2001-04-06

Lietuva

3483972

Alytaus apskritis

187769

Alytaus miesto savivaldybė

71491

Alytusm71491

Alytaus rajono savivaldybė

32572

Daugaim1458
Simnasm1980
Alytaus seniūnija4683
Aniškisk38
Arminai Ik3
Arminai IIk-
Bakšiaik37
Barkūniškiskd-
Bernotiškėsk2
Bundoriaik18
Butkūnaik32
Butrimiškiaik127
Čižikaikd18
Daugirdėliaik33
Dubėnaik19
Dubenkak7
Dubiaik47
Geistariškėskd11
Geniaik335
Jasunskaik49
Jovaišonysk73
Junonysk12
Jurgiškiaik79
Kaniūkaik87
Karklynaik44
Kelmanonysk13
Kibirkščiaik13
Kriauniaik53
Likiškėliaik178
Likiškiaik77
Luksnėnaik614
Margaravak27
Miklusėnaik1021
Mikutiškiaik25
Naujokaik2
Navickaik63
Nemunaitiskd156
Norūnaik49
Padaglėvs4
Panemuninkaik154
Paplanskaik6
Praniūnaik223
Putinaik5
Radžiūnaik307
Raudonikiaik27
Revaik33
Rumbonysk23
Rutkak13
Strazdinėk-
Stražiškėsk-
Talokiaik193
Taukotiškėsk16
Užubaliaik113
Vytautiškėsk4
Volungėsk48
Zaidaik5
Žaunieriškiaik147
Alovės seniūnija2538
Akalyčiak35
Alytusk218
Alovėk552
Bokštaik5
Davainiškėsk31
Dobrovolėk9
Domantonysk70
Ilgaik108
Janapolisk5
Jurkionysk99
Kaciolkaik7
Kalesninkaik59
Kaniūkaik69
Karkliniškėskd8
Klausiškėsk6
Kudariškėsk37
Kutiškėsvs-
Lelionysk75
Mančiūnaik26
Meškasaliskd27
Mikalavask43
Muiželėnaik83
Obelaičiaik10
Pagurniaik15
Plikionysk25
Poteronysk47
Skernėk5
Skirgailiaik18
Slabadėlėk55
Šaukėnaik5
Švabalaukisk16
Švobiškėsk63
Takniškiaik73
Terpinėsk-
Ulyškaik23
Venciūnaik588
Vėžiškėsk6
Žarnonysk2
Židonysk15
Butrimonių seniūnija2557
Aleksandravak13
Apynėliaik17
Ąžuolėnaik7
Beržinėk-
Butrimiškėsk9
Butrimonysmstl1126
Darbalaukisk10
Dūdiškėsk5
Dūkiškėsk34
Eičiūnaik354
Eigirdonysk78
Gailiakiemisk118
Geruliaik19
Greikonysk48
Griškonysk39
Janaukak15
Juodgirisk-
Jurkonysk56
Klydžionyskd16
Lelionysk26
Likiškėsk10
Liubartiškėsk1
Mažiūnaik58
Mickūnavak11
Olendernėk53
Pabaliaik50
Pikuškėsk3
Plasapninkaik128
Ratininkaik21
Silvanavak1
Stanuliškėsk2
Trakininkaik112
Vadaišiškėsk-
Vanagėliaik52
Vanžadiškėsk6
Žaliojik59
Daugų seniūnija2568
Arčiūnaik31
Atžalynask6
Bogušiškėsk29
Būdak9
Bukaučiškės Ik39
Bukaučiškės IIk31
Daugaik480
Doškonysk111
Dvarčėnaik66
Giniškėsk17
Griciūnaik7
Juozapavak-
Kančėnaik312
Karliškėsk53
Majaukak-
Melnytėlėk17
Meškučiaik134
Mieliūnaik37
Novoplentak11
Pagilėk36
Pavartėnaik40
Pavartėsk12
Pocelonysk128
Pociūniškėsk10
Purveliaik9
Rakatanskaik20
Rakščiak-
Rimėnaik291
Rodžiak48
Rokančiaik9
Salak115
Skabeikiaik61
Slavinčiškėsk18
Šiukščiakalnisk33
Tamašavak-
Vaikantonysk117
Vėžionysk100
Viečiūnaik35
Vinkšninėsk8
Žilinčiškėsk6
Žvirgždėnaik82
Krokialaukio seniūnija2500
Angininkaikd-
Arminai Ik12
Arminai IIk3
Balkūnaikd16
Barkūniškisk4
Cibiliekaik48
Čiurlionys Ik187
Čiurlionys IIk2
Čiurlionys IIIk1
Čižikaik21
Dapkiškėsk23
Daugirdaik84
Dirvonaik1
Duselninkaik30
Gudeliaik40
Jackonysk26
Kabinėsk25
Kalesninkaik63
Kirmėliškėsk5
Krekštėnaik129
Krokialaukismstl239
Krokininkaik90
Liuklingėnaik4
Maštalieriaik305
Paberžinėk12
Pakašavask44
Peršėkėk22
Peršėkininkaikd27
Pošniak71
Santaikak139
Sapatiškėsk20
Svirniškėsk-
Šipultiškėsk29
Šiugždaik2
Ūdrijak453
Varanauskask204
Vardak47
Varnagiriaik72
Miroslavo seniūnija4203
Arciškonysk95
Atesninkaik33
Balkasodisk103
Balkūnaik99
Bendrėsk117
Buckūnaik59
Burbiškėsk31
Cigoniškiaik67
Dapkiškiaikd23
Dirmiškėsk43
Geistaraik27
Geistariškėsk39
Geistarukaik22
Gudiniškėsk24
Kaukai Ik7
Kaukai IIk13
Kumečiaik353
Kurnėnaik39
Kurtiniškėsk6
Laburdiškėsk16
Laukinčiaik71
Laukintukaik49
Mančiūnaik32
Mankūnaik121
Maslaučiškėsk58
Milastonysk5
Miroslavask423
Mociškėnaik36
Obelijak115
Obelytėk41
Obelninkaik45
Obelninkėliaik53
Padirmiškisk6
Papėčiaik135
Parėčėnaik195
Peršėkininkaik128
Plentak19
Pupasodisk194
Remeikiaik49
Revaikd7
Rožučiaik28
Sapatiškėskd-
Seimeniškiaik49
Striminak2
Talokiaik294
Tolkūnaik172
Vankiškiaik415
Varnagiriaikd53
Viešnagiaik46
Vovosk16
Zizėnaik130
Nemunaičio seniūnija1320
Balninkaik153
Dubriaik1
Dušnionysk42
Einoraik76
Fermak45
Gečialaukisk115
Geisčiūnaik14
Kalnėnaik43
Kaniūkaikd24
Kastriškėsk25
Lankosk6
Mančiūnaikd19
Nemunaitisk96
Nemunaitismstl218
Poteronyskd31
Sudvajaik18
Užupiaik325
Vangelonysk69
Pivašiūnų seniūnija2013
Anykštėnaik14
Bazoraik49
Būdak30
Bundžiaik30
Būriškėsk10
Čižiūnaik63
Dusmenėliaik2
Eigelonysk58
Einoronysk24
Gervėnaik112
Junčionysk122
Juočiškėsk21
Jurgelionys Ik10
Jurgelionys IIk10
Kaniūkaik42
Karkliniškėsk24
Kazimieravask19
Kedonysk162
Klydžionysk27
Krūmijosk3
Lačionysk78
Lelionyskd21
Leoniškėsk9
Liesionysk29
Mikalavask185
Miknolesaik3
Navasodai Ik3
Navasodai IIk8
Pašilisk11
Paškūniškėsk1
Pavarėnysk6
Petravinak9
Pivašiūnaik301
Pušėnaik26
Radvilonysk25
Raubonyskd5
Remešiškisk12
Skraičionysk122
Statkiškėsk22
Sudvariškėsk54
Tabalenkak165
Telėtninkaik4
Ūtak14
Užukalniaik17
Užupisk3
Žadiškėsk22
Žemaitėliaik26
Punios seniūnija2532
Adamonysk22
Aleksandravak23
Ardiškėsk8
Gajauciškisk3
Gemaitiškėsk9
Gerkiškėsk8
Jurgelionyskd-
Jurkionyskd4
Karvelninkaik14
Keraik3
Kružiūnaik87
Kulabiškėsk12
Medukštak132
Mišiškėsk10
Navasiolkaik45
Norgeliškėsk107
Padvariškiaik45
Paliepiaik86
Panemuninkėliaik111
Peckūnaik20
Pievagaliaik55
Puniak809
Raganiškėsk6
Raižavak10
Raižiaik113
Raubonysk64
Silgionysk36
Staniavak29
Strielčiaik49
Taučionysk29
Vaidaugaik16
Vaisodžiaik337
Vaišupisvs2
Valiūnaik30
Žagariaik175
Žiūkaik23
Raitininkų seniūnija1285
Balynaitėvs-
Bugonysk42
Druskininkaik76
Ežerynask3
Galintankak15
Galintėnaik67
Jaujakaimisk13
Jociūnaik-
Kampaik1
Klepočiaik43
Lydekininkaik30
Lizdaik17
Makniūnaik338
Meškasalisk86
Miežionysk13
Netiesosk-
Noškūnaik2
Paberžėsvs-
Pieriškiaik22
Pikietavs-
Piliakalnisk29
Raitininkaik51
Ryliškiaik280
Savilionysk52
Taručionysk14
Vabaliaik22
Valėniškėsk25
Veismūnaik38
Vertelkosk2
Živulčiškėk4
Simno seniūnija2935
Aleknonysk120
Angininkaik163
Atesninkai Ik36
Atesninkai IIk11
Ąžuoliniaik340
Bambininkaik21
Bažavak8
Buktininkaik6
Dingiškiaik22
Giluičiaik74
Gluosninkaik115
Gražuliaik48
Grinkiškiaik11
Kaimynaik32
Kalesninkaik161
Kavalčiukaik123
Kolonistaik38
Komisaruvkak45
Liepakojaik41
Litvančiškiaik9
Marinkak14
Mergalaukisk383
Metelytėk49
Navininkaik70
Ostampask107
Pasimniaik5
Patrakė Ikd-
Ponkiškiaik83
Pupojaik-
Radastaik22
Saulėnaik8
Skituriaik49
Skovagaliaik29
Sperniak175
Struogiškėsk-
Šarkiškiaik21
Verebiejaik387
Zailiaik7
Žuvintaik102

Druskininkų savivaldybė

25440

Druskininkaim18233
Leipalingio seniūnija3835
Baltoji Ančia HESk8
Barzdžiūnaik70
Butelionysk-
Cimaniūnaik52
Černiauskaik16
Čivonysk-
Degėsiaik25
Didžiasalisk97
Diržaik40
Drapaliaik23
Druskininkėliaik31
Dubraviškėsk-
Dulgininkaik24
Gailiūnaik404
Gerdašiaik42
Guobiniaik62
Guronysk7
Janavask1
Jovaišiaik167
Kamorūnaik33
Karalinavasvs1
Kaziuliaik40
Krivonysk18
Leipalingisk81
Leipalingismstl1736
Liepiškiaik40
Lipliūnaik56
Margaik1
Mažonysk45
Miciūnaik15
Mikalinak-
Mizaraik43
Panemunėk21
Paseirėk13
Radvilonysk18
Raudonikiaik17
Ricieliaik217
Ringėliškėk19
Saltoniškėk2
Savanoriaik72
Snaigupėk76
Stračiūnaik104
Sventijanskask-
Šaulėnaik10
Tautėnaik16
Vaikšnoriškėk2
Veršiaik25
Vileikiaik7
Vilkanastraik24
Voverysk1
Zasčiūniškėk13
Viečiūnų seniūnija3372
Grūtask143
Jaskonysk131
Kermušijak18
Latežerisk32
Mašnyčiosk36
Naujasodėk46
Neravaik782
Randamonysk82
Ratnyčiak2
Švendubrėk281
Timakavask-
Viečiūnaik1786
Žiogeliaik33

Lazdijų rajono savivaldybė

27129

Lazdijaim5140
Veisiejaim1762
Būdviečio seniūnija1458
Aštrioji Kirsnak105
Bielėnaik30
Bilvyčiaik27
Būdvietisk186
Bulotiškėk16
Burbiškiaik2
Dainavėlėk46
Derviniaik55
Dzūkaik191
Filicjanavask-
Galiniaikd-
Gurčiškėk10
Inkištaik-
Jaseniaukak9
Jukneliškėk161
Kelmaičiaik11
Kybartaik2
Mastaukak3
Natalinak5
Pagrūdaik32
Paliūnaik89
Papartėliaik98
Strumbagalvėk121
Varnakampisk8
Vidzgailaik164
Vilkakarčemėk-
Vilkinyčiak-
Vingrėnaik18
Virbalaik39
Vosyliškėk-
Zelionkak30
Kapčiamiesčio seniūnija1332
Alekniškiaik5
Barčiaikd-
Bugiedak35
Burbaik5
Dumbliauskaik29
Gerveliaik4
Gryckavask1
Gulbiniškėk20
Ivoškaik32
Jančiuliaik20
Jezdask6
Juškonyskd-
Kalviaik23
Kapčiamiestismstl691
Kareivonysk38
Kauknorisk2
Kuodžiaik2
Macevičiaik-
Mėčiūnaik50
Menciškėk28
Mikališkėk21
Nasūtaik12
Navikaik5
Pabūdavietisk-
Padumbliaik51
Palačionysk2
Paulenkak-
Paveisininkaik14
Pertakask2
Purviniaik4
Semoškaik40
Simaniškėk2
Sirguškėk10
Stalaik3
Subačiaik8
Sventijanskask14
Vainežerisk23
Vainiūnaik35
Valentaik38
Varviškėk50
Volskaik2
Žmirklėsk5
Krosnos seniūnija1129
Birsčiaik171
Grabaukak46
Krasenkak21
Krosnamstl401
Naujavalakiaik12
Olendraik5
Pėdiškiaik19
Ramanavask181
Saltininkaik64
Tūriškiaik56
Vartaik135
Vytautiškėk18
Kučiūnų seniūnija893
Akmeniaik141
Aradninkaik16
Briniaik10
Kalėdiškiaik17
Kaženiaik53
Kučiūnaik274
Miškiniaik260
Pazapsiaik72
Pieniuočėk-
Puodžiškėk38
Saločiaik3
Sapiegiškiaik9
Zelionkak-
Lazdijų seniūnija2503
Agariniaik52
Akmeniaikd19
Aukštakalniaik21
Avižonysk52
Bajoriškiaik179
Beviršiaik2
Būdak5
Buktak2
Buniškiaik62
Dyviliškiaik89
Dumblisk32
Elzbietinak-
Galiniaik28
Gilbietisk5
Giraitėliaik5
Grikapalisk20
Janaslavask6
Jaseniaukakd-
Juozapavask5
Jurčiūnaik46
Kaimeliaik15
Kasteletiškėk1
Katkiškėk4
Kirtiliškėk31
Klapotkėk2
Kukliaik247
Lazdijaik493
Leonardavask10
Marčiukonysk16
Nekrūnaik20
Nemajūnaik265
Neravaik91
Neravėliaik-
Padumbliaik18
Panarvėk67
Papalazdijai Ik23
Papalazdijai IIk129
Puodžiaik-
Salosk183
Stankūnaik7
Šadžiūnaik18
Šulneliaik24
Šventežeriskd12
Tarnaukak7
Ūdininkaik10
Vieštartaik56
Žemaitkiemisk124
Noragėlių seniūnija1337
Buciniškėk13
Dubravaik4
Ginčionysk77
Gudonysk108
Juozapavičiaik90
Krikštonysk304
Kučiuliškėk3
Makariškėk7
Mangarotask22
Mankūnėliaik104
Noragėliaik139
Onciškiaik56
Raičiaik36
Seiliūnaik181
Seirijočiaik123
Šlapikaik1
Vosbūčiaik56
Žilvičiaik13
Seirijų seniūnija2096
Baraučiškėk12
Barčiūnaik35
Bestraigiškėk5
Buckūnaik119
Bukaučiaik42
Cibūliaik10
Cijūniškėk13
Demeniškiaikd-
Gervėnaik122
Kudrėnėliaik29
Lapšiusk71
Linksmojik15
Meteliaik252
Miesto Kolonijak46
Mikabaliaikd-
Mockonysk20
Oktak30
Paserninkaik103
Pošniak36
Raganiškėk14
Rusonysk50
Sagavaskd-
Seirijaimstl933
Statiškėk22
Šilaičiaik3
Vaickūniškėkd-
Vainiūnaik114
Šeštokų seniūnija2331
Bagateliusk-
Balabostėk4
Baravak9
Beviršiaik13
Birutak72
Bludiškiaik1
Būdak3
Čėsniškėk2
Delnicak12
Delnickaik7
Didžioji Kirsnak103
Ėgliškiaik16
Elveriškėk12
Gembašilisk9
Gudeliškėk22
Gumbeliaik24
Išlandžiaik-
Karkliniškėk1
Karužaik108
Keistutiškėk-
Kelmynaik16
Kirsnelėk65
Krosnėnaik78
Lopiškiaik21
Maišymaik63
Makaučiškėk12
Mikniškiaik142
Naujoji Kirsnak199
Neravaik21
Pakirsniaik60
Rimietisk8
Roliaik74
Rudaminamstl296
Skaistučiaik27
Smalininkaik-
Šeštokaimstl755
Šilėnaik16
Švedakampisk3
Tautrimaik57
Šlavantų seniūnija1404
Akuočiaik65
Aleksiejiškėk13
Avižieniaik265
Babraik77
Bagdononysk119
Bajoriškėk1
Buteliūnaik70
Demeniškiaik42
Gegutėk42
Graužaik11
Jonkiškėk5
Kanaukaik9
Mikabaliaik61
Nakrūniškėk19
Naujasodisk7
Paliūnaik56
Paročkėk9
Ročkiaik82
Spartaik33
Straigiaik94
Straigiškėk23
Sutrėk2
Šlavantaik36
Vabaliūnaik10
Vaickūniškėk41
Žagariaik212
Šventežerio seniūnija1034
Babraik51
Burakavask33
Ežerėliaik56
Janėnaik116
Mikyčiaik283
Prapuntaik39
Raistaik1
Sabinavaskd5
Straigiaikd6
Sutrėkd2
Šventežerisk151
Šventežerismstl274
Žališkėk17
Teizų seniūnija1782
Babrauninkaik62
Bakšiaik5
Barčiaik125
Giraitėk49
Gurčiškėk13
Kamenkak62
Kurdimakščiaik27
Lozarkak8
Marinkak3
Murgaik1
Padusysk15
Pagiriaik-
Papečiaik85
Petravičiaik56
Prelomčiškėk25
Prygak64
Randiškėk38
Rimietiskd1
Sabinavask12
Seimeniškiaik109
Skovagaliaik52
Staidaraik49
Staigūnaik12
Stebuliaik129
Šventežeriskd-
Teizaik341
Teizininkaik102
Vaideliotaik6
Verstaminaik310
Zebrėnaik12
Znicak9
Veisiejų seniūnija2928
Abarauskaik16
Ančiosk5
Babraikd-
Barčiaik185
Barteliaik12
Bebraik-
Bertašiūnaik20
Beržiniaik18
Čivonysk56
Čivonysk21
Dainaviškiaik83
Druskininkėliaik1
Dulgininkaik-
Dvarčiškėk22
Galstaik18
Gudeliaik70
Ilgininkaik28
Jakonysk7
Juškonysk76
Kailiniaik505
Kalveliaik111
Klepočiaik93
Kuolonysk15
Laibagaliaik54
Mikalinak12
Murgeliaik-
Neliubonysk24
Norkūnaik-
Novartiškėk3
Paliepisk37
Paliūnaik28
Pateraik34
Paveisiejaik40
Petroškaik155
Pšeimak-
Purviškėk-
Radvilonysk99
Rūdak68
Sakniavak31
Saltoniškėk32
Salučiaik8
Senkonysk38
Smališkėk10
Smarliūnaik78
Snaigynask12
Stankūnaikd16
Šadžiūnaik91
Šapuraik42
Šilainėk1
Šutronysk23
Taikūnaik33
Valančiūnaik8
Varnėnaik242
Viktarinask151
Vilkininkaik70
Vytautaik116
Žvikeliaik10

Varėnos rajono savivaldybė

31137

Varėnam10845
Jakėnų seniūnija1478
Akmuok-
Aukštakalnisk24
Barteliaik24
Bytautonysk24
Burbonysk11
Damononysk26
Ginakiemisk16
Gruožninkėliaik-
Jakėnaik21
Kalėnaik25
Kaniūkaik50
Kareivonysk116
Karpiškėsk15
Kukliaik39
Laukiapušisk-
Maskaukak34
Miletonysk-
Norvydiškėsk5
Paakmenėk-
Pabezninkaik6
Pajuodikysk-
Palielukisk-
Paručiaik11
Paspengliaik-
Petrauskaik-
Puodžiaik363
Radžiūnaik12
Salosk8
Strielčiškėsk5
Užtilčiaik4
Vazgirdonysk96
Verbiciškėsk1
Vergakiemisk41
Voniškėsk3
Zakoriaik2
Žilinaik459
Žilinėliaik37
Kaniavos seniūnija1883
Bagočiaik17
Balbutaik61
Būdosk8
Dalinak21
Daržininkaik9
Drucminaik20
Dubičiaik388
Gribašak6
Grišoniškėsk-
Jasauskaik66
Kalviaik68
Kaniavak39
Kaniavėlėk15
Kaniūkaik63
Karaviškėsk15
Kašėtosk22
Katrak35
Kaziukonysk9
Krokšlysk78
Krukliaik69
Lynežerisk36
Mantotaik18
Margiaik6
Mikalčiūnaik38
Molinėk3
Noškūnaik61
Paąžuolėk25
Pakaniavysk11
Pakuliškėsk8
Panočiaik320
Paramėlisk24
Pauosupėk8
Podubičiaik12
Praudak11
Rakaik142
Rudniak108
Stojaik8
Stoniūnaik6
Šiliniaik2
Šulaik2
Ūtak25
Marcinkonių seniūnija1833
Ašašninkaik75
Bižaik1
Darželiaik61
Daržinėlėsk12
Dubask15
Dubininkask10
Grybauliak38
Kabeliaik229
Kapiniškiaik54
Kašėtosk24
Lavysask9
Mančiagirėk24
Marcinkonysk765
Mardasavask29
Margionysk81
Musteikak95
Paūliaik15
Piesčiaik3
Pogarendak-
Puvočiaik71
Rudniak6
Senovėk10
Šklėriaik74
Trakiškiaik22
Viršurodukisk8
Zervynosk67
Žiūraik35
Matuizų seniūnija2603
Beržupisvs6
Biekšiosk38
Burneikosvs-
Butvydonysk65
Čebatoriaik114
Giniūnaik42
Giraitėk89
Jakėnaik30
Jurgiškėsk76
Krūminiaik207
Kukiškėsk4
Likonysk-
Marijanavask4
Matuizosk1312
Mielupiaik23
Moliaik10
Pabaronėk13
Pamerkiaik131
Papiškėsk35
Pasgrindak33
Paversekisk51
Semoškosvs1
Smalninkaivs4
Šarkiškėsk48
Šlaitask7
Urkionysk129
Voriškėsk129
Žagariaik2
Merkinės seniūnija4300
Apsingėk6
Aušrinėk7
Bingeliaik16
Burokaraistėlėk36
Burokaraistisk59
Česukaik5
Degsnėsk2
Dubaklonisk51
Dvaralaukisk-
Gelovinėk4
Geniaik43
Giraitėk2
Gudakiemisk170
Gudaraistisk-
Gudeliaik13
Ilgininkaik161
Jablanavask4
Jakubiškiaik46
Janaukak11
Jonionysk66
Kačingėk3
Kaibūčiaik8
Kamintiškėsk-
Kampaik19
Kasčiūnaik11
Kibyšiaik212
Krušonysk4
Kučiūnaik1
Kudrėnaik25
Kurmiškėk10
Lankininkaik13
Laukininkaik34
Laukininkėliaik9
Lemkaraistisk10
Lesagūraik6
Levūnaik-
Liškiavak69
Maksimaik17
Maksimonysk23
Mantvilaik28
Mardasavask34
Margaik4
Masališkėsk88
Merkinėmstl1434
Merkinėvs27
Mikniūnaik27
Milioniškėsk35
Navasodaik8
Navikaik5
Netiesosk14
Noruliaik47
Pagilšysk11
Pagronyčysk7
Panarak252
Papiškėsk11
Parudniak8
Pašilingėk9
Paulenkak-
Pelekiškėk6
Pilvingiaik213
Purpliaik19
Puvočiaik15
Radyščiusk61
Raitininkaik9
Rodukak34
Rudniak5
Rūsingėk31
Samūniškėsk41
Sarkajiedaik8
Savulkosk22
Spyriaik2
Subartonysk75
Sukarepkak38
Šunupisk17
Tetervinėk11
Trasninkask11
Ulčičiaik3
Utiekak15
Vaičiškėvs4
Valakėliaik2
Vilkiautinisk353
Voverysk-
Zakavoliaik10
Žeimiaik70
Valkininkų seniūnija2515
Čižiūnaik199
Dargužiaik307
Daržininkaik78
Degsnėsk68
Kuršiaik93
Maceliaik28
Naujosios Naniškėsk47
Paklėštarėk191
Pirčiupiaik102
Pošalčiaik68
Pūčkornėsk128
Senosios Naniškėsk49
Užuperkasisk359
Vaitakarčmisk16
Valkininkaigst544
Valkininkaimstl238
Varėnos seniūnija4032
Aleksandravak1
Andriūnaik22
Arčiūnaik5
Babriškėsk25
Biniūnaik26
Diržamenysk8
Doškonysk-
Druckūnaik136
Dubaklonisk20
Dvarčiaik9
Ežeriekaik18
Geidukonysk48
Genionysk30
Girežerisk10
Glūkask4
Gojusk-
Grumiškėsk-
Gudžiaik400
Karužaik25
Kazimieravask37
Kirklionysk3
Kucakiemisk11
Laičiaik35
Martinavak5
Mergežerisk42
Meškučiaik15
Miguičionysk14
Milioniškėk35
Moliadugnisk7
Nedzingėk288
Pabezninkaikd-
Padaugėk29
Pagirėsk11
Pakaršysk65
Pamusėliaik54
Pamusiaik74
Panedingysk14
Papiškiaik25
Pavardaunysk11
Pavarėnisk6
Perlojak744
Rudniak4
Salovartėk17
Sapiegiškėk21
Sarapiniškėsk181
Senoji Varėnak1276
Slabodkak9
Sokonysk5
Tolkūnaik171
Ūtak23
Vadėnaik9
Vartavalakisk2
Vilgučiaik-
Želniūnaik2
Žilinčiškėsk-
Vydenių seniūnija1648
Aladaukak-
Aladiškėsk11
Barčiaik182
Cibonysk6
Čepelūnaik8
Dainavak95
Dipiškėsk4
Gojusk16
Gumbiškėsk-
Juočiaik8
Kalėdonysk2
Kamaraučiškėsk2
Kamorūnaik39
Kijučiaik166
Kijutiškėsk28
Kriviliaik421
Melekonysk-
Meškadonysk-
Milvydak13
Palkabalisk22
Papiškėsk60
Pavainikėsk4
Pikiškėsk2
Puišysk-
Ramonaik-
Ramoniškiaik-
Razumnak19
Riliškiaik38
Senkonysk-
Strėžiūnaik77
Ulbinaik8
Vaidagaik4
Vydeniaik413
Žukonysk-

Kauno apskritis

701529

Birštono savivaldybė

5439

Birštonasm3225
Birštono seniūnija2214
Babronysk14
Balvoniškėsk-
Birštonasvs605
Bučiūnaik138
Būdosk46
Dimšiškėsk28
Dirvoniškėsk5
Dzingeliškėsk7
Geležūnaik116
Gojusk-
Grikapėdisk2
Gudakalnisk1
Ivoniškėsk31
Jackonysk5
Jundeliškėsk101
Kamiliavak11
Kernuvėsk175
Kimbiraik-
Lengveniškėsk2
Martinonysk21
Matiešionysk44
Medeikonysk7
Moibelėsk10
Mūliškėsk7
Naudžiūnaik87
Nečiūnaik52
Nemajūnaik67
Padvariškėsk3
Panartiškėsk1
Panemunisk13
Paverkniaik7
Paverkniaik18
Pelėšiškėsk31
Puzonysk27
Siponysk121
Šaltinėnaik52
Šilaičiaik-
Šilėnaik38
Širviniaik10
Škėvonysk95
Šūtupisk-
Tauliukaik22
Trakeliaik10
Vaitiškėsk63
Vanagaik8
Voseliūnaik9
Zajaik7
Žemaitkiemisk87
Žvirgždėnaik10

Jonavos rajono savivaldybė

52289

Jonavam34954
Bukonių seniūnija1769
Biržuliaik20
Bukonysk657
Dovydonysk6
Dukuvkak-
Gaižūnaik31
Garniškiaik-
Gečiaik-
Gerviaikd-
Jonėnaikd-
Juodžiaik-
Kačėnaik-
Karaliūnaik23
Kaupinaik-
Knipaik-
Kripčiaikd-
Liepiaik425
Liutkūnaik13
Mačioniaik-
Madlinavak-
Mimainiaik166
Narauninkiškiaik19
Pasraučiaik53
Petrašiūnaik122
Ražuotinėk-
Rudėnaik-
Rukuižiaik4
Šapovak-
Šiliūnaik-
Širviaik51
Vaiškoniaik-
Vaivadiškiaik170
Žeimeliaik9
Žvėrynask-
Dumsių seniūnija1985
Albertavak6
Bagdonavak2
Bajoriškiaik37
Barborlaukisk37
Bartoniaik92
Bulotaik59
Dirvaliaik2
Dumsiaigst6
Dumsiaik33
Dumsiškiaik59
Gaižiūnaigst179
Gaižiūnaik31
Gulbiniškiaik156
Gumbiškiaik14
Kisieliškiaik31
Klimynėk4
Londonask7
Lukošiškiaik6
Marinaukak8
Meškoniaik21
Naujatriobiaik33
Paryžiusk7
Petrynėk5
Prapuolynėk-
Pušynėlisk12
Ratušėliaik14
Salupiaik61
Skarbinaik14
Spanėnaik69
Stašėnaik66
Stepanavak14
Šalūgiškiaik13
Šileikosk2
Šveicarijak848
Tartokask13
Varpiaik24
Kulvos seniūnija2417
Aukštigaliaik4
Batėgalak419
Bešiaik16
Čičinaik314
Čiūdaik4
Daigučiaik14
Dargužiaik-
Dijokiškiaik17
Gineikiaik33
Gureliaik4
Jonkučiaik3
Kulvak405
Kurmagalak92
Laikiškiaik2
Mardošiškiaik2
Martyniškiskd7
Marviliusk21
Mažieji Žinėnaik7
Melnytėlėk27
Mykoliškiaik48
Naujasodisk6
Pabartoniaik5
Pakapėk-
Paupėk25
Pėdžiaikd-
Preišiogalėlėk95
Ragožiaik293
Rimkaik80
Ručiūnaik235
Sangailiškiaik37
Skrebinaik41
Skripteliaikd-
Smičkiaik4
Šabūniškiaik4
Šmataik23
Trakaik25
Vanagiškiaik35
Varnutėk2
Varpėnaikd9
Vešeikiaik14
Virbalaik12
Žieveliškiaikd-
Žinėnaik33
Ruklos seniūnija2509
Jonalaukisk7
Kamšalaik1
Konstantinavak6
Ruklak113
Ruklamstl2376
Tartokask2
Venecijak4
Šilų seniūnija2026
Aklasis ežerask114
Balėnaik14
Bareišiaik20
Bazilioniaik47
Beržaik28
Bogušiaik13
Butkūnaik-
Gedgaudaik-
Gegutėk3
Gudoniaik5
Gudžioniaik48
Ilgabradaik41
Jadvygavak11
Jasudaik1
Jaugeliškiaik67
Kaušankak42
Konceptask18
Konciapolisk10
Kryžiaukakd8
Kulšiškiaik2
Laukagaliaik15
Lieposk17
Linksmavietėk2
Lokėnėliaik9
Lokysk-
Lukšiaik10
Makaronkak-
Mankūnaik1
Markutiškiaik81
Milagainiaik124
Mogeniaik12
Paberžėk9
Pagečiaik-
Palokis Ik3
Palokis IIk4
Panoteriaimstl399
Pasiekaik-
Pasodak39
Piliakalniaik11
Prauliaik192
Pupkuliaik11
Pūstelninkaik19
Satkūnaik44
Stašiūnaik4
Stoškaik46
Šemetiškiaik5
Šiaudinėk3
Šilaik441
Tabalak13
Tarakėliaik11
Užmiškiaik5
Vainiaik-
Varpėnaik-
Vatėnaik4
Upninkų seniūnija1698
Alekniškisk5
Apeikiškiaik7
Arnotiškiaik3
Aukštakaimisk14
Ąžuolynėk7
Bajoriškiaik19
Baltromiškėk27
Būdak-
Dienovidžiaik7
Dubiaik3
Eglinėk6
Galijevkak3
Gegutėsk4
Gegužinėk3
Jakimaukak2
Jurkonysk9
Karčiaik17
Karčiškiaik3
Karveliškiaik2
Keižonysk79
Kernaviškiaik2
Kryžiaukak24
Kunigiškiaik89
Kūniškiaik3
Liudvikiškiaik5
Liukonėliaik3
Makštavak26
Mančiušėnaik-
Mantromiškiaik5
Medinaik8
Padaigaik16
Pageležiaik-
Pakalniškisk35
Pasiekaikd-
Perelozaik-
Rizgonysk-
Saleninkaik31
Santakak-
Sergiejevkak4
Šakiaik4
Šilėnaik2
Upninkaik1019
Upninkėliaik102
Užupėsk40
Vanagiškisk26
Vareikiaik30
Vyšnialaukisk4
Užusalių seniūnija2378
Būdos IIk5
Būdos IIIk23
Būdos IVk-
Būdos Vk-
Daukliūnaik3
Didysis Raistask52
Gireliaik-
Girininkai IIk82
Guldynaik39
Išoraik437
Kalnėnaigst13
Kalnėnaik267
Krėslynaik116
Kungušilaik1
Mikainiaik8
Naujatriobiaik-
Pabiržisk8
Pagojisk-
Paskutiškiaik21
Pašiliaik29
Sunkiniaik11
Svilonėliaik57
Sviloniaik70
Šafarkak70
Šešuvak81
Turžėnaik83
Užusaliaik844
Veseluvkak58
Žeimių seniūnija2553
Akliaik16
Akmeniaik-
Barsukinėk28
Biliuškiaik-
Blauzdžiaik5
Dargužiaik4
Drobiškiaik5
Gireliaik-
Jagėlavak4
Juljanavak10
Juškonysk425
Kuigaliaik455
Liepkalnisk2
Martyniškisk34
Milašiškiaik3
Mimaliaik101
Mitėniškiaik12
Naujasodisk137
Naujokaik27
Normainėliaik26
Normainiaik23
Normainiai IIk2
Paduobiaik12
Palankesiaik94
Pamelnytėlėk4
Pauliukaik34
Skrynėsk16
Svalkeniaik-
Terespolisk9
Varpėnaik-
Žeimiaigst87
Žeimiaimstl962
Žieveliškiaik16

Kaišiadorių rajono savivaldybė

37649

Kaišiadorysm10002
Žiežmariaim3884
Kaišiadorių apylinkės seniūnija2452
Bartaičiaik1
Dubėsk7
Gudienak1664
Gudzenkak118
Ilgakiemisk8
Janušonysk1
Kalniškėsk62
Kasčiukiškėsk196
Keturokaik2
Kurniškėsk13
Medinaikd-
Navasodaik-
Navikaikd-
Paltininkaik-
Pazaliesėk-
Pypliaik108
Rečionyskd82
Slabadak-
Šafarnėk-
Šakniaik-
Uternak2
Vilkiškėsk188
Kruonio seniūnija3746
Adomėliaik9
Andriūnaik7
Anglininkaik104
Apidemisk10
Apsuonak15
Armanaik7
Astragaik2
Atmainaik-
Avinėliaik29
Ąžuolinėk6
Bajoriškėsk-
Baranavavs2
Barevičiaik6
Basonysk59
Basonys IIk4
Bijautonyskd-
Bromak-
Bundiškėsk2
Būtkiemisk36
Būtkiemis IIk6
Dabintak12
Daktariškėsk7
Darsūniškisk396
Dijokiškėsk18
Domeikiemisk57
Dubniokaikd-
Gegužinisk5
Ginteikiškėsk106
Girgždaik7
Gliebiškisk7
Grabaučiškėsk8
Grėžieniškėsk6
Ignalinavs-
Jakavak1
Joniliškėsk19
Jugalinasvs5
Kalviaik248
Karveliškėsk31
Kazokaik39
Kleboniškisk30
Kovaičiaik40
Krasosvs-
Kriaučiškėsk26
Kruonismstl726
Kruonis Ivs31
Kubiliaik42
Lankakiemisk54
Lapainiak56
Lapūkinėk-
Leliušiaikd-
Liepynėk-
Lukiškisk8
Maisiejūnaik2
Mankuviškės Ik20
Mankuviškės IIk14
Margaik5
Mediniai Strėvininkaikd-
Meškučiaik3
Mičiūnaikd5
Migonysk83
Molijosk1
Morkūnaik109
Navapolisk25
Norkūnaik15
Paduobriaik3
Palimšiaik10
Pastrėvysk-
Paukštiškėsk1
Pavuolisk16
Plaskūnaik50
Plaskūnų Būdak5
Plytninkaivs12
Pratkūnaik6
Purvininkaik23
Rokiškės Ik13
Rokiškės IIIk5
Rūčkakiemisk58
Saulučiaik57
Seibūtaik25
Seibūtėnaik-
Sekionysk74
Sevelionysk62
Stebeikiaik29
Surgantiškėsk96
Šnipeliaik50
Šventininkaik54
Tadaravak8
Taraspolisk-
Toliškėsk7
Toliškėsvs4
Trūseikiškėsk3
Užgirėlisk87
Vaiguvak1
Varkališkėsk2
Vekonysk11
Vigadak1
Vilčkaik7
Vilūnaik291
Visginaik7
Vladipolisk18
Zauliškėsk9
Zavadnavs3
Žydeikiškėsk42
Žiūronaik25
Nemaitonių seniūnija648
Bendreliaik7
Butkaik3
Butkiškėsk11
Dubniokaik3
Dūdiškėsk8
Dugneliaik4
Karalinavavs2
Klėriškėsk54
Kogeliškėsk2
Malinaukak-
Medinaik16
Mičiūnaik59
Mykoliškėsk-
Nemaitonysk104
Pašventysk6
Ringailiaik39
Sepijoniškėsk29
Strumilaik4
Šapinavavs2
Šoliškėsk42
Vaitkūnaik30
Varkalėsk107
Vindžiuliškėsk-
Žydiškėsk31
Žirgaičiaik24
Žiūkiškėsk-
Žostautaik61
Palomenės seniūnija2457
Bagdoniškėsk8
Bartkuškosk5
Beištrakiaik69
Beloniškėsk260
Bučionysk49
Būdak-
Butkūnaik21
Eitekonysk59
Gečionysk19
Gegužinėk83
Guronysk2
Jačiūnaik-
Jagorovkak-
Karlaukak-
Kasparaik4
Kaspariškėsk9
Kieliškėsk8
Klampiniai Krušonysk6
Klūsaik4
Krivonėliaikd-
Krivonysk-
Lapelėsk-
Livintaik42
Lomeniaik97
Mackūnaik7
Medinaik-
Miežonysk206
Muldiškėsk4
Neprėkštak242
Pagiriaigst2
Paliepisk8
Palomenėk361
Paromatės Krušonysk45
Pašuliaik64
Pazaliesėkd-
Putriškėsk28
Rusiaik63
Smilgiaik7
Surveliaik8
Svirplionysk7
Šilagalių Medinaik-
Šiliniaik2
Šilonysk28
Šimkaučiškėsk3
Šukiškėsk21
Tartokask4
Tauckūnaik228
Vaidučiaik-
Vilionysk103
Zūbiškėsk271
Paparčių seniūnija927
Antakalnisk4
Anupravak2
Aukštuojaik-
Bekštonysk15
Benkūnaikd1
Bernardinkak-
Burbiškėsk14
Čiviškėsk3
Dainavak169
Dainavėlėk24
Dirvonaikd-
Galviškėsk11
Kaugonysk84
Kmitaik2
Krasnasiolkak20
Krečiūnaik-
Lalėnaik5
Lemučionysk6
Mičiūnaik17
Našlėnaik41
Neravaik60
Niauriškėsk8
Padvariaik8
Pakalniškiaik44
Palapojėk5
Paneriaik2
Paparčiaik325
Pūriškėsk-
Skynimaik3
Šešonysk10
Tadaravak2
Tatarkak10
Vareikonysk26
Varniškėsk3
Žaliasis Ragasvs3
Pravieniškių seniūnija3315
Aleksandruvkak66
Jurgiškėsk15
Piktavyžisk-
Pravieniškės Ik562
Pravieniškės IIk2672
Rumšiškių seniūnija4218
Antakalnisk449
Apušotask-
Baniškėsk16
Bartkūnaik37
Bijautonysk49
Byliškėskd-
Būbliaik93
Dambravak5
Dovainonysk695
Grabučiškėsk159
Grėbliaučiškėsk38
Jakštonysk12
Juodiškėsk102
Kapitoniškėsk28
Karčiupisk261
Kaspariškėsk14
Lašiniaik8
Leliušiaik38
Milžinaik71
Naujasodisk14
Pagiriaik6
Pamierisk54
Pavuoliskd12
Pažardiskd12
Pentiškėsk5
Petriškėsk3
Rumšiškėsmstl1833
Rusonysk118
Salomiškisk9
Trakiaik-
Ugoniškėsk4
Uogintaik21
Ūtak1
Užtakaik44
Vosyliškėsk7
Žaslių seniūnija2713
Aponiškėsk4
Ardosaik-
Ausiankak5
Barsukaivs-
Baruoliaik12
Beičiūnaik-
Benkūnaik5
Bertešiūnaik9
Budeliaik15
Buivūnaik13
Burbiškėskd3
Cineikiaik17
Čiviškėskd-
Dabravolėk9
Dalinonyskd-
Daubarak10
Dirvonaik-
Eiriogalak28
Gečionyskd-
Gyvatiškėsk9
Gureliaik2
Guronysk37
Janušonyskd-
Juodas Gojusk8
Juršiškėsk-
Kapčiškėsk8
Karsakaik45
Keturokaikd-
Krivonėliaik2
Krivonyskd27
Laukagalisk37
Leitiškėsk3
Lėliaik9
Liauriškėsk5
Litviniškėsk7
Mančiūnaik30
Mičiūnaikd-
Mikalaučiškėsk176
Naujažerisk8
Neveliškėsk11
Obuchovkak8
Padaliaik27
Pajautiškėsk52
Papartėliaik52
Paukščiaik-
Petkaučiznak11
Prozariškėsk27
Prūdninkaik3
Rasavak21
Rusinėk-
Samaliavak1
Savarinėk27
Senkonysk2
Skėriaik7
Slajosk1
Stabintiškėsk337
Surveliaikd-
Ščiukiškėsk7
Talpūnaik15
Totoriškėsk24
Vaidžionysk43
Vilkakiemisk7
Žasliaigst530
Žasliaik13
Žasliaimstl818
Žibavičiaik87
Žuvysk39
Žiežmarių apylinkės seniūnija3287
Aleksiejūniškėsk-
Aviliaik74
Bačkonysk102
Balceriškėsk7
Būdiškėsk23
Buivydonysk17
Bulotaik5
Bundiškėskd-
Dainiaik43
Dalinonysk22
Dauginavak8
Dirgalonysk-
Eigeniškėsk32
Gajaučiznak8
Geri Vakaraik9
Graužaik26
Juknonysk27
Juknonių Babiliaik-
Kairiškėlėsk9
Kairiškėsk74
Kaišiadorėliaik7
Kasilionysk2
Kaukinėk23
Kertauninkaik4
Kibučiaik46
Kiemeliaik117
Klenaukak2
Kriaučiškėsk15
Kulukiškėsk26
Martiniškėsk29
Matelskaik18
Mažosios Vladikiškėsk19
Medinaikd5
Mediniai Strėvininkaik138
Mūro Strėvininkaik499
Naujoji Slabadak5
Padūmysk1
Pakertaik351
Pakertiškėsk17
Palimšysk15
Paltininkaikd4
Pažardisk-
Pridotkaik18
Rečionysk16
Skudeniaik18
Stasiūnaik812
Stoniavak72
Strėvininkų Babiliaik31
Strošiūnai IIk2
Sutartiškėsk11
Ščebnicak1
Tarpumiškisk4
Titnagaik8
Triliškėsk75
Turloviškėsk59
Vladikiškėsk147
Žalvarniaik34
Žiežmariaik147
Žiežmariaivs3

Kauno miesto savivaldybė

378943

Kaunasm378943

Kauno rajono savivaldybė

81615

Ežerėlism2051
Garliavam13322
Kulautuvam1367
Vilkijam2338
Akademijos seniūnija4213
Akademijamstl4213
Alšėnų seniūnija3113
Alšėnaik17
Armaniškiaikd7
Bijūnaik78
Bliovaik8
Čebeliškėk14
Dievogalak102
Digriaik52
Girininkai Ik87
Girininkai IIk75
Jonučiaik698
Kampiškiaik41
Kūjagalviaik2
Macijauskaik2
Mastaičiaik1339
Narsiečiaik10
Naugardiškėk-
Pabartupisk21
Padainupysk151
Pamaišupysk2
Pažėraik210
Poderiškiaikd91
Smailiaik24
Stanaičiaikd9
Šilėnaik12
Šniūraik6
Tirkiliškiaik48
Tumpaik7
Babtų seniūnija4759
Antagynėk60
Antagynėlėsk-
Babtaik19
Babtaimstl1715
Baltriškėk-
Berlainiaik4
Cinkiškiaik-
Dasiūnaik57
Eglynaik6
Gailiušiaik12
Gaižuvėlėk41
Janušoniaik2
Jugintaik91
Juodoniaik40
Kačergiaik11
Kaniūkaik91
Karalgirisk47
Kikoniaik13
Krivėnaik28
Lazdynėk13
Muniškiaikd306
Naujasodžiaik27
Naujatriobiaik5
Pagynėk573
Pakapiaik31
Panevėžiukask705
Paparčiaikd3
Pavejuonisk9
Piepaliaik214
Selveravak17
Sitkūnaik206
Stabaunyčiusk42
Šašiaik34
Urnėžiaik63
Vareikoniaik65
Vikūnaik27
Vilkėnaik91
Vosiškiaik70
Zacišiusk-
Žemaitkiemisk21
Čekiškės seniūnija2039
Antkalniaik47
Besmerčiaik6
Čekiškėmstl734
Dokeliaik26
Dokiaik21
Eikščiaik136
Gaigalaik41
Gegužėnaik25
Juškaičiaik7
Kairiaik16
Karalgiriskd30
Kilovak62
Lebedžiaik44
Lelerviškiaik35
Lipikiškiaik23
Liučiūnaik392
Mikliūnaik-
Mikniavak9
Miškalaukisk127
Padubysysk5
Pagiriaik147
Paprieniaik16
Prienaik30
Purvaičiaik13
Radviliškiaik10
Ramonaik5
Raudonėk9
Severinavak22
Teklinavak-
Uždulinskiaik1
Domeikavos seniūnija6516
Audėjaik-
Domeikavak4704
Eigirgalak45
Kumpiaik-
Radikiaik118
Ražiaik8
Romaškiaik3
Saliaik34
Smiltynai Ik311
Šakiaik251
Varluvak46
Vytėnaik-
Voškoniaik973
Žemaitkiemisk23
Garliavos apylinkių seniūnija4986
Bagniškėk-
Budriaik101
Garančiškėk3
Girininkaikd-
Grabavak35
Ilgakiemisk775
Ireniškiaik28
Jonučiai IIk22
Juragiaik585
Juraitiškėk10
Jurginiškiaik99
Kairiūkščiaikd1
Kalinavak33
Karkazaik219
Linksmakalnisk639
Naugardiškėk394
Pagiriaik229
Pajiesysk120
Pažėraikd-
Rašnavak40
Ražiškiaik95
Rinkūnaik363
Seniavak274
Sprindiškėsk1
Stanaičiaik131
Šilėnaikd-
Teleičiaik742
Tvarkiškiaik47
Kačerginės seniūnija715
Kačerginėmstl715
Karmėlavos seniūnija5557
Biruliškėsk131
Karmėlavamstl2886
Karmėlava IIk410
Kaukazask24
Margavak33
Martinavak65
Narėpaik78
Naujasodisk135
Peleniaik67
Ramučiaik1583
Rykštynėk76
Sergeičikai Ik41
Sergeičikai IIk18
Vaistariškiaik10
Lapių seniūnija1997
Andruškoniaik28
Barsūniškiaik15
Didžiosios Lapėsk216
Drąseikiaik124
Ginėnaik61
Lapėsmstl1038
Lepšiškiaik26
Masteikiaik99
Pakalniškiaik16
Rokiškiaik3
Smiltynai IIk35
Stavidvarisk38
Staviščiaik-
Šančiaik38
Šatijaik215
Tauralaukisk45
Neveronių seniūnija3169
Neveronysk3083
Pabiržisk86
Raudondvario seniūnija6614
Batniavak36
Beiniūnaik14
Bernatoniaik40
Biliūnaik96
Brūžėk23
Bubiaik770
Didvyriaik70
Dulkiaik-
Dūminask17
Gineitaik20
Godėnaik13
Kačiūniškėk21
Kalnyčiaik20
Karnavėk1
Kriemalak20
Kvesaik194
Lomankak7
Lukšakaimisk21
Maksvak11
Miškiniaik65
Mozūriškiaik70
Naujatriobiaik126
Naujieji Bernatoniaik152
Naujienak57
Netoniaik300
Paštuvak12
Raudondvarisk4092
Ručkūnaik2
Rupunioniaik20
Senieji Bernatoniaik19
Šilelisk153
Tirkšliaik12
Tolivardžiaik44
Upytėk1
Virbaliūnaik81
Žėbiškiaik10
Žvirgždėk3
Ringaudų seniūnija3550
Armaniškiaik9
Bajoraik8
Čebeliškėkd1
Gaižėnaik120
Gaižėnėliaik67
Girininkai IIkd1
Karkiškėsk42
Kazliškiaik58
Kuodiškiaikd3
Luobinėk10
Miriniškiaik46
Mitkūnaik163
Noreikiškėsk383
Pypliaik139
Poderiškiaik61
Ringaudaik2197
Sakalaik9
Tabariškiaik68
Virbališkiaik165
Rokų seniūnija964
Dankstytėk7
Girininkaik265
Kairiūkščiaik54
Linksmakalniskd7
Pamoterysk5
Paraželiaik11
Patamulšėlisk133
Pavytėk42
Raželiaik9
Rokaik254
Rokeliaik29
Rokų Miško Kelmynask54
Vainatrakisk17
Vaišvydavakd5
Vyčiuskd3
Vingytėk69
Samylų seniūnija3876
Dubravaik122
Gervėnupisk200
Girionysk684
Laumėnaik262
Samylaik198
Šlienavak1796
Vaišvydavak323
Žiegždriaik291
Taurakiemio seniūnija1803
Arlaviškėsk162
Dobilijak120
Guogaik28
Leonavask5
Margininkaik178
Piliuonak752
Sietynask50
Taurakiemisk40
Tursonask19
Užupiaik46
Vainatrakiskd47
Vyčiusk-
Viršužiglisk356
Užliedžių seniūnija1687
Bivyliaik11
Giraitėk588
Kudrėnaik3
Linkuvak-
Muniškiaik257
Paltiškiaik2
Paparčiaik4
Romainiaik10
Romainių Kaimelėk-
Sausinėk183
Užliedžiaik629
Vijūkaik-
Žemaitkiemiskd-
Vandžiogalos seniūnija1843
Ąžuolynask2
Bitvanask19
Boniškiaik271
Butkūnaik15
Didieji Ibėnaik119
Galulaukėk-
Geranoniaik9
Jackiškiaik4
Juozapavak4
Karaliūnaik8
Kazimieravak21
Kėkštynėk7
Mažieji Ibėnaik13
Mėklak-
Padaugupisk13
Pagiriaik6
Pociūnaik1
Preišiogalak29
Puikoniaik18
Rokiškisk1
Skrebiniškiaik3
Stankūnaik38
Užumiškiaik76
Valeravak148
Vandžiogalamstl946
Vigiaik30
Vimbaraik42
Vilkijos apylinkių seniūnija2654
Adomkiškiaik-
Akuotaik175
Antalkiaik67
Aukštkalniaik7
Baravaik3
Bernoriškiaik4
Buivydaik13
Daučioniaik20
Daugeliškiaik345
Daugužiaik-
Gaideliškiaik8
Gaigalaikd-
Gailiūnaik9
Gineikiaik10
Godėnaikd13
Gudravisk2
Jagminiškiaik40
Jaučakiaik197
Jokavaik20
Jotautaik2
Juodžiaik9
Juozapavak2
Krūvandaik60
Lauksvydaik18
Lazduoniaik40
Liepdvarysk6
Lygainiaik15
Lipikiškiaikd-
Miškalaukiskd-
Pabaliaik80
Padauguvak273
Padauguvėlėk24
Padubysysk31
Palazduonysk39
Paprūdžiaik6
Partikaik19
Pastriūnysk4
Pašiliaik11
Purviškiaik113
Raubatoniaik22
Ringovėk25
Ručkoniaik24
Saulėtekiaik141
Skrebenaik20
Stanislavak40
Šoliaik2
Uždulinskiskd-
Vaitkūnaik4
Valmantiškiaik105
Vilkijak506
Zauniškiaik72
Žėbiškėliaik-
Žėbiškiaikd8
Zapyškio seniūnija2482
Altoniškiaik165
Braziūkaik115
Dievogalak757
Durpynask19
Girininkai IIkd-
Jadagoniaik101
Judraičiaik14
Kluoniškiaik355
Krušinskaik16
Kuodiškiaik4
Kurask177
Novak65
Papiškiaik66
Riogliškiaik81
Rupinaik14
Šiuliaik49
Vilemaik121
Vincentavask52
Zapyškismstl254
Zizaik57

