TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

天津市

tiānjīn shì

9848731

9581775

11331

172357

1271

974

1582

780

4055

507

11041

56548

521

345

184

3677

20

34

24

54

10

42

78

34

7

36

51

29

6

13

159

353

47

20

8

32

40

63

343

-

1

30

3

7

60

84

-

1

-

1

12

16

10

9

-

4

4

30

8

市辖区

shìxiá qū

7499181

7278106

8699

163729

1097

880

1065

581

2149

313

10189

27680

308

229

175

2448

17

33

20

51

9

37

68

30

6

24

49

29

6

11

119

309

30

19

6

32

27

53

328

-

1

26

3

7

60

48

-

1

-

1

3

11

9

9

-

4

3

26

8

和平区hépíng qū31036830056949868933369513473162601716783412-31-2210--221-125-2-10-218--1-55------11-----1
劝业场街道quànyèchǎng jiēdào636526146796161768579551346-32102----------21-12-1-4--3-----2-------1-----1
小白楼街道xiǎobáilóu jiēdào468824551068953591288-28254-114--1------------7------8----5---------------
体育馆街道tǐyùguǎn jiēdào48612471561039105887114862901--12---------------4-1----2-----3------1-------
新兴街道xīnxīng jiēdào58650568661051112109873025040553-10-----2-10--2----8---2-21--1-----------------
南营门街道nányíngmén jiēdào4919647853639226218511430267---3---1--2--------4---1--4--------------------
南市街道nánshì jiēdào4337641717631379133--411515411-2--2----------------3-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
河东区hédōng qū7202477043881065106883784579410820611278249101364-33102-104-1-2--84046----48--3-1195------14---3-
大王庄街道dàwángzhuāng jiēdào688126711511310415111011326038910-28---2--6--------73-----14--------------------
大直沽街道dàzhígū jiēdào70294688095810953931111412465--5----1----1------------4-----1--------------
中山门街道zhōngshānmén jiēdào7989678112891336652109-712454------1---4--------------1------------------1-
富民路街道fùmínlù jiēdào416724102640439212312441024--3---------------2---------1-----------------
二号桥街道èrhàoqiáo jiēdào505804939248692-8116-24816826-3---1------------------2------2-------------
春华街道chūnhuá jiēdào57809565231608285215537-141751--6---3-------------5----2--1-----------------
唐家口街道tángjiākǒu jiēdào699056802215011987188625719349153715-3211-2----1--6101-----14--1-192------1----1-
向阳楼街道xiàngyánglóu jiēdào61199599239187321936126248--24---1-------1---7---------------------1-----
常州道街道chángzhōudào jiēdào433984237052743221574151742--7------2-------11-1----5--------------3---1-
上杭路街道shànghánglù jiēdào45470445643665423311136160---2--1------------1------------41-------------
东新街道dōngxīn jiēdào88890870969913783599221252153-28---------------4------6-----5--------------
鲁山道街道lǔshāndào jiēdào156121521027286--4--1126031-2---1----------14---------------------------
天津铁厂街道tiānjīntiěchǎng jiēdào2671026226102125---1---251---1---------------4---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
河西区héxī qū77913175985398111930239864622145015573791293122122232814153-13-102236527351511565--53-105-----52--4123
大营门街道dàyíngmén jiēdào4502243674658142141881943004227---2111--------2------19--------------------
下瓦房街道xiàwǎfáng jiēdào47326461703680921612171262224412---------2----213--5-----------------------
桃园街道táoyuán jiēdào432314192562891-143172462513517-----------1--151----22------------1-------
挂甲寺街道guàjiǎsì jiēdào7701875283741065278215182662383127-----------1--81---4--10-------------------3
马场街道mǎcháng jiēdào548025331482859268327514530421211-1-------3--2-66------5---3-21-----2-------
越秀路街道yuèxiùlù jiēdào7002068204631293-21344117296---7---2--12---3--5----61-6--------------------
友谊路街道yǒuyìlù jiēdào731417143111910052723251164345-1615--1---1------226------3--------------------
天塔街道tiāntǎ jiēdào83169807141381206624152328936055123-23-----321-6-2--9161-2--86--5---3------2---1--
尖山街道jiānshān jiēdào651606380890742-83492144313-1221---2--1--2-----5-----2-------------------1-
陈塘庄街道chéntángzhuāng jiēdào5861157375448501-945154257-1-3------1-------3-1-----2--------------------
柳林街道liǔlín jiēdào82006801021311163141245148138110115102212--3----1---1011---34-----4------2-------
东海街道dōnghǎi jiēdào796257785377123359-382603331119------5----2-----23---8-----41---------4-1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南开区nánkāi qū8601048334921440185711081891147620126115641504936372117145914105-1-421137852--3349--4--613------2----52
