TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

江西省

jiāngxī shěng

40397598

40271881

9010

9972

1649

1142

5414

2271

3046

1762

1703

5075

1564

1198

337

1551

63

9

75

301

21

111

77650

134

12

77

8

31

12

8

148

52

72

205

13

12

35

122

82

1

5

57

26

6

4

5

3

-

1

278

-

16

5

-

-

1

1

353

8

南昌市

nánchāng shì

4331668

4321695

1399

2673

438

203

485

357

694

175

340

1632

158

92

71

378

4

4

13

92

2

17

499

13

1

12

-

10

4

1

33

7

16

2

1

1

18

24

40

-

-

9

-

2

-

-

1

-

1

-

-

3

-

-

-

-

-

43

5

东湖区dōnghú qū492016489548305942472374391162227538241228602-218--1406---12-7-5--1-422--1-----------------
滕王阁街道téngwánggé jiēdào11160111161116---111-101---------3------------------------------------
胜利路街道shènglìlù jiēdào15409152941765--31--222--------------------2-----3--------------------
子固路街道zǐgùlù jiēdào150441490117911-3322-1922-1-------------------------------------------
杨家厂街道yángjiāchǎng jiēdào13297132161735-11-3-413--23------2------------------------------------
八一桥街道bāyīqiáo jiēdào33078330076331-1-33210---6--1---2-------3----------------------------
豫章街道yùzhāng jiēdào33743335901662432141234---22--1--103--------2-----4--------------------
百花洲街道bǎihuāzhōu jiēdào22221220871675---28--13--53---6--5------------1-----------------------
墩子塘街道dūnzitáng jiēdào36775365752983826618222911-1------9-------2------1---------------------
公园街道gōngyuán jiēdào30157298913193-11111021745478---1--17------------------------------------
大院街道dàyuàn jiēdào2910628882336812148-1891--9------7------------------------------------
董家窑街道dǒngjiāyáo jiēdào100949100507521553611416371204336---1--292----2-2------112--------------------
彭家桥街道péngjiāqiáo jiēdào9405393610391012853114388291921121--17--261---1----1----23--1-----------------
青山路街道qīngshānlù jiēdào3818038079552--212-211----------26------------------------------------
沙井街道shājǐng jiēdào1737217324151212213-231------2--4------------------------------------
南昌市公安局水上分局虚拟街道nánchāng shì gōng'ān jú shuǐshàng fēnjú xūnǐ jiēdào1472146911-1-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西湖区xīhú qū50376450142221481023711972414124304283591481-1111-11163-7-1--1313---1179------------------2-
筷子巷街道kuàizixiàng jiēdào2417424090162821---11161--4--1---103-----------------------------------
西湖街道xīhú jiēdào24293242021038-1238-1221--1------3-------1----------------------------
系马桩街道xìmǎzhuāng jiēdào246312452617342-32443184-23------5-------4----------------------------
三眼井街道sānyǎnjǐng jiēdào22625225541131--2-11--13-------1------------------2--------------------
绳金塔街道shéngjīntǎ jiēdào33640335331157--3-51-17--14------7---------------1--------------------
十字街街道shízìjiē jiēdào53682535341256-151811344228---1--7----1--4----------------------------
丁公路街道dīng gōnglù jiēdào626906225746198111221939872-43---3--37-------3-------3--------------------
南站街道nánzhàn jiēdào717607137730168-1284273576--415-1-3-18--6----------1-2--------------------
上海路街道shànghǎilù jiēdào8268682007309823123254588109225131---3--24--1----1-3---1071------------------2-
广外街道guǎngwài jiēdào2121721174515-2111--11---5------2------------------------------------
瓦子角街道wǎzǐjiǎo jiēdào2005519988834--315--911-2------3------------------------------------
禾草街街道hécǎo jiēdào26667266152221-3-1-114---1------7------------------------------------
朝阳洲街道cháoyángzhōu jiēdào35644355651631-2357312-1-4------3--------1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
青云谱区qīngyúnpǔ qū22914122836483262245441236291733104201-43--57--3--2-811----33-------------------4
洪都街道hóngdōu jiēdào570985691222753-18171237---6---1--11---------------2--------------------
三家店街道sānjiādiàn jiēdào21379212911434314-6-114-4-----1--5-------1----------------------------
京山街道jīngshān jiēdào52452522801179121313-133-2-5------17--3------------1--------------------
徐家坊街道xújiāfāng jiēdào294402937111265------21---1--1---4------------------------------------
岱山街道dàishān jiēdào2208521887163510-1836126412361-21--19-----2--------2--------------------4
青云谱乡qīngyúnpǔ xiāng4668746623913228-4-342212--1---1-------711----1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
湾里区wānlǐ qū65130649703930-23374837415-2------5---------1--------------------------
站前街道zhànqián jiēdào10713106201322-112135354--1------4---------1--------------------------
向阳街道xiàngyáng jiēdào4230421774-------1----------1------------------------------------
幸福街道xìngfú jiēdào2955295121-------1-----------------------------------------------
招贤镇zhāoxián zhèn160751606822-1--2--------------------------------------------------
梅岭镇méilǐng zhèn113711136411--1-2-1----1-------------------------------------------
罗亭镇luótíng zhèn833083077---11--1--13---------------------------------------------
太平乡tàipíng xiāng764776423-----11-------------------------------------------------
红星乡hóngxīng xiāng380938014-----1-1--2---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南昌郊区nánchāng jiāo qū554202552570198282277491972024985203453320112-325-161-11-7-12162---103----2----1--1-----4-
湖坊镇húfāng zhèn10654510638934304381255101366215------1--1------1--------------------------
塘山镇tángshān zhèn62143620461217214630-714---4-------------------------------------------
桃花镇táohuā zhèn553335521918263417151222131-------1-------------------------------------
京东镇jīngdōng zhèn4231642173103241195642871132------8---------------2------------------1-
罗家镇luójiā zhèn116719116507413355111512518481-43---2--9------------------------------------
蛟桥镇jiāoqiáo zhèn14444814357575137849554713322429728251354-323--43-1--7-12152---101----2----1--1-----3-
扬子洲乡yángzǐzhōu xiāng23258232228711351141---4-------------------------------------------
象湖乡xiànghú xiāng34403439---------1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南昌县nánchāng xiàn93836193719826515544308810679309689136367--2361837----1--2----------1----1----1-----11
莲塘镇liántáng zhèn60835606943133-18910181813212-----11----1--1----------------------------
向塘镇xiàngtáng zhèn1182091179734148541816154143662-14---3-17-------1---------------------------1
三江镇sānjiāng zhèn25734257168---112-51-----------------------------------------------
蒋巷镇jiǎngxiàng zhèn6654366486223119742151--------1-------------------------------------
滁槎镇chúchá zhèn202702026511----11-1-----------------------------------------------
麻丘镇máqiū zhèn3659136561915-321234-----------------------------------------------
塘南镇tángnán zhèn39421393943532331133-----------------------------------------------
幽兰镇yōulán zhèn361873615915-1-15211----1-------------------------1-----------------
武阳镇wǔyáng zhèn47688476577-2232215-1--1-----4-----------------------------1-------
广福镇guǎngfú zhèn326333260712312-121-3---1-------------------------------------------
冈上镇gāngshàng zhèn4082140751895-88-171-1-1---21---------------------------------------
南新乡nánxīn xiāng4666246588154122233-21---21-------------------------------------------
尤口乡yóukǒu xiāng549555490477133813212--12------------------------------1------------
新联乡xīnlián xiāng1665816646111113--4------------------------------------------------
泾口乡jīngkǒu xiāng4562745574103631117183-----------------------------------------------
渡头乡dùtóu xiāng292292920310141-4-221---------1-------------------------------------
塔城乡tǎchéng xiāng333673332714521-54-9------------------------------------------------
黄马乡huángmǎ xiāng368923685551111142111--12------6------------------------------------
富山乡fùshān xiāng293992937161--121352-------7---------------------------------------
东新乡dōngxīn xiāng160371602911--12-21------------------------------------------------
八一乡bāyī xiāng3760937552191211122183------25---------------------------------------
小蓝乡xiǎolán xiāng31863317949101111121413--2----1-21----------------------------------1-
莲西乡liánxī xiāng115381151284341--132-----------------------------------------------
南昌市五星垦殖场虚拟乡nánchāng shì wǔxīng kěnzhíchǎng xūnǐ xiāng1068810686-1----1--------------------------------------------------
江西省良种繁殖场虚拟乡jiāngxī shěng liángzhǒng fánzhíchǎng xūnǐ xiāng129051289431--1-2-11----------2------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新建县xīnjiàn xiàn64149364073014612826284038722038112184131--11413244-------2----7-2--2---------1-------
长凌镇chánglíng zhèn82761825901758511069531343-10---61-134------------1-2--------------------
生米镇shēngmǐ zhèn436564363043121372-1-------2---------------------------------------
石岗镇shígǎng zhèn42249422265522--2122----------2------------------------------------
七里岗镇qīlǐgǎng zhèn91589150211--1-1-1------------------------1----------------------
松湖镇sōnghú zhèn282812827123--221--------------------------------------------------
望城镇wàngchéng zhèn378513779686329-72-113------3-------------------------------1-------
樵舍镇qiáoshě zhèn2439224368101-332211-------1----------------------------------------
象山镇xiàngshān zhèn2386823832513-282-81-1----------------------5----------------------
乐化镇lèhuà zhèn27759276944221131-147--11---1---------------------------------------
西山镇xīshān zhèn31961319391021211-221-----------------------------------------------
溪霞镇xīxiá zhèn22978229557111321-6--------1---------------------------------------
昌邑乡chāngyì xiāng20469204622-121--1-------------------------------------------------
联圩乡liánwéi xiāng347223469724----21-12---------22------------------------------------
南矶乡nánjī xiāng47994798---------1-----------------------------------------------
厚田乡hòutián xiāng24003239815324-11-111------------------1---------2-----------------
金桥乡jīnqiáo xiāng196281959911431--31231----------------------------------------------
石埠乡shíbù xiāng4052740496103--11119----3---1-1-------------------------------------
大塘乡dàtáng xiāng21480214674----21-24-----------------------------------------------
流湖乡liúhú xiāng236712365593-1-111-------------------------------------------------
铁河乡tiěhé xiāng921992102---2-5--------------------------------------------------
义渡乡yìdù xiāng13444134421----------------------------1---------------------------
璜溪乡huángxī xiāng23312331---------------------------------------------------------
北郊乡běijiāo xiāng17060170542--1--11------------1------------------------------------
江西桑海集团有限责任公司乡jiāngxī sānghǎi jítuán yǒuxiàn zérèn gōngsī xiāng24723246352023-3356-14---17------6------------------------------------
国营江西省恒湖综合垦殖场乡guóyíng jiāngxī shěng hénghúzōnghé kěnzhíchǎng xiāng105031045245121-19--109----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
安义县ānyì xiàn22035822014348181112101919711356-----14-42--1----11------1--4-----------------
龙津镇lóngjīn zhèn421744209017635-1272120------11-12-------1-------1--4-----------------
万埠镇wànbù zhèn16391163747----42111-------------1---------------------------------
石鼻镇shíbí zhèn299572992353313361251------------------1---------------------------
鼎湖镇dǐnghú zhèn32122321011125--1-541------1---------------------------------------
长埠镇chángbù zhèn2062520612221-3--2-1-------2---------------------------------------
东阳镇dōngyáng zhèn17729177131021-1---11-----------------------------------------------
黄洲乡huángzhōu xiāng14953149444-------1-4----------------------------------------------
乔乐乡qiáolè xiāng1282512822---------1---------2-------------------------------------
长均乡chángjūn xiāng1238712383-1----1--1---------1-------------------------------------
青湖乡qīnghú xiāng95139507111-1-2--------------------------------------------------
新民乡xīnmín xiāng88258821---11--1-1-----------------------------------------------
峤岭乡jiàolǐng xiāng2857285312--1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
进贤县jìnxián xiàn687203686750101462218381922173617103151--1--57--------1--1------1---------------36-
民和镇mínhé zhèn757677567124204551113102113---1--14------------------------------------
温圳镇wēnzhèn zhèn419514193951--2-1--3-----------------------------------------------
李渡镇lǐdù zhèn392953927972----41-1----1------------------------------------------
文港镇wéngǎng zhèn3066230646413-21113------------------------------------------------
张公镇zhānggōng zhèn31147311393---2-1-1-1----------------------------------------------
梅庄镇méizhuāng zhèn3153031526--1----2---1---------------------------------------------
架桥镇jiàqiáo zhèn27487274801--1-2--3------------------------------------------------
罗溪镇luóxī zhèn280002798842-111111------------------------------------------------
前途镇qiántú zhèn178141780424--4----------------------------------------------------
前坊镇qiánfāng zhèn245792457521------1------------------------------------------------
云桥乡yúnqiáo xiāng19684196691-311-413--1---------------------------------------------
白圩乡báiwéi xiāng26843268224211-1-1611---------2-----------1------------------------
下埠集乡xiàbùjí xiāng259302591511--2--1-1------------------------------------------------
衙前乡yáqián xiāng1451314504111-212-1------------------------------------------------
长山晏乡chángshānyàn xiāng1937019366-1-1-----1-----------------------------1-----------------
泉岭乡quánlǐng xiāng275102750421---1--1-1----------------------------------------------
池溪乡chíxī xiāng211782113232---1--2-----------37--------1---------------------------
南台乡nántái xiāng17726177155---1---3-2----------------------------------------------
钟陵乡zhōnglíng xiāng241892416584225--11----1-------------------------------------------
二塘乡èrtáng xiāng1392213920--1---1--------------------------------------------------
三里乡sānlǐ xiāng3076130750-1--22111-3----------------------------------------------
七里乡qīlǐ xiāng30335303275-2-1----------------------------------------------------
赵埠乡zhàobù xiāng27850278113-123-2-11---1-----------------------------------------25-
凰岭乡huánglǐng xiāng22255222304331532-4------------------------------------------------
捉牛岗乡zhuōniúgǎng xiāng802580172---1--1------------4------------------------------------
军山湖乡jūnshānhú xiāng55345531---111---------------------------------------------------
茅岗乡máogǎng xiāng33463325-----4-6-----------------------------------------------11-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

