1989-01-12

Lietuvos TSR

3674802

Vilniaus miestas

576747

Vilniusm576747

Kauno miestas

418087

Kaunasm418087

Klaipėdos miestas

202929

Klaipėdam202929

Šiaulių miestas

145629

Šiauliaim145629

Panevėžio miestas

126483

Panevėžysm126483

Alytaus miestas

73015

Alytusm73015

Marijampolės miestas

50887

Marijampolėm50887

Druskininkų miestas

18943

Druskininkaim18943

Palangos miestas

17571

Palangam17571

Birštono miestas

3537

Birštonasm3537

Neringos miestas

2478

Neringam2478

Akmenės rajonas

37595

Akmenėm3458
Naujoji Akmenėm13590
Ventamtg3827
Viekšniaimtg2410
Akmenės apylinkė 2490
Agluonaik385
Akmenė Ik88
Akmenė IIk312
Akmenė IIIk246
Dabikinėk160
Dabikinėlėk114
Gailaičiaik155
Gulbinaik70
Ivanauskiaik27
Jučiaik269
Kadagiaik18
Kepurlaukiaik67
Kesiaik17
Klyšiaik52
Lapkasiaik3
Latveliaik8
Lydeikiaik24
Mančeliaik6
Mantartiškiaik15
Mažuliaik6
Padvarėliaik106
Pakabučiaik1
Pragalvojaik1
Rūdupiaik-
Rūsteikiaik1
Skretiškėk14
Smiltinėkd29
Sprogiškėk-
Tupikaik7
Ventakd252
Viliošiaik37
Kruopių apylinkė 1102
Bambalaik7
Bražiškiaik-
Dovydžiaik19
Dulbiaik1
Gembutėsk2
Jautmalkiaik46
Kalnelisk55
Karniškėsk8
Kruopiaimstl562
Kviečlaukisk11
Laumėnai Ik-
Laumėnai IIk15
Liepkalnisk5
Maušaik1
Minkiaik3
Narbūčiaik4
Narčiaik10
Pagerviaik9
Pakalniškiaik53
Pleikiaik8
Rudeliškiaik2
Saunoriai Ik26
Saunoriai IIk-
Senlaukisk-
Spaigiaik86
Strimyliškėk2
Šapnagiaik155
Šliupščiaik9
Viešučiaik3
Naujosios Akmenės apylinkė 2794
Alkiškiaik468
Alsiaik1
Aukštiejik-
Barsiukaik13
Dirvonaik-
Gaudžiočiaik35
Gaušiaik10
Gėpaičiaik1
Kanavoliškėsk-
Kanteikiaik56
Keidaik15
Kyšiaik9
Kivyliaik525
Klykuoliaik145
Menčiaik169
Mergeluičiaik37
Padarbiaik9
Pakempiniaik21
Pasličiaik2
Pašakarniaik28
Ramučiaik474
Raudžiaik22
Rudausiaik41
Sablauskiaik387
Smiltinėkd11
Stipirkiaik14
Suginčiaik55
Šventupiaik28
Tilžėk49
Vegeriaik90
Vėlaičiaik79
Papilės apylinkė 4599
Armoliškėsk-
Augustaičiaik7
Balsiaik11
Barvydžiaik86
Baubliaik28
Beržėnaivs-
Biliūniškėsk120
Budriškėsk-
Burbiškėsk6
Čiuiniaik27
Daubiškiaik470
Dilbyčiaik-
Draginiaik67
Dumbriaik104
Dusaik2
Eglesiaik114
Gamėnaik14
Gendviliškėsk12
Gerybiškiaik-
Gimbetiškėk10
Grybiškiaik2
Griežiaik37
Gumbakiaik131
Jonaičiai Ik-
Jonaičiai IIk-
Kairiškiaik361
Kalniškiaik140
Kapėnaik9
Kerežiaik9
Kinkiai Ik39
Kinkiai IIk-
Klaišiaik181
Kožiškėsk-
Kriokliaik4
Latveliaik5
Mažūnaičiaik8
Meškiaik24
Mickiaik-
Paeglesiaik382
Pagamėk5
Pagojaik8
Paklišiaik-
Papilėmstl1435
Paragiaik3
Pašilėk-
Pelkelėk66
Pusbaubliaik-
Rimšiaik35
Rudikiaik2
Skabeikiaik20
Šaltiškiaivs76
Šemetaičiaik13
Šiaudinėk79
Šiliškiaik3
Šiurkiškėsk2
Trikšiaik-
Urbonaičiaik38
Užpelkiaik14
Vegeriaik62
Vervedžiaik1
Vienrankiaik51
Zabikaik-
Zubreliaik7
Zubriaik1
Žerkščiaik268
Viekšnių apylinkė 3325
Ašvėnaik47
Avižliaik21
Birbiliškėk12
Bobulinak-
Boguslavask49
Čekaik39
Dainoriaik32
Dargužiškiaik21
Daubiškiaik10
Dauginėliaik5
Dauginiaik41
Degimaik23
Fermak294
Gyvoliaik303
Gudaik45
Kapėnaik309
Kegriaik33
Marškonėk-
Meižiaik-
Meškeliaik20
Nabuiliaik1
Pabūgeniaik-
Padvarėliaik4
Pakalupisk341
Palnosaik542
Pavirvytėk27
Pluogaik34
Purviaik10
Pušinavak2
Ramoniškėk11
Rekečiaik34
Santekliaik7
Savarinak16
Skleipiaik2
Stočkaik14
Svirkančiaik131
Tučiai Ik69
Tučiai IIk16
Uogiškiaik7
Užventėk328
Ventakd177
Viliošiaik25
Žalionėk7
Žibikaik216

Alytaus rajonas

33259

Daugaim2144
Simnasm2313
Alytaus apylinkė 4080
Aniškisk30
Arminai Ikd6
Arminai IIkd6
Bakšiaik45
Barkūniškisvsd2
Bernotiškėsk3
Bundoriaik16
Butkūnaik39
Butrimiškiaik115
Čižikaikd17
Daugirdėliaik27
Dubėnaik22
Dubenkak2
Dubiaik40
Geistariškėskd14
Geniaik337
Jasunskaik47
Jovaišonysk73
Junonysk16
Jurgiškiaik58
Kaniukaik79
Karklynaik60
Kelmanonysk14
Kibirkščiaik6
Kriauniaik53
Likiškėliaik164
Likiškiaik131
Luksnėnaik636
Margaravak34
Miklusėnaik477
Mikutiškiaik31
Naujokaik19
Navickaik39
Nemunaitiskd76
Norūnaik52
Padaglėvs2
Panemuninkaik158
Paplanskaik8
Praniūnaik197
Putinaik17
Radžiūnaik323
Raudonikiaik28
Revaikd36
Rumbonysk22
Rutkak15
Smolnicak-
Stražiškėsk2
Talokiaik180
Taukotiškėsk12
Užubaliaik84
Vytautiškėsk10
Volungėsk49
Zaidaik3
Žaunieriškiaik148
Alovės apylinkė 2256
Akalyčiak44
Alytusk121
Alovėk543
Bokštaik1
Davainiškėsk28
Dobrovolėk15
Domantonysk76
Ilgaik121
Janapolisvs8
Jurkionysk27
Kaciolkaivs9
Kalesninkaik55
Kaniūkaikd34
Karkliniškėskd7
Klausiškėsk7
Kudariškėsk43
Kutiškėsvs-
Lelionyskd91
Mančiūnaikd30
Meškasaliskd15
Mikalavask44
Muiželėnaik29
Obelaičiaik13
Pagurniaik16
Plikionysk19
Poteronyskd39
Skernėk-
Skirgailiaik30
Slabadėlėk57
Šaukėnaik7
Švabalaukisk27
Švobiškėsk46
Takniškiaik73
Terpinėsk1
Ulyškiaik29
Venciūnaik523
Vėžiškėsk9
Žarnonysk3
Židonysk16
Butrimonių apylinkė 2575
Aleksandravak14
Apynėliaik18
Ąžuolėnaik9
Beržinėk-
Butrimiškėsk12
Butrimonysk1109
Darbalaukisk11
Dūdiškėsk6
Dūkiškėsk32
Eičiūnaik317
Eigirdonysk80
Gailiakiemisk134
Geruliaikd7
Greikonysk59
Griškonysk58
Janaukak14
Juodgirisk1
Jurkonysk41
Klydžionyskd13
Lelionysk25
Likiškėsk18
Liubartiškėsk2
Mažiūnaik66
Mickūnavak11
Olendernėk78
Pabaliaik52
Pikuškėsk9
Plasapninkaik132
Ratininkaik18
Silvanavak5
Stanuliškėsk6
Trakininkaik107
Vadaišiškėsk2
Vanagėliaik43
Vanžadiškėsk4
Žaliojik62
Daugų apylinkė 2790
Arčiūnaik38
Atžalynask3
Bogušiškėsk39
Būdak6
Bukaučiškės Ik46
Bukaučiškės IIk32
Daugaik497
Doškonysk160
Dvarčėnaik67
Galak84
Giniškėsk15
Griciūnaik12
Juozapavak-
Kančėnaik362
Karliškėsk65
Majaukak-
Melnytėlėk12
Meškučiaik124
Mieliūnaik45
Novoplentak17
Pagilėk45
Pavartėnaik47
Pavartėsk12
Pocelonysk112
Pociūniškėsk18
Purveliaik9
Rakatanskaik22
Rakščiaik4
Rimėnaik311
Rodžiak36
Rokančiaik15
Skabeikiaik81
Slavinčiškėsk20
Šiukšiakalnisk38
Tamašavak2
Vaikantonysk111
Vėžionysk131
Viečiūnaik42
Vinkšninėsk13
Žilinčiškėsk13
Žvirgždėnaik84
Krokialaukio apylinkė 2641
Arminai Ikd16
Arminai IIkd12
Balkūnaikd7
Barkūniškiskd4
Cibiliekaik57
Čiurlionys Ik209
Čiurlionys IIk3
Čiurlionys IIIk2
Čižikaikd31
Dapkiškėskd19
Daugirdaik95
Dirvonaik1
Duselninkaik37
Gudeliaik53
Jackonysk17
Kabinėsk23
Kalesninkaik89
Kirmeliškėsk8
Krekštėnaik132
Krokialaukismstl243
Krokininkaik94
Liuklingėnai Ik2
Liuklingėnai IIk2
Maštalieriaik320
Paberžinėk10
Pakašavask41
Peršėkėk18
Peršėkininkaikd16
Pošniak101
Santaikak141
Sapatiškėsk19
Svirniškėsk1
Šipultiškėsk46
Ūdrijak443
Varanauskask199
Vardak41
Varnagiriaikd89
Miroslavo apylinkė 4349
Arciškonysk98
Atesninkaik51
Balkasodisk111
Balkūnaikd115
Bendrėsk94
Buckūnaik72
Burbiškėsk28
Cigoniškiaik60
Dapkiškėskd15
Dirmiškėsk46
Geistaraik19
Geistariškėskd58
Geistarukaik14
Gudiniškėsk28
Kaukai Ik6
Kaukai IIk14
Kumečiaik330
Kurnėnaik45
Kurtiniškėsk12
Laburdiškėsk12
Laukinčiaik83
Laukintukaik48
Mančiūnaik40
Mankūnaik137
Maslaučiškėsk49
Milastonysk14
Miroslavask442
Mociškėnaik40
Obelijak99
Obelytėk49
Obelninkaik60
Obelninkėliaik50
Padirmiškisk5
Papėčiaik128
Parėčėnaik193
Peršėkininkaikd140
Plentak28
Pupasodisk227
Remeikiaik52
Revaikd3
Rožučiaik34
Semeiniškiaik63
Striminak6
Talokiaik275
Tolkūnaik171
Vankiškiaik433
Varnagiriaikd66
Viešnagiaik54
Vovosk28
Zizėnaik104
Nemunaičio apylinkė 1254
Balninkaik157
Dubriaik4
Dušnionysk24
Einoraik75
Fermak56
Gečialaukisk115
Geisčiūnaik19
Kalnėnaik55
Kaniūkaikd111
Kastriškėsk37
Lankosk7
Mančiūnaikd32
Nemunaitiskd90
Nemunaitismstl211
Poteronyskd32
Sudvajaik22
Užupiaik121
Vangelonysk86
Pivašiūnų apylinkė 2102
Anykštėnaik20
Bazoraik16
Būdak28
Bundžiaik33
Būriškėsk8
Čižiūnaik54
Dusmenėliaik2
Eigelonysk58
Einoronysk22
Gervėnaik97
Junčionysk105
Juočiškėsk28
Jurgelionys Ik10
Jurgelionys IIk13
Kaniukaik33
Karkliniškėskd36
Kazimieravask20
Kedonysk167
Klydžionyskd38
Krūmijosk5
Lačionysk85
Lelionyskd19
Leoniškėsk9
Liesionysk31
Mikalavask195
Miknolesaik6
Navasodai Ivs10
Navasodai IIvs7
Pašilisk9
Paškūniškėsk3
Pavarėnysk10
Petravinak-
Pivašiūnaik316
Pušėnaik23
Radvilonysk42
Raubonyskd6
Remešiškisk21
Skraičionysk150
Statkiškėsk25
Sudvariškėsk56
Tabalenkak164
Telėtninkaik14
Ūtak16
Užukalniaik19
Užupisk6
Žadiškėsk41
Žemaitėliaik26
Punios apylinkė 2331
Adamonysk24
Aleksandravak30
Ardiškėsk1
Gajauciškisk3
Gemaitiškėsk5
Gerkiškėsk6
Jurkionysk10
Karvelninkaik21
Keraik7
Kružiūnaik94
Kulabiškėsk8
Medukštak18
Mišiškėsk12
Navasiolkaik37
Norgeliškėsk100
Padvariškiaik55
Paliepiaik77
Panemuninkėliaik43
Peckūnaik20
Pievagaliaik72
Puniak756
Raganiškėsk12
Raižavak8
Raižiaik111
Raubonyskd52
Silgionysk43
Staniavak43
Strielčiaik67
Taučionysk41
Vaidaugaik19
Vaisodžiaik329
Vaišupisvs1
Valiūnaik34
Žagariaik157
Žiūkaik15
Raitininkų apylinkė 1299
Balinaitėk1
Bugonysk45
Druskininkaik79
Ežerynask3
Galintankak21
Galintėnaik76
Jaujakaimisk13
Jociūnaik7
Kampaik1
Klepočiaik36
Lydekininkaik33
Lizdaik18
Makniūnaik329
Meškasaliskd82
Miežionysk15
Pabenėk4
Pieriškiaik23
Pikielak-
Piliakalnisk29
Raitininkaikd48
Ryliškiaik285
Savilionysk45
Taručionysk22
Vabaliaik35
Valėniškėsk7
Veismūnaik36
Vertelkosk2
Živulčiškėk4
Simno apylinkė 3125
Aleknonysk127
Angininkaik163
Atesninkai Ik60
Atesninkai IIk14
Ąžuliniaik381
Bambininkaik20
Bažavak7
Buktininkaik6
Dingiškiaik34
Giluičiaik92
Gluosninkaik131
Gražuliaik52
Grinkiškiaik8
Kaimynaik25
Kalesninkaik158
Kavalčiukaik132
Kolonistaik22
Komisaruvkak44
Liepakojaik47
Litvančiškiaik5
Marinkak12
Mergalaukisk384
Metelytėk56
Navininkaik76
Ostampask118
Pasimniaik16
Ponkiškiaik109
Radastaik12
Saulėnaik3
Skituriaik72
Skovagaliaik38
Sperniak187
Struogiškėsk2
Šarkiškiaik33
Verebiejaik388
Zailiaik5
Žuvintaik86

Anykščių rajonas

38335

Anykščiaim12758
Kavarskasm972
Troškūnaim672
Anykščių apylinkė 4749
Abromiškisk3
Adampolisvs1
Aleininkaik1
Anykščiaivs134
Ažugojaik13
Ažuožeriaik430
Ažupiečiaik330
Ažupiečiaivs6
Beržoniškisk9
Bičionysk63
Bijeikiaik7
Bikūnaik34
Bimbaik25
Bliuvonysk21
Buivydaikd-
Burbiškisk238
Diliaik-
Dirvonaik-
Dubiškėsk2
Duobulėvs2
Dvaronysk12
Egliaik4
Elmininkai Ik171
Elmininkai IIk2
Elmiškisk10
Fedariškisk-
Gyliaik46
Gintviliškisvs4
Gojusk2
Gražumynask9
Grubaik1
Ilgabradak2
Inkūnaik6
Janydžiaivs2
Jokūbavak11
Jokubeliškisk4
Jonydžiaikd5
Jurzdikask23
Juškonysk92
Katlėriaik32
Keblonysk109
Keraik-
Kiaušaik24
Kirkiliškiaik44
Klevėnaikd13
Klykūnaik46
Klimiškiaik1
Kubiliškiaik-
Kuniškiaik222
Lagedžiaik1
Lašiniaik14
Liepdegėnaik11
Liudiškiaik30
Ližaik2
Lukošiškiaik7
Maigiaik13
Margiaik3
Mažeikiškisk1
Medžiuoliaik2
Meliaušiškisk3
Mogylaik7
Mūrelisk-
Naujieji Elmininkaik695
Naujonysk30
Navinak-
Niūronysk81
Paandrioniškisk14
Paelmisk5
Pagiriaik117
Pagojėvs1
Pagraužiaik59
Pagubrysk-
Pakarkliaik2
Papilėnaivs-
Pašventupisk34
Pavarės Ik28
Pavarės IIk28
Pavarės IIIk12
Pavarės IVk-
Pavirinčiaik17
Pavojaik5
Pečiuliškisk2
Peliuškosk5
Peniankaik13
Pesliaik-
Pienionysk15
Piktagalysk43
Posiniaik2
Puntukask3
Ramaškonysk14
Rubikiaik421
Skapiškiaik9
Smalinakd1
Spiečiūnaik2
Stakėsk10
Starkakampisvs2
Storiaik68
Šeimyniškėliaik38
Šeimyniškiaik72
Šepetiškisk20
Šiekšteliaik1
Šienraistisk2
Šileliaik9
Šlapiosk-
Šlavėnaik204
Tamošiūnaik-
Užbliuvonysvs2
Vaišviliškiaik13
Vaivadiškiaik28
Vajėšiaikd21
Vėjeliškiaik55
Vertimaik8
Vikonysk182
Vitkuškisk-
Vosgėliaik22
Zablackaik10
Žažumbrisk7
Žilvičiaik7
Debeikių apylinkė 2291
Aknysčiaik38
Aknystosk523
Aniūnaikd1
Antupiaik21
Aukštakalnisvs-
Aušrak90
Ąžuolynėk13
Bebarzdžiaik30
Čekonysk163
Danišiūnaik3
Dauneikiaik3
Debeikiaimstl482
Dobilinėvs1
Gaidžiaik4
Gerkonysk20
Gintiniaik6
Gudeliaik15
Ivonysk1
Jankaviškisvs3
Jazminavavs2
Jononysk27
Juozapavavs2
Jurzdikask8
Kalveliaik43
Kapčiuškiaik1
Karalinavak1
Katlėriškiaik4
Kirkėnaik-
Knebiaivs3
Kupriaikd1
Kurtiniaik8
Kuzmiškiaik-
Legaik7
Leliūnaik263
Marimpolisk-
Medinosk8
Meldučiaik34
Mickūnaik38
Mičionysk46
Mikniūnaik-
Miškiniaik1
Palipšėk2
Palušnėsvs-
Papšiaik21
Peštiniaik6
Puodžiaik42
Pūstinkak4
Radiškisk2
Ragaišiaik12
Ramuldavak10
Rašimaik12
Rašimėliaik5
Rukšiškiaik8
Sindriaik10
Smalinakd-
Stalėriškisk4
Stanislavak2
Stanislavavak-
Stasiškiaik4
Steponavak4
Sterkiškisk16
Sterkonysk2
Surdegisvs-
Surviliškisk5
Šventupysk58
Tilvikaik1
Toliškėsvs1
Trumbatiškisvsd-
Užulieknisk3
Vainiūnaik14
Vajėšiaikd-
Varkujaik121
Zigmantavak8
Kavarsko apylinkė 3660
Aleksandravak-
Anulynasvs-
Apykeliaik5
Ąžuolynėk2
Bebrūnaik62
Budriaik65
Bugeniškiskd20
Buriak-
Dabužiai Ik306
Dabužiai IIk34
Dagiavs4
Dauginčiaik111
Daumantaik3
Dečionysk17
Degionysk28
Dembuvkak1
Deveniaik6
Diliavietėvs2
Domeikiaik74
Dvareliaik2
Džiugaik19
Ferdinantavak9
Garbėnaikd11
Gelučiaikd-
Girelėk21
Grikieniaik-
Gudonysk4
Ignotiškisk1
Jakšiškisk74
Jakūnaik5
Janonysk46
Janušavak273
Jerzuvkak12
Jokūbavak25
Judinysk11
Juodmiškisk3
Jurgėnaik29
Jusiškisk3
Kabošiaik121
Kalnuočiaik6
Kaspariškiaikd31
Kavarskasvs184
Kernagiškiaivs-
Keziaik1
Knitiškiaik40
Kolūkiečiaimstl108
Konceviciškiaivs2
Laviškisk19
Mackeliškiaik46
Mackonysk6
Majokaik6
Maldeniaik1
Malgažatavak5
Margiaik25
Marijampolisk2
Mariniškiaik8
Mažeikoniaik-
Maželiaik127
Medžiočiaik62
Miškiniaik-
Narbutaik24
Naujokaik7
Paberžėk9
Pagojė Ik-
Pagojė IIk4
Pajudinysk10
Pakalniaik4
Pakėnaik-
Pankėnaik-
Papiškiaik4
Papragiaik13
Paraisčiaik4
Pasusienysk31
Pazniokaik4
Pienionysk88
Pikietavs2
Piktagalysk33
Pilėnaivs3
Pilypaik5
Plotaivs3
Pramislavak-
Pravydžiaik37
Pukeniaik5
Pumpučiaik52
Purveliaik8
Pusbačkiaik11
Radeckaikd-
Ramonaik4
Raščiagalysk4
Repšėnaik95
Rezgysk-
Ribokiškisk7
Riklikaik35
Sabuliaik1
Sibirkak1
Sirvydaik11
Skapiškiaik2
Sodeliškiaik5
Staškūniškisk-
Sudeikiaik3
Svirnai Ik51
Svirnai IIk290
Šeriaik245
Šeštokiškiaik18
Šlaitaik5
Šobliškiaik2
Šoveniaik152
Tumėjak3
Vaičiuliškiaik19
Vaidevučiaik19
Varneliaik15
Veršeliaik2
Veselavak18
Vetygavak12
Vigadkak3
Vilkatėnaik15
Vilpišiaik2
Vyšniakalnisk4
Zagajaik13
Zagajaivs-
Zaviesiškisk119
Žaliojik-
Žibučiaik19
Žvirblėnaik17
Kurklių apylinkė 2012
Adomavavs11
Antakalniaik-
Antanavak3
Antanuvkavs1
Antaplaštakisk11
Armoniškiaik2
Auguškosk15
Brazgiaik10
Buriak-
Buteikiaik33
Čipiškisk4
Dalinkak9
Dejūnaik23
Dembuvkavs6
Desiukiškiaik19
Didžiakaimisk68
Dragaudžiaik14
Dūdosk3
Džiugaik8
Gabrėlaik5
Gaideliaivs1
Gyvatynėvs2
Gražiavietėk2
Gudeliaik19
Janapolisk12
Kalinuvkak-
Kališkosk28
Karališkiaik11
Klenuvkak33
Kolonijak10
Konstantinuvkavs-
Kryžokaik3
Kukiškisk2
Kunigiškiaik44
Kurklėvs22
Kurkleliaik20
Kurkliaimstl535
Kurkliai Ik59
Kurkliai IIk205
Lašupisk6
Liepinėvs-
Linksmavietėk3
Lobosk-
Luciūnaik25
Maskoliškisk4
Medinosvs2
Merečiškiaik3
Moliakalnisk8
Mūraik9
Naujasodisk5
Navasiolkak5
Obelynėvs6
Paąžuoliaik1
Padvarninkaik1
Pagirėvs-
Pagojėvs3
Pagrūšėvs7
Pakalniaik33
Pakeršiaik8
Pamelijavs-
Papilėnaivs1
Paraisčiaik3
Paulinavak11
Pavirinčiaik28
Pilviškiaik8
Plaštakak15
Rundžiaik24
Sargūnaik35
Sarickaikd7
Starkiškisk7
Staškūniškisk265
Šerelinėvs5
Šiaudinėk8
Šilelisvs1
Šilinėk3
Šližiaik18
Trakiniaik15
Užunvėžiaik39
Užuoraistisvs1
Užušilėsk23
Vaiveriškiaivs1
Vajavs-
Valakiniaik32
Vanagaik34
Varguliaik3
Verbuvkak12
Vildžiūnaik11
Vyliaudiškisk15
Vilkiškiaik4
Zizdravs1
Skiemonių apylinkė 1802
Aniūnaikd26
Antaniškisk2
Antežerisk3
Atkočiškėsvs-
Aukštadvarisvs-
Balteniaik13
Balteniškiaik-
Baltušavak1
Buivydaikd5
Čivyliškisk7
Desiuškiaik-
Diktaraik16
Gaidamiškiaik-
Gečionysk77
Geležinėk13
Geležinėlėk7
Geniūnaik2
Gikonysk42
Grūdeliškisk10
Gudiškiaik10
Gurapolisk2
Jašiškisk1
Jonydžiaikd9
Jurgiškisk4
Kalveliaik7
Kampiniaik3
Kančiškiaik-
Katlėriaik126
Kavoliškisk13
Kelpiškisk3
Kilėvak-
Kilėviškiaik7
Kiškeliaik23
Klevėnaikd9
Kriokšlysk5
Kudoriškisvs2
Kurkleliaik40
Legeniškisk10
Linksmakalnisk7
Luknavs6
Mačionysk235
Mediniškiaik8
Melėnaik11
Mikoliškisk5
Milžinkapisvs2
Miškiniškiai Ik26
Miškiniškiai IIk1
Mozūriškiaik5
Nagurkiškiaik46
Narkiškisk3
Naujaūlyčisk4
Ožionysk20
Paberėžiaik2
Paežeriai Ik5
Paežeriai IIk1
Paežeriai IIIk7
Pagrįžaik-
Palionysk7
Palukniaik12
Pašilčiškisk6
Pašiliaik101
Pečiuliškisk14
Piliakalnisvs-
Pilviškiaik3
Plepiškiaik5
Pustalaukiaik71
Remeikiaik22
Sarickaikd29
Sarteniškisk-
Senoniškisk1
Sintautaik31
Sirvidiškisvs1
Skiemonysk-
Skiemonysmstl333
Smulkisk13
Subačiaik-
Šilaik7
Šlapelėsk2
Šlynynėk-
Tapoliškiaik2
Terpežeriaik1
Totoriškisvs1
Traineliškisk-
Trakiniaik-
Trakiškisk4
Trumbatiškiskd9
Ustronė Ivs-
Ustronė IIvs6
Užunvėžiaik-
Vaisiutiškisk8
Vaišviliškiaik10
Vaitutiškiaik11
Varnupysk6
Velykūnaik21
Vietiškėsk6
Vildiškiaik20
Voversysk66
Želtiškiaik35
Žibučiaik3
Žiogaik43
Svėdasų apylinkė 3125
Auleliaik183
Bajoraik102
Būtėnaik172
Čiukaik16
Daujočiaik257
Degsniaik8
Drobčiūnaik18
Ertėjaik-
Galvydžiaik11
Galviškisvs-
Gykiaik24
Girelėk3
Grikiapeliaik171
Gudonysk2
Jotkonysk49
Juodeglynisvs2
Kalniečiaik6
Kraštaik6
Krašteliaik3
Kunigiškiai Ik5
Kunigiškiai IIk144
Kuodžiupisk-
Kupriaikd2
Kušliaik12
Liepagiriaik20
Maleišiaik7
Mikieriaik33
Miliūniškisk31
Milokiškisk5
Miškiniaik9
Moliakalnisk51
Morkūniškiaik4
Narbūčiaik37
Naruntisk-
Naujikaik2
Netikiškiaik43
Padvariaik8
Palaukiškiaik13
Pamaleišysk2
Paūriškiaik10
Puroniškisvs2
Rimdžiaik1
Rudakasiaik2
Sausalaukėk20
Savičiūnaik23
Sliepšiškisk32
Svėdasaimstl1125
Šaltiniaik3
Šeduikiaik14
Šilagaliaik10
Tadauskaik1
Trumpučiaik3
Vaitkūnaik232
Vikonysk137
Vilkabrukiaik26
Visėtiškėsk5
Zoviškiaik3
Žaliojik15
Traupio apylinkė 1079
Alukėnaik22
Degsniaik5
Janapolisk32
Kamisaravak3
Klaibūnaik122
Laukagaliaik73
Levaniškiaik414
Maciūnaik25
Mickūniškiaik24
Naujadalisk6
Nevėžninkaik9
Pageldonisk10
Pailgamiškisk-
Palepeikiaik1
Piliakalnisk1
Surdaugiaik47
Surviliškisk4
Šapisk2
Šikšnalaukysk3
Traupismstl242
Užubaliaik-
Užuraisčiaik-
Vičiūnaik2
Žaliojik11
Žerkiškiaik10
Žiurliaik11
Troškūnų apylinkė 3291
Aleksandravėlėvs9
Anioliškisk3
Bareišėliaivs2
Bareišiaik30
Bečerninkaik13
Briedinėvs-
Daugėliškiaivs2
Dauguliaivs9
Dubriškisk5
Gaidžiupėsk2
Gailiutiškisvs3
Gečionysvs5
Gerkiškiaik22
Girelėvs5
Grumbinaivs4
Gudeliaik96
Gurskaik19
Jackagalysk15
Jovaraik5
Juostininkaik76
Justinavavs4
Kalnuočiaik16
Kanapynėk15
Karčekaivs9
Karčiaik41
Kaupiniškiaivs8
Kiaulėnaik2
Kiaušagalysk16
Kildonysk3
Kirmėliaik196
Kirmėliukaik1
Konciapolisvs4
Kučkeliaik3
Kumpiniškisvs1
Latavėnaik104
Laukagalėliaik-
Lydžiaik13
Mažionysk20
Mediniškiaik30
Meiluškiaik5
Mickapetrisvs-
Mileikiškiaik94
Miškalaukisk-
Mitošiūnaik136
Mitraik-
Motiejūnaik6
Nakonysk39
Naujasėdiskd23
Nausodėk12
Nevėžkavs3
Padrujysk2
Pajuodžiaik6
Pajuostinysk5
Pajuostisvs4
Pakopė Ik17
Palatavysvs3
Pasausiaik3
Pelekiškisk1
Pelyšėlės Ik3
Pelyšėlės IIk21
Pelyšos IIk1
Petkūnaik29
Pienagalysk20
Purvynaivs3
Raguvėlėkd438
Rakutėnaik3
Ramanavak10
Rudžionysk4
Rukiškisk63
Samanaivs22
Skaistkalnisk-
Skamarokaik4
Skauradaik-
Slabadak2
Smėlynėk358
Stukonysk10
Surdegisgst7
Surdegismstl298
Surdegis Ik21
Surdegis IIk-
Survilaik1
Šlapėsk-
Termintiškisvs4
Tešliūnaik7
Titeikėliaik9
Titeikiaik40
Troškūnėliaivs19
Umėnaik47
Vagilkavs-
Vaidlonysk384
Varšaukavs-
Vašuokėnaik61
Važdėlėsk3
Vidugiriaik24
Vidugiriaivs11
Vilkatupėk4
Zavadiškisvs-
Žiedoniaik76
Žiliškėsk1
Žudžgalysk39
Žukauskaik37
Žviliūnaikd37
Viešintų apylinkė 1924
Akmenak7
Andrioniškismstl281
Antalinak33
Arlovietėvs2
Astruvkak-
Ažubaliaik6
Balčiūniškiaik2
Baltkarčiaik-
Bylėnaik-
Burbekliaik6
Butkiškisk7
Čiunkiaik6
Didžiuliškiaik47
Erškėtynėk6
Gilvydžiaik24
Griežionėlėsk5
Griežionysk2
Griežioniškiaivs5
Grigiškiaik-
Juodviliškisk2
Juodžgalysk6
Juozapavavs2
Jurgiškisk27
Karūniaik51
Krepšiagalysk2
Krivinskaik6
Kumpynėsvs-
Laičiaik27
Laiteliaik14
Latavak16
Maldeikiaik1
Marinavak8
Maželiaik6
Medinosk7
Meldiškiaik5
Mendrupysk1
Migdoliškisk2
Naujasėdiskd-
Navasadaik16
Navikaik5
Nemeiriaik9
Padvarninkaik57
Paežeriaik38
Pagrandak-
Pagriežiaik9
Papiliaik16
Pasmodaik22
Pasuosisvs-
Pašventysvs6
Pelyšos Ik25
Peniankaik17
Pirmaliūnisk1
Plikiškiaik14
Pusčiaik2
Putinosk52
Sabaliūnaik2
Sedeikiaik40
Skaidrėk2
Skudaik47
Smėlinkak6
Sviesteliškisk3
Svileliaik1
Šilaik10
Šlynynėk-
Trakininkaik1
Valečkaik12
Varneliškiaivs2
Viešintėlėsk279
Viešintosk10
Viešintosmstl561
Zabelinėk35
Žemaitėliaik-
Žliobiškiaik2

Biržų rajonas

38515

Biržaim15907
Vabalninkasm1905
Likėnaimtg531
Biržų apylinkė 5257
Anglininkaik286
Auliaik19
Bajoriškiaik25
Bartasiškisk-
Benosiškisk-
Beržiniaik13
Biržaik865
Buožiškisk2
Butniūnaik115
Čepukaik4
Daudžgiriaik95
Daunoriaikd2
Degesiaikd-
Deikiškėliaikd-
Devynbalsiaik32
Dirvonakiaik76
Egerdiškisk7
Ežerėliaik22
Galintiškisk5
Gataučiaik48
Gavėnaik25
Geidžiūnaik176
Geniškiaik1
Iškonysk34
Izdoniškisk2
Jagaudžiaik22
Javeniškiaik9
Jokubiškiaik50
Jonavakd7
Judiškiskd-
Jukniškiaik4
Juodeliaik21
Karajimiškisk4
Kaukaragisk2
Kauneliaivs-
Kauniaik25
Kilučiaik345
Kirkilaik143
Klausučiaik199
Kratiškiaik318
Krikščiaik11
Kuteliaik40
Kvietkeliaik15
Kviriškisk-
Liekniškisk-
Lieposk7
Mantagailiškisk42
Medžvalakiaikd6
Mickūnaik15
Mieleišiaik34
Mikeliškiaik-
Misiškiaikd4
Mūrinėk1
Naradavak11
Nastopiškisk5
Naujikaik14
Nausėdžiaik160
Obelaukiaik400
Ožkiniškisk10
Padegesiaik2
Pagavėniaik1
Pamūriškisk2
Paskratiškiaik24
Pavariškisvs-
Pievnikaik11
Puodžiūniškiaik6
Rimgailiaik39
Rinkuškiaik773
Ripeikiaik36
Ruoliškisk4
Sidabriškiaik3
Skamarakaik19
Skratiškiaik23
Skriaudupisvs4
Smaltiškiaik10
Sofijanaukavs-
Stačkūnaikd44
Svirgeliškiaik8
Svirplėnaik8
Šalniaikd-
Šimpeliškiaik32
Šlepščiaik90
Šliželiaik15
Šniukščiaik83
Štakiriaik24
Tarosiškiaik3
Tauniūnaik13
Totoriaikd22
Upeliškisk11
Užulieknisk1
Vaitkūnaik16
Valantiškisk26
Varniūnaik32
Varnupisk-
Zastaučiaik24
Zizonysk70
Žalgiriskd-
Žiūriškisvs-
Nemunėlio Radviliškio apylinkė 2472
Antupėk4
Aspariškiaik10
Bėčiūnaik13
Beinorask6
Bėnupėk9
Bliūdžiaik54
Bobėnaik15
Bobėnėliaik16
Briedžiaik1
Brukosk6
Dauguviečiaivs-
Gerkiaivs1
Germaniškisk426
Gužaik4
Igauniaik-
Jasiškiaik84
Jokūbiškisk2
Julijanavak15
Juozeliškiaik-
Kiauliškiaik1
Kočėnaik55
Kraukliaik20
Kukuliaik5
Kuldūnaik15
Kuokaviečiaik8
Leitiškiaik7
Linkiškiaik2
Ločeraik1
Ločiaik11
Lujėnai Ik7
Lujėnai IIk4
Lukėnaik1
Lukiškisk2
Melėnaik3
Muoriškiaik7
Naujikaik15
Nausėdžiaikd32
Nemunėlio Radviliškismstl835
Nemunėlio Radviliškisvs35
Nemunėlisk26
Pagojaik2
Pardambiaivs-
Parupėk41
Pučiakalnėk219
Punduriaik21
Purviškiaik11
Pūtrinėk7
Rigmantiškiaik5
Rindaugaik2
Rindaugiškiaik1
Rumbosvs-
Runikiaik3
Ruobežiaik2
Sandariškiaivs7
Sebentiškisk2
Slimaniškiaik39
Smaltiškiaik45
Spingučiaik-
Straugaliaik34
Strelniekaivs-
Suostask132
Svidžiaik47
Šilagalak4
Tabokinėk32
Totoriaikd-
Totorkalnisk36
Upės Sėtavs1
Vaskališkiaivs4
Velykionisk8
Zabiškiaik9
Zasiškiaikd-
Zėliškiaik-
Pabiržės apylinkė 1774
Balandiškiaik66
Čeniškiaik18
Dainiūnaik45
Daniūnaik-
Daumėnaik100
Dirvoniškisk-
Dūdoriškiaivs-
Gatavinavs2
Gerkiškiaik33
Gražūsiaik3
Gulbinaik164
Juodeišiaik39
Kirdonėliaik39
Kirdonysk474
Kiršoniaik55
Kojeliškiaik22
Latveliškisk1
Likėnaik20
Naciūnaik434
Padaičiaik39
Pagiriaik33
Paringūžiaik19
Patatuliečiaik2
Spalviškiaik11
Šeškinėk54
Užubaliaik47
Užugulbinėk46
Zakriaik8
Pačeriaukštės apylinkė 1861
Bačiškiaik2
Bikšiaik23
Bitniškiaik2
Butautaik8
Degesiaikd-
Didžioji Panemunėk20
Diliaik2
Drabūnaik21
Dvargaliaik3
Gineičiaik2
Gričiūnaik-
Grumšliaik19
Jackonėliaik3
Jackonysk18
Jokūbonysk6
Jonavakd-
Joneliaik2
Jukniškiaik6
Juostaviečiaik240
Kazlaik8
Kelmynėk25
Keršiaik-
Kuosakiaik11
Kuprėnaik-
Lapiškiaik45
Laumekiaik-
Legailiaik55
Mažoji Panemunėvs3
Mediniaik33
Morkūnaik13
Neizergisvs3
Odmeniškisk2
Pačeriaukštė Ik293
Pačeriaukštė IIk10
Pagaičiškiaik42
Pakalniečiaik14
Pakarkliaik22
Pasvaliečiaik325
Pauperiaik9
Peikšteniaik2
Peleniškiaik21
Purviškiaik7
Putriaik8
Ratninkaik6
Smilgeliaik3
Smilgiaik315
Sodeliškiaik54
Strėliškiaik30
Šarkinėk5
Šilėnaik6
Tylinavak10
Toliūnaik15
Triškaik15
Žvejotgalak74
Papilio apylinkė 3143
Akmenė Ik1
Akmenė IIk-
Akmeniškisvs1
Andrišonysk15
Apaščiak19
Ažubalisvs-
Ažuolynėvs2
Baryškiaik10
Bokiškiaik3
Bruzguliaik3
Čečiškiaikd1
Čižiškisk-
Diemedžiaik6
Diliaik-
Diliavak1
Dirvoniškisvs1
Dukurniaik22
Einoriaik91
Eiskudžiaik74
Gačionysk4
Gaigalaik15
Gajūnaik64
Galintiškiskd-
Galvokaik61
Garšviaik9
Gervelėnaik19
Gikonysk17
Glūdiškisvs4
Griauzdėk-
Griauzdėsk7
Griaužiaik5
Gudeliaik7
Gudiškisk-
Ilgabradasvs3
Jokniūnaik31
Jokubiškiaik-
Judiškiskd-
Jusiagirisk2
Kadaraik26
Kalnaivs-
Kalpokiškisvs2
Kaukališkisvs-
Kaušiškėsvs-
Kemėnaik9
Kerpiškiaik-
Kyliškiaik20
Kojeliškisvs-
Kraštaik8
Kubiliaik11
Kučgalysk321
Kučiūnaik-
Kupreliškismstl282
Kupriaik9
Kurkliaik23
Kvedariškisk38
Kvetkaik376
Latvygalak35
Laužadiškiskd1
Mantvydiškisk13
Mažuikiaik11
Medikiaik-
Meldiškiaik-
Miegonysk32
Mikalaitiškiaik-
Mikaliaik21
Mikališkisvs3
Miliškiaik11
Mitlanaik14
Paąžuolėvs-
Paberžinėvs2
Pakvetkėvs2
Palaidžiak32
Paneretysvs3
Papilysk262
Papilysmstl375
Pariškiaik4
Parovėjak6
Paškučiaik44
Plepikiaik10
Prūdelisk13
Purleškiaik11
Pūteliaikd1
Rodiškiaivs-
Rokiškėlėsk-
Roksalėk-
Roviškiaik15
Ruškiškiaik3
Satkūnaik171
Sauginaik6
Skiltuvaik5
Skrebiškiaik207
Skrebiškisk10
Sližiaik5
Smaliečiaik23
Steponiškisk2
Sviesteliškisk2
Šakiškisk10
Šiekštininkaik8
Šiliškisvs2
Šlėgeriškisk8
Šmylavietėvs4
Šniurkiškiaik3
Špygiaik3
Užnemunisvs-
Vaiginaik-
Vaivadynėvs4
Valentaik3
Valiuliškiaik26
Valkiškiaik56
Vanagynėk3
Variakojiškiaik1
Vėliškėnaik-
Verdinėvs2
Vieščiūnaik5
Vijoliškisk-
Vileišiškiaik17
Žalgiriskd2
Žaliojik-
Žvaguičiaik-
Žvirbliaik8
Parovėjos apylinkė 2659
Ageniškisk74
Akmeniškisk17
Aleknaik-
Apušynėk1
Balzeriškisk19
Beržinėk-
Braškiaik30
Brigiškiaik-
Būginiaik91
Dagiškisk8
Daukniškiaik9
Drąseikiaik218
Dreiviškiaik1
Dubriškisk16
Dvaroniškisvs5
Eglynėvs-
Franciškisk1
Gailiaik7
Garjoniaik4
Gavėniškisk81
Geniaivs3
Gilupisvs2
Gražiškiaik15
Grubiškisvs-
Gudiškisk-
Ivaniškisvs-
Juodžioniaik37
Juozeliškiaik5
Jurginiškisvs6
Kacimiškisk5
Kalpokaik-
Kapinėk-
Karališkiaik6
Kašeliškiaik16
Kirbuliaik9
Kraniškisk2
Lapakritak10
Latveliaik49
Laužadiškiskd2
Lieknagalavs6
Liesiškisk54
Lyglaukiaik14
Marmakiškiaik27
Mažutiškiaik-
Medeikiaik683
Medžvalakiaikd7
Migdoliškiaik-
Mikalavak3
Nausėdžiaikd10
Neciūnaik16
Olšynėk-
Paberžiaik5
Paežeriaik81
Pagervėk79
Pagervėlėk-
Pajukniškisk6
Pakriaušėvs5
Parovėjak373
Peleniškiaik14
Perkūniškisk-
Pitiškisk3
Pladiškisvs-
Puogeliškiaik2
Pūteliaikd3
Racinovavs-
Rimšiaik3
Semeniškiaik9
Serbentiškiaik-
Simaniaik10
Skrebiškiaik2
Skultiškiaik7
Spalviškisk55
Stačkūnaikd5
Starklizdisk-
Starkoniaik-
Strazdiškisvs5
Šniuriškisvs-
Tamošiūnai Ik29
Tamošiūnai IIk6
Ubiškiaik4
Užusienisvs-
Užušiliaik297
Varnupisvs-
Vinkšniniaik64
Virškupėnaik20
Zasiškiaikd-
Žirgeliškiaik3
Vabalninko apylinkė 3006
Ančiškiaik238
Apušotasvs2
Aukštuoliaik7
Baibokaik2
Bartkūnaik11
Berčiūnėliaik4
Berniškiaik11
Butniūnaik-
Čypėnaik150
Čypiškisk14
Dačiūnaik-
Daržaik9
Daskapysvs2
Daunoriaikd63
Deikiškėliaikd1
Deikiškiaik16
Dumbliūnaik40
Dvaržiškisk-
Džiugiškiaik2
Eiminiškiaik9
Gaižiūnaik125
Grikienosk9
Grubiškisk3
Gumbeliaik29
Guodžiaik173
Ilgalaukiaik14
Inkūnaik7
Jasiuliškiaik13
Jaunučiaik1
Kateliškiaik12
Kupriaik1
Lamokaik12
Lamokėliaik45
Laužaik17
Lebeniškiaik118
Linaičiaik1
Martišiūnaik10
Mediniškiaik13
Medinos Ik-
Medinos IIk7
Meilūnaik290
Mieliūnaik253
Mieliūnėliaik-
Misiškiaikd3
Mockūnaik41
Muimelisk9
Muimeliškiaik18
Nariškiaik9
Narvydiškiaik37
Natiškiaik95
Padagaik2
Padvariečiaik8
Palaimak35
Patatuliečiaik2
Plikiaik3
Purvai Ik-
Purvai IIk-
Puteliškiaik-
Ramongaliaik313
Remeikiaik32
Savučiaik-
Severiškisk8
Skaistbalysk11
Smilgiškisk3
Strazdžiaik57
Sungailiaik-
Sviliaik119
Šalniaikd37
Šilaik-
Šlekiškiaik5
Šukionysk327
Tribuliškiaik3
Trišakiaik-
Varteliškiaik8
Veleniškiaik5
Voriškisk8
Zaprutiškiaik70
Zizonysk2
Žiliškiaik2