长虹街道chánghóng jiēdào639376181980174121984513618317-172---------------------10--2-----------------
鼓楼街道gǔlóu jiēdào721847026167164159765-181521--101----------------1-------------------------
兴南街道xìngnán jiēdào411423987940102169-5-1401251--7--11-----------5------1--------------------
广开街道guǎngkāi jiēdào4882047317431296192346-71101-143----1---------1------1-------------1------
万兴街道wànxìng jiēdào12781412427018925042239111325614553731221---1--3-------113------6--1---1-------------
学府街道xuéfǔ jiēdào10213398056492158715323717846282126923172192-10441153-1-2-153141---216-----37-----------2-
向阳路街道xiàngyánglù jiēdào10882910517312330751012163914432011-26-----2---------7----2----1--1-------1----1-
嘉陵道街道jiālíngdào jiēdào8355680959762120526571453091-35-----------2--24-----13--------------------
王顶堤街道wángdǐngdī jiēdào115911112702141228323513420313252283112-3-2---2------111------4-----14-----------11
八里台街道bālǐtái jiēdào42323410939658410224522319125834811------1-----2--31-----1-----1--------------
体育中心街道tǐyù zhōngxīn jiēdào271842656939261115777-98157511611----1-------23----1--------1-------------
华苑街道huáyuàn jiēdào262712539454458132311411820812-----1----------2-------7------------------11
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
河北区héběi qū6336036150388951372068663475010327318241914194922--2-752-3-3--62913-1-125--4-111-----3-2---51
光复道街道guāngfùdào jiēdào397223829279114226147319153--21------1-------11---1--4--1---------1-----1-
望海楼街道wànghǎilóu jiēdào4575944117921112-313-415132241124-----1---------6-1----4------------1-1-----
鸿顺里街道hóngshùnlǐ jiēdào841318192713416794713954728823-112----2--------14---------1--1--------------
新开河街道xīnkāihé jiēdào609505937468131913172311145-5-3-----------3--41---------------------------
铁东路街道tiědōnglù jiēdào6845566509991536451071653221211-9-----21--------21-----2------------1-------
建昌道街道jiànchāngdào jiēdào765097458472149471531045225615-9---------------3-----12--------------------
宁园街道níngyuán jiēdào321073063649575640681311614621-15---2-----------2-------------------------4-
王串场街道wángchuànchǎng jiēdào9629093491135220117236121943532231-6-----2---------4-2----4--2-----------1-----
江都路街道jiāngdōulù jiēdào48789475767785143-713119215---9------3--3-----2------5-------------------1
月牙河街道yuèyáhé jiēdào8089178532901811762620-363601215-------2-------4------4----1-1-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
红桥区hóngqiáo qū527013484562498397233114235285813157165063954-8-2-2-------3310------6--7---2----1--------
西于庄街道xīyúzhuāng jiēdào6684262999723554312653-21154---7--------------13-------------2-------------
双环村街道shuānghuáncūn jiēdào491804413837481333132-211541------------------3------1--------------------
咸阳北路街道xiányángběilù jiēdào79102743008942764582364253311239-----1--------2-------4--------------------
丁字沽街道dīngzìgū jiēdào947398960910144694128271214882--10---------------4------1--------------------
西沽街道xīgū jiēdào5751053277563932943732-21125--220-8-1---------3--------------------1--------
三条石街道sāntiáoshí jiēdào481054591737200214124-1793-----------------------------------------------
大胡同街道dàhútòng jiēdào2912322394196612113--3-376---1-----1-------------------------------------
邵公庄街道shàogōngzhuāng jiēdào5758453365513963473442271401--6-------------------------7-----------------
芥园道街道jièyuándào jiēdào1069198029837-5-31-424-141-------------------------------------------
铃铛阁街道língdanggé jiēdào341372876127526521-2-57651------1---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
塘沽区tánggū qū55261053783860510804203864497115908192342416137-2511110-13-4--78--1---16-----94------1----2-
新村街道xīncūn jiēdào62853612427211771-10851542602-38----11-----1----------2-----4-------1------
解放路街道jiěfànglù jiēdào269602621920524118142--539421-8------2-------2----------------------------
三槐路街道sānhuáilù jiēdào43387421343787423511-200114--29------1-------22---------------------------
新港街道xīngǎng jiēdào576625627053100418891421011743254---------3-----1---------------------------
