TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

上海市

shànghǎi shì

16407734

16303862

6468

57514

1642

1701

4808

1443

2923

976

5120

9087

1970

798

506

5296

381

62

246

99

27

87

859

52

38

103

20

77

4

5

226

172

89

54

10

15

14

215

212

-

5

24

3

5

76

41

-

1

6

6

5

19

18

14

86

4

7

225

8

市辖区

shìxiá qū

14348535

14248009

6090

56862

1587

1642

4366

1261

2610

881

5007

8917

1897

776

490

4775

324

61

238

85

25

82

796

48

37

100

20

74

4

5

206

162

85

51

6

15

14

195

207

-

4

21

2

5

71

40

-

1

6

5

4

19

18

13

86

4

7

211

8

黄浦区huángpǔ qū18874318678069160810531851353090622151-2-1-12---14--61------3----13--------1---1-
外滩街道wàitān jiēdào495084908811340-53163335--13------7---------------1------------------1-
人民广场街道rénmín guǎngchǎng jiēdào41516409892145025311-4232--6--1---1---1---3-------------3--------------
南京东路街道nánjīng dōnglù jiēdào481734774524340-691211214-2-41-1-1-2----4--1-------2--------------1-----
金陵东路街道jīnlíng dōnglù jiēdào495464895813478837324111184-12------2-------21-----------1---------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南市区nánshì qū3857903820911353003134746304712531811452486-42--222-6-1--61-----24-1---1-------1----4-
半淞园路街道bànsōngyuánlù jiēdào710997050522453214144126630421131-11--4--1------------------1------------2-
董家渡街道dǒngjiādù jiēdào876828709226437631196310484117--1---8--2----3-------1-1----------------2-
小东门街道xiǎodōngmén jiēdào6184861369183602117541134121-3------3--3----2-------3--------------------
豫园街道yùyuán jiēdào493334852338689210775-13203--9--2---12-------------2---------------------
老西门街道lǎoxīmén jiēdào1158281146023110641975202114211-165--1--6----1--11--------------------1------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
卢湾区lúwān qū3289183254921362745123050222113431992481938--2--1265-2-3--511----71-----8-------2-----2
瑞金二路街道ruìjīn'èrlù jiēdào74000731982764718525235831126--2---4----2---------6------6-------2------
淮海中路街道huáihǎi zhōnglù jiēdào101088997635311134822102318519135-----1113-2-1--2-------1-----2--------------
打浦桥街道dǎpǔqiáo jiēdào70537698942151152123846413548------8-----------------------------------2
五里桥街道wǔlǐqiáo jiēdào83293826373547421211764164991-19------32------311----1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
徐汇区xúhuì qū10646451056068449534057138146611914035411017536552702451663264152-3913111684-22930--2-165---1-1-22--81
天平路街道tiānpínglù jiēdào78903781594649221755612511091163-2---46-------1------1-----1--------------
湖南路街道húnánlù jiēdào514115085837362417134123771-56------21---3-111------3--------------------
斜土路街道xiétǔlù jiēdào77027763592049228551552155715114-1---5---3---2------1---------------------
枫林路街道fēnglínlù jiēdào11249111145674633113964244361275541715----51-----1134----510----141--------1--3-
长桥街道chángqiáo jiēdào1199461191193453286115854491711542----17-1----1-21--22-----------------1----
田林街道tiánlín jiēdào102661101873384965715527-48955114164-22--3--------1------4--------------------
虹梅街道hóngméi jiēdào40344402111747178322151722-7------1---------------1------------1-------
康健新村街道kāngjiànxīncūn jiēdào604735990819395151238125667344------34---------1----4--------------------
徐家汇街道xújiāhuì jiēdào9726396460434619191512053211210516303-12--103---------------------4-------1----1
凌云街道língyún jiēdào965349571443484251753562914344420---2-14----2--252-----1--------------------
龙华镇lónghuá zhèn889418835138358661514205106861671-6-1-9-1--41-12-----2---1-------1---------
漕河泾镇cáohéjīng zhèn9818997404314766225310546116715163-4-2-9-------4113---16-----1--------1-----
华泾镇huájīng zhèn40462401969112--11512--2451-763-----2------------------1---------------5-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长宁区chángnìng qū70223969622330534394615783341162678061342263713578148-5371-213-241341---438----114----211--2--31
华阳路街道huáyánglù jiēdào82587818813149721251211-146877814--22--8--------------21-----2-------------1
江苏路街道jiāngsūlù jiēdào534985306116318-10113-961-141--1---1---------------7-----3--------------
新华路街道xīnhuálù jiēdào6514764573253804323317295861512-2-1--41-------311---11-----1------1-------
周家桥街道zhōujiāqiáo jiēdào533705295282703423-63146813-71-11--2---------------1----------2---------