Kėdainių rajono savivaldybė

65727

Kėdainiaim32048
Aristavos seniūnija1803
Alksnėnaik5
Aristavak634
Aristavėlėk11
Bajėniškisk2
Bubleliaik-
Bubliaik35
Būdaik14
Daukainiaik45
Dilgiaik2
Dvarčininkaik3
Gegužinėvs-
Girelėk-
Katkaik39
Kėžiaik-
Lančiūnavak655
Medvėdaik-
Melagiaik3
Milžemiaik10
Pagojysvs-
Pliupaik5
Puplaukiaik-
Pušinėvs-
Rudžiaik68
Skerdikaik2
Stasinėk115
Stašaičiaikd-
Stebuliaik36
Stuobriaik-
Taučiūnaik99
Užlukiaik2
Užvalkiaikd6
Valkaičiaik12
Zutkiaik-
Dotnuvos seniūnija5574
Akademijamstl873
Aušrak474
Ąžuolaičiaik190
Bakšiaivs-
Beržaik256
Bokštaik120
Dotnuvagst89
Dotnuvamstl775
Gėlainiaik21
Jaunakaimisk81
Kalnaberžėkd-
Lipliūnaikd-
Mantviliškisk262
Mociūnaikd-
Naujaberžėk-
Naujieji Bakainiaik37
Naujieji Lažaik54
Noreikiaik4
Padotnuvysk55
Pakruostėkd8
Piliamantask59
Pilioniaik89
Puodžiaik15
Pupėnaivs-
Ramėnaik7
Rukaikd-
Sandzėnaik-
Siponiaik93
Stukaivs-
Šalčmiriaik31
Šiaudinėk21
Šlapaberžėk583
Urnėžiaik39
Vaidatoniaikd-
Vainotiškiaik1058
Valinavak30
Valučiaik164
Vincgalysk71
Zacišiaivs6
Žemaičiaik9
Gudžiūnų seniūnija2283
Alksnėnaik169
Alksnupiaivs3
Antanavak38
Antušavak37
Balsiaik6
Danilavak8
Devynduoniaik223
Draustiniaik-
Gasčiūnaik26
Graužiaik2
Gudžiūnaigst80
Gudžiūnaik18
Gudžiūnaimstl656
Gudžiūnaivs19
Jaunakaimisk4
Jokūbaičiaik33
Lažaikd-
Mantviliškis IIkd7
Margininkaik24
Marimpolisk-
Miegėnaik388
Mlodzinavak-
Paberžėk20
Padruskalnysk8
Pamiškėsk28
Pasiekaik-
Pilėnaik1
Senkaimisk-
Senkoniaik-
Terespolisk65
Trakupiaik1
Tremtiniaik14
Vikaičiaik357
Vypalaik-
Žilvičiaik48
Josvainių seniūnija4121
Angiriaik204
Antanavavs-
Bajėnai Ik46
Bajėnai IIk11
Barsukynėk2
Būdaik6
Būdviečiaik7
Čiukiškiaik2
Daubaraik10
Degimaik1
Gailiakaimisk23
Galulaukiaik36
Grašvak6
Graužiaik-
Graužiaik61
Ivaniškiaik10
Jasnagurkak-
Josvainiaik60
Josvainiaimstl1545
Juodkaimiaik251
Kampai Ik14
Kampai IIk120
Karūnavak54
Kilbisaik9
Kunioniaik545
Lipliūnaikd-
Macgaliaik41
Macgaliaik-
Maleikoniaik31
Mantviloniaikd-
Mikališkiaik-
Paaluonėk-
Paliepiaik25
Paliepiukaik16
Pasmilgysvs-
Pavikšrupysk-
Pažiedupysk-
Plaktiniaik9
Prapuoleniaivs-
Preikapėkd-
Ruseinėliaik-
Ruseiniaik27
Skaistgiriaik294
Sviliaik175
Sviliukaik19
Šaravaik22
Šingaliaik18
Vainikaik365
Varnupėk10
Vincentavak46
Kėdainių kaimiškoji seniūnija3640
Antapolisvs-
Apytalaukisk215
Baliniaik-
Bartkūniškiaik71
Bičkaik-
Bogušiškiaik11
Bučioniaik-
Čeplinavavs-
Daškoniaikd-
Daukšiaik8
Daumantaik47
Džiugailiaik-
Galkantaik25
Gineitaik71
Grąžčiaik-
Janušavak16
Juodkiškiaivs3
Justinavak-
Kėboniaik47
Keleriškiaik385
Klamputėvs-
Koliupėk25
Kropilaik18
Kūjėnaik15
Laiveliaik-
Ledaivs3
Lepšynėk5
Lipliūnaik192
Mantviloniaik30
Marijankak-
Melninkaik-
Mištautaik29
Norušiaik-
Novočėbėk4
Pasmilgysk9
Peiksvak-
Pikeliaik10
Pūstelninkaik-
Repengiaik15
Rudžiaikd1
Ruminiaik24
Ruoščiaik35
Stasiūnaik20
Šeteniaik35
Šingaliaikd-
Šiukštuliškiaik13
Šlaitkalnisk23
Šventybrastisk169
Šventoniškisk13
Tiskūnaik481
Tubiaik33
Užmiškisk-
Varėnaik10
Varkoliaik5
Vasariškiaik29
Vilainiaik1490
Zavišinėk5
Krakių seniūnija3887
Ambraziūnaik18
Antežeriaik34
Antkalnisk17
Apirubiaik-
Apušrotask-
Aukštuoliukaik-
Ažytėnaik314
Ąžuolytėk29
Bagotiškiaik-
Barkūnėliaik3
Barkūniškisk106
Beržytėk-
Černovkak-
Čystapolisk32
Daržbalysk1
Degimaik-
Deveikiškėliaik1
Deveikiškiaik48
Digraičiaik11
Diksiaik11
Donavak26
Dovydiškiaik33
Gaideliaik8
Gersonėk-
Girynėk4
Girlaukisvs-
Girvainiaik8
Gudaičiaik6
Guptilčiaik42
Jankūnaik17
Jaugiliaik71
Jaugilkak1
Jokūbaičiaikd-
Jurgaičiaik8
Keturkiemiaik23
Krakėsk25
Krakėsmstl991
Krymask-
Kukoriškiaik4
Lenčiaik35
Liubokinėk-
Maconiaik1
Mantviliškiskd-
Mąstautaik15
Medininkaik88
Meironiškėliaik25
Meironiškiaik272
Mikniūnaik-
Milvydaik48
Mumaičiaik10
Norkūnaik19
Pajieslysk165
Pakarkliaik88
Palainiškiaik-
Pališkėliaik-
Pališkiaik127
Parezgysk-
Paropėlisk-
Paskardžiaik1
Paskerdūmysk13
Paskerdūmiukask6
Pašušvysk282
Pašušvysk-
Patranysk14
Peštiniukaik5
Pilsupėliaik-
Pilsupiaik72
Plaukiaik6
Plinkaigalisk384
Purvaičiaik-
Rėguliaik17
Rezgiaik-
Rezgiukaik-
Rimkaik-
Rukaik63
Simoniškiaik-
Skirgailinėk13
Slabadak-
Sutkūnaik4
Šilainiaik34
Šmotiškėliaik-
Šmotiškiaik56
Špitolpievisk7
Šulaičiaik7
Šulcavak1
Tauginiškiaik-
Trakaik-
Ustronėk1
Užvarčiaik21
Vailainiaik50
Vantainiaik9
Vytautinėk-
Vosbučiaik14
Zembiškisk8
Žaliojik-
Žebgraužiaik5
Žitaičiaik9
Pelėdnagių seniūnija4280
Akmeniaik10
Ansainiaik24
Aukupėnaik7
Bajėniškiskd-
Baldinkak24
Beinaičiaik325
Bučiūnaik28
Eiguliaik-
Gelnaik77
Ivaniškiaik-
Jagminaik11
Juciūnaik43
Kačergiaik-
Kruopiaik5
Kudžioniaik5
Labūnavak939
Liaudiškiaik-
Lineliaik-
Liogailiškiaik36
Medekšiaik202
Nartautaik1
Nociūnaik393
Pabarupysk-
Pacūnaik-
Pamėkliaik41
Paobelysk292
Pašiliaik37
Pėdžiaik106
Pelėdnagiaik1039
Puzaičiaik-
Rimuoliaivs-
Saviečiaik187
Serbinaik46
Servitgaliaik-
Sičioniaik42
Slikiaigst18
Slikiaik96
Stašaičiaik15
Šilainėliaik6
Šilainiaik41
Užkapiaik108
Vainiūnaik23
Zabieliškisk35
Žiogaičiaik18
Pernaravos seniūnija1962
Aukštdvarisk158
Aukštkalniaik8
Blandžiaik42
Bumbulynėk-
Daukšaik2
Dratkalnisk-
Duogiaik-
Gegužiaik5
Gižiemiaik-
Gožiaik23
Grineliaik-
Griniaik18
Gučkampisk21
Jakšiaik180
Jankūnaik16
Juodgirisk2
Juodžiaik75
Kanapėnak-
Kantrimask2
Kupsčiaik26
Langakiaik245
Laučynėk2
Lesčiaik-
Lesčiukaik31
Mantigailiaik12
Milašiūnaik-
Milvydaik10
Paaluonysk215
Pakalniškiaik22
Paliediškiaik20
Paskotiškėk-
Pavinkšniaik31
Pelutavak239
Pernaravak3
Pernaravamstl299
Pesliškėsk37
Preikapėk35
Rudakiaik37
Rugėnaik26
Sauskojaik-
Šliužiaik-
Vainikoniaik7
Vencloviškiaik-
Vincentavakd7
Vytautėliaik1
Voskaičiaik24
Žostautaik81
Žostautėliaik-
Surviliškio seniūnija1854
Bakainiaik94
Bališkiaik2
Berželėk53
Čireliaik12
Daškoniaik20
Dembnėk10
Gojusk5
Jogniškiaik-
Kalnaberžėk377
Kaukalniaik12
Kutiškiaik24
Lažaik80
Lomeikiškiaik13
Miegėnaikd-
Mociūnaik25
Močėnaik5
Pakruostėk36
Pakruostėlėk1
Sirutiškisk397
Spigučiaik8
Sūriškiaik14
Surviliškisk14
Surviliškismstl376
Trakupiaikd-
Urbeliaik9
Užupėk126
Vaidatoniaik83
Vitėnaik58
Žirnenkak-
Šėtos seniūnija2670
Aleksandriškisk-
Aukštieji Kapliaik271
Bebrikiaik13
Bernotiškisvs-
Bladikiaik7
Bugumilavavs-
Čeponiškiaivs-
Čereliaik7
Daratavavs1
Dargužiaik-
Glaušiaik-
Griniškiaik-
Gumbiaik3
Jaskaičiaik9
Jaskaičiaik5
Jokniaik5
Joniškiaivs-
Jovaišaik-
Kamėnaik-
Kezaik-
Kirdeikiaivs-
Kreiviaik-
Kuronysk21
Liliūnaik30
Linksmavietėvs-
Lioliaik29
Lyviškiaik-
Margiaik2
Mauliaik41
Mitėniškiaik48
Morkūnaivs-
Norbutiškiaik-
Ožiškiaivs-
Pagiriaik13
Pagiriaimstl523
Paguiriaik8
Pakščiaik15
Papurviaik-
Pašėtėk89
Pašumerisk8
Petraičiaik13
Plankiaik-
Pručiaik11
Rikliškiaik-
Runeikiaik39
Sangailaik227
Simanonysk-
Sokaivs-
Stageliaik-
Stagiaik-
Steponavak3
Šėtamstl1025
Taujėnaikd-
Trakučiaik11
Vainiūnaikd-
Vaiškoniaik70
Valakaik9
Vidnapolisk-
Vivonysk-
Zapranaik-
Žeguniaik-
Žeimeliaik38
Žemieji Kapliaik76
Žilionysk-
Truskavos seniūnija1605
Anciškisk49
Bajoriškiaik2
Būdaikd-
Daugėliškisk3
Dvariškiai Ik14
Dvariškiai IIk18
Gaisaik4
Gerdvilaik29
Kievagalisk-
Kušleikiškisk-
Lalaik2
Lasongalisk-
Laukagalisk-
Lepšynėkd-
Likėnaik7
Naujasodėk-
Okainėliaik7
Okainiaik278
Osinaukak-
Oželiaik-
Padėgiaik-
Padvarninkaik-
Paežeriaik124
Pagilupysk14
Pašilėliaik-
Pauslajysk111
Pavermenysk341
Petkūnaik227
Piktagalisk2
Pročiūnaik-
Ramygolkak11
Ratlankstisk-
Rekšiaik-
Suradgalisk3
Ščiukiškisk-
Šnipiškisk-
Šukioniaik16
Taujankaik83
Taujėnaik39
Trakaik2
Truskavamstl137
Užvalkiaik30
Užvermenėk24
Užžartėlėk3
Vaidilaik-
Vidulaukiaik24
Volungiškiaik1

Prienų rajono savivaldybė

35713

Jieznasm1476
Prienaim11353
Ašmintos seniūnija2016
Alksniakiemisk36
Antakalnisk96
Apušotask62
Ašmintak249
Bačkininkaik184
Bagrėnask154
Davaitbalisk4
Giniūnaik82
Ignacavak80
Kalviaik10
Liepalotask66
Mačiūnaik130
Malinavask33
Naujininkaik9
Pabališkiaik28
Pagaršvysk39
Pašventupysk23
Patrakiemisk14
Pociūnaik59
Pošventisk46
Rūdupisk50
Strielčiaik373
Šmitiškėsk1
Vangaik57
Važatkiemisk81
Žarijosk50
Balbieriškio seniūnija3613
Aukštasis Balbieriškisk21
Ąžuolaik-
Balbieriškismstl1180
Būdininkaikd-
Dargupiaik5
Daujotiškėsk-
Geruliaik561
Giraitiškėsk44
Gudiškėk2
Išmanaik59
Jonaviškiaik-
Kelmanonysk4
Kieliškask34
Kirmėliškėsk9
Kunigiškiaik98
Mackiaik66
Mardosaik40
Medinosk-
Medvišiaik18
Medžiukaik10
Melniškiaik6
Naravaik73
Naujasis Balbieriškisk8
Navasiolkak1
Nešeikiaik29
Norkūnaik15
Pabrasčiaik6
Paduoblisk17
Paprūdžiaik331
Pramezysk49
Putrišiaik86
Ringėnaik8
Rudžiakampiaik9
Sūkuriaik191
Uosak45
Vaivak10
Vartaik131
Vazgaikiemisk95
Zaslonak9
Žagariaik166
Žydaviškisk15
Žiegždriaik23
Žiūronysk97
Žvyrynaik42
Išlaužo seniūnija1858
Antaniškiaik2
Čepeliškiaik2
Čiudiškiaik127
Dambravak109
Garšvinėk4
Gražučiaik117
Išlaužask840
Kazimieravak1
Kliokiškėk6
Lapupysk78
Mogiškėsk2
Pabališkiaikd-
Pačiudiškiaik24
Pakampiškiaik27
Pakiauliškiskd-
Pakumprysk136
Patelviškysk23
Petraitiškiaik10
Rutkiškėsk107
Sprindiškėsk2
Šaltiniškiaik17
Šaltupisk23
Šiauliškiaik197
Trakinėk4
Jiezno seniūnija2540
Anglininkaik53
Apušotask1
Babiagūrak5
Benčiakiemisk39
Beniukaik19
Beržynaik10
Būdak41
Dambavak6
Daukantaik20
Dukurnonysk135
Dvareliškėsk8
Grikapėdisk9
Jakniškėsk18
Jiezno Kolonijosk293
Julijanavak12
Jundeliškėsk18
Juodaviškiaik8
Kadikaik18
Kamainėk16
Karveliškėsk1
Kašonysk294
Kermošynask2
Kisieliškėsk46
Kiškeliškėsk19
Kukiškėsk38
Kupstinėk3
Kurmoniškėsk7
Liciškėnaik101
Lingėniškėsk18
Margaik5
Marginiaik13
Medeikonysk-
Mediniškiaik27
Musninkaik10
Navapolisk-
Nibriaik60
Padriežiškėsk52
Pakrovaikd6
Patilčiaik11
Paverkniaik9
Paviekšniaik8
Pečiauskaik29
Pelekonysk66
Pikelionyskd5
Pranapolisk11
Raipolėk-
Skodiškėsk15
Slabadak24
Sobuvak61
Sodaik6
Sokonysk35
Steponiškėsk13
Strazdiškėsk266
Sundakaik60
Šilaičiaik5
Šiliniaik25
Truncosk11
Valiūniškėsk4
Verbyliškėsk69
Vėžionysk272
Vilūnėliaik23
Vincentavak7
Voseliūnaik11
Vošiškėsk52
Žideikonysk11
Naujosios Ūtos seniūnija1089
Asiūklėk66
Būdininkaik28
Būdosk3
Degimaik-
Dūmiškėsk56
Griškamurgisk1
Juozapavask8
Mieleišupisk55
Naujoji Ūtak321
Pašlavantysk27
Pilotiškėsk44
Revaikd-
Senaūtisk27
Serbentinėk5
Skersabalisk59
Skirptiškėk45
Skuigėk41
Šakališkiaik18
Tartupio Mačiuliškėsk7
Tartupio Sruogak10
Tartupisk65
Ūtos Sruogak9
Užbaliaik8
Vartaikd14
Žemaitkiemisk172
Pakuonio seniūnija1588
Aštuonėliaik23
Bačkininkaikd-
Bačkininkėliaik36
Balsėnaik3
Būčkiemisk32
Dankstytėk2
Daukšiagirėk70
Dvylikiaik130
Kėbliškiaik28
Kudirkosk42
Laukiškėsk94
Margininkaik44
Naujieji Vangaik3
Pagirmuonysk39
Pakuonisk20
Pakuonismstl680
Pašventupyskd28
Patamulšysk66
Purvininkaik141
Sabalėnaik20
Seniūnaik3
Sodybosk11
Šaltupiskd26
Valengiškėsk25
Žuvintak22
Stakliškių seniūnija3658
Akuškonysk20
Alšininkaik115
Amerikak-
Antapolisk3
Antaveršisk18
Armanavak-
Aukštojak5
Ąžuolijak-
Bagdoniškėsk13
Baudėjosk4
Būdosk28
Buntiškėsk18
Burokiškėsk5
Butkiškėsk1
Butrimiškėsk-
Dobrovolėk17
Druskeliškėsk19
Ganciūnaik-
Gedanonysk7
Gelionysk2
Geruliaik17
Gineikonysk13
Gineikonysk-
Giriotiškėsk21
Gojusk5
Gripiškėsk185
Intuponysk80
Jarmališkėsk23
Jaunionysk16
Jogalinak26
Juodupisk1
Juozapavavs-
Karkliniškėsk12
Kazimieravak4
Kermošynaskd7
Kielionysk16
Krasaušiškėsk33
Krištapiškėsk42
Krusnėkaik3
Kvedariškėsk16
Kvietkinėk11
Lepelionysk55
Lielionysk77
Malinavak7
Margaik5
Masiaik5
Medžionysk154
Mockonysk14
Noreikiškėsk41
Paaukštojak5
Pagelužėk-
Pakrovaik42
Palapiškėsk42
Pamiškėk11
Pamiškėvs-
Pazelvėk6
Pieštuvėnaik228
Pikelionysk130
Poliesisk-
Popsysk11
Pramiežiaik30
Riešutinėk4
Rodomislėk1
Rūdiškėsk2
Sabališkėsk1
Salomenkak-
Seniavak-
Skerdimaik4
Stakliškėsk940
Stanuliškėsk9
Sudvariškėsk47
Sutrukask1
Šilelisk-
Tauriekosk3
Trakeliaik7
Trečionysk57
Unkonysk28
Ustronėk2
Užuguostisk299
Užukalnisk1
Vydžionysk33
Vilkininkaik23
Virkininkaik51
Vispak3
Vyšniūnaik272
Želkūnaik201
Šilavoto seniūnija2142
Degimaikd13
Dūmiškiaikd-
Elzbietiškisk14
Ignacavavs-
Ingavangisk212
Janaukakd-
Jasenavak1
Jiestrakisk340
Juodaraistisk91
Klebiškisk328
Kuišiaik48
Lėsiškisk1
Liepalotasvs-
Maldabūdisk18
Meškinėk11
Mieldažiškėsk7
Mieleiškampisk85
Mikalinėk20
Molinėk10
Naraukelisk7
Naujasis Mikališkisk-
Naujasis Skrynupisk8
Naujasodisk21
Obelinėkd-
Pagirėliaik10
Pagraižysk7
Pakiauliškisk28
Palaukščiotysk-
Paskrynupysk5
Pašlavantysk31
Pažarstisk26
Prienlaukysk149
Raudonupisk11
Rūdak-
Rūdiškėsk2
Sarginėk42
Senaūtiskd-
Skrynupisk42
Stuomenaik99
Šilavotask386
Užbaliaikd-
Varnakėk11
Žarstak58
Veiverių seniūnija4380
Bagotiškėsk10
Banioniškėsk13
Barauskinėk8
Barsukinėk35
Belevičiaik2
Byliškėsk59
Blindžiakupstisk-
Būbautiškėsk43
Būdvietėsk20
Būdvietis Ik34
Būdvietis IIk8
Cikabūdėk15
Čiurliaik198
Degimaik2
Gyviaik26
Graižbūdėk17
Grigaliūnaik22
Gustaičiaik4
Išdagėliaik-
Janaukak8
Juodbūdisk293
Kalveliškėsk42
Kampiniaik35
Keturakiškėsk5
Kikiriškėsk5
Kliniškėsk24
Krašteliškėsk1
Kubelciškėsk4
Kupriaik143
Lankelėsk1
Leskavak91
Liepabūdisk28
Liepalotask-
Lizdeikiaik127
Mauručiaik394
Mažosios Zariškėsk80
Meškynaik21
Mozūriškėsk33
Naujasis Klebiškisk48
Obelinėk1
Pabališkiaik14
Padrečiaik88
Pagramdinėk22
Pajiesysk16
Pakeklysk27
Papilvisk153
Pašiekštupisk8
Patašinėk16
Pažėraik13
Petkeliškėsk56
Pirktavietėk5
Puziškėsk9
Ragavak3
Samaniškėsk20
Skerdupisk7
Skriaudžiaik727
Šilėnaik54
Šimėkaik1
Šiūrupysk4
Šmuraik34
Tarpiškėsk35
Tarputiškėk10
Tulauskaik19
Veiveriaik36
Veiveriaimstl1100
Zasčenkak3

Raseinių rajono savivaldybė

44154

Ariogalam3697
Raseiniaim12541
Ariogalos seniūnija4587
Aleksandrovkak2
Algimantaik37
Antvėjaik21
Aukštlaukysk7
Baukiaik13
Bažavalėk10
Bučiūnaik23
Būdaik32
Budriškėk14
Butkiškėk476
Čiužiūnaik11
Dabašinskaik-
Daugėliškiaik7
Daugirdaik2
Daugirdėnaik1
Daujotaik4
Daujotėliaik13
Didžiuliaik283
Draustinėk20
Galinak5
Gėluvak482
Grajauskaik132
Jonaičiaik8
Jučiaik47
Juteikiaik23
Kalniškiai Ik20
Kalniškiai IIk7
Kasiulkaik14
Kejėnaik18
Keryvaik47
Kilupiaik94
Kunigiškiaik8
Lapkalnysk12
Leliušiaik-
Lenčiaik45
Lesčiaik6
Liepynaik6
Mankūnaik47
Mikalavak6
Milašaičiaik240
Mituvak44
Molupiaik60
Naujankak-
Negirvak57
Noliečiaik17
Olgavak22
Padargupiaik19
Padubysysk10
Padubysysk10
Pagausantysk19
Pagynėvysk14
Pagynėvyskd-
Pagojysk70
Pajakališkiaik6
Pakarklysk14
Paliepiaik443
Paliepiukaik7
Paliūnėk-
Palukštysk15
Paskystūnysk7
Pašilaupiaik13
Pašventupysk-
Pataklėliaik5
Pataklėliaikd-
Pigainiaik14
Plembergask42
Plikiaik245
Pociūnaik2
Pūstapolisk6
Putriaik27
Raitininkaik1
Rajinciškiaik6
Ramučiaik3
Raščiaik31
Skapiškiaik62
Stenioniaik18
Surmantaik44
Survilaik39
Šilaik55
Šilininkaik72
Šlapučiaik43
Šliužiaik35
Tarosaik63
Tauručiaik9
Taurupysk170
Turbinavak52
Uždubysysk44
Verėduvak329
Verėduvaitėk37
Vilaičiaik1
Viliošiaik3
Žąsinaik3
Žemygalak36
Betygalos seniūnija2677
Agelaičiaik26
Aleknaičiaik-
Antupyčiaik42
Armonaik12
Berteškiaik251
Betygalamstl559
Būdaik-
Budraičiaik1
Buniūnaik-
Burbiškiaik15
Būtaičiaik-
Darbutaik14
Dickaimisk-
Diržioniaik9
Dvarviečiaik1
Gedgaudaik5
Gedvydaik65
Ilgižiai Ik4
Ilgižiai IIk23
Ilgižiai IIIk342
Ilgižiukaik10
Jagučioniaik4
Jakaičiaik8
Juškaičiaik1
Kymantaik32
Kimentmedisk5
Kudoniaik30
Lepšiškėk19
Liktėnaik31
Lukošiūnaik-
Maskvitaik22
Maslauskiškiaik10
Meškapjaunisk-
Navininkaik8
Nedolėk1
Norgeliškiaik16
Pagynėvysk-
Pagrubyčiaik8
Pakalniškiaik5
Pakirkšnovysk19
Paliepiukaik18
Pamūkisk-
Paturkšlysk35
Pažvirintysk32
Pilkalnisk3
Poškaičiaik4
Požečiaik318
Prysaik6
Pryšmantaik44
Pryšmantėliaik-
Prociūnaik-
Rimgailaik9
Riogliškiaik12
Ročiaik25
Ročiškėk-
Saltragysk-
Saugailiaik145
Skirvainiaik-
Skruzdžiaik-
Smulkiškėk6
Sokaičiaik3
Srautask3
Steponkaimisk131
Šetkaimysk4
Švelniaik3
Tilindžiaik-
Ugenskaik4
Ugioniaik30
Ūturiaik9
Užpušyniaik8
Vagupiaik2
Valeravak-
Vandžiaik11
Vaškučiaik6
Začišiaik-
Zaroslėk6
Žibuliaik202
Girkalnio seniūnija2026
Bakaičiaik16
Biliūnaik45
Cigelnėk-
Dautartaik12
Dobiliaik7
Dvareliškiaik54
Gailiūnaik6
Girkalnisk25
Girkalnismstl997
Juodkėnaik17
Kadagynėk21
Karakuraik2
Kiečiaik14
Kniebioniaik2
Mankūnaikd1
Medekšaik7
Mikaičiai Ik21
Mikaičiai IIk13
Mutrungisk2
Naukaimisk13
Pabebirvyskd-
Pagriaužaik3
Pagriaužisk4
Pakalniškiaik9
Peldžiūnaik13
Peldžiūnai Ik5
Pelėdinėk5
Plaušiniaik20
Plingiaik30
Poškiškėk15
Pramedžiavak348
Ražaičiaik28
Ražaitėliaik115
Rizgiaik23
Rušiškiaik14
Skiraik2
Skireliaik6
Šeimyniškiaik5
Šikšniaik7
Šilvaik-
Trakučiaik-
Užšaltuonisk1
Vėgenaik15
Visbaraik9
Volaik11
Žvirgždžiaik63
Kalnujų seniūnija1127
Beržtaik1
Bliūdžiaik142
Dobrastisk48
Juodkėnaikd2
Kalnujaik452
Kniečiaik-
Lotyniškėk4
Pabebirvysk1
Pagojisk11
Pakalnupysk-
Paklaniaikd-
Palendriaik77
Pašaltuonys Ik-
Pašaltuonys IIk3
Pašaltuonys IIIk113
Patolupysk39
Rudžiaik7
Serbentaik-
Šaukliaik43
Šilišninkaik-
Trakiniaik110
Užkalnupisk-
Vengerskaik74
Žagarėk-
Nemakščių seniūnija2571
Algeniaik19
Arglaičiaik9
Aukštkeliaik150
Balandžiaik-
Balčiaik132
Bartkiškėk11
Būdosk1
Cigelnėk-
Duobiškėk2
Garyšiaik1
Garspjaunisk4
Geidėnaik9
Gelgudiškiaik13
Griaužaik21
Gudaik15
Guikaliaik16
Yliaik96
Ižiniškiaik15
Jankiškėk11
Kairiškėk9
Kampaičiaik17
Kinčaliaik21
Kryžkalnisk11
Legotiškėk37
Lekavask8
Lendrikėsk2
Lygiaik11
Lipkiškėk2
Macaliaik14
Mažintaik17
Medekšinėk18
Milviečiaik19
Milžavėnaik59
Molavėnaik14
Nemakščiaimstl905
Pabalčiaik26
Paberžisk6
Paeglynisk15
Paežerisk36
Pagojys Ik25
Pagojys IIk5
Paskirtinisk2
Pasuginčiaik5
Pašešuvysk96
Pavarnisk2
Pikeliaik7
Poteriškiaik20
Pryšginaik1
Pužaik38
Rekošaičiaik15
Rėzgaliai Ik6
Rėzgaliai IIk27
Smeltynėk-
Smukėnaik1
Smulkiaik53
Smulkinėsk20
Sugintaik4
Švendūnak32
Trepėnėliaik23
Tukiaik14
Užkalniaik327
Užsieniaik57
Vaidatoniaik3
Žemygalak-
Žvirzdėk16
Pagojukų seniūnija1907
Akstinaik160
Armonaikd5
Aukštuoliaik13
Aukštuoliukaik7
Barsukinėk7
Belazariškisk5
Bernotaik5
Bogušiaik38
Bogušiukaik2
Breckiaik14
Burbiškiaik11
Dapkaičiaik-
Dautartaik3
Dievogalak206
Dvarviečiaivs2
Fliorencijak7
Gedgaudiškėk3
Gintučiaik2
Graužaik2
Gūriškėk-
Karalinavak5
Kaulakiaik473
Kiaulininkaik24
Kybartėliaik22
Kupsčiaik23
Kurmiškėk-
Lenčiaik1
Liaubaraik5
Liūliaik-
Meiliškiaik15
Naujokaik12
Obelkalnisk-
Pagojaik6
Pagojukaik-
Pakalniškiaik1
Paluknys IIk5
Papušynysk75
Pasandravysk16
Petkūniškiaik7
Pikčiūnaik14
Pirktinėk-
Puknaičiaik17
Pundžiaik10
Puodžiaik12
Radviliukaik2
Sakalaik-
Sargeliaik19
Siručiaik71
Skaraitiškėkd7
Skirmantiškėk247
Skudžiūnaik6
Sokiškisk1
Spandotaik2
Šimkaičiaik29
Šnipaičiaik10
Tautušiaik24
Tendžiogalak34
Trankiniaik20
Tverijoniškėk15
Vaikštaičiaik9
Vainoriaik-
Valatkaičiaik-
Valatkaičiukaik-
Vosiliškisk169
Zvėgiaik7
Žembiškisk-
Paliepių seniūnija2305
Aleksandraik8
Anžiliaik193
Ardiškiaik16
Aukštašlynisk17
Beržtaik13
Blinstrubiškiaik432
Burgaičiaik10
Daumėnaik3
Dumšiškiaik107
Galkaičiaik72
Gervinėk153
Gūraik-
Jorūdiškėkd-
Justinavak10
Lakštučiaik54
Latakaik11
Minioniaik2
Nemaršioniaik15
Pakerūliskd-
Paliepiaik518
Palovaitiskd7
Papelkiaik8
Paraseinysk33
Pareizgupisk65
Slabadak389
Stonaikd67
Sujainiaik83
Trepėnaik4
Varnėnaik15
Raseinių seniūnija3565
Alėjai Ik93
Alėjai IIk112
Ančakiaik26
Andrušaičiaik139
Anulynask42
Arškainiaik113
Bagdoniškėk9
Bakučiaik9
Bedančiaikd9
Beržytėk20
Bralinskiaik19
Daineliaik2
Dainiaik2
Daugodaik20
Gabšiaik365
Geišiaik39
Ginčaičiaik111
Girdaičiaik18
Girdvainaik18
Gruzdiškėk405
Gūraikd2
Jorūdiškėk19
Kaimelėk28
Kalniškiaik2
Kantroliaik12
Kasbaraičiaik35
Kaukėnaik-
Kazariniškėk5
Kėbaičiaik6
Kengiaik41
Kubetkiškiaik-
Kulkiaik5
Kunkojaikd-
Laužaik48
Lenkeliaik97
Liauberiškėk7
Meištaik23
Mirkliaik28
Niurkiškėk-
Norgėlaik744
Padubysysk-
Pagedočiukask10
Pagedotisk7
Pakapurnisk32
Pakautaik11
Paklaniaik25
Pareigiaik-
Pašaltuonyskd-
Paverkšnisk35
Perkūniškėk2
Plauginiaik4
Rakavak39
Ramanavak257
Ramonaik109
Stonaik12
Sukuriškiaik65
Šarkiaik216
Trupinėliaik7
Ūnikiaik56
Užšaltuoniskd-
Užuomediskd-
Žičkiškėk5
Šiluvos seniūnija2957
Akmenėk4
Antanavakd-
Antaniškiaik-
Aušrinėk14
Baltkarčiaik11
Bardiškiaik12
Bedančiaik62
Beržanaik5
Bogušaičiaik1
Bogušiškiaik131
Butautaik4
Darbutiškiaik19
Dumbulėk12
Gintaučiaik111
Girinaičiaik15
Godlaukisk25
Gradaučiznak14
Grigaičiaik4
Juodiškėk-
Juškaičiaik16
Kaišenaik2
Kaišenėliaik4
Kalnaik-
Kalniškiaik21
Kalviškiaik7
Kantrimaičiaik4
Kantūnaik4
Katauskiaik279
Kelmynaik20
Kepurninkaik22
Kušeliškėk6
Laukelisk1
Leonavak-
Lyduvėnaigst9
Lyduvėnaimstl125
Litvinaik37
Lukaičiaik5
Maižiškiaik13
Medingiaik45
Narušiaik17
Naudvarisk128
Norvydžiaik23
Padubysysk21
Pakalniškiaik-
Palapišiaik39
Paltupiaik4
Paluknysk4
Pažyzdrysk3
Pažobrisk5
Piktaičiaik36
Pyragiaik20
Pumpuraik19
Rainiškiaik4
Rakavakd-
Ribukaik7
Rinkšeliaik78
Rituliškiaik-
Roglaičiaik47
Sandrausiškėk-
Saugaik9
Seimeniškiaik11
Skaraitiškėk2
Šiauleliaik11
Šiluvamstl800
Šunkepiaik-
Vainotiškiaik20
Vaitiškiaik-
Varkaliaik14
Velpesiaik15
Vėžlaukisk1
Vičaičiaik17
Vilkiškiaik54
Zacharovkak-
Zbarask39
Zborčiznak4
Zopelskiaik5
Žaiginysmstl380
Žalakiaik4
Žalakiškiaik9
Žalpiaik43
Viduklės seniūnija4194
Alaviniškiaik119
Aleknaik35
Antapusinisk7
Antringisk17
Apusinaik12
Bagamolaik8
Degsniaik2
Didvėjisk28
Gyliaik509
Yliaikd5
Jūkainiaik92
Kampaičiaikd2
Kanopėnaik13
Keidžiaik-
Kelmynėk-
Kempaliaik19
Kriaukšlėvs-
Krupšėvs-
Kusaik14
Kutninkaik6
Latakaikd5
Laugalysk6
Lauksminiškėsk15
Liauriaik25
Lipkiškėkd-
Numgaliaik25
Paalsysk63
Pakerūlisk-
Palovaitisk-
Paupysk269
Pavailabysk12
Paviduklėk12
Plačiuvak44
Pryšmančiaik15
Rimkiškiaik7
Skroblynėk28
Smiltynėk5
Stunguriaik19
Šaltropiaik-
Šarkaimysk20
Šeštokynėk13
Šienlaukisgst12
Šienlaukisk160
Talkininkaik3
Teterviniškiaik6
Trakiškiaik11
Užrūdisk8
Užuomedisk19
Vailabaik36
Vanagiškiaik29
Vejukaik9
Viduklėgst373
Viduklėmstl1911
Virgainiaik137
Žažačiaik9

Klaipėdos apskritis

385768

Klaipėdos miesto savivaldybė

192954

Klaipėdam192954

Klaipėdos rajono savivaldybė

46220

Gargždaim15212
Priekulėm1725
Agluonėnų seniūnija1331
Agluonėnaik653
Ažpurviaik24
Dreižiaik60
Griežiaik28
Grobštaik88
Juodikiaik37
Kantvainaik92
Kisiniaikd17
Kojeliaik22
Poškosk72
Pozingiaikd2
Stragnai IIkd26
Šaukliaik14
Šilininkaikd12
Vanagaik174
Žagaraik10
Dauparų-Kvietinių seniūnija2586
Alksniaik4
Antkalnisk8
Ciruliaik-
Dauparaik284
Eglynaik29
Genaičiaik-
Gobergiškėk235
Gribžiniaik59
Jonušaik88
Kuliškiaik4
Kvietiniaik495
Laugaliaik458
Lėbartaik27
Saulažoliaik396
Sėlenaik29
Sėlenėliaik2
Smilgynaik141
Šakiniaik45
Šatriaik52
Šlapšilėk119
Vaiteliaik109
Žvirbliaik2
Dovilų seniūnija3362
Baičiaik200
Birbinčiaik37
Dovilaimstl1231
Dumpiaik27
Galčiaik37
Gedminaik16
Gelžiniaik52
Grambaviškiaik44
Grikšaik55
Gručeikiaikd37
Jurgiaik3
Jurjonaik28
Kalviaik75
Kaspariškiaik28
Ketvergiaik241
Kisiniaik37
Kiškėnaik208
Kuliaik90
Laistaik15
Lėbartaik66
Lyveriaik37
Margiaik16
Medsėdžiaik152
Piktožiaik47
Rimkaik-
Rusliaik11
Stučiaik17
Šernaik18
Šiūpariaik451
Šnaukštaik48
Švepeliaik-
Toleikiaik38
Endriejavo seniūnija1964
Ablingak3
Antkoptiskd14
Auksorask39
Dausynaik-
Endriejavasmstl718
Kačiaik-
Kapstataik68
Kintrimaik2
Klibiaik18
Laigiaik22
Lelėnaik32
Ližiaik122
Naujokaik2
Paežerisk96
Patyrisk9
Pažvelsisk16
Pyktiškėk51
Raukosk7
Rudgalviaik152
Sausiaik1
Stančaičiaik36
Šilėnaik32
Šlepštikosk15
Tickinaik51
Toliotaik21
Viržintaik2
Žadeikiaik364
Žemguliaik61
Žvaginiaik10
Judrėnų seniūnija813
Dariusk6
Dauskiaik6
Girininkaik16
Jociaik-
Judrėnaimstl531
Landžiaik7
Mataičiaik108
Mikaik2
Misgiriaik10
Norgėlaik8
Pajudrisk29
Šakėnaik34
Uždvarisk39
Užvėnaik17
Kretingalės seniūnija3762
Anaičiaik-
Bendikaik7
Bruzdeilynask34
Dargužiaik66
Egliškiaik16
Gibišėliaik32
Girkaliaik515
Grabiaik28
Graudūšiaik17
Grauminėk88
Kalotėk260
Karklėk112
Katkaik96
Kibelkščiaik27
Kiokiaik18
Kopūstaik51
Kretingalėmstl977
Kukuliškiaik45
Kunkiaik21
Kuršeliaik16
Lankučiaik36
Letūkaik65
Medikiaik18
Melašiaik16
Nemirsetak-
Normantaik7
Pakamoriaik45
Paupuliaik37
Peskojaik85
Pipiraik42
Plikiaimstl607
Potraik22
Raišiaik4
Sarčiaik5
Skudžiaik4
Stančiaik62
Šaipiaik28
Šimkaik21
Šlikiaik81
Trakiaik11
Triušiaik52
Vytaučiaik54
Vitiniaik13
Zeigiaik8
Žiobriaik13
Priekulės seniūnija4698
Biržininkaik25
Būdviečiaik3
Butkaik51
Daugmantaik25
Dercekliaik641
Dituvak329
Drevernak617
Drukiaik147
Dumpiaikd3
Griežiaikd28
Gropiškiaik94
Gručeikiaik13
Grumbliaik23
Jokšaik27
Kairiaik26
Kalviškiaik45
Ketvergiaikd18
Kinčiaik11
Kliošiaik25
Klišiaik12
Kuodžiaik94
Lankupiaik120
Liaunaik46
Lingiaik144
Lūžgaliaik25
Mėželiaik73
Mickaik96
Nibraik10
Pangesaik100
Pempiaik33
Pjauliaik46
Pleškučiaik156
Priekulė Ik39
Priekulė IIk154
Rokaik48
Spengiaik35
Stragnai Ik70
Stragnai IIk295
Svencelėk152
Šilgaliaik13
Šilininkaik117
Šventvakariaik50
Traubiaik45
Vaškiaik47
Venckaik228
Voveriškiaik59
Žiaukosk240
Sendvario seniūnija2636
Aukštkiemiaik118
Baukštininkaik124
Budrikaik24
Dirvupiaik-
Ginduliaik480
Glaudėnaik7
Gvildžiaik14
Jakaik603
Kalnuvėnaik135
Kalotėkd32
Klausmyliaivs-
Klemiškė Ik123
Klemiškė IIk76
Klipščiaik65
Leliaik47
Martinaik17
Mazūriškiaik200
Purmaliaik94
Radailiaik53
Slengiaik48
Sudmantaik213
Trušeliaik84
Žemgrindžiaik79
Veiviržėnų seniūnija3587
Aisėnaik106
Balsėnaik156
Bareikosk22
Bilvietisk49
Daugėlaik9
Daukšaičiaik354
Dūdinėliaik37
Dvyliaik43
Eidukaik22
Jonikaičiaik25
Jucaičiaik58
Juodupisk20
Kausteikliaik25
Kelvėtaik20
Kiduliaik2
Kurmiaik5
Legučiaik14
Liepaičiaik3
Luišėsk8
Malagiaik41
Meiskiaik25
Mikužiaik54
Mockaičiaik28
Padagaik3
Pakalniškiaik51
Pakapisk10
Pašlūžmisk42
Petraičiaik40
Pėžaičiaik374
Pozingiaik53
Raukaik5
Rumbikiaik15
Rusinaik15
Sausiaik6
Skomantaik104
Šalpėnaik270
Šarkiškiaik10
Šermukšniaik32
Šiuraičiaik35
Šukaičiaik198
Tarvydaik39
Trepkalniaik29
Upitėnaik31
Vainiaik23
Vainotiškėk37
Valučiaik22
Veiviržėnaimstl964
Vilkiaik20
Vyskupiškiaik13
Vištiškiaik20
Vėžaičių seniūnija4544
Antkoptisk127
Brožiaik149
Ežaičiaik101
Gerduvėnaik99
Girininkaik378
Greičiūnaik21
Grikštaičiaik28
Jokuliaik22
Juodupiskd6
Jurjonaik28
Kalniškėk88
Kavaliauskaik28
Kiaulakiaik5
Lapiaik363
Maciuičiaik442
Nausodisk17
Pagerdaujisk18
Pajuodupisk25
Pažvelsisk15
Perkūnaik48
Pikteikiaik53
Rudaičiaik172
Ruigiaik27
Samališkėk121
Sauseriaik10
Stirbiaik100
Šakiniaik9
Tilvikaik221
Utriaik48
Vėžaičiaimstl1749
Žemguliaikd1
Žvelsėnaik25

Kretingos rajono savivaldybė

45688

Kretingam21423
Salantaim1942
Darbėnų seniūnija5494
Akmenalėsk62
Auksūdysk77
Aušrakaimisk-
Barkeliaik33
Benaičiaik41
Biržtvininkaik4
Buginiaik4
Būtingėk10
Darataičiaik5
Darbalėsk-
Darbėnaimstl1598
Daubėnaik29
Dirgalisk18
Drumulisk4
Dubašiaik-
Ežkepiaik-
Gargždupisk-
Genčų Medsėdžiaik1
Grūšlaukėk631
Ilginiaik9
Joskaudaik42
Juzumaik22
Kadagynaik61
Kalgraužiaik38
Kašučiaik32
Kiaupiškėsk40
Knėžaik8
Kumpikaik208
Kuniginėk3
Latveliaik54
Laukeliaik14
Laukžemėk342
Lazdininkaik344
Lendimaik48
Maloniškiaik2
Mančiaik22
Mažonaik8
Mažučiaik23
Medininkaigst6
Medomiškiaik82
Medšarkiaik23
Naujoji Įpiltisk84
Naujukaik-
Nausėdaik134
Pasertupisk119
Peldžiaik18
Pelėkiaik17
Pemperiaik-
Plokščiaik110
Prūdgalisk8
Rubiniškėk9
Sausdravaik6
Senoji Įpiltisk324
Serapinaik-
Smeltėk-
Sūdėnaik49
Šlaveitaik68
Šukėk316
Užkylininkaik-
Užparkasiaik16
Vaineikiaik206
Vaineikių Medsėdžiaik9
Želviaik28
Žyneliaik10
Žiogeliaik15
Imbarės seniūnija2641
Alkask8
Bajoraliaik33
Bargalisk19
Barzdžiaik121
Barzdžių Medsėdžiaik11
Dvaralisk113
Dvarčininkaik-
Erlėnaik392
Gaivališkėk11
Gargždelėk78
Gedgaudžiaik19
Imbarėk84
Jakštaičiaik34
Juodupėnaik342
Kadagynask31
Kalnalisk33
Kalniškiaik1
Kirkšiaik-
Klausgalvaik74
Klausgalvų Medsėdžiaik-
Klecininkaik20
Laiviaik370
Leliūnaik141
Mažieji Žalimaik3
Narmantaik16
Nerėpaik5
Pesčiaik24
Reketėk84
Skaudaliaik93
Šalynaskd18
Šaučikiaik19
Tuzaik91
Žeimiaik92
Žudgalisk21
Žvainiaik240
Kartenos seniūnija1983
Abakaik28
Anužiaik7
Balsiškiaik30
Cigonaliaik1
Dauginčiaik216
Eitučiaik6
Gaudučiaik41
Gintaraik100
Kalniškiaik189
Kartenamstl1022
Kupšiaik-
Lapgaudžiaik2
Lygnugariškiaik-
Lubiaik148
Lūgnaliaik-
Martynaičiaik40
Peceliaik11
Sakuočiaik14
Vėlaičiaik20
Žadeikiaik108
Kretingos seniūnija7229
Ankštakiaik123
Daktaraik31
Daubėnaikd-
Dimitravask24
Genčaik76
Gestautaik8
Grykšiaik-
Kiauleikiaik103
Klibiaik280
Kretingsodisk1001
Kurmaičiaik646
Kveciaik165
Liepynėk6
Negarbak-
Padvariaik1254
Pajuodupiaik5
Parąžėk75
Pryšmančiaik326
Rubuliaikd51
Rūdaičiaik617
Ruginiaik-
Senkaik16
Tarvydaik143
Tinteliaik26
Traidžiaik21
Tūbausiaik209
Užpelkiaik49
Vydmantaik1880
Vilimiškėk6
Voveraičiaik41
Žibininkaik47
Kūlupėnų seniūnija1790
Asteikiaik65
Aukštkalviaik49
Didieji Žalimaik-
Grabšyčiaik2
Klausgalvų Medsėdžiaikd17
Kūlsodisk30
Kūlupėnaik1348
Nasrėnaik112
Pipiraik4
Prystovaik14
Sauseriaik39
Stropeliaik12
Šalynask30
Šatilgalisk39
Tinteliaik29
Žalgirio seniūnija3186
Baubliaik529
Būbeliaik17
Budriaik171
Būdviečiaik5
Bumbuliaik1
Dupulčiaik486
Ėgliškiaik17
Greičiaik2
Jokūbavask502
Kačaičiaik1
Kalno Grikštaik4
Kėkštaik16
Kluonaliaik121
Kukoriškiaik12
Kumponaivs-
Laumalėsk15
Mikoliškiaik113
Mišučiaik6
Nausodisk165
Petreikiaik18
Petrikaičiaik29
Raguviškiaik369
Rubuliaik196
Slučkaik17
Suktiniaik5
Šašaičiaik7
Toliaik46
Utriaik4
Valėnaik153
Žygaik14
Žutautaik145
Žutautų Medsėdžiaik-

Neringos savivaldybė

2386

Neringam2386

Palangos miesto savivaldybė

17623

Palangam17623

Skuodo rajono savivaldybė

25595

Skuodasm7896
Aleksandrijos seniūnija1901
Aleksandrijak433
Apuolėk132
Daujotaik122
Detlaukėk12
Dvaralisk6
Gėsalaik305
Jedžiotaik46
Juknaičiaik12
Kalnėnaik26
Kaukolikaik342
Kerviaik50
Kivyliaik26
Klaišiaik42
Klauseikiaik180
Knežėk6
Nuosamaik12
Šarkėk27
Truikinaik87
Veiteliaik10
Viršilaik25
Barstyčių seniūnija1271
Aubrikiaik13
Barstyčiaimstl659
Barstytaliaik32
Geldėnaik37
Gudaliaik25
Kančaičiaik8
Kruopiaik67
Laumėsk71
Mockaičiaik34
Padegimėk23
Paparčiaik112
Puokėk190
Ylakių seniūnija3981
Augzeliaik35
Baltrimaik86
Bučiaik41
Daktaraik13
Dilbikiaik90
Erkšvak11
Gailaičiaik33
Gailiškiaik6
Gedrimaik143
Gintalaičiaik32
Girdeniaik154
Gonaičiaik62
Gricaičiaik53
Grūstėk12
Ylakaičiaik37
Ylakiaimstl1165
Ivoniškėk6
Juodkaičiaik15
Kadžiaik19
Kaltysk4
Kalvaičiaik11
Liaudiškiaik-
Luobak115
Margininkaik82
Medsėdžiaik27
Milvydžiaik20
Nausėdaik259
Paluobėk2
Pašilėk430
Petraičiaik6
Raudoniaik98
Remezaik-
Rukiškėk9
Skypstysk4
Skliaustėk85
Strėliškiaik10
Stripiniaik23
Šulpetriaik70
Trumplaukėk28
Urboniškėk6
Vaičaičiaik102
Viliotės Užpelkisk143
Visgaudžiaik19
Vižančiaik415
Lenkimų seniūnija1224
Juodeikiaik78
Kalviaik16
Kuksinėk65
Lenkimaimstl779
Litvinaik12
Margininkaik35
Medininkaik16
Pakalniškiaik15
Plaušiniaik7
Sriauptaik70
Večiaik16
Veitaik4
Žemytėk107
Žirnikaik4
Mosėdžio seniūnija3034
Baksčiaik17
Bobiliškėsk10
Būdvietėkd6
Gandlaukėk1
Gaubėsk16
Igariaik73
Krakėsk166
Kusaik9
Miesto Kalniškiaik36
Mikulčiaik54
Mosėdismstl1379
Naujukaik89
Nerėpaik-
Nevočiaik63
Paeiškūnėk5
Palaukėk6
Palšiaik24
Plaušiniaik44
Šatraminiaik150
Šaučikiaik19
Šaukliaik467
Šerkšniaik45
Šilalėk10
Šniukščiaik2
Tauzaik49
Tėveliaik73
Udraliaik164
Virbalaik57
Notėnų seniūnija1346
Baidotaik39
Brotykaik23
Burviaik2
Derkinčiaik51
Dvarviečiaik14
Jockiaik9
Jundulaik29
Kulaliaik14
Mačiūkiaik1
Mikytaik26
Notėnaik482
Panotėniaik16
Prialgavak89
Rusiškėsk2
Šliktinėk373
Vindeikiaik176
Skuodo seniūnija3408
Budriaik5
Būdvietėk36
Daukšiaik601
Didieji Rūšupiaik412
Didžioji Paluknėk11
Guntinask25
Gurstiškėk41
Kanyzelisk74
Kernaik119
Kubiliškėk20
Kulai Ik181
Kulai IIk103
Ledžiaik-
Luknėsk446
Mažieji Rūšupiaik451
Mažoji Paluknėk4
Narvydžiaik392
Pakalniškiaik70
Puodkaliaik180
Simaičiaikd-
Skuodo Priemiestisk41
Šakaliaik30
Šekaik16
Trūbakiaik51
Užluobėk43
Žalgiriaik56
Šačių seniūnija1534
Drupiaik18
Erslak128
Geidučiaik4
Giršinaik1
Laumaičiaik32
Lyksūdėk85
Lukošaičiaik7
Malūkaik2
Pagramantėk88
Rukaik351
Rumšaičiaik47
Sodalėk21
Šatėsk457
Vabaliaik165
Žebrokaik128

