1979-01-17

Lietuvos TSR

3398029

Vilniaus miestas

480998

Vilniusm480998
Lenino rajonas 203385
Naujosios Vilnios rajonas 32974
Spalio rajonas 163491
Tarybų rajonas 81148

Kauno miestas

370419

Kaunasm370419
Lenino rajonas 182229
Panemunės rajonas 96598
Požėlos rajonas 91592

Klaipėdos miestas

175834

Klaipėdam175834

Šiaulių miestas

118216

Šiauliaim118216

Panevėžio miestas

101519

Panevėžysm101519

Alytaus miestas

55255

Alytusm55255

Kapsuko miestas

38451

Kapsukasm38451

Druskininkų miestas

16971

Druskininkaim16971

Palangos miestas

13673

Palangam13673

Birštono miestas

3366

Birštonasm3366

Neringos miestas

2219

Neringam2219

Akmenės rajonas

40398

Akmenėm3248
Naujoji Akmenėm14448
Ventamtg3167
Viekšniaimtg2773
Akmenės apylinkė 3560
Adomiškėsk5
Akmenė Ik65
Akmenė IIk238
Akmenė IIIk331
Ašvėnaik63
Būgiaik21
Dabikinėk369
Dabikinėlėk140
Dainoriaik68
Daubiškiaik51
Gaugariaik8
Gulbinaik120
Kadagiaik21
Kepurlaukiaik35
Klyšiaik75
Lapkasiaik6
Lebeliaik1
Mantartiškiaik36
Meižiaik26
Mikolaičiaik20
Padvarėliaik130
Padvariaik18
Paeglesiaik339
Pakabučiaik16
Palnosaik259
Pašilėk6
Peiliškiaik3
Pragalvojaik21
Rūdupiaik19
Santekliaikd167
Skretiškėk27
Smiltinėkd73
Tupikaik27
Ventakd452
Vervedžiaik11
Vienrankiaik169
Viliošiaik122
Vyčiaik2
Kairiškių apylinkė 1551
Armoliškėsk2
Balsiaik34
Birbiliškėk72
Bobulinak23
Boguslavask25
Budriškėsk9
Dargužiškiaik43
Dauginėliaik21
Dauginiaik86
Degimaik33
Dilbyčiaik-
Gerybiškiaik2
Gimbetiškėk48
Kairiškiaik364
Kapėnaik207
Kerežiaik25
Meškiaik38
Nabuiliaik13
Pabūgeniaik5
Paklišiaik6
Paragiaik4
Pušinavak9
Savarinak37
Stočkaik49
Šiaudinėk106
Šiurkiškėsk5
Tučiai Ik137
Tučiai IIk98
Užpelkiaik50
Klykolių apylinkė 1936
Agluonaik382
Alsiaik18
Daunoriaik-
Gailaičiaik185
Gaudžiočiaik50
Gaušiaik26
Greitjoniškiaik6
Ivanauskiaik58
Jučiaik284
Kanavoliškėsk6
Kesiaik31
Kivyliaik383
Klykoliaik281
Latvaliaik20
Liepynaik-
Lygeikiaik56
Mančeliaik19
Matutiškiaik-
Mažuliaik22
Pakempiniaik33
Pasličiaikd2
Pavadakščiaik-
Ramučiaikd19
Rūsteikiaik5
Sprogiškėk11
Stipirkiaik20
Venciškiaik15
Vėžupiaik4
Kruopių apylinkė 1122
Bambalaik15
Bražiškiaik6
Dovydžiaik41
Gembūtėsk22
Jautmalkiaik81
Kalnelisk23
Karniškėsk22
Kruopiaimstl400
Kviečlaukisk16
Laumėnai Ik3
Laumėnai IIk25
Liepkalnisk16
Maušaik4
Minkiaik21
Narbūčiaik38
Narčiaik14
Pakalniškiaik46
Pleikiaik22
Saunoriai Ik52
Saunoriai IIk11
Senlaukisk4
Strimyliškėk2
Šapnagiaik204
Šliupščiaik19
Viešučiaik15
Vilkaičiaik-
Naujosios Akmenės apylinkė 2170
Alkiškiaik352
Aukštiejik2
Barsiukaik48
Dirvonaik4
Gaušiaik10
Gėpaičiaik8
Kanteikiaik92
Keidaik37
Kerėžiaik7
Kyšiaik20
Menčiaik241
Mergeluičiaik63
Padarbiaik18
Pašakarniaik42
Ramučiaikd322
Raudžiaikd37
Rudausiaik96
Sablauskiaik290
Smiltinėkd7
Suginčiaik91
Šilaik4
Šventupiaik51
Tilžėk64
Vegeriaik168
Vėlaičiaik95
Vydaučiaik1
Papilės apylinkė 4040
Augustaičiaik3
Barvydžiaik131
Baubliaik26
Beržėnaivs1
Biliūniškėsk178
Burbiškėsk22
Būriškėsk19
Čiuiniaik56
Daubiškiaik269
Draginiaik100
Dulbiaik3
Dumbriaik142
Dusaik11
Eglesiaik140
Gamėnaik24
Gendviliškėsk18
Griežiaik36
Grybiškiaik9
Gumbakiaik155
Jonaičiai Ik4
Jonaičiai IIk10
Jonlaukiaik-
Kalniškiaik119
Kinkiai Ik47
Kinkiai IIk-
Kinkupiaik3
Klaišiaik240
Kožiškėsk-
Kriokliaik20
Latveliaik7
Mažūnaičiaik22
Medvalakiaik-
Mickiaik1
Pagamėk20
Pagerviaik13
Pagojaik10
Papilėmstl1332
Pelkelėk55
Pusbaubliaikd2
Rimšiaik31
Rudeliškiaik-
Rudikiaik36
Skabeikiaik26
Spaigiaik128
Šaltiškiaivs74
Šemetaičiaik23
Šiliškiaik5
Šventupiaik8
Trikšiaik-
Urbonaičiaik115
Vegeriaik100
Zabikaik-
Zubreliaik23
Zubriaik1
Žerkščiaik222
Viekšnių apylinkė 2383
Avižliaik86
Čekaik124
Fermak244
Gyvoliaik311
Gudaik62
Kegriaik155
Marškonėk31
Meškeliaik31
Pabarškosk7
Padvarėliaik2
Pakalupisk398
Pavirvytėk36
Pluogaik52
Purviaik42
Ramoniškėk25
Rekečiaik68
Santekliaikd22
Skleipiaik4
Svirkančiaik143
Uogiškiaik14
Užventėk160
Žalionėk22
Žibikaik344

Alytaus rajonas

38649

Daugaim1687
Simnasm1798
Alovės apylinkė 1422
Akalyčiak99
Alovėk442
Davainiškėsk58
Dobrovolėk30
Ilgaik110
Janapolisvs7
Kaciolkaivs20
Kudariškėsk77
Kutiškėsvs-
Mančiūnaikd55
Meškasaliskd36
Obelaičiaik35
Pagurniaik32
Plikionysk43
Poteronyskd79
Skirgailiaik50
Slabadėlėk118
Šaukėnaik8
Švabalaukisk46
Švobiškėskd77
Butrimonių apylinkė 2866
Aleksandravak26
Apynėliaik33
Ąžuolėnaik32
Beržinėk2
Butrimiškėskd22
Butrimonysmstl742
Darbalaukisk20
Dūdiškėsk35
Dūkiškėsk58
Eičiūnaik231
Eigirdonysk163
Gailiakiemisk172
Geruliaikd12
Greikonysk91
Griškonysk99
Janaukak45
Jaunonysk9
Juodgirisk2
Jurkonysk89
Klydžionysk27
Lelionysk36
Likiškėsk40
Liubartiškėsk5
Mažiūnaik105
Mickūnavak31
Olendernėk120
Paąžuolėk4
Pabaliaik76
Pikuškėsk18
Plasapninkaik186
Ratininkaik17
Silvanavak4
Stanuliškėsk4
Trakininkaik157
Vadaišiškėsk1
Vanagėliaik54
Vanžadiškėsk13
Žaliojik85
Daugų apylinkė 3755
Arčiūnaik78
Atžalynask13
Bogušiškėsk85
Būdak15
Bukaučiškės Ik68
Bukaučiškės IIk82
Daugaik539
Doškonysk249
Dvarčėnaik118
Griciūnaik27
Grumiškėskd37
Juozapavak-
Kančėnaik298
Karliškėsk117
Majaukak6
Melnytėlėk29
Meškučiaik192
Mieliūnaik73
Novoplentak28
Pagilėk75
Pavartėnaik90
Pavartėsk16
Pocelonysk165
Pociūniškėsk23
Purveliaik21
Rakatanskaik30
Rakščiak7
Rimėnaik236
Rodžiak45
Rokančiaik50
Salak100
Skabeikiaik107
Slavinčiškėsk23
Šiukščiakalnisk58
Tamašavak3
Vaikantonysk175
Vėžionysk181
Viečiūnaik82
Vinkšninėsk20
Žilinčiškėskd26
Žvirgždėnaik168
Domantonių apylinkė 1626
Alytusk160
Bokštaik3
Domantonysk175
Jurkionyskd46
Kalesninkaik84
Kaniūkaik177
Karkliniškėskd21
Klausiškėsk14
Lelionyskd135
Margaik-
Mikalavask75
Muiželėnaik43
Poteronyskd11
Skernėk-
Švobiškėskd25
Takniškiaik126
Terpinėsk7
Ulyškaik56
Venciūnaik400
Vėžiškėsk21
Žarnonysk6
Židonysk41
Dubėnų apylinkė 1753
Bakšiaik52
Barkūniškisvs2
Bundoriaik21
Butkūnaikd28
Daujotiškėsk14
Dembuvkavs-
Dubėnaik31
Dubenkak4
Dubiaik57
Geniaik303
Jasunskaik61
Jovaišonysk107
Junonysk24
Karklynaik84
Kelmanonyskd43
Kibirkščiaik21
Kriauniaikd77
Margaravak59
Miklusėnaikd-
Mikutiškiaik75
Naujokaikd50
Padaglėvs5
Panemuninkaik187
Paplanskaik9
Praniūnaik151
Raudonikiaik57
Rumbonysk30
Strazdinėk6
Stražiškėsk4
Taukotiškėsk23
Vytautiškėsk12
Žaunieriškiaik156
Krokialaukio apylinkė 3099
Angininkaikd-
Antokolisk6
Arminai Ik25
Arminai IIk23
Balkūnaik11
Barkūniškisk31
Cibiliekaik84
Čiurlionys Ik215
Čiurlionys IIk8
Čiurlionys IIIk2
Čižikaikd42
Dapkiškėsk30
Daugirdaik118
Dirvonaik6
Duselninkaik50
Gudeliaik55
Jackonysk41
Kabinėsk37
Kalesninkaik104
Kirmėliškėskd12
Krekštėnaik186
Krokialaukismstl272
Krokininkaik127
Liuklingėnaik28
Maštalieriaik299
Paberžinėk17
Pagiriaik-
Pakašavask79
Patrakė Ik1
Patrakė IIk7
Peršėkėk36
Peršėkininkaikd35
Pošniak132
Santaikak93
Sapatiškėsk25
Svirniškėsk3
Šipultiškėsk63
Šiugždaik3
Tamuliškėsk2
Ūdrijak399
Varanauskask204
Vardak74
Varnagiriaik112
Vigadak2
Luksnėnų apylinkė 2666
Aniškisk42
Arminai Ikd13
Arminai IIkd5
Bernotiškėsk14
Butkūnaikd15
Butrimiškiaik165
Čižikaikd29
Daugirdėliaik28
Geistariškėskd14
Jurgiškiaik93
Kaniūkaik109
Kriauniaikd6
Likiškėliaik207
Likiškiaik183
Luksnėnaik528
Miklusėnaikd361
Naujokaikd11
Nemunaitiskd125
Norūnaik65
Putinaik15
Radžiūnaik209
Revaik34
Rutkak35
Šnekučiaik-
Talokiaik197
Užubaliaik84
Volungėsk75
Zaidaik4
Miroslavo apylinkė 5273
Arciškonysk105
Atesninkaik83
Balkasodisk169
Balkūnaik139
Bendrėsk148
Buckūnaikd76
Burbiškėsk33
Cigoniškiaik126
Dapkiškėsk21
Dirmiškėsk49
Geistaraik39
Geistariškėskd62
Geistarukaik19
Gudiniškėsk40
Jociūnaik-
Kaukai Ik17
Kaukai IIk14
Kumečiaik253
Kurnėnaik60
Kurtiniškėsk16
Laburdiškėsk14
Laukinčiaik139
Laukintukaik82
Mančiūnaik70
Mankūnaik241
Maslaučiškėsk63
Milastonysk34
Miroslavask380
Mociškėnaik56
Obelijak168
Obelytėk57
Obelninkaik83
Obelninkėliaik70
Padirmiškisk6
Papėčiaik169
Parėčėnaik265
Peršėkininkaikd138
Plentak33
Pupasodisk306
Remeikiaik92
Revaikd4
Rožučiaik59
Seimeniškiaik106
Striminak9
Talokiaikd220
Tolkūnaik235
Vankiškiaik347
Varnagiriaikd103
Viešnagiaik76
Vovosk40
Zizėnaik139
Nemunaičio apylinkė 1458
Balninkaik155
Dubriaik7
Dušnionysk59
Einoraik120
Fermak84
Gečialaukisk163
Geisčiūnaik15
Kalnėnaik80
Kastriškėsk50
Lankosk12
Mančiūnaikd44
Nemunaitiskd115
Nemunaitismstl195
Poteronyskd43
Sudvajaik44
Užupiaik146
Vangelonysk126
Pivašiūnų apylinkė 1551
Anykštėnaik38
Bundžiaik46
Būriškėsk5
Čižiūnaik118
Dusmenėliaikd4
Eigelonyskd81
Einoronysk43
Junčionysk116
Kaniūkaik70
Kazimieravask35
Krūmijosk14
Lačionysk148
Liesionysk52
Mikalavask197
Pašilisk29
Paškūniškėsk8
Pavarėnysk18
Petravinak15
Pivašiūnaik260
Remešiškisk31
Sibiriškėsk15
Statkiškėsk27
Sudvariškėsk74
Telėtninkaik14
Ūtak25
Užukalniaik56
Užupisk12
Punios apylinkė 4235
Adamonysk43
Aleksandravak34
Ardiškėsk4
Bazoraik47
Būdak53
Būriškėsk17
Eigelonyskd22
Gajauciškisk9
Gemaitiškėsk10
Gerkiškėsk11
Gervėnaik81
Juočiškėsk26
Jurgelionysk8
Jurgelionys Ik13
Jurgelionys IIk18
Jurkionyskd9
Karkliniškėskd46
Karvelninkaik37
Kaspariškėsk-
Kedonysk205
Keraik11
Klydžionysk59
Kružiūnaik157
Kulabiškėsk42
Lelionyskd21
Leoniškėsk19
Medukštak29
Miknolesaik15
Mišiškėsk38
Navasiolkaik56
Navasodai Ivs16
Navasodai IIvs24
Norgeliškėsk133
Padvariškiaik91
Paliepiaik145
Panemuninkėliaik51
Peckūnaik38
Pievagaliaik109
Puniak758
Pušėnaik39
Radvilonysk63
Raganiškėsk5
Raižavak13
Raižiaik150
Raubonyskd78
Silgionysk55
Skraičionysk235
Staniavak60
Strielčiaik93
Tabalenkak146
Taučionysk62
Vaidaugaik18
Vaisodžiaik319
Vaišupisvs1
Valiūnaik68
Žadiškėsk75
Žagariaik207
Žemaitėliaik26
Žiūkaik17
Raitininkų apylinkė 1664
Balinaitėk2
Bugonysk77
Druskininkaik134
Ežerynask16
Galintankak33
Galintėnaik133
Jaujakaimisk32
Jociūnaik10
Kampaik4
Klepočiaik81
Lizdaik37
Lydekininkaik44
Makniūnaik282
Meškasaliskd92
Miežionysk25
Pabenėk7
Pieriškiaik33
Pikielak2
Piliakalnisk58
Raitininkaikd59
Ryliškiaik209
Savilionysk60
Taručionysk54
Vabaliaik81
Valėniškėsk8
Veismūnaik77
Vertelkosk8
Živulčiškėk6
Simno apylinkė 3796
Aitvariškiaik4
Aleknonysk192
Angininkaikd206
Atesninkai Ik107
Atesninkai IIk20
Ąžuoliniaik305
Bambininkaik40
Bažavak6
Buktininkaik27
Černiukiškėk-
Dambavaragisk-
Dingiškiaik69
Giluičiaik127
Giraitėk-
Gluosninkaik177
Gražuliaik107
Grinkiškiaik9
Kaimynaik47
Kalesninkaik155
Kavalčiukaik205
Kolonistaik84
Komisaruvkak72
Liepakojaik60
Litvančiškiaik9
Marinkak28
Mergalaukisk360
Metelytėk105
Navininkaik86
Ostampask121
Paperšėkiaik-
Pasiauriškėsk-
Pasiekaik-
Pasimniaik40
Pavelionysk2
Ponkiškiaik162
Radastaik23
Saulėnai Ik3
Saulėnai IIk10
Skituriaik68
Skovagaliaik51
Sperniak202
Struogiškėsk12
Šarkiškiaik48
Verebiejaik280
Vytautiškiaik-
Zailiaik32
Žibuliaik-
Žuvintaik135

Anykščių rajonas

43008

Anykščiaim10581
Kavarskasm1152
Troškūnaim1325
Anykščių apylinkė 3731
Adampolisvs1
Anykščiaivs256
Ažugojaik15
Beržoniškisk8
Bičionysk85
Bijeikiaik24
Bikūnaik77
Bimbaik35
Bliuvonysk32
Buivydaikd12
Burbiškisk263
Diliaik1
Dirvonaik7
Dubiškėsk13
Duobulėvs2
Dvaronysk11
Egliaik13
Elmininkai Ik244
Elmininkai IIk4
Elmiškisk11
Fedariškisk1
Gintviliškisvs6
Gojusk3
Gražumynask13
Grubaik4
Ilgabradak1
Inkūnaik8
Janydžiaivs2
Jokūbėliškisk11
Jonydžiaikd15
Jurzdikask25
Juškonysk84
Katlėriaik39
Keblonysk36
Keraik6
Kiaušaik32
Kirkiliškiaik54
Klevėnaikd53
Klykūnaik38
Kubiliškiaik7
Lašiniaik22
Liudiškiaik54
Lukošiškiaik10
Maigiaik51
Mažeikiškisk5
Medžiuoliaik9
Meliaušiškisk20
Mogylaik15
Mūrelisk7
Naujieji Elmininkaik582
Navinak5
Niūronysk121
Paandrioniškisk30
Paelmisk16
Pagraužiaik79
Pagubrysk5
Papilėnaivsd3
Pavajaik9
Pavarės Ik18
Pavarės IIk31
Pavarės IIIk13
Pavarės IVk25
Pavirinčiaik32
Pečiuliškisk5
Peliuškosk6
Puntukask5
Ramaškonysk18
Rubikiaik501
Skapiškiaik13
Smalinak5
Spiečiūnaik15
Stakėsk23
Starkakampisvs3
Storiaik94
Šeimyniškėliaik53
Šienraistisk9
Šlapiosk-
Šlavėnaik147
Tamošiūnaik2
Užbliuvonysvs7
Vajėšiaikd35
Vertimaik19
Vitkuškisk1
Vosgėliaik41
Žažumbrisk6
Žilvičiaik9
Debeikių apylinkė 2795
Adampolisk8
Aknysčiaik60
Aknystosk511
Aniūnaikd29
Antupiaik35
Aukštakalnisvs4
Aušrak132
Ąžuolynėk40
Barkuškiaik11
Bebarzdžiaik39
Čekonysk215
Černiaik8
Danišiūnaik13
Dauneikiaik8
Debeikiaimstl353
Dobilynėvs5
Gaidžiaik5
Gerkonysk44
Gintiniaik8
Gudeliaik17
Ivonysk5
Jankaviškisvs3
Jazminavavs2
Jononysk57
Juozapavavs5
Jurzdikask15
Kalveliaik55
Kapčiuškiaik3
Karalinavak7
Katlėriškiaik12
Kerkūzaik15
Kirdeikiaik6
Kirkėnaik8
Knebiaivs4
Kupriaikd1
Kurtiniaik13
Kuzmiškiaik8
Legaik14
Leliūnaik177
Maloniškisvs1
Marijanavavs-
Marimpolisk6
Medinosk20
Meldučiaik45
Mickūnaik56
Mičionysk68
Mikniūnaik14
Miškiniaik3
Paežeriaik4
Palankysk3
Palipšėk5
Palūšnėsvs2
Papšiaik52
Peštiniaik19
Plytnyčiavs-
Puodžiaik66
Pūstinkak6
Radiškisk6
Ragaišiaik12
Ramuldavak18
Rašimaik16
Rašimėliaik7
Rukšiškiaik9
Sindriaik24
Smolinak-
Stalėriškisk12
Stanislavak7
Stasiškiaik1
Steponavak11
Sterkiškisk21
Sterkonysk9
Surdegisvs2
Surviliškisk16
Šukiavietėk7
Šventupysk84
Tilvikaik3
Toliškėsvs1
Trumbatiškisvs3
Užulieknisk5
Vainiūnaik28
Vajėšiaikd-
Valandiškiaik4
Varkujaik151
Varniškiaik6
Virpuškiaik-
Zigmantavak7
Juostininkų apylinkė 1044
Jackagalysk25
Juostininkaikd151
Kirmėliaik61
Kirmėliukaik18
Konciapolisvs14
Nausodėk118
Petkūnaik50
Raguvėlėk330
Rukiškisk95
Skauradaik54
Surdegisk-
Titeikėliaik24
Titeikiaik48
Važdėlėsk26
Vidugiriaivs26
Zavadiškisvs4
Kavarsko apylinkė 4443
Aleksandravak-
Antanavak5
Anulynasvs2
Apykeliaik9
Aukštieji Svirnaik84
Ąžuolynėk7
Bebrūnai Ik47
Bebrūnai IIk52
Būdak8
Budriaik107
Bugeniškiskd44
Buriak5
Dabužiai Ik373
Dabužiai IIk41
Dagiavs15
Dauginčiaik144
Daumantaik22
Daunoriškėsvs1
Dečionysk40
Dembuvka Ivs9
Dembuvka IIvs-
Deveniaik8
Domeikiaik99
Dvareliaik3
Džiugaik35
Eidrigoniaik-
Ferdinantavak5
Garbėnaikd23
Gelučiaikd13
Girelėk43
Grikieniaik5
Gudonysk27
Ignotiškisk6
Jakšiškisk85
Jakūnaik20
Janonysk68
Janušavak109
Januševkak-
Jerzuvkak21
Jokūbavak48
Judinysk20
Juodmiškisk4
Juozapavak1
Jurgėnaik47
Jusiškisk9
Kabošiaik116
Kalnuočiaik12
Kaspariškiaikd48
Kavarskask175
Kernagiškiaivs3
Keziaik7
Knitiškiaik63
Kolūkiečiųmstl120
Konceviciškiaivs4
Kupriaik2
Laukagalysk-
Laviškėlisvs-
Laviškisk48
Mackonysk21
Majokaik16
Maldeniaik4
Margiaik37
Marijampolisk8
Mariniškiaik24
Mažeikoniaik10
Maželiaik183
Medžiočiaik87
Narbutaik49
Naujokaik12
Paberžėk14
Pagojė Ik10
Pagojė IIk9
Pajudinysk18
Pakalniaik11
Pakarkliaik-
Pakėnaik6
Pankėnaik5
Papiškiaik3
Papragiaik60
Paraisčiaik5
Pasusienysk49
Pazniokaik5
Petruvkak1
Pienionysk103
Pikietavs3
Piktagalysk56
Pilėnaivs1
Pilypaik15
Plotaivs3
Pramislavak5
Pravydžiaik45
Pukeniaik9
Pumpučiaik91
Purveliaik16
Radeckaikd-
Ramonaik9
Raščiagalysk8
Ribokiškisk21
Riklikaik56
Sabuliaik4
Sibirkak3
Sirvydaik20
Skapiškiaik11
Sodeliškiaik22
Staškūniškisk4
Sudeikiaik10
Šeriaik166
Šeštokiškiaik17
Šlaitaik15
Šobliškiaik8
Šoveniaik176
Vaičiuliškiaik29
Varneliaik43
Veselavak38
Vetygalak19
Vigadkavs8
Vilkatėnaik26
Vilpišiaik22
Vyšniakalnisk10
Zagajaik18
Zagajaivs-
Zarumbiškisk2
Zaviesiškisk137
Žaliojik-
Žemieji Svirnaik165
Žibučiaik42
Žvirblėnaik28
Kurklių apylinkė 2388
Antakalniaik15
Antanavak31
Antanuvkavs9
Antaplaštakisk9
Armoniškiaik10
Auguškosk17
Aukštaliepisk-
Brazgiaik21
Buriak-
Buteikiaik42
Čipiškisk-
Dejūnaik33
Dembuvkavs10
Didžiakaimisk116
Dirvonaik6
Dragaudžiaik42
Dūdosk8
Džiugaik16
Gabrėlaik24
Gaideliaivs2
Gražiavietėk2
Gudeliaik38
Janapolisk9
Kalinuvkak7
Kališkosk41
Karališkiaik17
Klenuvkak50
Kolonijak19
Konstantinuvkavs5
Kryžokaik5
Kukiškisk7
Kunigiškiaik59
Kurklėvs31
Kurkleliaik40
Kurkliaik109
Kurkliaimstl450
Liepinėvs2
Lobosk1
Luciūnaik55
Maskoliškisk7
Medinosvs4
Merečiškiaik3
Moliakalnisk27
Mūraik8
Naujasodisk5
Navasiolkak2
Obelynėvs13
Paąžuoliaik5
Padvarninkaik2
Pagirėvs10
Pagojėvs5
Pagrūšėvs11
Pakalniaik49
Pakeršiaik15
Pamelijavs5
Papilėnaivsd2
Paulinavak17
Pavirinčiaik73
Pilviškiaik18
Plaštakak49
Repečkosk14
Rundžiaik45
Sargūnaik52
Starkiškiskd5
Staškūniškisk150
Šerelinėvs8
Šiaudinėk17
Šilelisvs2
Šilinėk3
Šližiaik16
Trakiniaik86
Užunvėžiaikd71
Užušilėsk46
Vaiveriškiaivs1
Vajavs2
Vanagaik53
Varguliaik22
Verbuvkak19
Vildžiūnaik47
Vilkiškiaik13
Vyliaudiškisk23
Zizdravs5
Skiemonių apylinkė 2468
Adomavavs10
Aknystėlėsk-
Aniūnaikd16
Antaniškisk2
Antežerisk6
Atkočiškėsvs-
Aukštadvarisvs2
Aukštakalnisvs-
Bajoraik1
Balteniaik22
Balteniškiaik9
Baltušavak9
Biržinėk-
Buivydaikd16
Čivyliškisk11
Dalinkak9
Desiukiškiaik44
Desiuškiaik2
Diktaraik25
Gaidamiškiaik15
Gečionysk64
Geležinėk20
Geležinėlėk11
Geniūnaik6
Gikonysk74
Gyvatinėk9
Grūdeliškisk19
Gudiškiaik20
Gurapolisk3
Jašiškisk12
Jonydžiaik28
Jurgiškisk5
Kačiakiškisvs-
Kalveliaik16
Kampiniaik3
Kančiškiaik8
Katlėriaik35
Kavoliškisk9
Kelpiškisk7
Kilėvak2
Kilėviškiaik34
Kiškeliaik43
Klevėnaik18
Kriokšlysk7
Kudoriškisvs-
Kukaškosk-
Kurkleliaik48
Kurkliaik93
Lašupisk5
Legeniškisk12
Linksmakalnisk9
Linksmavietėk5
Luknavs5
Mačionysk118
Mediniškiaik5
Melėnaik19
Mikoliškisk7
Milžinkapisvs5
Miškiniškiai Ik29
Miškiniškiai IIk21
Mozūriškiaik10
Nagurkiškiaik55
Narkiškisk4
Naujaūlyčisk5
Ožionysk39
Paberėžiaik2
Paežeriai Ik12
Paežeriai IIk2
Paežeriai IIIk16
Pagrįžaik1
Palionysk7
Palukniaik15
Paraisčiaik4
Pašilčiškisk10
Pašiliaik123
Pečiuliškisk21
Piliakalnisvs2
Pilviškiaik12
Plepiškiaik12
Pūstalaukiaik81
Remeikiaik26
Sarickaik61
Sarteniškisk2
Senoniškisk-
Sintautaik38
Sirvydiškisvs1
Skiemonysk228
Skiemonysmstl86
Smaltiškisk-
Smulkisk15
Spraguitisk4
Starkiškiskd3
Subačiaik5
Sungailak5
Šilaik9
Šlapelėsk7
Šlynynėk2
Terpežeriaik3
Topoliškiaik3
Totoriškisvs1
Traineliškisk2
Trakiniaik4
Trakiškisk5
Trumbatiškisk37
Ustronė Ivs5
Ustronė IIvs2
Užunvėžiaikd1
Užuoraistisvs1
Vaisiutiškisk16
Vaišviliškiaik24
Vaitutiškiaik16
Valakiniaik35
Varnupysk12
Varundiškiaik3
Vasyliškisk11
Velykūnaik34
Vietiškėsk6
Vildiškiaik27
Voversysk123
Žalgirisvs-
Želtiškiaik52
Žibučiaik7
Žiogaik80
Surdegio apylinkė 1389
Anioliškisk3
Antalinak63
Balčiūniškiaik15
Erškėtynėk5
Gaidžiupėsk2
Jovaraik8
Kanapynėk67
Kiaulėnaik6
Kučkeliaik3
Kumpiniškisvs2
Kumpynėsvs-
Marinavak18
Meldiškiaik8
Mickapetrisvs-
Miškalaukisk1
Mitošiūnaik198
Mitraik2
Naujasėdisk-
Navikaik13
Pagrandak4
Pajuodžiaik15
Pakapėkd9
Papiliaik49
Pasausiaik23
Pelekiškisk4
Pelyšėlėskd39
Pelyšos Ik55
Pelyšos IIk2
Pusčiaik13
Putinask37
Rakutėnaik26
Ramanavak51
Skaistkalnisk4
Skudaik98
Slabadak4
Surdegisgst13
Surdegisk43
Surdegismstl263
Šlapėsk1
Trakininkaik30
Umėnaikd2
Vilkatupėk4
Zavadiškisvs4
Žiliškėsk2
Žudžgalysk65
Žukauskaik49
Žviliūnaikd66
Svėdasų apylinkė 3853
Auleliaik252
Bajoraik139
Butėnaik257
Čiukaik24
Daujočiaik252
Degsniaik16
Drobčiūnaik38
Ertėjaik3
Galviškisvs-
Galvydžiaik16
Gargažynėsvs-
Girelėk10
Gykiaik40
Grikiapeliaik238
Gudonysk4
Jotkonysk77
Juodeglynisvs4
Kalniečiaik10
Kraštaik11
Krašteliaik19
Kunigiškiai Ik22
Kunigiškiai IIk184
Kuodžiupisk-
Kupriaikd2
Kušliaik21
Liepagiriaik35
Maleišiaik24
Mikieriaik28
Miliūniškisk46
Milokiškisk25
Miškiniaik12
Moliakalnisk70
Morkūniškiaik10
Narbūčiaik63
Naruntisk4
Naujikaik9
Netikiškiaik70
Padvariaik25
Palaukiškiaik20
Pamaleišysk15
Paūriškiaik18
Puroniškisvs4
Rimdžiaik7
Rudakasiaik6
Sausalaukėk63
Savičiūnaik56
Sliepšiškisk57
Svėdasaimstl939
Šaltiniaik15
Šeduikiaik25
Šilagaliaik34
Šlapiašilisk4
Tadauskaik3
Trumpučiaik13
Vaitkūnaik196
Vikonysk222
Vilkabrukiaik54
Visėtiškėsk7
Zoviškiaik6
Žaliojik29
Šeimyniškių apylinkė 1551
Abromiškisk24
Aleininkaik3
Ažuožeriaik331
Ažupiečiaik13
Ažupiečiaivs6
Gyliaik52
Jokūbavak9
Kirkaik4
Klimiškiaik12
Kuniškiaik145
Lagedžiaik5
Lakinėsk-
Liepdegėnaik19
Ližaik13
Margiaik5
Naujonysk65
Pagiriaik135
Pagojėvs2
Pakarkliaik2
Pašventupysk64
Peniankaik26
Pesliaik-
Pienionysk25
Piktagalysk82
Posiniaik9
Šeimyniškiaik109
Šepetiškisk15
Šiekšteliaik15
Šileliaik8
Užubaliaik11
Vaišviliškiaik33
Vaivadiškiaik27
Vėjeliškiaik66
Vikonysk192
Zablackaik24
Traupio apylinkė 1818
Alukėnaik97
Bernadinkavs-
Degionysk39
Degsniaik18
Diliavietėvs4
Gudžiupisk-
Janapolisk34
Kamisaravak6
Klaibūnaik108
Kondratuvkak2
Laukagaliaik95
Levaniškiaik392
Maciūnaik51
Mackeliškiaik86
Maksimiškisvs-
Malgažatavak7
Mickūniškiaik82
Miškiniaik12
Naujadalisk16
Nevėžninkaik16
Pageldonisk15
Pailgamiškisk6
Palepeikiaik9
Piliakalnisk2
Pusbačkiaik29
Repšėnaik151
Rezgysk1
Surdaugiaik79
Surviliškisk6
Šapisk14
Šikšnalaukysk10
Šilavavs1
Traupismstl221
Tumėjak7
Ustronėvs5
Užubaliaik8
Užuraisčiaik29
Vaidevučiaik43
Veršeliaik11
Vičiūnaik10
Žabališkiaivs6
Žaliojik18
Žerkiškiaik40
Žiurliaik32
Troškūnų apylinkė 2247
Aleksandravėlėvs10
Bareišėliaivs4
Bareišiaik32
Bartuliškisk1
Bečerninkaik50
Briedinėvs7
Daugėliškiaivs12
Dauguliaivs29
Didžiuliškiaivs2
Dubriškisk13
Gailiutiškisvs14
Gečionysvs9
Gerkiškiaik49
Girelėvs4
Grauželėsvs1
Grybuliaik5
Grumbinaivs5
Gudeliaik149
Guobėk8
Gurskaik41
Juostininkaikd8
Justinavavs4
Kalnuočiaik23
Karčekaivs15
Karčiaik66
Kaupiniškiaivs22
Kiaušagalysk38
Kildonysk3
Klumpėvs-
Latavėnaik148
Laukagalėliaik2
Lydžiaik27
Margavonėsk8
Mažionysk40
Mediniškiaik36
Meiluškiaik8
Menčiūniškiaivs4
Mileikiškiaik100
Motiejūnaik10
Nakonysk58
Naujasėdisk44
Nevėžkavs10
Padrujysk9
Pajuostinysk18
Pajuostisvs7
Pakapėkd25
Palatavysvs2
Pelyšėlėskd18
Pienagalysk46
Purvynaivs3
Rudžionysk12
Samanaivs8
Skamarokaik16
Smėlynėk217
Stukonysk9
Survilaik11
Termintiškisvs9
Tešliūnaik23
Trakaivs1
Troškūnėliaivs10
Umėnaikd59
Vagilkavs17
Vaidlonysk344
Varšaukavs2
Vašuokėnaik75
Vidugiriaik57
Žiedoniaik130
Viešintų apylinkė 2223
Akmenak16
Andrioniškismstl230
Arlovietėvs3
Astruvkak3
Ažubaliaik28
Baltkarčiaik9
Bitaitisk1
Bylėnaik37
Burbekliaik7
Butkiškisk7
Čiunkiaik20
Didžiuliškiaik70
Gilvydžiaik52
Griežionėlėsk7
Griežioniškiaivs6
Griežionysk2
Grigiškiaik5
Juodviliškisk11
Juodžgalysk16
Juozapavavs4
Jurgiškisk64
Karūniaik59
Krepšiagalysk4
Krivinskaik18
Laičiaik39
Laiteliaik39
Latavak22
Maldeikiaik18
Maželiaik9
Medinosk20
Mendrupysk6
Migdoliškisk6
Navasadaik28
Nemeiriaik16
Padvarninkaik98
Paežeriaik60
Pagriežiaik9
Pasmodaik39
Pasuosisvs5
Pašventysvs5
Peniankaik21
Pirmaliūnisk1
Plikiškiaik40
Prančiškiaik2
Sabaliūnaik8
Sedeikiaik73
Skaidrėk8
Smėlinkak12
Sviesteliškisk4
Svileliaik2
Šilaik29
Šlynynėk4
Trakaik5
Valečkaik21
Varneliškiaivs4
Viešintėlėsk198
Viešintosk21
Viešintosmstl569
Virsnysvs3
Zabelynėk47
Žemaitėliaik18
Žliobiškiaik35

Biržų rajonas

40694

Biržaim14798
Vabalninkasm1719
Likėnaimtg768
Biržų apylinkė 3238
Benosiškisk2
Biržaik626
Buožiškisk3
Čepukaikd12
Degesiaikd6
Devynbalsiaik27
Dirvonakiaikd104
Ežerėliaik36
Gavėnaikd-
Izdoniškisk3
Jonavakd24
Jukniškiaik10
Juodeliaik32
Karajimiškisk6
Kareiviškiaik-
Kateliškiaik-
Kauneliaivs1
Kauniaik25
Kilučiaik255
Kirkilaik215
Klausučiaik286
Kriaučiškisk-
Kvietkeliaik8
Kviriškisk4
Mantagailiškisk79
Medžvalakiaikd17
Mikeliškiaik13
Mūrinėk2
Naradavak15
Obelaukiaik341
Ožkiniškisk26
Padegesiaik14
Pamūriškisk5
Paskevitiškisk-
Paskratiškiaik27
Pustaškavs-
Rimgailiaik53
Rinkuškiaik199
Ripeikiaik64
Rudėnaik-
Ruoliškisk-
Skratiškiaik30
Smaltiškiaik8
Sofijanaukavs-
Stačkūnaikd71
Svirgeliškiaik14
Svirplėnaikd-
Šimpeliškiaik37
Šlepščiaik441
Valantiškisk54
Varniūnaik43
Geidžiūnų apylinkė 1285
Anglininkaik225
Bartasiškisk-
Beržiniaik17
Daunoriaikd7
Deikiškėliaikd-
Dirvonakiaikd5
Dominiškisk14
Dvaržiškiaivs2
Egerdiškiskd13
Galintiškiskd9
Gataučiaik60
Gavėnaikd48
Geidžiūnaik190
Geniškiaik1
Grandėliškisvs-
Griauželiaik-
Iškonysk51
Javeniškiaik17
Judiškiskd-
Keibiškisvs3
Krikščiaik24
Kuteliaik50
Lieposk8
Mickūnaik17
Mieleišiaik68
Misiškiaikd14
Nastopiškisk8
Nausėdžiaik102
Pavariškisvs2
Skriaudupisvs3
Svirplėnaikd17
Šalniaikd-
Šliželiaik14
Štakiriaik49
Tarosiškiaik4
Tauniūnaik31
Upeliškisk28
Vaitkūnaik37
Vanagiškisvs1
Varnupisk5
Zastaučiaik35
Zizonyskd102
Žalgiriskd2
Žiūriškisvs2
Kratiškių apylinkė 944
Auliaik22
Ąžuolytėk-
Bajoriškiaik92
Butniūnaik136
Čepukaikd-
Daudžgiriaik131
Egerdiškiskd3
Jagaudžiaik55
Jokūbiškiaik73
Juodupėk2
Kaukaragisvs4
Kratiškiaik210
Liekniškisk20
Misiškiaikd-
Naujikaik16
Pagavėniaik11
Pajuodupėvs-
Pievnikaik12
Puodžiūniškiaik7
Sidabriškiaik7
Skamarakaik55
Šniukščiaik82
Užulieknisk6
Nemunėlio Radviliškio apylinkė 1842
Aispurvėvs-
Antupėk11
Aspariškiaik19
Bėčiūnaik28
Beinorask21
Bėnupėk10
Bliūdžiaik79
Briedžiaik7
Brukosvs7
Bulvėniškisvs1
Dauguviečiaivs3
Dėkšniaik-
Dūdiškiaik-
Dzerkalynėvs10
Franciškisk2
Gailiaik10
Garjoniaik8
Geniaivs8
Gerkiaivs2
Guožaik-
Igauniaivs2
Jasiškiaik96
Jaudzemaik4
Jokūbiškisk4
Juljanavak14
Juozeliškiaik5
Jurgeliaik5
Kalvėnaik-
Kapinėk6
Kėželiaik8
Kočėnaikd91
Kraukliai Ik31
Kraukliai IIk-
Kuokaviečiaik6
Leitiškiaik24
Lėjiešiaik-
Lemkinėvs1
Ločeraik9
Ločiaik12
Lujėnaik24
Lukėnai Ik11
Lukėnai IIk5
Margeniškiaivs3
Muoriškiai Ik-
Muoriškiai IIk24
Nausėdžiaikd59
Nemunėlio Radviliškismstl405
Nemunėlio Radviliškisvs54
Nemunėlisk52
Padvariečiaikd7
Pagojaik24
Palsupėk-
Pamargeniškiaivs2
Panemūnėk-
Pardambiaivs1
Parupėk157
Pučiakalnėk169
Punduriaik4
Puogeliškiaik5
Pūtrinėk4
Raškavak4
Razališkisvs-
Rigmantiškiaik11
Rumbosvs1
Ruobežiaik7
Salosk2
Sandariškiaivs16
Saukaik1
Sklėriškisk1
Slimaniškiaik44
Smailiaik2
Smaltiškiaik46
Spingučiaikd-
Strautniekaivs-
Strelniekaivs2
Šidliškiaivs-
Šilagalak4
Tabokinėk52
Tamošiūnaik11
Totorkalnisk51
Upės Sėtavs5
Valduvak-
Vaskališkiaivs11
Zabiškiaik10
Zasiškiaikd-
Zeliškiaik7
Pabiržės apylinkė 2146
Balandiškiaik91
Čeniškiaik64
Dainiūnaik54
Daniūnaik7
Daumėnaik191
Dirvoniškisk10
Dūdoriškiaivs-
Gatavinavs2
Gerkiškiaik62
Gražūsiaik4
Gulbinaik191
Juodeišiaik72
Juodenėliaik7
Kirdonėliaik49
Kirdonysk351
Kiršoniaik60
Kojeliškiaik42
Latveliškisk3
Likėnaik40
Likėnėliaik3
Naciūnaik307
Padaičiaik79
Pagiriaik80
Paringužiaik58
Patatuliečiaikd23
Spalviškiaikd27
Svirtiškisvs4
Šeškinėk53
Užubaliaik107
Užugulbinėk87
Vilkinėkd-
Zakriaik18
Papilio apylinkė 3912
Akmenė Ik2
Akmenė IIk2
Akmeniškisvs4
Andrišonysk9
Apaščiak30
Ažubaliaik5
Ažubalisvs-
Ažugariniškisk-
Ąžuolynėvs7
Baryškiaik10
Bokiškiaik6
Bruzguliaik9
Ciplintiškisk3
Čečiškiaikd4
Čižiškisk-
Čižiūnaik3
Diemedžiaik27
Diliaik1
Diliavak2
Dirvoniškisvs1
Dukurniaik72
Einoriaik145
Eiskudžiaik63
Gačionysk6
Gaigalaik28
Gajūnaik94
Galiniaivs-
Galintiškiskd2
Galvokaik75
Garšviaik19
Gervelėnaik34
Gikonysk40
Gydiškisk-
Glūdiškisvs6
Griauzdėk5
Griauzdėsk13
Griaužiai IIkd6
Gudeliaik17
Gudiškisk-
Ilgabradosvs5
Jokniūnaik49
Jokūbiškiaik5
Judiškiskd-
Jusiagirisk10
Kadaraik44
Kalnaivs-
Kalniškisvs-
Kalpokiškisvs2
Kapliškiaik-
Kaukališkisvs1
Kaušiškėsvs3
Kemėnaik24
Kerpiškiaik19
Kyliškiaik31
Kojeliškisvs3
Kraštaik18
Kubiliaik30
Kuciūnaik-
Kučgalysk285
Kupreliškismstl248
Kupriaik13
Kurkliaik29
Kvedariškisk76
Kvetkaik282
Latvygalak60
Laužadiškiskd5
Liepsalosvs-
Mantvydiškisk14
Mažuikiaik9
Medikiaik17
Medinėlėkd-
Meldiškiaik3
Miegonysk57
Mikalaitiškiaik8
Mikaliaik31
Mikališkisvs4
Miliškiaik17
Mitlanaik12
Ožkamedinisvs-
Paąžuolėvs4
Paberžinėvs3
Pakvetkėvs5
Palaidžiak45
Palaukėvs1
Pamiškėvs7
Paneretysvs11
Papilysk251
Papilysmstl386
Pariškiaik13
Parovėjak10
Paškučiaik71
Patupiškisk-
Plentaukavs-
Plepikiaik15
Prūdelisk34
Pukniškisvs-
Purleškiaik27
Pūteliaikd6
Ramaldavavs-
Rimšiškisvs-
Rodiškiaivs5
Roksalėk5
Roviškėlėsk5
Roviškiaik61
Ruškiškiaik-
Satkūnaik152
Sauginaik10
Skiltuvaik12
Skrebiškiaik11
Skrebiškisk143
Sližiaik24
Smaliečiaik32
Steponiškisk2
Sviesteliškisk4
Svirpliškiaivs-
Šakiškisk9
Šiekštininkaik39
Šiliškisvs2
Šlėgeriškisk18
Šmylavietėvs4
Šniurkiškiaik6
Šogdėk2
Špygiaik12
Terespolisvs3
Tutulynėvs-
Uosiniškisvs3
Užnemunisvs4
Vaidaginėvs-
Vaiginaik9
Vaivadynėvs5
Valentaik8
Valiuliškiaik57
Valkiškiaik83
Vanagynėk7
Variakojiškiaik11
Vėliškėnaik13
Verdinėvs2
Vieščiūnaik13
Vijoliškisk2
Vileišiškiaik30
Žalgiriskd3
Žaliojik2
Žiobosk7
Žvaguičiaik17
Žvirbliaik22
Parovėjos apylinkė 3389
Ageniškisk67
Akmeniškisk19
Aleknaik5
Apušynėk3
Balzieriškisk27
Beržinėk4
Braškiaik90
Brigiškiaik15
Būginiaik143
Čigaik6
Dagiškisk15
Daukniškėliaik8
Daukniškiaik34
Drąseikiaik258
Dreiviškiaik13
Dubriškisk12
Dunepraik-
Dvaroniškisvs4
Eglynėvs1
Gavėniškisk96
Gilupisvs5
Gražiškiaik27
Griaužiai Ik-
Griaužiai IIk-
Grubiškisvs10
Gudiškisk2
Ivaniškisvs6
Juodžioniaik117
Juozeliškiaik16
Jurginiškisvs5
Kacimiškisk6
Kaktiniaivs-
Kalpokaik3
Karališkiaik22
Kašeliškiaik55
Kirbuliaik40
Kraniškisk9
Kūginiaik-
Lapakritak10
Latveliaik102
Laužadiškiskd4
Lieknagalavs9
Liepalotaik7
Liesiškisk56
Lyglaukiaik28
Margeliškisvs-
Marmakiškiaik31
Mažutiškiaik6
Medeikiaik607
Medinėlėkd-
Medžvalakiaikd9
Migdoliškiaik8
Mikalavak22
Miniškiaik-
Nausėdžiaikd18
Neciūnaik29
Olšynėk3
Paberžiaik33
Paežeriaik66
Pagervėk100
Pagervelėk9
Pajukniškisk11
Pakiburiškisk-
Pakriaušėvs3
Palaukiaik-
Parovėjak317
Peleniškiaik31
Perkūniškisk-
Pitiškisk6
Pladiškisvs-
Poguriškisk-
Pūteliaikd6
Pūtiškisk1
Racinavavs-
Rimšiaik17
Semeniškiaik15
Serbentiškiaik7
Simaniaik18
Simaniškisk-
Skrebiškiaik19
Skultiškiaik13
Spalviškiaikd113
Stačkūnaikd10
Starklizdisk3
Starkoniaik14
Strazdiškisvs6
Striošiaik2
Šileliškisk3
Šniūriškisvs4
Švilpiškisvs-
Tamošiūnaik36
Ubiškiaik13
Uodiškisvs-
Užubalisk-
Užusienisvs1
Užušiliaik215
Varnupisvs-
Vinkšniniaik128
Virškupėnaik49
Zapolėsk11
Zasiškiaikd3
Žardiniaik-
Žirgeliškiaik14
Smilgių apylinkė 1506
Apžarniaivs-
Bačiškiaik5
Bikšiaik27
Bitniškiaik8
Butautaikd19
Degesiaikd2
Diliaik2
Fermak-
Gineičiaik2
Griciūnaik2
Griniūnaik13
Grumšliaik30
Jackonėliaik7
Jackonysk29
Jaunzemėvs3
Jokūbonysk18
Joneliaik2
Jukniškiaik10
Kalnaik4
Kazlaik15
Kelmynėk27
Kuosakiaik6
Lapiškiaik70
Laumekiaik5
Mediniaik40
Morkūnaik18
Neizergisvs5
Odmeniškisk8
Pačeriaukštė Ik211
Pačeriaukštė IIk10
Pagaičiškiaik42
Pakarkliaik20
Pasvaliečiaik353
Peleniškiaik29
Pleiriaik6
Putriaik13
Ratninkaik25
Sakališkisvs-
Smilgiaik310
Sparniškiaivs6
Steponavak-
Strėliškiaik44
Stroliaik1
Šarkinėk5
Toliūnaik22
Triškaik15
Varlynėvs4
Vilkakalnisk11
Vilkinėkd-
Žemuogynėvs2
Sodeliškių apylinkė 1519
Aukštuoliškiaik2
Ąžuolytėvs-
Bagdoniškisvs-
Bobėnaik44
Bobėnėliaik19
Butautaikd10
Didžioji Panemunėk30
Drabūnaik44
Dvargaliaik15
Germaniškisk267
Gužaik12
Jonavakd5
Juostaviečiaik147
Keršiaik2
Kiauliškiaik12
Kieliškiaivs-
Kočėnaikd-
Kukuliaik8
Kuldūnaik36
Kuprėnaik4
Legailiaik96
Linkiškiaik52
Lūkiškisk19
Mažoji Panemunėvs3
Melėnaik9
Muciniekaik-
Naujikaik11
Padvariečiaikd3
Pakalniečiaik20
Pauperiaik19
Peikšteniaik7
Platbarzdžiaik-
Purviškiai Ik14
Purviškiai IIk9
Rindaugaik10
Rindaugiškiaik4
Rundelėk3
Runikiaik3
Sebentiškisk14
Smilgeliaik4
Sodeliškiaik66
Spingučiaikd35
Straugaliaik42
Suostask151
Svidžiaik60
Šilėnaik5
Tylinavak19
Totoriaik41
Vaidiškisvs2
Velykionysk12
Zacišaivs1
Žvejotgalak128
Vabalninko apylinkė 3628
Aleksandravak-
Ančiškiaik214
Apušotasvs6
Aukštuoliaik7
Baibokaik7
Bartkūnaik27
Berčiūnėliaik8
Berniškiaik14
Butniūnaik2
Čypėnaik181
Čypiškisk17
Dačiūnaik2
Daržaik35
Daskapysvs5
Daunoriaikd79
Deikiškėliaikd12
Deikiškiaik28
Dumbliūnaik64
Dvaržiškisk4
Džiugiškiaik4
Eiminiškiaik19
Gaižiūnaik156
Gojiškisvs-
Grikienosk17
Grubiškisk9
Gumbeliaik57
Guodžiaik211
Ilgalaukiaik74
Inkūnaik9
Jasiuliškiaik22
Jaunučiaik5
Karklinaik-
Kateliškiaik24
Kuodiškisvs2
Kupriaik45
Lamokaik13
Lamokėliaik55
Laužaik24
Lebeniškiaik149
Linaičiaik6
Linkiamiškisk13
Martišiūnaik13
Mediniškiai Ik25
Mediniškiai IIk1
Medinos Ik14
Medinos IIk17
Meilūnaik202
Mieliūnaik177
Mieliūnėliaik1
Misiškiaikd5
Mockūnaik64
Muimelisk18
Muimeliškiaik30
Nariškiaik16
Narvydiškiaik51
Natiškiaik111
Padagaik12
Padvariečiaik23
Pagojėk-
Palaimak63
Patatuliečiaikd7
Pempiškiaik-
Plikiaik13
Purvai Ik-
Purvai IIk3
Puteliškiaik1
Račgaliaik-
Ramongaliaik309
Remeikiaik64
Savučiaik10
Severiškisk11
Skaistbalysk17
Smailiškisvs-
Smilgiškisk12
Strazdžiaik79
Sungailiaik5
Sviliaik171
Šakupisvs1
Šalniaikd68
Šilaik2
Šlekiškiaik15
Šukionysk223
Tribuliškiaik4
Trišakiaik11
Varteliškiaik11
Veleniškiaik19
Voriškisk12
Zaprutiškiaik80
Zizonyskd2
Žiliškiaik9