向阳街道xiàngyáng jiēdào4347942221808691-3441851831--18-----------2--2-------3-----2--------------
杭州道街道hángzhōudào jiēdào63852618747014132-1412-1183217-117-111-----------5------1-----3--------------
新河街道xīnhé jiēdào42498415326760737454-492021-210--------1-------------4--------------------
大沽街道dàgū jiēdào47892458184418952-432-29813-16--4----------------------------------------
北塘街道běitáng jiēdào23938238591115--1--11437-----------------------------------------------
渤海石油街道bóhǎi shíyóu jiēdào3300332568401466-61022101414481-18------3----1------1----------3-----------2-
新城镇xīnchéng zhèn21629199501016471---2-316-----------------------------------------------
河头镇hétóu zhèn319313150644279--2---24557--5------2-------1-------6--------------------
中心桥镇zhōngxīn qiáo zhèn26394262851639--2-3-9226--11-----------------------------1-------------
开发区虚拟街道kāifāqū xūnǐ jiēdào249852425831306-2332-1462052-223------2------------------------------------
保税区虚拟街道bǎoshuìqū xūnǐ jiēdào13231280109--1---913-----1-----------------------------------------
塘沽农场虚拟镇tánggū nóngchǎng xūnǐ zhèn824822---------2-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
汉沽区hàngū qū173723172845383984613696373349-311-------------2--------------------------2--
汉沽街道hàngū jiēdào1810118022338--411-3272----------------------------------------------
寨上街道zhàishàng jiēdào2674926584581-23112363--11----------------------------------------2--
河西街道héxī jiēdào328353261410541-3224111231-17-------------2-----------------------------
天化街道tiānhuà jiēdào22130219426129----2-2471-1--------------------------------------------
盐场街道yánchǎng jiēdào1534215280435----1-5152----------------------------------------------
大田镇dàtián zhèn90639043-81-1---46-----------------------------------------------
杨家泊镇yángjiābó zhèn156241559723--1----21-----------------------------------------------
后沽乡hòugū xiāng1360913573511--1--2203--3-------------------------------------------
茶淀乡chádiàn xiāng1039410327-48141-2-65-----------------------------------------------
营城乡yíngchéng xiāng395139472-------11-----------------------------------------------
双桥子乡shuāngqiáozǐ xiāng42984291-1-------6-----------------------------------------------
蔡家堡乡càijiābǎo xiāng162716251----1---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大港区dàgǎng qū38966437889542758014123146159537683287526291542911-31433------1316-1---1550-12--41----1-1----6-
迎宾街道yíngbīn jiēdào50242485206077045241810191593217-9---31---------65------12-----------1--------
胜利街道shènglì jiēdào5140149555721286776-61383911-712-----2---------2-1----6------1-------------
古林街道gǔlín jiēdào235672263635207-41-61291339---401---------------------6--------------------
海滨街道hǎibīn jiēdào15022314613519619022158796522142134223116192-1----3-------68-----1522-----3-------1----6-
太平镇tàipíng zhèn35874348342381231425-985--290-----1-------------------2--1--------------
小王庄镇xiǎowángzhuāng zhèn7818772119--17111328---32----------------------4--------------------
中塘镇zhōngtáng zhèn246212455019112-71--620---2-------3-----------------------------------
沙井子乡shājǐngzǐ xiāng11364105309798-----1-24-1-----------------1---------------------------
徐庄子乡xúzhuāngzi xiāng14779147176141---1222---22-----1--------1---------1------------------
赵连庄乡zhàoliánzhuāng xiāng178951783145---12-121---30-------------------------------------------
北大港农场虚拟镇běidàgǎng nóngchǎng xūnǐ zhèn188018662-----2--10-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
东丽区dōnglì qū44222443017244371633239663759122457132212224301---32-6-11-2-3181122--1420-----5------------2-
张贵庄街道zhāngguìzhuāng jiēdào460394428774729527234656237--315---1-------1--23-----17--------------------
丰年村街道fēngniáncūn jiēdào2993128490416394-1710212394234521341---21-3-------112----35--------------------
程林街道chénglín jiēdào788127752566714451861811572081--79-----------1--33----1-1------------------1-
无瑕街道wúxiá jiēdào3456233869464133-1-51711472--3----------------------1--------------------
新立镇xīnlì zhèn46190430945319252138792907118--142----1---11------------6--------------------
小东庄镇xiǎodōngzhuāng zhèn3125931043231283241--2231---2-------------------------------------------
