TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

贵州省

guìzhōu shěng

35247695

21911687

47531

168734

1787

1149

4299954

843554

52065

2798200

1192

21932

1628568

44392

187362

1430286

891

226

755

56082

120

148

44926

228

82

369723

412

294

413

17

2942

120

28435

1431

30

87

31240

559041

171

28

4

16

21

1

31

46

2

3

1

641

2

82

8

13

5

70

6

710486

22

贵阳市

guìyáng shì

3718449

3144530

3080

8327

283

188

226072

29282

4399

183069

293

5626

20892

610

9359

30127

88

6

178

2044

18

33

199

20

22

3204

32

109

27

-

366

10

409

89

9

20

187

15455

86

7

1

4

5

1

9

1

-

2

-

215

-

6

1

-

3

5

2

29439

-

南明区nánmíng qū68780460212478425448541274606295152720608701431655421921141089615-5248698511077766323-931102311662313214---2-3--1-57-2---1188-
新华路街道xīnhuálù jiēdào241482251520116-83796771343361191730218--110--41-29-4--6-5----571------------------1-
西湖路街道xīhúlù jiēdào6188555206703431021786345158128515166692222201088--2382110--5712--1111910--43023----------8-------6-
大南门街道dànánmén jiēdào15298143221467--2018330229935101-5289--28--1--16------52--230---------------------
中华南路街道zhōnghuánánlù jiēdào56615157846-1123281010711672-559---1-----2-4----6----14-----------1---------
市府路街道shìfǔlù jiēdào10810994486731194483218761094130157---4----14------1----18---------------------
河滨街道hébīn jiēdào330202898850157431024177618752814786104642--360--31-4622--8-5--342224-----2----3---------
遵义路街道zūnyìlù jiēdào57922532775327011311643731978782172479221206202-73721101145-31-5--5-16152-----------1-----1---
兴关路街道xìngguānlù jiēdào5884354057392266213092081428949127509111199053-11123151-53221-3-8----169------1----5---------
沙冲路街道shāchōnglù jiēdào504324459844135511706353129151957046515134866--144----352-91-10-93115248---------------------
太慈桥街道tàicíqiáo jiēdào511664419657257261952421951576189820252178824-466-355-65----10-53-123853----------4-------5-
花果园街道huāguǒyuán jiēdào4418039487441925213223391008885813911289949--328-1--154----3-1---4168-----------4-------7-
油榨街街道yóuzhà jiēdào59184531285128510-2002454911103424567823937212-422-1---7212--2-66--31683---2------1------1--
中曹司街道zhōngcáosī jiēdào32555289372511164948264401152-872813387292--261-3--44-1--4-1---2209-----------15---------
二戈寨街道èrgēzhài jiēdào4905242833231126215434852142043187422181097964-4461-1--53-2--17-211--10191---------1-3-1-----2-
龙洞堡街道lóngdòngbǎo jiēdào15817122193789-31138232396842313861357575--228--2--48-1----31--1221-----------3-------2-
后巢乡hòucháo xiāng7617460788163441536820151376370444631454911523--451--41195----12-7---18403-----------4-------65-
云关乡yúnguān xiāng416573247278272-38499054231411271816157514--225--3--41----2-----1175-----------5-1-------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
云岩区yúnyán qū6989886257118932945791042168550851384142938716275905153199684472653142914626-685142917-211416830710732876134131161---35-31--113835-
中华北路街道zhōnghuáběilù jiēdào92708654847-1129281111521663-3580--121-1--14----3-41---22-----------1-------31-
中华中路街道zhōnghuá zhōnglù jiēdào15992147741885221307643826577210412991---8--12-8-2--2-4---145-----------3-------38-
中山东路街道zhōngshān dōnglù jiēdào512934773050247159171871097701013433116683754-77--1--3321--8-10---2114-1---------2-------151-
中山西路街道zhōngshān xīlù jiēdào1559614658107326186444120715010327117---8-----8-2--523----20-------1-----------40-
北京路街道běijīnglù jiēdào435693972362272228582141397581323642567240111-32--5--35-12-19-227--101442---1------3-------101-
延安中路街道yán'ān zhōnglù jiēdào2247220872201177143973392841881547561892--5--2--13----1-6--1455-------------------36-
市西路街道shì xīlù jiēdào35941335064013711859312882503-54271353311---13--4--31-3--17-322--85------1-----------179-
普陀路街道pǔtuólù jiēdào278302610530158423168458376365171730258--113--1--11-1--3-41--173-------------------54-
环城北路街道huánchéngběilù jiēdào218142052232963128571372782871148301462-32-----6-1--3-7----57------1------------20-
贵乌路街道guìwūlù jiēdào650095914199286111013742842051055101475811314992831752--7--60131-3711052-2306-----------8-1-----209-
黔灵东路街道qiánlíng dōnglù jiēdào440623806260289821470291981013913579512119944---40-27--51-21-461145--173341-1--------8-------225-
威清路街道wēiqīnglù jiēdào235152174529145136237155286263164-33182---15--2--14------4----54-------------------24-
头桥街道tóuqiáo jiēdào71194647608228471016045031621211915043712229869--129-1-2-65657-31-11322172004-----1----1-------477-
三桥街道sānqiáo jiēdào662985794770178521968683922266573547242521106--240--9--84----4-401-5-302-----------5-------588-
宅吉街道zháijí jiēdào48538414275828684207735010012723161841241679804-452--131-80352-13-121--340962----3----1--1--1-164-
黔灵镇qiánlíng zhèn136595116085225245171685392010118363410968041866714701035111-191-172234-19-1441216656-1-3-1-----3-2-----1598-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
花溪区huāxī qū3371772212532165502296282720943654144631376211363708290811-3334612202-289351-81379-1261356111--1------27-------5-
花溪镇huāxī zhèn632625042474276743859603199427481479702022613499-101071-9--8723--41172--75412----------15-------5-
青岩镇qīngyán zhèn29968183449411669735647405282-127--27-----4----1------8----1----------------
石板镇shíbǎn zhèn2090815073441-4929584587-4923-2749---70--1--6-----------23---------------------
花溪布依族苗族乡huāxī bùyīzú miáozú xiāng5839233715812104262066851141433110123761312361128--12106--10--12212--3-206-11144691---------5---------
孟关苗族布依族乡mèngguān miáozú bùyīzú xiāng211231188236--542311653479244843146---4-----9----------160---------------------
小碧布依族苗族乡xiǎobì bùyīzú miáozú xiāng17026109511543-29309772723-670-26100--422-----7-----------60-----------1---------
党武乡dǎngwǔ xiāng180791460023-13119243248-2611244---2----------------39---------------------
湖潮苗族布依族乡húcháo miáozú bùyīzú xiāng2719418434633-14807210153181-28112737147--519-1-1-35--1----1---110-----------3---------
久安乡jiǔ'ān xiāng1294710607132-2037603158--1-3413---1---1-4-----------22---------------------
麦坪乡màipíng xiāng1877714406722-19001704210421525-4518---5-----14----------452-----------2---------
高坡苗族乡gāopō miáozú xiāng188254622-1--1370922484--1--3---------------------1---------------------
黔陶布依族苗族乡qiántáo bùyīzú miáozú xiāng946052952---156212-2559--11------1-----------------17-----------1---------
马铃布依族苗族乡mǎlíng bùyīzú miáozú xiāng8380379013--2223612346--3--42--------------------1---------------------
燕楼乡yānlóu xiāng1283691101112-34261622324---22----2-1---1-----------6---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
乌当区wūdāng qū319619263332247413227224682289289235972618218742868021926-141983827--315356-12-362-14887----1------19-------426-
新添寨镇xīntiānzhài zhèn616975253350136134410932918925241065783101215152-326-67--82246-1-6--11135-----------2-------22-
东风镇dōngfēng zhèn28042246061336--192514611769-184163197--19--2--11-----------84-------------------83-
水田镇shuǐtián zhèn13458113601---5823851424115-712---4----------1--1---11-----------1-------4-
羊昌镇yángchāng zhèn114419447-1--5015-1461--10-54--------------1------2-------------------4-
金华镇jīnhuá zhèn390423266633481-4635364186131243161284121--125--11--49----1-21---291-----------2-------38-
朱昌镇zhūchāng zhèn2207718827113--22691291515--54224169--332-----6------3----29---------------------
野鸭乡yěyā xiāng85455721251151536251171159533370265738935411244-51003-7--16111--7-41--1514----1------5-------248-
永乐乡yǒnglè xiāng12390878175217672412746--12-519--------------1------4-------------------15-
下坝乡xiàbà xiāng1297295902---1080612264126-63----------------1----3-------------------7-
新堡布依族乡xīnbǎo bùyīzú xiāng473021381---95632482-----2---------1-----------2---------------------
新场乡xīnchǎng xiāng1618712622925--10257872335-41941124---2-----2------1----5-----------9-------5-
百宜乡bǎiyí xiāng10241846356--3215-1425--2--2-----2---3-----------7---------------------
偏坡布依族乡piānpō bùyīzú xiāng1887174----42--1669-1------1----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
白云区báiyún qū18769515630017555016372841961212151163470013675667223193-3110128-3119-7--122123-1-58412--1-------20-----1-26-
大山洞街道dàshāndòng jiēdào24476209862898228221936290521213635116535---12--1-141-3---210----1614----------------1---
龚家寨街道gōngjiāzhài jiēdào4169136466582014-1058554481025528869531144917--1191-1--33-1--5------1252--1-------8---------
艳山红街道yànshānhóng jiēdào1922017569241311-2951042042620197861644206---12--2--4-----------556------------------2-
都拉营街道dōulāyíng jiēdào8130745115532-186444516215240-348---6--2--3------1----11-------------------5-
艳山红乡yànshānhóng xiāng364653019126431-1529597143063524123-2094193-126-2--216-1--3-13---139-----------8-------16-
麦架乡màijià xiāng1456911758953184869101673--11-8660--12-----8-----------25---------------------
都拉布依族乡dōulā bùyīzú xiāng9153533845--5999822971-31441633---10-----4----4----1-43-----------4---------
沙文乡shāwén xiāng233041948511133-146119511192411429-4568---20--2--7-----------13-------------------2-
牛场布依族乡niúchǎng bùyīzú xiāng106877056-1--486107-2967-16-933---3-----3-2---------12-------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
小河区xiǎohé qū142987120076177438118526511352041213815718713173619746-3111-314-190-14--14-355-11934429----------23----31-21-
小河镇xiǎohé zhèn12944011286217442311847951092199665113703600113388806-3110-313-186-14--14-245-11930629----------22----31-20-
金竹镇jīnzhú zhèn135477214315--470435548721511362394---1--1--4------11----38-----------1-------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
开阳县kāiyáng xiàn389252346529361054318161240772261122263436853066-762-1-2536----1-51---38221---------2-------5-
城关镇chéngguān zhèn60008542176251-165219273892-326722352-14----42-----------17-------------------1-
双流镇shuāngliú zhèn3392631582211--1466286637-127311063--1------2-----------30-----------2---------
金中镇jīnzhōng zhèn3493732491743--91211617368-176169-53181--256-----12------2----32721-----------------2-
冯三镇féngsān zhèn3343332274-2--56253578--7------------2---------------------------------
马场镇mǎcháng zhèn37389369197---4252128-31-----3----------------------------------------
龙岗镇lónggǎng zhèn3404526709-7-1113532116129-152-7-------2-4---------------------------------
南龙乡nánlóng xiāng17015158801---82711303----2--------------------------------------------
永温乡yǒngwēn xiāng154751326344--21511140-1--36--------1----------------------------------
宅吉乡zháijí xiāng1693716391141-50110114--1-54-----1---1-----------2---------------------
花梨乡huālí xiāng2330222835----24114181-81243--------1------3--------------------------
龙水乡lóngshuǐ xiāng11955118941---137232--3--11--------1---------------------------------
米坪乡mǐpíng xiāng6753669313-1181121-----3---2-----6-----------3---------------------
禾丰布依族苗族乡héfēng bùyīzú miáozú xiāng1424510096211-6877-3437-15-5------------------1-----------------------2-
哨上布依族苗族乡shàoshàng bùyīzú miáozú xiāng1730011197151-9727-5103--3-12---------5-----------3---------------------
高寨苗族布依族乡gāozhài miáozú bùyīzú xiāng22119148402--16372-48971---2--------------------------------------------
毛云乡máoyún xiāng1041392481---44431714--1-----------------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
息烽县xīfēng xiàn2215832097173516828809429351846748120676157--5241-1--36----8-4-1--182-------------------10-
永靖镇yǒngjìng zhèn5045747890951-2061164151403103942547---121-1--5----4-2----16-------------------3-
温泉镇wēnquán zhèn2056019662111-706115511523-734--53-----16-----------28---------------------
九庄镇jiǔzhuāng zhèn2587024876211167410-295121-14-----------------------------------------1-
小寨坝镇xiǎozhàibà zhèn3244231159119216857112186-275323054---3-----5----4-1----123-------------------4-
青山苗族乡qīngshān miáozú xiāng615344711-1-163432-7-----5---------------------2---------------------
西山乡xīshān xiāng14644141992---38723123-1---1---------5-----------2---------------------
养龙司乡yǎnglóngsī xiāng20146192123-2-517113941-2--5----------------1-1--6---------------------
石硐乡shídòng xiāng2087818788----1371451660-2---4---------4-----------1-------------------2-
鹿窝乡lùwō xiāng13398126983---58972-17--1-131---4---------------------------------------
流长乡liúcháng xiāng17035167623---185--73111--2---2-----1-----------4---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
修文县xiūwén xiàn262039239976648310312268199351639765531171453642-731--2--65----2-108--11251----------14-------38-
龙场镇lóngchǎng zhèn7219167286203851348634724465321129279169--115-----22----1-35---47-----------5-------17-
扎佐镇zhāzuǒ zhèn41811387511139--1031175141263-321662281512--16--2--35------53--1621------------------21-
久长镇jiǔcháng zhèn27101254685-111491331573-41715---------4----1-1----8---------------------
六广镇liùguǎng zhèn23816223684--11115262148-22-14--5------------------3---------------------
谷堡乡gǔbǎo xiāng19316174726-1-173453415--2-1613-------------------------------------------
六屯乡liùtún xiāng13165115576-1-222531359--7-----1------1------1----2---------------------
小箐乡xiǎoqìng xiāng1871017276321-1125262128----39-------------------------------------------
洒坪乡sǎpíng xiāng1340112187----1054144-7----61---------------------2---------------------
大石布依族乡dàshí bùyīzú xiāng10618771441--400350-2146-----1---------1-----------1---------------------
六桶乡liùtǒng xiāng2191019897531-61036231009--1251---------2-----------------------9---------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
清镇市qīngzhèn shì471305359512453683268398457761255250171526315925525221564131232472514-6793617--52----2558741-------1-18-1---1-24985-
红枫湖镇hóngfēnghú zhèn15292012245610652511212208209415299877213117930624101411111422512-115565---------9084----------10-------1049-
站街镇zhànjiē zhèn7794564326751105143221151794474238286162002883--83-----91-12--------2779-------------------1602-
卫城镇wèichéng zhèn5159542479405-1345784222368--21-171275--------140-----1-----1471-----------------1-564-
新店镇xīndiàn zhèn44611378071594-281710361196428265292129---1--1-4179----5------264-----------1-1-----40-
王庄布依族苗族乡wángzhuāng bùyīzú miáozú xiāng173221514166--7919131021-339-29671--5--1--4-----------50-1-----------------63-
麦格苗族布依族乡màigé miáozú bùyīzú xiāng192391193962-35770131-986--10-2763-33-----8-----------242-----------7-------93-
暗流乡ànliú xiāng17558149471411-159442531553-1-124---2-----47-----------327-------------------22-
王庄布依族苗族乡wángzhuāng bùyīzú miáozú xiāng179751164577-1151762481671116-10576--------194-----1-----1313-------------------15-
流长苗族乡liúcháng miáozú xiāng405471601911392-63107687733--13-898--52-----62-----------87-------------------16320-
犁倭乡líwō xiāng31593227537193-1059599-1658--1142115--49-----13-----------146---------1---------5217-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

