TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

甘肃省

gānsù shěng

25124282

22925063

15774

1184930

443228

2131

1509

1722

1308

768

1565

17285

380

228

272

1341

40

2963

13

58

115

143

201

55

10

88

451622

28

11

13

30338

115

30

64

9

11784

77

18

312

1

11

99

7

18

55

16

7

15170

12962

7

186

37

10

21

24

-

1

34

5

兰州市

lánzhōu shì

3142523

3015556

2802

98362

6304

880

339

340

465

141

480

7796

143

107

101

625

13

138

4

20

4

13

178

2

1

6

4927

8

2

8

1780

66

13

13

-

202

2

11

190

-

1

18

2

10

33

7

1

126

232

1

4

3

4

1

22

-

-

11

5

城关区chéngguān qū9368888834741506425412182560144142237612523301677961346109841649158-158397-62234166-9427119--428221166143-334113--9-
酒泉路街道jiǔquánlù jiēdào15964146862411752073--3133---1----------3------2----1----2----3----------
张掖路街道zhāngyēlù jiēdào2796926660231066296126111103---6---2--2---21--------12--2--------106----------
贡元巷街道gòngyuánxiàng jiēdào2887627129331353571662724990---7241-1-----1201--11----1-4--2-----14----------
临夏路街道línxiàlù jiēdào269282501428168439824416901-15-1--------27---11---4-----1--2--22----------
鼓楼巷街道gǔlóuxiàng jiēdào303752928833832503-97-14110---1-5--------23---2---2--2--------6---1--5----
五泉街道wǔquán jiēdào376053574945158938522954922445------1---24---92---6--2--------15----------
白银路街道báiyínlù jiēdào4872542532513332676931650932421431144112107160-2-5131-1-1091-4100191--22--22----411--941-3-2------
皋兰路街道gāolánlù jiēdào46413443534516714729-151151752--134---1-----14---10----1-214----23--39-----1--1-
广武门街道guǎngwǔmén jiēdào3961136624512564964-883716617-10---1-----423---332-----10-----1--411----------
伏龙坪街道fúlóngpíng jiēdào8662762817959132-12111--------------30---2----1--1--------11-----1----
靖远路街道jìngyuǎnlù jiēdào3322125328307436151192511-130---6-2--------100---5----1--1---------3----------
草场街街道cǎochǎng jiēdào56304518103141451074254431062216-2----7---39---8----7-----------42-----3----
火车站街道huǒchēzhàn jiēdào5069848162422223281336911150---3-1--------41---3-------8--------22----------
拱星墩街道gǒngxīngdūn jiēdào9012187117150201711367222040132331646175511216-23--148--2113-2-5-210---1-11-123-----2--3-
东岗镇街道dōnggǎngzhèn jiēdào312592984917110091611161-936-57-1--2-----35---14-1--21-1---1----13--2--1--1-
团结新村街道tuánjiéxīncūn jiēdào5123148572552181568132144021625-7--1-------31---65---6--3--------17----------
东岗西路街道dōnggǎng xīlù jiēdào3977438058811252772324329154101451-----1---46---44-2-13-12--------69----------
铁路东村街道tiělù dōngcūn jiēdào295822836933947185133171673-33----------7---2------19--------------------
铁路西村街道tiělù xīcūn jiēdào366503566626648208-14-22313-42---1--2---16---2-------13-----1--------------
渭源路街道wèiyuánlù jiēdào63879614571151427192282284764033815111065-913-26---302--1812--2-19-----3-161----1-----
雁滩乡yàntān xiāng8899786813831681136889114269521-3111-1--1---34---24----3--5--------811----------
城关乡chéngguān xiāng168661656892664-42---4-1--------4----------------------------------4-
拱星墩乡gǒngxīngdūn xiāng252902482820370323131109---1----------29--------7-----1----------2------
青白石乡qīngbáishí xiāng8679859624928-----21--------------1--------------------------------
皋兰山乡gāolánshān xiāng32092618-580---2------------------9--------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
七里河区qīlǐhé qū478457450229382232455181144656782374137131181483-2-1--42--1905---441342-80-228--2--41-3235-----8--24
华坪街道huápíng jiēdào2460021731182440393-23-2322--2------2---307---4----5--------2--51----------
西园街道xīyuán jiēdào34813257571279224931---23744--2------2---901--------32-----------19------3----
西湖街道xīhú jiēdào66184601991464784112353118339302961110540-1-----2--336---4112--22-210--2--11-520--------24
建兰路街道jiànlánlù jiēdào381843703624931359-99-6109-3------------5---5-------2---------1----------
敦煌路街道dūnhuánglù jiēdào503034825257142850364148113831427-1--------50---31---9--6---------1-----2----
西站街道xīzhàn jiēdào3892337367191252816-5915182--111---1------36---4-22----1---------1----------
晏家坪街道yànjiāpíng jiēdào26004247521510016032-114744-42----------74---3----3--1--------------------
龚家湾街道gōngjiāwān jiēdào35100340441886943-221-7722-22----------13---6----9-----------25-----1----
土门墩街道tǔméndūn jiēdào38478367293013886911276141237--10----------66---7-------8-----1--16-----2----
阿干镇āgān zhèn2708126329661121--21--7--------------100---31---------------------------
湖滩乡hútān xiāng50375033--1----1---1----------------1----------------------------
西果园乡xīguǒyuán xiāng182641815468513------2--------------4--------------------------------
魏岭乡wèilǐng xiāng12674126322305--1-------1----------3--------------------------------
花寨子乡huāzhàizi xiāng163531605862747--1--13--------------2---1----------------------------
崔家崖乡cuījiāyá xiāng20530203211417541-21--7---2----------2---1----------------------------
彭家坪乡péngjiāpíng xiāng14844147666481132---7---4----------6--------------------------------
黄峪乡huángyù xiāng11085110693711-1--1-------------------2----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西固区xīgù qū336029327729253586518429366464167913431932053-1----10---198---263-3-5-210-----4--261--------1
先锋路街道xiānfēnglù jiēdào5096249495451033264288124284--42------2---17---2------12-----1---1----------
福利路街道fúlìlù jiēdào5713255340591188367813215253645244------2---38------3-2--1-----1---3---------1
陈管营街道chénguǎnyíng jiēdào160821540211454681-1--450--62------1---68---9----2-----------111---------
西固城街道xīgùchéng jiēdào4764245879401308827116-63054-520------1---37---1----1--1--------------------
临洮街街道líntáo jiēdào20013194541643351-2528771---------1---6-----------1---------1----------
西柳沟街道xīliǔgōu jiēdào2536024588206111262291484---6----------11---2-------2--------------------
新安路街道xīn'ānlù jiēdào115771132713110--10974182--19----------2---1------1---------------------
新合路街道xīnhélù jiēdào3049302137--1----125----------------------------------------------
新城镇xīnchéng zhèn21742214071721511-2421354---2----------11---43------3-----2--1-----------
达川乡dáchuān xiāng622761671551--1-------1--------------1----------------------------
河口乡hékǒu xiāng134761342053423-31--5------------------3----------------------------
东川乡dōngchuān xiāng842883975211--1---3-----------------------------------------------
柳泉乡liǔquán xiāng751475053411-----------------------------------------------------
西固乡xīgù xiāng2312322884101973--7--218---1--------------1----------------------------
陈坪乡chénpíng xiāng1946619214419510422412541-6-1----3---8--------------------------------
金沟乡jīngōu xiāng423642291---2-11--------------------2----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
安宁区ānníng qū19570418891024244035911345811351138733166560134-2--6---199122114421-8--27----21--1232-1--------
