2001-04-06

Lietuva

3483972

Alytaus apskritis

187769

Alytaus miesto savivaldybė

71491

Alytusm71491

Alytaus rajono savivaldybė

32572

Daugaim1458
Simnasm1980
Alytaus seniūnija4683
Aniškisk38
Arminai Ik3
Arminai IIk0
Bakšiaik37
Barkūniškiskd0
Bernotiškėsk2
Bundoriaik18
Butkūnaik32
Butrimiškiaik127
Čižikaikd18
Daugirdėliaik33
Dubėnaik19
Dubenkak7
Dubiaik47
Geistariškėskd11
Geniaik335
Jasunskaik49
Jovaišonysk73
Junonysk12
Jurgiškiaik79
Kaniūkaik87
Karklynaik44
Kelmanonysk13
Kibirkščiaik13
Kriauniaik53
Likiškėliaik178
Likiškiaik77
Luksnėnaik614
Margaravak27
Miklusėnaik1021
Mikutiškiaik25
Naujokaik2
Navickaik63
Nemunaitiskd156
Norūnaik49
Padaglėvs4
Panemuninkaik154
Paplanskaik6
Praniūnaik223
Putinaik5
Radžiūnaik307
Raudonikiaik27
Revaik33
Rumbonysk23
Rutkak13
Strazdinėk0
Stražiškėsk0
Talokiaik193
Taukotiškėsk16
Užubaliaik113
Vytautiškėsk4
Volungėsk48
Zaidaik5
Žaunieriškiaik147
Alovės seniūnija2538
Akalyčiak35
Alytusk218
Alovėk552
Bokštaik5
Davainiškėsk31
Dobrovolėk9
Domantonysk70
Ilgaik108
Janapolisk5
Jurkionysk99
Kaciolkaik7
Kalesninkaik59
Kaniūkaik69
Karkliniškėskd8
Klausiškėsk6
Kudariškėsk37
Kutiškėsvs0
Lelionysk75
Mančiūnaik26
Meškasaliskd27
Mikalavask43
Muiželėnaik83
Obelaičiaik10
Pagurniaik15
Plikionysk25
Poteronysk47
Skernėk5
Skirgailiaik18
Slabadėlėk55
Šaukėnaik5
Švabalaukisk16
Švobiškėsk63
Takniškiaik73
Terpinėsk0
Ulyškaik23
Venciūnaik588
Vėžiškėsk6
Žarnonysk2
Židonysk15
Butrimonių seniūnija2557
Aleksandravak13
Apynėliaik17
Ąžuolėnaik7
Beržinėk0
Butrimiškėsk9
Butrimonysmstl1126
Darbalaukisk10
Dūdiškėsk5
Dūkiškėsk34
Eičiūnaik354
Eigirdonysk78
Gailiakiemisk118
Geruliaik19
Greikonysk48
Griškonysk39
Janaukak15
Juodgirisk0
Jurkonysk56
Klydžionyskd16
Lelionysk26
Likiškėsk10
Liubartiškėsk1
Mažiūnaik58
Mickūnavak11
Olendernėk53
Pabaliaik50
Pikuškėsk3
Plasapninkaik128
Ratininkaik21
Silvanavak1
Stanuliškėsk2
Trakininkaik112
Vadaišiškėsk0
Vanagėliaik52
Vanžadiškėsk6
Žaliojik59
Daugų seniūnija2568
Arčiūnaik31
Atžalynask6
Bogušiškėsk29
Būdak9
Bukaučiškės Ik39
Bukaučiškės IIk31
Daugaik480
Doškonysk111
Dvarčėnaik66
Giniškėsk17
Griciūnaik7
Juozapavak0
Kančėnaik312
Karliškėsk53
Majaukak0
Melnytėlėk17
Meškučiaik134
Mieliūnaik37
Novoplentak11
Pagilėk36
Pavartėnaik40
Pavartėsk12
Pocelonysk128
Pociūniškėsk10
Purveliaik9
Rakatanskaik20
Rakščiak0
Rimėnaik291
Rodžiak48
Rokančiaik9
Salak115
Skabeikiaik61
Slavinčiškėsk18
Šiukščiakalnisk33
Tamašavak0
Vaikantonysk117
Vėžionysk100
Viečiūnaik35
Vinkšninėsk8
Žilinčiškėsk6
Žvirgždėnaik82
Krokialaukio seniūnija2500
Angininkaikd0
Arminai Ik12
Arminai IIk3
Balkūnaikd16
Barkūniškisk4
Cibiliekaik48
Čiurlionys Ik187
Čiurlionys IIk2
Čiurlionys IIIk1
Čižikaik21
Dapkiškėsk23
Daugirdaik84
Dirvonaik1
Duselninkaik30
Gudeliaik40
Jackonysk26
Kabinėsk25
Kalesninkaik63
Kirmėliškėsk5
Krekštėnaik129
Krokialaukismstl239
Krokininkaik90
Liuklingėnaik4
Maštalieriaik305
Paberžinėk12
Pakašavask44
Peršėkėk22
Peršėkininkaikd27
Pošniak71
Santaikak139
Sapatiškėsk20
Svirniškėsk0
Šipultiškėsk29
Šiugždaik2
Ūdrijak453
Varanauskask204
Vardak47
Varnagiriaik72
Miroslavo seniūnija4203
Arciškonysk95
Atesninkaik33
Balkasodisk103
Balkūnaik99
Bendrėsk117
Buckūnaik59
Burbiškėsk31
Cigoniškiaik67
Dapkiškiaikd23
Dirmiškėsk43
Geistaraik27
Geistariškėsk39
Geistarukaik22
Gudiniškėsk24
Kaukai Ik7
Kaukai IIk13
Kumečiaik353
Kurnėnaik39
Kurtiniškėsk6
Laburdiškėsk16
Laukinčiaik71
Laukintukaik49
Mančiūnaik32
Mankūnaik121
Maslaučiškėsk58
Milastonysk5
Miroslavask423
Mociškėnaik36
Obelijak115
Obelytėk41
Obelninkaik45
Obelninkėliaik53
Padirmiškisk6
Papėčiaik135
Parėčėnaik195
Peršėkininkaik128
Plentak19
Pupasodisk194
Remeikiaik49
Revaikd7
Rožučiaik28
Sapatiškėskd0
Seimeniškiaik49
Striminak2
Talokiaik294
Tolkūnaik172
Vankiškiaik415
Varnagiriaikd53
Viešnagiaik46
Vovosk16
Zizėnaik130
Nemunaičio seniūnija1320
Balninkaik153
Dubriaik1
Dušnionysk42
Einoraik76
Fermak45
Gečialaukisk115
Geisčiūnaik14
Kalnėnaik43
Kaniūkaikd24
Kastriškėsk25
Lankosk6
Mančiūnaikd19
Nemunaitisk96
Nemunaitismstl218
Poteronyskd31
Sudvajaik18
Užupiaik325
Vangelonysk69
Pivašiūnų seniūnija2013
Anykštėnaik14
Bazoraik49
Būdak30
Bundžiaik30
Būriškėsk10
Čižiūnaik63
Dusmenėliaik2
Eigelonysk58
Einoronysk24
Gervėnaik112
Junčionysk122
Juočiškėsk21
Jurgelionys Ik10
Jurgelionys IIk10
Kaniūkaik42
Karkliniškėsk24
Kazimieravask19
Kedonysk162
Klydžionysk27
Krūmijosk3
Lačionysk78
Lelionyskd21
Leoniškėsk9
Liesionysk29
Mikalavask185
Miknolesaik3
Navasodai Ik3
Navasodai IIk8
Pašilisk11
Paškūniškėsk1
Pavarėnysk6
Petravinak9
Pivašiūnaik301
Pušėnaik26
Radvilonysk25
Raubonyskd5
Remešiškisk12
Skraičionysk122
Statkiškėsk22
Sudvariškėsk54
Tabalenkak165
Telėtninkaik4
Ūtak14
Užukalniaik17
Užupisk3
Žadiškėsk22
Žemaitėliaik26
Punios seniūnija2532
Adamonysk22
Aleksandravak23
Ardiškėsk8
Gajauciškisk3
Gemaitiškėsk9
Gerkiškėsk8
Jurgelionyskd0
Jurkionyskd4
Karvelninkaik14
Keraik3
Kružiūnaik87
Kulabiškėsk12
Medukštak132
Mišiškėsk10
Navasiolkaik45
Norgeliškėsk107
Padvariškiaik45
Paliepiaik86
Panemuninkėliaik111
Peckūnaik20
Pievagaliaik55
Puniak809
Raganiškėsk6
Raižavak10
Raižiaik113
Raubonysk64
Silgionysk36
Staniavak29
Strielčiaik49
Taučionysk29
Vaidaugaik16
Vaisodžiaik337
Vaišupisvs2
Valiūnaik30
Žagariaik175
Žiūkaik23
Raitininkų seniūnija1285
Balynaitėvs0
Bugonysk42
Druskininkaik76
Ežerynask3
Galintankak15
Galintėnaik67
Jaujakaimisk13
Jociūnaik0
Kampaik1
Klepočiaik43
Lydekininkaik30
Lizdaik17
Makniūnaik338
Meškasalisk86
Miežionysk13
Netiesosk0
Noškūnaik2
Paberžėsvs0
Pieriškiaik22
Pikietavs0
Piliakalnisk29
Raitininkaik51
Ryliškiaik280
Savilionysk52
Taručionysk14
Vabaliaik22
Valėniškėsk25
Veismūnaik38
Vertelkosk2
Živulčiškėk4
Simno seniūnija2935
Aleknonysk120
Angininkaik163
Atesninkai Ik36
Atesninkai IIk11
Ąžuoliniaik340
Bambininkaik21
Bažavak8
Buktininkaik6
Dingiškiaik22
Giluičiaik74
Gluosninkaik115
Gražuliaik48
Grinkiškiaik11
Kaimynaik32
Kalesninkaik161
Kavalčiukaik123
Kolonistaik38
Komisaruvkak45
Liepakojaik41
Litvančiškiaik9
Marinkak14
Mergalaukisk383
Metelytėk49
Navininkaik70
Ostampask107
Pasimniaik5
Patrakė Ikd0
Ponkiškiaik83
Pupojaik0
Radastaik22
Saulėnaik8
Skituriaik49
Skovagaliaik29
Sperniak175
Struogiškėsk0
Šarkiškiaik21
Verebiejaik387
Zailiaik7
Žuvintaik102

Druskininkų savivaldybė

25440

Druskininkaim18233
Leipalingio seniūnija3835
Baltoji Ančia HESk8
Barzdžiūnaik70
Butelionysk0
Cimaniūnaik52
Černiauskaik16
Čivonysk0
Degėsiaik25
Didžiasalisk97
Diržaik40
Drapaliaik23
Druskininkėliaik31
Dubraviškėsk0
Dulgininkaik24
Gailiūnaik404
Gerdašiaik42
Guobiniaik62
Guronysk7
Janavask1
Jovaišiaik167
Kamorūnaik33
Karalinavasvs1
Kaziuliaik40
Krivonysk18
Leipalingisk81
Leipalingismstl1736
Liepiškiaik40
Lipliūnaik56
Margaik1
Mažonysk45
Miciūnaik15
Mikalinak0
Mizaraik43
Panemunėk21
Paseirėk13
Radvilonysk18
Raudonikiaik17
Ricieliaik217
Ringėliškėk19
Saltoniškėk2
Savanoriaik72
Snaigupėk76
Stračiūnaik104
Sventijanskask0
Šaulėnaik10
Tautėnaik16
Vaikšnoriškėk2
Veršiaik25
Vileikiaik7
Vilkanastraik24
Voverysk1
Zasčiūniškėk13
Viečiūnų seniūnija3372
Grūtask143
Jaskonysk131
Kermušijak18
Latežerisk32
Mašnyčiosk36
Naujasodėk46
Neravaik782
Randamonysk82
Ratnyčiak2
Švendubrėk281
Timakavask0
Viečiūnaik1786
Žiogeliaik33

Lazdijų rajono savivaldybė

27129

Lazdijaim5140
Veisiejaim1762
Būdviečio seniūnija1458
Aštrioji Kirsnak105
Bielėnaik30
Bilvyčiaik27
Būdvietisk186
Bulotiškėk16
Burbiškiaik2
Dainavėlėk46
Derviniaik55
Dzūkaik191
Filicjanavask0
Galiniaikd0
Gurčiškėk10
Inkištaik0
Jaseniaukak9
Jukneliškėk161
Kelmaičiaik11
Kybartaik2
Mastaukak3
Natalinak5
Pagrūdaik32
Paliūnaik89
Papartėliaik98
Strumbagalvėk121
Varnakampisk8
Vidzgailaik164
Vilkakarčemėk0
Vilkinyčiak0
Vingrėnaik18
Virbalaik39
Vosyliškėk0
Zelionkak30
Kapčiamiesčio seniūnija1332
Alekniškiaik5
Barčiaikd0
Bugiedak35
Burbaik5
Dumbliauskaik29
Gerveliaik4
Gryckavask1
Gulbiniškėk20
Ivoškaik32
Jančiuliaik20
Jezdask6
Juškonyskd0
Kalviaik23
Kapčiamiestismstl691
Kareivonysk38
Kauknorisk2
Kuodžiaik2
Macevičiaik0
Mėčiūnaik50
Menciškėk28
Mikališkėk21
Nasūtaik12
Navikaik5
Pabūdavietisk0
Padumbliaik51
Palačionysk2
Paulenkak0
Paveisininkaik14
Pertakask2
Purviniaik4
Semoškaik40
Simaniškėk2
Sirguškėk10
Stalaik3
Subačiaik8
Sventijanskask14
Vainežerisk23
Vainiūnaik35
Valentaik38
Varviškėk50
Volskaik2
Žmirklėsk5
Krosnos seniūnija1129
Birsčiaik171
Grabaukak46
Krasenkak21
Krosnamstl401
Naujavalakiaik12
Olendraik5
Pėdiškiaik19
Ramanavask181
Saltininkaik64
Tūriškiaik56
Vartaik135
Vytautiškėk18
Kučiūnų seniūnija893
Akmeniaik141
Aradninkaik16
Briniaik10
Kalėdiškiaik17
Kaženiaik53
Kučiūnaik274
Miškiniaik260
Pazapsiaik72
Pieniuočėk0
Puodžiškėk38
Saločiaik3
Sapiegiškiaik9
Zelionkak0
Lazdijų seniūnija2503
Agariniaik52
Akmeniaikd19
Aukštakalniaik21
Avižonysk52
Bajoriškiaik179
Beviršiaik2
Būdak5
Buktak2
Buniškiaik62
Dyviliškiaik89
Dumblisk32
Elzbietinak0
Galiniaik28
Gilbietisk5
Giraitėliaik5
Grikapalisk20
Janaslavask6
Jaseniaukakd0
Juozapavask5
Jurčiūnaik46
Kaimeliaik15
Kasteletiškėk1
Katkiškėk4
Kirtiliškėk31
Klapotkėk2
Kukliaik247
Lazdijaik493
Leonardavask10
Marčiukonysk16
Nekrūnaik20
Nemajūnaik265
Neravaik91
Neravėliaik0
Padumbliaik18
Panarvėk67
Papalazdijai Ik23
Papalazdijai IIk129
Puodžiaik0
Salosk183
Stankūnaik7
Šadžiūnaik18
Šulneliaik24
Šventežeriskd12
Tarnaukak7
Ūdininkaik10
Vieštartaik56
Žemaitkiemisk124
Noragėlių seniūnija1337
Buciniškėk13
Dubravaik4
Ginčionysk77
Gudonysk108
Juozapavičiaik90
Krikštonysk304
Kučiuliškėk3
Makariškėk7
Mangarotask22
Mankūnėliaik104
Noragėliaik139
Onciškiaik56
Raičiaik36
Seiliūnaik181
Seirijočiaik123
Šlapikaik1
Vosbūčiaik56
Žilvičiaik13
Seirijų seniūnija2096
Baraučiškėk12
Barčiūnaik35
Bestraigiškėk5
Buckūnaik119
Bukaučiaik42
Cibūliaik10
Cijūniškėk13
Demeniškiaikd0
Gervėnaik122
Kudrėnėliaik29
Lapšiusk71
Linksmojik15
Meteliaik252
Miesto Kolonijak46
Mikabaliaikd0
Mockonysk20
Oktak30
Paserninkaik103
Pošniak36
Raganiškėk14
Rusonysk50
Sagavaskd0
Seirijaimstl933
Statiškėk22
Šilaičiaik3
Vaickūniškėkd0
Vainiūnaik114
Šeštokų seniūnija2331
Bagateliusk0
Balabostėk4
Baravak9
Beviršiaik13
Birutak72
Bludiškiaik1
Būdak3
Čėsniškėk2
Delnicak12
Delnickaik7
Didžioji Kirsnak103
Ėgliškiaik16
Elveriškėk12
Gembašilisk9
Gudeliškėk22
Gumbeliaik24
Išlandžiaik0
Karkliniškėk1
Karužaik108
Keistutiškėk0
Kelmynaik16
Kirsnelėk65
Krosnėnaik78
Lopiškiaik21
Maišymaik63
Makaučiškėk12
Mikniškiaik142
Naujoji Kirsnak199
Neravaik21
Pakirsniaik60
Rimietisk8
Roliaik74
Rudaminamstl296
Skaistučiaik27
Smalininkaik0
Šeštokaimstl755
Šilėnaik16
Švedakampisk3
Tautrimaik57
Šlavantų seniūnija1404
Akuočiaik65
Aleksiejiškėk13
Avižieniaik265
Babraik77
Bagdononysk119
Bajoriškėk1
Buteliūnaik70
Demeniškiaik42
Gegutėk42
Graužaik11
Jonkiškėk5
Kanaukaik9
Mikabaliaik61
Nakrūniškėk19
Naujasodisk7
Paliūnaik56
Paročkėk9
Ročkiaik82
Spartaik33
Straigiaik94
Straigiškėk23
Sutrėk2
Šlavantaik36
Vabaliūnaik10
Vaickūniškėk41
Žagariaik212
Šventežerio seniūnija1034
Babraik51
Burakavask33
Ežerėliaik56
Janėnaik116
Mikyčiaik283
Prapuntaik39
Raistaik1
Sabinavaskd5
Straigiaikd6
Sutrėkd2
Šventežerisk151
Šventežerismstl274
Žališkėk17
Teizų seniūnija1782
Babrauninkaik62
Bakšiaik5
Barčiaik125
Giraitėk49
Gurčiškėk13
Kamenkak62
Kurdimakščiaik27
Lozarkak8
Marinkak3
Murgaik1
Padusysk15
Pagiriaik0
Papečiaik85
Petravičiaik56
Prelomčiškėk25
Prygak64
Randiškėk38
Rimietiskd1
Sabinavask12
Seimeniškiaik109
Skovagaliaik52
Staidaraik49
Staigūnaik12
Stebuliaik129
Šventežeriskd0
Teizaik341
Teizininkaik102
Vaideliotaik6
Verstaminaik310
Zebrėnaik12
Znicak9
Veisiejų seniūnija2928
Abarauskaik16
Ančiosk5
Babraikd0
Barčiaik185
Barteliaik12
Bebraik0
Bertašiūnaik20
Beržiniaik18
Čivonysk56
Čivonysk21
Dainaviškiaik83
Druskininkėliaik1
Dulgininkaik0
Dvarčiškėk22
Galstaik18
Gudeliaik70
Ilgininkaik28
Jakonysk7
Juškonysk76
Kailiniaik505
Kalveliaik111
Klepočiaik93
Kuolonysk15
Laibagaliaik54
Mikalinak12
Murgeliaik0
Neliubonysk24
Norkūnaik0
Novartiškėk3
Paliepisk37
Paliūnaik28
Pateraik34
Paveisiejaik40
Petroškaik155
Pšeimak0
Purviškėk0
Radvilonysk99
Rūdak68
Sakniavak31
Saltoniškėk32
Salučiaik8
Senkonysk38
Smališkėk10
Smarliūnaik78
Snaigynask12
Stankūnaikd16
Šadžiūnaik91
Šapuraik42
Šilainėk1
Šutronysk23
Taikūnaik33
Valančiūnaik8
Varnėnaik242
Viktarinask151
Vilkininkaik70
Vytautaik116
Žvikeliaik10

Varėnos rajono savivaldybė

31137

Varėnam10845
Jakėnų seniūnija1478
Akmuok0
Aukštakalnisk24
Barteliaik24
Bytautonysk24
Burbonysk11
Damononysk26
Ginakiemisk16
Gruožninkėliaik0
Jakėnaik21
Kalėnaik25
Kaniūkaik50
Kareivonysk116
Karpiškėsk15
Kukliaik39
Laukiapušisk0
Maskaukak34
Miletonysk0
Norvydiškėsk5
Paakmenėk0
Pabezninkaik6
Pajuodikysk0
Palielukisk0
Paručiaik11
Paspengliaik0
Petrauskaik0
Puodžiaik363
Radžiūnaik12
Salosk8
Strielčiškėsk5
Užtilčiaik4
Vazgirdonysk96
Verbiciškėsk1
Vergakiemisk41
Voniškėsk3
Zakoriaik2
Žilinaik459
Žilinėliaik37
Kaniavos seniūnija1883
Bagočiaik17
Balbutaik61
Būdosk8
Dalinak21
Daržininkaik9
Drucminaik20
Dubičiaik388
Gribašak6
Grišoniškėsk0
Jasauskaik66
Kalviaik68
Kaniavak39
Kaniavėlėk15
Kaniūkaik63
Karaviškėsk15
Kašėtosk22
Katrak35
Kaziukonysk9
Krokšlysk78
Krukliaik69
Lynežerisk36
Mantotaik18
Margiaik6
Mikalčiūnaik38
Molinėk3
Noškūnaik61
Paąžuolėk25
Pakaniavysk11
Pakuliškėsk8
Panočiaik320
Paramėlisk24
Pauosupėk8
Podubičiaik12
Praudak11
Rakaik142
Rudniak108
Stojaik8
Stoniūnaik6
Šiliniaik2
Šulaik2
Ūtak25
Marcinkonių seniūnija1833
Ašašninkaik75
Bižaik1
Darželiaik61
Daržinėlėsk12
Dubask15
Dubininkask10
Grybauliak38
Kabeliaik229
Kapiniškiaik54
Kašėtosk24
Lavysask9
Mančiagirėk24
Marcinkonysk765
Mardasavask29
Margionysk81
Musteikak95
Paūliaik15
Piesčiaik3
Pogarendak0
Puvočiaik71
Rudniak6
Senovėk10
Šklėriaik74
Trakiškiaik22
Viršurodukisk8
Zervynosk67
Žiūraik35
Matuizų seniūnija2603
Beržupisvs6
Biekšiosk38
Burneikosvs0
Butvydonysk65
Čebatoriaik114
Giniūnaik42
Giraitėk89
Jakėnaik30
Jurgiškėsk76
Krūminiaik207
Kukiškėsk4
Likonysk0
Marijanavask4
Matuizosk1312
Mielupiaik23
Moliaik10
Pabaronėk13
Pamerkiaik131
Papiškėsk35
Pasgrindak33
Paversekisk51
Semoškosvs1
Smalninkaivs4
Šarkiškėsk48
Šlaitask7
Urkionysk129
Voriškėsk129
Žagariaik2
Merkinės seniūnija4300
Apsingėk6
Aušrinėk7
Bingeliaik16
Burokaraistėlėk36
Burokaraistisk59
Česukaik5
Degsnėsk2
Dubaklonisk51
Dvaralaukisk0
Gelovinėk4
Geniaik43
Giraitėk2
Gudakiemisk170
Gudaraistisk0
Gudeliaik13
Ilgininkaik161
Jablanavask4
Jakubiškiaik46
Janaukak11
Jonionysk66
Kačingėk3
Kaibūčiaik8
Kamintiškėsk0
Kampaik19
Kasčiūnaik11
Kibyšiaik212
Krušonysk4
Kučiūnaik1
Kudrėnaik25
Kurmiškėk10
Lankininkaik13
Laukininkaik34
Laukininkėliaik9
Lemkaraistisk10
Lesagūraik6
Levūnaik0
Liškiavak69
Maksimaik17
Maksimonysk23
Mantvilaik28
Mardasavask34
Margaik4
Masališkėsk88
Merkinėmstl1434
Merkinėvs27
Mikniūnaik27
Milioniškėsk35
Navasodaik8
Navikaik5
Netiesosk14
Noruliaik47
Pagilšysk11
Pagronyčysk7
Panarak252
Papiškėsk11
Parudniak8
Pašilingėk9
Paulenkak0
Pelekiškėk6
Pilvingiaik213
Purpliaik19
Puvočiaik15
Radyščiusk61
Raitininkaik9
Rodukak34
Rudniak5
Rūsingėk31
Samūniškėsk41
Sarkajiedaik8
Savulkosk22
Spyriaik2
Subartonysk75
Sukarepkak38
Šunupisk17
Tetervinėk11
Trasninkask11
Ulčičiaik3
Utiekak15
Vaičiškėvs4
Valakėliaik2
Vilkiautinisk353
Voverysk0
Zakavoliaik10
Žeimiaik70
Valkininkų seniūnija2515
Čižiūnaik199
Dargužiaik307
Daržininkaik78
Degsnėsk68
Kuršiaik93
Maceliaik28
Naujosios Naniškėsk47
Paklėštarėk191
Pirčiupiaik102
Pošalčiaik68
Pūčkornėsk128
Senosios Naniškėsk49
Užuperkasisk359
Vaitakarčmisk16
Valkininkaigst544
Valkininkaimstl238
Varėnos seniūnija4032
Aleksandravak1
Andriūnaik22
Arčiūnaik5
Babriškėsk25
Biniūnaik26
Diržamenysk8
Doškonysk0
Druckūnaik136
Dubaklonisk20
Dvarčiaik9
Ežeriekaik18
Geidukonysk48
Genionysk30
Girežerisk10
Glūkask4
Gojusk0
Grumiškėsk0
Gudžiaik400
Karužaik25
Kazimieravask37
Kirklionysk3
Kucakiemisk11
Laičiaik35
Martinavak5
Mergežerisk42
Meškučiaik15
Miguičionysk14
Milioniškėk35
Moliadugnisk7
Nedzingėk288
Pabezninkaikd0
Padaugėk29
Pagirėsk11
Pakaršysk65
Pamusėliaik54
Pamusiaik74
Panedingysk14
Papiškiaik25
Pavardaunysk11
Pavarėnisk6
Perlojak744
Rudniak4
Salovartėk17
Sapiegiškėk21
Sarapiniškėsk181
Senoji Varėnak1276
Slabodkak9
Sokonysk5
Tolkūnaik171
Ūtak23
Vadėnaik9
Vartavalakisk2
Vilgučiaik0
Želniūnaik2
Žilinčiškėsk0
Vydenių seniūnija1648
Aladaukak0
Aladiškėsk11
Barčiaik182
Cibonysk6
Čepelūnaik8
Dainavak95
Dipiškėsk4
Gojusk16
Gumbiškėsk0
Juočiaik8
Kalėdonysk2
Kamaraučiškėsk2
Kamorūnaik39
Kijučiaik166
Kijutiškėsk28
Kriviliaik421
Melekonysk0
Meškadonysk0
Milvydak13
Palkabalisk22
Papiškėsk60
Pavainikėsk4
Pikiškėsk2
Puišysk0
Ramonaik0
Ramoniškiaik0
Razumnak19
Riliškiaik38
Senkonysk0
Strėžiūnaik77
Ulbinaik8
Vaidagaik4
Vydeniaik413
Žukonysk0

Kauno apskritis

701529

Birštono savivaldybė

5439

Birštonasm3225
Birštono seniūnija2214
Babronysk14
Balvoniškėsk0
Birštonasvs605
Bučiūnaik138
Būdosk46
Dimšiškėsk28
Dirvoniškėsk5
Dzingeliškėsk7
Geležūnaik116
Gojusk0
Grikapėdisk2
Gudakalnisk1
Ivoniškėsk31
Jackonysk5
Jundeliškėsk101
Kamiliavak11
Kernuvėsk175
Kimbiraik0
Lengveniškėsk2
Martinonysk21
Matiešionysk44
Medeikonysk7
Moibelėsk10
Mūliškėsk7
Naudžiūnaik87
Nečiūnaik52
Nemajūnaik67
Padvariškėsk3
Panartiškėsk1
Panemunisk13
Paverkniaik7
Paverkniaik18
Pelėšiškėsk31
Puzonysk27
Siponysk121
Šaltinėnaik52
Šilaičiaik0
Šilėnaik38
Širviniaik10
Škėvonysk95
Šūtupisk0
Tauliukaik22
Trakeliaik10
Vaitiškėsk63
Vanagaik8
Voseliūnaik9
Zajaik7
Žemaitkiemisk87
Žvirgždėnaik10

Jonavos rajono savivaldybė

52289

Jonavam34954
Bukonių seniūnija1769
Biržuliaik20
Bukonysk657
Dovydonysk6
Dukuvkak0
Gaižūnaik31
Garniškiaik0
Gečiaik0
Gerviaikd0
Jonėnaikd0
Juodžiaik0
Kačėnaik0
Karaliūnaik23
Kaupinaik0
Knipaik0
Kripčiaikd0
Liepiaik425
Liutkūnaik13
Mačioniaik0
Madlinavak0
Mimainiaik166
Narauninkiškiaik19
Pasraučiaik53
Petrašiūnaik122
Ražuotinėk0
Rudėnaik0
Rukuižiaik4
Šapovak0
Šiliūnaik0
Širviaik51
Vaiškoniaik0
Vaivadiškiaik170
Žeimeliaik9
Žvėrynask0
Dumsių seniūnija1985
Albertavak6
Bagdonavak2
Bajoriškiaik37
Barborlaukisk37
Bartoniaik92
Bulotaik59
Dirvaliaik2
Dumsiaigst6
Dumsiaik33
Dumsiškiaik59
Gaižiūnaigst179
Gaižiūnaik31
Gulbiniškiaik156
Gumbiškiaik14
Kisieliškiaik31
Klimynėk4
Londonask7
Lukošiškiaik6
Marinaukak8
Meškoniaik21
Naujatriobiaik33
Paryžiusk7
Petrynėk5
Prapuolynėk0
Pušynėlisk12
Ratušėliaik14
Salupiaik61
Skarbinaik14
Spanėnaik69
Stašėnaik66
Stepanavak14
Šalūgiškiaik13
Šileikosk2
Šveicarijak848
Tartokask13
Varpiaik24
Kulvos seniūnija2417
Aukštigaliaik4
Batėgalak419
Bešiaik16
Čičinaik314
Čiūdaik4
Daigučiaik14
Dargužiaik0
Dijokiškiaik17
Gineikiaik33
Gureliaik4
Jonkučiaik3
Kulvak405
Kurmagalak92
Laikiškiaik2
Mardošiškiaik2
Martyniškiskd7
Marviliusk21
Mažieji Žinėnaik7
Melnytėlėk27
Mykoliškiaik48
Naujasodisk6
Pabartoniaik5
Pakapėk0
Paupėk25
Pėdžiaikd0
Preišiogalėlėk95
Ragožiaik293
Rimkaik80
Ručiūnaik235
Sangailiškiaik37
Skrebinaik41
Skripteliaikd0
Smičkiaik4
Šabūniškiaik4
Šmataik23
Trakaik25
Vanagiškiaik35
Varnutėk2
Varpėnaikd9
Vešeikiaik14
Virbalaik12
Žieveliškiaikd0
Žinėnaik33
Ruklos seniūnija2509
Jonalaukisk7
Kamšalaik1
Konstantinavak6
Ruklak113
Ruklamstl2376
Tartokask2
Venecijak4
Šilų seniūnija2026
Aklasis ežerask114
Balėnaik14
Bareišiaik20
Bazilioniaik47
Beržaik28
Bogušiaik13
Butkūnaik0
Gedgaudaik0
Gegutėk3
Gudoniaik5
Gudžioniaik48
Ilgabradaik41
Jadvygavak11
Jasudaik1
Jaugeliškiaik67
Kaušankak42
Konceptask18
Konciapolisk10
Kryžiaukakd8
Kulšiškiaik2
Laukagaliaik15
Lieposk17
Linksmavietėk2
Lokėnėliaik9
Lokysk0
Lukšiaik10
Makaronkak0
Mankūnaik1
Markutiškiaik81
Milagainiaik124
Mogeniaik12
Paberžėk9
Pagečiaik0
Palokis Ik3
Palokis IIk4
Panoteriaimstl399
Pasiekaik0
Pasodak39
Piliakalniaik11
Prauliaik192
Pupkuliaik11
Pūstelninkaik19
Satkūnaik44
Stašiūnaik4
Stoškaik46
Šemetiškiaik5
Šiaudinėk3
Šilaik441
Tabalak13
Tarakėliaik11
Užmiškiaik5
Vainiaik0
Varpėnaik0
Vatėnaik4
Upninkų seniūnija1698
Alekniškisk5
Apeikiškiaik7
Arnotiškiaik3
Aukštakaimisk14
Ąžuolynėk7
Bajoriškiaik19
Baltromiškėk27
Būdak0
Dienovidžiaik7
Dubiaik3
Eglinėk6
Galijevkak3
Gegutėsk4
Gegužinėk3
Jakimaukak2
Jurkonysk9
Karčiaik17
Karčiškiaik3
Karveliškiaik2
Keižonysk79
Kernaviškiaik2
Kryžiaukak24
Kunigiškiaik89
Kūniškiaik3
Liudvikiškiaik5
Liukonėliaik3
Makštavak26
Mančiušėnaik0
Mantromiškiaik5
Medinaik8
Padaigaik16
Pageležiaik0
Pakalniškisk35
Pasiekaikd0
Perelozaik0
Rizgonysk0
Saleninkaik31
Santakak0
Sergiejevkak4
Šakiaik4
Šilėnaik2
Upninkaik1019
Upninkėliaik102
Užupėsk40
Vanagiškisk26
Vareikiaik30
Vyšnialaukisk4
Užusalių seniūnija2378
Būdos IIk5
Būdos IIIk23
Būdos IVk0
Būdos Vk0
Daukliūnaik3
Didysis Raistask52
Gireliaik0
Girininkai IIk82
Guldynaik39
Išoraik437
Kalnėnaigst13
Kalnėnaik267
Krėslynaik116
Kungušilaik1
Mikainiaik8
Naujatriobiaik0
Pabiržisk8
Pagojisk0
Paskutiškiaik21
Pašiliaik29
Sunkiniaik11
Svilonėliaik57
Sviloniaik70
Šafarkak70
Šešuvak81
Turžėnaik83
Užusaliaik844
Veseluvkak58
Žeimių seniūnija2553
Akliaik16
Akmeniaik0
Barsukinėk28
Biliuškiaik0
Blauzdžiaik5
Dargužiaik4
Drobiškiaik5
Gireliaik0
Jagėlavak4
Juljanavak10
Juškonysk425
Kuigaliaik455
Liepkalnisk2
Martyniškisk34
Milašiškiaik3
Mimaliaik101
Mitėniškiaik12
Naujasodisk137
Naujokaik27
Normainėliaik26
Normainiaik23
Normainiai IIk2
Paduobiaik12
Palankesiaik94
Pamelnytėlėk4
Pauliukaik34
Skrynėsk16
Svalkeniaik0
Terespolisk9
Varpėnaik0
Žeimiaigst87
Žeimiaimstl962
Žieveliškiaik16

Kaišiadorių rajono savivaldybė

37649

Kaišiadorysm10002
Žiežmariaim3884
Kaišiadorių apylinkės seniūnija2452
Bartaičiaik1
Dubėsk7
Gudienak1664
Gudzenkak118
Ilgakiemisk8
Janušonysk1
Kalniškėsk62
Kasčiukiškėsk196
Keturokaik2
Kurniškėsk13
Medinaikd0
Navasodaik0
Navikaikd0
Paltininkaik0
Pazaliesėk0
Pypliaik108
Rečionyskd82
Slabadak0
Šafarnėk0
Šakniaik0
Uternak2
Vilkiškėsk188
Kruonio seniūnija3746
Adomėliaik9
Andriūnaik7
Anglininkaik104
Apidemisk10
Apsuonak15
Armanaik7
Astragaik2
Atmainaik0
Avinėliaik29
Ąžuolinėk6
Bajoriškėsk0
Baranavavs2
Barevičiaik6
Basonysk59
Basonys IIk4
Bijautonyskd0
Bromak0
Bundiškėsk2
Būtkiemisk36
Būtkiemis IIk6
Dabintak12
Daktariškėsk7
Darsūniškisk396
Dijokiškėsk18
Domeikiemisk57
Dubniokaikd0
Gegužinisk5
Ginteikiškėsk106
Girgždaik7
Gliebiškisk7
Grabaučiškėsk8
Grėžieniškėsk6
Ignalinavs0
Jakavak1
Joniliškėsk19
Jugalinasvs5
Kalviaik248
Karveliškėsk31
Kazokaik39
Kleboniškisk30
Kovaičiaik40
Krasosvs0
Kriaučiškėsk26
Kruonismstl726
Kruonis Ivs31
Kubiliaik42
Lankakiemisk54
Lapainiak56
Lapūkinėk0
Leliušiaikd0
Liepynėk0
Lukiškisk8
Maisiejūnaik2
Mankuviškės Ik20
Mankuviškės IIk14
Margaik5
Mediniai Strėvininkaikd0
Meškučiaik3
Mičiūnaikd5
Migonysk83
Molijosk1
Morkūnaik109
Navapolisk25
Norkūnaik15
Paduobriaik3
Palimšiaik10
Pastrėvysk0
Paukštiškėsk1
Pavuolisk16
Plaskūnaik50
Plaskūnų Būdak5
Plytninkaivs12
Pratkūnaik6
Purvininkaik23
Rokiškės Ik13
Rokiškės IIIk5
Rūčkakiemisk58
Saulučiaik57
Seibūtaik25
Seibūtėnaik0
Sekionysk74
Sevelionysk62
Stebeikiaik29
Surgantiškėsk96
Šnipeliaik50
Šventininkaik54
Tadaravak8
Taraspolisk0
Toliškėsk7
Toliškėsvs4
Trūseikiškėsk3
Užgirėlisk87
Vaiguvak1
Varkališkėsk2
Vekonysk11
Vigadak1
Vilčkaik7
Vilūnaik291
Visginaik7
Vladipolisk18
Zauliškėsk9
Zavadnavs3
Žydeikiškėsk42
Žiūronaik25
Nemaitonių seniūnija648
Bendreliaik7
Butkaik3
Butkiškėsk11
Dubniokaik3
Dūdiškėsk8
Dugneliaik4
Karalinavavs2
Klėriškėsk54
Kogeliškėsk2
Malinaukak0
Medinaik16
Mičiūnaik59
Mykoliškėsk0
Nemaitonysk104
Pašventysk6
Ringailiaik39
Sepijoniškėsk29
Strumilaik4
Šapinavavs2
Šoliškėsk42
Vaitkūnaik30
Varkalėsk107
Vindžiuliškėsk0
Žydiškėsk31
Žirgaičiaik24
Žiūkiškėsk0
Žostautaik61
Palomenės seniūnija2457
Bagdoniškėsk8
Bartkuškosk5
Beištrakiaik69
Beloniškėsk260
Bučionysk49
Būdak0
Butkūnaik21
Eitekonysk59
Gečionysk19
Gegužinėk83
Guronysk2
Jačiūnaik0
Jagorovkak0
Karlaukak0
Kasparaik4
Kaspariškėsk9
Kieliškėsk8
Klampiniai Krušonysk6
Klūsaik4
Krivonėliaikd0
Krivonysk0
Lapelėsk0
Livintaik42
Lomeniaik97
Mackūnaik7
Medinaik0
Miežonysk206
Muldiškėsk4
Neprėkštak242
Pagiriaigst2
Paliepisk8
Palomenėk361
Paromatės Krušonysk45
Pašuliaik64
Pazaliesėkd0
Putriškėsk28
Rusiaik63
Smilgiaik7
Surveliaik8
Svirplionysk7
Šilagalių Medinaik0
Šiliniaik2
Šilonysk28
Šimkaučiškėsk3
Šukiškėsk21
Tartokask4
Tauckūnaik228
Vaidučiaik0
Vilionysk103
Zūbiškėsk271
Paparčių seniūnija927
Antakalnisk4
Anupravak2
Aukštuojaik0
Bekštonysk15
Benkūnaikd1
Bernardinkak0
Burbiškėsk14
Čiviškėsk3
Dainavak169
Dainavėlėk24
Dirvonaikd0
Galviškėsk11
Kaugonysk84
Kmitaik2
Krasnasiolkak20
Krečiūnaik0
Lalėnaik5
Lemučionysk6
Mičiūnaik17
Našlėnaik41
Neravaik60
Niauriškėsk8
Padvariaik8
Pakalniškiaik44
Palapojėk5
Paneriaik2
Paparčiaik325
Pūriškėsk0
Skynimaik3
Šešonysk10
Tadaravak2
Tatarkak10
Vareikonysk26
Varniškėsk3
Žaliasis Ragasvs3
Pravieniškių seniūnija3315
Aleksandruvkak66
Jurgiškėsk15
Piktavyžisk0
Pravieniškės Ik562
Pravieniškės IIk2672
Rumšiškių seniūnija4218
Antakalnisk449
Apušotask0
Baniškėsk16
Bartkūnaik37
Bijautonysk49
Byliškėskd0
Būbliaik93
Dambravak5
Dovainonysk695
Grabučiškėsk159
Grėbliaučiškėsk38
Jakštonysk12
Juodiškėsk102
Kapitoniškėsk28
Karčiupisk261
Kaspariškėsk14
Lašiniaik8
Leliušiaik38
Milžinaik71
Naujasodisk14
Pagiriaik6
Pamierisk54
Pavuoliskd12
Pažardiskd12
Pentiškėsk5
Petriškėsk3
Rumšiškėsmstl1833
Rusonysk118
Salomiškisk9
Trakiaik0
Ugoniškėsk4
Uogintaik21
Ūtak1
Užtakaik44
Vosyliškėsk7
Žaslių seniūnija2713
Aponiškėsk4
Ardosaik0
Ausiankak5
Barsukaivs0
Baruoliaik12
Beičiūnaik0
Benkūnaik5
Bertešiūnaik9
Budeliaik15
Buivūnaik13
Burbiškėskd3
Cineikiaik17
Čiviškėskd0
Dabravolėk9
Dalinonyskd0
Daubarak10
Dirvonaik0
Eiriogalak28
Gečionyskd0
Gyvatiškėsk9
Gureliaik2
Guronysk37
Janušonyskd0
Juodas Gojusk8
Juršiškėsk0
Kapčiškėsk8
Karsakaik45
Keturokaikd0
Krivonėliaik2
Krivonyskd27
Laukagalisk37
Leitiškėsk3
Lėliaik9
Liauriškėsk5
Litviniškėsk7
Mančiūnaik30
Mičiūnaikd0
Mikalaučiškėsk176
Naujažerisk8
Neveliškėsk11
Obuchovkak8
Padaliaik27
Pajautiškėsk52
Papartėliaik52
Paukščiaik0
Petkaučiznak11
Prozariškėsk27
Prūdninkaik3
Rasavak21
Rusinėk0
Samaliavak1
Savarinėk27
Senkonysk2
Skėriaik7
Slajosk1
Stabintiškėsk337
Surveliaikd0
Ščiukiškėsk7
Talpūnaik15
Totoriškėsk24
Vaidžionysk43
Vilkakiemisk7
Žasliaigst530
Žasliaik13
Žasliaimstl818
Žibavičiaik87
Žuvysk39
Žiežmarių apylinkės seniūnija3287
Aleksiejūniškėsk0
Aviliaik74
Bačkonysk102
Balceriškėsk7
Būdiškėsk23
Buivydonysk17
Bulotaik5
Bundiškėskd0
Dainiaik43
Dalinonysk22
Dauginavak8
Dirgalonysk0
Eigeniškėsk32
Gajaučiznak8
Geri Vakaraik9
Graužaik26
Juknonysk27
Juknonių Babiliaik0
Kairiškėlėsk9
Kairiškėsk74
Kaišiadorėliaik7
Kasilionysk2
Kaukinėk23
Kertauninkaik4
Kibučiaik46
Kiemeliaik117
Klenaukak2
Kriaučiškėsk15
Kulukiškėsk26
Martiniškėsk29
Matelskaik18
Mažosios Vladikiškėsk19
Medinaikd5
Mediniai Strėvininkaik138
Mūro Strėvininkaik499
Naujoji Slabadak5
Padūmysk1
Pakertaik351
Pakertiškėsk17
Palimšysk15
Paltininkaikd4
Pažardisk0
Pridotkaik18
Rečionysk16
Skudeniaik18
Stasiūnaik812
Stoniavak72
Strėvininkų Babiliaik31
Strošiūnai IIk2
Sutartiškėsk11
Ščebnicak1
Tarpumiškisk4
Titnagaik8
Triliškėsk75
Turloviškėsk59
Vladikiškėsk147
Žalvarniaik34
Žiežmariaik147
Žiežmariaivs3

Kauno miesto savivaldybė

378943

Kaunasm378943

Kauno rajono savivaldybė

81615

Ežerėlism2051
Garliavam13322
Kulautuvam1367
Vilkijam2338
Akademijos seniūnija4213
Akademijamstl4213
Alšėnų seniūnija3113
Alšėnaik17
Armaniškiaikd7
Bijūnaik78
Bliovaik8
Čebeliškėk14
Dievogalak102
Digriaik52
Girininkai Ik87
Girininkai IIk75
Jonučiaik698
Kampiškiaik41
Kūjagalviaik2
Macijauskaik2
Mastaičiaik1339
Narsiečiaik10
Naugardiškėk0
Pabartupisk21
Padainupysk151
Pamaišupysk2
Pažėraik210
Poderiškiaikd91
Smailiaik24
Stanaičiaikd9
Šilėnaik12
Šniūraik6
Tirkiliškiaik48
Tumpaik7
Babtų seniūnija4759
Antagynėk60
Antagynėlėsk0
Babtaik19
Babtaimstl1715
Baltriškėk0
Berlainiaik4
Cinkiškiaik0
Dasiūnaik57
Eglynaik6
Gailiušiaik12
Gaižuvėlėk41
Janušoniaik2
Jugintaik91
Juodoniaik40
Kačergiaik11
Kaniūkaik91
Karalgirisk47
Kikoniaik13
Krivėnaik28
Lazdynėk13
Muniškiaikd306
Naujasodžiaik27
Naujatriobiaik5
Pagynėk573
Pakapiaik31
Panevėžiukask705
Paparčiaikd3
Pavejuonisk9
Piepaliaik214
Selveravak17
Sitkūnaik206
Stabaunyčiusk42
Šašiaik34
Urnėžiaik63
Vareikoniaik65
Vikūnaik27
Vilkėnaik91
Vosiškiaik70
Zacišiusk0
Žemaitkiemisk21
Čekiškės seniūnija2039
Antkalniaik47
Besmerčiaik6
Čekiškėmstl734
Dokeliaik26
Dokiaik21
Eikščiaik136
Gaigalaik41
Gegužėnaik25
Juškaičiaik7
Kairiaik16
Karalgiriskd30
Kilovak62
Lebedžiaik44
Lelerviškiaik35
Lipikiškiaik23
Liučiūnaik392
Mikliūnaik0
Mikniavak9
Miškalaukisk127
Padubysysk5
Pagiriaik147
Paprieniaik16
Prienaik30
Purvaičiaik13
Radviliškiaik10
Ramonaik5
Raudonėk9
Severinavak22
Teklinavak0
Uždulinskiaik1
Domeikavos seniūnija6516
Audėjaik0
Domeikavak4704
Eigirgalak45
Kumpiaik0
Radikiaik118
Ražiaik8
Romaškiaik3
Saliaik34
Smiltynai Ik311
Šakiaik251
Varluvak46
Vytėnaik0
Voškoniaik973
Žemaitkiemisk23
Garliavos apylinkių seniūnija4986
Bagniškėk0
Budriaik101
Garančiškėk3
Girininkaikd0
Grabavak35
Ilgakiemisk775
Ireniškiaik28
Jonučiai IIk22
Juragiaik585
Juraitiškėk10
Jurginiškiaik99
Kairiūkščiaikd1
Kalinavak33
Karkazaik219
Linksmakalnisk639
Naugardiškėk394
Pagiriaik229
Pajiesysk120
Pažėraikd0
Rašnavak40
Ražiškiaik95
Rinkūnaik363
Seniavak274
Sprindiškėsk1
Stanaičiaik131
Šilėnaikd0
Teleičiaik742
Tvarkiškiaik47
Kačerginės seniūnija715
Kačerginėmstl715
Karmėlavos seniūnija5557
Biruliškėsk131
Karmėlavamstl2886
Karmėlava IIk410
Kaukazask24
Margavak33
Martinavak65
Narėpaik78
Naujasodisk135
Peleniaik67
Ramučiaik1583
Rykštynėk76
Sergeičikai Ik41
Sergeičikai IIk18
Vaistariškiaik10
Lapių seniūnija1997
Andruškoniaik28
Barsūniškiaik15
Didžiosios Lapėsk216
Drąseikiaik124
Ginėnaik61
Lapėsmstl1038
Lepšiškiaik26
Masteikiaik99
Pakalniškiaik16
Rokiškiaik3
Smiltynai IIk35
Stavidvarisk38
Staviščiaik0
Šančiaik38
Šatijaik215
Tauralaukisk45
Neveronių seniūnija3169
Neveronysk3083
Pabiržisk86
Raudondvario seniūnija6614
Batniavak36
Beiniūnaik14
Bernatoniaik40
Biliūnaik96
Brūžėk23
Bubiaik770
Didvyriaik70
Dulkiaik0
Dūminask17
Gineitaik20
Godėnaik13
Kačiūniškėk21
Kalnyčiaik20
Karnavėk1
Kriemalak20
Kvesaik194
Lomankak7
Lukšakaimisk21
Maksvak11
Miškiniaik65
Mozūriškiaik70
Naujatriobiaik126
Naujieji Bernatoniaik152
Naujienak57
Netoniaik300
Paštuvak12
Raudondvarisk4092
Ručkūnaik2
Rupunioniaik20
Senieji Bernatoniaik19
Šilelisk153
Tirkšliaik12
Tolivardžiaik44
Upytėk1
Virbaliūnaik81
Žėbiškiaik10
Žvirgždėk3
Ringaudų seniūnija3550
Armaniškiaik9
Bajoraik8
Čebeliškėkd1
Gaižėnaik120
Gaižėnėliaik67
Girininkai IIkd1
Karkiškėsk42
Kazliškiaik58
Kuodiškiaikd3
Luobinėk10
Miriniškiaik46
Mitkūnaik163
Noreikiškėsk383
Pypliaik139
Poderiškiaik61
Ringaudaik2197
Sakalaik9
Tabariškiaik68
Virbališkiaik165
Rokų seniūnija964
Dankstytėk7
Girininkaik265
Kairiūkščiaik54
Linksmakalniskd7
Pamoterysk5
Paraželiaik11
Patamulšėlisk133
Pavytėk42
Raželiaik9
Rokaik254
Rokeliaik29
Rokų Miško Kelmynask54
Vainatrakisk17
Vaišvydavakd5
Vyčiuskd3
Vingytėk69
Samylų seniūnija3876
Dubravaik122
Gervėnupisk200
Girionysk684
Laumėnaik262
Samylaik198
Šlienavak1796
Vaišvydavak323
Žiegždriaik291
Taurakiemio seniūnija1803
Arlaviškėsk162
Dobilijak120
Guogaik28
Leonavask5
Margininkaik178
Piliuonak752
Sietynask50
Taurakiemisk40
Tursonask19
Užupiaik46
Vainatrakiskd47
Vyčiusk0
Viršužiglisk356
Užliedžių seniūnija1687
Bivyliaik11
Giraitėk588
Kudrėnaik3
Linkuvak0
Muniškiaik257
Paltiškiaik2
Paparčiaik4
Romainiaik10
Romainių Kaimelėk0
Sausinėk183
Užliedžiaik629
Vijūkaik0
Žemaitkiemiskd0
Vandžiogalos seniūnija1843
Ąžuolynask2
Bitvanask19
Boniškiaik271
Butkūnaik15
Didieji Ibėnaik119
Galulaukėk0
Geranoniaik9
Jackiškiaik4
Juozapavak4
Karaliūnaik8
Kazimieravak21
Kėkštynėk7
Mažieji Ibėnaik13
Mėklak0
Padaugupisk13
Pagiriaik6
Pociūnaik1
Preišiogalak29
Puikoniaik18
Rokiškisk1
Skrebiniškiaik3
Stankūnaik38
Užumiškiaik76
Valeravak148
Vandžiogalamstl946
Vigiaik30
Vimbaraik42
Vilkijos apylinkių seniūnija2654
Adomkiškiaik0
Akuotaik175
Antalkiaik67
Aukštkalniaik7
Baravaik3
Bernoriškiaik4
Buivydaik13
Daučioniaik20
Daugeliškiaik345
Daugužiaik0
Gaideliškiaik8
Gaigalaikd0
Gailiūnaik9
Gineikiaik10
Godėnaikd13
Gudravisk2
Jagminiškiaik40
Jaučakiaik197
Jokavaik20
Jotautaik2
Juodžiaik9
Juozapavak2
Krūvandaik60
Lauksvydaik18
Lazduoniaik40
Liepdvarysk6
Lygainiaik15
Lipikiškiaikd0
Miškalaukiskd0
Pabaliaik80
Padauguvak273
Padauguvėlėk24
Padubysysk31
Palazduonysk39
Paprūdžiaik6
Partikaik19
Pastriūnysk4
Pašiliaik11
Purviškiaik113
Raubatoniaik22
Ringovėk25
Ručkoniaik24
Saulėtekiaik141
Skrebenaik20
Stanislavak40
Šoliaik2
Uždulinskiskd0
Vaitkūnaik4
Valmantiškiaik105
Vilkijak506
Zauniškiaik72
Žėbiškėliaik0
Žėbiškiaikd8
Zapyškio seniūnija2482
Altoniškiaik165
Braziūkaik115
Dievogalak757
Durpynask19
Girininkai IIkd0
Jadagoniaik101
Judraičiaik14
Kluoniškiaik355
Krušinskaik16
Kuodiškiaik4
Kurask177
Novak65
Papiškiaik66
Riogliškiaik81
Rupinaik14
Šiuliaik49
Vilemaik121
Vincentavask52
Zapyškismstl254
Zizaik57