Ignalinos rajonas

37293

Dūkštasm1695
Ignalinam5345
Sniečkusmtg5978
Ceikinių apylinkė 1349
Akmeniškėk4
Augutiškėk10
Balčiulėniškėk10
Barkuškėk26
Bašiškėk27
Būdninkaik10
Budriaik2
Budriškė Ik7
Budriškė IIk8
Bujutiškėk5
Burkoliškėk4
Ceikiniaik123
Ceikiškėvs5
Cicėniškėk7
Čebatoriaik7
Čižiškiaik49
Dalgedosk20
Degutiškėk6
Dimbeliaik40
Galinavasvs-
Garniaik16
Gaspariškėk13
Giriniškėk2
Gorkosk11
Jakaviškiaik11
Janušiškėk-
Juodiškėk40
Kančioginask78
Kandrotiškė Ik18
Kandrotiškė IIk8
Karačiūniškėkd-
Kazliškėk5
Lazdinkosk6
Lepšiaik42
Liepiškėk13
Maldanėnaik45
Merkmenysk9
Mėšliaik34
Mielaičiaik2
Mikalavėlisk7
Molykaik68
Nalivaikosk17
Naujas Sklypask3
Nevaišiaik43
Pamiliškėk4
Paragiškėk14
Pasmėlėk13
Pašventėvs1
Ramutiškėk26
Reketiškėk15
Rizgūnaik33
Ropiškėk28
Ropiškėlėk13
Rubelninkaik142
Sadūniškėk13
Salelėk7
Samaniškėk8
Strakšiškėk26
Šaltupisk18
Šileikiškėk61
Šukėniškėk2
Tarosaukak18
Totoriškėk3
Valeikaukak3
Valėnaik11
Varniškėk8
Velykamiškisk9
Vigadkak3
Viktarinėk8
Zatišiusk1
Žuraviškėvs-
Dietkauščiznos apylinkė 1155
Andriejaukak23
Apšiūtosk52
Astraviškiaivs34
Bernotaik155
Dietkauščiznak132
Dvaryščiaik23
Gudapievisk27
Jaciūnaik8
Jurkiškėk23
Kalninėk62
Kazakavask23
Kikižerisvs8
Kiniūnaikd43
Kriaučiškėk20
Kukutėliaik43
Kurmiškėvs6
Laumakėk25
Lukošiškėk61
Mačiutiškėvs-
Mėčionysk95
Mėšonysk45
Pakalniškiaik31
Paliesiuskd67
Radutisvs11
Ryžiškėk40
Smėlynėvs-
Smilginiškėvs16
Šiulgosvs2
Urveliaik9
Vaboliškėvs10
Vosyliškėk13
Žvyriaik32
Žvyriniškėk16
Dysnos apylinkė 2987
Bobėnaik39
Didžiasalisk1982
Dysnak97
Galalaukiaik45
Grigališkėk15
Karalyčiak8
Kaubriškėk-
Kaukiškėk11
Kėkštaik21
Kudabiškėk14
Kuksosk22
Kukučiaik15
Kurtiškėk21
Lazinkosk38
Lekiškėk5
Margiaik-
Marijampolisk-
Mažieji Pivoraik-
Naujoji Katinautiškėk6
Navikaik153
Padysnisk8
Pajuodupisk8
Pakalnėk-
Pamolupisk6
Pečiurkosk5
Petroniškėk1
Petrošiūnaik21
Piemenysk28
Pivoraik71
Pupienak11
Radiškėk21
Rimaldiškėk67
Sapliaik15
Sekonysk25
Senoji Katinautiškėk24
Smilginiškėk-
Spijotiškėk22
Surmak7
Svirkosk29
Vilėkosk39
Vosiūnaik87
Dūkšto apylinkė 2241
Alejūnaik45
Alksnaitisvs8
Alksnasvs10
Antanavask7
Antaniškė Ik-
Antaniškė IIk12
Aukštakalniaik46
Ažukarklinėk43
Ažutaunisk18
Ąžuolynėk12
Bažnytkaimisk10
Bėgūnaik11
Beržininkaik109
Bikėnaik52
Bimberiškėk9
Cimbališkėk3
Čižiūnaik88
Degutėliaik28
Didžiasalisk99
Driškūnaik14
Dūkšteliaik167
Dvarykščiusk27
Ežeriškėvs2
Galiniškėk12
Geisteniaik22
Gerkonysk80
Gimtinėk4
Girutiškė Ik28
Girutiškė IIk2
Jankiškėk-
Kairiškėk8
Kalviškiaikd8
Kamuntavask8
Kaniūkaik388
Karačiūnak4
Karnitiškėk13
Keižiaik25
Kuzmiškėk9
Kuzmitiškėk14
Liesniškėvs3
Ligūnaikd19
Medeišiaik68
Mieleikiškėvs3
Mikailiškėvs-
Moliakalnisk54
Paberžuonėvs2
Padliaudankosk6
Paltiškėk4
Pasamanėvs2
Pašventėk12
Pažemiškisk121
Piliakalnisk8
Platumosvs4
Plavėjaik81
Ritkūniškėk20
Rojusk14
Rudeniškėsk31
Saksoniškėk3
Silvestriškėvs2
Simaniškėk39
Sokiškiaik29
Sviliškėk13
Šaltiniaik31
Ščiurysk4
Šukeliškėk4
Taborask3
Tarasiškėk11
Tumelinak58
Vaitkuškėk2
Varginiaivs9
Varnosk23
Vaškonysk13
Vėderiniaikd49
Vigodkak-
Viktoriškėk12
Žagarinėk16
Žąsiniaik21
Žvilbučiaik2
Ignalinos apylinkė 2723
Antagavėk136
Azak10
Baraboliškėk-
Bėčionysk31
Bėčiūnaik232
Bendoriškėk14
Burkolaik29
Ceikinėliaik72
Dainiaik34
Didžiasalisk146
Dindosk26
Dūdėniškėk19
Garbūnaik53
Gaureliaik68
Gaveikėnaik98
Girneliškėk15
Jonalaukisk17
Kamšak11
Kazokinėk140
Kylatrakisk11
Kūjiškėk18
Kurniškėvs9
Laukiniaik12
Leileikosk15
Lipniškėvs1
Liubčiškėk14
Makniškėk13
Maskoliškėk7
Mažulonysk36
Medžiuškiaik23
Meironysk71
Melninkaik31
Melukiaik-
Meškėnaik33
Mikalinėk17
Narsutiškėk31
Nastazavask3
Naujasalisk19
Pabaltysk8
Pagavaitisvs7
Pagavėk16
Pakryžėk8
Palaukiškėk5
Palaukojak23
Palūšėk146
Pamiškėk13
Pamoliškėk24
Panižiškėk38
Papravalėk5
Pašvoginėk7
Pavajuonisk14
Paversmisk12
Pečiuliaik13
Pelekask8
Petriškėk57
Pipiriškėk16
Ramutiškėk16
Rimašiaik44
Rukšiškėk54
Sabališkėk48
Savuliaik60
Siūriaik4
Spinkaičiaik6
Strazdiškėk17
Strigailiškisk169
Šilinėvs1
Trainiškisk16
Urviniškėk8
Vaišniūnaik96
Varniankavs-
Vėlionysk34
Zablatiškėk20
Zuikiškėk16
Zuikosk70
Žydeliaik109
Kačergiškės apylinkė 865
Benėšiaik10
Būgeliaik-
Češulėnaik69
Gudėnaik25
Izabelinėk76
Janavask39
Kačergiškėk14
Kiniūnaikd23
Laurinčiukiškėk28
Lėliupisvs4
Medinosvs-
Mieleškiaik39
Molinėk2
Navikaik21
Neverėnaik30
Padysnisvs10
Parubežinėk10
Pašakariškiaivs6
Pempiškėk44
Petriškėk7
Pročiūnaik55
Rameikosk42
Ravaivs2
Sliesoriškėk15
Smėliaik10
Smilginiškėk12
Šiūlėnaik102
Trapikiškėk24
Triburčiaik41
Triklotiškėk30
Varniškėk3
Vastakiškėk12
Vencloviškėk16
Vilkaduobėvs2
Vingiriaik25
Viršupisk17
Vosyliškėvs-
Kazitiškio apylinkė 1774
Akriemiaik37
Aminėniškėk7
Apkartaik14
Asiūklėk16
Aukštaglynisvs-
Ažėnaik77
Ažvinčiaik46
Bajorai Ik48
Bajorai IIk47
Baltabiržisk15
Biržiniškėk28
Byriškėk5
Čepiejaik10
Dembaukak-
Dembavavs3
Dirvonaivs3
Dirvoniškėsk6
Dvarnapolis Ik8
Dvarnapolis IIk3
Galaik20
Galiniaik6
Garbšiaik11
Geibosk1
Grikiapeliaik24
Gubavak20
Gubavėlėk8
Gudiškėk4
Gudiškėliaik11
Jakėnaik77
Jakštiškėk24
Joniškisk21
Juozapavasvs1
Juozapinėvs2
Jūrašaliaivs1
Jurgėnaivs2
Kalviškėk13
Kamisoriškėk-
Kazitiškisk217
Kuronaik8
Kuzmiškėk20
Laučiūniškėk28
Lauksteniaik33
Ligūnaikd76
Ligūnai (Nr. 581)gb2
Ligūnai (Nr. 582)gb3
Malvinavask11
Margavonėk4
Marijonavasvs12
Mazurkosk4
Medeikiškėvs2
Meilūnaik14
Mikoliūnaik2
Miniškėk5
Miškiniaivs-
Miškiniškėk16
Naubėnaik22
Naujasalisk31
Nykiškėk2
Notrynėvs-
Paežerinėvs2
Pažieviškėk32
Petukaik3
Radeikiškėk4
Rainiaik9
Remeniškėk10
Rokėnaik57
Rukiškėk16
Rupinskaik46
Rupinskėliaik12
Sabališkėk31
Serapiniškėk59
Sietinėvs7
Sodžiūnaik43
Starkiškėvs-
Sungardaik11
Švedriškėk35
Tarlokiškėvs4
Tartokask21
Tolimėnaikd22
Trakaik5
Trūdaik22
Užsieniaik8
Vardžiukiemisk72
Vėjinėvs6
Zūbiškėk19
Žaliojivs3
Žeimiaik55
Želmeniškėk29
Linkmenų apylinkė 1968
Antalksnėk164
Antaprūdėvs3
Ažuraistisk-
Bendrovėk8
Benediktavask17
Beržaragisk2
Briedinėsk3
Cijonaik29
Darželiaik19
Derviniškėk6
Drūtūnaik24
Dvariškiaik32
Galiniaivs-
Gineitiškisk4
Ginučiaik130
Grikiapelėk107
Jakutiškisk3
Jovaraučiškėsk11
Kaukiškėk14
Kazimieriškėk3
Kiauneliškisk11
Kimbariškėk16
Kiškiaik18
Krivasalisk83
Kupriaik5
Lapiakalnisk10
Liminask17
Linkmenysk359
Mačiutiškėsk10
Maksiūnaik31
Maleišiaik28
Medinosk13
Mykoliškisk10
Morkūniškėk7
Motiejūnaik29
Mozūriškėk7
Narušiaik8
Naujasodisk52
Naujieji Bajoraik14
Pabiržėk34
Padumblysk7
Pajaurėvs2
Pakiaunysk25
Palabažysk7
Palmajėk6
Papiliakalnėk14
Papliaušysk3
Paukojėk9
Paulinavasvs-
Pažeimenysk6
Pažiezdrisk25
Peleniaik29
Peliagrindak17
Pylimask12
Pupiškėk42
Pusvarsnėliaik4
Puziniškisk22
Radviliškisk-
Ramusisk12
Ripelialaukisk5
Rukiškėk4
Rukšėnaik25
Salosk43
Senieji Bajoraivs1
Sidabrinėvs3
Sidariškėsvs9
Simoniškisk21
Stagalėnaik12
Stirninėk8
Stripeikiaik48
Subiškisk5
Šakarvak19
Šileikiškėvs2
Šiliniškėsk15
Šiškiniaik99
Tumėniškėk15
Vaidžiuškėsk14
Varniškėk5
Vasiuliškėk9
Žvirbliškėk23
Mielagėnų apylinkė 1464
Baltasisvs6
Blažiejiškėk9
Buckūnaik111
Černakiškėk5
Dantiškėk12
Degsnėk18
Dubiškėk5
Edvardavask5
Gilūtosk156
Guntauninkaik109
Joneliškėk8
Juodagalviaik67
Kalviškėk8
Kėriškėk38
Kriaučiukaik-
Krikonys Ik97
Krikonys IIk11
Leipuškėk12
Malkūnaik41
Mielagėnaimstl349
Mielagėnėliaik6
Milašaitisk12
Milašiusk5
Motiejiškėk18
Naujas Paliesiusk2
Naujas Sklypasvs4
Odesinak4
Paliesiuskd25
Pempiškėk-
Pridotkaivs2
Raščiūnaik75
Salomenkak127
Simiškėk6
Sriūbosk8
Svylėk27
Šilvijavs6
Triluščiaik7
Tumelėnaik21
Turčiškėk22
Zelenkavask3
Žardeliškėk17
Naujojo Daugėliškio apylinkė 2822
Alviškėk2
Andrelėnaikd-
Andrikavask10
Antakmenėk34
Ažusienisk15
Baikeliaik54
Bajoraik24
Baušiškėk6
Betiškėkd6
Byliškėvs1
Buiviliškėvs5
Cicėniškėk8
Čepuliškėk4
Dailidėsk13
Dainiškėk5
Daniūnaik54
Daržininkaik17
Daubariškėk13
Daubariškėlėk31
Degutiškė Ik18
Degutiškė IIk12
Diediškėk7
Dikiškėk24
Dvarykščiusvs6
Galalaukisk3
Galulaukisvs-
Garšvinėk14
Gaveikiškėk5
Gedžiūnaik14
Gedžiūnėliaik24
Gervelėsk58
Grigiškėk47
Grybėnaigb3
Grybėnaik131
Gurbaivs1
Gurnasvs-
Izabelinėlėk6
Janionysk110
Juodalaukisk25
Jureliškėk8
Jurgeliškėk10
Kajotaik27
Kalviasalisk72
Kazimieravask61
Kazlupiškė Ivs16
Kazlupiškė IIvs10
Kolėniškėk12
Konstantinavasvs4
Kūtiškėk21
Leoniškėvs16
Liekiaik31
Lukšėniškėk10
Markiniškėk12
Mateikiškėk12
Mažėnaik162
Mažviliškėk17
Medinosvs10
Merlieniškėk16
Merlieniškėvs14
Mieliatiltisk6
Mikalavask119
Milašiaik2
Miliaučiškėk13
Moliakalnisk9
Naujasis Daugėliškisk378
Naujasis Kampelisk26
Navikaik17
Niukiškėk19
Novinak1
Ožionysk130
Padysnisk9
Pagurbėk6
Pajurgiškėk8
Pamunėk52
Paringysk67
Pasamanisk-
Pašilėk9
Pašiškėk11
Paukštėsk2
Pekoriškėk17
Petrikonysk10
Petroniškėk15
Pinigiškėk3
Pivoriškėk1
Plėniškėk10
Poliankak9
Pročiūnaivs1
Pupiniaik34
Radeikiškėk32
Raibeniaik5
Rėksniškėk8
Ropiškėk15
Ruokiškėk20
Senasis Daugėliškisk86
Seniškis Ik61
Seniškis IIk26
Silvestriškėvs7
Stanislovavask-
Šakaraistisk13
Šukeliškėk7
Taujūnaik117
Teliukiškėk6
Upisk5
Uždeliaik8
Vasiuliaik59
Zaborijavs5
Žaliojik4
Žilėniškėk2
Žvengliškėk1
Rimšės apylinkė 1704
Akmeniškėk5
Antalgėk60
Ažukalviškėk6
Babrūšak14
Balandiškėk4
Berniūnaik20
Beržininkai Ik29
Beržininkai IIk4
Bieniūnaik89
Birdekšniaik15
Bužienėk-
Čeberakaik8
Čepukaik79
Čeverykinėk-
Drūkšiniaik4
Egliniaik40
Fermak31
Gaidėk141
Gakiškėk6
Galaik2
Galilaukėvs7
Girdžiūnaik22
Gojusk-
Grikiniškėk2
Gūriaik24
Julionysk6
Juliškėk2
Kalnežerisvs4
Kalninėk4
Kalviškiaikd39
Karlosk21
Kukaveržėk-
Kukutėnaik48
Lapušiškėk3
Liudvinavasvs-
Mačionysk6
Magūnaik47
Magunkosk8
Makaravask5
Mantvilaik1
Marijonavask5
Mažviliškėk7
Nagėnaik33
Pasamanėk1
Pečiūniškėsk15
Petriškėk14
Pušynask20
Ramybėk2
Rimšėmstl219
Rudžiaik37
Serbiejiškėk11
Skryteliaik24
Stabatiškėvs7
Stanionysk43
Stašionysk33
Šaškaik90
Šaukšteliaik1
Švikščionysk28
Tiltelisk2
Tripuckaik29
Tumelinak27
Vaitkuškisk-
Varniškiaik30
Vėderiniaikd2
Vendžioniškėk14
Vigutėnaik19
Vilkaragisk69
Vilkuočiaik29
Vosyliškėsk28
Žibakiaik59
Šiūlėnų apylinkė 987
Andrelėnaikd44
Baraukak19
Blatniškėk2
Davedynosk2
Ežeriškėk6
Gakėnaik49
Gerveniškėk11
Gramantiškėk8
Griškiškėk26
Kalniškėk4
Kovališkėsk5
Lisiškė Ik26
Lisiškė IIk14
Mateikiškėk5
Meikštaik163
Novinak4
Pociūnaik46
Prūčiaik59
Prūtelėk15
Pūškosk25
Smilginiškėk36
Strilungiaik59
Šiūlėnaik80
Toliotiškėk6
Trakniškėk16
Tryčiūnaik73
Trukonysk25
Vaitiškėk14
Vėlūnaik96
Vilnokaik14
Žygmantiškėk35
Tverečiaus apylinkė 763
Būkliškėk32
Čelniukaik9
Čepeliškėk20
Čiekupisk5
Daktoriaik11
Erzvėtask101
Kalveliškėk18
Kalviškėk9
Kelpučiaik60
Kisielkak5
Kliukaik32
Latakiškėk9
Pečiurkosk29
Popovkak35
Pošiūnaik28
Ropienak11
Šakeliškėk16
Tverečiusmstl301
Vaiciekavask-
Veikščiosk16
Vytėnaik15
Zaliesiusk1
Vidiškių apylinkė 1473
Abugaliaik9
Ažubalisk12
Ažušilėk66
Bališkiaik33
Balteniškėk-
Betiškėkd6
Buiviliškėk27
Ceikiškėk15
Degsnėvs2
Dūdosk45
Džiaugsminėk6
Eglyniškėk13
Gerveliškėk9
Girminiaik77
Jonėnaik50
Kairiškėk3
Kalviškėk3
Kaneišiaik71
Kirtimaik5
Kukoriškėk43
Kuzliškėk10
Lobiniaik54
Makaniškėk36
Makniūnalaukėk73
Maksimonysk75
Navikaik30
Pakalkiškėk6
Petukaik7
Podeliškėk3
Poviliškėk40
Prisieginėk39
Remeniškėvs2
Rimšėnaik94
Šukeliškėk-
Vidiškėsk485
Vinciškėk5
Žitamantask8
Žvirbliškėk11

Jonavos rajonas

46918

Jonavam28521
Bukonių apylinkė 1704
Baravykaik6
Biliuškiaik3
Biržuliaik74
Būdosk-
Bukonysk285
Dembavak7
Didėnaik5
Dovydonysk113
Dukuvkak2
Gaižūnaik85
Garniškiaik18
Gečiaik9
Gerviaik-
Gromuvkavs-
Jonėnaikd-
Juodžiaik1
Kačėnaik51
Karaliūnaik60
Kauliaik2
Kaupinaik4
Knipaik2
Kripčiaikd-
Liepiaik215
Liutkūnaik30
Mačioniaik12
Madlinavak25
Masiškiaik-
Mimainiaik116
Narauninkiškiaik29
Palankesysk2
Paliepiaik1
Pasraučiaik87
Petrašiūnaik132
Ražuotinėk5
Ridaik4
Rudėnaik2
Rukuižiaik9
Sarapiniškiaik-
Šapovak32
Šapovėlėk-
Šiliūnaikd2
Širviaik79
Trapalavak-
Vaiškoniaik9
Vaivadiškiaik167
Zofijaukak5
Žeimeliaik9
Žvėrynask5
Dumsių apylinkė 4793
Albertavak30
Aleksandrinėk33
Bagdonavak5
Bajoriškiaik52
Balandėliaik16
Barborlaukisk65
Bartoniaik87
Bulotaik56
Dirvaliaik5
Dumsiaigst14
Dumsiaik40
Dumsiškiaik52
Gaižiūnaigst183
Gaižiūnaik157
Gulbiniškiaik39
Gumbiškiaik19
Jonalaukisk56
Kamšalaik16
Kisieliškiaik35
Klimynėk11
Konstantinavak37
Londonask8
Lukošiškiaik11
Marinaukak15
Meištoniaik52
Meškoniaik22
Mikeliškiaik2
Naujatriobiaik15
Paryžiusk9
Peskūnaik-
Petrynėk4
Prapuolynėk5
Pušinėlisk9
Ratušėliaik11
Ruklak2875
Salupiaik12
Skarbinaik24
Spanėnaik85
Stašėnaik46
Stepanavak17
Šalūgiškiaik12
Šileikosk7
Šveicarijak432
Tartokaskd24
Varpiaik44
Venecijak37
Visoriškiaik4
Zubriškiaik3
Kulvos apylinkė 2324
Aukštadvarisvs2
Aukštigaliaik16
Batėgalak186
Bešiaik26
Buldiškiaik-
Čičinaik157
Čiūdaik9
Daigučiaik34
Dargužiaik7
Dijokiškiaik48
Gembiškiaik1
Gineikiaik64
Gireliaik4
Jonkučiaik18
Kulvak191
Kurmagalak132
Laikiškiaik17
Mardošiškiaik2
Martyniškisk6
Marviliusk21
Mažieji Žinėnaivs15
Melnytėlėk60
Mykoliškiaik52
Naujasodisk5
Pabartoniaivs8
Pakapėk16
Paupėk37
Preišiogalėlėk118
Ragožiaik293
Rimkaik123
Rodžiaik3
Ručiūnaik217
Salaminaik-
Sangailiškiaik63
Skrandinėk2
Skrebinaik60
Skripteliaikd-
Smičkiaik9
Šabūniškiaik12
Šmataik32
Tolėjaik-
Trakaik46
Užbaliaik-
Vanagiškiaik58
Varnutėk36
Varpėnaik7
Vešeikiaik19
Vilkynėk1
Virbalaik40
Žieveliškiaikd-
Žinėnaik51
Šilų apylinkė 2712
Aklasis Ežerask179
Balėnaik38
Bareišiaik57
Bazilioniaik53
Beržaik50
Bogušiaik26
Butkūnaik6
Dragočiaik-
Gedgaudaik7
Gegutėk23
Gudoniaik33
Gudžioniaik101
Ilgabradaik64
Jadvygavak50
Jasudaik12
Jaugeliškiaik62
Kaušankak98
Konceptask27
Konciapolisk10
Kryžiaukakd15
Kulšiškiaik4
Kvietkučiaik-
Laukagaliaik19
Lieposk22
Linksmavietėk5
Lokėnėliaik48
Lokysk-
Lukšiaik35
Makaronkak9
Mankūnaik11
Markutiškiaik240
Milagainiaik183
Mogeniaik15
Paberžėk18
Pagečiaik-
Palokis Ik8
Palokis IIk10
Panoteriaimstl332
Pasiekaik13
Pasodak45
Piliakalniaik45
Prauliaik207
Pupkuliaik18
Pūstelninkaik31
Samaninėk2
Satkūnaik40
Stašiūnaik31
Stoškaik22
Šemetiškiaik16
Šiaudinėk8
Šilaik240
Tabalak76
Tarakėliaik19
Taukadažiaik-
Užmiškiaik6
Vainiaik9
Varpėnaik5
Vatėnaik9
Upninkų apylinkė 2138
Alekniškisk9
Apeikiškiaik16
Arnotiškiaik7
Aukštakaimisk40
Ąžuolynėk5
Bajoriškiaik30
Baltromiškėk28
Būdak21
Dagilioniaik19
Dienovidžiaik24
Diršonysk2
Dubiaik9
Eglinėk5
Galijevkak22
Gegutėsk3
Gegužinėk8
Gudoniaik-
Guniaik5
Jakimaukavs4
Jurkonysk13
Karčiaik40
Karčiškiaik5
Karveliškiaik17
Keižonysk126
Kernaviškiaik3
Kryžiaukakd44
Kunigiškiaik117
Kūniškiaik7
Lazdynaik24
Liudvikiškiaik5
Liukonėliaik9
Makštavak46
Malinavak-
Mančiušėnaikd16
Mantromiškiaik8
Medinaik4
Padaigaik29
Paguniaik16
Pakalniškisk84
Pavinkšnėk-
Perelozaik25
Rizgonyskd4
Saleninkaik62
Santakak14
Sergiejevkak11
Staviščiak-
Stepanavak5
Šakiaik17
Šeparnėk-
Šilėnaik7
Upninkaik847
Upninkėliaik99
Užupėsk46
Vanagiškisk49
Vareikiaik47
Vidnopolisk8
Vyšnialaukisk27
Užusalių apylinkė 2142
Būdos Ik-
Būdos IIk15
Būdos IIIk45
Būdos IVk22
Būdos Vk54
Daukliūnaik1
Didysis Raistask78
Gireliaik6
Girininkai Ik-
Girininkai IIk15
Guldynaik20
Išoraik393
Kalnėnaigst35
Kalnėnaik197
Krėslynaik74
Kungušilaik14
Mikainiaik20
Naujatriobiaik7
Pagojisk-
Paskutiškiaik102
Pašiliaik13
Rudmėnaik1
Sunkiniaik14
Svilonėliaik60
Sviloniaik69
Šafarkak85
Šešuvak86
Turžėnaik94
Užusaliaik545
Veseluvkak77
Žeimių apylinkė 2584
Akliaik36
Akmeniaik10
Anutavak-
Bacenaukak-
Barsukinėk61
Blauzdžiaik4
Dargužiaik-
Drabušiškiaik10
Drobiškiaik17
Gerviaikd-
Gireliaik-
Jagėlavak7
Jonėnaikd-
Jovaišaik4
Juciūnaik-
Juljanavak14
Juškonysk238
Kripčiaikd2
Kuigaliaik303
Liepkalnisk9
Martyniškisk57
Miknaičiaik9
Milašiškiaik9
Mimaliaik118
Mitėniškiaik38
Naujasodisk160
Naujokaik51
Normainėliaik63
Normainiai Ik29
Normainiai IIk26
Pabarupėk2
Paduobiaik11
Palankesiaik100
Pamelnytėlėk28
Paulinavak-
Pauliukaik48
Pėdiškiaivs4
Pėdžiaikd2
Pročkaik15
Savydiškiaik3
Skripteliaikd10
Skrynėsk27
Strebeikiaik15
Svalkeniaik9
Šukiaik4
Terespolisk17
Upelisk-
Vygiaik3
Voveriškiaik-
Zalamanėk9
Žeimiaigst105
Žeimiaimstl877
Žieveliškiaikd20

Joniškio rajonas

32210

Joniškism9784
Žagarėm3076
Bučiūnų apylinkė 727
Bačgaliaik6
Bučiūnaik279
Dargaičiaik-
Darginiaik104
Karklynėkd5
Katinaik40
Nociūnaik68
Pikcevičiaik4
Puodžiūnaik5
Skakaik133
Šašiaik16
Treigiaik4
Tubiniaik26
Užbaliaik24
Vagariškiaik13
Vengriškiskd-
Vytarčiaik-
Gataučių apylinkė 1210
Dargiaik128
Eglynlaukisvs8
Gataučiaik418
Ivoškiaik51
Jauniūnaik211
Juodžiaik72
Lydekiaikd46
Mingėliaik40
Niūraičiaik93
Rubežninkaik2
Stripeikiaik51
Vaizgučiaik65
Vidginiaik25
Juodeikių apylinkė 749
Biliūnaik13
Dameliaik75
Domeikiaik81
Eglių Giriak7
Gaižaičiaik150
Gaudikiaik28
Girkančiaik29
Juodeikiaik180
Juškaičiaik5
Liutikiaik-
Maželiaik103
Miknaičiaik2
Pailiaik22
Rėklaičiaik4
Ročkiaik3
Rukaičiaik14
Taručiaik13
Tulniaik6
Žeimiaik14
Kepalių apylinkė 1503
Anapolisk33
Beržininkaik380
Byvainiaik46
Kepaliaik276
Kirnaičiaik236
Kivyliaik10
Mėdginaik141
Metiliaik7
Mielaičiaik97
Noriūnaik30
Puslovisk25
Ropininkaik23
Sabačiūnaik45
Stoniūnaikd31
Šlapakiaik123
Kriukų apylinkė 1490
Bikaičiaik6
Bitužiaik14
Blauzdžiūnaik217
Brūkeriaivs2
Butkūnaik6
Cibukaik3
Dumblynėk3
Dvareliškiaik24
Gailiūnaik7
Gilučiaik14
Grigoniaik12
Grubynaik7
Indriliūnaik2
Indrišiūnaivs4
Jackoniaik20
Juodeikaivs-
Karklynėkd-
Kazylaik11
Kriukaik45
Kriukaimstl480
Latveliškiaik42
Lazdyniškiaik73
Lieporaik172
Madvilioniaik15
Malgūžėliaik48
Malgūžiaik18
Mankūnaikd11
Mažėliaik17
Mažieji Liesaik13
Mygūnai Ik10
Mygūnai IIk2
Mygūnai IIIk4
Narsučiaik12
Ragaišiaik11
Rašpievėk6
Ropėdaivs8
Sodininkaik21
Stagariaik16
Šležaik6
Švitinysvs15
Užšvitinisvs7
Vaiduokliaik24
Vakzalasvs6
Valakaik21
Valančiūnaik8
Veikšiaik24
Žandagaik-
Žardeliaikd3
Pociūnų apylinkė 2154
Bertaučiaik100
Daunoraičiaik13
Degučiaik-
Dubovkak2
Džiugiaik36
Ežeikiaik97
Ivanuvkak8
Jakiškiaik230
Jauneikiaik75
Kalnelisk285
Krampiaik43
Likaičiaik-
Linkaičiaik289
Maironiaik159
Marvynak-
Mergiūnaik34
Mikolaičiūnaik65
Padirvoniaikd48
Pociūnaik38
Pociūnėliaik14
Radikiaik52
Sargūnaik11
Slėpsniaikd33
Sliekiaik22
Smaliaik13
Šimkūnaikd56
Šliūpiškėskd-
Šluostikiaik26
Valiūnaikd-
Vytaučiaik23
Ziniūnaik223
Žadvainiaik159
Rudiškių apylinkė 1076
Bargavonėsvs2
Bartkūnaikd3
Beržėnaik132
Bičiušiaivs20
Buvainiaik17
Gulbinaivs9
Jankūnaik178
Kančiūnaik26
Lepšiaivs31
Mančiaivs10
Marvynavs7
Pamūšisvs3
Povilaičiaik7
Rimšeliaivs5
Rudiškiaik347
Staneliaik58
Šilmikiaivs15
Šimkūnaikd22
Toliočiaik-
Trumpaičiaik55
Trumpaitėliaik20
Vaišnoriaivs31
Žmirkliaik78
Satkūnų apylinkė 1878
Bariūnaikd30
Butaučiaik33
Daunoraičiaik2
Daunoravak50
Daunoriškėk113
Drąsutaičiaik199
Girdžiūnaik45
Girminiaik-
Gudaičiaik23
Kalviaik81
Kuiseliaik8
Kuisiaik101
Kulpiaik14
Linkaičiaik24
Medikuičiaik16
Milvydžiaik68
Mitkūnaik15
Nartaučiaik23
Paberžiaik10
Padirvoniaikd12
Paudruvėk25
Platoniaik36
Plikiškiaik235
Pročiūnai Ik103
Pročiūnai IIk14
Satkūnaik243
Sidabrynė Ik19
Sidabrynė IIk25
Spirakiaik33
Svirpliaik5
Šarkiaik54
Šileliaik11
Tautginiaik136
Treigiaik5
Vaineikiaik65
Vaišnoriaikd2
Saugėlaukio apylinkė 1591
Bačgaliaik-
Balkaičiaik43
Baravykaik22
Bariūnaikd287
Giminėnaik35
Klioriškiaik3
Latveliškiaik11
Mankūnaikd-
Melniaik111
Mindaugiaik162
Mišeikiaik49
Nemeikšiaik19
Oliskak2
Pavirčiuvėk145
Pošupėsk235
Pūraičiaik50
Rukaičiaik15
Saugėlaukisk155
Skilvioniaik183
Skribakiaik13
Skutenosk28
Stoniūnaikd23
Vaišnoriaikd-
Vengriškiskd-
Žardeliaikd-
Skaistgirio apylinkė 2924
Alseliaik3
Alsiaik160
Ąžuolynėk12
Bargavonėsk4
Bijeikiaik9
Bilžiaik30
Budraičiaik37
Buivydžiaik122
Butniūnaik103
Drąseikiaik38
Dvelaičiaik78
Endriškiaik41
Gimbūčiaik21
Jurdaičiaik294
Kemsiaik76
Kyburiaik33
Lankaičiaik172
Liliškėsk9
Maldeniaik120
Mergiūnaik25
Normančiaik30
Normantėliaik-
Ramoškiaik72
Reibiniaik281
Reibiniškėsk12
Skaistgirysmstl866
Slėpsniaikd4
Šliūpiškėskd15
Šluostikiaik31
Taučiūnaik17
Taučiūnėliaik6
Tausėnaik81
Trumpaičiaik60
Vaidminiaik33
Valiūnaikd29
Stupurų apylinkė 1486
Andrešiūnaik34
Barysiaik32
Cigoniškiaik40
Daugalaičiaik30
Gasčiūnaik254
Gedvainiaik65
Jaučiūnaik113
Jonaičiaik35
Kipštaik19
Klopaik6
Kurmaičiaik154
Liepiaik9
Linksmėnaik41
Lydekiaikd14
Mekiaik272
Mikšiūnaik33
Poškaik25
Priešginiaik39
Puplesiaik4
Sereikėliaik-
Skariaik42
Stupuraik143
Vanagaik42
Vekonysk33
Verškuliaik7
Žagarės apylinkė 2562
Aleksandravask6
Bandoriaik103
Basiuliškėsvs5
Bružask34
Daukšiaik225
Dilbinaik41
Dilbinėliaik17
Gražaičiaik74
Katiliškėsk65
Ližikaik6
Martyniškiaik87
Minčaičiaik171
Naugardėlisk11
Pabaliaik35
Petraičiaik108
Petraitėliaik8
Puikiaik11
Raistaik117
Rengiaik11
Rukuižiaik114
Stalmokaik4
Stungiaik422
Šarūnaik22
Švedlaukisk46
Tarbūčiaik23
Veršiaik164
Žadeikiaik20
Žagariškiaik116
Žiuriaik160
Žučiaik59
Žukančiaik37
Žvelgaičiaik240

Jurbarko rajonas

39886

Jurbarkasm10793
Smalininkaim816
Eržvilko apylinkė 3402
Avietiškiaik31
Balandžiaik59
Baužaičiaik35
Būdosvs12
Būkintlaukisk16
Būtaičiaik40
Čepaičiaik28
Daugėliaik80
Dugnaik6
Eimantaik20
Eržvilkask33
Eržvilkasmstl505
Garšvilaik26
Kalnučiaik15
Kartupiaik88
Klevinėk13
Kubiliškėk73
Kulvertiškiaik71
Lendrynėk12
Lenkčiai Ik17
Lenkčiai IIk159
Leonavask61
Lybiškiaik331
Milaičiaik15
Mosteikiaik52
Openiškė Ik17
Openiškė IIk31
Paberžiaik30
Padvarninkaik9
Pagatupysk8
Pagiriaik30
Pagojysk43
Palabaukščiaik41
Pašaltuonysk169
Paupynisk35
Paupysk54
Petkaičiaik70
Pikeliaik68
Pratvalkaik59
Pužiškiaik42
Rikyškiaik27
Rimšaik20
Ropynėk15
Rudžiaik51
Sarapiniškiaik88
Skliausčiaik45
Smaidriaik34
Sniegoniškėk70
Stiegvilaik95
Šveisčiaik5
Tadaušavak24
Taubučiaik96
Taučeliaik36
Trakaik18
Užakmeniaik17
Užšešuviaikd8
Varlaukisk188
Varnaičiaik30
Verėpaik22
Viršiliškėk9
Girdžių apylinkė 2150
Baciaik34
Balniai IIkd22
Baužaik26
Butkaičiaik119
Būtrimaikd51
Dargiaik6
Dirvonaik45
Drebulynėk24
Džiugaik45
Eidukiškiaik11
Girdžiaik537
Gudeliaik217
Jerubiškiaik15
Jokūbaičiai Ik114
Jokūbaičiai IIk9
Jurgeliškiaik8
Kavoliai Ik10
Kavoliai IIk65
Kuziaik9
Lentinėk24
Liudvinavakd128
Naujininkaik83
Paalsys Ikd27
Paantvardys Ik15
Pavidaujys Ik219
Pavidaujys IIk36
Pavidaujys IIIk31
Pažėraik65
Pocaičiaik114
Ridikiškiaik41
Juodaičių apylinkė 699
Juodaičiaik406
Mišiūnaik115
Pagausantys Ik55
Pagausantys IIk26
Pakarklysk58
Pavietavakd39
Jurbarkų apylinkė 2490
Antkalniaik15
Antkalniškiaik214
Bendžiaik33
Būtrimaikd6
Dainiai Ik167
Dainiai IIk117
Gedžiaik127
Geišiaik49
Giedriaik64
Greičiaik25
Jokymiškiaik24
Jurbarkaik472
Kalnėnaik50
Klišiaik192
Kriščiaviškėk31
Kuturiaik129
Lemantiškiaik7
Lukšiaik36
Mantviliaik93
Meškininkaik73
Naujasodžiaik61
Palėkiaik45
Pašventysk62
Rauktiškiaik11
Rotuliai Ik175
Rotuliai IIk33
Rukšniaik21
Saukaik22
Smukučiaik26
Užvajočiaik5
Vajotaik88
Vanaginėk2
Vidugirisk-
Žirniškiaik15
Raudonės apylinkė 1681
Adomaitiškėk11
Andriušiūnaik5
Balandžiaik94
Bartiškiaik19
Bartninkaik-
Graužėnaik108
Ivoniškiaik21
Kabučiaikd17
Kybartaik61
Milkūniškėk7
Miškaik17
Naujokaik63
Paantvardysk17
Pareviaik40
Piauniaik55
Pupkaimisk136
Raudonėmstl673
Raudonėnaik309
Sausgiriaik28
Rutkiškių apylinkė 708
Dūdlaukisk57
Fermosk47
Gabšiškiaik45
Naujininkaik82
Paviščiovysk59
Plekiaik105
Polaik44
Rutkiškiaik157
Sarakiškiaik20
Steponavak20
Žukaičiaik72
Seredžiaus apylinkė 3649
Armeniškiaik152
Aukštrakisk4
Belvederisk101
Burbinėk31
Burbiškiaik117
Burliokiškiaik38
Dainaviškiaik11
Daugeliškiaik13
Daujotaivs4
Domantaik21
Eimučiaik23
Eimutiškėk4
Gadvaišaik57
Girkaik47
Goniūnaik41
Grivančiaik20
Išlestakiaik22
Jurgiškiaik23
Klausučiaik850
Klumpėvs5
Merontiškiaik13
Motiškiaik119
Naciūnaik13
Padubysys Ik16
Padubysys IIk160
Papartynaik23
Pašiliaik37
Paupstaliaik54
Pavambaliaik18
Pavietavakd35
Pieštvėnaik51
Pikčiūnaik46
Ramovėk-
Rukšioniaik75
Rūstekoniaik75
Seredžiusmstl784
Skubaik41
Spruktai Ik10
Spruktai IIk58
Staciūnaik15
Šapališkiaik4
Šilaitynėk67
Vambaliaik52
Vitkūnaik29
Vyliaudaik8
Vosbutaik194
Zabranask6
Žardiškiaik60
Žemaitaičiaik2
Skirsnemunės apylinkė 2738
Antkalniškiaik60
Ąžuolynėk-
Girvalakiaik19
Jakaičiaik111
Kalniškiaik8
Kaniūkaik90
Kartupėnaik99
Molynėk129
Naubariškiaik13
Naukaimis Ikd139
Naukaimis IIk159
Paantvardysk19
Panemunėk15
Pilis Ik252
Pilis IIk84
Skirsnemunėk617
Skirsnemuniškiai Ik79
Skirsnemuniškiai IIk148
Skirsnemuniškiai IIIk141
Sliekiškiaik17
Šilinėk49
Švendriškiaik95
Vencloviškiaik235
Žvyriaik160
Stakių apylinkė 1320
Ambručiaik40
Aušgirysk25
Baltraitiškėk114
Birbilaik44
Cigelnėkd12
Čerbaik50
Dangutiškėk20
Degimask26
Dubinskiaik26
Griaužaik208
Jovališkėk42
Kazokaik23
Klapatinėk86
Paagliuonyskd20
Pamituvysk45
Pasnietalysk99
Peldžiūnai IIkd49
Rievaik-
Rupeikiaik70
Stakiaimstl156
Stalioriaik34
Šambaravak10
Šiauliaikd-
Vaičiuškaik61
Vidaujak40
Volungiškėk3
Zagriaužisk17
Šimkaičių apylinkė 1179
Akmeniškėk9
Antanavak12
Apolonovkak40
Barzdžiaivs4
Grigožiškėk31
Kniečiaikd145
Liudvinavakd2
Medininkaik60
Naukaimis Ikd18
Paalsys Ik124
Paalsys IIk33
Pabebirvys IIkd19
Pamituvysk80
Pauliaik247
Pavidaujysk24
Šilišninkaik2
Šimkaičiaik74
Šimkaičiaimstl248
Vidgirisvs7
Vadžgirio apylinkė 1503
Artelėsk27
Aukštrakiaik72
Bebirvaik54
Bulzgeniškiaik42
Giegiaik30
Kalniškiaik26
Kalupiaik14
Kebiškiaik13
Lapgiriaik101
Naukaimisk32
Pabebirvyskd45
Paišlynysk57
Paparčiaik14
Paskynaik288
Pavidaujysk17
Stulgiaik25
Šapališkėk8
Šilkalnisk82
Vadžgirysmstl523
Žvirblaukysk33
Veliuonos apylinkė 2646
Akmeniškiaik50
Antkalnėk86
Bereiviškiaik13
Birbiliškėk91
Džiaugiaik37
Gausantiškiaik75
Gervėnaik21
Gystėnaik120
Griciaik144
Gudžiūnaik105
Kabučiaikd11
Kalviaik55
Karalinavak3
Kelmickaik18
Klangiaik147
Lucinavak68
Minelgaik38
Paagliuonyskd25
Pakalniškiaik51
Pamituvysk26
Papiškiaik32
Pelučiaik118
Pelutėliaik71
Skardinėk24
Šiauliaikd57
Škeršpyliaik24
Tamošiaik140
Terespolisk48
Veliuonamstl796
Zubrickaik59
Želmenaik49
Žibintaik44
Viešvilės apylinkė 3083
Antšvenčiaik22
Antupiaik16
Apšriūtaik26
Baltupėnaikd6
Endriušiaik108
Išdagaik27
Jūravak71
Kalveliaik33
Kazikėnaik49
Leipgiriaik10
Naudvarisvs2
Naumalūnisvs9
Pagenaičiųk2
Pagulbiniaik19
Ridelkalnisk155
Smaladaržisvs-
Smalininkaik657
Tetervinėvs6
Užbaliaik29
Užtilčiaik12
Vidkiemisk284
Viešvilėmstl1506
Vilkdaubisvs11
Vilktakisvs9
Žardeliaik14
Žindaičių apylinkė 1029
Balneliškiaik21
Balniai Ik44
Balniai IIkd25
Bandzinai Ik20
Bandzinai IIk20
Buitkiškiaik25
Dargaitėliaik42
Globiaik-
Jerubiškiaik19
Kalniškiaik69
Kažemėkaik32
Mikutaičiai Ik59
Mikutaičiai IIk25
Naujininkėliaik44
Telviakaik26
Užkalniaik28
Valuckaik25
Velėniškiaik44
Vertimaik112
Vilniškiaik117
Žindaičiaik232

Kaišiadorių rajonas

41753

Kaišiadorysm9613
Žiežmariaimtg2612
Kaišiadorių apylinkė 2493
Bartaičiaik8
Budninkaik28
Burdiškėsk-
Dubėsk7
Gudiena, eksperimentinis ūkis 671
Gudienak688
Gudzenkak164
Ilgakiemisk50
Janušonysk22
Kalniškėsk101
Kaniutiškėsk7
Kasčiukiškėsk216
Keturokaik17
Kurniškėsk33
Medinaik6
Medžialaukisk21
Navasodaik14
Pazaliesėkd2
Pypliaik137
Rečionyskd56
Slabadak21
Šafarnėk7
Šakniaik22
Uternak3
Vilkiškėsk192
Žalias Ostempask-
Kietaviškių apylinkė 2412
Ašakieniaik67
Bajoraik41
Balceriškėsk-
Bendrėsk-
Būdak1
Burbiškėsk135
Dainavak37
Dainiškėsk10
Dauginavak8
Degutiškėsvs-
Dirgalonysk30
Duobiaik6
Eglinkak2
Gilūšisk37
Girelėk26
Gojusk4
Graužaikd14
Jagėlonysk168
Kareivonysk83
Karveliškėsk6
Kloniniai Jagėlonysk61
Kloniniai Mijaugonyskd233
Krasnasėlisk9
Krokšlėsk10
Kudonysk123
Lingiaik70
Liutonysk220
Lubakakd5
Mikailiškėsvs-
Naujosios Kietaviškėsk419
Obeniaik44
Pagrendakd20
Petrošiškėsk21
Piktakiemisk54
Poliesisk6
Radutiškėsk3
Senosios Kietaviškėsk82
Strošiūnaikd33
Šarkiškėsk8
Šilonysk20
Šuoliaik81
Taduliškėsk7
Užubalisvs2
Verdinėsk20
Vindžiuliaik86
Zaslonėk2
Žikaronysk98
Kruonio apylinkė 3197
Anglininkaik140
Apsuonak11
Armanaik31
Avinėliaik33
Ąžuolinėk18
Baranavavs2
Barevičiaik19
Basonys Ik91
Basonys IIk7
Bundiškėsk6
Burčiakaik7
Būtkiemisk43
Dabintak22
Dubniokaik2
Ginteikiškėsk149
Girgždaik38
Grabaučiškėsk14
Grėžieniškėsk27
Jakavak13
Joniliškėsk49
Kalviaik241
Karkažiškėsk6
Karveliškėsk43
Kazokaik75
Kovaičiaik86
Kruonisk48
Kruonismstl543
Kubiliaik78
Lukiškisk6
Maisiejūnaik48
Mankuviškės Ik37
Mankuviškės IIk27
Mičiūnaik17
Morkūnaik91
Navapolisk49
Norkūnaik42
Palimšiaik24
Pastrėvysk5
Paukštiškėsk6
Pavuoliskd22
Plaskūnaik84
Plaskūnų Būdak13
Pratkūnaik25
Rokiškės Ik56
Rokiškės IIk12
Ručkakiemisk96
Saulučiaik58
Seibūtaik55
Seibūtėnaik2
Sevelionysk122
Surgantiškėsk16
Šnipeliaik89
Tadaravak21
Vaiguvak26
Varkališkėsk26
Vekonysk66
Vigadak2
Vilčkaik12
Visginaik10
Vladipolisk25
Zauliškėsk25
Žiūronaik57
Žydeikiškėsk83
Nemaitonių apylinkė 1354
Bendreliaik8
Butkaik6
Butkiškėskd93
Dubniokaik3
Dūdiškėsk26
Dugneliaik17
Karalinavavs6
Klėriškėsk147
Kogeliškėsk7
Malinaukak4
Medinaik38
Mičiūnaik112
Mykoliškėsk7
Nemaitonysk123
Pašventysk18
Ringailiaik142
Sepijoniškėsk86
Skarbiškėsk4
Strumilaik-
Šapinavavs2
Šoliškėsk73
Vaitkūnaik102
Varkalėsk157
Vindžiuliškėsk8
Žirgaičiaik38
Žiūkiškėsk11
Žydiškėsk53
Žostautaik63
Palomenės apylinkė 2451
Antanaičiaik24
Bagdoniškėsk21
Baroniškėsk-
Bartkuškosk18
Beištrakiaik140
Beloniškėsk187
Būdak11
Dubeliaik-
Eitekonysk96
Guronysk7
Guručiaik-
Jačiūnaik19
Jagorovkak6
Karlaukak4
Kieliškėsk24
Klampiniai Krušonysk35
Klevų Būdak6
Klūsaik38
Krivonėliaikd-
Krivonyskd12
Lapelėsk5
Livintaik71
Lomeniaik177
Mackūnaik21
Medinaik-
Miežonysk225
Muldiškėsk14
Naujalaukisk-
Navikaik-
Neprėkštak258
Paberžėk2
Pagiriaigst12
Paliepisk20
Palomenėk362
Paromatės Krušonysk85
Pašuliaik113
Pazaliesėkd-
Smilgiaik24
Svirplionysk13
Šilagalių Medinaik9
Šiliniaik8
Šimkaučiškėsk15
Šukiškėsk43
Tauckūnaik154
Vilionysk172
Žaliasis Šilelisvs-
Živintak-
Paparčių apylinkė 1453
Antakalnisk10
Anupravak4
Aukštuojaik7
Bekštonysk68
Benkūnaik10
Bernardinkak5
Burbiškėsk43
Čiviškėsk27
Dainavak229
Dainavėlėk59
Galviškėsk10
Kaugonysk165
Kmitaik12
Krasnasiolkak27
Krečiūnaik8
Lalėnaik51
Lemučionysk9
Mičiūnaikd32
Našlėnaik76
Neravaik68
Niauriškėsk14
Padvariaik44
Pakalniškiaik38
Palapojėk4
Paneriaik31
Paparčiaik248
Pūriškėsk7
Skynimaik7
Slabadėlėk-
Šešonysk29
Tadaravak11
Tatarkak7
Vareikonysk82
Varniškėsk7
Žaliasis Ragasvs4
Rumšiškių apylinkė 5236
Aleksandruvkak95
Antakalnisk454
Apušotask12
Baniškėsk62
Bartkūnaik42
Bijautonysk95
Būbliaik112
Dambravak3
Dovainonysk463
Gojusk-
Grabučiškėsk153
Grėbliaučiškėsk41
Jakštonysk31
Juodiškėsk146
Jurgiškėsk24
Kapitoniškėsk29
Karčiupisk182
Kaspariškėsk31
Lašiniaik45
Leliušiaik60
Milžinaik15
Naujasodisk20
Pagiriaik7
Pamierisk92
Pavuoliskd16
Pažardisk15
Pentiškėsk8
Petriškėsk9
Piktavyžisk9
Pravieniškės Ik459
Pravieniškės IIk979
Rumšiškėsmstl1294
Rusonių Gojusk5
Rusonysk128
Salomiškisk13
Ugoniškėsk3
Uogintaik42
Ūtak1
Užtakaik36
Vosyliškėsk5
Vilūnų apylinkė 2008
Adomėliaik14
Andriūnaik37
Apidemisk12
Astragaik10
Atmainaik11
Bajoriškėsk3
Bromak6
Būtkiemisk3
Daktariškėsk6
Darsūniškisk462
Dijokiškėsk29
Domeikiemisk124
Gegužinisk17
Gliebiškisk8
Ignalinavs1
Jugalinasvs3
Kleboniškisk50
Krasosvs3
Kriaučiškėsk53
Kruonisvs4
Lankakiemisk97
Lapainiak81
Lapūkinėk7
Liepynėk3
Margaik2
Meškučiaik12
Migonysk148
Molijosk3
Paduobriaik4
Plytninkaivs18
Purvininkaik36
Sekionysk164
Stebeikiaik33
Šventininkaik62
Taraspolisvs10
Toliškės Ik17
Toliškės IIk5
Trūseikiškėsk29
Užgirėlisk121
Vilūnaik295
Zavadnavs5
Zūbiškių apylinkė 858
Bučionysk99
Butkūnaik40
Gečionysk31
Gegužinėk128
Kasparaik21
Kaspariškėsk45
Krivonyskd9
Putriškėsk45
Rusiaik117
Surveliaik18
Šilonysk87
Tartokaskd10
Vaidučiaik7
Zūbiškėsk201
Žaslių apylinkė 4083
Aponiškėsk7
Ardosaik4
Ausiankak-
Bareikiškėsk1
Barsukaivs2
Baruoliaik17
Beičiūnaik-
Bertešiūnaik21
Budeliaik30
Buivūnaik20
Cineikiaik33
Dabravolėk18
Dalinonysk1
Daubarak21
Diekcioriškėsk1
Dirvonaik2
Eiriogalak66
Gabriliavak156
Gansonysk-
Gilučiaik216
Gyvatiškėsk16
Gureliaik-
Guronysk62
Juodas Gojusk9
Juršiškėsk16
Kalniniai Mijaugonysk87
Kapčiškėsk37
Karsakaik81
Kloniniai Mijaugonyskd-
Konceptask8
Krivonėliaikd3
Krivonyskd33
Laukagalisk96
Leitiškėsk4
Lėliaik29
Liauriškėsk12
Litviniškėsk11
Lubakakd11
Mančiūnaik40
Mazaliaučiznak-
Mičiūnaikd-
Mikalaučiškėsk211
Naujažerisk160
Naujieji Migūčionysk9
Neveliškėsk9
Obuchovkak28
Padaliaik59
Pajautiškėsk145
Papartėliaik92
Paukščiaik3
Petkaučiznak8
Prozariškėsk61
Prūdninkaik3
Pūstakiemisk63
Rasavak13
Rudžiaik-
Rusinėk14
Samaliavak4
Savarinėk31
Senieji Migūčionysk10
Senkonysk19
Skėriaik2
Slajosvs2
Stabintiškėsk290
Strošiūnaikd26
Šaldaūsiaik-
Talpūnaik128
Totoriškėsk67
Vaidžionysk73
Vilkakiemisk25
Žasliaigst475
Žasliaik61
Žasliaimstl646
Žibavičiaik105
Žuvysk70
Žiežmarių apylinkė 3983
Kauno gatvė 83
Pastrėvio gatvė 74
Paupių gatvė 42
Vilniaus gatvė 37
Žaslių gatvė 32
Žedas gatvė 46
Aleksiejūniškėsk1
Aviliaik54
Bačkonysk142
Balceriškėsk53
Būdiškėsk31
Buivydonysk45
Bulotaik7
Dainiaik46
Dalinonysk39
Dauginavak8
Eigeniškėsk46
Gajaučiznak40
Geri Vakaraik8
Graužaikd25
Juknonių Babiliaik45
Juknonysk65
Kairiškėlėsk18
Kairiškėsk102
Kaišiadorėliaik20
Kasilionysk13
Kaukinėk45
Kertauninkaik18
Kibučiaik75
Klenaukak8
Kriaučiškėsk24
Kulukiškėsk55
Margeliaik2
Martiniškėsk54
Matelskaik42
Mažosios Vladikiškėsk30
Medinaik8
Mediniai Strėvininkaik158
Mūro Strėvininkaik709
Padūmysk3
Pakertaik330
Pakertiškėsk25
Palimšysk20
Paltininkaik16
Pridotkaik18
Rečionyskd48
Skudeniaik61
Slabadak17
Stasiūnaik546
Stoniavak134
Sutartiškėsk15
Ščebnicak9
Tarpumiškisk17
Titnagaik22
Triliškėsk67
Turloviškėsk102
Vladikiškėsk155
Zablatiškėsk1
Žalvarniaik22
Žiežmariaivs5