军粮城镇jūnliángchéng zhèn50629503132010531-3--9277---15-------------------------------------------
华明镇huámíng zhèn229112283323622-21-833---1-------------------------------------------
赤土镇chìtǔ zhèn24601243931625--82--2077---58-----------------2-------------------------
大毕庄镇dàbìzhuāng zhèn598245933968177612131-791073-114------3------311------------5--------------
么六桥乡meliùqiáo xiāng142971187782290-2111250261-628--------------13---------------------------
东郊农场虚拟镇dōngjiāo nóngchǎng xūnǐ zhèn1134110252--1---116------------------7----------------------------
军粮城农场虚拟镇jūnliángchéng nóngchǎng xūnǐ zhèn20352007-10-------11---3--------------3--------------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西青区xīqīng qū433697428947403220023658034734439010871495252-124-4224-2---8102--1-89-----19----1------1-
西营门街道xīyíngmén jiēdào29014280034572931134--351242-145---2-----------4------2------1-------------
李七庄街道lǐqīzhuāng jiēdào3433033933491462-3-32818022-23-----22------------------------------------
中北镇zhōngběi zhèn667846611551390212453278831--14--------4-------1-----1--------------------
杨柳青镇yángliǔqīng zhèn10513510397410650374016103339829832224-1---2-2--2---231-----2-----------1--------
辛口镇xīnkǒu zhèn383243819019---171-1242---45--2-----------4----1-----------------------
张家窝镇zhāngjiāwō zhèn3625835827541512315229-914215114---1-----------------11--------------------
南河镇nánhé zhèn323493209220911641-181132--8---1------------------1--------------------
大寺镇dàsì zhèn478604753435775175-1621133-14---------------2------1-----18-------------
王稳庄镇wángwěnzhuāng zhèn33525333829191-96211630---49---------------1---------------------------
工农联盟农场虚拟镇gōngnóng liánméng nóngchǎng xūnǐ zhèn58255748747-3--13-16-----------------------------------------------
杨柳青农场虚拟镇yángliǔqīng nóngchǎng xūnǐ zhèn42934149847--41--146---26--------------2------71------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
津南区jīnnán qū4172544089672585883312131295712821568174154293--4-61--1-11--42----411------7-----2------1
咸水沽镇xiánshuǐgū zhèn764727513241104714125-134912117---1--------1-----------------------------1
葛沽镇gégū zhèn5400851266242641--1-3-10332--27-----1-------------------------------------
小站镇xiǎozhàn zhèn6246160387511621-6781314378---190-----2-------------------------------------
双港镇shuānggǎng zhèn515225088579139--21154311691739311402--2--1--1-1---22----210------1-------------
辛庄镇xīnzhuāng zhèn32024318181736111472-31124--78---1-1----------------1--------------------
南洋镇nányáng zhèn27465272311689--4---4256--324-------------------------------------------
双桥河镇shuāngqiáohé zhèn29165287582183--3---18026---5---------------2-------------6-------------
八里台镇bālǐtái zhèn28579284411821-124--3026---36-------------------------------------------
北闸口镇běizhákǒu zhèn34483341255551-5-1-25523---91----1-----------------------------2-------
双闸镇shuāngzhá zhèn1908118976543--2---1736-------------------------2---------------------
双林农场虚拟镇shuānglín nóngchǎng xūnǐ zhèn19941948-8------1014---13-----1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
北辰区běichén qū4447914208854992130225325229929363118310193192-1-31141--45---2153--5116------1-1-1--13-----
果园新村街道guǒyuánxīncūn jiēdào373603614166950213314234131-112--------------171--------------------------
集贤里街道jíxiánlǐ jiēdào184701765113697--1-4-1191---1-------1-----------------------------------
天穆镇tiānmù zhèn981627988915617397138611381104433214121-1-2112---45---121--5113--------1-1---------
北仓镇běicāng zhèn4195140848767951-1113-491523--10---------------1------1--------------------
双街镇shuāngjiē zhèn248182438322314--1152166512-3---------------3---------------------------
双口镇shuāngkǒu zhèn21425213102018-152212015---31-------------------------------------------
青光镇qīngguāng zhèn25977258391190-1122-621-1-----------------2-------------1-------------
上河头镇shànghétóu zhèn1707617051511-----------9-------------------------------------------
宜兴埠镇yíxīngbù zhèn705736922475955571081627516311121---1--2---------1-----2--------------3-----
小淀镇xiǎodiàn zhèn17407173701041---2-1010-----------------------------------------------
