Apriņķis / PagastsKopāLatvijasLietavasPolijasVācijasIgaunijasKrievijasPārejāsBez noteiktas pavalstniecībasNezināmas
TotalLatviaLithuaniaPolandGermanyEstoniaRussiaOtherWithout defined citizenshipUnknown

Latvija

1844805

1779593

14064

6605

4978

1747

1098

3176

25487

8057

Riga (pilsēta)33769930640161892239319910196752445136561876
Aizputes33384316761942411449-5672443
Bauskas45274434631011272361913219493
Cēsu62312614566054261543257437
Daugavpils2037801984119351494391741292485329
Ilukstes5170650332370410114814384173
Jaunlatgales1008419988830301016108621228
Jēkabpils44972438548182919181920123
Jelgavas929808957012341482553619792507941
Kuldigas5485452992268457958848319659
Liepājas1090771017652276554666546621922531224
Ludzas9013089129558411011575778
Madonas7294272410439126131730348
Rēzeknes144931143952114214138182053161
Rīgas1001959889017710012176310666161
Talsu3974339239421412613-3120546
Tukuma41008402457214746713341839
Valkas7946978544474230280121043965
Valmieras89916885165253281181024303812
Ventspils495924886077502003764529621

Avots: Otrā tautas skaitīšana Latvijā 1925. gadā 10. februārī. M.Skujenieka teksts un redakcija. Valsts statistiskā pārvalde, Rīgā, 1925
© Tim Bespyatov, 2008-2023 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page