Kapsuko rajonas

52645

Kalvarijam6104
Kazlų Rūdam6587
Gudelių apylinkė 1482
Antanuvkak-
Bauboniškiaik3
Beržynask53
Daugirdaik224
Dzingiškiaik-
Gelčiaik77
Gražiškiaik2
Gudeliaimstl323
Kalnynaik95
Kampiniaik9
Kruopinėvs5
Leiciškiaik40
Makrickaik40
Miknonysk132
Naujienak33
Navikaik14
Pultuvkak-
Pupojaik5
Pušiniaik6
Riečiaik138
Rudėnaik130
Skęsbaliaik68
Šernaik33
Šlavantak18
Vazniškiaik33
Vengelnicavs1
Guobų apylinkė 3007
Alksniškėsk8
Ąžuolų Būdak247
Baltreliškėsk9
Budelėk25
Būdvietisk6
Bundžiškėsk25
Cinorpievėsk-
Čečetaik34
Čisavak-
Didžiosios Zariškėsk159
Egliniškisk24
Elniakalnisk6
Gabiaik28
Galginaik11
Gyviškėsk18
Gluškabūdėk12
Grigaliūnaikd21
Grigaliūniškėsk2
Gudeliaik239
Guobaik126
Jūrėk602
Kazlaik26
Kižiškėsk31
Klevinkalnisk21
Kvietiškisk140
Lasiškiaik4
Limarkaik19
Linmargisk7
Morkaviškisk2
Murmuliškėsk-
Pagyviškysk33
Paukštynėk5
Pavabalkšnisk21
Pavobelkėk6
Pentupiaik53
Pinciškėsk26
Pinkaviškisk36
Plutiškėsk275
Pributkėk15
Račyliškėk39
Rėkaviškisk8
Rusinkak23
Selemak103
Sena Rūdak22
Serbentiškėsk2
Subačiškėsk177
Šarabūdėk6
Šerninėk26
Šimėkaikd30
Šinkaviškisk26
Tabariškėsk108
Utalinak17
Utalinkak5
Užbaliaik44
Vasiliaučiškėsk6
Žaliojik43
Žydaviškisk-
Igliaukos apylinkė 2930
Amalviškiaik54
Bieliūniškiaikd5
Buktak9
Dambravak5
Dambruvkak2
Daukšiaimstl321
Geležiniaik21
Gudiškiaik10
Igliaukak832
Jacentavask13
Jokūbiškiaik4
Karčiuvkavs2
Kopūstinėk1
Kūlingėk23
Kumečiaik22
Launicavs-
Liūliškisk58
Mačiuliškiaik29
Malinavak7
Maraziškėsk26
Margavak74
Menčtrakisk75
Mergašilisk33
Nadpajiesysk-
Nadpaliaivs2
Opšrūtai Ik40
Opšrūtai IIk132
Padvariškiaik36
Paežerėk32
Pajiesyskd8
Pakūlingėk2
Pamačiuliškiaik6
Pamargiaik33
Papajiesisk1
Pašakališkiaik15
Paužiškiaik73
Pavasakėk28
Pielkavak-
Plyniaik37
Prūsiškiaik11
Salak3
Santakak14
Stašliškiaik4
Šakališkiaikd62
Šlavančiaik70
Šventragisk272
Tupikaik42
Varnupiaik238
Veselavak22
Vidgirėliaik13
Zomčinėk1
Žirniškiaik39
Živavodėk68
Jurgežerių apylinkė 2335
Akmenynaik202
Budaviskask3
Būdviečiaik27
Cibavask37
Deivoniškiaik31
Durpinėk6
Ėgliabaliaik57
Ėgliškiaik9
Gabrieliškiaik15
Gintautaik13
Grandaik5
Jonaik150
Juodeliaik123
Jurgežeriaik220
Kampiniaik67
Kauniškiaik2
Kumečiaik81
Kušliškiaik283
Laibikiaik8
Margaik51
Menkupiaik116
Mikalajavask4
Miluičiškiaik6
Naujienėlėk55
Navasodaik21
Norvydaik12
Pakruopiškiaik40
Papiliakalniaik2
Pasūduonysk55
Patašinėk8
Pavyžupysvs2
Piliakalniaik16
Pliumbėnaik17
Šaltieji Šaltiniaik52
Šleinėsk36
Tabaraik83
Tarprubežiaik188
Trakiškiaik182
Ukazupkak13
Valinčiškiaik13
Vilkabaliaik24
Kalvarijos apylinkė 3978actual sum 3984
Aukštoji Buktavs2
Barauskaik23
Barkaik11
Brazavask106
Brukaik182
Butanavičiaik16
Dambaukak12
Dominiškiaivs2
Gazdaik3
Godūniškiaik4
Ilgalaukak9
Ivantiškiaik10
Ivoškaik-
Jakimavičiaik9
Jaurinėk2
Jungėnaik833
Juniškėsvs-
Jusevičiaik333
Kalviaik41
Kamšaik72
Karališkiaivs11
Kasauskaik16
Kesteniaik30
Kimšaik23
Kreivojik39
Kreivukėk99
Kvietkinėk99
Lakinskaik23
Mikalaukak198
Mikališkiaik30
Molinėk9
Murgininkaik9
Naujienėlėk48
Nemunaičiaik3
Nendriaik18
Orijak27
Pabalinėk5
Pagrandaik22
Pajaujiškiaik-
Pakirsniaik7
Palnyčiak14
Pašešupysk5
Patašinėk6
Raudenisk31
Raudeniškiaik152
Rudelėk28
Samaik-
Santakak281
Skersabaliai Ik101
Skersabaliai IIk35
Smalininkaik23
Staviškėsk10
Sūsninkaik289
Suvalkėliaik176
Šarkiaik37
Šlynaik7
Štakmanavask21
Tabarauskaik29
Trakėnaik183
Trivaravask17
Turlojiškėk75
Vicentiškiaik22
Zapalimaik19
Zigmantavask12
Zubriaik25
Kazlų Rūdos apylinkė 3110
Agurkiškėk110
Ardzijauskaik10
Armališkėsk42
Aržuolupisk-
Audiejiškėk3
Baganskaik13
Bagotojik363
Barsukinėk-
Bartininkaik92
Bebruliškėkd175
Berštupisk4
Beržiniškėk26
Brastakd4
Būdvietisk5
Dambravinak29
Didžioji Trakiškėk7
Eglinčiškėk14
Ėglupisk7
Garankščiaik26
Geruliškėk33
Girnupiaik25
Griešiaik51
Gulioniškėk16
Guobiniškėk26
Judrarūdėk59
Juodbariškėk43
Jūrėk504
Kajackaik4
Kajackaraistisk16
Kajackiškiaik12
Kalvak14
Kampiniaik2
Karališkėk23
Kardokaik59
Karkliniaik22
Kazlaik152
Kazliškiaik68
Kermušisk-
Klampupiaik10
Klevinėk32
Kriauniškėk10
Krūveliaik51
Kučiškėk9
Kūjaik31
Kvietkapušisk30
Lodiškėk41
Marackaik9
Mažoji Išdagak-
Mažoji Senažiškėk28
Muriniškėk13
Naudžiaik9
Nedėldaržiskd9
Pačtoriškėk23
Pakardokysk14
Paskarlupiaik17
Patašiškėk3
Pečiuliaik11
Prūsokaik11
Raudonplynisk11
Rudupisk40
Runkiaik-
Senasis Būdvietisk-
Senažiškėk31
Senovėk11
Skindeliškėk33
Skučiškėk21
Slabadak9
Smalinpetisk23
Stainiškėk3
Stepkiškėk8
Šakmušisk41
Šalniškėk33
Šiaudadūšėk18
Šiaudiniškėk2
Šliurpkiškėk12
Tarputiškėk5
Timinčiškėk19
Trakinėk2
Trakiškėk1
Ubagnovienak20
Užprūdžiaikd3
Valaitiškėk8
Vandeniaik31
Višakio Rūdak298
Višakiškėkd2
Vitkiškėk5
Vosylynėk-
Liubavo apylinkė 1287
Aguonėlisk-
Aguonisk49
Asavak68
Barkaik10
Beržynaik11
Būdviečiaik8
Grandaik7
Gulbinavask26
Jurgiškiaik15
Kalneliaik3
Kazlavask17
Klinavask18
Kovaik84
Liubavask304
Makauskaik36
Mantrimaik32
Pagraužiaik132
Pajaujaik5
Papiliakalniaik7
Pelucmurgiaik13
Reketijak88
Sabaliavask13
Salaperaugisk163
Saulėgrąžiaik5
Sauselisk16
Senabūdisk29
Skaisčiaik26
Skaisteliaivs2
Šarkaitisk11
Šarkisk27
Šarkyčiak5
Trempiniaik20
Tribarčiaik24
Žaliojik6
Žiogaičiaik7
Liudvinavo apylinkė 5930
Armoniškiaik11
Aštruliaik15
Avikilaik70
Ąžuolynask76
Babalinėk-
Balaikaik22
Baraginėvs-
Bevardiškiaik3
Būdbaliaik89
Buktak252
Būriškiaik20
Dalginėk20
Danieliškiaik6
Dilginėk-
Dviratinėk5
Geležiniaik90
Gyviškiaik156
Gudupiaik-
Gulbiniškiaikd20
Gustaičiaik2
Išlandžiaik83
Juodieji Šaltiniaik2
Kievinėk3
Kirkiliavask-
Kūlokaik275
Kumelionysk163
Liepynaik199
Liucinavask195
Liudvinavask64
Liudvinavasmstl973
Marčiukinisk12
Nartask297
Nartelisk81
Narto Naujienak20
Naujakaimisk25
Naujienak269
Netičkampisk524
Norvertavask6
Pabuktėk51
Padovinysk304
Paežerėliaik25
Pakirkiliavasvs-
Pamlinarskaivs2
Pasūduonėk2
Pašešupiaik44
Patrakinėk4
Paželsviaik70
Petriškiaik12
Prodobolėk87
Putriškiaikd91
Raudonieji Šaltiniaivs-
Rėderiškiaik-
Starabūdiškiaivs-
Stebuliškėsk31
Strazdaik25
Šatinskaik29
Šilavotask87
Šimuliaik24
Tarašiškiaik117
Trakaik3
Triobiškiaik6
Turgalaukiskd14
Tūrupėlisk5
Tūrupisk-
Ūdrupisk16
Užgiriaik242
Vaitiškiaik57
Varnališkiaik2
Vazniškiaik40
Vyšnialaukisk3
Žaidoglavs3
Želsvak472
Žviniškiaik14
Meškučių apylinkė 2958
Balsupiaik388
Briediškiaik1
Gulbiniškiaikd162
Karalenkėvs27
Kumelionysk273
Lipniškiaik-
Meškučiaik510
Mikalinėvs9
Milčiškiaik5
Ožkasviliaikd87
Pabaigaik66
Pacentaik9
Paikiškiaik62
Paršinskaik2
Pasūduonėk3
Siberijak5
Skaisčiūnaik341
Skardupiaik149
Steiniškiaik14
Stūriškiaik-
Svetlicak141
Širvydaik82
Turgalaukiskd57
Ungurinėk25
Uosupisk36
Užkirčiaik82
Valavičiaik221
Vidgiriaik168
Žydroniaik33
Sangrūdos apylinkė 2347
Berezninkaik41
Burokaik9
Cyrailėk77
Dainoriaik60
Gazdaik31
Giluišiaik13
Gunkliškiaik13
Kalniaik72
Mergutrakisk58
Miklausėk83
Mockaik293
Mockavak158
Naujieji Alksnėnaik34
Naujoji Radiškėk52
Naujoji Valiak8
Navininkaik119
Palnyčiak7
Pasiekosk1
Pašiliaik22
Radiškėk2
Rūdelėk15
Rūdninkaik52
Sangrūdak352
Senieji Alksnėnaik15
Senoji Radiškėk255
Slabatkak13
Svidiškiaik54
Šilėnaik44
Trakėnaik75
Trikampiaik3
Trumpaliaik12
Užukalniaik69
Vaiponiškėk110
Zovodak71
Žagariškėk54
Sasnavos apylinkė 4742
Antanavask49
Aukštiškėk6
Aukštojik41
Avižinėk13
Balemolėk4
Barsukinėk26
Barštinėk140
Bebruliškėkd6
Bendoriškėskd7
Beržinbūdėk18
Beržnavienėkd-
Bitikaik30
Brastakd83
Būdviečiaik16
Čisavak41
Čiuiniškėk31
Čysta Būdak37
Dženčialaukak72
Gaisriaik32
Gavaltuvak342
Gelumbiškiaik7
Grabavak-
Išdagėliaik-
Kantališkiaik58
Kazliškiaik53
Kirsnokiškėk11
Klevinėk51
Kleviniaik39
Klevinkalnisk19
Kuzaik31
Lapiškiaik11
Linksmakalnisk5
Lygumaik36
Mačiuliškėsk12
Molupisk7
Navasodaik48
Nedėldaržiskd32
Nendriniaik98
Nuoragėliaik37
Obelinėk11
Ožnugariaik13
Pagelumbiškisk31
Pagirėliaik2
Pakeliškėk10
Paraišupysk15
Pasieniaik16
Pavengliskak51
Pliopliaik78
Prigažiškėk8
Puodžiškėk5
Purviniškėk215
Puskelnėliaik13
Puskelniaik691
Raišupysk40
Rudiškiaik2
Sasnavamstl513
Skučiškėk14
Smalinyčiak54
Smilgiaik231
Surgučiaik90
Svirnaviečiaikd6
Šiaudiniškėk32
Šliurpiškėk-
Tautkaičiaik239
Timinčiškėk8
Topeliškėsk10
Uosupėlisk40
Užpilviaik8
Užuoganaik680
Valčiuvak14
Varnabūdėk10
Vinčaigst31
Višakiškėkd8
Voveriškėsk4
Šunskų apylinkė 2753
Ašmonaik38
Barsukinėk-
Bliūdžiškiaik16
Cykakalnisk22
Dielinėk42
Domeikaik3
Grybinėk30
Gustabūdisk21
Karužaik26
Katiliškiaik319
Kazliškiaik15
Kidoliškiaik89
Lūginėk5
Marciniškiaik39
Mokolaik823
Mokolų Naujienak13
Obelinėk12
Obšrūtėliaik16
Pakusinėk74
Paršeliaik99
Patašiškėsk35
Piliakalniaik15
Popiliakalnisk8
Puskepuriaik20
Rudžiaik41
Samsoniškėsk20
Sarakaik14
Strazdiškiaik13
Svirnaviečiaikd22
Šunskaimstl523
Tarpučiaik56
Tursučiaik242
Užbaliaik4
Vekeriotiškėk38
Trakiškių apylinkė 3095
Adomiškėsk20
Aleksandravask11
Bajarskaik14
Bankavak21
Baraginėk491
Bendoriškėskd-
Bieliūniškiaikd18
Bukoniaik30
Čiuoderiškėsk-
Dambavak90
Dambraukak8
Dambuvkak27
Dybakalnisk3
Geležiniaik3
Grabavak9
Gudinėk41
Igliškėliaimstl346
Kancavak15
Kermošinėk62
Kirmėlinėk11
Kižiaik2
Kuktaik117
Kuktiškiaik13
Lyderiškėsk3
Medeliškiaik-
Meškėnaik63
Navasodaik8
Nendriniškiaik5
Pajiesyskd13
Paluobiškiaivs4
Panausupysk18
Patašinėk590
Patilčiaik44
Pazenkavak4
Petravinėk2
Pietariaik145
Pridotkaik14
Putriškiaikd29
Ringovėlėk26
Rudiškiaik2
Skriaudutisk14
Steponiškėsk34
Trakiškiaik531
Triobiškiaik171
Uosinėk18
Užupiaik3
Zuikiškiaik2

Kauno rajonas

77770

Vilkijam2418
Ežerėlismtg2100
Garliavamtg9313
Kačerginėmtg903
Kulautuvamtg1927
Alšėnų apylinkė 4163
Alšėnaik62
Armaniškiaikd83
Bijūnaik102
Bliovaik7
Čebeliškėkd18
Dievogalak203
Digriaik106
Girininkai Ik187
Girininkai IIkd151
Jonučiaik712
Kampiškiaik140
Kūjagalviaik9
Macijauskaik4
Mastaičiaik155
Narsiečiaik42
Naugardiškėkd364
Pabartupisk24
Padainupysk233
Pamaišupysk21
Pažėraikd218
Poderiškiaikd131
Smailiaik19
Stanaičiaik16
Šilėnaik18
Šniūraik49
Tirkiliškiaik1089
Tumpaik-
Babtų apylinkė 3267
Antagynėk109
Antagynėlėsk27
Babtaik62
Babtaimstl1352
Berlainiaik52
Dasiūnaik109
Gailiušiaik69
Janušoniaik17
Jugintaik111
Juodoniaik68
Kačergiaik28
Kikoniaik26
Lineliaik-
Muniškiaikd126
Pagynėk384
Pakapiaik60
Paparčiaik6
Sitkūnaik289
Stabaunyčiusk36
Šašiaik72
Urnėžiaik73
Vilkėnaik191
Čekiškės apylinkė 2444
Andriukaitynėk2
Antanavak8
Antkalniaik51
Besmerčiaik41
Čekiškėmstl689
Dokeliaik27
Dokiaik39
Eikščiaik170
Gaigalaik60
Gegužėnaik73
Girninkaik-
Juškaičiaik15
Kairiaik34
Karalgiriskd82
Kašelkosk-
Kilovak74
Lauksvydiškiaik-
Lebedžiaik72
Lelerviškiaik61
Lindikaik-
Lipikiškiaik30
Liučiūnaik282
Matiešiaik7
Mikliūnaik64
Mikniavak15
Miškalaukisk148
Naujininkaik2
Padubysysk14
Pagiriaik173
Paprieniaik34
Prienaik59
Purvaičiaik51
Radviliškiaik18
Ramonaik1
Raudonėk7
Rukiškisk6
Severinavak22
Šlekečiaik3
Teklinavak4
Uždulinskiaik6
Daugeliškių apylinkė 1732
Akuotaik140
Aukštkalniaik30
Aukštuoliaik-
Baravaik5
Bernoriškiaik18
Buivydaik29
Butviloniaik-
Daučioniaik19
Daugeliškiaik170
Dūdaik-
Gaideliškiaik31
Gailiūnaik36
Gineikiaik8
Gudravisk6
Jokavaik42
Jotautaik9
Juodmiškisk-
Juodžiaik3
Juozapavak6
Krūvandaik102
Lauksvydaik45
Lazduoniaik39
Liepdvarysk5
Pabaliaik115
Padubysysk55
Palazduonysk53
Paprūdžiaik17
Partikaik14
Pašiliaik15
Purviškiaik138
Pūtrežiaik3
Ringovėk47
Ručkoniaik27
Rusteikiaik3
Saulėtekiaik161
Skrebenaik39
Stanislavak58
Šoliaik6
Užbaliaik3
Vaitkūnaik10
Valmantiškiaik164
Vilkijakd4
Vyžiausiaik-
Zauniškiaik57
Domeikavos apylinkė 4861
Andruškoniaik44
Audėjaik2
Aukščiaik-
Barsūniškiaik31
Didžiosios Lapėsk230
Domeikavak2225
Drąseikiaik114
Eigirgalak54
Ginėnaik30
Jaškiaivs-
Juozapavak-
Kumpiaik32
Lapėsmstl255
Lepšiškiaik44
Masteikiaik112
Pakalniškiaik37
Radikiaik4
Ražiaik33
Rokiškiaivs-
Romaškiaik2
Saliaik94
Sargėnaik66
Smiltynaik17
Smiltynėk56
Stavidvarisk48
Staviščiaik13
Šakiaik156
Šančiaik36
Šatijaik94
Tauralaukisvs16
Varluvak47
Vytėnaik241
Voškoniaik698
Žemaitkiemisk30
Garliavos apylinkė 3916
Bagniškėk2
Baraginėk-
Budriaik102
Garančiškėk12
Girininkaikd-
Grabavak46
Ilgakiemisk512
Ireniškiaik26
Jonučiaik61
Juragiaik401
Juraitiškėk10
Jurginiškiaik143
Kairiūkščiaik4
Kalinavak63
Karkazaik124
Linksmakalnisk61
Naugardiškėkd363
Pagiriaik233
Pajiesysk202
Rašnavak48
Ražiškiaik206
Rinkūnaik315
Seniavak263
Sprindiškėsk4
Stanaičiaik186
Teleičiaik441
Tvarkiškiaik88
Karmėlavos apylinkė 5459
Biruliškėsk87
Karmėlavamstl3664
Kaukazask32
Margavak101
Martinavak20
Narėpaik128
Naujasodisk13
Neveronysk317
Pabiržisk203
Pašlapiaik-
Peleniaik69
Ramučiaik700
Rykštynėk18
Sergeičikai Ik51
Sergeičikai IIk39
Vaistariškiaik17
Noreikiškių apylinkė 6845
Armaniškiaikd69
Bajoraik26
Čebeliškėkd8
Gaižėnaik184
Gaižėnėliaik82
Girininkai IIkd6
Karkiškėsk61
Kazliškiaik1220
Kuodiškiaikd17
Luobinėk28
Lietuvos žemės ūkio akademija, gyvenvietė 1095
Miriniškiaik58
Mitkūnaik272
Noreikiškėsk336
Pypliaik239
Poderiškiaikd109
Ringaudaik2751
Sakalaik25
Tabariškiaik103
Virbališkiaik156
Panevėžiuko apylinkė 1668
Algupysk-
Babteliaik-
Baltriškėk7
Cinkiškiaik2
Eglynaik18
Gaižuvėlėk84
Kaniūkaik124
Karalgiriskd112
Krivėnaik47
Lazdynėk14
Naujasėdžiaik73
Naujatriobiaik9
Panevėžiukask565
Pavejuoniskd17
Piepaliaik216
Selveravak15
Vaičiuliškiaik11
Vareikoniaik136
Vikūnaik48
Vosiškiaik104
Zacišiusk8
Žemaitkiemisk58
Raudondvario apylinkė 5720
Batniavak44
Beiniūnaik15
Bernatoniaik100
Biliūnaik184
Brūžėk55
Bubiaik588
Didvyriaik272
Dulkiaik36
Dūminask17
Gineitaik28
Kačiūniškėk16
Kalnyčiaik48
Karnavėk10
Kriemalak24
Kvesaik250
Laigėk20
Lomankak21
Lukšakaimisk43
Maksvavs16
Miškiniaik35
Mozūriškiaik133
Naujieji Bernatoniaik192
Naujienak62
Netoniaik329
Paberupisk6
Pabiržėk-
Paštuvak35
Pavejuoniskd8
Raudondvarisk2538
Ručkūnaik19
Rupunioniaik44
Senieji Bernatoniaik84
Šilelisk169
Tirkšliaik28
Tolivardžiaik27
Upytėk19
Virbaliūnaik149
Žėbiškiaik40
Žvirgždėk16
Rokų apylinkė 4683
Armališkėsk104
Dankstytėkd-
Girininkaikd320
Kairiūkščiaik57
Linksmakalnisk12
Pamoterysk6
Paraželiaik24
Patamulšėlisk223
Pavytėk83
Prendzeliavak47
Raželiaik22
Rokaik2274
Rokeliaik166
Rokų Miško Kelmynask73
Vainatrakisk116
Vaišvydavakd1070
Vingytėk83
Vyčiusk3
Samylų apylinkė 4001
Dubravaik122
Gervėnupisk82
Girionysk812
Laumėnaik156
Samylaik165
Šlienavak1337
Vaišvydavakd160
Žiegždriaik1167
Taurakiemio apylinkė 1698
Arlaviškėsk155
Dobilijak156
Guogaik44
Leonavask15
Margininkaikd283
Piliuonak404
Sietynask16
Taurakiemisk119
Tursonask38
Užupiaik70
Vainatrakisk56
Viršužiglisk307
Vyčiusk35
Užliedžių apylinkė 4239
Aukštutiniai Kaniūkaik1060
Bivyliaik15
Giraitėk307
Kudrėnaik37
Linkuvak386
Maironiškiaik391
Muniškiaikd263
Paltiškiaik5
Paparčiaik4
Romainiaik295
Romainių Kaimelėk15
Sausinėk53
Šilainiaik162
Užliedžiaik305
Vijūkaik64
Žemaitkiemisk3
Žemutiniai Kaniūkaik874
Vandžiogalos apylinkė 2464
Antagynėsk-
Antoniškiaik4
Artojaik-
Ąžuolynask10
Bitvanasvs34
Boniškiaik197
Butkūnaivs216
Didieji Ibėnaik224
Dzikuškak-
Geranoniaik18
Jalinkak-
Juozapavak15
Kanciapolisk8
Karaliūnaik18
Kaupriaik14
Kazimieravavs37
Kėkštynėk20
Kovališkiaik-
Leokiškiaik24
Londonasvs-
Mėklak4
Narkūnaik2
Nartavak-
Padaugupisk14
Pagiriaik7
Pakalniškiaivs-
Pociūnaik29
Preišiogalak134
Puikoniaik44
Rokiškisk14
Skrebiniškiaik19
Stankūnaik55
Šimeliavavs2
Tauropolisvs-
Užumiškiaik68
Valeravavs218
Vandžiogalamstl862
Vigiaik79
Vimbaraik72
Vlokiaik2
Vilkijos apylinkė 1400
Adomkiškiaik24
Antalkiaik111
Daugužiaik8
Godėnaik17
Jagminiškiaik53
Jaučakiaik165
Lygainiaik55
Naujatriobiaik161
Padauguvak262
Padauguvėlėk34
Pastriūnysvs3
Raubatoniaik48
Vilkijakd140
Vilkijamstl295
Žėbiškėliaik6
Žėbiškiaik18
Zapyškio apylinkė 2549
Altoniškiaik172
Braziūkaik138
Dievogalak351
Durpynask17
Jadagoniaik151
Judraičiaik22
Kluoniškiaik359
Krušinskaik33
Kuodiškiaikd17
Kurask217
Novak103
Papiškiaik107
Riogliškiaik134
Rupinaik16
Šiuliaik88
Vilemaik201
Vincentavask88
Zapyškismstl231
Zizaik104

Kėdainių rajonas

67526

Dotnuvam1202
Kėdainiaim28096
Aristavos apylinkė 2022
Alksnėnaik17
Aristavak588
Aristavavs96
Aristavėlėk13
Bajėniškisk12
Bubleliaik5
Bubliaik65
Būdaik23
Daukainiaik71
Dilgiaik3
Dvarčininkaik34
Gegužinėvs2
Girelėk-
Katkaik40
Kėžiaik-
Lančiūnavak541
Medvėdaik-
Melagiaik5
Pagojysvs-
Pliupaik10
Puplaukiaik2
Pušinėvs-
Rudžiaik77
Skerdikaik4
Stasinėk135
Stebuliaik51
Stuobriaik8
Taučiūnaik156
Užlukiaik15
Užvalkiaik8
Valkaičiaik36
Zutkiaik5
Dotnuvos apylinkė 5805
Akademijamstl1112
Aušrak451
Ąžuolaičiaik234
Bakšiaivs14
Beržaik395
Bokštaik191
Dotnuvagst110
Gėlainiaivs20
Jaunakaimisvs106
Mantviliškiskd307
Naujaberžėk3
Naujieji Bakainiaik65
Naujieji Lažaik109
Naujosios Pakruostėsk10
Noreikiaik7
Padotnuvysk64
Piliamantask118
Pilioniaik115
Puodžiaik21
Pupėnaivs-
Ramėnaik39
Sandzėnaik2
Siponiaik148
Šalčmiriaik43
Šiaudinėk44
Šlapaberžėk1089
Urnėžiaik55
Vainotiškiaik547
Valinavak56
Valučiaik179
Vincgalysk109
Zacišiaivs22
Žemaičiaik20
Gudžiūnų apylinkė 2613
Alksnėnaik130
Alksnupiaivs9
Antanavak54
Antušavak100
Balsiaik21
Danilavak16
Devynduoniaik233
Draustiniaik10
Gasčiūnaik32
Graužiai Ik6
Graužiai IIk-
Gudžiūnaigst78
Gudžiūnaimstl893
Jaunakaimisk4
Jokūbaičiaik65
Mantviliškiskd14
Margininkaik58
Marimpolisk-
Miegėnaik327
Mlodzinavak-
Paberžėk76
Padruskalnysk26
Pamiškėsk33
Pasiekaik-
Pilėnaik11
Senkaimisk3
Senkoniaik5
Stukaivs-
Terespolisk82
Trakupiaik9
Tremtiniaik7
Vikaičiaik242
Vypalaik-
Žilvičiaik69
Josvainių apylinkė 3016
Angiriaik302
Antanavavs5
Barsukynėk4
Čiukiškiaik10
Galulaukiaik51
Grašvak29
Graužiaik80
Josvainiaik81
Josvainiaimstl1102
Juodkaimiaik271
Karūnavak116
Macgaliaikd45
Mikališkiaik-
Paliepiaik96
Paliepiukaik24
Pasmilgysvs5
Pavikšrupysk12
Pažiedupysk2
Plaktiniaik32
Ruseinėliaik10
Ruseiniaik81
Sviliaik255
Sviliukaik24
Šingaliaikd53
Vainikaik315
Varnupėk11
Kėdainių apylinkė 2902
Bartkūniškiaik91
Bogušiškiaik18
Čeplinavavs3
Daukšiaik13
Daumantaivs45
Janušavak241
Juodkiškiaivs15
Kėboniaik43
Keleriškiaik365
Klamputėvs5
Koliupėk30
Kropilaik13
Lipliūnaik214
Mantviloniaik4
Mištautaik47
Novočėbėk14
Pasmilgysvs12
Pikeliaik10
Ruminiaik52
Ruoščiaik54
Stasiūnaik24
Šingaliaikd-
Šiukštuliškiaik12
Šventoniškisvs85
Tubiaik38
Varėnaik33
Varkoliaik7
Vilainiaik1414
Krakių apylinkė 2904
Antežeriaik36
Antkalnisk8
Apušrotask8
Aukštuoliukaik16
Ažytėnaik289
Bagotiškiaik4
Barkūnėliaik14
Barkūniškisk59
Čystapolisk46
Daržbalysk3
Digraičiaik50
Dovydiškiaik52
Gaideliaik24
Girynėk10
Girlaukisvs8
Gudaičiaik19
Jankūnaik11
Jaugiliaik91
Jaugilkak10
Keturkiemiaik70
Krakėsmstl1028
Krakėsvs37
Krymask2
Kukoriškiaik2
Lenčiaik52
Liubokinėk2
Mikniūnaik3
Milvydaik55
Mumaičiaik14
Norkūnaik29
Pakarkliaik69
Paropėlisk-
Paskerdūmiukask6
Paskerdūmysk22
Pašušvysk137
Peštiniukaik12
Plaukiaik45
Plinkaigalisk159
Rėguliaik23
Rezgiaik-
Rezgiukaik-
Rimkaik-
Rukaik111
Skirgailinėk7
Slabadak15
Šilainiaik57
Špitolpievisk20
Šulaičiaik42
Šulcavak4
Vailainiaik70
Vantainiaik17
Vytautinėk2
Zembiškisk10
Žaliojik-
Žitaičiaik24
Kunionių apylinkė 1122
Bajėnai Ik56
Bajėnai IIk25
Būdaik23
Būdviečiaik6
Daubaraik30
Degimaik1
Gailiakaimisk34
Graužiaik13
Ivaniškiaik8
Jasnagurkak16
Kampai Ik19
Kampai IIk138
Kilbisaik22
Kunioniaik321
Macgaliaikd9
Maleikoniaik59
Paaluonėk25
Skaistgiriaik187
Šaravaik60
Vincentavakd70
Labūnavos apylinkė 967
Ansainiaik21
Bučiūnaik35
Kačergiaik4
Labūnavak734
Lineliaik-
Pabarupysk3
Pamėkliaik58
Puzaičiaik-
Serbinaik71
Servitgaliaik-
Sičioniaik41
Nociūnų apylinkė 3336
Akmeniaik110
Aukupėnaik33
Baldinkak16
Beinaičiaik169
Gelnaik147
Ivaniškiaik7
Jagminaik12
Juciūnaik42
Kudžioniaik13
Liaudiškiaik7
Liogailiškiaik46
Medekšiaik295
Nartautaik12
Nociūnaik266
Pacūnaik4
Paobelysk347
Pašiliaik54
Pėdžiaikd167
Pelėdnagiaik760
Rimuoliaivs15
Saviečiaik269
Slikiaik159
Stašaičiaik17
Šilainėliaik37
Šilainiaik83
Užkapiaik132
Vainiūnaik27
Zabieliškisk45
Žiogaičiaik45
Pagirių apylinkė 1165
Aleksandriškisk-
Bebrikiaik45
Bernotiškisvs-
Čereliaik30
Dargužiaik17
Griniškiaik13
Gumbiaik12
Jokniaik20
Kezaik7
Kreiviaik12
Kuronysk67
Liliūnaik60
Lyviškiaik-
Margiaik8
Mauliaik65
Pagiriaimstl511
Paguiriaik18
Plankiaik4
Rikliškiaik11
Runeikiaik66
Simanonysk1
Steponavak5
Vaiškoniaik144
Valakaik4
Vidnapolisk-
Vivonysk-
Zapranaik12
Žeguniaik20
Žilionysk13
Pajieslio apylinkė 1505
Ambraziūnaik24
Apirubiaik18
Ąžuolytėk59
Beržytėk-
Černovkak3
Degimaik-
Deveikiškėliaik7
Deveikiškiaik92
Diksiaik20
Donuvak50
Gersonėk6
Girvainiaik35
Guptilčiaik64
Jurgaičiaik30
Kukoriškiaivs5
Maconiaik5
Mąstautaik11
Medininkaik149
Meironiškėliaik30
Meironiškiaik123
Norkūnaik9
Pajieslysk204
Palainiškiaik7
Pališkėliaik-
Pališkiaik126
Parezgysk7
Paskardžiaik9
Pašušvysk82
Patranysk21
Pilsupėliaik-
Pilsupiaik99
Purvaičiaik6
Simoniškiaik-
Sutkūnaik13
Šmotiškėliaik7
Šmotiškiaik59
Tauginiškiaik-
Trakaik-
Ustronėk-
Užvarčiaik68
Vosbučiaik32
Žebgraužiaik25
Pernaravos apylinkė 2576
Aukštdvarisk191
Aukštkalniaik8
Blandžiaik70
Daukšaik9
Dratkalnisk18
Duogiaik2
Gegužiaik5
Gižiemiaik3
Gožiaik58
Grineliaik5
Griniaik51
Gučkampisk71
Jakšiaik189
Jankūnaik28
Juodgirisk8
Juodžiaik102
Kanapėnak5
Kantrimask9
Kupsčiaik54
Langakiaik208
Laučynėk17
Lesčiaik19
Lesčiukaik29
Mantigailiaik33
Milašiūnaik4
Milvydaik16
Paaluonysk99
Pakalniškiaik21
Paliediškiaik50
Pavinkšniaik60
Pelutavak283
Pernaravamstl287
Pesliškėsk32
Preikapėk104
Rudakiaik61
Rugėnaik82
Sauskojaik-
Šliužiaik10
Vainikoniaik44
Vencloviškiaik19
Vincentavakd10
Vytautėliaik24
Voskaičiaik46
Žostautaik132
Surviliškio apylinkė 2714
Bakainiaik142
Bališkiaik4
Berželėk110
Čireliaik16
Daškoniaik19
Dembnėk11
Gojusk12
Jogniškiaik10
Kalnaberžėk605
Kaukalniaik22
Kutiškiaik55
Lažaik144
Lomeikiškiaik16
Mociūnaik38
Močėnaik13
Pakruostėk78
Pakruostėlėk23
Sirutiškisk529
Spigučiaik8
Sūriškiaik33
Surviliškismstl357
Surviliškisvs15
Urbeliaik19
Užupėk204
Vaidatoniaik142
Vitėnaik81
Žirnenkak8
Šėtos apylinkė 2604
Aukštieji Kapliaik532
Bladikiaik24
Bugumilavavs5
Čeponiškiaivs2
Daratavavs7
Glaušiaik12
Jaskaičiaik19
Joniškiaivs8
Jovaišaik16
Kamėnaik46
Kirdeikiaivs12
Linksmavietėvs2
Lioliaik69
Milžemiaik20
Mitėniškiaik60
Morkūnaivs-
Ožiškiaivs-
Pakščiaik36
Papurviaik19
Pašėtėk166
Pašumerisk9
Petraičiaik40
Pručiaik14
Sangailaik210
Sokaivs-
Stageliaik3
Stagiaik3
Šėtamstl1009
Taujankaik90
Trakučiaivs17
Žeimeliaik53
Žemieji Kapliaik101
Tiskūnų apylinkė 1252
Antapolisvs-
Apytalaukisk293
Baliniaik6
Bičkaik16
Bučioniaik9
Džiugailiaik2
Galkantaik33
Gineitaik68
Grąžčiaik-
Kūjėnaik55
Laiveliaik9
Ledaivs8
Lepšynėk8
Marijankak-
Melninkaik8
Peiksvak7
Repengiaik19
Šeteniaik40
Šlaitkalnisk29
Šventybrastisk232
Tiskūnaik346
Užmiškisk4
Vasariškiaik40
Zavišinėk20
Truskavos apylinkė 1725
Ančiškisk71
Bajoriškiaik13
Daugėliškisk10
Dvariškiai Ik32
Dvariškiai IIk45
Gaisaik11
Gerdvilaik51
Kievagalisk-
Kušleikiškisk18
Lalaik9
Lasongalisk15
Laukagalisk2
Likėnaik22
Naujasodėk12
Okainėliaik18
Okainiaik219
Osinaukak2
Oželiaik2
Padėgiaik10
Padvarninkaik-
Paežeriaik134
Pagilupysk39
Pašilėliaik-
Pauslajysk108
Pavermenysk206
Petkūnaik141
Piktagalisk21
Ramygolkak17
Ratlankstisk-
Rekšiaik-
Suradgalisk5
Šnipiškisk14
Šukioniaik45
Taujėnaik69
Trakaik13
Truskavamstl218
Užvalkiaik37
Užvermenėk20
Užžartėlėk15
Vaidilaik-
Vidulaukiaik54
Volungiškiaik7

Kelmės rajonas

46357

Kelmėm9310
Tytuvėnaim3138
Užventism1327
Grimzių apylinkė 2511
Akšeliškėvs2
Antanavak3
Apidėmėk9
Aukštuoliaik14
Babiniškėk5
Badauskiaik14
Barciškėvs1
Beržinėk18
Burbaičiaik125
Cedroniškėk5
Čėsniškėk30
Darbučiaik3
Degučiaik50
Deiviaik11
Dirvoniukaik22
Elzbietiškėk1
Gailiškėk6
Gardeliaik25
Gečaičiaik58
Gedvainiaik33
Glumbotiškėk5
Greiniaivs2
Grimzeliaik5
Grimziaik120
Jadvygavak13
Jakšpelkisvs1
Jautmalkė Ik8
Jautmalkė IIk13
Kaituliaik10
Kalniškiaivs3
Kambariaivs2
Kambariukaik3
Karauskiaik18
Karčupisk14
Kaušaivs4
Kazališkėvs2
Kukečiaik260
Kumpiškėk34
Kunigiškėk5
Kvedariškėk6
Labūnaik44
Lupikaik124
Mančiaik11
Mielaičiaik8
Mikaliniškėk18
Naisiaik4
Nariškinask8
Noreišiaik79
Noreišiukaik2
Padubysyskd30
Padūksčiaik25
Padvarninkaik39
Pagiriaik5
Palukojisk42
Pamatlindžiaik57
Paskerdinisk53
Pašventupė Ik12
Pašventupė IIk32
Paukštininkaik43
Paverpeniskd160
Pažvarkulisk108
Piliukaivs7
Preikuraik107
Prušinskiaik40
Raudsparnėk10
Reibiaik56
Reibkalnisvs5
Ryliškėk40
Sarapiniškėk4
Sarapiniškėvs-
Stibiriškėk19
Suvartuvak19
Šedvydžiaikd22
Šonavs4
Targauskiaik22
Trumpaičiaivs4
Užbrukisk21
Užpelkiaik14
Vijurkaik117
Vimziaik6
Voveriškėk8
Žirginėvs5
Žukiškėvs-
Žvilgiaik88
Žvynakiaik26
Karklėnų apylinkė 1875
Anoliškėk-
Baltrušiškiaik9
Beračkosk27
Beržapolisk1
Bukantiškėk73
Burbiškėk4
Dargiškėk59
Drūkteniškėk15
Eidintiškiaik23
Ejučiaik73
Getautiškėk10
Girelėk3
Gudauskinėk36
Yvoliaik7
Kalniškiaik5
Kareivosvs4
Karyznoskd14
Karklėnaimstl335
Karklėnaliaik42
Keimarinėk6
Kepaliaik5
Klibaliaik47
Kryžiškėk-
Kumpelkėk18
Kupšeliaik31
Lentinėvs2
Liaudak5
Mažoniškėk1
Miškiniaik11
Molupiaik8
Paalksniaik52
Padubulisk4
Padvarisvs-
Pagirgždūtiskd31
Pakalniškiaik24
Paspąstisk16
Pašilėmstl236
Pavikalnisvs1
Pažerysk9
Pečiuliaik44
Putramentiškėk32
Sendvariaik18
Skęstiškėk27
Skruzdėlynėvs4
Sodalėk3
Spirgiaik54
Šilgalisk6
Tamkiaik60
Vabaliukaik7
Valikiškėk3
Vašilėnaik246
Vejosk117
Vilkaušaivs5
Žaldvarisvs2
Kelmės apylinkė 3365
Alijošiškėk1
Apelkisvs3
Aukštmiškisvs8
Ąžuolijavs4
Bagužiaivs-
Balalėk15
Baldužiaik6
Bausgirisvs-
Beržiniškėk3
Biliškiaik34
Biliškiukaik32
Bitikaik1
Butkiškėk-
Dankšiaik38
Dievoniaik70
Dimgailiaik21
Duburiaik35
Dvarviečiaivs-
Gaštynaik91
Gaštynukaik10
Gaugariškiaivs4
Gerdžiogalak34
Gerdžiogalikėk15
Gineikiaik49
Graužaik18
Graužikaik93
Grybiškėk-
Janaučiaik112
Jančiaušiškėvs10
Jasiškėk3
Kadaginėvs5
Kakoniškėk40
Kalnaik30
Kašarkavs-
Kipšiaivs7
Knašiaik12
Kryžbarkask13
Kubiliškėvs9
Kuršukaik19
Kušleikiaik33
Lašinskiaik27
Laukiaik10
Laukodumak35
Laukodumikėk40
Licinavavs-
Lopetiškėvs2
Malioriškėk19
Mateikiaik39
Mažūnaik43
Mažūniukaik2
Mickiaik17
Miežaičiaik68
Minergiaik4
Naudvarisk393
Noruišiaik16
Notėnaik16
Opškalnisvs2
Paberžiaivs5
Pagojisk99
Pakalnėk14
Pakarčemisk23
Palendriaik24
Palėpšaik32
Palšiaik93
Panūdžiaik13
Paprūdžiaikd178
Paramotėlisk4
Paramotisk202
Paverpeniskd128
Pavilbėnisk7
Pažerysk20
Pliuškaičiaik25
Pužukaik3
Ramoniškėvs2
Raskilynėk8
Ringiaik10
Rupšiaik3
Sirvydaivs-
Skulbiškiaik23
Sutkiaik20
Šalteniaik106
Ševeliškėk12
Šilgališkiaik10
Šilosk31
Švilpiškėk17
Ustronėk3
Užmiestisvs6
Vaidžiaik29
Vaitaičiaik50
Vanaginėvs-
Vargeniškėk57
Varvaliaik23
Vėgėlynėk28
Verpenak319
Vėžaičiaik48
Žėbriaik61
Žeimaliaik17
Žvalgupisk-
Žvirzdėvs1
Kiaunorių apylinkė 1878
Agailiaivs3
Barsukynėvs-
Biekšėsk2
Budriūnaik66
Dauginiaik36
Dugnaik9
Elbaraik17
Elvyravak33
Ežėnaik10
Gailaičiaik40
Galminaičiaik30
Gedvilaičiaik34
Gembutiškėk4
Gudaičiaik14
Gudeliaik113
Jagminiškėk63
Johampolisk165
Kadagynėk3
Kaimalėvs18
Kaniūkaik58
Kantučiaik12
Kiaulakiaik14
Kiaunoriaik265
Kybučiaik122
Kuprėsvs4
Liepynaivs3
Mažulaičiaik16
Meižiaik6
Meškinėk19
Miežučiaik12
Minginčiaivs5
Mockaičiaik60
Naujamiestisk6
Padidmiškisk9
Padubysyskd18
Padurupiaik13
Pagauštvinisk7
Pagirysvs-
Paliesisk15
Pašiaušėk274
Pašiaušiukask7
Pašimšėk47
Paulišiaik7
Pavengrysk8
Pažerysk9
Peldžiaik5
Pelėdiškėvs-
Plytnyčiak4
Rimšiaik22
Sidariškėvs-
Siraičiaik6
Spudžiaik22
Stulgiaik7
Svilėvs10
Šedvydžiaikd-
Šeimylaukisk45
Šimšakd3
Užmiškiaik-
Užvižiaik27
Valaičiaik33
Žaliknysk18
Kražių apylinkė 3214
Adampolėk12
Adošiškėvs2
Albinavak7
Aukštmiškėk-
Ąžuolynėvs2
Baubliaik42
Bielskiškiaik31
Brukaik18
Brukaliaik7
Burbiškėk16
Burčiškėk35
Burniaik64
Butkiškėk145
Butvilaik-
Daukintiškėk32
Dausyniškėk14
Dvarviečiaik12
Ganyprovakd88
Gedminiaik17
Gelžiaik2
Gerletiškėk30
Giedrupiaik5
Gorainiaik50
Greitiškėk18
Gricaičiaik6
Grumbliaik23
Išlinskiškiaivs-
Janapolisk15
Jankiškėk24
Jasnagurkak3
Jauniškėk-
Jautakiškiaikd3
Juodeikiaik18
Jurkaičiaik14
Kakoniškėk-
Kalnyčiak12
Kalviaik69
Kamariškiaik6
Karyznoskd24
Kasčiukaik63
Katiliškėk13
Kaupaik4
Kepaliaik10
Kiaunariškiaik21
Kirkučiaik13
Kirpkalnisk-
Klėtiškėk64
Kražiaimstl959
Lenkviečiaik71
Lingaviškisk4
Linkaučiaik83
Lyvoniškiaik12
Maldaginėk2
Malinavavs-
Mietkalnisk17
Nakotaivs-
Obelynasvs5
Oreliškėk8
Paberžinėvs3
Pagiaik138
Paginskiaik18
Pakalniškiai Ik5
Pakalniškiai IIk10
Pakalniškiai IIIk12
Pakupriaik20
Palyšupisk2
Pamedžiokalnisk12
Papleksniaik7
Paplusčiaik42
Papušysk5
Pažerysvs1
Petrališkėk104
Plūsčikėsk9
Pupėnaik23
Radiškėk16
Raudgirisk7
Sartupisk-
Sauslaukisk-
Savitiškėk30
Syderiškiaik9
Skaudvilaik4
Slabadak27
Smiltinėk3
Sodalė Ik27
Sodalė IIk48
Spingėk6
Spirgiukaik25
Stankiškėk8
Stūpkalnisk11
Šaltropiaik17
Šeškiniaik27
Šventragiaik64
Užmedžiokalnisvs-
Užmiškiaivs5
Vaiguvalėkd2
Vaišviliškiai Ik11
Vaišviliškiai IIk48
Vaitkiškiaik32
Varlakojaik9
Vėjinėk6
Visgaudaik41
Voriškėk-
Žibuoklėsk68
Žukaičiaik37
Liolių apylinkė 3582
Arozaik35
Aukštpamedžiaik40
Babiniškėk6
Bajoraičiaik15
Baldegiaik110
Baltmiškisk43
Bazviečiaik8
Beržpelkisk2
Būdosk46
Bulkaik-
Bumbulaik15
Daujočiaik24
Dikšiaik45
Drupiškėk80
Drupstaik25
Elenavak48
Enikiaik18
Flerijoniškėk30
Gabėtiškėk1
Gailaitiškėk-
Gailiaik195
Gaučiškė Ik17
Gaučiškė IIk2
Gauryliaik55
Gedkančiaik46
Gedviliaik1
Girinaičiaik6
Gumbinėk8
Janapolisk12
Jogeliškėk31
Jonaičiaik-
Jonušiaik-
Jukniškėk52
Juodiškėvs2
Juodkiaik4
Juodlaukisk11
Kaimalėk23
Kanopėnaik56
Kareivoskd7
Kaspariškėk14
Kemaliaik52
Kirkilaik65
Kybartiškėk1
Klevynėk-
Krantaik12
Kupriškiaik14
Kuzokaik66
Lapyniškėk4
Lapkalnisk8
Lapkalnisvs6
Laugalisk250
Liaudiniškėkd12
Licinavak3
Lioliaimstl339
Lyduvėnaik42
Lyksnėsk-
Maironiaik404
Maneikiaik159
Martapolisk-
Mešklydžiaik36
Mikalinėvs3
Naukaimisk4
Nirpliaik49
Ožkeliškėk27
Paberžiaik21
Padratvinisk9
Padubysisk37
Padvarninkai Ikd5
Pakražantokaik13
Pakūprisk1
Palyksnisk3
Pašlaunisk4
Patarvainisk3
Petkiškiaik33
Pyragiaivs4
Plunksniškėk6
Prienaik2
Pučkoriškėk40
Puodžiškėvs3
Pupsčiaik-
Pušinpelkisk2
Rikantaik130
Rimydžiaik57
Salopelkisk-
Senlioliaik13
Skėriškėk-
Skiručiaik55
Sokiaik4
Stagintrakisk4
Svirniaik131
Šakaliaik28
Šankiaik-
Šaupelkisk4
Šeduviškėk-
Šlyžiškėk42
Talkininkaik-
Tarvainiaik10
Topulynėk2
Uikėnaik4
Vaišviliškiaik83
Varėsk21
Virtukaik32
Vytartiškėvs-
Zakeliškiaik44
Žilaičiaik8
Žiliaik-
Žvirbliaik35
Pakražančio apylinkė 3425
Adomaičiaik65
Algeniaik2
Antkapinisk7
Ąžuolinėvs8
Balosk14
Bargailiaik6
Būdoskd8
Budraičiaik53
Bumbuliaik4
Bumbuliukaik18
Burniškėk44
Butkiškėk21
Būtvilaik15
Dailydiškėvs6
Daugėliškėvs-
Dauskurdaik4
Dirvoniškiaivs4
Duobikėk9
Dvariškiaik14
Dvarviečiaik25
Frankpolisk45
Geviliaik13
Giniočiaik2
Griniaik387
Gudeliaik28
Išlynosvs6
Jauniškėk68
Jautakiškiaikd9
Kalniškiaik11
Kalviaik5
Kareivoskd35
Kerkasiaik92
Kūprėk7
Kušleikiaik102
Laitekiaik16
Laplėgiaik42
Legotėk9
Lendrėsk52
Liaudiniškėkd14
Mažučiaik42
Morkiškėk18
Muravenkavs4
Orkiaik27
Padvarninkai Ikd6
Padvarninkai IIk38
Pakražantisk87
Pakražantokaik14
Palėkinisk17
Palokvartisvs-
Pamergiaik43
Papiliaik29
Paprūdžiaikd19
Pastulgiaik56
Pėriškiaik93
Petkiškiaik27
Plūsčiosk80
Pluskiaik48
Raudgiriaik7
Raudiškėk43
Rėzgaliaik48
Sotkalnisk77
Stulgiaik160
Sukurasvs1
Šapėnaik29
Šarkinėk9
Šaukiškėvs5
Šikšniaik3
Šimaičiaik25
Šimaitukaik63
Šimkaičiaik23
Šuneliaik10
Švitriaivs6
Tabaliaik27
Tįsaičiaik55
Trakšeliaik45
Tranšoniškėvs1
Tūravak22
Ūpainiaik45
Ūpainiukaik33
Uvainiškiaik58
Užmedžiaik109
Užmergiaivs1
Užžalpiaik47
Vaidatoniaik99
Valpainiaik140
Vileikiaik56
Žadvainiaik18
Žalpiaimstl193
Žirnainiaik45
Žvirzdeliaivs4
Pašilėnų apylinkė 1883
Aukseliaik65
Aunuvėnaik226
Beržėnai Ik146
Beržėnai IIk23
Cedroniškėk-
Čiotiškiaik114
Daugirdaik8
Degsnėk9
Dirvonėliaik5
Dulkiškiaik1
Garniaik2
Girėk4
Gumiltėnaik46
Kadagynask12
Kalniškiaik227
Kentriaik34
Kibgirėk35
Leliušiaik12
Lieplaukisvs5
Lukšiaik15
Paplėštakiaik57
Pašatrijak12
Pašilėnaik134
Petrošiaik12
Plikšilisk9
Ramučiaik104
Tilvikaik49
Toleikiaik46
Ušakiaik13
Ušnėnaik120
Užberžynisvs14
Vaišlaukisk73
Valakiukaik7
Vidsodisk199
Volungiaik45
Šaukėnų apylinkė 2874
Albaičiaik9
Alijošiškėk1
Baršiškiaik14
Čekaičiaik33
Dapkiaik7
Dubėnaik217
Eizbėk18
Gabriejolėvs2
Galvydiškėk10
Gaugariaik108
Gelučiaivs11
Gerbėniškėk3
Giriškiaik33
Gudmoniškėk15
Juodlėk4
Jurgoniškiaik22
Kartokliaik43
Kerėžiaik-
Kūjokaik6
Laikšėsk220
Laiškalnisk31
Lazdynaik2
Liepynaik12
Lykšilisk257
Pabikiaik24
Pabiržiaivs2
Pagančiukaik60
Pailgisk15
Paklibakiaik27
Pakupelkisk74
Palaiškalnisk4
Pašoniaik15
Pavainiškėk79
Paventysvs2
Pavėžupisk99
Pelėdkojaik8
Peleniaik34
Plausgailiaik19
Puikiškėk16
Reinikėliaik-
Spaudžiaik62
Svilėk28
Šaltupisvs2
Šaukėnaik251
Šaukėnaimstl683
Šeškupisk11
Šonak5
Šukiškiaik64
Tarutlaukėvs-
Titvydiškėk67
Tolučiaik11
Traulėnaik11
Ubesisk4
Ubesiukaik5
Užvarmisk37
Vabaliaik36
Vainiškėvs-
Vėžaliaik13
Vėžežerisk5
Žutautaik23
Tytuvėnų apylinkė 3116
Antaniškiaik8
Aukštiškiaigst12
Aukštiškiaik67
Baldainiaik2
Būdoskd2
Budraičiaik276
Bulavėnaik153
Cigelnėk8
Eimančiaik72
Girininkaik13
Kaimalėk39
Kalniškiaivs8
Kalviaik7
Kamenkak1
Kazankak11
Kelmynaik5
Kiškoniaik57
Kleitiškiaik35
Kručaik11
Kubiliaik85
Kuršiaik94
Lapučiaik19
Leošinak2
Medingėnaik66
Medsodžiaik10
Mergaklonisk11
Mosteikiaik57
Naukaimisk42
Pabariukaik39
Pagryžuvysk336
Pajuodupysk11
Papušynysk56
Paraskalnisk14
Pašakarnisk68
Patytaukysk32
Pavengrysk4
Pavydaik168
Pavygailiaik54
Pežaik8
Pivoraičiaik50
Plauginiaik13
Plekaičiaik64
Pūsdvarisk-
Rėžaliaik-
Ruteliaik60
Simaniškiaik16
Skogalisk95
Šedbaraik268
Šimšakd-
Šukiškiaik96
Tytuvėnaigst54
Tytuvėnėliaik60
Tolučiaik54
Trainaičiaik153
Užpelkiaigst12
Užpelkiaik26
Vaitkaičiaik24
Vičiaik37
Visgailiaik22
Žaraik21
Žilaičiaik28
Užvenčio apylinkė 3288
Audeniaik4
Bambalaik76
Bikioniškėk-
Bikniškėk16
Brauzgaik13
Burbiškiaivs-
Dangvietaik101
Daugėnaik25
Degsnėk-
Didonaik5
Domeikiaik62
Dvarčiusk188
Dvarviečiaik46
Gedruikiaik42
Gedvilaik11
Girnikaik93
Gludaik20
Grebeliškėvs-
Gudaik60
Gudeliškiaik6
Guravak20
Jungirisk18
Junkilaik79
Katarškiškiaik40
Kerbedėliaik9
Kerbedlaukisk14
Kolainiaik299
Kolainiukaik95
Kruopainiaik41
Kunigiškiaik75
Kuršaik52
Labūnavak69
Labūnavėlėk47
Lapiškiaik6
Lauriškėk7
Lingaviškisk6
Liubišiškiaik48
Lukšiškėvs1
Markūniškėk34
Maudžioraik79
Meškuičiaik58
Minupiaik167
Miškiniaik10
Moluvėnaik62
Naikmiškėk7
Naudvarisk-
Negirbiaik41
Pabutkalnisk66
Pabutkalniukask42
Pagaurutisk3
Pagiriaik-
Pagiriškiaik26
Pagludžiaik1
Pakalniškiaik4
Paloniaik54
Pavandenėk54
Pavyšnisk-
Pikpelkisvs-
Remeziškėvs-
Rėžgalisk3
Rūdiškiaik34
Sarakiškiaik31
Sirūniškiaik13
Spygliaik41
Šemetiškiaik30
Šiliškiaik6
Šlapgirėk33
Šliurpėsk2
Šlumpiaik68
Šunikiaik53
Tyklėk5
Ušnak11
Užalksnynisk14
Užgiriaikd-
Užgludisk61
Užgrabiaik-
Užkalniaik60
Valkosk9
Varmikėk6
Veniaikd75
Žalakiaik29
Žeberiaik128
Želviaik160
Žeriaivs4
Žvirgždžiaik10
Vaiguvos apylinkė 1571
Adošiškėk46
Akmeniaik71
Albaičiaik2
Bagužiaik16
Daugėliškėk23
Daustoriaik36
Didlaukisk10
Didmedžiaivs-
Gailaičiaik9
Galiniaik23
Ganyprovakd2
Gedužiaik-
Juciaik37
Judikiaik21
Kalniškiaik57
Kiloniaik20
Klapatauskiaik44
Lapvarčiaik-
Laugiriškiaik8
Liupšiaik21
Norkiaik17
Pakėvisk288
Pakėvukaik-
Paknituvisk5
Paknituvisvs-
Papilalisk23
Paprūdžiaik-
Pavaiguvisk14
Perkūniškėvs2
Petrikaičiaik1
Pikeliaik80
Plumpiaik7
Stirbišiaik-
Šarkiaik19
Šiaulaičiaik5
Šiliukaik8
Špitolėk2
Švytriškėk-
Taršiškiaik24
Tolišiaik12
Užgiriaik5
Vaiguvak523
Vaiguvalėkd1
Vaiguviškiaik14
Vikraičiaik61
Visgirdaik10
Žiaunėk4
Žuviškėvs-

