TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

内蒙古自治区

nèi měnggǔ zìzhìqū

23323347

18465586

3995349

209850

2062

1259

2159

2089

1895

822

21859

499911

540

231

248

1678

92

20

96

449

145

206

94

144

35

54

118

31

28

153

437

77188

30

109

1

26

15

20

3023

6

11

29

9

8

5020

26201

1

7

27

13

6

190

3573

54

11

-

1

56

72

呼和浩特市

hūhéhàotè shì

2392895

2115888

204846

38417

422

158

443

367

327

114

1246

26439

89

39

76

188

55

6

22

39

90

29

5

6

12

14

23

13

5

9

85

2663

4

19

1

17

5

1

133

-

-

2

-

1

96

377

1

1

4

2

-

6

69

1

1

-

1

18

-

呼和浩特新城区hūhéhàotè xīnchéng qū4096293405315202660916677483510713383883623146418-2823-3-1-121410373--5--59--1-134128-----1221--14-
西街街道xījiē jiēdào51085391318958101361293101881539541----3----------22501-----8-----432------4---1--
中山东路街道zhōngshān dōnglù jiēdào22916176583782513----12-3373512-4---------------145------10-----118------2------
东街街道dōng jiēdào36469285075687759361110-531202---1---1---2----1--209------4-----613------3------
锡林郭勒北路街道xīlínguōlèběilù jiēdào28978251542423672115-3242126142---------------1-139---5--5------5-------------
海拉尔东路街道hǎilā'ěr dōnglù jiēdào72937543121518711283689624390177854311---1---1---1--1251------15-----247------91---4-
东风路街道dōngfēnglù jiēdào471773911358228997525823611764--76-11-----1-----62------1----1314------1------
迎新路街道yíngxīnlù jiēdào245222023228085734-3-4-51780---4---1-----------52------2-----25------1------
毫沁营乡háoqìnyíng xiāng10848610051463954848910171351993164-72-11-2-------1-272-----14--1--64-----12------
保合少乡bǎohéshǎo xiāng1079810241430321201-1-164--2-----21---------2---------------------------
小井乡xiǎojǐng xiāng6261566953418-213-1--17---7-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
回民区huímín qū2846762397982094218980172417113710187418913910151-3132----12--462901--6--19-----1948-1----1------
新华西路街道xīnhuá xīlù jiēdào30549249983422128414--7-186821412---------------89------8-----324------1------
中山西路街道zhōngshān xīlù jiēdào239791730430212965-51---395431-45-------------4172---4--1-----63-------------
光明路街道guāngmínglù jiēdào60347519764358282623628-441043151---------------157------5------9-------------
海拉尔西路街道hǎilā'ěr xīlù jiēdào4190536867293711411353154378443-11---13---------429------3------3-------------
环河街街道huánhé jiēdào27351208181768430132131-154071---1-3-------4----101-----------102-------------
通道街街道tōngdào jiēdào1394874831110512514--4-13159--2-----------8----30------1------7-1-----------
攸攸板镇yōuyōubǎn zhèn865978035243261338934326215116-17-----2---------3---2--1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
玉泉区yùquán qū266888231999258565047721345354210175321120715252116231-1111-112221---5--12--1--629------7----2-
小召前街道xiǎozhàoqián jiēdào2403020437228064932210137338454341132113221-11-1--1053---2---------4-------------
兴隆巷街道xīnglóngxiàng jiēdào313692724728167206373922943241-7--------------158---3--1--1--312------4------
长和廊街道chánghéláng jiēdào274652377525137642-166222356-1-1-------------1-10-------------3------2------
石羊桥东路街道shíyángqiáo dōnglù jiēdào228471938621457042-11-9-245222-----------------132------5------4-------------
大南街街道dànán jiēdào18920157541527123013-342133632--3---------------9------4------2-------------
西菜园乡xīcàiyuán xiāng101241922567167799234148614483691-7-----1----1----52------2-----34------1----2-
桃花乡táohuā xiāng22776179474683485--11-286---1---2---------------------------------------
小黑河乡xiǎohēihé xiāng182401519727251331121--3162--43---1-----------7---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
赛罕区sàihǎn qū44576237811953850456041175736631541371231141046413814431510333131059---1--41-----29158---1-135----6-
人民路街道rénmínlù jiēdào58592477327769127872471846514261-25---11-----22122208------20-----721------3----2-
大学西路街道dàxué xīlù jiēdào157171118974301852472105321728226941356212141-7-123-44-2-6783---1--17-----20124---1--32------
巧报镇qiǎobào zhèn67156601285744466931446137688---4---------------38------2-----29-----1-------
榆林镇yúlín zhèn191661841168623-11--649--3------------------------------------------4-
巴彦镇bāyàn zhèn111981073634524-32-2-1067--2----------------5-------------2-------------
黄合少镇huánghéshǎo zhèn2246921341946378--11-1120------3--1---------8------2--------------------
金河镇jīnhé zhèn149691383410284----34195-----------------------------------------------
太平庄乡tàipíngzhuāng xiāng2316122046105325-1-3---33-----------------------------------------------
西把栅乡xībǎzhà xiāng612695501854232294342532350232216-----22-1-41-1-17-------------2-------------
章盖营乡zhānggàiyíng xiāng10611989967123---1-1181------------1----5----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
土默特左旗tǔmòtèzuǒ qí34060630338133984184584146911236173185712214258-52263--31-2--2329-5---12-----5-1-41--1----1-
察素齐镇chásùqí zhèn52904440987396103411259214314---------1---------23------2-----2--------------
毕克齐镇bìkèqí zhèn230162045223931141224432126------------------2---------------1------------
善岱镇shàndài zhèn184581788249038626822-121--3-----2--11-------2-------------------------
把什乡bǎshén xiāng21011182262601692133---982------------------4------------2--------------
此老乡cǐlǎo xiāng9930863711897342-5---17---3-------------------------------------------
兵州亥乡bīngzhōuhài xiāng1348011103230734-212-1-26--1----12--------------------------------------
台阁牧乡táigémù xiāng22725201072377897-231251201--7----2----------1------------1--------------
白庙子乡báimiàozǐ xiāng18994122906585177-311--88------------------2----------------------------
沙尔营乡shā'ěryíng xiāng1882317511121235914331132--14----4------2-------------------------------
沙尔沁乡shā'ěrqìn xiāng17003155291340855---1-125------------------17----------------------------
北什轴乡běishénzhóu xiāng15750140871562399-121--1103-63--1-5---------2----------------------------
铁帽乡tiěmào xiāng1173610907783112-27-1116----3-11--------------------------------1------
三两乡sānliǎng xiāng1344912174122011--2812-14--3-1---10------------3-------------------------
塔布赛乡tǎbùsài xiāng1276912041645354-651-320-1-21---3----------1-------------------------1-
大岱乡dàdài xiāng16188159281756111542124------1-----------------------------3----------
哈素乡hāsù xiāng1729716802417402217431-61-----2----------------------------------------
陶思浩乡táosīhào xiāng1507414112914152-434-211---33--------------------------------1---------
只几梁乡zhǐjǐliáng xiāng18744184731693711-225-1-14413---------2------------1----------1----------
青山乡qīngshān xiāng325530222098--5151-4-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
托克托县tuōkètuō xiàn185582177474596310323961337572226579232118254611535--34-6--326-121---------312------3----5-
城关镇chéngguān zhèn36537327112736588421442216414-212-----1---1----126-------------7------3------
新营子镇xīnyíngzǐ zhèn14954146721932521114-8271-2-1-34101--1--5------1------------------------
五申镇wǔshēn zhèn1394613537341204-16111--5---233---3-------------------------------------
中滩乡zhōngtān xiāng1679816128402197--293-4-16---211-2-4--------------------------------------
南坪乡nánpíng xiāng185131788049336--58-3-701-3--1-------2-1-----3-----------2-----------5-
燕山营乡yānshānyíng xiāng1537915116197124-613--610-1-5--113---1-------------------3--------------
黑城乡hēichéng xiāng14031137372182622169-2-6--1-4--13---------1--------------3-------------
伍什家乡wǔshénjiā xiāng141761390220440-177-314---31---2------------1-------------------------
永圣域乡yǒngshèngyù xiāng9455901639491-6----17--1----35---------1--2-------------------------
古城乡gǔchéng xiāng1387713312475216-361--21--81---214----1-------6-------------------------
乃只盖乡nǎizhǐgài xiāng17916174633105816-20103-19--535---12---1----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
和林格尔县hélíngé'ěr xiàn176474166656816332741323321491111428--85-2-35--------20-----2----------------------
城关镇chéngguān zhèn3117727282320275111129255843----------------------------------------------
巧尔什营乡qiǎo'ěrshíyíng xiāng1434313573685505-1-1--20---4--------------4----------------------------
董家营乡dǒngjiāyíng xiāng1546615052303311-210-21503--31-2-23-------------------------------------
舍必崖乡shěbìyá xiāng1340512818448311-432-193----3-------------1----------------------------
土城子乡tǔchéngzǐ xiāng76307142414233-1----411-----------------5----------------------------
公喇嘛乡gōnglǎma xiāng17742167798952181511--22---1--------------8----------------------------
西沟门乡xīgōumén xiāng10061992511831------14-----------------------------------------------
灯笼素乡dēnglóngsù xiāng40754005591313--1--------------------2----------------------------
樊家窑乡fánjiāyáo xiāng6665647716291--3-1-11----1------------------------------------------
大红城乡dàhóngchéng xiāng97699448286123-5--31101----------------------------------------------
新红乡xīnhóng xiāng5968593520-1-14---5------------------------2----------------------
新丰乡xīnfēng xiāng4909447835391------68-----------------------------------------------
新店子乡xīndiànzi xiāng9487895247316---5---41-----------------------------------------------
羊群沟乡yángqúngōu xiāng708469431301---1---8--------1--------------------------------------
黑老夭乡hēilǎoyāo xiāng860184441502---21-2------------------------------------------------
胜利营乡shènglìyíng xiāng47974270344312------150-----------------------------------------------
三道营乡sāndàoyíng xiāng5295513312112---1--125---------2-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
清水河县qīngshuǐhé xiàn12574812472477955222221666596---3-----3---2----4-----3----------------------
喇嘛湾镇lǎmawān zhèn15353150942161811612--8-------------2----4----------------------------
城关镇chéngguān zhèn2281322432278112-133--80---3-------------------------------------------
小庙子乡xiǎomiàozǐ xiāng1483414695122-1-22-324------------------------3----------------------
韭菜庄乡jiǔcàizhuāng xiāng869986887-11----11-----------------------------------------------
盆地青乡péndeqīng xiāng4210420513------1------------------------------------------------
暖泉乡nuǎnquán xiāng7024702111---1---------------------------------------------------
北堡乡běibǎo xiāng506450613--------------------------------------------------------
窑沟乡yáogōu xiāng10166101576----3---------------------------------------------------
单台子乡dāntáizi xiāng605960572--------------------------------------------------------
桦树也乡huàshùyě xiāng39363933--1----------------2-------------------------------------
小缸房乡xiǎogāngfáng xiāng463846341------3-------------------------------------------------
五良太乡wǔliángtài xiāng74037309461716-551-13-----------------------------------------------
杨家窑乡yángjiāyáo xiāng4557454523--6--------------1-------------------------------------
王桂窑乡wángguìyáo xiāng1099210893942--21---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武川县wǔchuān xiàn15753015320632834804022915151215406---72--3-1--4------1-2-----------2-----4--1----
可可以力更镇kěkěyǐlìgèng zhèn3520133777106096192313-2236---------------------------------------2-------
大青山乡dàqīngshān xiāng63986207158222-1---34---1-------------------------------------------
哈乐乡hālè xiāng8147789119555-------6-----------------------------------------------
大豆铺乡dàdòupū xiāng64246194198203------7----2------------------------------------------
大兰旗乡dàlánqí xiāng3361323410915-----1-2-----------------------------------------------
壕赖山乡háolàishān xiāng89968789147371--34-312-----------------------------------------------
厂汉木台乡chǎnghànmùtái xiāng8837863217012--41--29-------3-1--3----------------------------------
上秃亥乡shàngtūhài xiāng6659646017941-12---12-----------------------------------------------
安字号乡ānzìhao xiāng105061017822038---3---64------------1------1-------------------1-------
东土城乡dōngtǔchéng xiāng96499384235143-2-3-33---------------------2-------------------------
蘑菇窑乡móguyáo xiāng22472177611--8----------------------------------------------------
纳令沟乡nàlìnggōu xiāng356834667321--3----1---3--------------------------------------1----
西乌兰不浪乡xīwūlánbúlàng xiāng875686864159--2-1-12-----------------------------------------------
中后河乡zhōnghòuhé xiāng7363715811967------116---------------------------------2-------------
二份子乡èrfènzi xiāng587657836921-------3-----------------------------------------------
东红胜乡dōnghóngshèng xiāng54555366649--7--411---3-------------------------------------------
西红山子乡xīhóngshānzi xiāng719971256162------5-----------------------------------------------
哈拉合少乡hālāhéshǎo xiāng55735477759-----1-11-----------------------------------------------
哈拉门独乡hālāméndú xiāng406840083716----34-------------------------------------------------
庙沟乡miàogōu xiāng324732141212---321-2---------------------------------------1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

