ApriņķisPāvisamEvaņģēliskie luterāņiPārējie protestantiRomas katoļiGrieķu katoļiVecticīgiePārējie kristītieMozus ticīgiePārējie nekristītieNezināmie
TotalEvangelical LutheransOther protestantsRoman CatholicsGreek CatholicsOld believersOther ChristiansJewsOther non-ChristiansUnknown

Latvija

1950502

1075641

19146

476963

174389

107195

136

93406

136

3490

Rīga (pilsēta)385063245080425344717337281152525435581102067
Aizputes3214821476893870432059-676218
Bauskas446863208020510715470153-1023-40
Cēsu605215406521920123570334-279339
Daugavpils2126682312541412622910205347919176232270
Ilūkstes5663710885843128431899886-1286-23
Jaunlatgales109647133923114132952706346-1552-11
Jēkabpils4800635631331727513901613-1721-45
Jelgavas104388853658321195826601069723464147
Kuldīgas55808493957533395947188-1092-38
Liepājas111687871064401855230793689577315350
Ludzas9317020968761925219763992-3072-22
Madonas7236952458309536612680923-577254
Rēzeknes151679375216596679581539453-5757-58
Rīgas10991491381802672590061195-694-111
Talsu433833739799819961300602-1046-44
Tukuma45652395354903472935201-1006112
Valkas786997191631113274261206-618159
Valmieras847447789053910374804150-292527
Ventspils4963341616274922661348141-1457155

Avots: Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā. Sastādījis V.Salnītis un rediģējis M.Skujenieks. I daļa: Iedzīvotāju skaits, dzimums un pavalstniecība. Valsts statistiskā pārvalde, Rīgā, 1936
© Tim Bespyatov, 2008-2023 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page