Šilutės rajono savivaldybė

55302

Šilutėm21476
Gardamo seniūnija2390
Bartininkaik28
Birbalaik5
Bliūdsukiaik98
Brokoriaikd12
Būdviečiaik11
Dulkiškėk48
Eidaičiaik36
Gardamasmstl437
Gečiaik12
Girininkaikd30
Gnybalaikd12
Gudiškėk12
Jauniaik27
Jokūbiškėk36
Juškaičiaik220
Kadagiškiaikd-
Kukuiliškėk14
Kurpaik20
Laukstėnaik49
Lydalėsk7
Meiželiaik-
Meškinėk97
Nausėdaik23
Pašiaudisk16
Pašiliškiaik34
Pašusčiaik12
Pempiškiaik16
Pypliškėk47
Pūzraviečiaik17
Ramoniškiaik7
Ramučiaik154
Ramuvak1
Rimženčiaikd6
Snukaliaikd1
Šiaudėnai Ik52
Šiaudėnai IIk25
Šilgaliaik39
Šyliaik494
Ūtak7
Užlaukėk47
Užpjauniaik5
Užtenenisk25
Voveriaik9
Žagataik17
Žakainiaik103
Žiogaik22
Juknaičių seniūnija3296
Domaičiaik37
Drunšiliaik27
Gaideliaikd22
Girininkaik17
Gurgždžiaik3
Jakšteliaik17
Juknaičiaik1106
Kanteriškiaik181
Klugonaik15
Kūgeliaik55
Kūlynaik12
Leitgiriaik175
Meišlaukiaikd12
Menklaukiaik60
Naujininkaik26
Okslindžiaik67
Paleičiaik133
Pašyšiaik693
Piktaičiaik33
Rumšaik84
Skieriaik2
Šėriaik45
Šilininkaik10
Šilviaik49
Tarvydaik302
Tautiškiaik17
Vaitkaičiaik10
Vyžiaik86
Katyčių seniūnija1509
Akmeniškiaik77
Antšyšiaik46
Katyčiaimstl737
Kažemėkaik52
Kekersaik4
Krauleidžiaik16
Laugaliaikd10
Mediškiemiaik4
Molgiriaik12
Naustubriaik20
Skersviečiaik14
Stubriaik228
Šlauniaik15
Uikšiaik37
Ulozaik55
Užkamoniaik22
Versmininkaik160
Kintų seniūnija2256
Aukštumalaik3
Blymaciaik28
Bložiaik17
Bundalaikd5
Kalviškiaik5
Kintaimstl833
Kiošiaik28
Kiškiaik96
Lamsočiaik38
Lankupiaikd13
Minijak46
Mockiaik67
Muižėk34
Pauraik4
Povilaik48
Prycmaik68
Raudžiaik12
Rūgaliaik30
Sakūčiaik186
Stankiškiaik118
Suvernaik52
Šyšakd18
Šyšgiriaik56
Šturmaik41
Uogaliaik186
Vabalaik15
Ventėk164
Žyniaik45
Rusnės seniūnija1984
Pakalnėk115
Rusnėmstl1642
Skirvytėk1
Šyškrantėk118
Uostadvarisk108
Vorusnėk-
Saugų seniūnija4204
Aisėnaik91
Alkak75
Barvaik63
Begėdžiaik16
Berciškėk90
Bružaik43
Bundalaik13
Čiūteliaik126
Diegliaik16
Grynaičiaik19
Grumbliaik8
Kebeliaik37
Kukoraik225
Lankupiaik124
Lapaliaik53
Lapynaik108
Lašaik23
Mantvydaik78
Medaliaik21
Miestaliaik77
Norkaičiaik18
Pangiriaik11
Petreliaik233
Rudynaik28
Sakūčiaikd19
Sakūtėliaik209
Saugosk945
Stankaičiaik52
Stonaičiaik6
Šilininkaik23
Traksėdžiaikd141
Vilkyčiaik901
Vilkmedžiaik92
Vytuliaik55
Žemaitkiemisk165
Šilutės seniūnija5870
Armalėnaik173
Barzdūnaik120
Didšiliaik26
Gaideliaik319
Gnybalaik17
Grabupėliaik29
Grabupiaik666
Jonaičiaik47
Kalininkaik30
Kirlikaik38
Laučiaik538
Macikaik967
Mažiaik44
Metirkviečiaik27
Pagryniaik934
Rupkalviaik21
Sausgalviaik120
Šilmeižiaik49
Šyšak47
Šlažaik47
Tatamiškiaik1
Traksėdžiaik1105
Užliekniaik174
Verdainėk56
Vileikiaik189
Žalgiriaik86
Švėkšnos seniūnija4067
Alseikosk31
Bumbuliškėk17
Drebuliaik46
Gailaičiaik-
Gedikaik35
Gedminaičiaik48
Ilgbrastėk8
Inkakliaik507
Jokšaik2
Jomantaik53
Joneliaik11
Jonikaik63
Jurgaičiaik35
Jurizdikak14
Jurkaičiaik59
Jurkiškėk25
Kalkiškėk26
Kalnalisk27
Kančaičiaik55
Kekališkėk-
Labatmedisk15
Lekiaik1
Lekiškėk7
Mataičiaik-
Nautiltėvs6
Nikėlaik24
Oželiaik13
Padubrinaik8
Paičiaik9
Papjaunysk14
Paulaičiaik34
Pavilnutisk48
Pelkupisk12
Pjaulokiaik21
Pociaik-
Raudiškėk-
Razmaik5
Slabadak4
Stankiškiaik32
Stemplėsk99
Stirpeikosk39
Surinkiškiaik34
Šiauliaik30
Šilaik-
Šilininkaik9
Šiūpariaik5
Šnypšliaik11
Švėkšnamstl2053
Tvaskučiaik50
Užlaukisk54
Varniškiaik12
Vilkėnask13
Vilkėnas Ik93
Vilkėnas IIk4
Vilkėnas IIIk1
Vilkų Kampask123
Virkytaik47
Žagatpurviaik43
Žąsyčiaik22
Žiogaik10
Usėnų seniūnija1506
Antleičiaik5
Aužkykiaik21
Dėkintėliaik1
Galzdonaik84
Kalnujaikd21
Karceviškiaik8
Kavoliaik99
Kūgeliaikd-
Meišlaukiaik24
Naujapieviaik81
Naustremeniaik6
Reizgiaik41
Stremeniaik30
Svaraitkiemisk32
Uostiškiaik15
Usėnaik731
Užpelkiaik15
Veržininkaik-
Žardviečiaik-
Žemaitkiemisk292
Vainuto seniūnija2790
Aušbikavisk77
Balčiaik398
Bikavėnaik511
Buikiškėkd6
Dargiškėk28
Galnėk33
Girininkaik57
Gorainiaik335
Kivyliaik93
Lapkasėsk9
Lazduonėnaik97
Lolytisk54
Pajūriškiaik31
Paupariaikd22
Skiržemėk46
Vainutasmstl993
Žemaičių Naumiesčio seniūnija3954
Brokoriaik11
Budrikaik36
Buikiškėk41
Cipariaik141
Degučiaik578
Dėkintaik2
Galnėkd31
Grygališkėk58
Juodžiaik66
Kadagiškiaik158
Kalininkaik2
Kalnujaik22
Klebonaik11
Kulėšaik122
Laugaliaik37
Makiaik40
Midveriaik47
Palendriaik126
Pašusčiaikd7
Paupariaik17
Pažaliojik10
Raugeliaik10
Rimženčiaik64
Snukaliaik1
Spiečiaik14
Sugintaik204
Šeputaičiaik7
Šiaudviečiaik38
Tūmeliaik20
Užšustisk7
Vaitkaičiaik16
Vanagiaik181
Venckaik20
Žalpiaik47
Žemaičių Naumiestismstl1716
Žiogaičiai k 46

Marijampolės apskritis

188634

Marijampolės savivaldybė

70823

Marijampolėm48675
Gudelių seniūnija1194
Bauboniškiaik-
Beržynask26
Daugirdaik165
Gelčiaik54
Gražiškiaik2
Gudeliaimstl447
Kalnynaik74
Kampiniaik17
Kruopinėk4
Leiciškiaik8
Makrickaik25
Miknonysk109
Naujienak12
Navikaik2
Pupojaik4
Pušiniaik-
Riečiaik98
Rudėnaik56
Skęsbaliaik50
Struogiškėsk-
Šernaik14
Šlavantak7
Vazniškiaik20
Igliaukos seniūnija2547
Amalviškiaik29
Buktak2
Dambruvkak4
Daukšiaimstl310
Geležiniaik6
Gudiškiaik8
Igliaukak979
Jacentavask-
Jokūbiškiaik6
Karčiuvkak1
Kūlingėk6
Kumečiaik4
Liūliškisk41
Mačiuliškiaik20
Malinavak12
Maraziškėsk7
Margavak56
Menčtrakisk40
Mergašilisk21
Nadpaliaik2
Opšrūtai Ik16
Opšrūtai IIk107
Padvariškiaik33
Paežerėk12
Pamačiuliškiaik4
Pamargiaik29
Papajiesisk-
Pašakališkiaik13
Paužiškiaik28
Pavasakėk-
Pielkavak-
Plyniaik15
Prūsiškiaik12
Salak9
Santakak9
Stašliškiaik-
Šakališkiaik51
Šlavančiaik31
Šventragisk329
Tupikaik11
Varnupiaik210
Veselavak15
Vidgirėliaik3
Zomčinėk1
Žirniškiaik38
Živavodėk17
Liudvinavo seniūnija5607
Armoniškiaik5
Aštruliaik1
Aukštoji Buktak-
Avikilaik154
Ąžuolynask34
Balaikaik9
Bevardiškiaik1
Būdbaliaik50
Buktak349
Būriškiaik20
Dalginėk18
Danieliškiaik-
Dviratinėk4
Geležiniaik60
Gyviškiaik165
Gustaičiaik2
Išlandžiaik45
Kievinėk5
Kūlokaik221
Kumelionyskd4
Lakinskaik-
Liepynaik167
Liucinavask237
Liudvinavask34
Liudvinavasmstl1055
Marčiukinisk10
Nartask265
Nartelisk50
Narto Naujienak20
Naujakaimisk11
Naujienak209
Nendriaik-
Netičkampisk602
Norvertavask2
Pabuktėk32
Padovinysk411
Paežerėliaik13
Pašešupiaik44
Paželsviaik42
Petriškiaik1
Prodobolėk73
Putriškiaik49
Skersabaliai Ik28
Stebuliškėsk10
Strazdaik16
Šilavotask66
Šimuliaik14
Tarašiškiaik40
Triobiškiaik18
Turgalaukisk42
Užgiriaik200
Vaitiškiaik29
Vyšnialaukisk4
Zviniškiaik11
Žaidogalak2
Želsvak653
Marijampolės seniūnija6513
Adomiškėsk-
Aleksandravask7
Bajarskaik6
Balsupiaik404
Bankavak16
Baraginėk599
Bieliūniškiaik5
Bukoniaik23
Dambavak75
Dambraukak5
Dambuvkak27
Geležiniaik1
Grabavak1
Gudinėk38
Gulbiniškiaik106
Igliškėliaik6
Igliškėliaimstl334
Kancavak14
Karalenkėk4
Kermušinėk42
Kirmėlinėk9
Kižiaik2
Kuktaik93
Kuktiškiaik-
Kumelionysk495
Liepynaikd19
Medeliškiaik3
Meškėnaik70
Meškučiaik507
Mikalinėk-
Milčiškiaik6
Navasodaik29
Nendriniškiaik3
Ožkasviliaik104
Pabaigaik9
Pacentaik2
Paikiškiaik44
Pajiesysk5
Paluobiškiaik-
Panausupysk23
Pasūduonėk-
Patašinėk912
Patilčiaik25
Pazenkavak-
Pietariaik158
Pridotkaik2
Putriškiaikd14
Ringovėlėk7
Rudiškiaik2
Siberijak7
Skaisčiūnaik457
Skardupiaik104
Skriaudutisk10
Steiniškiaik-
Steponiškėsk19
Svetlicak129
Širvydaik85
Trakiškiaik648
Triobiškiaik206
Turgalaukiskd19
Ungurinėk20
Uosinėk4
Uosupisk37
Užkirčiaik55
Užupiaik3
Valavičiaik346
Vidgiriaik100
Zuikiškiaik-
Žydroniaik8
Sasnavos seniūnija3551
Aukštojik24
Avižinėk3
Balemolėk2
Barsukinėk16
Barštinėk99
Bebruliškėk5
Beržinbūdėk9
Bitikaik20
Brastak47
Būdviečiaik28
Čisavak46
Čysta Būdak24
Čiuiniškėk10
Didžioji Trakiškėk-
Dženčialaukak95
Gavaltuvak323
Gelumbiškiaik1
Kantališkiaik65
Kazliškiaik36
Klevinėk45
Kleviniaik18
Klevinkalnisk15
Kuzaik26
Lapiškiaik11
Lygumaik42
Mačiuliškėsk12
Molupisk3
Nedėldaržisk33
Nendriniaik64
Nuoragėliaik31
Obelinėk17
Ožnugariaik2
Pagelumbiškisk24
Pagirėliaik2
Pakeliškėk6
Paraišupysk6
Pasieniaik7
Pavengliskak15
Prigražiškėk7
Purviniškėk149
Puskelnėliaik5
Puskelniaik786
Raišupysk24
Rudiškiaik-
Sasnavamstl670
Smalinyčiak43
Smilgiaik269
Surgučiaik58
Svirnaviečiaik-
Tautkaičiaik267
Topeliškėsk3
Uosupėlisk20
Varnabūdėk3
Vinčaigst14
Voveriškėsk1
Šunskų seniūnija2736
Ašmonaik25
Bliūdžiškiaik17
Cykakalnisk2
Dielinėk53
Domeikaik6
Grybinėk39
Gustabūdisk31
Karužaik19
Katiliškiaik287
Kazliškiaik2
Kidoliškiaik53
Lūginėk8
Marciniškiaik24
Mokolaik1031
Mokolų Naujienak4
Obelinėk17
Obšrūtėliaik9
Pakusinėk60
Paršeliaik71
Patašiškėsk24
Piliakalniaik18
Popiliakalnisk4
Puskepuriaik21
Rudžiaik30
Samsoniškėsk7
Sarakaik11
Strazdiškiaik14
Svirnaviečiaik10
Šunskaimstl524
Tarpučiaik61
Tursučiaik219
Užbaliaik1
Vekeriotiškėk34

Kalvarijos savivaldybė

13883

Kalvarijam5090
Akmenynų seniūnija853
Aistiškiaik256
Akmenynaik250
Aleksandravask10
Būdviečiaik47
Cibavask44
Dirvonaik18
Gabrieliškiaik10
Girkantaik85
Kalnėnaik23
Krijobaliaik15
Liepalotaik35
Pakruopiškiaik13
Pavyžupysk6
Peleniaik6
Piliakalniaik6
Smalnyčėnaik20
Šulaik-
Valinčiškiaik9
Kalvarijos seniūnija5242
Barauskaik4
Brazavask66
Brukaik269
Budaviskask4
Butanavičiaik10
Dambaukak11
Deivoniškiaik17
Dominiškiaik1
Durpinėk3
Ėgliabaliaik13
Ėgliškiaik7
Gazdaik2
Godūniškiaik4
Gulbiniškiaik10
Ilgalaukak5
Ivantiškiaik2
Jakimavičiaik3
Jonaik181
Jungėnaik929
Juodeliaik100
Juodieji Šaltiniaik-
Jurgežeriaik180
Jusevičiaik421
Kalviaik40
Kampiniaik40
Kamšaik33
Karališkiaik6
Kasauskaik9
Kesteniaik33
Kimšaik9
Kreivojik-
Kreivukėk67
Kumečiaik46
Kušliškiaik186
Kvietkinėk35
Laibikiaik2
Margaik34
Menkupiaik55
Mikalaukak312
Mikališkiaik15
Miluičiškiaik6
Murgininkaik1
Naujienėlėk35
Naujienėlė Ik50
Navasodaik-
Nemunaičiaik-
Nendriaik11
Norvydaik-
Orijak23
Pabalinėk7
Pagrandaik24
Pakirsniaik1
Palnyčiak6
Papiliakalniaik1
Pasūduonysk31
Pašešupysk3
Patašinėk2
Pliumbėnaik-
Raudenisk11
Raudeniškiaik135
Rūdelėk36
Santakak255
Skersabaliai Ik75
Skersabaliai IIk-
Smalninkaik14
Staviškėsk5
Stebuliškėsk14
Sūsninkaik275
Suvalkėliaik137
Šaltieji Šaltiniaik27
Šarkiaik34
Šatinskaik10
Šleinėsk36
Šlynaik-
Štakmanavask3
Tabaraik66
Tabarauskaik12
Tarprubežiaik220
Trakėnaik163
Trakiškiaik161
Trivaravask9
Turlojiškėk54
Ukazupkak5
Vazniškiaik52
Vicentiškiaik29
Vilkabaliaik17
Zapalimaik3
Zigmantavask1
Zubriaik18
Liubavo seniūnija928
Aguonisk4
Asavak49
Barkaik2
Beržynaik1
Būdviečiaik-
Grandaik6
Gulbinavask17
Jurgiškiaik7
Kalneliaik-
Kazlavask16
Klinavask12
Kovaik42
Liubavask300
Makauskaik15
Mantrimaik10
Pagraužiaik89
Pelucmurgiaik6
Reketijak48
Sabaliavask4
Salaperaugisk203
Saulėgrąžiaik2
Sauselisk9
Senabūdisk17
Skaisčiaik24
Skaisteliaik-
Šarkaitisk-
Šarkyčiak3
Šarkisk14
Trempiniaik9
Tribarčiaik15
Žiogaičiaik4
Sangrūdos seniūnija1770
Berezninkaik17
Burokaik3
Cyrailėk36
Dainoriaik52
Gazdaik25
Giluišiaik-
Gunkliškiaik7
Kalniaik53
Mergutrakisk37
Miklausėk60
Mockaik269
Mockavak92
Naujieji Alksnėnaik12
Naujoji Radiškėk22
Naujoji Valiak3
Navininkaik72
Palnyčiak3
Pasiekosk1
Pašiliaik17
Rūdelėk12
Rūdninkaik48
Sangrūdak411
Senieji Alksnėnaik11
Senoji Radiškėk258
Slabatkak7
Svidiškiaik32
Šilėnaik21
Trakėnaik49
Trikampiaik1
Trumpaliaik4
Užukalniaik37
Vaiponiškėk50
Zovodak34
Žagariškėk14

Kazlų Rūdos savivaldybė

14937

Kazlų Rūdam7401
Antanavo seniūnija900
Antanavask695
Eglupisk3
Gaisriaik25
Kirsnokiškėk10
Linksmakalnisk7
Pliopliaik58
Skučiškėk18
Šiaudiniškėk23
Timinciškėk6
Užpilviaik-
Užuoganaik50
Vitkiškėk5
Jankų seniūnija1424
Beržupiaik13
Būdak233
Būdelėk30
Būdvietisk7
Dambavak14
Degučiaik51
Dovydaik16
Endziuliaik8
Giriniai Šunkariaik27
Išdagaik20
Jankaik386
Kampiniaik5
Karčrūdėk50
Katinaik71
Kurynėk12
Laukiniai Šunkariaik5
Laukiniškėk17
Liaudenskaik8
Lūšnak22
Maliejiškėk9
Meškučiaik2
Nemiraik17
Noreikupiaik10
Pakalniškiaik8
Panoreikupiaik8
Panoviaik5
Pašilupiaik19
Patamošupiaik-
Pilypaik37
Plačkojaik9
Sarapinaik33
Sasnavak33
Simokaik1
Skirkaik8
Storiesiaik21
Sūkuriškėk16
Šilgaliaik17
Tabakinėk3
Tamošbūdisk39
Toliejaik-
Uzaraik11
Valiaik35
Vierčiškėk9
Viliūšiaik55
Vinkšnupiaik5
Zaveckaik10
Zūkaik9
Kazlų Rūdos seniūnija4418
Agurkiškėk64
Alksniškėsk2
Ardzijauskaik7
Armališkėsk23
Audiejiškėk3
Aukštoji Išdagak-
Ąžuolų Būdak363
Baganskaik5
Bagotojik426
Baltreliškėsk1
Bartininkaik95
Bebruliškėk300
Berštupisk-
Beržiniškėk19
Beržnavienėk-
Būdelėk22
Būdvietis IIk3
Bundziškėsk18
Čečetaik35
Dambravinak36
Didžioji Trakiškėk14
Didžioji Zariškėk139
Eglinčiškėk-
Egliniškisk13
Garankščiaik5
Geruliškėk23
Girnupiaik16
Gyviškėsk7
Gluškabūdėk5
Griešiaik30
Gudeliaik198
Gulioniškėk11
Guobaik52
Guobiniškėk8
Judrarūdėk54
Juodbariškėk20
Jūrėgst473
Jūrėk558
Kajackaik-
Kajackaraistisk-
Kajackiškėk21
Kalvak7
Kampiniaik2
Karališkėk16
Kardokaik33
Karkliniaik15
Kazlai Ik119
Kazlai IIk13
Kazliškiaik21
Klampupiaik9
Klevinėk28
Kriauniškėk5
Krūveliaik66
Kučiškėk16
Kūjaik24
Kvietiškisk112
Kvietkapušisk21
Lasiškiaik7
Lodiškėk23
Marackaik11
Mažoji Senažiškėk37
Muriniškėk11
Naudžiaik2
Pačtoriškėk7
Pagyviškysk22
Pakardokysk3
Paskarlupiaik9
Paukštynėk-
Pavobelkėk11
Pečiuliaik9
Pinciškėsk11
Pributkėk21
Prūsokaik9
Račyliškėk31
Raudonplynisk1
Rūdupisk23
Selemak66
Sena Rūdak13
Senažiškėk19
Senovėk7
Skindeliškėk28
Slabadak1
Smalinpetisk33
Stainiškėk-
Stepkiškėk5
Šakmušisk35
Šalniškėk28
Šerninėk14
Šiaudadūšėk9
Šliurpkiškėk10
Tarputiškėk12
Timinčiškėk19
Trakiškėk3
Utalinak13
Utalinkak6
Užbaliaik37
Užprūdžiaik-
Valaitiškėk5
Vandeniaik13
Višakio Rūdak214
Višakiškėk4
Plutiškių seniūnija794
Būdvietis Ik1
Elniakalnisk3
Gabiaik20
Grigaliūnaik19
Grigaliūniškėsk3
Kižiškėsk12
Klevinkalnisk10
Limarkaik8
Linmargisk5
Morkaviškisk9
Pavabalkšnisk13
Pentupiaik39
Pinkaviškisk19
Plutiškėsk295
Rėkaviškisk7
Rusinkak9
Subačiškėsk172
Šarabūdėk2
Šimėkaik27
Šinkaviškisk10
Tabariškėsk78
Vasiliaučiškėsk2
Žaliojik31

Šakių rajono savivaldybė

38749

Gelgaudiškism2029
Kudirkos Naumiestism1997
Šakiaim6795
Barzdų seniūnija1184
Ambrasaik28
Baltrušiaik350
Barzdaimstl472
Buktiškiaik131
Geruliaik13
Gražiškiaik25
Kraujučiaik2
Kriaučiukaik-
Liputiškėk-
Masiauskaik-
Mergbūdisk-
Miknaičiaik17
Mozūraik12
Opšrūtaik11
Pabalsupiaik4
Pavišakiaik2
Pupiaik9
Sabijonaik19
Simokaik2
Skirkiškėk-
Sparviniaikd-
Stainiškėk-
Stugučiaik-
Žardeliaik13
Žečkalniaik27
Žiliaik46
Žvirbliškėk1
Gelgaudiškio seniūnija1259
Bonkiškėk7
Branduoliškiaik126
Dabitaik73
Daugerdiškiaik7
Daukantiškiaik443
Dobilaičiaik13
Elizavak17
Gelgaudiškiskd-
Jankūnaik17
Jotyškiai Ik46
Mozūriškiaikd-
Narkūnaik23
Pajotijysk137
Pakalniškiaik98
Petraičiaik2
Skaistakaimisk200
Stanaičiaik30
Šimkaik19
Trakask1
Griškabūdžio seniūnija3072
Antabūdisk2
Birštonaik-
Bliuviškiaik330
Degutinėk267
Dirsiaikd-
Gailynaik1
Galiniaik18
Girinė Kubiliškėk-
Griškabūdismstl1024
Katiliaik104
Kermuškalnisvs-
Laukinė Kubiliškėk19
Leliokiškėk3
Lypkaik20
Margauskaik6
Mažiškėk8
Mergbūdiskd-
Meškiniaik1
Mickaik22
Mureikaik23
Ožkiniaikd1
Paluobiaik432
Panenupiaik-
Paplyniaik10
Patamošupiaik55
Patašinėk277
Pavaitupiaik2
Pentiškiaik29
Pentviršiaik12
Rygiškiaik22
Rogupiaik18
Ropydaikd-
Savinėvs2
Skarbūdisk26
Skrynupiaik-
Smilgiaik67
Sparviniaik11
Spruktaik16
Stugučiaikd12
Šedvygaik45
Šukėtaik18
Urviniaik41
Varniškėk5
Verpikaik-
Vidgiriaik10
Viktoravak15
Vinkšnupiaik-
Vyžpiniaikd20
Zygmantaik78
Žaliablėkiaik-
Žališkėk-
Kidulių seniūnija2862
Aleksandravak70
Bagdžiaik-
Berckiaik6
Bunikėliaik27
Bunikiaik129
Burbiškiaik6
Čiūriškiaik3
Dagiliaik-
Degėsiaik36
Gečiaik12
Gudlaukisk79
Jakaičiaik14
Jokeliškiaik-
Judriaik279
Kaimelisk216
Karališkiaik85
Kėpštaik28
Keršiaik-
Kiduliaik406
Kregždančiaik12
Kriaušaičiaik60
Kukarskėk128
Liaušiaik-
Limantaik10
Maštaičiaik104
Meškinėk2
Mozūriškiaik27
Palankinėk47
Paorijaik-
Papiškiaik82
Pieščiaik36
Sutkiaik60
Šiaudinėk210
Šiurpiškiaik19
Valenčiūnaik155
Varčiuliaik24
Veršupiaik3
Višinskaik13
Voveriaik246
Zuikinėk13
Žygėnaik215
Kriūkų seniūnija2420
Andriūniškėvs7
Antūbiškiaik9
Avilėliaik8
Baraviškiaik58
Bertuliaik7
Buožiaik16
Burbaik16
Čerbiškėk1
Dainiaik10
Dauciškiaik1
Dubiniškiaik25
Dulinčiškiaik6
Eiciūnaik18
Eiginaik5
Gegužiaik29
Gerdžiūnaik313
Ilguvak198
Joginiškiaik449
Jokūboniaik53
Juškaik13
Juškiaik10
Klangiaik32
Kreiviaik16
Kriūkaimstl371
Kulniaik8
Kumečiaik52
Leoniškiaik29
Liepalotėliaik22
Margavak17
Meškeliūnaik22
Mikniškėk6
Misiūnaik-
Morkaik17
Padainiaik21
Paežerėliaik14
Paiždagiaik1
Pajotuliaik22
Paluobiaik21
Patašiaik29
Paužnykiaik16
Pieščiaik36
Pypliškėk23
Praščiūnaik4
Puidokaik2
Raninėk16
Rimašiškiaik8
Sabališkiaik5
Senieji Vedegiškiaik8
Skardupiaik4
Sutkaik55
Sutkiškiaik11
Svirgalaik10
Šalnynėvs4
Šukėtaik7
Šukėtėliaik4
Tervydoniaik46
Tūbiškiaik4
Tūčiaik1
Urlikiškėk2
Vaidgirisk5
Zygmantiškėk13
Žeimisk58
Žemoji Panemunėmstl106
Žuklijaik20
Kudirkos Naumiesčio seniūnija1330
Apirbiškiaik-
Ašmoniškiaik-
Bajoraičiaik65
Bartkaik7
Braškiaik1
Būbleliaik239
Bukšniaik12
Gyliškiaik1
Gluobiaik11
Gustainiškiaik52
Jundilaik8
Kasikėnaik-
Kaupiškiaik8
Klepaik-
Kubilėliaik113
Kulnistaik9
Kutaikd-
Meištaik27
Miknaičiaik14
Paberžupiaikd-
Panoviaik361
Pliorišiaikd2
Putinaik6
Raugalaikd-
Ročkaik-
Rudžiaik21
Suodžiaikd-
Šaukščiaik-
Tarpučiai Ik68
Tarpučiai IIkd-
Totorviečiaik94
Turčinaik133
Užsieniaikd3
Vaišvilaik8
Vaitiškiaik41
Žaltynaik26
Lekėčių seniūnija1895
Jagėliškiaik32
Jančiaik110
Kašeliaik41
Kretkampisk56
Kvietiškiaik24
Lekėčiaik129
Lekėčiaimstl1040
Mikytaik183
Naidynėk14
Nosiedaik27
Novaraistisk11
Pavilkijysk74
Pažiegždriaik26
Sirvydaik6
Šėtijaik58
Šiuoriškiaik11
Tirmėnaik39
Veršniaik14
Lukšių seniūnija2954
Adomiškiaik28
Agurkiškėk13
Akėčiaik88
Akmenynėk13
Bališkiaik35
Bartkaik7
Beduonėk6
Bernotaik-
Bridžiaivs4
Būdviečiaikd-
Gerdžiaik35
Germuoliaik22
Gražiškiaik14
Jurbūdžiaik1
Katiliaikd-
Keraik35
Kleviniaik18
Kriauniškėk5
Kūdrosk19
Kumpupiaik1
Kupriaik18
Lazdinėk1
Lepšiaik159
Liepalotaik296
Lukšiaimstl1651
Marčiukaik15
Matjošiškėk17
Miliškiaik44
Muštinėk6
Naikaik3
Ožkiniaik-
Peleniaik18
Piktšilingiaik2
Pikžirniaikd-
Plėgaik17
Plyniaik120
Pūdymaik8
Pūstauniškiaik8
Putriškėk19
Ragiškėk9
Rugieniaik-
Sabinėk4
Samuolynėk13
Skaistgiriaikd-
Skubraik7
Spruktiškėk11
Stalioriaik23
Suopiaik2
Šiaudiniaik44
Šilgaliaik13
Šiopininkaik4
Šmuiliškėk-
Šunkariaik12
Ūsaik2
Ūseliaikd-
Vidušilisk6
Viktoravakd-
Vilkupisk3
Zypliabūdisk45
Zypliškėk3
Žardvietak1
Žvikiniaik6
Plokščių seniūnija1232
Antaniškiaik32
Antkalniškiaik75
Bartupisk-
Būdelėk4
Buižiaik7
Bunikėliaik17
Buožiaik-
Čebatoriaik2
Dagiliaik11
Dubiniškiaikd3
Jotijak14
Jotyškiai IIk60
Karkazaik27
Kedėbliškiaik7
Kisieliaik20
Kubiliaik154
Martišiškėk-
Misiūnaikd-
Naujeliškiaik10
Naujokaičiaik25
Obeliškiaik6
Pajotijaik4
Pamiškiaik10
Panykiaik-
Pašiliaik-
Pavirangiaik8
Plokščiaik405
Ropienak2
Siaustuvėliaik17
Stulgiaik36
Šileravak4
Šilvėnaik64
Vaiguviškiaik26
Voniškiaik182
Sintautų seniūnija1976
Balseliškiaik9
Barandaik10
Bliūkiškiaik42
Bridžiaikd-
Būbleliaikd-
Ežeriūkaikd-
Gaisriaik28
Keturnaujienak10
Kirmiškiaik8
Klepaikd-
Kulnistaikd-
Kutaik5
Leopolėk-
Menkiniaik12
Paberžupiaik-
Pakorbūdžiaikd-
Pavasijaik11
Pavilktiniaik5
Pikžirniaik16
Ragožiaik-
Rūgiaik4
Santakaik68
Sintautaik12
Sintautaimstl586
Skaistgiriaik41
Skardupiaik15
Starkaik10
Storiūkaik8
Suodžiaik29
Šarvininkiškėk8
Šlamaik19
Šurpauliaik-
Tarpučiai IIk-
Urbantaik23
Užkertuliaik33
Užpjauniaik115
Užsieniaik232
Veršiaik589
Voveriaik9
Zypliaik19
Slavikų seniūnija895
Aukštojik9
Būtviliškiaik26
Juodupėnaik12
Juškakaimiaik55
Kaukakalniaikd-
Pliorišiaik-
Rukšniaik17
Slavikaik472
Šilgaliaik216
Šilininkaik31
Verpikaik1
Žiūriaik53
Žiurkalnisk3
Sudargo seniūnija1136
Banaičiaik16
Bosaik5
Burgaičiaik181
Dievaičiaik44
Dvarčiškiaik10
Grinaičiaik270
Iltrakiaik9
Keršiškiaik8
Kirkilaik5
Kirsliaik5
Margiškiaik4
Norkviečiaik9
Pervazninkaik203
Pukniaik7
Ramoniškiaik2
Rėžgaliaik67
Rėžiūkaik11
Ročiškiaik176
Sakalaik-
Sudargask85
Svaiginiaik4
Trakiniaik-
Žiliaik15
Šakių seniūnija4875
Aržuolupiaik14
Ašmučiaik2
Auškadariniaik2
Balseliškiaikd-
Baltkojaik32
Batiškiaik32
Bedaliaik39
Bizieriaik386
Bridžiaik88
Briedžiaik26
Būdviečiaik69
Bundzaik31
Dačnaujienak9
Daugėliškiaik42
Dėdynaik1
Degučiaik10
Duobiškėliaik18
Duobiškiaik154
Endrikiaik49
Ežeriūkaik10
Gabartaik3
Giedručiaik825
Girėnaik711
Gnievaik2
Gotlybiškiaik388
Gulbinaik22
Išdagaik416
Joniškiaik6
Jundilaikd-
Juniškiaik1
Jurbūdžiaikd-
Kadariniaik13
Katinėliaik17
Kedėbliškiaikd-
Kermušynaik3
Kiaulupiaik56
Kriaučėnaik12
Krūtuliaik5
Kumpupiaik34
Kuodžiaik40
Kušlikiaik22
Lembūdžiaik4
Lepoldavak3
Liepalotaik12
Liepkartaik3
Liukaik38
Lukšeliaik2
Matuliaik15
Melninkaik6
Menčikiaik8
Mišiurkėk43
Nartaik9
Naudvarisk-
Naudžiaik105
Pakorbūdžiaik-
Papartynaik71
Pariebiaik11
Paspirgėliaik4
Piliukiškėk8
Pyragiaik19
Plieniškiaik61
Prancaik30
Prūseliaik162
Pusdešriaik2
Rėkeliaik5
Ritiniaik63
Sintautaikd-
Skardupiaik2
Striūpaik248
Stumbriškėk1
Šikšniaik7
Šilgaliaik48
Šlišaik3
Šunkariaik69
Švarpliaik29
Tarpučiai IIkd-
Tilvikaik-
Tumšaik4
Ūseliaik-
Vabališkiaik12
Vaitiekupiaik2
Valakbūdisk-
Valiaik62
Valiuliaik70
Vargšaik13
Vidgiriaik-
Vilkeliškiaik18
Virvagaliaikd-
Vosiškėk2
Zajošiaik4
Zubriaik5
Žirniaik2
Žvirgždaičių seniūnija838
Bliuvaik5
Gudaičiaik-
Janukiškiaik206
Jurgbūdžiaik-
Karniaik3
Murinaik-
Pavingrupiaik28
Piečiškiaik-
Ramoniškiaik19
Raugalaik38
Stoškaik13
Šlyžiaik-
Trakiniaik2
Tumpaik18
Tupikaik160
Valiaik3
Viltrakiaik20
Vyžpiniaik36
Žalvėderiaik1
Žėgliaik38
Žvirgždaičiaimstl248

Vilkaviškio rajono savivaldybė

50242

Kybartaim6556
Vilkaviškism13283
Virbalism1351
Bartninkų seniūnija2739
Akelaičiaik-
Aruodiškiaik31
Auksėnaik5
Bajoraik32
Bartninkaimstl495
Dalgėnaik45
Dambaukak19
Daukšaičiaik4
Galioriškėsk2
Geisteriškiaik284
Grajauskaik30
Kunigiškiaik24
Kuosėnaik191
Kuosiaik17
Lakštučiaik398
Margaik9
Mockabūdžiaik54
Moliniškiaik1
Norvydaik7
Ožkabaliai Ik78
Ožkabaliai IIk11
Padvariaik-
Pagerniavė Ik-
Pagerniavė IIk-
Pašeimeniaik400
Piliakalniaik123
Putinėliaik-
Rasiaik47
Sausininkaik76
Skerpieviaik18
Skroblaik32
Šapkinaikd-
Šeškiniaik-
Šilbaliaik26
Šulaik-
Vaisbūniškiaik35
Vartaik219
Vilkabaliaik-
Vinkšnupiaik26
Gižų seniūnija1087
Adamarinak45
Baltrakisk37
Dabravolėk27
Dapkiškiaik11
Deivoniškiaik2
Dumčiaikd13
Gižaik548
Gižų Daržininkaik40
Išlandžiaik14
Lapankak-
Marijanavask14
Naujakaimisk8
Naujieji Gižaik15
Naujienėlėk17
Oranaik28
Pagramdaik10
Paikiaik10
Rimavičiaik113
Rūdak84
Senkiškiaik39
Strazdėsk-
Viktorinėk7
Žvirgždaičiaik5
Gražiškių seniūnija1148
Armudiškiaik2
Aštriakalnisk5
Bambiniaik2
Beržiniaik48
Dambaukakd6
Dotamaik49
Duonelaičiaik87
Duoniškiaik-
Egliniškiai Ik2
Egliniškiai IIk-
Graužiniaik16
Gražiškiaimstl401
Gražupiaik26
Jakiškiaik38
Karpiejaik10
Kauniškiaik4
Kregždžiaik32
Lankupėnaik18
Lankupkak25
Norvydaik19
Ramovietėk12
Rūkštėnaik36
Skardupiaik88
Stirniškiaik11
Strazdinėk2
Šilsodisk68
Tupikaik1
Vaitkabaliaik35
Varteliaik1
Vidgiriaik38
Vygreliaik66
Žiogeliaikd-
Keturvalakių seniūnija1966
Antupiaik80
Augiškiaik-
Bačkiškiaik298
Bardauskaik176
Beržiniaik-
Būdviečiaik7
Degsniškiaik-
Degučiaik183
Geisteriškiaik363
Gobiškiaik8
Indūriškiaik-
Juodvariskd-
Kamičiaik-
Karkliniaik485
Keturvalakiaimstl134
Krūzmargisk4
Lukšiškiaik-
Merkšiškiaik5
Mockabūdžiaikd10
Mudriaik6
Navininkaik3
Palaimak-
Palūkiškiaik9
Paplabūdiškiaik1
Patilčiaik138
Pavilkaujaik-
Pilotiškiaik-
Rakauskaik4
Rūdakd9
Rugiagėliaik40
Skriaudupisk3
Vaisbūniškiaikd-
Vienbiskiaik-
Kybartų seniūnija2858
Bajoraik91
Beržynask6
Boblaukisk-
Daugėlaičiaik64
Griebčiaik5
Gudkaimisk395
Gustaičiaik4
Jonaičiaik-
Keturkaimisk236
Kybartaik193
Kybeikiaik321
Kurmiškiaik-
Kurpikaik41
Lauckaimisk117
Lygumaik-
Matlaukysk429
Medininkaik2
Miestlaukisk47
Moliniaik-
Opšrūtėliaik-
Paražniaik17
Peletrūnaik45
Prapuoleniaik14
Sakalupisk-
Skardupiaik34
Stanaičiaik10
Stulgeliaik58
Šiaudiniškiaik422
Šikšniaik48
Šūkleliaik-
Šūkliaik48
Vaidotaik2
Varpučiaik27
Vilkupiaik163
Žagrėnaik19
Klausučių seniūnija3388
Andriškiaik204
Arminaik4
Augalaik451
Biliūnaik65
Bobiaik48
Boblaukiskd-
Bučiūnaik9
Daržininkaik258
Didieji Šelviaikd77
Didlapiaik-
Didvyžiaik-
Drebulinėk34
Garšviniaikd-
Giedriaikd36
Gudaičiaik-
Iškartaik36
Jančiaik11
Juodupėnaik-
Juozapavask12
Kataučiznak285
Klausučiaik422
Krykliaik-
Matarnaik13
Mažieji Šelviaik43
Mierčiaik35
Norvaišaik76
Puodžiškiaik4
Pūstelninkaik-
Putinaik47
Rementiškiaik-
Rumokaik70
Slabadaik173
Sūdavak459
Šapalaik40
Teiberiaik334
Zanavykaik14
Žyniaik128
Žvangučiaikd-
Pajevonio seniūnija1742
Ančlaukysk125
Aspertavaskd-
Balandėliaik13
Būdviečiaik211
Dabravolėk36
Ėglupiaik49
Gudeliaik24
Kairiaikd-
Karalkrėslisk45
Karklupėnaik66
Kylininkaik6
Klėtkininkaik16
Kunigiškiaikd-
Liubiškiaik4
Navadolėk9
Pajevonysk576
Ragaišiaikd-
Santarak-
Sodėnaik40
Stolaukisk8
Šakiaik49
Torieliškiaik5
Trilaukysk148
Užbaliaik193
Užupiaik11
Vaišvilaik108
Pilviškių seniūnija5438
Alksnėnaik32
Balčiūnaik4
Balčiūniškiaik7
Bebrininkaik167
Beržnavienėk-
Būdak5
Būdviečiaik28
Čižiškiaik-
Dabravolėk9
Dugnaik14
Dumčiaik14
Dvarniejik554
Gabriškėk33
Galiakaušiaik12
Garšviniaik5
Gulbiniškiaik25
Gurbšilisk24
Juodupiaik2
Juozūniškėk13
Jurgeliaik98
Jurkšai Ik94
Jurkšai IIk60
Kalvaik3
Kupčiškiaik2
Kupreliškiaik15
Labušiškiaik-
Leitmargiaik20
Maišeliaik-
Mažučiaik42
Meistiškėk27
Nadrausvėk5
Našiškiaik5
Naudžiaik26
Omentiškiaik8
Opšrūtaik329
Oželiaik33
Padurpinyčysk110
Paežeriaik376
Pakalviškiaik-
Pančekiaik5
Paprūdžiaik-
Parausiaik31
Pasodak25
Penkvalakiaik21
Piliūnaik18
Pilviškiaimstl1493
Pinciškėk-
Ramoniškiaik318
Sarmačinaik28
Sausbaliaik122
Smalinyčiak22
Smilgiaik35
Stainiškėk-
Starkaik18
Stirnėnaik357
Stotisk571
Strielčiškiaik8
Šačkaik29
Šergaliaik-
Švarpliškiaik9
Talkiškėsk1
Užprūdžiaik-
Vaitaik29
Varakiškėk23
Visgirdaik24
Vladiškiaik23
Žiūriaik27
Šeimenos seniūnija6351
Alvitask509
Baraučiznak1
Baziliškiaik1
Beraginėk7
Boblaukiskd-
Būdežeriaik5
Čyčkaik401
Didieji Būdežeriaik4
Didieji Šelviaik243
Dvarkeliaik-
Giedriaik529
Gudeliaik286
Gužučiaik1
Juodvarisk11
Karaliaik267
Kaukakalnisk11
Kiršaik19
Kisiniškiaik248
Klampučiaik361
Kumečiai Ik8
Kumečiai IIk8
Kumelbaliaik4
Kunigiškiaik2
Kuosiaikd8
Lankeliškiaik23
Lobiškiaik4
Majoriškiaik9
Maldėnaik469
Masikvietiškisk22
Matuliškiaik108
Mažieji Būdežeriaik434
Misviečiaik23
Navininkaik27
Obelupiaik14
Osijak11
Ožkabaliaik-
Paežeriaik569
Pagramdaik18
Pašiliaik-
Patunkiškiaik144
Pavembriaik-
Purviniškiaik5
Pūstapėdžiaik191
Serdokaik386
Simanėliškiaik5
Skerpieviaikd1
Steponaik-
Stirniškiaik96
Stolaukėlisk2
Suvalkaik212
Šapkinaik10
Šilkaičiaik4
Šukiaik80
Uosiaik87
Užbaliaik4
Vaičlaukisk106
Vanaginėk47
Varpininkaik33
Vekeriotiškiaik2
Vilkiškiaik10
Viščiakaimisk4
Vižaidaik-
Vokiškėliaik257
Znočkaik-
Žvangučiaik-
Virbalio seniūnija899
Bijotaik9
Dailučiaik179
Mažučiaik116
Santarak-
Staugaičiaik60
Šeštiniaik22
Švitrūnaik48
Virbalio Miesto Laukaik465
Vištyčio seniūnija1436
Bakšiškiaik-
Čižiškiaik9
Dobilyniaik7
Galkiemisk-
Girėnaik145
Janaukak2
Kaupiškiaik118
Kylininkaikd-
Liukiaik12
Meiliūnaik47
Naujininkaik49
Nebūtkiemisk-
Padvarniškiaik15
Pakalniaik17
Pavarteliaik2
Pavištytisk114
Rėčiūnaik43
Totorkiemisk101
Varteliaik58
Vištyčio Laukas Ik61
Vištyčio Laukas IIk54
Vištytismstl566
Žirgėnaik16