包头市

bāotóu shì

2254439

2122737

67209

36234

218

597

450

457

314

396

848

22826

85

55

34

310

4

1

22

75

9

90

25

19

5

10

6

6

-

-

62

751

12

17

-

-

1

-

248

-

3

-

2

5

31

71

-

-

1

4

2

160

22

-

-

-

-

4

1

东河区dōnghé qū4293553985977720182433215388977783160379435-29---10-17-1-4----98761----54-----15----15712------
和平路街道hépínglù jiēdào19137177883877254133145195-------2-2---------3------7------------7-------
财神庙街道cáishénmiào jiēdào314933024732869721547655159---1---1-2---------4------4------------6-------
西脑包街道xīnǎobāo jiēdào3926437473565771421118918123394--4---1-1-1-------4------9-----1------35------
南门外街道nán ménwài jiēdào2908427493516708-14551143092--1--------------214------9--------------------
南圪洞街道nángēdòng jiēdào30788284396941306372102327282---------4---------1------3-------------5------
东站街道dōngzhàn jiēdào532494982611251196102524182213238969-21-----3--------7204-----3------1----1182------
回民街道huímín jiēdào308272159229887881112-26123-------------------7-1----5--------------------
二里半街道èrlǐbàn jiēdào424514036663384655020101311154664--2---4-----------42--------------------------
河东街道hédōng jiēdào3810336107716937192869132673--------1---------6------1------------17-------
铁西街道tiěxī jiēdào3814836197769809213584-252915------1-2---2-----6------4------------5-------
东兴街道dōngxìng jiēdào34669325511135581-1392293357------1-1---------18------9------4-----1-------
杨圪塄街道yánggēléng jiēdào375836724919--2-1-114-----------------------------------------------
河东乡hédōng xiāng3838436846505860-97961551181--------1---2---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
昆都伦区kūndōulún qū505951471105165216182442221431211181343811010621301016011632114139-423--2429923--1-140----31123-----526----3-
少先路街道shǎoxiānlù jiēdào578265287921608687462313103066154954-41---4-534------8541-----37----21------4-----2-
张家营子街道zhāngjiāyíngzǐ jiēdào116041118227445---2--385---9--------------3-------1--------------------
沼潭街道zhǎotán jiēdào340983183611802736132442713186272521911221131------414----1-5-----42-----52------
林荫路街道línyìnlù jiēdào254462337972634222811189153682321-19--11-11--------7------10------2-----12-------
友谊大街街道yǒuyìdàjiē jiēdào30217281728824944282521158716-12---7-1---------19------2--------------------
阿尔丁大街街道ā'ěrdīngdàjiē jiēdào38450343942427637417107752180744211-----1-3--22---58------11-----411-----1-------
团结大街街道tuánjiédàjiē jiēdào39132372278844572878652647811-5---6----------17------2------------1-------
鞍山道街道ānshāndào jiēdào329373025514025044271111121319627-133---4--1--------24-3----10----1-------2-------
前进道街道qiánjìndào jiēdào365673310717005693111613884810191-18---3-11----1--2271-----9-----23-----5-------
市府东路街道shìfǔ dōnglù jiēdào2083119121815303-8666919491---6---1-----------15------17------2-----33------
白云鄂博路街道báiyún'èbólù jiēdào2854826203961448241711452678323-6--21-1--------518------12------1-----51------
黄河西路街道huánghé xīlù jiēdào3319530796923431215441309541--10---1---1-------19------11------1-------------
昆工路街道kūn gōnglù jiēdào3150729287876403--625-44835-313---1-11--------25------11------1-----1-----1-
昆河镇kūnhé zhèn7396471992103837821971811281440922-7--11-22--4-----12------2------------13-------
包钢集团公司厂区虚拟街bāogāng jítuán gōngsī chǎngqū xūnǐ jiē11629112752733061224--32--11------1-------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
青山区qīngshān qū38265935956010295550246885796616321360451851166--119-38129-142--3276411----40-3--21935--131444----1-
先锋路街道xiānfēnglù jiēdào3590533608861564-15661621357132146---5-21-------111-7----3-----15---2-9-------
幸福路街道xìngfúlù jiēdào28240265607744413436-116392-1-14-------2-------16------3------1------2----1-
万青路街道wànqīnglù jiēdào42166393071628573397971245291--3---1-3-6-1-2--131------5----215-----7-------
富强路街道fùqiánglù jiēdào46003434279875685891746308821-53---2--10---1----214-----10------1---11--------
科学路街道kēxuélù jiēdào6168756818223213047872381432105771-8---2-3-1-------111-4----10-----617-----7-------
青山路街道qīngshānlù jiēdào5146148488125459882277174349066128---5-----------61------5-3---114--1--81------
自由路街道zìyóulù jiēdào503614730412877383101115513689211-11---4-5---------20------4------------121------
乌素图街道wūsùtú jiēdào17327159385424061241111418---9----------3--------------------------------
青福镇qīngfú zhèn495094811073031016103123145256---4--1--251-------15-------------2-----1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石拐区shíguǎi qū50337483721433241232-35102492-24---4-----------4------1--------------------
石拐街道shíguǎi jiēdào118191140923555-11--28106---2-------------------------------------------
大发街道dàfā jiēdào466844997966----13-20-----------------------------------------------
大磁街道dàcí jiēdào481046758922--1---117-------------------4------1--------------------
五当沟街道wǔdānggōu jiēdào8427820613342-------362-22---4---------------------------------------
白狐沟街道báihúgōu jiēdào80857889854211----166-----------------------------------------------
国庆乡guóqìng xiāng8157802711211-1--2--4-----------------------------------------------
吉忽伦图苏木jíhūlúntú sūmù4371366770031------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
白云矿区báiyún kuàng qū252862302513433234163--12538-------3-----------16------12--------------------
通阳道街道tōngyángdào jiēdào13637123328061971-21--7284-------------------3------4--------------------
矿山路街道kuàngshānlù jiēdào11649106935371263142--5254-------3-----------13------8--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
九原区jiǔyuán qū2775932702154459195017413326174112710121401--316--------214-------------1-------------
沙河镇shāhé zhèn294192793486536841435355199-1-11--2-4---------5---------------------------
沙木佳镇shāmùjiā zhèn26370256153433612-3114-38-------------------2---------------------------
兴胜镇xīngshèng zhèn1652516204150116--3---150------------------1----------------------------
麻池镇máchí zhèn1626716032194131112---20---3-------------------------------------------
沙尔沁乡shā'ěrqìn xiāng1663716005368252---3--18-----------------------------------------------
古城湾乡gǔchéngwān xiāng1257112260225492---1--29---3-----2-------------------------------------
后营子乡hòuyíngzǐ xiāng13284129735422711-42-120-------1---------------------------------------
前明乡qiánmíng xiāng1478914519174451--1-1-40-------------------7-------------1-------------
新城乡xīnchéng xiāng353053461242812411684510-95-11--------------------------------------------
哈林格尔乡hālíngé'ěr xiāng166261637416832-1-1-14135-----------------------------------------------
哈业胡同乡hāyèhútòng xiāng118391175862141-1----3-----------------------------------------------
哈业脑包乡hāyènǎobāo xiāng17724174332243111-1-2123---5----1---------1----------------------------
全巴图乡quánbātú xiāng565755384756-2---117---5-------------------------------------------
阿嘎如泰苏木āgārútài sūmù13987796055------15---3-------------------------------------------
包头市农垦集团公司虚拟乡bāotóu shì nóngkěn jítuán gōngsī xūnǐ xiāng35604347294612423513251-1251--17-------------------------------------------
包头市红旗农场虚拟乡bāotóu shì hóngqí nóngchǎng xūnǐ xiāng325531934012--1--3-3---3-------------------------------------------
包头市奶业公司虚拟乡bāotóu shì nǎiyè gōngsī xūnǐ xiāng43234257513---2---10-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
土默特右旗tǔmòtèyòu qí314290302299873322633674033251834712614552-12-710--51-1---12-2----1---2--4-----1-------
萨拉齐镇sàlāqí zhèn6508759327343117249373-313553-3-----------------8------1------2-------------
双龙镇shuānglóng zhèn147131451315218---43-114-1----2--3-----------2-------------------------
美岱召镇měidàizhào zhèn206462027231627-15-2-319-1---------------------------------------------
吴坝乡wúbà xiāng1565315146425601------18---3-------------------------------------------
大城西乡dàchéngxī xiāng128471261418824---3---18-----------------------------------------------
明沙淖乡míngshānào xiāng1625216068122242--1---34---------1-------------------------------------
海子乡hǎizi xiāng108241059521091------4---------2--3----------------------------------
