TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

江苏省

jiāngsū shěng

73043577

72783674

14167

132582

2659

2213

22246

8244

8934

8229

5048

11880

9528

1159

2300

16539

2049

73

1083

738

842

378

742

120

610

2775

35

256

60

30

706

103

167

215

180

51

54

721

207

42

66

39

66

5

67

57

9

3

7

90

10

35

25

13

14

9

9

1402

12

南京市

nánjīng shì

6126165

6041938

1470

69914

312

369

1440

616

1114

642

838

3904

579

158

350

1240

45

37

83

135

144

15

162

23

11

21

9

62

-

18

76

27

27

28

1

6

14

85

82

2

1

-

4

2

26

6

-

-

-

7

5

-

1

1

1

1

-

110

3

玄武区xuánwǔ qū49136448245730368573914120472002713974358335414152922132921--10--3733-1-11131-----3-----------3-
兰园街道lányuán jiēdào4016839484265481-3117-9622-29------3------------1-----------------------
梅园新村街道méiyuánxīncūn jiēdào255952515710366-4253-631--45--1-----1----------------------------------
新街口街道xīnjiēkǒu jiēdào3665835655169293-62413222--6--1---22--------------4--------------------
丹凤街街道dānfèng jiēdào4988848650321064434413114744-491--1-----------3-1----2--------------------
玄武门街道xuánwǔmén jiēdào4575344895197455114-131837-226------3----1-----1-------------------------
后宰门街道hòuzǎimén jiēdào547715380414859133112-5593--4------2--------------1---------------------
锁金村街道suǒjīncūn jiēdào5184750766487017-3195466117121016332--6--6----2---13----63------------------2-
红山街道hóngshān jiēdào4745846812125412110362638111251----1--------22---------------------------
孝陵卫街道xiàolíngwèi jiēdào928079145585696613518481176244201312501-281-9----6--1--1---241-----------------1-
玄武湖街道xuánwǔhú jiēdào464194577941408101124305659147214-257-24----1---1-----2-------3-------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
白下区báixià qū36944836110713970754663151041594637181110781-52--132---8-232171--311----181-----------1-
洪武路街道hóngwǔlù jiēdào46919454691313431-721928452-24------2------------------------------------
淮海路街道huáihǎilù jiēdào182651772512491-2--31-252--1-------2--------------1--------------------
建康路街道jiànkānglù jiēdào4225541138101047--4-4123731-3--2------------------12--------------------
五老村街道wǔlǎocūn jiēdào405133961310816-243102830--15--1--------6-----2-------------------------
大光路街道dàguānglù jiēdào6319961588331281-15-12-1923631-7--21--1------2---21---3-----1--------------
瑞金路街道ruìjīnlù jiēdào7119569589401235--2762782316465537---1--4----2--3--2---22-----51-----------1-
苜蓿园街道mùxuyuán jiēdào296712911512455--4110145011110------1--------2------2----1---------------
石门坎镇shíménkǎn zhèn574315687094073112319-3050131111-----5---------11----1-----2--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
秦淮区qínhuái qū2922602841474376494212471322723184733--511-15-12----5--1---11-----4----2--1------
秦虹街道qínhóng jiēdào435664242191063-49---338--210--1-----------4-------------2--------------
夫子庙街道fūzǐmiào jiēdào44075430141982-76-22641--15--211-3---------------------1--------------
饮虹园街道yǐnhóngyuán jiēdào414734045859542-137-139--12-------------------------------------------
双塘街道shuāngtáng jiēdào5173649201112452-543--9355122------4--------------------------2---------
钓鱼台街道diàoyútái jiēdào329673180081123242-1-314---6--2------------------1--------------1------
中华门街道zhōnghuámén jiēdào2392923490-423----1-281211-------------------------------------------
红花镇hónghuā zhèn54514537639652-1212-35621-7------8-12----1--1----1-----1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
建邺区jiànyè qū3589663427041331538211325326611180330151117485-22129211-6-1-28-----2-----61---1---------
莫愁湖街道mòchóuhú jiēdào7116768981321972338916-2188334141----23--------1------2------1-------------
朝天宫街道cháotiāngōng jiēdào46565434611329772139782123313474-----2--1-2-1--3--------------------------
安品街街道ānpǐn jiēdào3145828553122835--1-5-534--23------3----2----------------3--------------
止马营街道zhǐmǎyíng jiēdào3764835523620521-3-4112335--5--------1-------2--------------------------
南湖街道nánhú jiēdào79239754953735272516214519912529--2----2--------2-----------2--------------
兴隆街道xīnglóng jiēdào928899069133201931116814311514-510---21-1----2---11-----------1----1---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鼓楼区gǔlóu qū63318862163723793405217010742215371537034833411851321084-397-2-16-9192---31515------1----5---1--71
水佐岗街道shuǐzuǒgǎng jiēdào6849867154221194527-1177651-316------4------------------------------------
华侨路街道huáqiáo lù jiēdào365883569214711-187526395851414-51-1-3--1-4---1-----22-------------------1
五台山街道wǔtáishān jiēdào68941677709998298218221633-619-1----43-------3---------------------------
宁海路街道nìnghǎilù jiēdào6475663431417372712233959112711111141039-26442-5----4-8-22---163-----------5---1--1-
鼓楼街道gǔlóu jiēdào416114090616592-143111124034111------22-----1-1---------------------------
湖南路街道húnánlù jiēdào38913382195625-231826293--6------4------------------------------------
中央门街道zhōngyāngmén jiēdào62461610203511661-128303811667418--2-1-7----2---2-----43------1-----------5-
三牌楼街道sānpáilou jiēdào63836625682610238-187344861105934--24--2--1-4--------223------------------1-
挹江门街道yìjiāngmén jiēdào71396701613610392224191129412310------5----2---------1---------------------
江东街道jiāngdōng jiēdào116188114716331255711459343665-1181-1---32------1-------4--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
下关区xiàguān qū365433360102884702939451863212321621713321-17-1102-1---1---1---12----15--------------
中山桥街道zhōngshānqiáo jiēdào42405418909441-213-424173--3---4--2---------------------2--------------
热河南路街道rèhénánlù jiēdào618776102214752-1133217425--5---2-14--------------------12--------------
车站街道chēzhàn jiēdào3802437437452621358-2231232---1--1--1-------1---1---------------------
建宁路街道jiànnìnglù jiēdào503694950277751243265333--24------1---------------1--------------------
宝塔桥街道bǎotǎqiáo jiēdào727617183522802-1751293466-28------2---------------------1--------------
小市街道xiǎoshì jiēdào9999798416321406613152114455656101-1----2-----1--------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
浦口区pǔkǒu qū22411222165871163223610731714427181211613842-371-141-513--52261--1206------------------11
浦口街道pǔkǒu jiēdào428144235063693-1114147363--5------1--2----2----------------------------
泰山镇tàishān zhèn598285917319467313681919540511181--5--2--2------2-------------------------1
顶山镇dǐngshān zhèn42489418131254823144-2-131--10------81------471-----10---------------------
沿江镇yánjiāng zhèn2483924681387--26472692--7--1---1--------------21--------------------
盘城镇pánchéng zhèn216012139515491528815362867721--111----1-2--1-4----31------------------1-
永丰乡yǒngfēng xiāng1382513794123--11--1----1----------1---2----------------------------
南京珍珠泉旅游度假区虚拟街道nánjīng zhēnzhūquán lǚyóu dùjiàqū xūnǐ jiēdào24812476-3---2---------------------------------------------------
南京高新技术产业开发区虚拟街道nánjīng gāoxīn jìshù chǎnyè kāifāqū xūnǐ jiēdào16235159761586--113264255485221-11--2----1---1-1--154--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大厂区dàchǎng qū21913921657146205477605574241712311453--1311---1-3---22---3717------------------1-
卸甲甸街道xièjiǎdiàn jiēdào535085272716628213143253731712---3-----1-3---2----3-7------------------1-
西厂门街道xīchǎngmén jiēdào37820374122359231-3-1283--3--1-------------------2--------------------
山潘街道shānpān jiēdào69807687141192233418-159612-46----------------------8--------------------
葛塘街道gétáng jiēdào296162938917106--48--2372--31----11----------2----7---------------------
长芦街道chánglú jiēdào2838828329-39--433--33-31-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
栖霞区qīxiá qū3953883924711041990131363233933137264561052652215--16----3--21-3-15281-----------------3-
尧化街道yáohuà jiēdào590275841430287412679613108484352421----3----1-----1----1------------------2-
马群街道mǎqún jiēdào213182126642611-33319---1-------------------------------------------
迈皋桥街道màigāoqiáo jiēdào63011622688659432-61115281--3-------------------1--2--------------------
燕子矶街道yànzijī jiēdào80874799563663535204154766414913-1-2--10----2--21-2--5-31-------------------
龙潭镇lóngtán zhèn2760227522-74------22-------2---------------------------------------
栖霞镇qīxiá zhèn799447958116242-21185517413-7----1--2---------------2------------------1-
靖安镇jìng'ān zhèn29772297137341-2--1173-----1------------------2---------------------
八卦洲乡bāguàzhōu xiāng2935329313-21-1---3-4-2-9-------------------------------------------
南京经济技术开发区虚拟街道nánjīng jīngjì jìshù kāifāqū xūnǐ jiēdào44874438312--211-121--115------1------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
雨花台区yǔhuātái qū27493627240650201084311659143715510713813--3-44---25---122--133-----2--------------
雨花新村街道yǔhuāxīncūn jiēdào336673293896152-122717288544---2--3---15----2---1-2--------------------
宁南街道nìngnán jiēdào649446428110570135410-1334--451--------------------21--------------------
西善桥街道xīshànqiáo jiēdào33634334426145--21723251----------------------------------------------
板桥街道bǎnqiáo jiēdào399683970761324-153147191--65---------------1-2---1---------------------
铁心桥街道tiěxīnqiáo jiēdào2189721819164-1112-23-111-------------------------------------------
双闸街道shuāngzhá jiēdào2084920807-32--1-26---1---------------------------------------------
沙洲街道shāzhōu jiēdào22733223814323--2-4135--25------1---------------------2--------------
江心洲乡jiāngxīnzhōu xiāng1240812386-16---3---1----2------------------------------------------
上海梅山集团有限公司虚拟街道shànghǎi méishān jítuán yǒuxiàn gōng xūnǐ jiēdào2483624645141131-426-240--21---1-4----1--------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
江宁县jiāngnìng xiàn78134477787475225710733163814214848154506272043--12214413-2--8-32---7------1----------1-21-
东山镇dōngshān zhèn13777113653532940731812118159675-334---11-2-1--1---------2------1--------------
秣陵镇mòlíng zhèn33606335702912-342212--8-------------------------------------------
禄口镇lùkǒu zhèn5888858643111931265-321310-122---2-----2----1--------------------------16-
上坊镇shàngfāng zhèn26508264581282-62-2222--2-----------------1-------------------------
淳化镇chúnhuà zhèn4113440945-173-22--122--25-------------------------------------------
湖熟镇húshú zhèn62721620794593531121548---2---------1------2----------------------1---
周岗镇zhōugǎng zhèn2130921277-111-12-213--74-------------------------------------------
土桥镇tǔqiáo zhèn3068130608-171-9712341-111---3---4-----------------------------------
东善桥镇dōngshànqiáo zhèn23539234633171111----1--43---6--1-------1----------------------------
陶吴镇táowú zhèn26704266604103-4423121--91------------------------------------------
横溪镇héngxī zhèn2725027140217212310-19-33-121------1-------3-1----3---------------------
丹阳镇dānyáng zhèn216162158913--21121-11--5-------------------------------------------
江宁镇jiāngnìng zhèn53765536442484-22186422-1192------------------------------------------
谷里镇gǔlǐ zhèn3393833891322311121162--4-------------------------------------------
铜井镇tóngjǐng zhèn3018230139-28-15222-3-----------------------------------------------
其林镇qílín zhèn33958338784303-104321133-13--------------1--------------------------2-
汤山镇tāngshān zhèn4269942555589-2122447462-5--------------2----------------------------
上峰镇shàngfēng zhèn2522125126-422-6222511--55----1------------------------------------3-
南京江宁经济技术开发区虚拟镇nánjīng jiāngnìng jīngjì jìshù kāifāqū xūnǐ zhèn49854496741161311046493342522-----1-----1-----1---2---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
江浦县jiāngpǔ xiàn2926412904062917582-10647422352715421383-76--3-------11---4-12---------------------
珠江镇zhūjiāng zhèn100997997082010611-52614321112-103---1--1--------1-----1---------------------
桥林镇qiáolín zhèn4004139932187--5531-1------2----------------4-----------------------
永宁镇yǒngnìng zhèn4201541846-120--127-161-1-162--2----------1----------------------------
汤泉镇tāngquán zhèn2180521653-1141-14-3--5---31--------------------11---------------------
星甸镇xīngdiàn zhèn36094357242331--88121-----2--33---------------------------------------
乌江镇wūjiāng zhèn1954019500-8--212---11-23------2------------------------------------
石桥镇shíqiáo zhèn2349923433-14--12161611-1111--2----------------------------------------
老山林场虚拟镇lǎoshān línchǎng xūnǐ zhèn56375608616--141---1----------------------------------------------
汤泉农场虚拟镇tāngquán nóngchǎng xūnǐ zhèn30133002-7----4--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
六合县liùhé xiàn64753763965180694020171577758472554206128561-1732-53-2-2-5---7---------------1---1---71-
雄州镇xióngzhōu zhèn138313134304193896968610110213-251-----52-----5-----------------------------
冶山镇yěshān zhèn4336943150412023334732-18--3--9------------------------------1---1---9-
八百桥镇bābǎiqiáo zhèn637586341917861236610929140-110--8--------2-------------------------------
横梁镇héngliáng zhèn39125390611226--25----8--9---2---------------------------------------
东沟镇dōnggōu zhèn2610126085111--1-1--1---1-------------------------------------------
龙袍镇lóngpáo zhèn2871628690311-1341--12----------------------------------------------
玉带镇yùdài zhèn2443524402-61-761--52-31-----------------------------------------1-
瓜埠镇guābù zhèn29818297772282-1111-----2---1-------------2-------------------------
新集镇xīnjí zhèn38701386523121-3231191--11-----------------------------------------2-
程桥镇chéngqiáo zhèn4293742677619011101031331-16----1--1---------------------------------22-
竹镇镇zhúzhèn zhèn588405651422170-1352562331111173----1----1-------5-----------------------21-
马集镇mǎjí zhèn41888415034320119414613--33-----------------------------------------16-
马鞍乡mǎ'ān xiāng45531454524602241-131-------------1---------------------------------
新篁乡xīnhuáng xiāng260052596534--5311--20-12-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
溧水县lìshuǐ xiàn38028837944856177951477916170131914332151-34823-1--1----1--1---23----------1---------
永阳镇yǒngyáng zhèn107618107417191053314532718233----2--1----------1---1---------------------
白马镇báimǎ zhèn3736437215533-3262442-3-21---45-----------------1---------------------
东屏镇dōngpíng zhèn4311043004510112716330313--5---1---------------------------------------
柘塘镇zhètáng zhèn27802277643121-412221--------------------------------------1---------
洪蓝镇hónglán zhèn4450344444751-7112521--112--1-1-----------------3--------------------
石湫镇shíjiǎo zhèn4429544159315--236353132-102----13----1----1----------------------------
和凤镇héfèng zhèn435264344763--2915-5322-24--1-7--------------------------------------
晶桥镇jīngqiáo zhèn3207031998824-111814-42-411-1-2--------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
高淳县gāochún xiàn4001213992991691421941027446619161127271711961083--7364--------111-1-4------2-------21
淳溪镇chúnxī zhèn988249864010451-238184314--317-1--27----23-----------1-1-1--------------11
漆桥镇qīqiáo zhèn2373823685-1--81241--486---243--------------------------------------
固城镇gùchéng zhèn4005639991-9--26739-3--213---2--------------------------------------
东坝镇dōngbà zhèn325633245216--522158--1--22-3-----1-34---------1-----------1---------
定埠镇dìngbù zhèn2535725275113--42225--2---6---11--6------------------------1---------
桠溪镇yāxī zhèn4264242561-8121114-13-1--8-5-10-71-------------------------------------
阳江镇yángjiāng zhèn6994869789111-21321641193651-3-50----1----------------2--------------1-
古柏镇gǔbǎi zhèn355113546524--86-12---1---11171--------------1-----1----------------
砖墙镇zhuānqiáng zhèn3148231441141-3-261----12---11--------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