Klaipėdos rajonas

44454

Gargždaim10019
Priekulėm1888
Agluonėnų apylinkė 1183
Agluonėnaik258
Ažpurviaik45
Dreižiaik53
Griežiaikd52
Grobštaik97
Juodikiaik55
Kantvainaik88
Kisiniaik69
Kojeliaik33
Poškosk138
Pozingiaikd12
Stragnaik18
Šaukliaik16
Šilininkaikd15
Vanagaik220
Žagaraik14
Dovilų apylinkė 3961
Baičiaik178
Birbinčiaik46
Budelkiemisk28
Dovilaimstl1142
Dumpiaikd70
Galčiaik46
Gedminaik16
Gelžiniaik75
Grambaviškiaik57
Grikšaik35
Gručeikiaikd15
Jurgiaik1
Jurjonaik46
Kalviaik62
Kaspariškiaik28
Ketvergiaikd57
Kiškėnaik102
Kuliaik52
Laistaik39
Lėbartaik69
Lypkiaik116
Lyveriaik28
Margiaik35
Medsėdžiaik175
Piktožiaik43
Rimkaik713
Rusliaik14
Skrandžiaik3
Stučiaik18
Šernaik23
Šiūpariaik260
Šnaukštaik57
Švepeliaik46
Toleikiaik61
Žardėk205
Endriejavo apylinkė 2274
Ablingak20
Antkoptiskd62
Auksorask40
Daubakiaik-
Dausynaik5
Endriejavasmstl547
Kačiaik31
Kapstataik97
Kintrimaik22
Klibiaik48
Laigiaik41
Lelėnaik78
Ližiaik158
Mikaik-
Naujokaik5
Paežerisk81
Patyrisk13
Pažvelsisk26
Pyktiškėk42
Raukosk22
Rudgalviaik222
Sausiaik15
Stančaičiaik74
Šilėnaik49
Šlepštikosk39
Tickinaik54
Toliotaik29
Viržintaik18
Žadeikiaik339
Žalakiškėk-
Žemguliaikd77
Žvaginiaik20
Gargždų apylinkė 2797
Alksniaik7
Antkalnisk23
Ciruliaik22
Dauparaik93
Eglynaik40
Genaičiaik10
Gobergiškėk206
Gribžiniaik93
Jonušaik53
Kuliškiaik30
Kvietiniaik399
Laugaliaik488
Lėbartaik34
Saulažoliaik665
Sėlenaik26
Sėlenėliaik32
Smilgynaik134
Šakiniaik39
Šatriaik50
Šlapšilėk212
Vaiteliaik128
Žvirbliaik13
Judrėnų apylinkė 1090
Dariusk10
Dauskiaik16
Girininkaik30
Jociaik10
Judrėnaimstl567
Landžiaik20
Mataičiaik169
Mikaik10
Misgiriaik34
Naujokaik11
Norgėlaik39
Pajudrisk49
Šakėnaik61
Uždvarisk47
Užvėnaik17
Kretingalės apylinkė 3537
Anaičiaik57
Bendikaik39
Bruzdeilynask41
Dargužiaik26
Ėgliškiaik19
Gibišėliaik31
Girkaliaik306
Grabiaik38
Graudūšiaivs16
Grauminėk90
Kalotėkd265
Karklėk146
Katkaik86
Kibelkščiaik26
Kiokiaik27
Kopūstaik79
Kretingalėmstl796
Kukuliškiaik80
Kuršeliaik15
Lankučiaik68
Laukžemiaik-
Letūkaik58
Medikiaik14
Melašiaik29
Nemirsetak26
Normantaik3
Pakamoriaik96
Paupuliaik36
Peskojaik81
Pipiraik30
Plikiaimstl387
Potraik35
Raišiaik16
Sarčiaik10
Skudžiaik14
Stančiaik78
Šaipiaik15
Šimkaik44
Šlikiaik92
Trakiaik26
Triušiaik50
Urbikiaik-
Vitiniaik55
Vytaučiaik66
Zeigiaik9
Žiobriaik16
Priekulės apylinkė 4163
Biržininkaik29
Būdviečiaik24
Butkaik53
Daugmantaik37
Dercekliaik84
Dituvėlėk282
Drevernak625
Drukiaik148
Dumpiaikd20
Griežiaikd21
Gropiškiaik115
Gručeikiaikd10
Grumbliaikd32
Jokšaik58
Kairiaik32
Kalviškiaikd49
Ketvergiaikd19
Kinčiaik10
Kliošiaik17
Klišiaik14
Kuodžiaik105
Lankupiaikd134
Liaunaik45
Lingiaik45
Lūžgaliaik37
Mėželiaik82
Mickaik130
Nibraik10
Pangesaik104
Pempiaik35
Piauliaik54
Pleškučiaik103
Priekulė Ik39
Priekulė IIk184
Rokaik42
Spengiaik28
Stragnai Ik98
Stragnai IIk309
Svencelėk264
Šilgaliaik22
Šilininkaikd133
Šventvakariaik50
Traubiaik53
Vaškiaik65
Venckaik196
Voveriškiaik76
Žiaukosk41
Sendvario apylinkė 4769
Aukštkiemiaik133
Barškiaik64
Baukštininkaik155
Budrikaik23
Dauguliaik47
Dirvupiaik17
Ginduliaik317
Glaudėnaik45
Glušiaik-
Gvildžiaik25
Jakaik526
Kalnuvėnaik60
Kalotėkd128
Klausmyliaivs23
Klemiškė Ik122
Klemiškė IIk97
Klipščiaik59
Labrenciškėk13
Leliaik30
Martinaik16
Mazūriškiaik128
Paupiaik882
Purmaliaik80
Radailiaik71
Sendvarisk45
Slengiaik73
Sudmantaik249
Šauliaik67
Tauralaukisk990
Triušeliaik75
Virkučiaik112
Žemgrindžiaik97
Veiviržėnų apylinkė 4249
Aisėnaik112
Arvydiškiaik4
Balsėnaik183
Bareikosk37
Beinoriškiaik11
Bilvietisk58
Daugėlaik17
Daukšaičiaik234
Dūdinėliaik53
Dvyliaik58
Eidukaik26
Gedvydaik6
Jonikaičiaik49
Jucaičiaik82
Juodupisk49
Kausteikliaik31
Kelvėtaik66
Kiduliaik3
Kurmiaik12
Lamsodisk6
Legučiaik32
Liepaičiaik37
Luišėsk19
Malagiaik70
Meiskiaik28
Mikužiaik74
Mockaičiaik46
Padagaik31
Pakalniškiaik51
Pakapisk26
Pašlūžmisk35
Petraičiaik43
Pėžaičiaik299
Pozingiaikd59
Raukaik11
Rumbikiaik4
Rusinaik74
Sausiaik7
Skomantaik114
Šalpėnaik289
Šarkiškiaik11
Šermukšniaik49
Šiuraičiaik66
Šukaičiaik227
Tarvydaik84
Trepkalnisk100
Upitėnaik51
Vainiaik23
Vainotiškėk46
Valučiaik41
Veiviržėnaimstl1013
Vilkiaik37
Vištiškiaik23
Vyskupiškiaik32
Vėžaičių apylinkė 4524
Antkoptiskd167
Balkalnisk3
Brožiaik123
Ežaičiaik150
Gerduvėnaik126
Girininkaik283
Greičiūnaik42
Grikštaičiaik34
Jokuliaik27
Juodupisk5
Jurjonaik46
Kalniškėk104
Kavaliauskaik28
Kiaulakiaik45
Lapiaik252
Maciuičiaik448
Mostaičiaik11
Nausodisk29
Paalantisk-
Pagerdaujisk18
Pajuodupisk36
Pažvelsisk23
Perkūnaik43
Pikteikiaik90
Rudaičiaik250
Ruigiaik81
Samališkėk128
Sauseriaik30
Stirbiaik146
Šakiniaik51
Tilvikaik163
Utriaik77
Vėžaičiaimstl1418
Voveriškiaik1
Žemguliaikd11
Žvelsėnaik35

Kretingos rajonas

41939

Kretingam15960
Salantaim2318
Darbėnų apylinkė 5167
Akmenalėsk68
Auksūdysk150
Barkeliaik69
Biržtvininkaik18
Buginiaik25
Darataičiaik15
Darbalėsk4
Darbėnaimstl1427
Daubėnaikd39
Degimaivs-
Dirgalisk16
Dubašiaik4
Ežkepiaik1
Gargždupisk-
Genčų Medsėdžiaik13
Grūšlaukėk569
Ilginiaik16
Joskaudaik75
Juzumaik195
Kadagynai Ik29
Kadagynai IIk24
Kalnalaukisk59
Kašučiaik82
Kiaupiškėskd3
Knėžaik13
Kumpikaik230
Kuniginėk14
Latveliaik74
Laukeliaik33
Lazdininkaik416
Maloniškiaik1
Mančiaik65
Mažonaik35
Mažučiaik36
Medininkaigst3
Mėmaičiaik-
Naujukaik13
Nausėdaik168
Pasertupisk177
Peldžiaik67
Pemperiaik9
Pėtaraičiaik-
Plokščiaik132
Prūdgalisk22
Rubiniškėk26
Sausdravaik31
Serapinaik24
Smeltėk11
Šlaveitaik124
Šukėk166
Užkylininkaik19
Užparkasiaik14
Vaineikiaik252
Vaineikių Medsėdžiaik20
Želviaik44
Žiogeliaik27
Imbarės apylinkė 3455
Alkask16
Bajoraliaik52
Bargalisk46
Barkeliaik-
Barzdžiaik150
Barzdžių Medsėdžiaik38
Dvaralisk113
Dvarčininkaik9
Erlėnaik412
Gaivališkėk25
Gargždelėk120
Gedgaudžiaik36
Imbarėk113
Jakštaičiaik80
Juodupėnaik383
Kadagynask37
Kalnalisk79
Kalniškiaik2
Kirkšiaik24
Klausgalvaik105
Klausgalvų Medsėdžiaikd2
Klecininkaik42
Laiviaik396
Leliūnaik143
Mažieji Žalimaik11
Narmantaik18
Nerėpaikd16
Pesčiaik50
Rėketėk166
Rokiškėk-
Skaudaliaik130
Šalynaskd30
Šaučikiaik29
Tuzaik211
Urbaičiaik-
Žeimiaik183
Žudgalisk26
Žvainiaik162
Kartenos apylinkė 2331
Abakaik46
Anužiaik47
Balsiškiaik45
Cigonaliaik25
Dauginčiaik215
Drungilaik-
Eitučiaik29
Gaudučiaik68
Gintaraik153
Kalniškiaik138
Kartenamstl1014
Kupšiaik11
Lapgaudžiaik-
Lygnugariškiaik3
Lubiaik196
Lūgnaliaik-
Martynaičiaik88
Peceliaik31
Raštaik-
Sakuočiaik27
Vėlaičiaik64
Žadeikiaik131
Kūlupėnų apylinkė 1947
Asteikiaik156
Aukštkalviaik91
Didieji Žalimaik22
Grabšyčiaik13
Klausgalvų Medsėdžiaikd26
Kūlsodisk83
Kūlupėnaik1012
Nasrėnaik140
Pipiraik44
Prystovaik60
Sauseriaik62
Stropeliaik36
Šalynaskd43
Šatilgalisk54
Tinteliaik105
Kurmaičių apylinkė 2408
Daktaraik37
Daubėnaikd2
Genčaik102
Grykšiaik8
Klibiaik291
Kurmaičiaik474
Padvariaik1085
Pajuodupiaik6
Rubuliaikd2
Ruginiaik-
Slučkaik-
Sungailaik-
Tinteliaik25
Traidžiaik46
Tūbausiaik266
Voveraičiaik64
Laukžemės apylinkė 1484
Aušrakaimisk8
Benaičiaik108
Butingėk17
Degimaik6
Drumulisk33
Kalgraužiaik47
Kiaupiškėskd79
Laukžemėk341
Lendimaik71
Markutiškėsk8
Medomiškiaik145
Medšarkiaik34
Naujoji Įpiltisk91
Pelėkiaik28
Senoji Įpiltisk350
Sūdėnaik78
Žyneliaik40
Rūdaičių apylinkė 3588
Ankštakiaik141
Dimitravask-
Gestautaik16
Kiauleikiaik160
Kretingsodisk791
Kveciaik186
Liepynėk25
Negarbak2
Parąžėk54
Pryšmančiaik293
Rūdaičiaik518
Senkaik28
Tarvydaik191
Užpelkiaik82
Vilimiškėk59
Vydmantaik995
Žibininkaik47
Žalgirio apylinkė 3281
Baubliaik407
Bliūdsukiaik-
Būbeliaik32
Budriaik238
Būdviečiaik21
Bumbuliaik2
Dupulčiaik280
Ėgliškiaik40
Greičiaik2
Jokūbavask374
Kačaičiaik66
Kalno Grikštaik3
Kėkštaik62
Kluonaliaik206
Kukoriškiaik28
Kumponaivs-
Laumalėsk54
Mikoliškiaik97
Mišučiaik17
Nausodisk139
Petreikiaik44
Petrikaičiaik29
Raguviškiaik347
Rubuliaikd243
Skudžiaik6
Slučkaik14
Stančiaivs-
Suktiniaik27
Šašaičiaik44
Šmilkščiaik2
Toliaik64
Utriaik9
Valėnaik177
Žygaik21
Žutautaik175
Žutautų Medsėdžiaik11

Kupiškio rajonas

26075

Kupiškism6539
Subačiusmtg1448
Alizavos apylinkė 1636
Abejutaik53
Akmenėk5
Alizavamstl272
Atžalynask-
Auliškisk4
Bakšėnaik228
Bartašiškisk22
Buožiaik56
Čečiškiaikd6
Dabramisliaik17
Dičiūnaik-
Dvarpelisvs-
Elniškiaik34
Girbučiaik50
Girsteikiaik151
Gliaudeliaik53
Grincagalėk23
Indruliškisk-
Janušiškėsk-
Jasiškisvs9
Juodiniaik23
Kalnagaliaik64
Kalnuočiaik13
Kuokiškisk22
Mantvydaik53
Mirgaik10
Nodiejiškiaikd19
Pagirėk1
Patrakėk15
Petrošiškisk18
Petrukiškisk3
Pilviškiaik14
Prūsagalėk18
Ratautiškisk4
Repeniškisk24
Sabuliškiaik31
Skaistgirysk7
Strošiūnaik9
Šilelisk2
Tekliampolisk5
Tuitaikd2
Uogbalėk3
Urnėniškisk7
Užubaliaik4
Vaideginėk-
Vainiūniškisk91
Viežgaik17
Zasinyčiaik45
Žadeikiaik90
Žiliaik39
Antašavos apylinkė 1778
Antašavamstl205
Astravaik38
Bedaliaik16
Berniūniškiaik11
Besąspariaik8
Daršiškiaik86
Didžprūdžiaik124
Dumbliūnaik21
Duorpiaik89
Gaižiškiaik4
Gikonysk18
Gyvakaraik204
Griciūnaik56
Gumbeliaik13
Juodžlankisk-
Kandriškisk-
Kiaulėdžiaik10
Klingaik31
Kreiveniaik19
Lamatosk3
Likalaukiaik28
Maugaraik20
Ničiūnaik44
Nodiejiškiaikd30
Pabūdysk32
Paliepėliaik5
Paliepiaik18
Radiškisk-
Salamiestismstl200
Stuburaik80
Tebešiūnaik18
Trasykiaik2
Tuitaikd21
Uoginiaik267
Užubaliaik8
Viktariškiaik42
Žekiškiaik3
Žemaitėliaik2
Žižmariškisk2
Aukštupėnų apylinkė 3167
Akmenytėk10
Aleksandrijak100
Aukštupėnaik299
Ažubaliskd5
Ąžuolytėk41
Bagdonysk53
Bikonysk45
Biriečiaik41
Braskuškisk7
Bukėnaik11
Butkūnaik1
Čiovydžiaik37
Čiuladaik2
Didžprūdėliaik65
Drūlėnaik102
Duoniūnaikd3
Dvaramiškisk31
Girvalakiai Ik11
Girvalakiai IIk5
Griauželiškiaik19
Iciūnaik13
Intapaik15
Kauniškisk8
Keršuliškiaik35
Kikonysk48
Kinderiaik80
Kreiveniškiaik7
Kuosėnaik53
Liesnosiosvs2
Mauriniškisk2
Mirabelisk20
Ožkiniaik72
Paberžiaik39
Pajuodupėk42
Paketuriaik107
Palėvenėvs9
Papiliaik118
Pašepetisk44
Pyragiaik138
Plundakaik36
Puponyskd4
Račiupėnaik22
Rėkučiaik18
Skodiniaik65
Slavinčiškisk86
Stičkalnisk36
Svideniaik127
Šalnakandžiaik15
Šepetak532
Šnipeliškisk127
Varniškiaik41
Vėžionysk210
Vilkiškiaik8
Visgiūnaik44
Žeguniaik43
Žiūriškiaik13
Noriūnų apylinkė 2764
Akmeniaik40
Atkočiškiaik31
Aukštaičiaik51
Bajoriškiaikd-
Beržytėvs-
Bitaitisk28
Byčiaik177
Blizgėvs5
Buivėnaik82
Bukonysk8
Čižovkak11
Didžiagraščiaik8
Dūbliškiaik13
Girelėk5
Iganiškisk2
Ivoniškisk6
Jokūbiškisvs-
Juozapavavs10
Karaliūnaik66
Karklynėk24
Kikildžiaik-
Kirdiškisk9
Kukaukavs4
Liutynėk-
Maksvyčiaik61
Mažionysk10
Medinosk-
Mikalauskinėvs-
Morkūniškisk7
Mutkūnaik33
Noriūnaik830
Padegsnysk9
Pakarkliaik29
Palėvenėmstl144
Paliepėvs4
Pamarnakiaik7
Paprūdžiaik92
Pasuosiaik17
Plačeniškiaik13
Ploteliaivs-
Puponyskd178
Račiupėnaik14
Radžiūnaikd6
Ropiškisk8
Rudiliaik418
Siauriaik140
Sidarovkak3
Sineliškiaik-
Smilgiaik71
Steponavavs-
Stirniškiaikd23
Suvainiškisvs5
Šarkiškiaik-
Šatiliškisk3
Šileliškiaivs-
Tylučiaik3
Trinapolisk-
Užubaliaivs-
Vaideginėvs3
Vasalavak12
Vilutiškėsk-
Zabelinėk2
Žvėriaik39
Palėvenėlės apylinkė 1088
Daukučiaik20
Daukutėliaik5
Gindviliaik73
Jutkonysk131
Kunigiškisk16
Laičiaik90
Laukminiškiaik101
Maldiniškisvs4
Mazgeliškisvs-
Miliūnaik43
Pagojėvs-
Palėvenėlėk155
Rudikaik48
Rudikėliaik-
Rukšiškisvs9
Samarskak1
Suvainiaik39
Vilniusk3
Virbališkiaik179
Žaideliaik171
Skapiškio apylinkė 2724
Ažubalisk-
Ažuvadžiaik35
Bajoraik93
Beštupisvs5
Biliūnaik91
Blizgėk2
Bočiupisk3
Breskaik3
Cegelnėvs4
Čivaik3
Čivonysk39
Čypeliaik30
Čypiškiaik6
Dailiūnaik110
Daugiškiaik5
Degintinisvs-
Duoniūnaikd41
Dzivoniškisk3
Eičionysk51
Gabrielavavs-
Girvalakiaik33
Graužiškisvs-
Gūraik10
Jaučiapievisk2
Jokšiaik18
Jokšiškiaik5
Juodeikėliaik2
Juozapavak3
Jurėniškiaik22
Kandrėnaik101
Kandrėnėliaik31
Kepuriaik22
Kepuriškisvs6
Kereliaik36
Kirkėnaik10
Kreipšiaik112
Kreipšiukaik-
Labdiškisk7
Laibiškiaivs7
Laičiaik168
Laukeliaik5
Lazdynupisvs4
Mičiūnaik33
Mikiškiaik21
Mikniškiaik1
Mirabelėlisk8
Misiukiškisk21
Miškonysk42
Mituvak20
Naiviaik217
Narbutaik19
Paliesiskd-
Paupysk-
Pliaunak-
Pocauskaik23
Puponys Ik71
Ramoniškisk-
Skapiškisgst140
Skapiškismstl455
Skapiškisvs37
Slabadak14
Staniuliškisvs4
Stukaik9
Stukonysk14
Šileikiškisk6
Šimiškiaik17
Šiurpiškiaikd4
Švedukalnisk39
Tatkonysk107
Topolisvs13
Totoriaik45
Tviraik58
Vaduvosk25
Vainiškiaik32
Valeikiškisvs-
Vengriškisvs7
Vergučiaik9
Vėželiaik40
Vilniusk3
Viluiniaik2
Žardeliškiaivs26
Žiogaivs14
Subačiaus apylinkė 1869
Akmeniaik-
Bagdoniškiaik9
Bajoriškiaikd18
Baronaik3
Bražiškiai Ik5
Bražiškiai IIk6
Budrionysk31
Butrimaik16
Čečeliaik39
Čirpiškisk-
Dvariškiaivs10
Girelėk-
Girėnaik38
Gražiškiaik8
Gudgalyskd10
Ilčiūnaik28
Ilgučiaik17
Jauniūnaik17
Kantrimiškiskd10
Kumpiniškisk9
Kumponiškisk7
Kunčiaik18
Liaukiškiaik-
Lukonysk157
Masilioniškisk9
Miliūnaik158
Oniūnaik53
Padembisk14
Pagirėk10
Pamarnakiai Ik5
Pamarnakiai IIk23
Paryžėk13
Pasubatėk6
Paviešintysk36
Radžiūnaikd44
Raugališkisk3
Rudiškiaik8
Skverbaik121
Smėlinkak27
Stirniškiaikd57
Stračniaik51
Subačiusmstl347
Subačiusvs19
Šalteniaik18
Šaukliškiaik50
Šiaudiniaik17
Terpeikiaik99
Upiaik-
Valakaik37
Varaniškiaik121
Vėveliškisk5
Vigodkak7
Vivuliaik12
Zalietiškiaivs2
Žviliūnaikd4
Žvirblionysk37
Šimonių apylinkė 3062
Abručiovkak4
Adomynėk168
Adukiškisvs2
Aluotosk70
Apirbaik6
Ažubaliai Ik2
Ažubaliai IIk11
Ažusieniaik-
Bagdonavak6
Bartešiškėsk7
Beregiaik51
Brakniaik6
Bugailiškiaik85
Butėnaik77
Butkūnaik25
Čvikliaik12
Dapšiaik31
Darabynasvs-
Daukaik13
Druskiaik63
Gaigaliaik82
Galsiškiaik15
Gegužiniaik40
Geiminiaik27
Grubosk3
Inkliuzaik23
Juodlaukysk6
Juodpėnaik201
Juodžiūnaik118
Jurgeliškiaik19
Jurgiškis Ik-
Jurgiškis IIk-
Jurkštaik24
Kairiaik6
Kalnelisk12
Karaliūniškisk11
Keginiaik93
Kepurynėk5
Kinderiaik9
Kurapkiškiaik6
Labeikiaik2
Lanauskaik16
Laukesak3
Linkiškiaik40
Lipkiškėsk7
Lukošiškisk8
Malvinavak2
Margavonėk23
Margėsk-
Mazgeliškiaik2
Mieleikiškisk-
Mieliūnaik122
Mielošiaik10
Migonysk189
Miškinėliaik11
Naujikaik34
Nociūnaik91
Obonysk42
Pagojėk3
Paižinysk19
Pajuodbalysk5
Paliesiskd4
Papušėk1
Pelyšiaik100
Piūklaik4
Pukniaik13
Punkiškiaik43
Puodžiukiškiaik10
Puodžiuliškisvs2
Puožask22
Puponys IIk26
Pūstelninkaik8
Puzionėliaik20
Puzionysk20
Raukštonysk37
Razripkavs-
Rozalimask7
Ruzgaik43
Sokonysk39
Starkonysk21
Šapalaik16
Šereliaik7
Šernupysk15
Šetekšnosk6
Šileikiaik17
Šimonėliaik5
Šimonysmstl417
Tumasonysk46
Uldukiaik6
Uogšilysk25
Vairiškiaik14
Varneliškiaivs-
Vėderiškiaik30
Vidugiriaik8
Vilviškiaik2
Visbaraik8
Vodonysk45
Žeimiaik7

Lazdijų rajonas

38659

Lazdijaim4634
Veisiejaim1843
Abarauskų apylinkė 1585
Abarauskaik41
Ančiosk10
Barčiaik212
Barteliaik21
Bertašiūnaik47
Dumbliauskaikd14
Dvarčiškėk45
Ilgininkaik45
Jančiuliaikd7
Juškonysk117
Kailiniaik97
Kuolonysk46
Menciškėkd39
Mikalinak26
Murgeliaik1
Neliubonysk41
Norkūnaik2
Novartiškėk3
Paliepisk83
Pšeimak4
Radvilonyskd109
Salučiaik22
Senkonysk90
Smališkėk25
Snaigynask29
Šapuraik77
Šilainėk1
Šutronysk34
Vainiūnaik97
Valančiūnaik18
Valentaikd10
Viktarinask172
Būdviečio apylinkė 2001
Aštrioji Kirsnak184
Bielėnaik57
Bilvyčiaik26
Būdvietisk232
Bulotiškėk61
Dainavėlėk82
Derviniaik92
Dzūkaik152
Filicijanavask3
Gurčiškėk15
Inkištaik1
Jaseniaukak25
Jukneliškėk235
Kelmaičiaik29
Kybartaik24
Mastaukak3
Natalinak13
Pagrūdaik41
Paliūnaik143
Papartėliaik135
Strumbagalvėk165
Varnakampisk7
Vidzgailiaik132
Vilkakarčemėk1
Vilkinyčiak5
Vingrėnaik66
Virbalaik57
Vosyliškėk-
Zelionkak15
Kapčiamiesčio apylinkė 1925
Alekniškiaik19
Bugiedak91
Burbaik21
Dumbliauskaikd12
Gerveliaik2
Gryckavask2
Gulbiniškėk37
Ivoškaik59
Jančiuliaikd39
Jezdas (Lazdijai)k8
Kalviaik40
Kapčiamiestismstl744
Kareivonysk37
Kauknorisk2
Kuodžiaik7
Macevičiaik14
Mėčiūnaik102
Menciškėkd19
Mikališkėk41
Nasūtaik24
Navikaik16
Padumbliaik76
Palačionysk14
Paulenkak2
Paveisininkaik72
Pertakask15
Purviniaik17
Semoškaik46
Simaniškėk10
Sirguškėk19
Stalaik11
Subačiaik13
Sventijanskask27
Vainežerisk47
Valentaikd61
Varviškėk139
Volskaik7
Žmirklėsk13
Krosnos apylinkė 1428
Birsčiaik180
Grabaukak60
Krasenkak41
Krosnamstl404
Naujavalakiaik40
Olendraik6
Pėdiškiaik48
Ramanavask204
Saltininkaik90
Tūriškiaik70
Vartaik230
Vytautiškėk55
Kučiūnų apylinkė 1077
Akmeniaik210
Aradninkaik18
Briniaik31
Kalėdiškiaik20
Kaženiaik62
Kučiūnaik234
Miškiniaik293
Pazapsiaik102
Pieniuočėk5
Puodžiškėk54
Saločiaivs12
Sapiegiškiaik34
Zelionkak2
Lazdijų apylinkė 2836
Agariniaik76
Akmeniaik14
Aukštakalniaik79
Avižonysk75
Bajoriškiaik41
Beviršiaik13
Būdak7
Buktak6
Buniškiaik108
Burbiškiaik17
Dyviliškiaik140
Dumblisk79
Elzbietinavs-
Galiniaik49
Gilbietisk9
Giraitėliaik14
Grikapalisk34
Janaslavask13
Jaseniaukak5
Juozapavask9
Jurčiūnaik67
Kaimeliaik23
Kasteletiškėk6
Katkiškėk20
Kirtiliškėk40
Klapotkėk3
Kukliaik249
Lazdijaik271
Leonardavask22
Marčiukonysk29
Nekrūnaik17
Nemajūnaik281
Neravaik153
Neravėliaik5
Padumbliaik44
Panarvėk105
Papalazdijai Ik31
Papalazdijai IIk4
Puodžiaik4
Salosk125
Stankūnaik15
Šadžiūnaik31
Šulneliaik52
Šventežerisk15
Tarnaukak11
Udininkaik38
Vieštartaik117
Žemaitkiemisk270
Leipalingio apylinkė 5919
Baltašiškėk209
Baltoji Ančiak2
Barzdžiūnaik118
Beržiniaik68
Butelionysk2
Cimaniūnaik109
Černiauskaik29
Čivonyskd41
Degėsiaik40
Didžiasalisk178
Diržaik70
Drapaliaik47
Druskininkėliaik48
Dubraviškėsk5
Dulgininkaik38
Gailiūnaik311
Gerdašiaik59
Guobiniaik113
Guronysk18
Jakonysk10
Janavask12
Jovaišiaik252
Kamorūnaik107
Karalinavasvs2
Kaziuliaik55
Krivonysk41
Leipalingismstl1631
Liepiškiaik65
Lipliūnaik91
Margaik6
Mažonysk81
Miciūnaik41
Mizaraik60
Paliūnaik73
Panemunėk64
Paseirėk27
Pateraik36
Purviškėk2
Radvilonyskd42
Raudonikiaik27
Ricieliaik264
Ringėliškėk36
Sakniavak42
Saltoniškėk49
Savanoriaik99
Smarliūnaik118
Snaigupėk139
Stračiūnaik182
Sventijanskask6
Šadžiūnaik142
Šaulėnaik32
Taikūnaik25
Tautėnaik29
Vaikšnoriškėk7
Varnėnaik237
Veršiaik43
Vileikiaik19
Vilkanastraik55
Vilkininkaik109
Voveryskd8
Zasčiūniškėk15
Žvikeliaik33
Noragėlių apylinkė 1995
Buciniškėk21
Dubravaik23
Ginčionysk107
Gudonysk201
Juozapavičiaik123
Krikštonysk400
Kučiuliškėk4
Makariškėk16
Mangarotask36
Mankūnėliaik174
Noragėliaik200
Onciškiaik83
Raičiaik72
Seiliūnaik233
Seirijočiaik182
Šlapikaik6
Vosbūčiaik87
Žilvičiaik27
Seirijų apylinkė 3095
Baraučiškėk12
Barčiūnaik42
Bestraigiškėk12
Buckūnaikd162
Bukaučaik83
Cibūliaik17
Cijūniškėk56
Gervėnaik210
Kudrėnėliaik33
Lapšiusk176
Linksmojik25
Meteliaik380
Mockonysk33
Oktak40
Paserninkaik186
Pošniak66
Raganiškėk26
Rusonysk104
Seirijaimstl1088
Seirijų Laukaik91
Statiškėk47
Šilaičiaik19
Vainiūnaik187
Šeštokų apylinkė 3059
Bagatėliusk21
Balabostėk4
Baravak19
Beviršiaik33
Birutak36
Bludiškiaik13
Būdak3
Čėsniškėk4
Delnicak38
Delnickaik27
Didžioji Kirsnak176
Egliškiaik23
Elveriškėk10
Gembašilisk28
Gudeliškėk50
Gumbeliaik21
Karkliniškėk3
Karužaik187
Keistutiškėk3
Kelmynaik12
Kirsnelėk100
Krosnėnaik103
Lopiškiaik26
Maišymaik83
Makaučiškėk23
Mikniškiaik191
Naujoji Kirsnak228
Neravaik17
Pakirsniaik66
Rimietisk13
Roliaik86
Rudaminamstl367
Skaistučiaik31
Smalininkaik16
Šeštokaimstl868
Šilėnaik35
Švedakampisk11
Tautrimaik84
Šlavantų apylinkė 2142
Akuočiaik102
Aleksiejiškėk38
Avižieniaik274
Babraik122
Bagdononysk155
Bajoriškėk2
Buteliūnaik123
Demeniškiaik95
Gegutėk60
Graužaik18
Jonkiškėk12
Kanaukaik10
Mikabaliaik117
Nakrūniškėk47
Naujasodisk16
Paliūnaik89
Paročkėk11
Ročkiaik153
Spartaik75
Straigiaikd95
Straigiškėk48
Sutrėkd11
Šlavantaik85
Vabaliūnaik20
Vaickūniškėk83
Žagariaik281
Šventežerio apylinkė 1494
Babraik73
Burakavask68
Ežerėliaik90
Janėnaik194
Mikyčiaik458
Prapuntaik86
Raistaik9
Sabinavaskd8
Straigiaikd9
Sutrėkd6
Šventežerismstl478
Žališkėk15
Teizų apylinkė 2400
Babrauninkaik77
Bakšiaik18
Barčiaik177
Giraitėk125
Gurčiškėk24
Kamenkak66
Kurdimakščiaik33
Lozarkak8
Marinkak4
Murgaik10
Padusysk52
Papečiaik107
Petravičiaik89
Prelomčiškėk51
Prygak92
Randiškėk65
Rimietisk14
Sabinavaskd22
Seimeniškiaik136
Skovagaliaik69
Staidaraik59
Staigūnaik33
Stebuliaik186
Teizaik314
Teizininkaik147
Vaideliotaik18
Verstaminaik340
Zebrėnaik50
Znicak14
Veisiejų apylinkė 1226
Bebraik2
Čivonyskd72
Dainaviškiaik125
Galstaik38
Gudeliaik129
Kalveliaik118
Klepočiaik147
Laibagaliaik95
Paveisiejaik81
Petroškaik203
Rūdak31
Stankūnaik31
Vytautaik154

Mažeikių rajonas

47918

Mažeikiaim26101
Sedam1802
Laižuvos apylinkė 1265
Auksūdysk398
Barystėsk15
Dargiaikd2
Duobgiriaik8
Kalniškiaik18
Laižuvamstl477
Lendriškiaik33
Pakliaupisk32
Palaižupėk23
Purpliaik155
Stumbraik102
Varninėk2
Mažeikių apylinkė 1575
Antanavak26
Auksūdysgst22
Dargiaikd154
Gargždaik28
Krakiaik556
Maigaik28
Miliaik37
Naikiaik155
Purvėnaik278
Sovaičiaik93
Urvikiaikd32
Žiogaičiaik166
Reivyčių apylinkė 2741
Buknaičiaik351
Dargiaikd12
Fermak35
Kabaldikaik26
Kalnėnaikd32
Kirkaik25
Knabikaik133
Kurmaičiaikd6
Kušlėnaik99
Leckavamstl253
Mantvydaik63
Miškėnaik10
Reivyčiaik1218
Troškučiaikd14
Tulnikiaik158
Urvikiaikd306
Ruzgų apylinkė 3367
Bataičiaik32
Bučiškėk17
Bugeniaik306
Bukančiaik61
Dapšiaik100
Dautaraik103
Giniočiaik14
Griežėk35
Juodeikėliaik118
Juodeikiaik158
Kalnėnaikd174
Kentaučiaik62
Kiminiškėk9
Kugiaik86
Kukiaik41
Kuodžiaik45
Kurmaičiaikd23
Liepkalnėk7
Linksnakiaik35
Liūdėnaik22
Milteniaik6
Obeliškiaik48
Padarbaik10
Palūšėk9
Parakalnisk37
Pikeliaimstl405
Pocaičiaik31
Pumpuraik112
Repšiaik41
Ritinėk292
Ruzgaik287
Strygalėk13
Sudintaik50
Šeiriaik30
Troškučiaikd83
Ukrinaik414
Zastaučiaik28
Žibininkaik23
Sedos apylinkė 1870
Arvydiškėk82
Beržėnaik27
Dagiaik229
Domėnaik50
Dūmaičiaik41
Greiciaik-
Kalnijosk251
Ketūnaikd11
Kuisiaik29
Kulšėnaik108
Nausodėk118
Pabradumėk65
Padvarninkaik69
Paežerėk47
Pagardėk144
Pasruojėkd12
Rimoliaik19
Rubikaliaik13
Tiškaik51
Uikiaik41
Užežerėk341
Žadeikiaik122
Šerkšnėnų apylinkė 2340
Andriekaik-
Balėnėliaikd1
Daciaik12
Girkaliaik22
Gudiškėk12
Kalniškiaik49
Ketūnaikd79
Kirkliaik22
Lėlaičiaik30
Mantvydžiaik38
Mažaičiaik13
Padagaik1
Pašerkšnėk92
Plinkšėsk379
Račiaik112
Rubikaik198
Rupėkiaik46
Skuodiškiaik216
Šerkšnėnaik404
Užpelkiaik23
Žemalėk591
Tirkšlių apylinkė 4359
Balėnosk596
Bružaik114
Daubariaik172
Gauryliaik105
Geidžiaik258
Jautakiaik30
Jonaičiaik6
Kruciaik68
Lėlaičiaik54
Lėteniaik213
Medžialenkėk91
Meinoriaik8
Nausodėk-
Paventėk26
Pievėnaik279
Plėnakiaik123
Spurganaik224
Tirkšliaimstl1521
Užlieknėk440
Voveriaik31
Židikų apylinkė 2498
Asteikiaik26
Butikiaik101
Dingailaik56
Grūstėkd166
Kražiškiaik37
Liūliškiaik139
Mažaičiaik33
Pakvistisk11
Paviliotėk135
Petraičiaikd92
Račaliaik232
Renavask174
Senmiestėk144
Skėriaik103
Sugaudžiaik42
Šiliaik48
Tvaskučiaik97
Vadagiaik280
Viliotėk5
Židikaimstl577