发彦申乡fāyànshēn xiāng7437733068205-9---13--------1--------------------------------------
二十四顷地乡èrshisìqǐngde xiāng123441206823332--1-------11--3-5--------------------------------------
党三尧乡dǎngsānyáo xiāng1335512779536343-11---1-----------------------------------------------
将军尧乡jiāngjūnyáo xiāng1621415599553295-39-116222-2------------------------------------------
小召子乡xiǎozhàozǐ xiāng11001104774684112-331----------12-----1---1---------------------------
程奎海乡chéngkuíhǎi xiāng57305444266171-----1--------------1---------------------------------
三道河乡sāndàohé xiāng1179311625118111-1310233352---2--2-----------------------2-------------
沙海子乡shāhǎizǐ xiāng908189588231--2---22---1--2-----1----------------------------------
毛岱乡máodài xiāng120921193511826--13--171----------------------------------------------
三间房乡sānjiānfáng xiāng8554848337311-2----------------------------------------------------
苏波盖乡sūbōgài xiāng1851818266180325-817217-2----3-----1------3---------------------------
沟门乡gōumén xiāng25123238661185431--1-1422-----------------------------------------------
耳沁尧乡ěrqìnyáo xiāng439743343615-----731---------------------------------------1-------
公山湾乡gōngshānwān xiāng26292600915-1-1-1--------------------------------2----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
固阳县gùyáng xiàn17064316696916341266177859431251345612317---4-4---------13-------------3---1-6------1
金山镇jīnshān zhèn336383205481445861434224-246-------------------10-------------------2------1
西斗铺镇xīdòupù zhèn846383046232-286639-101--------1-----------------------------1-------
九分子乡jiǔfènzǐ xiāng1413413750107167-2125-1-86-1-3-------------------------------------------
东胜永乡dōngshèngyǒng xiāng499749697101--1-1-8-----------------------------------------------
公益民乡gōngyìmín xiāng1398413792689821711--5-1-8-------------------------------------------
忽鸡沟乡hūjīgōu xiāng365635813532--11-1-2---------------------------------3-------------
新建乡xīnjiàn xiāng13313131429239-1155-2110---------3---------2-------------------1-------
下湿壕乡xiàshīháo xiāng12794126753464--72---10---2-------------------------------------------
大庙乡dàmiào xiāng467746033929--1--1-4-----------------------------------------------
银号乡yínhào xiāng1059910469812011---1-26-----------------------------------------------
东公此老乡dōnggōngcǐlǎo xiāng513250823631----215-------1-----------1---------------------------
卜塔亥乡bǔtǎhài xiāng805879904811---2-113---2-------------------------------------------
百灵淖乡bǎilíngnào xiāng102261010867382--4-3-4-----------------------------------------------
兴顺西乡xīngshùnxī xiāng11979117537187314101053-17-------3-----------------------------1-2-------
红泥井乡hóngníjǐng xiāng104791026754125177111-10--32-------------------------------------------
坝梁乡bàliáng xiāng451444301953---1-1-10-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
达尔罕茂明安联合旗dá'ěrhǎn màomíng'ān liánhé qí9832582595150712642042238112321612-9--3--1--------2430---------------------------
百灵庙镇bǎilíngmiào zhèn23185184204507921282--11117---4-----1--------119---------------------------
西河乡xīhé xiāng684167426230--4----3-----------------------------------------------
乌兰忽洞乡wūlánhūdòng xiāng535353034222----1-3-----------------------------------------------
腮忽洞乡sāihūdòng xiāng541252586765-1411--15-----------------------------------------------
乌克忽洞乡wūkèhūdòng xiāng8076798065165---1--6---1--2----------------------------------------
坤兑滩乡kūnduìtān xiāng628060611841---4--129-----------------------------------------------
石宝乡shíbǎo xiāng596956902532--23--8101----------------------------------------------
大苏吉乡dàsūjí xiāng64236135276--1-----11-----------------------------------------------
西营盘乡xīyíngpán xiāng4325425650----16--11------1----------------------------------------
小文公乡xiǎowéngōng xiāng371334492593---------2---------------------------------------------
巴音珠日和苏木bāyīnzhūrìhé sūmù1038408626-2------2-----------------------------------------------
新宝力格苏木xīnbǎolìgé sūmù248314151044172------5-----------------------------------------------
查干淖尔苏木chágànnào'ěr sūmù13765468261-------2-------------------1---------------------------
满都拉苏木mǎndōulā sūmù141241897214----------3--------------14----------------------------
巴音敖包苏木bāyīn'áobāo sūmù25581531100810---1---8-----------------------------------------------
查干哈达苏木chágànhǎdá sūmù1440561878--------1-----------------------------------------------
查干敖包苏木chágàn'áobāo sūmù1358645688202-----1--------------------2---------------------------
都荣敖包苏木dōuróng'áobāo sūmù1658979675---1----2---1-------------------------------------------
额尔登敖包苏木é'ěrdēng'áobāo sūmù19831517466--------------------------------------------------------
希拉穆仁苏木xīlāmùrén sūmù24921196129122--------------------------1---------------------------
巴音塔拉苏木bāyīntǎlā sūmù379292861-------------------------------------------------------
红旗牧场虚拟苏木hóngqí mùchǎng xūnǐ sūmù17601193542---3----6------------------97---------------------------
红格塔拉种羊场虚拟苏木hónggétǎlāzhǒng yángchǎng xūnǐ sūmù281126002041---1---5-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

乌海市

wūhǎi shì

427553

400971

13904

7944

87

12

21

25

68

36

98

4063

3

-

-

23

2

-

1

23

1

6

1

-

-

9

7

-

-

2

20

129

-

-

-

2

1

-

56

-

-

-

-

-

14

7

-

5

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

海勃湾区hǎibówān qū19955718665781332260292181837257021092--5--115-61--16---990------48-----53------7------
凤凰岭街道fènghuánglǐng jiēdào31125288971512311211-18-33471------4--1--1-----23------------3--------------
海北街道hǎiběi jiēdào451474127826853913125811226511--4---2-3---------45------31------1------3------
新华街街道xīnhuá jiēdào329363084613053385-626713375-------1-3----4---110------11-----1-------2------
新华西街街道xīnhuáxī jiēdào22294210116813146-573212231---1---8----------43------1-----12------2------
卡布其街道kǎbùqí jiēdào21281201814414458--1--1196-------------------3------5--------------------
千里山街道qiānlǐshān jiēdào60035395384111-----11889------------------14---------------------------
下海勃湾镇xiàhǎibówān zhèn32938314219563254-3224-213------1-------2---32---------------------------
新地乡xīndì xiāng78337628169251-11--17-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
海南区hǎinán qū1008199516428241988377368514702---32--71-----1--11021------6-----72-------------
拉僧仲街道lāsēngzhòng jiēdào2220720742118911593156-5118----2--3-----------9---------------------------
西卓山街道xīzhuóshān jiēdào81697776205475------128-------2-----------6---------------------------
老石旦镇lǎoshídàn zhèn1478113172258123631---12106-------------------2---------------------------
拉僧庙镇lāsēngmiào zhèn1189511120411204321--1-149---1---2---------1-----------------------------
公乌素镇gōngwūsù zhèn2492723765593328101-1223194--------------1---104------6-----7--------------
巴音陶亥乡bāyīntáohài xiāng11743116527112--1---32---------------------------------2-------------
东风乡dōngfēng xiāng7097693797467----115---2----1--------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乌达区wūdá qū12717711915029473696213-12361412521--15---1-----8---1118---21-2-----22-5----5------
巴音赛街道bāyīnsài jiēdào36995346671149640143-1248464---9-------------1-16---21-2-----22-3----5------
三道坎街道sāndàokǎn jiēdào75397045253187------248---4-------------------------------------------
五虎山街道wǔhǔshān jiēdào2115719944441440----132-312---2---1-----------2---------------------------
梁家沟街道liángjiāgōu jiēdào15378146022464053------121------------------1----------------------------
教子沟街道jiàozǐgōu jiēdào1082710059278405------3791----------------------------------2-----------
振华街道zhènhuá jiēdào1103410161209556-------104-------------4---------------------------------
苏海图街道sūhǎitú jiēdào14078135581792364---5--94-------------2---------------------------------
桥西镇qiáoxī zhèn70056345110516----3-128-------------2---------------------------------
乌兰乡wūlán xiāng3164276982311-------2-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