无锡市

wúxī shì

5086586

5068802

524

2199

91

120

3344

740

1561

1480

296

677

1231

92

149

3940

23

3

23

75

9

3

96

7

4

179

-

8

1

-

75

4

30

72

5

-

8

169

10

-

1

1

2

-

12

4

-

-

1

13

-

5

1

1

-

3

-

489

3

崇安区chóng'ān qū1765801760892424443488143125712--45-119--6--1-3--2------21--------------------
崇安寺街道chóng'ānsì jiēdào1093810922-7--111-5-------1----------------------------------------
人民路街道rénmínlù jiēdào2639626282231-5448-2184--26-1-3--4--1-----------1---------------------
学前街街道xuéqián jiēdào19062190132302------91--2------2-------1----------------------------
工运路街道gōngyùnlù jiēdào1466214639115--1-1--2---2--------------1----------------------------
周山浜街道zhōushānbāng jiēdào1744517404-39--------1--1-------------------------------------------
广瑞路街道guǎngruìlù jiēdào25690256498191111-1-6---3-------------------------------------------
上马墩街道shàngmǎdūn jiēdào3390933768759128-2323134--9---6-------3---------1---------------------
江海街道jiānghǎi jiēdào2847828412444--1-1-292--2----------------------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南长区náncháng qū21440721389138330211625-15654-3141--7--73------2---------------------1------
迎龙桥街道yínglóngqiáo jiēdào2722727143747--4----16--13---3--2-----------------------------1------
谈渡桥街道tándùqiáo jiēdào2312623090-21----1-46---2------2------------------------------------
长街街道cháng jiēdào575765743716821-9-2-316--26---2---------------------------------------
清名桥街道qīngmíngqiáo jiēdào21394213521311---2-34-----------------------------------------------
清扬路街道qīngyánglù jiēdào4463044523581---1--383--11--1--3------------------------------------
通扬桥街道tōngyángqiáo jiēdào4045440346968-131--2151--2---1---3------2----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
北塘区běitáng qū19012418975612219-292141433611640---4--3-------1-------1--------------------
吴桥街道wúqiáo jiēdào2390323873-22-----11211-2-------------------------------------------
北大街街道běidàjiē jiēdào3305632987-32--2--1-----29---4------------------1--------------------
西新街道xīxīn jiēdào2353223498-19-1----34--16-------------------------------------------
惠山街道huìshān jiēdào4937249261366--2--25163-122-------------------------------------------
惠龙街道huìlóng jiēdào2804827971751--3---262-2-------3-------1----------------------------
五河街道wǔhé jiēdào3221332166229-1221-35--11-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
无锡市郊区wúxī shìjiāo qū81227081032910969211131951911254882204615102381-55--212-6----7285---403-----11---1----1---1-
河埒街道héliè jiēdào5825058092591-1111932232--5------2-------2-------1--------------------
荣巷街道róngxiàng jiēdào4066840597629--316-613-2-2---------------------3---------------------
青山街道qīngshān jiēdào34911347641250--614-62913222--21--4--------1-1---2---------------------
中桥街道zhōngqiáo jiēdào39079389848501216----11---6----------------------------1--------------
刘潭街道liútán jiēdào1198611953227--1----21----------------------------------------------
溪南街道xīnán jiēdào4433244213963--212-528-4-1---1---2--------------------1--------------
芦庄街道lúzhuāng jiēdào33698336521362-1----21--1---------------11--------------------------
西园街道xīyuán jiēdào1278012752111----1-39---1----------------------2--------------------
渔港街道yúgǎng jiēdào5875585811--4----51--2---------------------3---------------------
长江路街道chángjiānglù jiēdào17427173499371-211-910---3------1--------------1------3--------------
山北镇shānběi zhèn3479934766-161-6--123-------------3----1----------------------------
黄巷镇huángxiàng zhèn6578265647662--25114772-19---3----------3------3-------------------1-
广益镇guǎngyì zhèn486574848163714373429112-157--1---1------------------------------------
南站镇nánzhàn zhèn5765757566332--116111015--8--1---4--1------3-----------4--------------
扬名镇yángmíng zhèn5871658643348-23---25---5----------------2-----------2--------1-----
蠡园镇líyuán zhèn56334562055313231-145731411---------------------20----------1----------
大浮镇dàfú zhèn20932208721115--5--2114---9------2----------1-------------------------
河埒镇héliè zhèn2921929120921--611133174219------4--1------23---2---------------------
胡埭镇húdài zhèn3729837257-5--4-19-1-3--9-------------------------------------------
旺庄镇wàngzhuāng zhèn5949859321427--10-331613815-141--1------1----1------6---------------------
硕放镇shuòfàng zhèn4437244237832211329841563-371-----3------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
马山区mǎshān qū3238532289333-117-211-510-22--------------------1----------------------
梅梁街道méiliáng jiēdào2129721215126-114-211-59-21--------------------1----------------------
马山镇mǎshān zhèn110881107427--3-----1--1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
江阴市jiāngyīn shì131547213102192061844244129115040831292104441193315823-9231133-114-2--1112553-6762-1--------7-------94-
澄江镇chéngjiāng zhèn1942141938328862717361511736468-219---81-10-12-----112---2---------------------
要塞镇yàosài zhèn7153171389892-2811225981141--62--3--1----1--1---1---------------------
南闸镇nánzhá zhèn49261491166613182146--11-765---------3----1--2-------------------------
云亭镇yúntíng zhèn44966448465111579-5414-130---------1---------------------------------
山观镇shānguān zhèn4001239849512--5062864132-54------------------1------------------------
璜土镇huángtǔ zhèn3413034104--1-6-1412----1--------------1----------------------------
石庄镇shízhuāng zhèn22843227945---81111-274-10-------------------------------------------
西石桥镇xīshíqiáo zhèn260742599242-320325244--112------------------2------------------------
利港镇lìgǎng zhèn33829337081113212158--64--22-----------------1-------------------------
申港镇shēngǎng zhèn46925467817342231023114415---1-----1---------------------------------
夏港镇xiàgǎng zhèn398113974274--551011131--15---4-----1-------1---1---------------------
月城镇yuèchéng zhèn444694421718--79-44--10--115---------1-------28----2--------------------
青阳镇qīngyáng zhèn521915196445911072331-25--63---1----------3----------------------------
马镇镇mǎzhèn zhèn280902760842-2146112-13-94--180-----------------2---26---------------------
璜塘镇huángtáng zhèn35303350254--4140310612332-71------1--------------1---------------------
峭岐镇qiàoqí zhèn4806147840---270214103151-146--12--15-------1--1-----------------------1-
桐岐镇tóngqí zhèn210862096331-161-1-1-12--40---------3---------------------------------
长寿镇chángshòu zhèn34306341186-215467172-122561--1------------------4-------------------8-
华士镇huáshì zhèn724077222113163114712816111324---------1-------2---4-------------------59-
周庄镇zhōuzhuāng zhèn83798835332112-3641313429--123---1-1-----1--3--5---------------7-------1-
陆桥镇lùqiáo zhèn3598635826-41-236-21-1241348--1---2----------2---12-------------------11-
新桥镇xīnqiáo zhèn296842957142--157863-12--37-----------------4---13-------------------2-
文林镇wénlín zhèn3357332999514441368301622261-318---2------------1----4-------------------1-
长泾镇chángjīng zhèn4503844903231-265360-55-221-----------------1---1---------------------
顾山镇gùshān zhèn296162954233--73329-111-15-----------------1---1--1----------------5-
北国镇běiguó zhèn339663386863--1561631-1--261--1-------------1--22-------------------5-
河塘镇hétáng zhèn19854198142-1-9285--2--9--------------1--------------------------1-
祝塘镇zhùtáng zhèn3589135587-8--8941531-544--101---1--1----1-----1---3---------------------
经济开发区虚拟镇jīngjì kāifāqū xūnǐ zhèn285572846714--221-62210-4302-----1-------------41---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宜兴市yíxìng shì1164275116028273175134618449700820177081338027113-31572101372-1--17-1462-1372--1--14---6-5-----3633
宜城镇yíchéng zhèn18464518418419562-40271811941493552----3231-3----2-4---12-------------------9-
张渚镇zhāngzhǔ zhèn7546975292292-2035161331-7211--3-----2------------2------------------4-
西渚镇xīzhǔ zhèn2818828055231-2615152-3--9----------21---------------------------------
太华镇tàihuá zhèn2737827278-2--337250-1---2---1-----------------------------2---------
茗岭镇mínglǐng zhèn1500414967----2523-1--5-------3------------------1---------------15-
徐舍镇xúshě zhèn457944571614--5813171-13162---1----------2------2-------------------2-
鲸塘镇jīngtáng zhèn33417332178---20761270----4-1-------11----1------------------1-------5-
芳庄镇fāngzhuāng zhèn2356223517-1--29810-12121--------------1------2-----------1-------4-
官林镇guānlín zhèn5110750911-4--43261166--81127---1--2----------1-----------1-----------4-
杨巷镇yángxiàng zhèn2202921992-3--10947-1----1--1-------------------------------------1-
新芳镇xīnfāng zhèn248212476111--132839--1------1-----1-----------------------2---------
新建镇xīnjiàn zhèn2673426683-2--61258--11--34------------------------------------------
丰义镇fēngyì zhèn220972199612--2621421--14--4---41-----------3--------------------------
范道镇fàndào zhèn1741317362-1--865312--421-2---------------2----------------------131
和桥镇héqiáo zhèn558235570516-123123482551-8---1--1-------1-51---3---------------------
高塍镇gāochéng zhèn293022919328--2182135119-111-------------------------------------------
屺亭镇qǐtíng zhèn2007019973----26379---1-1-----------1----1----2-------------5-----302
闸口镇zhákǒu zhèn2098520907-3--1392711---1-3--------------9------2---------------------
万石镇wànshí zhèn29240291471111-361143--22-12---------------------4-------------------6-
周铁镇zhōutiě zhèn3451134289-19--85867131-3-28----------------------------1------------6-
芳桥镇fāngqiáo zhèn3077530564----47310224---5117--1------6-----------2-------2-----------1-
新庄镇xīnzhuāng zhèn4184741779-1--8131862-15-12--------2----1-1------------------------7-
洋溪镇yángxī zhèn2505924956---283761--31132-------2------------1---------------------
丁蜀镇dīngshǔ zhèn12310012261710402-231711217-135-4481---3----------------12-------------------77-
大浦镇dàpǔ zhèn3506834919853-4320122-32319---------1-----------1-------1-----------35-
湖父镇húfù zhèn252912524813--82111-1--111-----------------------------------------4-
伏东镇fúdōng zhèn213812111341--4537-28-114-71---------23-------2---2-------------------103-
新街镇xīnjiē zhèn3096530872--21672433--2146------1--5-------------------------------1-
环科园虚拟镇huánkēyuán xūnǐ zhèn43200430692---159435-1-178---2-----7-------2---2-------------------36-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
锡山市xīshān shì118107311759475932219211190110300286581236312451748525121-161-86-21-35166---141---2------------3-31-
东亭镇dōngtíng zhèn694876928941511338221163493145------1--1-----1-1---1---------------------
查桥镇cháqiáo zhèn2757827399115--251117-6---80--1------21----4--------------------------7-
安镇镇ānzhèn zhèn3472934453-56-802863181-143------2--5-------3-----------------------3-
羊尖镇yángjiān zhèn451134477049--1042491313-1188------2----------------------------------3-
厚桥镇hòuqiáo zhèn2085620733-2--151---29--92--------------2----------------------------
坊前镇fāngqián zhèn219582192323--91---4---8---------5------1---------1--------------1-
梅村镇méicūn zhèn283092824224--17753215--20------1------------------------------------
鸿声镇hóngshēng zhèn22505224561--111-310-1-1-20---1---------------------------------------
荡口镇dàngkǒu zhèn26812267332---8415-1188130---1---------------------------------------
甘露镇gānlù zhèn216872165214111-1---1--24-------1-----------------------------------
东北塘镇dōngběitáng zhèn34236341102521025-32-117--57---------------------2---------------------
八士镇bāshì zhèn3480534482--1-9922554-263--651---1----1----6------2----1----------------
张泾镇zhāngjīng zhèn336433340616--8411354--281-43--------------2-1----1-------------------2-
东湖塘镇dōnghútáng zhèn368693662514-172-427-231-120---------7-------------------------------2-
港下镇gǎngxià zhèn514305127024-1287627-11--65---2----------11--1-----------------------4-
长安镇cháng'ān zhèn39099385913362-117391845199--111---------------------1---------------------
西漳镇xīzhāng zhèn4078140656182-19131-545--35---1--3---------1--------------------------
堰桥镇yànqiáo zhèn410694075139-198194321131-67---------4-----------3---------------------
前洲镇qiánzhōu zhèn4942049276-2-16711--218--46------1--2-------1---2---------------------
玉祁镇yùqí zhèn502994999629--9222-6123-11331--------29----1--------------------------1-
石塘湾镇shítángwān zhèn3231232256-41-11133--7--20---------6---------------------------------
洛社镇luòshè zhèn6932569192411--1758428111-43--3------4-1--3--------------------------8-
钱桥镇qiánqiáo zhèn4864248540421-124-542106--20------2-------1------11--------------------
藕塘镇ǒutáng zhèn218222179111--1227--1--16-------------------------------------------
杨市镇yángshì zhèn307823074521---14-1-43--10------2------------------------------------
阳山镇yángshān zhèn88188806-2--3-5--1-1---------------------------------------------
陆区镇lùqū zhèn2737027195663112352161410--30--1--------11-1----------------------------
东洚镇dōngjiàng zhèn38041379144622173521125--181-------------3-1--------------------------
雪浪镇xuělàng zhèn313053125321-112-5132-1-23------1------------------------------------
南泉镇nánquán zhèn2588425724-3--4718-3-1--97-------------------------------------------
华庄镇huázhuāng zhèn5638956204-13--2136814-823-472--------1----1-2--------------------------
新安镇xīn'ān zhèn2935529251----324691111-29-2-4--1--------------1-----------------3---
后宅镇hòuzhái zhèn30343302634---161094-8121-13---3---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