六盘水市

liùpánshuǐ shì

2744085

2038789

5461

17000

144

51

215599

262308

1017

97174

71

1723

2544

125

49457

2553

43

10

82

7504

17

7

27

1

7

10013

3

35

1

1

33

1

75

13

-

4

12

12638

13

-

-

1

-

-

15

13

-

1

1

96

-

15

-

-

-

2

-

19384

1

钟山区zhōngshān qū453293379283962265632151301925549560407519855176445363518714-38199131511922-141-9-278-239155--------1-63-7---2-16712-
黄土坡街道huángtǔpō jiēdào125533108770227909211032354978297138664753372111484771-14591214-1151-131-4-104-23290-----------2-1---2-2661-
荷城街道héchéng jiēdào916327829422434133229634121641058617110651151310692-1045--1--135-1--2-44---3115----------34-1-----2447-
凤凰街道fènghuáng jiēdào3222126620341892-93930524021714083224690--1219-----52----1-1----40-----------8-------533-
德坞街道déwù jiēdào1205291402269-15431398972-1521286---7-----28-----------19-------------------602-
老鹰山镇lǎoyīngshān zhèn331812836471521-676184316310-5425220439---19-----33----2-2----63-----------6-4-----1395-
观音山镇guānyīnshān zhèn971677932814315692736112-575-5966---11-----22------1----43---------1---------634-
大河镇dàhé zhèn324862363172161--10552452625811820-761---22---1-142-----------18-----------9-1-----4542-
汪家寨镇wāngjiāzhài zhèn52957431231381531-10684185443235578414853--2121----308------8----96-----------3-------3082-
大湾镇dàwān zhèn4826742310116131--6043165101821192511047251--3-----33------1----21-----------1-------571-
月照彝族回族苗族乡yuèzhào yízú huízú miáozú xiāng1524811238306371-20347918481175126645---2-----18-----------14-------------------245-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
六枝特区liùzhī tèqū54176237643213312260215508336131917535772163523373459820385720012-10-15213--5-65--89218-----------4-6-----732-
平寨镇píngzhài zhèn12045710882713066853222427521082258123282603113146-52298--10--39-3--4-32--82030-------------------216-
郎岱镇lángdài zhèn30881163577172-404292233965-36261---165-----------------74-------------1-----7-
岩脚镇yánjiǎo zhèn473304430288482-2149335-156---595--22----1------------214-------------------12-
木岗镇mùgǎng zhèn2071613823134225-54219094640-1020-25143--832-----8-------1---383-----------4-------51-
大用镇dàyòng zhèn2290220266801632-47819134432-83411912---65-----2----1--2---491---------------------
新窑乡xīnyáo xiāng3427831626110-11791242438---12354--14-----------------527---------------------
龙场乡lóngchǎng xiāng3148730211189--661205-120--3-56----------------------201-------------------3-
新华乡xīnhuá xiāng21010160412130-1247415511230--5173----12----------------496-------------------83-
梭戛苗族彝族回族乡suōjiá miáozú yízú huízú xiāng1606897504805--27541860-224--43193---3------------------142-------------------326-
牛场苗族彝族乡niúchǎng miáozú yízú xiāng193801216514181--30303660-85----47----------------------190-------------------8-
新场乡xīnchǎng xiāng3003723390203591-31752956159121-25----------2-----------27-------------5-----13-
堕却乡duòquè xiāng22864204308103-4721624952---8-1--2-----1------3----1656-------------------7-
箐口彝族仡佬族布依族乡qìngkǒu yízú gēlǎozú bùyīzú xiāng123495476-5--8363921-814---7-----1-----------------1289---------------------
中寨苗族彝族布依族乡zhōngzhài miáozú yízú bùyīzú xiāng35765340-3--19618826216966---------1------1----------573---------------------
毛口布依族苗族乡máokǒu bùyīzú miáozú xiāng9512199745--18371576-3842---------216-----------------35---------------------
洒志彝族布依族苗族乡sǎzhì yízú bùyīzú miáozú xiāng14090240013--2807653852023---------304-----------------9---------------------
陇脚布依族乡lǒngjiǎo bùyīzú xiāng986146564---13391086-25831-2-5----58-----------------127---------------------
折溪彝族乡zhéxī yízú xiāng12859749-3--32210893-793-----4---------------------95---------------------
落别布依族彝族乡luòbié bùyīzú yízú xiāng299161362676191-282571659449-12-1616---42-----------------659-------------------6-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
水城县shuǐchéng xiàn6782284041149714245466126319793398441255105217414142441199172-311--3875----4-15----2262-------13---16-------1018-
滥坝镇lànbà zhèn24926223703526--11011189772159-2015--31-----5----3------9-----------1-------54-
陡箐苗族彝族乡dǒuqìng miáozú yízú xiāng20813162322349-1344086531081---1850--31-----15-----------4---------------------
董地苗族彝族乡dǒngdì miáozú yízú xiāng159841164257--21112105353--4-33---------29-----------19---------------------
比德苗族彝族乡bǐdé miáozú yízú xiāng2475321206182142-15251461-206---1104----------12-----------25-------------------15-
化乐苗族彝族乡huàlè miáozú yízú xiāng244012110315322--110717281874---68----------109-----------5-------------------14-
南开苗族彝族乡nánkāi miáozú yízú xiāng36613289182811-250682327-8--1-3----------246-------------------------------1-
保华苗族彝族乡bǎohuá miáozú yízú xiāng21097169134657--1323197214--4-7----------211-----------1---------------------
青林苗族彝族乡qīnglín miáozú yízú xiāng15568981633823-35721511-2451---1----------33-----------1---------------------
金盆苗族彝族乡jīnpén miáozú yízú xiāng2159311134138--71412709-389----102----------94-------------------------------3-
木果彝族苗族乡mùguǒ yízú miáozú xiāng307052086715224142015019115-1--79------1---461-------------------------------18-
发箐苗族彝族乡fāqìng miáozú yízú xiāng85825435-43--15731390-5---------------128-------------------------------8-
双戛彝族乡shuāngjiá yízú xiāng88946271110--6981859529-----1---------15-----------2-------------------3-
玉舍彝族苗族乡yùshě yízú miáozú xiāng327822371339284-55281291771--5-114-----22--143-----------11-------------------51-
纸厂彝族乡zhǐchǎng yízú xiāng108947491114651-292884-13-1141-1-------------------1---------------------
勺米彝族苗族乡sháomǐ yízú miáozú xiāng183891402656124-15932641144---------------4-----------8---------------------
坪寨彝族乡píngzhài yízú xiāng9900747281--92401-5----3---------------1----------------------------
发耳布依族苗族彝族乡fā'ěr bùyīzú miáozú yízú xiāng33699102811375--10134298839328-221-5992---------166------1----85-------------------1-
都格布依族苗族彝族乡dōugé bùyīzú miáozú yízú xiāng24803127575228120-5037274013735-3271-57-1-----9--4-----------3-------------------3-
鸡场布依族苗族彝族乡jīchǎng bùyīzú miáozú yízú xiāng234841197986171-2974290324741----465----------2-----------308-------------------6-
龙场苗族白族彝族乡lóngchǎng miáozú báizú yízú xiāng18918133318--617534242421--6-7541----------3-----------4---------------------
营盘苗族彝族白族乡yíngpán miáozú yízú báizú xiāng17872871366119--347424411769--33242920---------53-----------463-------------------2-
顺场苗族彝族布依族乡shùnchǎng miáozú yízú bùyīzú xiāng18399235811--123711658-1334----5723---------------------98-------------------3-
花戛苗族布依族彝族乡huājiá miáozú bùyīzú yízú xiāng160671098-14--96631271-3808--1-189----------23---------------------------------
杨梅彝族苗族回族乡yángméi yízú miáozú huízú xiāng21824828471447--464049861199-66-1314----------71-----------49-------------------814-
新街彝族苗族布依族乡xīnjiē yízú miáozú bùyīzú xiāng119075395252-2527201941264--31-514-2--------137------4----1---------------------
野钟苗族彝族布依族乡yězhōng miáozú yízú bùyīzú xiāng165926437916--6010299961086--117----------------------20---------------------
果布戛彝族苗族布依族乡guǒbùjiá yízú miáozú bùyīzú xiāng1411451282-1-358743374793---56----------------------245-------------------6-
阿戛乡ājiá xiāng2689622472910122152812-1042-26-36---------155-----------209-------13-----------2-
盐井乡yánjǐng xiāng18013160051038--5391229-24-1--95----------7-----------1-------------------1-
米萝布依族苗族彝族乡mǐluó bùyīzú miáozú yízú xiāng260181408821903-2861243515298----31----------992------10----170-----------15-------3-
蟠龙乡pánlóng xiāng31381243822131--480047541019-24-646--------496-----------129-------------------2-
猴场苗族布依族乡hóuchǎng miáozú bùyīzú xiāng17129145618--1214671-3052--------1------27-----------365-------------------2-
红岩布依族彝族苗族乡hóngyán bùyīzú yízú miáozú xiāng1521873391358--21862361-2700-1-33----------234-----------26-------------------6-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
盘县pán xiàn1070802878960219778394525254289610119816072264642693230980360224305302231-55164218-115127--212438--1--15---113-2-----9221
红果镇hóngguǒ zhèn723856587835646911277452914228-128311024258-1256-----29-1-------2-352--1---------1-----33-
平关镇píngguān zhèn2467224068-401-11513-122---147---------4---------------------------------
火铺镇huǒpū zhèn2594724166111254-306464247215111511819--478-----15-2----4----203------------------66-
断江镇duànjiāng zhèn3610633489281292-172155714303-127163119192--20-----462-----8----3------4----11-------32-
盘江镇pánjiāng zhèn2960326331841091-199165419958-145-974-1326-----63----------126-------------------8-
柏果镇bǎiguǒ zhèn71241567741042332-404838910497-114712129503--27----12516----5-3----34-------------------1-
洒基镇sǎjī zhèn23393193971982--1322317121883478-104421---23-----46------4----23-----------1-------26-
刘官镇liúguān zhèn303042809019341-113635-114--2-12626---1-----25-----------2---------------------
马依镇mǎyī zhèn169231441313651--19447-1691-3--112-3--23-----25---------------------------------
老厂镇lǎochǎng zhèn2412022057108331-361295311812--8----442-----14-------------------------------2-
城关镇chéngguān zhèn4401738634484811-594196176586-55101-1196426-6102-31--82-4---------93-----11----1-------14-
响水镇xiǎngshuǐ zhèn245772300212147-115106166412--13----------252----1----------------------------
乐民镇lèmín zhèn47175450438759-1327959130-11-330----1-----2---------------------------------
石桥镇shíqiáo zhèn1998618554197--51306116----6--------------------------------------------
板桥镇bǎnqiáo zhèn438044012372301-1192756-137-21-1395--113-----262----2-5------------------1-------
西冲镇xīchōng zhèn21056207764312-26150-11-1--53----2---------------------------------------
保田镇bǎotián zhèn1972918347172081-188301195---2131---71-----20----5----------------------------
大山镇dàshān zhèn34298332367463--38722-34--1-726---2-----50---------------------------------
民主镇mínzhǔ zhèn306752952763244--17774239----43---------2---------------------------------
水塘镇shuǐtáng zhèn333343283013762-112673431---222---8----154---1-----------------------------
两河乡liǎnghé xiāng18600179065291422555540123-19----4-----1-2-----------------------------1-
坪地彝族乡píngde yízú xiāng330682253613105-25908586-48-1--111014---------27-----------30-------------------51
四格彝族乡sìgé yízú xiāng2102717864-2-144262815---2447-----1----14-6---------12---------------------
松河彝族乡sōnghé yízú xiāng245991671813063--3906191-210-224-474431-12-----326----1------15-------------------8-
鸡场坪彝族乡jīchǎngpíng yízú xiāng380472545688139--7548427787-1382432-1-12-----630-1---------1-------------------9-
滑石乡huáshí xiāng254282128014251148309844102---143----2-----396-1----3--------------------------
羊场布依族白族苗族乡yángchǎng bùyīzú báizú miáozú xiāng31545161285642--3955267243471---1520541--------------------2-------------------4-
旧营白族彝族苗族乡jiùyíng báizú yízú miáozú xiāng250141602621115--18081886-1105-23-380642--1------107----1-----------------1----------
保基苗族彝族乡bǎojī miáozú yízú xiāng133181162-14--69442314-702----1466----11----1-------------------------------713-
淤泥彝族乡yūní yízú xiāng2670978982293-1428137864152----3347-2-58----117-----------27---------------------
普古彝族苗族乡pǔgǔ yízú miáozú xiāng2200060911301741015734547113841214-3973-21-------8-----------3---------------------
英武乡yīngwǔ xiāng1784315142168--641287-191----109481-34-----25---------------------------------
珠东乡zhūdōng xiāng2282919877134184-112627221--5-992---27----2----------------------------------
新民乡xīnmín xiāng341532466020211601160663531861101-913-134091-----13-----1---------------------------
普田回族乡pǔtián huízú xiāng122569585622482-2185-150--2-1----38-----37---------------------------------
忠义乡zhōngyì xiāng1777116396501442-11915-147-1--241---29-----50-----------1---------------------
马场彝族苗族乡mǎcháng yízú miáozú xiāng132509500831-102422241271---256----199-----5-1-------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