赤峰市

chìfēng shì

4435737

3441581

830357

31122

180

84

232

253

402

62

1614

128656

89

24

22

87

12

1

10

122

6

17

3

3

2

6

1

3

6

4

15

386

3

10

-

-

1

-

214

2

1

8

-

-

18

30

-

-

-

-

-

2

67

15

-

-

-

1

3

红山区hóngshān qū3185122399434887714733199392014234481389717512346-524-11-2-13-46193------532-2---7------11---11
西屯街道xītún jiēdào210751547635501057331-18-279043--11--5-----------20------5------1-------------
三中街街道sānzhōng jiēdào1571511723202812491-32--19683-------------------7---------------------------
永巨街道yǒngjù jiēdào234841765032701605---54-58873------------------311------3--1---1-------------
东城街道dōngchéng jiēdào286892155646001239----1422412151--12---1-----------21------2------2-------------
南新街街道nánxīn jiēdào29732215085080156315747-64143522-71--3--1--------33------8------1-------------
站前街道zhànqián jiēdào392632912970108972--27416620073-53--52-----------35------18------2-------1---1-
铁南街道tiěnán jiēdào2319016970270223091-1324-2811401122---1-----------2------11--1-----------------
长青街道chángqīng jiēdào3033322458443320336-346-5712813-134--4----2-1--4-28------2--------------------
哈达街道hǎdá jiēdào26062180115923712113-9-69128921-3---6-----------27------4-------------1------
红庙子镇hóngmiàozǐ zhèn1621615003968121-----3227---------------------------2-------------------
桥北镇qiáoběi zhèn152781207617717681-513-12637-1----------------21---------------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng4947538383754212892-4-3-2122062-43---2-1-----3--18--------------------------1
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
元宝山区yuánbǎoshān qū29703525039434609204477155228146962111-1102--12----------428------83------2-------3----1
云杉路街道yúnshānlù jiēdào1372210980195867-2---3116723------1-----------2------20--------------3-----
西露天街道xīlùtiān jiēdào232091917727172421-2-7181044-------2------------------8--------------------
风水沟镇fēngshuǐgōu zhèn2010718528118514-------363-------------------7------10--------------------
建昌营镇jiànchāngyíng zhèn2321421435133712----6-3421-----------------------------------------------
元宝山镇yuánbǎoshān zhèn4004935742331448121--18902--1-2--4------------------22-------------------1
马林镇mǎlín zhèn1547913189175078-----16448-------2-----------3-------------2-------------
美丽河镇měilìhé zhèn11482101581204111-1---1105-------------------1---------------------------
古山镇gǔshān zhèn1884116480183123--112-7492-------------------4---------------------------
山前镇shānqián zhèn16078127252786181--1--3543---1-------------------------------------------
平庄镇píngzhuāng zhèn8682269701125925463392629738038--9---3----------411------23--------------------
五家镇wǔjiā zhèn2208617912345113--11---708-----------------------------------------------
小五家回族乡xiǎowǔjiā huízú xiāng59464367484972----1-2120-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
松山区sōngshān qū53817640498695559322515342163221013404575972--38-5-3-------2717----17--1--15------15------
穆家营子镇mùjiāyíngzǐ zhèn118767800752868222434114330-67754354961--26-1-3-------20------16-----14------9------
初头朗镇chūtóulǎng zhèn212091653634608-------1205-----------------------------------------------
大庙镇dàmiào zhèn245281599257402721-3---32514-1-----1-1-------------------------------------
红花沟镇hónghuāgōu zhèn11411824428157------2343-----------------------------------------------
老府镇lǎofǔ zhèn20170135025222126--1---11316-------------------2---------------------------
哈拉道口镇hālādàokǒu zhèn151691488922371----1-46---------1----------1--------------------------
当铺地镇dàngpùde zhèn1431996402954205-------1520-----------------------------------------------
五三镇wǔsān zhèn284041994365013--3---81944-------1-------------1-------------------------
上官地镇shàngguāndì zhèn63594744944--------671-----------------------------------------------
安庆镇ānqìng zhèn29052273731413-1-1-1--257-----------------------------1----------5------
三眼井乡sānyǎnjǐng xiāng1375411127191214---8--16861--1---2------------------1------1-------------
柳条沟乡liǔtiáogōu xiāng70906248594143-63---222-----------------------------------------------
打粮沟门乡dǎliánggōumén xiāng9546877067241------99-----------------------------------------------
关家营满族乡guānjiāyíng mǎnzú xiāng984144982572-----1--2770-----------------------------------------------
城子乡chéngzǐ xiāng14271760061343-13----530-----------------------------------------------
碾坊乡niǎnfáng xiāng6429464916201------1158-----------------------------------------------
猴头沟乡hóutóugōu xiāng9122477938281-------504----1--4-----------5---------------------------
孤山子乡gūshānzi xiāng7897578114571-------658-----------------------------------------------
大夫营子乡dàifuyíngzǐ xiāng1001556282400----1---1986-----------------------------------------------
东山乡dōngshān xiāng49293501994----1---433-----------------------------------------------
大碾子乡dàniǎnzi xiāng6552389214411-------1218-----------------------------------------------
王府乡wángfǔ xiāng1556511498357028--3---14641----------------------------------------------
姜家营子乡jiāngjiāyíngzǐ xiāng99376040282935-------1033-----------------------------------------------
木头沟乡mùtougōu xiāng12085973613933-------944-------3-------------6-------------------------
碱场乡jiǎnchǎng xiāng111018829122331------1045-----------------------------------------------
岗子乡gǎngzi xiāng929567621191-------41336---------2-------------------------------------
大六份乡dàliùfèn xiāng57273500864--------1363-----------------------------------------------
王家店乡wángjiādiàn xiāng1331812042803242-----4443-----------------------------------------------
水地乡shuǐdì xiāng186371732578960-12---7451-------1--------------------------------1------
太平地乡tàipíngde xiāng1534714819370---1----157-----------------------------------------------
忙牛营子乡mángniúyíngzǐ xiāng11742113843031--1--1-52-----------------------------------------------
河南营子乡hénányíngzǐ xiāng15129144944381601-----234-----------------------------------------------
波罗和硕乡bōluóhéshuò xiāng11459111462081--4----100-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阿鲁科尔沁旗ālǔkē'ěrqìn qí2970901739221154534113451722188153700611--1---213---------121--------2--15------2------
天山镇tiānshān zhèn536053808513673116525111438915842--1----11---------9-------------2------2------
天山口镇tiānshānkǒu zhèn1396011747169531-----7507-----------------------------------------------
双胜镇shuāngshèng zhèn14648100063836533-1---10738---------1-------------------------------------
坤都镇kūndōu zhèn98948858798411-1----195-----------------------------------------------
巴彦花镇bāyànhuā zhèn1121949816182-1--3--2491----------------------------------------------
绍根镇shàogēn zhèn8908368951018-1--11-1051------------------1---------------------------
荞麦塔拉乡qiáomàitǎlā xiāng11960108338694------2249---------------------------------3-------------
道伦百姓乡dàolúnbǎixìng xiāng344725667941---1-1-84-----------------------------------------------
新民乡xīnmín xiāng15686139851523------1-175-------------------1---------1-----------------
东沙布尔台乡dōngshābù'ěrtái xiāng1063049375531421-3----116-----------------------------------------------
乌兰哈达乡wūlánhǎdá xiāng14970136011120201-33-132153----------------------------------------------
先锋乡xiānfēng xiāng1566611850318741-----2622-----------------------------------------------
岗台乡gǎngtái xiāng94217779144661-----10179-----------------------------------------------
巴彦包特乡bāyànbāotè xiāng81855647209568------17358-----------------------------------------------
平安地乡píng'ānde xiāng951985188443-------1531----------------------------------------------
白城子乡báichéngzǐ xiāng122131034515201--2---1341-------2---------------------1-----------------
巴彦包勒格苏木bāyànbāolègé sūmù70771656902--------10-----------------------------------------------
巴彦温都尔苏木bāyànwēndōu'ěr sūmù8752871787031-1-11-4-----------------------------------------------
罕苏木苏木hǎnsūmù sūmù751863568455---1--428-----------------------------------------------
赛罕塔拉苏木sàihǎntǎlā sūmù6686110635732-1-1-3209-----------------------------------------------
宝力召苏木bǎolìzhào sūmù414948435011-------163-----------------------------------------------
扎嘎斯台苏木zhāgāsītái sūmù787422494868591--11--6902--------1---------11--------------------------
道德苏木dàodé sūmù509712533787331-----491----------------------------------------------
柴达木苏木cháidámù sūmù72524826764--------6-----------------------------------------------
巴拉奇如德苏木bālāqírúdé sūmù792833404469111-1--2113-----------------------------------------------
巴彦诺尔苏木bāyànnuò'ěr sūmù94524108530731--1--130--------------------------------1--------------
呼和格日苏木hūhégérì sūmù1374771569--------34-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
巴林左旗bālínzuǒ qí33255020714511397769319132423343134103533--132--211---3-----391-----20-----111------287-----
林东镇líndōng zhèn43379221191884249222376-4518191--2-----1---------18------10-------------10------
隆昌镇lóngchāng zhèn1823012091521511-21--3913-------------------3---------------------------
丰水山镇fēngshuǐshān zhèn1498811464311214--1--4402-----------------------------------------------
杨家营子镇yángjiāyíngzǐ zhèn17372129683845111------547-----------------------------------------------
白音诺尔镇báiyīnnuò'ěr zhèn7995391637875-14---12651--10---------------2--------------------3------
乌兰达坝苏木wūlándábà sūmù577395947631-2-----48-----------------------------------------------