徐州市

xúzhōu shì

8913965

8893697

2394

9884

439

398

1105

1208

394

638

378

2099

126

41

181

345

141

9

86

25

39

54

12

6

22

29

4

35

2

-

28

16

3

13

11

-

3

16

16

-

1

15

1

-

2

1

-

-

-

3

-

9

6

1

3

1

1

23

1

鼓楼区gǔlóu qū2986382966638715811212403716423106122421-12-1232---3--21------1--------------------
王场街道wángchǎng jiēdào3687736577623815416323141-12-----2--------1-------1--------------------
黄楼街道huánglóu jiēdào150461484911172------29---2------1------------------------------------
牌楼街道páilou jiēdào26884267087131--492-516--2--------------------------------------------
环城街道huánchéng jiēdào21072208741174-1--3-11012-3--2----------------------------------------
东站街道dōngzhàn jiēdào184951832651511-2--125--1--1-----------------------------------------
丰财街道fēngcái jiēdào37778375025257-11-4--2---6-------------------------------------------
白云街道báiyún jiēdào480564778326216554-1-212---1------1------------------------------------
琵琶街道pípa jiēdào6522651219-------------------------------------------------------
八里街道bālǐ jiēdào8259822317--171----9------------------1---------------------------
北环街道běihuán jiēdào50465033-5---1---5---1------1------------------------------------
铜沛街道tóngpèi jiēdào3753337304141741-653-221--------1--2-----------------------------------
金山桥街道jīnshānqiáo jiēdào17642175659462--4-127---3-----------3-------------------------------
东环街道dōnghuán jiēdào1942819407112-21--451--3--------------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
云龙区yúnlóng qū220217218571108124910421819208181305111211--------------------1------------------2-
翠屏山街道cuìpíngshān jiēdào6920691411--211--------------------------------------------------
大郭庄街道dàguōzhuāng jiēdào722672202---1---11----1------------------------------------------
新店子街道xīndiànzi jiēdào14093140147392-1621515---1-------------------------------------------
黄山街道huángshān jiēdào1945619250101781-322-161--2-------------------------------------------
骆驼山街道luòtuoshān jiēdào3415233967191211-1243529-----------------------------------------------
铜山街道tóngshān jiēdào1938219236111161--3-1-13---1-------------------------------------------
子房街道zǐfáng jiēdào16445162876103-32-11--14-1---------------------------------------------
天桥街道tiānqiáo jiēdào298112956714201323-42114-----------------------------------------------
青年街道qīngnián jiēdào15895157324143-11---111---2-------------------------------------------
新生街道xīnshēng jiēdào259022562520227-442212131--1-------------------------------------------
彭城街道péngchéng jiēdào30935307591412023224-2143-15-1--------------------1------------------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
九里区jiǔlǐ qū1981231977011330483136458372--8---------3----1-------3-------------4------
桃园街道táoyuán jiēdào1536515361-31------------------------------------------------------
庞庄街道pángzhuāng jiēdào3639036337-46-1-12--2---1-------------------------------------------
大黄山街道dàhuángshān jiēdào14609145671243-21--34------------------1-------3--------------------
利国街道lìguó jiēdào71397124-123------------------------------------------------------
宅城街道zháichéng jiēdào75647558-6-------------------------------------------------------
张集街道zhāngjí jiēdào7220720524--1---26-----------------------------------------------
电厂街道diànchǎng jiēdào32053184-201------------------------------------------------------
义安街道yì'ān jiēdào46144610----22---------------------------------------------------
三河尖街道sānhéjiān jiēdào99829936140-------5-----------------------------------------------
张双楼街道zhāngshuānglóu jiēdào81268091516--51--3-2------------3---------------------------------
拾屯街道shítún jiēdào1417314165-1--1--1-5-----------------------------------------------
苏山街道sūshān jiēdào1796817945-14-1-----8-----------------------------------------------
九里街道jiǔlǐ jiēdào2421724181420-1-123-1----------------------------------------4------
火花街道huǒhuā jiēdào2755127437-98--2--1-6---7-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
贾汪区gǔwāng qū49416649294420958523359666222335566-3077-32-32141----4------1---1-----------------
贾汪镇gǔwāng zhèn1343401336299449572110155517351--11----12--------------1---------------------
青山泉镇qīngshānquán zhèn593825926821182-37151525--42--11---------------------------------------
大吴镇dàwú zhèn878608773023342411662433-2511-1------1----3----------------------------
紫庄镇zǐzhuāng zhèn61953618642323237962381--1---1---------------------------------------
塔山镇tǎshān zhèn6559665517228651571551--121------------------------------------------
汴塘镇biàntáng zhèn524715239323622111024131---4-1--2-14----------------1-----------------
江庄镇jiāngzhuāng zhèn3256432543312-541-31------------------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
泉山区quánshān qū4684824651193252104562051545925545051964472-14-21-------2--12--44--41-1------11----3-
永安街道yǒng'ān jiēdào41470411492325216-61-2253---2------------------------------------------
王陵街道wánglíng jiēdào245882435218176--41-1126---4----------------------3--2-----------------
湖滨街道húbīn jiēdào3311032889271652--4--120---------1-----------------------------1-------
西关街道xīguān jiēdào3595435664182203-23-1337-1-2-------------------------------------------
夹河街道jiāhé jiēdào356193535618186243121-230---2---1---------------------2-----------------
和平街道hépíng jiēdào4146341019243475-5292123511------------------------1--------------------
段庄街道duànzhuāng jiēdào373923714830178112323-23---------1-------------------------------------
奎山街道kuíshān jiēdào34357341542014012252-816--14---1------------------------1--------------
翟山街道díshān jiēdào546555396373187325261140919228124332---2--1----------1---4-------------------3-
西苑街道xīyuàn jiēdào3079630571151712131231223---------------------------------------1------
泰山街道tàishān jiēdào166111651020423--2--327---2--------------2----------------------------
金山街道jīnshān jiēdào105091049429-------3---1-------------------------------------------
湖北街道húběi jiēdào11449114091021---1---8-----------------------------------------------
七里沟街道qīlǐgōu jiēdào52815270361-------------------------------------1----------------
潘塘街道pāntáng jiēdào552285517124431432625------1---------------2------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
丰县fēng xiàn106840410656412211990804169613041188813210682231-4---4----13-6----1--2--1---------1----
凤城镇fèngchéng zhèn141297139690311515535944-124--5-----3---3-----1-3-------------------------
首羡镇shǒuxiàn zhèn8498084915185424524-2--118-------------------------------------------
顺河镇shùnhé zhèn530545303043133112-2---31------------------------------------------
常店镇chángdiàn zhèn601596013011521-3---4---1--11---------------------------------------
欢口镇huānkǒu zhèn904508993532393433109310-42--4--1-----------1----------------------------
师寨镇shīzhài zhèn775387743630945118163152--3-11--------------3-------------------------
华山镇huàshān zhèn78261781642122378433312--18---------1---------------1-----------------
梁寨镇liángzhài zhèn57241571866342549117-264-----1-------------------------------------
范楼镇fànlóu zhèn766107656576442611131-17----------------------1--------------------
孙楼镇sūnlóu zhèn497774975272---3--26---2-1-------------2---------------------------
宋楼镇sònglóu zhèn8607386023129324113-62--5-------------------------1--1--------------
大沙河镇dàshāhé zhèn557575570517523441345---4-------------------------------------------
王沟镇wánggōu zhèn9271792659137349114382--11-------------------------------------1----
赵庄镇zhàozhuāng zhèn644906445112622433-12--13-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沛县pèi xiàn118304811811673696374644867745526735217344611-2--42--1-1--22-11--25--------------1---1-
龙固镇lónggù zhèn6974669486291662279843204-141------------------------------------------
杨屯镇yángtún zhèn6722067143113911-5-211211-11----------------1-------------------------
大屯镇dàtún zhèn98223977683518273510568173--317---------1---------------------------------
沛城镇pèichéng zhèn18756818733577491114610671225-1-7-----3----------------3--------------1---1-
胡寨镇húzhài zhèn52735526771773413216211--1-------------------------------------------
魏庙镇wèimiào zhèn5470154646874362111110------2----------------------------------------