Kėdainių rajono savivaldybė

65727

Kėdainiaim32048
Aristavos seniūnija1803
Alksnėnaik5
Aristavak634
Aristavėlėk11
Bajėniškisk2
Bubleliaik0
Bubliaik35
Būdaik14
Daukainiaik45
Dilgiaik2
Dvarčininkaik3
Gegužinėvs0
Girelėk0
Katkaik39
Kėžiaik0
Lančiūnavak655
Medvėdaik0
Melagiaik3
Milžemiaik10
Pagojysvs0
Pliupaik5
Puplaukiaik0
Pušinėvs0
Rudžiaik68
Skerdikaik2
Stasinėk115
Stašaičiaikd0
Stebuliaik36
Stuobriaik0
Taučiūnaik99
Užlukiaik2
Užvalkiaikd6
Valkaičiaik12
Zutkiaik0
Dotnuvos seniūnija5574
Akademijamstl873
Aušrak474
Ąžuolaičiaik190
Bakšiaivs0
Beržaik256
Bokštaik120
Dotnuvagst89
Dotnuvamstl775
Gėlainiaik21
Jaunakaimisk81
Kalnaberžėkd0
Lipliūnaikd0
Mantviliškisk262
Mociūnaikd0
Naujaberžėk0
Naujieji Bakainiaik37
Naujieji Lažaik54
Noreikiaik4
Padotnuvysk55
Pakruostėkd8
Piliamantask59
Pilioniaik89
Puodžiaik15
Pupėnaivs0
Ramėnaik7
Rukaikd0
Sandzėnaik0
Siponiaik93
Stukaivs0
Šalčmiriaik31
Šiaudinėk21
Šlapaberžėk583
Urnėžiaik39
Vaidatoniaikd0
Vainotiškiaik1058
Valinavak30
Valučiaik164
Vincgalysk71
Zacišiaivs6
Žemaičiaik9
Gudžiūnų seniūnija2283
Alksnėnaik169
Alksnupiaivs3
Antanavak38
Antušavak37
Balsiaik6
Danilavak8
Devynduoniaik223
Draustiniaik0
Gasčiūnaik26
Graužiaik2
Gudžiūnaigst80
Gudžiūnaik18
Gudžiūnaimstl656
Gudžiūnaivs19
Jaunakaimisk4
Jokūbaičiaik33
Lažaikd0
Mantviliškis IIkd7
Margininkaik24
Marimpolisk0
Miegėnaik388
Mlodzinavak0
Paberžėk20
Padruskalnysk8
Pamiškėsk28
Pasiekaik0
Pilėnaik1
Senkaimisk0
Senkoniaik0
Terespolisk65
Trakupiaik1
Tremtiniaik14
Vikaičiaik357
Vypalaik0
Žilvičiaik48
Josvainių seniūnija4121
Angiriaik204
Antanavavs0
Bajėnai Ik46
Bajėnai IIk11
Barsukynėk2
Būdaik6
Būdviečiaik7
Čiukiškiaik2
Daubaraik10
Degimaik1
Gailiakaimisk23
Galulaukiaik36
Grašvak6
Graužiaik0
Graužiaik61
Ivaniškiaik10
Jasnagurkak0
Josvainiaik60
Josvainiaimstl1545
Juodkaimiaik251
Kampai Ik14
Kampai IIk120
Karūnavak54
Kilbisaik9
Kunioniaik545
Lipliūnaikd0
Macgaliaik41
Macgaliaik0
Maleikoniaik31
Mantviloniaikd0
Mikališkiaik0
Paaluonėk0
Paliepiaik25
Paliepiukaik16
Pasmilgysvs0
Pavikšrupysk0
Pažiedupysk0
Plaktiniaik9
Prapuoleniaivs0
Preikapėkd0
Ruseinėliaik0
Ruseiniaik27
Skaistgiriaik294
Sviliaik175
Sviliukaik19
Šaravaik22
Šingaliaik18
Vainikaik365
Varnupėk10
Vincentavak46
Kėdainių kaimiškoji seniūnija3640
Antapolisvs0
Apytalaukisk215
Baliniaik0
Bartkūniškiaik71
Bičkaik0
Bogušiškiaik11
Bučioniaik0
Čeplinavavs0
Daškoniaikd0
Daukšiaik8
Daumantaik47
Džiugailiaik0
Galkantaik25
Gineitaik71
Grąžčiaik0
Janušavak16
Juodkiškiaivs3
Justinavak0
Kėboniaik47
Keleriškiaik385
Klamputėvs0
Koliupėk25
Kropilaik18
Kūjėnaik15
Laiveliaik0
Ledaivs3
Lepšynėk5
Lipliūnaik192
Mantviloniaik30
Marijankak0
Melninkaik0
Mištautaik29
Norušiaik0
Novočėbėk4
Pasmilgysk9
Peiksvak0
Pikeliaik10
Pūstelninkaik0
Repengiaik15
Rudžiaikd1
Ruminiaik24
Ruoščiaik35
Stasiūnaik20
Šeteniaik35
Šingaliaikd0
Šiukštuliškiaik13
Šlaitkalnisk23
Šventybrastisk169
Šventoniškisk13
Tiskūnaik481
Tubiaik33
Užmiškisk0
Varėnaik10
Varkoliaik5
Vasariškiaik29
Vilainiaik1490
Zavišinėk5
Krakių seniūnija3887
Ambraziūnaik18
Antežeriaik34
Antkalnisk17
Apirubiaik0
Apušrotask0
Aukštuoliukaik0
Ažytėnaik314
Ąžuolytėk29
Bagotiškiaik0
Barkūnėliaik3
Barkūniškisk106
Beržytėk0
Černovkak0
Čystapolisk32
Daržbalysk1
Degimaik0
Deveikiškėliaik1
Deveikiškiaik48
Digraičiaik11
Diksiaik11
Donavak26
Dovydiškiaik33
Gaideliaik8
Gersonėk0
Girynėk4
Girlaukisvs0
Girvainiaik8
Gudaičiaik6
Guptilčiaik42
Jankūnaik17
Jaugiliaik71
Jaugilkak1
Jokūbaičiaikd0
Jurgaičiaik8
Keturkiemiaik23
Krakėsk25
Krakėsmstl991
Krymask0
Kukoriškiaik4
Lenčiaik35
Liubokinėk0
Maconiaik1
Mantviliškiskd0
Mąstautaik15
Medininkaik88
Meironiškėliaik25
Meironiškiaik272
Mikniūnaik0
Milvydaik48
Mumaičiaik10
Norkūnaik19
Pajieslysk165
Pakarkliaik88
Palainiškiaik0
Pališkėliaik0
Pališkiaik127
Parezgysk0
Paropėlisk0
Paskardžiaik1
Paskerdūmysk13
Paskerdūmiukask6
Pašušvysk282
Pašušvysk0
Patranysk14
Peštiniukaik5
Pilsupėliaik0
Pilsupiaik72
Plaukiaik6
Plinkaigalisk384
Purvaičiaik0
Rėguliaik17
Rezgiaik0
Rezgiukaik0
Rimkaik0
Rukaik63
Simoniškiaik0
Skirgailinėk13
Slabadak0
Sutkūnaik4
Šilainiaik34
Šmotiškėliaik0
Šmotiškiaik56
Špitolpievisk7
Šulaičiaik7
Šulcavak1
Tauginiškiaik0
Trakaik0
Ustronėk1
Užvarčiaik21
Vailainiaik50
Vantainiaik9
Vytautinėk0
Vosbučiaik14
Zembiškisk8
Žaliojik0
Žebgraužiaik5
Žitaičiaik9
Pelėdnagių seniūnija4280
Akmeniaik10
Ansainiaik24
Aukupėnaik7
Bajėniškiskd0
Baldinkak24
Beinaičiaik325
Bučiūnaik28
Eiguliaik0
Gelnaik77
Ivaniškiaik0
Jagminaik11
Juciūnaik43
Kačergiaik0
Kruopiaik5
Kudžioniaik5
Labūnavak939
Liaudiškiaik0
Lineliaik0
Liogailiškiaik36
Medekšiaik202
Nartautaik1
Nociūnaik393
Pabarupysk0
Pacūnaik0
Pamėkliaik41
Paobelysk292
Pašiliaik37
Pėdžiaik106
Pelėdnagiaik1039
Puzaičiaik0
Rimuoliaivs0
Saviečiaik187
Serbinaik46
Servitgaliaik0
Sičioniaik42
Slikiaigst18
Slikiaik96
Stašaičiaik15
Šilainėliaik6
Šilainiaik41
Užkapiaik108
Vainiūnaik23
Zabieliškisk35
Žiogaičiaik18
Pernaravos seniūnija1962
Aukštdvarisk158
Aukštkalniaik8
Blandžiaik42
Bumbulynėk0
Daukšaik2
Dratkalnisk0
Duogiaik0
Gegužiaik5
Gižiemiaik0
Gožiaik23
Grineliaik0
Griniaik18
Gučkampisk21
Jakšiaik180
Jankūnaik16
Juodgirisk2
Juodžiaik75
Kanapėnak0
Kantrimask2
Kupsčiaik26
Langakiaik245
Laučynėk2
Lesčiaik0
Lesčiukaik31
Mantigailiaik12
Milašiūnaik0
Milvydaik10
Paaluonysk215
Pakalniškiaik22
Paliediškiaik20
Paskotiškėk0
Pavinkšniaik31
Pelutavak239
Pernaravak3
Pernaravamstl299
Pesliškėsk37
Preikapėk35
Rudakiaik37
Rugėnaik26
Sauskojaik0
Šliužiaik0
Vainikoniaik7
Vencloviškiaik0
Vincentavakd7
Vytautėliaik1
Voskaičiaik24
Žostautaik81
Žostautėliaik0
Surviliškio seniūnija1854
Bakainiaik94
Bališkiaik2
Berželėk53
Čireliaik12
Daškoniaik20
Dembnėk10
Gojusk5
Jogniškiaik0
Kalnaberžėk377
Kaukalniaik12
Kutiškiaik24
Lažaik80
Lomeikiškiaik13
Miegėnaikd0
Mociūnaik25
Močėnaik5
Pakruostėk36
Pakruostėlėk1
Sirutiškisk397
Spigučiaik8
Sūriškiaik14
Surviliškisk14
Surviliškismstl376
Trakupiaikd0
Urbeliaik9
Užupėk126
Vaidatoniaik83
Vitėnaik58
Žirnenkak0
Šėtos seniūnija2670
Aleksandriškisk0
Aukštieji Kapliaik271
Bebrikiaik13
Bernotiškisvs0
Bladikiaik7
Bugumilavavs0
Čeponiškiaivs0
Čereliaik7
Daratavavs1
Dargužiaik0
Glaušiaik0
Griniškiaik0
Gumbiaik3
Jaskaičiaik9
Jaskaičiaik5
Jokniaik5
Joniškiaivs0
Jovaišaik0
Kamėnaik0
Kezaik0
Kirdeikiaivs0
Kreiviaik0
Kuronysk21
Liliūnaik30
Linksmavietėvs0
Lioliaik29
Lyviškiaik0
Margiaik2
Mauliaik41
Mitėniškiaik48
Morkūnaivs0
Norbutiškiaik0
Ožiškiaivs0
Pagiriaik13
Pagiriaimstl523
Paguiriaik8
Pakščiaik15
Papurviaik0
Pašėtėk89
Pašumerisk8
Petraičiaik13
Plankiaik0
Pručiaik11
Rikliškiaik0
Runeikiaik39
Sangailaik227
Simanonysk0
Sokaivs0
Stageliaik0
Stagiaik0
Steponavak3
Šėtamstl1025
Taujėnaikd0
Trakučiaik11
Vainiūnaikd0
Vaiškoniaik70
Valakaik9
Vidnapolisk0
Vivonysk0
Zapranaik0
Žeguniaik0
Žeimeliaik38
Žemieji Kapliaik76
Žilionysk0
Truskavos seniūnija1605
Anciškisk49
Bajoriškiaik2
Būdaikd0
Daugėliškisk3
Dvariškiai Ik14
Dvariškiai IIk18
Gaisaik4
Gerdvilaik29
Kievagalisk0
Kušleikiškisk0
Lalaik2
Lasongalisk0
Laukagalisk0
Lepšynėkd0
Likėnaik7
Naujasodėk0
Okainėliaik7
Okainiaik278
Osinaukak0
Oželiaik0
Padėgiaik0
Padvarninkaik0
Paežeriaik124
Pagilupysk14
Pašilėliaik0
Pauslajysk111
Pavermenysk341
Petkūnaik227
Piktagalisk2
Pročiūnaik0
Ramygolkak11
Ratlankstisk0
Rekšiaik0
Suradgalisk3
Ščiukiškisk0
Šnipiškisk0
Šukioniaik16
Taujankaik83
Taujėnaik39
Trakaik2
Truskavamstl137
Užvalkiaik30
Užvermenėk24
Užžartėlėk3
Vaidilaik0
Vidulaukiaik24
Volungiškiaik1

Prienų rajono savivaldybė

35713

Jieznasm1476
Prienaim11353
Ašmintos seniūnija2016
Alksniakiemisk36
Antakalnisk96
Apušotask62
Ašmintak249
Bačkininkaik184
Bagrėnask154
Davaitbalisk4
Giniūnaik82
Ignacavak80
Kalviaik10
Liepalotask66
Mačiūnaik130
Malinavask33
Naujininkaik9
Pabališkiaik28
Pagaršvysk39
Pašventupysk23
Patrakiemisk14
Pociūnaik59
Pošventisk46
Rūdupisk50
Strielčiaik373
Šmitiškėsk1
Vangaik57
Važatkiemisk81
Žarijosk50
Balbieriškio seniūnija3613
Aukštasis Balbieriškisk21
Ąžuolaik0
Balbieriškismstl1180
Būdininkaikd0
Dargupiaik5
Daujotiškėsk0
Geruliaik561
Giraitiškėsk44
Gudiškėk2
Išmanaik59
Jonaviškiaik0
Kelmanonysk4
Kieliškask34
Kirmėliškėsk9
Kunigiškiaik98
Mackiaik66
Mardosaik40
Medinosk0
Medvišiaik18
Medžiukaik10
Melniškiaik6
Naravaik73
Naujasis Balbieriškisk8
Navasiolkak1
Nešeikiaik29
Norkūnaik15
Pabrasčiaik6
Paduoblisk17
Paprūdžiaik331
Pramezysk49
Putrišiaik86
Ringėnaik8
Rudžiakampiaik9
Sūkuriaik191
Uosak45
Vaivak10
Vartaik131
Vazgaikiemisk95
Zaslonak9
Žagariaik166
Žydaviškisk15
Žiegždriaik23
Žiūronysk97
Žvyrynaik42
Išlaužo seniūnija1858
Antaniškiaik2
Čepeliškiaik2
Čiudiškiaik127
Dambravak109
Garšvinėk4
Gražučiaik117
Išlaužask840
Kazimieravak1
Kliokiškėk6
Lapupysk78
Mogiškėsk2
Pabališkiaikd0
Pačiudiškiaik24
Pakampiškiaik27
Pakiauliškiskd0
Pakumprysk136
Patelviškysk23
Petraitiškiaik10
Rutkiškėsk107
Sprindiškėsk2
Šaltiniškiaik17
Šaltupisk23
Šiauliškiaik197
Trakinėk4
Jiezno seniūnija2540
Anglininkaik53
Apušotask1
Babiagūrak5
Benčiakiemisk39
Beniukaik19
Beržynaik10
Būdak41
Dambavak6
Daukantaik20
Dukurnonysk135
Dvareliškėsk8
Grikapėdisk9
Jakniškėsk18
Jiezno Kolonijosk293
Julijanavak12
Jundeliškėsk18
Juodaviškiaik8
Kadikaik18
Kamainėk16
Karveliškėsk1
Kašonysk294
Kermošynask2
Kisieliškėsk46
Kiškeliškėsk19
Kukiškėsk38
Kupstinėk3
Kurmoniškėsk7
Liciškėnaik101
Lingėniškėsk18
Margaik5
Marginiaik13
Medeikonysk0
Mediniškiaik27
Musninkaik10
Navapolisk0
Nibriaik60
Padriežiškėsk52
Pakrovaikd6
Patilčiaik11
Paverkniaik9
Paviekšniaik8
Pečiauskaik29
Pelekonysk66
Pikelionyskd5
Pranapolisk11
Raipolėk0
Skodiškėsk15
Slabadak24
Sobuvak61
Sodaik6
Sokonysk35
Steponiškėsk13
Strazdiškėsk266
Sundakaik60
Šilaičiaik5
Šiliniaik25
Truncosk11
Valiūniškėsk4
Verbyliškėsk69
Vėžionysk272
Vilūnėliaik23
Vincentavak7
Voseliūnaik11
Vošiškėsk52
Žideikonysk11
Naujosios Ūtos seniūnija1089
Asiūklėk66
Būdininkaik28
Būdosk3
Degimaik0
Dūmiškėsk56
Griškamurgisk1
Juozapavask8
Mieleišupisk55
Naujoji Ūtak321
Pašlavantysk27
Pilotiškėsk44
Revaikd0
Senaūtisk27
Serbentinėk5
Skersabalisk59
Skirptiškėk45
Skuigėk41
Šakališkiaik18
Tartupio Mačiuliškėsk7
Tartupio Sruogak10
Tartupisk65
Ūtos Sruogak9
Užbaliaik8
Vartaikd14
Žemaitkiemisk172
Pakuonio seniūnija1588
Aštuonėliaik23
Bačkininkaikd0
Bačkininkėliaik36
Balsėnaik3
Būčkiemisk32
Dankstytėk2
Daukšiagirėk70
Dvylikiaik130
Kėbliškiaik28
Kudirkosk42
Laukiškėsk94
Margininkaik44
Naujieji Vangaik3
Pagirmuonysk39
Pakuonisk20
Pakuonismstl680
Pašventupyskd28
Patamulšysk66
Purvininkaik141
Sabalėnaik20
Seniūnaik3
Sodybosk11
Šaltupiskd26
Valengiškėsk25
Žuvintak22
Stakliškių seniūnija3658
Akuškonysk20
Alšininkaik115
Amerikak0
Antapolisk3
Antaveršisk18
Armanavak0
Aukštojak5
Ąžuolijak0
Bagdoniškėsk13
Baudėjosk4
Būdosk28
Buntiškėsk18
Burokiškėsk5
Butkiškėsk1
Butrimiškėsk0
Dobrovolėk17
Druskeliškėsk19
Ganciūnaik0
Gedanonysk7
Gelionysk2
Geruliaik17
Gineikonysk13
Gineikonysk0
Giriotiškėsk21
Gojusk5
Gripiškėsk185
Intuponysk80
Jarmališkėsk23
Jaunionysk16
Jogalinak26
Juodupisk1
Juozapavavs0
Karkliniškėsk12
Kazimieravak4
Kermošynaskd7
Kielionysk16
Krasaušiškėsk33
Krištapiškėsk42
Krusnėkaik3
Kvedariškėsk16
Kvietkinėk11
Lepelionysk55
Lielionysk77
Malinavak7
Margaik5
Masiaik5
Medžionysk154
Mockonysk14
Noreikiškėsk41
Paaukštojak5
Pagelužėk0
Pakrovaik42
Palapiškėsk42
Pamiškėk11
Pamiškėvs0
Pazelvėk6
Pieštuvėnaik228
Pikelionysk130
Poliesisk0
Popsysk11
Pramiežiaik30
Riešutinėk4
Rodomislėk1
Rūdiškėsk2
Sabališkėsk1
Salomenkak0
Seniavak0
Skerdimaik4
Stakliškėsk940
Stanuliškėsk9
Sudvariškėsk47
Sutrukask1
Šilelisk0
Tauriekosk3
Trakeliaik7
Trečionysk57
Unkonysk28
Ustronėk2
Užuguostisk299
Užukalnisk1
Vydžionysk33
Vilkininkaik23
Virkininkaik51
Vispak3
Vyšniūnaik272
Želkūnaik201
Šilavoto seniūnija2142
Degimaikd13
Dūmiškiaikd0
Elzbietiškisk14
Ignacavavs0
Ingavangisk212
Janaukakd0
Jasenavak1
Jiestrakisk340
Juodaraistisk91
Klebiškisk328
Kuišiaik48
Lėsiškisk1
Liepalotasvs0
Maldabūdisk18
Meškinėk11
Mieldažiškėsk7
Mieleiškampisk85
Mikalinėk20
Molinėk10
Naraukelisk7
Naujasis Mikališkisk0
Naujasis Skrynupisk8
Naujasodisk21
Obelinėkd0
Pagirėliaik10
Pagraižysk7
Pakiauliškisk28
Palaukščiotysk0
Paskrynupysk5
Pašlavantysk31
Pažarstisk26
Prienlaukysk149
Raudonupisk11
Rūdak0
Rūdiškėsk2
Sarginėk42
Senaūtiskd0
Skrynupisk42
Stuomenaik99
Šilavotask386
Užbaliaikd0
Varnakėk11
Žarstak58
Veiverių seniūnija4380
Bagotiškėsk10
Banioniškėsk13
Barauskinėk8
Barsukinėk35
Belevičiaik2
Byliškėsk59
Blindžiakupstisk0
Būbautiškėsk43
Būdvietėsk20
Būdvietis Ik34
Būdvietis IIk8
Cikabūdėk15
Čiurliaik198
Degimaik2
Gyviaik26
Graižbūdėk17
Grigaliūnaik22
Gustaičiaik4
Išdagėliaik0
Janaukak8
Juodbūdisk293
Kalveliškėsk42
Kampiniaik35
Keturakiškėsk5
Kikiriškėsk5
Kliniškėsk24
Krašteliškėsk1
Kubelciškėsk4
Kupriaik143
Lankelėsk1
Leskavak91
Liepabūdisk28
Liepalotask0
Lizdeikiaik127
Mauručiaik394
Mažosios Zariškėsk80
Meškynaik21
Mozūriškėsk33
Naujasis Klebiškisk48
Obelinėk1
Pabališkiaik14
Padrečiaik88
Pagramdinėk22
Pajiesysk16
Pakeklysk27
Papilvisk153
Pašiekštupisk8
Patašinėk16
Pažėraik13
Petkeliškėsk56
Pirktavietėk5
Puziškėsk9
Ragavak3
Samaniškėsk20
Skerdupisk7
Skriaudžiaik727
Šilėnaik54
Šimėkaik1
Šiūrupysk4
Šmuraik34
Tarpiškėsk35
Tarputiškėk10
Tulauskaik19
Veiveriaik36
Veiveriaimstl1100
Zasčenkak3

Raseinių rajono savivaldybė

44154

Ariogalam3697
Raseiniaim12541
Ariogalos seniūnija4587
Aleksandrovkak2
Algimantaik37
Antvėjaik21
Aukštlaukysk7
Baukiaik13
Bažavalėk10
Bučiūnaik23
Būdaik32
Budriškėk14
Butkiškėk476
Čiužiūnaik11
Dabašinskaik0
Daugėliškiaik7
Daugirdaik2
Daugirdėnaik1
Daujotaik4
Daujotėliaik13
Didžiuliaik283
Draustinėk20
Galinak5
Gėluvak482
Grajauskaik132
Jonaičiaik8
Jučiaik47
Juteikiaik23
Kalniškiai Ik20
Kalniškiai IIk7
Kasiulkaik14
Kejėnaik18
Keryvaik47
Kilupiaik94
Kunigiškiaik8
Lapkalnysk12
Leliušiaik0
Lenčiaik45
Lesčiaik6
Liepynaik6
Mankūnaik47
Mikalavak6
Milašaičiaik240
Mituvak44
Molupiaik60
Naujankak0
Negirvak57
Noliečiaik17
Olgavak22
Padargupiaik19
Padubysysk10
Padubysysk10
Pagausantysk19
Pagynėvysk14
Pagynėvyskd0
Pagojysk70
Pajakališkiaik6
Pakarklysk14
Paliepiaik443
Paliepiukaik7
Paliūnėk0
Palukštysk15
Paskystūnysk7
Pašilaupiaik13
Pašventupysk0
Pataklėliaik5
Pataklėliaikd0
Pigainiaik14
Plembergask42
Plikiaik245
Pociūnaik2
Pūstapolisk6
Putriaik27
Raitininkaik1
Rajinciškiaik6
Ramučiaik3
Raščiaik31
Skapiškiaik62
Stenioniaik18
Surmantaik44
Survilaik39
Šilaik55
Šilininkaik72
Šlapučiaik43
Šliužiaik35
Tarosaik63
Tauručiaik9
Taurupysk170
Turbinavak52
Uždubysysk44
Verėduvak329
Verėduvaitėk37
Vilaičiaik1
Viliošiaik3
Žąsinaik3
Žemygalak36
Betygalos seniūnija2677
Agelaičiaik26
Aleknaičiaik0
Antupyčiaik42
Armonaik12
Berteškiaik251
Betygalamstl559
Būdaik0
Budraičiaik1
Buniūnaik0
Burbiškiaik15
Būtaičiaik0
Darbutaik14
Dickaimisk0
Diržioniaik9
Dvarviečiaik1
Gedgaudaik5
Gedvydaik65
Ilgižiai Ik4
Ilgižiai IIk23
Ilgižiai IIIk342
Ilgižiukaik10
Jagučioniaik4
Jakaičiaik8
Juškaičiaik1
Kymantaik32
Kimentmedisk5
Kudoniaik30
Lepšiškėk19
Liktėnaik31
Lukošiūnaik0
Maskvitaik22
Maslauskiškiaik10
Meškapjaunisk0
Navininkaik8
Nedolėk1
Norgeliškiaik16
Pagynėvysk0
Pagrubyčiaik8
Pakalniškiaik5
Pakirkšnovysk19
Paliepiukaik18
Pamūkisk0
Paturkšlysk35
Pažvirintysk32
Pilkalnisk3
Poškaičiaik4
Požečiaik318
Prysaik6
Pryšmantaik44
Pryšmantėliaik0
Prociūnaik0
Rimgailaik9
Riogliškiaik12
Ročiaik25
Ročiškėk0
Saltragysk0
Saugailiaik145
Skirvainiaik0
Skruzdžiaik0
Smulkiškėk6
Sokaičiaik3
Srautask3
Steponkaimisk131
Šetkaimysk4
Švelniaik3
Tilindžiaik0
Ugenskaik4
Ugioniaik30
Ūturiaik9
Užpušyniaik8
Vagupiaik2
Valeravak0
Vandžiaik11
Vaškučiaik6
Začišiaik0
Zaroslėk6
Žibuliaik202
Girkalnio seniūnija2026
Bakaičiaik16
Biliūnaik45
Cigelnėk0
Dautartaik12
Dobiliaik7
Dvareliškiaik54
Gailiūnaik6
Girkalnisk25
Girkalnismstl997
Juodkėnaik17
Kadagynėk21
Karakuraik2
Kiečiaik14
Kniebioniaik2
Mankūnaikd1
Medekšaik7
Mikaičiai Ik21
Mikaičiai IIk13
Mutrungisk2
Naukaimisk13
Pabebirvyskd0
Pagriaužaik3
Pagriaužisk4
Pakalniškiaik9
Peldžiūnaik13
Peldžiūnai Ik5
Pelėdinėk5
Plaušiniaik20
Plingiaik30
Poškiškėk15
Pramedžiavak348
Ražaičiaik28
Ražaitėliaik115
Rizgiaik23
Rušiškiaik14
Skiraik2
Skireliaik6
Šeimyniškiaik5
Šikšniaik7
Šilvaik0
Trakučiaik0
Užšaltuonisk1
Vėgenaik15
Visbaraik9
Volaik11
Žvirgždžiaik63
Kalnujų seniūnija1127
Beržtaik1
Bliūdžiaik142
Dobrastisk48
Juodkėnaikd2
Kalnujaik452
Kniečiaik0
Lotyniškėk4
Pabebirvysk1
Pagojisk11
Pakalnupysk0
Paklaniaikd0
Palendriaik77
Pašaltuonys Ik0
Pašaltuonys IIk3
Pašaltuonys IIIk113
Patolupysk39
Rudžiaik7
Serbentaik0
Šaukliaik43
Šilišninkaik0
Trakiniaik110
Užkalnupisk0
Vengerskaik74
Žagarėk0
Nemakščių seniūnija2571
Algeniaik19
Arglaičiaik9
Aukštkeliaik150
Balandžiaik0
Balčiaik132
Bartkiškėk11
Būdosk1
Cigelnėk0
Duobiškėk2
Garyšiaik1
Garspjaunisk4
Geidėnaik9
Gelgudiškiaik13
Griaužaik21
Gudaik15
Guikaliaik16
Yliaik96
Ižiniškiaik15
Jankiškėk11
Kairiškėk9
Kampaičiaik17
Kinčaliaik21
Kryžkalnisk11
Legotiškėk37
Lekavask8
Lendrikėsk2
Lygiaik11
Lipkiškėk2
Macaliaik14
Mažintaik17
Medekšinėk18
Milviečiaik19
Milžavėnaik59
Molavėnaik14
Nemakščiaimstl905
Pabalčiaik26
Paberžisk6
Paeglynisk15
Paežerisk36
Pagojys Ik25
Pagojys IIk5
Paskirtinisk2
Pasuginčiaik5
Pašešuvysk96
Pavarnisk2
Pikeliaik7
Poteriškiaik20
Pryšginaik1
Pužaik38
Rekošaičiaik15
Rėzgaliai Ik6
Rėzgaliai IIk27
Smeltynėk0
Smukėnaik1
Smulkiaik53
Smulkinėsk20
Sugintaik4
Švendūnak32
Trepėnėliaik23
Tukiaik14
Užkalniaik327
Užsieniaik57
Vaidatoniaik3
Žemygalak0
Žvirzdėk16
Pagojukų seniūnija1907
Akstinaik160
Armonaikd5
Aukštuoliaik13
Aukštuoliukaik7
Barsukinėk7
Belazariškisk5
Bernotaik5
Bogušiaik38
Bogušiukaik2
Breckiaik14
Burbiškiaik11
Dapkaičiaik0
Dautartaik3
Dievogalak206
Dvarviečiaivs2
Fliorencijak7
Gedgaudiškėk3
Gintučiaik2
Graužaik2
Gūriškėk0
Karalinavak5
Kaulakiaik473
Kiaulininkaik24
Kybartėliaik22
Kupsčiaik23
Kurmiškėk0
Lenčiaik1
Liaubaraik5
Liūliaik0
Meiliškiaik15
Naujokaik12
Obelkalnisk0
Pagojaik6
Pagojukaik0
Pakalniškiaik1
Paluknys IIk5
Papušynysk75
Pasandravysk16
Petkūniškiaik7
Pikčiūnaik14
Pirktinėk0
Puknaičiaik17
Pundžiaik10
Puodžiaik12
Radviliukaik2
Sakalaik0
Sargeliaik19
Siručiaik71
Skaraitiškėkd7
Skirmantiškėk247
Skudžiūnaik6
Sokiškisk1
Spandotaik2
Šimkaičiaik29
Šnipaičiaik10
Tautušiaik24
Tendžiogalak34
Trankiniaik20
Tverijoniškėk15
Vaikštaičiaik9
Vainoriaik0
Valatkaičiaik0
Valatkaičiukaik0
Vosiliškisk169
Zvėgiaik7
Žembiškisk0
Paliepių seniūnija2305
Aleksandraik8
Anžiliaik193
Ardiškiaik16
Aukštašlynisk17
Beržtaik13
Blinstrubiškiaik432
Burgaičiaik10
Daumėnaik3
Dumšiškiaik107
Galkaičiaik72
Gervinėk153
Gūraik0
Jorūdiškėkd0
Justinavak10
Lakštučiaik54
Latakaik11
Minioniaik2
Nemaršioniaik15
Pakerūliskd0
Paliepiaik518
Palovaitiskd7
Papelkiaik8
Paraseinysk33
Pareizgupisk65
Slabadak389
Stonaikd67
Sujainiaik83
Trepėnaik4
Varnėnaik15
Raseinių seniūnija3565
Alėjai Ik93
Alėjai IIk112
Ančakiaik26
Andrušaičiaik139
Anulynask42
Arškainiaik113
Bagdoniškėk9
Bakučiaik9
Bedančiaikd9
Beržytėk20
Bralinskiaik19
Daineliaik2
Dainiaik2
Daugodaik20
Gabšiaik365
Geišiaik39
Ginčaičiaik111
Girdaičiaik18
Girdvainaik18
Gruzdiškėk405
Gūraikd2
Jorūdiškėk19
Kaimelėk28
Kalniškiaik2
Kantroliaik12
Kasbaraičiaik35
Kaukėnaik0
Kazariniškėk5
Kėbaičiaik6
Kengiaik41
Kubetkiškiaik0
Kulkiaik5
Kunkojaikd0
Laužaik48
Lenkeliaik97
Liauberiškėk7
Meištaik23
Mirkliaik28
Niurkiškėk0
Norgėlaik744
Padubysysk0
Pagedočiukask10
Pagedotisk7
Pakapurnisk32
Pakautaik11
Paklaniaik25
Pareigiaik0
Pašaltuonyskd0
Paverkšnisk35
Perkūniškėk2
Plauginiaik4
Rakavak39
Ramanavak257
Ramonaik109
Stonaik12
Sukuriškiaik65
Šarkiaik216
Trupinėliaik7
Ūnikiaik56
Užšaltuoniskd0
Užuomediskd0
Žičkiškėk5
Šiluvos seniūnija2957
Akmenėk4
Antanavakd0
Antaniškiaik0
Aušrinėk14
Baltkarčiaik11
Bardiškiaik12
Bedančiaik62
Beržanaik5
Bogušaičiaik1
Bogušiškiaik131
Butautaik4
Darbutiškiaik19
Dumbulėk12
Gintaučiaik111
Girinaičiaik15
Godlaukisk25
Gradaučiznak14
Grigaičiaik4
Juodiškėk0
Juškaičiaik16
Kaišenaik2
Kaišenėliaik4
Kalnaik0
Kalniškiaik21
Kalviškiaik7
Kantrimaičiaik4
Kantūnaik4
Katauskiaik279
Kelmynaik20
Kepurninkaik22
Kušeliškėk6
Laukelisk1
Leonavak0
Lyduvėnaigst9
Lyduvėnaimstl125
Litvinaik37
Lukaičiaik5
Maižiškiaik13
Medingiaik45
Narušiaik17
Naudvarisk128
Norvydžiaik23
Padubysysk21
Pakalniškiaik0
Palapišiaik39
Paltupiaik4
Paluknysk4
Pažyzdrysk3
Pažobrisk5
Piktaičiaik36
Pyragiaik20
Pumpuraik19
Rainiškiaik4
Rakavakd0
Ribukaik7
Rinkšeliaik78
Rituliškiaik0
Roglaičiaik47
Sandrausiškėk0
Saugaik9
Seimeniškiaik11
Skaraitiškėk2
Šiauleliaik11
Šiluvamstl800
Šunkepiaik0
Vainotiškiaik20
Vaitiškiaik0
Varkaliaik14
Velpesiaik15
Vėžlaukisk1
Vičaičiaik17
Vilkiškiaik54
Zacharovkak0
Zbarask39
Zborčiznak4
Zopelskiaik5
Žaiginysmstl380
Žalakiaik4
Žalakiškiaik9
Žalpiaik43
Viduklės seniūnija4194
Alaviniškiaik119
Aleknaik35
Antapusinisk7
Antringisk17
Apusinaik12
Bagamolaik8
Degsniaik2
Didvėjisk28
Gyliaik509
Yliaikd5
Jūkainiaik92
Kampaičiaikd2
Kanopėnaik13
Keidžiaik0
Kelmynėk0
Kempaliaik19
Kriaukšlėvs0
Krupšėvs0
Kusaik14
Kutninkaik6
Latakaikd5
Laugalysk6
Lauksminiškėsk15
Liauriaik25
Lipkiškėkd0
Numgaliaik25
Paalsysk63
Pakerūlisk0
Palovaitisk0
Paupysk269
Pavailabysk12
Paviduklėk12
Plačiuvak44
Pryšmančiaik15
Rimkiškiaik7
Skroblynėk28
Smiltynėk5
Stunguriaik19
Šaltropiaik0
Šarkaimysk20
Šeštokynėk13
Šienlaukisgst12
Šienlaukisk160
Talkininkaik3
Teterviniškiaik6
Trakiškiaik11
Užrūdisk8
Užuomedisk19
Vailabaik36
Vanagiškiaik29
Vejukaik9
Viduklėgst373
Viduklėmstl1911
Virgainiaik137
Žažačiaik9

Klaipėdos apskritis

385768

Klaipėdos miesto savivaldybė

192954

Klaipėdam192954

Klaipėdos rajono savivaldybė

46220

Gargždaim15212
Priekulėm1725
Agluonėnų seniūnija1331
Agluonėnaik653
Ažpurviaik24
Dreižiaik60
Griežiaik28
Grobštaik88
Juodikiaik37
Kantvainaik92
Kisiniaikd17
Kojeliaik22
Poškosk72
Pozingiaikd2
Stragnai IIkd26
Šaukliaik14
Šilininkaikd12
Vanagaik174
Žagaraik10
Dauparų-Kvietinių seniūnija2586
Alksniaik4
Antkalnisk8
Ciruliaik0
Dauparaik284
Eglynaik29
Genaičiaik0
Gobergiškėk235
Gribžiniaik59
Jonušaik88
Kuliškiaik4
Kvietiniaik495
Laugaliaik458
Lėbartaik27
Saulažoliaik396
Sėlenaik29
Sėlenėliaik2
Smilgynaik141
Šakiniaik45
Šatriaik52
Šlapšilėk119
Vaiteliaik109
Žvirbliaik2
Dovilų seniūnija3362
Baičiaik200
Birbinčiaik37
Dovilaimstl1231
Dumpiaik27
Galčiaik37
Gedminaik16
Gelžiniaik52
Grambaviškiaik44
Grikšaik55
Gručeikiaikd37
Jurgiaik3
Jurjonaik28
Kalviaik75
Kaspariškiaik28
Ketvergiaik241
Kisiniaik37
Kiškėnaik208
Kuliaik90
Laistaik15
Lėbartaik66
Lyveriaik37
Margiaik16
Medsėdžiaik152
Piktožiaik47
Rimkaik0
Rusliaik11
Stučiaik17
Šernaik18
Šiūpariaik451
Šnaukštaik48
Švepeliaik0
Toleikiaik38
Endriejavo seniūnija1964
Ablingak3
Antkoptiskd14
Auksorask39
Dausynaik0
Endriejavasmstl718
Kačiaik0
Kapstataik68
Kintrimaik2
Klibiaik18
Laigiaik22
Lelėnaik32
Ližiaik122
Naujokaik2
Paežerisk96
Patyrisk9
Pažvelsisk16
Pyktiškėk51
Raukosk7
Rudgalviaik152
Sausiaik1
Stančaičiaik36
Šilėnaik32
Šlepštikosk15
Tickinaik51
Toliotaik21
Viržintaik2
Žadeikiaik364
Žemguliaik61
Žvaginiaik10
Judrėnų seniūnija813
Dariusk6
Dauskiaik6
Girininkaik16
Jociaik0
Judrėnaimstl531
Landžiaik7
Mataičiaik108
Mikaik2
Misgiriaik10
Norgėlaik8
Pajudrisk29
Šakėnaik34
Uždvarisk39
Užvėnaik17
Kretingalės seniūnija3762
Anaičiaik0
Bendikaik7
Bruzdeilynask34
Dargužiaik66
Egliškiaik16
Gibišėliaik32
Girkaliaik515
Grabiaik28
Graudūšiaik17
Grauminėk88
Kalotėk260
Karklėk112
Katkaik96
Kibelkščiaik27
Kiokiaik18
Kopūstaik51
Kretingalėmstl977
Kukuliškiaik45
Kunkiaik21
Kuršeliaik16
Lankučiaik36
Letūkaik65
Medikiaik18
Melašiaik16
Nemirsetak0
Normantaik7
Pakamoriaik45
Paupuliaik37
Peskojaik85
Pipiraik42
Plikiaimstl607
Potraik22
Raišiaik4
Sarčiaik5
Skudžiaik4
Stančiaik62
Šaipiaik28
Šimkaik21
Šlikiaik81
Trakiaik11
Triušiaik52
Vytaučiaik54
Vitiniaik13
Zeigiaik8
Žiobriaik13
Priekulės seniūnija4698
Biržininkaik25
Būdviečiaik3
Butkaik51
Daugmantaik25
Dercekliaik641
Dituvak329
Drevernak617
Drukiaik147
Dumpiaikd3
Griežiaikd28
Gropiškiaik94
Gručeikiaik13
Grumbliaik23
Jokšaik27
Kairiaik26
Kalviškiaik45
Ketvergiaikd18
Kinčiaik11
Kliošiaik25
Klišiaik12
Kuodžiaik94
Lankupiaik120
Liaunaik46
Lingiaik144
Lūžgaliaik25
Mėželiaik73
Mickaik96
Nibraik10
Pangesaik100
Pempiaik33
Pjauliaik46
Pleškučiaik156
Priekulė Ik39
Priekulė IIk154
Rokaik48
Spengiaik35
Stragnai Ik70
Stragnai IIk295
Svencelėk152
Šilgaliaik13
Šilininkaik117
Šventvakariaik50
Traubiaik45
Vaškiaik47
Venckaik228
Voveriškiaik59
Žiaukosk240
Sendvario seniūnija2636
Aukštkiemiaik118
Baukštininkaik124
Budrikaik24
Dirvupiaik0
Ginduliaik480
Glaudėnaik7
Gvildžiaik14
Jakaik603
Kalnuvėnaik135
Kalotėkd32
Klausmyliaivs0
Klemiškė Ik123
Klemiškė IIk76
Klipščiaik65
Leliaik47
Martinaik17
Mazūriškiaik200
Purmaliaik94
Radailiaik53
Slengiaik48
Sudmantaik213
Trušeliaik84
Žemgrindžiaik79
Veiviržėnų seniūnija3587
Aisėnaik106
Balsėnaik156
Bareikosk22
Bilvietisk49
Daugėlaik9
Daukšaičiaik354
Dūdinėliaik37
Dvyliaik43
Eidukaik22
Jonikaičiaik25
Jucaičiaik58
Juodupisk20
Kausteikliaik25
Kelvėtaik20
Kiduliaik2
Kurmiaik5
Legučiaik14
Liepaičiaik3
Luišėsk8
Malagiaik41
Meiskiaik25
Mikužiaik54
Mockaičiaik28
Padagaik3
Pakalniškiaik51
Pakapisk10
Pašlūžmisk42
Petraičiaik40
Pėžaičiaik374
Pozingiaik53
Raukaik5
Rumbikiaik15
Rusinaik15
Sausiaik6
Skomantaik104
Šalpėnaik270
Šarkiškiaik10
Šermukšniaik32
Šiuraičiaik35
Šukaičiaik198
Tarvydaik39
Trepkalniaik29
Upitėnaik31
Vainiaik23
Vainotiškėk37
Valučiaik22
Veiviržėnaimstl964
Vilkiaik20
Vyskupiškiaik13
Vištiškiaik20
Vėžaičių seniūnija4544
Antkoptisk127
Brožiaik149
Ežaičiaik101
Gerduvėnaik99
Girininkaik378
Greičiūnaik21
Grikštaičiaik28
Jokuliaik22
Juodupiskd6
Jurjonaik28
Kalniškėk88
Kavaliauskaik28
Kiaulakiaik5
Lapiaik363
Maciuičiaik442
Nausodisk17
Pagerdaujisk18
Pajuodupisk25
Pažvelsisk15
Perkūnaik48
Pikteikiaik53
Rudaičiaik172
Ruigiaik27
Samališkėk121
Sauseriaik10
Stirbiaik100
Šakiniaik9
Tilvikaik221
Utriaik48
Vėžaičiaimstl1749
Žemguliaikd1
Žvelsėnaik25

Kretingos rajono savivaldybė

45688

Kretingam21423
Salantaim1942
Darbėnų seniūnija5494
Akmenalėsk62
Auksūdysk77
Aušrakaimisk0
Barkeliaik33
Benaičiaik41
Biržtvininkaik4
Buginiaik4
Būtingėk10
Darataičiaik5
Darbalėsk0
Darbėnaimstl1598
Daubėnaik29
Dirgalisk18
Drumulisk4
Dubašiaik0
Ežkepiaik0
Gargždupisk0
Genčų Medsėdžiaik1
Grūšlaukėk631
Ilginiaik9
Joskaudaik42
Juzumaik22
Kadagynaik61
Kalgraužiaik38
Kašučiaik32
Kiaupiškėsk40
Knėžaik8
Kumpikaik208
Kuniginėk3
Latveliaik54
Laukeliaik14
Laukžemėk342
Lazdininkaik344
Lendimaik48
Maloniškiaik2
Mančiaik22
Mažonaik8
Mažučiaik23
Medininkaigst6
Medomiškiaik82
Medšarkiaik23
Naujoji Įpiltisk84
Naujukaik0
Nausėdaik134
Pasertupisk119
Peldžiaik18
Pelėkiaik17
Pemperiaik0
Plokščiaik110
Prūdgalisk8
Rubiniškėk9
Sausdravaik6
Senoji Įpiltisk324
Serapinaik0
Smeltėk0
Sūdėnaik49
Šlaveitaik68
Šukėk316
Užkylininkaik0
Užparkasiaik16
Vaineikiaik206
Vaineikių Medsėdžiaik9
Želviaik28
Žyneliaik10
Žiogeliaik15
Imbarės seniūnija2641
Alkask8
Bajoraliaik33
Bargalisk19
Barzdžiaik121
Barzdžių Medsėdžiaik11
Dvaralisk113
Dvarčininkaik0
Erlėnaik392
Gaivališkėk11
Gargždelėk78
Gedgaudžiaik19
Imbarėk84
Jakštaičiaik34
Juodupėnaik342
Kadagynask31
Kalnalisk33
Kalniškiaik1
Kirkšiaik0
Klausgalvaik74
Klausgalvų Medsėdžiaik0
Klecininkaik20
Laiviaik370
Leliūnaik141
Mažieji Žalimaik3
Narmantaik16
Nerėpaik5
Pesčiaik24
Reketėk84
Skaudaliaik93
Šalynaskd18
Šaučikiaik19
Tuzaik91
Žeimiaik92
Žudgalisk21
Žvainiaik240
Kartenos seniūnija1983
Abakaik28
Anužiaik7
Balsiškiaik30
Cigonaliaik1
Dauginčiaik216
Eitučiaik6
Gaudučiaik41
Gintaraik100
Kalniškiaik189
Kartenamstl1022
Kupšiaik0
Lapgaudžiaik2
Lygnugariškiaik0
Lubiaik148
Lūgnaliaik0
Martynaičiaik40
Peceliaik11
Sakuočiaik14
Vėlaičiaik20
Žadeikiaik108
Kretingos seniūnija7229
Ankštakiaik123
Daktaraik31
Daubėnaikd0
Dimitravask24
Genčaik76
Gestautaik8
Grykšiaik0
Kiauleikiaik103
Klibiaik280
Kretingsodisk1001
Kurmaičiaik646
Kveciaik165
Liepynėk6
Negarbak0
Padvariaik1254
Pajuodupiaik5
Parąžėk75
Pryšmančiaik326
Rubuliaikd51
Rūdaičiaik617
Ruginiaik0
Senkaik16
Tarvydaik143
Tinteliaik26
Traidžiaik21
Tūbausiaik209
Užpelkiaik49
Vydmantaik1880
Vilimiškėk6
Voveraičiaik41
Žibininkaik47
Kūlupėnų seniūnija1790
Asteikiaik65
Aukštkalviaik49
Didieji Žalimaik0
Grabšyčiaik2
Klausgalvų Medsėdžiaikd17
Kūlsodisk30
Kūlupėnaik1348
Nasrėnaik112
Pipiraik4
Prystovaik14
Sauseriaik39
Stropeliaik12
Šalynask30
Šatilgalisk39
Tinteliaik29
Žalgirio seniūnija3186
Baubliaik529
Būbeliaik17
Budriaik171
Būdviečiaik5
Bumbuliaik1
Dupulčiaik486
Ėgliškiaik17
Greičiaik2
Jokūbavask502
Kačaičiaik1
Kalno Grikštaik4
Kėkštaik16
Kluonaliaik121
Kukoriškiaik12
Kumponaivs0
Laumalėsk15
Mikoliškiaik113
Mišučiaik6
Nausodisk165
Petreikiaik18
Petrikaičiaik29
Raguviškiaik369
Rubuliaik196
Slučkaik17
Suktiniaik5
Šašaičiaik7
Toliaik46
Utriaik4
Valėnaik153
Žygaik14
Žutautaik145
Žutautų Medsėdžiaik0

Neringos savivaldybė

2386

Neringam2386

Palangos miesto savivaldybė

17623

Palangam17623

Skuodo rajono savivaldybė

25595

Skuodasm7896
Aleksandrijos seniūnija1901
Aleksandrijak433
Apuolėk132
Daujotaik122
Detlaukėk12
Dvaralisk6
Gėsalaik305
Jedžiotaik46
Juknaičiaik12
Kalnėnaik26
Kaukolikaik342
Kerviaik50
Kivyliaik26
Klaišiaik42
Klauseikiaik180
Knežėk6
Nuosamaik12
Šarkėk27
Truikinaik87
Veiteliaik10
Viršilaik25
Barstyčių seniūnija1271
Aubrikiaik13
Barstyčiaimstl659
Barstytaliaik32
Geldėnaik37
Gudaliaik25
Kančaičiaik8
Kruopiaik67
Laumėsk71
Mockaičiaik34
Padegimėk23
Paparčiaik112
Puokėk190
Ylakių seniūnija3981
Augzeliaik35
Baltrimaik86
Bučiaik41
Daktaraik13
Dilbikiaik90
Erkšvak11
Gailaičiaik33
Gailiškiaik6
Gedrimaik143
Gintalaičiaik32
Girdeniaik154
Gonaičiaik62
Gricaičiaik53
Grūstėk12
Ylakaičiaik37
Ylakiaimstl1165
Ivoniškėk6
Juodkaičiaik15
Kadžiaik19
Kaltysk4
Kalvaičiaik11
Liaudiškiaik0
Luobak115
Margininkaik82
Medsėdžiaik27
Milvydžiaik20
Nausėdaik259
Paluobėk2
Pašilėk430
Petraičiaik6
Raudoniaik98
Remezaik0
Rukiškėk9
Skypstysk4
Skliaustėk85
Strėliškiaik10
Stripiniaik23
Šulpetriaik70
Trumplaukėk28
Urboniškėk6
Vaičaičiaik102
Viliotės Užpelkisk143
Visgaudžiaik19
Vižančiaik415
Lenkimų seniūnija1224
Juodeikiaik78
Kalviaik16
Kuksinėk65
Lenkimaimstl779
Litvinaik12
Margininkaik35
Medininkaik16
Pakalniškiaik15
Plaušiniaik7
Sriauptaik70
Večiaik16
Veitaik4
Žemytėk107
Žirnikaik4
Mosėdžio seniūnija3034
Baksčiaik17
Bobiliškėsk10
Būdvietėkd6
Gandlaukėk1
Gaubėsk16
Igariaik73
Krakėsk166
Kusaik9
Miesto Kalniškiaik36
Mikulčiaik54
Mosėdismstl1379
Naujukaik89
Nerėpaik0
Nevočiaik63
Paeiškūnėk5
Palaukėk6
Palšiaik24
Plaušiniaik44
Šatraminiaik150
Šaučikiaik19
Šaukliaik467
Šerkšniaik45
Šilalėk10
Šniukščiaik2
Tauzaik49
Tėveliaik73
Udraliaik164
Virbalaik57
Notėnų seniūnija1346
Baidotaik39
Brotykaik23
Burviaik2
Derkinčiaik51
Dvarviečiaik14
Jockiaik9
Jundulaik29
Kulaliaik14
Mačiūkiaik1
Mikytaik26
Notėnaik482
Panotėniaik16
Prialgavak89
Rusiškėsk2
Šliktinėk373
Vindeikiaik176
Skuodo seniūnija3408
Budriaik5
Būdvietėk36
Daukšiaik601
Didieji Rūšupiaik412
Didžioji Paluknėk11
Guntinask25
Gurstiškėk41
Kanyzelisk74
Kernaik119
Kubiliškėk20
Kulai Ik181
Kulai IIk103
Ledžiaik0
Luknėsk446
Mažieji Rūšupiaik451
Mažoji Paluknėk4
Narvydžiaik392
Pakalniškiaik70
Puodkaliaik180
Simaičiaikd0
Skuodo Priemiestisk41
Šakaliaik30
Šekaik16
Trūbakiaik51
Užluobėk43
Žalgiriaik56
Šačių seniūnija1534
Drupiaik18
Erslak128
Geidučiaik4
Giršinaik1
Laumaičiaik32
Lyksūdėk85
Lukošaičiaik7
Malūkaik2
Pagramantėk88
Rukaik351
Rumšaičiaik47
Sodalėk21
Šatėsk457
Vabaliaik165
Žebrokaik128