遵义市

zūnyì shì

6543860

5752558

1522

1533

478

187

312461

2977

972

3474

171

1034

4303

151

460

100454

281

23

75

189

12

20

18

16

20

191

1

36

10

1

113

43

224

42

4

22

20

359497

8

7

1

6

1

-

-

7

-

-

-

36

-

8

1

-

-

1

-

190

1

红花岗区hónghuāgǎng qū6916946694144378833339622763937713234655111116817736852341361521254100161178348112-5613431--1------20-2-----1371
舟水桥街道zhōushuǐqiáo jiēdào305882908731612532287581181581321510286--14----17----6-21---274-----------3-------16-
老城街道lǎochéng jiēdào441374183440978-53054221242721147364185-1------6--1----3---7451---1------2-------14-
万里路街道wànlǐlù jiēdào3287031883445812212242273-3176361443--4--1--713-1211----252-----------6-2-----7-
北京路街道běijīnglù jiēdào1847617963241521851918194292912146---31----1----3-21---106-------------------2-
延安路街道yán'ānlù jiēdào41041399261869332423925822475971517323532123-9----17-11----264-------------------9-
中山路街道zhōngshānlù jiēdào213642076693521124261744-2037-195--------------3-1----178-------------------5-
南门关街道nánménguān jiēdào31629303731844--29832389784595262152--22----13------3----334-------------------2-
中华路街道zhōnghuálù jiēdào318533092425462223033244810363014132--2---2--7----8-7-2--277--------------------1
上海路街道shànghǎilù jiēdào657346100751161-5117613366304410928714558983-133--32-13-1--6-5---11341-----------1-------54-
洗马路街道xiǎnmǎlù jiēdào28156258153719512561364612425510413203571--1-----14------3---1754-----------1-------13-
长征镇chángzhēng zhèn677576633530223360943199111629161735-14-1---1----3------361---------------------
南关镇nánguān zhèn29240288141481-107194282516--89---------4----6-121---99-------------------11-
礼仪镇lǐyí zhèn206072045724-143524-----11---------------2-----76---------------------
巷口镇xiàngkǒu zhèn1219612028811-1481-2-----2---------------------5---------------------
忠庄镇zhōngzhuāng zhèn3318231923253014416378823173518245-114--4-28----21-11---298-----------6---------
海龙镇hǎilóng zhèn151951475764241963251114--59--------1------------140---------------------
新蒲镇xīnpú zhèn45044444322416-31682322423201577---2-----3----1-----123121-----------------3-
深溪镇shēnxī zhèn304923042032-1274-4----16--1------5-1--------215---------------------
金鼎山镇jīndǐngshān zhèn2986029430431140411--1---8-----------1--1------4---------------------
高桥镇gāoqiáo zhèn419504102981231303162422432221262--------2----1--4---355-----------1-------1-
董公寺镇dǒnggōngsì zhèn203232021116---26418222--25---1-----------------25---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
遵义县zūnyì xiàn124319312288763051632126793779510746523181227181047451811181411321725-3--311713--130234----------7-31----14-
南白镇nánbái zhèn9424893316523316209442556-1775-10180--62---134------21--1203-----------1---------
龙坑镇lóngkēng zhèn405624014721541113241331112444531-63--2-21------4----95-------------------2-
三岔镇sānchà zhèn334523326366--4226216--2-4851-2------2-----------31---------------------
苟江镇gǒujiāng zhèn2167421655-3-13214-1-------------2-----------2---------------------
三合镇sānhé zhèn61066606451122-317845822--41-----1--------11-----7---------------------
乌江镇wūjiāng zhèn1711716709312--224395452329--311---1----1-------1---11---------------------
团泽镇tuánzé zhèn50386493872229-1248272485-112411161425--3----24-1--1-410---2094------------------8-
虾子镇xiāzǐ zhèn599245971510-2-714229128-4415----7----------3----20---------------------
三渡镇sāndù zhèn185011830431--2410-10-1--2116---------------------30---------------------
新舟镇xīnzhōu zhèn6626866177114--169-141-2-1212--12-----1------2----4---------------------
永乐镇yǒnglè zhèn401294003052--2416116--2-116---1-----------------11-------------------4-
龙坪镇lóngpíng zhèn40882407699313181633231--33--3------------------15---------------------
喇叭镇lǎba zhèn2445824392431-102-5-1--41141-------------------20---------------------
团溪镇tuánxī zhèn507205060110-3-514-82-2--18-1-3-1---2-------1---13---------------------
铁厂镇tiěchǎng zhèn155001545231--76-4--2--9---------------------16---------------------
西坪镇xīpíng zhèn347823471252-5156-8234--6-2-------4-----------2-----------6---------
尚嵇镇shàngjī zhèn357663552523--204512119--2-----1---------------10---------------------
茅栗镇máolì zhèn265472649971-123511112--2---------------------1-------------2-------
新民镇xīnmín zhèn187871870422-151732--2-13---------2----1------6---------------------
鸭溪镇yāxī zhèn5620956014127--1545-2-21--2---------------------10---------------------
石板镇shíbǎn zhèn3409733976311-223744-1142116-1-------------------32---------------------
乐山镇lèshān zhèn22013215852--141331-2-1------------------------5---------------------
枫香镇fēngxiāng zhèn3427433661142--44991--------2-------------------136---------------------
泮水镇pànshuǐ zhèn3536033927351-944342141-1--1--3-------------------91---------------------
马蹄镇mǎtí zhèn31914310264---8741-1---------------------------8---------------------
高坪镇gāopíng zhèn582325798023222107241391281219-----2---1-----------33-------------1-------
沙湾镇shāwān zhèn247652450723--2081102-23--8---------------------19---------------------
板桥镇bǎnqiáo zhèn228702248622-13601121-1--4-----------1----1----6--------------1------
泗渡镇sìdù zhèn3182230920175--863--1-41-14---------------------6---------------------
松林镇sōnglín zhèn231502294082--1911-1--2-111--------1-----------1---------------------
毛石镇máoshí zhèn1952919211-2--313--------1---------------------2---------------------
山盆镇shānpén zhèn534135333923621231114---28-----1---------------1---------------------
芝麻镇zhīma zhèn165771649322--755---------------------------------------------------
平正乡píngzheng xiāng18506161012-2-3111281--11----1---------1---------1957---------------------
洪关乡hóngguān xiāng9693870822--959712-----1----------------1----10---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
桐梓县tóngzǐ xiàn575580569113624296581376381085779391034-22--1-13--1--266-2-70---3---------------4-
娄山关镇lóushānguān zhèn9709296386132152402291941-4421452--12--1--2--1--156---46---3---------------3-
楚米镇chǔmǐ zhèn228822242942-133551361123-128--------1------1-----13---------------------
新站镇xīnzhàn zhèn247822469052--76113-11--1---------------------1---------------------
松坎镇sōngkǎn zhèn184551817641--2613------19-------------------------------------------
高桥镇gāoqiáo zhèn259952597721--511---1--5---------------------2---------------------
水坝塘镇shuǐbàtáng zhèn22270222372---29------2---------------------------------------------
官仓镇guāncāng zhèn323253204331--2771---------------------------------------------------
花秋镇huāqiū zhèn45483454524-1110-42--1-13----------------1--2---------------------1-
羊磴镇yángdèng zhèn2050920414662159548--1--2--1----------------------------------------
九坝镇jiǔbà zhèn2792227764----1551-1---------------------------1---------------------
大河镇dàhé zhèn98999864-1--271-12-2------------------------1---------------------
夜郎镇yèláng zhèn204591976861--682--1---------------------------1---------------------
木瓜镇mùguā zhèn241052383132--2612-21-1--2-------------------------------------------
坡渡镇pōdù zhèn2096520274----685-13----2--------------------------------------------
燎原镇liáoyuán zhèn1865018584----59-12-1-------------------------3---------------------
狮溪镇shīxī zhèn34256342393--182-2---------------------------1---------------------
茅石乡máoshí xiāng1321013033-3--159113----------------1---------------------------------
风水乡fēngshuǐ xiāng20998209681---251----2---1------------------------------------------
容光乡róngguāng xiāng17747177353-1-2131-----1-------------------------------------------
小水乡xiǎoshuǐ xiāng10865108503---81----3----------------------------------------------
天坪乡tiānpíng xiāng2303322802-1--21211-31-2------------------------1---------------------
黄莲乡huánglián xiāng58275153----674----------------------------------------------------
芭蕉乡bājiāo xiāng1135411284----69--1-------------------------------------------------
马鬃苗族乡mǎzōng miáozú xiāng64975160----1333--1------3------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
绥阳县suíyáng xiàn45710445408355531141504856113352694143826224-1023-1--35-7--4192-2-582--1--------2---------
洋川镇yángchuān zhèn6883268129981-215132229-1266511775-111-----1------12---214---------------------
郑场镇zhèngchǎng zhèn3988139712371-198316-12-4632-25------------5----28---------------------
旺草镇wàngcǎo zhèn568005672243--21614222-582-1------1-----------16---------------------
蒲场镇púchǎng zhèn355983516836-131381524-321321---1-----2-2----3----22---------------------
风华镇fēnghuá zhèn4581445463391110717718-5148266--1-----------2------88-----------2---------
茅垭镇máoyā zhèn2737827315221150--3-----2--------------1------1---------------------
枧坝镇jiǎnbà zhèn2175421263411-4431443-11-124-1------------------11---------------------
宽阔镇kuānkuò zhèn2182521726-12-87-3---2-21---------------------1---------------------
黄杨镇huángyáng zhèn2285022831531-11111----4---1---------------------------------------
青杠塘镇qīnggàngtáng zhèn21931219041-1-14--112----2-4------------------1---------------------
太白镇tàibái zhèn18886186772---2013----1--1-----1-------------------------------------
温泉镇wēnquán zhèn268822685466--24------32---2-----------------3---------------------
大路槽乡dàlùcáo xiāng14390143136-1181-13--4--69--3----31-1--11---2-15--1------------------
小关乡xiǎoguān xiāng1680716736221-175412----49---------------------15---------------------
坪乐乡pínglè xiāng174761727055--65191---3------------4---------167---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
正安县zhèng'ān xiàn504832462433296076117153145794131011724413-71----15----1--1---30108---1-----------------
凤仪镇fèngyí zhèn3864433793437--74781720-123-882---------------------3913---------------------
瑞溪镇ruìxī zhèn298912978613--221-5-----1---------------------72---------------------
和溪镇héxī zhèn30891306562--258-2------17---------5-----------149---------------------
安场镇ānchǎng zhèn5690846697162-14473117--1--433-3--------------1---8682---1-----------------
土坪镇tǔpíng zhèn4016539741-1--235159-----101--------------------162---------------------
流渡镇liúdù zhèn3219531710--1-100-1------12--------------------380---------------------
格林镇gélín zhèn287052817042--1302-61----15--4------------------371---------------------
新洲镇xīnzhōu zhèn27495270011---141-----3--102--------------------337---------------------
庙塘镇miàotáng zhèn2095920811121-331------11--------------1------107---------------------
小雅镇xiǎoyǎ zhèn2953429402412216-18----32---------------------93---------------------
中观镇zhōngguān zhèn2778527232----2033----1--92-------1------------334---------------------
碧丰乡bìfēng xiāng234062326511-110-2-----13---------------------122---------------------
乐俭乡lèjiǎn xiāng129561291231--1273----------------------------18---------------------
谢坝乡xièbà xiāng12285393311--1258--6--2--3---------------------7081---------------------
市坪乡shìpíng xiāng175963449---168392-4-----13---------------------7288---------------------
俭坪乡jiǎnpíng xiāng186061854531--18---1----1---1-----------------36---------------------
杨兴乡yángxīng xiāng1686516315-3--106-36---1-15---------------------416---------------------
桴焉乡fúyān xiāng15960158762-1-13--32--------------------------63---------------------
班竹乡bānzhú xiāng239862313911--3273-5-1--4183--------------------484---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
道真仡佬族苗族自治县dàozhēn gēlǎozú miáozú zìzhìxiàn2867155979210425512766583929322282613174041601-2-----2-12--6184226713231916-----6-----------1-
玉溪镇yùxī zhèn63195170044317-1157821821111762111445141-------1-6--4211---257801--------------------
三江镇sānjiāng zhèn106392361----2572--2-----98---------------1-----5603-2-------------------
隆兴镇lóngxīng zhèn2727098595521134475-1321---518103----------3---31--1-13248-1-----6-------------
旧城镇jiùchéng zhèn2281545771---24152-1-----599----------------1-11-15217---------------------
忠信镇zhōngxìn zhèn195071144-1--46624-2-----812---2----------11----312875---------------------
洛龙镇luòlóng zhèn19230343211117235411-----77821------------------117752---------------------