五段镇wǔduàn zhèn46784467381743-931233---1-------------------------------------------
张庄镇zhāngzhuāng zhèn875108742442884472334----1------------------------------------------
张寨镇zhāngzhài zhèn8782487782105--54-3410----------------------1------------------------
敬安镇jìng'ān zhèn642516421217--3-28-314--1-------------------------------------------
河口镇hékǒu zhèn5976859736833121414-1--4-------------------------------------------
栖山镇qīshān zhèn61779617411821-431-33------------------12---------------------------
鹿楼镇lùlóu zhèn703517028326814582341-1-31-------------1----------------------------
朱寨镇zhūzhài zhèn6267162636891-341116--------------------------1--------------------
安国镇ānguó zhèn85652855572030-5102313-----37----1-----1-------------------------------
大屯煤电公司虚拟镇dàtún méidiàn gōngsī xūnǐ zhèn2626526003261181-752-5836--4------2--------------21--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
铜山县tóngshān xiàn126248912611751862764724175161471152999142232718-1162101183-2--4122---4---2-------1-41-1113-
铜山镇tóngshān zhèn612866117514332710465224----1---1----------------1-----------1---------
何桥镇héqiáo zhèn4332643283421192102116-11---1--------------------------------1------
黄集镇huángjí zhèn54137541021123261-1-1---11-1-1--------------------2------------11---
马坡镇mǎpō zhèn474084738673213121-1---------------------------------------1-------
郑集镇zhèngjí zhèn476934764611433381332---1--1--1---------1-------------------1-----1-
柳新镇liǔxīn zhèn8180581754473396-8171-11-------------------------------------------
刘集镇liújí zhèn58754587267421451-31-----------------------------------------------
大彭镇dàpéng zhèn5888758813133611243217---2-----2-------------------------------------
汉王镇hànwáng zhèn5050350489161-211---------------2----------------------------------
三堡镇sānbǎo zhèn451034503610621718281---14--1--11-21-----------1---------------------
棠张镇tángzhāng zhèn548665480420162-2136-1---2-----3--3-------21-------------------------
张集镇zhāngjí zhèn7007269991513--51374-131-2115-1--------------------------------1-------
房村镇fángcūn zhèn663726630052211812-1032--55--1--1-----2--1------1-------------1-------
伊庄镇yīzhuāng zhèn4157141537321-1112411-11---21-------------1-----------------------2-
单集镇dānjí zhèn62754626271574-941221-4211151--2----11---------------------------------
大庙镇dàmiào zhèn648646482698115311-81----------------------------------------------
徐庄镇xúzhuāng zhèn60383603151275-31123113-------1---1-----------------------------------
大许镇dàxǔ zhèn7090170844681-616-65-1-1----1-2--------3------1---------------------
茅村镇máocūn zhèn65457654051411421716222----------------------------------------------
柳泉镇liǔquán zhèn56791566905703-542133---1--3-------------------------------------1--
利国镇lìguó zhèn58379582685232-6521315---3---------1---------------------------------
大黄山镇dàhuángshān zhèn4117741158562---1-13------1----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
睢宁县suīnìng xiàn12178201215891287188556729539262154325915473793423062013-1612-142-82-17-3---12---------1-----11
睢城镇suīchéng zhèn17561517544336171011203369261136--5141-------------------------------------
王集镇wángjí zhèn7347273379275341319-2-31-214---31-----2------3------------------------
双沟镇shuānggōu zhèn56104560052282218108745--211-133---------1--1-------------------------
岚山镇lánshān zhèn7210972000167331124446122-521-1-1----3-3--1----------------------------
李集镇lǐjí zhèn50026498401185111823327-1--82--1-1------1--1-----1---1------------------
桃园镇táoyuán zhèn7638976249267442435107251-651---1---1--1-------------------------------
官山镇guānshān zhèn736627350784143522415221110293-3--3--1--1--11----2----1---------1-------
高作镇gāozuò zhèn5569855593115211142926244-62--2------1--------4------------------------
沙集镇shājí zhèn5579455715252131510-7-53-232-----------1------------------------------
凌城镇língchéng zhèn71930718341556511118515-1616-3-1---11-21------------1-----------------
邱集镇qiūjí zhèn95506953659142418464841--486-3-23-----1--2--------------------------11
古邳镇gǔpī zhèn6392063846854-72623--1-276-3----------------------------------------
姚集镇yáojí zhèn90368902492494211391374-1-62-11-1--3----------------------------------
魏集镇wèijí zhèn70075699581973319338922--11114-2----1-----1---------------------------
梁集镇liángjí zhèn7084070708114464518-27-2--61-11--1---5---------------------------------
庆安镇qìng'ān zhèn6631266200194541614215-21-1041-2123-1-1-3--2----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新沂市xīnyí shì96265696131115960923259689321081475831233721331431-11-2---11--------3-------1-------6-
新安镇xīn'ān zhèn21111521043938540681275152291-3-3-2-2-1--------1---------1-----------------
瓦窑镇wǎyáo zhèn3507235023510224615171---2-1-2--------------------------------------
港头镇gǎngtóu zhèn44484444569211451-11-21--------------------------------------------
唐店镇tángdiàn zhèn358463582811322-1--3----1---3----1---------------------------------
草桥镇cǎoqiáo zhèn653466530110111238-5111-----11---------------------------------------
合沟镇hégōu zhèn53436533871241-75-23-1121--1-61-----2-------------------------------
窑湾镇yáowān zhèn650056494136--64527141-31---------------------------------1-------2-
棋盘镇qípán zhèn77430773442022-1912413291--------1-----------------------------------1-
王庄镇wángzhuāng zhèn54564545453-2323-41------------------------------1-----------------
新店镇xīndiàn zhèn466754663045-1123210-4-----11--------------------------------------2-
邵店镇shàodiàn zhèn38158381371231-2--2----1--------------------------------------------
北沟镇běigōu zhèn608416081824-12712-1------21---------------------------------------
时集镇shíjí zhèn42627425731552253110-6--111-------1-------1--------------------------
高流镇gāoliú zhèn4420044158711-5812-7----6-1-11-------------------1-----------------
阿湖镇āhú zhèn5658556491134--1110109222---24141-------------------------------------1-
双塘镇shuāngtáng zhèn312723124051113-8-2-1--1--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
邳州市pīzhōu shì1539922153751443036179851662465710380592151820272912132132134413--46-21--51--1---1---1-3--1--7-
运河镇yùnhé zhèn193390193115559531014225712372--2--3--3----3----1------1--------------------
四户镇sìhù zhèn459894592514122928-8111--12-------1--------------------------------2-
邳城镇pīchéng zhèn7025070168226251411225-2--6-----1-----2---------1-------------1-------
官湖镇guānhú zhèn100692100594274887135227--61-----1-----7-------------------------------
土山镇tǔshān zhèn5128051232172131631251-----1--1---------1-----2---1-----------------
八义集镇bāyìjí zhèn781227755720633162041544671-12--21---------------------------------------
宿羊山镇sùyángshān zhèn71347712792465267-542--1-2----1---1-------1-----------------------1-
港上镇gǎngshàng zhèn56058560131256-34216--11-3----------------1-------------------------
邹庄镇zōuzhuāng zhèn51207511452534-312434--111-----1-------------------------------------
碾庄镇niǎnzhuāng zhèn801648005719113-1210232271-112-512-2-------2--------------------------1-
占城镇zhànchéng zhèn428114274664--71419314-3--2--------1-----------1---------------------
八路镇bālù zhèn451334509114331251-34-1-2--1-------1----------1---------------------
新河镇xīnhé zhèn54285541891486318243712--2-2-3---------------1----------1-----1-------
炮车镇pàochē zhèn63537633812410632-14131-11---------------------------------------------
铁富镇tiěfù zhèn10116710105823691121666511822116--1---1-------------------------------1-
陈楼镇chénlóu zhèn51891518381548363114111-11-------------11----------------------1----
岔河镇chàhé zhèn40481404421013156-23-11--4--------1----1----------------------------
赵墩镇zhàodūn zhèn8158581478102244161012762--224----2--2------------------------1-------1-
议堂镇yìtáng zhèn366943664710622213--281--------1-------------------------------------
戴圩镇dàiwéi zhèn49984499051512-236428221-1------1---------1-------------------1-------
邢楼镇xínglóu zhèn47134470512327--5736411--21--1-----------2---------------------------
戴庄镇dàizhuāng zhèn4437444330143-158--33--2-1----------3-----------------------------1-
燕子埠镇yànzibù zhèn3107431042521216-512---41------1---1-------------------------------
车辐山镇chēfúshān zhèn51273512311273233-2-6-1--3------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