Panevėžio apskritis

299990

Biržų rajono savivaldybė

35417

Biržaim15262
Vabalninkasm1328
Nemunėlio Radviliškio seniūnija2197
Antupėk10
Aspariškiaik8
Bėčiūnaik14
Beinorask5
Bėnupėk7
Bliūdžiaik55
Bobėnaik17
Bobėnėliaik6
Briedžiaik-
Brukosvs3
Dauguviečiaivs-
Gerkiaivs1
Germaniškisk429
Gužaik2
Igauniaivs-
Jasiškiaik69
Jokūbiškisk-
Juljanavak14
Kiauliškiaik-
Kočėnaik46
Kraukliaik21
Kukuliaik8
Kuldūnaik10
Kuokaviečiaik2
Leitiškiaik9
Linkiškiaik-
Ločeraik1
Ločiaik-
Lujėnai Ik3
Lujėnai IIk5
Lukėnaik2
Lukiškisk1
Melėnaik2
Muoriškiaik8
Naujikaik5
Nausėdžiaik24
Nemunėlio Radviliškismstl729
Nemunėlio Radviliškisvs25
Nemunėlisk17
Pagojaik3
Palsupėk-
Pardambiaivs-
Parupėk59
Pučiakalnėk181
Punduriaik9
Purviškiai Ik5
Putrinėk-
Rigmantiškiaik13
Rindaugaik2
Rindaugiškiaik-
Rumbosvs-
Runikiaik1
Ruobežiaik-
Salosk1
Sandariškiaivs5
Sebentiškisk6
Slimaniškiaik30
Smaltiškiaik26
Spingučiaik-
Straugaliaik32
Strelniekaivs-
Suostask133
Svidžiaik49
Šilagalak7
Tabokinėk35
Totoriaikd-
Totorkalnisk21
Upės Sėtavs2
Vaskališkiaivs4
Velykionysk10
Zabiškiaik5
Zasiškiaikd-
Zeliškiaik-
Pabiržės seniūnija2192
Balandiškiaik67
Čeniškiaik31
Dainiūnaik39
Daniūnaik-
Daudžgiriaikd-
Daumėnaik100
Dirvoniškisk-
Dūdoriškiaivs-
Gatavinavs4
Gerkiškiaik25
Gražūsiaik-
Gulbinaik162
Juodeišiaik47
Kirdonėliaik36
Kirdonysk492
Kiršoniaik73
Kojeliškiaik23
Latveliškisk4
Likėnaik33
Naciūnaik455
Pabiržėmstl364
Padaičiaik41
Pagiriaik29
Paringužiaik14
Patatuliečiaik2
Spalviškiaik6
Šeškinėk48
Užubaliaik49
Užugulbinėk36
Užuliekniskd-
Zakriaik12
Pačeriaukštės seniūnija1770
Bačiškiaik2
Bikšiaik16
Bitniškiaik3
Butautaik7
Degesiaik-
Didžioji Panemunėk14
Diliaik2
Drabūnaik17
Dvargaliaik11
Gineičiaik4
Griciūnaik-
Grumšliaik21
Gudiškiaik-
Jackonėliaik-
Jackonysk26
Jokūbonysk-
Jonavakd-
Joneliaik-
Jukniškiaik3
Juostaviečiaik221
Kazlaik3
Kelmynėk24
Keršiaik-
Kuosakiaik5
Kuprėnaik-
Lapiškiaik36
Laumekiaik-
Legailiaik77
Mažoji Panemunėvs1
Mediniaik22
Morkūnaik7
Neizergisvs-
Odmeniškisk1
Pačeriaukštė Ik326
Pačeriaukštė IIk8
Pagaičiškiaik49
Pakalniečiaik6
Pakarkliaik16
Pasvaliečiaik311
Pauperiaik6
Peikšteniaik-
Peleniškiaik30
Purviškiai IIk3
Putriaik7
Ratninkaik1
Smilgeliaik4
Smilgiaik279
Sodeliškiaik70
Strėliškiaik13
Šarkinėk2
Šilėnaik9
Tylinavak17
Toliūnaik12
Triškaik15
Žvejotgalak63
Papilio seniūnija2638
Akmenė Ik-
Akmenė IIk3
Akmeniškisvs-
Andrišonysk4
Apaščiak8
Baryškiaik25
Bokiškiaik-
Bruzguliaik5
Čečiškiaik-
Čižiškisk-
Diemedžiaik6
Diliaik-
Diliavak-
Dirvoniškisvs-
Dukurniaik13
Einoriaik69
Eiskudžiaik63
Gačionysk2
Gaigalaik27
Gajūnaik48
Galintiškiskd-
Galvokaik30
Garšviaik9
Gervelėnaik18
Gydiškisk-
Gikonysk7
Glūdiškisvs3
Griauzdėk-
Griauzdėsk13
Griaužiaik1
Gudeliaik4
Ilgabradosvs2
Jokniūnaik25
Jokūbiškiaik-
Judiškiskd-
Jusiagirisk-
Kadaraik17
Kalpokiškisvs-
Kaukališkisvs-
Kaušiškėsvs-
Kemėnaik10
Kerpiškiaik-
Kyliškiaik14
Kojeliškisvs-
Kraštaik8
Kubiliaik13
Kuciūnaik-
Kučgalysk253
Kupreliškismstl248
Kupriaik7
Kurkliaik12
Kvedariškisk31
Kvetkaik366
Latvygalak35
Laužadiškiskd1
Mantvydiškisk9
Mažuikiaik8
Medikiaik-
Meldiškiaik-
Miegonysk24
Mikalaitiškiaik-
Mikaliaik18
Mikališkisvs2
Miliškiaik5
Mitlanaik11
Paąžuolėvs-
Paberžinėvs2
Pakvetkėvs1
Palaidžiak13
Paneretysvs-
Papilysk214
Papilysmstl312
Pariškiaik3
Parovėjak7
Paškučiaik48
Plepikiaik6
Prūdelisk10
Purleškiaik9
Pūteliaik2
Rodiškiaivs-
Roksalėk-
Roviškėlėsk-
Roviškiaik6
Ruškiškiaik-
Satkūnaik132
Sauginaik6
Skiltuvaik1
Skrebiškiaik206
Skrebiškisk10
Sližiaik11
Smaliečiaik15
Steponiškisk1
Sviesteliškisk1
Šakiškisk3
Šiekštininkaik18
Šiliškisvs4
Šlėgeriškisk15
Šmylavietėvs2
Šniurkiškiaik5
Špygiaik-
Užnemunisvs-
Vaiginaik-
Vaivadynėvs3
Valentaik1
Valiuliškiaik17
Valkiškiaik39
Vanagynėk-
Variakojiškiaik1
Vėliškėnaik-
Verdinėvs1
Vieščiūnaik7
Vijoliškisk-
Vileišiškiaik21
Žalgirisk1
Žaliojik-
Žvaguičiaik-
Žvirbliaik7
Parovėjos seniūnija2608
Ageniškisk60
Akmeniškisk16
Aleknaivs-
Apušynėk7
Ažubaliųk-
Balzieriškisk38
Beržinėk-
Braškiaik24
Brigiškiaik-
Būginiaik97
Dagiškisk2
Daukniškiaik14
Drąseikiaik247
Dreiviškiaik-
Dubriškisk10
Dvaroniškisvs12
Eglynėvs2
Franciškisk-
Gailiaik2
Garjoniaik2
Gavėniškisk65
Geniaivs2
Gilupisvs2
Gražiškiaik14
Grubiškisvs-
Gudiškisk-
Ivaniškisvs-
Juodžioniaik39
Juozeliškiai Ik3
Juozeliškiai IIk-
Jurginiškisvs7
Kacimiškisk4
Kalpokaik-
Kapinėk-
Karališkiaik7
Kašeliškiaik23
Kirbuliaik6
Kraniškisk3
Lapakritak5
Latveliaik66
Laužadiškisk2
Lieknagalavs3
Liesiškisk55
Lyglaukiaik18
Marmakiškiaik27
Mažutiškiaik-
Medeikiaik656
Medžvalakiaikd8
Migdoliškiaik-
Mikalavak1
Nausėdžiaikd6
Neciūnaik16
Olšynėk-
Paberžiaik3
Paežeriaik70
Pagervėk100
Pagervėlėk-
Pajukniškisk2
Pakriaušėvs3
Parovėjak402
Peleniškiaik9
Perkūniškisk-
Pitiškisk5
Pladiškisvs-
Puogeliškiaik2
Pūteliaikd2
Racinavavs-
Rimšiaik1
Semeniškiaik6
Serbentiškiaik-
Simaniaik2
Skrebiškiaik2
Skultiškiaik9
Spalviškiaik46
Stačkūnaikd8
Starklizdisk-
Starkoniaik-
Strazdiškisvs5
Šniūriškisvs-
Tamošiūnai Ik8
Tamošiūnai IIk2
Ubiškiaik6
Užusienisvs-
Užušiliaik256
Varnupisvs-
Vinkšniniaik62
Virškupėnaik23
Zasiškiaik-
Žirgeliškiaik3
Širvėnos seniūnija4994
Anglininkaik262
Auliaik25
Bajoriškiaik14
Bartasiškisk-
Benosiškisk-
Beržiniaik13
Biržaik874
Buožiškisk6
Butniūnaik135
Čepukaik6
Daudžgiriaik83
Daunoriaikd-
Degesiaikd-
Deikiškėliaikd-
Deikiškiaikd-
Devynbalsiaik20
Dirvonakiaik52
Egerdiškisk11
Ežerėliaik12
Galintiškisk4
Gataučiaik25
Gavėnaik14
Geidžiūnaik192
Geniškiaik1
Iškonysk32
Izdoniškisk1
Jagaudžiaik15
Javeniškiaik4
Jokūbiškiaik50
Jonavak10
Judiškisk-
Jukniškiaik2
Juodeliaik19
Karajimiškisk4
Kaukaragisvs2
Kauneliaivs-
Kauniaik26
Kilučiaik341
Kirkilaik116
Klausučiaik156
Kratiškiaik317
Krikščiaik5
Kuteliaik43
Kvietkeliaik24
Kviriškisk-
Liekniškisk-
Lieposk8
Mantagailiškisk35
Medžvalakiaik5
Mickūnaik11
Mieleišiaik24
Mikeliškiaik4
Misiškiaikd2
Mūrinėk2
Naradavak5
Nastopiškisk10
Naujikaik11
Nausėdžiaik177
Obelaukiaik387
Ožkiniškisk7
Padegesiaik2
Pagavėniaik13
Pamūriškisk-
Paskratiškiaik22
Pavariškisvs-
Pievnikaik3
Puodžiūniškiaik9
Rimgailiaik39
Rinkuškiaik703
Ripeikiaik50
Ruoliškisk-
Sidabriškiaik1
Skamarakaik26
Skratiškiaik27
Skriaudupisvs3
Smaltiškiaik7
Sofijanaukavs-
Stačkūnaik62
Svirgeliškiaik8
Svirplėnaik5
Šalniaikd-
Šimpeliškiaik25
Šlepščiaik67
Šliželiaik12
Šniukščiaik68
Štakiriaik30
Tarosiškiaik3
Tauniūnaik4
Totoriaik28
Upeliškisk7
Užulieknisk-
Vaitkūnaik13
Valantiškisk36
Varniūnaik34
Varnupisk-
Zastaučiaik23
Zizonysk60
Žalgiriskd-
Žiūriškisvs-
Vabalninko seniūnija2428
Ančiškiaik207
Apušotasvs-
Aukštuoliaik10
Baibokaik1
Bartkūnaik8
Berčiūnėliaik3
Berniškiaik9
Butniūnaik3
Čypėnaik107
Čypiškisk9
Dačiūnaik-
Daržaik6
Daskapysvs-
Daunoriaik68
Deikiškėliaik-
Deikiškiaik12
Dumbliūnaik27
Dvaržiškisk-
Džiugiškiaik-
Eiminiškiaik13
Gaižiūnaik91
Grikienosk4
Grubiškisk2
Gumbeliaik19
Guodžiaik55
Ilgalaukiaik12
Inkūnaik5
Jasiuliškiaik3
Jaunučiaik-
Kateliškiaik4
Kupriaik1
Lamokaik10
Lamokėliaik41
Laužaik7
Lebeniškiaik93
Linaičiaik3
Martišiūnaik5
Mediniškiai Ik12
Medinos Ik-
Medinos IIk4
Meilūnaik265
Mieliūnaik241
Mieliūnėliaik-
Misiškiaik2
Mockūnaik42
Muimelisk9
Muimeliškiaik13
Nariškiaik9
Narvydiškiaik32
Natiškiaik64
Padagaik-
Padvariečiaik6
Palaimak28
Patatuliečiaik3
Plikiaik7
Purvai Ik-
Purvai IIk-
Puteliškiaik-
Ramongaliaik292
Remeikiaik34
Savučiaik-
Severiškisk2
Skaistbalysk12
Smilgiškisk3
Strazdžiaik60
Sungailiaik-
Sviliaik100
Šalniaik26
Šilaik-
Šlekiškiaik3
Šukionysk267
Tribuliškiaik-
Trišakiaik-
Varteliškiaik5
Veleniškiaik4
Voriškisk10
Zaprutiškiaik35
Žiliškiaik-

Kupiškio rajono savivaldybė

24628

Kupiškism8451
Subačiusm1180
Alizavos seniūnija2297
Abejutaik14
Alizavamstl450
Auliškisk-
Bakšėnaik176
Bartašiškisk4
Berniūniškiaik9
Besąspariaik1
Buožiaik27
Čečiškiaik-
Dabramisliaik5
Daukučiaik20
Daukutėliaik-
Dičiūnaik-
Elniškiaik13
Girbučiaik10
Girsteikiaik77
Gyvakaraik149
Gliaudeliaik18
Griciūnaik24
Grincagalėk1
Gumbeliaik5
Jasiškisvs2
Juodiniaik18
Kalnagaliaik41
Kalnuočiaik5
Klingaik8
Kreiveniaik17
Kunigiškisk23
Kuokiškisk9
Laičiaik53
Likalaukiaik20
Maldiniškisvs-
Mantvydaik22
Mazgeliškisvs-
Miliūnaik22
Mirgaik2
Nodiejiškiaik34
Pabūdysk17
Pagojėvs-
Palėvenėlėk224
Paliepiaik-
Patrakėk5
Petrošiškisk10
Pilviškiaik8
Prūsagalėk8
Ratautiškisk4
Repeniškisk19
Rudikaik17
Rudikėliaik-
Rukšiškisvs-
Sabuliškiaik5
Salamiestismstl300
Stuburaik58
Suvainiaik-
Tekliampolisk-
Tuitaik7
Uogbalėk3
Užubaliaik6
Vainiūniškisk65
Viežgaik9
Zasinyčiaik23
Žadeikiaik39
Žaideliaik181
Žiliaik10
Kupiškio seniūnija4127
Akmenytėk3
Aleksandrijak138
Antašavamstl247
Astravaik31
Aukštupėnaik388
Ažubalisk1
Ąžuolytėk15
Bagdonysk30
Bedaliaik5
Bikonysk15
Biriečiaik37
Braskuškisk2
Bukėnaik9
Čiovydžiaik31
Čiuladaik-
Daršiškiaik65
Didžprūdėliaik48
Didžprūdžiaik80
Drūlėnaik57
Dumbliūnaik7
Duoniūnaikd4
Duorpiaik56
Dvaramiškisk6
Gaižiškiaik-
Gikonysk9
Gindviliaik25
Girvalakiai Ik-
Girvalakiai IIk-
Griauželiškiaik18
Iciūnaik10
Intapaik5
Jutkonysk93
Kauniškisk1
Keršuliškiaik39
Kiaulėdžiaik-
Kikonysk36
Kinderiaik61
Kreiveniškiaik1
Kuosėnaik36
Lamatosk-
Laukminiškiaik50
Liesnosiosvs2
Lopiniaivs-
Maugaraik20
Mirabelisk17
Ničiūnaik36
Ožkiniaik66
Paberžiaik36
Pajuodupėk25
Paketuriaik281
Palėvenėvs3
Paliepėliaik-
Papiliaik86
Pašepetisk23
Pyragiaik147
Plundakaik32
Puponyskd-
Račiupėnaikd16
Rėkučiaik5
Samarskak-
Skodiniaik32
Slavinčiškisk53
Stičkalnisk14
Svideniaik162
Šalnakandžiaik2
Šepetak620
Šnipeliškisk114
Tebešiūnaik7
Trasykiaik-
Uoginiaik186
Užubaliaik3
Varniškiaik20
Vėžionysk139
Viktariškiaik31
Vilkiškiaik1
Vilniusk-
Virbališkiaik235
Visgiūnaik14
Žeguniaik26
Žemaitėliaik-
Žiūriškiaik9
Žižmariškisk5
Noriūnų seniūnija2851
Akmeniaik18
Atkočiškiaik7
Aukštaičiaik23
Beržytėvs-
Byčiaik196
Bitaitisk-
Blizgėvs2
Buivėnaik38
Bukonysk13
Čižovkak-
Didžiagrašiaik7
Dūbliškiaik8
Girelėk-
Juozapavavs-
Karaliūnaik37
Karklynėk10
Kirdiškisk2
Kukaukavs8
Maksvyčiaik45
Mažionysk2
Morkūniškisk6
Mutkūnaik26
Noriūnaik1176
Padegsnysk3
Pakarkliaik1
Palėvenėkd1
Palėvenėmstl89
Paliepėvs2
Pamarnakiaikd-
Paprūdžiaik52
Pasuosiaik16
Plačeniškiaik3
Puponysk160
Račiupėnaik4
Radžiūnaikd6
Ropiškisk1
Rudiliaik485
Siauriaik104
Sidarovkak-
Smilgiaik222
Stirniškiaikd14
Suvainiškisvs-
Šatiliškisk-
Tylučiaik-
Vaideginėvs3
Vasalavak11
Zabelinėk-
Žvėriaik50
Skapiškio seniūnija2105
Ažubalisk-
Ažuvadžiaik20
Bajoraik32
Beštupisvs5
Biliūnaik123
Blizgėk-
Cegelnėvs-
Čypeliaik8
Čypiškiaik-
Čivaik1
Čivonysk30
Dailiūnaik72
Daugiškiaik-
Duoniūnaik21
Dzivoniškisk-
Eičionysk30
Geniškisk-
Girvalakiaik6
Gūraik3
Jaučiapievisk1
Jokšiaik2
Jokšiškiaik-
Juozapavak-
Jurėniškiaik3
Kandrėnaik68
Kandrėnėliaik19
Kepuriaik6
Kepuriškisgst-
Kepuriškisvs-
Kereliaik22
Kirkėnaik2
Kreipšiaik170
Labdiškisk-
Laibiškiaivs-
Laičiaik217
Laukeliaik2
Lazdynupisvs2
Mičiūnaik8
Mikiškiaik12
Mikniškiaik-
Mirabelėlisk3
Misiukiškisk4
Miškonysk27
Mituvak3
Naiviaik283
Narbutaik1
Paliesisk-
Pocauskaik24
Puponys Ik35
Salagalysk-
Skapiškisgst109
Skapiškismstl496
Skapiškisvs17
Slabadak10
Staniuliškisvs-
Stukaik4
Stukonysk-
Šileikiškisk-
Šimiškiaik8
Šiurpiškiaik-
Švedukalnisk31
Tatkonysk66
Topolisvs6
Totoriaik24
Tviraik29
Vaduvosk-
Vainiškiaik2
Vengriškisvs7
Vergučiaik5
Vėželiaik17
Vilniuskd-
Viluiniaik1
Žardeliškiaivs4
Žiogaivs4
Subačiaus seniūnija1396
Bagdoniškiaik10
Bajoriškiaik11
Baronaik6
Bražiškiai Ik2
Bražiškiai IIk9
Budrionysk13
Butrimaik12
Čečeliaik25
Dvariškiaivs13
Girėnaik14
Gražiškiaik4
Gudgalysk2
Ilčiūnaik15
Ilgučiaik17
Jauniūnaik13
Kantrimiškisk4
Kumpiniškisk4
Kumponiškisk-
Kunčiaik15
Lukonysk299
Masilioniškisk1
Miliūnaik109
Oniūnaik23
Padembisk15
Pagirėk1
Pamarnakiaik14
Paryžėk7
Pasubatėk3
Paviešintysk30
Radžiūnaik9
Raugališkisk6
Rudiškiaik1
Skverbaik90
Smėlinkak11
Stirniškiaik42
Stračniaik50
Subačiusmstl194
Subačiusvs18
Šalteniaik9
Šaukliškiaik41
Šiaudiniaik11
Terpeikiaik49
Valakaik98
Varaniškiaik56
Vėveliškisk1
Vigodkak2
Vivuliaik6
Zalietiškiaivs4
Žviliūnaik2
Žvirblionysk5
Šimonių seniūnija2221
Abručiovkak-
Adomynėk328
Adukiškisvs2
Aluotosk52
Apirbaik-
Ažubaliai Ik-
Ažubaliai IIk3
Bagdonavak-
Bartešiškėsk-
Beregiaik21
Brakniaik2
Bugailiškiaik64
Butėnaik52
Butkūnaik21
Čvikliaik3
Dapšiaik15
Daukaik-
Druskiaik29
Gaigaliaik42
Galsiškiaik6
Gegužiniaik10
Geiminiaik9
Grubosk-
Inkliuzaik12
Juodlaukysk-
Juodpėnaik263
Juodžiūnaik25
Jurgeliškiaik1
Jurkštaik16
Kairiaik2
Kalnelisk2
Karaliūniškisk2
Keginiaik76
Kepurynėk6
Kinderiaikd7
Kurapkiškiaik2
Labeikiaik-
Lanauskaik10
Linkiškiaik10
Lipkiškėsk4
Lukošiškisk-
Malvinavak1
Margavonėk16
Mazgeliškiaik7
Mieliūnaik84
Mielošiaik-
Migonysk132
Miškinėliaik6
Naujikaik20
Nociūnaik39
Obonysk34
Pagojėk-
Paižinysk8
Pajuodbalysk4
Papušėk-
Pelyšiaik53
Pjūklaik-
Pukniaik6
Punkiškiaik5
Puodžiukiškiaik2
Puodžiuliškisvs-
Puožask17
Puponys IIk12
Pūstelninkaik-
Puzionėliaik17
Puzionysk-
Raukštonysk9
Rozalimask7
Ruzgaik8
Sokonysk21
Starkonysk17
Šapalaik4
Šereliaik-
Šernupysk14
Šetekšnosk5
Šileikiaik11
Šimonėliaik1
Šimonysmstl505
Tumasonysk14
Uldukiaik-
Uogšilysk16
Vairiškiaik6
Varneliškiaivs1
Vėderiškiaik13
Vidugiriaik2
Vilviškiaik-
Visbaraik3
Vodonysk4
Žeimiaik-

Panevėžio miesto savivaldybė

119749

Panevėžysm119749

Panevėžio rajono savivaldybė

42855

Ramygalam1733
Karsakiškio seniūnija3921
Akmeniaik60
Aščiagaliaik41
Aukštuolėsk3
Barsiukaik1
Baruoliškisk3
Bernotaik19
Beržynėk8
Beržynėvs-
Bygailiaigst-
Bygailiaik50
Bobkalnisk23
Breiviškiaik48
Butėnaik24
Čivaivs1
Daniliškisvs9
Daukniškiaik16
Daukšėnaik1
Gailiaik15
Galiniškisk-
Geležiaik22
Geležiaimstl386
Griaužaivs2
Grikienaivs3
Grundiškisk12
Gudgalysk30
Jujėnaik1
Kakūnaik15
Karsakiškisgst21
Karsakiškisk211
Katininėk-
Kaubariškisk57
Klickaik6
Klimbalėvs3
Lamatosvs3
Laužaik-
Likiškiaik-
Likpetriaik28
Linkėvs8
Linkiamiškisk5
Lopiniaik9
Masiuliškiaik1
Mažeikiškiaik2
Medinaivs-
Mėdžiūnaik15
Mėlyniaik5
Natiškiaik-
Naujadvarisk-
Naujikaik52
Nevetiškisk-
Ničiūnaik7
Padagaik1
Paežerys Ik67
Paežerys IIk21
Pagiegalak53
Palaukiaik92
Paliūniškisk463
Pamarliškiaik23
Pamarnakisk25
Patrakiaik12
Pažambėvs7
Pelėdiškisk15
Pievoniškiaik13
Pikčiaik-
Pinigėliai Ik45
Pinigėliai IIk9
Prūseliaik60
Putauskaik7
Puzinaik4
Rateliaik7
Rodūnėlėk29
Ropidaivs-
Rubežiusk4
Samanynėk20
Skūpaik1
Sodeliaik113
Startaik24
Stukalaukisvs-
Stumbriškisk46
Sukniškisk29
Šakupisvs-
Tautvilaik31
Teitiškisvs-
Tiltagaliaik450
Trakaik-
Trakasvs-
Tutiškiaik24
Uoginiaik-
Uoselysk2
Ūsiškisvs-
Užubaliai Ik-
Užubaliai IIk8
Vabalaik3
Vaivadaik752
Valiniaivs-
Vareikiai Ik8
Vareikiai IIk11
Vareikiai IIIk-
Velniakiaik15
Vepaik66
Vidugiriaik-
Vilkapjūviaik60
Virsnisk17
Višteliškisk-
Žambask7
Žiaunaik3
Žiliškiai Ik38
Žiliškiai IIk-
Žvikaik10
Krekenavos seniūnija5383
Akmenytėk-
Anapolisvs-
Ąžuolytėk43
Ąžuolytėk6
Baibokaik9
Baibokėliaik5
Baimainiaik27
Barinėk10
Bartašiūnaik-
Bartkūnaik12
Bernatoniaivs27
Biručiaik1
Bobiniškiaik16
Bokštaik-
Bulbinavak-
Burveliaik125
Butrimoniaik9
Čiūraik43
Daniliškisk10
Daugėliškisk-
Dembavak2
Dlužniavak-
Dobrovolėk2
Garšviaik5
Glitėnaik50
Grąžčiaik7
Gringaliaik13
Grinkaik15
Gudžiūnėliaik5
Ibutoniaik117
Iciūnaik33
Juragiaik8
Karbonkavs6
Kazokaik43
Krekenavamstl2003
Krekenavavs5
Krivuliaik17
Kurgulaik7
Laukagaliaik2
Laužupisk6
Lazdynėliaik19
Leonardavask2
Linkaučiaik411
Linkavičiaik-
Lipniškiaik-
Liubičiusk2
Mackoniaik1
Mairiškiaik8
Margioniaik3
Miciūnaik-
Miškiniaik2
Miško Palivarkask-
Mitriūnaik187
Mučiūnaik23
Naujarodžiaik334
Naujieji Vadaktaik5
Noreikiaik22
Norušiaik-
Oreliaik29
Pabiržiaik20
Padvarninkaik3
Palinkuvėk21
Papalčiaik72
Paskaisčiaik-
Pasodėlėk-
Pempėsk26
Petriškiaik33
Pilipuščiaivs17
Pociūnaik-
Preibėk-
Rabikiaik105
Radviliškiaik75
Raičioniaik16
Rodai Ik1
Rodai IIk23
Rūtakiemisk150
Samarakd-
Simoniškiaik-
Skaistkalnisk25
Skilvioniaik8
Skripijak16
Skruzdėlynėk1
Slabadak5
Slabadavs-
Slabadėlėk14
Slabadėlėk13
Stirninėk7
Stuomeniškiaik43
Šakalynėk1
Šambalioniaik13
Šilaik4
Švenčiuliškiaik34
Šventupiaik109
Tabolskak-
Telviškiaik2
Ūdraik19
Ustronėk1
Užliaušiaik18
Vadaktaik26
Valmoniškiaik6
Varyklosvs-
Vėjalaukisk1
Vilkaik59
Vilkijak1
Vyneliaik2
Viržonaik5
Želniškiaik11
Žemantiškiaik9
Žibartoniaik621
Žydeliaik10
Miežiškių seniūnija2762
Adomavavs1
Bajoriškėliaik4
Bajoriškiaik30
Barsiukynėk-
Batrakaik24
Biliūnaik22
Birentiškisvs9
Budrionysk17
Bukaltiškiaik25
Dvarininkaik11
Eigirdaik8
Garšvynaivs1
Girelėk-
Girelėvs-
Gitėnaik48
Gristupysvs-
Jasvilonysk62
Jočiūnaik12
Kaimiškisk40
Karšinaukak53
Kavoliškisk2
Kerblonysk16
Kulbagalysk5
Kulbiaik32
Kunciagalysk16
Kuzmiškisk-
Limeikiaik90
Liudvinavak2
Margučiaik54
Marijamborask-
Martyniškiaik16
Mieliškiaivs6
Miežiškiaimstl716
Miškiniaik-
Nainiškiaik32
Narbutaik5
Nevėžisk346
Nibragalysk48
Nikolajevkak2
Noriškiaik-
Novogrudkak8
Pagaidžiupiaik2
Pagojysk26
Pajuostisk9
Pakapėk1
Pakarpinėvs-
Pakryžiaik4
Pašiliaik18
Patrakiaik1
Pavašuokiai Ik6
Pavašuokiai IIk45
Plakiškiaivs3
Pučekaik26
Purkonysk10
Raguvėlėgst36
Raguvėlėk11
Simuliškisvs6
Steponiškisvs31
Stipruoliaik21
Surviliškisk1
Sutkūnaik11
Šiurpėsvs7
Taruškosvs56
Tatiškiaik13
Tautkūnaikd-
Tekoriškisk65
Trakininkaik35
Trakiškisk430
Trumpragysk21
Tumagalysk28
Užuprūdžiaik16
Užusieniaik6
Vaideginėk4
Vainiškisk5
Venslaviškiaik45
Žariškiaik-
Naujamiesčio seniūnija4222
Algirdavak21
Auriliškiaikd-
Baibokėliaik2
Berčiūnaik270
Berniūnaik1
Biručiaik-
Bučiaik20
Dailidiškisk4
Degionysk47
Drąseikiaik15
Garšviaikd3
Gustonysk474
Jaciniškisvs-
Jutkoniaik36
Kalnelisk-
Kiemėnaik-
Kurmėnaik47
Labininkaik-
Lakštingalosk64
Liberiškisk382
Maletiškisvs3
Mariezaik1
Marusynėk-
Mazgaigalisk42
Mickiemėk48
Molainiaik472
Murmuliaik12
Narutiškisk21
Naudvarisk42
Naujamiestisk172
Naujamiestismstl832
Nauradaikd36
Nausodėk60
Navaršonysk30
Nevėžninkaik29
Nociagalak15
Paalkupisvs6
Pakalniškiaik8
Paliesėk12
Pamargėvs-
Papušiaik12
Paviešečiaik27
Pažibaik110
Povilauskaik14
Pranionysk11
Prievačkak11
Puoriaik9
Puškonysk8
Ragainėk218
Sargėnaik58
Sidziūnaik-
Smiltynėvs38
Strolionysk13
Trakiškiaik5
Ūdraik3
Vadaktėliaik47
Varpučiaik363
Vaskonysk31
Verpėjaik3
Vilkeliaik14
Panevėžio seniūnija5576
Abukauskinėk1
Adolfavak3
Adomavak40
Alinavak3
Apidėmėk8
Aukštatrakisk13
Auriliškiaik-
Ažagaik17
Baroniškiaik31
Berčiūnaik147
Bernatoniaik668
Birželiaik33
Bliūdžiaik110
Daukniškiaik22
Daukniūnaik400
Dikonėliaik3
Dikoniaik7
Dragonysk81
Dūdorynėk13
Eimuliškisk-
Gailiūnaik97
Gasparaik12
Gasparėliaik13
Gegužinėk594
Girelėk-
Glazaniškiaik1
Grikpėdžiaik-
Įstricak24
Janališkiaik3
Juodlieknisk6
Jutiškiaik16
Kapinėk-
Kareiviškiaik9
Kašiaburisk10
Katkaik1
Kaukiškiaivs2
Kerbušiaik8
Kiūčiaik-
Klevečkinėk28
Kliuokmaniškisk-
Kriaučiūnaik19
Kupstaik23
Kurapkynėk-
Lėkiškisk1
Lieknelisk9
Liepiniaik1
Linoniaik2
Maksvytiškiaik29
Mantvydaik23
Margiaik5
Medikoniaik42
Mickeliūnaik5
Mileškūnaik7
Mitabynėk2
Mitkaik9
Naujalaukisvs7
Niurkoniaik2
Paįstrysk322
Pakaušiaik32
Pakuodžiupėliaik8
Pakuodžiupiaik77
Palėvenisvs-
Paliukaik44
Pamiškėk14
Pazūkaik11
Pažalvaičiaik2
Petrauskynėk9
Petruliškisk2
Piniavak1158
Plukiaik62
Pragarėlėk130
Preibiaik11
Pūkeliaik2
Pūkiaik13
Puodžiūnaik134
Puodžiūnėliaik11
Rėkliaik27
Rudikėliaivs-
Rudikiaivs-
Sabonėliaik3
Senalaukisvs2
Senamiestisk53
Sendvarisvs4
Senkeliškisk-
Siteniaivs5
Skaistgiriaik282
Skynimaik89
Spirakiaik31
Stačiūnaik10
Stalilioninėk2
Stanioniaik40
Šakiškiaik29
Šaukliaik4
Šerpliškiaik2
Šeškaik48
Šiaudinėk9
Tartališkisvs4
Teberešiškiaik56
Tičkūnaik98
Ūtak71
Vanagiškiaik13
Varakiškiaik2
Viktorinėvs-
Vilkiškisk-
Vynupėk27
Voverinėk13
Žaliapurviaik-
Raguvos seniūnija1945
Alantavs-
Bauriškisk9
Briežvalkisk8
Dūdelėnaik22
Fermak258
Justinavak-
Kartanaik20
Kieliugalak19
Kritižisk46
Kučkaik6
Kunigiškiaik6
Laukagalėliaik5
Laužavietėk-
Lukštėsvs12
Padambėk8
Pakritižisk17
Paliepiaik-
Pramislavak4
Praščiūnaik24
Pupeliškiaik6
Putiliškiaik35
Ragelkak1
Raguvamstl610
Raguvavs38
Sodeliškiaik36
Šiekštinėsvs-
Šilagalysk2
Šilaimstl298
Taurinėk-
Užubaliaik2
Užunevėžiaik402
Vėjeliškiaik26
Vėžiškiaik13
Vilkonysk12
Ramygalos seniūnija2499
Apušotasvs-
Aukštadvarisk396
Aukštadvarisvs-
Barklainiai Ik169
Barklainiai IIk34
Bartkūnaik1
Butkiškiaik21
Černiauskynėvs10
Daniūnaik321
Daubaraik-
Daukšynėk14
Debikonysk28
Dūdoniaik5
Dumlaukiaik7
Džiugailiaik3
Gabulaik-
Garuckaik349
Giedraitinėk-
Gintautaik1
Girelėvs8
Girsteikiaivs4
Glebauskaik16
Gruzdiškisk-
Gudeliai Ik22
Gudeliai IIk4
Gudeliukaik-
Išlaužaik9
Joskildaik16
Jovaišaik2
Juodikoniaik24
Juodžiaik-
Juškaičiaik1
Jutkiškisk12
Kalneliaik14
Karveliaik10
Kraujeliaik-
Kučiaik21
Kunigiškiaik5
Kuršiaik24
Lapkalnysk-
Linažiedžiaik9
Liubartaik16
Masiokaik36
Mėtytiniaivs10
Miškiniaivs3
Naujadvarisk11
Naujasodėk3
Nendrytėvs1
Padembiaik20
Paežerisvs4
Pakščiaik3
Pamiškiaik4
Pampliaik3
Papojiskd6
Pašiliai Ik18
Pašiliai IIk69
Pociūnaik2
Povilonysk2
Praperšak9
Rainaičiaik10
Ramygalavs1
Raukštoniaik16
Rimaisaik34
Sokeliaik31
Stebėkiai IIk46
Šambalioniaikd-
Šambalioniškisvs3
Šatrėnaik21
Šilaičiaik14
Šlekiaik6
Uliūnaik403
Užkalniaik27
Užuraisčiaik10
Vaidilaik19
Žižmeliaik-
Žižmiaik50
Žižmintaik2
Žudžiaik25
Žumbrickiaik1
Smilgių seniūnija1958
Algirdiškisk-
Aukštakiškisk3
Davongalisk1
Gilbonysk69
Giniūnaik23
Gustonyskd24
Kairiaik15
Kiaužeriaik30
Kurysk12
Labininkaikd-
Ledakupisk33
Matarakaik23
Meldiškiaivs3
Nauradaik6
Naurašiliaik12
Niaukonysk59
Paskirtinisvs-
Pavinkšniaivs17
Pažibaikd5
Pažvėriniaik6
Pelenėk2
Perekšliaik446
Puziniškisk7
Rimiškiaik72
Samališkiaivs-
Savitiškisvs-
Sinkonysk16
Skiedrynėk2
Smilgiaimstl652
Smilgiaivs41
Sujetaik213
Šarkinėvs10
Švaininkaik43
Utėnaik41
Valiliškiaik10
Vanaginėk7
Viburiaik36
Žardelisk-
Žvalgaik19
Upytės seniūnija1554
Augustavak10
Beržytėk6
Ėriškėliaik-
Ėriškiaik725
Gėlainiaik1
Kupetinėk-
Levaniškis Ik2
Levaniškis IIk-
Levaniškis IIIk-
Marimpolisk8
Memenčiaik27
Stultiškiaik52
Tarnagalak39
Upytėk577
Vaišvilčiai IIk4
Varupisk4
Vilkeliaikd-
Vinkšnėnaik99
Vadoklių seniūnija2317
Alantavs1
Alantėsk67
Anitavak9
Antanavak7
Atgailak-
Bedrėsvs4
Butėnaivs-
Čelkiaik16
Datūniškisvs2
Degeniaivs6
Dementonysk12
Geležiaik-
Genėtiniaik76
Girelėvs-
Grigaliaik-
Griniūnaik7
Janapolisk-
Janioniaik5
Jotainėliaik6
Jotainiaik885
Karaliaik18
Karvedžiaik6
Kazimieravak5
Kerbeliaik8
Klebonaik17
Kutronysk11
Laukagaliaik19
Laukiškiaik-
Meškiaik18
Mikališkisk-
Mikėnaik366
Miliešiškiaik7
Moceikaik7
Naujasodėk-
Paaptekysk-
Paežerisk26
Paištakiaik-
Plačkelisk10
Retynėvs-
Skatikaik-
Stebėkiai Ik-
Stetiškiaivs-
Stiepraik2
Stumbriaik-
Suodžiaik9
Šambališkiaik2
Ustronėk-
Užbutėnisvs-
Užugojaik1
Vadokliaik-
Vadokliaimstl651
Vainoriaik-
Vakagaliaik-
Veliapolisk1
Veliapolisvs-
Žvalgaičiaik30
Velžio seniūnija8985
Aleksandravak2
Apynojaik-
Bajoriūniškisvs-
Bauriškisvs-
Bauriškisvs1
Beržytėvs-
Butkūnaik2
Čypliaik11
Daumėnaik-
Dembavak2397
Domažiškisvs6
Dubosk1
Gustiškisvs1
Joniškisk12
Kabeliaik94
Kairiaik106
Kalnuotėvs3
Karužiškiaik4
Katinaik392
Keravak91
Kibiškisk26
Kirdeikiaik3
Kirkūnaik26
Klepšiaik12
Kuodžiaik-
Kutiškiaik26
Kvederiškiaik-
Lepšiaik10
Liūdynėk762
Marijonavavs24
Maženiaik169
Midžiūnaik16
Molainiaik208
Nakrošiaik3
Navapolisvs10
Oželiaik19
Paalantėvs-
Pabaliaik3
Paberžisk17
Padubėvs-
Pagiriaivs4
Pajuodžiaik10
Pajuodžiukaik1
Pajuostisk197
Pakalniaik9
Pakojaik3
Pamolainiaik-
Papartynėvs-
Papojisk-
Pažagieniaik962
Pliūriaik-
Preidžiaik95
Ragaudžiaik32
Raguvėk1
Ringisvs3
Skaistakalnisk-
Skurdeniaik3
Sodeliškiaik14
Staniūnaik638
Stetiškiaik10
Šilagalysk649
Tautkūnaik5
Uliesisvs2
Uoksaik48
Uoksaivs-
Vaišvilčiai Ik120
Varčiosvs-
Varšaukavs1
Velykiaik9
Velželisk236
Velžysk1417
Vyčiaik59
Vilkiškisvs-

Pasvalio rajono savivaldybė

34920

Joniškėlism1477
Pasvalysm8709
Daujėnų seniūnija1547
Balčiškiaik6
Baliečiaik7
Baluškiaik51
Barklainiaik22
Baukaik20
Čekiškisk2
Dalinavosk-
Daujėnaimstl479
Dirvoniškisk3
Dvareliškiaivs5
Girsūdaik537
Guodžiųk9
Levaniškiaik2
Liukpetriaik2
Mažionysk11
Mikėnaik36
Naujasodisk16
Orijavs5
Patrakėk6
Petrovkak9
Porijaik157
Puteikiaik2
Sereikiaik-
Smilgiaik115
Smiltynėk9
Šakarniaik-
Trajoniškisk4
Vaidagynėvs6
Valakaik25
Vytautaik1
Židoniaik-
Joniškėlio seniūnija3605
Austakynėvs-
Daniūnaik3
Didmiškisvs-
Gailioniaik13
Gailioniškiaik6
Gedžiūniškiaik9
Girelėk9
Gustoniaik92
Jaciūnaikd-
Joniškėlisk310
Jukiškiaik-
Jurgeniškiaik9
Kapčiūnaik80
Katinaik2
Katkūnaik99
Kelmučiaik3
Lepšynėvs1
Lukštynėk13
Mekšriaik12
Meladiškisk-
Meškalaukisk566
Nakiškėliaik25
Nakiškiaik213
Narteikiaik603
Nereikoniaik53
Norgėlaik317
Oželiaik4
Pagirysk12
Pagirnupiaikd-
Pamažupiaik160
Pamūšiaik1
Pantakoniaik20
Pažąsaik81
Punkreliaik20
Ruškeliaik21
Saboniaik166
Senkoniaik3
Smilgeliaik4
Stačiūnaik136
Stasiukaik-
Stipinaik15
Šiukštoniaik31
Švobiškisk367
Valdeikiaik54
Vildūnaik60
Židoniaik6
Žiukaik6
Krinčino seniūnija2558
Aukštuoliaik8
Ąžuolpamūšėkd-
Balčiūniškisvs1
Barklainėliaik6
Barklainiaik64
Berčiūnaik32
Dagilynėk62
Dambynėk1
Daniliškiaik39
Daniūnaik50
Daučkėnaik5
Daukniūnaik7
Daukšiaik18
Gaidynėkd-
Gulbinėnaik271
Juodžionysk25
Jutiškiaik8
Kalniškisk-
Kraštaik283
Krinčinasmstl527
Krinčinasvs16
Leliškiaik17
Ličiūnaik189
Miežiūnaik23
Motiejūnaik13
Paberliaik14
Paežerėliaik2
Pajiešmeniaik603
Peteliškiaik34
Petriškiaik6
Raubonyskd9
Ruopiškiaik5
Skieteliaik5
Sodeliaik16
Stasiškiaik-
Steponiškisk-
Suntautaik8
Tetirvynėk10
Trečionėliaik21
Trečionysk21
Užusienis Ik41
Užusienis IIk-
Varžaik2
Vidubalėk29
Žabynėk34
Žadeikiaik6
Žydžiūnaik8
Žoliškiaik-
Žvirgždėk19
Namišių seniūnija1076
Deveitoniaik9
Kiemėnaik493
Kužmiškisk-
Manikūnaik193
Mitrišiūnaik4
Molynėk7
Momelėnaik2
Namišiaik343
Petrošynaik-
Purviaik3
Velželiaik-
Velžiaik22
Pasvalio seniūnija4023
Adampolisk11
Aukštikalniaik323
Auriliškiaikd5
Balsiaik8
Brazdigalak9
Čižiškiaik73
Dagiliškisk180
Diliauskaik206
Dvareliškiaik13
Gaidynėk-
Geivitoniaik3
Girniūnaik9
Kantariškiaik5
Kiemeliaik105
Kurkliškiaik29
Levaniškisk10
Ličiūnaikd-
Ližaik24
Maliupiaik5
Maskoliškiaik6
Mediniaik30
Migoniaik72
Naujikaik14
Paberžėliaik24
Paberžiaik18
Pagojis Ik3
Pagojis IIk32
Palėvenėk11
Pamiškiaik3
Papyvesiaik386
Pasvalio Vienkiemiaik224
Pašilėk8
Pervalkaik223
Putriškiskd-
Ragujaik83
Rojūnaikd-
Sindriūnaik24
Sindriūniškisk-
Skėriaik20
Stačiūnaik48
Svirpliškisk29
Šikšneliškiaik15
Šimonėliaik6
Šimoniaik142
Šimoniškisk12
Šlamaik6
Talačkoniaik324
Trūliškisk26
Ustukiaik615
Užusienisk15
Vaidžiūnaik8
Valakėliaik339
Varlynėk7
Velniakalnisvs1
Vilkagirisk49
Vilkynėk-
Vytartaik35
Vytartėliaik1
Žadeikėliaik34
Žadeikiaik108
Žiližiaik4
Pumpėnų seniūnija2989
Aukštagojisk31
Auriliškiaik19
Balčiūniškisk1
Banioniaik5
Bartkūnaik-
Dalickaik1
Dirvonaik4
Druciškiaik4
Dručmaniškiaik11
Dūdiškiaik7
Dumbliūnėliaik4
Gegabrastak33
Gustadalisk17
Januškaik-
Jurgėnaik36
Jurkašiškisk-
Kalnask431
Keneliaik10
Kirkiliškisk15
Kliuokmaniškisk4
Krikliniaimstl290
Lavėnaik216
Lipniškisk2
Margiaik1
Melėnaik1
Miesteliškiaik4
Mitkaik-
Molynėk10
Moliūnaik70
Paįstriečiaik81
Pašilėkd-
Pašiliečiaik5
Pavalkisk-
Pumpėnaimstl952
Račiškiaik5
Ramoninėk7
Rinkūnaik367
Sereikoniaik26
Smilgeliaik46
Stebeikiaik13
Storiškiaik1
Talkoniaik104
Užusieniskd-
Vanaginėk-
Vilkiškiaik147
Vizoriaik8
Pušaloto seniūnija2352
Baldoniškisvs1
Būdininkaik-
Budrioniaik3
Buojaragisk-
Daukučiaivs5
Deglėnaik274
Dičiūnaik8
Jaciūnaik16
Jakūboniaik6
Jukoniaik16
Kaukliaik64
Kidžioniaik81
Kruopinėvs-
Laukugalisvs6
Lepšynėvs1
Maldučioniaik5
Matkūnaik4
Medikoniaik15
Mickaičiaik1
Migonėliaik20
Mikoliškisk617
Oreliaik5
Ožkyčiaik14
Pabėrvalkiaik9
Pabuojaik51
Pagirnupiaik1
Pakalniškiaik15
Palėveniaik-
Papiškiaik22
Pušalotasmstl885
Pušalotasvs21
Stumbriškisk82
Šedeikoniaik6
Šermukšniaik3
Toliūnaik51
Vaitkūnaik4
Valmoniaik25
Vildūnaikd-
Vytėnaik15
Saločių seniūnija3396
Ąžuolytėvs-
Ąžuolpamūšėk45
Bajorėliaik21
Baltpamūšisk12
Brenčiaik26
Buiviškiaik11
Burgėnaik12
Dagiaik107
Dagilynėkd-
Globinaik5
Gniaužiaik10
Gripkeliaik5
Gudiškiaik6
Kamardėvs1
Kildiškisk-
Kubiliūnaik187
Kurpalaukisk107
Mediniaik11
Medomiškisk3
Morkūnaik3
Murziškisvs12
Namajūnaik13
Pačeriaukštėk-
Pagojaivs-
Pakamačiaik-
Puigiškiaik19
Puodžiaik175
Puškoniaik217
Ramužiaik19
Raubonysk543
Raudonpamūšėk17
Rojūnaik26
Saločiaimstl913
Saločiaivs29
Saudogalak82
Skruzdėlynėvs1
Sokaik8
Stasiškiaivs-
Šakarniaik63
Šakarniaivs6
Šalnaičiaik9
Škilinpamūšisk55
Šunkiškiaik13
Taupriaik17
Telželiaik1
Trečionyskd-
Vidugiriaik7
Vileišiaik9
Vilkynėvs-
Virbalaik4
Žadeikoniaik191
Žilpamūšisk375
Vaškų seniūnija3188
Adomiškisvs-
Antanopolisvs1
Apušynėk-
Atiškiaik6
Baravykynėk8
Bejėnaivs5
Daičiūnaik3
Daniūnaikd-
Daukšiogalak-
Dovydaik11
Dvaralaukiaik-
Galkaivs17
Gineikiaik42
Grąžteliaik4
Grudžiaivs7
Grūžiaik276
Gudgaliaik-
Iciūnaik71
Kalneliškiaik134
Kaupaik18
Keliuotiškiaik5
Kervesiaik2
Kyburiaik168
Kriaušiškiaik73
Kupriškisk8
Leveikoniaik2
Majeliaik1
Majėnaik-
Maskolijak1
Mažieji Grūžiaik-
Medžvalakisk-
Miciulėniškisk-
Nairiaik299
Nakvosaik2
Nakvosėliaivs-
Nečionėliaik12
Nečioniaik33
Nemeikšiūnaik35
Nokoniaik7
Noreliaik15
Noriaik204
Payslykisvs86
Paliepiaik11
Pamaučiaik5
Papiškėliaik-
Puodžiūnaik48
Puplaiškynėvs2
Putriaik9
Putriškisk3
Ratkūnaik-
Skrebotiškisk28
Smilgeliaik2
Stipinaikd-
Šaipiaik-
Šileikoniaik13
Švokštoniaik3
Telžiaik63
Tetirvinaik412
Titkoniaik200
Vainaronėliaik2
Vainekoniaik43
Vaškaimstl688
Vienžindžiaik68
Vingreliaik3
Zvanagalavs9
Žabynėvs2
Žižmiaivs7
Žvirbliniaik11

