TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

湖南省

húnán shěng

63274173

56863479

15869

97368

2930

7939

1921495

4116

23559

3173

2693

8206

842123

704564

125597

2639534

1337

110

587

862

145

803

2891

189

480

270

28

113

136

10

1097

116

719

73

100

272

52

397

93

29

22

105

29

22

25

34

15

6

3

46

16

66

8

5

7

15

13

172

10

长沙市

chángshā shì

6138719

6090155

1192

4085

206

244

11140

301

2040

273

269

2078

3357

2853

1048

18503

30

-

34

146

7

16

105

33

10

18

5

48

2

-

250

3

41

23

3

15

11

62

33

1

4

2

1

-

12

4

-

-

-

15

1

1

-

-

-

1

1

36

1

芙蓉区fúróng qū390074383406466251137144910163145734545650014626822-1101-205-3-14--48-4-1--51------3---6-------21
文艺路街道wényìlù jiēdào39449387277102-4155539-6491927152842-----5----3-------------------------------
朝阳街街道cháoyáng jiēdào46363459159863552-193753251311140------3----8--9------2---------------------
韭菜园街道jiǔcàiyuán jiēdào433574254588914159-212164584317329----1----1----12------2---------------------
浏正街街道liúzhèng jiēdào1358013396-272-40-14-12067-60-------1------6----------------------------
解放路街道jiěfànglù jiēdào1459614494-103-8-3-11026945---1--2---------2--------------------------
府后街街道fǔhòujiē jiēdào1283812744321-312-1--1125328--------------4---1------------------------
都正街街道dōuzhèng jiēdào1362913482524-31637331359150-------3------2----------------------------
五里牌街道wǔlǐpái jiēdào1574215581-23-234-4--1895163---------2---------------------------------
火星街道huǒxīng jiēdào2454424293-25-230-416321191123------11---2-----------------3-------------
马王堆街道mǎwángduī jiēdào47893474803331-96-8-2823391910140--------------7------------------6---------
东屯渡街道dōngtúndù jiēdào3339333241416-226142291011754------1---------------1------------------2-
湘湖街道xiānghú jiēdào1495114770120-428-32-4114-100------3---------1--------------------------
东岸乡dōng'àn xiāng69739667386149187931361239259342711266--19--5----1--8-1----1--------------------1
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
天心区tiānxīn qū396827389869122632817144847355372435954248315225924-11521226-1-92-23-12----1714-1---5-----1------4-
书院路街道shūyuànlù jiēdào3622935588551-3150231518533921282---2--31--------------2--------------------
坡子街街道pōzǐ jiēdào2102220795-44-23639-121075100------43------1----------------------------
学院街街道xuéyuàn jiēdào2127521183-22--2223--84--28---------------------21--------------------
城南路街道chéngnánlù jiēdào413524090048021783134-21362116163------11---2---------23------------------1-
裕南街街道yùnán jiēdào6741366704865-2153-595-36375414267------41------1-------------3--------------
金盆岭街道jīnpénlǐng jiēdào7987578015471543437519103184136137124326512-1121-5--1-2--16-4----53-----1--------------
新开铺街道xīnkāipū jiēdào8802785711541843549098876122216152568902---111----22-1-8----64-1---1-----1------3-
大托乡dàtuō xiāng4163440973432--144977281649868211---1--4----3--4------21--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
岳麓区yuèlù qū4099394001731588132041215145583394855171372418435477-3171-2610-5-7--14214--651081--1-31---1-1-----6-
望月湖街道wàngyuèhú jiēdào3224031798248-284-12333833187192-------------------------------------------
岳麓街道yuèlù jiēdào6482462788541721535223236139166141165385885-151-153-2-6--515--6272---1--1---1-------4-
桔子洲街道júzizhōu jiēdào9366690616432905216101219010201682122364511542--3--42-2----516---214-----1------------1-
银盆岭街道yínpénlǐng jiēdào423034195864912441132642271511118-------4---1--2-1--------------------------
观沙岭街道guānshālǐng jiēdào3391733502532--232-532911211282-------1-----------------------------------
望城坡街道wàngchéngpō jiēdào3083629998141-424821532211067411305------2---------------1-----2--------------
西湖街道xīhú jiēdào401773876825902329855014819711130595---7--2--1----2-1----211-------------------
咸嘉湖街道xiánjiāhú jiēdào3649359413--19-11--13-26-------------------------------------------
东方红镇dōngfānghóng zhèn143151397110231017716225332011141------1-------------1----------------------
望岳乡wàngyuè xiāng20494200402171-121-41-340379216--11-------------------------------------1-
天顶乡tiāndǐng xiāng3351833140948-366151--18122410130--11--2---------1------------------1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
开福区kāifú qū423645419590958448196861612922212562692358012891-37-216613-5--26-1--7111----------1-----1-3-
金霞路街道jīnxiálù jiēdào4141412224--2-----11-8--------------1----------------------------
上大垅街道shàngdàlǒng jiēdào318393150814621476554618138396---3--8-------4--------------------------1-
清水塘街道qīngshuǐtáng jiēdào1334413042933--66-131-1626196110-------1------2----------------------------
望麓园街道wànglùyuán jiēdào28198277391532388-131-18292114210---1--21-1----1----------------------------
北站路街道běizhànlù jiēdào486144762722144351714388362796826341--2---1-11-3--2-----11-----------1---------
伍家岭街道wǔjiālǐng jiēdào43816435681491239115--102385841-1---2-------4----2-----------------------
民主东街街道mínzhǔdōng jiēdào2439524150440-23127--271311297---3----------6----------------------------
黑石渡街道hēishídù jiēdào38876385421745-251-7214816329100------1---------1------------------------2-
新河街道xīnhé jiēdào4148341168435--6521032263511798-----213-1----4----5--1--------------------
通泰街街道tōngtài jiēdào1667916588522-120-5---610-19-----------2--1----------------------------
西长街街道xīcháng jiēdào1792317829320--11141-1055132---------------------------------------1---
如意街街道rúyì jiēdào90378976211--11-1-8721312------11------1----------------------------
四方坪街道sìfāngpíng jiēdào1119311131-8--11-3--728122-------------------------------------------
捞刀河镇lāodāohé zhèn50345499901308--9-6---61-24-------------------------------------------
霞凝乡xiáníng xiāng168691685661--1-----2-12-------------------------------------------
综合农场虚拟乡zōnghé nóngchǎng xūnǐ xiāng2689326754491-34122171131234-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
雨花区yǔhuā qū5023884940521587256151179866403414841959652622230581-13343915-52210--24-622-387-1---2----2------112-
侯家塘街道hóujiātáng jiēdào536795287914892111743306374512619284------6----5--1-------------2--------------
左家塘街道zuǒjiātáng jiēdào10276610165227199481923633582975219358---------------------2---------------------
奎塘街道kuítáng jiēdào3434533359768-22229238423756921446---5--1---2-----1--------------------------
砂子塘街道shāzitáng jiēdào5776257100372-4145215355833397266---1----------4--1----4--------------------
东塘街道dōngtáng jiēdào4269041610593--2853232238757440409---11-1--------11-41--1-2--------------------
雨花亭街道yǔhuātíng jiēdào1119331090426215817126454215081710922622411010391-1210384-51-5--8-1-2-111-1--------2------15-
高桥街道gāoqiáo jiēdào38576384071321-442-17225314142---2--1------------------------------------
洞井镇dòngjǐng zhèn32373317812724386813816102936285195--15--3--1----------15-------------------7-
黎托乡lítuō xiāng2826428222-1-412113-1---19-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长沙县chángshā xiàn774707770225129187291910883524776315833126910217785-128-245-21---27-3---2142-----1----5-------1-
星沙镇xīngshā zhèn81689794303080121151313158532436174158478923-120-114-11---14-1---252----------2---------
暮云镇mùyún zhèn487324792910348-2027439214516721317---3----------3-2----7------1----2---------
黄兴镇huángxīng zhèn438924381616--2711---22134---1---------------------------------------
榔梨镇lánglí zhèn302793008718-17517--1133478-------------------------------------------
江背镇jiāngbèi zhèn53997537982--2661--1-1510110-----1-------------------------------------
黄花镇huánghuā zhèn7421974128451-23161--3-2401------1------3----------------------------
春华镇chūnhuá zhèn4163941616121-9--------10-------------------------------------------
果园镇guǒyuán zhèn2210122061-------------40-------------------------------------------
路口镇lùkǒu zhèn26959269126---14211---5-18-------------------------------------------
高桥镇gāoqiáo zhèn289702892716112921---1-13--------------6----------------------------
金井镇jīnjǐng zhèn404254039991312----11116-------------------------------------------
福临镇fúlín zhèn2721527199----4-1----1-10-------------------------------------------
青山铺镇qīngshānpū zhèn18244182161---42----1--19---------1---------------------------------
安沙镇ānshā zhèn4855548451428--271-8--61227-------------------------------------------
北山镇běishān zhèn49650495871121-14131----327-------------------------------------------
跳马乡tiàomǎ xiāng5522455040-21147-711-4164721------------------------------------------
干杉乡gànshān xiāng220972201420--11312-11231218-------------------------------------------
双江乡shuāngjiāng xiāng1909319089----1-------12-------------------------------------------
白沙乡báishā xiāng1790017898------1------1-------------------------------------------
开慧乡kāihuì xiāng19553195406-1-2-1----1-1---1---------------------------------------