景德镇市

jǐngdézhèn shì

1453367

1451562

304

598

46

32

73

49

100

31

54

319

13

15

3

57

-

-

1

10

-

2

36

4

1

1

1

-

-

-

16

3

2

-

-

1

-

3

10

1

-

2

14

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

昌江区chāngjiāng qū13922113905854482311611161412--------2-1----------------1-----------------
太白园街道tàibáiyuán jiēdào266352658112261-113133-2---------------------------1-----------------
竟成镇jìngchéng zhèn45638455932212-2141-12-----------------------------------------------
鲇鱼山镇niányúshān zhèn3292932908151-7-1-15-----------------------------------------------
吕蒙乡lǚméng xiāng169751695443-1-16--3----------2-1----------------------------------
丽阳乡lìyáng xiāng132081319871--1----1-----------------------------------------------
荷塘乡hétáng xiāng3836382481--1---1-1----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
珠山区zhūshān qū3054993045328843112315749617249312333--110--131------712----2-------------------2-
石狮埠街道shíshībù jiēdào2383523784932-11----5----------1-------1-1--------------------------
新厂街道xīnchǎng jiēdào582865804120911-91351130310118--110--8-------2-1------------------------2-
里村街道lǐcūn jiēdào3344633383937--1163-1-1-1------1--------------2---------------------
周路口街道zhōulùkǒu jiēdào16553165096292------5-1---------1-----------------------------------
昌江街道chāngjiāng jiēdào202402017375311111--1-------------------1---------------------------
新村街道xīncūn jiēdào49038489318722-1121412------------------4----------------------------
珠山街道zhūshān jiēdào17616175851223-1-1--1---2-------------------------------------------
西郊街道xījiāo jiēdào711317102513612--331318---1------1------------------------------------
昌河街道chānghé jiēdào15354151011534111-1-9176--211------2------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
浮梁县fúliáng xiàn27900827882836425511111056124--11-----112-------9----------------------------
浮梁镇fúliáng zhèn1737517358------31-11---------6-------5----------------------------
瑶里镇yáolǐ zhèn823582305--------------------------------------------------------
鹅湖镇éhú zhèn207592074835--21---------------------------------------------------
湘湖镇xiānghú zhèn2702326988320--2-32-----1--------------4----------------------------
寿安镇shòu'ān zhèn35923359142---12---4-----------------------------------------------
洪源镇hóngyuán zhèn15962159497---121-1-1----------------------------------------------
蛟潭镇jiāotán zhèn1296112950222121--------------1------------------------------------
经公桥镇jīnggōngqiáo zhèn81868186---------------------------------------------------------
西湖乡xīhú xiāng807080652--2------1----------------------------------------------
勒功乡lègōng xiāng705770511112-----1-----------------------------------------------
储田乡chǔtián xiāng626762601------1-1---4-------------------------------------------
江村乡jiāngcūn xiāng98299827------1-1------------------------------------------------
兴田乡xīngtián xiāng86938676611--5-12-1----------------------------------------------
峙滩乡zhìtān xiāng12338123341-----1--2-----------------------------------------------
福港乡fúgǎng xiāng9010900621------------------1------------------------------------
三龙乡sānlóng xiāng1043410423-7--1---1----1-----1-------------------------------------
黄坛乡huángtán xiāng1085310850--1-1---------------1------------------------------------
罗家桥乡luójiāqiáo xiāng7258725213--1----1-----------------------------------------------
金竹山乡jīnzhúshān xiāng51885188---------------------------------------------------------
天保乡tiānbǎo xiāng59765976---------------------------------------------------------
庄湾乡zhuāngwān xiāng1284612839------1-1----5-------------------------------------------
王港乡wánggǎng xiāng83528350-2-------------------------------------------------------
新平乡xīnpíng xiāng1041310408---------2----------3------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乐平市lèpíng shì72963972914412677272136253019254451-13-----193-11----2---1-1101-114--------1-------
乐平镇lèpíng zhèn9941099293292041101316133--1------52--------------10---8----------------
礼林镇lǐlín zhèn34903348951-1-113--1-----------------------------------------------
镇桥镇zhènqiáo zhèn48419483969421113--1-----------1-----------------------------------
乐港镇lègǎng zhèn60171601161314-4353633---------------------------------------1-------
后港镇hòugǎng zhèn427624273772--2212-7---2-------------------------------------------
塔前镇tǎqián zhèn28792287814-1-1-32-------------------------------------------------
双田镇shuāngtián zhèn3878938763962-2321-1-----------------------------------------------
涌山镇yǒngshān zhèn5642156387632--14-1-1--9------4--1-----------1----1----------------
临港镇língǎng zhèn17668176594121-----1-----------------------------------------------
高家镇gāojiā zhèn19497194883--21----3-----------------------------------------------
名口镇míngkǒu zhèn20491204738211211--2-----------------------------------------------
众埠镇zhòngbù zhèn5352953501567-3311---------------------1---------1-----------------
接渡镇jiēdù zhèn58125580995422141-14---1---------------1---------------------------
吾口镇wúkǒu zhèn23522235064--312--23---------1-------------------------------------
洪岩镇hóngyán zhèn40094006----11--1------------------------------------------------
乐河镇lèhé zhèn740574041--------------------------------------------------------
观峰乡guānfēng xiāng158781587021--1-3-1------------------------------------------------
坎上乡kǎnshàng xiāng2151221487642---11351----------------------1---1-------------------
历居山乡lìjūshān xiāng108721086316-1-------1---------------------------------------------
金鹅山乡jīn'éshān xiāng583158291--1-----------------------------------------------------
鸬鹚乡lúcí xiāng16508164903--23-145------------------------------------------------
文山乡wénshān xiāng1397613975--------1------------------------------------------------
科山乡kēshān xiāng677967751111-----------------------------------------------------
十里岗乡shílǐgǎng xiāng141091409621-12---1---------------1---------------5----------------
洄田乡huítián xiāng102611025522--1--1-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