Rokiškio rajono savivaldybė

42421

Juodupėm2043
Obeliaim1371
Pandėlysm1024
Rokiškism16746
Juodupės seniūnija1922
Aleknosk98
Alksniaik25
Apūniškisk13
Armonysk6
Baršiaik-
Bryzgiaik37
Butėniškisvs-
Čeičiaik-
Didsodėk189
Dirvonaik15
Generališkisk6
Gyliaik17
Ginotaik14
Ilzenbergask3
Jutkiaik40
Kiemiškiaik10
Kirmėliškisk2
Kraštaik12
Kukiaik22
Laukininkaik2
Lingėnaik-
Lukštaik223
Maineivosk114
Naujasodėk14
Neršionysk10
Onuškisk286
Paduobysvs-
Pagrūbysk4
Pakapėk23
Pakapinėk37
Pašiliaik32
Patilčiaik1
Pikietaivs5
Prūseliaik20
Raišiaik251
Raupiaik34
Remeikiaik21
Ruzgaik10
Sidabrinėk-
Skriduliaik29
Skuomantaik34
Slabadak8
Sodeliaik96
Stoniškisk64
Šikšniaik9
Teklinėk5
Trumpiškisk6
Užubaliaik19
Valiūniškisk3
Vanagynėk4
Veduviškisk38
Vištagerklisk2
Vytelinėk6
Vizgynėk-
Vyžuonėlėsk1
Žiogiškisk2
Jūžintų seniūnija2130
Anapolisk24
Aušrėnaik34
Ažubaliaik26
Bajoriškėsk13
Beičiaik28
Bindzeliškiaik1
Čelkiaik44
Čivyliaik136
Dauliūnaik30
Didėjak18
Dumblynėk2
Dvirėžiaik3
Gačionysk12
Girelėk9
Giriūnaik2
Grumbinaik4
Jaurosk7
Joneliškėsk5
Jurgiškiaik8
Jūžintaimstl491
Kalbutiškėsk14
Kalučiškėsk3
Karveliškisk23
Keručiaik12
Koveliaik33
Kuliaik30
Kurkliečiaik21
Laibgaliaik503
Lukščiaik6
Meldučiaik45
Mičiūnaik16
Mieleikiaik9
Minkūnaik86
Neliūbiškisk20
Norkūnaik18
Pagrandžiaikd-
Pakluoniaik-
Palūšniaikd-
Petrešiūnaikd2
Pilkėnaik34
Puriuškiaik8
Radišiaik9
Ragavak5
Rageliaik93
Raugaik7
Rokiškėlėsk81
Rudeliaik24
Skeiriaik16
Sriubiškėliaik1
Sriubiškiaik7
Šipaik1
Štaronysk24
Tarnavak5
Tervydžiaik9
Tomakaimisk54
Trakask4
Vandinavak1
Viveliškėsk-
Zabieškak-
Zalūbiškisk6
Žiūkeliškėsk3
Žvirbliškėsvs-
Kamajų seniūnija2774
Aukštakalniaik199
Ažubaliaik24
Baušiškiaik20
Čepeliškėk-
Čižaik23
Čižiškisk-
Davainiškisk-
Duokiškismstl248
Gaveikiaik7
Gintynėsk-
Gyviaik9
Greviškiaik47
Gučiūnaik38
Gudiškisvs-
Juodonysk49
Jurkiškisk-
Kalviaik237
Kamajaimstl681
Kamajėliaik23
Kamšiškėsvs1
Kariūnaik21
Kereliaik3
Kraupiaik6
Kremesiškėsk4
Kryliaik35
Kuokšiaik44
Kuosiaik51
Kurkliečiaik11
Labiškisvs4
Lapieniaik4
Laukagaliaik8
Mažeikiškisk-
Mickūnaik9
Mieliūnaik4
Mikniūnaik16
Naujasodėk-
Nečionysk9
Nečiūnaik5
Nemeniūnaik14
Nevieriaik73
Paįvodysk6
Pašilėk6
Patiltėvs-
Paunksniaik-
Pempiškisvs2
Petrošiškisk22
Pikietaivs5
Pročkiaik2
Purpiškisk-
Radžionysk12
Ramonaičiaik3
Ramoniškisvs-
Rimšionysk9
Robliaikd11
Rudžiaik40
Salosk118
Salosmstl228
Skeiriaik6
Stepanavak-
Šermukšnynėvs-
Šilinėvs-
Špokiškisk-
Taraldžiaik6
Teresdvarisvs-
Tyteliaik30
Totoriškiaik2
Trakinėk11
Trumponysk6
Trunčiškėsk5
Urliaik15
Vaičionysk36
Vaineikiaik22
Vaitkūnaik50
Varliaik19
Vaštakaik23
Verksnionysk123
Vilkeliškisvs-
Žeimiaik22
Žliubaik1
Žvirbliškėsk6
Kazliškio seniūnija939
Baranautiškisk12
Baubliaik9
Beržuoniaik24
Čebiliaik13
Degeniaik23
Didžiašilisvs-
Gudbergiškisvs2
Indriūnaik9
Janikūnaik21
Kalpokaik24
Kalpokiškisk-
Kazliškėlisk44
Kazliškisk209
Kirmėliškisk3
Konstantinavak167
Kurkliečiaik2
Kvietiniškisk3
Latveliaik17
Lazariškisk9
Maželiaik12
Melninkaik-
Naujikaik-
Paberžuoniaik-
Pagirėvs7
Pagojaik92
Pailgiaik3
Paliepisk50
Paplimbalėk2
Pažąseliaik6
Rimgaudiškisk4
Rumpiškėnaik35
Salagalysk5
Sičiūnaik38
Skaistėk1
Skrebaik3
Stirniškisk14
Stumbriškisk-
Šakaliaik-
Šilagalysk14
Šilaik12
Šlapiaik-
Uvainiaik31
Veselavak7
Vilkagirisk2
Vilkaikd2
Vytelinėkd-
Zumbrickavietėvs1
Žarniškiaik-
Žėkaik7
Kriaunų seniūnija1213
Ažubaliaik-
Bagdoniškisk73
Bajoraik62
Baršėnaik49
Bobriškisk7
Bradesiaik48
Buniuškiaik36
Busiškisk4
Dagiliaik34
Jonavak2
Juozapavak26
Keležeriaik32
Knysak7
Kriaunosk403
Kriugiškisk11
Lašaik179
Lukštiniaik15
Margėnaik31
Mičiūnaik16
Mielėnaik12
Norkūnaikd5
Pakriaunysk41
Pasarčiaik1
Petrešiūnaik16
Rukeliaik9
Rupetosk12
Stravaik16
Vakariaik29
Vytėnaivs37
Obelių seniūnija2661
Agurkiškisk-
Aleksandravėlėk227
Ambriškisvs-
Andrikavak8
Andriūnaik32
Antakriaunisk-
Antanašėk304
Apeikiškisk14
Astrovkak-
Audronys Ik135
Audronys IIk-
Aukštakojaik6
Ažukriaunisk6
Ažusienisk7
Ažušiliaik18
Baranavavs-
Baraukak6
Barkiškisk73
Baziliškisk-
Bučeliaik3
Bučiūnaik77
Budriškisk-
Butkūnaik20
Cigelnėk2
Dačiūnaik8
Degučiai Ik15
Degučiai IIk-
Dideliškisk16
Diliaukiškisk1
Dirdosk5
Dručkaik-
Dumblėsk10
Dundiškiaik1
Dvartiškiaik-
Eidminiškiaik8
Ežeriškisk2
Galažeriaik10
Gediškiaik188
Gegužiškisk4
Gindviliaik54
Gojiškisk2
Gulbiškisvs-
Gumbiškiaik4
Guotinėsk-
Gurkiškisk-
Ignotiškisk14
Ivoniškisk-
Jovydžiaik1
Jučiaik-
Junkūnaik1
Juodupiškisvs-
Kačergiškisk3
Kaireliaik13
Kalamoniškisk-
Kalniškiai Ik6
Kalniškiai IIk-
Kalnočiaik16
Krapiškisk20
Kraštaik10
Kreščionysk43
Kumpolkak3
Kumpuoliškisk3
Kupriaik14
Kurmiškiaik-
Laužadžiaik3
Liesiškiaik-
Lygalaukiaik-
Lingavavs-
Liudvinavak-
Lovelkojaik1
Lugariškisvs2
Maigiškiaik-
Mataučiznak1
Matiekaik1
Mažeikiaik7
Mekšėniškisk2
Mieleikuškėsk-
Mikonysk3
Mingėliaik4
Narkūnėliaik14
Navikaik1
Niaukiaik8
Obeliškisk4
Obelių Priemiestisk328
Paąžuolėk2
Pagriaumelėsk-
Pakriauniaik219
Palūgėk5
Papiliaik24
Pasausiškisk-
Pasubatėk-
Petkuškisvs-
Pinkutiškisk1
Pusliškisk2
Rakališkisk20
Raudėnaik6
Razalinavavs1
Razrivkak1
Remeikiaik4
Rubikiaik24
Rudžionysk15
Rūmiškiaik3
Senadvariaik-
Serbentiškisk-
Simaniškisk5
Sinkiškisk-
Sipailiškisk9
Skaistinėk-
Skemaik-
Slabadak-
Stasiūnaik124
Stočkaik14
Strepeikiaik26
Svobiškisk26
Šaltakynėk3
Šapalaik-
Šapeliaigst4
Šapeliaik3
Šileikiaik12
Širviškiaivs-
Šliuotiškiaik2
Špuliaik2
Švilpiškisk13
Tilvikaik8
Trumpiškiaik29
Trumponysk15
Tumasonysk32
Urboniškisvs2
Vaboliaik20
Vaičėnaik4
Vaidaginėvs-
Vairiškisk-
Vajeičiaik6
Vertybiškisk2
Veselavak4
Vieversynėk3
Vigaraik1
Visdievaik15
Vyžeičiaik30
Voverynėk5
Zablotiškisk2
Zarinkiškiaik95
Zyboliaik19
Zirnajaik2
Želiūnaik5
Pandėlio seniūnija2728
Ajutiškiaik-
Apaščiak167
Apaštėlėvs-
Apušotasvs2
Aukštadvarysk18
Ažubaliaik-
Ažubalisk4
Ažušiekštisvs-
Baleliaivs-
Baroninėk4
Barzdžiaik6
Bernotiškisk2
Beržuonak-
Bogdalavak-
Buivėnaik47
Buivydiškiaik7
Buivydžiaik1
Čeponiškiaik1
Daržiapievėk4
Daržupysvs5
Daujotiškisk-
Dauniūnaik7
Daupeliaik42
Dirvoniškisk-
Eidžionysk18
Geniškisk-
Gerkonysk13
Gineišiaik23
Girsteikiškiaik3
Goželiškisk3
Griauželiaik8
Griaužiaik-
Gudeliaik23
Gudeliškiaik5
Gumbinėvs-
Gumbiškisvs3
Guriosk4
Jakutiškisk5
Janavak-
Jonavak5
Juokiškisvs4
Jusiagirisk-
Kalniečiaik-
Kavoliaik9
Kebeliaik-
Kilpiškiaik30
Kirdonysk6
Kseveravak6
Kuodiškiaivs-
Kurklaičiai Ik6
Kurklaičiai IIk118
Lailūnaik264
Lebedžiaik35
Lebedžiūnaik5
Lydžiūnaik4
Lūžiškiaik6
Martynonysk14
Mičiūnaik29
Mikalojiškiaik-
Mikniūnaik-
Mikoliškiaik6
Miliūnaik16
Miliūnaik-
Minkūnaik-
Mislyvavs-
Naniškiaik8
Narteikiaik5
Naujasodėk20
Naujikaik6
Obeliaik63
Paberžiaik-
Pagojėvs-
Paguriaik3
Pajuodraistisk-
Pakapiaik10
Palėveniečiaik-
Pamėniškisk5
Pandėlysk286
Pandėlysvs2
Panemunisk35
Panemunismstl308
Pašeriaukščiaik4
Paževiškiaik17
Plikiškiaik-
Puluikiaik31
Puodžialaukėk30
Pūškoniaik10
Radeikiaik5
Radžiūnaik2
Radžiūnėliaik7
Raikėnaik137
Raščiūnaik8
Ratkūnaik11
Siaurikaik7
Sipeliaik9
Skaptataivs-
Slabadninkaik2
Smilgiaik3
Spiegaik1
Sriubiškiaik254
Stanikūnaik29
Stankūnaik21
Stasiūniečiaik11
Stenionysk12
Steponiaik4
Suvaidiškiaik-
Suvainiškismstl245
Suvaizdžiaik11
Šarkiūnėliaik-
Šiaudinėk2
Šilagalysvs-
Šilingiškisk6
Šnipiškiaik-
Šniukštaik6
Taručiaik23
Varneliaik-
Vilkeliaik4
Vilkoliaik39
Viršilaik5
Vištinėk-
Vosgučiaik18
Žardeliaivs-
Žiukavinavs-
Žvirbliaivs15
Panemunėlio seniūnija1666
Alsetak-
Augustinavak162
Ažumiškisk18
Bajoriškiaik43
Baltakarčiaik19
Bernotiškisk10
Bimbosk2
Gireišiaik9
Gyviaikd-
Grigiškisk1
Joneliškiaik10
Junokaik14
Jurkupiaik23
Juršiškiaik-
Kavoliaik22
Keragalviškisk2
Klišiaik66
Kraštaik-
Legiškisk3
Lukiškiaik17
Meldeikiaik4
Meldeikiškisk5
Miesteliškiaik12
Naujikaik-
Nemunėlisk-
Panemunėlisgst646
Panemunėlisk2
Panemunėlismstl287
Panemunėlisvs10
Panemuniaik48
Rybokaik10
Robliaik9
Rukšiaik4
Sėdžiūnaik12
Skiraik14
Šeduikiškisk-
Šetekšniaik19
Šetekšnosk83
Šiliuškiaik3
Tindžiuliaik25
Turdvarisk-
Vaičiūnaik-
Valaitiškisk8
Vėbriaik1
Vėbriškiaik14
Viliaik17
Voverynėk-
Žiliaik12
Rokiškio kaimiškoji seniūnija5204
Akmeniaik7
Alsetak12
Audrak5
Aukštasijavs-
Aukštuoliaik3
Ažusieniaik6
Bajoraik671
Bareišiaik6
Barvainiškisk12
Bulvėniškisk6
Buteikiaik10
Cibeliaik4
Čedasaik13
Čedasaimstl239
Čipyriaik17
Daliečiaik36
Dambrotiškisk13
Danilaukak14
Dargiaik6
Degsniaik99
Diliškiaik2
Eikiniškisk-
Ėnikiaik4
Ežeriokšnėk-
Gabriškisk21
Ginočiaik-
Griškiškisk-
Grubosk4
Gužaivs1
Iciūnaik21
Ilgalaukiaik30
Jakiškiaik26
Jočeliaik10
Joniškisk5
Joniškisvs-
Juozapavak64
Kalneliškiaik27
Kavoliškisk1428
Kervelkiaik2
Kirkūnaik20
Kirkūnėliaik11
Kladninkaik10
Kraštaik21
Kumburiaivs1
Kunigiškiaik7
Kurklietiškisk-
Lauciūnaik10
Laukelisk3
Laukupėnaik3
Liepavak7
Liesonysk10
Mačioniškisk4
Martiniškėnaik25
Meškinėk4
Miegonysk66
Miliūnaik70
Misiūniškisk19
Mitragalysk41
Močiekiaik10
Moškėnaik58
Natkuškiaik23
Naujasodėkd1
Pagrandžiaik40
Palankysk5
Palūšniaik66
Papartynėk15
Papiškiaik23
Parokiškėk23
Paupėk2
Piepaliaik50
Pyragiškiaik1
Pužonysk25
Ragučiaik11
Raistasvs-
Raišiaik2
Ratkupysk8
Ribickisk6
Ruopiškisk36
Sėdžiūnaikd-
Sėlynėk192
Serapiniškisk41
Skemaik678
Skrebiškisk21
Sniegiaik28
Spiečiūnaik18
Steponiaik29
Stramiliaik22
Šeduikiškisk3
Šileikiaik64
Šilelisk1
Ūdrupysk4
Ulytėlėk20
Uljanavak40
Vaidlėnaik29
Vanagynėk-
Varaščinak26
Velniakalnisk7
Vengerinėk25
Vikoniaik6
Vilkaik7
Vytelinėkd-
Vyžeičiaikd5
Vyžuonak16
Zyboliaik22
Žiobiškisk339

Šiaulių apskritis

370096

Akmenės rajono savivaldybė

30221

Akmenėm3140
Naujoji Akmenėm12345
Ventam3412
Akmenės seniūnija2158
Agluonaik309
Akmenė Ik95
Akmenė IIk356
Akmenė IIIk257
Dabikinėk147
Dabikinėlėk104
Gailaičiaik162
Gulbinaik99
Ivanauskiaik21
Jučiaik252
Kadagiaik14
Kepurlaukiaik27
Kesiaik8
Klyšiaik50
Lapkasiaik1
Latvaliaik3
Lygeikiaik20
Mančeliaik1
Mantartiškiaik19
Mažuliaik10
Padvarėliaik109
Pakabučiaik-
Pragalvojaik1
Rūdupiaik-
Rūsteikiaik-
Skretiškėk3
Smiltinėkd14
Sprogiškėk2
Tupikaik15
Viliošiaik56
Žiopeliaik3
Kruopių seniūnija1182
Bambalaik7
Bražiškiaik-
Dovydžiaik22
Dulbiaik-
Gembūtėsk11
Jautmalkiaik61
Kalnelisk-
Karniškėsk13
Kruopiaimstl614
Kviečlaukisk5
Laumėnai Ik-
Laumėnai IIk8
Liepkalnisk6
Maušaik-
Minkiaik5
Narbūčiaik-
Narčiaik8
Pagerviaik15
Pakalniškiaik49
Pleikiaik15
Rudeliškiaik-
Saunoriai Ik31
Saunoriai IIk-
Senlaukisk-
Sieliškėsk-
Spaigiaik98
Strimyliškėsk1
Šapnagiaik211
Šliupščiaik2
Viešučiaik-
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija2876
Agluonaikd-
Alkiškiaik444
Alsiaik-
Aukštiejik-
Barsiukaik14
Dabikinėkd-
Dirvonaik-
Gaudžiočiaik39
Gaušiaik17
Gėpaičiaik1
Kanavoliškėsk-
Kanteikiaik40
Keidaik16
Kesiaikd-
Kyšiaik11
Kivyliaik551
Klykoliaik154
Menčiaik128
Mergeluičiaik29
Norbutaik-
Padarbiaik5
Pagerviaikd-
Pakempiniaik19
Pasličiaik4
Pašakarniaik26
Ramučiaik490
Raudžiaik15
Rudausiaik41
Sablauskiaik477
Smiltinėk11
Stipirkiaik42
Suginčiaik65
Šventupiaik21
Tilžėk52
Vegeriaik86
Vėlaičiaik78
Vyčiaikd-
Papilės seniūnija4077
Armoliškėsk-
Augustaičiaik15
Balsiaik9
Barvydžiaik82
Baubliaik47
Beržėnaivs-
Biliūniškėsk136
Budriškėsk-
Burbiškėsk14
Čiuiniaik29
Daubiškiaik493
Dilbyčiaik-
Draginiaik77
Dumbriaik121
Dusaik2
Eglesiaik110
Gamėnaik12
Gendviliškėsk3
Gerybiškiaik-
Gimbetiškėk7
Grybiškiaik-
Griežiaik33
Gumbakiaik148
Jonaičiai Ik7
Jonaičiai IIk-
Kairiškiaik396
Kalniškiaik162
Kapėnaik9
Kerežiaik13
Kinkiai Ik37
Kinkiai IIk-
Klaišiaik179
Kožiškėsk-
Kriokliaik3
Latveliaik7
Mažūnaičiaik3
Meškiaik35
Mickiaik-
Pagamėk-
Pagojaik10
Paklišiaik-
Papilėmstl1449
Paragiaik5
Pašilėk-
Pelkelėk68
Pusbaubliaik-
Rimšiaik25
Rudikiaik-
Skabeikiaik17
Šaltiškiaivs55
Šemetaičiaik13
Šiaudinėk86
Šiliškiaik10
Šiurkiškėsk2
Trikšiaik-
Urbonaičiaik32
Užpelkiaik5
Vegeriaik56
Vienrankiaik47
Zabikaik-
Zubreliaik1
Zubriaik7
Žalionėk-
Ventos seniūnija1031
Avižliaik14
Paeglesiaik294
Purviaik22
Ventak397
Vervedžiaik1
Žerkščiaik303

Joniškio rajono savivaldybė

31922

Joniškism11329
Žagarėm2312
Gaižaičių seniūnija627
Dilbinaikd-
Gaižaičiaik279
Gaudikiaik17
Girkančiaik21
Juodeikiaik123
Martyniškiaik60
Pailiaik6
Raistaik103
Rukaičiaik-
Stalmokaik-
Tarbūčiaik9
Taručiaik1
Žukančiaik8
Gataučių seniūnija2001
Barysiaik22
Dargiaik97
Daugalaičiaik17
Eglynlaukisvs1
Gataučiaik562
Gedvainiaik54
Ivoškiaik22
Jaučiūnaik70
Jauniūnaik327
Juodžiaik36
Kipštaik18
Lydekiaik24
Mekiaik198
Mingėliaik12
Niūraičiaik88
Poškaik15
Priešginiaik15
Rubežninkaik-
Stripeikiaik12
Stupuraik322
Vaizgučiaik44
Vanagaik34
Vidginiaik11
Joniškio seniūnija2238
Bertaučiaik120
Daunoraičiaik5
Džiugiaik2
Ežeikiaik63
Ivanuvkak3
Jakiškiaik211
Jauneikiaik60
Kalnelisk451
Krampiaik33
Linkaičiaik462
Maironiaik106
Mergiūnaik18
Miesto Laukaik-
Mikolaičiūnaik42
Padirvoniaik25
Pociūnaik14
Pociūnėliaik7
Radikiaik46
Sabačiūnaikd-
Slėpsniaik-
Sliekiaik7
Smaliaik2
Šimkūnaik28
Šliūpiškėskd-
Šluostikiaikd16
Valiūnaikd-
Vytaučiaik10
Ziniūnaik335
Žadvainiaik172
Kepalių seniūnija2069
Anapolisk2
Andrešiūnaik32
Beržininkaik362
Byvainiaik26
Cigoniškiaik19
Gasčiūnaik367
Jonaičiaik9
Kepaliaik390
Kirnaičiaik341
Kivyliaik-
Klopaik-
Kurmaičiaik113
Liepiaik3
Linksmėnaik26
Mėdginaik87
Mielaičiaik80
Mikšiūnaik8
Noriūnaik19
Puplesiaik-
Puslovisk7
Ropininkaik11
Sabačiūnaik41
Skariaik33
Stoniūnaik-
Šlapakiaik73
Vekonysk14
Verškuliaik6
Kriukų seniūnija1773
Bačgaliaik4
Bikaičiaik-
Blauzdžiūnaik165
Brūveriaivs-
Bučiūnaik245
Buletiškisk-
Dargaičiaik-
Darginiaik142
Dvareliškiaik11
Gilučiaik9
Grigoniaik3
Grubynaik3
Indrišiūnaivs6
Jackoniaik6
Juodeikaik-
Karklynėk-
Katinaik28
Kazylaik1
Kriukaik5
Kriukaimstl602
Latveliškiaik21
Lazdyniškiaik13
Lieporaik226
Madvilioniaik4
Malgūžėliaik19
Malgūžiaik3
Mankūnaik-
Mažėliaik2
Mažieji Liesaik2
Mažieji Tubiniaik-
Mygūnai Ik1
Mygūnai IIk-
Mygūnai IIIk-
Narsučiaik4
Nociūnaik31
Pikcevičiaik-
Puodžiūnaik1
Ragaišiaik-
Rašpievėk3
Ropėdaik5
Skakaik133
Sodininkaik8
Stagariaik2
Šašiaik7
Šležaik7
Treigiaik-
Tubiniaik4
Užbaliaik-
Užšvitinisvs5
Vagariškiaik-
Vaiduokliaik-
Vakzalasvs4
Valakaik21
Valančiūnaik4
Veikšiaik13
Vytarčiaik-
Rudiškių seniūnija943
Bargavonėsvs1
Bartkūnaik-
Beržėnaik122
Bičiušiaivs2
Buvainiaik10
Gulbinaivs-
Jankūnaik160
Kančiūnaik11
Lepšiaik13
Mančiaivs1
Marvynavs-
Pamūšisvs-
Povilaičiaik-
Rimšeliaivs2
Rudiškiaik471
Staneliaik66
Šilmikiaivs-
Šimkūnaikd15
Toliočiaik-
Trumpaičiaik13
Trumpaitėliaik7
Vaišnoriaivs9
Žmirkliaik40
Satkūnų seniūnija1716
Bariūnaikd17
Butaučiaik14
Daunoraičiaikd-
Daunoravak9
Daunoriškėk231
Drąsutaičiaik203
Girdžiūnaik30
Gudaičiaik-
Kalviaik31
Kuiseliaik-
Kuisiaik75
Kulpiaik-
Linkaičiaik9
Medikuičiaik2
Milvydžiaik55
Mitkūnaik13
Nartaučiaik14
Paberžiaik9
Padirvoniaikd-
Paudruvėk-
Platoniaik25
Plikiškiaik356
Pročiūnai Ik76
Pročiūnai IIk1
Satkūnaik334
Sidabrynė Ik8
Sidabrynė IIk4
Spirakiaik4
Svirpliaik25
Šarkiaik25
Šileliaik2
Tautginiaik112
Treigiaik-
Vaineikiaik32
Saugėlaukio seniūnija1701
Bačgaliaikd-
Balkaičiaik23
Baravykaik4
Bariūnaik535
Giminėnaik20
Klioriškisk1
Mankūnaikd-
Melniaik82
Mindaugiaik233
Mišeikiaik23
Nemeikšiaik7
Pavirčiuvėk156
Pošupėsk241
Pūraičiaik23
Rukaičiaik6
Saugėlaukisk137
Skilvioniaik186
Skribakiaik11
Skutenosk4
Stoniūnaikd9
Skaistgirio seniūnija3008
Alseliaik-
Alsiaik127
Ąžuolynėk3
Bargavonėsk-
Bijeikiaik7
Bilžiaik21
Budraičiaik35
Buivydžiaik103
Butniūnaik42
Drąseikiaik27
Dvelaičiaik16
Endriškiaik28
Gimbūčiaik9
Jurdaičiaik578
Kemsiaik77
Kyburiaik17
Lankaičiaik216
Liliškėsk5
Maldeniaik255
Mergiūnaikd33
Normančiaik18
Normantėliaik-
Ramoškiaik71
Reibiniaik252
Reibiniškėsk8
Skaistgirysmstl964
Slėpsniaikd-
Šliūpiškėsk-
Šluostikiaik19
Taučiūnaik8
Taučiūnėliaik-
Tausėnaik9
Trumpaičiaik15
Vaidminiaik16
Valiūnaik29
Žagarės seniūnija2205
Aleksandravask-
Bandoriaik61
Basiuliškėsvs-
Biliūnaik10
Bružask51
Dameliaik50
Daukšiaik366
Dilbinaik30
Dilbinėliaik6
Domeikiaik45
Gražaičiaik55
Juškaičiaik-
Katiliškėsk15
Martyniškiaikd2
Maželiaik135
Minčaičiaik97
Pabaliaik4
Petraičiaik53
Petraitėliaik-
Puikiaik5
Rukuižiaik57
Stungiaik415
Šarūnaik4
Švedlaukisk31
Tulniaik2
Veršiaik115
Žadeikiaik10
Žagariškiaik90
Žeimiaik4
Žiuriaik157
Žučiaik30
Žvelgaičiaik305

Kelmės rajono savivaldybė

40844

Kelmėm10900
Tytuvėnaim2851
Užventism898
Kelmės apylinkių seniūnija3045
Apelkisvs1
Aukštmiškisvs3
Ąžuolijavs3
Balalėk3
Baldužiaik-
Beržiniškėk-
Biliškiaik15
Biliškiukaik13
Bitikaik-
Butkiškėk-
Dankšiaik7
Dievoniaik33
Dimgailiaik5
Duburiaik13
Gaštynaik99
Gaštynukaik-
Gaugariškiaivs-
Gerdžiogalak9
Gerdžiogalikėk-
Gineikiaik32
Graužaik10
Graužikaik57
Janaučiaik274
Jančiaušiškėvs8
Jasiškėk3
Kadaginėvs5
Kakoniškėk135
Kalnaik-
Kipšiaivs-
Knašiaik5
Kryžbarkask12
Kubiliškėvs-
Kuršukaik9
Kušleikiaik6
Lašinskiaik28
Laukiaik4
Laukodumak31
Laukodumikėk30
Lopetiškėvs2
Malioriškėk6
Mateikiaik16
Mažūnaik29
Mažūniukaik-
Mickiaik8
Miežaičiaik66
Minergiaik7
Naudvarisk410
Noruišiaik7
Notėnaik6
Opškalnisvs-
Paberžiaivs3
Pagojisk35
Pakalnėk14
Pakarčemisk11
Palendriaik14
Palėpšaik21
Palšiaik66
Panūdžiaik10
Paprūdžiaik142
Paramotėlisk6
Paramotisk180
Paverpeniskd270
Pavilbėnisk-
Pažerysk7
Pliuškaičiaik19
Pužukaik3
Raskilynėk3
Ringiaik5
Sirvydaik-
Skulbiškiaik24
Sutkiaik9
Šalteniaik124
Ševeliškėk9
Šilgališkiaik9
Šilosk-
Švilpiškėk18
Ustronėk-
Užmiestisvs3
Vaidžiaik25
Vaitaičiaik6
Vargeniškėkd12
Varvaliaik26
Vėgėlynėk31
Verpenak452
Vėžaičiaik40
Žebriaik35
Žeimaliaik3
Žvirzdėvs-
Kražių seniūnija3626
Adampolėk7
Adošiškėvs-
Albinavak3
Aukštmiškėk-
Ąžuolynėvs2
Baltrušiškiaik1
Baubliaik1
Beračkosk9
Beržapolisk-
Bielskiškiaik17
Brukaik9
Brukaliaik7
Bukantiškėk45
Burbiškėk14
Burčiškėk8
Burniaik70
Butkiškėk205
Butvilaik-
Dargiškėk34
Daukintiškėk18
Dausyniškėk11
Drūkteniškėk6
Dvarviečiaik9
Eidintiškiaik3
Ejučiaik34
Ganyprovak40
Gedminiaik11
Gelžiaik-
Gerletiškėk26
Getautiškėk2
Giedrupiaik-
Girelėk1
Gorainiaik28
Greitiškėk9
Gricaičiaik-
Grumbliaik5
Gudauskinėk31
Išlinskiškiaivs-
Yvoliaik2
Janapolisk15
Jankiškėk8
Jasnagurkak1
Jauniškėkd-
Jautakiškiaikd-
Juodeikiaik2
Jurkaičiaik5
Kakoniškėk-
Kalnyčiak-
Kalniškiaik-
Kalviaik52
Kamariškiaik14
Kareivosvs1
Karyznosk39
Karyznoskd-
Karklėnaimstl401
Karklėnaliaik15
Kasčiukaik17
Katiliškėk27
Katiliškė IIkd-
Kaupaik-
Keimarinėk-
Kepaliaik5
Kepaliaik-
Kiaunariškiaik15
Kirkučiaik10
Kirpkalnisk-
Kletiškėk37
Klibaliaik9
Kražiaimstl784
Kryžiškėk-
Kumpelkėk1
Kupšeliaik20
Lenkviečiaik72
Lentinėvs-
Liaudak-
Lingaviškisk1
Linkaučiaik72
Lyvoniškiaik4
Maldaginėk7
Malinavavs-
Mažoniškėk-
Mietkalnisk6
Miškiniaik-
Molupiaik3
Nakotaivs-
Obelynasvs-
Oreliškėk-
Paalksniaik26
Paberžinėvs4
Padubulisk2
Padvarisvs-
Pagiaik101
Paginskiaik11
Pagirgždūtisk16
Pakalniškiaik6
Pakalniškiai Ik-
Pakalniškiai IIk2
Pakalniškiai IIIk15
Pakupriaik20
Palyšupisk-
Pamedžiokalnisk5
Papleksniaik3
Paplūsčiaik11
Papušysk-
Paspąstisk4
Pašilėmstl224
Pavikalnisvs1
Pažerysk14
Pažerysvs-
Pečiuliaik30
Petrališkėk199
Plūsčikėsk8
Pupėnaik9
Putramentiškėk24
Radiškėk9
Raudgirisk4
Sartupisk-
Sauslaukisk3
Savitiškėk14
Sendvariaik12
Syderiškiaik11
Skaudvilaik-
Skęstiškėk8
Skruzdėlynėvs2
Slabadak14
Smiltinėk4
Sodalė Ik20
Sodalė IIk29
Sodalė IIIk-
Spingėk4
Spirgiaik15
Spirgiukaik15
Stankiškėk-
Stūpkalnisk4
Šaltropiaik3
Šeškiniaik11
Šilgalisk7
Šventragiaik36
Tamkiaik27
Užmedžiokalnisvs-
Užmiškiaivs1
Vabaliukaik2
Vaiguvalėkd-
Vaišviliškiai Ik4
Vaišviliškiai IIk30
Vaitkiškiaik5
Valikiškėk-
Varlakojaik13
Vašilėnaik144
Vėjinėk3
Vejosk71
Vilkaušaivs1
Visgaudaik8
Voriškėk-
Žaldvarisvs-
Žibuoklėsk41
Žukaičiaik5
Kukečių seniūnija2026
Akšeliškėvs-
Antanavak5
Apidėmėk8
Aukštuoliaik7
Babiniškėk2
Badauskiaik16
Barciškėvs-
Beržinėk10
Burbaičiaik103
Cedroniškėk2
Čėsniškėk16
Darbučiaik-
Degučiaik44
Deiviaik11
Dirvoniukaik4
Elzbietiškėk4
Gailiškėk4
Gardeliaik12
Gečaičiaik34
Gedvainiaik7
Glumbotiškėk4
Greiniaivs2
Grimzeliaik4
Grimziaik106
Jadvygavak7
Jakšpelkisvs-
Jautmalkė Ik2
Jautmalkė IIk4
Kaituliaik-
Kalniškiaivs-
Kambariaivs-
Karauskiaik9
Karčiupisk7
Kaušaivs5
Kazališkėvs1
Kukečiaik529
Kumpiškėk26
Kunigiškėk5
Kvedariškėk4
Labūnaik20
Lupikaik161
Mančiaik4
Mateikiaikd19
Mielaičiaik2
Mikaliniškėk17
Naisiaik1
Nariškinask-
Noreišiaik54
Noreišiukaik-
Padubysysk7
Padūksčiaik22
Padvarninkaik20
Palukojisk3
Pamatlindžiaik34
Paskerdinisk8
Pašventupė Ik7
Pašventupė IIk16
Paukštininkaik27
Paverpenisk128
Pažvarkulisk39
Piliukaivs2
Preikuraik64
Prušinskiaik16
Raudsparnėk2
Reibiaik20
Reibkalnisvs1
Ryliškėk39
Sarapiniškėk-
Sarapiniškėvs-
Stibiriškėk20
Suvartuvak14
Šedvydžiaik9
Targauskiaik19
Trumpaičiaivs-
Užbrukisk13
Užpelkiaik9
Vargeniškėk12
Vijurkaik117
Vimziaik2
Voveriškėk3
Žirginėvs-
Žukiškėk-
Žvilgiaik46
Žvynakiaik25
Liolių seniūnija3006
Arozaik17
Aukštpamedžiaik42
Babiniškėkd-
Bajoraičiaik2
Baldegiaik90
Baltmiškisk28
Bazviečiaik5
Būdoskd-
Bulkaik4
Bumbulaik4
Daujočiaik20
Dikšiaik159
Drupiškėk20
Drupstaik20
Einikiaik9
Elenavak24
Flerijoniškėk16
Gabėtiškėk-
Gailiaik263
Gaučiškėk3
Gaučiškė IIk-
Gauryliaik52
Gedkančiaik27
Gedviliaik1
Girinaičiaik-
Gumbinėk3
Janapolisk8
Jogeliškėk-
Jukniškėk12
Juodiškėvs3
Juodkiaik-
Juodlaukisk5
Kaimalėk15
Kanopėnaik24
Kareivoskd2
Kemaliaik7
Kybartiškėk-
Kirkilaik8
Krantaik-
Kupriškiaik9
Kuzokaik31
Lapkalnisk4
Lapkalnisvs2
Laugalisk265
Liaudiniškėk13
Lyduvėnaik20
Lioliaimstl544
Maironiaik448
Maneikiaik141
Mešklydžiaik45
Naukaimisk6
Nirpliaik33
Ožkeliškėk3
Paberžiaik16
Padratvinisk-
Padubysisk30
Pakražantokaik4
Pakūprisk-
Pašlaunisk-
Patarvainisk-
Petkiškiaik38
Pyragiaivs-
Plunksniškėk-
Prienaik1
Pučkoriškėk31
Puodžiškėvs-
Rikantaik87
Rimydžiaik35
Senlioliaik4
Skiručiaik31
Sokiaik3
Stagintrakisk4
Svirniaik73
Šakaliaik23
Šaupelkisk4
Šlyžiškėk25
Tarvainiaik-
Topulynėk6
Uikenaik-
Vaišviliškiaik50
Varėsk9
Virtukaik9
Zakeliškiaik47
Žilaičiaik5
Žvirbliaik14
Pakražančio seniūnija2728
Adomaičiaik44
Algeniaik10
Antkapinisk-
Aukštoji Pašilėk5
Ąžuolinėvs6
Balosk9
Būdosk16
Budraičiaik32
Bumbuliaik-
Bumbuliukaik14
Burniškėk33
Butkiškėk15
Būtvilaik10
Dailydiškėvs9
Duobikėk-
Dvariškiaik6
Dvarviečiaik8
Frankpolisk38
Geviliaik15
Griniaik383
Gudeliaik33
Išlynosvs7
Jauniškėk67
Jautakiškiaik4
Kalniškiaik2
Kalviaikd5
Kareivosk26
Kerkasiaik115
Kūprėk5
Kušleikiaik67
Laitekiaik12
Laplėgiaik31
Legotėk15
Lendrėsk31
Liaudiniškėkd4
Mažučiaik33
Morkiškėk14
Orkiaik14
Padvarninkaivs-
Padvarninkai Ik11
Padvarninkai IIk24
Pakražantisk39
Pakražantokaik11
Palėkinisk7
Pamergiaik25
Papiliaik12
Paprūdžiaikd21
Pastulgiaik34
Pėriškiaik139
Petkiškiaik32
Plūsčiosk51
Pluskiaik38
Raudgiriaik2
Raudiškėk55
Rėzgaliaik37
Sotkalnisk48
Stulgiaik175
Šapėnaik18
Šarkinėk-
Šaukiškėvs2
Šikšniaik5
Šimaičiaik36
Šimaitukaik20
Šimkaičiaik23
Šuneliaik3
Švitriaivs3
Tabaliaik11
Tįsaičiaik45
Trakšeliaik34
Tranšoniškėvs-
Tūravak11
Ūpainiaik47
Ūpainiukaik18
Uvainiškiaik18
Užmedžiaik87
Užmergiaivs-
Užžalpiaik3
Vaidatoniaik53
Valpainiaik153
Vileikiaik46
Žadvainiaik13
Žalpiaimstl125
Žirnainiaik52
Žvirzdeliaik3
Šaukėnų seniūnija3153
Albaičiaikd3
Aukseliaik50
Aunuvėnaik248
Baršiškiaik2
Beržėnai IIk9
Čekaičiaik3
Dapkiaik4
Daugirdaik7
Dirvonėliaik9
Dubėnaik125
Dulkiškiaik-
Eizbėk7
Gabriejolėvs4
Galvydiškėk4
Gaugariaik80
Gelučiaivs8
Gerbėniškėk2
Giriškiaik10
Gudmoniškėk6
Gumiltėnaik31
Juodlėk4
Jurgoniškiaik9
Kadagynask8
Kalniškiaik228
Kartokliaik41
Kentriaik50
Kibgirėk-
Kūjokaik8
Laikšėsk251
Laiškalnisk20
Lazdynaik1
Liepynaik-
Lykšilisk295
Pabikiaik15
Pabiržiaivs-
Pagančiukaik14
Pailgisk17
Paklibakiaik6
Pakupelkisk72
Palaiškalnisk-
Paplėštakiaik39
Pašatrijak-
Pašoniaik18
Pavainiškėk55
Paventysvs-
Pavėžupisk20
Pelėdkojaik6
Peleniaik21
Petrošiaik-
Plausgailiaik23
Puikiškėk3
Spaudžiaik59
Svilėk16
Šaltupisvs-
Šaukėnaik48
Šaukėnaimstl721
Šeškupisk6
Šonak-
Šukiškiaik53
Tilvikaik35
Titvydiškėk50
Tolučiaik5
Traulėnaik-
Ubesisk-
Ubesiukaik-
Užberžynisk13
Užpelkiaik-
Užvarmisk11
Vabaliaik39
Vainagiaik-
Vaišlaukisk49
Vėžaliaik5
Vėžežerisk-
Vidsodisk187
Žutautaik20
Tytuvėnų apylinkių seniūnija3986
Agailiaivs5
Antaniškiaik-
Aukštiškiaigst-
Aukštiškiaik41
Baldainiaik-
Būdosk3
Budraičiaik288
Budriūnaik34
Bulavėnaik90
Cigelnėk-
Dauginiaik18
Dugnaik-
Eimančiaik59
Elbaraik16
Elvyravak29
Ežėnaik-
Gailaičiaik20
Galminaičiaik29
Gedvilaičiaik5
Gembutiškėk-
Girininkaik18
Gudaičiaik3
Gudeliaik50
Jagminiškėk44
Johampolisk172
Kadagynėk2
Kaimalėk66
Kaimalėvs30
Kalniškiaivs5
Kalviaik5
Kamenkak-
Kaniūkaik33
Kantučiaik-
Kazankak5
Kelmynaik2
Kiaulakiaik5
Kiaunoriaik237
Kybučiaik101
Kiškoniaik33
Kleitiškiaik4
Kručaik-
Kubiliaik54
Kuprėsvs-
Kuršiaik62
Lapučiaik1
Leošinak5
Liepynaivs-
Mažulaičiaik-
Medingėnaik41
Medsodžiaik5
Meižiaik2
Mergaklonisk8
Meškinėk9
Miežučiaik2
Minginčiaivs-
Mockaičiaik41
Mosteikiaik54
Naujamiestisk1
Naukaimisk4
Pabariukaik23
Padidmiškisk1
Padubysyskd4
Padurupiaik5
Pagauštvinisk2
Pagirysvs-
Pagryžuvysk461
Pajuodupysk-
Paliesisk7
Papušynysk49
Paraskalnisk10
Pašakarnisk36
Pašiaušėk215
Pašiaušiukask1
Pašimšėk21
Patytaukysk14
Paulišiaik6
Pavengrysk-
Pavydaik203
Pavygailiaik21
Pažerysk13
Peldžiaik-
Pežaik-
Pivoraičiaik38
Plauginiaik14
Plekaičiaik32
Plytnyčiak3
Pūsdvarisk-
Rėžaliaik-
Rimšiaik8
Ruteliaik52
Sidariškėvs-
Simaniškiaik4
Siraičiaik-
Skogalisk223
Spudžiaik6
Stulgiaik-
Šedbaraik357
Šedvydžiaikd-
Šeimylaukisk38
Šimšak-
Šukiškiaik59
Tytuvėnaigst48
Tytuvėnėliaik31
Tolučiaik37
Trainaičiaik77
Užpelkiaigst6
Užpelkiaik6
Užvižiaik6
Vaitkaičiaik16
Valaičiaik1
Vičiaik26
Visgailiaik27
Žaliknysk2
Žaraik11
Žilaičiaik25
Užvenčio seniūnija3375
Audeniaik2
Bambalaik9
Beržėnaik119
Bikniškėk9
Brauzgaik13
Čiotiškiaik48
Dangvietaik63
Daugėnaik18
Degsnėk1
Didonaik-
Domeikiaik19
Dvarčiusk27
Dvarviečiaik20
Gedruikiaik21
Gedvilaik11
Girnikaik400
Gludaik10
Gudaik37
Gudeliškiaik4
Guravak3
Jungirisk-
Junkilaik301
Katarškiškiaik14
Kerbedėliaik5
Kerbedlaukisk12
Kolainiaik315
Kolainiukaik41
Kruopainiaik11
Kunigiškiaik48
Kuršaik32
Labūnavak57
Labūnavėlėk37
Lapiškiaik5
Lauriškėk6
Leliušiaik5
Lingaviškiskd3
Liubišiškiaik21
Lukšiškėvs-
Markūniškėk22
Maudžioraik73
Meškuičiaik52
Minupiaik235
Miškiniaik-
Moluvėnaik18
Naikmiškėk3
Negirbiaik12
Pabutkalnisk79
Pabutkalniukask19
Pagaurutisk1
Pagiriškiaik24
Pagludžiaik-
Pakalniškiaik-
Paloniaik21
Pašilėnaik209
Pavandenėk33
Plikšilisk8
Ramučiaik77
Rėžgalisk2
Rūdiškiaik26
Sarakiškiaik21
Sirūniškiaik9
Spygliaik15
Šemetiškiaik13
Šiliškiaik7
Šlapgirėk3
Šliurpėsk-
Šlumpiaik41
Šunikiaik27
Tyklėk2
Toleikiaik37
Ušakiaik6
Ušnak6
Ušnėnaik98
Užalksnynisk4
Užgiriaik-
Užgludisk39
Užkalniaik15
Valkosk3
Varmikėk3
Veniaik40
Volungiaik52
Žalakiaik9
Žeberiaik85
Želviaik173
Žvirgždžiaik6
Vaiguvos seniūnija1250
Adošiškėk17
Akmeniaik44
Albaičiaik-
Bagužiaik17
Daugėliškėk15
Daustoriaik12
Didlaukisk8
Didmedžiaivs-
Gailaičiaik-
Galiniaik10
Ganyprovakd-
Gedužiaik-
Juciaik25
Judikiaik-
Kalniškiaik38
Kiloniaik5
Klapatauskiaik22
Lapvarčiaik-
Laugiriškiaik10
Liupšiaik23
Norkiaik6
Padegsnisk-
Pakėvisk282
Pakėvukaik-
Paknituvisk-
Paknituvisvs-
Papilalisk17
Paprūdžiaik-
Pavaiguvisk16
Perkūniškėvs-
Petrikaičiaik-
Pikeliaik54
Plumpiaik-
Stirbišiaik-
Šarkiaik6
Šiaulaičiaik-
Šiliukaik2
Špitolėk4
Švytriškėk-
Taršiškiaik9
Tolišiaik12
Užgiriaik-
Vaiguvak534
Vaiguvalėk2
Vaiguviškiaik10
Vikraičiaik50
Visgirdaik-
Žiaunėk-
Žuviškėvs-

Pakruojo rajono savivaldybė

29458

Linkuvam1797
Pakruojism6057
Guostagalio seniūnija1816
Antkalniaik24
Butniūnaik127
Degėsiaik249
Devynergiaik18
Dovydiškiskd-
Dvariūkaik107
Gedučiaik74
Gedžiūnaik20
Guostagalisk388
Javydoniaik64
Keliuotiškiaik3
Krupavičiaik4
Laiškoniaikd-
Linkavičiaik517
Majeliaik1
Masčioniaik-
Pagiriaik1
Palinkuvėk2
Paplonėk1
Papušaik-
Raudonpamūšisk8
Ručiniaik2
Rudžioniaik-
Šikšniaik143
Šlapeliaik7
Uniūnaik43
Vainaroniaik13
Zvanagalak-
Klovainių seniūnija3425
Augustavask5
Balsiaik365
Barvainiaik-
Beržiniaik3
Bešoniaik7
Bučiūnaik9
Dvariūkaikd-
Gačioniaik274
Gailioniaik43
Gesviaik-
Getautaik20
Kalniškiaivs-
Klovainiaimstl980
Krivaičiaik27
Laimučiaik26
Laipuškiaik213
Lašmenpamūšisk84
Lumbeliaik-
Margiaik14
Marijampolisk-
Meilūnaik5
Minioniaivs3
Padauguvak36
Paežeriaik-
Pakalniškiaik14
Palašmenisk25
Pamūšisk247
Pamūšninkaik-
Pašakiaik8
Petrašiūnaik475
Plunkiaik10
Puodžiškiaik7
Rimšoniaik66
Rimšoniškisk-
Siečiaik43
Sitkūnaik-
Spilgiaik30
Šilaivs3
Šinkaučiškisk15
Tirkšlioniaik28
Titoniaik267
Trakų Pakapėsk-
Uošask33
Vaišvydžiaik40
Vanagynėvs-
Vebriškisvs-
Lygumų seniūnija3168
Aleknaičiaik29
Armonaičiaik41
Ąžuolynėvs4
Bagdonaičiaik14
Barvainiaik3
Bedriaik15
Beinoraičiaik89
Beniuliaik11
Bitaičiaik50
Budziniškisk-
Dargužiaik45
Daušiškiaivs2
Degučiaik284
Dovainiškisk9
Dvariškiaik282
Gužučiaik2
Ilguočiaik4
Įsoniaik12
Jackoniaik17
Jasvilaičiaik2
Joniškaičiaik-
Juknaičiaik53
Kabališkiaik4
Kalneliaik8
Kareiviškisk13
Kauksnujaik131
Kutaičiaik44
Lapgirysk22
Lapynėvs4
Lygumaimstl664
Lygumaivs24
Mantaičiaik-
Martyniškisvs14
Mickūnaik2
Minelgiaik9
Miniūnaik11
Nadaukiaik-
Naujalaukisk-
Norvaišiaik10
Palygumisvs-
Pavėzgiaik78
Petraičiaik4
Pošilisvs8
Poškiečiaik60
Ramonaičiaik2
Reibiniškisvs-
Ročkaičiaik-
Rubaičiaik17
Rusleliaik3
Rusliaik8
Sakalaik13
Stačiūnaik433
Sukmedisk22
Šukioniaik436
Švilpynėk2
Tyliaik-
Užubeliaik12
Vaigailiaik3
Valakėliaivs-
Vėbariaik18
Vilūnaičiaik121
Linkuvos seniūnija2359
Blėkoniaik19
Butėnaik11
Čičykiaik1
Daunoriaik1
Dovydiškisk6
Dūčiaik39
Dūčiaivs1
Gaižūnaik80
Gataučiaik34
Gegiedžiaik138
Girbutkiaik73
Gudžiūnaik8
Impoliaik8
Janelioniaikd-
Jurgaičiaik17
Kalpokaik196
Laboraik107
Laiškoniaik2
Linkuvavs2
Medėnaik10
Megučioniaik150
Miciškiaik29
Mikalajūnaik38
Mūravotask43
Mūrdvarisk8
Paguliankak14
Pamuckaik64
Pamūšiskd2
Petrikoniaikd-
Plentask200
Plikeliaik21
Puknioniaikd-
Puodžiūnaik23
Pupiškiaik-
Rauklaukisvs4
Rimkūnaik168
Ruponiaik145
Skėriaik5
Šiaudiniaikd-
Tautkūnaik7
Tričiaik3
Triškoniaik257
Tulminiaik14
Ūdekaik357
Vaižgantaik8
Veselkiškiaik21
Višeikiaikd-
Vizgoniaik3
Vorlaukisvs-
Voronėliaik19
Zimbiškiaik3
Pakruojo seniūnija2688
Akmenėliaik27
Bačiūnaik17
Daugšigaliaik18
Dovainiškiskd-
Eibutoniaikd2
Gedžiūnaivs5
Jasaičiaik14
Jovaraik563
Juškoniaik10
Karašilisk23
Kareiviškiskd-
Kirponiaik4
Kolyčiaik27
Kreivakiškisk-
Kundročiaik34
Kuosiškiaik21
Kvedaraik9
Libariškisk-
Linksmučiaik366
Mažeikoniaik338
Noreikoniaik71
Pakruojisk576
Paliečiaik64
Pašilisk13
Paverdeniaik21
Petrašiūnaikd-
Poškiečiaikd-
Praniaik6
Preičiūnaik236
Savėliškisk-
Sigutėnaik129
Šiliškisk17
Telišioniaik70
Teterviškiaik2
Vaidaikd-
Vaigailiaikd-
Vaišvydžiaikd-
Valainiaik5
Pašvitinio seniūnija2265
Binėnaik55
Bubilaikd-
Bubštaik-
Burniškiaik13
Daugalioniaikd-
Dausiškiaik2
Domančiaik-
Draudeliaik264
Gaubiaik15
Gedminiaik19
Gegiedždvarisk12
Giedraičiaik24
Gražaičiaik44
Išdagiečiaik13
Janelioniaik2
Kalevaik50
Kalnuočiaik10
Kazokaik14
Kibaik1
Laitiešiniaik9
Lizdeikiaik9
Mačiūnaik11
Mažioniaik22
Meilioniaik1
Miciūnaik8
Mikniūnaik259
Mišeikiaik-
Niūraik-
Noršoniaik7
Pamūšisk373
Pašvitinysmstl440
Peleniškiaik160
Peluodžiaik66
Petroniškiaik-
Pociūnaik7
Rimdžiūnaik40
Rimšoniaik30
Satkūnaik-
Sodeliškiaik21
Sosdvarisk103
Starkoniaik20
Sūkuriaik13
Sutkūnaik-
Šiaudiniaik1
Titoniaik9
Trakeliaik9
Trivalakiaik25
Vaidaik2
Vainiūnaik49
Vaiškoniaik3
Voroniaik30
Žvirbliniaik-
Rozalimo seniūnija2764
Adampolisvs-
Akmenynėk14
Bališkiaik50
Bančiaik24
Beržamantėkd-
Beržinėvs-
Birjagalak30
Butnalaukisk8
Čelkiaik36
Derveliaik60
Dinaburkask1
Draumėnaik2
Dulkiškiaik13
Eibutoniaik-
Galeliaik3
Gikoniaik31
Jomantoniaik-
Kauksnujaikd-
Krumpiaik5
Laičiaik4
Lineliaik-
Litkūnaik-
Maldžiūnaivs1
Medikoniaik243
Medinėvs-
Mediniškiaik44
Meldiniaik64
Miškadvarisk-
Moniūnaik8
Padubysysk225
Paežeriaik7
Plaučiškiaik374
Rokoniaik29
Rozalimasmstl928
Simaniškiaik10
Stūriškiaivs2
Tarvydaik33
Tirkšlioniaivs-
Vaitkūnaik16
Vilkinėvs3
Vismantaik177
Zaitiškisk5
Zigmantiškiaik19
Žvirbloniaik295
Žeimelio seniūnija3119
Akmenėliaik63
Akmeniškiaik-
Aleksejevka IIk2
Aukštadvarisk7
Balanėliaik5
Baliniaivs2
Baltausiaik7
Bardiškiaik223
Daugalioniaik20
Didysis Plonėnask28
Diržiaik130
Gataučiaikd-
Gatautėliaik-
Gedeikoniaik6
Geišaik11
Gelčiaik28
Geručiaik32
Grikpėdžiaik255
Janoniaik2
Jovaišiaik9
Kaireliaik31
Krasniškiaik5
Kūkaik15
Kukariškiaivs-
Lauksodisk122
Laumekiaik1
Liesaik14
Maišeliaik-
Margiaik79
Mažučiaik53
Meldžiūnaik3
Mikoliškisk199
Moniūnaik2
Moniūnėliaik-
Nakrošiūnaik7
Nociūnaik108
Noreikaik122
Noriūnaik25
Noriūnėliaik6
Pagiriaik7
Petronėliaik-
Petroniaik8
Pikčiūnaik-
Plonėnask25
Rozentalisk-
Ruoniaik5
Skarulėliaik-
Skaruliaik8
Staškavičiaik34
Steigviliaik127
Striukaik17
Šulaičiaik23
Šumyliaik-
Vydžiaik2
Vileišiaik19
Višeikiaik-
Zyliaik3
Žeimelismstl1216
Žičiūnaik3