十里店街道shílǐdiàn jiēdào56154531849618783659142101921932122-30-1------118--1672-1-2--21----2---417-1--------
西路街道xīlù jiēdào81862794381241344162334962591947312443414-1--5---391-14022--4--6-----1--811----------
沙井驿街道shājǐngyì jiēdào1000194181530162-2---17---4----------4-2-4----1-----------------------
十里店乡shílǐdiàn xiāng8660845831781111----6----------1-------1----------------------------
孔家崖乡kǒngjiāyá xiāng93959129218728-1---47--------------34---------------------3----------
吊场乡diàochǎng xiāng675566652773-1---5-------------------2----------------------------
刘家堡乡liújiābǎo xiāng77917722158221----31-----------------------------------1----------
安宁堡乡ānníngbǎo xiāng1015099861113835-1---1--------------4--------1-----------------------
沙井驿乡shājǐngyì xiāng493649102131-1--117-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
红古区hónggǔ qū140681127328431247498277283824811-2----------311---94----10--------2--14-----------
窑街镇yáojiē zhèn571364969220709154223211361--------------146---15----9--------2--14-----------
海石湾镇hǎishíwān zhèn352213144015348031-5161516911-2----------24---39----1-----------------------
花庄镇huāzhuāng zhèn67256607-1151------2-----------------------------------------------
平安镇píng'ān zhèn204451948868446--21--11--------------65---22----------------------------
红古乡hónggǔ xiāng135951265518483------4--------------75---9----------------------------
河咀乡héjǔ xiāng755974461963--1-1-1--------------1---9----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永登县yǒngdēng xiàn478039465200254627726261830301418117347--7222---2----1456---1253511-2--1--10---5--8----------
城关镇chéngguān zhèn41136394994012548328251-1972--2-----1----9---2721---------------1----------
红城镇hóngchéng zhèn2331423285113121----11-----------------------------------------------
中堡镇zhōngbǎo zhèn2499524453142241682131-178--------------43---7----------------------------
武胜驿镇wǔshèngyì zhèn16558151705730207---2113---12-------------4331----------------2----------
河桥镇héqiáo zhèn3638833267342893351-1--187---1-----1----18---281---2--1--10---5--2----------
连城镇liánchéng zhèn33286327715122478231---91---11--------------501----------------3----------
苦水镇kǔshuǐ zhèn31568315216169-26-1112-------------3--------------------------------
中川镇zhōngchuān zhèn3279632633113374--6121------1------------34----------------------------
秦川镇qínchuān zhèn3531933324650582-1--------57----------1330---14----------------------------
柳树乡liǔshù xiāng1711516908123219111--2139-----------------------------------------------
大同乡dàtóng xiāng2462924433-1295-421--4--------------51--------------------------------
清水乡qīngshuǐ xiāng7387726929614------3------------------3----------------------------
东山乡dōngshān xiāng74487436131----7-------------------------------------------------
龙泉寺乡lóngquánsì xiāng12048120044129121-3181-------------2--------------------------------
树屏乡shùpíng xiāng11906118868541-11--------------------------------------------------
古山乡gǔshān xiāng24900245125291663-221131------------------148----------------------------
坪城乡píngchéng xiāng149911310230151431-2----61------------------350----------------------------
金嘴乡jīnzuǐ xiāng1738017130-9160212-1-191-----------------55----------------------------
民乐乡mínyuè xiāng223952224591435-211--8------------------79--1-------------------------
大有乡dàyǒu xiāng16713166491112161---1-2------------------21----------------------------
通远乡tōngyuǎn xiāng162811622932413-31--111----1------------4----------------------------
七山乡qīshān xiāng948694741551-----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
皋兰县gāolán xiàn161212160908161692615332148---1---1-2----6---17-------3--------------------
城关镇chéngguān zhèn161641601139512-12---32-------1------4-----------3--------------------
西岔镇xīchà zhèn35891358555-41--11-6---------2--------16----------------------------
什川镇shénchuān zhèn1979519783141-1-11-3-----------------------------------------------
黑石川乡hēishíchuān xiāng205662055029-------5-----------------------------------------------
中心乡zhōngxīn xiāng1378713770255-1----1--------------2---1----------------------------
忠和乡zhōnghé xiāng1590915868-382--1---------------------------------------------------
水阜乡shuǐfù xiāng1397213966-21-1-1--1-----------------------------------------------
石洞乡shídòng xiāng25128251053161-1---1----1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
榆中县yúzhōng xiàn4155134117781063388792213276717182-18-1-------113---9----3--2-12------8-----1----
城关镇chéngguān zhèn489274858120284101222-61--12-1--------2--------2--1-11------7----------
夏官营镇xiàguānyíng zhèn18680185889607222-1-6-----------------------1------------1-----1----
高崖镇gāoyá zhèn1252112516-2-11----1-----------------------------------------------
金崖镇jīnyá zhèn2111621100442---1221-----------------------------------------------
和平镇hépíng zhèn196651960573871-4--1-1------------1---------------------------------
甘草店镇gāncǎodiàn zhèn182031811126421--2-1-2-----------------------------------------------
青城乡qīngchéng xiāng2126221240122-2121-11-----------------------------------------------
来紫堡乡láizǐbǎo xiāng19220192088--2--1--1-----------------------------------------------
三角城乡sānjiǎochéng xiāng25060250301241-11-11------------------------------------------------
小康营乡xiǎokāngyíng xiāng268672608467634312-11----2-------------------------------------------
连搭乡liándā xiāng31176290611020832-13---1--------------11---3-------1--------------------
定远乡dìngyuǎn xiāng1784817796237121---311--4-------------------------------------------
兰山乡lánshān xiāng83718367---2--1--1-----------------------------------------------
银山乡yínshān xiāng9368935719-1-----------------------------------------------------
马坡乡mǎpō xiāng86948682--12------------------------------------------------------
上庄乡shàngzhuāng xiāng801580094---1--1-------------------------------------------------
新营乡xīnyíng xiāng19559195355551-1----------------------6----------1-----------------
清水驿乡qīngshuǐyì xiāng2124921236-32114--11-----------------------------------------------
龙泉乡lóngquán xiāng1117511168311--1---1-----------------------------------------------
韦营乡wéiyíng xiāng61236121---1----1------------------------------------------------
中连川乡zhōngliánchuān xiāng6137613322-------------------------------------------------------
贡井乡gòngjǐng xiāng794179303511-1---------------------------------------------------
垲坪乡kǎipíng xiāng38843879211-1----------------------------------------------------
园子岔乡yuánzichà xiāng870486975--1-1---------------------------------------------------
上花岔乡shànghuāchà xiāng77757774--1------------------------------------------------------
哈岘乡hāxiàn xiāng55565555-----1---------------------------------------------------
梁坪乡liángpíng xiāng24172415-11------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