Molėtų rajonas

30857

Molėtaim5493
Alantos apylinkė 2490
Adomiškėlisvs32
Adomiškisk10
Alantak135
Alantamstl479
Alantėlėvs9
Antakščiaik98
Antaliežiaik76
Avilčiaik52
Ažubaliaik6
Ažuprūdžiaik4
Ąžuolijak2
Bajoraik15
Bareikiaik65
Bučiškiaik3
Buržilaik39
Cezariškisk13
Dauniškiaik3
Debeikiaik38
Degsniaik11
Drobiškiaik-
Duobiniaik7
Duobytėk11
Gaidamoniaik21
Gaigalaik30
Galiniaik23
Gegužinėvs2
Išdegavs2
Jauraik16
Juodiškiaik10
Juotiškėsk11
Juozapavak9
Jurgiškisvs5
Kadariškėsk4
Kadūnaik2
Kameniškisk7
Karalinavak49
Karališkėsk14
Kazlaik65
Kuoliškisk-
Liesėnaik-
Liobiškiaik12
Mackėnaikd8
Maišiakulėk24
Marcelinak11
Meilelėk17
Motiejūnaikd50
Naujasodisk362
Padvarniaik24
Pagiriaik10
Pagojysvs2
Pakryžėk12
Pasuojėk1
Patiltėvs3
Pavirinčiaik48
Piešiškėsk52
Rasokalnisk2
Runionysk143
Salosvs2
Semeniškisk17
Semenuvkak6
Sidabrinėvs-
Sikariškiaik14
Sikūniaik18
Skritakalnisvs4
Spuliaik11
Svobiškėlisk31
Svobiškisk57
Šemetiškiaik17
Šilelisk6
Šilinkak30
Tiesiūniškiaik22
Tijūniškisk17
Trakaskd-
Triberžiaik2
Uosipiaik9
Užliesėnisk-
Vaikšniūnaik19
Varnasalisvs1
Vastapaik29
Vildžiūniškisk-
Vilniškisk7
Zapijuvkak12
Arnionių apylinkė 1293
Andrulėnaik34
Antakalnisk22
Arnionys Ik242
Arnionys IIk183
Ažupravalisk34
Bijūnaik54
Giraitė Ivs9
Giraitė IIvs2
Giriniaik37
Giriniaivs2
Grybėnaik11
Gruodiškiaik16
Gureliaik27
Jakūbėniškiaik14
Juodenėnaik22
Maldžiūnaik46
Mažuliaik25
Medeikiaik37
Novosiolkavs-
Pakapėvs3
Paprūdėk25
Pavandenėk33
Poliesėk12
Pūkeniškiaik17
Rapėjaik37
Skardžiaik26
Slabadak28
Sliūzaivs3
Surgėnaik56
Šakališkėsk55
Šlapabalėvs-
Šlavinak13
Šlavinkavs1
Vidugirisk40
Žaugėdaik97
Žaugeniškiaik26
Žvėrynasvs4
Balninkų apylinkė 1515
Antamakiaik24
Antanavak2
Antanuvkak2
Aparaik9
Austranijak2
Balninkaimstl571
Balninkėliaik11
Čereškosk38
Dapkūniškiaik221
Dapulšisk6
Dvarniškisk2
Galaik15
Galubovkak3
Gėliogaliaik107
Juodpurviaik15
Juozapuvkak-
Kampaik5
Kazokiškiaik-
Kibildžiaik25
Krūmiškiaik22
Kuliabridak1
Labeliaik14
Lagesiaik-
Laumenkak-
Libertavak24
Pabaldonėk14
Pabaraikd8
Paberžėk6
Padvarninkaik-
Pagirėlėk2
Pagojaik4
Pagrindak9
Pakeršiaik5
Papiškiaik22
Paraisčiaik5
Perkaliaik113
Petrikiškiaik21
Pusvaškiaik1
Raudoklėk10
Rūtėnaik24
Skerdimaik9
Ščiurysk7
Šileliaik2
Trakaik16
Upeliškiskd-
Valiaik12
Vališkiaik14
Vanaginėk17
Vengriaik21
Verėjimaik3
Zapaškak40
Zapolėk11
Čiulėnų apylinkė 1623
Aidiečiaik36
Aigėlaik5
Aiteradak7
Akmeniaik84
Alksniapievisk-
Anomislisk30
Antamalkėstėk8
Bimbiriaik36
Bimbiriškėsk-
Čiulėnaik60
Damošiškėsk19
Drąsėnaik80
Gaidalaučiznak-
Gaidžiaik28
Garneliškėsk7
Gečiaikd9
Gečionysk2
Geležninkaik1
Giliosiosk5
Graužėvs1
Inketriaivs-
Ivankosk7
Janaukak31
Janušiškėsk5
Juodėnaik107
Kabeliaik15
Kėveliaik25
Krivitiškiaik1
Kuliniaik4
Kulionysk49
Kumelynėk3
Levaniškiaik176
Mieliūnaik24
Mindučiaik72
Navasiolkak3
Oželiškėsk3
Padkamariaik12
Padumblėk5
Painketriaik8
Pakubėtiškiai Ik27
Pakubėtiškiai IIk14
Pamalkėstėk-
Pašeikisk4
Pavarnynėsk8
Pikietkavs2
Purvėnaik43
Raudonėlėk6
Rudiliaik61
Saladiškėsk6
Sanklodiškėsk11
Sklėriškėk2
Sližiškiaik3
Smėlinkavs16
Smilgiaivs2
Stirniaik4
Strakėnaik62
Stroliškiaivs1
Šaltupysk10
Šeikiaik13
Taitiškėsk13
Toliejaik310
Užsienisk9
Varniškiaik9
Vyšnelėsk4
Zagurtiškėsk15
Dubingių apylinkė 1848
Abramaučiznavs-
Adomaitiškiaik5
Antanavavs3
Arabijavs7
Arliškiaik8
Barkuškiaik2
Bijutiškisk189
Brazdoniškiaivs6
Ciūniškiaik118
Čečerviškiaik5
Čimbaraik14
Dailidiškiaik34
Degsnėk3
Didžiokaik46
Diskavavs2
Drąsiaik42
Dubingiaik13
Dubingiaimstl204
Galiniaik10
Gasparėnaik11
Gaveikiaik14
Giraičiaik71
Gracidkalniaivs-
Gramiškiaik5
Graužinkavs2
Grinkliškiaik15
Grybiškiaik24
Gudeikiaik28
Gurakalnėk4
Gurniaik5
Guroniaivs5
Jasiuliškiaik9
Jasiūniškiaik29
Jurkiškisvs4
Kamastak9
Kartuvėlėvs2
Kieriškiaivs10
Kliukaik27
Kmeliaukakd6
Kovaičiaik22
Krasnogurkak3
Kreiviškiaikd55
Kulundžiaik33
Kuriškiaik14
Kužaik6
Labotiškiaik19
Laumikoniaik51
Lauryniškiaivs1
Liudgardavs4
Markeliškiaivs11
Marozaukak39
Melužiaik2
Miežoniaik59
Mikališkiaik9
Murališkiaik80
Namališkiaik3
Pajaurėk9
Paspieškak3
Piktaraistisk9
Pilviškiaivs9
Pivoriūnaik31
Platiškiaivs-
Radžiūnaik19
Raskaučiznavs-
Raznatolkaik14
Roputėnaikd2
Rudokaik31
Sabaliankavs8
Sarališkiaivs11
Skauroniškiaik5
Skorenikaik13
Skroblynaik5
Smailiaik70
Šakimask4
Šaukšteliškiaik-
Šiupieniškiaik13
Trumpakojaik11
Tumenčiznak10
Turliškiaik20
Užugiriaik10
Varniškiai Ivs9
Varniškiai IIvs8
Vėdaraik29
Verbyliškiaivs9
Vieversiaik6
Vilkaraisčiaik1
Voroniaik46
Zaberžak3
Žalktynėk28
Želiškiaivs-
Giedraičių apylinkė 3531
Abramaučiznak4
Akmenkak5
Aleksandriškiaik16
Alkak4
Ambraziškiaik205
Antajuodžiaik25
Antapusnėk22
Aukštinėvs7
Baravykynėk6
Baskaik18
Bekešiaik6
Bekupėk203
Bilšiaik9
Bilšiaivs2
Bitėnaikd26
Buzaičiaik12
Čivyliaik34
Daubariškiaik23
Daujočiaik37
Dienavagiai Ik27
Dienavagiai IIk22
Dūdėnaik36
Dunduliaik23
Gailiškiaik3
Gailiūnaik31
Gajuvkavs-
Galinavavs6
Gerčiukaik2
Giedraičiaimstl811
Giedraičiaivs3
Gižiaik8
Granicak9
Gubesak8
Gubesavs1
Gudonysk1
Jančiūraik23
Jauraik13
Juozapavak2
Juozapuvkak6
Kalnaik11
Kalniškiaik20
Kamaraučiznak14
Karkažiškiaik46
Karklynėk4
Karužalaukisk7
Kazliškėliaik12
Kazliškiaik18
Kojeliškiaik16
Kopūstiškiaik8
Kraujaleidžiaik113
Kupriškiaik21
Kuveniaik37
Latviaik6
Laumėnaik16
Ledamušiaik3
Liesuvkak2
Linučiaivs4
Lyginiaik6
Marguoliaik18
Martyniškiaik26
Masiuliškiaik6
Medinaik11
Miškiniaik37
Miškiniai Ivs5
Miškiniai IIvs1
Mūravankak7
Navynavs2
Ožkiniaik29
Padvariaik31
Padvarysk43
Paežeriaik6
Papiškiaik67
Pašilėvs16
Pašiliaik37
Pikietak5
Piliakiemiaik96
Pusnėk131
Pušalotai Ik15
Pušalotai IIk58
Račiškiaik11
Raktariškiaik11
Raupiškiskd4
Ridvoniškiaik17
Ringeliaik14
Sadauskaik13
Sičiūnaik37
Skrebuliaik53
Smėlinkak9
Sniegiškiaik1
Stalėriškiaik20
Staškūnaik37
Suvalkynėk12
Šakališkiaik9
Šaltabarščiaik1
Šalteniaik5
Šaltupysk6
Šareikiškiaik24
Šarkiškiaik11
Šešuoliaik28
Šiaudiškiaik21
Šiaudžiaik40
Šilavs4
Šiupieniaik37
Taukeliaik7
Ūlyčėlėk31
Vaičeliaik21
Vaikučiaik2
Varijatkak20
Verbylaik10
Veseluvkavs-
Vigadkavs5
Vileikiškisvs7
Vitiškėsk3
Vyteikiaik6
Zanėnaik90
Zdoniškiaik10
Žalvariaik141
Žvangučiai Ik16
Žvangučiai IIk5
Žvirbliškėsk7
Žvyrinkavs15
Inturkės apylinkė 1635
Aleniškėsk2
Andrašiūnaik30
Antagaluonėk26
Arielynėvs2
Ažuožeriaik55
Balčėnaik16
Bambėnaik39
Bambėniškėk3
Barutiškiaik13
Bebrusaik16
Bebrusėliaik1
Beinašilisk6
Beržinėvs1
Bučeliškėk13
Butkaučiznak19
Čimbariškiaik18
Dagūniškėsk3
Daujotiškėk17
Dolnicak-
Gališkėsk10
Goliaik11
Grabniokask10
Gugialaukisk8
Inturkėk261
Iždagaivs4
Juršiškėsk9
Kačergaik54
Kamužėvs2
Kaušiniaik34
Keršėniškėk31
Kertuojak23
Kozelaukak8
Kuolakasiaik14
Laputėnaik52
Liešiškėsk26
Lukštinkak4
Maciūniškėsk9
Mackonysk41
Malinaučizna Ik3
Malinaučizna IIk5
Manatonaik23
Maniškėsk9
Mateliaik3
Miežonysk59
Migdoliškėsk5
Milašiškėsk6
Noreikiškėsk17
Pabebrusėk8
Pagaluonėk88
Pagojėvs2
Pakrovaik24
Palakajysk5
Papiškiaik40
Pavašuokysk6
Putriškėsk8
Rabinaukak3
Raukučiaik20
Rudesak16
Rudesėlėk1
Rutonysk41
Sadaimiaik6
Sadaniškiaik14
Sikariškiaik5
Simančiaik44
Sklėriškėsk7
Skroblynaik18
Stanuliškėsk6
Straškūniškėsk2
Suduikiaik1
Surguškėk6
Ščiurysvs3
Šniūraik6
Trandiškėsk25
Utiškiaik5
Vaikštėnaik59
Varlynėk17
Vengelkavs3
Verkiaivs2
Vitiškėsk3
Vymančiaik10
Vyžiniaik69
Zamokėliaik22
Žalėniškisk6
Žankiškiaivs3
Žvirbliškėsk10
Joniškio apylinkė 2429
Alkak5
Alkūnaik32
Alkūniškiaik16
Antašventėk28
Ažulankak8
Babačiznak17
Baluošavs5
Barkeliškiai Ik28
Barkeliškiai IIk20
Bendžiukaik51
Bimbiškiaik10
Binkūnaik30
Bulaučiznak27
Burnėnaik76
Cegelnėvs4
Čistaborak15
Dagiškėsk16
Dailidėsk63
Damačiznak3
Didžialaukisk8
Dirvonaivs2
Dirvoniškės Ik4
Dirvoniškės IIk19
Dūdanosiaik56
Egiptask3
Gačkiškiaik62
Gaižiūnaik48
Garšvėnaik18
Graužiniaik72
Grubiškiaik9
Ivoniškiaivs2
Januškosk7
Jaunakampisk6
Joniškismstl317
Jotoniškiaik8
Jukniškiaik42
Juodažeimiaik10
Jutonysk53
Kačiūniškiaik41
Karalinavak8
Kertadalėk31
Keruliaik39
Kruopinėvs4
Kūmonysk38
Kupeliškisvs4
Labaišiškiaivs4
Lakagiriaik30
Laukininkaik38
Liepeliškiaik10
Malūnėlisk13
Matelėnaik14
Medinaik11
Meškalydimisk18
Mikalojiškisk40
Našiškiaik3
Naujasodžiaik43
Nikajavs8
Orališkiaivs5
Ožkiniaivs7
Paąžuoliaik40
Pakamanysk15
Palepšiškiaik5
Paliepiaik22
Pašulniškiaik42
Patilčiaivs9
Pažvėrinėk6
Pikčiūniškiaik11
Plerniškiaivs1
Raklėniškisk7
Rasteniškiaik8
Raubiškiaik31
Sadaimiaivs2
Savidėnaik99
Sosnuvkavs5
Spačiūniškiaik3
Stebuliaik32
Stebuliškiaik16
Steponiškiaik1
Suduikiaik33
Surguškiaik4
Sutrėnaik26
Šaukšteliškiaik12
Trakaik8
Traniškiaik22
Ūtak122
Užtilčiaik40
Vilkaraisčiaik10
Vilpiškiaik6
Vyžiniaik7
Zabalinak67
Žeimeliaik12
Žeimiaik51
Žydavainiaik45
Luokesos apylinkė 2056
Adomaitiškiaivs19
Aktapolisk15
Alksniškėsk14
Antailgisk4
Antanavak2
Antapuntėk12
Antapusnėk10
Ažubaliaik220
Ažuluokesak19
Ažušiliaivs4
Bajoraik59
Bebrusaik36
Bitėnaikd16
Degsnėk10
Druskiaikd-
Gojusk25
Golbak24
Grabastavs2
Gulbinėk9
Gundavak11
Inketriaik21
Janaukak4
Jauros Ik39
Jauros IIk12
Juškeliaik9
Kairionysk54
Kaližaik29
Kampaik18
Kanapelkak113
Kaulakiaik10
Kavalniškiaik25
Kazimieravak13
Kazokaik14
Kijėliaik147
Kirneilėk47
Kmeliaukakd14
Kreiviškiaikd11
Lėliaik30
Leliūnaik45
Luokesak65
Miškiškiai Ik7
Miškiškiai IIk53
Naraginėk14
Paduobužėk7
Pakryžėk10
Palukštinėvs5
Paluokesak32
Papuntėk7
Pašilėk24
Paškonysk22
Pavarnynėsk16
Pečiuliaik30
Promislavak16
Pumpuriškėk1
Raupiškiskd29
Rimučiaik72
Roputėnaikd4
Sarakiškiaik18
Smilgiškiaik20
Sodėnaik70
Svistapolisk19
Šaukšteliškiaik12
Ščiuriškiaik5
Šeikiškėvs12
Šimėnaik12
Tvarkaik-
Vėželiaivs1
Vilijočiaik85
Vilkiškėsk30
Žankiškiaik7
Žiediškėk15
Žiediškėlėk3
Žiūraik167
Mindūnų apylinkė 1216
Alnėk10
Andrioniškisk18
Antadūrėvs5
Antalakajak29
Antatiškėsk41
Apkartaik6
Aukštuoliaik13
Aveliškėsk16
Ažuraisčiaik5
Braškiškėsk3
Budriškėsk11
Cezariškiaik17
Čiulaik46
Gailiušiaik32
Gradniškėsk2
Grūsisk11
Janiškiaik21
Juočiaik49
Juodakampisvs3
Juodiškėsk7
Kamužėvs2
Kašelinėk8
Kemetiškiaik83
Kraujeliaik31
Likiškisk24
Malkėstask7
Miliaik1
Mindūnaik168
Novasodaik-
Obelynėk5
Paąžuoliaik35
Padumblėk9
Padvarniaik17
Pagojaik1
Papūgžlynėk7
Parašėk10
Pastovėlisk11
Pašekščiaik26
Patramėk-
Poviliškisvs1
Pušynaik5
Rašavs7
Rašelėk-
Saliniškisvs1
Skinderiškėk8
Sklėriškėvs3
Spaskosk14
Stacijavak41
Stirnelėvs4
Stirniaik28
Strižaučiškėk16
Stroliškiaik22
Šeštokiškėsk68
Šiurpiškėsvs2
Šnieriškėlėsk1
Šnieriškėsk53
Ustronisk2
Vaivadiškėsk10
Vanagiškėsk5
Vidugirisk12
Zamokaik64
Žagaraik3
Žičkaik31
Žičkeliaik16
Žiežuliaik2
Žvaigždžiakalnisk7
Paąžuolių apylinkė 1290
Agatavak1
Aklušėk87
Alantėlėk12
Aleksandravavs-
Antanavak4
Ažuožeriaik6
Baruvkak-
Dovydiškisvs-
Gabrieliškisvs5
Gilužiaik74
Girsteitiškisk189
Glembuvkavs6
Gruodžiaik42
Janonysk39
Jaruliškisk2
Juodiškisk23
Kalviaik45
Karališkisvs1
Kazimieravak16
Klabiniaik141
Kuktiškisvs2
Laičiaik163
Mediniškiaik13
Migiškiaik26
Mokyliaik24
Narušiškisk8
Paąžuoliaik25
Pabaldiškisk16
Pabaraikd18
Pagulbisk4
Paraudinėvs11
Petruvkak8
Pikietkak4
Sedūniškisk7
Smėlinkak6
Spragilaik10
Svetlavak5
Šmotiškisk12
Šunakojaik79
Tomiluvkak24
Trumponysk77
Ukrainkavs-
Upeliškiskd9
Valentinavavs3
Viktoriškisvs6
Zatiškisvs3
Želtiškiaik8
Žygeliškisk26
Suginčių apylinkė 3011
Adomiškisk3
Ančėnaik73
Antaninavak4
Antaniškisvs-
Antaraisčiaik5
Antatriberžisk11
Apankiškiaik4
Aušravs2
Babilninkaik24
Baltišiusk9
Baruvkak10
Branišavavs3
Briedinėk2
Bryliškėsk16
Bugališkisk1
Čivyliaik88
Daniškiaik21
Doteniaik11
Dovainiškisk5
Dubelkak-
Emelinavak18
Ežerysk16
Ferdantavak4
Gaidiškėsk-
Galiniaivs3
Galiniškisk11
Gečiaikd21
Gimtynėsk9
Graužupysk8
Grybauskaik18
Gruobliusvs2
Gudeliaik51
Guntiškisk22
Joneikiškėsk6
Juodapurvisk-
Juodasalėsk12
Juodiškiaivs3
Juozapavak10
Kampaik20
Kaniūkaik141
Kapanauzak15
Karveliškisk20
Kašeikiaik67
Kazariezak4
Kazimieravak1
Kelpiškėsvs3
Keriobliškisk23
Klimotiškisk8
Krakiškėsk1
Krivičiaik3
Kunigiškisk4
Laukagalisk3
Lisagurkavs5
Lygalaukiaik12
Loluičiaik22
Mackėnaik62
Martyniškisk6
Matelėnaik13
Mažeikiaik78
Medinosvs-
Melninkaik22
Mendrynėk11
Mieleikiškiaik15
Mintaučiaik20
Mitkėnaik17
Mitkėnėlėsk2
Mokyliaik40
Molinkak7
Motiejūnaikd3
Motviškisk12
Napriūnaik27
Naujasodisvs4
Navazaik11
Niniškėsk25
Noliškisk-
Paalksnėk-
Padėlinėk2
Padumblėk6
Padvarniaik72
Paeisetė Ik6
Paeisetė IIk-
Pagaluonė Ik16
Pagaluonė IIk-
Pagraužėk1
Pakaniūkėvs4
Paliesisk1
Pamuštynėsvs3
Panatrytis Ik19
Panatrytis IIk-
Papiškiaik35
Papurvėk2
Pavadokšnėk12
Pavajuonisk10
Peleniaik81
Perkasynėk4
Pliešiškėsk20
Radvoniškisk30
Raudonupisk6
Rubakulisvs-
Saliniavietėk1
Saukiškiaik16
Sidabrinėsk34
Skardžiaik40
Skudutiškisk174
Spiečiūnaik42
Spuliaik-
Suginčiaik455
Suginčiaivs1
Suraižak2
Šakiaik77
Šileikėnaik40
Šileliaik10
Šlapėsk5
Šliaveliaik58
Tarailiaik45
Trakaskd-
Triberžiaik21
Užupisk5
Užusienisk9
Valančiaik27
Verbiškėsk159
Vidžiūnaik31
Vikėnaik25
Vyšnialaukisk4
Vorėnaik49
Zavytiškisvs6
Želvosk36
Žeroniškisk10
Žibėčiai Ik44
Žibėčiai IIk22
Videniškių apylinkė 1427
Aukštadvarisk10
Ažušiliaik42
Baltadvarisk2
Batėnaik48
Bitlesiaik16
Čižiškiaivs7
Daubariškiaivs-
Degutinėk13
Druskiaikd66
Duobužėlėk24
Duobužiaik86
Garšvėnaik32
Girelėk2
Juodikėk10
Kamšavs5
Kisieliaukak11
Krupeliaik23
Kuliniaik24
Kuršiškiaik29
Liesėnaik73
Linučiaik53
Makiūgaliaik24
Narkuškiaik13
Nosėnaik118
Novosiolkak15
Pabiržėvs6
Pagrabuosčiaik58
Palainysk2
Pašilėk3
Pečiuliškisk-
Petrauskaik59
Pikčiūnaik61
Potiškiaik17
Prūdaivs3
Pumpučiaik49
Sandiškiaik2
Siesartisk21
Smėlinkak9
Šilninkaik2
Varniškiaik35
Videniškiaik316
Viktoriškiaik22
Vileikiškiaik12
Zujevkak4

Pakruojo rajonas

32638

Linkuvam2059
Pakruojism5036
Guostagalio apylinkė 2146
Antkalniaik25
Barysaik-
Brėkliaik-
Butniūnaik206
Degėsiaik169
Devynergiaik29
Dvariūkaikd124
Gedučiaik119
Gedžiūnaik43
Gojusk11
Guostagalisk320
Javydoniaik93
Keliuotiškiaik16
Krupavičiaik10
Kurnoniaik-
Laiškoniaikd-
Linkavičiaik529
Majeliaikd17
Masčioniaik10
Pagiriaik2
Palinkuvėk16
Paplonėk10
Papušaik12
Raudonpamūšisk19
Ručiniaik13
Rudžioniaik16
Šikšniaik193
Šlapeliaik30
Turčinaik2
Uniūnaik68
Vainaroniaik44
Klovainių apylinkė 3136
Augustavask12
Balseliaik-
Balsiaik245
Barvainiaik10
Beržiniaik39
Botužiaivs-
Bučiūnaik24
Dvariūkaikd-
Gačioniaik202
Gailioniaik91
Gesviaik17
Getautaik44
Girelėk5
Kalniškiaivs5
Klovainiaimstl634
Krivaičiaik63
Laimučiaik64
Laipuškiaik288
Lašmenpamūšisk138
Laukagalisk5
Lumbeliaik14
Margiaik12
Meilūnaik29
Minioniaivs4
Padauguvak53
Paežeriaik7
Pakalniškiaik33
Palašmenisk48
Pamūšiskd27
Pamūšninkaik8
Pašakiaik17
Petrašiūnaik176
Plunkiaik7
Puodžiškiaik14
Rakickaivs-
Rimšoniaik86
Rymiškisvs-
Siečiaik70
Sitkūnaik31
Spilgiaik83
Stakšeliaik55
Šilaivs3
Tirkšlioniaik98
Titoniaik220
Trakų Pakapėsk6
Uošask59
Vaišvydžiaik81
Vanagynėvs2
Vebriškisvs2
Viduvalkiaik-
Žiurkiaik5
Lygumų apylinkė 2278
Aleknaičiaik60
Armonaičiaik53
Ąžuolynėvs4
Bagdonaičiaik30
Beinoraičiaik112
Bitaičiaik104
Budziniškisk11
Burniškiaik32
Dargužiaikd4
Daušiškiaivs-
Dvariškiaik224
Gedminiaik41
Išdagiečiaik17
Įsoniaik21
Joniškaičiaik25
Juknaičiaik78
Kabališkiaik4
Kazokaik19
Lygumaimstl635
Lygumaivs24
Mantaičiaik17
Margavonėvs-
Martyniškisvs25
Mažioniaik21
Miciūnaik7
Minelgiaik10
Miniūnaik7
Naujalaukisk3
Naujapamūšisk10
Norvaišiaik49
Pamūšisk308
Pošilisvs8
Ročkaičiaik4
Rubaičiaik29
Rusleliaik13
Sukmedisk39
Sutkūnaik13
Vaigailiaik2
Valakėliaivs-
Vėbariaik43
Vilūnaičiaik152
Želčiaik20
Linkuvos apylinkė 3217
Blėkoniaik25
Bubilaikd2
Butėnaik24
Čičykiaik16
Daunoriaik4
Dovydiškisk42
Dūčiaik62
Dūčiaivs2
Gaižūnaik122
Gataučiaik107
Gegiedžiaik121
Girbutkiaik100
Gudžiūnaik25
Impoliaik15
Janelioniaikd-
Judiškiaik14
Jurgaičiaik14
Kalneliaik-
Kalpokaik142
Laboraik162
Laiškoniaikd24
Lakštoniaik-
Medėnaik11
Megučioniaik205
Miciškiaik33
Mikalajūnaik62
Mūravotasvs79
Mūrdvarisk9
Paguliankak22
Pamuckaik155
Pamūšis Ikd244
Pamūšis IIk22
Plentasvs84
Plikeliaik24
Puodžiūnaik74
Pupiškiaik8
Putinaik17
Ratkūnaik6
Rauklaukisvs4
Rimkūnaik162
Ruponiaik222
Skėriaik19
Šiaudiniaik5
Tautkūnaik11
Tričiaik20
Triškoniaik243
Tulminiaik23
Ūdekaik242
Vaižgantaik38
Veselkiškiaik58
Višeikiaik2
Vizgoniaik9
Vorlaukisvs2
Voronėliaik30
Zimbiškiaik49
Ziniūnaik-
Pakruojo apylinkė 2907
Akmenėliaik33
Bačiūnaik30
Bagdoniškiaik2
Bešoniaik17
Daugšigaliaik38
Eibutoniaik9
Gedžiūnaivs8
Jasaičiaik43
Jovaraik532
Juškoniaik18
Karašilisk54
Kirponiaik8
Kolyčiaik42
Kreivakiškisk15
Kundročiaik70
Kuosiškiaik44
Kvedaraik12
Libariškisk5
Linksmučiaik377
Mažeikoniaik295
Noreikoniaik119
Paežeriaik2
Pakruojo tarybinis ūkis 413
Paliečiaik120
Pašilisk34
Paverdeniaik20
Praniaik13
Preičiūnaik137
Puknioniaik29
Savėliškisk10
Sidaugaik7
Sigutėnaik112
Šiliškisk50
Šinkaučiškisk17
Telišioniaik91
Teterviškiaik20
Užusieniaik2
Valainiaik59
Pašvitinio apylinkė 2404
Arimoniaik2
Binėnaik95
Bubilaikd2
Bubštaik4
Dausiškiaik11
Domančiaik3
Draudeliaik180
Gaubiaik21
Gegiedždvarisk40
Giedraičiaik50
Gintaraik-
Gražaičiaik94
Janėlioniaikd19
Kalevaik68
Kalnuočiaik29
Kibaik1
Laitiešiniaik24
Lizdeikiaik22
Mačiūnaik32
Meilioniaik7
Mikniūnaik252
Mišeikiaik16
Niūraik20
Noršoniaik13
Pašvitinysmstl402
Peleniškiaik211
Peluodžiaik108
Petrikoniaik10
Petroniškiaik3
Pociūnaik12
Rimdžiūnaik73
Rimšoniaik44
Satkūnaik24
Sodeliškiaik54
Sosdvarisk100
Starkoniaik35
Sūkuriaik21
Šiaudiniaik1
Titoniaik39
Trakeliaik6
Tremtiniaik12
Trivalakiaik42
Vaidaivs1
Vainiūnaik98
Vaiškoniaik27
Voroniaik63
Žvirbliniaik13
Rozalimo apylinkė 3201
Adampolisvs-
Akmenynėk-
Bališkiaik85
Bančiaik58
Beržinėvs3
Birjagalak54
Butnalaukisk12
Čelkiaik50
Derveliaik119
Dinaburkask11
Draumėnaik19
Dulkiškiaik67
Galeliaik7
Gikoniaik38
Jomantoniaik23
Krumpiaik25
Laičiaik2
Lineliaikd-
Litkūnaik3
Maldžiūnaivs1
Medikoniaik167
Medinėvs4
Mediniškiaik72
Meldiniaik101
Miškadvariskd-
Moniūnaik55
Padubysysk260
Paežeriaik45
Plaučiškiaik262
Rokoniaik36
Rozalimasmstl896
Simaniškiaik53
Stūriškiaivs1
Tarvydaik98
Tirkšlioniaivs3
Vaitkūnaik40
Vilkinėvs5
Vismantaik270
Zaitiškisk12
Zigmantiškiaik68
Žvirbloniaik176
Stačiūnų apylinkė 1920
Barvainiaik51
Bedriaik19
Beniuliaik43
Dargužiaikd119
Degučiaik199
Dovainiškisk30
Gužučiaik23
Ilguočiaik6
Jackoniaik18
Jasvilaičiaik11
Kalneliaik16
Kareiviškisk18
Kauksnujaik195
Kutaičiaik72
Lapgirysk18
Lapynėvs4
Mickūnaik26
Nadaukiaik35
Pavėzgiaik75
Petraičiaik21
Poškiečiaik97
Ramonaičiaik10
Reisbalėvs-
Ruklaukisk1
Rusliaik23
Sakalaik55
Stačiūnaik388
Šiliškisk-
Šukioniaik314
Švilpynėk2
Tyliaikd15
Užubeliaik16
Vimbalėk-
Vismantėliaik-
Žeimelio apylinkė 4334
Akmenėliaik103
Akmeniškiaik7
Aleksejevka Ik-
Aleksejevka IIk11
Aukštadvarisk12
Balanėliaik23
Baliniaivs10
Baltausiaik26
Bardiškiaik179
Daugalioniaik27
Degiaik-
Didysis Plonėnask84
Diržiaik176
Gatautėliaik7
Gedeikoniaik12
Geišaik22
Gelčiaik73
Geručiaik70
Grikpėdžiaik176
Gudeliaik3
Janoniaik3
Jovaišiaik22
Kaireliaik73
Klausučiaik2
Krasniškiaik26
Krembliaik-
Kūkaik39
Kukariškiaivs8
Lauksodisk166
Laumekiaik12
Liesaik31
Maišeliaik6
Margiaik125
Mažučiaik60
Meldžiūnaik31
Mieliaivs-
Mikoliškisk162
Moniūnaik13
Moniūnėliaik16
Nakrošiūnaik16
Nociūnaik155
Noreikaik142
Noriūnaik72
Noriūnėliaik14
Pagiriaik12
Pamaučiaik23
Petronėliaik6
Petroniaik17
Pikčiūnaik11
Putreliaik9
Rozentalisk12
Ruoniaik4
Skarulėliaik8
Skaruliaik31
Skikniaik-
Staškaviečiaik4
Steigviliaik164
Striukaik33
Šulaičiaik6
Šumyliaik1
Trumpakojaik-
Vileišiaik25
Višeikiaik28
Vydžiaik15
Zyliaik5
Žeimelismstl1679
Žičiūnaik26

Panevėžio rajonas

43781

Ramygalam2404
Naujamiestismtg836
Karsakiškio apylinkė 5050
Abukauskinėk4
Akmeniaik136
Aščiagaliaik87
Aukštuolėsk3
Barsiukaik6
Baruoliškisk6
Bernotaik33
Beržinėvs3
Beržynėk24
Bygailiaik104
Bobkalnisk17
Breiviškiaik81
Butėnaik26
Čivaivs3
Daniliškisvs9
Daukniškiaik12
Daukšėnaik6
Dūdorynėk8
Gailiaik28
Galiniškisk5
Geležiaik30
Geležiaimstl287
Girelėk5
Griaužaivs5
Grikienaivs5
Grundiškisk16
Gudgalyskd37
Jujėnaik22
Kakūnaik14
Karsakiškisgst24
Karsakiškisk304
Katininėk4
Kaubariškisk23
Klickaik19
Klimbalėvs4
Lamatosvs11
Likiškiaik8
Likpetriaik47
Linkėvs6
Lopiniaik15
Maksvytiškiaik52
Masiuliškiaik3
Mastrakisk-
Mažeikiškiaik3
Medinaivs2
Mėdžiūnaik18
Mėlyniaik18
Natiškiaik5
Naujikaik55
Nevetiškisk-
Ničiūnaik4
Paežerys Ik90
Paežerys IIk39
Pagiegalak60
Pakaupriaik-
Palaukiaik166
Paliūniškisk191
Pamarliškiaik24
Pamarnakisk36
Patrakiaik14
Pažambėvs15
Pelėdiškisk25
Petrauskynėk-
Pievoniškiaik17
Pikčiaik-
Piniavak698
Pinigėliaik43
Prūseliaik80
Pukiškisvs-
Putauskaik13
Puzinaik7
Rateliaik19
Rodūnėlėk39
Ropidaivs3
Rubežiusk6
Samanynėk28
Senamiestiskd129
Skynimaik-
Skūpaik15
Sodeliaik129
Stalilioninėk5
Startaik18
Stukalaukisvs-
Stumbriškisk67
Sukniškisk22
Šermukšnynėk-
Šerpliškiaik-
Tautvilaik57
Teitiškisvs-
Tičkūnaik19
Tiltagaliaik382
Trakaik3
Trakasvs7
Tutiškiaik29
Uoginiaik3
Uoselysk6
Ūsiškisvs2
Ūtak96
Užubaliaivs2
Užubaliai Ik2
Užubaliai IIk6
Vabalaik7
Vaivadaik322
Valiniaivs4
Vareikiai Ik27
Vareikiai IIk20
Velniakiaik46
Vepaik106
Vidugiriaik2
Vilkapiūviaik97
Virsnisk51
Višteliškisk1
Vosniūnaik-
Žambask9
Žiaunaik11
Žiliškiai Ik64
Žiliškiai IIk8
Žvikaik16
Krekenavos apylinkė 3551
Akmenėk-
Anapolisvs5
Ąžuolytėk73
Baibokaik15
Baimainiaik29
Bartašiūnaik15
Bartkūnaik34
Bernatoniaivs43
Beržytėvs-
Bobiniškiaik23
Bokštaik3
Bulbinavak-
Butrimiškėvs-
Dembavak2
Dobrovolėk2
Erimaičiaik-
Garšviaikd15
Glitėnaik50
Ibutoniaik332
Juragiaik22
Kabaldavs-
Karbonkavs10
Kareiviškiaik-
Kemstrotinėk-
Krekenavamstl1206
Krekenavavs9
Kurgulaik19
Laukagalisk4
Leonardavask5
Linkavičiaik41
Lipniškiaik6
Liubičiusk9
Mackoniaik4
Mairiškiaik12
Miciūnaik23
Mitriūnaik201
Naujieji Vadaktaik19
Noreikiaik40
Pabiržiaik41
Padvarninkaik2
Paliaudėvs-
Papalčiaik127
Paskaisčiaik13
Pasodėlėk16
Pempėsk43
Pociūnaik16
Raičioniaik21
Raukutiškiaik-
Rūtakiemisk157
Simoniškiaik6
Skaistkalnisk22
Skilvioniaik12
Skripijak15
Slabadavs12
Slabadėlėk16
Stirninėk23
Stukaik-
Stuomeniškiaik35
Šilaik10
Šventupiaik115
Tabolskak19
Tauginaičiaik-
Trimitaik-
Ūdraikd47
Ustronėk3
Vadaktaik40
Vaitkūnaik-
Valmoniškiaik16
Vėjalaukisk4
Vilkaik100
Vilkijak7
Viržonaik10
Vyneliaik6
Želniškiaik19
Žemantiškiaik15
Žibartoniaik261
Žydeliaik31
Miežiškių apylinkė 3372
Adomavavs10
Bajoriškėliaik16
Bajoriškiaik77
Barsiukynėk3
Batrakaik61
Biliūnaik36
Birentiškisvs9
Brunavavs-
Budrionysk37
Bukaltiškiaik63
Dvarininkaik10
Eigirdaik21
Garšvynaivs2
Girelėk7
Gitėnaik82
Gristupysvs5
Jasvilonysk71
Jočiūnaik68
Kaimiškisk30
Karšinaukak62
Kavoliškisk9
Kerblonysk22
Kulbagalysk39
Kulbiaik72
Kunciagalysk47
Kuzmiškisk30
Limeikiaik141
Liudvinavak18
Margučiaik79
Marijamborask7
Martyniškiaik10
Mieliškiaivs10
Miežiškiaimstl646
Miškiniaik2
Nainiškiaik58
Narbutaik32
Nibragalysk102
Nikolajevkak15
Noriškiaik2
Novogrudkak13
Ožkinėvs-
Pagaidžiupiaik6
Pagojysk48
Pajuostisk13
Pakapėk12
Pakarpinėvs5
Pakryžiaik23
Pašiliaik38
Patrakiaik15
Pavašuokiai Ik84
Pavašuokiai IIk25
Plakiškiaivs4
Pučekaik81
Purkonysk23
Raguvėlėgst61
Raguvėlėk11
Simuliškisvs4
Smilgiaik127
Steponiškisvs45
Stipruoliaik32
Surviliškisk11
Sutkūnaik18
Šiurpėsvs10
Taruškosvs50
Tatiškiaik20
Tautkūnaik7
Tekoriškisk63
Trakininkaik24
Trakiškisk202
Trumpragysk28
Tumagalysk62
Užudienisk-
Užuprūdžiaik16
Užusieniaik25
Vaideginėk13
Varniškiaik9
Venslaviškiaik124
Žariškiaik9
Naujamiesčio apylinkė 3122
Algirdavak28
Auriliškiaikd8
Baibokėliaikd17
Berčiūnaik202
Berčiūnaikd-
Berniūnaik11
Biručiaikd-
Dailidiškėsk8
Degionysk55
Drąseikiaik27
Garšviaikd20
Graužuojak-
Jaciniškisvs9
Jutkoniaik50
Kalnelisk22
Kiemėnaik5
Kniaudiškisk17
Kurmėnaik58
Lakštingalosk78
Liberiškisk377
Maletiškisvs26
Mariezaik10
Marusynėk3
Mickiemėk87
Molainiaikd119
Murmuliaik30
Narutiškisk27
Naujamiestisk143
Nausodėk81
Navadolisk57
Navaršonysk74
Nevėžninkaik69
Nociagalak40
Paalkupisvs23
Pagojysvs11
Pakalniškiaik25
Paliesėk73
Pamargėvs6
Papušiaik29
Paviešečiaik60
Povilauskaik26
Prievačkak22
Puoriaik50
Puškonysk19
Ragainėk196
Sargėnaik119
Savitiškisk214
Smiltynėvs23
Trakiškiaik10
Ūdraikd12
Vadaktėliaik61
Varpučiaik296
Vaskonysk55
Verpėjaik14
Vilkeliaikd20
Panevėžio apylinkė 4338
Adolfavak46
Adomavak1
Alinavak8
Apidėmėk13
Aukštatrakisk37
Auriliškiaikd-
Ažagaik30
Baroniškiaik41
Berčiūnaikd156
Bernatoniaik455
Birželiaik63
Bliūdžiaik120
Daukniškiaik24
Daukniūnaik226
Dikonėliaik20
Dikoniaik46
Dragonysk162
Dvareliškiaivs-
Eimuliškisk6
Gailiūnaik180
Gasparaik6
Gasparėliaik6
Gegužinėk339
Glazaniškiaik5
Grikpėdžiaik11
Įstricak55
Jackoniaivs-
Janališkiaik9
Juodlieknisk7
Jutiškiaik42
Kapinėk1
Kareiviškiaik7
Kašiaburisk13
Katkaik3
Kaukiškiaivs4
Kerbušiaik19
Kiūčiaik7
Klevečkinėk26
Kliuokmaniškiskd14
Kriaučiūnaik40
Kupstaik32
Kurapkynėk1
Lėkiškisk22
Lieknelisk17
Liepiniaik6
Linoniaik3
Mantvydaik26
Margiaikd15
Medikoniaikd69
Mickeliūnaik15
Mileškūnaik6
Mitabynėk19
Mitkaikd14
Naujalaukisvs20
Niurkoniaik11
Paįstrysk164
Pakaušiaik48
Pakuodžiupėliaik17
Pakuodžiupiaik86
Palėvenisvs5
Paliukaik58
Pamiškėk16
Pazūkaik44
Pažalvaičiaik65
Petrauskynėk22
Petruliškisk5
Plukiaik78
Pragarėlėk139
Preibiaik41
Pūkeliaik9
Pūkiaik23
Puodžiūnaik143
Puodžiūnėliaik13
Rėkliaik54
Rudikėliaivs4
Sabonėliaik4
Senalaukisvs11
Senamiestiskd89
Sendvarisvs2
Senkeliškisk3
Siteniaivs4
Skaistgiriaik185
Skynimaik32
Spirakiaik42
Stačiūnaik38
Stanioniaik70
Šakiškiaik48
Šaukliaik20
Šerpliškiaik4
Šeškaik40
Šiaudinėk17
Tartališkisvs4
Teberešiškiaik56
Trakask-
Užubalisk-
Vanagiškiaik19
Varakiškiaik6
Viktorinėvs14
Vilkiškisk3
Vynupėk48
Voverinėk10
Žaliapurviaik11
Petriškių apylinkė 2216
Akmenytėk2
Ąžuolytėk13
Baibokėliaikd7
Barinėk19
Biručiaikd4
Burveliaik190
Butrimoniaik34
Čiūraik89
Daniliškisk9
Daugėliškisk9
Dlužniavak3
Girelėvs-
Grąžčiaik19
Grigaliaik41
Grinkaik30
Gudžiūnėliaik20
Iciūnaik40
Kazokaik64
Krekenavamstl150
Krivuliaik22
Laužupisk21
Lazdynėliaik54
Linkaučiaik346
Lukšiakaimisvs-
Margioniaik15
Miškiniaik5
Miško Palivarkask3
Mučiūnaik64
Naujarodžiaik148
Norušiaik5
Oreliaik94
Padvarninkaik19
Palinkuvėk30
Petriškiaik64
Pilipuščiaivs12
Preibėk28
Rabikiaik133
Radviliškiaik85
Rodai Ik3
Rodai IIk23
Sipailiškiaik-
Skruzdėlynėk4
Slabadak41
Slabadėlėk19
Šakalynėk5
Šambalioniaik39
Švenčiuliškiaik125
Telviškiaik14
Užliaušiaik44
Užunevėžiaik-
Varyklosvs8
Raguvos apylinkė 2534
Bauriškisk8
Briežvalkisk35
Dūdelėnaik30
Eglaičiaivs-
Fabijoniškisk-
Fermak251
Justinavak9
Kartanaik37
Kieliugalak73
Kritižisk47
Kučkaik24
Kunigiškiaik23
Laukagalėliaik21
Laužavietėsk3
Lukštėsvs18
Padambėk23
Pakritižisk67
Paliepiaik-
Pramislavak22
Praščiūnaik81
Pupeliškiaik5
Putiliškiaik75
Ragelkak6
Raguvamstl847
Raguvavs49
Sodeliškiaik123
Šiekštinėsvs-
Šilagalysk3
Šilaik-
Šilaimstl222
Taurinėk6
Užubaliaik17
Užunevėžiaik320
Vėjeliškiaik39
Vėžiškiaik38
Vilkonysk12
Ramygalos apylinkė 2232
Apušotasvs1
Aukštadvarisk211
Aukštadvarisvs20
Ąžuolytėk6
Barklainiai Ik189
Barklainiai IIk50
Butkiškiaik20
Černiauskynėvs16
Daubaraik-
Daukšynėk22
Drulupisk-
Dudoniaik19
Dumlaukiaik11
Džiugailiaik20
Gabulaik7
Gaidaik-
Garuckaik233
Gintautaik13
Girelėvs6
Girsteikiaivs17
Glebauskaik13
Gudeliaik36
Gudeliukaik7
Joskildaik22
Jovaišaik17
Juodikoniaik35
Juškaičiaik12
Jutkiškisk32
Kalneliaik46
Karveliaik11
Kraujeliaik6
Kučiaik113
Kunigiškiaik15
Liubartaik36
Masiokaik56
Meškaduobėk-
Mėtytiniaivs22
Miškiniaivs15
Naujadvarisk14
Naujasodėk23
Nendrytėvs1
Osinaukak-
Paežerisvs15
Pamiškiaik5
Pampliaik34
Papojiskd30
Pašiliai Ik35
Pašiliai IIk96
Pavinkšnisvs-
Praperšak18
Raukštoniaik37
Repšiškiaik-
Rimaisaik56
Sokeliaik55
Šambalioniškisvs12
Šatrėnaik31
Šeidukinėk-
Šilaičiaik26
Šlekiaik16
Uliūnaik242
Užkalniaik40
Vaidilaik24
Žudžiaik55
Žumbrickiaik12
Smilgių apylinkė 2995
Algirdiškisk16
Aukštakiškisk7
Bučiaik37
Davongalisk6
Gilbonysk113
Giniūnaik56
Gustonysk448
Kairiaik34
Kiaužeriaik38
Kurysk28
Labininkaik2
Ledakupisk24
Matarakaik35
Mazgaigalisk119
Meldiškiaivs7
Naudvarisk27
Nauradaik27
Naurašiliaik27
Niaukonysk68
Paskirtinisvs10
Pavinkšniaivs34
Pažibaik142
Pažvėriniaik10
Pelenėk19
Perekšliaik250
Pranionysk35
Puziniškisk9
Rimiškiaik117
Samališkiaivs8
Sidziūnaik7
Sinkonysk31
Skiedrynėk2
Smilgiaik17
Smilgiaimstl586
Strolionysk20
Sujetaik208
Šarkinėvs8
Švaininkaik91
Utėnaik83
Valiliškiaik34
Vanaginėk13
Viburiaik65
Vinikiaik-
Žardelisk2
Žvalgaik75
Upytės apylinkė 1719
Augustavak29
Beržytėk3
Deveikiškisk-
Dirvonaik-
Dubuliaik-
Dukinėk-
Ėriškėliaik4
Ėriškiaik678
Gėlainiaik6
Kibiškisk-
Kumpiaik-
Kupetinėk4
Lepariškisk-
Levaniškis Ik7
Levaniškis IIk9
Levaniškis IIIk-
Marimpolisk9
Memenčiaik42
Mingelioniaik-
Mintaušisk-
Molainiaikd-
Nuoskiniaik-
Palivarkask9
Pamolainiaikd-
Papiškiaik41
Papojiskd-
Pliūriaik-
Radikoniaivs2
Rojūnaik12
Saboniaik-
Stepononiaik-
Stultiškiaik99
Tarnagalak53
Tvankstėk-
Upytėk500
Vaišvilčiai IIk21
Valatkiškisk-
Varupisk4
Vilkeliaikd7
Vinkšnėnaik178
Vitriškisk-
Zajanciškiaik-
Zalatoriaik-
Žaibgalak2
Vadoklių apylinkė 3484
Alantavs2
Alantėsk136
Andrejavavs-
Anitavak26
Antanavak10
Atgailak8
Bartkūnaik8
Bedrėsvs3
Bikelisvs-
Butėnaivs8
Čelkiaik25
Daniūnaik197
Datūniškis Ivs11
Debikonysk45
Degeniaivs3
Dementonysk35
Gegužinėvs-
Geležiaik40
Genėtiniaik114
Giedraitinėk2
Girdiškisk-
Girelėvs7
Grigaliaik12
Griniūnaik50
Gudeliaik42
Išlaužaik43
Janapolisk1
Janioniaik25
Jotainėliaik25
Jotainiaik628
Juodžiaik9
Karaliaik14
Karvedžiaik38
Kazimieravak30
Kerbeliaik24
Klebonaik55
Kuršiaik52
Kutronysk25
Laukagaliaik48
Laukiškiaik-
Linažiedžiaik30
Meškiaik34
Mikėnaik234
Miliešiškiaik23
Moceikaik23
Naujasodė IIk4
Paaptekysk10
Padembiaik78
Paežerisk52
Paištakiaik6
Pakščiaik15
Plačkelisk18
Pociūnaik4
Povilonysk9
Rainaičiaik17
Retynėvs-
Skatikaik17
Stebėkiai Ik35
Stebėkiai IIk72
Stetiškiaivs-
Stumbriaik14
Suodžiaik15
Šambališkiaikd25
Ustronėk9
Užbutėnisvs4
Užugojaik19
Užuraisčiaik54
Vadokliaik18
Vadokliaimstl697
Vainoriaik37
Vakagaliaik5
Veliapolisk9
Veliapolisvs1
Vypliaik-
Žižmeliaik5
Žižmiaik30
Žižmintaik5
Žvalgaičiaik55
Velykių apylinkė 1323
Aleksandravak20
Apynojaik6
Bajoriūniškisvs-
Beržytėvs4
Buivydiškisk2
Butkūnaik27
Čypliaik36
Dirvonaivs2
Domažiškisvs10
Dubosk30
Gustiškisvs4
Joniškisk17
Kabeliaik101
Kairiaik137
Kalnuotėvs13
Katinaik246
Kirdeikiaik17
Klepšiaik37
Kuodžiaik26
Kutiškiaik37
Kvederiškiaik11
Marijonavavs33
Maženiaik234
Midžiūnaik37
Nakrošiaik14
Navapolisvs6
Paalantėvs3
Pabaliaik27
Paberžisk16
Padubėvs2
Pagiriaivs8
Pajuodžiaikd2
Pajuodžiukaikd9
Pakojaik11
Papartynėvs4
Preidžiaik15
Raguvėk5
Skaistakalnisk3
Skurdeniaik11
Sodeliškiaik27
Uliesisvs15
Uoksaik30
Uoksaivs3
Varčiosvs1
Varšaukavs3
Velykiaik20
Vilkiškisvs1
Velžio apylinkė 4605
Daumėnaik18
Dembavak973
Karužiškiaik29
Keravak85
Kidiškisvs25
Kirkūnaik35
Lepšiaik46
Liūdynėk543
Molainiaikd182
Oželiaik46
Pajuodžiaikd25
Pajuodžiukaikd4
Pajuostisk177
Pakalniaik21
Pamolainiaikd6
Papojiskd4
Pažagieniaik177
Pliūriaik-
Preidžiaik125
Ragaudžiaik51
Staniūnaik224
Stetiškiaik276
Šilagalysk336
Tautkūnaik7
Vaišvilčiai Ik158
Velželisk165
Velžysk808
Vyčiaik59