萍乡市

píngxiāng shì

1724732

1722919

370

104

51

44

246

86

56

171

30

71

39

42

13

28

17

-

2

98

1

6

51

1

1

-

-

-

-

-

5

5

1

6

-

-

3

2

-

-

-

1

1

-

2

-

-

-

-

259

-

-

-

-

-

-

-

-

-

安源区ānyuán qū414879414393198502021361614793193025--1613811-----5412--3-------2--------------
八一街道bāyī jiēdào3377733729236242-5-12-1----1---1------------------------------------
凤凰街道fènghuáng jiēdào519695189434814123-2435-----3--2-------------3----------------------
东大街道dōngdà jiēdào28272282499----3--1222-2----------------------------2--------------
丹江街道dānjiāng jiēdào1728917262611-3--111-11----------------2----------------------------
后埠街道hòubù jiēdào5159651488678723-2--6122-------5-1--------2-------------------------
高坑镇gāokēng zhèn5715857138613-11-111---------1---------4---------------------------
安源镇ānyuán zhèn3944939407194-5-52-1112-1----------------1--------------------------
青山镇qīngshān zhèn381603813849-2-----212-------2-------------------------------------
白源镇báiyuán zhèn7896788010--------1-5---------------------------------------------
五陂镇wǔpí zhèn13895138673--121-1--2-----------------------------------------------
郊区乡jiāoqū xiāng392263918461515515-7---2---21---------1----------------------------
安源经济开发区虚拟镇ānyuán jīngjì kāifāqū xūnǐ zhèn3619236157111212----221------1---1------2----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
湘东区xiāngdōng qū36856636838526562221062941612315--113-216--------1----------1----------------
湘东镇xiāngdōng zhèn10469510464853-173--1951-------110-------------------1----------------
荷尧镇héyáo zhèn29723297152---21---3-----------------------------------------------
老关镇lǎoguān zhèn3186631858--1--1---13-----11---------------------------------------
下埠镇xiàbù zhèn387523872710-1-313-1-11-----3--1------------------------------------
排上镇páishàng zhèn3644136397--1-3--24-----2---8-15------------------------------------
麻山镇máshān zhèn31932319212--1-2-2111------------------1---------------------------
腊市镇làshì zhèn2939429392-----1-------1-------------------------------------------
东桥镇dōngqiáo zhèn2931129300121-1--21-2------1---------------------------------------
广寒寨乡guǎnghánzhài xiāng10022100151---3-2-----1--------------------------------------------
龙台乡lóngtái xiāng40734073---------------------------------------------------------
白竺乡báizhú xiāng644164314-2-2-1--1-----------------------------------------------
源并乡yuánbìng xiāng37723767----1--1-1-1-1-------------------------------------------
泉田乡quántián xiāng12144121411----1-------1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
莲花县liánhuā xiàn2246682238634112125167381712339257517--76--2----------4---1-----------259---------
琴亭镇qíntíng zhèn249322490310132-4511--------1--1------------------------------------
坊楼镇fānglóu zhèn2204822010112-861--5--1----------------------------------13---------
升坊镇shēngfāng zhèn13985139735----1-4---1--------1------------------------------------
坪里镇pínglǐ zhèn11744116231---93216--------------------------------------------------
良坊镇liángfāng zhèn14968149073--121124---4-----------------------------------25---------
路口镇lùkǒu zhèn1338513347-42-5-1-2--------------------------------------24---------
琴水乡qínshuǐ xiāng10276101555-1-362-7-2----17--26-------------4---------------21---------
花塘乡huātáng xiāng13543135321---1-1--1---1---------------------------------6---------
神泉乡shénquán xiāng59835966--1----1-----1---14---------------------------------------
三板桥乡sānbǎnqiáo xiāng90769069--1----------1---------------------------------5---------
南岭乡nánlǐng xiāng11607113872----3-95----6----------------------------------114---------
荷塘乡hétáng xiāng109661095413-21-1--1-------------------------------------3---------
寒山乡hánshān xiāng172417231--------------------------------------------------------
高洲乡gāozhōu xiāng14553145211---1--------2---------------------1-----------27---------
六市乡liùshì xiāng732473162---1--4--1----------------------------------------------
下坊乡xiàfāng xiāng150511498531-----6---------35-----------------------------21---------
湖上乡húshàng xiāng1224912242222-------1----------------------------------------------
闪石乡shǎnshí xiāng11254112503------1-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
上栗县shànglì xiàn453437453345229699554165126------1------------------1-----------------
上栗镇shànglì zhèn57850578412--221-1-----1-------------------------------------------
桐木镇tóngmù zhèn69978699702-11--2---1--1-------------------------------------------
金山镇jīnshān zhèn6788967883221-------1----------------------------------------------
福田镇fútián zhèn34996349911--1-1----1-1--------------------------------------------
彭高镇pénggāo zhèn2723727219642221---------------------------------1-----------------
赤山镇chìshān zhèn538425383211--112--21-1--------------------------------------------
长平乡chángpíng xiāng46351463461----1-1---1-1-------------------------------------------
东源乡dōngyuán xiāng51715516946--33-12141----------------------------------------------
鸡冠山乡jīguānshān xiāng267232672111-------------------------------------------------------
杨岐乡yángqí xiāng1685616848-12-1--------3------1------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
芦溪县lúxī xiàn263182262933832877121714813911317---3-124--------------1---------------------
芦溪镇lúxī zhèn58052579902810-3-4125142-1---------------------1---------------------
宣风镇xuānfēng zhèn330243299414-21-222141------1---------------------------------------
上埠镇shàngbù zhèn35766357496--1212-1-2--2-------------------------------------------
银河镇yínhé zhèn368433682234111341--11-1-------------------------------------------
南坑镇nánkēng zhèn36455363901293-2141331--2------24------------------------------------
长丰乡chángfēng xiāng42594256----12---------------------------------------------------
新泉乡xīnquán xiāng13066130547---13-----------1---------------------------------------
麻田乡mátián xiāng102121020631--1---1------------------------------------------------
万龙山乡wànlóngshān xiāng462446142---1--1-12-1----1-1-------------------------------------
张佳坊乡zhāngjiāfāng xiāng10205102003---1--1-------------------------------------------------
华云乡huáyún xiāng73027299---11-1--------------------------------------------------
源南乡yuánnán xiāng1337413359541-11--2----1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