长沙航空职业技术学院虚拟镇chángshā hángkōng zhíyè jìshù xuéyuàn xūnǐ zhèn42744088718--362152251418353---3--3-------1------2-----------1-------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
望城县wàngchéng xiàn6863496835921147912157541844121319156646813335-29----3121--201---2-1---1--1------------7-
高塘岭镇gāotánglǐng zhèn6540363617214225510-243231043961957---7-----121---------1------1--------------
桥驿镇qiáoyì zhèn3713837092511-11-111-1--164-------------4----------------------------
丁字镇dīngzì zhèn391243910511--13---4------------------------------------------------
茶亭镇chátíng zhèn2980529743741136411-----7-------------------------------------------
东城镇dōngchéng zhèn16324163162-1-1-----1--3-------------------------------------------
铜官镇tóngguān zhèn23835238194--14--------5---1----------1----------------------------
靖港镇jìnggǎng zhèn32249321372---7-2-1151--84-------------------------------------------
乔口镇qiáokǒu zhèn301063007410422111----1-9--------------1----------------------------
乌山镇wūshān zhèn376313756211--37--11-1-125--------------1----------------------------
星城镇xīngchéng zhèn396033953485111522-1-43320-----------------------------------------4-
雷锋镇léifēng zhèn2978429577158--41122--22131971-------------1--------------------------3-
雨敞坪镇yǔchǎngpíng zhèn28981289166121308---143-6--------1-----1----------1-----------------
莲花镇liánhuā zhèn4210642061---116121--31116--21---------------------------------------
坪塘镇píngtáng zhèn55520554552161-61211-31114--------------7----------------------------
含浦镇hánpǔ zhèn3884738797631311-411-12-13--------2----------2-----------------------
格塘乡gétáng xiāng2908429073-3-----------7---------------1---------------------------
新康乡xīnkāng xiāng31495314675---1--------22-------------------------------------------
黄金乡huángjīn xiāng4039640363----10--1--8--14-------------------------------------------
白箬铺乡báiruòpū xiāng3891838884----4-3-1-31-18--------------4----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宁乡县nìngxiāng xiàn12472181242612324121463713965069222262212288520425-911-22-11----54------1--21---------------1-
玉潭镇yùtán zhèn56046558803022142146122272430--11--2-------4---------2------------------
道林镇dàolín zhèn5450054233443166261111527149--1------1----2--------------------------1-
花明楼镇huāmínglóu zhèn456344553717421376-1--6--22---1---------------------------------------
东湖塘镇dōnghútáng zhèn446654454621102-2723312111-30--4-----------2----------------------------
夏铎铺镇xiàduópù zhèn3512334992-1--41-53--5-170--23---------------------------------------
双江口镇shuāngjiāngkǒu zhèn50157500941327274611---515-------------------------------------------
煤炭坝镇méitànbà zhèn50567500411761-122-31-519-6346-------------------------------------------
坝塘镇bàtáng zhèn39687394651233349232-225--117--------------1----------------------------
偕乐桥镇xiélèqiáo zhèn303703021131-139-3-1-1-11071-------------1----------------------------
灰汤镇huītāng zhèn205592048651--20------1-46-------------------------------------------
双凫铺镇shuāngfúpū zhèn3637436218332-81-4--16--56-------------------------------------------
老粮仓镇lǎoliángcāng zhèn58259580711653454522172-4812------------------------------------------
流沙河镇liúshāhé zhèn64226640791-2-51--1--12-89-------------------------------------------
巷子口镇xiàngzikǒu zhèn3681636697222-1623-----3125-------------------------------------------
龙田镇lóngtián zhèn218052172156--46-1-125-313--------------2----------------------------
黄材镇huángcái zhèn55412551181655512734-33612984--------------3----------------------------
横市镇héngshì zhèn47491473671---73---1-2--47-------------------------------------------
大屯营乡dàtúnyíng xiāng3981939703161114111---31-49---1---------------------------------------
全民乡quánmín xiāng2722327156----27-1---21-35--1----------------------------------------
朱良桥乡zhūliángqiáo xiāng3178631710132-17--------53-------------------------------------------
菁华铺乡jīnghuápū xiāng3081530794----7-7-----16-------------------------------------------
回龙铺乡huílóngpū xiāng3624936155962320-211-10--371----1-------------------1-----------------
南田坪乡nántiánpíng xiāng248272466621--1531--12--136-------------------------------------------
资福乡zīfú xiāng3437234133863-38431--4-1168---1-1--------1----------------------------
枫木桥乡fēngmùqiáo xiāng36517364265221212--1-1-154---1---------------------------------------
大成桥乡dàchéngqiáo xiāng31355311019-1-9511--175--68---3---------------------------------------
喻家坳乡yùjiā'ào xiāng35670355631161250211491--15--------------4----------------------------
青山桥乡qīngshānqiáo xiāng484044830432713422---121-8---------------------1---------------------
沩山乡wéishān xiāng99459927--1-14-1------11------------------------------------------
祖塔乡zǔtǎ xiāng458745692-1-11-3------1-------------------------------------------
沙田乡shātián xiāng287382862362-13421---2-2046--------1----------------------------------
崔坪乡cuīpíng xiāng569856443-1137------2-10-------------------------------------------
白马桥乡báimǎqiáo xiāng2045820428-101-42-1-251-4-------------------------------------------
历经铺乡lìjīngpū xiāng2795227913131--3--2124-112-------------------------------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng251122504192-27-1-31---12--------------34----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
浏阳市liúyáng shì1307572130663646591183701447105982249182--115---1---2--14-121---5---------------------
淮川街道huáichuān jiēdào552755518615-327--1-184426---3----------6----------------------------
集里街道jílǐ jiēdào3966439596-43--8-5--224-4-------------------------------------------
荷花街道héhuā jiēdào3738437377--1-3-1--1---1-------------------------------------------
关口街道guānkǒu jiēdào2228722283----2--------2-------------------------------------------
沙市镇shāshì zhèn4952249502--1-14-1--1---3-------------------------------------------
淳口镇chúnkǒu zhèn42934429211--1--11---1-8-------------------------------------------
社港镇shègǎng zhèn4245242429----3-2---3-213-------------------------------------------
大围山镇dàwéishān zhèn1692516921----1-11---1---------------------------------------------
官渡镇guāndù zhèn2839028381----3-1------5-------------------------------------------
张坊镇zhāngfāng zhèn3041030403----2-1------4-------------------------------------------
达浒镇dáhǔ zhèn23841238051---8-----1--5-----------------21-------------------------
沿溪镇yánxī zhèn277702772611--8-1---33----------------------------------------------
古港镇gǔgǎng zhèn35190351782-1-112---11-1---2---------------------------------------
永和镇yǒnghé zhèn232172319451-14-4---32-3-------------------------------------------
大瑶镇dàyáo zhèn5553955522-12-3-42-----5-------------------------------------------
金刚镇jīngāng zhèn5410554093----412------4--------------1----------------------------
文家市镇wénjiāshì zhèn46007459961----211--32----------------1----------------------------
太平桥镇tàipíngqiáo zhèn2012920091----29-1---2--6-------------------------------------------
枨冲镇chéngchōng zhèn41135411069111213-1-1--8--1----------------------------------------
镇头镇zhèntóu zhèn5474054636-11-74-31---2314---5---------------------------------------
普迹镇pǔjì zhèn4030140206101215543-1133-8---------------------3---------------------
永安镇yǒng'ān zhèn58842587884-1-131112151-18---3-------2--1----------------------------
北盛镇běichéng zhèn51038510171021141-1-----1-------------------------------------------
赤马镇chìmǎ zhèn1424814248---------------------------------------------------------
龙伏镇lóngfú zhèn44093440851---21--1-2--1-------------------------------------------
澄潭江镇chéngtánjiāng zhèn5604256037----1--1-----2---1---------------------------------------
中和镇zhōnghé zhèn2101021008-1----1--------------------------------------------------
白沙乡báishā xiāng82728268-1--2------1---------------------------------------------
小河乡xiǎohé xiāng1335213348----11-----1-1-------------------------------------------
七宝山乡qībǎoshān xiāng1474614712----15-----5--9--------------5----------------------------
三口乡sānkǒu xiāng2099020984------2------4-------------------------------------------
高坪乡gāopíng xiāng3369433690-1--------2--1-------------------------------------------
溪江乡xījiāng xiāng1995219949----2-1--------------------------------------------------
杨花乡yánghuā xiāng2247122469---------2-----------------------------------------------
葛家乡géjiā xiāng1981719785----23------1-8-------------------------------------------
官桥乡guānqiáo xiāng2621726187----1712---1--5---1---1-------------2---------------------
柏加乡bǎijiā xiāng2048820475----7-----3--3-------------------------------------------
洞阳乡dòngyáng xiāng3552635486----28-3---3--6-------------------------------------------
蕉溪乡jiāoxī xiāng2340723398----4-----1--3----------------1--------------------------
山田乡shāntián xiāng1615016150---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