Ignalinos rajonas

59757

Dūkštasm1193
Ignalinam6872
Sniečkusmtg32438
Dysnos apylinkė 3316
Bobėnaik34
Didžiasalisk2676
Dysnak68
Galalaukiaik26
Grigališkėk4
Kaukiškėk2
Kėkštaik16
Kudabiškėk7
Kuksosk9
Kukučiaik3
Kurtiškėk9
Lazinkosk29
Marijampolisk-
Naujoji Katinautiškėk3
Navikaik162
Padysnisk5
Pajuodupisk5
Pečiurkosk6
Petroniškėk-
Petrošiūnaik4
Piemenysk-
Pivoraik52
Pupienak-
Radiškėk-
Rimaldiškėk46
Sapliaik8
Sekonysk16
Senoji Katinautiškėk18
Spijotiškėk-
Surmak-
Svirkosk15
Vilėkosk27
Vosiūnaik66
Dūkšto apylinkė 1499
Alejunaik16
Alksnaitisvs1
Alksnasvs8
Antanavask5
Antaniškė Ik9
Antaniškė IIk-
Aukštakalniaik18
Ažukarklinėk100
Ąžuolynėk4
Ažutaunisk7
Bažnytkaimisk5
Bėgūnaik9
Beržininkaik60
Bikėnaik31
Bimberiškėk7
Čižiūnaik41
Degutėliaik19
Didžiasalisk51
Diškūnaik4
Dūkšteliaik114
Dvarykščiusk12
Ežeriškėvs2
Galiniškėk3
Gerkonysk40
Gimtinėk3
Girutiškė Ik35
Girutiškė IIk-
Kairiškėk-
Kalviškiaikd4
Kamuntavask7
Kaniūkaik393
Karačiūnak4
Karnitiškėk10
Keižiaik4
Kuzmiškėk5
Kuzmitiškėk8
Liesniškėvs2
Ligūnaikd16
Medeišiaik50
Mieleikiškėvs-
Moliakalnisk33
Paberžuonėvs3
Padliaudankosk-
Pasamanėvs1
Pašventėk9
Pažemiškisk87
Piliakalnisk7
Platumosvs1
Plavėjaik53
Ritkūniškėk15
Rojusk10
Rudeniškėsk27
Saksoniškėk2
Silvestriškėvs4
Simaniškėk16
Sokiškiaik19
Sviliškėk7
Šaltiniaik15
Ščiurysk2
Šukeliškėk5
Taborask8
Tarasiškėk-
Tumelinak11
Vaitkuškėk-
Varginiaivs5
Varnosk8
Vaškonysk8
Vėderiniaikd20
Vigodkak-
Viktoriškėk6
Žagarinėk8
Žąsiniaik2
Ignalinos apylinkė 2040
Antagavėk82
Azak5
Bėčionysk18
Bėčiūnaik260
Bendoriškėk8
Burkolaik15
Ceikinėliaik39
Dainiaik20
Didžiasalisk104
Dindosk17
Dūdėniškėk4
Garbūnaik33
Gaureliaik35
Gaveikėnaik66
Girneliškėk13
Jonalaukisk-
Kamšak5
Kazokinėk126
Kylatrakisk7
Kūjiškėk14
Kurniškėvs2
Laukiniaik7
Leileikosk11
Lipniškėvs-
Liubčiškėk9
Makniškėk2
Maskoliškėk-
Mažulonysk7
Medžiuškiaik10
Meironysk53
Melninkaik18
Meškėnaik21
Mikalinėk8
Narsutiškėk22
Nastazavask5
Naujasalisk8
Pabaltysk6
Pagavaitisvs6
Pagavėk12
Pakryžėk1
Palaukiškėk5
Palaukojak4
Palūšėk137
Pamiškėk7
Pamoliškėk9
Panižiškėk18
Papravalėk8
Pašvoginėk5
Pavajuonisk11
Paversniusk1
Pečiuliaik4
Pelekask4
Petriškėk32
Pipiriškėk9
Ramutiškėk3
Rimašiaik29
Rukšiškėk26
Sabališkėk44
Savuliaik32
Spinkaičiaik3
Strazdiškėk11
Strigailiškisk339
Šilinėvs1
Šiūriaik-
Trainiškisk9
Urviniškėk2
Vaišniūnaik84
Vėlionysk14
Zablatiškėk10
Zuikiškėk8
Zuikosk30
Žydeliaik62
Kazitiškio apylinkė 1682
Akriemiaik17
Aminėriškėk2
Antakmenėk19
Apkartaik11
Asiūklėk2
Ažėnaik41
Ažvinčiaik19
Bajorai Ik22
Bajorai IIk27
Bajorai IIIk15
Baltabiržisk7
Byriškėk-
Biržiniškėk15
Buiviliškėvs-
Čepiejaik6
Dailidėsk3
Dainiškėk2
Daržininkaik1
Diediškėk-
Dirvonaivs2
Dirvoniškėsk1
Dvarnapolis Ik6
Dvarnapolis IIk5
Galaik6
Galiniaik1
Garbšiaik8
Garšvinėk7
Gedžiūnaik4
Gedžiūnėliaik6
Geibosk1
Grybėnaik175
Grikiapeliaik14
Gubavak10
Gubavėlėk5
Gurbaivs-
Jakėnaik55
Jakštiškėk18
Joniškisk12
Juodalaukisk11
Jurgėnaivs1
Kalviškėk3
Kazitiškisk430
Kazlupiškėvs5
Kolėniškėk3
Kuronaik2
Kuzmiškėk13
Laučiūniškėk11
Lauksteniaik15
Leoniškėvs3
Ligūnaikd81
Lukšėniškėk3
Malvinavask7
Margavonėk4
Marijonavasvs3
Mazurkosk2
Meilūnaik4
Mikoliūnaik2
Miliaučiškėk5
Miniškėk2
Miškiniškėk5
Naubėnaik11
Naujasalisk8
Navikaik9
Nykiškėk2
Notrynėvs-
Paežerinėvs-
Pagurbėk2
Pašilėk22
Pažieviškėk13
Petrikonysk5
Petukaikd2
Radeikiškėk4
Rainiaik10
Remeniškėk9
Rokėnaik20
Rukiškėk9
Rupinskaik9
Rupinskėliaik4
Sabališkėk21
Serapiniškėk68
Sietinėvs4
Sodžiūnaik19
Sungardaik3
Švedriškėk123
Tarlokiškėvs-
Tartokask14
Teliukiškėk3
Tolimėnaikd13
Trakaik2
Trūdaik10
Uždeliaik1
Užsieniaik3
Vardžiūkiemisk44
Vėjinėvs2
Zūbiškėk11
Žaliojivs8
Žeimiaik30
Želmeniškėk4
Linkmenų apylinkė 1583
Antalksnėk171
Antaprūdėvs6
Benediktavask9
Beržaragisk5
Briedinėsk2
Cijonaik15
Darželiaik8
Derviniškėk4
Drūtūnaik15
Dvariškiaik25
Gineitiškisk3
Ginučiaik84
Grikiapelėk93
Jakutiškisk3
Jovaraučiškėsk8
Kaukiškėk12
Kazimieriškėk2
Kiauneliškis Ikd3
Kimbariškėk8
Kiškiaik9
Krivasalisk65
Kupriaik4
Lapiakalnisk10
Liminask23
Linkmenysk322
Mačiutiškėsk4
Maksiūnaik18
Maleišiaik14
Medinosk9
Mykoliškisk9
Morkūniškėk4
Motiejūnaik21
Mozūriškėk4
Narušiaik8
Naujasodisk137
Naujieji Bajoraik14
Pabiržėk23
Padumblysk4
Pajaurėvs3
Pakiaunysk9
Palabažyskd4
Palmajėk9
Papiliakalnėk13
Papliaušysk3
Paukojėk14
Paulinavasvs-
Pažeimenysk3
Pažiezdrisk22
Peleniaik18
Peliagrindak10
Pylimask5
Pupiškėk30
Pusvarsnėliaik6
Puziniškisk15
Ramusisk9
Ripelialaukisk7
Rukiškėvs2
Rukšėnaik17
Salosk30
Senieji Bajoraivs1
Sidariškėsvs5
Simoniškis Ik11
Simoniškis IIk5
Stagalėnaik7
Stirninėk5
Stripeikiaik26
Subiškisk6
Šakarvak9
Šileikiškėvs-
Šiliniškėsk7
Šiškiniaik76
Tumėniškėk3
Vaidžiuškėsk10
Varniškėk5
Mielagėnų apylinkė 1983
Akmeniškėk4
Augutiškėk3
Balčiulėniškėk3
Baltasisvs3
Barkuškėk14
Bašiškėk5
Blažiejiškėk6
Būckūnaik69
Būdninkaik3
Budriaik2
Budriškė Ik-
Budriškė IIk-
Bujutiškėk4
Burkoliškėk1
Ceikiniaik178
Ceikiškėvs3
Cicėniškėkd2
Čebatoriaik3
Černakiškėk-
Čižiškiaik18
Dalgedosk3
Dantiškėk-
Degsnėk2
Degutiškėk2
Dimbeliaik31
Dubiškėk1
Edvardavask-
Garniaik7
Gaspariškėk7
Gilūtosk186
Giriniškėk2
Gorkosk7
Guntauninkaik83
Jakaviškiaik4
Juodagalviaik43
Juodiškėk17
Kančioginask68
Kandrotiškė Ik12
Kandrotiškė IIk4
Karačiūniškėkd-
Kazliškėk3
Kėriškėk26
Kriaučiukaik-
Krikonys Ik74
Krikonys IIk7
Lazdinkosk5
Leipuškėk7
Lepšiaik21
Liepiškėk6
Maldanėnaik23
Malkūnaik35
Merkmenysk4
Mėšliaik18
Mielagėnaimstl352
Mielaičiaik5
Mikalavėlisk-
Milašaitisk5
Milašiusk-
Molykaik30
Motiejiškėk7
Nalivaikosk10
Naujas Sklypask1
Naujas Sklypasvs1
Nevaišiaik22
Odesinak3
Paliesiuskd10
Pamiliškėk3
Paragiškėk14
Pasmėlėk-
Pašventėvs-
Ramutiškėk13
Raščiūnaik63
Reketiškėk14
Rizgūnaik16
Ropiškėk8
Ropiškėlėk10
Rubelninkaik83
Sadūniškėk8
Salelėk5
Salomenkak89
Simiškėk3
Sriūbosk8
Strakšiškėk14
Svylėk18
Šaltupisk8
Šileikiškėk52
Šilvijavs2
Tarosaukak12
Totoriškėk2
Triluščiaik8
Tumelėnaik12
Turčiškėk17
Valeikaukak1
Valėnaik8
Varniškėk3
Velykamiškisk10
Vigadkak2
Viktarinėk1
Zatišiusk1
Žardeliškėk-
Naujojo Daugėliškio apylinkė 2303
Andrikavask4
Ažusienisk6
Baikeliaik31
Baušiškėk8
Benėšiaik3
Betiškėkd3
Cicėniškėkd5
Češulėnaik40
Daniūnaik15
Daubariškė Ik12
Daubariškė IIk12
Degutiškė Ik3
Degutiškė IIk12
Dikiškėk12
Dvarykščiusvs4
Gaveikiškėk2
Gervelėsk37
Grigiškėk27
Gudėnaik17
Izabelinėk40
Izabelinėlėk2
Janavask22
Janionysk69
Jureliškėk5
Jurgeliškėk2
Kačergiškėk15
Kajotaik13
Kalviasalisk33
Kazimieravask40
Kazlupiškėvs4
Kiniūnaik11
Konstantinavasvs1
Kutiškėk11
Laurinčiukiškėk18
Lėliupisvs3
Liekiaik20
Markiniškėk9
Mateikiškėk2
Mažėnaik189
Mažviliškėk14
Medinosvs10
Merlieniškėk3
Merlieniškėvs9
Mieleškiaik26
Mieliatiltisk-
Mikalavask92
Milašiaik2
Moliakalnisk4
Molinėk3
Naujasis Daugėliškisk320
Naujasis Kampelisk15
Navikaik3
Neverėnaik22
Niukiškėk3
Ožionysk67
Padysnisk9
Padysnisvs3
Pajurgiškėk7
Pamunėk33
Paringysk61
Parubežinėk2
Pašakariškiaivs1
Pašiškėk10
Paukštėsk-
Pekoriškėk7
Pempiškėk19
Petroniškėk9
Pinigiškėk-
Plėniškėk7
Poliankak5
Pročiūnaivs33
Pupiniaik27
Radeikiškėk17
Raibeniaik4
Rameikosk36
Ravaivs1
Rėksniškėk3
Ropiškėk6
Ruokiškėk6
Senasis Daugėliškisk59
Seniškis Ik45
Seniškis IIk13
Silvestriškėvs6
Sliesoriškėk4
Smėliaik8
Smilginiškėk7
Šakaraistisk1
Šiūlėnaik156
Šukeliškėk3
Taujūnaik210
Trapikiškėk15
Triburčiaik12
Triklotiškėk32
Upisk-
Varniškėk2
Vasiuliaik31
Vastakiškėk4
Vencloviškėk4
Vingiriaik11
Viršupisk16
Zaborijavs2
Žvengliškėk1
Rimšės apylinkė 1668
Akmeniškėk3
Andrelėnaik14
Antalgėk41
Ažukalviškėk2
Babrūšak-
Balandiškėk2
Baraukak6
Berniūnaik13
Beržininkaik24
Bieniūnaik63
Birdekšniaik9
Blatniškėk-
Čeberakaik9
Čepukaik47
Davedynosk3
Drūkšiniaik-
Egliniaik14
Ežeriškėk5
Fermak15
Gaidėk60
Gakėnaik26
Gakiškėk3
Galaik-
Galilaukėvs6
Gerveniškėk6
Girdžiūnaik15
Gramantiškėk7
Griškiškėk23
Gūriaik10
Julionysk-
Juliškėk-
Kalnežerisvs3
Kalninėk2
Kalniškėk2
Kalviškiaikd15
Karlosk12
Kovališkėsk3
Kukutėnaik13
Lapušiškėk2
Lisiškė Ik11
Lisiškė IIk9
Mačionysk5
Magūnaik28
Magunkosk3
Makaravask4
Mantvilaik-
Marijonavask-
Mateikiškėk6
Mažviliškėk6
Meikštaik162
Nagėnaik18
Novinak6
Pečiūniškėsk9
Petriškėk-
Pociūnaik21
Prūčiaik42
Prūtelėk9
Pušynask10
Pūškosk16
Ramybėk-
Rimšėmstl312
Rudžiaik32
Serbiejiškėk-
Skryteliaik3
Smilginiškėk13
Stabatiškėvs2
Stanionysk27
Stašionysk24
Strilungiaik46
Šaškaik-
Šiūlėnaik31
Švikščionysk20
Tiltelisk2
Toliotiškėk2
Trakniškėk7
Tryčiūnaik48
Tripuckaik21
Trukonysk14
Tumelinak-
Vaitiškėk7
Varniškiaik19
Vėderiniaikd1
Vėlūnaik71
Vendžioniškėk2
Vigutėnaik11
Vilkaragisk15
Vilkuočiaik12
Vilnokaik12
Vosyliškėsk7
Žibakiaik48
Žygmantiškėk16
Tverečiaus apylinkė 1401
Andriejaukak19
Apšiūtosk25
Astraviškiaivs28
Bernotaik169
Būkliškėk22
Čelniukaik2
Čepeliškėk11
Čiekupisk-
Daktoriaik3
Dietkauščiznak130
Dvaryščiaik14
Erzvėtask74
Gudapievisk11
Jaciūnaik2
Jurkiškėk18
Kalninėk40
Kalveliškėk2
Kalviškėk-
Kazakavask11
Kelpučiaik19
Kikižerisvs7
Kiniūnaik7
Kisielkak-
Kliukaik16
Kriaučiškėk16
Kukutėliaik28
Kurmiškėvs5
Latakiškėk-
Laumakėk16
Lukošiškėk46
Mėčionysk84
Mėšonysk25
Pakalniškiaik11
Paliesiuskd53
Pečiurkosk10
Popovkak16
Pošiūnaik18
Radutisvs7
Ryžiškėk19
Ropienak-
Smilginiškėvs10
Šakeliškėk5
Šiulgosvs2
Tverečiusmstl351
Urveliaik7
Vaboliškėvs6
Vaiciekavask-
Veikščiosk13
Vytėnaik-
Vosyliškėsk-
Zaliesiusk-
Žvyriaik18
Žvyriniškėk5
Vidiškių apylinkė 1779
Abugaliaik14
Ažubalisk6
Ažušilėk30
Bališkiaik19
Betiškėkd-
Buiviliškėk9
Ceikiškėk3
Degsnėvs2
Dūdosk28
Džiaugsminėk5
Eglyniškėk3
Gerveliškėk-
Girminiaik132
Jonėnaik25
Kairiškėk-
Kalviškėk3
Kaneišiaik34
Kukoriškėk26
Kuzliškėk-
Lobiniaik19
Makaniškėk15
Makniūnalaukėk52
Maksimonysk53
Navikaik17
Pakalkiškėk1
Petukaikd4
Poviliškėk27
Prisieginėk22
Remeniškėvs3
Rimšėnaik79
Vidiškėsk1134
Vinciškėk3
Žitamantask2
Žvirbliškėk9

Jonavos rajonas

54425

Jonavam36520
Bukonių apylinkė 1624
Biliuškiaik-
Biržuliaik27
Bukonysk547
Dovydonysk18
Dukuvkak-
Gaižūnaik29
Garniškiaik-
Gečiaik-
Juodžiaik-
Kačėnaik8
Karaliūnaik31
Kaupinaik-
Knipaik-
Liepiaik439
Liutkūnaik11
Mačioniaik1
Madlinavak-
Mimainiaik141
Narauninkiškiaik10
Pasraučiaik51
Petrašiūnaik92
Ražuotinėk-
Rudėnaik-
Rukuižiaik5
Šapovak-
Šiliūnaikd2
Širviaik43
Vaiškoniaik-
Vaivadiškiaik167
Zofijaukak-
Žeimeliaik1
Žvėrynask1
Dumsių apylinkė 5549
Albertavak3
Bagdonavak1
Bajoriškiaik40
Barborlaukisk60
Bartoniaik68
Bulotaik35
Dirvaliaik3
Dumsiaigst7
Dumsiaik34
Dumsiškiaik61
Gaižiūnaigst142
Gaižiūnaik17
Gulbiniškiaik22
Gumbiškiaik18
Jonalaukisk17
Kamšalaik8
Kisieliškiaik25
Klimynėk8
Konstantinavak8
Londonask3
Lukošiškiaik1
Marinaukak13
Meškoniaik13
Naujatriobiaik8
Paryžiusk8
Petrynėk3
Prapuolynėk-
Pušinėlisk8
Ratušėliaik5
Ruklak4063
Salupiaik5
Skarbinaik12
Spanėnaik53
Stašėnaik47
Stepanavak7
Šalūgiškiaik9
Šileikosk4
Šveicarijak653
Tartokas Ik21
Tartokas IIk3
Varpiaik18
Venecijak15
Kulvos apylinkė 2297
Aukštigaliaik9
Batėgalak402
Bešiaik22
Čičinaik266
Čiūdaik3
Daigučiaik26
Dargužiaik1
Dijokiškiaik15
Gineikiaik27
Jonkučiaik10
Kulvak345
Kurmagalak89
Laikiškiaik1
Mardošiškiaik1
Martyniškiskd4
Marviliusk19
Mažieji Žinėnaivs13
Melnytėlėk31
Mykoliškiaik37
Naujasodisk4
Pabartoniaivs6
Pakapėk-
Paupėk18
Preišiogalėlėk86
Ragožiaik317
Rimkaik84
Ručiūnaik231
Sangailiškiaik43
Skrebinaik47
Smičkiaik-
Šabuniškiaik9
Šmataik14
Trakaik21
Vanagiškiaik43
Varnutėk4
Varpėnaikd4
Vešeikiaik7
Virbalaik15
Žinėnaik23
Šilų apylinkė 2005
Aklasis Ežerask99
Balėnaik10
Bareišiaik16
Bazilioniaik44
Beržaik28
Bogušiaik18
Butkūnaik-
Gedgaudaik2
Gegutėk4
Gudoniaik4
Gudžioniaik54
Ilgabradaik45
Jadvygavak20
Jasudaik4
Jaugeliškiaik32
Kanciapolisk7
Kaušankak52
Konceptask24
Kryžiaukakd11
Kulšiškiaik2
Laukagaliaik11
Lieposk9
Linksmavietėk1
Lokėnėliaik4
Lokysk-
Lukšiaik5
Makaronkak-
Mankūnaik1
Markutiškiaik147
Milagainiaik110
Mogeniaik7
Paberžėk10
Pagečiaik-
Palokis Ik1
Palokis IIk3
Panoteriaimstl394
Pasiekaik2
Pasodak29
Piliakalniaik22
Prauliaik205
Pupkuliaik16
Pūstelninkaik15
Satkūnaik34
Stašiūnaik8
Stoškaik16
Šemetiškiaik6
Šiaudinėk-
Šilaik438
Tabalak18
Tarakėliaik8
Užmiškiaik4
Vainiaik3
Varpėnaikd-
Vatėnaik2
Upninkų apylinkė 1951
Alekniškisk3
Apeikiškiaik11
Arnotiškiaik4
Aukštakaimisk16
Ąžuolynėk2
Bajoriškiaik21
Baltromiškėk25
Būdak-
Dienovidžiaik10
Dubiaik3
Eglinėk3
Galijevkak3
Gegutėsk2
Gegužinėk2
Jakimaukavs3
Jurkonysk8
Karčiaik14
Karčiškiaik4
Karveliškiaik4
Keižonysk90
Kernaviškiaik2
Kryžiaukakd20
Kunigiškiaik90
Kūniškiaik4
Liudvikiškiaik6
Liukonėliaik5
Makštavak38
Mančiusėnaik3
Mantroniškiaik8
Medinaik6
Padaigaik17
Pakalniškisk39
Perelozaik5
Rizgonyskd-
Saleninkaik33
Santakak2
Sergiejevkak3
Šakiaik8
Šilėnaik6
Upninkaik1226
Upninkėliaik88
Užupėsk24
Vanagiškisk27
Vareikiaik49
Vyšnialaukisk14
Užusalių apylinkė 1933
Būdos IIk1
Būdos IIIk18
Būdos IVk-
Būdos Vk5
Daukliūnaik-
Didysis Raistask48
Gireliaik-
Girininkai IIk-
Guldynaik8
Išoraik361
Kalnėnaigst-
Kalnėnaik268
Krėslynaik85
Kungušilaik2
Mikainiaik9
Naujatriobiaik-
Pagojisk-
Paskutiškiaik20
Pašiliaik13
Sunkiniaik10
Svilonėliaik20
Sviloniaik37
Šeforkak71
Šešuvak65
Turžėnaik97
Užusaliaik712
Veseluvkak83
Žeimių apylinkė 2546
Akliaik11
Akmeniaik1
Barsukinėk41
Blauzdžiaik5
Drobiškiaik11
Gireliaik-
Jagėlavak5
Juljanavak15
Juškonysk393
Kuigaliaik497
Liepkalnisk3
Martyniškiskd36
Milašiškiaik5
Mimaliaik101
Mitėniškiaik26
Naujasodisk131
Naujokaik17
Normainėliaik15
Normainiai Ik12
Normainiai IIk7
Paduobiaik2
Palankesiaik81
Pamelnytėlėk1
Pauliukaik37
Skynėsk19
Svalkeniaik3
Terespolisk12
Žeimiaigst91
Žeimiaimstl949
Žieveliškiaik19

Joniškio rajonas

33300

Joniškism11773
Žagarėm2649
Gaižaičių apylinkė 630
Dilbinaikd5
Gaižaičiaik263
Gaudikiaik14
Girkančiaik17
Juodeikiaik138
Martyniškiaikd58
Pailiaik7
Raistaik89
Rukaičiaik-
Stalmokaik3
Tarbūčiaik21
Taručiaik4
Žukančiaik11
Gataučių apylinkė 1840
Barysiaik16
Dargiaik87
Daugalaičiaik21
Eglynlaukisvs1
Gataučiaik550
Gedvainiaik40
Ivoškiaik31
Jaučiūnaik73
Jauniūnaik247
Juodžiaik42
Kipštaik14
Lydekiaik27
Mekiaik179
Mingėliaik18
Niūraičiaik86
Poškaik11
Priešginiaik13
Rubežninkaik-
Stripeikiaik18
Stupuraik291
Vaizgučiaik41
Vanagaik24
Vidginiaik10
Joniškio apylinkė 2103
Bertaučiaik99
Daunoraičiaik7
Džiugiaik7
Ežeikiaik77
Ivanuvkak2
Jakiškiaik186
Jauneikiaik69
Kalnelisk455
Krampiaik31
Linkaičiaik463
Maironiaik108
Mergiūnaikd16
Mikolaičiūnaik38
Padirvoniaikd28
Pociūnaik8
Pociūnėliaik-
Radikiaik32
Slėpsniaik-
Sliekaik7
Smaliaik13
Šimkūnaikd35
Šliūpiškėskd-
Šluostikiaik18
Valiūnaikd-
Vytaučiaik12
Ziniūnaik241
Žadvainiaik151
Kepalių apylinkė 2122
Anapolisk1
Andrešiūnaik25
Beržininkaik433
Byvainiaik36
Cigoniškiaik31
Gasčiūnaik355
Jonaičiaik11
Kepaliaik381
Kirnaičiaik310
Kivyliaik2
Klopiaik2
Kurmaičiaik137
Liepiaik4
Linksmėnaik26
Mėdginaik83
Mielaičiaik56
Mikšiūnaik17
Noriūnaik15
Puplesiaik-
Puslovisk9
Ropininkaik8
Sabačiūnaik30
Skariaik30
Stoniūnaikd-
Šlapakiaik100
Vekonysk14
Verškuliaik6
Kriukų apylinkė 1958
Bačgaliaikd2
Bikaičiaik2
Blauzdžiūnaik158
Brūkeriaivs-
Bučiūnaik267
Dargaičiaik-
Darginiaik158
Dvareliškiaik15
Gilučiaik7
Grigoniaik6
Grubynaik5
Indrišiūnaivs2
Jackoniaik16
Karklynėk2
Katinaik41
Kazylaik8
Kriukaik10
Kriukaimstl624
Latveliškiaik16
Lazdyniškiaik30
Lieporaik267
Madvilioniaik5
Malgūžėliaik43
Malgūžiaik6
Mankūnaikd-
Mažėliaik2
Mažieji Liesaik2
Mygūnai Ik1
Mygūnai IIk1
Mygūnai IIIk1
Narsučiaik8
Nociūnaik44
Pikcevičiaik1
Puodžiūnaik-
Ragaišiaik5
Rašpievėk3
Ropėdaivs8
Skakaik115
Sodininkaik12
Stagariaik4
Šašiaik11
Šlėžaik6
Treigiaik2
Tubiniaik5
Užbaliaik-
Užšvitinisk-
Vagariškiaik1
Vaiduokliaik5
Vakzalasvs6
Valakaik12
Valančiūnaik6
Veikšiaik7
Vytarčiaik-
Rudiškių apylinkė 968
Bargavonėsvs2
Bartkūnaik-
Beržėnaik106
Bičiūšiaivs13
Buvainiaik9
Gulbinaivs3
Jankūnaik153
Kančiūnaik15
Lepšiaivs18
Mančiaivs3
Marvynavs2
Pamūšisvs2
Povilaičiaik-
Rimšeliaivs2
Rudiškiaik486
Staneliaik53
Šilmikiaivs2
Šimkūnaikd11
Toliočiaik-
Trumpaičiaik17
Trumpaitėliaik6
Vaišnoriaivs11
Žmirkliaik54
Satkūnų apylinkė 1702
Bariūnaikd16
Butaučiaik7
Daunoraičiaik-
Daunoravak12
Daunoriškėsk241
Drąsutaičiaik193
Girdžiūnaik48
Gudaičiaik-
Kalviaik42
Kuiseliaik-
Kuisiaik77
Kulpiaik-
Linkaičiaik19
Medikuičiaik3
Milvydžiaik52
Mitkūnaik11
Nartaučiaik23
Paberžiaik4
Padirvoniaikd3
Paudruvėk-
Platoniaik31
Plikiškiaik290
Pročiūnai Ik69
Pročiūnai IIk4
Satkūnaik339
Sidabrynė Ik21
Sidabrynė IIk12
Spirakiaik5
Svirpliaik5
Šarkiaik30
Šileliaik8
Tautginiaik104
Treigiaik-
Vaineikiaik33
Saugėlaukio apylinkė 1929
Bačgaliaikd-
Balkaičiaik31
Baravykaik6
Bariūnaikd819
Giminėnaik23
Klioriškiaik1
Mankūnaikd-
Melniaik92
Mindaugiaik177
Mišeikiaik15
Nemeikšiaik12
Pavirčiuvėk179
Pošupėsk234
Pūraičiaik27
Rukaičiaik4
Saugėlaukisk114
Skilvioniaik155
Skribakiaik9
Skutenosk8
Stoniūnaikd23
Skaistgirio apylinkė 3059
Alseliaik-
Alsiaik161
Ąžuolynėk6
Bargavonėsk-
Bijeikiaik1
Bilžiaik19
Budraičiaik34
Buivydžiaik108
Butniūnaik44
Drąseikiaik29
Dvelaičiaik27
Endriškiaik10
Gimbūčiaik6
Jurdaičiaik624
Kemsiaik58
Kyburiaik28
Lankaičiaik206
Liliškėsk6
Maldeniaik262
Mergiūnaikd22
Normančiaik15
Normantėliaik4
Ramoškiaik72
Reibiniaik239
Reibiniškėsk6
Skaistgirysmstl952
Slėpsniaik-
Šliūpiškėskd-
Šluostikiaik22
Taučiūnaik11
Taučiūnėliaik2
Tausėnaik25
Trumpaičiaik27
Vaidminiaik8
Valiūnaikd25
Žagarės apylinkė 2567
Aleksandravask-
Bandoriaik75
Basiuliškėsvs3
Biliūnaik4
Bružask29
Dameliaik61
Daukšiaik375
Dilbinaikd29
Dilbinėliaik9
Domeikiaik46
Gražaičiaik43
Juškaičiaik-
Katiliškėsk29
Martyniškiaikd5
Maželiaik126
Minčaičiaik104
Pabaliaik195
Pertaičiaik67
Petraitėliaik1
Puikiaik9
Rukuižiaik54
Stungiaik479
Šarūnaik10
Švedlaukisk29
Tulniaik6
Veršiaik109
Žadeikiaik13
Žagariškiaik90
Žeimiaik4
Žiuriaik145
Žučiaik63
Žvelgaičiaik355

Jurbarko rajonas

40351

Jurbarkasm14310
Smalininkaim758
Eržvilko apylinkė 3492
Avietiškiaik29
Balandžiaik34
Baužaičiaik13
Būdosvs6
Būkintlaukisk10
Būtaičiaik28
Čepaičiaik2
Daugėliaik34
Dirvonaik28
Dūdlaukisk25
Dugnaik-
Eimantaik12
Eržvilkask11
Eržvilkasmstl609
Fermosk18
Gabšiškiaik15
Garšvilaik25
Kalnučiaik9
Kartupiaik181
Klevinėk8
Kubiliškėk25
Kulvertiškiaik48
Lendrynėk3
Lenkčiaik106
Lentinėk14
Leonavask20
Lybiškiaik423
Milaičiaik7
Mosteikiaik93
Naujininkaik42
Openiškėk15
Paberžiaik8
Padvarninkaik4
Pagatupysk4
Pagiriaik20
Pagojysk14
Palabaukščiaik11
Pašaltuonysk321
Paupynisk20
Paupysk42
Paviščiovysk43
Petkaičiaik57
Pikeliaik33
Plekiaik60
Pocaičiaikd2
Polaik41
Pratvalkaik20
Pužiškiaik36
Rikyškiaik13
Rimšaik32
Ropynėk-
Rudžiaik24
Rutkiškiaik245
Sarakiškiaik10
Sarapiniškiaik17
Skliausčiaik20
Smaidriaik20
Sniegoniškėk38
Steponavak16
Stiegvilaik57
Šveisčiaik-
Tadaušavak23
Taubučiaik72
Taučeliaik24
Trakaik4
Užakmeniaik13
Užšešuviaikd-
Varlaukisk149
Varnaičiaik14
Verėpaik15
Viršiliškėk12
Žukaičiaik45
Girdžių apylinkė 1666
Baciaik15
Balniai IIk20
Baužaikd4
Butkaičiaik76
Būtrimaikd91
Dargiaik2
Drebulynėk17
Džiugaik13
Eidukiškiaik10
Girdžiaik570
Gudeliaik201
Jerubiškiaikd6
Jokūbaičiai Ik5
Jokūbaičiai IIk48
Jurgeliškiaik4
Kavoliai Ik3
Kavoliai IIk56
Kuziaik4
Liudvinavakd53
Miliušiaik43
Naujininkaik12
Paalsys IIkd8
Paantvardys Ik2
Pavidaujys Ik294
Pavidaujys IIk12
Pavidaujys IIIk-
Pažėraik34
Pocaičiaikd55
Ridikiškiaik8
Juodaičių apylinkė 602
Juodaičiaik482
Mišiūnaik57
Pagausantys Ik22
Pagausantys IIk17
Pakarklysk16
Pavietavakd8
Jurbarkų apylinkė 3438
Antkalniaik7
Antkalniškiaikd51
Balneliškiaik3
Balniai Ik35
Balniai IIk19
Bandzinai Ik7
Bandzinai IIk14
Bendžiaik15
Buitkiškiaik12
Būtrimaikd3
Dainiai Ik239
Dainiai IIk107
Dargaitėliaik26
Gedžiaik95
Geišiaik24
Giedriaik43
Globiaik-
Greičiaik19
Jerubiškiaikd14
Jokymiškiaik26
Jurbarkaik829
Kalnėnaik29
Kalniškiaik31
Kažemėkaik15
Klišiaik129
Kriščiaviškėk13
Kuturiaik69
Lemantiškiaik11
Lukšiaik23
Mantviliaik55
Meškininkaik39
Mikutaičiai Ik48
Mikutaičiai IIk23
Naujasodžiaik55
Naujininkėliaik33
Palėkiaik44
Pašventysk81
Rauktiškiaik12
Rotuliai Ik419
Rotuliai IIk9
Rukšniaik16
Saukaik6
Smukučiaik17
Telviakaik20
Užkalniaik23
Užvajočiaik6
Vajotaik55
Valuckaik8
Vanaginėk2
Velėniškiaik21
Vertimaik111
Vidugirisk4
Vilniškiaik95
Žindaičiaik313
Žirniškiaik15
Raudonės apylinkė 1949
Adomaitiškėk2
Ambručiaik27
Andriušiūnaik3
Balandžiaik104
Bartiškiaik11
Birbilaik23
Čerbaik32
Dangutiškėk15
Dubinskiaik8
Graužėnaik61
Kabučiaikd12
Kybartaik37
Klapatinėk53
Milkūniškėk1
Miškaik-
Naujininkaik7
Naujokaik45
Paagliuonyskd2
Paantvardysk14
Pamituvys Ik16
Pamituvys IIk3
Parėviaik35
Pasnietalysk74
Piauniaik27
Pupkaimisk85
Raudonėmstl728
Raudonėnaik268
Sausgiriaik11
Stakiaik239
Šambaravakd4
Vaičiuškaikd2
Seredžiaus apylinkė 3419
Armeniškiaik214
Aukštrakisk2
Belvederisk69
Burbinėk22
Burbiškiaik103
Dainaviškiaik3
Daugeliškiaik4
Daujotaivs6
Domantaik12
Eimučiaik19
Eimutiškėk-
Gadvaišaik48
Girkaik31
Goniūnaik10
Grivančiaik15
Išlestakiaik18
Jurgiškiaik9
Klausučiaik1219
Klumpėvs-
Merontiškiaik5
Motiškiaik76
Naciūnaik8
Paarmenysk24
Padubysys Ik7
Padubysys IIk143
Papartynaik11
Pašiliaik21
Paupstaliaik18
Pavambaliaik15
Pavietavakd26
Pieštvėnaik31
Pikčiūnaik24
Ramovėk-
Rukšioniaik24
Rūstekoniaik65
Seredžiusmstl750
Skubaik35
Spruktaik24
Staciūnaik15
Šapališkiaik-
Šilaitynėk32
Vambaliaik44
Vyliaudaik9
Vitkūnaik26
Vosbutaik127
Zabranask6
Žardiškiaik47
Žemaitaičiaik2
Skirsnemunės apylinkė 2490
Antkalniškiaikd36
Girvalakiaik5
Jakaičiaik120
Kalniškiaik11
Kaniūkaik52
Kartupėnaik84
Molynėk123
Naubariškiaik10
Naukaimis Ik138
Naukaimis IIk108
Paantvardysk2
Panemunėk10
Pilis Ik333
Pilis IIk62
Skirsnemunėk634
Skirsnemuniškiai Ik27
Skirsnemuniškiai IIk142
Skirsnemuniškiai IIIk113
Sliekiškiaik14
Šilinėk36
Švendriškiaik107
Vencloviškiaik171
Žvyriaik152
Šimkaičių apylinkė 2628
Akmeniškėk3
Antanavak2
Apolonovkak21
Artelėsk6
Aukštrakiaik47
Aušgirysk12
Baltraitiškėk166
Barzdžiaivs1
Baužaikd6
Bebirvaik22
Bulzgeniškiaik28
Cigelnėk9
Degimask9
Giegiaik21
Griaužaik165
Grigožiškėk11
Jovališkėk31
Kalniškiaik7
Kalupiaik4
Kazokaik16
Kebiškiaik2
Kniečiaik165
Lapgiriaik42
Liudvinavakd52
Medininkaik31
Naukaimis Ik9
Naukaimis IIk9
Paalsys Ik75
Paalsys IIkd8
Pabebirvys Ik1
Pabebirvys IIk25
Paišlynysk49
Pamituvysk32
Paparčiaik2
Paskynaik217
Pauliaik310
Pavidaujys Ik12
Pavidaujys IIk13
Peldžiūnaik13
Rievaik-
Rupeikiaik35
Stulgiaik7
Šambaravakd-
Šapališkėsk4
Šilišninkaik5
Šilkalnisk61
Šimkaičiaik51
Šimkaičiaimstl281
Vadžgirysmstl495
Vidaujak13
Vidgirysvs4
Volungiškėk3
Zagriaužisk6
Žvirblaukysk9
Veliuonos apylinkė 2271
Akmeniškiaik19
Antkalnėk46
Bereiviškiaik5
Birbiliškėk46
Džiaugiaik20
Gausantiškiaik40
Gervėnaik12
Gystėnaik56
Griciaik167
Gudžiūnaik53
Kabučiaikd2
Kalviaik36
Karalinavak-
Kelmickaik9
Klangiaik114
Liucinavak46
Minelgaik31
Paagliuonyskd6
Pakalniškiaik31
Pamituvysk13
Papiškiaik23
Pelučiaik68
Pelutėliaik29
Skardinėk6
Stalioriaik6
Šiauliaik42
Škeršpyliaik15
Tamošiaik227
Terespolisk8
Užringisk9
Vaičiuškaikd-
Veliuonamstl962
Zubrickaik58
Želmenaik29
Žibintaik37
Viešvilės apylinkė 3328
Antšvenčiaik30
Antupiaik9
Apšriūtaik13
Baltupėnaik-
Endriušiaik84
Išdagaik17
Jūravak54
Kalveliaik16
Kazikėnaik60
Leipgiriaik9
Naudvarisvs5
Naumalūnisvs4
Pagenaičiaivs4
Pagulbiniaik30
Ridelkalnisk114
Smaladaržisvs-
Smalininkaik914
Tetervinėvs3
Užbaliaik14
Užtilčiaik13
Vidkiemisk355
Viešvilėmstl1554
Vilkdaubisvs7
Vilktakisvs5
Žardeliaik14

Kaišiadorių rajonas

40216

Kaišiadorysm10964
Žiežmariaimtg3523
Kaišiadorių apylinkė 2384
Bartaičiaik2
Dubėsk1
Gudienak1611
Gudzenkak118
Ilgakiemisk8
Janušonysk-
Kalniškėsk58
Kasčiukiškėsk203
Kurniškėsk15
Medinaikd-
Navasodaik2
Pazaliesėkd-
Pypliaik117
Rečionyskd72
Slabadak-
Šafarnėk-
Šakniaik-
Uternak2
Vilkiškėsk175
Kietaviškių apylinkė 1936
Ašakieniaik33
Bajoraik32
Balceriškėskd1
Būdak1
Burbiškėsk109
Dainavak27
Dainiškėsk4
Dauginavakd2
Dirgalonysk17
Duobiaik-
Eglinkak2
Gilūšisk15
Girelėk17
Gojusk1
Graužaikd9
Jagėlonysk159
Kareivonysk145
Karveliškėsk6
Kloniniai Jagėlonysk39
Kloniniai Mijaugonyskd164
Krasnasėlisk5
Krokšlėsk3
Kudonysk92
Lingiaik56
Liutonysk223
Lubakakd3
Naujosios Kietaviškėsk459
Obeniaik25
Pagrendak7
Petrošiškėsk7
Piktakiemisk14
Poliesisk4
Radutiškėsk2
Senosios Kietaviškėsk45
Strošiūnaikd20
Šarkiškėsk3
Šilonysk9
Šuoliaik49
Užubalisvs-
Verdinėsk6
Vindžiuliaik51
Zaslonėk2
Žikaronysk68
Kruonio apylinkė 4336
Adomėliaik3
Andriūnaik11
Anglininkaik118
Apidemisk10
Apsuonak10
Armanaik8
Astragaik6
Atmainaik5
Avinėliaik24
Ąžuolinėk5
Bajoriškėsk4
Baranavavs2
Barevičiaik7
Basonys Ik48
Basonys IIk23
Bromak-
Bundiškėsk2
Būtkiemis Ik35
Būtkiemis IIk2
Dabintak6
Daktariškėsk5
Darsūniškėsk468
Dijokiškėsk24
Domeikiemisk52
Dubniokaikd-
Gegužinisk7
Ginteikiškėsk118
Girgždaik11
Gliebiškisk4
Grabaučiškėsk14
Grėžieniškėsk8
Ignalinavs1
Jakavak4
Joniliškėsk26
Jugalinasvs5
Kalviaik310
Karveliškėsk38
Kazokaik53
Kleboniškisk30
Kovaičiaik46
Krasosvs-
Kriaučiškėsk31
Kruonisk45
Kruonismstl1023
Kruonisvs1
Kubiliaik45
Lankakiemisk68
Lapainiak52
Lapūkinėk-
Liepynėk-
Lukiškisk9
Maisiejūnaik6
Mankuviškės Ik18
Mankuviškės IIk16
Margaik5
Meškučiaik7
Mičiūnaikd7
Migonysk105
Molijosk1
Morkūnaik102
Navapolisk25
Norkūnaik16
Paduobriaik4
Palimšiaikd17
Pastrėvysk-
Paukštiškėsk3
Pavuoliskd13
Plaskūnaik58
Plaskūnų Būdak13
Plytininkaivs15
Pratkūnaik12
Purvininkaik37
Rokiškės Ik23
Rokiškės IIk7
Ručkakiemisk66
Saulučiaik50
Seibūtaik31
Seibūtėnaik2
Sekionysk86
Sevelionysk78
Stebeikiaik34
Surgantiškėsk8
Šnipeliaik60
Šventininkaik45
Tadaravak15
Taraspolisvs-
Toliškės Ik4
Toliškės IIk4
Trūseikiškėsk7
Užgirėlisk75
Vaiguvak2
Varkališkėsk5
Vekonysk11
Vigadak-
Vilčkaik8
Vilūnaik293
Visginaik7
Vladipolisk17
Zauliškėsk8
Zavadnavs4
Žydeikiškėsk55
Žiūronaik24
Nemaitonių apylinkė 791
Bendreliaik8
Butkaik3
Butkiškėsk22
Dubniokaikd3
Dūdiškėsk9
Dugneliaik4
Karalinavavs3
Klėriškėsk77
Kogeliškėsk2
Malinaukak2
Medinaikd21
Mičiūnaikd76
Mykoliškėsk4
Nemaitonysk99
Pašventysk6
Ringailiaik59
Sepijoniškėsk37
Strumilaik4
Šapinavavs2
Šoliškėsk47
Vaitkūnaik53
Varkalėsk138
Vindžiuliškėsk-
Žydiškėsk40
Žirgaičiaik23
Žiūkiškėsk4
Žostautaik45
Palomenės apylinkė 2626
Bagdoniškėsk11
Bartkuškosk9
Beištrakiaik84
Beloniškėsk263
Bučionysk59
Būdak-
Butkūnaik35
Eitekonysk58
Gečionysk10
Gegužinėk91
Guronysk7
Jačiūnaik-
Jagorovkak-
Karlaukak2
Kasparaik5
Kaspariškėsk11
Kieliškėsk15
Klampiniai Krušonysk15
Klūsaik-
Krivonėliaik-
Krivonyskd-
Lapelėsk1
Livintaik42
Lomeniaik124
Mackūnaik12
Medinaikd-
Miežonysk194
Muldiškėsk3
Neprėkštak277
Pagiriaigst6
Paliepisk10
Palomenėk335
Paromatės Krušonysk61
Pašuliaik87
Pazaliesėkd-
Putriškėsk24
Rusiaik70
Smilgiaik9
Surveliaik16
Svirplionysk10
Šilagalių Medinaik6
Šiliniaik1
Šilonysk27
Šimkaučiškėsk15
Šukiškėsk25
Tartokask5
Tauckūnaik226
Vaidučiaik2
Vilionysk112
Zūbiškėsk251
Paparčių apylinkė 1076
Antakalnisk4
Anupravak2
Aukštuojaik5
Bekštonysk15
Benkūnaikd1
Bernardinkak-
Burbiškėskd20
Čiviškėsk5
Dainavak216
Dainavėlėk32
Galviškėsk15
Kaugonysk117
Kmitaik6
Krasnasiolkak19
Krečiūnaik9
Lalėnaik14
Lemučionysk7
Mičiūnaikd19
Našlėnaik47
Neravaik52
Niauriškėsk5
Padvariaik18
Pakalniškiaik33
Palapojėk4
Paneriaik16
Paparčiaik316
Pūriškėsk1
Skynimaik9
Šešonysk17
Tadaravak4
Tatarkak5
Vareikonysk35
Varniškėsk4
Žaliasis Ragasvs4
Rumšiškių apylinkė 5611
Aleksandruvkak65
Antakalnisk424
Apušotask-
Baniškėsk19
Bartkūnaik43
Bijautonysk46
Būbliaik98
Dovainonysk721
Grabučiškėsk132
Grėbliaučiškėsk39
Jakštonysk15
Juodiškėsk93
Jurgiškėsk13
Kapitoniškėsk32
Karčiupisk176
Kaspariškėsk18
Lašiniaik11
Leliušiaik42
Milžinaik22
Naujasodisk13
Naujosios Juodiškėsk13
Pagiriaik4
Pamierisk47
Pavuoliskd8
Pažardisk9
Pentiškėsk7
Petriškėsk6
Piktavyžisk-
Pravieniškės Ik506
Pravieniškės IIk1353
Rumšiškėsmstl1449
Rusonysk101
Salomiškisk6
Ugoniškėsk-
Uogintaik27
Ūtak2
Užtakaik48
Vosyliškėsk3
Žaslių apylinkė 3395
Aponiškėsk2
Ardosaik1
Ausiankak2
Barsukaivs1
Baruoliaik11
Beičiūnaik-
Benkūnaikd8
Bertešiūnaik16
Budeliaik14
Buivūnaik10
Burbiškėskd-
Cineikiaik13
Čiukiškėsvs6
Dabravolėk8
Dalinonyskd1
Daubarak23
Diekcioriškėsk1
Dirvonaik-
Eiriogalak33
Gabriliavak136
Gilučiaik242
Gyvatiškėsk6
Gureliaik2
Guronysk41
Juodas Gojusk9
Juršiškėsk3
Kalniniai Mijaugonysk51
Kapčiškėsk10
Karsakaik65
Kloniniai Mijaugonyskd-
Konceptask-
Krivonėliaik2
Krivonyskd28
Laukagalisk45
Leitiškėsk2
Lėliaik11
Liauriškėsk8
Litviniškėsk13
Lubakakd9
Mančiūnaik38
Mičiūnaikd-
Mikalaučiškėsk151
Naujažerisk5
Naujieji Migūčionysk7
Neveliškėsk18
Obuchovkak4
Padaliaik30
Pajautiškėsk82
Papartėliaik59
Paukščiaik-
Petkaučiznak2
Prozariškėsk29
Prūdninkaik2
Pūstakiemisk44
Rasavak21
Rusinėk9
Samaliavak2
Savarinėk14
Senieji Migūčionysk2
Senkonysk3
Skėriaik5
Slajosvs1
Stabintiškėsk355
Strošiūnaikd15
Talpūnaik20
Totoriškėsk45
Vaidžionysk52
Vilkakiemisk8
Žasliaigst597
Žasliaik28
Žasliaimstl801
Žibavičiaik80
Žuvysk33
Žiežmarių apylinkė 3574
Aleksiejūniškėsk-
Aviliaik88
Bačkonysk132
Balceriškėskd17
Būdiškėsk240
Buivydonysk20
Bulotaik7
Dainiaik33
Dalinonyskd15
Dauginavakd7
Eigeniškėsk32
Gajaučiznak17
Geri Vakaraik4
Graužaikd20
Juknonysk35
Kairiškėlėsk6
Kairiškėsk84
Kaišiadorėliaik16
Kasilionysk5
Kaukinėk22
Kertauninkaik14
Kibučiaik60
Klenaukak3
Kriaučiškėsk16
Kulukiškėsk47
Martiniškėsk38
Matelskaik17
Mažosios Vladikiškėsk18
Medinaikd7
Mediniai Strėvininkaik145
Mūro Strėvininkaik563
Naujoji Slabadak13
Padūmysk4
Pakertaik338
Pakertiškėsk20
Palimšyskd10
Paltininkaik6
Pridotkaik15
Rečionyskd19
Skudeniaik25
Stasiūnaik854
Stoniavak88
Strebininkų Babiliaik37
Sutartiškėsk5
Ščebnicak2
Tarpumiškisk12
Titnagaik8
Triliškėsk201
Turloviškėsk73
Vladikiškėsk101
Žalvarniaik15
Žiežmariaivs-

Marijampolės rajonas

49409

Kalvarijam5701
Kazlų Rūdam7715
Gudelių apylinkė 1379
Antanuvkak-
Bauboniškiaik2
Beržynask48
Daugirdaik210
Gelčiaik58
Gražiškiaik2
Gudeliaimstl496
Kalnynaik61
Kampiniaik9
Kruopinėvs3
Leiciškiaik11
Makrickaik24
Miknonysk111
Naujienak14
Navikaik2
Pupojaik8
Pušiniaik6
Riečiaik112
Rudėnaik79
Skęsbaliaik56
Šernaik19
Šlavantak10
Vazniškiaik38
Igliaukos apylinkė 2783
Amalviškiaik27
Bieliūniškiaik-
Buktak6
Dambruvkak3
Daukšiaimstl334
Geležiniaik6
Gudiškiaik5
Igliaukak1209
Jacentavask1
Jokūbiškiaik3
Karčiuvkavs2
Kūlingėk8
Kumečiaik8
Launicavs-
Liūliškisk28
Mačiuliškiaik14
Malinavak7
Maraziškėsk5
Margavak54
Menčtrakisk55
Mergašilisk16
Nadpajiesysk-
Nadpaliaivs3
Opšrūtai Ik11
Opšrūtai IIk106
Padvariškiaik21
Paežerėk20
Pajiesyskd2
Pamačiuliškiaik3
Pamargiaik33
Papajiesisk-
Pašališkiaik9
Paužiškiaik45
Pavasakėk-
Pielkavak-
Plyniaik26
Prūsiškiaik8
Salak5
Santakak6
Stašliškiaik-
Šakališkiaikd61
Šlavančiaik43
Šventragisk306
Tupikaik17
Varnupiaik201
Veselavak7
Vidgirėliaik4
Zomčinėk1
Žirniškiaik30
Živavodėk24
Kalvarijos apylinkė 5855
Akmenynaik266
Barauskaik7
Brazavask80
Brukaik243
Budaviskask5
Būdviečiaik10
Butanavičiaik14
Cibavask23
Dambaukak6
Deivoniškiaik9
Dominiškiaivs1
Durpinėk2
Ėgliabaliaik19
Egliškiaik29
Gabrieliškiaik12
Gazdaikd3
Godūniškiaik-
Gulbiniškiaikd14
Ilgalaukak11
Ivantiškiaik2
Jakimavičiaik7
Jonaik155
Jungėnaik1115
Juodeliaik100
Juodieji šaltiniaik3
Jurgežeriaik194
Jusevičiaik473
Kalviaik44
Kampiniaik53
Kamšaik17
Karališkiaivs8
Kasauskaik13
Kesteniaik20
Kimšaik34
Kreivojik-
Kreivukėk60
Kumečiaik49
Kušliškiaik252
Kvietkinėk58
Laibikiaik3
Margaik36
Menkupiaik64
Mikalaukak259
Mikališkiaik16
Miluičiškiaik9
Murgininkaik2
Naujienėlė Ik33
Naujienėlė IIk52
Navasodaik-
Nemunaičiaik-
Nendriaikd8
Norvydaik-
Orijak23
Pabalinėk3
Pagrandaik14
Pakirsniaik5
Pakruopiškiaik16
Palnyčiakd7
Papiliakalniaikd3
Pasūduonysk22
Pašešupysk4
Patašinėk5
Pavižupysvs1
Piliakalniaik7
Pliumbėnaik-
Raudenisk8
Raudeniškiaik152
Rudelėkd17
Santakak215
Skersabaliai Ik70
Skersabaliai IIkd-
Smalininkaik23
Staviškėsk5
Stebuliškėskd17
Susninkaik280
Suvalkėliaik142
Šaltieji Šaltiniaik20
Šarkiaik36
Šatinskaik14
Šleinėsk42
Šlynaik6
Štakmanavask1
Tabaraik51
Tabarauskaik11
Tarprubežiaik229
Trakėnaikd166
Trakiškiaik163
Trivaravask8
Turlojiškėk43
Ukazupkak3
Valinčiškiaik14
Vazniškiaik38
Vicentiškiaik20
Vilkabaliaik17
Zapalimaik15
Zigmantavask6
Zubriaik20
Kazlų Rūdos apylinkė 5265
Agurkiškėk80
Alksniškėsk7
Ardzijauskaik8
Armališkėsk17
Audiejiškėk2
Ąžuolų Būdak394
Baganskaik7
Bagotojik431
Bartininkaik85
Bebruliškėkd253
Berštupisk10
Beržiniškėk23
Būdelėk25
Būdvietis Ik2
Būdvietis IIk1
Bundžiškėsk12
Čečetaik40
Dambravinak19
Didžioji Trakiškėk5
Didžiosios Zariškėsk154
Eglinčiškėk5
Egliniškisk23
Elniakalnisk4
Gabiaik15
Garankščiaik13
Geruliškėk25
Girnupiaik8
Gyviškėsk9
Gluškabūdėk6
Griešiaik43
Grigaliūnaikd16
Gudeliaik225
Gulioniškėk10
Guobaik50
Guobiniškėk2
Judrarūdėk102
Juodbariškėk27
Jūrė Ik512
Jūrė IIk525
Kajackaik-
Kajackaraistisk-
Kajackiškiaik20
Kalvak5
Kampiniaik2
Karališkėk20
Kardokaik51
Karkliniaik13
Kazlai Ik89
Kazlai IIk19
Kazliškiaik33
Kižiškėsk18
Klampupiaik7
Klevinėk22
Klevinkalnisk12
Kriauniškėk5
Krūveliaik55
Kučiškėk15
Kūjaik25
Kvietiškisk119
Kvietkapūšisk18
Ladiškėk24
Lasiškiaik7
Limarkaik11
Linmargisk5
Marackaik13
Mažoji Senažiškėk23
Morkaviškisk11
Muriniškėk6
Naudžiaik3
Pačtoriškėk16
Pagyviškysk25
Pakardokysk16
Paskarlupiaik10
Paukštynėk2
Pavabalkšnisk15
Pavobelkėk9
Pečiuliaik14
Pentupiaik29
Pinciškėsk8
Pinkaviškisk16
Plutiškėsk330
Pributkėk15
Prūsokaik11
Račyliškėk25
Raudonplynisk-
Rėkaviškisk5
Rudupisk21
Rusinkak10
Selemak55
Sena Rūdak14
Senažiškėk22
Senovėk5
Skindeliškėk23
Slabadak4
Smalinpetisk18
Stainiškėk-
Stepkiškėk7
Subačiškėsk160
Šakmušisk40
Šalniškėk32
Šarabūdėk2
Šerninėk3
Šiaudadūšėk9
Šimėkaikd22
Šinkaviškisk15
Šliurpkiškėk8
Tabariškėsk66
Tarputiškėk4
Timinčiškėk16
Trakiškėk3
Utalinak4
Utalinkak9
Užbaliaik35
Užprūdžiaik-
Valaitiškėk4
Vandeniaik21
Vasiliaučiškėsk4
Višakio Rūdak214
Žaliojik23
Liubavo apylinkė 1013
Aguonisk7
Asavak50
Barkaik3
Beržynaik3
Būdviečiaik-
Grandaik5
Gulbinavask17
Jurgiškiaik6
Kalneliaik-
Kazlavask12
Klinavask19
Kovaik58
Liubavask331
Makauskaik7
Mantrimaik18
Pagraužiaik76
Papiliakalniaikd3
Pelucmurgiaik9
Reketijak50
Sabaliavask6
Salaperaugisk229
Saulėgrąžiaik3
Sauselisk13
Senabūdisk27
Skaisčiaik18
Skaisteliaivs2
Šarkaitisk-
Šarkyčiak5
Šarkisk14
Trempiniaik6
Tribarčiaik13
Žiogaičiaik3
Liudvinavo apylinkė 5117
Armoniškiaik4
Aukštoji Buktavs1
Avikilaik53
Ąžuolynask10
Balaikaik15
Bevardiškiaik1
Būdbaliaik48
Buktak317
Būriškiaik34
Dalginėk15
Danieliškiaik3
Dviratinėk5
Geležiniaik51
Gyviškiaik137
Gustaičiaik2
Išlandžiaik31
Kievinėk8
Kūlokaik212
Kumelionyskd7
Lakinskaik10
Liepynaikd132
Liucinavask161
Liudvinavask43
Liudvinavasmstl977
Marčiukinisk2
Nartask319
Nartelisk58
Narto Naujienak11
Naujakaimisk12
Naujienak185
Nendriaikd-
Netičkampisk564
Norvertavask4
Pabuktėk49
Padovinysk366
Paežerėliaik20
Pašešupiaik42
Paželsviaik53
Petriškiaik3
Prodobolėk61
Putriškiaikd50
Skersabaliaikd12
Stebukliškėskd6
Strazdaik14
Šilavotask75
Šimuliaik16
Tarašiškiaik37
Triobiškiaik9
Turgalaukiskd15
Užgiriaik196
Vaitiškiaik39
Vyšnialaukisk5
Žaidoglavs2
Želsvak604
Žviniškiaik11
Marijampolės apylinkė 6262
Adomiškėsk16
Aleksandravask8
Bajarskaik8
Balsupiaik408
Bankavak17
Baraginėk580
Bieliūniškiaik7
Bukoniaik23
Dambavak69
Dambraukak9
Dambuvkak23
Geležiniaik2
Grabavak-
Gudinėk28
Gulbiniškiaikd98
Igliškėliaimstl321
Kancavak14
Karalenkėvs18
Kermošinėk46
Kirmėlinėk11
Kižiaik6
Kuktaik101
Kuktiškiaik10
Kumelionyskd418
Liepynaikd18
Medeliškiaik1
Meškėnaik43
Meškučiaik459
Mikalinėvs3
Milčiškiaik5
Navasodaik4
Nendriniškiaik1
Ožkasviliaikd70
Pabaigaik30
Pacentaik4
Paikiškiaik47
Pajiesyskd12
Paluobiškiaivs3
Panausupysk4
Pasūduonėk-
Patašinėk853
Patilčiaik20
Pazenkavak2
Pietariaik161
Pridotkaik4
Putriškiaikd15
Ringovėlėk7
Rudiškiaik4
Siberijak2
Skaisčiūnaik387
Skardupiaik118
Skriaudutisk11
Steiniškiaik2
Steponiškėsk31
Svetlicak120
Širvydaik69
Trakiškiaik557
Triobiškiaik353
Turgalaukiskd32
Ungurinėk21
Uosinėk10
Uosupisk28
Užkirčiaik73
Užupiaik2
Valavičiaik304
Vidgiriaik120
Zuikiškiaik1
Žydroniaik10
Sangrūdos apylinkė 1747
Berezninkaik12
Burokaik3
Cyrailėk37
Dainoriaik59
Gazdaikd18
Giluišiaik-
Gunkliškiaik4
Kalniaik59
Mergutrakisk37
Miklausėk56
Mockaik269
Mockavak104
Naujieji Alksnėnaik18
Naujoji Radiškėk32
Naujoji Valiak6
Navininkaik76
Palnyčiakd6
Pasiekosk2
Pašiliaik15
Rudelėkd15
Rūdninkaik33
Sangrūdak384
Senieji Alksnėnaik8
Senoji Radiškėk254
Slabatkak7
Svidiškiaik35
Šilėnaik25
Trakėnaikd35
Trikampiaik3
Trumpaliaik4
Užukalniaik40
Vaiponiškėk43
Zavodak27
Žagariškėk21
Sasnavos apylinkė 4104
Antanavask733
Aukštojik27
Avižinėk11
Balemolėk4
Barsukinėk3
Barštinėk104
Bebruliškėkd3
Beržinbūdėk9
Bitikaik18
Brastak48
Būdviečiaik9
Čisavak28
Čysta Būdak19
Čiuiniškėk15
Dženčialaukak78
Eglupisk5
Gaisriaik19
Gavaltuvak349
Gelumbiškiaik2
Kantališkiaik35
Kazliškiaik39
Kirsnokiškėk11
Klevinėk58
Kleviniaik15
Klevinkalnisk12
Kuzaik16
Lapiškiaik3
Lygumaik29
Linksmakalnisk3
Mačiuliškėsk10
Molupisk1
Navasodaik21
Nedėldaržisk19
Nendriniaik65
Nuoragėliaik25
Obelinėk13
Ožnugariaik1
Pagelumbiškisk24
Pagirėliaik6
Pakeliškėk4
Paraišupysk-
Pasieniaik3
Pavengliskak13
Pliopliaik45
Prigažiškėk3
Purviniškėk145
Puskelnėliaik5
Puskelniaik635
Raišupysk22
Rudiškiaik1
Sasnavamstl621
Skučiškėk17
Smalinyčiak38
Smilgiaik237
Surgučiaik61
Svirnaviečiaik-
Šiaudiniškėk24
Tautkaičiaik249
Timinčiškėk2
Topeliškėsk2
Uosupėlisk17
Užpilviaik-
Užuoganaik41
Varnabūdėk6
Vinčaigst17
Vitkiškėk4
Voveriškėsk2
Šunskų apylinkė 2468
Ašmonaik30
Bliūdžiškiaik22
Cykakalnisk13
Dielinėk40
Grybinėk21
Gustabūdisk35
Karužaik21
Katiliškiaik309
Kazliškiaik1
Kidoliškiaik52
Lūginėk4
Marciniškiaik26
Mokolaik845
Mokolų Naujienak-
Obelinėk16
Obšrūtėliaik5
Ožkasviliaikd-
Pakusinėk62
Papiliakalnisk8
Paršeliaik61
Patašiškėsk23
Piliakalniaik17
Puskepuriaik11
Rudžiaik28
Samsoniškėsk14
Sarakaik9
Strazdiškiaik10
Svirnaviečiaik12
Šunskaimstl468
Tarpučiaik56
Tursučiaik209
Užbaliaik6
Vekeriotiškėk34