嘉峪关市

jiāyùguān shì

159541

155970

101

2115

153

15

15

3

17

1

18

838

3

1

4

16

-

6

-

2

-

-

-

-

-

-

84

-

-

-

35

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

2

2

-

6

127

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

市辖区shìxiá qū1595411559701012115153151531711883831416-6-2------84---35-------7-----22-6127----------
胜利街道shènglì jiēdào281662738723533171321-3157---4-6--------11---4-------------2---12----------
新华街道xīnhuá jiēdào1692016489152121814-1-5156--------------6-----------2---------11----------
五一街道wǔyī jiēdào168931636023225244512-3202--4----1------8---2-------1------2--26----------
建设街道jiànshè jiēdào5200750776307915093-6-22483--10---1------12---10-------4--------646----------
前进街道qiánjìn jiēdào187371846541737---6-171---2--------------------------------8----------
镜铁街道jìngtiě jiēdào3742357931217---1-11-1------------26---------------------2----------
新城乡xīnchéng xiāng79547894-312----13---------------18---14-----------------9----------
嘉峪关乡jiāyùguān xiāng769876182569------2--------------3---4-----------------4----------
文殊乡wénshū xiāng74247402119------1------------------1-----------------9----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

金昌市

jīnchāng shì

451570

445237

335

3674

342

24

28

18

36

20

40

1239

11

4

19

35

3

2

-

6

2

5

-

-

-

-

317

-

-

-

62

-

9

1

-

8

-

1

19

-

-

1

-

-

-

-

-

10

59

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

金川区jīnchuān qū204902200065233289913919201625172310609418332--521----240---9-91-8--19--1-----817----------
滨河路街道bīnhélù jiēdào25146241891965820142722151-146----------70-----3-----1--------33----------
兰州路街道lánzhōulù jiēdào14688139751650620-12--154--23----------98---2----1--3--------4-----------
北京路街道běijīnglù jiēdào152651471612287116--3-22065--6----------6-----------4---------1----------
工人新村街道gōngrén xīncūn jiēdào2718726432484131974-92-2121162----2-----17-----6-----4--------11----------
新华路街道xīnhuálù jiēdào3246931683573691737236526032516---1------13---3----3--7--1------3----------
广州路街道guǎngzhōulù jiēdào35203344444849023216358149--1-2--4------9------1--------------7----------
宁远堡镇nìngyuǎnbǎo zhèn3093830815223712-23-2526---------1----5---2----4------------2----------
双湾镇shuāngwān zhèn24006238111113917-11---2--------------22---2----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
永昌县yǒngchāng xiàn246668245172102775203582113171792-1212-1-4----77---53------1---------242--3-------
城关镇chéngguān zhèn36783365291812927-1-1--472-1-1---------11---5-----------------11----------
河西堡镇héxībǎo zhèn5347453019362703223-82573---------2----5---8------1---------17----------
新城子镇xīnchéngzǐ zhèn245122444061323----112------------------12-----------------14----------
朱王堡镇zhūwángbǎo zhèn284082832853730-----11---------1--------2--------------------3-------
东寨镇dōngzhài zhèn196571921112265371----746-----2-1-1----61---6----------------16----------
水源镇shuǐyuán zhèn2100820993527---1--------------------------------------------------
红山窑乡hóngshānyáo xiāng242342419571510-1---31------------------2----------------------------
焦家庄乡jiāojiāzhuāng xiāng2090620869386-1-1--1---2--------------12-----------------3----------
六坝乡liùbà xiāng132551318972920221---4------------------------------------1----------
南坝乡nánbà xiāng443143993711--1---4------------------6----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

