėsk5
Katrak19
Kaziukonysk6
Kašėtosk15
Krokšlysk50
Krukliaik30
Lynežerisk24
Mantotaik16
Margiaik3
Mikalčiūnaik30
Molinėk4
Noškūnaik41
Paąžuolėk13
Pakaniavysk9
Pakuliškėsk7
Panočiaik284
Paramėlisk20
Pauosupėk4
Podubičiaik3
Praudak5
Rakaik114
Rudniak74
Stojaik10
Stoniūnaik2
Šiliniaik0
Šulaik0
Ūtak11
Marcinkonių seniūnija 1389
Ašašninkaik43
Bižaik1
Darželiaik63
Daržinėlėsk22
Dubask7
Dubininkask4
Grybauliak26
Kabeliaik168
Kapiniškiaik40
Kašėtosk14
Lavysask2
Mančiagirėk15
Marcinkonysk640
Mardasavask26
Margionysk58
Musteikak61
Paūliaik9
Piesčiaik0
Pogarendak0
Puvočiaik57
Randamonysk0
Rudniak1
Senovėk7
Šklėriaik41
Trakiškiaik7
Viršurodukisk4
Zervynosk47
Žiūraik26
Matuizų seniūnija 2229
Beržupisvs18
Biekšiosk21
Burneikosvs0
Butvydonysk50
Čebatoriaik87
Giniūnaik22
Giraitėk61
Jakėnaik17
Jurgiškėsk59
Krūminiaik174
Kukiškėsk2
Likonysk0
Marijanavask6
Matuizosk1201
Mielupiaik11
Moliaik7
Pabaronėk10
Pamerkiaik87
Papiškėsk29
Pasgrindak34
Paversekisk41
Semoškosvs4
Smalninkaivs2
Šarkiškėsk48
Šlaitask10
Urkionysk125
Voriškėsk103
Žagariaik0
Merkinės seniūnija 3222
Apsingėk7
Aušrinėk7
Bingeliaik10
Burokaraistėlėk7
Burokaraistisk17
Česukaik6
Degsnėsk2
Dubaklonisk39
Dvaralaukisk0
Gelovinėk1
Geniaik14
Giraitėk1
Gudakiemisk123
Gudaraistisk0
Gudeliaik10
Ilgininkaik96
Jablanavask0
Jakubiškiaik43
Janaukak9
Jonionysk48
Kačingėk3
Kaibūčiaik3
Kamintiškėsk0
Kampaik19
Kasčiūnaik7
Kibyšiaik146
Krušonysk0
Kudrėnaik18
Kurmiškėk6
Kučiūnaik2
Lankininkaik5
Laukininkaik16
Laukininkėliaik8
Lemkaraistisk9
Lesagūraik5
Levūnaik0
Liškiavak57
Maksimaik9
Maksimonysk22
Mantvilaik15
Mardasavask17
Masališkėsk37
Merkinėmst1228
Merkinėvs17
Mikniūnaik23
Milioniškėsk19
Navasodaik5
Navikaik4
Netiesosk10
Noruliaik28
Pagilšysk6
Pagronyčysk11
Panarak213
Papiškėsk8
Parudniak5
Paulenkak0
Pašilingėk0
Pelekiškėk1
Pilvingiaik172
Purpliaik2
Puvočiaik5
Radyščiusk44
Raitininkaik6
Rodukak13
Rudniak2
Rūsingėk23
Samūniškėsk35
Sarkajiedaik4
Savulkosk14
Spyriaik4
Subartonysk45
Sukarepkak27
Šunupisk17
Tetervinėk11
Trasninkask4
Ulčičiaik2
Utiekak5
Vaičiškėvs5
Valakėliaik0
Vilkiautinisk288
Voverysk0
Zakavoliaik11
Žeimiaik61
Valkininkų seniūnija 1932
Čižiūnaik129
Dargužiaik252
Daržininkaik40
Degsnėsk66
Kuršiaik54
Maceliaik20
Naujieji Valkininkaik370
Naujosios Naniškėsk49
Paklėštarėk150
Pirčiupiaik75
Pošalčiaik51
Pūčkornėsk20
Senosios Naniškėsk41
Spenglak39
Užuperkasisk343
Vaitakarčmisk4
Valkininkaimst229
Varėnos seniūnija 12628
Aleksandravak1
Andriūnaik18
Arčiūnaik1
Babriškėsk16
Biniūnaik11
Diržamenysk4
Druckūnaik89
Dubaklonisk4
Dvarčiaik10
Ežeriekaik13
Geidukonysk39
Genionysk20
Girežerisk6
Glūkask7
Gojusk0
Grumiškėsk0
Gudžiaik348
Karužaik14
Kazimieravask30
Kirklionysk6
Kucakiemisk12
Laičiaik27
Martinavak4
Mergežerisk30
Meškučiaik3
Miguičionysk9
Milioniškėk22
Moliadugnisk5
Nedzingėk244
Padaugėk23
Pagirėsk7
Pakaršysk45
Pamusėliaik35
Pamusiaik62
Panedingysk9
Papiškiaik22
Pavardaunysk10
Pavarėnisk3
Perlojak586
Rudniak3
Salovartėk18
Sapiegiškėk11
Sarapiniškėsk160
Senoji Varėnak1203
Slabodkak11
Sokonysk2
Tolkūnaik158
Ūtak14
Vadėnaik10
Varėnam9240
Vartavalakisk2
Vilgučiaik0
Želniūnaik1
Žilinčiškėsk0
Vydenių seniūnija 1385
Aladaukak0
Aladiškėsk5
Barčiaik148
Cibonysk4
Čepelūnaik9
Dainavak66
Dipiškėsk4
Gojusk16
Gumbiškėsk0
Juočiaik8
Kalėdonysk0
Kamaraučiškėsk5
Kamorūnaik37
Kijučiaik165
Kijutiškėsk18
Kriviliaik358
Melekonysk3
Meškadonysk0
Milvydak6
Palkabalisk16
Papiškėsk39
Pavainikėsk0
Pikiškėsk1
Puišysk0
Ramonaik0
Ramoniškiaik0
Razumnak25
Riliškiaik25
Senkonysk0
Strėžiūnaik50
Ulbinaik3
Vaidagaik0
Vydeniaik374
Žukonysk0

Kauno apskritis

608332

Birštono savivaldybė

4626

Birštonasm2646
Birštono seniūnija 1980
Babronysk8
Balvoniškėsk0
Birštonasvs653
Bučiūnaik112
Būdosk39
Dimšiškėsk22
Dirvoniškėsk3
Dzingeliškėsk6
Geležūnaik101
Gojusk0
Grikapėdisk0
Gudakalnisk0
Ivoniškėsk31
Jackonysk2
Jundeliškėsk75
Kamiliavak10
Kernuvėsk157
Kimbiraik0
Lengveniškėsk5
Martinonysk20
Matiešionysk35
Medeikonysk9
Moibelėsk3
Mūliškėsk6
Naudžiūnaik76
Nemajūnaik39
Nečiūnaik50
Padvariškėsk2
Panartiškėsk1
Panemunisk11
Paverkniaik18
Pelėšiškėsk24
Puzonysk19
Siponysk101
Šaltinėnaik48
Šilaičiaik0
Šilėnaik28
Širviniaik12
Škėvonysk92
Šūtupisk1
Tauliukaik12
Trakeliaik13
Vaitiškėsk38
Vanagaik9
Voseliūnaik9
Zajaik3
Žemaitkiemisk70
Žvirgždėnaik7

Jonavos rajono savivaldybė

46519

Bukonių seniūnija 1565
Biržuliaik48
Bukonysk553
Dovydonysk7
Dukuvkak0
Gaižūnaik21
Garniškiaik0
Gečiaik0
Juodžiaik0
Kačėnaik0
Karaliūnaik22
Kaupinaik0
Knipaik0
Liepiaik378
Liutkūnaik19
Mačioniaik0
Madlinavak0
Mimainiaik141
Narauninkiškiaik12
Pasraučiaik34
Petrašiūnaik102
Ražuotinėk0
Rudėnaik0
Rukuižiaik2
Šapovak0
Šiliūnaik0
Širviaik53
Vaivadiškiaik167
Vaiškoniaik0
Žeimeliaik6
Žvėrynask0
Dumsių seniūnija 2244
Albertavak17
Bagdonavak4
Bajoriškiaik23
Barborlaukisk46
Bartoniaik197
Bulotaik61
Dirvaliaik0
Dumsiaigst2
Dumsiaik18
Dumsiškiaik58
Gaižiūnaigst167
Gaižiūnaik45
Gulbiniškiaik223
Gumbiškiaik39
Kisieliškiaik47
Klimynėk3
Londonask14
Lukošiškiaik8
Marinaukak10
Meškoniaik35
Naujatriobiaik57
Paryžiusk7
Petrynėk3
Prapuolynėk0
Pušynėlisk12
Ratušėliaik18
Salupiaik72
Skarbinaik10
Spanėnaik117
Stašėnaik45
Stepanavak14
Šalūgiškiaik14
Šileikosk3
Šveicarijak812
Varpiaik43
Jonavos miesto seniūnija 30650
Jonavam30650
Kulvos seniūnija 2118
Aukštigaliaik2
Batėgalak350
Bešiaik17
Čičinaik319
Čiūdaik9
Daigučiaik17
Dargužiaik0
Dijokiškiaik17
Gineikiaik19
Gureliaik3
Jonkučiaik0
Kulvak319
Kurmagalak66
Laikiškiaik1
Mardošiškiaik15
Marviliusk30
Mažieji Žinėnaik0
Melnytėlėk4
Mykoliškiaik42
Naujasodisk4
Pabartoniaik4
Pakapėk0
Paupėk54
Preišiogalėlėk77
Ragožiaik302
Rimkaik76
Ručiūnaik198
Sangailiškiaik22
Skrebinaik29
Smičkiaik4
Šabūniškiaik4
Šmataik10
Trakaik15
Vanagiškiaik30
Varnutėk0
Vešeikiaik11
Virbalaik15
Žinėnaik33
Ruklos seniūnija 2232
Jonalaukisk6
Kamšalaik0
Konstantinavak1
Ruklak118
Ruklamst2098
Tartokask3
Venecijak6
Šilų seniūnija 1818
Aklasis ežerask105
Balėnaik16
Bareišiaik12
Bazilioniaik42
Beržaik26
Bogušiaik15
Butkūnaik0
Gedgaudaik0
Gegutėk0
Gudoniaik2
Gudžioniaik39
Ilgabradaik41
Jadvygavak6
Jasudaik0
Jaugeliškiaik63
Kaušankak38
Konceptask8
Konciapolisk12
Kulšiškiaik2
Laukagaliaik13
Lieposk10
Linksmavietėk0
Lokėnėliaik14
Lokysk0
Lukšiaik16
Makaronkak0
Mankūnaik0
Markutiškiaik78
Milagainiaik86
Mogeniaik6
Paberžėk9
Pagečiaik0
Palokis Ik5
Palokis IIk6
Panoteriaimst360
Pasiekaik0
Pasodak25
Piliakalniaik15
Prauliaik216
Pupkuliaik7
Pūstelninkaik26
Satkūnaik36
Stašiūnaik0
Stoškaik78
Šemetiškiaik2
Šiaudinėk2
Šilaik347
Tabalak12
Tarakėliaik9
Užmiškiaik5
Vainiaik5
Varpėnaik0
Vatėnaik3
Upninkų seniūnija 1328
Alekniškisk5
Apeikiškiaik7
Arnotiškiaik2
Aukštakaimisk12
Ąžuolynėk6
Bajoriškiaik21
Baltromiškėk19
Būdak0
Dienovidžiaik24
Dubiaik3
Eglinėk1
Galijevkak0
Gegutėsk2
Gegužinėk0
Jakimaukak3
Jurkonysk20
Karčiaik15
Karčiškiaik15
Karveliškiaik0
Keižonysk55
Kernaviškiaik0
Kryžiaukak26
Kunigiškiaik57
Kūniškiaik5
Liudvikiškiaik1
Liukonėliaik3
Makštavak21
Mančiušėnaik0
Mantromiškiaik0
Medinaik2
Padaigaik8
Pakalniškisk26
Perelozaik0
Rizgonysk11
Saleninkaik25
Santakak0
Sergiejevkak0
Šakiaik4
Šilėnaik0
Upninkaik786
Upninkėliaik69
Užupėsk29
Vanagiškisk20
Vareikiaik21
Vyšnialaukisk4
Užusalių seniūnija 2326
Būdos IIk0
Būdos IIIk8
Būdos IVk0
Būdos Vk0
Daukliūnaik1
Didysis Raistask38
Gireliaik0
Girininkai IIk154
Guldynaik129
Išoraik475
Kalnėnaigst4
Kalnėnaik241
Krėslynaik130
Kungušilaik0
Mikainiaik5
Naujatriobiaik0
Pabiržisk2
Pagojisk0
Paskutiškiaik5
Pašiliaik59
Sunkiniaik15
Svilonėliaik75
Sviloniaik127
Šafarkak43
Šešuvak71
Turžėnaik83
Užusaliaik584
Veseluvkak77
Žeimių seniūnija 2238
Akliaik8
Akmeniaik0
Barsukinėk22
Biliuškiaik0
Blauzdžiaik2
Drobiškiaik2
Gireliaik0
Jagėlavak0
Juljanavak3
Juškonysk385
Kuigaliaik409
Liepkalnisk0
Martyniškisk35
Milašiškiaik1
Mimaliaik93
Mitėniškiaik9
Naujasodisk106
Naujokaik14
Normainiaik19
Normainiai IIk2
Normainėliaik21
Paduobiaik13
Palankesiaik78
Pamelnytėlėk0
Pauliukaik32
Skrynėsk10
Svalkeniaik0
Terespolisk2
Varpėnaik0
Zofijaukak0
Žeimiaigst89
Žeimiaimst860
Žieveliškiaik23

Kaišiadorių rajono savivaldybė

33786

Kaišiadorių apylinkės seniūnija 2253
Bartaičiaik0
Dubėsk1
Gudienak1563
Gudzenkak111
Ilgakiemisk4
Janušonysk1
Kalniškėsk83
Kasčiukiškėsk157
Kurniškėsk5
Navasodaik0
Paltininkaik0
Pazaliesėk0
Pypliaik80
Rečionysk84
Slabadak0
Šafarnėk0
Šakniaik5
Uternak0
Vilkiškėsk159
Kaišiadorių miesto seniūnija 8664
Kaišiadorysm8664
Kruonio seniūnija 2775
Adomėliaik9
Andriūnaik2
Anglininkaik92
Apidemisk2
Apsuonak6
Armanaik11
Astragaik3
Atmainaik0
Avinėliaik23
Ąžuolinėk5
Bajoriškėsk0
Baranavavs1
Barevičiaik6
Basonysk35
Basonys IIk1
Bromak0
Būtkiemisk13
Būtkiemis IIk14
Dabintak9
Daktariškėsk7
Darsūniškisk307
Dijokiškėsk18
Domeikiemisk21
Gegužinisk0
Ginteikiškėsk72
Girgždaik2
Gliebiškisk7
Grabaučiškėsk9
Grėžieniškėsk12
Ignalinavs0
Jakavak5
Joniliškėsk14
Jugalinasvs2
Kalviaik204
Karveliškėsk13
Kazokaik36
Kleboniškisk7
Kovaičiaik37
Krasosvs0
Kriaučiškėsk24
Kruonismst661
Kruonis Ivs4
Kubiliaik43
Lankakiemisk20
Lapainiak42
Lapūkinėk0
Liepynėk0
Lukiškisk6
Maisiejūnaik6
Mankuviškės Ik22
Mankuviškės IIk10
Margaik3
Meškučiaik2
Migonysk33
Molijosk0
Morkūnaik69
Navapolisk20
Norkūnaik14
Paduobriaik1
Palimšiaik4
Pastrėvysk0
Paukštiškėsk1
Pavuolisk35
Plaskūnaik36
Plaskūnų Būdak11
Plytninkaivs4
Pratkūnaik11
Purvininkaik13
Rokiškės Ik23
Rokiškės IIIk0
Rūčkakiemisk46
Saulučiaik44
Seibūtaik9
Seibūtėnaik0
Sekionysk41
Sevelionysk46
Stebeikiaik11
Surgantiškėsk13
Šnipeliaik34
Šventininkaik38
Tadaravak25
Taraspolisk0
Toliškėsk5
Trūseikiškėsk1
Užgirėlisk57
Vaiguvak0
Varkališkėsk0
Vekonysk7
Vigadak2
Vilčkaik4
Vilūnaik166
Visginaik6
Vladipolisk15
Zauliškėsk7
Zavadnavs1
Žiūronaik27
Žydeikiškėsk47
Nemaitonių seniūnija 433
Bendreliaik6
Butkaik0
Butkiškėsk13
Dubniokaik2
Dugneliaik0
Dūdiškėsk7
Karalinavavs1
Klėriškėsk31
Kogeliškėsk0
Malinaukak0
Medinaik9
Mičiūnaik53
Mykoliškėsk0
Nemaitonysk82
Pašventysk2
Ringailiaik24
Sepijoniškėsk10
Strumilaik4
Šapinavavs0
Šoliškėsk14
Vaitkūnaik12
Varkalėsk68
Vindžiuliškėsk0
Žirgaičiaik18
Žiūkiškėsk2
Žydiškėsk20
Žostautaik55
Palomenės seniūnija 1662
Bagdoniškėsk3
Bartkuškosk1
Beištrakiaik47
Beloniškėsk145
Bučionysk26
Butkūnaik16
Būdak0
Eitekonysk29
Gečionysk11
Gegužinėk48
Guronysk0
Jačiūnaik0
Jagorovkak0
Karlaukak0
Kasparaik3
Kaspariškėsk13
Kieliškėsk19
Klampiniai Krušonysk3
Klūsaik0
Lapelėsk0
Livintaik31
Lomeniaik75
Mackūnaik4
Medinaik0
Miežonysk169
Muldiškėsk1
Neprėkštak156
Pagiriaigst2
Paliepisk5
Palomenėk184
Paromatės Krušonysk34
Pašuliaik61
Putriškėsk14
Rusiaik34
Smilgiaik8
Surveliaik3
Svirplionysk0
Šilagalių Medinaik0
Šiliniaik0
Šilonysk24
Šimkaučiškėsk10
Šukiškėsk4
Tartokask2
Tauckūnaik156
Vaidučiaik0
Vilionysk104
Zūbiškėsk217
Paparčių seniūnija 767
Antakalnisk1
Anupravak0
Aukštuojaik0
Bekštonysk11
Bernardinkak0
Burbiškėsk25
Čiviškėsk8
Dainavak157
Dainavėlėk21
Galviškėsk5
Kaugonysk59
Kmitaik2
Krasnasiolkak19
Krečiūnaik0
Lalėnaik0
Lemučionysk0
Mičiūnaik9
Našlėnaik31
Neravaik41
Niauriškėsk5
Padvariaik6
Pakalniškiaik37
Palapojėk0
Paneriaik6
Paparčiaik284
Pūriškėsk1
Skynimaik1
Šešonysk3
Tadaravak0
Tatarkak8
Vareikonysk21
Varniškėsk4
Žaliasis Ragasvs2
Pravieniškių seniūnija 4079
Aleksandruvkak69
Jurgiškėsk17
Piktavyžisk0
Pravieniškės Ik459
Pravieniškės IIk3534
Rumšiškių seniūnija 3833
Antakalnisk464
Apušotask0
Baniškėsk23
Bartkūnaik64
Bijautonysk44
Būbliaik71
Dovainonysk686
Grabučiškėsk82
Grėbliaučiškėsk40
Jakštonysk6
Juodiškėsk77
Kapitoniškėsk28
Karčiupisk279
Kaspariškėsk9
Lašiniaik16
Leliušiaik34
Mažosios Juodiškėsk1
Milžinaik18
Naujasodisk16
Pagiriaik3
Pamierisk46
Pentiškėsk7
Petriškėsk0
Rumšiškėsmst1651
Rusonysk110
Salomiškisk5
Trakiaik0
Ugoniškėsk0
Uogintaik11
Užtakaik41
Ūtak0
Vosyliškėsk1
Žaslių seniūnija 2241
Aponiškėsk2
Ardosaik0
Ausiankak0
Barsukaivs0
Baruoliaik13
Beičiūnaik0
Benkūnaik6
Bertešiūnaik3
Budeliaik2
Buivūnaik7
Cineikiaik21
Dabravolėk14
Daubarak13
Dirvonaik0
Dumsiaivs5
Eiriogalak30
Gyvatiškėsk0
Gureliaik0
Guronysk26
Juodas Gojusk4
Juršiškėsk0
Kapčiškėsk4
Karsakaik54
Krivonysk10
Krivonėliaik0
Laukagalisk17
Leitiškėsk4
Lėliaik3
Liauriškėsk10
Litviniškėsk2
Mančiūnaik26
Mikalaučiškėsk130
Naujažerisk13
Neveliškėsk7
Obuchovkak18
Padaliaik6
Pajautiškėsk49
Papartėliaik35
Paukščiaik0
Petkaučiznak25
Prozariškėsk21
Prūdninkaik0
Rasavak24
Rusinėk0
Samaliavak0
Savarinėk22
Senkonysk0
Skėriaik0
Slajosk0
Stabintiškėsk311
Ščiukiškėsk13
Talpūnaik31
Totoriškėsk25
Vaidžionysk15
Vilkakiemisk2
Žasliaigst477
Žasliaik7
Žasliaimst644
Žibavičiaik61
Žuvysk29
Žiežmarių apylinkės seniūnija 3472
Aleksiejūniškėsk0
Aviliaik66
Bačkonysk73
Balceriškėsk7
Buivydonysk19
Bulotaik4
Bundiškėsk2
Burbiškėsk78
Būdiškėsk19
Dainiaik35
Dalinonysk16
Dauginavak0
Dirgalonysk21
Eglinkak0
Eigeniškėsk32
Gajaučiznak6
Geri Vakaraik4
Girelėk12
Graužaik32
Juknonių Babiliaik0
Juknonysk31
Kairiškėlėsk3
Kairiškėsk59
Kaišiadorėliaik15
Karveliškėsk5
Kasilionysk3
Kaukinėk15
Kertauninkaik5
Kibučiaik39
Kiemeliaik215
Klenaukak2
Krasnasėlisk4
Kriaučiškėsk31
Kudonysk56
Kulukiškėsk16
Liutonysk164
Martiniškėsk12
Matelskaik13
Mažosios Vladikiškėsk10
Mediniai Strėvininkaik182
Mūro Strėvininkaik440
Naujoji Slabadak4
Padūmysk3
Pakertaik307
Pakertiškėsk13
Palimšysk12
Pažardisk12
Piktakiemisk5
Pridotkaik8
Radutiškėsk7
Skudeniaik17
Stasiūnaik732
Stoniavak73
Strošiūnai Ik14
Strošiūnai IIk3
Strėvininkų Babiliaik27
Sutartiškėsk11
Šarkiškėsk5
Ščebnicak83
Tarpumiškisk9
Titnagaik15
Triliškėsk56
Turloviškėsk67
Užubalisvs0
Verdinėsk9
Vladikiškėsk171
Zaslonėk1
Žalvarniaik62
Žiežmariaivs0
Žiežmarių seniūnija 3607
Žiežmariaim3607

Kauno miesto savivaldybė

315993

Kaunasm315993
Aleksoto seniūnija 21178
Centro seniūnija 14723
Dainavos seniūnija 58818
Eigulių seniūnija 43109
Gričiupio seniūnija 26735
Panemunės seniūnija 14941
Petrašiūnų seniūnija 14382
Šančių seniūnija 21097
Šilainių seniūnija 50598
Vilijampolės seniūnija 26411
Žaliakalnio seniūnija 24001

Kauno rajono savivaldybė

85998

Akademijos seniūnija 2807
Akademijamst2807
Alšėnų seniūnija 3464
Alšėnaik28
Bijūnaik163
Bliovaik5
Čebeliškėk17
Dievogalak108
Digriaik66
Girininkai Ik85
Girininkai IIk66
Jonučiaik863
Kampiškiaik81
Kūjagalviaik2
Macijauskaik0
Mastaičiaik1279
Narsiečiaik120
Pabartupisk20
Padainupysk148
Pamaišupysk11
Pažėraik194
Poderiškiaik82
Smailiaik12
Šilėnaik10
Šniūraik47
Tirkiliškiaik55
Tumpaik2
Babtų seniūnija 4409
Antagynėk54
Antagynėlėsk0
Babtaik42
Babtaimst1563
Baltriškėk0
Berlainiaik3
Cinkiškiaik0
Dasiūnaik46
Eglynaik4
Gailiušiaik6
Gaižuvėlėk35
Janušoniaik0
Jugintaik97
Juodoniaik33
Kačergiaik5
Kaniūkaik86
Karalgirisk64
Kikoniaik7
Krivėnaik25
Lazdynėk6
Muniškiaik366
Naujasodžiaik31
Naujatriobiaik34
Pagynėk469
Pakapiaik27
Panevėžiukask678
Pavejuonisk10
Piepaliaik181
Selveravak19
Sitkūnaik176
Stabaunyčiusk64
Šašiaik21
Urnėžiaik39
Vareikoniaik45
Vikūnaik18
Vilkėnaik86
Vosiškiaik54
Zacišiusk0
Žemaitkiemisk15
Batniavos seniūnija 1331
Batniavak28
Beiniūnaik13
Brūžėk25
Bubiaik700
Dulkiaik0
Gineitaik16
Kriemalak45
Kvesaik174
Mozūriškiaik57
Naujienak58
Paštuvak21
Rupunioniaik23
Ručkūnaik0
Tirkšliaik12
Tolivardžiaik12
Virbaliūnaik127
Žėbiškiaik13
Žvirgždėk7
Čekiškės seniūnija 1795
Antkalniaik45
Besmerčiaik10
Čekiškėmst682
Dokeliaik24
Dokiaik15
Eikščiaik118
Gaigalaik34
Gegužėnaik12
Juškaičiaik3
Kairiaik14
Kilovak60
Lebedžiaik29
Lelerviškiaik30
Lipikiškiaik22
Liučiūnaik403
Mikliūnaik0
Mikniavak7
Miškalaukisk116
Padubysysk3
Pagiriaik104
Paprieniaik7
Prienaik29
Purvaičiaik9
Radviliškiaik5
Ramonaik4
Raudonėk3
Severinavak5
Teklinavak0
Uždulinskiaik2
Domeikavos seniūnija 7577
Audėjaik1
Domeikavak5006
Eigirgalak32
Kumpiaik29
Radikiaik625
Ražiaik21
Romaškiaik7
Saliaik96
Smiltynai Ik213
Šakiaik561
Varluvak81
Vytėnaik0
Voškoniaik880
Žemaitkiemisk25
Ežerėlio seniūnija 1820
Ežerėlism1820
Garliavos apylinkių seniūnija 6026
Bagniškėk0
Budriaik184
Garančiškėk3
Grabavak20
Ilgakiemisk750
Ireniškiaik142
Jonučiai IIk245
Juragiaik575
Juraitiškėk12
Jurginiškiaik102
Kalinavak51
Karkazaik284
Naugardiškėk432
Pagiriaik315
Pajiesysk150
Rašnavak56
Ražiškiaik184
Rinkūnaik356
Seniavak276
Sprindiškėsk0
Stanaičiaik140
Teleičiaik1700
Tvarkiškiaik49
Garliavos seniūnija 11264
Garliavam11264
Kačerginės seniūnija 772
Kačerginėmst772
Karmėlavos seniūnija 6614
Biruliškėsk170
Karmėlavamst1395
Karmėlava IIk1585
Kaukazask41
Margavak83
Martinavak97
Narėpaik146
Naujasodisk387
Peleniaik82
Ramučiaik2372
Rykštynėk150
Sergeičikai Ik29
Sergeičikai IIk58
Vaistariškiaik19
Kulautuvos seniūnija 1425
Kulautuvamst1425
Lapių seniūnija 3052
Andruškoniaik40
Barsūniškiaik20
Didžiosios Lapėsk235
Drąseikiaik401
Ginėnaik220
Lapėsmst1218
Lepšiškiaik66
Masteikiaik103
Pakalniškiaik27
Rokiškiaik2
Smiltynai IIk150
Stavidvarisk34
Staviščiaik0
Šančiaik40
Šatijaik415
Tauralaukisk81
Linksmakalnio seniūnija 737
Linksmakalnisk737
Neveronių seniūnija 3271
Neveronysk2998
Pabiržisk273
Raudondvario seniūnija 5565
Bernatoniaik186
Biliūnaik81
Didvyriaik202
Dūminask15
Godėnaik17
Kačiūniškėk22
Kalnyčiaik22
Karnavėk6
Lomankak5
Lukšakaimisk21
Maksvak9
Miškiniaik87
Naujatriobiaik118
Naujieji Bernatoniaik86
Netoniaik340
Raudondvarisk4142
Senieji Bernatoniaik46
Šilelisk139
Upytėk21
Ringaudų seniūnija 5010
Armaniškiaik32
Bajoraik10
Gaižėnaik113
Gaižėnėliaik120
Karkiškėsk32
Kazliškiaik33
Luobinėk0
Miriniškiaik68
Mitkūnaik202
Noreikiškėsk926
Pypliaik195
Poderiškiaik87
Ringaudaik2861
Sakalaik7
Tabariškiaik63
Virbališkiaik261
Rokų seniūnija 911
Dankstytėk0
Girininkaik233
Kairiūkščiaik33
Pamoterysk1
Paraželiaik9
Patamulšėlisk104
Pavytėk40
Raželiaik6
Rokaik265
Rokeliaik37
Rokų Miško Kelmynask81
Vainatrakisk45
Vingytėk57
Samylų seniūnija 4503
Dubravaik168
Gervėnupisk314
Girionysk752
Laumėnaik570
Samylaik148
Šlienavak1987
Vaišvydavak326
Žiegždriaik238
Taurakiemio seniūnija 1769
Arlaviškėsk250
Dobilijak96
Guogaik39
Leonavask4
Margininkaik158
Piliuonak739
Sietynask44
Taurakiemisk46
Tursonask19
Užupiaik48
Viršužiglisk326
Vyčiusk0
Užliedžių seniūnija 3217
Bivyliaik11
Giraitėk871
Kudrėnaik1
Linkuvak0
Naujieji Muniškiaik219
Paltiškiaik0
Paparčiaik167
Romainiaik9
Romainių Kaimelėk13
Sausinėk247
Užliedžiaik1250
Vijūkaik429
Vandžiogalos seniūnija 1632
Ąžuolynask3
Bitvanask13
Boniškiaik258
Butkūnaik10
Didieji Ibėnaik63
Galulaukėk0
Geranoniaik10
Jackiškiaik2
Juozapavak1
Karaliūnaik6
Kazimieravak38
Kėkštynėk13
Mažieji Ibėnaik11
Mėklak0
Padaugupisk18
Pagiriaik0
Pociūnaik4
Preišiogalak11
Puikoniaik12
Rokiškisk1
Skrebiniškiaik1
Stankūnaik23
Užumiškiaik60
Valeravak137
Vandžiogalamst861
Vigiaik39
Vimbaraik37
Vilkijos apylinkių seniūnija 2339
Adomkiškiaik0
Akuotaik160
Antalkiaik58
Aukštkalniaik4
Baravaik2
Bernoriškiaik2
Buivydaik11
Daučioniaik16
Daugeliškiaik316
Daugužiaik0
Gaideliškiaik5
Gailiūnaik6
Gineikiaik8
Gudravisk0
Jagminiškiaik30
Jaučakiaik220
Jokavaik11
Jotautaik0
Juodžiaik4
Juozapavak1
Krūvandaik65
Lauksvydaik18
Lazduoniaik32
Liepdvarysk2
Lygainiaik17
Pabaliaik73
Padauguvak281
Padauguvėlėk26
Padubysysk30
Palazduonysk39
Paprūdžiaik3
Partikaik8
Pastriūnysk4
Pašiliaik7
Purviškiaik99
Raubatoniaik4
Ringovėk27
Ručkoniaik24
Saulėtekiaik129
Skrebenaik17
Stanislavak34
Šoliaik2
Vaitkūnaik2
Valmantiškiaik101
Vilkijak410
Zauniškiaik31
Žėbiškėliaik0
Vilkijos seniūnija 2131
Vilkijam2131
Zapyškio seniūnija 2557
Altoniškiaik173
Braziūkaik66
Dievogalak858
Durpynask21
Jadagoniaik113
Judraičiaik6
Kluoniškiaik335
Krušinskaik8
Kuodiškiaik7
Kurask191
Novak41
Papiškiaik70
Riogliškiaik106
Rupinaik9
Šiuliaik54
Vilemaik147
Vincentavask46
Zapyškismst264
Zizaik42

Kėdainių rajono savivaldybė

54057

Dotnuvos seniūnija 4758
Akademijamst752
Aušrak406
Ąžuolaičiaik137
Bakšiaivs0
Beržaik214
Bokštaik105
Dotnuvagst65
Dotnuvamst687
Gėlainiaik13
Jaunakaimisk41
Mantviliškisk205
Naujaberžėk0
Naujieji Bakainiaik30
Naujieji Lažaik27
Noreikiaik4
Padotnuvysk20
Piliamantask51
Pilioniaik57
Puodžiaik2
Pupėnaivs0
Ramėnaik3
Sandzėnaik0
Siponiaik96
Stukaivs0
Šalčmiriaik26
Šiaudinėk28
Šlapaberžėk616
Urnėžiaik51
Vainotiškiaik909
Valinavak28
Valučiaik108
Vincgalysk60
Zacišiaivs5
Žemaičiaik12
Gudžiūnų seniūnija 1735
Alksnėnaik113
Alksnupiaivs0
Antanavak27
Antušavak16
Balsiaik1
Danilavak9
Devynduoniaik161
Draustiniaik0
Gasčiūnaik10
Graužiaik3
Gudžiūnaigst34
Gudžiūnaik61
Gudžiūnaimst491
Jaunakaimisk0
Jokūbaičiaik20
Margininkaik14
Marimpolisk0
Miegėnaik341
Mlodzinavak0
Paberžėk18
Padruskalnysk10
Pamiškėsk14
Pasiekaik0
Pilėnaik2
Senkaimisk0
Senkoniaik0
Terespolisk30
Trakupiaik2
Tremtiniaik5
Vikaičiaik305
Vypalaik0
Žilvičiaik48
Josvainių seniūnija 3018
Angiriaik153
Antanavavs0
Bajėnai Ik29
Bajėnai IIk14
Barsukynėk0
Būdaik7
Būdviečiaik6
Čiukiškiaik0
Daubaraik5
Degimaik0
Gailiakaimisk18
Galulaukiaik30
Graužiaik24
Grašvak1
Ivaniškiaik0
Jasnagurkak0
Josvainiaik55
Josvainiaimst1057
Juodkaimiaik211
Kampai Ik9
Kampai IIk109
Karūnavak54
Kilbisaik7
Kunioniaik321
Macgaliaik10
Maleikoniaik55
Mikališkiaik0
Paaluonėk0
Paliepiaik38
Paliepiukaik18
Pasmilgysvs0
Pavikšrupysk0
Pažiedupysk0
Plaktiniaik8
Prapuoleniaivs0
Ruseinėliaik0
Ruseiniaik20
Skaistgiriaik239
Sviliaik134
Sviliukaik10
Šaravaik25
Šingaliaik12
Vainikaik283
Varnupėk11
Vincentavak45
Kėdainių miesto seniūnija 27647
Bartkūniškiaik85
Bogušiškiaik17
Čeplinavavs0
Daukšiaik7
Daumantaik80
Janušavak44
Justinavak7
Keleriškiaik351
Kėboniaik46
Kėdainiaim26648
Klamputėvs0
Kropilaik13
Lipliūnaik182
Mantviloniaik19
Mištautaik18
Novočėbėk1
Pasmilgysk8
Pikeliaik21
Pūstelninkaik0
Ruminiaik11
Ruoščiaik37
Stasiūnaik19
Šiukštuliškiaik3
Šventoniškisk6
Tubiaik19
Varėnaik5
Krakių seniūnija 3064
Ambraziūnaik15
Antežeriaik41
Antkalnisk11
Apirubiaik0
Apušrotask0
Aukštuoliukaik3
Ažytėnaik239
Ąžuolytėk8
Bagotiškiaik0
Barkūnėliaik2
Barkūniškisk55
Černovkak0
Čystapolisk16
Daržbalysk0
Degimaik0
Deveikiškėliaik2
Deveikiškiaik35
Digraičiaik9
Diksiaik8
Donavak24
Dovydiškiaik32
Gaideliaik3
Gersonėk0
Girynėk0
Girlaukisvs0
Girvainiaik4
Gudaičiaik2
Guptilčiaik38
Jankūnaik6
Jaugiliaik57
Jaugilkak1
Jurgaičiaik7
Keturkiemiaik27
Krakėsk32
Krakėsmst841
Krymask0
Kukoriškiaik5
Lenčiaik18
Liubokinėk0
Maconiaik0
Mąstautaik9
Medininkaik62
Meironiškėliaik18
Meironiškiaik269
Mikniūnaik0
Milvydaik45
Mumaičiaik7
Norkūnaik21
Pajieslysk254
Pakarkliaik67
Palainiškiaik0
Pališkėliaik0
Pališkiaik71
Parezgysk0
Paropėlisk0
Paskardžiaik1
Paskerdūmiukask0
Paskerdūmysk5
Patranysk10
Pašušvysk91
Peštiniukaik8
Pilsupiaik54
Pilsupėliaik0
Plaukiaik4
Plinkaigalisk319
Purvaičiaik0
Rezgiaik0
Rezgiukaik0
Rėguliaik6
Rimkaik0
Rukaik45
Simoniškiaik0
Skirgailinėk4
Slabadak0
Sutkūnaik3
Šilainiaik31
Šmotiškėliaik0
Šmotiškiaik47
Špitolpievisk10
Šulaičiaik10
Šulcavak0
Tauginiškiaik0
Trakaik0
Ustronėk0
Užvarčiaik19
Vailainiaik23
Vantainiaik1
Vytautinėk0
Vosbučiaik8
Zembiškisk0
Žaliojik0
Žebgraužiaik0
Žitaičiaik1
Pelėdnagių seniūnija 3780
Akmeniaik9
Ansainiaik14
Aukupėnaik7
Baldinkak4
Beinaičiaik267
Bučiūnaik18
Gelnaik47
Ivaniškiaik0
Jagminaik19
Juciūnaik18
Kačergiaik0
Kruopiaik0
Kudžioniaik1
Labūnavak747
Liaudiškiaik0
Lineliaik0
Liogailiškiaik32
Medekšiaik184
Nartautaik0
Nociūnaik304
Pabarupysk0
Pacūnaik0
Pamėkliaik42
Paobelysk293
Pašiliaik197
Pelėdnagiaik1016
Pėdžiaik80
Puzaičiaik0
Rimuoliaivs0
Saviečiaik141
Serbinaik40
Servitgaliaik0
Sičioniaik27
Slikiaik83
Stašaičiaik11
Šilainėliaik7
Šilainiaik25
Užkapiaik99
Vainiūnaik14
Zabieliškisk20
Žiogaičiaik14
Pernaravos seniūnija 1484
Aukštdvarisk126
Aukštkalniaik6
Blandžiaik29
Bumbulynėk0
Daukšaik0
Dratkalnisk0
Duogiaik0
Gegužiaik0
Gižiemiaik0
Gožiaik11
Grineliaik0
Griniaik12
Gučkampisk24
Jakšiaik138
Jankūnaik12
Juodgirisk2
Juodžiaik62
Kantrimask3
Kupsčiaik30
Langakiaik196
Laučynėk1
Lesčiukaik15
Mantigailiaik10
Milašiūnaik0
Milvydaik6
Paaluonysk169
Pakalniškiaik19
Paliediškiaik14
Paskotiškėk0
Pavinkšniaik17
Pelutavak179
Pernaravamst232
Pesliškėsk25
Preikapėk35
Rudakiaik25
Rugėnaik19
Sauskojaik0
Šliužiaik0
Vainikoniaik3
Vencloviškiaik0
Vytautėliaik1
Voskaičiaik10
Žostautaik53
Žostautėliaik0
Surviliškio seniūnija 1545
Bakainiaik62
Bališkiaik0
Berželėk47
Čireliaik9
Daškoniaik13
Dembnėk1
Gojusk3
Jogniškiaik0
Kalnaberžėk324
Kaukalniaik2
Kutiškiaik21
Lažaik58
Lomeikiškiaik16
Mociūnaik28
Močėnaik0
Pakruostėk23
Pakruostėlėk1
Sirutiškisk370
Spigučiaik1
Surviliškisk8
Surviliškismst351
Sūriškiaik13
Urbeliaik5
Užupėk95
Vaidatoniaik53
Vitėnaik41
Žirnenkak0
Šėtos seniūnija 2103
Aleksandriškisk0
Aukštieji Kapliaik208
Bebrikiaik11
Bladikiaik5
Bugumilavavs0
Čeponiškiaivs0
Čereliaik7
Daratavavs1
Dargužiaik0
Glaušiaik0
Griniškiaik0
Gumbiaik0
Jaskaičiaik9
Jokniaik2
Joniškiaivs0
Kamėnaik0
Kezaik0
Kirdeikiaivs0
Kreiviaik0
Kuronysk9
Liliūnaik14
Linksmavietėvs0
Lioliaik21
Lyviškiaik0
Margiaik0
Mauliaik16
Mitėniškiaik35
Morkūnaivs0
Norbutiškiaik0
Ožiškiaivs0
Pagiriaimst358
Paguiriaik9
Pakščiaik10
Papurviaik0
Pašėtėk61
Pašumerisk4
Petraičiaik9
Plankiaik0
Pručiaik10
Rikliškiaik0
Runeikiaik28
Sangailaik183
Simanonysk0
Sokaivs0
Stageliaik0
Stagiaik0
Steponavak0
Šėtamst935
Trakučiaik5
Vaiškoniaik57
Valakaik0
Vidnapolisk0
Vivonysk0
Zapranaik0
Žeguniaik0
Žeimeliaik38
Žemieji Kapliaik58
Žilionysk0
Truskavos seniūnija 1305
Anciškisk43
Bajoriškiaik2
Daugėliškisk0
Dvariškiai Ik15
Dvariškiai IIk5
Gaisaik2
Gerdvilaik26
Kievagalisk0
Kušleikiškisk0
Lalaik8
Lasongalisk0
Laukagalisk0
Likėnaik3
Naujasodėk0
Okainėliaik5
Okainiaik246
Osinaukak0
Oželiaik0
Padėgiaik0
Padvarninkaik0
Paežeriaik120
Pagilupysk10
Pauslajysk90
Pavermenysk279
Pašilėliaik0
Petkūnaik166
Piktagalisk3
Pročiūnaik0
Ramygolkak4
Ratlankstisk0
Rekšiaik0
Suradgalisk3
Šnipiškisk0
Šukioniaik11
Taujankaik46
Taujėnaik36
Trakaik0
Truskavamst129
Užvalkiaik25
Užvermenėk12
Užžartėlėk2
Vaidilaik0
Vidulaukiaik14
Volungiškiaik0
Vilainių seniūnija 3618
Alksnėnaik5
Antapolisvs0
Apytalaukisk91
Aristavak489
Aristavėlėk6
Bajėniškisk2
Baliniaik0
Bičkaik7
Bubleliaik0
Bubliaik29
Bučioniaik0
Būdaik10
Daukainiaik40
Dilgiaik1
Dvarčininkaik5
Džiugailiaik0
Galkantaik12
Gegužinėvs0
Gineitaik63
Girelėk0
Grąžčiaik0
Juodkiškiaivs0
Katkaik36
Kėžiaik0
Koliupėk30
Kūjėnaik17
Laiveliaik0
Lančiūnavak503
Ledaivs0
Lepšynėk0
Marijankak0
Medvėdaik0
Melagiaik0
Melninkaik0
Milžemiaik8
Pagojysvs0
Peiksvak0
Pliupaik4
Puplaukiaik0
Pušinėvs0
Repengiaik7
Rudžiaik61
Skerdikaik0
Stasinėk100
Stebuliaik35
Stuobriaik0
Šeteniaik31
Šlaitkalnisk3
Šventybrastisk144
Taučiūnaik60
Tiskūnaik427
Užlukiaik2
Užmiškisk0
Valkaičiaik6
Vasariškiaik46
Vilainiaik1330
Zavišinėk8
Zutkiaik0

Prienų rajono savivaldybė

29859

Ašmintos seniūnija 1739
Alksniakiemisk39
Antakalnisk95
Apušotask45
Ašmintak199
Bačkininkaik147
Bagrėnask137
Davaitbalisk5
Giniūnaik61
Ignacavak66
Kalviaik8
Liepalotask62
Mačiūnaik93
Malinavask33
Naujininkaik7
Pabališkiaik46
Pagaršvysk19
Pašventupysk49
Patrakiemisk20
Pociūnaik53
Pošventisk34
Rūdupisk50
Strielčiaik333
Vangaik32
Važatkiemisk59
Žarijosk47
Balbieriškio seniūnija 2863
Aukštasis Balbieriškisk13
Ąžuolaik0
Balbieriškismst966
Dargupiaik4
Daujotiškėsk0
Geruliaik404
Giraitiškėsk14
Gudiškėk0
Išmanaik36
Jonaviškiaik0
Kelmanonysk3
Kieliškask40
Kirmėliškėsk7
Kunigiškiaik77
Mackiaik49
Mardosaik59
Medinosk0
Medvišiaik19
Medžiukaik8
Melniškiaik3
Naravaik50
Naujasis Balbieriškisk14
Navasiolkak1
Nešeikiaik15
Norkūnaik15
Pabrasčiaik4
Paduoblisk14
Paprūdžiaik268
Pramezysk32
Putrišiaik66
Ringėnaik5
Rudžiakampiaik2
Sūkuriaik161
Uosak23
Vaivak8
Vartaik146
Vazgaikiemisk41
Zaslonak6
Žagariaik149
Žiegždriaik14
Žiūronysk81
Žydaviškisk9
Žvyrynaik37
Išlaužo seniūnija 1609
Antaniškiaik4
Čepeliškiaik0
Čiudiškiaik120
Dambravak103
Garšvinėk1
Gražučiaik122
Išlaužask712
Kazimieravak6
Kliokiškėk5
Lapupysk51
Mogiškėsk2
Pačiudiškiaik21
Pakampiškiaik31
Pakumprysk91
Patelviškysk21
Petraitiškiaik7
Rutkiškėsk108
Sprindiškėsk4
Šaltiniškiaik12
Šaltupisk41
Šiauliškiaik145
Trakinėk2
Jiezno seniūnija 3081
Anglininkaik39
Apušotask0
Babiagūrak6
Beniukaik17
Benčiakiemisk24
Beržynaik5
Būdak27
Dambavak0
Daukantaik9
Dukurnonysk109
Dvareliškėsk3
Grikapėdisk10
Jakniškėsk16
Jieznasm1230
Jiezno Kolonijosk227
Julijanavak8
Jundeliškėsk7
Juodaviškiaik8
Kadikaik19
Kamainėk4
Karveliškėsk1
Kašonysk239
Kermošynask9
Kisieliškėsk33
Kiškeliškėsk11
Kukiškėsk17
Kupstinėk4
Kurmoniškėsk0
Liciškėnaik91
Lingėniškėsk19
Margaik7
Marginiaik7
Medeikonysk0
Mediniškiaik24
Musninkaik8
Navapolisk0
Nibriaik43
Padriežiškėsk25
Patilčiaik4
Paverkniaik7
Paviekšniaik4
Pečiauskaik13
Pelekonysk43
Pranapolisk8
Raipolėk0
Skodiškėsk14
Slabadak17
Sobuvak48
Sodaik6
Sokonysk24
Steponiškėsk5
Strazdiškėsk206
Sundakaik48
Šilaičiaik0
Šiliniaik12
Truncosk6
Valiūniškėsk3
Verbyliškėsk43
Vėžionysk194
Vilūnėliaik18
Vincentavak3
Voseliūnaik6
Vošiškėsk39
Žideikonysk4
Naujosios Ūtos seniūnija 961
Asiūklėk54
Būdininkaik49
Būdosk0
Degimaik0
Dūmiškėsk56
Griškamurgisk1
Juozapavask10
Mieleišupisk45
Naujoji Ūtak284
Pašlavantysk28
Pilotiškėsk37
Senaūtisk21
Serbentinėk11
Skersabalisk56
Skirptiškėk31
Skuigėk33
Šakališkiaik16
Tartupio Mačiuliškėsk4
Tartupio Sruogak5
Tartupisk38
Užbaliaik8
Ūtos Sruogak8
Žemaitkiemisk166
Pakuonio seniūnija 1330
Aštuonėliaik14
Bačkininkėliaik31
Balsėnaik0
Būčkiemisk20
Dankstytėk2
Daukšiagirėk68
Dvylikiaik106
Kėbliškiaik26
Kudirkosk29
Laukiškėsk86
Margininkaik33
Naujieji Vangaik1
Pagirmuonysk35
Pakuonisk24
Pakuonismst608
Patamulšysk45
Purvininkaik129
Sabalėnaik23
Seniūnaik5
Sodybosk7
Valengiškėsk26
Žuvintak12
Prienų seniūnija 9867
Prienaim9867
Stakliškių seniūnija 2608
Akuškonysk7
Alšininkaik92
Amerikak0
Antapolisk2
Antaveršisk20
Armanavak0
Aukštojak2
Ąžuolijak0
Bagdoniškėsk10
Baudėjosk7
Buntiškėsk8
Burokiškėsk3
Butkiškėsk1
Butrimiškėsk0
Būdosk24
Dobrovolėk13
Druskeliškėsk14
Ganciūnaik0
Gedanonysk0
Gelionysk0
Geruliaik9
Gineikonysk2
Giriotiškėsk16
Gojusk3
Gripiškėsk113
Intuponysk42
Jarmališkėsk14
Jaunionysk20
Jogalinak11
Juodupisk0
Juozapavavs0
Karkliniškėsk7
Kazimieravak5
Kielionysk8
Krasaušiškėsk17
Krištapiškėsk22
Krusnėkaik3
Kvedariškėsk14
Kvietkinėk3
Lepelionysk43
Lielionysk60
Malinavak1
Margaik3
Masiaik1
Medžionysk102
Mockonysk12
Noreikiškėsk12
Paaukštojak5
Pagelužėk0
Pakrovaik24
Palapiškėsk28
Pamiškėk10
Pamiškėvs0
Pazelvėk7
Pieštuvėnaik161
Pikelionysk88
Poliesisk0
Popsysk18
Pramiežiaik23
Riešutinėk12
Rodomislėk4
Rūdiškėsk4
Sabališkėsk0
Salomenkak0
Seniavak0
Skerdimaik4
Stakliškėsk747
Stanuliškėsk6
Sudvariškėsk38
Sutrukask1
Šilelisk0
Tauriekosk2
Trakeliaik1
Trečionysk39
Unkonysk18
Ustronėk0
Užuguostisk203
Užukalnisk4
Vilkininkaik17
Virkininkaik42
Vispak6
Vydžionysk26
Vyšniūnaik195
Želkūnaik129
Šilavoto seniūnija 1736
Elzbietiškisk7
Ingavangisk161
Jasenavak0
Jiestrakisk269
Juodaraistisk85
Klebiškisk283
Kuišiaik35
Lėsiškisk0
Liepalotasvs0
Maldabūdisk16
Meškapievėsk0
Meškinėk8
Mieldažiškėsk6
Mieleiškampisk54
Mikalinėk26
Molinėk3
Naraukelisk3
Naujasis Mikališkisk0
Naujasis Skrynupisk1
Naujasodisk20
Pagirėliaik4
Pagraižysk3
Pakiauliškisk19
Palaukščiotysk0
Paskrynupysk18
Pašlavantysk24
Pažarstisk24
Prienlaukysk121
Raudonupisk11
Rūdak5
Rūdiškėsk3
Sarginėk29
Skrynupisk33
Stuomenaik71
Šilavotask338
Varnakėk10
Žarstak46
Veiverių seniūnija 4065
Bagotiškėsk10
Banioniškėsk10
Barauskinėk4
Barsukinėk27
Belevičiaik1
Byliškėsk97
Blindžiakupstisk0
Būbautiškėsk43
Būdvietis Ik9
Būdvietis IIk4
Būdvietėsk42
Cikabūdėk9
Čiurliaik119
Degimaik18
Gyviaik24
Graižbūdėk13
Grigaliūnaik23
Gustaičiaik5
Išdagėliaik0
Janaukak1
Juodbūdisk223
Kalveliškėsk39
Kampiniaik28
Keturakiškėsk3
Kikiriškėsk5
Kliniškėsk10
Krašteliškėsk0
Kubelciškėsk5
Kupriaik118
Lankelėsk0
Leskavak91
Liepabūdisk40
Liepalotask0
Lizdeikiaik113
Mauručiaik383
Mažosios Zariškėsk93
Meškynaik27
Mozūriškėsk29
Naujasis Klebiškisk28
Obelinėk0
Pabališkiaik15
Padrečiaik92
Pagramdinėk14
Pajiesysk12
Pakeklysk10
Papilvisk158
Patašinėk14
Pašiekštupisk6
Pažėraik13
Petkeliškėsk52
Pirktavietėk6
Puziškėsk7
Ragavak7
Samaniškėsk10
Skerdupisk5
Skriaudžiaik637
Šilėnaik43
Šimėkaik1
Šiūrupysk5
Šmuraik25
Tarpiškėsk37
Tarputiškėk6
Tulauskaik12
Veiveriaik16
Veiveriaimst1167
Zasčenkak1