Šilutės rajono savivaldybė

55302

Šilutėm21476
Gardamo seniūnija2390
Bartininkaik28
Birbalaik5
Bliūdsukiaik98
Brokoriaikd12
Būdviečiaik11
Dulkiškėk48
Eidaičiaik36
Gardamasmstl437
Gečiaik12
Girininkaikd30
Gnybalaikd12
Gudiškėk12
Jauniaik27
Jokūbiškėk36
Juškaičiaik220
Kadagiškiaikd0
Kukuiliškėk14
Kurpaik20
Laukstėnaik49
Lydalėsk7
Meiželiaik0
Meškinėk97
Nausėdaik23
Pašiaudisk16
Pašiliškiaik34
Pašusčiaik12
Pempiškiaik16
Pypliškėk47
Pūzraviečiaik17
Ramoniškiaik7
Ramučiaik154
Ramuvak1
Rimženčiaikd6
Snukaliaikd1
Šiaudėnai Ik52
Šiaudėnai IIk25
Šilgaliaik39
Šyliaik494
Ūtak7
Užlaukėk47
Užpjauniaik5
Užtenenisk25
Voveriaik9
Žagataik17
Žakainiaik103
Žiogaik22
Juknaičių seniūnija3296
Domaičiaik37
Drunšiliaik27
Gaideliaikd22
Girininkaik17
Gurgždžiaik3
Jakšteliaik17
Juknaičiaik1106
Kanteriškiaik181
Klugonaik15
Kūgeliaik55
Kūlynaik12
Leitgiriaik175
Meišlaukiaikd12
Menklaukiaik60
Naujininkaik26
Okslindžiaik67
Paleičiaik133
Pašyšiaik693
Piktaičiaik33
Rumšaik84
Skieriaik2
Šėriaik45
Šilininkaik10
Šilviaik49
Tarvydaik302
Tautiškiaik17
Vaitkaičiaik10
Vyžiaik86
Katyčių seniūnija1509
Akmeniškiaik77
Antšyšiaik46
Katyčiaimstl737
Kažemėkaik52
Kekersaik4
Krauleidžiaik16
Laugaliaikd10
Mediškiemiaik4
Molgiriaik12
Naustubriaik20
Skersviečiaik14
Stubriaik228
Šlauniaik15
Uikšiaik37
Ulozaik55
Užkamoniaik22
Versmininkaik160
Kintų seniūnija2256
Aukštumalaik3
Blymaciaik28
Bložiaik17
Bundalaikd5
Kalviškiaik5
Kintaimstl833
Kiošiaik28
Kiškiaik96
Lamsočiaik38
Lankupiaikd13
Minijak46
Mockiaik67
Muižėk34
Pauraik4
Povilaik48
Prycmaik68
Raudžiaik12
Rūgaliaik30
Sakūčiaik186
Stankiškiaik118
Suvernaik52
Šyšakd18
Šyšgiriaik56
Šturmaik41
Uogaliaik186
Vabalaik15
Ventėk164
Žyniaik45
Rusnės seniūnija1984
Pakalnėk115
Rusnėmstl1642
Skirvytėk1
Šyškrantėk118
Uostadvarisk108
Vorusnėk0
Saugų seniūnija4204
Aisėnaik91
Alkak75
Barvaik63
Begėdžiaik16
Berciškėk90
Bružaik43
Bundalaik13
Čiūteliaik126
Diegliaik16
Grynaičiaik19
Grumbliaik8
Kebeliaik37
Kukoraik225
Lankupiaik124
Lapaliaik53
Lapynaik108
Lašaik23
Mantvydaik78
Medaliaik21
Miestaliaik77
Norkaičiaik18
Pangiriaik11
Petreliaik233
Rudynaik28
Sakūčiaikd19
Sakūtėliaik209
Saugosk945
Stankaičiaik52
Stonaičiaik6
Šilininkaik23
Traksėdžiaikd141
Vilkyčiaik901
Vilkmedžiaik92
Vytuliaik55
Žemaitkiemisk165
Šilutės seniūnija5870
Armalėnaik173
Barzdūnaik120
Didšiliaik26
Gaideliaik319
Gnybalaik17
Grabupėliaik29
Grabupiaik666
Jonaičiaik47
Kalininkaik30
Kirlikaik38
Laučiaik538
Macikaik967
Mažiaik44
Metirkviečiaik27
Pagryniaik934
Rupkalviaik21
Sausgalviaik120
Šilmeižiaik49
Šyšak47
Šlažaik47
Tatamiškiaik1
Traksėdžiaik1105
Užliekniaik174
Verdainėk56
Vileikiaik189
Žalgiriaik86
Švėkšnos seniūnija4067
Alseikosk31
Bumbuliškėk17
Drebuliaik46
Gailaičiaik0
Gedikaik35
Gedminaičiaik48
Ilgbrastėk8
Inkakliaik507
Jokšaik2
Jomantaik53
Joneliaik11
Jonikaik63
Jurgaičiaik35
Jurizdikak14
Jurkaičiaik59
Jurkiškėk25
Kalkiškėk26
Kalnalisk27
Kančaičiaik55
Kekališkėk0
Labatmedisk15
Lekiaik1
Lekiškėk7
Mataičiaik0
Nautiltėvs6
Nikėlaik24
Oželiaik13
Padubrinaik8
Paičiaik9
Papjaunysk14
Paulaičiaik34
Pavilnutisk48
Pelkupisk12
Pjaulokiaik21
Pociaik0
Raudiškėk0
Razmaik5
Slabadak4
Stankiškiaik32
Stemplėsk99
Stirpeikosk39
Surinkiškiaik34
Šiauliaik30
Šilaik0
Šilininkaik9
Šiūpariaik5
Šnypšliaik11
Švėkšnamstl2053
Tvaskučiaik50
Užlaukisk54
Varniškiaik12
Vilkėnask13
Vilkėnas Ik93
Vilkėnas IIk4
Vilkėnas IIIk1
Vilkų Kampask123
Virkytaik47
Žagatpurviaik43
Žąsyčiaik22
Žiogaik10
Usėnų seniūnija1506
Antleičiaik5
Aužkykiaik21
Dėkintėliaik1
Galzdonaik84
Kalnujaikd21
Karceviškiaik8
Kavoliaik99
Kūgeliaikd0
Meišlaukiaik24
Naujapieviaik81
Naustremeniaik6
Reizgiaik41
Stremeniaik30
Svaraitkiemisk32
Uostiškiaik15
Usėnaik731
Užpelkiaik15
Veržininkaik0
Žardviečiaik0
Žemaitkiemisk292
Vainuto seniūnija2790
Aušbikavisk77
Balčiaik398
Bikavėnaik511
Buikiškėkd6
Dargiškėk28
Galnėk33
Girininkaik57
Gorainiaik335
Kivyliaik93
Lapkasėsk9
Lazduonėnaik97
Lolytisk54
Pajūriškiaik31
Paupariaikd22
Skiržemėk46
Vainutasmstl993
Žemaičių Naumiesčio seniūnija3954
Brokoriaik11
Budrikaik36
Buikiškėk41
Cipariaik141
Degučiaik578
Dėkintaik2
Galnėkd31
Grygališkėk58
Juodžiaik66
Kadagiškiaik158
Kalininkaik2
Kalnujaik22
Klebonaik11
Kulėšaik122
Laugaliaik37
Makiaik40
Midveriaik47
Palendriaik126
Pašusčiaikd7
Paupariaik17
Pažaliojik10
Raugeliaik10
Rimženčiaik64
Snukaliaik1
Spiečiaik14
Sugintaik204
Šeputaičiaik7
Šiaudviečiaik38
Tūmeliaik20
Užšustisk7
Vaitkaičiaik16
Vanagiaik181
Venckaik20
Žalpiaik47
Žemaičių Naumiestismstl1716
Žiogaičiai k 46

Marijampolės apskritis

188634

Marijampolės savivaldybė

70823

Marijampolėm48675
Gudelių seniūnija1194
Bauboniškiaik0
Beržynask26
Daugirdaik165
Gelčiaik54
Gražiškiaik2
Gudeliaimstl447
Kalnynaik74
Kampiniaik17
Kruopinėk4
Leiciškiaik8
Makrickaik25
Miknonysk109
Naujienak12
Navikaik2
Pupojaik4
Pušiniaik0
Riečiaik98
Rudėnaik56
Skęsbaliaik50
Struogiškėsk0
Šernaik14
Šlavantak7
Vazniškiaik20
Igliaukos seniūnija2547
Amalviškiaik29
Buktak2
Dambruvkak4
Daukšiaimstl310
Geležiniaik6
Gudiškiaik8
Igliaukak979
Jacentavask0
Jokūbiškiaik6
Karčiuvkak1
Kūlingėk6
Kumečiaik4
Liūliškisk41
Mačiuliškiaik20
Malinavak12
Maraziškėsk7
Margavak56
Menčtrakisk40
Mergašilisk21
Nadpaliaik2
Opšrūtai Ik16
Opšrūtai IIk107
Padvariškiaik33
Paežerėk12
Pamačiuliškiaik4
Pamargiaik29
Papajiesisk0
Pašakališkiaik13
Paužiškiaik28
Pavasakėk0
Pielkavak0
Plyniaik15
Prūsiškiaik12
Salak9
Santakak9
Stašliškiaik0
Šakališkiaik51
Šlavančiaik31
Šventragisk329
Tupikaik11
Varnupiaik210
Veselavak15
Vidgirėliaik3
Zomčinėk1
Žirniškiaik38
Živavodėk17
Liudvinavo seniūnija5607
Armoniškiaik5
Aštruliaik1
Aukštoji Buktak0
Avikilaik154
Ąžuolynask34
Balaikaik9
Bevardiškiaik1
Būdbaliaik50
Buktak349
Būriškiaik20
Dalginėk18
Danieliškiaik0
Dviratinėk4
Geležiniaik60
Gyviškiaik165
Gustaičiaik2
Išlandžiaik45
Kievinėk5
Kūlokaik221
Kumelionyskd4
Lakinskaik0
Liepynaik167
Liucinavask237
Liudvinavask34
Liudvinavasmstl1055
Marčiukinisk10
Nartask265
Nartelisk50
Narto Naujienak20
Naujakaimisk11
Naujienak209
Nendriaik0
Netičkampisk602
Norvertavask2
Pabuktėk32
Padovinysk411
Paežerėliaik13
Pašešupiaik44
Paželsviaik42
Petriškiaik1
Prodobolėk73
Putriškiaik49
Skersabaliai Ik28
Stebuliškėsk10
Strazdaik16
Šilavotask66
Šimuliaik14
Tarašiškiaik40
Triobiškiaik18
Turgalaukisk42
Užgiriaik200
Vaitiškiaik29
Vyšnialaukisk4
Zviniškiaik11
Žaidogalak2
Želsvak653
Marijampolės seniūnija6513
Adomiškėsk0
Aleksandravask7
Bajarskaik6
Balsupiaik404
Bankavak16
Baraginėk599
Bieliūniškiaik5
Bukoniaik23
Dambavak75
Dambraukak5
Dambuvkak27
Geležiniaik1
Grabavak1
Gudinėk38
Gulbiniškiaik106
Igliškėliaik6
Igliškėliaimstl334
Kancavak14
Karalenkėk4
Kermušinėk42
Kirmėlinėk9
Kižiaik2
Kuktaik93
Kuktiškiaik0
Kumelionysk495
Liepynaikd19
Medeliškiaik3
Meškėnaik70
Meškučiaik507
Mikalinėk0
Milčiškiaik6
Navasodaik29
Nendriniškiaik3
Ožkasviliaik104
Pabaigaik9
Pacentaik2
Paikiškiaik44
Pajiesysk5
Paluobiškiaik0
Panausupysk23
Pasūduonėk0
Patašinėk912
Patilčiaik25
Pazenkavak0
Pietariaik158
Pridotkaik2
Putriškiaikd14
Ringovėlėk7
Rudiškiaik2
Siberijak7
Skaisčiūnaik457
Skardupiaik104
Skriaudutisk10
Steiniškiaik0
Steponiškėsk19
Svetlicak129
Širvydaik85
Trakiškiaik648
Triobiškiaik206
Turgalaukiskd19
Ungurinėk20
Uosinėk4
Uosupisk37
Užkirčiaik55
Užupiaik3
Valavičiaik346
Vidgiriaik100
Zuikiškiaik0
Žydroniaik8
Sasnavos seniūnija3551
Aukštojik24
Avižinėk3
Balemolėk2
Barsukinėk16
Barštinėk99
Bebruliškėk5
Beržinbūdėk9
Bitikaik20
Brastak47
Būdviečiaik28
Čisavak46
Čysta Būdak24
Čiuiniškėk10
Didžioji Trakiškėk0
Dženčialaukak95
Gavaltuvak323
Gelumbiškiaik1
Kantališkiaik65
Kazliškiaik36
Klevinėk45
Kleviniaik18
Klevinkalnisk15
Kuzaik26
Lapiškiaik11
Lygumaik42
Mačiuliškėsk12
Molupisk3
Nedėldaržisk33
Nendriniaik64
Nuoragėliaik31
Obelinėk17
Ožnugariaik2
Pagelumbiškisk24
Pagirėliaik2
Pakeliškėk6
Paraišupysk6
Pasieniaik7
Pavengliskak15
Prigražiškėk7
Purviniškėk149
Puskelnėliaik5
Puskelniaik786
Raišupysk24
Rudiškiaik0
Sasnavamstl670
Smalinyčiak43
Smilgiaik269
Surgučiaik58
Svirnaviečiaik0
Tautkaičiaik267
Topeliškėsk3
Uosupėlisk20
Varnabūdėk3
Vinčaigst14
Voveriškėsk1
Šunskų seniūnija2736
Ašmonaik25
Bliūdžiškiaik17
Cykakalnisk2
Dielinėk53
Domeikaik6
Grybinėk39
Gustabūdisk31
Karužaik19
Katiliškiaik287
Kazliškiaik2
Kidoliškiaik53
Lūginėk8
Marciniškiaik24
Mokolaik1031
Mokolų Naujienak4
Obelinėk17
Obšrūtėliaik9
Pakusinėk60
Paršeliaik71
Patašiškėsk24
Piliakalniaik18
Popiliakalnisk4
Puskepuriaik21
Rudžiaik30
Samsoniškėsk7
Sarakaik11
Strazdiškiaik14
Svirnaviečiaik10
Šunskaimstl524
Tarpučiaik61
Tursučiaik219
Užbaliaik1
Vekeriotiškėk34

Kalvarijos savivaldybė

13883

Kalvarijam5090
Akmenynų seniūnija853
Aistiškiaik256
Akmenynaik250
Aleksandravask10
Būdviečiaik47
Cibavask44
Dirvonaik18
Gabrieliškiaik10
Girkantaik85
Kalnėnaik23
Krijobaliaik15
Liepalotaik35
Pakruopiškiaik13
Pavyžupysk6
Peleniaik6
Piliakalniaik6
Smalnyčėnaik20
Šulaik0
Valinčiškiaik9
Kalvarijos seniūnija5242
Barauskaik4
Brazavask66
Brukaik269
Budaviskask4
Butanavičiaik10
Dambaukak11
Deivoniškiaik17
Dominiškiaik1
Durpinėk3
Ėgliabaliaik13
Ėgliškiaik7
Gazdaik2
Godūniškiaik4
Gulbiniškiaik10
Ilgalaukak5
Ivantiškiaik2
Jakimavičiaik3
Jonaik181
Jungėnaik929
Juodeliaik100
Juodieji Šaltiniaik0
Jurgežeriaik180
Jusevičiaik421
Kalviaik40
Kampiniaik40
Kamšaik33
Karališkiaik6
Kasauskaik9
Kesteniaik33
Kimšaik9
Kreivojik0
Kreivukėk67
Kumečiaik46
Kušliškiaik186
Kvietkinėk35
Laibikiaik2
Margaik34
Menkupiaik55
Mikalaukak312
Mikališkiaik15
Miluičiškiaik6
Murgininkaik1
Naujienėlėk35
Naujienėlė Ik50
Navasodaik0
Nemunaičiaik0
Nendriaik11
Norvydaik0
Orijak23
Pabalinėk7
Pagrandaik24
Pakirsniaik1
Palnyčiak6
Papiliakalniaik1
Pasūduonysk31
Pašešupysk3
Patašinėk2
Pliumbėnaik0
Raudenisk11
Raudeniškiaik135
Rūdelėk36
Santakak255
Skersabaliai Ik75
Skersabaliai IIk0
Smalninkaik14
Staviškėsk5
Stebuliškėsk14
Sūsninkaik275
Suvalkėliaik137
Šaltieji Šaltiniaik27
Šarkiaik34
Šatinskaik10
Šleinėsk36
Šlynaik0
Štakmanavask3
Tabaraik66
Tabarauskaik12
Tarprubežiaik220
Trakėnaik163
Trakiškiaik161
Trivaravask9
Turlojiškėk54
Ukazupkak5
Vazniškiaik52
Vicentiškiaik29
Vilkabaliaik17
Zapalimaik3
Zigmantavask1
Zubriaik18
Liubavo seniūnija928
Aguonisk4
Asavak49
Barkaik2
Beržynaik1
Būdviečiaik0
Grandaik6
Gulbinavask17
Jurgiškiaik7
Kalneliaik0
Kazlavask16
Klinavask12
Kovaik42
Liubavask300
Makauskaik15
Mantrimaik10
Pagraužiaik89
Pelucmurgiaik6
Reketijak48
Sabaliavask4
Salaperaugisk203
Saulėgrąžiaik2
Sauselisk9
Senabūdisk17
Skaisčiaik24
Skaisteliaik0
Šarkaitisk0
Šarkyčiak3
Šarkisk14
Trempiniaik9
Tribarčiaik15
Žiogaičiaik4
Sangrūdos seniūnija1770
Berezninkaik17
Burokaik3
Cyrailėk36
Dainoriaik52
Gazdaik25
Giluišiaik0
Gunkliškiaik7
Kalniaik53
Mergutrakisk37
Miklausėk60
Mockaik269
Mockavak92
Naujieji Alksnėnaik12
Naujoji Radiškėk22
Naujoji Valiak3
Navininkaik72
Palnyčiak3
Pasiekosk1
Pašiliaik17
Rūdelėk12
Rūdninkaik48
Sangrūdak411
Senieji Alksnėnaik11
Senoji Radiškėk258
Slabatkak7
Svidiškiaik32
Šilėnaik21
Trakėnaik49
Trikampiaik1
Trumpaliaik4
Užukalniaik37
Vaiponiškėk50
Zovodak34
Žagariškėk14

Kazlų Rūdos savivaldybė

14937

Kazlų Rūdam7401
Antanavo seniūnija900
Antanavask695
Eglupisk3
Gaisriaik25
Kirsnokiškėk10
Linksmakalnisk7
Pliopliaik58
Skučiškėk18
Šiaudiniškėk23
Timinciškėk6
Užpilviaik0
Užuoganaik50
Vitkiškėk5
Jankų seniūnija1424
Beržupiaik13
Būdak233
Būdelėk30
Būdvietisk7
Dambavak14
Degučiaik51
Dovydaik16
Endziuliaik8
Giriniai Šunkariaik27
Išdagaik20
Jankaik386
Kampiniaik5
Karčrūdėk50
Katinaik71
Kurynėk12
Laukiniai Šunkariaik5
Laukiniškėk17
Liaudenskaik8
Lūšnak22
Maliejiškėk9
Meškučiaik2
Nemiraik17
Noreikupiaik10
Pakalniškiaik8
Panoreikupiaik8
Panoviaik5
Pašilupiaik19
Patamošupiaik0
Pilypaik37
Plačkojaik9
Sarapinaik33
Sasnavak33
Simokaik1
Skirkaik8
Storiesiaik21
Sūkuriškėk16
Šilgaliaik17
Tabakinėk3
Tamošbūdisk39
Toliejaik0
Uzaraik11
Valiaik35
Vierčiškėk9
Viliūšiaik55
Vinkšnupiaik5
Zaveckaik10
Zūkaik9
Kazlų Rūdos seniūnija4418
Agurkiškėk64
Alksniškėsk2
Ardzijauskaik7
Armališkėsk23
Audiejiškėk3
Aukštoji Išdagak0
Ąžuolų Būdak363
Baganskaik5
Bagotojik426
Baltreliškėsk1
Bartininkaik95
Bebruliškėk300
Berštupisk0
Beržiniškėk19
Beržnavienėk0
Būdelėk22
Būdvietis IIk3
Bundziškėsk18
Čečetaik35
Dambravinak36
Didžioji Trakiškėk14
Didžioji Zariškėk139
Eglinčiškėk0
Egliniškisk13
Garankščiaik5
Geruliškėk23
Girnupiaik16
Gyviškėsk7
Gluškabūdėk5
Griešiaik30
Gudeliaik198
Gulioniškėk11
Guobaik52
Guobiniškėk8
Judrarūdėk54
Juodbariškėk20
Jūrėgst473
Jūrėk558
Kajackaik0
Kajackaraistisk0
Kajackiškėk21
Kalvak7
Kampiniaik2
Karališkėk16
Kardokaik33
Karkliniaik15
Kazlai Ik119
Kazlai IIk13
Kazliškiaik21
Klampupiaik9
Klevinėk28
Kriauniškėk5
Krūveliaik66
Kučiškėk16
Kūjaik24
Kvietiškisk112
Kvietkapušisk21
Lasiškiaik7
Lodiškėk23
Marackaik11
Mažoji Senažiškėk37
Muriniškėk11
Naudžiaik2
Pačtoriškėk7
Pagyviškysk22
Pakardokysk3
Paskarlupiaik9
Paukštynėk0
Pavobelkėk11
Pečiuliaik9
Pinciškėsk11
Pributkėk21
Prūsokaik9
Račyliškėk31
Raudonplynisk1
Rūdupisk23
Selemak66
Sena Rūdak13
Senažiškėk19
Senovėk7
Skindeliškėk28
Slabadak1
Smalinpetisk33
Stainiškėk0
Stepkiškėk5
Šakmušisk35
Šalniškėk28
Šerninėk14
Šiaudadūšėk9
Šliurpkiškėk10
Tarputiškėk12
Timinčiškėk19
Trakiškėk3
Utalinak13
Utalinkak6
Užbaliaik37
Užprūdžiaik0
Valaitiškėk5
Vandeniaik13
Višakio Rūdak214
Višakiškėk4
Plutiškių seniūnija794
Būdvietis Ik1
Elniakalnisk3
Gabiaik20
Grigaliūnaik19
Grigaliūniškėsk3
Kižiškėsk12
Klevinkalnisk10
Limarkaik8
Linmargisk5
Morkaviškisk9
Pavabalkšnisk13
Pentupiaik39
Pinkaviškisk19
Plutiškėsk295
Rėkaviškisk7
Rusinkak9
Subačiškėsk172
Šarabūdėk2
Šimėkaik27
Šinkaviškisk10
Tabariškėsk78
Vasiliaučiškėsk2
Žaliojik31

Šakių rajono savivaldybė

38749

Gelgaudiškism2029
Kudirkos Naumiestism1997
Šakiaim6795
Barzdų seniūnija1184
Ambrasaik28
Baltrušiaik350
Barzdaimstl472
Buktiškiaik131
Geruliaik13
Gražiškiaik25
Kraujučiaik2
Kriaučiukaik0
Liputiškėk0
Masiauskaik0
Mergbūdisk0
Miknaičiaik17
Mozūraik12
Opšrūtaik11
Pabalsupiaik4
Pavišakiaik2
Pupiaik9
Sabijonaik19
Simokaik2
Skirkiškėk0
Sparviniaikd0
Stainiškėk0
Stugučiaik0
Žardeliaik13
Žečkalniaik27
Žiliaik46
Žvirbliškėk1
Gelgaudiškio seniūnija1259
Bonkiškėk7
Branduoliškiaik126
Dabitaik73
Daugerdiškiaik7
Daukantiškiaik443
Dobilaičiaik13
Elizavak17
Gelgaudiškiskd0
Jankūnaik17
Jotyškiai Ik46
Mozūriškiaikd0
Narkūnaik23
Pajotijysk137
Pakalniškiaik98
Petraičiaik2
Skaistakaimisk200
Stanaičiaik30
Šimkaik19
Trakask1
Griškabūdžio seniūnija3072
Antabūdisk2
Birštonaik0
Bliuviškiaik330
Degutinėk267
Dirsiaikd0
Gailynaik1
Galiniaik18
Girinė Kubiliškėk0
Griškabūdismstl1024
Katiliaik104
Kermuškalnisvs0
Laukinė Kubiliškėk19
Leliokiškėk3
Lypkaik20
Margauskaik6
Mažiškėk8
Mergbūdiskd0
Meškiniaik1
Mickaik22
Mureikaik23
Ožkiniaikd1
Paluobiaik432
Panenupiaik0
Paplyniaik10
Patamošupiaik55
Patašinėk277
Pavaitupiaik2
Pentiškiaik29
Pentviršiaik12
Rygiškiaik22
Rogupiaik18
Ropydaikd0
Savinėvs2
Skarbūdisk26
Skrynupiaik0
Smilgiaik67
Sparviniaik11
Spruktaik16
Stugučiaikd12
Šedvygaik45
Šukėtaik18
Urviniaik41
Varniškėk5
Verpikaik0
Vidgiriaik10
Viktoravak15
Vinkšnupiaik0
Vyžpiniaikd20
Zygmantaik78
Žaliablėkiaik0
Žališkėk0
Kidulių seniūnija2862
Aleksandravak70
Bagdžiaik0
Berckiaik6
Bunikėliaik27
Bunikiaik129
Burbiškiaik6
Čiūriškiaik3
Dagiliaik0
Degėsiaik36
Gečiaik12
Gudlaukisk79
Jakaičiaik14
Jokeliškiaik0
Judriaik279
Kaimelisk216
Karališkiaik85
Kėpštaik28
Keršiaik0
Kiduliaik406
Kregždančiaik12
Kriaušaičiaik60
Kukarskėk128
Liaušiaik0
Limantaik10
Maštaičiaik104
Meškinėk2
Mozūriškiaik27
Palankinėk47
Paorijaik0
Papiškiaik82
Pieščiaik36
Sutkiaik60
Šiaudinėk210
Šiurpiškiaik19
Valenčiūnaik155
Varčiuliaik24
Veršupiaik3
Višinskaik13
Voveriaik246
Zuikinėk13
Žygėnaik215
Kriūkų seniūnija2420
Andriūniškėvs7
Antūbiškiaik9
Avilėliaik8
Baraviškiaik58
Bertuliaik7
Buožiaik16
Burbaik16
Čerbiškėk1
Dainiaik10
Dauciškiaik1
Dubiniškiaik25
Dulinčiškiaik6
Eiciūnaik18
Eiginaik5
Gegužiaik29
Gerdžiūnaik313
Ilguvak198
Joginiškiaik449
Jokūboniaik53
Juškaik13
Juškiaik10
Klangiaik32
Kreiviaik16
Kriūkaimstl371
Kulniaik8
Kumečiaik52
Leoniškiaik29
Liepalotėliaik22
Margavak17
Meškeliūnaik22
Mikniškėk6
Misiūnaik0
Morkaik17
Padainiaik21
Paežerėliaik14
Paiždagiaik1
Pajotuliaik22
Paluobiaik21
Patašiaik29
Paužnykiaik16
Pieščiaik36
Pypliškėk23
Praščiūnaik4
Puidokaik2
Raninėk16
Rimašiškiaik8
Sabališkiaik5
Senieji Vedegiškiaik8
Skardupiaik4
Sutkaik55
Sutkiškiaik11
Svirgalaik10
Šalnynėvs4
Šukėtaik7
Šukėtėliaik4
Tervydoniaik46
Tūbiškiaik4
Tūčiaik1
Urlikiškėk2
Vaidgirisk5
Zygmantiškėk13
Žeimisk58
Žemoji Panemunėmstl106
Žuklijaik20
Kudirkos Naumiesčio seniūnija1330
Apirbiškiaik0
Ašmoniškiaik0
Bajoraičiaik65
Bartkaik7
Braškiaik1
Būbleliaik239
Bukšniaik12
Gyliškiaik1
Gluobiaik11
Gustainiškiaik52
Jundilaik8
Kasikėnaik0
Kaupiškiaik8
Klepaik0
Kubilėliaik113
Kulnistaik9
Kutaikd0
Meištaik27
Miknaičiaik14
Paberžupiaikd0
Panoviaik361
Pliorišiaikd2
Putinaik6
Raugalaikd0
Ročkaik0
Rudžiaik21
Suodžiaikd0
Šaukščiaik0
Tarpučiai Ik68
Tarpučiai IIkd0
Totorviečiaik94
Turčinaik133
Užsieniaikd3
Vaišvilaik8
Vaitiškiaik41
Žaltynaik26
Lekėčių seniūnija1895
Jagėliškiaik32
Jančiaik110
Kašeliaik41
Kretkampisk56
Kvietiškiaik24
Lekėčiaik129
Lekėčiaimstl1040
Mikytaik183
Naidynėk14
Nosiedaik27
Novaraistisk11
Pavilkijysk74
Pažiegždriaik26
Sirvydaik6
Šėtijaik58
Šiuoriškiaik11
Tirmėnaik39
Veršniaik14
Lukšių seniūnija2954
Adomiškiaik28
Agurkiškėk13
Akėčiaik88
Akmenynėk13
Bališkiaik35
Bartkaik7
Beduonėk6
Bernotaik0
Bridžiaivs4
Būdviečiaikd0
Gerdžiaik35
Germuoliaik22
Gražiškiaik14
Jurbūdžiaik1
Katiliaikd0
Keraik35
Kleviniaik18
Kriauniškėk5
Kūdrosk19
Kumpupiaik1
Kupriaik18
Lazdinėk1
Lepšiaik159
Liepalotaik296
Lukšiaimstl1651
Marčiukaik15
Matjošiškėk17
Miliškiaik44
Muštinėk6
Naikaik3
Ožkiniaik0
Peleniaik18
Piktšilingiaik2
Pikžirniaikd0
Plėgaik17
Plyniaik120
Pūdymaik8
Pūstauniškiaik8
Putriškėk19
Ragiškėk9
Rugieniaik0
Sabinėk4
Samuolynėk13
Skaistgiriaikd0
Skubraik7
Spruktiškėk11
Stalioriaik23
Suopiaik2
Šiaudiniaik44
Šilgaliaik13
Šiopininkaik4
Šmuiliškėk0
Šunkariaik12
Ūsaik2
Ūseliaikd0
Vidušilisk6
Viktoravakd0
Vilkupisk3
Zypliabūdisk45
Zypliškėk3
Žardvietak1
Žvikiniaik6
Plokščių seniūnija1232
Antaniškiaik32
Antkalniškiaik75
Bartupisk0
Būdelėk4
Buižiaik7
Bunikėliaik17
Buožiaik0
Čebatoriaik2
Dagiliaik11
Dubiniškiaikd3
Jotijak14
Jotyškiai IIk60
Karkazaik27
Kedėbliškiaik7
Kisieliaik20
Kubiliaik154
Martišiškėk0
Misiūnaikd0
Naujeliškiaik10
Naujokaičiaik25
Obeliškiaik6
Pajotijaik4
Pamiškiaik10
Panykiaik0
Pašiliaik0
Pavirangiaik8
Plokščiaik405
Ropienak2
Siaustuvėliaik17
Stulgiaik36
Šileravak4
Šilvėnaik64
Vaiguviškiaik26
Voniškiaik182
Sintautų seniūnija1976
Balseliškiaik9
Barandaik10
Bliūkiškiaik42
Bridžiaikd0
Būbleliaikd0
Ežeriūkaikd0
Gaisriaik28
Keturnaujienak10
Kirmiškiaik8
Klepaikd0
Kulnistaikd0
Kutaik5
Leopolėk0
Menkiniaik12
Paberžupiaik0
Pakorbūdžiaikd0
Pavasijaik11
Pavilktiniaik5
Pikžirniaik16
Ragožiaik0
Rūgiaik4
Santakaik68
Sintautaik12
Sintautaimstl586
Skaistgiriaik41
Skardupiaik15
Starkaik10
Storiūkaik8
Suodžiaik29
Šarvininkiškėk8
Šlamaik19
Šurpauliaik0
Tarpučiai IIk0
Urbantaik23
Užkertuliaik33
Užpjauniaik115
Užsieniaik232
Veršiaik589
Voveriaik9
Zypliaik19
Slavikų seniūnija895
Aukštojik9
Būtviliškiaik26
Juodupėnaik12
Juškakaimiaik55
Kaukakalniaikd0
Pliorišiaik0
Rukšniaik17
Slavikaik472
Šilgaliaik216
Šilininkaik31
Verpikaik1
Žiūriaik53
Žiurkalnisk3
Sudargo seniūnija1136
Banaičiaik16
Bosaik5
Burgaičiaik181
Dievaičiaik44
Dvarčiškiaik10
Grinaičiaik270
Iltrakiaik9
Keršiškiaik8
Kirkilaik5
Kirsliaik5
Margiškiaik4
Norkviečiaik9
Pervazninkaik203
Pukniaik7
Ramoniškiaik2
Rėžgaliaik67
Rėžiūkaik11
Ročiškiaik176
Sakalaik0
Sudargask85
Svaiginiaik4
Trakiniaik0
Žiliaik15
Šakių seniūnija4875
Aržuolupiaik14
Ašmučiaik2
Auškadariniaik2
Balseliškiaikd0
Baltkojaik32
Batiškiaik32
Bedaliaik39
Bizieriaik386
Bridžiaik88
Briedžiaik26
Būdviečiaik69
Bundzaik31
Dačnaujienak9
Daugėliškiaik42
Dėdynaik1
Degučiaik10
Duobiškėliaik18
Duobiškiaik154
Endrikiaik49
Ežeriūkaik10
Gabartaik3
Giedručiaik825
Girėnaik711
Gnievaik2
Gotlybiškiaik388
Gulbinaik22
Išdagaik416
Joniškiaik6
Jundilaikd0
Juniškiaik1
Jurbūdžiaikd0
Kadariniaik13
Katinėliaik17
Kedėbliškiaikd0
Kermušynaik3
Kiaulupiaik56
Kriaučėnaik12
Krūtuliaik5
Kumpupiaik34
Kuodžiaik40
Kušlikiaik22
Lembūdžiaik4
Lepoldavak3
Liepalotaik12
Liepkartaik3
Liukaik38
Lukšeliaik2
Matuliaik15
Melninkaik6
Menčikiaik8
Mišiurkėk43
Nartaik9
Naudvarisk0
Naudžiaik105
Pakorbūdžiaik0
Papartynaik71
Pariebiaik11
Paspirgėliaik4
Piliukiškėk8
Pyragiaik19
Plieniškiaik61
Prancaik30
Prūseliaik162
Pusdešriaik2
Rėkeliaik5
Ritiniaik63
Sintautaikd0
Skardupiaik2
Striūpaik248
Stumbriškėk1
Šikšniaik7
Šilgaliaik48
Šlišaik3
Šunkariaik69
Švarpliaik29
Tarpučiai IIkd0
Tilvikaik0
Tumšaik4
Ūseliaik0
Vabališkiaik12
Vaitiekupiaik2
Valakbūdisk0
Valiaik62
Valiuliaik70
Vargšaik13
Vidgiriaik0
Vilkeliškiaik18
Virvagaliaikd0
Vosiškėk2
Zajošiaik4
Zubriaik5
Žirniaik2
Žvirgždaičių seniūnija838
Bliuvaik5
Gudaičiaik0
Janukiškiaik206
Jurgbūdžiaik0
Karniaik3
Murinaik0
Pavingrupiaik28
Piečiškiaik0
Ramoniškiaik19
Raugalaik38
Stoškaik13
Šlyžiaik0
Trakiniaik2
Tumpaik18
Tupikaik160
Valiaik3
Viltrakiaik20
Vyžpiniaik36
Žalvėderiaik1
Žėgliaik38
Žvirgždaičiaimstl248

Vilkaviškio rajono savivaldybė

50242

Kybartaim6556
Vilkaviškism13283
Virbalism1351
Bartninkų seniūnija2739
Akelaičiaik0
Aruodiškiaik31
Auksėnaik5
Bajoraik32
Bartninkaimstl495
Dalgėnaik45
Dambaukak19
Daukšaičiaik4
Galioriškėsk2
Geisteriškiaik284
Grajauskaik30
Kunigiškiaik24
Kuosėnaik191
Kuosiaik17
Lakštučiaik398
Margaik9
Mockabūdžiaik54
Moliniškiaik1
Norvydaik7
Ožkabaliai Ik78
Ožkabaliai IIk11
Padvariaik0
Pagerniavė Ik0
Pagerniavė IIk0
Pašeimeniaik400
Piliakalniaik123
Putinėliaik0
Rasiaik47
Sausininkaik76
Skerpieviaik18
Skroblaik32
Šapkinaikd0
Šeškiniaik0
Šilbaliaik26
Šulaik0
Vaisbūniškiaik35
Vartaik219
Vilkabaliaik0
Vinkšnupiaik26
Gižų seniūnija1087
Adamarinak45
Baltrakisk37
Dabravolėk27
Dapkiškiaik11
Deivoniškiaik2
Dumčiaikd13
Gižaik548
Gižų Daržininkaik40
Išlandžiaik14
Lapankak0
Marijanavask14
Naujakaimisk8
Naujieji Gižaik15
Naujienėlėk17
Oranaik28
Pagramdaik10
Paikiaik10
Rimavičiaik113
Rūdak84
Senkiškiaik39
Strazdėsk0
Viktorinėk7
Žvirgždaičiaik5
Gražiškių seniūnija1148
Armudiškiaik2
Aštriakalnisk5
Bambiniaik2
Beržiniaik48
Dambaukakd6
Dotamaik49
Duonelaičiaik87
Duoniškiaik0
Egliniškiai Ik2
Egliniškiai IIk0
Graužiniaik16
Gražiškiaimstl401
Gražupiaik26
Jakiškiaik38
Karpiejaik10
Kauniškiaik4
Kregždžiaik32
Lankupėnaik18
Lankupkak25
Norvydaik19
Ramovietėk12
Rūkštėnaik36
Skardupiaik88
Stirniškiaik11
Strazdinėk2
Šilsodisk68
Tupikaik1
Vaitkabaliaik35
Varteliaik1
Vidgiriaik38
Vygreliaik66
Žiogeliaikd0
Keturvalakių seniūnija1966
Antupiaik80
Augiškiaik0
Bačkiškiaik298
Bardauskaik176
Beržiniaik0
Būdviečiaik7
Degsniškiaik0
Degučiaik183
Geisteriškiaik363
Gobiškiaik8
Indūriškiaik0
Juodvariskd0
Kamičiaik0
Karkliniaik485
Keturvalakiaimstl134
Krūzmargisk4
Lukšiškiaik0
Merkšiškiaik5
Mockabūdžiaikd10
Mudriaik6
Navininkaik3
Palaimak0
Palūkiškiaik9
Paplabūdiškiaik1
Patilčiaik138
Pavilkaujaik0
Pilotiškiaik0
Rakauskaik4
Rūdakd9
Rugiagėliaik40
Skriaudupisk3
Vaisbūniškiaikd0
Vienbiskiaik0
Kybartų seniūnija2858
Bajoraik91
Beržynask6
Boblaukisk0
Daugėlaičiaik64
Griebčiaik5
Gudkaimisk395
Gustaičiaik4
Jonaičiaik0
Keturkaimisk236
Kybartaik193
Kybeikiaik321
Kurmiškiaik0
Kurpikaik41
Lauckaimisk117
Lygumaik0
Matlaukysk429
Medininkaik2
Miestlaukisk47
Moliniaik0
Opšrūtėliaik0
Paražniaik17
Peletrūnaik45
Prapuoleniaik14
Sakalupisk0
Skardupiaik34
Stanaičiaik10
Stulgeliaik58
Šiaudiniškiaik422
Šikšniaik48
Šūkleliaik0
Šūkliaik48
Vaidotaik2
Varpučiaik27
Vilkupiaik163
Žagrėnaik19
Klausučių seniūnija3388
Andriškiaik204
Arminaik4
Augalaik451
Biliūnaik65
Bobiaik48
Boblaukiskd0
Bučiūnaik9
Daržininkaik258
Didieji Šelviaikd77
Didlapiaik0
Didvyžiaik0
Drebulinėk34
Garšviniaikd0
Giedriaikd36
Gudaičiaik0
Iškartaik36
Jančiaik11
Juodupėnaik0
Juozapavask12
Kataučiznak285
Klausučiaik422
Krykliaik0
Matarnaik13
Mažieji Šelviaik43
Mierčiaik35
Norvaišaik76
Puodžiškiaik4
Pūstelninkaik0
Putinaik47
Rementiškiaik0
Rumokaik70
Slabadaik173
Sūdavak459
Šapalaik40
Teiberiaik334
Zanavykaik14
Žyniaik128
Žvangučiaikd0
Pajevonio seniūnija1742
Ančlaukysk125
Aspertavaskd0
Balandėliaik13
Būdviečiaik211
Dabravolėk36
Ėglupiaik49
Gudeliaik24
Kairiaikd0
Karalkrėslisk45
Karklupėnaik66
Kylininkaik6
Klėtkininkaik16
Kunigiškiaikd0
Liubiškiaik4
Navadolėk9
Pajevonysk576
Ragaišiaikd0
Santarak0
Sodėnaik40
Stolaukisk8
Šakiaik49
Torieliškiaik5
Trilaukysk148
Užbaliaik193
Užupiaik11
Vaišvilaik108
Pilviškių seniūnija5438
Alksnėnaik32
Balčiūnaik4
Balčiūniškiaik7
Bebrininkaik167
Beržnavienėk0
Būdak5
Būdviečiaik28
Čižiškiaik0
Dabravolėk9
Dugnaik14
Dumčiaik14
Dvarniejik554
Gabriškėk33
Galiakaušiaik12
Garšviniaik5
Gulbiniškiaik25
Gurbšilisk24
Juodupiaik2
Juozūniškėk13
Jurgeliaik98
Jurkšai Ik94
Jurkšai IIk60
Kalvaik3
Kupčiškiaik2
Kupreliškiaik15
Labušiškiaik0
Leitmargiaik20
Maišeliaik0
Mažučiaik42
Meistiškėk27
Nadrausvėk5
Našiškiaik5
Naudžiaik26
Omentiškiaik8
Opšrūtaik329
Oželiaik33
Padurpinyčysk110
Paežeriaik376
Pakalviškiaik0
Pančekiaik5
Paprūdžiaik0
Parausiaik31
Pasodak25
Penkvalakiaik21
Piliūnaik18
Pilviškiaimstl1493
Pinciškėk0
Ramoniškiaik318
Sarmačinaik28
Sausbaliaik122
Smalinyčiak22
Smilgiaik35
Stainiškėk0
Starkaik18
Stirnėnaik357
Stotisk571
Strielčiškiaik8
Šačkaik29
Šergaliaik0
Švarpliškiaik9
Talkiškėsk1
Užprūdžiaik0
Vaitaik29
Varakiškėk23
Visgirdaik24
Vladiškiaik23
Žiūriaik27
Šeimenos seniūnija6351
Alvitask509
Baraučiznak1
Baziliškiaik1
Beraginėk7
Boblaukiskd0
Būdežeriaik5
Čyčkaik401
Didieji Būdežeriaik4
Didieji Šelviaik243
Dvarkeliaik0
Giedriaik529
Gudeliaik286
Gužučiaik1
Juodvarisk11
Karaliaik267
Kaukakalnisk11
Kiršaik19
Kisiniškiaik248
Klampučiaik361
Kumečiai Ik8
Kumečiai IIk8
Kumelbaliaik4
Kunigiškiaik2
Kuosiaikd8
Lankeliškiaik23
Lobiškiaik4
Majoriškiaik9
Maldėnaik469
Masikvietiškisk22
Matuliškiaik108
Mažieji Būdežeriaik434
Misviečiaik23
Navininkaik27
Obelupiaik14
Osijak11
Ožkabaliaik0
Paežeriaik569
Pagramdaik18
Pašiliaik0
Patunkiškiaik144
Pavembriaik0
Purviniškiaik5
Pūstapėdžiaik191
Serdokaik386
Simanėliškiaik5
Skerpieviaikd1
Steponaik0
Stirniškiaik96
Stolaukėlisk2
Suvalkaik212
Šapkinaik10
Šilkaičiaik4
Šukiaik80
Uosiaik87
Užbaliaik4
Vaičlaukisk106
Vanaginėk47
Varpininkaik33
Vekeriotiškiaik2
Vilkiškiaik10
Viščiakaimisk4
Vižaidaik0
Vokiškėliaik257
Znočkaik0
Žvangučiaik0
Virbalio seniūnija899
Bijotaik9
Dailučiaik179
Mažučiaik116
Santarak0
Staugaičiaik60
Šeštiniaik22
Švitrūnaik48
Virbalio Miesto Laukaik465
Vištyčio seniūnija1436
Bakšiškiaik0
Čižiškiaik9
Dobilyniaik7
Galkiemisk0
Girėnaik145
Janaukak2
Kaupiškiaik118
Kylininkaikd0
Liukiaik12
Meiliūnaik47
Naujininkaik49
Nebūtkiemisk0
Padvarniškiaik15
Pakalniaik17
Pavarteliaik2
Pavištytisk114
Rėčiūnaik43
Totorkiemisk101
Varteliaik58
Vištyčio Laukas Ik61
Vištyčio Laukas IIk54
Vištytismstl566
Žirgėnaik16