白银市

báiyín shì

1719735

1692434

451

23130

671

48

83

65

93

24

46

1408

27

2

12

82

3

1

-

7

-

3

2

6

-

3

879

-

-

-

108

-

3

5

-

95

-

-

15

-

-

4

-

-

6

4

-

3

2

4

1

1

-

-

-

-

-

4

-

白银区báiyín qū2745542697372142826881340294761612009212743--3--25-3145---29--4-17--10--2--64-224---------
人民路街道rénmínlù jiēdào4833646993279332249392319211-12-------1--106---7-------5--1---1---4---------
公园路街道gōngyuán lù jiēdào63590622884779538616412-73353-612---1--2---5---10-------1---------2----------
四龙路街道sìlónglù jiēdào4301641745406201811098124835-428---2------11---5----14--3--1--22-2-----------
工农路街道gōngnónglù jiēdào417544101138440911317-1189-1253------4-38---6--4-3--1-----4--------------
水川镇shuǐchuān zhèn258942587283-1241-11------------------1----------------------------
王岘乡wángxiàn xiāng1450614447714--14--1----17----------15--------------------------------
四龙乡sìlóng xiāng1107311060371-1--------------------------------------1-------------
强湾乡qiángwān xiāng1193511919-14---1--1------------------------------------------------
武川乡wǔchuān xiāng144501440244----1-3-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
平川区píngchuān qū186428183439602715264746431125--1---2------23---1-3--2--5--------1---1-----4-
宝积路街道bǎojīlù jiēdào473114657324616132-142-571-------------10---1-------5--------1---1-------
电力路街道diànlìlù jiēdào10416102544129111-2-116---1---2------2--------2-----------------------
红会路街道hónghuìlù jiēdào2260721758177899--2---222-------------1-----3------------------------4-
王家山镇wángjiāshān zhèn161871601311144-------9--------------10--------------------------------
水泉乡shuǐquán xiāng1127711264-13-------------------------------------------------------
陡城乡dǒuchéng xiāng2042920404-21--1--1-11----------------------------------------------
宝积乡bǎojī xiāng1236112324329--31----1----------------------------------------------
共和乡gònghé xiāng1847817561-9081-1----7-----------------------------------------------
黄峤乡huángjiào xiāng1216512142-211-----1------------------------------------------------
种田乡zhòngtián xiāng80548014139-------------------------------------------------------
复兴乡fùxīng xiāng71437132-6111--11------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
靖远县jìngyuǎn xiàn4630764579566847413681614729246--6-----2----177--------3--------------1--------
城关镇chéngguān zhèn388173686861711161833--15---6----------177--------3-----------------------
平堡乡píngbǎo xiāng185801856115111-1---------------------------------------------------
北湾乡běiwān xiāng3179331781422-2---11-----------------------------------------------
中堡乡zhōngbǎo xiāng10678106771--------------------------------------------------------
糜滩乡mítān xiāng23350233274161-1-------------------------------------------1--------
三滩乡sāntān xiāng2097420970--2--1---1-----------------------------------------------
乌兰乡wūlán xiāng3230429523127732-12---1---------1-------------------------------------
东湾乡dōngwān xiāng43001428988853-121--21----------------------------------------------
大芦乡dàlú xiāng2038320365181-12--211--------1-------------------------------------
兴隆乡xīnglóng xiāng1350413502------1-1------------------------------------------------
双龙乡shuānglóng xiāng1481714815---1-----1-----------------------------------------------
石门乡shímén xiāng17407174061--------------------------------------------------------
刘川乡liúchuān xiāng20245201752671------------------------------------------------------
高湾乡gāowān xiāng2611226095712111-13------------------------------------------------
靖安乡jìng'ān xiāng1383013746575111-----1----------------------------------------------
五合乡wǔhé xiāng30326303154-21-11-2------------------------------------------------
东升乡dōngshēng xiāng21283212762121---1-------------------------------------------------
北滩乡běitān xiāng354613545061---1---21----------------------------------------------
永新乡yǒngxīn xiāng1171911718------1--------------------------------------------------
若笠乡ruòlì xiāng97719770---1-----------------------------------------------------
曹岘乡cáoxiàn xiāng872187181---------2----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
会宁县huìnìng xiàn5686345562083812069171491013109154----1--------217--------------------------------
会师镇huìshī zhèn202102002921669--1--12-----------------------------------------------
郭城驿镇guōchéngyì zhèn3228632243535---1---11----------------------------------------------
丁家沟乡dīngjiāgōu xiāng2152421496224--1-1--------------------------------------------------
中川乡zhōngchuān xiāng1652716523--1---2--1-----------------------------------------------
新添堡回族乡xīntiānbǎo huízú xiāng13642395449484---1--1---------------198--------------------------------
侯家川乡hóujiāchuān xiāng1375913752131-1-1--------------------------------------------------
党家岘乡dǎngjiāxiàn xiāng19617190572558-------------------------------------------------------
杨崖集乡yángyájí xiāng22721227171-1-----11-----------------------------------------------
青江驿乡qīngjiāngyì xiāng93589329127----1--------------------------------------------------
老君坡乡lǎojūnpō xiāng2191721915-----1---------1-----------------------------------------
太平店乡tàipíngdiàn xiāng1270812653-5311-----------------------------------------------------
翟家所乡díjiāsuǒ xiāng2129621295-----1---------------------------------------------------
桃花山乡táohuāshān xiāng1667215580-1071-----1--1-------------19--------------------------------
柴家门乡cháijiāmén xiāng1537815373-3-1-----1-----------------------------------------------
王家庙乡wángjiāmiào xiāng92379235----1-1--------------------------------------------------
八里湾乡bālǐwān xiāng1975519748-4----11-1-----------------------------------------------
平头川乡píngtóuchuān xiāng14335143304-----1--------------------------------------------------
韩家集乡hánjiājí xiāng180251802211--1----------------------------------------------------
掌里乡zhǎnglǐ xiāng1039810397--------1------------------------------------------------
大沟乡dàgōu xiāng1427214272---------------------------------------------------------
四房吴乡sìfángwú xiāng197771977511-------------------------------------------------------
甘沟驿乡gāngōuyì xiāng235072343036912-1---1-----------------------------------------------
汉家岔乡hànjiāchà xiāng23178231713-------31-----------------------------------------------
土门岘乡tǔménxiàn xiāng1098510981-1-----1-2-----------------------------------------------
新塬乡xīnyuán xiāng1149511493--11-----------------------------------------------------
刘家寨子乡liújiāzhàizi xiāng2009920064-31-11--1-1-----------------------------------------------
草滩乡cǎotān xiāng1334613316124-22-1--------------------------------------------------
土高山乡tǔgāoshān xiāng99109901-1-31112-------------------------------------------------
白草塬乡báicǎoyuán xiāng2339923385321-11-1212----------------------------------------------
河畔乡hépàn xiāng23039230361-11-----------------------------------------------------
头寨子乡tóuzhàizi xiāng2316222650-508-1--21-------------------------------------------------
新庄乡xīnzhuāng xiāng139641395412-1-2-2-2-----------------------------------------------
塬边乡yuánbiān xiāng9136913221----1--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
景泰县jǐngtài xiàn2270432250947177950491182029573--1---2-1-1--317---78--1-73-----2-----------------
一条山镇yìtiáoshān zhèn508185048332173473-112-6441------2------3---10--1-------------------------
芦阳镇lúyáng zhèn254962542463410---1--1--------------13---7----------------------------
上沙沃镇shàngshāwò zhèn711770833253-1-------------------2--------------------------------
喜泉乡xǐquán xiāng1779017747332--2221-------------------------------1-----------------
中泉乡zhōngquán xiāng153741535962--2-21--1----------------------------1-----------------
正路乡zhènglù xiāng19078190312323---1---------------------18----------------------------
大安乡dà'ān xiāng47494722314---2-------------1----3---4----------------------------
寺滩乡sìtān xiāng1833318317233--21--4-----------1-----------------------------------
八道泉乡bādàoquán xiāng9516949311281------1----------------------------------------------
草窝滩乡cǎowōtān xiāng15701156606-3121-1--------------------------------------------------
五佛乡wǔfó xiāng141591415411--1----2-----------------------------------------------
红水乡hóngshuǐ xiāng637455173470612--------1----------296---5----73-----------------------
四个山乡sìgeshān xiāng1077710763273-------------------------2----------------------------
漫水滩乡mànshuǐtān xiāng117611134113370221--36------------------32----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

