TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

陕西省

shǎnxī shěng

35365072

35188651

6060

139232

3048

1187

1388

854

1987

450

1620

15801

509

273

338

1721

40

122

68

161

16

44

104

27

44

17

26

69

19

19

290

75

27

54

2

22

16

44

446

4

4

7

1

6

69

11

-

1

23

9

1

9

6

-

9

4

1

35

1

西安市

xī'ān shì

7274832

7189560

3086

64216

848

690

655

375

1201

216

1133

9928

261

182

260

1060

19

95

24

77

5

20

68

9

3

14

10

55

3

8

138

41

18

46

2

10

12

35

298

1

2

2

-

6

64

9

-

-

19

9

-

3

4

-

2

-

1

29

-

西安新城区xī'ān xīnchéng qū5267185137262581095026504816114191391148181724894261--16--2-6----51----19-----92---1-------2-
西一路街道xīyílù jiēdào20071191138879-1-1102346--311-1-------------------2--------------------
西五路街道xīwǔlù jiēdào31324306822150556114-969-2110-----------3----------2------2-----------1-
中山门街道zhōngshānmén jiēdào218212053421120331--2-542-1-1------6---------------1----------1---------
东五路街道dōngwǔlù jiēdào185291788415581-6-1--1341--3----------------------2------------------1-
解放门街道jiěfàngmén jiēdào141541369674002151---527--------------------------------1--------------
自强路街道zìqiánglù jiēdào4489843436201368171711-735--12---------2---------------------------------
太华路街道tàihuálù jiēdào684346679726147721223398752-8--11--5---------------2-----1--------------
长乐西路街道chánglè xīlù jiēdào49403481411511042161629903241211----1---------------2--------------------
胡家庙街道hújiāmiào jiēdào769347582658792559426-2515325117----------------5-----1--------------------
长乐中路街道chánglè zhōnglù jiēdào762397466631112641111381125270621318114--------3----------7--------------------
韩森寨街道hánsēnzhài jiēdào756007426332948221121140254131171-----4----------1----------7--------------
尚德路虚拟街道shàngdélù xūnǐ jiēdào145241450244-4-31--6-----------------------------------------------
新城区虚拟街道xīn chéngqū xūnǐ jiēdào1478714186-563----2-135-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
碑林区bēilín qū69875568589860781496857137943483526023027964733253194302222514-1623228311-261347----2144--41--4----5-
南大街街道nándàjiē jiēdào109441071261831--5---32---2------------------------------------3------
和平路街道hépínglù jiēdào2223421786133271-224-484-53------------1----------2--------------------
柏树林街道bǎishùlín jiēdào3444933643326332386878793--14-1-------------------------1-------------1-
南院门街道nányuànmén jiēdào13447130317388-------17---3------1------------------------------------
长乐坊街道chánglèfāng jiēdào7565473949501331515112823517432833-113--3--1----1----1--3-----21-------------
东关南街街道dōngguānnán jiēdào656386406773865122925146332431115141350-9161-4----1-383-2---48-----7-------1----2-
太乙路街道tàiyǐlù jiēdào12367512146313512081612362084564487117106812-5-231---4--2212-11113----13---4----------
文艺路街道wényìlù jiēdào989509711811696414630127411504091811126015151-5----32-3212--165----------1-------1-
长安路街道cháng'ānlù jiēdào718157072152789326211-2216333619-1-----3---1-----1----5------2-------------
张家村街道zhāngjiācūn jiēdào137364135376901096144252266635432252221691-110--611--6--8114--4211-----21-----------1-
碑林区虚拟街道bēilínqū xūnǐ jiēdào445854403233365----101181141--7---1-----3---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
莲湖区liánhú qū63122459623641932318483748451251714015532762594-2-7--22--4---3-3812--40-----62--2--2-------
青年路街道qīngniánlù jiēdào598975733664229210-811411513211113-----------------4----3-----1--------------
北院门街道běiyuànmén jiēdào193779531698091--14-315-1-4-----------------1----1--------------------
庙后街街道miàohòujiē jiēdào3129721077121015042223-522--47-1----12--3--------------------------------
西大街街道xīdàjiē jiēdào308012941161296211-4--733--1-------------------1--1-----1--------------
北关街道běiguān jiēdào4596244540261242322711351034--4--------------1-32----4--------------------
红庙坡街道hóngmiàopō jiēdào84274824955015336667112181045-611-1------------2-------8-----2------1-------
环城西路街道huánchéng xīlù jiēdào48470474294478422971142112032220---2------1------1----3-----1---2----------
西关街道xīguān jiēdào70873697015489279689121149-149----------------------1------------1-------
土门街道tǔmén jiēdào704486928823895-72223391772145----------------------5-----11-------------
桃园路街道táoyuánlù jiēdào86224843097913651-11716129376---10---5--1-----------1---12------1-------------
枣园街道zǎoyuán jiēdào60620596314266510813132142089-47-------------------1--2--------------------
莲湖区虚拟街道liánhú qū xūnǐ jiēdào22981214881313952---6--74---3-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
灞桥区bàqiáo qū494084490570227243616228717324325165814481--3-3-----2--42-6---212-----10------------5-
纺织城街道fǎngzhīchéng jiēdào95596941677010785963821814714114-----1--------2------22-----7------------4-
十里铺街道shílǐpū jiēdào45830455601521334423-221--------------------------3--------------------
红旗街道hóngqí jiēdào555135496735347358210291052-18---2-2--------12------------2--------------
席王街道xíwáng jiēdào425854224610291-12-2-223---4---1------------------3--------------------
洪庆街道hóngqìng jiēdào676496711860275422114-61521255----------------------2--------------------
狄寨镇dízhài zhèn3501634880197311211--18---131-------------1--2----1-----1------------1-
灞桥镇bàqiáo zhèn50018498217139--52---32-262-----------2-------------------------------
新筑镇xīnzhù zhèn39154391491------------------------------4-------------------------
霸陵乡bàlíng xiāng2071720664819--11--515--12----------------------1--------------------
新合乡xīnhé xiāng212272122411-----1-------------------------------------------------
水流乡shuǐliú xiāng20779207741--------31----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
未央区wèiyāng qū46041645596620430132612331865165685110157461149--11-1----192-5---120-----2---10--------1-
二府庄街道èrfǔzhuāng jiēdào353333476628351331491121181575211145--1--1----21---------------------------
张家堡街道zhāngjiābǎo jiēdào182691810110141--1----16-----------------------------------------------
辛家庙街道xīnjiāmiào jiēdào331503263318332---21148138--11-----------------2-------------------------
徐家湾街道xújiāwān jiēdào4250341669624313212615285-3-10--------------5-------16-----1------------1-
大明宫街道dàmínggōng jiēdào30548303305166-16-16131--1--------------------------------------------
谭家街道tánjiā jiēdào303993020171051--15-4682--3-----------------1---1---------------------
三桥镇sānqiáo zhèn99796986204993581618-15114-3-10---4---1------91-2----------1---8----------
草滩镇cǎotān zhèn27589275213281---2-132--------------------------1--------------------
未央宫乡wèiyānggōng xiāng3364433415320821--21110-1---------------------------------------------
六村堡乡liùcūnbǎo xiāng43383433246223211102-10------------------2----------------------------
汉城乡hànchéng xiāng3269032647-30--112-333----------------------------------------------
市经济技术开发区虚拟街道shì jīngjì jìshù kāifāqū xūnǐ jiēdào33112327391326452317-763-1-1--------------1-------3---------2----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
雁塔区yàntǎ qū7950587831331048536721347820912441510136524759262853799706253426127624-57123612-6618126122-4201--27----2--15-
小寨路街道xiǎozhàilù jiēdào125952123279221115935187542210620675482616257312724-113--212-110511-22619111-23----1-------5-
大雁塔街道dàyàntǎ jiēdào8504683606132627202331205286735661112351-211-1-1--6--8-14---25-----4----2----1----
长延堡街道chángyánbǎo jiēdào14296214001925312061022165330113228551418231886638-41-41-1514-43410-3-23352-11-281---2-------4-
电子城街道diànzǐchéng jiēdào15782615552918799728144731822376593311014851-210114-13-2--1651--2--24-----2---12-------1-
等驾坡街道děngjiàpō jiēdào580205757942229144116124711--42---1-1--------1-------2--------------------
鱼化寨街道yúhuàzhài jiēdào6028159568804328-41831513111113-1-1-------------4----2-----2---------1--4-
丈八沟乡zhàngbāgōu xiāng23114230594363-1---16---2-1---------------------------------------1-
曲江乡qūjiāng xiāng376573760012251-131147---2-------------------------------------------
高新区虚拟街道gāoxīnqū xūnǐ jiēdào432304279622239411119151035-515---2--3-------2------13-----1---1----------
徐家庄虚拟街道xújiāzhuāng xūnǐ jiēdào34407342683937728512413---11-----1-------------------------------------
雁塔虚拟街道yàntǎ xūnǐ jiēdào26563258305638045842618814641925-3-2--1--1-----33---1619--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阎良区yánliáng qū23567223462364404318429813449-2134-1------------7--2----19--------------------
凤凰路街道fènghuánglù jiēdào43555431872916611-11354130---12-1------------3-------2--------------------
新华路街道xīnhuálù jiēdào5042749778302261-721535312-2122--------------4--2----17--------------------
武屯镇wǔtún zhèn3432134318-1------2------------------------------------------------
康桥镇kāngqiáo zhèn21718217075----1---5-----------------------------------------------
关山镇guānshān zhèn3088930889---------------------------------------------------------
振兴乡zhènxīng xiāng2143821430-8-------------------------------------------------------
新兴乡xīnxīng xiāng1367513668-11-1---22-----------------------------------------------
北屯乡běitún xiāng1964919646-2----1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
临潼区líntóng qū63958163824346481394827823223269931514--------------31--1---10-----------------1--
骊山街道líshān jiēdào70772699191725738731411517119-21512---------------1--1---1--------------------
秦陵街道qínlíng jiēdào2733727273254--11-1131----------------------------------------------
新丰街道xīnfēng jiēdào3956039493-48----1-2133----------------------------------------------
代王街道dàiwáng jiēdào34815345871555-1216-91282-------------------------9--------------------
斜口街道xiékǒu jiēdào3023330224-1-3-1--31-----------------------------------------------
行者街道xíngzhě jiēdào2469124678-10------111----------------------------------------------
马额镇mǎ'é zhèn2071820715-1-11----------------------------------------------------
零口镇língkǒu zhèn3260032595-3-------2-----------------------------------------------
雨金镇yǔjīn zhèn2182621825-------------1-------------------------------------------
栎阳镇lìyáng zhèn2924729232-14--------1----------------------------------------------
交口镇jiāokǒu zhèn247772477222----------------------------------------------------1--
相桥镇xiāngqiáo zhèn1931419313----------------------------1----------------------------
北田镇běitián zhèn2337323373---------------------------------------------------------
田市镇tiánshì zhèn1661716617---------------------------------------------------------
西泉乡xīquán xiāng2225722254----1-1--1-----------------------------------------------
韩峪乡hányù xiāng16008159794133-22---111----------------2----------------------------
仁宗乡rénzōng xiāng48954895---------------------------------------------------------
何寨乡hézhài xiāng296662966311--1----------------------------------------------------
土桥乡tǔqiáo xiāng38473847---------------------------------------------------------
纸李乡zhǐlǐ xiāng1619316192-----1---------------------------------------------------
铁炉乡tiělú xiāng1661916617-----1-------1-------------------------------------------
东岳乡dōngyuè xiāng64836483---------------------------------------------------------
穆寨乡mùzhài xiāng45574557---------------------------------------------------------
小金乡xiǎojīn xiāng72087207-1-------------------------------------------------------
任留乡rènliú xiāng2118621186---------------------------------------------------------
新市乡xīnshì xiāng28438284255-4-4----------------------------------------------------
徐杨乡xúyáng xiāng2227822258-20-------------------------------------------------------
油槐乡yóuhuái xiāng2406624064-1--1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长安县cháng'ān xiàn86426986354752295134261615441187831212---2-81----7--3111----5-----3---1--------1-