Kauno rajonas

84281

Vilkijam2629
Ežerėlismtg2151
Garliavamtg12420
Kačerginėmtg738
Kulautuvamtg1303
Alšėnų apylinkė 4461
Alšėnaik19
Armaniškiaikd40
Bijūnaik59
Bliovaik3
Čebeliškėkd11
Dievogalak137
Digriaik59
Girininkai Ik92
Girininkai IIkd85
Jonučiaik773
Kampiškiaik46
Kūjagalviaik2
Macijauskaik3
Mastaičiaik908
Narsiečiaik18
Naugardiškėkd400
Pabertupisk17
Padainupysk149
Pamaišupysk3
Pažėraikd221
Poderiškiaikd94
Smailiaik21
Stanaičiaik5
Šilėnaik13
Šniūraik15
Tirkiliškiaik1262
Tumpaik6
Babtų apylinkė 4790
Antagynėk68
Antagynėlėsk-
Babtaik15
Babtaimstl1765
Baltriškėk-
Berlainiaik2
Cinkiškiaik2
Dasiūnaik98
Eglynaik13
Gailiušiaik11
Gaižuvėlėk39
Janušoniaik2
Jugintaik87
Juodoniaik52
Kačergiaik26
Kaniūkaik90
Karalgiriskd55
Kikoniaik4
Krivėnaik33
Lazdynėk13
Muniškiaikd222
Naujasėdžiaik44
Naujatriobiaik2
Pagynėk520
Pakapiaik32
Panevėžiukask680
Paparčiaik3
Pavejuonisk10
Piepaliaik212
Selveravak26
Sitkūnaik229
Stabaunyčiusk39
Šašiaik42
Urnėžiaik67
Vareikoniaik82
Vikūnaik26
Vilkėnaik88
Vosiškiaik55
Zacišiusk3
Žemaitkiemisk33
Čekiškės apylinkė 2055
Antkalniaik40
Besmerčiaik7
Čekiškėmstl776
Dokeliaik16
Dokiaik19
Eikščiaik131
Gaigalaik45
Gegužėnaik28
Juškaičiaik8
Kairiaik17
Karalgiriskd31
Kilovak50
Lebedžiaik39
Lelerviškiaik27
Lipikiškiaik15
Liučiūnaik381
Mikliūnaik1
Mikniavak13
Miškalaukisk139
Padubysisk5
Pagiriaik163
Paprieniaik15
Prienaik33
Purvaičiaik22
Radviliškiaik6
Ramonaik1
Raudonėk5
Severinavak19
Teklinavak1
Uždulinskiaik2
Domeikavos apylinkė 7363
Andriuškoniaik21
Audėjaik5
Ąžuolynask5
Barsūniškiaik19
Bitvanasvs15
Boniškiaik280
Didieji Ibėnaik140
Didžiosios Lapėsk197
Domeikavak3776
Drąseikiaik46
Eigirgalak62
Geranoniaik10
Ginėnaik23
Jackiškiaik4
Kazimieravavs25
Kėkštynėk10
Kumpiaik-
Lapėsmstl631
Lepšiškiaik27
Masteikiaik93
Mažieji Ibėnaik10
Padaugupisk6
Pakalniškiaik18
Preišiogak26
Puikoniaik12
Radikiaik9
Ražiaik21
Rokiškiaivs2
Romaškiaik2
Saliaik67
Sargėnaik60
Skrebiniškiaik-
Smiltynai Ik32
Smiltynai IIk13
Stankūnaik22
Stavidvarisk39
Staviščiaik-
Šakiaik197
Šančiaik26
Šatijaik43
Tauralaukisvs12
Valeravavs196
Varluvak35
Vytėnaik133
Voškoniaik981
Žemaitkiemisk12
Garliavos apylinkė 4101
Bagniškėk1
Budriaik102
Garančiškėk8
Girininkaikd-
Grabavak24
Ilgakiemisk685
Ireniškiaik14
Jonučiaik45
Juragiaik552
Juraitiškėk8
Jurginiškiaik131
Kairiūkščiaik2
Kalinavak35
Karkazaik183
Linksmakalnisk38
Naugardiškėkd435
Pagiriaik186
Pajiesysk124
Rašnavak41
Ražiškiaik112
Rinkūnaik412
Seniavak262
Sprindiškėsk2
Stanaičiaik141
Teleičiaik517
Tvarkiškiaik41
Karmėlavos apylinkė 7091
Biruliškėsk95
Karmėlavamstl1296
Karmėlava IIk2111
Kaukazask32
Margavak58
Martinavak19
Narėpaik97
Naujasodisk24
Neveronysk2216
Pabiržisk85
Peleniaik58
Ramučiaik890
Rykštynėk18
Sergeičikai Ik49
Sergeičikai IIk22
Vaistariškiaik21
Noreikiškių apylinkė 8437
Armaniškiaikd37
Bajoraik8
Čebeliškėkd3
Gaižėnaik111
Gaižėnėliaik64
Girininkai IIkd4
Karkiškėsk41
Kazliškiaik1199
Kuodiškiaikd2
Luobinėk18
Lietuvos žemės ūkio akademija, gyvenvietė 4638
Miriniškiaik29
Mitkūnaik154
Noreikiškėsk277
Pypliaik167
Poderiškiaikd51
Ringaudaik1427
Sakalaik19
Tabariškiaik67
Virbališkiaik121
Raudondvario apylinkė 6219
Batniavak33
Beiniūnaik13
Bernatoniaik51
Biliūnaik100
Brūžėk37
Bubiaik717
Didvyriaik1201
Dulkiaik3
Dūminask21
Gineitaik16
Godenaikd13
Kačiūniškėk20
Kalnyčiaik16
Karnavėk3
Kriemalak10
Kvesaik216
Lomankak6
Lukšakaimisk21
Maksvavs11
Miškiniaik30
Mozūriškiaik75
Naujatriobiaik126
Naujieji Bernatoniaik145
Naujienak46
Netoniaik274
Paštuvak30
Raudondvarisk2640
Ručkūnaik3
Rupunioniaik21
Senieji Bernatoniaik16
Šilelisk135
Tirkšliaik12
Tolivardžiaik16
Upytėk3
Virbaliūnaik122
Žėbiškiaik11
Žvirgždėk6
Rokų apylinkė 5453
Armališkėk51
Dankstytėkd-
Girininkaikd266
Kairiūkščiaik37
Linksmakalnisk6
Pamoterysk3
Paraželiaik11
Patamulžėlisk134
Pavytėk53
Prendzeliavak40
Raželiaik5
Rokaik3069
Rokeliaik211
Rokų Miško Kelmynask39
Vainatrakisk27
Vaišvydavakd1446
Vyčiusk3
Vingytėk52
Samylų apylinkė 3551
Dubravaik89
Gervėnupisk59
Girionysk1068
Laumėnaik125
Samylaik136
Šlienavak1532
Vaišvydavakd203
Žiegždriaik339
Taurakiemio apylinkė 2030
Arlaviškėsk153
Dobilijak130
Guogaik28
Leonavask12
Margininkaikd270
Piliuonak729
Sietynask72
Taurakiemisk96
Tursonask35
Užupiaik59
Vainatrakisk48
Vyčiusk-
Viršužiglisk398
Užliedžių apylinkė 3614
Aukštutiniai Kaniūkaik1544
Bivyliaik13
Giraitėk323
Kudrėnaik6
Linkuvak48
Maironiškiaik4
Muniškiaikd225
Paltiškiaik-
Paparčiaik9
Romainiaik182
Romainių Kaimelėk-
Sausinėk129
Šilainiaik56
Užliedžiaik453
Vijūkaik4
Žemaitkiemisk-
Žemutiniai Kaniūkaik618
Vandžiogalos apylinkė 1189
Butkūnaivs35
Galulaukėk-
Juozapavak21
Karaliūnaik3
Mėklak3
Pagiriaik5
Pociūnaik-
Rokiškisk1
Užumiškiaik37
Vandžiogalamstl978
Vigiaik52
Vimbaraik54
Vilkijos apylinkė 2516
Adomiškiaik-
Akuotaik133
Antalkiaik60
Baravaik2
Bernoriškiaik3
Buivydaik16
Daučioniaik12
Daučioniai (?)k18
Daugeliškiaik313
Daugužiaik4
Gaideliškiaik28
Gailiūnaik16
Gineikiaik2
Godėnaikd12
Gudravisk1
Jagminiškiaik32
Jaučakiaik123
Jokavaik14
Jotautaik5
Juodžiaik3
Juozapavak9
Krūvandaik61
Lauksvydaik27
Lazduoniaik28
Liepdvarysk7
Lygainiaik22
Pabaliaik68
Padauguvak300
Padauguvėlėk19
Padubysisk33
Palazduonysk25
Paprūdžiaik15
Partikaik19
Pastriūnysvs5
Pašiliaik12
Purviškiaik117
Raubatoniaik32
Ringovėk35
Ručkoniaik22
Saulėtekiaik100
Skrebenaik21
Stanislavak52
Šoliaik2
Vaitkūnaik17
Valmantiškiaik119
Vilkijak492
Zauniškiaik58
Žėbiškėliaik-
Žėbiškiaik2
Zapyškio apylinkė 2170
Altoniškiaik151
Braziukaik79
Dievogalak543
Durpynask19
Jadagoniaik113
Judraičiaik13
Kluoniškiaik311
Krušinskaik17
Kuodiškiaikd16
Kurask156
Novak71
Papiškiaik84
Riogliškiaik97
Rupinaik12
Šiuliaik54
Vilemaik133
Vincentavask53
Zapyškismstl199
Zizaik49

Kėdainių rajonas

69461

Dotnuvam867
Kėdainiaim33840
Aristavos apylinkė 2774
Alksnėnaik1
Aristavak606
Aristavavs39
Aristavėlėk7
Aukštieji Kapliaik603
Bajėniškisk5
Bubleliaik-
Bubliaik40
Būdaik16
Bugumilavavs-
Daukainiaik37
Dilgiaik2
Dvarčininkaik4
Gegužinėvs-
Girelėk-
Jaskaičiaik7
Katkaik25
Kėžiaik-
Lančiūnavak918
Medvėdaik-
Melagiaik2
Milžemiaik13
Pagojysvs-
Pašumerisk10
Pliupiaik4
Puplaukiaik1
Pušinėvs-
Rudžiaik67
Skerdikaik4
Stasinėk104
Stebuliaik32
Stuobriaik4
Taučiūnaik112
Trakučiaivs11
Užlukiaik6
Užvalkiaik5
Valkaičiaik10
Zutkiaik-
Žemieji Kapliaik79
Dotnuvos apylinkė 5548
Akademijamstl988
Aušrak466
Ąžuolaičiaik182
Bakšiaivs-
Beržaik316
Bokštaik153
Dotnuvagst82
Gėlainiaivs13
Jaunakaimisvs76
Mantviliškiskd272
Naujaberžėk-
Naujieji Bakainiaik44
Naujieji Lažaik59
Noreikiaik3
Padotnuvysk27
Pakruostėk6
Piliamantask68
Pilioniaik75
Puodžiaik11
Pupėnaivs-
Ramėnaik19
Sandzėnaik-
Siponiaik133
Šalčmiriaik36
Šiaudinėk24
Šlapaberžėk1040
Urnėžiaik41
Vainotiškiaik1110
Valinavak33
Valučiaik145
Vincgalysk81
Zacišiaivs2
Žemaičiaik43
Gudžiūnų apylinkė 2245
Alksnėnaik115
Alksnupiaivs6
Antanavak25
Antušavak42
Balsiaik4
Danilavak3
Devynduoniaik216
Draustiniaik3
Gasčiūnaik32
Graužiai Ik-
Graužiai IIk11
Gudžiūnaigst70
Gudžiūnaik-
Gudžiūnaimstl719
Jaunakaimisk3
Jokūbaičiaik29
Mantviliškiskd11
Margininkaik33
Marimpolisk-
Miegėnaik372
Mlodzinavak-
Paberžėk40
Padruskalnysk15
Pamiškėsk26
Pasiekaik-
Pilėnaik6
Senkaimisk-
Senkoniaik3
Stukaivs-
Terespolisk73
Trakupiaik4
Tremtiniaik4
Vikaičiaik317
Vypalaik-
Žilvičiaik63
Josvainių apylinkė 3930
Angiriaik197
Antanavavs4
Bajėnai Ik39
Bajėnai IIk11
Barsukynėk2
Būdaik10
Būdviečiaik6
Čiukiškiaik10
Daubaraik11
Degimaik-
Gailiakaimisk21
Galulaukiaik34
Grašvak7
Graužiai Ik5
Graužiai IIk44
Ivaniškiaik3
Jasnagurkak7
Josvainiaimstl1392
Josvainiai Ik41
Josvainiai IIk10
Juodkaimiaik265
Kampai Ik10
Kampai IIk122
Karūnavak75
Kilbisaik4
Kunioniaik475
Macgaliaik37
Maleikoniaik36
Mikališkiaik-
Paaluonėk4
Paliepiaik44
Paliepiukaik15
Pasmilgysvs2
Pavikšrupysk4
Pažiedupysk-
Plaktiniaik29
Prapuoleniaik-
Ruseinėliaik-
Ruseiniaik31
Skaistgiriaik260
Sviliaik237
Sviliukaik16
Šaravaik28
Šingaliaikd3
Vainikaik327
Varnupėk4
Vincentavakd48
Kėdainių apylinkė 4222
Apytalaukisk261
Baliniaik-
Bartkūniškiaik85
Bičkaik-
Bogušiškiaik9
Bučioniaik-
Čeplinavavs-
Daukšiaik8
Daumantaik21
Džiugailiaik-
Galkantaik29
Gineitaik77
Grąžčiaik-
Janušavak203
Juodkiškiaivs3
Kėboniaik36
Keleriškiaik380
Klamputėvs2
Koliupėk24
Kropilaik6
Kūjenaik23
Laiveliaik1
Ledaivs-
Lepšynėk-
Lipliūnaik218
Mantviloniaik35
Marijankak-
Melninkaik-
Mištautaik39
Novočėbėk10
Pasmilgysvs5
Peiksvak-
Pikeliaik8
Repengiaik14
Ruminiaik29
Ruoščiaik32
Stasiūnaik21
Šeteniaik40
Šeteniaivs-
Šingaliaikd-
Šiukštuliškiaik10
Šlaitkalnisk21
Šventybrastisk190
Šventoniškisvs12
Tiskūnaik400
Tubiaik25
Užmiškisk-
Varėnaik20
Varkoliaik-
Vasariškiaik20
Vilainiaik1895
Zavišinėk10
Krakių apylinkė 3847
Ambraziūnaik13
Antakalnisk4
Antežeriaik32
Apirubiaik-
Apušrotask2
Aukštuoliukaik1
Ažytėnaik322
Ąžuolytėk30
Bagotiškiaik-
Barkūnėliaik4
Barkūniškisk75
Beržytėk-
Černovkak-
Čystapolisk31
Daržbalysk2
Degimaik-
Deveikiškėliaik4
Deveikiškiaik55
Digraičiaik26
Diksiaik9
Donuvak42
Dovydiškiaik51
Gaideliaik12
Gersonėk1
Girynėk7
Girlaukisvs3
Girvainiaik21
Gudaičiaik12
Guptilčiaik49
Jankūnaik9
Jaugiliaik79
Jaugilkak5
Jurgaičiaik18
Keturkiemiaik25
Krakėsmstl954
Krakėsvs24
Krymask-
Kukoriškiaik1
Kukoriškiaivs2
Lenčiaik44
Liubokinėk-
Maconiaik-
Mąstautaik8
Medininkaik102
Meironiškėliaik24
Meironiškiaik227
Mikniūnaik-
Milvydaik25
Mumaičiaik10
Norkūnai Ik19
Norkūnai IIk-
Pajieslysk201
Pakarkliaik63
Palainiškiaik3
Pališkėliaik-
Pališkiaik137
Parezgysk-
Paropėlisk-
Paskardžiaik3
Paskerdūmysk12
Paskerdūniukask2
Pašušvys Ik109
Pašušvys IIk167
Patranysk-
Peštiniukaik7
Pilsupėliaik-
Pilsupiaik82
Plaukiaik4
Plinkaigalisk303
Purvaičiaik-
Rėguliaik14
Rezgiaik-
Rezgiukaik-
Rimkaik-
Rukaik82
Simoniškiaik-
Skirgailinėk7
Slabadak-
Sutkūnaik3
Šilainiaik32
Šmotiškėliaik-
Šmotiškiaik54
Špitolpievisk13
Šulaičiaik16
Šulcavak3
Tauginiškiaik-
Trakaik-
Ustronėk-
Užvarčiaik34
Vailainiaik59
Vantainiaik10
Vytautinėk2
Vosbučiaik17
Zembiškisk8
Žaliojik-
Žebgraužiaik8
Žitaičiaik8
Nociūnų apylinkė 4273
Akmeniaik22
Ansainiaik25
Aukupėnaik22
Baldinkak16
Beinaičiaik330
Bučiūnaik12
Gelnaik94
Ivaniškiaik-
Jagminaik11
Juciūnaik38
Kačergiaik-
Kudžioniaik4
Labūnavak882
Liaudiškiaik3
Lineliaik-
Liogailiškiaik31
Medekšiaik225
Nartautaik6
Nociūnaik377
Pabarupysk1
Pacūnaik1
Pamėkliaik36
Paobelysk307
Pašiliaik30
Pėdžiaik107
Pelėdnagiaik1066
Puzaičiaik-
Rimuoliaivs-
Saviečiaik180
Serbinaik37
Servitgaliaik-
Sičioniaik47
Slikiaigst22
Slikiaik102
Stašaičiaik18
Šilainėliaik9
Šilainiaik48
Užkapiaik92
Vainiūnaik22
Zabieliškisk32
Žiogaičiaik18
Pernaravos apylinkė 2001
Aukštadvarisk145
Aukštkalniaik4
Blandžiaik28
Daukšaik2
Dratkalnisk-
Duogiaik-
Gegužiaik1
Gižiemiaik2
Gožiaik24
Grineliaik-
Griniaik23
Gučkampisk13
Jakšiaik184
Jankūnaik16
Juodgirisk2
Juodžiaik68
Kanapėnak-
Kantrimask4
Kupsčiaik27
Langakiaik257
Laučynėk4
Lesčiaik15
Lesčiukaik33
Mantigailiaik5
Milašiūnaik-
Milvydaik5
Paaluonysk200
Pakalniškiaik21
Paliediškiaik26
Pavinkšniaik39
Pelutavak284
Pernaravamstl300
Pesliškėsk15
Preikapėk50
Rudakiaik32
Rugėnaik31
Sauskojaik-
Šliužiaik1
Vainikoniaik11
Vencloviškiaik5
Vincentavakd4
Vytautėliaik-
Voskaičiaik23
Žostautaik97
Žostautėliaik-
Surviliškio apylinkė 1947
Bakainiaik81
Bališkiaik3
Berželėk61
Čireliaik14
Daškoniaik8
Dembnėk11
Gojusk7
Jogniškiaik-
Kalnaberžėk420
Kaukalniaik7
Kutiškiaik25
Lažaik98
Lomeikiškiaik20
Mociūnaik26
Močėnaik1
Pakruostėk43
Pakruostėlėk4
Sirutiškisk413
Spigučiaik6
Sūriškiaik19
Surviliškismstl364
Surviliškisvs12
Urbeliaik13
Užupėk151
Vaidatoniaik75
Vitėnaik64
Žirnenkak1
Šėtos apylinkė 2268
Aleksandriškisk-
Bebrikiaik14
Bernotiškisvs-
Bladikiaik9
Čeponiškiaivs-
Čereliaik14
Daratavavs4
Dargužiaik-
Glaušiaik-
Griniškiaik-
Gumbiaik4
Jokniaik6
Joniškiaivs-
Jovaišaik-
Kamėnaik-
Kezaik-
Kirdeikiaivs5
Kreiviaik4
Kuronysk23
Liliūnaik36
Linksmavietėvs-
Lioliaik46
Lyviškiaik-
Margiaik3
Mauliaik47
Mitėniškiaik53
Morkūnaivs-
Norbutiškiaik-
Ožiškiaivs-
Pagiriaimstl546
Paguiriaik8
Pakščiaik21
Papurviaik3
Pašėtėk78
Petraičiaik15
Plankiaik-
Pručiaik7
Rikliškiaik3
Runeikiaik34
Sangailaik212
Simanonysk-
Sokaivs-
Stageliaik3
Stagiaik-
Steponavak1
Šėtamstl944
Vaiškoniaik77
Valakaik5
Vidnapolisk-
Vivonysk-
Zapranaik-
Žeguniaik-
Žeimeliaik35
Žilionysk8
Truskavos apylinkė 1699
Ančiškisk51
Bajoriškiaik8
Daugėliškisk2
Dvariškiai Ik19
Dvariškiai IIk10
Gaisaik3
Gerdvilaik23
Kievagalisk-
Kušleikiškisk2
Lalaik4
Lasongalisk1
Laukagalisk-
Likėnaik6
Naujasodėk-
Okainėliaik6
Okainiaik312
Osinaukak1
Oželiaik-
Padėgiaik-
Padvarninkaik-
Paežeriaik131
Pagilupysk22
Pašilėliaik-
Pauslajysk112
Pavermenysk340
Petkūnaik218
Piktagalisk2
Pročiūnaik-
Ramygolkak16
Ratlankstisk-
Rekšiaik2
Suradgalisk4
Ščiukiškisk-
Šnipiškisk-
Šukioniaik22
Taujankaik92
Taujėnaik35
Trakaik-
Truskavamstl161
Užvalkiaik25
Užvermenėk19
Užžartėlėk12
Vaidilaik-
Vidulaukiaik32
Volungiškiaik6

Kelmės rajonas

43336

Kelmėm11557
Tytuvėnaim3058
Užventism1149
Grimzių apylinkė 2118
Akšeliškėvs2
Antanavak3
Apidėmėk9
Aukštuoliaik15
Babiniškėkd2
Badauskiaik16
Barciškėvs-
Beržinėk16
Burbaičiaik111
Cedroniškėk7
Čėsniškėk18
Darbučiaik-
Degučiaik28
Deiniaik9
Dirvoninkaik1
Elzbietiškėk5
Gailiškėk6
Gardeliaik20
Gečaičiaik35
Gedvainiaik8
Glumbotiškėk4
Greiniaivs3
Grimzeliaik4
Grimziaik108
Jadvygavak4
Jakšpelkisvs-
Jautmalkė Ik6
Jautmalkė IIk3
Kaituliaik7
Kalniškiaivs1
Kambariaivs-
Karauskiaik6
Karčupisk6
Kaušaivs3
Kazališkėvs2
Kukečiaik541
Kumpiškėk24
Kunigiškėk2
Kvedariškėk5
Labūnaik17
Lupikaik178
Mančiaik9
Mateikiaikd17
Mielaičiaik4
Mikaliniškėk17
Naisiaikd3
Nariškinask2
Noreišiaik64
Noreišiukaik-
Padubysyskd9
Padūksčiaik21
Padvarninkaik18
Palukojisk5
Pamatlindžiaik37
Paskerdinisk6
Pašventupė Ik9
Pašventupė IIk18
Paukštininkaik26
Paverpeniskd158
Pažvarkulisk37
Piliukaivs3
Preikuraik76
Prušinskiaik26
Raudsparnėk3
Reibiaik14
Reibkalnisvs1
Ryliškėk33
Sarapiniškėvs-
Serapiniškėk-
Stibiriškėk12
Suvartuvak9
Šedvydžiaikd7
Targauskiaik15
Trumpaičiaivs-
Užbrukisk15
Užpelkiaik6
Vargeniškėkd11
Vijurkaik91
Vimziaik3
Voveriškėk4
Žirginėvs2
Žvilgiaik66
Žvynakiaik26
Kelmės apylinkė 2886
Apelkisvs2
Aukštmiškisvs1
Ąžuolijavs2
Balalėk5
Baldužiaik-
Beržiniškėk1
Biliškiaik18
Biliškiukaik18
Bitikaik-
Butkiškėk-
Dankšiaik8
Dievoniaik33
Dimgailiaik9
Duburiaik20
Gaštynaik93
Gaštynukaik-
Gaugariškiaivs-
Gerdžiogalak16
Gerdžiogalikėk11
Gineikiaik28
Graužaik6
Graužikaik56
Janaučiaik249
Jančiaušiškėvs5
Jasiškėk7
Kadaginėvs5
Kakoniškėk41
Kalnaik17
Kipšiaivs-
Knašiaik10
Kryžbankask12
Kubiliškėvs-
Kuršukaik12
Kušleikiaik6
Lašinskiaik17
Laukiaik3
Laukodumak34
Laukodumikėk35
Lopetiškėvs3
Malioriškėk8
Mateikiaikd14
Mažūnaik45
Mažūniukaik-
Mickiaik7
Miežaičiaik45
Minergiaik3
Naudvarisk431
Noruišiaik7
Notėnaik6
Opškalnisvs-
Paberžiaivs4
Pagojisk56
Pakalnėk12
Pakarčemisk17
Palendriaik9
Palėpšaik22
Palšiaik80
Panūdžiaik2
Paprūdžiaikd136
Paramotėlisk-
Paramotisk184
Paverpeniskd200
Pavilbėnisk3
Pažerysk9
Pliuškaičiaik21
Pužukaik3
Raskilynėk8
Ringiaik3
Skulbiškiaik15
Sutkiaik15
Šalteniaik105
Ševeliškėk5
Šilgališkiaik5
Šilosk-
Švilpiškėk9
Ustronėk-
Užmiestisvs5
Vaidžiaik20
Vaitaičiaik18
Vargeniškėkd7
Varvaliaik20
Vėgėlynėk26
Verpenak437
Vėžaičiaik27
Žėbriaik50
Žeimaliaik4
Žvirzdėvs-
Kražių apylinkė 3965
Adampolėk15
Adošiškėvs-
Albinavak5
Aukštmiškėk-
Ąžuolynėvs2
Baltrušiškiaik4
Baubliaik21
Beračkosk5
Beržapolisk-
Bielskiškiaik25
Brukaik17
Brukaliaik3
Bukantiškėk43
Burbiškėk7
Burčiškėk20
Burniaik63
Butkiškėk181
Butvilaik-
Dargiškėk42
Daukintiškėk22
Dausyniškėk12
Drūkšteniškėk19
Dvarviečiaik3
Eidintiškiaik7
Ejučiaik28
Ganyprovakd48
Gedminiaik10
Gelžiaik-
Gerletiškėk27
Getautiškėk2
Giedrupiaik-
Girelėk1
Gorainiaik23
Greitiškėk13
Gricaičiaik2
Grumbliaik10
Gudauskinėk28
Išlinskiškiaivs-
Ivoliaik10
Janapolisk17
Jankiškėk6
Jasnagurkak3
Jauniškėk-
Jautakiškiaikd3
Juodeikiaik3
Jurkaičiaik7
Kakoniškėk-
Kalnyčiak2
Kalniškiaik2
Kalviaikd37
Kamariškiaik8
Kareivosvs1
Karyznosk30
Karklėnaimstl382
Karklėnaliaik23
Kasčiukaik22
Katiliškėk23
Kaupaik-
Keimarinėk4
Kepaliaik7
Kepaliaik-
Kiaunariškiaik11
Kirkučiaik13
Kirpkalnisk-
Klėtiškėk63
Klibaliaik24
Kražiaimstl896
Kryžiškėk-
Kumpelkėk5
Kupšeliaik24
Lenkviečiaik58
Lentinėvs-
Liaudak-
Lingaviškiskd2
Linkaučiaik68
Lyvoniškiaik6
Maldaginėk3
Malinavavs-
Mažoniškėk-
Mietkalnisk7
Miškiniaik-
Molupiaik6
Nakotaivs-
Obelynasvs-
Oreliškėk-
Paalksniaik26
Paberžinėvs3
Padubulisk2
Padvarisvs-
Pagiaik115
Paginskiaik15
Pagirgždutiskd7
Pakalniškiaikd11
Pakalniškiai Ik-
Pakalniškiai IIk5
Pakalniškiai IIIk7
Pakupriaik18
Palyšupisk1
Pamedžiokalnisk7
Papleksniaik6
Paplusčiaik22
Papušysk-
Paspąstisk4
Pašilėmstl274
Pavikalnisvs1
Pažerysk13
Pažerysvs-
Pečiuliaik24
Petrališkėk148
Plūsčikėsk8
Pupėnaik11
Putramentiškėk23
Radiškėk12
Raudgirisk4
Sartupisk-
Sauslaukisk3
Savitiškėk19
Sendvariaik10
Syderiškiaik5
Skaudvilaik-
Skęstiškėk11
Skruzdėlynėvs2
Slabadak18
Smiltinėk2
Sodalėk-
Sodalė Ik19
Sodalė IIk30
Spingėk8
Spirgiaik17
Spirgiukaik22
Stankiškėk8
Stūpkalnisk10
Šaltropiaik3
Šeškiniaik15
Šilgalisk7
Švenragiaik33
Tamkiaik24
Užmedžiokalnisvs-
Užmiškiaivs4
Vabaliukaik2
Vaiguvalėkd-
Vaišviliškiai Ik6
Vaišviliškiai IIk34
Vaitkiškiaik24
Valikiškėk2
Varlakojaik9
Vašilėnaik190
Vėjinėk4
Vejosk95
Vilkaušaivs7
Visgaudaik17
Voriškėk-
Žaldvarisvs-
Žibuoklėsk42
Žukaičiaik12
Liolių apylinkė 2909
Arozaik29
Aukštpamedžiaik28
Babiniškėkd-
Bajoraičiaik5
Baldegiaik113
Baltmiškisk18
Bazviečiaik7
Būdoskd13
Bulkaik6
Bumbulaik5
Daujočiaik23
Dikšiaik76
Drupiškėk29
Drupstaik20
Elenavak36
Enikiaik10
Flerijoniškėk18
Gabėtiškėk-
Gailiaik200
Gaučiškė Ik-
Gaučiškė IIk-
Gauryliaik41
Gedkančiaik38
Gedviliaik1
Girinaičiaik2
Gumbinėk3
Janapolisk7
Jogeliškėk4
Jukniškėk25
Juodiškėvs-
Juodkiaik-
Juodlaukisk5
Kaimalėk26
Kanopėnaik31
Kareivoskd2
Kemaliaik14
Kybartiškėk-
Kirkilaik8
Krantaik-
Kupriškiaik5
Kuzokaik47
Lapkalnisk1
Lapkalnisvs3
Laugalisk239
Liaudiniškėkd11
Lyduvėnaik25
Lioliaimstl483
Maironiaik421
Maneikiaik152
Mešklydžiaik59
Naukaimisk2
Nirpliaik33
Ožkeliškėk-
Paberžiaik12
Padratvinisk1
Padubysisk33
Padvarninkai Ikd-
Pakražantokaik10
Pakūprisk1
Pašlaunisk-
Patarvainisk-
Petkiškiaik28
Pyragiaivs-
Plunksniškėk-
Prienaik9
Pučkoriškėk23
Puodžiškėvs-
Rikantaik121
Rimydžiaik36
Senlioliaik9
Skiručiaik31
Sokiaik2
Stagintrakisk3
Svirniaik80
Šakaliaik17
Šaupelkisk-
Šlyžiškėk21
Tarvainiaik-
Topulynėk4
Uikėnaik-
Vaišviliškiaik51
Varėsk19
Virtukaik13
Zakeliškiaik38
Žilaičiaik6
Žvirbliaik17
Pakražančio apylinkė 2796
Adomaičiaik39
Algeniaik11
Antkapinisk-
Ąžuolinėvs3
Balosk3
Būdoskd-
Budraičiaik37
Bumbuliaik-
Bumbuliukaik13
Burniškėk34
Butkiškėk16
Būtvilaik9
Dailydiškėvs6
Duobikėk-
Dvariškiaik6
Dvarviečiaik11
Frankpolisk40
Geviliaik9
Griniaik460
Gudeliaik28
Išlynosvs4
Jauniškėk43
Jautakiškiaikd5
Kalniškiaik2
Kalviaikd6
Kareivoskd19
Kerkasiaik88
Kūprėk2
Kušleikiaik70
Laitekiaik11
Laplėgiaik28
Legotėk10
Lendrėsk35
Liaudiniškėkd11
Mažučiaik40
Morkiškėk19
Muravenkavs5
Orkiaik21
Padvarninkaivs-
Padvarninkai Ikd7
Padvarninkai IIk36
Pakražantisk45
Pakražantokaik12
Palėkinisk6
Pamergiaik23
Papiliaik11
Paprūdžiaikd14
Pastulgiaik21
Periškiaik96
Petkiškiaik27
Plūsčiosk63
Pluskiaik32
Raudgiriaik3
Raudiškėk32
Rėzgaliaik30
Sotkalnisk55
Stulgiaik220
Šapėnaik10
Šarkinėk2
Šaukiškėvs2
Šikšniaik8
Šimaičiaik36
Šimaitukaik40
Šimkaičiaik21
Šuneliaik4
Švitriaivs5
Tabaliaik16
Tįsaičiaik53
Trakšeliaik25
Tranšoniškėvs-
Tūravak15
Ūpainiaik37
Ūpainiukaik20
Uvainiškiaik26
Užmedžiaik70
Užmergiaivs-
Užžalpiaik3
Vaidatoniaik57
Valpainiaik175
Vileikiaik38
Žadvainiaik9
Žalpiaimstl202
Žirnainiaik43
Žvirzdeliaivs2
Šaukėnų apylinkė 3318
Albaičiaikd6
Aukseliaik57
Aunuvėnaik230
Baršiškiaik4
Beržėnai IIk4
Čekaičiaik3
Dapkiaik7
Daugirdaik8
Dirvonėliaik10
Dubėnaik168
Dulkiškiaik-
Eizbėk15
Gabriejolėvs-
Galvydiškėk2
Gaugariaik70
Gelučiaivs4
Gerbėniškėk2
Giriškiaik14
Gudmoniškėk3
Gumiltėnaik36
Juodlėk3
Jurgoniškiaik11
Kadagynask5
Kalniškiaik209
Kartokliaik39
Kentriaik38
Kibgirėk-
Kūjokaik5
Laikšėsk301
Laiškalnisk30
Lazdynaik1
Liepynaik-
Lykšilisk311
Pabikiaik20
Pabiržiaivs-
Pagančiukaik45
Pailgisk7
Paklibakiaik5
Pakupelkisk30
Palaiškalnisk-
Paplėštakiaik33
Pašatrijak-
Pašoniaik17
Pavainiškėk66
Paventysvs-
Pavėžupisk34
Pelėdkojaik4
Peleniaik18
Petrošiaik1
Plausgailiaik13
Puikiškėk14
Spaudžiaik44
Svilėk15
Šaltupisvs-
Šaukėnaik145
Šaukėnaimstl719
Šeškupisk7
Šonak-
Šukiškiaik47
Tilvikaik50
Titvydiškėk48
Tolučiaik5
Traulėnaik3
Ubesisk2
Ubesiukaik2
Užberžynisvs17
Užpelkiaik-
Užvarnisk24
Vabaliaik37
Vaišlaukisk50
Vėžaliaik10
Vėžežerisk1
Vidsodisk169
Žutautaik20
Tytuvėnų apylinkė 4583
Agailiaivs2
Antaniškiaik5
Aukštiškiaigst8
Aukštiškiaik43
Baldainiaik1
Būdosk2
Budraičiaik663
Budriūnaik35
Bulavėnaik100
Cigelnėk-
Dauginiaik20
Dugnaik-
Eimančiaik54
Elbaraik26
Elvyravak25
Ežėnaik-
Gailaičiaik15
Galminaičiaik29
Gedvilaičiaik9
Gembutiškėk1
Girininkaik15
Gudaičiaik6
Gudeliaik53
Jagminiškėk44
Johampolisk185
Kadagynėk2
Kaimalėk70
Kaimalėvs18
Kalniškiaivs6
Kalviaik8
Kamenkak-
Kaniūkaik25
Kantučiaik-
Kazankak7
Kelmynaik2
Kiaulakiaik10
Kiaunoriaik234
Kybučiaik98
Kiškoniaik37
Kleitiškiaik4
Kručaik-
Kubiliaik50
Kuprėsvs-
Kuršiaik77
Lapučiaik2
Leošinak3
Liepynaivs2
Mažūlaičiaik-
Medingėnaik34
Medsodžiaik6
Meižiaik5
Mergaklonisk4
Meškinėk8
Miežučiaik5
Minginčiaivs3
Mockaičiaik49
Mosteikiaik37
Naujamiestisk2
Naukaimisk18
Pabariukaik40
Padidmiškisk3
Padubysyskd4
Padurupiaik4
Pagauštvinisk6
Pagirysvs-
Pagryžuvysk506
Pajuodupysk-
Paliesisk12
Papušynysk58
Paraskalnisk9
Pašakarnisk44
Pašiaušėk233
Pašiaušiukask4
Pašimšėk33
Patytaukysk33
Paulišiaik4
Pavengrysk2
Pavydaik245
Pavygailiaik32
Pažerysk10
Peldžiaik2
Pežaik-
Pivoraičiaik34
Plauginiaik8
Plekaičiaik42
Plytnyčiak2
Pūsdvarisk-
Rėžaliaik-
Rimšiaik9
Ruteliaik59
Sidariškėvs-
Simaniškiaik3
Siraičiaik1
Skogalisk159
Spudžiaik6
Stulgiaik-
Šedbaraik384
Šedvydžiaikd-
Šeimylaukisk36
Šimšak-
Šukiškiaik64
Tytuvėnaigst62
Tytuvėnėliaik31
Tolučiaik34
Trainaičiaik91
Užpelkiaigst10
Užpelkiaik9
Užvižiaik5
Vaitkaičiaik12
Valaičiaik2
Vičiaik18
Visgailiaik18
Žaliknysk2
Žaraik16
Žilaičiaik15
Užvenčio apylinkė 3498
Audeniaik3
Bambalaik14
Beržėnai Ik124
Bikniškėk10
Brauzgaik17
Čiotiškiaik57
Daugėnaik15
Daugvietaik65
Degsnėk2
Didonaik-
Domeikiaik27
Dvaičiusk18
Dvarviečiaik33
Geduikiaik27
Gedvilaik8
Girnikaik401
Gludaik9
Gudaik39
Gudeliškiaik3
Guravak8
Jungirisk-
Junkilaik259
Katarškiškiaik35
Kerbedėliaik6
Kerbedlaukisk10
Kolainiaik323
Kolainiukaik52
Kruopainiaik12
Kunigiškiaik54
Kuršaik27
Labūnavak41
Labūnavėlėk38
Lapiškiaik5
Lauriškėk7
Leliušiaik7
Lingaviškiskd4
Liubišiškiaik19
Lukšiškėvs1
Markūniškėk28
Maudžioraik59
Meškuičiaik54
Minupiaik233
Miškiniaik-
Moluvėnaik40
Naikmiškėk4
Negirbiaik21
Pabutkalnisk65
Pabutkalniukask25
Pagaurutisk2
Pagiriškiaik14
Pagludžiaik1
Pakalniškiaik-
Paloniaik23
Pašilėnaik205
Pavandenėk35
Plikšilisk6
Ramučiaik95
Rėžgalisk3
Rūdiškiaik29
Sarakiškiaik14
Sirūniškiaik10
Spygliaik13
Šemetiškiaik26
Šiliškiaik4
Šlapgirėk10
Šliurpėsk-
Šlumpiaik62
Šunikiaik27
Tyklėk2
Toleikiaik28
Ušakiaik9
Ušnak14
Ušnėnaik111
Užalksnynisk2
Užgiriaikd-
Užgludisk35
Užkalniaik23
Valkosk5
Varmikėk2
Veniaikd47
Volungiaik49
Žalakiaik10
Žeberiaik82
Želviaik187
Žvirgždžiaikd4
Vaiguvos apylinkė 1499
Adošiškėk14
Akmeniaik64
Albaičiaikd-
Bagužiaik18
Daugėliškėk25
Daustoriaik17
Didlaukisk7
Didmedžiaivs-
Gailaičiaik2
Galiniaik10
Ganyprovakd-
Gedužiaik-
Juciaik21
Judikiaik-
Kalniškiaik59
Kiloniaik15
Klapatauskiaik36
Lapvarčiaik-
Laugiriškiaik7
Liupšiaik23
Norkiaik9
Padegsnisk-
Pakėvisk303
Pakėvukaik-
Paknituvisk-
Papilalisk16
Paprūdžiaik-
Pavaiguvisk18
Perkūniškėvs-
Petukaičiaik2
Pikeliaik58
Plumpiaik-
Stirbišiaik-
Šarkiaik8
Šiaulaičiaik-
Šiliukaik1
Špitolėk5
Švytriškėk-
Taršiškiaik11
Tolišiaik12
Užgiriaik-
Vaiguvamstl659
Vaiguvalėkd-
Vaiguviškiaik14
Vikraičiaik62
Visgirdaik3
Žiaunėk-
Žuviškėvs-

Klaipėdos rajonas

45403

Gargždaim13409
Priekulėm1826
Agluonėnų apylinkė 1204
Agluonėnaik551
Ažpurviaik18
Dreižiaik42
Griežiaikd33
Grobštaik70
Juodikiaik31
Kantvainiaik90
Kisiniaikd19
Kojeliaik18
Poškosk93
Pozingiaikd8
Stragnai IIkd14
Šaukliaik7
Šilininkaikd7
Vanagaik192
Žagaraik11
Dovilų apylinkė 3757
Baičiaik186
Birbinčiaik23
Budelkiemisk30
Dovilaimstl1188
Dumpiaikd61
Galčiaik31
Gedminaik14
Gelžiniaik41
Grambaviškiaik46
Grikšaik38
Gručeikiaik28
Jurgiaik3
Jurjonaik27
Kalviaik51
Kaspariškiaik10
Ketvergiaikd120
Kisiniaikd24
Kiškėnaik55
Kuliaik35
Laistaik46
Lėbartaik72
Lypkiaik108
Lyveriaik14
Margiaik11
Medsėdžiaik123
Piktožiaik33
Rimkaik657
Rusliaik12
Stučiaik21
Šernaik23
Šiūpariaik348
Šnaukštaik44
Švepeliaik32
Toleikiaik43
Žardėk159
Endriejavo apylinkė 2873
Ablingak4
Antkoptiskd22
Auksorask42
Dariusk7
Dausynaik-
Dauskiaik5
Endriejavasmstl731
Girininkaik25
Jociaik-
Judrėnaimstl533
Kačiaik-
Kapstataik65
Kintrimaik2
Klibiaik40
Laigiaik24
Landžiaik12
Lelėnaik47
Ližiaik123
Mataičiaik121
Mikaik3
Mišgiriaik9
Naujokaik2
Norgėlaik21
Paežerisk76
Pajudrisk28
Patyrisk6
Pažvelsisk17
Pyktiškėk52
Raukosk6
Rudgalviaik174
Sausiaik2
Stančaičiaik67
Šakenaik22
Šilėnaik30
Šlepštikosk14
Tickinaik32
Toliotaik20
Uždvarisk28
Užvėnaik12
Viržintaik8
Žadeikiaik366
Žemguliaik66
Žvaginiaik9
Gargždų apylinkė 2546
Alksniaik3
Antkalnisk7
Ciruliaik-
Dauparaik209
Eglynaik34
Genaičiaik3
Gobergiškėk207
Gribžiniaik52
Jonušaik76
Kuliškiaik5
Kvietiniaik492
Laugaliaik431
Lėbartaik30
Saulažoliaik564
Sėlenaik21
Sėlenėliaik2
Smilgynaik145
Šakiniaik22
Šatriaik43
Šlapšilėk111
Vaiteliaik87
Žvirbliaik2
Kretingalės apylinkė 3414
Anaičiaik29
Bendikaik12
Bruzdeilynask41
Dargužiaik66
Ėgliškiaik17
Gibišėliaik26
Girkaliaik469
Grabiaik25
Graudūšiaivs9
Grauminėk81
Kalotėkd195
Karklėk123
Katkaik78
Kibelkščiaik29
Kiokiaik19
Kopūstaik58
Kretingalėmstl900
Kukuliškiaik39
Kuršeliaik7
Lankučiaik46
Letūkaik56
Medikiaik16
Melašiaik20
Nemirsetak10
Normantaik5
Pakamoriaik51
Paupuliaik36
Peskojaik69
Pipiraik31
Plikiaimstl485
Potraik24
Raišiaik2
Sarčiaik7
Skudžiaik4
Stančiaik61
Šaipiaik12
Šimkaik27
Šlikiaik80
Trakiaik5
Triušiaik52
Vytaučiaik51
Vitiniaik15
Žeigiaik8
Žiobriaik18
Priekulės apylinkė 3651
Biržininkaik27
Būdviečiaik8
Butkaik37
Daugmantaik37
Dercekliaik78
Dituvak313
Drevernak603
Drukliaik144
Dumpiaikd7
Griežiaikd25
Gropiškiaik105
Gručeikiaik5
Grumbliaik33
Jokšaik33
Kairiaik14
Kalviškiaik46
Ketvergiaikd12
Kinčiaik8
Kliošiaik31
Klišiaik7
Kuodžiaik112
Lankupiaikd99
Liaunaik29
Lingiaik20
Lūžgaliaik24
Mėželiaik48
Mickaik94
Nibraik4
Pangesaik103
Pempiaik29
Piauliaik30
Pleškučiaik137
Priekulė Ik30
Priekulė IIk161
Rokaik46
Spengiaik25
Stragnai Ik80
Stragnai IIkd302
Svencelėk159
Šilgaliaik19
Šilininkaik99
Šventvakariaik36
Traubiaik40
Vaškiaik50
Venckaik190
Voveriškiaik78
Žiaukosk34
Sendvario apylinkė 4900
Aukštkiemiaik132
Barškiaik80
Baukštininkaik131
Budrikaik23
Dauguliaik26
Dirvupiaik-
Ginduliaik401
Glaudėnaik5
Gvildžiaik20
Jakaik481
Kalnuvėnaik123
Kalotėkd91
Klausmyliaivs18
Klemiškė Ik101
Klemiškė IIk75
Klipščiaik42
Labrenciškėk23
Leliaik31
Martinaik16
Mazūriškiaik137
Paupiaik942
Purmaliaik80
Radailiaik50
Sendvarisk36
Slengiaik50
Sudmantaik217
Šauliaik60
Tauralaukisk1305
Triušeliaik67
Virkučiaik77
Žemgrindžiaik60
Veiviržėnų apylinkė 3455
Aisėnaik133
Balsėnaik142
Bareikosk27
Bilvietisk40
Daugėlaik4
Daukšaičiaik313
Dūdinėliaik33
Dvyliaik30
Eidukaik26
Gedvydaik-
Jonikaičiaik19
Jucaičiaik43
Juodupisk28
Kaustekliaik30
Kelvėtaik18
Kiduliaik2
Kurmiaik6
Legučiaik19
Liepaičiaik3
Luišėsk11
Malagiaik53
Meskiaik21
Mikužiaik62
Mockaičiaik25
Padagaik7
Pakalniškiaik40
Pakapisk6
Pašlūžmisk29
Petraičiaik27
Pėžaičiaik308
Pozingiaikd48
Raukaik2
Rumbikiaik13
Rusinaikd14
Sausiaik4
Skomantaik110
Šalpėnaik263
Šarkiškiaik15
Šermukšniaik28
Šiuraičiaik38
Šukaičiaik180
Tarvydaik38
Trepkalnisk24
Upitėnaik35
Vainiaik16
Vainotiškėk33
Valučiaik27
Veiviržėnaimstl990
Vilkiaik36
Vyskupiškiaik17
Vištiškiaik19
Vėžaičių apylinkė 4368
Antkoptiskd148
Brožiaik114
Ežaičiaik111
Gerduvėnaik97
Girininkaik302
Greičiūnaik13
Grikštaičiaik24
Jokuliaik10
Juodupisk4
Jurjonaik31
Kalniškėk96
Kavaliauskaik26
Kiaulakiaik16
Lapiaik325
Maciuičiaik449
Nausodisk25
Pagerdaujisk20
Pajuodupisk17
Pažvelsisk7
Perkūnaik49
Pikteikiaik46
Rudaičiaik197
Ruigiaik40
Rusinaikd-
Samališkėk109
Sauseriaik10
Stirbiaik121
Šakiniaik23
Tilvikaik226
Utriaik61
Vėžaičiaimstl1630
Žemguliaik2
Žvelsėnaik19