常州市

chángzhōu shì

3776270

3761911

1567

2244

349

194

1523

771

814

916

402

842

507

55

74

1291

31

-

26

101

7

11

44

9

3

2075

6

11

2

4

164

2

18

26

3

1

6

75

14

1

4

4

-

-

4

8

-

-

-

6

2

1

4

3

-

-

3

130

1

天宁区tiānnìng qū28130228040111848321153310285349382282-14--1--231---2-13---2-1-------------------
新丰街街道xīnfēng jiēdào44471443391181-49---21451-1--1------21--------------------------------
局前街街道júqián jiēdào1923219174931-13-2-44-1-2-----------------1-------------------------
北环路街道běihuánlù jiēdào604626026125905342721439--22---------3-------2---1---------------------
水门桥街道shuǐménqiáo jiēdào18542184745471--13-15-------4--1------------------------------------
古村街道gǔcūn jiēdào67506729681--1--23-----------------------------------------------
朝阳桥街道cháoyángqiáo jiēdào4748547321367813237-615---22--------8-----------1---------------------
清凉街道qīngliáng jiēdào470814692316917310182233--1---------8----2-1--------------------------
兰陵街道lánlíng jiēdào37279371801057615211310-------------2-------------1-------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
钟楼区zhōnglóu qū2430642421989443514242120301444107334262--2-34--2-3--3-11---1---1--2------------11
怀德路街道huáidélù jiēdào1782617778730--41--33-----------------------------------------------
西仓桥街道xīcāngqiáo jiēdào66949667823085514831147---5--------------2----------1----------------1
西新桥街道xīxīnqiáo jiēdào3414834035124631-4731121---32------------------------------------------
马公桥街道mǎgōngqiáo jiēdào398823969013784354122744---4---2-32----3--1-11----------2------------1-
广化桥街道guǎnghuàqiáo jiēdào1153211497521-1-----7----------1------------------------------------
清潭街道qīngtán jiēdào51889517011892-10411782323411------1--2-----------1---------------------
南大街街道nándàjiē jiēdào102191013385128417-1-1--3-------------------------------------------
荷花池街道héhuāchí jiēdào1061910582132---1-1-2-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
戚墅堰区qīshùyàn qū8943888459549154716175891-21---1--3--735-1--4-------6--------------------
戚墅堰街道qīshùyàn jiēdào1553715505322--2-2------1---------1-1-------------------------------
先行街道xiānxíng jiēdào236032351321472-1-1-14-1-1------3--7------------1--------------------
丁堰镇dīngyàn zhèn339923341226203321-14439--7---1-----482----4-------1--------------------
潞城镇lùchéng zhèn163061602942-12-33-1---12---------245------------4--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
常州市郊区chángzhōu shìjiāo qū468041465952234331122341277613366814165295160--2251-6-118824-----12-132-----------------32-
河海街道héhǎi jiēdào336913308250386419942512327131171---2--2--3-2----------2--------------------
龙虎塘镇lónghǔtáng zhèn206262056784-34215-5812-2---1-----4---------------------------------
新桥镇xīnqiáo zhèn234972346247731211242--1-------------------------------------------
百丈镇bǎizhàng zhèn187341870651122344-1-------------------------2------------------3--
圩塘镇wéitáng zhèn215772154531-1-1124121--6-------------------------------------------
新闸镇xīnzhá zhèn237072363559-239211153--2---20---------------------------------------
三井乡sānjǐng xiāng3185331707271824155105635--22---------24---------------------------------
五星乡wǔxīng xiāng13504134425101-29---21---11---------3---------------------------------
永红乡yǒnghóng xiāng6534365059267492965391195--20---------15---------------------------------
茶山乡cháshān xiāng54356541472858227451017132--2--1------542------------------------------2-
雕庄乡diāozhuāng xiāng32039319229161-95851931-2---1--1--44--------2------------------------
红梅乡hóngméi xiāng45927457482568317292103134-8------2--3-----------1---------------------
西林乡xīlín xiāng197261968183--1015322-1-----1----------------------------------------
北港乡běigǎng xiāng23113230091883-10916-129-46---1----112-2-----1--1----------------------
青龙乡qīnglóng xiāng4034840240131643553810141-7----1-1--26---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
溧阳市lìyáng shì74087173881726716544282952591084405681358151548-1110-1721---1-41-5---12--42--1----6---1---22-
溧城镇lìchéng zhèn2169552163547184161364292411226231941892----17-1---1-11-----2--2---1----5-------2-
埭头镇dàitóu zhèn268022674463--413-18-3---12-------------1------2-------------------5-
上黄镇shànghuáng zhèn26117260291251179631553--21------------------------------------------
戴埠镇dàibù zhèn343513423551-125488191---21------------------------2----------------3-
横涧镇héngjiàn zhèn15846158046411215-62----------------------------------------------5-
平桥镇píngqiáo zhèn18330182775---1551182---12--22---------------------------------------
天目湖镇tiānmùhú zhèn340203386448-13324554515--22---------------------2---1-----------------
别桥镇biéqiáo zhèn284402839564-2625563---2---3-------------------------------------1-
绸缪镇chóumóu zhèn17180171425-422457--6----------2-------------1---------------------
上兴镇shàngxīng zhèn3371133616143--1617627-23-14---------------------2---------------------
上沛镇shàngpèi zhèn373823732119441811-4-8--2--------------------------------------------
竹箦镇zhúzé zhèn36990368901041-1561927171-16---2---------------------------------------
后周镇hòuzhōu zhèn1956519483655-621814---3-8--13-------------5-----------------------6-
前马镇qiánmǎ zhèn23570234908721619331--1--1--1----------------------------------------
南渡镇nándù zhèn6329263153371151277320211-2153--------------------3-----------1---------
新昌镇xīnchāng zhèn3149131424137111842637---4-------------------------------------1-----
社渚镇shèzhǔ zhèn47925477812592225252303211-9--7----------------------1-----------------
周城镇zhōuchéng zhèn2272522655101211417110-1--38--------------2----------------------------
溧阳监狱虚拟镇lìyáng jiānyù xūnǐ zhèn3095308524---1-1-2-----------------------------------------------
常州监狱虚拟镇chángzhōu jiānyù xūnǐ zhèn3084307531--21---2-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
金坛市jīntán shì53335053151322415335173571637714544404652434316-9265412-112-11-18-2-11538-------1-----1-----10-
金城镇jīnchéng zhèn1332321328536898136194123121241--631---1-4--4----6----1---------------------2-
白塔镇báitǎ zhèn1898718918423-105-922--125---2--------1----------------1-----------2-
河头镇hétóu zhèn2628126194961-1857172311215-------------------------------------------
水北镇shuǐběi zhèn29019289481841-148-12232123------------------1------------------------
儒林镇rúlín zhèn3458734421154223318339641-51---3-----1----2------27---------------------
尧塘镇yáotáng zhèn30189300971213-181661-313-512--1--1-------------------------------------
直溪镇zhíxī zhèn31775316591261110145136271-261-3------5-1--------2----------------------
建昌镇jiànchāng zhèn2278822674133--813111132---188-24----11------1---310-------------------2-
朱林镇zhūlín zhèn1720617073111-18313-1342-29---1-----1----1----------------------------
薛埠镇xuēbù zhèn4496244768184416653915--2712--1----------1--------------------------1-
茅麓镇máolù zhèn23570234283111289-211---851---431-------1----------------------------
社头镇shètóu zhèn2098420942113136133311--1--------------2-1----1-------------------1-
指前镇zhǐqián zhèn161661614623-11132121--1--2----------------------------------------
洮西镇táoxī zhèn250912502872--5322--2-413--115--7------------------------------------
西岗镇xīgǎng zhèn1858218510393-29441115--33-------------4--------------------1-----1-
经济开发区虚拟镇jīngjì kāifāqū xūnǐ zhèn3993139854186219771113-127--------------1--------------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武进市wǔjìn shì14202041414571576586108726832424322291389735427245793-33313117-111532-413311416---196--1--17----2-42---95-
湖塘镇hútáng zhèn1988861984798476191721221721361591332---1--3--24----2-------1--1---------------2-
南夏墅镇nánxiàshù zhèn41137410422011--654273281-4-----1--------1--------------------------2-
牛塘镇niútáng zhèn56975568392912112291165342115------1--11----1--------------------------2-
洛阳镇luòyáng zhèn642596402933211527115196515--10---4-1---17----6------8---------------------
遥观镇yáoguān zhèn5841657846301943131082810721217-----1---407------2------------4----2--------
横林镇hénglín zhèn6194361413281333457632104171-92---------2511---15--1---1---------------------
横山桥镇héngshānqiáo zhèn4406943694218322465104216-211------3--249----9----------------------------
芙蓉镇fúróng zhèn26891266451124-40218--12--62---2--1--91----10----------------------------
焦溪镇jiāoxī zhèn49626495041610462092552-32411---------4----1----------------------------
郑陆镇zhènglù zhèn45934457911784411552724-2-14------2--11---------------------------------
雪堰镇xuěyàn zhèn304763040212204143103--51-10----------------1--------------------------
潘家镇pānjiā zhèn336113320111225117444391-2--25---2-----------1-8---1---------------2-----
漕桥镇cáoqiáo zhèn3518535059142552104713532--28---------1----1-------3------------------3-
前黄镇qiánhuáng zhèn4172341508152155621235121311-32-----------2-43------1---------------------
礼嘉镇lǐjiā zhèn41325410612611-1232476313--51---3-----16----58-103-------------------------
寨桥镇zhàiqiáo zhèn3252732480103-162335511-4---------1----1-------------1--------------
邹塸镇zōu'ōu zhèn4516944845141555106381173415-721---------162---2-1------------------------52-
卜弋镇bǔyì zhèn372513708912204-1672865931617---2----------2--1---3-------2-------------
夏溪镇xiàxī zhèn3998739833161421195182212431282--------7----9----------------------------
嘉泽镇jiāzé zhèn396863956412632191929156-223-------7------1---------------------4----1-
湟里镇huánglǐ zhèn40755405701225-2411462583--16---3----------8--------------------------4-
东安镇dōng'ān zhèn271622698781--1518551-64-1241-115-----1-------------------------------15-
魏村镇wèicūn zhèn47739476442432-631621661-24---1---------------------------------------
安家镇ānjiā zhèn2805028011622-26524--1-3---------5-------1-------------------------
薛家镇xuējiā zhèn338573381051173513-232--3----------------------1------------------1-
奔牛镇bēnniú zhèn553545528022941592283-1-4--1-----------1--2-------------------------
罗溪镇luóxī zhèn412144113718523252421-21-2---------3----1------51--------------------
西夏墅镇xīxiàshù zhèn38328382692068-714712-1----1-----------1----------------------------
小河镇xiǎohé zhèn43415433701622456124----1----1------------------------1-------------
孟河镇mènghé zhèn3548235408135412123-641---------1----------------------------------13-
滆湖良种繁育场虚拟镇géhúliángzhǒngfányùchǎng xūnǐ zhèn377237611----113-----5-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