天水市

tiānshuǐ shì

3219323

2991897

784

223636

385

134

155

207

103

96

117

1446

22

34

13

89

-

2

2

7

3

15

4

2

-

1

39

-

-

-

36

9

2

5

-

9

1

-

44

-

1

3

-

3

5

-

-

4

4

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

秦城区qínchéng qū60407059244717710452901245193716206739-229--111531--6---5--1----13-----4--1-----------
大城街道dàchéng jiēdào21104201875849632--1243-------11-11--1---1----------------------------
七里墩街道qīlǐdūn jiēdào4554543994801162131106544245--28----------2-----------9--------------------
东关街道dōngguān jiēdào191991853796061213-3-221---------12---1---1----------------------------
中城街道zhōngchéng jiēdào1462511601-30026-1-1-111------1--1-------------------------------------
西关街道xīguān jiēdào277972683321808827-4--999--1--------------1-------------4--------------
石马坪街道shímǎpíng jiēdào310182950111135927-6-5-496---4--------------1-------4--------------------
天水郡街道tiānshuǐjùn jiēdào268422609385617-635-2137---16----------2---1----------------1-----------
吕二乡lǚ'èr xiāng119511171922252---111------------------------------------------------
环城乡huánchéng xiāng1109410875-217---1-------------------------1-------------------------
玉泉乡yùquán xiāng1400013901691---1---1-----------------------------------------------
皂郊乡zàojiāo xiāng207502060371293312-2-------------------------------------------------
中梁乡zhōngliáng xiāng17065170621---1--1-------------------------------------------------
太京乡tàijīng xiāng2790126874-1025---2---------------------------------------------------
西口乡xīkǒu xiāng235722356351-----2-----------1-------------------------------------
关子乡guānzi xiāng23906238974-2-1----2-----------------------------------------------
铁炉乡tiělú xiāng10308103032-------12-----------------------------------------------
秦岭乡qínlǐng xiāng1391513914---------1-----------------------------------------------
牡丹乡mǔdan xiāng24898246412248-1-1221------------------------------------------------
杨家寺乡yángjiāsì xiāng1388213879-1----1--1-----------------------------------------------
华歧乡huáqí xiāng22242222371--111---1-----------------------------------------------
天水乡tiānshuǐ xiāng2765227649-1-------2-----------------------------------------------
平南乡píngnán xiāng366863667711---11211---------1-------------------------------------
店镇乡diànzhèn xiāng1390413884-131------6-----------------------------------------------
齐寿乡qíshòu xiāng207302072311---1-112-----------------------------------------------
娘娘坝乡niángniangbà xiāng191901903511461-6-1--------------------------------------------------
李子乡lǐzi xiāng6985697942-------------------------------------------------------
大门乡dàmén xiāng1988419879-41------------------------------------------------------
汪川乡wāngchuān xiāng26857268396-1---8--2---------1-------------------------------------
苏成乡sūchéng xiāng1056810568---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
北道区běidào qū5429165381611763450126173338232429651413937-114241--122---29524-71-31-----1--34--2-------
道北街道dàoběi jiēdào1725816907725312--2-580-1---------------------------------------------
道南街道dàonán jiēdào24850242812236512-22234137-6-1---2-1---------2------5---------2--1-------
桥南街道qiáonán jiēdào30226296571838812158633991--1---------1----113-2----4--------21----------
寨子街道zhàizi jiēdào127821265741101-1--113---2--------------2----------------------------
社棠镇shètáng zhèn3017829841251484-121--123-4-2----------3---2-------22--------------------
马跑泉镇mǎpǎoquán zhèn551965395410112540116176132--3-1-21-1---10---8----1--------1--11----------
渭南乡wèinán xiāng369893697231113121-31----------------------------------------------
石佛乡shífó xiāng35701356825411-2221----------------------------------------1-------
中滩乡zhōngtān xiāng2472824720-11----211---------2-------------------------------------
西山坪乡xīshānpíng xiāng1483814826731--1---------------------------------------------------
南河川乡nánhéchuān xiāng13496134892--2---2-1-----------------------------------------------
新阳乡xīnyáng xiāng236102359437-----1-3--1---------------------1----------------------
凤凰乡fènghuáng xiāng96439642-------1-------------------------------------------------
五龙乡wǔlóng xiāng178051779921-111---------------------------------------------------
琥珀乡hǔpò xiāng1187311870-----21--------------------------------------------------
东岔乡dōngchà xiāng654665364411-----------------------------------------------------
立远乡lìyuǎn xiāng7237722754----1--------------------------------------------------
吴砦乡wúzhài xiāng11914118306761-----1------------------------------------------------
元龙乡yuánlóng xiāng19894198366492--1---------------------------------------------------
伯阳乡bóyáng xiāng217882178331---1---------------------------------------------------
二十里铺乡èrshílǐpū xiāng47581468532636956546515185-2828--1-11----9---6-22-6-----------------------
甘泉乡gānquán xiāng296982963414361145---3-----------------------------------------------
街子乡jiēzǐ xiāng19545195422-1------------------------------------------------------
麦积山乡màijīshān xiāng79347931-1------2------------------------------------------------
党川乡dǎngchuān xiāng5696538113131------------------------------------------------------
利桥乡lìqiáo xiāng591057171191--1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
清水县qīngshuǐ xiàn279207273840615189181416288279---6----------6--------2----1------------------
永清镇yǒngqīng zhèn2435723045161256863-1-44---6----------6--------2-----------------------
上圭乡shàngguī xiāng2038620343336--211--------------------------------------------------
白沙乡báishā xiāng1694916880262--31--1------------------------------------------------
红堡乡hóngbǎo xiāng13152131491-1---1--------------------------------------------------
小泉乡xiǎoquán xiāng59845981-2---1---------------------------------------------------
太坪乡tàipíng xiāng571257091---1---------------------------------1------------------
白驼乡báituó xiāng102021019073--1---1------------------------------------------------
玉屏乡yùpíng xiāng58684788-1078---1-1-------------------------------------------------
松树乡sōngshù xiāng1275512710436---5---------------------------------------------------
王河乡wánghé xiāng1173111728--1--1---1-----------------------------------------------
远门乡yuǎnmén xiāng1129011027-262---1---------------------------------------------------
土门乡tǔmén xiāng14916147662143121-1--------------------------------------------------
郭川乡guōchuān xiāng17893178832--2-41-1------------------------------------------------
金集乡jīnjí xiāng155451553121211411-1-----------------------------------------------
贾川乡gǔchuān xiāng12054120511-1---1--------------------------------------------------
丰旺乡fēngwàng xiāng94389436----1-1--------------------------------------------------
草川乡cǎochuān xiāng1084310832311-12---3-----------------------------------------------
陇东乡lǒngdōng xiāng1094510926861112---------------------------------------------------
黄门乡huángmén xiāng13561131224434--1----------------------------------------------------
新城乡xīnchéng xiāng107099307-1401-1-----------------------------------------------------
秦亭乡qíntíng xiāng76647661-1---2---------------------------------------------------
百家乡bǎijiā xiāng717569401234-------------------------------------------------------
山门乡shānmén xiāng66246383323311-3---------------------------------------------------
旺兴乡wàngxīng xiāng345434521-1------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
秦安县qín'ān xiàn545273543242491851251532651013192-111-----------------------------------1-------
兴国镇xīngguó zhèn395753794461603--13-214---11-------------------------------------------
郑川乡zhèngchuān xiāng1989119846-404-----1------------------------------------------------
刘坪乡liúpíng xiāng216252161813-1-2---------------------------------------------------
陇城乡lǒngchéng xiāng295672956132------1------------------------------------------------
五营乡wǔyíng xiāng3525035247--1--2---------------------------------------------------
中山乡zhōngshān xiāng2428424225-5321-2--1------------------------------------------------
莲花乡liánhuā xiāng32928328296755-24-43------------------------------------------------
好地乡hǎode xiāng194461944311---1---------------------------------------------------
叶堡乡yèbǎo xiāng294962948056-3-1---1-----------------------------------------------
安伏乡ānfú xiāng23542235332--1-1---5-----------------------------------------------
郭家乡guōjiā xiāng307763076352-1-1-2-11----------------------------------------------
吊湾乡diàowān xiāng1311713112-1-1-11--1-----------------------------------------------
魏店乡wèidiàn xiāng25684256723311-121-------------------------------------------------
王甫乡wángfǔ xiāng15035150321-------1----------------------------------------1-------
西川乡xīchuān xiāng367783676822-3-21--------------------------------------------------
千户乡qiānhù xiāng2262622592-282--1--11--1--------------------------------------------
王窑乡wángyáo xiāng20526205251--------------------------------------------------------
云山乡yúnshān xiāng176551764851------1------------------------------------------------
王尹乡wángyǐn xiāng264552641422842-11-21-----------------------------------------------
兴丰乡xīngfēng xiāng23859238473121-3-1-1-----------------------------------------------
古城乡gǔchéng xiāng2628826274323-----141----------------------------------------------
郭集乡guōjí xiāng1087010869--1------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
甘谷县gāngǔ xiàn55337755267417919964344055151540441----1---4----5---22---------3-----------------
城关镇chéngguān zhèn57838576771810841393252--------------5----1---------------------------
新兴镇xīnxīng zhèn5296752898152192421-310-----1---1-------------------------------------
磐安镇pán'ān zhèn5216252113101432233317------------------1----------------------------
六峰乡liùfēng xiāng2719827150133524531921----------------------------------------------
渭阳乡wèiyáng xiāng358733581429334142164---------1--------1----------------------------
十里铺乡shílǐpū xiāng23750236961289684-113---------1---------1---------------------------
金山乡jīnshān xiāng395233949712412--11-3---------1-------------------1-----------------
八里湾乡bālǐwān xiāng30053300271121315-111-----------------------------------------------
西坪乡xīpíng xiāng168571683792--2221-2-----------------------------------------------
大庄乡dàzhuāng xiāng17370173642---1----3-----------------------------------------------
安远乡ānyuǎn xiāng3459034556564234--64-----------------------------------------------
大石乡dàshí xiāng29235292134-9124---1-----------------------------1-----------------
礼辛乡lǐxīn xiāng19565195495432-1--1------------------------------------------------
康家滩乡kāngjiātān xiāng18987189571474211-1-------------------------------------------------
谢家湾乡xièjiāwān xiāng2299322974622123-21------------------------------------------------
金川乡jīnchuān xiāng1730417293242-12---------------------------------------------------
武家河乡wǔjiāhé xiāng153031528644-222--21-----------------------------------------------
古坡乡gǔpō xiāng978597763-2-21--1------------------------------------------------
白家湾乡báijiāwān xiāng2095520935362213--21-----------------------------------------------
金坪乡jīnpíng xiāng1106911062211----11------------------------------1-----------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
武山县wǔshān xiàn3999113996395596611918893406--6---2-1---------1------------------1--------
城关镇chéngguān zhèn2725127209417--314-131--6---2---------------------------------------
鸳鸯镇yuānyang zhèn260622599932911-2-3-231----------------------------------------------
洛门镇luòmén zhèn2690526871325-2-1-11---------------------------------------1--------
马力乡mǎlì xiāng29870298541111-7---4-------------------1---------------------------
袁河乡yuánhé xiāng950695051--------------------------------------------------------
桦林乡huàlín xiāng154911548262---1---------------------------------------------------
高楼乡gāolóu xiāng174261741743---11--------------------------------------------------
山丹乡shāndān xiāng236482364413-------------------------------------------------------
滩歌乡tāngē xiāng3425734242551-1-1---2----------------------------------------------
龙台乡lóngtái xiāng122711226123--21-2-------------------------------------------------
东顺乡dōngshùn xiāng25415254062111-31--------------------------------------------------
郭槐乡guōhuái xiāng22895228901111-----1-----------------------------------------------
温泉乡wēnquán xiāng111451113141-3---3-11--------1-------------------------------------
草川乡cǎochuān xiāng5804580112-------------------------------------------------------
龙泉乡lóngquán xiāng30582305781--11----1-----------------------------------------------
榆盘乡yúpán xiāng14475144686--------1-----------------------------------------------
嘴头乡zuǐtóu xiāng168941688531-1-----31----------------------------------------------
四门乡sìmén xiāng2121621208111-111--2-----------------------------------------------
杨河乡yánghé xiāng145121450911-------1-----------------------------------------------
沿安乡yán'ān xiāng14286142795---1---1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
张家川回族自治县zhāngjiāchuān huízú zìzhìxiàn29456991894872023995631923720510-211------1-1-------1-----------3---------------
张川镇zhāngchuān zhèn283464205924106531717---2---------------------------------------------
龙山镇lóngshān zhèn226889212181344881-1---------------------------------------------------
上磨乡shàngmó xiāng207331931418770671117-1-4---------------------------------------------
刘堡乡liúbǎo xiāng14518279841171132-----------------------------------------------------
张棉乡zhāngmián xiāng103164207-6097321-1121---------1-------------------------------------
胡川乡húchuān xiāng1303055621246134-------1---------1-------1-----------1---------------
木河乡mùhé xiāng1637433116327251111---2---------------------------------------------
四方乡sìfāng xiāng1745358789115612111---------------------------------------------------
大阳乡dàyáng xiāng1653110712158103-11---1-11--------------------------------------------
川王乡chuānwáng xiāng143763715143192--12--------------------------------------------------
马关乡mǎguān xiāng2166216904124743---2--1------------------------------------------------
连五乡liánwǔ xiāng147414858298752-1--1-1-1---------------------------------------------
梁山乡liángshān xiāng1545176211781232-3-1-2-6---------------------------------------------
恭门乡gōngmén xiāng19860107224912041-21113-1---------------------------------------------
张良乡zhāngliáng xiāng81351458-66721-1----1-2---------------------------------------------
平安乡píng'ān xiāng757522241534611----1--1---------------------------------------------
阎家乡yánjiā xiāng93901978274043-12---------------------------------------------------
马鹿乡mǎlù xiāng122416540-57001------------------------------------------------------
渠子乡qúzǐ xiāng111492021111742-1-1---------------------------------2---------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