株洲市

zhūzhōu shì

3581820

3565258

416

1106

81

119

2957

185

1104

148

98

821

910

2544

217

3705

189

1

67

35

5

15

1587

3

62

15

1

1

1

1

39

7

43

4

3

6

2

30

8

-

1

-

4

-

-

-

-

-

1

5

-

1

-

-

-

-

2

12

-

荷塘区hétáng qū260835257744782231186481726660142152602286995511-61-10--1----215---212---3------2-------1-
月塘街道yuètáng jiēdào59149583941563171567855164705715192-1-3--4--1----1-3---11-----------1-------1-
茨菇塘街道cígūtáng jiēdào76873756073277-525331476585113143353481--11-3-------112---1-2----------1---------
宋家桥街道sòngjiāqiáo jiēdào58375576602274-4172628-559532418246---1--3------------------------------------
荷塘铺乡hétángpū xiāng114501140114--5--18-111-18-------------------------------------------
明照乡míngzhào xiāng349163465075-142163136192-139---1----------------------3----------------
蝶屏乡diépíng xiāng20072200321--120-----41112-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
芦淞区lúsōng qū22616222343575307824505151971115197164110479952-1021810------110-6111-12---1----------------
贺家土街道hèjiātǔ jiēdào3167531048966-5113-202-39151320321-----1-------11-1--------------------------
建设街道jiànshè jiēdào41018404381671179041144-57392813125------2-------4-31----1--------------------
建宁街道jiànnìng jiēdào724207177019926710672444293232112522-32167-----------11--1---1----------------
董家段街道dǒngjiāduàn jiēdào41208404731170-4170334196852362260--7--11-------5------1---------------------
建宁乡jiànnìng xiāng2330623223821-1614-14161-29-------------------------------------------
五里墩乡wǔlǐdūn xiāng6957694751--2-1------1-------------------------------------------
曲尺乡qūchǐ xiāng9578953675-18---1-10-17----------------2--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石峰区shífēng qū272258268081443949219113442024132533563984511331-41511122111-1-16622--4-243------------------7-
田心街道tiánxīn jiēdào6512363105251745341731347241124217184223701-4151-9-11----3111----221------------------4-
响石岭街道xiǎngshílǐng jiēdào74914740606126112178134-26073336291-----13---1-1-758--4---------------------1-
清水塘街道qīngshuǐtáng jiēdào6578864714108913267234-2675616516351-------2------4-1-----2------------------2-
龙头铺镇lóngtóupū zhèn224392232522-323-1-3-46-67--------------1-2--------------------------
清水乡qīngshuǐ xiāng99319884131-7-1----6-26---------------------2---------------------
荷花乡héhuā xiāng1443714415----4-3---3317--------------1----------------------------
云田乡yúntián xiāng1962619578--1-15---5231-21-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
天元区tiānyuán qū1207411199771955241788281-36444143292------4-------5--1---21--------------------
嵩山路街道sōngshānlù jiēdào31001307525281359-121-14816191------4-------3------21--------------------
泰山路街道tàishānlù jiēdào40830404237221170114--21252341178--------------2--1-------------------------
马家河镇mǎjiāhé zhèn274112738635--631---2113-------------------------------------------
群丰镇qúnfēng zhèn21499214164---4341--191-20-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
株洲县zhūzhōu xiàn4297234290224823181321625551216203348510721-154-43-8-----1-11---1----------1-------11-
渌口镇lùkǒu zhèn57794576698521244141213118-31-----1-------------------------------------
黄龙镇huánglóng zhèn2505825047----1-2-1--411-----------------1-------------------------
淦田镇gàntián zhèn1682316792-3-215-2----3-2--4----------------------------------------
白关镇báiguān zhèn18290182786--111-------3-------------------------------------------
雷打石镇léidǎshí zhèn3263832611112-101-1-----9-----1-----------------------------------1-
三门镇sānmén zhèn32481324475-2110-616----3-------------------------------------------
古岳峰镇gǔyuèfēng zhèn22838228264---2-----31-1----------------1--------------------------
龙凤乡lóngfèng xiāng129491293631--4-11--12---------------------------------------------
龙潭乡lóngtán xiāng8040802911--6---2--1---------------------------------------------
砖桥乡zhuānqiáo xiāng117071169111--6211--11-1--1----------------------------------------
平山乡píngshān xiāng1196411949-12-2-23----13---------------------1---------------------
太湖乡tàihú xiāng13841138161-1-7-1--1-4--5-4-----1----------------------------------
长冲乡chángchōng xiāng55295501----14-3----6--3-------2----------------------------------
八斗乡bādòu xiāng55325491----24-3----7-14-1-----1----------------------------------
洲坪乡zhōupíng xiāng23131230521331373221125334-4--2--2----------------------------------
南阳桥乡nányángqiáo xiāng2219222143323396112-25-62-1-----2-----1----------------------------
仙井乡xiānjǐng xiāng3065530594431313313-222--131-----1------------------------------------
姚家坝乡yáojiābà xiāng20503204571---162----71-19-------------------------------------------
大京乡dàjīng xiāng64706454--1-711---1--5-------------------------------------------
堂市乡tángshì xiāng24664246421---7-1--11--52--4---------------------------------------
王十万乡wángshíwàn xiāng266242659782111221-22--1------2-------------------------1-------1--
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
攸县yōu xiàn6798396794175427107894417812287582229-21-2--143------1----1-----------3-1-------
城关镇chéngguān zhèn63512634821---424--2-8-6---1-----1------1--------------------------
黄丰桥镇huángfēngqiáo zhèn1617616172---------3---------1-------------------------------------
酒埠江镇jiǔbùjiāng zhèn27552275501---1----------------------------------------------------
桃水镇táoshuǐ zhèn29308293051---1---1------------------------------------------------
峦山镇luánshān zhèn18770187671-1----------1-------------------------------------------
皇图岭镇huángtúlǐng zhèn31268312593------------2---------------------------------3-1-------
网岭镇wǎnglǐng zhèn37758377371---10-----21-6---------------------1---------------------
新市镇xīnshì zhèn281942817824-131--22-1---------------------------------------------
丫江桥镇yājiāngqiáo zhèn23336232713-1-28611-1-19--3-------2----------------------------------
渌田镇lùtián zhèn3556935561-2--2----12--1-------------------------------------------
柏市镇bǎishì zhèn1172611718-3-111--1-----1------------------------------------------
大同桥镇dàtóngqiáo zhèn253932537333--14-321-1-11------------------------------------------
上云桥镇shàngyúnqiáo zhèn2260622594211-42--1----1-------------------------------------------
菜花坪镇càihuāpíng zhèn2718827184------1----111-------------------------------------------
市上坪镇shìshàngpíng zhèn148841487711--3-1-------1------------------------------------------
石羊塘镇shíyángtáng zhèn30912308851061-133-11---1-------------------------------------------
高枧镇gāojiǎn zhèn16523165154---2---11-----------------------------------------------
漕泊乡cáobó xiāng61636161-----1-1-------------------------------------------------
兰村乡láncūn xiāng64616459----------2----------------------------------------------
银坑乡yínkēng xiāng1179211782311111---1--1--------------------------------------------
钟佳桥乡zhōngjiāqiáo xiāng1266112642821124---1-----------------------------------------------
湖南坳乡húnán'ào xiāng2397723963---------121--1-------------------------------------------
坪阳庙乡píngyángmiào xiāng22172221681---2-1--------------------------------------------------
大桥乡dàqiáo xiāng1298712932----310---1-23--3-2--1--12----------------------------------
贾山乡gǔshān xiāng225302248263411482-31-4-----------2---------------------------------
沙陵陂乡shālíngpí xiāng1223812236------2--------------------------------------------------
凉江乡liángjiāng xiāng11890118861---1-2--------------------------------------------------
莲塘坳乡liántáng'ào xiāng2558025577----3----------------------------------------------------