阳溪镇yángxī zhèn106822202---14028-------1219---------------1-----4230---------------------
三桥镇sānqiáo zhèn247923829211196541-1-13--1107---------------1-----10189-------------------1-
大矸镇dàgān zhèn21371555811-245161-------20281--------1-----1-1-119257-1-------------------
平模镇píngmó zhèn135821390--1-343611-1----116-----------2---31--1-8629---------------------
上坝乡shàngbà xiāng1451126581--2386311------4688---------------1-----3295-1-------------------
棕坪乡zōngpíng xiāng115443441---113651----2--1137--------------11--1115592---------------------
桃源乡táoyuán xiāng92221172---1152415-----120831----------1---3-----6274-1-------------------
河口乡hékǒu xiāng183551165-21112159--12----645--------------------14378---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
务川仡佬族苗族自治县wùchuān gēlǎozú miáozú zìzhìxiàn386164132722433209157350261243-56912462532-11--2--2-----511-25168728-------------------7-
都濡镇dōurú zhèn63274617712111975311121-326-16496---------------1----130772-------------------6-
丰乐镇fēnglè zhèn28742944-131-12991-15-----60981--------------------8688---------------------
黄都镇huángdōu zhèn27477882---314611-----1--1217--------------------210761---------------------
涪洋镇fúyáng zhèn3725117951163-25428-7------2377---------------------7624---------------------
镇南镇zhènnán zhèn24221468----2587--3----11659---------------1-----19502---------------------
砚山镇yànshān zhèn12992193-1--3808-----1--2864---------------------6125---------------------
浞水镇zhuóshuǐ zhèn33225605---1217843-4-----3440--1------1----------17385---------------------
茅天镇máotiān zhèn2344481--2-122351-4---1-4909---------------------6211---------------------
柏村镇bǎicūn zhèn13559288----1530--------1165---------------11----10574---------------------
大坪镇dàpíng zhèn264341079-81-4860924-239--2936------2--1-----1-----17490---------------------
泥高乡nígāo xiāng29198264-1131238911------2962-----------------1--113573-------------------1-
分水乡fēnshuǐ xiāng19037283--311-9501--1--1--3602-------------------1-5337---------------------
蕉坝乡jiāobà xiāng22477114---178301----1--27761--------------------11753---------------------
红丝乡hóngsī xiāng1279553----3787--------1891---------------1-----7063---------------------
石朝乡shícháo xiāng1203846-2--4256--1-----1861---1---------------1-5870---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
凤冈县fènggāng xiàn3702533221221115714291270065391591612274516240057-2131--2110-2---8---6-10570-------1---5-------1-
龙泉镇lóngquán zhèn4521437621812-31850182530411813940405---1---1--2---6-----1482-----------1-------1-
进化镇jìnhuà zhèn324893058925-3396121553-142-994---------------------413---------------------
琊川镇yáchuān zhèn2759224410441-63410712--10-61053---9-----4-----------1428---------------------
蜂岩镇fēngyán zhèn3127327970642283241261-10--19121------2-------1---1-498---------------------
永和镇yǒnghé zhèn22523202165121309--2--2--1947--2------------------36---------------------
花坪镇huāpíng zhèn2102518723121-103704-11-6--1782---------2-----------113---------------------
绥阳镇suíyáng zhèn320452042051242577212--13--65531--------------------2463-------1-------------
土溪镇tǔxī zhèn33795293713211115423-1-11--1051---------------1-----1794-----------4---------
永安镇yǒng'ān zhèn23043207931---5261-91-29--340---4-----------------1339---------------------
何坝乡hébà xiāng23159217205---189--5--2--1173-------------------5-60---------------------
天桥乡tiānqiáo xiāng21278195522-314031-21-92--875---------3-----------343---------------------
王寨乡wángzhài xiāng206351829144112989612--5--1250---------------------43---------------------
石径乡shíjìng xiāng1624015193962-3713--3-2--613---------1-----------37---------------------
新建乡xīnjiàn xiāng199421725351-2171213122-7-1422---------------------521---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
湄潭县méitán xiàn411613403215166532311206975791521742127933347313781223---4----431323-4-1863-------------------11-
湄江镇méijiāng zhèn680876546419143161225486441968499524-52-----2------78--1-688-------------------1-
永兴镇yǒngxīng zhèn48959481901431315791011-519133691-------------2139----120-------------------1-
复兴镇fùxīng zhèn3093330103722295--2--22126134---------------1----86---------------------
马山镇mǎshān zhèn23627234327---30457--12-78---6-----------------55---------------------
鱼泉镇yúquán zhèn1583315664331147--81-1-176---------1-----------26---------------------
黄家坝镇huángjiābà zhèn4308842650241310193631510914-1152--2-----------1-9----75---------------------
高台镇gāotái zhèn23091229091121-611448-22-7511--1-3---1-----------13---------------------
茅坪镇máopíng zhèn1008696026232-3062221----88----------------2----14---------------------
兴隆镇xīnglóng zhèn297612938072--1004114-48--134---------------13----100-------------------3-
西河乡xīhé xiāng2249622040-12-421-6-33--837-------------1-3---376---------------------
洗马乡xiǎnmǎ xiāng2029619407171184134--2--667---------------------118---------------------
新南乡xīnnán xiāng21443212853---77235--1--39---------------------22-------------------6-
石莲乡shílián xiāng23210229021---1576-3--4--94--11-----------------41---------------------
抄乐乡chāolè xiāng154261505253-21941-21-2--60---2----------1----3-98---------------------
天城乡tiānchéng xiāng15277151352---14--1-----92----2----------------31---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
余庆县yúqìng xiàn25296523398739455498496610925871172191201141288-716---8-22-56--------2057---------------------
白泥镇báiní zhèn49028456749282-11932350695709471555474-46---1-5-31--------367---------------------
小腮镇xiǎosāi zhèn144831292421--49015211-4441-496---------7-----------99---------------------
龙溪镇lóngxī zhèn282772622410--14657583-43329--9632--1---1-2-2---------139---------------------
构皮滩镇gòupítān zhèn308402820352--1694-2066--1812208---8-----3-----------610---------------------
大乌江镇dàwūjiāng zhèn311022938131022329482013354--869-------4-2-----------110---------------------
敖溪镇áoxī zhèn1977019224-3--144617--22--286--2----2-2-----------71---------------------
龙家镇lóngjiā zhèn18085174003--1189--2-119--1651--------------------304---------------------
松烟镇sōngyān zhèn28200274965-1-1234-5--18-13581-11--------5--------181---------------------
关兴镇guānxīng zhèn197701933221--1187-2--7--220---------1-----------80---------------------
花山苗族乡huāshān miáozú xiāng134108129----5104-233--333316---------------------96---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
习水县xíshuǐ xiàn591208584912534813224957864248294428933393-462---24--2-41----231---2---------3---1-4-
东皇镇dōnghuáng zhèn7299471559111151903357539142022419--162----2--2-4-----213-------------------1-
土城镇tǔchéng zhèn3781137620541-16554--6---1-------------------------------------------
同民镇tóngmín zhèn168731674921-1117----3-----------------------------------------------
醒民镇xǐngmín zhèn151981501131-117911--1-----------------------------------------------
隆兴镇lóngxīng zhèn2185021454111119373---------------------------------------------------
习酒镇xíjiǔ zhèn3365833568-2--4214161317--1-1------------------8-------------------3-
回龙镇huílóng zhèn2921328710251-4773---7---1---------2-----------5---------------------
桑木镇sāngmù zhèn202631977424-146892-11-------------------------------------------1---
永安镇yǒng'ān zhèn2122621151-4--592-1111-12---------------------2---1-----------------
良村镇liángcūn zhèn3124830481-2--761----21------------------------1---------------------
温水镇wēnshuǐ zhèn422044172936-84213112261-7----------------------1---1---------3-------
仙源镇xiānyuán zhèn22328220163-1-271331------2---------------1---------------------------
官店镇guāndiàn zhèn2585225833-1116-31-----6-------------------------------------------
寨坝镇zhàibà zhèn23484233725--292216-1---3-------------------------------------------
民化乡mínhuà xiāng1558915441---110839---------------------------------------------------
二郎乡èrláng xiāng199411993411--211-------1------------------------------------------
二里乡èrlǐ xiāng1879318774512-5-1111--1---------1----------------------------------
三岔河乡sānchàhé xiāng172351713431--905-11------------------------------------------------
大坡乡dàpō xiāng258402530832-152311-1------------------------------------------------
双龙乡shuānglóng xiāng1256812555---26--3-1---1-------------------------------------------
桃林乡táolín xiāng21374213622--151-1-2-----------------------------------------------
坭坝乡níbà xiāng1380213739--1-39714--4--4--2------------------1---------------------
程寨乡chéngzhài xiāng16373163231--136-16-3----1-------1----------------------------------
马临工业经济区虚拟镇mǎlín gōngyè jīngjìqū xūnǐ zhèn154911531511--1638-1-2-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
赤水市chìshuǐ shì25178024631692381013484449346510185828973-3-1----9-1--13-73---73-----------2-------11-
市中街道shìzhōng jiēdào3338033162166318986185-16--231--------2----4-2----13-----------2-------3-
文华街道wénhuá jiēdào12715125276114851216161-17167---------------------7-------------------8-
金华街道jīnhuá jiēdào126721216125--3257-18-1611-1542-2------5----8-53---47---------------------
天台镇tiāntái zhèn172271690525--3044-2-12--2-------------------------------------------
复兴镇fùxīng zhèn1659516131---14581-------4-------------------------------------------
大同镇dàtóng zhèn177231693362--7711-51--1-2---------------------1---------------------
旺隆镇wànglóng zhèn17548173801021-14134------1---------1-1---------4---------------------
葫市镇húshì zhèn1409413600----4793-6--5-----------------1----------------------------
元厚镇yuánhòu zhèn141631335572--78911-1-4-11---------------------1---------------------
官渡镇guāndù zhèn228122233621--46454--------------------------------------------------
长期镇chángqī zhèn21871215651432128111---1-----1-1--------------------------------------
长沙镇chángshā zhèn1570815563104-1127--------2---------1---------------------------------
两河口乡liǎnghékǒu xiāng619060044--31761--1----1-------------------------------------------
丙安乡bǐng'ān xiāng57845719-1-1621---------------------------------------------------
宝源乡bǎoyuán xiāng772675582---164---11-----------------------------------------------
石堡乡shíbǎo xiāng689767891142188-2--------------------------------------------------
白云乡báiyún xiāng86758628-21-411----2----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
仁怀市rénhuái shì52075950502367237610838167185757109-9163--38-11-1------1-----3939---------------------
中枢镇zhōngshū zhèn739177215124522162361118211-214---14-----------------41---------------------
茅台镇máotái zhèn4382543569---12402---23--2------1--------------5---------------------
坛厂镇tánchǎng zhèn23594227783---743--5---------------------------65---------------------
长岗镇chánggǎng zhèn22342207591---502-----1------------------------1079---------------------
鲁班镇lǔbān zhèn3416432298571-1670311011-------------------------167---------------------
五马镇wǔmǎ zhèn2651124644111-101413-3--1------------------------833---------------------
茅坝镇máobà zhèn3445732121531-716102-61--------------------1-----1501---------------------
九仓镇jiǔcāng zhèn238362326774-1458342-3--------------------------60---------------------
喜头镇xǐtóu zhèn2220121722----4731-1-1-------------------------3---------------------
大坝镇dàbà zhèn332593314011--114-1-----2--------------------------------------------
三合镇sānhé zhèn3214232091211-402-2-2-------1---------------------------------------
合马镇hémǎ zhèn18556185462--11111----2-1------------------------------------------
二合镇èrhé zhèn24964248501---1101---1-------------------------1---------------------
龙井乡lóngjǐng xiāng1568515594----90--1-------------------------------------------------
后山乡hòushān xiāng9228553551--2953--524--2-1----23-----------------184---------------------
学孔乡xuékǒng xiāng18569185302---32-----1-1-2----1-------------------------------------
高大坪乡gāodàpíng xiāng32671326105---46124-2------------1----------------------------------
火石岗乡huǒshígǎng xiāng19709196962-1-9-------1--------------------------------------------
沙滩乡shātān xiāng11129111221--141---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