九江市

jiǔjiāng shì

4401248

4391651

1148

3633

150

128

365

229

295

94

225

578

79

42

50

166

9

1

11

21

-

19

2288

1

1

2

-

1

-

-

9

10

2

-

4

1

2

8

7

-

-

5

1

-

-

1

1

-

-

7

-

1

-

-

-

-

1

-

1

庐山区lúshān qū25362525262018244161154655141011813112261-15-134--1----1-----131----------7---------
十里街道shílǐ jiēdào489454848470206436530-166992191-14--21-------1-----11-----------1---------
七里湖街道qīlǐhú jiēdào3615361013----1--------------------------------------------------
威家镇wēijiā zhèn78717831321--6---1------------------------------------------------
新港镇xīngǎng zhèn317673174069-3--5--3--------------------------1--------------------
莲花镇liánhuā zhèn3086530796825-13-41-201---------5--------------1---------------------
海会镇hǎihuì zhèn115121150441-------3-----------------------------------------------
赛阳镇sàiyáng zhèn10926109204---1----1-----------------------------------------------
姑塘镇gūtáng zhèn22573225378111-6-1--61---------2------------------------------------
牯岭镇gǔlǐng zhèn15134149935108----3949---2---------1---------------------------------
高垅乡gāolǒng xiāng1426614229421--115-2111---------------------------------------------
虞家河乡yújiāhé xiāng125421252372--2---1----------1---------------------------6---------
五里乡wǔlǐ xiāng207742068912211326-1416-1-5---1--2--------------1---------------------
十里乡shílǐ xiāng22835227642133-13-5--31---------4------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
浔阳区xúnyáng qū2977042948261392209143343144816312221379261-11--32----1--45---1--6---1-------------1--
甘棠街道gāntáng jiēdào6829067446386684114421366712231--1--5--------3---------------------------
湓浦街道pénpǔ jiēdào2743226977113671201-8243131-1--1---2------------1--1--------------------
滨兴街道bīnxìng jiēdào38513381306336--314-415-12-------2-------42------3--------------------
人民路街道rénmínlù jiēdào587205826624333641453910226-33------9----1--------------1-------------1--
白水湖街道báishuǐhú jiēdào418584160022190226-41-242-11------3------------------------------------
金鸡坡街道jīnjīpō jiēdào342413397110173-23211352-3113------6------------------------------------
西二路街道xī'èrlù jiēdào28650284362814214227-4111--5------5---------------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
九江县jiǔjiāng xiàn326572326200136761931421137251621259---1-11-1--------------------1-------------
沙河街镇shāhéjiē zhèn340223395022302-242133--12-------------------------------------------
马回岭镇mǎhuílǐng zhèn2725627225911111-22211----------------------------------------------
江洲镇jiāngzhōu zhèn35726357011415-121-1------------------------------------------------
城子镇chéngzǐ zhèn148631484587----1------2-------------------------------------------
港口街镇gǎngkǒujiē zhèn270962708392---1--1------------------------------------------------
新合镇xīnhé zhèn15207151992---11--3-------------1----------------------------------
狮子镇shīzi zhèn2161021588102---5-14------------------------------------------------
永安乡yǒng'ān xiāng211792116735-11--2-------------------------------------------------
白华乡báihuá xiāng703270227----11--1-----------------------------------------------
涌泉乡yǒngquán xiāng14747147403---111-1------------------------------------------------
新塘乡xīntáng xiāng126221261131-12----31----------------------------------------------
长山乡chángshān xiāng658465791-1--2-------1-------------------------------------------
城门乡chéngmén xiāng24818247871712--1-152---------11------------------------------------
沙河乡shāhé xiāng240102394811143-322-22-1192---1---------------------------------------
黄老门乡huánglǎomén xiāng1688216862623--13-22---------------------------------1-------------
岷山乡mínshān xiāng905590484-2------1-----------------------------------------------
赛城湖水产场虚拟镇sàichéng húshuǐ chǎnchǎng xūnǐ zhèn789278767-------11--52-------------------------------------------
新洲垦殖场虚拟乡xīnzhōu kěnzhíchǎng xūnǐ xiāng59715969----2----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武宁县wǔníng xiàn345292343164453098623221213118--8---1--1876--1---------------1-----------------
新宁镇xīnnìng zhèn36975368851113-1--7-731--1------46------------------------------------
泉口镇quánkǒu zhèn1951819513-1--1---------------3------------------------------------
鲁溪镇lǔxī zhèn30456304335113316-2-1----------------------------------------------
澧溪镇lǐxī zhèn2362923578-------1-1---2------46------------------1-----------------
船滩镇chuántān zhèn2549924946-1-1--1-------------550------------------------------------
石门楼镇shíménlóu zhèn2074520740-2--------2--1-------------------------------------------
黄段镇huángduàn zhèn1569415665721-1-11-2----------13--1---------------------------------
罗坪镇luópíng zhèn15949155772-1-212-------------364------------------------------------
大洞乡dàdòng xiāng85308530---------------------------------------------------------
横路乡hénglù xiāng203792037021--1----1---3------1------------------------------------
官莲乡guānlián xiāng144281442124---1---------------------------------------------------
巾口乡jīnkǒu xiāng745774521--------1----------3------------------------------------
宋溪乡sòngxī xiāng949694951--------------------------------------------------------
伊山乡yīshān xiāng30843084---------------------------------------------------------
甫田乡fǔtián xiāng1335613228---1--2-------------125------------------------------------
上汤乡shàngtāng xiāng69216907-1---1----1---------11------------------------------------
南岳乡nányuè xiāng34373436--------1------------------------------------------------
东林乡dōnglín xiāng842679763---11----1---------444------------------------------------
石渡乡shídù xiāng13228131791--15---------------42------------------------------------
清江乡qīngjiāng xiāng12135120293---39232---1--1------37------------------------------------
罗溪乡luóxī xiāng1240112387---182--111----------------------------------------------
严阳乡yányáng xiāng31163115-1-------------------------------------------------------
杨洲乡yángzhōu xiāng88598840526--2--11----------2------------------------------------
南市乡nánshì xiāng115741137821--1---11-------1--189------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
修水县xiūshuǐ xiàn74597674570440251311581714611107269--11--301-------2--4--3--------------------1
义宁镇yìníng zhèn8294282898755314--15-1--------101-------1---------------------------
三都镇sāndōu zhèn27695276781------------1------15------------------------------------
全丰镇quánfēng zhèn2731527314------1--------------------------------------------------
白岭镇báilǐng zhèn3278832782-----1--3--------------------------2---------------------
古市镇gǔshì zhèn36964369572-2--1----1------------------1---------------------------
大桥镇dàqiáo zhèn3362733622----21---1-------------------------1---------------------
渣津镇zhājīn zhèn4193041924----1--1-----1------3------------------------------------
杭口镇hángkǒu zhèn1649316492----------------1----------------------------------------
马坳镇mǎ'ào zhèn3673436728-3--1-1-1------------------------------------------------
溪口镇xīkǒu zhèn32637326331--1-2---------------------------------------------------
港口镇gǎngkǒu zhèn2147221467----1-----2------1--1------------------------------------
上奉镇shàngfèng zhèn14843148142-1-25-----1----------------------------------------------
何市镇héshì zhèn2065720647-1--4-1----111------1------------------------------------
黄港镇huánggǎng zhèn1944119439-1--------1----------------------------------------------
黄沙镇huángshā zhèn2119021174411-82---------------------------------------------------
山口镇shānkǒu zhèn2005420043----7-3------1-------------------------------------------
四都镇sìdōu zhèn2414224142---------------------------------------------------------
西港镇xīgǎng zhèn2148021472-3121---1------------------------------------------------
路口乡lùkǒu xiāng1523615236---------------------------------------------------------
黄龙乡huánglóng xiāng1810118098---11--1-------------------------------------------------
上衫乡shàngshān xiāng14981149688-----------5--------------------------------------------
余段乡yúduàn xiāng470447003---------1----------------------------------------------
水源乡shuǐyuán xiāng1192811928---------------------------------------------------------
石坳乡shí'ào xiāng140991408812-1131-2------------------------------------------------
东港乡dōnggǎng xiāng12682126791-------11-----------------------------------------------
上杭乡shàngháng xiāng1638416384---------------------------------------------------------
程坊乡chéngfāng xiāng489148871-1----2-------------------------------------------------
新湾乡xīnwān xiāng11548115451----1---1-----------------------------------------------
布甲乡bùjiǎ xiāng91739171-1----1--------------------------------------------------
大椿乡dàchūn xiāng189971898333121-2--2-----------------------------------------------
庙岭乡miàolǐng xiāng88618856--1-3-----1----------------------------------------------
竹坪乡zhúpíng xiāng7370736212--1121-------------------------------------------------
征村乡zhēngcūn xiāng1405314047-------------5------------------------------------------1
漫江乡mànjiāng xiāng87198716-1------2------------------------------------------------
复源乡fùyuán xiāng65216520------1--------------------------------------------------
黄坳乡huáng'ào xiāng153241531042-1-111------------------------4------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永修县yǒngxiū xiàn35145735094275311342034325721461265-47-1217-------------11---------------------
涂埠镇túbù zhèn4557045522521-1172-22--115-41--3-------------1----------------------
柘林镇zhèlín zhèn1246712431741-31--22-1-9------6------------------------------------
三溪桥镇sānxīqiáo zhèn1222812207422---1--2-1-1------8------------------------------------
白槎镇báichá zhèn1266012655-2-----------1------2------------------------------------
梅棠镇méitáng zhèn13585134221--12---------------159------------------------------------
虬津镇qiújīn zhèn2142121406921----------3-------------------------------------------
滩溪镇tānxī zhèn167001669011--21---2-2-1-------------------------------------------
燕坊镇yānfāng zhèn1141711401711-3-1--11------------------------1---------------------
艾城镇àichéng zhèn21133211018423-36--212-1-------------------------------------------
马口镇mǎkǒu zhèn173511734621--1-1--------------------------------------------------
吴城镇wúchéng zhèn14300142952-1-1-1--------------------------------------------------
江益镇jiāngyì zhèn1132811314722--1--1----1-------------------------------------------
江上乡jiāngshàng xiāng124721241762-----1-42--7------33------------------------------------
立新乡lìxīn xiāng2356623552611---41-1-----------------------------------------------
城丰乡chéngfēng xiāng665066463------------1-------------------------------------------
永兴乡yǒngxīng xiāng1006810068---------------------------------------------------------
九合乡jiǔhé xiāng18379183692---2-1----------5---------------------------------------
三角乡sānjiǎo xiāng2165621652----111----------1---------------------------------------
云山集团有限责任公司虚拟乡yúnshān jítuán yǒuxiàn zérèn gōngsī xūnǐ xiāng358353579712---914-15----------6------------------------------------
恒丰企业集团虚拟乡héngfēng qǐyè jítuán xūnǐ xiāng1267112651451-41-31----------1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
德安县dé'ān xiàn1966471962749158511137356112589-4-----284-------4----------------------------