酒泉地区

jiǔquán dìqū

980492

952672

4958

7248

2307

190

125

64

45

31

89

686

17

9

23

230

1

2788

-

3

3

4

1

9

-

4

5623

1

-

-

791

2

-

-

2

81

1

-

18

-

-

5

-

1

2

-

3

5

2435

1

5

-

6

-

-

-

-

3

-

玉门市yùmén shì188931181990140163445626148122221662211691--111-4--4176---1132--291-2-----1-3550-3------2-
南坪街道nánpíng jiēdào10237100671111561-11-14--1-----------24----2---1------------2----------
北坪街道běipíng jiēdào26676263872520855-221214--65-----1----3---1-------1---------8----------
新市区街道xīnshìqū jiēdào212592090819252101333-8151--5---1------1---4----5--------1--512--------2-
玉门东镇yùméndōng zhèn29792948-161-----11--------------4---------------------8----------
玉门镇yùmén zhèn2501524489834930163-2-25--138----------60---6---2-----------3-1----------
赤金镇chìjīn zhèn13508134832-6--1--1-------------------------------------15----------
下西号乡xiàxīhào xiāng9432935313216------4------------------26----------------------------
黄闸湾乡huángzháwān xiāng8749871721-5------11--4-------------------------------------------
柳河乡liǔhé xiāng982197852161-----4------------------22----------------------------
昌马乡chāngmǎ xiāng553155031097-----11-----------------------------------------------
花海乡huāhǎi xiāng12240121964112---1--14-----------4--8--------------------------------
清泉乡qīngquán xiāng410140724127-------------------------3----3-----------------------
小金湾乡xiǎojīnwān xiāng413761-29------------1---1-----4045--------------------------------
国营饮马农场虚拟街道guóyíng yìnmǎ nóngchǎng xūnǐ jiēdào52064633114445723-1--8--------------30---15-------------------2--------
国营黄花农场虚拟街道guóyíng huánghuā nóngchǎng xūnǐ jiēdào6682640572229-5--1-----10--------------21-----------------1-1--------
官庄子企业联合公司虚拟街道guānzhuāngzi qǐyè liánhé gōngsī xūnǐ jiēdào167516425917-------------------------2----------------------------
农垦建筑工程公司虚拟街道nóngkěn jiànzhù gōngchéng gōngsī xūnǐ jiēdào17391722236------5------------------------1----------------------
甘肃矿区虚拟镇gānsù kuàngqū xūnǐ zhèn1994419619815236--12-690-237----------1---13-------1---------3----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
酒泉市jiǔquán shì3462583404713512046298563325211734242-3227-66-1111---1471--73----2--10--2-1----2321---4----1-
东北街街道dōngběi jiēdào8980882178952-1---9---1-1-1------2---------------------41----------
东南街街道dōngnán jiēdào21484210884219518622-11120---6-11--1-----6-----------3---------72----------
东关街街道dōngguān jiēdào202271937943547285723-128-1-2-11--------651--1----2--2---------99----------
北关街街道běiguān jiēdào1107810900149931--2-14-----2------------------------------52----------
西北街街道xīběi jiēdào15868154906816429-116--13-----23--------1---2------------1----69----------
西南街街道xīnán jiēdào195131916452128209-1--253-2-6-11--------3---1-----------------60--------1-
西洞镇xīdòng zhèn126121251023730--131-11--------------------------1---------16----------
清水镇qīngshuǐ zhèn116481158441819--2---11--------------8---------------------2----------
总寨镇zǒngzhài zhèn188821877132612922---3---------1----1---18-----------------34----------
金佛寺镇jīnfósì zhèn11000109524111---1-1-------------------27-----------------3----------
西峰乡xīfēng xiāng210542089313771011-1--110---2--------------1-----------------35----------
泉湖乡quánhú xiāng2653025726285522082-2164-----4--------60---1-------2--1------113----------
果园乡guǒyuán xiāng15768154993251911-1-214---5-3--------1---------------------194----------
银达乡yíndá xiāng16073159254241--3--1-------------------------------------115----------
怀茂乡huáimào xiāng1170911693281-------------------------------------------5----------
三墩乡sāndūn xiāng11974118721063231-241------------------------------------70----------
临水乡línshuǐ xiāng11599113313-2--2---1------------------------------------260----------
黄泥堡乡huángníbǎo xiāng1458630--1-------------------------------------------827----------
铧尖乡huájiān xiāng94359250--1-----1-------------------------------------183----------
东洞乡dōngdòng xiāng816781413112-----23------------------4-----------------1----------
上坝乡shàngbà xiāng21488214054471-3-22----2--------------11-----------------47----------
红山乡hóngshān xiāng62956266-124------2------------------2----------------------------
丰乐乡fēnglè xiāng716371546-1-1-----------------------------------------1----------
屯升乡túnshēng xiāng98419815148--1--4-------------------------------------8----------
下河清乡xiàhéqīng xiāng63176311----1----------------------------------1------4----------
东风场区虚拟镇dōngfēng chǎngqū xūnǐ zhèn691367593527311013-452--23------1-------1-------2---------5---4------
下河清农场虚拟乡xiàhéqīng nóngchǎng xūnǐ xiāng31823142-1310-31--13------------------4-----------------5----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
敦煌市dūnhuáng shì1875781836161862556295597316992117284976-10--1--5-498---297----31--2--2------1412-2------
七里镇qīlǐ zhèn1650616370598952---73---1----1-----4--------------1-----------------
沙州镇shāzhōu zhèn38361369723112251520531-1135--4-7--------29---15----14------------1----------
杨家桥乡yángjiāqiáo xiāng1049910348-1314---------------------5---9-------------------2--------
三危乡sānwēi xiāng6767665011051--1--13---2--------------3----------------------------
五墩乡wǔdūn xiāng69256897-114-----41------------------8----------------------------
郭家堡乡guōjiābǎo xiāng814781412---------------------------4----------------------------
吕家堡乡lǚjiābǎo xiāng95779488-58351---2----1----------16---2-----------------1----------
转渠口乡zhuǎnqúkǒu xiāng1002410010441--1---3------------------1----------------------------
黄渠乡huángqú xiāng995398543713-----1---------------8---13----------------------------
肃州乡sùzhōu xiāng1157511277423862-21-1---------------32---12----------------------------
孟家桥乡mèngjiāqiáo xiāng98219767346---1----------------------4----------------------------
南湖乡nánhú xiāng53225291139-------------------------18----------------------------
青海局基地虚拟街道qīnghǎijújīdì xūnǐ jiēdào42437409581285602222765779414934968-3-----5-44---166----17--2--1------121--2------
国营敦煌农场虚拟乡guóyíng dūnhuáng nóngchǎng xūnǐ xiāng166415934618--1----------------------42----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
金塔县jīntǎ xiàn13617313544450673921035231015--19----------4---135-----------------23----------
中东镇zhōngdōng zhèn11778117331-9---1-31------------------17-----------------13----------
鼎新镇dǐngxīn zhèn9378933615261----11------------------7----------------------------
金塔镇jīntǎ zhèn207492069713135--1-245--------------4---5----------------------------
金塔乡jīntǎ xiāng2183721798421-111-113------------------------------------6----------
三合乡sānhé xiāng8902886215211------------------------8-----------------4----------
东坝乡dōngbà xiāng12109120422-4451----1--1---------------13----------------------------
大庄子乡dàzhuāngzi xiāng9869979742381-21------9--------------15----------------------------
古城乡gǔchéng xiāng1073010722--6--1----------------------1----------------------------
西坝乡xībà xiāng10081100412369-1----1-----------------------------------------------
笈笈乡jíjí xiāng35003492----------------------------8----------------------------
双城乡shuāngchéng xiāng69376812--99-----12------------------23----------------------------
天仓乡tiāncāng xiāng42314097114110-------------------------9----------------------------
羊井子湾乡yángjǐngzǐwān xiāng39003860--231-----1------------------15----------------------------
亚盛集团有限责任公司虚拟乡yàchéng jítuán yǒuxiàn zérèn gōngsī xūnǐ xiāng21722155-12-------------------------14----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
肃北蒙古族自治县sùběi měnggǔzú zìzhìxiàn130468566411286209213---7---2----------1---41----------1------15----------
党城湾镇dǎngchéngwān zhèn45732688176640511-1---4--------------1---9-----------------12----------
马鬃山镇mǎzōngshān zhèn27892166593196-1--------1--------------2----------1-----------------
党城乡dǎngchéng xiāng275225059318113------3---1--------------16-----------------3----------
别盖乡biégài xiāng696268398-16-------------------------14----------------------------
石包城乡shíbāochéng xiāng1035452553919--2---------------------------------------------------
盐池湾乡yánchíwān xiāng51520494--1-----------------------------------------------------
鱼儿红乡yúrhóng xiāng24830215-3------------------------------------------------------
鱼儿红牧场虚拟乡yúrhóng mùchǎng xūnǐ xiāng438437--1------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
阿克塞哈萨克族自治县ākèsāi hāsàkèzú zìzhìxiàn88915947231131327-2--1-1----2712--------18---20----11--1---------2----------
红柳湾镇hóngliǔwān zhèn6481482321941221-1--1------1468--------18---20-------1---------1----------
和平乡hépíng xiāng446220-211-1---------220------------------------------1----------
多坝沟乡duōbàgōu xiāng346346---------------------------------------------------------
民主乡mínzhǔ xiāng522152-15-2------1----349-----------------3-----------------------
团结乡tuánjié xiāng605120-2-1-----------474-----------------8-----------------------
建设乡jiànshè xiāng4912862--2-----------201-----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
安西县ānxī xiàn99615966389674664410151-1846--47---1-2----1179---112----28--3-----1---10----------
渊泉镇yuānquán zhèn21111207543325432613---42--3----------3---1----10------------5----------
柳园镇liǔyuán zhèn12131118172817922------604--1---1-2----10---1----3--2-----1--------------
三道沟镇sāndàogōu zhèn1142811331326494-----9------------------5-------1--------------------
河东乡hédōng xiāng62626217--8------1------------------36----------------------------
布隆吉乡bùlóngjí xiāng40804051237-----1----3--------------12-----------------1----------
环城乡huánchéng xiāng9012883918963------1--------------4--------15-----------------------
西湖乡xīhú xiāng25812558221-------------------------------------------------------
瓜州乡guāzhōu xiāng58465621112180--1-------31-------------------------------------------
南岔乡nánchà xiāng104391027781122---1--5---1--------------20-----------------4----------
踏实乡tāshi xiāng44224411623------------------------------------------------------
桥子乡qiáozǐ xiāng174517431----1---------------------------------------------------
东巴兔乡dōngbātù xiāng4433831-58-------------------------1----------------------------
腰站子乡yāozhànzǐ xiāng39683908-329----------1----------6---21----------------------------
国营小宛农场虚拟乡guóyíng xiǎowǎn nóngchǎng xūnǐ xiāng461843391015667------4---5----------26---11----------------------------
东乡县扎花移民工作站虚拟乡dōngxiāng xiàn zhāhuā yímín gōngzuò zhàn xūnǐ xiāng1130-------------------------1130--------------------------------
积石山县疏勒河移民工作虚拟乡jīshíshān xiàn shūlèhé yímín gōngzuò xūnǐ xiāng399389--4----------2--------------4----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