白音乌拉苏木báiyīnwūlā sūmù51218834198---2-2--27--------------------------9--------------------
查干哈达苏木chágànhǎdá sūmù54219053231------16-----------------------------------------------
福山地乡fúshāndì xiāng124569758228813---3--12382-----------------------------------------------
毛宝力格乡máobǎolìgé xiāng94916403276533------4286-----------------------------------------------
白音敖包乡báiyīn'áobāo xiāng16628120143638311--5121939-------------------5---------------------------
白音沟乡báiyīngōu xiāng127529334282482-311-125501------1--------------------------------15------
野猪沟乡yězhūgōu xiāng7339527618091---1--6236-------------3------------------1--------6-----
哈达英格乡hǎdáyīnggé xiāng161575476103141111-1--7340-------------------1------------41-------------
哈拉哈达乡hālāhǎdá xiāng153189753516839--12--2352--------------------------1--------------------
罕吐柏乡hǎntǔbǎi xiāng10888665538988-111--1321--------1-----------1--------------------------
十三敖包乡shísān'áobāo xiāng1995213769543818-2-12-3719-----------------------------------------------
花加拉嘎乡huājiālāgā xiāng183071519026143-271121481-------------------5---------------------------
宝力罕吐乡bǎolìhǎntǔ xiāng11021803624441-1111-4522----2--1------------------------6--------1-----
碧流台乡bìliútái xiāng21531115689524172--13--415-------------------1---------------------------
四方城乡sìfāngchéng xiāng7979522127082-------46-------------------2---------------------------
浩尔吐乡hào'ěrtǔ xiāng22907165845853115--14-5444-----------------------------------------------
三山乡sānshān xiāng115457618360713----9-2293---1---------------2---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
巴林右旗bālínyòu qí17427590653805465117354516516722616--15---41-1-------418------------24------1------
大板镇dàbǎn zhèn503703125117626421--3210-69951---13---------------18------------24-------------
巴彦琥硕镇bāyànhǔshuò zhèn77526378124731112---1181----------------------------------------------
宝日勿苏镇bǎorìwùsū zhèn12586517170915---31---288-----------------------------------------------
朝阳乡cháoyáng xiāng102578777136514------299-----------------------------------------------
羊场乡yángchǎng xiāng1101891751681131-11-19133-------3---------------------------------------
索博日嘎苏木suǒbórìgā sūmù1234171215043161---12-156----------------------------------------1------
查干沐沦苏木chágànmùlún sūmù3327185514632-------7-----------------------------------------------
沙巴尔台苏木shābā'ěrtái sūmù4498110133851---2---9-----------------------------------------------
岗根苏木gǎnggēn sūmù470920232576-1------109-----------------------------------------------
幸福之路苏木xìngfúzhīlù sūmù6028112648324---2---60------------------4----------------------------
巴彦塔拉苏木bāyàntǎlā sūmù10708402065765---211-984------1---------------------------------------
巴彦尔灯苏木bāyàn'ěrdēng sūmù773430254681--1--3-177-----------------------------------------------
巴彦汉苏木bāyànhàn sūmù322410932119-1------8---2------1------------------------------------
都希苏木dōuxī sūmù735537643489161------85-----------------------------------------------
查干诺尔苏木chágànnuò'ěr sūmù43811129321411--1---341----------------------------------------------
洪格尔苏木hónggé'ěr sūmù442491634772-------28--------1--------------------------------------
益和诺尔苏木yìhénuò'ěr sūmù440721341762-1----69-----------------------------------------------
胡日哈苏木húrìhā sūmù555381646665---2114121-----------------------------------------------
西拉沐沦苏木xīlāmùlún sūmù3603169918391------2341-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
林西县línxī xiàn235947223381791317422115823746127301--1-----1---------16-3----17--2--1--------------
官地镇guānde zhèn1167811001392181---1-1261-------------------3---------------------------
新城子镇xīnchéngzǐ zhèn751873411472-------28-----------------------------------------------
新林镇xīnlín zhèn1507014715294--611-1-52-----------------------------------------------
五十家子镇wǔshíjiāzi zhèn13141124904821210111--2142-----------------------------------------------
林西镇línxī zhèn48304434312415163432231-18764---1---------------13------17--------------------
大井镇dàjǐng zhèn41844010666---1--1100-----------------------------------------------
大营子乡dàyíngzǐ xiāng1350213070350-1-----675-----------------------------------------------
繁荣乡fánróng xiāng934789241775-----1-240-----------------------------------------------
三段乡sānduàn xiāng986296191413---22--93-----------------------------1--1--------------
双井店乡shuāngjǐngdiàn xiāng641362071955---1---5-----------------------------------------------
下场乡xiàchǎng xiāng8363801827027-31311137---------1-------------------------------------
统布乡tǒngbù xiāng14449139204242-11-1--100-----------------------------------------------
板石房子乡bǎnshífángzi xiāng119981170319881----1186-----------------------------------------------
毡铺乡zhānpū xiāng9097892713341-141-419---------------------3-------------------------
兴隆庄乡xīnglóngzhuāng xiāng87127769843---1----99-----------------------------------------------
老房身乡lǎofángshēn xiāng101329441293-31-3--1389-----------------------------1-----------------
十二吐乡shí'èrtǔ xiāng1400513745237-1------211----------------------------------------------
大川乡dàchuān xiāng823277803303-1-1--8109-----------------------------------------------
冬不冷乡dōngbùlěng xiāng7843743928713---2--1587-----------------------------------------------
隆平乡lóngpíng xiāng40973831239----1--323-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
克什克腾旗kèshíkèténg qí2429572096522758134847511520342212361-------1---3-----8-------------------122-----
经棚镇jīngpéng zhèn3593628463401429261-1-14-174873--------1---3-----6---------------------------
热水塘镇rèshuǐtáng zhèn94138939344371-----486-------------------2---------------------------
宇宙地镇yǔzhòude zhèn1160211393189--------20-----------------------------------------------
土城子镇tǔchéngzǐ zhèn149971466614816522----85-1---------------------------------------------
达来诺日镇dáláinuòrì zhèn629621904069--1----333-----------------------------------------------
新庙乡xīnmiào xiāng11143108252558--2-1--52-----------------------------------------------
木希嘎乡mùxīgā xiāng1088610741954--21---42---------------------------------------1-------
天合园乡tiānhéyuán xiāng53215276203121--1215-----------------------------------------------
新井乡xīnjǐng xiāng11053106493646---1---33-----------------------------------------------
柳林乡liǔlín xiāng608457133518-------12-----------------------------------------------
万合永乡wànhéyǒng xiāng74837310136--------37-----------------------------------------------
书声乡shūshēng xiāng1176811591152--------23----------------------------------------2------
上头地乡shàngtoude xiāng81557527517------1-110-----------------------------------------------
新开地乡xīnkāidì xiāng13676134901513----1--31-----------------------------------------------
南店乡nándiàn xiāng650260273431-----1-130-----------------------------------------------
芝瑞乡zhīruì xiāng746068984609--1-1--901----------------------------------------------
昌义乡chāngyì xiāng49144576282---31---52-----------------------------------------------
广兴源乡guǎngxīngyuán xiāng9208831574810------2133-----------------------------------------------
天盛号乡tiānchénghào xiāng323430191884-------21-----------------------------------------2-----
红山子乡hóngshānzi xiāng97478762763121-11---2061----------------------------------------------
河南店乡hénándiàn xiāng391136951995-------111----------------------------------------------
三义乡sānyì xiāng9183893317617------354-----------------------------------------------
乌兰布统乡wūlánbùtǒng xiāng391028036212341------251-----------------------------------------------
浩来呼热乡hàoláihūrè xiāng5863516850625------3161-----------------------------------------------
达日罕乌拉苏木dárìhǎnwūlā sūmù369934333461----3--6-----------------------------------------------
阿其乌拉苏木āqíwūlā sūmù322776824364-------19-----------------------------------------------
巴彦查干苏木bāyànchágàn sūmù471583338772-------3-----------------------------------------------
巴彦高勒苏木bāyàngāolè sūmù35717392831----1---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
翁牛特旗wēngniútè qí464211391840651004381411142734716365454------51----------1------------21-----12-----1
乌丹镇wūdān zhèn661065868861171731123161361063-------5---------------------------------------
乌敦套海镇wūdūntàohǎi zhèn1628714937110251-4---11225--------------------------------2--------------
五分地镇wǔfēndì zhèn14450139774313-1-2--233--------1--------------------------------------
桥头镇qiáotóu zhèn33015316988697-1-2-17430-----------------------------------------------
广德公镇guǎngdégōng zhèn205732027027510-1-1---16-----------------------------------------------
梧桐花镇wútónghuā zhèn2467022520564111-12-1-15681------------------1---------------------------
海拉苏镇hǎilāsū zhèn7635315644058--1---362-----------------------------------------------
山咀子乡shānjǔzǐ xiāng25497247165367-1-15-11220-----------------------------------------------
高家梁乡gāojiāliáng xiāng1137511080128139-1---1-26-----------------------------------------------
亿合公乡yìhégōng xiāng1510714532420-1-----4149---------------------------------------1-------
头段地乡tóuduàndì xiāng12208114134784--31125301-----------------------------------------------
杨树沟门乡yángshùgōumén xiāng13042118008851---1--4351-----------------------------------------------
毛山东乡máoshāndōng xiāng202341976619722--13--12421--------------------------------1-------------