天山路街道tiānshānlù jiēdào865308565562469123112-1896411131719164---5--2-1-1161-----22----15-----1--------
仙霞新村街道xiānxiáxīncūn jiēdào868298605250505993412177727-318--2---2----------------------------------3-
虹桥街道hóngqiáo jiēdào67160665422733642031731275863-13------3----1-1--------4-----1--------------
程家桥街道chéngjiāqiáo jiēdào24809243456134333413-244353327-----------1----------------1---------2----
北新泾街道běixīnjīng jiēdào528175243628220-22434231304-5213-----2---1-----------1--------------------
新泾镇xīnjīng zhèn1294921287265231091426625619152573232-44-510-------342----11-----1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
静安区jìng'ān qū305329302074203243324453412241274276175537-129--1414--31-13---2-33--1--42-------------
静安寺街道jìng'ānsì jiēdào4347043049183111514-419464-14---1--1--------1---------------------------
曹家渡街道cáojiādù jiēdào633756282732401933110316451325---7--212------1---------1-----------------
江宁路街道jiāngnìnglù jiēdào793027827767784684527267752-17---1--4----2--1----2--1-----4--------------
石门二路街道shímén'èrlù jiēdào6155860946384814763218393-19-12---1-2---1--1------2--------------------
南京西路街道nánjīng xīlù jiēdào576245697548456422736-15694-12------6----1---------3-------2-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
普陀区pǔtuó qū10516721040122733823511011516213321058304788643241306192297112727-2131-23813521299--1--310-----34121-6-
曹杨新村街道cáoyángxīncūn jiēdào9726496117738713146915121971-415--32116--1-----2-----1---------------------
宜川路街道yíchuānlù jiēdào997659898555563312131227524343748---2--7--------------1---------------------
长风新村街道chángfēngxīncūn jiēdào120675119231114829548273446964138939532--1--14----1--5232-1-35------2-----3--21---
长寿路街道chángshòulù jiēdào10164699971751368201511465238873117--18--27-------1------2-------1-----------1-
甘泉路街道gānquánlù jiēdào1221621204368614024974201043100215151131--42-1-----1------------13-------------
石泉路街道shíquánlù jiēdào119296118124758585231013144246281444-111-7101--------32-------1-----------------
真如镇zhēnrú zhèn13313013170510510496202024174467093425------9---1-1-211---1-2-----23-------------
长征镇chángzhēng zhèn1243151234395754610215142062480954612-1--244------4-2-----2------1-------1-----
桃浦镇táopǔ zhèn13341913211493749512531945143511916966814-3---11----2--112412-12--------------4----5-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
闸北区zháběi qū79862079206645739936768612199833822339957538795-82-9445---8--81351---11--3--14-----112752--1
天目西路街道tiānmù xīlù jiēdào5411753701242633103467422283--51----14-------1----------------------------
北站街道běizhàn jiēdào10752610682564506391264613443129--1---7----3--1------11--1---3------------1
宝山路街道bǎoshānlù jiēdào1022851015157854132784156202421333---1-24----1---5---------1-----------------
芷江西路街道zhǐjiāng xīlù jiēdào799327941856339879196313204-454-4--2--------2421---------------------2---
共和新路街道gònghéxīnlù jiēdào82069815535230969794-35412-189---1-341---1---2---------1-----------2-----
大宁路街道dànìnglù jiēdào58234577863727893696121573118--1---7------------------------------------
彭浦新村街道péngpǔxīncūn jiēdào15088614902776851640591813337816-819------10----2---13------------------11-75----
临汾路街道línfénlù jiēdào6932368745324201-61310721446-16--2---6----1----------------11-------------
彭浦镇péngpǔ zhèn942489349638486316301518841609-115-----124------41---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
虹口区hóngkǒu qū8607268542333814306372477483113482576193313201426-72-435--65---61531-1-16----131----1131---11-
四川北路街道sìchuānběilù jiēdào740977350544431--568416607--6-----12---------------------2--------------
乍浦路街道zhàpǔlù jiēdào6379963270293822153105217422-14--3---8-------11-------------------1-----1-
提篮桥街道tílánqiáo jiēdào9156890850285004319695134514-382-11--2--25----4-----1-------------------7-
新港路街道xīngǎnglù jiēdào10100410047433377228166132131--314---------1------2-----------------1--------
欧阳路街道ōuyánglù jiēdào7444273843364153137212331592-85--1---2------------------------------------
曲阳路街道qūyánglù jiēdào103014102053645431249121120975117-22251--1--5--3----331--1--1--------------1-----
广中路街道guǎng zhōnglù jiēdào112639111765436176710412226102516231-1---3--------3-1---------1---------------
嘉兴路街道jiāxìnglù jiēdào6430163839212397984511418324--5--1--23-------22------1------------------3-