Panevėžio apskritis

299990

Biržų rajono savivaldybė

35417

Biržaim15262
Vabalninkasm1328
Nemunėlio Radviliškio seniūnija2197
Antupėk10
Aspariškiaik8
Bėčiūnaik14
Beinorask5
Bėnupėk7
Bliūdžiaik55
Bobėnaik17
Bobėnėliaik6
Briedžiaik0
Brukosvs3
Dauguviečiaivs0
Gerkiaivs1
Germaniškisk429
Gužaik2
Igauniaivs0
Jasiškiaik69
Jokūbiškisk0
Juljanavak14
Kiauliškiaik0
Kočėnaik46
Kraukliaik21
Kukuliaik8
Kuldūnaik10
Kuokaviečiaik2
Leitiškiaik9
Linkiškiaik0
Ločeraik1
Ločiaik0
Lujėnai Ik3
Lujėnai IIk5
Lukėnaik2
Lukiškisk1
Melėnaik2
Muoriškiaik8
Naujikaik5
Nausėdžiaik24
Nemunėlio Radviliškismstl729
Nemunėlio Radviliškisvs25
Nemunėlisk17
Pagojaik3
Palsupėk0
Pardambiaivs0
Parupėk59
Pučiakalnėk181
Punduriaik9
Purviškiai Ik5
Putrinėk0
Rigmantiškiaik13
Rindaugaik2
Rindaugiškiaik0
Rumbosvs0
Runikiaik1
Ruobežiaik0
Salosk1
Sandariškiaivs5
Sebentiškisk6
Slimaniškiaik30
Smaltiškiaik26
Spingučiaik0
Straugaliaik32
Strelniekaivs0
Suostask133
Svidžiaik49
Šilagalak7
Tabokinėk35
Totoriaikd0
Totorkalnisk21
Upės Sėtavs2
Vaskališkiaivs4
Velykionysk10
Zabiškiaik5
Zasiškiaikd0
Zeliškiaik0
Pabiržės seniūnija2192
Balandiškiaik67
Čeniškiaik31
Dainiūnaik39
Daniūnaik0
Daudžgiriaikd0
Daumėnaik100
Dirvoniškisk0
Dūdoriškiaivs0
Gatavinavs4
Gerkiškiaik25
Gražūsiaik0
Gulbinaik162
Juodeišiaik47
Kirdonėliaik36
Kirdonysk492
Kiršoniaik73
Kojeliškiaik23
Latveliškisk4
Likėnaik33
Naciūnaik455
Pabiržėmstl364
Padaičiaik41
Pagiriaik29
Paringužiaik14
Patatuliečiaik2
Spalviškiaik6
Šeškinėk48
Užubaliaik49
Užugulbinėk36
Užuliekniskd0
Zakriaik12
Pačeriaukštės seniūnija1770
Bačiškiaik2
Bikšiaik16
Bitniškiaik3
Butautaik7
Degesiaik0
Didžioji Panemunėk14
Diliaik2
Drabūnaik17
Dvargaliaik11
Gineičiaik4
Griciūnaik0
Grumšliaik21
Gudiškiaik0
Jackonėliaik0
Jackonysk26
Jokūbonysk0
Jonavakd0
Joneliaik0
Jukniškiaik3
Juostaviečiaik221
Kazlaik3
Kelmynėk24
Keršiaik0
Kuosakiaik5
Kuprėnaik0
Lapiškiaik36
Laumekiaik0
Legailiaik77
Mažoji Panemunėvs1
Mediniaik22
Morkūnaik7
Neizergisvs0
Odmeniškisk1
Pačeriaukštė Ik326
Pačeriaukštė IIk8
Pagaičiškiaik49
Pakalniečiaik6
Pakarkliaik16
Pasvaliečiaik311
Pauperiaik6
Peikšteniaik0
Peleniškiaik30
Purviškiai IIk3
Putriaik7
Ratninkaik1
Smilgeliaik4
Smilgiaik279
Sodeliškiaik70
Strėliškiaik13
Šarkinėk2
Šilėnaik9
Tylinavak17
Toliūnaik12
Triškaik15
Žvejotgalak63
Papilio seniūnija2638
Akmenė Ik0
Akmenė IIk3
Akmeniškisvs0
Andrišonysk4
Apaščiak8
Baryškiaik25
Bokiškiaik0
Bruzguliaik5
Čečiškiaik0
Čižiškisk0
Diemedžiaik6
Diliaik0
Diliavak0
Dirvoniškisvs0
Dukurniaik13
Einoriaik69
Eiskudžiaik63
Gačionysk2
Gaigalaik27
Gajūnaik48
Galintiškiskd0
Galvokaik30
Garšviaik9
Gervelėnaik18
Gydiškisk0
Gikonysk7
Glūdiškisvs3
Griauzdėk0
Griauzdėsk13
Griaužiaik1
Gudeliaik4
Ilgabradosvs2
Jokniūnaik25
Jokūbiškiaik0
Judiškiskd0
Jusiagirisk0
Kadaraik17
Kalpokiškisvs0
Kaukališkisvs0
Kaušiškėsvs0
Kemėnaik10
Kerpiškiaik0
Kyliškiaik14
Kojeliškisvs0
Kraštaik8
Kubiliaik13
Kuciūnaik0
Kučgalysk253
Kupreliškismstl248
Kupriaik7
Kurkliaik12
Kvedariškisk31
Kvetkaik366
Latvygalak35
Laužadiškiskd1
Mantvydiškisk9
Mažuikiaik8
Medikiaik0
Meldiškiaik0
Miegonysk24
Mikalaitiškiaik0
Mikaliaik18
Mikališkisvs2
Miliškiaik5
Mitlanaik11
Paąžuolėvs0
Paberžinėvs2
Pakvetkėvs1
Palaidžiak13
Paneretysvs0
Papilysk214
Papilysmstl312
Pariškiaik3
Parovėjak7
Paškučiaik48
Plepikiaik6
Prūdelisk10
Purleškiaik9
Pūteliaik2
Rodiškiaivs0
Roksalėk0
Roviškėlėsk0
Roviškiaik6
Ruškiškiaik0
Satkūnaik132
Sauginaik6
Skiltuvaik1
Skrebiškiaik206
Skrebiškisk10
Sližiaik11
Smaliečiaik15
Steponiškisk1
Sviesteliškisk1
Šakiškisk3
Šiekštininkaik18
Šiliškisvs4
Šlėgeriškisk15
Šmylavietėvs2
Šniurkiškiaik5
Špygiaik0
Užnemunisvs0
Vaiginaik0
Vaivadynėvs3
Valentaik1
Valiuliškiaik17
Valkiškiaik39
Vanagynėk0
Variakojiškiaik1
Vėliškėnaik0
Verdinėvs1
Vieščiūnaik7
Vijoliškisk0
Vileišiškiaik21
Žalgirisk1
Žaliojik0
Žvaguičiaik0
Žvirbliaik7
Parovėjos seniūnija2608
Ageniškisk60
Akmeniškisk16
Aleknaivs0
Apušynėk7
Ažubaliųk0
Balzieriškisk38
Beržinėk0
Braškiaik24
Brigiškiaik0
Būginiaik97
Dagiškisk2
Daukniškiaik14
Drąseikiaik247
Dreiviškiaik0
Dubriškisk10
Dvaroniškisvs12
Eglynėvs2
Franciškisk0
Gailiaik2
Garjoniaik2
Gavėniškisk65
Geniaivs2
Gilupisvs2
Gražiškiaik14
Grubiškisvs0
Gudiškisk0
Ivaniškisvs0
Juodžioniaik39
Juozeliškiai Ik3
Juozeliškiai IIk0
Jurginiškisvs7
Kacimiškisk4
Kalpokaik0
Kapinėk0
Karališkiaik7
Kašeliškiaik23
Kirbuliaik6
Kraniškisk3
Lapakritak5
Latveliaik66
Laužadiškisk2
Lieknagalavs3
Liesiškisk55
Lyglaukiaik18
Marmakiškiaik27
Mažutiškiaik0
Medeikiaik656
Medžvalakiaikd8
Migdoliškiaik0
Mikalavak1
Nausėdžiaikd6
Neciūnaik16
Olšynėk0
Paberžiaik3
Paežeriaik70
Pagervėk100
Pagervėlėk0
Pajukniškisk2
Pakriaušėvs3
Parovėjak402
Peleniškiaik9
Perkūniškisk0
Pitiškisk5
Pladiškisvs0
Puogeliškiaik2
Pūteliaikd2
Racinavavs0
Rimšiaik1
Semeniškiaik6
Serbentiškiaik0
Simaniaik2
Skrebiškiaik2
Skultiškiaik9
Spalviškiaik46
Stačkūnaikd8
Starklizdisk0
Starkoniaik0
Strazdiškisvs5
Šniūriškisvs0
Tamošiūnai Ik8
Tamošiūnai IIk2
Ubiškiaik6
Užusienisvs0
Užušiliaik256
Varnupisvs0
Vinkšniniaik62
Virškupėnaik23
Zasiškiaik0
Žirgeliškiaik3
Širvėnos seniūnija4994
Anglininkaik262
Auliaik25
Bajoriškiaik14
Bartasiškisk0
Benosiškisk0
Beržiniaik13
Biržaik874
Buožiškisk6
Butniūnaik135
Čepukaik6
Daudžgiriaik83
Daunoriaikd0
Degesiaikd0
Deikiškėliaikd0
Deikiškiaikd0
Devynbalsiaik20
Dirvonakiaik52
Egerdiškisk11
Ežerėliaik12
Galintiškisk4
Gataučiaik25
Gavėnaik14
Geidžiūnaik192
Geniškiaik1
Iškonysk32
Izdoniškisk1
Jagaudžiaik15
Javeniškiaik4
Jokūbiškiaik50
Jonavak10
Judiškisk0
Jukniškiaik2
Juodeliaik19
Karajimiškisk4
Kaukaragisvs2
Kauneliaivs0
Kauniaik26
Kilučiaik341
Kirkilaik116
Klausučiaik156
Kratiškiaik317
Krikščiaik5
Kuteliaik43
Kvietkeliaik24
Kviriškisk0
Liekniškisk0
Lieposk8
Mantagailiškisk35
Medžvalakiaik5
Mickūnaik11
Mieleišiaik24
Mikeliškiaik4
Misiškiaikd2
Mūrinėk2
Naradavak5
Nastopiškisk10
Naujikaik11
Nausėdžiaik177
Obelaukiaik387
Ožkiniškisk7
Padegesiaik2
Pagavėniaik13
Pamūriškisk0
Paskratiškiaik22
Pavariškisvs0
Pievnikaik3
Puodžiūniškiaik9
Rimgailiaik39
Rinkuškiaik703
Ripeikiaik50
Ruoliškisk0
Sidabriškiaik1
Skamarakaik26
Skratiškiaik27
Skriaudupisvs3
Smaltiškiaik7
Sofijanaukavs0
Stačkūnaik62
Svirgeliškiaik8
Svirplėnaik5
Šalniaikd0
Šimpeliškiaik25
Šlepščiaik67
Šliželiaik12
Šniukščiaik68
Štakiriaik30
Tarosiškiaik3
Tauniūnaik4
Totoriaik28
Upeliškisk7
Užulieknisk0
Vaitkūnaik13
Valantiškisk36
Varniūnaik34
Varnupisk0
Zastaučiaik23
Zizonysk60
Žalgiriskd0
Žiūriškisvs0
Vabalninko seniūnija2428
Ančiškiaik207
Apušotasvs0
Aukštuoliaik10
Baibokaik1
Bartkūnaik8
Berčiūnėliaik3
Berniškiaik9
Butniūnaik3
Čypėnaik107
Čypiškisk9
Dačiūnaik0
Daržaik6
Daskapysvs0
Daunoriaik68
Deikiškėliaik0
Deikiškiaik12
Dumbliūnaik27
Dvaržiškisk0
Džiugiškiaik0
Eiminiškiaik13
Gaižiūnaik91
Grikienosk4
Grubiškisk2
Gumbeliaik19
Guodžiaik55
Ilgalaukiaik12
Inkūnaik5
Jasiuliškiaik3
Jaunučiaik0
Kateliškiaik4
Kupriaik1
Lamokaik10
Lamokėliaik41
Laužaik7
Lebeniškiaik93
Linaičiaik3
Martišiūnaik5
Mediniškiai Ik12
Medinos Ik0
Medinos IIk4
Meilūnaik265
Mieliūnaik241
Mieliūnėliaik0
Misiškiaik2
Mockūnaik42
Muimelisk9
Muimeliškiaik13
Nariškiaik9
Narvydiškiaik32
Natiškiaik64
Padagaik0
Padvariečiaik6
Palaimak28
Patatuliečiaik3
Plikiaik7
Purvai Ik0
Purvai IIk0
Puteliškiaik0
Ramongaliaik292
Remeikiaik34
Savučiaik0
Severiškisk2
Skaistbalysk12
Smilgiškisk3
Strazdžiaik60
Sungailiaik0
Sviliaik100
Šalniaik26
Šilaik0
Šlekiškiaik3
Šukionysk267
Tribuliškiaik0
Trišakiaik0
Varteliškiaik5
Veleniškiaik4
Voriškisk10
Zaprutiškiaik35
Žiliškiaik0

Kupiškio rajono savivaldybė

24628

Kupiškism8451
Subačiusm1180
Alizavos seniūnija2297
Abejutaik14
Alizavamstl450
Auliškisk0
Bakšėnaik176
Bartašiškisk4
Berniūniškiaik9
Besąspariaik1
Buožiaik27
Čečiškiaik0
Dabramisliaik5
Daukučiaik20
Daukutėliaik0
Dičiūnaik0
Elniškiaik13
Girbučiaik10
Girsteikiaik77
Gyvakaraik149
Gliaudeliaik18
Griciūnaik24
Grincagalėk1
Gumbeliaik5
Jasiškisvs2
Juodiniaik18
Kalnagaliaik41
Kalnuočiaik5
Klingaik8
Kreiveniaik17
Kunigiškisk23
Kuokiškisk9
Laičiaik53
Likalaukiaik20
Maldiniškisvs0
Mantvydaik22
Mazgeliškisvs0
Miliūnaik22
Mirgaik2
Nodiejiškiaik34
Pabūdysk17
Pagojėvs0
Palėvenėlėk224
Paliepiaik0
Patrakėk5
Petrošiškisk10
Pilviškiaik8
Prūsagalėk8
Ratautiškisk4
Repeniškisk19
Rudikaik17
Rudikėliaik0
Rukšiškisvs0
Sabuliškiaik5
Salamiestismstl300
Stuburaik58
Suvainiaik0
Tekliampolisk0
Tuitaik7
Uogbalėk3
Užubaliaik6
Vainiūniškisk65
Viežgaik9
Zasinyčiaik23
Žadeikiaik39
Žaideliaik181
Žiliaik10
Kupiškio seniūnija4127
Akmenytėk3
Aleksandrijak138
Antašavamstl247
Astravaik31
Aukštupėnaik388
Ažubalisk1
Ąžuolytėk15
Bagdonysk30
Bedaliaik5
Bikonysk15
Biriečiaik37
Braskuškisk2
Bukėnaik9
Čiovydžiaik31
Čiuladaik0
Daršiškiaik65
Didžprūdėliaik48
Didžprūdžiaik80
Drūlėnaik57
Dumbliūnaik7
Duoniūnaikd4
Duorpiaik56
Dvaramiškisk6
Gaižiškiaik0
Gikonysk9
Gindviliaik25
Girvalakiai Ik0
Girvalakiai IIk0
Griauželiškiaik18
Iciūnaik10
Intapaik5
Jutkonysk93
Kauniškisk1
Keršuliškiaik39
Kiaulėdžiaik0
Kikonysk36
Kinderiaik61
Kreiveniškiaik1
Kuosėnaik36
Lamatosk0
Laukminiškiaik50
Liesnosiosvs2
Lopiniaivs0
Maugaraik20
Mirabelisk17
Ničiūnaik36
Ožkiniaik66
Paberžiaik36
Pajuodupėk25
Paketuriaik281
Palėvenėvs3
Paliepėliaik0
Papiliaik86
Pašepetisk23
Pyragiaik147
Plundakaik32
Puponyskd0
Račiupėnaikd16
Rėkučiaik5
Samarskak0
Skodiniaik32
Slavinčiškisk53
Stičkalnisk14
Svideniaik162
Šalnakandžiaik2
Šepetak620
Šnipeliškisk114
Tebešiūnaik7
Trasykiaik0
Uoginiaik186
Užubaliaik3
Varniškiaik20
Vėžionysk139
Viktariškiaik31
Vilkiškiaik1
Vilniusk0
Virbališkiaik235
Visgiūnaik14
Žeguniaik26
Žemaitėliaik0
Žiūriškiaik9
Žižmariškisk5
Noriūnų seniūnija2851
Akmeniaik18
Atkočiškiaik7
Aukštaičiaik23
Beržytėvs0
Byčiaik196
Bitaitisk0
Blizgėvs2
Buivėnaik38
Bukonysk13
Čižovkak0
Didžiagrašiaik7
Dūbliškiaik8
Girelėk0
Juozapavavs0
Karaliūnaik37
Karklynėk10
Kirdiškisk2
Kukaukavs8
Maksvyčiaik45
Mažionysk2
Morkūniškisk6
Mutkūnaik26
Noriūnaik1176
Padegsnysk3
Pakarkliaik1
Palėvenėkd1
Palėvenėmstl89
Paliepėvs2
Pamarnakiaikd0
Paprūdžiaik52
Pasuosiaik16
Plačeniškiaik3
Puponysk160
Račiupėnaik4
Radžiūnaikd6
Ropiškisk1
Rudiliaik485
Siauriaik104
Sidarovkak0
Smilgiaik222
Stirniškiaikd14
Suvainiškisvs0
Šatiliškisk0
Tylučiaik0
Vaideginėvs3
Vasalavak11
Zabelinėk0
Žvėriaik50
Skapiškio seniūnija2105
Ažubalisk0
Ažuvadžiaik20
Bajoraik32
Beštupisvs5
Biliūnaik123
Blizgėk0
Cegelnėvs0
Čypeliaik8
Čypiškiaik0
Čivaik1
Čivonysk30
Dailiūnaik72
Daugiškiaik0
Duoniūnaik21
Dzivoniškisk0
Eičionysk30
Geniškisk0
Girvalakiaik6
Gūraik3
Jaučiapievisk1
Jokšiaik2
Jokšiškiaik0
Juozapavak0
Jurėniškiaik3
Kandrėnaik68
Kandrėnėliaik19
Kepuriaik6
Kepuriškisgst0
Kepuriškisvs0
Kereliaik22
Kirkėnaik2
Kreipšiaik170
Labdiškisk0
Laibiškiaivs0
Laičiaik217
Laukeliaik2
Lazdynupisvs2
Mičiūnaik8
Mikiškiaik12
Mikniškiaik0
Mirabelėlisk3
Misiukiškisk4
Miškonysk27
Mituvak3
Naiviaik283
Narbutaik1
Paliesisk0
Pocauskaik24
Puponys Ik35
Salagalysk0
Skapiškisgst109
Skapiškismstl496
Skapiškisvs17
Slabadak10
Staniuliškisvs0
Stukaik4
Stukonysk0
Šileikiškisk0
Šimiškiaik8
Šiurpiškiaik0
Švedukalnisk31
Tatkonysk66
Topolisvs6
Totoriaik24
Tviraik29
Vaduvosk0
Vainiškiaik2
Vengriškisvs7
Vergučiaik5
Vėželiaik17
Vilniuskd0
Viluiniaik1
Žardeliškiaivs4
Žiogaivs4
Subačiaus seniūnija1396
Bagdoniškiaik10
Bajoriškiaik11
Baronaik6
Bražiškiai Ik2
Bražiškiai IIk9
Budrionysk13
Butrimaik12
Čečeliaik25
Dvariškiaivs13
Girėnaik14
Gražiškiaik4
Gudgalysk2
Ilčiūnaik15
Ilgučiaik17
Jauniūnaik13
Kantrimiškisk4
Kumpiniškisk4
Kumponiškisk0
Kunčiaik15
Lukonysk299
Masilioniškisk1
Miliūnaik109
Oniūnaik23
Padembisk15
Pagirėk1
Pamarnakiaik14
Paryžėk7
Pasubatėk3
Paviešintysk30
Radžiūnaik9
Raugališkisk6
Rudiškiaik1
Skverbaik90
Smėlinkak11
Stirniškiaik42
Stračniaik50
Subačiusmstl194
Subačiusvs18
Šalteniaik9
Šaukliškiaik41
Šiaudiniaik11
Terpeikiaik49
Valakaik98
Varaniškiaik56
Vėveliškisk1
Vigodkak2
Vivuliaik6
Zalietiškiaivs4
Žviliūnaik2
Žvirblionysk5
Šimonių seniūnija2221
Abručiovkak0
Adomynėk328
Adukiškisvs2
Aluotosk52
Apirbaik0
Ažubaliai Ik0
Ažubaliai IIk3
Bagdonavak0
Bartešiškėsk0
Beregiaik21
Brakniaik2
Bugailiškiaik64
Butėnaik52
Butkūnaik21
Čvikliaik3
Dapšiaik15
Daukaik0
Druskiaik29
Gaigaliaik42
Galsiškiaik6
Gegužiniaik10
Geiminiaik9
Grubosk0
Inkliuzaik12
Juodlaukysk0
Juodpėnaik263
Juodžiūnaik25
Jurgeliškiaik1
Jurkštaik16
Kairiaik2
Kalnelisk2
Karaliūniškisk2
Keginiaik76
Kepurynėk6
Kinderiaikd7
Kurapkiškiaik2
Labeikiaik0
Lanauskaik10
Linkiškiaik10
Lipkiškėsk4
Lukošiškisk0
Malvinavak1
Margavonėk16
Mazgeliškiaik7
Mieliūnaik84
Mielošiaik0
Migonysk132
Miškinėliaik6
Naujikaik20
Nociūnaik39
Obonysk34
Pagojėk0
Paižinysk8
Pajuodbalysk4
Papušėk0
Pelyšiaik53
Pjūklaik0
Pukniaik6
Punkiškiaik5
Puodžiukiškiaik2
Puodžiuliškisvs0
Puožask17
Puponys IIk12
Pūstelninkaik0
Puzionėliaik17
Puzionysk0
Raukštonysk9
Rozalimask7
Ruzgaik8
Sokonysk21
Starkonysk17
Šapalaik4
Šereliaik0
Šernupysk14
Šetekšnosk5
Šileikiaik11
Šimonėliaik1
Šimonysmstl505
Tumasonysk14
Uldukiaik0
Uogšilysk16
Vairiškiaik6
Varneliškiaivs1
Vėderiškiaik13
Vidugiriaik2
Vilviškiaik0
Visbaraik3
Vodonysk4
Žeimiaik0

Panevėžio miesto savivaldybė

119749

Panevėžysm119749

Panevėžio rajono savivaldybė

42855

Ramygalam1733
Karsakiškio seniūnija3921
Akmeniaik60
Aščiagaliaik41
Aukštuolėsk3
Barsiukaik1
Baruoliškisk3
Bernotaik19
Beržynėk8
Beržynėvs0
Bygailiaigst0
Bygailiaik50
Bobkalnisk23
Breiviškiaik48
Butėnaik24
Čivaivs1
Daniliškisvs9
Daukniškiaik16
Daukšėnaik1
Gailiaik15
Galiniškisk0
Geležiaik22
Geležiaimstl386
Griaužaivs2
Grikienaivs3
Grundiškisk12
Gudgalysk30
Jujėnaik1
Kakūnaik15
Karsakiškisgst21
Karsakiškisk211
Katininėk0
Kaubariškisk57
Klickaik6
Klimbalėvs3
Lamatosvs3
Laužaik0
Likiškiaik0
Likpetriaik28
Linkėvs8
Linkiamiškisk5
Lopiniaik9
Masiuliškiaik1
Mažeikiškiaik2
Medinaivs0
Mėdžiūnaik15
Mėlyniaik5
Natiškiaik0
Naujadvarisk0
Naujikaik52
Nevetiškisk0
Ničiūnaik7
Padagaik1
Paežerys Ik67
Paežerys IIk21
Pagiegalak53
Palaukiaik92
Paliūniškisk463
Pamarliškiaik23
Pamarnakisk25
Patrakiaik12
Pažambėvs7
Pelėdiškisk15
Pievoniškiaik13
Pikčiaik0
Pinigėliai Ik45
Pinigėliai IIk9
Prūseliaik60
Putauskaik7
Puzinaik4
Rateliaik7
Rodūnėlėk29
Ropidaivs0
Rubežiusk4
Samanynėk20
Skūpaik1
Sodeliaik113
Startaik24
Stukalaukisvs0
Stumbriškisk46
Sukniškisk29
Šakupisvs0
Tautvilaik31
Teitiškisvs0
Tiltagaliaik450
Trakaik0
Trakasvs0
Tutiškiaik24
Uoginiaik0
Uoselysk2
Ūsiškisvs0
Užubaliai Ik0
Užubaliai IIk8
Vabalaik3
Vaivadaik752
Valiniaivs0
Vareikiai Ik8
Vareikiai IIk11
Vareikiai IIIk0
Velniakiaik15
Vepaik66
Vidugiriaik0
Vilkapjūviaik60
Virsnisk17
Višteliškisk0
Žambask7
Žiaunaik3
Žiliškiai Ik38
Žiliškiai IIk0
Žvikaik10
Krekenavos seniūnija5383
Akmenytėk0
Anapolisvs0
Ąžuolytėk43
Ąžuolytėk6
Baibokaik9
Baibokėliaik5
Baimainiaik27
Barinėk10
Bartašiūnaik0
Bartkūnaik12
Bernatoniaivs27
Biručiaik1
Bobiniškiaik16
Bokštaik0
Bulbinavak0
Burveliaik125
Butrimoniaik9
Čiūraik43
Daniliškisk10
Daugėliškisk0
Dembavak2
Dlužniavak0
Dobrovolėk2
Garšviaik5
Glitėnaik50
Grąžčiaik7
Gringaliaik13
Grinkaik15
Gudžiūnėliaik5
Ibutoniaik117
Iciūnaik33
Juragiaik8
Karbonkavs6
Kazokaik43
Krekenavamstl2003
Krekenavavs5
Krivuliaik17
Kurgulaik7
Laukagaliaik2
Laužupisk6
Lazdynėliaik19
Leonardavask2
Linkaučiaik411
Linkavičiaik0
Lipniškiaik0
Liubičiusk2
Mackoniaik1
Mairiškiaik8
Margioniaik3
Miciūnaik0
Miškiniaik2
Miško Palivarkask0
Mitriūnaik187
Mučiūnaik23
Naujarodžiaik334
Naujieji Vadaktaik5
Noreikiaik22
Norušiaik0
Oreliaik29
Pabiržiaik20
Padvarninkaik3
Palinkuvėk21
Papalčiaik72
Paskaisčiaik0
Pasodėlėk0
Pempėsk26
Petriškiaik33
Pilipuščiaivs17
Pociūnaik0
Preibėk0
Rabikiaik105
Radviliškiaik75
Raičioniaik16
Rodai Ik1
Rodai IIk23
Rūtakiemisk150
Samarakd0
Simoniškiaik0
Skaistkalnisk25
Skilvioniaik8
Skripijak16
Skruzdėlynėk1
Slabadak5
Slabadavs0
Slabadėlėk14
Slabadėlėk13
Stirninėk7
Stuomeniškiaik43
Šakalynėk1
Šambalioniaik13
Šilaik4
Švenčiuliškiaik34
Šventupiaik109
Tabolskak0
Telviškiaik2
Ūdraik19
Ustronėk1
Užliaušiaik18
Vadaktaik26
Valmoniškiaik6
Varyklosvs0
Vėjalaukisk1
Vilkaik59
Vilkijak1
Vyneliaik2
Viržonaik5
Želniškiaik11
Žemantiškiaik9
Žibartoniaik621
Žydeliaik10
Miežiškių seniūnija2762
Adomavavs1
Bajoriškėliaik4
Bajoriškiaik30
Barsiukynėk0
Batrakaik24
Biliūnaik22
Birentiškisvs9
Budrionysk17
Bukaltiškiaik25
Dvarininkaik11
Eigirdaik8
Garšvynaivs1
Girelėk0
Girelėvs0
Gitėnaik48
Gristupysvs0
Jasvilonysk62
Jočiūnaik12
Kaimiškisk40
Karšinaukak53
Kavoliškisk2
Kerblonysk16
Kulbagalysk5
Kulbiaik32
Kunciagalysk16
Kuzmiškisk0
Limeikiaik90
Liudvinavak2
Margučiaik54
Marijamborask0
Martyniškiaik16
Mieliškiaivs6
Miežiškiaimstl716
Miškiniaik0
Nainiškiaik32
Narbutaik5
Nevėžisk346
Nibragalysk48
Nikolajevkak2
Noriškiaik0
Novogrudkak8
Pagaidžiupiaik2
Pagojysk26
Pajuostisk9
Pakapėk1
Pakarpinėvs0
Pakryžiaik4
Pašiliaik18
Patrakiaik1
Pavašuokiai Ik6
Pavašuokiai IIk45
Plakiškiaivs3
Pučekaik26
Purkonysk10
Raguvėlėgst36
Raguvėlėk11
Simuliškisvs6
Steponiškisvs31
Stipruoliaik21
Surviliškisk1
Sutkūnaik11
Šiurpėsvs7
Taruškosvs56
Tatiškiaik13
Tautkūnaikd0
Tekoriškisk65
Trakininkaik35
Trakiškisk430
Trumpragysk21
Tumagalysk28
Užuprūdžiaik16
Užusieniaik6
Vaideginėk4
Vainiškisk5
Venslaviškiaik45
Žariškiaik0
Naujamiesčio seniūnija4222
Algirdavak21
Auriliškiaikd0
Baibokėliaik2
Berčiūnaik270
Berniūnaik1
Biručiaik0
Bučiaik20
Dailidiškisk4
Degionysk47
Drąseikiaik15
Garšviaikd3
Gustonysk474
Jaciniškisvs0
Jutkoniaik36
Kalnelisk0
Kiemėnaik0
Kurmėnaik47
Labininkaik0
Lakštingalosk64
Liberiškisk382
Maletiškisvs3
Mariezaik1
Marusynėk0
Mazgaigalisk42
Mickiemėk48
Molainiaik472
Murmuliaik12
Narutiškisk21
Naudvarisk42
Naujamiestisk172
Naujamiestismstl832
Nauradaikd36
Nausodėk60
Navaršonysk30
Nevėžninkaik29
Nociagalak15
Paalkupisvs6
Pakalniškiaik8
Paliesėk12
Pamargėvs0
Papušiaik12
Paviešečiaik27
Pažibaik110
Povilauskaik14
Pranionysk11
Prievačkak11
Puoriaik9
Puškonysk8
Ragainėk218
Sargėnaik58
Sidziūnaik0
Smiltynėvs38
Strolionysk13
Trakiškiaik5
Ūdraik3
Vadaktėliaik47
Varpučiaik363
Vaskonysk31
Verpėjaik3
Vilkeliaik14
Panevėžio seniūnija5576
Abukauskinėk1
Adolfavak3
Adomavak40
Alinavak3
Apidėmėk8
Aukštatrakisk13
Auriliškiaik0
Ažagaik17
Baroniškiaik31
Berčiūnaik147
Bernatoniaik668
Birželiaik33
Bliūdžiaik110
Daukniškiaik22
Daukniūnaik400
Dikonėliaik3
Dikoniaik7
Dragonysk81
Dūdorynėk13
Eimuliškisk0
Gailiūnaik97
Gasparaik12
Gasparėliaik13
Gegužinėk594
Girelėk0
Glazaniškiaik1
Grikpėdžiaik0
Įstricak24
Janališkiaik3
Juodlieknisk6
Jutiškiaik16
Kapinėk0
Kareiviškiaik9
Kašiaburisk10
Katkaik1
Kaukiškiaivs2
Kerbušiaik8
Kiūčiaik0
Klevečkinėk28
Kliuokmaniškisk0
Kriaučiūnaik19
Kupstaik23
Kurapkynėk0
Lėkiškisk1
Lieknelisk9
Liepiniaik1
Linoniaik2
Maksvytiškiaik29
Mantvydaik23
Margiaik5
Medikoniaik42
Mickeliūnaik5
Mileškūnaik7
Mitabynėk2
Mitkaik9
Naujalaukisvs7
Niurkoniaik2
Paįstrysk322
Pakaušiaik32
Pakuodžiupėliaik8
Pakuodžiupiaik77
Palėvenisvs0
Paliukaik44
Pamiškėk14
Pazūkaik11
Pažalvaičiaik2
Petrauskynėk9
Petruliškisk2
Piniavak1158
Plukiaik62
Pragarėlėk130
Preibiaik11
Pūkeliaik2
Pūkiaik13
Puodžiūnaik134
Puodžiūnėliaik11
Rėkliaik27
Rudikėliaivs0
Rudikiaivs0
Sabonėliaik3
Senalaukisvs2
Senamiestisk53
Sendvarisvs4
Senkeliškisk0
Siteniaivs5
Skaistgiriaik282
Skynimaik89
Spirakiaik31
Stačiūnaik10
Stalilioninėk2
Stanioniaik40
Šakiškiaik29
Šaukliaik4
Šerpliškiaik2
Šeškaik48
Šiaudinėk9
Tartališkisvs4
Teberešiškiaik56
Tičkūnaik98
Ūtak71
Vanagiškiaik13
Varakiškiaik2
Viktorinėvs0
Vilkiškisk0
Vynupėk27
Voverinėk13
Žaliapurviaik0
Raguvos seniūnija1945
Alantavs0
Bauriškisk9
Briežvalkisk8
Dūdelėnaik22
Fermak258
Justinavak0
Kartanaik20
Kieliugalak19
Kritižisk46
Kučkaik6
Kunigiškiaik6
Laukagalėliaik5
Laužavietėk0
Lukštėsvs12
Padambėk8
Pakritižisk17
Paliepiaik0
Pramislavak4
Praščiūnaik24
Pupeliškiaik6
Putiliškiaik35
Ragelkak1
Raguvamstl610
Raguvavs38
Sodeliškiaik36
Šiekštinėsvs0
Šilagalysk2
Šilaimstl298
Taurinėk0
Užubaliaik2
Užunevėžiaik402
Vėjeliškiaik26
Vėžiškiaik13
Vilkonysk12
Ramygalos seniūnija2499
Apušotasvs0
Aukštadvarisk396
Aukštadvarisvs0
Barklainiai Ik169
Barklainiai IIk34
Bartkūnaik1
Butkiškiaik21
Černiauskynėvs10
Daniūnaik321
Daubaraik0
Daukšynėk14
Debikonysk28
Dūdoniaik5
Dumlaukiaik7
Džiugailiaik3
Gabulaik0
Garuckaik349
Giedraitinėk0
Gintautaik1
Girelėvs8
Girsteikiaivs4
Glebauskaik16
Gruzdiškisk0
Gudeliai Ik22
Gudeliai IIk4
Gudeliukaik0
Išlaužaik9
Joskildaik16
Jovaišaik2
Juodikoniaik24
Juodžiaik0
Juškaičiaik1
Jutkiškisk12
Kalneliaik14
Karveliaik10
Kraujeliaik0
Kučiaik21
Kunigiškiaik5
Kuršiaik24
Lapkalnysk0
Linažiedžiaik9
Liubartaik16
Masiokaik36
Mėtytiniaivs10
Miškiniaivs3
Naujadvarisk11
Naujasodėk3
Nendrytėvs1
Padembiaik20
Paežerisvs4
Pakščiaik3
Pamiškiaik4
Pampliaik3
Papojiskd6
Pašiliai Ik18
Pašiliai IIk69
Pociūnaik2
Povilonysk2
Praperšak9
Rainaičiaik10
Ramygalavs1
Raukštoniaik16
Rimaisaik34
Sokeliaik31
Stebėkiai IIk46
Šambalioniaikd0
Šambalioniškisvs3
Šatrėnaik21
Šilaičiaik14
Šlekiaik6
Uliūnaik403
Užkalniaik27
Užuraisčiaik10
Vaidilaik19
Žižmeliaik0
Žižmiaik50
Žižmintaik2
Žudžiaik25
Žumbrickiaik1
Smilgių seniūnija1958
Algirdiškisk0
Aukštakiškisk3
Davongalisk1
Gilbonysk69
Giniūnaik23
Gustonyskd24
Kairiaik15
Kiaužeriaik30
Kurysk12
Labininkaikd0
Ledakupisk33
Matarakaik23
Meldiškiaivs3
Nauradaik6
Naurašiliaik12
Niaukonysk59
Paskirtinisvs0
Pavinkšniaivs17
Pažibaikd5
Pažvėriniaik6
Pelenėk2
Perekšliaik446
Puziniškisk7
Rimiškiaik72
Samališkiaivs0
Savitiškisvs0
Sinkonysk16
Skiedrynėk2
Smilgiaimstl652
Smilgiaivs41
Sujetaik213
Šarkinėvs10
Švaininkaik43
Utėnaik41
Valiliškiaik10
Vanaginėk7
Viburiaik36
Žardelisk0
Žvalgaik19
Upytės seniūnija1554
Augustavak10
Beržytėk6
Ėriškėliaik0
Ėriškiaik725
Gėlainiaik1
Kupetinėk0
Levaniškis Ik2
Levaniškis IIk0
Levaniškis IIIk0
Marimpolisk8
Memenčiaik27
Stultiškiaik52
Tarnagalak39
Upytėk577
Vaišvilčiai IIk4
Varupisk4
Vilkeliaikd0
Vinkšnėnaik99
Vadoklių seniūnija2317
Alantavs1
Alantėsk67
Anitavak9
Antanavak7
Atgailak0
Bedrėsvs4
Butėnaivs0
Čelkiaik16
Datūniškisvs2
Degeniaivs6
Dementonysk12
Geležiaik0
Genėtiniaik76
Girelėvs0
Grigaliaik0
Griniūnaik7
Janapolisk0
Janioniaik5
Jotainėliaik6
Jotainiaik885
Karaliaik18
Karvedžiaik6
Kazimieravak5
Kerbeliaik8
Klebonaik17
Kutronysk11
Laukagaliaik19
Laukiškiaik0
Meškiaik18
Mikališkisk0
Mikėnaik366
Miliešiškiaik7
Moceikaik7
Naujasodėk0
Paaptekysk0
Paežerisk26
Paištakiaik0
Plačkelisk10
Retynėvs0
Skatikaik0
Stebėkiai Ik0
Stetiškiaivs0
Stiepraik2
Stumbriaik0
Suodžiaik9
Šambališkiaik2
Ustronėk0
Užbutėnisvs0
Užugojaik1
Vadokliaik0
Vadokliaimstl651
Vainoriaik0
Vakagaliaik0
Veliapolisk1
Veliapolisvs0
Žvalgaičiaik30
Velžio seniūnija8985
Aleksandravak2
Apynojaik0
Bajoriūniškisvs0
Bauriškisvs0
Bauriškisvs1
Beržytėvs0
Butkūnaik2
Čypliaik11
Daumėnaik0
Dembavak2397
Domažiškisvs6
Dubosk1
Gustiškisvs1
Joniškisk12
Kabeliaik94
Kairiaik106
Kalnuotėvs3
Karužiškiaik4
Katinaik392
Keravak91
Kibiškisk26
Kirdeikiaik3
Kirkūnaik26
Klepšiaik12
Kuodžiaik0
Kutiškiaik26
Kvederiškiaik0
Lepšiaik10
Liūdynėk762
Marijonavavs24
Maženiaik169
Midžiūnaik16
Molainiaik208
Nakrošiaik3
Navapolisvs10
Oželiaik19
Paalantėvs0
Pabaliaik3
Paberžisk17
Padubėvs0
Pagiriaivs4
Pajuodžiaik10
Pajuodžiukaik1
Pajuostisk197
Pakalniaik9
Pakojaik3
Pamolainiaik0
Papartynėvs0
Papojisk0
Pažagieniaik962
Pliūriaik0
Preidžiaik95
Ragaudžiaik32
Raguvėk1
Ringisvs3
Skaistakalnisk0
Skurdeniaik3
Sodeliškiaik14
Staniūnaik638
Stetiškiaik10
Šilagalysk649
Tautkūnaik5
Uliesisvs2
Uoksaik48
Uoksaivs0
Vaišvilčiai Ik120
Varčiosvs0
Varšaukavs1
Velykiaik9
Velželisk236
Velžysk1417
Vyčiaik59
Vilkiškisvs0

Pasvalio rajono savivaldybė

34920

Joniškėlism1477
Pasvalysm8709
Daujėnų seniūnija1547
Balčiškiaik6
Baliečiaik7
Baluškiaik51
Barklainiaik22
Baukaik20
Čekiškisk2
Dalinavosk0
Daujėnaimstl479
Dirvoniškisk3
Dvareliškiaivs5
Girsūdaik537
Guodžiųk9
Levaniškiaik2
Liukpetriaik2
Mažionysk11
Mikėnaik36
Naujasodisk16
Orijavs5
Patrakėk6
Petrovkak9
Porijaik157
Puteikiaik2
Sereikiaik0
Smilgiaik115
Smiltynėk9
Šakarniaik0
Trajoniškisk4
Vaidagynėvs6
Valakaik25
Vytautaik1
Židoniaik0
Joniškėlio seniūnija3605
Austakynėvs0
Daniūnaik3
Didmiškisvs0
Gailioniaik13
Gailioniškiaik6
Gedžiūniškiaik9
Girelėk9
Gustoniaik92
Jaciūnaikd0
Joniškėlisk310
Jukiškiaik0
Jurgeniškiaik9
Kapčiūnaik80
Katinaik2
Katkūnaik99
Kelmučiaik3
Lepšynėvs1
Lukštynėk13
Mekšriaik12
Meladiškisk0
Meškalaukisk566
Nakiškėliaik25
Nakiškiaik213
Narteikiaik603
Nereikoniaik53
Norgėlaik317
Oželiaik4
Pagirysk12
Pagirnupiaikd0
Pamažupiaik160
Pamūšiaik1
Pantakoniaik20
Pažąsaik81
Punkreliaik20
Ruškeliaik21
Saboniaik166
Senkoniaik3
Smilgeliaik4
Stačiūnaik136
Stasiukaik0
Stipinaik15
Šiukštoniaik31
Švobiškisk367
Valdeikiaik54
Vildūnaik60
Židoniaik6
Žiukaik6
Krinčino seniūnija2558
Aukštuoliaik8
Ąžuolpamūšėkd0
Balčiūniškisvs1
Barklainėliaik6
Barklainiaik64
Berčiūnaik32
Dagilynėk62
Dambynėk1
Daniliškiaik39
Daniūnaik50
Daučkėnaik5
Daukniūnaik7
Daukšiaik18
Gaidynėkd0
Gulbinėnaik271
Juodžionysk25
Jutiškiaik8
Kalniškisk0
Kraštaik283
Krinčinasmstl527
Krinčinasvs16
Leliškiaik17
Ličiūnaik189
Miežiūnaik23
Motiejūnaik13
Paberliaik14
Paežerėliaik2
Pajiešmeniaik603
Peteliškiaik34
Petriškiaik6
Raubonyskd9
Ruopiškiaik5
Skieteliaik5
Sodeliaik16
Stasiškiaik0
Steponiškisk0
Suntautaik8
Tetirvynėk10
Trečionėliaik21
Trečionysk21
Užusienis Ik41
Užusienis IIk0
Varžaik2
Vidubalėk29
Žabynėk34
Žadeikiaik6
Žydžiūnaik8
Žoliškiaik0
Žvirgždėk19
Namišių seniūnija1076
Deveitoniaik9
Kiemėnaik493
Kužmiškisk0
Manikūnaik193
Mitrišiūnaik4
Molynėk7
Momelėnaik2
Namišiaik343
Petrošynaik0
Purviaik3
Velželiaik0
Velžiaik22
Pasvalio seniūnija4023
Adampolisk11
Aukštikalniaik323
Auriliškiaikd5
Balsiaik8
Brazdigalak9
Čižiškiaik73
Dagiliškisk180
Diliauskaik206
Dvareliškiaik13
Gaidynėk0
Geivitoniaik3
Girniūnaik9
Kantariškiaik5
Kiemeliaik105
Kurkliškiaik29
Levaniškisk10
Ličiūnaikd0
Ližaik24
Maliupiaik5
Maskoliškiaik6
Mediniaik30
Migoniaik72
Naujikaik14
Paberžėliaik24
Paberžiaik18
Pagojis Ik3
Pagojis IIk32
Palėvenėk11
Pamiškiaik3
Papyvesiaik386
Pasvalio Vienkiemiaik224
Pašilėk8
Pervalkaik223
Putriškiskd0
Ragujaik83
Rojūnaikd0
Sindriūnaik24
Sindriūniškisk0
Skėriaik20
Stačiūnaik48
Svirpliškisk29
Šikšneliškiaik15
Šimonėliaik6
Šimoniaik142
Šimoniškisk12
Šlamaik6
Talačkoniaik324
Trūliškisk26
Ustukiaik615
Užusienisk15
Vaidžiūnaik8
Valakėliaik339
Varlynėk7
Velniakalnisvs1
Vilkagirisk49
Vilkynėk0
Vytartaik35
Vytartėliaik1
Žadeikėliaik34
Žadeikiaik108
Žiližiaik4
Pumpėnų seniūnija2989
Aukštagojisk31
Auriliškiaik19
Balčiūniškisk1
Banioniaik5
Bartkūnaik0
Dalickaik1
Dirvonaik4
Druciškiaik4
Dručmaniškiaik11
Dūdiškiaik7
Dumbliūnėliaik4
Gegabrastak33
Gustadalisk17
Januškaik0
Jurgėnaik36
Jurkašiškisk0
Kalnask431
Keneliaik10
Kirkiliškisk15
Kliuokmaniškisk4
Krikliniaimstl290
Lavėnaik216
Lipniškisk2
Margiaik1
Melėnaik1
Miesteliškiaik4
Mitkaik0
Molynėk10
Moliūnaik70
Paįstriečiaik81
Pašilėkd0
Pašiliečiaik5
Pavalkisk0
Pumpėnaimstl952
Račiškiaik5
Ramoninėk7
Rinkūnaik367
Sereikoniaik26
Smilgeliaik46
Stebeikiaik13
Storiškiaik1
Talkoniaik104
Užusieniskd0
Vanaginėk0
Vilkiškiaik147
Vizoriaik8
Pušaloto seniūnija2352
Baldoniškisvs1
Būdininkaik0
Budrioniaik3
Buojaragisk0
Daukučiaivs5
Deglėnaik274
Dičiūnaik8
Jaciūnaik16
Jakūboniaik6
Jukoniaik16
Kaukliaik64
Kidžioniaik81
Kruopinėvs0
Laukugalisvs6
Lepšynėvs1
Maldučioniaik5
Matkūnaik4
Medikoniaik15
Mickaičiaik1
Migonėliaik20
Mikoliškisk617
Oreliaik5
Ožkyčiaik14
Pabėrvalkiaik9
Pabuojaik51
Pagirnupiaik1
Pakalniškiaik15
Palėveniaik0
Papiškiaik22
Pušalotasmstl885
Pušalotasvs21
Stumbriškisk82
Šedeikoniaik6
Šermukšniaik3
Toliūnaik51
Vaitkūnaik4
Valmoniaik25
Vildūnaikd0
Vytėnaik15
Saločių seniūnija3396
Ąžuolytėvs0
Ąžuolpamūšėk45
Bajorėliaik21
Baltpamūšisk12
Brenčiaik26
Buiviškiaik11
Burgėnaik12
Dagiaik107
Dagilynėkd0
Globinaik5
Gniaužiaik10
Gripkeliaik5
Gudiškiaik6
Kamardėvs1
Kildiškisk0
Kubiliūnaik187
Kurpalaukisk107
Mediniaik11
Medomiškisk3
Morkūnaik3
Murziškisvs12
Namajūnaik13
Pačeriaukštėk0
Pagojaivs0
Pakamačiaik0
Puigiškiaik19
Puodžiaik175
Puškoniaik217
Ramužiaik19
Raubonysk543
Raudonpamūšėk17
Rojūnaik26
Saločiaimstl913
Saločiaivs29
Saudogalak82
Skruzdėlynėvs1
Sokaik8
Stasiškiaivs0
Šakarniaik63
Šakarniaivs6
Šalnaičiaik9
Škilinpamūšisk55
Šunkiškiaik13
Taupriaik17
Telželiaik1
Trečionyskd0
Vidugiriaik7
Vileišiaik9
Vilkynėvs0
Virbalaik4
Žadeikoniaik191
Žilpamūšisk375
Vaškų seniūnija3188
Adomiškisvs0
Antanopolisvs1
Apušynėk0
Atiškiaik6
Baravykynėk8
Bejėnaivs5
Daičiūnaik3
Daniūnaikd0
Daukšiogalak0
Dovydaik11
Dvaralaukiaik0
Galkaivs17
Gineikiaik42
Grąžteliaik4
Grudžiaivs7
Grūžiaik276
Gudgaliaik0
Iciūnaik71
Kalneliškiaik134
Kaupaik18
Keliuotiškiaik5
Kervesiaik2
Kyburiaik168
Kriaušiškiaik73
Kupriškisk8
Leveikoniaik2
Majeliaik1
Majėnaik0
Maskolijak1
Mažieji Grūžiaik0
Medžvalakisk0
Miciulėniškisk0
Nairiaik299
Nakvosaik2
Nakvosėliaivs0
Nečionėliaik12
Nečioniaik33
Nemeikšiūnaik35
Nokoniaik7
Noreliaik15
Noriaik204
Payslykisvs86
Paliepiaik11
Pamaučiaik5
Papiškėliaik0
Puodžiūnaik48
Puplaiškynėvs2
Putriaik9
Putriškisk3
Ratkūnaik0
Skrebotiškisk28
Smilgeliaik2
Stipinaikd0
Šaipiaik0
Šileikoniaik13
Švokštoniaik3
Telžiaik63
Tetirvinaik412
Titkoniaik200
Vainaronėliaik2
Vainekoniaik43
Vaškaimstl688
Vienžindžiaik68
Vingreliaik3
Zvanagalavs9
Žabynėvs2
Žižmiaivs7
Žvirbliniaik11

