ApriņķisKopāLuterāņiPārējie protestantiKatoļiPareizticīgieVecticībniekiPārējie kristītieMozus ticīgiePārējie nekristītieNezināmie
TotalLutheransOther protestantsCatholicsOrthodoxOld believersOther ChristiansJewsOther non-ChristiansUnknown

Latvija

1596131

914409

9697

375227

138803

73310

1153

79626

199

3707

Riga (pilsēta)1851371254391081164221297436472522488778357
Aizputes418793030115548646261177950188
Bauskas3577129516834874309799834166
Cēsu10835189425273148316389857546111149
Daugavpils1829851574310411329983592637571843117650
Ilukstes454268693432545130676764161342-50
Jaunjelgavas40262329832264385774484331312164
Jelgavas6469858138166346499912911515753109
Kuldigas50464467014981790445428946151
Liepājas98606720792161109972317112124105891226
Ludzas17739012697858985365297330755030111105
Rēzeknes13585124333889439517331715468401208
Rigas948158124425015838505365121263312102
Talsu4870845229798356111519165898-56
Tukuma36154338691261008321112760255
Valkas104774993731675263698191583510131
Valmieras100940929792503646795148429424136
Ventspils4279637387179211711247-121985-93
karavīri bez pastāvīgas dzīvesvietas Latvijā112418021167588-242511

Avots: Latvijas statistiskā gada grāmata 1921. Valsts statistiskā pārvalde, Riga, 1922
© Tim Bespyatov, 2008-2023 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page