高和乡gāohé xiāng2230422301----1--1-----1-------------------------------------------
鸭塘铺乡yātángpū xiāng284092840021-211-2-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
茶陵县chálíng xiàn4930594928382025734042341012158140----2--1-2----2-2--------------------------
城关镇chéngguān zhèn4814148094171-6-4-1651-10----2---------1-2--------------------------
界首镇jièshǒu zhèn24161241571-----1-2------------------------------------------------
严塘镇yántáng zhèn25003249943---2-1--11--1-------------------------------------------
湖口镇húkǒu zhèn19754197482---2-1--1-----------------------------------------------
浣溪镇huànxī zhèn1236212360--1-------------------------1----------------------------
马江镇mǎjiāng zhèn2450824498121-4--11------------------------------------------------
高陇镇gāolǒng zhèn1328613286---------------------------------------------------------
腰陂镇yāopí zhèn33754337481---1-2-1-1----------------------------------------------
潞水镇lùshuǐ zhèn1994219938----2---1------------1-----------------------------------
虎踞镇hǔjù zhèn2212722120-1------13-2---------------------------------------------
平水镇píngshuǐ zhèn2340523392-1--2-3------7-------------------------------------------
枣市镇zǎoshì zhèn2448224481-------1-------------------------------------------------
火田镇huǒtián zhèn201482013911-1--21-----3-------------------------------------------
江口乡jiāngkǒu xiāng39213921---------------------------------------------------------
桃坑乡táokēng xiāng94869480-11-1-2------1-------------------------------------------
下东乡xiàdōng xiāng4082640802-3--812-1-1215-------------------------------------------
铃舫乡língfǎng xiāng2263822637----------1----------------------------------------------
思聪乡sīcōng xiāng2552425494-5--5131-13--11-------------------------------------------
米江乡mǐjiāng xiāng24338243293-2-2-----1--1-------------------------------------------
尧水乡yáoshuǐ xiāng108161080721---11-2--------------2---------------------------------
八团乡bātuán xiāng52825276-3--2-1--------------------------------------------------
湘东乡xiāngdōng xiāng61246119----------23---------------------------------------------
秩堂乡zhìtáng xiāng18724187125-1231---------------------------------------------------
小田乡xiǎotián xiāng32003200---------------------------------------------------------
七地乡qīde xiāng1110711106-------------1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
炎陵县yánlíng xiàn16480716156817101325519651551608310--3---1504------------------------------------
霞阳镇xiáyáng zhèn322793185662--833--1437737--2---295------------------------------------
沔渡镇miǎndù zhèn13483134041----1--------------77------------------------------------
十都镇shídōu zhèn1168711357-----------5--------325------------------------------------
水口镇shuǐkǒu zhèn14948147711---2-511-2134-1------30------------------------------------
三河镇sānhé zhèn1730017277111-4--24-------1---9------------------------------------
鹿原镇lùyuán zhèn225142247932----7----9-2------12------------------------------------
垄溪乡lǒngxī xiāng77927660-3-35----1-48--------72------------------------------------
石洲乡shízhōu xiāng52445145----2------65--------32------------------------------------
策源乡cèyuán xiāng57445608-----------13--------123------------------------------------
下村乡xiàcūn xiāng7201701832--11-----151--------25------------------------------------
中村乡zhōngcūn xiāng71006317------1----419--------363------------------------------------
龙渣瑶族乡lóngzhā yáozú xiāng20261429------33---523--------68------------------------------------
平乐乡pínglè xiāng24652237-----------161--------67------------------------------------
船形乡chuánxíng xiāng710670972---2------2--------3------------------------------------
东风乡dōngfēng xiāng79187913----1------1--------3------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
醴陵市lǐlíng shì93439693317661422526345337922134526452151155-337--44-398-1--3-6121----1---------------13-
解放路街道jiěfànglù jiēdào273152727411--2-52-551-151-1-----------2----------------------------
阳三石街道yángsānshí jiēdào189071887412-3134--723-7-------------------------------------------
西山街道xīshān jiēdào142731425454--1--1-4---13------------------------------------------
黄泥坳街道huángní'ào jiēdào238222380352133----3---2-------------------------------------------
城东街道chéngdōng jiēdào165701651832--9-26-14---2------1---------4--------------------------
南桥镇nánqiáo zhèn39295392612---1213------106------------------------------------------
富里镇fùlǐ zhèn3307933065-2-------2---71-1--------1-------------------------------
白兔潭镇báitùtán zhèn3236032332-1--2-4------316-------1-------1--------------------------
浦口镇pǔkǒu zhèn374503740323-1-----1---1722-1----------------------------------------
王坊镇wángfāng zhèn222912227411--2--1------12------------------------------------------
王仙镇wángxiān zhèn2775727737----3-2-53---16------------------------------------------
东富镇dōngfù zhèn2267722674-------1-----11------------------------------------------
泗汾镇sìfén zhèn35766357442---1-5-------10--4---------------------------------------
沈潭镇shěntán zhèn2435424329-1-134-2--1----2-11---------------------------------------
船湾镇chuánwān zhèn24280242732---1-3----1---------------------------------------------
大障镇dàzhàng zhèn2713127121----4-1--5-----------------------------------------------
贺家桥镇hèjiāqiáo zhèn196951966021-2712-----1-9-31----5--------1-------------------------
马恋镇mǎliàn zhèn2235322320-1--87---331-12-6-------------1--------------------------
栗山坝镇lìshānbà zhèn14338143341-------------1-----------------2------------------------
茶山岭镇cháshānlǐng zhèn17021170151-------------5------------------------------------------
神福港镇shénfúgǎng zhèn1829118270--1-4-----33-62-----2------------------------------------
均楚镇jūnchǔ zhèn16184161083-2-471-----6-14-5-----7----------------------------------
石亭镇shítíng zhèn1994119903-1--132----43-35-21----4----------------------------------
仙霞镇xiānxiá zhèn1855018529----10--2-----9-------------------------------------------
黄獭嘴镇huángtǎzuǐ zhèn2105021043--3-4----------------------------------------------------
大林乡dàlín xiāng95689554-4--11-----1--7------------------------------------------
东堡乡dōngbǎo xiāng1223912220--3-711----2-31-1----------------------------------------
黄沙乡huángshā xiāng2073720733----1--------12------------------------------------------
枧头洲乡jiǎntóuzhōu xiāng2097120936----33--1--------1----------------------------------------
孙家湾乡sūnjiāwān xiāng2026520263--1-------------------------1----------------------------
清水江乡qīngshuǐjiāng xiāng2032620322-2----2--------------------------------------------------
嘉树乡jiāshù xiāng19421194112---3---------5------------------------------------------
转步乡zhuǎnbù xiāng1269112661----5-3----2-20-------------------------------------------
军山乡jūnshān xiāng81408078----421---2-3-13-4-----4----------1---------------------1-
高桥乡gāoqiáo xiāng1372413649---2319----171117-4-----1---------------1------------------
长岭乡chánglǐng xiāng158901580271-117442-2-8-812-2-----17-------------------------------12-
板杉乡bǎnshān xiāng2431724257--1-9-1---11-6------41------------------------------------
八步桥乡bābùqiáo xiāng2012520083----28-25---2-4--1----------------------------------------
新阳乡xīnyáng xiāng21456214473---1-11--3----------------------------------------------
官庄乡guānzhuāng xiāng175591754051-19------1-2-------------------------------------------
枫林市乡fēnglínshì xiāng152601523312--101--71---5-------------------------------------------
渌江乡lùjiāng xiāng6695766869121013-10186-24--14---------8---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