Rokiškio rajono savivaldybė

42421

Juodupėm2043
Obeliaim1371
Pandėlysm1024
Rokiškism16746
Juodupės seniūnija1922
Aleknosk98
Alksniaik25
Apūniškisk13
Armonysk6
Baršiaik0
Bryzgiaik37
Butėniškisvs0
Čeičiaik0
Didsodėk189
Dirvonaik15
Generališkisk6
Gyliaik17
Ginotaik14
Ilzenbergask3
Jutkiaik40
Kiemiškiaik10
Kirmėliškisk2
Kraštaik12
Kukiaik22
Laukininkaik2
Lingėnaik0
Lukštaik223
Maineivosk114
Naujasodėk14
Neršionysk10
Onuškisk286
Paduobysvs0
Pagrūbysk4
Pakapėk23
Pakapinėk37
Pašiliaik32
Patilčiaik1
Pikietaivs5
Prūseliaik20
Raišiaik251
Raupiaik34
Remeikiaik21
Ruzgaik10
Sidabrinėk0
Skriduliaik29
Skuomantaik34
Slabadak8
Sodeliaik96
Stoniškisk64
Šikšniaik9
Teklinėk5
Trumpiškisk6
Užubaliaik19
Valiūniškisk3
Vanagynėk4
Veduviškisk38
Vištagerklisk2
Vytelinėk6
Vizgynėk0
Vyžuonėlėsk1
Žiogiškisk2
Jūžintų seniūnija2130
Anapolisk24
Aušrėnaik34
Ažubaliaik26
Bajoriškėsk13
Beičiaik28
Bindzeliškiaik1
Čelkiaik44
Čivyliaik136
Dauliūnaik30
Didėjak18
Dumblynėk2
Dvirėžiaik3
Gačionysk12
Girelėk9
Giriūnaik2
Grumbinaik4
Jaurosk7
Joneliškėsk5
Jurgiškiaik8
Jūžintaimstl491
Kalbutiškėsk14
Kalučiškėsk3
Karveliškisk23
Keručiaik12
Koveliaik33
Kuliaik30
Kurkliečiaik21
Laibgaliaik503
Lukščiaik6
Meldučiaik45
Mičiūnaik16
Mieleikiaik9
Minkūnaik86
Neliūbiškisk20
Norkūnaik18
Pagrandžiaikd0
Pakluoniaik0
Palūšniaikd0
Petrešiūnaikd2
Pilkėnaik34
Puriuškiaik8
Radišiaik9
Ragavak5
Rageliaik93
Raugaik7
Rokiškėlėsk81
Rudeliaik24
Skeiriaik16
Sriubiškėliaik1
Sriubiškiaik7
Šipaik1
Štaronysk24
Tarnavak5
Tervydžiaik9
Tomakaimisk54
Trakask4
Vandinavak1
Viveliškėsk0
Zabieškak0
Zalūbiškisk6
Žiūkeliškėsk3
Žvirbliškėsvs0
Kamajų seniūnija2774
Aukštakalniaik199
Ažubaliaik24
Baušiškiaik20
Čepeliškėk0
Čižaik23
Čižiškisk0
Davainiškisk0
Duokiškismstl248
Gaveikiaik7
Gintynėsk0
Gyviaik9
Greviškiaik47
Gučiūnaik38
Gudiškisvs0
Juodonysk49
Jurkiškisk0
Kalviaik237
Kamajaimstl681
Kamajėliaik23
Kamšiškėsvs1
Kariūnaik21
Kereliaik3
Kraupiaik6
Kremesiškėsk4
Kryliaik35
Kuokšiaik44
Kuosiaik51
Kurkliečiaik11
Labiškisvs4
Lapieniaik4
Laukagaliaik8
Mažeikiškisk0
Mickūnaik9
Mieliūnaik4
Mikniūnaik16
Naujasodėk0
Nečionysk9
Nečiūnaik5
Nemeniūnaik14
Nevieriaik73
Paįvodysk6
Pašilėk6
Patiltėvs0
Paunksniaik0
Pempiškisvs2
Petrošiškisk22
Pikietaivs5
Pročkiaik2
Purpiškisk0
Radžionysk12
Ramonaičiaik3
Ramoniškisvs0
Rimšionysk9
Robliaikd11
Rudžiaik40
Salosk118
Salosmstl228
Skeiriaik6
Stepanavak0
Šermukšnynėvs0
Šilinėvs0
Špokiškisk0
Taraldžiaik6
Teresdvarisvs0
Tyteliaik30
Totoriškiaik2
Trakinėk11
Trumponysk6
Trunčiškėsk5
Urliaik15
Vaičionysk36
Vaineikiaik22
Vaitkūnaik50
Varliaik19
Vaštakaik23
Verksnionysk123
Vilkeliškisvs0
Žeimiaik22
Žliubaik1
Žvirbliškėsk6
Kazliškio seniūnija939
Baranautiškisk12
Baubliaik9
Beržuoniaik24
Čebiliaik13
Degeniaik23
Didžiašilisvs0
Gudbergiškisvs2
Indriūnaik9
Janikūnaik21
Kalpokaik24
Kalpokiškisk0
Kazliškėlisk44
Kazliškisk209
Kirmėliškisk3
Konstantinavak167
Kurkliečiaik2
Kvietiniškisk3
Latveliaik17
Lazariškisk9
Maželiaik12
Melninkaik0
Naujikaik0
Paberžuoniaik0
Pagirėvs7
Pagojaik92
Pailgiaik3
Paliepisk50
Paplimbalėk2
Pažąseliaik6
Rimgaudiškisk4
Rumpiškėnaik35
Salagalysk5
Sičiūnaik38
Skaistėk1
Skrebaik3
Stirniškisk14
Stumbriškisk0
Šakaliaik0
Šilagalysk14
Šilaik12
Šlapiaik0
Uvainiaik31
Veselavak7
Vilkagirisk2
Vilkaikd2
Vytelinėkd0
Zumbrickavietėvs1
Žarniškiaik0
Žėkaik7
Kriaunų seniūnija1213
Ažubaliaik0
Bagdoniškisk73
Bajoraik62
Baršėnaik49
Bobriškisk7
Bradesiaik48
Buniuškiaik36
Busiškisk4
Dagiliaik34
Jonavak2
Juozapavak26
Keležeriaik32
Knysak7
Kriaunosk403
Kriugiškisk11
Lašaik179
Lukštiniaik15
Margėnaik31
Mičiūnaik16
Mielėnaik12
Norkūnaikd5
Pakriaunysk41
Pasarčiaik1
Petrešiūnaik16
Rukeliaik9
Rupetosk12
Stravaik16
Vakariaik29
Vytėnaivs37
Obelių seniūnija2661
Agurkiškisk0
Aleksandravėlėk227
Ambriškisvs0
Andrikavak8
Andriūnaik32
Antakriaunisk0
Antanašėk304
Apeikiškisk14
Astrovkak0
Audronys Ik135
Audronys IIk0
Aukštakojaik6
Ažukriaunisk6
Ažusienisk7
Ažušiliaik18
Baranavavs0
Baraukak6
Barkiškisk73
Baziliškisk0
Bučeliaik3
Bučiūnaik77
Budriškisk0
Butkūnaik20
Cigelnėk2
Dačiūnaik8
Degučiai Ik15
Degučiai IIk0
Dideliškisk16
Diliaukiškisk1
Dirdosk5
Dručkaik0
Dumblėsk10
Dundiškiaik1
Dvartiškiaik0
Eidminiškiaik8
Ežeriškisk2
Galažeriaik10
Gediškiaik188
Gegužiškisk4
Gindviliaik54
Gojiškisk2
Gulbiškisvs0
Gumbiškiaik4
Guotinėsk0
Gurkiškisk0
Ignotiškisk14
Ivoniškisk0
Jovydžiaik1
Jučiaik0
Junkūnaik1
Juodupiškisvs0
Kačergiškisk3
Kaireliaik13
Kalamoniškisk0
Kalniškiai Ik6
Kalniškiai IIk0
Kalnočiaik16
Krapiškisk20
Kraštaik10
Kreščionysk43
Kumpolkak3
Kumpuoliškisk3
Kupriaik14
Kurmiškiaik0
Laužadžiaik3
Liesiškiaik0
Lygalaukiaik0
Lingavavs0
Liudvinavak0
Lovelkojaik1
Lugariškisvs2
Maigiškiaik0
Mataučiznak1
Matiekaik1
Mažeikiaik7
Mekšėniškisk2
Mieleikuškėsk0
Mikonysk3
Mingėliaik4
Narkūnėliaik14
Navikaik1
Niaukiaik8
Obeliškisk4
Obelių Priemiestisk328
Paąžuolėk2
Pagriaumelėsk0
Pakriauniaik219
Palūgėk5
Papiliaik24
Pasausiškisk0
Pasubatėk0
Petkuškisvs0
Pinkutiškisk1
Pusliškisk2
Rakališkisk20
Raudėnaik6
Razalinavavs1
Razrivkak1
Remeikiaik4
Rubikiaik24
Rudžionysk15
Rūmiškiaik3
Senadvariaik0
Serbentiškisk0
Simaniškisk5
Sinkiškisk0
Sipailiškisk9
Skaistinėk0
Skemaik0
Slabadak0
Stasiūnaik124
Stočkaik14
Strepeikiaik26
Svobiškisk26
Šaltakynėk3
Šapalaik0
Šapeliaigst4
Šapeliaik3
Šileikiaik12
Širviškiaivs0
Šliuotiškiaik2
Špuliaik2
Švilpiškisk13
Tilvikaik8
Trumpiškiaik29
Trumponysk15
Tumasonysk32
Urboniškisvs2
Vaboliaik20
Vaičėnaik4
Vaidaginėvs0
Vairiškisk0
Vajeičiaik6
Vertybiškisk2
Veselavak4
Vieversynėk3
Vigaraik1
Visdievaik15
Vyžeičiaik30
Voverynėk5
Zablotiškisk2
Zarinkiškiaik95
Zyboliaik19
Zirnajaik2
Želiūnaik5
Pandėlio seniūnija2728
Ajutiškiaik0
Apaščiak167
Apaštėlėvs0
Apušotasvs2
Aukštadvarysk18
Ažubaliaik0
Ažubalisk4
Ažušiekštisvs0
Baleliaivs0
Baroninėk4
Barzdžiaik6
Bernotiškisk2
Beržuonak0
Bogdalavak0
Buivėnaik47
Buivydiškiaik7
Buivydžiaik1
Čeponiškiaik1
Daržiapievėk4
Daržupysvs5
Daujotiškisk0
Dauniūnaik7
Daupeliaik42
Dirvoniškisk0
Eidžionysk18
Geniškisk0
Gerkonysk13
Gineišiaik23
Girsteikiškiaik3
Goželiškisk3
Griauželiaik8
Griaužiaik0
Gudeliaik23
Gudeliškiaik5
Gumbinėvs0
Gumbiškisvs3
Guriosk4
Jakutiškisk5
Janavak0
Jonavak5
Juokiškisvs4
Jusiagirisk0
Kalniečiaik0
Kavoliaik9
Kebeliaik0
Kilpiškiaik30
Kirdonysk6
Kseveravak6
Kuodiškiaivs0
Kurklaičiai Ik6
Kurklaičiai IIk118
Lailūnaik264
Lebedžiaik35
Lebedžiūnaik5
Lydžiūnaik4
Lūžiškiaik6
Martynonysk14
Mičiūnaik29
Mikalojiškiaik0
Mikniūnaik0
Mikoliškiaik6
Miliūnaik16
Miliūnaik0
Minkūnaik0
Mislyvavs0
Naniškiaik8
Narteikiaik5
Naujasodėk20
Naujikaik6
Obeliaik63
Paberžiaik0
Pagojėvs0
Paguriaik3
Pajuodraistisk0
Pakapiaik10
Palėveniečiaik0
Pamėniškisk5
Pandėlysk286
Pandėlysvs2
Panemunisk35
Panemunismstl308
Pašeriaukščiaik4
Paževiškiaik17
Plikiškiaik0
Puluikiaik31
Puodžialaukėk30
Pūškoniaik10
Radeikiaik5
Radžiūnaik2
Radžiūnėliaik7
Raikėnaik137
Raščiūnaik8
Ratkūnaik11
Siaurikaik7
Sipeliaik9
Skaptataivs0
Slabadninkaik2
Smilgiaik3
Spiegaik1
Sriubiškiaik254
Stanikūnaik29
Stankūnaik21
Stasiūniečiaik11
Stenionysk12
Steponiaik4
Suvaidiškiaik0
Suvainiškismstl245
Suvaizdžiaik11
Šarkiūnėliaik0
Šiaudinėk2
Šilagalysvs0
Šilingiškisk6
Šnipiškiaik0
Šniukštaik6
Taručiaik23
Varneliaik0
Vilkeliaik4
Vilkoliaik39
Viršilaik5
Vištinėk0
Vosgučiaik18
Žardeliaivs0
Žiukavinavs0
Žvirbliaivs15
Panemunėlio seniūnija1666
Alsetak0
Augustinavak162
Ažumiškisk18
Bajoriškiaik43
Baltakarčiaik19
Bernotiškisk10
Bimbosk2
Gireišiaik9
Gyviaikd0
Grigiškisk1
Joneliškiaik10
Junokaik14
Jurkupiaik23
Juršiškiaik0
Kavoliaik22
Keragalviškisk2
Klišiaik66
Kraštaik0
Legiškisk3
Lukiškiaik17
Meldeikiaik4
Meldeikiškisk5
Miesteliškiaik12
Naujikaik0
Nemunėlisk0
Panemunėlisgst646
Panemunėlisk2
Panemunėlismstl287
Panemunėlisvs10
Panemuniaik48
Rybokaik10
Robliaik9
Rukšiaik4
Sėdžiūnaik12
Skiraik14
Šeduikiškisk0
Šetekšniaik19
Šetekšnosk83
Šiliuškiaik3
Tindžiuliaik25
Turdvarisk0
Vaičiūnaik0
Valaitiškisk8
Vėbriaik1
Vėbriškiaik14
Viliaik17
Voverynėk0
Žiliaik12
Rokiškio kaimiškoji seniūnija5204
Akmeniaik7
Alsetak12
Audrak5
Aukštasijavs0
Aukštuoliaik3
Ažusieniaik6
Bajoraik671
Bareišiaik6
Barvainiškisk12
Bulvėniškisk6
Buteikiaik10
Cibeliaik4
Čedasaik13
Čedasaimstl239
Čipyriaik17
Daliečiaik36
Dambrotiškisk13
Danilaukak14
Dargiaik6
Degsniaik99
Diliškiaik2
Eikiniškisk0
Ėnikiaik4
Ežeriokšnėk0
Gabriškisk21
Ginočiaik0
Griškiškisk0
Grubosk4
Gužaivs1
Iciūnaik21
Ilgalaukiaik30
Jakiškiaik26
Jočeliaik10
Joniškisk5
Joniškisvs0
Juozapavak64
Kalneliškiaik27
Kavoliškisk1428
Kervelkiaik2
Kirkūnaik20
Kirkūnėliaik11
Kladninkaik10
Kraštaik21
Kumburiaivs1
Kunigiškiaik7
Kurklietiškisk0
Lauciūnaik10
Laukelisk3
Laukupėnaik3
Liepavak7
Liesonysk10
Mačioniškisk4
Martiniškėnaik25
Meškinėk4
Miegonysk66
Miliūnaik70
Misiūniškisk19
Mitragalysk41
Močiekiaik10
Moškėnaik58
Natkuškiaik23
Naujasodėkd1
Pagrandžiaik40
Palankysk5
Palūšniaik66
Papartynėk15
Papiškiaik23
Parokiškėk23
Paupėk2
Piepaliaik50
Pyragiškiaik1
Pužonysk25
Ragučiaik11
Raistasvs0
Raišiaik2
Ratkupysk8
Ribickisk6
Ruopiškisk36
Sėdžiūnaikd0
Sėlynėk192
Serapiniškisk41
Skemaik678
Skrebiškisk21
Sniegiaik28
Spiečiūnaik18
Steponiaik29
Stramiliaik22
Šeduikiškisk3
Šileikiaik64
Šilelisk1
Ūdrupysk4
Ulytėlėk20
Uljanavak40
Vaidlėnaik29
Vanagynėk0
Varaščinak26
Velniakalnisk7
Vengerinėk25
Vikoniaik6
Vilkaik7
Vytelinėkd0
Vyžeičiaikd5
Vyžuonak16
Zyboliaik22
Žiobiškisk339

Šiaulių apskritis

370096

Akmenės rajono savivaldybė

30221

Akmenėm3140
Naujoji Akmenėm12345
Ventam3412
Akmenės seniūnija2158
Agluonaik309
Akmenė Ik95
Akmenė IIk356
Akmenė IIIk257
Dabikinėk147
Dabikinėlėk104
Gailaičiaik162
Gulbinaik99
Ivanauskiaik21
Jučiaik252
Kadagiaik14
Kepurlaukiaik27
Kesiaik8
Klyšiaik50
Lapkasiaik1
Latvaliaik3
Lygeikiaik20
Mančeliaik1
Mantartiškiaik19
Mažuliaik10
Padvarėliaik109
Pakabučiaik0
Pragalvojaik1
Rūdupiaik0
Rūsteikiaik0
Skretiškėk3
Smiltinėkd14
Sprogiškėk2
Tupikaik15
Viliošiaik56
Žiopeliaik3
Kruopių seniūnija1182
Bambalaik7
Bražiškiaik0
Dovydžiaik22
Dulbiaik0
Gembūtėsk11
Jautmalkiaik61
Kalnelisk0
Karniškėsk13
Kruopiaimstl614
Kviečlaukisk5
Laumėnai Ik0
Laumėnai IIk8
Liepkalnisk6
Maušaik0
Minkiaik5
Narbūčiaik0
Narčiaik8
Pagerviaik15
Pakalniškiaik49
Pleikiaik15
Rudeliškiaik0
Saunoriai Ik31
Saunoriai IIk0
Senlaukisk0
Sieliškėsk0
Spaigiaik98
Strimyliškėsk1
Šapnagiaik211
Šliupščiaik2
Viešučiaik0
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija2876
Agluonaikd0
Alkiškiaik444
Alsiaik0
Aukštiejik0
Barsiukaik14
Dabikinėkd0
Dirvonaik0
Gaudžiočiaik39
Gaušiaik17
Gėpaičiaik1
Kanavoliškėsk0
Kanteikiaik40
Keidaik16
Kesiaikd0
Kyšiaik11
Kivyliaik551
Klykoliaik154
Menčiaik128
Mergeluičiaik29
Norbutaik0
Padarbiaik5
Pagerviaikd0
Pakempiniaik19
Pasličiaik4
Pašakarniaik26
Ramučiaik490
Raudžiaik15
Rudausiaik41
Sablauskiaik477
Smiltinėk11
Stipirkiaik42
Suginčiaik65
Šventupiaik21
Tilžėk52
Vegeriaik86
Vėlaičiaik78
Vyčiaikd0
Papilės seniūnija4077
Armoliškėsk0
Augustaičiaik15
Balsiaik9
Barvydžiaik82
Baubliaik47
Beržėnaivs0
Biliūniškėsk136
Budriškėsk0
Burbiškėsk14
Čiuiniaik29
Daubiškiaik493
Dilbyčiaik0
Draginiaik77
Dumbriaik121
Dusaik2
Eglesiaik110
Gamėnaik12
Gendviliškėsk3
Gerybiškiaik0
Gimbetiškėk7
Grybiškiaik0
Griežiaik33
Gumbakiaik148
Jonaičiai Ik7
Jonaičiai IIk0
Kairiškiaik396
Kalniškiaik162
Kapėnaik9
Kerežiaik13
Kinkiai Ik37
Kinkiai IIk0
Klaišiaik179
Kožiškėsk0
Kriokliaik3
Latveliaik7
Mažūnaičiaik3
Meškiaik35
Mickiaik0
Pagamėk0
Pagojaik10
Paklišiaik0
Papilėmstl1449
Paragiaik5
Pašilėk0
Pelkelėk68
Pusbaubliaik0
Rimšiaik25
Rudikiaik0
Skabeikiaik17
Šaltiškiaivs55
Šemetaičiaik13
Šiaudinėk86
Šiliškiaik10
Šiurkiškėsk2
Trikšiaik0
Urbonaičiaik32
Užpelkiaik5
Vegeriaik56
Vienrankiaik47
Zabikaik0
Zubreliaik1
Zubriaik7
Žalionėk0
Ventos seniūnija1031
Avižliaik14
Paeglesiaik294
Purviaik22
Ventak397
Vervedžiaik1
Žerkščiaik303

Joniškio rajono savivaldybė

31922

Joniškism11329
Žagarėm2312
Gaižaičių seniūnija627
Dilbinaikd0
Gaižaičiaik279
Gaudikiaik17
Girkančiaik21
Juodeikiaik123
Martyniškiaik60
Pailiaik6
Raistaik103
Rukaičiaik0
Stalmokaik0
Tarbūčiaik9
Taručiaik1
Žukančiaik8
Gataučių seniūnija2001
Barysiaik22
Dargiaik97
Daugalaičiaik17
Eglynlaukisvs1
Gataučiaik562
Gedvainiaik54
Ivoškiaik22
Jaučiūnaik70
Jauniūnaik327
Juodžiaik36
Kipštaik18
Lydekiaik24
Mekiaik198
Mingėliaik12
Niūraičiaik88
Poškaik15
Priešginiaik15
Rubežninkaik0
Stripeikiaik12
Stupuraik322
Vaizgučiaik44
Vanagaik34
Vidginiaik11
Joniškio seniūnija2238
Bertaučiaik120
Daunoraičiaik5
Džiugiaik2
Ežeikiaik63
Ivanuvkak3
Jakiškiaik211
Jauneikiaik60
Kalnelisk451
Krampiaik33
Linkaičiaik462
Maironiaik106
Mergiūnaik18
Miesto Laukaik0
Mikolaičiūnaik42
Padirvoniaik25
Pociūnaik14
Pociūnėliaik7
Radikiaik46
Sabačiūnaikd0
Slėpsniaik0
Sliekiaik7
Smaliaik2
Šimkūnaik28
Šliūpiškėskd0
Šluostikiaikd16
Valiūnaikd0
Vytaučiaik10
Ziniūnaik335
Žadvainiaik172
Kepalių seniūnija2069
Anapolisk2
Andrešiūnaik32
Beržininkaik362
Byvainiaik26
Cigoniškiaik19
Gasčiūnaik367
Jonaičiaik9
Kepaliaik390
Kirnaičiaik341
Kivyliaik0
Klopaik0
Kurmaičiaik113
Liepiaik3
Linksmėnaik26
Mėdginaik87
Mielaičiaik80
Mikšiūnaik8
Noriūnaik19
Puplesiaik0
Puslovisk7
Ropininkaik11
Sabačiūnaik41
Skariaik33
Stoniūnaik0
Šlapakiaik73
Vekonysk14
Verškuliaik6
Kriukų seniūnija1773
Bačgaliaik4
Bikaičiaik0
Blauzdžiūnaik165
Brūveriaivs0
Bučiūnaik245
Buletiškisk0
Dargaičiaik0
Darginiaik142
Dvareliškiaik11
Gilučiaik9
Grigoniaik3
Grubynaik3
Indrišiūnaivs6
Jackoniaik6
Juodeikaik0
Karklynėk0
Katinaik28
Kazylaik1
Kriukaik5
Kriukaimstl602
Latveliškiaik21
Lazdyniškiaik13
Lieporaik226
Madvilioniaik4
Malgūžėliaik19
Malgūžiaik3
Mankūnaik0
Mažėliaik2
Mažieji Liesaik2
Mažieji Tubiniaik0
Mygūnai Ik1
Mygūnai IIk0
Mygūnai IIIk0
Narsučiaik4
Nociūnaik31
Pikcevičiaik0
Puodžiūnaik1
Ragaišiaik0
Rašpievėk3
Ropėdaik5
Skakaik133
Sodininkaik8
Stagariaik2
Šašiaik7
Šležaik7
Treigiaik0
Tubiniaik4
Užbaliaik0
Užšvitinisvs5
Vagariškiaik0
Vaiduokliaik0
Vakzalasvs4
Valakaik21
Valančiūnaik4
Veikšiaik13
Vytarčiaik0
Rudiškių seniūnija943
Bargavonėsvs1
Bartkūnaik0
Beržėnaik122
Bičiušiaivs2
Buvainiaik10
Gulbinaivs0
Jankūnaik160
Kančiūnaik11
Lepšiaik13
Mančiaivs1
Marvynavs0
Pamūšisvs0
Povilaičiaik0
Rimšeliaivs2
Rudiškiaik471
Staneliaik66
Šilmikiaivs0
Šimkūnaikd15
Toliočiaik0
Trumpaičiaik13
Trumpaitėliaik7
Vaišnoriaivs9
Žmirkliaik40
Satkūnų seniūnija1716
Bariūnaikd17
Butaučiaik14
Daunoraičiaikd0
Daunoravak9
Daunoriškėk231
Drąsutaičiaik203
Girdžiūnaik30
Gudaičiaik0
Kalviaik31
Kuiseliaik0
Kuisiaik75
Kulpiaik0
Linkaičiaik9
Medikuičiaik2
Milvydžiaik55
Mitkūnaik13
Nartaučiaik14
Paberžiaik9
Padirvoniaikd0
Paudruvėk0
Platoniaik25
Plikiškiaik356
Pročiūnai Ik76
Pročiūnai IIk1
Satkūnaik334
Sidabrynė Ik8
Sidabrynė IIk4
Spirakiaik4
Svirpliaik25
Šarkiaik25
Šileliaik2
Tautginiaik112
Treigiaik0
Vaineikiaik32
Saugėlaukio seniūnija1701
Bačgaliaikd0
Balkaičiaik23
Baravykaik4
Bariūnaik535
Giminėnaik20
Klioriškisk1
Mankūnaikd0
Melniaik82
Mindaugiaik233
Mišeikiaik23
Nemeikšiaik7
Pavirčiuvėk156
Pošupėsk241
Pūraičiaik23
Rukaičiaik6
Saugėlaukisk137
Skilvioniaik186
Skribakiaik11
Skutenosk4
Stoniūnaikd9
Skaistgirio seniūnija3008
Alseliaik0
Alsiaik127
Ąžuolynėk3
Bargavonėsk0
Bijeikiaik7
Bilžiaik21
Budraičiaik35
Buivydžiaik103
Butniūnaik42
Drąseikiaik27
Dvelaičiaik16
Endriškiaik28
Gimbūčiaik9
Jurdaičiaik578
Kemsiaik77
Kyburiaik17
Lankaičiaik216
Liliškėsk5
Maldeniaik255
Mergiūnaikd33
Normančiaik18
Normantėliaik0
Ramoškiaik71
Reibiniaik252
Reibiniškėsk8
Skaistgirysmstl964
Slėpsniaikd0
Šliūpiškėsk0
Šluostikiaik19
Taučiūnaik8
Taučiūnėliaik0
Tausėnaik9
Trumpaičiaik15
Vaidminiaik16
Valiūnaik29
Žagarės seniūnija2205
Aleksandravask0
Bandoriaik61
Basiuliškėsvs0
Biliūnaik10
Bružask51
Dameliaik50
Daukšiaik366
Dilbinaik30
Dilbinėliaik6
Domeikiaik45
Gražaičiaik55
Juškaičiaik0
Katiliškėsk15
Martyniškiaikd2
Maželiaik135
Minčaičiaik97
Pabaliaik4
Petraičiaik53
Petraitėliaik0
Puikiaik5
Rukuižiaik57
Stungiaik415
Šarūnaik4
Švedlaukisk31
Tulniaik2
Veršiaik115
Žadeikiaik10
Žagariškiaik90
Žeimiaik4
Žiuriaik157
Žučiaik30
Žvelgaičiaik305

Kelmės rajono savivaldybė

40844

Kelmėm10900
Tytuvėnaim2851
Užventism898
Kelmės apylinkių seniūnija3045
Apelkisvs1
Aukštmiškisvs3
Ąžuolijavs3
Balalėk3
Baldužiaik0
Beržiniškėk0
Biliškiaik15
Biliškiukaik13
Bitikaik0
Butkiškėk0
Dankšiaik7
Dievoniaik33
Dimgailiaik5
Duburiaik13
Gaštynaik99
Gaštynukaik0
Gaugariškiaivs0
Gerdžiogalak9
Gerdžiogalikėk0
Gineikiaik32
Graužaik10
Graužikaik57
Janaučiaik274
Jančiaušiškėvs8
Jasiškėk3
Kadaginėvs5
Kakoniškėk135
Kalnaik0
Kipšiaivs0
Knašiaik5
Kryžbarkask12
Kubiliškėvs0
Kuršukaik9
Kušleikiaik6
Lašinskiaik28
Laukiaik4
Laukodumak31
Laukodumikėk30
Lopetiškėvs2
Malioriškėk6
Mateikiaik16
Mažūnaik29
Mažūniukaik0
Mickiaik8
Miežaičiaik66
Minergiaik7
Naudvarisk410
Noruišiaik7
Notėnaik6
Opškalnisvs0
Paberžiaivs3
Pagojisk35
Pakalnėk14
Pakarčemisk11
Palendriaik14
Palėpšaik21
Palšiaik66
Panūdžiaik10
Paprūdžiaik142
Paramotėlisk6
Paramotisk180
Paverpeniskd270
Pavilbėnisk0
Pažerysk7
Pliuškaičiaik19
Pužukaik3
Raskilynėk3
Ringiaik5
Sirvydaik0
Skulbiškiaik24
Sutkiaik9
Šalteniaik124
Ševeliškėk9
Šilgališkiaik9
Šilosk0
Švilpiškėk18
Ustronėk0
Užmiestisvs3
Vaidžiaik25
Vaitaičiaik6
Vargeniškėkd12
Varvaliaik26
Vėgėlynėk31
Verpenak452
Vėžaičiaik40
Žebriaik35
Žeimaliaik3
Žvirzdėvs0
Kražių seniūnija3626
Adampolėk7
Adošiškėvs0
Albinavak3
Aukštmiškėk0
Ąžuolynėvs2
Baltrušiškiaik1
Baubliaik1
Beračkosk9
Beržapolisk0
Bielskiškiaik17
Brukaik9
Brukaliaik7
Bukantiškėk45
Burbiškėk14
Burčiškėk8
Burniaik70
Butkiškėk205
Butvilaik0
Dargiškėk34
Daukintiškėk18
Dausyniškėk11
Drūkteniškėk6
Dvarviečiaik9
Eidintiškiaik3
Ejučiaik34
Ganyprovak40
Gedminiaik11
Gelžiaik0
Gerletiškėk26
Getautiškėk2
Giedrupiaik0
Girelėk1
Gorainiaik28
Greitiškėk9
Gricaičiaik0
Grumbliaik5
Gudauskinėk31
Išlinskiškiaivs0
Yvoliaik2
Janapolisk15
Jankiškėk8
Jasnagurkak1
Jauniškėkd0
Jautakiškiaikd0
Juodeikiaik2
Jurkaičiaik5
Kakoniškėk0
Kalnyčiak0
Kalniškiaik0
Kalviaik52
Kamariškiaik14
Kareivosvs1
Karyznosk39
Karyznoskd0
Karklėnaimstl401
Karklėnaliaik15
Kasčiukaik17
Katiliškėk27
Katiliškė IIkd0
Kaupaik0
Keimarinėk0
Kepaliaik5
Kepaliaik0
Kiaunariškiaik15
Kirkučiaik10
Kirpkalnisk0
Kletiškėk37
Klibaliaik9
Kražiaimstl784
Kryžiškėk0
Kumpelkėk1
Kupšeliaik20
Lenkviečiaik72
Lentinėvs0
Liaudak0
Lingaviškisk1
Linkaučiaik72
Lyvoniškiaik4
Maldaginėk7
Malinavavs0
Mažoniškėk0
Mietkalnisk6
Miškiniaik0
Molupiaik3
Nakotaivs0
Obelynasvs0
Oreliškėk0
Paalksniaik26
Paberžinėvs4
Padubulisk2
Padvarisvs0
Pagiaik101
Paginskiaik11
Pagirgždūtisk16
Pakalniškiaik6
Pakalniškiai Ik0
Pakalniškiai IIk2
Pakalniškiai IIIk15
Pakupriaik20
Palyšupisk0
Pamedžiokalnisk5
Papleksniaik3
Paplūsčiaik11
Papušysk0
Paspąstisk4
Pašilėmstl224
Pavikalnisvs1
Pažerysk14
Pažerysvs0
Pečiuliaik30
Petrališkėk199
Plūsčikėsk8
Pupėnaik9
Putramentiškėk24
Radiškėk9
Raudgirisk4
Sartupisk0
Sauslaukisk3
Savitiškėk14
Sendvariaik12
Syderiškiaik11
Skaudvilaik0
Skęstiškėk8
Skruzdėlynėvs2
Slabadak14
Smiltinėk4
Sodalė Ik20
Sodalė IIk29
Sodalė IIIk0
Spingėk4
Spirgiaik15
Spirgiukaik15
Stankiškėk0
Stūpkalnisk4
Šaltropiaik3
Šeškiniaik11
Šilgalisk7
Šventragiaik36
Tamkiaik27
Užmedžiokalnisvs0
Užmiškiaivs1
Vabaliukaik2
Vaiguvalėkd0
Vaišviliškiai Ik4
Vaišviliškiai IIk30
Vaitkiškiaik5
Valikiškėk0
Varlakojaik13
Vašilėnaik144
Vėjinėk3
Vejosk71
Vilkaušaivs1
Visgaudaik8
Voriškėk0
Žaldvarisvs0
Žibuoklėsk41
Žukaičiaik5
Kukečių seniūnija2026
Akšeliškėvs0
Antanavak5
Apidėmėk8
Aukštuoliaik7
Babiniškėk2
Badauskiaik16
Barciškėvs0
Beržinėk10
Burbaičiaik103
Cedroniškėk2
Čėsniškėk16
Darbučiaik0
Degučiaik44
Deiviaik11
Dirvoniukaik4
Elzbietiškėk4
Gailiškėk4
Gardeliaik12
Gečaičiaik34
Gedvainiaik7
Glumbotiškėk4
Greiniaivs2
Grimzeliaik4
Grimziaik106
Jadvygavak7
Jakšpelkisvs0
Jautmalkė Ik2
Jautmalkė IIk4
Kaituliaik0
Kalniškiaivs0
Kambariaivs0
Karauskiaik9
Karčiupisk7
Kaušaivs5
Kazališkėvs1
Kukečiaik529
Kumpiškėk26
Kunigiškėk5
Kvedariškėk4
Labūnaik20
Lupikaik161
Mančiaik4
Mateikiaikd19
Mielaičiaik2
Mikaliniškėk17
Naisiaik1
Nariškinask0
Noreišiaik54
Noreišiukaik0
Padubysysk7
Padūksčiaik22
Padvarninkaik20
Palukojisk3
Pamatlindžiaik34
Paskerdinisk8
Pašventupė Ik7
Pašventupė IIk16
Paukštininkaik27
Paverpenisk128
Pažvarkulisk39
Piliukaivs2
Preikuraik64
Prušinskiaik16
Raudsparnėk2
Reibiaik20
Reibkalnisvs1
Ryliškėk39
Sarapiniškėk0
Sarapiniškėvs0
Stibiriškėk20
Suvartuvak14
Šedvydžiaik9
Targauskiaik19
Trumpaičiaivs0
Užbrukisk13
Užpelkiaik9
Vargeniškėk12
Vijurkaik117
Vimziaik2
Voveriškėk3
Žirginėvs0
Žukiškėk0
Žvilgiaik46
Žvynakiaik25
Liolių seniūnija3006
Arozaik17
Aukštpamedžiaik42
Babiniškėkd0
Bajoraičiaik2
Baldegiaik90
Baltmiškisk28
Bazviečiaik5
Būdoskd0
Bulkaik4
Bumbulaik4
Daujočiaik20
Dikšiaik159
Drupiškėk20
Drupstaik20
Einikiaik9
Elenavak24
Flerijoniškėk16
Gabėtiškėk0
Gailiaik263
Gaučiškėk3
Gaučiškė IIk0
Gauryliaik52
Gedkančiaik27
Gedviliaik1
Girinaičiaik0
Gumbinėk3
Janapolisk8
Jogeliškėk0
Jukniškėk12
Juodiškėvs3
Juodkiaik0
Juodlaukisk5
Kaimalėk15
Kanopėnaik24
Kareivoskd2
Kemaliaik7
Kybartiškėk0
Kirkilaik8
Krantaik0
Kupriškiaik9
Kuzokaik31
Lapkalnisk4
Lapkalnisvs2
Laugalisk265
Liaudiniškėk13
Lyduvėnaik20
Lioliaimstl544
Maironiaik448
Maneikiaik141
Mešklydžiaik45
Naukaimisk6
Nirpliaik33
Ožkeliškėk3
Paberžiaik16
Padratvinisk0
Padubysisk30
Pakražantokaik4
Pakūprisk0
Pašlaunisk0
Patarvainisk0
Petkiškiaik38
Pyragiaivs0
Plunksniškėk0
Prienaik1
Pučkoriškėk31
Puodžiškėvs0
Rikantaik87
Rimydžiaik35
Senlioliaik4
Skiručiaik31
Sokiaik3
Stagintrakisk4
Svirniaik73
Šakaliaik23
Šaupelkisk4
Šlyžiškėk25
Tarvainiaik0
Topulynėk6
Uikenaik0
Vaišviliškiaik50
Varėsk9
Virtukaik9
Zakeliškiaik47
Žilaičiaik5
Žvirbliaik14
Pakražančio seniūnija2728
Adomaičiaik44
Algeniaik10
Antkapinisk0
Aukštoji Pašilėk5
Ąžuolinėvs6
Balosk9
Būdosk16
Budraičiaik32
Bumbuliaik0
Bumbuliukaik14
Burniškėk33
Butkiškėk15
Būtvilaik10
Dailydiškėvs9
Duobikėk0
Dvariškiaik6
Dvarviečiaik8
Frankpolisk38
Geviliaik15
Griniaik383
Gudeliaik33
Išlynosvs7
Jauniškėk67
Jautakiškiaik4
Kalniškiaik2
Kalviaikd5
Kareivosk26
Kerkasiaik115
Kūprėk5
Kušleikiaik67
Laitekiaik12
Laplėgiaik31
Legotėk15
Lendrėsk31
Liaudiniškėkd4
Mažučiaik33
Morkiškėk14
Orkiaik14
Padvarninkaivs0
Padvarninkai Ik11
Padvarninkai IIk24
Pakražantisk39
Pakražantokaik11
Palėkinisk7
Pamergiaik25
Papiliaik12
Paprūdžiaikd21
Pastulgiaik34
Pėriškiaik139
Petkiškiaik32
Plūsčiosk51
Pluskiaik38
Raudgiriaik2
Raudiškėk55
Rėzgaliaik37
Sotkalnisk48
Stulgiaik175
Šapėnaik18
Šarkinėk0
Šaukiškėvs2
Šikšniaik5
Šimaičiaik36
Šimaitukaik20
Šimkaičiaik23
Šuneliaik3
Švitriaivs3
Tabaliaik11
Tįsaičiaik45
Trakšeliaik34
Tranšoniškėvs0
Tūravak11
Ūpainiaik47
Ūpainiukaik18
Uvainiškiaik18
Užmedžiaik87
Užmergiaivs0
Užžalpiaik3
Vaidatoniaik53
Valpainiaik153
Vileikiaik46
Žadvainiaik13
Žalpiaimstl125
Žirnainiaik52
Žvirzdeliaik3
Šaukėnų seniūnija3153
Albaičiaikd3
Aukseliaik50
Aunuvėnaik248
Baršiškiaik2
Beržėnai IIk9
Čekaičiaik3
Dapkiaik4
Daugirdaik7
Dirvonėliaik9
Dubėnaik125
Dulkiškiaik0
Eizbėk7
Gabriejolėvs4
Galvydiškėk4
Gaugariaik80
Gelučiaivs8
Gerbėniškėk2
Giriškiaik10
Gudmoniškėk6
Gumiltėnaik31
Juodlėk4
Jurgoniškiaik9
Kadagynask8
Kalniškiaik228
Kartokliaik41
Kentriaik50
Kibgirėk0
Kūjokaik8
Laikšėsk251
Laiškalnisk20
Lazdynaik1
Liepynaik0
Lykšilisk295
Pabikiaik15
Pabiržiaivs0
Pagančiukaik14
Pailgisk17
Paklibakiaik6
Pakupelkisk72
Palaiškalnisk0
Paplėštakiaik39
Pašatrijak0
Pašoniaik18
Pavainiškėk55
Paventysvs0
Pavėžupisk20
Pelėdkojaik6
Peleniaik21
Petrošiaik0
Plausgailiaik23
Puikiškėk3
Spaudžiaik59
Svilėk16
Šaltupisvs0
Šaukėnaik48
Šaukėnaimstl721
Šeškupisk6
Šonak0
Šukiškiaik53
Tilvikaik35
Titvydiškėk50
Tolučiaik5
Traulėnaik0
Ubesisk0
Ubesiukaik0
Užberžynisk13
Užpelkiaik0
Užvarmisk11
Vabaliaik39
Vainagiaik0
Vaišlaukisk49
Vėžaliaik5
Vėžežerisk0
Vidsodisk187
Žutautaik20
Tytuvėnų apylinkių seniūnija3986
Agailiaivs5
Antaniškiaik0
Aukštiškiaigst0
Aukštiškiaik41
Baldainiaik0
Būdosk3
Budraičiaik288
Budriūnaik34
Bulavėnaik90
Cigelnėk0
Dauginiaik18
Dugnaik0
Eimančiaik59
Elbaraik16
Elvyravak29
Ežėnaik0
Gailaičiaik20
Galminaičiaik29
Gedvilaičiaik5
Gembutiškėk0
Girininkaik18
Gudaičiaik3
Gudeliaik50
Jagminiškėk44
Johampolisk172
Kadagynėk2
Kaimalėk66
Kaimalėvs30
Kalniškiaivs5
Kalviaik5
Kamenkak0
Kaniūkaik33
Kantučiaik0
Kazankak5
Kelmynaik2
Kiaulakiaik5
Kiaunoriaik237
Kybučiaik101
Kiškoniaik33
Kleitiškiaik4
Kručaik0
Kubiliaik54
Kuprėsvs0
Kuršiaik62
Lapučiaik1
Leošinak5
Liepynaivs0
Mažulaičiaik0
Medingėnaik41
Medsodžiaik5
Meižiaik2
Mergaklonisk8
Meškinėk9
Miežučiaik2
Minginčiaivs0
Mockaičiaik41
Mosteikiaik54
Naujamiestisk1
Naukaimisk4
Pabariukaik23
Padidmiškisk1
Padubysyskd4
Padurupiaik5
Pagauštvinisk2
Pagirysvs0
Pagryžuvysk461
Pajuodupysk0
Paliesisk7
Papušynysk49
Paraskalnisk10
Pašakarnisk36
Pašiaušėk215
Pašiaušiukask1
Pašimšėk21
Patytaukysk14
Paulišiaik6
Pavengrysk0
Pavydaik203
Pavygailiaik21
Pažerysk13
Peldžiaik0
Pežaik0
Pivoraičiaik38
Plauginiaik14
Plekaičiaik32
Plytnyčiak3
Pūsdvarisk0
Rėžaliaik0
Rimšiaik8
Ruteliaik52
Sidariškėvs0
Simaniškiaik4
Siraičiaik0
Skogalisk223
Spudžiaik6
Stulgiaik0
Šedbaraik357
Šedvydžiaikd0
Šeimylaukisk38
Šimšak0
Šukiškiaik59
Tytuvėnaigst48
Tytuvėnėliaik31
Tolučiaik37
Trainaičiaik77
Užpelkiaigst6
Užpelkiaik6
Užvižiaik6
Vaitkaičiaik16
Valaičiaik1
Vičiaik26
Visgailiaik27
Žaliknysk2
Žaraik11
Žilaičiaik25
Užvenčio seniūnija3375
Audeniaik2
Bambalaik9
Beržėnaik119
Bikniškėk9
Brauzgaik13
Čiotiškiaik48
Dangvietaik63
Daugėnaik18
Degsnėk1
Didonaik0
Domeikiaik19
Dvarčiusk27
Dvarviečiaik20
Gedruikiaik21
Gedvilaik11
Girnikaik400
Gludaik10
Gudaik37
Gudeliškiaik4
Guravak3
Jungirisk0
Junkilaik301
Katarškiškiaik14
Kerbedėliaik5
Kerbedlaukisk12
Kolainiaik315
Kolainiukaik41
Kruopainiaik11
Kunigiškiaik48
Kuršaik32
Labūnavak57
Labūnavėlėk37
Lapiškiaik5
Lauriškėk6
Leliušiaik5
Lingaviškiskd3
Liubišiškiaik21
Lukšiškėvs0
Markūniškėk22
Maudžioraik73
Meškuičiaik52
Minupiaik235
Miškiniaik0
Moluvėnaik18
Naikmiškėk3
Negirbiaik12
Pabutkalnisk79
Pabutkalniukask19
Pagaurutisk1
Pagiriškiaik24
Pagludžiaik0
Pakalniškiaik0
Paloniaik21
Pašilėnaik209
Pavandenėk33
Plikšilisk8
Ramučiaik77
Rėžgalisk2
Rūdiškiaik26
Sarakiškiaik21
Sirūniškiaik9
Spygliaik15
Šemetiškiaik13
Šiliškiaik7
Šlapgirėk3
Šliurpėsk0
Šlumpiaik41
Šunikiaik27
Tyklėk2
Toleikiaik37
Ušakiaik6
Ušnak6
Ušnėnaik98
Užalksnynisk4
Užgiriaik0
Užgludisk39
Užkalniaik15
Valkosk3
Varmikėk3
Veniaik40
Volungiaik52
Žalakiaik9
Žeberiaik85
Želviaik173
Žvirgždžiaik6
Vaiguvos seniūnija1250
Adošiškėk17
Akmeniaik44
Albaičiaik0
Bagužiaik17
Daugėliškėk15
Daustoriaik12
Didlaukisk8
Didmedžiaivs0
Gailaičiaik0
Galiniaik10
Ganyprovakd0
Gedužiaik0
Juciaik25
Judikiaik0
Kalniškiaik38
Kiloniaik5
Klapatauskiaik22
Lapvarčiaik0
Laugiriškiaik10
Liupšiaik23
Norkiaik6
Padegsnisk0
Pakėvisk282
Pakėvukaik0
Paknituvisk0
Paknituvisvs0
Papilalisk17
Paprūdžiaik0
Pavaiguvisk16
Perkūniškėvs0
Petrikaičiaik0
Pikeliaik54
Plumpiaik0
Stirbišiaik0
Šarkiaik6
Šiaulaičiaik0
Šiliukaik2
Špitolėk4
Švytriškėk0
Taršiškiaik9
Tolišiaik12
Užgiriaik0
Vaiguvak534
Vaiguvalėk2
Vaiguviškiaik10
Vikraičiaik50
Visgirdaik0
Žiaunėk0
Žuviškėvs0

Pakruojo rajono savivaldybė

29458

Linkuvam1797
Pakruojism6057
Guostagalio seniūnija1816
Antkalniaik24
Butniūnaik127
Degėsiaik249
Devynergiaik18
Dovydiškiskd0
Dvariūkaik107
Gedučiaik74
Gedžiūnaik20
Guostagalisk388
Javydoniaik64
Keliuotiškiaik3
Krupavičiaik4
Laiškoniaikd0
Linkavičiaik517
Majeliaik1
Masčioniaik0
Pagiriaik1
Palinkuvėk2
Paplonėk1
Papušaik0
Raudonpamūšisk8
Ručiniaik2
Rudžioniaik0
Šikšniaik143
Šlapeliaik7
Uniūnaik43
Vainaroniaik13
Zvanagalak0
Klovainių seniūnija3425
Augustavask5
Balsiaik365
Barvainiaik0
Beržiniaik3
Bešoniaik7
Bučiūnaik9
Dvariūkaikd0
Gačioniaik274
Gailioniaik43
Gesviaik0
Getautaik20
Kalniškiaivs0
Klovainiaimstl980
Krivaičiaik27
Laimučiaik26
Laipuškiaik213
Lašmenpamūšisk84
Lumbeliaik0
Margiaik14
Marijampolisk0
Meilūnaik5
Minioniaivs3
Padauguvak36
Paežeriaik0
Pakalniškiaik14
Palašmenisk25
Pamūšisk247
Pamūšninkaik0
Pašakiaik8
Petrašiūnaik475
Plunkiaik10
Puodžiškiaik7
Rimšoniaik66
Rimšoniškisk0
Siečiaik43
Sitkūnaik0
Spilgiaik30
Šilaivs3
Šinkaučiškisk15
Tirkšlioniaik28
Titoniaik267
Trakų Pakapėsk0
Uošask33
Vaišvydžiaik40
Vanagynėvs0
Vebriškisvs0
Lygumų seniūnija3168
Aleknaičiaik29
Armonaičiaik41
Ąžuolynėvs4
Bagdonaičiaik14
Barvainiaik3
Bedriaik15
Beinoraičiaik89
Beniuliaik11
Bitaičiaik50
Budziniškisk0
Dargužiaik45
Daušiškiaivs2
Degučiaik284
Dovainiškisk9
Dvariškiaik282
Gužučiaik2
Ilguočiaik4
Įsoniaik12
Jackoniaik17
Jasvilaičiaik2
Joniškaičiaik0
Juknaičiaik53
Kabališkiaik4
Kalneliaik8
Kareiviškisk13
Kauksnujaik131
Kutaičiaik44
Lapgirysk22
Lapynėvs4
Lygumaimstl664
Lygumaivs24
Mantaičiaik0
Martyniškisvs14
Mickūnaik2
Minelgiaik9
Miniūnaik11
Nadaukiaik0
Naujalaukisk0
Norvaišiaik10
Palygumisvs0
Pavėzgiaik78
Petraičiaik4
Pošilisvs8
Poškiečiaik60
Ramonaičiaik2
Reibiniškisvs0
Ročkaičiaik0
Rubaičiaik17
Rusleliaik3
Rusliaik8
Sakalaik13
Stačiūnaik433
Sukmedisk22
Šukioniaik436
Švilpynėk2
Tyliaik0
Užubeliaik12
Vaigailiaik3
Valakėliaivs0
Vėbariaik18
Vilūnaičiaik121
Linkuvos seniūnija2359
Blėkoniaik19
Butėnaik11
Čičykiaik1
Daunoriaik1
Dovydiškisk6
Dūčiaik39
Dūčiaivs1
Gaižūnaik80
Gataučiaik34
Gegiedžiaik138
Girbutkiaik73
Gudžiūnaik8
Impoliaik8
Janelioniaikd0
Jurgaičiaik17
Kalpokaik196
Laboraik107
Laiškoniaik2
Linkuvavs2
Medėnaik10
Megučioniaik150
Miciškiaik29
Mikalajūnaik38
Mūravotask43
Mūrdvarisk8
Paguliankak14
Pamuckaik64
Pamūšiskd2
Petrikoniaikd0
Plentask200
Plikeliaik21
Puknioniaikd0
Puodžiūnaik23
Pupiškiaik0
Rauklaukisvs4
Rimkūnaik168
Ruponiaik145
Skėriaik5
Šiaudiniaikd0
Tautkūnaik7
Tričiaik3
Triškoniaik257
Tulminiaik14
Ūdekaik357
Vaižgantaik8
Veselkiškiaik21
Višeikiaikd0
Vizgoniaik3
Vorlaukisvs0
Voronėliaik19
Zimbiškiaik3
Pakruojo seniūnija2688
Akmenėliaik27
Bačiūnaik17
Daugšigaliaik18
Dovainiškiskd0
Eibutoniaikd2
Gedžiūnaivs5
Jasaičiaik14
Jovaraik563
Juškoniaik10
Karašilisk23
Kareiviškiskd0
Kirponiaik4
Kolyčiaik27
Kreivakiškisk0
Kundročiaik34
Kuosiškiaik21
Kvedaraik9
Libariškisk0
Linksmučiaik366
Mažeikoniaik338
Noreikoniaik71
Pakruojisk576
Paliečiaik64
Pašilisk13
Paverdeniaik21
Petrašiūnaikd0
Poškiečiaikd0
Praniaik6
Preičiūnaik236
Savėliškisk0
Sigutėnaik129
Šiliškisk17
Telišioniaik70
Teterviškiaik2
Vaidaikd0
Vaigailiaikd0
Vaišvydžiaikd0
Valainiaik5
Pašvitinio seniūnija2265
Binėnaik55
Bubilaikd0
Bubštaik0
Burniškiaik13
Daugalioniaikd0
Dausiškiaik2
Domančiaik0
Draudeliaik264
Gaubiaik15
Gedminiaik19
Gegiedždvarisk12
Giedraičiaik24
Gražaičiaik44
Išdagiečiaik13
Janelioniaik2
Kalevaik50
Kalnuočiaik10
Kazokaik14
Kibaik1
Laitiešiniaik9
Lizdeikiaik9
Mačiūnaik11
Mažioniaik22
Meilioniaik1
Miciūnaik8
Mikniūnaik259
Mišeikiaik0
Niūraik0
Noršoniaik7
Pamūšisk373
Pašvitinysmstl440
Peleniškiaik160
Peluodžiaik66
Petroniškiaik0
Pociūnaik7
Rimdžiūnaik40
Rimšoniaik30
Satkūnaik0
Sodeliškiaik21
Sosdvarisk103
Starkoniaik20
Sūkuriaik13
Sutkūnaik0
Šiaudiniaik1
Titoniaik9
Trakeliaik9
Trivalakiaik25
Vaidaik2
Vainiūnaik49
Vaiškoniaik3
Voroniaik30
Žvirbliniaik0
Rozalimo seniūnija2764
Adampolisvs0
Akmenynėk14
Bališkiaik50
Bančiaik24
Beržamantėkd0
Beržinėvs0
Birjagalak30
Butnalaukisk8
Čelkiaik36
Derveliaik60
Dinaburkask1
Draumėnaik2
Dulkiškiaik13
Eibutoniaik0
Galeliaik3
Gikoniaik31
Jomantoniaik0
Kauksnujaikd0
Krumpiaik5
Laičiaik4
Lineliaik0
Litkūnaik0
Maldžiūnaivs1
Medikoniaik243
Medinėvs0
Mediniškiaik44
Meldiniaik64
Miškadvarisk0
Moniūnaik8
Padubysysk225
Paežeriaik7
Plaučiškiaik374
Rokoniaik29
Rozalimasmstl928
Simaniškiaik10
Stūriškiaivs2
Tarvydaik33
Tirkšlioniaivs0
Vaitkūnaik16
Vilkinėvs3
Vismantaik177
Zaitiškisk5
Zigmantiškiaik19
Žvirbloniaik295
Žeimelio seniūnija3119
Akmenėliaik63
Akmeniškiaik0
Aleksejevka IIk2
Aukštadvarisk7
Balanėliaik5
Baliniaivs2
Baltausiaik7
Bardiškiaik223
Daugalioniaik20
Didysis Plonėnask28
Diržiaik130
Gataučiaikd0
Gatautėliaik0
Gedeikoniaik6
Geišaik11
Gelčiaik28
Geručiaik32
Grikpėdžiaik255
Janoniaik2
Jovaišiaik9
Kaireliaik31
Krasniškiaik5
Kūkaik15
Kukariškiaivs0
Lauksodisk122
Laumekiaik1
Liesaik14
Maišeliaik0
Margiaik79
Mažučiaik53
Meldžiūnaik3
Mikoliškisk199
Moniūnaik2
Moniūnėliaik0
Nakrošiūnaik7
Nociūnaik108
Noreikaik122
Noriūnaik25
Noriūnėliaik6
Pagiriaik7
Petronėliaik0
Petroniaik8
Pikčiūnaik0
Plonėnask25
Rozentalisk0
Ruoniaik5
Skarulėliaik0
Skaruliaik8
Staškavičiaik34
Steigviliaik127
Striukaik17
Šulaičiaik23
Šumyliaik0
Vydžiaik2
Vileišiaik19
Višeikiaik0
Zyliaik3
Žeimelismstl1216
Žičiūnaik3

