TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

宁夏回族自治区

níngxià huízú zìzhìqū

5486393

3590563

4898

1862474

506

312

407

137

575

72

472

21962

128

63

39

758

12

69

11

24

1

-

88

15

-

3

2168

7

1

5

191

26

2

28

-

38

15

9

216

-

-

-

-

2

21

4

-

14

43

-

2

-

9

3

-

-

-

-

-

银川市

yínchuān shì

1177613

925991

2662

233066

227

212

203

45

251

45

288

13607

63

31

34

347

12

58

7

10

1

-

17

12

-

3

57

7

1

4

100

20

2

16

-

18

15

3

128

-

-

-

-

2

19

2

-

3

12

-

2

-

7

3

-

-

-

-

-

银川城区yínchuān chéng qū2838292337171218413544237862311322138676631121711333161-94-31351-711-9-32-44-----72--1---23-----
胜利街街道shènglì jiēdào5144241863184840471520823-2585351414---21-12--2-1------1--5---------1----------
中山南街街道zhōngshānnán jiēdào22748193091012763-54-7311522--173-----1---1---------2-8--------------------
玉皇阁北街街道yùhuánggéběi jiēdào383003208915851647-8-1331980842110-2-----1-------4------3-----4--------------
文化街街道wénhuà jiēdào264422224581331442321121673121-17--12--3---------------1-----2-------2------
解放西街街道jiěfàngxī jiēdào427713535820259551171881172411267-215----------2---51-2----9--------------1-----
前进街街道qiánjìn jiēdào17970149821042370129-8-64625326-1-1-----------2-5----1--------------------
富宁街街道fùnìng jiēdào37597307821785460101841361910724-513---1-----35----3------8------2-------------
新华街街道xīnhuá jiēdào1472112055792136-36-12-6402-1-8------41--23---1---2-----------------------
凤凰北街街道fènghuángběi jiēdào31838250341315788221011511279044223----------12--2--2----9-----1--------2-----
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
银川新城区yínchuān xīnchéng qū25062721557397628560130145641510415110441727136187954-4--58--202-430922-1313383----212--26-2--------
新城东街街道xīnchéngdōng jiēdào2762621898805100-2518-74972--14--------------1----5--6--------------------
铁东街街道tiědōng jiēdào21630181988528662---6-2044112-2------2---------------5--------------------
西花园路街道xīhuāyuánlù jiēdào43801390141063936-378374116299--20-1-1----------111-1-1--1--------------------
北京西路街道běijīng xīlù jiēdào30338265118731896-11201204792--722-----4---------1-12-2--------------------
文昌路街道wénchānglù jiēdào2765424260982385138-821083221-142--2--22--2---3-----4-13--------------------
朔方路街道shuòfānglù jiēdào6945758715471846311813735425535110810106117551-1---2--17--41582--46356----212--26-2--------
宁华路街道nìnghuálù jiēdào30121269774926213-81-374311--13------1---12-------21----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
银川郊区yínchuān jiāo qū27303118676324484662262640217227115743230-14---1---3---2--2-2--1---------5---5------
芦花乡lúhuā xiāng18327155231925013-----1279---1-------------------------------------------
良田乡liángtián xiāng2668722511413960----4111601--5----------2-----------1--------------------
银新乡yínxīn xiāng43906295387313888316-316372---12--1-----------------------------2----------
红花乡hónghuā xiāng79559656786613502919815-152362325--2-----------2----2------------2----------
满春乡mǎnchūn xiāng21601151191664253-11---321-----1--------------2-------------------------