韦曲镇wéiqū zhèn8570185368151392-2174151044-105---2-1-----6--3-1-----2-----1--------------
郭杜镇guōdù zhèn38294382623211-----14---------1-----------1-------------------------
马王镇mǎwáng zhèn2893628919-5---1--46---1-------------------------------------------
滦镇luán zhèn2211322091-13-11-1--6-----------------------------------------------
子午镇zǐwǔ zhèn1766717664-2---1---------------------------------------------------
王曲镇wángqū zhèn2012320093135--11-1-7---------2-------------------------------------
太乙宫镇tàiyǐgōng zhèn25370252889222---1-6292313-----------1---1------------2--------------
引镇yǐn zhèn1544015437-2-------1-----------------------------------------------
杜曲镇dùqū zhèn222732226425-------2-----------------------------------------------
斗门镇dòumén zhèn325463254113---1---------------------------------------------------
鸣犊镇míngdú zhèn228112280611----3--------------------------------------------------
细柳镇xìliǔ zhèn2316623164--------11-----------------------------------------------
王寺镇wángsì zhèn2900328989-3---1--10------------------------------------------------
东大镇dōngdà zhèn220292201811----2-51---1-------------------------------------------
申店乡shēndiàn xiāng210582103211621---113------------------------------------1----------
杜陵乡dùlíng xiāng1605016038-101-1----------------------------------------------------
樊村乡fáncūn xiāng1503515035---------------------------------------------------------
高桥乡gāoqiáo xiāng2687426872--1------1-----------------------------------------------
灵沼乡língzhǎo xiāng2598525969-7---2--12---------4-------------------------------------
镐京乡gǎojīng xiāng1962819626-1--------1----------------------------------------------
兴隆乡xīnglóng xiāng21266212601-3--1----1----------------------------------------------
祝村乡zhùcūn xiāng1811218105-5-1----1------------------------------------------------
沣惠乡fēnghuì xiāng1747417472-2-------------------------------------------------------
义井乡yìjǐng xiāng129211291541-------1-----------------------------------------------
五星乡wǔxīng xiāng2721627213-2---1---------------------------------------------------
内苑乡nèiyuàn xiāng2421424205-5-------1--------------------------3--------------------
祥峪乡xiángyù xiāng67796779---------------------------------------------------------
喂子坪乡wèizǐpíng xiāng27852776-4----4--1-----------------------------------------------
黄良乡huángliáng xiāng1724117240----1----------------------------------------------------
皇甫乡huángfǔ xiāng1702017018-1-----------------------------------------------------1-
王庄乡wángzhuāng xiāng1349113457110------515--12-------------------------------------------
五台乡wǔtái xiāng1068810686-1------------------1------------------------------------
石砭峪乡shíbiānyù xiāng18281828---------------------------------------------------------
王莽乡wángmǎng xiāng1980819805-21------------------------------------------------------
杨庄乡yángzhuāng xiāng1757917575-4-------------------------------------------------------
大峪乡dàyù xiāng1214912148--------1------------------------------------------------
韦兆乡wéizhào xiāng1121011208-1-----1-------------------------------------------------
留村乡liúcūn xiāng72757274---1-----------------------------------------------------
库峪乡kùyù xiāng11871187---------------------------------------------------------
大兆乡dàzhào xiāng2370323701---------2-----------------------------------------------
炮里乡pàolǐ xiāng1640916408-1-------------------------------------------------------
魏寨乡wèizhài xiāng1345913459---------------------------------------------------------
马兴乡mǎxīng xiāng1406114060----1----------------------------------------------------
酒铺乡jiǔpù xiāng62926292---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
蓝田县lántián xiàn560283560138415011345-1911--42--2-----------11---------------------------
蓝关镇lánguān zhèn3025830245-622----21-----------------------------------------------
泄湖镇xièhú zhèn2169821697-1-------------------------------------------------------
华胥镇huáxū zhèn336573365412-------------------------------------------------------
前卫镇qiánwèi zhèn3147331470-1-----1--------------------1----------------------------
汤峪镇tāngyù zhèn2392923925-1------12-----------------------------------------------
焦岱镇jiāodài zhèn2211122110-1-------------------------------------------------------
玉山镇yùshān zhèn249092490531-------------------------------------------------------
大寨乡dàzhài xiāng2624426240-21--------------------------1---------------------------
李后乡lǐhòu xiāng19743197401----2---------------------------------------------------
三里镇乡sānlǐzhèn xiāng27030270091010-----------1-------------------------------------------
冯家村乡féngjiācūn xiāng1634916336411--1--23---1-------------------------------------------
孟村乡mèngcūn xiāng245062449621--12---1--1---2----------------------------------------
安村乡āncūn xiāng309083090115--1----------------------------------------------------
史家寨乡shǐjiāzhài xiāng1915219148--2---------2--------------------------------------------
小寨乡xiǎozhài xiāng204632045911------2------------------------------------------------
普化乡pǔhuà xiāng3066530657133------1-----------------------------------------------
马楼乡mǎlóu xiāng21009210081--------------------------------------------------------
九间房乡jiǔjiānfáng xiāng1337113371---------------------------------------------------------
厚镇乡hòuzhèn xiāng1723017229-1-------------------------------------------------------
三官庙乡sānguānmiào xiāng1774217741----1----------------------------------------------------
金山乡jīnshān xiāng1405514054-1-------------------------------------------------------
灞源乡bàyuán xiāng179151790721111---11-----------------------------------------------
张家坪乡zhāngjiāpíng xiāng395239493--------------------------------------------------------
辋川乡wǎngchuān xiāng1214312135-6-------2-----------------------------------------------
蓝桥乡lánqiáo xiāng1221212212---------------------------------------------------------
草坪乡cǎopíng xiāng67016699--1---------1--------------------------------------------
葛牌乡gépái xiāng1002210006115-------------------------------------------------------
玉川乡yùchuān xiāng62226221--------1------------------------------------------------
红门寺乡hóngménsì xiāng46144614---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
周至县zhōuzhì xiàn59715359667644339591079310283--71-----------1-1----------------------------
二曲镇èrqū zhèn57995577791218222-1--662--3-------------------------------------------
哑柏镇yǎbǎi zhèn4743647416-15--1-1--3-----------------------------------------------
终南镇zhōngnán zhèn5954359490221111--11-15----1------------------------------------------
马召镇mǎzhào zhèn3626036229127--2-----1----------------------------------------------
集贤镇jíxián zhèn280042799811----1--3-----------------------------------------------
楼观镇lóuguān zhèn4623746218-162-1----------------------------------------------------
尚村镇shàngcūn zhèn4986949800162-2-2--2------------------------------------------------
广济镇guǎngjì zhèn355723555728-31---------------------1------------------------------
四屯乡sìtún xiāng2123321231----1---1------------------------------------------------
候家村乡hòujiācūn xiāng210082099911--23-------2-------------------------------------------
竹峪乡zhúyù xiāng2169121689---1----1------------------------------------------------
青化乡qīnghuà xiāng2385923856-1-------1---1-------------------------------------------
翠峰乡cuìfēng xiāng2514425142-2-------------------------------------------------------
九峰乡jiǔfēng xiāng2914729142-3----1------1-------------------------------------------
富仁乡fùrén xiāng2136421362-1--1----------------------------------------------------
司竹乡sīzhú xiāng254472543619--------------------------1----------------------------
辛家寨乡xīnjiāzhài xiāng20843208402------1-------------------------------------------------
骆峪乡luòyù xiāng69046903-------1-------------------------------------------------
陈河乡chénhé xiāng25832583---------------------------------------------------------
甘峪湾乡gānyùwān xiāng11401140---------------------------------------------------------
就峪乡jiùyù xiāng449644931----11--------------------------------------------------
九焰乡jiǔyàn xiāng17471747---------------------------------------------------------
耿峪乡gěngyù xiāng10311027------4--------------------------------------------------
厚畛子乡hòuzhěnzǐ xiāng18131813---------------------------------------------------------
沙梁子乡shāliángzǐ xiāng10671067---------------------------------------------------------
板房子乡bǎnfángzi xiāng16341633----1----------------------------------------------------
安家岐乡ānjiāqí xiāng15031503---------------------------------------------------------
小王涧乡xiǎowángjiàn xiāng10781078---------------------------------------------------------
双庙子乡shuāngmiàozǐ xiāng15051505---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
户县hù xiàn549252548584703162169202144312991-8--2--3--------13-----1-------------1-------
甘亭镇gāntíng zhèn68416682073110173246120192--7-----3---------3---------------------------
余下镇yúxià zhèn540185374391267-3814398721-1--2-----------1------1-------------1-------
秦渡镇qíndù zhèn2822528225---------------------------------------------------------
大王镇dàwáng zhèn3071430696116------1------------------------------------------------
祖庵镇zǔ'ān zhèn2801127987222-------------------------------------------------------
草堂镇cǎotáng zhèn301183011142---1---------------------------------------------------
蒋村镇jiǎngcūn zhèn18309182923-1-111-811----------------------------------------------
庞光镇pángguāng zhèn2827828267-4311---2------------------------------------------------
涝店镇làodiàn zhèn3524035233151------------------------------------------------------
涝峪镇làoyù zhèn38523852---------------------------------------------------------
光明乡guāngmíng xiāng2056020552-6-1-1---------------------------------------------------
五竹乡wǔzhú xiāng2140321399-11-1-----1----------------------------------------------
玉蝉乡yùchán xiāng256322561941-1-1---6-----------------------------------------------
石井乡shíjǐng xiāng2520625192291------2-----------------------------------------------
天桥乡tiānqiáo xiāng164591644762---1--111----------------------------------------------
太平乡tàipíng xiāng4789477918-------1-----------------------------------------------
牛东乡niúdōng xiāng1841918411-4------13-----------------------------------------------
苍游乡cāngyóu xiāng200082000511---1---------------------------------------------------
渭丰乡wèifēng xiāng2710827100----1----7-----------------------------------------------
甘河乡gānhé xiāng276992769214--------2----------------------------------------------
白庙乡báimiào xiāng167881677544---2--12-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
高陵县gāolíng xiàn22236722222069843915221011-2--------------3----------------------------
鹿苑镇lùyuàn zhèn3481934739261--4-11-8------------------3----------------------------
通远镇tōngyuǎn zhèn25877258701222-----------------------------------------------------
耿镇镇gěngzhèn zhèn1590315900-3-------------------------------------------------------
药惠乡yàohuì xiāng2049020478141--1-1-1-1-2-------------------------------------------
湾子乡wānzǐ xiāng1602716025----1---1------------------------------------------------
榆楚乡yúchǔ xiāng1750817499-3--2-2--11----------------------------------------------
姬家乡jījiā xiāng3097730951224-------------------------------------------------------
崇皇乡chónghuáng xiāng1939519393------1-1------------------------------------------------
张卜乡zhāngbǔ xiāng3115331151--1-1----------------------------------------------------
马家湾乡mǎjiāwān xiāng1021810214-1-11-1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