蒲亭镇pútíng zhèn307433064340193104241173--------23-------1----------------------------
聂桥镇nièqiáo zhèn873987332-------------------1-------3----------------------------
车桥镇chēqiáo zhèn59045904---------------------------------------------------------
丰林镇fēnglín zhèn440744051----1---------------------------------------------------
木环乡mùhuán xiāng9163915631--1--1------------1------------------------------------
宝塔乡bǎotǎ xiāng108721084518-1-2102-12----------------------------------------------
河东乡hédōng xiāng8522849592----4-65---1-------------------------------------------
黄桶乡huángtǒng xiāng93609350------7-1--2---------------------------------------------
高塘乡gāotáng xiāng682568204---1----------------------------------------------------
林泉乡línquán xiāng865586532--------------------------------------------------------
吴山乡wúshān xiāng1111211107-------------1------4------------------------------------
樟树乡zhāngshù xiāng28082808---------------------------------------------------------
磨溪乡móxī xiāng108521084811------------------2------------------------------------
爱民乡àimín xiāng62916284------2-1-----------4------------------------------------
白水街乡báishuǐjiē xiāng40924084------11--14--------1------------------------------------
邹桥乡zōuqiáo xiāng610560323----2-----3--------65------------------------------------
塘山乡tángshān xiāng579957962--------1-----------------------------------------------
付山乡fùshān xiāng22462246---------------------------------------------------------
金湖乡jīnhú xiāng111411113041----1-14-----------------------------------------------
米粮铺乡mǐliángpū xiāng670666992-1-1-1-11-----------------------------------------------
共青虚拟镇gòngqīng xūnǐ zhèn263052623617261-6-51-62--2------3------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
星子县xīngzi xiàn221109220961363663912848121--9--11-----------2---------------------------
南康镇nánkāng zhèn2899728945823--1-43-6---6---1---------------------------------------
隘口镇àikǒu zhèn99739971----------------1------------1---------------------------
蛟塘镇jiāotáng zhèn20302202972-1-11---------------------------------------------------
白鹿镇báilù zhèn2558725562823-13212----3-------------------------------------------
蓼花镇liǎohuā zhèn199421993341---2--11-----------------------------------------------
温泉镇wēnquán zhèn1329213288-2-1----1------------------------------------------------
华林镇huálín zhèn24283242671411231-12-----------------------------------------------
横塘镇héngtáng zhèn15574155655-------12-------------------1---------------------------
泽泉乡zéquán xiāng1383213831------1--------------------------------------------------
新池乡xīnchí xiāng91319129-1---1---------------------------------------------------
蓼南乡liǎonán xiāng13759137502--131--1-1----------------------------------------------
蚌湖乡bànghú xiāng105921058831-------------------------------------------------------
苏家当乡sūjiādàng xiāng1276512756321--1--11-----------------------------------------------
沙湖山乡shāhúshān xiāng30803079----1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
都昌县dōuchāng xiàn671906670948139573252620372364922531121--1-91---------1----1---1----1----1-------
都昌镇dōuchāng zhèn61660615661830411427-5621-2-----2-------------------------------------
周溪镇zhōuxī zhèn41186411657332122-1------------------------------------------------
三汊港镇sānchàgǎng zhèn26647266375---1---11---------2-------------------------------------
中馆镇zhōngguǎn zhèn19964199611----1--1------------------------------------------------
大沙镇dàshā zhèn2838228366721--1-13----1-------------------------------------------
万户镇wànhù zhèn27993279685-22111-111----------------------------------1------------
南峰镇nánfēng zhèn2004920031832111--1---------------------1--------------------------
土塘镇tǔtáng zhèn192881927732---21-3------------------------------------------------
大港镇dàgǎng zhèn11350113441---11------12-------------------------------------------
蔡岭镇càilǐng zhèn19389193703512-14-3------------------------------------------------
徐埠镇xúbù zhèn29891298668211-611111--2-------------------------------------------
左里镇zuǒlǐ zhèn22696226326511213---------------------------------------------------
和合乡héhé xiāng2459224587--------3----------1-------------------1-----------------
阳峰乡yángfēng xiāng2722527218112-21---------------------------------------------------
西源乡xīyuán xiāng25011249941011-111-2------------------------------------------------
芸溪乡yúnxī xiāng2335523341421-1-2-3-----1------------------------------------------
狮山乡shīshān xiāng1669216681-321-2--11---1-------------------------------------------
杭桥乡hángqiáo xiāng1337513365311-11--1----------2-------------------------------------
化民乡huàmín xiāng17569175585---111-2----------------------------------------1-------
鸣山乡míngshān xiāng209162090913--11---1-----------------------------------------------
盐田乡yántián xiāng10573105681--------2---1-----1-------------------------------------
北炎乡běiyán xiāng14076140712----2--1------------------------------------------------
春桥乡chūnqiáo xiāng1623916232--1-11-11-1--1-------------------------------------------
苏山乡sūshān xiāng20884208715111-1--12-1---------------------------------------------
多宝乡duōbǎo xiāng16838163753455---2--21-----------------------------------------------
汪墩乡wāngdūn xiāng3069130660831122212411-----1-1---------------1---------------------
七角乡qījiǎo xiāng100971009311---1---1-----------------------------------------------
北山乡běishān xiāng2607826057161-1--1------2-------------------------------------------
大树乡dàshù xiāng292002918573-1---2-1----------1------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
湖口县húkǒu xiàn2610312607539863126208101120125--7---1-12---------1--------1-----------------
双钟镇shuāngzhōng zhèn35681356042620---11297---6-----12---------1--------1-----------------
流泗镇liúsì zhèn29172291242632231136-1----------------------------------------------
马影镇mǎyǐng zhèn234122340025--3-1-1------------------------------------------------
武山镇wǔshān zhèn1349713471814211----------------------------------------------------
城山镇chéngshān zhèn115381152931--31--1------------------------------------------------
大垅乡dàlǒng xiāng1347113455361-12-1-2-----------------------------------------------
凰村乡huángcūn xiāng171631715211--311--22----------------------------------------------
张青乡zhāngqīng xiāng184641845251--1-23-------------------------------------------------
三里乡sānlǐ xiāng158291581386--1---1------------------------------------------------
文桥乡wénqiáo xiāng166231661111112-11112----------------------------------------------
付垅乡fùlǒng xiāng141891418431-----------1-------------------------------------------
江桥乡jiāngqiáo xiāng13806137994---1-1-1------------------------------------------------
东庄乡dōngzhuāng xiāng1186111860-----1---------------------------------------------------
舜德乡shùndé xiāng10645106391121---1-------------------------------------------------
屏峰乡píngfēng xiāng575657473321-----------------------------------------------------
流芳乡liúfāng xiāng992499134-2-112----------1---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
彭泽县péngzé xiàn33108533066511443129313026628759--21-131-44--------1---------2-----------------
龙城镇lóngchéng zhèn4186541769111712132212231--14--3---4------------------------------------
棉船镇miánchuán zhèn35616355651311221421114-----------------------------------------------
马当镇mǎdāng zhèn25191251729---132--2---2-------------------------------------------
泉山镇quánshān zhèn2000419985111-112-111-----------------------------------------------
芙蓉墩镇fúróngdūn zhèn2081520798552-1---12---------1-------------------------------------
定山镇dìngshān zhèn1763417594-1112212126-----1---1---------1---------------------------
天红镇tiānhóng zhèn14121140971032--3--4------------------------------2-----------------
杨梓镇yángzǐ zhèn20127201076--1331-21---3-------------------------------------------
东升镇dōngshēng zhèn15773157551111--1--31-----------------------------------------------
浪溪镇làngxī zhèn11965119541---3--14-1--------1-------------------------------------
湖西乡húxī xiāng943394232--111--5------------------------------------------------
太平关乡tàipíngguān xiāng18632186151011--21--1---------1-------------------------------------
乐观乡lèguān xiāng10018100083---112-1-1------1---------------------------------------
浩山乡hàoshān xiāng918091761---21---------------------------------------------------
和团乡hétuán xiāng63626357----2-1---2----------------------------------------------
黄花乡huánghuā xiāng17252172418----2-------1-------------------------------------------
黄岭乡huánglǐng xiāng16448164305121-26-1------------------------------------------------
太泊湖乡tàibóhú xiāng544454411----1--1------------------------------------------------
海形乡hǎixíng xiāng368536812-----1------1-------------------------------------------
芙蓉农场虚拟乡fúróng nóngchǎng xūnǐ xiāng115201149752----7-144----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
瑞昌市ruìchāng shì398844398594534816321111011123443691--1--7------------------------------------
湓城街道pénchéng jiēdào42284422396172-2-2433--41------1------------------------------------
桂林街道guìlín jiēdào3299832979821--1--32---2-------------------------------------------
码头镇mǎtou zhèn325253250513--2----613-3------1------------------------------------
白杨镇báiyáng zhèn1925219209215--1----153--2------5------------------------------------
南义镇nányì zhèn168771686082-12211-------------------------------------------------
横港镇hénggǎng zhèn15840158361-2-1----------------------------------------------------
范镇fàn zhèn23119231092-2-21-12------------------------------------------------
肇陈镇zhàochén zhèn13738137351-1------1-----------------------------------------------
高丰镇gāofēng zhèn19963199553-1-2---2------------------------------------------------
夏畈镇xiàfàn zhèn1737517364-1--5----4----1------------------------------------------
洪岭乡hónglǐng xiāng7564756111---------------1---------------------------------------
九源乡jiǔyuán xiāng766376581----31--------------------------------------------------
乐山乡lèshān xiāng47944793--1------------------------------------------------------
峨嵋乡éméi xiāng43624361-----1---------------------------------------------------
和平乡hépíng xiāng50425038-----11--1---1-------------------------------------------
乐园乡lèyuán xiāng12727127231-3------------------------------------------------------
洪一乡hóngyì xiāng164761647031--1--1-------------------------------------------------
花园乡huāyuán xiāng17942179304111-112-1-----------------------------------------------
洪下乡hóngxià xiāng12863128582-----1--1--1--------------------------------------------
武蛟乡wǔjiāo xiāng129091290512----1--------------------------------------------------
流庄乡liúzhuāng xiāng1323813237----1----------------------------------------------------
黄金乡huángjīn xiāng99539950-1------2------------------------------------------------
南阳乡nányáng xiāng14159141466---2122-------------------------------------------------
横立山乡hénglìshān xiāng10039100361-11-----------------------------------------------------
赛湖农场虚拟乡sàihú nóngchǎng xūnǐ xiāng9275927211----------1--------------------------------------------
青山、大德山林场虚拟乡qīngshān, dàdéshān línchǎng xūnǐ xiāng58675865-11------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