凉城新村街道liángchéngxīncūn jiēdào801627949747457-2686165125922-132-----9--------1---------------------------
江湾镇jiāngwān zhèn957009513736345168171412872104-9-----11--------1------4-----11------3------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
杨浦区yángpǔ qū12437571233935523648034122174952487832310447449492601935201152741-8-6--131764313616--1--51--1---3----71
定海路街道dìnghǎilù jiēdào918539108916485-3016430477193444773---10--2----32-----13-------------1----2-
平凉路街道píngliánglù jiēdào10348810264769698-3646216196--1---2-15--------3---------------------------
江浦路街道jiāngpǔlù jiēdào866998619127366-141665215382121------6-------3-------1-----2-------------1
四平路街道sìpínglù jiēdào10460710343164672181813395611888111546--21--5--3-2--33112---4--------------------
控江路街道kòngjiānglù jiēdào983739771123503--9-17225581-21712----2------------------------------------
长白新村街道chángbáixīncūn jiēdào95062943723646563232962070471154-3---9----2---1-2----2--------------------
延吉新村街道yánjíxīncūn jiēdào9879797912396501310715125916559-123--6------------1-12-----2--------------
殷行街道yīnxíng jiēdào1916251902014810815229424312612763315-23-1131-2----2--1---1-------1-----------2-
大桥街道dàqiáo jiēdào1147621141771344934451046594-11322----5-----------1------------------------
五角场街道wǔjiǎochǎng jiēdào142639141170125636845342974159622121121676310432-9--1-1--182---334--1--1-------2----3-
江湾新城街道jiāngwānxīnchéng jiēdào77067610652---1321612---31------------------------------------------
五角场镇wǔjiǎochǎng zhèn10814610742457423101098175209077-20111322-14----1--1-3---------------1----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
闵行区mǐnxíng qū121730912068896932896842221157179187148141071897944431181406349-151406864151-322110131112621-12-110------5-3---452
华坪街道huápíng jiēdào629876235242275429277264349884637-3-3--81------345----32-------------------2
碧江街道bìjiāng jiēdào7707376662711887416102021738921113----1-----5---1-----1-------------------4-
吴泾街道wújīng jiēdào3197731655685-1521-35-1441-110-----91-2------------1---------------------
龙柏街道lóngbó jiēdào3875138047182343311143346534-28--32--6----1-----1------1------------------
古美街道gǔměi jiēdào609416049527250228973465432314--21-29---------------------2--------------
航华街道hánghuá jiēdào4146440965222033-866-1813174-15---1--4---4-1-1-1-----1--------------------
纪王镇jìwáng zhèn2348123427117--8311721--12------1------------------------------------
诸翟镇zhūdí zhèn26707265533264138-15-942--45--1---4-1-----1----------------------------
华漕镇huácáo zhèn5607655790319224307121212461-371-2---3--3----24-----21--------------------
虹桥镇hóngqiáo zhèn84976843133414061326118828958921285-1---18--1-----1------3------------------1-
梅陇镇méilǒng zhèn9628995477803811445371617135976137-21------112---2---1111--15-----1------1-----6-
七宝镇qībǎo zhèn12183712076487331810250242518179103237250438--1223---1--3331-1-23----12------2-----1-
莘庄镇shēnzhuāng zhèn1160211152655433659551511712168566191-5---11-------93------4--1--3------------2-
曹行镇cáoxíng zhèn352153453218911160531963151-4262--------2----4-----111-----1------------4-
塘湾镇tángwān zhèn44151438631459--283-1142778--491-1---7----------3---2-------------1-------
颛桥镇zhuānqiáo zhèn4268642088208511-1271472382241-141803-32--3----6--2--2---3---------------2---11-
北桥镇běiqiáo zhèn45206445554349218311876143821-30--4---5-------31------------1--------------
马桥镇mǎqiáo zhèn4012639572229-3222638212521-25-------------------------------------------
陈行镇chénxíng zhèn4643546310291441106-2-6---2915-----4-5----------------------------------
杜行镇dùxíng zhèn406324054616-22113144411362-2--215--------3------1--1---------1-1-----
鲁汇镇lǔhuì zhèn314673141010113-3102843------2---1------------------------------------
高兴花园虚拟街道gāoxìnghuāyuán xūnǐ jiēdào81958133-50--11--34--1-------2------------------------------------
静安新城虚拟街道jìng'ānxīnchéng xūnǐ jiēdào19128190247431-123-2010-421---------------------10---------------------
莘庄工业区虚拟镇xīnzhuāng gōngyèqū xūnǐ zhèn254882509128192114588241116-2283-----5-------4--5-----------------------16-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宝山区bǎoshān qū1227978122005892232777810630215715210029213961184343528513128951757-127-2--111954---938--61--1--2-24421--6-