大张庄镇dàzhāngzhuāng zhèn2050820382141--8-1-1233---56------------------------------------1------
南王平镇nánwángpíng zhèn101271008145-12---6132--13-------------------------------------------
霍庄镇huòzhuāng zhèn167991671438214112-725---22-------------------------------------------
西堤头镇xīdītóu zhèn204972043211131--13112221----------------------------------------------
红光农场虚拟镇hóngguāng nóngchǎng xūnǐ zhèn215721181025---1---2---1-------------------------------------------
红旗农场虚拟镇hóngqí nóngchǎng xūnǐ zhèn913893311------13---2-------------------------------------------
曙光农场虚拟镇shǔguāng nóngchǎng xūnǐ zhèn304294-6-------4-----------------------------------------------
市农工商经济技术开发公镇shìnóng gōngshāng jīngjì jìshù kāifāgōng zhèn267265-2-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武清区wǔqīng qū814752801655649865331201453893626471188024556113---1-2---1-1--4114---21-5--------------------
杨村镇yángcūn zhèn9287186791745404-515220119433233118--------------12------5--------------------
梅厂镇méichǎng zhèn1820418160124---42-1201----------------------------------------------
大碱厂镇dàjiǎnchǎng zhèn201081994929422318140671--------------1-------------------------------
崔黄口镇cuīhuángkǒu zhèn3465834242281126223011711054-6--------------------3----------------------
大良镇dàliáng zhèn26069257392912-27-12852010913-2---------1------1---10----------------------
下伍旗镇xiàwǔqí zhèn25095249683363-10-1613441--3---1-----------6---------------------------
南蔡村镇náncàicūn zhèn2447324275-124--9-14--47---4-------------------------------------------
大孟庄镇dàmèngzhuāng zhèn229112274335124-9-13-1573--34-------------------------------------------
泗村店镇sìcūndiàn zhèn16728166772131-3-41216-----------------------------------------------
河西务镇héxīwù zhèn2498222261152670--41521193--1-------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn2633726096141531-311-859-1---------------------------------------------
东马圈镇dōngmǎquān zhèn150741502763---4---311--2-------------------------------------------
黄花店镇huánghuādiàn zhèn2365923602815---123226-----------------------------------------------
石各庄镇shígèzhuāng zhèn21410213649121-16-619--1--------------------------------------------
王庆坨镇wángqìngtuó zhèn36270362142091-43--413---------1--------1----------------------------
汊沽港镇chàgūgǎng zhèn33913338501645-8671411-------------------1---------------------------
徐官屯乡xúguāntún xiāng1341513354411--1-6-269---4-------------------------------------------
东蒲洼乡dōngpúwā xiāng24403242341113----1-44981-----------------1----------------------------
黄庄乡huángzhuāng xiāng208392079323--1213--231-1--------------------------------------------
豆张庄乡dòuzhāngzhuāng xiāng2164421615101--2-4-18---3-------------------------------------------
聂庄子乡nièzhuāngzi xiāng1296812894107-2-2211334---3-------------------------------------------
上马台乡shàngmǎtái xiāng163811630581-12-8-1239------------------------5----------------------
曹子里乡cáozǐlǐ xiāng22085219833415--7-5-624---10---------------1---------------------------
大黄堡乡dàihuángbǎo xiāng1729017208911-1237-227-2---------------------------------------------
后巷乡hòuxiàng xiāng199111954727---3-174-15113-22-6--------------1-1---2----------------------
河北屯乡héběitún xiāng3138831107561-232886895-1025-----1----------1---1----------------------
双树乡shuāngshù xiāng153721521524-1-4-56-365-1-2----------------1--------------------------
北蔡村乡běicàicūn xiāng1742217164393-11358--152-1---------------------------------------------
大沙河乡dàshāhé xiāng15701156161081213-1-24521---------------------------------------------
高村乡gāocūn xiāng17756176881242-71162-19-5---------------------------------------------
白古屯乡báigǔtún xiāng2130421215893-8-12-144-1-3-------------------------------------------
大王古庄乡dàwánggǔzhuāng xiāng2089920821461---61-53--16-------------------------------------------
陈咀乡chénjǔ xiāng2932929270115----3-1226-1-1-------------------------------------------
下朱庄乡xiàzhūzhuāng xiāng11851117961052-----14231----------------------------------------------
武清农场虚拟镇wǔqīng nóngchǎng xūnǐ zhèn2032187211135---1--93-------------------1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