铜川市

tóngchuān shì

792600

789441

201

2472

15

18

22

14

21

13

21

315

3

3

1

19

2

1

-

4

-

-

-

4

-

-

-

-

-

3

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

王益区wángyì qū190630188856981441864667101642--8---2---4-----322------------------1--------
七一路街道qīyīlù jiēdào256522537414213--1-4-533---3-------4------1----------------------------
红旗街街道hóngqí jiēdào40992405663233733-6--437-------2----------11---------------------------
桃园街道táoyuán jiēdào271932688512250-12--3-37---2----------------------------------1--------
青年路街道qīngniánlù jiēdào26055255017516-11-1-1201--3-------------3-----------------------------
黄堡镇huángbǎo zhèn37317372238715------91----------------------------------------------
王家河乡wángjiāhé xiāng22386222871946-1--14-28-----------------------------------------------
王益乡wángyì xiāng110351102068---------------------------1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
印台区yìntái qū21362721299250498622192448---82--1----------1-----------------1----------
城关街道chéngguān jiēdào247172459613972-----15---2---1---------------------------------------
三里洞街道sānlǐdòng jiēdào1946619326121162---1--6---3-------------------------------------------
陈炉镇chénlú zhèn1769617695---------1-----------------------------------------------
红土镇hóngtǔ zhèn1579115752227-------8---2-------------------------------------------
广阳镇guǎngyáng zhèn24637245421081-------3---1-------------------------------------------
玉华镇yùhuá zhèn1734417294842-------------------------------------------------------
金锁关镇jīnsuǒguān zhèn2274522626490121-7137----2-------------1----------------------------
王石凹镇wángshí'āo zhèn1996919932132----11-2-----------------------------------------------
阿庄镇āzhuāng zhèn1050110500--1------------------------------------------------------
印台乡yìntái xiāng1816318153-5--11---3-----------------------------------------------
高楼河乡gāolóuhé xiāng1687916857-8-------13------------------------------------1----------
肖家堡乡xiàojiābǎo xiāng57195719---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
耀县yào xiàn295202294507414981101276431031313-1-1---------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn37118368756187-5-532327-31--1-----------------------------------------
董家河镇dǒngjiāhé zhèn1209812097----------1----------------------------------------------
庙湾镇miàowān zhèn16402163251833-14--2-19-----------------------------------------------
瑶曲镇yáoqū zhèn2175721698846-3-----2-----------------------------------------------
照金镇zhàojīn zhèn90889069-8--8--------3-------------------------------------------
寺沟镇sìgōu zhèn2476624756251------2-----------------------------------------------
坡头镇pōtóu zhèn1489214884-5----3--------------------------------------------------
小丘镇xiǎoqiū zhèn2523625236---------------------------------------------------------
孙塬镇sūnyuán zhèn3277232658459-------50-------1---------------------------------------
关庄镇guānzhuāng zhèn1409914070128-------------------------------------------------------
柳林镇liǔlín zhèn53525267-85-------------------------------------------------------
演池乡yǎnchí xiāng1028210282---------------------------------------------------------
石柱乡shízhù xiāng16034160312--1-----------------------------------------------------
阿子乡āzǐ xiāng51835158-25-------------------------------------------------------
安里乡ānlǐ xiāng57165709-6-------1-----------------------------------------------
白瓜乡báiguā xiāng48834878-5-------------------------------------------------------
下高埝乡xiàgāoniàn xiāng3952439514-6---2---2-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宜君县yíjūn xiàn93141930861235--4---4------------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn186061859329--1---1------------------------------------------------
偏桥镇piānqiáo zhèn1082510825---------------------------------------------------------
五里镇wǔlǐ zhèn70157010-5-------------------------------------------------------
马坊镇mǎfāng zhèn59825978-2--1---1------------------------------------------------
棋盘镇qípán zhèn711871079---2----------------------------------------------------
哭泉乡kūquán xiāng50335033---------------------------------------------------------
焦坪乡jiāopíng xiāng66236621--------2------------------------------------------------
云梦乡yúnmèng xiāng56295629---------------------------------------------------------
雷塬乡léiyuán xiāng50295018-11-------------------------------------------------------
县口乡xiànkǒu xiāng47124712---------------------------------------------------------
山岔乡shānchà xiāng314531441--------------------------------------------------------
尧生乡yáoshēng xiāng63816380-1-------------------------------------------------------
西村乡xīcūn xiāng70437036-7-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