苏州市

sūzhōu shì

6792239

6775682

690

3740

171

261

1629

417

1859

593

1346

932

711

104

212

2938

34

5

31

55

6

5

128

5

23

44

7

16

3

3

50

5

12

20

1

9

2

152

13

1

4

5

-

-

6

18

-

1

-

4

-

3

-

1

-

-

-

281

1

沧浪区cānglàng qū313521312015104822938208491312917510108842221--102------1-1--1-21-----1------------1-
公园街道gōngyuán jiēdào19958198461641----11113161133------6------------------------------------
府前街道fǔqián jiēdào2032820203374118511167-1-7-------------------------------------------
胥江街道xūjiāng jiēdào50319500533013241132122133343-12--11---2--------------------1--------------
南门街道nánmén jiēdào2877928637771--121236192--1-------------------------------------------
吴门桥街道wúménqiáo jiēdào10860210811629288-35363364711351221---2-------1------1-------------------1-
葑门街道fēngmén jiēdào4977149565121271-2-132102621-6------2---------1--1-----------------------
双塔街道shuāngtǎ jiēdào3576435595789364-521527-324---------------------11--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平江区píngjiāng qū4170644157365662247121187032123893713690---2--8--541--1-11--1311----31-------1---6-
平江路街道píngjiānglù jiēdào2253322466251----81-3-2---------------------------------------------
北寺塔街道běisìtǎ jiēdào4350543316911626-17312513-8------4----1-----1--1----------------------
娄门街道lóumén jiēdào732297291914203--441921527-3-12---1------------------1-----3--------1---1-
皮市街街道píshìjiē jiēdào18908188153831---2-11--2--------------------------------------------
观前街道guānqián jiēdào88178796312---11--4-----------------------------------------------
东北街街道dōngběi jiēdào19685196091148----2-751---------1----------------------1-------------
斜塘镇xiétáng zhèn41998419251---38-1010---1-11----------2--------------------------------
跨塘镇kuàtáng zhèn3292432839-9--332421534115------1--11----------1-------------------2-
唯亭镇wéitíng zhèn330433296421--146-520-71-14------2---1---1-1------1-----------------3-
胜浦镇shèngpǔ zhèn2966129611--1-7-107---1-22---------------------2---------------------
娄葑镇lóufēng zhèn92761924761199-1254726421241318---1-----4---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
金阊区jīnchāng qū38788238610054917125467979151631401091321081--31-16--2-4---1-4----3--2--2-------------1
石路街道shílù jiēdào2118221081670--4-3-1011--2------2----1-------------1-----------------
金门街道jīnmén jiēdào31309311763110-84-1-1-2--2----------------------2--------------------
桃坞街道táowù jiēdào2762127528364--121-113---5------2-----------------------------------1
留园街道liúyuán jiēdào5991159681117418415611911-6-----------2-------------------------------
山塘街道shāntáng jiēdào31183310564109--1-1--81---------1---------------------2--------------
彩香街道cǎixiāng jiēdào506825042311169-22-3-21303423----1-4--2-1-------------1-----------------
三元街道sānyuán jiēdào354653530517951-2-5-251111-2-------------------------------------------
狮山街道shīshān jiēdào70780703739106103684203946496-301--3--1--------1-1----1--------------------
枫桥镇fēngqiáo zhèn5974959477-20--412406-4911-58------6----------3-------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
虎丘区hǔqiū qū226242225659391055239613242125671946821--11-172-4-2--811----101--1-------1-------3-
白洋湾街道báiyángwān jiēdào104571044831--3-1------1-------------------------------------------
横塘镇héngtáng zhèn6508464835156922164155194962419------42---2--411----41------------------3-
虎丘镇hǔqiū zhèn6534265202924316214162942117---11--3--3----3------------------1---------
浒墅关镇hǔshùguān zhèn523795229439--28173477-1121----1--------1----------------------------
苏州浒墅关经济开发区虚拟镇sūzhōu hǔshùguān jīngjì kāifāqū xūnǐ zhèn329803288092-5284-7-22--33---------1-----------6---1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
常熟市chángshú shì12396371237807412442045134343256159536315562232-11-38-216---24-13-5-1---1---1-1---1-----17-
虞山镇yúshān zhèn34218034180723922372063017243712542412-1--30------------2-----------1---------3-
梅李镇méilǐ zhèn884778837225362-62-33-113--------121-------------------1-------------
海虞镇hǎiyú zhèn9858798511218--122141-11--14------3-8----------------------------------
新港镇xīngǎng zhèn849158488019--214-723--6-------------------------------------------
徐市镇xúshì zhèn3394133933-1---13----1-2-------------------------------------------
东张镇dōngzhāng zhèn3072330712-1--1-3--1---5-------------------------------------------
唐市镇tángshì zhèn2411223952----812161-----122------1------------------------------------
古里镇gǔlǐ zhèn3667536602-3--474-41---46----1---------2----------1-----------------
沙家浜镇shājiābāng zhèn2245022365133--11-8------32-------------------------------------------
支塘镇zhītáng zhèn33495334554---2-8-8----18-------------------------------------------
何市镇héshì zhèn2686026856-----1--11---1-------------------------------------------
董浜镇dǒngbāng zhèn2234022324-1--3-1-2-1--8-------------------------------------------
白茆镇báimáo zhèn2662026488--3--22--24--119-------------------------------------------
任阳镇rènyáng zhèn2226422239-27---6------3---------5----1--1-------------------------
大义镇dàyì zhèn372613723817-11-11243-------------------1------------------1-------
谢桥镇xièqiáo zhèn4491344875243-5-91--4--82------------------------------------------
练塘镇liàntáng zhèn418864184514--411311---1-6-------------------------------------------
王庄镇wángzhuāng zhèn23896238391---11-47--2--16------1----------1-----------------------14-
冶塘镇yětáng zhèn3121131182---121-16--11-6--------------1----------------------------
张桥镇zhāngqiáo zhèn2992429759-312-16-133--51-92-------------2-----------------------------
辛庄镇xīnzhuāng zhèn2753827451-1--13-1111112--45------2------------------------------------
杨园镇yángyuán zhèn2732527135220--16-9722-14--32-----------------1-3-1---------------------
莫城镇mòchéng zhèn5058750568-6----6-5-1---------1------------------------------------
淼泉镇miǎoquán zhèn24531245101---1-1----5-12--------1----------------------------------
虞山林场虚拟镇yúshān línchǎng xūnǐ zhèn69266909-6----9------2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
张家港市zhāngjiāgǎng shì957223955425163145363224811814358938694131544910-1683-111--6-1614612-222-4----1---3-------6-
杨舍镇yángshě zhèn26274926236718661054015351931351513652-2-1-1----------2---132------1-------------
港区镇gǎngqū zhèn5181651707277837951982--71--3------------2----2--4----------------4-
塘桥镇tángqiáo zhèn4281442656414--231-3--1--1061--1----------4----------------------------
后塍镇hòuchéng zhèn33920338915---119231--11---3-----------------2---------------------
东莱镇dōnglái zhèn2603825999-3-2824---2--18-------------------------------------------
合兴镇héxīng zhèn3330233271921-316-3211-1--------------1----------------------------
妙桥镇miàoqiáo zhèn3751437379-1--3911----2-90---------------1---------------------------
西张镇xīzhāng zhèn2993129865105-1325-11122--51------------------------------------------
凤凰镇fènghuáng zhèn238152376211--31132---1-31-------------------------------------------
港口镇gǎngkǒu zhèn2603825988134316311-131-13-------------------------------------------
鹿苑镇lùyuàn zhèn35793357494111-331-1-3--17-------------------------------------------
南沙镇nánshā zhèn3685236796-1-121211113---9---1--------------1--3-----------1---------
德积镇déjī zhèn3570835654137-22921-16--32-4-2--------------------------------------
大新镇dàxīn zhèn317433169341-18854--8316---------------------1---------------------
晨阳镇chényáng zhèn293582926824531353361-5-1-3-2-----1--5-1-----------------------------
乐余镇lèyú zhèn4265542548115361244-19301-10--5--------1----12-2-----------------------
锦丰镇jǐnfēng zhèn3988839810831-134322257154-------------------------------------------
三兴镇sānxīng zhèn3544035362112-120142921-419----------------11-------------------------
南丰镇nánfēng zhèn42046419711663162102-51--18-----------------1---------------2-------2-
兆丰镇zhàofēng zhèn38496384444215289-162--8--3----1-----------------------------------
常阴沙农场虚拟镇chángyīnshā nóngchǎng xūnǐ zhèn21307212453---15371-652-18--------------1------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