市辖县

shìxiá xiàn

2349550

2303669

2632

8628

174

94

517

199

1906

194

852

28868

213

116

9

1229

3

1

4

3

1

5

10

4

1

12

2

-

-

2

40

44

17

1

2

-

13

10

15

-

-

4

-

-

-

36

-

-

-

-

9

5

1

-

-

-

1

4

-

宁河县nìnghé xiàn3592473556872831320331145399061811141740521234-----2-2-1-----10141--10-1--2---6-----1-------
芦台镇lútái zhèn560705482411399186781831957410-1-------------------------1-----------------
桥北镇qiáoběi zhèn1825118208181--211-411---2----------------1---2----------------------
宁河镇nìnghé zhèn13658135553211--611329---2-------------------------------------------
苗庄镇miáozhuāng zhèn175181730232-11-108-22442-61----------------7--------1-----------------
丰台镇fēngtái zhèn856183552139----50-210---1----------------1------------------1-------
岳龙镇yuèlóng zhèn1454714346175--121081332512-3----------------3--------------------------
板桥镇bǎnqiáo zhèn1022910119511-1186-36-5---------1-----------------------------------
潘庄镇pānzhuāng zhèn19523193921551-11-36-431715-4----------------------1------1-------------
董庄乡dǒngzhuāng xiāng24108240048263-2235-8191----------------------------------------------
任凤庄乡rènfèngzhuāng xiāng1675316571488113-24214313-3-----1-----------1--6----------------------
大北涧沽乡dàběijiàngū xiāng1267812556716---154-6242--12-------------------------------------------
南涧沽乡nánjiàngū xiāng830182793-1-116-252--1-------------------------------------------
北淮淀乡běihuáidiàn xiāng18771186105-2--39247---125-----------------------------4-------------
l口乡lkǒu xiāng1878518745101--211013413-2---------1----------1----------------------
廉庄子乡liánzhuāngzi xiāng16639166076122--121161----------------------------------------------
大辛庄乡dàxīnzhuāng xiāng86748622654-4621-231----------------------------------------------
赵本庄乡zhàoběnzhuāng xiāng103151025641---136-5911-1-------------------------------------------
小李庄乡xiǎolǐzhuāng xiāng10480103621444--2711215-5---------------------------------------------
后棘坨乡hòujítuó xiāng6939683543----65-2242112-------------------------------------------
造甲城乡zàojiǎchéng xiāng23097230481112-1242315-3-3-----1--------------1----------------------
大贾庄乡dàgǔzhuāng xiāng9049899934----12--26---2-------1--------2--------------------------
东棘坨乡dōngjítuó xiāng154371524621193-97794222122-9---------------1-------------1-------------
潘庄农场虚拟镇pānzhuāng nóngchǎng xūnǐ zhèn86484615---1---2-------------------9---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
静海县jìnghǎi xiàn5425935366404692903402599413322322107111328151-3--14-------2519--1---9------27----6-1------
静海镇jìnghǎi zhèn693856852930618231045113147---12------3--------2-------------6-------------
唐官屯镇tángguāntún zhèn13556115571918624--12-2780-1--------1-------2----------------------------
独流镇dúliú zhèn1995219844144122-2114371--3-------------------------------------------
王口镇wángkǒu zhèn321763202918891-221112191--1-------------------------------------------
台头镇táitóu zhèn171851712918842-12229---8-------------------------------------------
子牙镇zǐyá zhèn255292542422224112230354----------------------------------------------
陈官屯镇chénguāntún zhèn300162991116711-54136181-210--2--------------------------1-------------
中旺镇zhōngwàng zhèn2052520428144-1----1167-----------------------------------------------
大邱庄镇dàqiūzhuāng zhèn176971728639162-8-1220244---581-1-----------19----------------------------
蔡公庄镇càigōngzhuāng zhèn2717626989221221212317811-115-------------------------------------------
梁头镇liángtóu zhèn21502214551021--3-25151--2-----1---------3------2--------------------
团泊镇tuánbó zhèn72157108112--5---332---44---------------10---------------------------
城关乡chéngguān xiāng2198421868243612161-3109---11---------------1-------------2-------------
东双塘乡dōngshuāngtáng xiāng151001500596--11--1838---22-------------------------------------------
大丰堆乡dàfēngduī xiāng17425172728101221121359---43---------------2--1---7-------------1------
北肖楼乡běixiàolóu xiāng141851414482--23--512---9-------------------------------------------
良王庄乡liángwángzhuāng xiāng13819136312370-18----13---73-------------------------------------------
府君庙乡fǔjūnmiào xiāng12328122762055--1--28---10--------------1----------------------------
