TotalHanMongolHuiTibetanUyghurMiao (Hmong)YiZhuangBouyeiKoreanManchuDongYaoBaiTujiaHaniKazakhDaiLiLisuWaSheGaoshan (Taiwanese aborigin)LahuSuiDongxiangNakhiJingpo (Kachin)KyrgyzTuDaurMulaoQiangBlangSalarMaonanGelaoSibeAchangPumiTajikNuUzbekRussianEvenkDe'angBonanYugurGin (Vietnamese)TatarDerungOroqenHezhen (Nanai)MonpaLhobaJinoOtherNaturalized Citizen
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合计蒙古维吾尔布依朝鲜土家哈尼哈萨克傈僳高山拉祜东乡纳西景颇柯尔柯孜达斡尔仫佬布朗撒拉毛南仡佬锡伯阿昌普米塔吉克乌孜别克俄罗斯鄂温克德昂保安裕固塔塔尔独龙鄂伦春赫哲门巴珞巴基诺其他未识别的民外国人加入中国籍

安徽省

ānhuī shěng

58999948

58602112

14354

337521

2263

1733

6995

5607

4331

3103

2660

8688

1917

406

761

2196

679

24

373

225

102

305

1563

80

219

307

9

71

20

1

223

93

47

87

33

26

26

199

93

5

36

98

13

4

22

17

1

1

2

28

10

99

13

8

4

8

3

118

6

合肥市

héféi shì

4467384

4428414

1365

30841

284

305

477

496

552

335

285

2970

118

60

60

472

24

3

9

31

13

15

39

10

5

7

-

8

-

-

31

10

8

22

1

3

12

13

33

-

3

7

-

1

8

6

-

-

-

-

6

6

7

-

1

-

-

8

-

东市区dōngshì qū2491252465386422273-9524111219264-11---1--3-------2--2--124-------------4------
明光路街道míngguānglù jiēdào23556232516284---2--111----------1------------------------------------
车站街道chēzhàn jiēdào1996919726-222----44111----------1------------------------------------
胜利路街道shènglìlù jiēdào13263131153131------112----------1------------------------------------
三里街街道sānlǐ jiēdào360423563863551-2-1-22932----------------1---------------------2------
铜陵路街道tónglínglù jiēdào41341409787300---155137---3---1-----------------12--------------------
七里站街道qīlǐzhàn jiēdào2928929029111941-3110-227---8-----------------2--1----------------------
红光街道hóngguāng jiēdào343133393763241-2-1-23232----------------1---------------------2------
和平路街道hépínglù jiēdào216752146119171--11---19-------------------------12--------------------
大通路街道dàtōnglù jiēdào29677294036246--1-32214-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
中市区zhōngshì qū243430240890641990153745640322242144133----1-3--------117-2112-----21------2------
寿春街道shòuchūn jiēdào129971281371561-332-110---1-------------------------------------------
鼓楼街道gǔlóu jiēdào80387955273-1--1-15-----------------------------------------------
逍遥津街道xiāoyáojīn jiēdào78107690288-16-11-210-----------------------------------------------
三牌楼街道sānpáilou jiēdào17278170864152--2-413142--5------1------------2--------2--------------
县桥街道xiànqiáo jiēdào88228734-82-------6-----------------------------------------------
益民街道yìmín jiēdào28169278966227--3---12922-----------------------1--------------2------
安庆路街道ānqìnglù jiēdào3687036472172493-22123264762-12----1-2--------112--1----------------------
光明街道guāngmíng jiēdào228072261213143-15-2-3144-15-----------------1----2------1-------------
亳州路街道bózhōulù jiēdào3644536096528063513-140---3-----------------2-------------------------
双岗街道shuānggǎng jiēdào641946353685405165-4-467---7-----------------2-------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西市区xīshì qū3870093821801943220622284271614874631462919113--352122515-3--3346111718-1---2-----3------2-
三里庵街道sānlǐ'ān jiēdào359013547383531-711113271216-----------------1---3------------1------1-
巢湖路街道cháohúlù jiēdào21973217651161215--2-2182--2------1------------1--------1--------------
包河街道bāohé jiēdào5271851947504113115556424129611818--2---75-------2-5--115-1----------------1-
芜湖路街道wúhúlù jiēdào485554794017508313371103341-16---1--4--------1------2--------------------
南七里站街道nánqīlǐzhàn jiēdào541815354441424137519134807-424---2----1-----2----------------------------
稻香邨街道dàoxiāngcūn jiēdào63514625974451046116553920144107527---22-5-------1-4-1--11-----1-----2--------
琥珀山庄街道hǔpòshānzhuāng jiēdào18485182626183--2---52221-2-------------------------------------------
西园新村街道xīyuánxīncūn jiēdào350023461062771-1123137135-7--1-------------------1--------------------
蜀山路街道shǔshānlù jiēdào5668056042213935123610193107112111-----15--5-3---------29--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
合肥郊区héféi jiāo qū779511774705315306327130110114122145753532317112214--11148--2-2--3335--938-1---34----14-----1-
杏花村镇xìnghuācūn zhèn11195911113037528726402922321231422412--1----------1--1--9-------1------1-------
七里塘镇qīlǐtáng zhèn40559403341891-1341782319---38-----11--1---------------------------------
常青镇chángqīng zhèn1613591600345983822445243644108451171201--2--2--1-1----2----33-----------1--------
大兴镇dàxīng zhèn36240360781130-6112--17---2-----------1--1----------------------------
大杨镇dàyáng zhèn2538525238145142917716410---------1-----------------------------3-------
骆岗镇luògǎng zhèn7292572570382172-442029435--4------1--------3-2-----------------------1-
义兴镇yìxīng zhèn35001348548108-12262114-1-1------------------------1------------------
义城镇yìchéng zhèn24729247011041--11-342--2-------------------------------------------