宝鸡市

bǎojī shì

3594215

3575157

516

16115

94

62

119

96

124

43

92

1474

36

10

14

146

4

1

3

19

-

1

11

1

-

1

1

3

-

-

14

10

-

1

-

7

-

2

32

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

渭滨区wèibīn qū32818432342815833641793718562035871206108221-17-----1-3--53-1---216---------1---------1
金陵街道jīnlíng jiēdào350833422196821316531097153535--------------4------1---------------------
经二路街道jīng'èrlù jiēdào3677636157215131--15-3643--5--------------1-------2--------------------
清姜街道qīngjiāng jiēdào539475283839749445117-112478-55---12-----1--------------------------------1
姜谭街道jiāngtán jiēdào298062933873863----3-68-------------------------1---------------------
桥南街道qiáonán jiēdào6345662473536895253162516823-23-----------2---3------2--------------------
马营镇mǎyíng zhèn411644071212151--9514-2402--1321-1------------------10---------1----------
石鼓镇shígǔ zhèn21331213074151-11-1-1-----------------------------------------------
神农镇shénnóng zhèn27343271289164--1-13-712---1---4-------1-----1----2--------------------
高家镇gāojiā zhèn19278192544152--21--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
金台区jīntái qū27219326625486520320173337418233974-236---1--51------16---6--11------------1-------
中山东路街道zhōngshān dōnglù jiēdào23788229288788--415--41---5------5--------2------1--------------------
西关街道xīguān jiēdào289952852633719--116--59---6--------------1----3-----------------------
中山西路街道zhōngshān xīlù jiēdào2218221776103222362415129---2----------------------1--------------------
群众路街道qúnzhònglù jiēdào21644198692171934--1-145-----------------------------------------------
店子街街道diànzi jiēdào163491603110269-2--1--282--4----------------------2--------------------
东风路街道dōngfēnglù jiēdào4427543332137521-122111161181-18---1------------------6--------------------
十里铺街道shílǐpū jiēdào449674433520561454652-23--1------------------------------------1-------
长寿镇chángshòu zhèn242412399611223-21---44-----------------------------------------------
陈仓镇chéncāng zhèn4575245461919811631-1501--11-------1-------4---3--1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宝鸡县bǎojī xiàn72912672802679873121511115513514-28-----1--------71------1---------1----------
虢镇镇guózhèn zhèn104268103795463564632324322-25--------------31------1---------1----------
阳平镇yángpíng zhèn4335243341-41-2--2-11----------------------------------------------
千河镇qiānhé zhèn2395523945-9------1------------------------------------------------
潘溪镇pānxī zhèn23364233416111-----1-1--2--------------1----------------------------
天王镇tiānwáng zhèn33077330761--------------------------------------------------------
八鱼镇bāyú zhèn22675226651321-----1------------------2----------------------------
慕仪镇mùyí zhèn3639136377-11------3------------------------------------------------
周原镇zhōuyuán zhèn421014208928--11---------------------------------------------------
蟠龙镇pánlóng zhèn3862338612-4211---21-----------------------------------------------
贾村镇gǔcūn zhèn2632726322-2--1---2------------------------------------------------
桥镇镇qiáozhèn zhèn2631326311-1-----------------1-------------------------------------
县功镇xiàngōng zhèn2178521678693-6---1-----1-------------------------------------------
新街镇xīnjiē zhèn1580915725181---1---1-----------------------------------------------
坪头镇píngtóu zhèn113881138421---1---------------------------------------------------
香泉镇xiāngquán zhèn1229412289-5-------------------------------------------------------
赤沙镇chìshā zhèn1418414060-122--1----1-----------------------------------------------
拓石镇tuòshí zhèn68756840-35-------------------------------------------------------
凤阁岭镇fènggélǐng zhèn1235312317-36-------------------------------------------------------
杨家沟乡yángjiāgōu xiāng2071620715-----1---------------------------------------------------
石羊庙乡shíyángmiào xiāng1930519262240-------1-----------------------------------------------
清溪乡qīngxī xiāng2145021449-1-------------------------------------------------------
钓渭乡diàowèi xiāng2123121199415--1-1--10------------------1----------------------------
蜀仓乡shǔcāng xiāng1864018623492------2-----------------------------------------------
陵原乡língyuán xiāng1424614245-1-------------------------------------------------------
金河乡jīnhé xiāng168671685618---1---1-----------------------------------------------
双白杨乡shuāngbáiyáng xiāng9182917723-------------------------------------------------------
上王乡shàngwáng xiāng1435014349-----1---------------------------------------------------
硖石乡xiáshí xiāng1021210210----11---------------------------------------------------
甘峪乡gānyù xiāng47884787---1-----------------------------------------------------
六川河乡liùchuānhé xiāng1039310393---------------------------------------------------------
固川乡gùchuān xiāng49224921-----1---------------------------------------------------
晁峪乡cháoyù xiāng543154291-----1--------------------------------------------------
颜家河乡yánjiāhé xiāng37273726-----1---------------------------------------------------
通洞乡tōngdòng xiāng70527042-10-------------------------------------------------------
胡店乡húdiàn xiāng67836782-1-------------------------------------------------------
新民乡xīnmín xiāng46974694-3-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
凤翔县fèngxiáng xiàn4844644841415258712412337---12------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn3367433597-451------31-----------------------------------------------
虢王镇guówáng zhèn3162231619--3------------------------------------------------------
彪角镇biāojiǎo zhèn3237732370-51-----1------------------------------------------------
横水镇héngshuǐ zhèn4251742516-------1-------------------------------------------------
田家庄镇tiánjiāzhuāng zhèn2387823874-3---1---------------------------------------------------
糜杆桥镇mígānqiáo zhèn3086330848-13----1-1------------------------------------------------
郭店镇guōdiàn zhèn2910629105--------1------------------------------------------------
南指挥镇nánzhǐhuī zhèn3407034067-1-----1-1-----------------------------------------------
陈村镇chéncūn zhèn2452424521-2--1----------------------------------------------------
长青镇chángqīng zhèn2659326567-2111-----1----2------------------------------------------
柳林镇liǔlín zhèn320203201217-------------------------------------------------------
姚家沟镇yáojiāgōu zhèn42574181-76-------------------------------------------------------
纸坊镇zhǐfāng zhèn19979199661101--1---------------------------------------------------
石家营乡shíjiāyíng xiāng248282482223---1---------------------------------------------------
尹家务乡yǐnjiāwù xiāng2317823174----1----3-----------------------------------------------
唐村乡tángcūn xiāng2616526165---------------------------------------------------------
董家河乡dǒngjiāhé xiāng1506315039122-------1-----------------------------------------------
范家寨乡fànjiāzhài xiāng1749617476-19-----------1-------------------------------------------
汉封乡hànfēng xiāng72407240---------------------------------------------------------
五曲湾乡wǔqūwān xiāng32653248-16---1---------------------------------------------------
涧渠乡jiànqú xiāng17491734-15-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
岐山县qíshān xiàn446579445952455006324319462--5---1---------------------------------------
凤鸣镇fèngmíng zhèn3529335280251-1---2----2-------------------------------------------
蔡家坡镇càijiāpō zhèn71936715011637033111-432---3---1---------------------------------------
五丈原镇wǔzhàngyuán zhèn2707227062441----1-------------------------------------------------
益店镇yìdiàn zhèn3096230957-4-------1-----------------------------------------------
蒲村镇púcūn zhèn251522514424---11--------------------------------------------------
祝家庄镇zhùjiāzhuāng zhèn2007820073---------5-----------------------------------------------
青化镇qīnghuà zhèn2508025075-2----1--2-----------------------------------------------
枣林镇zǎolín zhèn332853327716------1------------------------------------------------
麦禾营镇màihéyíng zhèn2644426443-1-------------------------------------------------------
马江镇mǎjiāng zhèn2093920939---------------------------------------------------------
安乐镇ānlè zhèn2001420007-2------122----------------------------------------------
曹家镇cáojiā zhèn1946819440621---1---------------------------------------------------
北郭乡běiguō xiāng1596815954113-------------------------------------------------------
大营乡dàyíng xiāng1635516335-20-------------------------------------------------------
故郡乡gùjùn xiāng1818418174-10-------------------------------------------------------
西方乡xīfāng xiāng11981191-7-------------------------------------------------------
孝子陵乡xiàozǐlíng xiāng229472290413241--1--13-----------------------------------------------
京当乡jīngdāng xiāng1019310192---------1-----------------------------------------------
落星乡luòxīng xiāng60116004-7-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
扶风县fúfēng xiàn43832443817014111-6353117---2----------------------1--------------------