Raseinių rajono savivaldybė

37494

Ariogalos miesto seniūnija 3208
Ariogalam3208
Ariogalos seniūnija 3585
Aleksandrovkak0
Algimantaik22
Antvėjaik16
Aukštlaukysk7
Baukiaik0
Bažavalėk3
Bučiūnaik16
Budriškėk16
Butkiškėk392
Būdaik23
Čiužiūnaik2
Dabašinskaik0
Daugirdaik0
Daugirdėnaik2
Daugėliškiaik7
Daujotaik3
Daujotėliaik2
Didžiuliaik257
Draustinėk17
Galinak3
Gėluvak410
Grajauskaik97
Jonaičiaik0
Jučiaik28
Juteikiaik19
Kalniškiai Ik17
Kalniškiai IIk1
Kasiulkaik7
Kejėnaik15
Keryvaik35
Kilupiaik78
Kunigiškiaik9
Lapkalnysk6
Leliušiaik0
Lenčiaik39
Lesčiaik9
Liepynaik5
Mankūnaik35
Mikalavak4
Milašaičiaik210
Mituvak29
Molupiaik31
Naujankak0
Negirvak47
Noliečiaik9
Olgavak21
Padargupiaik12
Padubysysk13
Pagausantysk9
Pagynėvysk14
Pagojysk57
Pajakališkiaik5
Pakarklysk10
Paliepiaik372
Paliepiukaik8
Paliūnėk0
Palukštysk8
Paskystūnysk3
Pataklėliaik7
Pašilaupiaik4
Pašventupysk0
Pigainiaik7
Plembergask37
Plikiaik213
Pociūnaik0
Putriaik19
Pūstapolisk0
Raitininkaik1
Rajinciškiaik1
Ramučiaik6
Raščiaik18
Skapiškiaik52
Stenioniaik8
Surmantaik28
Survilaik28
Šilaik28
Šilininkaik45
Šlapučiaik20
Šliužiaik27
Tarosaik45
Tauručiaik7
Taurupysk148
Turbinavak47
Uždubysysk37
Verėduvak230
Verėduvaitėk35
Vilaičiaik0
Viliošiaik0
Žąsinaik3
Žemygalak24
Betygalos seniūnija 2112
Agelaičiaik22
Aleknaičiaik0
Antupyčiaik38
Armonaik9
Berteškiaik177
Betygalamst488
Budraičiaik1
Buniūnaik0
Burbiškiaik12
Būdaik0
Būtaičiaik0
Darbutaik8
Dickaimisk0
Diržioniaik3
Dvarviečiaik2
Gedgaudaik7
Gedvydaik53
Ilgižiai Ik17
Ilgižiai IIk17
Ilgižiai IIIk269
Ilgižiukaik10
Jagučioniaik4
Jakaičiaik0
Juškaičiaik0
Kimentmedisk2
Kymantaik25
Kudoniaik18
Lepšiškėk26
Liktėnaik32
Lukošiūnaik0
Maskvitaik25
Maslauskiškiaik6
Meškapjaunisk0
Navininkaik4
Nedolėk1
Norgeliškiaik5
Pagynėvysk4
Pagrubyčiaik1
Pakalniškiaik0
Pakirkšnovysk1
Paliepiukaik9
Pamūkisk0
Paturkšlysk16
Pažvirintysk15
Pilkalnisk2
Poškaičiaik5
Požečiaik222
Prociūnaik0
Prysaik1
Pryšmantaik30
Pryšmantėliaik5
Rimgailaik16
Riogliškiaik13
Ročiaik17
Ročiškėk0
Saltragysk0
Saugailiaik142
Skirvainiaik0
Skruzdžiaik0
Smulkiškėk2
Sokaičiaik0
Srautask1
Steponkaimisk114
Šetkaimysk1
Švelniaik0
Tilindžiaik0
Ugenskaik5
Ugioniaik26
Užpušyniaik5
Ūturiaik5
Vagupiaik0
Valeravak0
Vandžiaik10
Vaškučiaik0
Začišiaik0
Zaroslėk4
Žibuliaik159
Girkalnio seniūnija 1685
Bakaičiaik10
Biliūnaik27
Cigelnėk0
Dautartaik8
Dobiliaik9
Dvareliškiaik40
Gailiūnaik7
Girkalnisk36
Girkalnismst877
Juodkėnaik12
Kadagynėk8
Karakuraik2
Kiečiaik17
Kniebioniaik0
Medekšaik6
Mikaičiai Ik16
Mikaičiai IIk4
Mutrungisk3
Naukaimisk8
Pagriaužaik1
Pagriaužisk5
Pakalniškiaik8
Peldžiūnaik17
Pelėdinėk1
Plaušiniaik11
Plingiaik18
Poškiškėk10
Pramedžiavak281
Ražaičiaik17
Ražaitėliaik108
Rizgiaik19
Rušiškiaik6
Skiraik2
Skireliaik4
Šeimyniškiaik5
Šikšniaik6
Šilvaik0
Trakučiaik0
Užšaltuonisk0
Vėgenaik8
Visbaraik4
Volaik10
Žvirgždžiaik54
Kalnujų seniūnija 1000
Beržtaik0
Bliūdžiaik155
Dobrastisk37
Kalnujaik402
Kniečiaik0
Lotyniškėk4
Pabebirvysk6
Pagojisk3
Pakalnupysk0
Palendriaik73
Patolupysk11
Pašaltuonys Ik8
Pašaltuonys IIk0
Pašaltuonys IIIk90
Rudžiaik1
Serbentaik0
Šaukliaik45
Šilišninkaik0
Trakiniaik99
Užkalnupisk0
Vengerskaik66
Žagarėk0
Nemakščių seniūnija 1960
Algeniaik20
Arglaičiaik7
Aukštkeliaik159
Balandžiaik0
Balčiaik75
Bartkiškėk9
Būdosk0
Cigelnėk0
Duobiškėk1
Garspjaunisk0
Garyšiaik0
Geidėnaik14
Gelgudiškiaik6
Griaužaik13
Gudaik7
Guikaliaik8
Ižiniškiaik12
Yliaik53
Jankiškėk10
Kairiškėk7
Kampaičiaik16
Kinčaliaik6
Kryžkalnisk2
Legotiškėk21
Lekavask8
Lendrikėsk2
Lipkiškėk0
Lygiaik5
Macaliaik4
Mažintaik6
Medekšinėk14
Milviečiaik8
Milžavėnaik40
Molavėnaik11
Nemakščiaimst748
Pabalčiaik14
Paberžisk4
Paeglynisk10
Paežerisk11
Pagojys Ik23
Pagojys IIk0
Paskirtinisk4
Pasuginčiaik0
Pavarnisk2
Pašešuvysk86
Pikeliaik7
Poteriškiaik17
Pryšginaik0
Pužaik32
Rekošaičiaik5
Rėzgaliai Ik13
Rėzgaliai IIk5
Smeltynėk0
Smukėnaik4
Smulkiaik40
Smulkinėsk6
Sugintaik11
Švendūnak26
Trepėnėliaik20
Tukiaik12
Užkalniaik263
Užsieniaik50
Vaidatoniaik2
Žemygalak0
Žvirzdėk1
Pagojukų seniūnija 1529
Akstinaik102
Aukštuoliaik3
Aukštuoliukaik6
Barsukinėk6
Belazariškisk0
Bernotaik2
Bogušiaik41
Bogušiukaik0
Breckiaik4
Burbiškiaik11
Dapkaičiaik0
Dautartaik2
Dievogalak144
Dvarviečiaivs0
Fliorencijak8
Gedgaudiškėk0
Gintučiaik2
Graužaik0
Gūriškėk0
Karalinavak2
Kaulakiaik406
Kiaulininkaik10
Kybartėliaik18
Kupsčiaik23
Kurmiškėk0
Lenčiaik1
Liaubaraik2
Liūliaik0
Meiliškiaik19
Naujokaik9
Obelkalnisk0
Pagojaik2
Pagojukaik0
Pakalniškiaik0
Paluknys IIk4
Papušynysk54
Pasandravysk7
Petkūniškiaik8
Pikčiūnaik11
Pirktinėk0
Puknaičiaik16
Pundžiaik6
Puodžiaik14
Radviliukaik0
Sakalaik0
Sargeliaik12
Siručiaik73
Skirmantiškėk214
Skudžiūnaik17
Sokiškisk1
Spandotaik2
Šimkaičiaik23
Šnipaičiaik6
Tautušiaik28
Tendžiogalak23
Trankiniaik4
Tverijoniškėk6
Vaikštaičiaik5
Vainoriaik0
Valatkaičiaik0
Valatkaičiukaik0
Vosiliškisk168
Zvėgiaik4
Žembiškisk0
Paliepių seniūnija 1942
Aleksandraik9
Anžiliaik157
Ardiškiaik20
Aukštašlynisk15
Beržtaik8
Blinstrubiškiaik385
Burgaičiaik7
Daumėnaik3
Dumšiškiaik92
Galkaičiaik44
Gervinėk139
Gūraik5
Justinavak0
Lakštučiaik74
Latakaik8
Minioniaik3
Nemaršioniaik17
Paliepiaik326
Papelkiaik3
Paraseinysk27
Pareizgupisk44
Slabadak329
Sujainiaik214
Trepėnaik0
Varnėnaik13
Raseinių miesto seniūnija 11203
Raseiniaim11203
Raseinių seniūnija 3277
Alėjai Ik87
Alėjai IIk64
Ančakiaik30
Andrušaičiaik131
Anulynask43
Arškainiaik113
Bagdoniškėk7
Bakučiaik7
Beržytėk16
Bralinskiaik27
Daineliaik0
Dainiaik7
Daugodaik17
Gabšiaik318
Geišiaik29
Ginčaičiaik86
Girdaičiaik15
Girdvainaik7
Gruzdiškėk375
Jorūdiškėk17
Kaimelėk23
Kalniškiaik1
Kantroliaik4
Kasbaraičiaik11
Kaukėnaik0
Kazariniškėk8
Kengiaik28
Kėbaičiaik5
Kubetkiškiaik0
Kulkiaik10
Laužaik39
Lenkeliaik87
Liauberiškėk3
Meištaik24
Mirkliaik85
Niurkiškėk0
Norgėlaik653
Padubysysk0
Pagedotisk3
Pagedočiukask5
Pakapurnisk41
Pakautaik9
Paklaniaik26
Pareigiaik0
Paverkšnisk38
Perkūniškėk0
Plauginiaik2
Rakavak33
Ramanavak104
Ramonaik238
Stonaik74
Sukuriškiaik49
Šarkiaik238
Trupinėliaik8
Ūnikiaik27
Žičkiškėk5
Šiluvos seniūnija 2411
Akmenėk5
Antaniškiaik0
Aušrinėk5
Baltkarčiaik8
Bardiškiaik4
Bedančiaik62
Beržanaik1
Bogušaičiaik0
Bogušiškiaik91
Butautaik4
Darbutiškiaik15
Dumbulėk15
Gintaučiaik130
Girinaičiaik7
Godlaukisk16
Gradaučiznak14
Grigaičiaik2
Juodiškėk0
Juškaičiaik19
Kaišenaik2
Kaišenėliaik0
Kalnaik0
Kalniškiaik13
Kalviškiaik6
Kantrimaičiaik1
Kantūnaik3
Katauskiaik240
Kelmynaik21
Kepurninkaik9
Kušeliškėk3
Laukelisk0
Leonavak0
Litvinaik22
Lyduvėnaimst99
Lukaičiaik0
Maižiškiaik21
Medingiaik40
Narušiaik11
Naudvarisk101
Norvydžiaik21
Padubysysk15
Pakalniškiaik0
Palapišiaik27
Paltupiaik6
Paluknysk4
Pažyzdrysk1
Pažobrisk4
Piktaičiaik24
Pyragiaik19
Pumpuraik12
Rainiškiaik0
Ribukaik4
Rinkšeliaik73
Rituliškiaik0
Roglaičiaik46
Sandrausiškėk0
Saugaik4
Seimeniškiaik1
Skaraitiškėk2
Šiauleliaik8
Šiluvamst635
Vainotiškiaik19
Vaitiškiaik0
Varkaliaik5
Velpesiaik9
Vėžlaukisk0
Vičaičiaik21
Vilkiškiaik51
Zacharovkak0
Zbarask36
Zborčiznak0
Zopelskiaik5
Žaiginysmst335
Žalakiaik0
Žalakiškiaik4
Žalpiaik30
Viduklės seniūnija 3582
Alaviniškiaik97
Aleknaik28
Antapusinisk1
Antringisk21
Apusinaik6
Bagamolaik16
Degsniaik1
Didvėjisk17
Gyliaik456
Jūkainiaik47
Kanopėnaik10
Keidžiaik0
Kelmynėk0
Kempaliaik11
Kriaukšlėvs0
Krupšėvs0
Kusaik9
Kutninkaik4
Laugalysk4
Lauksminiškėsk25
Liauriaik24
Numgaliaik8
Paalsysk50
Pakerūlisk0
Palovaitisk11
Paupysk215
Pavailabysk10
Paviduklėk12
Plačiuvak21
Pryšmančiaik14
Rimkiškiaik4
Skroblynėk16
Smiltynėk8
Stunguriaik24
Šaltropiaik0
Šarkaimysk9
Šeštokynėk3
Šienlaukisgst4
Šienlaukisk130
Talkininkaik2
Teterviniškiaik6
Trakiškiaik10
Užrūdisk4
Užuomedisk10
Vailabaik32
Vanagiškiaik23
Vejukaik9
Viduklėgst352
Viduklėmst1678
Virgainiaik129
Žažačiaik11

Klaipėdos apskritis

339062

Klaipėdos miesto savivaldybė

162360

Klaipėdam162360

Klaipėdos rajono savivaldybė

51308

Agluonėnų seniūnija 1178
Agluonėnaik605
Ažpurviaik23
Dreižiaik42
Griežiaik50
Grobštaik81
Juodikiaik24
Kantvainaik71
Kojeliaik14
Poškosk78
Šaukliaik9
Vanagaik170
Žagaraik11
Dauparų - Kvietinių seniūnija 2900
Alksniaik13
Antkalnisk11
Ciruliaik0
Dauparaik378
Eglynaik56
Genaičiaik0
Gobergiškėk232
Gribžiniaik79
Jonušaik176
Kuliškiaik17
Kvietiniaik541
Laugaliaik40
Lėbartaik26
Saulažoliaik570
Sėlenaik26
Sėlenėliaik2
Smilgynaik143
Šakiniaik64
Šatriaik64
Šlapšilėk282
Vaiteliaik179
Žvirbliaik1
Dovilų seniūnija 4888
Baičiaik194
Birbinčiaik44
Dovilaimst1246
Dumpiaik30
Galčiaik32
Gedminaik27
Gelžiniaik38
Grambaviškiaik30
Grikšaik47
Jurgiaik4
Jurjonaik31
Kalviaik73
Kaspariškiaik115
Ketvergiaik560
Kisiniaik104
Kiškėnaik677
Kuliaik564
Laistaik8
Lėbartaik119
Lyveriaik68
Margiaik21
Medsėdžiaik121
Piktožiaik48
Rimkaik9
Rusliaik15
Stučiaik20
Šernaik25
Šiūpariaik419
Šnaukštaik114
Švepeliaik23
Toleikiaik62
Endriejavo seniūnija 1675
Ablingak7
Auksorask40
Dausynaik0
Endriejavasmst640
Kačiaik0
Kapstataik61
Kintrimaik0
Klibiaik13
Laigiaik16
Lelėnaik29
Ližiaik104
Naujokaik0
Paežerisk70
Patyrisk7
Pažvelsisk17
Pyktiškėk47
Raukosk4
Rudgalviaik124
Sausiaik0
Stančaičiaik33
Šilėnaik23
Šlepštikosk7
Tickinaik41
Toliotaik17
Viržintaik1
Žadeikiaik302
Žemguliaik63
Žvaginiaik9
Gargždų seniūnija 15021
Gargždaim15021
Judrėnų seniūnija 705
Dariusk3
Dauskiaik6
Girininkaik12
Jociaik0
Judrėnaimst468
Landžiaik4
Mataičiaik100
Mikaik0
Misgiriaik10
Norgėlaik7
Pajudrisk27
Šakėnaik30
Uždvarisk22
Užvėnaik16
Kretingalės seniūnija 4736
Anaičiaik1
Bendikaik4
Bruzdeilynask34
Dargužiaik78
Egliškiaik6
Gibišėliaik22
Girkaliaik462
Grabiaik34
Graudūšiaik13
Grauminėk52
Kalotėk816
Karklėk255
Katkaik95
Kibelkščiaik27
Kiokiaik20
Kopūstaik49
Kretingalėmst936
Kukuliškiaik40
Kunkiaik163
Kuršeliaik6
Lankučiaik24
Letūkaik39
Medikiaik11
Melašiaik13
Nemirsetak0
Normantaik290
Pakamoriaik38
Paupuliaik10
Peskojaik148
Pipiraik46
Plikiaimst607
Potraik14
Raišiaik2
Sarčiaik5
Skudžiaik5
Stančiaik90
Šaipiaik29
Šimkaik18
Šlikiaik67
Trakiaik10
Triušiaik56
Vitiniaik8
Vytaučiaik56
Zeigiaik23
Žiobriaik14
Priekulės seniūnija 7829
Biržininkaik22
Butkaik81
Būdviečiaik7
Daugmantaik26
Dercekliaik1851
Dituvak409
Drevernak530
Drukiaik89
Gropiškiaik95
Grumbliaik20
Gručeikiaik194
Jokšaik26
Kairiaik44
Kalviškiaik41
Kinčiaik11
Kliošiaik13
Klišiaik16
Kuodžiaik79
Lankupiaik106
Liaunaik35
Lingiaik285
Lūžgaliaik67
Mėželiaik59
Mickaik76
Nibraik4
Pangesaik77
Pempiaik35
Pjauliaik51
Pleškučiaik130
Priekulėm1413
Priekulė Ik23
Priekulė IIk130
Rokaik41
Spengiaik24
Stragnai Ik83
Stragnai IIk247
Svencelėk113
Šilgaliaik18
Šilininkaik83
Šventvakariaik30
Traubiaik36
Vaškiaik101
Venckaik219
Voveriškiaik56
Žiaukosk733
Sendvario seniūnija 5033
Aukštkiemiaik471
Baukštininkaik116
Budrikaik157
Dirvupiaik0
Ginduliaik791
Glaudėnaik27
Gvildžiaik30
Jakaik921
Kalnuvėnaik102
Klausmyliaivs11
Klemiškė Ik114
Klemiškė IIk154
Klipščiaik109
Leliaik202
Martinaik41
Mazūriškiaik370
Purmaliaik316
Radailiaik201
Slengiaik327
Sudmantaik201
Trušeliaik300
Žemgrindžiaik72
Veiviržėnų seniūnija 3055
Aisėnaik59
Balsėnaik161
Bareikosk21
Bilvietisk26
Daugėlaik9
Daukšaičiaik358
Dvyliaik38
Dūdinėliaik24
Eidukaik22
Jonikaičiaik21
Jucaičiaik36
Juodupisk27
Kausteikliaik17
Kelvėtaik20
Kiduliaik0
Kurmiaik3
Legučiaik11
Liepaičiaik2
Luišėsk2
Malagiaik24
Meiskiaik16
Mikužiaik35
Mockaičiaik26
Padagaik3
Pakalniškiaik41
Pakapisk7
Pašlūžmisk37
Petraičiaik13
Pėžaičiaik312
Pozingiaik65
Raukaik2
Rumbikiaik5
Rusinaik15
Sausiaik1
Skomantaik76
Šalpėnaik237
Šarkiškiaik9
Šermukšniaik30
Šiuraičiaik45
Šukaičiaik179
Tarvydaik31
Trepkalniaik13
Upitėnaik34
Vainiaik18
Vainotiškėk27
Valučiaik11
Veiviržėnaimst840
Vilkiaik13
Vištiškiaik15
Vyskupiškiaik18
Vėžaičių seniūnija 4288
Antkoptisk113
Brožiaik101
Ežaičiaik92
Gerduvėnaik120
Girininkaik373
Greičiūnaik9
Grikštaičiaik15
Jokuliaik12
Jurjonaik27
Kalniškėk107
Kavaliauskaik25
Kiaulakiaik5
Lapiaik382
Maciuičiaik442
Nausodisk37
Pagerdaujisk26
Pajuodupisk23
Pažvelsisk10
Perkūnaik52
Pikteikiaik36
Rudaičiaik188
Ruigiaik21
Samališkėk82
Sauseriaik4
Stirbiaik70
Šakiniaik5
Tilvikaik191
Utriaik44
Vėžaičiaimst1646
Žvelsėnaik30

Kretingos rajono savivaldybė

41345

Darbėnų seniūnija 4716
Akmenalėsk57
Auksūdysk62
Aušrakaimisk0
Barkeliaik37
Benaičiaik41
Biržtvininkaik3
Buginiaik4
Būtingėk3
Darataičiaik3
Darbalėsk0
Darbėnaimst1461
Daubėnaik49
Dirgalisk16
Drumulisk11
Dubašiaik0
Ežkepiaik0
Gargždupisk0
Genčų Medsėdžiaik0
Grūšlaukėk530
Ilginiaik8
Joskaudaik44
Juzumaik23
Kadagynaik35
Kalgraužiaik43
Kašučiaik40
Kiaupiškėsk18
Knėžaik2
Kumpikaik173
Kuniginėk3
Latveliaik37
Laukeliaik12
Laukžemėk315
Lazdininkaik273
Lendimaik34
Maloniškiaik2
Mančiaik28
Mažonaik0
Mažučiaik13
Medininkaigst2
Medomiškiaik62
Medšarkiaik15
Naujoji Įpiltisk84
Naujukaik0
Nausėdaik125
Pasertupisk94
Peldžiaik15
Pelėkiaik16
Pemperiaik0
Plokščiaik94
Prūdgalisk6
Rubiniškėk10
Sausdravaik10
Senoji Įpiltisk262
Serapinaik0
Smeltėk0
Sūdėnaik22
Šlaveitaik53
Šukėk236
Užkylininkaik0
Užparkasiaik8
Vaineikiaik146
Vaineikių Medsėdžiaik10
Želviaik37
Žiogeliaik21
Žyneliaik8
Imbarės seniūnija 2135
Alkask7
Bajoraliaik25
Bargalisk12
Barzdžiaik108
Barzdžių Medsėdžiaik5
Dvaralisk81
Dvarčininkaik0
Erlėnaik284
Gaivališkėk14
Gargždelėk56
Gedgaudžiaik9
Imbarėk75
Jakštaičiaik29
Juodupėnaik303
Kadagynask20
Kalnalisk42
Kalniškiaik0
Kirkšiaik0
Klausgalvaik80
Klausgalvų Medsėdžiaik14
Klecininkaik19
Laiviaik278
Leliūnaik133
Mažieji Žalimaik2
Narmantaik8
Nerėpaik2
Pesčiaik31
Reketėk70
Skaudaliaik76
Šaučikiaik19
Tuzaik70
Žeimiaik62
Žudgalisk13
Žvainiaik188
Kartenos seniūnija 1719
Abakaik25
Anužiaik2
Balsiškiaik25
Cigonaliaik2
Dauginčiaik170
Eitučiaik3
Gaudučiaik36
Gintaraik72
Kalniškiaik175
Kartenamst931
Kupšiaik0
Lapgaudžiaik0
Lygnugariškiaik0
Lubiaik138
Lūgnaliaik0
Martynaičiaik32
Peceliaik7
Sakuočiaik9
Vėlaičiaik11
Žadeikiaik81
Kretingos miesto seniūnija 19010
Kretingam19010
Kretingos seniūnija 7198
Ankštakiaik101
Daktaraik29
Dimitravask21
Genčaik73
Gestautaik9
Grykšiaik4
Kiauleikiaik130
Klibiaik263
Kretingsodisk1167
Kurmaičiaik564
Kveciaik251
Liepynėk2
Negarbak0
Padvariaik1308
Pajuodupiaik13
Parąžėk158
Pryšmančiaik313
Ruginiaik0
Rūdaičiaik497
Senkaik11
Tarvydaik102
Tinteliaik34
Traidžiaik16
Tūbausiaik230
Užpelkiaik50
Vilimiškėk9
Vydmantaik1787
Voveraičiaik12
Žibininkaik44
Kūlupėnų seniūnija 1593
Asteikiaik57
Aukštkalviaik55
Didieji Žalimaik2
Grabšyčiaik0
Kūlsodisk23
Kūlupėnaik1195
Nasrėnaik124
Pipiraik0
Prystovaik11
Sauseriaik29
Stropeliaik18
Šalynask30
Šatilgalisk31
Tinteliaik18
Salantų miesto seniūnija 1615
Salantaim1615
Žalgirio seniūnija 3359
Baubliaik463
Budriaik204
Bumbuliaik0
Būbeliaik17
Būdviečiaik8
Dupulčiaik432
Ėgliškiaik42
Greičiaik0
Jokūbavask479
Kalno Grikštaik4
Kėkštaik17
Kluonaliaik220
Kukoriškiaik2
Kumponaivs17
Laumalėsk6
Mikoliškiaik81
Mišučiaik10
Nausodisk136
Petreikiaik27
Petrikaičiaik23
Raguviškiaik332
Rubuliaik501
Slučkaik6
Suktiniaik5
Šašaičiaik13
Toliaik51
Utriaik3
Valėnaik115
Žygaik17
Žutautaik128
Žutautų Medsėdžiaik0

Neringos savivaldybė

2570

Neringam2570

Palangos miesto savivaldybė

15732

Palangam15732

Skuodo rajono savivaldybė

20591

Aleksandrijos seniūnija 1559
Aleksandrijak387
Apuolėk119
Daujotaik95
Detlaukėk12
Dvaralisk9
Gėsalaik240
Jedžiotaik39
Juknaičiaik7
Kalnėnaik14
Kaukolikaik285
Kerviaik32
Kivyliaik15
Klaišiaik35
Klauseikiaik122
Knežėk4
Nuosamaik10
Šarkėk16
Truikinaik77
Veiteliaik14
Viršilaik27
Barstyčių seniūnija 969
Aubrikiaik9
Barstyčiaimst528
Barstytaliaik20
Geldėnaik20
Gudaliaik10
Kančaičiaik22
Kruopiaik61
Laumėsk47
Mockaičiaik24
Padegimėk18
Paparčiaik88
Puokėk122
Ylakių seniūnija 3063
Augzeliaik22
Baltrimaik66
Bučiaik15
Daktaraik9
Dilbikiaik76
Erkšvak1
Gailaičiaik15
Gailiškiaik4
Gedrimaik99
Gintalaičiaik25
Girdeniaik126
Gonaičiaik47
Gricaičiaik31
Grūstėk14
Ivoniškėk12
Ylakaičiaik21
Ylakiaimst950
Juodkaičiaik5
Kadžiaik14
Kaltysk0
Kalvaičiaik8
Liaudiškiaik0
Luobak86
Margininkaik82
Medsėdžiaik27
Milvydžiaik21
Nausėdaik196
Paluobėk1
Pašilėk327
Petraičiaik1
Raudoniaik87
Remezaik0
Rukiškėk4
Skliaustėk63
Skypstysk6
Stripiniaik15
Strėliškiaik19
Šulpetriaik45
Trumplaukėk32
Urboniškėk6
Vaičaičiaik92
Viliotės Užpelkisk83
Visgaudžiaik20
Vižančiaik290
Lenkimų seniūnija 979
Juodeikiaik62
Kalviaik10
Kuksinėk53
Lenkimaimst647
Litvinaik6
Margininkaik10
Medininkaik5
Pakalniškiaik8
Plaušiniaik5
Sriauptaik71
Veitaik2
Večiaik7
Žemytėk89
Žirnikaik4
Mosėdžio seniūnija 2376
Baksčiaik6
Bobiliškėsk4
Gandlaukėk0
Gaubėsk12
Igariaik58
Krakėsk132
Kusaik5
Miesto Kalniškiaik28
Mikulčiaik49
Mosėdismst1141
Naujukaik27
Nerėpaik0
Nevočiaik50
Paeiškūnėk4
Palaukėk11
Palšiaik7
Plaušiniaik33
Šatraminiaik134
Šaučikiaik7
Šaukliaik349
Šerkšniaik29
Šilalėk5
Šniukščiaik0
Tauzaik40
Tėveliaik48
Udraliaik144
Virbalaik53
Notėnų seniūnija 1017
Baidotaik29
Brotykaik17
Burviaik3
Derkinčiaik52
Dvarviečiaik15
Jockiaik9
Jundulaik21
Kulaliaik6
Mačiūkiaik0
Mikytaik13
Notėnaik352
Panotėniaik25
Prialgavak61
Rusiškėsk0
Šliktinėk269
Vindeikiaik145
Skuodo miesto seniūnija 6513
Skuodasm6513
Skuodo seniūnija 2944
Budriaik7
Būdvietėk27
Daukšiaik520
Didieji Rūšupiaik331
Didžioji Paluknėk5
Guntinask26
Gurstiškėk34
Kanyzelisk71
Kernaik91
Kubiliškėk10
Kulai Ik157
Kulai IIk67
Ledžiaik0
Luknėsk405
Mažieji Rūšupiaik398
Mažoji Paluknėk1
Narvydžiaik420
Pakalniškiaik61
Puodkaliaik140
Skuodo Priemiestisk40
Šakaliaik17
Šekaik10
Trūbakiaik33
Užluobėk30
Žalgiriaik43
Šačių seniūnija 1171
Drupiaik6
Erslak92
Geidučiaik3
Giršinaik0
Laumaičiaik23
Lyksūdėk54
Lukošaičiaik1
Malūkaik3
Pagramantėk16
Rukaik291
Rumšaičiaik28
Sodalėk8
Šatėsk463
Vabaliaik88
Žebrokaik95

Šilutės rajono savivaldybė

45156

Gardamo seniūnija 1875
Bartininkaik26
Birbalaik6
Bliūdsukiaik75
Būdviečiaik8
Dulkiškėk41
Eidaičiaik23
Gardamasmst398
Gečiaik12
Gudiškėk9
Jauniaik16
Jokūbiškėk30
Juškaičiaik162
Kukuiliškėk11
Kurpaik17
Laukstėnaik45
Lydalėsk3
Meiželiaik0
Meškinėk67
Nausėdaik20
Pašiaudisk4
Pašiliškiaik30
Pašusčiaik21
Pempiškiaik10
Pypliškėk37
Pūzraviečiaik14
Ramoniškiaik2
Ramučiaik126
Ramuvak1
Šiaudėnai Ik36
Šiaudėnai IIk26
Šilgaliaik22
Šyliaik370
Užlaukėk64
Užpjauniaik7
Užtenenisk13
Ūtak2
Voveriaik8
Žagataik9
Žakainiaik92
Žiogaik12
Juknaičių seniūnija 2466
Domaičiaik34
Drunšiliaik18
Girininkaik5
Gurgždžiaik5
Jakšteliaik8
Juknaičiaik892
Kanteriškiaik125
Klugonaik8
Kūgeliaik52
Kūlynaik10
Leitgiriaik123
Menklaukiaik52
Naujininkaik19
Okslindžiaik65
Paleičiaik86
Pašyšiaik499
Piktaičiaik21
Rumšaik57
Skieriaik3
Šėriaik34
Šilininkaik7
Šilviaik42
Tarvydaik221
Tautiškiaik29
Vaitkaičiaik11
Vyžiaik40
Katyčių seniūnija 1109
Akmeniškiaik48
Antšyšiaik52
Katyčiaimst526
Kažemėkaik44
Kekersaik6
Krauleidžiaik5
Mediškiemiaik4
Molgiriaik9
Naustubriaik14
Skersviečiaik13
Stubriaik175
Šlauniaik17
Uikšiaik20
Ulozaik35
Užkamoniaik15
Versmininkaik126
Kintų seniūnija 1757
Aukštumalaik3
Blymaciaik20
Bložiaik3
Kalviškiaik5
Kintaimst616
Kiošiaik24
Kiškiaik72
Lamsočiaik38
Minijak25
Mockiaik59
Muižėk21
Pauraik4
Povilaik17
Prycmaik59
Raudžiaik16
Rūgaliaik32
Sakūčiaik160
Stankiškiaik93
Suvernaik45
Šyšgiriaik43
Šturmaik50
Uogaliaik148
Vabalaik15
Ventėk143
Žyniaik46
Rusnės seniūnija 1524
Pakalnėk73
Rusnėmst1274
Šyškrantėk81
Uostadvarisk88
Vorusnėk8
Saugų seniūnija 3419
Aisėnaik68
Alkak70
Barvaik48
Begėdžiaik21
Berciškėk75
Bružaik26
Bundalaik14
Čiūteliaik92
Diegliaik19
Grynaičiaik8
Grumbliaik14
Kebeliaik34
Kukoraik210
Lankupiaik105
Lapaliaik69
Lapynaik88
Lašaik16
Mantvydaik66
Medaliaik21
Miestaliaik49
Norkaičiaik8
Pangiriaik14
Petreliaik191
Rudynaik20
Sakūtėliaik226
Saugosk763
Stankaičiaik49
Stonaičiaik10
Šilininkaik16
Vilkyčiaik754
Vilkmedžiaik61
Vytuliaik49
Žemaitkiemisk145
Šilutės seniūnija 22875
Armalėnaik147
Barzdūnaik74
Didšiliaik8
Gaideliaik235
Gnybalaik7
Grabupiaik584
Grabupėliaik10
Jonaičiaik34
Kalininkaik2
Kirlikaik59
Laučiaik394
Macikaik898
Mažiaik32
Metirkviečiaik23
Pagryniaik940
Rupkalviaik18
Sausgalviaik91
Šilmeižiaik22
Šilutėm17775
Šyšak40
Šlažaik43
Tatamiškiaik0
Traksėdžiaik1019
Užliekniaik165
Verdainėk53
Vileikiaik148
Žalgiriaik54
Švėkšnos seniūnija 3350
Alseikosk32
Bumbuliškėk15
Drebuliaik33
Gailaičiaik0
Gedikaik38
Gedminaičiaik35
Ilgbrastėk11
Inkakliaik434
Jokšaik1
Jomantaik57
Joneliaik9
Jonikaik51
Jurgaičiaik37
Jurizdikak13
Jurkaičiaik42
Jurkiškėk23
Kalkiškėk23
Kalnalisk41
Kančaičiaik44
Kekališkėk0
Labatmedisk15
Lekiaik0
Lekiškėk3
Mataičiaik0
Nautiltėvs0
Nikėlaik21
Oželiaik13
Padubrinaik8
Paičiaik4
Papjaunysk6
Paulaičiaik22
Pavilnutisk40
Pelkupisk11
Pjaulokiaik9
Pociaik0
Raudiškėk0
Razmaik5
Slabadak9
Stankiškiaik31
Stemplėsk85
Stirpeikosk36
Surinkiškiaik30
Šiauliaik21
Šilaik0
Šilininkaik7
Šiūpariaik0
Šnypšliaik5
Švėkšnamst1649
Tvaskučiaik49
Užlaukisk25
Varniškiaik19
Vilkėnas Ik70
Vilkėnas IIk2
Vilkėnas IIIk1
Vilkų Kampask109
Virkytaik59
Žagatpurviaik21
Žąsyčiaik17
Žiogaik9
Usėnų seniūnija 1210
Antleičiaik2
Aužkykiaik13
Dėkintėliaik0
Galzdonaik44
Karceviškiaik5
Kavoliaik60
Meišlaukiaik68
Naujapieviaik44
Naustremeniaik2
Reizgiaik25
Stremeniaik19
Svaraitkiemisk42
Uostiškiaik9
Usėnaik632
Užpelkiaik6
Veržininkaik0
Žardviečiaik0
Žemaitkiemisk239
Vainuto seniūnija 2290
Aušbikavisk83
Balčiaik314
Bikavėnaik418
Dargiškėk28
Galnėk56
Girininkaik76
Gorainiaik286
Kivyliaik86
Lapkasėsk0
Lazduonėnaik84
Lolytisk56
Pajūriškiaik24
Skiržemėk33
Vainutasmst746
Žemaičių Naumiesčio seniūnija 3281
Brokoriaik10
Budrikaik20
Buikiškėk46
Cipariaik116
Degučiaik530
Dėkintaik1
Grygališkėk46
Juodžiaik39
Kadagiškiaik143
Kalininkaik13
Kalnujaik48
Klebonaik6
Kulėšaik94
Laugaliaik13
Makiaik37
Midveriaik33
Palendriaik94
Paupariaik24
Pažaliojik9
Raugeliaik12
Rimženčiaik61
Snukaliaik7
Spiečiaik17
Sugintaik173
Šeputaičiaik7
Šiaudviečiaik26
Tūmeliaik25
Užšustisk4
Vaitkaičiaik8
Vanagiaik152
Venckaik19
Žalpiaik34
Žemaičių Naumiestismst1373
Žiogaičiaik41

Marijampolės apskritis

161649

Kalvarijos savivaldybė

12056

Akmenynų seniūnija 754
Aistiškiaik206
Akmenynaik229
Aleksandravask14
Būdviečiaik50
Cibavask41
Dirvonaik13
Gabrieliškiaik9
Girkantaik66
Kalnėnaik18
Krijobaliaik14
Liepalotaik52
Pakruopiškiaik7
Pavyžupysk5
Peleniaik6
Piliakalniaik1
Smalnyčėnaik19
Valinčiškiaik4
Kalvarijos seniūnija 9115
Barauskaik3
Brazavask44
Brukaik227
Budaviskask5
Butanavičiaik7
Dambaukak6
Deivoniškiaik17
Dominiškiaik2
Durpinėk3
Ėgliabaliaik13
Ėgliškiaik5
Godūniškiaik0
Gulbiniškiaik47
Ilgalaukak6
Ivantiškiaik0
Jakimavičiaik1
Jonaik151
Jungėnaik855
Juodeliaik73
Juodieji Šaltiniaik0
Jurgežeriaik142
Jusevičiaik440
Kalvarijam4457
Kalviaik37
Kampiniaik34
Kamšaik33
Karališkiaik0
Kasauskaik10
Kesteniaik24
Kimšaik12
Kreivojik0
Kreivukėk53
Kumečiaik36
Kušliškiaik171
Kvietkinėk47
Laibikiaik1
Margaik32
Menkupiaik37
Mikalaukak264
Mikališkiaik14
Miluičiškiaik2
Murgininkaik2
Naujienėlėk68
Naujienėlė Ik45
Navasodaik0
Nemunaičiaik0
Nendriaik8
Norvydaik0
Orijak25
Pabalinėk4
Pagrandaik17
Pakirsniaik0
Palnyčiak5
Papiliakalniaik0
Pasūduonysk33
Pašešupysk4
Patašinėk1
Pliumbėnaik0
Raudenisk6
Raudeniškiaik147
Santakak215
Skersabaliai Ik46
Skersabaliai IIk3
Smalninkaik1
Staviškėsk17
Stebuliškėsk3
Suvalkėliaik123
Sūsninkaik233
Šaltieji Šaltiniaik22
Šarkiaik35
Šatinskaik13
Šleinėsk18
Šlynaik0
Štakmanavask2
Tabaraik59
Tabarauskaik3
Tarprubežiaik184
Trakėnaik154
Trakiškiaik137
Trivaravask13
Turlojiškėk57
Ukazupkak5
Vazniškiaik33
Vicentiškiaik26
Vilkabaliaik6
Zapalimaik23
Zigmantavask1
Zubriaik7
Liubavo seniūnija 800
Aguonisk2
Asavak49
Barkaik0
Beržynaik1
Grandaik5
Gulbinavask18
Jurgiškiaik7
Kalneliaik0
Kazlavask13
Klinavask9
Kovaik40
Liubavask242
Makauskaik10
Mantrimaik14
Pagraužiaik76
Pelucmurgiaik6
Reketijak25
Sabaliavask3
Salaperaugisk210
Saulėgrąžiaik2
Sauselisk13
Senabūdisk8
Skaisčiaik16
Skaisteliaik0
Šarkaitisk0
Šarkisk5
Šarkyčiak4
Trempiniaik11
Tribarčiaik9
Žiogaičiaik2
Sangrūdos seniūnija 1387
Berezninkaik8
Burokaik3
Cyrailėk21
Dainoriaik33
Gazdaik25
Giluišiaik0
Gunkliškiaik1
Kalniaik50
Mergutrakisk38
Miklausėk43
Mockaik211
Mockavak59
Naujieji Alksnėnaik12
Naujoji Radiškėk12
Naujoji Valiak3
Navininkaik62
Pasiekosk0
Pašiliaik5
Rūdelėk60
Rūdninkaik49
Sangrūdak347
Senieji Alksnėnaik8
Senoji Radiškėk201
Slabatkak6
Svidiškiaik16
Šilėnaik15
Trikampiaik0
Trumpaliaik5
Užukalniaik23
Vaiponiškėk35
Zovodak27
Žagariškėk9

Kazlų Rūdos savivaldybė

13235

Kazlų Rūdam6635
Antanavo seniūnija 764
Antanavask600
Eglupisk4
Gaisriaik22
Kirsnokiškėk12
Linksmakalnisk6
Pliopliaik44
Skučiškėk15
Šiaudiniškėk11
Timinciškėk9
Užpilviaik0
Užuoganaik38
Vitkiškėk3
Jankų seniūnija 1194
Beržupiaik6
Būdak186
Būdelėk16
Būdvietisk7
Dambavak28
Degučiaik39
Dovydaik8
Endziuliaik7
Giriniai Šunkariaik22
Išdagaik18
Jankaik347
Kampiniaik0
Karčrūdėk51
Katinaik56
Kurynėk4
Laukiniai Šunkariaik3
Laukiniškėk18
Liaudenskaik6
Lūšnak20
Maliejiškėk6
Meškučiaik3
Nemiraik19
Noreikupiaik11
Pakalniškiaik8
Panoreikupiaik4
Panoviaik3
Pašilupiaik18
Patamošupiaik0
Pilypaik34
Plačkojaik15
Sarapinaik20
Sasnavak30
Simokaik0
Skirkaik4
Storiesiaik18
Sūkuriškėk10
Šilgaliaik7
Tabakinėk3
Tamošbūdisk32
Toliejaik0
Uzaraik7
Valiaik30
Vierčiškėk4
Viliūšiaik42
Vinkšnupiaik5
Zaveckaik13
Zūkaik6
Kazlų Rūdos seniūnija 3908
Agurkiškėk43
Alksniškėsk8
Ardzijauskaik5
Armališkėsk18
Audiejiškėk3
Aukštoji Išdagak0
Ąžuolų Būdak368
Baganskaik0
Bagotojik394
Baltreliškėsk1
Bartininkaik84
Bebruliškėk245
Berštupisk0
Beržiniškėk14
Beržnavienėk0
Bundziškėsk25
Būdelėk25
Būdvietis IIk3
Čečetaik21
Dambravinak25
Didžioji Trakiškėk5
Didžioji Zariškėk122
Eglinčiškėk0
Egliniškisk17
Garankščiaik4
Geruliškėk21
Girnupiaik18
Gyviškėsk11
Gluškabūdėk7
Griešiaik31
Gudeliaik200
Gulioniškėk6
Guobaik36
Guobiniškėk9
Judrarūdėk53
Juodbariškėk27
Jūrėk470
Jūrėmst401
Kajackaik0
Kajackaraistisk0
Kajackiškėk26
Kalvak5
Kampiniaik0
Karališkėk7
Kardokaik23
Karkliniaik17
Kazlai Ik109
Kazlai IIk10
Kazliškiaik22
Klampupiaik6
Klevinėk26
Kriauniškėk0
Krūveliaik75
Kučiškėk16
Kūjaik13
Kvietiškisk100
Kvietkapušisk19
Lasiškiaik0
Lodiškėk17
Marackaik11
Mažoji Senažiškėk59
Muriniškėk6
Naudžiaik0
Nedėldaržisk0
Pačtoriškėk8
Pagyviškysk23
Pakardokysk2
Paskarlupiaik4
Paukštynėk0
Pavobelkėk5
Pečiuliaik8
Pinciškėsk13
Pributkėk13
Prūsokaik12
Račyliškėk22
Raudonplynisk0
Rūdupisk17
Selemak53
Sena Rūdak4
Senažiškėk21
Senovėk14
Skindeliškėk19
Slabadak4
Smalinpetisk22
Stainiškėk0
Stepkiškėk2
Šakmušisk27
Šalniškėk25
Šerninėk1
Šiaudadūšėk9
Šliurpkiškėk9
Tarputiškėk4
Timinčiškėk10
Trakiškėk15
Utalinak6
Utalinkak6
Užbaliaik31
Užprūdžiaik0
Valaitiškėk2
Vandeniaik9
Višakio Rūdak201
Plutiškių seniūnija 734
Elniakalnisk5
Gabiaik22
Grigaliūnaik17
Kižiškėsk11
Klevinkalnisk12
Limarkaik4
Linmargisk4
Morkaviškisk10
Pavabalkšnisk9
Pentupiaik25
Pinkaviškisk10
Plutiškėsk278
Rėkaviškisk8
Rusinkak7
Subačiškėsk168
Šarabūdėk0
Šimėkaik39
Šinkaviškisk15
Tabariškėsk65
Vasiliaučiškėsk2
Žaliojik23