湘潭市

xiāngtán shì

2672069

2659687

931

828

121

98

2779

166

612

119

122

686

832

737

219

3805

22

-

14

40

-

9

13

4

1

9

-

9

-

-

127

3

8

9

-

1

4

13

10

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

2

1

-

2

-

-

-

19

-

雨湖区yǔhú qū36287135720621937525331186403933523267425471129191710-215-171-5-5--50376--235----------1-------4-
雨湖街道yǔhú jiēdào32447321373521454881211233116588------1----2--81---------------------------
城正街道chéngzhèng jiēdào445514328626642130785811-41105126164722-12--1--4-3--3-21---32------------------4-
平政街道píngzhèng jiēdào8859881456--1-323822-11--------------2----------------------------
云塘街道yúntáng jiēdào42566423523314252431266321313347---1---------------------------------------
广场街道guǎngchǎng jiēdào42731416021268371821024610259544955349--15-1-1-1----8-4---1------------1---------
中山街道zhōngshān jiēdào32803326314925117111-122171228--------------42---------------------------
窑湾街道yáowān jiēdào140061394785-211---2339-10----------------15-------------------------
羊牯塘街道yánggǔtáng jiēdào222392029311128344897352348184226477256--7--4-------16-----1----------------------
鹤岭镇hèlǐng zhèn153871523633-249-221547-66--------------5-------2--------------------
楠竹山镇nánzhúshān zhèn267242652412308431-12-2179101592-------------3----------------------------
昭潭乡zhāotán xiāng21109210626211921--515-14-------------------------------------------
护潭乡hùtán xiāng166881665893115-1-12---6--------------1----------------------------
长城乡chángchéng xiāng278252776446--7--1--24-35------1---------------1--------------------
先锋乡xiānfēng xiāng14936149006---161--12-3-7-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
岳塘区yuètáng qū344912342096161271191354326801646268203213518472-19-26--1-1--20-12-1-45--------------2---2-
岳塘街道yuètáng jiēdào536365320523691144-92181391656343--------------6-------1--------------------
东平街道dōngpíng jiēdào9959988247--111531273524---1-----1-1-------1-----------------------
中洲路街道zhōngzhōulù jiēdào330673290811274321-5-12087-511------------------------------------------
书院路街道shūyuànlù jiēdào30459298321941611212135236555412251---1-11-------3-11---1---------------------
下摄司街道xiàshèsī jiēdào984897991071-11-3--56--3--------------3----------------------------
建设路街道jiànshè lù jiēdào238402341314461477620142238378137--13--4----------1---1-------------------2-
滴水埠街道dīshuǐbù jiēdào1386513678112--1514--1833251262-----1--------1-------2--------------------
五里堆街道wǔlǐduī jiēdào188791873372-26926-16107327---4---------------------------------------
社建村街道shèjiàncūn jiēdào16137160711021128-22-21--12--------------5----------------------------
宝塔街道bǎotǎ jiēdào3197131758156--6344-61863280--------------1------12--------------2-----
易家湾镇yìjiāwān zhèn19604194351422--3823-1-1819545------1--------------1---------------------
双马镇shuāngmǎ zhèn152461517673--13341--2--361------------------------------------------
霞城乡xiáchéng xiāng2398923940752-11211----119-------------------------------------------
板塘乡bǎntáng xiāng1070710609811-2521-5----55-------------------------------------------
荷塘乡hétáng xiāng1957219545101--7---4-11-2--------------1----------------------------
昭山乡zhāoshān xiāng1413314112112-91-13-21---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
湘潭县xiāngtán xiàn1061269105927727994512358756803936528932164916-714-3--12-3--15--1--15-1-3-------2-------3-
易俗河镇yìsúhé zhèn581725803227141-15129453362101-47-1---1----2------3---1-----------------
梅林桥镇méilínqiáo zhèn474874744011661544-1--3-5---------------------1---------------------
谭家山镇tánjiāshān zhèn46631464119105271431-5315-74-------------------------------------------
中路铺镇zhōnglù pū zhèn5742257359134311713--61--4--33----------3------------------1---------
茶恩寺镇chá'ēnsì zhèn4023640105131218943111-1-14-------------------------------------------
河口镇hékǒu zhèn43509434451232-112--2322-25-------------------------------------------
射埠镇shèbù zhèn5915359080623230121331-96--------------3----------1-----------------
花石镇huāshí zhèn51372513171384-12233-22-22-----1-----------------------------------1-
青山桥镇qīngshānqiáo zhèn4009139995102-1501742531152----------------------------------------2-
石鼓镇shígǔ zhèn4427944172975551824213--72--------1---------------------------------
姜畲镇jiāngshē zhèn53140530959511942---32-8---1---------------------------------------
云湖桥镇yúnhúqiáo zhèn5870858608358218235444--22-----1-----------1-------------------------
石潭镇shítán zhèn678226775814321132511-63-10---1-------------------1---------1---------
杨嘉桥镇yángjiāqiáo zhèn593175922818251134-53421-28---2---------------------1-----------------
乌石镇wūshí zhèn3400633965414-7-21---1-20--------1----------------------------------
响塘乡xiǎngtáng xiāng561825594614322553113211--139-------------------------------------------
响水乡xiǎngshuǐ xiāng621016191212514463216365191--------------3----------------------------
分水乡fēnshuǐ xiāng338683383651--21-----1--4-------------------------------------------
排头乡páitóu xiāng59584594951441-39815334--7-------------------------------------------
龙口乡lóngkǒu xiāng262782624271--14-2--23--3-----------3--------1----------------------
锦石乡jǐnshí xiāng26377263401121-6-21---2-7--------------4------1---------------------
白石乡báishí xiāng35534354961321-5241-53-1-1------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
湘乡市xiāngxiāng shì80771880618523977222534131452713839615214394-42-2-3-1----28-----11------------21-----10-
望春门街道wàngchūnmén jiēdào331853310711-161622--522-31-------------------------------------------
新湘路街道xīnxiānglù jiēdào30729305451215-220382-22101876-------2------3----------------------------
昆仑桥街道kūnlúnqiáo jiēdào3813937992111-230---21117-764--------------2----------------------------
东山街道dōngshān jiēdào180861806711-11212---1----------------------------------------------
山枣镇shānzǎo zhèn4304243006221-8121-11-123-------------1--------------------------10-
栗山镇lìshān zhèn2337523324102--34-----1--21-1----------------------------------------
中沙镇zhōngshā zhèn229782286862-316-44--22--52---------1---------------------------------
虞塘镇yútáng zhèn306493063281---1-2-13--1-------------------------------------------
潭市镇tánshì zhèn4288242803151811233133-34----------------3------1---------------------
棋梓镇qízǐ zhèn5084650725244-225461218113-21-------------------------------------------
壶天镇hútiān zhèn407964075454--13121--2--10--31---------------------------------------
翻江镇fānjiāng zhèn3442334367112112723--53-----------------1----------------------------
金石镇jīnshí zhèn3343833319145224821-----143--------------------1----------------------
白田镇báitián zhèn405644048791--911-2-1--36--------------17----------------------------
月山镇yuèshān zhèn5406054011122233-33-51--13---1-1-------------------------------------
泉塘镇quántáng zhèn45922458761024162-22622-7-------------------------------------------
梅桥镇méiqiáo zhèn43559435072243-6223-31--6-------------------------------------------
东郊乡dōngjiāo xiāng4882448776531-512--1--324-------1------1-------------------1--------
毛田乡máotián xiāng3190531842821-33-232-42-5----------------------------------1--------
金薮乡jīnsǒu xiāng3334333300222-412--531-20-----1-------------------------------------
育塅乡yùduàn xiāng32787327451211-10121--2-110-----------------------------------1-------
龙洞乡lóngdòng xiāng34186341321941133-1--6--16-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
韶山市sháoshān shì9529994923331144122131424161962111-----1--------14----------------------------
清溪镇qīngxī zhèn117921170446-48641-10121230-------------------------------------------
银田镇yíntián zhèn595159441---3-2------1-------------------------------------------
如意镇rúyì zhèn1402813938101--47-21-111-26-------------------------------------------
韶山乡sháoshān xiāng14948149263-2-412---22-6-------------------------------------------
永义乡yǒngyì xiāng95519483722-2622-221--7-----1--------14----------------------------
银田乡yíntián xiāng10086100495---1321-131--11-------------------------------------------
杨林乡yánglín xiāng151681512722--191--1----16-------------------------------------------
大坪乡dàpíng xiāng13775137521---211---22-14-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