城关镇chéngguān zhèn5515055109426-2111--3---2----------------------1--------------------
新店镇xīndiàn zhèn2499524993-2-------------------------------------------------------
午井镇wǔjǐng zhèn3788037875-5-------------------------------------------------------
绛帐镇jiàngzhàng zhèn4844048391143-31-1--------------------------------------------------
段家镇duànjiā zhèn23707237061--------------------------------------------------------
杏林镇xìnglín zhèn259262592311---1---------------------------------------------------
召公镇zhàogōng zhèn349553494427----1--1-----------------------------------------------
法门镇fǎmén zhèn2730727291313-------------------------------------------------------
南阳镇nányáng zhèn22548225461-------1------------------------------------------------
天度镇tiāndù zhèn2099920997-1-----1-------------------------------------------------
上宋乡shàngsòng xiāng2410524104-1-------------------------------------------------------
揉谷乡róugǔ xiāng317213170918---1---2-----------------------------------------------
太白乡tàibái xiāng2283022827-2-------1-----------------------------------------------
建和乡jiànhé xiāng2217022165-2-1-2---------------------------------------------------
黄堆乡huángduī xiāng1559115590----1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
眉县méi xiàn2903152901966483372423282--1--3---3---1--------1---------1--------1----
城关镇chéngguān zhèn351013506518--41---21---1-------------------------------------------
横渠镇héngqú zhèn282092820214-------1---------------------------------1-------------
槐芽镇huáiyá zhèn2145621450-1---13--------------------------1-----------------------
汤峪镇tāngyù zhèn2028720263119-1------1-----2----------------------------------------
小法仪镇xiǎofǎyí zhèn1803518034-------1-------------------------------------------------
金渠镇jīnqú zhèn348883488023-1----1-------1----------------------------------------
营头镇yíngtóu zhèn19614196061-113--11------------------------------------------------
齐镇qí zhèn3192831922------1---1---------3-------------------------------1----
马家镇mǎjiā zhèn1945619452-12------1-----------------------------------------------
常兴镇chángxīng zhèn2704627037-7-------1--------------1--------------------------------
青化乡qīnghuà xiāng1757917574-5-------------------------------------------------------
第五村乡dì-wǔcūn xiāng1671616711--------14-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
陇县lǒng xiàn24175123924249242218-11112-3---2-------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn5100950314106742-11-2-3---2-------------------------------------------
东风镇dōngfēng zhèn1658816447-1353-3----------------------------------------------------
八渡镇bādù zhèn94299329-100-------------------------------------------------------
杜阳镇dùyáng zhèn1453614450-86-------------------------------------------------------
东南镇dōngnán zhèn2613526122-12----1--------------------------------------------------
堎底下镇lèngdǐxia zhèn1526115250-38------------------------------------------------------
温水镇wēnshuǐ zhèn19278191682108-------------------------------------------------------
天成镇tiānchéng zhèn1044810431116-------------------------------------------------------
曹家湾镇cáojiāwān zhèn1615716001-156-------------------------------------------------------
固关镇gùguān zhèn89298038-891-------------------------------------------------------
麻家台乡májiātái xiāng19761863-113-------------------------------------------------------
牙科乡yákē xiāng1347213461-11-------------------------------------------------------
唐家庄乡tángjiāzhuāng xiāng27602691-65--4----------------------------------------------------
河北乡héběi xiāng109081090035-------------------------------------------------------
李家河乡lǐjiāhé xiāng84208420---------------------------------------------------------
火烧寨乡huǒshāozhài xiāng7699761333455-3----------------------------------------------------
新集川乡xīnjíchuān xiāng59515950-1-------------------------------------------------------
关山乡guānshān xiāng27952794-1-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
千阳县qiānyáng xiàn121532120121331365241----5------------------1----------------------------
城关镇chéngguān zhèn241202372933801-1----5------------------1----------------------------
崔家头镇cuījiātóu zhèn81198086258-------------------------------------------------------
南寨镇nánzhài zhèn201552013221911-----------------------------------------------------
张家塬镇zhāngjiāyuán zhèn1148811325-163-------------------------------------------------------
水沟镇shuǐgōu zhèn93159282-33-------------------------------------------------------
草碧镇cǎobì zhèn55175277-240-------------------------------------------------------
红峰乡hóngfēng xiāng34663405-61-------------------------------------------------------
沙家坳乡shājiā'ào xiāng44504443-7-------------------------------------------------------
文家坡乡wénjiāpō xiāng97729695-77-------------------------------------------------------
柿沟乡shìgōu xiāng94749451122-------------------------------------------------------
寇家河乡kòujiāhé xiāng88388814219-3-----------------------------------------------------
上店乡shàngdiàn xiāng19041816-88-------------------------------------------------------
普社乡pǔshè xiāng30163016---------------------------------------------------------
高崖乡gāoyá xiāng18981650-248-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
麟游县línyóu xiàn857828570845671-1--31--------------------------1--------------------
九成宫镇jiǔchénggōng zhèn16411163782207--1--21-----------------------------------------------
崔木镇cuīmù zhèn4699469711-------------------------------------------------------
招贤镇zhāoxián zhèn67456744-1-------------------------------------------------------
两亭镇liǎngtíng zhèn67276727---------------------------------------------------------
天堂镇tiāntáng zhèn48344829-5-------------------------------------------------------
常丰乡chángfēng xiāng60176017---------------------------------------------------------
庙湾乡miàowān xiāng25262526---------------------------------------------------------
河西乡héxī xiāng38213821---------------------------------------------------------
洪泉乡hóngquán xiāng39233923---------------------------------------------------------
阁头寺乡gétóusì xiāng43724368-4-------------------------------------------------------
丈八乡zhàngbā xiāng659965971--1-----------------------------------------------------
桑树塬乡sāngshùyuán xiāng35533553---------------------------------------------------------
澄铭窑乡chéngmíngyáo xiāng43424342---------------------------------------------------------
良舍乡liángshě xiāng26292605-24-------------------------------------------------------
酒房乡jiǔfáng xiāng52555253--------1---------------------------1--------------------
花花庙乡huāhuāmiào xiāng33293328-1-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
凤县fèng xiàn104633102688321856-2851012232--1------3------------------------------------
双石铺镇shuāngshípù zhèn228522250011324-22-11181--1-------------------------------------------
凤州镇fèngzhōu zhèn1249811448101034----1-14-----------------------------------------------
黄牛铺镇huángniúpū zhèn74707443521--1----------------------------------------------------
红花铺镇hónghuāpū zhèn40934030-63-------------------------------------------------------
河口镇hékǒu zhèn74417403625--4---------------3------------------------------------
唐藏镇tángcáng zhèn58125574-237--------1----------------------------------------------
平木镇píngmù zhèn96369612-23-------1-----------------------------------------------
坪坎镇píngkǎn zhèn45944589-3---1---1-----------------------------------------------
留凤关镇liúfèngguān zhèn48064760-46-------------------------------------------------------
三岔镇sānchà zhèn77227671-34--1-8--8-----------------------------------------------
红光乡hóngguāng xiāng53105288-22-------------------------------------------------------
岩湾乡yánwān xiāng45754575---------------------------------------------------------
温江寺乡wēnjiāngsì xiāng22222213-5---4---------------------------------------------------
瓦房坝乡wǎfángbà xiāng19981998---------------------------------------------------------
草店乡cǎodiàn xiāng36043584-19-------1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
太白县tàibái xiàn51332512315592148-1-524-8----------------------2--------------------
咀头镇jǔtóu zhèn22360223091251-4--1-324-8----------------------2--------------------
桃川镇táochuān zhèn59475947---------------------------------------------------------
鹦鸽镇yīnggē zhèn70877084-2-1-----------------------------------------------------
靖口镇jìngkǒu zhèn36853659-26-------------------------------------------------------
太白河镇tàibáihé zhèn3899389412-------2-----------------------------------------------
白云乡báiyún xiāng15211518-3-------------------------------------------------------
王家塄乡wángjiāléng xiāng233823273----8---------------------------------------------------
黄柏塬乡huángbòyuán xiāng889889---------------------------------------------------------
高龙乡gāolóng xiāng23112309-11------------------------------------------------------
二郎坝乡èrlángbà xiāng12951295---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