城东乡chéngdōng xiāng7349073139352281102145153242123---1-12----------2-------------------------
大圩乡dàwéi xiāng225722249210441103232-4--------1--------------------------------------
三十岗乡sānshígǎng xiāng1176111742311-21--1--1----------------------------------------------
新站综合开发试验区虚拟街道xīnzhàn zōnghé kāifā shìyànqū xūnǐ jiēdào305403035514114-34-5262722-4------1---------------1--------------------
高新技术产业开发区虚拟镇gāoxīn jìshù chǎnyè kāifāqū xūnǐ zhèn979569713256608453107621772--41--6-11-------1-1-----4-----24-------------
经济技术开发区虚拟镇jīngjì jìshù kāifāqū xūnǐ zhèn3503534906129151-3--59---2---1---------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
长丰县chángfēng xiàn8942048865492496785323683191753034427213271214963--3-----31-1-------1-1-------1-----3-
水湖镇shuǐhú zhèn659696544224468642241834--------1-------------------------------------
曹庵镇cáo'ān zhèn29919298982613211-121----1-----------------------------------------
杨公镇yánggōng zhèn296392959111311212---------------------------------------------------
庄墓镇zhuāngmù zhèn2287822814913-133153411--11-------------------------------------------
杨庙镇yángmiào zhèn35652355211769--436--111--2-------------------------------------------
吴山镇wúshān zhèn4159041503320--3341363----3-3-6---1----------------1-----------------
岗集镇gǎngjí zhèn27244271711438--55------2----7-------------------------------------2-
双墩镇shuāngdūn zhèn3812638089141312-1--121---2------------------------------------------
下塘镇xiàtáng zhèn4160041408171631-35-2-----------------------------------------------1-
朱巷镇zhūxiàng zhèn38661384798135--4126-11--31--------2----------------------------------
孔店乡kǒngdiàn xiāng44695446625751432-32---------1-------------------------------------
张祠乡zhāngcí xiāng284692844759--112-1---1----1-1-------------------------------------
徐庙乡xúmiào xiāng26264262488-5-11-1-------------------------------------------------
罗塘乡luótáng xiāng34956349177231--41-11---------------------1-------------------------
孙庙乡sūnmiào xiāng191081908628-126-1-1--1--------------------------------------------
史院乡shǐyuàn xiāng181771816153112--121-----------------------------------------------
三和乡sānhé xiāng2784327815610--421--2---3-------------------------------------------
孤堆回族乡gūduī huízú xiāng141408515156082-61-31--1-1--------------1----------------------------
义井乡yìjǐng xiāng41380413301122--214--1------------------------------------------------
土山乡tǔshān xiāng263802635498-1-511---------1---------------------------------------
夏店乡xiàdiàn xiāng1928619261103---2-214------------------2------------1---------------
三十头乡sānshítóu xiāng308553082310921-33112-----------------------------------------------
罗集乡luójí xiāng1494714923110---312-2--41-------------------------------------------
埠里乡bùlǐ xiāng21459214178172-212-1-------------------------------------------------
陶湖乡táohú xiāng18895188612172-4511-1---1-------------------------------------------
陶楼乡táolóu xiāng2496824923419--21312-4-----------------------------------------------
造甲乡zàojiǎ xiāng2954129486418124317114-----------------------------------------------
杜集乡dùjí xiāng27026269641021-4246113-1-33-1------------1-------------------1-------
沛河乡pèihé xiāng2197021923561-1033-11---143------------------------------------------
左店乡zuǒdiàn xiāng26658266121611-19412-1----1------------------------------------------
双凤工业区虚拟镇shuāngfèng gōngyèqū xūnǐ zhèn590959051---1---1---1--------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
肥东县féidōng xiàn10068869995111415312613159768539361443422466-1--3--1--3--17----------2--1-------1-1--2-
店埠镇diànbù zhèn105569103952117654235334810-1-11----------3-------------1-----------------
撮镇镇cuōzhèn zhèn3812038030748411114515----2-------------------------------------1----
梁园镇liángyuán zhèn355623524212712114---40-----------------------------------------------
桥头集镇qiáotóují zhèn32010319501029311431511-----1----------------------------------------
长临河镇chánglínhé zhèn2638226343759-8112-31-----------------1----------1-----------------
西山驿镇xīshānyì zhèn3421734199241---1117---------------------------------------------1-
石塘镇shítáng zhèn34907348635213244-3-1---------1-------------------------------------
古城镇gǔchéng zhèn1387913855517--1----1-----------------------------------------------
八斗镇bādòu zhèn3023230210110-1-27------------1-------------------------------------
元疃镇yuántuǎn zhèn2745727436113--3111-----------------------------------------------1-
白龙镇báilóng zhèn35308352856811-21111----1------------------------------------------
龙岗镇lónggǎng zhèn23550234102575133--126--130--------------11----------------------------
六家畈镇liùjiāfàn zhèn16981169742---2----3-----------------------------------------------
复兴乡fùxīng xiāng2302022986411-7161121-----------------------------------------------
长乐乡chánglè xiāng22406223673192-363-111----------------------------------------------