Kretingos rajonas

44152

Kretingam19516
Salantaim2431
Darbėnų apylinkė 5606
Akmenalėsk49
Auksūdysk75
Aušrakaimisk-
Barkeliaik35
Benaičiaik59
Biržtvininkaik3
Buginiaik11
Butingėk24
Darataičiaik7
Darbėnaimstl1536
Daubėnaik27
Dirgalisk13
Drumulisk12
Genčų Medsėdžiaik1
Grūšlaukėk668
Ilginiaik7
Joskaudaik44
Juzumaik47
Kadagynaik55
Kalgraužiaik34
Kašučiaik59
Kiaupiškėsk43
Knėžaik8
Kumpikaik227
Kuniginėk12
Latveliaik49
Laukeliaik12
Laukžemėk360
Lazdininkaik366
Lendimaik42
Mančiaik16
Mažonaik6
Mažučiaik20
Medininkaigst5
Medomiškiaik80
Medšarkiaik26
Naujoji Įpiltisk86
Naujukaik-
Nausėdaik134
Pasertupisk135
Peldžiaik36
Pelėkiaik22
Pemperiaik3
Plokščiaik132
Prūdgalisk20
Rubiniškėk17
Sausdravaik13
Senoji Įpiltisk262
Serapinaik2
Smeltėk3
Sūdėnaik49
Šlaveitaik70
Šukėk253
Užkylininkaik-
Užparkasiaik8
Vaineikiaik197
Vaineikių-Medsėdžiaik9
Želviaik82
Žyneliaik19
Žiogeliaik16
Imbarės apylinkė 2789
Alkask9
Bajoraliaik23
Bargalisk38
Barzdžiaik116
Barzdžių Medsėdžiaik13
Dvaralisk102
Dvarčininkaik-
Erlėnaik369
Gaivališkėk16
Gargždelėk95
Gedgaudžiaik27
Imbarėk101
Jakštaičiaik47
Juodupėnaik301
Kadagynask53
Kalnalisk46
Kalniškiaik2
Kirkšiaik-
Klausgalvaik70
Klausgalvų Medsėdžiaikd1
Klecininkaik27
Laiviaik406
Leliūnaik118
Mažieji Žalimaik2
Narmantaik18
Nerėpaik10
Pesčiaik31
Rėketėk99
Skaudaliaik93
Šalynask21
Šaučikiaik16
Tuzaik142
Žeimiaik116
Žudgalisk35
Žvainiaik226
Kartenos apylinkė 2139
Abakaik27
Anužiaik18
Balsiškiaik35
Cigonaliaik7
Dauginčiaik215
Eitučiaik8
Gaudučiaik28
Gintaraik83
Kalniškiaik190
Kartenamstl1162
Kupšiaik2
Lapgaudžiaik3
Lygnugariškiaik1
Lubiaik166
Lūgnaliaik-
Martynaičiaik50
Peceliaik1
Sakuočiaik4
Vėlaičiaik24
Žadeikiaik115
Kretingos apylinkė 6788
Ankštakiaik130
Daktaraik29
Daubėnaik3
Dimitravask7
Genčiaik64
Gestautaik46
Grykšiaik-
Kiauleikiaik138
Klibiaik292
Kretingsodisk1015
Kurmaičiaik673
Kveciaik125
Liepynėk6
Padvariaik1226
Pajuodupiaik8
Parąžėk19
Pryšmančiaik262
Rubuliaikd-
Rūdaičiaik592
Ruginiaik-
Senkaik24
Tarvydaik135
Tinteliaik23
Traidžiaik17
Tūbausiaik191
Užpelkiaik58
Vidmantaik1594
Vilimiškėk53
Voveraičiaik34
Žibininkaik24
Kūlupėnų apylinkė 1745
Asteikiaik56
Aukštkalviaik63
Didieji Žalimaik8
Grabšyčiaik3
Klausgalvų Medsėdžiaikd16
Kūlsodisk39
Kūlupėnaik1237
Nasrėnaik133
Pipiraik1
Prystovaik18
Sauseriaik41
Stropeliaik30
Šalynask22
Šatilgalisk42
Tinteliaik36
Žalgirio apylinkė 3138
Baubliaik502
Būbeliaik22
Budriaik208
Būdviečiaik1
Bumbuliaik2
Dupulčiaik463
Egliškiaik26
Greičiaik-
Jokūbavask502
Kalno Grikštaik4
Kėkštaik23
Kluonaliaik131
Kukoriškiaik9
Kumponaivs3
Laumalėsk11
Mikoliškiaik93
Mišučiaik9
Nausodisk154
Petreikiaik31
Petrikaičiaik32
Raguviškiaik355
Rubuliaikd190
Slučkaik9
Suktiniaik7
Šašaičiaik14
Toliaik38
Utriaik8
Valėnaik127
Žygaik18
Žutautaik144
Žutautų Medsėdžiaik2

Kupiškio rajonas

25676

Kupiškism8786
Subačiusmtg1369
Alizavos apylinkė 2352
Abejutaik19
Alizavamstl399
Auliškisk-
Bakšėnaik209
Bartašiškisk6
Berniūniškiaik6
Besąspariaik2
Buožiaik28
Čečiškiaikd-
Dabramisliaik4
Daukučiaik29
Daukutėliaik-
Dičiūnaik-
Elniškiaik17
Girbučiaik16
Girsteikiaik78
Gyvakaraik184
Gliaudeliaik23
Griciūnaik34
Grincagalėk5
Gumbeliaik3
Jasiškisvs3
Juodiniaik19
Kalnagaliaik50
Kalnuočiaik2
Klingaik7
Kreiveniaik17
Kunigiškisk14
Kuokiškisk10
Laičiaik48
Likalaukiaik17
Maldiniškisvs-
Mantvydaik29
Mazgeliškisvs-
Miliūnaik23
Mirgaik6
Nodiejiškiaik36
Pabūdysk15
Pagojėvs-
Palėvenėlėk216
Paliepiaik-
Patrakėk11
Petrošiškisk11
Pilviškiaik8
Prūsagalėk5
Ratautiškisk2
Repeniškisk10
Rudikėliaik-
Rukšiškisvs-
Ruodikaik17
Sabuliškiaik9
Salamiestismstl275
Stuburaik60
Suvainiaik3
Tekliampolisk-
Tuitaik11
Uogbalėk5
Užubaliaik4
Vainiūniškisk96
Viežgaik8
Zasinyčiaik22
Žadeikiaik42
Žaideliaik171
Žiliaik8
Kupiškio apylinkė 4242
Akmenytėk9
Aleksandrijak112
Antašavamstl240
Astravaik41
Aukštupėnaik377
Ažubaliskd3
Ažuolytėk18
Bagdonysk37
Bedaliaik6
Bikonysk16
Biriečiaik35
Braskuškisk1
Bukėnaik8
Čiovydžiaik39
Čiuladaik-
Daršiškiaik87
Didžprūdėliaik54
Didžprūdžiaik90
Drūlėnaik55
Dumbliūnaik16
Duoniūnaikd5
Duorpiaik62
Dvaramiškisk5
Gaižiškiaik-
Gikonysk12
Gindviliaik46
Girvalakiai Ik-
Girvalakiai IIk-
Griauželiškiaik12
Iciūnaik13
Intapaik5
Jutkonysk85
Kauniškisk2
Keršuliškiaik37
Kiaulėdžiaik3
Kikonysk38
Kinderiaikd62
Kreiveniškiaik-
Kuosėnaik29
Lamatosk-
Laukminiškiaik48
Liesnosiosvs2
Maugaraik19
Mirabelisk16
Ničiūnaik34
Ožkiniaik71
Paberžiaik40
Pajuodupėk25
Paketuriaik260
Palėvenėvs3
Paliepėliaik1
Papiliaik108
Pašepetisk30
Pyragiaik118
Plundakaik36
Puponyskd3
Račiupėnaikd12
Rėkučiaik1
Samarskak1
Skodiniaik46
Slavinčiškisk48
Stičkalnisk22
Svideniaik165
Šalnakandžiaik5
Šepetak656
Šnipeliškisk103
Tebešiūnaik12
Trasykiaik1
Uoginiaik184
Užubaliaik5
Varniškiaik19
Vėžionysk145
Viktariškiaik31
Vilkiškiaik2
Vilniusk1
Virbališkiaik253
Visgiūnaik17
Žeguniaik22
Žemaitėliaik6
Žiūriškiaik11
Žižmariškisk-
Noriūnų apylinkė 4259
Akmeniaik23
Atkočiškiaik10
Aukštaičiaik32
Bagdoniškiaik7
Bajoriškiaik7
Baronaik2
Beržytėvs-
Byčiaik200
Bitaitisk3
Blizgėvs3
Bražiškiai Ik4
Bražiškiai IIk5
Budrionysk13
Buivėnaik27
Bukonysk2
Butrimaik11
Čečeliaik31
Čižovkak-
Didžiagraščiaik6
Dūbliškiaik5
Dvariškiaivs10
Girelėk-
Girėnaik10
Gražiškiaik2
Gudgalysk5
Ilčiūnaik9
Ilgučiaik8
Jauniūnaik10
Juozapavavs-
Kantrimiškisk5
Karaliūnaik32
Karklynėk18
Kirdiškisk3
Kukaukavs3
Kumpiniškisk4
Kumponiškisk-
Kunčiaik15
Lukonysk248
Maksvyčiaik40
Masilioniškisk4
Mažionysk4
Mieliūnaik121
Morkūniškisk-
Mutkūnaik20
Noriūnaik1396
Oniūnaik26
Padegsnysk6
Padembisk4
Pagirėk4
Pakarkliaik2
Palėvenėmstl91
Paliepėvs3
Pamarnakiaik11
Paprūdžiaik72
Paryžėk5
Paruosiaik9
Pasubatėk1
Paviešintysk36
Plačeniškiaik9
Puponyskd142
Račiupėnaikd5
Radžiūnaik19
Raugališkisk2
Ropiškisk5
Rudiliaik512
Rudiškiaik5
Siauriaik94
Sidarovkak-
Skverbaik101
Smėlinkak15
Smilgiaik55
Stirniškiaik54
Stračniaik50
Subačiusmstl226
Subačiusvs17
Suvainiškisvs2
Šalteniaik9
Šatiliškisk-
Šaukliškiaik36
Šiaudiniaik13
Terpeikiaik56
Tylučiaik-
Vaideginėvs1
Valakaik67
Varaniškiaik67
Vasalavak5
Vėveliškisk2
Vigodkak6
Vivuliaik13
Zakelinėk-
Zalietiškiaivs5
Žvėriaik32
Žviliūnaikd3
Žvirblionysk3
Skapiškio apylinkė 2257
Ažubaliskd-
Ažuvadžiaik24
Bajoraik23
Beštupisvs5
Biliūnaik112
Blizgėk-
Cegelnėvs2
Čypeliaik16
Čypiškiaik3
Čivaik1
Čivonysk27
Dailiūnaik95
Daugiškiaik9
Degintinisvs-
Duoniūnaikd28
Dzivoniškisk-
Eičionysk25
Girvalakiaik6
Gūraik6
Jaučiapievisk1
Jokšiaik2
Jokšiškiaik-
Juozapavak-
Jurėniškiaik10
Kandrėnaik88
Kandrėnėliaik17
Kepuriaik6
Kepuriškisvs-
Kereliaik30
Kirkėnaik-
Kreipšiaik163
Labdiškisk-
Laibiškiaivs-
Laičiaik211
Lazdynupisvs-
Mičiūnaik16
Mikiškiaik10
Mikniškiaik-
Mirabelėlisk4
Misiukiškisk5
Miškonysk34
Mituvak4
Naiviaik278
Narbutaik5
Paliesiskd-
Pocauskaik14
Puponys Ik28
Skapiškisgst140
Skapiškismstl481
Skapiškisvs27
Slabadak8
Staniuliškisvs6
Stukaik4
Stukonysk5
Šileikiškisk-
Šimiškiaik11
Šiurpiškiaik-
Švedukalnisk46
Tatkonysk102
Topolisvs5
Totoriaik27
Tviraik44
Vaduvosk7
Vainiškiaik2
Vengriškisvs7
Vergučiaik4
Vėžėliaik18
Vilniusk-
Žardeliškiaivs2
Žiogaivs3
Šimonių apylinkė 2411
Abručiovkak-
Adomynėk331
Adukiškisvs1
Aluotosk54
Apirbaik2
Ažubaliai Ik2
Ažubaliai IIk3
Bartešiškėsk-
Beregiaik22
Brakniaik3
Bugailiškiaik56
Butėnaik52
Butkūnaik18
Čvikliaik4
Dapšiaik18
Daukaik4
Druskiaik28
Gaigaliaik51
Galsiškiaik15
Gegužiniaik13
Geiminiaik6
Inkliuzaik16
Juodlaukysk3
Juodpėnaik290
Juodžiūnaik100
Jurgeliškiaik4
Jurkštaik19
Kairiaik3
Kalnelisk3
Karaliūniškisk5
Keginiaik71
Kepurynėk3
Kinderiaikd5
Kurapkiškiaik1
Labeikiaik1
Lanauskaik9
Linkiškiaik12
Lipkiškėsk4
Lukošiškisk-
Malvinavak2
Margavonėk8
Mazgeliškiaik4
Mieliūnaik98
Mielošiaik-
Migonysk204
Miškinėliaik8
Naujikaik23
Nočiūnaik59
Obonysk35
Pagojėk-
Paižinysk10
Pajuodbalysk4
Paliesiskd-
Papušėk1
Pelyšiaik51
Pukniaik10
Punkiškiaik13
Puodžiukiškiaik2
Puodžiuliškisvs4
Puožask6
Puponys IIk9
Pūstelninkaik1
Puzionėliaik11
Puzionysk4
Raukštonysk15
Rozalimask2
Ruzgaik11
Sokonysk18
Starkonysk21
Šapalaik6
Šereliaik3
Šernupysk12
Šetekšnosk5
Šileikiaik6
Šimonėliaik1
Šimonysmstl447
Tumasonysk14
Uldukiaik-
Uogšilysk13
Vairiškiaik3
Varneliškiaivs-
Vėderiškiaik8
Vidugiriaik3
Vilviškiaik2
Visbaraik9
Vodonysk13
Žeimiaik-

Lazdijų rajonas

33418

Lazdijaim5485
Veisiejaim2079
Būdviečio apylinkė 1470
Aštrioji Kirsnak130
Bielėnaik37
Bilvyčiaik27
Būdvietisk187
Bulotiškėk25
Burbiškiaik4
Dainavėlėk51
Derviniaik57
Dzūkaik189
Filicijanavask-
Gurčiškėk9
Inkistaik-
Jaseniaukakd13
Jukneliškėk170
Kelmaičiaik12
Kybartaik4
Mastaukak2
Natalinak6
Pagrūdaik31
Palūnaik92
Papartėliaik110
Stumbagalvėk116
Varnakampisk3
Vidzgailiaik107
Vilkakarčemėk-
Vilkinyčiak-
Vingrėnaik28
Virbalaik41
Vosyliškėk-
Zelionkak19
Kapčiamiesčio apylinkė 1556
Alekniškiaik7
Bugiedak53
Burbaik13
Dumbliauskaik40
Gerveliaik2
Gryckavask-
Gulbiniškėk30
Ivoškaik36
Jančiuliaik27
Jezdask8
Kalviaik36
Kapčiamiestismstl719
Kareivonysk40
Kauknorisk2
Kuodžiaik3
Macevičiaik-
Mėčiūnaik71
Menciškėk39
Mikališkėk15
Nasūtaik18
Navikaik9
Padumbliaik49
Palačionysk6
Paulenkak-
Paveisininkaik32
Pertakask3
Purviniaik13
Semoškaik37
Simaniškėk5
Sirguškėk7
Stalaik4
Subačiaik9
Sventijanskaskd17
Vainežėrisk34
Vainiūnaik44
Valentaik52
Varviškėk66
Volskaik4
Žmirklėsk6
Krosnos apylinkė 1147
Birsčiaik197
Grabaukak50
Krasenkak23
Krosnamstl396
Naujavalakiaik16
Olendraik7
Pėdiškiaik24
Ramanavask157
Saltininkaik66
Tūriškiaik45
Vartaik139
Vytautiškėk27
Kučiūnų apylinkė 932
Akmeniaikd163
Aradninkaik17
Briniaik26
Kalėdiškiaik17
Kaženiaik41
Kučiūnaik235
Miškiniaik298
Pazapsiaik71
Pieniuočėk2
Puodžiškėk46
Saločiaivs-
Sapiegiškiaik15
Zelionkak1
Lazdijų apylinkė 2525
Agariniaik61
Akmeniaikd8
Aukštakalniaik35
Avižonysk73
Bajoriškiaik124
Beviršiaik4
Būdak5
Buktak7
Buniškiaik68
Dyviliškiaik93
Dumblisk39
Elzbietinavs-
Galiniaik31
Gilbietisk5
Giraitėliaik9
Grikapalisk18
Janaslavask4
Jaseniaukakd-
Juozapavask18
Jurčiūnaik58
Kaimeliaik11
Kasteletiškėk2
Katkiškėk2
Klapotkėk2
Kukliaik249
Kvitiliškėk31
Lazdijaik483
Leonardavask8
Marčiukonysk13
Nekrūnaik19
Nemajūnaik220
Neravaik110
Neravėliaik-
Padumbliaik25
Panarvėk84
Papalazdijai Ik111
Papalazdijai IIk29
Puodžiaik-
Salosk213
Stankūnaikd10
Šadžiūnaik18
Šulneliaik24
Šventežerisk6
Tarnaukak13
Udininkaik10
Vieštartaik63
Žemaitkiemisk109
Leipalingio apylinkė 5020
Baltoji Ančiak2
Barzdžiūnaik75
Beržiniaik24
Butelionysk1
Cimaniūnaik65
Černiauskaik14
Čivonyskd30
Degėsiaik30
Didžiasalisk136
Diržaik51
Drapaliaik32
Druskininkėliaik46
Dubraviškėsk-
Dulgininkaik18
Gailiūnaik401
Gerdašiaik40
Guobiniaik62
Guronysk8
Jakonysk8
Janavask4
Jovaišiaik209
Kamorūnaik55
Karalinavasvs2
Kaziuliaik53
Krivonysk33
Leipalingisk67
Leipalingismstl1829
Liepiškiaik54
Lipliūnaik66
Margaik5
Mažonysk64
Miciūnaik24
Mizaraik52
Paliūnaik41
Panemunėk34
Paseirėk16
Pateraik29
Purviškėk-
Radvilonysk23
Raudonikiaik22
Ricieliaik234
Ringėliškėk22
Sakniavak39
Saltoniškėk39
Savanoriaik77
Smarliūnaik92
Snaigupėk97
Stračiūnaik105
Sventijanskaskd2
Šadžiūnaik106
Šaulėnaik18
Taikūnaik32
Tautėnaik25
Vaikšnoriškėk2
Varnėnaik239
Veršiaik20
Vileikiaik10
Vilkanastraik24
Vilkininkaik83
Voveryskd4
Zasčiūniškėk10
Žvikeliaik15
Noragėlių apylinkė 1582
Buciniškėk9
Dubravaik9
Ginčionysk79
Gudonysk114
Juozapavičiaik93
Krikštonysk413
Kučiuliškėk2
Makariškėk12
Mangarotask21
Mankūnėliaik147
Noragėliaik151
Onciškiaik61
Raičiaik48
Seiliūnaik227
Seirijočiaik119
Šlapikaik3
Vosbūčiaik60
Žilvičiaik14
Seirijų apylinkė 2491
Baraučiškėk14
Barčiūnaik50
Beistraigiškėk8
Buckūnaik132
Bukaučiaik58
Cibūliaik9
Cijūniškėk27
Gervėnaik159
Kudrėnėliaik32
Lapšiusk118
Linksmojik17
Meteliaik337
Miesto Kolonijak54
Mockonysk32
Oktak20
Paserninkaik131
Pošniak29
Raganiškėk28
Rusonysk54
Seirijaimstl1010
Statiškėk26
Šilaičiaik12
Vainiūnaik134
Šeštokų apylinkė 2513
Bagatėliusk14
Balabostėk2
Baravak12
Beviršiaik11
Birutak77
Bludiškiaik5
Būdak3
Čėsniškėk2
Delnicak42
Delnickaik9
Didžioji Krisnak155
Egliškiaik16
Elveriškėk9
Gembašilisk16
Gudeliškėk30
Gumbeliaik23
Karkliniškėk1
Karužaik117
Keistutiškėk2
Kelmynaik23
Kirsnelėk59
Krosnėnaik84
Lopiškiaik10
Maišymaik63
Makaučiškėk10
Mikniškiaik154
Naujoji Kirsnak220
Neravaik25
Pakirsniaik70
Rimietiskd8
Roliaik77
Rudaminamstl286
Skaistučiaik27
Smalininkaik-
Šeštokaimstl759
Šilėnaik22
Švedakampisk5
Tautrimaik65
Šlavantų apylinkė 1656
Akuočiaik58
Aleksiejiškėk28
Avižieniaik292
Babraik89
Bagdononysk145
Bajoriškėk2
Buteliūnaik90
Demeniškiaik63
Gegutėk43
Graužaik11
Jonkiškėk6
Kanaukaik9
Mikabaliaik82
Nakrūniškėk24
Naujasodisk9
Paliūnaik67
Paročkėk10
Ročkiaik105
Spartaik53
Straigiaikd82
Straigiškėk20
Sutrėkd5
Šlavantaik68
Vabaliūnaik8
Vaickūniškėk51
Žagariaik236
Šventežerio apylinkė 1110
Babraik42
Burakavask44
Ežerėliaik63
Janėnaik153
Mikyčiaik262
Prapuntaik65
Raistaik1
Sabinavaskd4
Straigiaikd4
Sutrėkd-
Šventežerismstl458
Žališkėk14
Teizų apylinkė 1834
Babrauninkaik76
Bakšiaik11
Barčiaik120
Giraitėk48
Gurčiškėk8
Kamenkak54
Kurdimakščiaik35
Lozarkak4
Marinkak3
Murgaik4
Padusysk20
Papečiaik81
Petravičiaik61
Prelomčiškėk34
Prygak64
Randiškėk44
Rimietiskd5
Sabinavaskd16
Seimeniškiaik102
Skovagaliaik48
Staidaraik34
Staigūnaik16
Stebuliaik153
Teizaik351
Teizininkaik108
Vaideliotaik11
Verstaminaik300
Zebrėnaik14
Znicak9
Veisiejų apylinkė 2018
Abarauskaik25
Ančiosk6
Barčiaik205
Barteliaik17
Bebraik1
Bertašiūnaik26
Čivonyskd48
Dainaviškiaik90
Dvarčiškėk23
Galstaik22
Gudeliaik97
Ilgininkaik32
Juškonysk88
Kailiniaik114
Kalveliaik97
Klepočiaik89
Kuolonysk33
Laibagaliaik58
Mikalinak16
Murgeliaik-
Neliubonysk27
Norkūnaik-
Novartiškėk3
Paliepisk52
Paveisiejaik45
Petroškaik155
Pšeimak-
Radvilonysk86
Rūdak65
Salučiaik8
Senkonysk66
Smališkėk16
Snaigynask27
Stankūnaikd14
Šapuraik45
Šilainėk1
Šutronysk22
Valančiūnaik12
Viktarinask158
Vytautaik129

Mažeikių rajonas

60899

Mažeikiaim43547
Sedam1500
Laižuvos apylinkė 1156
Auksūdysgst5
Auksūdysk378
Barystėsk18
Dargiaikd-
Duobgiriaik4
Kalniškiaik-
Laižuvamstl557
Lendriškiaik16
Pakliaupisk15
Palaižupėk13
Purpliaik100
Purvėnaikd-
Stumbraik50
Varninėk-
Žiogaičiaikd-
Mažeikių apylinkė 2142
Antanavak4
Bugeniaikd465
Dargiaikd73
Gargždaik15
Juodeikiaikd1
Kalnėnaikd32
Krakiaik553
Kuodžiaik9
Kurmaičiaikd12
Linksnakiaik32
Maigaik3
Miliaik4
Naikiaik112
Pumpuraik55
Purvėnaikd266
Ruzgaik165
Sovaičiaik71
Troškučiaikd71
Urvikiaikd20
Zastaučiaik20
Žiogaičiaikd159
Reivyčių apylinkė 1588
Buknaičiaik398
Dargiaikd10
Fermak11
Kabaldikaik13
Kalnėnaikd21
Kirkaik4
Knabikaik65
Kurmaičiaikd3
Kušlėnaik67
Leckavamstl216
Mantvydaik30
Miškėnaik2
Reivyčiaik258
Troškučiaikd6
Tulnikiaik144
Urvikiaikd340
Sedos apylinkė 2105
Arvydiškėk31
Beržėnaik22
Butikiaik35
Dagiaik176
Dingailiaik19
Domėnaik29
Dūmaičiaik23
Grūstėk108
Kalnijosk240
Ketūnaikd7
Kuisiaik21
Kulšėnaik102
Mažaičiaikd2
Nausodėk51
Pabradumėk60
Padvarninkaik56
Paežerėk41
Pagardėk96
Pasruojėkd11
Renavask134
Rimoliaik9
Rubikaliaik11
Skėriaik67
Šiliaikd8
Tiškaik36
Tvaskučiaikd10
Uikiaik23
Užežerėk300
Vadagiaik322
Žadeikiaik55
Šerkšnėnų apylinkė 2085
Balėnėliaikd-
Bugeniaikd2
Daciaik15
Girkaliaik6
Gudiškėk6
Kalniškiaik35
Ketūnaikd81
Kirkliaik10
Lėlaičiaik14
Liūdėnaik7
Mantvydžiaik6
Mažaičiaikd16
Pašerkšnėk44
Plinkšėsk488
Račiaik82
Rubikaik180
Rupėkiaik46
Skuodiškiaik143
Šerkšnėnaik386
Užpelkiaik14
Žemalėk504
Tirkšlių apylinkė 3792
Balėnosk593
Bružaik76
Daubariaik145
Gauryliaik30
Geidžiaik167
Jautakiaik34
Jonaičiaik-
Kruciaik47
Lėlaičiaik38
Lėteniaik106
Medžialenkėk7
Paventėk8
Pievėnaik164
Plėnakiaik70
Spurganaik146
Tirkšliaimstl1628
Užlieknėk476
Voveriaik57
Židikų apylinkė 2984
Asteikiaik14
Bataičiaik5
Bučiškėk7
Bukančiaik27
Dapšiaik54
Dautaraik50
Giniočiaik10
Griežėk12
Juodeikėliaik35
Juodeikiaikd86
Kentaučiaik17
Kražiškiaik21
Kugiaik38
Kukiaik39
Liepkalnėk-
Liūliškiaik27
Milteniaik-
Obeliškiaik27
Pakvistisk3
Palūšėk12
Parakalnisk20
Paviliotėk90
Petraičiaik67
Pikeliaimstl503
Pocaičiaik22
Račaliaik245
Repšiaik18
Ritinėk253
Senmiestėk85
Strygalėk7
Sudintaik23
Sugaudžiaik30
Šeiriaik4
Šiliaikd39
Tvaskučiaikd22
Ukrinaik518
Viliotėk5
Žibininkaik-
Židikaimstl549

Molėtų rajonas

27324

Molėtaim6843
Alantos apylinkė 2502
Adomiškėlisvs19
Adomiškisk6
Alantak112
Alantamstl446
Alantėlėvs4
Antakščiaik52
Antaliežiaik51
Avilčiaik44
Ažubaliaik3
Ažuprūdžiaik4
Bajoraik8
Bareikiaik33
Bučiškiaik2
Buržilaik14
Cezariškisk6
Dauniškiaik2
Degsniaik6
Dobeikiaik17
Duobiniaik1
Duobytėk7
Gabrieliškisvs2
Gaidamoniaik4
Gaigalaik16
Galiniaik11
Gegužinėvs1
Glembuvkavs6
Išdegavs2
Janonysk32
Jauraik9
Juodiškiaik5
Juotiškėsk9
Juozapavak9
Jurgiškisvs2
Kadariškėsk2
Kadūnaik2
Kalviaik25
Kameniškisk4
Karalinavak31
Karališkėsk5
Kazlaik39
Klabiniaik89
Liobiškiaik5
Mackėnaikd1
Maišiakulėk16
Marcelinak7
Meilelėk7
Mokyliaik10
Motiejūnaikd24
Naujasodisk876
Paąžuoliaik16
Padvarniaik21
Pagiriaik3
Pagojysvs1
Pagulbisk3
Pakryžėk10
Pasuojėk-
Patiltėvs2
Pavirinčiaik19
Piešiškėsk44
Rasokalnisk1
Runionysk103
Salosvs2
Sedūniškisk2
Semeniškisk4
Semenuvkak3
Sikariškiaik10
Sikūniaik7
Skritakalnisvs-
Smėlinkak-
Spuliaikd4
Svobiškėlisk23
Svobiškisk31
Šemetiškiaik12
Šilelisk3
Šilinkak15
Tiesiūniškiaik11
Tijūniškisk6
Tomiluvkak16
Triberžiaikd2
Ukrainkavs-
Uosipiaik6
Vaikšniūnaik3
Varnasalisvs2
Vastapaik13
Viktoriškisvs2
Vilniškisk3
Zapijuvkak8
Želtiškiaik3
Balninkų apylinkė 1887
Agatavak-
Aklušėk51
Alantėlėk7
Aleksandravavs-
Antamakiaik1
Antanava Ik3
Antanava IIk-
Antanuvkak1
Aparaik-
Astranijak3
Ažuožeriaik3
Balninkaimstl561
Balninkėliaik1
Čereškosk25
Dapkūniškiaik270
Dapulšisk3
Dvarniškisk2
Galaik7
Galubovkak-
Gėliogaliaik67
Gilužiaik45
Girsteitiškisk212
Gruodžiaik35
Jaruliškisk-
Juodiškisk10
Juodpurviaik5
Kampaik2
Karališkisvs2
Kazimieravak6
Kibildžiaik11
Krūmiškiaik10
Kuktiškisvs-
Kuliabridak-
Labeliaik10
Laičiaik125
Libertavak15
Mediniškiaik7
Migiškiaik17
Narušiškisk3
Pabaldiškisk13
Pabaldonėk5
Pabaraik16
Paberžėk5
Pagojaik2
Pagrindak4
Pakeršiaik-
Papiškiaik6
Paraisčiaik4
Paraudinėvs8
Perkaliaik91
Petrikiškiaik4
Petruvkak5
Pikietkak-
Pusvaškiaik-
Raudoklėk7
Rūtėnaik6
Skerdimaik9
Spragilaik3
Svetlavak-
Ščiurysk1
Šileliaik5
Šmotiškisk5
Šunakojaik56
Trakaik6
Trumponysk33
Upeliškisk4
Valentinavavs2
Valiaik4
Vališkiaik3
Vanaginėk10
Vengriaik12
Verėjimaik-
Zapaškak20
Zapolėk-
Zatiškisvs2
Žygeliškisk16
Čiulėnų apylinkė 1721
Aidiečiaik28
Aigėlaik3
Aiteradak3
Akmeniaik54
Andrioniškisk17
Anomislisk20
Antadūrėvs5
Antamalkestėk5
Antatiškėsk17
Bimbiriaik28
Braškiškėsk1
Cezariškiaik15
Čiulėnaik33
Damošiškėsk14
Drąsėnaik64
Gaidalaučiznak-
Gaidžiaik23
Gečiaikd4
Gečionysk1
Geležninkaik3
Giliosiosk2
Gorneliškėsk10
Graužėvs1
Ivankosk5
Janaukak20
Janušiškėsk3
Juodėnaik106
Juodiškėsk3
Kabeliaik6
Kemetiškiaik85
Kėveliaik16
Krivitiškiaik-
Kuliniaik8
Kulionysk41
Kumelynėk3
Levaniškiaik249
Mieliūnaik13
Mindučiaik36
Navasiolkak2
Oželiškėsk2
Padkamariaik8
Padumblėk4
Painketriaik5
Pakubėtiškiai Ik20
Pakubėtiškiai IIk8
Pašeikisk2
Pavarnynėsk5
Pikietkavs3
Purvėnaik48
Raudonėlėk2
Rudiliaik39
Saladiškėsk4
Sanklodiškėsk6
Sklėriškėk6
Sližiškiaik3
Smėlinkavs13
Smilgiaivs2
Spaskosk18
Stacijavak25
Stirniaik3
Strakėnaik34
Stroliškiaivs-
Šaltupysk5
Šeikiaik16
Šeštokiškėsk54
Taitiškėsk6
Toliejaik414
Užsienisk2
Varniškiaik4
Vyšnelėsk3
Zagurtiškėsk10
Dubingių apylinkė 1518
Adomaitiškiaik5
Antanavavs1
Arabijavs10
Arbiškiaik3
Barkuškiaik2
Bijutiškisk244
Brazdoniškiaivs1
Ciūniškiaik83
Čečerviškiaik4
Čimbaraik10
Dailidiškiaik20
Degsnėk2
Didžiokaik37
Diskavavs5
Drąsiaik28
Dubingiaik10
Dubingiaimstl256
Galiniaik2
Gasparėnaik-
Gaveikiaik9
Giraičiaik43
Gramiškiaik-
Graužinkavs-
Grybiškiaik16
Grinkliškiaik10
Gudeikiaik12
Gurakalnėk1
Gurniaik3
Guroniaivs4
Jasiuliškiaik12
Jasiūniškiaik12
Jurkiškisvs4
Kamastak7
Kartuvėlėvs2
Kieriškiaivs6
Kliukaik21
Kmeliaukakd2
Kovaičiaik18
Krasnogurkak2
Kreiviškiaikd36
Kulundžiaik17
Kuriškiaik13
Kužaik4
Labotiškiaik16
Laumikoniaik42
Lauryniškiaivs-
Liudgardavs4
Markeliškiaivs7
Marozaukak27
Melužiaik-
Miežoniaik58
Mikališkiaik6
Murališkiaik58
Namališkiaik1
Pajaurėk9
Paspieškak1
Piktaraistisk5
Pilviškiaivs7
Pivoriūnaik16
Radžiūnaik17
Raznatolkaik7
Roputėnaikd2
Rudokaik22
Sabaliankavs6
Sarališkiaivs6
Skauroniškiaik-
Skorenikaik10
Skroblynaik1
Smailiaik53
Šakimask3
Šiupieniškiaik15
Trumpakojaik7
Tumenčiznak13
Turliškiaik9
Užugiriaik8
Varniškiai Ivs6
Varniškiai IIvs7
Vėdaraik18
Verbyliškiaivs7
Vieversiaik6
Vilkaraisčiaik2
Voroniaik36
Zaberžak1
Žalktynėk22
Giedraičių apylinkė 2702
Abramaučiznak3
Akmenkak4
Aleksandriškiaik7
Alkak1
Ambraziškiaik169
Antajuodžiaik19
Antapusnėk7
Aukštinėvs8
Baravykynėk4
Baskaik7
Bekešiaik1
Bekupėk267
Bilšiaik9
Bilšiaivs-
Bitėnaikd9
Buzaičiaik7
Čivyliaik15
Daubariškiaik12
Dauduliaik12
Daujočiaik21
Dienavagiai Ik25
Dienavagiai IIk32
Dūdėnaik21
Gailiškiaik2
Gailiūnaik21
Galinavavs3
Gerčiukaik-
Giedraičiaimstl721
Giedraičiaivs2
Gižiaik6
Granicak4
Gubesak4
Gubesavs-
Jančiūraik2
Jauraik11
Juozapavak7
Juozapuvkak4
Kalnaik-
Kalniškiaik4
Kamaraučiznak13
Karkažiškiaik2
Karklynėk4
Karužalaukisk6
Kazliškėliaik6
Kazliškiaik9
Kojeliškiaik7
Kopūstiškiaik3
Kraujaleidžiaik92
Kupriškiaik22
Kuveniaik21
Latviaik2
Laumėnaik14
Ledamušiaik1
Liesuvkak2
Lyginiaik1
Linučiaivs3
Marguoliaik14
Martyniškiaik23
Masiuliškiaik3
Medinaik2
Miškiniaik-
Miškiniai Ivs20
Miškiniai IIvs2
Mūravankak4
Navynavs2
Ožkiniaik22
Padvariaik25
Padvarysk20
Paežeriaik4
Papiškiaik34
Pašilėvs14
Pašiliaik26
Pikietak4
Piliakiemiaik74
Pusnėk89
Pušalotai Ik39
Pušalotai IIk9
Račiškiaik6
Raktariškiaik3
Raupiškiskd5
Ridvoniškiaik16
Ringeliaik10
Sadauskaik4
Sičiūnaik14
Skrebuliaik25
Smėlinkak1
Spiegiškiaik-
Stalėriškiaik23
Staškūnaik17
Suvalkynėk3
Šakališkiaik8
Šaltabarščiaik2
Šalteniaik5
Šaltupysk5
Šareikiškiaik29
Šarkiškiaik8
Šešuoliaik11
Šiaudiškiaik8
Šiaudžiaik29
Šilavs2
Šiupieniaik19
Taukeliaik-
Ūlyčėlėk20
Vaičeliaik9
Vaikučiaik-
Varijatkak32
Verbylaik8
Vigadkavs3
Vileikiškisvs-
Vyteikiaik4
Vitiškėsk1
Zanėnaik50
Žalvariaik198
Ždoniškiaik3
Žvangučiai Ik14
Žvangučiai IIk1
Žvirbliškėsk9
Žvyrinkavs8
Inturkės apylinkė 1985
Aleniškėsk2
Alkūnaik4
Andrašiūnaik25
Antagaluonėk20
Arielynėvs-
Ažuožeriaik30
Babačiznak12
Balčėnaik7
Bambėnaik19
Bambėniškėk2
Barutiškiaik2
Bebrusaik6
Bebrusėliaik1
Beinašilisk1
Beržinėvs4
Bučeliškėk12
Bulaučiznak23
Butkaučiznak12
Dagūniškėsk2
Dailidėsk55
Damačiznak1
Daujotiškėk16
Dirvoniškėsk2
Dūdanosiaik28
Egiptask6
Gaidžiūnaik28
Gališkėsk2
Garšvėnaik20
Goliaik9
Grabniokask8
Grubiškiaik5
Gugialaukisk5
Inturkėk282
Iždagaivs4
Jaunukampisk4
Jotoniškiaik4
Jukniškiaik23
Juršiškėsk6
Kačergaik34
Kačiūniškiaik21
Kamužėvs1
Karalinavak5
Kaušiniaik18
Keršėniškėk57
Kertuojak15
Kūmonyskd14
Kuolakasiaik11
Laputėnaik8
Laukininkaik27
Liepeliškiaik1
Liešiškėsk13
Lukštinkak3
Maciūniškėsk4
Mackonysk35
Malinaučizna Ik-
Malinaučizna IIk2
Manatoniaik11
Maniškėsk2
Matelėnaik8
Mateliaik4
Medinaik11
Miežonysk187
Migdoliškėsk2
Mikalojiškisk24
Milašiškėsk3
Naujasodžiaik26
Noreikiškėsk14
Pabebrusėk6
Pagaluonėk78
Pagojėvs1
Pakrovaik19
Palakajysk7
Paliepiaik12
Papiškiaik33
Pašulniškiaik32
Patilčiaivs5
Pavašuokysk4
Pikčiūniškiaik8
Putriškėsk3
Rabinaukak2
Rasteniškiaik4
Raukučiaik5
Rudesak8
Rudesėlėk7
Rutonysk27
Sadaniškiaik10
Sikariškiaik-
Simančiaik28
Sklėriškėsk7
Skroblynaik7
Spačiūniškiaik-
Stanuliškėsk3
Steponiškiaik2
Straškūniškėsk-
Suduikiai Ik17
Suduikiai IIk1
Surguškėk3
Surguškiaik-
Ščiurysvs1
Šniūraik6
Trandiškėsk12
Traniškiaik22
Ūtak124
Utiškiaik4
Užtilčiaik43
Vaikštėnaik39
Varlynėk6
Vengelkavs3
Vilpiškiaik8
Vymančiaik5
Vitiškėsk2
Vyžiniaik52
Zamokėliaik9
Žalėniškisk2
Žankiškiaivsd-
Žeimeliaik10
Žeimiaik41
Žvirbliškėsk4
Joniškio apylinkė 2125
Alkak1
Alkūniškiaik7
Andrulėnaik15
Antakalnisk20
Antašventėk16
Arnionys Ik294
Arnionys IIk130
Ažulankak-
Ažupravalisk23
Baluošavs5
Barkeliškiai Ik13
Barkeliškiai IIk17
Bendžiukaik29
Bijūnaik16
Bimbiškiaik13
Binkūnaik20
Burnėnaik50
Cegelnėvs4
Čistaborak9
Dagiškėsk6
Didžialaukisk3
Dirvonaivs-
Dirvoniškėsk14
Gačkiškiaik43
Giraitė Ivs7
Giraitė IIvs-
Giriniaik11
Giriniaivs-
Graužiniaik34
Grybėnaik4
Gruodiškiaik7
Gureliaik12
Jakūbėniškiaik6
Januškosk2
Joniškismstl336
Juodažeimiaik5
Juodenėnaik15
Jutonysk37
Kertadalėk16
Keruliaik23
Kruopinėvs2
Kūmonyskd15
Kupeliškisvs1
Labaišiškiaivs4
Lakagiriaik9
Maldžiūnaik33
Malūnėlisk11
Mažuliaik15
Medeikiaik24
Meškalydinisk12
Našiškiaik2
Nikajavs-
Orališkiaivs6
Ožkiniaivs2
Paąžuoliaik24
Pakamanysk5
Pakapėvs1
Palepšiškiaik2
Paprūdėk23
Pavandenėk16
Pažvėrinėk3
Plerniškiaivs-
Poliesėk6
Pūkeniškiaik10
Raklėniškisk2
Rapėjaik18
Raubiškiaik27
Sadainiaivs-
Sakališkėsk67
Savidėnaik65
Skardžiaik20
Slabadak19
Sliūzaivs2
Sosnuvkavs4
Stebuliaik28
Stebuliškiaik13
Surgėnaik47
Sutrėnaik20
Šaukšteliškiaik3
Šlavinak7
Šlavinkavs2
Trakaik4
Vidugirisk24
Vilkaraisčiaik3
Vyžiniaik6
Zabalinak43
Žaugėdaik164
Žaugeniškiaik25
Žydavaisiaik21
Žvėrynasvs2
Luokesos apylinkė 1794
Adomaitiškiaivs15
Aktapolisk12
Alksniškėsk15
Antailgisk5
Antanavak2
Antapuntėk9
Antapusnėk7
Ažubaliaik236
Ažuluokesak12
Ažušiliaivs3
Bajoraik50
Bebrusaik16
Bitėnaikd10
Degsnėk6
Druskiaikd-
Gojusk19
Golbak12
Grabastavs1
Gulbinėk3
Gundavak9
Inketriaik14
Janaukak2
Jauros Ik43
Jauros IIk10
Juškeliaik10
Kairionysk33
Kaližaik25
Kampaik7
Kanapelkak129
Kaulakiaik15
Kavalniškiaik13
Kazimieravak10
Kazokaik14
Kijėliaik231
Kirneilėk34
Kmeliaukakd10
Kreiviškiaikd7
Lėliaik24
Leliūnaik25
Luokesak136
Miškiškiai Ik17
Miškiškiai IIk17
Naraginėk5
Paduobužėk3
Pakryžėk9
Palukštinėvs3
Paluokesak22
Papuntėk5
Pašilėk12
Paškonysk11
Pavarnynėsk5
Pečiuliaik10
Promislavak6
Pumpuriškėk2
Raupiškiskd23
Rimučiaik40
Roputėnaikd4
Sarakiškiaik17
Smilgiškiaik14
Sodėnaik60
Svistapolisk9
Šaukšteliškiaik6
Ščiuriškiaik4
Šeikiškėvs5
Šimėnaik5
Vilijočiaik61
Vilkiškėsk15
Žankiškiaikd2
Žiediškėk9
Žiediškėlėk6
Žiūraik153
Mindūnų apylinkė 771
Alnėk6
Antalakajak25
Apkartaik6
Aukštuoliaik12
Aveliškėsk12
Ažuraiščiaik4
Budriškėsk10
Čiulaik44
Gailiušiaik20
Gradniškėsk2
Grūsisk9
Janiškiaik17
Juočiaik33
Juodakampisvs2
Kamužėvs5
Kašelinėk9
Kraujeliaik25
Likiškisk19
Malkėstask4
Miliaik1
Mindūnaik219
Obelynėk5
Paąžuoliaik27
Padumblėk6
Padvarniaik11
Pagojaik-
Papūgžlynėk5
Parašėk7
Pastovėlisk7
Pašekščiaik28
Patramėk1
Poviliškisvs1
Pušynaik2
Rašavs4
Skinderiškėk5
Sklėriškėvs4
Stirnelėvs4
Stirniaik36
Strižaučiškėk2
Stroliškiaik6
Šaliniškisvs1
Šiurpiškėsvs2
Šnieriškėlėsk1
Šnieriškėsk34
Ustronisk2
Vaivadiškėsk3
Vanagiškėsk2
Vidugirisk10
Zamokaik30
Žagaraik3
Žičkaik24
Žičkeliaik7
Žiežuliaik1
Žvaigždžiakalnisk6
Suginčių apylinkė 2429
Ančėnaik34
Antaninavak2
Antaniškisvs-
Antaraisčiaik5
Antatriberžisk7
Apaukiškiaik4
Aušravs-
Babilninkaik13
Baltišiusk6
Baruvkak1
Briedinėk1
Bryliškėsk6
Bugališkisk1
Čivyliaik65
Daniškiaik14
Doteniaik12
Dovainiškisk7
Emelinavak10
Ežerysk5
Galiniaivs2
Galiniškisk5
Gečiaikd17
Gimtynėsk7
Graužupysk6
Grybauskaik9
Gudeliaik22
Guntiškisk10
Juodasalėsk2
Juodiškiaivs3
Juozapavak8
Kampaik13
Kaniūkaik101
Kapanauzak11
Karveliškisk6
Kašeikiaik37
Kazariezak2
Kazimieravak2
Kelpiškėsvs-
Keriobliškisk11
Klimotiškisk1
Krivičiaik3
Kunigiškisk3
Laukagalisk1
Lygalaukiaik14
Loluičiaik5
Mackėnaikd7
Martyniškisk2
Mažeikiaik41
Melninkaik16
Mendrynėk5
Metelėnaik10
Mieleikiškiaik4
Mintaučiaik12
Mitkėnaik10
Mitkėnėlėsk1
Mockėnaik15
Mokyliaik19
Motiejūnaikd2
Motviškisk10
Napriūnaik13
Nimiškėsk11
Paalksnėk-
Padumblėk3
Padvarniaik48
Paeisetė IIk1
Pagaluonė Ik6
Pagaluonė IIk9
Pagraužėk-
Pakaniūkėvs4
Paliesisk-
Pamuštynėsvs1
Panatrytis Ik6
Panatrytis IIk9
Papiškiaik16
Papurvėk2
Pavadokšnėk3
Peleniaik30
Perkasynėk-
Pliešiškėsk13
Radvoniškisk9
Saliniavietėk4
Saukiškiaik15
Sidabrinėsk159
Skardžiaik42
Skudutiškisk273
Spiečiūnaik24
Spuliaikd-
Suginčiaik499
Suginčiaivs2
Suraižak-
Šakiaik52
Šileikėnaik20
Šileliaik6
Šlapėsk3
Šliaveliaik24
Tarailiaik26
Triberžiaikd4
Užusienisk8
Valančiaik15
Verbiškėsk321
Vidžiūnaik2
Vikėnaik3
Vyšnialaukisk3
Vorėnaik33
Zavytiškisvs5
Želvosk19
Žeroniškisk7
Žibėčiai Ik16
Žibėčiai IIk12
Videniškių apylinkė 1047
Aukštadvarisk10
Ažušiliaik29
Baltadvarisk2
Batėnaik12
Bitlesiaik18
Čižiškiaivs3
Degutinėk5
Druskiaikd36
Duobužėlėk13
Duobužiaik59
Garšvėnaik14
Girelėk2
Juodikėk9
Kamšavs1
Kisieliaukak4
Krupeliaik13
Kuliniaik20
Kunšiškiaik24
Liesėnaik41
Linučiaik35
Makiūgaliaik6
Narkuškiaik6
Nosėnaik78
Novosiolkak5
Pabiržėvs5
Pagrabuosčiaik40
Palainysk2
Pašilėk1
Pečiuliškisk1
Petrauskaik22
Pikčiūnaik21
Potiškiaik8
Prūdaivs2
Pumpučiaik27
Sandiškiaik2
Siesartisk12
Smėlinkak6
Varniškiaik35
Videniškiaik403
Viktoriškiaik7
Vileikiškiaik5
Zujevkak3