头分地乡tóufēndì xiāng15332150112991--14---14----------------------------------------2------
四道杖房乡sìdàozhàngfáng xiāng821579202061------187-----------------------------------------------
头牌子乡tóupáizi xiāng7516735814451-1----7-----------------------------------------------
东庄头营子乡dōngzhuāngtóuyíngzǐ xiāng1117910968199----1--29-----------------------------------------------
杜家地乡dùjiāde xiāng1979419012609--2-1--1169-----------------------------------------------
解放营子乡jiěfàngyíngzǐ xiāng246822328583651------5541----------------------------------------------
二牌子乡èrpáizi xiāng68726729130--------13-----------------------------------------------
玉田皋乡yùtiángāo xiāng1030899602447-1-1--194-----------------------------------------------
大兴乡dàxīng xiāng1353753987693-------1445-----------------------------------------------
朝格温都苏木cháogéwēndōu sūmù837051943060-----11--1041----------------------------------------------
巴嘎塔拉苏木bāgātǎlā sūmù69603721311911-------109-----------------------------------------------
高日苏苏木gāorìsū sūmù30411942844----2---1-----------------------------------------------
阿什罕苏木āshíhǎn sūmù390216237363-----1-------------------------------------------------
布力彦苏木bùlìyàn sūmù34327612670--------1-----------------------------------------------
格日僧苏木gérìsēng sūmù753610196495-------319-----------------------------------------------
新苏莫苏木xīnsūmò sūmù1521355549490482-11-6786-----------------------------------------------
白音套海苏木báiyīntàohǎi sūmù97936822284311---1--3113-----------------------------------------------
高日罕苏木gāorìhǎn sūmù833042194076--------34----------------------------------------------1
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
喀喇沁旗kālǎqìn qí3624581892081462723934141324277264031212-1-1-172----------2------10--------------------
锦山镇jǐnshān zhèn379001198422991225--117-2526488--1----------------------9--------------------
旺业甸镇wàngyèdiàn zhèn219629806982121----1--2313-----------------------------------------------
王爷府镇wángyéfǔ zhèn122223257787341-----11086-----------------------------------------------
牛家营子镇niújiāyíngzǐ zhèn4344422932181776----4-202302-------21--------------------------------------
乃林镇nǎilín zhèn251791946951091------9591-----------------------------------------------
美林乡měilín xiāng11808564237811311--7--2350-------13---------------------------------------
上瓦房乡shàngwǎfáng xiāng83842440500626------7905-----------------------------------------------
大西沟乡dàxīgōu xiāng718225583505-1---2--1116-----------------------------------------------
四十家子乡sìshíjiāzi xiāng15963721173186------21426-----------------------------------------------
龙山乡lóngshān xiāng118522513817137--2----1128-----1-----------------------------------------
驼店乡tuódiàn xiāng6753176646311---1---354-----------------------------------------------
大牛群乡dàniúqún xiāng14171352197951--12-118471-------1--------------------------------------
小牛群乡xiǎoniúqún xiāng194881048474031----2-315932----------------------------------------------
南台子乡nántáizi xiāng15561884656334---7-1-10691----------------------------------------------
永丰乡yǒngfēng xiāng8759218562602------3309-----------------------------------------------
十家满族乡shíjiā mǎnzú xiāng1001923454775--------2899-----------------------------------------------
楼子店乡lóuzidiàn xiāng1943212037576943------31579-------1---------------------------------------
马蹄营子乡mǎtíyíngzǐ xiāng305622626834371----1-1854-----------------------------------------------
昌盛远乡chāngshèngyuǎn xiāng1204910224144311--2--1375-------1------------------1--------------------
西桥乡xīqiáo xiāng25960209944418-------1539-6-----------------2---------------------------
宫家营子乡gōngjiāyíngzǐ xiāng38082726956--------120-6---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宁城县nìngchéng xiàn59168451708665726172112512261425569629--2---5-31-----4--29----1-3--1---1------4------
天义镇tiānyì zhèn576404656186826291-1-9-3617033------2-----------11---------1---1-------------
小城子镇xiǎochéngzǐ zhèn236021975537773-11----58-------3-----------4---------------------------
大城子镇dàchéngzǐ zhèn3382427029609043521-31-1262-----------------------------------------------
八里罕镇bālǐhǎn zhèn2683024720188311-3--1-221-----------------------------------------------
热水镇rèshuǐ zhèn153811398113131------2791---------------4------------------------------
头道营子镇tóudàoyíngzǐ zhèn23266207801612-2-----2870-----------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn2300220069257414------2343-----------------------------------------------
二龙镇èrlóng zhèn29234268802082501-13--12094-------------------------3--------------------
汐子镇xīzǐ zhèn3109727265359239---1---199-------------------1---------------------------
大明镇dàmíng zhèn31865285693147372--4--1104-------------------1---------------------------
忙农镇mángnóng zhèn31850265754587484---2---1991------------------2---------------------------
布日嘎苏台乡bùrìgāsūtái xiāng661152901306-----1--14-----------------------------------------------
马架子乡mǎjiàzǐ xiāng535048104671--1--1-70-----------------------------------------------
三座店乡sānzuòdiàn xiāng29066233895554---14---118-----------------------------------------------
存金沟乡cúnjīngōu xiāng18347140114110-----1--225-----------------------------------------------
四道沟乡sìdàogōu xiāng46984360160--------178-----------------------------------------------
黑里河乡hēilihé xiāng845080351015------1308-----------------------------------------------
西泉乡xīquán xiāng14889142502052-------432-----------------------------------------------
甸子乡diànzi xiāng24803226401605--2--1--553-------------------1----1----------------------
大双庙乡dàshuāngmiào xiāng259982157242444-1-1---171-------------------1--------------------4------
必斯营子乡bìsīyíngzǐ xiāng14908137141055-1-----7131-----------------------------------------------
榆树林子乡yúshùlínzi xiāng19267168072409----31--47-----------------------------------------------
八肯中乡bākěnzhōng xiāng24417222371887121--2--1277-----------------------------------------------
一肯中乡yìkěnzhōng xiāng196201866388821-1---154---------2---------8---------------------------
山头乡shāntóu xiāng1347912870584----3---22-----------------------------------------------
石佛乡shífó xiāng1596415520370---1----71---2-------------------------------------------
五化乡wǔhuà xiāng12012110309601--2----17---------11------------------------------------
铁匠营子乡tiějiangyíngzǐ xiāng621457044821-------27-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
敖汉旗áohàn qí5808425433712874417272174128391567671021-3--513-2------2-113------11-1----4------122-----
新惠镇xīnhuì zhèn3778130730545312231921032414041------8-1------2--3------4------1-------------
金厂沟梁镇jīnchǎnggōuliáng zhèn3376530478155813541-1--12365--------------------------2------3-------------
四家子镇sìjiāzi zhèn335273193412577--21--1321---2-------------------------------------2-----
四道湾子镇sìdàowānzǐ zhèn21287202667558111-114249-----------------------------------------------
下洼镇xiàwā zhèn2276222077482-112---21961----------------------------------------------
贝子府镇bèizǐfǔ zhèn259692310012489---81-41599-----------------------------------------------
长胜镇chángshèng zhèn41549400271186312-12---299--------------------------1--------------------
宝国吐乡bǎoguótǔ xiāng22339216326267--1255258------------------1----------------------------
大甸子乡dàdiànzi xiāng1236612065229---11--268-----------------------------------------------
王家营子乡wángjiāyíngzǐ xiāng118431147316412-3----199----------------------------1------------------
克力代乡kèlìdài xiāng1471014251269-1-----1185----------------------------------------3------
林家地乡línjiāde xiāng1203511896771311----56-----------------------------------------------
新地乡xīndì xiāng179241774213573--111430-----------------------------------------------
新惠乡xīnhuì xiāng28664273789528---1516306---1---5-----------1---------------------------
四德堂乡sìdétáng xiāng15135147182331---1-12179-----------------------------------------------
萨力巴乡sàlìbā xiāng19719155803887122-1-11--123-1--------------------------------------3------
丰收乡fēngshōu xiāng140131389882----1--128----------------------------------------3------
南塔乡nántǎ xiāng12080118471642-------67-----------------------------------------------
高家窝铺乡gāojiāwōpù xiāng6495642347--------20------5----------------------------------------
敖吉乡áojí xiāng22451215088251---2--1114-----------------------------------------------
牛古吐乡niúgǔtǔ xiāng198001900156714131--2220-----------------------------------------------
敖音勿苏乡áoyīnwùsū xiāng11133108651692---1---91-------------------3------2--------------------
玛尼罕乡mǎníhǎn xiāng20356196665329-1-----146----------------------------------------2------
木头营子乡mùtouyíngzǐ xiāng125391096414731---2-1296-----------------------------------------------
新窝铺乡xīnwōpù xiāng24985238849334--21-12156-------------------2---------------------------
双井乡shuāngjǐng xiāng1628615512728---3-1-138---------1---------2---------------------------
古鲁板蒿乡gǔlǔbǎnhāo xiāng189991864229722--11---321--------------------------2-------------1------
康家营子乡kāngjiāyíngzǐ xiāng17800174393242----14--21-----------------------------------------------
敖润苏莫苏木áorùnsūmò sūmù5027124737652------110-------------------2---------------------------
哈沙吐乡hāshātǔ xiāng750371283273-------45-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