Marijampolės savivaldybė

61366

Marijampolėm 41051
Degučių seniūnija 18493
Mokolų seniūnija 10615
Narto seniūnija 11943
Gudelių seniūnija 993
Bauboniškiaik0
Beržynask43
Daugirdaik132
Gelčiaik46
Gražiškiaik1
Gudeliaik44
Gudeliaimst340
Kalnynaik44
Kampiniaik19
Kruopinėk3
Leiciškiaik13
Makrickaik11
Miknonysk96
Naujienak9
Navikaik1
Pupojaik2
Pušiniaik0
Riečiaik94
Rudėnaik41
Skęsbaliaik20
Šernaik10
Šlavantak3
Vazniškiaik21
Igliaukos seniūnija 2217
Amalviškiaik21
Buktak2
Dambruvkak4
Daukšiaimst275
Geležiniaik2
Gudiškiaik9
Igliaukak873
Jacentavask0
Jokūbiškiaik8
Karčiuvkak0
Kumečiaik0
Kūlingėk3
Liūliškisk39
Mačiuliškiaik10
Malinavak6
Maraziškėsk4
Margavak41
Menčtrakisk38
Mergašilisk14
Nadpaliaik4
Opšrūtai Ik52
Opšrūtai IIk82
Padvariškiaik24
Paežerėk5
Pamačiuliškiaik0
Pamargiaik22
Papajiesisk0
Pašakališkiaik17
Paužiškiaik16
Pavasakėk0
Pielkavak0
Plyniaik27
Prūsiškiaik8
Salak7
Santakak11
Stašliškiaik0
Šakališkiaik39
Šlavančiaik32
Šventragisk266
Tupikaik12
Varnupiaik190
Veselavak11
Vidgirėliaik0
Zomčinėk1
Žirniškiaik25
Živavodėk17
Liudvinavo seniūnija 5135
Armoniškiaik4
Aukštoji Buktak0
Avikilaik140
Ąžuolynask24
Balaikaik12
Bevardiškiaik1
Buktak272
Būdbaliaik53
Būriškiaik22
Dalginėk17
Danieliškiaik0
Dviratinėk2
Geležiniaik65
Gyviškiaik146
Gustaičiaik2
Išlandžiaik30
Kievinėk4
Kūlokaik183
Lakinskaik0
Liepynaik230
Liucinavask177
Liudvinavask157
Liudvinavasmst966
Marčiukinisk7
Nartask301
Nartelisk61
Narto Naujienak16
Naujakaimisk13
Naujienak186
Nendriaik0
Netičkampisk543
Norvertavask0
Pabuktėk42
Padovinysk354
Paežerėliaik11
Pašešupiaik25
Paželsviaik49
Petriškiaik2
Prodobolėk61
Skersabaliai Ik22
Stebuliškėsk6
Strazdaik21
Šilavotask66
Šimuliaik7
Tarašiškiaik25
Triobiškiaik8
Užgiriaik192
Vaitiškiaik33
Vyšnialaukisk2
Zviniškiaik9
Žaidogalak5
Želsvak561
Marijampolės seniūnija 6112
Adomiškėsk0
Aleksandravask1
Bajarskaik6
Balsupiaik370
Bankavak28
Baraginėk508
Bieliūniškiaik3
Bukoniaik33
Dambavak74
Dambraukak5
Dambuvkak15
Geležiniaik0
Grabavak0
Gudinėk36
Gulbiniškiaik105
Igliškėliaik57
Igliškėliaimst231
Kancavak11
Karalenkėk3
Kermušinėk49
Kirmėlinėk10
Kižiaik3
Kuktaik108
Kuktiškiaik0
Kumelionysk574
Medeliškiaik3
Meškėnaik70
Meškučiaik461
Mikalinėk0
Milčiškiaik4
Nendriniškiaik1
Ožkasviliaik125
Pabaigaik3
Pacentaik1
Paikiškiaik39
Pajiesysk12
Paluobiškiaik0
Panausupysk12
Pasūduonėk0
Patašinėk888
Patilčiaik23
Pazenkavak0
Pietariaik163
Pridotkaik1
Putriškiaik35
Ringovėlėk7
Rudiškiaik0
Siberijak0
Skaisčiūnaik376
Skardupiaik71
Skriaudutisk19
Steiniškiaik0
Steponiškėsk23
Svetlicak108
Širvydaik65
Trakiškiaik597
Triobiškiaik214
Turgalaukisk29
Ungurinėk27
Uosinėk0
Uosupisk25
Užkirčiaik62
Užupiaik3
Valavičiaik300
Vidgiriaik96
Zuikiškiaik0
Žydroniaik19
Sasnavos seniūnija 3219
Aukštojik26
Avižinėk0
Balemolėk2
Barsukinėk26
Barštinėk86
Bebruliškėk15
Beržinbūdėk10
Bitikaik18
Brastak45
Būdviečiaik34
Čisavak25
Čiuiniškėk7
Čysta Būdak15
Didžioji Trakiškėk1
Dženčialaukak73
Gavaltuvak291
Gelumbiškiaik0
Kantališkiaik54
Kazliškiaik33
Klevinėk33
Kleviniaik15
Klevinkalnisk19
Kuzaik15
Lapiškiaik12
Lygumaik33
Mačiuliškėsk7
Molupisk7
Navasodaik23
Nedėldaržisk30
Nendriniaik47
Nuoragėliaik24
Obelinėk33
Ožnugariaik0
Pagelumbiškisk3
Pagirėliaik0
Pakeliškėk8
Paraišupysk6
Pasieniaik6
Pavengliskak11
Prigražiškėk7
Purviniškėk144
Puskelnėliaik4
Puskelniaik824
Raišupysk20
Rudiškiaik0
Sasnavamst546
Smalinyčiak33
Smilgiaik227
Surgučiaik52
Svirnaviečiaik0
Tautkaičiaik236
Topeliškėsk0
Uosupėlisk17
Varnabūdėk0
Vinčaigst12
Voveriškėsk4
Šunskų seniūnija 2639
Ašmonaik15
Bliūdžiškiaik20
Cykakalnisk8
Dielinėk66
Domeikaik3
Grybinėk32
Gustabūdisk30
Karužaik16
Katiliškiaik322
Kazliškiaik2
Kidoliškiaik71
Lūginėk7
Marciniškiaik19
Mokolaik1032
Mokolų Naujienak2
Obelinėk13
Obšrūtėliaik6
Pakusinėk45
Paršeliaik68
Patašiškėsk31
Piliakalniaik13
Popiliakalnisk3
Puskepuriaik12
Rudžiaik34
Samsoniškėsk6
Sarakaik5
Strazdiškiaik12
Svirnaviečiaik5
Šunskaimst468
Tarpučiaik76
Tursučiaik158
Užbaliaik2
Vekeriotiškėk37

Šakių rajono savivaldybė

32488

Barzdų seniūnija 937
Ambrasaik17
Baltrušiaik288
Barzdaimst385
Buktiškiaik100
Geruliaik15
Gražiškiaik11
Kraujučiaik7
Kriaučiukaik0
Liputiškėk1
Masiauskaik0
Mergbūdisk0
Miknaičiaik18
Mozūraik11
Opšrūtaik7
Pabalsupiaik1
Pavišakiaik4
Pupiaik8
Sabijonaik3
Simokaik1
Skirkiškėk0
Stainiškėk0
Stugučiaik3
Žardeliaik15
Žečkalniaik19
Žiliaik23
Žvirbliškėk0
Gelgaudiškio seniūnija 2781
Bonkiškėk4
Branduoliškiaik97
Dabitaik77
Daugerdiškiaik2
Daukantiškiaik376
Dobilaičiaik11
Elizavak18
Gelgaudiškism 1761
Jankūnaik1
Jotyškiai Ik26
Narkūnaik11
Pajotijysk119
Pakalniškiaik72
Petraičiaik1
Skaistakaimisk164
Stanaičiaik20
Šimkaik21
Trakask0
Griškabūdžio seniūnija 2477
Antabūdisk1
Birštonaik0
Bliuviškiaik266
Degutinėk234
Gailynaik6
Galiniaik9
Girinė Kubiliškėk0
Griškabūdismst857
Karčrūdėk0
Katiliaik86
Kermuškalnisvs0
Laukinė Kubiliškėk17
Leliokiškėk2
Lypkaik9
Margauskaik4
Mažiškėk4
Meškiniaik0
Mickaik11
Mureikaik5
Paluobiaik394
Panenupiaik0
Paplyniaik5
Patamošupiaik33
Patašinėk237
Pavaitupiaik0
Pentiškiaik25
Pentviršiaik11
Rygiškiaik18
Rogupiaik12
Savinėvs1
Skarbūdisk21
Skrynupiaik0
Smilgiaik59
Sparviniaik4
Spruktaik9
Šedvygaik19
Šukėtaik13
Urviniaik24
Varniškėk9
Verpikaik0
Vidgiriaik10
Viktoravak6
Viliūšiaik0
Vinkšnupiaik0
Zygmantaik56
Žaliablėkiaik0
Žališkėk0
Kidulių seniūnija 2373
Aleksandravak51
Bagdžiaik0
Berckiaik10
Bunikėliaik22
Bunikiaik90
Burbiškiaik4
Čiūriškiaik2
Dagiliaik0
Degėsiaik29
Gečiaik7
Gudlaukisk51
Jakaičiaik13
Jokeliškiaik5
Judriaik292
Kaimelisk192
Karališkiaik62
Keršiaik0
Kėpštaik25
Kiduliaik354
Kregždančiaik14
Kriaušaičiaik47
Kukarskėk93
Liaušiaik0
Limantaik8
Maštaičiaik85
Meškinėk2
Mozūriškiaik26
Palankinėk36
Paorijaik0
Papiškiaik69
Pieščiaik30
Sutkiaik33
Šiaudinėk172
Šiurpiškiaik9
Valenčiūnaik135
Varčiuliaik5
Veršupiaik1
Višinskaik15
Voveriaik180
Zuikinėk15
Žygėnaik189
Kriūkų seniūnija 1805
Andriūniškėvs0
Antūbiškiaik8
Avilėliaik4
Baraviškiaik13
Bertuliaik6
Buožiaik8
Burbaik13
Čerbiškėk0
Dainiaik11
Dauciškiaik1
Dubiniškiaik15
Dulinčiškiaik7
Eiciūnaik11
Eiginaik0
Gegužiaik16
Gerdžiūnaik272
Ilguvak159
Joginiškiaik348
Jokūboniaik39
Juškaik9
Juškiaik9
Klangiaik26
Kreiviaik15
Kriūkaimst291
Kulniaik6
Kumečiaik32
Leoniškiaik22
Liepalotėliaik8
Margavak8
Meškeliūnaik15
Mikniškėk5
Misiūnaik0
Morkaik17
Padainiaik12
Paežerėliaik6
Paiždagiaik0
Pajotuliaik23
Paluobiaik17
Patašiaik28
Paužnykiaik11
Pieščiaik22
Pypliškėk10
Praščiūnaik16
Puidokaik0
Raninėk11
Rimašiškiaik4
Sabališkiaik1
Senieji Vedegiškiaik4
Skardupiaik3
Sutkaik56
Sutkiškiaik1
Svirgalaik10
Šalnynėvs8
Šukėtaik4
Šukėtėliaik1
Tervydoniaik18
Tūbiškiaik4
Tūčiaik0
Urlikiškėk0
Vaidgirisk4
Zygmantiškėk8
Žeimisk52
Žemoji Panemunėmst64
Žuklijaik13
Kudirkos Naumiesčio seniūnija 2701
Apirbiškiaik0
Ašmoniškiaik2
Bajoraičiaik51
Bartkaik7
Braškiaik0
Bukšniaik7
Būbleliaik108
Gyliškiaik0
Gluobiaik6
Gustainiškiaik33
Jundilaik7
Kasikėnaik0
Kaupiškiaik2
Klepaik0
Kubilėliaik91
Kudirkos Naumiestism 1732
Kulnistaik1
Meištaik29
Miknaičiaik24
Panoviaik286
Putinaik12
Ročkaik0
Rudžiaik8
Šaukščiaik0
Tarpučiai Ik66
Totorviečiaik68
Turčinaik115
Vaišvilaik2
Vaitiškiaik21
Žaltynaik23
Lekėčių seniūnija 1580
Jagėliškiaik32
Jančiaik101
Kašeliaik33
Kretkampisk64
Kvietiškiaik14
Lekėčiaik130
Lekėčiaimst848
Mikytaik151
Naidynėk10
Nosiedaik27
Novaraistisk21
Pavilkijysk46
Pažiegždriaik11
Sirvydaik2
Šėtijaik45
Šiuoriškiaik10
Tirmėnaik24
Veršniaik11
Lukšių seniūnija 2577
Adomiškiaik27
Agurkiškėk10
Akėčiaik60
Akmenynėk9
Bališkiaik22
Bartkaik2
Beduonėk8
Bernotaik0
Bridžiaivs0
Gerdžiaik32
Germuoliaik27
Gražiškiaik19
Jurbūdžiaik0
Keraik28
Kleviniaik11
Kriauniškėk0
Kumpupiaik0
Kupriaik11
Kūdrosk13
Lazdinėk1
Lepšiaik118
Liepalotaik272
Lukšiaik6
Lukšiaimst1485
Marčiukaik10
Matjošiškėk17
Miliškiaik51
Muštinėk2
Naikaik1
Ožkiniaik0
Peleniaik4
Piktšilingiaik2
Plyniaik111
Plėgaik16
Putriškėk13
Pūdymaik5
Pūstauniškiaik5
Ragiškėk4
Rugieniaik0
Sabinėk4
Samuolynėk14
Skubraik3
Spruktiškėk9
Stalioriaik17
Suopiaik0
Šiaudiniaik38
Šilgaliaik12
Šiopininkaik2
Šunkariaik6
Tubeliaik10
Ūsaik2
Vidušilisk10
Vilkupisk4
Zypliabūdisk37
Zypliškėk2
Žardvietak1
Žvikiniaik4
Plokščių seniūnija 949
Antaniškiaik14
Antkalniškiaik32
Bartupisk0
Būdelėk4
Buižiaik0
Bunikėliaik6
Buožiaik0
Čebatoriaik2
Dagiliaik15
Jotijak19
Jotyškiai IIk44
Karkazaik16
Kedėbliškiaik2
Kisieliaik12
Kubiliaik125
Martišiškėk0
Naujeliškiaik8
Naujokaičiaik15
Obeliškiaik2
Pajotijaik2
Pamiškiaik1
Panykiaik0
Pašiliaik2
Pavirangiaik0
Plokščiaik378
Ropienak1
Siaustuvėliaik17
Stulgiaik20
Šileravak10
Šilvėnaik46
Vaiguviškiaik33
Voniškiaik123
Sintautų seniūnija 1645
Balseliškiaik7
Barandaik7
Bliūkiškiaik47
Gaisriaik19
Keturnaujienak14
Kirmiškiaik8
Kutaik7
Leopolėk1
Menkiniaik10
Pavasijaik7
Pavilktiniaik1
Pikžirniaik18
Ragožiaik0
Rūgiaik2
Santakaik51
Sintautaik9
Sintautaimst520
Skaistgiriaik33
Skardupiaik14
Starkaik9
Storiūkaik6
Suodžiaik15
Šarvininkiškėk6
Šlamaik12
Šurpauliaik0
Tarpučiai IIk0
Urbantaik11
Užkertuliaik28
Užpjauniaik67
Užsieniaik206
Veršiaik501
Voveriaik4
Zypliaik5
Slavikų seniūnija 672
Aukštojik5
Būtviliškiaik17
Juodupėnaik2
Juškakaimiaik40
Pliorišiaik0
Rukšniaik6
Slavikaik378
Šilgaliaik168
Šilininkaik15
Verpikaik0
Žiurkalnisk7
Žiūriaik34
Sudargo seniūnija 943
Banaičiaik13
Bosaik4
Burgaičiaik184
Dievaičiaik36
Dvarčiškiaik5
Grinaičiaik217
Iltrakiaik2
Keršiškiaik0
Kirkilaik6
Kirsliaik5
Margiškiaik7
Norkviečiaik8
Pervazninkaik186
Pukniaik5
Ramoniškiaik1
Rėžgaliaik52
Rėžiūkaik5
Ročiškiaik152
Sakalaik1
Sudargask35
Svaiginiaik4
Trakiniaik0
Žiliaik15
Šakių seniūnija 10395
Aržuolupiaik14
Ašmučiaik0
Auškadariniaik0
Baltkojaik21
Batiškiaik25
Bedaliaik38
Bizieriaik333
Bridžiaik82
Briedžiaik33
Bundzaik38
Būdviečiaik44
Dačnaujienak13
Daugėliškiaik43
Degučiaik3
Dėdynaik1
Duobiškėliaik16
Duobiškiaik134
Endrikiaik40
Ežeriūkaik7
Gabartaik7
Giedručiaik746
Girėnaik698
Gnievaik1
Gotlybiškiaik339
Gulbinaik14
Išdagaik387
Joniškiaik6
Juniškiaik0
Kadariniaik16
Katinėliaik10
Kermušynaik4
Kiaulupiaik44
Kriaučėnaik13
Krūtuliaik4
Kumpupiaik25
Kuodžiaik14
Kušlikiaik16
Lembūdžiaik5
Lepoldavak1
Liepalotaik8
Liepkartaik6
Liukaik23
Lukšeliaik0
Matuliaik13
Melninkaik2
Menčikiaik1
Mišiurkėk33
Nartaik4
Naudvarisk0
Naudžiaik97
Pakorbūdžiaik0
Papartynaik65
Pariebiaik5
Paspirgėliaik3
Piliukiškėk5
Pyragiaik17
Plieniškiaik61
Prancaik16
Prūseliaik162
Pusdešriaik2
Rėkeliaik0
Ritiniaik48
Skardupiaik1
Striūpaik218
Stumbriškėk0
Šakiaim 6051
Šikšniaik2
Šilgaliaik81
Šlišaik2
Šunkariaik46
Švarpliaik18
Tilvikaik0
Tumšaik4
Ūseliaik0
Vabališkiaik19
Vaitiekupiaik2
Valakbūdisk0
Valiaik48
Valiuliaik60
Vargšaik13
Vidgiriaik0
Vilkeliškiaik16
Vosiškėk0
Zajošiaik5
Zubriaik1
Žirniaik2
Žvirgždaičių seniūnija 653
Bliuvaik4
Gudaičiaik0
Janukiškiaik167
Jurgbūdžiaik0
Karniaik0
Murinaik0
Pavingrupiaik27
Piečiškiaik0
Ramoniškiaik16
Raugalaik30
Stoškaik11
Šlyžiaik0
Trakiniaik0
Tumpaik17
Tupikaik76
Valiaik4
Viltrakiaik7
Vyžpiniaik23
Žalvėderiaik1
Žėgliaik28
Žvirgždaičiaimst242

Vilkaviškio rajono savivaldybė

42504

Bartninkų seniūnija 2238
Akelaičiaik0
Aruodiškiaik35
Auksėnaik5
Bajoraik40
Bartninkaimst390
Dalgėnaik46
Dambaukak21
Daukšaičiaik3
Galioriškėsk0
Geisteriškiaik226
Grajauskaik30
Kunigiškiaik12
Kuosėnaik153
Kuosiaik11
Lakštučiaik353
Margaik8
Mockabūdžiaik43
Moliniškiaik1
Norvydaik1
Ožkabaliai Ik44
Ožkabaliai IIk27
Padvariaik0
Pagerniavė Ik0
Pagerniavė IIk0
Pašeimeniaik343
Piliakalniaik85
Putinėliaik0
Rasiaik35
Sausininkaik67
Skerpieviaik11
Skroblaik25
Šeškiniaik0
Šilbaliaik13
Šulaik1
Vaisbūniškiaik27
Vartaik167
Vilkabaliaik0
Vinkšnupiaik15
Gižų seniūnija 884
Adamarinak41
Baltrakisk26
Dabravolėk4
Dapkiškiaik3
Deivoniškiaik4
Gižaik514
Gižų Daržininkaik19
Išlandžiaik18
Lapankak0
Marijanavask6
Naujakaimisk2
Naujieji Gižaik7
Naujienėlėk9
Oranaik10
Pagramdaik8
Paikiaik14
Rimavičiaik97
Rūdak51
Senkiškiaik39
Strazdėsk0
Viktorinėk6
Žvirgždaičiaik6
Gražiškių seniūnija 921
Armudiškiaik2
Aštriakalnisk0
Bambiniaik4
Beržiniaik27
Dotamaik27
Duonelaičiaik83
Duoniškiaik0
Graužiniaik10
Gražiškiaimst349
Gražupiaik13
Jakiškiaik36
Karpiejaik7
Kauniškiaik3
Kregždžiaik25
Lankupėnaik15
Lankupkak16
Norvydaik18
Ramovietėk10
Rūkštėnaik22
Skardupiaik74
Stirniškiaik7
Strazdinėk2
Šilsodisk63
Tupikaik1
Vaitkabaliaik35
Varteliaik6
Vidgiriaik32
Vygreliaik34
Keturvalakių seniūnija 1690
Antupiaik62
Augiškiaik0
Bačkiškiaik247
Bardauskaik161
Beržiniaik0
Būdviečiaik6
Degsniškiaik0
Degučiaik169
Geisteriškiaik329
Gobiškiaik3
Indūriškiaik0
Kamičiaik0
Karkliniaik435
Keturvalakiaimst113
Krūzmargisk0
Lukšiškiaik0
Merkšiškiaik4
Mudriaik5
Navininkaik2
Palaimak3
Palūkiškiaik8
Paplabūdiškiaik0
Patilčiaik124
Pavilkaujaik0
Pilotiškiaik0
Rakauskaik4
Rugiagėliaik13
Skriaudupisk2
Vienbiskiaik0
Kybartų seniūnija 7960
Bajoraik81
Beržynask0
Boblaukisk0
Daugėlaičiaik64
Griebčiaik5
Gudkaimisk318
Gustaičiaik12
Jonaičiaik0
Keturkaimisk131
Kybartaim 5631
Kybartaik116
Kybeikiaik245
Kurmiškiaik0
Kurpikaik37
Lauckaimisk146
Lygumaik0
Matlaukysk345
Medininkaik5
Miestlaukisk46
Moliniaik0
Opšrūtėliaik0
Paražniaik18
Peletrūnaik30
Prapuoleniaik3
Sakalupisk0
Skardupiaik26
Stanaičiaik4
Stulgeliaik50
Šiaudiniškiaik365
Šikšniaik49
Šūkleliaik0
Šūkliaik37
Vaidotaik2
Varpučiaik22
Vilkupiaik156
Žagrėnaik16
Klausučių seniūnija 2921
Andriškiaik226
Arminaik7
Augalaik404
Biliūnaik34
Bobiaik39
Bučiūnaik41
Daržininkaik223
Didlapiaik0
Drebulinėk32
Gudaičiaik0
Iškartaik29
Jančiaik0
Juodupėnaik0
Juozapavask8
Kataučiznak206
Klausučiaik367
Krykliaik0
Matarnaik20
Mažieji Šelviaik97
Mierčiaik35
Norvaišaik72
Puodžiškiaik3
Putinaik28
Pūstelninkaik0
Rementiškiaik0
Rumokaik74
Slabadaik135
Sūdavak381
Šapalaik49
Teiberiaik289
Zanavykaik9
Žyniaik113
Pajevonio seniūnija 1353
Ančlaukysk89
Balandėliaik7
Būdviečiaik165
Dabravolėk20
Ėglupiaik35
Gudeliaik17
Karalkrėslisk41
Karklupėnaik53
Kylininkaik4
Klėtkininkaik14
Liubiškiaik2
Navadolėk8
Pajevonysk457
Santarak0
Sodėnaik29
Stolaukisk4
Šakiaik31
Torieliškiaik2
Trilaukysk127
Užbaliaik156
Užupiaik19
Vaišvilaik73
Pilviškių seniūnija 4471
Alksnėnaik44
Balčiūnaik4
Balčiūniškiaik3
Bebrininkaik124
Beržnavienėk0
Būdak5
Būdviečiaik22
Čižiškiaik0
Dabravolėk3
Dugnaik12
Dumčiaik19
Dvarniejik0
Gabriškėk16
Galiakaušiaik12
Garšviniaik0
Gulbiniškiaik20
Gurbšilisk11
Juodupiaik2
Juozūniškėk16
Jurgeliaik71
Jurkšai Ik55
Jurkšai IIk15
Kalvaik0
Kupčiškiaik2
Kupreliškiaik5
Labušiškiaik0
Leitmargiaik24
Maišeliaik0
Mažučiaik49
Meistiškėk31
Nadrausvėk0
Našiškiaik2
Naudžiaik24
Omentiškiaik2
Opšrūtaik282
Oželiaik25
Padurpinyčysk0
Paežeriaik324
Pakalviškiaik0
Pančekiaik7
Paprūdžiaik0
Parausiaik32
Pasodak15
Penkvalakiaik8
Piliūnaik19
Pilviškiaimst2305
Pinciškėk0
Ramoniškiaik250
Sarmačinaik14
Sausbaliaik99
Smalinyčiak14
Smilgiaik17
Stainiškėk0
Starkaik9
Stirnėnaik312
Strielčiškiaik10
Šačkaik17
Šergaliaik0
Švarpliškiaik7
Talkiškėsk4
Užprūdžiaik0
Vaitaik29
Varakiškėk18
Visgirdaik22
Vladiškiaik21
Žiūriaik18
Šeimenos seniūnija 5606
Alvitask443
Baraučiznak4
Baziliškiaik1
Beraginėk9
Būdežeriaik7
Čyčkaik352
Didieji Būdežeriaik1
Didieji Šelviaik210
Dvarkeliaik0
Giedriaik486
Gudeliaik303
Gužučiaik6
Juodvarisk3
Karaliaik229
Kaukakalnisk7
Kiršaik17
Kisiniškiaik241
Klampučiaik294
Kumečiai Ik2
Kumečiai IIk6
Kumelbaliaik0
Kunigiškiaik3
Lankeliškiaik17
Lobiškiaik2
Majoriškiaik13
Maldėnaik449
Masikvietiškisk5
Matuliškiaik64
Mažieji Būdežeriaik397
Misviečiaik14
Navininkaik20
Obelupiaik5
Osijak11
Ožkabaliaik0
Paežeriaik532
Pagramdaik14
Pašiliaik0
Patunkiškiaik116
Pavembriaik0
Purviniškiaik4
Pūstapėdžiaik193
Serdokaik316
Simanėliškiaik4
Steponaik0
Stirniškiaik95
Stolaukėlisk5
Suvalkaik152
Šapkinaik5
Šukiaik46
Uosiaik87
Užbaliaik6
Vaičlaukisk112
Vanaginėk42
Varpininkaik27
Vekeriotiškiaik1
Vilkiškiaik7
Viščiakaimisk2
Vižaidaik0
Vokiškėliaik217
Znočkaik2
Žvangučiaik0
Vilkaviškio miesto seniūnija 11547
Vilkaviškism 11547
Virbalio seniūnija 1797
Bijotaik7
Dailučiaik147
Mažučiaik69
Santarak0
Staugaičiaik60
Šeštiniaik14
Švitrūnaik42
Virbalio Miesto Laukaik363
Virbalism1095
Vištyčio seniūnija 1116
Bakšiškiaik0
Čižiškiaik1
Dobilyniaik1
Galkiemisk0
Girėnaik146
Janaukak1
Kaupiškiaik94
Liukiaik8
Meiliūnaik27
Naujininkaik44
Nebūtkiemisk0
Padvarniškiaik10
Pakalniaik8
Pavarteliaik2
Pavištytisk94
Rėčiūnaik30
Totorkiemisk106
Varteliaik34
Vištyčio Laukas Ik40
Vištyčio Laukas IIk26
Vištytismst436
Žirgėnaik8

Panevėžio apskritis

250390

Biržų rajono savivaldybė

28171

Biržų miesto seniūnija 12465
Biržaim 12465
Nemunėlio Radviliškio seniūnija 1644
Antupėk14
Aspariškiaik5
Beinorask4
Bėčiūnaik1
Bėnupėk2
Bliūdžiaik45
Bobėnaik14
Bobėnėliaik5
Briedžiaik0
Brukosvs1
Dauguviečiaivs0
Gerkiaivs0
Germaniškisk313
Gužaik2
Igauniaivs0
Jasiškiaik52
Jokūbiškisk0
Juljanavak13
Kiauliškiaik0
Kočėnaik47
Kraukliaik8
Kukuliaik4
Kuldūnaik6
Kuokaviečiaik0
Leitiškiaik3
Linkiškiaik0
Ločeraik1
Ločiaik0
Lujėnai IIk4
Lukėnaik2
Lukiškisk1
Melėnaik0
Muoriškiaik6
Naujikaik3
Nausėdžiaik27
Nemunėlio Radviliškismst566
Nemunėlio Radviliškisvs28
Nemunėlisk12
Pagojaik2
Palsupėk0
Pardambiaivs0
Parupėk40
Pučiakalnėk121
Punduriaik4
Purviškiai Ik4
Putrinėk0
Rigmantiškiaik12
Rindaugaik2
Rindaugiškiaik0
Rumbosvs0
Runikiaik1
Ruobežiaik0
Sandariškiaivs5
Sebentiškisk6
Slimaniškiaik27
Smaltiškiaik27
Spingučiaik0
Straugaliaik18
Strelniekaivs0
Suostask89
Svidžiaik43
Šilagalak8
Tabokinėk26
Totorkalnisk10
Upės Sėtavs0
Vaskališkiaivs1
Velykionysk9
Zabiškiaik0
Zeliškiaik0
Pabiržės seniūnija 1726
Balandiškiaik56
Čeniškiaik10
Dainiūnaik20
Daniūnaik0
Daumėnaik58
Dirvoniškisk0
Dūdoriškiaivs0
Gatavinavs3
Gerkiškiaik13
Gražūsiaik0
Gulbinaik116
Juodeišiaik37
Kirdonėliaik13
Kirdonysk456
Kiršoniaik41
Kojeliškiaik20
Latveliškisk3
Likėnaik19
Naciūnaik387
Pabiržėmst300
Padaičiaik31
Pagiriaik30
Paringužiaik13
Patatuliečiaik0
Spalviškiaik6
Šeškinėk17
Užubaliaik44
Užugulbinėk29
Zakriaik4
Pačeriaukštės seniūnija 1387
Bačiškiaik2
Bikšiaik11
Bitniškiaik0
Butautaik7
Degesiaik0
Didžioji Panemunėk8
Diliaik0
Drabūnaik21
Dvargaliaik15
Gineičiaik5
Griciūnaik0
Grumšliaik17
Gudiškiaik0
Jackonėliaik0
Jackonysk27
Jokūbonysk0
Joneliaik0
Jukniškiaik1
Juostaviečiaik187
Kazlaik1
Kelmynėk22
Keršiaik0
Kuosakiaik3
Kuprėnaik0
Lapiškiaik25
Laumekiaik0
Legailiaik76
Mažoji Panemunėvs1
Medinėliųk0
Mediniaik24
Morkūnaik14
Neizergisvs0
Odmeniškisk0
Pačeriaukštė Ik265
Pačeriaukštė IIk8
Pagaičiškiaik49
Pakalniečiaik2
Pakarkliaik10
Pasvaliečiaik235
Pauperiaik7
Peikšteniaik1
Peleniškiaik10
Purviškiai IIk0
Putriaik2
Ratninkaik1
Smilgeliaik0
Smilgiaik202
Sodeliškiaik38
Strėliškiaik9
Šarkinėk0
Šilėnaik10
Tylinavak3
Toliūnaik8
Triškaik8
Žvejotgalak52
Papilio seniūnija 1986
Akmenė Ik3
Akmeniškisvs0
Andrišonysk1
Apaščiak3
Ažubaliaik0
Ąžuolynėvs0
Baryškiaik5
Bokiškiaik0
Bruzguliaik0
Čečiškiaik0
Čižiškisk0
Diemedžiaik1
Diliaik0
Diliavak0
Dirvoniškisvs0
Dukurniaik8
Einoriaik40
Eiskudžiaik74
Gačionysk0
Gaigalaik6
Gajūnaik31
Galvokaik8
Garšviaik8
Gervelėnaik22
Gikonysk5
Gydiškisk0
Glūdiškisvs1
Griauzdėk0
Griauzdėsk8
Griaužiaik0
Gudeliaik3
Ilgabradosvs2
Jokniūnaik18
Jokūbiškiaik0
Jusiagirisk0
Kadaraik14
Kalpokiškisvs0
Kaukališkisvs0
Kaušiškėsvs0
Kemėnaik10
Kerpiškiaik0
Kyliškiaik14
Kojeliškisvs0
Kraštaik4
Kubiliaik4
Kuciūnaik0
Kučgalysk221
Kupreliškismst188
Kupriaik3
Kurkliaik7
Kvedariškisk27
Kvetkaik244
Latvygalak30
Mantvydiškisk6
Mažuikiaik6
Medikiaik0
Meldiškiaik0
Miegonysk19
Mikalaitiškiaik0
Mikaliaik11
Mikališkisvs0
Miliškiaik4
Mitlanaik4
Paąžuolėvs0
Paberžinėvs0
Pakvetkėvs0
Palaidžiak20
Paneretysvs0
Papilysk174
Papilysmst236
Pariškiaik4
Parovėjak4
Paškučiaik26
Plepikiaik3
Prūdelisk10
Purleškiaik5
Pūteliaik1
Rodiškiaivs0
Roksalėk0
Roviškėlėsk0
Roviškiaik6
Ruškiškiaik0
Satkūnaik109
Sauginaik10
Skiltuvaik0
Skrebiškiaik177
Skrebiškisk19
Sližiaik9
Smaliečiaik6
Steponiškisk0
Sviesteliškisk0
Šakiškisk0
Šiekštininkaik15
Šiliškisvs0
Šlėgeriškisk13
Šmylavietėvs1
Šniurkiškiaik5
Špygiaik0
Užnemunisvs0
Vaiginaik0
Vaivadynėvs4
Valentaik0
Valiuliškiaik17
Valkiškiaik30
Vanagynėk0
Variakojiškiaik0
Verdinėvs0
Vėliškėnaik0
Vieščiūnaik3
Vijoliškisk0
Vileišiškiaik14
Žalgirisk1
Žaliojik0
Žvaguičiaik0
Žvirbliaik1
Parovėjos seniūnija 1945
Ageniškisk48
Akmeniškisk17
Aleknaivs0
Apušynėk6
Balzieriškisk22
Beržinėk0
Braškiaik13
Brigiškiaik0
Būginiaik77
Dagiškisk0
Daukniškiaik6
Drąseikiaik192
Dreiviškiaik0
Dubriškisk9
Dvaroniškisvs5
Eglynėvs0
Franciškisk0
Gailiaik1
Garjoniaik3
Gavėniškisk46
Geniaivs1
Gilupisvs0
Gražiškiaik10
Gudiškisk0
Grubiškisvs0
Ivaniškisvs0
Juodžioniaik33
Juozeliškiai Ik3
Juozeliškiai IIk0
Jurginiškisvs3
Kacimiškisk3
Kalpokaik0
Kapinėk0
Karališkiaik6
Kareiviškiųk0
Kašeliškiaik13
Kirbuliaik1
Kraniškisk0
Lapakritak4
Latveliaik52
Laužadiškisk5
Lieknagalavs1
Liesiškisk48
Lyglaukiaik24
Marmakiškiaik25
Mažutiškiaik0
Medeikiaik497
Migdoliškiaik0
Mikalavak1
Neciūnaik6
Olšynėk0
Paberžiaik4
Paežeriaik52
Pagervėk73
Pagervėlėk0
Pajukniškisk2
Pakriaušėvs2
Parovėjak329
Peleniškiaik11
Perkūniškisk0
Pitiškisk2
Pladiškisvs0
Puogeliškiaik0
Racinavavs0
Rimšiaik0
Semeniškiaik3
Serbentiškiaik0
Simaniaik4
Skrebiškiaik1
Skultiškiaik3
Spalviškiaik32
Starklizdisk0
Starkoniaik0
Strazdiškisvs4
Šniūriškisvs0
Tamošiūnai Ik2
Tamošiūnai IIk7
Ubiškiaik4
Užusienisvs0
Užušiliaik164
Varnupisvs0
Vinkšniniaik53
Virškupėnaik12
Zasiškiaik0
Žirgeliškiaik0
Širvėnos seniūnija 4116
Anglininkaik223
Auliaik17
Bajoriškiaik2
Bartasiškisk0
Benosiškisk0
Beržiniaik12
Biržaik1094
Buožiškisk3
Butniūnaik106
Čepukaik5
Daudžgiriaik67
Devynbalsiaik20
Dirvonakiaik46
Egerdiškisk9
Ežerėliaik8
Galintiškisk0
Gataučiaik18
Gavėnaik13
Geidžiūnaik126
Geniškiaik0
Iškonysk17
Izdoniškisk3
Jagaudžiaik12
Javeniškiaik2
Jokūbiškiaik40
Jonavak8
Judiškisk0
Jukniškiaik1
Juodeliaik14
Karajimiškisk8
Kaukaragisvs1
Kauneliaivs0
Kauniaik32
Kilučiaik302
Kirkilaik114
Klausučiaik147
Kratiškiaik252
Krikščiaik7
Kuteliaik38
Kvietkeliaik16
Kviriškisk0
Liekniškisk0
Lieposk6
Mantagailiškisk23
Medžvalakiaik15
Mickūnaik8
Mieleišiaik17
Mikeliškiaik5
Mūrinėk2
Naradavak6
Nastopiškisk2
Naujikaik13
Nausėdžiaik149
Obelaukiaik325
Ožkiniškisk4
Padegesiaik1
Pagavėniaik14
Pamūriškisk0
Paskratiškiaik17
Pavariškisvs0
Pievnikaik0
Puodžiūniškiaik11
Rimgailiaik33
Rinkuškiaik213
Ripeikiaik34
Ruoliškisk0
Sidabriškiaik1
Skamarakaik15
Skratiškiaik22
Skriaudupisvs1
Smaltiškiaik5
Sofijanaukavs0
Stačkūnaik56
Svirgeliškiaik4
Svirplėnaik3
Šimpeliškiaik21
Šlepščiaik85
Šliželiaik2
Šniukščiaik51
Štakiriaik24
Tarosiškiaik2
Tauniūnaik3
Totoriaik20
Upeliškisk0
Užulieknisk0
Vaitkūnaik12
Valantiškisk32
Varniūnaik30
Varnupisk0
Zastaučiaik14
Zizonysk32
Žiūriškisvs0
Vabalninko seniūnija 2902
Ančiškiaik166
Apušotasvs0
Aukštuoliaik1
Baibokaik1
Bartkūnaik4
Berniškiaik11
Berčiūnėliaik1
Butniūnaik3
Čypėnaik82
Čypiškisk4
Dačiūnaik0
Daržaik3
Daskapysvs0
Daunoriaik61
Deikiškėliaik0
Deikiškiaik6
Dumbliūnaik23
Dvaržiškisk0
Džiugiškiaik0
Eiminiškiaik11
Gaižiūnaik75
Grikienosk5
Grubiškisk1
Gumbeliaik17
Guodžiaik34
Ilgalaukiaik6
Inkūnaik2
Jasiuliškiaik2
Jaunučiaik0
Kateliškiaik5
Kupriaik0
Lamokaik8
Lamokėliaik26
Laužaik5
Lebeniškiaik72
Linaičiaik4
Martišiūnaik2
Mediniškiai Ik6
Medinos Ik0
Medinos IIk3
Meilūnaik190
Mieliūnaik205
Mieliūnėliaik0
Misiškiaik0
Mockūnaik34
Muimelisk6
Muimeliškiaik10
Nariškiaik5
Narvydiškiaik17
Natiškiaik42
Padagaik0
Padvariečiaik6
Palaimak21
Patatuliečiaik0
Plikiaik7
Puteliškiaik0
Ramongaliaik244
Remeikiaik19
Savučiaik0
Severiškisk4
Skaistbalysk8
Smilgiškisk2
Strazdžiaik32
Sungailiaik0
Sviliaik78
Šalniaik32
Šilaik0
Šlekiškiaik0
Šukionysk201
Tribuliškiaik0
Trišakiaik0
Vabalninkasm 1057
Varteliškiaik3
Veleniškiaik3
Voriškisk6
Zaprutiškiaik20
Žiliškiaik0

Kupiškio rajono savivaldybė

20251

Alizavos seniūnija 1779
Abejutaik8
Alizavamst344
Auliškisk0
Bakšėnaik130
Bartašiškisk0
Berniūniškiaik6
Besąspariaik1
Buožiaik10
Čečiškiaik0
Dabramisliaik6
Daukučiaik20
Daukutėliaik0
Dičiūnaik0
Elniškiaik9
Girbučiaik7
Girsteikiaik63
Gyvakaraik100
Gliaudeliaik14
Griciūnaik23
Grincagalėk4
Gumbeliaik2
Jasiškisvs2
Juodiniaik4
Kalnagaliaik33
Kalnuočiaik3
Klingaik6
Kreiveniaik16
Kunigiškisk14
Kuokiškisk7
Laičiaik35
Likalaukiaik13
Maldiniškisvs0
Mantvydaik33
Mazgeliškisvs0
Miliūnaik15
Mirgaik3
Nodiejiškiaik25
Pabūdysk15
Pagojėvs0
Palėvenėlėk199
Paliepiaik0
Patrakėk6
Petrošiškisk6
Pilviškiaik5
Prūsagalėk8
Ratautiškisk5
Repeniškisk14
Rudikaik12
Rudikėliaik0
Rukšiškisvs0
Sabuliškiaik2
Salamiestismst252
Stuburaik40
Suvainiaik0
Tekliampolisk0
Tuitaik5
Uogbalėk8
Užubaliaik5
Vainiūniškisk46
Viežgaik7
Zasinyčiaik22
Žadeikiaik19
Žaideliaik138
Žiliaik9
Kupiškio seniūnija 10811
Akmenytėk4
Aleksandrijak104
Antašavamst227
Astravaik23
Aukštupėnaik378
Ažubalisk0
Ąžuolytėk13
Bagdonysk27
Bedaliaik0
Bikonysk8
Biriečiaik24
Braskuškisk1
Bukėnaik7
Čiovydžiaik32
Čiuladaik0
Daršiškiaik40
Didžprūdėliaik46
Didžprūdžiaik82
Drūlėnaik52
Dumbliūnaik8
Duorpiaik42
Dvaramiškisk4
Gaižiškiaik0
Gikonysk9
Gindviliaik26
Girvalakiai Ik0
Girvalakiai IIk0
Griauželiškiaik10
Iciūnaik8
Intapaik7
Jutkonysk82
Kauniškisk2
Keršuliškiaik31
Kiaulėdžiaik0
Kikonysk38
Kinderiaik53
Kreiveniškiaik1
Kuosėnaik27
Kupiškism 7206
Lamatosk0
Laukminiškiaik41
Liesnosiosvs2
Maugaraik18
Mirabelisk22
Ničiūnaik31
Ožkiniaik57
Paberžiaik31
Pajuodupėk16
Paketuriaik278
Palėvenėvs0
Paliepėliaik0
Papiliaik66
Pašepetisk15
Pyragiaik151
Plundakaik30
Rėkučiaik4
Samarskak0
Skodiniaik18
Slavinčiškisk41
Stičkalnisk17
Svideniaik152
Šalnakandžiaik0
Šepetak535
Šnipeliškisk148
Tebešiūnaik6
Trasykiaik0
Uoginiaik133
Užubaliaik3
Varniškiaik10
Vėžionysk125
Viktariškiaik26
Vilkiškiaik0
Vilniusk0
Virbališkiaik179
Visgiūnaik10
Žeguniaik20
Žemaitėliaik0
Žiūriškiaik4
Žižmariškisk0
Noriūnų seniūnija 2154
Akmeniaik25
Atkočiškiaik5
Aukštaičiaik9
Beržytėvs0
Byčiaik173
Bitaitisk0
Blizgėvs2
Buivėnaik19
Bukonysk5
Čižovkak0
Didžiagrašiaik5
Dūbliškiaik11
Girelėk0
Juozapavavs0
Karaliūnaik35
Karklynėk11
Kirdiškisk0
Kukaukavs3
Maksvyčiaik32
Mažionysk1
Morkūniškisk9
Mutkūnaik21
Noriūnaik928
Padegsnysk2
Pakarkliaik0
Palėvenėmst74
Paliepėvs1
Paprūdžiaik29
Pasuosiaik12
Plačeniškiaik0
Puponysk140
Račiupėnaik10
Ropiškisk0
Rudiliaik395
Siauriaik79
Sidarovkak0
Smilgiaik60
Suvainiškisvs0
Šatiliškisk0
Tylučiaik0
Vaideginėvs3
Vasalavak22
Zabelinėk0
Žvėriaik33
Skapiškio seniūnija 1669
Ažuvadžiaik17
Bajoraik19
Beštupisvs5
Biliūnaik102
Blizgėk0
Cegelnėvs0
Čivaik2
Čivonysk14
Čypeliaik6
Čypiškiaik0
Dailiūnaik81
Daugiškiaik0
Duoniūnaik11
Dzivoniškisk0
Eičionysk35
Girvalakiaik6
Gūraik2
Jaučiapievisk0
Jokšiaik0
Jokšiškiaik0
Juozapavak0
Jurėniškiaik1
Kandrėnaik51
Kandrėnėliaik15
Kepuriaik0
Kepuriškisvs0
Kereliaik14
Kirkėnaik1
Kreipšiaik133
Labdiškisk0
Laibiškiaivs0
Laičiaik177
Lazdynupisvs0
Mičiūnaik6
Mikiškiaik12
Mirabelėlisk1
Misiukiškisk16
Miškonysk16
Mituvak0
Naiviaik223
Narbutaik0
Paliesisk0
Pocauskaik12
Puponys Ik17
Skapiškisgst85
Skapiškismst403
Skapiškisvs29
Slabadak8
Staniuliškisvs0
Stukaik0
Stukonysk0
Šileikiškisk0
Šimiškiaik8
Šiurpiškiaik0
Švedukalnisk20
Tatkonysk51
Topolisvs5
Totoriaik22
Tviraik21
Vaduvosk0
Vainiškiaik0
Vengriškisvs1
Vergučiaik2
Vėželiaik16
Žardeliškiaivs0
Žiogaivs3
Subačiaus seniūnija 2149
Bagdoniškiaik7
Bajoriškiaik4
Baronaik0
Bražiškiai Ik9
Bražiškiai IIk2
Budrionysk9
Butrimaik11
Čečeliaik16
Dvariškiaivs31
Girėnaik8
Gražiškiaik5
Gudgalysk5
Ilčiūnaik8
Ilgučiaik3
Jauniūnaik6
Kantrimiškisk0
Kumpiniškisk1
Kumponiškisk0
Kunčiaik10
Lukonysk251
Masilioniškisk1
Miliūnaik91
Oniūnaik12
Padembisk10
Pagirėk0
Pamarnakiaik13
Paryžėk6
Pasubatėk0
Paviešintysk31
Radžiūnaik9
Raugališkisk7
Rudiškiaik1
Skverbaik79
Smėlinkak13
Stirniškiaik43
Stračniaik28
Subačiusm 1051
Subačiusmst149
Subačiusvs9
Šalteniaik7
Šaukliškiaik40
Šiaudiniaik5
Terpeikiaik48
Valakaik55
Varaniškiaik42
Vėveliškisk0
Vigodkak3
Vivuliaik2
Zalietiškiaivs2
Žviliūnaik1
Žvirblionysk5
Šimonių seniūnija 1689
Abručiovkak0
Adomynėk269
Adukiškisvs3
Aluotosk31
Apirbaik0
Ažubaliai Ik2
Ažubaliai IIk0
Bagdonavak0
Bartešiškėsk0
Beregiaik13
Brakniaik1
Bugailiškiaik49
Butėnaik38
Butkūnaik15
Čvikliaik7
Dapšiaik8
Daukaik0
Druskiaik27
Gaigaliaik26
Galsiškiaik3
Gegužiniaik1
Geiminiaik5
Grubosk0
Inkliuzaik8
Juodlaukysk0
Juodpėnaik193
Juodžiūnaik20
Jurgeliškiaik2
Jurkštaik13
Kairiaik4
Kalnelisk2
Karaliūniškisk0
Keginiaik54
Kepurynėk0
Kurapkiškiaik0
Labeikiaik0
Lanauskaik5
Linkiškiaik16
Lipkiškėsk4
Lukošiškisk0
Malvinavak1
Margavonėk7
Mazgeliškiaik7
Mieliūnaik57
Mielošiaik0
Migonysk106
Miškinėliaik4
Naujikaik10
Nociūnaik27
Obonysk20
Pagojėk0
Paižinysk6
Pajuodbalysk4
Papušėk0
Pelyšiaik34
Pjūklaik0
Pukniaik3
Punkiškiaik2
Puodžiukiškiaik0
Puodžiuliškisvs0
Puožask12
Puponys IIk7
Puzionėliaik7
Puzionysk0
Pūstelninkaik0
Raukštonysk5
Rozalimask2
Ruzgaik4
Sokonysk14
Starkonysk10
Šapalaik10
Šereliaik0
Šernupysk12
Šetekšnosk5
Šileikiaik7
Šimonėliaik0
Šimonysmst441
Tumasonysk17
Uldukiaik0
Uogšilysk12
Vairiškiaik1
Varneliškiaivs2
Vėderiškiaik11
Vidugiriaik0
Vilviškiaik0
Visbaraik1
Vodonysk2
Žeimiaik0

