TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

河南省

hénán shěng

91236854

90093286

82170

953531

3953

4623

5425

5364

4888

2244

4312

61705

1314

408

946

5122

425

38

500

241

212

1715

134

946

1151

80

29

186

85

15

419

144

41

75

77

92

19

115

292

15

29

73

4

10

54

17

9

2

6

17

8

44

15

17

10

8

1

171

22

郑州市

zhèngzhōu shì

6656759

6532211

3526

108438

499

461

812

575

1157

254

702

5806

232

117

107

1071

25

16

35

75

30

59

60

17

47

9

8

26

1

5

79

25

14

27

6

42

3

35

86

-

2

2

-

-

9

3

-

-

1

2

1

-

1

1

6

-

-

31

2

中原区zhōngyuán qū578400554973427206474054733426120901446463215135395181-5--312-115104---1912-----32---1-------2-
林山寨街道línshānzhài jiēdào7909576411109182720373214105934367261773818241-2--211-14-2---154------1---1-------1-
建设路街道jiànshè lù jiēdào31242297053512953-33273911827418---4----------1-1-----3------1-------------
棉纺路街道miánfǎnglù jiēdào37768347941428621-311217584--8---3---------------------------------------
秦岭路街道qínlǐnglù jiēdào2703325239321645--131013811--8--------------5-------1-----2------------1-
桐柏路街道tóngbǎilù jiēdào6881364897453703-321181312222-31-2---1--------7---------------------------
三官庙街道sānguānmiào jiēdào4762845429261959--3-26-1016332-5---2---------------------------------------
绿东村街道lǜdōngcūn jiēdào55469534268116173194272162582-411---------1----31-----21--------------------
汝河路街道rǔhélù jiēdào58009560653816146812315162201--12---3--2----1---------2---------------------
须水镇xūshuǐ zhèn6746064577202785--1117212954-91--1----------221-----1-----1--------------
石佛镇shífó zhèn4425043493167054-314--17---5----------------------2--------------------
沟赵乡gōuzhào xiāng416164108485091-3----6---2-111---------------------------------------
大岗刘乡dàgǎngliú xiāng1820618091388221---12---16-------------------------------------------
中原乡zhōngyuán xiāng18111762-38-3-3---5-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
二七区èrqī qū557300541681491129328779118622113181115244281714127511121312158-413102115-336-----41--------3--31
淮河路街道huáihélù jiēdào689356709964150735-1332144151344161-----1-1-----3-----------------------1----
解放路街道jiěfànglù jiēdào31232626-491-33----------------------------------------------------
铭功路街道míng gōnglù jiēdào198411877222988-2121--325-3-7---3-----------2--1------------------------
一马路街道yìmǎlù jiēdào532451014185-6--32-9--23------2------------4--3--------------------
蜜蜂张街道mìfēngzhāng jiēdào3334132123181091133-77675---6------------------------------------------1
五里堡街道wǔlǐbǎo jiēdào583755614755188329169615231872723----1-1-------31------2---------------1----
大学路街道dàxué lù jiēdào59270569666719601210822-131804-122---1-141-------2------2------1--------1--1-
建中街街道jiànzhōng jiēdào6137959336421714711515423815092312-134--1----3--51-------------------------2-
福华街街道fúhuá jiēdào783067587676190956251635816249156537--22-1-----1-2---1-1-39--------------------
德化街街道déhuà jiēdào592555197361-19--1-522--4----------5--------------------------------
马寨镇mǎzhài zhèn2823927929291844244203123071-3---1--1--1-1--21---------------------------
齐礼阎乡qílǐyán xiāng870098611684539417224431109125-2616----3-1--3-2-32-----20-----4--------------
侯寨乡hóuzhài xiāng48041478892311012252113---2-------------------------------------------
陇海乡lǒnghǎi xiāng192182-10-------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
管城回族区guǎnchéng huízú qū34851332682821820786243335275419263901013291-13-1611--1--3122--112--1------------2----
北下街街道běixià jiēdào25858184261473534-2161540---2------2---------------2--------------------
西大街街道xīdàjiē jiēdào198401755842215113142--361--2------2----------1-------------------------
南关街道nánguān jiēdào449314272034208826257724711-4---1--11-------1-----1---------------------
城东路街道chéng dōnglù jiēdào275352539937201116116-1050---71-1--1--1-----------------------------2----
东大街街道dōngdàjiē jiēdào237812206323162033731132332-23-----------1----1---1----------------------
二里岗街道èrlǐgǎng jiēdào208371986619903--225-237-------1---------------------------------------
陇海路街道lǒnghǎilù jiēdào41567390624223694143114722--1---1---------------------------------------
紫荆山南路街道zǐjīngshānnánlù jiēdào177051707614569142-62-29--11-------------------------------------------
十八里河镇shíbālǐhé zhèn3918538825113093-6132-183--3-------------------------1-----------------
东城乡dōngchéng xiāng193180-13-------------------------------------------------------
南曹乡náncáo xiāng56511551271013205-65421201--5--------------3-11-------------------------
圃田乡pǔtián xiāng30570305261016--2231-8---1------1------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
金水区jīnshuǐ qū878308853029114020525150112170713844924618016943562422-4271227111425--132414-36-1331----------1---1---20-
经八路街道jīngbālù jiēdào845858170513423085241210439402483-416---2-151------113--1--3------------------6-
花园路街道huāyuánlù jiēdào536305199083134733113263111188-310---1--61---2-----1-------------------------
人民路街道rénmínlù jiēdào4458142416851819179316321164-4112---3--1------------11--3------------------2-
杜岭街道dùlǐng jiēdào2161720709207914734814441637---2-------------1---1-----------1---------
石桥街道shíqiáo jiēdào333803218943103452-151975-2-41------2------1--4-----------------------2-
南阳路街道nányánglù jiēdào61039586327621321783212181072-117--12--2-1--------2-2-----------------1---1-
南阳新村街道nányángxīncūn jiēdào76694740958521972825102911819711215---2--2----1---------21--------------------
文化路街道wénhuàlù jiēdào15646615261024125881171841141241539449301829691-3101-41-411--5113-12-65------------------5-
丰产路街道fēngchǎnlù jiēdào10426310195816217081722104472824281428---2--54--1---2--2-3--10------------------4-
祭城镇jìchéng zhèn9884596313692278512113363235144618------1----1--1-------6--------------------
柳林镇liǔlín zhèn478444597748173921110-83-333124---1-------------1----1--------------------
庙李镇miàolǐ zhèn69519686768451746177231347396142------12------3----7-42--------------------
姚桥乡yáoqiáo xiāng25845257591067--131-1--------2-1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
上街区shàngjiē qū7701475374481077171620-74504118--2-----------1-------4-----2--------------
济源路街道jìyuánlù jiēdào500304865735863-21617-54291118----------------------4--------------------
新安西路街道xīn'ān xīlù jiēdào34693415248-------4-----------------------------------------------
矿山街道kuàngshān jiēdào21582140-6-5--2-14-----------------------------------------------
聂寨乡nièzhài xiāng2135721162111601---1-1133-----2-----------1-------------2--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
邙山区mángshān qū14985214825572139294194189123222118-----1--1------------1---------------------
刘寨街道liúzhài jiēdào1346313089203211-3-32220---2-------------------------------------------
老鸦陈镇lǎoyāchén zhèn37840376482911113101716612111-----1--1----------------------------------
花园口镇huāyuánkǒu zhèn268452591259151-112-26-----------------------------------------------
古荥镇gǔxíng zhèn47018469477374-52462-1--2---------------------1---------------------
毛庄镇máozhuāng zhèn246862465911821--2------3-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
中牟县zhōngmóu xiàn67305866474923472083837138144422564195612215-1262248-436--8--5---1--1---1---------------5-
城关镇chéngguān zhèn7661174514541781771286324177---11--1--1-3-------------1-------------------1-
韩寺镇hánsì zhèn411174103028132561043112---2---26--1-----1----------------------------
官渡镇guāndù zhèn3931339262151032142131--1---2--5-----------------------------------1-
狼城岗镇lángchénggǎng zhèn330022837234566122227133---1------------------------------------------1-
万滩镇wàntān zhèn26241262075723714211-1---------------------------------------------
白沙镇báishā zhèn3960139563118343-11-12--------2--------1----------1-----------------
郑庵镇zhèng'ān zhèn3819438129971-444131----3--113--22-----1----------------------------
谢庄镇xièzhuāng zhèn21465214515-31111-11-----------------------------------------------
张庄镇zhāngzhuāng zhèn2936929240555--629-11----6---513------8-------------------------------
黄店镇huángdiàn zhèn3797037933672114--221-----3--7------------1------------------------
仓砦乡cāngzhài xiāng1475214713112--421-36---------10-------------------------------------