Pakruojo rajonas

30667

Linkuvam2025
Pakruojism6218
Guostagalio apylinkė 1748
Antkalniaik21
Butniūnaik153
Degėsiaik226
Devynergiaik9
Dvariūkaikd97
Gedučiaik68
Gedžiūnaik20
Guostagalisk372
Javidoniaik54
Keliuotiškiaik8
Krupavičiaik3
Laiškoniaikd-
Linkavičiaik519
Majeliaikd1
Masčioniaik2
Pagiriaik1
Palinkuvėk2
Paplonėk1
Papušaik-
Raudonpamušisk11
Ručiniaik4
Rudžioniaik1
Šikšniaik101
Šlapeliaik10
Uniūnaik43
Vainaroniaik21
Klovainių apylinkė 3221
Augustavask3
Balsiaik363
Barvainiaik-
Beržiniaik-
Bešoniaik14
Bučiūnaik6
Dvariūkaikd2
Gačioniaik250
Gailioniaik61
Gesviaik-
Getautaik26
Kalniškiaivs2
Klovainiaimstl1030
Krivaičiaik18
Laimučiaik23
Laipuškiaik235
Lašmenpamūšisk108
Lumbeliaik4
Margiaik10
Meilūnaik9
Minioniaivs3
Padauguvak37
Paežeriaik5
Pakalniškiaik24
Palašmenisk37
Pamūšiskd267
Pamūšninkaik1
Pašakiaik3
Petrašiūnaik154
Plunkiaik7
Puodžiškiaik13
Rimšoniaik56
Siečiaik45
Sitkūnaik6
Spilgiaik47
Šilaivs-
Šinkaučiškisk12
Tirkšlioniaik32
Titoniaik243
Trakų-Pakapėsk1
Uošask24
Vaišvydžiaik40
Vanagynėvs-
Vebriškisvs-
Lygumų apylinkė 3088
Aleknaičiaik31
Armonaičiaik38
Ažuolynėvs8
Bagdonaičiaik13
Barvainiaik6
Bedriaik17
Beinoraičiaik96
Beniuliaik10
Bitaičiaik49
Budziniškisk4
Dargužiaik65
Dargužiaivs-
Daušiškiaivs5
Degučiaik284
Dovainiškisk13
Dvariškiaik254
Gužučiaik6
Igluočiaik2
Įsoniaik10
Jackoniaik12
Jasvilaičiaik2
Joniškaičiaik2
Juknaičiaik61
Kabališkiaik6
Kalneliaik13
Kareiviškisk9
Kauksnujaik132
Kutaičiaik52
Lapgirisk15
Lapynėvs-
Lygumaimstl609
Lygumaivs23
Mantaičiaik-
Martyniškėsvs5
Mičiūnaik4
Minelgiaik5
Miniūnaik6
Nadaukiaik-
Naujalaukisk2
Norvaišiaik20
Pavėzgiaik70
Petraičiaik11
Pošilisvs8
Poškiečiaik79
Ramonaičiaik4
Ročkaičiaik1
Rubaičiaik20
Rusleliaik6
Rusliaik7
Sakalaik10
Stačiūnaik421
Sukmedisk23
Šukioniaik373
Švilpynėk2
Tyliaikd11
Užubeliaik17
Vaigailiaik2
Valakėliaivs-
Vėbariaik22
Vilūnaičiaik112
Linkuvos apylinkė 2533
Blėkoniaik28
Butėnaik25
Čičykiaik-
Daunoriaik2
Dovydiškisk19
Dūčiaik46
Dūčiaivs-
Gaižūnaik86
Gataučiaik56
Gegiedžiaik112
Girbutkiaik72
Gudžiūnaik11
Impoliaik6
Janelioniaikd-
Jurgaičiaik11
Kalpokaik184
Laboraik98
Laiškoniaikd4
Medėnaik3
Megučioniaik139
Miciškiaik22
Mikalajūnaik34
Mūravotasvs51
Mūrdvarisk9
Paguliankak23
Pamuckaik146
Pamūšiskd5
Plentasvs206
Plikeliaik17
Puodžiūnaik36
Pupiškiaik-
Rauklaukisvs8
Rimkūnaik160
Ruponiaik151
Skėriaik10
Tautkūnaik5
Tričiaik4
Triškoniaik293
Tulminiaik8
Udekaik367
Vaižgantaik17
Veselkiškiaik26
Vizgoniaik5
Vorlaukisvs2
Voronėliaik20
Zimbiškiaik6
Pakruojo apylinkė 2671
Akmenėliaik24
Bačiūnaik19
Daugšigaliaik22
Eibutoniaik2
Gedžiūnaivs6
Jasaičiaik11
Jovaraik574
Juškoniaik7
Karašilisk17
Kirponiaik14
Kolyčiaik30
Kreivakiškisk6
Kundročiaik50
Kuosiškiaik26
Kvedaraik7
Libariškisk-
Linksmučiaik350
Mažeikoniaik296
Noreikoniaik89
Pakruojismstl632
Paliečiaik79
Pašilisk27
Paverdeniaik15
Praniaik4
Preičiūnaik201
Savėliškisk2
Sigutėnaik79
Šiliškisk21
Telišioniaik50
Teterviškiaik2
Valainiaik9
Pašvitinio apylinkė 2410
Binėnaik55
Bubštaik-
Burniškiaik21
Dausiškiaik2
Domančiaik-
Draudeliaik241
Gaubiaik12
Gedminiaik28
Gegiedždvarisk13
Giedraičiaik32
Gražaičiaik47
Išdagiečiaik8
Janelioniaikd3
Kalevaik54
Kalnuočiaik13
Kazokaik16
Kibaik2
Laitiešiniaik11
Lizdeikiaik5
Mačiūnaik6
Mažioniaik18
Meilioniaik4
Miciūnaik5
Mikniūnaik256
Mišeikiaik1
Niūraik2
Noršoniaik14
Pamūšisk363
Pašvitinysmstl529
Peleniškiaik167
Peluodžiaik81
Petroniškiaik-
Pociūnaik5
Rimdžiūnaik47
Rimšoniaik34
Satkūnaik2
Sodeliškiaik27
Sosdvarisk111
Starkoniaik23
Sūkuriaik12
Sutkūnaik1
Šiaudiniaik1
Titoniaik7
Trakeliaik3
Trivalakiaik35
Vaidaivs-
Vainiūnaik64
Vaiškoniaik3
Voroniaik26
Žvirbliniaik-
Rozalimo apylinkė 2912
Adampolisvs-
Akmenynėk2
Bališkiaik67
Bančiaik30
Beržinėvs1
Birjagalak29
Butnalaukisk8
Čelkiaik32
Derveliaik75
Dinaburkask6
Draumėnaik3
Dulkiškiaik15
Galeliaik4
Gikoniaik24
Jomantoniaik-
Krumpiaik16
Laičiaik4
Lineliaikd-
Litkūnaik1
Maldžiūnaivs1
Medikoniaik206
Medinėvs1
Mediniškiaik44
Meldiniaik58
Miškadvariskd-
Moniūnaik16
Padubysysk343
Paežeriaik10
Plaučiškiaik377
Rokoniaik32
Rozalimasmstl980
Simaniškiaik11
Stūriškiaivs1
Tarvydaik47
Tirkšlioniaivs-
Vaitkūnaik17
Vilkinėvs5
Vismantaik169
Zaitiškisk9
Zigmantiškiaik30
Žvirbloniaik238
Žeimelio apylinkė 3841
Akmenėliaik70
Akmeniškiaik6
Aleksejevka IIk2
Aukštadvarisk9
Balanėliaik-
Baliniaivs7
Baltausiaik13
Bardiškiaik223
Daugalioniaik22
Didysis Plonėnask49
Diržiaik147
Gatautėliaik18
Gedeikoniaik5
Geišaik11
Gelčiaik50
Geručiaik38
Grikpėdžiaik250
Janoniaik2
Jovaišiaik11
Kaireliaik47
Krasniškiaik10
Kūkaik18
Kukariškiaivs1
Lauksodisk132
Laumekiaik2
Liesaik23
Maišeliaik-
Margiaik99
Mažučiaik58
Meldžiūnaik10
Mikoliškisk180
Moniūnaik6
Moniūnėliaik-
Nakrošiūnaik8
Nociūnaik110
Noreikaik137
Noriūnaik38
Noriūnėliaik11
Pagiriaik11
Petronėliaik6
Petroniaik10
Pikčiūnaik-
Plonėnask25
Rozentalisk-
Ruoniaik6
Skarulėliaik-
Skaruliaik16
Staškaviečiaik48
Steigviliaik114
Striukaik20
Šulaičiaik11
Šumyliaik1
Vydžiaik2
Vileišiaik17
Višeikiaik7
Zyliaik3
Žeimelismstl1710
Žičiūnaik11

Panevėžio rajonas

41941

Ramygalam2018
Naujamiestismtg835
Karsakiškio apylinkė 4903
Abukauskinėk2
Akmeniaik75
Aščiagaliaik41
Aukštuolėsk2
Barsiukaik-
Baruoliškisk2
Bernotaik28
Beržinėvs-
Beržynėk12
Bygailiaik67
Bobkalnisk16
Breiviškiaik61
Butėnaik24
Čivaivs2
Daniliškisvs14
Daukniškiaik9
Daukšėnaik2
Dūdorynėk3
Gailiaik10
Galiniškisk-
Geležiaik16
Geležiaimstl421
Girelėk4
Griaužaivs4
Grikienaivs2
Grundiškisk7
Gudgalysk27
Jujenaik6
Kakūnaik9
Karsakiškisgst20
Karsakiškisk234
Katininėk1
Kaubariškisk13
Klickaik10
Klimbalėvs2
Lamatosvs7
Laužaik2
Likiškiaik-
Likpetriaik56
Linkėvs6
Linkiamiškisk8
Lopiniaik7
Maksvytiškiaik44
Masiuliškiaik2
Mažeikiškiaik2
Medinaivs2
Mėdžiūnaik9
Mėlyniaik10
Natiškiaik-
Naujikaik48
Nevetiškisk-
Ničiūnaik6
Padagaik2
Paežerys Ik29
Paežerys IIk51
Pagiegalak38
Palaukiaik112
Paliūniškisk324
Pamarliškiaik19
Pamarnakisk30
Patrakiaik16
Pažambėvs11
Pelėdiškisk23
Pievoniškiaik7
Pikčiaik-
Piniavak1132
Pinigėliai Ik40
Pinigėliai IIk2
Prūseliaik79
Putauskaik5
Puzinaik9
Rateliaik10
Rodūnėlėk40
Ropidaivs-
Rubežiusk4
Samanynėk18
Senamiestis Ik4
Senamiestis IIkd7
Skūpaik6
Sodeliaik103
Stalilioninėk12
Startaik17
Stukalaukisvs-
Stumbriškisk48
Sukniškisk19
Tautvilaik32
Teitiškisvs-
Tičkūnaik14
Tiltagaliaik512
Trakaik-
Trakasvs2
Tutiškiaik24
Uoginiaik-
Uoselysk2
Ūsiškisvs1
Ūtak64
Užubaliai Ik5
Užubaliai IIk-
Vabalaik9
Vaivadaik398
Valiniaivs-
Vareikiai Ik1
Vareikiai IIk17
Velniakiaik33
Vepaik78
Vidugiriaik-
Vilkapjūviaik79
Virsnisk17
Višteliškisk-
Žambask2
Žiaunaik4
Žiliškiai Ik24
Žiliškiai IIk3
Žvikaik10
Krekenavos apylinkė 5264
Ąžuolytė Ik54
Ąžuolytė IIk4
Baibokaik2
Baibokėliaik6
Baimainiaik11
Barinėk8
Bartašiūnaik2
Bartkūnaik16
Bernatoniaivs49
Biručiaik3
Bobiniškiaik14
Bokštaik7
Burveliaik137
Butrimoniaik11
Čiūraik41
Daniliškisk3
Daugeliškisk-
Dlužniavak-
Dobrovolėk1
Erimaičiaik2
Garšviaikd9
Glitėnaik50
Gražčiaik9
Grigaliaik18
Grinkaik15
Gudžiūnėliaik13
Ibutoniaik208
Iciūnaik14
Juragiaik11
Kamenčiznak-
Karbonkavs7
Kazokaik45
Krekenavamstl1911
Krekenavavs6
Krivuliaik4
Kurgulaik5
Laukagalisk2
Laužupisk12
Lazdinėliaik13
Leonardavask5
Linkaučiaik339
Linkavičiaik18
Lipniškiaik2
Liubičiusk5
Mackoniaik3
Mairiškiaik5
Margeniaik7
Miciūnaik6
Miškiniaik-
Miško Palivarkask-
Mitriūnaik181
Mučiūnaik32
Naujarodžiaik260
Naujieji Vadaktaik12
Noreikiaik26
Norušiaik-
Oreliaik29
Pabiržiaik12
Padvarninkaik4
Palinkuvėk7
Papalčiaik72
Paskaisčiaik3
Pempėsk26
Petriškiaik65
Pilipuščiaivs10
Preibėk3
Rabikiaik112
Radviliškiaik108
Raičioniaik13
Rodai Ik13
Rodai IIk32
Rūtakiemisk135
Simoniškiaik2
Skaistkalnisk16
Skilvioniaik11
Skripijak7
Skruzdėlynėk3
Slabadak6
Slabadavs6
Slabadėlėk13
Slabadėlėk12
Stirninėk10
Stuomeniškiaik19
Šakalynėk-
Šambalioniaik7
Šilaik6
Švenčiuliškiaik128
Šventupiaik88
Telviškiaik5
Ūdraikd25
Ustronėk1
Užliaušiaik26
Vadaktaik21
Valmoniškiaik7
Varyklosvs21
Vėjalaukisk2
Vilkaik77
Vilkijak4
Vyneliaik3
Viržonaik7
Želniškiaik12
Žemantiškiaik12
Žibartoniaik431
Žydeliaik8
Miežiškių apylinkė 2775
Adomavak5
Bajoriškėliaik6
Bajoriškiaik26
Barsiukynėk2
Batrakaik37
Biliūnaik28
Birentiškisvs5
Budrionysk23
Bukaltiškiaik28
Dvarininkaik5
Eigirdaik10
Garšvynaivs-
Girelėk3
Gitėnaik59
Gristupysvs-
Jasvilionysk72
Jočiūnaik19
Kaimiškisk42
Karšinaukak47
Kavoliškisk7
Kerblonysk19
Kulbagalysk8
Kulbiaik54
Kunciagalysk30
Kuzmiškisk1
Limeikiaik107
Liudvinavak4
Margučiaik52
Marijamborask4
Martyniškiaik10
Mieliškiaivs3
Miežiškiaimstl665
Miškiniaik-
Nainiškiaik37
Narbutaik9
Nibragalysk70
Nikolajevkak5
Noriškiaik-
Novogrudkak3
Pagaidžiupiaik4
Pagojysk34
Pajuostisk14
Pakapėk5
Pakarpinėvs2
Pakryžiaik5
Pašiliaik24
Patrakiaik8
Pavašuokiai Ik53
Pavašuokiai IIk11
Plakiškiaivs-
Pučekaik37
Purkonysk13
Raguvėlėgst43
Raguvėlėkd8
Simuliškisvs5
Smilgiaik340
Steponiškisvs24
Stipruoliaik12
Surviliškisk4
Sutkūnaik5
Šiurpėsvs11
Taruškosvs45
Tatiškiaik13
Tautkūnaikd1
Tekoriškisk49
Trakininkaik10
Trakiškisk363
Trumpragysk8
Tumagalysk31
Užuprūdžiaik8
Užūsieniaik13
Vaideginėk8
Varniškiaik3
Venslaviškiaik56
Žariškiaik-
Naujamiesčio apylinkė 3240
Algirdavak14
Auriliškiaikd2
Baibokėliaik8
Berčiūnaik237
Berčiūnai, kurortas -
Berniūnaik4
Biručiaik-
Bučiaik28
Dailidiškėsk-
Degionysk41
Drąseikiaik8
Garšviaikd-
Gustonysk418
Jaciniškisvs-
Jutkoniaik40
Kalnelisk2
Karbaučiznak-
Kiemėnaik1
Kniaudiškisk-
Kurmėnaik57
Lakštingalosk52
Liberiškisk429
Maletiškisvs19
Mariezaik2
Marusynėk-
Mazgaigalisk35
Mickiemėk55
Molainiaikd126
Murmuliaik17
Narutiškisk21
Naudvarisk41
Naujamiestisk146
Nauradaik14
Nausodėk55
Navadolisk26
Navaršonysk33
Nevėžninkaik40
Nociagalak20
Paalkupisvs10
Pagojysvs8
Pakalniškiaik13
Paliesėk21
Pamargėvs-
Papušiaik15
Paviešečiaik14
Pažibaikd113
Povilauskaik21
Pranionysk21
Prievačkak7
Puoriaik10
Puškonysk12
Ragainėk194
Sargėnaik70
Savitiškisk136
Sidziūnaik3
Smiltynėvs35
Strolionysk11
Trakiškiaik6
Ūdraikd6
Vadaktėliaik68
Varpučiaik411
Vaskonysk26
Verpėjaik2
Vilkeliaikd16
Panevėžio apylinkė 3967
Adolfavak-
Adomavak28
Alinavak4
Apidėmėk10
Aukštatrakisk21
Auriliškiaikd-
Ažagaik15
Baroniškiaik32
Berčiūnaikd156
Bernatoniaik508
Birželiaik54
Bliūdžiaik109
Daukniškiaik12
Daukniūnaik333
Dikonėliaik6
Dikoniaik9
Dragonysk94
Eimuliškisk-
Gailiūnaik132
Gasparaik7
Gasparėliaik4
Gegužinėk569
Glazaniškiaik3
Grikpėdžiaik-
Įstricak17
Janališkiaik4
Juodlieknisk3
Jutiškiaik26
Kapinėk-
Kareiviškiaik5
Kašiaburisk5
Katkaik2
Kaukiškiaivs2
Kerbušiaik17
Kiūčiaik1
Klevečkinėk21
Kliuokmaniškiskd2
Kriaučiūnaik22
Kupstaik23
Kurapkynėk1
Lėkiškisk5
Lieknelisk8
Liepiniaik2
Linoniaik2
Mantvydaik7
Margiaikd6
Medikoniaikd42
Mickeliūnaik15
Mileškūnaik4
Mitabynėk3
Mitkaikd1
Naujalaukisvs13
Niurkoniaik3
Paįstrysk277
Pakaušiaik47
Pakuodžiupėliaik10
Pakuodžiupiaik51
Palėvenisvs-
Paliukaik43
Pamiškėk10
Pažalvaičiaik29
Pažūkaik19
Petrauskynėk11
Petruliškisk2
Plukiaik66
Pragarėlėk120
Preibiaik19
Pūkeliaik3
Pūkiaik12
Puodžiūnaik164
Puodžiūnėliaik15
Rėkliaik45
Rudikėliaivs-
Sabonėliaik2
Senalaukisvs2
Senamiestis IIkd69
Sendvarisvs2
Senkeliškisk1
Siteniaivs3
Skaistgiriaik268
Skynimaik27
Spirakiaik25
Stačiūnaik15
Stanioniaik46
Šakiškiaik39
Šaukliaik6
Šerpliškiaik3
Šeškaik32
Šiaudinėk13
Tartališkisvs5
Teberešiškiaik34
Vanagiškiaik11
Varakiškiaik4
Viktorinėvs9
Vilkiškisk2
Vynupėk25
Voverinėk11
Žaliapurviaik2
Raguvos apylinkė 1962
Alantavs-
Bauriškisk4
Briežvalkisk20
Dūdelėnaik26
Fermak245
Justinavak6
Kartanaik25
Kieliugalak32
Kritižisk28
Kučkaik7
Kunigiškiaik9
Laukogalėliaik12
Laužavietėsk-
Lukštėsvs7
Padambėk12
Pakritižisk2
Paliepiaik26
Pramislavak2
Praščiūnaik35
Pupeliškiaik3
Putiliškiaik32
Ragelkak-
Raguvamstl626
Raguvavs40
Sodeliškiaik43
Šiekštinėsvs-
Šilagalysk3
Šilaimstl268
Taurinėk-
Užubaliaik9
Užunevėžiaik386
Vėjeliškiaik29
Vėžiškiaik12
Vilkonysk13
Ramygalos apylinkė 2429
Apušotasvs-
Aukštadvarisk293
Aukštadvarisvs-
Barklainiai Ik36
Barklainiai IIk188
Bartkūnaik1
Butkiškiaik14
Černiauskynėvs10
Daniūnaik302
Daubaraik-
Daukšynėk23
Debikonysk21
Dudoniaik10
Dumlaukiaik4
Džiugailiaik4
Gabulaik-
Garuckaik368
Giedraitinėk-
Gintautaik2
Girelėvs5
Girsteikiaivs6
Glebauskaik12
Gudeliai Ik29
Gudeliai IIk7
Gudeliukaik-
Išlaužaik17
Joskildaik13
Jovaišaik2
Juodikoniaik31
Juodžiaik-
Juškaičiaik4
Jutkiškisk25
Kalneliaik25
Karveliaik4
Kraujeliaik1
Kučiaik41
Kunigiškiaik11
Kuršiaik19
Linažiedžiaik12
Liubartaik19
Masiokaik34
Mėtytiniaivs12
Miškiniaivs5
Naujadvarisk8
Naujasodėk8
Nendrytėvs6
Padembiaik26
Paežerisvs5
Pakščiaik5
Pamiškiaik6
Pampliaik15
Papojiskd20
Pašiliai Ik79
Pašiliai IIk18
Pociūnaik3
Povilonysk3
Praperšak19
Rainaičiaik3
Raukštoniaik20
Rimaisaik50
Sokeliaik23
Stebėkiaik44
Šambalioniškisvs7
Šatrėnaik21
Šilaičiaik7
Šlekiaik6
Uliūnaik261
Užkalniaik26
Užuraisčiaik15
Vaidilaik23
Žižmeliaik-
Žižmiaik60
Žižmintaik-
Žudžiaik27
Žumbriekiaik5
Smilgių apylinkė 1990
Algirdiškisk-
Aukštakiškisk3
Davongalisk3
Gilbonysk61
Giniūnaik26
Gustonysk38
Kairiaik11
Kiaužeriaik17
Kurysk15
Ledakupisk33
Matarakaik21
Meldiškiaivs9
Nauradaik20
Naurašiliaik13
Niaukonysk49
Paskirtinisvs4
Pavinkšniaivs11
Pažibaikd11
Pažvėriniaik7
Pelenėk2
Perekšliaik443
Puziniškisk9
Rimiškiaik83
Samališkiaivs-
Sinkonysk19
Skiedrynėk-
Smilgiaik-
Smilgiaimstl671
Sujetaik208
Šarkinėvs8
Švaininkaik40
Utėnaik60
Valiliškiaik6
Vanaginėk7
Viburiaik45
Žardelisk-
Žvalgaik37
Upytės apylinkė 1631
Augustavak13
Beržytėk3
Ėriškėliaik-
Ėriškiaik782
Gėlainiaik2
Kupetinėk-
Levaniškis Ik2
Levaniškis IIk-
Levaniškis IIIk-
Marimpolisk5
Memenčiaik20
Stultiškiaik50
Tarnagalak35
Upytėk594
Vaišvilčiaik7
Varupisk4
Vilkeliaikd-
Vinkšnėnaik114
Vadoklių apylinkė 2568
Alantavs1
Alantėsk92
Aleksėjevkak-
Anitavak19
Antanavak15
Atgailak-
Bedrėsvs-
Butėnaivs1
Čelkiaik15
Datūniškisvs3
Degeniaivs3
Dementonysk16
Geležiaik1
Genėtiniaik95
Girelėvs2
Grigaliaik-
Griniūnaik3
Janapolisk-
Janioniaik3
Jotainėliaik2
Jotainiaik960
Karaliaik19
Karvedžiaik12
Kazimieravak6
Kerbeliaik9
Klebonaik25
Kutronysk11
Laukagaliaik15
Laukiškiaik-
Meškiaik18
Mikėnaik380
Miliešiškiaik9
Moceikiaik10
Naujasodėk2
Paaptekysk-
Paežerisk26
Paištakiaik-
Plačkelisk11
Retynėvs-
Skatikaik2
Stebėkiaik2
Stetiškiaivs-
Stiepraik9
Stumbriaik-
Suodžiaik8
Šambališkiaikd8
Ustronėk-
Užbutėnisvs-
Užugojaik5
Vadokliaik3
Vadokliaimstl682
Vainoriaik31
Vakagaliaik-
Veliapolisk7
Veliapolisvs1
Žvalgaičiaik26
Velžio apylinkė 8359
Aleksandravak3
Apynojaik2
Bajoriūniškisvs-
Beržytėvs-
Buivydiškisk-
Butkūnaik14
Čypliaik22
Daumėnaik-
Dembavak2089
Domažiškisvs8
Dubosk1
Gustiškisvs2
Joniškisk16
Kabeliaik100
Kairiaik115
Kalnuotėvs10
Karužiškiaik8
Katinaik381
Keravak65
Kidiškisvs15
Kirdeikiaik1
Kirkūnaik27
Klepšiaik20
Kuodžiaik-
Kutiškiaik2
Kvederiškiaik2
Lepšiaik31
Liūdynėk721
Marijonavavs21
Maženiaik172
Midžiūnaik19
Molainiaikd151
Nakrošiaik4
Navapolisvs-
Oželiaik29
Pabaliaik7
Paberžisk10
Padubėvs-
Pagiriaivs4
Pajuodžiaik10
Pajuodžiukaik1
Pajuostisk118
Pakalniaik14
Pakojaik2
Pamolainiaik2
Papartynėvs-
Papojiskd1
Pažagieniaik1027
Pliūriaik-
Preidžiai Ik2
Preidžiai IIk63
Ragaudžiaik17
Raguvėk-
Ringisvs6
Skaistakalnisk-
Skurdeniaik3
Sodeliškiaik15
Staniūnaik228
Stetiškiaik296
Šilagalysk517
Tautkūnaikd7
Uliesisvs6
Uoksaik-
Uoksaivs35
Vaišvilčiaik136
Varčiosvs-
Varšaukavs2
Velykiaik25
Velželisk234
Velžysk1469
Vyčiaik51
Vilkiškisvs-

Pasvalio rajonas

36867

Joniškėlism1585
Pasvalysm9071
Daujėnų apylinkė 1581
Balčiškiaik4
Baliečiaik5
Baluškiaik54
Barklainiaik27
Baukaik15
Čekiškisk2
Daujėnaimstl439
Dirvoniškisk1
Dvareliškiaivs4
Girsūdaik549
Levaniškiaik3
Liukpetriaik3
Mažionysk24
Mikėnaik31
Naujasodisk20
Orijavs8
Patrakėk9
Petrovkak11
Porijaik184
Puteikiaik4
Sereikiaik9
Smilgiaik123
Smiltynėk9
Šakarniaik-
Trajoniškisk7
Vaidagynėvs8
Valakaik25
Vytautaik3
Židoniaik-
Joniškėlio apylinkė 4286
Austakynėvs9
Daniūnaik2
Didmiškisvs-
Gailioniaik26
Gailioniškiaik8
Gedžiūniškiaik7
Girelėk5
Gustoniaik102
Joniškėlisk395
Jukiškiaik-
Jurgeniškiaik10
Kapčiūnaik85
Katinaik3
Katkūnaik101
Kelmučiaik3
Lepšynėvs-
Lukšynėk13
Mekšriaik12
Meladiškisk-
Meškalaukisk525
Nakiškėliaik69
Nakiškiaik151
Narteikiaik1170
Nereikoniaik51
Norgėlaik302
Oželiaik7
Pagirysk10
Pagirnupiaikd-
Pamažupiaik175
Pamūšiaik4
Pantakoniaik24
Pažąsaik71
Punkreliaik23
Ruškeliaik25
Saboniaik171
Senkoniaik9
Smilgeliaikd6
Stačiūnaik125
Stasiukaik4
Stipinaikd25
Šiukštoniaik28
Švobiškisk369
Valdeikiaik57
Vildūnaikd69
Židoniaik26
Žiukaik9
Krinčino apylinkė 2713
Aukštuoliaik16
Balčiūniškisvs6
Barklainėliaik13
Barklainiaik64
Berčiūnaik38
Dagilynėkd67
Dambynėk2
Daniliškiaik57
Daniūnaik67
Daučkėnaik26
Daukniūnaik14
Daukšiaik28
Gulbinėnaik271
Juodžionysk27
Jutiškiaik7
Kalniškisk-
Kraštaik291
Krinčinasmstl549
Krinčinasvs20
Leliškiaik22
Ličiūnaik175
Miežiūnaik32
Motiejūnaik33
Paberliaik8
Paežerėliaik1
Pajiešmeniaik548
Peteliškiaik50
Petriškiaik8
Ragujaikd-
Raubonyskd12
Ruopiškiaik10
Skieteliaik9
Sodeliaik20
Stasiškiaik-
Steponiškisk1
Suntautaik13
Tetirvynėk10
Trečionėliaik17
Trečionyskd20
Užusienis Ik27
Užusienis IIk4
Varžaik3
Vidubalėk33
Žabynėk42
Žadeikiaik7
Žydžiūnaik11
Žoliškiaik6
Žvirgždėk28
Pasvalio apylinkė 3746
Adampolisk12
Aukštikalniaik338
Auriliškiaikd4
Balsiaik10
Brazdigalak9
Čižiškiaik84
Dagiliškisk292
Diliauskaik203
Dvareliškiaik10
Gaidynėk-
Geivitoniaik5
Girniūnaik10
Kantariškiaik7
Kiemeliaik89
Kurkliškiaik25
Levaniškisk7
Ližaik35
Maliupiaik6
Maskoliškiaik6
Mediniaik28
Migoniaik53
Naujikaik13
Paberžėliaik15
Paberžiaik19
Pagojis Ik4
Pagojis IIk32
Palėvenėk16
Pamiškiaik7
Papyvesiaik341
Pasvalio Vienkiemiaik206
Pervalkaik218
Ragujaikd41
Rojūnaikd5
Sindriūnaik43
Sindriūniškisk-
Skėriaik20
Stačiūnaik58
Svirpliškisk33
Šikšneliškiaik11
Šimonėliaik10
Šimoniaik145
Šimoniškisk21
Šlamaik9
Talačkoniaik195
Ustukiaik504
Vaidžiūnaik8
Valakėliaik330
Varlynėk7
Velniakalnisvs5
Vilkagirisk49
Vilkynėk-
Vytartaik34
Vytartėliaik3
Žadeikiaik101
Žiližiaik10
Pumpėnų apylinkė 3215
Aukštagojisk38
Auriliškiaikd23
Balčiūniškisk2
Banioniaik11
Bartkūnaik1
Dalickaik6
Dirvonaik6
Druciškiaik4
Dručmaniškiaik6
Dūdiškiaik5
Dumbliūnėliaik3
Gegabrastak53
Gustadalisk13
Januškaik2
Jurgėnaik36
Jurkašiškisk1
Kalnask439
Keneliaik5
Kirkiliškisk8
Kliuokmaniškiskd2
Krikliniaimstl318
Lavėnaik209
Lipniškisk2
Margiaikd2
Melėnaik2
Miesteliškiaik6
Mitkaikd1
Molynėk29
Moliūnaik76
Paįstriečiaik119
Pašilėk14
Pašiliečiaik6
Pavalkisk-
Pumpėnaimstl953
Račiškiaik9
Ramoninėk8
Rinkūnaik339
Sereikoniaik29
Smilgeliaik57
Stebeikiaik20
Storiškiaik3
Talkoniaik112
Trūliškisk20
Užusienisk17
Vanaginėk-
Vilkiškiaik150
Vizoriaik3
Žadeikėliaik47
Pušaloto apylinkė 2526
Baldoniškisvs2
Būdininkaik1
Budrioniaik7
Buojaragisk-
Daukučiaivs7
Deglėnaik298
Dičiūnaik9
Jaciūnaik21
Jakūboniaik7
Jukoniaik15
Kaukliaik87
Kidžioniaik85
Laukugalisvs7
Lepšynėvs-
Maldučioniaik15
Matkūnaik2
Medikoniaikd10
Mickaičiaik4
Migonėliaik8
Mikoliškisk635
Oreliaik6
Ožkyčiaik18
Pabėrvalkiaik21
Pabuojaik23
Pagirnupiaikd2
Pakalniškiaik3
Palėveniaik-
Papiškiaik17
Pušalotasmstl955
Pušalotasvs20
Stumbriškisk113
Šedeikoniaik14
Šermukšniaik6
Toliūnaik57
Vaitkūnaik2
Valmoniaik24
Vildūnaikd-
Vytėnaik25
Saločių apylinkė 4660
Ąžuolytėvs2
Ažuolpamūšėk68
Bajorėliaik28
Baltpamūšisk12
Brenčiaik27
Buiviškiaik22
Burgėnaik25
Dagiaik96
Dagilynėkd-
Deveitoniaik5
Globinaik5
Gniaužiaik14
Gripkeliaik7
Gudiškiaik10
Kamardėvs6
Kiemėnaik516
Kildiškisk-
Kubiliūnaik189
Kurpalaukisk94
Kužmiškisk4
Manikūnaik199
Mediniaik19
Medomiškisk2
Mitrišiūnaik3
Molynėk5
Momelėnaik9
Morkūnaik3
Murziškisvs13
Namajūnaik24
Namišiaik318
Pačeriaukštėk-
Pagojaivs-
Pakamačiaik2
Puigiškiaik25
Puodžiaik176
Purviaik5
Puškoniaik227
Ramužiaik20
Raubonyskd546
Raudonpamūšėk23
Rojūnaikd23
Saločiaimstl970
Saločiaivs27
Saudogalak109
Skruzdėlynėvs1
Sokaik14
Stasiškiaivs2
Šakarniaik81
Šakarniaivs3
Šalnaičiaik9
Škilinpamūšisk61
Šunkiškiaik21
Taupriaik17
Telželiaik4
Trečionyskd-
Velželiaik1
Velžiaik33
Vidugiriaik18
Vileišiaik14
Vilkynėvs7
Virbalaik2
Žadeikoniaik162
Žilpamūšisk332
Vaškų apylinkė 3484
Adomiškisvs-
Antanopolisvs2
Apušynėk-
Atiškiaik6
Baravykynėk15
Bejėnaivs27
Daičiūnaik6
Daniūnaik-
Daukšiogalak-
Dovydaik21
Dvaralaukiaik2
Galkaivs18
Gineikiaik37
Grąžteliaik4
Grudžiaivs14
Grūžiaik261
Gudgaliaik-
Iciūnaik97
Kalneliškiaik94
Kaupaik27
Keliuotiškiaik7
Kervesiaik5
Kyburiaik197
Kriaušiškiaik100
Kupriškisk3
Leveikoniaik2
Majeliaikd1
Majėnaik-
Maskolijak2
Mažieji Grūžiaik2
Medžvalakisk1
Miciulėniškisk2
Nairiaivs346
Nakvosaik2
Nakvosėliaivs1
Nečionėliaik14
Nečioniaik36
Nemeikšiūnaik31
Nokoniaik3
Noreliaik24
Noriaik213
Payslykisvs86
Paliepiaik14
Pamaučiaik9
Papiškėliaik-
Puodžiūnaik63
Puplaiškynėvs4
Putriaik6
Putriškisk6
Ratkūnaik6
Skrebotiškisk27
Smilgeliaikd2
Stipinaikd-
Šaipiaik5
Šileikoniaik18
Švokštoniaik7
Telžiaik66
Tetirvinaik415
Titkoniaivs214
Vainaronėliaik4
Vainekoniaik47
Vaškaimstl739
Vienžindžiaik74
Vingreliaik5
Zvangalavs9
Žabynėvs4
Žižmiaivs9
Žvirbliniaik22

Plungės rajonas

54103

Plungėm22535
Rietavasm4490
Alsėdžių apylinkė 1455
Aleksiaikd8
Alsėdžiaimstl1005
Dišliaikd55
Eivydaik49
Yliaik36
Irkiniaikd26
Jurgaičiaik19
Krapštikiaik55
Makščiaik41
Peleniaik18
Skirpsčiaik49
Šoniaik9
Žvirblaičiaik85
Babrungo apylinkė 2423
Babrungask653
Babrungėnaik115
Bereniaik34
Božiaikd11
Didviečiaik153
Glaudžiaik273
Grigaičiaik14
Jėrubaičiaikd20
Jodėnaikd89
Jovaišiškėk175
Kalniškiaikd20
Kapsūdžiaikd76
Kaspariškėk38
Lieplaukalėk115
Maceniaikd-
Merkeliaikd12
Pakeraik139
Pauošniaik24
Pūčkoriaik12
Ruolaičiaik13
Surbliaik6
Šarkiaik-
Truikiaik180
Užlieknisk127
Užupiaik68
Žvirblaičiaik56
Kulių apylinkė 1472
Blidakiaik4
Čiūželiaik-
Didieji Mostaičiaik97
Karklėnaikd72
Kuliaimstl797
Kumžaičiaik174
Mažieji Mostaičiaik61
Mižuikaik90
Paalantisk24
Palioniškiaik4
Reiskiaik43
Šiemuliaik106
Tilvikaik-
Unkuriaik-
Nausodžio apylinkė 3464
Gandingak18
Jodėnaikd2
Juodeikiaik101
Kalniškiaikd18
Karklėnaikd351
Kaušėnaik96
Kleipščiaik2
Maceniaikd32
Mardosaik56
Mažiavosk26
Nausodisk39
Noriškiaik103
Prūsaliaik564
Santakisk9
Stonaičiaik347
Šložiaik12
Varkaliaik1425
Vieštovėnaik263
Paukštakių apylinkė 1355
Aleksiaikd-
Božiaikd9
Dilbšiaik7
Dišliaikd4
Endriuškaičiaik6
Gelindėnaik35
Grumbliaik241
Jogaudaik39
Jonikaik14
Juodeikiaik23
Kėkštaik24
Kepurėnaikd2
Kulskiaik27
Lankos Laukask23
Lazdeniaik26
Merkeliaikd64
Molupiaik7
Nešukuočiaikd3
Nugariaik49
Paburgėk12
Paežerėk63
Paišiotaik15
Paluokėk7
Paukštakiaik98
Plokščiaik30
Raišaičiaik24
Rukundžiaik24
Skyplaičiaik18
Staneliaik292
Svirpliaik9
Šlečkaik50
Šlepečiaik6
Tarvainiaik48
Vaištaraik56
Platelių apylinkė 2405
Antsieniaik18
Atlaužaik8
Beržorask132
Dovainiaik161
Gilaičiaik89
Gintališkėk242
Jockiaikd1
Kadžiaik14
Kentaik32
Lygiosiosk45
Mačiūkiaikd16
Medsėdžiaik97
Mikytaikd2
Paežerės Rūdaičiaikd24
Pamedinčiaik48
Plateliaimstl958
Pūčkoriaikd12
Rėžgaliaik93
Stirbaičiaik102
Šateikių Rūdaičiaik192
Užpelkiaik49
Virkšaikd12
Visvainiaikd24
Zobielaik34
Rietavo apylinkė 3322
Alkask57
Beržvaitisk-
Bubėnaik140
Budrikiaik185
Daugėlaliaik1
Drobstaik73
Giliogirisk228
Girdvainiaik83
Girėnaik156
Gomantlaukisk45
Jankaičiaik11
Jaupėnaik84
Kadagynaik41
Kalakutiškėk78
Laužask11
Lioliaik129
Lozoriaik35
Maldučiaik70
Meškiaik3
Narbutiškėk35
Norgalviaik26
Pajūrisk45
Patyriskd12
Pauškėsk12
Pelaičiaik358
Pyvoraik5
Plunkėnaik25
Pupšiaik5
Rindėsk6
Sauslaukisk469
Skroblisk67
Spraudisk54
Stumbrėsk100
Šiurnokaik13
Užpeliaik42
Užpinikisk-
Užupiaik36
Vatušiaik354
Vedegėnaik45
Vitkiliaik6
Žadvainiaik177
Stalgėnų apylinkė 1715
Daugėdaik362
Gudaliaik38
Kalniškiaikd12
Kungiaik35
Lekemėk33
Luknėnaik142
Milašaičiaik391
Rapšaičiaik20
Sendvariaik4
Stalgask37
Stalgėnaik473
Užduobuliskd8
Užpeliaik123
Vainaičiaik22
Vitkaik15
Šateikių apylinkė 2679
Aleksandravask387
Alksnėnaik185
Baltiniškiaik23
Bučniaik31
Bulikaik2
Burbaičiaik27
Dyburiaik61
Godeliaik35
Kadaičiaik168
Liepgiriaik56
Mamiaik7
Mišėnaik21
Narvaišiaik456
Pakutuvėnaik54
Palūščiaik38
Papieviaik178
Sėleniaik144
Šateikiaik663
Vaitkiaik10
Vydeikiaik133
Tverų apylinkė 2145
Adomaičiaik7
Aušeliškėk11
Dalgaik39
Eidininkaik20
Gelžyčiaik6
Jucaičiaik6
Kauposk49
Kermušėk2
Kyvaičiaik15
Labardžiaik395
Lopaičiaik129
Motėjaik-
Pajomantisk86
Palūkalnisk14
Panavadisk25
Pasklindisk13
Pašeikisk9
Patverisk38
Pečiuliškėk5
Piaulėsk29
Pleinėsk2
Pribitkak18
Purveliaik8
Rešketėnaik21
Skaboraik52
Skrabiaik-
Sungailaik29
Šiuraičiaik82
Taukolydžiaik35
Tauravask100
Tveraimstl735
Vėlaičiai Ik4
Vėlaičiai IIk-
Venckiškėk4
Vienragiaik16
Vincentavask19
Zarūbaik32
Zorūbėliaik1
Žeberiaik51
Žilaičiaik38
Varduvos apylinkė 2323
Alkaik3
Bertuliaik24
Dargaičiaik20
Degučiaik65
Galvyčiaik25
Gečaičiaik62
Gegrėnaik259
Getaučiaik27
Jazdauskiškiaik96
Kūbakiaik30
Likšaik10
Paežerės Rūdaičiaikd23
Paplatelėk33
Platakiaik30
Pūčkoriaikd72
Rotinėnaik207
Skurvydaik41
Stankaičiaik10
Šarnelėk224
Šašaičiaik62
Uogučiaik22
Užbradumėk75
Varduvamstl722
Vilkaik34
Virkšaikd95
Visvainiaikd24
Žerniaik28
Žlibinų apylinkė 2320
Abokaik4
Akmenskinėk65
Avižaičiaik6
Bernotavask16
Drūkčiaik30
Gaižupiaik39
Gedikėnaik94
Grąžčiaik4
Jėrubaičiaikd13
Kalniškiaik-
Kantaučiaik440
Kapsūdžiaikd31
Kentrakalnisk11
Kepurėnaikd96
Keturakiaik105
Kiliūnėnaik11
Klaišiaikd4
Laurynaičiaik9
Lenkaičiaik2
Liekniaik-
Marciaik49
Medingėnai Ik436
Medingėnai IIk8
Nagurkakd-
Naručiaik-
Patyriskd29
Pažėrosk11
Plauskiniaik51
Pupžiubiaik22
Purvaičiaik93
Rimučiaik1
Sausdravėnaik18
Saušiliskd36
Smilgiaik29
Šašaičiaik2
Užduobuliskd15
Varnaičiaik56
Vydeikiaik18
Vilkaičiaik42
Zalepūgaik3
Žlibinaik397
Žvirzdaliaik24

Prienų rajonas

39409

Jieznasm1883
Prienaim11909
Balbieriškismtg1434
Ašmintos apylinkė 1971
Alksniakiemisk58
Antakalnisk100
Apušotask53
Ašmintak238
Bačkininkaik167
Bagrėnask164
Davaitbalisk9
Giniūnaik83
Ignacavavs61
Kalviaik9
Liepalotask66
Mačiūnaik120
Malinavask38
Naujininkaik11
Pabališkiaik31
Pagaršvysk49
Pašventupyskd42
Patrakiemisk15
Pociūnaik53
Pošventisk60
Rūdupisk48
Strielčiaik299
Šmitiškiaik1
Vangaik62
Važatkiemisk74
Žarijosk60
Balbieriškio apylinkė 2435
Aukštasis Balbieriškisk17
Ąžuolaik-
Dargupiaik4
Daujotiškėsk-
Geruliaik560
Giraitiškėsk45
Gudiškėk3
Išmanaik72
Jonaviškiaik-
Kelmanonysk1
Kieliškask43
Kirmėliškėsk13
Kunigiškiaik110
Mackiaik78
Mardosaik42
Medinosk2
Medvišiaik22
Medžiukaik17
Melniškiaik15
Naravaik79
Naujasis Balbieriškisk10
Nešeikiaik28
Norkūnaik31
Novasiolkak3
Pabrasčiaik6
Paduoblisk12
Paprūdžiaik271
Pramezysk59
Putrišiaik82
Ringėnaik8
Rudžiakampiaik6
Sūkuriaik209
Uosak25
Vaivak5
Vartaikd124
Vazgaikiemisk95
Zaslonak1
Žagariaik167
Žydaviškisk15
Žiegždriaik22
Žiūronysk103
Žvyrynaik30
Birštono apylinkė 3119
Babronysk17
Balvoniškėsk1
Beniukaik24
Birštonasvs668
Bučiūnaik139
Būdosk70
Dimšiškėsk33
Dirvoniškėsk6
Dvareliškėsk22
Dzingeliškėsk13
Geležūnaik142
Gojusk-
Grikapėdiskd2
Gudakalnisk3
Ivoniškėsk27
Jackonysk11
Jundeliškėskd114
Kamiliavak14
Karveliškėsk2
Kernuvėsk240
Kimbiraik-
Kurmoniškėsk8
Lengveniškėsk5
Martinonysk21
Matiešonysk46
Medeikonysk11
Moibelėsk8
Mūliškėsk8
Naudžiūnaik99
Nečiūnaik68
Nemajūnaik79
Padriežiškėsk73
Padvariškėsk2
Pakrovaikd8
Panartiškėsk2
Panemunisk16
Paverkniaikd30
Pelėšiškėsk26
Pikelionyskd6
Puzonysk51
Siponysk144
Šaltinėnaik83
Šilaičiaik6
Šilėnaik43
Širviniaik11
Škėvonysk109
Šūtupisk3
Tauliukaik26
Trakeliaik15
Vaitiškėsk93
Vanagaik18
Verbyliškėskd35
Vėžionysk274
Voseliūnaikd12
Zajaik8
Žemaitkiemisk121
Žvirgždėnaik3
Išlaužo apylinkė 1810
Antaniškiaik8
Čepeliškiaik2
Čiudiškiaik129
Dambravak120
Garšvinėk3
Gražučiaik112
Gustaitynėk-
Išlaužask783
Kazimieravak2
Kliokiškėk8
Lapupysk85
Mogiškėsk3
Pakampiškiaik21
Pakiauliškiskd1
Pakumprysk117
Patelviškysk25
Pečiudiškiaik27
Petraitiškiaik14
Rutkiškėsk101
Sprindiškėsk3
Šaltiniškiaik15
Šaltupisk18
Šiauliškiaik208
Trakinėk5
Jiezno apylinkė 2330
Anglininkaik52
Apušotask3
Babiagūrak9
Benčiakiemisk31
Beržynaik10
Būdak36
Dambavak7
Daukantaik29
Dukurnonysk126
Grikapėdiskd8
Jakniškėsk21
Jiezno Kolonijosk289
Julijanavak11
Jundeliškėskd23
Juodaviškiaik12
Kadikaik22
Kamainėk8
Kašonysk312
Kermošynaskd3
Kisieliškėsk40
Kiškeliškėsk22
Kukiškėsk30
Kupstinėk6
Liciškėnaik136
Lingėniškėsk25
Margaik4
Marginiaik15
Mediniškiaik30
Musninkaik13
Navapolisk2
Nibriaik93
Patilčiaik7
Paverkniaikd9
Paviekšniaik15
Pečiauskaik32
Pelekonysk93
Pranapolisk8
Raipolėk1
Skodiškėsk15
Slabadak17
Sobuvak85
Sodaik4
Sokonysk46
Steponiškėsk12
Strazdiškėsk260
Sundakaik74
Šiliniaik35
Truncosk13
Valiūniškėsk5
Verbyliškėskd52
Vilūnėliaik19
Vincentavak8
Voseliūnaikd7
Vošiškėsk66
Žideikonysk19
Naujosios Ūtos apylinkė 1018
Asiūklėk66
Būdininkaik24
Būdosk1
Degimaik-
Dūmiškėsk63
Griškamurgisk2
Juozapavask8
Mieleišupisk54
Naujoji Ūtak307
Pašlavantysk20
Pilotiškėsk39
Senaūtisk24
Serbentinėk9
Skersabalisk47
Skirptiškėk28
Skuigėk55
Šakališkiaikd8
Tartupio Mačiuliškėsk11
Tartupio Sruogak5
Tartupisk59
Ūtos Sruogak10
Užbaliaik10
Vartaikd17
Zapalkak-
Žemaitkiemisk151
Pakuonio apylinkė 1439
Aštuonėliaik9
Bačkininkėliaik30
Balsėnaik3
Būčkiemisk25
Dankstytėkd4
Daukšiagirėk80
Dvylikiaik110
Kebliškiaik27
Kudirkosk40
Laukiškėsk86
Margininkaikd34
Naujieji Vangaik4
Pagirmuonysk46
Pakuonismstl645
Pašventupyskd31
Patamulšysk60
Purvininkaik121
Sabalėnaik18
Seniūnaik-
Sodybosk10
Šaltupisk30
Valengiškėsk17
Žuvintak9
Stakliškių apylinkė 3957
Akuškonysk16
Alšininkaik124
Amerikak4
Antapolisk8
Antaveršisk18
Armanavak2
Aukštojak6
Ąžuolijak2
Bagdoniškėsk21
Baudėjosk2
Būdosk38
Buntiškėsk15
Burokiškėsk14
Butkiškėsk2
Butrimiškėsk-
Dobrovolėk6
Druskeliškėsk24
Ganciūnaik-
Gedanonysk11
Gelionysk4
Geruliaikd20
Gineikonysk15
Giriotiškėsk26
Gojusk17
Gripiškėsk173
Intuponysk77
Jarmališkėsk22
Jaunionysk20
Jogalinak18
Juodupisvs2
Juozapavavs1
Karkliniškėsk7
Kazimieravak4
Kermošynaskd5
Kielionysk21
Krasaušiškėsk48
Krištapiškėsk54
Krusnėkaik4
Kvedariškėsk23
Kvietkinėk24
Lepelionysk70
Lielionysk75
Malinavak6
Margaik4
Masiaik6
Medžionysk171
Mockonysk19
Noreikiškėsk48
Paaukštojak5
Pagelužėk-
Pakrovaikd68
Palapiškėsk63
Pamiškėk4
Pamiškėvs5
Pazelvėk5
Pieštuvėnaik212
Pikelionyskd143
Poliesisk2
Popsysk21
Pramiežiaik21
Riešutinėk4
Rodomislėk14
Rūdiškėsk3
Sabališkėsk3
Salomenkak2
Seniavak1
Skerdimaik5
Stakliškėsmstl997
Stanuliškėsk13
Sudvariškėsk43
Sutrukask-
Šilelisk-
Tauriekosk4
Trakeliaik11
Trečionysk81
Unkonysk40
Ustronėk4
Užuguostisk297
Užukalnisk11
Vydžionyskd38
Vilkininkaik19
Virkininkaik53
Vispavs4
Vyšniūnaik269
Želkūnaik195
Šilavoto apylinkė 2129
Degimaikd17
Elzbietiškisk21
Ingavangisk236
Jasenavak3
Jiestrakisk301
Juodaraistisk104
Klebiškisk311
Kuišiaik44
Lėsiškisk1
Maldabūdisk30
Meškinėk12
Mieldažiškėsk10
Mieleiškampisk69
Mikalinėk17
Molinėk9
Naraukėlisk7
Naujasis Skrynupisk7
Naujasodisk22
Pagirėliaik6
Pagraižysk7
Pakiauliškiskd32
Palaukščiotysk-
Paskrynupysk10
Pašlavantysk39
Pažarstisk36
Prienlaukysk135
Raudonupisk13
Rūdak3
Rūdiškėsk5
Sarginėk43
Skrynupisk46
Stuomenaik114
Šilavotask355
Varnakėk12
Žarstak52
Veiverių apylinkė 3975
Bagotiškėsk3
Banioniškėsk14
Barauskinėk14
Barsukinėk20
Belevičiaik5
Byliškėsk20
Blindžiakupstisk-
Būbautiškėsk34
Būdvietėsk13
Būdvietis Ik25
Būdvietis IIk11
Cikabūdėk15
Čiurliaik213
Degimaikd2
Gyviaik23
Graižbūdėk11
Grigaliūnaikd18
Gustaičiaik7
Išdagėliaik-
Janaukak12
Juodbūdisk219
Kalveliškėsk40
Kampiniaik31
Keturakiškėsk3
Kikiriškėsk8
Kliniškėsk22
Krašteliškėsk1
Kubelciškėsk9
Kupriaik131
Lankelėsk2
Leskavak116
Liepabūdisk30
Liepalotask-
Liepalotasvs4
Lizdeikiaik121
Mauručiaik391
Mažosios Zariškėsk38
Meškynaik28
Mozūriškėsk40
Naujasis Klebiškisk65
Obelinėk1
Pabališkiaik15
Padrečiaik92
Pagramdinėk23
Pajiesysk26
Pakeklysk26
Papilvisk43
Pašiekštupisk10
Patašinėk13
Pažėraikd15
Petkeliškėsk59
Pirktavietėk6
Puziškėsk9
Ragavak5
Samaniškėsk13
Skerdupisk8
Skriaudžiaik680
Šilėnaik64
Šimėkaikd5
Šiūrupysk-
Šmuraik31
Tarpiškėsk30
Tarputiškėk10
Tulauskaik26
Veiveriaimstl1003
Zasčenkak3