Radviliškio rajono savivaldybė

52148

Radviliškism20339
Šeduvam3400
Tyruliaim412
Aukštelkų apylinkės seniūnija1913
Arimaičiaik143
Aukštelkaik704
Avietinėk4
Birjočiaik43
Eibariškiaik4
Gražioniaik110
Kalnelio Gražioniaik467
Kauliniaik113
Kriaukėnaik42
Kutiškiaikd-
Liaudiškiaik64
Mažaičiaik90
Mėlidaik8
Paobeliaik1
Rukaičiaik41
Rupliškisvs8
Sedūnaik39
Žironaik32
Baisogalos apylinkės seniūnija5121
Andriūnaik1
Augmėnaik129
Bagdonaik58
Baisogalamstl2548
Biliūnaik-
Bučiūnaik95
Čelkiaik4
Dauderiaik71
Degėsiaik-
Dišliaik7
Dvareliaik-
Fermak-
Gankiaik3
Jadvimpolisk8
Januškoniaik41
Juodupiaik30
Kabliaik31
Kalveliaik13
Kemėraik2
Komariškiaik9
Kubiliūnaik104
Liaudiškiaik14
Lopaik8
Mikoniaik15
Moniūnaik30
Moralinėk-
Paberžėliaik6
Pagojaik3
Pakiršinėlisk58
Pakiršinysk698
Palonaik7
Palonaimstl441
Piepaliukaik8
Pliuškiaik12
Randžiaik2
Ritikiaik16
Sirutiškiaik16
Šileliaik13
Šileliukaik1
Treigiaik3
Vainiūnaik406
Valatkoniaik200
Vardukšniaikd-
Vilgirdaičiaik10
Daugėlaičių apylinkės seniūnija577
Daugėlaičiaik345
Jaugėlaik25
Krikštanaik1
Liepinėk1
Manteliaik-
Matkaičiaik3
Nirtaičiaik82
Pagojisvs4
Pataušisvs-
Uodynėk3
Varnioniaik67
Vilkduobėk8
Vitkaičiaik4
Žinėnaik34
Grinkiškio apylinkės seniūnija3308
Abložynėk-
Auksučiaik-
Aukštieji Levikainiaik1
Balandiškisk42
Bargailiaik15
Beinoriškisk68
Būdai Ik-
Būdai IIk9
Burūnaik5
Čerkosaik24
Daugirdaik7
Degėsiaikd5
Dirgaičiaik3
Dirvoniškiaik10
Dvareliaik2
Eitviliaik26
Gegužinėk5
Geručiaik58
Giedraičiaik155
Ginčaik2
Godaik28
Gražiškiaik6
Grinkiškismstl900
Gujėnaik23
Gulbinaik73
Juodeliaik33
Juodžiaik3
Kačiuškiaik4
Kairėnaik114
Kairėnėliaik203
Kalančiaik5
Legečiaik30
Legetėliaik9
Martynaičiaik-
Medeliukaik1
Mėnaičiaik205
Mikailiškiaik28
Mockiškisk5
Naujėnaik-
Noručiaik51
Paberžiaik27
Pagojisk7
Pagomerčiaik5
Pakrūmiaik-
Paplanskiaik3
Pašušvysmstl395
Pypliaik26
Pliuškiaikd-
Ramoškiaik2
Rudžiaik61
Skiečiaik6
Smiltynėk5
Strazdynėk1
Šašeliaik9
Šašiaik168
Šmulkiškiaik6
Uodynėk-
Vaitiekūnaik323
Valatkaičiaik-
Valinėk9
Vedreikiaik81
Viktorinėk8
Žitiškiaik8
Pakalniškių apylinkės seniūnija3216
Aldoniškisk3
Alksniupiaik761
Amalijak13
Areiniškiaivs-
Baukaik54
Birutėk10
Bružiaik27
Burbiškisk7
Dambavak15
Dapšioniaikd-
Daukonysk16
Dausaik5
Grybtrakisvs5
Jasonysk23
Jukiškisk37
Juodupiaik18
Karizniškisvs5
Kašiaivs3
Kibildžiaik13
Kleboniškiaik42
Krupiškisk-
Labak26
Lineliaik2
Maldžiūnaik62
Mandeikiaikd-
Maneitaik28
Mažuliaik49
Miškadvarisk-
Naujasodisk65
Niauduvak197
Pagaidžpiliaikd3
Pagojisvs4
Pajuliaik42
Pakalniškiaik422
Pociūnaik328
Radiškiaivs22
Radviloniaik168
Radviloniaivs2
Raginėnaik53
Raudondvarisk367
Rimaičiaivs7
Rokoniaikd2
Sliekiaik8
Šeduvavs14
Šileikoniaik50
Šniukoniaik26
Tankūnaivs12
Valdeikiaik79
Vanaginėvs-
Veliakiemiaik61
Žardeliaik33
Žybartaik27
Radviliškio apylinkės seniūnija3296
Baroniškiaivs4
Bebrujaik47
Daukučiaik5
Diržiaik5
Gendviliaik16
Gimbogalakd6
Ilguočiaik109
Jankūnaik37
Jasnagurkak2
Jonaitiškiaikd5
Jukniškiaik21
Kaneivaičiaik28
Karčemosk402
Kutiškiaik759
Linkaičiaigst27
Linkaičiaik396
Liutkiškiaik110
Mankiškiaik230
Miežaičiaik165
Nakraušiūnaik7
Paobeliaikd8
Ramulėnaik27
Skirjočiaik2
Šniūraičiaik569
Tautiškiaik-
Vaiduliaik94
Vantainėliaik3
Vantainiaik15
Verduliaik14
Voskoniaik183
Sidabravo apylinkės seniūnija2305
Asteikiaik3
Beinoravak389
Beržinėk-
Birželėsk113
Dapšioniaik101
Dargėnaik2
Dauburaičiaik59
Daukantaikd-
Davongalisk14
Deveikiaivs1
Dotiškiaik54
Geniaik-
Jasnagurkavs1
Jaukštaivs-
Kaspariškiaik4
Kundrėnaik46
Malūniškiaik1
Mandeikiaik14
Mazgiaik2
Miškiaik34
Naujasodėvs-
Ožaičiaik95
Padvarninkaik4
Pagaidžpiliaik-
Pakiršiniaik14
Palabėk-
Paryžiusvs1
Praščiūnaik120
Rėčkaik17
Rimiškiaik-
Rimkiškėsvs-
Rudeliaik5
Rudžiaik43
Sibičiaik27
Sidabravasmstl610
Skapiškisvs5
Šulneliaivs1
Tauginaik3
Taukuočiaik71
Trakaik26
Trakeliaik-
Užkuraičiaik13
Vabaliaik123
Vadaktaimstl227
Verpčiaik3
Vidulaukisvs11
Vileikiaik48
Skėmių apylinkės seniūnija1512
Aguriškėsk7
Girvalakiaik17
Kirkilaik3
Pagarduviaik35
Panekelpiaik7
Pašakiaik128
Pašlapėlėk-
Pociūnėliaimstl535
Rinktinėliaik1
Sirutiškiaikd21
Skėmiaik544
Skomaičiaik76
Skomaičiukaik47
Šabiškiaivs-
Šašėnaik10
Užpurviaik44
Vaičaičiaik2
Vakaraik5
Valmančiaik30
Šaukoto apylinkės seniūnija1403
Abrieskaik-
Baublėvs-
Baužiškiaik-
Bysvainėliaik-
Budriaik1
Butkiaik-
Daužnagiaik42
Debeikiaik1
Diktariškiaik36
Goriškisk-
Grigalaičiaik14
Jankaičiaik4
Kadylaik5
Kalnaik4
Kaunetiškiaik33
Kunigiškiaik156
Lenartuvak7
Liaubaraik-
Liekiaik3
Liepkalnisk7
Mankiškiaik8
Margiaik-
Miškiniaik7
Mumšiliskd13
Notiniškiaik4
Paežeriaik11
Pakalnučiaik15
Pakrovkak6
Paltynaik32
Papušynysk298
Pasodniaik-
Pašakarnisk-
Piktoniaik1
Reksčiaik12
Ropkepiaik2
Sokmedžiaik-
Sutkiškisk-
Šaukotasmstl583
Šaukotas Ik26
Šaukotas IIk3
Šilaik-
Tamošiškiaik3
Trakaik-
Užžadikiaik4
Valatkiškiaik23
Žąsaičiaik34
Žemieji Levikainiaik5
Šeduvos apylinkės seniūnija2605
Baltojik33
Butėnaik202
Dargužiaik10
Daukantaik26
Džiugoniaik87
Gimbogalak36
Kauleliškiaik18
Kurklaičiaik6
Kurkliaik73
Labučiaik21
Margavoniaik87
Paežeriaik55
Pakuteniaik20
Pavartyčiaik711
Prastavoniaik210
Puipiaik104
Riaubaik27
Rokoniaik70
Užuovėjak55
Užuožeriaik65
Vaiduloniaik22
Vaižgaik51
Vardukšniaik10
Velžiaik55
Vėriškiaik430
Viešvilėk80
Žilioniaik41
Šiaulėnų apylinkės seniūnija1998
Acokavaik225
Apušrotask1
Ardaičiaik-
Aušrėnaik29
Baranaučiznak-
Baroniškiaik2
Birietiškiaik17
Bloškiaivs-
Daujočiaik23
Daukšiaik1
Dirvonaik29
Dirvoniškiaik18
Dvarčiaik3
Gražvydaivs-
Jasaičiaik14
Jokūbiškiaik56
Juodpjaunisk-
Kalnugalisk1
Kleiviškiaik-
Kudinaik4
Liepiškiaik70
Mantviliškiaik17
Mažuoliaik14
Minautuvak-
Mumšilisk-
Mūraik5
Norkiškiaivs-
Pamėraik-
Pamiškalniaik-
Pašušvysk23
Petrošiaik30
Pilveliaik6
Repšiaik13
Rubežiaik-
Sakteliaik7
Sidariaik62
Skynimiečiaik-
Sklioriškiaik31
Sodaičiaik-
Stalmokaik3
Starteliaik-
Sulinkiaik2
Šiaulaičiaik104
Šiaulėnaimstl890
Šilaik-
Toleikiškiaik5
Vagariaivs-
Vendrėkd7
Viliošiaik2
Virikauskaik6
Žeimiaik275
Žostarčiaivs3
Tyrulių gyvenvietės seniūnija743
Batkūnaik67
Bernočiaik2
Čiuteliaik19
Dvarninkaik33
Gankiaik1
Gudesiaik4
Jonaitiškiaik112
Mankiškiaikd12
Pakalniškiaik8
Polekėlėk342
Pušinavak19
Pušiniškiaik30
Smilgiaik2
Spičiaik56
Vališkiaik11
Vendrėk19
Žarniaik6

Šiaulių miesto savivaldybė

133883

Šiauliaim133883

Šiaulių rajono savivaldybė

51620

Kuršėnaim14197
Bubių seniūnija3826
Alksnyniškėk5
Aukštelkėk89
Aušraičiaik-
Bacaičiaik3
Bagdoniškėk21
Bazilionaimstl475
Beinoriškėk12
Bernotaik6
Biručiaikd-
Bitėnaik20
Blužgalisk6
Brazinskiaik7
Bubiaik878
Bulėnaik44
Bunokiškėk27
Burkšaik3
Butiškėk-
Butkaičiaik75
Čeprečiškėk12
Daubakiškiaik-
Dengtiltisk5
Didlaukėk35
Dirvonaik19
Dzidaik52
Gervėnaik95
Gyliaik15
Gilvyčiaik321
Gilvyčiukaik5
Girnikaik3
Goriškėvs4
Gošteliškiaik2
Grabijolaik4
Jakštaičiaikd-
Jankaičiaik2
Jusaičiaik42
Juškaičiai Ik4
Juškaičiai IIk18
Kadagynėvs7
Kanapinėk12
Knašiaik10
Kurauskiaik-
Kurtuvėnaik23
Kurtuvėnaimstl326
Laisvučiaik1
Leškiaik10
Linartaik35
Liūdoriaik2
Lukšiaik4
Margėsk6
Maskvytėk21
Mekiaik15
Meškiaik135
Mingėliaik-
Mirskiškėk15
Molinėsk5
Mostaičiaikd6
Motaičiaik28
Naisiaik2
Naujieji Gilvyčiaik18
Noliškiaik15
Pabijočiaik22
Padegliaik19
Pageluvisk23
Pagervinėk13
Pakalniškiaik10
Pamiškaupisvs1
Paraudžiaik8
Paširvisk4
Pašvinėsk48
Pavakalnisvs1
Pavėkiaik23
Pikeliškėk78
Pikužiaik9
Pociškėk9
Purvinėk5
Raizgiaikd29
Rimeikiaik-
Rimkiaik4
Rimkiškėk3
Rimučiaik7
Sakalaik2
Simoniškėk4
Skaudviliaik51
Skurviaik1
Slydžiaik18
Slišaik-
Slišukaivs9
Sodeliukaik18
Spaudžiaik13
Spitkiškėvs2
Stibiriškėk2
Šalpirčiaik17
Šemetiškiaik36
Šilynasvs9
Šiliškėk5
Taručiaik13
Tilybiškėk10
Trauleiniaik35
Trociškėk1
Užčiaušiaik7
Užkalniaik37
Vabalaik23
Vainagiaik8
Valatkiaik14
Viekvedžiaik59
Vilaičiaik14
Vilkuriaik16
Visgirdaik19
Volungiaik40
Zigmantinėvs2
Zuikiškėk7
Žadvainiaik6
Žalpeliaik7
Gruzdžių seniūnija2966
Apušėliaik14
Augučiaik10
Aukštrakiųk-
Aukštuoliaik5
Bartkūnaik-
Biržiaik23
Bučiūnaik32
Dargaičiaik46
Daujočiaik11
Dimšiaik27
Gruzdžiaimstl1747
Gruzdžiaivs7
Gurbaik8
Jauneikiškėsk6
Jokūbaičiaik-
Kantminiaik13
Karveliaik31
Laumakiaik-
Lygudaik76
Lukošaičiaik45
Maldeniaik9
Maniūšiaik19
Mažeikiaik16
Norvaišiaik14
Paupariaik-
Poviliškiaik8
Račiaik45
Rakandžiaik1
Ratkūnaik-
Raubaičiaik-
Ražų eiguvosk-
Sauginiaik46
Saveikiaik73
Strazdaik12
Šėkščiaik3
Šepkaičiaik7
Šiupyliaik395
Taurakiaik2
Valdomaik67
Žiogaik148
Kairių seniūnija3795
Bacioniaik2
Bertužiaik339
Dimaičiaik-
Dvikapiaik15
Eimučiaik128
Gudeliaik20
Ilgoji Lovak4
Kairiaik856
Kairiaimstl1158
Kalniškiaik10
Kirbaičiaik-
Liutkūnaik51
Mikailaičiaik50
Mumaičiaik9
Norušaičiaik48
Pročiūnaik8
Šėkščiaivs2
Šilėnaik665
Šiubaičiaik32
Tyliaik11
Vėgėliaik-
Vismantėliaik2
Zapalskiaik9
Žadžiūnaik355
Žalgirysk1
Žvigaik20
Kuršėnų kaimiškoji seniūnija5670
Agailėsk4
Auksučiaik29
Beržtvosk83
Bijūnėliaik3
Braznavak6
Būdosk10
Čigonaik56
Čiuineliaik38
Čiuiniaik14
Daugėliaik31
Drąsučiaik1004
Egėliškėsk71
Gaudučiaik1
Gaudžiaik17
Gedintėsk212
Gergždeliaik277
Geruogiaik17
Gudmiškėk15
Gūragiaik82
Ivoškiaik2
Jakutiškėk-
Jokšiaik16
Kalviškiaik62
Kantrimiškisk2
Katiliškėsk-
Ketūnaik48
Krikliaik51
Kubeliaik37
Kušleikiaik19
Kvietkeliųk-
Lapkasiaik25
Laukstučiaik6
Laumakiaik3
Liepkalnisk12
Likučiaik4
Mažučiaik8
Medvalakėk15
Micaičiaik754
Miliškėsk15
Milvydaik43
Nugarėsk5
Olbikiškėk22
Oliesinask27
Ožkėnaik3
Padarbosk4
Padvaiskiaik17
Pakepšteniaik-
Pakšteliaik46
Pakubeliaik-
Pakumulšiaik345
Pakuršėniaik50
Palūksčiaik6
Papalskiaik9
Papelkiaik36
Paringiaik-
Paringiaikd5
Paringuvisk246
Pazastarčiųk-
Pažižmėk4
Pažižmėliaikd-
Pilkalnisk1
Pusbaubliaik3
Pusgudžiaik-
Raganiaik19
Rekčiaik40
Ringuvėlėk29
Ringuvėnaik481
Romučiaik151
Rūveliaik23
Saulučiaik92
Skačiaik66
Smurgiaik6
Steponiškėk11
Strazdaik11
Svirbūtėsk79
Šėkščiaik-
Šileliaik19
Šilėnaik83
Šilkalnisk26
Širminiaik18
Škurliškėk1
Tadiškiaivs1
Tylučiaik9
Tulkinčiaik2
Urkuvėnaik30
Užlaukiaik23
Užmiestisk28
Užringuvisk2
Vaitkaičiaik19
Varputėnaik320
Vilkiškėk3
Visdergiaik23
Voreliaik21
Vosbūčiaik6
Zastarčiaik55
Žardeliaik5
Žygaičiaik19
Žiliaik28
Kužių seniūnija4118
Amaliaik137
Apšrujaik19
Aušraičiaikd-
Beržynėk85
Biručiaik43
Bitėnaikd-
Briešlaukisk12
Bunokiškėsk18
Džiuikiaik11
Gilaičiaik342
Gogiškiaik1
Gražuoliaik26
Ilgviečiaik25
Jakštaičiaik17
Jakštaičiukaik38
Jauneliaik14
Jonelaičiaik38
Juozapaičiaikd-
Jurgaičiaik10
Kasčiukaik2
Kybarčiaik37
Kurauskiaik12
Kuzavinėsk61
Kužiaimstl1420
Lukšiaik155
Luponiaik28
Marmaik23
Minkštakiaik3
Mostaičiaik-
Noreikiaik123
Normančiaik18
Norutaičiaik22
Norvaišiaik12
Nutaučiaik13
Pakarniaik3
Pakarniukaik15
Purvynėk21
Radviliaik19
Raizgiaikd-
Raupaičiaik15
Rūveliaikd-
Sauginiaik286
Siaurimaičiaik14
Smilgiaik288
Smiltynėk54
Sneigiaik11
Stonaičiaik2
Šobliškiaik9
Švendrėk15
Tyrelkaik33
Toliočiaikd-
Užvėkiaik5
Vaišnoriaik-
Verbūnaik563
Verčiuliųk-
Meškuičių seniūnija2676
Adomiškiaik23
Bagdongirisk12
Dakčiaik9
Dapkūnaik29
Daugėlaičiaik54
Daunoraik126
Dimaičiaikd-
Domantaik16
Dvarlaukisk4
Gavėnaičiaik34
Gibaičiaik24
Ilgoji Lovakd-
Jurgaičiaik28
Karvazaik72
Kirmėlynėk2
Klebonaik5
Lūpaičiaik13
Mantaičiaik6
Meškuičiaimstl1218
Misaičiaik20
Mišeikiaik10
Naisiaik624
Nikančiaik49
Noreikiaik52
Norkūnaik3
Parkulpisk11
Rėkuvak-
Rupeikiaik23
Sereikiaik120
Tamošiūnaik15
Tautiniaik53
Žačiaik21
Raudėnų seniūnija1737
Atuoniaik10
Bartlaukėk7
Būdvydžiaik14
Čibirikaik23
Daržiškėsk20
Dirvonėnaik414
Dubiniaik53
Felicinavak4
Gelžėk35
Giriškiaik-
Girkantaik2
Girkautaik100
Girlaukėk7
Yniškėsk10
Judriškėk-
Juozapavak-
Kemersiaik-
Kentraičiaik45
Kybartiškėk24
Kraupšiaik3
Leičiaik31
Lieplaukisvs4
Luiniaik7
Medlaukėk3
Medragiaik37
Neimantiškėk7
Numšiaik-
Pabalvėk-
Paežeriaik15
Pagelžiaik1
Pagelžiukaik5
Pakentraičiaik7
Pakoklinėk23
Pamockėk51
Paraudžiaik42
Pastruikiškėk2
Patyreliaik15
Pavaišvėk-
Pažižmėliaik46
Pėžaik6
Pūšiliaik42
Raudėnaik403
Repšiaik33
Rūdėnaik18
Sauslaukėk15
Šeškiaik10
Šilėnaik1
Šluotiškėk3
Švendriaik71
Tarutėsk-
Tarvydžiaik10
Taučiaik-
Užpelkiaik2
Vadeikiaik11
Vanagiškėk16
Vilkdaržėk9
Žagariškėk2
Žemalėnaik18
Šakynos seniūnija1729
Agailėskd-
Auksučiaikd5
Balsiaik5
Baužaik26
Burbinaik6
Čeponiaik34
Dargaudžiaik3
Dargiaik3
Dauginčiaik27
Daugmaudžiaik-
Degulėsk-
Diržiaik31
Egėliškėskd-
Gedvydžiaik33
Kerbediškėsk-
Kiaukliaik23
Mandeikiaik9
Masiaik5
Mažaičiaik34
Mikaičiaik5
Mikolaičiaik54
Mikutaičiaik8
Mimaičiaik53
Paliesiaik23
Piktaičiaik6
Piktuižiaik189
Prišiškėsk-
Raudondvarisk81
Riškaičiaik23
Semeniškėsk2
Skobiškėsvs2
Šakynamstl425
Šelvenaik8
Tautgailiai Ik13
Tautgailiai IIk-
Tulminaik80
Valakaik74
Velviečiaik-
Viesgirdžiaik6
Viliočiaik22
Žarėnaik411
Šiaulių kaimiškoji seniūnija10906
Aleksandrijak290
Andrijavak24
Aukštelkėk1186
Beržynėk21
Bridaik414
Dainosk65
Daušiškiaik5
Domantaikd9
Einoraičiaik329
Gastyniškiaik-
Gegužiaik490
Giedriaik17
Gilvydžiaik-
Ginkūnaik2963
Girelėk2
Gytariaikd-
Gubernijakd-
Juodinkiaik20
Jurgeliškiaik7
Kadugiaik20
Karpiškiaik11
Kėbliaik-
Kupriaik148
Kušlambalisk1
Lieporiaik202
Lingailiaik134
Lukšiaikd46
Malavėnaik12
Malavėniukaik4
Mėmlaukiaik-
Meškiškėk10
Miesmedisk3
Minaičiaik2
Noreikiaikd-
Normančiaik6
Pailiaik32
Paitaičiaik36
Pakapėk344
Pakarčiūnaik1
Pumpučiaik7
Raizgiaik112
Rėkyvak74
Smilgiaik4
Sutkūnaik616
Šapnagiaik158
Širvučiaik11
Šlepkaivs9
Šukiaik11
Toliočiaik255
Tvibiaik32
Tvibiukaik2
Uosupisk17
Vaikšnėgalak2
Vaikšnėgalikėk-
Verduliaik20
Verduliukaik12
Vijoliaik1154
Vileikiaik19
Vinkšnėnaik742
Voveriškiaik472
Žačiaikd-
Žaliūkėsk9
Žeimiaik251
Žylakiaik15
Žuvininkaik48

Tauragės apskritis

134275

Jurbarko rajono savivaldybė

37786

Jurbarkasm13797
Smalininkaim653
Eržvilko seniūnija3265
Avietiškiaik41
Balandžiaik38
Baužaičiaik15
Būdosvs-
Būkintlaukisk11
Būtaičiaik25
Čepaičiaik1
Daugėliaik39
Dirvonaik33
Dūdlaukisk19
Dugnaik-
Eimantaik10
Eržvilkask10
Eržvilkasmstl518
Fermosk14
Gabšiškiaik35
Garšvilaik16
Kalnučiaik4
Kartupiaik171
Klevinėk12
Kubiliškėk30
Kulvertiškiaik45
Lendrynėk4
Lenkčiai Ik87
Lenkčiai IIk2
Lentinėk14
Leonavask37
Lybiškiaik397
Milaičiaik9
Mosteikiaik70
Naujininkaik36
Openiškėk14
Paberžiaik11
Padvarninkaik4
Pagatupysk7
Pagiriaik21
Pagojysk5
Palabaukščiaik12
Pašaltuonysk307
Paupynisk14
Paupysk44
Paviščiovysk51
Petkaičiaik66
Pikeliaik34
Plekiaik43
Pocaičiaikd2
Polaik25
Pratvalkaik13
Pužiškiaik44
Rikyškiaik15
Rimšaik18
Ropynėk-
Rudžiaik23
Rutkiškiaik224
Sarakiškiaik13
Sarapiniškiaik13
Skliausčiaik39
Smaidriaik14
Sniegoniškėk27
Steponavak22
Stiegvilaik40
Šveisčiaik-
Tadaušavak28
Taubučiaik52
Taučeliaik32
Trakaik3
Užakmeniaik11
Užšešuviaik-
Varlaukisk150
Varnaičiaik13
Verėpaik20
Viršiliškėk5
Žukaičiaik43
Girdžių seniūnija1563
Baciaik13
Balniai IIkd11
Baužaikd1
Butkaičiaik75
Butkaičiai IIk-
Būtrimaik80
Dargiaik7
Drebulynėk12
Džiugaik11
Eidukiškiaik17
Girdžiaik488
Gudeliaik229
Jerubiškiaikd7
Jokūbaičiai Ik2
Jokūbaičiai IIk35
Jurgeliškiaik3
Kavoliai Ik5
Kavoliai IIk36
Kuziaik-
Liudvinavakd44
Miliušiaik37
Naujininkaik10
Paalsys IIkd9
Paantvardys IIk-
Pavidaujysk-
Pavidaujys Ik299
Pavidaujys IIk41
Pavidaujys IIIk-
Pažėraik37
Pocaičiaik49
Ridikiškiaik5
Šapališkėkd-
Juodaičių seniūnija583
Juodaičiaik485
Mišiūnaik43
Pagausantys Ik19
Pagausantys IIk23
Pakarklysk10
Pavietavakd3
Užringisk-
Jurbarkų seniūnija3630
Antkalniaik6
Antkalniškiaik59
Balneliškiaik5
Balniai Ik58
Balniai IIk22
Bandzinai Ik4
Bandzinai IIk14
Bendžiaik28
Buitkiškiaik15
Būtrimaikd5
Dainiaik300
Dainiai IIk108
Dargaitėliaik25
Gedžiaik86
Geišiaik21
Giedriaik39
Globiaik-
Greičiaik24
Jerubiškiaik8
Jokymiškiaik24
Jurbarkaik898
Kalnėnaik27
Kalniškiaik43
Kažemėkaik11
Klišiaik121
Kriščiaviškėk14
Kuturiaik59
Lemantiškiaik5
Lukšiaik16
Mantviliaik40
Mantviliai IIk10
Meškininkaik40
Mikutaičiai Ik46
Mikutaičiai IIk29
Naujasodžiaik50
Naujininkėliaik27
Palėkiaik30
Pašventysk70
Rauktiškiaik18
Rotuliaik462
Rotuliai IIk7
Rukšniaik14
Saukaik4
Smukučiaik82
Telviakaik26
Užkalniaik20
Užvajočiaik7
Vajotaik38
Valuckaik14
Vanaginėk1
Velėniškiaik30
Vertimaik130
Vidugirisk6
Vilniškiaik78
Žindaičiaik291
Žirniškiaik15
Raudonės seniūnija1869
Adomaitiškėk2
Ambručiaik18
Andriušiūnaik4
Balandžiaik104
Bartiškiaik12
Birbilaik15
Čerbaik41
Dangutiškėk3
Dubinskiaik10
Graužėnaik73
Kabučiaikd7
Kybartaik28
Klapatinėk40
Milkūniškėk1
Miškaik5
Naujininkaik4
Naujokaik54
Paagliuonyskd-
Paantvardysk15
Pamituvys Ik11
Pamituvys IIk1
Pareviaik17
Pasnietalysk77
Pjauniaik17
Pupkaimisk79
Raudonėk-
Raudonėmstl716
Raudonėnaik251
Sausgiriaik6
Stakiaik-
Stakiaimstl241
Šambaravak8
Vaičiuškaik9
Seredžiaus seniūnija3096
Armeniškiaik208
Aukštrakisk-
Belvederisk63
Burbinėk19
Burbiškiaik94
Dainaviškiaik6
Daugeliškiaik-
Daujotaik3
Domantaik7
Eimučiaik14
Eimutiškėk-
Gadvaišaik39
Girkaik32
Goniūnaik18
Grivančiaik15
Išlestakiaik10
Jurgiškiaik4
Klausučiaik1050
Klumpėvs-
Merontiškiaik4
Motiškiaik74
Naciūnaik4
Paarmenysk27
Padubysysk134
Padubysysk10
Papartynaik14
Pašiliaik22
Paupstaliaik10
Pavambaliaik15
Pavietavak16
Pieštvėnaik28
Pikčiūnaik26
Ramovėk-
Rukšioniaik9
Rūstekoniaik40
Seredžiusmstl749
Skubaik35
Spruktaik21
Staciūnaik7
Šapališkiaik-
Šilaitynėk19
Vambaliaik32
Vyliaudaik2
Vitkūnaik7
Vosbutaik153
Zabranask-
Žardiškiaik50
Žemaitaičiaik6
Skirsnemunės seniūnija2441
Antkalniškiaik33
Girvalakiaik3
Jakaičiaik139
Kalniškiaik7
Kaniūkaik30
Kartupėnaik72
Molynėk101
Naubariškiaik4
Naukaimisk58
Naukaimisk90
Paantvardysk1
Panemunėk8
Pilis Ik392
Pilis IIk58
Skirsnemunėk905
Skirsnemuniškiai Ik29
Skirsnemuniškiai IIk17
Skirsnemuniškiai IIIk107
Sliekiškiaik11
Šilinėk23
Švendriškiaik116
Vencloviškiaik185
Žvyriaik52
Smalininkų seniūnija999
Antšvenčiaik40
Endriušiaik81
Kazikėnaik48
Naudvarisvs5
Smalininkaik440
Tetervinėvs5
Užbaliaik11
Užtilčiaik11
Vidkiemisk356
Vilktakisvs2
Šimkaičių seniūnija2428
Akmeniškėk7
Antanavak1
Apolonovkak20
Artelėsk1
Aukštrakiaik35
Aušgirysk18
Baltraitiškėk155
Barzdžiaik-
Baužaik-
Bebirvaik15
Bulzgeniškiaik23
Cigelnėk9
Degimask14
Giegiaik24
Griaužaik119
Grigožiškėk3
Jovališkėk41
Kalniškiaik7
Kalupiaik5
Kazokaik-
Kebiškiaik2
Kniečiaik162
Lapgiriaik43
Liudvinavak34
Medininkaik27
Naukaimisk23
Naukaimiskd10
Paalsys Ik62
Paalsys IIk6
Pabebirvysk22
Pabebirvysk-
Paišlynysk39
Pamituvysk29
Paparčiaik-
Paskynaik243
Pauliaik284
Pavidaujysk14
Pavidaujys Ikd4
Pavidaujys IIIkd-
Peldžiūnaik9
Rievaik2
Rupeikiaik23
Stulgiaik5
Šambaravakd-
Šapališkėk9
Šilišninkaik-
Šilkalnisk45
Šimkaičiaik26
Šimkaičiaimstl265
Vadžgirysmstl505
Vidaujak10
Vidgirisk2
Volungiškėk-
Zagriaužisk11
Žvirblaukysk15
Veliuonos seniūnija2102
Akmeniškiaik19
Antkalnėk35
Bereiviškiaik12
Birbiliškėk42
Džiaugiaik21
Gausantiškiaik36
Gervėnaik15
Gystėnaik58
Griciaik151
Gudžiūnaik54
Kabučiaik2
Kalviaik21
Karalinavak-
Kelmickaik7
Klangiaik110
Liucinavak37
Minelgaik22
Mišiūnaikd-
Paagliuonysk7
Pakalniškiaik32
Pamituvysk16
Papiškiaik3
Pelučiaik72
Pelutėliaik29
Skardinėk2
Stalioriaik5
Šiauliaik46
Škeršpyliaik8
Tamošiaik255
Terespolisk3
Užringiskd9
Vaičiuškaikd1
Veliuonamstl883
Zagriaužiskd-
Zubrickaik43
Želmenaik15
Žibintaik31
Viešvilės seniūnija1360
Antupiaik12
Apšriūtaik19
Baltupėnaik-
Išdagaik13
Jūravak58
Kalveliaik22
Leipgiriaik22
Naumalūnisvs10
Pagenaičiaik3
Pagulbiniaik12
Ridelkalnisk123
Smaladaržisvs-
Viešvilėmstl1045
Vilkdaubisvs4
Žardeliaik17

Pagėgių savivaldybė

12208

Pagėgiaim2393
Panemunėm329
Pagėgių seniūnija3234
Bajėnaik45
Benininkaik369
Birštoniškiaik53
Būbliškėk204
Daubaraik42
Eisraviškiaik39
Endriškiaik15
Geniaik55
Giegždaik7
Grigolaičiaik24
Gudaik139
Jonikaičiaik75
Kentriaik256
Kiūpeliaik5
Kulmenaik49
Mantvilaičiaik17
Mikytaik37
Minjotaik43
Natkiškiaik724
Pavilkiaik82
Pėteraičiaik43
Piktupėnaik416
Ropkojaik80
Sauliaivs17
Smukutėk9
Strazdeliaik5
Strepeikiaik64
Sūdėnaik-
Šlepaik40
Tamošaičiaik19
Timsriaik11
Užbaliaik14
Vėlaičiaik39
Vidgiriaik141
Vydutaičiaik50
Žemučiaik6
Stoniškių seniūnija2742
Aleknaik51
Anužiaik151
Berštininkaik48
Dinkiaik10
Karceviškiaik2
Kovgiriaik38
Kuciaik47
Lazdėnaik8
Mažaičiaik250
Naujapieviaik24
Nausėdaik15
Pagėgiaik57
Pageldyniaik14
Pakamoniaik132
Peleniaik11
Plaškiaik175
Plaušvariaik26
Pleinėk4
Rėžiaik9
Rukaik718
Spengiaik13
Stoniškiaik228
Stumbragiriaik57
Šilgaliaik606
Šuneliaik20
Tutliaik22
Vičiaik6
Vilkyškių seniūnija3510
Adomiškiaik19
Aušgiriaik66
Baltupėnaik13
Bardinaik131
Barzūnaik48
Bitėnaik109
Kalvaičiaik-
Keleriškiaik23
Kerkutviečiaik72
Krakeniškiaik3
Kriokiškiaik121
Lindikaik8
Lumpėnaik640
Mažrimaičiaik48
Mociškiaik91
Naujininkaik20
Nausėdaik38
Nepertlaukiaik16
Opstainėliaik-
Opstainysk54
Pagenaičiaik39
Palumpiaik63
Pempynėk24
Raudondvarisk2
Sodėnaik15
Sokaičiaik55
Stygliškiaik53
Strazdaik26
Šakininkaik120
Šereitlaukisk73
Trakininkaik130
Vartūliškiaik53
Vėžininkaik111
Vilkyškiaimstl883
Žagmantaik10
Žagmantėliaik-
Žukaik333

Šilalės rajono savivaldybė

31570

Šilalėm6281
Bijotų seniūnija1255
Antininkaik36
Bardžiaik89
Bijotaik258
Cipkiškiaik13
Daubak2
Gedeikiaik2
Girdiškėk224
Kalniškiaik3
Kazokaik12
Klabaik2
Košiai Ik136
Košiai IIk25
Kumečiaik5
Maldūnaik9
Mankiškėk6
Padvariaik16
Pagirdiškėk20
Pakarčemisk42
Palaimak17
Palyženisk6
Pavėriaik18
Pilsūdaik10
Pliupiaik10
Poškakaimisk69
Simėnaik86
Šimkaičiaik3
Šlapeikiaik19
Tūjainiaik114
Vaidatoniaik3
Bilionių seniūnija508
Aukštagirėk5
Baravykaik46
Baubliaik-
Bilioniaik294
Gulbėsk117
Padvarninkaik2
Plunksnėsk18
Stoniaik26
Didkiemio seniūnija374
Didkiemisk259
Gerviškėk-
Kuiniškiaik-
Laumenaik47
Pažiuržmotisk17
Vartulėnaik51
Kaltinėnų seniūnija3103
Antininkaikd-
Ąžuolijak40
Bartašiškėk109
Bartkiškėk26
Burniaik1
Butkaičiaik2
Dirgėlaik21
Donylosk1
Dvarčiusk21
Ganyprovak5
Gardiškėk2
Gaučaik34
Gaudvaišaik8
Gedminiškėk50
Gimbūčiaik-
Gineikiaik211
Girsteikiaikd9
Iždonaik145
Jankaičiaik7
Jaunodavak53
Jogminiškėk34
Juodžiaik22
Kaltinėnaimstl835
Kanapukaik3
Karklėnaliaik-
Kastauniškėk-
Katyčiaik-
Kaušaik49
Kiaukaliaik7
Krūtilėsk34
Kutaliaik21
Kvesčiaik22
Labardžiaik41
Lauciškėk6
Lauksargisk11
Laumenaik40
Lingėniškėk5
Mankiškėkd28
Mažuoliaik-
Meirėsk-
Milaičiaik16
Miliaik2
Misaičiaik32
Nuomininkaik63
Orvydiškėk14
Paašvijisk10
Pabaliaik27
Paežerupisk-
Pagrybisk161
Pakalniškiaik20
Pakarčemisk80
Pasausalisk34
Pelkėsk130
Pempėsk23
Pesiaik14
Pilėsk20
Prienaik14
Putvinskiaik17
Radiškėk100
Rėzgaliaik65
Rūčiaik18
Rukšiaik-
Rusliaik8
Rūteliaik141
Skabučiaik1
Skindėriškėk3
Sodalėk12
Šakiaik52
Šaltiškėk9
Šiukšeliaik-
Šliužosk15
Trakask31
Určiniškėk2
Užpelkisk5
Vosgirdaik21
Žiliaik40
Kvėdarnos seniūnija4201
Ąžuolijak21
Budriaik30
Buišiaik12
Capiškiaik1
Degimaik7
Degutgirisk12
Gagačiaik9
Geniotask96
Gražjūrisk135
Grimzdaik267
Gvaldaik74
Kadagynaik69
Kalnyčiaik46
Kekiškėsk19
Kerbedžiaik18
Kukštinėk6
Kvėdarnak72
Kvėdarnamstl1934
Lembask97
Nasvytaliaik6
Padievaitisk36
Pajūralisk633
Pampliškėk6
Papynaujisk54
Paragaudisk199
Pūslaukisk10
Radvietisk17
Rudlaukisk14
Sauslaukisk175
Skerdynaik8
Sodalėk1
Stigrėnaik14
Stirbiškėk5
Šakėnaik72
Šerlaukisk24
Uršulynask2
Laukuvos seniūnija3867
Apvaršuvak72
Bagdonask13
Baltkalnisk15
Baubliaik13
Bilionyskd-
Buciškėk27
Bučiaik1
Burbiškiaik17
Dainiškėk24
Dargaliaik23
Dargiaik36
Degliškėk79
Degučiai Ik42
Degučiai IIk17
Degutaliaik7
Didieji Vankiaik49
Dvarviečiaik119
Eitvydaičiaik14
Endrikavask11
Gatautiškėk44
Girvainiaik142
Gulbėskd-
Josūdiškėk2
Juodainiaik185
Kalnėnaik25
Kantautaik15
Kantautaliaik28
Karūžiškė Ik3
Karūžiškė IIk32
Kaštaunaliaik29
Kelpšaičiaik9
Kikoniaik8
Kuitainiaik-
Laukdvariaik77
Laukuvamstl998
Malavėnaik10
Mankiškėk26
Mažrimaikd-
Mėčiaik11
Norvaišiaik11
Padievytisk47
Payžnysk27
Palaukuvisk19
Palygumisk2
Palokystalisk-
Panerotiskd-
Pievininkaik-
Pykaičiaik82
Pykaitaliaik12
Plunksnėskd-
Požerėk258
Reistraik9
Ręsčiaik20
Riešketaik33
Rudiškėk15
Ruskiaik65
Samoškaliaik7
Selvestraik25
Stirbiškėk29
Stoniaikd-
Strazdaliaik29
Stročiaik91
Stungaičiaik53
Šiauduvak436
Šukolaik11
Tautvilaik53
Trakogalisk15
Treigiaik72
Trumpainiaik16
Vabalaik114
Vaikių Laukask-
Vaitkaičiai Ik48
Vaitkaičiai IIk12
Virkėsk3
Virpylaik30
Pajūrio seniūnija2538
Ąžuolijak9
Bačiškėk19
Barboravask3
Dapkiškėk31
Džiaugėnaik81
Griaužaik4
Gulbiškiaik48
Jomantaik230
Jonaičiaik52
Kalniškiai Ik39
Kamščiaik14
Keberkščiaik88
Kirnės Ik15
Kirnės IIk-
Kukariškėk-
Kunigiškiaik70
Kusiaik35
Libartaik17
Lileikėnaik51
Lomak19
Maskolijak-
Medeliškėk13
Nedojėsk17
Paežerisk23
Pailgotisk8
Pajūrismstl872
Pakalniškiai Ik30
Pakisysk118
Palaivisk35
Paskarbiškiaik28
Pažvėrisk21
Reistraik72
Rugienoskd-
Spingiaik-
Spraudaičiaik30
Stegvilaik9
Stigraliaik2
Tūbučiaik38
Užjūrisk13
Užlaidinėk3
Vidutiškėk12
Vilkų Laukask3
Visdžiaugaik135
Žvingiaimstl231
Palentinio seniūnija377
Beržėk122
Gudaičiaik8
Lentinėk3
Palentinisk109
Pinciškėk5
Ruškak3
Severėnaik49
Smalkviečiaik51
Spingiaik7
Varsneliaik20
Šilalės kaimiškoji seniūnija5208
Andriejaičiaik65
Antupalisk8
Apidėmėsk13
Balsiaik299
Biržų Laukask307
Bytaučiaik2
Bytlaukisk175
Bokštaik128
Brokštėnaik11
Burkėnaik119
Debliaik62
Dirkintaik139
Drobūkščiaik330
Drobūkštaliaik45
Eidžiotaik2
Gedėliškėk8
Gerdučiaik6
Girininkaik7
Griguliaik13
Gūbriaik97
Gūvainiaik76
Indijak21
Jakaičiaik17
Jokūbaičiaik69
Jucaičiaik354
Kadarėsk16
Kadarėskd-
Kadžygak41
Kalniškiaik14
Kastauniškėkd11
Katyčiaikd4
Kelmutiškėk9
Kerbedžiaik13
Kiaukaik90
Kilpinėsk5
Klekniškėk2
Kreiviaik13
Kuodaičiaik22
Kūtymaik107
Labardžiaikd9
Lapkalnisk9
Lašiškėk9
Lentinėk43
Leviškiaik71
Lingiškėk124
Mažrimaik18
Mišučiaik60
Nevočiaik147
Norvainiaik19
Pakasokisk4
Panerotisk29
Pėpliškėk74
Pūtvėk20
Ryškask3
Romės Laukask9
Rubaičiaik2
Rubinavask54
Rugienosk6
Sėdėjimaik8
Siauteliaik-
Struikaik152
Šarkaik41
Šėrikaik75
Šiaudaliaik13
Šilaik317
Šoliaik15
Traksėdisk287
Tūbinės Ik203
Tūbinės IIk36
Užsienisk17
Vabolėsk23
Vaičiaik45
Vaišnoriškėk-
Vingininkaik410
Zobielijak-
Žąsinalisk29
Žąsinask79
Žviliaik28
Tenenių seniūnija616
Adomavask39
Barsukinėk19
Kalniškiai IIk107
Mažieji Girininkaik-
Pakalniškiai IIk44
Šusčiaik-
Teneniaimstl369
Vidgirėk38
Upynos seniūnija2266
Aukštutiškėk-
Bytaučiaikd-
Būbliškėk5
Driežaik29
Dungeriaik30
Dungeriukaik30
Dvariškiaik19
Dvarviečiaik11
Dvyliškė Ik14
Dvyliškė IIk8
Eželiškėsk27
Gaidėnaik27
Galvyčiaik41
Gaubtysk-
Gegužėsk-
Gerdučiaikd-
Girsteikiaik2
Griguliaikd-
Gudirvėsk14
Juškaičiaik8
Kalvaliaik3
Kalvaliaikd-
Kazokai Ik14
Kliūkiaik41
Kraikaik13
Lingėsk52
Lingių Fermosk18
Mankaičiaik16
Miškiniaik16
Naujasis Obelynask327
Negėraik19
Paakmenisk73
Pabremenisk42
Paežerisk156
Paežeriskd-
Paiekvedisk16
Pajėrubynisk32
Pakoplyčisk65
Papaukštkalnisk16
Patulėk7
Paupynisk27
Paupisk9
Pavarsėdisk7
Pazimkalnisk12
Petkalnisk46
Plaušiniškėk7
Rudaliaik8
Rusų Obelynask12
Senasis Obelynask75
Upynak32
Upynamstl409
Užkalnisk11
Varsėdžiaik157
Vedriaik30
Vytogalak201
Žakaimėk32
Žadeikių seniūnija976
Alkupisk61
Dulkių Laukask33
Girininkai Ik10
Girininkai IIk-
Ievoniškiaik30
Klabaik51
Kuliškiaik45
Mikūlėsk32
Padvarninkaik85
Paymėžisk53
Palokystisk93
Prapymask80
Šaukliškėk-
Šeručiaik44
Šventaik-
Žadeikiaik359

Tauragės rajono savivaldybė

52711

Skaudvilėm2140
Tauragėm29124
Batakių seniūnija1749
Akstinaik56
Antegluonisk37
Balčiškėk17
Batakiaigst269
Batakiaik119
Batakiaimstl261
Bildeniaik65
Čiuteikiaik80
Eidintaik157
Fermak21
Gerviečiaik63
Gryblaukisk23
Karklotėk-
Kerteniaik-
Kundročiaik28
Lankininkaik25
Liaudginaik34
Mažintaik68
Melagiškėk10
Mickiškėk17
Mozeriškėk6
Norkiškėk252
Ožnugariaik26
Paegluonisk19
Paltiniškėk31
Pašešuvisk13
Pužiškėk22
Santakaik-
Šiaudinėk20
Šidagiaikd-
Šiurpiškėk8
Užkerteniaik2
Užšešuviaik-
Gaurės seniūnija2819
Aneliškėk34
Ąžuolynėk36
Balandžiaik13
Baltrušaičiaik413
Bernotiškėk54
Braziškiaik-
Burbiškiaik-
Dargaičiaik48
Deferencijak3
Drūtaviškiaik8
Dvarviečiaik21
Eičiaik475
Gailiškėk3
Gauraičiaik35
Gaurėk20
Gaurėmstl468
Girgždaik17
Joniškėkd-
Jucaičiaik32
Juodpetriaikd-
Kiukiškiaik-
Kunigiškiaik384
Lybiškiaik-
Liperiškėk5
Liutkaičiaik6
Meižiaik-
Meškaik24
Milaičiaik74
Milgaudžiaik142
Paberžiaikd4
Padrūtupiaik29
Paįkojaik34
Pameižiaik-
Pamiliušiaik-
Pasalupisk2
Pypaliaik2
Platkepuriaik-
Puikiaik11
Purviškiaik1
Sakalinėk103
Stirbaičiaik62
Stragutėk58
Šiauriškiaik14
Traklaukask32
Užvarniaik13
Užvėjaik4
Vėžaičiaik11
Zaltriškiaik77
Zuikiškiaik8
Žiburiaik39
Lauksargių seniūnija1554
Aukštvilkiaik89
Gilandviršiaik33
Greižėnaik33
Griežpelkiai Ik108
Griežpelkiai IIk94
Kalėnaik77
Kamščiaik59
Kregždėnaik35
Kreivėnaik7
Lauksargiaik700
Meldiklaukiaik21
Nemeilaik17
Oplankysk56
Steponiškiaik1
Šakiaik185
Žilučiaik39
Mažonų seniūnija3808
Alijošiškėsk61
Antšunijaik7
Balskaik40
Debliaik-
Devynakiaik3
Galmenaik119
Geniaik19
Griaužaik55
Gudlaukisk12
Jatkantaliaik9
Karapolisk74
Kasbarynaik44
Kaziškėk-
Kelmynėk18
Kuturiaik2
Lėkiškėk10
Leoniškėk37
Lylavėnaik27
Lomiaik346
Matiškiaik23
Mažonaik577
Mineikiškiaik4
Mišeikiaik18
Naujininkaik-
Norkaičiaik321
Pagirupisk91
Pagramantalisk-
Pagramantismstl569
Papušynėk299
Reksčiaik16
Rekstukaik25
Ridikiškėk34
Ringaliaik71
Ringiaik96
Ruibiškėkd-
Selmoniškiaik6
Siaurkampisk-
Sungailiškiaik258
Sutkaik29
Šakvietisk164
Šaukėnaik19
Tamošaičiaik-
Trakšeliškiaik18
Treinojik124
Tuščiaik19
Uosvietisk25
Užbūdupisk4
Vaitimėnaik86
Vėžalaukisk4
Visbutaik25
Zuikiškėk-
Skaudvilės seniūnija2690
Adakavas Ik617
Adakavas IIk-
Angladegiaik5
Barsukynėk15
Beresniškėk-
Beržynėk6
Bokšeiniaik1
Brūžaičiaik16
Būgaik3
Būteniaik141
Cigelnėk-
Daujotėliaik11
Dvarviečiaik10
Gedgaudiškėk60
Gilvičiaik24
Giržadaik38
Ivangėnaik64
Jakštaik42
Jakutiškėk58
Juškaičiaik13
Juškiškėk6
Kalniškiaik61
Karšuvak13
Kavadoniaik27
Keteriaik43
Kirkliaik21
Kuksinėk4
Lauraičiaik-
Laurinaičiaik10
Leliškėk18
Margynėk-
Mikalaičiaik3
Mockaičiaik-
Motaičiaik-
Nosaičiaik2
Očikiaik58
Pabambiaik9
Paegluonisk26
Paklevisk22
Paplėstiškėk19
Paprūdžiaik3
Papušyniaik21
Pasuvirkštisk1
Pauliškiaik3
Paupynisk-
Pavartisk34
Paverkalnisk9
Pilsūdaik324
Plingėsk8
Pužaik111
Puželiaik44
Rūdijak24
Ruibiškėk19
Sauslaukisk13
Sniegoniškė Ik11
Sniegoniškė IIk-
Sodalėk80
Šidagiaik173
Trepaik241
Užkalniaik1
Vaidatoniaik-
Vėluikiaik52
Vilnaliaik31
Zakarkiškėk8
Žaliūkėk10
Žvirzdėk3
Tauragės seniūnija5451
Alangak11
Antgurkliaik-
Balandiškiaik4
Baltramiejiškiaik40
Beigeriškiaik12
Bekeriškiaik-
Bimbilinėk2
Butkeliaik498
Ceikiškėk17
Dacijonaik348
Dagiaik-
Dapkiškiaik432
Dauglaukisk367
Drąslaukisk24
Dunokaik32
Dvarelisk18
Dvarelisvs-
Dvarviečiaik5
Girgždaikd12
Grineidžiaik63
Gurkliaik48
Jatkančiaik120
Jociaik35
Joniškėk135
Juodpetriaik255
Kalniškiaik13
Kalpokaik22
Kraštinėk8
Kuisiaik91
Lapynaik18
Lapurvisk36
Laužask3
Lengveniaik18
Ližiaik14
Lukšiškiaik2
Mąsčiaik12
Meižiaikd6
Meldikviršiaik114
Molynaik20
Molupisk76
Oreliškiaik-
Paberžiaik12
Pajūrisk83
Pakalpokiaik9
Pašešuvisk2
Petkaičiaik10
Plikiškėk6
Požerūnaigst7
Požerūnaik67
Rūgaliaik32
Skirgailaik129
Sodalėk5
Staiginėk27
Stragutėkd62
Šakiaik4
Šaltaičiaik6
Šilinėk16
Tarailiaik43
Tauraik1891
Trakininkaik25
Trakšeliškiaik5
Trūkiškėk22
Vališkiaik4
Vitkaičiaik23
Voveraičiaik4
Žadgailaik26
Žygaičių seniūnija3376
Aukštupiaik406
Balčiaik72
Būdviečiaik89
Butkaik48
Dabrupinėk13
Dirvėnaik71
Draudeniaik136
Gaudaičiaik37
Girininkaik25
Kaupiaik5
Kęsčiaik280
Lapkasėsk-
Laužininkaik13
Lazdynėk7
Leikiškiaik37
Margiškiaik9
Murdeliaik4
Pabūdviečiaik30
Palolytisk-
Pašikšniaik16
Pryšmantai Ik38
Pryšmantai IIk57
Putokšliaik71
Ringiniaik-
Ruikiaik44
Sartininkaik453
Skiržemėk90
Stirbaičiaik25
Stirbaitynėk61
Stokaičiaik60
Šikšniaik159
Trumpininkaik45
Trumpiškiaik33
Urviniaik-
Užpelkiaik9
Vaidilaik11
Vaitiškėk2
Vilaičiaik29
Vylūsčiaik9
Visbaraik222
Zoliškiaik17
Žygaičiaimstl643

Telšių apskritis

179885

Mažeikių rajono savivaldybė

67296

Mažeikiaim42675
Sedam1309
Viekšniaim2270
Laižuvos seniūnija1181
Auksūdysk390
Barystėsk21
Duobgiriaik2
Kalniškiaik-
Laižuvamstl560
Lendriškiaik23
Pakliaupisk15
Palaižupėk16
Purpliaik98
Purvėnaikd2
Stumbraik54
Varninėk-
Mažeikių apylinkės seniūnija3454
Antanavak14
Bugeniaik463
Dargiaik83
Gargždaik16
Juodeikiaikd2
Kalnėnaik858
Krakiaik642
Kuodžiaik14
Kurmaičiaik201
Linksnakiaik47
Maigaik-
Miliaik33
Naikiaik139
Pumpuraik78
Purvėnaik293
Ruzgaik179
Sovaičiaik80
Troškučiaik66
Urvikiaikd27
Zastaučiaik47
Žiogaičiaik172
Reivyčių seniūnija1768
Buknaičiaik447
Dargiaikd2
Fermak3
Kabaldikaik16
Kalnėnaikd10
Kirkaik3
Knabikaik74
Kurmaičiaikd6
Kušlėnaik66
Leckavamstl235
Mantvydaik25
Miškėnaik2
Reivyčiaik367
Troškučiaikd8
Tulnikiaik140
Urvikiaik364
Sedos seniūnija2127
Arvydiškėk31
Beržėnaik19
Butikiaik38
Dagiaik211
Dingailaik14
Domėnaik32
Dūmaičiaik34
Grūstėk92
Kalnijosk257
Ketūnaikd10
Kuisiaik18
Kulšėnaik111
Mažaičiaikd2
Nausodėk50
Pabradumėk48
Padvarninkaik48
Paežerėk33
Pagardėk115
Pasruojėk15
Renavask109
Rimoliaik9
Rubikaliaik10
Skėriaik92
Šiliaikd3
Tiškaik46
Tvaskučiaikd7
Uikiaik43
Užežerėk294
Vadagiaik269
Žadeikiaik67
Šerkšnėnų seniūnija2229
Balėnėliaik-
Bugeniaikd-
Daciaik5
Girkaliaik15
Gudiškėk10
Kalniškiaik30
Ketūnaik72
Kirkliaik3
Lėlaičiaik15
Liūdėnaik7
Mantvydžiaik12
Mažaičiaik12
Pašerkšnėk54
Plinkšėsk424
Račiaik89
Rubikaik222
Rupėkiaik54
Skuodiškiaik141
Šerkšnėnaik473
Užpelkiaik5
Žemalėk586
Tirkšlių seniūnija4154
Balėnosk615
Bružaik83
Daubariaik176
Gauryliaik54
Geidžiaik192
Jautakiaik12
Jonaičiaik-
Kruciaik57
Lėlaičiaik32
Lėteniaik165
Medžialenkėk12
Paventėk2
Pievėnaik234
Plėnakiaik69
Spurganaik173
Tirkšliaimstl1626
Užlieknėk548
Voveriaik104
Viekšnių seniūnija3263
Ašvėnaik45
Birbiliškėk11
Bobulinak-
Boguslavask45
Čekaik39
Dainoriaik36
Dargužiškiaik16
Daubiškiaik3
Dauginėliaik5
Dauginiaik48
Degimaik24
Fermak318
Gyvoliaik323
Gudaik38
Kapėnaik347
Kegriaik64
Marškonėk-
Meižiaik4
Meškeliaik19
Nabuiliaik4
Pabūgeniaik-
Padvariaik9
Pakalupisk363
Palnosaik555
Pavirvytėk18
Pluogaik35
Pušinavak1
Ramoniškėk15
Rekečiaik19
Santekliaik12
Savarinak22
Skleipiaik3
Stočkaik15
Svirkančiaik116
Tučiai Ik76
Tučiai IIk20
Uogiškiaik2
Užventėk355
Žalionėk6
Žibikaik232
Židikų seniūnija2866
Asteikiaik19
Bataičiaik7
Bučiškėk5
Bukančiaik34
Dapšiaik50
Dautaraik38
Giniočiaik7
Griežėk5
Juodeikėliaik45
Juodeikiaik2
Kentaučiaik17
Kražiškiaik16
Kugiaik55
Kukiaik27
Liepkalnėk-
Liūliškiaik36
Milteniaik1
Obeliškiaik22
Pakvistisk-
Palūšėk14
Parakalnisk18
Paviliotėk70
Petraičiaik72
Pikeliaimstl520
Pocaičiaik18
Račaliaik281
Repšiaik24
Ritinėk236
Senmiestėk82
Strygalėk3
Sūdintaik28
Sugaudžiaik31
Šeiriaik5
Šiliaik26
Tvaskučiaik33
Ukrinaik484
Viliotėk11
Židikaimstl524