衡阳市

héngyáng shì

6784891

6768081

1816

1118

361

249

2178

527

1392

471

369

686

794

3051

154

2094

386

1

229

51

12

155

23

18

191

15

1

22

97

3

68

24

16

13

70

4

10

22

6

18

3

10

-

5

1

6

6

-

-

9

3

6

1

-

1

-

7

37

-

江东区jiāngdōng qū1779091762981173003371922920015251077614122312--33-112-------6-1-----4-1----------------4-
广东路街道guǎng dōnglù jiēdào4348543140229716-3743037101536660--2----------------------------------------
东风路街道dōngfēnglù jiēdào21600213781625123232224101319263---2----------1-1-----4--------------------
冶金街道yějīn jiēdào20368202681522-14212--15511-4--1---7-------1----------------------------
苗圃街道miáopǔ jiēdào52168516283998717810503949264010115------1-------4----------------------------
粤汉街道yuèhàn jiēdào19851196738392323622723820227---1-1------------------1----------------3-
东阳街道dōngyáng jiēdào5513546661--626-2-110-12-----------------------------------------1-
新湘街道xīnxiāng jiēdào149241474511187-12258-12085231------4------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
城南区chéngnán qū19500119315088130139355232472522106145184314132-216-32--1---217-5----4-------------------6-
先锋街道xiānfēng jiēdào2042420326832-1021355869422-----1-------------------------------------
雁峰街道yànfēng jiēdào404844001318241-775826-3144489116---6--1-------1-2--------------------------
西站街道xīzhàn jiēdào5549955227223227414231072412214541-2--2--------2------2---------------------
黄茶岭街道huángchálǐng jiēdào4581444917364882215910831036799781981--10--1--1---214-3----2-------------------6-
白沙洲街道báishāzhōu jiēdào3278032667423--123211-749623-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
城北区chéngběi qū2336742317511291733522330221412512144172183254751-53--3-------7-6-1-332-----1--------------
人民路街道rénmínlù jiēdào21985218991314-14110-211310116-------------------------------------------
青山街道qīngshān jiēdào3966539517231932213141-13514127--2----------------------------------------
蒸湘街道zhēngxiāng jiēdào8767086440549223132267808482117114183641-33--2-------7-2-1-332-----1--------------
潇湘街道xiāoxiāng jiēdào339163380015134-11713451178-18-------------------------------------------
五一街道wǔyī jiēdào300282993816114273911-5213-7-------------------------------------------
合江街道héjiāng jiēdào2041020157824146111511223824543------1---------4--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
衡阳郊区héngyáng jiāo qū219044218228848514171431957331216206242071-61312-181-----11-2----------------------6-
黄沙湾街道huángshāwān jiēdào53685359211-3--------2-------------------------------------------
茶山坳镇cháshān'ào zhèn2389323821341217177-1122-9---------1-------------------------------5-
东阳渡乡dōngyángdù xiāng29464294001515422-23-----4--------8----------------------------------
和平乡hépíng xiāng328573269017463312711435117136----------------1--------------------------
酃湖乡línghú xiāng2181521753151--1112211-5-23-------------------------------------------
西湖乡xīhú xiāng2778827720281-12-43-214-29-----2-------------------------------------
岳屏乡yuèpíng xiāng17871178447111221-11---10-------------------------------------------
松木乡sōngmù xiāng1708217016492-6-7311-1-24--131--1-------1-------------------------1-
湘江乡xiāngjiāng xiāng30736305821511-6433335555-321-510--------------2------------------------
高新技术产业开发区虚拟镇gāoxīn jìshù chǎnyè kāifāqū xūnǐ zhèn121701204343-11552081-128338-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南岳区nányuè qū534235331612642263147-857-10--------------1------1-----------1---------
祝融街道zhùróng jiēdào16092160792-2-223--2-----------------------------------------------
南岳镇nányuè zhèn3145931390952212162-647-10--------------1------1-----------1---------
岳林乡yuèlín xiāng20182006----8-22-------------------------------------------------
龙凤乡lóngfèng xiāng224922431---4--1-------------------------------------------------
拜殿乡bàidiàn xiāng16051598-1----32--1----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
衡阳县héngyáng xiàn108777710865201887752622269677365655484319164121512912--111-4311---4--13---1----12-----1-
西渡镇xīdù zhèn14377214349649101436481410521101062351-1--1----1----------2---------------------
集兵镇jíbīng zhèn293122904835-29383233923892----121----1--4------1---------------------
呆鹰岭镇dāiyīnglǐng zhèn475114735112104337131094213372511-1---2--------1----1-------------------1-
杉桥镇shānqiáo zhèn2143221417331-2-4--1---------------------------------------1-------
井头镇jǐngtóu zhèn5995859915925-4542-111--4--------------3-1------1------------------
演陂镇yǎnpí zhèn373993737252112331431-----1----------------------------------------
金兰镇jīnlán zhèn670406698713333371111212-1----11-------------------------------------
洪市镇hóngshì zhèn50507504681043316--2433---------------------------------------------
曲兰镇qūlán zhèn4359443559241-133213-1--2-------------------------3-----------------
金溪镇jīnxī zhèn3339833385132---211111---------------------------------------------
界牌镇jièpái zhèn284562845011---1--21-----------------------------------------------
渣江镇zhājiāng zhèn6162261602713-1-1-24--1--------------------------------------------
三湖镇sānhú zhèn4833648324211-51-------1-----1-------------------------------------
台源镇táiyuán zhèn497574972475112241521---------------1----------------1-------------
樟木乡zhāngmù xiāng2502324996533135-1-1-2-21------------------------------------------
岣嵝乡gǒulǒu xiāng209072087951-4-241--4-122-2----------------------------------------
角山乡jiǎoshān xiāng2484824838-2-1-12-13-----------------------------------------------
岘山乡xiànshān xiāng562735622913342265313----1----1-------------------------------------
关市乡guānshì xiāng4319143160631-311--621-22-1--1-----------------------------1-------
栏栊乡lánlóng xiāng202492023832-1-3-1-----1-------------------------------------------
库宗乡kùzōng xiāng421484213241--131321-----------------------------------------------
大安乡dà'ān xiāng3662536602101-1-23121---1----------------------------------1--------
溪江乡xījiāng xiāng336253360293-23212-1-----------------------------------------------
石市乡shíshì xiāng4649546471423113-124-1-------2-------------------------------------
长安乡cháng'ān xiāng1629916275522-256--11----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
衡南县héngnán xiàn98221798100919259322519766796937312794192026-36-2-6192--1-172-12-11-3-1-1------11-----3-
云集镇yúnjí zhèn36940369084---1218-21--11---1-------------------------------1-------
向阳镇xiàngyáng zhèn408164079612-1-1--211---2-------------------------------------------
廖田镇liàotián zhèn25068250473-1-21181----4-------------------------------------------
茶市镇cháshì zhèn29934299021511113-111---5-----1--------------1----------------------
冠市镇guānshì zhèn4094440900531-14442--3-12---2-----1-----------1-------------------1-
江口镇jiāngkǒu zhèn509655093331-262712--2-11-------4----------------------------------
宝盖镇bǎogài zhèn4322943206373-211121---1---------------1---------------------------
花桥镇huāqiáo zhèn481314808611471164-82---1-------------------------------------------
铁丝塘镇tiěsītáng zhèn19245192392---1-111------------------------------------------------
泉溪镇quánxī zhèn478164774811822691434112-3--------1-----1----------------------------
洪山镇hóngshān zhèn38952389226-2-2615-2-3-----1-------------------1-1-----------------
三塘镇sāntáng zhèn757367536484249983-351330181641--2----------8----------------------------
谭子山镇tánzǐshān zhèn4466444631105-222321121-1----------------------------------1--------
鸡笼镇jīlóng zhèn42624425696113210191134-----------------1--12------------------------
泉湖镇quánhú zhèn34262342424-21-143-1-2-11------------------------------------------
柞市镇zuòshì zhèn292162917581-3453121-1----1--1--9------1---------------------------
茅市镇máoshì zhèn53800537379-237-69-3111--2-------51-------------2---1-------------1-
硫市镇liúshì zhèn413704133941--126-313----1------------------------------------------
栗江镇lìjiāng zhèn5752557490731113-32311----------------------------------------------
近尾洲镇jìnwěizhōu zhèn27860278364-1-1-452-------------------7----------------------------
车江镇chējiāng zhèn42946429189----11-421-----2----6----1----------------------------1-
相市乡xiāngshì xiāng27089270814---2--------2-------------------------------------------
洲市乡zhōushì xiāng379013784229923826--------------------------------------------------
松江乡sōngjiāng xiāng4257642547611-25-11-----3-------------------------------------------
川口钨矿虚拟镇chuānkǒu wūkuàng xūnǐ zhèn260825519----13--1-42-1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
衡山县héngshān xiàn38130038091664231561171322358101510227---211--1---4-1------1--1----5-------------
开云镇kāiyún zhèn507845073975-3521--58414-------------------------------------------
白果镇báiguǒ zhèn3039630365734-10-12-11--2-------------------------------------------
东湖镇dōnghú zhèn1883418812213-11-12-1-1---------------------------------------------
萱洲镇xuānzhōu zhèn1881218799-11-2232--11---------------------------------------------
长江镇chángjiāng zhèn2921029196511112---1---2-------------------------------------------
新桥镇xīnqiáo zhèn2451624485121-9-26--1--3-----1--1---4------------------------------
马迹镇mǎjì zhèn115431153351--3--------1-------------------------------------------
店门镇diànmén zhèn26297262836-2-1--11-11----------------1----------------------------
贺家乡hèjiā xiāng15800157961-----2-1------------------------------------------------
永和乡yǒnghé xiāng26276262623-2-3---42-----------------------------------------------
沙泉乡shāquán xiāng18087180722--13-21--1--------------------------------5-------------
福田铺乡fútiánpū xiāng161111609921--4-2----111-------------------------------------------
岭坡乡lǐngpō xiāng12074120632---6-2----1---------------------------------------------
望峰乡wàngfēng xiāng10944109155---34-62----9-------------------------------------------
长青乡chángqīng xiāng17460174342---13--3-----4---21-------------------1------------------
贯塘乡guàntáng xiāng167991675933--18238--1--1---------------------1---------------------