大新乡dàxīn xiāng23087189952339805421-5-141---4------1---1---------------------1---5------
掌政乡zhǎngzhèng xiāng11284111872722-----318-----------------------------------------------
永固乡yǒnggù xiāng703565413483--1----4---3-------------------------------------------
通贵乡tōngguì xiāng11800835-10947-13----14-----------------------------------------------
芦草洼虚拟乡lúcǎowā xūnǐ xiāng2974583612890411-----1-----1-----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永宁县yǒngnìng xiàn1916681573351073333113410113511788---14------2---13---18--3-------------------------
杨和镇yánghé zhèn2173218513372804526--59333---6------2-------7--3-------------------------
李俊镇lǐjùn zhèn18038164921414434-1-7--77-----------------------------------------------
望远镇wàngyuǎn zhèn175821561511185421-1--193---4-------------------------------------------
仁存乡réncún xiāng147551153783195-------15-----------------------------------------------
望洪乡wànghóng xiāng175991483832720------127------------------10----------------------------
增岗乡zēnggǎng xiāng17364172411212-11----93---4-------------------------------------------
杨和乡yánghé xiāng30605202959102351-2-1--61------------------1----------------------------
胜利乡shènglì xiāng15576153507160-------59-----------------------------------------------
通桥乡tōngqiáo xiāng1623915029-1192-------18-----------------------------------------------
金沙乡jīnshā xiāng20892029-60-------------------------------------------------------
黄羊滩区虚拟乡huángyángtānqū xūnǐ xiāng7562687756621------12--------------5--------------------------------
闽宁村虚拟乡mǐnnìngcūn xūnǐ xiāng10469351116944----5-----------------8--------------------------------
海原吊庄虚拟乡hǎiyuándiàozhuāng xūnǐ xiāng20588-2050-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
贺兰县hèlán xiàn1784581326031174515916-344124791393--2-------8---43----------------1-----------
习岗镇xígǎng zhèn44987386935359153---11-302139-----------3---3----------------------------
金贵镇jīnguì zhèn176129124984614-1----7--------------5--------------------1-----------
立岗镇lìgǎng zhèn18811895339839-------16-----------------------------------------------
洪广镇hóngguǎng zhèn1343113273151201-----118---3-------------------------------------------
潘昶乡pānchǎng xiāng165769470270901-1-2--10-----------------------------------------------
丰登乡fēngdēng xiāng12320788444412-------20-----------------------------------------------
四十里店乡sìshílǐdiàn xiāng133781331711191--3--126-----------------------------------------------
常信乡chángxìn xiāng1536314295810482-111--7-----------------------------------------------
通义乡tōngyì xiāng10929781523062-------48------2----------------------------------------
金山乡jīnshān xiāng441843065561------20------------------30----------------------------
南梁台子虚拟乡nánliángtáizi xūnǐ xiāng468548146342------------------------------------------------------
暖泉农场虚拟乡nuǎnquán nóngchǎng xūnǐ xiāng419739003280-------4------------------10----------------------------
宁夏原种场虚拟乡níngxiàyuán zhǒngchǎng xūnǐ xiāng1751152512231------1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