张掖地区

zhāngyē dìqū

1251754

1224795

916

4279

9859

68

63

93

40

34

95

309

12

6

3

46

1

1

1

1

-

2

1

9

-

-

110

1

-

-

980

3

2

1

2

-

-

1

1

-

2

8

-

-

1

1

-

1

10005

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

张掖市zhāngyē shì486688482871361196545432413721136017583227---1-119--411--932211--11--3------460----------
劳动街街道láodòng jiēdào232052280717120106--1-25281--2-------7--11--13---1-------------93----------
东街街道dōng jiēdào24329240361015043251--1024-2-8---1------4---3-----------------30----------
南街街道nán jiēdào2526424324236449448411434---2----------20---7-----------------94----------
西街街道xījiē jiēdào2029320047168748-51-2715------------------5-----------------60----------
北街街道běi jiēdào14846146281911027-32-1619---4----------1---4----------2------20----------
青年西街街道qīngniánxī jiēdào1028910149677135--32310--------------3---------------------18----------
火车站街道huǒchēzhàn jiēdào862484448901116211-128---4--------------1--1---11---------14----------
梁家墩镇liángjiādūn zhèn191601908994262--2-----------------3---1-----------------6----------
上秦镇shàngqín zhèn2484524823932--111112-----------------------------------1----------
大满镇dàmǎn zhèn1488114828101410236--12---1----------------2--------1------1----------
沙井镇shājǐng zhèn198651981564---2-11-11----------------221----------------11----------
乌江镇wūjiāng zhèn280552800363131-1--11---1--------------3-----------------4----------
甘浚镇gānjùn zhèn175791729162321-------------------------5-----------------44----------
新墩镇xīndūn zhèn264202636632114-13--31----------12------------------------5----------
党寨乡dǎngzhài xiāng19455194111513912-11-1---------1-------------------------------------
小满乡xiǎomǎn xiāng21762217309231112-3-2-----------------7-----------------1----------
和平乡hépíng xiāng15829158175-4--1-1-----1-------------------------------------------
龙渠乡lóngqú xiāng1156811545-42--4--1-1--1----------1---4-----------------5----------
安阳乡ānyáng xiāng13935139154243-1--11---2--------------11---------------------------
花寨乡huāzhài xiāng8387835641161------1--1--------------------------------7----------
长安乡cháng'ān xiāng204312016111239712-------2-----------3---------------------5----------
碱滩乡jiǎntān xiāng1950019479571111-11-------------------------------------3----------
廿里堡乡niànlǐbǎo xiāng11063110313171--1--13--------------3---3----------------------------
靖安乡jìng'ān xiāng73897375612-1---4------------------------------------------------
三闸乡sānzhá xiāng17463174445332----3-------------------1-----------------2----------
西洞乡xīdòng xiāng5555549710113-2----1--------------1---3-----------------27----------
小河乡xiǎohé xiāng16620165888195-3--11------------------2-----------------2----------
明永乡míngyǒng xiāng13058130314132-1---2-------------------1-----------------4----------
平山湖乡píngshānhú xiāng642509124---------------------------7-----------------2----------
东北郊新区虚拟镇dōngběijiāo xīnqū xūnǐ zhèn31263098-214--1---1--------------1--------------------------------
国营张掖农场虚拟镇guóyíng zhāngyē nóngchǎng xūnǐ zhèn32503234-56------4------------------------------------1----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
肃南裕固族自治县sùnán yùgùzú zìzhìxiàn366781701031262589691----2131-11--1-------19---3881--1-----11--11-19328----------
红湾寺镇hóngwānsì zhèn7030391149781099-----27--1-----------10---57---1------------11814----------
北滩乡běitān xiāng15668311258202-------------------------5----------1------457----------
东滩乡dōngtān xiāng32132439-9749-------------------------7-----------------621----------
铧尖藏族乡huájiān zàngzú xiāng1586923435532------4------------------43-----------------45----------
马营乡mǎyíng xiāng666206--10---------------------------------------1---449----------
泱翔藏族乡yāngxiáng zàngzú xiāng187031211914391------------------------901----------------7----------
大泉沟乡dàquángōu xiāng17561215-3527-------------1-----------------------------10----------
西水藏族乡xīshuǐ zàngzú xiāng13292402211052----------1--------------------------------13----------
大都麻乡dàdōumá xiāng1662818105767-------------------------30-----------------32----------
杨哥乡yánggē xiāng115459218553-------------------------4-----------------419----------
红石窝乡hóngshíwō xiāng150934741642-------------------------2-----------------1098----------
青龙乡qīnglóng xiāng1279775312665---------------------8---70-----------------232----------
白银蒙古族乡báiyín měnggǔzú xiāng8915862181034-------------------------2-----------------41----------
韭菜沟乡jiǔcàigōu xiāng154632931939-------1-----------------2-----------------1153----------
水关乡shuǐguān xiāng546149-1104-------------------------------------------292----------
雪泉乡xuěquán xiāng1529821-2476-------------------------45-----------------563----------
喇嘛湾乡lǎmawān xiāng9748622224-------------------------7-----------------77----------
前滩乡qiántān xiāng453206--1-------------------------5-----------------241----------
莲花乡liánhuā xiāng638421119------2------------------1--------------1--571----------
明海乡mínghǎi xiāng2239808-1291-------------------------16---------1-------1122----------
祁林乡qílín xiāng47152--411-------------------------------------------8----------
祁连乡qílián xiāng94390-2843-------------------------------------------8----------
祁文藏族乡qíwén zàngzú xiāng136734422963---------------------1---1-----------------54----------
祁青藏族乡qíqīng zàngzú xiāng461112--347-------------------------1-----------------1----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
民乐县mínyuè xiàn230196229639442691144416-3610---3--------------44----------1------39----------
城关镇chéngguān zhèn136831359753622--3--16------------------2-----------------11----------
南丰乡nánfēng xiāng2037920357616--1-1-----1--------------3-----------------3----------
永固乡yǒnggù xiāng17051170122183-1----1------------------12-----------------2----------
洪水乡hóngshuǐ xiāng35619353681518627116--1-------------------4----------1------9----------
民联乡mínlián xiāng2121621203314-----2-------------------2-----------------1----------
三堡乡sānbǎo xiāng1608016073-11--1-2-----2-------------------------------------------
六坝乡liùbà xiāng1698716960-7511---12------------------10----------------------------
北部滩乡běibùtān xiāng63336325312-1-----------------------1----------------------------
顺化乡shùnhuà xiāng1626016250--41-----1------------------3-----------------1----------
丰乐乡fēnglè xiāng1514115129314--2----------------------------------------2----------
新天乡xīntiān xiāng134281340343121----1-------------------2-----------------2----------
李寨乡lǐzhài xiāng1219712187213--3----------------------------------------1----------
南古乡nángǔ xiāng149701492511320-------------------------4-----------------7----------
杨坊乡yángfāng xiāng1085210850--1-------------------------1----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
临泽县línzé xiàn14487514438864674613-1535111513-12-1--------30---128-----------------72--1-------
城关镇chéngguān zhèn1538415304111981-31-212-3-7--------------1-----------------11--1-------
沙河镇shāhé zhèn2303122958181814-1131---------------24---------------------2----------
新华镇xīnhuá zhèn1947319326522176-3-112---2----------6---65-----------------17----------
小屯乡xiǎotún xiāng941893994171-3--1----2-------------------------------------------
蓼泉乡liǎoquán xiāng1770917690143--2----------------------9----------------------------
平川乡píngchuān xiāng21630215581028---11-------1------------39-----------------10----------
板桥乡bǎnqiáo xiāng17164171475-2--3--1----1--------------4-----------------1----------
鸭暖乡yānuǎn xiāng1134611336--------511-----------------------------------3----------
倪家营乡níjiāyíng xiāng97209670101-1------------------------10-----------------28----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
高台县gāotái xiàn162159160725468131053512275141--1----------15---307---------12------95----------
城关镇chéngguān zhèn1727617182332213-8-116------------------------------------19----------
宣化镇xuānhuà zhèn17794177736---------------------------13---------1-------1----------
南华镇nánhuá zhèn18797186726357-21-511---1----------1---50-----------------15----------
巷道乡hàngdào xiāng15630155745339-11--3------------------------------1------3----------
正远乡zhèngyuǎn xiāng1195511914517--1---4------------------13-----------------10----------
黑泉乡hēiquán xiāng163731609642413-1-1---------------------25-----------------2----------
罗城乡luóchéng xiāng120161200176--1----1-----------------------------------------------
合黎乡hélí xiāng11562115562----1-1--1-----------------------------------1----------
骆驼城乡luòtuochéng xiāng1420113532342732---1-----------------4---196-----------------6----------
新坝乡xīnbà xiāng16046159694349---------------------1---7-----------------22----------
红崖子乡hóngyázǐ xiāng75737528-217------1--------------9---2-----------------14----------
盐池乡yánchí xiāng2936292812-------1------------------1----------1------2----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
山丹县shāndān xiàn1911581901628954017115131314611821--21----1----5---20----------1------11----------
城关镇chéngguān zhèn260952574416230361-373332---21---------4---2----------1------10----------
清泉镇qīngquán zhèn3094930717718129--21227--------------1--------------------------------
位奇镇wèiqí zhèn237442368712345211---1---------1-------------------------------------
霍城镇huòchéng zhèn19829197941764--12131-----------------------------------------------
东乐乡dōnglè xiāng138201380577---1---------------------------------------------------
红寺湖乡hóngsìhú xiāng8998981--------------------------------------------------------
陈户乡chénhù xiāng21797217485352-132-1------------------------------------------------
老军乡lǎojūn xiāng75437526472--1-1-11----------------------------------------------
李桥乡lǐqiáo xiāng93979381924--1---------------------------------------------------
花寨子乡huāzhàizi xiāng8777876326--12--21-----------------------------------------------
大马营乡dàmǎyíng xiāng10634106231332--1---------------------1----------------------------
兰州军区联勤部马场管理局虚拟镇lánzhōu jūnqū liánqínbù mǎcháng guǎnlǐjú xūnǐ zhèn1767417476829113110----19------------------17-----------------1----------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