吴淞镇街道wúsōngzhèn jiēdào3322033023121112-7--266282---------1--------2---------------------------
海滨新村街道hǎibīnxīncūn jiēdào71285708814125351664-11433424------10-------321----2---------------1---2-
友谊路街道yǒuyìlù jiēdào8780686856962374836122655336126312421-71-32-1------1-2----11--------------------
泗塘新村街道sìtángxīncūn jiēdào6394463618462195137818693-51--------------1-----2---------------1-----
通河新村街道tōnghéxīncūn jiēdào84836843225235935451312433---2--33--2--------3--------------------2------
罗店镇luódiàn zhèn402404013714212155172-3111316--1----------------------1-----------------
大场镇dàchǎng zhèn134321133343786568111311221135886-2141--2127-------42-------------------12-1----
杨行镇yángxíng zhèn70386698614577424278732903162320--1---8--1------------13--------------------
月浦镇yuèpǔ zhèn78067770172252551312111314232415141125------3-2-----11------5--3------2----------
盛桥镇chéngqiáo zhèn27254270897133-5484453711-8----49----------------6------------1-------
罗泾镇luójīng zhèn2735427285613-21143-3125-11--------7----------------1-----------------
罗南镇luónán zhèn366393653927166113121071-116---1-12-------1-1----1---1-----------------
刘行镇liúxíng zhèn3075630683161422482247-3--1-6-------------2--------------------------
顾村镇gùcūn zhèn5326052969361294431962723254211-----2--------3-----2---------------------
祁连镇qílián zhèn4341843164391434373349211116-1-1--2--3------1------------------------1-
高境镇gāojìng zhèn783987796355231511174134153681414---1--12--1-----1-1---1---------------------
庙行镇miàoxíng zhèn4879048525391502161691101131--4---------------------1-------1-----1-------
淞南镇sōngnán zhèn797397938128209277186883416--11-3--14--1-----1------1-----------2--------
宝山镇bǎoshān zhèn6380663318351532227211123132942429------2--1-2--22-1----2------------1-----3-
长兴乡chángxīng xiāng3249632294135-2-32222-170--1------------------------------------------
横沙乡héngshā xiāng30667305977811-8381297--6-6--1--2----------------------------------
城市工业园区虚拟镇chéngshì gōngyè yuánqū xūnǐ zhèn7904783911-------32--57--------------------------1----------------
前卫农场虚拟镇qiánwèi nóngchǎng xūnǐ zhèn33923354441------3223----1----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
嘉定区jiādìng qū7530707498531238582505846052131568318350211572326-33--47113-2--195-7-1299-----2----1----2164-
新成路街道xīnchénglù jiēdào3507934973323-161012-4115--24------2-------2-------------------------3--
真新新村街道zhēnxīnxīncūn jiēdào7914078615183664191215573321319---2--9-------82-2---13-----2----1---------
嘉定镇jiādìng zhèn9012889842228611342473105923-184-1---21---1---1---1--5--------------------
南翔镇nánxiáng zhèn74748745311352--331351-4---781-----10--1----3-----2-------------------1--
安亭镇āntíng zhèn4116641011434--10111823321-1192-----9------------------------------------
娄塘镇lóutáng zhèn2571125649612-41033312-11114-------1----------------------------------
封浜镇fēngbāng zhèn48570484273221244286122-5391-----3-------2----------------------------
马陆镇mǎlù zhèn4839548199202375117828-1--945-----1-------11-----2---------------------
戬浜镇jiǎnbāng zhèn2718827030123-2224424-24-812-----1-------1--1---11-----------------2--
徐行镇xúxíng zhèn1955319528-2--4-11-1---15-----------------------------------------1-
曹王镇cáowáng zhèn1745117360216--541--1-2-211------1----------------------------------1-
华亭镇huátíng zhèn154161540214--1-2--3---1--2----------------------------------------
唐行镇tángxíng zhèn1230912263411-5-4-8313-13-----------------3-------------------------
朱家桥镇zhūjiāqiáo zhèn2103620989-1-4122561--2-12---------2---------------------------------
外冈镇wàigāng zhèn379493780528--1822710-743-61------2------------------------------------
方泰镇fāngtài zhèn2281722623411316-------176------2------------------------------------
黄渡镇huángdù zhèn420674195435--59-231-20--102--1----------11-----5---------------------
江桥镇jiāngqiáo zhèn487724827714125225-135365219832254-----4-------------------------------21-2-
菊园小区虚拟镇júyuán xiǎoqū xūnǐ zhèn148731486121--2---2---121-------------1----------------------------
工业区虚拟镇gōngyèqū xūnǐ zhèn3070230514153--97-11107-1-14------1----1-----1-------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
浦东新区pǔdōngxīn qū24023432389314501740448122107814627716656192012162629511002418731112551112--502369-6-2815-211-93--31---1--1108-