大孟乡dàmèng xiāng473004697519285-1-5316----2-----2-----------------------------------1-
东漳乡dōngzhāng xiāng236642315964341-36207---------1----------------------------------------
刘集乡liújí xiāng421704211811105137147----------2--1----------------------------------
芦医庙乡lúyīmiào xiāng16247162181331131---1------2-11--2----------------------------------
八岗乡bāgǎng xiāng273642734423--16---1--------5---2----------------------------------
三官庙乡sānguānmiào xiāng3801837977952229313----1-----1--1-----2----------------------------
冯堂乡féngtáng xiāng1837018342641121--2----------3--7--------------------------------1-
刁家乡diāojiā xiāng3234632301115335232321--1--2--1-1-----------------------------------
姚家乡yáojiā xiāng29944299015313193121-------1--4-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
巩义市gǒngyì shì7772027751741821158333110559262743709-32535---2-1-1-----91-8---1------------1--------
新华街道xīnhuá jiēdào8768387189263551898345365--33--------1----------------------------------
米河镇mǐhé zhèn49858497938381-2-1191---4-------------------------------------------
新中镇xīnzhōng zhèn2107321035122-163-------14-------------------------------------------
小关镇xiǎoguān zhèn3866638627163231921--1-1--------------------------------------------
竹林镇zhúlín zhèn63086295-311-14--3-----------------------------------------------
大峪沟镇dàyùgōu zhèn4292842650817615964-13---165-----------------8-------------------------
河洛镇héluò zhèn2144821435311-16---1-----------------------------------------------
站街镇zhànjiē zhèn32857327831129223111116---6--------------1----------------------------
南河渡镇nánhédù zhèn2125521230243-11111-1-18--------------1----------------------------
康店镇kāngdiàn zhèn4681446783965114---4---1-------------------------------------------
孝义镇xiàoyì zhèn424014226414106-522121----22------------------------------------------
北山口镇běishānkǒu zhèn44315442821471-1--431--1----------------------1---------------------
西村镇xīcūn zhèn5984059761121835432183---20-------------------------------------------
芝田镇zhītián zhèn50551500835450-134-22-----------1------------------------------------
回郭镇huíguō zhèn830928304510162132-5122-------2-----------------------------1--------
鲁庄镇lǔzhuāng zhèn635686351010151286225-------------------7----------------------------
夹津口镇jiājīnkǒu zhèn261412607110512--12-3--------------------1---------------------------
涉村镇shècūn zhèn27220271638372-11332------------------------------------------------
桃园镇táoyuán zhèn11184111754----1--1-----3------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
荥阳市xíngyáng shì6198406069732151215931244247601757673251043-52-34-2-----8-12---3-------------------1-
城关镇chéngguān zhèn7870477070451487108532-19401--4--5---3-------2----------------------------
乔楼镇qiáolóu zhèn46523440423524153-2104142--1----1----------1------2---------------------
豫龙镇yùlóng zhèn51758496281620691376731511-9-----------------------------------------1-
广武镇guǎngwǔ zhèn80915808491624-2454252---1-----1-------------------------------------
王村镇wángcūn zhèn5152551471925-1512-4---22-----------------2---1---------------------
汜水镇sìshuǐ zhèn22922228801571-24-732---1-------------------------------------------
高阳镇gāoyáng zhèn291672915132--31--131--2-------------------------------------------
峡窝镇xiáwō zhèn319163136735242-532-64-----------------------------------------------
刘河镇liúhé zhèn203182028665122-7-11---5------1-------1----------------------------
崔庙镇cuīmiào zhèn4846048015203567-14--41-1146---1----------2-1--------------------------
贾峪镇gǔyù zhèn4956848294181201-12312111--129--------2-----2----------------------------
城关乡chéngguān xiāng527854881083945431---44---33------------------------------------------
高村乡gāocūn xiāng36699365801195-211-232---------2-------------------------------------
北邙乡běimáng xiāng1354713520832225111----2-------------------------------------------
庙子乡miàozǐ xiāng5033501021---119--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新密市xīnmì shì7790147753532083081233441373022157416--64---1112----1--9----1-----------------------
城关镇chéngguān zhèn99421988904741521356-32158--13------2------------------------------------
米村镇mǐcūn zhèn4778547515172178-543412---1--------------7----1-----------------------
牛店镇niúdiàn zhèn53315531501113314182-2-3----------------------------------------------
平陌镇píngmò zhèn39668394831815011342114-----------------------------------------------
超化镇chāohuà zhèn775517747412542-1114-2-----------------------------------------------
苟堂镇gǒutáng zhèn5151351476615-244-1112--1-------------------------------------------
大隗镇dàwěi zhèn5789957331185341-52121----4-------------------------------------------
刘寨镇liúzhài zhèn4339743351729112-1-22---1-------------------------------------------
白寨镇báizhài zhèn573475715211173--62----1-------1---------1----------------------------
岳村镇yuècūn zhèn428014247910260-1---132---43-----------1--1----------------------------
来集镇láijí zhèn5966359219253861105184-3---1-------------------------------------------
七里岗镇qīlǐgǎng zhèn50946506686224---1-11422------1---------------------------------------
袁庄乡yuánzhuāng xiāng2155721528139121-111------------------------------------------------
尖山乡jiānshān xiāng961696041-1---10--------------------------------------------------
曲梁乡qūliáng xiāng665356603364824-341--1---------1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新郑市xīnzhèng shì609173605505179310332183050322041921121362-11-12-21-11-31--1-11----------1-----1----
城关镇chéngguān zhèn34238335021967064213-229-----------------------------------------------
新村镇xīncūn zhèn334793343011252--14-13---1--------------------1----------------------
辛店镇xīndiàn zhèn50520503362511853391210-6---1-----------------1------------------------
观音寺镇guānyīnsì zhèn45076450381462-334-31---11------------------------------------------
梨河镇líhé zhèn3029830278551-1111-11---------2----1-------------------------------
和庄镇hézhuāng zhèn5636556151211326274932241--1--------------11---------------------------
薛店镇xuēdiàn zhèn42802426958603-444-7422-8---------------------1---------------------
孟庄镇mèngzhuāng zhèn398963987063-12714---------1-----1---------------------------------
郭店镇guōdiàn zhèn442684293561308-3-42351---1-------------------------------------------
龙湖镇lónghú zhèn6101760416245492-15-3110--12--------2-----------------------1----------
城关乡chéngguān xiāng702176999716162142--1518---11-------------------------------------------
千户寨乡qiānhùzhài xiāng195671955281---3-21------------------------------------------------
八千乡bāqiān xiāng41596415447164-5531211--5------------1-------------------------1----
龙王乡lóngwáng xiāng3983439761948-1-3--2----6--1--1--------2----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
登封市dēngfēng shì609085604317112437031284034191520371253202--62---1-------1-3--21-2-----------1-----1
嵩阳街道sōngyáng jiēdào6142460278131073-513332547516----------------1----2--2-----------1------
少林街道shàolín jiēdào2655026379411051132133181-17---1------------------1--------------------
中岳街道zhōngyuè jiēdào21353213064321111-1--2-------1-------------3------------------------
大金店镇dàjīndiàn zhèn544245436915135-563-411--1--------1----------------------------------
颖阳镇yǐngyáng zhèn45484452988167311411-------------------------------------------------
卢店镇lúdiàn zhèn25260240586118723-11----------2---------------------------------------
告成镇gàochéng zhèn605096036612115-3-15-15---1-------------------------------------------
大冶镇dàyě zhèn757497546821223933614221-12---3---------------------------------------
宣化镇xuānhuà zhèn22576225632-11-2--2----32------------------------------------------
送表乡sòngbiǎo xiāng1363513611651--21224----------------------------------------------1
东金店乡dōngjīndiàn xiāng53239532304--2-1-1----------1--------------------------------------
白坪乡báipíng xiāng14468144632--21----------------------------------------------------
君召乡jūnzhào xiāng358773576121103-1----------------------------------------------------
石道乡shídào xiāng358683458141279-21-1--------------------------------------------------
唐庄乡tángzhuāng xiāng363513629044713-21-12-----------------------------------------------
徐庄乡xúzhuāng xiāng263182629659-11311-1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