安顺市

ānshùn shì

2331741

1436456

1700

13357

43

9

332836

7726

1115

394474

34

1972

2300

670

10084

1858

39

-

106

18413

8

6

23

3

5

189

-

15

9

7

40

7

31

26

-

1

10

24053

41

-

-

-

2

-

5

1

-

-

-

165

-

2

-

6

-

55

1

83837

1

西秀区xīxiù qū76730760265146944781137990615134806249717872825617021116418-269638-63158-1355217246-13372527---2-5----11---2-31395-
南街街道nán jiēdào193561785222162--3865043547-196426651--1352-1----23-4-3---238------------------1--
东街街道dōng jiēdào181061639117251--3715342570-446966649--281-----1-----------631------------------29-
西街街道xījiē jiēdào190911780416138--3183532386-34532115462-334----------13---1-47-----------6---2---13-
北街街道běi jiēdào216311999319189--3918933452-25622175563-2501---1-----4-22---50----2------1-------27-
东关街道dōngguān jiēdào768536526943487--61311411032707-12721072151902-2224--2--8-5--1------915------5------------59-
华西街道huáxī jiēdào6631753811282034-8192155783038-3411710237971-577--22-9-2-56-11----145-----------------3-45-
宋旗镇sòngqí zhèn2164217896647--318918190-4733106---7----------2------55-------------------1-
幺铺镇yāopū zhèn505714496048561124515424238317158301110646-31091----4----144----751------------------5-
宁谷镇nínggǔ zhèn36354309951311--309682-1379-364449141-210-----8-----------281---------------------
龙宫镇lónggōng zhèn221781266421--283614-6279-16-217----23----------------153---------------------
双堡镇shuāngbǎo zhèn3061422128186--254655115176--434778----1----------------83-------------------98-
大西桥镇dàxīqiáo zhèn3466131334514--1543276152-3--4818--111-----------------1057-------------------19-
七眼桥镇qīyǎnqiáo zhèn49465451951329--3338618308-4723-174115---9---1-1--2--------1285------------------8-
蔡官镇càiguān zhèn4877041383512116--3685335143-199104792230--116-----1-----------8311------------------7-
轿子山镇jiàozishān zhèn4547133441945782-756640332434-655-247754--348--1--21-4--2------222-------------------28-
旧州镇jiùzhōu zhèn348932120744--109201352565--4-1373---1-----------------30---------------------
新场布依族苗族乡xīnchǎng bùyīzú miáozú xiāng139138256-8--21962213391----20-1--2-----------------10-------------------6-
岩腊苗族布依族乡yánlà miáozú bùyīzú xiāng1658989155-2-70479-579--1-10----2------------4----15---------------------
鸡场布依族苗族乡jīchǎng bùyīzú miáozú xiāng15427990313--178819-3597--1-748---------1-----------30-------------------2-
杨武布依族苗族乡yángwǔ bùyīzú miáozú xiāng22732964737--149311-11511-11-93--14-----------------33-------------------8-
东屯乡dōngtún xiāng241341978931--12901-3018---463---5-----------------14---------------------
黄腊布依族苗族乡huánglà bùyīzú miáozú xiāng14843228312--8997111617---------------------------29-------------------4-
刘官乡liúguān xiāng1349810475310--1918225882----145----2-----------------24-------------------12-
经济技术开发区虚拟街道jīngjì jìshù kāifāqū xūnǐ jiēdào501984106054155226316139501293-167102132591592--234-----4-------4--11459----------4-------24-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平坝县píngbà xiàn323959235263185771363441079141522945271013494511423878-1287-1---68--4-10-----3288814----------1-----1-19-
城关镇chéngguān zhèn47528380851828391-4394142531436163761103784-525-----7----7------187-----------------1-2-
白云镇báiyún zhèn396353126816951-257189134729-31896-100974--7-1---7-----------2183------------------2-
高峰镇gāofēng zhèn294731427011471-5665105238195-3446-27038---9-----10----1-----3745---------------------
天龙镇tiānlóng zhèn2004618570641--100449-91--2-4014---5-----5-----------219---------------------
夏云镇xiàyún zhèn374592989236233314593182251648-337105211297---24-----8-----------1439------------------9-
马场镇mǎcháng zhèn48093276467100--1265684236724-25115415034--416-----13----2------3252----------1---------
乐平乡lèpíng xiāng3785931928671079-1404617541193-5-947--31-----9--2--------310-------------------6-
齐伯乡qíbó xiāng160261229167--317235433----6----------------------472---------------------
十字回族苗族乡shízì huízú miáozú xiāng2801621499163243--28344511272-31106---------8-----------221---------------------
羊昌布依族苗族乡yángchāng bùyīzú miáozú xiāng198249814229-131728663501107-35716---------1--2--------48---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
普定县pǔdìng xiàn3538032762185651339130254204397150836157981570101--34108----418----3-----34176-----------9-2-4-3-232561
城关镇chéngguān zhèn660885287153574-457012930628331549534451--99----41-----------726---------------4---871-
马官镇mǎguān zhèn44411377212122--800751050391-11-2728---59-----14----------1173-------------------409-
化处镇huàchù zhèn421403941979221-44851121233--5-9---1920----------2------155-----------4-------661-
马场镇mǎcháng zhèn3264829471716--6191714401--7-166---4-----------------657-----------------3-1212-
龙场乡lóngchǎng xiāng27044234251328--22722597225----78--41-----------------252-------------------444-
鸡场坡乡jīchǎngpō xiāng27979157172661-130021327946----37---------------------2141-----------5-------9558-
坪上苗族彝族布依族乡píngshàng miáozú yízú bùyīzú xiāng22679148563313146051077-802--5210---23-----------------57-------------2-----1220-
补郎苗族乡bǔláng miáozú xiāng185571262312--29204524----47----------------------31-------------------28991
猴场苗族仡佬族乡hóuchǎng miáozú gēlǎozú xiāng184201085823---37371-23---171----------3-----------331-------------------3372-
猫洞苗族仡佬族乡māodòng miáozú gēlǎozú xiāng24610162861114--5381322362---243----------------------1068-------------------1445-
白岩乡báiyán xiāng2922722971155--360231-71--2-7598---12----------1------585-------------------1165-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
镇宁布依族苗族自治县zhènnìng bùyīzú miáozú zìzhìxiàn3085691277082376997-343796161511319622315911235771-910135-18--26----4--6---2097-----------12-------96-
城关镇chéngguān zhèn6721544505335613-2526148841523511652878621-73447-18--6----4------378-----------4-------47-
丁旗镇dīngqí zhèn331251570618059--893121415489-14--4---172-----4-----------465-------------------23-
黄果树镇huángguǒshù zhèn1721849101417--10211729876-14--133---1217-----4-----------110---------------------
江龙镇jiānglóng zhèn186381033046--358210134292--1-60----280-------------4---52-------------------4-
大山乡dàshān xiāng1974113840224--2972685289--2-641--1130-----------------48-----------6-------3-
扁担山乡biǎndanshān xiāng124904431---5221-11475---------48---------------------------------------
募役乡mùyì xiāng148845006-183-2915224361141--23----537-----------------44-------------------14-
马厂乡mǎchǎng xiāng205064731131-48467-7407----4----3448-----1-------2---53-----------2---------
沙子乡shāzi xiāng121981431-3--1991838710-----6--138-----------------6-------------------1-
朵卜陇乡duǒbǔlǒng xiāng111626937----3714-3674----8----76-----11-----------81---------------------
革利乡gélì xiāng137526464----602115-1056-----1---165-----------------30---------------------
本寨乡běnzhài xiāng16045712712--3658845220---11----17-----------------4-------------------2-
六马乡liùmǎ xiāng171381737-2--289451412368---------81-----------------35-------------------2-
良田乡liángtián xiāng169272647-4--99118613031----1----177-----------------52---------------------
简嘎乡jiǎngā xiāng9875310----27-29175----3----------------------358---------------------
打帮乡dǎbāng xiāng765515841---1824483551---------302-----------------381---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
关岭布依族苗族自治县guānlǐng bùyīzú miáozú zìzhìxiàn2807551007331692329-2974623129468967-4148273367310-157090--4--6---21-19---10632-------1---132-----48-60071-
关索镇guānsuǒ zhèn4272415023141308-41323512611963-38182214408-101-----6----1--8---2799-------1---1-----1-8109-
花江镇huājiāng zhèn3911224332954--410176135540--151571--2------------------3529-----------2-------1416-
永宁镇yǒngnìng zhèn219548209144--318221961159-114-4--3------------------353-------------------8795-
白水镇báishuǐ zhèn158541242-5--104822166378---1-1---7087---------2---1---51---------------------
坡贡镇pōgòng zhèn1553026291171--30848-4902-2---1---------------------21-------------------7501-
上关镇shàngguān zhèn181617968-81-339217-5234--114-1---------------------1037-----------------4-484-
岗乌镇gǎngwū zhèn192381721----2361611-5956-----3---1-----------------331-------------------8254-
顶云乡dǐngyún xiāng204317305-24--23793342813--3310----------------------408-----------3-------7446-
断桥乡duànqiáo xiāng1256822761---20711617403--13-2---1-----------------131-----------125-------537-
八德乡bādé xiāng123223704-2--13631413093---------------------------127-------------------4018-
新铺乡xīnpū xiāng15566470863--7567127590--12--2-----4--------------1244-----------1-------1176-
普利乡pǔlì xiāng1503062776---3488567142422---146317---------------------142-----------------43-1905-
扳贵乡bānguì xiāng151908358----817123080--463-----------------------407-------------------2458-
沙营乡shāyíng xiāng17075698121--34826691434--4-23----------------1----52-------------------7972-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
紫云苗族布依族自治县zǐyún miáozú bùyīzú zìzhìxiàn297348938837510212114444328141865132-79531280562-1030-45--13-2--1-65--1535---------------------
松山镇sōngshān zhèn49313188005259--153988961144522-11281247--717-41--4-1--1-4----182---------------------
水塘镇shuǐtáng zhèn20031475821-1114371443747--1-51---1-------1-----5---26---------------------
猴场镇hóuchǎng zhèn3138017411124--12211931043--331289234---2-----------------29---------------------
猫营镇māoyíng zhèn36892163561---6665761213686--4-212--1-----2-----------84---------------------
板当镇bǎndāng zhèn3712810514136--1359621412856--553---13-----4-----------97---------------------
白石岩乡báishíyán xiāng134644542----4473384405--72-----------1-----------23---------------------
宗地乡zōngdì xiāng2615638011-112207522263--611-----------------2--------------------------
大营乡dàyíng xiāng21204990014--10863-1127--282-201--1---4------------------------------------
四大寨乡sìdàzhài xiāng164631057----12532-12861--56-1-------------------------------------------
坝羊乡bàyáng xiāng15920575918--15841928504--211141--1------------------5---------------------
火花乡huǒhuā xiāng20416710----295518316624--17------6-----2----------180---------------------
达帮乡dábāng xiāng89812753---65590-7945--4------------------------9---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