石嘴山市

shízuǐshān shì

675378

530299

1002

138816

57

19

82

25

113

6

101

4409

24

6

3

195

-

5

-

5

-

-

60

3

-

-

24

-

-

-

14

2

-

11

-

-

-

4

81

-

-

-

-

-

-

-

-

3

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

大武口区dàwǔkǒu qū13316812068540294014817567258236251175-5-1--5---11---9-------41--------3-----------
长胜街道chángshèng jiēdào1883517048391364--632143551--9--------------1-------2--------------------
朝阳街道cháoyáng jiēdào63515575861814477313-32-3011204-141-1-1--4---9---5-------16--------------------
人民路街道rénmínlù jiēdào38756346851403048-76224116768-1-24-4----1---2---3-------23--------1-----------
长城街道chángchéng jiēdào7146653711473--2-9--111---1-------------------------------2-----------
大武口乡dàwǔkǒu xiāng4916482931391-----88-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石嘴山区shízuǐshān qū12073910449118414834251301418338960141182---3--93--4----------413---------7----------
育才路街道yùcáilù jiēdào14848120511426357-9-8-5992--13---2-----------------12--------------------
南街街道nán jiēdào3164128622572624--642-8272--135----------4-----------6--------------------
中街街道zhōng jiēdào184601462017368331622-81046--5------1---------------2--------------------
北街街道běi jiēdào1400812276616616-1---448-1-4---1---------------------------------------
河滨街街道hébīn jiēdào29407257754831503--84-23836--11------43--------------3---------7----------
火车站街道huǒchēzhàn jiēdào12375111474210816-8-231154---14------4--------------3---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石炭井区shítànjǐng qū6038951372126812317112321--623---24------38---2-----------27--------------------
新华北街街道xīnhuáběi jiēdào2133818827182285913312--148---12----------------------20--------------------
新华南街街道xīnhuánán jiēdào1181110446271133-------198---4----------------------3--------------------
白芨沟街道báijīgōu jiēdào19139148434440821-1-3--123----------38---2-----------2--------------------
沟口街道gōukǒu jiēdào81017256376237-8-6--154---8----------------------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平罗县píngluó xiàn257445173687176832076219-4-23065417------3---4----1-11-------------------------
城关镇chéngguān zhèn39622340651055271--7-3--161-1-6----------2----1---------------------------
黄渠桥镇huángqúqiáo zhèn107818512-2269-------------------------------------------------------
宝丰镇bǎofēng zhèn149401927-13013-------------------------------------------------------
头闸镇tóuzhá zhèn1432411551-2769-------4-----------------------------------------------
姚伏镇yáofú zhèn11102105283565--1----5-----------------------------------------------
汝箕沟镇rǔjīgōu zhèn9839652773280-------1822--------3------------------------------------
太西镇tàixī zhèn89347246171621--9---2333--1----------2--------------------------------
西大滩镇xīdàtān zhèn751766971475241--1--37--1------------------10-------------------------
大水沟镇dàshuǐgōu zhèn99---------------------------------------------------------
二闸乡èrzhá xiāng16841919837638--2----------------------------------------------------
高庄乡gāozhuāng xiāng11640296938668-------------------------------------------------------
惠北乡huìběi xiāng10911532215587---------1---------------------------------------------
灵沙乡língshā xiāng174681619-15848-----------------------------1-------------------------
渠口乡qúkǒu xiāng138568870-4984-1-----1-----------------------------------------------
六中乡liùzhōng xiāng64146356-58-------------------------------------------------------
五香乡wǔxiāng xiāng74355332-2103-------------------------------------------------------
通伏乡tōngfú xiāng108262728-8098-------------------------------------------------------
周城乡zhōuchéng xiāng1063110605714-------5-----------------------------------------------
前进乡qiánjìn xiāng1449814438-531------6-----------------------------------------------
崇岗乡chónggǎng xiāng1237011745145791------31-----------------------------------------------
下庙乡xiàmiào xiāng74877443237-------5-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
陶乐县táolè xiàn29138210303180253------46---1--------------------------------2----------
城关镇chéngguān zhèn546551264308-------26---1-------------------------------------------
高仁镇乡gāorénzhèn xiāng3553246411079-------9-----------------------------------------------
六顷地乡liùqǐngde xiāng239623886--------2-----------------------------------------------
马太沟乡mǎtàigōu xiāng35813538-363------2------------------------------------2----------
五堆子乡wǔduīzǐ xiāng27422538-204-------------------------------------------------------
红崖子乡hóngyázǐ xiāng286924225440-------2-----------------------------------------------
东沙虚拟乡dōngshā xūnǐ xiāng14811463-13-------5-----------------------------------------------
月牙湖虚拟乡yuèyáhú xūnǐ xiāng70511091155945-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
惠农县huìnóng xiàn744995903483152262743313112---6---1--5---3---51---------------------------
马家湾镇mǎjiāwān zhèn8420767412719-32231-3-------------------1---------------------------
园艺镇yuányì zhèn5582232013235--1----19-------1--5------------------------------------
红果子镇hóngguǒzi zhèn67666013147031-1----28---1--------------5----------------------------
尾闸乡wěizhá xiāng108941049420356-------24-----------------------------------------------
庙台乡miàotái xiāng811679851127-------3-----------------------------------------------
礼和乡lǐhé xiāng11333251938808-------1--------------2--------------------------------
下营子乡xiàyíngzǐ xiāng50225005212---1--2------------------------------------------------
西永固乡xīyǒnggù xiāng503050071391------------------------------------------------------
燕子墩乡yànzidūn xiāng6979654910419------1------------------------------------------------
惠农监狱虚拟乡huìnóng jiānyù xūnǐ xiāng387931315718-4-----18---2----------1--------------------------------
简泉农场虚拟乡jiǎnquán nóngchǎng xūnǐ xiāng247823372120-------16---3-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