开封市

kāifēng shì

4586533

4511057

2089

67377

251

366

293

277

264

94

264

3469

69

33

103

231

6

1

25

21

32

25

4

2

20

2

1

36

-

-

15

7

5

-

5

2

-

3

34

-

6

5

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

30

7

龙亭区lóngtíng qū8741182451187390474891522077462-7--------------5----2--1-------------1----6-
北书店街道běishūdiàn jiēdào152681446917680231-5-479---1--------------5-------1-------------1------
午朝门街道wǔcháomén jiēdào1411312831511138--213-6761--1-----------------------------------------3-
大兴街道dàxīng jiēdào215272050421895---1213951----------------------2---------------------2-
梁苑街道liángyuàn jiēdào1592415349254704132-11623--3-------------------------------------------
北道门街道běidàomén jiēdào2057919298737211-255-646212-2-----------------------------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
顺河回族区shùnhé huízú qū18880016862035218453813119548351141116531--22-------2--2-------18------------------107
清平街道qīngpíng jiēdào15236840619674515--1-547-2-2--------------1-------2--------------------
铁塔街道tiětǎ jiēdào3575032821742491214115333106314--21-------2-----------------------------6-
曹门街道cáomén jiēdào1327511446261750-------51--------------------------2--------------------
宋门街道sòngmén jiēdào440014066798297331237-92162--12-----------------------------------------17
工业街道gōngyè jiēdào50298471739026212-422351234021-7----------------------13------------------3-
苹时机园街道píngshíjīyuán jiēdào3024028107451873-6138-61771-46---1----------1-------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鼓楼区gǔlóu qū1325871253211586435758142922453534-24---2----------222-----5------------------5-
卧龙街道wòlóng jiēdào18474168661615081-1----76------------------1-2-----3--------------------
新华街道xīnhuá jiēdào176261680020742---2---58---4-------------------------------------------
相国寺街道xiàngguósì jiēdào7163634716751-11-2-142-2---------------------------------------------
州桥街道zhōuqiáo jiēdào25339241623298031-7121911322-9---2----------1-------2------------------1-
西司门街道xīsīmén jiēdào22823218002788122246-5871--2---------------2-------------------------2-
城西街道chéngxī jiēdào41162393464715731141919159---9-----------------------------------------2-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南关区nánguān qū11934311513815435867319822437316-1-221---------------------7--------------------
五一街道wǔyī jiēdào292572822138876354210-488-1-5-------------------------------------------
菜市街道càishì jiēdào16545160163342912-32-750---2-------------------------------------------
三里堡街道sānlǐbǎo jiēdào240962321423769--121-1168---61------------------------------------------
官坊街道guānfāng jiēdào1698916423114892221-32826--------------------------2--------------------
新门关街道xīnménguān jiēdào155521495317519-12-42245---7-------------------------------------------
繁塔街道fántǎ jiēdào16904163113250411112-539---2----------------------5--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
开封郊区kāifēng jiāo qū268030260756506612213213724428303961513-27--13--21------121----32--1---------------3-
东郊乡dōngjiāo xiāng5049448123412176361064-11993--9--1--------------------------------------2-
西郊乡xījiāo xiāng3522134569324643118424427167-9---1--1---------1----22--------------------
南郊乡nánjiāo xiāng3132531134251232-144151811-5-----------------------------------------1-
北郊乡běijiāo xiāng3904037671301164133-4251502--2---------------1-----1---1-----------------
汪屯乡wāngtún xiāng187051868010101--2--1-------------------1----------------------------
土柏岗乡tǔbǎigǎng xiāng23848233878420---5-11232---------1------------------------------------
柳园口乡liǔyuánkǒu xiāng308403061412191-1--4--1512---------------------------------------------
水稻乡shuǐdào xiāng264112476533712891-1511-11-----------------------------------------------
河南省开封市经济开发区虚拟街道hénán shěng kāifēng shì jīngjì kāifāqū xūnǐ jiēdào1214611813112852--21-419-3-2---2---1-------1---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
杞县qǐ xiàn10025929949321967073731732532614327443841--1415-115-----21--3-----13--1------------3-
城关镇chéngguān zhèn579065518362681811-41414-3---------------------------------------------
五里河镇wǔlǐhé zhèn55989531811027586633513111--------1-------------------------------------
付集镇fùjí zhèn537665367015634133---6---------1-------------------------------------
于镇镇yúzhèn zhèn5813357227118842-23--2-1-----------------1----------------------------
高阳镇gāoyáng zhèn6438064360845----1-2-----------------------------------------------
葛岗镇gégǎng zhèn662626607025938-4231-22--14----18--15---------2----------------------3-
阳固镇yánggù zhèn45125448326280---1--13---------1-------------------1-----------------
裴村店乡péicūndiàn xiāng5476054732891--11214----------------------------1------------------
邢口乡xíngkǒu xiāng449984491611515211-1-9---------1-------------------------------------
宗店乡zōngdiàn xiāng32400323651412--12--5-1----------------------------------------------
板木乡bǎnmù xiāng38141380247944-413121-----------------------------------------------
竹林乡zhúlín xiāng31053310335731-3--1------------------------------------------------
官庄乡guānzhuāng xiāng39158391416411--1-13-----------------------------------------------
湖岗乡húgǎng xiāng38117379996101411-21----1-1------------------------------------------
苏木乡sūmù xiāng457624572617104112--1------------------------------------------------
沙活乡shāhuó xiāng4246242450432----3-------------------------------------------------
平城乡píngchéng xiāng6068560647711-243247--------31--------1----------2-----------------
泥沟乡nígōu xiāng44593445604713621-13--4----------------1---------------------------
柿元乡shìyuán xiāng5786157826967-12--16--2----1---------------------------------------
西寨乡xīzhài xiāng4039740381611--1--121--------2----------------------1--------------
城郊乡chéngjiāo xiāng30644306091146-215121-----------1----------1------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
通许县tōngxǔ xiàn552363547807734356407244558233-14-----11-------1----------------------------
城关镇chéngguān zhèn67347636081437005-7---111--1--------------------------------------------
竖岗镇shùgǎng zhèn425644254276513----------------------------------------------------
玉皇庙镇yùhuángmiào zhèn527825277026211----------------------------------------------------
四所楼镇sìsuǒlóu zhèn5589155880212-1-111-1--1-------------------------------------------
朱砂镇zhūshā zhèn61234611972156-63-211------------------1----------------------------
冯庄乡féngzhuāng xiāng31834317922114-3-2--72--1-----1-------------------------------------
孙营乡sūnyíng xiāng401264009641921-1--12-----------------------------------------------
大岗李乡dàgǎnglǐ xiāng448684485746------------------1------------------------------------
邸阁乡dǐgé xiāng3733436725459624--2--1-----------------------------------------------
练城乡liànchéng xiāng4003540027311-2---1------------------------------------------------
长智乡chángzhì xiāng4227342250849-1--1-------------------------------------------------
厉庄乡lìzhuāng xiāng3607536063212----131---2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
尉氏县wèishì xiàn812150808919225240846229556625294362101191-15--2--11--------1---1--------------------
洧川镇wěichuān zhèn518995142094384157-1101--12-------------------------------------------
朱曲镇zhūqū zhèn4732847196109231291137---------1--1---------1------------------------
蔡庄镇càizhuāng zhèn51187511091160--1411-------------------------------------------------
永兴镇yǒngxīng zhèn661506605023264186--8231----------------------------------------------
张市镇zhāngshì zhèn45563446451388021-9-463-----------------------------------------------
十八里镇shíbālǐ zhèn5330153270734-122-632--------1-------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn538265303217769-112--11---2-------------------------------------------
邢庄乡xíngzhuāng xiāng4414144040107021114128---1-------------------------------------------
庄头乡zhuāngtóu xiāng4681146765452-7-191-3-----13------1---------------------------------
大营乡dàyíng xiāng459524567517129221-52--72-----2----------------------------------------
大马乡dàmǎ xiāng407834074411821-651-4-1---------------------------------------------
岗李乡gǎnglǐ xiāng5413054097129--4321-11----------------------------------------------
门楼任乡ménlóurèn xiāng34952349042567-32-41------------------------------------------------
大桥乡dàqiáo xiāng46887468432582-4-2-3------------------------------------------------
南曹乡náncáo xiāng49922498761310215642111----------------------------------------------
小陈乡xiǎochén xiāng2796827947791--1---2---1-------------------------------------------
水坡乡shuǐpō xiāng51350513061132-1331411---31---------------------1--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
开封县kāifēng xiàn705080694477671012832134551171112838356181-161351-4-118---2--1-----4----------------2-
城关镇chéngguān zhèn357403528584102823--2171--------11------------------------------------
陈留镇chénliú zhèn55630554735134--133-110-----------------------------------------------
仇楼镇chóulóu zhèn52668526197107-85-1-211-11-------1---------------4------------------
八里湾镇bālǐwān zhèn5129751259-151-3133131-2------1----11---2---------------------------
曲兴镇qūxīng zhèn3392133808643122-----2-372---16------9-----------------------------2-
杏花营镇xìnghuāyíng zhèn1797017949214--1-1------------2------------1------------------------
朱仙镇zhūxiān zhèn3151928466630241-411--16-----------------------------------------------
半坡店乡bànpōdiàn xiāng47081470023562--1-2-7---5---3---------------------------------------
土山岗乡tǔshāngǎng xiāng23854238322101-5-----11-1--------1----------------------------------
罗王乡luówáng xiāng2701126971473-----17--3----16------8-------------------------------
刘店乡liúdiàn xiāng35141350941133-123-----122----1--------------------------------------
袁坊乡yuánfāng xiāng37958379393111-31-15--3--------------------------------------------
杜良乡dùliáng xiāng5682951628151812-3111-2--7----1----1----------------------------------
兴隆乡xīnglóng xiāng395393920023321-2-1--1-----------------------------------------------
仙人庄乡xiānrénzhuāng xiāng113881137228-----15------------------------------------------------
西姜寨乡xījiāngzhài xiāng5401153973652157-1-8--1---1-----1----------------------------------
大李庄乡dàlǐzhuāng xiāng1993119923---1-1111----3-------------------------------------------
万隆乡wànlóng xiāng2761427595621-4--1--1-13-------------------------------------------
范村乡fàncūn xiāng352623439418504-413--31--1-------------------------------------------
杏花营农场虚拟乡xìnghuāyíng nóngchǎng xūnǐ xiāng1071610695213---12--2---------1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
兰考县lánkǎo xiàn718177712636171491218266439291123659-32852167152---1-16--2-2-------11---------------1-
城关镇chéngguān zhèn4702545535131437111-42129---1-------------------------------------------
固阳镇gùyáng zhèn59213590152115336242-1----51------------------------------------------
南彰镇nánzhāng zhèn549525492013-1-71---4--5------1-------------------------------------
张君墓镇zhāngjūnmù zhèn7205571988945-23-2-2---1---3----------------------------------------
红庙镇hóngmiào zhèn50613500478514212471-411--1-1------------1----------------------------
城关乡chéngguān xiāng69097687862513429122412205-378---14----1-8-------------------------------
三义寨乡sānyìzhài xiāng52961525079382-1432413--20-1--591-----7----1------------------------1-
坝头乡bàtóu xiāng3195831940111-12-11-1-----------------------------------------------
爪营乡zhǎoyíng xiāng360733598510492-453-323-1---3-1-----------1--------1-----------------
谷营乡gǔyíng xiāng3740437375483--32251-------1---------------------------------------
小宋乡xiǎosòng xiāng4707247048631117--31--------1--------------------------------------
孟寨乡mèngzhài xiāng2665026637321-1-1--1--2---------------1---------1------------------
许河乡xǔhé xiāng262262621251111-4-1------------------------------------------------
葡萄架乡pútaojià xiāng294032858678031-14---1-----------------------------------------------
闫楼乡yánlóu xiāng283212698061328-1132--------------------------------------------------
仪封乡yífēng xiāng49154490752152-2--11-1---------------1-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