新余市

xīnyú shì

1071820

1070379

45

187

13

5

123

115

171

13

13

272

126

37

15

73

4

-

3

12

11

4

153

2

1

4

-

2

1

-

3

-

5

-

2

-

4

15

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

渝水区yúshuǐ qū778391777226381661259411567913261691615694-312114143-14-21-1-5-2-4135------------------1-
城关街道chéngguān jiēdào12588112559710293519-17159122928---10--44----21-1-2----3---------------------
水北镇shuǐběi zhèn4482544825---------------------------------------------------------
下村镇xiàcūn zhèn3966639665------1--------------------------------------------------
良山镇liángshān zhèn1954219534-1--3------3--------1------------------------------------
水西镇shuǐxī zhèn5344553442----1--------2-------------------------------------------
罗坊镇luófāng zhèn5478854717----16513-----1-------------------------------------------
姚圩镇yáowéi zhèn250892501141--313011--1-------------------1----8---------------------
观巢镇guāncháo zhèn2592225919--------------------3------------------------------------
欧里镇ōulǐ zhèn1878818788---------------------------------------------------------
河下镇héxià zhèn1839718367--8-1-3--2----4-1-54------------2------------------------
珠珊镇zhūshān zhèn32059320553---------1----------------------------------------------
鹄山乡gǔshān xiāng1537915379---------------------------------------------------------
人和乡rénhé xiāng1900419004---------------------------------------------------------
马洪乡mǎhóng xiāng2241122411---------------------------------------------------------
北岗乡běigǎng xiāng1378113780-1-------------------------------------------------------
沙土乡shātǔ xiāng9926898995661--12211-566444-25--22--24--2------2---41---------------------
界水乡jièshuǐ xiāng1275112740------10---1----------------------------------------------
东边乡dōngbian xiāng59615947----112-------------------------------------------------1-
南安乡nán'ān xiāng1340413398----2--------4-------------------------------------------
新溪乡xīnxī xiāng1450714505-----------1----------1----------------------------------
南英乡nányīng xiāng14651460----5----------------------------------------------------
九龙山乡jiǔlóngshān xiāng759675951--------------------------------------------------------
新钢有限责任公司山下片虚拟街xīngāng yǒuxiàn zérèn gōngsī shānxiàpiàn xūnǐ jiē47404471821144--411313926634------29---------------5--------------------
南昌铁路局新余办事处虚拟街道nánchāng tiělù jú xīnyú bànshìchù xūnǐ jiēdào109611091117--11-63-18-11----6-2--2-----------1---------------------
新钢有限责任公司山上片虚拟镇xīngāng yǒuxiàn zérèn gōngsī shānshangpiàn xūnǐ zhèn29128290412221-132--86-24------36------------------------------------
江西省花鼓山煤矿虚拟镇jiāngxī shěng huāgǔshān méikuàng xūnǐ zhèn69696958----222--1----------4------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
分宜县fēnyí xiàn2934292931537211-29-1044-115721-4------102------2------2-------------------1-
分宜镇fēnyí zhèn8630186195616--12-12-10382-3------102------2------2---------------------
杨桥镇yángqiáo zhèn4439544373----7-15--------------------------------------------------
湖泽镇húzé zhèn2003320009-5--------18--------------------------------------------1-
松山镇sōngshān zhèn81878187---------------------------------------------------------
双林镇shuānglín zhèn2596225959----1--1-1-----------------------------------------------
凤阳乡fèngyáng xiāng2198121872----1-88---119---------------------------------------------
新祉乡xīnzhǐ xiāng86768675-------1-------------------------------------------------
大岗山乡dàgǎngshān xiāng89688968---------------------------------------------------------
苑坑乡yuànkēng xiāng76477638--1-8----------------------------------------------------
洞村乡dòngcūn xiāng11359113581--------------------------------------------------------
高岚乡gāolán xiāng1502115021---------------------------------------------------------
操场乡cāochǎng xiāng1726317263---------------------------------------------------------
洋江乡yángjiāng xiāng1763617635-------------1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