Radviliškio rajonas

54938

Radviliškism21263
Šeduvam3584
Tyruliaimtg559
Aukštelkų apylinkė 2642
Arimaičiaik133
Aukštelkaik699
Avietinėk6
Bebrujaik53
Birjočiaik31
Daukučiaik4
Eibariškiaik10
Gimbogalagstd11
Gražioniaik119
Ilguočiaik102
Jasnagurkak-
Kalnelio Gražioniaik458
Karčemosk407
Kauliniaik110
Kriaukėnaik10
Kutiškiaikd15
Liaudiškiaik65
Linkaičiaigst17
Linkaičiaik19
Mažaičiaik64
Mėlidaik2
Miežaičiaik144
Nakraušiūnaik4
Paobeliaikd10
Rukaičiaik46
Rupliškisvs-
Sedūnaik46
Verduliaik29
Žironaik28
Baisogalos apylinkė 5721
Andriūnaik8
Augmėnaik152
Bagdonaik55
Baisogalamstl2795
Biliūnaik84
Bučiūnaik90
Čelkiaik11
Dišliaik11
Dvareliaik2
Fermak-
Gankiaik4
Jadvimpolisk11
Januškoniaik50
Juodupiaik30
Kabliaik32
Kalveliaik10
Kemėraik11
Komariškiaik12
Kubiliūnaik104
Liaudiškiaik19
Lopaik8
Mikoniaik19
Moniūnaik23
Moralinėk-
Paberžėliaik6
Pagojaik3
Pakiršinėlisk44
Pakiršinysk991
Palonaimstl448
Piepaliukaik7
Pliuškiaik12
Randžiaik5
Ritikiaik14
Sirutiškiaikd8
Šileliaik27
Treigiaik3
Vainiūnaik406
Valatkoniaik198
Vilgirdaičiaik8
Daugėlaičių apylinkė 1536
Batkūnaik84
Bernočiaik12
Čiuteliaik32
Daugėlaičiaik392
Dvarninkaik37
Gankiaik1
Gudesiaik7
Jaugėlaik49
Jonaitiškiaikd109
Krikštanaik2
Liepinėk5
Mankiškiaikd8
Manteliaik-
Matkaičiaik3
Nirtaičiaik94
Pagojisvs-
Pakalniškiaik7
Pataušisvs-
Polekėlėk373
Pušinavak23
Pušiniškiaik26
Smilgiaik-
Spičiaik51
Uodynėk9
Vališkiaik16
Varnioniaik100
Vendrėkd44
Vilkduobėk8
Vitkaičiaik5
Žarniaik8
Žinėnaik31
Grinkiškio apylinkė 3312
Abložynėk-
Auksučiaik-
Aukštieji Levikainiaik1
Balandiškisk30
Bargailiaik14
Beinoriškisk82
Būdai Ik12
Būdai IIk5
Burūnaik11
Čerkosaik28
Daugirdaik3
Degėsiaik9
Dirgaičiaik20
Dirvoniškiaik15
Dvareliaik5
Eitviliaik16
Gegužinėk5
Geručiaik67
Giedraičiaik177
Ginčaik4
Godaik26
Gražiškiaik9
Grinkiškismstl942
Gujėnaik31
Gulbinaik79
Juodeliaik45
Juodžiaik4
Kačiuškiaik3
Kairėnaik136
Kairėnėliaik172
Kalančiaik6
Legečiaik22
Legetėliaik12
Martynaičiaik-
Medeliukaik1
Mėnaičiaik177
Mikailiškiaik29
Mockiškisk7
Naujėnaik-
Noručiaik43
Paberžiaik35
Pagojisk4
Pagomerčiaik4
Pakrūmiaik-
Paplanskiaik4
Pašušvysmstl370
Pypliaik40
Ramoškiaik4
Rudžiaik72
Skiečiaik2
Smiltynėk5
Strazdynėk2
Šašeliaik9
Šašiaik113
Šmulkiškiaik1
Vaitiekūnaik295
Valatkaičiaik1
Valinėk5
Vedreikiaik75
Viktorinėk12
Žitiškiaik11
Pakalniškių apylinkė 3491
Aldoniškisk5
Alksniupiaik783
Amalijak5
Areiniškiaivs7
Baukaik61
Birutėk2
Bružiaik57
Burbiškisk12
Dambavak52
Daukonysk17
Dausaik8
Grybtrakisvs4
Jasonysk40
Jukiškisk41
Juodupiaik24
Karizniškisvs9
Kašiaivs-
Kibildžiaik25
Kleboniškiaik63
Krupiškisk3
Labak18
Lineliaikd3
Maldžiūnaik54
Maneitaik18
Mažuliaik47
Miškadvariskd-
Naujasodisk61
Niauduvak245
Pagaidžpiliaikd2
Pagojisvs6
Pajuliaik34
Pakalniškiaik514
Pociūnaik311
Prastavoniaivs24
Radiškiaivs4
Radviloniaik166
Raginėnaik71
Raudondvarisk363
Rimaičiaivs3
Rokoniaikd5
Sliekiaivs-
Šeduvavs13
Šileikoniaik62
Šniukoniaik28
Tankūnaivs13
Valdeikiaik75
Vanaginėvs6
Veliakiemiaik71
Žardeliaik38
Žybartaik18
Radviliškio apylinkė 2079
Baroniškiaivs4
Diržiaik6
Gendviliaik14
Jankūnaik59
Jonaitiškiaikd3
Jukniškiaik9
Kaneivaičiaik24
Kutiškiaikd872
Liutkiškiaik133
Mankiškiaikd226
Paobeliaikd10
Ramulėnaik26
Skirjočiaik3
Šniūraičiaik506
Tautiškiaik2
Vantainėliaik3
Vantainiaik15
Voskoniaik164
Sidabravo apylinkė 2523
Asteikiaik2
Beinoravak477
Birželėsk121
Dapšioniaik102
Dargėnaik2
Dauburaičiaik46
Daukantaikd-
Davongalisk24
Deveikiaivs5
Dotiškiaik56
Geniaik8
Jasnagurkak9
Jaukštaivs-
Kaspariškiaik8
Kundrėnaik49
Malūniškiaik1
Mandeikiaik9
Mazgiaik8
Miškiaik84
Naujasodėvs6
Ožaičiaik119
Padvarninkaik10
Pagaidžpiliaikd-
Pakiršiniaik12
Paryžiusvs10
Praščiūnaik118
Rėčkaik18
Rimkiškėsvs-
Rudeliaik6
Rudžiaik35
Sibičiaik33
Sidabravasmstl591
Skapiškisvs5
Šulneliaivs1
Tauginaik6
Taukuočiaik67
Trakaik24
Trakeliaik2
Užkuraičiaik15
Vabaliaik129
Vadaktaimstl256
Verpčiaik5
Vidulaukisvs3
Vileikiaik41
Skėmių apylinkė 1672
Aguriškėsk10
Girvalakiaik36
Kirkilaik8
Pagarduviaik44
Panekelpiaik17
Pašakiaik156
Pašlapėlėk2
Pociūnėliaimstl602
Rinktinėliaik3
Sirutiškiaikd25
Skėmiaik535
Skomaičiaik95
Skomaičiukaik45
Šabiškiaivs2
Šašėnaik14
Užpurviaik42
Vaičaičiaik6
Vakaraik3
Valmančiaik27
Šaukoto apylinkė 1600
Abrieskaik-
Baublėvs-
Baužiškiaik-
Bysvainėliaik-
Budriaik5
Butkiaik4
Daužnagiaik74
Debeikiaik17
Diktariškiaik50
Goriškisk3
Grigalaičiaik12
Jankaičiaik4
Kadylaik11
Kalnaik4
Kaunetiškiaik42
Kunigiškiaik170
Lenartuvak9
Liekiaik2
Liepkalnisk15
Mankiškiaik6
Margiaik-
Miškiniaik17
Mumšilisk6
Notiniškiaik8
Pakalnučiaik12
Pakrovkak9
Paltynaik33
Papušynysk280
Pasodniaik-
Pašakarnisk5
Pažeriaik14
Piktoniaik2
Reksčiaik20
Ropkepiaik5
Sokmedžiaik2
Sutkiškisk2
Šaukotasmstl655
Šaukotas Ik21
Šaukotas IIk10
Šilaik2
Tamošiškiaik2
Trakaik-
Užžadikiaik4
Valatkiškiaik29
Žąsaičiaik30
Žemieji Levikainiaik4
Šeduvos apylinkė 2759
Baltojik34
Butėnaik181
Dargužiaik24
Daukantaikd28
Džiugoniaik81
Gimbogalakd42
Kauleliškiaik20
Kurklaičiaik13
Kurkliaik64
Labučiaik11
Margavoniaik82
Paežeriaik91
Pakuteniaik21
Pavartyčiaik794
Prastavoniaik231
Puipiaik100
Riaubaik25
Rokoniaikd82
Užuovėjak59
Užuožeriaik65
Vaidulioniaik27
Vaižgaik72
Vardukšniaik16
Velžiaik28
Vėriškiaik452
Viešvilėk90
Žilioniaik26
Šiaulėnų apylinkė 2197
Acokavaik245
Apušrotask8
Ardaičiaik2
Aušrėnaik25
Baranaučiznak1
Baroniškiaik3
Birietiškiaik22
Bloškiaivs5
Daujočiaik42
Daukšiaik6
Dirvonaik11
Dirvoniškiaik-
Dvarčiaik8
Gražvydaivs-
Jasaičiaik21
Jokūbiškiaik71
Juodpiaunisk-
Kalnugalisk2
Kleiviškiaik-
Kudinaik4
Liepiškiaik67
Mantviliškiaik21
Mažuoliaik24
Minautuvak2
Mūraik23
Norkiškiaivs3
Pamėraik-
Pamiškalniaik5
Pašušvysk27
Petrošiaik16
Pilveliaik8
Repšiaik21
Rubežiaik-
Sakteliaik8
Sidariaik76
Skynimiečiaik3
Sklioriškiaik57
Sodaičiaik-
Stalmokaik6
Starteliaik-
Sulinkiaik8
Šiaulaičiaik126
Šiaulėnaimstl960
Toleikiškiaik4
Vagariaivs-
Vendrėkd-
Viliošiaik5
Virikauskaik11
Žeimiaik228
Žostarčiaivs12

Raseinių rajonas

46037

Ariogalam4033
Raseiniaim13211
Ariogalos apylinkė 4596
Aleksandrovkak-
Algimantaik46
Antvėjaik30
Aukštlaukysk1
Baukiaik8
Bažavalėk28
Bučiūnaik20
Būdaik22
Budriškėk14
Butkiškėk592
Čiužiūnaik-
Dabašinskaik1
Daugėliškiaik6
Daugirdaik5
Daugirdėnaik3
Daujotaik13
Daujotėliaik14
Didžiuliaik274
Draustinėk30
Galinak9
Gėluvak484
Jonaičiaik3
Jučiaik38
Juteikiaik30
Kalniškiai Ik33
Kalniškiai IIk9
Kejėnaik36
Keryvaik60
Kilupiaik113
Kunigiškiaik13
Lapkalnysk18
Leliušiaik2
Lenčiaikd40
Lesčiaik3
Liepynaik13
Mankūnaikd62
Mikalavak12
Milašaičiaik237
Mituvak40
Molupiaik72
Naujankak-
Negirvak77
Olgavak21
Padargupiaik29
Padubysis Ik7
Padubysis IIk10
Pagausantysk10
Pagynėvysk31
Pajakališkiaik13
Pakarklysk19
Paliepiaik458
Paliepiukaik4
Paliūnėk7
Palūkštysk24
Paskystūnysk22
Pašilaupiaik21
Pašventupisk11
Pataklėliaik2
Plembergaik35
Plikiaik229
Pociūnaik13
Pūstapolisk2
Putriaik25
Raitininkaik2
Rajinciškiaik6
Ramučiaik6
Raščiaik38
Skapiškiaik58
Stenioniaik4
Surmantaik52
Survilaik20
Šilaik52
Šilininkaik48
Šlapučiaik57
Šliužiaik46
Tarosaik81
Tauručiaik21
Taurupysk179
Turbinavak34
Uždubysysk49
Verėduvak232
Verėduvaitėk54
Vilaičiaikd8
Viliošiaik17
Žąsinaik4
Žemygalak24
Betygalos apylinkė 3130
Agelaičiaik25
Aleknaičiaik-
Antupyčiaik18
Armonaikd22
Berteškiaik259
Betygalamstl541
Būdaik3
Budraičiaik1
Buniūnaik1
Burbiškiaik22
Būtaičiaik-
Darbutaik5
Dickaimisk-
Diržioniaik10
Dvarviečiaikd2
Gedgaudaik1
Gedvydaik60
Grajauskaik132
Ilgižiai Ik11
Ilgižiai IIk23
Ilgižiai IIIk349
Ilgižiukaik15
Jagučioniaik14
Jakaičiaik8
Juškaičiaik1
Kasiulkaik16
Kymantaik40
Kimentmedisk9
Kudoniaik69
Lepšiškėk23
Liktėnaik36
Lukošiūnaik2
Maskvitaik32
Maslauskiškiaik21
Meškapiaunisk-
Navininkaik10
Nedolėk3
Noliečiaik20
Norgeliškiaik20
Pagynėvisk2
Pagojysk83
Pagrubyčiaik10
Pakalniškiaik3
Pakirkšnovysk11
Paliepiukaik17
Pamūkisk-
Pataklėliaik8
Paturkšlysk35
Pažvirintysk21
Pigainiaik17
Pilkalnisk1
Poškaičiaik4
Požečiaik335
Prysaik6
Pryšmantaik49
Pryšmantėliaik6
Prociūnaik-
Rimgailaik17
Riogliškiaik14
Ročiaik31
Ročiškėk9
Saltragysk-
Saugailiaik135
Skirvainiaik-
Skruzdžiaik-
Smulkiškėk8
Sokaičiaik2
Srautask4
Steponkaimisk141
Šetkaimysk3
Švelniaik3
Tilindžiaik1
Ugenskaik6
Ugioniaik46
Ūturiaik19
Užpušyniaik9
Vagupiaik8
Valeravak-
Vandžiaik20
Vaškučiaik2
Začišiaik3
Zaroslėk5
Zvėgiaik3
Žibuliaik209
Girkalnio apylinkė 2215
Bakaičiaik13
Biliūnaik75
Cigelnėkd-
Dautartaik15
Dobiliaik4
Dvareliškiaik42
Gailiūnaik5
Girkalnisk587
Girkalnismstl548
Juodkėnaikd23
Kadagynėk16
Karakūzaik2
Kiečiaik29
Kniebioniaik3
Mankūnaikd-
Medekšaik7
Mikaičiai Ik29
Mikaičiai IIk20
Mutrungisk3
Naukaimisk16
Pagriaužaik11
Pagriaužisk9
Pakalniškiaik8
Peldžiūnai Ik5
Peldžiūnai IIk19
Pelėdinėk3
Plaušiniaik33
Plingiaik27
Poškiškėk18
Pramedžiavak318
Ražaičiaik13
Ražaitėliaik131
Rizgiaik27
Rušiškiaik15
Skiraik8
Skireliaik10
Šeimyniškiaik6
Šikšniaik7
Šilvaik3
Trakučiaik-
Užšaltuonisk1
Vėgenaik18
Vilaičiaikd-
Visbaraik13
Volaik5
Žvirgždaičiaik70
Kalnujų apylinkė 1137
Beržtaik8
Bliūdžiaik198
Dobrastisk40
Juodkėnaikd3
Kalnujaik432
Kniečiaik-
Lotyniškėk5
Pabebirvys Ik6
Pabebirvys IIk-
Pagojisk8
Pakalnupysk2
Paklaniaik-
Palendriaik61
Pašaltuonys Ik-
Pašaltuonys IIk2
Pašaltuonys IIIk111
Patolupysk3
Rudžiaik11
Serbentaik2
Šaukliaik45
Šilišninkaik-
Trakiniaik127
Užkalnupisk-
Vengerskaik73
Žagarėk-
Nemakščių apylinkė 2784
Algeniaik19
Arglaičiaik18
Aukštkeliaik161
Balandžiaik-
Balčiaik151
Bartkiškėk14
Būdosk2
Cigelnėkd6
Duobiškėk3
Garyšiaik5
Garspiaunisk2
Geidėnaik8
Gelgudiškiaik12
Griaužaik30
Gudaik23
Guikaliaik21
Yliaikd93
Ižiniškiaik13
Jankiškėk4
Kairiškėk6
Kampaičiaikd18
Kinčaliaik16
Kryžkalnisk12
Legotiškėk35
Lekavask6
Lendriškėsk6
Lygiaik15
Lipkiškėk7
Macaliaik12
Mažintaik18
Medekšinėk21
Milviečiaik12
Milžavėnaik87
Molavėnaik4
Nemakščiaimstl927
Pabalčiaik42
Paberžisk-
Paeglynisk18
Paežerisk29
Pagojys Ik10
Pagojys IIk16
Paskirtinisk5
Pasuginčiaik6
Pašešuvysk107
Pavarnisk5
Pikeliaik4
Poteriškiaik12
Pryšgynaik5
Pužaik30
Rekošaičiaik3
Rėzgaliai Ik9
Rėzgaliai IIk28
Smeltynėk3
Smukėnaik9
Smulkiaik68
Smulkinėsk21
Sugintaik9
Švendūnak24
Trepėnėliaik32
Tukiaik20
Užkalniaik400
Užsieniaik58
Vaidatoniaik4
Žemygalak3
Žvirzdėk17
Pagojukų apylinkė 1873
Akstinaik165
Armonaikd7
Aukštuoliaik9
Aukštuoliukaik6
Barsukinėk24
Belazariškisk6
Bernotaik9
Bogušiaik43
Bogušiukaik2
Breckiaik9
Dapkaičiaik-
Dautartaik5
Dievogalak218
Dvarviečiaikd2
Fliorencijak2
Gedgaudiškėk3
Gintučiaik4
Graužaik4
Gūriškėk-
Karalinavak7
Kaulakiaik484
Kiaulininkaik24
Kybartėliaik16
Kupečiaik32
Kurmiškėk-
Lenčiaikd5
Liaubaraik7
Liūliaik-
Meiliškiaik26
Naujokaik8
Obelkalnisk-
Pagojaik7
Pagojukaik-
Pakalniškiaik2
Paluknysk8
Pasandravysk16
Petkūniškiaik4
Pikčiūnaik8
Pirktinėk-
Puknaičiaik25
Pundžiaik7
Puodžiaik15
Radviliukaik3
Sakalaik6
Siručiaik82
Skaraitiškėk7
Skirmantiškėk245
Skudžiūnaik5
Sokiškisk7
Spandotaik2
Šimkaičiaik14
Šnipaičiaik13
Tendžiogalak48
Trankiniaik18
Tverijoniškėk9
Vaikštaičiaik12
Vainoriaik-
Valatkaičiaik-
Valatkaičiukaik-
Vosiliškisk183
Žembiškisk-
Paliepių apylinkė 2120
Aleksandraik7
Anžiliaik202
Ardiškiaik21
Aukštašlynisk9
Beržtaik11
Blinstrubiškiaik373
Burgaičiaik6
Daumėnaik3
Dumšiškiaik107
Galkaičiaik38
Gervinėk153
Gūraikd2
Justinavak-
Lakštučiaik99
Latakaikd8
Minioniaik9
Nemaršioniaik10
Pakerūliskd-
Paliepiaik507
Palovaitiskd3
Papelkiaik14
Paraseinysk25
Pareizgupysk87
Slabadak337
Stonaikd2
Sujainiaik70
Trepėnaik5
Varnėnaik12
Raseinių apylinkė 3347
Alėjai Ik91
Alėjai IIk94
Ančakiaik5
Andrušaičiaik138
Anulynask64
Arškainiaik41
Bagdoniškėvs8
Bakučiaik19
Bedančiaikd10
Beržytėk13
Bralinskiaik27
Daineliaik2
Dainiaik3
Daugodaik24
Gabšiaik332
Geišiaik3
Ginčaičiaik101
Girdaičiaik25
Girdvainaik12
Gruzdiškėk405
Gūraikd2
Jorūdiškėk19
Kaimelėk24
Kalniškiaik3
Kantroliaik9
Kasbaraičiaik45
Kaukėnaik-
Kazariniškėk7
Kėbaičiaik8
Kengiaik37
Kubetkiškiaik2
Kulkiaik6
Laužaik39
Lenkeliaik104
Liauberiškėk2
Meištaik17
Mirkliaik19
Niurkiškėk3
Norgėlaik718
Padubysysk-
Pagedočiukask3
Pagedotisk9
Pakapurnisk37
Pakautaik12
Paklaniaik20
Pašaltuonysk1
Paverkšnisk26
Perkūniškėk2
Plauginiaik5
Rakavakd30
Ramanavak338
Ramonaik11
Stonaikd55
Sukuriškiaik51
Šarkiaik204
Trupinėliaik6
Ūnikiaik50
Žičkiškėk6
Šiluvos apylinkė 3299
Akmenėk9
Antoniškiaik-
Aušrinėk12
Baltkarčiaik10
Bardiškiaik17
Bedančiaikd54
Beržanaik1
Bogušaičiaik6
Bogušiškiaik128
Burbiškiaik25
Butautaik6
Darbutiškiaik14
Dumbulėk13
Gintaučiaik96
Girinaičiaik13
Godlaukisk20
Gradaučiznak10
Grigaičiaik3
Juodiškėk2
Juškaičiaik19
Kaišėnaik3
Kaišenėliaik2
Kalnaik2
Kalniškiaik21
Kalviškiaik6
Kantrimaičiaik4
Kantūnaik8
Katauskiaik255
Kelmynaik31
Kepurninkaik25
Kušeliškėk15
Laukelisk4
Leonavak1
Lyduvėnaigst17
Lyduvėnaimstl132
Litvinaik22
Lukaičiaik9
Maižiškiaik28
Medingiaik35
Narušiaik13
Naudvarisk113
Norvydžiaik36
Padubysysk26
Pakalniškiaik2
Palapišiaik41
Paltupiaik-
Paluknysk8
Papušynysk60
Pažyzdrysk9
Pažobrisk8
Piktaičiaik40
Pyragiaik15
Pumpuraik14
Rainiškiaik9
Rakavakd1
Ribukaik6
Rinkšeliaik82
Rituliškiaik-
Roglaičiaik52
Sandrausiškėk2
Sargeliaik17
Saugaik13
Seimeniškiaik7
Skaraitiškėk15
Šiauleliaik17
Šiluvamstl856
Šunkepiaik2
Tautušiaik30
Vainotiškiaik20
Vaitiškiaik2
Varkaliaik24
Velpesiaik24
Vėžlaukisk2
Vičaičiaik17
Vilkiškiaik49
Zacharovkak-
Zbarask75
Zborčiznak2
Zopelskiaik7
Žaiginysmstl433
Žalakiaik7
Žalakiškiaik21
Žalpiaik44
Viduklės apylinkė 4292
Alaviniškiaik86
Aleknaik34
Antapusinisk8
Antringisk21
Apusinaik11
Bagamolaik6
Degsniaik-
Didvėjisk41
Gyliaik477
Yliaikd11
Jūkainiaik69
Kampaičiaikd2
Kanopėnaik18
Keidžiaik2
Kelmynėvs-
Kempaliaik17
Kriaukšlėvs3
Krupšėvs-
Kusaik16
Kutninkaik5
Latakaikd6
Laugalysk7
Lauksminiškėsk8
Liauriaik15
Numgaliaik17
Paalsysk52
Pakerūliskd-
Palovaitiskd7
Paupysk269
Pavailabysk21
Paviduklėk25
Plačiuvak45
Pryšmančiaik7
Rimkiškiaik24
Skroblynėk32
Smiltynėk4
Stunguriaik23
Šaltropiaik-
Šarkaimysk25
Šeštokynėk13
Šienlaukisgst6
Šienlaukisk134
Talkininkaik7
Teterviniškiaik4
Trakiškiaik5
Užrūdisk8
Užuomedisk31
Vailabaik38
Vanagiškiaik28
Vejukaik14
Viduklėgst443
Viduklėmstl2040
Virgainiaik96
Žažačiaik11

Rokiškio rajonas

47190

Obeliaim1804
Pandėlysm1167
Rokiškism17826
Juodupėmtg2643
Juodupės apylinkė 2106
Aleknosk84
Alksniaik53
Apūniškisk13
Armonysk13
Baršiaik-
Bryzgiaik48
Butėniškisvs4
Čeičiaik3
Didsodėk169
Dirvonaik19
Generališkisk9
Gyliaik16
Ginotaik22
Ilzenbergask14
Jutkiaik38
Kiemiškiaik8
Kirmėliškisk2
Kraštaik11
Kukiaik24
Laukininkaik2
Lingėnaik-
Lukštaik204
Maineivosk132
Naujasodėk20
Neršionysk9
Onuškisk350
Paduobysvs5
Pagojaik-
Pagrūbysk13
Pakapinėk55
Pašiliaik28
Patilčiaik1
Pikietaivs8
Prūseliaik25
Raišiaik312
Raupiaik33
Remeikiaik20
Ruzgaik7
Sidabrinėk-
Skriduliaik27
Skuomantaik45
Slabadak21
Sodeliaikd41
Stoniškisk81
Šikšniaik19
Teklinėk6
Trumpiškisk9
Užubaliaik17
Valiūniškisk4
Vanagynėk10
Veduviškisk35
Vištagerklisk5
Vytelinėkd5
Vizgynėk1
Vyžuonėlėsk4
Žiogiškisk2
Jūžintų apylinkė 2819
Akmeniaik15
Alsėtak12
Anapolisk35
Audrak6
Aušrėnaik30
Ažubaliaik32
Bajoriškėsk24
Beičiaik29
Bindzeliškiaik2
Čelkiaik51
Čivyliaik124
Dauliūnaik39
Didėjak24
Diliškiaik2
Dumblynėk6
Dvirėžiaik4
Gačionysk15
Girelėk10
Giriūnaik2
Grumbinaik11
Jaurosk4
Joneliškėsk6
Joniškisvs-
Jurgiškiaik6
Jūžintaimstl553
Kalbutiškėskd21
Kalučiškėsk11
Karveliškisk27
Keručiaik11
Koveliaik36
Kuliaik37
Kurkliečiaik12
Laibgaliaik548
Lukščiaik5
Meldučiaik32
Mičiūnaik24
Mieleikiaik12
Minkūnaik79
Natkuškiaik31
Neliūbiškisk24
Norkūnaikd25
Pagrandžiaik9
Pakluoniaik-
Palūšniaikd31
Parokiškėkd2
Paupėk3
Petrešiūnaikd4
Pilkėnaik40
Pyragiškiaik7
Puriuškiaik7
Pužonysk34
Radišiaik14
Ragavak9
Rageliaik109
Raistasvs-
Raugaik6
Rokiškėlėsk82
Rudeliaik17
Ruopiškisk24
Sėdžiūnaikd-
Sėlynėk198
Skeiriaik16
Skrebiškėsk24
Spiečiūnaik25
Sriubiškėliaik5
Sriubiškiaik14
Šipaik2
Štaronysk36
Tamakaimisk68
Tarnavak4
Tervydžiaik11
Trakask4
Ulytėlėk19
Varedinavak7
Viveliškėsk-
Zabieškak-
Zalūbiškisk8
Žiūkeliškėsk3
Žvirbliškėsvs-
Kamajų apylinkė 3059
Aukštakalniaik197
Ažubaliaik20
Baušiškiaik15
Čepeliškėk-
Čižaik21
Čižiškisk3
Duokiškismstl262
Gaveikiaik3
Gintynėsk2
Gyviaikd6
Greviškiaik53
Gučiūnaik51
Gudiškisvs-
Juodonysk74
Jurkiškisk2
Kalviaik239
Kamajaimstl725
Kamajėliaik22
Kamšiškėsvs2
Kariūnaik34
Kereliaik8
Kraupiaik6
Kremesiškėsk5
Kryliaik52
Kuokšiaik60
Kuosiaik70
Kurkliečiaik20
Labiškisvs2
Lapieniaik7
Laukagaliaik11
Mažeikiškisk-
Mickūnaik10
Mieliūnaik5
Mikniūnaik15
Naujasodėk2
Nečionysk10
Nečiūnaik5
Nemeniūnaik9
Nevieriaik62
Paįvodžysk2
Patiltėvs4
Paunksniaik4
Pempiškisvs3
Petrošiškisk23
Pikietasvs3
Pročkiaik3
Purpiškisk-
Radžionysk6
Ramonaičiaik2
Ramoniškisvs2
Rimšionysk11
Robliaikd14
Rudžiaik44
Salosk130
Salosmstl307
Skeiriaik9
Stepanavak3
Šermukšnynėvs-
Šilinėvs-
Špokiškisk-
Taraldžiaik23
Teresdvarisvs-
Titeliaik25
Totoriškiaik7
Trakinėk5
Trumponysk9
Trunčiškėsk6
Urliaik31
Vaičionysk28
Vaineikiaik24
Vaitkūnaik49
Varliaik30
Vaštakaik28
Verksnionysk112
Vilkeliškisvs2
Žeimiaik15
Žliubaik1
Žvirbliškėsk4
Kazliškio apylinkė 1432
Baranautiškisk16
Buivydžiaikd1
Čebiliaik38
Didžiašilisvs3
Dirvoniškisk-
Gudbergiškisvs8
Jakutiškisk6
Janikūnaik35
Kalpokaik26
Kalpokiškisk-
Kazliškėlisk52
Kazliškisk225
Kirmėliškisk2
Konstantinavak510
Kurklaičiaik121
Kvietiniškėsk5
Latveliaik15
Lazariškisk22
Maželiaik17
Melninkaik3
Naujikaik2
Pagirėvs7
Pagojaik58
Pailgiaik9
Paliepiskd39
Paplimbalėk10
Pažąseliaik10
Plikiškiaik-
Puodžialaukėk47
Rimgaudiškisk1
Rumpiškėnaik36
Sičiūnaik33
Skaistėkd3
Skrebaik3
Stenionysk13
Stirniškisk12
Šakaliaik-
Šilagalyskd16
Šilaik8
Šlapiaik1
Veselavak4
Vilkagirisk3
Vilkaikd5
Vytelinėk-
Zumbrickavietėvs1
Žarniškiaik-
Žėkaik6
Kriaunų apylinkė 1305
Ažubaliaik2
Bagdoniškisk81
Bajoraik55
Baršėnaik74
Bobriškisk18
Bradesiaik49
Buniuškiaik32
Busiškisk6
Dagiliaik31
Jonavak6
Juozapavak37
Keležeriaik42
Knysak10
Kriaunosk410
Kriugiškisk25
Lašaik161
Lukštiniaik17
Margėnaik44
Mičiūnaik11
Mielėnaik13
Norkūnaikd11
Pakriaunysk53
Pasarčiaik6
Petrešiūnaikd18
Rukeliaik9
Rupetosk15
Stravaik19
Vakariaik23
Vytėnaivs27
Obelių apylinkė 2797
Agurkiškisk-
Aleksandravėlėk244
Ambriškisk-
Andrikavak6
Andriūnaik35
Antakriaunisk1
Antakriaunisvs1
Antanašėk288
Apeikiškisk17
Astrovkakd-
Audronys Ik127
Audronys IIk-
Aukštakojaik7
Ažukriaunisk8
Ažusienisk4
Ažušiliaik21
Baranavavs-
Baraukak8
Baziliškisk3
Bučeliaik3
Bučiūnaik87
Budriškisk3
Butkūnaik15
Cigelnėk3
Dačiūnaik18
Degučiai Ik3
Degučiai IIk28
Dideliškisk13
Diliaukiškisk3
Dirdosk15
Dručkaik4
Dumblėsk16
Dundiškiaik4
Dvartiškiaik-
Eidminiškiaik6
Ežeriškisk3
Galažeriaik19
Gediškiaik182
Gegužiškisk4
Gindviliaik79
Gojiškisk3
Gumbiškiaik-
Guotinėsk-
Gurkiškisk2
Ignotiškisk14
Ivoniškisk-
Jovydžiaik5
Jučiaik3
Junkūnaik4
Juodupiškisvs1
Kačergiškisk4
Kaireliaik18
Kalamoniškisk-
Kalniškiai Ik4
Kalniškiai IIk4
Kalnočiaik13
Krapiškisk17
Kraštaik17
Kreščionysk48
Kumpolkak3
Kumpuoliškisk3
Kupriaik16
Kurmiškiaik-
Liesiškiaik2
Lygalaukiaik-
Lingavavs5
Liudvinavak-
Lovelkojaik3
Lugariškisvs5
Maigiškiaik1
Mataučiznak6
Matiekaik5
Mažeikiaik4
Mekšnėniškisk1
Mieleikuškėsk1
Mingėliaik6
Narkūnėliaik18
Navikaik3
Niaukiaik11
Obeliaimstl325
Obeliškisk5
Pąažuolėk3
Pagriaumelėsk2
Pakriauniaik206
Palūgėk5
Papiliaik30
Pasausiškisk2
Pasubatėk11
Petkuškisk1
Pinkutiškisk3
Pusliškisk7
Rakališkisk17
Raudėnaik17
Razalinavak-
Razrivkak3
Remeikiaik2
Rubikiaik16
Rudžionysk15
Rūmiškiaik6
Senadvariaik1
Serbentiškisk-
Simaniškisk2
Sinkiškisk5
Sipailiškisk14
Skaistinėk6
Skemaikd4
Slabadak14
Stasiūnaik93
Stočkaik12
Strepeikiaikd10
Svobiškisk34
Šaltakynėk3
Šapalaik2
Šapeliaigst11
Šapeliaik24
Šileikiai Ikd-
Širviškiaivs-
Šliuotiškiaik7
Špuliaik17
Švilpiškisk8
Tilvikaik8
Trumpiškiaik27
Trumponysk6
Tumasonysk26
Urboniškisvs5
Vaboliaik29
Vaičėnaik4
Vaidaginėvs-
Vairiškisk-
Vajeičiaik5
Veižeičiaikd36
Vertybiškisk2
Veselavak2
Vieversynėk5
Vigaraik4
Visdieviaik19
Voverynėk2
Zablotiškisk3
Zarinkiškiaik107
Zyboliaik32
Zirnajaikd4
Želiūnaik-
Pandėlio apylinkė 2956
Ajutiškiaik2
Apaščiak220
Apaštėlėvs2
Apušotasvs3
Aukštadvarysk27
Ažubaliaik-
Ažubalisk8
Ažubalisvs-
Ažušiekštisvs-
Baleliaivs1
Baroninėk1
Barzdžiaik8
Bernotiškisk2
Beržuonak2
Bogdalavak2
Buivėnaik60
Buivydiškiaik9
Buivydžiaikd-
Čeponiškiaik4
Daržiapievėk3
Daržupysvs1
Daujotiškisk2
Dauniūnaik14
Daupeliaik52
Eidžionysk16
Geniškisk-
Gerkonysk14
Gineišiaik37
Girsteikiškiaik1
Goželiškisk6
Griauželiaik6
Griaužiaik-
Gudeliaik19
Gudeliškiaik-
Gumbinėvs-
Gumbiškisvs3
Guriosk9
Jonava Ik7
Jonava IIk1
Juokiškisvs1
Jusiagirisk-
Kalniečiaik4
Kavoliaik5
Kebeliaik-
Kilpiškiaik19
Kirdonysk13
Kseveravak3
Kuodiškiaivs-
Kurklaičiaik5
Lailūnaik198
Lebedžiaik51
Lebedžiūnaik12
Lydžiūnaik7
Lūžiškiaik7
Martynonysk87
Mičiūnaik19
Mikalojiškiaik6
Mikniūnaik2
Mikoliškiaik5
Miliūnai Ik17
Miliūnai IIk-
Minkūnaik8
Mislyvavs1
Naniškiaik14
Narteikiaik9
Naujasodėkd27
Naujikaik1
Obeliaik76
Paberžiaik1
Pagojėvs1
Paguriaik9
Pajuodraistisk3
Pakapiaik16
Palėveniečiaik-
Pamėniškisk5
Pandėlisk270
Pandėlisvs11
Panemunisk49
Panemunismstl327
Pašeriaukščiaik8
Paževiškiaik17
Puluikiaik29
Pūškoniaik15
Radeikiaik6
Radžiūnaik3
Radžiūnėliaik4
Raikėnaik155
Raščiūnaik21
Ratkūnaik14
Salagalysk5
Siaurikaik6
Sipeliaik22
Skaptataivs1
Slabadninkaik7
Smilgiaik4
Spiegaik3
Sriubiškiaik239
Stanikūnaik39
Stankūnaik34
Stasiūniečiaik22
Steponiaik10
Suvaidiškiaik-
Suvainiškismstl279
Suvaizdžiaik17
Šarkiūnėliaik-
Šiaudinėk2
Šilagalysvs2
Šilingiškisk5
Šnipiškiaik-
Šniukštaik-
Taručiaik33
Vargučiaik29
Varneliaik-
Vilkeliaik4
Vilkoliaik68
Viršilaik4
Vištinėk2
Zablačiusk-
Žardeliaivs-
Žiukavinavs-
Žvirbliaivs16
Panemunėlio apylinkė 2118
Alsėtak1
Augustinavak153
Ažumiškisk23
Bajoriškiaik36
Baltakarčiaik17
Bernotiškisk12
Beržuoniaik42
Bimbosk1
Degeniaik30
Gireišiaik4
Gyviaikd-
Grigiškisk5
Joneliškiaik16
Junokaik13
Jurkupiaik36
Juršiškiaik-
Kavoliaik23
Keragalviškėsk2
Klišiaik83
Kraštaik2
Legiškisk6
Lukiškiaik18
Meldeikiaik6
Meldeikiškisk5
Miesteliškiaik18
Naujikaik1
Nemunėlisk-
Panemunėlisgst830
Panemunėlisk28
Panemunėlismstl295
Panemunėlisvs9
Panemuniaik51
Pašilėk10
Ratkupyskd3
Rybokaik13
Robliaikd14
Rukšiaik3
Sėdžiūnaikd20
Skiraik21
Šeduikiškisk3
Šetekšniaik113
Šetekšnosk1
Šiliuškiaik4
Tindžiuliaik32
Turdvarisk-
Uvainiaik41
Vaičiūnaik5
Valaitiškisk9
Vebriaik10
Vebriškiaik9
Viliaik20
Voverynėk3
Žiliaik18
Rokiškio apylinkė 5158
Astrovkakd1
Aukštasijavs-
Aukštuoliaik4
Ažusieniaik16
Bajoraik637
Bareišiaik9
Barkiškisk58
Barvainiškisk15
Baubliaik2
Bulvėniškisk7
Buteikiaik26
Cibeliaik5
Čedasaik13
Čedasaimstl245
Čipyriaik22
Daliečiaik43
Dambrotiškisk11
Danilaukak9
Dargiaik1
Degsniaik94
Eikiniškisk4
Enikiaik11
Ežeriokšnėk-
Gabriškisk18
Ginočiaik-
Griškiškisk-
Grubosk4
Gužaivs1
Iciūnaik33
Ilgalaukiaik44
Indriūnaik12
Jakiškiaik39
Jočeliaik10
Joniškisk4
Juozapavak60
Kalneliškiaik32
Karvelkiaik2
Kavoliškisk1541
Kirkūnaik17
Kirkūnėliaik12
Kladninkaik10
Kraštaik22
Kumburiaivs1
Kunigiškiaik8
Kurkliečiaik5
Kurklietiškisk1
Laučiūnaik12
Laukelisk7
Laukupėnaik4
Laužadžiaik13
Liesonysk8
Mačioniškisk7
Martiniškėnaik27
Meškinėk4
Miegonysk67
Mikonysk3
Miliūnaik65
Misiūniškisk21
Mitragalysk46
Močiekiaik8
Moškėnaik49
Naujasodėkd3
Paberžuoniaik1
Pagadak2
Pagrandžiaik22
Pakapėk25
Palankysk1
Paliepiskd21
Palūšniaikd26
Papartynėk9
Papiškiaik30
Parokiškėkd18
Piepaliaik50
Ragučiaik11
Raišiaik4
Ratkupiskd3
Ribickisk2
Serapiniškisk55
Skaistėkd2
Skemaikd612
Sniegiaik36
Sodeliaikd41
Steponiaik37
Stramiliaik29
Strepeikiaikd21
Stumbriškisk-
Šeduikiškisk4
Šilagalyskd1
Šileikiai Ikd59
Šileikiai IIk18
Šilelisk4
Ūdrupysk4
Uljanavak16
Vaidlėnaik28
Vanagynėk-
Varaščinak15
Velniakalnisk13
Vengerinėk27
Vikoniaik8
Vilkaikd8
Vytelinėkd-
Vyžeičiaikd9
Vyžuonak30
Žyboliaik30
Žiobiškisk373

Skuodo rajonas

26587

Skuodasm8730
Aleksandrijos apylinkė 1862
Aleksandrijak402
Apuolėk155
Daujotaik100
Detlaukėk16
Dvaralisk11
Gėsalaik301
Jedžiotaik58
Juknaičiaik13
Kalnėnaik20
Kaukolikaik360
Kerviaik56
Kivyliaik29
Klaišiaik29
Klauseikiaik158
Knežėk5
Nuosamaik12
Šarkėk25
Truikinaik69
Veiteliaik12
Viršilaik31
Barstyčių apylinkė 1263
Aubrikiaik10
Barstyčiaimstl646
Barstytaliaik42
Geldėnaik53
Gudaliaik20
Kančaičiaik16
Kruopiaik58
Laumėsk63
Mockaičiaik45
Padegimėk21
Paparčiaik132
Puokėk157
Ylakių apylinkė 3964
Augzeliaik47
Baltrimaik72
Bučiaik35
Daktaraik23
Dilbikiaik72
Erkšvak15
Gailaičiaik18
Gailiškiaik5
Gedrimaik151
Gintalaičiaik35
Girdeniaik132
Gonaičiaik50
Gricaičiaik47
Grūstėk10
Ilakaičiaik35
Ylakiaimstl1219
Ivoniškėk7
Juodkaičiaik13
Kadžiaik28
Kaltysk5
Kalvaičiaik12
Luobak96
Margininkaik69
Medsėdžiaik38
Milvydžiaik28
Nausėdaik295
Paluobėk9
Pašilėk408
Petraičiaik8
Raudoniaik108
Rukiškėk10
Skypstysk4
Skliaustėk77
Strėliškiaik12
Stripiniaik25
Šulpetriaik57
Trumplaukėk30
Urboniškėk6
Vaičaičiaik113
Viliotės Užpelkisk123
Visgaudžiaik11
Vižančiaik406
Lenkimų apylinkė 1278
Juodeikiaik61
Kalviaik8
Kuksinėk74
Lenkimaimstl808
Litvinaik13
Margininkaik25
Medininkaik19
Pakalniškiaik10
Plaušiniaik10
Sriauptaik85
Večiaik30
Veitaik5
Žemytėk119
Žirnikaik11
Mosėdžio apylinkė 3180
Baksčiaik33
Bobiliškėsk10
Būdvietėk11
Gandlaukėk2
Gaubėsk23
Igariaik78
Krakėsk174
Kusaik10
Miesto Kalniškiaik43
Mikulčiaik59
Mosėdismstl1406
Naujukaik139
Nerėpaik2
Nevočiaik71
Paeiškūnėk5
Palaukėk4
Palšiaik25
Plaušiniaik42
Šatraminiaik161
Šaučikiaik22
Šaukliaik455
Šerkšniaik49
Šilalėk9
Šniukščiaik4
Tauzaik40
Tėveliaik69
Udraliaik162
Virbalaik72
Notėnų apylinkė 1481
Baidotaik44
Brotykaik25
Burviaik4
Derkinčiaik53
Dvarviečiaik25
Jockiaikd10
Jundulaik22
Kulaliaik21
Mačiūkiaikd6
Mikytaikd23
Notėnaik582
Panotėniaik18
Prialgavak127
Rusiškėsk11
Šliktinėk339
Vindeikiaik171
Skuodo apylinkė 3332
Budriaik6
Būdvietėk36
Daukšiaik604
Didieji Rūšupiaik380
Didžioji Palūknėk19
Guntinask33
Gurstiškėk52
Kanyzelisk42
Kernaik128
Kubiliškėk16
Kulai Ik174
Kulai IIk85
Ledžiaik2
Luknėsk476
Mažieji Rūšupiaik369
Mažoji Palūknėk9
Narvydžiaik387
Pakalniškiaik77
Puodkaliaik191
Skuodo Priemiestisk28
Šakaliaik19
Šekaik21
Tribakiaik46
Užluobėk68
Žalgiriaik64
Šačių apylinkė 1497
Drupiaik14
Erslak102
Geidučiaik7
Giršinaik1
Laumaičiaik32
Lyksūdėk84
Lukošaičiaik11
Malūkaik6
Pagramantėk14
Rūkaik349
Rumšaičiaik39
Sodalėk23
Šatėsk509
Vabaliaik161
Žebrokaik145

Šakių rajonas

41840

Kudirkos Naumiestism2061
Šakiaim7226
Gelgaudiškismtg2724
Barzdų apylinkė 1287
Ambrasaik36
Baltrušiaik339
Barzdaimstl512
Buktiškiaik153
Geruliaik20
Gražiškiaik32
Kraujučiaik4
Kriaučiukaik-
Liputiškėk2
Masiauskaik1
Mergbūdisk-
Milinaičiaik30
Mozūraik11
Opšrūtaik13
Pabalsupiaik5
Pavišakiaik1
Pupiaik8
Sabijonaik18
Simokaik6
Skirkiškėk-
Stainiškėk6
Stugučiaikd2
Žardeliaik17
Žečkalniaik14
Žiliaik54
Žvirbliškėk3
Būblelių apylinkė 1831
Apirbiškiaik-
Ašmoniškiaik-
Bajoraičiaik59
Bartkaik-
Braškiaik1
Būbleliaik560
Bukšniaik10
Gyliškiaik4
Gluobiaik11
Gustainiškiaik50
Jundilaik15
Kasikėnaik1
Kaupiškiaik8
Klepaikd-
Kubilėliaik150
Kulnistaikd11
Kutaikd-
Meištaik19
Miknaičiaik22
Panoviaik398
Plioriškiaikd-
Putinaik6
Raugalaikd33
Ročkaik-
Rudžiaik23
Storiūkaikd-
Suodžiaikd1
Šaukščiaik-
Tarpučiaik95
Tarpučiaikd-
Totorviečiaik98
Turčinaik158
Užsieniaikd6
Vaišvilaik1
Vaitiškiaik55
Žaltynaik36
Gelgaudiškio apylinkė 2433
Antakalniškiaik59
Antaniškiaik32
Bartupėsk-
Bonkiškėsk5
Branduoliškiaik124
Būdelėk7
Buižiaik8
Bunikėliaik18
Buožiaik1
Čebatoriaik4
Dabitaik88
Dagiliaik7
Daugerdiškiaik11
Daukantiškiaik384
Dobilaičiaik12
Dubiniškiaikd6
Elizavak14
Jankūnaik19
Jotijak22
Jotyškiai Ik46
Jotyškiai IIk66
Karkazaik25
Kedėbliškiaik6
Kisieliaik12
Kubiliaik147
Martišiškėsk-
Mozūriškiaikd-
Narkūnaik27
Naujeliškiaik12
Naujokaičiaik23
Obeliškiaik13
Pajotijaik17
Pajotijysk130
Pakalniškiaik97
Pamiškiaik8
Panykiaik3
Pašiliaik-
Pavirangiaik4
Petraičiaik3
Plokščiaik419
Ropienak2
Siaustuvėliaik12
Skaistakaimisk207
Stanaičiaik12
Stulgiaik44
Šileravak11
Šilvienaik53
Šimkaik19
Trakask4
Vaiguviškiaik24
Voniškiaik166
Griškabūdžio apylinkė 4250
Antabūdisk3
Beržupiaik13
Bliuviškiaik330
Būdak217
Būdelėk35
Būdvietisk9
Dambavak10
Degučiaik45
Degutinėk269
Dovydaik11
Endziuliaik8
Gailynaik4
Galiniaik24
Giriniai Šunkariaik20
Griškabūdismstl942
Išdagaik12
Jankaik355
Kampiniaik5
Karčrūdėk41
Katiliaik96
Katinaik59
Kurynėk18
Laukinė Kubiliškėk22
Laukiniai Šunkariaik2
Laukiniškėk8
Leliokiškėk5
Liaudenskaik8
Lypkaik13
Lūšnak27
Maliejiškėk16
Margauskaik5
Mažiškėk4
Meškiniaik2
Meškučiaik-
Mickaik12
Mureikiaik18
Nemiraik22
Ožkiniaik1
Pakalniškiaik10
Paluobiaik359
Panenupiaik-
Panoreikupiaik12
Panoviaik5
Paplyniaik8
Pašilupiaik25
Patamošupiaik51
Patašinėk291
Pavaitupiaik4
Pentiškiaik31
Pentviršiaik16
Pilypaik32
Plačkojaik11
Rygiškiaik35
Rogupiaik21
Sarapinaik32
Sasnavak24
Savinėvs4
Simokaik1
Skarbūdisk28
Skirkaik12
Skrynupiaik-
Smilgiaik51
Sparviniaik11
Spruktaik13
Storiesiaik13
Stugučiaikd20
Sūkuriškėk11
Šedvygaik46
Šikutiškėk7
Šilgailiaik13
Šukėtaik16
Tabakinėk3
Tamošbūdisk58
Toliejaik-
Urviniaik50
Uzaraik11
Valiaik31
Varniškėk7
Verpikaik-
Vidgiriaik13
Vierčiškėk9
Viktoravak12
Viliūšiaik62
Vinkšnupiaik2
Vyžpiniaikd19
Zaveckaik12
Zygmantaik43
Zūkaik9
Žaliablėkiaik3
Žališkėk2
Kidulių apylinkė 3963
Aleksandravak78
Bagdžiaik-
Banaičiaik17
Berckiaik7
Bosaik8
Bunikėliaik20
Bunikiaik143
Burbiškiaik5
Burgaičiaik207
Čiuriškiaik3
Dagiliaik-
Degėsiaik32
Dievaičiaik49
Dvarčiškiaik11
Gečiaik12
Grinaičiaik297
Gudlaukisk90
Iltrakiaik7
Jakaičiaik16
Jakeliškiaik6
Judriaik269
Kaimelisk210
Karališkiaik77
Kepštaik29
Keršiaik-
Keršiškiaik3
Kiduliaik370
Kirkilaik3
Kirsliaik5
Kregždančiaik10
Kriaušaičiaik50
Kukarskėk83
Liaušiaik-
Limantaik19
Margiškiaik5
Maštaičiaik94
Mazūriškiaikd24
Meškinėk4
Norkviečiaik12
Palankinėk69
Paorijaik-
Pervazninkaik236
Piesčiaik48
Popiškiaik64
Pukniaik15
Ramoniškiaik7
Rėžgaliaik51
Rėžiukaik7
Ročiškiaik185
Sakalaik1
Sudargask77
Sutkiaik60
Svaiginiaik6
Šiaudinėk189
Šiurpiškiaik12
Trakėnaik-
Valenčiūnaik143
Varčiuliaik13
Veršupiaik9
Višinskaik12
Voveriaik237
Zuikinėk19
Žygėnaik214
Žiliaik14
Kriūkų apylinkė 2408
Andriūniškėvs5
Antūbiškiaik14
Avilėliaik4
Baraviškiaik54
Bertuliaik5
Buožiaik18
Burbaik6
Čerbiškėk2
Dainiaik12
Dauciškiaik2
Dubiniškiaik16
Dulinčiškiaik9
Eiciūnaik16
Eiginaik2
Gegužiaik35
Gerdžiūnaik290
Ilguvak228
Joginiškiaik431
Jokūboniaik44
Juškaik6
Juškiaik12
Klangiaik40
Kreiviaik20
Kriūkaimstl379
Kulniaik9
Kumečiaik45
Leoniškiaik32
Liepalotėliaik19
Margavak11
Meškeliūnaik23
Mikniškėk2
Misiūnaik-
Morkaik15
Paežerėliaik19
Paiždagiaik1
Pajotuliaik28
Paluobiaik34
Pamiontkosk16
Patašiaik25
Paužnykiaik15
Pieščiaik28
Pypliškėk22
Praščiūnaik9
Puidokaik2
Raninėk24
Rimašiškiaik7
Sabališkiaik7
Senieji Vedegiškiaik9
Skardupiaik9
Sutkaik66
Sutkiškiaik12
Svirgalaik12
Šalpynėvs4
Šukėtaik7
Šukėtėliaik4
Tervydoniaik43
Tūbiškiaik7
Tūčiaik2
Urlikiškėk3
Vaidgirisk3
Zygmantiškėk16
Žeimisk47
Žemoji Panemunėmstl111
Žuklijaik10
Lekėčių apylinkė 2026
Jagėliškiaik25
Jančiaik105
Kašeliaik51
Kretkampisk62
Kvietiškiaik32
Lekėčiaimstl1254
Mikytaik275
Naidynėk20
Nosiedaik31
Novaraistisk15
Pažiegždriaik34
Sirvydaik5
Šėtijaik49
Šiuoriškiaik7
Tirmėnaik44
Veršniaik17
Lukšių apylinkė 2935
Adomiškiaik17
Agurkiškėk14
Akėčiaik94
Akmenynėk9
Bališkiaik31
Bartkaik8
Beduonėk6
Bernotaik1
Bridžiaivs-
Būdviečiaik-
Gerdžiaik42
Germuoliaik22
Gražiškiaik10
Jurbūdžiaik1
Keraik32
Kleviniaik19
Kriauniškėk2
Kūdrosk20
Kumpupiaik2
Kupriaik12
Lazdinėk1
Lepšiaik142
Liepalotaik282
Lukšiaimstl1695
Marčiukaik12
Matjošiškėk17
Miliškiaik17
Muštinėk5
Naikaik3
Peleniaik17
Piktšilingiaik2
Plėgaik22
Plyniaik113
Pūdymaik4
Pūstauniškiaik15
Putriškėk13
Ragiškėk10
Rugieniaik4
Sabinėk3
Samuolynėk19
Skubraik8
Spruktiškėk15
Stalioriaik22
Suopiaik2
Šiaudiniaik46
Šilgaliaik16
Šiopininkaik10
Šunkariaik13
Ūsaik2
Ūseliaik-
Vidušilisk6
Vilkupisk2
Zypliabūdisk40
Zypliškėk6
Žardvietak3
Žvikiniaik6
Sintautų apylinkė 2895
Balseliškiaik6
Barandaik13
Bliūkiškiaik41
Bliuvaik5
Gaisriaik25
Gudaičiaik2
Janukiškiaik181
Jurgbūdžiaik2
Karniaik4
Keturnaujienak15
Kirmiškiaik7
Klepaikd4
Kulnistaikd6
Kutaikd2
Leopolėk5
Menkiniaik15
Murinaik-
Pavasijaik18
Pavilktiniaik8
Pavingrupiaik19
Piečiškiaik2
Pikžirniaik15
Ragožiaik-
Ramoniškiaik21
Raugalaikd4
Rūgiaik7
Santakaik68
Sintautaimstl660
Skaistgiriaik59
Skardupiaik7
Starkaik9
Storiukaikd5
Stoškaik16
Suodžiaikd31
Šarvininkiškėk8
Šaukščiaik-
Šlamaik16
Šunpauliaik2
Tarpučiaikd2
Trakiniaik2
Tumpaik18
Tupikaik158
Urbantaik24
Užkertuliaik26
Užpiauniaik83
Užsieniaikd312
Valiaik8
Veršiaik606
Viltrakiaik17
Vyžpiniaikd17
Voveriaik14
Zypliaik19
Žalvėderiaik6
Žėgliaik45
Žvirgždaičiaimstl230
Šakių apylinkė 5801
Aržuolupiaik15
Ašmučiaik4
Aukštojik16
Auškadariniaik2
Baltkojaik48
Batiškiaik28
Bedaliaik27
Bizieriaik344
Bridžiaik80
Briedžiaik39
Būdviečiaik87
Bundzaik40
Būtviliškiaik28
Dačnaujienak14
Daugėliškiaik47
Dėdynaik9
Degučiaik8
Duobiškėliaik12
Duobiškiaik159
Endrikiaik41
Ežeriukaik11
Gabartaik6
Giedručiaik812
Girėnaik665
Gnievaik5
Gotlybiškiaik370
Gulbinaik25
Išdagaik453
Joniškiaik3
Juniškiaik5
Juodupėnaik10
Juškakaimiaik50
Kadariniaik21
Katinėliaik24
Kermušynaik-
Kiaulupiaik72
Kriaučėnaik15
Krūtuliaik9
Kumpupiaik38
Kuodžiaik52
Kušlikiaik14
Lembūdžiaik4
Lepoldavak3
Liepalotaik12
Liepkartaik17
Liukaik24
Lukšeliaik3
Matuliaik11
Melninkaik6
Menčikiaik19
Mišiurkėk61
Nartaik14
Naudvarisk5
Naudžiaik154
Pakorbūdžiaik-
Papartynaik61
Pariebiaik13
Paspirgėliaik9
Piliukiškėk6
Pyragiaik12
Plieniškiaik82
Plioriškiaikd-
Prancaik18
Prūseliaik162
Pusdešriaik9
Rėkeliaik2
Ritiniaik53
Rukšniaik13
Skardupiaik4
Slavikaik428
Striūpaik219
Stumbriškėk3
Šikšniaik12
Šilgaliai Ik221
Šilgaliai IIk26
Šilininkaik44
Šlišaik2
Šunkariaik58
Švarpliaik35
Tilvikaik-
Tumšaik6
Ūseliaik-
Vabališkiaik9
Vaitiekupiaik2
Valiaik65
Valiuliaik63
Vargšaik15
Verpikaik12
Vidgiriaik-
Vilkeliškiaik20
Virvagaliaik-
Vosiškėk5
Zajošiaik7
Zubriaik6
Žirniaik2
Žiūriaik49
Žiurkalnisk7