潍坊新村街道wéifāngxīncūn jiēdào123398122657355412931121485452410--1---5--1-----3---3--1--------------------
梅园新村街道méiyuánxīncūn jiēdào120121119192456373324521202875131725--1---8-------53------4--1-----------------
塘桥街道tángqiáo jiēdào68757682978300-37351544412217--22--4-------2-------1-----1------------1-
上钢新村街道shànggāngxīncūn jiēdào1264231254444280031268912744761112-----2-------13------1-2------------------
南码头路街道nánmǎtoulù jiēdào755717509932356-21035417182-59--2---2--------1------1-----12-------------
周家渡街道zhōujiādù jiēdào141311140079459903329664247294412--33-19----3--1-------------1--------------
沪东新村街道hùdōngxīncūn jiēdào687146834311251161142139304-110--2---3--1----2----------------------1-----
金杨新村街道jīnyángxīncūn jiēdào1472971462993759631528423156396117580114--2---------------4------2------------1-
洋泾街道yángjīng jiēdào1371111359213451338958332653144753229--2---1221--2---211---32------------------1-
浦兴路街道pǔxìnglù jiēdào774177698456237469693145034-121-3---2----1--441-----2-----2--------------
东明路街道dōngmínglù jiēdào564625588716448111238217233-1145-6---13---------------------2--------------
钦洋镇qīnyáng zhèn24588243521354428232351--134------2-------3----------------------------
花木镇huāmù zhèn10157510104019254-1298131852439491515-5-3-3-2--1--17323-3---------------------4-
六里镇liùlǐ zhèn735047311115273125-432220-7-212-----4-2--------1---12------1-----------7-
川沙镇chuānshā zhèn14811014778017135-13852102313636456-11--7--7----1------1------------------11-
机场镇jīchǎng zhèn7323873158-11--2123-312-11814---1------2-----------------------------1-
合庆镇héqìng zhèn7337172826125-14381712444-423541----2--39-----------1-------------------5-
曹路镇cáolù zhèn6601065807125213313235-102432910-41--1--2----2------1-------------------31-
高东镇gāodōng zhèn5061150518330--312--361-164-1--------------1---3----------3--------16-
高桥镇gāoqiáo zhèn116630116362977-53881510114323-323-2---7----------1---1-------------------1-
东沟镇dōnggōu zhèn6918268896383211576121919-1-77--------------1-1---------1--------------2-
金桥镇jīnqiáo zhèn70796705868791-36911282242-13-----------1--11-----21------------------9-
张江镇zhāngjiāng zhèn54244541403363-22-211112---55-----2-------2----------------------------
唐镇táng zhèn536175344910248178834951-423-------------2--1-----------------------5-
孙桥镇sūnqiáo zhèn3626436180311--16822134-149---1-3----1-----------------------------15-
北蔡镇běicài zhèn10427910366428387310283154443322228--112-5--111---311---4-----------1-------4-
三林镇sānlín zhèn1437421432437231165115148173417-14816-1---15-------6------7-------------------4-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
金山区jīnshān qū5803775788881633295716108422581646252417225712181-54--2----4-151--245--1--15-1---1--2----
石化街道shíhuà jiēdào920509148545244283225194913117-713-11---4-------1-1----13-----12-1------2----
松隐镇sōngyǐn zhèn2299222933-1--91317-2----210-5----------------------------------------
干巷镇gànxiàng zhèn251592513022--211211211-1---1------------2--------------------------
吕巷镇lǚxiàng zhèn255942557121--213--7--7--------------------------------------------
廊下镇lángxià zhèn2503724977242-1012734-14----------------------2----------------------
张堰镇zhāngyàn zhèn318883185037--15-7--21--2----------------1--------------------------
钱圩镇qiánwéi zhèn18784187523---3-111-11-111-------------------------------------------
金山卫镇jīnshānwèi zhèn36806367271287226614202-16-----------------------------1-----1-------
兴塔镇xīngtǎ zhèn24865248183--12-9-1272-11-------------------------------------------
新农镇xīnnóng zhèn2355723525121214-2--3---2----------------3----2---------------------
枫泾镇fēngjīng zhèn399323987043221969-823--2--1--------------1-------------------------
亭林镇tínglín zhèn369143682213105-2343-34-1-61---------------1--------------------------
朱行镇zhūxíng zhèn2833928286392-2218-137--11--------1------3--------------------------
漕泾镇cáojīng zhèn300463001033124-151-42-1--------------------------------------------
山阳镇shānyáng zhèn2839528339711-3326-1911-2---------1---------------------------------
朱泾镇zhūjīng zhèn69835696653124727127411331--3--1--5--------3-4----12--1---2-------------
金山嘴工业区虚拟镇jīnshānzuǐ gōngyèqū xūnǐ zhèn18634185821711-3--71-42-43-------------------------------------------
漕泾工业区虚拟镇cáojīng gōngyèqū xūnǐ zhèn155015461-------1----2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