吴忠市

wúzhōng shì

1906041

1232998

977

667304

180

41

101

48

142

19

62

3596

40

26

-

190

-

1

-

8

-

-

11

-

-

-

177

-

-

-

56

2

-

1

-

19

-

2

6

-

-

-

-

-

2

2

-

8

20

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

利通区lìtōng qū303567130564175171557371127123886965251-59------6---47---13----13-----------21----------
吴忠镇wúzhōng zhèn5455535285100184451515861-6482--26------1---4---2----6-----------------------
金积镇jīnjī zhèn1738913307840453---1--23---2-------------------------------------------
金银滩镇jīnyíntān zhèn1856675359109215213118521023--14------2---6--------------------------------
上桥乡shàngqiáo xiāng289725228122357375--4--131---1----------8---1----------------2-----------
东塔寺乡dōngtǎsì xiāng187998581510145------165-1---------------------1-----------------------
古城乡gǔchéng xiāng219016492415358-21--1-23---9------3---8--------------------------------
早元乡zǎoyuán xiāng136899431-42471----125---2-------------------------------------------
陈袁滩乡chényuántān xiāng10740509665632--2----3--------------1--------------------------------
板桥乡bǎnqiáo xiāng187443078115648-11-1--6---3-------------------5-----------------------
秦渠乡qínqú xiāng1577933336124342--22--------------------------------------------------
马家湖乡mǎjiāhú xiāng14623115741030091-311-114---2--------------6-----------------1----------
马莲渠乡mǎliánqú xiāng1512230022121162------------------------------------------------------
汉渠乡hànqú xiāng9452250916941-------1-----------------------------------------------
高闸乡gāozhá xiāng13580891214651----2--14-----------------------------------------------
杨马湖乡yángmǎhú xiāng93733119339--2----------------------------------------------------
扁担沟乡biǎndangōu xiāng87372380-63461------6------------------4----------------------------
黄沙窝乡huángshāwō xiāng5524281492700-------1-----------------------------------------------
巴浪湖农场虚拟乡bālànghú nóngchǎng xūnǐ xiāng80221976-6007----3--15--------------20--------1-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
红寺堡区hóngsìbǎo qū51875199857318733-1-2-1-3----------------------------------------------
红寺堡镇hóngsìbǎo zhèn2591096662162361-1-2-1-1----------------------------------------------
大河乡dàhé xiāng79973643-4354-------------------------------------------------------
沙泉乡shāquán xiāng108844803560731-------2----------------------------------------------
买河乡mǎihé xiāng70841873-52101------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
中卫县zhōngwèi xiàn3204743140381795437155311331418637523-21--------------21------5-----2---7----------
城关镇chéngguān zhèn6072659138648627216117--564418-16--------------21------5-----2---7----------
甘塘镇gāntáng zhèn31493095153-------------------------------------------------------
镇罗镇zhènluó zhèn3089030865610-2--11-5-----------------------------------------------
宣和镇xuānhé zhèn36059351921483621325-31-----------------------------------------------
常乐镇chánglè zhèn18195178758308---12--1-----------------------------------------------
迎水桥镇yíngshuǐqiáo zhèn1259912400171422-4-1-12415-2-------------------------------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng2443624108113011---1-113-----------------------------------------------
西园乡xīyuán xiāng19440193641654--2-1111-----------------------------------------------
东园乡dōngyuán xiāng343283411091851-121-910-----------------------------------------------
柔远乡róuyuǎn xiāng28115278861209--1-21-15-----------------------------------------------
永康乡yǒngkāng xiāng193031896073331-----11-----------------------------------------------
新北乡xīnběi xiāng69666937158------12---3-------------------------------------------
东台乡dōngtái xiāng606454432618--1----------------------------------------------------
西台乡xītái xiāng8904738141514--13-1-------------------------------------------------
红泉乡hóngquán xiāng2292228712---2---------------------------------------------------
景庄乡jǐngzhuāng xiāng3438343611-------------------------------------------------------
三眼井乡sānyǎnjǐng xiāng55705561211-22--1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
中宁县zhōngnìng xiàn2492702282419120604132138-1172---14----------106---14----------------------------