Šalčininkų rajonas

41347

Eišiškėsm3789
Šalčininkaim6480
Baltoji Vokėmtg1128
Akmenynės apylinkė 944
Abolaik76
Akmenynėk229
Bagdžiuliaik42
Bėčiakelniaik17
Degsniaik20
Duksiaik22
Girinėk13
Jankūnaik34
Jovydžiaivs13
Kalniškėsk47
Kurmelionysk88
Mankūniškėsk18
Moliškėsvs2
Negibėnaik65
Peckeliaik15
Rimšiškėsk18
Slabadak47
Smaguriaik34
Tarakonysk24
Žaltūnaik120
Butrimonių apylinkė 2091
Aukštalaukiskd57
Butrimonysk437
Čiuronyskd46
Dailidėsk211
Gudakampisk76
Jančiūnaik374
Janonysk68
Jundiliškėsk12
Jurgionysk54
Kužiaik68
Laukininkaik16
Maciūnaik15
Mackiškėsk-
Majakasvs7
Narkuškėsvs11
Naujasėdžiaik69
Naujosios Rakliškėsvs31
Navickiškėsk27
Paraistiskd38
Pasalisk52
Raščiūnaik60
Rėžiaik97
Senadvarisvs18
Senosios Rakliškėsk19
Stavidonyskd62
Šauliaik93
Ūtak5
Versekėlėk54
Žvėrynask14
Dainavos apylinkė 1121
Dainavak378
Druskininkaik7
Gilviniškėsk71
Juršiškės Ik91
Juršiškės IIk14
Kaličiūnaik14
Kamičiaik20
Kulysvs10
Liupkiškėskd30
Mantviliškėskd27
Marcinkiškėsk20
Miletiškėsk28
Naujadvarisk104
Pajuodupisk152
Samarakiškėsk24
Sveckevičiaivs-
Užuklonysk32
Vėžionysk99
Dieveniškių apylinkė 3770
Albertinak43
Apikaritaik5
Avietinėk12
Ažukalniaivs1
Bėčionysk25
Daulėnaik116
Dieveniškėsmstl1337
Dvariškėsk18
Gedūnai Ik9
Gedūnai IIk34
Geležiaik22
Girdžiūnaik74
Gudeliaik9
Gureliaik4
Gužiniaik5
Jurgelionysk133
Kačėnaik31
Kalviaik68
Kamučiaik12
Kazimieravasvs19
Kaziuliaik80
Kaziuliškėsk4
Krakūnaik188
Lobasvs18
Maciučiaik135
Mažieji Gedūnaik9
Mediniaik2
Mendzisargiaik5
Milkūnaik101
Naujieji Kalviaivs5
Naujieji Miežionysk11
Norviliškėsk51
Padaujėnaik49
Pajurgelionysk20
Pavadžiaivs3
Pavydonysk57
Pliustaik24
Prabaščiškėsk46
Pulkėk8
Putiškėsk15
Ramoškosk10
Reistiniaik8
Reistiniaivs2
Rindžiūnaik53
Rudniak119
Sabaliūnaik64
Senieji Miežionysk17
Siliaik27
Skaivonysk31
Skrabonysk7
Skraičionysk49
Smališkėsk40
Šadžiūnaik32
Šaltiniaik16
Šarkaičiaik55
Šiurkščiaik47
Ureliaik57
Vaišutkiemisk40
Vaškeliaik49
Vėjeliaik8
Versekak16
Vėžiakiemisk29
Vilkiškėsk15
Zabeliškėsk11
Zajašiškėsk31
Žižmaik129
Eišiškių apylinkė 1293
Aklėkd31
Aukštalaukiskd34
Dimitraik40
Dumblėk61
Emiliškėsvs210
Gornostajiškėsk3
Gubertavask6
Joniškėsk10
Karklinėsk23
Mateikonysk170
Padvarionysk182
Panezdiliaik51
Sanginiškėsk6
Tausiūnaik283
Vilkonysk111
Viškūnaik49
Žagališkėsk10
Žemaitėliaik13
Gerviškių apylinkė 2648
Baumiliškėsvs5
Čižiakampisk393
Dainavak68
Dainiškėsk48
Daučiūnaik85
Didžiosios Sėlosk174
Gerviškėsk210
Gudeliaik180
Gumbasvs8
Kalitonysk44
Kalveliaik58
Kaniūkaik195
Karalinak63
Kidaraik80
Kiemeliškėsvs3
Makniūnaik26
Mažosios Sėlosk108
Paberžėk54
Pačiabataik53
Padegsniaik8
Pamūrinėvs18
Pašalčisk65
Pašilėnaivs8
Poškiškėsk105
Pušyniškėsk50
Rudniak41
Rūdninkaivs-
Skerdimaik29
Stasylosgst73
Stasylosk69
Švenčiusvs58
Tribonysk265
Žaliaklonisvs4
Jašiūnų apylinkė 5434
Altaronysvs1
Barkuškėsk-
Buikosk64
Dainavak199
Deguškėsk33
Dvarask15
Elžbietinėvs1
Geložėk3
Giriak20
Gojusk192
Ilgalaukisk10
Išlaužavs-
Jašiūnaigst519
Jašiūnaik1413
Jašiūnaimstl506
Kačėnaik10
Karčiamkak-
Keidžiaik170
Keturiaik134
Krokšliaik11
Lekšiškėsk3
Liudviniškėsvs5
Marazaik16
Mikašiūnaik70
Naujasodisk134
Ožkelaičiaik6
Pabarčiaik27
Paliepiaivs4
Pamaraziaik48
Papiškėsk203
Paupisvs14
Pilakainysk83
Pleniškėsk16
Plytinėk24
Popierinėvs270
Raveliaivs13
Rudniak88
Rūdninkaik620
Sakalaik45
Salosk3
Senieji Maceliaik6
Sližiūnaik100
Vairak20
Vaitiešiūnaik67
Vakariškėsk31
Vidnapolisvs5
Zakariškėsvs5
Žagarinėk165
Žaliojivs42
Kalesninkų apylinkė 2364
Adomiškėsk26
Aklėkd18
Anciuškosk48
Balandiškėsk53
Baltapetriaivs-
Bandiškėsk27
Beržiškėsk13
Biliniškėsk2
Dabraik46
Daugidonysk191
Didžiosios Zubiškėsk135
Diežiškėsk2
Geismantaik25
Gudiškėsk9
Gumbiškėsk12
Jundiškėsk22
Kalesninkaik637
Karsokaik17
Krupaviesaik-
Kudelionysk41
Mangėliškėsvs2
Mantviliškėskd192
Matuizosk121
Miežiškėsk22
Naniškėsk20
Naujasėdžiaivs7
Pašiškėk1
Paturisk60
Petuchavask3
Prūdelisk27
Purvinaik333
Rukonysvs11
Stačionysk7
Starkak55
Šarkučiaik1
Šniūraik26
Švieslaukisk10
Užberžėsvs-
Vaidagaik74
Versekak32
Versokak34
Vozbūniškėsk2
Pabarės apylinkė 1756
Ancevičiaik26
Anskonysk74
Armonaik9
Balandiškėsk10
Balandžiaik89
Buivydaik48
Čiuronyskd-
Degučiaik13
Dvyniškėsk25
Gėlūnaik86
Jacionysk7
Juršiškėsk-
Karmoniškėsk8
Kiaulėkaik19
Kibalosk32
Kubonysk12
Kudlosk16
Kukiškėsvs3
Liupkiškėskd8
Mankevičiaik25
Miežionysk50
Miknakiemisk-
Mištūnaik103
Navakonysk110
Nevainionysk32
Pabarėk317
Papiškėsk19
Paraistiskd6
Pavariaik15
Pulstakaik63
Serbentaik31
Stavidonyskd22
Tetėnaik378
Tetervinaivs14
Trėbuškėsk8
Ūtak2
Vaišėtaik11
Valakavičiaik21
Visinčiak20
Žalabiškėsk3
Žygmantiškėsk21
Poškonių apylinkė 1139
Antaniškėsk5
Ažumedisk13
Baltučiaik15
Biržėvs2
Dailidėsk99
Dainavėlėk41
Daubutiškėsk13
Didžiuliaik46
Dvariškėsk79
Grybiškėsk26
Jokūbiškėsk47
Katkuškėsk51
Kmelninkaik27
Kreivojivs2
Kruniškėsk19
Lastaučikaik37
Liškūniškėsk58
Liudvinavasvs4
Paginaik28
Poškonysk130
Pupiškėsk47
Rimašiaik67
Siaurimaik16
Stakaik85
Stalgonysk65
Šetylosk34
Šilinėvs8
Šiudainysk45
Valatkiškėsk30
Šalčininkų apylinkė 4343
Angliniškėsk5
Antanavasvs-
Anuliškėsvs26
Ažukelisk3
Ažulomisk38
Bruknynėk2
Čiaukšliaik32
Didieji Baušiaivs296
Dūdaičiaik40
Gasčionysk39
Jackonysk59
Jaglimainysk57
Jundiliškėsvs30
Klynaivs-
Kurneliaik3
Laukelisk2
Marusinavs5
Mikantonysk86
Milvydaik57
Mištautonysk42
Naujakiemisk193
Naujasėdžiaik84
Pagiriaivs3
Pakusaik3
Pavisinčiak33
Pėpėsk61
Petroškosk33
Pundeliškėsk7
Ragožiškėsk71
Raudonbalisvs3
Sakalinėk99
Sangėliškėsk66
Skubėtaik93
Stakų Ūtavs8
Šalčininkaik127
Šalčininkaimstl919
Šalčininkėliaik597
Širviaik54
Tartokas Ik137
Tartokas IIk27
Tatoriškėsk5
Trakinėsvs7
Ūtak99
Vinciapolisvs1
Zavišonysk692
Žališkėsk47
Žemojivs-
Žlaugtaik52
Turgelių apylinkė 3047
Apušynėk14
Asčiukiškėsk5
Aukštasis Pamerkysk4
Ažubenisk24
Ažukalniaik16
Bajoraik2
Balandiškėsk61
Barkuškėsk86
Bedugnėk53
Benavs1
Berešiškėsvs11
Bygirdaik52
Brestovask9
Dvarčiaivs4
Dvarykščiaik6
Gimžiai Ik11
Gimžiai IIk17
Girdijauskaik16
Gojusk24
Grabiaivs15
Gureliaik24
Jezavitiškėsvs31
Juškiaik28
Kazimieriškėsk8
Kyvonysk19
Krašiaik32
Kudžionysk25
Landžiaivs3
Magdeliavak1
Malakonysk66
Mažieji Kudžionysk23
Merkinėk75
Merkio Vilkiškėsk22
Miežiškėsvs2
Mikniškėsk83
Mikšiuliaik22
Misiučėnaik104
Miškiniaik14
Naidūnaik22
Naujakūriaivs5
Naujininkaik45
Ožionysk45
Pabenėvs4
Padmerkysk7
Pagojysk11
Pamerkysk52
Pastovaik35
Paūdronysk50
Petriškėsvs-
Puziriškėsk16
Rimošiaik26
Savaitiškėsk34
Skynimaik290
Skvironysk31
Staniškėsk44
Šeštokaik55
Tabariškėsk316
Turgeliaik620
Ūdronysk61
Ustiškėsk19
Valakininkaik101
Viktarinėk17
Viktariškėsk16
Vilkiškėsk102
Žemaitiškėsvs10

Šiaulių rajonas

50242

Kuršėnaim14796
Bubių apylinkė 3662
Alksninyškėk15
Aukštelkėkd9
Bacaičiaik4
Bagdoniškėk38
Beinoriškėk21
Bernotaik8
Bitėnaik27
Blužgalisk7
Brazinskiaik6
Bubiaik794
Bulėnaik48
Bunokiškėk27
Burkšaik8
Butiškėk-
Butkaičiaik63
Čeprečiškėk11
Daubakiškiaik3
Dengtiltisk3
Didlaukėk27
Dirvonaik12
Dzidaik50
Gervėnaik57
Gyliaik18
Gilvyčiaik310
Gilvyčiukaik7
Girnikaik2
Goriškėvs2
Gošteliškiaik2
Grabijolaik11
Jankaičiaik5
Jusaičiaik28
Juškaičiai Ik4
Juškaičiai IIk21
Kadagynėvs4
Kanapinėk6
Knašiaik11
Kurtuvėnaik19
Kurtuvėnaimstl301
Laisvučiaik-
Leškiaik14
Linartaik13
Liūdoriaik5
Lukšiaik13
Margėsk7
Maskvytėk23
Mekiaik25
Meškiaik91
Mingėliaik3
Mirskiškėk32
Molinėsk4
Mostaičiaik7
Motaičiaik35
Naisiaikd-
Naujieji Gilvyčiaik23
Noliškiaik17
Pabijočiaik40
Padegliaik16
Padubysysmstl460
Pageluvisk29
Pagervinėk10
Pakalniškiaik12
Pamiškaupisvs7
Paraudžiaik6
Paširvisk5
Pašvinėsk30
Pavakalnisvs1
Pavėkiaik24
Pikeliškėk78
Pikužiaik5
Pociškėk12
Purvinėk6
Raizgiaik28
Rimeikiaik1
Rimkiaik6
Rimkiškėk2
Rimučiaik17
Sakalaik2
Simoniškėk3
Skaudviliaik62
Skurviaik4
Slydžiaik12
Slišaik-
Slišukaivs7
Sodeliukaik21
Spandžiaik15
Spitkiškėvs3
Šalpirčiaik11
Šemetiškiaik53
Šilynasvs2
Šiliškėk7
Taručiaik14
Tilybiškėk12
Trauleiniaik36
Trociškėk2
Užčiaušiaik4
Užkalniaik50
Vabalaik13
Vainagiaik8
Valatkiaik11
Vilaičiaik25
Vilkuriaik9
Vilkvedžiaik64
Visgirdaik25
Volungiaik64
Zigmantinėvs3
Zuikiškėk5
Žadvainiaik11
Žalpeliaik8
Gruzdžių apylinkė 2991
Augučiaik6
Bartkūnaik-
Biržiaik32
Bučiūnaik32
Dargaičiaik62
Daujočiaik12
Dimšiaik31
Gruzdžiaimstl2025
Gruzdžiaivs6
Gurbaik4
Jauneikiškėsk10
Jokūbaičiaik-
Kantminiaik15
Karveliaik21
Laumakiaik-
Lukošaičiaik33
Maldeniaik9
Mažeikiaik19
Norvaišiaik15
Pačiaik34
Paupariaik-
Paviliškiaik4
Rakandžiaik2
Ratkūnaik-
Raubaičiaik5
Ražaik-
Sauginiaik46
Saveikiaik83
Strazdaik4
Šekščiaik4
Šepkaičiaik16
Šiupyliaik384
Taurakiaik12
Valdomaik65
Kairių apylinkė 3452
Bacioniaik2
Bertužiaik51
Dimaičiaik-
Dvikapiaik9
Eimučiaik110
Gudeliaik13
Ilgoji Lovak4
Kairiaimstl1683
Kalniškiaik11
Kirbaičiaik2
Liutkūnaik40
Mykailaičiaik47
Mumaičiaik15
Norušaičiaik51
Pročiūnaik14
Šekščiaivs6
Šilėnaik637
Šiubaičiaik30
Tyliaikd2
Vėgėliaik391
Vismantėliaik2
Zapalskiaik5
Žadžiūnaik293
Žalgirisk7
Žirgaik27
Kuršėnų apylinkė 3417
Agailėsk2
Auksučiaikd35
Beržtvosk74
Bijūnėliaik3
Braznavak13
Čigonaik85
Drasučiaik35
Egėliškėsk60
Gedintėsk181
Geruogiaik20
Gudmiškėk12
Ivoškiaik4
Jakutiškėk-
Kalviškiaik53
Kantrimiškisk3
Kubeliaik12
Kuršėnaimstl992
Kuršleikiaik24
Laukstučiaik8
Mažučiaik6
Micaičiaik6
Miliškėsk9
Nugarėsk1
Oliesinask14
Ožkėnaik3
Pakepšteniaik-
Pakšteliaik63
Pakubeliaik14
Pakumulšiaik309
Pakuršėniaik47
Palūksčiaik5
Papalskiaik5
Paringiaik9
Paringuvisk233
Pažižmėk5
Pilkalnisk2
Pusbaubliaik2
Raganiaik18
Rekčiaik41
Ringuvėlėk26
Ringuvėnaik467
Romučiaik161
Skačiaik50
Smurgiaik2
Steponiškėk7
Strazdaik15
Svirbūtėsk56
Šėkščiaik34
Šilėnaik96
Škurliškėk1
Tulkinčiaik3
Užmiestisk31
Užringuvisk2
Voreliaik7
Vosbūčiaik-
Zastarčiaik6
Žardeliaik6
Žiliaik39
Kužių apylinkė 4687
Amaliaik94
Apšrujaik11
Apušėliaik15
Aukštuoliaik4
Beržynėk14
Biručiaik56
Briešlaukisk13
Būdosk7
Bunokiškėsk14
Daugėliaik28
Džiuikiaik15
Gaudžiaik17
Gergždeliaik291
Gilaičiaik302
Gogiškiaik5
Gražuoliaik22
Gūragiaik94
Ilgviečiaik32
Jakštaičiaik7
Jakštaičiukaik43
Jauneliaik10
Jonelaičiaik31
Jurgaičiaik3
Kasčiukaik4
Katiliškėsk-
Kybarčiaik22
Kurauskiaik9
Kuzavinėsk45
Kužiaimstl1550
Liepkalnisk4
Lygudaik84
Lukšiaik122
Luponiaik39
Maniūšiaik16
Marmaik21
Medvalakėk18
Minkštakiaik1
Noreikiaik109
Normančiaik29
Norutaičiaik33
Norvaišiaik14
Nutaučiaik16
Olbikiškėk19
Padarbosk6
Pakarniaik4
Pakarniūkaik34
Purvynėk14
Radviliaik30
Raupaičiaik13
Ruveliaik21
Sauginiaik253
Siaurimaičiaik23
Smilgiaik286
Smiltynėk35
Sneigiaik7
Stonaičiaik8
Šileliaik19
Šobliškiaik1
Švendrėk15
Tylūčiaik2
Tyrelkaik14
Užvėkiaik3
Vaišnoriaik1
Verbūnaik485
Žiogaik130
Meškuičių apylinkė 2477
Adomiškiaik17
Bagdongirisk9
Dakčiaik7
Dapkūnaik21
Daugėlaičiaik50
Daunoraik110
Domantaikd24
Dvarlaukisk4
Gavėnaičiaik17
Gibaičiaik25
Jurgaičiaik29
Karvazaik59
Kirmėlynėk3
Klebonaik9
Lūpaičiaik8
Mantaičiaik3
Meškuičiaimstl1107
Misaičiaik22
Mišeikiaik4
Naisiaik603
Nikančiaik67
Noreikiaik44
Norkūnaik6
Parkulpisk8
Rupeikiaik21
Sereikiaik120
Tamošiūnaik5
Tautiniaik67
Žačiaik8
Micaičių apylinkė 1783
Čiuineliaik45
Čiuiniaik15
Gaudučiaik2
Jokšiaik22
Ketūnaik61
Krikliaik74
Lapkasiaik25
Laumakiaik-
Likučiaik2
Micaičiaik821
Milvydaik40
Padvaiskiaik16
Papelkiaik50
Pusgudžiaik2
Saulučiaik102
Šilkalnisk29
Širminiaik27
Tadiškiaivs2
Urkuvėnaik36
Užlaukiaik14
Vaitkaičiaik17
Varputėnaik317
Vilkiškėk2
Visdergiaik30
Žygaičiaik32
Raudėnų apylinkė 1778
Atuoniaik7
Bartlaukėk-
Būdvydžiaik29
Čibirikaik22
Daržiškėsk18
Dirvonėnaik360
Dubiniaik46
Felicinavak3
Gelžėk76
Giriškiaik1
Girkantaik3
Girkautaik94
Girlaukėk6
Yniškėsk21
Judriškėk-
Kemersiaik-
Kentraičiaik64
Kybartiškėk18
Kraupšiaik5
Leičiaik77
Lieplaukėk2
Luiniaik13
Medlaukėk7
Medragiaik35
Neimantiškėk8
Numšiaik-
Pabalvėkd-
Paežeriaik1
Pagelžiaik3
Pagelžiukaik2
Pakentraičiaik6
Pakoklinėk21
Pamockėk11
Paraudžiaik46
Pastruikiškėk1
Patyreliaik21
Pavaišvėk-
Pažižmėliaik59
Pėžaik9
Pūšiliaik28
Raudėnaik431
Repšiaik24
Rūdėnaik26
Sauslaukėk12
Šeškiaik11
Šilėnaik5
Šluotiškėk4
Švendriaik69
Tarutėsk-
Tarvydžiaik7
Taučiaik4
Užpelkiaik-
Vadeikiaik13
Vanagiškėk10
Vilkdaržėk13
Žagariškėk5
Žemalėnaik21
Šakynos apylinkė 1691
Auksučiaikd4
Balsiaik11
Baužaik26
Burbinaik3
Čeponiaik35
Dargaudžiaik8
Dargiaik4
Dauginčiaik32
Daugmaudžiaik3
Degulėsk-
Diržiaik23
Gedvydžiaik31
Kiaukliaik19
Mandeikiaik6
Masiaik12
Mažaičiaik52
Mikaičiaik9
Mikailaičiaik54
Mikutaičiaik7
Mimaičiaik41
Paliesiaik22
Piktaičiaik2
Piktuižiaik188
Prišiškėsk2
Raudondvarisk90
Riškaičiaik27
Semeniškėsk3
Skobiškėsvs4
Šakynamstl412
Šelvenaik14
Tautgailiai Ik12
Tautgailiai IIk-
Tulminaik90
Valakaik68
Velviečiaik-
Viesgirdžiaik5
Viliočiaik25
Žarėnaik347
Šiaulių apylinkė 9508
Aleksandrijak350
Andrijavak4
Aukštelkėkd1164
Beržynėk33
Bridaik406
Dainosk139
Daušiškiaik5
Domantaikd-
Einoraičiaik270
Gastyniškiaik-
Gegužiaik237
Giedriaik18
Gilvydžiaik-
Ginkūnaik2397
Girelėk4
Juodinkiaik19
Jurgeliškiaik8
Kadugiaik27
Karpiškiaik17
Kėbliaik6
Kupriaik158
Kušlambalisk2
Lieporiaik371
Lingailiaik101
Lukšiaik2
Malavėnaik23
Malavėniukaik4
Mėmlaukiaik-
Meškiškėk14
Minaičiaik7
Normančiaik6
Pailiaik41
Paitaičiaik33
Pakapėk341
Pakarčiūnaik2
Pumpučiaik14
Raizgiaikd35
Rėkyvak64
Sutkūnaik565
Šapnagiaik136
Širvučiaik6
Šlepkiaivs1
Šukiaik13
Toliočiaik144
Tvibiaik20
Tvibiukaik6
Uosupisk12
Vaikšnėgalak-
Vaikšnėgalikėk-
Verduliaik89
Verduliukaik75
Vijoliaik825
Vileikiaik21
Vinkšnėnaik617
Voveriškiaik350
Žaliukėsk10
Žeimiaik217
Žylakiaik12
Žuvininkaik67

Šilalės rajonas

31640

Šilalėm6308
Kaltinėnų apylinkė 4003
Antininkaikd-
Aukštagirėk14
Ažuolijak52
Baravykaik31
Bartašiškėk104
Bartkiškėk35
Baubliai IIk-
Bilioniaik248
Bytlaukisk181
Burniaik3
Butkaičiaik2
Dirgėlaik27
Donylosk4
Dvarčiusk13
Eželiškėsk23
Ganyprovak8
Gardiškėk7
Gaučaik27
Gaudvaišaik15
Gedminiškėk43
Gimbūčiaik14
Gineikiaik259
Girsteikiaikd2
Gulbėskd121
Iždonaik134
Jankaičiaik4
Jaunodavak57
Jogminiškėk34
Juodžiaik24
Kaltinėnaimstl844
Kalvaliaik4
Kanapukaik4
Karklėnaliaik2
Karoblisk1
Kastauniškėkd2
Katyčiaikd1
Kaušaik52
Kiaukaliaik4
Krūtilėsk38
Kutaliaik21
Kvesčiaik24
Labardžiaikd37
Lauksargisk15
Laumėnaik38
Lingėniškėk6
Mankiškėkd34
Mažuoliaik1
Meirėsk-
Milaičiaik20
Miliaivs8
Misaičiaik26
Nuomininkaik74
Orvydiškėk16
Paašvijisk9
Pabaliaik37
Padvarninkaik5
Paežerupisk-
Pagrybėsk153
Pakalniškiaik18
Pakarčemisk70
Pasausalisk49
Pelkėsk115
Pempėsk14
Pesiaik21
Pilėsk31
Plunksnėskd13
Požerėk149
Prienaik15
Putvinskiaik21
Radiškėk91
Rėzgaliaik72
Rūčiaik11
Rukšiaik-
Rusliaik4
Rūteliaik133
Skinderiškėk1
Sodalėk9
Stoniaik17
Šakiaik60
Šaltiškėvs12
Šliužosk18
Trakask21
Určiniškėk4
Užpelkisk2
Vosgirdaik25
Žiliaik45
Kvėdarnos apylinkė 5278
Alkupisk76
Ąžuolijak15
Budriaik34
Buišiaik21
Capiškiaik1
Degimaik3
Degutgirisk9
Dulkių Laukask36
Gagačiaik10
Geniotask72
Girininkai Ik-
Girininkai IIk12
Gražjūrisk98
Grimzdaik218
Gvaldaik86
Ievoniškiaik26
Kadagynaik47
Kalnyčiaik45
Kekiškėsk16
Kerbedžiaik25
Klabaik39
Kukštinėk4
Kuliškiai Ik36
Kuliškiai IIk-
Kvėdarnamstl2390
Lembask81
Mikūlėsk40
Nasvytaliaik8
Padievaitisk40
Padvarninkaik93
Paymėžisk43
Pajūralismstl532
Palokystisk105
Pampliškėk5
Papynaujisk57
Paragaudisk178
Prapymask77
Pūslaukisk12
Radvietisk21
Rudlaukisk9
Sauslaukisk149
Skerdynaik14
Sodalėk3
Stigrėnaik11
Stirbiškėk7
Šakėnaik55
Šaukliškėk2
Šerlaukisk15
Šeručiaik39
Uršulynask7
Žadeikiaik356
Laukuvos apylinkė 4445
Apvaršuvak65
Bagdonask38
Baltkalnisk10
Baubliaik10
Beržėk124
Bilionysk17
Brokštėnaik5
Buciškėk31
Bučiaik5
Burbiškiaik10
Dainiškėk11
Dargaliaik17
Dargiaik48
Degliškėk69
Degučiai Ik14
Degučiai IIk47
Degutaliaik10
Didieji Vankiaik56
Dvarviečiaik118
Eidžiotaik9
Eitvydaičiaik19
Endrikavask19
Gatautiškėk32
Girvainiaik142
Gudaičiaik12
Gulbėskd2
Jakaičiaik15
Josūdiškėk2
Juodainiaik174
Kadarėskd13
Kalnėnaik28
Kantautaik13
Kantautaliaik20
Karūžiškė Ik7
Karūžiškė IIk31
Kaštaunaliaik19
Kelpšaičiaik4
Kikoniaik9
Klekniškėk2
Kuitainiaik1
Lauciškėk9
Laukdvariaik70
Laukuvamstl978
Lentinėk1
Malavėnaik17
Mankiškėk12
Mažrimaikd6
Mėčiaik19
Norvaišiaik14
Padievytisk40
Payžnysk40
Palaukuvisk14
Palentinisk99
Palygumisk5
Palokystalisk-
Panerotiskd2
Pykaičiaik92
Pykaitaliaik8
Pinciškėk1
Plunksnėskd4
Požerėk238
Reistraik9
Resčiaik15
Riešketaik23
Rudiškėk7
Ruskiaik86
Ruškak3
Samoškaliaik6
Selvestraik29
Severėnaik40
Skabučiaik1
Smalkviečiaik36
Spingiaik9
Stirbiškėk41
Stoniaik4
Strazdaliaik20
Stročiaik71
Stungaičiaik48
Šiauduvak471
Šukolaik7
Tautvilaik44
Trakogalisk12
Treigiaik67
Trumpainiaik12
Tubinės Ik95
Tubinės IIk142
Vabalaik85
Vaikių Laukask-
Vaitkaičiai Ik12
Vaitkaičiai IIk54
Varsneliaik21
Virkėsk3
Virpylaik25
Pajūrio apylinkė 3403
Adomavask25
Ąžuolijak16
Bačiškėk22
Barboravask5
Barsukinėk14
Dapkiškėk31
Džiaugėnaik115
Griaužaik4
Gulbiškiaik45
Jomantaik222
Jonaičiaik50
Kalniškiai Ik77
Kalniškiai IIk49
Kamščiaik11
Keberkščiaik101
Kirnėsk20
Kukariškėk-
Kunigiškiaik63
Kusiaik36
Libartaik27
Lileikėnaik52
Lomak23
Maskolijak6
Mažieji Girininkaik-
Medeliškėk12
Nedojėsk17
Paežerisk24
Pailgotisk15
Pajūrismstl1218
Pakalniškiai Ik31
Pakalniškiai IIk45
Pakisysk87
Palaivisk29
Paskarbiškiaik19
Pažvėrisk18
Reistraik81
Spraudaičiaik26
Stegvilaik26
Stigraliaik7
Teneniaimstl333
Tūbučiaik32
Užjūrisk12
Užlaidinėk3
Vidgirėk41
Vidutiškėk12
Vilkų Laukask1
Visdžiaugaik111
Žvingiaimstl189
Šilalės apylinkė 4788
Andriejaičiaik83
Antupalisk13
Apidėmėsk8
Balsiaik299
Biržų Laukask277
Bokštaik140
Burkėnaik137
Debliaik54
Didkiemisk255
Dirkintaik124
Drobūkščiaik385
Drobūkštaliaik27
Gedėliškėk16
Gūbriaik92
Gūvainiaik73
Indijak21
Jokūbaičiaik68
Jucaičiaik302
Kadarėskd12
Kadžygak40
Kelmutiškėk12
Kerbedžiaik10
Kilpinėsk4
Kreiviaik23
Kuodaičiaik10
Kūtymaik91
Lapkalnisk15
Lašiškėk9
Laumėnaik56
Lentinėk42
Leviškiaik65
Lingiškėk118
Mažrimaikd21
Mišučiaik54
Nevočiaik127
Norvainiaik21
Pakasokisk7
Panerotiskd27
Pažiuržmotisk14
Pėpliškėk54
Pūtvėk29
Ryškask4
Romės laukask11
Rūbaičiaik2
Rubinavask56
Rugienosk1
Sėdėjimaik12
Siauteliaik4
Struikaik77
Šarkaik35
Šėrikaik76
Šiaudaliaik18
Šilaik311
Šoliaik15
Traksėdisk220
Užsienisk19
Vabolėsk24
Vaičiaik60
Vaišnoriškėk2
Vartulėnaik54
Vingininkaik435
Žąsinalisk33
Žąsinask64
Žviliaik20
Upynos apylinkė 3415
Antininkaikd42
Aukštutiškėk3
Bardžiaik99
Bijotaik205
Bytaučiaik2
Būbliškėk5
Cipkiškiaik13
Daubak2
Driežaik24
Dungeriaik38
Dungeriukaik26
Dvariškiaik36
Dvarviečiaik5
Dvyliškėk19
Gaidėnaik36
Galvyčiaik45
Gaubtysk4
Gedeikiaik1
Gegužėsk1
Gerdučiaik2
Girdiškėk204
Girininkaik10
Giršteikiaikd3
Griguliaik24
Gudirvėsk16
Juškaičiaik11
Kalniškiai Ik3
Kalniškiai IIk6
Kastauniškėkd13
Katyčiaikd10
Kazokaik11
Kazokaik12
Kiaukaik76
Klabaik5
Kliūkiaik45
Košiai Ik113
Košiai IIk20
Kraikaik8
Kumečiaik5
Labardžiaikd5
Lingėsk53
Lingių Fermosk23
Maldūnaik15
Mankaičiaik20
Mankiškėkd4
Miškiniaik10
Naujasis Obelynask263
Negėraik16
Paakmenisk70
Pabremenisk35
Padvariaik21
Pagirdiškėk16
Paiekvodisk20
Pajėrubynisk34
Pakarčemisk55
Pakoplyčisk56
Palaimak16
Palyženisk9
Papaukštkalnisk20
Patulėk14
Paupynisk28
Paupisk9
Pavarsėdisk6
Pavėriaik22
Pazimkalnisk18
Petkalnisk51
Pilsūdaik17
Plaušiniškėk14
Pliupiaik6
Poškakaimisk117
Rudaliaik13
Rusų Obelynask9
Senasis Obelynask59
Simėnaik74
Šimkaičiaik5
Šlapeikiaik16
Tujainiaik120
Upynak46
Upynamstl346
Užkalnisk11
Vaidatoniaikd4
Varsėdžiaik168
Vedriaik25
Vytogalak215
Žakaimėk38

Šilutės rajonas

68185

Pagėgiaim2568
Rusnėm2138
Šilutėm21179
Panemunėmtg398
Žemaičių Naumiestismtg1830
Gardamo apylinkė 2397
Bartininkaik37
Birbalaik2
Bliūdsukiaik106
Brokoriaikd20
Būdviečiaik10
Dulkiškėk50
Eidaičiaik37
Gardamasmstl403
Gečiaik17
Girininkaik37
Gnybalaik7
Gudiškėk3
Jauniaik17
Jokūbiškėk47
Juškaičiaik222
Kadagiškiaikd-
Kukuiliškėk20
Kurpaik21
Laukstėnaik50
Lydalėsk8
Meiželiaik4
Meškinėk103
Nausėdaik14
Pašiaudisk12
Pašiliškiaik49
Pašusčiaikd10
Pempiškiaik16
Pypliškėk39
Pūžraviečiaik12
Ramoniškiaik8
Ramučiaik157
Ramuvak2
Rimženčiaikd5
Snukaliaikd2
Šiaudėnaik73
Šilgaliaik46
Šyliaik489
Ūtak3
Užlaukėk66
Užpiauniaik7
Užtenenisk14
Voveriaik9
Žagataik13
Žakainiaik110
Žiogaik20
Jonaičių apylinkė 5969
Armalėnaik151
Barzdūnaik129
Didšiliaik38
Gaideliaikd296
Gnybalaik13
Grabupėliaik21
Grabupiaik677
Jonaičiaik33
Kalininkaik16
Kirlikaik60
Laučiaik553
Mažiaik43
Metirkviečiaik36
Mocikaik940
Pagryniaik918
Rupkalviaik25
Sausgalviaik126
Šilmeižiaik35
Šyšakd43
Šlažaik51
Tatamiškiaik1
Traksėdžiaikd1240
Užliekniaik245
Verdainėk78
Vileikiaik113
Žalgiriaik88
Juknaičių apylinkė 3370
Domaičiaik34
Drunšiliaik18
Gaideliaikd19
Girininkaik16
Gurgždžiaik10
Jakšteliaik20
Juknaičiaik1206
Kanteriškiaik154
Klugonaik7
Kūgeliaik48
Kūlynaik10
Leitgiriaik197
Meišlaukiaikd11
Menklaukiaik55
Naujininkaik17
Okslindžiaik63
Paleičiaik114
Pašyšiaik683
Piktaičiaik49
Rumšaik90
Skieriaik12
Šėriaik28
Šilininkaik7
Šilviaik54
Tarvydaik311
Tautiškiaik26
Vaitkaičiaik8
Vyžiaik103
Pagėgių apylinkė 3342
Bajėnaik37
Benininkaik432
Birštoniškiaikd52
Būbliškėk239
Daubaraik55
Eisraviškiaik59
Endrikaičiaivs-
Endriškiaik41
Gailiškiaivs-
Geniaik45
Giegždaivs4
Grigolaičiaivs22
Gudaik153
Jonikaičiaik71
Kentriaik237
Kiūpeliaik5
Kulmenaik49
Kuturiaik-
Mikytaik56
Minjotaik33
Montvilaičiaik19
Natkiškiaik735
Pagėgiaikd25
Pavilkiaik62
Pėteraičiaik31
Piktupėnaik373
Ropkojaik104
Sauliaivs13
Skrodliaivs6
Smukutėk14
Strazdeliaik5
Strepeikiaik47
Sūdėnaik3
Šlepaik26
Tamošaičiaik14
Timsriaik15
Užbaliaik13
Vėlaičiaik71
Vidgiriaik123
Vydutaičiaivs51
Žemučiaik2
Saugų apylinkė 6444
Aisėnaik77
Alkak93
Aukštumalaik5
Barvaik58
Begėdžiaik24
Berciškėk68
Blymaciaik57
Bložiaik16
Bružaik31
Bundalaik22
Čiūteliaik152
Diegliaik28
Grynaičiaik24
Grumbliaik19
Kalviškiaik1
Kebeliaik41
Kintaimstl1023
Kiošiaik34
Kiškiaik87
Kukoraik238
Lamsočiaik24
Lankupiaikd134
Lapaliaik60
Lapynaik103
Lašaik15
Mantvydaik81
Medaliaik29
Miestaliaik80
Minijak34
Mockiaik72
Muižėk29
Norkaičiaik18
Pangiriaik17
Pauraik-
Petreliaik237
Povilaik38
Prycmaik82
Raudžiaik13
Rudynaik17
Rūgaliaik20
Sakūčiaik168
Sakūteliaik190
Saugosk921
Stankaičiaik51
Stankiškiaik114
Stonaičiaik15
Suvernaik59
Šilininkaikd30
Šyšakd14
Šyšgiriaik71
Šturmaik60
Traksedžiaikd97
Uogaliaik170
Vabalaik10
Ventėk181
Vilkyčiaik784
Vilkmedžiaik71
Vytuliaik41
Žemaitkiemisk154
Žyniaik42
Stoniškių apylinkė 3020
Aleknaik45
Anužiaik129
Berštininkaik68
Dinkiaik7
Karceviškiaikd4
Kovgiriaik38
Kuciaik58
Lazdėnaik11
Mažaičiaik329
Naujapieviaik26
Nausėdaik10
Pagėgiaikd93
Pageldyniaik10
Pakamoniaik142
Peleniaik10
Plaškiaik179
Plaušvariaik27
Pleinėk4
Rėžiaik14
Rukaik779
Spengiaik15
Stoniškiaik252
Stumbragiriaik61
Šilgaliaik677
Šuneliaik13
Tutliaik13
Vičiaik6
Švėkšnos apylinkė 3830
Alseikosk31
Bumbuliškėk24
Daukšviečiaik-
Drebuliaik32
Gailaičiaik-
Gedikaik40
Gedminaičiaik37
Ilgbrastėk11
Inkakliaik504
Jokšaik1
Jomantaik50
Joneliaik15
Jonikaik54
Jurgaičiaik44
Jurizdikak13
Jurkaičiaik50
Jurkiškėk20
Kalkiškėk30
Kalnalisk34
Kančaičiaik61
Labatmedisk14
Lekiaik1
Lekiškėk11
Mataičiaik-
Nautiltėvs2
Nikėlaik20
Oželiaik7
Padubrinaik9
Paičiaik5
Papiaunysk12
Paulaičiaik37
Pavilnutisk39
Pelkupisk9
Piaulokiaik23
Pociaik-
Raudiškėk-
Razmaik5
Slabadak5
Stankiškiaik26
Stemplėsk86
Stirpeikosk45
Surinkiškiaik36
Šiauliaik24
Šilaik-
Šilininkaik12
Šiūpariaik2
Šnypšliaik8
Švėkšnamstl1894
Tvaskučiaik44
Užlaukisk56
Varniškiaik7
Vilkėnas Ik103
Vilkėnas IIk5
Vilkėnas IIIk1
Vilkų Kampask120
Virkytaik47
Žagatpurviaik31
Žąsyčiaik25
Žiogaik8
Usėnų apylinkė 3008
Akmeniškiaik72
Antleičiaik12
Antšyšiaik31
Aužkykiaik16
Dėkintėliaik4
Galzdonaik71
Kalnujaikd12
Karceviškiaikd15
Katyčiaimstl717
Kavoliaik71
Kažemėkaik41
Kekersaik5
Krauleidžiaik11
Laugaliaikd11
Mediškiemiaik11
Meišlaukiaikd58
Molgiriaik8
Naujapieviaik85
Naustremeniaik5
Naustubriaik15
Reizgiaik28
Skersviečiaik12
Stremeniaik23
Stubriaik226
Svaraitkiemisk39
Šlauniaik15
Uikšiaik28
Ulozaik64
Uostiškiaik15
Usėnaik795
Užkamoniaik16
Užpelkiaik12
Versmininkaik161
Veržininkaik-
Žardviečiaik-
Žemaitkiemisk303
Vainuto apylinkė 2865
Aušbikavisk72
Balčiaikd359
Bikavėnaik461
Buikiškėkd6
Dargiškėk20
Galnėkd34
Girininkaik86
Gorainiaik348
Kivyliaik100
Lapkasėskd10
Lazduonėliaik85
Pajūriškiaik36
Palolytisk64
Paupariaikd23
Skiržemėkd41
Vainutasmstl1120
Vilkyškių apylinkė 3576
Adomiškiaik25
Aušgiriaik66
Baltupėnaik12
Bardinaik139
Barzūnaik38
Birštoniškiaikd22
Bitėnaik121
Kalvaičiaik1
Keleriškiaik30
Kerkutviečiaik83
Krakeniškiaik21
Kriokiškiaik121
Lindikaik11
Lumpėnaik543
Mažrimaičiaik66
Mociškiaik64
Naujininkaik17
Nausėdaik28
Nepertlaukiaik21
Opstainėliaik-
Opstainysk62
Pagenaičiaik41
Palumpiaik45
Pempynėk27
Raudondvarisk14
Sodėnaik20
Sokaičiaik47
Stygliškiaik50
Strazdaik19
Šakininkaik129
Šereitlaukisk92
Trakininkaik119
Vartūliškiaik59
Vėžininkaik119
Vilkyškiaimstl950
Žagmantaik16
Žagmantėliaik-
Žukaik338
Žemaičių Naumiesčio apylinkė 2251
Brokoriaikd10
Budrikaik21
Buikiškėkd45
Cipariaik141
Degučiaik563
Dėkintaik11
Galnėkd25
Grygališkėk65
Juodžiaik75
Kadagiškiaikd122
Kalininkaik4
Kalnujaikd43
Klebonaik15
Kulėšaik125
Laugaliaikd35
Makiaik48
Metirkviečiaik-
Midveriaik44
Palendriaik123
Pašusčiaikd11
Paupariaikd17
Pažaliojik13
Raugeliaik19
Rimženčiaikd72
Snukaliaikd2
Spiečiaik7
Sugintaik203
Šėputaičiaik3
Šiaudviečiaik47
Tūmeliaik19
Užšustisk9
Vaitkaičiaik12
Vanagiaik179
Venekaik28
Žalpiaik45
Žiogaičiaik50

Širvintų rajonas

21713

Širvintosm7442
Alionių apylinkė 1269
Adolinak8
Alionys Ik283
Alionys IIk68
Arliškėsk6
Bajoraikd18
Bakaniškėsvs-
Boruvkak13
Būdak24
Cegelnėvs3
Diskavavs2
Drazdiškiaivs-
Gakak5
Gervečiaikd5
Joniaik9
Joniškisvs2
Juodiškiaik258
Juodkosvs4
Krašienak48
Kvakšiaikd20
Magūnaik22
Maišeliaik29
Markūnaivs3
Mickonysk26
Miegučiaik20
Narūniškėsvs-
Nečionyskd8
Nugaraivs11
Ožiškėsk5
Pagiriaik43
Pajuodžiaik22
Pakalniškėskd2
Palkiaik-
Paluknėk2
Pamusėk25
Pokiškėsk12
Ramaškonysk40
Rudžionysk11
Skauradaik20
Sofavs3
Staniškiaik3
Šlevėtraik22
Tarautiškiaik2
Trapeliaik71
Trimputiškėsk9
Vičiūnaik77
Zdoniškiaivs2
Zigmantaivs3
Čiobiškio apylinkė 1279
Aleksandravak6
Ardiškiskd2
Armoniškiaivs1
Astruvkak39
Babriškėlisk20
Babriškisk18
Bartasiūniškisk4
Boruvkavs-
Brazelėsk5
Burniškiaik62
Čiobiškisk367
Dailidžiaivs1
Darvydaik-
Dembuvkavs4
Diršonysk9
Grebliaučiznak5
Ilgojusk8
Janionysk44
Juknonysk104
Kaimenkavs4
Kamaikavs7
Krapiliškiaik1
Labūnavak31
Lapelėsk225
Laukystavs3
Liaukiškiaik3
Liuliškiaik22
Malinavak4
Markučiaikd11
Michaluvkavs1
Minčiukaikd4
Nesteriškisvs1
Padvariaik23
Pakerpėk1
Pamusiaik15
Petruvkavs-
Pigonysk27
Rusių Ragask59
Skruzdėlėsk5
Smėliankavs1
Spietiškiaik24
Sporosvs2
Stepanavak4
Strazdaik21
Toliotiškisk18
Ustronėk9
Užukamajisvs4
Valakėlėvs2
Virvyčiaik21
Žvagakalnisk27
Gelvonų apylinkė 2179
Antakalniaik-
Bagaslaviškisk87
Bagaslaviškismstl255
Bagaslaviškisvs12
Bagdyšiaik8
Boleslavavs7
Būbniaivs1
Cegelnėvs3
Dabužinėk35
Dambuvkak-
Davonysk25
Dobrovolėvs4
Dūdaik11
Dvejokaivs5
Garliaučiznak17
Gelvankavs13
Gelvėvs3
Gelvonaik49
Gelvonaimstl438
Grežėniškiaik10
Guraivs4
Išeriškiaik14
Januvkavs3
Juodagalviškiaivs-
Kaliakiemiaik33
Kangedaik10
Karališkiaik38
Kaženiškiaivs-
Lapiškiai Ik12
Lapiškiai IIk3
Laplieriaik6
Lapšiaik17
Lemantaučiznavs11
Lesčiūnaik35
Linamargisvs3
Liukonysk234
Mančiušėnaik111
Mantinionysk22
Markeliškisvs-
Markūnaik7
Maskoliškiaik22
Maželiaik39
Mikalajūnaik46
Moliupėvs-
Neveronysk56
Pagojusvs2
Palionėvs8
Pasodninkaik28
Paširvinčiaik7
Pypliaik33
Pociūniškisk-
Pramislavak6
Praniukaikd12
Pusilgiškiaik15
Raudonkavs1
Sabališkiaik29
Santariškiaik7
Savingėvs3
Sedūnaik28
Senadvariaik13
Standviliškisk-
Stavarygalak48
Šarkaičiaik39
Šeiniūnaik23
Šiliankavs2
Šmukštaivs5
Špokiškisk13
Tilvikaik13
Totoriškiskd9
Užuežerisvs-
Vinkšnabrastisk15
Zubeliaik40
Žaigaičiaik12
Žičkaik10
Žieveliškiaik15
Žuvinčiaik34
Jauniūnų apylinkė 2294
Antanaičiaik54
Antanėliaik14
Balkūnaik5
Barskūnaik187
Bartkuškisk357
Blendėk-
Darkuškiaik26
Diržioniškėsk1
Draučiaik9
Eičiūnaik46
Gervėčiaikd1
Godiškėsk16
Graužiaik2
Griciūnaik2
Gudulinėk71
Ilgabradėvs3
Jauniūnaik209
Jauniūnėliaik6
Juodėk22
Kaimynaik28
Karšūnalaukisk17
Klonėnaivs15
Krūmėniškėsk10
Kubiliškėsk15
Kvakšiaikd6
Lauryniškėsk24
Levaniškėsk54
Liukonysvs3
Manastirkavs-
Medžiukaik368
Meiliakalnisk3
Meiliūnaik24
Mėšliukaik17
Musėk-
Nukovščiznavs-
Osinuvkak4
Pajuodėlėvs1
Pajuodžiaik-
Pakalniškėskd-
Papierniak24
Paspėriaik104
Pavasarėliaik6
Paversmėsk-
Petriškėsk27
Plikiškėsk25
Pociūnaik45
Romaniškėsk3
Sakalniškėsk4
Salosk6
Sasnuvkavs2
Skėteriaik52
Steporiaik37
Šalkiškėsk24
Šiauliaik204
Šilelisvs-
Turlojiškėsk10
Ulyčėlėsk4
Užublendžiaik28
Variekak5
Verbalaukisvs9
Viršuliaik11
Viršuliškiaik11
Viršūniškėsk3
Žarnavagiaik17
Žibėnaik13
Musninkų apylinkė 1810
Aleksandravavs3
Antanošak3
Ardiškiskd14
Bajoriškisk4
Bareikiškiaik-
Bilotaik16
Boguliubavs3
Čirkaik11
Darmožaraik-
Daubariškisk48
Gataukiškisk3
Gojusvs3
Juodonysk60
Kaimynėliaik14
Kalnynaik7
Kančiūnaik2
Katūniškiaik11
Kaukiškisk18
Kernavėmstl289
Klišabalėk27
Kriveikiškisk3
Kryžiauka Ik15
Kryžiauka IIk2
Krunaik-
Kunigiškiai Ik30
Kunigiškiai IIk22
Lydekupėvs1
Limarninkask-
Mantagališkiaik4
Markučiaikd4
Mikailiškisk11
Minčiukaikd9
Mitkiškiaivs1
Musninkaimstl453
Musninkėliaik26
Narvydiškisk8
Paberžėk-
Padubėk9
Paežerėlisvs1
Pagojysvs-
Paguliankavs4
Pakalniškiaik50
Paširvintiskd17
Pazaltarūnaivs-
Pažydėk2
Pigašiaik26
Plotaivs3
Ramoniškiai Ik2
Ramoniškiai IIk5
Rudeikiškiaik4
Rusokaik9
Rūsteikiškiaik-
Sakalninkaik4
Semeniškiaik13
Smailiaik7
Stakaučiznavs1
Stanislavuvkavs2
Sutkiškiaik7
Svietiškiaik2
Svietiškiaivs-
Svistūnaivs3
Šafarnėvs-
Taučiukaik41
Trakaivs1
Ulšiškiaik17
Užušiliaikd17
Valiukiškiaik1
Varnalėšaik7
Vičiūnaik16
Vileikiškiaik280
Vindeikiaikd10
Viršuliškiaik72
Vyšnialaukisk30
Zaltarūnaik7
Žadžiaik15
Širvintų apylinkė 3686
Akmeniaik64
Alekniškisvs2
Astikaivs2
Augūnijak1
Aukštosios Viesosk13
Avižonysk154
Bajoraikd11
Banišonysk18
Barčiaik11
Barzdžiaik8
Beržėk22
Bilotaik5
Bredėnaik-
Cegelnėvs7
Černiškėsk10
Čiurkiškiaik15
Daciūnaik10
Dailidžionysk39
Dainiaik15
Darmožaraik4
Degučiaik-
Degusis Kelmasvs2
Dembuvkak-
Družaik260
Dubeliaik8
Dubiaik5
Dūdiškiaik5
Gavėniaik74
Geceniškiaivs3
Gelvonėliaik20
Girelėvs3
Gorupėvs3
Grigaliūnaik28
Grigiškiaik8
Griniaik3
Gudeliškiaik3
Ivanavak-
Jakūbonysk13
Jasiškiaik4
Jaskaudžiaik38
Juodeliaik19
Juozapavak5
Kabaldak436
Kairionysk3
Kalnalaukisk11
Kančiūnaik-
Kantrimiškisk38
Kazareskakd4
Kazliškiaik35
Kelpšiškiaivs4
Kieliaik84
Koltynėk-
Kriaunaitiškiaivs-
Kruopinėvs-
Lapšiaik4
Levainiaik29
Liauraik10
Liepynėk2
Lipuvkavs2
Liūnai Ik10
Liūnai IIk4
Matardavavs-
Meižiaik13
Motiejūnai Ik261
Motiejūnai IIk26
Nartakaik3
Naujapilisvs14
Navasiolkaik6
Nečionyskd17
Pabiločiaik5
Pablendysk8
Padaciūnaik5
Pagojusvs2
Pailgiaivs2
Paširvintis Ik2
Paširvintis IIkd12
Paširvintis IIIk15
Peliškiaivs11
Pikūnaik20
Prienaik36
Puoriaik56
Raistalindžiaik13
Rimučiaik20
Rosachalinavs2
Roskošnėvs3
Santakisk5
Sapnaivs2
Saveikiškis Ik21
Saveikiškis IIk8
Senosios Viesosk7
Spadviliškiaik43
Staviškiaik11
Surgėliaik13
Surgėliškiaivs-
Šeipūnaik13
Šeškupėk-
Šiauliaik164
Šileliaik5
Širvintėlėsk46
Širvintosk762
Šniponysk19
Trejokaik17
Ūdarak7
Užušiliaikd2
Vaidžiuliškiaik9
Vaiškūnaik26
Varanavak23
Vebronysk17
Vėjelkak11
Verbiliškiaik7
Vindeikiaikd140
Vytinėk3
Zasinask24
Žemosios Viesosk74
Žėplak2
Žinduliaik32
Žvirbliaik30
Zibalų apylinkė 1754
Anciūnaik174
Antaninavak2
Aukštadvarisk-
Bajorakampisk20
Beivydžiaik95
Bokštasvs2
Čivyliškiaivs8
Daubariškisvs-
Degsniaik6
Drublionysk54
Gaideliaivs10
Groblėvs-
Juozapavak3
Juozapavavs-
Jusiškisk2
Karališkiaik15
Kiaukliaik293
Kiaukliaivs4
Kiemeliaik34
Kyvonysk3
Kolionijak-
Kriaunosk24
Kruzniaik1
Laužiškisvs5
Levaniškis Ik6
Levaniškis IIk36
Limonysk50
Matukaik7
Mediliaik23
Medinosk1
Naidaik29
Naideliaik5
Novasiolkai Ik4
Novasiolkai IIk-
Novasiolkai IIIk25
Pariešėsk10
Pažūsiaik34
Poriškisk4
Pumputiškisvs1
Ragaunėk13
Rubikonysk28
Staškūniškisk59
Stepanavak6
Sudokiaik34
Šafarnėk11
Ščiūriškisk1
Šešuolėliai Ik227
Šešuolėliai IIk126
Šventakalnisk5
Tarniškiaik3
Topeliškisk3
Ulyčėlėk7
Vaitkuškėk8
Vazgūnaik21
Veiverak9
Zibalaik35
Zibalaimstl151
Žiūriaik17