通辽市

tōngliáo shì

3028419

1548721

1373470

12447

98

113

100

200

152

33

2709

88654

57

14

29

56

1

1

7

29

17

14

7

15

4

-

-

-

6

-

28

492

7

5

-

1

-

9

781

-

3

4

4

1

12

64

-

-

-

-

3

8

33

-

-

-

-

9

1

科尔沁区kē'ěrqìn qū793913486804250484808241242157639171245629187732--424-5-13----6-212987--1-3470-222-335----3716-----1
科尔沁街道kē'ěrqìn jiēdào3342323244795736011348-1141674-2116---2---2-------144-----11--1--1-----3--------
西门街道xīmén jiēdào42200265571320846862-34-110175191-----4-----------64------4-2----7-------------
永清街道yǒngqīng jiēdào427892429415846529514411212818583--1--1--1--------3511--1--16---1--12-----312-----1
明仁街道míngrén jiēdào1651911243418721451-15-65767-------2---3------515------5------1-------------
施介街道shījiè jiēdào23075151606083497--21311321156-------------------35------3------2-------------
清真街道qīngzhēn jiēdào2993618438744527673--33-971145-------4-----------24------6------------1-------
东郊街道dōngjiāo jiēdào2207215635482946114-16-85100312-----3----------620------11--11--2-------------
铁路街道tiělù jiēdào3836529820610455713-17-9617202-33---3---3-------13------23-----22-----2-------
电厂街道diànchǎng jiēdào56573814142739-2-2--28339-------1-----------2------3--------------------
霍林河街道huòlínhé jiēdào2877720111670262613-3-11091197---------1---------15------5------3-------------
大林镇dàlín zhèn3992018837198447-1-2--181211-----------------------------------------------
钱家店镇qiánjiādiàn zhèn2311611654982881--21-416111--2---------------1------3--------------------
余粮堡镇yúliángbǎo zhèn2193214920505110---2--211925----------------3------------------------------
河西镇héxī zhèn26593166127756112--666-162037---4--31----------56------20------3-------------
双泡子镇shuāngpāozi zhèn168149939576627---2--51065---3---1-1---------2------3--------------------
木里图镇mùlǐtú zhèn237951419673185-1----6022042------------------4------5--------------------
红星镇hóngxīng zhèn21269148654936332---12-221069--------------------------39------3-------------
丰田镇fēngtián zhèn1841811714539840-----2201232-------2---3--------------7--------------------
建国镇jiànguó zhèn265211710767261211-21--112541---2------------3--12-----3--------------------
清河镇qīnghé zhèn2175113189662210811-5--151791-2-1---1-1---------6------8--------------------
辽河镇liáohé zhèn14834703061013------121677-------------------10------1--------------------
孔家窝堡镇kǒngjiāwōbǎo zhèn1948810587796616---2-110883--3-----------------------20--------------------
育新镇yùxīn zhèn13546102142356101--1--21925--------------------------18--------------------
西六方镇xīliùfāng zhèn181611341933794---1--51333---------1----------------18------------1-------
大罕镇dàhǎn zhèn194281159866141------455750-------------------10---------------------------
唐家窝堡镇tángjiāwōbǎo zhèn12404571845964091------1677--------------------------3--------------------
庆和乡qìnghé xiāng23515173805416187------3461-------------------2------64-------------2------
查干乡chágàn xiāng10069447948893121--2-2662--------------------------19--------------------
太平乡tàipíng xiāng998255683387----2-122983--------------------------19--------------------
双宝乡shuāngbǎo xiāng1638288036524231-13--31020-----------2-------2---------------------------
敖力布皋乡áolìbùgāo xiāng17086879376834---1-1-592--------------------------12--------------------
胡力海乡húlìhǎi xiāng1054476222772----3---147-----------------------------------------------
胜利乡shènglì xiāng117307828275746----4-11023--------------------------69-------------2------
角干乡jiǎogàn xiāng1751394126619---3---41472-------------------------3---------------------
民主乡mínzhǔ xiāng125337821389835------6736--------------------------37--------------------
喜伯艾里苏木xǐbó'àilǐ sūmù164297717741030-2----111253------------------2-------4--------------------
莫力庙苏木mòlìmiào sūmù8576345449851-1----1131--------------------------3--------------------
哈日干吐苏木hārìgàntǔ sūmù395629736183----1--37-----------------------------------------------
三义堂农场虚拟乡sānyìtáng nóngchǎng xūnǐ xiāng30161846940--------230-----------------------------------------------
哲南农场虚拟乡zhénán nóngchǎng xūnǐ xiāng213815604388-------126-------------------1------5--------------------
胡力海农场虚拟乡húlìhǎi nóngchǎng xūnǐ xiāng4683307214813-------127-----------------------------------------------
高林屯种畜场虚拟乡gāolíntún zhǒngchùchǎng xūnǐ xiāng4958123736228-------88--------------------------3--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
科尔沁左翼中旗kē'ěrqìnzuǒyìzhōng qí51119613058437296616012251242145154690515714--1--1252------165-----6177-112--16-----1-------
保康镇bǎokāng zhèn5188429472202604634-34-451936-75--1----12------133------43---2--16-------------
宝龙山镇bǎolóngshān zhèn34043694426489414213--25537--9----------------4------11--------------------
舍伯吐镇shěbótǔ zhèn30260521424778511-2112254-------------------1---------------------------
巴彦塔拉镇bāyàntǎlā zhèn10693291076442-----15124-------------------1------6--------------------
门达镇méndá zhèn190021137571852--2---2431-------------------3------2--------------------
架玛吐镇jiàmǎtǔ zhèn158152745129391-2-1--1123---------1----------------2--------------------
腰林毛都镇yāolínmáodōu zhèn17387654167154-------12--------------------------2--------------------
希伯花镇xībóhuā zhèn215377226141773-2-511-1182----------------------------1---------1-------
花吐古拉镇huātǔgǔlā zhèn13082110411746-1---1--230-----------------------------------------------
胜利乡shènglì xiāng100802793704816-1-----208-------------------2------12--------------------
巨宝山乡jùbǎoshān xiāng9816649931881-------113--------------------------15--------------------
七棵树乡qīkēshù xiāng92715603351717-------118-------------------3-----67--------------------
太平乡tàipíng xiāng91573085568512-1----73661----------------------------------------------
团结乡tuánjié xiāng1386932381030932--1--9307-----------------------------------------------
新河乡xīnhé xiāng1334834049572--2253--311--------------------------49--------------------
努日木苏木nǔrìmù sūmù975440835599---1---367--------------------------1--------------------
乌兰花苏木wūlánhuā sūmù854732514997----1-121270--------------------------5-1------------------
图布信苏木túbùxìn sūmù149931038642842---3--7311-----------------------------------------------
查干敖日布告苏木chágàn'áorìbùgào sūmù946543489973-1-1---281----------------------------------------------
代力吉苏木dàilìjí sūmù10685108895345111-1-252-----------------------------------------------
玛拉沁苏木mǎlāqìn sūmù8594253559184------3134-----------------------------------------------
乌斯吐苏木wūsītǔ sūmù725137568711------21----------1------------------------------------
额伦索克苏木élúnsuǒkè sūmù783841513532----1--71452----------------------------------------------
协代苏木xiédài sūmù14435731135711-2----1127---------1---------1---------------------------
会田召苏木huìtiánzhào sūmù81761747947--------55-----------------------------------------------
海力锦苏木hǎilìjǐn sūmù138482781352412-2----342-------------------------5--------------------
哈日干吐苏木hārìgàntǔ sūmù1030170102211---1---8-----------------------------------------------
道仑套布苏木dàolúntàobù sūmù7234347194----1---4----------1------------------------------------
白兴吐苏木báixìngtǔ sūmù74493277024--1-----96--------1--------------------------------------
敖本台苏木áoběntái sūmù11199446107193------1120-----------------------------------------------
腰茫哈苏木yāománghā sūmù776210476552--------1----------------------------------------------
花胡硕苏木huāhúshuò sūmù16363163161922--1-1---2---------2------------------------------------
巴彦召苏木bāyànzhào sūmù9243234968794-------7--------------------------4--------------------
乌力吉吐苏木wūlìjítǔ sūmù879214586293---11--112----------------------------------------------
敖包苏木áobāo sūmù12921213210563412-1--12141------------------1------1--------------------
珠日河牧场虚拟镇zhūrìhé mùchǎng xūnǐ zhèn138231479122994----1--291------------------10---------------------------
巴彦塔拉农场虚拟镇bāyàntǎlā nóngchǎng xūnǐ zhèn6016190740343-1-----57-------------------6------8--------------------
丰库牧场虚拟乡fēngkù mùchǎng xūnǐ xiāng333715641729----1---43-----------------------------------------------
东苏林场虚拟乡dōngsū línchǎng xūnǐ xiāng392611238021--11-1-4--------------------------4--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
科尔沁左翼后旗kē'ěrqìnzuǒyìhòu qí387577984402823046641010142921422457973-24----22--------210-5----20-------------6----4-
甘旗卡镇gānqíkǎ zhèn50343198522782230131-2102262301---4--------------23------10-------------4------
金宝屯镇jīnbǎotún zhèn23015903213139131--1-1-154557-----------------------------------------------
吉尔嘎朗镇jí'ěrgālǎng zhèn193711174180606--12---1251-2--------------------------------------------
常胜镇chángshèng zhèn952759203297-------3307-----------------------------------------------
伊胡塔镇yīhútǎ zhèn1074985397694----1--122-----------------------------------------------
查日苏镇chárìsū zhèn144652855115453-------61---------1-------------------------------------
散都镇sǎndōu zhèn801523175468-------4226-----------------------------------------------
哈日乌苏苏木hārìwūsū sūmù4375364339--------------------------------------------------------
满斗苏木mǎndòu sūmù721140167575----1-245-----------------------------------------------
潮海苏木cháohǎi sūmù4762263217107------1411-------------------1---------------------------
铁牛乡tiěniú xiāng90596593233691------118--------------------------2--------------------
胡勒顺淖尔苏木húlèshùnnào'ěr sūmù8326229357762-------249-------------------1-5-------------------------
海斯改苏木hǎisīgǎi sūmù99566698842-1--------------1-------------------------------2------
乌顺艾里苏木wūshùn'àilǐ sūmù632850958111--11---1--------------------------4--------------------
公河来苏木gōnghélái sūmù109902862788311--3--1239-----------------------------------------------
浩坦苏木hàotǎn sūmù1813732001479513---9-11114---------------------------------------------4-
巴雅斯古楞苏木bāyǎsīgǔléng sūmù93722293391--1711-------------------------------------------------
阿古拉苏木āgǔlā sūmù1036715103395-2--1--5-----------------------------------------------
向阳乡xiàngyáng xiāng216751641249781-15-1-15261---------1-------------------------------------
双胜乡shuāngshèng xiāng19660129396534152-2-1--166-------------------1---------------------------
巴彦茫哈苏木bāyànmánghā sūmù58873458483-1-1---------------------------------------------------
布敦哈日根苏木bùdūnhārìgēn sūmù898726787122---11--4-----------------------------------------------
巴嘎塔拉苏木bāgātǎlā sūmù675142962626111-1--50-----------------------------------------------
努古斯台苏木nǔgǔsītái sūmù6555373606691-------25-----------------------------------------------
花灯苏木huādēng sūmù537221751461111----5-----------------------------------------------
额莫勒苏木émòlè sūmù1062111310497611-----21----------------------------------------------