龙塘乡lóngtáng xiāng1873518706485-1-1-361----------------------------------------------
磨店乡módiàn xiāng2326523243313-1---1-4-----------------------------------------------
众兴乡zhòngxīng xiāng29565294663403-2451-38------------------3----------------------------
王铁乡wángtiě xiāng2535225334211-21-236-----------------------------------------------
解集乡jiějí xiāng305293047110283-3311-4--13------------------------------------1------
高亮乡gāoliàng xiāng2247822462351-21--22-----------------------------------------------
护城乡hùchéng xiāng17838176793139-9--24-2-----------------------------------------------
路口乡lùkǒu xiāng18511184072751--45--15----2------------------------------------------
张集乡zhāngjí xiāng2796127939108---1-1-2-----------------------------------------------
草庙乡cǎomiào xiāng21651216064171--22-117------------1----------------------------------
杨塘乡yángtáng xiāng271762715958---12--1-----------------------------------------------
马湖乡mǎhú xiāng2490424886721--5--1-------------------2----------------------------
陈集乡chénjí xiāng25591253721197--415--1-1-9-------------------------------------------
广兴乡guǎngxīng xiāng98769735-131--31---6-----------------------------------------------
响导乡xiǎngdǎo xiāng32819325972207--328--------------------------------------------------
杨店乡yángdiàn xiāng3097729819111491-112-12-----------------------------------------------
富旺乡fùwàng xiāng186791866331021-----------------------------------------------------
王城乡wángchéng xiāng1750117481241-1-9--3-----------------------------------------------
青龙乡qīnglóng xiāng20992209542211-1-121-------------------------------------------------
费集乡fèijí xiāng12744127391-----3------------1-------------------------------------
牌坊回族满族乡páifāng huízú mǎnzú xiāng14581122384188813465114416--------------------------------1--------------
龙山乡lóngshān xiāng1427114261161--11--------------------------------------------------
龙岗开发区虚拟镇lónggǎng kāifāqū xūnǐ zhèn21290211921774-13--18---3-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
肥西县féixī xiàn90721989804133882448449877745593267182142122153435------32-1----1-14---1----21-------
上派镇shàngpài zhèn91484907865753745266435136----1-41134-----------------------------------
三河镇sānhé zhèn17179171216261-1715-1----------1-------------------------------------
桃花镇táohuā zhèn181381781013231-11--1------------------------------------------------
花岗镇huāgǎng zhèn2639026319843128231-11-1--------------------------------------------
高刘镇gāoliú zhèn38695385141313621333-112--42-------1-----------------------------------
官亭镇guāntíng zhèn3175430493191220111--1026--------------------------------------1--------
小庙镇xiǎomiào zhèn368693546851385--2132-2---------1-------------------------------------
山南镇shānnán zhèn338153373110601214-1-4------------------1----------------------------
丰乐镇fēnglè zhèn3731037221106411112--41-2------------------1-------1-----------------
南岗镇nángǎng zhèn325123050971977811-21-13-1-----------------------1--------------------
农兴镇nóngxīng zhèn380273791510801137124-11----1----------------------------------------
新仓镇xīncāng zhèn1541315388116-11--3-2-------------------1---------------------------
长岗乡chánggǎng xiāng280802774111283-868412-1--2-2-------------1--------------------1-------
高店乡gāodiàn xiāng372803639110865--62-111---1----1---------1----------------------------
江夏店乡jiāngxiàdiàn xiāng300412995911602--22121---------1-------------------------------------
南分路乡nánfēnlù xiāng20609205631431--1---------------------------------------------------
聚星乡jùxīng xiāng17013169481241--22111----5-------------------------------------------
烟墩乡yāndūn xiāng395673953514101---1111--11----1--------------------------------------
北张乡běizhāng xiāng26666266361171113-111---3-------------------------------------------
柿树岗乡shìshùgǎng xiāng2919029162312-113-134-----------------------------------------------
袁店乡yuándiàn xiāng20544205243131----11---1--------------------------------------------
孙集乡sūnjí xiāng31554314095113411021222-----1-------------1---------1-----------------
严店乡yándiàn xiāng26326262751229-223-1-1---1-------------------------------------------
清平乡qīngpíng xiāng3414634065101311831461012---1------------------------1---------1--------
大柏乡dàbǎi xiāng196391893076951112-1-----1-------------------------------------------
金牛乡jīnniú xiāng17313172811411-1221-1------------------------------------------------
洪桥乡hóngqiáo xiāng167121669385--1--111-1---------------------------1-----------------
四合乡sìhé xiāng2034920305101711223--35----------------------------------------------
董岗乡dǒnggǎng xiāng23773237196378-2------------1---------------------------------------
金桥乡jīnqiáo xiāng18838187441164112422111-22-------------------------------------------
刘河乡liúhé xiāng200932007654------11---4-------------------------1---1-------------
桃花工业园区虚拟镇táohuā gōngyè yuánqū xūnǐ zhèn11900118101765-2111-12-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