昆山市kūnshān shì7500747482067830519171972921495316115271382904118--19-13----62-----872------2-----------9-
玉山镇yùshān zhèn2907852898194525061059203724232851062123---6--11--1----5------262------1-----------5-
正仪镇zhèngyí zhèn3268632580513-1236218----61--------------------49---------------------
巴城镇bāchéng zhèn2319723168731-1-11-3----3-------------------------------------------
石牌镇shípái zhèn2100720983----12-3------9-------------------------------------------
陆杨镇lùyáng zhèn1476314742-11-1-11--123-1-------------------------------------------
周市镇zhōushì zhèn370263686446--7-8472111-1672--1-----------------2-------------------3-
蓬朗镇pénglǎng zhèn2574825715121---19------91------------------------------------------
陆家镇lùjiā zhèn48719485724111150-3212852-11------5-12-----2-----9---------------------
石浦镇shípǔ zhèn1926519175371-2229734----1------2-------1--------------1-------------
淀山湖镇diànshānhú zhèn267632671817-12-23-8---12-------------------------------------------
张浦镇zhāngpǔ zhèn7012570055562329--1125--15------1------------------------------------
周庄镇zhōuzhuāng zhèn24510244961---133--13-----1--------------------------------------1-
千灯镇qiāndēng zhèn2871428680--1---151141-1-----------------------1---------------------
锦溪镇jǐnxī zhèn4464444638-1---------1-3---1---------------------------------------
花桥镇huāqiáo zhèn421224200121022211172136-350-1-----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
吴江市wújiāng shì8571048555463812619111751282741873045626861232-9101-10--9--2-2-----113-------2-----------187-
松陵镇sōnglíng zhèn1359421357279236610234112935-4014---1----------1------5-------------------7-
同里镇tónglǐ zhèn3244532421-3--4722-13-2--------------------------------------------
菀坪镇wǎnpíng zhèn1598315839210--693234--3-2024---------------------4---------------------
屯村镇túncūn zhèn2147721467----431-----1----------------------1---------------------
莘塔镇shēntǎ zhèn21634215962-1-15211---1213-------------------------------------------
芦墟镇lúxū zhèn343503431324--5--11511--3------3--------------2---------------------
北厍镇běishè zhèn33388333521---21274-1-----------------------------------------------
金家坝镇jīnjiābà zhèn2576625727-12-2218243--14-------------------------------------------
黎里镇lílǐ zhèn41543415007-1-4111---31-15-------------------------------------------
平望镇píngwàng zhèn5746957424-181-369-22---1----1-------2------------------------------
梅堰镇méiyàn zhèn3143631352-3-1226418-21-142---1----------1--------------------------9-
盛泽镇chéngzé zhèn137487137319646431229124-193-15--12--3----------------------------------18-
南麻镇nánmá zhèn2179921771----1126-----1-----------------------------1-----------16-
八都镇bādōu zhèn2849728463112-52113--1--6--1--------------------------------------1-
横扇镇héngshān zhèn2899928944-4217320--1--341-45---------------------------------------
七都镇qīdōu zhèn3703136876210--302380-35--4--2---2--8-------------------------------4-
庙港镇miàogǎng zhèn2871028680----4138----3----1--------------------------1-------------
震泽镇zhènzé zhèn4739047134-2--1015710-635-221--1-------------------------------------129-
铜罗镇tóngluó zhèn265522653211--36-3-1--1----------------------1-------------------3-
青云镇qīngyún zhèn2516625149----24-8-2------------------------1----------------------
桃源镇táoyuán zhèn24040239605---2475---1--35------2--1---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
太仓市tàicāng shì515063514018171589753628334439241225357-1--15----1--11--1---7-------------------44-
城厢镇chéngxiāng zhèn16387616347288242211166232611711786----13-------1--1---2-------------------4-
陆渡镇lùdù zhèn1986219742110--821-212--89------1--------------3---------------------
浏家港镇liújiāgǎng zhèn2925029210--1-8---811--6-----------1--7--------------------------7-
浮桥镇fúqiáo zhèn239642395511--1-1--2---3-------------------------------------------
金浪镇jīnlàng zhèn30140299751---5----3-1-154-----------------------------------------1-
璜泾镇huángjīng zhèn3855638544-1-11-1-21---31-----1------------------------------------
鹿河镇lùhé zhèn1748417484---------------------------------------------------------
归庄镇guīzhuāng zhèn1852618513--1-3--54------------------------------------------------
岳王镇yuèwáng zhèn18870188661-----1------2-------------------------------------------
双凤镇shuāngfèng zhèn3570835607121-1-322----167---------------------1-------------------2-
沙溪镇shāxī zhèn6474164654149241-5-2564-7---------------------1---------------------
浏河镇liúhé zhèn5408653996313--43--3-4--26--1-----------3--------------------------30-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
吴县市wúxiàn shì11284291125170100296382751854653783641232665745554-211-314--15321-11-45-1-73--1---11-----2-----8-
长桥镇chángqiáo zhèn2492024847611--1-45-41---2---1--2------------------------------------
车坊镇chēfāng zhèn4670946688212151-2-12-1-----------2--------------1-----------------
郭巷镇guōxiàng zhèn32331322951-4-7-92113--21----------2----------1------------------2-
甪直镇lùzhí zhèn6306862647518-1231310206141--1361----1-------------1-----------------------
越溪镇yuèxī zhèn193701928831-21-63-6-3--2---1---------------------------------------
望亭镇wàngtíng zhèn3969239553211116123542362-44---1---------------------------------------
通安镇tōng'ān zhèn4172341646212227-712--1--18---1-----4---------------------------------
东桥镇dōngqiáo zhèn2637926337-41-16-25-34-141-------------1----------------------------
黄埭镇huángdài zhèn4569345529314--4531311325-244-----1--------1-------1------7-------------
黄桥镇huángqiáo zhèn273932725913--61-34-812--20---1----------3----------------------------
东渚镇dōngzhǔ zhèn33541334501122101421879--33-----------------------------------------1-
镇湖镇zhènhú zhèn202022016432-16-42--3--15--------------2----------------------------
陆慕镇lùmù zhèn487584864952521323105671-29--------------1----------------------------
蠡口镇líkǒu zhèn4400143800334-46-32121-402-46---3--3--1------41-------------------------
西山镇xīshān zhèn4219642147131375-322--164---------2---------------------------------
渭塘镇wèitáng zhèn34042339122-3-412191--41--16---------3-------1-----------1-------------
北桥镇běiqiáo zhèn3755737416363-7-25---51--42------1----------3-------------------------
太平镇tàipíng zhèn28918288421-2120-391--3124---------2---------------------------------
湘城镇xiāngchéng zhèn2926729221161-3-2413-2--1---------31--------------------------------
阳澄湖镇yángchénghú zhèn2100720958--112117---3--13--------------1--------------------------1-
木渎镇mùdú zhèn7143871233952-150214-12205-1321--2--3--------------1---------------------
藏书镇cángshū zhèn286732864342-18-8---1--6-------------------------------------------
光福镇guāngfú zhèn389993894514-46-13-327--8-----1---------------4-------------------1-
胥口镇xūkǒu zhèn2211022066311-5-1831-2-28-------------------------------------------
太湖镇tàihú zhèn95779572--1---3------1-------------------------------------------
横泾镇héngjīng zhèn367643659531--1411381--3-14---1-------------------------------------2-
浦庄镇pǔzhuāng zhèn2175221689-3--5340---2-9---------------1----------------------------
渡村镇dùcūn zhèn252522522011-1-175--1-121--1---------1------------------------------
东山镇dōngshān zhèn52492524333722-1322-21-195--1----------------------------------------
月浜虚拟街道yuèbāng xūnǐ jiēdào2565625593517--347-4132--7------1------------------------------------
苏苑虚拟街道sūyuàn xūnǐ jiēdào2499724876950-154911616--25------2--------------1---------------------
龙西虚拟街道lóngxī xūnǐ jiēdào2460024526625--1-91972-42------2-------1--------------3-----2-------
吴县市人民政府经济镇wúxiàn shì rénmín zhèngfǔ jīngjì zhèn25185250258274110418-56205--5----------------------1------------------1-
苏州太湖国家旅游度假区虚拟镇sūzhōu tàihú guójiā lǚyóu dùjiàqū xūnǐ zhèn1126611244221-632-3-1--2-------------------------------------------
江苏省太湖采石公司虚拟镇jiāngsū shěng tàihú cǎishí gōngsī xūnǐ zhèn2901286214--10121-14--14---------------------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