武威地区

wǔwēi dìqū

1836986

1745991

1593

5397

68300

163

84

126

72

54

158

1333

21

11

5

69

-

11

-

3

5

8

-

-

1

-

498

2

-

1

12963

11

-

-

-

18

5

-

5

1

-

10

1

-

-

-

1

10

51

-

-

1

-

1

1

-

-

1

-

武威市wǔwēi shì946506939826459284214031055382592612110371511550-11-3-3----1652-11375---134-5--71---11041--1--1--1-
东大街街道dōngdàjiē jiēdào3617335593412621031335-1137--110---2------7---2-----------------2----------
西大街街道xīdàjiē jiēdào48701479803526415511717-2186---9----------3---272---14----------24-----1----
东关街街道dōngguān jiēdào179641685014911732134--601--2---1------20--16----7-----------62----------
西关街街道xīguān jiēdào28568278992436482154213163--22----------97---5----1------------3----------
火车站街街道huǒchēzhàn jiēdào874084961812846211--2291----9--------3---2----------------2-----------
地质新村街街道dìzhìxīncūn jiēdào387037864245-415--36--------------1---2-------2--------------------
黄羊镇huángyáng zhèn424754224935754357127-716---2-1--------101--11---2------------1----------
武南镇wǔnán zhèn53076524513431985459165510819-6--------------8----1--3--1------5--1-------
清源镇qīngyuán zhèn23488234333823-121-116-----------------------------------------------
永昌镇yǒngchāng zhèn428054270725625835-3155-21--------------------------------------------
双城镇shuāngchéng zhèn3356933497121221424-395-----------------------------------------------
丰乐镇fēnglè zhèn13675136276714--1-1-14--------------2---1----1------------1----------
高坝镇gāobà zhèn4648246302263942113443923---5-1------------8----------11----------------
金羊镇jīnyáng zhèn3793737746620173-21--1381-1---------------------------------2----------
和平镇hépíng zhèn176871762382519--2--24--------------4--------------------------------
羊下坝乡yángxiàbà xiāng1676016735917-1---321---------------------------------1------------
中坝乡zhōngbà xiāng1638316364224-11--44---------------------------------------------1-
永丰乡yǒngfēng xiāng107251070051-3-3---121----------------------------------------------
五和乡wǔhé xiāng11816117964-95----11-----------------------------------------------
古城乡gǔchéng xiāng1614316105967221--8-------------------3----------------------------
韩佐乡hánzuǒ xiāng98869856115-1-1-2--6-----------------------------------4----------
张义乡zhāngyì xiāng164881616651451072-2---34------------------27----------------------------
发放乡fāfàng xiāng1485514844-35--1---1---1-------------------------------------------
双树乡shuāngshù xiāng1007310066222-1----------------------------------------------------
大柳乡dàliǔ xiāng129221289952-1-11-112-----------------------------------------------
长城乡chángchéng xiāng1498714965139--1--1---------------6---1----------------------------
金沙乡jīnshā xiāng135901356713-31-21--1---------1--------------------------1----------
西营乡xīyíng xiāng1199511907742114-----24-----------------------------------------------
红星乡hóngxīng xiāng1124411229148--1--1------------------------------------------------
金塔乡jīntǎ xiāng1395413931823-1--116------------------1----------------------------
下双乡xiàshuāng xiāng11200111825-5--11--1--------------3---2----------------------------
九墩乡jiǔdūn xiāng795579264611211--3-1----------------------------------------------
四坝乡sìbà xiāng13473134495174-1--33-----------------------------------------------
洪祥乡hóngxiáng xiāng2171721677410181----7------------------------------------------------
怀安乡huái'ān xiāng13779137511714-----13------------------1----------1-----------------
金山乡jīnshān xiāng666766373-22----413-----------------------------1------5----------
青林乡qīnglín xiāng307130644-2----------------1-------------------------------------
六坝乡liùbà xiāng15797157583130----1-4-----------------------------------------------
新华乡xīnhuá xiāng1210812090237--1-211------------------------------------1----------
南营乡nányíng xiāng53795368243-----11-----------------------------------------------
东河乡dōnghé xiāng12488124656110-----24-----------------------------------------------
二坝乡èrbà xiāng12895128334-71--2--341-------------9---22---------------------------
河东乡hédōng xiāng14864148243511312--213-----------------------------------------------
谢河乡xièhé xiāng125751255723---2-191-----------------------------------------------
庙山乡miàoshān xiāng7364734331112-11--2-----------------------------------------------
松树乡sōngshù xiāng13303132695511-----17------------------3----------1------1----------
柏树乡bǎishù xiāng1588715854511122-1---1-----------------------------1-----------------
中路乡zhōnglù xiāng161951606171195-24--3-1-----------------11----------------------------
上泉乡shàngquán xiāng13316132313360---1-2-------------------16----------------------------
清水乡qīngshuǐ xiāng19286192615242----39-----------------------------------------------
校尉乡xiàowèi xiāng91949174519-11---3-----------------------------------------------
吴家井乡wújiājǐng xiāng6494643622424-1-1-1-------------------4----------1-----------------
康宁乡kāngníng xiāng1068910668429----1-----------1--------------------------4----------
九墩滩指挥部虚拟镇jiǔdūntān zhǐhuībù xūnǐ zhèn38693783-2801-1-------------------1--1----------------------------
九条岭煤矿虚拟镇jiǔtiáolǐng méikuàng xūnǐ zhèn391038794511-----3-------------------3-----------------5----------
黄羊河农场虚拟乡huángyánghé nóngchǎng xūnǐ xiāng6000591754222-----1----13-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
民勤县mínqín xiàn30208530178751132394391547---5----------18---19-----------------1----------
城关镇chéngguān zhèn337013360222572-13-146--------------3--------------------------------
东坝镇dōngbà zhèn1358713580231-------------------------------------------1----------
泉山镇quánshān zhèn1667816672-1----1-----------------4--------------------------------
西渠镇xīqú zhèn1983519831-3----------------------1--------------------------------
东湖镇dōnghú zhèn21994219863--212---------------------------------------------------
昌盛乡chāngshèng xiāng32583254------------------------4--------------------------------
昌宁乡chāngnìng xiāng78097787-79---------------------6--------------------------------
蔡旗乡càiqí xiāng97039703---------------------------------------------------------
重兴乡zhòngxīng xiāng91799175--1----------3-------------------------------------------
薛百乡xuēbǎi xiāng1855318538362--3---1-----------------------------------------------
大坝乡dàbà xiāng19049190398------------1--------------1----------------------------
三雷乡sānléi xiāng14352143341101-------------------------6----------------------------
新河乡xīnhé xiāng17403173963-11------------------------2----------------------------
羊路乡yánglù xiāng1573315721116----1--------------------3----------------------------
夹河乡jiāhé xiāng94129401--7-------------------------4----------------------------
大滩乡dàtān xiāng13201131851911---1--------------------3----------------------------
双茨科乡shuāngcíkē xiāng1408314079--4------------------------------------------------------
红沙梁乡hóngshāliáng xiāng1197211972---------------------------------------------------------
中渠乡zhōngqú xiāng11509115042---11-------1-------------------------------------------
收成乡shōucheng xiāng1810918099-10-------------------------------------------------------
花儿园乡huā'éryuán xiāng158315493254----2-------------------------------------------------
南湖乡nánhú xiāng124012382--------------------------------------------------------
北山乡běishān xiāng142142---------------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
古浪县gǔlàng xiàn3670483651881224377331451611116762--13-----5----225---1743---2-----3------1----1-----
古浪镇gǔlàng zhèn292252896117129752-2-1422--------------8---2----2-----------------------
土门镇tǔmén zhèn251832512114413------2-----------------------------2-----------------
大靖镇dàjìng zhèn316113160161--11--1------------------------------------------------
古丰乡gǔfēng xiāng1658416484630331--1-1-------------------28----------------------------
定宁乡dìngnìng xiāng23831238016-14--1-143------------------1----------------------------
泗水乡sìshuǐ xiāng215292145634116214-2112----------------------------------------------
胡边乡húbiān xiāng1158211565925--1---------------------------------------------------
永丰滩乡yǒngfēngtān xiāng910190951-2------2---1-------------------------------------------
黄花滩乡huánghuātān xiāng12660125966146-1--11----5--------------3----------------------------
西靖乡xījìng xiāng22792279---------------------------------------------------------
民权乡mínquán xiāng1854018538-11------------------------------------------------------
裴家营乡péijiāyíng xiāng1773217557414104-1--------3--------------471----------------1----------
黄羊川乡huángyángchuān xiāng2476024455825198--3-1130------------------38----------------------1-----
十八里堡乡shíbālǐbǎo xiāng86348502830684-3----------------------181---------------------------
黑松驿乡hēisōngyì xiāng20572203981188602-1---1---4-----1--------6----------------------------
井泉乡jǐngquán xiāng41454129-311----1-----------1-------------------------------------
海子滩乡hǎizitān xiāng1820818161412261----11------------------11---------------------------
新堡乡xīnbǎo xiāng8629860352111------------------------7----------------------------
横梁乡héngliáng xiāng158541581311-1911--1-5------------------2----------1-----------------
干城乡gānchéng xiāng16240162017-19------7---------2--------4----------------------------
冰草湾乡bīngcǎowān xiāng769276801-1------1------------------9----------------------------
直滩乡zhítān xiāng649162617--------1---------1----217---4----------------------------
大墩滩乡dàdūntān xiāng64266421--3----1--------------------1----------------------------
新井乡xīnjǐng xiāng954095101148----22-------------------3----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
天祝藏族自治县tiānzhù zàngzú zìzhìxiàn2213471391909611986661254023191112172134--1----5---1-90---126333---31--1--------8----------
华藏寺镇huácángsì zhèn361392189421334312439615466581--------------5---1119-----------------3----------
打柴沟镇dǎcháigōu zhèn15268116215127831933221-14------------------1091----1-----------1----------
安远镇ānyuǎn zhèn1017362277310635262-----10--------------10---219----------------------------
炭山岭镇tànshānlǐng zhèn14341117853352213313-1-118--------------8---645----3-----------------------
哈溪镇hāxī zhèn25921128366241122347---221--------5---------7271----------------3----------
天堂乡tiāntáng xiāng705935369481210-1---12------------------22511---------------------------
朱岔乡zhūchà xiāng42331499194881------1------------------1757----------------------------
赛什斯乡sàishénsī xiāng14880122576381831211---4------------------740----------------------------
东坪乡dōngpíng xiāng434034163313370-----11------------------505--------1-------------------
石门乡shímén xiāng910965048443111864-331-44--1----------67---816-----------------1----------
赛拉隆乡sàilālóng xiāng30132--255--1----------------------13----------------------------
东大滩乡dōngdàtān xiāng4152189320115691------------------------668----------------------------
松山乡sōngshān xiāng566028035682483-------------------------310----------------------------
钱宝乡qiánbǎo xiāng9313392514326460221-----------------------614----------------------------
柏林乡bólín xiāng1917676381138------11------------------81----------------------------
抓喜秀龙乡zhuāxǐxiùlóng xiāng486915737122999------18------------------206----------------------------
西大滩乡xīdàtān xiāng1264371387846815---219------------1-----791----------------------------
朵什乡duǒshén xiāng13123750131105037327---12------------------520----------------------------
大红沟乡dàhónggōu xiāng1385910367638293711-1-545------------------431----------------------------
毛藏乡máocáng xiāng1347132--11811-----1------------------32----------------------------
祁连乡qílián xiāng795275942-320-------------------------36----------------------------
旦马乡dànmǎ xiāng47483981-1722------1------------------43----------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

定西地区

dìngxīdeqū dìqū

2820249

2790145

784

25775

1720

100

125

124

63

56

113

340

39

1

2

5

1

3

-

-

-

11

-

2

-

-

803

1

-

-

4

1

-

-

-

17

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

1

5

1

-

2

-

-

-

-

-

1

-

定西县dìngxī xiàn449293437243216113654317291711610606--3-2---1-1--260----1----------1-----1----------
城关镇chéngguān zhèn6384262823488642623641546---1-2--------9----1----------------1----------
凤翔镇fèngxiáng zhèn51764514312430032----12--------------1--------------------------------
内官镇nèiguān zhèn40737406407313132-1--4-----------------------------------------------
馋口乡chánkǒu xiāng210082099055-132----1-----------------------------1----------------
称钩驿乡chēnggōuyì xiāng1751617504521-2---11-----------------------------------------------
景家泉乡jǐngjiāquán xiāng88058804-1-------------------------------------------------------
鲁家沟乡lǔjiāgōu xiāng9373936352-2-----1-----------------------------------------------
白碌乡báilù xiāng577957763--------------------------------------------------------
御风乡yùfēng xiāng562956271---------1----------------------------------------------
葛家岔乡géjiāchà xiāng118441183038--1----11----------------------------------------------
石峡湾乡shíxiáwān xiāng99079900111--111-1-----------------------------------------------
新集乡xīnjí xiāng1601515998531-511-1------------------------------------------------
青岚山乡qīnglánshān xiāng20522205143--12-11-------------------------------------------------
西巩驿乡xīgǒngyì xiāng195111950142-11--1-1-----------------------------------------------
石泉乡shíquán xiāng17975179672-211-1-1------------------------------------------------
宁远乡nìngyuǎn xiāng212442123141114----11----------------------------------------------
李家堡乡lǐjiābǎo xiāng1750917386311013-1--1-1--2-----1-------------------------------------
杏园乡xìngyuán xiāng822882252-----1--------------------------------------------------
张湾乡zhāngwān xiāng631662271871------------------------------------------------------
团结乡tuánjié xiāng166181394532655-------------------1--14--------------------------------
香泉乡xiāngquán xiāng114033853473014-12-2----------------236--------------------------------
西寨乡xīzhài xiāng9260924734--33---------------------------------------------------
东岳乡dōngyuè xiāng866286573-1--1---------------------------------------------------
高峰乡gāofēng xiāng7825782032---------------------------------------------