松江区sōngjiāng qū641156639717130256152218650188249463119121111016-19432102-3-3--2571--2685--2--11-----------3-
仓桥镇cāngqiáo zhèn3006830047331---2-4211-2------1--------------1---------------------
茸北镇róngběi zhèn138061378735--5---4-2----------------------------------------------
华阳镇huáyáng zhèn26591265232311731216125-26-61-----------------8------1--------------
车墩镇chēdūn zhèn237132367522-1421-8111-----6----------------------------------------
新桥镇xīnqiáo zhèn45688455137132139-1049215--241--1------------4----42-------------------1-
洞泾镇dòngjīng zhèn237492367422281-6531232-----2----------------------------------------
九亭镇jiǔtíng zhèn505075045772--15-1-35---3------41-------------9---------------------
泗泾镇sìjīng zhèn2927429195526-1511224342--2-----11--------1---------------------------
佘山镇shéshān zhèn270802702512--32225851--4-------------------------1---1-------------
天马山镇tiānmǎshān zhèn1874118671-141-5444---2----------------------------------------------
小昆山镇xiǎokūnshān zhèn2119621073-9--10222--4551-11----3----3-----------3---------------------
大港镇dàgǎng zhèn1396313872111-37-3-3210--32--------------1----------------------------
李塔汇镇lǐtǎhuì zhèn168891687122--1411111-2----------------------1-------------------1-
石湖荡镇shíhúdàng zhèn1219412154-21-9124--3-215--1----------------------------------------
新浜镇xīnbāng zhèn27169271382---10-10---3--4--------------------2----------------------
五厍镇wǔshè zhèn1858818572--1-2-10----11----------------------1---------------------
泖港镇mǎogǎng zhèn1940619390633--11-1-----1------------------------------------------
张泽镇zhāngzé zhèn2441424360311-3825-3--1-15--2-----------------1---------------------
叶榭镇yèxiè zhèn275612753632--225-2-2--3-----1----------21-------------------------
松江镇sōngjiāng zhèn1302181299235412323101115213275-372-2---31------141----23------------------1-
松江工业区虚拟镇sōngjiāng gōngyèqū xūnǐ zhèn118741185411-12-2-13------------------------------------------------
松江新城区虚拟镇sōngjiāng xīn chéngqū xūnǐ zhèn2180721763410--5321-5213-1-2--------3----------2--------------------
佘山旅游度假区虚拟镇shéshān lǚyóu dùjiàqū xūnǐ zhèn6660664424----4-11-2--------1------------------1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
青浦区qīngpǔ qū59586359420616726036561676135141807563153413830-14-527-524---512----93--1---7-----2-----5-
赵巷镇zhàoxiàng zhèn43591434231018112727211-22332523-1-------------1----11--------------------
徐泾镇xújīng zhèn498164963324662114513121862-3121-----3-1----------------------------------
华新镇huáxīn zhèn291112905887124358341--4-----11--1---------------------------------
凤溪镇fèngxī zhèn26784267477622123--321----------4-----1------1---1---1-------------
重固镇zhònggù zhèn238382376310121126-2111----------1--------1----------------------------
白鹤镇báihè zhèn3401833963810424181212--5-----16------------------------------------
赵屯镇zhàotún zhèn21989219393-618111-72--11---3--6------------------------------------
大盈镇dàyíng zhèn15662156139-512121-116--2-------------------------------------------
香花桥镇xiānghuāqiáo zhèn145971457631--2-12-11-------------------------1---------------------
环城镇huánchéng zhèn26252261368831122552933--5------4--------1---------------------------
朱家角镇zhūjiājiǎo zhèn43546434984413--152313---11----------------------------------1-------
沈巷镇shěnxiàng zhèn242752414331--2410521-3-9----------------------1-------1-------------
小蒸镇xiǎozhēng zhèn12453124101--27-72-276-6-----1---------------2---------------------
蒸淀镇zhēngdiàn zhèn160681603761-181--1----13-------------------------------------------
练塘镇liàntáng zhèn281932816551-13-102-----6-------------------------------------------
莲盛镇liánchéng zhèn141201402927--17-10-226-12244----------------------------5-------------
西岑镇xīcén zhèn11844118351-1-21-1--1--------------------------------------------2-
金泽镇jīnzé zhèn14248142232--1-2-2--15--3-------------------------------------------
商榻镇shāngtà zhèn262632625642------1------------------------------------------------
青浦镇qīngpǔ zhèn90504901294011343523724124331156221--1-17--14---3-1----32------------------3-
青浦工业园区虚拟镇qīngpǔ gōngyè yuánqū xūnǐ zhèn2869128630935154104622--9-----------------------------------1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