芜湖市

wúhú shì

2115421

2105928

743

6180

89

42

772

259

315

261

165

273

107

22

6

123

8

-

14

20

1

3

10

3

2

12

-

7

1

-

14

2

-

3

-

7

-

2

5

-

2

3

1

1

-

-

-

-

-

2

1

4

-

-

-

5

-

3

-

镜湖区jìnghú qū1803821780119621195822161171843-1-9---5---1---3--21-----11--2-----------------
东门街道dōngmén jiēdào32631323181127112736132-----------1---1--2------1---1-----------------
中江街道zhōngjiāng jiēdào215482124314277---1---8---2---1-------2-------------------------------
北门街道běimén jiēdào390343821325756--9422314-------4------------------1--1-----------------
镜湖街道jìnghú jiēdào18817185731321521-1--55-1-----------------1---------------------------
赭山街道zhěshān jiēdào375013710117351121423413---2-------------------------------------------
赭麓街道zhělù jiēdào30851305631624913531131---5-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
马塘区mǎtáng qū1200281192115159621481215162819-35-------------------7-------------------5---
弋江桥街道yìjiāngqiáo jiēdào275732730722227--141-211----------------------7-----------------------
中山南路街道zhōngshānnánlù jiēdào2443724257111451-2221214-----------------------------------------------
利民路街道lìmínlù jiēdào215652128010163--42-10-211-7-35---------------------------------------5---
马塘镇mǎtáng zhèn2027320228430--142--2-2---------------------------------------------
鲁港镇lǔgǎng zhèn26180261394311122---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
新芜区xīnwú qū23234723008198191819228924736889--16------6--------1------2--1---------------2-
长江路街道chángjiānglù jiēdào5388253326224721318-8-5154--4------1--------1-------------------------2-
团结路街道tuánjiélù jiēdào429354244429412--5-427232--4----------------------2--1-----------------
劳动路街道láodònglù jiēdào29687294167240---543261--3-------------------------------------------
北京路街道běijīnglù jiēdào33993335921433331615116182---------1------------------------------------
吉和街街道jíhé jiēdào204602031371292-112-23-----------------------------------------------
新芜路街道xīnwúlù jiēdào86048502593----1--3-----------------------------------------------
汀棠街道tīngtáng jiēdào4278642488142391-82-1420---5------4------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
鸠江区jiūjiāng qū1644401636716255783922118946173-91-----11--------------2--------------------
四褐山街道sìhèshān jiēdào3096630652142651-1332197--8-------------------------------------------
裕溪口街道yùxīkǒu jiēdào114861138031011-------1----------------------------------------------
官陡镇guāndǒu zhèn5040950238149621268522731-1-------1--------------2--------------------
湾里镇wānlǐ zhèn39391392931457-148--3712--1------------------------------------------
大桥镇dàqiáo zhèn321883210817384125-1335---------1------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
芜湖县wúhú xiàn49756449634317011321143571341706737164722243-132112-12-11-10--3---1--2-1--------2-----1-
湾沚镇wānzhǐ zhèn544525435421423337533-4-----211--------------------------------------
火龙岗镇huǒlónggǎng zhèn327263267351841133-1-5---3-------------------------------------------
清水镇qīngshuǐ zhèn6719167098183-3255331446--9-------------------------------------------
荆山镇jīngshān zhèn9777976632--1---5------------------------------------------------
方村镇fāngcūn zhèn255772552711112291111----1------1------------------------------------
西河镇xīhé zhèn12102120363321161085--13--2--------------2--------------------------1-
石镇shí zhèn260142595910---231213--2--3---1---------------------------------------
陶辛镇táoxīn zhèn2123321164113-171220---112-3-7-----------------------1----------------
易太镇yìtài zhèn2348123434191--2772133--2-------------------------------------------
周皋镇zhōugāo zhèn16475164455---82911-2-----------1--1-------------------------------
六郎镇liùláng zhèn176001756423-1851121-1-----------------2----------------------------
咸保镇xiánbǎo zhèn126621263131-1164131-1----------------------------------------------
新丰镇xīnfēng zhèn1298212929372-27327-----2-------------------------------------------
花桥镇huāqiáo zhèn1396313915632-131153--4--------1-------------------------------------
横岗镇hénggǎng zhèn21473214253-2114783314-----1---------------------1------------------
红杨镇hóngyáng zhèn1902318952102--3212111---1----1-----------1----------------------------
三元镇sānyuán zhèn181141802936--4361311--2--------------------------------------1-------
白马乡báimǎ xiāng919591853-----1-5----1-------------------------------------------
埭南乡dàinán xiāng110671103772--4381121-----1----------------------------------------
十连乡shílián xiāng1008110048411-13451--1-----------------1--2-------------------------
保沙乡bǎoshā xiāng1713917089111--1399---1-----1---1-------2------1-------------1-------
政和乡zhènghé xiāng969096672-1-9541------------------------------1------------------
赵桥乡zhàoqiáo xiāng16968169201641110442111--1---------2---------------------------------
和平乡hépíng xiāng18579184961102-3515133------------------1-2--1-------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
繁昌县fánchāng xiàn4305304295681466189834202916303441-6---2-1--1--2---------------1---------------
城关镇chéngguān zhèn592725906525157-32231571--1-------------------------------------------
荻港镇dígǎng zhèn303793018130143-1132249---1---2---------------------------------------
新港镇xīngǎng zhèn192881926737-13---7------------------------------------------------
横山镇héngshān zhèn17368171938164----11-1-----------------------------------------------
三山镇sānshān zhèn2821228192211-14-2--------------------------------------------------
孙村镇sūncūn zhèn2503725029121-1-1------1---------------------------1---------------
黄浒镇huánghǔ zhèn149191491216-------------------------------------------------------
峨桥镇éqiáo zhèn19145191349----1-1-------------------------------------------------
平铺镇píngpū zhèn13617136111---1--3-----1-------------------------------------------
峨山乡éshān xiāng2458924564712--21111------------------------------------------------
赤沙乡chìshā xiāng161861616647---2114----1-------------------------------------------
芦南乡lúnán xiāng1546615445682-1-3-1------------------------------------------------
高安乡gāo'ān xiāng286352855813472--55-131----------------------------------------------
马坝乡mǎbà xiāng175251750913-------12-----------------------------------------------
保定乡bǎodìng xiāng2120821166919-12352-1-----------------------------------------------
小洲乡xiǎozhōu xiāng11870118287241-11-13--1----------1--2-------------------------------
中沟乡zhōnggōu xiāng2403724012833-6-2-11---------1-------------------------------------
浮山乡fúshān xiāng188721885492-14-1-1------------------------------------------------
新淮乡xīnhuái xiāng98569851-----1211------------------------------------------------
新林乡xīnlín xiāng150491503123--61-21-2--1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
南陵县nánlíng xiàn490130489043120259256274465515529182964244-111-111-10-1--2------------------212-------
城关镇chéngguān zhèn5198951757221671-8128137---2---1---------------------------------------
弋江镇yìjiāng zhèn33834337461211--1441516213--------1---8-----------------------1---------
黄墓镇huángmù zhèn31584315537--112-122-1---3-------------1------------------1---------
三里镇sānlǐ zhèn2441724388621-102-4-3-------------1---------------------------------
丫山镇yāshān zhèn98929883213-1-----1------1---------------------------------------
工山镇gōngshān zhèn304893043152821941411---2-------------------------------------------
奚滩镇xītān zhèn2433824292713-12538114------1---------------------------------------
奎湖镇kuíhú zhèn28860288201123177232--2---------------------------------------------
家发镇jiāfā zhèn305663049611931253-11-21-11--1--------1-------------------------------
峨岭镇élǐng zhèn1809418068231181141-1--2---------1---------------------------------
烟墩镇yāndūn zhèn177881774313-11412171----1---1------------------------------12-------
戴汇镇dàihuì zhèn19475194285-4-9227--11--7-------------------------------------------
何湾镇héwān zhèn184981845411--21327--2--1---6---------------------------------------
绿岭镇lǜlǐng zhèn1152911490751-1531231--1--------------------------------------------
石铺镇shípù zhèn2199521955210--5--20---2--1------------------------------------------
九连乡jiǔlián xiāng2271122640571-316-132-1-22---1---------------------------------------
东河乡dōnghé xiāng193001928222--5-24-12----------------------------------------------
东七乡dōngqī xiāng19297192772---81-7-11----------------------------------------------
葛林乡gélín xiāng183991833762--271917-------------------------------------------------
太丰乡tàifēng xiāng2636026307432-202101---2-6------11------1----------------------------
东塘乡dōngtáng xiāng1071510696-2--13-2-1-1----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