Panevėžio miesto savivaldybė

99690

Panevėžysm 99690

Panevėžio rajono savivaldybė

39011

Karsakiškio seniūnija 2831
Akmeniaik48
Aščiagaliaik34
Aukštuolėsk2
Barsiukaik1
Baruoliškisk4
Bernotaik17
Beržynėk1
Beržynėvs0
Bygailiaik52
Breiviškiaik52
Butėnaik16
Čivaivs6
Daniliškisvs6
Daukniškiaik9
Daukšėnaik0
Gailiaik13
Galiniškisk0
Geležiaimst317
Geležiaik11
Griaužaivs0
Grikienaivs3
Grundiškisk11
Gudgalysk14
Jujėnaik1
Kakūnaik8
Karsakiškisgst10
Karsakiškisk169
Kaubariškisk146
Klickaik8
Klimbalėvs8
Lamatosvs7
Laužaik0
Likiškiaik0
Likpetriaik13
Linkėvs8
Linkiamiškisk4
Lopiniaik13
Masiuliškiaik0
Mažeikiškiaik1
Medinaivs1
Mėdžiūnaik14
Mėlyniaik4
Natiškiaik0
Naujadvarisk0
Naujikaik133
Nevetiškisk0
Ničiūnaik9
Padagaik0
Paežerys IIk17
Pagiegalak75
Palaukiaik72
Paliūniškisk469
Pamarliškiaik16
Pamarnakisk30
Patrakiaik9
Pažambėvs8
Pelėdiškisk9
Pievoniškiaik7
Pikčiaik0
Pinigėliai Ik22
Pinigėliai IIk4
Prūseliaik53
Putauskaik5
Puzinaik6
Rateliaik5
Rodūnėlėk24
Ropidaivs0
Rubežiusk0
Skūpaik7
Sodeliaik94
Startaik38
Stukalaukisvs0
Stumbriškisk36
Sukniškisk27
Šakupisvs0
Tautvilaik25
Teitiškisvs0
Tiltagaliaik381
Trakaik0
Trakasvs0
Tutiškiaik25
Uoginiaik0
Uoselysk0
Ūsiškisvs0
Užubaliai Ik0
Užubaliai IIk7
Valiniaivs0
Vareikiai Ik10
Vareikiai IIk6
Vareikiai IIIk0
Velniakiaik11
Vepaik53
Vidugiriaik0
Vilkapjūviaik45
Virsnisk17
Višteliškisk0
Žambask6
Žiaunaik1
Žiliškiai Ik29
Žvikaik8
Krekenavos seniūnija 4271
Akmenytėk0
Anapolisvs0
Ąžuolytėk32
Baibokaik0
Baibokėliaik0
Baimainiaik21
Barinėk11
Bartašiūnaik0
Bartkūnaik15
Bernatoniaivs24
Biručiaik0
Bobiniškiaik13
Bokštaik0
Bulbinavak0
Burveliaik100
Butrimoniaik5
Čiūraik35
Daniliškisk7
Daugėliškisk0
Dembavak0
Dlužniavak0
Dobrovolėk0
Erimaičiaik0
Garšviaik7
Glitėnaik31
Grąžčiaik4
Gringaliaik5
Grinkaik10
Gudžiūnėliaik6
Ibutoniaik70
Iciūnaik23
Juragiaik12
Karbonkavs4
Kazokaik20
Krekenavamst1636
Krekenavavs13
Krivuliaik12
Kurgulaik7
Laužupisk0
Lazdynėliaik15
Leonardavask4
Linkaučiaik335
Linkavičiaik22
Lipniškiaik0
Liubičiusk2
Mackoniaik0
Mairiškiaik10
Margioniaik1
Miciūnaik0
Miškiniaik2
Miško Palivarkask0
Mitriūnaik150
Mučiūnaik11
Naujarodžiaik276
Naujieji Vadaktaik3
Noreikiaik22
Norušiaik0
Oreliaik26
Pabiržiaik19
Padvarninkaik0
Palinkuvėk3
Papalčiaik65
Paskaisčiaik0
Pasodėlėk0
Pempėsk27
Petriškiaik35
Pilipuščiaivs11
Pociūnaik0
Preibėk0
Rabikiaik84
Radviliškiaik36
Raičioniaik10
Rodai Ik6
Rodai IIk14
Rūtakiemisk130
Skaistkalnisk15
Skilvioniaik3
Skripijak13
Skruzdėlynėk1
Slabadak1
Slabadavs2
Slabadėlėk17
Stirninėk3
Stuomeniškiaik21
Šakalynėk0
Šambalioniaik12
Šilaik2
Švenčiuliškiaik35
Šventupiaik66
Tabolskak0
Telviškiaik1
Ustronėk0
Užliaušiaik21
Ūdraik9
Vadaktaik8
Valmoniškiaik7
Varyklosvs0
Vėjalaukisk0
Vilkaik47
Vilkijak0
Vyneliaik2
Viržonaik0
Želniškiaik8
Žemantiškiaik13
Žibartoniaik516
Žydeliaik6
Miežiškių seniūnija 2424
Adomavavs4
Bajoriškėliaik1
Bajoriškiaik22
Barsiukynėk0
Batrakaik33
Biliūnaik23
Birentiškisvs7
Budrionysk8
Bukaltiškiaik17
Dvarininkaik4
Eigirdaik3
Garšvynaivs1
Girelėk0
Girelėvs0
Gitėnaik40
Gristupysvs0
Jasvilonysk35
Jočiūnaik18
Kaimiškisk39
Karšinaukak77
Kavoliškisk3
Kerblonysk8
Kulbagalysk3
Kulbiaik34
Kunciagalysk8
Kuzmiškisk0
Limeikiaik88
Liudvinavak5
Margučiaik33
Marijamborask1
Martyniškiaik6
Mieliškiaivs2
Miežiškiaimst651
Miškiniaik0
Nainiškiaik25
Narbutaik5
Nevėžisk311
Nibragalysk35
Nikolajevkak0
Noriškiaik0
Novogrudkak2
Pagaidžiupiaik1
Pagojysk13
Pajuostisk7
Pakapėk0
Pakarpinėvs0
Pakryžiaik12
Pašiliaik17
Patrakiaik8
Pavašuokiai Ik7
Pavašuokiai IIk37
Plakiškiaivs0
Pučekaik18
Purkonysk14
Raguvėlėgst38
Raguvėlėk5
Simuliškisvs1
Steponiškisvs27
Stipruoliaik20
Surviliškisk2
Sutkūnaik8
Šiurpėsvs4
Taruškosvs37
Tatiškiaik8
Tekoriškisk43
Trakininkaik16
Trakiškisk413
Trumpragysk25
Tumagalysk24
Užuprūdžiaik14
Užusieniaik8
Vaideginėk5
Vainiškisk3
Venslaviškiaik37
Žariškiaik0
Naujamiesčio seniūnija 2683
Algirdavak6
Algirdiškisk0
Baibokėliaik0
Berčiūnaik233
Biručiaik0
Bučiaik15
Dailidiškisk5
Degionysk32
Drąseikiaik11
Gustonysk388
Jaciniškisvs0
Jutkoniaik23
Kalnelisk6
Kiemėnaik0
Kurmėnaik34
Labininkaik0
Lakštingalosk61
Liberiškisk329
Mariezaik1
Marusynėk0
Mazgaigalisk25
Mickiemėk47
Murmuliaik8
Narutiškisk23
Naudvarisk29
Naujamiestisk128
Naujamiestismst725
Nevėžninkaik7
Nociagalak9
Paalkupisvs10
Pakalniškiaik7
Paliesėk13
Pamargėvs0
Pažibaik102
Povilauskaik7
Pranionysk11
Prievačkak10
Puoriaik11
Puškonysk15
Ragainėk199
Sargėnaik62
Sidziūnaik2
Strolionysk5
Trakiškiaik0
Ūdraik0
Vadaktėliaik49
Vaskonysk16
Verpėjaik8
Vilkeliaik11
Paįstrio seniūnija 2472
Abukauskinėk10
Adolfavak2
Adomavak33
Apidėmėk6
Aukštatrakisk13
Baroniškiaik29
Birželiaik29
Daukniškiaik76
Dikoniaik9
Dikonėliaik6
Dūdorynėk2
Gailiūnaik82
Gasparaik10
Gasparėliaik15
Gegužinėk501
Glazaniškiaik0
Įstricak19
Janališkiaik57
Juodlieknisk72
Jutiškiaik11
Kareiviškiaik8
Kaukiškiaivs0
Kašiaburisk9
Kerbušiaik4
Kliuokmaniškisk0
Kriaučiūnaik22
Kupstaik14
Kurapkynėk1
Lieknelisk6
Mantvydaik21
Margiaik3
Medikoniaik33
Mickeliūnaik9
Mileškūnaik11
Mitabynėk0
Mitkaik8
Naujalaukisvs8
Niurkoniaik2
Pakaušiaik34
Pakuodžiupiaik55
Pakuodžiupėliaik11
Paliukaik19
Palėvenisvs0
Pamiškėk12
Paįstrysk282
Petrauskynėk7
Petruliškisk1
Pragarėlėk100
Preibiaik7
Puodžiūnaik126
Puodžiūnėliaik10
Pūkeliaik0
Pūkiaik19
Sabonėliaik0
Senalaukisvs1
Sendvarisvs5
Senkeliškisk0
Siteniaivs10
Skaistgiriaik266
Stalilioninėk8
Stanioniaik35
Šakiškiaik22
Šerpliškiaik0
Šeškaik209
Šiaudinėk11
Teberešiškiaik49
Vanagiškiaik11
Varakiškiaik2
Voverinėk19
Žaliapurviaik0
Panevėžio seniūnija 7142
Alinavak0
Auriliškiaik0
Ažagaik10
Bernatoniaik720
Berniūnaik83
Berčiūnaik117
Bliūdžiaik90
Bobkalnisk29
Daukniūnaik309
Dragonysk72
Grikpėdžiaik0
Kapinėk0
Katininėk0
Katkaik0
Kiūčiaik0
Klevečkinėk30
Lepšiaik9
Liepiniaik1
Linoniaik42
Maksvytiškiaik30
Maletiškisvs2
Molainiaik960
Nausodėk69
Navaršonysk38
Paežerys Ik66
Pamolainiaik0
Papušiaik18
Paviešečiaik65
Pazūkaik17
Pažagieniaik774
Pažalvaičiaik5
Piniavak1061
Plukiaik119
Rėkliaik21
Rudikiaivs0
Rudikėliaivs0
Samanynėk26
Senamiestisk44
Skynimaik133
Smiltynėvs30
Spirakiaik23
Stačiūnaik6
Stetiškiaik11
Šaukliaik2
Šilagalysk621
Tartališkisvs3
Tičkūnaik230
Ūtak68
Vabalaik2
Vaivadaik933
Varpučiaik231
Vilkiškisk0
Vynupėk22
Raguvos seniūnija 1683
Alantavs0
Bauriškisk1
Briežvalkisk6
Dūdelėnaik16
Fermak228
Justinavak0
Kartanaik11
Kieliugalak19
Kritižisk41
Kunigiškiaik5
Kučkaik8
Laukagalėliaik12
Laužavietėk0
Lukštėsvs3
Padambėk4
Pakritižisk14
Paliepiaik0
Pramislavak1
Praščiūnaik25
Pupeliškiaik3
Putiliškiaik25
Ragelkak0
Raguvamst533
Raguvavs32
Sodeliškiaik39
Šiekštinėsvs0
Šilagalysk6
Šilaimst252
Taurinėk0
Užubaliaik9
Užunevėžiaik359
Vėjeliškiaik21
Vėžiškiaik7
Vilkonysk3
Ramygalos seniūnija 3698
Apušotasvs0
Aukštadvarisk333
Aukštadvarisvs9
Barklainiai Ik154
Barklainiai IIk26
Bartkūnaik0
Butkiškiaik16
Černiauskynėvs6
Daniūnaik296
Daubaraik0
Daukšynėk9
Debikonysk12
Dumlaukiaik5
Dūdoniaik4
Džiugailiaik0
Gabulaik0
Garuckaik313
Giedraitinėk0
Gintautaik0
Girelėvs4
Girsteikiaivs1
Glebauskaik12
Gruzdiškisk0
Gudeliai Ik13
Gudeliai IIk2
Gudeliukaik0
Išlaužaik4
Joskildaik12
Jovaišaik2
Juodikoniaik17
Juodžiaik0
Jutkiškisk10
Juškaičiaik1
Kalneliaik7
Karveliaik12
Kraujeliaik0
Kunigiškiaik3
Kuršiaik6
Kučiaik15
Lapkalnysk0
Linažiedžiaik3
Liubartaik16
Masiokaik22
Miškiniaivs4
Mėtytiniaivs5
Naujadvarisk1
Naujasodėk2
Nendrytėvs5
Padembiaik3
Paežerisvs2
Pakščiaik2
Pamiškiaik2
Pampliaik7
Papojisk7
Pašiliai Ik28
Pašiliai IIk49
Pociūnaik2
Povilonysk0
Praperšak6
Rainaičiaik5
Ramygalam1581
Raukštoniaik12
Rimaisaik27
Sokeliaik22
Stebėkiai IIk35
Šambalioniškisvs3
Šatrėnaik16
Šilaičiaik11
Šlekiaik0
Uliūnaik395
Užkalniaik28
Užuraisčiaik7
Vaidilaik16
Žižmeliaik0
Žižmiaik47
Žižmintaik0
Žudžiaik23
Žumbrickiaik0
Smilgių seniūnija 1661
Aukštakiškisk6
Davongalisk3
Gilbonysk56
Giniūnaik20
Kairiaik15
Kiaužeriaik14
Kurysk10
Ledakupisk25
Matarakaik14
Meldiškiaivs0
Nauradaik42
Naurašiliaik6
Niaukonysk49
Paskirtinisvs0
Pavinkšniaivs17
Pažvėriniaik7
Pelenėk1
Perekšliaik376
Puziniškisk0
Rimiškiaik74
Samališkiaivs0
Savitiškisvs0
Sinkonysk9
Skiedrynėk2
Smilgiaimst544
Smilgiaivs42
Sujetaik192
Šarkinėvs3
Švaininkaik41
Utėnaik34
Valiliškiaik7
Vanaginėk6
Viburiaik31
Žardelisk0
Žvalgaik15
Upytės seniūnija 1531
Augustavak11
Beržytėk6
Ėriškėliaik0
Ėriškiaik640
Gėlainiaik0
Kibiškisk1
Kupetinėk0
Levaniškis Ik0
Levaniškis IIk0
Levaniškis IIIk0
Marimpolisk11
Memenčiaik20
Pliūriaik0
Ragaudžiaik26
Stultiškiaik33
Tarnagalak49
Upytėk525
Vaišvilčiai Ik119
Vaišvilčiai IIk7
Varupisk2
Vinkšnėnaik81
Vadoklių seniūnija 1726
Alantavs2
Alantėsk42
Anitavak8
Antanavak6
Atgailak0
Bedrėsvs4
Butėnaivs0
Čelkiaik10
Degeniaivs1
Dementonysk7
Geležiaik0
Genėtiniaik79
Girelėvs0
Grigaliaik1
Griniūnaik4
Janapolisk0
Janioniaik4
Jotainiaik558
Jotainėliaik3
Karaliaik8
Karvedžiaik7
Kazimieravak3
Kerbeliaik2
Klebonaik18
Kutronysk10
Laukagaliaik12
Laukiškiaik0
Meškiaik10
Mikališkisk0
Mikėnaik301
Miliešiškiaik4
Moceikaik8
Paaptekysk0
Paežerisk23
Paištakiaik0
Plačkelisk10
Retynėvs0
Skatikaik2
Stebėkiai Ik0
Stetiškiaivs0
Stiepraik0
Stumbriaik0
Suodžiaik7
Šambališkiaik2
Ustronėk0
Užbutėnisvs0
Užugojaik0
Vadokliaimst519
Vadokliaik0
Vainoriaik27
Vakagaliaik0
Veliapolisk3
Veliapolisvs0
Žvalgaičiaik21
Velžio seniūnija 6889
Aleksandravak7
Apynojaik0
Bajoriūniškisvs0
Bauriškisvs0
Beržytėvs0
Butkūnaik1
Čypliaik8
Daumėnaik0
Dembavak2450
Domažiškisvs0
Dubosk0
Gustiškisvs1
Joniškisk4
Kabeliaik75
Kairiaik89
Kalnuotėvs3
Karužiškiaik4
Katinaik367
Keravak117
Kirdeikiaik5
Kirkūnaik27
Klepšiaik9
Kuodžiaik0
Kutiškiaik10
Kvederiškiaik0
Liūdynėk685
Marijonavavs19
Maženiaik142
Midžiūnaik4
Nakrošiaik6
Navapolisvs0
Oželiaik16
Paalantėvs0
Pabaliaik0
Paberžisk14
Padubėvs0
Pagiriaivs2
Pajuodžiaik6
Pajuodžiukaik1
Pajuostisk111
Pakalniaik17
Pakojaik2
Papartynėvs0
Preidžiaik59
Raguvėk0
Skaistakalnisk0
Skurdeniaik3
Sodeliškiaik5
Staniūnaik841
Tautkūnaik3
Uliesisvs1
Uoksaik34
Uoksaivs2
Varčiosvs0
Varšaukavs0
Velykiaik8
Velželisk245
Velžysk1355
Vilkiškisvs0
Vyčiaik131

Pasvalio rajono savivaldybė

28378

Daujėnų seniūnija 1273
Baliečiaik6
Baluškiaik41
Balčiškiaik5
Barklainiaik24
Baukaik14
Čekiškisk0
Dalinavosk0
Daujėnaimst423
Dirvoniškisk0
Dvareliškiaivs3
Girsūdaik440
Guodžiųk0
Levaniškiaik2
Liukpetriaik0
Mažionysk10
Mikėnaik22
Naujasodisk9
Orijavs3
Patrakėk5
Petrovkak6
Porijaik125
Puteikiaik0
Sereikiaik0
Smilgiaik102
Smiltynėk5
Šakarniaik0
Trajoniškisk2
Vaidagynėvs6
Valakaik20
Vytautaik0
Židoniaik0
Joniškėlio apylinkių seniūnija 2693
Austakynėvs0
Daniūnaik0
Didmiškisvs0
Gailioniaik10
Gailioniškiaik1
Gedžiūniškiaik4
Girelėk5
Gustoniaik58
Joniškėlisk239
Jukiškiaik0
Jurgeniškiaik8
Kapčiūnaik58
Katinaik0
Katkūnaik64
Kelmučiaik0
Lepšynėvs0
Lukštynėk10
Mekšriaik6
Meladiškisk0
Meškalaukisk453
Nakiškiaik143
Nakiškėliaik48
Narteikiaik410
Nereikoniaik46
Norgėlaik247
Oželiaik2
Pagirysk2
Pamažupiaik111
Pamūšiaik1
Pantakoniaik17
Pažąsaik60
Punkreliaik13
Ruškeliaik6
Saboniaik124
Senkoniaik0
Smilgeliaik2
Stasiukaik0
Stačiūnaik100
Stipinaik17
Šiukštoniaik34
Švobiškisk317
Valdeikiaik40
Vildūnaik33
Židoniaik4
Žiukaik0
Joniškėlio miesto seniūnija 1201
Joniškėlism1201
Krinčino seniūnija 1955
Aukštuoliaik4
Balčiūniškisvs0
Barklainiaik43
Barklainėliaik2
Berčiūnaik16
Dagilynėk50
Daniliškiaik25
Daniūnaik35
Daukniūnaik5
Daukšiaik5
Daučkėnaik1
Gulbinėnaik188
Juodžionysk23
Jutiškiaik10
Kalniškisk0
Kraštaik171
Krinčinasmst461
Krinčinasvs21
Leliškiaik21
Ličiūnaik134
Miežiūnaik20
Motiejūnaik6
Paberliaik12
Paežerėliaik0
Pajiešmeniaik529
Peteliškiaik21
Petriškiaik2
Ruopiškiaik6
Skieteliaik5
Sodeliaik10
Stasiškiaik0
Steponiškisk0
Suntautaik7
Tetirvynėk11
Trečionysk5
Trečionėliaik14
Užusienis Ik16
Užusienis IIk0
Varžaik0
Vidubalėk23
Žabynėk30
Žadeikiaik3
Žoliškiaik0
Žvirgždėk15
Žydžiūnaik5
Namišių seniūnija 910
Deveitoniaik4
Kiemėnaik399
Kužmiškisk0
Manikūnaik151
Mitrišiūnaik4
Molynėk7
Momelėnaik1
Namišiaik326
Petrošynaik0
Purviaik3
Velželiaik0
Velžiaik15
Pasvalio apylinkių seniūnija 3334
Adampolisk5
Aukštikalniaik266
Balsiaik3
Brazdigalak7
Čižiškiaik67
Dagiliškisk174
Diliauskaik212
Dvareliškiaik14
Gaidynėk0
Geivitoniaik13
Girniūnaik21
Kantariškiaik6
Kiemeliaik124
Kurkliškiaik11
Levaniškisk1
Ližaik18
Maliupiaik4
Maskoliškiaik1
Mediniaik35
Migoniaik48
Naujikaik4
Paberžiaik5
Paberžėliaik26
Pagojis Ik2
Pagojis IIk18
Palėvenėk5
Pamiškiaik1
Papyvesiaik286
Pasvalio Vienkiemiaik183
Pašilėk5
Pervalkaik192
Ragujaik46
Sindriūnaik17
Sindriūniškisk0
Skėriaik16
Stačiūnaik36
Svirpliškisk24
Šikšneliškiaik5
Šimonėliaik4
Šimoniaik97
Šimoniškisk5
Šlamaik4
Talačkoniaik242
Trūliškisk14
Ustukiaik513
Užusienisk10
Vaidžiūnaik4
Valakėliaik320
Varlynėk4
Velniakalnisvs0
Vilkagirisk58
Vilkynėk0
Vytartaik20
Vytartėliaik0
Žadeikėliaik32
Žadeikiaik95
Žiližiaik11
Pasvalio miesto seniūnija 7523
Pasvalysm7523
Pumpėnų seniūnija 2504
Aukštagojisk22
Auriliškiaik10
Balčiūniškisk1
Banioniaik5
Bartkūnaik0
Dalickaik1
Dirvonaik3
Druciškiaik0
Dručmaniškiaik27
Dumbliūnėliaik4
Dūdiškiaik9
Gegabrastak17
Gustadalisk11
Januškaik0
Jurgėnaik14
Jurkašiškisk0
Kalnask358
Keneliaik3
Kirkiliškisk7
Kliuokmaniškisk3
Krikliniaimst228
Lavėnaik168
Lipniškisk0
Margiaik0
Melėnaik0
Miesteliškiaik0
Mitkaik0
Moliūnaik60
Molynėk3
Paįstriečiaik59
Pašiliečiaik7
Pavalkisk0
Pumpėnaimst855
Pumpėnaivs8
Ramoninėk4
Račiškiaik1
Rinkūnaik328
Sereikoniaik31
Smilgeliaik49
Stebeikiaik5
Storiškiaik1
Talkoniaik82
Vanaginėk0
Vilkiškiaik117
Vizoriaik3
Pušaloto seniūnija 1805
Baldoniškisvs0
Budrioniaik1
Buojaragisk0
Būdininkaik0
Daukučiaivs0
Deglėnaik181
Dičiūnaik1
Jaciūnaik14
Jakūboniaik6
Jukoniaik14
Kaukliaik52
Kidžioniaik37
Kruopinėvs0
Laukugalisvs5
Maldučioniaik2
Matkūnaik4
Medikoniaik7
Mickaičiaik0
Migonėliaik11
Mikoliškisk504
Oreliaik3
Ožkyčiaik20
Pabėrvalkiaik15
Pabuojaik21
Pagirnupiaik0
Pakalniškiaik14
Palėveniaik0
Papiškiaik15
Pušalotasvs46
Pušalotasmst692
Stumbriškisk61
Šedeikoniaik15
Šermukšniaik0
Toliūnaik28
Vaitkūnaik10
Valmoniaik17
Vytėnaik9
Saločių seniūnija 2672
Ąžuolytėvs0
Ąžuolpamūšėk34
Bajorėliaik16
Baltpamūšisk7
Brenčiaik18
Buiviškiaik7
Burgėnaik5
Dagiaik104
Globinaik6
Gniaužiaik1
Gripkeliaik3
Gudiškiaik3
Kamardėvs0
Kildiškisk0
Kubiliūnaik127
Kurpalaukisk88
Mediniaik7
Medomiškisk0
Morkūnaik3
Murziškisvs5
Namajūnaik6
Pagojaivs0
Pakamačiaik0
Pačeriaukštėk0
Puigiškiaik8
Puodžiaik150
Puškoniaik166
Ramužiaik25
Raubonysk441
Raudonpamūšėk10
Rojūnaik7
Saločiaimst720
Saločiaivs35
Saudogalak66
Skruzdėlynėvs0
Sokaik6
Stasiškiaivs0
Šakarniaik41
Šakarniaivs0
Šalnaičiaik9
Škilinpamūšisk46
Šunkiškiaik9
Taupriaik12
Telželiaik0
Vidugiriaik5
Vileišiaik14
Vilkynėvs0
Virbalaik0
Žadeikoniaik153
Žilpamūšisk309
Vaškų seniūnija 2508
Adomiškisvs0
Antanopolisvs0
Apušynėk0
Atiškiaik3
Baravykynėk12
Bejėnaivs9
Daičiūnaik0
Daukšiogalak0
Dovydaik23
Dvaralaukiaik0
Galkaivs10
Gineikiaik24
Grąžteliaik0
Grudžiaivs11
Grūžiaik237
Gudgaliaik0
Iciūnaik61
Kalneliškiaik93
Kaupaik6
Keliuotiškiaik4
Kervesiaik2
Kriaušiškiaik56
Kupriškisk0
Kyburiaik121
Leveikoniaik2
Majeliaik0
Majėnaik0
Maskolijak0
Mažieji Grūžiaik0
Medžvalakisk0
Miciulėniškisk0
Nairiaik187
Nakvosaik1
Nakvosėliaivs0
Nemeikšiūnaik37
Nečioniaik28
Nečionėliaik6
Nokoniaik1
Noreliaik1
Noriaik170
Paliepiaik6
Pamaučiaik2
Papiškėliaik0
Payslykisvs66
Puodžiūnaik23
Puplaiškynėvs0
Putriaik5
Putriškisk5
Ratkūnaik0
Skrebotiškisk15
Šaipiaik0
Šileikoniaik12
Švokštoniaik9
Telžiaik39
Tetirvinaik351
Titkoniaik167
Vainaronėliaik1
Vainekoniaik28
Vaškaimst568
Vienžindžiaik69
Vingreliaik4
Zvanagalavs9
Žabynėvs2
Žižmiaivs3
Žvirbliniaik19

Rokiškio rajono savivaldybė

34889

Juodupės seniūnija 3254
Aleknosk66
Alksniaik17
Apūniškisk13
Armonysk0
Baršiaik0
Bryzgiaik22
Butėniškisvs0
Čeičiaik0
Didsodėk162
Dirvonaik10
Generališkisk4
Ginotaik5
Gyliaik12
Ilzenbergask0
Juodupėmst1769
Jutkiaik23
Kiemiškiaik6
Kirmėliškisk2
Kraštaik4
Kukiaik13
Laukininkaik2
Lingėnaik0
Lukštaik184
Maineivosk83
Naujasodėk10
Neršionysk13
Onuškisk225
Paduobysvs0
Pagrūbysk2
Pakapinėk17
Pakapėk22
Patilčiaik1
Pašiliaik28
Pikietaivs1
Prūseliaik7
Raišiaik230
Raupiaik25
Remeikiaik14
Ruzgaik11
Sidabrinėk0
Skriduliaik16
Skuomantaik31
Slabadak4
Sodeliaik68
Stoniškisk76
Šikšniaik6
Teklinėk5
Trumpiškisk3
Užubaliaik9
Valiūniškisk3
Vanagynėk5
Veduviškisk16
Vizgynėk0
Vištagerklisk0
Vytelinėk6
Vyžuonėlėsk3
Žiogiškisk0
Jūžintų seniūnija 1666
Anapolisk16
Aušrėnaik31
Ažubaliaik13
Bajoriškėsk15
Beičiaik15
Bindzeliškiaik1
Čelkiaik28
Čivyliaik97
Dauliūnaik19
Didėjak21
Dumblynėk0
Dvirėžiaik2
Gačionysk11
Girelėk10
Giriūnaik0
Grumbinaik2
Jaurosk2
Joneliškėsk2
Jurgiškiaik4
Jūžintaimst412
Kalbutiškėsk8
Kalučiškėsk7
Karveliškisk16
Keručiaik10
Koveliaik21
Kuliaik28
Kurkliečiaik22
Laibgaliaik419
Lukščiaik3
Meldučiaik32
Mieleikiaik13
Minkūnaik60
Mičiūnaik14
Neliūbiškisk23
Norkūnaik16
Pakluoniaik0
Pilkėnaik21
Puriuškiaik6
Radišiaik8
Ragavak2
Rageliaik95
Raugaik4
Rokiškėlėsk59
Rudeliaik6
Skeiriaik10
Sriubiškėliaik0
Sriubiškiaik3
Šipaik0
Štaronysk13
Tarnavak1
Tervydžiaik3
Tomakaimisk34
Trakask1
Vandinavak1
Viveliškėsk0
Zabieškak0
Zalūbiškisk5
Žiūkeliškėsk1
Žvirbliškėsvs0
Kamajų seniūnija 2074
Aukštakalniaik169
Ažubaliaik11
Baušiškiaik12
Čepeliškėk0
Čižaik19
Čižiškisk0
Davainiškisk0
Duokiškismst180
Gaveikiaik4
Gintynėsk0
Gyviaik5
Greviškiaik19
Gučiūnaik28
Gudiškisvs0
Juodonysk36
Jurkiškisk0
Kalviaik185
Kamajaimst577
Kamajėliaik23
Kamšiškėsvs1
Kariūnaik11
Kereliaik1
Kraupiaik5
Kremesiškėsk1
Kryliaik23
Kuokšiaik30
Kuosiaik38
Kurkliečiaik7
Labiškisvs0
Lapieniaik0
Laukagaliaik13
Mažeikiškisk0
Mickūnaik0
Mieliūnaik3
Mikniūnaik20
Naujasodėk0
Nemeniūnaik11
Nevieriaik39
Nečionysk8
Nečiūnaik5
Patiltėvs0
Paunksniaik0
Paįvodysk6
Pašilėk2
Pempiškisvs0
Petrošiškisk17
Pikietaivs6
Pročkiaik1
Purpiškisk0
Radžionysk5
Ramonaičiaik0
Ramoniškisvs0
Rimšionysk3
Rudžiaik21
Salosk103
Salosmst152
Skeiriaik5
Stepanavak0
Šermukšnynėvs0
Šilinėvs0
Špokiškisk0
Taraldžiaik2
Teresdvarisvs0
Totoriškiaik0
Trakinėk5
Trumponysk2
Trunčiškėsk2
Tyteliaik28
Urliaik14
Vaineikiaik12
Vaitkūnaik31
Vaičionysk29
Varliaik14
Vaštakaik17
Verksnionysk86
Vilkeliškisvs0
Žeimiaik21
Žliubaik0
Žvirbliškėsk6
Kazliškio seniūnija 659
Baranautiškisk12
Baubliaik6
Beržuoniaik11
Čebiliaik6
Degeniaik15
Didžiašilisvs0
Gudbergiškisvs0
Indriūnaik5
Janikūnaik18
Kalpokaik12
Kalpokiškisk0
Kazliškėlisk35
Kazliškisk168
Kirmėliškisk4
Konstantinavak94
Kurkliečiaik0
Kvietiniškisk0
Latveliaik12
Lazariškisk5
Maželiaik10
Melninkaik0
Paberžuoniaik0
Pagirėvs2
Pagojaik70
Pailgiaik2
Paliepisk30
Paplimbalėk0
Pažąseliaik4
Rimgaudiškisk5
Rumpiškėnaik35
Salagalysk2
Sičiūnaik22
Skaistėk1
Skrebaik1
Stirniškisk10
Stumbriškisk0
Šakaliaik0
Šilagalysk12
Šilaik10
Šlapiaik0
Uvainiaik29
Veselavak4
Vilkagirisk1
Zumbrickavietėvs0
Žarniškiaik0
Žėkaik6
Kriaunų seniūnija 943
Ažubaliaik0
Bagdoniškisk63
Bajoraik36
Baršėnaik25
Bobriškisk5
Bradesiaik28
Buniuškiaik27
Busiškisk1
Dagiliaik35
Jonavak0
Juozapavak17
Keležeriaik19
Knysak6
Kriaunosk358
Kriugiškisk4
Lašaik166
Lukštiniaik14
Margėnaik14
Mielėnaik9
Mičiūnaik8
Pakriaunysk47
Pasarčiaik3
Petrešiūnaik13
Rukeliaik1
Rupetosk12
Stravaik4
Vakariaik6
Vytėnaivs22
Obelių seniūnija 3037
Agurkiškisk0
Aleksandravėlėk162
Ambriškisvs0
Andrikavak6
Andriūnaik15
Antakriaunisk0
Antanašėk242
Apeikiškisk15
Astrovkak0
Audronys Ik92
Audronys IIk2
Aukštakojaik4
Ažukriaunisk5
Ažusienisk9
Ažušiliaik8
Baranavavs0
Baraukak4
Barkiškisk56
Baziliškisk0
Budriškisk0
Butkūnaik17
Bučeliaik1
Bučiūnaik57
Cigelnėk1
Dačiūnaik2
Degučiai Ik5
Degučiai IIk0
Dideliškisk13
Diliaukiškisk0
Dirdosk4
Dručkaik0
Dumblėsk8
Dundiškiaik2
Dvartiškiaik0
Eidminiškiaik3
Ežeriškisk0
Galažeriaik14
Gediškiaik161
Gegužiškisk6
Gindviliaik49
Gojiškisk1
Gulbiškisvs0
Gumbiškiaik0
Guotinėsk0
Gurkiškisk0
Ignotiškisk11
Ivoniškisk0
Jovydžiaik0
Junkūnaik0
Juodupiškisvs0
Jučiaik0
Kaireliaik7
Kalamoniškisk0
Kalniškiai Ik0
Kalniškiai IIk0
Kalnočiaik9
Kačergiškisk2
Krapiškisk6
Kraštaik2
Kreščionysk22
Kumpolkak1
Kumpuoliškisk2
Kupriaik10
Kurmiškiaik0
Laužadžiaik2
Liesiškiaik0
Lingavavs0
Liudvinavak0
Lovelkojaik0
Lugariškisvs0
Lygalaukiaik0
Maigiškiaik0
Mataučiznak0
Mažeikiaik1
Mekšėniškisk0
Mieleikuškėsk0
Mikonysk0
Mingėliaik2
Narkūnėliaik8
Navikaik0
Niaukiaik13
Obeliaim1074
Obeliškisk3
Obelių Priemiestisk249
Pagriaumelėsk0
Pakriauniaik200
Palūgėk5
Papiliaik13
Pasausiškisk0
Pasubatėk0
Paąžuolėk1
Petkuškisvs0
Pinkutiškisk0
Pusliškisk1
Rakališkisk14
Raudėnaik1
Razalinavavs2
Razrivkak0
Remeikiaik3
Rubikiaik5
Rudžionysk11
Rūmiškiaik0
Senadvariaik0
Serbentiškisk0
Simaniškisk3
Sinkiškisk0
Sipailiškisk5
Skaistinėk0
Skemaik0
Slabadak0
Stasiūnaik102
Stočkaik7
Strepeikiaik22
Svobiškisk23
Šaltakynėk2
Šapalaik0
Šapeliaik7
Šileikiaik5
Širviškiaivs0
Šliuotiškiaik0
Špuliaik0
Švilpiškisk5
Tilvikaik6
Trumpiškiaik6
Trumponysk11
Tumasonysk24
Urboniškisvs3
Vaboliaik14
Vaidaginėvs0
Vaičėnaik3
Vairiškisk0
Vajeičiaik1
Vertybiškisk0
Veselavak0
Vieversynėk0
Vigaraik0
Visdievaik7
Vyžeičiaik32
Voverynėk0
Zablotiškisk2
Zarinkiškiaik76
Zirnajaik3
Zyboliaik18
Želiūnaik6
Pandėlio seniūnija 2930
Ajutiškiaik0
Apaštėlėvs0
Apaščiak126
Apušotasvs0
Aukštadvarysk16
Ažubaliaik0
Ažubalisk6
Ažušiekštisvs0
Baleliaivs0
Baroninėk0
Barzdžiaik0
Bernotiškisk0
Beržuonak0
Bogdalavak1
Buivėnaik34
Buivydiškiaik4
Buivydžiaik0
Čeponiškiaik1
Daržiapievėk0
Daržupysvs4
Daujotiškisk0
Dauniūnaik4
Daupeliaik37
Dirvoniškisk0
Eidžionysk23
Geniškisk0
Gerkonysk15
Gineišiaik24
Girsteikiškiaik1
Goželiškisk0
Griauželiaik2
Griaužiaik0
Gudeliaik17
Gudeliškiaik2
Gumbinėvs0
Gumbiškisvs2
Guriosk2
Jakutiškisk5
Janavak1
Jonavak5
Juokiškisvs5
Jusiagirisk0
Kalniečiaik0
Kavoliaik6
Kebeliaik0
Kilpiškiaik22
Kirdonysk6
Kseveravak4
Kuodiškiaivs0
Kurklaičiai Ik5
Kurklaičiai IIk91
Lailūnaik128
Lebedžiaik21
Lebedžiūnaik5
Lydžiūnaik2
Lūžiškiaik3
Martynonysk83
Mikalojiškiaik0
Mikniūnaik6
Mikoliškiaik0
Miliūnaik9
Minkūnaik1
Mislyvavs0
Mičiūnaik29
Naniškiaik7
Narteikiaik2
Naujasodėk12
Naujikaik1
Obeliaik53
Paberžiaik0
Pagojėvs0
Paguriaik2
Pajuodraistisk0
Pakapiaik7
Palėveniečiaik0
Pamėniškisk2
Pandėlysm809
Pandėlysk243
Pandėlysvs0
Panemunisk34
Panemunismst231
Pašeriaukščiaik2
Paževiškiaik15
Plikiškiaik0
Puluikiaik22
Puodžialaukėk34
Pūškoniaik2
Radeikiaik3
Radžiūnaik1
Radžiūnėliaik5
Raikėnaik101
Ratkūnaik5
Raščiūnaik5
Siaurikaik2
Sipeliaik4
Skaptataivs0
Slabadninkaik0
Smilgiaik3
Spiegaik0
Sriubiškiaik213
Stanikūnaik63
Stankūnaik21
Stasiūniečiaik6
Stenionysk7
Steponiaik3
Suvaidiškiaik0
Suvainiškismst175
Suvaizdžiaik3
Šarkiūnėliaik0
Šiaudinėk0
Šilagalysvs0
Šilingiškisk4
Šnipiškiaik0
Šniukštaik4
Taručiaik13
Varneliaik0
Vilkeliaik2
Vilkoliaik33
Viršilaik2
Vištinėk0
Vosgučiaik10
Žardeliaivs0
Žiukavinavs0
Žvirbliaivs6
Panemunėlio seniūnija 1289
Alsetak0
Augustinavak105
Ažumiškisk8
Bajoriškiaik23
Baltakarčiaik22
Bernotiškisk8
Bimbosk0
Gireišiaik12
Grigiškisk8
Joneliškiaik12
Junokaik2
Jurkupiaik15
Juršiškiaik0
Kavoliaik15
Keragalviškisk2
Klišiaik70
Kraštaik7
Legiškisk3
Lukiškiaik7
Meldeikiaik3
Meldeikiškisk4
Miesteliškiaik5
Naujikaik0
Nemunėlisk0
Panemuniaik40
Panemunėlisgst562
Panemunėlisk10
Panemunėlismst192
Panemunėlisvs1
Robliaik9
Rukšiaik3
Rybokaik3
Sėdžiūnaik18
Skiraik12
Šeduikiškisk0
Šetekšniaik17
Šetekšnosk45
Šiliuškiaik0
Tindžiuliaik8
Turdvarisk0
Vaičiūnaik4
Valaitiškisk1
Vėbriaik13
Vėbriškiaik4
Viliaik8
Voverynėk0
Žiliaik8
Rokiškio kaimiškoji seniūnija 4686
Akmeniaik10
Alsetak4
Audrak5
Aukštasijavs0
Aukštuoliaik2
Ažusieniaik7
Bajoraik592
Bareišiaik3
Barvainiškisk10
Bulvėniškisk5
Buteikiaik8
Cibeliaik4
Čedasaik11
Čedasaimst196
Čipyriaik13
Daliečiaik27
Dambrotiškisk11
Danilaukak11
Dargiaik3
Degsniaik81
Diliškiaik0
Eikiniškisk0
Ežeriokšnėk0
Ėnikiaik2
Gabriškisk16
Ginočiaik0
Griškiškisk0
Grubosk0
Gužaivs1
Iciūnaik29
Ilgalaukiaik19
Jakiškiaik23
Joniškisk12
Joniškisvs0
Jočeliaik9
Juozapavak53
Kalneliškiaik21
Kavoliškisk1212
Kervelkiaik1
Kirkūnaik17
Kirkūnėliaik8
Kladninkaik8
Kraštaik13
Kumburiaivs0
Kunigiškiaik4
Kurklietiškisk0
Lauciūnaik13
Laukelisk0
Laukupėnaik5
Liepavak7
Liesonysk2
Martiniškėnaik25
Mačioniškisk3
Meškinėk1
Miegonysk73
Miliūnaik35
Misiūniškisk19
Mitragalysk33
Močiekiaik0
Moškėnaik50
Natkuškiaik19
Pagrandžiaik48
Palankysk1
Palūšniaik63
Papartynėk6
Papiškiaik8
Parokiškėk89
Paupėk4
Piepaliaik47
Pužonysk30
Pyragiškiaik0
Ragučiaik9
Raistasvs0
Raišiaik2
Ratkupysk6
Ribickisk1
Ruopiškisk29
Serapiniškisk79
Sėlynėk185
Skemaik685
Skrebiškisk19
Sniegiaik15
Spiečiūnaik19
Steponiaik23
Stramiliaik19
Šeduikiškisk2
Šileikiaik62
Šilelisk0
Ulytėlėk11
Uljanavak87
Ūdrupysk3
Vaidlėnaik20
Vanagynėk0
Varaščinak16
Velniakalnisk6
Vengerinėk19
Vikoniaik4
Vilkaik1
Vyžuonak18
Zyboliaik17
Žiobiškisk297
Rokiškio miesto seniūnija 14351
Rokiškism14351

Šiaulių apskritis

301686

Akmenės rajono savivaldybė

23307

Akmenės seniūnija 4211
Agluonaik207
Akmenėm2593
Akmenė Ik82
Akmenė IIk307
Akmenė IIIk151
Dabikinėk135
Dabikinėlėk93
Gailaičiaik133
Gulbinaik89
Ivanauskiaik7
Jučiaik144
Kadagiaik4
Kepurlaukiaik28
Kesiaik3
Klyšiaik29
Latvaliaik0
Lygeikiaik19
Mančeliaik0
Mantartiškiaik17
Mažuliaik6
Padvarėliaik97
Pakabučiaik0
Pragalvojaik1
Rūdupiaik0
Rūsteikiaik0
Skretiškėk4
Smiltinėk24
Sprogiškėk0
Tupikaik11
Viliošiaik27
Kruopių seniūnija 949
Bambalaik4
Biržaik4
Bražiškiaik0
Dovydžiaik20
Dulbiaik0
Gembūtėsk0
Jautmalkiaik53
Kalnelisk0
Karniškėsk5
Kruopiaimst508
Kviečlaukisk3
Laumėnai Ik0
Laumėnai IIk9
Liepkalnisk2
Maušaik0
Minkiaik0
Narbūčiaik0
Narčiaik4
Pagerviaik15
Pakalniškiaik41
Pleikiaik15
Rudeliškiaik0
Saunoriai Ik18
Saunoriai IIk0
Senlaukisk0
Spaigiaik97
Strimyliškėsk1
Šapnagiaik150
Šliupščiaik0
Viešučiaik0
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija 2329
Alkiškiaik374
Alsiaik0
Aukštiejik0
Barsiukaik5
Dirvonaik0
Gaudžiočiaik22
Gaušiaik25
Gėpaičiaik0
Kanavoliškėsk0
Kanteikiaik32
Keidaik12
Kivyliaik443
Kyšiaik7
Klykoliaik129
Menčiaik89
Mergeluičiaik14
Padarbiaik8
Pakempiniaik10
Pasličiaik1
Pašakarniaik15
Ramučiaik435
Raudžiaik3
Rudausiaik30
Sablauskiaik422
Stipirkiaik51
Suginčiaik51
Šventupiaik14
Tilžėk34
Vegeriaik63
Vėlaičiaik40
Naujosios Akmenės miesto seniūnija 9300
Naujoji Akmenėm9300
Papilės seniūnija 3183
Armoliškėsk0
Augustaičiaik8
Balsiaik5
Barvydžiaik52
Baubliaik24
Beržėnaivs0
Biliūniškėsk87
Budriškėsk0
Burbiškėsk11
Čiuiniaik3
Daubiškiaik389
Dilbyčiaik0
Draginiaik57
Dumbriaik88
Dusaik0
Eglesiaik92
Gamėnaik11
Gendviliškėsk0
Gerybiškiaik0
Gimbetiškėk4
Griežiaik31
Grybiškiaik0
Gumbakiaik93
Jonaičiai Ik5
Jonaičiai IIk0
Kairiškiaik304
Kalniškiaik159
Kapėnaik4
Kerežiaik8
Kinkiai Ik21
Kinkiai IIk0
Klaišiaik120
Kožiškėsk0
Kriokliaik8
Latveliaik5
Mažūnaičiaik6
Meškiaik25
Mickiaik0
Pagamėk0
Pagojaik6
Paklišiaik0
Papilėmst1007
Paragiaik0
Pelkelėk309
Rimšiaik20
Rudikiaik0
Skabeikiaik10
Šaltiškiaivs35
Šemetaičiaik2
Šiaudinėk72
Šiliškiaik11
Šiurkiškėsk2
Trikšiaik0
Urbonaičiaik18
Užpelkiaik3
Vegeriaik36
Vienrankiaik26
Zabikaik0
Zubreliaik5
Zubriaik1
Žalionėk0
Ventos seniūnija 3335
Avižliaik7
Paeglesiaik271
Purviaik49
Ventak299
Ventam2392
Vervedžiaik0
Žerkščiaik317

Joniškio rajono savivaldybė

26173

Gaižaičių seniūnija 527
Gaižaičiaik240
Gaudikiaik4
Girkančiaik15
Juodeikiaik109
Martyniškiaik48
Pailiaik3
Raistaik91
Rukaičiaik0
Stalmokaik0
Tarbūčiaik8
Taručiaik2
Žukančiaik7
Gataučių seniūnija 1615
Barysiaik12
Dargiaik75
Daugalaičiaik17
Eglynlaukisvs0
Gataučiaik413
Gedvainiaik28
Ivoškiaik13
Jaučiūnaik68
Jauniūnaik295
Juodžiaik20
Kipštaik11
Lydekiaik21
Mekiaik218
Mingėliaik11
Niūraičiaik70
Poškaik13
Priešginiaik13
Rubežninkaik0
Stripeikiaik11
Stupuraik256
Vaizgučiaik21
Vanagaik20
Vidginiaik9
Joniškio seniūnija 11682
Bertaučiaik110
Daunoraičiaik5
Džiugiaik1
Ežeikiaik45
Ivanuvkak0
Jakiškiaik171
Jauneikiaik46
Joniškism9899
Kalnelisk368
Krampiaik22
Linkaičiaik337
Maironiaik95
Mergiūnaik25
Miesto Laukaik0
Mikolaičiūnaik34
Padirvoniaik18
Pociūnaik10
Pociūnėliaik3
Radikiaik23
Sliekiaik7
Slėpsniaik0
Smaliaik0
Šimkūnaik19
Vytaučiaik6
Ziniūnaik268
Žadvainiaik170
Kepalių seniūnija 1672
Anapolisk2
Andrešiūnaik24
Beržininkaik299
Byvainiaik12
Cigoniškiaik12
Gasčiūnaik299
Jonaičiaik10
Kepaliaik327
Kirnaičiaik295
Kivyliaik0
Klopaik0
Kurmaičiaik86
Liepiaik2
Linksmėnaik17
Mėdginaik65
Mielaičiaik65
Mikšiūnaik8
Noriūnaik14
Puplesiaik0
Puslovisk3
Ropininkaik8
Sabačiūnaik33
Skariaik17
Stoniūnaik5
Šlapakiaik56
Vekonysk10
Verškuliaik3
Kriukų seniūnija 1440
Bačgaliaik0
Bikaičiaik0
Blauzdžiūnaik128
Brūveriaivs0
Bučiūnaik183
Buletiškisk0
Dargaičiaik0
Darginiaik111
Dvareliškiaik8
Gilučiaik6
Grigoniaik3
Grubynaik0
Indrišiūnaivs5
Jackoniaik0
Karklynėk0
Katinaik28
Kazylaik3
Kriukaik12
Kriukaimst533
Latveliškiaik15
Lazdyniškiaik10
Lieporaik156
Madvilioniaik0
Malgūžėliaik16
Malgūžiaik3
Mankūnaik0
Mažėliaik0
Mažieji Liesaik0
Mažieji Tubiniaik0
Mygūnai Ik0
Mygūnai IIk0
Mygūnai IIIk0
Narsučiaik2
Nociūnaik33
Pikcevičiaik0
Puodžiūnaik0
Ragaišiaik0
Rašpievėk5
Ropėdaik4
Skakaik126
Sodininkaik11
Stagariaik4
Šašiaik2
Šležaik0
Treigiaik0
Tubiniaik0
Užbaliaik0
Užšvitinisvs2
Vagariškiaik0
Vaiduokliaik0
Vakzalasvs7
Valakaik15
Valančiūnaik0
Veikšiaik9
Vytarčiaik0
Rudiškių seniūnija 800
Bargavonėsvs0
Bartkūnaik0
Beržėnaik115
Bičiušiaivs1
Buvainiaik5
Gulbinaivs0
Jankūnaik142
Kančiūnaik18
Lepšiaik5
Mančiaivs1
Pamūšisvs0
Povilaičiaik0
Rimšeliaivs0
Rudiškiaik415
Staneliaik44
Šilmikiaivs0
Trumpaičiaik9
Trumpaitėliaik0
Vaišnoriaivs11
Žmirkliaik34
Satkūnų seniūnija 1309
Butaučiaik2
Daunoravak9
Daunoriškėk163
Drąsutaičiaik182
Girdžiūnaik17
Gudaičiaik0
Kalviaik30
Kuiseliaik0
Kuisiaik65
Kulpiaik0
Linkaičiaik11
Medikuičiaik0
Milvydžiaik55
Mitkūnaik14
Nartaučiaik29
Paberžiaik6
Paudruvėk0
Platoniaik18
Plikiškiaik257
Pročiūnai Ik54
Pročiūnai IIk0
Satkūnaik251
Sidabrynė Ik15
Sidabrynė IIk0
Spirakiaik0
Svirpliaik2
Šarkiaik14
Šileliaik2
Tautginiaik92
Treigiaik0
Vaineikiaik21
Saugėlaukio seniūnija 1405
Balkaičiaik20
Baravykaik1
Bariūnaik449
Giminėnaik12
Klioriškisk0
Melniaik74
Mindaugiaik172
Mišeikiaik9
Nemeikšiaik10
Pavirčiuvėk170
Pošupėsk164
Pūraičiaik17
Rukaičiaik6
Saugėlaukisk111
Skilvioniaik176
Skribakiaik12
Skutenosk2
Skaistgirio seniūnija 2368
Alseliaik0
Alsiaik102
Ąžuolynėk1
Bargavonėsk0
Bijeikiaik7
Bilžiaik23
Budraičiaik15
Buivydžiaik88
Butniūnaik25
Drąseikiaik12
Dvelaičiaik9
Endriškiaik13
Gimbūčiaik0
Jurdaičiaik470
Kemsiaik54
Kyburiaik8
Lankaičiaik159
Liliškėsk3
Maldeniaik205
Normančiaik15
Normantėliaik0
Ramoškiaik40
Reibiniaik183
Reibiniškėsk3
Skaistgirysmst862
Šliūpiškėsk0
Šluostikiaik20
Taučiūnaik14
Taučiūnėliaik0
Tausėnaik4
Trumpaičiaik11
Vaidminiaik7
Valiūnaik15
Žagarės seniūnija 3355
Aleksandravask0
Bandoriaik42
Basiuliškėsvs0
Biliūnaik6
Bružask42
Dameliaik28
Daukšiaik277
Dilbinaik18
Dilbinėliaik0
Domeikiaik34
Gražaičiaik36
Juškaičiaik0
Katiliškėsk9
Maželiaik94
Minčaičiaik57
Pabaliaik4
Petraičiaik51
Petraitėliaik0
Puikiaik0
Rukuižiaik45
Stungiaik342
Šarūnaik4
Švedlaukisk17
Tulniaik2
Veršiaik99
Žadeikiaik8
Žagarėm1712
Žagariškiaik76
Žeimiaik4
Žiuriaik124
Žučiaik5
Žvelgaičiaik219