南通市

nántōng shì

7512919

7497217

1434

850

288

201

3976

601

443

825

331

394

3386

192

262

1380

30

2

237

89

42

8

87

5

8

156

6

15

25

1

59

6

36

20

3

12

2

67

12

16

15

1

1

1

8

3

2

1

2

8

-

1

4

-

1

1

-

146

-

崇川区chóngchuān qū5469385458212052694696724162484174756843411---21-1---1-4-1-15--------7--1-------1---
城东街道chéngdōng jiēdào61262611452432226-3-929--26----------------------------2--------------
和平桥街道hépíngqiáo jiēdào6908668768586225810135125272023153-1---6-1---1-4----5--------3--1-------1---
新城桥街道xīnchéngqiáo jiēdào52026518612250--7---33395--2-1----4---------------------2--------------
人西街道rénxī jiēdào35195351511016--2--11812-2------1------------------------------------
虹桥街道hóngqiáo jiēdào76685764955267-14-3215391-31------2------------------------------------
学田街道xuétián jiēdào51019509451616-152-26221--3-------------------------------------------
中兴街道zhōngxīng jiēdào288942884785--32115-20--2-------------------------------------------
新开镇xīnkāi zhèn2221722191----51231110--3-------------------------------------------
狼山镇lángshān zhèn182181820713---1--2-3--1-------------------------------------------
八厂乡bāchǎng xiāng589865894456-513211--5--31------------------------------------------
钟秀乡zhōngxiù xiāng418324178654-172--4392-3------4---------1-1------------------------
任港乡rèngǎng xiāng315183148148-1511236---2------4------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
港闸区gǎngzhá qū2244482240817135978348566151251144--12--31--1----------------------------1--1-
秦灶镇qínzào zhèn2551325482165--3--312---1-------------------------------------------
唐闸镇tángzhá zhèn2575925731134--2--12----6-------------------------------------------
天生港镇tiānshēnggǎng zhèn7719771521--1----------------------------------------------------
闸东乡zhádōng xiāng24233241213-941231--13--3--------------------------------------1----
永兴乡yǒngxīng xiāng2883728774910-12-12-5---1------31----------------------------------1-
芦泾乡lújīng xiāng27648276212101-311-2--511-------------------------------------------
闸西乡zháxī xiāng276652762812415131--1------------------------------------------------
陈桥乡chénqiáo xiāng29454294208-11312---5---2--11---------------------------------------
幸福乡xìngfú xiāng276202758961--52---74--22--1-----1---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
海安县hǎi'ān xiàn92199991956324679251569215687179382435118412525-1891937-46-5--212461--151-13--1-----6-------87-
海安镇hǎi'ān zhèn15677315660541193433918338-419--1---4----------------------------------8-
曲塘镇qūtáng zhèn3397233905312-14115101-3--8--------------3------1-------------------5-
李堡镇lǐbǎo zhèn81704814262292255934172742126---13-2-32-------3---1--6--1-------------1-
角斜镇jiǎoxié zhèn470124672411421666-281-130-523---------1----2------5--3------------------
西场镇xīchǎng zhèn4690846686753-76131291-392311----161----------2----2-------------------20-
大公镇dàgōng zhèn422524214910511232511--16148---1----------3-11---1-------------------9-
隆政镇lóngzhèng zhèn200722002612--171033-2-2-3--------1-----2----------------------------
双楼镇shuānglóu zhèn23676236231011-1393211---4--------------5--------------------------3-
胡集镇hújí zhèn3979339702153--27413116