Radviliškio rajono savivaldybė

52148

Radviliškism20339
Šeduvam3400
Tyruliaim412
Aukštelkų apylinkės seniūnija1913
Arimaičiaik143
Aukštelkaik704
Avietinėk4
Birjočiaik43
Eibariškiaik4
Gražioniaik110
Kalnelio Gražioniaik467
Kauliniaik113
Kriaukėnaik42
Kutiškiaikd0
Liaudiškiaik64
Mažaičiaik90
Mėlidaik8
Paobeliaik1
Rukaičiaik41
Rupliškisvs8
Sedūnaik39
Žironaik32
Baisogalos apylinkės seniūnija5121
Andriūnaik1
Augmėnaik129
Bagdonaik58
Baisogalamstl2548
Biliūnaik0
Bučiūnaik95
Čelkiaik4
Dauderiaik71
Degėsiaik0
Dišliaik7
Dvareliaik0
Fermak0
Gankiaik3
Jadvimpolisk8
Januškoniaik41
Juodupiaik30
Kabliaik31
Kalveliaik13
Kemėraik2
Komariškiaik9
Kubiliūnaik104
Liaudiškiaik14
Lopaik8
Mikoniaik15
Moniūnaik30
Moralinėk0
Paberžėliaik6
Pagojaik3
Pakiršinėlisk58
Pakiršinysk698
Palonaik7
Palonaimstl441
Piepaliukaik8
Pliuškiaik12
Randžiaik2
Ritikiaik16
Sirutiškiaik16
Šileliaik13
Šileliukaik1
Treigiaik3
Vainiūnaik406
Valatkoniaik200
Vardukšniaikd0
Vilgirdaičiaik10
Daugėlaičių apylinkės seniūnija577
Daugėlaičiaik345
Jaugėlaik25
Krikštanaik1
Liepinėk1
Manteliaik0
Matkaičiaik3
Nirtaičiaik82
Pagojisvs4
Pataušisvs0
Uodynėk3
Varnioniaik67
Vilkduobėk8
Vitkaičiaik4
Žinėnaik34
Grinkiškio apylinkės seniūnija3308
Abložynėk0
Auksučiaik0
Aukštieji Levikainiaik1
Balandiškisk42
Bargailiaik15
Beinoriškisk68
Būdai Ik0
Būdai IIk9
Burūnaik5
Čerkosaik24
Daugirdaik7
Degėsiaikd5
Dirgaičiaik3
Dirvoniškiaik10
Dvareliaik2
Eitviliaik26
Gegužinėk5
Geručiaik58
Giedraičiaik155
Ginčaik2
Godaik28
Gražiškiaik6
Grinkiškismstl900
Gujėnaik23
Gulbinaik73
Juodeliaik33
Juodžiaik3
Kačiuškiaik4
Kairėnaik114
Kairėnėliaik203
Kalančiaik5
Legečiaik30
Legetėliaik9
Martynaičiaik0
Medeliukaik1
Mėnaičiaik205
Mikailiškiaik28
Mockiškisk5
Naujėnaik0
Noručiaik51
Paberžiaik27
Pagojisk7
Pagomerčiaik5
Pakrūmiaik0
Paplanskiaik3
Pašušvysmstl395
Pypliaik26
Pliuškiaikd0
Ramoškiaik2
Rudžiaik61
Skiečiaik6
Smiltynėk5
Strazdynėk1
Šašeliaik9
Šašiaik168
Šmulkiškiaik6
Uodynėk0
Vaitiekūnaik323
Valatkaičiaik0
Valinėk9
Vedreikiaik81
Viktorinėk8
Žitiškiaik8
Pakalniškių apylinkės seniūnija3216
Aldoniškisk3
Alksniupiaik761
Amalijak13
Areiniškiaivs0
Baukaik54
Birutėk10
Bružiaik27
Burbiškisk7
Dambavak15
Dapšioniaikd0
Daukonysk16
Dausaik5
Grybtrakisvs5
Jasonysk23
Jukiškisk37
Juodupiaik18
Karizniškisvs5
Kašiaivs3
Kibildžiaik13
Kleboniškiaik42
Krupiškisk0
Labak26
Lineliaik2
Maldžiūnaik62
Mandeikiaikd0
Maneitaik28
Mažuliaik49
Miškadvarisk0
Naujasodisk65
Niauduvak197
Pagaidžpiliaikd3
Pagojisvs4
Pajuliaik42
Pakalniškiaik422
Pociūnaik328
Radiškiaivs22
Radviloniaik168
Radviloniaivs2
Raginėnaik53
Raudondvarisk367
Rimaičiaivs7
Rokoniaikd2
Sliekiaik8
Šeduvavs14
Šileikoniaik50
Šniukoniaik26
Tankūnaivs12
Valdeikiaik79
Vanaginėvs0
Veliakiemiaik61
Žardeliaik33
Žybartaik27
Radviliškio apylinkės seniūnija3296
Baroniškiaivs4
Bebrujaik47
Daukučiaik5
Diržiaik5
Gendviliaik16
Gimbogalakd6
Ilguočiaik109
Jankūnaik37
Jasnagurkak2
Jonaitiškiaikd5
Jukniškiaik21
Kaneivaičiaik28
Karčemosk402
Kutiškiaik759
Linkaičiaigst27
Linkaičiaik396
Liutkiškiaik110
Mankiškiaik230
Miežaičiaik165
Nakraušiūnaik7
Paobeliaikd8
Ramulėnaik27
Skirjočiaik2
Šniūraičiaik569
Tautiškiaik0
Vaiduliaik94
Vantainėliaik3
Vantainiaik15
Verduliaik14
Voskoniaik183
Sidabravo apylinkės seniūnija2305
Asteikiaik3
Beinoravak389
Beržinėk0
Birželėsk113
Dapšioniaik101
Dargėnaik2
Dauburaičiaik59
Daukantaikd0
Davongalisk14
Deveikiaivs1
Dotiškiaik54
Geniaik0
Jasnagurkavs1
Jaukštaivs0
Kaspariškiaik4
Kundrėnaik46
Malūniškiaik1
Mandeikiaik14
Mazgiaik2
Miškiaik34
Naujasodėvs0
Ožaičiaik95
Padvarninkaik4
Pagaidžpiliaik0
Pakiršiniaik14
Palabėk0
Paryžiusvs1
Praščiūnaik120
Rėčkaik17
Rimiškiaik0
Rimkiškėsvs0
Rudeliaik5
Rudžiaik43
Sibičiaik27
Sidabravasmstl610
Skapiškisvs5
Šulneliaivs1
Tauginaik3
Taukuočiaik71
Trakaik26
Trakeliaik0
Užkuraičiaik13
Vabaliaik123
Vadaktaimstl227
Verpčiaik3
Vidulaukisvs11
Vileikiaik48
Skėmių apylinkės seniūnija1512
Aguriškėsk7
Girvalakiaik17
Kirkilaik3
Pagarduviaik35
Panekelpiaik7
Pašakiaik128
Pašlapėlėk0
Pociūnėliaimstl535
Rinktinėliaik1
Sirutiškiaikd21
Skėmiaik544
Skomaičiaik76
Skomaičiukaik47
Šabiškiaivs0
Šašėnaik10
Užpurviaik44
Vaičaičiaik2
Vakaraik5
Valmančiaik30
Šaukoto apylinkės seniūnija1403
Abrieskaik0
Baublėvs0
Baužiškiaik0
Bysvainėliaik0
Budriaik1
Butkiaik0
Daužnagiaik42
Debeikiaik1
Diktariškiaik36
Goriškisk0
Grigalaičiaik14
Jankaičiaik4
Kadylaik5
Kalnaik4
Kaunetiškiaik33
Kunigiškiaik156
Lenartuvak7
Liaubaraik0
Liekiaik3
Liepkalnisk7
Mankiškiaik8
Margiaik0
Miškiniaik7
Mumšiliskd13
Notiniškiaik4
Paežeriaik11
Pakalnučiaik15
Pakrovkak6
Paltynaik32
Papušynysk298
Pasodniaik0
Pašakarnisk0
Piktoniaik1
Reksčiaik12
Ropkepiaik2
Sokmedžiaik0
Sutkiškisk0
Šaukotasmstl583
Šaukotas Ik26
Šaukotas IIk3
Šilaik0
Tamošiškiaik3
Trakaik0
Užžadikiaik4
Valatkiškiaik23
Žąsaičiaik34
Žemieji Levikainiaik5
Šeduvos apylinkės seniūnija2605
Baltojik33
Butėnaik202
Dargužiaik10
Daukantaik26
Džiugoniaik87
Gimbogalak36
Kauleliškiaik18
Kurklaičiaik6
Kurkliaik73
Labučiaik21
Margavoniaik87
Paežeriaik55
Pakuteniaik20
Pavartyčiaik711
Prastavoniaik210
Puipiaik104
Riaubaik27
Rokoniaik70
Užuovėjak55
Užuožeriaik65
Vaiduloniaik22
Vaižgaik51
Vardukšniaik10
Velžiaik55
Vėriškiaik430
Viešvilėk80
Žilioniaik41
Šiaulėnų apylinkės seniūnija1998
Acokavaik225
Apušrotask1
Ardaičiaik0
Aušrėnaik29
Baranaučiznak0
Baroniškiaik2
Birietiškiaik17
Bloškiaivs0
Daujočiaik23
Daukšiaik1
Dirvonaik29
Dirvoniškiaik18
Dvarčiaik3
Gražvydaivs0
Jasaičiaik14
Jokūbiškiaik56
Juodpjaunisk0
Kalnugalisk1
Kleiviškiaik0
Kudinaik4
Liepiškiaik70
Mantviliškiaik17
Mažuoliaik14
Minautuvak0
Mumšilisk0
Mūraik5
Norkiškiaivs0
Pamėraik0
Pamiškalniaik0
Pašušvysk23
Petrošiaik30
Pilveliaik6
Repšiaik13
Rubežiaik0
Sakteliaik7
Sidariaik62
Skynimiečiaik0
Sklioriškiaik31
Sodaičiaik0
Stalmokaik3
Starteliaik0
Sulinkiaik2
Šiaulaičiaik104
Šiaulėnaimstl890
Šilaik0
Toleikiškiaik5
Vagariaivs0
Vendrėkd7
Viliošiaik2
Virikauskaik6
Žeimiaik275
Žostarčiaivs3
Tyrulių gyvenvietės seniūnija743
Batkūnaik67
Bernočiaik2
Čiuteliaik19
Dvarninkaik33
Gankiaik1
Gudesiaik4
Jonaitiškiaik112
Mankiškiaikd12
Pakalniškiaik8
Polekėlėk342
Pušinavak19
Pušiniškiaik30
Smilgiaik2
Spičiaik56
Vališkiaik11
Vendrėk19
Žarniaik6

Šiaulių miesto savivaldybė

133883

Šiauliaim133883

Šiaulių rajono savivaldybė

51620

Kuršėnaim14197
Bubių seniūnija3826
Alksnyniškėk5
Aukštelkėk89
Aušraičiaik0
Bacaičiaik3
Bagdoniškėk21
Bazilionaimstl475
Beinoriškėk12
Bernotaik6
Biručiaikd0
Bitėnaik20
Blužgalisk6
Brazinskiaik7
Bubiaik878
Bulėnaik44
Bunokiškėk27
Burkšaik3
Butiškėk0
Butkaičiaik75
Čeprečiškėk12
Daubakiškiaik0
Dengtiltisk5
Didlaukėk35
Dirvonaik19
Dzidaik52
Gervėnaik95
Gyliaik15
Gilvyčiaik321
Gilvyčiukaik5
Girnikaik3
Goriškėvs4
Gošteliškiaik2
Grabijolaik4
Jakštaičiaikd0
Jankaičiaik2
Jusaičiaik42
Juškaičiai Ik4
Juškaičiai IIk18
Kadagynėvs7
Kanapinėk12
Knašiaik10
Kurauskiaik0
Kurtuvėnaik23
Kurtuvėnaimstl326
Laisvučiaik1
Leškiaik10
Linartaik35
Liūdoriaik2
Lukšiaik4
Margėsk6
Maskvytėk21
Mekiaik15
Meškiaik135
Mingėliaik0
Mirskiškėk15
Molinėsk5
Mostaičiaikd6
Motaičiaik28
Naisiaik2
Naujieji Gilvyčiaik18
Noliškiaik15
Pabijočiaik22
Padegliaik19
Pageluvisk23
Pagervinėk13
Pakalniškiaik10
Pamiškaupisvs1
Paraudžiaik8
Paširvisk4
Pašvinėsk48
Pavakalnisvs1
Pavėkiaik23
Pikeliškėk78
Pikužiaik9
Pociškėk9
Purvinėk5
Raizgiaikd29
Rimeikiaik0
Rimkiaik4
Rimkiškėk3
Rimučiaik7
Sakalaik2
Simoniškėk4
Skaudviliaik51
Skurviaik1
Slydžiaik18
Slišaik0
Slišukaivs9
Sodeliukaik18
Spaudžiaik13
Spitkiškėvs2
Stibiriškėk2
Šalpirčiaik17
Šemetiškiaik36
Šilynasvs9
Šiliškėk5
Taručiaik13
Tilybiškėk10
Trauleiniaik35
Trociškėk1
Užčiaušiaik7
Užkalniaik37
Vabalaik23
Vainagiaik8
Valatkiaik14
Viekvedžiaik59
Vilaičiaik14
Vilkuriaik16
Visgirdaik19
Volungiaik40
Zigmantinėvs2
Zuikiškėk7
Žadvainiaik6
Žalpeliaik7
Gruzdžių seniūnija2966
Apušėliaik14
Augučiaik10
Aukštrakiųk0
Aukštuoliaik5
Bartkūnaik0
Biržiaik23
Bučiūnaik32
Dargaičiaik46
Daujočiaik11
Dimšiaik27
Gruzdžiaimstl1747
Gruzdžiaivs7
Gurbaik8
Jauneikiškėsk6
Jokūbaičiaik0
Kantminiaik13
Karveliaik31
Laumakiaik0
Lygudaik76
Lukošaičiaik45
Maldeniaik9
Maniūšiaik19
Mažeikiaik16
Norvaišiaik14
Paupariaik0
Poviliškiaik8
Račiaik45
Rakandžiaik1
Ratkūnaik0
Raubaičiaik0
Ražų eiguvosk0
Sauginiaik46
Saveikiaik73
Strazdaik12
Šėkščiaik3
Šepkaičiaik7
Šiupyliaik395
Taurakiaik2
Valdomaik67
Žiogaik148
Kairių seniūnija3795
Bacioniaik2
Bertužiaik339
Dimaičiaik0
Dvikapiaik15
Eimučiaik128
Gudeliaik20
Ilgoji Lovak4
Kairiaik856
Kairiaimstl1158
Kalniškiaik10
Kirbaičiaik0
Liutkūnaik51
Mikailaičiaik50
Mumaičiaik9
Norušaičiaik48
Pročiūnaik8
Šėkščiaivs2
Šilėnaik665
Šiubaičiaik32
Tyliaik11
Vėgėliaik0
Vismantėliaik2
Zapalskiaik9
Žadžiūnaik355
Žalgirysk1
Žvigaik20
Kuršėnų kaimiškoji seniūnija5670
Agailėsk4
Auksučiaik29
Beržtvosk83
Bijūnėliaik3
Braznavak6
Būdosk10
Čigonaik56
Čiuineliaik38
Čiuiniaik14
Daugėliaik31
Drąsučiaik1004
Egėliškėsk71
Gaudučiaik1
Gaudžiaik17
Gedintėsk212
Gergždeliaik277
Geruogiaik17
Gudmiškėk15
Gūragiaik82
Ivoškiaik2
Jakutiškėk0
Jokšiaik16
Kalviškiaik62
Kantrimiškisk2
Katiliškėsk0
Ketūnaik48
Krikliaik51
Kubeliaik37
Kušleikiaik19
Kvietkeliųk0
Lapkasiaik25
Laukstučiaik6
Laumakiaik3
Liepkalnisk12
Likučiaik4
Mažučiaik8
Medvalakėk15
Micaičiaik754
Miliškėsk15
Milvydaik43
Nugarėsk5
Olbikiškėk22
Oliesinask27
Ožkėnaik3
Padarbosk4
Padvaiskiaik17
Pakepšteniaik0
Pakšteliaik46
Pakubeliaik0
Pakumulšiaik345
Pakuršėniaik50
Palūksčiaik6
Papalskiaik9
Papelkiaik36
Paringiaik0
Paringiaikd5
Paringuvisk246
Pazastarčiųk0
Pažižmėk4
Pažižmėliaikd0
Pilkalnisk1
Pusbaubliaik3
Pusgudžiaik0
Raganiaik19
Rekčiaik40
Ringuvėlėk29
Ringuvėnaik481
Romučiaik151
Rūveliaik23
Saulučiaik92
Skačiaik66
Smurgiaik6
Steponiškėk11
Strazdaik11
Svirbūtėsk79
Šėkščiaik0
Šileliaik19
Šilėnaik83
Šilkalnisk26
Širminiaik18
Škurliškėk1
Tadiškiaivs1
Tylučiaik9
Tulkinčiaik2
Urkuvėnaik30
Užlaukiaik23
Užmiestisk28
Užringuvisk2
Vaitkaičiaik19
Varputėnaik320
Vilkiškėk3
Visdergiaik23
Voreliaik21
Vosbūčiaik6
Zastarčiaik55
Žardeliaik5
Žygaičiaik19
Žiliaik28
Kužių seniūnija4118
Amaliaik137
Apšrujaik19
Aušraičiaikd0
Beržynėk85
Biručiaik43
Bitėnaikd0
Briešlaukisk12
Bunokiškėsk18
Džiuikiaik11
Gilaičiaik342
Gogiškiaik1
Gražuoliaik26
Ilgviečiaik25
Jakštaičiaik17
Jakštaičiukaik38
Jauneliaik14
Jonelaičiaik38
Juozapaičiaikd0
Jurgaičiaik10
Kasčiukaik2
Kybarčiaik37
Kurauskiaik12
Kuzavinėsk61
Kužiaimstl1420
Lukšiaik155
Luponiaik28
Marmaik23
Minkštakiaik3
Mostaičiaik0
Noreikiaik123
Normančiaik18
Norutaičiaik22
Norvaišiaik12
Nutaučiaik13
Pakarniaik3
Pakarniukaik15
Purvynėk21
Radviliaik19
Raizgiaikd0
Raupaičiaik15
Rūveliaikd0
Sauginiaik286
Siaurimaičiaik14
Smilgiaik288
Smiltynėk54
Sneigiaik11
Stonaičiaik2
Šobliškiaik9
Švendrėk15
Tyrelkaik33
Toliočiaikd0
Užvėkiaik5
Vaišnoriaik0
Verbūnaik563
Verčiuliųk0
Meškuičių seniūnija2676
Adomiškiaik23
Bagdongirisk12
Dakčiaik9
Dapkūnaik29
Daugėlaičiaik54
Daunoraik126
Dimaičiaikd0
Domantaik16
Dvarlaukisk4
Gavėnaičiaik34
Gibaičiaik24
Ilgoji Lovakd0
Jurgaičiaik28
Karvazaik72
Kirmėlynėk2
Klebonaik5
Lūpaičiaik13
Mantaičiaik6
Meškuičiaimstl1218
Misaičiaik20
Mišeikiaik10
Naisiaik624
Nikančiaik49
Noreikiaik52
Norkūnaik3
Parkulpisk11
Rėkuvak0
Rupeikiaik23
Sereikiaik120
Tamošiūnaik15
Tautiniaik53
Žačiaik21
Raudėnų seniūnija1737
Atuoniaik10
Bartlaukėk7
Būdvydžiaik14
Čibirikaik23
Daržiškėsk20
Dirvonėnaik414
Dubiniaik53
Felicinavak4
Gelžėk35
Giriškiaik0
Girkantaik2
Girkautaik100
Girlaukėk7
Yniškėsk10
Judriškėk0
Juozapavak0
Kemersiaik0
Kentraičiaik45
Kybartiškėk24
Kraupšiaik3
Leičiaik31
Lieplaukisvs4
Luiniaik7
Medlaukėk3
Medragiaik37
Neimantiškėk7
Numšiaik0
Pabalvėk0
Paežeriaik15
Pagelžiaik1
Pagelžiukaik5
Pakentraičiaik7
Pakoklinėk23
Pamockėk51
Paraudžiaik42
Pastruikiškėk2
Patyreliaik15
Pavaišvėk0
Pažižmėliaik46
Pėžaik6
Pūšiliaik42
Raudėnaik403
Repšiaik33
Rūdėnaik18
Sauslaukėk15
Šeškiaik10
Šilėnaik1
Šluotiškėk3
Švendriaik71
Tarutėsk0
Tarvydžiaik10
Taučiaik0
Užpelkiaik2
Vadeikiaik11
Vanagiškėk16
Vilkdaržėk9
Žagariškėk2
Žemalėnaik18
Šakynos seniūnija1729
Agailėskd0
Auksučiaikd5
Balsiaik5
Baužaik26
Burbinaik6
Čeponiaik34
Dargaudžiaik3
Dargiaik3
Dauginčiaik27
Daugmaudžiaik0
Degulėsk0
Diržiaik31
Egėliškėskd0
Gedvydžiaik33
Kerbediškėsk0
Kiaukliaik23
Mandeikiaik9
Masiaik5
Mažaičiaik34
Mikaičiaik5
Mikolaičiaik54
Mikutaičiaik8
Mimaičiaik53
Paliesiaik23
Piktaičiaik6
Piktuižiaik189
Prišiškėsk0
Raudondvarisk81
Riškaičiaik23
Semeniškėsk2
Skobiškėsvs2
Šakynamstl425
Šelvenaik8
Tautgailiai Ik13
Tautgailiai IIk0
Tulminaik80
Valakaik74
Velviečiaik0
Viesgirdžiaik6
Viliočiaik22
Žarėnaik411
Šiaulių kaimiškoji seniūnija10906
Aleksandrijak290
Andrijavak24
Aukštelkėk1186
Beržynėk21
Bridaik414
Dainosk65
Daušiškiaik5
Domantaikd9
Einoraičiaik329
Gastyniškiaik0
Gegužiaik490
Giedriaik17
Gilvydžiaik0
Ginkūnaik2963
Girelėk2
Gytariaikd0
Gubernijakd0
Juodinkiaik20
Jurgeliškiaik7
Kadugiaik20
Karpiškiaik11
Kėbliaik0
Kupriaik148
Kušlambalisk1
Lieporiaik202
Lingailiaik134
Lukšiaikd46
Malavėnaik12
Malavėniukaik4
Mėmlaukiaik0
Meškiškėk10
Miesmedisk3
Minaičiaik2
Noreikiaikd0
Normančiaik6
Pailiaik32
Paitaičiaik36
Pakapėk344
Pakarčiūnaik1
Pumpučiaik7
Raizgiaik112
Rėkyvak74
Smilgiaik4
Sutkūnaik616
Šapnagiaik158
Širvučiaik11
Šlepkaivs9
Šukiaik11
Toliočiaik255
Tvibiaik32
Tvibiukaik2
Uosupisk17
Vaikšnėgalak2
Vaikšnėgalikėk0
Verduliaik20
Verduliukaik12
Vijoliaik1154
Vileikiaik19
Vinkšnėnaik742
Voveriškiaik472
Žačiaikd0
Žaliūkėsk9
Žeimiaik251
Žylakiaik15
Žuvininkaik48

Tauragės apskritis

134275

Jurbarko rajono savivaldybė

37786

Jurbarkasm13797
Smalininkaim653
Eržvilko seniūnija3265
Avietiškiaik41
Balandžiaik38
Baužaičiaik15
Būdosvs0
Būkintlaukisk11
Būtaičiaik25
Čepaičiaik1
Daugėliaik39
Dirvonaik33
Dūdlaukisk19
Dugnaik0
Eimantaik10
Eržvilkask10
Eržvilkasmstl518
Fermosk14
Gabšiškiaik35
Garšvilaik16
Kalnučiaik4
Kartupiaik171
Klevinėk12
Kubiliškėk30
Kulvertiškiaik45
Lendrynėk4
Lenkčiai Ik87
Lenkčiai IIk2
Lentinėk14
Leonavask37
Lybiškiaik397
Milaičiaik9
Mosteikiaik70
Naujininkaik36
Openiškėk14
Paberžiaik11
Padvarninkaik4
Pagatupysk7
Pagiriaik21
Pagojysk5
Palabaukščiaik12
Pašaltuonysk307
Paupynisk14
Paupysk44
Paviščiovysk51
Petkaičiaik66
Pikeliaik34
Plekiaik43
Pocaičiaikd2
Polaik25
Pratvalkaik13
Pužiškiaik44
Rikyškiaik15
Rimšaik18
Ropynėk0
Rudžiaik23
Rutkiškiaik224
Sarakiškiaik13
Sarapiniškiaik13
Skliausčiaik39
Smaidriaik14
Sniegoniškėk27
Steponavak22
Stiegvilaik40
Šveisčiaik0
Tadaušavak28
Taubučiaik52
Taučeliaik32
Trakaik3
Užakmeniaik11
Užšešuviaik0
Varlaukisk150
Varnaičiaik13
Verėpaik20
Viršiliškėk5
Žukaičiaik43
Girdžių seniūnija1563
Baciaik13
Balniai IIkd11
Baužaikd1
Butkaičiaik75
Butkaičiai IIk0
Būtrimaik80
Dargiaik7
Drebulynėk12
Džiugaik11
Eidukiškiaik17
Girdžiaik488
Gudeliaik229
Jerubiškiaikd7
Jokūbaičiai Ik2
Jokūbaičiai IIk35
Jurgeliškiaik3
Kavoliai Ik5
Kavoliai IIk36
Kuziaik0
Liudvinavakd44
Miliušiaik37
Naujininkaik10
Paalsys IIkd9
Paantvardys IIk0
Pavidaujysk0
Pavidaujys Ik299
Pavidaujys IIk41
Pavidaujys IIIk0
Pažėraik37
Pocaičiaik49
Ridikiškiaik5
Šapališkėkd0
Juodaičių seniūnija583
Juodaičiaik485
Mišiūnaik43
Pagausantys Ik19
Pagausantys IIk23
Pakarklysk10
Pavietavakd3
Užringisk0
Jurbarkų seniūnija3630
Antkalniaik6
Antkalniškiaik59
Balneliškiaik5
Balniai Ik58
Balniai IIk22
Bandzinai Ik4
Bandzinai IIk14
Bendžiaik28
Buitkiškiaik15
Būtrimaikd5
Dainiaik300
Dainiai IIk108
Dargaitėliaik25
Gedžiaik86
Geišiaik21
Giedriaik39
Globiaik0
Greičiaik24
Jerubiškiaik8
Jokymiškiaik24
Jurbarkaik898
Kalnėnaik27
Kalniškiaik43
Kažemėkaik11
Klišiaik121
Kriščiaviškėk14
Kuturiaik59
Lemantiškiaik5
Lukšiaik16
Mantviliaik40
Mantviliai IIk10
Meškininkaik40
Mikutaičiai Ik46
Mikutaičiai IIk29
Naujasodžiaik50
Naujininkėliaik27
Palėkiaik30
Pašventysk70
Rauktiškiaik18
Rotuliaik462
Rotuliai IIk7
Rukšniaik14
Saukaik4
Smukučiaik82
Telviakaik26
Užkalniaik20
Užvajočiaik7
Vajotaik38
Valuckaik14
Vanaginėk1
Velėniškiaik30
Vertimaik130
Vidugirisk6
Vilniškiaik78
Žindaičiaik291
Žirniškiaik15
Raudonės seniūnija1869
Adomaitiškėk2
Ambručiaik18
Andriušiūnaik4
Balandžiaik104
Bartiškiaik12
Birbilaik15
Čerbaik41
Dangutiškėk3
Dubinskiaik10
Graužėnaik73
Kabučiaikd7
Kybartaik28
Klapatinėk40
Milkūniškėk1
Miškaik5
Naujininkaik4
Naujokaik54
Paagliuonyskd0
Paantvardysk15
Pamituvys Ik11
Pamituvys IIk1
Pareviaik17
Pasnietalysk77
Pjauniaik17
Pupkaimisk79
Raudonėk0
Raudonėmstl716
Raudonėnaik251
Sausgiriaik6
Stakiaik0
Stakiaimstl241
Šambaravak8
Vaičiuškaik9
Seredžiaus seniūnija3096
Armeniškiaik208
Aukštrakisk0
Belvederisk63
Burbinėk19
Burbiškiaik94
Dainaviškiaik6
Daugeliškiaik0
Daujotaik3
Domantaik7
Eimučiaik14
Eimutiškėk0
Gadvaišaik39
Girkaik32
Goniūnaik18
Grivančiaik15
Išlestakiaik10
Jurgiškiaik4
Klausučiaik1050
Klumpėvs0
Merontiškiaik4
Motiškiaik74
Naciūnaik4
Paarmenysk27
Padubysysk134
Padubysysk10
Papartynaik14
Pašiliaik22
Paupstaliaik10
Pavambaliaik15
Pavietavak16
Pieštvėnaik28
Pikčiūnaik26
Ramovėk0
Rukšioniaik9
Rūstekoniaik40
Seredžiusmstl749
Skubaik35
Spruktaik21
Staciūnaik7
Šapališkiaik0
Šilaitynėk19
Vambaliaik32
Vyliaudaik2
Vitkūnaik7
Vosbutaik153
Zabranask0
Žardiškiaik50
Žemaitaičiaik6
Skirsnemunės seniūnija2441
Antkalniškiaik33
Girvalakiaik3
Jakaičiaik139
Kalniškiaik7
Kaniūkaik30
Kartupėnaik72
Molynėk101
Naubariškiaik4
Naukaimisk58
Naukaimisk90
Paantvardysk1
Panemunėk8
Pilis Ik392
Pilis IIk58
Skirsnemunėk905
Skirsnemuniškiai Ik29
Skirsnemuniškiai IIk17
Skirsnemuniškiai IIIk107
Sliekiškiaik11
Šilinėk23
Švendriškiaik116
Vencloviškiaik185
Žvyriaik52
Smalininkų seniūnija999
Antšvenčiaik40
Endriušiaik81
Kazikėnaik48
Naudvarisvs5
Smalininkaik440
Tetervinėvs5
Užbaliaik11
Užtilčiaik11
Vidkiemisk356
Vilktakisvs2
Šimkaičių seniūnija2428
Akmeniškėk7
Antanavak1
Apolonovkak20
Artelėsk1
Aukštrakiaik35
Aušgirysk18
Baltraitiškėk155
Barzdžiaik0
Baužaik0
Bebirvaik15
Bulzgeniškiaik23
Cigelnėk9
Degimask14
Giegiaik24
Griaužaik119
Grigožiškėk3
Jovališkėk41
Kalniškiaik7
Kalupiaik5
Kazokaik0
Kebiškiaik2
Kniečiaik162
Lapgiriaik43
Liudvinavak34
Medininkaik27
Naukaimisk23
Naukaimiskd10
Paalsys Ik62
Paalsys IIk6
Pabebirvysk22
Pabebirvysk0
Paišlynysk39
Pamituvysk29
Paparčiaik0
Paskynaik243
Pauliaik284
Pavidaujysk14
Pavidaujys Ikd4
Pavidaujys IIIkd0
Peldžiūnaik9
Rievaik2
Rupeikiaik23
Stulgiaik5
Šambaravakd0
Šapališkėk9
Šilišninkaik0
Šilkalnisk45
Šimkaičiaik26
Šimkaičiaimstl265
Vadžgirysmstl505
Vidaujak10
Vidgirisk2
Volungiškėk0
Zagriaužisk11
Žvirblaukysk15
Veliuonos seniūnija2102
Akmeniškiaik19
Antkalnėk35
Bereiviškiaik12
Birbiliškėk42
Džiaugiaik21
Gausantiškiaik36
Gervėnaik15
Gystėnaik58
Griciaik151
Gudžiūnaik54
Kabučiaik2
Kalviaik21
Karalinavak0
Kelmickaik7
Klangiaik110
Liucinavak37
Minelgaik22
Mišiūnaikd0
Paagliuonysk7
Pakalniškiaik32
Pamituvysk16
Papiškiaik3
Pelučiaik72
Pelutėliaik29
Skardinėk2
Stalioriaik5
Šiauliaik46
Škeršpyliaik8
Tamošiaik255
Terespolisk3
Užringiskd9
Vaičiuškaikd1
Veliuonamstl883
Zagriaužiskd0
Zubrickaik43
Želmenaik15
Žibintaik31
Viešvilės seniūnija1360
Antupiaik12
Apšriūtaik19
Baltupėnaik0
Išdagaik13
Jūravak58
Kalveliaik22
Leipgiriaik22
Naumalūnisvs10
Pagenaičiaik3
Pagulbiniaik12
Ridelkalnisk123
Smaladaržisvs0
Viešvilėmstl1045
Vilkdaubisvs4
Žardeliaik17

Pagėgių savivaldybė

12208

Pagėgiaim2393
Panemunėm329
Pagėgių seniūnija3234
Bajėnaik45
Benininkaik369
Birštoniškiaik53
Būbliškėk204
Daubaraik42
Eisraviškiaik39
Endriškiaik15
Geniaik55
Giegždaik7
Grigolaičiaik24
Gudaik139
Jonikaičiaik75
Kentriaik256
Kiūpeliaik5
Kulmenaik49
Mantvilaičiaik17
Mikytaik37
Minjotaik43
Natkiškiaik724
Pavilkiaik82
Pėteraičiaik43
Piktupėnaik416
Ropkojaik80
Sauliaivs17
Smukutėk9
Strazdeliaik5
Strepeikiaik64
Sūdėnaik0
Šlepaik40
Tamošaičiaik19
Timsriaik11
Užbaliaik14
Vėlaičiaik39
Vidgiriaik141
Vydutaičiaik50
Žemučiaik6
Stoniškių seniūnija2742
Aleknaik51
Anužiaik151
Berštininkaik48
Dinkiaik10
Karceviškiaik2
Kovgiriaik38
Kuciaik47
Lazdėnaik8
Mažaičiaik250
Naujapieviaik24
Nausėdaik15
Pagėgiaik57
Pageldyniaik14
Pakamoniaik132
Peleniaik11
Plaškiaik175
Plaušvariaik26
Pleinėk4
Rėžiaik9
Rukaik718
Spengiaik13
Stoniškiaik228
Stumbragiriaik57
Šilgaliaik606
Šuneliaik20
Tutliaik22
Vičiaik6
Vilkyškių seniūnija3510
Adomiškiaik19
Aušgiriaik66
Baltupėnaik13
Bardinaik131
Barzūnaik48
Bitėnaik109
Kalvaičiaik0
Keleriškiaik23
Kerkutviečiaik72
Krakeniškiaik3
Kriokiškiaik121
Lindikaik8
Lumpėnaik640
Mažrimaičiaik48
Mociškiaik91
Naujininkaik20
Nausėdaik38
Nepertlaukiaik16
Opstainėliaik0
Opstainysk54
Pagenaičiaik39
Palumpiaik63
Pempynėk24
Raudondvarisk2
Sodėnaik15
Sokaičiaik55
Stygliškiaik53
Strazdaik26
Šakininkaik120
Šereitlaukisk73
Trakininkaik130
Vartūliškiaik53
Vėžininkaik111
Vilkyškiaimstl883
Žagmantaik10
Žagmantėliaik0
Žukaik333

Šilalės rajono savivaldybė

31570

Šilalėm6281
Bijotų seniūnija1255
Antininkaik36
Bardžiaik89
Bijotaik258
Cipkiškiaik13
Daubak2
Gedeikiaik2
Girdiškėk224
Kalniškiaik3
Kazokaik12
Klabaik2
Košiai Ik136
Košiai IIk25
Kumečiaik5
Maldūnaik9
Mankiškėk6
Padvariaik16
Pagirdiškėk20
Pakarčemisk42
Palaimak17
Palyženisk6
Pavėriaik18
Pilsūdaik10
Pliupiaik10
Poškakaimisk69
Simėnaik86
Šimkaičiaik3
Šlapeikiaik19
Tūjainiaik114
Vaidatoniaik3
Bilionių seniūnija508
Aukštagirėk5
Baravykaik46
Baubliaik0
Bilioniaik294
Gulbėsk117
Padvarninkaik2
Plunksnėsk18
Stoniaik26
Didkiemio seniūnija374
Didkiemisk259
Gerviškėk0
Kuiniškiaik0
Laumenaik47
Pažiuržmotisk17
Vartulėnaik51
Kaltinėnų seniūnija3103
Antininkaikd0
Ąžuolijak40
Bartašiškėk109
Bartkiškėk26
Burniaik1
Butkaičiaik2
Dirgėlaik21
Donylosk1
Dvarčiusk21
Ganyprovak5
Gardiškėk2
Gaučaik34
Gaudvaišaik8
Gedminiškėk50
Gimbūčiaik0
Gineikiaik211
Girsteikiaikd9
Iždonaik145
Jankaičiaik7
Jaunodavak53
Jogminiškėk34
Juodžiaik22
Kaltinėnaimstl835
Kanapukaik3
Karklėnaliaik0
Kastauniškėk0
Katyčiaik0
Kaušaik49
Kiaukaliaik7
Krūtilėsk34
Kutaliaik21
Kvesčiaik22
Labardžiaik41
Lauciškėk6
Lauksargisk11
Laumenaik40
Lingėniškėk5
Mankiškėkd28
Mažuoliaik0
Meirėsk0
Milaičiaik16
Miliaik2
Misaičiaik32
Nuomininkaik63
Orvydiškėk14
Paašvijisk10
Pabaliaik27
Paežerupisk0
Pagrybisk161
Pakalniškiaik20
Pakarčemisk80
Pasausalisk34
Pelkėsk130
Pempėsk23
Pesiaik14
Pilėsk20
Prienaik14
Putvinskiaik17
Radiškėk100
Rėzgaliaik65
Rūčiaik18
Rukšiaik0
Rusliaik8
Rūteliaik141
Skabučiaik1
Skindėriškėk3
Sodalėk12
Šakiaik52
Šaltiškėk9
Šiukšeliaik0
Šliužosk15
Trakask31
Určiniškėk2
Užpelkisk5
Vosgirdaik21
Žiliaik40
Kvėdarnos seniūnija4201
Ąžuolijak21
Budriaik30
Buišiaik12
Capiškiaik1
Degimaik7
Degutgirisk12
Gagačiaik9
Geniotask96
Gražjūrisk135
Grimzdaik267
Gvaldaik74
Kadagynaik69
Kalnyčiaik46
Kekiškėsk19
Kerbedžiaik18
Kukštinėk6
Kvėdarnak72
Kvėdarnamstl1934
Lembask97
Nasvytaliaik6
Padievaitisk36
Pajūralisk633
Pampliškėk6
Papynaujisk54
Paragaudisk199
Pūslaukisk10
Radvietisk17
Rudlaukisk14
Sauslaukisk175
Skerdynaik8
Sodalėk1
Stigrėnaik14
Stirbiškėk5
Šakėnaik72
Šerlaukisk24
Uršulynask2
Laukuvos seniūnija3867
Apvaršuvak72
Bagdonask13
Baltkalnisk15
Baubliaik13
Bilionyskd0
Buciškėk27
Bučiaik1
Burbiškiaik17
Dainiškėk24
Dargaliaik23
Dargiaik36
Degliškėk79
Degučiai Ik42
Degučiai IIk17
Degutaliaik7
Didieji Vankiaik49
Dvarviečiaik119
Eitvydaičiaik14
Endrikavask11
Gatautiškėk44
Girvainiaik142
Gulbėskd0
Josūdiškėk2
Juodainiaik185
Kalnėnaik25
Kantautaik15
Kantautaliaik28
Karūžiškė Ik3
Karūžiškė IIk32
Kaštaunaliaik29
Kelpšaičiaik9
Kikoniaik8
Kuitainiaik0
Laukdvariaik77
Laukuvamstl998
Malavėnaik10
Mankiškėk26
Mažrimaikd0
Mėčiaik11
Norvaišiaik11
Padievytisk47
Payžnysk27
Palaukuvisk19
Palygumisk2
Palokystalisk0
Panerotiskd0
Pievininkaik0
Pykaičiaik82
Pykaitaliaik12
Plunksnėskd0
Požerėk258
Reistraik9
Ręsčiaik20
Riešketaik33
Rudiškėk15
Ruskiaik65
Samoškaliaik7
Selvestraik25
Stirbiškėk29
Stoniaikd0
Strazdaliaik29
Stročiaik91
Stungaičiaik53
Šiauduvak436
Šukolaik11
Tautvilaik53
Trakogalisk15
Treigiaik72
Trumpainiaik16
Vabalaik114
Vaikių Laukask0
Vaitkaičiai Ik48
Vaitkaičiai IIk12
Virkėsk3
Virpylaik30
Pajūrio seniūnija2538
Ąžuolijak9
Bačiškėk19
Barboravask3
Dapkiškėk31
Džiaugėnaik81
Griaužaik4
Gulbiškiaik48
Jomantaik230
Jonaičiaik52
Kalniškiai Ik39
Kamščiaik14
Keberkščiaik88
Kirnės Ik15
Kirnės IIk0
Kukariškėk0
Kunigiškiaik70
Kusiaik35
Libartaik17
Lileikėnaik51
Lomak19
Maskolijak0
Medeliškėk13
Nedojėsk17
Paežerisk23
Pailgotisk8
Pajūrismstl872
Pakalniškiai Ik30
Pakisysk118
Palaivisk35
Paskarbiškiaik28
Pažvėrisk21
Reistraik72
Rugienoskd0
Spingiaik0
Spraudaičiaik30
Stegvilaik9
Stigraliaik2
Tūbučiaik38
Užjūrisk13
Užlaidinėk3
Vidutiškėk12
Vilkų Laukask3
Visdžiaugaik135
Žvingiaimstl231
Palentinio seniūnija377
Beržėk122
Gudaičiaik8
Lentinėk3
Palentinisk109
Pinciškėk5
Ruškak3
Severėnaik49
Smalkviečiaik51
Spingiaik7
Varsneliaik20
Šilalės kaimiškoji seniūnija5208
Andriejaičiaik65
Antupalisk8
Apidėmėsk13
Balsiaik299
Biržų Laukask307
Bytaučiaik2
Bytlaukisk175
Bokštaik128
Brokštėnaik11
Burkėnaik119
Debliaik62
Dirkintaik139
Drobūkščiaik330
Drobūkštaliaik45
Eidžiotaik2
Gedėliškėk8
Gerdučiaik6
Girininkaik7
Griguliaik13
Gūbriaik97
Gūvainiaik76
Indijak21
Jakaičiaik17
Jokūbaičiaik69
Jucaičiaik354
Kadarėsk16
Kadarėskd0
Kadžygak41
Kalniškiaik14
Kastauniškėkd11
Katyčiaikd4
Kelmutiškėk9
Kerbedžiaik13
Kiaukaik90
Kilpinėsk5
Klekniškėk2
Kreiviaik13
Kuodaičiaik22
Kūtymaik107
Labardžiaikd9
Lapkalnisk9
Lašiškėk9
Lentinėk43
Leviškiaik71
Lingiškėk124
Mažrimaik18
Mišučiaik60
Nevočiaik147
Norvainiaik19
Pakasokisk4
Panerotisk29
Pėpliškėk74
Pūtvėk20
Ryškask3
Romės Laukask9
Rubaičiaik2
Rubinavask54
Rugienosk6
Sėdėjimaik8
Siauteliaik0
Struikaik152
Šarkaik41
Šėrikaik75
Šiaudaliaik13
Šilaik317
Šoliaik15
Traksėdisk287
Tūbinės Ik203
Tūbinės IIk36
Užsienisk17
Vabolėsk23
Vaičiaik45
Vaišnoriškėk0
Vingininkaik410
Zobielijak0
Žąsinalisk29
Žąsinask79
Žviliaik28
Tenenių seniūnija616
Adomavask39
Barsukinėk19
Kalniškiai IIk107
Mažieji Girininkaik0
Pakalniškiai IIk44
Šusčiaik0
Teneniaimstl369
Vidgirėk38
Upynos seniūnija2266
Aukštutiškėk0
Bytaučiaikd0
Būbliškėk5
Driežaik29
Dungeriaik30
Dungeriukaik30
Dvariškiaik19
Dvarviečiaik11
Dvyliškė Ik14
Dvyliškė IIk8
Eželiškėsk27
Gaidėnaik27
Galvyčiaik41
Gaubtysk0
Gegužėsk0
Gerdučiaikd0
Girsteikiaik2
Griguliaikd0
Gudirvėsk14
Juškaičiaik8
Kalvaliaik3
Kalvaliaikd0
Kazokai Ik14
Kliūkiaik41
Kraikaik13
Lingėsk52
Lingių Fermosk18
Mankaičiaik16
Miškiniaik16
Naujasis Obelynask327
Negėraik19
Paakmenisk73
Pabremenisk42
Paežerisk156
Paežeriskd0
Paiekvedisk16
Pajėrubynisk32
Pakoplyčisk65
Papaukštkalnisk16
Patulėk7
Paupynisk27
Paupisk9
Pavarsėdisk7
Pazimkalnisk12
Petkalnisk46
Plaušiniškėk7
Rudaliaik8
Rusų Obelynask12
Senasis Obelynask75
Upynak32
Upynamstl409
Užkalnisk11
Varsėdžiaik157
Vedriaik30
Vytogalak201
Žakaimėk32
Žadeikių seniūnija976
Alkupisk61
Dulkių Laukask33
Girininkai Ik10
Girininkai IIk0
Ievoniškiaik30
Klabaik51
Kuliškiaik45
Mikūlėsk32
Padvarninkaik85
Paymėžisk53
Palokystisk93
Prapymask80
Šaukliškėk0
Šeručiaik44
Šventaik0
Žadeikiaik359

Tauragės rajono savivaldybė

52711

Skaudvilėm2140
Tauragėm29124
Batakių seniūnija1749
Akstinaik56
Antegluonisk37
Balčiškėk17
Batakiaigst269
Batakiaik119
Batakiaimstl261
Bildeniaik65
Čiuteikiaik80
Eidintaik157
Fermak21
Gerviečiaik63
Gryblaukisk23
Karklotėk0
Kerteniaik0
Kundročiaik28
Lankininkaik25
Liaudginaik34
Mažintaik68
Melagiškėk10
Mickiškėk17
Mozeriškėk6
Norkiškėk252
Ožnugariaik26
Paegluonisk19
Paltiniškėk31
Pašešuvisk13
Pužiškėk22
Santakaik0
Šiaudinėk20
Šidagiaikd0
Šiurpiškėk8
Užkerteniaik2
Užšešuviaik0
Gaurės seniūnija2819
Aneliškėk34
Ąžuolynėk36
Balandžiaik13
Baltrušaičiaik413
Bernotiškėk54
Braziškiaik0
Burbiškiaik0
Dargaičiaik48
Deferencijak3
Drūtaviškiaik8
Dvarviečiaik21
Eičiaik475
Gailiškėk3
Gauraičiaik35
Gaurėk20
Gaurėmstl468
Girgždaik17
Joniškėkd0
Jucaičiaik32
Juodpetriaikd0
Kiukiškiaik0
Kunigiškiaik384
Lybiškiaik0
Liperiškėk5
Liutkaičiaik6
Meižiaik0
Meškaik24
Milaičiaik74
Milgaudžiaik142
Paberžiaikd4
Padrūtupiaik29
Paįkojaik34
Pameižiaik0
Pamiliušiaik0
Pasalupisk2
Pypaliaik2
Platkepuriaik0
Puikiaik11
Purviškiaik1
Sakalinėk103
Stirbaičiaik62
Stragutėk58
Šiauriškiaik14
Traklaukask32
Užvarniaik13
Užvėjaik4
Vėžaičiaik11
Zaltriškiaik77
Zuikiškiaik8
Žiburiaik39
Lauksargių seniūnija1554
Aukštvilkiaik89
Gilandviršiaik33
Greižėnaik33
Griežpelkiai Ik108
Griežpelkiai IIk94
Kalėnaik77
Kamščiaik59
Kregždėnaik35
Kreivėnaik7
Lauksargiaik700
Meldiklaukiaik21
Nemeilaik17
Oplankysk56
Steponiškiaik1
Šakiaik185
Žilučiaik39
Mažonų seniūnija3808
Alijošiškėsk61
Antšunijaik7
Balskaik40
Debliaik0
Devynakiaik3
Galmenaik119
Geniaik19
Griaužaik55
Gudlaukisk12
Jatkantaliaik9
Karapolisk74
Kasbarynaik44
Kaziškėk0
Kelmynėk18
Kuturiaik2
Lėkiškėk10
Leoniškėk37
Lylavėnaik27
Lomiaik346
Matiškiaik23
Mažonaik577
Mineikiškiaik4
Mišeikiaik18
Naujininkaik0
Norkaičiaik321
Pagirupisk91
Pagramantalisk0
Pagramantismstl569
Papušynėk299
Reksčiaik16
Rekstukaik25
Ridikiškėk34
Ringaliaik71
Ringiaik96
Ruibiškėkd0
Selmoniškiaik6
Siaurkampisk0
Sungailiškiaik258
Sutkaik29
Šakvietisk164
Šaukėnaik19
Tamošaičiaik0
Trakšeliškiaik18
Treinojik124
Tuščiaik19
Uosvietisk25
Užbūdupisk4
Vaitimėnaik86
Vėžalaukisk4
Visbutaik25
Zuikiškėk0
Skaudvilės seniūnija2690
Adakavas Ik617
Adakavas IIk0
Angladegiaik5
Barsukynėk15
Beresniškėk0
Beržynėk6
Bokšeiniaik1
Brūžaičiaik16
Būgaik3
Būteniaik141
Cigelnėk0
Daujotėliaik11
Dvarviečiaik10
Gedgaudiškėk60
Gilvičiaik24
Giržadaik38
Ivangėnaik64
Jakštaik42
Jakutiškėk58
Juškaičiaik13
Juškiškėk6
Kalniškiaik61
Karšuvak13
Kavadoniaik27
Keteriaik43
Kirkliaik21
Kuksinėk4
Lauraičiaik0
Laurinaičiaik10
Leliškėk18
Margynėk0
Mikalaičiaik3
Mockaičiaik0
Motaičiaik0
Nosaičiaik2
Očikiaik58
Pabambiaik9
Paegluonisk26
Paklevisk22
Paplėstiškėk19
Paprūdžiaik3
Papušyniaik21
Pasuvirkštisk1
Pauliškiaik3
Paupynisk0
Pavartisk34
Paverkalnisk9
Pilsūdaik324
Plingėsk8
Pužaik111
Puželiaik44
Rūdijak24
Ruibiškėk19
Sauslaukisk13
Sniegoniškė Ik11
Sniegoniškė IIk0
Sodalėk80
Šidagiaik173
Trepaik241
Užkalniaik1
Vaidatoniaik0
Vėluikiaik52
Vilnaliaik31
Zakarkiškėk8
Žaliūkėk10
Žvirzdėk3
Tauragės seniūnija5451
Alangak11
Antgurkliaik0
Balandiškiaik4
Baltramiejiškiaik40
Beigeriškiaik12
Bekeriškiaik0
Bimbilinėk2
Butkeliaik498
Ceikiškėk17
Dacijonaik348
Dagiaik0
Dapkiškiaik432
Dauglaukisk367
Drąslaukisk24
Dunokaik32
Dvarelisk18
Dvarelisvs0
Dvarviečiaik5
Girgždaikd12
Grineidžiaik63
Gurkliaik48
Jatkančiaik120
Jociaik35
Joniškėk135
Juodpetriaik255
Kalniškiaik13
Kalpokaik22
Kraštinėk8
Kuisiaik91
Lapynaik18
Lapurvisk36
Laužask3
Lengveniaik18
Ližiaik14
Lukšiškiaik2
Mąsčiaik12
Meižiaikd6
Meldikviršiaik114
Molynaik20
Molupisk76
Oreliškiaik0
Paberžiaik12
Pajūrisk83
Pakalpokiaik9
Pašešuvisk2
Petkaičiaik10
Plikiškėk6
Požerūnaigst7
Požerūnaik67
Rūgaliaik32
Skirgailaik129
Sodalėk5
Staiginėk27
Stragutėkd62
Šakiaik4
Šaltaičiaik6
Šilinėk16
Tarailiaik43
Tauraik1891
Trakininkaik25
Trakšeliškiaik5
Trūkiškėk22
Vališkiaik4
Vitkaičiaik23
Voveraičiaik4
Žadgailaik26
Žygaičių seniūnija3376
Aukštupiaik406
Balčiaik72
Būdviečiaik89
Butkaik48
Dabrupinėk13
Dirvėnaik71
Draudeniaik136
Gaudaičiaik37
Girininkaik25
Kaupiaik5
Kęsčiaik280
Lapkasėsk0
Laužininkaik13
Lazdynėk7
Leikiškiaik37
Margiškiaik9
Murdeliaik4
Pabūdviečiaik30
Palolytisk0
Pašikšniaik16
Pryšmantai Ik38
Pryšmantai IIk57
Putokšliaik71
Ringiniaik0
Ruikiaik44
Sartininkaik453
Skiržemėk90
Stirbaičiaik25
Stirbaitynėk61
Stokaičiaik60
Šikšniaik159
Trumpininkaik45
Trumpiškiaik33
Urviniaik0
Užpelkiaik9
Vaidilaik11
Vaitiškėk2
Vilaičiaik29
Vylūsčiaik9
Visbaraik222
Zoliškiaik17
Žygaičiaimstl643

Telšių apskritis

179885

Mažeikių rajono savivaldybė

67296

Mažeikiaim42675
Sedam1309
Viekšniaim2270
Laižuvos seniūnija1181
Auksūdysk390
Barystėsk21
Duobgiriaik2
Kalniškiaik0
Laižuvamstl560
Lendriškiaik23
Pakliaupisk15
Palaižupėk16
Purpliaik98
Purvėnaikd2
Stumbraik54
Varninėk0
Mažeikių apylinkės seniūnija3454
Antanavak14
Bugeniaik463
Dargiaik83
Gargždaik16
Juodeikiaikd2
Kalnėnaik858
Krakiaik642
Kuodžiaik14
Kurmaičiaik201
Linksnakiaik47
Maigaik0
Miliaik33
Naikiaik139
Pumpuraik78
Purvėnaik293
Ruzgaik179
Sovaičiaik80
Troškučiaik66
Urvikiaikd27
Zastaučiaik47
Žiogaičiaik172
Reivyčių seniūnija1768
Buknaičiaik447
Dargiaikd2
Fermak3
Kabaldikaik16
Kalnėnaikd10
Kirkaik3
Knabikaik74
Kurmaičiaikd6
Kušlėnaik66
Leckavamstl235
Mantvydaik25
Miškėnaik2
Reivyčiaik367
Troškučiaikd8
Tulnikiaik140
Urvikiaik364
Sedos seniūnija2127
Arvydiškėk31
Beržėnaik19
Butikiaik38
Dagiaik211
Dingailaik14
Domėnaik32
Dūmaičiaik34
Grūstėk92
Kalnijosk257
Ketūnaikd10
Kuisiaik18
Kulšėnaik111
Mažaičiaikd2
Nausodėk50
Pabradumėk48
Padvarninkaik48
Paežerėk33
Pagardėk115
Pasruojėk15
Renavask109
Rimoliaik9
Rubikaliaik10
Skėriaik92
Šiliaikd3
Tiškaik46
Tvaskučiaikd7
Uikiaik43
Užežerėk294
Vadagiaik269
Žadeikiaik67
Šerkšnėnų seniūnija2229
Balėnėliaik0
Bugeniaikd0
Daciaik5
Girkaliaik15
Gudiškėk10
Kalniškiaik30
Ketūnaik72
Kirkliaik3
Lėlaičiaik15
Liūdėnaik7
Mantvydžiaik12
Mažaičiaik12
Pašerkšnėk54
Plinkšėsk424
Račiaik89
Rubikaik222
Rupėkiaik54
Skuodiškiaik141
Šerkšnėnaik473
Užpelkiaik5
Žemalėk586
Tirkšlių seniūnija4154
Balėnosk615
Bružaik83
Daubariaik176
Gauryliaik54
Geidžiaik192
Jautakiaik12
Jonaičiaik0
Kruciaik57
Lėlaičiaik32
Lėteniaik165
Medžialenkėk12
Paventėk2
Pievėnaik234
Plėnakiaik69
Spurganaik173
Tirkšliaimstl1626
Užlieknėk548
Voveriaik104
Viekšnių seniūnija3263
Ašvėnaik45
Birbiliškėk11
Bobulinak0
Boguslavask45
Čekaik39
Dainoriaik36
Dargužiškiaik16
Daubiškiaik3
Dauginėliaik5
Dauginiaik48
Degimaik24
Fermak318
Gyvoliaik323
Gudaik38
Kapėnaik347
Kegriaik64
Marškonėk0
Meižiaik4
Meškeliaik19
Nabuiliaik4
Pabūgeniaik0
Padvariaik9
Pakalupisk363
Palnosaik555
Pavirvytėk18
Pluogaik35
Pušinavak1
Ramoniškėk15
Rekečiaik19
Santekliaik12
Savarinak22
Skleipiaik3
Stočkaik15
Svirkančiaik116
Tučiai Ik76
Tučiai IIk20
Uogiškiaik2
Užventėk355
Žalionėk6
Žibikaik232
Židikų seniūnija2866
Asteikiaik19
Bataičiaik7
Bučiškėk5
Bukančiaik34
Dapšiaik50
Dautaraik38
Giniočiaik7
Griežėk5
Juodeikėliaik45
Juodeikiaik2
Kentaučiaik17
Kražiškiaik16
Kugiaik55
Kukiaik27
Liepkalnėk0
Liūliškiaik36
Milteniaik1
Obeliškiaik22
Pakvistisk0
Palūšėk14
Parakalnisk18
Paviliotėk70
Petraičiaik72
Pikeliaimstl520
Pocaičiaik18
Račaliaik281
Repšiaik24
Ritinėk236
Senmiestėk82
Strygalėk3
Sūdintaik28
Sugaudžiaik31
Šeiriaik5
Šiliaik26
Tvaskučiaik33
Ukrinaik484
Viliotėk11
Židikaimstl524