铜仁地区

tóngrén dìqū

3302625

1048783

8661

2879

98

284

491006

1061

476

1262

267

472

376862

4176

175

1248696

105

52

27

89

8

15

152

56

-

136

1

4

4

-

117

44

69

1151

8

8

5

115313

11

5

-

-

4

-

-

14

-

-

-

10

-

34

1

1

1

4

-

17

1

铜仁市tóngrén shì30858382083182117219434708015010533823153104051146874702861486281-1391-64-2--62-3238-1-9304---4--1---5-------16-
市中街道shìzhōng jiēdào248931206540117623259443373549398146184935--591-1--17----2-274---152-------------------2-
环北街道huánběi jiēdào485921888355169467383612614774398939033112802--8--111-27----1-126---4262---2--1---4---------
河西街道héxī jiēdào4575221753522511196849353793-55750386208613104-4--3--16-2--1--5---3312----------1-------6-
谢桥街道xièqiáo jiēdào1818958234123-293912-1165134-2747-1----121-------15------2---------------------
川洞镇chuāndòng zhèn134023695124-316922---158883-4851----------------3--1-1---------------------
坝黄镇bàhuáng zhèn29502462055124168-----6268567113818---3----------39------5---------------------
云场坪镇yúnchǎngpíng zhèn41851849118--5445-21-8701-876---------3-----------8-------------------7-
漾头镇yàngtóu zhèn8810130812--1628-16-147578-1094---1--1--------------1-------------------1-
茶店镇chádiàn zhèn165821133213-132256-152-9804555-2798-------------------------------------------
桐木坪侗族乡tóngmùpíng dòngzú xiāng7997231241--442--2--4475--759--------------2----------------------------
滑石侗族苗族土家族乡huáshí dòngzú miáozú tǔjiāzú xiāng17191115551--4701-12--71266-4190---------1----1------2---------------------
和平土家族侗族乡hépíng tǔjiāzú dòngzú xiāng171613477484--1992--1424631416956--1-----------1--3-------------------------
瓦屋侗族乡wǎwū dòngzú xiāng892888413--10982--2-58491-10841--1--2------------------------------------
六龙山侗族土家族乡liùlóngshān dòngzú tǔjiāzú xiāng4012360-4--711-11--17152-1218-------------------------------------------
大坪侗族土家族乡dàpíng dòngzú tǔjiāzú xiāng202121360413-12979--5-1127741413055-1-1------------1----1----1----------------
鱼塘侗族苗族乡yútáng dòngzú miáozú xiāng2317514063477--2962-1111163041-201212-1-----------------1----1----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
江口县jiāngkǒu xiàn18928867034191433112558821554-12170111339777913276-41--2----1131226---1192-----------4-----1---
双江镇shuāngjiāng zhèn407371631882022443511238-62702415166741-14-11--2----51-5---448-----------4---------
闵孝镇mǐnxiào zhèn243591445752142818-19--10921-5882--------------2------85---------------------
德旺土家族苗族乡déwàng tǔjiāzú miáozú xiāng148786769225-12563-----1652-5344---------------------7---------------------
官和侗族土家族苗族乡guānhé dòngzú tǔjiāzú miáozú xiāng79282242----1393-----1367--2685---------------211---237---------------------
民和侗族土家族苗族乡mínhé dòngzú tǔjiāzú miáozú xiāng23696859137-13900--1--5863--5296-2-2----------3------27---------------------
太平土家族苗族乡tàipíng tǔjiāzú miáozú xiāng150143745-34-12578--2--349--8213---------------------92---------------------
坝盘土家族侗族苗族乡bàpán tǔjiāzú dòngzú miáozú xiāng22598615717--2449-----414989196281-------------1------114-----------------1---
桃映土家族苗族乡táoyìng tǔjiāzú miáozú xiāng232968274-48-23680112-5672-2102311-1--------------219---157---------------------
怒溪土家族苗族乡nùxī tǔjiāzú miáozú xiāng16782481----1772-12-1652-113838--5--3-----------1---25---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
玉屏侗族自治县yùpíng dòngzú zìzhìxiàn12646223046341332-244528611071143987571521162811-6--1--9--1-16-96--179--------------------1
平溪镇píngxī zhèn38234761919751-835174242113928470518976---1--1--6--1-16-11---37--------------------1
大龙镇dàlóng zhèn2679948291021--452101333--2097542408---4-----2------64--125---------------------
朱家场镇zhūjiāchǎng zhèn183323656118--278-614--14217--1351--1------------11---3---------------------
田坪镇tiánpíng zhèn253294316111--4331-10-4204683-70---------------------12---------------------
新店乡xīndiàn xiāng10918121222--303--4--9378-113-1-------1------1--------------------------
亚鱼乡yàyú xiāng68501414161-144--4--52493-26---------------------2---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
石阡县shíqiān xiàn3345089497235651067713184496976137667691019902342225425613-6-3102-20-2--424383883210443444-------------------
汤山镇tāngshān zhèn4547277543791733-120494367742918706113339354-----31-1----1--439---14492-1-------------------
本庄镇běnzhuāng zhèn37618270843916152153251-622477129-1188-----2---------2-60-1-2213---------------------
白沙镇báishā zhèn22909101501961161-2015328699-1610580111511----11----1-----21-13642---------------------
龙塘镇lóngtáng zhèn287058736318565-211354515432844538-969-1-------3-----------8388---------------------
花桥镇huāqiáo zhèn151441467123--12332-4--6783501-57---1-----1-----1-2---5077---------------------
五德镇wǔdé zhèn1540121501012--10311-3--507494696---------4------212---6906---------------------
中坝镇zhōngbà zhèn150038273969--420122--901018131-4-------------1-4-1-4276---------------------
河坝场乡hébàchǎng xiāng166861311862--14711923-3157245-143-----------------2---300---------------------
国荣乡guóróng xiāng132865176811-198451083107338--93-----------------9---332---------------------
聚风仡佬族侗族乡jùfēng gēlǎozú dòngzú xiāng1729244011343--13172--4616311--79-1----6--8-------614--4918---------------------
龙井仡佬族侗族乡lóngjǐng gēlǎozú dòngzú xiāng2288025121110-15143-12-98397-12013-----1-1-----1-1-119850---------------------
大沙坝仡佬族侗族乡dàshābà gēlǎozú dòngzú xiāng15093139965591-4962511--1216173-325-1---------1--11121--1077932-------------------
枫香仡佬族侗族乡fēngxiāng gēlǎozú dòngzú xiāng83012324121--4941--1-300254183-1-------------1-----2326---------------------
青阳苗族仡佬族侗族乡qīngyáng miáozú gēlǎozú dòngzú xiāng108231985254--2228-5---339959-254---------------1-107---2755-1-------------------
石固仡佬族侗族乡shígù gēlǎozú dòngzú xiāng12289343121210-488542-2-242723-484---------1----2------48011--------------------
坪地场仡佬族侗族乡píngdechǎng gēlǎozú dòngzú xiāng1809231511142--3548-24-1237557-327-2-5-----1-----15-111--13480---------------------
甘溪仡佬族侗族乡gānxī gēlǎozú dòngzú xiāng122091612192--620131----491831-20-----------------122---4734---------------------
坪山仡佬族侗族乡píngshān gēlǎozú dòngzú xiāng730553119129-16814----699--70---------------1-41--5165---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
思南县sīnán xiàn5433892592014684462242112464215310241195261171816008910241202--51-4----7--13-3-5805-1-----2--------1----
思唐镇sītáng zhèn5034022644458165399711027478325612111624921152--12---------4---593---------------------
凉水井镇liángshuǐjǐng zhèn2553010228411-5340--2111-19876---------------------73----------------1----
鹦鹉溪镇yīngwǔxī zhèn25707102148279-25305-11112--93162--------------------25-------1-------------
张家寨镇zhāngjiāzhài zhèn201431062975--14298----33--5044---------------------90---------------------
许家坝镇xǔjiābà zhèn32449197237-132373224--22-310198---1-----1-----------109---------------------
合朋溪镇hépéngxī zhèn1541674866--13924--4-3---3734---------------------258---------------------
塘头镇tángtóu zhèn39202184985585158531127--557-9311-23-----39------5--9-1-2144---------------------
大坝场镇dàbàchǎng zhèn25197124235701--21071341-712-100001--------------------67---------------------
孙家坝镇sūnjiābà zhèn1582576531--23906121--1--4247---------------------11---------------------
邵家桥镇shàojiāqiáo zhèn261611378636-127110-12422--51381--------------------76---------------------
文家店镇wénjiādiàn zhèn139395969921236871-1--71-4226-------------------1-32---------------------
瓮溪镇wèngxī zhèn272571058957--582491-816-7237-80982--------2-----------121---------------------
青杠坡镇qīnggàngpō zhèn2189013327153-2-3469--13261-4722---8-----------------196---------------------
大河坝土家族苗族乡dàhébà tǔjiāzú miáozú xiāng207641097098-2-420111--18--4554--------------1----1-925-1-------------------
思林土家族苗族乡sīlín tǔjiāzú miáozú xiāng11744659815---1185-1---6213832---------------------104---------------------
东华土家族苗族乡dōnghuá tǔjiāzú miáozú xiāng112204182117--11652-11--3--5238---------------------25---------------------
胡家湾苗族土家族乡hújiāwān miáozú tǔjiāzú xiāng130573473----4896-1------4676---------1-----------9-------1-------------
宽坪苗族土家族乡kuānpíng miáozú tǔjiāzú xiāng1259454479---3516---2-2--3613---------------------5---------------------
亭子坝土家族苗族乡tíngzibà tǔjiāzú miáozú xiāng11459614732-121624--------3620---------------------33---------------------
枫芸土家族苗族乡fēngyún tǔjiāzú miáozú xiāng1545176221381-120581-11219-25519---------------------86---------------------
香坝土家族苗族乡xiāngbà tǔjiāzú miáozú xiāng221451097852--34749--1--11-61431--------------------216---------------------
长坝苗族土家族乡chángbà miáozú tǔjiāzú xiāng121455907374-13073--2-15--30321--------------------82---------------------
板桥苗族土家族乡bǎnqiáo miáozú tǔjiāzú xiāng124415729120313448911111-242-1957--------------1------98---------------------
天桥土家族苗族乡tiānqiáo tǔjiāzú miáozú xiāng136226159704-22617-311-1--4744---6-----------------14---------------------
兴隆土家族苗族乡xīnglóng tǔjiāzú miáozú xiāng1355470361003--11385---1-742-3843---------------------236---------------------
杨家坳苗族土家族乡yángjiā'ào miáozú tǔjiāzú xiāng1771498861--2491012------2786---------------------126---------------------
三道水土家族苗族乡sāndàoshuǐ tǔjiāzú miáozú xiāng164235898231-6-3839-531-16--6373---------------------51---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