蚌埠市

bàngbù shì

3288329

3253062

639

32662

87

54

225

301

279

90

109

387

44

25

42

79

122

2

15

10

3

13

17

-

15

-

1

-

-

-

10

1

2

10

5

-

4

1

1

1

-

6

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

东市区dōngshì qū24224023412415975541417242960233112111118242123-17---1---2-22--1-11-3--1--------------
解放街道jiěfàng jiēdào90667861896243262571115314272--2--------------1--1-------------------------
东风街道dōngfēng jiēdào22807222484534-2-1-3-101---------4------------------------------------
治淮街道zhìhuái jiēdào28412277068671--222148-3-2-----11---------------1--------------------
东升街道dōngshēng jiēdào3381633032247176233127121-21-------------------------3-----------------
宏业村街道hóngyècūn jiēdào28900281201573823-2-816---4-1-----------------------------------------
曹山街道cáoshān jiēdào762675134100---2--33----1------------------------------------------
龙湖新村街道lónghúxīncūn jiēdào30012293164246845128426255786151-23--2---1---1-21--1--1----1--------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
中市区zhōngshì qū11817811237651556956111616314965-11------4-------2--1-------1-----------------
天桥街道tiānqiáo jiēdào12737122713433--132-219----------3------------------------------------
青年街道qīngnián jiēdào1946618106111321--222-319-----------------------------------------------
纬二路街道wěi'èrlù jiēdào12954124631457--831-2135----------------------------1-----------------
胜利街道shènglì jiēdào2735226243101072---22-219--11-------------------------------------------
延安街道yán'ān jiēdào23494226881175131-282420----------1-------2--1-------------------------
黄庄街道huángzhuāng jiēdào196811817315147725-41112-----------------------------------------------
小蚌埠街道xiǎobàngbù jiēdào24942432-58-------4-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
西市区xīshì qū22632222017810157761851324291413106101-22-----32-------4------------21--------------
朝阳街道cháoyáng jiēdào27514264021310722-142-472--3--------------2----------------------------
纬四街道wěisì jiēdào387293756212113711122--8----------2---------------------1--------------
大庆街道dàqìng jiēdào656026419931131451611414251----------------------------------------------
张公山街道zhānggōngshān jiēdào60432586822815998137141145561-9--------------2------------2---------------
钓鱼台街道diàoyútái jiēdào340453333317654222-721111--10-----3-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
蚌埠市郊区bàngbù shìjiāo qū2226592221546625052141211966832-24----11----------3--1----------------------
长淮卫镇chánghuáiwèi zhèn357223566710331-31113-1---1------------------------------------------
小蚌埠镇xiǎobàngbù zhèn44392442213451-22113-1-12--------1------------------------------------
长青乡chángqīng xiāng146881464810231-5-1--------------------------------------------------
李楼乡lǐlóu xiāng2088820850826--3----1-----------------------------------------------
燕山乡yānshān xiāng2338823349619--133--11--23------------------------------------------
秦集乡qínjí xiāng4207542026112611-3112----------------------3-------------------------
雪华乡xuěhuá xiāng15269151929611----1-5-----------------------------------------------
吴小街乡wúxiǎojiē xiāng2623726201917-1-3-3-1---------1--------------1----------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
怀远县huáiyuǎn xiàn12345611233093113106721867601717243572612112-13--------1------1---2-----------------
城关镇chéngguān zhèn7029970191976-1262-471----------------------------------------------
包集镇bāojí zhèn398823986724---2---2-1-31------------------------------------------
龙亢镇lóngkàng zhèn3210532089242-3---2----------3-------------------------------------
河溜镇héliū zhèn4725547205240114-----2----------------------------------------------
常坟镇chángfén zhèn41224412002172-21---------------------------------------------------
马城镇mǎchéng zhèn43485434164532-2--3--2--2--1----------------------------------------
双桥集镇shuāngqiáojí zhèn539285391552--121--1---1-------------------------------------------
魏庄镇wèizhuāng zhèn4177841749622157-2---11---1-----------1----------------------------
五岔镇wǔchà zhèn43347433151062-3-3341-----------------------------------------------
万福镇wànfú zhèn47984472205744-132---8---1-------------------------------------------
唐集镇tángjí zhèn4559745553625-13612-------------------------------------------------
燕集乡yānjí xiāng2926929251372--2--3----1-------------------------------------------
淝河乡féihé xiāng357773576415--3--2-1---1-------------------------------------------
朱疃乡zhūtuǎn xiāng386593864064--3411-------------------------------------------------
找郢乡zhǎoyǐng xiāng493654934027-239---2-----------------------------------------------
梅桥乡méiqiáo xiāng466494664233---1---------------------------------------------------