城关镇chéngguān zhèn183911777521530----3--55---1----------6--------------------------------
鸣沙镇míngshā zhèn150051455914035------30--------------4---3----------------------------
石空镇shíkōng zhèn18537183104199------123-----------------------------------------------
宁安乡nìng'ān xiāng188771827875823------7-----------------------------------------------
舟塔乡zhōutǎ xiāng15368153061740-------5-----------------------------------------------
康滩乡kāngtān xiāng15530153084113-------11--------------94--------------------------------
新堡乡xīnbǎo xiāng19394186271738-------25---3-------------------------------------------
东华乡dōnghuá xiāng158751563312207-1--5--4---4--------------9----------------------------
恩和乡ēnhé xiāng1914719104241-------------------------------------------------------
长滩乡chángtān xiāng6543653139-------------------------------------------------------
白马乡báimǎ xiāng123711082821540-------1-----------------------------------------------
余丁乡yúdīng xiāng1591415866343-------2-----------------------------------------------
枣园乡zǎoyuán xiāng1015310127123-------2-----------------------------------------------
古城子乡gǔchéngzǐ xiāng3538331622123-1----3--------------1--------------------------------
长山头乡chángshāntóu xiāng761271334467---1-------6----------1--------------------------------
大战场乡dàzhànchǎng xiāng17665793219732-------------------------------------------------------
马家梁乡mǎjiāliáng xiāng55271549-3977-------1-----------------------------------------------
长鸣地区虚拟乡chángmíng dìqū xūnǐ xiāng25602418-140--------------------------2----------------------------
长山头农场虚拟乡chángshāntóu nóngchǎng xūnǐ xiāng5018369011323---2---2-----------------------------------------------
渠口农场虚拟乡qúkǒu nóngchǎng xūnǐ xiāng62455951528521-----1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
盐池县yánchí xiàn15358414842592485814-14712144---5---2------10---9-----------------10----------
城关镇chéngguān zhèn215362093722508---15--55--------------8--------------------------------
大水坑镇dàshuǐkēng zhèn26714256391798214---21237---1---2------2---9-----------------6----------
惠安堡镇huì'ānbǎo zhèn11400981531578-------4-----------------------------------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng139651379811155-------1-----------------------------------------------
柳杨堡乡liǔyángbǎo xiāng6393638651--1----------------------------------------------------
苏步井乡sūbùjǐng xiāng434243384--------------------------------------------------------
高沙窝乡gāoshāwō xiāng811280601330---3---6-----------------------------------------------
王乐井乡wánglèjǐng xiāng91779164210-------1-----------------------------------------------
鸦儿沟乡yā'érgōu xiāng7730772431-------2-----------------------------------------------
冯记沟乡féngjìgōu xiāng6467492721522-------16-----------------------------------------------
马儿庄乡mǎ'érzhuāng xiāng48694853115-------------------------------------------------------
青山乡qīngshān xiāng90488996341-------8-----------------------------------------------
红井子乡hóngjǐngzǐ xiāng63686366-2-------------------------------------------------------
萌城乡méngchéng xiāng71657144512-----------4-------------------------------------------
麻黄山乡máhuángshān xiāng607060511--------14------------------------------------4----------
后洼乡hòuwā xiāng42284227-1-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
同心县tóngxīn xiàn328741561833427239031105252146-1---1----3---11---14---------------------2------
同心镇tóngxīn zhèn349784825830087121----40----------3---5---4---------------------2------
河西镇héxī zhèn229741435-215381------------------------------------------------------
韦州镇wéizhōu zhèn2415655777185681--11----1---------------------------------------------
下马关镇xiàmǎguān zhèn2387516235376272------5------------------3----------------------------
预旺镇yùwàng zhèn26023168542432283---1-------------------------------------------------
王团镇wángtuán zhèn26888122268731------------------------------------------------------
城关乡chéngguān xiāng1982159-19755321----------1-----------------------------------------
丁家塘乡dīngjiātáng xiāng1962427-1959241-----------------------------------------------------