洛阳市

luòyáng shì

6227665

6158274

2260

51693

195

294

397

273

413

135

436

12265

151

39

101

455

11

3

27

15

4

6

11

5

3

21

1

9

2

1

38

10

1

6

1

1

2

8

61

-

1

3

1

-

7

-

-

-

1

-

-

2

5

-

1

-

-

15

1

洛阳老城区luòyáng lǎochéng qū1415711393517319811534193109813861-1----------------------1----------2------
老城区西关街道lǎochéngqū xīguān jiēdào290472839320574-11-42242-3121-1----------------------------------------
老城区西南隅街道lǎochéngqū xīnányú jiēdào80267923484----6--9-----------------------------------------------
老城区西北隅街道lǎochéngqū xīběiyú jiēdào15674153553293---25--16-----------------------------------------------
老城区东南隅街道lǎochéngqū dōngnányú jiēdào741872201187--2---13--31-------------------------------------------
老城区东北隅街道lǎochéngqū dōngběiyú jiēdào158961538310476----31315--11-------------------------1----------2------
老城区南关街道lǎochéngqū nánguān jiēdào10264101425101-3-1--28---2-------------------------------------------
老城区洛浦街道lǎochéngqū luòpǔ jiēdào142511411881161-----23--3--------------------------------------------
老城区邙山镇lǎochéngqū mángshān zhèn409954081722150-1-11--21----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西工区xīgōng qū333461326174243582411241915881748352992257-211--2----4--22----1-18-------------2-1----
王城路街道wángchénglù jiēdào524625124447912211325-918553-14-2-------------2----1-3-------------2-1----
金谷园街道jīngǔyuán jiēdào512914977243127233159-31586-66----------------------4--------------------
西工街道xīgōng jiēdào4450343430398181-2-1612314310149------2----4-------------------------------
邙岭路街道mánglǐnglù jiēdào13761135115172--3-3-453---6----------------------4--------------------
道北街道dàoběi jiēdào33622328722363815418-5452296--------------1----------------------------
唐宫路街道táng gōnglù jiēdào268222581040824--1123-10865339----------------------7--------------------
汉屯路街道hàntúnlù jiēdào158421545313324--22--245---1-------------------------------------------
凯旋东路街道kǎixuán dōnglù jiēdào250402429619640--114-865---5---1---------------------------------------
洛北乡luòběi xiāng3636736125717231421--9321-----1----------------------------------------
红山乡hóngshān xiāng33751336617521121--123---1--------------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
瀍河回族区 (廛河回族区)chánhé huízú qū167069143529158228011427502528218276174492---31-1----1--3-------9-----5------------1-
东关街道dōngguān jiēdào2737923372393914-8333-233-1-1-------------------------------------------
瀍西街道chánxī jiēdào1875617675121046---1--217---2---1---------------------------------------
五股路街道wǔgǔlù jiēdào31785309711970831-34-372--------------------------1--------------------
北窑街道běiyáo jiēdào27262239863831126111238143573225---21------1--2-------------2------------1-
塔湾街道tǎwān jiēdào14714139981957531625-5911-------------------------8--------------------
杨文街道yángwén jiēdào137861346021166-32975--249-255------1-------1-------------3--------------
瀍河乡chánhé xiāng3338720067101328023-63124---9-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
涧西区jiànxī qū455611445088442718216295915145131662137371939143--7522611--1-112111--1630------------------21
湖北路街道húběilù jiēdào431494209452732279-15-21182--614--33----1----12-------4-------------------1
天津路街道tiānjīnlù jiēdào302492950620565--227191285--3----------------------1--------------------
长春路街道chángchūnlù jiēdào248522395730628311--113199-237------2-------3-------2--------------------
南昌路街道nánchānglù jiēdào333353237828501113415-173613-78-----------1--2-------5--------------------
长安路街道cháng'ānlù jiēdào6135659379771610182-27-111893-930-----------------1----9--------------------
重庆路街道chóngqìnglù jiēdào222742182712311--1-3-1111--33----------------------2--------------------
郑州路街道zhèngzhōulù jiēdào5291051435599662113-37410315129529--31---1------------114------------------2-
武汉路街道wǔhànlù jiēdào27608268774453612--212411261-1---1---------------------------------------
徐家营街道xújiāyíng jiēdào9667939915124-2-3--311132-3--------------1-------1--------------------
珠江路街道zhūjiānglù jiēdào371183604849668--1442031625834613--1-2-4---------1----22--------------------
周山路街道zhōushānlù jiēdào160761577315145437114-57911-23-----2--------3----------------------------
工农乡gōngnóng xiāng5892358604231891451513049---9--------------11---------------------------
孙旗屯乡sūnqítún xiāng32664325349981----2-161------------------------3---------------------
高新技术开发区虚拟街道gāoxīn jìshù kāifāqū xūnǐ jiēdào543052779109--2---627-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
吉利区jílì qū705937018821240177311-4962--10---1------------------2--------------------
大庆路街道dàqìnglù jiēdào286442833313174-7419-1891--9---1------------------2--------------------
吉利乡jílì xiāng41949418558661-322-371--1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
洛龙区luòlóng qū3233753221161276511113143221319321911112---2---1---3-----5---1----1---------1------
安乐街道ānlè jiēdào135021333810103111221236--32-------------------------------------------
关林镇guānlín zhèn6665865949473743281311-82187156---1-------------5-------------------------
龙门镇lóngmén zhèn47836476642695-1132-2371-31-------------------------------------------
安乐镇ānlè zhèn3700236975413--132-3-----------------------------------------1------
白马寺镇báimǎsì zhèn2937929309191913-111119---3---------------------1----1----------------
辛店镇xīndiàn zhèn39510394915221241---1----------1-----------------------------------
李楼乡lǐlóu xiāng50092500647513-1-127-------1---------------------------------------
古城乡gǔchéng xiāng393963932694032152-14---------------3-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
孟津县mèngjīn xiàn4180654175801741102313315106211817113291-1--3--------15---1-----1---------1-------
城关镇chéngguān zhèn644676433917175221-2-116121329-----2-------------------------------------
会盟镇huìméng zhèn53158531001921-123--131-7--------------------------------------------
平乐镇pínglè zhèn49442494011116-1--11-41-2-1-------------11---------1-----------------
送庄镇sòngzhuāng zhèn2709527077871-1----1-----------------------------------------------
白合镇báihé zhèn39482394681531--1---3----------------------------------------------
朝阳镇cháoyáng zhèn40160401251292---3162-----------------------------------------------
小浪底镇xiǎolàngdǐ zhèn2882528810262-1--2-1------1----------------------------------------
麻屯镇mátún zhèn3641736385986241--11-----------------------------------------------
横水镇héngshuǐ zhèn33263332461621--1-1----------1---------3---1-----------------------
王良乡wángliáng xiāng1504015015612-21-2-----1----------------1---------------------------
常袋乡chángdài xiāng23159230588732311-21----------------------------------------1-------
黄鹿山乡huánglùshān xiāng755775561--------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新安县xīn'ān xiàn4817404809825861198614847272--2-1--1--------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn7533175211138812-6---9--------1--------------------------------------
石寺镇shísì zhèn39972399188391--11-112----------------------------------------------
五头镇wǔtóu zhèn5032750011629912-22-3------1-----------------------------------------
磁涧镇cíjiàn zhèn5970959674621-1----14---2-------------------------------------------
铁门镇tiěmén zhèn73922737513153---2-1111-----------------------------------------------
峪里乡yùlǐ xiāng310731052--------------------------------------------------------
石井乡shíjǐng xiāng271412712481-113-111-----------------------------------------------
西沃乡xīwò xiāng1128911286--1-1--1-------------------------------------------------
仓头乡cāngtóu xiāng253802537341--1-1--------------------------------------------------
北冶乡běiyě xiāng315473153832111-1--------------------------------------------------
曹村乡cáocūn xiāng192091920513-------------------------------------------------------
正村乡zhèngcūn xiāng325423253511--1-21-1-----------------------------------------------
南李村乡nánlǐcūn xiāng322643225133411-1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
栾川县luánchuān xiàn3128383051661951921551012871071745--6--122-1-12------1------2------------------12-
城关镇chéngguān zhèn410253921534434-3--121707------7--1--2--------------------------------6-
赤土店镇chìtǔdiàn zhèn139101367635----1-1224-----------------------------------------------
合峪镇héyù zhèn2023119688295-1--113438--------------------------2--------------------
潭头镇tántóu zhèn3152331393105-12222-105---1-------------------------------------------
三川镇sānchuān zhèn234582343771---21--10-----------------------------------------------
冷水镇lěngshuǐ zhèn175641752276111---119---5---------------1---------------------------
陶湾镇táowān zhèn28241276611214-----1-548------5----------------------------------------
栾川乡luánchuān xiāng29163277372411-13---13852------2---1---------------------------------6-
庙子乡miàozǐ xiāng24624232726451-----11281-----------------------------------------------
大清沟乡dàqīnggōu xiāng5562546331-------95-----------------------------------------------
秋扒乡qiūbā xiāng101011003851--2--1153-----------------------------------------------
狮子庙乡shīzimiào xiāng19026189721125--231-30-----------------------------------------------
白土乡báitǔ xiāng1427614269132------1-----------------------------------------------
叫河乡jiàohé xiāng17933176406211-1--12783----------------------------------------------
石庙乡shímiào xiāng162011518368-112---1000-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
嵩县sōng xiàn52776852593317458723361851128298804---7-3---------2-1----------------------------
城关镇chéngguān zhèn57154570232336417211-2425----6-1----------------------------------------