咸阳市

xiányáng shì

4886003

4875186

435

6226

1801

199

107

103

176

62

103

1118

40

49

45

120

3

25

-

7

1

5

4

9

41

1

1

4

1

7

36

4

5

2

-

4

2

6

41

-

2

1

1

-

4

-

-

1

1

-

-

3

-

-

3

4

-

4

-

秦都区qíndōu qū4498204470719421231117303936312124389640-2-11116---1-1121----1111-----1--------------
人民路街道rénmínlù jiēdào41414410569334111--1-9--------------------------2--------------------
西兰路街道xīlánlù jiēdào1245021230625310638151073131416627533-2-1--1----1-16-----1-9-----1--------------
吴家堡街道wújiābǎo jiēdào363253588414313-11432-255106216----1--4------6------1---------------------
沣东镇fēngdōng zhèn2366323555-107------1------------------------------------------------
沣西镇fēngxī zhèn4181841754527----12-25---1-------2-------1---------------------------
钓台镇diàotái zhèn2020820208---------------------------------------------------------
古渡镇gǔdù zhèn2856328447992--4---19---------1-------------------------------------
渭滨镇wèibīn zhèn4208141963397----1--17-----------------------------------------------
马泉镇mǎquán zhèn25581254931742-1-3--7-----------------------------------------------
双照镇shuāngzhào zhèn1928719276-11-------------------------------------------------------
马庄镇mǎzhuāng zhèn2850528500-5-------------------------------------------------------
平陵乡pínglíng xiāng1787317873---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
杨陵区yánglíng qū13794113692271346281472322735151309241436221-4--2----2-61322--21213-2------1---------1-
杨陵街道yánglíng jiēdào512985032469308281472221725131309241436221-4--2----2-61322--21213-2------1---------1-
五泉镇wǔquán zhèn2225222247-5-------------------------------------------------------
李台乡lǐtái xiāng236162360816--1----------------------------------------------------
杨村乡yángcūn xiāng2343623419116-------------------------------------------------------
大寨乡dàzhài xiāng1733917324-11---11-2------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
渭城区wèichéng qū3660993618351162000169211288224232761-1821-1-1---31-----71-1---312---1-3---------34-3-
中山街道zhōngshān jiēdào3269932410323386----1422-----------3-----------------------------------
文汇街道wénhuì jiēdào53887514672659416661147102355--213-1-1----1-----1--1---35---1-3---------34-3-
新兴街道xīnxīng jiēdào492484851421625418--1263---4---------------1------4--------------------
渭阳镇wèiyáng zhèn64451638794739611211514871-44--------------6-------2--------------------
渭城镇wèichéng zhèn215902148914671------18--------------------------1--------------------
窑店镇yáodiàn zhèn229692295213-------13-----------------------------------------------
正阳镇zhèngyáng zhèn21924218702411---2--8-----------------------------------------------
周陵镇zhōulíng zhèn3968739637127-15-1--3--12--------------------------------------------
底张镇dǐzhāng zhèn249762495919-------7-----------------------------------------------
北杜镇běidù zhèn1839218387-1----4--------------------------------------------------
韩家湾乡hánjiāwān xiāng1627616271-41------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
三原县sānyuán xiàn388842388564241911147-15345--3-1---1-------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn604186023311135--13--5234--3-------------------------------------------
安乐镇ānlè zhèn1776617766---------------------------------------------------------
陂西镇píxī zhèn2720627200-5---1---------------------------------------------------
独立镇dúlì zhèn2420024199-----1---------------------------------------------------
大程镇dàchéng zhèn2684826845-1--1----------1-----------------------------------------
西阳镇xīyáng zhèn2346623450-15-----1-------------------------------------------------
鲁桥镇lǔqiáo zhèn25715257121--11----------------------------------------------------
陵前镇língqián zhèn2982729818161------1-----------------------------------------------
马额镇mǎ'é zhèn17532175302--------------------------------------------------------
新兴镇xīnxīng zhèn1942019419-----1---------------------------------------------------
高渠乡gāoqú xiāng1969219690---------2-----------------------------------------------
渠岸乡qú'àn xiāng2435624351-4--------1----------------------------------------------
新庄乡xīnzhuāng xiāng1986419863-------------------1-------------------------------------
徐木乡xúmù xiāng1529915297----1----1-----------------------------------------------
张家坳乡zhāngjiā'ào xiāng104641044888-------------------------------------------------------
嵯峨乡cuó'é xiāng1799917973117---1---7-----------------------------------------------
洪水乡hóngshuǐ xiāng87708770---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
泾阳县jīngyáng xiàn48579148569614303226428163-111-------------2----------------------------
泾干镇jīnggàn zhèn543025429115-1-1---1--11-------------------------------------------
永乐镇yǒnglè zhèn301893017236-1-2-1-3----1------------------------------------------
云阳镇yúnyáng zhèn306663066231-------------------------------------------------------
桥底镇qiáodǐ zhèn3234232339--1--1----------------------1----------------------------
王桥镇wángqiáo zhèn26753267441-1--1--6------------------------------------------------
口镇kǒu zhèn24176241732-------1------------------------------------------------
中张镇zhōngzhāng zhèn2317023165----1-1---3----------------------------------------------
三渠镇sānqú zhèn2493024916-13-----1-------------------------------------------------
高庄镇gāozhuāng zhèn1666016659-1-------------------------------------------------------
兴隆镇xīnglóng zhèn17035170321-----1-1------------------------------------------------
白王镇báiwáng zhèn2298522984--1------------------------------------------------------
太平镇tàipíng zhèn304913048522---1---1-----------------------------------------------
姚坊乡yáofāng xiāng1417314173---------------------------------------------------------
雪河乡xuěhé xiāng19292192891--------1------------------1----------------------------
崇文乡chóngwén xiāng2067320672-1-------------------------------------------------------
蒋刘乡jiǎngliú xiāng1139511394---------1-----------------------------------------------
燕王乡yānwáng xiāng1908919081----1----7-----------------------------------------------
扫宋乡sǎosòng xiāng2455124549---------2-----------------------------------------------
蒋路乡jiǎnglù xiāng2104421044---------------------------------------------------------
龙泉乡lóngquán xiāng2187521872-1----2--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乾县qián xiàn54484654463695238628252401111---1----39--------------------------2-------
城关镇chéngguān zhèn560575592952331--723-161-1---------39----------------------------------
薛录镇xuēlù zhèn2877228768---2---1-1-----------------------------------------------
梁村镇liángcūn zhèn3485434853---------1-----------------------------------------------
临平镇línpíng zhèn2943129424--1-1----5-----------------------------------------------
姜村镇jiāngcūn zhèn2880528805---------------------------------------------------------
王村镇wángcūn zhèn3031330311---------1-1---------------------------------------------
马连镇mǎlián zhèn26785267821--1-1---------------------------------------------------
乾陵镇qiánlíng zhèn1192311922-------------------------------------------------1-------
阳峪镇yángyù zhèn1440314402---------1-----------------------------------------------
峰阳镇fēngyáng zhèn20632206311--------------------------------------------------------
注泔镇zhùgān zhèn2159921596-11-----1------------------------------------------------
灵源镇língyuán zhèn2221522215---------------------------------------------------------
阳洪镇yánghóng zhèn2323623230--4----1-1-----------------------------------------------
大墙乡dàqiáng xiāng1471314712---1-----------------------------------------------------
周城乡zhōuchéng xiāng2513925131---------8-----------------------------------------------
长留乡chángliú xiāng22089220871---1----------------------------------------------------
杨汉乡yánghàn xiāng2415324150---------3-----------------------------------------------
大杨乡dàyáng xiāng1529215291---1-----------------------------------------------------
新阳乡xīnyáng xiāng2322723226-1-------------------------------------------------------
漠西乡mòxī xiāng1909319087-111----11---1-------------------------------------------
铁佛乡tiěfó xiāng15093150911--------1-----------------------------------------------
梁山乡liángshān xiāng98569854-1---------------1---------------------------------------
吴店乡wúdiàn xiāng85978597---------------------------------------------------------
石牛乡shíniú xiāng1151811516---------1---------------------------------------1-------
关头乡guāntóu xiāng70517026-25-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
礼泉县lǐquán xiàn45527845496082651110-143122--7---------1------21-------------------------
城关镇chéngguān zhèn47414471854184--10-132122--7---------1------21-------------------------
史德镇shǐdé zhèn3763037630---------------------------------------------------------
西张堡镇xīzhāngbǎo zhèn2441524396-19-------------------------------------------------------
阡东镇qiāndōng zhèn3137131371---------------------------------------------------------
烽火镇fēnghuǒ zhèn2944929449---------------------------------------------------------
北屯镇běitún zhèn1383513835---------------------------------------------------------
烟霞镇yānxiá zhèn18498184971--------------------------------------------------------
赵镇zhào zhèn3013330132--------1------------------------------------------------
建陵镇jiànlíng zhèn2236922364-5-------------------------------------------------------
叱干镇chìgàn zhèn121191210829-------------------------------------------------------
南坊镇nánfāng zhèn1576515764--1------------------------------------------------------
石潭镇shítán zhèn2701927019---------------------------------------------------------
裴寨乡péizhài xiāng1919019190---------------------------------------------------------
药王洞乡yàowángdòng xiāng2529225292---------------------------------------------------------
新时乡xīnshí xiāng2618026180---------------------------------------------------------
骏马乡jùnmǎ xiāng2618126180-1-------------------------------------------------------
昭陵乡zhāolíng xiāng22832228311--------------------------------------------------------
东庄乡dōngzhuāng xiāng1114911142-6-----1-------------------------------------------------
相虎乡xiānghǔ xiāng51325091-41-------------------------------------------------------
北牌乡běipái xiāng93059304---1-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永寿县yǒngshòu xiàn187446187410-33--1---11-----------------------------------------------
监军镇jiānjūn zhèn4426844266-1-------1-----------------------------------------------