市辖县

shìxiá xiàn

2059199

2055853

378

652

55

59

442

182

313

95

113

170

73

22

16

521

57

1

8

14

2

5

63

4

1

3

-

3

-

-

20

10

4

3

4

-

-

20

5

-

1

3

1

-

5

1

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

14

-

南汇县nánhuì xiàn78510278309129129732393051281123567814216241934168-4343---1--134-34--82-121-3------------13-
惠南镇huìnán zhèn840678383140715138152415316--10412---2--------------22------------------3-
周浦镇zhōupǔ zhèn628186261731592-17913511983-162--1--7--------2-----1---11--------------3-
新场镇xīnchǎng zhèn349403487021613554-511--6------63---------2---1---------------------
大团镇dàtuán zhèn3760337533246231361322---3---2--2------------------1-----------------
下沙镇xiàshā zhèn336633357997411411124629-65-1---1----------------------------------1-
芦潮港镇lúcháogǎng zhèn141011408444------122--4-------------------------------------------
瓦屑镇wǎxiè zhèn1839118359105-11222112--3--------------2----------------------------
横沔镇héngmiǎn zhèn2672326626728212187-23---5--3-----------1---2---------3------------4-
康桥镇kāngqiáo zhèn3616436101724-182316-3--51-----------------1-----1------------------
航头镇hángtóu zhèn19182191554-1-2---1-1--4------9-------4--------------------------1-
六灶镇liùzào zhèn3305732984591-16343--3--233----2---------1---------------------------
祝桥镇zhùqiáo zhèn3711837028114-5107272133-35-------------------------------------------
盐仓镇yáncāng zhèn2313923067511-102--113--431----11--------------2---------------------
泥城镇níchéng zhèn25812257841452-24-1-------------------------------------------------
宣桥镇xuānqiáo zhèn2224022120102-2221161131---6-----1-------------------------------------
三灶镇sānzào zhèn201202001716312211-2----73--------------1--1-------------------------
坦直镇tǎnzhí zhèn21108210845812-31------1------2----1-------------------------------
东海镇dōnghǎi zhèn213792118134-1815-1-11--877--2--1-------1------2-------------------1-
黄路镇huánglù zhèn32935328701253-48-224---22---1--2------------------------------------
彭镇镇péngzhèn zhèn25515254851213-111--2------------------------------------------------
书院镇shūyuàn zhèn220072198131-272---34--3------------------1------------------------
万祥镇wànxiáng zhèn211372112042-14--221---1-------------------------------------------
新港镇xīngǎng zhèn2068720657951-471-11---1-------------------------------------------
老港镇lǎogǎng zhèn2925529210613-24-3-22---3--------------1----------------------------
三墩镇sāndūn zhèn2779127749611-29--11---119--------------1---------------------------
滨海度假区虚拟镇bīnhǎi dùjiàqū xūnǐ zhèn32163202----2----1---11-------------------------------------------
南汇工业园区虚拟镇nánhuì gōngyè yuánqū xūnǐ zhèn105031046323--576--73--1---2--1-------3----------------------------
航头商城区虚拟镇hángtóushāng chéngqū xūnǐ zhèn78117796711-1--1-1-1-2-------------------------------------------
芦潮港农场虚拟镇lúcháogǎng nóngchǎng xūnǐ zhèn3657365015------1------------------------------------------------
东海农场虚拟镇dōnghǎi nóngchǎng xūnǐ zhèn60075989210----------24-------------------------------------------
朝阳农场虚拟镇cháoyáng nóngchǎng xūnǐ zhèn2956289914--19----1---302------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
奉贤县fèngxián xiàn624285623503652377128812472439762756785--4-123-1--1--114----103-----21----1--1-----
南桥镇nánqiáo zhèn75137750531824-11-5-6155--5-----13------------------------------------
奉城镇fèngchéng zhèn3861038542324124174672112------1----1---------1---------------------
江海镇jiānghǎi zhèn5022550174215--4-216811-8------2-------1----------------------------
西渡镇xīdù zhèn39203390721161-1312415211--2------3--------1-----4---------------1-----
邬桥镇wūqiáo zhèn22873228592-----4--13--31------------------------------------------
新寺镇xīnsì zhèn1429514273-6-510-1--------------------------------------------------
胡桥镇húqiáo zhèn24643246232431--3------6----------------1--------------------------
庄行镇zhuāngxíng zhèn26043260057---3-9--2101-----2--2---------2--------------------------
齐贤镇qíxián zhèn189711895116--7--2--1---------2---------1--------------------------
金汇镇jīnhuì zhèn1973419726-2---1----1--3---------------------1---------------------
泰日镇tàirì zhèn2958929564161-6-9--2-----------------------------------------------
头桥镇tóuqiáo zhèn3472034685-2--12-22--2-210----------------------3--------------------
四团镇sìtuán zhèn3054530517-2--3--7-1--211------2------------------------------------
平安镇píng'ān zhèn20640206352---1--------1--------1----------------------------------