鹰潭市

yīngtán shì

1027075

1023708

329

175

34

45

137

68

78

49

51

243

57

4

87

96

10

1

1

7

1

2

1867

-

-

1

1

2

-

-

6

1

1

-

-

-

-

3

3

-

-

1

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

月湖区yuèhú qū17840617790570594631114911852392273---21-72----1--2-1----23--------------------
江边街道jiāngbiān jiēdào29049289721311-3-56--841-8------13-------1-1-----3--------------------
交通街道jiāotōng jiēdào35629355292518-2521121106--5------13------------------------------------
东湖街道dōnghú jiēdào32858326698193-191255-1115--50---2--28----1---------2---------------------
梅园街道méiyuán jiēdào252352514689--315-52214--9----1-12------------------------------------
四青镇sìqīng zhèn796779553-11-1---1-1-1------3------------------------------------
童家镇tóngjiā zhèn17524175096---2-13------------2-------1----------------------------
白露镇báilù zhèn2033520330-1--111-------------1------------------------------------
夏埠乡xiàbù xiāng9809979571--1--12---2--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
余江县yújiāng xiàn313152312863732165285783123-84118114-23-------2----------1----1------------
邓埠镇dèngbù zhèn4697346914354--3124221--2-----2-------------------1-----------------
锦江镇jǐnjiāng zhèn314623144456--7----------------------------------------------------
潢溪镇huángxī zhèn3164831604241-41-2-1--1627--3--------------------------1------------
中童镇zhōngtóng zhèn2746927453----7----21--4--1---1------------------------------------
马荃镇mǎquán zhèn249052487213522-1121---1311-----------------------------------------
画桥镇huàqiáo zhèn1579415791--1-----------------2------------------------------------
平定乡píngdìng xiāng24800247911-----------8--------------------------------------------
春涛乡chūntāo xiāng1694316900511---1-----33----1----------1----------------------------
坞桥乡wùqiáo xiāng1174711735--1-1-------10--------------------------------------------
杨溪乡yángxī xiāng1631116290---221----1-15--------------------------------------------
洪湖乡hónghú xiāng23010229958--------5--1---------------1----------------------------
石港乡shígǎng xiāng117281172311--1-1--1-----------------------------------------------
黄庄乡huángzhuāng xiāng1136511360----212--------------------------------------------------
高公寨乡gāogōngzhài xiāng18521852---------------------------------------------------------
刘家站垦殖场虚拟乡liújiāzhàn kěnzhíchǎng xūnǐ xiāng11176111721--11----1-----------------------------------------------
江西省邓家埠水稻原种场虚拟乡jiāngxī shěng dèngjiābù shuǐdào yuán zhǒngchǎng xūnǐ xiāng596959672--------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
贵溪市guìxī shì53551753294018695243478522230401791521122--1--1792--111--21-----1----11-------------3-
雄石镇xióngshí zhèn7611975721415834168341913432-1------99-------11----------1----------------
泗沥镇sìlì zhèn2891528800122579318414---------56----------------------------------3-
河潭镇hétán zhèn2362323599621-231--1----------8------------------------------------
周坊镇zhōufāng zhèn27884278751--42-2--------------------------------------------------
塔桥镇tǎqiáo zhèn7292728021--32111--------------------------------1---------------
鸿塘镇hóngtáng zhèn277862776081125--2-1----------6------------------------------------
志光镇zhìguāng zhèn3067330546942-610122-1---------88--11--------------------------------
流口镇liúkǒu zhèn17160171541--1-----2---2-------------------------------------------
罗河镇luóhé zhèn47359472881872146-4-41--2------22------------------------------------
金屯镇jīntún zhèn18582184822---62-11-----------88------------------------------------
塘湾镇tángwān zhèn3144731419842331--11----------4--------------1---------------------
文坊镇wénfāng zhèn1830718105122111-11-2---------190------------------------------------
冷水镇lěngshuǐ zhèn58635812311--1-12---11------40------------------------------------
龙虎山镇lónghǔshān zhèn8068805012---1-1-------------4------------------------------------
上清镇shàngqīng zhèn17253172423---1----11---------5------------------------------------
滨江乡bīnjiāng xiāng392253910926913136513292--42--1--10-------1----------------------------
白田乡báitián xiāng1412714123-----2--2------------------------------------------------
古港乡gǔgǎng xiāng599859932-11---1-------------------------------------------------
金沙乡jīnshā xiāng165601654052-114-133-----------------------------------------------
雷溪乡léixī xiāng18236182113-132121121--2------6------------------------------------
彭湾乡péngwān xiāng10831106141--11--1------------213------------------------------------
西窑乡xīyáo xiāng641763436----1--------------67------------------------------------
樟坪乡zhāngpíng xiāng1188545----1---------------641----1-------------------------------
双圳乡shuāngzhèn xiāng303829511------1------------85------------------------------------
耳口乡ěrkǒu xiāng103961037710-1-113-------------3------------------------------------
余家乡yújiā xiāng23170230015212--2-------------157------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