Pasvalio rajonas

39171

Joniškėlism1859
Pasvalysm7746
Daujėnų apylinkė 1696
Balčiškiaik14
Baliečiaik17
Baluškiaik94
Barklainiaik37
Baukaik33
Čekiškisk12
Dalinavavs-
Daujėnaimstl278
Dvareliškiaivs4
Galiniaik5
Girsūdaik443
Gumbėvs2
Levaniškiaik24
Liukpetriaik12
Maliupiaik8
Mažionysk36
Mikėnaik23
Naujasodisk57
Orijavs9
Patrakėk11
Petraičiaivs2
Petrovkak18
Porijaik233
Pulciniškisk10
Puteikiaik6
Rukšalaukisk21
Smilgiaik160
Smiltynėk22
Steponiškiaik3
Suveizdiškisk2
Šakarniaik10
Vaidagynėvs28
Valakaik51
Židoniaik11
Grūžių apylinkė 1480
Adomiškisvs3
Antanopolisvs3
Daniūnaik10
Didmiškisvs2
Dovydaik26
Grūžiaik201
Kalneliškiaik148
Keliuotiškiaik9
Kelmučiaik9
Kriaušiškiaik113
Lepšynėk-
Mažieji Grūžiaik19
Medžvalakisk7
Nereikoniaik65
Paliepiaik72
Pamūšiaikd4
Pantakoniaik27
Punkreliaik25
Ruškeliaik51
Saboniaik193
Smilgeliaikd3
Stipinaikd-
Šiukštoniaik37
Švobiškisk276
Vainekoniaik80
Vaišvilynėk2
Vienžindžiaik95
Joniškėlio apylinkė 4114
Austakynėvs12
Būdininkaik1
Bukauskaivs-
Bulvoniaivs5
Čeniškėliaik2
Čeniškiaik-
Daukučiaivs12
Deglėnaik261
Gailioniaik34
Gailioniškiaik13
Gedžiūniškiaik24
Girelėk2
Gustoniaik184
Jaciūnaik50
Jakūboniaik32
Joniškėlisk467
Jukiškiaik19
Jurgeniškiaik18
Jusėnaik16
Kapčiūnaik151
Katinaik5
Katkūnaik108
Laukugalisvs7
Lepšynėvs11
Lukštynėk19
Mekšriaik36
Meladiškisk1
Meškalaukisk409
Mickaičiaik22
Nakiškėliaik77
Nakiškiaik184
Narteikiaik822
Norgėlaik265
Oželiaik6
Pagirysk20
Pagirnupiaik14
Pamažupiaik247
Pamūšiaikd3
Pažąsaik85
Senkoniaik22
Smilgeliaikd18
Stačiūnaik156
Stasiukaik4
Stipinaikd48
Šermukšniaik12
Šniūraik7
Valdeikiaik62
Vildūnaik99
Voskoniaivs3
Židoniaik15
Žiukaik22
Žvirgždžiūnaik2
Kiemėnų apylinkė 1527
Bajorėliaik53
Baltpamūšisk28
Dagiaik142
Deveitoniaik39
Gniaužiaik30
Kamardėvs11
Kiemėnaik530
Kužmiškisk10
Laumekiškiaivs8
Manikūnaik209
Manikūnėliaik4
Mitrišiūnaik19
Molynėk2
Momelėnaik26
Namajūnaik47
Namišiaik190
Purveliaik1
Purviaik29
Šakarniaik89
Šalnak-
Ūsiškisvs-
Velželiaik10
Velžiaik50
Krinčino apylinkė 3301
Aukštuoliaik42
Balčiūniškisvs13
Barklainėliaik31
Barklainiaik85
Berčiūnaik82
Dagilynėkd55
Dambynėkd3
Daniliškiaik95
Daniūnaik77
Daučkėnaik54
Daukniūnaik49
Daukšiaik80
Dirvoniškisk3
Gaidynėkd-
Gulbinėnaik237
Juodžionysk37
Jutiškiaik24
Kalniškisk7
Kraštaik428
Krinčinasmstl377
Krinčinasvs50
Lapiškiaik8
Lebeniškėliaik1
Leliškiaik36
Ličiūnaik268
Miežiūnaik42
Motiejūnaik42
Paberliaik20
Paežerėliaik11
Pajiešmeniaik409
Peteliškiaik72
Petriškiaik28
Ragujaikd-
Raubonyskd10
Ruopiškiaik19
Sereikiaik4
Skieteliaik23
Sodeliaik39
Stasiškiaik12
Steponiškisk4
Suntautaik15
Tetirvynėk20
Trajoniškisk16
Trečionėliaik47
Trečionyskd51
Užusienis Ik54
Užusienis IIk11
Valakaik18
Varžaik6
Vidubalėk49
Vytautaik14
Žabynėk52
Žadeikiaik11
Žydžiūnaik16
Žoliškiaik15
Žvirgždėk29
Pasvalio apylinkė 3921
Adampolisk19
Aukštikalniaik11
Auriliškiaikd20
Balsiaik16
Brazdigalak6
Čižiškiaik99
Dagiliškisk274
Diliauskaik107
Dvareliškiaik15
Gaidynėkd3
Geivitoniaik3
Girniūnaik9
Kantariškiaik8
Kiemeliaik67
Kurkliškiaik32
Levaniškisk47
Ližaik84
Maliupiaik12
Maskoliškiaik10
Mediniaik66
Migoniaik130
Naujapamūšisk-
Naujikaik27
Paberžėliaik21
Paberžiaik49
Pagojis Ik5
Pagojis IIk27
Palėvenėk24
Pamiškiaik19
Papyvesiaik401
Pasvalio Vienkiemiaik339
Pervalkaik275
Ragujaikd68
Rojūnaikd22
Sindriūnaik65
Sindriūniškisk13
Skėriaik49
Stačiūnaik61
Svirpliškisk39
Šikšneliškiaik23
Šimonėliaik8
Šimoniaik224
Šimoniškisk35
Šlamaik13
Talačkoniaik212
Ustukiaik299
Vaidžiūnaik20
Valakėliaik228
Varlynėk10
Velniakalnisvs3
Vilkagirisk65
Vilkynėk18
Vytartaik96
Vytartėliaik7
Žadeikiaik108
Žiližiaik10
Pumpėnų apylinkė 3912
Atžalytėk1
Aukštagojisk50
Auriliškiaikd63
Balčiūniškisk6
Banioniaik20
Bartkūnaik11
Dalickaik30
Dirvonaik28
Druciškiaik5
Dručmaniškiaik10
Dūdiškiaik6
Dumbliūnėliaik3
Gegabrastak83
Gustadalisk20
Januškaik2
Jurgėnaik73
Jurkašiškisk3
Kalnask284
Keneliaik8
Kirkiliškisk16
Kliuokmaniškiskd-
Krikliniaimstl286
Lavėnaik378
Lipniškisk11
Margiaikd6
Melėnaik2
Miesteliškiaik10
Mitkaikd-
Moliūnaik157
Molynėk25
Niurkoniaik3
Paįstriečiaik180
Pašilėk29
Pašiliečiaik19
Pavalkisk-
Petriškiaik4
Preibiaik4
Pumpėnaimstl1062
Račiškiaik18
Ramoninėk8
Rinkūnaik221
Sereikoniaik76
Smilgeliaik119
Stebeikiaik38
Storiškiaik6
Švilpiškiaik5
Talkoniaik170
Trūliškisk48
Užusienisk13
Vanaginėk-
Vilkaluvkak4
Vilkiškiaik213
Vizoriaik20
Žadeikėliaik55
Pušaloto apylinkė 2525
Baldoniškisvs2
Budrioniaik22
Buojaragisk2
Dičiūnaik47
Eimuliškisk9
Girpetriaivs-
Jukoniaik40
Kaukliaik105
Kidžioniaik102
Lepšynėvs3
Maldučioniaik37
Matkūnaik8
Medikoniaikd5
Mieklėvs-
Migonėliaik11
Mikoliškisk528
Oreliaik11
Ožkyčiaik18
Pabėrvalkiaik42
Pabuojaik70
Pakalniškiaik13
Palėveniaik12
Papiškiaik41
Patapūriaik5
Pušalotasmstl971
Pušalotasvs45
Stumbriškisk160
Šedeikoniaik20
Toliūnaik82
Užusienisvs-
Vaitkūnaik22
Valmoniaik60
Virbiniaik-
Vytėnaik32
Saločių apylinkė 2999
Ąžuolytėvs5
Ąžuolpamūšėk136
Brenčiaik47
Buiviškiaik53
Dagilynėkd2
Dambynėkd-
Globinaik17
Gripkeliaik21
Gudiškiaik28
Kubiliūnaik264
Kurpalaukisk124
Laumekiaivs1
Mediniaik50
Medomiškisk4
Morkūnaik5
Murziškisvs22
Našlėnaik-
Pačeriaukštėk8
Pagojaivs8
Pakamačiaik7
Puigiškiaik31
Puškoniaik287
Ramužiaik31
Raubonyskd396
Raudonpamūšėk60
Saločiaimstl715
Saločiaivs44
Saudogalak174
Skruzdėlynėvs3
Stasiškiaivs5
Šakarniaivs4
Šalnaičiaik36
Škilinpamūšisk104
Taupriaik51
Trečionyskd13
Vidugiriaik45
Vilkynėvs3
Virbalaik17
Žadeikoniaik178
Tetirvinų apylinkė 1691
Apušynėk2
Atiškiaik7
Baravykynėk20
Biliūnaik12
Burgėnaik50
Daukšiogalak11
Gipiškiaik-
Gudgaliaikd2
Kildiškisk9
Kuliaučynėvs2
Maskolijak8
Naujasodisk-
Nečionėliaik33
Nečioniaik48
Nemeikšiūnaik62
Noreliaik45
Noriaik225
Pabrantėvs-
Poceliškisk-
Puodžiaik109
Putriaik10
Putriškisk23
Rojūnaikd39
Skrebotiškisk80
Sokaik33
Šunkiškiaik91
Telželiaik7
Telžiaik75
Tetirvinaik341
Vileišiaik53
Žilpamūšisk294
Vaškų apylinkė 2400
Aukštuoliaivs7
Bejėnaivs43
Burniškiaivs6
Daičiūnaik15
Dvaralaukiaik7
Eidžiotoniaik17
Galkaivs35
Gineikiaik52
Grąžteliaik6
Grudžiaivs47
Gudeliaik7
Gudgaliaikd9
Iciūnaik115
Jakimiškisvs4
Kaupaik39
Kelmynėvs5
Kervesėliaivs-
Kervesiaik23
Kyburiaik199
Kupriškisk5
Leveikoniaik8
Limparaivs-
Majeliaikd2
Majėnaik4
Miciulėniškisk5
Nairiaivs256
Nakvosaik4
Nakvosėliaivs1
Nokoniaik7
Payslykisvs109
Pamaučiaikd-
Papiškėliaik16
Plikiškisvs1
Plonėnask46
Puodžiūnaik69
Puplaiškynėvs6
Ratkūnaik17
Slėnio Grąžčiaivs2
Staškavičiaik67
Straupėnaik-
Šaipiaik3
Šileikoniaik29
Švokštoniaik28
Titkoniaivs241
Vačekiaik-
Vainaronėliaik21
Vaškaimstl693
Vingreliaik20
Zvanagalavs26
Žabynėvs11
Žižmiaivs32
Žvirbliniaik35

Plungės rajonas

53772

Plungėm18874
Rietavasm4087
Alsėdžių apylinkė 1933
Aleksiaikd12
Alsėdžiaimstl1215
Dišliaikd103
Eivydaik73
Irkiniaik57
Yliaik69
Jurgaičiaik35
Krapštikiaik55
Makščiaik53
Peleniaik66
Skirpsčiaik51
Šoniaik4
Žvirblaičiaik140
Babrungo apylinkė 2616
Babrungask513
Babrungėnaik134
Bereniaik39
Božiaikd7
Didviečiaik110
Glaudžiaik219
Grigaičiaik85
Jėrubaičiaikd41
Jodėnaikd152
Jovaišiškėk225
Kalniškiaikd32
Kapsūdžiaikd79
Kaspariškėk67
Lieplaukalėk77
Maceniaik-
Merkeliaikd22
Pakeraik187
Pauošniaik54
Pūčkoriaik19
Ruolaičiaik12
Surbliaik56
Šarkiaikd-
Truikiaik168
Užlieknisk153
Užupiaik93
Žvirblaičiaik72
Kulių apylinkė 1821
Blidakiaik37
Čiūželiaik16
Didieji Mostaičiaik144
Karklėnaikd89
Kuliaimstl797
Kumžaičiaik175
Mažieji Mostaičiaik76
Mižuikaik172
Paalantisk42
Palioniškiaik9
Reiskiaik74
Šiemuliaik179
Unkuriaik11
Medingėnų apylinkė 873
Akmenskinėk97
Avižaičiaik8
Gedikėnaik174
Grąžčiaik2
Gudaičiaik-
Kentrakalnisk48
Kiliūnėnaik43
Laurynaičiaik30
Lenkaičiaik8
Medingėnaik290
Nagurkakd6
Patyrisk35
Pažėrosk32
Plauskiniaik37
Pupžiubiaik43
Užduobulisk17
Varnaičiaik3
Nausodžio apylinkė 2693
Gandingak42
Jodėnaikd21
Juodeikiaik177
Kalniškiaikd22
Karklėnaikd295
Kaušėnaik108
Kleipščiaik41
Maceniaik39
Mardosaik76
Mažiavosk66
Nausodisk47
Noriškiaik131
Prūsaliaik196
Santakisk44
Stonaičiaik330
Šložiaik33
Varkaliaik635
Vieštovėnaik390
Paukštakių apylinkė 1688
Aleksiaikd-
Božiaikd18
Dilbšiaik31
Dišliaikd4
Endriuškaičiaik19
Gelindėnaik71
Grumbliaik192
Jogaudaik26
Jonikaik30
Juodeikiaik22
Kėkštaik31
Kepurėnaikd12
Kulskiaik29
Lankos Laukask24
Lazdeniaik21
Merkeliaikd105
Molupiaik14
Naručiaikd21
Nešukuočiaik35
Nugariaik77
Paburgėk28
Paežerėk114
Paišiotaik25
Paluokėk31
Paukštakiaik101
Plokščiaik32
Raišaičiaik41
Rukundžiaik29
Skyplaičiaik9
Staneliaik280
Svirpliaik11
Šlečkaik52
Šlepečiaik8
Tarvainiaik78
Vaištaraik67
Platelių apylinkė 2706
Antsieniaik21
Atlaužaik24
Beržorask148
Dovainiaik219
Gilaičiaik133
Gintališkėk256
Jockiaikd1
Kadžiaik34
Kentaik40
Lygiosiosk53
Mačiūkiaikd24
Medsėdžiaik168
Mikytaikd10
Paežerės Rūdaičiaikd38
Pamedinčiaik61
Plateliaimstl718
Pūčkoriaikd19
Rėžgaliaik106
Stirbaičiaik158
Šateikių Rūdaičiaik259
Užpelkiaik91
Virkšaikd13
Visvainiaikd37
Zobielaik75
Rietavo apylinkė 3877
Alkask109
Beržvaitisk5
Bubėnaik169
Budrikiaik193
Daglaukisk3
Daugėlaliaik3
Drobstaik86
Giliogirisk207
Girdvainiaik148
Girėnaik181
Gomantlaukisk61
Jankaičiaik36
Jaupėnaik137
Kadagynaik54
Kalakutiškėk121
Laužaik4
Lėgaik8
Lioliaik134
Lozoriaik22
Maldučiaik105
Meinartaik-
Meškiaik-
Narbutiškėk53
Norgalviaik47
Pajūrisk91
Patyrisk10
Pauškėsk30
Pelaičiaik280
Pyvoraik39
Plunkėnaik46
Pupšiaik32
Rindėsk33
Sauslaukisk209
Skrabiaik-
Skroblisk102
Spraudisk109
Stumbrėsk126
Šiurnokaik18
Užpeliaik49
Užpinikisk9
Užupiaik78
Vatušiaik360
Vedegėnaik53
Vitkiliaik39
Žadvainaik278
Stalgėnų apylinkė 1884
Daugėdaik314
Gudaliaik8
Kalniškiaikd31
Kungiaik74
Lekemėk42
Luknėnaik203
Milašaičiaik430
Paminijaik14
Rapšaičiaik74
Sendvariaik15
Stalgask67
Stalgėnaik432
Užduobulisk14
Užpeliaik107
Vainaičiaik38
Vitkaik21
Šateikių apylinkė 3073
Aleksandravask277
Alksnėnaik247
Baltmiškiaik43
Bučniaik45
Bulikaik5
Burbaičiaik85
Dyburiaik90
Godeliaik49
Kadaičiaik254
Liepgiriaik85
Mamiaik23
Mišėnaik59
Narvaišiaik372
Pakutuvėnaik101
Palūščiaik80
Papieviaik244
Sėleniaik172
Šateikiaik564
Vaitkiaik48
Vydeikiaik230
Tverų apylinkė 2701
Adomaičiaik12
Aušeliškėk12
Dalgaik97
Eidininkaik34
Gelžyčiaik36
Jucaičiaik14
Kauposk70
Kermušėk4
Kyvaičiaik42
Labardžiaik324
Lopaičiaik210
Motėjaik3
Pajomantisk130
Palūkalnisk20
Panavadisk27
Pasklindisk11
Pašeikisk13
Patverisk38
Pečiuliškėk7
Piaulėsk61
Pleinėsk7
Pribitkak40
Purveliaik13
Rešketėnaik40
Skaboraik84
Skrabiaik7
Sungailaik35
Šiuraičiaik130
Taukolydžiaik65
Tauravask113
Tveraimstl690
Vėlaičiai Ik8
Vėlaičiai IIk10
Venckiškėk16
Vienragiaik49
Vincentavask36
Zorūbaik57
Zorūbėliaik13
Žeberiaik66
Žilaičiaik57
Varduvos apylinkė 2947
Alkaik5
Bertuliaik37
Dargaičiaik16
Degučiaik105
Galvyčiaik35
Gečaičiaik57
Gegrėnaik264
Getaučiaik64
Jazdauskiškiaik177
Kūbakiaik61
Likšaik15
Paežerės Rūdaičiaikd46
Paplatelėk42
Platakiaik36
Pūčkoriaikd116
Rotinėnaik299
Skurvydaik46
Stankaičiaik12
Šarnelėk300
Šašaičiaik143
Uogučiaik20
Užbradumėk108
Varduvamstl714
Vilkaik40
Virkšaikd106
Visvainiaikd41
Žerniaik42
Žlibinų apylinkė 1999
Abokaik14
Bernotavask20
Drūkčiaik81
Gaižupiaik78
Jėrubaičiaikd24
Kalniškiaik32
Kantaučiaik327
Kapsūdžiaikd87
Kepurėnaikd167
Keturakiaik153
Klaišiaikd5
Kuležiškėk8
Liekniaik2
Marciaik54
Medingėnaik34
Naručiaikd5
Plikiaik8
Purvaičiaik158
Rimučiaik6
Rūbeliaik-
Sausdravėnaik30
Saušiliskd65
Smilgiaik56
Šarkiaikd4
Šašaičiaik26
Varnaičiaik60
Vilkaičiaik153
Vydeikiaik37
Zalepūgaik11
Žlibinaik273
Žvirzdaliaik21

Prienų rajonas

40561

Jieznasm2187
Prienaim9731
Balbieriškismtg1474
Ašmintos apylinkė 2189
Alksniakiemisk79
Antakalnisk115
Apušotask106
Ašmintak214
Bačkininkaik216
Bagrėnask169
Davaitbalisk19
Giniūnaik78
Ignacavavs31
Kalviaik16
Liepalotask82
Mačiūnaik241
Malinavask42
Naujininkaik11
Pabališkiaik26
Pagaršvysk57
Pašventupyskd43
Patrakiemisk11
Pociūnaik62
Pošventisk90
Rūdupisk70
Strielčiaik170
Šmitiškiaik-
Vangaik80
Važatkiemisk96
Žarijosk65
Balbieriškio apylinkė 3012
Aukštasis Balbieriškisk42
Ąžuolaik5
Dargupiaik40
Daujotiškėsk6
Geruliaik311
Giraitiškėsk25
Gudiškėk7
Išmanaik96
Jonaviškiaik-
Kelmanonyskd8
Kieliškask78
Kirmėliškėskd29
Kunigiškiaik103
Mackiaik140
Mardosaik79
Medinosk46
Medvišiaik36
Medžiukaik18
Melniškiaik7
Naravaik117
Naujasis Balbieriškisk10
Navasiolkak18
Nešeikiaik26
Norkūnaik66
Pabrasčiaik11
Paduoblisk14
Paprūdžiaik270
Pramezysk88
Putrišiaik187
Ringėnaik16
Rudžiakampiaik32
Sūkuriaik238
Uosak58
Vaivak16
Vartaikd166
Vazgaikiemisk109
Zaslonak6
Žagariaik221
Žiegždriaik47
Žiūronysk133
Žydaviškisk26
Žvyrynaik61
Birštono apylinkė 1848
Birštonasvs366
Būdoskd19
Dzingeliškėsk25
Geležūnaikd4
Gojusk11
Gudakalnisk4
Ivoniškėsk41
Jackonysk12
Kernuvėsk114
Kimbiraik28
Lengveniškėsk6
Martinonysk24
Matiešionysk83
Medeikonysk12
Moibelėsk10
Mūliškėsk16
Naudžiūnaik132
Nečiūnaikd38
Panartiškėsk4
Panemunisk29
Paverkniaik19
Puzonysk63
Siponysk179
Šaltinėnaik80
Širviniaik25
Škėvonysk118
Šūtupisk4
Tauliukaik29
Trakeliaik18
Vaitiškėsk105
Vanagaik29
Voseliūnaik15
Zajaik13
Žemaitkiemisk173
Būdos apylinkė 1331
Babiagūrak20
Būdak45
Dambavakd11
Daukantaikd3
Dukurnonysk126
Jakniškėsk34
Kamainėk14
Kašonysk266
Kermošynaskd7
Kiškeliškėsk26
Kupstinėk11
Margaik7
Marginiaik17
Mediniškiaik44
Musninkaik11
Navapolisk10
Patilčiaik7
Paviekšniaik31
Pečiauskaik40
Pelekonysk120
Pranapolisk10
Raipolėk2
Skodiškėsk19
Slabadak35
Sobuvak158
Sodaik15
Steponiškėsk15
Sundakaik134
Šiliniaikd13
Valiūniškėsk12
Vošiškėsk68
Išlaužo apylinkė 1842
Antaniškiaik10
Čepeliškiaik8
Čiudiškiaik109
Dambravak171
Garšvinėk7
Gražučiaik126
Gustaitynėk-
Išlaužask627
Kazimieravak4
Kliokiškėk10
Lapupysk102
Mogiškėsk5
Pačiudiškiaik31
Pakampiškiaik28
Pakiauliškiskd2
Pakumprysk140
Patelviškysk34
Petraitiškiaik16
Rutkiškėsk127
Sprindiškėsk4
Šaltiniškiaik20
Šaltupisk18
Šiauliškiaik237
Trakinėk6
Jiezno apylinkė 2846
Anglininkaik81
Apušotask10
Babronysk18
Balvoniškėsk1
Benčiakiemisk44
Beniukaik21
Beržynaik14
Bučiūnaik129
Būdakd54
Dambavakd14
Daukantaikd26
Dimšiškėsk74
Dirvoniškėsk4
Dvareliškėsk26
Geležūnaikd82
Grikapėdisk17
Jiezno Kolonijosk296
Julijanavak11
Jundeliškėskd187
Juodaviškiaik44
Kadikaik44
Kamiliavak14
Karveliškėsk2
Kisieliškėsk59
Kukiškėsk55
Kurmoniškėsk20
Liciškėnaik167
Lingėniškėsk36
Mikalavak-
Nečiūnaikd56
Nemajūnaik91
Nibriaik128
Padriežiškėsk117
Padvariškėsk29
Pakrovaikd17
Paverkniaik29
Pelėšiškėsk32
Pikelionyskd4
Sokonysk58
Strazdiškėsk173
Šilaičiaik-
Šilėnaik64
Šiliniaikd20
Truncosk17
Verbyliškėsk131
Vėžionysk208
Vilūnėliaik33
Vincentavak10
Voseliūnaik24
Žideikonysk30
Žvirgždėnaik25
Lielionių apylinkė 2137
Akuškonysk38
Amerikak5
Antapolisk12
Antaveršisk28
Armanavak12
Aukštojak8
Baudėjosk22
Būdosk58
Buntiškėsk27
Burokiškėsk21
Butkiškėskd1
Butrimiškėskd4
Dobrovolėk9
Druskeliškėsk32
Ganciūnaik23
Gedanonysk28
Gelionysk4
Geruliaikd51
Gineikonyskd6
Giraitėsvs1
Giriotiškėsk39
Gojusk22
Gripiškėsk206
Intuponysk103
Jarmališkėsk35
Jaunionysk71
Jogalinak26
Juodupisvs4
Juozapavavs1
Karkliniškėsk15
Krištapiškėsk65
Krusnėkaik5
Kvietkinėk25
Laibutiškėsk2
Lepelionysk115
Lielionysk40
Margaik6
Masiaik8
Mockonysk23
Paaukštojak14
Pagelužėk2
Palapiškėsk94
Pamiškėvs5
Paulinavak2
Poliesisk4
Popsysk35
Rodomislėk5
Rūdiškėsk14
Sabališkėsk5
Salomenkak2
Seniavak5
Skerdimaik9
Stanuliškėsk11
Sutrukask2
Šilelisk4
Tervydaik2
Trakeliaik7
Ustronėk6
Užuguostisk339
Užukalnisk12
Vilkininkaik31
Vispavs7
Vydžionyskd55
Vyšniūnaik11
Želkūnaik253
Naujosios Ūtos apylinkė 1276
Asiūklėk74
Baltramurgisk-
Būdininkaik61
Būdosk6
Degimaik-
Dūmiškėsk81
Griškamurgisk16
Juozapavask7
Kvietiškisk-
Mieleišupisk66
Naujoji Ūtak288
Pašlavantysk20
Pilotiškėsk78
Senaūtisk28
Serbentinėk7
Skersabalisk76
Skirptiškėk86
Skuigėk58
Šakališkiaikd15
Tartupio Mačiuliškėsk11
Tartupio Pašlavantysk-
Tartupio Sruogak4
Tartupisk87
Ūtos Sruogak21
Užbaliaik20
Vartaikd22
Zapalkak7
Žemaitkiemisk137
Pakuonio apylinkė 1699
Aštuonėliaik20
Bačkininkėliaik40
Balsėnaik24
Būčkiemisk41
Dankstytėkd7
Daukšiagirėk123
Dvylikiaik165
Kėbliškiaik50
Kudirkosk42
Laukiškėsk89
Margininkaikd59
Naujieji Vangaik3
Pagirmuonysk94
Pakuonismstl551
Pašventupyskd44
Patamulšysk78
Purvininkaik125
Sabalėnaik27
Seniūnaik14
Sodybosk28
Šaltupisk27
Valengiškėsk22
Žuvintak26
Skriaudžių apylinkė 1524
Bagotiškėsk27
Banioniškėsk17
Barsukinėk12
Blindžiakupstisk2
Būbautiškėsk29
Būdvietis Ik28
Būdvietis IIk10
Cikabūdėk29
Gyviaikd29
Graižbūdėk8
Grigaliūnaikd74
Gustaičiaikd7
Išdageliaik6
Janaukak17
Kampiniaik35
Keturakiškėsk5
Kikiriškėsk11
Kliniškėsk33
Krašteliškėsk17
Kubelciškėsk12
Kupriaik117
Leskavak52
Liepalotasvs4
Lizdeikiaikd68
Mažosios Zariškėsk9
Meškynaik39
Mozūriškėskd-
Obelinėk12
Pabališkiaik27
Papilvisk59
Pašiekštupisk16
Patašinėk29
Paviemuonysk1
Pirktavietėk6
Puziškėsk18
Ragavak5
Samaniškėsk25
Skriaudžiaik565
Šimėkaikd7
Šmuraik28
Tarputiškėk17
Zasčenkak12
Stakliškių apylinkė 2674
Alšininkaik153
Ąžuolijak2
Bagdoniškėsk33
Gineikonyskd28
Kazimieravak4
Kermošynaskd8
Kielionysk41
Krasaušiškėsk73
Kvedariškėsk49
Malinavak18
Medžionysk165
Noreikiškėsk95
Pakrovaikd95
Pamiškėk7
Pazelvėk16
Pieštuvėnaik155
Pikelionyskd210
Pramiežiaik23
Riešutinėk9
Stakliškėsmstl1167
Sudvariškėsk68
Tauriekosk5
Trečionysk128
Unkonysk68
Virkininkaik54
Šilavoto apylinkė 2338
Degimaikd37
Elzbietiškisk28
Ingavangisk274
Jasenavak5
Jiestrakisk236
Juodaraistisk148
Klebiškisk224
Kuišiaik64
Lėsiškisk9
Maldabūdisk37
Meškinėk20
Mieldažiškėsk17
Mieleiškampisk96
Mikalinėk36
Molinėk10
Naraukelisk11
Naujasis Skrynupisk13
Naujasodisk33
Pagirėliaik16
Pagraižysk22
Pajuodupisk-
Pakiauliškiskd52
Palaukščiotysk8
Paskrynupysk12
Pašlavantysk56
Pažarstisk36
Prienlaukysk179
Raudonupisk10
Rūdak21
Rūdiškėsk17
Sarginėk101
Skrynupisk79
Stuomenaik126
Šauliaik-
Šilavotask221
Varnakėk12
Žarstak72
Veiverių apylinkė 2453
Barauskinėk25
Belevičiaik10
Byliškėsk26
Būdvietėsk39
Čiurliaik215
Degimaikd3
Gyviaikd15
Gustaičiaikd10
Juodbūdisk186
Kalveliškėsk35
Lankelėsk13
Liepabūdisk32
Liepalotask1
Lizdeikiaikd80
Mauručiaik314
Mozūriškėskd68
Naujasis Klebiškisk84
Pabališkiaikd-
Padrečiaik110
Pagramdinėk22
Pajiesysk16
Pakeklysk48
Pažėraikd26
Petkeliškėsk64
Skerdupisk11
Šilėnaik71
Šiūrupysk5
Tarpiškėsk37
Tulauskaik28
Veiveriaimstl859

Radviliškio rajonas

55380

Radviliškism19505
Šeduvam3457
Tyruliaimtg736
Alksniupių apylinkė 1120
Aldoniškisk5
Alksniupiaik521
Amalijak17
Birutėk14
Dargužiaik-
Daukšaivs-
Juodupiaik20
Krupiškisk3
Lineliaikd8
Maldžiūnaik68
Margiaik3
Miškadvariskd-
Naujasodisk78
Nemaniūnaik7
Radviloniaik234
Sliekiaik-
Šileikoniaik50
Žardeliaik44
Žybartaik48
Aukštelkų apylinkė 3017
Antanavak-
Arimaičiaik165
Aukštelkaik579
Avietinėk12
Bebrujaik66
Birjočiaik72
Daukučiaik18
Eibariškiaik22
Gimbogalagst12
Gražioniaik166
Ilguočiaik132
Jasnagurkak4
Kalnelio Gražioniaik476
Karčemosk443
Kauliniaik158
Kriaukėnaik9
Kutiškiaikd15
Liaudiškiaik82
Linkaičiaigst25
Linkaičiaik36
Mažaičiaik88
Mėlidaik11
Miežaičiaik144
Nakraušiūnaik16
Paobeliaikd11
Rukaičiaik73
Rupliškisvs1
Sedūnaik94
Verduliaik63
Žironaik24
Baisogalos apylinkė 5627
Andriūnaik34
Augmėnaik172
Bagdonaik82
Baisogalamstl2288
Beržytėk15
Biliūnaik111
Bučiūnaik110
Buniškisvs-
Čelkiaik27
Diauderiaik-
Dišliaik34
Dvareliaik7
Fermak25
Gankiaik13
Grikynėk-
Grubaik3
Jadvimpolisk43
Januškoniaik84
Juodupiaik56
Kabliaik29
Kalveliaik16
Kemėraik31
Komariškiaik14
Kubiliūnaik156
Liaudiškiaik76
Lopaik17
Mikoniaik37
Moniūnaik54
Moralinėk29
Paberžėliaik11
Paberžiaivs10
Pagojaik23
Pagraužupėvs-
Pakiršinėlisk93
Pakiršinysk758
Palonaimstl386
Piepaliaik-
Piepaliukaik18
Pliuškiaik33
Randžiaik4
Ritikiaik22
Sirutiškiaikd25
Slabudkavs-
Šileliaik75
Šileliukaik4
Treigiaik13
Užupėk-
Vainiūnaik330
Valatkoniaik238
Vilgirdaičiaik21
Daugėlaičių apylinkė 1779
Batkūnaik77
Bernočiaik16
Blakčiaivs-
Buteniškiaik4
Čiuteliaik46
Daugėlaičiaik288
Dvarninkaik56
Gankiaik10
Gudesiaik12
Jaugėlaik82
Jonaitiškiaikd137
Kneiželiaik-
Krikštanaik18
Krūtinėk3
Liepinėk3
Mankiškiaikd22
Manteliaik3
Matkaičiaik15
Nirtaičiaik134
Paberžiaivs9
Pagojisvs1
Pakalniškiaik17
Pataušisvs2
Polekėlėk304
Pušinavak28
Pušiniškiaik47
Skynimaik13
Smilgiaik4
Spičiaik110
Uodynėk8
Užmargiaik-
Vališkiaik18
Varnioniaik119
Vendrėkd73
Vilkduobėk6
Vitkaičiaik19
Žarniaik29
Žinėnaik46
Grinkiškio apylinkė 2773
Abložynėk3
Auksučiaik10
Aukštieji Levikainiaik46
Beinoriškisk110
Būdai Ik-
Būdai IIk19
Būdai IIIk9
Burūnaik29
Daugirdaik30
Degėsiaik23
Dirgaičiaik54
Dirvoniškiaik24
Dvyliaik1
Eitviliaik44
Geručiaik98
Gražiškiaik21
Grinkiškismstl892
Gujėnaik73
Juodeliaik52
Juodžiaik8
Kairėnaik172
Kairėnėliaik116
Karalinėk-
Laukeliaik7
Martynaičiaik9
Medeliukaik4
Nataičiaik4
Noručiaik61
Pakrūmiaikd5
Pypliaik79
Ridikiaik22
Rudžiaik98
Smiltynėk7
Strazdynėk10
Šarkučiaik-
Šašeliaik27
Šašiaik147
Vaidilaik-
Vaitiekūnaik310
Valatkaičiaik122
Valinėk12
Vedreikiaik15
Pakalniškių apylinkė 1783
Areiniškiaivs12
Aukštakalnisvs-
Bružiaik66
Burbiškisk23
Dambavak26
Daukonysk39
Dausaik19
Gikoniaik-
Grybtrakisvs3
Jasonysk61
Jukiškisk68
Karizniškisvs7
Kašiaivs11
Kibildžiaik26
Kleboniškiaik53
Labak22
Maneitaik48
Mažuliaik66
Miliukiškisvs2
Pagaidžpiliaikd6
Pagojisvs4
Pajuliaik63
Pakalniškiaik359
Pociūnaik247
Prastavoniaivs19
Radiškiaivs3
Raginėnaik92
Raudondvarisk126
Rimaičiaivs10
Rokoniaik11
Sliekiaivs-
Stūriškiaivs-
Šeduvavs38
Šniukoniaik37
Tankūnaivs14
Vaižgaivs-
Valdeikiaik119
Vanaginėvs3
Veliakiemiaik80
Pašušvio apylinkė 1482
Balandiškisk83
Baltūriškisk11
Bargailiaik31
Čerkosaik29
Dvareliaik6
Gegužinėk23
Giedraičiaik207
Ginčaik11
Godaik32
Gulbinaik111
Gužupisk-
Kačiuškiaik10
Kalančiaik17
Kelmynaik6
Legečiaik43
Legetėliaik13
Mėnaičiaik203
Mikailiškiaik70
Mockiškisk12
Naujėnaik16
Paberžiaik59
Pagojisk18
Pagomerčiaik21
Paplanskiaik13
Pašušvysmstl359
Pinciukiškisk8
Ramoškiaik30
Skiečiaik10
Šmulkiškiaik4
Taučiūnaik-
Trakaik-
Viktorinėk15
Žitiškiaik11
Radviliškio apylinkė 2054
Baroniškiaivs19
Beržėvs-
Daujočiaik-
Diržiaik21
Gavėniškiaik-
Gendviliaik23
Jankūnaik93
Jonaitiškiaikd13
Jukniškiaik17
Kaneivaičiaik21
Karolinavs-
Kuraik238
Kutiškiaikd509
Liutkiškiaik139
Mankiškiaikd277
Paobeliaikd27
Radvilaik-
Ramulėnaik74
Skirjočiaik5
Skynimiškiaik-
Šniūraičiaik299
Tautiškiaik10
Vantainėliaik6
Vantainiaik55
Voskoniaik208
Sidabravo apylinkė 2885
Antanavavs2
Asteikiaik8
Avižiškiaik2
Beinoravak457
Beržinėvs-
Birželėsk165
Būdosk-
Buivydaik-
Dapšioniaik114
Dargėnaik3
Dauburaičiaik73
Daukantaikd3
Davongalisk32
Deveikiaivs6
Dotiškiaik73
Gastupiaik1
Geniaik27
Jasnagurkavs9
Jaukštaivs6
Jutkoniaivs3
Kaspariškiaik6
Kundrėnaik100
Malūniškiaik2
Mandeikiaik22
Mazgiaik17
Miškiaik90
Naujasodėvs11
Navadolėvs1
Ožaičiaik146
Padvarninkaik12
Pagaidžpiliaikd25
Pakiršiniaik32
Paryžiusvs14
Praščiūnaik141
Puodžgalavs-
Rėčkaik24
Rimkiškėsvs23
Rudeliaik16
Rudžiaik38
Sibičiaik39
Sidabravasmstl453
Skapiškisvs3
Škurlėnasvs-
Šulneliaivs23
Šunkariaivs1
Tauginaik11
Taukuočiaik112
Trakaik19
Trakeliaik22
Užkuraičiaik20
Vabaliaik168
Vadaktaimstl206
Verpčiaik18
Vidulaukisvs11
Vileikiaik75
Skėmių apylinkė 1675
Aguriškėsk11
Ąžuolynėvs15
Girvalakiaik43
Jaskynėvs1
Kirkilaik7
Pagarduviaik52
Panekelpiaik32
Pašakiaik159
Pašlapėlėk18
Pociūnėliaimstl457
Rinktinėliaik3
Simoniškiaik-
Sirutiškiaikd34
Skėmiaik483
Skomaičiaik130
Skomaičiukaik50
Slabadavs-
Šabiškiaivs2
Šašėnaik32
Užpurviaik73
Vaičaičiaik12
Vakaraik24
Valmančiaik37
Šaukoto apylinkė 2010
Abrieskaik22
Baublėvs3
Baužiškiaik1
Bysvainėliaik4
Budriaik27
Butkiaik6
Daužnagiaik113
Debeikiaik37
Diktariškiaik88
Dirželiškiaik1
Goriškisk4
Grigalaičiaik41
Jankaičiaik4
Joniškisk-
Kadylaik12
Kalnaik16
Kaunetiškiaik57
Kragaik12
Kunigiškiaik200
Lenartuvak17
Lenkaičiaik4
Liekiaik19
Liepkalnisk37
Mankiškiaik7
Margiaik2
Miškiniaik40
Mumšilisk23
Notiniškiaik46
Padaubiaik1
Pagomerčiaik2
Pakalnučiaik32
Pakrovkak11
Paltynaik67
Papušynysk122
Pasodniaik4
Pašakarnisk8
Pažeriaik21
Pažobrisk-
Piktoniaik35
Reksčiaik52
Rekštiškėk-
Ropkepiaik7
Serbentinėk2
Skubuldžiaik-
Sokmedžiaik13
Sutkiškisk3
Šaukotasmstl553
Šaukotas Ik45
Šaukotas IIk9
Šilaik14
Tamošiškiaik22
Trakaik2
Ungurynėk4
Užžadikiaik8
Valatkiškiaik47
Žąsaičiaik53
Žemieji Levikainiaik30
Šeduvos apylinkė 3007
Baltojik34
Baukaik113
Butėnaik110
Dargužiaik27
Daukantaikd57
Džiugoniaik86
Gimbogalak64
Kauleliškiaik32
Kurklaičiaik26
Kurkliaik80
Labučiaik15
Margavoniaik138
Niauduvak262
Paežeriaik114
Pakuteniaik31
Pavartyčiaik470
Prastavoniaik273
Puipiaik94
Riaubaik64
Rokoniaik104
Užuovėjak79
Užuožeriaik84
Vaiduloniaik48
Vaižgaik79
Vardukšniaik29
Velžiaik50
Vėriškiaik313
Vėžaičiaik-
Viešvilėk84
Žilioniaik47
Šiaulėnų apylinkė 2470
Acokavaik98
Anieliškėvs-
Apušrotask5
Ardaičiaik4
Aukštkalnisvs-
Aušrėnaik48
Baranaučiznak11
Baroniškiaik30
Birietiškiaik30
Bloškiaivs1
Daujočiaik61
Daukšiaik20
Daukšlaukisvs2
Dirvonaik27
Dirvoniškiaik25
Dobiliaik2
Dvarčiaik12
Gaideliškisvs-
Gerveliškisvs-
Giraitėvs-
Glaimosk-
Gražvydaivs1
Jasaičiaik29
Jokūbiškiaik127
Juodpiaunisk7
Kalnugalisk3
Kleiviškiaik6
Kudinaik41
Lauksargisvs-
Liepiškiaik90
Mantviliškiaik63
Mažuoliaik43
Minautuvak2
Mūraik58
Norkiškiaivs4
Padgurkak-
Pamėraik5
Pamiškalniaik18
Pašušvysk45
Petrošiaik54
Pilveliaik24
Pramonėliaik-
Pridotkaivs-
Repšiaik38
Rymiškisk-
Rubežiaik2
Sakteliaik23
Sidariaik106
Skynimiečiaik4
Sklioriškiaik71
Sodaičiaik7
Stalmokaik18
Starteliaik-
Sulinkiaik13
Šiaulaičiaik190
Šiaulėnaimstl736
Tymoniaik4
Toleikiškiaik5
Užkalniaik-
Vagariaivs-
Vendrėkd19
Viliošiaik9
Virikauskaik62
Žeimiaik158
Žostarčiaivs9

Raseinių rajonas

49124

Ariogalam3816
Raseiniaim11762
Ariogalos apylinkė 2620
Aleksandrovkak18
Algimantaik56
Antvėjaik45
Baukiaik19
Budriškėk8
Butkiškėk203
Čiužiūnaik22
Daugėliškiaik12
Draustinėk24
Gėluvak405
Jučiaik46
Juteikiaik47
Kilupiaik141
Kunigiškiai Ik263
Kunigiškiai IIk17
Leliušiaik2
Lenčiaikd61
Lesčiaik17
Molupiaik101
Negirvak102
Padargupiaik85
Padubysysk14
Pagausantysk54
Pagynėvysk34
Pakarklysk42
Paliūnėk4
Paskystūnysk12
Pašilaupiaik26
Plikiaik219
Pūstapolisk9
Putriaik50
Rajinciškiaik20
Ramučiaik6
Survilaik76
Šlapučiaik68
Šliužiaik67
Taurupysk166
Uždubysysk47
Žąsinaik12
Betygalos apylinkė 2567
Antupyčiaik30
Armonaikd25
Ąžuolytėk3
Berteškiaik157
Betygalamstl508
Būdaik3
Buniūnaik2
Burbiškiaik41
Darbutaik11
Dickaimisk31
Diržioniaik46
Dvarviečiaivs9
Gedgaudaik14
Gedvydaik69
Grajauskaik152
Jagučioniaik31
Jakaičiaik14
Kasiulkaik45
Kymantaik71
Kudoniaik113
Liktėnaik56
Litvinaik3
Maskvitaik60
Maslauskiškiaik37
Navininkaik29
Noliečiaik29
Norgeliškiaik49
Pagojysk93
Pakalniškiaik9
Paliepiukaik27
Pataklėliaik8
Paturkšlysk65
Pažvirintysk39
Pigainiaik45
Pilkalnisk4
Poškaičiaik19
Požečiaik196
Prysaik20
Riogliškiaik17
Ročiškėk13
Saugailiaik170
Skruzdžiaik2
Smulkiškėk16
Srautask4
Švelniaik9
Ugenskaik6
Ugioniaik65
Ūturiaik19
Užpušyniaik30
Vagupiaik14
Valeravak3
Vandžiaik21
Vaškučiaik7
Zaroslėk4
Žvalioniaik4
Girkalnio apylinkė 2547
Bakaičiaik19
Biliūnaik87
Cigelnėkd7
Dautartaik16
Dobiliaik12
Dvareliškiaik143
Eglynėk8
Gailiūnaik14
Girkalnisk155
Girkalnismstl622
Griniškėk3
Juodkėnaikd42
Kadagynėk14
Karakuraik30
Kiečiaik60
Kniebioniaik7
Mankūnaikd6
Medekšaik17
Mikaičiai Ik41
Mikaičiai IIk38
Mutrungisk6
Naukaimisk32
Pabebirvys Ikd4
Pagriaužaik12
Pagriaužisk20
Pakalniškiaik18
Pakerupisk5
Peldžiūnai Ik31
Peldžiūnai IIkd10
Pelėdinėk6
Plaušiniaik41
Plingiaik60
Poškiškėk17
Pramedžiavak335
Pušynėk22
Ražaičiaik50
Ražaitėliaik152
Rizgiaik28
Rumšiaik7
Rušiškiaik11
Skiraik14
Skireliaik12
Šeimyniškiaik27
Šikšniaik28
Šilvaik16
Trakučiaik7
Užšaltuonisk4
Vėgenaik75
Vilaičiaikd-
Visbaraik28
Volaik17
Žvirgždžiaik111
Ilgižių apylinkė 1883
Agelaičiaik47
Aleknaičiaik15
Aukštlaukysk6
Būdaik28
Budraičiaik5
Būtaičiaik20
Daujotaik24
Daujotėliaik24
Ilgižiai Ik256
Ilgižiai IIk22
Ilgižiai IIIk56
Ilgižiukaik25
Jonaičiaik15
Juškaičiaik1
Kasiulkaimiukaik7
Kimentmedisk9
Lapkalnysk22
Leiliaik2
Lepšiškėk24
Lukošiūnaik5
Meškapiaunisk22
Mockūnaik7
Naujasis Šetkaimysk-
Nedolėk7
Pagynėvysk16
Pagrubyčiaik28
Pakirkšnovysk20
Paliepiaik472
Paliepiukaik14
Pamūkisk-
Pryšmantaik69
Pryšmantėliaik18
Prociūnaik10
Rimgailaik47
Ročiaik49
Saltragysk11
Skirvainaik6
Sokaičiaik20
Steponkaimisk83
Šetkaimiukaik-
Šetkaimysk16
Šilaik53
Tauručiaik46
Tilindžiaik10
Začišiaik8
Zvėgiaik33
Žibuliaik205
Kalnujų apylinkė 1365
Beržtaik8
Bliūdžiaik200
Dobrastisk57
Juodkėnaikd4
Kadagynėk-
Kalnujaik335
Kniečiaikd-
Krikštaniškėk-
Lotyniškėk7
Pabebirvys Ikd7
Pabebirvys IIkd-
Pagojisk29
Pakalnupysk11
Paklaniaikd-
Palendriaik83
Paserbentysk16
Pašaltuonys Ikd15
Pašaltuonys IIk7
Pašaltuonys IIIk147
Pašaltuonys IVk3
Patolupysk61
Petkūniškėk8
Rudžiaik17
Serbentaik6
Šaukliaik70
Šilišninkaikd-
Trakiniaik137
Užkalnupisk4
Vengerskaik117
Zacižak-
Žagarėk12
Žieveliškėk4
Nemakščių apylinkė 3370
Algeniaik38
Arglaičiaik43
Aukštkeliaik207
Balandžiaik19
Balčiaik170
Bartkiškėk13
Būdosk2
Cigelnėk4
Daujotėliaik-
Dirvoniškiaik7
Duobiškėk5
Garyšiaik6
Garspiaunisk2
Geidėnaik14
Gelgudiškiaik9
Griaužaik57
Gudaik29
Guikaliaik52
Ižiniškiaik22
Yliaik136
Jankiškėk14
Kairiškėk35
Kampaičiaikd25
Kinčaliaik24
Kryžkalnisk41
Legotiškėk56
Lekavask8
Lendriškėsk15
Lipkiškėk16
Lygiaik34
Macaliaik31
Mataitiškėk3
Mažintaik19
Medekšinėk26
Milviečiaik36
Milžavėnaik107
Molavėnaik36
Nemakščiaimstl723
Pabalčiaik67
Paberžisk3
Paeglynisk21
Paežerisk61
Pagatupysk4
Pagojys Ik34
Pagojys IIk12
Paprūdysk8
Paskirtinisk5
Pasuginčiaik23
Pašešuvysk109
Pavarnisk35
Pikeliaik8
Poteriškiaik28
Pryšginaik10
Pužaik82
Rekošaičiaik18
Rėzgaliai Ik11
Rėzgaliai IIk28
Smeltynėk18
Smukėnaik14
Smulkiaik71
Smulkinėsk43
Sugintaik25
Švendūnak43
Trepėnėliaik64
Tukiaik57
Uteliaik-
Užkalniaik292
Užpelkiaik3
Užsieniaik63
Vaidatoniaik8
Žemygalak3
Žvirzdėk15
Pagojukų apylinkė 1379
Akstinaik161
Antanavakd3
Armonaikd9
Bernotaik18
Bogušiaik61
Bogušiukaik3
Breckiaik17
Dapkaičiaik6
Dautartaik19
Dirdiškiaik-
Dvarviečiaik3
Fliorencijak6
Gedgaudiškėk3
Gintučiaik12
Gūriškėk1
Kaulakiaik312
Kiaulininkaik45
Kybartėliaik17
Kyviškėk6
Kupsčiaik39
Kurmiškėk1
Lauciškėk2
Liūliaik8
Nagiaik4
Naujokaik12
Obelkalnisk6
Pagiriaik2
Pagojaik7
Pagojukaik-
Pakalniškiaik3
Paluknys Ik-
Paluknys IIk7
Paluknys IIIk-
Paopškalnisk-
Pasandravysk26
Petkūniškiaik39
Pikčiūnaik27
Pirktinėk3
Pliumpėk-
Puknaičiaik49
Pundžiaik9
Pupiaik-
Siručiaik90
Skaraitiškėk8
Skirmantiškėk171
Skudžiūnaik16
Sodeikiaik2
Spandotaik9
Sutkaičiaik13
Šimkaičiaik42
Šnipaičiaik20
Tverijoniškėk21
Ušantaik-
Vaikštaičiaik29
Vainoriaik12
Viekšneliaik-
Vitkiškėk-
Paliepių apylinkė 2163
Aleksandraik32
Anžiliaik199
Ardiškiaik34
Blinstrubiškiaik539
Burgaičiaik12
Daumėnaik33
Dumšiškiaik170
Galkaičiaik81
Gūraik12
Justinavakd12
Kubiliškėk6
Lakštučiaik106
Latakaikd15
Minioniaik11
Naukaimisk2
Nemaršioniaik24
Pakerūlisk4
Paliepiaik389
Papelkiaik25
Paraseinysk57
Paverybisk-
Puišiaik14
Slabadak240
Stonaikd3
Sujainiaik97
Tarvainiaik2
Trepėnaik7
Varnėnaik37
Raseinių apylinkė 3895
Alėjai Ik162
Alėjai IIk83
Ančakiaik10
Andrušaičiaik156
Anulynask72
Arškainiaik43
Aukštašlynisk44
Bagdoniškėvs7
Bakučiaik32
Baraičiaik38
Bazaraik1
Bedančiaik8
Beržytėk18
Beržtaik19
Bralinskiaik25
Daineliaik6
Dainiaik19
Daugodaik26
Gabšiaik250
Geišiaivs9
Gervinėk147
Ginčaičiaik114
Girdaičiaik27
Girdvainaik38
Gruzdiškėk316
Gūraik9
Jorūdiškėk25
Justinavakd12
Kaimelėk43
Kalniškiaik18
Kantroliaik10
Kasbaraičiaik46
Kaukėnaik17
Kazariniškėk21
Kėbaičiaik40
Kengiaik55
Klusaik1
Kubetkiškiaik8
Kulkiaik29
Kunkojaikd-
Laužaik44
Lenkeliaik108
Liauberiškėk7
Meištaik25
Mirkliaik30
Niurkiškėk4
Norgėlaik524
Padubysysk26
Pagedočiukask5
Pagedotisk31
Pakapurnisk55
Pakautaik16
Paklaniaikd49
Palovaitiskd36
Paprabaudysk-
Pareigiaik-
Pareizgupisk97
Pašaltuonys Ikd14
Paverkšnisk38
Perkūniškėk13
Plauginiaik10
Polimaik-
Rakavakd79
Ramanavak191
Ramonaik89
Stonaikd61
Sukuriškiaik64
Šarkiaik156
Šukiškiaik1
Trupinėliaik11
Ūnikiaik96
Žičkiškėk11
Šiluvos apylinkė 3209
Akmenėk40
Aušrinėk16
Baltkarčiaik21
Bedančiaik112
Bogušaičiaik14
Bogušiškiaik103
Darataičiaik-
Darbutiškiaik42
Dumbulėk18
Girinaičiaik25
Godlaukisk54
Gradaučiznak10
Grigaičiaik11
Jurgaičiaik7
Juškaičiaik69
Kalniškiaik26
Kalviškiaik13
Kantrimaičiaik21
Kantūnaik13
Katauskiaik192
Kelmynaik49
Kepurninkaik36
Klevynėk2
Kunkojaikd9
Kušeliškėk21
Laugalisk-
Lyduvėnaigst22
Lyduvėnaimstl212
Lukaičiaik17
Macaičiaik-
Medingėnaik3
Medingiaik51
Narušiaik17
Naudvarisk153
Norvydžiaik47
Padubysysk46
Paduktysk1
Pakalniškiaik9
Palapišiaik87
Paltupiaik15
Pažyzdrysk11
Piktaičiaik91
Pyragiaik28
Pumpuraik35
Rainiškiaik24
Rakavakd2
Ribukaik9
Roglaičiaik60
Sandrausiškėk5
Skaraitiškėk55
Šiauleliaik59
Šiluvamstl885
Vaitiškiaik9
Varkaliaik55
Velpesiaik54
Vičaičiaik31
Zacharovkak3
Zbarask79
Zborčiznak8
Zopelskiaik16
Zuikaimisk-
Žalpiaik86
Verėduvos apylinkė 1955
Aleksandravak-
Bažavalėk33
Bučiūnaik37
Dabašinskaik2
Daugirdaik5
Daugirdėnaik9
Didžiuliaik307
Galinak15
Kalniškiai Ik39
Kalniškiai IIk15
Kejėnaik41
Keryvaik68
Liepynaik17
Mankūnaikd105
Mikalavak20
Milašaičiaik190
Mituvak49
Naujankak3
Olgavak22
Padubysysk6
Pajakališkiaik26
Palukštysk25
Pašventupysk11
Pataklėliaik5
Plembergask77
Pociūnaik12
Raitininkaik6
Raščiaik59
Skapiškiaik72
Stenioniaik26
Surmantaik114
Šilininkaik93
Tarosaik87
Turbinavak42
Verėduvak161
Verėduvaitėk76
Vilaičiaikd7
Viliošiaik6
Žemygalak67
Viduklės apylinkė 4555
Alaviniškiaik138
Aleknaik40
Antapusinisk17
Antringisk25
Apusinaik16
Bagamolaik49
Būdaik5
Degsniaik8
Didvėjisk81
Gyliaik258
Yliaik20
Jūkainiaik96
Kampaičiaikd7
Kanopėnaik25
Keidžiaik40
Kelmynėvs2
Kempaliaik28
Kriaukšlėvs7
Krupšėvs4
Kusaik13
Kutninkaik10
Latakaikd13
Laugalysk14
Lauksminiškėsk37
Liauriaik34
Lipkiškėk-
Lyksnėk-
Numgaliaik20
Paalsysk81
Pakerūlisk12
Palovaitiskd26
Paupysk290
Pavailabysk29
Paviduklėk18
Plačiuvak54
Plauginėliaik3
Pryšmančiaik14
Rimkiškiaik35
Skroblynėk49
Smiltynėk42
Stunguriaik89
Šaltropiaik23
Šarkaimysk38
Šeštokynėk35
Šienlaukisgst4
Šienlaukisk191
Švendraik1
Talkininkaik47
Teterviniškiaik10
Trakiškiaik15
Užrūdisk12
Užuomedisk92
Vailabaik43
Vanagiškiaik53
Vejukaik19
Viduklėmstl1643
Virgainiaik566
Žažačiaik14
Vosiliškio apylinkė 737
Aukštuoliaik17
Aukštuoliukaik14
Ažytėnaik7
Barsukinėk30
Belazariškisk10
Dievogalak201
Dirvoniškiaik-
Graužaik7
Juodmedžiaik-
Karalinavak14
Lenčiaikd9
Liaubaraik20
Meiliškiaik62
Pakrūmiaikd-
Puodžiaik26
Radviliukaik14
Sakalaik10
Sokiškisk12
Tendžiogalak82
Trankiniaik33
Užpušinėk-
Užvelkisk9
Valatkaičiaik9
Valatkaičiukaik5
Vosiliškisk142
Žembiškisk4
Žaiginio apylinkė 1301
Antanavakd1
Bardiškiaik38
Beržanaik10
Burbiškiaik53
Butautaik16
Gintaučiaik118
Jodluvkak-
Juodiškėk3
Kaišėnaik17
Kaišenėliaik3
Kalnaik3
Laukelisk5
Leonavak14
Litvinaik43
Maižiškiaik39
Naukaimisk-
Paluknysk13
Papušynysk96
Pažobrisk15
Plokščiaik-
Rinkšeliaik88
Rituliškiaik-
Sargeliaik23
Saugaik46
Seimeniškiaik8
Šunkepiaik3
Tautušiaik73
Užpelkiaik1
Vainotiškiaik27
Vėžlaukisk13
Vilkiškiaik70
Žaiginysmstl402
Žalakiaik23
Žalakiškiaik37