印江土家族苗族自治县yìnjiāng tǔjiāzú miáozú zìzhìxiàn335263583603047127142431902149847167115233802303113-3-2-21------5---44-------2-----4---2---
峨岭镇élǐng zhèn479241100154161049248516281379613316466--5-------------4---7-------------1---1---
板溪镇bǎnxī zhèn2655511682--134421-1-211--2094021-------1-------------------------2-------
沙子坡镇shāzipō zhèn21575929---84475---2241-16151-1-1-------------------------1-------------
天堂镇tiāntáng zhèn22598553922131764--9-11--152635--4-----1-------1---1-------1-------------
木黄镇mùhuáng zhèn22712298---421491-1--3--20256-------------------------------------------
合水镇héshuǐ zhèn2216440522-322629111-17--154567-1------------------1---------------------
朗溪镇lǎngxī zhèn15949241---21971-1--3-115501---2---------------------------------------
缠溪镇chánxī zhèn18859685242-55613----17116372-1-----------------------------------------
洋溪镇yángxī zhèn14524614921-113931--1-302-69123--------------------29---------------------
新寨乡xīnzhài xiāng269393747---25923-12--1--172574---------1----------------------------1---
中坝乡zhōngbà xiāng1270274---51296--1--21-11321---------------------1-------------1-------
杉树乡shānshù xiāng159904362--5778-1-2132-147581--------------------1---------------------
刀坝乡dāobà xiāng242345837-1-11099-11-1---172891----3-------------------------------------
新业乡xīnyè xiāng9931171---21606--2-12--81451--1---------------------------------------
永义乡yǒngyì xiāng1017722931--4990--3--3--6883-------------------------------------------
罗场乡luóchǎng xiāng1143641814-1220431----1--5202---------------------1---------------------
杨柳乡yángliǔ xiāng1099453926-121131----133-4450-------2-------------3---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
德江县déjiāng xiàn3886397793319672608747105530631812461130043211175----3----1017-3-1-10063------2-------1---1-
青龙镇qīnglóng zhèn489717737764-1947844111131003439854---45---------4--3---160---------------1-----
煎茶镇jiānchá zhèn33688123471--21154-103-112-220055---------------------101---------------------
潮砥镇cháodǐ zhèn186082022-21296---3121-16473--------------4--------------1-------------
稳坪镇wěnpíng zhèn166522117----11--1---114530--------------1----------------------------
枫香溪镇fēngxiāngxī zhèn238953328---149--------20516---------1---------------------------------
堰塘土家族乡yàntáng tǔjiāzú xiāng137874065---31046--------8668---------------------5---------------------
共和土家族乡gònghé tǔjiāzú xiāng1852467061--151--1--2--11760---------1---------1-----------------------
长堡土家族乡chángbǎo tǔjiāzú xiāng2245142951--37-------118142---------------------1-------1-------------
沙溪土家族乡shāxī tǔjiāzú xiāng1197837811-1-510--------7607---------------------78---------------------
钱家土家族乡qiánjiā tǔjiāzú xiāng114503114---1411--1--18325---1-----------------1---------------------
龙泉土家族乡lóngquán tǔjiāzú xiāng116671803----44-----1--9818---1---------------------------------------
复兴土家族苗族乡fùxīng tǔjiāzú miáozú xiāng2868176891--42131-----1--18778--1------1-----17-----57-------------------1-
合兴土家族乡héxìng tǔjiāzú xiāng213157996---271206--------12072---------------------14---------------------
平原土家族乡píngyuán tǔjiāzú xiāng129874174-1-1629--15-12--8073-1-------------------90---------------------
楠杆土家族乡nángān tǔjiāzú xiāng143201972---1122-------112165---------------------563--------------------
桶井土家族乡tǒngjǐng tǔjiāzú xiāng19288982---7207-----21-18088---------------------1---------------------
荆角土家族乡jīngjiǎo tǔjiāzú xiāng13858527---3-----11--13325--------------1----------------------------
长丰土家族乡chángfēng tǔjiāzú xiāng1457910667--1219--------132101--------------------75---------------------
高山土家族乡gāoshān tǔjiāzú xiāng13528149----53--------13325---1---------------------------------------
泉口土家族乡quánkǒu tǔjiāzú xiāng184122063---2271---58-11115648---------------------367---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
沿河土家族自治县yánhé tǔjiāzú zìzhìxiàn47433187993148423251813122629816538349929-13-1---4--2---1----30-------6-----301--1---
和平镇hépíng zhèn3893449851413918-16-75924329281-1-------------1----11-------------1-------
沙子镇shāzi zhèn236344186-1--317--11-2--191222--------1--1------------------------------
谯家镇qiáojiā zhèn39162108101--140-----31-28303-----------------------------2---------1---
夹石镇jiāshí zhèn33507248583-1361--2211-8629-------------------------------------------
淇滩镇qítān zhèn303253079---1171---111--27044---1-------------------------------26-------
官舟镇guānzhōu zhèn42973161---2285--3213--4249421----------------------------------1-------
土地坳镇tǔdì'ào zhèn197003835-2-314--1-21--158411------------------------------------------
思渠镇sīqú zhèn19749661----7-1-1--1-19077-----------------------------1-------------
客田镇kètián zhèn1529929421---12--------12339---------------------5---------------------
洪渡镇hóngdù zhèn75801648----25----1---5906-------------------------------------------
黑獭乡hēitǎ xiāng6963612----16--------6335-------------------------------------------
黑水乡hēishuǐ xiāng195424235----16--------15290-----------------------------1-------------
中界乡zhōngjiè xiāng193308764----441----31-110120-------------------------------------------
晓景乡xiǎojǐng xiāng1219166463--159---1-6--5475-------------------------------------------
甘溪乡gānxī xiāng266102426---1---1-1---24179---1-------------------------1-------------
板场乡bǎnchǎng xiāng27480228011-42----11--25189---------------------1---------------------
泉坝乡quánbà xiāng1852275---1---------184431----------------------------------11------
中寨乡zhōngzhài xiāng1672434824-1131-1--221-13199-------------------------------------------
黄土乡huángtǔ xiāng145131423----3---184---13061---------2-----------1-------1-------------
新景乡xīnjǐng xiāng15114398---2137--------145761------------------------------------------
塘坝乡tángbà xiāng15518329--1-12----21--151672--1-1---1-------------------------1-------
后坪乡hòupíng xiāng10961158----6----2---10782------------1--------12---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
松桃苗族自治县sōngtáo miáozú zìzhìxiàn547488288108103117262122871842661112769140252561419010-10--4---2--1-7-1921---1759-----------1---------
蓼皋镇liǎogāo zhèn47177186191693222461262247452157115319563-2------2------14----136---------------------
盘石镇pánshí zhèn16788637--11159961----134--18-------------------------------------------
盘信镇pánxìn zhèn26107539471131954211111816--332------------1--------5---------------------
大坪场镇dàpíngchǎng zhèn19218163772-1-2249-11--281--1221-3------------------180---------------------
普觉镇pǔjué zhèn2578124211311211473861523--110-----3-----------6---251---------------------
寨英镇zhàiyīng zhèn302622740530631237657631364-3021-1--1--------6-1----67---------------------
孟溪镇mèngxī zhèn256362143662-13721-241440-1326---------------------92---------------------
乌罗镇wūluó zhèn21242159422-3-4526-142-4-1754--------------1-2--------------------------
甘龙镇gānlóng zhèn242121854241-144312451-11--1208---------------------2---------------------
长兴堡镇chángxīngbǎo zhèn21348601924--12333-13--2452-1531----------------2--------------------------
迓驾镇yàjià zhèn1802759631---9743--31-1195--1120---------------------1---------------------
大兴镇dàxīng zhèn170311415-11115055246--90--448---------------------8---------------------
牛郎镇niúláng zhèn15726763511217175--71-7991-103-------------------------------------------
九江乡jiǔjiāng xiāng12295104665--21543--1--6--158---------------------114---------------------
世昌乡shìchāng xiāng188001724211115571-3---1478--18--1----------------------------------------
正大乡zhèngdà xiāng1973527491---1672712114-103--129---------------------8---------------------
长坪乡chángpíng xiāng1275474511--11392--3--602--9---------------------1---------------------
太平营乡tàipíngyíng xiāng1878451391-1112196212--231-801---------------------616---------------------
平头乡píngtóu xiāng189011534841--3193-2---1031-165---------------------84---------------------
大路乡dàlù xiāng2347218769--1-301611-1-1046--598---------------------39---------------------
妙隘乡miào'ài xiāng1454112175-12-21251112-12--211---------------------10---------------------
冷水溪乡lěngshuǐxī xiāng1931015217311-3220-3212302-8184--------------------6---------------------
石梁乡shíliáng xiāng110177588---126471----6--774-------------------------------------------
瓦溪乡wǎxī xiāng8633650011--1148212243--968---------------------------------1---------
永安乡yǒng'ān xiāng1112078882-2-2207--31-5--1008---------------------4---------------------
木树乡mùshù xiāng1605723154--11292811---616--188--3----------------------------------------
黄板乡huángbǎn xiāng2370980781--1127971121-23531-3671--------------------105---------------------
沙坝河乡shābàhé xiāng98053812413151021-1--187--648-----------------15---30---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
万山特区wànshān tèqū546741005311791-25662036831134013053415541-----1--26------41--234-------1-------------
万山镇wànshān zhèn1437657125461-1187153074-1360842031122------1--25------41--231---------------------
高楼坪侗族乡gāolóupíng dòngzú xiāng132052059429--825342--1011231160---------1-----------1-------1-------------
黄道侗族乡huángdào dòngzú xiāng117071278----2841-31-101104-26-------------------------------------------
敖寨侗族乡áozhài dòngzú xiāng8389791-4--159113--716826-2331--------------------2---------------------
下溪侗族乡xiàxī dòngzú xiāng69972132---111-11--6656--13-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