赣州市

gànzhōu shì

7396873

7338078

1511

832

263

199

563

244

542

143

213

624

109

450

25

212

1

1

7

19

2

14

52698

18

2

1

1

9

2

-

26

3

3

1

2

6

2

19

8

-

-

6

1

3

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

8

-

章贡区zhānggòng qū494600491111210364362776421492144327291713661143--20081-1-9--19-2--5-67------------------1-
解放街道jiěfàng jiēdào37704373841787433610364261-3------121----5--1----2-----------------------
赣江街道gànjiāng jiēdào74330738453685343311-15431-11------269----1-------------------------------
南外街道nánwài jiēdào933939245553112111439198351714911128451133--3231---1--9-2--3-66------------------1-
东外街道dōngwài jiēdào5645956086324261618285891-7--1---187--1-2----------1--------------------
黄金岭街道huángjīnlǐng jiēdào134531336256--13-11-7-1--------57------------------------------------
水东镇shuǐdōng zhèn3122131152951-2-311---1-------46------------------------------------
水南镇shuǐnán zhèn30376303171622-21--5--14-------26------------------------------------
蟠龙镇pánlóng zhèn30166299141092221231-----------220------------------------------------
湖边镇húbiān zhèn26954263781132341112-8----------531------------------------------------
沙石镇shāshí zhèn3262232541522--15-24----------51-------9----------------------------
沙河镇shāhé zhèn1856918546162-14-213----------3------------------------------------
水西乡shuǐxī xiāng307743069685--1215112----------43------------------------------------
龙埠乡lóngbù xiāng10378102415-1--2-11-----------127------------------------------------
蛤湖乡géhú xiāng820181942----1--------------4------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
赣县gàn xiàn492065489679853419114412257162285-6-----22087-------1------11--------------------
梅林镇méilín zhèn48630484487511223-4103--2-----1139-------1-------1--------------------
王母渡镇wángmǔdù zhèn368803679562--5-11-1----------69------------------------------------
沙地镇shādì zhèn25419252468-1--11-11----------160------------------------------------
江口镇jiāngkǒu zhèn3291232844421-2211--13-1------50------------------------------------
田村镇tiáncūn zhèn32564325193-4121---1---1------32------------------------------------
南塘镇nántáng zhèn3786337838923-411-11---------12------------------------------------
茅店镇máodiàn zhèn2338723364121------1----------18------------------------------------
吉埠镇jíbù zhèn27848277381-1-3-3------1------101------------------------------------
五云镇wǔyún zhèn195811955812121-1--11---------13------------------------------------
阳埠乡yángbù xiāng196431944810112413221----------168------------------------------------
韩坊乡hánfāng xiāng28845287193--13-1-1-1---------116------------------------------------
大埠乡dàbù xiāng1657016460521-2-111----1------96------------------------------------
小坪乡xiǎopíng xiāng63396269----2-2-------------66------------------------------------
长洛乡chángluò xiāng103771021511--111-------------157------------------------------------
大田乡dàtián xiāng1268612509-21-4---------------169--------------1---------------------
古田乡gǔtián xiāng89028712221-1---------------184------------------------------------
湖新乡húxīn xiāng894789032---1----1----------40------------------------------------
湖江乡hújiāng xiāng182821817813--212----1--------94------------------------------------
储潭乡chǔtán xiāng165601651651--------1---------37------------------------------------
石芫乡shíyuán xiāng137351343731--1---------------293------------------------------------
三溪乡sānxī xiāng11997119834113--1-2-----------2------------------------------------
白石乡báishí xiāng1122811217-21---1--111--------4------------------------------------
白鹭乡báilù xiāng135701349582--122121----------56------------------------------------
攸镇乡yōuzhèn xiāng9300926811-13--122----------21------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
信丰县xìnfēng xiàn5906625838181276318113417361582969-1---5-16462---------1------------------1-------
嘉定镇jiādìng zhèn524225206112144341101111---1---3--296------------------------------------
大塘埠镇dàtángbù zhèn376503749692313-12-33------1--126------------------------------------
古陂镇gǔpí zhèn25058246301062111312-----------401------------------------------------
大桥镇dàqiáo zhèn189891895911---1--3-----------24------------------------------------
新田镇xīntián zhèn2207522028731-211-------------32------------------------------------
安西镇ānxī zhèn370163595464--1-13---------1-11045------------------------------------
小江镇xiǎojiāng zhèn321953199361113-1-11----------187------------------------------------
铁石口镇tiěshíkǒu zhèn37616372145--13-2-------------391------------------------------------
大阿镇dà'ā zhèn38317381241031-134----1--------169----------------------------1-------
油山镇yóushān zhèn16141160797-1-1-3--2----------48------------------------------------
小河镇xiǎohé zhèn3526935179532-3213------------71------------------------------------
同益乡tóngyì xiāng45016448741361-411--617--------101---------1--------------------------
龙舌乡lóngshé xiāng21042206474--2112----1--------384------------------------------------
星村乡xīngcūn xiāng165251619732--1----1----------321------------------------------------
西牛乡xīniú xiāng219602187742--2-4--2----------69------------------------------------
坪石乡píngshí xiāng134431339631-11-22------------37------------------------------------
虎山乡hǔshān xiāng165421639611--11---1----------141------------------------------------
崇仙乡chóngxiān xiāng1750917322462-1---112---------170------------------------------------
万隆乡wànlóng xiāng210492088814---1---1----------154------------------------------------
正平乡zhèngpíng xiāng254222346913--12-1------------1945------------------------------------
九渡乡jiǔdù xiāng21753215248-------------------221------------------------------------
黄泥乡huángní xiāng113431121661-1-2-1------------116------------------------------------
金盆山乡jīnpénshān xiāng631062951------1------------13------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大余县dàyú xiàn2616112559766718732143091228438-11---11-5380------------------1-----------------
南安镇nán'ān zhèn3463134214742-3-7--2011-5------367------------------------------------
樟斗镇zhāngdòu zhèn131701306431-----------4---11-96------------------------------------
新城镇xīnchéng zhèn21968215237---1--12----1------433------------------------------------
池江镇chíjiāng zhèn3735036124131--61--31----------1200------------------1-----------------
青龙镇qīnglóng zhèn2540924421311-1-51-1----------975------------------------------------
黄龙镇huánglóng zhèn1665216074--1-1-11------------574------------------------------------
梅关镇méiguān zhèn31344309674322229222311--------333------------------------------------
吉村镇jícūn zhèn152891523651--2-1-------------44------------------------------------
左拔镇zuǒbá zhèn9850974382--2-1111-1--------90------------------------------------
赤石乡chìshí xiāng8588825410-----3-21----------318------------------------------------
南丰乡nánfēng xiāng119561180122--1---------------150------------------------------------
京州乡jīngzhōu xiāng943292182--1----1-----------210------------------------------------
浮江乡fújiāng xiāng1553215277-21-1-3312-23--------219------------------------------------
河洞乡hédòng xiāng365836371----------1--------19------------------------------------
内良乡nèiliáng xiāng6782642321--11-----1-1------352------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
上犹县shàngyóu xiàn2562382527303710101116610531626-8---2--3362-1-----------1----1---------------1-
东山镇dōngshān zhèn358083558941-3-13--1113-----1--191------------------------------------
陡水镇dǒushuǐ zhèn572056542-------------------64------------------------------------
社溪镇shèxī zhèn189691858961125-2----2-1---1--359------------------------------------
营前镇yíngqián zhèn283302774133-32111---1-1------572-1----------------------------------
黄埠乡huángbù xiāng155601491152-----3------------639------------------------------------
中稍乡zhōngshāo xiāng1510315093------1---1---------7----------------------------------1-
沿湖乡yánhú xiāng55225509-1----1-1-----------10------------------------------------
梅水乡méishuǐ xiāng14853147381----1-------2------111------------------------------------
油石乡yóushí xiāng1676816625----3--------1------139------------------------------------
安和乡ānhé xiāng1018199862-1-1---------------191------------------------------------
兰田乡lántián xiāng11431113955-1------2----------27------------------1-----------------
紫阳乡zǐyáng xiāng11780117512-13-1-------3------19------------------------------------
寺下乡sìxià xiāng134791345021------11----------24------------------------------------
双溪乡shuāngxī xiāng1150211418-12-2--1------------78------------------------------------
水岩乡shuǐyán xiāng541253991-------1-----------11------------------------------------
金盆乡jīnpén xiāng1719817032--2-211-------------160------------------------------------
平富乡píngfù xiāng1047198583-2--1---1----------605-------------1----------------------
五指峰乡wǔzhǐfēng xiāng815179921---1-1--1----------155------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
崇义县chóngyì xiàn1879191858841081616-14214111156---2--1938------------------------------------
横水镇héngshuǐ zhèn394703891155--6-7--43243------520------------------------------------
古亭镇gǔtíng zhèn54115387-2----2----3-3------14------------------------------------
扬眉镇yángméi zhèn14572144632---1---------------106------------------------------------
过埠镇guòbù zhèn1258612551-----------------2--33------------------------------------
铅厂镇qiānchǎng zhèn1123011067--1-1-----3---------158------------------------------------
长龙镇chánglóng zhèn10569102881---1---------------279------------------------------------
关田镇guāntián zhèn95829453--------------------129------------------------------------
龙勾乡lónggōu xiāng1278612712----1------1--------72------------------------------------
茶滩乡chátān xiāng61526032----1---------------119------------------------------------
杰坝乡jiébà xiāng67966745------1-------------50------------------------------------
金坑乡jīnkēng xiāng70566964---1--1-------------90------------------------------------
思顺乡sīshùn xiāng11280112741---1--11---1-------1------------------------------------
麟潭乡líntán xiāng65576510------1-------------46------------------------------------
上堡乡shàngbǎo xiāng1133911334--------------------5------------------------------------
聂都乡nièdōu xiāng82668125----1-----3---------137------------------------------------
文英乡wényīng xiāng624662141--51--1---2--------22------------------------------------
乐洞乡lèdòng xiāng26812544-1--1-2---23--------128------------------------------------
丰洲乡fēngzhōu xiāng53405310----1---------------29------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
安远县ānyuǎn xiàn309541308228523910911161585153--3--1---111312---------1-------------------------
欣山镇xīnshān zhèn2928029128712--1--115---2--1---1129---------1-------------------------
孔田镇kǒngtián zhèn25745257321--11111------------7------------------------------------
版石镇bǎnshí zhèn21573215466533112-1----1------4------------------------------------
天心镇tiānxīn zhèn24415244093-----1-------------2------------------------------------
龙布镇lóngbù zhèn19631191831-------------------4452-----------------------------------
鹤仔乡hèzǐ xiāng13354133462---2211-------------------------------------------------
镇岗乡zhèngǎng xiāng127791276921----1-22----------11-----------------------------------
新园乡xīnyuán xiāng132001318454-2-121------------1------------------------------------
凤山乡fèngshān xiāng1003210019-411-5--------------2------------------------------------
濂江乡liánjiāng xiāng3826038056211-1-1-------------198------------------------------------
新龙乡xīnlóng xiāng8495847086--22--------------7------------------------------------
车头乡chētóu xiāng165591655042---11-------------1------------------------------------
江头乡jiāngtóu xiāng394939422------1-3----------1------------------------------------
蔡坊乡càifāng xiāng59825975------21------------4------------------------------------
重石乡zhòngshí xiāng121171209721-13321-12---------4------------------------------------
岽坑乡dōngkēng xiāng6123611711------------------4------------------------------------
长沙乡chángshā xiāng11469114611-1---1--11---------3------------------------------------
浮槎乡fúchá xiāng13929138891-11---1-3----------33------------------------------------
双芫乡shuāngyuán xiāng64806406113-----------------69------------------------------------
塘村乡tángcūn xiāng758075521-------------------27------------------------------------
高云山乡gāoyúnshān xiāng8589839721------1-----------188------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
龙南县lóngnán xiàn2835142825915823652472044632-14---211735-----1--------6----1----------------
龙南镇lóngnán zhèn4171041518128--412--2---1-----1161------------------------------------
武当镇wǔdāng zhèn125241251321--1-1--2--------1-3------------------------------------
马牯塘镇mǎgǔtáng zhèn379543776881--115--1----------169------------------------------------
杨村镇yángcūn zhèn483394832211--3121111--1------3-----1------------------------------
汶龙镇wènlóng zhèn16697166822--111----1------2--7------------------------------------
程龙镇chénglóng zhèn9283926673----2-------------4-------------------1----------------
关西镇guānxī zhèn646164514--11---1--1--------2------------------------------------
里仁镇lǐrén zhèn1151611501111-1--------3------8------------------------------------
东坑镇dōngkēng zhèn694868452-----1-------------100------------------------------------
渡江镇dùjiāng zhèn200982006084418-41-----1------1--------------6---------------------
桃江乡táojiāng xiāng16331163064211-1211----1------11------------------------------------
黄沙乡huángshā xiāng449442501-------------------243------------------------------------
东江乡dōngjiāng xiāng10145101241---1---------------19------------------------------------
临塘乡líntáng xiāng164101639321-131--1----7------1------------------------------------
南亨乡nánhēng xiāng130831307521---111------------2------------------------------------
夹湖乡jiāhú xiāng11521115171---------11--------1------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
定南县dìngnán xiàn1791231789015216109231016231422-8------52--------------------3---------------
历市镇lìshì zhèn52232521411962110271113-1-8------20------------------------------------
岿美山镇kuīměishān zhèn163691634941-1223----1--------6------------------------------------
老城镇lǎochéng zhèn145011447844222111--1---------2--------------------3---------------
天花镇tiānhuā zhèn184721843817333311-1-1---------1------------------------------------
龙塘镇lóngtáng zhèn15400153892-2-331--------------------------------------------------
月子镇yuèzi zhèn978497671-----1-1-----------14------------------------------------
九曲乡jiǔqū xiāng553055291--------------------------------------------------------
鹅公乡égōng xiāng14784147802----11--------------------------------------------------
镇田乡zhèntián xiāng71727171--1--