姚山乡yáoshān xiāng489884898023--1--1-1-----------------------------------------------
褚集乡chǔjí xiāng401754017121-----1-------------------------------------------------
看疃乡kàntuǎn xiāng3258032555341-83-112--------1----------------1---------------------
陈集乡chénjí xiāng35100350831---612--4---3-------------------------------------------
高庄乡gāozhuāng xiāng3655936537113--231--1--1--------------------------------------------
古城乡gǔchéng xiāng520775207041--1-1--------------------------------------------------
东庙乡dōngmiào xiāng316903167951--2----3-----------------------------------------------
项桥乡xiàngqiáo xiāng2663026620111-211-11-----1-----------------------------------------
徐圩乡xúwéi xiāng4566045651421-1-----1----------------------------------------------
双沟乡shuānggōu xiāng392343922741--1----1-----------------------------------------------
兰桥乡lánqiáo xiāng3631936299381--31-3-1----------------------------------------------
荆芡乡jīngqiàn xiāng47341473191022--32-3------------------------------------------------
孝仪乡xiàoyí xiāng46166461165261-6411----4--------------------------2-----------------
龙亢农场虚拟镇lóngkàng nóngchǎng xūnǐ zhèn94399429-511----3------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
五河县wǔhé xiàn6488566385091001005114104045121187524119-22143-2-----1--21------------------------
城关镇chéngguān zhèn6723366725649013-2--11-1-2---1---------------------------------------
新集镇xīnjí zhèn462014457041621--2-----2--------1-----------1-------------------------
沫河口镇mòhékǒu zhèn3855838068224612-2-3--------------------------------------------------
小溪镇xiǎoxī zhèn2698824374825962-31-2-2-----------------------------------------------
双忠庙镇shuāngzhōngmiào zhèn34323342887621392-1-2-----------1---------1------------------------
小圩镇xiǎowéi zhèn3940239385282--1---2---2-------------------------------------------
东刘集镇dōngliújí zhèn337753375951--312--1----3------------------------------------------
头铺镇tóupū zhèn3097529594413691-11--1---21-----------------1-------------------------
大新镇dàxīn zhèn251792516618--2-1-1------------------------------------------------
武桥镇wǔqiáo zhèn2541325363529-136-----11-4------------------------------------------
长淮乡chánghuái xiāng2602326005-13--2--3-------------------------------------------------
朱顶乡zhūdǐng xiāng4275042712420-1131111---12---1---------1----------------------------
安淮乡ānhuái xiāng1690916891-14-----2------------2------------------------------------
临北回族乡línběi huízú xiāng24193222103195911113--1---13-------------------------------------------
曹顾张乡cáogùzhāng xiāng247112326551434-12-1------1------1-1----------------------------------
皇庙乡huángmiào xiāng262282620556114311--1----------------------------------------------
园集乡yuánjí xiāng241362411827---611-----1-------------------------------------------
张集乡zhāngjí xiāng24689246784---11----------2--3-------------------------------------
申集乡shēnjí xiāng35312352935521-3--2--------1---------------------------------------
沱湖乡tuóhú xiāng358583584084---5-1-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
固镇县gùzhèn xiàn595513592628492395106561152616131437237106-9511--13------1-24-2--------------------1-
城关镇chéngguān zhèn665896626423001-125-381---2------------------------------------------
王庄镇wángzhuāng zhèn36017356487330311731---2--6-3-----5----------------------------------
曹老集镇cáolǎojí zhèn42873428393182133------21-----1-------------------------------------
新马桥镇xīnmǎqiáo zhèn3034130308218--1-26-2--1---1----------------------------------------
刘集镇liújí zhèn2839828378-91-4211---1----------------------1----------------------
湖沟镇húgōu zhèn334443341668---101-1-----2------------------------------------------
任桥镇rènqiáo zhèn38987376451125111118-12---2152-5-1---1------1--2----------------------1-
濠城镇háochéng zhèn279202788315--105321--1324------------------------------------------
磨盘张乡mòpánzhāng xiāng2256422538311-125-1---1--1-------1----------------------------------
连站乡liánzhàn xiāng4096540933151163--1-1-9-2--2---------------------------------------
石湖乡shíhú xiāng2957829544-7--481-4----22-------1--------22-1----------------------
九湾乡jiǔwān xiāng265212649231--846-11-2--2-------1----------------------------------
宋店乡sòngdiàn xiāng2772727702-4--48-2-1--1-3--2---------------------------------------
仲兴乡zhòngxīng xiāng328423239343971-710-1--1--126-------1----------------------------------
唐南乡tángnán xiāng27466274081121--21311-2--3-3-------1----------------------------------
瓦疃乡wǎtuǎn xiāng2209222085-3---2--------1--1---------------------------------------
杨庙乡yángmiào xiāng362303620254--1122-----2---------2----------------------------------
何集乡héjí xiāng2495924950-3-1131--------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

