ApriņķisPāvisamEvaņģēliskie luterāņiPārējie protestantiRomas katoļiGrieķu katoļiVecticībniekiPārējie kristītieMozus ticīgiePārējie nekristītieNezināmie
TotalEvangelical LutheransOther protestantsRoman CatholicsGreek CatholicsOld believersOther ChristiansJewsOther non-ChristiansUnknown

Latvija

1844805

1055167

15652

416769

167538

89239

166

95733

175

4366

Rīga (pilsēta)337699221706350532520303238433100394431261543
Aizputes333842355174080352482-765-43
Bauskas452743372716895293768811208-177
Cēsu623125707518888136031581337267
Daugavpils20378024955318118014107792935172013816202
Ilukstes517061013659287673151821211327-53
Jaunlatgales100841126781213636249976230101381-83
Jēkabpils44972363042984253113410551917871121
Jelgavas9298081492640580319765592322883196
Kuldigas5485450027628201370064-1275-147
Liepājas109077831723974804531322701101849290
Ludzas9013017622259496214213581-3643-205
Madonas7294255079230296913748406-2943213
Rēzeknes14493134597093282560735669-6659-185
Rīgas100195868735632552894960123554296
Talsu39743356417176281126340-1228-63
Tukuma410083816338276356940-1056134
Valkas7946974577182523335490-6272114
Valmieras899168270538840558725612908191
Ventspils495924208524591929149434-1448-143

Avots: Otrā tautas skaitīšana Latvijā 1925. gadā 10. februārī. M.Skujenieka teksts un redakcija. Valsts statistiskā pārvalde, Rīgā, 1925
© Tim Bespyatov, 2008-2023 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page