Kelmės rajono savivaldybė

32412

Kelmės seniūnija 9150
Kelmėm9150
Kelmės apylinkių seniūnija 2299
Apelkisvs0
Aukštmiškisvs0
Ąžuolijavs3
Balalėk0
Baldužiaik0
Beržiniškėk0
Biliškiaik21
Biliškiukaik0
Bitikaik0
Butkiškėk0
Dankšiaik4
Dievoniaik9
Dimgailiaik4
Duburiaik9
Gaugariškiaivs0
Gaštynaik89
Gaštynukaik5
Gerdžiogalak10
Gerdžiogalikėk0
Gineikiaik35
Graužaik8
Graužikaik39
Janaučiaik223
Jančiaušiškėvs1
Jasiškėk3
Kadaginėvs6
Kakoniškėk141
Kalnaik18
Kipšiaivs0
Knašiaik1
Kryžbarkask10
Kubiliškėvs8
Kuršukaik7
Kušleikiaik6
Laukiaik4
Laukodumak16
Laukodumikėk17
Lašinskiaik20
Lopetiškėvs4
Malioriškėk6
Mateikiaik32
Mažūnaik26
Mažūniukaik0
Mickiaik2
Miežaičiaik38
Minergiaik7
Naudvarisk351
Noruišiaik2
Notėnaik4
Opškalnisvs0
Paberžiaivs0
Pagojisk18
Pakalnėk15
Pakarčemisk6
Palendriaik17
Palėpšaik13
Palšiaik38
Panūdžiaik10
Paprūdžiaik152
Paramotėlisk6
Paramotisk139
Pavilbėnisk0
Pažerysk3
Pliuškaičiaik17
Pužukaik1
Raskilynėk16
Ringiaik4
Sirvydaik0
Skulbiškiaik7
Sutkiaik13
Šalteniaik86
Ševeliškėk12
Šilgališkiaik6
Šilosk0
Švilpiškėk12
Ustronėk0
Užmiestisvs10
Vaidžiaik24
Vaitaičiaik3
Varvaliaik26
Verpenak369
Vėgėlynėk11
Vėžaičiaik26
Žebriaik45
Žeimaliaik5
Žvirzdėvs0
Kražių seniūnija 2676
Adampolėk9
Adošiškėvs0
Albinavak4
Aukštmiškėk0
Ąžuolynėvs5
Baltrušiškiaik2
Baubliaik0
Beračkosk5
Beržapolisk0
Bielskiškiaik16
Brukaik9
Brukaliaik0
Bukantiškėk30
Burbiškėk9
Burčiškėk70
Burniaik57
Butkiškėk143
Butvilaik0
Dargiškėk22
Daukintiškėk17
Dausyniškėk8
Drūkteniškėk7
Dvarviečiaik8
Eidintiškiaik1
Ejučiaik43
Ganyprovak28
Gedminiaik8
Gelžiaik0
Gerletiškėk20
Getautiškėk1
Giedrupiaik0
Girelėk0
Gorainiaik16
Greitiškėk0
Gricaičiaik0
Grumbliaik5
Gudauskinėk20
Išlinskiškiaivs0
Yvoliaik1
Janapolisk15
Jankiškėk0
Juodeikiaik0
Jurkaičiaik2
Kalniškiaik0
Kalnyčiak0
Kalviaik48
Kamariškiaik11
Kareivosvs0
Karklėnaimst285
Karklėnaliaik6
Karyznosk16
Kasčiukaik11
Katiliškėk8
Kaupaik0
Keimarinėk0
Kepaliaik14
Kiaunariškiaik9
Kirkučiaik2
Kirpkalnisk0
Kletiškėk28
Klibaliaik5
Kražiaimst603
Kryžiškėk0
Kumpelkėk0
Kupšeliaik13
Lenkviečiaik55
Lentinėvs0
Liaudak0
Lingaviškisk5
Linkaučiaik57
Lyvoniškiaik3
Maldaginėk2
Malinavavs0
Mažoniškėk0
Mietkalnisk6
Miškiniaik0
Molupiaik2
Nakotaivs0
Obelynasvs0
Oreliškėk0
Paalksniaik16
Paberžinėvs0
Padubulisk0
Padvarisvs0
Pagiaik83
Paginskiaik9
Pagirgždūtisk9
Pakalniškiaik3
Pakalniškiai Ik0
Pakalniškiai IIk4
Pakalniškiai IIIk0
Pakupriaik14
Palyšupisk0
Pamedžiokalnisk7
Papleksniaik4
Paplūsčiaik3
Papušysk0
Paspąstisk2
Pavikalnisvs1
Pašilėmst160
Pažerysk11
Pažerysvs0
Petrališkėk127
Pečiuliaik22
Plūsčikėsk5
Pupėnaik6
Putramentiškėk15
Radiškėk9
Raudgirisk3
Sartupisk0
Sauslaukisk0
Savitiškėk14
Sendvariaik4
Syderiškiaik7
Skaudvilaik0
Skęstiškėk4
Skruzdėlynėvs0
Slabadak14
Smiltinėk0
Sodalė Ik17
Sodalė IIk14
Spingėk0
Spirgiaik7
Spirgiukaik10
Stankiškėk0
Stūpkalnisk3
Šaltropiaik0
Šeškiniaik4
Šilgalisk7
Šventragiaik31
Tamkiaik20
Užmedžiokalnisvs0
Užmiškiaivs3
Vabaliukaik2
Vaišviliškiai Ik6
Vaišviliškiai IIk17
Vaitkiškiaik2
Valikiškėk0
Varlakojaik5
Vašilėnaik114
Vejosk59
Vėjinėk0
Vilkaušaivs0
Visgaudaik2
Voriškėk0
Žaldvarisvs0
Žibuoklėsk25
Žukaičiaik2
Kukečių seniūnija 1681
Akšeliškėvs0
Antanavak3
Apidėmėk7
Aukštuoliaik5
Babiniškėk0
Badauskiaik8
Barciškėvs1
Beržinėk10
Burbaičiaik81
Cedroniškėk0
Čėsniškėk15
Darbučiaik0
Degučiaik34
Deiviaik8
Dirvoniukaik0
Elzbietiškėk1
Gailiškėk5
Gardeliaik4
Gečaičiaik15
Gedvainiaik2
Glumbotiškėk2
Greiniaivs1
Grimzeliaik3
Grimziaik108
Jadvygavak8
Jakšpelkisvs4
Jautmalkė Ik9
Jautmalkė IIk2
Kaituliaik0
Kalniškiaivs0
Kambariaivs0
Karauskiaik1
Karčiupisk6
Kaušaivs4
Kazališkėvs2
Kukečiaik461
Kumpiškėk9
Kunigiškėk4
Kvedariškėk6
Labūnaik10
Lupikaik142
Mančiaik3
Mielaičiaik4
Mikaliniškėk19
Naisiaik1
Nariškinask0
Noreišiaik50
Noreišiukaik0
Padubysysk11
Padvarninkaik18
Padūksčiaik18
Palukojisk1
Pamatlindžiaik40
Paskerdinisk6
Paukštininkaik16
Paverpenisk162
Pašventupė Ik4
Pašventupė IIk14
Pažvarkulisk32
Piliukaivs3
Preikuraik41
Prušinskiaik11
Raudsparnėk3
Reibiaik10
Reibkalnisvs1
Ryliškėk28
Sarapiniškėk0
Sarapiniškėvs0
Stibiriškėk4
Suvartuvak7
Šedvydžiaik9
Targauskiaik11
Trumpaičiaivs0
Užbrukisk4
Užpelkiaik4
Vargeniškėk14
Vijurkaik110
Vimziaik0
Voveriškėk0
Žirginėvs0
Žvilgiaik23
Žvynakiaik18
Liolių seniūnija 2522
Arozaik11
Aukštpamedžiaik30
Bajoraičiaik2
Baldegiaik77
Baltmiškisk28
Bazviečiaik5
Bulkaik8
Bumbulaik2
Daujočiaik12
Dikšiaik153
Drupiškėk5
Drupstaik12
Einikiaik2
Elenavak13
Flerijoniškėk22
Gabėtiškėk0
Gailiaik225
Gaučiškėk7
Gaučiškė IIk0
Gauryliaik37
Gedkančiaik29
Gedviliaik0
Girinaičiaik0
Gumbinėk3
Janapolisk12
Jogeliškėk0
Jukniškėk14
Juodiškėvs0
Juodkiaik0
Juodlaukisk2
Kaimalėk17
Kanopėnaik20
Kemaliaik10
Kirkilaik7
Kybartiškėk0
Krantaik0
Kupriškiaik5
Kuzokaik26
Lapkalnisk2
Lapkalnisvs4
Laugalisk200
Liaudiniškėk7
Lioliaimst485
Lyduvėnaik12
Maironiaik375
Maneikiaik139
Mešklydžiaik26
Naukaimisk5
Nirpliaik41
Ožkeliškėk2
Paberžiaik11
Padratvinisk0
Padubysisk24
Pakražantokaik4
Pakūprisk0
Patarvainisk0
Pašlaunisk0
Petkiškiaik21
Pyragiaivs0
Plunksniškėk0
Prienaik1
Pučkoriškėk22
Puodžiškėvs0
Rikantaik88
Rimydžiaik27
Senlioliaik3
Skiručiaik9
Sokiaik4
Stagintrakisk0
Svirniaik42
Šakaliaik13
Šaupelkisk0
Šlyžiškėk29
Tarvainiaik4
Topulynėk12
Uikenaik0
Vaišviliškiaik54
Varėsk6
Virtukaik6
Zakeliškiaik37
Žilaičiaik0
Žvirbliaik11
Pakražančio seniūnija 2054
Adomaičiaik36
Algeniaik10
Antkapinisk0
Aukštoji Pašilėk0
Ąžuolinėvs1
Balosk1
Budraičiaik20
Bumbuliaik0
Bumbuliukaik13
Burniškėk25
Butkiškėk12
Būdosk5
Būtvilaik3
Dailydiškėvs7
Duobikėk0
Dvariškiaik2
Dvarviečiaik10
Frankpolisk43
Geviliaik12
Griniaik296
Gudeliaik31
Išlynosvs2
Jauniškėk44
Jautakiškiaik2
Kalniškiaik2
Kareivosk26
Kerkasiaik98
Kušleikiaik46
Kūprėk0
Laitekiaik11
Laplėgiaik23
Legotėk10
Lendrėsk20
Mažučiaik22
Morkiškėk6
Orkiaik14
Padvarninkaivs0
Padvarninkai Ik9
Padvarninkai IIk18
Pakražantisk41
Pakražantokaik1
Palėkinisk8
Pamergiaik11
Papiliaik11
Pastulgiaik26
Petkiškiaik34
Pėriškiaik98
Pluskiaik31
Plūsčiosk35
Raudgiriaik1
Raudiškėk23
Rėzgaliaik29
Sotkalnisk45
Stulgiaik127
Šapėnaik15
Šarkinėk0
Šaukiškėvs0
Šikšniaik1
Šimaičiaik17
Šimaitukaik39
Šimkaičiaik17
Šuneliaik20
Švitriaivs9
Tabaliaik2
Tįsaičiaik32
Trakšeliaik27
Tranšoniškėvs0
Tūravak4
Uvainiškiaik15
Užmedžiaik52
Užmergiaivs0
Užžalpiaik4
Ūpainiaik29
Ūpainiukaik13
Vaidatoniaik34
Valpainiaik123
Vileikiaik33
Žadvainiaik6
Žalpiaimst106
Žirnainiaik52
Žvirzdeliaik3
Šaukėnų seniūnija 2420
Aukseliaik49
Aunuvėnaik220
Baršiškiaik0
Beržėnai IIk3
Čekaičiaik0
Dapkiaik8
Daugirdaik0
Dirvonėliaik3
Dubėnaik105
Dulkiškiaik0
Eizbėk4
Gabriejolėvs4
Galvydiškėk4
Gaugariaik42
Gelučiaivs4
Gerbėniškėk2
Giriškiaik10
Gudmoniškėk0
Gumiltėnaik15
Juodlėk4
Jurgoniškiaik1
Kadagynask6
Kalniškiaik182
Kartokliaik28
Kentriaik25
Kibgirėk0
Kūjokaik3
Laikšėsk192
Laiškalnisk11
Lazdynaik0
Liepynaik0
Lykšilisk250
Pabikiaik11
Pabiržiaivs0
Pagančiukaik34
Pailgisk11
Paklibakiaik1
Pakupelkisk15
Palaiškalnisk7
Paplėštakiaik30
Pašatrijak0
Pašoniaik8
Pavainiškėk55
Paventysvs0
Pavėžupisk14
Peleniaik15
Pelėdkojaik6
Petrošiaik1
Plausgailiaik1
Puikiškėk3
Spaudžiaik37
Svilėk11
Šaltupisvs0
Šaukėnaik36
Šaukėnaimst596
Šeškupisk6
Šonak0
Šukiškiaik41
Tilvikaik28
Titvydiškėk37
Tolučiaik3
Traulėnaik0
Ubesisk7
Ubesiukaik0
Užberžynisk1
Užpelkiaik0
Užvarmisk10
Vabaliaik25
Vainagiaik20
Vaišlaukisk52
Vėžaliaik2
Vėžežerisk0
Vidsodisk105
Žutautaik16
Tytuvėnų apylinkių seniūnija 3073
Agailiaivs0
Antaniškiaik0
Aukštiškiaik28
Baldainiaik0
Budraičiaik202
Budriūnaik19
Bulavėnaik77
Būdosk0
Cigelnėk0
Dauginiaik16
Dugnaik0
Eimančiaik37
Elbaraik18
Elvyravak12
Ežėnaik0
Gailaičiaik6
Galminaičiaik19
Gedvilaičiaik3
Gembutiškėk0
Girininkaik10
Gudaičiaik1
Gudeliaik27
Jagminiškėk15
Johampolisk167
Kadagynėk2
Kaimalėk55
Kaimalėvs28
Kalniškiaivs1
Kalviaik2
Kamenkak0
Kaniūkaik21
Kantučiaik0
Kazankak0
Kelmynaik0
Kiaulakiaik5
Kiaunoriaik248
Kiškoniaik25
Kybučiaik73
Kleitiškiaik7
Kručaik0
Kubiliaik32
Kuprėsvs0
Kuršiaik52
Lapučiaik0
Leošinak6
Liepynaivs0
Mažulaičiaik0
Medingėnaik14
Medsodžiaik0
Meižiaik0
Mergaklonisk6
Meškinėk4
Miežučiaik3
Minginčiaivs0
Mockaičiaik31
Mosteikiaik50
Naujamiestisk0
Naukaimisk1
Pabariukaik19
Padidmiškisk0
Padurupiaik4
Pagauštvinisk7
Pagirysvs0
Pagryžuvysk360
Pajuodupysk0
Paliesisk15
Papušynysk31
Paraskalnisk6
Pašakarnisk17
Pašiaušėk191
Pašiaušiukask0
Pašimšėk9
Patytaukysk14
Paulišiaik5
Pavydaik172
Pavygailiaik26
Pažerysk3
Peldžiaik0
Pežaik0
Pivoraičiaik37
Plauginiaik8
Plekaičiaik14
Plytnyčiak0
Pūsdvarisk0
Rėžaliaik0
Rimšiaik4
Ruteliaik30
Sidariškėvs0
Simaniškiaik3
Siraičiaik0
Skogalisk150
Spudžiaik2
Stulgiaik0
Šedbaraik300
Šeimylaukisk26
Šimšak0
Šukiškiaik54
Tytuvėnaigst37
Tytuvėnėliaik34
Tolučiaik44
Trainaičiaik55
Užpelkiaigst4
Užpelkiaik2
Užvižiaik3
Vaitkaičiaik9
Valaičiaik1
Vičiaik27
Visgailiaik17
Žaliknysk0
Žaraik7
Žilaičiaik3
Tytuvėnų seniūnija 2302
Tytuvėnaim2302
Užvenčio seniūnija 3288
Audeniaik0
Bambalaik10
Beržėnaik91
Bikniškėk5
Brauzgaik14
Čiotiškiaik30
Dangvietaik52
Daugėnaik9
Didonaik0
Domeikiaik15
Dvarčiusk22
Dvarviečiaik5
Gedruikiaik17
Gedvilaik3
Girnikaik268
Gludaik5
Gudaik20
Gudeliškiaik4
Guravak13
Jungirisk0
Junkilaik171
Katarškiškiaik6
Kerbedlaukisk7
Kerbedėliaik0
Kolainiaik261
Kolainiukaik26
Kruopainiaik7
Kunigiškiaik36
Kuršaik17
Labūnavak32
Labūnavėlėk23
Lapiškiaik5
Lauriškėk2
Leliušiaik6
Liubišiškiaik15
Lukšiškėvs0
Markūniškėk10
Maudžioraik42
Meškuičiaik34
Minupiaik180
Miškiniaik0
Moluvėnaik18
Naikmiškėk0
Negirbiaik6
Pabutkalnisk62
Pabutkalniukask18
Pagaurutisk2
Pagiriškiaik12
Pagludžiaik0
Pakalniškiaik0
Paloniaik17
Pavandenėk11
Pašilėnaik141
Plikšilisk4
Ramučiaik57
Rėžgalisk6
Rūdiškiaik12
Sarakiškiaik8
Sirūniškiaik6
Spygliaik9
Šemetiškiaik20
Šiliškiaik5
Šlapgirėk3
Šliurpėsk0
Šlumpiaik104
Šunikiaik19
Tyklėk1
Toleikiaik19
Ušakiaik3
Ušnak4
Ušnėnaik65
Užalksnynisk3
Užgiriaik0
Užgludisk35
Užkalniaik11
Užventism833
Valkosk3
Varmikėk2
Veniaik43
Volungiaik36
Žalakiaik8
Žeberiaik64
Želviaik150
Žvirgždžiaik5
Vaiguvos seniūnija 947
Adošiškėk11
Akmeniaik37
Albaičiaik2
Bagužiaik12
Daugėliškėk9
Daustoriaik3
Didlaukisk5
Didmedžiaivs0
Gailaičiaik0
Galiniaik0
Gedužiaik0
Juciaik23
Judikiaik0
Kalniškiaik44
Kiloniaik0
Klapatauskiaik17
Lapvarčiaik0
Laugiriškiaik0
Liupšiaik23
Norkiaik6
Padegsnisk0
Paknituvisk0
Paknituvisvs0
Pakėvisk202
Pakėvukaik0
Papilalisk15
Paprūdžiaik0
Pavaiguvisk7
Perkūniškėvs0
Petrikaičiaik0
Pikeliaik35
Plumpiaik0
Stirbišiaik0
Šarkiaik4
Šiaulaičiaik0
Šiliukaik0
Špitolėk0
Švytriškėk0
Taršiškiaik5
Tolišiaik9
Užgiriaik0
Vaiguvak419
Vaiguvalėk0
Vaiguviškiaik3
Vikraičiaik50
Visgirdaik6
Žiaunėk0
Žuviškėvs0

Pakruojo rajono savivaldybė

23745

Guostagalio seniūnija 1383
Antkalniaik12
Butniūnaik73
Degėsiaik201
Devynergiaik9
Dvariūkaik70
Gedučiaik71
Gedžiūnaik11
Guostagalisk299
Javydoniaik66
Keliuotiškiaik0
Krupavičiaik6
Linkavičiaik392
Majeliaik0
Masčioniaik0
Pagiriaik0
Palinkuvėk0
Paplonėk0
Papušaik0
Raudonpamūšisk5
Rudžioniaik0
Ručiniaik2
Šikšniaik122
Šlapeliaik2
Uniūnaik37
Vainaroniaik5
Zvanagalak0
Klovainių seniūnija 2743
Augustavask3
Balsiaik302
Barvainiaik0
Beržiniaik0
Bešoniaik4
Bučiūnaik7
Gailioniaik35
Gačioniaik215
Gesviaik0
Getautaik3
Kalniškiaivs0
Klovainiaimst785
Krivaičiaik20
Laimučiaik22
Laipuškiaik181
Lašmenpamūšisk55
Lumbeliaik0
Margiaik3
Marijampolisk0
Meilūnaik3
Minioniaivs1
Padauguvak30
Paežeriaik0
Pakalniškiaik12
Palašmenisk20
Pamūšisk214
Pamūšninkaik0
Pašakiaik8
Petrašiūnaik379
Plunkiaik7
Puodžiškiaik0
Rakickaik0
Rimšoniaik55
Rimšoniškisk0
Siečiaik31
Sitkūnaik0
Spilgiaik14
Šilaivs3
Šinkaučiškisk17
Tirkšlioniaik10
Titoniaik248
Trakų Pakapėsk0
Uošask23
Vaišvydžiaik33
Vanagynėvs0
Vebriškisvs0
Linkuvos seniūnija 3498
Blėkoniaik19
Butėnaik12
Čičykiaik0
Daunoriaik0
Dovydiškisk9
Dūčiaik29
Dūčiaivs0
Gaižūnaik79
Gataučiaik25
Gegiedžiaik92
Girbutkiaik56
Gudžiūnaik7
Impoliaik3
Judiškiaivs0
Jurgaičiaik21
Kalpokaik167
Laboraik70
Laiškoniaik2
Linkuvam1550
Medėnaik7
Megučioniaik116
Miciškiaik20
Mikalajūnaik36
Mūravotask33
Mūrdvarisk4
Paguliankak3
Pamuckaik42
Plentask167
Plikeliaik13
Puodžiūnaik33
Pupiškiaik0
Rauklaukisvs3
Rimkūnaik159
Ruponiaik114
Skėriaik2
Tautkūnaik3
Tričiaik1
Triškoniaik246
Tulminiaik4
Ūdekaik322
Vaižgantaik3
Veselkiškiaik9
Vizgoniaik3
Vorlaukisvs0
Voronėliaik14
Zimbiškiaik0
Lygumų seniūnija 2539
Aleknaičiaik16
Armonaičiaik23
Ąžuolynėvs2
Bagdonaičiaik2
Barvainiaik8
Bedriaik5
Beinoraičiaik78
Beniuliaik11
Bitaičiaik41
Budziniškisk0
Dargužiaik37
Daušiškiaivs0
Degučiaik235
Dovainiškisk7
Dvariškiaik228
Gužučiaik0
Ilguočiaik1
Įsoniaik11
Jackoniaik11
Jasvilaičiaik0
Joniškaičiaik0
Juknaičiaik37
Kabališkiaik7
Kalneliaik12
Kareiviškisk16
Kauksnujaik115
Kutaičiaik39
Lapgirysk14
Lapynėvs0
Lygumaimst601
Lygumaivs13
Mantaičiaik0
Martyniškisvs10
Mickūnaik2
Minelgiaik8
Miniūnaik1
Nadaukiaik0
Naujalaukisk0
Norvaišiaik5
Palygumisvs0
Pavėzgiaik52
Petraičiaik1
Pošilisvs6
Poškiečiaik34
Ramonaičiaik2
Reibiniškisvs0
Ročkaičiaik0
Rubaičiaik11
Rusleliaik3
Rusliaik5
Sakalaik2
Stačiūnaik356
Sukmedisk21
Šukioniaik357
Švilpynėk0
Tyliaik0
Užubeliaik8
Vaigailiaik1
Valakėliaivs0
Vėbariaik12
Vilūnaičiaik72
Pakruojo seniūnija 7388
Akmenėliaik18
Bačiūnaik10
Daugšigaliaik11
Gedžiūnaivs2
Jasaičiaik11
Jovaraik474
Juškoniaik8
Karašilisk30
Kirponiaik0
Kolyčiaik20
Kreivakiškisk0
Kundročiaik27
Kuosiškiaik11
Kvedaraik5
Libariškisk0
Linksmučiaik297
Mažeikoniaik305
Noreikoniaik70
Pakruojism5139
Pakruojisk477
Paliečiaik41
Pašilisk22
Paverdeniaik11
Praniaik9
Preičiūnaik198
Savėliškisk0
Sigutėnaik116
Šiliškisk8
Telišioniaik63
Teterviškiaik2
Valainiaik3
Pašvitinio seniūnija 1700
Binėnaik40
Bubštaik0
Burniškiaik14
Dausiškiaik2
Domančiaik0
Draudeliaik217
Gaubiaik4
Gedminiaik8
Gegiedždvarisk13
Giedraičiaik21
Gražaičiaik36
Išdagiečiaik7
Janelioniaik0
Kalevaik32
Kalnuočiaik2
Kazokaik8
Kibaik0
Laitiešiniaik7
Lizdeikiaik3
Mačiūnaik2
Mažioniaik16
Meilioniaik1
Miciūnaik3
Mikniūnaik182
Mišeikiaik0
Niūraik0
Noršoniaik7
Pamūšisk296
Pašvitinysmst350
Peleniškiaik129
Peluodžiaik45
Petroniškiaik0
Pociūnaik5
Rimdžiūnaik25
Rimšoniaik24
Satkūnaik0
Sodeliškiaik20
Sosdvarisk64
Starkoniaik14
Sutkūnaik0
Sūkuriaik9
Titoniaik5
Trakeliaik4
Trivalakiaik22
Vaidaik1
Vainiūnaik39
Vaiškoniaik0
Voroniaik23
Žvirbliniaik0
Rozalimo seniūnija 2175
Akmenynėk15
Bališkiaik51
Bančiaik14
Beržinėvs0
Birjagalak15
Butnalaukisk0
Čelkiaik22
Derveliaik47
Dinaburkask2
Draumėnaik0
Dulkiškiaik12
Eibutoniaik0
Galeliaik2
Gikoniaik19
Jomantoniaik0
Krumpiaik3
Laičiaik0
Lineliaik0
Litkūnaik0
Maldžiūnaivs0
Medikoniaik199
Mediniškiaik39
Medinėvs0
Meldiniaik50
Miškadvarisk0
Moniūnaik3
Padubysysk160
Paežeriaik3
Plaučiškiaik293
Rokoniaik30
Rozalimasmst746
Simaniškiaik6
Stūriškiaivs1
Tarvydaik29
Tirkšlioniaivs0
Vaitkūnaik9
Vilkinėvs2
Vismantaik111
Zaitiškisk6
Zigmantiškiaik12
Žvirbloniaik274
Žeimelio seniūnija 2319
Akmenėliaik61
Akmeniškiaik1
Aleksejevka IIk2
Aukštadvarisk5
Balanėliaik0
Baliniaivs2
Baltausiaik3
Bardiškiaik172
Daugalioniaik16
Didysis Plonėnask23
Diržiaik98
Gatautėliaik0
Gedeikoniaik3
Geišaik7
Gelčiaik13
Geručiaik9
Grikpėdžiaik206
Janoniaik5
Jovaišiaik6
Kaireliaik14
Krasniškiaik4
Kukariškiaivs0
Kūkaik8
Lauksodisk86
Laumekiaik2
Liesaik11
Maišeliaik0
Margiaik50
Mažučiaik49
Meldžiūnaik1
Mikoliškisk132
Moniūnaik5
Moniūnėliaik0
Nakrošiūnaik2
Nociūnaik90
Noreikaik82
Noriūnaik27
Noriūnėliaik3
Pagiriaik6
Petroniaik2
Petronėliaik0
Pikčiūnaik0
Plonėnask25
Rozentalisk0
Ruoniaik0
Skaruliaik3
Skarulėliaik0
Staškavičiaik22
Steigviliaik76
Striukaik3
Šulaičiaik20
Šumyliaik0
Vileišiaik6
Vydžiaik0
Zyliaik2
Žeimelismst953
Žičiūnaik3

Radviliškio rajono savivaldybė

42389

Aukštelkų seniūnija 1581
Arimaičiaik136
Aukštelkaik603
Avietinėk3
Birjočiaik39
Eibariškiaik7
Gražioniaik98
Kalnelio Gražioniaik394
Kauliniaik88
Kriaukėnaik3
Liaudiškiaik52
Mažaičiaik54
Mėlidaik5
Paobeliaik4
Rukaičiaik39
Rupliškisvs3
Sedūnaik32
Žironaik21
Baisogalos seniūnija 4024
Andriūnaik0
Augmėnaik115
Bagdonaik28
Baisogalamst2034
Biliūnaik0
Bučiūnaik74
Čelkiaik1
Dauderiaik53
Degėsiaik2
Dišliaik0
Dvareliaik0
Fermak0
Gankiaik0
Jadvimpolisk10
Januškoniaik23
Juodupiaik28
Kabliaik32
Kalveliaik8
Kemėraik0
Komariškiaik8
Kubiliūnaik82
Liaudiškiaik7
Lopaik8
Mikoniaik10
Moniūnaik14
Moralinėk0
Paberžėliaik6
Pagojaik3
Pakiršinysk532
Pakiršinėlisk51
Palonaimst345
Piepaliukaik4
Pliuškiaik6
Randžiaik0
Ritikiaik12
Sirutiškiaik29
Šileliaik16
Treigiaik0
Vainiūnaik311
Valatkoniaik161
Vilgirdaičiaik11
Grinkiškio seniūnija 2469
Abložynėk0
Auksučiaik0
Aukštieji Levikainiaik0
Balandiškisk20
Bargailiaik7
Beinoriškisk39
Burūnaik0
Būdai Ik0
Būdai IIk3
Čerkosaik15
Daugirdaik6
Dirgaičiaik2
Dirvoniškiaik2
Dvareliaik1
Eitviliaik16
Gegužinėk3
Geručiaik43
Giedraičiaik134
Ginčaik0
Godaik16
Gražiškiaik3
Grinkiškismst678
Gujėnaik12
Gulbinaik39
Juodeliaik19
Juodžiaik0
Kairėnaik108
Kairėnėliaik121
Kalančiaik6
Kačiuškiaik0
Legetėliaik6
Legečiaik22
Martynaičiaik0
Medeliukaik0
Mikailiškiaik11
Mockiškisk4
Mėnaičiaik179
Naujėnaik0
Noručiaik37
Paberžiaik20
Pagojisk9
Pagomerčiaik3
Pakrūmiaik0
Paplanskiaik7
Pašušvysmst331
Pypliaik25
Ramoškiaik4
Rudžiaik55
Skiečiaik5
Smiltynėk8
Strazdynėk0
Šašeliaik5
Šašiaik131
Šmulkiškiaik6
Uodynėk0
Vaitiekūnaik238
Valatkaičiaik0
Valinėk22
Vedreikiaik43
Viktorinėk4
Žitiškiaik1
Pakalniškių seniūnija 2496
Aldoniškisk4
Alksniupiaik592
Amalijak4
Areiniškiaivs3
Baukaik42
Birutėk11
Bružiaik25
Burbiškisk0
Dambavak11
Daukonysk8
Dausaik2
Grybtrakisvs7
Jasonysk15
Jukiškisk26
Juodupiaik7
Karizniškisvs10
Kašiaivs3
Kibildžiaik6
Kleboniškiaik21
Krupiškisk0
Labak14
Lineliaik0
Maldžiūnaik42
Maneitaik17
Mažuliaik50
Miškadvarisk0
Naujasodisk57
Niauduvak158
Pagojisvs3
Pajuliaik36
Pakalniškiaik345
Pociūnaik291
Radiškiaivs7
Radviloniaik147
Raginėnaik30
Raudondvarisk291
Rimaičiaivs5
Sliekiaik6
Šeduvavs11
Šileikoniaik37
Šniukoniaik14
Tankūnaivs2
Valdeikiaik53
Vanaginėvs0
Veliakiemiaik34
Žardeliaik36
Žybartaik13
Radviliškio miesto seniūnija 17254
Radviliškism17254
Radviliškio seniūnija 3202
Baroniškiaivs4
Bebrujaik35
Daugėlaičiaik321
Daukučiaik0
Diržiaik5
Gendviliaik16
Ilguočiaik89
Jankūnaik25
Jasnagurkak2
Jaugėlaik14
Jukniškiaik12
Kaneivaičiaik5
Karčemosk365
Krikštanaik0
Kutiškiaik606
Liepinėk2
Linkaičiaigst15
Linkaičiaik335
Liutkiškiaik82
Mankiškiaik205
Manteliaik0
Matkaičiaik1
Miežaičiaik157
Nakraušiūnaik6
Nirtaičiaik82
Pagojisvs4
Pataušisvs0
Ramulėnaik22
Skirjočiaik1
Šniūraičiaik463
Tautiškiaik0
Uodynėk1
Vaiduliaik76
Vantainiaik6
Vantainėliaik2
Varnioniaik58
Verduliaik9
Vilkduobėk6
Vitkaičiaik9
Voskoniaik129
Žinėnaik32
Sidabravo seniūnija 1821
Asteikiaik2
Beinoravak355
Beržinėk0
Birželėsk99
Dapšioniaik80
Dargėnaik0
Dauburaičiaik43
Davongalisk9
Deveikiaivs0
Dotiškiaik48
Geniaik0
Jasnagurkavs0
Jaukštaivs0
Kaspariškiaik0
Kundrėnaik36
Malūniškiaik0
Mandeikiaik17
Mazgiaik0
Miškiaik9
Naujasodėvs6
Ožaičiaik59
Padvarninkaik3
Pagaidžpiliaik1
Pakiršiniaik15
Palabėk0
Paryžiusvs0
Praščiūnaik82
Rimiškiaik0
Rimkiškėsvs0
Rudeliaik3
Rudžiaik15
Rėčkaik1
Sibičiaik19
Sidabravasmst532
Skapiškisvs2
Šulneliaivs0
Tauginaik1
Taukuočiaik35
Trakaik8
Trakeliaik0
Užkuraičiaik8
Vabaliaik121
Vadaktaimst178
Verpčiaik1
Vidulaukisvs0
Vileikiaik33
Skėmių seniūnija 1251
Aguriškėsk2
Girvalakiaik19
Kirkilaik0
Pagarduviaik31
Panekelpiaik8
Pašakiaik105
Pašlapėlėk0
Pociūnėliaimst475
Rinktinėliaik0
Skomaičiaik48
Skomaičiukaik43
Skėmiaik456
Šabiškiaivs0
Šašėnaik5
Užpurviaik33
Vaičaičiaik1
Vakaraik3
Valmančiaik22
Šaukoto seniūnija 997
Abrieskaik0
Baublėvs0
Baužiškiaik0
Budriaik0
Butkiaik0
Bysvainėliaik0
Daužnagiaik21
Debeikiaik1
Diktariškiaik23
Goriškisk0
Grigalaičiaik5
Jankaičiaik6
Kadylaik1
Kalnaik1
Kaunetiškiaik22
Kunigiškiaik130
Lenartuvak5
Liekiaik3
Liepkalnisk1
Mankiškiaik2
Margiaik0
Miškiniaik2
Notiniškiaik4
Paežeriaik6
Pakalnučiaik14
Pakrovkak4
Paltynaik34
Papušynysk198
Pasodniaik0
Pašakarnisk0
Piktoniaik1
Reksčiaik4
Ropkepiaik0
Sokmedžiaik0
Sutkiškisk0
Šaukotasmst445
Šaukotas Ik18
Šaukotas IIk3
Šilaik0
Tamošiškiaik2
Trakaik0
Užžadikiaik1
Valatkiškiaik22
Žąsaičiaik18
Žemieji Levikainiaik0
Šeduvos miesto seniūnija 4857
Baltojik23
Butėnaik186
Dargužiaik11
Daukantaik31
Džiugoniaik49
Gimbogalak22
Kauleliškiaik19
Kurklaičiaik5
Kurkliaik58
Labučiaik6
Margavoniaik46
Paežeriaik40
Pakuteniaik7
Pavartyčiaik499
Prastavoniaik200
Puipiaik98
Riaubaik24
Rokoniaik48
Šeduvam2895
Užuovėjak34
Užuožeriaik47
Vaiduloniaik22
Vaižgaik38
Vardukšniaik8
Velžiaik30
Vėriškiaik339
Viešvilėk56
Žilioniaik16
Šiaulėnų seniūnija 1592
Acokavaik194
Apušrotask1
Ardaičiaik0
Aušrėnaik11
Baranaučiznak0
Baroniškiaik2
Birietiškiaik8
Bloškiaivs0
Daujočiaik24
Daukšiaik0
Dirvonaik10
Dirvoniškiaik15
Dvarčiaik4
Gražvydaivs0
Jasaičiaik7
Jokūbiškiaik46
Juodpjaunisk0
Kalnugalisk0
Kleiviškiaik0
Kudinaik5
Liepiškiaik57
Mantviliškiaik5
Mažuoliaik4
Minautuvak0
Mumšilisk0
Mūraik10
Norkiškiaivs0
Pamiškalniaik0
Pamėraik0
Pašušvysk13
Petrošiaik20
Pilveliaik3
Repšiaik14
Rubežiaik0
Sakteliaik6
Sidariaik40
Sklioriškiaik21
Skynimiečiaik0
Sodaičiaik0
Stalmokaik2
Starteliaik0
Sulinkiaik2
Šiaulaičiaik93
Šiaulėnaimst751
Šilaik0
Toleikiškiaik3
Vagariaivs0
Viliošiaik1
Virikauskaik2
Žeimiaik217
Žostarčiaivs1
Tyrulių seniūnija 845
Batkūnaik51
Bernočiaik0
Čiuteliaik15
Dvarninkaik33
Gankiaik0
Gudesiaik2
Jonaitiškiaik77
Pakalniškiaik12
Polekėlėk274
Pušinavak11
Pušiniškiaik19
Smilgiaik1
Spičiaik37
Tyruliaimst275
Vališkiaik7
Vendrėk23
Žarniaik8

Šiaulių miesto savivaldybė

109328

Šiauliaim109328
Medelyno seniūnija 6665
Rėkyvos seniūnija 3903

Šiaulių rajono savivaldybė

44332

Bubių seniūnija 3176
Alksnyniškėk14
Bacaičiaik5
Bagdoniškėk15
Bazilionaimst390
Beinoriškėk8
Bernotaik1
Bitėnaik15
Blužgalisk11
Brazinskiaik3
Bubiaik789
Bulėnaik32
Bunokiškėk9
Burkšaik15
Butiškėk0
Butkaičiaik49
Čeprečiškėk7
Daubakiškiaik0
Dengtiltisk0
Didlaukėk30
Dirvonaik14
Dzidaik37
Gervėnaik135
Gilvyčiaik265
Gilvyčiukaik0
Girnikaik1
Goriškėvs3
Gošteliškiaik1
Grabijolaik3
Gyliaik9
Jankaičiaik0
Jusaičiaik50
Juškaičiai Ik0
Juškaičiai IIk13
Kadagynėvs0
Kanapinėk11
Knašiaik11
Kurauskiaik0
Kurtuvėnaik23
Kurtuvėnaimst256
Laisvučiaik1
Leškiaik12
Linartaik41
Liūdoriaik2
Lukšiaik1
Margėsk5
Maskvytėk40
Mekiaik14
Meškiaik211
Mingėliaik0
Mirskiškėk10
Molinėsk2
Motaičiaik15
Naisiaik2
Naujieji Gilvyčiaik11
Noliškiaik6
Pabijočiaik22
Padegliaik16
Pageluvisk8
Pagervinėk9
Pakalniškiaik9
Pamiškaupisvs1
Paraudžiaik6
Pavakalnisvs5
Pavėkiaik20
Paširvisk2
Pašvinėsk49
Pikeliškėk56
Pikužiaik5
Pociškėk11
Purvinėk5
Rimeikiaik0
Rimkiaik8
Rimkiškėk1
Rimučiaik5
Sakalaik1
Simoniškėk0
Skaudviliaik19
Skurviaik1
Slišaik0
Slišukaivs5
Slydžiaik14
Sodeliukaik9
Spaudžiaik3
Spitkiškėvs0
Stibiriškėk0
Šalpirčiaik17
Šemetiškiaik20
Šiliškėk4
Šilynasvs10
Taručiaik16
Tilybiškėk3
Trauleiniaik26
Trociškėk2
Užčiaušiaik4
Užkalniaik29
Vabalaik17
Vainagiaik4
Valatkiaik10
Viekvedžiaik50
Vilaičiaik8
Vilkuriaik12
Visgirdaik14
Volungiaik30
Zigmantinėvs0
Zuikiškėk8
Žadvainiaik0
Žalpeliaik4
Ginkūnų seniūnija 3278
Ginkūnaik2877
Girelėk0
Malavėnaik5
Malavėniukaik2
Šapnagiaik119
Uosupisk7
Žeimiaik220
Žuvininkaik48
Gruzdžių seniūnija 2436
Apušėliaik16
Augučiaik8
Aukštrakiųk0
Aukštuoliaik0
Bartkūnaik0
Biržiaik15
Bučiūnaik17
Dargaičiaik51
Daujočiaik12
Dimšiaik31
Gruzdžiaimst1467
Gruzdžiaivs18
Gurbaik9
Jauneikiškėsk9
Jokūbaičiaik0
Kantminiaik26
Karveliaik8
Laumakiaik0
Lukošaičiaik23
Lygudaik46
Maldeniaik9
Maniūšiaik15
Mažeikiaik8
Norvaišiaik9
Paupariaik0
Poviliškiaik3
Rakandžiaik3
Ratkūnaik0
Raubaičiaik1
Račiaik42
Ražų eiguvosk0
Sauginiaik36
Saveikiaik72
Strazdaik5
Šepkaičiaik6
Šėkščiaik3
Šiupyliaik324
Taurakiaik10
Valdomaik43
Žiogaik91
Kairių seniūnija 3300
Bacioniaik2
Bertužiaik263
Dvikapiaik10
Eimučiaik108
Gudeliaik21
Ilgoji Lovak8
Kairiaik28
Kairiaimst1822
Kalniškiaik7
Kirbaičiaik0
Liutkūnaik36
Mikailaičiaik44
Mumaičiaik12
Norušaičiaik45
Pročiūnaik10
Šėkščiaivs0
Šilėnaik570
Šiubaičiaik23
Tyliaik9
Vėgėliaik0
Vismantėliaik0
Zapalskiaik3
Žadžiūnaik267
Žalgirysk2
Žvigaik10
Kuršėnų kaimiškoji seniūnija 4410
Auksučiaik15
Beržtvosk52
Bijūnėliaik0
Braznavak2
Būdosk8
Čigonaik29
Čiuineliaik28
Čiuiniaik6
Daugėliaik20
Drąsučiaik795
Egėliškėsk38
Gaudučiaik1
Gaudžiaik13
Gedintėsk168
Gergždeliaik225
Geruogiaik14
Gudmiškėk8
Gūragiaik101
Ivoškiaik1
Jakutiškėk0
Jokšiaik17
Kalviškiaik38
Kantrimiškisk0
Katiliškėsk0
Ketūnaik37
Krikliaik42
Kubeliaik20
Kušleikiaik19
Kvietkeliųk0
Lapkasiaik15
Laukstučiaik1
Laumakiaik1
Liepkalnisk7
Likučiaik0
Mažučiaik6
Medvalakėk10
Micaičiaik602
Miliškėsk14
Milvydaik25
Minkštakiaik4
Nugarėsk1
Olbikiškėk16
Oliesinask9
Ožkėnaik2
Padarbosk0
Padvaiskiaik15
Pakepšteniaik0
Pakubeliaik2
Pakumulšiaik294
Pakuršėniaik47
Pakšteliaik39
Palūksčiaik0
Papalskiaik7
Papelkiaik31
Paringiaik6
Paringuvisk163
Pazastarčiųk0
Pažižmėk4
Pilkalnisk0
Pusbaubliaik0
Pusgudžiaik0
Raganiaik18
Rekčiaik16
Repšiaik8
Ringuvėlėk21
Ringuvėnaik417
Romučiaik148
Rūveliaik9
Saulučiaik55
Skačiaik52
Smurgiaik9
Steponiškėk7
Strazdaik8
Svirbūtėsk74
Šėkščiaik0
Šileliaik13
Šilėnaik78
Šilkalnisk17
Širminiaik24
Škurliškėk0
Tadiškiaivs0
Tulkinčiaik2
Tylučiaik2
Urkuvėnaik25
Užlaukiaik12
Užmiestisk24
Užringuvisk4
Vaitkaičiaik18
Varputėnaik228
Vilkiškėk3
Visdergiaik15
Voreliaik15
Vosbūčiaik0
Zastarčiaik35
Žardeliaik2
Žiliaik20
Žygaičiaik13
Kuršėnų miesto seniūnija 11963
Kuršėnaim11963
Kužių seniūnija 3747
Amaliaik77
Apšrujaik9
Beržynėk136
Biručiaik35
Briešlaukisk17
Bunokiškėsk8
Džiuikiaik10
Gilaičiaik309
Gogiškiaik4
Gražuoliaik29
Ilgviečiaik19
Jakštaičiaik32
Jakštaičiukaik41
Jauneliaik0
Jonelaičiaik28
Jurgaičiaik8
Kasčiukaik1
Kybarčiaik15
Kurauskiaik16
Kuzavinėsk55
Kužiaimst1168
Lukšiaik247
Luponiaik32
Marmaik9
Mostaičiaik6
Noreikiaik247
Normančiaik12
Norutaičiaik22
Norvaišiaik3
Nutaučiaik15
Pakarniaik15
Pakarniukaik11
Purvynėk17
Radviliaik19
Raupaičiaik19
Sauginiaik275
Siaurimaičiaik18
Smilgiaik255
Smiltynėk29
Sneigiaik3
Stonaičiaik4
Šobliškiaik7
Švendrėk16
Tyrelkaik12
Užvėkiaik3
Vaišnoriaik0
Verbūnaik434
Verčiuliųk0
Meškuičių seniūnija 2212
Adomiškiaik15
Bagdongirisk7
Dakčiaik3
Dapkūnaik24
Daugėlaičiaik46
Daunoraik96
Domantaik10
Dvarlaukisk3
Gavėnaičiaik18
Gibaičiaik20
Jurgaičiaik19
Karvazaik47
Kirmėlynėk2
Klebonaik5
Lūpaičiaik5
Mantaičiaik0
Meškuičiaimst1056
Misaičiaik8
Mišeikiaik5
Naisiaik539
Nikančiaik48
Noreikiaik38
Norkūnaik0
Parkulpisk12
Rėkuvak0
Rupeikiaik20
Sereikiaik98
Tamošiūnaik2
Tautiniaik51
Žačiaik15
Raudėnų seniūnija 1318
Atuoniaik0
Bartlaukėk6
Būdvydžiaik17
Čibirikaik10
Daržiškėsk12
Dirvonėnaik352
Dubiniaik32
Felicinavak0
Gelžėk13
Giriškiaik0
Girkantaik1
Girkautaik73
Girlaukėk3
Yniškėsk5
Judriškėk0
Juozapavak0
Kemersiaik0
Kentraičiaik35
Kraupšiaik5
Kybartiškėk13
Leičiaik16
Lieplaukisvs0
Luiniaik2
Medlaukėk2
Medragiaik22
Neimantiškėk6
Numšiaik0
Pabalvėk0
Paežeriaik10
Pagelžiaik0
Pagelžiukaik7
Pakentraičiaik4
Pakoklinėk8
Pamockėk41
Paraudžiaik3
Pastruikiškėk2
Patyreliaik12
Pavaišvėk0
Pažižmėliaik22
Pėžaik5
Pūšiliaik36
Raudėnaik403
Repšiaik17
Rūdėnaik15
Sauslaukėk10
Šeškiaik17
Šluotiškėk2
Švendriaik56
Tarutėsk0
Tarvydžiaik4
Taučiaik0
Užpelkiaik0
Vadeikiaik2
Vanagiškėk2
Vilkdaržėk7
Žagariškėk7
Žemalėnaik1
Šakynos seniūnija 1361
Balsiaik6
Baužaik17
Burbinaik2
Čeponiaik25
Dargaudžiaik0
Dargiaik0
Dauginčiaik24
Daugmaudžiaik0
Degulėsk0
Diržiaik16
Gedvydžiaik26
Kerbediškėsk0
Kiaukliaik11
Mandeikiaik7
Masiaik0
Mažaičiaik14
Mikaičiaik3
Mikolaičiaik49
Mikutaičiaik1
Mimaičiaik33
Paliesiaik5
Piktaičiaik0
Piktuižiaik166
Prišiškėsk0
Raudondvarisk61
Riškaičiaik9
Semeniškėsk1
Skobiškėsvs0
Šakynamst382
Šelvenaik71
Tautgailiai Ik11
Tautgailiai IIk0
Tulminaik10
Valakaik52
Velviečiaik0
Viesgirdžiaik7
Viliočiaik12
Žarėnaik340
Šiaulių kaimiškoji seniūnija 7131
Aleksandrijak177
Andrijavak18
Aukštelkėk1209
Beržynėk10
Bridaik317
Dainosk68
Daušiškiaik7
Einoraičiaik256
Gastyniškiaik0
Gegužiaik562
Giedriaik11
Gilvydžiaik0
Juodinkiaik17
Jurgeliškiaik6
Kadugiaik20
Karpiškiaik8
Kupriaik126
Kušlambalisk1
Kėbliaik7
Lieporiaik184
Lingailiaik175
Meškiškėk7
Minaičiaik6
Mėmlaukiaik0
Normančiaik10
Pailiaik45
Paitaičiaik29
Pakapėk271
Pakarčiūnaik1
Pumpučiaik4
Raizgiaik318
Rėkyvak73
Sutkūnaik512
Širvučiaik7
Šlepkaivs1
Šukiaik8
Toliočiaik261
Tvibiaik19
Tvibiukaik3
Vaikšnėgalak0
Vaikšnėgalikėk0
Verduliukaik41
Vijoliaik1018
Vileikiaik12
Vinkšnėnaik835
Voveriškiaik370
Žaliūkėsk92
Žylakiaik9