淮南市

huáinán shì

2040649

2008370

602

29786

105

68

245

208

118

173

136

433

44

23

16

125

4

6

10

4

7

14

5

-

1

9

-

-

-

-

4

-

4

3

3

1

-

98

18

-

-

1

-

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

大通区dàtōng qū129039128546543832397291064112-------------------------------------------
大通街道dàtōng jiēdào282442804010184--111-131--2-------------------------------------------
上窑镇shàngyáo zhèn2834728318612--31-5--2----------------------------------------------
洛河镇luòhé zhèn3507034946129111321282--1--------------------------------------------
九龙岗镇jiǔlónggǎng zhèn319553183320891223-2111----------------------------------------------
淮南乳品公司虚拟镇huáinán rǔpǐn gōngsī xūnǐ zhèn5423540967---------1---------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
田家庵区tiánjiā'ān qū4047133994421504252182512440629536225293175-613--3--6----4-42---9410-----3--------------
田东街道tiándōng jiēdào41414408011755631-51-917-1-3-------------------------------------------
新淮街道xīnhuái jiēdào176081736412215-31-11371----------------------------------------------
淮滨街道huáibīn jiēdào284772801910423-1362143---4--1----------------------------------------
公园街道gōngyuán jiēdào276572730333162194-111122-1---1---------------------------------------
国庆街道guóqìng jiēdào4427643663145554862121103--1-4--------------------2--------------------
泉山街道quánshān jiēdào21826215185285----2-110---5-------------------------------------------
洞山街道dòngshān jiēdào25748253827273121013016212---3------1--5----1-2--------------------------
龙泉街道lóngquán jiēdào639866263528869218062166410514-145---------1----3-22---917-----3--------------
朝阳街道cháoyáng jiēdào61072603033062742104258469--12-2-2--2--------------31--------------------
舜耕镇shùngēng zhèn40119399611411725271324---1-------------------------------------------
安成镇ānchéng zhèn32530324931016-1351-1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
谢家集区xièjiājí qū25687325083488576622913279419743--3--1-------------------1--------------------
谢家集街道xièjiājí jiēdào556525465519946554441162----------------------------------------------
蔡家岗街道càijiāgǎng jiēdào304783006473911--42-27-----------------------------------------------
立新街道lìxīn jiēdào176031729942771--3--216--------------------------1--------------------
谢三村街道xièsāncūn jiēdào1969619462182041-141-23-----------------------------------------------
平山街道píngshān jiēdào18668184267216-----24121----------------------------------------------
望峰岗镇wàngfēnggǎng zhèn4893048122167477335-1617---3-------------------------------------------
李郢孜镇lǐyǐngzī zhèn430024004911291331461-113-----------------------------------------------
唐山镇tángshān zhèn22844227576724-111-1-------1----------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
八公山区bāgōngshān qū16645216242040388673131499617---21------1----------1---23--------------------
新庄孜街道xīnzhuāngzī jiēdào52748520802260532577329--------------------------3--------------------
土坝孜街道tǔbàzī jiēdào266582624343641182-327---20------1--------------2---------------------
毕家岗街道bìjiāgǎng jiēdào21161206775472---1-311---------------------1-------------------------
山王镇shānwáng zhèn494064701262381---32-1----1-------------------------------------------
八公山镇bāgōngshān zhèn16479164083643--1---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
潘集区pānjí qū400151392810125696827113646192221414-382---11---1---------1-21------------------1-
袁庄街道yuánzhuāng jiēdào3012429635114593-3223-4---2-------------------------------------------
泥河镇níhé zhèn3808037859101863125226-1-2--------------------1-----------------------
芦集镇lújí zhèn5064550314182594125-2230--14----11----------------1--------------------
潘集镇pānjí zhèn317443168418233-481111-----------------------------------------------
平圩镇píngwéi zhèn442324385310358-122-121---2-------------------------------------------
高皇镇gāohuáng zhèn39196391151541226374-1-----------------------------------------------
夹沟乡jiāgōu xiāng266432659582811-3-411---------------------------------------------1-
贺疃乡hètuǎn xiāng26841268203811-2-111----1--------------------2---------------------
田集乡tiánjí xiāng407573879312193031734121-----------------------------------------------
祁集乡qíjí xiāng18574185503122-14-1---------------1---------------------------------
架河乡jiàhé xiāng2621226161102031362-312----------------------------------------------
古沟回族乡gǔgōu huízú xiāng2710323431736442263123-1---1------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
凤台县fèngtái xiàn6834216743181458531291750741734447041911162-816131-12--------3---3--1---------1-------
城关镇chéngguān zhèn481494737227531-3-2-311---------1-------------------1-----------------
大山镇dàshān zhèn18147177712372---11--------------------------------------------------
新集镇xīnjí zhèn5622655512146272-111--1336-3-4----------------------3--------------------
朱马店镇zhūmǎdiàn zhèn37952379181313145112----3-------------------------------------------
岳张集镇yuèzhāngjí zhèn4312843061123731331121------1--11------------------------------------
毛集镇máojí zhèn500344986410111-144410315-3-1--3------1---------------------------------
城北乡chéngběi xiāng38531384501048-1352211--3---2--3-------------------------------------
李冲回族乡lǐchōng huízú xiāng164801001416456--3-11-----4-------------------------------------------
刘集乡liújí xiāng3830938216576--111141---1--2----------------------------------------
桂集乡guìjí xiāng380833804713212-7-221-5-------------------------------------1-------
顾桥乡gùqiáo xiāng258632581912142184-12------------------------------------------------
古店乡gǔdiàn xiāng2705327032612133-1---1------3--------------------------------------
钱庙乡qiánmiào xiāng3417834134627345114-143-------------------3------------------------
杨村乡yángcūn xiāng300412999912-22410113-2-23-------------------------------------------
尚塘乡shàngtáng xiāng370713705262-1-8-11------------------------------------------------
丁集乡dīngjí xiāng2810428073733131--21--3----131--11---------------------------------
关店乡guāndiàn xiāng2248222475-1--1-14-------------------------------------------------
大兴集乡dàxīngjí xiāng2786227833542-15131----------7-------------------------------------
夏集乡xiàjí xiāng2745527437213--1--1------1------------------------------------------
焦岗乡jiāogǎng xiāng3827338239781231-31313--1------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