纪家乡jìjiā xiāng106613361103212---1--------------------------------------------------
窑山乡yáoshān xiāng115011111499-------------------------------------------------------
喊叫水乡hǎnjiàoshuǐ xiāng88711002178631-112--------------------------------------------------
下流水乡xiàliúshuǐ xiāng111634-1115111--------------------6--------------------------------
新庄集乡xīnzhuāngjí xiāng200299570-104544---1--------------------------------------------------
田老庄乡tiánlǎozhuāng xiāng1064664619999-------------------------------------------------------
马高庄乡mǎgāozhuāng xiāng173026541210751-----1--------------------7----------------------------
张家垣乡zhāngjiāyuán xiāng12979819944774------11-----------------------------------------------
羊路乡yánglù xiāng117661-11765-------------------------------------------------------
石狮管委会未批镇shíshī guǎnwěihuì wèipī zhèn1070227-106721-2----------------------------------------------------
石炭沟区虚拟乡shítàngōuqū xūnǐ xiāng47821-477911-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
青铜峡市qīngtóngxiá shì24864021053530336428496141343427114471-38---2--2-------41-1-6-2-------2-62----------
小坝镇xiǎobà zhèn3891035189893118317311-64664--3---1----------1----4---------2-2-----------
大坝镇dàbà zhèn280402305694445152231028360-1-34---1--2----------1---2---------42----------
青铜峡镇qīngtóngxiá zhèn174051014934706652--71-1381----------------------2-----------------------
叶升镇yèshēng zhèn1828117010712374-12--415---1-------------------------------------------
瞿靖镇jùjìng zhèn17226168639308--221-338-----------------------------------------------
峡口镇xiákǒu zhèn2385183176155214---111------------------------------------------------
小坝乡xiǎobà xiāng1935118334599081--4-15------------------3----------------------------
大坝乡dàbà xiāng1493713890210313------101----------------------------------------------
蒋顶乡jiǎngdǐng xiāng1751816803166675-----1251----------------------------------------------
邵刚乡shàogāng xiāng16643165633331-21--238-----------------------------------------------
中滩乡zhōngtān xiāng161301562644961-----11-------------------1---------------------------
广武乡guǎngwǔ xiāng5202501941721------6-----------------------------------------------
立新乡lìxīn xiāng730872179571------24-----------------------------------------------
甘城子乡gānchéngzǐ xiāng296129022388--1---10-----------------------------------------------
连湖农场虚拟乡liánhú nóngchǎng xūnǐ xiāng48773597191243---19--8-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
灵武市língwǔ shì249890125027961241571872118-6488---53---4------3-----------1--------------------
城镇chéng zhèn30986203494010287345-3-3272---20-------------------------------------------
新华桥镇xīn huáqiáo zhèn237532114322589-------19-----------------------------------------------
崇兴镇chóngxīng zhèn173251013-16310--1-1--------------------------------------------------
磁窑堡镇cíyáobǎo zhèn3007920358149580----3--116---7----------------------1--------------------
马家滩镇mǎjiātān zhèn1119988691122687115-1--17---6---4---------------------------------------
东塔乡dōngtǎ xiāng182711240275837-------25-----------------------------------------------
梧桐树乡wútóngshù xiāng204641465865784---1---15-----------------------------------------------
杜木桥乡dùmùqiáo xiāng16257121162422------------------------------------------------------
郝家桥乡hǎojiāqiáo xiāng1965139162157272-----1---------------3--------------------------------
郭家桥乡guōjiāqiáo xiāng17230355-16875-------------------------------------------------------
大泉乡dàquán xiāng75456341690721-----------------------------------------------------
临河乡línhé xiāng736664714888-------3-----------------------------------------------
五里坡乡wǔlǐpō xiāng475538-4717-------------------------------------------------------
白土岗乡báitǔgǎng xiāng927525566669611-----4---11-------------------------------------------
羊泉墩虚拟乡yángquándūn xūnǐ xiāng42512305-1945------1------------------------------------------------
灵武农场虚拟乡língwǔ nóngchǎng xūnǐ xiāng10064862021417------116---8-------------------------------------------
长庆局油气处虚拟乡chángqìngjú yóuqìchù xūnǐ xiāng14191328-881------1---1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