田湖镇tiánhú zhèn5766057620121021-31-412---1-2-----------1----------------------------
旧县镇jiùxiàn zhèn2421324192123--14-1-------------------------------------------------
车村镇chēcūn zhèn52280516501713532571-44551----------------------------------------------
闫庄乡yánzhuāng xiāng3913439100116334421-------------------------------------------------
大坪乡dàpíng xiāng308763084515-1-271-41-----------------------------------------------
库区乡kùqū xiāng37094370631052513-2-21----------------------------------------------
何村乡hécūn xiāng284892846521123222--------------------------------------------------
德亭乡détíng xiāng4077740400835614-3--5------------------------------------------------
大章乡dàzhāng xiāng316673165151-1-32-13-----------------------------------------------
纸房乡zhǐfáng xiāng3067630662421---2111----------------2------------------------------
饭坡乡fànpō xiāng25474254541421--2--1------------------------------------------------
九店乡jiǔdiàn xiāng217302172222-----121-----------------------------------------------
黄庄乡huángzhuāng xiāng24409243841551--1--12-----------------------------------------------
木植街乡mùzhíjiē xiāng1252112517--------22-----------------------------------------------
白河乡báihé xiāng136141318524132-111--387-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
汝阳县rǔyáng xiàn39783339704214349011181835101022213--3------2---1---11---------1---------1-------
城关镇chéngguān zhèn55045549142948111410336121---------2--------1---------------------------
上店镇shàngdiàn zhèn350003497397-234-2-------------------------------------------------
付店镇fùdiàn zhèn144841447071--1-12-2-----------------------------------------------
小店镇xiǎodiàn zhèn4414944112106--3531711----------------------------------------------
柏树乡bǎishù xiāng225162250410----1------------------1--------------------------------
竹元乡zhúyuán xiāng1064510643-1-----------------------------------------------1-------
十八盘乡shíbāpán xiāng7956795141-------------------------------------------------------
勒村乡lècūn xiāng11818118152----1---------------------------------------------------
王坪乡wángpíng xiāng12084120812------------1-------------------------------------------
三屯乡sāntún xiāng345743419411365---2--2------------------------------------------------
刘店乡liúdiàn xiāng2973829692112521211-3------------------------------------------------
陶营乡táoyíng xiāng30793307557172216-11-1----------------------------------------------
内埠乡nèibù xiāng22270222456132121---------------------------------------------------
蔡店乡càidiàn xiāng456844566183411--132-----------------------------------------------
大安乡dà'ān xiāng2107721032273--142--4---2--------------1----------1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宜阳县yíyáng xiàn65035664917312480217641613101010861-114--1-----------13---------1------------------
城关镇chéngguān zhèn44313441811188241211111---7--------------3----------------------------
丰李镇fēnglǐ zhèn6695666955--1------------------------------------------------------
柳泉镇liǔquán zhèn552765525713-2----211-----------------------------------------------
韩城镇hánchéng zhèn4209341614114564-2--24------------------------------------------------
白杨镇báiyáng zhèn4113441039486---1-1-21----------------------------------------------
城关乡chéngguān xiāng331173305252433131-114------------------10----------------------------
寻村乡xúncūn xiāng5450154481108--1-1--------------------------------------------------
石陵乡shílíng xiāng21439214277-1211---------------------------------------------------
盐镇乡yánzhèn xiāng4130741228320-52-21-----1--------------------------------------------
高村乡gāocūn xiāng2152021500---------20-----------------------------------------------
西石村乡xīshícūn xiāng25148251471--------------------------------------------------------
三乡乡sānxiāng xiāng3217832170121-2-2--------------------------------------------------
张坞乡zhāngwù xiāng336383362633-211-11------------------------------------------------
穆册乡mùcè xiāng39893989---------------------------------------------------------
上观乡shàngguān xiāng627862725---------------1----------------------------------------
莲庄乡liánzhuāng xiāng286032857793--22---10-----------------------------------------------
赵保乡zhàobǎo xiāng297542974923-------------------------------------------------------
董王庄乡dǒngwángzhuāng xiāng2828628277421-1---------------------------------1------------------
樊村乡fáncūn xiāng2464524625822-3--32------------------------------------------------
宜洛煤矿虚拟镇yíluò méikuàng xūnǐ zhèn961595221959--1-1--8---5-------------------------------------------
洛阳氮肥厂虚拟镇luòyáng dànféichǎng xūnǐ zhèn65666485846-1-13--20---2-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
洛宁县luòníng xiàn4229724173421745127181914191315152068--11------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn22997228361411415-4-1220-----------------------------------------------
王范回族镇wángfàn huízú zhèn2239219310430032-221-365-----------------------------------------------
上戈镇shànggē zhèn15579151773392-------7-----------------------------------------------
城郊乡chéngjiāo xiāng36333361641642--211-1105----1------------------------------------------
河底乡hédǐ xiāng22481224486251-----1------------------------------------------------
杨坡乡yángpō xiāng189341892327--1-----1----------------------------------------------
东宋乡dōngsòng xiāng26506264837523111-3------------------------------------------------
中河乡zhōnghé xiāng1060710596101-------------------------------------------------------
小界乡xiǎojiè xiāng11266109299315---31-18-----------------------------------------------
王村乡wángcūn xiāng145181439551171------------------------------------------------------
马店乡mǎdiàn xiāng221872217922-11-2--------------------------------------------------
长水乡chángshuǐ xiāng12782118824894--2----------------------------------------------------
罗岭乡luólǐng xiāng955095251212-1----------------------------------------------------
故县乡gùxiàn xiāng80728042128-----1-------------------------------------------------
下峪乡xiàyù xiāng1479714792121-1----------------------------------------------------
兴华乡xīnghuá xiāng1878018608241451-----1-1----------------------------------------------
底张乡dǐzhāng xiāng207072067811612--54-------------------------------------------------
山底乡shāndǐ xiāng204312041366---1-1--3--1-------------------------------------------
赵村乡zhàocūn xiāng414574143611-231111--1----------------------------------------------
陈昊乡chénhào xiāng30454304142012222-6212----------------------------------------------
涧口乡jiànkǒu xiāng221422211217123-4111------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
伊川县yīchuān xiàn7083877074949460615122519221418355-2211-------------2-------------2--------------
城关镇chéngguān zhèn10228810219413434-45243102-2-----------------------------2--------------
鸣皋镇mínggāo zhèn5829158263512112123------1------------------------------------------
水寨镇shuǐzhài zhèn28774287504131-2--112-----------------------------------------------
彭婆镇péngpó zhèn637816374313811135-5-1----------------------------------------------
鸦岭乡yālǐng xiāng356533564811-1----2------------------------------------------------
常川乡chángchuān xiāng25804257961-1121-2-------------------------------------------------
高山乡gāoshān xiāng430404302562--3111-1-----------------------------------------------
平等乡píngděng xiāng4400143931955--112--2-----------------------------------------------
酒后乡jiǔhòu xiāng34560345493-3-212--------------------------------------------------
葛寨乡gézhài xiāng35152351247313--2-291----------------------------------------------
白元乡báiyuán xiāng4987849819540132331-1-----------------------------------------------
白沙乡báishā xiāng674076711013264--2---281--7-------------------------------------------
半坡乡bànpō xiāng171521713113--1--------14--------------2----------------------------
江左乡jiāngzuǒ xiāng464554631910116-1211131-----------------------------------------------
吕店乡lǚdiàn xiāng5615156092346211221-1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
偃师市yǎnshī shì8160268111166044891014107118391355112159--11---2-21----3---1--1----------1----------
城关镇chéngguān zhèn1188231180516620-3613411225--43---1----------1------1---------------------
首阳山镇shǒuyángshān zhèn504875037982326-2133-101-----1------21---------------------------------
佃庄镇diànzhuāng zhèn38686386592141-1-1--8-----------------------------------------------
翟镇镇dízhèn zhèn4126841256181----1-1-----------------------------------------------
岳滩镇yuètān zhèn3904239035-3-11---11-----------------------------------------------
顾县镇gùxiàn zhèn5862858564951138111----14--------------2----------------------------
缑氏镇gōushì zhèn6289959277336161-1-----------------------------------------1----------
府店镇fǔdiàn zhèn41250410851163------1------------------------------------------------
高龙镇gāolóng zhèn3581635798461111-111---1-------------------------------------------
寇店镇kòudiàn zhèn360203600915--21---1-----------1-----------------------------------
庞村镇pángcūn zhèn367903678241---1-1-------------1-----------------------------------
李村镇lǐcūn zhèn68888688701321-1-11422---------------------------------------------
诸葛镇zhūgě zhèn5086050850181------------------------------------------------------
山化乡shānhuà xiāng4590545862123--11--672--11-------------------------------------------
邙岭乡mánglǐng xiāng332173320752--1-----1---------------------1------------------------
佛光乡fóguāng xiāng1308613078-7------1------------------------------------------------
大口乡dàkǒu xiāng443614435422-1--1-1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