塘外镇tángwài zhèn1495614938-1--101-3--1-11-------------------------------------------
青村镇qīngcūn zhèn274352740342--8-11---1-112---------------------------2--------------
光明镇guāngmíng zhèn18198181971--------------------------------------------------------
钱桥镇qiánqiáo zhèn2168321672-31------5---1-----------------------------1-------------
奉新镇fèngxīn zhèn1053010493-1012631-13---6------2--------------2---------------------
柘林镇zhèlín zhèn1526215256-----1---1---4-------------------------------------------
洪庙镇hóngmiào zhèn2454424521-15--6------------------------------2---------------------
邵厂镇shàochǎng zhèn1203612026-7--3----------------------------------------------------
五四农场虚拟镇wǔsì nóngchǎng xūnǐ zhèn98379812210---11-14-------2--3---------------------------1--------
星火农场虚拟镇xīnghuǒ nóngchǎng xūnǐ zhèn1203411996230--11-------22------------------------------------------
燎原农场虚拟镇liáoyuán nóngchǎng xūnǐ zhèn44354429-3-----------2------1------------------------------------
奉浦开发区虚拟镇fèngpǔ kāifāqū xūnǐ zhèn8107808174---2--46-1--------2------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
崇明县chóngmíng xiàn649812649259221181684942154367134182418-222-61-3-1--65-----2---1-------1-------1-
城桥镇chéngqiáo zhèn7568875635524--2--1-42-64---------------5---------------------------
堡镇镇bǎozhèn zhèn4690046883-7--5--1-1----1----------1---------------------1---------
新河镇xīnhé zhèn2599725986-11--113-----3---------------------1---------------------
绿华镇lǜhuá zhèn846884671--------------------------------------------------------
三星镇sānxīng zhèn229742295911--32-5------2--------------------1---------------------
庙镇镇miàozhèn zhèn1553115529----------1---------1------------------------------------
合作镇hézuò zhèn2111221082-12---1-1--1---13-----2------------------------------------
江口镇jiāngkǒu zhèn2256322560----1--1------------1------------------------------------
港西镇gǎngxī zhèn1680216799-2---1---------------------------------------------------
侯家镇hóujiā zhèn190281901213--1--511---1---------2---------------1-----------------
建设镇jiànshè zhèn181441813421--2112------------1------------------------------------
大同镇dàtóng zhèn1372513716------18-------------------------------------------------
新民镇xīnmín zhèn2038720379----1-1-5---------1--------------------------------------
竖新镇shùxīn zhèn2199621991-1--121--------------------------------------------------
大新镇dàxīn zhèn2180821793-2--64---1-1-----------1---------------------------------
港沿镇gǎngyán zhèn3191131907-2---2---------------------------------------------------
向化镇xiànghuà zhèn30252302341-221-10------1--------------1----------------------------
中兴镇zhōngxīng zhèn30935308901-212327-12--141------------------------------------------
陈家镇chénjiā zhèn2970229612148-111249---------1-1-1-------2----------------------------
裕安镇yù'ān zhèn289972890626--28624-----3--1-----------3----------------------------
新村乡xīncūn xiāng1010810104------12------1------------------------------------------
海桥乡hǎiqiáo xiāng14664146582-1--1-1-----1-------------------------------------------
港东乡gǎngdōng xiāng1219712195----1----1-----------------------------------------------
五效乡wǔxiào xiāng18543185401--11----------------------------------------------------
合兴乡héxīng xiāng1889418890----2------------2---------------------------------------
跃进农场虚拟镇yuèjìn nóngchǎng xūnǐ zhèn44214414-7-------------------------------------------------------
新海农场虚拟镇xīnhǎi nóngchǎng xūnǐ zhèn97989791-2-----------5-------------------------------------------
红星农场虚拟镇hóngxīng nóngchǎng xūnǐ zhèn3954394025123----------------1-----------------------------------
长征农场虚拟镇chángzhēng nóngchǎng xūnǐ zhèn41334119-11----------12-------------------------------------------
东风农场虚拟镇dōngfēng nóngchǎng xūnǐ zhèn60296020-8---1---------------------------------------------------
长江农场虚拟镇chángjiāng nóngchǎng xūnǐ zhèn12091120761912-1---1-----------------------------------------------
前进农场虚拟镇qiánjìn nóngchǎng xūnǐ zhèn3563355615-----------------------------------------------------1-
前哨农场虚拟镇qiánshào nóngchǎng xūnǐ zhèn46654653-4--4--2-2-----------------------------------------------
上实现代农业公司虚拟镇shàngshíxiàndài nóngyè gōngsī xūnǐ zhèn11921190-----2---------------------------------------------------
团结沙农场虚拟镇tuánjiéshā nóngchǎng xūnǐ zhèn26402639-1-------------------------------------------------------

© Tim Bespyatov, 2008-2020