Rokiškio rajonas

48097

Obeliaim1710
Pandėlysm1415
Rokiškism13836
Juodupėmtg2536
Čedasų apylinkė 795
Čedasaik46
Čedasaimstl206
Daliečiaik61
Degsniaik112
Eikiniškisk10
Ėnikiaik19
Ežeriokšnėk2
Ginočiaik10
Griškiškisk8
Grubosk10
Kelmynėk1
Kervelkiaik5
Kumburiaivs3
Kunigiškiaik5
Lingėnaikd8
Mitragalysk81
Naujasodėkd2
Papiškiaik51
Ribickisk12
Steponiaik64
Šilelisk11
Trumpiškiskd2
Vaidlėnaik66
Juodupės apylinkė 2109
Aleknosk89
Alksniaik74
Apūniškisk27
Baršiaik20
Brenčiškisvs-
Bryzgiaik60
Butėniškisvs5
Čeičiaik18
Didsodėk164
Dirvonaik19
Generališkisk9
Ginotaik62
Ilzenbergask7
Jutkiaik41
Kiemiškiaik22
Kirmėliškisk7
Kraštaik18
Kukiaik69
Lazdiniškisk-
Lingėnaikd19
Maineivosk158
Mandagiškisk2
Naujasodėk30
Onuškisk280
Paduobysvs5
Pagojaik4
Pagrūbysk22
Patilčiaik3
Pikietaivs11
Prūseliaik40
Raišiaik339
Raupiaik39
Remeikiaik51
Sidabrinėk12
Skriduliaik54
Skuomantaik59
Slabadak25
Sodeliaikd70
Stoniškisk87
Teklinėk15
Trumpiškiskd5
Užubaliaik28
Valiūniškisk6
Vištagerklisk12
Vizgynėk3
Vytelinėk11
Vyžuonėlėsk8
Jūžintų apylinkė 1650
Anapolisk46
Aušrėnaik37
Ažubaliaik83
Bajoriškėsk51
Bindzeliškiaik2
Čivyliaik104
Dauliūnaik78
Dumblynėk16
Dvirėžiaik21
Gačionysk24
Girelėk22
Giriūnaik2
Grumbinaik19
Jaurosk10
Joneliškėsk10
Jurgiškiaik29
Jūžintaimstl356
Kalbutiškėskd29
Kalučiškėsk29
Keručiaik15
Kuliaik73
Lukščiaik8
Mičiūnaik31
Mieleikiaik27
Minkūnaik60
Neliūbiškisk48
Pakluoniaik3
Pilkėnaik55
Radišiaik21
Ragavak18
Raugaik24
Sidariškėsk9
Skeiriaik26
Sriubiškėliaik8
Sriubiškiaik10
Šipaik13
Štaronysk50
Tamakaimisk86
Tarnavak5
Tervydžiaik21
Trakask12
Varedinavak10
Zabieškak3
Zalūbiškisk36
Žiūkeliškėsk10
Žvirbliškėsvs-
Kamajų apylinkė 2859
Aukštakalniaik124
Ažubaliaik48
Baušiškiaik40
Čepeliškėk3
Čižaik23
Čižiškisk8
Dimitreliškėsvs2
Duokiškismstl167
Gaveikiaik15
Geisčiaik-
Gintynėsk2
Gudiškisvs2
Juodonysk96
Jurkiškisk4
Kalviaik236
Kamajaimstl772
Kamajėliaik34
Kamšiškėsvs3
Kandročiaik-
Kariūnaik35
Kereliaik25
Kremesiškėsk9
Kryliaik67
Kuokšiaik78
Kuosiaik100
Kurkliečiaik46
Labiškisvs2
Lapieniaik27
Laukagaliaik17
Mažeikiškisk4
Mickūnaik12
Mieliūnaik21
Mikniūnaik57
Minčiūnaik2
Motūzosvs-
Nečionysk27
Nečiūnaik18
Nemeniūnaik31
Paįvodžysk2
Paluolisvs-
Patiltėvs5
Paunksniaik17
Pempiškisvs7
Pikietaivs3
Plytnyčiavs-
Pročkiaik16
Purpiškisk1
Radžionysk11
Ramonaičiaik7
Ramoniškisvs2
Rudžiaik47
Skeiriaik12
Stepanavak4
Šermukšnynėvs2
Šilinėvs5
Špokiškisk10
Taraldžiaik73
Teresdvarisvs3
Titeliaik65
Totoriškiaik23
Trakinėk7
Trumponysk10
Trunčiškėsk16
Vaičionysk48
Vaineikiaik48
Varliaik54
Vaštakaik32
Verksnionysk139
Vilkeliškisvs2
Žeimiaik17
Žliubaik1
Žvirbliškėsk13
Kazliškio apylinkė 1138
Aukštasijavs4
Ažusieniaik17
Baranautiškisk25
Buteikiaik38
Didžiašilisvs4
Gudbergiškisvs5
Gužaivs2
Kalpokaik40
Kazliškėlisk91
Kazliškisk194
Kirmėliškisk4
Kvietiniškisk20
Lazariškisk25
Močiekiaik18
Pagadak4
Pagirėvs1
Pagojaik29
Pailgiaik7
Paliepiskd15
Paplimbalėk22
Pažąseliaik20
Raišiaik15
Rimgaudiškiskd1
Rumpiškėnaik62
Skrebaik5
Stirniškisk18
Šakaliaik3
Šilagalysk35
Šilaik17
Šlapiaik3
Vengerinėk46
Veselavak16
Vikoniaik17
Vilkagirisk6
Vilkai Ik19
Zumbrickavietėvs2
Žėkaik15
Žiobiškisk273
Kriaunų apylinkė 1740
Ažubaliaik4
Bagdoniškisk126
Bajoraik99
Baršėnaik119
Bobriškisk23
Bradesiaik94
Buniuškiaik58
Busiškisk9
Dagiliaik58
Jonavak16
Juozapavak62
Keležeriaik73
Knysak21
Kriaunosk331
Kriugiškisk38
Lašaik130
Lukštiniaik41
Margėnaik57
Mičiūnaik25
Mielėnaik41
Norkūnaikd26
Pakriaunysk86
Pasarčiaik12
Petrešiūnaik33
Rukeliaik23
Rupetosk20
Stravaik32
Vakariaik48
Vytėnaivs35
Lukštų apylinkė 1135
Armonysk24
Bučiūnaik96
Butkūnaik41
Gediškiaik121
Gyliaik41
Gumbiškiaik41
Kaireliaik48
Kreščionysk97
Laukininkaik11
Lukštaik197
Neršionysk23
Pakapinėk70
Pašiliaik50
Rubikiaik39
Ruzgaik14
Šikšniaik27
Tumasonysk50
Vaboliaik56
Vanagynėk18
Veduviškisk65
Žiogiškisk6
Obelių apylinkė 3222
Agurkiškisk1
Aleksandravėlėk141
Andrikavak6
Andriūnaik38
Antakriaunisk9
Antakriaunisvs1
Antanašėk165
Apeikiškisk34
Astrovkakd3
Audronys Ik182
Audronys IIk9
Aukštakojaik8
Ažukriaunisk12
Ažusienisk15
Ažušiliaik49
Baraukak17
Baziliškisk5
Bučeliaik11
Budriškisk9
Cigelnėk8
Dačiūnaik56
Degučiai Ik36
Degučiai IIk39
Dideliškisk24
Diliaukiškisk11
Dirdosk23
Dručkaik10
Dumblėsk20
Dundiškiaik27
Dvartiškiaik4
Eidminiškiaik11
Ežeriškisk6
Galažeriaik15
Gegužiškisk2
Gindviliaik117
Gojiškisk3
Guotinėsk-
Gurkiškisk2
Ignotiškisk28
Ivoniškisk8
Jovydžiaik17
Jučiaik22
Junkūnaik14
Juodupiškisvs3
Kačergiškisk5
Kalamoniškisk10
Kalniškiai Ik10
Kalniškiai IIk22
Kalnočiaik19
Krapiškisk39
Kraštaik28
Kumpolkak4
Kumpuoliškisk4
Kupriaik24
Kurmiškiaik4
Liesiškiaik12
Lingavavs1
Liudvinavak4
Lygalaukiaik2
Lovelkojaik17
Lugariškisvs5
Maigiškiaik5
Mataučiznak29
Matiekaik24
Mažeikiaik17
Mekšėniškisk12
Mieleikuškėsk6
Mingėliaik15
Narkūnėliaik47
Navikaik13
Niaukiaik17
Obeliaimstl244
Obeliškisk10
Paąžuolėk10
Pagriaumelėsk5
Pakriauniaik185
Palūgėk16
Pamataučiznak6
Papiliaik70
Pasausiškisk3
Pasubatėk15
Petkuškisvs2
Pinkutiškisk3
Pusliškisk12
Rakališkisk33
Raudėnaik30
Razalinavavs2
Razrivkak17
Remeikiaik4
Rudžionysk17
Rūmiškiaik9
Salosvs1
Senadvariaik11
Serbentiškisk5
Simaniškisk6
Sinkiškisk9
Sipailiškisk45
Skaistinėk18
Skemaik8
Slabadak9
Stasiūnaik40
Stočkaik35
Strepeikiaikd22
Svobiškisk70
Šaltakynėk17
Šapalaik4
Šapeliaik63
Šileikiaik15
Širviškiaivs5
Šliuotiškiaik20
Špuliaik32
Švilpiškisk16
Tilvikaik24
Trumpiškiaik37
Trumponysk34
Urboniškisvs2
Vaičėnaik7
Vaidaginėvs1
Vairiškisk6
Vajeičiaik12
Vajeitėliaik3
Vertybiškisk10
Veselavak9
Vieversynėk16
Vigaraik11
Visdievaik39
Vižeičiaik48
Voverynėk2
Zablotiškisk5
Zarinkiškiaik114
Zelionkak4
Zirnajaik9
Zyboliaik59
Želiūnaik10
Pandėlio apylinkė 2570
Antanavavs-
Apaščiak159
Apaštėlėvs4
Apušotasvs4
Ažubaliskd8
Ažubalisvs-
Ažušiekštisvs3
Baroninėk9
Barzdžiaik13
Beržuonak2
Bogdalavak4
Briežėvs-
Buivėnaik57
Buivydiškiaik23
Buivydžiaik18
Čeponiškiaik7
Daržupysvs2
Daujotiškisk5
Daupeliaik66
Dirvoniškisk1
Dirvoniškisvs3
Eidžionysk28
Geniškisk5
Gerkonysk23
Gineišiaik53
Girsteikiškiaik5
Goželiškisk9
Griauželiaik15
Griaužiaik5
Gudeliaik37
Gudeliškiaik19
Gumbiškisvs4
Jakutiškisk16
Jonavak10
Juokiškisvs2
Jurkiškisk-
Kilpiškiaik41
Kirdonysk16
Kseveravak4
Kurklaičiaik139
Lailūnaik156
Laitiškisvs1
Latveliaik47
Lebedžiaik63
Lebedžiūnaik18
Lydžiūnaik22
Martinavavs-
Martynonysk11
Maželiaik32
Melninkaik5
Mikniūnaik18
Miliūnaik37
Naniškiaik26
Narteikiaik8
Naujikai Ik5
Naujikai IIk8
Niclozak6
Obeliaik113
Paanglinėk4
Paberžiaik8
Paguriaik14
Pajuodraistisk14
Pakapiaik18
Palėveniečiaik9
Pandėlisk153
Pandėlisvs14
Paževiškiaik23
Plikiškiaik10
Puluikiaik44
Puodžialaukėk70
Puodžiūnaik-
Radeikiaik10
Radžiūnaik6
Radžiūnėliaik5
Raikėnaik153
Raščiūnaik48
Rimgaudiškiskd2
Salagalysk10
Siaurikaik10
Sičiūnaik49
Skaptataivs5
Smilgiaik7
Spiegaik7
Sriubiškiaik147
Stanikūnaik56
Stankūnaik54
Stasiūniečiaik26
Stenionysk39
Suvaidiškiaik19
Suvaizdžiaik30
Šiaudinėk3
Šiurpiškiaikd-
Šnipiškiaik7
Vargučiaik45
Varneliaik7
Vilkeliaik21
Žardeliaivs2
Žarniškiaik1
Žiukavinavs2
Žvirbliaivs23
Panemunėlio apylinkė 2683
Alsetak7
Augustinavak188
Ažumiškisk39
Bajoriškiaik85
Baltakarčiaik24
Bernotiškisk13
Beržuoniaik51
Bimbosk1
Čepeliškisk5
Degeniaik58
Gireišiaik8
Gyviaik-
Grigiškisk6
Ignaičiaik15
Joneliškiaik25
Junokaik20
Jurkupiaik75
Juršiškiaik6
Kavoliaik31
Keragalviškėsk4
Klišiaik99
Kraštaik9
Kraupiaik41
Legiškisk18
Lukiškiaik42
Mažeikiškisk29
Meldeikiaik12
Meldeikiškisk9
Miesteliškiaik23
Naujikaik13
Nemunėlisk7
Panemunėlisgst674
Panemunėlisk57
Panemunėlismstl236
Panemunėlisvs17
Panemuniaik65
Pašilėk26
Raizgynėk7
Ramanauskaik3
Ratkupyskd10
Rybokaik17
Robliaik70
Rukšiaik40
Sacharak4
Sėdžiūnaikd39
Skiraik18
Šeduikiškisk8
Šetekšniaik44
Šetekšnosk114
Šiliuškiaik8
Tindžiuliaik33
Turdvarisk4
Uvainiaik69
Vaičiūnaik15
Valaitiškisk13
Vebriaik26
Vebriškiaik24
Vieversynėk5
Viliaik42
Voverynėk9
Žaliankak-
Žiliaik23
Panemunio apylinkė 2152
Ajutiškiaik7
Aukštadvarysk46
Ažubaliaik3
Baleliaivs2
Baubliaik11
Bernotiškisk9
Čebiliaik38
Daržiapievėk6
Dauniūnaik21
Dūdiškiaik4
Gnybonysvs2
Gumbinėvs3
Guriosk10
Indriūnaik19
Janavak5
Janikūnaik55
Jusiagirisk2
Kalniečiaik32
Kalpokiškisk-
Kavoliaik14
Kebeliaik11
Konstantinavak558
Kuodiškiaivs-
Kurkliečiaik23
Lūžiškiaik13
Mičiūnaik43
Mikalojiškiaik25
Mikoliškiaik6
Miliūnaik18
Minkūnaik35
Mislyvavs3
Naujasodėkd70
Paberžuoniaik1
Pagojėvs5
Paliepiskd67
Pamėniškisk10
Panemunisk58
Panemunismstl287
Pašeriaukščiaik24
Pūškoniaik35
Ratkūnaik40
Sipeliaik62
Skaistėk6
Slabadninkaik15
Steponiaik11
Stumbriškisk3
Suvainiškismstl250
Šarkiūnaik2
Šarkiūnėliaik11
Šilagalysvs2
Šilingiškisk4
Šniukštaik4
Taručiaik39
Vilkoliaik93
Viršilaik17
Vištinėk8
Zablačiusk4
Ragelių apylinkė 1703
Akmeniaik16
Alsetak13
Audrak26
Beičiaik49
Čelkiaik66
Didėjak34
Diliškiaik6
Joniškisvs2
Karveliškisk31
Koveliaik37
Kurkliečiaik45
Laibgaliaik366
Meldučiaik87
Nadiejiškisk-
Natkuškiaik28
Norkūnaikd81
Pagrandžiaik12
Palūšniaikd38
Parokiškėkd6
Paupėk14
Pyragiškiaik8
Puriuškiaik13
Pužonysk63
Rageliaik144
Raistasvs3
Rokiškėlėsk120
Rudeliaik33
Ruopiškisk50
Sėdžiūnaikd3
Sėlynėk187
Skrebiškisk41
Spiečiūnaik35
Ulytėlėk41
Viveliškėsk5
Rokiškio apylinkė 3761
Astrovkakd1
Aukštuoliaik11
Bajoraik440
Bareišiaik19
Barkiškisk65
Barvainiškisk18
Bulvėniškisk13
Cibeliaik5
Čipyriaik33
Dambrotiškisk17
Danilaukak13
Dargiaik11
Gabriškisk26
Iciūnaik61
Ilgalaukiaik52
Jakiškiaik57
Jočeliaik11
Joniškisk10
Juozapavak62
Kalneliškiaik44
Kavoliškisk722
Kirkūnaik67
Kirkūnėliaik23
Kladninkaik11
Kraštaik40
Kurklietiškisk5
Lauciūnaik17
Laukelisk17
Laukupėnaik15
Laužadžiaik41
Liesonysk17
Mačioniškisk14
Martiniškėnaik53
Meškinėk21
Miegonysk63
Mikonysk17
Miliūnaik92
Misiūniškisk44
Moškėnaik83
Pagrandžiaik52
Pakapėk38
Palankysk11
Palūšniaikd47
Papartynėk22
Parokiškėkd25
Piepaliaik55
Ragučiaik24
Ratkupiskd2
Serapiniškisk28
Skemaik499
Sniegiaik61
Sodeliaikd73
Stramiliaik68
Strepeikiaikd40
Šeduikiškisk48
Šileikiai Ik116
Šileikiai IIk44
Šlapekiaik-
Ūdrupysk9
Uljananak25
Vanagynėk6
Varaščinak22
Velniakalnisk1
Vyžeičiaik29
Vyžuonak15
Zyboliaik70
Salų apylinkė 1083
Davainiškisk10
Gyviaik28
Greviškiaik51
Gučiūnaik96
Naujasodėk52
Nevieriaik121
Petrošiškisk48
Rimšionysk28
Salosk111
Salosmstl400
Urliaik43
Vaitkūnaik78
Želmenaik17

Skuodo rajonas

28085

Skuodasm7387
Aleksandrijos apylinkė 2003
Aleksandrijak233
Apuolėk193
Daujotaik142
Detlaukėk23
Drupiaik58
Dvaralisk13
Gėsalaik187
Jedžiotaik119
Juknaičiaik34
Kalnėnaik25
Kaukolikaik299
Kerviaik98
Kivyliaik59
Klaišiaik52
Klauseikiaik156
Knežėk18
Nuosamaik19
Šarkėk58
Truikinaik132
Urviaik13
Veiteliaik18
Viršilaik54
Barstyčių apylinkė 1634
Aubrikiaik21
Barstyčiaimstl497
Barstytaliaik47
Geldėnaik99
Gudaliaik85
Kančaičiaik85
Kruopiaik119
Laumėsk135
Mockaičiaik62
Padegimėk53
Paparčiaik220
Puokėk211
Ylakių apylinkė 3547
Baltrimaik96
Bučiaik78
Daktaraik65
Dilbikiaik113
Erkšvak63
Gailaičiaik56
Gailiškiaik22
Gedrimaik241
Gintalaičiaik72
Girdeniaik177
Gonaičiaik111
Ylakaičiaik38
Ylakiaimstl1084
Juodkaičiaik29
Kadžiaik29
Kaltysk30
Kalvaičiaik39
Liaudiškiaik-
Medsėdžiaik89
Milvydžiaik38
Nausėdaik173
Paluobėk14
Petraičiaikd21
Raudoniaik135
Remezaik9
Rukiškėk13
Skypstysk34
Skliaustėk137
Strėliškiaik25
Stripiniaik36
Šulpetriaik109
Trumplaukėk52
Urboniškėk12
Visgaudžiaik20
Vižančiaik287
Lenkimų apylinkė 1577
Juodeikiaik84
Kalviaik15
Kuksinėk86
Lenkimaimstl836
Litvinaik24
Margininkaik54
Medininkaik36
Pakalniškiaik24
Plaušiniaik32
Rėžgaliaik8
Sriauptaik122
Večiaik51
Veitaik19
Žemytėk152
Žirnikaik34
Mosėdžio apylinkė 3450
Baksčiaik87
Bobiliškėsk13
Būdvietėkd31
Gandlaukėk5
Gaubėsk49
Igariaik159
Krakėsk220
Kusaik10
Miesto Kalniškiaik60
Mikulčiaik88
Mosėdismstl1139
Naujukaik138
Nerėpaikd2
Nevočiaik112
Paeiškūnėk5
Palaukėk3
Palšiaik47
Plaušiniaik71
Šatraminiaik229
Šaučikiaik35
Šaukliaik401
Šerkšniaik60
Šilalėk31
Šniukščiaik24
Tauzaik56
Tėveliaik99
Udraliaik178
Virbalaik98
Notėnų apylinkė 1746
Baidotaik66
Brotykaik43
Burviaik12
Derkinčiaik119
Dvarčininkaik10
Dvarviečiaik39
Jockiaikd29
Jundulaik37
Kulaliaik87
Mačiūkiaikd13
Mikytaikd33
Notėnaik529
Panotėniaik65
Prialgavak209
Rusiškėsk39
Šlamaik14
Šliktinėk216
Vindeikiaik186
Pašilės apylinkė 1246
Augzeliaik89
Gricaičiaik114
Grūstėkd33
Ivoniškėk36
Luobak213
Margininkaik110
Pašilėk331
Vaičaičiaik186
Viliotės Užpelkisk134
Skuodo apylinkė 3709
Budriaik24
Būdvietėkd82
Daukšiaik563
Didieji Rūšupiaik280
Didžioji Paluknėk31
Gurstiškėk66
Kanyzelisk73
Kernaik179
Kubiliškėk25
Kuineliaik49
Kulai Ik185
Kulai IIk119
Ledžiaik10
Luknėsk341
Mažieji Rūšupiaik312
Mažoji Palūknėk18
Narvydžiaik482
Pakalniškiaik140
Puodkaliaik226
Skuodo Priemiestisk51
Šakaliaik105
Šekaik55
Trūbakiaik93
Užluobėk108
Žalgiriaik92
Šačių apylinkė 1786
Erslak179
Geidučiaik25
Giršinaik4
Laumaičiaik87
Lyksūdėk146
Lukošaičiaik66
Malūkaik26
Pagramantėk24
Rukaik270
Rumšaičiaik61
Sodalėk32
Šatėsk406
Vabaliaik283
Žebrokaik177

Šakių rajonas

43766

Kudirkos Naumiestism2146
Šakiaim6162
Gelgaudiškismtg2211
Barzdų apylinkė 1372
Ambrasaik41
Baltrušiaik267
Barzdaimstl439
Buktiškiaik154
Geruliaik18
Gražiškiaik47
Kraujučiaik3
Kriaučiukaik14
Liputiškėk6
Masiauskaik2
Mergbūdisk21
Miknaičiaik51
Mozūraik34
Opšrūtaikd18
Pabalsupiaik18
Pavišakiaik18
Pupiaik4
Ropydaik-
Sabijonaik26
Simokaik15
Skirkiškėk8
Stainiškėk11
Stugučiaikd10
Vėdaraik-
Žardeliaik29
Žečkalniaik38
Žiliaik73
Žvirbliškėk7
Būblelių apylinkė 1624
Apirbiškiaik12
Ašmoniškiaik10
Bajoraičiaik95
Bartkaik9
Braškiaik6
Būbleliaik61
Bukšniaik21
Gyliškiaik21
Gluobiaik7
Gustainiškiaik70
Jundilaik24
Kasikėnaik11
Kaukalniaikd5
Kaupiškiaik18
Klepaikd3
Kubilėliaik143
Kutaikd10
Meištaik19
Miknaičiaik31
Panoviaik346
Putinaik12
Raugalaikd46
Rudžiaik31
Storiūkaivs7
Suodžiaikd1
Šaukščiaikd-
Tarpučiai Ik98
Tarpučiai IIkd3
Totorviečiaik120
Turčinaik198
Užpiauniaikd1
Užsieniaikd33
Vaišvilaik12
Vaitiškiaik96
Žaltynaik44
Gelgaudiškio apylinkė 3354
Antaniškiaik47
Antkalniškiaik62
Bartupisk6
Bonkiškėk6
Branduoliškiaik144
Būdelėk11
Buižiaik15
Bunikėliaik30
Buožiaik18
Čebatoriaik11
Dabitaik114
Dagiliaik24
Daugerdiškiaik23
Daukantiškiaik361
Dobilaičiaik19
Dubiniškiaik9
Elizavak15
Jankūnaik48
Jotijak71
Jotyškiai Ik69
Jotyškiai IIk77
Karkazaik30
Kedėbliškiaik19
Kisieliaik26
Kubiliaik202
Martišiškėk14
Mozūriškiaikd20
Narkūnaik25
Naujeliškiaik24
Naujokaičiaik32
Obeliškiaik40
Pajotijaik124
Pajotijysk34
Pakalniškiaik136
Pamiškiaik12
Panykiaik5
Pašiliaik10
Pavirangiaik19
Petraičiaik22
Plokščiaik450
Ropienak11
Siaustuvėliaik42
Skaistakaimisk284
Stanaičiaik31
Stulgiaik80
Šileravak20
Šilvienaik98
Šimkaik44
Trakask29
Vaiguviškiaik56
Voniškiaik235
Griškabūdžio apylinkė 3287
Antabūdisk12
Bažnytgirisk4
Bliuviškiaik368
Degutinėk206
Didvyžiaik8
Gailynaik3
Galiniaik50
Girinė Kubiliškėk9
Griškabūdismstl820
Kampiniaikd1
Katiliaik189
Kulčikaik3
Laukinė Kubiliškėk28
Leliokiškėk7
Lypkaik27
Margauskaik18
Mažiškėk8
Meškiniaik5
Mickaik27
Mureikaik46
Ožkiniaikd1
Pakėkštupiaivs1
Paluobiaik320
Panenupiaik6
Paplyniaik18
Patamošupiaikd73
Patašinėk265
Pavaitupiaik7
Pentiškiaik82
Pentviršiaik20
Rygiškiaik62
Rogupiaik49
Savalkaik1
Savinėvs3
Serbentynėvs6
Skarbūdisk31
Skrynupiaik12
Smilgiaik71
Sparviniaik13
Spruktaik19
Stugučiaikd19
Šedvygaik84
Šukėtaik29
Urviniaik64
Varniškėk18
Verpikaik2
Vidgiriaik36
Viktoravak17
Vyžpiniaikd41
Zygmantaik62
Žaliablėkiaik10
Žališkėk6
Jankų apylinkė 1580
Beržupiaik16
Būdak145
Būdelėk23
Būdvietisk14
Dambavak22
Degučiaik71
Dovydaik23
Endziuliaik12
Giriniai Šunkariaik41
Išdagaik19
Jankaik315
Kampiniaik19
Karčrūdėk57
Katinaik31
Kurynėk11
Laukiniai Šunkariaik4
Laukiniškėk19
Liaudenskaik14
Lūšnak36
Maliejiškėk33
Meškučiaik6
Nemiraik24
Pakalniškiaik12
Panoreikupiaik9
Panoviaik9
Pašilupiaik28
Patamošupiaikd-
Pilypaik40
Plačkojaik15
Sarapinaik52
Sasnavak34
Simokaik8
Skirkaik25
Stakniškėk-
Storiesiaik15
Sūkuriškėk10
Šikutiškėk15
Šilgaliaik19
Tabakinėk4
Tamošbūdisk66
Toliejaik8
Uzaraik13
Valiaik58
Vierčiškėk23
Viliūšiaik78
Vinkšnupiaik31
Zaveckaik25
Zūkaik28
Kidulių apylinkė 3378
Aleksandravak166
Bagdžiaik10
Berckiaik11
Bunikėliaik24
Bunikiaik163
Burbiškiaik6
Čiūriškiaik2
Dagiliaik2
Degėsiaik50
Gečiaikd31
Gudlaukisk136
Jakaičiaik17
Jakeliškiaik7
Judriaik185
Kaimelisk285
Karališkiaik150
Kėpštaik38
Keršiaik4
Kiduliaik350
Kregždančiaik18
Kriaušaičiaik57
Kukarskėk152
Liaušiaik9
Limantaik54
Maštaičiaik129
Meškinėk14
Mozūriškiaikd46
Palankinėk79
Paorijaik7
Papiškiaik105
Pervazninkaikd36
Piesčiaik53
Sutkiaik86
Šiaudinėk188
Šiurpiškiaik21
Valenčiūnaik141
Varčiuliaik32
Veršupiaik33
Višinskaik29
Voveriaik184
Zuikinėk17
Žiliaikd5
Žygėnaik246
Kriūkų apylinkė 2841
Andriūniškėvs-
Antūbiškiaik23
Avilėliaik25
Baraviškiaik27
Bertuliaik28
Buožiaik8
Burbaik15
Čerbiškėk11
Dainiaik10
Dauciškiaik5
Dubiniškiaik33
Dulinčiškiaik21
Eiciūnaik30
Eiginaik6
Gegužiaik40
Gerdžiūnaik195
Ilguvak284
Joginiškiaik360
Jokūboniaik75
Juškaik8
Juškiaik20
Klangiaik42
Kmitiškėvs-
Kreiviaik19
Kriūkaimstl381
Kulniaik16
Kumečiaik36
Leoniškiaik62
Liepalotėliaik22
Margavak15
Meškeliūnaik35
Mikniškėk3
Misiūnaik2
Morkaik23
Noreikaik15
Padainiaik47
Paežerėliaik22
Paiždagiaik4
Pajotuliaik37
Paluobiaik40
Patašiaik38
Paužnykiaik31
Pieščiaik50
Pypliškėk19
Praščiūnaik21
Puidokaik2
Puniškiaik28
Raninėk30
Rimašiškiaik7
Sabališkiaik8
Senieji Vedegiškiaik15
Skardupiaik13
Sutkaik108
Sutkiškiaik11
Svirgalaik15
Šalnynėvs5
Šukėtaik27
Šukėtėliaik9
Tervydoniaik49
Tūbiškiaik10
Tūčiaik3
Urlikiškėk11
Vaidgirisk4
Zygmantiškėk30
Žeimisk55
Žemoji Panemunėmstl168
Žuklijaik29
Lekėčių apylinkė 1786
Jagėliškiaik56
Jančiaik146
Kašeliaik70
Kretkampisk90
Kvietiškiaik40
Lekėčiaimstl705
Mikytaik285
Naidynėk25
Nosiedaik52
Novaraistisk68
Pažiegždriaik33
Sirvydaik58
Šėtijaik65
Šiuoriškiaik26
Tirmėnaik49
Veršniaik18
Lukšių apylinkė 3204
Adomiškiaik21
Agurkiškėk23
Akėčiaik124
Akmenynėk23
Bališkiaik34
Bartkaik14
Beduonėk8
Bernotaik2
Bridžiaivs-
Būdviečiaikd6
Dovydiškėk1
Gerdžiaik53
Germuoliaik27
Girniaik2
Gražiškiaik15
Jurbūdžiaik7
Kampiniaikd-
Keraik39
Kleviniaik30
Kriauniškėk6
Kūdrosk27
Kumpupiaik2
Kupriaik37
Lazdinėk4
Lepšiaik172
Liepalotaik214
Lukšiaimstl1638
Marčiukaik13
Matjošiškėk27
Miliškiaik34
Muštinėk7
Naikaik13
Ožkiniaikd1
Paliepynėk6
Peleniaik26
Piktšilingiaik6
Plėgaik18
Plyniaik153
Pūdymaik8
Pūstauniškiaik21
Putriškėk19
Ragiškėk14
Rugieniaik2
Sabinėk6
Samuolynėk32
Skubraik14
Spruktiškėk19
Stalioriaik28
Suopiaik9
Šiaudiniaik53
Šilgaliaik12
Šiopininkaik6
Šunkariaikd18
Švediškiaik4
Ūsaik12
Ūseliaikd-
Varnašilisk3
Vidušilisk12
Vilkupisk9
Zypliabūdisk39
Zypliškėk14
Žardvietak9
Žvikiniaik8
Sintautų apylinkė 3369
Balseliškiaik12
Barandaik18
Bliūkiškiaik47
Bliuvaik5
Gaisriaik35
Gudaičiaik2
Janukiškiaik178
Jurgbūdžiaik7
Kampiniaikd4
Karniaik5
Keturnaujienak16
Kirmiškiaik18
Klepaikd7
Kulnistaik2
Kutaikd6
Leopolėk4
Liepalotaik2
Menkiniaik43
Mockupiaik10
Murinaik17
Pavasijaik34
Pavilktiniaik19
Pavingrupiaik38
Piečiškiaik10
Pikžirniaik26
Pranskabūdisk-
Ragožiaik12
Ramoniškiaik49
Raugalaikd36
Rūgiaik30
Santakaik74
Sintautaimstl727
Skaistgiriaik86
Skardupiaik12
Smilgiaik5
Starkaik32
Storiūkaik12
Stoškaik43
Suodžiaikd48
Šarvininkiškėk26
Šaukščiaikd1
Šlamaik40
Šuopiaik18
Šurpauliaik4
Tarpučiai IIkd3
Trakiniaik3
Tumpaik31
Tupikaik75
Urbantaik37
Užkertuliaik38
Užpiauniaikd85
Užsieniaikd241
Valiaik44
Veršiaik465
Viltrakiaik84
Vyžpiniaikd55
Voveriaik42
Zypliaik21
Žaliašarkiaik2
Žalvėderiaik10
Žėgliaik65
Žvirgždaičiaimstl248
Slavikų apylinkė 3374
Aukštojik32
Baltkojaik60
Banaičiaik24
Barkiaik17
Bosaik17
Burgaičiaik219
Būtviliškiaik57
Dačnaujienak21
Dievaičiaik52
Duobiškėliaik23
Duobiškiaik168
Dvarčiškiaik20
Endrikiaik74
Gabartaik20
Gečiaikd2
Gotlybiškiaik286
Grinaičiaik233
Gulbinaikd15
Iltrakiaik11
Juniškiaik18
Juodupėnaik13
Juškakaimiaik121
Kaukakalniaikd1
Keršiškiaik21
Kirkilaik31
Kirsliaik6
Kriaučėnaik22
Kušlikiaik19
Liepalotaik19
Liukaik42
Margiškiaik8
Nartaik19
Naudvarisk17
Norkviečiaik18
Pariebiaik29
Pervazninkaikd273
Pliorišiaikd15
Pukniaik22
Ramoniškiaik17
Rėžgaliaik82
Rėžiūkaik13
Ročiškiaik153
Rukšniaik24
Sakalaik2
Skardupiaik8
Skrynupiaik3
Slavikaik380
Sudargask71
Svaiginiaik14
Šilgaliaik246
Šilininkaik90
Šilupiškiaik4
Šlišaik5
Trakiniaik2
Vabališkiaik17
Verpikaik25
Zubriaik19
Žiliaikd30
Žiūriaik81
Žiurkalnisk23
Šakių apylinkė 4078
Advernaik-
Aržuolupiaik19
Ašmučiaik8
Auškadariniaik14
Batiškiaik57
Bedaliaik50
Bizieriaik239
Bridžiaik98
Briedžiaik60
Būdviečiaikd91
Bundzaik51
Daugėliškiaik47
Dėdynaik16
Degučiaik12
Emiliavak11
Ežeriūkaik18
Giedručiaik502
Girėnaik567
Gyliškiaik1
Gnievaik13
Gulbinaikd30
Gustavak13
Išdagaik202
Joniškiaik6
Jundilaik-
Kadariniaik40
Katinėliaik23
Kermušynaik13
Kerutiškėk1
Kiaulupiaik102
Krūtuliaik6
Kumpupiaik42
Kuodžiaik91
Lembūdžiaik7
Lepoldavak2
Liepkartaik17
Lukšeliaik4
Matuliaik23
Melninkaik22
Menčikiaik58
Mišiurkėk58
Mišiurkėnaik5
Naudžiaik117
Pakorbūdžiaik3
Papartynaik69
Paspirgėliaik12
Piliukiškėk21
Pyragiaik20
Plieniškiaik103
Prancaik37
Prūseliaik168
Pusdešriaik32
Puskepaliaik-
Rėkeliaik8
Ritiniaik104
Striūpaik188
Stumbriškėk8
Šikšniaik13
Šilgaliaik26
Šunkariaikd126
Švarpliaik42
Tamuliškėk-
Tilvikaik7
Tumšaik5
Ūseliaikd2
Vaitiekupiaik12
Valiaik76
Valiuliaik113
Vargšaik30
Vidgiriaik16
Vilkeliškiaik35
Virvagaliaik10
Vosiškėk15
Zajošiaik5
Žirniaik16

Šalčininkų rajonas

43084

Eišiškėsm3553
Šalčininkaim4177
Baltoji Vokėmtg1009
Akmenynės apylinkė 1517
Abolaik119
Akmenynėk226
Bagdžiuliaik59
Bėčiakelniaik23
Degsniaik28
Duksiaik21
Gasčionysk38
Jackonysk94
Jankūnaik57
Jovydžiaivs11
Kalniškėsk53
Kurmelionysk140
Mankūniškėsk35
Mištautonysk51
Moliškėsvs3
Negibėnaik85
Peckeliaik24
Sangėliškėsk83
Slabadak76
Smaguriaik58
Tarakonysk20
Žaltūnaik145
Žlaugtaik68
Butrimonių apylinkė 2524
Aukštalaukiskd68
Butrimonysk277
Čiuronyskd59
Dailidėsk233
Gudakampisk96
Jančiūnaik294
Janonysk96
Jundiliškėsk45
Jurgionysk69
Kužiaik114
Laukininkaik40
Maciūnaik36
Mackiškėsk11
Majakasvs9
Narkuškėsvs12
Naujasėdžiaik112
Naujosios Rakliškėsvs53
Navickiškėsk55
Paraistiskd50
Pasalisk92
Raščiūnaik101
Rėžiaik136
Senadvarisvs27
Senosios Rakliškėsk43
Stavidonyskd148
Šauliaik148
Ūtak15
Versekėlėk69
Žvėrynask16
Dainavos apylinkė 1422
Dainavak291
Druskininkaik12
Gilviniškėsk114
Juršiškėsk164
Kaličiūnaik19
Kamičiaik26
Kulysvs13
Liupkiškėskd38
Mackiškėsk7
Mantviliškėskd46
Marcinkiškėsk42
Miletiškėsk51
Naujadvarisk136
Pajuodupisk188
Samarakiškėsk35
Sveckevičiaivs4
Užuklonysk55
Vėžionysk181
Daučiūnų apylinkė 1944
Baumiliškėsvs3
Čiužiakampisk351
Dainavak118
Dainiškėsk74
Daučiūnaik138
Didžiosios Sėlosk176
Gudeliaik215
Gumbask12
Kidaraik76
Makniūnaik45
Mažosios Sėlosk133
Paberžėk72
Padegsniaik17
Pašilėnaivs35
Poškiškėsk170
Pušyniškėsk55
Rūdninkaivs-
Skerdimaik37
Stasylosgst103
Stasylosk110
Žaliaklonisvs4
Dieveniškių apylinkė 3116
Albertinak71
Apikartaik6
Avietinėk14
Bėčionysk59
Dieveniškėsmstl1220
Dvariškėskd42
Gedūnaikd15
Geležiaik27
Gureliaik6
Gužiniaik10
Jurgelionysk152
Kačėnaik53
Kalviaik98
Kamučiaik25
Kaziuliaik111
Kaziuliškėsk4
Krakūnaik215
Lobasvs31
Maciučiaik211
Mažieji Gedūnaik51
Mediniaik7
Mendzisargiaik5
Naujieji Miežionysk30
Pajurgelionysk30
Pliustaik34
Pulkėk10
Ramoškosk16
Reistiniaik8
Reistiniaivs4
Rindžiūnaik91
Senieji Miežionysk21
Skrabonysk10
Skraičionysk88
Smališkėsk52
Šaltiniaik28
Versekak19
Vilkiškėsk26
Zajašiškėsk51
Žižmaik165
Eišiškių apylinkė 1548
Aklėkd50
Aukštalaukiskd45
Dimitraik61
Dumblėk52
Emiliškėsvs250
Gornostajiškėsk32
Gubertavask12
Joniškėsk22
Karklinėsk28
Mateikonysk140
Padvarionysk181
Panezdiliaik67
Sanginiškėsk34
Tausiūnaik215
Vilkonys Ik135
Vilkonys IIk132
Viškūnaik63
Žagališkėsk21
Žemaitėliaik8
Gerviškių apylinkė 1156
Gerviškėsk135
Kalitonysk54
Kalveliaik80
Kaniūkaik232
Karalinak74
Kiemeliškėsvs6
Pačiabataik73
Pamūrinėvs30
Pašalčisk57
Rudniak50
Švenčiusvs69
Tribonysk296
Jašiūnų apylinkė 5555
Altaronysvs10
Angliniškėsk9
Barkuškėskd-
Buikosk95
Čiaukšliaik49
Dainavak308
Deguškėsk32
Dvarasvs6
Elžbietinėvs3
Geložėk13
Giriak28
Gojusk269
Ilgalaukisk20
Išlaužavs2
Jašiūnaigst572
Jašiūnaik652
Jašiūnaimstl725
Jundiliškėsvs59
Kačėnaik14
Karčiamkak15
Keidžiaik132
Keturiaik148
Krokšliaivs10
Kruglovask6
Liudviniškėsvs7
Marazaik33
Mikašiūnaik67
Naujasodisk119
Ožkelaičiaivs8
Pabarčiaik70
Paliepiaivs2
Pamaraziaikd62
Papiškėsk255
Paupisvs19
Pavisinčiak63
Pilakainysk95
Pleniškėsk21
Plytinėk24
Popierinėvs49
Raveliaivs13
Rudniak116
Rūdninkaik640
Sakalaik41
Salosvs10
Senieji Maceliaik8
Skubėtaik119
Sližiūnaik124
Tatoriškėsk5
Vairak25
Vaitiešiūnaik102
Vakariškėsk17
Vidnapolisvs6
Zakariškėsvs10
Žagarinėk192
Žaliojivs56
Kalesninkų apylinkė 2909
Adomiškėsk38
Aklėkd18
Anciuškosk68
Balandiškėsk97
Baltapetriaivs-
Bandiškėsk55
Beržiškėsk21
Biliniškėsk6
Dabraik77
Daugidonysk212
Didžiosios Zubiškėsk217
Diežiškėsk24
Geismantaik27
Gudiškėsk33
Gumbiškėsk35
Jundiškėsk37
Kalesninkaik587
Karsokaik31
Krupaviesaik-
Kudelionysk72
Mangėliškėsvs5
Mantviliškėskd185
Matuizosk167
Miežiškėsk23
Naniškėsk30
Naujasėdžiaivs5
Pašiškėsk1
Paturisk76
Petuchavask21
Prūdelisk32
Purvėnaik342
Rukonysvs15
Stačionysk6
Starkak68
Šarkučiaik26
Šniūraik45
Švieslaukisk11
Užberžėsvs9
Vaidagaik112
Versekak32
Versokak37
Vozbuniškisk6
Milkūnų apylinkė 1498
Ažukalniaivs2
Daulėnaik124
Gedūnaikd11
Girdžiūnaik112
Gudeliaik15
Kazimieravasvs22
Milkūnaik144
Naujieji Kalviaivs7
Norviliškėsk69
Pagaujėnaik64
Pavadžiaivs4
Pavydonysk110
Prabaščiškėsk59
Putiškėsk26
Rudniak36
Sabaliūnaik99
Siliaik29
Skaivonysk72
Šadžiūnaik55
Šarkaičiaik78
Šiurkščiaik72
Ureliaik99
Vaišutkiemisk49
Vaškeliaik75
Vėjeliaik10
Vėžiakiemisk42
Zabieliškėsk13
Pabarės apylinkė 2306
Ancevičiaik30
Anskonysk126
Armonaik42
Balandiškėskd34
Balandžiaik100
Buivydaik78
Čiuronyskd6
Degučiaik9
Dvyniškėsk49
Gėlūnaik95
Jacionysk29
Juršiškėsk3
Karmoniškėsk8
Kiaulėkaik52
Kibalosk59
Kubonysk24
Kudlosk33
Kukiškėsvs4
Liupkiškėskd15
Mankevičiaik35
Miežionysk53
Miknakiemisk10
Mištūnaik182
Navakonysk165
Nevainionysk60
Pabarėk263
Papiškėsk33
Paraistiskd17
Pavariaik21
Pulstakaik83
Serbentaik34
Stavidonyskd32
Tetėnaik344
Tetervinaivs29
Trėbuškėsk19
Ūtak2
Vaišėtaik25
Valakavičiaik23
Visinčiak30
Žalabiškėsk19
Žygmantiškėsk31
Poškonių apylinkė 1548
Antaniškėsk21
Ažumedisk10
Baltučiaik23
Biržėvs2
Dailidėsk136
Dainavėlėk63
Daubutiškėsk44
Didžiuliaik63
Dvariškėskd83
Grybiškėsk35
Jokūbiškėsk52
Katkuškėsk81
Kmelninkaik40
Kreivojivs5
Kruniškėsk27
Lastaučikaik51
Liškūniškėsk82
Liudvinavasvs6
Paginaik32
Poškonysk122
Pupiškėsk43
Rimašiaik100
Siaurimaik25
Stakaik97
Stalgonysk116
Šetylosk44
Šilinėvs16
Šiudainysk80
Valatkiškėsk49
Šalčininkų apylinkė 3540
Antanavasvs-
Anuliškėsvs31
Ažukelisk3
Ažulomisk45
Bruknynėk17
Didieji Baušiaivs205
Dūdaičiaik52
Jaglimainysk73
Klynaivs2
Kurneliaik5
Laukelisk3
Marusinavs8
Mažieji Baušiaik55
Mikantonysk96
Milvydaik88
Naujakiemisk196
Naujasėdžiaik105
Pagiriaik34
Pakusaik5
Pėpėsk80
Petroškosk30
Pundeliškėsk18
Ragožiškėsk53
Raudonbalisvs7
Sakalinėk123
Stakų Ūtavs11
Šalčininkaik361
Šalčininkaimstl529
Šalčininkėliaik424
Širviaik64
Tartokas Ik35
Tartokas IIk143
Trakinėsvs15
Ūtak120
Vinciapolisvs3
Zavišonysk438
Žališkėsk62
Žemojivs1
Turgelių apylinkė 3762
Apušynėk16
Asčiukiškėsk18
Aukštasis Pamerkysk8
Ažubenisk50
Ažukalniaik25
Bajoraik12
Balandiškėskd92
Barkuškėskd96
Bedugnėk65
Benavs9
Berešiškėsvs14
Bygirdaik80
Dvarčiaivs8
Dvarykščiaik11
Gimžiai Ik38
Gimžiai IIk21
Girdijauskaik70
Girinėvs14
Gojusk40
Grabiaivs24
Gureliaik62
Jezavitiškėsvs96
Juškiaik51
Kazimieriškėsk9
Kyvonysk39
Krašiaik41
Krentovičiaik-
Kudžionysk40
Landžiaivs17
Magdeliavak7
Malakonysk89
Mažieji Kudžionysk50
Merkinėk117
Merkio Vilkiškėsk44
Miežiškėsvs5
Mikniškėsk96
Mikšiuliaik40
Misiučėnaik145
Miškiniaik25
Naidūnaik37
Naujakuriaivs9
Naujininkaik49
Ožionysk61
Pabenėvs7
Padmerkysk55
Pagojysk19
Pamerkysk16
Pastovaik58
Paūdronysk59
Petriškėsvs6
Puziriškėsk17
Rimošiaik35
Rimšiškėsk42
Savaitiškėsk47
Skynimaik279
Skvironysk50
Staniškėsk49
Šeštokaik71
Tabariškėsk224
Turgeliaik440
Ūdronysk79
Ustiškėsk27
Valakininkaik138
Viktarinėk33
Viktariškėsk32
Vilkiškėsk124
Žemaitiškėsvs15