店头镇diàntóu zhèn1855618553-1--1---1------------------------------------------------
常宁镇chángnìng zhèn1683416834---------------------------------------------------------
仪井镇yíjǐng zhèn1348913489---------------------------------------------------------
甘井镇gānjǐng zhèn1647516475---------------------------------------------------------
马坊镇mǎfāng zhèn1279912799---------------------------------------------------------
豆家镇dòujiā zhèn93909390---------------------------------------------------------
蒿店乡hāodiàn xiāng61236123---------------------------------------------------------
御家宫乡yùjiāgōng xiāng95849584---------------------------------------------------------
渡马乡dùmǎ xiāng64176413-4-------------------------------------------------------
上邑乡shàngyì xiāng1136211362---------------------------------------------------------
渠子乡qúzǐ xiāng96679667---------------------------------------------------------
永太乡yǒngtài xiāng31963196---------------------------------------------------------
郭村乡guōcūn xiāng39013901---------------------------------------------------------
永平乡yǒngpíng xiāng26762669-7-------------------------------------------------------
平遥乡píngyáo xiāng13621362---------------------------------------------------------
底角沟乡dǐjiǎogōu xiāng13471327-20-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
彬县bīn xiàn313216313137-64311---15-11---------------1-----------------1----------
城关镇chéngguān zhèn4184541804-36-------3-11--------------------------------------------
北极镇běijí zhèn2126121261---------------------------------------------------------
新民镇xīnmín zhèn1737117348-22--------------------------1----------------------------
龙高镇lónggāo zhèn1706617063-11------1-----------------------------------------------
小章镇xiǎozhāng zhèn1935419354---------------------------------------------------------
永乐镇yǒnglè zhèn1942719426----1----------------------------------------------------
义门镇yìmén zhèn1958419583---1-----------------------------------------------------
水口镇shuǐkǒu zhèn1702717026---------1-----------------------------------------------
香庙乡xiāngmiào xiāng1274112741---------------------------------------------------------
炭店乡tàndiàn xiāng1747417474---------------------------------------------------------
曹家店乡cáojiādiàn xiāng1201712016----------------------------------------------1----------
西坡乡xīpō xiāng1624616246---------------------------------------------------------
南玉子乡nányùzǐ xiāng1634016340---------------------------------------------------------
水帘乡shuǐlián xiāng1569315693---------------------------------------------------------
车家庄乡chējiāzhuāng xiāng1122511224--------1------------------------------------------------
韩家乡hánjiā xiāng49274927---------------------------------------------------------
底店乡dǐdiàn xiāng1032810328---------------------------------------------------------
太峪乡tàiyù xiāng78937888-5-------------------------------------------------------
新堡子乡xīnbǔzi xiāng1194411942--2------------------------------------------------------
蒙家岭乡méngjiālǐng xiāng34533453---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长武县chángwǔ xiàn167274167098614221-2-764---1-----1----1---1----------1---------1-------
昭仁镇zhāorén zhèn2497224876287-----151-----------------------------------------------
相公镇xiànggong zhèn13696136941-------1------------------------------------------------
巨家镇jùjiā zhèn15312153091-1----------------1-------------------------------------
丁家镇dīngjiā zhèn1069310645146----------------------1--------------------------------
洪家镇hóngjiā zhèn1407814078---------------------------------------------------------
冉店乡rǎndiàn xiāng86948693-1-------------------------------------------------------
芋园乡yùyuán xiāng98399836--1----2-------------------------------------------------
彭公乡pénggōng xiāng16676166731----1---1-----------------------------------------------
地掌乡dìzhǎng xiāng1088510885---------------------------------------------------------
马寨乡mǎzhài xiāng81368131-------3-----1-----------------------------------1-------
枣园乡zǎoyuán xiāng89438942---1-----------------------------------------------------
路家乡lùjiā xiāng94839483---------------------------------------------------------
亭口乡tíngkǒu xiāng100019991-8---1---------------------------------1-----------------
罗裕乡luóyù xiāng58665862-------1-2------------------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
旬邑县xúnyì xiàn261666261470615572-3--18112--------------1------------------------------
城关镇chéngguān zhèn2058420580---1-1---11----------------------------------------------
土桥镇tǔqiáo zhèn2095620951-11--1---2-----------------------------------------------
职田镇zhítián zhèn2810728099-33-----11-----------------------------------------------
张洪镇zhānghóng zhèn1777217767-41------------------------------------------------------
太村镇tàicūn zhèn327893278711-------------------------------------------------------
郑家镇zhèngjiā zhèn1921519214-1-------------------------------------------------------
湫坡头镇jiǎopōtóu zhèn2527225272---------------------------------------------------------
底庙镇dǐmiào zhèn1839018390---------------------------------------------------------
丈八寺镇zhàngbāsì zhèn1154311543---------------------------------------------------------
清塬乡qīngyuán xiāng94579457---------------------------------------------------------
第界乡dìjiè xiāng10821082---------------------------------------------------------
石门乡shímén xiāng690690---------------------------------------------------------
马栏乡mǎlán xiāng41253964-1441--1---3-12---------------------------------------------
后掌乡hòuzhǎng xiāng10400103971-1-----------------------1------------------------------
赤道乡chìdào xiāng1168811688---------------------------------------------------------
原底乡yuándǐ xiāng169281692321-1-----1-----------------------------------------------
排厦乡páishà xiāng12668126662--------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
淳化县chúnhuà xiàn1868671868391031--331-51--------1-------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn19281192686-1--211-1---------1-------------------------------------
官庄镇guānzhuāng zhèn1617016170---------------------------------------------------------
马家镇mǎjiā zhèn1371713716-1-------------------------------------------------------
方里镇fānglǐ zhèn1422314221---------11----------------------------------------------
润镇rùn zhèn1592015919------1--------------------------------------------------
黄甫乡huángfǔ xiāng66326632---------------------------------------------------------
胡家庙乡hújiāmiào xiāng97169716---------------------------------------------------------
北城堡乡běichéngbǎo xiāng42774277---------------------------------------------------------
十里塬乡shílǐyuán xiāng1329013290---------------------------------------------------------
卜家乡bǔjiā xiāng84378437---------------------------------------------------------
车坞乡chēwù xiāng764176401--------------------------------------------------------
南村乡náncūn xiāng44334433---------------------------------------------------------
大店乡dàdiàn xiāng61556155---------------------------------------------------------
石桥乡shíqiáo xiāng773077281-----1--------------------------------------------------
秦河乡qínhé xiāng56325631-----1---------------------------------------------------
铁王乡tiěwáng xiāng78257823-2-------------------------------------------------------
安子哇乡ānzǐwā xiāng234923461--------2-----------------------------------------------
夕阳乡xīyáng xiāng719371921--------------------------------------------------------
秦庄乡qínzhuāng xiāng77967796---------------------------------------------------------
固贤乡gùxián xiāng84508449---------1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武功县wǔgōng xiàn3893943890832316842321416756--4------1----1----------1--------------------
普集镇pǔjí zhèn22184221171632-1----------------------------------------------------
苏坊镇sūfāng zhèn27313273111--------1-----------------------------------------------
武功镇wǔgōng zhèn424014238917-1--1--2-----------------------------------------------
游风镇yóufēng zhèn2293922920-19-------------------------------------------------------
贞元镇zhēnyuán zhèn323653235615-111---------------------------------------------------
长宁镇chángnìng zhèn2750927496111------1------------------------------------------------
小村镇xiǎocūn zhèn151651499215591---12-5686--4------1----1----------1--------------------
大庄镇dàzhuāng zhèn2668326682-----1---------------------------------------------------
代家乡dàijiā xiāng2779327791---------2-----------------------------------------------
河道乡hédào xiāng2512625126---------------------------------------------------------
南仁乡nánrén xiāng23612236081-1------2-----------------------------------------------
观音堂乡guānyīntáng xiāng1499814998---------------------------------------------------------
北营乡běiyíng xiāng296702966611--1--1-------------------------------------------------
薛固乡xuēgù xiāng255632555912----1--------------------------------------------------
普集街乡pǔjíjiē xiāng2607326072-1-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
兴平市xìngpíng shì5515235504655465410833211112693246-----1--1-------1--2--4--------------------
东城街道dōngchéng jiēdào53367531321118762--1-3171-14-------------------2-----------------------
西城街道xīchéng jiēdào508745021017392----5-4238112-----------------------4--------------------
马嵬镇mǎwéi zhèn377873778012---111-1-----------------------------------------------
赵村镇zhàocūn zhèn318443184022-------------------------------------------------------
桑镇sāng zhèn3028130278------1--2-----------------------------------------------
庄头镇zhuāngtóu zhèn3122731220-7-------------------------------------------------------
西吴镇xīwú zhèn370063699913---1----1--1-------------------------------------------
南位镇nánwèi zhèn3910839106--------11-----------------------------------------------
南市镇nánshì zhèn3548535455842-219-1--1-------1--1----------------------------------
店张镇diànzhāng zhèn2898328962-18----1--1--1--------------------------------------------
大阜乡dàfù xiāng3429334263318-41----4-----------------------------------------------
冉庄乡rǎnzhuāng xiāng3354133534-51-----1------------------------------------------------
汤坊乡tāngfāng xiāng323423233216------11---1-------------------------------------------
丰仪乡fēngyí xiāng2945329446-5----1-----------------------1--------------------------
阜寨乡fùzhài xiāng251722516263-1-----------------------------------------------------
田阜乡tiánfù xiāng20760207464211--2--4-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