Plungės rajono savivaldybė

44170

Plungėm23436
Alsėdžių seniūnija1434
Aleksiaik4
Alsėdžiaimstl956
Dišliaik56
Eivydaik49
Yliaik65
Irkiniaik18
Jurgaičiaik12
Krapštikiaik40
Makščiaik59
Peleniaik15
Skirpsčiaik45
Šoniaik8
Žvirblaičiaik107
Babrungo seniūnija2513
Babrungask616
Babrungėnaik78
Bereniaik29
Božiaikd10
Didvyčiaik194
Glaudžiaik319
Grigaičiaik20
Jėrubaičiaik33
Jodėnaik93
Jovaišiškėk217
Kalniškiaikd38
Kaspariškėk48
Lieplaukalėk130
Maceniaikd-
Merkeliaikd7
Pakeraik143
Pauošniaik28
Pūčkoriaik12
Ruolaičiaik7
Surbliaik21
Truikiaik216
Užlieknisk148
Užupiaik59
Žvirblaičiaik47
Kulių seniūnija1399
Blidakiaik2
Čiūželiaik-
Didieji Mostaičiaik91
Karklėnaikd74
Kuliaimstl704
Kumžaičiaik200
Mažieji Mostaičiaik63
Mižuikaik80
Paalantisk28
Palioniškiaik1
Reiskiaik24
Šiemuliaik132
Nausodžio seniūnija3636
Gandingak28
Jodėnaikd10
Juodeikiaik115
Kalniškiaikd16
Karklėnaik341
Kaušėnaik383
Kleipščiaik11
Maceniaik22
Mardosaik69
Mažiavosk35
Nausodisk36
Noriškiaik78
Prūsaliaik640
Santakisk12
Stonaičiaik324
Šložiaik9
Varkaliaik1234
Vieštovėnaik273
Paukštakių seniūnija1404
Aleksiaikd-
Božiaik5
Dilbšiaik4
Dišliaikd-
Endriuškaičiaik8
Gelindėnaik30
Grumbliaik274
Jogaudaik48
Jonikaik23
Juodeikiaik25
Kėkštaik35
Kepurėnaikd2
Kulskiaik29
Lankos Laukask18
Lazdeniaik13
Merkeliaik76
Molupiaik20
Naručiaikd-
Nešukuočiaik12
Nugariaik50
Paburgėk12
Paežerėk58
Paišiotaik11
Paluokėk5
Paukštakiaik94
Plokščiaikd-
Raišaičiaik33
Rukundžiaik16
Skyplaičiaik10
Staneliaik287
Svirpliaik14
Šlečkaik75
Šlepečiaik5
Tarvainiaik50
Vaištaraik62
Platelių seniūnija2428
Antsieniaik12
Atlaužaik6
Beržorask104
Dovainiaik157
Gilaičiaik84
Gintališkėk296
Jockiaik7
Kadžiaik16
Kentaik25
Lygiosiosk70
Mačiūkiaik19
Medsėdžiaik80
Mikytaik2
Paežerės Rūdaičiaik22
Pamedinčiaik35
Plateliaimstl1021
Plokščiaik22
Pūčkoriaikd-
Rėžgaliaik30
Stirbaičiaik90
Šateikių Rūdaičiaik185
Užpelkiaik51
Virkšaik8
Visvainiaikd36
Zobielaik50
Stalgėnų seniūnija1140
Kalniškiaik16
Lekemėk40
Luknėnaik151
Milašaičiaik368
Rapšaičiaik19
Stalgask45
Stalgėnaik465
Vainaičiaik23
Vitkaik13
Šateikių seniūnija2660
Aleksandravask399
Alksnėnaik161
Baltmiškiaik39
Bučniaik26
Bulikaik-
Burbaičiaik22
Dyburiaik45
Godeliaik35
Kadaičiaik207
Liepgiriaik63
Mamiaik5
Mišėnaik27
Narvaišiaik451
Pakutuvėnaik57
Palūščiaik30
Papieviaik174
Sėleniaik111
Šateikiaik676
Vaitkiaik16
Vydeikiaik116
Žemaičių Kalvarijos seniūnija2424
Alkaik3
Bertuliaik21
Dargaičiaik19
Degučiaik72
Galvyčiaik31
Gečaičiaik52
Gegrėnaik268
Getaučiaik29
Jazdauskiškiaik104
Kūbakiaik46
Likšaik14
Paežerės Rūdaičiaikd25
Paplatelėk31
Platakiaik36
Pūčkoriaik86
Rotinėnaik217
Skurvydaik32
Stankaičiaik1
Šarnelėk186
Šašaičiaik64
Uogučiaik28
Užbradumėk67
Vilkaik29
Virkšaik107
Visvainiaik25
Žemaičių Kalvarijamstl798
Žerniaik33
Žlibinų seniūnija1696
Abokaik8
Bernotavask26
Drūkčiaik33
Gaižupiaik43
Jėrubaičiaikd13
Kalniškiaik-
Kantaučiaik450
Kapsūdžiaik100
Kepurėnaik92
Keturakiaik118
Liekniaik6
Marciaik54
Medingėnaik7
Naručiaik-
Purvaičiaik110
Rimučiaik-
Sausdravėnaik17
Saušilisk20
Smilgiaik39
Šarkiaik-
Šašaičiaik6
Varnaičiaik64
Vydeikiaik22
Vilkaičiaik29
Zalepūgaik2
Žlibinaik418
Žvirzdaliaik19

Rietavo savivaldybė

10697

Rietavasm3979
Daugėdų seniūnija505
Daugėdaik449
Gudaliaik6
Kungiaik46
Vitkaik4
Medingėnų seniūnija703
Akmenskinėk64
Gedikėnaik80
Grąžčiaik5
Kentrakalnisk20
Laurynaičiaik3
Lenkaičiaik2
Medingėnaik396
Nagurkak-
Patyrisk15
Pažėrosk14
Sendvariaik5
Užduobulisk22
Užpeliaik77
Rietavo seniūnija3827
Alkask56
Bubėnaik131
Budrikiaik186
Daugėlaliaik-
Dausynaik-
Drobstaik75
Dubosgirisk-
Giliogirisk253
Girdvainiaik110
Girėnaik152
Gomantlaukisk30
Jankaičiaik12
Jaupėnaik90
Jucaičiaik5
Kadagynaik35
Kalakutiškėk72
Labardžiaik396
Laužaik13
Lioliaik109
Lozoriaik23
Maldučiaik77
Meškiaik-
Motėjaik-
Narbutiškėk49
Norgalviaik25
Pajūrisk54
Patyrisk24
Pauškėsk12
Pečiuliškėk-
Pelaičiaik362
Pyvoraik5
Pjaulėsk19
Plunkėnaik23
Pupšiaik5
Purveliaik4
Rindėsk6
Sauslaukisk543
Skrabiaik-
Skroblisk50
Spraudisk54
Stalgask-
Stumbrėsk101
Šiurnokaik20
Užpinikisk-
Užupiaik36
Vatušiaik382
Vedegėnaik35
Venckiškėk7
Vitkiliaik13
Žadvainaik173
Tverų seniūnija1683
Adomaičiaik3
Aušeliškėk3
Avižaičiaik3
Beržvaitisk-
Dalgaik36
Eidininkaik17
Gelžyčiaik4
Kauposk55
Kermušėk-
Kiliūnėnaik21
Kyvaičiaik12
Lopaičiaik122
Pajomantisk82
Palūkalnisk12
Panavadisk19
Pasklindisk9
Pašeikisk9
Patverisk24
Plauskiniaik31
Pleinėsk8
Pribitkak24
Pupžiubiaik15
Rešketėnaik23
Skaboraik44
Sungailaik23
Šiuraičiaik72
Taukolydžiaik41
Tauravask97
Tveraimstl680
Užpeliaik37
Vėlaičiai Ik7
Vėlaičiai IIk-
Vienragiaik21
Vincentavask17
Zorūbaik26
Zorūbėliaik-
Žeberiaik43
Žilaičiaik43

Telšių rajono savivaldybė

57722

Telšiaim31460
Varniaim1355
Degaičių seniūnija2490
Birikaik84
Degaičiaik880
Dimaičiaik26
Duobgirėk34
Eigirdžiaimstl746
Galaičiaik13
Gaudikaičiaik178
Geruliaik89
Gintalaik1
Gintaučiaik13
Jonaičiaik4
Jonauskiaik2
Juodinkiaik3
Juodsodėk4
Kalnėnaikd-
Kiršiaikd1
Krugeliškėkd-
Kumpikaik16
Laukstėnaik38
Mediniaik7
Micaičiaik61
Namgaudžiaik1
Norvydaik11
Pasvaigėk70
Patausalėk88
Pieliaik82
Skurvydiškėk14
Šašaičiaik21
Užupėk3
Gadūnavo seniūnija2054
Anulynask29
Brėvikiaik51
Buožėnaik361
Čėsniaik4
Domėnaik-
Džiuginėnaik219
Eidintaičiaik7
Gadūnavasmstl122
Gailiškiaik28
Gedrimaik316
Jonauskiaikd3
Juodėnaik97
Kalnėnaik221
Kęstaičiaik29
Pagermantisk58
Pamarkijak12
Paplinkšėk11
Paragaik18
Pasruojėk93
Sarakai Ik40
Sarakai IIk73
Siraičiaik135
Slėdaik11
Šiliškėskd-
Taučiaik16
Uikiaik5
Užgiriaik9
Užmarkijak8
Vigantiškiaik78
Luokės seniūnija2383
Baltakiškėk15
Baltininkaik276
Baltlaukisk-
Bargainiaik-
Barvydžiaik30
Beiriškėk-
Biržuvėnaik146
Briedpjaunisk-
Dulkiniškėk10
Gaušynaik4
Gelsodėk17
Geruliškėk5
Giralėk16
Gudiškėk22
Guivėnaik-
Jakšteliškėsk6
Jokšaik20
Jonaičiaik24
Jonavingisk11
Juciaik45
Kentraliaik-
Kietkalnisk11
Kinčiuliaik13
Kiškelviečiaik9
Kūlio Daubak10
Kulšikaik7
Kuršaik123
Leinartiškėk12
Luokėmstl777
Mataičiaik11
Miksodiskd-
Mižikaik22
Pabunginėk5
Paliepiaik15
Paramotisk6
Pašatrijakd17
Petraičiaik21
Pėtrikiaik1
Purviaik11
Rapaliaik25
Raudiškėk11
Ražiukaik4
Sėbaikd6
Senieji Kalniškiaik7
Simutiškėk10
Skliausčiaik6
Skruzdynėk-
Smalkak-
Smilgiaik43
Soblaukisk8
Spukaičiaik26
Staniškėk51
Stygariaik-
Šloviaik11
Talainiaik-
Traulėnaik13
Užmiestisk20
Užsmilgiaik5
Venckiškiaik26
Viekšnaliaik298
Žaduvėnaik72
Žąsūgalask21
Žiliškiaik2
Nevarėnų seniūnija2028
Balėnėliaik31
Būgeniaik21
Dadotkaik79
Juozapavask119
Kanteniaik127
Liepkalnisk18
Mitkaičiaik283
Morkiškiaik73
Nerimdaičiaimstl349
Nevarėnaimstl659
Niurkiaik32
Paliepkalnėk36
Petraičiaik39
Skaudučiaik34
Šiliškėsk25
Trimėsėdisk35
Tučiaik37
Virmėnaik31
Ryškėnų seniūnija2408
Berkinėnaik108
Brazdeikiaik83
Brizgaik88
Degučiaik2
Galkančiaik15
Gaubeliaik24
Irkiniaik13
Irtoganask-
Judrėnaik147
Kereliškėkd-
Krėpštaik70
Kuodžiaik70
Lauko Sodamstl177
Lieplaukėk293
Mileikiaik27
Muitaičiaik11
Naručiaik16
Nešukuočiaik6
Purpliaik33
Ryškėnaik854
Rubežaičiaik50
Smiltiniaik24
Sodalėk16
Užgiriaik189
Vilkosk6
Želvaičiaik73
Žilvičiaik13
Tryškių seniūnija3497
Badaukiaik25
Bėdakaik16
Buišaik8
Dirmeikiaik50
Dumytraik-
Dūseikiaik727
Ilginėsk-
Juodeikėliai Ik-
Juodeikėliai IIk-
Juodeikiaik-
Juodėjaik30
Juodsodėkd-
Kiaulakiaikd13
Kilpiškėk18
Kiršiaik112
Krugeliškėk4
Lauciškėk-
Laumiaik4
Leilėnaik64
Levenčiaik-
Maldeniaik26
Meinoriškėk2
Mickiškėk25
Nabažaik8
Pabalvėk251
Padegupisk14
Pateklėnaik133
Pavirvytisk23
Požaičiaik2
Stakminiaik6
Staurylaik24
Sukančiaik41
Sūrupiskd-
Sviraičiaik45
Šarkalnėk14
Tauragėnaik8
Tryškiaimstl1555
Ubiškėmstl215
Užsieniaik1
Vainočiaikd30
Visginiaikd3
Žylaičiaik-
Upynos seniūnija2329
Badmakiaik12
Besčiaik1
Degučiaik45
Dirvonėnaik87
Endrietiškiaik9
Gaulėnaik112
Ginteniaik96
Graudūšiaik7
Kaunatavak460
Kiaulakiaik25
Kirkliaik233
Liepukaik-
Mantvydaik51
Naujikaik27
Padvarninkaik5
Pakalniškiaik19
Pašatrijak18
Paškuvėnaik29
Patumšiaik28
Paupynisk-
Pavirvytėk7
Pervainiaik5
Pėtrikiaikd9
Tetervinėk2
Ubiškėk11
Upynak521
Užpelkiaik-
Užvėdarėk-
Vainočiaik246
Verteliaik8
Visginiaik5
Žalionėk1
Žeimuvėnaik220
Žylakiaik30
Varnių seniūnija3406
Alekšioniaik5
Baginaik32
Baltlaukiskd-
Barstėgaik24
Bartlaukisk13
Barzdžiaik-
Bauželisk14
Čepaičiaik2
Daktariškėk8
Daukantaik28
Didieji Burbiškiaik26
Didysis Palūkstisk127
Didkiškėk15
Dikvietisvs6
Drobūkščiaik132
Dvarviečiaik28
Eidžiotaik33
Gaideliaivs-
Gaudkalnisk22
Gegužkalnisk6
Gelžyčiaik-
Gintalaik370
Girmantiškėk10
Godeliaik9
Gomaliaik35
Graužaik29
Grikienosk3
Gudeliaik19
Gudiškėvs-
Gvaldo Miškasvs-
Janapolėk-
Janapolėmstl465
Jaušaičiaik20
Jaušyčiaik3
Jonikaičiaik10
Juciškėk-
Kairiaik2
Karkliškiaik4
Keiniškėk-
Kęsaik50
Klaišiškiaik13
Klubokaik47
Kūjainiaik67
Kulšiškiaik10
Lapaliaik7
Lenkaliaik5
Lenkviečiaik-
Lentinėk6
Lingėnaik63
Mažasis Palūkstisk13
Mažieji Burbiškiaik15
Mediškiaik-
Miestalisk96
Miežeiniaik19
Miksodisk37
Milvydiškiaik17
Naujieji Kalniškiaik36
Nevardėnaik34
Ožtakiaik261
Paberžtvėk-
Pabiržulisk72
Padvariaik11
Paežerisvs2
Pagirgždūtisk22
Pagluostisk2
Panakatisk56
Parešketisk5
Pasprūdėvs4
Patiltisk4
Pavandenėmstl323
Pupiniaik125
Razmaik42
Reksčiaik2
Ridikaik11
Rotkalnisk13
Rumšiškėk3
Sėbaik19
Siriškėk8
Skirmantiškėk28
Skrandėnaik23
Stabinėk4
Šakalinėk-
Šaltmiriaik3
Šaukliaik35
Šaukštelisk8
Šerpaičiaik43
Šilaikd4
Šūkainiaik7
Unguriaik9
Upetosk1
Užgiriaik6
Užrotkalnisk2
Varneliaik76
Vembūtaik9
Veniaik-
Vydmantaik19
Vilko Miškask2
Zdoniškėk50
Žebenkavask-
Žylaičiaik22
Žiogėk11
Žirgų Ganyklosk-
Žvejėliškėk-
Žvirgždžiaik24
Viešvėnų seniūnija3044
Brūnupisvs-
Burniaik38
Dargvainiaik19
Degeniaik4
Dilbaik26
Dimaičiaikd6
Dumytraik13
Gečiaik37
Geruliaikd6
Getautėk48
Jomantaik12
Klibėsk7
Kungiaik12
Kupriaik-
Kveiliaik48
Lapurviaik5
Liudvikavask1
Liūnaik12
Mediškiaik86
Mildagėk-
Muitaičiaikd16
Nakrošiškiaik53
Paežerėk160
Pakapiaik22
Pakauskiaik-
Pamavysk20
Parakauskiaik9
Patumšaliaik54
Plepaik22
Rainiaik1070
Ringaliaik8
Rūdupiaik128
Ruišėnaik13
Sakalai Ik21
Sakalai IIk37
Sydeklisk5
Syderiaik89
Skliausčiaikd-
Skujinėk1
Stulpinaik43
Sūrupisk2
Survilaik36
Šėmaik1
Vabaliaik6
Vembūtaik268
Viešvėnai Ik552
Viešvėnai IIk17
Vilkakiaik11
Žarėnų seniūnija1268
Ankantaik6
Ariškėk8
Butkaik25
Dilbėk3
Feliksavask87
Gailiškėk8
Girkantiškėk66
Girmantiškėkd-
Karšteniaik56
Kegaik152
Kereliškėk27
Klaišiaik12
Kliokaik4
Lelaik3
Medsodisk32
Milkantaik9
Nagurkak7
Paplienijak15
Pluotinėk23
Pranckaik-
Rešketėnaik2
Rupšiaik1
Saušilisk14
Šaltupiaik5
Šilaik2
Tarvydaik11
Užminijai Ik31
Užminijai IIk19
Vertininkaik15
Vinteliškėk18
Vismaldaik19
Žarėnaimstl588

Utenos apskritis

185962

Anykščių rajono savivaldybė

35066

Anykščiaim11958
Kavarskasm809
Troškūnaim525
Andrioniškio seniūnija625
Andrioniškismstl278
Arlovietėvs-
Beržoniškisk4
Butkiškisk4
Dauguliaivs10
Duobulėvs2
Girelėvs6
Gyvatynėk19
Griežionėlėsk4
Griežioniškiaivs9
Krepšiagalysk9
Krivinskaik6
Latavak14
Magylaik5
Maželiaik7
Mendrupysk2
Migdoliškisk4
Mikieriaik27
Paandrioniškisk8
Padvarninkaik51
Pagriežiaik6
Pasmodaik23
Pašventysvs5
Peniankaik19
Pirmaliūnisk-
Plikiškiaik21
Puroniškisvs2
Ramaškonysk11
Sabaliūnaik3
Sedeikiaik26
Svileliaik1
Šilagaliaik16
Vertimaik6
Zabelynėk17
Anykščių seniūnija4684
Abromiškisk-
Adampolisvs-
Aleininkaik1
Anykščiaivs123
Ažugojaik6
Ažuožeriaik452
Ažupiečiaik334
Ažupiečiaivs8
Bičionysk57
Bijeikiaik6
Bikūnaik25
Bimbaik14
Bliuvonysk12
Buivydaikd-
Burbiškisk284
Diliaik-
Dirvonaik-
Dubiškėsk5
Dvaronysk8
Egliaik1
Elmininkai Ik177
Elmininkai IIk-
Elmiškisk7
Fedariškisk-
Gyliaik32
Gintviliškisvs4
Gojusk2
Gražumynask13
Grubaik2
Ilgabradak-
Inkūnaik7
Janydžiaivs4
Jokūbavak34
Jokūbėliškisk3
Jonydžiaikd2
Jurzdikask12
Juškonysk89
Katlėriaik24
Keblonysk178
Keraik-
Kiaušaik12
Kirkiliškiaik36
Klevėnaik13
Klykūnaik14
Klimiškiaik2
Kubiliškiaik-
Kuniškiaik263
Lagedžiaik8
Lašiniaik12
Liepdegėnaik17
Liudiškiaik36
Ližaik-
Lukošiškiaik10
Maigiaik9
Margiaik1
Mažeikiškisk2
Medžiuoliaik4
Meliaušiškisk2
Mūrelisk-
Naujieji Elmininkaik696
Naujonysk51
Navinak3
Niūronysk76
Paelmisk3
Pagiriaik130
Pagojėvs-
Pagraužiaik31
Pagubrysk-
Pakarkliaik5
Pašventupysk83
Pavajaik4
Pavarės Ik35
Pavarės IIk20
Pavarės IIIk5
Pavarės IVk-
Pavirinčiaikd13
Pečiuliškisk-
Peliuškosk3
Peniankaik15
Pesliaik-
Pienionysk3
Piktagalysk21
Posiniaik2
Puntukask-
Rubikiaik326
Skapiškiaik6
Smalinak-
Spiečiūnaik10
Stakėsk15
Starkakampisvs2
Storiaik64
Šeimyniškėliaik26
Šeimyniškiaik68
Šepetiškisk49
Šiekšteliaik7
Šienraistisk-
Šileliaik5
Šlapiosk-
Šlavėnaik237
Tamošiūnaik-
Užbliuvonysvs1
Vaišviliškiaik30
Vaivadiškiaik15
Vajėšiaik22
Vėjeliškiaik52
Vikonysk140
Vitkuškisk-
Vosgėliaik15
Zablackaik13
Žažumbrisk9
Žilvičiaik6
Debeikių seniūnija2114
Aknysčiaik44
Aknystosk441
Aniūnaikd-
Antupiaik16
Aukštakalnisvs-
Aušrak74
Ąžuolynėk17
Bebarzdžiaik28
Čekonysk165
Danišiūnaik3
Dauneikiaik-
Debeikiaimstl452
Dobilynėvs1
Gaidžiaik8
Gerkonysk18
Gintiniaik6
Gudeliaik14
Ivonysk4
Jankaviškisvs1
Jazminavavs2
Jononysk34
Juozapavavs-
Jurzdikask7
Kalveliaik38
Kapčiuškiaik-
Karalinavak-
Katlėriškiaik8
Kirkėnaik-
Knebiaivs-
Kupriaikd-
Kurtiniaik8
Kuzmiškiaik-
Legaik8
Leliūnaik273
Marimpolisk2
Medinosk10
Meldučiaik30
Mickūnaik43
Mičionysk42
Mikniūnaik7
Miškiniaik-
Palipšėk-
Palūšnėsvs-
Papšiaik26
Paravėkd-
Peštiniaik12
Puodžiaik31
Pūstinkak2
Radiškisk2
Ragaišiaik1
Ramuldavak5
Rašimaik11
Rašimėliaik5
Rukšiškiaik3
Sindriaik12
Smalinakd-
Stalėriškisk-
Stanislavak-
Stasiškiaik5
Steponavak7
Sterkiškisk14
Sterkonysk2
Surdegisvs-
Surviliškisk1
Šventupysk49
Tilvikaik-
Toliškėsvs2
Užulieknisk2
Vainiūnaik9
Vajėšiaikd-
Varkujaik104
Zigmantavak5
Kavarsko seniūnija3125
Aleksandravak3
Anulynasvs2
Apykeliaik9
Aukštieji Svirnaik33
Ąžuolynėk4
Bebrūnaik48
Budriaik52
Bugeniškisk33
Buriak-
Dabužiai Ik264
Dabužiai IIk25
Dagia Ivs-
Dauginčiaik132
Daumantaik-
Dečionysk11
Degionysk19
Deveniaik2
Diliavietėvs-
Domeikiaik48
Dvareliaik1
Džiugaik10
Ferdinantavak2
Garbėnaik9
Gelučiaik-
Girelėk18
Grikieniaik-
Gudonysk2
Ignotiškisk2
Jakšiškisk52
Jakūnaik3
Janonysk43
Janušavak212
Jasonys Ik3
Jasonys IIk-
Jerzuvkak3
Jokūbavak6
Judinysk11
Juodmiškisk3
Jurgėnaik26
Jusiškisk3
Kabošiaik111
Kalnuočiaik5
Kaspariškiaik30
Kavarskasvs128
Kernagiškiaivs-
Keziaik5
Knitiškiaik15
Konceviciškiaivs2
Laviškisk15
Mackeliškiaik28
Mackonysk6
Majokaik5
Maldeniaik-
Malgažatavak-
Margiaik13
Marijampolisk1
Mariniškiaik1
Mažeikoniaik-
Maželiaik113
Medžiočiaik49
Miškiniaik-
Narbutaik20
Naujokaik10
Paberžėk12
Pagojė Ik-
Pagojė IIk6
Pajudinysk5
Pakalniaik2
Pakėnaik-
Pankėnaik-
Papiškiaik4
Papragiaik14
Paraisčiaik2
Pasusienysk26
Pazniokaik-
Pienionysk62
Pikietavs-
Piktagalysk22
Pilėnaivs3
Pilypaik6
Plotaivs-
Pramislavak-
Pravydžiaik40
Pukeniaik3
Pumpučiaik178
Purveliaik4
Pusbačkiaik5
Radeckaik-
Ramonaik1
Raščiagalysk-
Repšėnaik110
Rezgysk-
Ribokiškisk11
Riklikaik34
Sabuliaik-
Sibirkak-
Sirvydaik11
Skapiškiaik1
Sodeliškiaik7
Staškūniškisk-
Sudeikiaik1
Šeriaik251
Šeštokiškiaik22
Šlaitaik5
Šobliškiaik1
Šoveniaik136
Tumėjak1
Vaičiuliškiaik8
Vaidevučiaik20
Varneliaik10
Veršeliaik6
Veselavak13
Vetygalak14
Vigadkavs1
Vilkatėnaik13
Vilpišiaik1
Vyšniakalnisk3
Zaviesiškisk96
Žaliojik-
Žemieji Svirnaik291
Žibučiaik9
Žvirblėnaik3
Kurklių seniūnija1733
Adomavavs12
Antakalniaik-
Antanavak1
Antanuvkavs-
Antaplaštakisk13
Armoniškiaik-
Auguškosk11
Brazgiaik4
Buria Ikd-
Buria IIkd-
Buteikiaik19
Čipiškisk-
Dalinkakd1
Dejūnaik14
Dembuvkak4
Desiukiškiaik16
Didžiakaimisk70
Dragaudžiaik10
Dūdosk-
Džiugaikd-
Gabrėlaik3
Gaideliaivs1
Gražiavietėk-
Gudeliaik12
Janapolisk7
Kalinuvkak-
Kališkosk29
Karališkiaik8
Klenuvkak24
Kolonijak7
Konstantinuvkavs4
Kryžokaik-
Kukiškisk-
Kunigiškiaik47
Kurklėvs-
Kurkleliaik16
Kurkliaimstl474
Kurkliaivs17
Kurkliai Ik38
Kurkliai IIk225
Lašupisk2
Liepinėvs-
Lobosk5
Luciūnaik23
Maskoliškisk2
Medinosvs2
Merečiškiaik1
Moliakalnisk5
Mūraik3
Naujasodisk-
Navasiolkak3
Obelynėvs1
Paąžuoliaik-
Padvarninkaik2
Pagirėvs-
Pagojėvs1
Pagrūšėvs2
Pakalniaik20
Pakeršiaik3
Pamelijavs-
Papilėnaivs-
Paulinavak11
Pavirinčiaik25
Pilviškiaik5
Plaštakak15
Rundžiaik24
Sargūnaik18
Starkiškisk5
Staškūniškisk300
Šerelinėvs1
Šiaudinėk9
Šilelisvs-
Šilinėk-
Šližiaik14
Trakiniaik7
Užunvėžiaik36
Užušilėsk12
Vaiveriškiaivs-
Vajavs-
Valakiniaik18
Vanagaik22
Varguliaik12
Verbuvkak9
Vildžiūnaik10
Vyliaudiškisk10
Vilkiškiaik2
Zizdravs6
Skiemonių seniūnija1558
Aniūnaik21
Antaniškisk6
Antežerisk1
Atkočiškėsvs-
Audeniškisvs-
Aukštadvarisvs-
Balteniaik11
Balteniškiaik-
Baltušavak-
Buivydaik2
Čivyliškisk5
Dalinkak3
Desiukiškiaikd4
Desiuškiaik-
Diktaraik10
Gaidamiškiaik-
Gečionysk73
Geležinėk15
Geležinėlėk3
Geniūnaik3
Gikonysk26
Gyvatynėk-
Grūdeliškisk3
Gudiškiaik3
Gurapolisk-
Jašiškisk-
Jonydžiaik6
Jurgiškisk3
Kalveliaik4
Kampiniaik5
Kančiškiaik-
Katlėriaik154
Kavoliškisk10
Kelpiškisk3
Kilėvak-
Kilėviškiaik4
Kiškeliaik27
Klevėnaikd10
Kriokšlysk4
Kudoriškisvs2
Kurkleliaik49
Legeniškisk3
Linksmakalnisk5
Linksmavietėk2
Luknavs4
Mačionysk210
Mediniškiaik2
Melėnaik10
Mikoliškisk6
Milžinkapisvs-
Miškiniškiai Ik23
Miškiniškiai IIk-
Mozūriškiaik3
Nagurkiškiaik40
Narkiškisk6
Naujaūlyčisk1
Ožionysk9
Paberėžiaik1
Paežeriai Ik3
Paežeriai IIk1
Paežeriai IIIk3
Pagrįžaik-
Palionysk6
Palukniaik4
Paraisčiaik3
Pašilčiškisk7
Pašiliaik91
Pečiuliaik12
Piliakalnisvs1
Pilviškiaik3
Plepiškiaik5
Pūstalaukiaik62
Remeikiaik11
Sarickaik27
Sarteniškisk-
Senoniškisk-
Sintautaik20
Sirvydiškisvs-
Skiemonysk205
Skiemonysmstl92
Smulkisk5
Subačiaik-
Šilaik7
Šlapelėsk3
Šlynynėk-
Terpežeriaik-
Topoliškiaik2
Totoriškisvs1
Traineliškisk-
Trakiniaik-
Trakiškisk2
Trumbatiškisk4
Ustronė Ivs-
Ustronė IIvs1
Užunvėžiaikd2
Užuoraistisvs2
Vaisiutiškisk4
Vaišviliškiaik11
Vaitutiškiaik13
Varnupysk4
Velykūnaik22
Vietiškėsk4
Vildiškiaik16
Voversysk36
Želtiškiaik22
Žibučiaik-
Žiogaik46
Svėdasų seniūnija2882
Auleliaik221
Bajoraik103
Butėnaik167
Čiukaik15
Daujočiaik261
Degsniaik6
Drobčiūnaik8
Ertėjaik-
Galvydžiaik10
Galviškisvs-
Gykiaik21
Girelėk5
Grikiapeliaik172
Gudonysk1
Jotkonysk42
Juodeglynisvs-
Kalniečiaik4
Kraštaik6
Krašteliaik3
Kunigiškiai Ik10
Kunigiškiai IIk126
Kuodžiupisk-
Kupriaik-
Kušliaik3
Liepagiriaik11
Maleišiaik6
Miliūniškisk31
Milokiškisk1
Miškiniaik8
Moliakalnisk50
Morkūniškiaik-
Narantisk-
Narbūčiaik33
Naujikaik3
Netikiškiaik33
Padvariaik6
Palaukiškiaik12
Pamaleišysk1
Pauriškiaik19
Rimdžiaik-
Rudakasiaik1
Sausalaukėk13
Savičiūnaik16
Sliepšiškisk36
Svėdasaimstl1002
Šaltiniaik5
Šeduikiaik11
Tadauskaik5
Trumpučiaik1
Vaitkūnaik228
Vikonysk128
Vilkabrukiaik19
Visėtiškėsk5
Zoviškiaik2
Žaliojik12
Traupio seniūnija990
Alukėnaik18
Degsniaik5
Janapolisk23
Kamisaravak2
Klaibūnaik151
Laukagaliaik69
Levaniškiaik368
Maciūnaik26
Mickūniškiaik32
Naujadalisk-
Nevėžninkaik12
Pageldonisk6
Pailgamiškisk-
Palepeikiaik2
Piliakalnisk-
Surdaugiaik22
Surviliškisk1
Šapisk-
Šikšnalaukysk3
Traupismstl229
Užubaliaivs-
Užuraisčiaik-
Vičiūnaik-
Žaliojik5
Žerkiškiaik9
Žiurliaik7
Troškūnų seniūnija2949
Aleksandravėlėvs10
Anioliškisk4
Antanynėk-
Bareišėliaivs5
Bareišiaik26
Bečerninkaik16
Briedinėvs1
Daugėliškiaivs3
Dubriškisk6
Gaidžiupėsk-
Gailiutiškisvs4
Gečionysvs8
Gerkiškiaik18
Grumbinaivs6
Gudeliaik55
Gurskaik11
Jackagalysk9
Jovaraik12
Juostininkaik71
Justinavavs6
Kalnuočiaik20
Kanapynėk9
Karčekaivs19
Karčiaik41
Kaupiniškiaivs8
Kiaulėnaik-
Kiaušagalysk20
Kildonysk2
Kirmėliaik181
Kirmėliukaik1
Konciapolisvs3
Kučkeliaik-
Kumpiniškisvs-
Latavėnaik111
Laukagalėliaik-
Liausynėk-
Lydžiaik4
Mažionysk27
Mediniškiaik39
Meiluškiaik12
Mickapetrisvs-
Mileikiškiaik71
Miškalaukisk-
Mitošiūnaik88
Mitraik-
Motiejūnaik7
Nakonysk37
Naujasėdisk11
Nausodėk5
Nevėžkavs2
Padrujysk2
Pajuodžiaik5
Pajuostinysk6
Pajuostisvs17
Pakapėk11
Pakapėk1
Palatavysvs1
Pasausiaik3
Pelekiškisk-
Pelyšėlės Ik14
Pelyšėlės IIk7
Pelyšos IIk-
Petkūnaik22
Pienagalysk6
Purvynaivs1
Raguvėlėk398
Rakutėnaik7
Ramanavak19
Rudžionysk3
Rukiškisk73
Samanaivs12
Skaistkalnisk-
Skamarokaik1
Skauradaik3
Slabadak2
Smėlynėk368
Stukonysk8
Surdegisgst7
Surdegisk16
Surdegismstl244
Survilaik-
Šlapėsk-
Termintiškisvs1
Tešliūnaik3
Titeikėliaik5
Titeikiaik38
Troškūnėliaivs16
Umėnaik24
Vagilkavs-
Vaidlonysk351
Varšaukavs5
Vašuokėnaik77
Važdėlėsk2
Vidugiriaik25
Vidugiriaivs8
Vilkatupėk-
Zavadiškisvs-
Žiedoniaik85
Žiliškėsk-
Žudžgalysk25
Žukauskaik15
Žviliūnaik23
Viešintų seniūnija1114
Akmenak1
Antalinak35
Astruvkak-
Ažubaliaik7
Balčiūniškiaik6
Baltkarčiaik-
Bylėnaik2
Burbekliaik8
Čiunkiaik4
Didžiuliškiaik37
Erškėtynėk1
Gilvydžiaik31
Griežionysk5
Grigiškiaik-
Juodviliškisk1
Juodžgalysk2
Juozapavak4
Jurgiškisk36
Karūniaik37
Kumpynėsvs-
Laičiaik22
Laiteliaik9
Maldeikiaik-
Marinavak6
Medinosk5
Meldiškiaik5
Naujasėdiskd-
Navikaik-
Nemeiriaik9
Paežeriaik27
Pagrandak-
Papiliaik16
Pasuosisvs-
Pelyšos Ik18
Pūsčiaik1
Putinask39
Skaidrėk3
Skudaik37
Smėlinkak8
Sviesteliškisk4
Šilaik13
Šlynynėk-
Trakininkaik-
Valečkaik12
Varneliškiaivs2
Viešintėlėsk270
Viešintosk7
Viešintosmstl383
Žemaitėliaik-
Žliobiškiaik1

Ignalinos rajono savivaldybė

23018

Dūkštasm1070
Ignalinam6591
Ceikinių seniūnija705
Akmeniškėk3
Augutiškėk-
Balčiulėniškėk2
Barkuškėk5
Bašiškėk2
Būdninkaik2
Budriaik-
Budriškė Ik-
Budriškė IIk-
Bujutiškėk2
Burkoliškėk1
Ceikiniaik204
Ceikiškėvs3
Cicėniškėkd2
Čebatoriaik2
Čižiškiaik20
Dalgedosk1
Degutiškėk4
Dimbeliaik21
Garniaik4
Gaspariškėk9
Giriniškėk-
Jakaviškiaik1
Juodiškėk13
Kančioginask67
Kandrotiškė Ik7
Kandrotiškė IIk5
Karačiūniškėk-
Lazdinkosk1
Leipuškėk6
Lepšiaik10
Merkmenysk10
Mėšliaik13
Mielaičiaik-
Mikalavėlisk-
Nalivaikosk8
Naujas Sklypask1
Nevaišiaik13
Pamiliškėk1
Paragiškėk11
Ramutiškėk6
Rizgūnaik8
Ropiškėk6
Ropiškėlėk7
Rubelninkaik116
Sadūniškėk4
Salelėk2
Strakšiškėk15
Šaltupisk6
Šileikiškėk50
Tarosaukak9
Totoriškėk1
Valeikaukak-
Valėnaik6
Varniškėk3
Velykamiškisk9
Vigadkak-
Viktarinėk-
Zatišiusk3
Didžiasalio seniūnija2242
Bobėnaik17
Didžiasalisk1744
Dysnak92
Galalaukiaik13
Grigališkėk-
Kaukiškėk3
Kėkštaik17
Kudabiškėk5
Kuksosk6
Kukučiaik-
Kurtiškėk9
Lazinkosk19
Marijampolisk-
Naujoji Katinautiškėk2
Navikaik147
Padysnisk4
Pajuodupisk3
Pečiurkoskd2
Petroniškėk-
Petrošiūnaik1
Piemenysk-
Pivoraik37
Pupienak-
Radiškėk-
Rimaldiškėk28
Sapliaik4
Sekonysk9
Senoji Katinautiškėk10
Spijotiškėk-
Surmak-
Svirkosk10
Vilėkosk17
Vosiūnaik43
Dūkšto seniūnija1170
Alejūnaik9
Alksnaitisvs3
Alksnasvs4
Antanavask4
Antaniškė Ik5
Antaniškė IIk-
Aukštakalniaik19
Ažukarklinėk79
Ąžuolynėk-
Ažutaunisk6
Bažnytkaimisk-
Bėgūnaik5
Beržininkaik44
Bikėnaik19
Bimberiškėk-
Čižiūnaik28
Degutėliaik7
Didžiasalisk46
Driškūnaik1
Dūkšteliaik115
Dvarykščiusk19
Ežeriškėvs-
Galiniškėk4
Gerkonysk36
Gimtinėk-
Girutiškė Ik-
Girutiškė IIk26
Kairiškėk-
Kalviškiaikd2
Kamuntavask5
Kaniūkaik307
Karačiūnak4
Karnitiškėk9
Keižiaik8
Kuzmiškėk7
Kuzmitiškėk9
Liesniškėvs2
Ligūnaikd9
Medeišiaik33
Mieleikiškėvs-
Moliakalnisk38
Paberžuonėvs-
Pasamanėvs-
Pašventėk5
Pažemiškisk60
Piliakalnisk4
Platumosvs5
Plavėjaik28
Ritkūniškėk15
Rojusk8
Rudėniškėsk16
Saksoniškėk2
Silvestriškėvs-
Simaniškėk16
Sokiškiaik9
Sviliškėk6
Šaltiniaik24
Ščiurysk1
Šukeliškėk2
Taborask-
Tarasiškėk-
Tumelinak17
Varginiaivs3
Varnosk9
Vaškonysk6
Vėderiniaik13
Vigodkak-
Viktoriškėk5
Žagarinėk3
Žąsiniaik1
Ignalinos seniūnija1834
Antagavėk61
Azak1
Bėčionysk16
Bėčiūnaik205
Bendoriškėk8
Burkolaik9
Ceikinėliaik26
Dainiaik10
Didžiasalisk75
Dindosk18
Dūdėniškėk2
Garbūnaik16
Gaureliaik32
Gaveikėnaik36
Girminiaik147
Girneliškėk11
Jonalaukisk-
Kamšak3
Kazokinėk126
Kylatrakisk2
Kūjiškėk7
Kurniškėvs3
Laukiniaik6
Leileikosk7
Lipniškėvs-
Liubčiškėk4
Makniškėk2
Maskoliškėk-
Mažulonysk4
Medžiuškiaik5
Meironysk52
Melninkaik12
Meškėnaik23
Mikalinėk5
Narsutiškėk17
Nastazavask7
Naujasalisk10
Pabaltysk4
Pagavaitisvs6
Pagavėk13
Pakryžėk5
Palaukiškėk7
Palaukojak6
Palūšėk108
Pamiškėk5
Pamoliškėk7
Panižiškėk13
Papravalėk8
Pašvoginėk5
Pavajuonisk8
Paversmisk1
Pečiuliaik1
Pelekask3
Petriškėk26
Pipiriškėk12
Poviliškėk23
Ramutiškėk2
Rimašiaik14
Rukšiškėk16
Sabališkėk22
Savuliaik25
Siūriaik4
Spinkaičiaik1
Strazdiškėk9
Strigailiškisk334
Šilinėvs-
Trainiškisk5
Urviniškėk3
Vaišniūnaik63
Vėlionysk12
Zablatiškėk6
Zuikiškėk5
Zuikosk21
Žydeliaik63
Kazitiškio seniūnija1310
Akriemiaik10
Aminėniškėk2
Antakmenėk14
Apkartaik12
Asiūklėk13
Ažėnaik22
Ažvinčiaik13
Bajorai Ik29
Bajorai IIk16
Bajorai IIIk10
Baltabiržisk-
Byriškėk-
Biržiniškėk7
Buiviliškėvs-
Čepiejaik6
Dailidėsk1
Dainiškėk1
Daržininkaik-
Diediškėk-
Dirvonaivs2
Dirvoniškėsk-
Dvarnapolis Ik5
Dvarnapolis IIk-
Galaik5
Galiniaik3
Garbšiaik3
Garšvinėk5
Gedžiūnaik3
Gedžiūnėliaik3
Geibosk-
Grybėnaik175
Grikiapeliaik10
Gubavak1
Gubavėlėk1
Gurbaivs-
Jakėnaik33
Jakštiškėk9
Joniškisk3
Juodalaukisk5
Jurgėnaivs-
Kalviškėk1
Kazitiškisk383
Kazlupiškėvs4
Kolėniškėk-
Kuronaik-
Kuzmiškėk9
Laučiūniškėk11
Lauksteniaik8
Leoniškėvs2
Ligūnaik58
Lukšėniškėk1
Malvinavask5
Margavonėk2
Marijonavasvs8
Mazurkosk-
Meilūnaik2
Mikoliūnaik-
Miliaučiškėk3
Miniškėk1
Miškiniškėk9
Naubėnaik5
Naujasalisk11
Navikaik8
Nykiškėk2
Notrynėvs-
Paežerinėvs-
Pagurbėk1
Pašilėk8
Pažieviškėk13
Petrikonysk3
Petukaikd-
Radeikiškėk4
Rainiaik8
Remeniškėk7
Rokėnaik16
Rukiškėk2
Rupinskaik4
Rupinskėliaik-
Sabališkėk16
Serapiniškėk43
Sietinėvs-
Sodžiūnaik12
Sungardaik1
Švedriškėk92
Tarlokiškėvs-
Tartokask9
Teliukiškėk-
Tolimėnaik12
Trakaik3
Trūdaik8
Uždeliaik-
Užsieniaik9
Vardžiukiemisk38
Vėjinėvs4
Zūbiškėk7
Žaliojivs10
Žeimiaik23
Želmeniškėk2
Linkmenų seniūnija1261
Antalksnėk150
Antaprūdėvs4
Benediktavask-
Beržaragisk2
Briedinėsk3
Cijonaik11
Darželiaik8
Derviniškėk-
Drūtūnaik20
Dvariškiaik13
Gineitiškisk1
Ginučiaik69
Grikiapelėk90
Jakutiškisk-
Jovaraučiškėsk4
Kaukiškėk5
Kazimieriškėk2
Kiauneliškisk1
Kimbariškėk6
Kiškiaik10
Krivasalisk46
Kupriaik1
Lapiakalnisk5
Liminask24
Linkmenysk212
Mačiutiškėsk8
Maksiūnaik11
Maleišiaik8
Medinosk9
Mikališkisk4
Morkūniškėk5
Motiejūnaik16
Mozūriškėk4
Narušiaik2
Naujasodisk126
Naujieji Bajoraik11
Pabiržėk18
Padumblysk-
Pajaurėvs5
Pakiaunysk3
Palabažysk5
Palmajėk4
Papiliakalnėk16
Papliaušysk2
Paukojėk5
Paulinavasvs-
Pažeimenysk-
Pažiezdrisk17
Peleniaik21
Peliagrindak8
Pylimask3
Pupiškėk46
Pusvarsnėliaik15
Puziniškisk11
Ramusisk7
Ripelialaukisk6
Rukiškėk2
Rukšėnaik15
Salosk22
Senieji Bajoraivs-
Sidariškėsvs8
Simoniškis Ik4
Simoniškis IIk6
Stagalėnaik3
Stirninėk4
Stripeikiaik11
Subiškisk5
Šakarvak17
Šileikiškėvs-
Šiliniškėsk4
Šiškiniaik60
Tumėniškėk5
Vaidžiuškėsk5
Varniškėk7
Vasiuliškėk-
Mielagėnų seniūnija1266
Apšiūtosk15
Baltasisvs2
Bernotaik150
Blažiejiškėk5
Buckūnaik45
Černakiškėk-
Dantiškėk-
Degsnėk2
Dubiškėk-
Edvardavask-
Gilūtosk163
Gorkosk5
Guntauninkaik47
Jaciūnaik2
Juodagalviaik28
Jurkiškėk4
Kalninėk20
Kazliškėk4
Kėriškėk16
Kikižerisvs2
Kriaučiukaik-
Krikonys Ik70
Krikonys IIk5
Kurmiškėvs3
Liepiškėk3
Maldanėnaik13
Malkūnaik27
Mėčionysk78
Mėšonysk21
Mielagėnaimstl286
Milašaitisk2
Milašiusk3
Molykaik15
Motiejiškėk4
Naujas Sklypasvs3
Odesinak2
Paliesiusk10
Paliesiuskd31
Pasmėlėk4
Pašventėvs-
Radutisvs3
Raščiūnaik58
Reketiškėk8
Ryžiškėk10
Salomenkak55
Simiškėk1
Smilginiškėvs3
Sriūbosk-
Svylėk14
Šilvijavs-
Triluščiaik2
Tumelėnaik8
Turčiškėk8
Urveliaik5
Vosyliškėk-
Žardeliškėk-
Žvyriniškėk1
Naujojo Daugėliškio seniūnija1874
Andrikavask1
Ažusienisk10
Baikeliaik27
Baušiškėk2
Benėšiaik3
Betiškėkd2
Cicėniškėk5
Češulėnaik39
Daniūnaik16
Daubariškėk3
Daubariškėlėk10
Degutiškė Ik4
Degutiškė IIk6
Dikiškėk15
Dvarykščiusvs2
Gaveikiškėk-
Gervelėsk23
Grigiškėk40
Gudėnaik10
Izabelinėk39
Izabelinėlėk-
Janavask16
Janionysk65
Jureliškėk2
Jurgeliškėk2
Kačergiškėk13
Kajotaik7
Kalviasalisk23
Kazimieravask42
Kazlupiškė IIvs10
Kiniūnaik10
Konstantinavasvs-
Kūtiškėk16
Laurinčiukiškėk11
Lėliupisvs2
Liekiaik10
Markiniškėk6
Mateikiškėkd-
Mažėnaik164
Mažviliškėk8
Medinosvs7
Merlieniškė Ivs3
Merlieniškė IIk-
Mieleškiaik20
Mieliatiltisk-
Mikalavask72
Milašiaik1
Moliakalnisk2
Molinėk1
Naujasis Daugėliškisk313
Naujasis Kampelisk9
Navikaik4
Neverėnaik13
Niukiškėk2
Ožionysk48
Padysnis Ik3
Padysnis IIvs11
Pajurgiškėk2
Pamunėk23
Paringysk39
Parubežinėk2
Pašakariškiaivs1
Pašiškėk7
Paukštėsk-
Pekoriškėk2
Pempiškėk9
Petroniškėk3
Pinigiškėk-
Plėniškėk5
Poliankak4
Pročiūnaik27
Pupiniaik18
Radeikiškėk18
Raibeniaik3
Rameikosk37
Ravaivs1
Rėksniškėk2
Ropiškėk4
Ruokiškėk5
Senasis Daugėliškisk33
Seniškis Ik36
Seniškis IIk13
Silvestriškėvs2
Sliesoriškėk5
Smėliaik7
Smilginiškėk6
Šakaraistisk1
Šiūlėnaik128
Šukeliškėk-
Taujūnaik162
Trapikiškėk11
Triburčiaik12
Triklotiškėk24
Upisk-
Varniškėk-
Vasiuliaik26
Vastakiškėk1
Vencloviškėk4
Vingiriaik8
Viršupisk10
Zaborijavs-
Žvengliškėk-
Rimšės seniūnija1509
Akmeniškėk-
Andrelėnaik6
Antalgėk34
Ažukalviškėk3
Babrūšak-
Balandiškėk2
Baraukak6
Berniūnaik11
Beržininkaik15
Beržininkai IIk-
Bieniūnaik57
Birdekšniaik5
Blatniškėk-
Čeberakaik-
Čepukaik43
Davedynosk1
Drūkšiniaik-
Egliniaik6
Ežeriškėk1
Fermak21
Gaidėk55
Gakėnaik19
Gakiškėk1
Galaik-
Galilaukėvs6
Gerveniškėk3
Girdžiūnaik7
Gramantiškėk6
Griškiškėk25
Gūriaik10
Julionysk-
Juliškėk-
Kalnežerisvs4
Kalninėk2
Kalniškėk-
Kalviškiaik12
Karlosk260
Kovališkėsk2
Kukutėnaik8
Lapušiškėk4
Lisiškė Ik4
Lisiškė IIk8
Mačionysk3
Magūnaik20
Magunkosk1
Makaravask1
Mantvilaik-
Marijonavask-
Mateikiškėk4
Mažviliškėk2
Meikštaik119
Nagėnaik15
Novinak2
Pečiūniškėsk11
Petriškėk-
Pociūnaik19
Prūčiaik28
Prūtelėk6
Pušynask11
Pūškosk9
Ramybėk-
Rimšėmstl274
Rudžiaik7
Serbiejiškėk-
Skryteliaik-
Smilginiškėk11
Stabatiškėvs-
Stanionysk27
Stašionysk30
Strilungiaik37
Šaškaik-
Šiūlėnaik30
Švikščionysk16
Tiltelisk-
Toliotiškėk2
Trakniškėk4
Tryčiūnaik37
Tripuckaik9
Trukonysk7
Tumelinak1
Vaitiškėk4
Varniškiaik11
Vėderiniaikd2
Vėlūnaik29
Vendžioniškėk2
Vigutėnaik6
Vilkaragisk-
Vilkuočiaik3
Vilnokaik8
Vosyliškėsk9
Žibakiaik33
Žygmantiškėk12
Tverečiaus seniūnija702
Andriejaukak18
Astraviškiaik19
Būkliškėk8
Čelniukaik-
Čepeliškėk6
Čiekupisk3
Daktoriaik1
Dietkauščiznak120
Dvaryščiaik14
Erzvėtask46
Gudapievisk7
Kalveliškėk1
Kalviškėk-
Kazakavask1
Kelpučiaik13
Kiniūnaikd7
Kisielkak-
Kliukaik12
Kriaučiškėk12
Kukutėliaik14
Latakiškėk-
Laumakėk13
Lukošiškėk46
Pakalniškiaik6
Pečiurkosk2
Popovkak12
Pošiūnaik16
Ropienak-
Šakeliškėk3
Šiulgosvs2
Tverečiusmstl272
Vaboliškėvs9
Vaiciekavask-
Veikščiosk4
Vytėnaik-
Zaliesiusk-
Žvyriaik15
Vidiškių seniūnija1484
Abugaliaik10
Ažubalisk7
Ažušilėk35
Bališkiaik25
Betiškėk-
Buiviliškėk3
Ceikiškėk2
Degsnėvs-
Dūdosk28
Džiaugsminėk3
Eglyniškėk2
Gerveliškėk1
Jonėnaik18
Kairiškėk-
Kalviškėk2
Kaneišiaik41
Kukoriškėk19
Kuzliškėk-
Lobiniaik17
Makaniškėk10
Makniūnalaukėk35
Maksimonysk38
Navikaik12
Pakalkiškėk1
Petukaik2
Prisieginėk13
Remeniškėvs3
Rimšėnaik65
Vidiškėsk1084
Vinciškėk4
Žitamantask-
Žvirbliškėk4