Tauragės apskritis

110059

Jurbarko rajono savivaldybė

30186

Eržvilko seniūnija 2433
Avietiškiaik33
Balandžiaik28
Baužaičiaik14
Būdosvs0
Būkintlaukisk11
Būtaičiaik11
Čepaičiaik0
Daugėliaik17
Dirvonaik18
Dugnaik0
Dūdlaukisk6
Eimantaik11
Eržvilkask13
Eržvilkasmst429
Fermosk7
Gabšiškiaik19
Garšvilaik10
Kalnučiaik2
Kartupiaik136
Klevinėk7
Kubiliškėk18
Kulvertiškiaik27
Lendrynėk3
Lenkčiai Ik43
Lenkčiai IIk21
Lentinėk13
Leonavask19
Lybiškiaik299
Milaičiaik4
Mosteikiaik54
Naujininkaik22
Openiškėk10
Paberžiaik10
Padvarninkaik0
Pagatupysk7
Pagiriaik13
Pagojysk2
Palabaukščiaik12
Pašaltuonysk251
Paupynisk10
Paupysk41
Paviščiovysk35
Petkaičiaik40
Pikeliaik23
Plekiaik19
Polaik19
Pratvalkaik10
Pužiškiaik32
Rikyškiaik11
Rimšaik17
Ropynėk0
Rudžiaik19
Rutkiškiaik152
Sarakiškiaik12
Sarapiniškiaik9
Skliausčiaik22
Smaidriaik7
Sniegoniškėk26
Steponavak18
Stiegvilaik22
Šveisčiaik0
Tadaušavak16
Taubučiaik30
Taučeliaik31
Trakaik1
Užakmeniaik11
Užšešuviaik0
Varlaukisk142
Varnaičiaik5
Verėpaik17
Viršiliškėk3
Žukaičiaik33
Girdžių seniūnija 1146
Baciaik5
Butkaičiaik52
Butkaičiai IIk0
Būtrimaik58
Dargiaik5
Drebulynėk10
Džiugaik4
Eidukiškiaik8
Girdžiaik433
Gudeliaik172
Jokūbaičiai Ik28
Jokūbaičiai IIk0
Jurgeliškiaik1
Kavoliai Ik26
Kavoliai IIk4
Kuziaik0
Miliušiaik22
Naujininkaik5
Paantvardys IIk0
Pavidaujysk2
Pavidaujys Ik254
Pavidaujys IIk4
Pavidaujys IIIk0
Pažėraik22
Pocaičiaik25
Ridikiškiaik6
Juodaičių seniūnija 460
Juodaičiaik385
Mišiūnaik29
Pagausantys Ik16
Pagausantys IIk23
Pakarklysk7
Užringisk0
Jurbarko miesto seniūnija 11232
Jurbarkasm11232
Jurbarkų seniūnija 3055
Antkalniaik6
Antkalniškiaik50
Balneliškiaik0
Balniai Ik14
Balniai IIk48
Bandzinai Ik7
Bandzinai IIk7
Bendžiaik22
Buitkiškiaik3
Dainiaik237
Dainiai IIk88
Dargaitėliaik25
Gedžiaik73
Geišiaik23
Giedriaik32
Globiaik0
Greičiaik51
Jerubiškiaik13
Jokymiškiaik16
Jurbarkaik798
Kalniškiaik21
Kalnėnaik28
Kažemėkaik6
Klišiaik115
Kriščiaviškėk4
Kuturiaik57
Lemantiškiaik0
Lukšiaik15
Mantviliaik35
Mantviliai IIk0
Meškininkaik31
Mikutaičiai Ik35
Mikutaičiai IIk22
Naujasodžiaik53
Naujininkėliaik21
Palėkiaik30
Pašventysk52
Rauktiškiaik19
Rotuliaik384
Rotuliai IIk9
Rukšniaik9
Saukaik2
Smukučiaik23
Telviakaik20
Užkalniaik20
Užvajočiaik7
Vajotaik50
Valuckaik1
Vanaginėk8
Velėniškiaik13
Vertimaik94
Vidugirisk3
Vilniškiaik89
Žindaičiaik258
Žirniškiaik8
Raudonės seniūnija 1359
Adomaitiškėk0
Ambručiaik1
Andriušiūnaik2
Balandžiaik91
Bartiškiaik20
Birbilaik15
Čerbaik1
Dangutiškėk0
Dubinskiaik4
Graužėnaik57
Kybartaik27
Klapatinėk14
Milkūniškėk0
Miškaik0
Naujininkaik3
Naujokaik57
Paantvardysk8
Pamituvys Ik4
Pamituvys IIk1
Pareviaik17
Pasnietalysk57
Pjauniaik17
Pupkaimisk68
Raudonėk34
Raudonėmst510
Raudonėnaik152
Sausgiriaik2
Stakiaik14
Stakiaimst170
Šambaravak12
Vaičiuškaik1
Seredžiaus seniūnija 2464
Armeniškiaik155
Aukštrakisk0
Belvederisk41
Burbinėk20
Burbiškiaik67
Dainaviškiaik9
Daugeliškiaik0
Daujotaik2
Domantaik5
Eimučiaik16
Eimutiškėk0
Gadvaišaik31
Girkaik20
Goniūnaik10
Grivančiaik13
Išlestakiaik11
Jurgiškiaik5
Klausučiaik902
Klumpėvs0
Merontiškiaik2
Motiškiaik71
Naciūnaik3
Paarmenysk20
Padubysysk66
Papartynaik6
Pašiliaik13
Paupstaliaik14
Pavambaliaik8
Pavietavak6
Pieštvėnaik37
Pikčiūnaik13
Ramovėk0
Rukšioniaik4
Rūstekoniaik31
Seredžiusmst590
Skubaik19
Spruktaik22
Staciūnaik3
Šapališkiaik0
Šilaitynėk18
Vambaliaik27
Vitkūnaik4
Vyliaudaik1
Vosbutaik136
Zabranask0
Žardiškiaik36
Žemaitaičiaik7
Skirsnemunės seniūnija 2044
Antkalniškiaik30
Girvalakiaik2
Jakaičiaik134
Kalniškiaik9
Kaniūkaik25
Kartupėnaik56
Molynėk99
Naubariškiaik4
Naukaimisk120
Paantvardysk1
Panemunėk5
Pilis Ik331
Pilis IIk32
Skirsnemunėk772
Skirsnemuniškiai Ik8
Skirsnemuniškiai IIk18
Skirsnemuniškiai IIIk80
Sliekiškiaik18
Šilinėk19
Švendriškiaik86
Vencloviškiaik145
Žvyriaik50
Smalininkų seniūnija 1286
Antšvenčiaik31
Endriušiaik53
Kazikėnaik30
Naudvarisvs0
Smalininkaik326
Smalininkaim515
Tetervinėvs1
Užbaliaik5
Užtilčiaik12
Vidkiemisk310
Vilktakisvs3
Šimkaičių seniūnija 1997
Akmeniškėk6
Antanavak0
Apolonovkak10
Artelėsk0
Aukštrakiaik21
Aušgirysk14
Baltraitiškėk138
Barzdžiaik0
Baužaik0
Bebirvaik9
Bulzgeniškiaik17
Cigelnėk5
Degimask1
Giegiaik12
Griaužaik82
Grigožiškėk1
Jovališkėk38
Kalniškiaik3
Kalupiaik4
Kazokaik0
Kebiškiaik2
Kniečiaik145
Lapgiriaik32
Liudvinavak55
Medininkaik8
Naukaimisk5
Paalsys Ik43
Paalsys IIk11
Pabebirvysk19
Paišlynysk44
Pamituvysk14
Paparčiaik0
Paskynaik206
Pauliaik226
Pavidaujysk16
Peldžiūnaik8
Rievaik0
Rupeikiaik19
Stulgiaik11
Šapališkėk8
Šilišninkaik0
Šilkalnisk39
Šimkaičiaik59
Šimkaičiaimst204
Vadžgirysk7
Vadžgirysmst440
Vidaujak9
Vidgirisk1
Volungiškėk0
Zagriaužisk0
Žvirblaukysk5
Veliuonos seniūnija 1634
Akmeniškiaik16
Antkalnėk24
Bereiviškiaik5
Birbiliškėk24
Džiaugiaik22
Gausantiškiaik29
Gervėnaik10
Gystėnaik43
Griciaik119
Gudžiūnaik21
Kabučiaik7
Kalviaik18
Karalinavak0
Kelmickaik0
Klangiaik72
Liucinavak33
Minelgaik7
Paagliuonysk5
Pakalniškiaik26
Pamituvysk19
Papiškiaik13
Pelučiaik40
Pelutėliaik24
Skardinėk2
Stalioriaik11
Šiauliaik31
Škeršpyliaik4
Tamošiaik218
Terespolisk1
Veliuonamst726
Zubrickaik33
Želmenaik7
Žibintaik24
Viešvilės seniūnija 1076
Antupiaik12
Apšriūtaik10
Baltupėnaik0
Išdagaik11
Jūravak41
Kalveliaik11
Leipgiriaik16
Naumalūnisvs3
Pagulbiniaik13
Ridelkalnisk106
Smaladaržisvs0
Viešvilėmst843
Vilkdaubisvs5
Žardeliaik5

Pagėgių savivaldybė

9500

Lumpėnų seniūnija 1040
Bardinaik112
Bitėnaik76
Kerkutviečiaik49
Krakeniškiaik2
Lumpėnaik533
Nepertlaukiaik12
Palumpiaik52
Pempynėk21
Sodėnaik2
Strazdaik14
Strazdeliaik7
Šakininkaik89
Trakininkaik71
Natkiškių seniūnija 824
Daubaraik44
Endrikaičiaivs0
Gailiškiaivs0
Giegždaik5
Kiūpeliaik5
Kuturiaik0
Minjotaik31
Natkiškiaik580
Pėteraičiaik35
Ropkojaik55
Sauliaivs8
Skrodliaivs0
Smukutėk7
Šlepaik34
Tamošaičiaik10
Timsriaik8
Žemučiaik2
Pagėgių seniūnija 4067
Bajėnaik30
Benininkaik367
Birštoniškiaik34
Būbliškėk177
Eisraviškiaik30
Endriškiaik13
Geniaik35
Grigolaičiaik21
Gudaik103
Jonikaičiaik65
Kentriaik182
Kulmenaik25
Mantvilaičiaik9
Mikytaik26
Pagėgiaik63
Pagėgiaim1941
Panemunėm274
Pavilkiaik46
Piktupėnaik366
Plaušvariaik21
Strepeikiaik50
Sūdėnaik0
Užbaliaik10
Vėlaičiaik35
Vidgiriaik109
Vydutaičiaik35
Stoniškių seniūnija 2019
Aleknaik30
Anužiaik110
Berštininkaik36
Dinkiaik0
Karceviškiaik0
Kovgiriaik12
Kuciaik28
Lazdėnaik4
Mažaičiaik204
Naujapieviaik9
Nausėdaik5
Pageldyniaik13
Pakamoniaik86
Peleniaik3
Plaškiaik112
Pleinėk8
Rėžiaik10
Rukaik600
Spengiaik22
Stoniškiaik178
Stumbragiriaik43
Šilgaliaik491
Šuneliaik13
Tutliaik0
Vičiaik2
Vilkyškių seniūnija 1550
Adomiškiaik15
Aušgiriaik46
Baltupėnaik6
Barzūnaik33
Kalvaičiaik0
Keleriškiaik9
Kriokiškiaik103
Lindikaik6
Mažrimaičiaik35
Mociškiaik45
Naujininkaik11
Nausėdaik20
Opstainėliaik0
Opstainysk54
Pagenaičiaik29
Raudondvarisk0
Sokaičiaik24
Stygliškiaik37
Šereitlaukisk36
Vartūliškiaik46
Vėžininkaik67
Vilkyškiaimst666
Žagmantaik5
Žagmantėliaik0
Žukaik257

Šilalės rajono savivaldybė

26520

Bijotų seniūnija 992
Antininkaik28
Bardžiaik59
Bijotaik217
Cipkiškiaik8
Daubak7
Gedeikiaik0
Girdiškėk150
Kalniškiaik0
Kazokaik7
Klabaik0
Košiai Ik103
Košiai IIk27
Kumečiaik0
Maldūnaik6
Mankiškėk23
Padvariaik12
Pagirdiškėk10
Pakarčemisk37
Palaimak9
Palyženisk3
Pavėriaik8
Pilsūdaik7
Pliupiaik7
Poškakaimisk84
Simėnaik68
Šimkaičiaik3
Šlapeikiaik11
Tūjainiaik95
Vaidatoniaik3
Bilionių seniūnija 447
Aukštagirėk3
Baravykaik45
Bilioniaik259
Gulbėsk105
Padvarninkaik2
Plunksnėsk16
Stoniaik17
Didkiemio seniūnija 307
Didkiemisk228
Gerviškėk0
Kuiniškiaik0
Laumenaik34
Pažiuržmotisk15
Vartulėnaik30
Kaltinėnų seniūnija 2524
Ąžuolijak33
Bartašiškėk93
Bartkiškėk16
Burniaik0
Butkaičiaik0
Dirgėlaik15
Donylosk0
Dvarčiusk18
Ganyprovak0
Gardiškėk1
Gaučaik28
Gaudvaišaik10
Gedminiškėk32
Gimbūčiaik0
Gineikiaik191
Iždonaik121
Jankaičiaik6
Jaunodavak43
Jogminiškėk19
Juodžiaik20
Kaltinėnaimst728
Kanapukaik0
Karklėnaliaik0
Kastauniškėk0
Katyčiaik4
Kaušaik44
Kiaukaliaik8
Krūtilėsk35
Kutaliaik15
Kvesčiaik18
Labardžiaik42
Lauciškėk3
Lauksargisk6
Laumenaik27
Lingėniškėk1
Mažuoliaik0
Meirėsk0
Milaičiaik11
Miliaik1
Misaičiaik28
Nuomininkaik49
Orvydiškėk12
Paašvijisk6
Pabaliaik19
Paežerupisk0
Pagrybisk105
Pakalniškiaik15
Pakarčemisk56
Pasausalisk17
Pelkėsk108
Pempėsk17
Pesiaik12
Pilėsk17
Prienaik15
Putvinskiaik11
Radiškėk97
Rėzgaliaik54
Rukšiaik0
Rusliaik7
Rūčiaik15
Rūteliaik123
Skabučiaik0
Skindėriškėk0
Sodalėk11
Šakiaik28
Šaltiškėk11
Šiukšeliaik0
Šliužosk15
Trakask21
Určiniškėk2
Užpelkisk6
Vosgirdaik19
Žiliaik39
Kvėdarnos seniūnija 3407
Ąžuolijak17
Budriaik45
Buišiaik13
Capiškiaik0
Degimaik6
Degutgirisk0
Gagačiaik0
Geniotask59
Gražjūrisk70
Grimzdaik220
Gvaldaik56
Kadagynaik69
Kalnyčiaik38
Kekiškėsk21
Kerbedžiaik15
Kukštinėk7
Kvėdarnak96
Kvėdarnamst1597
Lembask86
Nasvytaliaik7
Padievaitisk27
Pajūralisk493
Pampliškėk5
Papynaujisk34
Paragaudisk166
Pūslaukisk9
Radvietisk13
Rudlaukisk11
Sauslaukisk138
Skerdynaik11
Sodalėk0
Stigrėnaik5
Stirbiškėk8
Šakėnaik46
Šerlaukisk17
Uršulynask2
Laukuvos seniūnija 3106
Apvaršuvak45
Bagdonask12
Baltkalnisk16
Baubliaik13
Buciškėk21
Bučiaik0
Burbiškiaik15
Dainiškėk15
Dargaliaik13
Dargiaik23
Degliškėk61
Degučiai Ik35
Degučiai IIk13
Degutaliaik8
Didieji Vankiaik44
Dvarviečiaik94
Eitvydaičiaik15
Endrikavask9
Gatautiškėk40
Girvainiaik101
Josūdiškėk5
Juodainiaik126
Kalnėnaik17
Kantautaik18
Kantautaliaik23
Karūžiškė Ik25
Karūžiškė IIk1
Kaštaunaliaik35
Kelpšaičiaik11
Kikoniaik5
Kuitainiaik0
Laukdvariaik54
Laukuvamst832
Malavėnaik7
Mankiškėk18
Mėčiaik9
Norvaišiaik5
Padievytisk31
Payžnysk14
Palaukuvisk28
Palygumisk1
Palokystalisk0
Pievininkaik0
Pykaičiaik56
Pykaitaliaik10
Požerėk222
Reistraik4
Ręsčiaik7
Riešketaik17
Rudiškėk17
Ruskiaik54
Samoškaliaik5
Selvestraik21
Stirbiškėk26
Strazdaliaik25
Stročiaik60
Stungaičiaik53
Šiauduvak376
Šukolaik4
Tautvilaik32
Trakogalisk10
Treigiaik52
Trumpainiaik17
Vabalaik111
Vaikių Laukask0
Vaitkaičiai Ik38
Vaitkaičiai IIk8
Virkėsk0
Virpylaik23
Pajūrio seniūnija 2174
Ąžuolijak4
Bačiškėk16
Barboravask2
Dapkiškėk28
Džiaugėnaik73
Griaužaik5
Gulbiškiaik48
Jomantaik202
Jonaičiaik36
Kalniškiai Ik47
Kamščiaik9
Keberkščiaik93
Kirnės Ik10
Kirnės IIk3
Kukariškėk0
Kunigiškiaik34
Kusiaik35
Libartaik9
Lileikėnaik27
Lomak13
Maskolijak0
Medeliškėk9
Nedojėsk20
Paežerisk11
Pailgotisk2
Pajūrismst784
Pakalniškiai Ik26
Pakisysk95
Palaivisk34
Paskarbiškiaik34
Pažvėrisk19
Reistraik55
Spingiaik0
Spraudaičiaik30
Stegvilaik20
Stigraliaik0
Tūbučiaik35
Užjūrisk4
Užlaidinėk0
Vidutiškėk8
Vilkų Laukask4
Visdžiaugaik95
Žvingiaimst195
Palentinio seniūnija 260
Beržėk77
Gudaičiaik7
Lentinėk0
Palentinisk80
Pinciškėk3
Ruškak8
Severėnaik34
Smalkviečiaik37
Spingiaik1
Varsneliaik13
Šilalės kaimiškoji seniūnija 2951
Andriejaičiaik61
Apidėmėsk6
Balsiaik286
Biržų Laukask312
Bytaučiaik8
Bytlaukisk140
Brokštėnaik10
Burkėnaik99
Debliaik51
Eidžiotaik0
Gedėliškėk9
Gerdučiaik4
Girininkaik10
Griguliaik12
Indijak9
Jakaičiaik13
Jokūbaičiaik60
Jucaičiaik284
Kalniškiaik15
Kelmutiškėk9
Kiaukaik75
Kilpinėsk1
Klekniškėk3
Kreiviaik11
Kūtymaik99
Lašiškėk2
Lentinėk47
Mažrimaik11
Mišučiaik48
Panerotisk27
Pūtvėk11
Ryškask1
Romės Laukask5
Rugienosk9
Struikaik247
Šilaik248
Šoliaik32
Tūbinės Ik215
Tūbinės IIk39
Vaičiaik33
Vaišnoriškėk3
Vingininkaik357
Zobielijak8
Žviliaik21
Šilalės miesto seniūnija 5492
Šilalėm5492
Tenenių seniūnija 530
Adomavask28
Barsukinėk19
Kalniškiai IIk83
Mažieji Girininkaik0
Pakalniškiai IIk37
Šusčiaik0
Teneniaimst330
Vidgirėk33
Traksėdžio seniūnija 1739
Antupalisk9
Bokštaik120
Dirkintaik138
Drobūkštaliaik34
Drobūkščiaik296
Gūbriaik80
Gūvainiaik64
Kadarėsk17
Kadžygak28
Kerbedžiaik5
Kuodaičiaik15
Lapkalnisk5
Leviškiaik34
Lingiškėk97
Nevočiaik148
Norvainiaik8
Pakasokisk3
Pėpliškėk57
Rubaičiaik7
Rubinavask56
Siauteliaik2
Sėdėjimaik9
Šarkaik38
Šėrikaik79
Šiaudaliaik11
Traksėdisk246
Užsienisk17
Vabolėsk19
Žąsinalisk26
Žąsinask71
Upynos seniūnija 1830
Aukštutiškėk0
Būbliškėk3
Driežaik25
Dungeriaik27
Dungeriukaik21
Dvariškiaik4
Dvarviečiaik5
Dvyliškė Ik13
Eželiškėsk13
Gaidėnaik27
Galvyčiaik19
Gaubtysk3
Gegužėsk0
Girsteikiaik7
Gudirvėsk11
Juškaičiaik9
Kalvaliaik3
Kazokai Ik7
Kliūkiaik29
Kraikaik7
Lingėsk41
Lingių Fermosk5
Mankaičiaik15
Miškiniaik10
Naujasis Obelynask335
Negėraik18
Paakmenisk50
Pabremenisk35
Paežerisk118
Paiekvedisk5
Pajėrubynisk22
Pakoplyčisk49
Papaukštkalnisk10
Patulėk6
Paupisk6
Paupynisk25
Pavarsėdisk6
Pazimkalnisk11
Petkalnisk32
Plaušiniškėk7
Rudaliaik4
Rusų Obelynask10
Senasis Obelynask48
Upynak24
Upynamst375
Užkalnisk1
Varsėdžiaik119
Vedriaik21
Vytogalak162
Žakaimėk27
Žadeikių seniūnija 761
Alkupisk34
Dulkių Laukask35
Girininkai Ik8
Girininkai IIk0
Ievoniškiaik29
Klabaik32
Kuliškiaik26
Mikūlėsk29
Padvarninkaik77
Paymėžisk51
Palokystisk69
Prapymask56
Šaukliškėk0
Šeručiaik43
Šventaik0
Žadeikiaik272

Tauragės rajono savivaldybė

43853

Batakių seniūnija 1392
Akstinaik57
Antegluonisk26
Balčiškėk29
Batakiaigst91
Batakiaik69
Batakiaimst246
Bildeniaik68
Čiuteikiaik44
Eidintaik252
Fermak0
Gerviečiaik38
Gryblaukisk16
Karklotėk0
Kerteniaik0
Kundročiaik30
Lankininkaik15
Liaudginaik25
Mažintaik56
Melagiškėk12
Mickiškėk10
Mozeriškėk5
Norkiškėk189
Ožnugariaik10
Paegluonisk15
Paltiniškėk23
Pašešuvisk6
Pužiškėk19
Santakaik0
Šiaudinėk32
Šiurpiškėk5
Užkerteniaik4
Užšešuviaik0
Gaurės seniūnija 2424
Aneliškėk22
Ąžuolynėk29
Balandžiaik7
Baltrušaičiaik365
Bernotiškėk34
Braziškiaik0
Burbiškiaik0
Dargaičiaik42
Deferencijak3
Drūtaviškiaik9
Dvarviečiaik19
Eičiaik379
Gailiškėk0
Gauraičiaik26
Gaurėk1
Gaurėmst418
Girgždaik36
Jucaičiaik27
Kiukiškiaik0
Kunigiškiaik329
Liperiškėk3
Liutkaičiaik4
Lybiškiaik0
Meižiaik6
Meškaik20
Milaičiaik62
Milgaudžiaik145
Padrūtupiaik27
Paįkojaik18
Pameižiaik0
Pamiliušiaik4
Pasalupisk1
Pypaliaik0
Platkepuriaik0
Puikiaik7
Purviškiaik1
Sakalinėk70
Stirbaičiaik61
Stragutėk130
Šiauriškiaik18
Traklaukask11
Užvarniaik5
Užvėjaik2
Vėžaičiaik12
Zaltriškiaik33
Zuikiškiaik15
Žiburiaik23
Lauksargių seniūnija 1271
Aukštvilkiaik68
Gilandviršiaik18
Greižėnaik26
Griežpelkiai Ik91
Griežpelkiai IIk55
Kalėnaik60
Kamščiaik36
Kregždėnaik22
Kreivėnaik4
Lauksargiaik622
Meldiklaukiaik18
Nemeilaik8
Oplankysk52
Steponiškiaik5
Šakiaik159
Žilučiaik27
Mažonų seniūnija 3120
Alijošiškėsk68
Antšunijaik5
Balskaik26
Debliaik0
Devynakiaik2
Galmenaik105
Geniaik12
Griaužaik39
Gudlaukisk11
Jatkantaliaik5
Karapolisk40
Kasbarynaik22
Kaziškėk0
Kelmynėk5
Kuturiaik1
Leoniškėk33
Lėkiškėk3
Lylavėnaik27
Lomiaik306
Matiškiaik15
Mažonaik495
Mineikiškiaik0
Mišeikiaik18
Naujininkaik0
Norkaičiaik295
Pagirupisk74
Pagramantalisk0
Pagramantismst434
Papušynėk222
Reksčiaik6
Rekstukaik20
Ridikiškėk21
Ringaliaik47
Ringiaik81
Selmoniškiaik7
Siaurkampisk0
Sungailiškiaik219
Sutkaik32
Šakvietisk134
Šaukėnaik17
Tamošaičiaik0
Trakšeliškiaik16
Treinojik101
Tuščiaik15
Uosvietisk14
Užbūdupisk3
Vaitimėnaik58
Vėžalaukisk6
Visbutaik60
Zuikiškėk0
Skaudvilės seniūnija 3811
Adakavas Ik548
Adakavas IIk0
Angladegiaik0
Barsukynėk14
Beresniškėk0
Beržynėk3
Bokšeiniaik9
Brūžaičiaik8
Būgaik15
Būteniaik82
Cigelnėk0
Daujotėliaik3
Dvarviečiaik15
Gedgaudiškėk72
Gilvičiaik22
Giržadaik41
Ivangėnaik24
Jakutiškėk45
Jakštaik26
Juškaičiaik9
Juškiškėk6
Kalniškiaik44
Karšuvak8
Kavadoniaik16
Keteriaik37
Kirkliaik28
Kuksinėk2
Lauraičiaik0
Laurinaičiaik2
Leliškėk12
Margynėk0
Mikalaičiaik2
Mockaičiaik0
Motaičiaik0
Nosaičiaik2
Očikiaik35
Pabambiaik7
Paegluonisk12
Paklevisk14
Paplėstiškėk17
Paprūdžiaik1
Papušyniaik13
Pasuvirkštisk2
Pauliškiaik2
Paupynisk0
Pavartisk30
Paverkalnisk2
Pilsūdaik246
Plingėsk4
Pužaik88
Puželiaik35
Ruibiškėk11
Rūdijak17
Sauslaukisk9
Skaudvilėm1720
Sniegoniškė Ik9
Sniegoniškė IIk0
Sodalėk50
Šidagiaik125
Trepaik189
Užkalniaik0
Vaidatoniaik0
Vėluikiaik42
Vilnaliaik19
Zakarkiškėk12
Žaliūkėk5
Žvirzdėk0
Tauragės miesto seniūnija 24389
Tauragėm24389
Tauragės seniūnija 4835
Alangak10
Antgurkliaik0
Balandiškiaik2
Baltramiejiškiaik33
Beigeriškiaik5
Bekeriškiaik0
Bimbilinėk2
Butkeliaik488
Ceikiškėk16
Dacijonaik301
Dagiaik2
Dapkiškiaik361
Dauglaukisk314
Drąslaukisk22
Dunokaik25
Dvarelisk17
Dvarviečiaik2
Grineidžiaik48
Gurkliaik30
Jatkančiaik135
Jociaik25
Joniškėk382
Juodpetriaik294
Kalniškiaik7
Kalpokaik25
Kraštinėk8
Kuisiaik56
Lapynaik15
Lapurvisk40
Laužask0
Lengveniaik12
Ližiaik19
Lukšiškiaik0
Meldikviršiaik68
Mąsčiaik9
Molynaik27
Molupisk60
Oreliškiaik0
Paberžiaik9
Pajūrisk50
Pakalpokiaik4
Pašešuvisk10
Petkaičiaik12
Plikiškėk11
Požerūnaik81
Rūgaliaik32
Skirgailaik148
Sodalėk6
Staiginėk27
Šakiaik3
Šaltaičiaik2
Šilinėk7
Tarailiaik31
Tauraik1451
Trakininkaik19
Trakšeliškiaik0
Trūkiškėk23
Vališkiaik3
Vitkaičiaik25
Voveraičiaik2
Žadgailaik19
Žygaičių seniūnija 2611
Aukštupiaik350
Balčiaik51
Butkaik31
Būdviečiaik89
Dabrupinėk8
Dirvėnaik57
Draudeniaik98
Gaudaičiaik11
Girininkaik21
Kaupiaik5
Kęsčiaik229
Lapkasėsk0
Laužininkaik3
Lazdynėk8
Leikiškiaik45
Margiškiaik0
Murdeliaik2
Pabūdviečiaik21
Palolytisk0
Pašikšniaik0
Pryšmantai Ik33
Pryšmantai IIk22
Putokšliaik35
Ringiniaik0
Ruikiaik37
Sartininkaik335
Skiržemėk101
Stirbaičiaik0
Stirbaitynėk44
Stokaičiaik35
Šikšniaik140
Trumpininkaik18
Trumpiškiaik21
Urviniaik0
Užpelkiaik0
Vaidilaik10
Vaitiškėk3
Vilaičiaik17
Visbaraik168
Vylūsčiaik12
Zoliškiaik9
Žygaičiaimst542

Telšių apskritis

152078

Mažeikių rajono savivaldybė

58242

Laižuvos seniūnija 965
Auksūdysk304
Barystėsk17
Duobgiriaik0
Kalniškiaik0
Laižuvamst485
Lendriškiaik16
Pakliaupisk16
Palaižupėk9
Purpliaik71
Stumbraik47
Varninėk0
Mažeikių apylinkės seniūnija 3193
Antanavak5
Bugeniaik426
Dargiaik60
Gargždaik15
Kalnėnaik29
Krakiaik621
Kuodžiaik12
Kurmaičiaik594
Linksnakiaik29
Maigaik0
Miliaik5
Naikiaik291
Pumpuraik49
Purvėnaik260
Ruzgaik168
Sovaičiaik68
Troškučiaik371
Zastaučiaik12
Žiogaičiaik178
Mažeikių seniūnija 37020
Mažeikiaim37020
Reivyčių seniūnija 1611
Buknaičiaik394
Fermak2
Kabaldikaik14
Kirkaik5
Knabikaik43
Kušlėnaik52
Leckavamst195
Mantvydaik14
Miškėnaik1
Reivyčiaik385
Tulnikiaik135
Urvikiaik371
Sedos seniūnija 2847
Arvydiškėk12
Beržėnaik17
Butikiaik32
Dagiaik149
Dingailaik16
Domėnaik30
Dūmaičiaik29
Grūstėk70
Kalnijosk231
Kuisiaik14
Kulšėnaik101
Nausodėk38
Pabradumėk41
Padvarninkaik42
Paežerėk30
Pagardėk83
Pasruojėk7
Renavask82
Rimoliaik5
Rubikaliaik5
Sedam1138
Skėriaik91
Tiškaik40
Uikiaik24
Užežerėk259
Vadagiaik223
Žadeikiaik38
Šerkšnėnų seniūnija 1890
Balėnėliaik0
Daciaik9
Girkaliaik16
Gudiškėk17
Kalniškiaik25
Ketūnaik85
Kirkliaik5
Lėlaičiaik22
Liūdėnaik7
Mantvydžiaik12
Mažaičiaik12
Pašerkšnėk40
Plinkšėsk348
Račiaik56
Rubikaik180
Rupėkiaik26
Skuodiškiaik103
Šerkšnėnaik400
Užpelkiaik3
Žemalėk524
Tirkšlių seniūnija 3883
Balėnosk531
Bružaik60
Daubariaik159
Gauryliaik60
Geidžiaik153
Jautakiaik50
Jonaičiaik0
Kruciaik83
Lėlaičiaik39
Lėteniaik130
Medžialenkėk7
Paventėk1
Pievėnaik206
Plėnakiaik57
Spurganaik139
Tirkšliaimst1507
Užlieknėk480
Voveriaik221
Viekšnių seniūnija 4586
Ašvėnaik40
Birbiliškėk12
Bobulinak0
Boguslavask41
Čekaik29
Dainoriaik19
Dargužiškiaik16
Daubiškiaik17
Dauginėliaik2
Dauginiaik12
Degimaik6
Fermak276
Gyvoliaik277
Gudaik25
Kapėnaik261
Kegriaik46
Marškonėk0
Meižiaik0
Meškeliaik11
Nabuiliaik0
Pabūgeniaik0
Padvariaik0
Pakalupisk321
Palnosaik466
Pavirvytėk16
Pluogaik22
Pušinavak0
Ramoniškėk2
Rekečiaik23
Santekliaik9
Savarinak12
Skleipiaik2
Stočkaik7
Svirkančiaik91
Tučiai Ik58
Tučiai IIk10
Uogiškiaik7
Užventėk294
Viekšniaim1938
Žalionėk11
Žibikaik207
Židikų seniūnija 2247
Asteikiaik12
Bataičiaik0
Bukančiaik23
Bučiškėk2
Dapšiaik50
Dautaraik28
Giniočiaik3
Griežėk7
Juodeikėliaik44
Juodeikiaik5
Kentaučiaik5
Kražiškiaik9
Kugiaik38
Kukiaik10
Liepkalnėk0
Liūliškiaik17
Milteniaik0
Obeliškiaik16
Pakvistisk0
Palūšėk1
Parakalnisk26
Paviliotėk41
Petraičiaik46
Pikeliaimst378
Pocaičiaik23
Račaliaik207
Repšiaik24
Ritinėk167
Senmiestėk64
Strygalėk2
Sugaudžiaik25
Sūdintaik25
Šeiriaik2
Šiliaik37
Tvaskučiaik41
Ukrinaik424
Viliotėk5
Židikaimst440

Plungės rajono savivaldybė

38151

Alsėdžių seniūnija 1265
Aleksiaik8
Alsėdžiaimst896
Dišliaik41
Eivydaik38
Irkiniaik22
Yliaik62
Jurgaičiaik11
Krapštikiaik29
Makščiaik39
Peleniaik4
Skirpsčiaik33
Šoniaik3
Žvirblaičiaik79
Babrungo seniūnija 2278
Babrungask612
Babrungėnaik85
Bereniaik41
Didvyčiaik183
Glaudžiaik306
Grigaičiaik12
Jėrubaičiaik31
Jodėnaik74
Jovaišiškėk210
Kaspariškėk58
Lieplaukalėk108
Pakeraik154
Pauošniaik26
Pūčkoriaik9
Ruolaičiaik10
Surbliaik13
Truikiaik163
Užlieknisk108
Užupiaik40
Žvirblaičiaik35
Kulių seniūnija 1193
Blidakiaik1
Čiūželiaik0
Didieji Mostaičiaik53
Kuliaik8
Kuliaimst625
Kumžaičiaik199
Mažieji Mostaičiaik43
Mižuikaik72
Paalantisk21
Palioniškiaik1
Pyvoraik0
Reiskiaik18
Šiemuliaik151
Tilvikaik1
Unkuriaik0
Nausodžio seniūnija 3673
Gandingak24
Juodeikiaik97
Kalniškiaik54
Karklėnaik321
Kaušėnaik533
Kleipščiaik13
Maceniaik32
Mardosaik84
Mažiavosk33
Nausodisk39
Noriškiaik156
Prūsaliaik661
Santakisk12
Stonaičiaik293
Šložiaik8
Varkaliaik1048
Vieštovėnaik265
Paukštakių seniūnija 1179
Božiaik6
Dilbšiaik4
Endriuškaičiaik8
Gelindėnaik20
Grumbliaik228
Jogaudaik44
Jonikaik24
Juodeikiaik25
Kėkštaik35
Kulskiaik29
Lankos Laukask13
Lazdeniaik9
Merkeliaik72
Molupiaik13
Nešukuočiaik7
Nugariaik46
Paburgėk6
Paežerėk37
Paišiotaik7
Paluokėk5
Paukštakiaik79
Raišaičiaik29
Rukundžiaik19
Skyplaičiaik8
Staneliaik271
Svirpliaik3
Šlečkaik62
Šlepečiaik3
Tarvainiaik32
Vaištaraik35
Platelių seniūnija 1932
Antsieniaik8
Atlaužaik5
Beržorask76
Dovainiaik127
Gilaičiaik65
Gintališkėk192
Kadžiaik21
Kentaik22
Lygiosiosk35
Mačiūkiaik8
Medsėdžiaik67
Mikytaik5
Paežerės Rūdaičiaik37
Pamedinčiaik22
Plateliaik5
Plateliaimst857
Plokščiaik13
Rėžgaliaik39
Stirbaičiaik55
Šateikių Rūdaičiaik139
Užpelkiaik49
Visvainiaik45
Zobielaik40
Plungės miesto seniūnija 20041
Plungėm20041
Stalgėnų seniūnija 974
Lekemėk40
Luknėnaik120
Milašaičiaik302
Rapšaičiaik16
Stalgask51
Stalgėnaik415
Vainaičiaik22
Vitkaik8
Šateikių seniūnija 2233
Aleksandravask307
Alksnėnaik188
Baltmiškiaik20
Bučniaik16
Bulikaik0
Burbaičiaik22
Dyburiaik30
Godeliaik18
Kadaičiaik156
Liepgiriaik52
Mamiaik6
Mišėnaik27
Narvaišiaik386
Pakutuvėnaik56
Palūščiaik33
Papieviaik124
Sėleniaik93
Šateikiaik575
Vaitkiaik5
Vydeikiaik119
Žemaičių Kalvarijos seniūnija 1970
Alkaik0
Bertuliaik18
Dargaičiaik16
Degučiaik64
Galvyčiaik20
Gečaičiaik52
Gegrėnaik206
Getaučiaik21
Jazdauskiškiaik61
Kūbakiaik17
Likšaik18
Paplatelėk24
Platakiaik22
Pūčkoriaik62
Rotinėnaik219
Skurvydaik21
Stankaičiaik6
Šarnelėk150
Šašaičiaik50
Uogučiaik22
Užbradumėk58
Vilkaik23
Virkšaik99
Žemaičių Kalvarijak1
Žemaičių Kalvarijamst696
Žerniaik24
Žlibinų seniūnija 1413
Abokaik2
Bernotavask26
Drūkčiaik38
Gaižupiaik50
Kalniškiaik0
Kantaučiaik396
Kapsūdžiaik86
Kepurėnaik76
Keturakiaik76
Liekniaik0
Marciaik56
Medingėnaik3
Naručiaik0
Purvaičiaik97
Rimučiaik0
Sausdravėnaik11
Saušilisk16
Smilgiaik23
Šarkiaik0
Šašaičiaik5
Varnaičiaik50
Vilkaičiaik19
Vydeikiaik24
Zalepūgaik0
Žlibinaik345
Žvirzdaliaik14

Rietavo savivaldybė

8691

Daugėdų seniūnija 422
Daugėdaik373
Gudaliaik0
Kungiaik42
Vitkaik7
Medingėnų seniūnija 503
Akmenskinėk36
Gedikėnaik39
Grąžčiaik3
Kentrakalnisk11
Kiliūnėnaik2
Laurynaičiaik2
Lenkaičiaik0
Medingėnaik309
Nagurkak0
Patyrisk16
Pažėrosk12
Sendvariaik3
Užduobulisk11
Užpeliaik59
Rietavo miesto seniūnija 3251
Rietavasm3251
Rietavo seniūnija 3210
Alkask36
Bubėnaik116
Budrikiaik163
Daugėlaliaik0
Drobstaik70
Dubosgirisk0
Giliogirisk154
Girdvainiaik90
Girėnaik124
Gomantlaukisk30
Jankaičiaik10
Jaupėnaik76
Jucaičiaik3
Kadagynaik23
Kalakutiškėk67
Labardžiaik322
Laužaik7
Lioliaik82
Lozoriaik25
Maldučiaik76
Meškiaik0
Motėjaik0
Narbutiškėk49
Norgalviaik8
Pajūrisk34
Patyrisk15
Pauškėsk3
Pečiuliškėk0
Pelaičiaik316
Pyvoraik5
Pjaulėsk14
Plunkėnaik24
Pupšiaik6
Purveliaik2
Rindėsk8
Sauslaukisk462
Skrabiaik0
Skroblisk32
Spraudisk37
Stalgask0
Stumbrėsk85
Šiurnokaik29
Užpinikisk0
Užupiaik27
Vatušiaik396
Vedegėnaik30
Venckiškėk7
Vitkiliaik18
Žadvainaik129
Tverų seniūnija 1305
Adomaičiaik2
Aušeliškėk12
Avižaičiaik3
Beržvaitisk0
Dalgaik22
Eidininkaik27
Gelžyčiaik2
Kauposk36
Kermušėk0
Kyvaičiaik11
Lopaičiaik93
Pajomantisk62
Palūkalnisk14
Panavadisk16
Pasklindisk7
Pašeikisk3
Patverisk25
Plauskiniaik16
Pleinėsk10
Pribitkak16
Pupžiubiaik17
Rešketėnaik18
Skaboraik33
Sungailaik10
Šiuraičiaik37
Taukolydžiaik43
Tauravask78
Tveraimst558
Užpeliaik30
Vienragiaik21
Vincentavask5
Vėlaičiai Ik5
Vėlaičiai IIk6
Zorūbaik17
Zorūbėliaik0
Žeberiaik28
Žilaičiaik22

Telšių rajono savivaldybė

46994

Degaičių seniūnija 2115
Birikaik66
Degaičiaik778
Dimaičiaik21
Duobgirėk25
Eigirdžiaimst630
Galaičiaik3
Gaudikaičiaik156
Geruliaik84
Gintalaik0
Gintaučiaik8
Jonaičiaik1
Jonauskiaik13
Juodinkiaik4
Juodsodėk2
Kumpikaik21
Laukstėnaik12
Mediniaik6
Micaičiaik46
Namgaudžiaik2
Norvydaik2
Pasvaigėk34
Patausalėk80
Pieliaik88
Skurvydiškėk14
Šašaičiaik17
Užupėk2
Gadūnavo seniūnija 1573
Anulynask24
Brėvikiaik32
Buožėnaik299
Čėsniaik3
Domėnaik0
Džiuginėnaik224
Eidintaičiaik4
Gadūnavasmst98
Gailiškiaik20
Gedrimaik227
Juodėnaik48
Kalnėnaik180
Kęstaičiaik32
Pagermantisk33
Pamarkijak1
Paplinkšėk4
Paragaik22
Pasruojėk51
Sarakai Ik32
Sarakai IIk41
Siraičiaik104
Slėdaik9
Taučiaik9
Uikiaik5
Užgiriaik2
Užmarkijak8
Vigantiškiaik61
Luokės seniūnija 1831
Baltakiškėk13
Baltininkaik211
Baltlaukisk0
Bargainiaik0
Barvydžiaik21
Beiriškėk0
Biržuvėnaik107
Briedpjaunisk0
Dulkiniškėk7
Gaušynaik0
Gelsodėk15
Geruliškėk6
Giralėk12
Gudiškėk22
Guivėnaik0
Jakšteliškėsk4
Jokšaik15
Jonaičiaik14
Jonavingisk5
Juciaik25
Kentraliaik0
Kietkalnisk12
Kinčiuliaik10
Kiškelviečiaik9
Kulšikaik7
Kuršaik88
Kūlio Daubak10
Leinartiškėk8
Luokėmst629
Mataičiaik5
Mižikaik9
Pabunginėk9
Paliepiaik6
Paramotisk4
Pašatrijak25
Petraičiaik18
Pėtrikiaik1
Purviaik9
Rapaliaik16
Raudiškėk10
Ražiukaik5
Senieji Kalniškiaik3
Simutiškėk4
Skliausčiaik0
Skruzdynėk0
Smalkak0
Smilgiaik38
Soblaukisk7
Spukaičiaik13
Staniškėk22
Stygariaik0
Šloviaik7
Talainiaik0
Traulėnaik8
Užmiestisk25
Užsmilgiaik0
Venckiškiaik33
Viekšnaliaik244
Žaduvėnaik59
Žąsūgalask1
Žiliškiaik0
Nevarėnų seniūnija 1573
Balėnėliaik26
Būgeniaik19
Dadotkaik68
Juozapavask47
Kanteniaik83
Liepkalnisk10
Mitkaičiaik264
Morkiškiaik59
Nerimdaičiaimst281
Nevarėnaimst552
Niurkiaik9
Paliepkalnėk15
Petraičiaik30
Skaudučiaik34
Šiliškėsk9
Trimėsėdisk23
Tučiaik28
Virmėnaik16
Ryškėnų seniūnija 2463
Berkinėnaik160
Brazdeikiaik47
Brizgaik56
Degučiaik3
Galkančiaik6
Gaubeliaik24
Irkiniaik10
Irtoganask0
Judrėnaik123
Krėpštaik55
Kuodžiaik47
Lauko Sodamst134
Lieplaukėk258
Mileikiaik21
Muitaičiaik6
Naručiaik11
Nešukuočiaik2
Purpliaik42
Rubežaičiaik28
Ryškėnaik758
Smiltiniaik20
Sodalėk9
Užgiriaik557
Vilkosk3
Želvaičiaik72
Žilvičiaik11
Telšių miesto seniūnija 25540
Telšiaim25540
Tryškių seniūnija 2746
Badaukiaik7
Bėdakaik12
Buišaik18
Dirmeikiaik39
Dūseikiaik590
Juodeikiaik0
Juodėjaik14
Kilpiškėk12
Kiršiaik82
Krugeliškėk2
Lauciškėk0
Laumiaik2
Leilėnaik40
Levenčiaik0
Maldeniaik12
Meinoriškėk5
Mickiškėk4
Nabažaik10
Pabalvėk164
Padegupisk6
Pateklėnaik94
Pavirvytisk15
Požaičiaik0
Stakminiaik4
Staurylaik6
Sukančiaik31
Sviraičiaik18
Šarkalnėk14
Tauragėnaik6
Tryškiaimst1352
Ubiškėmst187
Užsieniaik0
Žylaičiaik0
Upynos seniūnija 1790
Badmakiaik6
Besčiaik1
Degučiaik26
Dirvonėnaik52
Endrietiškiaik3
Gaulėnaik71
Ginteniaik84
Graudūšiaik7
Kaunatavak376
Kiaulakiaik20
Kirkliaik184
Liepukaik0
Mantvydaik36
Naujikaik24
Padvarninkaik3
Pakalniškiaik19
Paškuvėnaik24
Patumšiaik23
Paupynisk0
Pavirvytėk6
Pervainiaik1
Tetervinėk1
Ubiškėk16
Upynak413
Užpelkiaik0
Užvėdarėk0
Vainočiaik206
Verteliaik13
Visginiaik1
Žalionėk1
Žeimuvėnaik131
Žylakiaik42
Varnių seniūnija 3739
Alekšionaik1
Baginaik23
Barstėgaik10
Bartlaukisk5
Barzdžiaik0
Bauželisk20
Čepaičiaik0
Daktariškėk4
Daukantaik21
Didieji Burbiškiaik21
Didysis Palūkstisk103
Didkiškėk17
Dikvietisvs5
Drobūkščiaik116
Dvarviečiaik21
Eidžiotaik27
Gaideliaivs0
Gaudkalnisk17
Gegužkalnisk4
Gelžyčiaik0
Gintalaik293
Girmantiškėk6
Godeliaik11
Gomaliaik35
Graužaik13
Grikienosk0
Gudeliaik13
Gudiškėvs0
Gvaldo Miškasvs0
Janapolėk41
Janapolėmst341
Jaušaičiaik9
Jaušyčiaik0
Jonikaičiaik6
Juciškėk0
Kairiaik0
Karkliškiaik5
Keiniškėk0
Kęsaik56
Klaišiškiaik3
Klubokaik38
Kulšiškiaik6
Kūjainiaik44
Lapaliaik6
Lenkaliaik5
Lenkviečiaik0
Lentinėk0
Lingėnaik51
Mažasis Palūkstisk7
Mažieji Burbiškiaik11
Mediškiaik0
Miestalisk19
Miežeiniaik11
Miksodisk33
Milvydiškiaik12
Naujieji Kalniškiaik17
Nevardėnaik23
Ožtakiaik201
Paberžtvėk0
Pabiržulisk38
Padvariaik9
Paežerisvs0
Pagirgždūtisk9
Pagluostisk4
Panakatisk34
Parešketisk2
Pasprūdėvs4
Patiltisk7
Pavandenėmst317
Pupiniaik106
Razmaik38
Reksčiaik0
Ridikaik13
Rotkalnisk3
Rumšiškėk0
Siriškėk4
Skirmantiškėk18
Skrandėnaik14
Stabinėk0
Sėbaik20
Šakalinėk0
Šaltmiriaik0
Šaukliaik38
Šaukštelisk0
Šerpaičiaik25
Šūkainiaik1
Unguriaik4
Upetosk2
Užgiriaik1
Užrotkalnisk0
Varneliaik58
Varniaim1140
Vembūtaik7
Veniaik0
Vilko Miškask0
Vydmantaik7
Zdoniškėk37
Žebenkavask0
Žiogėk6
Žirgų Ganyklosk0
Žylaičiaik13
Žvejėliškėk0
Žvirgždžiaik29
Viešvėnų seniūnija 2611
Brūnupisvs0
Burniaik27
Dargvainiaik24
Degeniaik3
Dilbaik25
Dumytraik11
Gečiaik25
Getautėk43
Ilginėsk0
Jomantaik5
Klibėsk7
Kungiaik9
Kupriaik0
Kveiliaik58
Lapurviaik4
Liudvikavask0
Liūnaik14
Mediškiaik72
Mildagėk0
Nakrošiškiaik46
Paežerėk182
Pakapiaik17
Pakauskiaik0
Pamavysk17
Parakauskiaik9
Patumšaliaik47
Plepaik25
Rainiaik885
Ringaliaik9
Ruišėnaik8
Rūdupiaik100
Sakalai Ik36
Sakalai IIk39
Sydeklisk10
Syderiaik71
Skujinėk2
Stulpinaik36
Survilaik28
Sūrupisk0
Šėmaik0
Vabaliaik5
Vembūtaik228
Viešvėnai Ik471
Viešvėnai IIk11
Vilkakiaik2
Žarėnų seniūnija 1013
Ankantaik6
Ariškėk5
Butkaik17
Dilbėk0
Feliksavask58
Gailiškėk6
Girkantiškėk42
Karšteniaik38
Kegaik152
Kereliškėk20
Klaišiaik11
Kliokaik3
Lelaik4
Medsodisk19
Milkantaik3
Nagurkak3
Paplienijak10
Pluotinėk19
Pranckaik0
Rešketėnaik0
Rupšiaik3
Saušilisk10
Šaltupiaik3
Šilaik0
Tarvydaik4
Užminijai Ik24
Užminijai IIk7
Vertininkaik8
Vinteliškėk17
Vismaldaik22
Žarėnaimst499