Plungės rajono savivaldybė

44170

Plungėm23436
Alsėdžių seniūnija1434
Aleksiaik4
Alsėdžiaimstl956
Dišliaik56
Eivydaik49
Yliaik65
Irkiniaik18
Jurgaičiaik12
Krapštikiaik40
Makščiaik59
Peleniaik15
Skirpsčiaik45
Šoniaik8
Žvirblaičiaik107
Babrungo seniūnija2513
Babrungask616
Babrungėnaik78
Bereniaik29
Božiaikd10
Didvyčiaik194
Glaudžiaik319
Grigaičiaik20
Jėrubaičiaik33
Jodėnaik93
Jovaišiškėk217
Kalniškiaikd38
Kaspariškėk48
Lieplaukalėk130
Maceniaikd0
Merkeliaikd7
Pakeraik143
Pauošniaik28
Pūčkoriaik12
Ruolaičiaik7
Surbliaik21
Truikiaik216
Užlieknisk148
Užupiaik59
Žvirblaičiaik47
Kulių seniūnija1399
Blidakiaik2
Čiūželiaik0
Didieji Mostaičiaik91
Karklėnaikd74
Kuliaimstl704
Kumžaičiaik200
Mažieji Mostaičiaik63
Mižuikaik80
Paalantisk28
Palioniškiaik1
Reiskiaik24
Šiemuliaik132
Nausodžio seniūnija3636
Gandingak28
Jodėnaikd10
Juodeikiaik115
Kalniškiaikd16
Karklėnaik341
Kaušėnaik383
Kleipščiaik11
Maceniaik22
Mardosaik69
Mažiavosk35
Nausodisk36
Noriškiaik78
Prūsaliaik640
Santakisk12
Stonaičiaik324
Šložiaik9
Varkaliaik1234
Vieštovėnaik273
Paukštakių seniūnija1404
Aleksiaikd0
Božiaik5
Dilbšiaik4
Dišliaikd0
Endriuškaičiaik8
Gelindėnaik30
Grumbliaik274
Jogaudaik48
Jonikaik23
Juodeikiaik25
Kėkštaik35
Kepurėnaikd2
Kulskiaik29
Lankos Laukask18
Lazdeniaik13
Merkeliaik76
Molupiaik20
Naručiaikd0
Nešukuočiaik12
Nugariaik50
Paburgėk12
Paežerėk58
Paišiotaik11
Paluokėk5
Paukštakiaik94
Plokščiaikd0
Raišaičiaik33
Rukundžiaik16
Skyplaičiaik10
Staneliaik287
Svirpliaik14
Šlečkaik75
Šlepečiaik5
Tarvainiaik50
Vaištaraik62
Platelių seniūnija2428
Antsieniaik12
Atlaužaik6
Beržorask104
Dovainiaik157
Gilaičiaik84
Gintališkėk296
Jockiaik7
Kadžiaik16
Kentaik25
Lygiosiosk70
Mačiūkiaik19
Medsėdžiaik80
Mikytaik2
Paežerės Rūdaičiaik22
Pamedinčiaik35
Plateliaimstl1021
Plokščiaik22
Pūčkoriaikd0
Rėžgaliaik30
Stirbaičiaik90
Šateikių Rūdaičiaik185
Užpelkiaik51
Virkšaik8
Visvainiaikd36
Zobielaik50
Stalgėnų seniūnija1140
Kalniškiaik16
Lekemėk40
Luknėnaik151
Milašaičiaik368
Rapšaičiaik19
Stalgask45
Stalgėnaik465
Vainaičiaik23
Vitkaik13
Šateikių seniūnija2660
Aleksandravask399
Alksnėnaik161
Baltmiškiaik39
Bučniaik26
Bulikaik0
Burbaičiaik22
Dyburiaik45
Godeliaik35
Kadaičiaik207
Liepgiriaik63
Mamiaik5
Mišėnaik27
Narvaišiaik451
Pakutuvėnaik57
Palūščiaik30
Papieviaik174
Sėleniaik111
Šateikiaik676
Vaitkiaik16
Vydeikiaik116
Žemaičių Kalvarijos seniūnija2424
Alkaik3
Bertuliaik21
Dargaičiaik19
Degučiaik72
Galvyčiaik31
Gečaičiaik52
Gegrėnaik268
Getaučiaik29
Jazdauskiškiaik104
Kūbakiaik46
Likšaik14
Paežerės Rūdaičiaikd25
Paplatelėk31
Platakiaik36
Pūčkoriaik86
Rotinėnaik217
Skurvydaik32
Stankaičiaik1
Šarnelėk186
Šašaičiaik64
Uogučiaik28
Užbradumėk67
Vilkaik29
Virkšaik107
Visvainiaik25
Žemaičių Kalvarijamstl798
Žerniaik33
Žlibinų seniūnija1696
Abokaik8
Bernotavask26
Drūkčiaik33
Gaižupiaik43
Jėrubaičiaikd13
Kalniškiaik0
Kantaučiaik450
Kapsūdžiaik100
Kepurėnaik92
Keturakiaik118
Liekniaik6
Marciaik54
Medingėnaik7
Naručiaik0
Purvaičiaik110
Rimučiaik0
Sausdravėnaik17
Saušilisk20
Smilgiaik39
Šarkiaik0
Šašaičiaik6
Varnaičiaik64
Vydeikiaik22
Vilkaičiaik29
Zalepūgaik2
Žlibinaik418
Žvirzdaliaik19

Rietavo savivaldybė

10697

Rietavasm3979
Daugėdų seniūnija505
Daugėdaik449
Gudaliaik6
Kungiaik46
Vitkaik4
Medingėnų seniūnija703
Akmenskinėk64
Gedikėnaik80
Grąžčiaik5
Kentrakalnisk20
Laurynaičiaik3
Lenkaičiaik2
Medingėnaik396
Nagurkak0
Patyrisk15
Pažėrosk14
Sendvariaik5
Užduobulisk22
Užpeliaik77
Rietavo seniūnija3827
Alkask56
Bubėnaik131
Budrikiaik186
Daugėlaliaik0
Dausynaik0
Drobstaik75
Dubosgirisk0
Giliogirisk253
Girdvainiaik110
Girėnaik152
Gomantlaukisk30
Jankaičiaik12
Jaupėnaik90
Jucaičiaik5
Kadagynaik35
Kalakutiškėk72
Labardžiaik396
Laužaik13
Lioliaik109
Lozoriaik23
Maldučiaik77
Meškiaik0
Motėjaik0
Narbutiškėk49
Norgalviaik25
Pajūrisk54
Patyrisk24
Pauškėsk12
Pečiuliškėk0
Pelaičiaik362
Pyvoraik5
Pjaulėsk19
Plunkėnaik23
Pupšiaik5
Purveliaik4
Rindėsk6
Sauslaukisk543
Skrabiaik0
Skroblisk50
Spraudisk54
Stalgask0
Stumbrėsk101
Šiurnokaik20
Užpinikisk0
Užupiaik36
Vatušiaik382
Vedegėnaik35
Venckiškėk7
Vitkiliaik13
Žadvainaik173
Tverų seniūnija1683
Adomaičiaik3
Aušeliškėk3
Avižaičiaik3
Beržvaitisk0
Dalgaik36
Eidininkaik17
Gelžyčiaik4
Kauposk55
Kermušėk0
Kiliūnėnaik21
Kyvaičiaik12
Lopaičiaik122
Pajomantisk82
Palūkalnisk12
Panavadisk19
Pasklindisk9
Pašeikisk9
Patverisk24
Plauskiniaik31
Pleinėsk8
Pribitkak24
Pupžiubiaik15
Rešketėnaik23
Skaboraik44
Sungailaik23
Šiuraičiaik72
Taukolydžiaik41
Tauravask97
Tveraimstl680
Užpeliaik37
Vėlaičiai Ik7
Vėlaičiai IIk0
Vienragiaik21
Vincentavask17
Zorūbaik26
Zorūbėliaik0
Žeberiaik43
Žilaičiaik43

Telšių rajono savivaldybė

57722

Telšiaim31460
Varniaim1355
Degaičių seniūnija2490
Birikaik84
Degaičiaik880
Dimaičiaik26
Duobgirėk34
Eigirdžiaimstl746
Galaičiaik13
Gaudikaičiaik178
Geruliaik89
Gintalaik1
Gintaučiaik13
Jonaičiaik4
Jonauskiaik2
Juodinkiaik3
Juodsodėk4
Kalnėnaikd0
Kiršiaikd1
Krugeliškėkd0
Kumpikaik16
Laukstėnaik38
Mediniaik7
Micaičiaik61
Namgaudžiaik1
Norvydaik11
Pasvaigėk70
Patausalėk88
Pieliaik82
Skurvydiškėk14
Šašaičiaik21
Užupėk3
Gadūnavo seniūnija2054
Anulynask29
Brėvikiaik51
Buožėnaik361
Čėsniaik4
Domėnaik0
Džiuginėnaik219
Eidintaičiaik7
Gadūnavasmstl122
Gailiškiaik28
Gedrimaik316
Jonauskiaikd3
Juodėnaik97
Kalnėnaik221
Kęstaičiaik29
Pagermantisk58
Pamarkijak12
Paplinkšėk11
Paragaik18
Pasruojėk93
Sarakai Ik40
Sarakai IIk73
Siraičiaik135
Slėdaik11
Šiliškėskd0
Taučiaik16
Uikiaik5
Užgiriaik9
Užmarkijak8
Vigantiškiaik78
Luokės seniūnija2383
Baltakiškėk15
Baltininkaik276
Baltlaukisk0
Bargainiaik0
Barvydžiaik30
Beiriškėk0
Biržuvėnaik146
Briedpjaunisk0
Dulkiniškėk10
Gaušynaik4
Gelsodėk17
Geruliškėk5
Giralėk16
Gudiškėk22
Guivėnaik0
Jakšteliškėsk6
Jokšaik20
Jonaičiaik24
Jonavingisk11
Juciaik45
Kentraliaik0
Kietkalnisk11
Kinčiuliaik13
Kiškelviečiaik9
Kūlio Daubak10
Kulšikaik7
Kuršaik123
Leinartiškėk12
Luokėmstl777
Mataičiaik11
Miksodiskd0
Mižikaik22
Pabunginėk5
Paliepiaik15
Paramotisk6
Pašatrijakd17
Petraičiaik21
Pėtrikiaik1
Purviaik11
Rapaliaik25
Raudiškėk11
Ražiukaik4
Sėbaikd6
Senieji Kalniškiaik7
Simutiškėk10
Skliausčiaik6
Skruzdynėk0
Smalkak0
Smilgiaik43
Soblaukisk8
Spukaičiaik26
Staniškėk51
Stygariaik0
Šloviaik11
Talainiaik0
Traulėnaik13
Užmiestisk20
Užsmilgiaik5
Venckiškiaik26
Viekšnaliaik298
Žaduvėnaik72
Žąsūgalask21
Žiliškiaik2
Nevarėnų seniūnija2028
Balėnėliaik31
Būgeniaik21
Dadotkaik79
Juozapavask119
Kanteniaik127
Liepkalnisk18
Mitkaičiaik283
Morkiškiaik73
Nerimdaičiaimstl349
Nevarėnaimstl659
Niurkiaik32
Paliepkalnėk36
Petraičiaik39
Skaudučiaik34
Šiliškėsk25
Trimėsėdisk35
Tučiaik37
Virmėnaik31
Ryškėnų seniūnija2408
Berkinėnaik108
Brazdeikiaik83
Brizgaik88
Degučiaik2
Galkančiaik15
Gaubeliaik24
Irkiniaik13
Irtoganask0
Judrėnaik147
Kereliškėkd0
Krėpštaik70
Kuodžiaik70
Lauko Sodamstl177
Lieplaukėk293
Mileikiaik27
Muitaičiaik11
Naručiaik16
Nešukuočiaik6
Purpliaik33
Ryškėnaik854
Rubežaičiaik50
Smiltiniaik24
Sodalėk16
Užgiriaik189
Vilkosk6
Želvaičiaik73
Žilvičiaik13
Tryškių seniūnija3497
Badaukiaik25
Bėdakaik16
Buišaik8
Dirmeikiaik50
Dumytraik0
Dūseikiaik727
Ilginėsk0
Juodeikėliai Ik0
Juodeikėliai IIk0
Juodeikiaik0
Juodėjaik30
Juodsodėkd0
Kiaulakiaikd13
Kilpiškėk18
Kiršiaik112
Krugeliškėk4
Lauciškėk0
Laumiaik4
Leilėnaik64
Levenčiaik0
Maldeniaik26
Meinoriškėk2
Mickiškėk25
Nabažaik8
Pabalvėk251
Padegupisk14
Pateklėnaik133
Pavirvytisk23
Požaičiaik2
Stakminiaik6
Staurylaik24
Sukančiaik41
Sūrupiskd0
Sviraičiaik45
Šarkalnėk14
Tauragėnaik8
Tryškiaimstl1555
Ubiškėmstl215
Užsieniaik1
Vainočiaikd30
Visginiaikd3
Žylaičiaik0
Upynos seniūnija2329
Badmakiaik12
Besčiaik1
Degučiaik45
Dirvonėnaik87
Endrietiškiaik9
Gaulėnaik112
Ginteniaik96
Graudūšiaik7
Kaunatavak460
Kiaulakiaik25
Kirkliaik233
Liepukaik0
Mantvydaik51
Naujikaik27
Padvarninkaik5
Pakalniškiaik19
Pašatrijak18
Paškuvėnaik29
Patumšiaik28
Paupynisk0
Pavirvytėk7
Pervainiaik5
Pėtrikiaikd9
Tetervinėk2
Ubiškėk11
Upynak521
Užpelkiaik0
Užvėdarėk0
Vainočiaik246
Verteliaik8
Visginiaik5
Žalionėk1
Žeimuvėnaik220
Žylakiaik30
Varnių seniūnija3406
Alekšioniaik5
Baginaik32
Baltlaukiskd0
Barstėgaik24
Bartlaukisk13
Barzdžiaik0
Bauželisk14
Čepaičiaik2
Daktariškėk8
Daukantaik28
Didieji Burbiškiaik26
Didysis Palūkstisk127
Didkiškėk15
Dikvietisvs6
Drobūkščiaik132
Dvarviečiaik28
Eidžiotaik33
Gaideliaivs0
Gaudkalnisk22
Gegužkalnisk6
Gelžyčiaik0
Gintalaik370
Girmantiškėk10
Godeliaik9
Gomaliaik35
Graužaik29
Grikienosk3
Gudeliaik19
Gudiškėvs0
Gvaldo Miškasvs0
Janapolėk0
Janapolėmstl465
Jaušaičiaik20
Jaušyčiaik3
Jonikaičiaik10
Juciškėk0
Kairiaik2
Karkliškiaik4
Keiniškėk0
Kęsaik50
Klaišiškiaik13
Klubokaik47
Kūjainiaik67
Kulšiškiaik10
Lapaliaik7
Lenkaliaik5
Lenkviečiaik0
Lentinėk6
Lingėnaik63
Mažasis Palūkstisk13
Mažieji Burbiškiaik15
Mediškiaik0
Miestalisk96
Miežeiniaik19
Miksodisk37
Milvydiškiaik17
Naujieji Kalniškiaik36
Nevardėnaik34
Ožtakiaik261
Paberžtvėk0
Pabiržulisk72
Padvariaik11
Paežerisvs2
Pagirgždūtisk22
Pagluostisk2
Panakatisk56
Parešketisk5
Pasprūdėvs4
Patiltisk4
Pavandenėmstl323
Pupiniaik125
Razmaik42
Reksčiaik2
Ridikaik11
Rotkalnisk13
Rumšiškėk3
Sėbaik19
Siriškėk8
Skirmantiškėk28
Skrandėnaik23
Stabinėk4
Šakalinėk0
Šaltmiriaik3
Šaukliaik35
Šaukštelisk8
Šerpaičiaik43
Šilaikd4
Šūkainiaik7
Unguriaik9
Upetosk1
Užgiriaik6
Užrotkalnisk2
Varneliaik76
Vembūtaik9
Veniaik0
Vydmantaik19
Vilko Miškask2
Zdoniškėk50
Žebenkavask0
Žylaičiaik22
Žiogėk11
Žirgų Ganyklosk0
Žvejėliškėk0
Žvirgždžiaik24
Viešvėnų seniūnija3044
Brūnupisvs0
Burniaik38
Dargvainiaik19
Degeniaik4
Dilbaik26
Dimaičiaikd6
Dumytraik13
Gečiaik37
Geruliaikd6
Getautėk48
Jomantaik12
Klibėsk7
Kungiaik12
Kupriaik0
Kveiliaik48
Lapurviaik5
Liudvikavask1
Liūnaik12
Mediškiaik86
Mildagėk0
Muitaičiaikd16
Nakrošiškiaik53
Paežerėk160
Pakapiaik22
Pakauskiaik0
Pamavysk20
Parakauskiaik9
Patumšaliaik54
Plepaik22
Rainiaik1070
Ringaliaik8
Rūdupiaik128
Ruišėnaik13
Sakalai Ik21
Sakalai IIk37
Sydeklisk5
Syderiaik89
Skliausčiaikd0
Skujinėk1
Stulpinaik43
Sūrupisk2
Survilaik36
Šėmaik1
Vabaliaik6
Vembūtaik268
Viešvėnai Ik552
Viešvėnai IIk17
Vilkakiaik11
Žarėnų seniūnija1268
Ankantaik6
Ariškėk8
Butkaik25
Dilbėk3
Feliksavask87
Gailiškėk8
Girkantiškėk66
Girmantiškėkd0
Karšteniaik56
Kegaik152
Kereliškėk27
Klaišiaik12
Kliokaik4
Lelaik3
Medsodisk32
Milkantaik9
Nagurkak7
Paplienijak15
Pluotinėk23
Pranckaik0
Rešketėnaik2
Rupšiaik1
Saušilisk14
Šaltupiaik5
Šilaik2
Tarvydaik11
Užminijai Ik31
Užminijai IIk19
Vertininkaik15
Vinteliškėk18
Vismaldaik19
Žarėnaimstl588

Utenos apskritis

185962

Anykščių rajono savivaldybė

35066

Anykščiaim11958
Kavarskasm809
Troškūnaim525
Andrioniškio seniūnija625
Andrioniškismstl278
Arlovietėvs0
Beržoniškisk4
Butkiškisk4
Dauguliaivs10
Duobulėvs2
Girelėvs6
Gyvatynėk19
Griežionėlėsk4
Griežioniškiaivs9
Krepšiagalysk9
Krivinskaik6
Latavak14
Magylaik5
Maželiaik7
Mendrupysk2
Migdoliškisk4
Mikieriaik27
Paandrioniškisk8
Padvarninkaik51
Pagriežiaik6
Pasmodaik23
Pašventysvs5
Peniankaik19
Pirmaliūnisk0
Plikiškiaik21
Puroniškisvs2
Ramaškonysk11
Sabaliūnaik3
Sedeikiaik26
Svileliaik1
Šilagaliaik16
Vertimaik6
Zabelynėk17
Anykščių seniūnija4684
Abromiškisk0
Adampolisvs0
Aleininkaik1
Anykščiaivs123
Ažugojaik6
Ažuožeriaik452
Ažupiečiaik334
Ažupiečiaivs8
Bičionysk57
Bijeikiaik6
Bikūnaik25
Bimbaik14
Bliuvonysk12
Buivydaikd0
Burbiškisk284
Diliaik0
Dirvonaik0
Dubiškėsk5
Dvaronysk8
Egliaik1
Elmininkai Ik177
Elmininkai IIk0
Elmiškisk7
Fedariškisk0
Gyliaik32
Gintviliškisvs4
Gojusk2
Gražumynask13
Grubaik2
Ilgabradak0
Inkūnaik7
Janydžiaivs4
Jokūbavak34
Jokūbėliškisk3
Jonydžiaikd2
Jurzdikask12
Juškonysk89
Katlėriaik24
Keblonysk178
Keraik0
Kiaušaik12
Kirkiliškiaik36
Klevėnaik13
Klykūnaik14
Klimiškiaik2
Kubiliškiaik0
Kuniškiaik263
Lagedžiaik8
Lašiniaik12
Liepdegėnaik17
Liudiškiaik36
Ližaik0
Lukošiškiaik10
Maigiaik9
Margiaik1
Mažeikiškisk2
Medžiuoliaik4
Meliaušiškisk2
Mūrelisk0
Naujieji Elmininkaik696
Naujonysk51
Navinak3
Niūronysk76
Paelmisk3
Pagiriaik130
Pagojėvs0
Pagraužiaik31
Pagubrysk0
Pakarkliaik5
Pašventupysk83
Pavajaik4
Pavarės Ik35
Pavarės IIk20
Pavarės IIIk5
Pavarės IVk0
Pavirinčiaikd13
Pečiuliškisk0
Peliuškosk3
Peniankaik15
Pesliaik0
Pienionysk3
Piktagalysk21
Posiniaik2
Puntukask0
Rubikiaik326
Skapiškiaik6
Smalinak0
Spiečiūnaik10
Stakėsk15
Starkakampisvs2
Storiaik64
Šeimyniškėliaik26
Šeimyniškiaik68
Šepetiškisk49
Šiekšteliaik7
Šienraistisk0
Šileliaik5
Šlapiosk0
Šlavėnaik237
Tamošiūnaik0
Užbliuvonysvs1
Vaišviliškiaik30
Vaivadiškiaik15
Vajėšiaik22
Vėjeliškiaik52
Vikonysk140
Vitkuškisk0
Vosgėliaik15
Zablackaik13
Žažumbrisk9
Žilvičiaik6
Debeikių seniūnija2114
Aknysčiaik44
Aknystosk441
Aniūnaikd0
Antupiaik16
Aukštakalnisvs0
Aušrak74
Ąžuolynėk17
Bebarzdžiaik28
Čekonysk165
Danišiūnaik3
Dauneikiaik0
Debeikiaimstl452
Dobilynėvs1
Gaidžiaik8
Gerkonysk18
Gintiniaik6
Gudeliaik14
Ivonysk4
Jankaviškisvs1
Jazminavavs2
Jononysk34
Juozapavavs0
Jurzdikask7
Kalveliaik38
Kapčiuškiaik0
Karalinavak0
Katlėriškiaik8
Kirkėnaik0
Knebiaivs0
Kupriaikd0
Kurtiniaik8
Kuzmiškiaik0
Legaik8
Leliūnaik273
Marimpolisk2
Medinosk10
Meldučiaik30
Mickūnaik43
Mičionysk42
Mikniūnaik7
Miškiniaik0
Palipšėk0
Palūšnėsvs0
Papšiaik26
Paravėkd0
Peštiniaik12
Puodžiaik31
Pūstinkak2
Radiškisk2
Ragaišiaik1
Ramuldavak5
Rašimaik11
Rašimėliaik5
Rukšiškiaik3
Sindriaik12
Smalinakd0
Stalėriškisk0
Stanislavak0
Stasiškiaik5
Steponavak7
Sterkiškisk14
Sterkonysk2
Surdegisvs0
Surviliškisk1
Šventupysk49
Tilvikaik0
Toliškėsvs2
Užulieknisk2
Vainiūnaik9
Vajėšiaikd0
Varkujaik104
Zigmantavak5
Kavarsko seniūnija3125
Aleksandravak3
Anulynasvs2
Apykeliaik9
Aukštieji Svirnaik33
Ąžuolynėk4
Bebrūnaik48
Budriaik52
Bugeniškisk33
Buriak0
Dabužiai Ik264
Dabužiai IIk25
Dagia Ivs0
Dauginčiaik132
Daumantaik0
Dečionysk11
Degionysk19
Deveniaik2
Diliavietėvs0
Domeikiaik48
Dvareliaik1
Džiugaik10
Ferdinantavak2
Garbėnaik9
Gelučiaik0
Girelėk18
Grikieniaik0
Gudonysk2
Ignotiškisk2
Jakšiškisk52
Jakūnaik3
Janonysk43
Janušavak212
Jasonys Ik3
Jasonys IIk0
Jerzuvkak3
Jokūbavak6
Judinysk11
Juodmiškisk3
Jurgėnaik26
Jusiškisk3
Kabošiaik111
Kalnuočiaik5
Kaspariškiaik30
Kavarskasvs128
Kernagiškiaivs0
Keziaik5
Knitiškiaik15
Konceviciškiaivs2
Laviškisk15
Mackeliškiaik28
Mackonysk6
Majokaik5
Maldeniaik0
Malgažatavak0
Margiaik13
Marijampolisk1
Mariniškiaik1
Mažeikoniaik0
Maželiaik113
Medžiočiaik49
Miškiniaik0
Narbutaik20
Naujokaik10
Paberžėk12
Pagojė Ik0
Pagojė IIk6
Pajudinysk5
Pakalniaik2
Pakėnaik0
Pankėnaik0
Papiškiaik4
Papragiaik14
Paraisčiaik2
Pasusienysk26
Pazniokaik0
Pienionysk62
Pikietavs0
Piktagalysk22
Pilėnaivs3
Pilypaik6
Plotaivs0
Pramislavak0
Pravydžiaik40
Pukeniaik3
Pumpučiaik178
Purveliaik4
Pusbačkiaik5
Radeckaik0
Ramonaik1
Raščiagalysk0
Repšėnaik110
Rezgysk0
Ribokiškisk11
Riklikaik34
Sabuliaik0
Sibirkak0
Sirvydaik11
Skapiškiaik1
Sodeliškiaik7
Staškūniškisk0
Sudeikiaik1
Šeriaik251
Šeštokiškiaik22
Šlaitaik5
Šobliškiaik1
Šoveniaik136
Tumėjak1
Vaičiuliškiaik8
Vaidevučiaik20
Varneliaik10
Veršeliaik6
Veselavak13
Vetygalak14
Vigadkavs1
Vilkatėnaik13
Vilpišiaik1
Vyšniakalnisk3
Zaviesiškisk96
Žaliojik0
Žemieji Svirnaik291
Žibučiaik9
Žvirblėnaik3
Kurklių seniūnija1733
Adomavavs12
Antakalniaik0
Antanavak1
Antanuvkavs0
Antaplaštakisk13
Armoniškiaik0
Auguškosk11
Brazgiaik4
Buria Ikd0
Buria IIkd0
Buteikiaik19
Čipiškisk0
Dalinkakd1
Dejūnaik14
Dembuvkak4
Desiukiškiaik16
Didžiakaimisk70
Dragaudžiaik10
Dūdosk0
Džiugaikd0
Gabrėlaik3
Gaideliaivs1
Gražiavietėk0
Gudeliaik12
Janapolisk7
Kalinuvkak0
Kališkosk29
Karališkiaik8
Klenuvkak24
Kolonijak7
Konstantinuvkavs4
Kryžokaik0
Kukiškisk0
Kunigiškiaik47
Kurklėvs0
Kurkleliaik16
Kurkliaimstl474
Kurkliaivs17
Kurkliai Ik38
Kurkliai IIk225
Lašupisk2
Liepinėvs0
Lobosk5
Luciūnaik23
Maskoliškisk2
Medinosvs2
Merečiškiaik1
Moliakalnisk5
Mūraik3
Naujasodisk0
Navasiolkak3
Obelynėvs1
Paąžuoliaik0
Padvarninkaik2
Pagirėvs0
Pagojėvs1
Pagrūšėvs2
Pakalniaik20
Pakeršiaik3
Pamelijavs0
Papilėnaivs0
Paulinavak11
Pavirinčiaik25
Pilviškiaik5
Plaštakak15
Rundžiaik24
Sargūnaik18
Starkiškisk5
Staškūniškisk300
Šerelinėvs1
Šiaudinėk9
Šilelisvs0
Šilinėk0
Šližiaik14
Trakiniaik7
Užunvėžiaik36
Užušilėsk12
Vaiveriškiaivs0
Vajavs0
Valakiniaik18
Vanagaik22
Varguliaik12
Verbuvkak9
Vildžiūnaik10
Vyliaudiškisk10
Vilkiškiaik2
Zizdravs6
Skiemonių seniūnija1558
Aniūnaik21
Antaniškisk6
Antežerisk1
Atkočiškėsvs0
Audeniškisvs0
Aukštadvarisvs0
Balteniaik11
Balteniškiaik0
Baltušavak0
Buivydaik2
Čivyliškisk5
Dalinkak3
Desiukiškiaikd4
Desiuškiaik0
Diktaraik10
Gaidamiškiaik0
Gečionysk73
Geležinėk15
Geležinėlėk3
Geniūnaik3
Gikonysk26
Gyvatynėk0
Grūdeliškisk3
Gudiškiaik3
Gurapolisk0
Jašiškisk0
Jonydžiaik6
Jurgiškisk3
Kalveliaik4
Kampiniaik5
Kančiškiaik0
Katlėriaik154
Kavoliškisk10
Kelpiškisk3
Kilėvak0
Kilėviškiaik4
Kiškeliaik27
Klevėnaikd10
Kriokšlysk4
Kudoriškisvs2
Kurkleliaik49
Legeniškisk3
Linksmakalnisk5
Linksmavietėk2
Luknavs4
Mačionysk210
Mediniškiaik2
Melėnaik10
Mikoliškisk6
Milžinkapisvs0
Miškiniškiai Ik23
Miškiniškiai IIk0
Mozūriškiaik3
Nagurkiškiaik40
Narkiškisk6
Naujaūlyčisk1
Ožionysk9
Paberėžiaik1
Paežeriai Ik3
Paežeriai IIk1
Paežeriai IIIk3
Pagrįžaik0
Palionysk6
Palukniaik4
Paraisčiaik3
Pašilčiškisk7
Pašiliaik91
Pečiuliaik12
Piliakalnisvs1
Pilviškiaik3
Plepiškiaik5
Pūstalaukiaik62
Remeikiaik11
Sarickaik27
Sarteniškisk0
Senoniškisk0
Sintautaik20
Sirvydiškisvs0
Skiemonysk205
Skiemonysmstl92
Smulkisk5
Subačiaik0
Šilaik7
Šlapelėsk3
Šlynynėk0
Terpežeriaik0
Topoliškiaik2
Totoriškisvs1
Traineliškisk0
Trakiniaik0
Trakiškisk2
Trumbatiškisk4
Ustronė Ivs0
Ustronė IIvs1
Užunvėžiaikd2
Užuoraistisvs2
Vaisiutiškisk4
Vaišviliškiaik11
Vaitutiškiaik13
Varnupysk4
Velykūnaik22
Vietiškėsk4
Vildiškiaik16
Voversysk36
Želtiškiaik22
Žibučiaik0
Žiogaik46
Svėdasų seniūnija2882
Auleliaik221
Bajoraik103
Butėnaik167
Čiukaik15
Daujočiaik261
Degsniaik6
Drobčiūnaik8
Ertėjaik0
Galvydžiaik10
Galviškisvs0
Gykiaik21
Girelėk5
Grikiapeliaik172
Gudonysk1
Jotkonysk42
Juodeglynisvs0
Kalniečiaik4
Kraštaik6
Krašteliaik3
Kunigiškiai Ik10
Kunigiškiai IIk126
Kuodžiupisk0
Kupriaik0
Kušliaik3
Liepagiriaik11
Maleišiaik6
Miliūniškisk31
Milokiškisk1
Miškiniaik8
Moliakalnisk50
Morkūniškiaik0
Narantisk0
Narbūčiaik33
Naujikaik3
Netikiškiaik33
Padvariaik6
Palaukiškiaik12
Pamaleišysk1
Pauriškiaik19
Rimdžiaik0
Rudakasiaik1
Sausalaukėk13
Savičiūnaik16
Sliepšiškisk36
Svėdasaimstl1002
Šaltiniaik5
Šeduikiaik11
Tadauskaik5
Trumpučiaik1
Vaitkūnaik228
Vikonysk128
Vilkabrukiaik19
Visėtiškėsk5
Zoviškiaik2
Žaliojik12
Traupio seniūnija990
Alukėnaik18
Degsniaik5
Janapolisk23
Kamisaravak2
Klaibūnaik151
Laukagaliaik69
Levaniškiaik368
Maciūnaik26
Mickūniškiaik32
Naujadalisk0
Nevėžninkaik12
Pageldonisk6
Pailgamiškisk0
Palepeikiaik2
Piliakalnisk0
Surdaugiaik22
Surviliškisk1
Šapisk0
Šikšnalaukysk3
Traupismstl229
Užubaliaivs0
Užuraisčiaik0
Vičiūnaik0
Žaliojik5
Žerkiškiaik9
Žiurliaik7
Troškūnų seniūnija2949
Aleksandravėlėvs10
Anioliškisk4
Antanynėk0
Bareišėliaivs5
Bareišiaik26
Bečerninkaik16
Briedinėvs1
Daugėliškiaivs3
Dubriškisk6
Gaidžiupėsk0
Gailiutiškisvs4
Gečionysvs8
Gerkiškiaik18
Grumbinaivs6
Gudeliaik55
Gurskaik11
Jackagalysk9
Jovaraik12
Juostininkaik71
Justinavavs6
Kalnuočiaik20
Kanapynėk9
Karčekaivs19
Karčiaik41
Kaupiniškiaivs8
Kiaulėnaik0
Kiaušagalysk20
Kildonysk2
Kirmėliaik181
Kirmėliukaik1
Konciapolisvs3
Kučkeliaik0
Kumpiniškisvs0
Latavėnaik111
Laukagalėliaik0
Liausynėk0
Lydžiaik4
Mažionysk27
Mediniškiaik39
Meiluškiaik12
Mickapetrisvs0
Mileikiškiaik71
Miškalaukisk0
Mitošiūnaik88
Mitraik0
Motiejūnaik7
Nakonysk37
Naujasėdisk11
Nausodėk5
Nevėžkavs2
Padrujysk2
Pajuodžiaik5
Pajuostinysk6
Pajuostisvs17
Pakapėk11
Pakapėk1
Palatavysvs1
Pasausiaik3
Pelekiškisk0
Pelyšėlės Ik14
Pelyšėlės IIk7
Pelyšos IIk0
Petkūnaik22
Pienagalysk6
Purvynaivs1
Raguvėlėk398
Rakutėnaik7
Ramanavak19
Rudžionysk3
Rukiškisk73
Samanaivs12
Skaistkalnisk0
Skamarokaik1
Skauradaik3
Slabadak2
Smėlynėk368
Stukonysk8
Surdegisgst7
Surdegisk16
Surdegismstl244
Survilaik0
Šlapėsk0
Termintiškisvs1
Tešliūnaik3
Titeikėliaik5
Titeikiaik38
Troškūnėliaivs16
Umėnaik24
Vagilkavs0
Vaidlonysk351
Varšaukavs5
Vašuokėnaik77
Važdėlėsk2
Vidugiriaik25
Vidugiriaivs8
Vilkatupėk0
Zavadiškisvs0
Žiedoniaik85
Žiliškėsk0
Žudžgalysk25
Žukauskaik15
Žviliūnaik23
Viešintų seniūnija1114
Akmenak1
Antalinak35
Astruvkak0
Ažubaliaik7
Balčiūniškiaik6
Baltkarčiaik0
Bylėnaik2
Burbekliaik8
Čiunkiaik4
Didžiuliškiaik37
Erškėtynėk1
Gilvydžiaik31
Griežionysk5
Grigiškiaik0
Juodviliškisk1
Juodžgalysk2
Juozapavak4
Jurgiškisk36
Karūniaik37
Kumpynėsvs0
Laičiaik22
Laiteliaik9
Maldeikiaik0
Marinavak6
Medinosk5
Meldiškiaik5
Naujasėdiskd0
Navikaik0
Nemeiriaik9
Paežeriaik27
Pagrandak0
Papiliaik16
Pasuosisvs0
Pelyšos Ik18
Pūsčiaik1
Putinask39
Skaidrėk3
Skudaik37
Smėlinkak8
Sviesteliškisk4
Šilaik13
Šlynynėk0
Trakininkaik0
Valečkaik12
Varneliškiaivs2
Viešintėlėsk270
Viešintosk7
Viešintosmstl383
Žemaitėliaik0
Žliobiškiaik1

Ignalinos rajono savivaldybė

23018

Dūkštasm1070
Ignalinam6591
Ceikinių seniūnija705
Akmeniškėk3
Augutiškėk0
Balčiulėniškėk2
Barkuškėk5
Bašiškėk2
Būdninkaik2
Budriaik0
Budriškė Ik0
Budriškė IIk0
Bujutiškėk2
Burkoliškėk1
Ceikiniaik204
Ceikiškėvs3
Cicėniškėkd2
Čebatoriaik2
Čižiškiaik20
Dalgedosk1
Degutiškėk4
Dimbeliaik21
Garniaik4
Gaspariškėk9
Giriniškėk0
Jakaviškiaik1
Juodiškėk13
Kančioginask67
Kandrotiškė Ik7
Kandrotiškė IIk5
Karačiūniškėk0
Lazdinkosk1
Leipuškėk6
Lepšiaik10
Merkmenysk10
Mėšliaik13
Mielaičiaik0
Mikalavėlisk0
Nalivaikosk8
Naujas Sklypask1
Nevaišiaik13
Pamiliškėk1
Paragiškėk11
Ramutiškėk6
Rizgūnaik8
Ropiškėk6
Ropiškėlėk7
Rubelninkaik116
Sadūniškėk4
Salelėk2
Strakšiškėk15
Šaltupisk6
Šileikiškėk50
Tarosaukak9
Totoriškėk1
Valeikaukak0
Valėnaik6
Varniškėk3
Velykamiškisk9
Vigadkak0
Viktarinėk0
Zatišiusk3
Didžiasalio seniūnija2242
Bobėnaik17
Didžiasalisk1744
Dysnak92
Galalaukiaik13
Grigališkėk0
Kaukiškėk3
Kėkštaik17
Kudabiškėk5
Kuksosk6
Kukučiaik0
Kurtiškėk9
Lazinkosk19
Marijampolisk0
Naujoji Katinautiškėk2
Navikaik147
Padysnisk4
Pajuodupisk3
Pečiurkoskd2
Petroniškėk0
Petrošiūnaik1
Piemenysk0
Pivoraik37
Pupienak0
Radiškėk0
Rimaldiškėk28
Sapliaik4
Sekonysk9
Senoji Katinautiškėk10
Spijotiškėk0
Surmak0
Svirkosk10
Vilėkosk17
Vosiūnaik43
Dūkšto seniūnija1170
Alejūnaik9
Alksnaitisvs3
Alksnasvs4
Antanavask4
Antaniškė Ik5
Antaniškė IIk0
Aukštakalniaik19
Ažukarklinėk79
Ąžuolynėk0
Ažutaunisk6
Bažnytkaimisk0
Bėgūnaik5
Beržininkaik44
Bikėnaik19
Bimberiškėk0
Čižiūnaik28
Degutėliaik7
Didžiasalisk46
Driškūnaik1
Dūkšteliaik115
Dvarykščiusk19
Ežeriškėvs0
Galiniškėk4
Gerkonysk36
Gimtinėk0
Girutiškė Ik0
Girutiškė IIk26
Kairiškėk0
Kalviškiaikd2
Kamuntavask5
Kaniūkaik307
Karačiūnak4
Karnitiškėk9
Keižiaik8
Kuzmiškėk7
Kuzmitiškėk9
Liesniškėvs2
Ligūnaikd9
Medeišiaik33
Mieleikiškėvs0
Moliakalnisk38
Paberžuonėvs0
Pasamanėvs0
Pašventėk5
Pažemiškisk60
Piliakalnisk4
Platumosvs5
Plavėjaik28
Ritkūniškėk15
Rojusk8
Rudėniškėsk16
Saksoniškėk2
Silvestriškėvs0
Simaniškėk16
Sokiškiaik9
Sviliškėk6
Šaltiniaik24
Ščiurysk1
Šukeliškėk2
Taborask0
Tarasiškėk0
Tumelinak17
Varginiaivs3
Varnosk9
Vaškonysk6
Vėderiniaik13
Vigodkak0
Viktoriškėk5
Žagarinėk3
Žąsiniaik1
Ignalinos seniūnija1834
Antagavėk61
Azak1
Bėčionysk16
Bėčiūnaik205
Bendoriškėk8
Burkolaik9
Ceikinėliaik26
Dainiaik10
Didžiasalisk75
Dindosk18
Dūdėniškėk2
Garbūnaik16
Gaureliaik32
Gaveikėnaik36
Girminiaik147
Girneliškėk11
Jonalaukisk0
Kamšak3
Kazokinėk126
Kylatrakisk2
Kūjiškėk7
Kurniškėvs3
Laukiniaik6
Leileikosk7
Lipniškėvs0
Liubčiškėk4
Makniškėk2
Maskoliškėk0
Mažulonysk4
Medžiuškiaik5
Meironysk52
Melninkaik12
Meškėnaik23
Mikalinėk5
Narsutiškėk17
Nastazavask7
Naujasalisk10
Pabaltysk4
Pagavaitisvs6
Pagavėk13
Pakryžėk5
Palaukiškėk7
Palaukojak6
Palūšėk108
Pamiškėk5
Pamoliškėk7
Panižiškėk13
Papravalėk8
Pašvoginėk5
Pavajuonisk8
Paversmisk1
Pečiuliaik1
Pelekask3
Petriškėk26
Pipiriškėk12
Poviliškėk23
Ramutiškėk2
Rimašiaik14
Rukšiškėk16
Sabališkėk22
Savuliaik25
Siūriaik4
Spinkaičiaik1
Strazdiškėk9
Strigailiškisk334
Šilinėvs0
Trainiškisk5
Urviniškėk3
Vaišniūnaik63
Vėlionysk12
Zablatiškėk6
Zuikiškėk5
Zuikosk21
Žydeliaik63
Kazitiškio seniūnija1310
Akriemiaik10
Aminėniškėk2
Antakmenėk14
Apkartaik12
Asiūklėk13
Ažėnaik22
Ažvinčiaik13
Bajorai Ik29
Bajorai IIk16
Bajorai IIIk10
Baltabiržisk0
Byriškėk0
Biržiniškėk7
Buiviliškėvs0
Čepiejaik6
Dailidėsk1
Dainiškėk1
Daržininkaik0
Diediškėk0
Dirvonaivs2
Dirvoniškėsk0
Dvarnapolis Ik5
Dvarnapolis IIk0
Galaik5
Galiniaik3
Garbšiaik3
Garšvinėk5
Gedžiūnaik3
Gedžiūnėliaik3
Geibosk0
Grybėnaik175
Grikiapeliaik10
Gubavak1
Gubavėlėk1
Gurbaivs0
Jakėnaik33
Jakštiškėk9
Joniškisk3
Juodalaukisk5
Jurgėnaivs0
Kalviškėk1
Kazitiškisk383
Kazlupiškėvs4
Kolėniškėk0
Kuronaik0
Kuzmiškėk9
Laučiūniškėk11
Lauksteniaik8
Leoniškėvs2
Ligūnaik58
Lukšėniškėk1
Malvinavask5
Margavonėk2
Marijonavasvs8
Mazurkosk0
Meilūnaik2
Mikoliūnaik0
Miliaučiškėk3
Miniškėk1
Miškiniškėk9
Naubėnaik5
Naujasalisk11
Navikaik8
Nykiškėk2
Notrynėvs0
Paežerinėvs0
Pagurbėk1
Pašilėk8
Pažieviškėk13
Petrikonysk3
Petukaikd0
Radeikiškėk4
Rainiaik8
Remeniškėk7
Rokėnaik16
Rukiškėk2
Rupinskaik4
Rupinskėliaik0
Sabališkėk16
Serapiniškėk43
Sietinėvs0
Sodžiūnaik12
Sungardaik1
Švedriškėk92
Tarlokiškėvs0
Tartokask9
Teliukiškėk0
Tolimėnaik12
Trakaik3
Trūdaik8
Uždeliaik0
Užsieniaik9
Vardžiukiemisk38
Vėjinėvs4
Zūbiškėk7
Žaliojivs10
Žeimiaik23
Želmeniškėk2
Linkmenų seniūnija1261
Antalksnėk150
Antaprūdėvs4
Benediktavask0
Beržaragisk2
Briedinėsk3
Cijonaik11
Darželiaik8
Derviniškėk0
Drūtūnaik20
Dvariškiaik13
Gineitiškisk1
Ginučiaik69
Grikiapelėk90
Jakutiškisk0
Jovaraučiškėsk4
Kaukiškėk5
Kazimieriškėk2
Kiauneliškisk1
Kimbariškėk6
Kiškiaik10
Krivasalisk46
Kupriaik1
Lapiakalnisk5
Liminask24
Linkmenysk212
Mačiutiškėsk8
Maksiūnaik11
Maleišiaik8
Medinosk9
Mikališkisk4
Morkūniškėk5
Motiejūnaik16
Mozūriškėk4
Narušiaik2
Naujasodisk126
Naujieji Bajoraik11
Pabiržėk18
Padumblysk0
Pajaurėvs5
Pakiaunysk3
Palabažysk5
Palmajėk4
Papiliakalnėk16
Papliaušysk2
Paukojėk5
Paulinavasvs0
Pažeimenysk0
Pažiezdrisk17
Peleniaik21
Peliagrindak8
Pylimask3
Pupiškėk46
Pusvarsnėliaik15
Puziniškisk11
Ramusisk7
Ripelialaukisk6
Rukiškėk2
Rukšėnaik15
Salosk22
Senieji Bajoraivs0
Sidariškėsvs8
Simoniškis Ik4
Simoniškis IIk6
Stagalėnaik3
Stirninėk4
Stripeikiaik11
Subiškisk5
Šakarvak17
Šileikiškėvs0
Šiliniškėsk4
Šiškiniaik60
Tumėniškėk5
Vaidžiuškėsk5
Varniškėk7
Vasiuliškėk0
Mielagėnų seniūnija1266
Apšiūtosk15
Baltasisvs2
Bernotaik150
Blažiejiškėk5
Buckūnaik45
Černakiškėk0
Dantiškėk0
Degsnėk2
Dubiškėk0
Edvardavask0
Gilūtosk163
Gorkosk5
Guntauninkaik47
Jaciūnaik2
Juodagalviaik28
Jurkiškėk4
Kalninėk20
Kazliškėk4
Kėriškėk16
Kikižerisvs2
Kriaučiukaik0
Krikonys Ik70
Krikonys IIk5
Kurmiškėvs3
Liepiškėk3
Maldanėnaik13
Malkūnaik27
Mėčionysk78
Mėšonysk21
Mielagėnaimstl286
Milašaitisk2
Milašiusk3
Molykaik15
Motiejiškėk4
Naujas Sklypasvs3
Odesinak2
Paliesiusk10
Paliesiuskd31
Pasmėlėk4
Pašventėvs0
Radutisvs3
Raščiūnaik58
Reketiškėk8
Ryžiškėk10
Salomenkak55
Simiškėk1
Smilginiškėvs3
Sriūbosk0
Svylėk14
Šilvijavs0
Triluščiaik2
Tumelėnaik8
Turčiškėk8
Urveliaik5
Vosyliškėk0
Žardeliškėk0
Žvyriniškėk1
Naujojo Daugėliškio seniūnija1874
Andrikavask1
Ažusienisk10
Baikeliaik27
Baušiškėk2
Benėšiaik3
Betiškėkd2
Cicėniškėk5
Češulėnaik39
Daniūnaik16
Daubariškėk3
Daubariškėlėk10
Degutiškė Ik4
Degutiškė IIk6
Dikiškėk15
Dvarykščiusvs2
Gaveikiškėk0
Gervelėsk23
Grigiškėk40
Gudėnaik10
Izabelinėk39
Izabelinėlėk0
Janavask16
Janionysk65
Jureliškėk2
Jurgeliškėk2
Kačergiškėk13
Kajotaik7
Kalviasalisk23
Kazimieravask42
Kazlupiškė IIvs10
Kiniūnaik10
Konstantinavasvs0
Kūtiškėk16
Laurinčiukiškėk11
Lėliupisvs2
Liekiaik10
Markiniškėk6
Mateikiškėkd0
Mažėnaik164
Mažviliškėk8
Medinosvs7
Merlieniškė Ivs3
Merlieniškė IIk0
Mieleškiaik20
Mieliatiltisk0
Mikalavask72
Milašiaik1
Moliakalnisk2
Molinėk1
Naujasis Daugėliškisk313
Naujasis Kampelisk9
Navikaik4
Neverėnaik13
Niukiškėk2
Ožionysk48
Padysnis Ik3
Padysnis IIvs11
Pajurgiškėk2
Pamunėk23
Paringysk39
Parubežinėk2
Pašakariškiaivs1
Pašiškėk7
Paukštėsk0
Pekoriškėk2
Pempiškėk9
Petroniškėk3
Pinigiškėk0
Plėniškėk5
Poliankak4
Pročiūnaik27
Pupiniaik18
Radeikiškėk18
Raibeniaik3
Rameikosk37
Ravaivs1
Rėksniškėk2
Ropiškėk4
Ruokiškėk5
Senasis Daugėliškisk33
Seniškis Ik36
Seniškis IIk13
Silvestriškėvs2
Sliesoriškėk5
Smėliaik7
Smilginiškėk6
Šakaraistisk1
Šiūlėnaik128
Šukeliškėk0
Taujūnaik162
Trapikiškėk11
Triburčiaik12
Triklotiškėk24
Upisk0
Varniškėk0
Vasiuliaik26
Vastakiškėk1
Vencloviškėk4
Vingiriaik8
Viršupisk10
Zaborijavs0
Žvengliškėk0
Rimšės seniūnija1509
Akmeniškėk0
Andrelėnaik6
Antalgėk34
Ažukalviškėk3
Babrūšak0
Balandiškėk2
Baraukak6
Berniūnaik11
Beržininkaik15
Beržininkai IIk0
Bieniūnaik57
Birdekšniaik5
Blatniškėk0
Čeberakaik0
Čepukaik43
Davedynosk1
Drūkšiniaik0
Egliniaik6
Ežeriškėk1
Fermak21
Gaidėk55
Gakėnaik19
Gakiškėk1
Galaik0
Galilaukėvs6
Gerveniškėk3
Girdžiūnaik7
Gramantiškėk6
Griškiškėk25
Gūriaik10
Julionysk0
Juliškėk0
Kalnežerisvs4
Kalninėk2
Kalniškėk0
Kalviškiaik12
Karlosk260
Kovališkėsk2
Kukutėnaik8
Lapušiškėk4
Lisiškė Ik4
Lisiškė IIk8
Mačionysk3
Magūnaik20
Magunkosk1
Makaravask1
Mantvilaik0
Marijonavask0
Mateikiškėk4
Mažviliškėk2
Meikštaik119
Nagėnaik15
Novinak2
Pečiūniškėsk11
Petriškėk0
Pociūnaik19
Prūčiaik28
Prūtelėk6
Pušynask11
Pūškosk9
Ramybėk0
Rimšėmstl274
Rudžiaik7
Serbiejiškėk0
Skryteliaik0
Smilginiškėk11
Stabatiškėvs0
Stanionysk27
Stašionysk30
Strilungiaik37
Šaškaik0
Šiūlėnaik30
Švikščionysk16
Tiltelisk0
Toliotiškėk2
Trakniškėk4
Tryčiūnaik37
Tripuckaik9
Trukonysk7
Tumelinak1
Vaitiškėk4
Varniškiaik11
Vėderiniaikd2
Vėlūnaik29
Vendžioniškėk2
Vigutėnaik6
Vilkaragisk0
Vilkuočiaik3
Vilnokaik8
Vosyliškėsk9
Žibakiaik33
Žygmantiškėk12
Tverečiaus seniūnija702
Andriejaukak18
Astraviškiaik19
Būkliškėk8
Čelniukaik0
Čepeliškėk6
Čiekupisk3
Daktoriaik1
Dietkauščiznak120
Dvaryščiaik14
Erzvėtask46
Gudapievisk7
Kalveliškėk1
Kalviškėk0
Kazakavask1
Kelpučiaik13
Kiniūnaikd7
Kisielkak0
Kliukaik12
Kriaučiškėk12
Kukutėliaik14
Latakiškėk0
Laumakėk13
Lukošiškėk46
Pakalniškiaik6
Pečiurkosk2
Popovkak12
Pošiūnaik16
Ropienak0
Šakeliškėk3
Šiulgosvs2
Tverečiusmstl272
Vaboliškėvs9
Vaiciekavask0
Veikščiosk4
Vytėnaik0
Zaliesiusk0
Žvyriaik15
Vidiškių seniūnija1484
Abugaliaik10
Ažubalisk7
Ažušilėk35
Bališkiaik25
Betiškėk0
Buiviliškėk3
Ceikiškėk2
Degsnėvs0
Dūdosk28
Džiaugsminėk3
Eglyniškėk2
Gerveliškėk1
Jonėnaik18
Kairiškėk0
Kalviškėk2
Kaneišiaik41
Kukoriškėk19
Kuzliškėk0
Lobiniaik17
Makaniškėk10
Makniūnalaukėk35
Maksimonysk38
Navikaik12
Pakalkiškėk1
Petukaik2
Prisieginėk13
Remeniškėvs3
Rimšėnaik65
Vidiškėsk1084
Vinciškėk4
Žitamantask0
Žvirbliškėk4