平顶山市

píngdǐngshān shì

4804924

4740533

4534

51247

182

168

289

292

227

124

164

6013

47

18

131

390

58

-

69

9

19

65

5

1

119

1

-

32

19

-

61

13

-

-

12

3

-

5

37

-

-

-

1

-

10

-

-

-

-

-

1

3

-

2

-

4

-

14

2

新华区xīnhuá qū337733330181393633114152583481855676795------3-------122---2--11-----5--------------
曙光街街道shǔguāng jiēdào3971838901736067-4382198---13--------------11---------------------------
光明路街道guāngmínglù jiēdào4290641918547963423544972-24--------------3-------5--------------------
中兴路街道zhōngxīnglù jiēdào494204788311012762891111-932-318----------------------3--------------------
矿工路街道kuàng gōnglù jiēdào3725636457416091-2-3-4132--2---------------3-------2--------------------
西市场街道xīshìchǎng jiēdào290962848742499-2--4-1522--6--------------1----------------------------
新新街街道xīnxīn jiēdào291942877533303--5-2144916-9--------------41------1--------------------
青石山街道qīngshíshān jiēdào1650416331151251--1--116---9----------------------------5--------------
焦店镇jiāodiàn zhèn4459242777121744--1---116---36------3------------2-----------------------
治阳镇zhìyáng zhèn490474865213373-12-1-23-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
卫东区wèidōng qū274444268697477452761332165615254108221313-1--21-------12------22-----4--------------
建设路街道jiànshè lù jiēdào34898338608184514431014661--11--1------------------2------4--------------
优越路街道yōuyuèlù jiēdào284412755253695-172736863--12--------------12-------2--------------------
五一路街道wǔyīlù jiēdào419274084696881127781465-225-------------------------------------------
东安路街道dōng'ānlù jiēdào3711436138697602-611736783--31-------------------------------------------
东环路街道dōnghuánlù jiēdào319753132038536221113166---4-------------------------------------------
东工人镇街道dōnggōngrénzhèn jiēdào188011851929225-1----2181--5-----1-------------------------------------
光华路街道guānghuálù jiēdào144031417615172--3192123----------1------------------------------------
东高皇乡dōnggāohuáng xiāng668856628696413-3414218---633----1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石龙区shílóng qū534995318458197824664521---2--------2----------------------------------
高庄街道gāozhuāng jiēdào1096410830161011-2-1--12------------1----------------------------------
龙兴街道lóngxìng jiēdào12906127951684----5--6-----------------------------------------------
南顾庄乡nángùzhuāng xiāng296292955926127226-453---2--------1----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
湛河区zhànhé qū2352272269531318620412113512235135605-1741--1-------------------14-----1------------2-
马庄街道mǎzhuāng jiēdào29959289521006782-2-7141984--5----------------------6--------------------
南环路街道nánhuánlù jiēdào30016292136661115138-2801-612----------------------5------------------2-
姚孟街道yáomèng jiēdào186791817741316112021--114---2--1-------------------3--------------------
九里山街道jiǔlǐshān jiēdào3191331177875092-223-3111--98-------------------------------------------
轻工路街道qīng gōnglù jiēdào241652361868396542324147---14----------------------------1--------------
北渡镇běidù zhèn52327491749332200-1421-19--2--------------------------------------------
曹镇乡cáozhèn xiāng48168466422314941-4-1-21-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宝丰县bǎofēng xiàn4732874685471323894181030181111657412318--6-1---1------2----------1---------------1
城关镇chéngguān zhèn39546384812410101-2-53316---1-------------------------------------------
周庄镇zhōuzhuāng zhèn35639355086117111-2-11---1-------------------------------------------
闹店镇nàodiàn zhèn3684336759172--11---2------6-1--------------------------------------
石桥镇shíqiáo zhèn41667414788164625111-1-----------------------------------------------
商酒务镇shāngjiǔwù zhèn395813952716124394-1-3---1--------1----------------------------------
大营镇dàyíng zhèn477804731672601115-3-18311----------------------------1----------------
张八桥镇zhāngbāqiáo zhèn334663286645901-11---3-----------------------------------------------
杨庄镇yángzhuāng zhèn577685739117330--1111-18---8-------------------------------------------
肖旗乡xiàoqí xiāng3515435124-1931---1-3-12--------------------------------------------
赵庄乡zhàozhuāng xiāng34883348051654--2---14--1--------------------------------------------
前营乡qiányíng xiāng27862276595128-1-2--161---5-------------------------------------------
观音堂乡guānyīntáng xiāng1745517145195-13--1-279---1------------------------------------------1
李庄乡lǐzhuāng xiāng2564324488911331-432------1---------------2---------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
叶县yè xiàn838691822007180011413432346120142217280956403144-487937--671-2611-193--71-------------------4-101
昆阳镇kūnyáng zhèn45204444681205351-52-11641--3------------1--2---------------------------
任店镇rèndiàn zhèn619426179313109232911-5--3---------1----------------------------------
保安镇bǎo'ān zhèn409753967178231134212432111-15-5--3-------------1---------------------1-
仙台镇xiāntái zhèn622806158221538532-6231813-34-3-420--23---6----------------------------51
遵化店镇zūnhuàdiàn zhèn311983090032253--19-------2---1---------------------------------------
城关乡chéngguān xiāng60635604279966121-61-115------13--------1-2----------------------------
夏李乡xiàlǐ xiāng48573476981140-1619-2-770-132----33--2-----9--------------------------3-
常村乡chángcūn xiāng4668944414813631131046-873--3---3----------------------------------------
马庄回族乡mǎzhuāng huízú xiāng104975494-5000-------2------------------1----------------------------
田庄乡tiánzhuāng xiāng4107640855646432316--2411-52--6-----21----5---3----------------------1-
旧县乡jiùxiàn xiāng59795574092220932588---223--324-9--2--------1------------------------4---
辛店乡xīndiàn xiāng4541845004-4--72-11365--13-9-8-----4----------------------------------
龙泉乡lóngquán xiāng46676459489631721712-41-5112-7--1--33------1--3------------------------
水寨乡shuǐzhài xiāng3687336717882521-121421---2--5-13-----8------1------------------------
廉村乡liáncūn xiāng6343662540823843481-75--1----315--2--183------------------------------
邓李乡dènglǐ xiāng4908749070621111------31--------------1----------------------------
龚店乡gōngdiàn xiāng518195151627653-1-11-1-1-13--1----------------------------------------
洪庄杨乡hóngzhuāngyáng xiāng3651836501771-11---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鲁山县lǔshān xiàn822541816057855609182746311422185764-3121--2241-1-----51-----1-------------1-------
鲁阳镇lǔyáng zhèn57452535741837872184554381--3----1-1------------------------------------
下汤镇xiàtāng zhèn326743193347172-33---53-12---------------------1---------------------
梁洼镇liángwā zhèn369513694452-------------------------------------------------------
张官营镇zhāngguānyíng zhèn5701756918-251-1021--53--1----2----------4----------------------------
张良镇zhāngliáng zhèn5259152581-5---1---2--11-------------------------------------------
尧山镇yáoshān zhèn1927719225381---2-137-----------------------------------------------
赵村乡zhàocūn xiāng2488924884-21-11---------------------------------------------------
四棵树乡sìkēshù xiāng150461491092--13-31113---4-------------------------------------------
鸡冢乡jīzhǒng xiāng13311130494191-57-41220----1------------------------------------------
熊北乡xióngběi xiāng2092420769513921---313---1-------------------------------------------
让河乡rànghé xiāng46400462685721-7--1145-----------------------------------------------
瓦屋乡wǎwū xiāng301473013217-------7-----------------------------------------------
观音寺乡guānyīnsì xiāng2350523505---------------------------------------------------------
土门乡tǔmén xiāng85138470223111-1-32-----------------------------------------------
背孜乡bèizī xiāng147181470259------11-----------------------------------------------
仓头乡cāngtóu xiāng2231722303512321---------------------------------------------------
董周乡dǒngzhōu xiāng5450054115-384--1----------------------------------------------------
张店乡zhāngdiàn xiāng785527810114386-94623713--------14---------1-------------------1-------
辛集乡xīnjí xiāng4734147331-6--2-1---------------------1----------------------------
滚子营乡gǔnziyíng xiāng64075640501141--21--5---1-------------------------------------------
马楼乡mǎlóu xiāng806178059719-7--11-1-----------------------------------------------
昭平台库区乡zhāopíng táikùqū xiāng2172421696313151-1111------------1----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
郏县jiá xiàn5331685239249189472019192121523366-4122----1--------124-------------------1-------
城关镇chéngguān zhèn5218647680274429667----232--------1---------4-------------------1-------
冢头镇zhǒngtóu zhèn52893517219114226-36-2---2--------------------------------------------
安良镇ānliáng zhèn5248552475-411-12-1------------------------------------------------
堂街镇tángjiē zhèn4314243110126----1-13-----------------------------------------------
薛店镇xuēdiàn zhèn6022460143179----1--------------------------------------------------
长桥镇chángqiáo zhèn46420461201026513243-1011----------------------------------------------
王集乡wángjí xiāng47414473707233-1-21112-21-------------------------------------------
李口乡lǐkǒu xiāng2425424220911--342211----1------------------------------------------
姚庄回族乡yáozhuāng huízú xiāng77144809-2902-1-1-1-------------------------------------------------
白庙乡báimiào xiāng3213332111262-3111-4---2-------------------------------------------
广阔天地乡guǎngkuòtiāndì xiāng1428614252105111-2-2-------------------12----------------------------
渣元乡zhāyuán xiāng3214632119482--21---1--9-------------------------------------------
茨芭乡cíbā xiāng50871508307252--3--13-----------------------------------------------
黄道乡huángdào xiāng1700016964422-122--4-----1------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
舞钢市wǔgāng shì313089311267611196321621262522242187-46188-9-419-148--1------5---10-----------11-2---1-
垭口街道yākǒu jiēdào192481911651093-4--2-6---3-------------------------------------------
寺坡街道sìpō jiēdào234552299612252547469151312--2----------------------10--------------------
朱兰街道zhūlán jiēdào195331940659524-42229---1-----------------------------------1-------
院岭街道yuànlǐng jiēdào13281131496875-1-3-3234----------------------------------------------
尚店镇shàngdiàn zhèn22197217433444-----2----13--------1----------------------------------
八台镇bātái zhèn358033573332192122117---11-2-----16-------------------------1--------
尹集镇yǐnjí zhèn2352623455631-131--36--81-----11-------------------------------------
安寨乡ānzhài xiāng210442102041111--1-1--8------4------------2------------------------
枣林乡zǎolín xiāng30320302814313223111---3-----2--13----------------------------------
庙街乡miàojiē xiāng1433214293232--62--3----5-6--2--7--------------------------------1-
铁山乡tiěshān xiāng21880218481621122--11-211-------9----------------------------2-----
武功乡wǔgōng xiāng260192581241621-2234----213--1----1----------3------------------------
杨庄乡yángzhuāng xiāng259492593135--111-1---2-1---3--------------------------------------
王店乡wángdiàn xiāng165021648435-1----1---4-----1---2--1-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
汝州市rǔzhōu shì92324591971611929291132313423101525342930--4-32-----58-11-----2-------------------1-
汝州镇rǔzhōu zhèn1014551003144399121811310-2343--18--1-2----------------2-------------------1-
寄料镇jìliào zhèn65737656252145322101-423--1--------------------------------------------
温泉镇wēnquán zhèn2472224696-18------31---------------4-------------------------------
临汝镇línrǔ zhèn80445798151629-------------------------------------------------------
小屯镇xiǎotún zhèn92168919581200----1--6---1---------------1---------------------------
杨楼乡yánglóu xiāng767837660214157113311-------------------------------------------------
蟒川乡mǎngchuān xiāng568375667018106211221224--7---------------1----------------------------
王寨乡wángzhài xiāng39078389625100--32221-1----------------------------------------------
陵头乡língtóu xiāng445594452147-525-5-----2--2---------6------------------------------
庙下乡miàoxià xiāng60904604191479-------4----------------1------------------------------
纸坊乡zhǐfāng xiāng7269572528-28--5----132---2-------------------------------------------
尚庄乡shàngzhuāng xiāng585695852252132121118---------1-----1-------------------------------
骑岭乡qílǐng xiāng7502274994-9---45-21---5--1---------1------------------------------
大峪乡dàyù xiāng23098230826--322-----21--------------------------------------------
夏店乡xiàdiàn xiāng2761427611-------------2----1--------------------------------------
焦村乡jiāocūn xiāng2355923397-139--11---20---------1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