Švenčionių rajonas

38004

Pabradėm7360
Švenčionėliaim7712
Švenčionysm6469
Adutiškio apylinkė 1773
Adutiškismstl1023
Antanaik50
Baltūniškėk3
Bandariškėk2
Eimunisk-
Gudeliaik28
Jakeliaik105
Kairiškėk5
Kavaltiškėk25
Lasiaik5
Lasiškėk61
Lazdinėliaik6
Lazdiniaik100
Leonuvkak6
Linkonysk37
Medinosk2
Mociškėk25
Pamatupisk2
Piršteliškėk3
Pociškėk27
Ramoniūnaik20
Stajėtiškisk58
Subatiškėk7
Svylėk-
Svylionysk113
Užupisk12
Vosiūnaik48
Cirkliškio apylinkė 1256
Ažuraistisvs3
Baldoniškėvs2
Beržynėk12
Bogutiškėk8
Cirkliškisk699
Ežerinčiškėk12
Kazliškėk11
Kunigiškėk34
Margumiškisk43
Merlinask27
Mėžionysk100
Myliai Ik66
Myliai IIk16
Modžiūnaik70
Navasiolkosk15
Papinigiaik3
Peršaukštisk6
Pirktinė IIk5
Poškonysk20
Rėviškėvs6
Salomenkavs36
Vaiškūnaik62
Kaltanėnų apylinkė 1336
Antaliedė Ik26
Antaliedė IIk7
Antaniškėk3
Apkartaivs7
Aukštasalėk6
Ažubalisk13
Baroniškėk11
Basakavasvs2
Berniūnaik78
Beržijak16
Borovkavs1
Boruvkavs1
Budriaik4
Buivydaik4
Didžiabalisvs1
Fedariškiaik5
Gačiakampisvs1
Imuliškisvs-
Intyklėvs2
Januliškisk29
Jonavak1
Joniškėk20
Juodapurvisk3
Juodėniškisvs3
Jusėniškėsk13
Kaltanėnaik8
Kaltanėnaimstl282
Kastantinavasvs2
Kiauneliškiskd4
Kukliaik73
Kumelynėvs2
Kūriniaik27
Labanorasmstl134
Lakajak24
Laukagalisk13
Liedelėk10
Linkiškėsk4
Luknak5
Lūšniavs2
Mozūriškėk23
Naujasėdisk4
Naujoji Brastak6
Obelų Ragask8
Ožkiniaik77
Paaldikisk5
Pabaldakisvs3
Padumblėk51
Padumėk6
Paduobulėvs-
Paelnėk3
Pagaigalė Ik14
Pagaigalė IIk8
Pagiliūtėk8
Pagudūniškiaik1
Paibutiškisk2
Pakerotėk9
Palabažyskd1
Palakajysk7
Paluknysk2
Paminėlėk4
Paperšokšnisk7
Paprūdėk4
Parašėk2
Parudinėk2
Pasiaurėk2
Pastoviškisk8
Pašekštisk18
Pašerinėk5
Pažemysk6
Perlojusvs1
Prūdiškėk22
Prūdiškėlėk6
Rūdupysk2
Rušiškėsk1
Seniškisk11
Serlediškisk6
Slabadavs-
Slabadiškėk3
Šakališkėk70
Šaparnėvs3
Šipiniškisk10
Šlapimasvs2
Terpežysk8
Tetervinėvs3
Varakaliaik1
Vasiuliškėk4
Vilkasalėk2
Zablotėk14
Žukaučiznak14
Žvirbliškėk10
Magūnų apylinkė 1906
Adamavasvs4
Algirdėnaik17
Andriukėnaik34
Ažubalisk31
Ažutakisk8
Balinavasvs3
Balingradask6
Baluošak1
Bareišiūnaik34
Bėčiaivs-
Bendrovėk9
Beregovkavs1
Beviršėvs2
Brižiaik10
Burbliškė Ik19
Cegelnėk32
Čerėnaik82
Daliak2
Dalininkaik16
Dalkak4
Daučiūniškėsk8
Družiliaik38
Eitūniškėk2
Felicijanavasvs-
Juškaik2
Karalinavasvs2
Karkažiškėk423
Kazimieriškėk1
Kločiūnaik94
Kūniškėvs-
Liepavasvs6
Magūnaik314
Maleikėnaik33
Malinovkavs-
Moliaik3
Navosiolkosk44
Nerodiškiaivs3
Noselėnaik55
Paežeriaivs-
Pailgisk21
Perčinėvs2
Pitliuvkavs-
Prienaik424
Punžionysk23
Raubiškiaik12
Skaistašilisk1
Šeškynėk14
Širšuliškėvs6
Šoleliaivs2
Šukeliškėvs-
Važeliškėvs18
Vebliaivs15
Zatiškėsk19
Žaliašilisvs6
Pabradės apylinkė 1438
Abejučiaik8
Akolionijak24
Ažumiškė Ivs4
Ažumiškė IIvs2
Bajoriškėvs2
Baliuliaik67
Baltadvarisvs4
Bekepuriaivs5
Bielkiškėk9
Blužnėnaik10
Bronislavavasvs3
Burbiškė IIk12
Gaspariškiaik49
Gužiaik27
Jankūniškėk9
Jedlinavask8
Jenarališkėk24
Juozapavasvs4
Kabakėlisvs16
Kalviškėk11
Karklinėvs4
Karpakėlisk3
Katelninkaik37
Kurniškėk5
Liaudiškėsk1
Lipinak4
Matakieniaik7
Mažalotėk12
Mečankavs1
Meleniškėsk8
Merionys Ik19
Merionys IIk4
Meškerinėvs95
Naujadvarisk37
Naujiniškėvs8
Padubingėk81
Padvarėvs8
Padvarininkaik6
Palaumenysk3
Pamerionysk12
Pavoverėk374
Pažeimenėgst2
Pažeimenėk27
Piorkosk19
Puočiaik6
Purviniškiaik36
Pušalotask25
Ramutiškėvs6
Rapiejaivs1
Sarokpolisk3
Silniškiaivs13
Simanavasvs9
Skirlėnaik17
Spenglask9
Svirkiškėk14
Šakimasvs1
Šarkiškėvs8
Šileliaivs3
Šulikiškiaivs-
Tebešpolisvs4
Trabučiaivs9
Trakinėvs4
Veliankavs2
Vilkamušiaivs1
Vincentavask25
Vispavs-
Voverėvs-
Zalavask161
Žingiaivs2
Žukiškėk4
Žvirzdžiūnaivs-
Sarių apylinkė 732
Antasarėk4
Apkartaivs-
Ašvaraistisk2
Balevičiaivs-
Cegelniavs1
Cemnukavs-
Daubariškėvs-
Daumilaik47
Družulėnaik5
Dvarčiškiaik13
Gelednėk20
Grybaik23
Jaunadarisvs11
Jonlaukisk5
Juodkiškėk-
Juzinak22
Kirdeikiškėk6
Kirdeikosk6
Kisieliškėvs2
Laukiaik30
Laukiankavs1
Laužėnaik16
Liūlinėvs3
Malinovkavs4
Matusonysk14
Melagėnaik22
Memeliškėk4
Michalinavasvs2
Milaukavs-
Paglūštėvs-
Pakarvinėk2
Paulinavasvs-
Petruškosk24
Pirktinė Ik2
Pliauškės IIIk10
Popeliškėvs3
Rimkaivs-
Rinkūnaik3
Rudeliškėvs1
Sariaik291
Sorkak-
Sudotak11
Šakaliaik9
Šakimask7
Šutaik100
Tadarinak4
Žardeliaivs1
Žirneliškėvs1
Strūnaičio apylinkė 1687
Akvieriškėk20
Andreikosk9
Ažuraistisvs9
Baikovščiznavs-
Beržinkosvs6
Bildosvs4
Čyčeliaik35
Daujotiškėk17
Domininkavasvs2
Dvilonysk46
Gasiuliškėk4
Janutiškėvs1
Kameniškėk17
Karalinavasvs3
Karklinėk85
Karklinkavs2
Kasčiukaik53
Kavalčiukaik11
Kebiškėk3
Klišiškėk15
Konstantinavasvs4
Kulbokiškėk13
Kusliškėk8
Lobinėvs-
Lugiaivs4
Margiškėvs2
Maselščiznavs-
Melninkaik12
Meškauščiznak22
Mineliškėvs44
Naujas Janavask19
Naujas Strūnaitisk257
Papelekisk22
Petrošiškėk-
Ropiškėk43
Rūdabestisk9
Saduvkavs2
Senas Janavasvs2
Senas Strūnaitisk60
Simaniškėk47
Skritutiškėk12
Stanislavavasvs-
Strūnak247
Svenčiankavs-
Svitailiškėk49
Šakališkėvs1
Šiaudiniškėk14
Šilinėk39
Šilinėnaik11
Šišniškėk27
Toleikosk13
Trakaivs-
Varniškėk13
Vidutinėk243
Voksavs-
Zablatiškėk24
Zboniškėk6
Zeliankosk14
Ziboliškėk62
Svirkų apylinkė 1409
Ataukaik1
Bačkininkaik286
Daukšiškėk24
Davaisiaik37
Dvarapievisk3
Dvarykščiaik14
Gailiušiaik19
Girdėnaik55
Jadluvkavs-
Janonysk-
Jurgeliškėk124
Kackonysk113
Karalkaik5
Kazokiškėk-
Maciūnaik29
Milkūnaik30
Pašventėvs3
Rakauskaik79
Ramulionysk1
Sakališkė Ik26
Sakališkė IIk21
Saulėniškėk-
Simaniškėk8
Skireliškėk13
Staškinėk29
Stukaik3
Svirkosk436
Šukėniškėk4
Švalkūniškėk30
Tatariškėk3
Trakeliaik1
Valiukiškėk1
Vartiškėk2
Žvyriaik9
Švenčionėlių apylinkė 2438
Akmeniškiaik15
Antašaminėvs5
Antaviešėvs4
Argirdiškėk2
Augustavasvs282
Biržijak31
Biržiškėsvs3
Burbosk13
Daraičiaivs3
Dėlynėvs3
Dotenėnaik47
Drūstėnaik17
Garnysk13
Gramackaik43
Jukiškėvs8
Juodynask7
Juodynėlisvs2
Juodiškėlisk1
Juodiškisk53
Jusiaik4
Justiniškėvs2
Kampiniaivs1
Kampuotėlėvs3
Kirtikaivs-
Kretuonėlėvs-
Kretuonysk39
Kvederiškėk52
Laimiškėvs16
Lamaninak4
Lygumaik12
Liubiškėk26
Mėžionėliaik133
Moliniškėvs-
Murmosk48
Nauja Pašaminėvs2
Nauji Šaminiaik20
Novosiolkosvs2
Pajaurėvs-
Pakamšak6
Pakapėvs14
Pakretuonėgst2
Pakretuonėk16
Pamurmėvs5
Pašaltupisvs1
Pašventysvs-
Pempelkavs9
Pervieniškėsk12
Pilypaik28
Platumaik135
Pliauškės Ik21
Pliauškės IIk9
Pošiūniškėvs12
Raudonėk7
Rėkučiaik88
Reškutėnaik227
Rudžionysk96
Santakavs1
Sena Pašaminėk345
Senadvarisvs3
Seni Šaminiaik14
Statkuškėvs7
Sutrėvs1
Šeškuškė Ik2
Šeškuškė IIk5
Toleikosk3
Trūdaik294
Užuklonisk2
Vaičiukiškė Ik111
Vaičiukiškė IIk4
Vajukiškėk8
Varakaliaikd5
Veikūnaik10
Vėjinėk5
Vilkašlaštisk5
Vitalinak9
Švenčionių apylinkė 2488
Kolūkio gatvė 5
Adamavask2
Adomiškėk23
Adutiškio keliask8
Agurjanovkavs-
Aidukaik13
Akmenynėk-
Aučynosk18
Aukštojivs2
Bajoraik61
Bavainiškėvs5
Bėlysk-
Beržuvisk24
Bielionysvs6
Bliūdeliaivs2
Budriškėvs-
Busilaik22
Cibulskaik-
Čepukėnaik29
Činčikos Ik49
Činčikos IIk-
Čiulėnaik12
Darinėvs2
Daukšiaik50
Degutiškėvs9
Gančeriaivs3
Gražuliaik5
Grigaliūnaik45
Gudeliaik31
Jaciūnaik31
Jančiūnaik40
Janiūnaivs-
Janutiškėvs2
Jasiūnaivs2
Jaurosvs2
Joneliškėvs5
Joniškėvs-
Jukiškėk-
Juodeliškėk12
Juršėnaik12
Kačėniškėk18
Karačiūniškėkd-
Kėriškėk1
Kirkučiaik3
Kniceriškėk4
Kochanovka Ik10
Kochanovka IIk6
Kochanovka IIIk14
Konstantinavasvs-
Krašuonak4
Kryčelėsk31
Kūčiaik12
Kukiškėk61
Kulniškėk17
Kurpėsk31
Kūteliaik6
Lalučiaik23
Lygumai Ik19
Lygumai IIk20
Maliūniškėvs2
Margumiškisvs-
Masliškėk25
Matukaik15
Medišionysvs31
Melagėnų keliask16
Miciūniškėvs-
Mikštaik-
Mylionysk18
Milkuškosvs253
Misiūnaik35
Munčeliaik5
Naujadalisvs1
Naujasalisk15
Naujieji Zadvarninkaik38
Naujojivs-
Nenieriškėk32
Neversčiaik6
Obeliškėk2
Papiškėk14
Paraistysvs2
Petriškėsk2
Petruškosk5
Plentovkavs2
Plytinėvs15
Poguliankavs39
Purvėnaik7
Ragaučinak98
Rakšteliaik15
Rakšteliaivs3
Raudonalaukisk2
Raudonėvs8
Rusališkėk24
Senadvarisk11
Sėtikėk5
Skarbiškėvs8
Skrupiškėvs1
Smėliaivs2
Stanislavavasvs177
Steponiškėvs2
Stepurkiškėk17
Stoniūnaik27
Stūgliaik16
Šaučiškėvs-
Šiliniaik27
Šutonysk19
Šutonysvs9
Šventak161
Teberiškėk29
Teodoriškėvs-
Trakaik11
Trebučiaik27
Trečiūnaik23
Vaikučiaik26
Varakaliaikd17
Veličkosk19
Vidautiškėk4
Vidžių Keliask20
Vigadkak7
Zadvarninkaik215
Žąsinaik-
Želabaik46
Žukaik16
Žvirbliškėk4

Tauragės rajonas

52699

Skaudvilėm2436
Tauragėm30119
Batakių apylinkė 1921
Akstinaik50
Antegluonisk55
Balčiškėk31
Batakiaigst286
Batakiaimstl398
Bildeniaik75
Čiuteikiaik78
Eidintaik151
Fermak29
Gerviečiaik78
Gryblaukisk26
Karklotėk-
Kerteniaik-
Kundročiaik35
Lankininkaik22
Liaudginaik34
Mažintaik64
Melagiškėk9
Mickiškėk23
Mozeriškėk9
Norkiškėk273
Ožnugariaik39
Paegluonisk23
Paltiniškėk32
Pašešuvisk14
Pužiškėk34
Santakaik-
Šiaudinėk35
Šidagiaikd-
Šiurpiškėk12
Užkerteniaik6
Užšešuviaikd-
Gaurės apylinkė 2777
Aneliškėk36
Ąžuolynėk34
Balandžiaik9
Baltrušaičiaik446
Bernotiškėk33
Braziškiaik-
Burbiškiaik-
Dargaičiaik51
Deferencijak6
Drūtaviškiaik7
Dvarviečiaik15
Eičiaik445
Gailiškėk14
Gauraičiaik29
Gaurėmstl515
Girgždaikd14
Joniškėkd2
Jucaičiaik45
Juodpetriaikd-
Kiukiškiaik-
Kunigiškiaik397
Lybiškiaik-
Liperiškėk3
Liutkaičiaik5
Meškaik18
Milaičiaik56
Milgaudžiaik131
Paberžiaikd4
Padrūtupiaik15
Paikojaik35
Pameižiaik1
Pamiliušiaik-
Pasalupisk2
Pypaliaik5
Platkepuriaik-
Puikiaik14
Purviškiaik2
Sakalinėk95
Siauriškiaik16
Stirbaičiaik64
Stragutėkd50
Traklaukask36
Užvarniaik17
Užvėjaik1
Vėžaičiaik6
Zaltriškiaik63
Zuikiškiaik7
Žiburiaik33
Lauksargių apylinkė 1545
Aukštvilkiaik91
Gilandviršiaik32
Greižėnaik38
Griežpelkiai Ik139
Griežpelkiai IIk103
Kalėnaik83
Kamščiaik53
Kregždėnaik26
Kreivėnaik11
Lauksargiaik635
Meldiklaukiaik26
Nemeilaik20
Oplankysk64
Steponiškiaik2
Šakiaik184
Žilučiaik38
Mažonų apylinkė 3717
Alijošiškėsk47
Antšunijaik1
Balskaik53
Devynakiaik4
Galmenaik314
Geniaik20
Griaužaik63
Gudlaukisk11
Jatkantaliaik12
Karapolisk62
Kasbarynaik59
Kaziškėk8
Kelmynėk15
Kuturiaik2
Lėkiškėk4
Leoniškėk41
Lylavėnaik20
Lomiaik394
Matiškiaik28
Mažonaik615
Mineikiškiaik2
Mišeikiaik28
Naujininkaik-
Norkaičiaik80
Pagirupisk58
Pagramantalisk-
Pagramantismstl586
Papušynėk200
Reksčiaik8
Rekstukaik37
Ridikiškėk36
Ringaliaik52
Ringiaik77
Ruibiškėkd1
Selmoniškiaik1
Siaurkampisk-
Sungailiškiaik252
Sutkaik28
Šakvietisk139
Šaukėnaik19
Tamošaičiaik2
Trakšeliškiaikd19
Treinojik157
Tuščiaik21
Uosvietisk35
Užbūdupisk1
Vaitimėnaik70
Vėžalaukisk4
Visbutaik31
Zuikiškėk-
Skaudvilės apylinkė 2793
Adakavas Ik680
Adakavas IIk4
Angladegiaik6
Barsukynėk12
Beresniškėk-
Beržynėk2
Bokšeiniaik3
Brūžaičiaik18
Būgaik12
Būteniaik143
Cigelnėk-
Daujotėliaik7
Dvarviečiaik7
Gedgaudiškėk66
Gilvičiaik24
Giržadaik24
Ivangėnaik70
Jakštaik33
Jakutiškėk55
Juškaičiaik10
Juškiškėk2
Kalniškiaik67
Karšuvak10
Kavadoniaik21
Keteriaik37
Kirkliaik24
Kuksinėk4
Lauraičiai Ik-
Lauraičiai IIk14
Leliškėk6
Margynėk-
Mikalaičiaik2
Mockaičiaik2
Motaičiaik4
Nosaičiaik10
Očikiaik73
Pabambiaik14
Paegluonisk24
Paklevisk18
Paplėstiškėk21
Paprūdžiaik5
Papušyniaik22
Pasuvirkštisk3
Pauliškiaik6
Paupynisk-
Pavartisk33
Paverkalnisk5
Pilsūdaik304
Plingėsk11
Pužaik136
Puželiaik68
Rūdijak28
Ruibiškėkd11
Sauslaukisk8
Sniegoniškė Ik7
Sniegoniškė IIk-
Sodalėk85
Šidagiaikd172
Trepaik220
Užkalniaik3
Vaidatoniaikd-
Vėliukiaik61
Vilnaliaik35
Zakarkiškėk13
Žaliūkėk25
Žvirzdėk3
Tauragės apylinkė 4149
Alangak6
Antgurkliaik-
Balandiškiaik8
Baltramiejiškiaik27
Beigeriškiaik15
Bekeriškiaik2
Bimbilinėk3
Butkeliaik564
Ceikiškėk17
Dacijonaik355
Dagiaik2
Dapkiškiaik382
Dauglaukisk358
Drąslaukisk30
Dunokaik19
Dvarelisk17
Dvarelisvs-
Dvarviečiaik7
Girgždaikd4
Grineidžiaik47
Gurkliaik53
Jatkančiaik104
Jociaik30
Joniškėkd25
Juodpetriaikd161
Kalniškiaik6
Kalpokaik17
Kraštinėk10
Kuisiaik73
Lapynaik12
Lapurvisk27
Laužask2
Lengveniaik12
Ližiaik33
Lukšiškiaik-
Mąsčiaik12
Meižiaik11
Meldikviršiaik116
Molynaik18
Molupisk70
Oreliškiaik-
Paberžiaikd11
Pajūrisk83
Pakalpokiaik14
Pašešuvisk3
Pažerūnaigst7
Pažerūnaik68
Petkaičiaik14
Plikiškėk16
Rūgaliaik25
Skirgailaik152
Sodalėk1
Staiginėk22
Stragutėkd65
Šakiaik7
Šaltaičiaik2
Šilinėk12
Tarailiaik26
Tauraik866
Trakininkaik27
Trakšeliškiaikd8
Trūkiškėk15
Vališkiaik5
Vitkaičiaik29
Voveraičiaik5
Žadgailaik11
Žygaičių apylinkė 3242
Aukštupiaik356
Balčiaikd66
Būdviečiaik104
Butkaik44
Dabrupinėk14
Dirvėnaik60
Draudeniaik131
Gaudaičiaik26
Girininkaik21
Kaupiaik7
Kęsčiaik268
Lapkasėskd-
Laužininkaik17
Lazdynėk4
Leikiškiaik44
Margiškiaik10
Murdeliaik-
Pabūdviečiaik33
Palolytisk-
Pašikšniaik15
Pryšmantaik88
Putokšliaik89
Ringiniaik-
Ruikiaik37
Sartininkaik415
Skiržemėkd93
Stirbaičiaik13
Stirbaitynėk45
Stokaičiaik69
Šikšniaik166
Trumpininkaik38
Trumpiškiaik31
Urviniaik-
Užpelkiaik8
Vaidilaik10
Vaitiškėk4
Vilaičiaik24
Vylūsčiaik10
Visbaraik201
Zoliškiaik16
Žygaičiaimstl665

Telšių rajonas

59406

Telšiaim33351
Varniaim2028
Degaičių apylinkė 2335
Birikaik97
Degaičiaik751
Dimaičiaikd31
Duobgirėk27
Eigirdžiaimstl728
Gataičiaik13
Gaudikaičiaik204
Geruliaikd88
Gintalaik2
Gintaučiaik22
Jonaičiaik7
Jonauskiaik-
Juodinkiaik4
Juodsodėk9
Kalnėnaikd15
Kiršiaikd4
Krugeliškėk6
Kumpikaik10
Laukstėnaik11
Mediniaik2
Micaičiaik41
Namgaudžiaik2
Norvydaik10
Pasvaigėk71
Patausalėk81
Pieliaik66
Skurvydiškėk6
Šašaičiaik24
Užupėk3
Gadūnavo apylinkė 1866
Anulynask29
Brėvikiaik69
Buožėnaik314
Čėsniaik7
Domėnaik-
Džiuginėnaik205
Eidintaičiaik13
Gadūnavasmstl130
Gailiškiaik24
Gedrimaik295
Jonauskiaik2
Juodėnaik73
Kalnėnaikd208
Kęstaičiaik38
Pagermantisk65
Pamarkijak17
Paplinkšėk13
Paragaik21
Pasruojėkd79
Sarakai Ik28
Sarakai IIk49
Siraičiaik47
Slėdaik14
Šiliškėskd-
Taučiaik12
Uikiaik9
Užgiriaik19
Užmarkijak6
Vigantiškiaik80
Luokės apylinkė 2369
Baltakiškėk12
Baltaukisk-
Baltininkaik250
Bargainiaik-
Barvydžiaik39
Beiriškėk4
Biržuvėnaik157
Briedpjaunisk-
Dulkiniškėk6
Gaušynaik4
Gelsodėk21
Geruliškėk3
Giralėk14
Gudiškėk34
Guivėnaik2
Jakšteliškėsk13
Jokšaik21
Jonaičiaik21
Jonavingisk7
Juciaik55
Kentraliaik4
Kietkalnisk10
Kinčiuliaik15
Kiškelviečiaik9
Kūlio Daubak12
Kulšikaik2
Kuršaik130
Leirnatiškėk13
Luokėmstl832
Mataičiaik10
Mižikaik13
Pabunginėk2
Paliepiaik10
Paramotisk8
Pašatrijakd18
Petraičiaik32
Petrikaik6
Purviaik5
Rapaliaik18
Raudiškėk3
Ražiukaik9
Sėbaikd7
Senieji Kalniškiaik8
Simutiškėk10
Skliausčiaik4
Skruzdynėk2
Smalkak-
Smilgiaik47
Sobliaukisk6
Spukaičiaik21
Staniškėk49
Stygariaik-
Šloviaik6
Talainiaik7
Traulėnaik4
Užmiestisk17
Užsmilgiaik10
Venckiškiaik23
Viekšnaliaik233
Žaduvėnaik67
Žąsūgalask24
Žiliškiaik-
Nevarėnų apylinkė 1977
Balėnėliaikd26
Būgeniaik13
Dadotkaik74
Juozapavask116
Kanteniaik111
Liepkalnisk65
Mitkaičiaik247
Morkiškiaik85
Nerimdaičiaimstl348
Nevarėnaimstl546
Niurkiaik36
Paliepkalnėk53
Petraičiaik33
Skaudučiaik82
Šiliškėskd32
Trimėsėdisk22
Tučiaik35
Virmėnaik53
Telšių apylinkė 1957
Berkinėnaik2
Brazdeikiaik78
Brizgaik92
Degučiaik7
Galkančiaik10
Gaubeliaik13
Irkiniaikd20
Irtoganask-
Judrėnaik131
Kereliškėkd-
Krėpštaik85
Kuodžiaik59
Lauko Sodamstl172
Lieplaukėk262
Mileikiaik20
Muitaičiaik7
Naručiaik15
Nešukočiaikd5
Purpliaik26
Ryškėnaik688
Rubežaičiaik60
Smiltiniaik27
Sodalėk31
Užgiriaik64
Vilkosk8
Želvaičiaik71
Žilvičiaik4
Tryškių apylinkė 3792
Badaukiaik48
Bėdakaik17
Buišaik19
Dirmeikiaik45
Dūseikiaik881
Juodeikėliai Ik-
Juodeikėliai IIk3
Juodeikiaik-
Juodėjaik34
Juodsodėk-
Kiaulakiaikd11
Kilpiškėk13
Kiršiaikd104
Krugeliškėk-
Lauciškėk-
Laumiaik-
Leilėnaik61
Levenčiaik2
Maldeniaik28
Meinoriškėk4
Mickiškėk34
Nabažaik5
Pabalvėkd235
Padegupisk7
Pateklėnaik138
Pavirvytėsk49
Požaičiaik4
Stakminiaik13
Staurylaik20
Sukančiaik47
Sviraičiaik40
Šarkalnėk8
Tauragėnaik11
Tryškiaimstl1635
Ubiškėmstld217
Užsieniaik8
Vainočiaikd40
Visginiaikd9
Žylaičiaik2
Upynos apylinkė 2286
Besčiaik3
Bodmakiaik9
Degučiaik24
Dirvonėnaik71
Endrietiškiaik9
Gaulėnaik130
Ginteniaik83
Graudūšiaik6
Ilginėsk1
Kaunatavak498
Kiaulakiaikd34
Kirkliaik236
Liepukaik4
Mantvydaik26
Naujikaik20
Padvarninkaik9
Pakalniškiaikd24
Pašatrijakd15
Paškuvėnaik28
Patumšiaik29
Paupynisk-
Pavirvytėk13
Pervainiaik5
Pėtrikiaik7
Tetervinėk10
Ubiškėkd16
Upynamstl477
Užvėdarėk2
Vainočiaikd237
Verteliaik6
Visginiaikd4
Žalionėk4
Žeimuvėnaik207
Žylakiaik39
Varnių apylinkė 3420
Alekšionaik6
Baginaik28
Baltlaukisk-
Barstėgaik32
Bartlaukisk8
Barzdžiaik3
Bauželisk3
Čepaičiaik3
Daktariškėk11
Daukantaik26
Didieji Burbiškiaik27
Didysis Palūkstisk147
Didkiškėk9
Dikvietisvs7
Drobūkščiaik135
Dvarviečiaik30
Eidžiotaik28
Gaideliaivs-
Gaudkalnisk22
Gegužkalnisk5
Gelžyčiaik-
Gintalaik337
Girmantiškėkd10
Godeliaik9
Gomaliaik25
Graužaik17
Grikienosk3
Gudeliaik30
Gudiškėvs-
Gvaldo Miškasvs2
Jaušaičiaik12
Jaušyčiaik3
Jonapolėmstl432
Jonikaičiaik8
Juciškėk-
Kairiaik2
Karkliškiaik14
Keiniškėk-
Kęsaik62
Klaišiškiaik12
Klubokaik58
Kūjainiaik61
Kulšiškiaik15
Lapaliaik4
Lenkaliaik10
Lenkviečiaik-
Lentinėk6
Lingėnaik87
Mažasis Palūkstisk13
Mažieji Burbiškiaik19
Mediškiaik6
Miestalisk105
Miežeiniaik19
Miksodisk37
Milvydiškiaik14
Naujieji Kalniškiaik30
Nevardėnaik37
Ožtakiaik243
Paberžtvėk-
Pabiržulisk81
Padvarniaik11
Paežerisvs3
Pagirgždūtiskd28
Pagluostisk4
Panakatisk49
Parešketisk10
Pasprūdėvs3
Patiltisk9
Pavandenėmstl342
Pupiniaik98
Razmaik52
Reksčiaik5
Ridikaik8
Rotkalnisk10
Rumšiškėk2
Sėbaikd24
Siriškėk7
Skirmantiškėk17
Skrandėnaik33
Stabinėk5
Šakalinėk1
Šaltmiriaik2
Šaukliaik51
Šaukštelisk5
Šerpaičiaik35
Šilaikd6
Šūkainiaik14
Unguriaik7
Upėtosk5
Užgiriaikd2
Užrotkalnisk4
Varneliaik46
Vembūtaik7
Veniaikd2
Vydmantaik16
Vilko Miškask2
Zdoniškėk61
Žebenkavask2
Žylaičiaik16
Žiogėk13
Žirgų Ganyklosk2
Žvejeliškiaik1
Žvirgždžiaikd47
Viešvėnų apylinkė 2840
Brunupisvs-
Burniaik35
Dargvainiaik19
Degeniaik4
Dilbaik21
Dimaičiaikd10
Dumytraik15
Gečiaik31
Geruliaikd5
Getautėk42
Jomantaik22
Klibėsk15
Kungiaik22
Kupriaik6
Kveiliaik38
Lapurviaik4
Liudvikavask2
Liūnaik18
Mediškiaik57
Mildagėk-
Muitaičiaik12
Nakrošiškiaik53
Paežerėk113
Pakapiaik23
Pakauskiaik-
Pamavysk13
Parakauskiaik9
Patumšaliaik65
Plepaik22
Rainiaik944
Ringaliaik3
Rūdupiaik131
Ruišėnaik11
Sakalai Ik29
Sakalai IIk38
Sydeklisk3
Syderiaik88
Skliausčiaik-
Skujinėk1
Stulpinaik36
Sūrupisk4
Survilaik48
Šėmaik5
Vabaliaik7
Vembūtaik257
Viešvėnai Ik525
Viešvėnai IIk19
Vilkakiaik15
Žarėnų apylinkė 1185
Ankantaik13
Ariškėk9
Butkaik17
Dilbėk4
Feliksavask67
Gailiškėk8
Girkantiškėk63
Girmantiškėkd-
Karšteniaik55
Kegaik168
Kereliškėkd23
Klaišiaikd7
Kliokaik2
Lelaik4
Medsodisk27
Milkantaik8
Nagurkakd2
Paplienijak18
Pluotinėk23
Pranckaik2
Rešketėnaik1
Rūpšiaik-
Saušiliskd7
Šaltupiaik9
Šilaikd3
Tarvydaik11
Užminijai Ik32
Užminijai IIk12
Vertininkaik6
Vinteliškėk15
Vismaldaik28
Žarėnaimstl541

Trakų rajonas

81232

Lentvarism12694
Trakaim6703
Vievism5663
Elektrėnaimtg15871
Grigiškėsmtg11610
Rūdiškėsmtg2489
Aukštadvario apylinkė 2893
Adincavak2
Akmeniaivs18
Albinavak3
Andrijanavavs2
Aukštadvarismstl1550
Babromiškėsk13
Barišiavak1
Belvak6
Bijūnaik2
Čekeliaikd-
Čižiūnaik249
Dailydukas Ik3
Dailydukas IIk9
Darbutiškėsk5
Derionyskd5
Didžiarauliškėsk16
Drabužninkaikd32
Dubelkak-
Gaižiūnaik6
Galalaukisk2
Grabniokaik2
Graužinkaik9
Guronysk9
Ivoniškėsk17
Jarmališkėsk-
Jasudonysk5
Jevičiznak6
Jovaišiškėsk20
Juodžiaik9
Jurežolisk2
Jurgionysk52
Kaliūkščiaik18
Kapčiaivs-
Karapolisk31
Kareiviškėsk14
Katiliaik29
Krakėvs5
Kruncikaik31
Krunisk17
Lavaravak8
Lavariškėsk29
Liaukiškėskd6
Ličiūniškėsk26
Mergiškėsk10
Mikalavak21
Morkūnavak1
Mošak2
Naujalaukis Ik10
Naujalaukis IIk5
Naujasodžiaivs2
Nekrašiškėsk6
Nevaršonysk9
Nikronysk38
Paberžėk2
Pamiškėk6
Paukšteliškėsk8
Peteriškėsk7
Petrašiškėsk37
Piliakalnis Ik10
Piliakalnis IIk3
Pogulianka Ik9
Pogulianka IIk7
Purvynaik6
Rangavak15
Ravaivs-
Ružiavak7
Semeliškių Būdak18
Sredninkaik6
Staniavak4
Strėvininkaik4
Šadžiūnaik14
Šafarnėk9
Škilietaik1
Tabaliukaik9
Tamašiavak7
Tameliaik-
Totoriškėsk140
Ubiškėsk90
Užubaliaivs-
Vaizbūniškėsk10
Varkutonyskd4
Verniejusk10
Vėžiakojisk6
Vidokiaik2
Vydžionyskd-
Vigodkak8
Vylūnaik4
Vladislavak13
Zabarauskaik39
Zabarauskaivs-
Zamkelisvs3
Zaulcaik2
Grendavės apylinkė 944
Antakalnisk27
Dagiliškėsk2
Galaverknisk25
Gečioniškėsk11
Grendavėvs242
Gruožninkaik121
Gruožninkėliaik41
Gudakiemisvs28
Jankovicaik37
Kazokiškėsvs46
Panošiškėsk116
Paspengliaik11
Saloviškėsk2
Samninkaivs83
Samninkėliaik10
Savaitiškėsk11
Semeniškėsk13
Smaliaik17
Spenglininkaik23
Žydkaimisk28
Žuklijaik50
Kariotiškių apylinkė 2291
Aukštieji Semeniukaik92
Balčiūnaik36
Bališkėsk82
Būdak-
Dėdeliškėsk75
Girininkaik6
Gureliaik320
Kadriškėk-
Kariotiškėsk277
Karpiškėsk12
Kiemeliškėsk48
Kulokiškėsk91
Lebedžiaik4
Lentvarisk161
Lentvaris HESk-
Mačiuliškėsk55
Maišinėk-
Matiškėk30
Moluvėnaik23
Mūrinė Vokėk82
Narovaik69
Naujasis Lentvarisk151
Padumblėkd17
Padvariškėsk22
Raudonėkd2
Rykantaik257
Saidžiaik6
Salonicaik62
Sausiaik25
Selioviškėsk41
Skynimaik18
Stirniaik6
Užukulpisk4
Valaik58
Varnikaikd12
Vosyliukaik57
Žemieji Semeniukaik39
Žydiškėsk51
Onuškio apylinkė 2721
Alaburdiškėsk61
Aleksandravak2
Aleksiškėk13
Alešiškėsk72
Babraukak3
Babrauninkaik20
Bakaloriškėsk54
Balaganaik1
Balandiškėsk-
Bičiūnaik76
Dembinak7
Derionyskd29
Dusmenėliaik61
Dusmenysk233
Gineitiškėsk34
Gražiškėsk5
Griovinaik6
Gudašiaik2
Gudžionysk61
Iždagaik26
Jaroslaviškėsk3
Jočionysk58
Jukniškėsk33
Juodaklonisk6
Jurgionysk68
Kamaravak4
Karaliūnaik56
Kęstučiaik42
Kietaviškėsk-
Kloniaik-
Lausgeniaik39
Miciūnaik34
Mirgeliaik3
Nupronysk54
Onuškismstl646
Pajautak13
Pakalninkaik28
Parankavak54
Pasamanisk82
Petrauskaikd-
Pikčiūniškėsk1
Polkak-
Ponykštėsk8
Promieziaik6
Ramanavak90
Ramošiškėsk22
Rieznyčiak26
Samaukak12
Saviškėsk14
Skynimaik26
Skynimaivs-
Smetoniškėsk14
Sobuvak-
Stoniškėk-
Svirneliaik-
Taučionysk143
Toliotonysk11
Tolkiškėsk54
Vackiškėsk14
Vaickūniškėsk183
Valuikosk5
Vanagaik5
Varliaik58
Vertimaivs-
Vieštartonysk7
Viktoriškėsk1
Zaciškėsk-
Začepkak13
Zaizdraukak-
Zakiškėsk-
Žaliojik8
Žydabrastisk7
Žilinčiškėsk4
Paluknio apylinkė 1330
Bakieriškėsk21
Barakaik4
Dainiaik39
Kajetoniškėsk4
Kiauliškėsk15
Liepynaik77
Lukonysk9
Madžiūnaik210
Mamavysk139
Naujasėdžiaik-
Paežerėliaik31
Pakrempėk60
Paluknysk693
Žvėrynask28
Rūdiškių apylinkė 2106
Adoliškėsvs14
Adomėliaivs-
Aleksandriškėsk45
Aluona Ik150
Aluona IIk-
Anglininkaik53
Apatiškėsk6
Ąžuolijaik30
Bajambalėsk21
Bajoriškėsk21
Baušiškėsk13
Bugeluvkavs-
Būklėsvs2
Dailidėsk23
Dambravavs3
Dembniakaivs1
Dergionysk20
Gerviniaik34
Gojusk21
Inklėriškėsk8
Ismonysk146
Jalovėvs6
Jelščiznak13
Jogėlionysk17
Julijanavak14
Jurgelionysk45
Kalviaik92
Karališkėsk16
Karažiškėsk71
Kijuvkak5
Klepočiaik80
Kurališkėsk12
Ledonysk4
Lieponysk123
Mačiulaičiaik13
Markutiškėsk63
Mažieji Lieponysk21
Midaviriaik8
Naujienosk13
Obeliaik11
Odesavs16
Pagelužysk21
Pagražupysk-
Pamerkiaivs2
Plytinėk13
Pribonysk20
Puponysk-
Rūdiškėsk38
Slabadak54
Spindžiusk12
Šilynaivs14
Šklėriaik162
Tiltaik289
Vaikšteniaik69
Varniškėsvs-
Varšuvėlėvs-
Vazničionysk-
Verganiškėsvs-
Visgirdaik12
Vištelionysk28
Vytautavak6
Žėronysk112
Žvingėliškėsk-
Semeliškių apylinkė 2870
Aleksandravak45
Antakalnisvs-
Anupriškėsk-
Aukšlinėk2
Bagdononysk159
Balandiškėsk7
Barboriškėsk45
Baubonysk36
Beižionysk169
Bendrėsk2
Bijūnai Ik245
Bijūnai IIk26
Bogudziankak4
Bradatiškėsk11
Būdak11
Budiliaik42
Būriškėsk28
Burokaik20
Čekeliaikd4
Čiruliškėsk3
Damazavak3
Dambruvkak2
Daugirdiškė Ik-
Daugirdiškė IIk136
Drabužininkai Ik20
Drabužininkai IIkd18
Dulkiškėk13
Dzekceriškėsk3
Dzenkūniškės Ik6
Dzenkūniškės IIk8
Eitulionysk12
Gailaičiaik30
Gaštautiškėsk4
Grinapolisk9
Gubiškėsk22
Haliampolisk9
Jokūbiškėsk16
Jurežerisk12
Kapčiškėsk2
Kazerezinak-
Keitonysk-
Klevinėk13
Kozelkiškėsk73
Krasnapolisk32
Kūnaviškėsk-
Laičiai Ik119
Laičiai IIk-
Lajusk15
Lelyvak22
Liaukiškėskd16
Mackantiškėsk53
Mackonysk5
Maitiegališkėsk3
Maliancaik4
Malinauka Ik-
Malinauka IIk-
Mazūrankak-
Miglinaik54
Migliniškėsk-
Mikailiškėsk-
Moniaik20
Naujalaukis Ik7
Naujalaukis IIk5
Navasiolkai Ik9
Navasiolkai IIk18
Nečiūnaik41
Noškūnaik27
Noškūnėliaik12
Pajurgiškėsk5
Pamonaičiaikd2
Papliauškosk7
Paunguriaik3
Podhaliampolisk5
Prūdžionys Ik10
Prūdžionys IIk16
Prūsiškėsk17
Radiliškėsk4
Raipolisk31
Raudonakisvs1
Rudaukak8
Sausaraistisk3
Semeliškėsk58
Semeliškėsmstl691
Semeliškių Būdak13
Stančikaikd12
Stareinėk12
Stelmošiškėsk18
Strėvak13
Subartėnai Ik19
Subartėnai IIk11
Šakaldonysk19
Tamašavak3
Taureikak3
Tvertinėsk23
Užilgiaik30
Užkryžiaik40
Varkutonyskd5
Vilkokšnisk13
Zaulcaik4
Žiežulisk4
Žirginiaivs-
Žuvyčiaik35
Senųjų Trakų apylinkė 2966
Antaniškėsk10
Bedugnėk20
Dobrovolėk70
Fermak46
Guopstosk11
Ladygosk49
Narezkaik30
Naujasis Tarpupisk43
Ostruvkak35
Padumblėkd67
Pagiriaik4
Pilialaukisk64
Plaknak8
Račkūnaik25
Ropėjaik4
Rubežiusk133
Senasis Tarpupisk242
Senieji Trakaik1331
Serapiniškėsk102
Strakiškėsk123
Šventininkaik225
Turgaičiaik8
Užukampisk67
Vaidegiaik52
Varnikaikd90
Varnikėliai Ik48
Varnikėliai IIk24
Zinkiškėsk18
Žūkaik17
Trakų apylinkė 2746
Akmėnak45
Alsakėliaik18
Alsakiaik19
Anupriškėsk5
Babriškėsk100
Barčiaik33
Barkiškėsvs-
Bražuolėk293
Būda Ik4
Būda IIk2
Būda IIIk78
Būklėsk39
Burbiškėskd16
Čiukiškėsk20
Dainavėlėk7
Daniliškėsk6
Dobiliaik23
Drazdiškėk18
Dubninkaik2
Dubuklėk6
Glitaik29
Glitėriškėsvs2
Gojusk8
Gratiškėsk15
Ignalinak3
Jogėliškėsk37
Jovariškėsk235
Juozapiškėsk19
Kasčiukiškėsk4
Kęstutiškėsk7
Kirmėliškėsk15
Kotiškėsk3
Krakynėk-
Kudrionysk25
Kudrionių Giriak29
Kunigaikštinėk8
Lebedžiaik22
Leitiškėsk13
Liūnaik6
Maidonysk21
Malūniaik10
Markininkaik5
Markutiškėsk33
Maušiškėsk9
Meiluškėsk31
Meiriškėsk7
Miciūnaik90
Mikniškėsk62
Miškežerisk15
Miškiniaik114
Naujasodis Ik-
Naujasodis IIk49
Naujasodis IIIk12
Naujasodis-Bražuolėk-
Norkaivs4
Padumblėk10
Padvarionysk108
Padvariškėsk-
Paežerėliaik12
Paguliankavs2
Pamonaičiaikd2
Panevėžėk4
Paraisčiaik7
Pasekaik16
Pauliškėsk3
Peleniškėsk49
Penkininkaik29
Petkeniškėsk20
Plomėnaik13
Rajūnaik-
Raudonė Ikd45
Raudonė IIk12
Raudoniškėsk24
Salkininkaik115
Seimėnaik33
Senoji Būdak25
Sibirkak-
Skirsabalėk12
Stanislaviškėsk31
Staškūniškėsk4
Šulininkaik23
Totoriškėsk14
Užpelkiaik19
Užugirėsk18
Užutrakisk-
Vainiaik2
Varatniškėsk27
Veličkavak4
Žaizdriaik322
Žerebėnaik8
Žukiškėsk57
Vievio apylinkė 5335
Abromiškėsk387
Aleksandriškėsk21
Alesninkaik170
Aliniškėk11
Alinkak4
Alksnak5
Apskritavs6
Ausieniškėsk117
Ausiūtiškėsvs-
Ąžuolinėk102
Balceriškėsk247
Baltamiškisk37
Barčiaivs5
Barsūniškėsk-
Belezaik36
Beržonkak7
Būda Ik-
Būda IIk-
Bukiškėsk2
Burbiškėskd54
Buzeliaik6
Daubosvs-
Daučiuliškėsk13
Diržonysk6
Dumblikask6
Ešerinėvs8
Geibonysk26
Geniaik7
Geninavs-
Gervaraistisk11
Giraičiaik-
Girnakaliaik17
Grabijolaik29
Gulaičiaivs-
Jarmališkėsk13
Jonak2
Joteliūnaik43
Juodeliaik36
Jurzdikak14
Kakliniškėsk25
Kampinėk11
Kapšiaivs4
Karageliškėsk33
Karkučiaik4
Karsūniškėsk-
Katiliškėsk12
Kazimieriškėsk27
Kazokiškėsk260
Keliakiemisk36
Klykūnaik11
Koteliaik-
Kragžliaivs9
Krivašiūnaik8
Kryžkelėsk2
Kulysk-
Kurkaučiznak15
Kurkliškėsk74
Kuzmiškėk-
Lapaikak-
Lapiakalnisk45
Latviaik10
Lazdėnaik265
Lazdynaik28
Liepikask1
Lunkiškėsk11
Mackūniškėsk7
Malavonėk8
Malinaukavs2
Malūnėlis Ik2
Malūnėlis IIk14
Maskoliškėsk-
Matukiškėsk7
Mažiklėvs6
Medžiolaik35
Meičiškėsk2
Migūčionysk26
Mininavs-
Mitkiškėsk56
Musteniaik223
Naručionysk14
Naujadvarisvs2
Nuobariškėsk14
Nuotakaik7
Paaliosėk20
Padūkštaivs2
Pagrendak18
Pakalnėsk19
Pakalniškėsk385
Pakleviaivs6
Palapiškėsk1
Paneriaik111
Paneriškėsk3
Papiškėsk9
Pasamanėvs7
Pastrėvysk318
Patiltaik9
Peliūnaik32
Pelkėsk14
Pievaičiaivs2
Pylimaik468
Pilypiškėsk177
Pipiriškėsk6
Popaik-
Pramislionysk-
Pramislionkak15
Pugainiaik16
Puščiavak3
Puzinavak2
Ravališkėsk4
Rinkaučiznak2
Rusakalnisk44
Rusatiškėsk5
Sabališkėsk30
Sausaraistisvs-
Seibutonysk1
Signalaik6
Skynimaik9
Skirmantiškėsk26
Sodybak3
Stančikaikd48
Streipūnaik28
Strėvininkaik34
Sukrak-
Suslonysk8
Šadubalisk4
Šaltiniaik4
Šaltupėk6
Šarkinėk3
Šeiriškės Ik13
Šeiriškės IIk2
Šiulgiškėsk6
Tarbiškėsk-
Toleikiaik36
Užumiškėsk14
Užupiaik5
Valakiškėsk3
Vangavs3
Varliškėsk14
Vasyliškėsvs-
Vidugiriaik5
Vievininkai Ik131
Vievininkai IIk41
Vigodkavs2
Vilkabaliaik17
Vilkiškiaik10
Vilūniškės Ik41
Vilūniškės IIk16
Vingeliaivs2
Viršuliškėsk-
Zabakak59
Zabarijak68
Zacišėvs2
Zapalinavs-
Zelvėk5
Žagarinėk1
Žalgirisk6
Žebertonysk160
Žydaukak1
Žiežmarkavs-

Ukmergės rajonas

52520

Ukmergėm30410
De