徐庄子乡xúzhuāngzi xiāng123451220716191-1---777---5-----------------------------12-------------
二堡乡èrbǎo xiāng6233620193-1225-33---4-------------------------------------------
沿庄乡yánzhuāng xiāng192851923117652-5--1261----------------------------------------------
东滩头乡dōngtāntóu xiāng1286412840532-1-1-12------------------------------------------------
大张屯乡dàzhāngtún xiāng15994159471418-1212-63-----------------------------------------------
西翟庄乡xīdízhuāng xiāng226292244620921923-3832---66---------------1---------------------------
大郝庄乡dàhǎozhuāng xiāng16921168491492-331-1020-1-9-------------------------------------------
胡连庄乡húliánzhuāng xiāng75467290535--14--1312---177--------------3-------------------6--------
杨成庄乡yángchéngzhuāng xiāng2006319955409-191-12221--16-----------------------------6-------------
大庄子乡dàzhuāngzi xiāng11958117894---1---146---117-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宝坻县bǎochí xiàn6469476412465612590452451523521431115501321284--1-1--11-2---611--1-3--------1----1------2-
城关镇chéngguān zhèn582875706461749668913237310---10--1----1------53-------------------------2-
大口屯镇dàkǒutún zhèn354363397029129936-620-6034-4-4--------------------1----------------------
大白庄镇dàbáizhuāng zhèn14943148801031--2141327-1-1-------------------------------------------
王卜庄镇wángbǔzhuāng zhèn1996719918111---116--17-3---------------------------------------------
方家庄镇fāngjiāzhuāng zhèn1799917960151--2-11--81--1-------------------------------------------
林亭口镇líntíngkǒu zhèn19321192271547311-111-14-------------------1---------------------------
八门城镇bāménchéng zhèn210662099151--3212-1136---4--------1----------------------------------
大钟庄镇dàzhōngzhuāng zhèn20585204913541-2212-129-1-7-------------------------------------------
新安镇xīn'ān zhèn179461787936-111-1-126-----------------------------------------------
城关乡chéngguān xiāng20560197423035021-11-8418---6------------------1------------------------
石桥乡shíqiáo xiāng19023190033---21---13---1-------------------------------------------
霍各庄乡huògèzhuāng xiāng25992259341011--216-422---2-------------------------------------------
三岔口乡sānchàkǒu xiāng14328142711232-4-74223-----------------------------------------------
高家庄乡gāojiāzhuāng xiāng23111230391212623-4-11191--2-------------------------------------------
赵各庄乡zhàogèzhuāng xiāng24390243401211-2141-2021-3---------------2---------------------------
牛道口乡niúdàokǒu xiāng2211122037184221-4123431-2-------------------------------------------
史各庄乡shǐgèzhuāng xiāng250292492613102-42201636-117-------------------------------------------
南仁孚乡nánrénfú xiāng15263152131042-1-6-179-1---------------------------------------------
马家店乡mǎjiādiàn xiāng25462252901384-22141616311-2-------------------------------------------
新开口乡xīnkāikǒu xiāng25030249341211-1-4-30361--8--------------------2----------------------
牛家牌乡niújiāpái xiāng170451697013211--14-1823-2-1-------------------------------------------
郝各庄乡hǎogèzhuāng xiāng1282012755133----37-57-----------------------------------------------
周良庄乡zhōuliángzhuāng xiāng894689168--2--7-27--13-------------------------------------------
尔王庄乡ěrwángzhuāng xiāng1234312250142--1-7--68---1-------------------------------------------
大唐庄乡dàtángzhuāng xiāng1275412685143--4320--21-3-----------------1---------------------------
口东乡kǒudōng xiāng1497214837131--2-14--1041----------------------------------------------
杨家口乡yángjiākǒu xiāng11640115921321-2111-66-1-2----1-----2--------------------------------
黑狼口乡hēilángkǒu xiāng1307813038951--217-51-----------------------------------------------
中登乡zhōngdēng xiāng686568246----114-411-------------------4-------------1-------------
黄庄乡huángzhuāng xiāng10977109161315---53-610---7--------------1-------------------1--------
糙甸乡cāodiàn xiāng12056120444-----4-121----------------------------------------------
欢喜庄乡huānxǐzhuāng xiāng509550575221--4-114-----------------------------------------------
袁罗庄乡yuánluózhuāng xiāng1352813484712-4271315---2-------------------------------------------
北坛乡běitán xiāng1299012879647-1-36--2721---------------------------------------------
何仉乡hézhǎng xiāng143461428311111---546---7-------------------------------------------