安阳市

ānyáng shì

5161106

5154223

1071

3296

152

120

290

178

229

159

85

843

59

21

72

148

8

1

17

2

-

5

3

3

6

7

2

12

1

-

20

3

1

4

1

17

1

13

4

10

2

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

2

1

-

1

-

-

10

-

文峰区wénfēng qū150360149600804331261382721713142220------1-------1----1-----------------------
东大街街道dōngdàjiē jiēdào97669731520-1-----9-----------------------------------------------
北大街街道běidàjiē jiēdào717971396192-211-45-----------------------------------------------
南关街道nánguān jiēdào338963370420126113131827--1--------------------------------------------
西大街街道xīdàjiē jiēdào81898139437--1---17-----------------------------------------------
甜水井街道tiánshuǐjǐng jiēdào1195511918421-4--11-4---1-------------------1-----------------------
唐子巷街道tángzǐxiàng jiēdào36943680-12------2------------------------------------------------
东关街道dōngguān jiēdào4720746965251485-314-2431--9--------------1----------------------------
头二三街道tóu'èrsān jiēdào10792107536201---1--11-----------------------------------------------
高新技术产业开发区虚拟街道gāoxīn jìshù chǎnyè kāifāqū xūnǐ jiēdào176821757110303-4517--2532110------1------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
北关区běiguān qū185724184159811034338842941528113-531-121-----1---------13----1------------------
西关街道xīguān jiēdào10720104373267-----1-12-----------------------------------------------
解放路街道jiěfànglù jiēdào17300171328112-12--231211--1---------1---------6-----------------------
红旗路街道hóngqílù jiēdào336363336116140-25527-950--213--2----------------4-----------------------
灯塔路街道dēngtǎlù jiēdào3305232823231262-123-2571-38-1-----------------------------------------
豆腐营街道dòufuyíng jiēdào506605040522144--1-11-1681--3-------------------3----1------------------
洹北街道huánběi jiēdào28578283679117-11-6-25810--6---1---------------------------------------
纱厂路街道shāchǎnglù jiēdào1177811634-1281------15-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
铁西区tiěxī qū1836141821368097347126284103142--172----------8--21----114----2---------------
梅园庄街道méiyuánzhuāng jiēdào783967760744541134323311492--4-----------4---1------4----2---------------
铁西路街道tiě xīlù jiēdào4011839841201813-213-252---32----------4--2-----11---------------------
文明大道街道wénmíng dàdào jiēdào1577915626284--6---749---5-------------------------------------------
电厂路街道diànchǎnglù jiēdào58235771642-------4-----------------------------------------------
太行小区街道tàixíng xiǎoqū jiēdào1763317518561---22--45-----------------------------------------------
水冶街道shuǐyě jiēdào1743917367250-4-----11---5-------------------------------------------
李珍街道lǐzhēn jiēdào84268406114-----1-4-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
安阳郊区ānyáng jiāo qū24929424899214228117252321-138-----11------------3---------------------1-
龙泉镇lóngquán zhèn3339233383-21-31------11-------------------------------------------
东郊乡dōngjiāo xiāng805118031112153--4-3--19-1-7------1------------------------------------
北郊乡běijiāo xiāng5235752314-38----22-----------------------------------------------1-
西郊乡xījiāo xiāng338703385626---1--31---------1-------------------------------------
东风乡dōngfēng xiāng4916449128-29-1-----1--2--------------------3-----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
安阳县ānyáng xiàn11161621115816444810753284135419118314-------3631---1------6-----------1---------
水冶镇shuǐyě zhèn892198919745--31-1-6--11-------------------------------------------
铜冶镇tóngyě zhèn3492534920----3-11-------------------------------------------------
善应镇shànyīng zhèn2970929702------132-1----------------------------------------------
白璧镇báibì zhèn797837977114---2-3-11----------------------------------------------
曲沟镇qūgōu zhèn5785657845-7----11--1-1--------------------------------------------
宝莲寺镇bǎoliánsì zhèn586785866815--2----1--1--------------------------------------------
柏庄镇bǎizhuāng zhèn3797137958251-1----3---1-------------------------------------------
吕村镇lǚcūn zhèn636086358843--2234--1-------------1--------------------------------
蒋村乡jiǎngcūn xiāng385883858021--------------------5----------------------------------
伦掌乡lúnzhǎng xiāng3405834049---18----------------------------------------------------
都里乡dōulǐ xiāng20217202003----110---3----------------------------------------------
磊口乡lěikǒu xiāng2142521412----3--6-----4-------------------------------------------
许家沟乡xǔjiāgōu xiāng378853785552315-51---4-4-------------------------------------------
马家乡mǎjiā xiāng2715227150-1--1----------------------------------------------------
马投涧乡mǎtóujiàn xiāng47785477529--1-1311-1-------------------------6-----------1---------
高庄乡gāozhuāng xiāng62655626221-2-13315-11--2-------31----------------------------------
崔家桥乡cuījiāqiáo xiāng4783647826--2--323-------------------------------------------------
安丰乡ānfēng xiāng5538655365-7--1-92-1-1---------------------------------------------
洪河屯乡hónghétún xiāng3700236991-5--2-1--2-1---------------------------------------------
韩陵乡hánlíng xiāng38510385021-2-2---1--------------2---------------------------------
永和乡yǒnghé xiāng444914448021-1-2-4-1-----------------------------------------------
瓦店乡wǎdiàn xiāng439534394212----1--132----------------1----------------------------
北郭乡běiguō xiāng44851448404---212------2-------------------------------------------
辛村乡xīncūn xiāng62619626014--35-3-11-------------1---------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
汤阴县tāngyīn xiàn432806432593135638242114106133118111-2------2----32-2-------------------------
城关镇chéngguān zhèn6197161892138-821-446--11---1------------2-1-------------------------
菜园镇càiyuán zhèn493674934324--31-3--1-63-----------------1-------------------------
任固镇rèngù zhèn4637146354-9--1211---1-1--------------1----------------------------
五陵镇wǔlíng zhèn419954197513--5-81--------1------1---------------------------------
宜沟镇yígōu zhèn54796547803-2-2-11-3---21--------1---------------------------------
韩庄乡hánzhuāng xiāng39252392422---42---2-----------------------------------------------
白营乡báiyíng xiāng335573354421---51-22-----------------------------------------------
古贤乡gǔxián xiāng3021630207-11-13----1--1--------------1----------------------------
瓦岗乡wǎgǎng xiāng33214332041---422-----1--------------------------------------------