江东乡jiāngdōng xiāng16030159932-1124134---1---------------------------------------------
师古乡shīgǔ xiāng213272131195--1-----1----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
衡东县héngdōng xiàn594131593367186484415715766373952261411732-2115--32--3-2--1-------2-1---------------
城关镇chéngguān zhèn368173673814454421011283-64----1---------1----------------------------
石湾镇shíwān zhèn31721317004-1-621-2212---------------------------------------------
新塘镇xīntáng zhèn438504378020422433-2437-16-------------------------------------------
大浦镇dàpǔ zhèn4046440420103216324613---1--------2---------------------------------
吴集镇wújí zhèn36707366561836-28471-1----------------------------1-----------------
甘溪镇gānxī zhèn281562813642----35-122-1-------------------------------------------
杨林镇yánglín zhèn2651226490104-12-1---------1--2------1------------------------------
草市镇cǎoshì zhèn284442842110-11-331-12--1-------------------------------------------
杨桥镇yángqiáo zhèn28012279581212-5153-11--18--1--1--1---2------------------------------
霞流镇xiáliú zhèn3062130597541-2-1137-----------------------------------------------
荣桓镇rónghuán zhèn206922066381211433231----------------------------------------------
莫井乡mòjǐng xiāng109601094941---221-1-----------------------------------------------
踏庄乡tàzhuāng xiāng1362013617-2----1--------------------------------------------------
高塘乡gāotáng xiāng1859918582623-21--11---------1-------------------------------------
高湖乡gāohú xiāng2624826235111-32---2---1--------2----------------------------------
南湾乡nánwān xiāng1197111949122-2113412---1--1---------------------1-----------------
横路乡hénglù xiāng229082286263612615312---1-------------------------------------------
白莲乡báilián xiāng24958249342-4-92111111-1-------------------------------------------
大桥乡dàqiáo xiāng19106190884211231-2-------------------1--1-------------------------
三樟乡sānzhāng xiāng18332183056--11241--3-----------------------------------------------
栗木乡lìmù xiāng133721336141----2-1-2--1-------------------------------------------
珍珠乡zhēnzhū xiāng17847178384-1--3----1----------------------------------------------
石滩乡shítān xiāng2715927110216214124112112-------------------------------------------
德圳乡dézhèn xiāng11644116353111--1--1---------1-------------------------------------
七一二矿虚拟镇qīyí'èr kuàng xūnǐ zhèn54115343911-363--1111427---------------------------1---------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
祁东县qídōng xiàn88495788288219359442313710110013025403279514359-20343119211599-37613162965462-15-1-3--6--3-2--1-79-
洪桥镇hóngqiáo zhèn1258511257409531172132171221-2-13---2-----4-31-1---------------1---------
白鹤铺镇báihèpū zhèn41627415821424-422222-7----------3--------------------------------1-
金桥镇jīnqiáo zhèn42534424415111545201334-29-5--3--18---------1----2-------------------
鸟江镇niǎojiāng zhèn25304252668-3-2311---1-45-2-----3------3--1----1-------------------
粮市镇liángshì zhèn175461751373----281-22-11-1--1--1--------------------------------3-
河洲镇hézhōu zhèn3022430153104317361624-11---1--7--1---1----21------------------------
归阳镇guīyáng zhèn383463830212412-23-21----3-1--2--3------1-2--4--1-------------------
过水坪镇guòshuǐpíng zhèn4516145059812-12-429-24-11--15--10------8-----23-----------------------
双桥镇shuāngqiáo zhèn4023040073513-24961144-127-402-9---2--29---1-------------5----------1-
灵官镇língguān zhèn349273482111212142311-3--18-13-18--91--19--11-1-----------1----2-------
风石堰镇fēngshíyàn zhèn42338422261153-4481-3-2--29-10-17--6---5----16----5---------1---------
白地市镇báidìshì zhèn63975638401423111784-167-19-26--13-19---3--1-23--1-----2---------------
黄土铺镇huángtǔpū zhèn415594145962113111721---29-41-10--12------4-17----4----------------11-
石亭子镇shítíngzǐ zhèn301003003541114231-14---14-20-----4---1-----2-1--1-------------------
官家嘴镇guānjiāzuǐ zhèn3410734017753-41-9-121--21-5--1--133--------14------------------------
步云桥镇bùyúnqiáo zhèn61396612671631191412311112--27-5--6--8---11-1--4---------------------11-
砖塘镇zhuāntáng zhèn351373507495125422-1----7-6-14--5------1--3--1-1---1-------------2-
蒋家桥镇jiǎngjiāqiáo zhèn35600354331462-10135622132-64-15--3--11---1-----6---------------------1--
太和堂镇tàihétáng zhèn5022450011146782423610-3-6--48-111-8--173-2---2--811----1-------1----1-1--
马杜桥乡mǎdùqiáo xiāng127361265521-1121---11-121-2--20--18---2--1--5---------------------1--
凤歧坪乡fèngqípíng xiāng1133111278--1-8134-1-1--16-2--4--12----------------------------------
城连墟乡chéngliánxū xiāng22340222952--124414311-16-6--1--6--1----------------------------1--
四明山乡sìmíngshān xiāng236423425---21-1--11-23----2------2-----1---------------------1--
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
耒阳市lěiyáng shì118023511784073477147342376033541866620864141651--2-634---18--5------5---1-------5111------
蔡子池街道càizǐchí jiēdào119009118791539471399192410106-22------32---18-------------------------------
灶市街道zàoshì jiēdào4374243628466433221129101-10-------1------4----------------------------
水东江街道shuǐdōngjiāng jiēdào22453224051721341322361-3-------------------------------------------
黄市镇huángshì zhèn36604361721994412133214137372811----2--------1------1---------------------
小水镇xiǎoshuǐ zhèn63010629212853-9-4-82-6-24-------------------------------------------
公平圩镇gōngpíngwéi zhèn4010940081102-213--53---------1----------------------------1--------
泗门洲镇sìménzhōu zhèn378863784043--7-----29--3-------------------------------------------
三都镇sāndōu zhèn3479234781211-222--1-----------------------------------------------
南阳镇nányáng zhèn456994562923115-2--43102127-------------------------------------------
竹市镇zhúshì zhèn31156311291452-12111------------------------------------------------
夏塘镇xiàtáng zhèn39185391595361131212-----------------------------1-----------------
龙塘镇lóngtáng zhèn3073430707141--51-321-----------------------------------------------
哲桥镇zhéqiáo zhèn4751747498411-----38-1-------------------------------------1-------
永济镇yǒngjì zhèn298422980611---184-111-----------------------------------------------
遥田镇yáotián zhèn2862328602312-225-3----2-----1-------------------------------------
新市镇xīnshì zhèn3939439362112231221212--1-----1-1-----------------------------------
洲陂乡zhōupí xiāng15978159716-----1--------------------------------------------------
亮源乡liàngyuán xiāng22478224694---2111-------------------------------------------------
马水乡mǎshuǐ xiāng29395293815-11312----1---------------------------------------------
太平圩乡tàipíngwéi xiāng196121959451-1121-31-1-2-------------------------------------------
导子乡dǎozǐ xiāng29218292061-41-121-2-----------------------------------------------
东湖圩乡dōnghúwéi xiāng37191371671221--13--5-----------------------------------------------
上架乡shàngjià xiāng17969179553---8-2---1----------------------------------------------
沙明乡shāmíng xiāng554255401-1------------------------------------------------------
大义乡dàyì xiāng37800377852--21-3-3--2-2-------------------------------------------
磨形乡móxíng xiāng14952149451-21-1--1-1----------------------------------------------
南京乡nánjīng xiāng234352341781---5112------------------------------------------------
仁义乡rényì xiāng3838338376111---11-2-----------------------------------------------
余庆乡yúqìng xiāng28528285137---221-12-----------------------------------------------
长坪乡chángpíng xiāng2779627770632-33333------------------------------------------------
太和圩乡tàihéwéi xiāng340043397972--6311122----------------------------------------------
坛下乡tánxià xiāng23285232803---11---------------------------------------------------
大市乡dàshì xiāng5419454175412-2-31-3---3-------------------------------------------
肥田乡féitián xiāng2579125778212-1-1-31---------1------------------------------1------
武警126部队虚拟街道wǔjǐng 126 bùduì xūnǐ jiēdào4929459558--193277----6-5---2-----------------4-----------5---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
常宁市chángnìng shì79522379223721687282714738541847512021702322---47-41---12-52-1---1---2---------------8-
宜阳镇yíyáng zhèn6735467211243942222815711711----1---------3--------------------------5-
柏坊镇bǎifāng zhèn5824658181183232312-5311------21-------------------------------------
松柏镇sōngbǎi zhèn70352702462612141415424518-3-----1-4------1----------1-----------------
烟洲镇yānzhōu zhèn3371433685101--2-8-5-2----------------------------1-----------------
荫田镇yìntián zhèn33285332618211221-231-------1--------------------------------------
白沙镇báishā zhèn286682865161--1--1331--------------------------------------------1-
西岭镇xīlǐng zhèn30072300662---11---11----------------------------------------------
盐湖镇yánhú zhèn22583225682-11-6--31-------------------1---------------------------
三角塘镇sānjiǎotáng zhèn28631286111012-11-121-1---------------------------------------------
洋泉镇yángquán zhèn6218261952144332132781146122------------12--------1---------------------
庙前镇miàoqián zhèn151631515441--11---1-1---------------------------------------------
罗桥镇luóqiáo zhèn32883328491771---2213-1---------------------------------------------
板桥镇bǎnqiáo zhèn38649386171122413222-21---------------------------------------------
胜桥镇shèngqiáo zhèn4128041241933-414125-5-1-----1-------------------------------------
官岭镇guānlǐng zhèn39075390525211211-34-1-1-----1-------------------------------------
新河镇xīnhé zhèn29666296478-11311--21--------------------1-------------------------
宜潭乡yítán xiāng388423874415-137411-11---------1-------------------------------------
蓬塘乡péngtáng xiāng41684416565222182-1-1--2--------------11---------------------------
兰江乡lánjiāng xiāng3176831756-1--2-1-133---1------------------------------------------
大堡乡dàbǎo xiāng27734277041441-22-11----------2--1--------------------------------2-
江河乡jiānghé xiāng13741137217121-2231-----1------------------------------------------
弥泉乡míquán xiāng17661563-1-1-------201---------------------------------------------
蒲竹瑶族乡púzhú yáozú xiāng788561011---2-1--1-1777-2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