里自沽农场虚拟镇lǐzìgū nóngchǎng xūnǐ zhèn58257322------14-----------------------------------------------
黄庄农场虚拟镇huángzhuāng nóngchǎng xūnǐ zhèn383363-19-----------1-------------------------------------------
大钟农场虚拟镇dàzhōng nóngchǎng xūnǐ zhèn678671-6----1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
蓟县jì xiàn80076377009613191815563432267615140108258301494049621-3-261-11---2943----105--2---2----24----12-
城关镇chéngguān zhèn10257198180108482212672134436788-111--------------11-----15--------------------
洇溜镇yīnliū zhèn24318240443761--282-218-----------------------------------------------
官庄镇guānzhuāng zhèn332583122882222120935126182156-4---1-----------2-------------------------2-
马伸桥镇mǎshēnqiáo zhèn235162271941522--341-6854122-------------------------------------------
下营镇xiàyíng zhèn1641016162124--4393--12811-------------------------------2-------------
邦均镇bāngjūn zhèn192231878522258--4-10--13731-2----------------1--------------------------
别山镇biéshān zhèn3025129193903701221138-4526---62-------------6----------------------------
翠屏山镇cuìpíngshān zhèn19341189174762136-251-29612-6-1-----------------------------------------
尤古庄镇yóugǔzhuāng zhèn1898918717208--30-2472154144-----------5------1----3---------------------
上仓镇shàngcāng zhèn20702201224026411221021250---3---------------1-----3---------------------
东塔庄镇dōngtǎzhuāng zhèn1674916556288-18-3-5787--1-------------------------------------------
下仓镇xiàcāng zhèn321523179067342-123304318415--4------3------------------1-----------------
逯庄子乡lùzhuāngzi xiāng17350155713432112-52116991--1-------------------------------------------
宋家营乡sòngjiāyíng xiāng13583118693641---18-21649---2---1------------1--------------------------
穿芳峪乡chuānfāngyù xiāng15822154281752-11-9-13121----------------------------------------------
孙各庄满族乡sūngèzhuāng mǎnzú xiāng70724539121---110212505---1-------------------------------------------
洪水庄乡hóngshuǐzhuāng xiāng459345548121-527-10------------------1-------------------2--------
小港乡xiǎogǎng xiāng3577277212-----10--783-----------------------------------------------
罗庄子乡luózhuāngzi xiāng8634848425--37-4724-41----------3------------------------------------
李庄子乡lǐzhuāngzi xiāng1412514025136117272256---3-------------------------------------------
东二营乡dōng'èryíng xiāng18049179151823-16171516623---------------------------------------------
白涧乡báijiàn xiāng20256198882028226778127310--4-------------------------------------------
许家台乡xǔjiātái xiāng103339735181118-118154621---------------------------------------------
刘家顶乡liújiādǐng xiāng172271708625551131434742-1----------1-------------------------2-------
礼明庄乡lǐmíngzhuāng xiāng241952280756101-414--1310---2-------------------------------------------
九百户乡jiǔbǎihù xiāng7413727813--7---4120-----------------------------------------------
五百户乡wǔbǎihù xiāng16332149981721-10-6--127417--4-------------------------1---------2-------
侯家营乡hóujiāyíng xiāng23202214366243118215221641102-2-----2-------------------------------------
桑梓乡sāngzǐ xiāng22188217435314--44125112253510-21-------1-2-----------3---------------------
三岔口乡sānchàkǒu xiāng1435813669299-124-42635---1-------------2-----------------------------
西塔庄乡xītǎzhuāng xiāng78317741731111-3214491-5---------1----1----------------------------
东赵各庄乡dōngzhàogèzhuāng xiāng21357212223041-4-311856----------------------------------------------
东施古乡dōngshīgǔ xiāng164411634413311614125374-----------1---------------------------------
白塔子乡báitǎzǐ xiāng1019310123841-15-22136--------------------------------------------1--
下窝头乡xiàwōtóu xiāng1827718158215--211836603----------------------------------------------
大上乡dàshàng xiāng1984119704273---19-190-1-4---------1---------------------------------
蒙乡méng xiāng147591456136---1428--129-----------------------------------------------
杨津庄乡yángjīnzhuāng xiāng17320171353571-71129-113-----------------------------------------------
出头岭乡chūtóulǐng xiāng10012938215----16--6032--3-------------------------------------------
官场乡guānchǎng xiāng246992321860122-13141113821--3---1---------------------------------------
西龙虎峪乡xīlónghǔyù xiāng2424422298436417-28161833133-1-------------------------------------------

© Tim Bespyatov, 2008-2020