伏道乡fúdào xiāng42067420521---251---1--4--------------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
滑县huá xiàn118216211803777064571083311376487826181433425--111-31--1141-2--21--5-101-------------1--1-
道口镇dàokǒu zhèn584795817130242891162441----------------------------------------------
城关镇chéngguān zhèn84950849273314--342----1--1-------1--------------------------------
白道口镇báidàokǒu zhèn6212562067231--8--8--3-5------1-------------------------------------
留固镇liúgù zhèn736357360326--2311251-----------------------------------------------
上官镇shàngguān zhèn6557465536712-99261-------1----------------------------------------
牛屯镇niútún zhèn6728866674536211-101281024---10-------------------------------------------
万古镇wàngǔ zhèn524095224524742311011023--26---1---1----4-----11------------------------
高平镇gāopíng zhèn5632256251393214251113-----------------------------------------------
王庄镇wángzhuāng zhèn5531055287312-62211----3---1-1-------------------------------------
枣村乡zǎocūn xiāng4021840209-1--31-2--2----------------------------------------------
四间房乡sìjiānfáng xiāng3876438740111--722-----1--------------------------------------------
八里营乡bālǐyíng xiāng6029760262121--4-12-1--31-----------------------------------------1-
赵营乡zhàoyíng xiāng3678236761-1-123-3-11-7---2----------------------------------------
大寨乡dàzhài xiāng4295042915248-5--21-1-9---3----------------------------------------
桑村乡sāngcūn xiāng3570335674241-6225212--2-------------------------------------------
老爷庙乡lǎoyemiào xiāng5299252922199203431231111-------------------------1-------------1----
老店乡lǎodiàn xiāng68932688611256-10913-12-23--3------1--1-2--------10-------------------
慈周寨乡cízhōuzhài xiāng46742467032227-15-2-------------------------------------------------
瓦岗寨乡wǎgǎngzhài xiāng3505735037--4-74-2-----3-------------------------------------------
焦虎乡jiāohǔ xiāng52090520471342-67441----1-----1-------------------------------------
半坡店乡bànpōdiàn xiāng4856848539110--5415-11--1-------------------------------------------
小铺乡xiǎopù xiāng46975469467311533------------------------1---5---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
内黄县nèihuáng xiàn6787306785113246592411207329442151----1--------2--------------------2-----2-
城关镇chéngguān zhèn8222482176218-3-----16--18-------------------------------------------
东庄镇dōngzhuāng zhèn5919459194---------------------------------------------------------
井店镇jǐngdiàn zhèn3864038615721-731111------------------1----------------------------
梁庄镇liángzhuāng zhèn36192361871---31---------------------------------------------------
后河镇hòuhé zhèn4075640745-5--1-1---1-----------------1--------------------------2-
楚旺镇chǔwàng zhèn31829318082213213-11-21------------------------------------2-------
张龙乡zhānglóng xiāng33502334912--1114------1-----1-------------------------------------
马上乡mǎshàng xiāng40863408581--------13----------------------------------------------
高堤乡gāodī xiāng36917369075---11--12-----------------------------------------------
亳城乡bóchéng xiāng44529445251--1-1---1-----------------------------------------------
二安乡èr'ān xiāng380973808821--1--2-2----1------------------------------------------
六村乡liùcūn xiāng3241232388215--1-11-2---2-------------------------------------------
中召乡zhōngzhào xiāng3171031695511-5-21-------------------------------------------------
宋村乡sòngcūn xiāng3154731544--1-2----------------------------------------------------
田氏乡tiánshì xiāng41717417081-----6--2-----------------------------------------------
石盘屯乡shípántún xiāng28890288811211-21--1-----------------------------------------------
豆公乡dòugōng xiāng2971129701-----112---2-4-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
林州市línzhōu shì98225498203921216113622171711782574-2-----------9-1----1--------------1----6-
城关镇chéngguān zhèn103303103253121517-1-3152--3-------------------------------------------
合涧镇héjiàn zhèn62887628832---1--------1-------------------------------------------
原康镇yuánkāng zhèn3870838702-----4---1----1------------------------------------------
桂林镇guìlín zhèn40264402561-1-21------1---------------1---------------------1------
临淇镇línqí zhèn87499874951-----21-------------------------------------------------
五龙镇wǔlóng zhèn6436864363--3--1----1----------------------------------------------
东姚镇dōngyáo zhèn5550255500------11-------------------------------------------------
采桑镇cǎisāng zhèn4761047598-1--2----1------1-----------7----------------------------
横水镇héngshuǐ zhèn826798267111-----1-212---------------------------------------------
河顺镇héshùn zhèn62056620341-1-16-12-----1-------------------------------------------
东岗镇dōnggǎng zhèn48317482821--19-105-5--2-----------------1----1---------------------
任村镇rèncūn zhèn4539445385----21-2-13----------------------------------------------
姚村镇yáocūn zhèn798667984311-33121--11----------------------------------------------
陵阳镇língyáng zhèn2764627639------1------------------------------------------------6-
城郊乡chéngjiāo xiāng9248892471-3--12-2-1--222-1-----------1----------------------------
茶店乡chádiàn xiāng34869348661-----1-------1------------------------------------------
石板岩乡shíbǎnyán xiāng87988798---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

鹤壁市

hèbì shì

1401872

1398868

370

1408

52

35

188

116

102

91

57

367

18

3

11

75

7

-

1

1

4

2

1

2

-

9

-

2

-

-

30

8

1

14

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

-

-

-

-

11

-

鹤山区hèshān qū1401301397346717934121015216434--231------2---------5---1---------------------
中山北路街道zhōngshānběilù jiēdào1403914004718-------8-----------2-----------------------------------
中山路街道zhōngshānlù jiēdào24098239521889-1-1111322-----------------------------------------------
新华街街道xīnhuá jiēdào4428440522--1--15-3-----------------------------------------------
鹤山街街道hèshān jiēdào217492168265012----26-----------------------------------------------
九矿广场街道jiǔkuàng guǎngchǎng jiēdào4006399634-1---1-1-----------------------------------------------
鹤壁集乡hèbìjí xiāng573065721422151-3844133--23-----------------5-------------------------
姬家山乡jījiāshān xiāng1450414481911-81----1---1--------------------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鹤壁山城区hèbì shānchéng qū23973023869793568261219235252502-27------1-------261----9---------------------
红旗街道hóngqí jiēdào518285142123225-2167312118--23---------------3-----2-----