固原地区

gùyuán dìqū

1727361

901275

257

823288

42

40

21

19

69

2

21

350

1

-

2

26

-

5

4

1

-

-

-

-

-

-

1910

-

-

1

21

2

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

固原县gùyuán xiàn470741263555170206600372461834292611-218----------1---2-------1--------------------
城关镇chéngguān zhèn62411468611081516044312621229---8----------1---2-------1--------------------
三营镇sānyíng zhèn26797529562149311--1--------------------------------------------------
什字路镇shénzìlù zhèn12808123105486------22--12-------------------------------------------
七营镇qīyíng zhèn252621323331200952-1---1---8-------------------------------------------
黑城镇hēichéng zhèn34851247123101321--2--1------------------------------------------------
西郊乡xījiāo xiāng1892612861960431--3---9-----------------------------------------------
南郊乡nánjiāo xiāng207881620064575-5----2------------------------------------------------
开城乡kāichéng xiāng156544158411490------1---1--------------------------------------------
张易乡zhāngyì xiāng26075174554860522-1---6-----------------------------------------------
红庄乡hóngzhuāng xiāng1875414111346352--2---1-----------------------------------------------
大湾乡dàwān xiāng145239331351871-----1------------------------------------------------
蒿店乡hāodiàn xiāng7888669611189--1----1-----------------------------------------------
彭堡乡péngbǎo xiāng251381532049809-1-1--111----------------------------------------------
中河乡zhōnghé xiāng23377452911883822-41--------------------------------------------------
河川乡héchuān xiāng142286677-7550-------1-----------------------------------------------
官厅乡guāntīng xiāng527158-52112------------------------------------------------------
东郊乡dōngjiāo xiāng1474910788339376-2-4--9-----------------------------------------------
头营乡tóuyíng xiāng204681355216914-1-----------------------------------------------------
杨郎乡yángláng xiāng255421008141544534-22--1-----------------------------------------------
甘城乡gānchéng xiāng75964931-2665-------------------------------------------------------
炭山乡tànshān xiāng148101810-1299351-1---------------------------------------------------
寨科乡zhàikē xiāng11931232529604-------------------------------------------------------
黄铎堡乡huángduóbǎo xiāng164306841-958711-----------------------------------------------------
高台乡gāotái xiāng3459415-30431------------------------------------------------------
马渠乡mǎqú xiāng30053005---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
海原县hǎiyuán xiàn3439609838151243578-8--9-249---2-2--------1877----1---------------------------
海城镇hǎichéng zhèn3410094942324549-2--1--25---1----------5--------------------------------
李旺镇lǐwàng zhèn259412567123371-------1-----1-----------------------------------------
兴仁镇xīngrén zhèn18978183285622-------23-----------------------------------------------
史店乡shǐdiàn xiāng153812322113058-------------------------------------------------------
双河乡shuānghé xiāng7910773-7129----------------------8--------------------------------
高台寺乡gāotáisì xiāng141433079210098----1------1----------962--------------------------------
西安乡xī'ān xiāng2232811936210390-------------------------------------------------------
树台乡shùtái xiāng227645398116480----1-----------------883----1---------------------------
罗山乡luóshān xiāng8755702611727----1--------------------------------------------------
关桥乡guānqiáo xiāng142061591212611-1----1------------------------------------------------
盐池乡yánchí xiāng62494569-1680-------------------------------------------------------
徐套乡xútào xiāng662311916503-------------------------------------------------------
蒿川乡hāochuān xiāng8195108727106-------------------------------------------------------
兴隆乡xīnglóng xiāng154801462113998----------------------19--------------------------------
高崖乡gāoyá xiāng186044791213811-------------------------------------------------------
郑旗乡zhèngqí xiāng203047120292-1--3--------------------------------------------------
罗川乡luóchuān xiāng7782--7782-------------------------------------------------------
贾塘乡gǔtáng xiāng156682162313500-1--1--------1-----------------------------------------
曹洼乡cáowā xiāng10055245217601-1-----------------------------------------------------
九彩乡jiǔcǎi xiāng1017713-10164-------------------------------------------------------
李俊乡lǐjùn xiāng105971128-9467-1--1--------------------------------------------------
杨明乡yángmíng xiāng83976001-2396-------------------------------------------------------
红羊乡hóngyáng xiāng11322292818392-1-----------------------------------------------------
关庄乡guānzhuāng xiāng9154914715------1------------------------------------------------
涵养林虚拟乡hányǎnglín xūnǐ xiāng8471-846-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西吉县xījí xiàn403209192889-210265----10--9-----3--------20---12-----------------1----------
城关镇chéngguān zhèn2173013517-8204-------8------------------------------------1----------
兴隆镇xīnglóng zhèn173801281-16098----1--------------------------------------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng2785919841-8018-------------------------------------------------------
新营乡xīnyíng xiāng1768713850-3837-------------------------------------------------------
白城乡báichéng xiāng1262212612-10-------------------------------------------------------
红耀乡hóngyào xiāng111529879-1272----1--------------------------------------------------
田坪乡tiánpíng xiāng1404014032-8-------------------------------------------------------
马建乡mǎjiàn xiāng2051412794-7720-------------------------------------------------------
苏堡乡sūbǎo xiāng2055120077-473----1--------------------------------------------------
三合乡sānhé xiāng1172911415-311--------------------------3----------------------------
平峰乡píngfēng xiāng1548615339-147-------------------------------------------------------