Šiaulių rajonas

51082

Kuršėnaim13280
Gruzdžių apylinkė 3698
Augučiaik11
Bartkūnaikd4
Biržiaik43
Bučiūnaik35
Dargaičiaik83
Daujočiaik45
Dimšiaik30
Gruzdžiaimstl2315
Gruzdžiaivs13
Gurbaik9
Jauneikiškėsk12
Jokūbaičiaik38
Kantminiaik42
Karveliaik45
Laumakiaik2
Lukošaičiaik58
Maldeniaik14
Mažeikiaik53
Norvaišiaik44
Paupariaik9
Poviliškiaik35
Račiaik39
Rakandžiaik11
Ratkūnaik18
Raubaičiaik20
Raudiškėsk-
Ražų eiguvak1
Sauginiaik65
Saveikiaik89
Strazdaik24
Šėkščiaik6
Šepkaičiaik42
Šiupyliaik332
Šiūraik-
Taurakiaik22
Valdomaik89
Kairių apylinkė 3046
Bacioniaik55
Bertužiaik50
Dimaičiaikd7
Dvikapiaik16
Eimučiaik158
Gudeliaik22
Ilgoji Lovakd13
Kairiaimstl1145
Kalniškiaik19
Kirbaičiaik28
Liutkūnaik57
Mykailaičiaik76
Mumaičiaik76
Norušaičiaik93
Paliekniškiaik-
Pročiūnaik28
Šėkščiaivs4
Šilėnaik623
Šiubaičiaik35
Tyliaikd16
Vėgėliaik265
Vismantėliaik7
Zapalskiaik4
Žadžiūnaik198
Žalgirisk10
Žvigaik41
Kuršėnų apylinkė 4122
Agailėsk2
Auksučiaikd45
Beržtvosk101
Bijūnėliaik9
Braznavak8
Būdosk4
Čigonaik87
Daugupisk7
Drąsučiaik50
Dubikėk2
Egėliškėsk33
Galvininkaik-
Gaudžiaik25
Gedintėsk157
Genžgirėk4
Gergždeliaik293
Geruogiaik48
Girupėk-
Graudūšiaik-
Gudmiškėk15
Ivoškiaik7
Jakutiškėk2
Kalviškiaik78
Kantrimiškisk4
Kubeliaik3
Kubilėsk24
Kuršėnaimstl908
Kušleikiaik35
Laukstučiaik45
Mažučiaik19
Medsėdaik-
Medvalakėk19
Micaičiaik2
Mielaičiaivs1
Miliškėsk20
Minkštakiaik13
Nugarėsk10
Olbikiškėk23
Oliesinask21
Ožkėnaik9
Padvarninkaik6
Pakepšteniaik22
Pakšteliaik65
Pakubeliaik54
Pakumulšiaik281
Pakuršėniaik69
Palūksčiaik3
Papalskiaik7
Paringiaik12
Paringuvisk228
Pažižmėk36
Pilkalnisk8
Pusbaubliaikd2
Raganiaik26
Rekčiaik65
Repšiaik7
Ringuvėlėk260
Ringuvėnaik28
Romučiaik171
Rūveliaik60
Skačiaik66
Smurgiaik20
Sodybosk11
Steponiškėk9
Strazdaik25
Svirbūtėsk68
Šėkščiaik50
Šilėnaik102
Škurliškėk6
Timinskinėk-
Tylučiaik1
Tulkinčiaik30
Užmiestisk35
Užringuvisk9
Voreliaik57
Vosbūčiaik6
Zastarčiaik9
Žardeliaik13
Žiliaik62
Kurtuvėnų apylinkė 3166
Arvydiškėk3
Aukštelkėkd158
Bacaičiaik17
Bitėnaik42
Blužgalisk20
Bubiaik627
Bulėnaik83
Bunokiškėk24
Butiškėk2
Butkaičiaik82
Čiotlaukisk10
Daubakiškiaik7
Dirvonaik27
Dzidaik57
Gervėnaik81
Gilvyčiaik299
Gilvyčiukaik9
Girnikaik14
Gošteliškiaik3
Grabijolaik15
Kadagynėvs2
Kleiniaik-
Kurtuvėnaik31
Kurtuvėnaimstl342
Laisvučiaik11
Linartaik20
Liūdoriaik2
Lukšiaik15
Margėsk4
Meškiaik112
Mingėliaik10
Mirskiškėk35
Mostaičiaik14
Motaičiaik65
Naujieji Gilvyčiaik31
Noliškiaik9
Paširvisk11
Pašvinėsk62
Pavakalnisvs2
Pavėkiaik50
Pociškėk15
Raizgiaikd57
Rimkiškėk4
Rimučiaik33
Sadaičiaik-
Skaudviliaik89
Slydžiaik35
Sodeliukaik46
Šalpirčiaik11
Šemetiškiaik66
Tilybiškėk13
Trauleiniaik55
Užčiaušiaik28
Užkalniaik84
Vainagiaik4
Valatkiaik18
Vilkuriaik20
Vilkvedžiaik99
Visgirdaik30
Zuikiškėk11
Žadvainiaik36
Žinduliaik4
Kužių apylinkė 3816
Amaliaik135
Apšrujaik18
Apušėliaik30
Aukštuoliaik15
Aušraičiaik-
Beržynėk16
Biručiaik88
Briešlaukisk28
Bunokiškėsk12
Daugėliaik64
Džiuikiaik21
Gilaičiaik247
Gogiškiaik10
Gražuoliaik38
Gūragiaik125
Ilgviečiaik48
Jakštaičiaik33
Jakštaičiukaik28
Jauneliaik23
Jonelaičiaik61
Jurgaičiaik21
Kasčiukaik14
Katiliškėsk17
Kybarčiaik24
Kurauskiaik16
Kuzavinėsk59
Kužiaimstl872
Liepkalnisk9
Lygudaik127
Luponiaik40
Maniūšiaik40
Marmaik30
Mineikiaik6
Narutaičiaik73
Normančiaik38
Norvaišiaik26
Nuomininkaik2
Nutaučiaik32
Padarbosk26
Pajuodupisk3
Pakarniaik22
Pakarniukaik34
Purvynėk26
Radviliaik31
Raupaičiaik22
Rutuliškisk17
Sauginiaik256
Seirinaičiaik34
Smilgiaik234
Smiltynėk66
Sneigiaik12
Stonaičiaik7
Šileliaik27
Šobliškiaik28
Švendrėk15
Tyrelkaik20
Užvėkiaik8
Vaišnoriaik1
Verbūnaik297
Žiogaik144
Meškuičių apylinkė 2592
Adomiškiaik15
Bagdongirisk13
Dakčiaik14
Dapkūnaik27
Daugėlaičiaik71
Daunoraik139
Dimaičiaikd4
Domantaikd69
Dvarlaukisk3
Gavėnaičiaik54
Gibaičiaik30
Ilgoji Lovakd2
Jurgaičiaik89
Karvazaik69
Kirmėlynėk20
Klebonaik7
Kudgaliaik-
Lūpaičiaik23
Mantaičiaik5
Meškuičiaik2
Meškuičiaimstl990
Misaičiaik39
Mišeikiaik3
Naisiaik363
Naislaukisvs-
Nikančiaik89
Noreikiaik66
Norkūnaik41
Parkulpisk9
Rupeikiaik10
Sereikiaik195
Tamošiūnaik4
Tautiniaik91
Žačiaik36
Micaičių apylinkė 1990
Akmenaičiaik50
Čiuineliaik54
Čiuiniaik23
Dukurniaik2
Gaudučiaik12
Groblaukisk-
Jokšiaik19
Ketūnaik92
Kipšiaivs-
Krikliaik90
Lapkasiaik51
Laumakiaik16
Likučiaik4
Margupisvs1
Micaičiaik641
Milvydaik42
Padvaiskiaik46
Padvarninkaik-
Papelkiaik77
Pusgudžiaik22
Saulučiaik109
Skruzdinėk6
Šilkalnisk58
Širminiaik35
Tadiškiaivs2
Urkuvėnaik80
Užlaukiaik33
Vaitkaičiaik35
Varputėnaik294
Vilkiškėk9
Visdergiaik52
Žygaičiaik35
Padubysio apylinkė 1442
Alksnyniškėk24
Bagdoniškėk51
Beinoriškėk21
Bernotaik4
Brazinskiaik19
Burkšaik22
Čeprečiškėk25
Dengtiltisk6
Didlaukėk38
Gyliaik21
Goriškėvs4
Jankaičiaik6
Jogminaik2
Judaičiaik-
Jusaičiaik39
Juškaičiai Ik7
Juškaičiai IIk55
Kanapinėk22
Kašaraivs2
Knašiaik15
Ledavavs-
Leškiaik8
Lopetiškiaik7
Maskvytėk27
Mekiaik39
Michailovkak2
Molinėsk7
Pabijočiaik32
Padegliaik26
Padubysysmstl382
Pageluvisk40
Pagervinėk5
Pakalniškiaik19
Pamiškaupisvs9
Paraudžiaik11
Pašimšuvavs2
Pikeliškėk85
Pikužiaik15
Purvinėk9
Rimeikiaik3
Rimkiaik8
Sakalaik33
Simoniškėk2
Skurviaik17
Slišaik24
Slišukaivs15
Spandžiaik27
Spitkiškėvs4
Šiliškėk13
Šilynasvs4
Šilo Padubysysk-
Taručiaik20
Trociškėk13
Vabalaik9
Valiuliškėvs4
Vilaičiaik28
Volungiaik84
Zigmantinėvs3
Žalpeliaik23
Raudėnų apylinkė 2358
Abarsiaik-
Atuoniaik57
Bartlaukėk8
Būdvydžiaik33
Čibirikaik40
Daržiškėsk43
Dirvonėnaik287
Dubiniaik84
Dugnaik1
Felicinavak-
Gelžėk98
Girininkaik-
Giriškiaik12
Girkantaik113
Girkautaik2
Girlaukėk28
Yniškėsk42
Judriškėk18
Kemersiaik10
Kentraičiaik95
Kybartiškėk24
Kraupšiaik9
Leičiaik116
Luiniaik34
Medlaukėk28
Medragiaik43
Naujikaik6
Neimantiškėk10
Numšiaik11
Pabalvėk23
Paežeriaik30
Pagelžiaik11
Pagelžiukaik8
Pakemersiaik-
Pakentraičiaik7
Pakoklinėk30
Pamockėk13
Paraudžiaik61
Pastruikiškėk6
Patyreliaik22
Pavaišvėk4
Pažižmėliaik77
Pėžaik6
Pūšiliaik70
Raudėnaik338
Repšiaik43
Rūdėnaik23
Sauslaukėk18
Šeškiaik16
Šilėnaik7
Šluotiškėk13
Švendriaik92
Tarutėsk-
Tarvydžiaik12
Taučiaik16
Vadeikiaik13
Vanagiškėk28
Vileišiaik15
Vilkdaržėk19
Žagariškėk11
Žemalėnaik70
Žylakiaik4
Šakynos apylinkė 2187
Agailėsk-
Auksučiaikd10
Aušgirėsk-
Balsiaik18
Baužaik56
Burbinaik45
Čeponiaik48
Dargaudžiaik60
Dargiaik6
Dauginčiaik55
Daugmaudžiaik6
Degulėsk18
Diržiaik43
Eidukiaik10
Gaižiškėsk-
Gedvydžiaik65
Griežiškėsk12
Juknaik2
Kergaliaivs-
Kęsminaivs6
Kiaukliaik37
Kybarčiaik-
Kruglavak-
Mandeikiaik12
Masiaik13
Mažaičiaik51
Mikaičiaik12
Mikolaičiaik55
Mikutaičiaik22
Mimaičiaik53
Paliesiaik41
Piktaičiaik-
Piktuižiaik215
Prišiškėsk13
Raudondvarisk101
Rausiškėsk-
Riškaičiaik41
Romutaičiaivs-
Selmiestisk2
Semeniškėsk11
Skobiškėsvs5
Šakynamstl362
Šelvenaik17
Šemetiškėsvs2
Tautgailiai Ik31
Tautgailiai IIk-
Tulminaik127
Valakaik96
Velviečiaik11
Viesgirdžiaik18
Viliočiaik41
Žarėnaik336
Žvirbliškėsk2
Šiaulių apylinkė 9385
Aleksandrijak361
Andrijavak6
Aukštelkėkd880
Aukštrakiaik5
Barsukynėk2
Beržynėk48
Bridaik321
Būdosk-
Dainosk177
Daušiškiaik52
Domantaikd13
Dzidiškėk-
Einoraičiaik220
Gastyniškiaik7
Gegužiaik120
Giedriaik20
Gilvydžiaik14
Giniočiaivs-
Ginkūnaik1752
Girelėk23
Juodinkiaik30
Juozapaičiaik3
Jurgeliškiaik-
Kadugiaik48
Karpiškiaik27
Kėbliaik11
Kupriaik110
Kušlambalisk3
Lieporiaik560
Lieporių priemiestisk266
Lingailiaik127
Lukšiaik86
Lumbeniškisvs-
Malavėnaik50
Malavėniukaik22
Mantvydavak2
Margeliaik2
Masiuliškiaik-
Mėmlaukiaik-
Meškiškėk26
Miesmedisk-
Minaičiaik10
Noreikiaik124
Normančiaik31
Pailiaik60
Paitaičiaik59
Pakapėk316
Pakarčiūnaik7
Pavaronijavs3
Pykuoliaik-
Pumpučiaik15
Raizgiaikd57
Rėkyvak82
Smilgiaik13
Sutkūnaik515
Šapnagiaik196
Širvučiaik14
Šlepkaivs10
Šukiaik23
Toliočiaik118
Tvibiaik69
Tvibiukaik14
Uosupisk47
Vaikšnėgalak32
Vaikšnėgalikėk23
Vanaginėk-
Verduliaik121
Verduliukaik101
Vijoliaik599
Vileikiaik33
Vinkšnėnaik590
Voveriškiaik269
Žaliukėsk85
Žeimiaik259
Žylakiaik8
Žuvininkaik88

Šilalės rajonas

33506

Šilalėm4424
Jucaičių apylinkė 2428
Andriejaičiaik90
Apidėmėsk26
Biržų Laukask231
Burkėnaik135
Debliaik86
Didkiemisk279
Gedėliškėk38
Girininkaik27
Indijak16
Jokūbaičiaik77
Jucaičiaik228
Kelmutiškėk12
Kilpinėsk11
Kreiviaik49
Kūtymaik119
Lašiškėk32
Laumenaik69
Lentinėk66
Mišučiaik82
Pažiuržmotisk21
Pūtvėk44
Ryškask31
Romės Laukask32
Rubinavaskd39
Rugienosk6
Struikaik108
Šoliaik17
Vaičiaik92
Vaišnoriškėk3
Vartulėnaik56
Vingininkaik271
Žviliaik35
Kaltinėnų apylinkė 3691
Aukštagirėk15
Ąžuolijak43
Baravykaik53
Bartašiškėk141
Bartkiškėk55
Baubliai IIk2
Bilioniaik179
Bytaučiaik5
Bytlaukisk157
Burniaik9
Dirgėlaik55
Donylosk18
Dvarčiusk16
Gardiškėk16
Gedminiškėk47
Gerdučiaik8
Griguliaik55
Gudaičiaik38
Gulbėskd152
Gulbiniškėk4
Jankaičiaik6
Jaunodavak67
Jogminiškėk34
Juodžiaik28
Kalniškiaik12
Kaltinėnaimstl931
Karklėnaliaik2
Kastauniškėk23
Katyčiaik13
Kutaliaik39
Kvesčiaik27
Labardžiaik83
Lapkalnisk1
Laumėnaik89
Lentinėkd10
Mažuoliaik15
Meirėsk15
Milaičiaik24
Miliaivs17
Misaičiaik44
Paašvijisk14
Pabaliaik32
Padvarninkaikd31
Pakalniškiaik30
Palentinisk89
Pelkėsk51
Pempėsk13
Pesiaik30
Pilėsk59
Plunksnėskd36
Putvinskiaik26
Radiškėk77
Rukšiaik5
Rusliaik9
Ruškak14
Rūteliaik192
Severėnaik56
Smalkviečiaik42
Spingiaik34
Stoniaik15
Šakiaik79
Šaltiškėvs10
Šiukšeliaik11
Šliužosk50
Trakask24
Užlankisk2
Užpelkisk3
Varsneliaik30
Vosgirdaik32
Žiliaik47
Kvėdarnos apylinkė 4303
Ąžuolijak43
Budriaik50
Buišiaik28
Capiškiaik44
Degimaik20
Degutgirisk15
Gagačiaik13
Geniotask123
Girininkai IIkd-
Gražjūrisk81
Grimzdaik308
Gvaldaik150
Kadagynaik60
Kalnyčiaik74
Kekiškėsk32
Kerbedžiaik34
Klabaikd7
Kukštinėk22
Kuliškiaikd5
Kvėdarnak53
Kvėdarnamstl1746
Lembask124
Nasvytaliaik9
Padievaitisk54
Padvarninkaikd20
Pajūralismstl433
Pampliškėk19
Papynaujisk77
Paragaudisk207
Pūslaukisk14
Radvietisk23
Rudlaukisk16
Sauslaukisk192
Skerdynaik54
Sodalėk14
Stigrėnaik31
Stirbiškėk6
Šakėnaik74
Šerlaukisk22
Uršulynask6
Laukuvos apylinkė 3588
Apvaršuvak139
Baltkalnisk74
Baubliai Ik35
Beržėk150
Buciškėk30
Burbiškiaik14
Dainiškėk29
Dargiaik42
Degliškėk67
Degučiaik66
Degutaliaik4
Didieji Vankiaik102
Dvarviečiaik129
Eitvydaičiaik59
Endrikavask16
Gatautiškėk42
Gulbėskd4
Jankaičiaik6
Jonelaičiaik4
Josūdiškėk12
Juodainiaik241
Kalnėnaik33
Kantautaik17
Kantautaliaik37
Karūžiškėk49
Kaštaunaliaik26
Kelpšaičiaik33
Kikoniaik36
Kuitainiaik8
Kunigiškėk9
Laukuvamstl940
Lentinėkd2
Malavėnaik17
Mankiškėk44
Mėčiaik23
Norvaišiaik13
Palaukuvisk6
Paliepkalnisk2
Palygumisk8
Palokystalisk11
Pinciškėk7
Požerėk150
Reistraik10
Ręsčiaik33
Riešketaik23
Ruskiaik76
Samoškaliaik6
Sarviečiaik3
Selvestraik97
Skabučiaik10
Stirbiškėk75
Strazdaliaik31
Stročiaik96
Šukolaik13
Tautvilaik40
Trakogalisk20
Treigiaik62
Trumpainiaik23
Vabalaik106
Vaikių Laukask2
Vaitkaičiai Ik90
Vaitkaičiai IIk12
Virpylaik24
Padievyčio apylinkė 2826
Alkupisk134
Bagdonask67
Bilionysk47
Brokštėnaik10
Bučiaik29
Dargaliaik45
Degučiaik18
Drūkteniaik10
Dulkių Laukask40
Eidžiotaik14
Girininkai IIkd32
Girvainiaik197
Ievoniškiaik29
Jakaičiaik37
Kadarėsk30
Klabaikd71
Klekniškėk9
Kuliškiaikd54
Kuodaičiaik57
Lauciškėk7
Laukdvariaik78
Mažrimaik7
Mikūlėsk63
Padievytisk50
Padvarninkaikd115
Paymėžisk85
Payžnysk58
Palokystisk139
Panerotisk6
Pykaičiaik128
Pykaitaliaik19
Plunksnėskd8
Rudiškėk7
Siauteliaik10
Stoniaik5
Stungaičiaik62
Šaukliškėk12
Šeručiaik44
Šiauduvak366
Tūbinės Ik280
Tūbinės IIk25
Virkėsk10
Žadeikiaik312
Pajūrio apylinkė 1945
Bačiškėk30
Barboravask6
Dapkiškėk87
Džiaugėnaik135
Griaužaik5
Gulbiškiaik65
Juodšakiaik3
Kalniškiaik63
Kamščiaik24
Keberkščiaik151
Kirnėsk38
Medeliškėk25
Nedojėsk31
Pailgotisk8
Pajūrismstl841
Pakalniškiaik29
Rauškask6
Spraudaičiaik52
Tūbučiaik55
Užjūrisk22
Vilkų Laukask24
Žvingiaimstl245
Piliakalnio apylinkė 1813
Adomavask39
Ąžuolijak23
Barsukinėk24
Cipariškėk4
Jomantaik162
Jonaičiaik67
Kalniškiaik93
Kirnėsk19
Kunigiškiaik41
Kusiaik43
Libartaik43
Lileikėnaik89
Lomak38
Maskolijak13
Mažieji Girininkaik4
Paežerisk49
Pakalniškiaik48
Pakisysk82
Palaivisk56
Paskarbiškiaik54
Pažvėrisk40
Reistraik124
Stegvilaik38
Stigraliaik10
Teneniaimstl353
Užlaidinėk6
Vidgirėk79
Vidutiškėk27
Visdžiaugaik145
Poškos apylinkė 2058
Antininkaik88
Bardžiaik137
Bijotaik108
Butkaičiaik6
Cipkiškiaik13
Ganyprovak17
Gaučaik32
Gaudvaišaik17
Gineikiaik260
Kalniškiaik4
Kanapukaik37
Karoblisk1
Kazokaik22
Kiaukaliaik17
Klabaikd13
Košiai Ik131
Košiai IIk30
Krūtilėsk51
Kumečiaik3
Levickiškėk1
Maldūnaik6
Mankiškėk41
Nuomininkaik99
Orvydiškėk23
Padvariaik29
Paežerupisk2
Pagrybiskd11
Pakarčemisk117
Palaimak39
Pasausalisk80
Pavėriaik45
Poškakaimisk125
Rėzgaliaik124
Rūčiaik16
Simėnaik85
Skindėriškėk8
Sodalėk14
Šimkaičiaik8
Tūjainiaik162
Určiniškėk7
Vaidatoniaikd27
Vismantiškėk2
Šilalės apylinkė 2571
Antupalisk20
Balsiaik249
Bokštaik170
Dirkintaik143
Drobūkščiaik318
Drobūkštaliaik47
Gūbriaik114
Gūvainiaik104
Kadžygak82
Kerbedžiaik12
Lapkalnisk18
Leviškiaik79
Lingiškėk109
Mažrimaik28
Nevočiaik157
Norvainiaik34
Pakasokisk14
Panerotisk29
Pėpliškėk54
Rūbaičiaik8
Rubinavaskd41
Sėdėjimaik19
Šarkaik40
Šėrikaik88
Šiaudaliaik22
Šilaik222
Trakak7
Traksėdisk147
Užsienisk32
Vabolėsk31
Žąsinalisk46
Žąsinask87
Upynos apylinkė 3859
Aukštutiškėk1
Bruškiaik20
Būbliškėk18
Daubak6
Driežaik52
Dungeriaik37
Dungeriukaik54
Dvariškiaik37
Dvarviečiaikd5
Dvyliškėk31
Eželiškėsk34
Gaidėnaik58
Galvyčiaik69
Gaubtysk5
Gedeikiaik1
Gegužėsk15
Gimbūčiaik19
Girdiškėk211
Girsteikiaik19
Gudirvėsk16
Iždonaik88
Juškaičiaik9
Kalvaliaik18
Kaušaik63
Kazokaik13
Kiaukaik130
Klabaikd6
Kliūkiaik49
Kraikaik11
Kumečiaik4
Lauksargisk33
Lingeniškėk11
Lingėsk82
Lingių Fermosk32
Maldūnaik23
Mankaičiaik41
Melninkaik8
Miškiniaik17
Naujasis Obelynask175
Negėraik23
Paakmenisk92
Pabremenisk50
Pagirdiškėk14
Pagrybisk175
Paiekvodisk75
Pajėrubynisk47
Pakarčemisk88
Pakoplyčisk59
Palyženisk9
Papaukštkalnisk40
Patulėk36
Paupisk27
Paupynisk53
Pavarsėdisk14
Pazimkalnisk17
Petkalnisk39
Pilsūdaik34
Plaušiniškėk19
Pliupiaik18
Požerėk205
Prienaik36
Rudaliaik33
Rusų Obelynask10
Senasis Obelynask65
Šlapeikiaik9
Upynamstl485
Užkalnisk17
Varsėdžiaik162
Vedriaik57
Vytogalak265
Žakaimėk65

Šilutės rajonas

68622

Pagėgiaim3071
Rusnėm2537
Šilutėm16319
Panemunėmtg478
Žemaičių Naumiestismtg2034
Gardamo apylinkė 2902
Bartininkaik51
Birbalaik15
Bliūdsukiaik140
Brokoriaik39
Būdviečiaik25
Dulkiškėk65
Eidaičiaik71
Gardamasmstl332
Gečiaik13
Girininkaik84
Gnybalaikd6
Gudiškėk6
Jauniaik27
Jokūbiškėk36
Juškaičiaik303
Kadagiškiaik8
Kukuiliškėk21
Kurpaik30
Laukstėnaik67
Lydalėsk11
Meiželiaik10
Meškinėk113
Nausėdaik41
Pašiaudisk17
Pašiliškiaik57
Pašusčiaik28
Pempiškiaik26
Pypliškėk62
Pūzraviečiaik25
Ramoniškiaik12
Ramučiaik152
Ramuvak9
Rimženčiaik96
Snukaliaikd2
Šiaudėnaik112
Šilgaliaik62
Šyliaik401
Ūtak11
Užlaukėk95
Užpiauniaik13
Užtenenisk21
Voveriaik15
Žagataik22
Žakainiaik126
Žiogaik24
Jonaičių apylinkė 5103
Armalėnaik116
Barzdūnaik170
Didšiliaik53
Gaideliaik328
Gnybalaikd25
Grabupėliaik24
Grabupiaik578
Jonaičiaik56
Kalininkaik14
Kirlikaik55
Laučiaik510
Macikaik674
Mažiaik61
Metirkviečiaikd39
Pagryniaik457
Rupkalviaik25
Sausgalviaik188
Šilmeižiaik82
Šyšakd49
Šlažaik114
Tatamiškiaik5
Traksėdžiaikd867
Užliekniaik230
Verdainėk76
Vileikiaik213
Žalgiriaik94
Juknaičių apylinkė 3085
Drunšiliaik38
Gaideliaik66
Girininkaik19
Gurgždžiaik12
Jakšteliaik50
Juknaičiaik715
Kanteriškiaik115
Klugonaik28
Kūlynaik31
Leitgiriaik174
Menklaukiaik82
Naujininkaik18
Okslindžiaik122
Paleičiaik132
Pašyšiaik574
Piktaičiaik71
Rumšaik99
Skieriaik37
Šėriaik65
Šilininkaik12
Šilviaik68
Tarvydaik329
Tautiškiaik29
Vaitkaičiaik21
Vyžiaik178
Kintų apylinkė 2560
Aukštumalaik18
Blymaciaik44
Bložiaik20
Bundalaikd6
Gaiciaik-
Kalviškiaikd3
Kintaimstl893
Kiošiaik78
Kiškiaik105
Lamsočiaik25
Lankupiaikd17
Minijak88
Mockiaik142
Muižėk44
Pauraik4
Povilaik55
Prycmaik79
Raudžiaik17
Rūgaliaik42
Sakūčiaikd148
Stankiškiaik132
Suvernaik93
Šyšakd21
Šyšgiriaik94
Šturmaik66
Uogaliaik58
Vabalaik25
Ventėk193
Žyniaik50
Pagėgių apylinkė 2815
Bajėnaik83
Benininkaik369
Būbliškėk229
Daubaraik81
Eisraviškiaik74
Endrikaičiaivs7
Gailiškiaivs6
Giegždaivs-
Gudaik176
Jonikaičiaik99
Kentriaik165
Kiūpeliaik2
Kreivenaik10
Kulmenaik87
Kuturiaik15
Mantvilaičiaik43
Minjotaik47
Natkiškiaik547
Pagėgiaikd16
Pavilkiaik85
Pėteraičiaik36
Ropkojaik156
Sauliaivs12
Skrodliaivs35
Smukutėk29
Sūdėnaik19
Šlepaik98
Tamošaičiaik37
Timsriaik56
Vėlaičiaik115
Vydutaičiaivs61
Žemučiaik20
Rambyno apylinkė 2350
Bardinaik152
Birštoniškiaik96
Bitėnaikd96
Endriškiaik71
Geniaik90
Kerkutviečiaik116
Krakeniškiaik49
Lumpėnaik544
Mikytaik65
Nepertlaukiaik47
Piktupėnaik283
Prūseliaik3
Sodėnaik34
Strazdaik34
Strazdeliaik6
Strepeikiaik100
Šakininkaik169
Trakininkaik127
Užbaliaik24
Vidgiriaik244
Saugų apylinkė 4422
Aisėnaik69
Alkak123
Barvaik71
Begėdžiaik71
Berciškėk117
Bružaik56
Bundalaikd22
Čiūteliaik195
Diegliaik36
Grynaičiaik34
Grumbliaikd30
Kebeliaik97
Kukoraik283
Lankupiaikd138
Lapaliaik110
Lapynaik116
Lašaik37
Mantvydaik132
Medaliaik30
Miestaliaik87
Norkaičiaik16
Pangiriaik28
Petreliaik292
Rudynaik41
Sakūčiaikd83
Sakūtėliaik245
Saugosk763
Stankaičiaik68
Stonaičiaik45
Šilininkaik42
Traksėdžiaikd123
Vilkyčiaik510
Vilkmedžiaik88
Vytuliaik76
Žemaitkiemisk148
Stoniškių apylinkė 3157
Aleknaik42
Anužiaik167
Berštininkaik99
Dinkiaik11
Kovgiriaik47
Kuciaik69
Lazdėnaik13
Mažaičiaik182
Nausėdaik19
Pagėgiaikd126
Pakamoniaik176
Peleniaik17
Plaškiaik256
Plaušvariaik31
Pleinėk8
Rėžiaik39
Rukaik794
Spengiaik12
Stoniškiaik295
Stumbragiriaik119
Šilgaliaik509
Šuneliaik30
Tutliaik67
Vičiaik25
Žaliapieviaik4
Švėkšnos apylinkė 4654
Alseikosk40
Bumbuliškėk30
Daukšviečiaik1
Drebuliaik49
Gailaičiaik8
Gedikaik56
Gedminaičiaik46
Ilgbrastėk14
Inkakliaik300
Jokšaik20
Jomantaik55
Joneliaik28
Jonikaik63
Jurgaičiaik54
Jurizdikak34
Jurkaičiaik65
Jurkiškėk25
Kalkiškėk42
Kalnalisk33
Kančaičiaik72
Labatmedisk21
Lekiaik1
Lekiškėk20
Mataičiaik10
Nautiltėvs2
Nikėlaik39
Oželiaik8
Padubrinaik10
Paičiaik14
Papiaunysk20
Paulaičiaik82
Pavilnutisk50
Pelkupisk13
Piaulokiaik48
Pociaik7
Raudiškėk5
Razmaik11
Slabadak9
Stankiškiaik30
Stemplėsk112
Stirpeikosk72
Surinkiškiaik31
Šiauliaik35
Šilaik2
Šilininkaik11
Šiūpariaik8
Šnypšliaik5
Švėkšnamstl2177
Tvaskučiaik50
Uoksaik10
Užlaukisk64
Varniškiaik9
Vilkėnas Ik295
Vilkėnas IIk8
Vilkėnas IIIk4
Vilkų Kampask117
Virkytaik82
Žagatpurviaik80
Žąsyčiaik34
Žiogaik13
Usėnų apylinkė 4030
Akmeniškiaik111
Antleičiaik28
Antšyšiaik73
Aužkykiaik37
Dėkintaik41
Dėkintėliaik3
Domaičiaik53
Galzdonaik96
Kalnujaik119
Karceviškiaik52
Katyčiaimstl674
Kavoliaik137
Kažemėkaik63
Kekersaik7
Krauleidžiaik41
Kūgeliaik124
Laugaliaikd29
Mediškiemiaik42
Meišlaukiaik121
Molgiriaik32
Naujapieviaik175
Naustremeniaik16
Naustubriaik113
Pageldyniaik25
Reizgiaik51
Skersviečiaik17
Stremeniaik77
Stubriaik183
Svaraitkiemisk99
Šlauniaik26
Uikšiaik38
Ulozaik69
Uostiškiaik26
Usėnaik604
Užkamoniaik15
Užpelkiaik51
Versmininkaik189
Veržininkaik29
Žardviečiaik16
Žemaitkiemisk328
Vainuto apylinkė 3440
Aušbikavisk83
Balandiškėk-
Balčiaik433
Bikavėnaik368
Buikiškėkd18
Dargiškėk59
Galnėk57
Girininkaik215
Gorainiaik435
Kivyliaik180
Krauleidiškėk6
Kvietiniškėk-
Lapkasėsk49
Lazduonėnaik162
Pajūriškiaik64
Palolytisk114
Skiržemėkd76
Vainutasmstl1121
Vilkyškių apylinkė 3050
Adomiškiaik35
Aušgiriaik94
Baltupėnaik27
Barzūnaik72
Bitėnaikd77
Kalvaičiaik18
Keleriškiaik57
Kriokiškiaik178
Lindikaik17
Mažrimaičiaik84
Mociškiaik106
Naujininkaik23
Nausėdaik51
Opstainėliaik2
Opstainysk78
Pagenaičiaik62
Palumpiaik78
Pempynėk60
Raudondvarisk29
Sokaičiaik65
Stygliškiaik54
Šereitlaukisk138
Vartūliškiaik96
Vėžininkaik147
Vilkyškiaimstl1079
Žagmantaik55
Žagmantėliaik2
Žukaik266
Žemaičių Naumiesčio apylinkė 2615
Brokoriaik21
Budrikaik31
Buikiškėkd99
Cipariaik150
Degučiaik473
Galnėk52
Grygališkėk89
Juodžiaik82
Kadagiškiaik84
Kalininkaik19
Klebonaik18
Kulėšaik147
Laugaliaikd37
Makiaik71
Metirkviečiaikd17
Midveriaik77
Palendriaik181
Pašusčiaik13
Paupariaik84
Pažaliojik11
Raugeliaik23
Rimženčiaik9
Snukaliaikd11
Spiečiaik16
Sugintaik249
Šeputaičiaik18
Šiaudviečiaik82
Tūmeliaik54
Užšustisk22
Vaitkaičiaik13
Vanagiaik187
Venckaik42
Žalpiaik50
Žiogaičiaik83

Širvintų rajonas

22586

Širvintosm5240
Alionių apylinkė 1596
Adolinak15
Alionys Ik200
Alionys IIk134
Arliškėsk9
Bajoraikd36
Bakaniškėsvs1
Boruvkak16
Būdak35
Cegelnėvs7
Diskavavs5
Drazdiškiaivs2
Gakak12
Gervėčiaikd19
Joniaik24
Joniškisvs4
Juodiškiaik254
Juodkosvs5
Krašienak50
Kvakšiaikd14
Magūnaik54
Maišeliaik54
Markūnaivs12
Mickonysk33
Miegučiaik29
Narūniškėsvs2
Nečionyskd14
Nugaraivs11
Ožiškėsk15
Pagiriaik42
Pajuodžiaik32
Pakalniškėskd11
Palkiaik16
Paluknėk8
Pamusėk55
Pokiškėsk13
Ramaškonysk70
Rudžionysk29
Skauradaik15
Sofavs5
Staniškiaik5
Šlevėtraik27
Tarautiškiaik18
Trapeliaik62
Trimputiškėsk14
Vičiūnaik90
Zdoniškiaivs12
Zigmantaivs6
Čiobiškio apylinkė 1606
Aleksandravak6
Ardiškiskd8
Armoniškiaivs4
Astruvkak52
Babriškėlisk14
Babriškisk30
Bartasiūniškisk9
Boruvkavs2
Brazelėsk14
Burniškiaik69
Čiobiškisk360
Dailidžiaivs6
Darvydaik11
Dembuvkavs4
Diršonysk17
Gėreliškisvs2
Grebliaučiznak12
Ilgojusk5
Janionysk80
Juknonysk124
Kaimenkavs4
Kamaikavs3
Karališkiaivs-
Karšaklonisvs-
Krapiliškiaik10
Labūnavak52
Lapelėsk142
Laukystavs7
Liaukiškiaik14
Liuliškiaik49
Malinavak6
Markučiaikd14
Medinaivs-
Michaluvkavs2
Minčiukaikd3
Nesteriškisvs2
Padvariaik31
Pakerpėk3
Pamusiaik91
Petruvkavs2
Pigonysk49
Rusių Ragask66
Skruzdėlėsk8
Smėliankavs3
Spietiškiaik48
Sporosvs4
Stanisloviškiaik1
Stepanavak10
Strazdaik32
Toliotiškisk28
Ustronėk13
Užukamajisvs10
Valakėlėvs2
Virvyčiaik33
Žvagakalnisk35
Gelvonų apylinkė 2620
Anolinavs-
Antakalniaik-
Apušynaivs-
Bagaslaviškisk69
Bagaslaviškismstl153
Bagaslaviškisvs17
Bagdyšiaik16
Boleslavavs5
Bubniaivs9
Cegelnėk10
Dabužynėk35
Dambuvkak2
Davonysk55
Dobrovolėvs5
Dūdaik25
Durpėnaivs-
Dvejokaivs6
Garliaučiznak26
Gelvankavs23
Gelvėvs7
Gelvonaik154
Gelvonaimstl409
Grežėniškiaik16
Guraivs7
Išeriškiaik17
Ivanavavs-
Januvkavs3
Juodagalviškiaivs-
Kaliakiemiaik58
Kangedaik12
Karališkiaik46
Kaženiškiaivs1
Lapiškiai Ik10
Lapiškiai IIk8
Laplieriaik7
Lapšiaik24
Lemantaučiznavs21
Lesčiūnaik44
Linamargisvs3
Liukonysk193
Mančiušėnaikd140
Markeliškisvs6
Markūnaik12
Maskoliškiaik49
Maželiaik62
Mikalajūnaik79
Moliupėvs6
Neveronysk72
Pagojusvs4
Palionėvs9
Pasodninkaik43
Paširvinčiaik14
Pypliaik51
Pociūniškisk8
Pramislavak10
Praniukaikd19
Prievartėvs-
Pusilgiškiaik28
Raudonkavs1
Sabališkiaik38
Savingėvs1
Sedūnaik63
Senadvariaik19
Standviliškisk4
Stavarygalak64
Šarkaičiaik65
Šeiniūnaik37
Šiliankavs3
Šmukštaivs10
Špokiškisk25
Tilvikaik24
Totoriškiskd9
Trakaik-
Užuežerisvs2
Zubeliaik49
Žaigaičiaik20
Žičkaik7
Žieveliškiaik27
Žuvinčiaik44
Jauniūnų apylinkė 2727
Antanaičiaik92
Antanėliaik18
Balkūnaik23
Barskūnaik210
Bartkuškisk273
Blažiškėsvs5
Blendėk37
Cegelnėvs-
Darkuškiaik46
Diržioniškėsk7
Draučiaik22
Eičiūnaik25
Gaidžioniškėsk-
Gervėčiaikd14
Godiškėsk20
Gojusvs4
Graužiaik3
Griciūnaik14
Grūdiškėsk-
Gudulinėk105
Ilgabradėvs3
Jauniūnaik181
Jauniūnėliaik6
Juodėk41
Kaimynaikd45
Karšūnalaukisk22
Klonėnaivs12
Krikštėnaivs-
Krūmėniškėsk19
Kubiliškėsk22
Kvakšiaikd6
Lauryniškėsk32
Levaniškėsk70
Liukonysvs6
Malinuvkavs-
Manastirkavs2
Medžiukaik225
Meiliakalnisk11
Meiliūnaik54
Mėšliukaik19
Musėk12
Nukovščiznavs3
Osinuvkak6
Pagrandavs-
Pajuodėlėvs5
Pajuodžiaik1
Pakalniškėskd5
Papierniak56
Paspėriaik136
Pavasarėliaik16
Paversmėsk1
Petriškėsk52
Plikiškėsk60
Pociūnaik81
Ramoniškėsk5
Sadūniškėsk21
Sakalniškėsk6
Salosk6
Sasnuvkavs5
Skėteriaik66
Steporiaik63
Šafarnėvs2
Šalkiškėsk47
Šiauliaik169
Šilelisvs3
Turlojiškėsk13
Ūlyčėlėsk14
Užublendžiaik70
Variekak9
Verbalaukisvs8
Viršuliaik14
Viršuliškiaikd23
Viršūniškėsk3
Žarnavagiaik26
Žibėnaik26
Musninkų apylinkė 2410
Aleksandravavs4
Antanošak9
Ardiškiskd11
Bajoriškisk7
Bareikiškiaik4
Bilotaik29
Boguliubavs4
Čirkaik17
Dabriliškisk-
Dainiaikd2
Darmožaraikd18
Daubariškisk57
Dubiaik9
Gataukiškisk4
Gojusvs4
Griniaik14
Gudeliškiaik6
Juodonysk75
Kaimynaikd9
Kaimynėliaik43
Kančiūnaikd2
Katūniškiaik20
Kaukiškisk21
Kernavėmstl177
Klišabalėk32
Kriveikiškisk4
Kryžiauka Ik13
Kryžiauka IIk13
Krunaik6
Kunigiškiai Ik41
Kunigiškiai IIk44
Kupriškiaivs-
Limarninkask-
Lydekupėvs3
Mantagališkiaik6
Mantinionysk24
Markučiaikd13
Mikailiškisk22
Minčiukaikd19
Mitkiškiaivs2
Musninkaimstl470
Musninkėliaik38
Narvydiškisk17
Navinavs-
Paberžėk14
Padubėk15
Paežerėlisvs2
Pagojysvs5
Pakalniškiaik66
Paširvintisk38
Pazaltarūnaivs4
Pažydėk3
Pigašiaik62
Plotaivs4
Poguliankavs8
Prienaik62
Ramoniškiai Ik6
Ramoniškiai IIk4
Rudeikiškiaik6
Rusokaik13
Rūsteikiškiaik11
Sakalninkaik15
Santariškiaik21
Sapnaivs3
Semeniškiaik20
Smailiaik20
Stakaučiznavs1
Stanislavuvkavs6
Starosėlisvs-
Sutkiškiaik10
Svietiškiaik3
Svietiškiaivs-
Svietlikiaivs5
Svistūnaivs5
Šafarnėvs5
Šatriškisvs-
Šileliaik8
Taučiuliaik49
Trakaivs1
Ulšiškiaik32
Užuraistisvs-
Užušiliaikd72
Vaitkūnaivs-
Valiukiškiaik6
Varnalėšaik10
Vebronysk29
Vičiūnaik39
Vileikiškiaik129
Vindeikiaik127
Vinkšnabrastisk15
Viršuliškiaikd63
Vyšnialaukisk38
Zaltarūnaik10
Žadžiaik32
Širvintų apylinkė 4013
Akmeniaik83
Alekniškisvs3
Astikaivs11
Augūnijak4
Aukštosios Viesosk24
Avižonysk149
Bajoraikd19
Banišonysk33
Barčiaik19
Barzdžiaik18
Beržėk81
Bilotaik20
Bredėnaik3
Cegelnėvs10
Černiškėsk19
Čiurkiškiaik20
Daciūnaik17
Dailidžionysk69
Dainiaikd30
Darmožaraikd6
Degučiaik8
Degusis Kelmasvs3
Dembuvkak7
Družaik174
Dubeliaik18
Dūdiškiaik8
Gavėniaik117
Geceniškiaivs3
Gelvonėliaik46
Girelėvs6
Gorupėvs2
Grigaliūnaik54
Grigiškiaik14
Gumbeliaik2
Ivanavak9
Jakūbonysk30
Jasiškiaik6
Jaskaudžiaik57
Juodeliaik16
Juozapavak9
Kabaldak384
Kairionysk37
Kalnalaukisk22
Kančiūnaikd2
Kantrimiškisk48
Kazareskakd5
Kazliškiaik48
Kelpšiškiaivs8
Kieliaik62
Koltynėk13
Kriaunaitiškiaivs4
Kruopinėvs5
Kviedžiaivs2
Lapšiaik5
Levainiaik33
Liauraik13
Liepynėk13
Lipuvkavs5
Liūnai Ik16
Liūnai IIk20
Meižiaik20
Motiejūnai Ik275
Motiejūnai IIk44
Nartakaik16
Naujapilisvs13
Navasiolkaik12
Nečionyskd33
Pabiločiaik6
Pablendysk18
Padaciūniaik8
Pagojusvs14
Pailgiaivs2
Paširvintisk49
Peliškiaivs13
Pikūnaik28
Puoriaik72
Raistalindžiaik28
Rimučiaik58
Rosachalinavs2
Roskošnėvs5
Rožutkavs-
Santakisk8
Saveikiškis Ik20
Saveikiškis IIk5
Senosios Viesosk19
Spadviliškiaik61
Staviškiaik18
Surgėliaik20
Surgėliškiaivs1
Šeipūnaik16
Šeškupėk2
Šiauliaik82
Širvintėlėsk43
Širvintosk575
Šniponysk44
Trakaivs-
Trejokaik22
Ūdarak26
Užušiliaikd6
Vaidžiuliškiaik10
Vaiškūnaik48
Varanavak25
Vėjelkak19
Verbiliškiaik20
Viktoriškiaik-
Vytinėk4
Zasinask70
Žemosios Viesosk81
Žėplak10
Žinduliaik36
Žvirbliaik34
Zibalų apylinkė 2374
Anciūnaik135
Antaninavak6
Aukštadvarisk16
Bajorakampisk56
Beivydžiaik123
Bokštasvs8
Čivyliškiaivs9
Daubariškisvs1
Degsniaik10
Drublionysk104
Gaideliaivs28
Groblėvs-
Juodapurvisvs-
Juozapavak3
Juozapavavs3
Jusiškisk2
Karališkiaik46
Kiaukliaik186
Kiaukliaivs5
Kiemeliaik70
Kiemeliškisk3
Kyvonysk8
Kolionijak5
Kriaunosk55
Kruzniaik8
Laužiškisvs5
Levaniškis Ik64
Levaniškis IIk10
Limonysk88
Matukaik14
Mediliaik36
Medinosk7
Naidaik26
Naideliaik9
Navasiolkai Ik6
Navasiolkai IIk6
Navasiolkai IIIk52
Pamedinėsk2
Pariešėsk19
Pažūsiaik70
Poriškisk7
Pumputiškisvs2
Ragaunėk19
Rubikonysk66
Staškūniškisk112
Stepanavak11
Sudokiaik64
Šafarnėk18
Ščiūriškisk7
Šešuolėliai Ik211
Šešuolėliai IIk148
Šventakalnisk36
Tarniškiaik12
Topeliškisk9
Ūlyčėlėk37
Vaitkuškėk17
Vazgūnaik35
Veiverak32
Zibalaik56
Zibalaimstl152
Žiūriaik19

Švenčionių rajonas

38420

Pabradėm6917
Švenčionėliaim6804
Švenčionysm5543
Adutiškio apylinkė 2111
Adutiškismstl1058
Antanaik60
Baltūniškėkd8
Bandariškėk4
Eimunisk9
Gudeliaik32
Jakeliaik126
Kairiškėk8
Kavaltiškėk36
Lasiaik8
Lasiškėk60
Lazdinėliaik14
Lazdiniaik111
Leonuvkak3
Linkonysk60
Medinosk18
Mociškėk40
Petrikaivs-
Piršteliškėk15
Pociškėk44
Ramoniūnaik46
Stajėtiškisk77
Subatiškėk18
Svylėk1
Svylionysk169
Užupisk32
Vosiūnaik54
Cirkliškio apylinkė 1321
Ažuraistisvs6
Baldoniškėvs4
Beržynėk29
Bogutiškėk13
Cirkliškisk432
Ežerinčiškėk19
Kazliškėk7
Kunigiškėk60
Margumiškisk58
Merlinask23
Mėžionysk186
Myliai Ik99
Myliai IIk37
Modžiūnaik83
Navasiolkosk25
Papinigiaik7
Peršaukštisk12
Pirktinė IIk8
Poškonysk42
Rėviškėvs9
Salomenkavs50
Vaiškūnaik112
Kaltanėnų apylinkė 930
Antaliedė Ik34
Antaliedė IIk11
Antaniškėk4
Berniūnaik107
Beržijak18
Borovkavs2
Buivydaik7
Kaltanėnaik13
Kaltanėnaimstl288
Kastantinavasvs2
Kukliaik104
Kūriniaik44
Liedelėk12
Linkiškėsk9
Luknak10
Naujoji Brastak3
Obelų Ragask17
Ožkiniaik103
Pagiliūtėk12
Palabažysk3
Perlojusvs2
Rušiškėsk3
Seniškisk14
Slabadiškėk6
Šakališkėk91
Terpežysk11
Labanoro apylinkė 813
Apkartaivs4
Aukštasalėk10
Ažubalisk28
Baroniškėk15
Basakavasvs4
Boruvkavs1
Budriaik5
Didžiabalisvs3
Fedariškiaik8
Gačiakampisvs-
Imuliškisvs-
Intyklėk4
Januliškisk32
Jonavak5
Joniškėk23
Juodapurvisk3
Juodėniškisvs2
Jusėniškėsk26
Kumelynėvs5
Labanorasmstl186
Lakajak36
Laukagalisk15
Lūšniavs5
Mozūriškėk18
Naujasėdisk6
Ožkos Akmuovs-
Paaldikisk16
Pabaldakisvs3
Padumblėk75
Padūmėk-
Paduobulėvs2
Paelnėk2
Pagaigalė Ik19
Pagaigalė IIk9
Pagudūniškiaik3
Paibutiškisk5
Pakerotėk6
Palakajysk6
Paluknysk6
Paminėlėk8
Paperšokšnisk9
Paprūdėk6
Parašėk4
Parudinėk4
Pasiaurėk4
Pastoviškisk7
Pašekštisk27
Pašerinėk8
Pažemysk13
Prūdiškėk36
Prūdiškėlėk5
Rūdupysk7
Serlediškisk15
Slabadavs-
Šaparnėvs4
Šipiniškisk16
Šlapimasvs3
Tetervinėvs4
Varakaliaik6
Vilkasalėk7
Zablotėk12
Žukaučiznak12
Magūnų apylinkė 2089
Adamavasvs5
Algirdėnaik25
Andriukėnaik51
Ažubalisk45
Ažutakisk8
Balinavasvs9
Balingardask9
Baluošak2
Bareišiūnaik65
Bėčiaivs-
Bendrovėk13
Beregovkavs1
Beviršėvs1
Brižiaik25
Burbliškė Ik22
Cegelnėk42
Čerėnaik112
Daliak5
Dalininkaik19
Dalkak8
Daučiūniškėsk9
Družiliaik51
Eitūniškėk5
Felicijanavasvs1
Juškaik5
Karalinavasvs6
Karkažiškėk409
Kavoliškiaivs2
Kazimieriškėk-
Kločiūnaik125
Kūniškėvs1
Kuntiškėk2
Liepavasvs7
Magūnaik274
Maleikėnaik54
Malinovkavs3
Mikalavasvs4
Moliaik9
Navasiolkosk63
Nerodiškiaivs5
Noselėnaik58
Paežeriaivs3
Pailgisk22
Perčinėvs2
Pitliuvkavs-
Prienaik325
Punžionysk37
Ramanavasvs4
Raubiškiaik15
Skaistašilisk6
Šeškynėk19
Širšuliškėvs8
Šoleliaivs2
Šukeliškėvs2
Važeliškėvs17
Vebliaivs26
Zatiškėsk34
Žaliašilisvs7
Pabradės apylinkė 1739
Abejučiaik15
Akolionijak39
Algirdavasvs-
Asiedliškiaik2
Ažumiškė Ivs4
Ažumiškė IIvs2
Ąžuoliškiaivs-
Bajoriškėvs2
Baliuliaik52
Baltadvarisvs7
Bekepuriaivs11
Bielkiškėk12
Blužnėnaik25
Bronislavavasvs3
Burbliškė IIk18
Ceveikiškėvs1
Černeliškiaivs1
Didelovkak60
Gaspariškiaik61
Gužiaik46
Jankūniškėk13
Jedlinavask11
Jenarališkėk25
Juozapavasvs5
Kabakėlisvs9
Kalviškėk13
Karklinėvs5
Karpakėlisk5
Katelninkaik47
Klenuvkavs2
Kurniškėk5
Liaudiškėsk7
Lipinak7
Matakieniaik16
Mažalotėk16
Mečankavs7
Meleniškėsk6
Merionys Ik31
Merionys IIk9
Meškerinėvs81
Naujadvarisk59
Naujiniškėvs13
Padubingėk105
Padvarėvs8
Padvarininkaik8
Palaumenysk5
Pamerionysk20
Pavoverėk272
Pažeimenėgst7
Pažeimenėk33
Piorkosk18
Puočiaik9
Purviniškiaik51
Pušalotask14
Ramutiškėvs7
Rapiejaivs2
Sarokpolisk8
Silniškiaivs26
Simanavasvs12
Skaistupisvs-
Skirlėnaik34
Spenglask10
Stanislavavasvs-
Svirkiškėk28
Šakimasvs1
Šarkiškėvs11
Šileliaivs8
Šulikiškiaivs1
Tebešpolisvs7
Trabučiaivs7
Trakinėvs5
Veliankavs2
Vilkamušiaivs4
Vincentavask31
Vispavs2
Voverėvs2
Zalavask217
Žingiaivs4
Žukiškėk5
Žvirzdžiūnaivs2
Sarių apylinkė 949
Adamavasvs2
Antasarėk22
Apkartaivs-
Arliškėsvs-
Ašlaistisvs-
Ašvaraistisk3
Balevičiaivs3
Cegelniavs2
Cemnukavs-
Daubariškėvs5
Daumilaik81
Družulėnaik14
Dvarčiškiaik23
Gelednėk29
Geležinkelio būdelė Nr. 629gb2
Geležinkelio būdelė Nr. 630gb-
Geležinkelio būdelė Nr. 631gb2
Geležinkelio būdelė Nr. 632gb-
Geležinkelio būdelė Nr. 634gb6
Grybaik26
Ivoniškėvs-
Jaunadarisvs4
Jonlaukisk8
Juodkiškėk2
Juzinak29
Kirdeikiškėk16
Kirdeikosk11
Kisieliškėvs5
Klenavasvs3
Laukiaik38
Laužėnaik26
Liaukiankavs3
Liepiškėk2
Liūlinėvs4
Lukiškėvs-
Malinovkavs4
Masliškėk-
Matusonysk29
Melagėnaik36
Melagėnų girininkija 3
Memeliškėk4
Michalinavasvs3
Milaukavs3
Paglūštėvs2
Pakarvinėk8
Paulinavasvs-
Petruškosk46
Pirktinė Ik11
Pliauškės IIIk12
Popeliškėvs6
Rimkaik2
Rinkūnaik4
Rudeliškėvs7
Sakalnicavs-
Sariaik208
Sorkak5
Sudotak16
Šakaliaik20
Šakimask13
Šutaik124
Tadarinak6
Tartokasvs-
Žardeliaivs2
Žirneliškėvs4
Strūnaičio apylinkė 2105
Akvieriškėk49
Aleksandravasvs-
Andreikosk18
Ažuraistisvs15
Baikovščiznavs-
Beržinkosvs10
Bildosvs8
Čyčeliaik38
Daujotiškėk33
Domininkavasvs2
Dvilonysk96
Gasiuliškėk6
Janutiškėvs3
Kameniškėk27
Karalinavasvs4
Karklinėk122
Karklinkavs8
Kasčiukaik59
Kavalčiukaik22
Kebiškėk3
Klišiškėk33
Konstantinavasvs6
Kulbokiškėk26
Kusliškėk11
Lobinėvs3
Lugiaivs5
Margiškėvs3
Maselščiznavs3
Melninkaik26
Meškauščiznak24
Mineliškėvs71
Naujas Janavask25
Naujas Strūnaitisk195
Papelekisk34
Petrošiškėk2
Ropiškėk68
Rūdabestisk21
Saduvkavs2
Senas Janavasvs5
Senas Strūnaitisk84
Simaniškėk68
Skritutiškėk15
Stanislavavasvs-
Strūnak218
Svenčiankavs5
Svitailiškėk57
Šakališkėvs3
Šiaudiniškėk20
Šilinėk58
Šilinėnaik16
Šišniškėk63
Toleikosk30
Trakaivs6
Varniškėk18
Vidutinėk191
Voksavs-
Zablatiškėk31
Zboniškėk11
Zeliankosk34
Ziboliškėk91
Svirkų apylinkė 1698
Andriejiškėvs4
Ataukaik19
Bačkininkaik249
Baltūniškėkd13
Daukšiškėk31
Davaisiaik64
Dikovinak9
Dvarapievisk12
Dvarykščiaik28
Gailiušiaik44
Girdėnaik77
Gyliškėk7
Jablonuvkavs2
Jadluvkavs-
Janonysk24
Jurgeliškėk110
Kackonysk165
Karalkaik9
Kazokiškėk8
Krustališkėvs2
Maciūnaik37
Martyniškėvs1
Meškiniaivs5
Milkūnaik50
Pašventėvs7
Protupėnaik22
Rakauskaik89
Ramulionysk4
Ruliškėk5
Sakališkė Ik26
Sakališkė IIk5
Sakališkė IIIk31
Saulėniškėk12
Simaniškėk8
Skireliškėk20
Staškinėk48
Stukaik11
Svirkosk283
Šukėniškėk21
Švalkūniškėk44
Tatariškėk9
Trakeliaik1
Vartiškėk17
Vėžiškėk2
Videšiūniškėk45
Zabieškak2
Zabolotėk-
Žvyriaik16
Švenčionėlių apylinkė 2209
Akmeniškia