邵阳市

shàoyáng shì

6963619

6533647

1745

30139

326

257

333609

426

785

361

234

493

22170

35986

92

1818

197

3

60

229

65

69

12

29

182

66

-

6

3

-

9

1

537

1

10

3

7

12

-

-

4

-

7

-

-

-

-

2

-

3

-

2

-

-

-

-

-

12

-

双清区shuāngqīng qū2626582578971443863211735235211224498046870-112-44---------2----3---------2-----------
兴隆街道xīnglóng jiēdào1693116578421045723912772522-------------------------------------------
龙须塘街道lóngxūtáng jiēdào281092766228343-22751161161-12-----4-------------------------------------
汽车站街道qìchēzhàn jiēdào460074524712533719244-5173326-19---2------------2----3---------------------
小江湖街道xiǎojiānghú jiēdào32358319472230821403133115125------4------------------------------------
东风路街道dōngfēnglù jiēdào2387023461262663-57142-17101019--1----------------------------2-----------
桥头街道qiáotóu jiēdào1826218010112021-25--12-25-3-------------------------------------------
高崇山镇gāochóngshān zhèn21664216326311942222-----------------------------------------------
渡头桥镇dùtóuqiáo zhèn15040148543175-1-1132------------------------------------------------
城东乡chéngdōng xiāng10852106855157---1----3----1-----------------------------------------
石桥乡shíqiáo xiāng167141574089632----1-------------------------------------------------
火车站乡huǒchēzhàn xiāng183271785494241528-1--131---------------------------------------------
云水乡yúnshuǐ xiāng145241422710279-12---131----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大祥区dàxiáng qū277672269856131547618591215165491680172172213503--424--1---1-3-6-------1--------1-1-------
中心路街道zhōngxīn lù jiēdào17698173898216--42-1-11131519--------1-----1----------------------------
红旗路街道hóngqílù jiēdào2445223890143174479629--30219-72----1----------3--------------------------
城北路街道chéngběilù jiēdào2025319830272621192-8-14210-13----2--------------------------------------
城西路街道chéng xīlù jiēdào39320374212214781223821227195029232--------------2-1--------------------------
翠园街道cuìyuán jiēdào31841304932365324394232-9466012136-----1----------1--------------------------
百春园街道bǎichūnyuán jiēdào212162037782911-322316119313861051--2--------1---1----------------1-1-------
雨溪镇yǔxī zhèn1675216682112-73221151-42---2---------------------------------------
城南乡chéngnán xiāng257662461951117-291--1-39---------------------------------------------
面铺乡miànpū xiāng193181855447421-3-212----6-----2------------------1------------------
檀江乡tánjiāng xiāng22801227074692362--1511---------------------------------------------
蔡锷乡cài'è xiāng1768517643925--4-11-2-----------------------------------------------
板桥乡bǎnqiáo xiāng205702025163054-21--1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
北塔区běitǎ qū67538657031216064111247245298-38---1-----------1-1-------------------------
江北街道jiāngběi jiēdào12711118942661--9213124108-30---1-----------1-1-------------------------
田江乡tiánjiāng xiāng97109705-4--------1----------------------------------------------
江北乡jiāngběi xiāng16844163605440211124-1-13--5-------------------------------------------
茶元头乡cháyuántóu xiāng132781279754632-3--1113--2-------------------------------------------
陈家桥乡chénjiāqiáo xiāng1499514947-38--61----2--1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
邵东县shàodōng xiàn113953611359472891490412452388107763249259327131146-4146372115917--2---2-7-41--3----------------9-
两市镇liǎngshì zhèn14592314548930147669571113212236-723---1--------------------------------------
牛马司镇niúmǎsī zhèn5262051793137922-5---145--3---------2---------------------------------
范家山镇fànjiāshān zhèn23271232341053-92--213--1------------------------1------------------
九龙岭镇jiǔlónglǐng zhèn43733432343474312233115---1------------------------------------------
仙槎桥镇xiāncháqiáo zhèn510235099162215-45133----------------------------------------------
火厂坪镇huǒchǎngpíng zhèn56009559222332-135313687-61-1----12---------------1----------------1-
佘田桥镇shétiánqiáo zhèn300722998792--1215851-45-41-52-7--41---------------------------------
灵官殿镇língguāndiàn zhèn558475563693--3248213111-156-181-9--46---1-----5------------------------
团山镇tuánshān zhèn6489064643351622826534479-12--1------3----------2----------------------
砂石镇shāshí zhèn321443210812121424-118----------------------------------------------
廉桥镇liánqiáo zhèn701507006120342152363413--51-1121--1-------2--------------------------
流光岭镇liúguānglǐng zhèn2149621458433-1071---5122-------------------------------------------
流泽镇liúzé zhèn3900538972163-162----3-----1--1-------------------------------------
魏家桥乡wèijiāqiáo xiāng4393743899755-72-12-7--11------------------------------------------
黄陂桥乡huángpíqiáo xiāng384483842882--31-2-13----------------------------------------------
黑田铺乡hēitiánpū xiāng5782857762174212421-414--4--1-1--------------------------------------
双凤乡shuāngfèng xiāng178861786341-13212-----5--------3---1------------------------------
周官桥乡zhōuguānqiáo xiāng3231732251341118-11-217--15-----1--------------2----------------------
简家陇乡jiǎnjiālǒng xiāng509175082174-4373117-365-1--1--11-11-----------1-------------------2-
野鸡坪乡yějīpíng xiāng430274291317412463671344123-2--2--4---------------1----------------1-
杨桥乡yángqiáo xiāng28236281882---5484--11-211-1-----45---------------------------------
水东江乡shuǐdōngjiāng xiāng4914849049184113135111192-11----3--25---------------------------------
堡面前乡bǎomiànqián xiāng142641421031--1442-1-1---15-1--2--9---------1------------------------
石株桥乡shízhūqiáo xiāng2713926928341-169121-111162-8--101-83---------1----------------------5-
界岭乡jièlǐng xiāng30056300262-1-31211-----1-------------------------------------------
斫曹乡zhuócáo xiāng201502008183--26--1--26--3----2--------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新邵县xīnshào xiàn6868106850786734819225283436699401791152816-213812--15-6--3-2---------7--------------1-
酿溪镇niàngxī zhèn80655801202448741721324-3047121711-----2--4----3----------------------------
严塘镇yántáng zhèn48533484556111234462-15--8----1----6---------------------------------
雀塘镇quètáng zhèn4720747051212138335-12122-25---------1-2----2--------------------------
陈家坊镇chénjiāfāng zhèn6141561183-146--45-16-126--7-------------------------------------------
潭溪镇tánxī zhèn3267832648731-63121-6----------------------------------------------
寸石镇cùnshí zhèn3958539403215--82-920-211--38---------3---------------------------------
坪上镇píngshàng zhèn737537370311122643-1251353----1-------------------------------------
龙溪铺镇lóngxīpū zhèn459634594832--5111--2----------------------------------------------
巨口铺镇jùkǒupù zhèn478914784714--20--2--94-4-------------------------------------------
新田铺镇xīntiánpū zhèn5286852758198--41--112--2-------------------------------------------
潭府乡tánfǔ xiāng2717627041311311435820--151-10--2-3--------------------------------------
太芝庙乡tàizhīmiào xiāng259742587241--21-27-1151-22---34------4--------------7--------------1-
大新乡dàxīn xiāng3301332994322-5---3-1--3-------------------------------------------
迎光乡yíngguāng xiāng2495424946-11-2-----4----------------------------------------------
小塘乡xiǎotáng xiāng4514545109-31111--1-191-6---1-----1---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
邵阳县shàoyáng xiàn88737888302021029202919679564654233011123827311132117-102218----2---21-2-------------------1-
塘渡口镇tángdùkǒu zhèn92761925641810733265437491-6---------1---------------------------------
白仓镇báicāng zhèn67037669483274318133-661-1--2--1--------1----------------------------
金称市镇jīnchēngshì zhèn3755837303671-2382---1-----------------------------------------------
塘田市镇tángtiánshì zhèn420204199051217112-------------10-----------------------------------
黄亭市镇huángtíngshì zhèn4631345450168082-152911241-----2---------------------------------------
长阳铺镇chángyángpù zhèn412634022513967--3511-2-6--13-------------------------------------------
岩口铺镇yánkǒupū zhèn30794305567214226--4-2---1-------------------------------------------
九公桥镇jiǔgōngqiáo zhèn6073960291193774-30425--6------------1---------------------------------
下花桥镇xiàhuāqiáo zhèn5134151226238235752321-2111---11---1-----------1---------------------
谷洲镇gǔzhōu zhèn50955509069-118219434--12----3--1----------------------------------
郦家坪镇lìjiāpíng zhèn510595088562-549889--733121110--12--205----1---21-----------------------
五峰铺镇wǔfēngpū zhèn8410183965113--6510534422431---------1---------------------------------
黄塘乡huángtáng xiāng25234252092-2-6241--3------------5---------------------------------
小溪市乡xiǎoxīshì xiāng343193410361331-51-11-1202---------------------------------------------
霞塘云乡xiátángyún xiāng28856286177211--101-11233---------------------------------------------
长乐乡chánglè xiāng226332260157111221111-----------------------------------------------
蔡桥乡càiqiáo xiāng250022499423--2------1---------------------------------------------
河伯乡hébó xiāng314753146072---4-1--1----------------------------------------------
黄荆乡huángjīng xiāng18108179863591-2832--11421-3-1------4---------------------------------
诸甲亭乡zhūjiǎtíng xiāng2506425018923-91261133-22--------------------1-------------------1-
罗城乡luóchéng xiāng180191799842--52-1-13---2-------1----------------------------------
金江乡jīnjiāng xiāng27272725----2----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
隆回县lónghuí xiàn10567271037163266119275334379575433213522463748811-31--35-1--------1--2-------------1-------
桃洪镇táohóng zhèn95155907202642722556266-16159212-------5-------------1---------------------
小沙江镇xiǎoshājiāng zhèn217532095224423254325-22669-19---1---------------------------------------
金石桥镇jīnshíqiáo zhèn5807758018151232122-11343-1-------------------------------------------
司门前镇sīménqián zhèn4903848969102241641411712-3------1--1---------------------------------
高坪镇gāopíng zhèn66476664256163115-521-11---------------------------------------------
六都寨镇liùdōuzhài zhèn53744536988144251111-33-1--1--------------------------------1-------
荷香桥镇héxiāngqiáo zhèn533755329825135716141--23---------------------------------------------
横板桥镇héngbǎnqiáo zhèn429374285214324-12112-1-9----------------------------------------------
周旺镇zhōuwàng zhèn33292331576411-40--1122023---------------------------------------------
滩头镇tāntóu zhèn700936991918983220831-111--9-------------------------------------------
麻塘山乡mátángshān xiāng13223130521111-22---1146-16-------------------------------------------
虎形山乡hǔxíngshān xiāng134788187231---1--35527213-------------------------------------------
鸭田乡yātián xiāng255882556210--1821-1---111------------------------------------------
大水田乡dàshuǐtián xiāng1068110457-6--2-1----214-1-------------------------------------------
羊古坳乡yánggǔ'ào xiāng2917829148821-81--216--1-------------------------------------------
罗洪乡luóhóng xiāng22477224398721331121512---1----------------------------------------
七江乡qījiāng xiāng5087550799543116315--83---------------------------------------------
荷田乡hétián xiāng256142559984---1-2-------------------------------------------------
石门乡shímén xiāng376213757410181-1014--12----------------------------------------------
西洋江乡xīyángjiāng xiāng351293507310642172221-711---1----------------------------------------
雨山乡yǔshān xiāng3878538717133--3722--371---------------------------------------------
南岳庙乡nányuèmiào xiāng2892828869410--21121--122-4------2------------------------------------
山界乡shānjiè xiāng2288216338565112-111-11155-1-------------------------------------------
三阁司乡sāngésī xiāng62877626721212911203213126-15-------------------------------------------
北山乡běishān xiāng3812737384116338-37-21--425-3------------------1------------------------
岩口乡yánkǒu xiāng57324572857912228--141-1---------------------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
洞口县dòngkǒu xiàn7525817378852174492922484522927514115971163922531--173-1-1------2--2-2---------------------
洞口镇dòngkǒu zhèn77255768343620655871441230225-63------1--------1--2-----------------------
江口镇jiāngkǒu zhèn119221182963-1638--31845---------------------------------------------
毓兰镇yùlán zhèn476334746813311202-1315110-4-----1-------------------------------------
高沙镇gāoshā zhèn11023811011322132232-24331423-2----1----------------2---------------------
竹市镇zhúshì zhèn7416574081154221912151921-1---------1---------------------------------
石江镇shíjiāng zhèn806248052925262326111242011-------------------------------------------
黄桥镇huángqiáo zhèn8290582611181852-2584118213--2----16--------------------------------------
山门镇shānmén zhèn48594485032012268-112443-1-------------------------------------------
醪田镇láotián zhèn2355623530542-2-212116---------------------------------------------
花古乡huāgǔ xiāng206912061243219--23-1436-5-------------------------------------------
古楼乡gǔlóu xiāng556555053---8----11335---------------------------------------------
长塘瑶族乡chángtáng yáozú xiāng489528473---1521--1-2031688---------------------------------------------
罗溪瑶族乡luóxī yáozú xiāng9925373115--9411--18860021--------------------------------------------
月溪乡yuèxī xiāng147471300121--82111-1071657-1-1-----------------------------------------
渣坪乡zhāpíng xiāng7981779516--2-21138160-2-------------------------------------------
花园乡huāyuán xiāng307333063291--21-131-2045---------------------------------------------
岩山乡yánshān xiāng2115221031261-12-2311102---------------------------------------------
杨林乡yánglín xiāng217772170951822123222659---------------------------------------------
水东乡shuǐdōng xiāng187881876563-11-112215---------------------------------------------
石柱乡shízhù xiāng243812433712132127-1--14------------------1--------------------------
桐山乡tóngshān xiāng10297991152-1111----373-------2-------------------------------------
大屋瑶族乡dàwū yáozú xiāng4757251141323-3-----742030---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
绥宁县suínìng xiàn339235138091702323423184784308627123613973108231629---681----12------12----------------1-------1-
长铺镇chángpū zhèn334771987074135119075254-24144181155---1------------7------------------