Molėtų rajono savivaldybė

25387

Molėtaim7221
Alantos seniūnija2398
Adomiškėlisvs15
Adomiškisk3
Alantak102
Alantamstl464
Alantėlėk8
Alantėlėvs6
Antakščiaik33
Antaliežiaik58
Antanavak0
Avilčiaik42
Ažubaliaik2
Ažuprūdžiaik5
Bajoraik8
Bareikiaik33
Bučiškiaik2
Buržilaik9
Cezariškisk2
Dauniškiaik1
Debeikiaik16
Degsniaik3
Duobiniaik1
Duobytėk9
Gabrieliškisvs0
Gaidamoniaik7
Gaigalaik16
Galiniaik16
Gegužinėvs2
Glembuvkavs9
Išdegavs1
Janonysk20
Jauraik7
Juodiškiaik16
Juodiškisk3
Juotiškėsk8
Juozapavak4
Jurgiškisvs5
Kadariškėsk0
Kadūnaik1
Kalviaik17
Kameniškisk0
Karalinavak41
Karališkėsk7
Karališkisvs1
Kazlaik40
Klabiniaik69
Laičiaik105
Liobiškiaik10
Mackėnaikd0
Maišiakulėk13
Marcelinak0
Mediniškiaik6
Meilelėk3
Migiškiaik16
Mokyliaik3
Motiejūnaik12
Naujasodisk660
Paąžuoliaik14
Paąžuoliaikd0
Padvarniaik16
Pagiriaik1
Pagojysvs3
Pagulbisk3
Pakryžėk10
Paraudinėvs4
Pasuojėk4
Patiltėvs0
Pavirinčiaik16
Petruvkak7
Piešiškėsk30
Rasokalnisk0
Runionysk90
Salosvs0
Sedūniškisk5
Semeniškisk3
Semenuvkak1
Sikariškiaik6
Sikūniaik4
Skritakalnisvs0
Smėlinkak0
Spuliaik3
Svobiškėlisk19
Svobiškisk20
Šemetiškiaik5
Šilelisk3
Šilinkak10
Šunakojaik44
Tiesiūniškiaik10
Tijūniškisk8
Tomiluvkak17
Triberžiaikd2
Trumponysk30
Ukrainkavs0
Uosipiaik3
Upeliškisk1
Vaikšniūnaik0
Varnasalisvs1
Varnupysk0
Vastapaik23
Viktoriškisvs3
Vilniškisk9
Zapijuvkak6
Želtiškiaik0
Žygeliškisk24
Balninkų seniūnija1302
Agatavak0
Aklušėk40
Aleksandravavs0
Antamakiaik0
Antanavak0
Antanuvkak5
Aparaik0
Austranijak0
Ažuožeriaik3
Balninkaik1
Balninkaimstl470
Balninkėliaik2
Čereškosk17
Dapkūniškiaik241
Dapulšisk3
Dvarniškisk2
Galaik7
Galubovkak0
Gėliogaliaik46
Gilužiaik42
Girsteitiškisk200
Gruodžiaik32
Jaruliškisk0
Juodpurviaik3
Kampaik0
Kazimieravak3
Kibildžiaik4
Krūmiškiaik8
Kuktiškisvs0
Kuliabridak0
Labeliaik7
Libertavak11
Makiūgaliaikd0
Narušiškisk5
Pabaldiškisk6
Pabaldonėk2
Pabaraik15
Paberžėk4
Pagojaik0
Pagrindak5
Pakeršiaik5
Papiškiaik4
Paraisčiaik1
Perkaliaik62
Petrikiškiaik2
Pikietkak0
Pusvaškiaik0
Raudoklėk4
Rūtėnaik2
Skerdimaik5
Spragilaik2
Svetlavak0
Ščiurysk0
Šileliaik1
Šmotiškisk1
Trakaik3
Valentinavavs2
Valiaik2
Vališkiaik3
Vanaginėk6
Vengriaik4
Verėjimaik0
Zapaškak9
Zapolėk0
Zatiškisvs0
Čiulėnų seniūnija1615
Aidiečiaik11
Aigėlaik4
Aiteradak6
Akmeniaik35
Alnėk6
Andrioniškisk22
Anomislisk14
Antadūrėvs7
Antamalkėstėk4
Antatiškėsk20
Bimbiriaik22
Braškiškėsk0
Budriškėsk10
Cezariškiaik13
Čiulėnaik30
Damošiškėsk10
Degsniaikd0
Drąsėnaik45
Gaidalaučiznak5
Gaidžiaik11
Garneliškėsk6
Gečiaikd0
Gečionysk2
Geležninkaik3
Giliosiosk2
Graužėvs0
Ivankosk7
Janaukak12
Janušiškėsk2
Juodėnaik83
Juodiškėsk2
Kabeliaik1
Kemetiškiaik32
Kėveliaik18
Krivitiškiaik0
Kuliniaik2
Kulionysk47
Kumelynėk6
Levaniškiaik248
Malkėstaskd0
Mieliūnaik13
Mindučiaik22
Navasiolkak2
Obelynėk3
Oželiškėsk1
Padumblėk4
Padumblėk2
Paeisetė Ik0
Pagojaik0
Painketriaik3
Pakubėtiškiai Ik14
Pakubėtiškiai IIk8
Papūgžlynėk2
Pašeikisk2
Pašekščiaik10
Pavarnynėsk4
Pikietkavs4
Poviliškisvs1
Purvėnaik46
Raudonėlėk1
Rudiliaik46
Saladiškėsk2
Saliniškisk5
Sanklodiškėsk2
Sklėriškėk0
Sližiškiaik2
Smėlinkavs13
Smilgiaivs0
Spaskosk7
Stacijavak34
Stirniaik0
Strakėnaik27
Stroliškiaivs0
Šaltupysk1
Šeikiaik12
Šeštokiškėsk106
Šnieriškėlėsk5
Taitiškėsk4
Toliejaik444
Ustronisk0
Užsienisk0
Vaivadiškėsk3
Varniškiaik0
Vyšnelėsk2
Zagurtiškėsk4
Žiežuliaik2
Žvaigždžiakalnisk4
Dubingių seniūnija1182
Adomaitiškiaik1
Antanavavs2
Arabijavs1
Arliškiaik2
Barkuškiaik0
Bijutiškisk240
Brazdoniškiaivs0
Ciūniškiaik70
Čečerviškiaik1
Čimbaraik9
Dailidiškiaik13
Degsnėk0
Diskavavs3
Drąsiaik23
Dubingiaik10
Dubingiaimstl239
Galiniaik1
Gasparėnaik0
Gaveikiaik7
Giraičiaik40
Gramiškiaik0
Graužinkavs0
Grybiškiaik11
Grinkliškiaik4
Gudeikiaik9
Gurakalnėk0
Gurniaik2
Guroniaivs4
Jurkiškisvs2
Kartuvėlėvs1
Kieriškiaivs3
Kliukaik19
Kmeliaukakd2
Kovaičiaik9
Krasnogurkak2
Kreiviškiaik26
Kuriškiaik3
Kužaik3
Labotiškiaik12
Laumikoniaik36
Lauryniškiaivs0
Liudgardavs4
Markeliškiaivs11
Marozaukak25
Miežoniaik52
Mikališkiaik4
Murališkiaik61
Namališkiaik2
Paspieškak3
Piktaraistisk7
Pilviškiaivs4
Pivoriūnaik20
Raznatolkaik3
Roputėnaikd2
Rudokaik7
Sabaliankavs9
Sarališkiaivs5
Skauroniškiaik0
Skorenikaik16
Skroblynaikd0
Smailiaik48
Šakimask3
Šiupieniškiaik14
Trumpakojaik4
Turliškiaik12
Varniškiai Ivs1
Varniškiai IIvs1
Verbyliškiaivs3
Vieversiaik10
Voroniaik31
Zaberžak1
Žalktynėk9
Giedraičių seniūnija2626
Abramaučiznak1
Akmenkak12
Aleksandriškiaik4
Alkak0
Ambraziškiaik153
Antajuodžiaik10
Antapusnėk3
Aukštinėvs7
Baravykynėk4
Baskaik4
Bekešiaik0
Bekupėk276
Bilšiaik6
Bitėnaik7
Buzaičiaik5
Čivyliaik16
Daubariškiaik10
Daujočiaik12
Didžiokaik39
Dienavagiaik28
Dienavagiaik17
Dūdėnaik15
Dunduliaik13
Gailiškiaik2
Gailiūnaik8
Galinavavs3
Gerčiukaik0
Giedraičiaimstl778
Giedraičiaivs1
Gižiaik7
Granicak3
Gubesak0
Gubesavs9
Jančiūraik0
Jasiuliškiaik19
Jasiūniškiaik9
Jauraik8
Juozapavak0
Juozapuvkak6
Kalnaik0
Kalniškiaik7
Kamaraučiznak12
Kamastak6
Karkažiškiaik2
Karklynėk7
Karužalaukisk2
Kazliškėliaik4
Kazliškiaik10
Kazokaikd0
Kojeliškiaik8
Kopūstiškiaik2
Kraujaleidžiaik80
Kulundžiaik10
Kupriškiaik11
Kuveniaik11
Latviaik5
Laumėnaik9
Ledamušiaik0
Liesuvkak2
Lyginiaik0
Marguoliaik13
Martyniškiaik25
Masiuliškiaik6
Medinaik0
Melužiaik0
Miškiniaik11
Miškiniaivs6
Miškiniaivs0
Mūravankak2
Navynavs2
Ožkiniaik20
Padvariaik12
Padvarysk14
Paežeriaik3
Pajaurėk5
Papiškiaik26
Pašilėvs6
Pašiliaik23
Pikietak6
Piliakiemiaik52
Pusnėk72
Pušalotaik31
Pušalotaikd11
Račiškiaik7
Radžiūnaik13
Raktariškiaik0
Raupiškiskd5
Ridvoniškiaik9
Ringeliaik6
Sadauskaik4
Sičiūnaik8
Skrebuliaik23
Smėlinkak0
Sniegiškiaik0
Stalėriškiaik21
Staškūnaik18
Suvalkynėk1
Šakališkiaik8
Šaltabarščiaik1
Šalteniaik2
Šaltupysk10
Šareikiškiaik25
Šarkiškiaik10
Šešuoliaik7
Šiaudiškiaik4
Šiaudžiaik32
Šilavs6
Šiupieniaik26
Taukeliaik0
Tumenčiznak3
Ūlyčėlėk12
Užugiriaik8
Vaičeliaik6
Vaikučiaik0
Varijatkak23
Vėdaraik21
Verbylaik0
Vigadkavs2
Vileikiškisvs2
Vilkaraisčiaik6
Vyteikiaik1
Vitiškėsk4
Zanėnaik36
Zdoniškiaik1
Žalvariaik198
Žvangučiai Ik10
Žvangučiai IIk0
Žvirbliškėsk6
Žvyrinkak12
Inturkės seniūnija1750
Aleniškėsk1
Alkūnaik2
Andrašiūnaik20
Antagaluonėk16
Arielynėvs0
Ažuožeriaik23
Babačiznak10
Balčėnaik10
Bambėnaik11
Bambėniškėk0
Barutiškiaik1
Bebrusaik6
Bebrusėliaik0
Beinašilisk3
Beržinėvs6
Bučeliškėk5
Bulaučiznak23
Butkaučiznak9
Dagūniškėsk5
Dailidėsk43
Damačiznak0
Daujotiškėk15
Dirvoniškėsk2
Dūdanosiaik21
Egiptask4
Gaižiūnaik20
Gališkėsk1
Garšvėnaik24
Goliaik6
Grabniokask3
Grubiškiaik1
Gugialaukisk4
Inturkėk324
Išdagaivs5
Jaunakampisk1
Jotoniškiaik1
Jukniškiaik12
Juršiškėsk5
Kačergaik33
Kačiūniškiaik11
Kamužėvs1
Karalinavak6
Kaušiniaik22
Keršėniškėk37
Kertuojak20
Kūmonysk9
Kuolakasiaik3
Laputėnaik2
Laukininkaik25
Liepeliškiaik9
Liešiškėsk12
Lukštinkak1
Maciūniškėsk6
Mackonysk27
Malinaučizna Ik1
Malinaučizna IIk0
Manatonaik9
Maniškėsk1
Matelėnaik0
Mateliaik1
Medinaik5
Miežonysk202
Migdoliškėsk7
Mikalojiškisk19
Milašiškėsk3
Naujasodžiaik33
Noreikiškėsk7
Pabebrusėk7
Pagaluonėk83
Pagojėvs1
Pakrovaik9
Palakajysk1
Paliepiaik6
Papiškiaik25
Pašulniškiaik23
Patilčiaik3
Pavašuokysk3
Pikčiūniškiaik5
Putriškėsk3
Rabinaukak0
Rasteniškiaik9
Raukučiaik1
Rudesak6
Rudesėlėk5
Rutonysk24
Sadaniškiaik13
Sikariškiaik0
Simančiaik18
Sklėriškėsk2
Skroblynaik4
Spačiūniškiaik0
Stanuliškėsk1
Steponiškiaik0
Straškūniškėsk0
Suduikiaik13
Suduikiaikd3
Surguškėk2
Surguškiaik1
Ščiurysvs1
Šniūraik3
Trandiškėsk17
Traniškiaik15
Ūtak107
Utiškiaik0
Užtilčiaik32
Vaikštėnaik30
Varlynėk4
Vengelkavs4
Vilpiškiaik4
Vymančiaik4
Vitiškėsk3
Vyžiniaik39
Zamokėliaik18
Žalėniškisk2
Žeimeliaik9
Žeimiaik28
Žvirbliškėsk4
Joniškio seniūnija1724
Alkak0
Alkūniškiaik4
Andrulėnaik13
Antakalnisk16
Antašventėk7
Arnionys Ik216
Arnionys IIk107
Ažulankak0
Ažupravalisk18
Baluošavs0
Barkeliškiai Ik19
Barkeliškiai IIk11
Bendžiukaik18
Bijūnaik13
Bimbiškiaik8
Binkūnaik12
Burnėnaik44
Cegelnėvs3
Čistaborak5
Dagiškėsk2
Didžialaukisk5
Dirvonaivs0
Dirvoniškėsk16
Gačkiškiaik35
Giraitė Ivs5
Giriniaik4
Giriniaivs0
Graužiniaik24
Grybėnaik3
Gruodiškiaik7
Gureliaik12
Jakūbėniškiaik2
Januškosk0
Joniškismstl325
Juodažeimiaik3
Juodenėnaik12
Jutonysk40
Kertadalėk5
Keruliaik12
Kruopinėvs2
Kūmonyskd8
Kupeliškisvs4
Labaišiškiaivs5
Lakagiriaik9
Maldžiūnaik26
Malūnėlisk10
Mažuliaik14
Medeikiaik19
Meškalydimisk10
Našiškiaik1
Nikajavs0
Orališkiaivs4
Ožkiniaivs1
Paąžuoliaik12
Pakamanysk2
Pakapėvs2
Palepšiškiaik2
Paliepiaikd0
Paprūdėk28
Pavandenėk9
Pažvėrinėk0
Plerniškiaivs0
Poliesėk0
Pūkeniškiaik3
Raklėniškisk2
Rapėjaik14
Raubiškiaik27
Sadaimiaivs0
Savidėnaik49
Skardžiaik14
Slabadak15
Sliūzaivs2
Sosnuvkavs2
Stebuliaik18
Stebuliškiaik10
Surgėnaik36
Sutrėnaik19
Šakališkėsk50
Šaukšteliškiaik2
Šlavinak1
Šlavinkavs0
Trakaik1
Vidugirisk19
Vilkaraisčiaik3
Vyžiniaik3
Zabalinak29
Žaugėdaik157
Žaugeniškiaik18
Žydavainiaik33
Žvėrynasvs3
Luokesos seniūnija1744
Adomaitiškiaivs16
Aktapolisk9
Alksniškėsk7
Antailgisk4
Antajuodžiaikd0
Antanavak4
Antapuntėk3
Antapusnėk6
Ažubaliaik228
Ažuluokesak8
Ažušiliaivs4
Bajoraik46
Bebrusaik24
Bitėnaikd4
Degsnėk2
Druskiaikd0
Gojusk17
Golbak16
Grabastavs0
Gulbinėk6
Gundavak10
Inketriaik15
Janaukak0
Jauros Ik28
Jauros IIk6
Juškeliaik7
Kairionysk26
Kaližaik17
Kampaik7
Kanapelkak191
Kaulakiaik17
Kavalniškiaik10
Kazimieravak5
Kazokaik9
Kijėliaik263
Kirneilėk28
Kmeliaukak9
Kreiviškiaikd6
Laumėnaikd0
Lėliaik27
Leliūnaik21
Luokesak157
Miškiškiai Ik11
Miškiškiai IIk12
Naraginėk3
Paduobužėk0
Pakryžėk11
Palukštinėvs2
Paluokesak24
Papuntėk5
Pašilėk8
Paškonysk10
Pavarnynėsk9
Pečiuliaik17
Promislavak14
Pumpuriškėk0
Raupiškisk23
Rimučiaik44
Roputėnaik3
Sarakiškiaik16
Smilgiškiaik14
Sodėnaik38
Svistapolisk10
Šaukšteliškiaik4
Ščiūriškiaik4
Šeikiškėvs5
Šimėnaik3
Vilijočiaik36
Vilkiškėsk8
Žankiškiaik1
Žiediškėk10
Žiediškėlėk2
Žiūraik134
Mindūnų seniūnija597
Antalakajak19
Antatiškėskd0
Apkartaik2
Aukštuoliaik15
Aveliškėsk6
Ažuraisčiaik2
Čiulaik33
Gailiušiaik20
Gradniškėsk1
Grūsisk7
Janiškiaik10
Juočiaik39
Juodakampisvs2
Kamužėvs3
Kašelinėk2
Kraujeliaik15
Likiškisk8
Malkėstask6
Miliaik1
Mindūnaik232
Paąžuoliaik18
Padvarniaik17
Parašėk7
Pastovėlisk6
Patramėvs1
Pušynaik1
Rašavs2
Skinderiškėk4
Sklėriškėvs2
Stirnelėvs0
Stirniaik32
Strižaučiškėk5
Stroliškiaik1
Šiurpiškėsvs0
Šnieriškėsk17
Vanagiškėsk4
Vidugirisk7
Zamokaik23
Žagaraik0
Žičkaik21
Žičkeliaik6
Suginčių seniūnija2307
Ančėnaik25
Antaninavak2
Antaniškisvs0
Antaraisčiaik7
Antatriberžisk12
Apankiškiaik6
Aušravs0
Babilninkaik15
Baltišiusk3
Baruvkak2
Briedinėk1
Bryliškėsk12
Bugališkisk0
Čivyliaik50
Daniškiaik6
Doteniaik12
Dovainiškisk2
Emelinavak6
Ežerysk3
Galiniaivs1
Galiniškisk4
Gečiaik15
Gimtynėsk8
Graužupysk1
Grybauskaik4
Gudeliaik19
Guntiškisk9
Juodasalėsk2
Juodiškiaivs3
Juozapavak1
Kampaik19
Kaniūkaik100
Kapanauzak14
Karveliškisk6
Kašeikiaik19
Kazariezak2
Kazimieravak2
Kelpiškėsvs2
Keriobliškisk11
Klimotiškisk1
Krivičiaik2
Kunigiškisk5
Laukagalisk0
Lygalaukiaik13
Loluičiaik3
Mackėnaik3
Martyniškisk0
Matelėnaik3
Mažeikiaik39
Melninkaik10
Mendrynėk3
Mieleikiškiaik12
Mintaučiaik13
Mitkėnaik10
Mitkėnėlėsk1
Mockėnaik7
Mokyliaik15
Motiejūnaikd2
Motviškisk6
Napriūnaik24
Niniškėsk15
Paalksnėk0
Padumblėk3
Padvarniaik50
Paeisetė IIk0
Pagaluonė Ik8
Pagaluonė IIk7
Pagraužėk0
Pakaniūkėvs2
Paliesisk0
Pamuštynėsvs0
Panatrytis Ik5
Panatrytis IIk7
Papiškiaik17
Papurvėk1
Pašekščiaikd0
Pavadokšnėk2
Peleniaik21
Perkasynėk0
Pliešiškėsk13
Radvoniškisk11
Saliniavietėk0
Sanklodiškėskd0
Saukiškiaik11
Sidabrinėsk182
Skardžiaik24
Skudutiškisk266
Spiečiūnaik16
Spuliaikd0
Suginčiaik494
Suginčiaivs29
Suraižak5
Šakiaik53
Šileikėnaik14
Šileliaik9
Šlapėsk7
Šliaveliaik17
Tarailiaik16
Trakask0
Triberžiaik8
Užusienisk5
Valančiaik17
Verbiškėsk317
Vidžiūnaik4
Vikėnaik4
Vyšnialaukisk2
Vorėnaik22
Zavytiškisvs9
Želvosk11
Žėroniškisk5
Žibėčiai Ik15
Žibėčiai IIk5
Videniškių seniūnija921
Antanavakd0
Aukštadvarisk7
Ažušiliaik9
Baltadvarisk1
Batėnaik6
Bitlesiaik22
Čižiškiaivs2
Degutinėk5
Druskiaik29
Duobužėlėk10
Duobužiaik59
Garšvėnaik12
Girelėk5
Juodikėk14
Kamšavs0
Kisieliaukak5
Krupeliaik9
Kuliniaik16
Kuršiškiaik7
Liesėnaik33
Linučiaik34
Linučiaivs2
Makiūgaliaik8
Narkuškiaik3
Nosėnaik61
Novosiolkak3
Pabiržėvs8
Pagrabuosčiaik25
Palainysk0
Pašilėk2
Pečiuliškisk0
Petrauskaik10
Pikčiūnaik13
Potiškiaik4
Prūdaivs6
Pumpučiaik27
Sandiškiaik1
Siesartisk6
Smėlinkak5
Varniškiaik25
Videniškiaik415
Viktoriškiaik5
Vileikiškiaik2
Zujevkak5

Utenos rajono savivaldybė

50111

Utenam33860
Daugailių seniūnija1524
Antandrajak64
Antilgėk25
Aukštuolėsvs0
Bajoriškiaik36
Bernotiškėsk3
Blusiškėsk1
Brinkliškėsk3
Daržiniaik20
Daugailiaimstl351
Degsnelėk3
Degsnysk12
Drąsėnaik38
Dubnaik1
Duobiaik19
Garniaik36
Gateliaik28
Gojusk3
Janapolisk5
Juknėnaik161
Kubiliaik38
Kuosiškėsk0
Latviškėsk2
Maneičiaik23
Mediniškėsk2
Mikolojūnaik15
Moniškisk0
Narutiškisvs2
Narvydžiaik16
Naujakiemisvs0
Nečėnaik6
Noliškisk15
Nuodėguliaik26
Paberžėk40
Pakryžėk12
Papelėkėk2
Pikčiūnaik7
Pliupaik16
Polekniškisk5
Purviniškisk1
Radeikiaik299
Rukliaik38
Salosvs2
Staškūniškisk1
Stumbrėvs1
Šėšėliaivs4
Šikšniaik15
Šiožiniaik11
Šlaitaivs2
Šlekiškėsk0
Šlepečiaik60
Taukeliaik22
Vajasiškisk4
Vėriškėsvs0
Voliškisk2
Zabalinak1
Zastronask15
Žadavainiaik10
Kuktiškių seniūnija968
Asmalaik46
Aukštakalnisk2
Aviniškisk8
Avižieniškisk1
Bareišiaik21
Bikeliaik7
Buitūnaik64
Gimžiškiaik19
Griniškisvs0
Gudėniškėsvs2
Ignotiškisk3
Imbriškėsvs4
Jauniškiaik2
Juodiškėsvs4
Kačiūnaik60
Kazimieravask2
Kazokiškisk0
Kiauliupysk14
Kuktiškėsk51
Kuktiškėsmstl485
Liepiniškėsk5
Liginiškisk7
Linkaik4
Maleckažemisk39
Meldeikiškėskd0
Moliniškisvs0
Norodiškisvs8
Paakmenisvs0
Padumblėk0
Paneveržysk11
Papiliakalnisvs0
Papirčiaik2
Pašiekštabalisvs1
Pavarlysk8
Pavyžintysk5
Priepalėvs0
Radišavavs0
Raistiniaik7
Raudoniškisk47
Ryliškiaik7
Rūdynėvs0
Rugeniškisk5
Skaistulėk0
Smuiliškėsvs0
Suoleliaik1
Šlapėsk8
Varkališkėsvs8
Venclovynėk0
Leliūnų seniūnija2890
Adomiškisk8
Aknystėlėsk12
Aleksiejiškisk0
Antakalnisvs0
Antalgėk564
Apvydžiosk0
Aukštagiriaik14
Aukštakalnisvs4
Avižieniaik76
Ažudėlėsk18
Ažugiriaik123
Ažugirkavs0
Ąžuolijak49
Ažuskardžiaik4
Bajoriškėsk12
Baltučiaik2
Baravainiaik0
Biržinėvs3
Budreikėlėsk8
Bulinskiaik21
Čiviškiaik11
Davainių Giriavs2
Degsnelėvs3
Deguliaik26
Dirvoniškisk8
Dubėsk0
Eiželiškiaik0
Ežeraičiaik8
Gaspariškis Ivs3
Gaspariškis IIvs0
Girelkavs0
Gučiavietėk0
Guleliaivs2
Ilgalaukisvs0
Ingeliškisk2
Jasonysk222
Joneliškėskd5
Kaliekiškisk8
Karalinavak0
Karčiupysk0
Karveliškisvs0
Kastulinak4
Kryliaik9
Krunkiškisk0
Kudrėvs0
Kvoseliaik4
Labeikiaik12
Lankelėsvs2
Ledninkask0
Leliūnaik2
Leliūnaimstl483
Lementiškisk8
Liaumuškosk3
Liveikiaik30
Luknavs0
Margavonėsk3
Margavonėsvs0
Margėsk3
Maželiškiaik4
Mediniaik0
Mediniaik4
Mediniaivs2
Meldiniaik4
Meldučiaik0
Miliūnaik2
Mirkėnaik13
Miškiniaik27
Narkūnaik135
Naujasodisk7
Noliškisk2
Paberžynėk7
Padborkak5
Pagiriaik7
Pagojėk0
Pagrandak3
Pailgisk5
Pakalniaik346
Pakermėžysk4
Paluknisvs0
Pamedinėk0
Papiškiaikd7
Paplentėvs3
Paringisk1
Patalėvs1
Patiltėvs5
Patošėvs0
Pavidinkstėk5
Piliakalnisk15
Pilkiškėsvs5
Radutėk1
Razrivkavs0
Sabelkaik9
Saldotiškisvs0
Skrebiškiaik0
Stabulankiaigst0
Stabulankiaik10
Stainiškisvs0
Strazdakalnisk6
Sūngailiškisk6
Šaltupysk7
Šeibokiškisk6
Šileikiaik27
Šilinėk99
Šlapiosvs0
Tautgiriaik11
Tirmūnaik64
Utenėlėk58
Vaikutiškisvs0
Vaitkūnaik4
Vareikiaik17
Varnaraistisvs5
Velbiškėsk48
Vencentiškiok0
Vieteikiaik14
Viskėnaik33
Vitkūnaik5
Vosgėliaik55
Zablatiškiaik0
Zarankiškisvs0
Žirgapievisvs0
Žvyrinkavs5
Saldutiškio seniūnija1243
Akmenynėvs1
Akmeniškėsk7
Alžutėnaik20
Antakalnisk10
Antalamėstėk30
Apydėmisk11
Apvynijak0
Ažuprūdisk4
Bendrovėk5
Degutinėsk3
Devyniaviršėvs2
Dirniškėsk11
Dryžiaik9
Drobiškisk16
Gaiveniaik14
Gatakiemisk6
Geniakalnisk19
Indubakiaik15
Kalytiškėk7
Katiniškėk7
Katiniškėvs6
Kemešysk15
Kiauneliškisvs0
Kirdeikiaik248
Kleviškisvs1
Kuliniaivs6
Lamėstask11
Mediniškisvs8
Mineiškiemisk44
Navazaik6
Paalsuodė Ik12
Paalsuodė IIk17
Paąžuoliaik2
Pagilbysk0
Pagilbiškisk13
Pagrandavs0
Paisetė Ik10
Paisetė IIk2
Pajuodenėk2
Pakapisk4
Pastasiūnėvs5
Pastoviškisvs0
Pavajuonisk8
Pavyžintysk0
Petkūniškisvs3
Plaučiškėsk48
Pliaušketėsvs0
Prūsokiškėsk10
Pūčkoriškiaik20
Riešutinėvs10
Ryliškėsk2
Ripaičiaik16
Saldutiškismstl389
Sarakalnisvs3
Sėliškėsk6
Sidabrinėvs1
Silgiškisk10
Staniuliškėsk10
Stasiūnaik8
Strokiniaik20
Sūdalaukisk0
Šarkiaik12
Ščiurysk1
Trimoniškisvs0
Trinkūnaik27
Ūniškėsk5
Vajeliaik7
Vencloviškisvs0
Vėžiškėsk7
Vidiškisk3
Žiezdrelėk8
Sudeikių seniūnija1331
Alaušaik10
Alinaukavs0
Alkaivs8
Armališkėsvs0
Avietynėvs7
Baltakarčiaik15
Bandeliškisvs10
Barbaraukavs2
Bikūnaik65
Bikuškisk24
Bradesaivs3
Čižiškėsvs4
Daugilisvs5
Garneliaik43
Girelėvs2
Juliškisvs0
Juodiškisvs8
Juozapavavs4
Juškėnaik31
Kamisaraukavs5
Karveliškisvs24
Kavoliškisvs4
Kirkliaik43
Kruopiškisvs2
Kuzmiškisvs1
Liepakalniaik27
Lukniaik47
Musteikiaik5
Naujakiemisvs10
Nemuniškisvs7
Nolėnaik49
Norvaišiaik46
Novosiolkosvs5
Padbuožėk19
Pauoliskd4
Petroniškisvs1
Pilveliaik10
Pusbėdisvs0
Ramavydiškėsk3
Rudupysvs0
Ruzgiškės Ivs0
Ruzgiškės IIvs1
Samanėvs4
Sidabrinėvs0
Sirutėnaik149
Skrebulėvs3
Sprakšiaikd1
Stasiškėsk4
Sudeikiaimstl407
Sungailiaik6
Šaltupysvs5
Šeimyniškiaik64
Toleikiaik58
Vaiskūnaikd0
Verbūnaikd4
Viešeikiaik23
Voverynėvs49
Tauragnų seniūnija1541
Alksniškėsk2
Antabaltėk8
Aukštaglynisvs4
Bajoraik34
Balčiaik38
Bernotiškisk5
Beržatiltisvs4
Daunoriaik38
Erkiasalėvs0
Gaideliaik17
Gaidžiaik35
Gegūniškisvs3
Grašiaik21
Jačiūniškėsk8
Jovainiškėsk3
Kaboriškėsk0
Kaboriškėsk0
Kalviaik25
Kamšak6
Klykiaik108
Liumpiškėsk0
Liūniškėsvs1
Lukošiūnaik12
Martyniškisvs0
Meldutiškisk0
Minčiak7
Minčiakampisvs0
Musteikiaik7
Paažvintėvs0
Paminčiavs7
Pilkeniaik49
Politiškėsk10
Rūgšteliškisk13
Rūgšteliškisvs1
Rukšėnaik17
Ruzgiškėsk6
Sėlėk90
Sirvydžiaik33
Skroblus Ivs0
Skroblus IIvs0
Strazdaik7
Stučiaik17
Stūgliaik45
Šeimatisk52
Šiaudiniškisk3
Šimkūnaik10
Šuminaik12
Tauragnaimstl602
Taurapilisk27
Tautiškisk12
Ūdriškėsvs0
Urviškėsk2
Vaišnoriškėk2
Varniškės Ivs5
Varniškės IIvs2
Varniškės IIIvs0
Varpiškėsk4
Vidžiūnaik19
Vilkablauzdėk49
Vilkiškėsk0
Vyžiaik43
Žiezdriaik16
Utenos seniūnija2413
Aliaik51
Ampolisvs0
Andreikėnaik13
Artmaniškisk1
Asmalaikd8
Avinakulisk0
Biliakiemisk129
Degučiaik17
Dičiūnaik22
Didžialaukisk4
Droničėnaik46
Gaižiūnaik10
Gediminask56
Gelinavavs0
Girelėvs1
Girelkavs4
Gojusk0
Griūtysk32
Gudėniškėsk12
Inkartaik8
Jasiškėsk0
Jaurelėsk14
Joneliškėsk73
Jotaučiaik108
Juodiškėsk0
Karčiškėsk0
Karveliškisvs0
Katlėriaik22
Kyburiaik23
Kimėnaik2
Kloviniaik157
Kovynėk11
Kryželiaik0
Kvykliaik81
Liegavietėvs4
Medeniaik191
Meldeikiškėsk2
Mieliškėsvs3
Miškiniškisk5
Mockėnaik96
Momėnaik15
Našloniškisk3
Nečioniškisk14
Nemeikščiaik195
Noliškėlėsvs0
Novasadaik0
Pabaltėk4
Pačkėnaik340
Pagirėlėk2
Paguobysk0
Pakalniškiaik5
Paliminėk2
Papiškiaik18
Paraudėvs5
Pauolisk10
Paviešiaivs0
Pavyžintysk8
Pažuvintysvs0
Prūsokiškiaik1
Puodžiaik87
Purviniškisk0
Pušinėlėvs0
Radžiūnaik10
Raguškėsk1
Ražampolisk0
Rokavalkiaik1
Spitrėnaik57
Stanėnaik3
Strazdakalniskd5
Šabaldauskaik4
Šeduikiaik64
Šileliaivs0
Šlaitinėsk0
Šnieriškėsk2
Vaikutėnaik271
Vareikiaik2
Vareikiškėsk0
Verbūnaik7
Viešintosk6
Vijeikiaik56
Zamotiškisk5
Žebriškėsk4
Užpalių seniūnija2251
Abromiškisk1
Antakalniaik13
Armoniškisk3
Bajoraik4
Bartašiūnaik0
Bėkinčiaik10
Butiškiaik9
Degėsiaik29
Dumbravak1
Gaigaliaik18
Gailiešionysk9
Gaižiūnaik55
Galiniaik19
Gyliškėsk10
Gireišiaik3
Ilčiukaik81
Jociškėsk20
Juškonysk5
Kaimynaik118
Kaniūkaik210
Karkažiškiaik1
Kėpiaik38
Kišūnaik11
Kupriaik54
Kureišiškėsk5
Kustosk1
Kušliaik6
Kušnieriūnaik38
Lėliaik33
Levizaraik4
Lygamiškisk5
Likančiaik10
Linskisk13
Martinčiūnaik10
Mažeikiškėsk10
Mažionysk6
Mikėnaik63
Miškiniaik0
Neviržak2
Norvaišiaik56
Nosvaičiaik1
Nosvaitėliaik1
Pasaliaik0
Plaviškėsk14
Poškonysk5
Puodžiaik3
Rameikiaik11
Rimiškiaik6
Satarečiusk1
Sirutiškisk2
Stasiškėskd0
Šarkiaik10
Ščiurysk0
Šeimyniškiaik41
Šernupisk8
Tarvydžiaik30
Tatuoliškėsk0
Traidžiūnaik9
Trumpėliaik0
Užpaliaik2
Užpaliaimstl877
Užpaliaivs40
Vaiskūnaik1
Vanagiškėsk10
Vėželiaik0
Vygėliaik5
Vilučiaik168
Voverynėk1
Žaibiškėsk21
Vyžuonų seniūnija2090
Antakalniaik41
Atkočiškėsk393
Ažuraistisvs4
Ažusienisvs11
Bėdžiaik14
Biliūnaik4
Čerioškavietėk1
Dusyniaik14
Galeliaik26
Gaspariškiaik13
Grybeliaik160
Kaliekiaik84
Kalinaukak0
Karališkisk3
Kauliniškisk25
Meldučiaik0
Mieleikiaik32
Naujasodisk54
Pašiliaik5
Pašvenčiaivs3
Pauliukiškiaik2
Plaušaik81
Plaušaikd0
Plaušaivs3
Sprakšiaik46
Stalnioniškisk5
Starkaik4
Šeimyniškiaik17
Šiaudiniaik275
Vyžuonėlėsk104
Vyžuonosmstl581
Vyžuonosvs72
Zablūdavak13

Visagino miesto savivaldybė

29554

Visaginasm29554

Zarasų rajono savivaldybė

22826

Dusetosm914
Zarasaim8365
Antalieptės seniūnija885
Antalieptėmstl359
Aukštalaukiaik0
Butkeliaikd1
Ešerinėk0
Gaideliaik2
Garmuliškisk14
Gaspariškėsk4
Guntuliaik6
Gutaučiaik4
Jakunčiaikd4
Jasiūnaik2
Jurkiškėsk8
Kaniūkaik21
Kimbariškis Ik8
Kimbariškis IIk1
Kraštaikd2
Kuiteniaik6
Landiškėsk2
Madagaskarask3
Maderaik7
Mikiškėsk3
Naršėnaik65
Padustisk144
Pajevinėk3
Pociškėsk2
Purvynėk85
Sruogiškėsk6
Svidžiaik1
Svigariaik9
Šarkiškėsk0
Šilinėk6
Vasaknoskd15
Veleikiaik7
Verslavak3
Zabičiūnaik82
Antazavės seniūnija1235
Alkaukak5
Antazavėk461
Astraučiznak0
Bakučiaik6
Biržiniškisk0
Bugaik6
Bugų Šilelisk2
Butiškėsk11
Čičiriaik2
Daržininkaik11
Degutiškisk0
Dembaik0
Derviniaik19
Didėjak28
Duburaitis IIkd0
Dumblynėk1
Dunduliškisk1
Gegužiškisk3
Gipėnaik23
Ilgašilisk4
Ivoniškėsk10
Joneikiškėsk0
Joniškisk5
Kazimieriškisk0
Kukariškisk5
Kumpuoliaik93
Latviškėsk0
Lygalaukiaik0
Maniuliškėsk20
Marimantask3
Meletiškėsk4
Merkialaukiaik0
Navikaik1
Pailgėsk1
Paivoniškėsk1
Pakačinėsk2
Pakeriaik25
Paliesėk0
Paliūniaivs10
Pamilgedžiaikd4
Pasartėk3
Paveisejaik0
Pazaduojėk1
Pazirnajisk0
Rokėnaik124
Saliniaik3
Sviliškėsk12
Šlaitaik4
Šniukštaik253
Vėdariaik13
Velikuškėsk4
Volungiaik12
Zaduojak28
Zirnajaik11
Degučių seniūnija1159
Aleksiejaukak4
Aštrakalnisk7
Baibiaik255
Balčiaik0
Baltriškėsk7
Bikeliškėsk1
Blekiškėsk0
Bružaik2
Budrėnaik5
Cholopovkak2
Daneikiaik31
Daubariškėskd0
Degučiaik324
Drobaik9
Duliaik100
Dunduliaik32
Eibutiškisk0
Eikotiškisk1
Galminiaik17
Grybiškėsk4
Gruodiškėkd0
Ignalinak6
Indučiaik0
Jakštaik16
Jakunčiaik10
Juozapavak1
Jureliškisk4
Kalendiškėsk1
Kloviškiaik7
Krūminiaik2
Kruopeliaik0
Kumpuolisk0
Liminasėlisk4
Liminėlisk6
Liminiaik5
Liminiškėsk2
Matuikiškėsk15
Mitraukak2
Multinavavs0
Mumeliškėsk5
Murliškėsk22
Murmuliškėsk3
Naujieji Mateikiaik2
Paežerinėk0
Pakunigėk2
Pastromėk0
Pašekšėk6
Pažemysk12
Polivarkaskd0
Pūsliaik3
Raistiniškėsk42
Santakiaik4
Savičiūnaik0
Senadvarisk0
Skeldosk0
Sniegiškėsk4
Sodynėk0
Stainiškėsk0
Steponiškėsk0
Subatiškėsk9
Surgedaik6
Svidžiaikd2
Šalinėnaik22
Šavašaivs1
Šeparnėvs0
Šiukščiaik17
Švilpiškiaivs4
Tetervosk1
Tyliūniškėsk0
Trinkuškiaik19
Ūžėniškėsk21
Vajasiškisk50
Vartišiaik4
Veriūgiškėsk0
Zokoriaik16
Žvilbučiaik0
Dusetų seniūnija2542
Antadavainėk12
Antakalnisk10
Antažiegėk11
Avižiaik13
Berniūnaik0
Betiškėsk3
Bileišiaik39
Brogiškėsk109
Bumbliaik10
Butkeliaik8
Česnaviškisk5
Davainiaik26
Didžiadvarisk44
Dikmoniaik24
Drageliškėsk11
Dusetosgyv136
Dusetosvs62
Eiveniaik30
Gasiaik6
Griovadvarisvs2
Gruodiškėsvs0
Gugiaik2
Jakunčiaikd1
Jasaik18
Jaskoniškėsk1
Jatkūniškėsk1
Jodaugiaik8
Jomeikiaik0
Kairionysk2
Kalbutiškėsk6
Kalniškės Ik2
Kamionkavs0
Kavoliaik71
Krakynėk2
Kraštaik4
Kuikiaik5
Kundročiaik0
Kunotaik18
Likančiaik3
Lungeliaik14
Marciūniškėsk11
Maskvyčiosk17
Matiukaik10
Meilūnaik0
Melnyčinėk0
Merkiaik0
Merkiškėsk1
Morkūnaik13
Narkyčiaik9
Naujasodisk9
Navikaik11
Pabalnėk1
Paberžėk2
Pačiaunėk1
Padustėlisk188
Paeglynėk14
Paindrėk0
Pakniškėsk28
Pašilėk8
Pažiegėk8
Pempėsk7
Peškaitiškėsk5
Plaštakiškėsk2
Puteikiaik3
Raudankosk7
Riškonysk3
Sadūnaik141
Sakališkėsk1
Salak0
Siratavak3
Sirotiškėsk8
Skineikiaik6
Smilgėsk10
Sniegiškėsk7
Šaltamalkiaik5
Šlapėsk23
Triponiškėsk4
Užtiltėk1079
Vaboliaik16
Vainiūnaik5
Vaiskūnaik0
Vasaknosk63
Vaseluškosk2
Vencavaik23
Vilkiškėsk1
Vosgėliaik51
Voversiaik7
Zablociaivs0
Žukliškėsk10
Imbrado seniūnija1171
Adomaukavs2
Adomavak2
Aleininkaik2
Antaniškėsk16
Areliškėsk1
Aškinkak4
Ausiejaukavs3
Aviliaivs0
Aviliai Ik10
Aviliai IIk373
Ąžuolaivs0
Ažuraisčiaik4
Bakaleriškiaik1
Bakasiškisk1
Baltamiškisvs2
Bendriškėsk0
Bieliūnaik2
Bliokmantask5
Breidakiškėsk3
Briedlaukisk14
Čepelaukavs0
Čepuliškiaivs25
Duburaitis Ik2
Duburaitis IIk2
Duburiaik8
Fedinavs4
Feklistaukak20
Galilaukisvs0
Garadaukak3
Giliuškėsvs2
Gojusk1
Grietiškėsk0
Grumbinai Ik0
Grumbinai IIk4
Gubariaik0
Gurnapolisk3
Ilgiaivs0
Imbradask258
Jancavavs11
Janinavs3
Jazdaičiškėsk7
Jovydžiaik14
Julijanavak8
Juozapavak0
Kalveliaik3
Kamšak2
Kamuntiškėskd2
Karčiomkak44
Kartašovkavs1
Kelpšiškėsk15
Kemsynėvs0
Kiečiaik4
Kirilaukavs3
Kiviškėsk22
Kovenkavs0
Kukliaik14
Kukuliškiaivs9
Kurionkaik0
Laužadžiaivs6
Martyniškėsvs1
Midolkaik5
Miliūnaik8
Miliūnai Ik0
Milžinaik12
Murovankak0
Napreliaikd1
Nedožinkak0
Neišeriškėsvs0
Novinkaik9
Pabieliūnisk1
Pachomovkak0
Paulaukavs0
Petraučiškėsk34
Petraučiznak11
Piliakalnisk0
Plisiškėsk14
Preidiškėsk0
Prekeliškėsvs4
Ragaukavs3
Rapkiškėsk1
Raudankosk0
Ropiškėsk2
Rutuliškėsk3
Smėliaik10
Stainiškės Ik0
Stelmužėk50
Strepčiškėsk3
Stumbrinėvs2
Šalnavs2
Šarkiškėsk0
Šeštokiškėsk15
Vaižgantaivs7
Vietriniškėsvs1
Zablatiškėsvs7
Zagurnaik9
Zaliesnask0
Žagariaik11
Salako seniūnija1256
Asiūklėvs1
Aukštakalniaik2
Aviniuostak10
Aželiaik15
Ažuraisčiaik5
Bajorėliaik2
Bajotiškėsk0
Baliniaik11
Bikėnaik29
Biržūnaik112
Breslaviškėvs0
Čepeliškėsk12
Čigoniškėk13
Daubariškėsk3
Drobiškėsk11
Dumblynėvs6
Gabreliaik4
Gaideliškėsk0
Galiniaik4
Gerveliškėk0
Girelėvs1
Giteniškėk7
Grybiškėk6
Gruodiškėk6
Gudėniškėk13
Gudiškėsvs2
Gulbinėvs2
Jakiškiaik27
Joniškisvs0
Jurgiškėsvs0
Katiniškėvs0
Kiemionysk29
Klementiškėk3
Kukiškėsvs0
Liudvinavavs0
Luodkosk2
Luodžiaik23
Marceliškisk1
Martėniškėsk2
Mikališkisk0
Narbutiškisk7
Nariūnaik18
Navikaik9
Nečeskaik15
Padvarinėk2
Pagrandosk0
Pakerniškėsk10
Paluodėk25
Paskardiškisk3
Polivarkask7
Pratkūnaik27
Ramoniškisk0
Rudakiškėk13
Sabalunkosk18
Salakask604
Salosk0
Samaukak2
Stukiškėvs1
Šiurpiškėsk3
Teterviniaik12
Tyliūniškėk4
Tiltiškėsk10
Tolimėnaik14
Treigeliaik15
Valentiškėk5
Varniškėsk12
Vilkiškėsk2
Vitkuškėsk2
Vyželiaik45
Zaguriškėvs0
Zarkiškėsk6
Zelvavs1
Suvieko seniūnija898
Ajočiaik2
Andrioniškisvs2
Antužiškėsk0
Anupriškisk0
Ažubaliaik4
Ažvertiniškėsk6
Balčiūniškėsk9
Baraukak18
Bebrinkak0
Bikūnaik13
Boleslovavak1
Cibulinėk5
Dagiliaik7
Degsnėk3
Didėjak8
Duogiaik5
Garbūnėliškisk0
Grybinėk35
Guogiškisk1
Jaciškėsk0
Juodeniaik15
Juozapavak0
Kadariškiaik7
Kamariškiaik9
Kamuntiškėsk0
Kastantinavavs0
Katkuškėsk5
Knipiškėsk3
Konecpolisk1
Kriaunėnaik45
Krioviniaik0
Lipnikaik5
Maironiaik4
Medoliškėsk1
Meiriškėlėsk4
Meiriškėsk0
Milgedžiaik11
Mironiškisk1
Miškiniškėsk2
Mozūriškėsk0
Novinkosvs1
Pagriovinėvs0
Pamilgedžiaik0
Patiltiniaik7
Paupinėk4
Raginėk20
Raistiniaik3
Ramumak1
Rasimaik3
Raudinėk27
Rudakasosk2
Rudėnaik10
Rudinėsk2
Salaviškisvs6
Saliniaik4
Samaniaik189
Skaistinėk0
Slavėniškisk0
Sodžiaik1
Stonupisvs0
Subatiškisk0
Suvėnaik59
Suviekask304
Sviriškėsvs0
Terteliaik2
Ulytėlėk6
Upiškėsk1
Vaidminiaik13
Zabločiaik1
Turmanto seniūnija1833
Akmeniškėvs3
Antaniškisk0
Avižinėk5
Bandavs1
Barteliškėk9
Bartkiškė Ik106
Bekelniškėk5
Bogdoniškėk121
Borovkak0
Brukninėvs2
Brusavankak3
Būdiniaik3
Bukiškėliaivs2
Bukiškėsk1
Burniaik3
Ciciliškėsvs4
Čepukiškėk34
Čiželiškėk7
Daržėnaivs0
Degutiškėsk11
Dirvonaik9
Dirvoniškėsk6
Dulkiškėk2
Dumblynėvs0
Dvariūnaivs2
Gailiutiškėvs0
Gajuvkak9
Gasiuliškėk1
Gilynėvs0
Girvydiškėk10
Gudiškėk2
Ilgapievisvs0
Ilgiškėk9
Yliškėk3
Jadlinavavs0
Jaluvkak5
Jukniškėk1
Juodiniaik5
Juozapavakd6
Jurgenavak0
Jurkakalnisk2
Kalniškėk8
Kalniškėk6
Kalviškėk4
Kamariškėk18
Karmelitaik8
Karoliniškėk2
Kazeriškėsvs0
Kimbartiškėk211
Kirkliškiaik29
Klabutkavs1
Knyburiškiaivs0
Koptiškėk0
Krasnopolisk6
Križovkak25
Kumpuočiaik36
Lapeliškiaik6
Lenkeliškėk0
Liaudėnaik18
Linciškėsvs0
Liudvinavak0
Lūgeliaik1
Lupenkak4
Marijoniškėvs1
Martyniškėsk9
Mateikiškėvs0
Matuliškėk3
Medinkak13
Mendeliškėvs0
Mikalavask10
Mištautaik0
Mizereniškėvs0
Nainiaik1
Narkiškėsk3
Naujalaukisvs0
Navikaik11
Navikaivs3
Novinavs1
Paberžėvs2
Padabinkak0
Padrūkšėk8
Paežerėvs0
Pakalniškiaik9
Paliesėvs1
Paliutiškiaik13
Pasiekaivs1
Pasmalvėsk3
Pasmalvėskd1
Pašventėk2
Patrakiaivs0
Paukšteliškėk1
Pauželiškiaik0
Raipolėvs7
Ramaitiškėvs1
Raminavavs1
Rataniškėsk3
Rotuliškėsk3
Rustiškėvs0
Rutiniškisk0
Sabutoniškėk12
Salak1
Saločiaik2
Samsanavask2
Santupiaik15
Saplaučiznak3
Sauliakalnisvs5
Schedaivs1
Skiduliškėk0
Skirnak11
Sloniškėsk0
Smalvelėsk2
Smalvosk212
Smalvų Aikštėk15
Stačiūnaik33
Sterlionysk0
Sterlioniškėvs0
Sviliškiaik1
Šakiaik12
Šamatiškėsvs6
Šilaivs1
Tilžėk68
Trušeliškėk1
Turaučiznak26
Turmantasmstl397
Ulbiškėk2
Užupiaik