渭南市

wèinán shì

5292200

5284302

663

5448

60

65

105

51

56

37

83

1099

36

6

6

110

1

-

2

3

-

4

5

3

-

-

9

-

-

-

15

5

-

-

-

-

-

-

23

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

临渭区línwèi qū88886688661410317905133215125181871512411--2--42--1---2-------1--------------------
杜桥街道dùqiáo jiēdào53312530337221--4-3-2205--161------------------------------------------
人民街道rénmín jiēdào48352478737437112121-252----------------------------------------------
解放街道jiěfàng jiēdào337823320011491197---6352--19----------1--------------------------------
向阳街道xiàngyáng jiēdào2590125760596--112--30-------2--4------------------------------------
站南街道zhànnán jiēdào642316372124409215533247-114--------------2-------1--------------------
桥南镇qiáonán zhèn1183611836---------------------------------------------------------
阳郭镇yángguō zhèn1900618993-13-------------------------------------------------------
故市镇gùshì zhèn3255132534112---4---------------------------------------------------
下吉镇xiàjí zhèn3225532250-1-111------1--------------------------------------------
三张镇sānzhāng zhèn2223422233-------------1-------------------------------------------
交斜镇jiāoxié zhèn28480284781--------1-----------------------------------------------
辛市镇xīnshì zhèn3162231601-21-------------------------------------------------------
崇宁镇chóngnìng zhèn1011010109---------1-----------------------------------------------
孝义镇xiàoyì zhèn2391323881281-------1-----------2-----------------------------------
吝店镇lìndiàn zhèn3118131177-3--------1----------------------------------------------
田市镇tiánshì zhèn2499524994-----1---------------------------------------------------
官底镇guāndǐ zhèn3393033928----1---1------------------------------------------------
官路镇guānlù zhèn22749227412---41--1------------------------------------------------
丰原镇fēngyuán zhèn261262612411-------------------------------------------------------
阎村镇yáncūn zhèn1888718880-2--3-----2----------------------------------------------
花园乡huāyuán xiāng1192711926---------1-----------------------------------------------
线王乡xiànwáng xiāng15738157371--------------------------------------------------------
河西乡héxī xiāng1073910732-2--2-----3----------------------------------------------
三官庙乡sānguānmiào xiāng65616561---------------------------------------------------------
大王乡dàwáng xiāng78727872---------------------------------------------------------
员曲乡yuánqū xiāng1607116070--1------------------------------------------------------
何刘乡héliú xiāng75177512--------5------------------------------------------------
程家乡chéngjiā xiāng1604616045--------1------------------------------------------------
双王乡shuāngwáng xiāng179571794169---1---------------------------------------------------
白杨乡báiyáng xiāng1274912749---------------------------------------------------------
良田乡liángtián xiāng3297432888354--2-2--24---1-------------------------------------------
龙背乡lóngbèi xiāng22238222335--------------------------------------------------------
信义乡xìnyì xiāng2618926188-1-------------------------------------------------------
南师乡nánshī xiāng2148921471-15-1---1-1-----------------------------------------------
凭信乡píngxìn xiāng1632916329---------------------------------------------------------
官道乡guāndào xiāng1891518913-1-------1-----------------------------------------------
周家乡zhōujiā xiāng1221412214---------------------------------------------------------
南七乡nánqī xiāng19888198871--------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
华县huá xiàn3502283497924315915255118167-2112-----3----------------3--------------------
城关镇chéngguān zhèn3101630958437-2-----13-2---------------------------------------------
杏林镇xìnglín zhèn29296292141048-----1-20---------3-------------------------------------
赤水镇chìshuǐ zhèn2283622836---------------------------------------------------------
高塘镇gāotáng zhèn1776017760---------------------------------------------------------
大明镇dàmíng zhèn2305123048-1-------2-----------------------------------------------
瓜坡镇guāpō zhèn2126121233114-14----8-----------------------------------------------
莲花寺镇liánhuāsì zhèn1268112632-14-------32--------------------------3--------------------
柳枝镇liǔzhī zhèn1463114624-2------14-----------------------------------------------
下庙镇xiàmiào zhèn2488024877-1------1---1--------------------------------------------
金堆镇jīnduī zhèn28190280292039-1-3--587---6------------------------------