阿都沁苏木ādōuqìn sūmù7453317421-----1--------------------------------------------------
茂道吐苏木màodàotǔ sūmù859335981664------460-----------------------------------------------
乌兰敖道苏木wūlán'áodào sūmù57867657002--11--33-----------------------------------------------
朝鲁吐苏木cháolǔtǔ sūmù6098136083--------1--------1--------------------------------------
巴彦毛都苏木bāyànmáodōu sūmù69207768411-------1-----------------------------------------------
沙日塔拉苏木shārìtǎlā sūmù5627756181-1-----------------------------------------------------
海力吐苏木hǎilìtǔ sūmù82721908069----11--101----------------------------------------------
哈日额日格苏木hārì'érìgé sūmù6689236666--------------------------------------------------------
胜利农场虚拟乡shènglì nóngchǎng xūnǐ xiāng75384753251939---1--7214-------------------2------3--------------------
孟根达坝牧场虚拟乡mènggēndábà mùchǎng xūnǐ xiāng202757714291------314-------------------2------1--------------------
查金台牧场虚拟乡chájīntái mùchǎng xūnǐ xiāng26989181680--------100-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
开鲁县kāilǔ xiàn382836324269482031535918392217086511-----------------120------21----1-------------2-
开鲁镇kāilǔ zhèn53460423578408817-7-2--61851-------------------7------4----1---------------
北兴镇běixīng zhèn1353011331182631------1338--------------------------3--------------------
新华镇xīnhuá zhèn131771226480711------104-----------------------------------------------
大榆树镇dàyúshù zhèn2401120269299612-3-11-4718-------------------7---------------------------
黑龙坝镇hēilóngbà zhèn210041944013919----1-2159-------------------2---------------------------
麦新镇màixīn zhèn26239224063135197-1-2--4494-----------------------------------------------
和平镇hépíng zhèn171611457717195-2----5852------------------1----------------------------
坤都岭镇kūndōulǐng zhèn19441184488559------8120-------------------1---------------------------
建华镇jiànhuá zhèn2290620773174581121-1--302-----------------------------------------------
小街基镇xiǎojiējī zhèn23663202173063582----1-322-----------------------------------------------
道德镇dàodé zhèn1049191601240-1------90-----------------------------------------------
东风镇dōngfēng zhèn107069333101937--1-2--312--------------------------2--------------------
三义井镇sānyìjǐng zhèn80187058738103-------119-----------------------------------------------
吉日嘎郎吐镇jírìgālángtǔ zhèn1701911290494613----13-3754-----------------------------------------------
东来镇dōnglái zhèn149361267519732--111-17264---------------------------------------------2-
船营子乡chuányíngzǐ xiāng37833353387--------43-----------------------------------------------
台河口乡táihékǒu xiāng524938871221-------101301----------------------------------------------
光明乡guāngmíng xiāng10518840716543------8446-----------------------------------------------
俊昌乡jùnchāng xiāng60525447590-----3--12-----------------------------------------------
北清河乡běiqīnghé xiāng50354559398811-----68-----------------------------------------------
前河乡qiánhé xiāng984689867181------1140-----------------------------------------------
兴安乡xīng'ān xiāng13488124928873---1---105-----------------------------------------------
三棵树乡sānkēshù xiāng71606774310--------76-----------------------------------------------
保安乡bǎo'ān xiāng481832291328----1---260-----------------------------------------------
义和塔拉苏木yìhétǎlā sūmù2548442495131-1-----------------------3---------------------------
辽河农场虚拟乡liáohé nóngchǎng xūnǐ xiāng50324290471128-1-----142-----------------------------------------------
保安农场虚拟乡bǎo'ān nóngchǎng xūnǐ xiāng101148011166916------1417-----------------------------------------------
清河牧场虚拟乡qīnghé mùchǎng xūnǐ xiāng34313192214--------13--------------------------12--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
库伦旗kùlún qí172419655381010401334848111124043043--1----2-1--------38------65------6-----------3-
库伦镇kùlún zhèn378441026124184130831-4-1312004---1---------------26------20--------------------
六家子镇liùjiāzi zhèn9456777014511-1----2231-----------------------------------------------
三家子镇sānjiāzi zhèn11901172194083--11---7551-------1----------6------4--------------------
额勒顺镇élèshùn zhèn11862711840631-1---4-----------------------------------------------
扣河子镇kòuhézǐ zhèn1556114521891------15143-----------------------------------------------
水泉乡shuǐquán xiāng862667951696--------1241------------------4-------------6-------------
平安乡píng'ān xiāng73456578726-------140-----------------------------------------------
三道洼乡sāndàowā xiāng89107967778-------1162-------------------2---------------------------
白音花苏木báiyīnhuā sūmù1204013120221--2----1--------1--------------------------------------
哈尔稿苏木hā'ěrgǎo sūmù9308309277-------------------1------------------------------------
奈林稿苏木nàilíngǎo sūmù889033545101---1111--403--------------------------19--------------------
先进苏木xiānjìn sūmù10934267979396-13----283--------------------------20------------------3-
格尔林苏木gé'ěrlín sūmù7306295043332-------21-----------------------------------------------
茫汗苏木mánghàn sūmù109975181046662-11---21----------------------------------------------
瓦房牧场虚拟乡wǎfáng mùchǎng xūnǐ xiāng14393749281---3---131--------------------------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
奈曼旗nàimàn qí421049260429153913120898163611163893---1--552--------310------5------2------1------
大沁他拉镇dàqìntālā zhèn36258198991481012-1-2--2515001-----------------31------4--------------------
八仙筒镇bāxiāntǒng zhèn2858017168107335-----110659-------31--------------------------------------
青龙山镇qīnglóngshān zhèn1511914201834242--1--73-------2---------------------------------------
东明镇dōngmíng zhèn2196811437102093-132---3091------------------3---------------------------
治安镇zhì'ān zhèn140327156672322-1----3127-----------------------------------------------
义隆永镇yìlóngyǒng zhèn1178510961754---3---166-----------------------------------------------
新镇镇xīnzhèn zhèn1348094643973--------43-----------------------------------------------
平安地镇píng'ānde zhèn983767273057--1-----52-----------------------------------------------
得胜镇déshèng zhèn156168010744924-1----12119--------1--------------------------------------
沙日浩来镇shārìhàolái zhèn13287759056755---3--19--------3-------------------------------1------
土城子镇tǔchéngzǐ zhèn149061448739211----4-21-----------------------------------------------
先锋乡xiānfēng xiāng177571065562294---11-5860----1----1-------------------------------------
桥河乡qiáohé xiāng158211196734562---1--5390-----------------------------------------------
太和乡tàihé xiāng95428547902111-1---89-----------------------------------------------
南湾子乡nánwānzǐ xiāng1166811082564--------22-----------------------------------------------
白音昌乡báiyīnchāng xiāng1577715291470----2---14-----------------------------------------------
浩特乡hàotè xiāng721938083259--------152-----------------------------------------------
苇莲苏乡wěiliánsū xiāng13558109612460-------3134-----------------------------------------------
昂乃乡ángnǎi xiāng56253915154026-------143--------------------------1--------------------
太山木头苏木tàishānmùtou sūmù10955394667802-121-112201----------------------------------------------
黄花塔拉苏木huánghuātǎlā sūmù101441015911421--1---10---------1-------------------------------------
朝古台苏木cháogǔtái sūmù1279283074456--------29-----------------------------------------------
固日班花苏木gùrìbānhuā sūmù931975485291-------35-----------------------------------------------
章古台苏木zhānggǔtái sūmù138024914842611--1---453-------------------6---------------------------
白音他拉苏木báiyīntālā sūmù14173773862202---1---212-----------------------------------------------
图勒恩塔拉苏木túlè'ēntǎlā sūmù34373643073--------------------------------------------------------
衙门营子苏木yámenyíngzǐ sūmù1317974105555-------24190-----------------------------------------------
奈林苏木nàilín sūmù7249324739051------886---------------------------------2-------------
明仁苏木míngrén sūmù12251656255381----1-5144-----------------------------------------------
清河苏木qīnghé sūmù1433494704682-------8174-----------------------------------------------
巴嘎波日和苏木bāgābōrìhé sūmù3534243510--------------------------------------------------------
六号农场虚拟乡liùhào nóngchǎng xūnǐ xiāng404533526363-------54-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
扎鲁特旗zhālǔtè qí29248414284514112237371611239516578167-64----63--4------28------15--1--75------6------
鲁北镇lǔběi zhèn53716325351822825437131-772575-------------------15------6-----35------3------
巨日河镇jùrìhé zhèn15583944758509-121--6266--------------------------------1--------------
联合屯镇liánhétún zhèn15228987848994---1--15429-------------------1------1--------------------
黄花山镇huánghuāshān zhèn91195581293413---1---573--64--------4------3---------------------------
巴雅尔吐胡硕镇bāyǎ'ěrtǔhúshuò zhèn701721267961-1-1---6-----------------------------------------------
嘎亥图镇gāhàitú zhèn176251810157704121-1-8163-------1-----------------8--------------------
香山乡xiāngshān xiāng12066989417662--2----399----------------------------------------3------
罕山乡hǎnshān xiāng1064689151399-12-3--2323---------1-------------------------------------
工农乡gōngnóng xiāng101937254210791-17--5809-----------------------------------------------
伊和背乡yīhébèi xiāng136041153717201---1--2339-------------------4---------------------------
太平山乡tàipíngshān xiāng9072582928903-1----6343-----------------------------------------------
塔拉宝力皋苏木tǎlābǎolìgāo sūmù241814322712-------2-----------------------------------------------
乌兰哈达苏木wūlánhǎdá sūmù5529665458211----1------------------------------------------------
阿日昆都楞苏木ārìkūndōuléng sūmù349214233441---1---4-----------------------------------------------
格日朝鲁苏木gérìcháolǔ sūmù790314777473---11112-----------------------------------------------
乌力吉木仁苏木wūlìjímùrén sūmù8908302357922---2---811-------51-------------------1-----------------
查布嘎土苏木chábùgātǔ sūmù6613171848642-------29-----------------------------------------------
巴彦茫哈苏木bāyànmánghā sūmù5917295888--------------------------------------------------------
乌额格其苏木wū'égéqí sūmù130163347941221------29205-------------------2---------------------------
前德门苏木qiándémén sūmù71499570493--1--------------1-------------------------------------
巴彦塔拉苏木bāyàntǎlā sūmù10794614741453-1-----497-------------------1---------------------------
道老杜苏木dàolǎodù sūmù487027545845--2--4-------------------------------------------------
毛都苏木máodōu sūmù9448412251173--1-2-11192-----------------------------------------------
巴彦宝力皋苏木bāyànbǎolìgāo sūmù463514803120--------341----------------------------------------------
霍林郭勒苏木huòlínguōlè sūmù22439881235--------18-------------------2----------<