მხარესულქართულიაზერბაიჯანელისომეხირუსიოსიიეზიდიუკრაინელიქისტიბერძენიასირიელისხვაუარი პასუხზეარ არის მითითებული
MkhareTotalGeorgiansAzerbaijanisArmeniansRussiansOssetiansYazidisUkrainiansKistsGreeksAssyriansOtherRefused to answerNot stated

საქართველო

Sakartvelo

3713804

3224564

233024

168102

26453

14385

12174

6034

5697

5544

2377

14346

591

513

ქალაქიurban2122623192809943666865382250769811193552852303525162011224560453
სოფელიrural1591181129646518935881564394674042397495467201975731223160

ქ. თბილისი

k. Tbilisi

1108717

996804

15187

53409

13350

4313

11194

3239

84

1861

972

7828

177

299

ქალაქიurban107829797087811356531831326041751111632238318409667745174298
სოფელიrural3042025926383122690138781612168331

აჭარის არ

Acharis AR

333953

320742

340

5461

3679

101

81

793

4

575

131

1940

21

85

ქალაქიurban184774172984302527333699181728439613113151585
სოფელიrural1491791477583818831010-65-179-6256-

გურია

Guria

113350

111168

34

1228

564

30

17

141

-

28

-

133

1

6

ქალაქიurban319043060223825252151168-15-8913
სოფელიrural81446805661140331215673-13-44-3

იმერეთი

Imereti

533906

530288

106

709

1384

143

6

398

-

109

125

614

7

17

ქალაქიurban25851025568580640979793285-96124519515
სოფელიrural2753962746032669405643113-1319522

კახეთი

Kakheti

318583

271298

32354

2191

1921

2526

504

202

5581

158

6

1806

4

32

ქალაქიurban715266827228092279329343584118683250-8
სოფელიrural247057203026320741269112822336911854639031556424

მცხეთა-მთიანეთი

Mtskheta-Mtianeti

94573

89343

2316

291

252

1327

61

80

2

55

709

136

-

1

ქალაქიurban2125920905116788823638-7223--
სოფელიrural7331468438230522416412452542248707113-1

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

Racha-Lechkhumi & Kvemo Svaneti

32089

31977

1

9

29

28

-

9

-

7

-

29

-

-

ქალაქიurban697069311465-1-4-18--
სოფელიrural2511925046-52323-8-3-11--

სამეგრელო და ზემო სვანეთი

Samegrelo da Zemo Svaneti

330761

328662

64

143

1173

46

1

312

-

55

36

264

-

5

ქალაქიurban1293911278835511883431-194-4236195-3
სოფელიrural201370200779925339151118-13-69-2

სამცხე-ჯავახეთი

Samtskhe-Javakheti

160504

77498

89

81089

712

393

1

142

-

420

2

147

5

6

ქალაქიurban546633420576193063853151114-147210714
სოფელიrural10584143293136178332778-28-273-4042

ქვემო ქართლი

Kvemo Kartli

423986

217305

177032

21500

2631

810

305

510

25

2113

362

968

370

55

ქალაქიurban18011814011629589483020726322504092482133764636230
სოფელიrural2438687718914744316670559178551011129225322825

შიდა ქართლი

Shida Kartli

263382

249479

5501

2072

758

4668

4

208

1

163

34

481

6

7

ქალაქიurban1052119963818931370469126321411891931727
სოფელიrural15817114984136087022893405267-74151644-

Notes: 1) The table shows permanent population. 2) The census didn't cover the territory of Abkhazia (Apkhazeti) and South Ossetia (Samkhret Oseti, mostly in Shida Kartli region) controlled by pro-Russian separatist authorities but not the central government. Both are formally recognized by Russia, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu and Syria as independent states.
© Tim Bespyatov, 2008-2023 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page