Molėtų rajono savivaldybė

25387

Molėtaim7221
Alantos seniūnija2398
Adomiškėlisvs15
Adomiškisk3
Alantak102
Alantamstl464
Alantėlėk8
Alantėlėvs6
Antakščiaik33
Antaliežiaik58
Antanavak-
Avilčiaik42
Ažubaliaik2
Ažuprūdžiaik5
Bajoraik8
Bareikiaik33
Bučiškiaik2
Buržilaik9
Cezariškisk2
Dauniškiaik1
Debeikiaik16
Degsniaik3
Duobiniaik1
Duobytėk9
Gabrieliškisvs-
Gaidamoniaik7
Gaigalaik16
Galiniaik16
Gegužinėvs2
Glembuvkavs9
Išdegavs1
Janonysk20
Jauraik7
Juodiškiaik16
Juodiškisk3
Juotiškėsk8
Juozapavak4
Jurgiškisvs5
Kadariškėsk-
Kadūnaik1
Kalviaik17
Kameniškisk-
Karalinavak41
Karališkėsk7
Karališkisvs1
Kazlaik40
Klabiniaik69
Laičiaik105
Liobiškiaik10
Mackėnaikd-
Maišiakulėk13
Marcelinak-
Mediniškiaik6
Meilelėk3
Migiškiaik16
Mokyliaik3
Motiejūnaik12
Naujasodisk660
Paąžuoliaik14
Paąžuoliaikd-
Padvarniaik16
Pagiriaik1
Pagojysvs3
Pagulbisk3
Pakryžėk10
Paraudinėvs4
Pasuojėk4
Patiltėvs-
Pavirinčiaik16
Petruvkak7
Piešiškėsk30
Rasokalnisk-
Runionysk90
Salosvs-
Sedūniškisk5
Semeniškisk3
Semenuvkak1
Sikariškiaik6
Sikūniaik4
Skritakalnisvs-
Smėlinkak-
Spuliaik3
Svobiškėlisk19
Svobiškisk20
Šemetiškiaik5
Šilelisk3
Šilinkak10
Šunakojaik44
Tiesiūniškiaik10
Tijūniškisk8
Tomiluvkak17
Triberžiaikd2
Trumponysk30
Ukrainkavs-
Uosipiaik3
Upeliškisk1
Vaikšniūnaik-
Varnasalisvs1
Varnupysk-
Vastapaik23
Viktoriškisvs3
Vilniškisk9
Zapijuvkak6
Želtiškiaik-
Žygeliškisk24
Balninkų seniūnija1302
Agatavak-
Aklušėk40
Aleksandravavs-
Antamakiaik-
Antanavak-
Antanuvkak5
Aparaik-
Austranijak-
Ažuožeriaik3
Balninkaik1
Balninkaimstl470
Balninkėliaik2
Čereškosk17
Dapkūniškiaik241
Dapulšisk3
Dvarniškisk2
Galaik7
Galubovkak-
Gėliogaliaik46
Gilužiaik42
Girsteitiškisk200
Gruodžiaik32
Jaruliškisk-
Juodpurviaik3
Kampaik-
Kazimieravak3
Kibildžiaik4
Krūmiškiaik8
Kuktiškisvs-
Kuliabridak-
Labeliaik7
Libertavak11
Makiūgaliaikd-
Narušiškisk5
Pabaldiškisk6
Pabaldonėk2
Pabaraik15
Paberžėk4
Pagojaik-
Pagrindak5
Pakeršiaik5
Papiškiaik4
Paraisčiaik1
Perkaliaik62
Petrikiškiaik2
Pikietkak-
Pusvaškiaik-
Raudoklėk4
Rūtėnaik2
Skerdimaik5
Spragilaik2
Svetlavak-
Ščiurysk-
Šileliaik1
Šmotiškisk1
Trakaik3
Valentinavavs2
Valiaik2
Vališkiaik3
Vanaginėk6
Vengriaik4
Verėjimaik-
Zapaškak9
Zapolėk-
Zatiškisvs-
Čiulėnų seniūnija1615
Aidiečiaik11
Aigėlaik4
Aiteradak6
Akmeniaik35
Alnėk6
Andrioniškisk22
Anomislisk14
Antadūrėvs7
Antamalkėstėk4
Antatiškėsk20
Bimbiriaik22
Braškiškėsk-
Budriškėsk10
Cezariškiaik13
Čiulėnaik30
Damošiškėsk10
Degsniaikd-
Drąsėnaik45
Gaidalaučiznak5
Gaidžiaik11
Garneliškėsk6
Gečiaikd-
Gečionysk2
Geležninkaik3
Giliosiosk2
Graužėvs-
Ivankosk7
Janaukak12
Janušiškėsk2
Juodėnaik83
Juodiškėsk2
Kabeliaik1
Kemetiškiaik32
Kėveliaik18
Krivitiškiaik-
Kuliniaik2
Kulionysk47
Kumelynėk6
Levaniškiaik248
Malkėstaskd-
Mieliūnaik13
Mindučiaik22
Navasiolkak2
Obelynėk3
Oželiškėsk1
Padumblėk4
Padumblėk2
Paeisetė Ik-
Pagojaik-
Painketriaik3
Pakubėtiškiai Ik14
Pakubėtiškiai IIk8
Papūgžlynėk2
Pašeikisk2
Pašekščiaik10
Pavarnynėsk4
Pikietkavs4
Poviliškisvs1
Purvėnaik46
Raudonėlėk1
Rudiliaik46
Saladiškėsk2
Saliniškisk5
Sanklodiškėsk2
Sklėriškėk-
Sližiškiaik2
Smėlinkavs13
Smilgiaivs-
Spaskosk7
Stacijavak34
Stirniaik-
Strakėnaik27
Stroliškiaivs-
Šaltupysk1
Šeikiaik12
Šeštokiškėsk106
Šnieriškėlėsk5
Taitiškėsk4
Toliejaik444
Ustronisk-
Užsienisk-
Vaivadiškėsk3
Varniškiaik-
Vyšnelėsk2
Zagurtiškėsk4
Žiežuliaik2
Žvaigždžiakalnisk4
Dubingių seniūnija1182
Adomaitiškiaik1
Antanavavs2
Arabijavs1
Arliškiaik2
Barkuškiaik-
Bijutiškisk240
Brazdoniškiaivs-
Ciūniškiaik70
Čečerviškiaik1
Čimbaraik9
Dailidiškiaik13
Degsnėk-
Diskavavs3
Drąsiaik23
Dubingiaik10
Dubingiaimstl239
Galiniaik1
Gasparėnaik-
Gaveikiaik7
Giraičiaik40
Gramiškiaik-
Graužinkavs-
Grybiškiaik11
Grinkliškiaik4
Gudeikiaik9
Gurakalnėk-
Gurniaik2
Guroniaivs4
Jurkiškisvs2
Kartuvėlėvs1
Kieriškiaivs3
Kliukaik19
Kmeliaukakd2
Kovaičiaik9
Krasnogurkak2
Kreiviškiaik26
Kuriškiaik3
Kužaik3
Labotiškiaik12
Laumikoniaik36
Lauryniškiaivs-
Liudgardavs4
Markeliškiaivs11
Marozaukak25
Miežoniaik52
Mikališkiaik4
Murališkiaik61
Namališkiaik2
Paspieškak3
Piktaraistisk7
Pilviškiaivs4
Pivoriūnaik20
Raznatolkaik3
Roputėnaikd2
Rudokaik7
Sabaliankavs9
Sarališkiaivs5
Skauroniškiaik-
Skorenikaik16
Skroblynaikd-
Smailiaik48
Šakimask3
Šiupieniškiaik14
Trumpakojaik4
Turliškiaik12
Varniškiai Ivs1
Varniškiai IIvs1
Verbyliškiaivs3
Vieversiaik10
Voroniaik31
Zaberžak1
Žalktynėk9
Giedraičių seniūnija2626
Abramaučiznak1
Akmenkak12
Aleksandriškiaik4
Alkak-
Ambraziškiaik153
Antajuodžiaik10
Antapusnėk3
Aukštinėvs7
Baravykynėk4
Baskaik4
Bekešiaik-
Bekupėk276
Bilšiaik6
Bitėnaik7
Buzaičiaik5
Čivyliaik16
Daubariškiaik10
Daujočiaik12
Didžiokaik39
Dienavagiaik28
Dienavagiaik17
Dūdėnaik15
Dunduliaik13
Gailiškiaik2
Gailiūnaik8
Galinavavs3
Gerčiukaik-
Giedraičiaimstl778
Giedraičiaivs1
Gižiaik7
Granicak3
Gubesak-
Gubesavs9
Jančiūraik-
Jasiuliškiaik19
Jasiūniškiaik9
Jauraik8
Juozapavak-
Juozapuvkak6
Kalnaik-
Kalniškiaik7
Kamaraučiznak12
Kamastak6
Karkažiškiaik2
Karklynėk7
Karužalaukisk2
Kazliškėliaik4
Kazliškiaik10
Kazokaikd-
Kojeliškiaik8
Kopūstiškiaik2
Kraujaleidžiaik80
Kulundžiaik10
Kupriškiaik11
Kuveniaik11
Latviaik5
Laumėnaik9
Ledamušiaik-
Liesuvkak2
Lyginiaik-
Marguoliaik13
Martyniškiaik25
Masiuliškiaik6
Medinaik-
Melužiaik-
Miškiniaik11
Miškiniaivs6
Miškiniaivs-
Mūravankak2
Navynavs2
Ožkiniaik20
Padvariaik12
Padvarysk14
Paežeriaik3
Pajaurėk5
Papiškiaik26
Pašilėvs6
Pašiliaik23
Pikietak6
Piliakiemiaik52
Pusnėk72
Pušalotaik31
Pušalotaikd11
Račiškiaik7
Radžiūnaik13
Raktariškiaik-
Raupiškiskd5
Ridvoniškiaik9
Ringeliaik6
Sadauskaik4
Sičiūnaik8
Skrebuliaik23
Smėlinkak-
Sniegiškiaik-
Stalėriškiaik21
Staškūnaik18
Suvalkynėk1
Šakališkiaik8
Šaltabarščiaik1
Šalteniaik2
Šaltupysk10
Šareikiškiaik25
Šarkiškiaik10
Šešuoliaik7
Šiaudiškiaik4
Šiaudžiaik32
Šilavs6
Šiupieniaik26
Taukeliaik-
Tumenčiznak3
Ūlyčėlėk12
Užugiriaik8
Vaičeliaik6
Vaikučiaik-
Varijatkak23
Vėdaraik21
Verbylaik-
Vigadkavs2
Vileikiškisvs2
Vilkaraisčiaik6
Vyteikiaik1
Vitiškėsk4
Zanėnaik36
Zdoniškiaik1
Žalvariaik198
Žvangučiai Ik10
Žvangučiai IIk-
Žvirbliškėsk6
Žvyrinkak12
Inturkės seniūnija1750
Aleniškėsk1
Alkūnaik2
Andrašiūnaik20
Antagaluonėk16
Arielynėvs-
Ažuožeriaik23
Babačiznak10
Balčėnaik10
Bambėnaik11
Bambėniškėk-
Barutiškiaik1
Bebrusaik6
Bebrusėliaik-
Beinašilisk3
Beržinėvs6
Bučeliškėk5
Bulaučiznak23
Butkaučiznak9
Dagūniškėsk5
Dailidėsk43
Damačiznak-
Daujotiškėk15
Dirvoniškėsk2
Dūdanosiaik21
Egiptask4
Gaižiūnaik20
Gališkėsk1
Garšvėnaik24
Goliaik6
Grabniokask3
Grubiškiaik1
Gugialaukisk4
Inturkėk324
Išdagaivs5
Jaunakampisk1
Jotoniškiaik1
Jukniškiaik12
Juršiškėsk5
Kačergaik33
Kačiūniškiaik11
Kamužėvs1
Karalinavak6
Kaušiniaik22
Keršėniškėk37
Kertuojak20
Kūmonysk9
Kuolakasiaik3
Laputėnaik2
Laukininkaik25
Liepeliškiaik9
Liešiškėsk12
Lukštinkak1
Maciūniškėsk6
Mackonysk27
Malinaučizna Ik1
Malinaučizna IIk-
Manatonaik9
Maniškėsk1
Matelėnaik-
Mateliaik1
Medinaik5
Miežonysk202
Migdoliškėsk7
Mikalojiškisk19
Milašiškėsk3
Naujasodžiaik33
Noreikiškėsk7
Pabebrusėk7
Pagaluonėk83
Pagojėvs1
Pakrovaik9
Palakajysk1
Paliepiaik6
Papiškiaik25
Pašulniškiaik23
Patilčiaik3
Pavašuokysk3
Pikčiūniškiaik5
Putriškėsk3
Rabinaukak-
Rasteniškiaik9
Raukučiaik1
Rudesak6
Rudesėlėk5
Rutonysk24
Sadaniškiaik13
Sikariškiaik-
Simančiaik18
Sklėriškėsk2
Skroblynaik4
Spačiūniškiaik-
Stanuliškėsk1
Steponiškiaik-
Straškūniškėsk-
Suduikiaik13
Suduikiaikd3
Surguškėk2
Surguškiaik1
Ščiurysvs1
Šniūraik3
Trandiškėsk17
Traniškiaik15
Ūtak107
Utiškiaik-
Užtilčiaik32
Vaikštėnaik30
Varlynėk4
Vengelkavs4
Vilpiškiaik4
Vymančiaik4
Vitiškėsk3
Vyžiniaik39
Zamokėliaik18
Žalėniškisk2
Žeimeliaik9
Žeimiaik28
Žvirbliškėsk4
Joniškio seniūnija1724
Alkak-
Alkūniškiaik4
Andrulėnaik13
Antakalnisk16
Antašventėk7
Arnionys Ik216
Arnionys IIk107
Ažulankak-
Ažupravalisk18
Baluošavs-
Barkeliškiai Ik19
Barkeliškiai IIk11
Bendžiukaik18
Bijūnaik13
Bimbiškiaik8
Binkūnaik12
Burnėnaik44
Cegelnėvs3
Čistaborak5
Dagiškėsk2
Didžialaukisk5
Dirvonaivs-
Dirvoniškėsk16
Gačkiškiaik35
Giraitė Ivs5
Giriniaik4
Giriniaivs-
Graužiniaik24
Grybėnaik3
Gruodiškiaik7
Gureliaik12
Jakūbėniškiaik2
Januškosk-
Joniškismstl325
Juodažeimiaik3
Juodenėnaik12
Jutonysk40
Kertadalėk5
Keruliaik12
Kruopinėvs2
Kūmonyskd8
Kupeliškisvs4
Labaišiškiaivs5
Lakagiriaik9
Maldžiūnaik26
Malūnėlisk10
Mažuliaik14
Medeikiaik19
Meškalydimisk10
Našiškiaik1
Nikajavs-
Orališkiaivs4
Ožkiniaivs1
Paąžuoliaik12
Pakamanysk2
Pakapėvs2
Palepšiškiaik2
Paliepiaikd-
Paprūdėk28
Pavandenėk9
Pažvėrinėk-
Plerniškiaivs-
Poliesėk-
Pūkeniškiaik3
Raklėniškisk2
Rapėjaik14
Raubiškiaik27
Sadaimiaivs-
Savidėnaik49
Skardžiaik14
Slabadak15
Sliūzaivs2
Sosnuvkavs2
Stebuliaik18
Stebuliškiaik10
Surgėnaik36
Sutrėnaik19
Šakališkėsk50
Šaukšteliškiaik2
Šlavinak1
Šlavinkavs-
Trakaik1
Vidugirisk19
Vilkaraisčiaik3
Vyžiniaik3
Zabalinak29
Žaugėdaik157
Žaugeniškiaik18
Žydavainiaik33
Žvėrynasvs3
Luokesos seniūnija1744
Adomaitiškiaivs16
Aktapolisk9
Alksniškėsk7
Antailgisk4
Antajuodžiaikd-
Antanavak4
Antapuntėk3
Antapusnėk6
Ažubaliaik228
Ažuluokesak8
Ažušiliaivs4
Bajoraik46
Bebrusaik24
Bitėnaikd4
Degsnėk2
Druskiaikd-
Gojusk17
Golbak16
Grabastavs-
Gulbinėk6
Gundavak10
Inketriaik15
Janaukak-
Jauros Ik28
Jauros IIk6
Juškeliaik7
Kairionysk26
Kaližaik17
Kampaik7
Kanapelkak191
Kaulakiaik17
Kavalniškiaik10
Kazimieravak5
Kazokaik9
Kijėliaik263
Kirneilėk28
Kmeliaukak9
Kreiviškiaikd6
Laumėnaikd-
Lėliaik27
Leliūnaik21
Luokesak157
Miškiškiai Ik11
Miškiškiai IIk12
Naraginėk3
Paduobužėk-
Pakryžėk11
Palukštinėvs2
Paluokesak24
Papuntėk5
Pašilėk8
Paškonysk10
Pavarnynėsk9
Pečiuliaik17
Promislavak14
Pumpuriškėk-
Raupiškisk23
Rimučiaik44
Roputėnaik3
Sarakiškiaik16
Smilgiškiaik14
Sodėnaik38
Svistapolisk10
Šaukšteliškiaik4
Ščiūriškiaik4
Šeikiškėvs5
Šimėnaik3
Vilijočiaik36
Vilkiškėsk8
Žankiškiaik1
Žiediškėk10
Žiediškėlėk2
Žiūraik134
Mindūnų seniūnija597
Antalakajak19
Antatiškėskd-
Apkartaik2
Aukštuoliaik15
Aveliškėsk6
Ažuraisčiaik2
Čiulaik33
Gailiušiaik20
Gradniškėsk1
Grūsisk7
Janiškiaik10
Juočiaik39
Juodakampisvs2
Kamužėvs3
Kašelinėk2
Kraujeliaik15
Likiškisk8
Malkėstask6
Miliaik1
Mindūnaik232
Paąžuoliaik18
Padvarniaik17
Parašėk7
Pastovėlisk6
Patramėvs1
Pušynaik1
Rašavs2
Skinderiškėk4
Sklėriškėvs2
Stirnelėvs-
Stirniaik32
Strižaučiškėk5
Stroliškiaik1
Šiurpiškėsvs-
Šnieriškėsk17
Vanagiškėsk4
Vidugirisk7
Zamokaik23
Žagaraik-
Žičkaik21
Žičkeliaik6
Suginčių seniūnija2307
Ančėnaik25
Antaninavak2
Antaniškisvs-
Antaraisčiaik7
Antatriberžisk12
Apankiškiaik6
Aušravs-
Babilninkaik15
Baltišiusk3
Baruvkak2
Briedinėk1
Bryliškėsk12
Bugališkisk-
Čivyliaik50
Daniškiaik6
Doteniaik12
Dovainiškisk2
Emelinavak6
Ežerysk3
Galiniaivs1
Galiniškisk4
Gečiaik15
Gimtynėsk8
Graužupysk1
Grybauskaik4
Gudeliaik19
Guntiškisk9
Juodasalėsk2
Juodiškiaivs3
Juozapavak1
Kampaik19
Kaniūkaik100
Kapanauzak14
Karveliškisk6
Kašeikiaik19
Kazariezak2
Kazimieravak2
Kelpiškėsvs2
Keriobliškisk11
Klimotiškisk1
Krivičiaik2
Kunigiškisk5
Laukagalisk-
Lygalaukiaik13
Loluičiaik3
Mackėnaik3
Martyniškisk-
Matelėnaik3
Mažeikiaik39
Melninkaik10
Mendrynėk3
Mieleikiškiaik12
Mintaučiaik13
Mitkėnaik10
Mitkėnėlėsk1
Mockėnaik7
Mokyliaik15
Motiejūnaikd2
Motviškisk6
Napriūnaik24
Niniškėsk15
Paalksnėk-
Padumblėk3
Padvarniaik50
Paeisetė IIk-
Pagaluonė Ik8
Pagaluonė IIk7
Pagraužėk-
Pakaniūkėvs2
Paliesisk-
Pamuštynėsvs-
Panatrytis Ik5
Panatrytis IIk7
Papiškiaik17
Papurvėk1
Pašekščiaikd-
Pavadokšnėk2
Peleniaik21
Perkasynėk-
Pliešiškėsk13
Radvoniškisk11
Saliniavietėk-
Sanklodiškėskd-
Saukiškiaik11
Sidabrinėsk182
Skardžiaik24
Skudutiškisk266
Spiečiūnaik16
Spuliaikd-
Suginčiaik494
Suginčiaivs29
Suraižak5
Šakiaik53
Šileikėnaik14
Šileliaik9
Šlapėsk7
Šliaveliaik17
Tarailiaik16
Trakask-
Triberžiaik8
Užusienisk5
Valančiaik17
Verbiškėsk317
Vidžiūnaik4
Vikėnaik4
Vyšnialaukisk2
Vorėnaik22
Zavytiškisvs9
Želvosk11
Žėroniškisk5
Žibėčiai Ik15
Žibėčiai IIk5
Videniškių seniūnija921
Antanavakd-
Aukštadvarisk7
Ažušiliaik9
Baltadvarisk1
Batėnaik6
Bitlesiaik22
Čižiškiaivs2
Degutinėk5
Druskiaik29
Duobužėlėk10
Duobužiaik59
Garšvėnaik12
Girelėk5
Juodikėk14
Kamšavs-
Kisieliaukak5
Krupeliaik9
Kuliniaik16
Kuršiškiaik7
Liesėnaik33
Linučiaik34
Linučiaivs2
Makiūgaliaik8
Narkuškiaik3
Nosėnaik61
Novosiolkak3
Pabiržėvs8
Pagrabuosčiaik25
Palainysk-
Pašilėk2
Pečiuliškisk-
Petrauskaik10
Pikčiūnaik13
Potiškiaik4
Prūdaivs6
Pumpučiaik27
Sandiškiaik1
Siesartisk6
Smėlinkak5
Varniškiaik25
Videniškiaik415
Viktoriškiaik5
Vileikiškiaik2
Zujevkak5

Utenos rajono savivaldybė

50111

Utenam33860
Daugailių seniūnija1524
Antandrajak64
Antilgėk25
Aukštuolėsvs-
Bajoriškiaik36
Bernotiškėsk3
Blusiškėsk1
Brinkliškėsk3
Daržiniaik20
Daugailiaimstl351
Degsnelėk3
Degsnysk12
Drąsėnaik38
Dubnaik1
Duobiaik19
Garniaik36
Gateliaik28
Gojusk3
Janapolisk5
Juknėnaik161
Kubiliaik38
Kuosiškėsk-
Latviškėsk2
Maneičiaik23
Mediniškėsk2
Mikolojūnaik15
Moniškisk-
Narutiškisvs2
Narvydžiaik16
Naujakiemisvs-
Nečėnaik6
Noliškisk15
Nuodėguliaik26
Paberžėk40
Pakryžėk12
Papelėkėk2
Pikčiūnaik7
Pliupaik16
Polekniškisk5
Purviniškisk1
Radeikiaik299
Rukliaik38
Salosvs2
Staškūniškisk1
Stumbrėvs1
Šėšėliaivs4
Šikšniaik15
Šiožiniaik11
Šlaitaivs2
Šlekiškėsk-
Šlepečiaik60
Taukeliaik22
Vajasiškisk4
Vėriškėsvs-
Voliškisk2
Zabalinak1
Zastronask15
Žadavainiaik10
Kuktiškių seniūnija968
Asmalaik46
Aukštakalnisk2
Aviniškisk8
Avižieniškisk1
Bareišiaik21
Bikeliaik7
Buitūnaik64
Gimžiškiaik19
Griniškisvs-
Gudėniškėsvs2
Ignotiškisk3
Imbriškėsvs4
Jauniškiaik2
Juodiškėsvs4
Kačiūnaik60
Kazimieravask2
Kazokiškisk-
Kiauliupysk14
Kuktiškėsk51
Kuktiškėsmstl485
Liepiniškėsk5
Liginiškisk7
Linkaik4
Maleckažemisk39
Meldeikiškėskd-
Moliniškisvs-
Norodiškisvs8
Paakmenisvs-
Padumblėk-
Paneveržysk11
Papiliakalnisvs-
Papirčiaik2
Pašiekštabalisvs1
Pavarlysk8
Pavyžintysk5
Priepalėvs-
Radišavavs-
Raistiniaik7
Raudoniškisk47
Ryliškiaik7
Rūdynėvs-
Rugeniškisk5
Skaistulėk-
Smuiliškėsvs-
Suoleliaik1
Šlapėsk8
Varkališkėsvs8
Venclovynėk-
Leliūnų seniūnija2890
Adomiškisk8
Aknystėlėsk12
Aleksiejiškisk-
Antakalnisvs-
Antalgėk564
Apvydžiosk-
Aukštagiriaik14
Aukštakalnisvs4
Avižieniaik76
Ažudėlėsk18
Ažugiriaik123
Ažugirkavs-
Ąžuolijak49
Ažuskardžiaik4
Bajoriškėsk12
Baltučiaik2
Baravainiaik-
Biržinėvs3
Budreikėlėsk8
Bulinskiaik21
Čiviškiaik11
Davainių Giriavs2
Degsnelėvs3
Deguliaik26
Dirvoniškisk8
Dubėsk-
Eiželiškiaik-
Ežeraičiaik8
Gaspariškis Ivs3
Gaspariškis IIvs-
Girelkavs-
Gučiavietėk-
Guleliaivs2
Ilgalaukisvs-
Ingeliškisk2
Jasonysk222
Joneliškėskd5
Kaliekiškisk8
Karalinavak-
Karčiupysk-
Karveliškisvs-
Kastulinak4
Kryliaik9
Krunkiškisk-
Kudrėvs-
Kvoseliaik4
Labeikiaik12
Lankelėsvs2
Ledninkask-
Leliūnaik2
Leliūnaimstl483
Lementiškisk8
Liaumuškosk3
Liveikiaik30
Luknavs-
Margavonėsk3
Margavonėsvs-
Margėsk3
Maželiškiaik4
Mediniaik-
Mediniaik4
Mediniaivs2
Meldiniaik4
Meldučiaik-
Miliūnaik2
Mirkėnaik13
Miškiniaik27
Narkūnaik135
Naujasodisk7
Noliškisk2
Paberžynėk7
Padborkak5
Pagiriaik7
Pagojėk-
Pagrandak3
Pailgisk5
Pakalniaik346
Pakermėžysk4
Paluknisvs-
Pamedinėk-
Papiškiaikd7
Paplentėvs3
Paringisk1
Patalėvs1
Patiltėvs5
Patošėvs-
Pavidinkstėk5
Piliakalnisk15
Pilkiškėsvs5
Radutėk1
Razrivkavs-
Sabelkaik9
Saldotiškisvs-
Skrebiškiaik-
Stabulankiaigst-
Stabulankiaik10
Stainiškisvs-
Strazdakalnisk6
Sūngailiškisk6
Šaltupysk7
Šeibokiškisk6
Šileikiaik27
Šilinėk99
Šlapiosvs-
Tautgiriaik11
Tirmūnaik64
Utenėlėk58
Vaikutiškisvs-
Vaitkūnaik4
Vareikiaik17
Varnaraistisvs5
Velbiškėsk48
Vencentiškiok-
Vieteikiaik14
Viskėnaik33
Vitkūnaik5
Vosgėliaik55
Zablatiškiaik-
Zarankiškisvs-
Žirgapievisvs-
Žvyrinkavs5
Saldutiškio seniūnija1243
Akmenynėvs1
Akmeniškėsk7
Alžutėnaik20
Antakalnisk10
Antalamėstėk30
Apydėmisk11
Apvynijak-
Ažuprūdisk4
Bendrovėk5
Degutinėsk3
Devyniaviršėvs2
Dirniškėsk11
Dryžiaik9
Drobiškisk16
Gaiveniaik14
Gatakiemisk6
Geniakalnisk19
Indubakiaik15
Kalytiškėk7
Katiniškėk7
Katiniškėvs6
Kemešysk15
Kiauneliškisvs-
Kirdeikiaik248
Kleviškisvs1
Kuliniaivs6
Lamėstask11
Mediniškisvs8
Mineiškiemisk44
Navazaik6
Paalsuodė Ik12
Paalsuodė IIk17
Paąžuoliaik2
Pagilbysk-
Pagilbiškisk13
Pagrandavs-
Paisetė Ik10
Paisetė IIk2
Pajuodenėk2
Pakapisk4
Pastasiūnėvs5
Pastoviškisvs-
Pavajuonisk8
Pavyžintysk-
Petkūniškisvs3
Plaučiškėsk48
Pliaušketėsvs-
Prūsokiškėsk10
Pūčkoriškiaik20
Riešutinėvs10
Ryliškėsk2
Ripaičiaik16
Saldutiškismstl389
Sarakalnisvs3
Sėliškėsk6
Sidabrinėvs1
Silgiškisk10
Staniuliškėsk10
Stasiūnaik8
Strokiniaik20
Sūdalaukisk-
Šarkiaik12
Ščiurysk1
Trimoniškisvs-
Trinkūnaik27
Ūniškėsk5
Vajeliaik7
Vencloviškisvs-
Vėžiškėsk7
Vidiškisk3
Žiezdrelėk8
Sudeikių seniūnija1331
Alaušaik10
Alinaukavs-
Alkaivs8
Armališkėsvs-
Avietynėvs7
Baltakarčiaik15
Bandeliškisvs10
Barbaraukavs2
Bikūnaik65
Bikuškisk24
Bradesaivs3
Čižiškėsvs4
Daugilisvs5
Garneliaik43
Girelėvs2
Juliškisvs-
Juodiškisvs8
Juozapavavs4
Juškėnaik31
Kamisaraukavs5
Karveliškisvs24
Kavoliškisvs4
Kirkliaik43
Kruopiškisvs2
Kuzmiškisvs1
Liepakalniaik27
Lukniaik47
Musteikiaik5
Naujakiemisvs10
Nemuniškisvs7
Nolėnaik49
Norvaišiaik46
Novosiolkosvs5
Padbuožėk19
Pauoliskd4
Petroniškisvs1
Pilveliaik10
Pusbėdisvs-
Ramavydiškėsk3
Rudupysvs-
Ruzgiškės Ivs-
Ruzgiškės IIvs1
Samanėvs4
Sidabrinėvs-
Sirutėnaik149
Skrebulėvs3
Sprakšiaikd1
Stasiškėsk4
Sudeikiaimstl407
Sungailiaik6
Šaltupysvs5
Šeimyniškiaik64
Toleikiaik58
Vaiskūnaikd-
Verbūnaikd4
Viešeikiaik23
Voverynėvs49
Tauragnų seniūnija1541
Alksniškėsk2
Antabaltėk8
Aukštaglynisvs4
Bajoraik34
Balčiaik38
Bernotiškisk5
Beržatiltisvs4
Daunoriaik38
Erkiasalėvs-
Gaideliaik17
Gaidžiaik35
Gegūniškisvs3
Grašiaik21
Jačiūniškėsk8
Jovainiškėsk3
Kaboriškėsk-
Kaboriškėsk-
Kalviaik25
Kamšak6
Klykiaik108
Liumpiškėsk-
Liūniškėsvs1
Lukošiūnaik12
Martyniškisvs-
Meldutiškisk-
Minčiak7
Minčiakampisvs-
Musteikiaik7
Paažvintėvs-
Paminčiavs7
Pilkeniaik49
Politiškėsk10
Rūgšteliškisk13
Rūgšteliškisvs1
Rukšėnaik17
Ruzgiškėsk6
Sėlėk90
Sirvydžiaik33
Skroblus Ivs-
Skroblus IIvs-
Strazdaik7
Stučiaik17
Stūgliaik45
Šeimatisk52
Šiaudiniškisk3
Šimkūnaik10
Šuminaik12
Tauragnaimstl602
Taurapilisk27
Tautiškisk12
Ūdriškėsvs-
Urviškėsk2
Vaišnoriškėk2
Varniškės Ivs5
Varniškės IIvs2
Varniškės IIIvs-
Varpiškėsk4
Vidžiūnaik19
Vilkablauzdėk49
Vilkiškėsk-
Vyžiaik43
Žiezdriaik16
Utenos seniūnija2413
Aliaik51
Ampolisvs-
Andreikėnaik13
Artmaniškisk1
Asmalaikd8
Avinakulisk-
Biliakiemisk129
Degučiaik17
Dičiūnaik22
Didžialaukisk4
Droničėnaik46
Gaižiūnaik10
Gediminask56
Gelinavavs-
Girelėvs1
Girelkavs4
Gojusk-
Griūtysk32
Gudėniškėsk12
Inkartaik8
Jasiškėsk-
Jaurelėsk14
Joneliškėsk73
Jotaučiaik108
Juodiškėsk-
Karčiškėsk-
Karveliškisvs-
Katlėriaik22
Kyburiaik23
Kimėnaik2
Kloviniaik157
Kovynėk11
Kryželiaik-
Kvykliaik81
Liegavietėvs4
Medeniaik191
Meldeikiškėsk2
Mieliškėsvs3
Miškiniškisk5
Mockėnaik96
Momėnaik15
Našloniškisk3
Nečioniškisk14
Nemeikščiaik195
Noliškėlėsvs-
Novasadaik-
Pabaltėk4
Pačkėnaik340
Pagirėlėk2
Paguobysk-
Pakalniškiaik5
Paliminėk2
Papiškiaik18
Paraudėvs5
Pauolisk10
Paviešiaivs-
Pavyžintysk8
Pažuvintysvs-
Prūsokiškiaik1
Puodžiaik87
Purviniškisk-
Pušinėlėvs-
Radžiūnaik10
Raguškėsk1
Ražampolisk-
Rokavalkiaik1
Spitrėnaik57
Stanėnaik3
Strazdakalniskd5
Šabaldauskaik4
Šeduikiaik64
Šileliaivs-
Šlaitinėsk-
Šnieriškėsk2
Vaikutėnaik271
Vareikiaik2
Vareikiškėsk-
Verbūnaik7
Viešintosk6
Vijeikiaik56
Zamotiškisk5
Žebriškėsk4
Užpalių seniūnija2251
Abromiškisk1
Antakalniaik13
Armoniškisk3
Bajoraik4
Bartašiūnaik-
Bėkinčiaik10
Butiškiaik9
Degėsiaik29
Dumbravak1
Gaigaliaik18
Gailiešionysk9
Gaižiūnaik55
Galiniaik19
Gyliškėsk10
Gireišiaik3
Ilčiukaik81
Jociškėsk20
Juškonysk5
Kaimynaik118
Kaniūkaik210
Karkažiškiaik1
Kėpiaik38
Kišūnaik11
Kupriaik54
Kureišiškėsk5
Kustosk1
Kušliaik6
Kušnieriūnaik38
Lėliaik33
Levizaraik4
Lygamiškisk5
Likančiaik10
Linskisk13
Martinčiūnaik10
Mažeikiškėsk10
Mažionysk6
Mikėnaik63
Miškiniaik-
Neviržak2
Norvaišiaik56
Nosvaičiaik1
Nosvaitėliaik1
Pasaliaik-
Plaviškėsk14
Poškonysk5
Puodžiaik3
Rameikiaik11
Rimiškiaik6
Satarečiusk1
Sirutiškisk2
Stasiškėskd-
Šarkiaik10
Ščiurysk-
Šeimyniškiaik41
Šernupisk8
Tarvydžiaik30
Tatuoliškėsk-
Traidžiūnaik9
Trumpėliaik-
Užpaliaik2
Užpaliaimstl877
Užpaliaivs40
Vaiskūnaik1
Vanagiškėsk10
Vėželiaik-
Vygėliaik5
Vilučiaik168
Voverynėk1
Žaibiškėsk21
Vyžuonų seniūnija2090
Antakalniaik41
Atkočiškėsk393
Ažuraistisvs4
Ažusienisvs11
Bėdžiaik14
Biliūnaik4
Čerioškavietėk1
Dusyniaik14
Galeliaik26
Gaspariškiaik13
Grybeliaik160
Kaliekiaik84
Kalinaukak-
Karališkisk3
Kauliniškisk25
Meldučiaik-
Mieleikiaik32
Naujasodisk54
Pašiliaik5
Pašvenčiaivs3
Pauliukiškiaik2
Plaušaik81
Plaušaikd-
Plaušaivs3
Sprakšiaik46
Stalnioniškisk5
Starkaik4
Šeimyniškiaik17
Šiaudiniaik275
Vyžuonėlėsk104
Vyžuonosmstl581
Vyžuonosvs72
Zablūdavak13

Visagino miesto savivaldybė

29554

Visaginasm29554

Zarasų rajono savivaldybė

22826

Dusetosm914
Zarasaim8365
Antalieptės seniūnija885
Antalieptėmstl359
Aukštalaukiaik-
Butkeliaikd1
Ešerinėk-
Gaideliaik2
Garmuliškisk14
Gaspariškėsk4
Guntuliaik6
Gutaučiaik4
Jakunčiaikd4
Jasiūnaik2
Jurkiškėsk8
Kaniūkaik21
Kimbariškis Ik8
Kimbariškis IIk1
Kraštaikd2
Kuiteniaik6
Landiškėsk2
Madagaskarask3
Maderaik7
Mikiškėsk3
Naršėnaik65
Padustisk144
Pajevinėk3
Pociškėsk2
Purvynėk85
Sruogiškėsk6
Svidžiaik1
Svigariaik9
Šarkiškėsk-
Šilinėk6
Vasaknoskd15
Veleikiaik7
Verslavak3
Zabičiūnaik82
Antazavės seniūnija1235
Alkaukak5
Antazavėk461
Astraučiznak-
Bakučiaik6
Biržiniškisk-
Bugaik6
Bugų Šilelisk2
Butiškėsk11
Čičiriaik2
Daržininkaik11
Degutiškisk-
Dembaik-
Derviniaik19
Didėjak28
Duburaitis IIkd-
Dumblynėk1
Dunduliškisk1
Gegužiškisk3
Gipėnaik23
Ilgašilisk4
Ivoniškėsk10
Joneikiškėsk-
Joniškisk5
Kazimieriškisk-
Kukariškisk5
Kumpuoliaik93
Latviškėsk-
Lygalaukiaik-
Maniuliškėsk20
Marimantask3
Meletiškėsk4
Merkialaukiaik-
Navikaik1
Pailgėsk1
Paivoniškėsk1
Pakačinėsk2
Pakeriaik25
Paliesėk-
Paliūniaivs10
Pamilgedžiaikd4
Pasartėk3
Paveisejaik-
Pazaduojėk1
Pazirnajisk-
Rokėnaik124
Saliniaik3
Sviliškėsk12
Šlaitaik4
Šniukštaik253
Vėdariaik13
Velikuškėsk4
Volungiaik12
Zaduojak28
Zirnajaik11
Degučių seniūnija1159
Aleksiejaukak4
Aštrakalnisk7
Baibiaik255
Balčiaik-
Baltriškėsk7
Bikeliškėsk1
Blekiškėsk-
Bružaik2
Budrėnaik5
Cholopovkak2
Daneikiaik31
Daubariškėskd-
Degučiaik324
Drobaik9
Duliaik100
Dunduliaik32
Eibutiškisk-
Eikotiškisk1
Galminiaik17
Grybiškėsk4
Gruodiškėkd-
Ignalinak6
Indučiaik-
Jakštaik16
Jakunčiaik10
Juozapavak1
Jureliškisk4
Kalendiškėsk1
Kloviškiaik7
Krūminiaik2
Kruopeliaik-
Kumpuolisk-
Liminasėlisk4
Liminėlisk6
Liminiaik5
Liminiškėsk2
Matuikiškėsk15
Mitraukak2
Multinavavs-
Mumeliškėsk5
Murliškėsk22
Murmuliškėsk3
Naujieji Mateikiaik2
Paežerinėk-
Pakunigėk2
Pastromėk-
Pašekšėk6
Pažemysk12
Polivarkaskd-
Pūsliaik3
Raistiniškėsk42
Santakiaik4
Savičiūnaik-
Senadvarisk-
Skeldosk-
Sniegiškėsk4
Sodynėk-
Stainiškėsk-
Steponiškėsk-
Subatiškėsk9
Surgedaik6
Svidžiaikd2
Šalinėnaik22
Šavašaivs1
Šeparnėvs-
Šiukščiaik17
Švilpiškiaivs4
Tetervosk1
Tyliūniškėsk-
Trinkuškiaik19
Ūžėniškėsk21
Vajasiškisk50
Vartišiaik4
Veriūgiškėsk-
Zokoriaik16
Žvilbučiaik-
Dusetų seniūnija2542
Antadavainėk12
Antakalnisk10
Antažiegėk11
Avižiaik13
Berniūnaik-
Betiškėsk3
Bileišiaik39
Brogiškėsk109
Bumbliaik10
Butkeliaik8
Česnaviškisk5
Davainiaik26
Didžiadvarisk44
Dikmoniaik24
Drageliškėsk11
Dusetosgyv136
Dusetosvs62
Eiveniaik30
Gasiaik6
Griovadvarisvs2
Gruodiškėsvs-
Gugiaik2
Jakunčiaikd1
Jasaik18
Jaskoniškėsk1
Jatkūniškėsk1
Jodaugiaik8
Jomeikiaik-
Kairionysk2
Kalbutiškėsk6
Kalniškės Ik2
Kamionkavs-
Kavoliaik71
Krakynėk2
Kraštaik4
Kuikiaik5
Kundročiaik-
Kunotaik18
Likančiaik3
Lungeliaik14
Marciūniškėsk11
Maskvyčiosk17
Matiukaik10
Meilūnaik-
Melnyčinėk-
Merkiaik-
Merkiškėsk1
Morkūnaik13
Narkyčiaik9
Naujasodisk9
Navikaik11
Pabalnėk1
Paberžėk2
Pačiaunėk1
Padustėlisk188
Paeglynėk14
Paindrėk-
Pakniškėsk28
Pašilėk8
Pažiegėk8
Pempėsk7
Peškaitiškėsk5
Plaštakiškėsk2
Puteikiaik3
Raudankosk7
Riškonysk3
Sadūnaik141
Sakališkėsk1
Salak-
Siratavak3
Sirotiškėsk8
Skineikiaik6
Smilgėsk10
Sniegiškėsk7
Šaltamalkiaik5
Šlapėsk23
Triponiškėsk4
Užtiltėk1079
Vaboliaik16
Vainiūnaik5
Vaiskūnaik-
Vasaknosk63
Vaseluškosk2
Vencavaik23
Vilkiškėsk1
Vosgėliaik51
Voversiaik7
Zablociaivs-
Žukliškėsk10
Imbrado seniūnija1171
Adomaukavs2
Adomavak2
Aleininkaik2
Antaniškėsk16
Areliškėsk1
Aškinkak4
Ausiejaukavs3
Aviliaivs-
Aviliai Ik10
Aviliai IIk373
Ąžuolaivs-
Ažuraisčiaik4
Bakaleriškiaik1
Bakasiškisk1
Baltamiškisvs2
Bendriškėsk-
Bieliūnaik2
Bliokmantask5
Breidakiškėsk3
Briedlaukisk14
Čepelaukavs-
Čepuliškiaivs25
Duburaitis Ik2
Duburaitis IIk2
Duburiaik8
Fedinavs4
Feklistaukak20
Galilaukisvs-
Garadaukak3
Giliuškėsvs2
Gojusk1
Grietiškėsk-
Grumbinai Ik-
Grumbinai IIk4
Gubariaik-
Gurnapolisk3
Ilgiaivs-
Imbradask258
Jancavavs11
Janinavs3
Jazdaičiškėsk7
Jovydžiaik14
Julijanavak8
Juozapavak-
Kalveliaik3
Kamšak2
Kamuntiškėskd2
Karčiomkak44
Kartašovkavs1
Kelpšiškėsk15
Kemsynėvs-
Kiečiaik4
Kirilaukavs3
Kiviškėsk22
Kovenkavs-
Kukliaik14
Kukuliškiaivs9
Kurionkaik-
Laužadžiaivs6
Martyniškėsvs1
Midolkaik5
Miliūnaik8
Miliūnai Ik-
Milžinaik12
Murovankak-
Napreliaikd1
Nedožinkak-
Neišeriškėsvs-
Novinkaik9
Pabieliūnisk1
Pachomovkak-
Paulaukavs-
Petraučiškėsk34
Petraučiznak11
Piliakalnisk-
Plisiškėsk14
Preidiškėsk-
Prekeliškėsvs4
Ragaukavs3
Rapkiškėsk1
Raudankosk-
Ropiškėsk2
Rutuliškėsk3
Smėliaik10
Stainiškės Ik-
Stelmužėk50
Strepčiškėsk3
Stumbrinėvs2
Šalnavs2
Šarkiškėsk-
Šeštokiškėsk15
Vaižgantaivs7
Vietriniškėsvs1
Zablatiškėsvs7
Zagurnaik9
Zaliesnask-
Žagariaik11
Salako seniūnija1256
Asiūklėvs1
Aukštakalniaik2
Aviniuostak10
Aželiaik15
Ažuraisčiaik5
Bajorėliaik2
Bajotiškėsk-
Baliniaik11
Bikėnaik29
Biržūnaik112
Breslaviškėvs-
Čepeliškėsk12
Čigoniškėk13
Daubariškėsk3
Drobiškėsk11
Dumblynėvs6
Gabreliaik4
Gaideliškėsk-
Galiniaik4
Gerveliškėk-
Girelėvs1
Giteniškėk7
Grybiškėk6
Gruodiškėk6
Gudėniškėk13
Gudiškėsvs2
Gulbinėvs2
Jakiškiaik27
Joniškisvs-
Jurgiškėsvs-
Katiniškėvs-
Kiemionysk29
Klementiškėk3
Kukiškėsvs-
Liudvinavavs-
Luodkosk2
Luodžiaik23
Marceliškisk1
Martėniškėsk2
Mikališkisk-
Narbutiškisk7
Nariūnaik18
Navikaik9
Nečeskaik15
Padvarinėk2
Pagrandosk-
Pakerniškėsk10
Paluodėk25
Paskardiškisk3
Polivarkask7
Pratkūnaik27
Ramoniškisk-
Rudakiškėk13
Sabalunkosk18
Salakask604
Salosk-
Samaukak2
Stukiškėvs1
Šiurpiškėsk3
Teterviniaik12
Tyliūniškėk4
Tiltiškėsk10
Tolimėnaik14
Treigeliaik15
Valentiškėk5
Varniškėsk12
Vilkiškėsk2
Vitkuškėsk2
Vyželiaik45
Zaguriškėvs-
Zarkiškėsk6
Zelvavs1
Suvieko seniūnija898
Ajočiaik2
Andrioniškisvs2
Antužiškėsk-
Anupriškisk-
Ažubaliaik4
Ažvertiniškėsk6
Balčiūniškėsk9
Baraukak18
Bebrinkak-
Bikūnaik13
Boleslovavak1
Cibulinėk5
Dagiliaik7
Degsnėk3
Didėjak8
Duogiaik5
Garbūnėliškisk-
Grybinėk35
Guogiškisk1
Jaciškėsk-
Juodeniaik15
Juozapavak-
Kadariškiaik7
Kamariškiaik9
Kamuntiškėsk-
Kastantinavavs-
Katkuškėsk5
Knipiškėsk3
Konecpolisk1
Kriaunėnaik45
Krioviniaik-
Lipnikaik5
Maironiaik4
Medoliškėsk1
Meiriškėlėsk4
Meiriškėsk-
Milgedžiaik11
Mironiškisk1
Miškiniškėsk2
Mozūriškėsk-
Novinkosvs1
Pagriovinėvs-
Pamilgedžiaik-
Patiltiniaik7
Paupinėk4
Raginėk20
Raistiniaik3
Ramumak1
Rasimaik3
Raudinėk27
Rudakasosk2
Rudėnaik10
Rudinėsk2
Salaviškisvs6
Saliniaik4
Samaniaik189
Skaistinėk-
Slavėniškisk-
Sodžiaik1
Stonupisvs-
Subatiškisk-
Suvėnaik59
Suviekask304
Sviriškėsvs-
Terteliaik2
Ulytėlėk6
Upiškėsk1
Vaidminiaik13
Zabločiaik1
Turmanto seniūnija1833
Akmeniškėvs3
Antaniškisk-
Avižinėk5
Bandavs1
Barteliškėk9
Bartkiškė Ik106
Bekelniškėk5
Bogdoniškėk121
Borovkak-
Brukninėvs2
Brusavankak3
Būdiniaik3
Bukiškėliaivs2
Bukiškėsk1
Burniaik3
Ciciliškėsvs4
Čepukiškėk34
Čiželiškėk7
Daržėnaivs-
Degutiškėsk11
Dirvonaik9
Dirvoniškėsk6
Dulkiškėk2
Dumblynėvs-
Dvariūnaivs2
Gailiutiškėvs-
Gajuvkak9
Gasiuliškėk1
Gilynėvs-
Girvydiškėk10
Gudiškėk2
Ilgapievisvs-
Ilgiškėk9
Yliškėk3
Jadlinavavs-
Jaluvkak5
Jukniškėk1
Juodiniaik5
Juozapavakd6
Jurgenavak-
Jurkakalnisk2
Kalniškėk8
Kalniškėk6
Kalviškėk4
Kamariškėk18
Karmelitaik8
Karoliniškėk2
Kazeriškėsvs-
Kimbartiškėk211
Kirkliškiaik29
Klabutkavs1
Knyburiškiaivs-
Koptiškėk-
Krasnopolisk6
Križovkak25
Kumpuočiaik36
Lapeliškiaik6
Lenkeliškėk-
Liaudėnaik18
Linciškėsvs-
Liudvinavak-
Lūgeliaik1
Lupenkak4
Marijoniškėvs1
Martyniškėsk9
Mateikiškėvs-
Matuliškėk3
Medinkak13
Mendeliškėvs-
Mikalavask10
Mištautaik-
Mizereniškėvs-
Nainiaik1
Narkiškėsk3
Naujalaukisvs-
Navikaik11
Navikaivs3
Novinavs1
Paberžėvs2
Padabinkak-
Padrūkšėk8
Paežerėvs-
Pakalniškiaik9
Paliesėvs1
Paliutiškiaik13
Pasiekaivs1
Pasmalvėsk3
Pasmalvėskd1
Pašventėk2
Patrakiaivs-
Paukšteliškėk1
Pauželiškiaik-
Raipolėvs7
Ramaitiškėvs1
Raminavavs1
Rataniškėsk3
Rotuliškėsk3
Rustiškėvs-
Rutiniškisk-
Sabutoniškėk12
Salak1
Saločiaik2
Samsanavask2
Santupiaik15
Saplaučiznak3
Sauliakalnisvs5
Schedaivs1
Skiduliškėk-
Skirnak11
Sloniškėsk-
Smalvelėsk2
Smalvosk212
Smalvų Aikštėk15
Stačiūnaik33
Sterlionysk-
Sterlioniškėvs-
Sviliškiaik1
Šakiaik12
Šamatiškėsvs6
Šilaivs1
Tilžėk68
Trušeliškėk1
Turaučiznak26
Turmantasmstl397
Ulbiškėk2
Užupiaik