兴平乡xīngpíng xiāng196194001-15617-------------1-----------------------------------------
西滩乡xītān xiāng12027243-11784-------------------------------------------------------
王民乡wángmín xiāng102043496-6708-------------------------------------------------------
公易乡gōngyì xiāng871985-8634-------------------------------------------------------
玉桥乡yùqiáo xiāng122932163-10120-------------1------------9----------------------------
什字乡shénzì xiāng181193286-14832-------1-----------------------------------------------
马莲乡mǎlián xiāng165993380-13219-------------------------------------------------------
将台乡jiāngtái xiāng2180518190-3613----2--------------------------------------------------
硝河乡xiāohé xiāng153253020-12304----1--------------------------------------------------
夏寨乡xiàzhài xiāng92973293-5991----------------------13--------------------------------
下堡乡xiàbǎo xiāng9855188-9667-------------------------------------------------------
偏城乡piānchéng xiāng153153501-11813----1--------------------------------------------------
沙沟乡shāgōu xiāng1462541-14584-------------------------------------------------------
白崖乡báiyá xiāng1439840-14358-------------------------------------------------------
火石寨乡huǒshízhài xiāng142593325-10923----3--------1--------7--------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
隆德县lóngdé xiàn19716017951836175714-2----19-------1------2---7----------------------------
城关镇chéngguān zhèn13707132141484--2----4--------------2--------------------------------
沙塘镇shātáng zhèn1767817656220-------------------------------------------------------
联财镇liáncái zhèn1048810417-69-------2-----------------------------------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng698268463133-------------------------------------------------------
陈靳乡chénjìn xiāng7386738114-------------------------------------------------------
峰台乡fēngtái xiāng46034510-91--------------------------2----------------------------
好水乡hǎoshuǐ xiāng89068758-148-------------------------------------------------------
观堡乡guānbǎo xiāng8539853414-------------------------------------------------------
大庄乡dàzhuāng xiāng100321002813-------------------------------------------------------
杨河乡yánghé xiāng934957618772-------------------------------------------------------
神林乡shénlín xiāng1105411046323------------------------------------------------------
张程乡zhāngchéng xiāng598565415330-------------------------------------------------------
桃园乡táoyuán xiāng426233885869-------------------------------------------------------
凤岭乡fènglǐng xiāng88938887-51------------------------------------------------------
山河乡shānhé xiāng59525881465--------------------------2----------------------------
上梁乡shàngliáng xiāng39013901---------------------------------------------------------
桃山乡táoshān xiāng76047576-28-------------------------------------------------------
温堡乡wēnbǎo xiāng123551235032-------------------------------------------------------
奠安乡diàn'ān xiāng750175001--------------------------------------------------------
杨沟乡yánggōu xiāng44274427---------------------------------------------------------
崇安乡chóng'ān xiāng47674704261-------------------------------------------------------
隆湖区管委会虚拟乡lónghúqū guǎnwěihuì xūnǐ xiāng227892128471481-------13-------1----------3----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
泾源县jīngyuán xiàn813102517-787721---16--2-----------------1------------------1----------
香水镇xiāngshuǐ zhèn152691857-133941---15--2-----------------------------------------------
白面镇báimiàn zhèn13313276-13035-------------------------1------------------1----------
新民乡xīnmín xiāng1513533-15102-------------------------------------------------------
东峡乡dōngxiá xiāng67468-6738-------------------------------------------------------
兴盛乡xīngshèng xiāng867220-8652-------------------------------------------------------
园子乡yuánzi xiāng51837-5175----1--------------------------------------------------
黄花乡huánghuā xiāng10925291-10634-------------------------------------------------------
惠台乡huìtái xiāng606725-6042-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
彭阳县péngyáng xiàn230981164415-66502-8131--1010---6--4-------10----1---1-----------------------
白阳镇báiyáng zhèn1382112453-1350--1---37---6----------1--------------------------------
王洼镇wángwā zhèn48294343-482-11---2------------------------------------------------
古城镇gǔchéng zhèn230497433-15613--1---1------------------------1-----------------------
新集乡xīnjí xiāng172737119-10139-22---1---------------9----1---------------------------
沟口乡gōukǒu xiāng147141841-12871--2----------------------------------------------------
彭阳乡péngyáng xiāng1446011562-2897------1------------------------------------------------
崾岘乡yǎoxiàn xiāng96947752-1941-------1-----------------------------------------------
城阳乡chéngyáng xiāng2018320175-1-11----1------4----------------------------------------
红河乡hónghé xiāng2185616699-5155-11----------------------------------------------------
川口乡chuānkǒu xiāng79304938-2990-11----------------------------------------------------
王洼乡wángwā xiāng110979958-1138--1----------------------------------------------------
冯庄乡féngzhuāng xiāng98749872--------2------------------------------------------------
小岔乡xiǎochà xiāng69506949----1----------------------------------------------------
石岔乡shíchà xiāng103515982-4368-1-----------------------------------------------------
孟塬乡mèngyuán xiāng1717317158-13-1-1---------------------------------------------------
罗洼乡luówā xiāng68245005-1819-------------------------------------------------------
交岔乡jiāochà xiāng5987296-5690--1----------------------------------------------------
草庙乡cǎomiào xiāng1030010265-35-------------------------------------------------------
刘塬乡liúyuán xiāng46164615---------1-----------------------------------------------

© Tim Bespyatov, 2008-2020