Utenos apskritis

152004

Anykščių rajono savivaldybė

28668

Andrioniškio seniūnija 520
Andrioniškismst229
Arlovietėvs0
Beržoniškisk2
Butkiškisk4
Dauguliaivs4
Duobulėvs0
Girelėvs10
Gyvatynėk19
Griežionėlėsk12
Griežioniškiaivs6
Krepšiagalysk2
Krivinskaik6
Latavak8
Magylaik4
Maželiaik5
Mendrupysk1
Migdoliškisk1
Mikieriaik25
Paandrioniškisk5
Padvarninkaik45
Pagriežiaik2
Pasmodaik17
Pašventysvs0
Peniankaik11
Pirmaliūnisk3
Plikiškiaik18
Puroniškisvs0
Ramaškonysk5
Sabaliūnaik2
Sedeikiaik33
Svileliaik0
Šilagaliaik7
Vertimaik5
Zabelynėk29
Anykščių seniūnija 14239
Abromiškisk3
Adampolisvs0
Aleininkaik0
Anykščiaim10575
Anykščiaivs110
Ažugojaik2
Ažuožeriaik383
Ažupiečiaik24
Ažupiečiaivs1
Bičionysk44
Bijeikiaik6
Bikūnaik29
Bimbaik9
Bliuvonysk6
Burbiškisk286
Diliaik0
Dirvonaik0
Dubiškėsk6
Dvaronysk4
Egliaik2
Elmininkai Ik140
Elmininkai IIk17
Elmiškisk1
Fedariškisk0
Gintviliškisvs1
Gyliaik22
Gojusk1
Gražumynask7
Grubaik0
Ilgabradak0
Inkūnaik5
Janydžiaivs6
Jokūbavak17
Jokūbėliškisk0
Jurzdikask29
Juškonysk58
Katlėriaik26
Keblonysk166
Keraik0
Kiaušaik7
Kirkiliškiaik32
Klevėnaik18
Klimiškiaik2
Klykūnaik12
Kubiliškiaik0
Kuniškiaik188
Lagedžiaik0
Lašiniaik10
Liepdegėnaik24
Liudiškiaik46
Ližaik0
Lukošiškiaik4
Maigiaik5
Margiaik1
Mažeikiškisk0
Medžiuoliaik2
Meliaušiškisk0
Mūrelisk0
Naujieji Elmininkaik573
Naujonysk30
Navinak0
Niūronysk67
Paelmisk1
Pagiriaik95
Pagojėvs0
Pagraužiaik10
Pagubrysk0
Pakarkliaik5
Pašventupysk12
Pavajaik6
Pavarės Ik25
Pavarės IIk33
Pavarės IIIk0
Pavarės IVk0
Pečiuliškisk0
Peliuškosk3
Peniankaik10
Pesliaik0
Pienionysk3
Piktagalysk54
Posiniaik0
Puntukask0
Rubikiaik204
Skapiškiaik3
Smalinak0
Spiečiūnaik5
Stakėsk7
Starkakampisvs5
Storiaik33
Šeimyniškėliaik69
Šeimyniškiaik61
Šepetiškisk41
Šiekšteliaik9
Šienraistisk0
Šileliaik2
Šlapiosk0
Šlavėnaik243
Tamošiūnaik0
Užbliuvonysvs0
Vaišviliškiaik25
Vaivadiškiaik17
Vajėšiaik5
Vėjeliškiaik49
Vikonysk165
Vitkuškisk0
Vosgėliaik16
Zablackaik7
Žažumbrisk4
Žilvičiaik5
Debeikių seniūnija 1706
Aknysčiaik33
Aknystosk238
Antupiaik13
Aukštakalnisvs0
Aušrak51
Ąžuolynėk16
Bebarzdžiaik21
Čekonysk144
Danišiūnaik0
Dauneikiaik0
Debeikiaimst404
Dobilynėvs1
Gaidžiaik6
Gerkonysk20
Gintiniaik5
Gudeliaik7
Ivonysk3
Jankaviškisvs0
Jazminavavs1
Jononysk29
Juozapavavs0
Jurzdikask13
Kalveliaik57
Kapčiuškiaik0
Karalinavak0
Katlėriškiaik4
Kirkėnaik0
Knebiaivs0
Kurtiniaik4
Kuzmiškiaik0
Legaik0
Leliūnaik286
Marimpolisk0
Medinosk8
Meldučiaik27
Mickūnaik43
Mičionysk20
Mikniūnaik2
Miškiniaik0
Palipšėk0
Palūšnėsvs0
Papšiaik20
Peštiniaik5
Puodžiaik17
Pūstinkak3
Radiškisk0
Ragaišiaik3
Ramuldavak11
Rašimaik8
Rašimėliaik4
Rukšiškiaik2
Sindriaik9
Stalėriškisk0
Stanislavak0
Stasiškiaik2
Steponavak2
Sterkiškisk17
Sterkonysk0
Surdegisvs0
Surviliškisk1
Šventupysk39
Tilvikaik1
Toliškėsvs0
Užulieknisk2
Vainiūnaik8
Varkujaik92
Zigmantavak4
Kavarsko seniūnija 3106
Aleksandravak0
Anulynasvs3
Apykeliaik7
Ąžuolynėk7
Bebrūnaik42
Budriaik49
Bugeniškisk11
Buriak0
Dabužiai Ik211
Dabužiai IIk27
Dagia Ivs0
Dauginčiaik79
Daumantaik0
Dečionysk5
Degionysk13
Deveniaik0
Diliavietėvs0
Domeikiaik41
Dvareliaik0
Džiugaik19
Ferdinantavak2
Garbėnaik7
Gelučiaik0
Girelėk23
Grikieniaik0
Gudonysk7
Ignotiškisk1
Jakšiškisk39
Jakūnaik0
Janonysk33
Janušavak230
Jasonys Ik2
Jasonys IIk0
Jerzuvkak5
Jokūbavak3
Judinysk3
Juodmiškisk0
Jurgėnaik10
Jusiškisk1
Kabošiaik60
Kalnuočiaik5
Kaspariškiaik12
Kavarskasm666
Kavarskasvs106
Kernagiškiaivs0
Keziaik2
Knitiškiaik10
Konceviciškiaivs0
Laviškisk14
Mackeliškiaik24
Mackonysk6
Majokaik5
Maldeniaik0
Malgažatavak0
Margiaik8
Marijampolisk0
Mariniškiaik0
Mažeikoniaik0
Maželiaik76
Medžiočiaik34
Miškiniaik0
Narbutaik7
Naujokaik2
Paberžėk9
Pagojė Ik0
Pagojė IIk5
Pajudinysk6
Pakalniaik0
Pakėnaik0
Pankėnaik0
Papiškiaik2
Papragiaik16
Paraisčiaik7
Pasusienysk33
Pazniokaik0
Pienionysk31
Pikietavs0
Piktagalysk15
Pilėnaivs2
Pilypaik2
Plotaivs0
Pramislavak0
Pravydžiaik25
Pukeniaik2
Pumpučiaik133
Purveliaik3
Pusbačkiaik11
Radeckaik0
Ramonaik1
Raščiagalysk0
Repšėnaik63
Rezgysk0
Ribokiškisk11
Riklikaik22
Sabuliaik0
Sibirkak0
Sirvydaik3
Skapiškiaik0
Sodeliškiaik2
Staškūniškisk0
Sudeikiaik0
Svirnai Ik20
Svirnai IIk246
Šeriaik226
Šeštokiškiaik7
Šlaitaik1
Šobliškiaik1
Šoveniaik101
Tumėjak0
Vaičiuliškiaik7
Vaidevučiaik14
Varneliaik8
Veršeliaik5
Veselavak11
Vetygalak8
Vigadkavs0
Vilkatėnaik17
Vilpišiaik0
Vyšniakalnisk2
Zaviesiškisk96
Žaliojik0
Žibučiaik13
Žvirblėnaik2
Kurklių seniūnija 1313
Adomavavs6
Antakalniaik3
Antanavak1
Antanuvkavs0
Antaplaštakisk12
Armoniškiaik0
Auguškosk7
Brazgiaik3
Buteikiaik10
Čipiškisk0
Dejūnaik10
Dembuvkak4
Desiukiškiaik19
Didžiakaimisk33
Dragaudžiaik4
Dūdosk0
Gabrėlaik0
Gaideliaivs0
Gražiavietėk0
Gudeliaik7
Janapolisk3
Kalinuvkak0
Kališkosk14
Karališkiaik3
Klenuvkak15
Kolonijak4
Konstantinuvkavs3
Kryžokaik0
Kukiškisk0
Kunigiškiaik32
Kurkleliaik14
Kurklėvs3
Kurkliai Ik27
Kurkliai IIk186
Kurkliaimst374
Lašupisk1
Liepinėvs0
Lobosk4
Luciūnaik19
Maskoliškisk0
Medinosvs2
Merečiškiaik1
Moliakalnisk3
Mūraik3
Naujasodisk0
Navasiolkak2
Obelynėvs5
Paąžuoliaik0
Padvarninkaik1
Pagirėvs0
Pagojėvs0
Pagrūšėvs1
Pakalniaik7
Pakeršiaik7
Pamelijavs0
Papilėnaivs0
Paulinavak8
Pavirinčiaik33
Pilviškiaik2
Plaštakak10
Rundžiaik16
Sargūnaik11
Starkiškisk3
Staškūniškisk258
Šerelinėvs0
Šiaudinėk3
Šilelisvs0
Šilinėk0
Šližiaik10
Trakiniaik6
Užunvėžiaik22
Užušilėsk10
Vaiveriškiaivs0
Vajavs0
Valakiniaik11
Vanagaik25
Varguliaik7
Verbuvkak6
Vildžiūnaik7
Vilkiškiaik3
Vyliaudiškisk3
Zizdravs6
Skiemonių seniūnija 1182
Aniūnaik18
Antaniškisk3
Antežerisk0
Atkočiškėsvs0
Audeniškisvs0
Aukštadvarisvs0
Balteniaik5
Balteniškiaik0
Baltušavak0
Buivydaik0
Čivyliškisk3
Dalinkak8
Desiuškiaik0
Diktaraik9
Gaidamiškiaik0
Gečionysk48
Geležinėk7
Geležinėlėk4
Geniūnaik2
Gikonysk30
Gyvatynėk0
Grūdeliškisk2
Gudiškiaik0
Gurapolisk0
Jašiškisk0
Jonydžiaik10
Jurgiškisk0
Kalveliaik8
Kampiniaik1
Kančiškiaik0
Katlėriaik117
Kavoliškisk3
Kelpiškisk0
Kilėvak0
Kilėviškiaik6
Kiškeliaik20
Kriokšlysk2
Kudoriškisvs2
Kurkleliaik29
Legeniškisk0
Linksmakalnisk1
Linksmavietėk0
Luknavs4
Mačionysk177
Mediniškiaik4
Melėnaik5
Mikoliškisk0
Milžinkapisvs0
Miškiniškiai Ik11
Miškiniškiai IIk0
Mozūriškiaik3
Nagurkiškiaik36
Narkiškisk0
Naujaūlyčisk0
Ožionysk6
Paberėžiaik0
Paežeriai Ik2
Paežeriai IIk0
Paežeriai IIIk2
Pagrįžaik0
Palionysk7
Palukniaik15
Paraisčiaik0
Pašilčiškisk0
Pašiliaik67
Pečiuliaik7
Piliakalnisvs0
Pilviškiaik3
Plepiškiaik3
Pūstalaukiaik55
Remeikiaik10
Sarickaik21
Sarteniškisk0
Senoniškisk0
Sintautaik11
Sirvydiškisvs0
Skiemonysk217
Skiemonysmst38
Smulkisk4
Subačiaik0
Šilaik4
Šlapelėsk0
Šlynynėk0
Terpežeriaik0
Topoliškiaik1
Totoriškisvs1
Traineliškisk0
Trakiniaik0
Trakiškisk1
Trumbatiškisk3
Ustronė Ivs0
Ustronė IIvs0
Užuoraistisvs2
Vaisiutiškisk6
Vaišviliškiaik2
Vaitutiškiaik6
Varnupysk1
Velykūnaik20
Vietiškėsk4
Vildiškiaik18
Voversysk37
Želtiškiaik13
Žibučiaik2
Žiogaik15
Svėdasų seniūnija 2202
Auleliaik134
Bajoraik63
Butėnaik111
Čiukaik6
Daujočiaik203
Degsniaik4
Drobčiūnaik7
Ertėjaik0
Galviškisvs0
Galvydžiaik10
Girelėk0
Gykiaik8
Grikiapeliaik143
Gudonysk0
Jotkonysk24
Juodeglynisvs0
Kalniečiaik1
Kraštaik4
Krašteliaik0
Kunigiškiai Ik49
Kunigiškiai IIk48
Kuodžiupisk0
Kupriaik3
Kušliaik13
Liepagiriaik17
Maleišiaik4
Miliūniškisk9
Milokiškisk2
Miškiniaik5
Moliakalnisk36
Morkūniškiaik0
Narantisk0
Narbūčiaik22
Naujikaik1
Netikiškiaik16
Padvariaik5
Palaukiškiaik6
Pamaleišysk1
Pauriškiaik15
Rimdžiaik0
Rudakasiaik0
Sausalaukėk5
Savičiūnaik14
Sliepšiškisk29
Svėdasaimst884
Šaltiniaik9
Šeduikiaik3
Tadauskaik0
Trumpučiaik0
Vaitkūnaik181
Vikonysk91
Vilkabrukiaik9
Visėtiškėsk1
Zoviškiaik1
Žaliojik5
Traupio seniūnija 818
Alukėnaik13
Degsniaik3
Janapolisk18
Kamisaravak1
Klaibūnaik138
Laukagaliaik52
Levaniškiaik331
Maciūnaik13
Mickūniškiaik26
Naujadalisk0
Nevėžninkaik10
Pageldonisk5
Pailgamiškisk0
Palepeikiaik2
Piliakalnisk0
Surdaugiaik12
Surviliškisk2
Šapisk0
Šikšnalaukysk0
Traupismst179
Užubaliaivs0
Užuraisčiaik0
Vičiūnaik0
Žaliojik3
Žerkiškiaik5
Žiurliaik5
Troškūnų seniūnija 2745
Aleksandravėlėvs6
Anioliškisk0
Antanynėk0
Bareišėliaivs5
Bareišiaik17
Bečerninkaik6
Briedinėvs1
Daugėliškiaivs5
Dubriškisk4
Gaidžiupėsk0
Gailiutiškisvs0
Gečionysvs5
Gerkiškiaik11
Grumbinaivs5
Gudeliaik22
Gurskaik11
Jackagalysk6
Jovaraik5
Juostininkaik63
Justinavavs0
Kalnuočiaik11
Kanapynėk12
Karčekaivs17
Karčiaik34
Kaupiniškiaivs8
Kiaulėnaik0
Kiaušagalysk16
Kildonysk0
Kirmėliaik159
Kirmėliukaik0
Konciapolisvs4
Kumpiniškisvs0
Kučkeliaik0
Latavėnaik69
Laukagalėliaik0
Liausynėk0
Lydžiaik10
Mažionysk28
Mediniškiaik21
Meiluškiaik6
Mickapetrisvs0
Mileikiškiaik51
Mitošiūnaik83
Mitraik0
Miškalaukisk0
Motiejūnaik5
Nakonysk23
Naujasėdisk3
Nausodėk7
Nevėžkavs5
Padrujysk0
Pajuodžiaik7
Pajuostinysk7
Pajuostisvs13
Pakapėk16
Pakapėk0
Palatavysvs0
Pasausiaik1
Pelekiškisk0
Pelyšėlės Ik14
Pelyšėlės IIk7
Pelyšos IIk0
Petkūnaik19
Pienagalysk1
Purvynaivs0
Raguvėlėk314
Rakutėnaik3
Ramanavak21
Rudžionysk0
Rukiškisk53
Samanaivs5
Skaistkalnisk0
Skamarokaik1
Skauradaik0
Slabadak0
Smėlynėk280
Stukonysk5
Surdegisgst5
Surdegisk20
Surdegismst158
Survilaik0
Šlapėsk0
Termintiškisvs0
Tešliūnaik0
Titeikėliaik6
Titeikiaik30
Troškūnaim451
Troškūnėliaivs15
Umėnaik22
Vagilkavs0
Vaidlonysk296
Varšaukavs5
Vašuokėnaik65
Važdėlėsk0
Vidugiriaik25
Vidugiriaivs9
Vilkatupėk0
Zavadiškisvs0
Žiedoniaik70
Žiliškėsk0
Žudžgalysk25
Žukauskaik17
Žviliūnaik15
Viešintų seniūnija 837
Akmenak2
Antalinak24
Astruvkak0
Ažubaliaik3
Balčiūniškiaik3
Baltkarčiaik0
Bylėnaik4
Burbekliaik5
Čiunkiaik2
Didžiuliškiaik34
Erškėtynėk0
Gilvydžiaik29
Griežionysk0
Grigiškiaik0
Juodviliškisk0
Juodžgalysk6
Juozapavak5
Jurgiškisk17
Karūniaik20
Kumpynėsvs0
Laičiaik13
Laiteliaik6
Maldeikiaik0
Marinavak1
Medinosk1
Meldiškiaik6
Navikaik0
Nemeiriaik11
Paežeriaik15
Pagrandak0
Papiliaik21
Pasuosisvs0
Pelyšos Ik6
Putinask23
Pūsčiaik1
Skaidrėk3
Skudaik23
Smėlinkak3
Sviesteliškisk5
Šilaik22
Šlynynėk0
Trakininkaik0
Valečkaik9
Varneliškiaivs2
Viešintėlėsk221
Viešintosk8
Viešintosmst281
Žemaitėliaik0
Žliobiškiaik2

Ignalinos rajono savivaldybė

18386

Ceikinių seniūnija 557
Akmeniškėk0
Augutiškėk0
Balčiulėniškėk0
Barkuškėk4
Bašiškėk0
Budriaik0
Bujutiškėk2
Burkoliškėk1
Būdninkaik2
Ceikiniaik174
Ceikiškėvs2
Čebatoriaik0
Čižiškiaik15
Dalgedosk0
Degutiškėk4
Dimbeliaik14
Garniaik4
Gaspariškėk6
Giriniškėk0
Jakaviškiaik4
Juodiškėk6
Kančioginask52
Kandrotiškė Ik6
Kandrotiškė IIk5
Karačiūniškėk0
Lazdinkosk0
Lepšiaik7
Liepiškėk5
Merkmenysk11
Mėšliaik25
Mielaičiaik0
Mikalavėlisk0
Nalivaikosk6
Naujas Sklypask0
Nevaišiaik5
Pamiliškėk2
Paragiškėk11
Pašventėvs0
Ramutiškėk6
Rizgūnaik5
Ropiškėk3
Ropiškėlėk2
Rubelninkaik82
Sadūniškėk2
Salelėk3
Strakšiškėk16
Šaltupisk7
Šileikiškėk35
Tarosaukak6
Totoriškėk1
Valeikaukak0
Valėnaik0
Varniškėk2
Velykamiškisk12
Vigadkak0
Viktarinėk0
Zatišiusk2
Didžiasalio seniūnija 1659
Bobėnaik15
Didžiasalisk1299
Dysnak62
Galalaukiaik25
Grigališkėk0
Kaukiškėk1
Kėkštaik12
Kudabiškėk3
Kuksosk0
Kukučiaik0
Kurtiškėk3
Lazinkosk5
Marijampolisk0
Naujoji Katinautiškėk2
Navikaik124
Padysnisk0
Pajuodupisk3
Petroniškėk0
Petrošiūnaik0
Piemenysk0
Pivoraik30
Pupienak0
Radiškėk0
Rimaldiškėk18
Sapliaik2
Sekonysk2
Senoji Katinautiškėk3
Spijotiškėk0
Surmak0
Svirkosk13
Vilėkosk8
Vosiūnaik29
Dūkšto seniūnija 1706
Alejūnaik6
Alksnaitisvs3
Alksnasvs3
Antanavask3
Antaniškė Ik1
Antaniškė IIk0
Aukštakalniaik13
Ažukarklinėk73
Ąžuolynėk0
Ažutaunisk3
Bažnytkaimisk0
Beržininkaik30
Bėgūnaik2
Bikėnaik12
Bimberiškėk0
Čižiūnaik21
Degutėliaik2
Didžiasalisk30
Driškūnaik2
Dvarykščiusk11
Dūkštasm888
Dūkšteliaik53
Ežeriškėvs0
Galiniškėk4
Gerkonysk23
Gimtinėk0
Girutiškė Ik17
Girutiškė IIk2
Kairiškėk0
Kamuntavask3
Kaniūkaik248
Karačiūnak0
Karnitiškėk6
Keižiaik1
Kuzmiškėk7
Kuzmitiškėk2
Liesniškėvs2
Medeišiaik20
Mieleikiškėvs0
Moliakalnisk17
Paberžuonėvs0
Padliaudankak0
Pasamanėvs0
Pašventėk5
Pažemiškisk47
Piliakalnisk5
Platumosvs4
Plavėjaik20
Ritkūniškėk8
Rojusk10
Rudėniškėsk16
Saksoniškėk1
Silvestriškėvs0
Simaniškėk9
Sokiškiaik7
Sviliškėk3
Šaltiniaik15
Ščiurysk0
Šukeliškėk3
Taborask0
Tarasiškėk0
Tumelinak13
Varginiaivs2
Varnosk2
Vaškonysk3
Vėderiniaik17
Vigodkak0
Viktoriškėk3
Žagarinėk5
Žąsiniaik0
Ignalinos miesto seniūnija 6007
Ignalinam6007
Ignalinos seniūnija 1571
Antagavėk55
Azak4
Bendoriškėk4
Bėčionysk10
Bėčiūnaik199
Burkolaik11
Ceikinėliaik24
Dainiaik5
Didžiasalisk57
Dindosk17
Dūdėniškėk1
Garbūnaik8
Gaureliaik26
Gaveikėnaik28
Girminiaik172
Girneliškėk7
Jonalaukisk0
Kamšak2
Kazokinėk95
Kylatrakisk0
Kurniškėvs4
Kūjiškėk5
Laukiniaik4
Leileikosk5
Lipniškėvs0
Liubčiškėk3
Makniškėk1
Maskoliškėk0
Mažulonysk4
Medžiuškiaik4
Meironysk42
Melninkaik7
Meškėnaik15
Mikalinėk4
Narsutiškėk11
Nastazavask7
Naujasalisk8
Pabaltysk4
Pagavaitisvs4
Pagavėk8
Pakryžėk5
Palaukiškėk4
Palaukojak14
Palūšėk83
Pamiškėk6
Pamoliškėk4
Panižiškėk5
Papravalėk2
Pašvoginėk2
Pavajuonisk4
Paversmisk1
Pečiuliaik4
Pelekask4
Petriškėk22
Pipiriškėk9
Poviliškėk17
Ramutiškėk3
Rimašiaik16
Rukšiškėk12
Sabališkėk27
Savuliaik17
Siūriaik4
Spinkaičiaik0
Strazdiškėk4
Strigailiškisk294
Šilinėvs0
Trainiškisk2
Urviniškėk3
Vaišniūnaik31
Vėlionysk7
Zablatiškėk11
Zuikiškėk3
Zuikosk30
Žydeliaik56
Kazitiškio seniūnija 1011
Akriemiaik4
Aminėniškėk1
Antakmenėk9
Apkartaik2
Asiūklėk11
Ažėnaik22
Ažvinčiaik12
Bajorai Ik24
Bajorai IIk8
Bajorai IIIk5
Baltabiržisk0
Biržiniškėk14
Byriškėk0
Buiviliškėvs0
Čepiejaik6
Dailidėsk1
Dainiškėk0
Daržininkaik0
Diediškėk0
Dirvonaivs2
Dirvoniškėsk0
Dvarnapolis Ik3
Dvarnapolis IIk0
Galaik4
Galiniaik0
Garbšiaik2
Garšvinėk4
Gedžiūnaik3
Gedžiūnėliaik0
Geibosk0
Grikiapeliaik3
Grybėnaik111
Gubavak1
Gubavėlėk0
Gurbaivs0
Jakėnaik31
Jakštiškėk7
Joniškisk1
Juodalaukisk0
Jurgėnaivs0
Kalviškėk0
Kazitiškisk343
Kazlupiškėvs0
Kolėniškėk0
Kuronaik0
Kuzmiškėk7
Laučiūniškėk14
Lauksteniaik5
Leoniškėvs0
Ligūnaik48
Lukšėniškėk0
Malvinavask8
Margavonėk2
Marijonavasvs5
Mazurkosk0
Meilūnaik2
Mikoliūnaik0
Miliaučiškėk1
Miniškėk0
Miškiniškėk10
Naubėnaik2
Naujasalisk9
Navikaik3
Nykiškėk0
Notrynėvs0
Paežerinėvs0
Pagurbėk1
Pašilėk6
Pažieviškėk8
Petrikonysk3
Radeikiškėk0
Rainiaik4
Remeniškėk4
Rokėnaik6
Rukiškėk1
Rupinskaik2
Rupinskėliaik0
Sabališkėk15
Serapiniškėk41
Sietinėvs1
Sodžiūnaik8
Sungardaik4
Švedriškėk77
Tarlokiškėvs0
Tartokask2
Teliukiškėk0
Tolimėnaik5
Trakaik2
Trūdaik5
Uždeliaik0
Užsieniaik4
Vardžiukiemisk34
Vėjinėvs0
Zūbiškėk4
Žaliojivs7
Žeimiaik17
Želmeniškėk0
Linkmenų seniūnija 937
Antalksnėk125
Antaprūdėvs3
Benediktavask1
Beržaragisk2
Briedinėsk4
Cijonaik12
Darželiaik4
Derviniškėk0
Drūtūnaik12
Dvariškiaik12
Gineitiškisk1
Ginučiaik44
Grikiapelėk83
Jakutiškisk0
Jovaraučiškėsk3
Kaukiškėk3
Kazimieriškėk2
Kiauneliškisk2
Kimbariškėk3
Kiškiaik15
Krivasalisk36
Kupriaik0
Lapiakalnisk1
Liminask13
Linkmenysk134
Mačiutiškėsk3
Maksiūnaik9
Maleišiaik10
Medinosk9
Mikališkisk4
Morkūniškėk1
Motiejūnaik10
Mozūriškėk2
Narušiaik0
Naujasodisk114
Naujieji Bajoraik3
Pabiržėk10
Padumblysk0
Pajaurėvs5
Pakiaunysk3
Palabažysk3
Palmajėk2
Papiliakalnėk13
Papliaušysk0
Paukojėk8
Paulinavasvs0
Pažeimenysk0
Pažiezdrisk9
Peleniaik13
Peliagrindak6
Pylimask0
Pupiškėk28
Pusvarsnėliaik15
Puziniškisk15
Ramusisk7
Ripelialaukisk6
Rukiškėk0
Rukšėnaik8
Salosk17
Senieji Bajoraivs0
Sidariškėsvs8
Simoniškis Ik3
Simoniškis IIk4
Stagalėnaik2
Stirninėk3
Stripeikiaik5
Subiškisk3
Šakarvak16
Šileikiškėvs1
Šiliniškėsk3
Šiškiniaik35
Tumėniškėk2
Vaidžiuškėsk4
Varniškėk0
Vasiuliškėk0
Mielagėnų seniūnija 901
Apšiūtosk11
Baltasisvs0
Bernotaik127
Blažiejiškėk3
Buckūnaik26
Černakiškėk0
Dantiškėk0
Degsnėk0
Dubiškėk0
Edvardavask0
Gilūtosk121
Gorkosk0
Guntauninkaik32
Jaciūnaik1
Juodagalviaik26
Jurkiškėk5
Kalninėk18
Kazliškėk2
Kėriškėk11
Kikižerisvs2
Kriaučiukaik0
Krikonys Ik39
Krikonys IIk9
Kurmiškėvs6
Leipuškėk2
Maldanėnaik8
Malkūnaik14
Mielagėnaimst236
Milašaitisk5
Milašiusk0
Molykaik5
Motiejiškėk0
Mėčionysk46
Mėšonysk21
Naujas Sklypasvs3
Odesinak2
Paliesiusk25
Pasmėlėk0
Radutisvs1
Raščiūnaik31
Reketiškėk4
Ryžiškėk7
Salomenkak26
Simiškėk0
Smilginiškėvs1
Sriūbosk0
Svylėk10
Šilvijavs2
Triluščiaik0
Tumelėnaik4
Turčiškėk7
Urveliaik2
Vosyliškėk0
Žardeliškėk0
Žvyriniškėk0
Naujojo Daugėliškio seniūnija 1379
Andrikavask1
Ažusienisk1
Baikeliaik20
Baušiškėk2
Benėšiaik4
Cicėniškėk2
Češulėnaik34
Daniūnaik7
Daubariškėk2
Daubariškėlėk4
Degutiškė Ik8
Degutiškė IIk3
Dikiškėk13
Dvarykščiusvs1
Gaveikiškėk0
Gervelėsk13
Grigiškėk22
Gudėnaik5
Izabelinėk29
Izabelinėlėk0
Janavask11
Janionysk47
Jureliškėk1
Jurgeliškėk0
Kačergiškėk8
Kajotaik5
Kalviasalisk28
Kazimieravask20
Kazlupiškė IIvs3
Kiniūnaik8
Konstantinavasvs0
Kūtiškėk19
Laurinčiukiškėk4
Lėliupisvs3
Liekiaik9
Markiniškėk3
Mažėnaik123
Mažviliškėk6
Medinosvs2
Mieleškiaik14
Mieliatiltisk0
Mikalavask56
Milašiaik1
Moliakalnisk2
Molinėk1
Naujasis Daugėliškisk275
Naujasis Kampelisk5
Navikaik3
Neverėnaik10
Niukiškėk0
Ožionysk36
Padysnis Ik9
Padysnis IIvs1
Pajurgiškėk2
Pamunėk21
Paringysk28
Parubežinėk0
Pašakariškiaivs0
Pašiškėk0
Paukštėsk0
Pekoriškėk2
Pempiškėk4
Petroniškėk2
Pinigiškėk0
Plėniškėk0
Poliankak4
Pročiūnaik11
Pupiniaik14
Radeikiškėk9
Raibeniaik0
Rameikosk25
Ravaivs0
Rėksniškėk0
Ropiškėk5
Ruokiškėk6
Senasis Daugėliškisk31
Seniškis Ik22
Seniškis IIk5
Silvestriškėvs0
Sliesoriškėk0
Smėliaik5
Smilginiškėk3
Šakaraistisk0
Šiūlėnaik98
Taujūnaik132
Trapikiškėk7
Triburčiaik5
Triklotiškėk17
Upisk0
Varniškėk1
Vasiuliaik20
Vastakiškėk4
Vencloviškėk2
Vingiriaik5
Viršupisk5
Zaborijavs0
Žvengliškėk0
Rimšės seniūnija 879
Akmeniškėk0
Andrelėnaik3
Antalgėk22
Ažukalviškėk1
Balandiškėk2
Baraukak1
Berniūnaik7
Beržininkai IIk14
Bieniūnaik31
Birdekšniaik2
Blatniškėk0
Čepukaik27
Davedynosk0
Egliniaik10
Ežeriškėk2
Fermak23
Gaidėk37
Gakėnaik3
Gakiškėk0
Galilaukėvs2
Gerveniškėk5
Girdžiūnaik5
Gramantiškėk5
Griškiškėk23
Gūriaik8
Kalnežerisvs0
Kalninėk0
Kalniškėk0
Kalviškiaik2
Kovališkėsk3
Kukutėnaik5
Lisiškė Ik4
Lisiškė IIk6
Mačionysk1
Magunkosk1
Magūnaik8
Makaravask1
Marijonavask0
Mateikiškėk3
Mažviliškėk2
Meikštaik108
Nagėnaik10
Novinak0
Pečiūniškėsk10
Pociūnaik11
Prūčiaik24
Prūtelėk1
Pušynask4
Pūškosk3
Rimšėmst208
Rudžiaik6
Smilginiškėk3
Stanionysk9
Stašionysk24
Strilungiaik28
Šiūlėnaik20
Švikščionysk15
Toliotiškėk0
Trakniškėk1
Tripuckaik7
Trukonysk1
Tryčiūnaik26
Vaitiškėk3
Varniškiaik8
Vendžioniškėk2
Vėlūnaik24
Vigutėnaik4
Vilkaragisk0
Vilkuočiaik5
Vilnokaik6
Vosyliškėsk4
Žibakiaik26
Žygmantiškėk9
Tverečiaus seniūnija 537
Andriejaukak12
Astraviškiaik15
Būkliškėk7
Čelniukaik0
Čepeliškėk4
Čiekupisk0
Daktoriaik1
Dietkauščiznak90
Dvaryščiaik7
Erzvėtask39
Gudapievisk2
Kalveliškėk0
Kalviškėk0
Kazakavask2
Kelpučiaik7
Kisielkak0
Kliukaik10
Kriaučiškėk14
Kukutėliaik10
Latakiškėk0
Laumakėk8
Lukošiškėk35
Pakalniškiaik6
Pečiurkosk2
Popovkak9
Pošiūnaik8
Ropienak0
Šakeliškėk2
Šiulgosvs0
Tverečiusmst231
Vaboliškėvs7
Vaiciekavask0
Veikščiosk1
Vytėnaik0
Zaliesiusk0
Žvyriaik8
Vidiškių seniūnija 1242
Abugaliaik12
Ažubalisk8
Ažušilėk32
Bališkiaik18
Betiškėk0
Buiviliškėk5
Ceikiškėk0
Degsnėvs0
Dūdosk16
Džiaugsminėk2
Eglyniškėk0
Gerveliškėk0
Jonėnaik12
Kairiškėk0
Kalviškėk2
Kaneišiaik32
Kukoriškėk17
Kuzliškėk0
Lobiniaik16
Makaniškėk12
Makniūnalaukėk34
Maksimonysk28
Navikaik13
Pakalkiškėk0
Petukaik0
Prisieginėk7
Remeniškėvs1
Rimšėnaik42
Vidiškėsk931
Vinciškėk2
Žitamantask0
Žvirbliškėk0

Molėtų rajono savivaldybė

20700

Molėtaim6434
Alantos seniūnija 1732
Adomiškėlisvs14
Adomiškisk1
Alantak73
Alantamst348
Alantėlėk3
Alantėlėvs6
Antakščiaik14
Antaliežiaik36
Antanavak0
Avilčiaik27
Ažubaliaik0
Ažuprūdžiaik0
Bajoraik10
Bareikiaik24
Bučiškiaik0
Buržilaik0
Cezariškisk0
Dauniškiaik5
Debeikiaik10
Degsniaik0
Duobiniaik4
Duobytėk6
Gabrieliškisvs1
Gaidamoniaik8
Gaigalaik15
Galiniaik11
Gegužinėvs0
Glembuvkavs4
Išdegavs0
Janonysk12
Jauraik9
Juodiškiaik3
Juodiškisk12
Juotiškėsk3
Juozapavak3
Jurgiškisvs4
Kadariškėsk0
Kadūnaik0
Kalviaik9
Kameniškisk0
Karalinavak25
Karališkėsk6
Karališkisvs0
Kazlaik30
Klabiniaik47
Laičiaik101
Liobiškiaik4
Maišiakulėk9
Marcelinak0
Mediniškiaik5
Meilelėk1
Migiškiaik9
Mokyliaik1
Motiejūnaik9
Naujasodisk496
Paąžuoliaik11
Padvarniaik10
Pagiriaik2
Pagojysvs0
Pagulbisk1
Pakryžėk12
Paraudinėvs1
Pasuojėk12
Patiltėvs0
Pavirinčiaik11
Petruvkak3
Piešiškėsk17
Rasokalnisk0
Runionysk60
Salosvs0
Sedūniškisk0
Semeniškisk2
Semenuvkak1
Sikariškiaik7
Sikūniaik6
Skritakalnisvs0
Smėlinkak0
Spuliaik1
Svobiškėlisk10
Svobiškisk8
Šemetiškiaik2
Šilelisk1
Šilinkak9
Šunakojaik21
Tiesiūniškiaik11
Tijūniškisk6
Tomiluvkak11
Trumponysk35
Ukrainkavs0
Uosipiaik3
Upeliškisk2
Vaikšniūnaik0
Varnasalisvs0
Varnupysk0
Vastapaik13
Viktoriškisvs2
Vilniškisk7
Zapijuvkak3
Želtiškiaik0
Žygeliškisk13
Balninkų seniūnija 944
Agatavak0
Aklušėk24
Aleksandravavs0
Antamakiaik0
Antanavak0
Antanuvkak4
Aparaik0
Austranijak0
Ažuožeriaik2
Balninkaimst319
Balninkėliaik0
Čereškosk9
Dapkūniškiaik205
Dapulšisk3
Dvarniškisk5
Galaik4
Galubovkak0
Gėliogaliaik31
Gilužiaik34
Girsteitiškisk159
Gruodžiaik20
Jaruliškisk0
Juodpurviaik2
Kampaik0
Kazimieravak1
Kibildžiaik5
Krūmiškiaik3
Kuktiškisvs0
Kuliabridak0
Labeliaik17
Libertavak0
Narušiškisk6
Pabaldiškisk1
Pabaldonėk2
Pabaraik12
Paberžėk2
Pagojaik0
Pagrindak8
Pakeršiaik0
Papiškiaik1
Paraisčiaik1
Perkaliaik44
Petrikiškiaik0
Pikietkak0
Pusvaškiaik0
Raudoklėk3
Rūtėnaik3
Skerdimaik1
Spragilaik0
Svetlavak0
Ščiurysk0
Šileliaik0
Šmotiškisk1
Trakaik0
Valentinavavs0
Valiaik0
Vališkiaik1
Vanaginėk3
Vengriaik5
Verėjimaik0
Zapaškak3
Zapolėk0
Zatiškisvs0
Čiulėnų seniūnija 1408
Aidiečiaik7
Aigėlaik1
Aiteradak6
Akmeniaik26
Alnėk1
Andrioniškisk16
Anomislisk11
Antadūrėvs4
Antamalkėstėk4
Antatiškėsk19
Bimbiriaik22
Braškiškėsk0
Budriškėsk10
Cezariškiaik47
Čiulėnaik20
Damošiškėsk5
Drąsėnaik41
Gaidalaučiznak4
Gaidžiaik9
Garneliškėsk5
Gečionysk0
Geležninkaik1
Giliosiosk0
Graužėvs0
Ivankosk6
Janaukak18
Janušiškėsk1
Juodėnaik63
Juodiškėsk50
Kabeliaik4
Kemetiškiaik52
Kėveliaik14
Krivitiškiaik0
Kuliniaik1
Kulionysk34
Kumelynėk6
Levaniškiaik205
Mieliūnaik11
Mindučiaik18
Navasiolkak0
Obelynėk2
Oželiškėsk1
Padumblėk2
Paeisetė Ik0
Pagojaik0
Painketriaik2
Pakubėtiškiai Ik10
Pakubėtiškiai IIk5
Papūgžlynėk2
Pašeikisk0
Pašekščiaik19
Pavarnynėsk7
Pikietkavs1
Poviliškisvs1
Purvėnaik33
Raudonėlėk0
Rudiliaik44
Saladiškėsk0
Saliniškisk2
Sanklodiškėsk5
Sklėriškėk2
Sližiškiaik2
Smėlinkavs7
Smilgiaivs0
Spaskosk6
Stacijavak30
Stirniaik0
Strakėnaik15
Stroliškiaivs0
Šaltupysk2
Šeikiaik9
Šeštokiškėsk71
Šnieriškėlėsk0
Taitiškėsk2
Toliejaik379
Ustronisk0
Užsienisk0
Vaivadiškėsk2
Varniškiaik0
Vyšnelėsk0
Zagurtiškėsk3
Žiežuliaik0
Žvaigždžiakalnisk0
Dubingių seniūnija 939
Adomaitiškiaik1
Antanavavs1
Arabijavs0
Arliškiaik1
Barkuškiaik0
Bijutiškisk154
Brazdoniškiaivs0
Ciūniškiaik56
Čečerviškiaik4
Čimbaraik10
Dailidiškiaik4
Degsnėk0
Diskavavs4
Drąsiaik27
Dubingiaik22
Dubingiaimst208
Galiniaik1
Gasparėnaik0
Gaveikiaik2
Giraičiaik28
Gramiškiaik0
Graužinkavs0
Grinkliškiaik2
Grybiškiaik7
Gudeikiaik7
Gurakalnėk0
Gurniaik2
Guroniaivs2
Jurkiškisvs2
Kartuvėlėvs1
Kieriškiaivs2
Kliukaik17
Kovaičiaik3
Krasnogurkak0
Kreiviškiaik36
Kuriškiaik3
Kužaik2
Labotiškiaik11
Laumikoniaik24
Lauryniškiaivs0
Liudgardavs5
Markeliškiaivs0
Marozaukak33
Miežoniaik38
Mikališkiaik3
Murališkiaik46
Namališkiaik1
Paspieškak1
Piktaraistisk8
Pilviškiaivs2
Pivoriūnaik17
Raznatolkaik3
Rudokaik11
Sabaliankavs5
Sarališkiaivs1
Skauroniškiaik0
Skorenikaik14
Smailiaik50
Šakimask1
Šiupieniškiaik10
Trumpakojaik0
Turliškiaik9
Varniškiai Ivs0
Varniškiai IIvs3
Verbyliškiaivs0
Vieversiaik5
Voroniaik20
Zaberžak1
Žalktynėk8
Giedraičių seniūnija 2034
Abramaučiznak3
Akmenkak11
Aleksandriškiaik0
Alkak0
Ambraziškiaik110
Antajuodžiaik10
Antapusnėk3
Aukštinėvs3
Baravykynėk3
Baskaik2
Bekešiaik0
Bekupėk235
Bilšiaik2
Bitėnaik2
Buzaičiaik4
Čivyliaik7
Daubariškiaik6
Daujočiaik5
Didžiokaik28
Dienavagiaik28
Dunduliaik8
Dūdėnaik12
Gailiškiaik1
Gailiūnaik13
Galinavavs3
Gerčiukaik0
Giedraičiaimst684
Giedraičiaivs0
Gižiaik6
Granicak2
Gubesak0
Jančiūraik0
Jasiuliškiaik10
Jasiūniškiaik6
Jauraik8
Juozapavak0
Juozapuvkak5
Kalnaik0
Kalniškiaik8
Kamaraučiznak9
Kamastak2
Karkažiškiaik0
Karklynėk4
Karužalaukisk6
Kazliškėliaik5
Kazliškiaik9
Kojeliškiaik5
Kopūstiškiaik1
Kraujaleidžiaik68
Kulundžiaik4
Kupriškiaik8
Kuveniaik5
Latviaik3
Laumėnaik5
Ledamušiaik0
Liesuvkak0
Lyginiaik0
Marguoliaik10
Martyniškiaik14
Masiuliškiaik2
Medinaik0
Melužiaik0
Miškiniaik9
Miškiniaivs4
Mūravankak2
Navynavs0
Ožkiniaik10
Padvariaik11
Padvarysk8
Paežeriaik2
Pajaurėk9
Papiškiaik21
Pašilėvs4
Pašiliaik17
Pikietak1
Piliakiemiaik38
Pusnėk49
Pušalotaik28
Račiškiaik2
Radžiūnaik15
Raktariškiaik0
Ridvoniškiaik7
Ringeliaik3
Sadauskaik2
Sičiūnaik5
Skrebuliaik15
Smėlinkak0
Sniegiškiaik0
Stalėriškiaik12
Staškūnaik12
Suvalkynėk0
Šakališkiaik2
Šaltabarščiaik0
Šalteniaik2
Šaltupysk10
Šareikiškiaik20
Šarkiškiaik7
Šešuoliaik5
Šiaudiškiaik3
Šiaudžiaik21
Šilavs5
Šiupieniaik22
Taukeliaik0
Tumenčiznak5
Užugiriaik3
Ūlyčėlėk11
Vaičeliaik6
Vaikučiaik0
Varijatkak20
Verbylaik0
Vėdaraik9
Vigadkavs1
Vilkaraisčiaik7
Vitiškėsk5
Vyteikiaik0
Zanėnaik23
Zdoniškiaik0
Žalvariaik159
Žvangučiai Ik6
Žvangučiai IIk0
Žvirbliškėsk3
Žvyrinkak5
Inturkės seniūnija 1337
Aleniškėsk0
Alkūnaik1
Andrašiūnaik17
Antagaluonėk18
Arielynėvs0
Ažuožeriaik21
Babačiznak10
Balčėnaik23
Bambėnaik14
Bambėniškėk0
Barutiškiaik0
Bebrusaik2
Bebrusėliaik0
Beinašilisk3
Beržinėvs4
Bučeliškėk4
Bulaučiznak22
Butkaučiznak10
Dagūniškėsk0
Dailidėsk19
Damačiznak0
Daujotiškėk11
Dirvoniškėsk0
Dūdanosiaik11
Egiptask4
Gaižiūnaik10
Gališkėsk3
Garšvėnaik32
Goliaik3
Grabniokask2
Grubiškiaik0
Gugialaukisk1
Inturkėk237
Išdagaivs7
Jaunakampisk0
Jotoniškiaik1
Jukniškiaik16
Juršiškėsk5
Kačergaik28
Kačiūniškiaik6
Kamužėvs2
Karalinavak1
Kaušiniaik15
Keršėniškėk40
Kertuojak16
Kuolakasiaik3
Kūmonysk9
Laputėnaik3
Laukininkaik19
Liepeliškiaik6
Liešiškėsk10
Lukštinkak0
Maciūniškėsk6
Mackonysk24
Malinaučizna Ik0
Malinaučizna IIk0
Manatonaik5
Maniškėsk0
Matelėnaik0
Mateliaik0
Medinaik4
Miežonysk178
Migdoliškėsk5
Mikalojiškisk6
Milašiškėsk2
Naujasodžiaik23
Noreikiškėsk8
Pabebrusėk9
Pagaluonėk57
Pagojėvs1
Pakrovaik10
Palakajysk1
Paliepiaik4
Papiškiaik9
Pašulniškiaik5
Patilčiaik4
Pavašuokysk0
Pikčiūniškiaik3
Putriškėsk0
Rabinaukak0
Rasteniškiaik0
Raukučiaik1
Rudesak6
Rudesėlėk5
Rutonysk19
Sadaniškiaik17
Sikariškiaik0
Simančiaik11
Sklėriškėsk0
Skroblynaik2
Spačiūniškiaik0
Stanuliškėsk1
Steponiškiaik0
Straškūniškėsk0
Suduikiaik13
Surguškėk1
Surguškiaik0
Ščiurysvs1
Šniūraik1
Trandiškėsk4
Traniškiaik9
Utiškiaik0
Užtilčiaik24
Ūtak97
Vaikštėnaik20
Varlynėk4
Vengelkavs2
Vilpiškiaik1
Vitiškėsk2
Vymančiaik2
Vyžiniaik17
Zamokėliaik15
Žalėniškisk1
Žeimeliaik12
Žeimiaik13
Žvirbliškėsk3
Joniškio seniūnija 1251
Alkak0
Alkūniškiaik3
Andrulėnaik9
Antakalnisk11
Antašventėk4
Arnionys Ik173
Arnionys IIk70
Ažulankak0
Ažupravalisk9
Baluošavs0
Barkeliškiai Ik11
Barkeliškiai IIk7
Bendžiukaik17
Bijūnaik5
Bimbiškiaik4
Binkūnaik10
Burnėnaik35
Cegelnėvs4
Čistaborak6
Dagiškėsk1
Didžialaukisk0
Dirvonaivs0
Dirvoniškėsk14
Gačkiškiaik29
Giraitė Ivs0
Giriniaik4
Giriniaivs0
Graužiniaik23
Grybėnaik1
Gruodiškiaik3
Gureliaik8
Jakūbėniškiaik1
Januškosk0
Joniškismst258
Juodažeimiaik2
Juodenėnaik6
Jutonysk31
Kertadalėk1
Keruliaik10
Kruopinėvs2
Kupeliškisvs0
Labaišiškiaivs4
Lakagiriaik4
Maldžiūnaik8
Malūnėlisk6
Mažuliaik15
Medeikiaik12
Meškalydimisk7
Našiškiaik0
Nikajavs0
Orališkiaivs5
Ožkiniaivs1
Paąžuoliaik13
Pakamanysk3
Pakapėvs2
Palepšiškiaik2
Paprūdėk23
Pavandenėk6
Pažvėrinėk0
Plerniškiaivs0
Poliesėk0
Pūkeniškiaik2
Raklėniškisk2
Rapėjaik15
Raubiškiaik23
Savidėnaik37
Skardžiaik6
Slabadak10
Sliūzaivs0
Sosnuvkavs2
Stebuliaik12
Stebuliškiaik7
Surgėnaik27
Sutrėnaik12
Šakališkėsk22
Šaukšteliškiaik1
Šlavinak0
Šlavinkavs0
Trakaik0
Vidugirisk13
Vilkaraisčiaik2
Vyžiniaik0
Zabalinak18
Žaugeniškiaik12
Žaugėdaik118
Žydavainiaik24
Žvėrynasvs3
Luokesos seniūnija 1582
Adomaitiškiaivs12
Aktapolisk7
Alksniškėsk6
Antailgisk0
Antanavak0
Antapuntėk4
Antapusnėk5
Ažubaliaik202
Ažuluokesak7
Ažušiliaivs6
Bajoraik37
Bebrusaik16
Degsnėk5
Gojusk15
Golbak12
Grabastavs0
Gulbinėk4
Gundavak5
Inketriaik13
Janaukak0
Jauros Ik42
Jauros IIk8
Juškeliaik2
Kairionysk20
Kaližaik19
Kampaik5
Kanapelkak204
Kaulakiaik19
Kavalniškiaik5
Kazimieravak4
Kazokaik13
Kijėliaik246
Kirneilėk28
Kmeliaukak1
Leliūnaik27
Lėliaik24
Luokesak127
Miškiškiai Ik17
Miškiškiai IIk6
Naraginėk5
Paduobužėk0
Pakryžėk12
Palukštinėvs2
Paluokesak34
Papuntėk0
Pašilėk9
Paškonysk8
Pavarnynėsk7
Pečiuliaik11
Promislavak6
Pumpuriškėk0
Raupiškisk25
Rimučiaik27
Roputėnaik4
Sarakiškiaik17
Smilgiškiaik17
Sodėnaik29
Svistapolisk10
Šaukšteliškiaik11
Šeikiškėvs20
Šimėnaik2
Ščiūriškiaik7
Vilijočiaik29
Vilkiškėsk7
Žankiškiaik0
Žiediškėk5
Žiediškėlėk1
Žiūraik104
Mindūnų seniūnija 506
Antalakajak19
Apkartaik1
Aukštuoliaik7
Aveliškėsk3
Ažuraisčiaik2
Čiulaik38
Gailiušiaik7
Gradniškėsk2
Grūsisk3
Janiškiaik11
Juočiaik41
Juodakampisvs2
Kašelinėk4
Kraujeliaik11
Likiškisk15
Malkėstask13
Miliaik1
Mindūnaik190
Paąžuoliaik13
Padvarniaik16
Parašėk8
Pastovėlisk4
Patramėvs0
Pušynaik0
Rašavs1
Skinderiškėk2
Stirnelėvs3
Stirniaik22
Strižaučiškėk6
Stroliškiaik3
Šiurpiškėsvs0
Šnieriškėsk10
Vanagiškėsk3
Vidugirisk7
Zamokaik18
Žagaraik0
Žičkaik13
Žičkeliaik7
Suginčių seniūnija 1816
Ančėnaik20
Antaninavak2
Antaniškisvs0
Antaraisčiaik4
Antatriberžisk3
Apankiškiaik2
Aušravs0
Babilninkaik11
Baltišiusk0
Baruvkak9
Briedinėk0
Bryliškėsk3
Bugališkisk0
Čivyliaik40
Daniškiaik6
Doteniaik13
Dovainiškisk2
Emelinavak1
Ežerysk3
Galiniaivs1
Galiniškisk3
Gečiaik15
Gimtynėsk10
Graužupysk3
Grybauskaik2
Gudeliaik14
Guntiškisk5
Juodasalėsk0
Juozapavak1
Kampaik21
Kaniūkaik67
Kapanauzak13
Karveliškisk4
Kašeikiaik18
Kazariezak0
Kazimieravak0
Kelpiškėsvs0
Keriobliškisk7
Klimotiškisk0
Krivičiaik4
Kunigiškisk2
Laukagalisk0
Lygalaukiaik3
Loluičiaik1
Mackėnaik3
Martyniškisk0
Matelėnaik2
Mažeikiaik22
Melninkaik9
Mendrynėk3
Mieleikiškiaik3
Mintaučiaik3
Mitkėnaik5
Mitkėnėlėsk0
Mockėnaik4
Mokyliaik14
Motviškisk6
Napriūnaik21
Niniškėsk5
Paalksnėk0
Padumblėk0
Padvarniaik51
Paeisetė IIk0
Pagaluonė Ik8
Pagaluonė IIk2
Pagraužėk2
Pakaniūkėvs1
Paliesisk4
Pamuštynėsvs0
Panatrytis Ik7
Panatrytis IIk9
Papiškiaik5
Papurvėk0
Pavadokšnėk2
Peleniaik18
Perkasynėk0
Pliešiškėsk8
Radvoniškisk5
Saliniavietėk0
Saukiškiaik5
Sidabrinėsk157
Skardžiaik23
Skudutiškisk218
Spiečiūnaik17
Suginčiaik426
Suraižak0
Šakiaik34
Šileikėnaik16
Šileliaik1
Šlapėsk4
Šliaveliaik13
Tarailiaik11
Trakask0
Triberžiaik2
Užusienisk5
Valančiaik10
Verbiškėsk280
Vidžiūnaik8
Vikėnaik2
Vyšnialaukisk2
Vorėnaik21
Zavytiškisvs7
Želvosk8
Žėroniškisk2
Žibėčiai Ik6
Žibėčiai IIk3
Videniškių seniūnija 717
Aukštadvarisk5
Ažušiliaik5
Baltadvarisk0
Batėnaik3
Bitlesiaik16
Čižiškiaivs0
Degutinėk5
Druskiaik14
Duobužėlėk5
Duobužiaik37
Garšvėnaik12
Girelėk4
Juodikėk6
Kamšavs0
Kisieliaukak2
Krupeliaik7
Kuliniaik10
Kuršiškiaik2
Liesėnaik17
Linučiaik28
Makiūgaliaik4
Narkuškiaik3
Nosėnaik45
Novosiolkak3
Pabiržėvs7
Pagrabuosčiaik19
Palainysk0
Pašilėk0
Pečiuliškisk0
Petrauskaik13
Pikčiūnaik11
Potiškiaik5
Prūdaivs5
Pumpučiaik26
Sandiškiaik0
Siesartisk1
Smėlinkak3
Varniškiaik22
Videniškiaik368
Viktoriškiaik1
Vileikiškiaik1
Zujevkak2