黔西南布依族苗族自治州

qiánxīnán bùyīzú miáozú zìzhìzhōu

2864920

1648221

1953

27936

166

74

215187

58766

4189

860564

92

878

2482

2701

1945

1457

119

21

77

26740

19

18

42

9

12

1674

4

27

8

1

77

9

98

16

5

7

11

5063

-

3

-

3

-

-

-

2

-

-

-

61

2

4

-

5

-

-

3

4169

-

兴义市xìngyì shì7196055558211213583378171008814521165912490130242488144615521501714169777187613291192-221321219171-------2---5-4-2--35-
黄草坝镇huángcǎobà zhèn916227463512215762021756137354310012692285341862956-542916165-541141-15114121395-------2---5-1----34-
桔山镇júshān zhèn7351657304416821105118111262241164343410016617612234091--2-36----1------29---------------------
坪东镇píngdōng zhèn465573331978514-55612792928614112344778315--931-2--277----4-3----3---------------------
下五屯镇xiàwǔtún zhèn40790341295414721323235315739-71132914---47-----3-1--------113---------------------
敬南镇jìngnán zhèn3221830600320--753672610702-3-13512-23----212-----------1---------------2-----
泥凼镇nídàng zhèn24611188004122-425505651--1-11-1--3-------------------------------1-----1-
巴结镇bājie zhèn2251411446-1--951164510035--8---2--------4------1----5---------------------
捧乍镇pěngzhà zhèn279812739621101-373436771-2-1----22----------------1---------------------
鲁布格镇lǔbùgé zhèn1249911821-92-475612491----52------------------------------------------
三江口镇sānjiāngkǒu zhèn11226771523--1080433881--20-----21--------------------------------------
乌沙镇wūshā zhèn2872224267461316-3821045452469----308---8-----285---------------------------------
白碗窑镇báiwǎnyáo zhèn2441921780-2431-2673221617-1--4----2-----11---------------------------------
马岭镇mǎlǐng zhèn298911613540191229755901811816-444515---47-----41-----------2---------------------
威舍镇wēishě zhèn16702917811339510-1251370185050--410183-15417-----372---------------------------------
清水河镇qīngshuǐhé zhèn2612110955349527-11610888012097--8113144--5761---2172------1--------------------------
顶效镇dǐngxiào zhèn3219919529271995-85926429110831-2911131841---36-----11-4--2-13---410-------------2-------
郑屯镇zhèngtún zhèn2253217569118311685107553979164241---4-----7----------111---------------------
万屯镇wàntún zhèn34893261851041082-1174807136403--1-7010---11-----5---------------------------------
鲁屯镇lǔtún zhèn1729215535961821-2022739860-361-6521--1-----28---------------------------------
仓更镇cānggèng zhèn112959307----1334281907---211--------1---1------------------------------
七舍镇qīshě zhèn1900718289126-1275491784----5-4--2-----2---------------------------------
则戎乡zéróng xiāng19703154551141-2401832537691--5-----2-----6-----------1---------------------
沧江乡cāngjiāng xiāng93056329111-143132942---1---------------------------------------------
洛万乡luòwàn xiāng111996270-33-13815944595-1-26---------------------------------------------
猪场坪乡zhūchǎngpíng xiāng1849618250729--719312292--------------3---------------------------------
雄武乡xióngwǔ xiāng14295136234831-583266175-91-3-1--3-1--1----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
兴仁县xīngrén xiàn4250913227851261042451241301037219950210538101108942187-1280387---12--3-2-2--2-1379-------------------4038-
城关镇chéngguān zhèn35539303091624053-469383911430333591619481--7-7---7------2--1-27-------------------203-
屯脚镇túnjiǎo zhèn27792115763273--724879198559--4------2-----------------25-------------------4-
巴铃镇bālíng zhèn438743149011651-5994141659761-110-----------------------172-------------------6-
百德镇bǎidé zhèn2984728413529--314635792--1058-5----2----------------7-------------------27-
雨樟镇yǔzhāng zhèn266351999561063--1743132235239311--35--3-6----1-----------3-------------------55-
潘家庄镇pānjiāzhuāng zhèn2326915383422469--85951362577----57352--244-----------------12-------------------1070-
回龙镇huílóng zhèn3422829821210--89663362002---3-3---------------------827-------------------25-
下山镇xiàshān zhèn3086524259612541-83354412828-217--4---------------