Utenos rajono savivaldybė

43275

Daugailių seniūnija 1265
Antandrajak44
Antilgėk16
Aukštuolėsvs0
Bajoriškiaik32
Bernotiškėsk4
Blusiškėsk0
Brinkliškėsk0
Daržiniaik33
Daugailiaimst325
Degsnelėk1
Degsnysk5
Drąsėnaik32
Dubnaik0
Duobiaik10
Garniaik37
Gateliaik26
Gojusk0
Janapolisk6
Juknėnaik130
Kubiliaik18
Kuosiškėsk0
Latviškėsk1
Maneičiaik18
Mediniškėsk0
Mikolojūnaik23
Moniškisk0
Narutiškisvs4
Narvydžiaik14
Naujakiemisvs2
Nečėnaik7
Noliškisk12
Nuodėguliaik15
Paberžėk33
Pakryžėk16
Papelėkėk0
Pikčiūnaik4
Pliupaik10
Polekniškisk5
Purviniškisk0
Radeikiaik227
Rukliaik45
Salosvs3
Staškūniškisk1
Stumbrėvs0
Šėšėliaivs3
Šikšniaik6
Šiožiniaik9
Šlaitaivs2
Šlekiškėsk0
Šlepečiaik49
Taukeliaik15
Vajasiškisk4
Voliškisk3
Vėriškėsvs0
Zabalinak1
Zastronask7
Žadavainiaik7
Kuktiškių seniūnija 762
Asmalaik35
Aukštakalnisk3
Aviniškisk4
Bareišiaik11
Bikeliaik5
Buitūnaik42
Gimžiškiaik21
Griniškisvs0
Gudėniškėsvs1
Ignotiškisk3
Kačiūnaik42
Kiauliupysk13
Kuktiškėsk50
Kuktiškėsmst435
Liepiniškėsk6
Liginiškisk4
Moliniškisvs0
Norodiškisvs5
Padumblėk3
Paneveržysk10
Pavyžintysk6
Pašiekštabalisvs2
Radišavavs0
Raudoniškisk51
Rūdynėvs0
Smuiliškėsvs0
Suoleliaik1
Šlapėsk7
Varkališkėsvs2
Venclovynėk0
Leliūnų seniūnija 2778
Adomiškisk7
Aknystėlėsk13
Aleksiejiškisk0
Antakalnisvs0
Antalgėk489
Apvydžiosk0
Aukštagiriaik1
Aukštakalnisvs4
Avižieniaik76
Ažudėlėsk14
Ažugiriaik102
Ažugirkavs0
Ažuskardžiaik4
Ąžuolijak41
Bajoriškėsk4
Baltučiaik1
Baravainiaik0
Biržinėvs2
Budreikėlėsk8
Bulinskiaik19
Čiviškiaik5
Davainių Giriavs1
Degsnelėvs0
Deguliaik33
Dirvoniškisk3
Dubėsk0
Eiželiškiaik0
Ežeraičiaik6
Gaspariškis Ivs2
Gaspariškis IIvs0
Girelkavs0
Gučiavietėk0
Guleliaivs0
Ilgalaukisvs0
Ingeliškisk0
Jasonysk349
Kaliekiškisk6
Karalinavak0
Karveliškisvs0
Karčiupysk0
Kastulinak0
Kryliaik11
Krunkiškisk0
Kudrėvs0
Kvoseliaik0
Labeikiaik12
Lankelėsvs5
Ledninkask0
Leliūnaimst412
Lementiškisk3
Liaumuškosk2
Liveikiaik21
Luknavs0
Margavonėsk0
Margavonėsvs0
Margėsk2
Maželiškiaik3
Mediniaik7
Meldiniaik3
Meldučiaik0
Miliūnaik2
Mirkėnaik10
Miškiniaik15
Narkūnaik170
Naujasodisk5
Noliškisk1
Paberžynėk4
Padborkak4
Pagiriaik10
Pagojėk0
Pagrandak0
Pailgisk2
Pakalniaik273
Pakermėžysk4
Paluknisvs0
Pamedinėk0
Paplentėvs3
Paringisk0
Patalėvs0
Patiltėvs4
Patošėvs0
Pavidinkstėk4
Piliakalnisk20
Pilkiškėsvs5
Radutėk0
Razrivkavs0
Sabelkaik10
Saldotiškisvs0
Skrebiškiaik0
Stabulankiaik2
Stainiškisvs0
Strazdakalnisk15
Sūngailiškisk4
Šaltupysk16
Šeibokiškisk9
Šileikiaik15
Šilinėk112
Šlapiosvs0
Tautgiriaik4
Tirmūnaik62
Utenėlėk52
Vaikutiškisvs0
Vaitkūnaik8
Vareikiaik9
Varnaraistisvs5
Velbiškėsk45
Vencentiškiok0
Vieteikiaik9
Viskėnaik42
Vitkūnaik8
Vosgėliaik137
Zablatiškiaik0
Zarankiškisvs0
Žirgapievisvs0
Žvyrinkavs7
Saldutiškio seniūnija 948
Akmeniškėsk3
Akmenynėvs0
Alžutėnaik13
Antakalnisk9
Antalamėstėk26
Apydėmisk9
Apvynijak0
Ažuprūdisk6
Bendrovėk5
Degutinėsk4
Devyniaviršėvs0
Dirniškėsk8
Dryžiaik8
Drobiškisk8
Gaiveniaik8
Gatakiemisk3
Geniakalnisk9
Indubakiaik13
Kalytiškėk3
Katiniškėk1
Katiniškėvs8
Kemešysk11
Kiauneliškisvs0
Kirdeikiaik200
Kleviškisvs0
Kuliniaivs3
Lamėstask6
Mediniškisvs12
Mineiškiemisk13
Navazaik5
Paalsuodė Ik15
Paalsuodė IIk9
Paąžuoliaik0
Pagilbiškisk8
Pagilbysk0
Pagrandavs0
Paisetė Ik9
Paisetė IIk0
Pajuodenėk4
Pakapisk0
Pastasiūnėvs2
Pastoviškisvs0
Pavajuonisk6
Pavyžintysk0
Petkūniškisvs1
Plaučiškėsk20
Pliaušketėsvs0
Prūsokiškėsk11
Pūčkoriškiaik18
Riešutinėvs9
Ripaičiaik10
Ryliškėsk0
Saldutiškismst343
Sarakalnisvs4
Sėliškėsk6
Sidabrinėvs0
Silgiškisk8
Staniuliškėsk7
Stasiūnaik6
Strokiniaik8
Sūdalaukisk0
Šarkiaik10
Ščiurysk3
Trimoniškisvs0
Trinkūnaik15
Ūniškėsk0
Vajeliaik3
Vencloviškisvs0
Vėžiškėsk10
Vidiškisk2
Žiezdrelėk7
Sudeikių seniūnija 1250
Alaušaik25
Alinaukavs0
Alkaivs7
Armališkėsvs0
Avietynėvs7
Baltakarčiaik9
Bandeliškisvs22
Barbaraukavs0
Bikuškisk24
Bikūnaik48
Bradesaivs6
Čižiškėsvs2
Daugilisvs2
Garneliaik51
Girelėvs0
Juliškisvs0
Juodiškisvs7
Juozapavavs3
Juškėnaik24
Kamisaraukavs3
Karveliškisvs53
Kavoliškisvs0
Kirkliaik28
Kruopiškisvs2
Kuzmiškisvs0
Liepakalniaik25
Lukniaik45
Musteikiaik4
Naujakiemisvs12
Nemuniškisvs5
Nolėnaik44
Norvaišiaik37
Novosiolkosvs6
Padbuožėk24
Petroniškisvs0
Pilveliaik6
Pusbėdisvs0
Ramavydiškėsk3
Rudupysvs0
Ruzgiškės Ivs0
Ruzgiškės IIvs0
Samanėvs2
Sidabrinėvs4
Sirutėnaik136
Skrebulėvs1
Stasiškėsk0
Sudeikiaimst349
Sungailiaik6
Šaltupysvs3
Šeimyniškiaik31
Toleikiaik53
Viešeikiaik20
Voverynėvs111
Tauragnų seniūnija 1269
Alksniškėsk0
Antabaltėk0
Aukštaglynisvs6
Avižieniškisk0
Bajoraik27
Balčiaik16
Bernotiškisk4
Beržatiltisvs4
Daunoriaik19
Erkiasalėvs0
Gaideliaik7
Gaidžiaik30
Gegūniškisvs2
Grašiaik4
Imbriškėsvs0
Inkartaik8
Jačiūniškėsk4
Jauniškiaik2
Jovainiškėsk2
Juodiškėsvs3
Kaboriškėsk0
Kalviaik14
Kamšak0
Kazimieravask0
Kazokiškisk0
Klykiaik107
Liegavietėvs4
Linkaik2
Liumpiškėsk0
Liūniškėsvs1
Lukošiūnaik7
Maleckažemisk26
Martyniškisvs0
Meldutiškisk0
Minčiak9
Minčiakampisvs0
Musteikiaik4
Nečioniškisk12
Paakmenisvs2
Paažvintėvs1
Paminčiavs5
Papiliakalnisvs0
Papirčiaik2
Pavarlysk9
Pilkeniaik44
Politiškėsk7
Priepalėvs0
Raistiniaik3
Ryliškiaik6
Rugeniškisk0
Rukšėnaik10
Ruzgiškėsk3
Rūgšteliškisk5
Rūgšteliškisvs8
Sėlėk73
Sirvydžiaik23
Skaistulėk0
Skroblus Ivs1
Skroblus IIvs0
Strazdaik3
Stučiaik10
Stūgliaik35
Šeimatisk42
Šiaudiniškisk2
Šimkūnaik4
Šuminaik5
Tauragnaik35
Tauragnaimst473
Taurapilisk17
Tautiškisk10
Urviškėsk1
Ūdriškėsvs0
Vaišnoriškėk2
Varniškės Ivs10
Varniškės IIvs0
Varniškės IIIvs0
Varpiškėsk3
Vidžiūnaik16
Vilkablauzdėk44
Vilkiškėsk0
Vyžiaik22
Žebriškėsk3
Žiezdriaik6
Utenos miesto seniūnija 28997
Utenam28997
Utenos seniūnija 2395
Aliaik48
Ampolisvs0
Andreikėnaik8
Artmaniškisk0
Avinakulisk0
Biliakiemisk135
Degučiaik15
Didžialaukisk7
Dičiūnaik17
Droničėnaik48
Gaižiūnaik4
Gediminask86
Girelėvs0
Girelkavs4
Gojusk0
Griūtysk27
Gudėniškėsk13
Jasiškėsk0
Jaurelėsk29
Joneliškėsk95
Jotaučiaik91
Juodiškėsk0
Karčiškėsk4
Karveliškisvs0
Katlėriaik21
Kimėnaik5
Kyburiaik17
Kloviniaik220
Kovynėk13
Kryželiaik1
Kvykliaik62
Medeniaik183
Meldeikiškėsk5
Mieliškėsvs3
Miškiniškisk6
Mockėnaik91
Momėnaik13
Našloniškisk3
Nemeikščiaik200
Noliškėlėsvs0
Novasadaik0
Pabaltėk3
Pačkėnaik358
Pagirėlėk4
Paguobysk2
Pakalniškiaik5
Paliminėk2
Papiškiaik22
Paraudėvs5
Pauolisk12
Paviešiaivs0
Pavyžintysk2
Pažuvintysvs0
Prūsokiškiaik1
Puodžiaik72
Purviniškisk0
Pušinėlėvs0
Radžiūnaik8
Raguškėsk1
Ražampolisk0
Rokavalkiaik0
Spitrėnaik36
Stanėnaik0
Šabaldauskaik2
Šeduikiaik40
Šileliaivs0
Šlaitinėsk0
Šnieriškėsk5
Vaikutėnaik268
Vareikiaik3
Vareikiškėsk0
Verbūnaik10
Viešintosk6
Vijeikiaik52
Zamotiškisk2
Užpalių seniūnija 1807
Abromiškisk0
Antakalniaik3
Armoniškisk1
Bajoraik8
Bartašiūnaik0
Bėkinčiaik7
Butiškiaik3
Degėsiaik25
Dumbravak1
Gaigaliaik17
Gailiešionysk2
Gaižiūnaik48
Galiniaik14
Gireišiaik2
Gyliškėsk5
Ilčiukaik44
Jociškėsk13
Juškonysk3
Kaimynaik100
Kaniūkaik171
Karkažiškiaik1
Kėpiaik29
Kišūnaik9
Kupriaik36
Kureišiškėsk2
Kustosk1
Kušliaik9
Kušnieriūnaik33
Levizaraik3
Lėliaik30
Likančiaik6
Linskisk7
Lygamiškisk0
Martinčiūnaik7
Mažeikiškėsk4
Mažionysk5
Mikėnaik39
Miškiniaik0
Neviržak2
Norvaišiaik42
Nosvaičiaik5
Nosvaitėliaik1
Pasaliaik0
Plaviškėsk7
Poškonysk3
Puodžiaik1
Rameikiaik6
Rimiškiaik4
Satarečiusk0
Sirutiškisk2
Šarkiaik3
Ščiurysk0
Šeimyniškiaik42
Šernupisk7
Tarvydžiaik30
Tatuoliškėsk0
Traidžiūnaik5
Trumpėliaik0
Užpaliaik35
Užpaliaimst758
Vaiskūnaik0
Vanagiškėsk5
Vėželiaik0
Vilučiaik137
Vygėliaik4
Voverynėk0
Žaibiškėsk20
Vyžuonų seniūnija 1804
Antakalniaik34
Atkočiškėsk314
Ažuraistisvs3
Ažusienisvs8
Bėdžiaik6
Biliūnaik5
Čerioškavietėk3
Dusyniaik8
Galeliaik18
Gaspariškiaik13
Grybeliaik145
Kaliekiaik66
Kalinaukak0
Karališkisk2
Kauliniškisk27
Meldučiaik0
Mieleikiaik21
Naujasodisk45
Pauliukiškiaik1
Pašiliaik4
Pašvenčiaivs3
Plaušaik78
Plaušaivs2
Sprakšiaik42
Stalnioniškisk0
Starkaik4
Šeimyniškiaik19
Šiaudiniaik251
Vyžuonėlėsk100
Vyžuonosmst512
Vyžuonosvs64
Zablūdavak6

Visagino savivaldybė

22585

Ažukalviškėk0
Babrūšak0
Čeberakaik0
Drūkšiniaik0
Galaik0
Julionysk0
Juliškėk0
Kalviškiaik8
Karlosk183
Lapušiškėk7
Magūnaik16
Makaravask0
Mantvilaik0
Petriškėk0
Ramybėk0
Serbiejiškėk0
Skryteliaik0
Stabatiškėvs0
Šaškaik0
Tiltelisk0
Tumelinak10
Visaginasm22361

Zarasų rajono savivaldybė

18390

Antalieptės seniūnija 691
Antalieptėmst278
Aukštalaukiaik4
Ešerinėk0
Gaideliaik18
Garmuliškisk7
Gaspariškėsk0
Guntuliaik0
Gutaučiaik3
Jasiūnaik0
Jurkiškėsk3
Kaniūkaik14
Kimbariškis Ik4
Kimbariškis IIk7
Kuiteniaik6
Landiškėsk4
Madagaskarask1
Maderaik5
Mikiškėsk1
Naršėnaik65
Padustisk116
Pajevinėk1
Pociškėsk6
Purvynėk72
Sruogiškėsk4
Svidžiaik4
Svigariaik2
Šarkiškėsk0
Šilinėk4
Veleikiaik5
Verslavak4
Zabičiūnaik53
Antazavės seniūnija 1003
Alkaukak6
Antazavėk413
Astraučiznak0
Bakučiaik8
Biržiniškisk0
Bugaik4
Bugų Šilelisk1
Butiškėsk5
Čičiriaik0
Daržininkaik3
Degutiškisk0
Dembaik0
Derviniaik19
Didėjak22
Dumblynėk0
Dunduliškisk2
Gegužiškisk2
Gipėnaik16
Ilgašilisk2
Ivoniškėsk9
Joneikiškėsk0
Joniškisk2
Kazimieriškisk0
Kukariškisk3
Kumpuoliaik70
Latviškėsk0
Lygalaukiaik0
Maniuliškėsk13
Margavonėsk0
Meletiškėsk2
Merkialaukiaik0
Pailgėsk0
Paivoniškėsk0
Pakačinėsk2
Pakeriaik20
Paliesėk0
Paliūniaivs0
Pamilgedžiaik0
Pasartėk3
Paveisejaik0
Pazaduojėk0
Pazirnajisk0
Rokėnaik95
Saliniaik4
Sviliškėsk9
Šlaitaik2
Šniukštaik209
Velikuškėsk6
Vėdariaik6
Volungiaik12
Zaduojak28
Zirnajaik5
Degučių seniūnija 929
Aleksiejaukak3
Aštrakalnisk5
Baibiaik208
Balčiaik0
Baltriškėsk9
Bikeliškėsk2
Blekiškėsk0
Bružaik5
Budrėnaik3
Cholopovkak2
Daneikiaik29
Degučiaik265
Drobaik4
Duliaik89
Dunduliaik24
Eibutiškisk0
Eikotiškisk1
Galminiaik14
Grybiškėsk4
Ignalinak3
Indučiaik3
Jakunčiaik6
Jakštaik15
Juozapavak7
Jureliškisk7
Kalendiškėsk0
Kloviškiaik10
Kruopeliaik0
Krūminiaik1
Kumpuolisk0
Liminasėlisk2
Liminiaik3
Liminiškėsk0
Liminėlisk2
Matuikiškėsk18
Mitraukak0
Multinavavs0
Mumeliškėsk4
Murliškėsk9
Murmuliškėsk2
Naujieji Mateikiaik3
Paežerinėk0
Pakunigėk0
Pastromėk0
Pašekšėk8
Pažemysk6
Pūsliaik1
Raistiniškėsk28
Santakiaik2
Savičiūnaik5
Senadvarisk0
Skeldosk0
Sniegiškėsk5
Sodynėk0
Stainiškėsk0
Steponiškėsk5
Subatiškėsk4
Surgedaik6
Šalinėnaik13
Šavašaivs0
Šeparnėvs0
Šiukščiaik13
Švilpiškiaivs0
Tetervosk0
Tyliūniškėsk0
Trinkuškiaik18
Ūžėniškėsk14
Vajasiškisk25
Vartišiaik1
Veriūgiškėsk0
Zokoriaik13
Žvilbučiaik0
Dusetų seniūnija 2668
Antadavainėk14
Antakalnisk9
Antažiegėk8
Avižiaik4
Berniūnaik0
Betiškėsk3
Bileišiaik22
Brogiškėsk82
Butkeliaik11
Česnaviškisk0
Davainiaik12
Didžiadvarisk29
Dikmoniaik18
Drageliškėsk6
Dusetosk70
Dusetosm717
Dusetosvs74
Eiveniaik27
Gasiaik0
Griovadvarisvs0
Gruodiškėsvs1
Gugiaik3
Jasaik19
Jaskoniškėsk7
Jatkūniškėsk0
Jodaugiaik7
Jomeikiaik0
Kairionysk2
Kalbutiškėsk2
Kalniškės Ik1
Kamionkavs0
Kavoliaik50
Krakynėk0
Kraštaik3
Kuikiaik0
Kundročiaik0
Kunotaik7
Likančiaik2
Lungeliaik16
Marciūniškėsk9
Maskvyčiosk12
Matiukaik13
Meilūnaik0
Melnyčinėk0
Merkiaik0
Merkiškėsk2
Morkūnaik6
Narkyčiaik5
Naujasodisk7
Navikaik6
Pabalnėk0
Paberžėk4
Padustėlisk152
Paeglynėk9
Paindrėk0
Pakniškėsk29
Pačiaunėk1
Pašilėk4
Pažiegėk3
Pempėsk6
Peškaitiškėsk4
Plaštakiškėsk2
Puteikiaik4
Raudankosk5
Riškonysk2
Sadūnaik123
Sakališkėsk3
Salak0
Siratavak7
Sirotiškėsk8
Skineikiaik11
Smilgėsk9
Sniegiškėsk5
Šaltamalkiaik1
Šlapėsk14
Triponiškėsk5
Užtiltėk848
Vaboliaik16
Vainiūnaik0
Vaiskūnaik0
Vasaknosk52
Vaseluškosk0
Vencavaik15
Vilkiškėsk0
Vosgėliaik28
Voversiaik6
Zablociaivs0
Žukliškėsk6
Imbrado seniūnija 946
Adomaukavs0
Adomavak3
Aleininkaik0
Antaniškėsk4
Areliškėsk0
Ausiejaukavs2
Aviliaivs0
Aviliai Ik3
Aviliai IIk333
Aškinkak1
Ažuraisčiaik0
Ąžuolaivs0
Bakaleriškiaik1
Bakasiškisk0
Baltamiškisvs0
Bendriškėsk0
Bieliūnaik3
Bliokmantask0
Breidakiškėsk0
Briedlaukisk6
Čepelaukavs0
Čepuliškiaivs20
Duburaitis Ik4
Duburaitis IIk0
Duburiaik0
Fedinavs4
Feklistaukak23
Galilaukisvs3
Garadaukak2
Giliuškėsvs3
Gojusk0
Grietiškėsk0
Grumbinai IIk6
Gubariaik0
Gurnapolisk2
Ilgiaivs0
Imbradask224
Jancavavs0
Janinavs2
Jazdaičiškėsk3
Jovydžiaik12
Julijanavak17
Juozapavak0
Kalveliaik1
Kamšak0
Karčiomkak25
Kartašovkavs0
Kelpšiškėsk15
Kemsynėvs0
Kiečiaik3
Kirilaukavs2
Kiviškėsk20
Kovenkavs0
Kukliaik17
Kukuliškiaivs4
Kurionkaik0
Laužadžiaivs1
Martyniškėsvs2
Midolkaik3
Miliūnaik4
Milžinaik12
Murovankak0
Nedožinkak7
Neišeriškėsvs0
Novinkaik4
Pabieliūnisk0
Pachomovkak0
Paulaukavs0
Petraučiškėsk22
Petraučiznak9
Piliakalnisk0
Plisiškėsk11
Preidiškėsk0
Prekeliškėsvs3
Ragaukavs7
Rapkiškėsk0
Raudankosk0
Ropiškėsk2
Rutuliškėsk1
Smėliaik7
Stainiškės Ik0
Stelmužėk47
Strepčiškėsk2
Stumbrinėvs7
Šalnavs0
Šarkiškėsk0
Šeštokiškėsk7
Vaižgantaivs5
Vietriniškėsvs0
Zagurnaik9
Zaliesnask0
Žagariaik6
Salako seniūnija 1000
Asiūklėvs0
Aukštakalniaik0
Aviniuostak7
Aželiaik13
Ažuraisčiaik0
Bajorėliaik2
Bajotiškėsk1
Baliniaik5
Bikėnaik19
Biržūnaik84
Breslaviškėvs0
Čepeliškėsk10
Čigoniškėk9
Daubariškėsk1
Drobiškėsk9
Dumblynėvs4
Gabreliaik6
Gaideliškėsk1
Galiniaik1
Gerveliškėk0
Giteniškėk5
Grybiškėk6
Gruodiškėk5
Gudėniškėk8
Gudiškėsvs1
Gulbinėvs1
Jakiškiaik19
Joniškisvs0
Katiniškėvs0
Kiemionysk20
Klementiškėk0
Kukiškėsvs0
Liudvinavavs0
Luodkosk0
Luodžiaik23
Marceliškisk1
Martėniškėsk0
Mikališkisk0
Narbutiškisk5
Nariūnaik14
Navikaik5
Nečeskaik24
Padvarinėk0
Pagrandosk1
Pakerniškėsk7
Paluodėk22
Paskardiškisk1
Polivarkask4
Pratkūnaik12
Ramoniškisk0
Rudakiškėk15
Sabalunkosk13
Salakasmst519
Salosk0
Samaukak0
Stukiškėvs1
Šiurpiškėsk2
Teterviniaik7
Tiltiškėsk7
Tolimėnaik13
Treigeliaik12
Tyliūniškėk0
Valentiškėk4
Varniškėsk7
Vilkiškėsk0
Vitkuškėsk1
Vyželiaik35
Zaguriškėvs0
Zarkiškėsk7
Zelvavs1
Suvieko seniūnija 581
Ajočiaik1
Andrioniškisvs2
Antužiškėsk0
Anupriškisk0
Ažubaliaik3
Ažvertiniškėsk4
Balčiūniškėsk6
Baraukak5
Bebrinkak0
Bikūnaik10
Boleslovavak0
Cibulinėk2
Dagiliaik3
Degsnėk1
Didėjak3
Duogiaik4
Garbūnėliškisk0
Grybinėk41
Guogiškisk0
Jaciškėsk0
Juodeniaik15
Juozapavak0
Kadariškiaik2
Kamariškiaik0
Kamuntiškėsk0
Kastantinavak0
Katkuškėsk4
Knipiškėsk3
Konecpolisk0
Kriaunėnaik16
Krioviniaik0
Lipnikaik2
Maironiaik1
Medoliškėsk0
Meiriškėlėsk2
Meiriškėsk0
Milgedžiaik3
Mironiškisk0
Miškiniškėsk7
Mozūriškėsk0
Novinkosvs0
Pagriovinėvs0
Pamilgedžiaik1
Patiltiniaik0
Paupinėk1
Raginėk18
Raistiniaik0
Ramumak1
Rasimaik0
Raudinėk16
Rudakasosk1
Rudėnaik8
Rudinėsk0
Salaviškisvs4
Saliniaik1
Samaniaik100
Skaistinėk0
Slavėniškisk2
Sodžiaik0
Stonupisvs0
Subatiškisk0
Suvėnaik37
Suviekask236
Sviriškėsvs0
Terteliaik1
Ulytėlėk6
Upiškėsk1
Vaidminiaik7
Zabločiaik0
Turmanto seniūnija 1318
Akmeniškėvs0
Antaniškisk0
Avižinėk3
Bandavs0
Barteliškėk13
Bartkiškė Ik80
Bekelniškėk0
Bogdoniškėk101
Borovkak0
Brukninėvs2
Brusavankak2
Bukiškėliaivs1
Bukiškėsk0
Burniaik2
Būdiniaik3
Čepukiškėk31
Čiželiškėk4
Daržėnaivs0
Degutiškėsk4
Dirvonaik3
Dirvoniškėsk4
Dulkiškėk0
Dumblynėvs0
Dvariūnaivs1
Gailiutiškėvs0
Gajuvkak5
Gasiuliškėk1
Gilynėvs0
Girvydiškėk3
Gudiškėk6
Ilgapievisvs0
Ilgiškėk5
Yliškėk1
Jadlinavavs0
Jaluvkak3
Jukniškėk0
Juodiniaik2
Jurgenavak0
Jurkakalnisk2
Kalniškėk8
Kalviškėk1
Kamariškėk8
Karmelitaik7
Karoliniškėk0
Kazeriškėsvs0
Kimbartiškėk147
Kirkliškiaik21
Klabutkavs0
Knyburiškiaivs0
Koptiškėk11
Krasnopolisk2
Križovkak13
Kumpuočiaik30
Lapeliškiaik14
Lenkeliškėk0
Liaudėnaik9
Linciškėsvs0
Liudvinavak0
Lupenkak2
Lūgeliaik1
Marijoniškėvs0
Martyniškėsk11
Mateikiškėvs0
Matuliškėk1
Medinkak1
Mendeliškėvs0
Mikalavask17
Mištautaik0
Mizereniškėvs0
Nainiaik0
Narkiškėsk6
Naujalaukisvs0
Navikaik3
Navikaivs2
Novinavs6
Paberžėvs1
Padabinkak0
Padrūkšėk5
Paežerėvs0
Pakalniškiaik10
Paliesėvs0
Paliutiškiaik11
Pasiekaivs0
Pasmalvėsk3
Pašventėk4
Patrakiaivs0
Paukšteliškėk0
Pauželiškiaik0
Raipolėvs3
Raminavavs1
Rataniškėsk4
Rotuliškėsk3
Rustiškėvs0
Rutiniškisk1
Sabutoniškėk7
Salak0
Saločiaik1
Samsanavask2
Santupiaik8
Saplaučiznak2
Sauliakalnisvs4
Schedaik6
Skiduliškėk0
Skirnak4
Sloniškėsk0
Smalvelėsk2
Smalvosk173
Smalvų Aikštėk2
Stačiūnaik27
Sterlioniškėvs0
Sterlionysk0
Sviliškiaik0
Šakiaik14
Šamatiškėsvs5
Tilžėk39
Trušeliškėk0
Turaučiznak19
Turmantasmst286
Ulbiškėk1
Užupiaik6
Užvertinėvs0
Vadreliškėk0
Valakniškėk0
Vanagėliškėk0
Varugiškėsk5
Vaškiškėk0
Važeliškiaik5
Veikšiaivs0
Veselavak14
Vicentinavavs1
Vilenkak3
Vyšniaukak2
Vyšniavak1
Zatokaik14
Zavisiškėk7
Žengiškėk7
Žiogiškėsk2
Zarasų miesto seniūnija 7165
Zarasaim7165
Zarasų seniūnija 2089
Andriejūnaik6
Ankudinovkavs0
Antaniškėsvs0
Apidemiškėsk16
Apiritysk0
Apkartai Ik13
Arliškėsk2
Asavytaik15
Astravak0
Aukštakalnisk4
Auslask4
Aviliaik5
Ažumedinėk3
Ažuožeriškiaik0
Babrinėk2
Babrinėlisk0
Bachmataik16
Bacioniškisvs0
Bagdoniškėsk2
Baraukavs6
Baravykaik1
Bartašiškėsvs0
Berankiškėsk1
Berčiūnaik3
Bernatkaik18
Bernotiškėsk24
Bielkaučižnak5
Blyniškėsk1
Brastavs1
Ciciliškėsk0
Ciuliškėsk2
Degesiškėsk1
Dimitriškėsk373
Ditkūnaik59
Dukiškėsk4
Eglytėk2
Gaideliškėsk6
Galiniškės Ik7
Galiniškės IIk0
Garavaivs0
Girsiaik13
Girvydiškėsk4
Gražutėk2
Grebeniškėsk4
Gružtaik26
Gudeliaik8
Gulbinėk6
Gulbinkavs0
Jakštiškės Ik19
Jauneikiaik6
Joniškisvs2
Juodalaukiaik16
Juodiškėsvs0
Juozapavak3
Jurasiškėsvs12
Juškėnaik0
Kalinaukak1
Kamariškėsk3
Kamionkavs2
Karveliškėsk3
Kavoliškėsk0
Kavoliškėsk0
Kaziūriškėsk0
Kervelinėk6
Kikiškėsk15
Kizirniškėsk13
Klimantiškėsk1
Kopūstinėk29
Lapiškėsk2
Laukesak17
Lengveniškėsk7
Liaudiškiaik24
Liepalaukėk0
Lokiaik8
Magučiaik261
Magutiškėsvs6
Maliniškėsk0
Maršoniškėsk6
Matuliškėsk3
Medeikiškisk5
Meldutiškiaik7
Minaukavs22
Mineikiškėsk4
Moveliškėsvs1
Mozūraik0
Mozūrėliaik5
Mukuliaik21
Nadūnaik15
Napreliaik0
Narsūniškėsk4
Naujadvarisvs1
Navikaik0
Navikėliaik0
Obeliškėvs0
Pagirėk0
Pagraužėk0
Pagulbinėk1
Pailgisk0
Pajuodalankėsk0
Pakalniškėsk9
Palazdinėk4
Palšinėk0
Pameldynėk0
Panoraik0
Paruožėk2
Pasiekaivs1
Petkūnaik1
Petrūniškisk35
Piliakalnisk1
Puginaik0
Purveliškėsk4
Rakšiškėsk3
Rapkaučiznak6
Raudondvarisk7
Rėpkak6
Riešutinė Ik26
Riešutinė IIk11
Rimšiškėsvs2
Romancaik11
Rūsteikiaik30
Sabencaik3
Samavaik7
Sarakiškėsk65
Sargūniškėsvs0
Sasnaukak35
Sloniškėsk0
Smėlynėk30
Sniegiškėsk10
Šapaukak0
Šarkiškėsk0
Šauliaik214
Ščiūriaik0
Šileikiškėsk0
Šiliniškėsk8
Šlyninkak4
Štadviliaik177
Šukiškėsk23
Šunelėk24
Tabarask6
Tamuliškisvs7
Tiryliaivs1
Tumiškėk3
Vaikučiaik10
Venteleriškėsk0
Verteniškėsk3
Viliušiškėsk0
Vosyliškisk60
Zablatiškėsk0
Zablatiškėsvs5
Zakoniškisk6
Zvaniškėsk6
Žalmedžiaik2
Žandariškėsk1
Žardeliškiaik4
Žarniškėsk0

Vilniaus apskritis

810403

Elektrėnų savivaldybė

24975

Beižionių seniūnija 278
Antakalnisvs6
Anupriškėsk0
Balandiškėsk2
Barboriškėsk29
Beižionysk159
Bendrėsk0
Būriškėsk11
Ciruliškėsk0
Damazavak0
Dzekceriškėsk4
Eitulionysk5
Gailaičiaik10
Gaštautiškėsk0
Haliampolisk8
Laičiaik0
Liaukiškėsk10
Malinauka Ik0
Malinauka IIk0
Mazūrankak0
Migliniškėsk0
Mikailiškėsk0
Naujalaukis Ik10
Navasiolkaik8
Pajurgiškėsk2
Podhaliampolisk2
Stelmošiškėsk7
Taureikak3
Varkutonysk2
Žirginiaivs0
Elektrėnų seniūnija 12749
Abromiškėsk329
Alinkak29
Elektrėnaim12012
Geibonysk99
Giedraitiškėsk9
Girnakaliaik19
Kakliniškėsk13
Migūčionysk45
Pievaičiaivs3
Sabališkėsk19
Sausaraistisvs0
Šarkinėk8
Žebertonysk164
Gilučių seniūnija 483
Diekcioriškėsk3
Gabriliavak110
Gilučiaik236
Kalniniai Mijaugonysk54
Konceptask13
Lubakak8
Naujieji Migūčionysk10
Pūstakiemisk26
Senieji Migūčionysk6
Strošiūnaik12
Talpūnaik5
Kazokiškių seniūnija 472
Aleksandriškėsk15
Aliniškėk10
Barsūniškėsk0
Diržonysk7
Geniaik9
Grabijolaik19
Kampinėk10
Karsūniškėsk0
Kazokiškėsk275
Klykūnaik13
Kryžkelisk0
Kulysk0
Latviaik6
Maskoliškėsk0
Medžiolaik15
Mitkiškėsk25
Nuotakaik1
Paaliosėk12
Pelkėsk9
Puščiavak0
Ravališkėsk3
Sukrak1
Vasyliškėsvs0
Vigodkavs0
Zabarijak40
Zacišėvs2
Zapalinavs0
Kietaviškių seniūnija 1398
Ašakieniaik19
Bajoraik23
Būdak0
Dainavak9
Dainiškėsk2
Gilūšisk21
Gojusk5
Jagėlonysk131
Kareivonysk298
Kloniniai Jagėlonysk19
Kloniniai Mijaugonysk182
Krokšlėsk0
Lingiaik33
Naujosios Kietaviškėsk499
Obeniaik13
Petrošiškėsk7
Poliesisk0
Senosios Kietaviškėsk36
Šilonysk2
Šuoliaik21
Vindžiuliaik31
Žikaronysk47
Pastrėvio seniūnija 664
Belezaik32
Jarmališkėsk4
Karkučiaik6
Katiliškėsk11
Kuzmiškėk0
Lunkiškėsk9
Mackūniškėsk4
Meičiškėsk2
Musteniaik183
Naujadvarisvs0
Nuobariškėsk13
Pagrendak13
Pakalnėsk11
Pakleviaivs3
Palapiškėsk0
Pasamanėvs4
Pastrėvysk262
Peliūnaik23
Pipiriškėsk2
Signalaik2
Stančikaik28
Strėvininkaik25
Suslonysk2
Šaltiniaik1
Šeiriškėsk8
Toleikiaik15
Užupiaik1
Semeliškių seniūnija 1175
Aleksandravak40
Baubonysk29
Bradatiškėsk3
Budiliaik40
Dambruvkak0
Daugirdiškėsk94
Dzenkūniškėsk4
Jokūbiškėsk7
Kazerezinak0
Klevinėk18
Kūnaviškėsk0
Laičiaik85
Lajusk17
Lelyvak18
Mackonysk4
Maitiegališkėsk2
Naujoji Būdak12
Navasiolkaik10
Noškūnaik13
Noškūnėliaik11
Pamonaičiaik0
Papliauškosk2
Prūdžionysk8
Prūsiškėsk2
Rudaukak7
Semeliškėsk44
Semeliškėsmst580
Senoji Būdak2
Subartėnaik15
Šakaldonysk31
Tvertinėsk25
Užkryžiaik28
Zaulcaik3
Žuvyčiaik21
Vievio seniūnija 7756
Alesninkaik153
Alksnak7
Apskritavs0
Ausieniškėsk66
Ausiutiškėsvs0
Ąžuolinėk80
Balceriškėsk180
Baltamiškisk25
Barčiaivs0
Beržonkak8
Bukiškėsk4
Burbiškėsk43
Buzeliaik3
Būdak0
Daubosvs0
Daučiuliškėsk9
Dumblikask12
Ešerinėvs10
Geninavs0
Gervaraistisk7
Giraičiaik9
Gulaičiaivs0
Jonak1
Joteliūnaik22
Juodeliaik35
Jurzdikak4
Kapšiaivs5
Karageliškėsk18
Kazimieriškėsk12
Keliakiemisk48
Kirtimaik0
Kragžliaivs7
Krivašiūnaik21
Kurkliškėsk53
Lapaikak0
Lapiakalnisk51
Lazdėnaik248
Lazdynaik24
Liepikask0
Malavolėk3
Malinaukavs0
Malūnėlisk8
Matukiškėsk4
Mininavs0
Naručionysk19
Naujakiemisk12
Padūkštaivs0
Pakalniškėsk340
Paneriaik59
Paneriškėsk2
Papiškėsk1
Patiltaik10
Pilypiškėsk193
Pylimaik445
Pugainiaik44
Puzinavak1
Rinkaučiznak0
Rusakalnisk33
Rusatiškėsk5
Seibutonysk1
Skirmantiškėsk14
Skynimaik8
Sodybak4
Streipūnaik29
Šadubalisk10
Šaltupėk8
Šiulgiškėsk1
Tarbiškėsk0
Užumiškėsk18
Valakiškėsk3
Vangavs1
Varliškėsk16
Vidugiriaik8
Vievininkaik229
Vievism4915
Vilkabaliaik18
Vilkiškiaik5
Vilūniškėsk48
Vingeliaivs0
Zabakak63
Zelvėk8
Žagarinėk0
Žalgirisk2
Žiežmarkavs1
Žydaukak2

Šalčininkų rajono savivaldybė

34544

Akmenynės seniūnija 822
Abolaik64
Akmenynėk280
Bagdžiuliaik14
Bėčiakelniaik14
Degsniaik9
Duksiaik17
Girinėk2
Jankūnaik12
Jovydžiaivs7
Kalniškėsk25
Kurmelionysk72
Mankūniškėsk10
Mištautonysk40
Moliškėsvs3
Negibėnaik40
Peckeliaik22
Rimšiškėsk22
Slabadak34
Smaguriaik21
Tarakonysk11
Žaltūnaik72
Žlaugtaik31
Baltosios Vokės seniūnija 1353
Baltoji Vokėm1101
Giriak9
Ilgalaukisk6
Rudniak86
Senieji Maceliaik7
Žagarinėk144
Butrimonių seniūnija 1808
Aukštalaukisk50
Butrimonysk418
Čiuronysk44
Dailidėsk211
Gudakampisk55
Jančiūnaik358
Janonysk47
Jundiliškėsk9
Jurgionysk63
Kužiaik41
Laukininkaik12
Maciūnaik15
Mackiškėsk0
Majakasvs7
Narkuškėsvs8
Naujasėdžiaik35
Naujosios Rakliškėsk21
Navickiškėsk17
Paraistisk16
Pasalisk25
Raščiūnaik54
Rėžiaik64
Senadvarisvs11
Senosios Rakliškėsk9
Stavidonysk57
Šauliaik76
Ūtak2
Versekėlėk70
Žvėrynask13
Dainavos seniūnija 866
Dainavak316
Druskininkaik5
Gilviniškėsk50
Juršiškėsk63
Juršiškėsvs1
Kamičiaik16
Kamičiūnaik5
Kulysvs4
Liupkiškėsk31
Mackiškėsk0
Marcinkiškėsk10
Miletiškėsk33
Naujadvarisk64
Pajuodupisk140
Samarakiškėsk9
Sveckevičiaivs0
Užuklonysk29
Vėžionysk90
Dieveniškių seniūnija 2115
Albertinak24
Apikartaik0
Avietinėk11
Ažukalniaivs0
Bėčionysk19
Daulėnaik73
Didieji Gedūnaik12
Dieveniškėsmst720
Dvariškėsk15
Gedūnaik8
Geležiaik12
Girdžiūnaik28
Gudeliaik6
Gureliaik0
Gužiniaik1
Jurgelionysk120
Kačėnaik18
Kalviaik46
Kamučiaik13
Kazimieravask4
Kaziuliaik38
Kaziuliškėsk2
Krakūnaik86
Lobask16
Maciučiaik58
Mediniaik2
Mendzisargiaivs5
Milkūnaik108
Naujieji Kalviaivs2
Naujieji Miežionysk3
Norviliškėsk20
Pagaujėnaik15
Pajurgelionysk13
Pavadžiaivs0
Pavydonysk31
Pliustaik10
Prabaščiškėsk40
Pulkėk9
Putiškėsk6
Ramoškosk4
Reistiniaik5
Reistiniaivs2
Rindžiūnaik24
Rudniak69
Sabaliūnaik45
Senieji Miežionysk5
Siliaik10
Skaivonysk16
Skrabonysvs2
Skraičionysk26
Smališkėsk29
Šadžiūnaik23
Šaltiniaik10
Šarkaičiaik32
Šiurkščiaik28
Ureliaik28
Vaišutkiemisk26
Vaškeliaik17
Versekak10
Vėjeliaik0
Vėžiakiemisk17
Vilkiškėsk5
Zabieliškėsk3
Zajašiškėsk15
Žižmaik70
Eišiškių seniūnija 4436
Aklėk61
Aukštalaukisk16
Dimitraik23
Dumblėk31
Eišiškėsm3416
Emiliškėsk126
Gornostajiškėsk5
Gubertavask2
Joniškėsk3
Karklinėsk16
Mateikonysk160
Padvarionysk151
Panezdiliaik33
Sanginiškėsk6
Tausiūnaik244
Vilkonysk96
Viškūnaik29
Žagališkėsk3
Žemaitėliaik15
Gerviškių seniūnija 2192
Baumiliškėsk17
Čiužiakampisk402
Dainavak42
Dainiškėsk26
Daučiūnaik47
Didžiosios Sėlosk179
Gerviškėsk179
Gudeliaik181
Gumbask4
Kalitonysk15
Kalveliaik50
Kaniūkaik125
Karalinak59
Kidaraik45
Kiemeliškėsvs2
Makniūnaik20
Mažosios Sėlosk71
Paberžėk27
Pačiabataik30
Padegsniaik1
Pamūrinėk13
Pašalčisk47
Pašilėnaivs4
Poškiškėsk87
Pušyniškėsk34
Rudniak24
Skerdimaik23
Stasylosgst79
Stasylosk58
Švenčiusk43
Tribonysk255
Žaliaklonisvs3
Jašiūnų seniūnija 4509
Altaronysvs1
Buikosk62
Dainavak148
Deguškėsk18
Elžbietinėvs3
Geložėk5
Gojusk223
Jašiūnaigst472
Jašiūnaik1565
Jašiūnaimst642
Kačėnaik12
Keidžiaik174
Keturiaik<