马鞍山市

mǎ'ānshān shì

1196916

1189101

212

5292

23

23

386

72

269

43

47

682

458

23

26

148

1

-

3

19

1

6

12

-

10

5

-

6

-

-

11

5

8

-

-

-

-

2

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

金家庄区jīnjiāzhuāng qū86261850632110861334422513--12---4------------------2--------------------
金家庄街道jīnjiāzhuāng jiēdào30494299307522--111-125---3---1------------------2--------------------
江边街道jiāngbiān jiēdào16400162581131-1-11--4-------3---------------------------------------
塘西街道tángxī jiēdào2044520165524412-2-21113--9-------------------------------------------
慈湖街道cíhú jiēdào18922187108189--2-2--11-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
花山区huāshān qū1795421770048519588812764817282192238--26--9----2---3-----15--------------------
沙塘街道shātáng jiēdào35331348101743462-29-2441--2------1--------------1---------------------
解放路街道jiěfànglù jiēdào5344352633256831--1643671-28---5--4------------------------------------
湖东路街道hú dōnglù jiēdào4186341324263081482414494172-19------2----2---2------3--------------------
桃源路街道táoyuánlù jiēdào489054823717533-2428-877---9--21--2--------1------2--------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
雨山区yǔshān qū132943131135491250651415105815241511935-----4--54-3--228-----12--------------------
平湖街道pínghú jiēdào2932128913628521738226732110----------------------9--------------------
雨山街道yǔshān jiēdào351663468116379141-9-46611-1-----------2-------------------------------
安民街道ānmín jiēdào5928258479245333-612356810618824-----4--54-1--228-----3--------------------
采石街道cǎishí jiēdào91749062353----53-12-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
向山区xiàngshān qū16883016830873442-910614-4712--11-----13-5-----6----------------------------
濮塘镇pútáng zhèn12127121181----71--------------------------------------------------
霍里镇huòlǐ zhèn3160031415391--2-572-17--11--------5-----6----------------------------
向山镇xiàngshān zhèn48410481953156--6121-394---------3------------------------------------
慈湖乡cíhú xiāng3165731592-63-----1--1----------------------------------------------
雨山乡yǔshān xiāng2216922143-161-11---7-----------------------------------------------
佳山乡jiāshān xiāng2286722845-181--11------------1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
当涂县dāngtú xiàn629340627591506546734836352113614191015521-1911---1-1--3------1-------------------3-
城关镇chéngguān zhèn6898268493114211-7194112111-91------------------------------------------
黄池镇huángchí zhèn2064520595---2283-1-214----------------------------------------------
乌溪镇wūxī zhèn2326123211211-172-121014----------------------------------------------
马桥镇mǎqiáo zhèn1902618950111-1221-1156----------------------------------------------
石桥镇shíqiáo zhèn249812490323--372--1-32--1-------------------------------------------
塘南镇tángnán zhèn3046630281131-4816--6114--2-----------1--2----------------------------
护河镇hùhé zhèn306033054318--232---2231---------------------------------------------
薛津镇xuējīn zhèn2657826465-28--3924---362-2-------------------------------------------
丹阳镇dānyáng zhèn2583625797-15--335---3--2---8---------------------------------------
新市镇xīnshì zhèn3349233385391--7--1-13------------------------1---------------------
博望镇bówàng zhèn4714047101216--11115-2---1-------------------------------------------
新博镇xīnbó zhèn329473293611--2211---1-1----1--------------------------------------
龙山桥镇lóngshānqiáo zhèn17703176624221-8-1-12---2-------------------------------------------
银塘镇yíntáng zhèn119221190728--2-----11-------------------------------------------1-
亭头乡tíngtóu xiāng273172728621--16---313--4-----1-------------------------------------
大陇乡dàlǒng xiāng16107160473--1202-4--26-31-------------------------------------------
新丰乡xīnfēng xiāng1197211920-1-415-1---29--------------------------------------------2-
太白乡tàibái xiāng12035120203---5--11-5----------------------------------------------
围屏乡wéipíng xiāng1857918514-3--213----344---------------------------------------------
新桥乡xīnqiáo xiāng292282921511--2-3-2-4----------------------------------------------
年陡乡niándǒu xiāng140251400254---1-1--2--9--------------1----------------------------
查湾乡cháwān xiāng1843818380214--33-1-201--13--1----------------------------------------
湖阳乡húyáng xiāng2686726818221-1832--14-123---------1---------------------------------
江心乡jiāngxīn xiāng243422431528--431-114--2---1---------------------------------------
黄山乡huángshān xiāng1684816845-2-----1-------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

淮北市

huáiběi shì

1878164

1874850

300

2269

29

14

128

81

57

48

28

180

14

15

14

41

16

-

16

3

8

17

6

2

15

1

-

1

1

-

-

-

-

4

1

-

-

2

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

杜集区dùjí qū2939102931451670411826--1611--2-3---1----1-----1----1--------------------
高岳镇gāoyuè zhèn662056605391331-11---51--------------------1-------------------------
矿山集镇kuàngshānjí zhèn71334711732140-1-14--9-1--------1----1----------1--------------------
朔里镇shuòlǐ zhèn60067598785176--7-----------1----------------------------------------
石台镇shítái zhèn3898638894-86----2--2------2----------------------------------------
段园镇duànyuán zhèn5731857147-169------------2------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
相山区xiāngshān qū29966329848277868713012305711542217------31-----------------------------------
相南街道xiāngnán jiēdào489514881061043-31-1-152-15-------------------------------------------
相山东街道xiāngshāndōng jiēdào425684234913117--1921115402215------1------------------------------------
相山西街道xiāngshānxī jiēdào5014049802152601--215-237---6-------------------------------------------
三堤口街道sāndīkǒu jiēdào40224400919116--12---5-----------------------------------------------
东山街道dōngshān jiēdào251962501914141--4--2-16-----------------------------------------------
人民路街道rénmínlù jiēdào24406243701011211341-1---1------1------------------------------------
刘桥街道liúqiáo jiēdào16834167149110-------1-----------------------------------------------
渠沟镇qúgōu zhèn3184431830171-12--------------11-----------------------------------
任圩镇rènwéi zhèn1950019497-2--1----------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
烈山区lièshān qū14762214697961561--21-1-12---------------------3------2------------------
工人村街道gōngréncūn jiēdào361293585821246-------4-----------------------------------------------
任楼街道rènlóu jiēdào61286102222-------2-----------------------------------------------
临海童街道línhǎitóng jiēdào377533762417104--1--1-6-----------------------------------------------
前岭街道qiánlǐng jiēdào26112593117-------------------------------------------------------
百善街道bǎishàn jiēdào10563104193141-------------------------------------------------------
烈山镇lièshān zhèn31610315681326-----------------------------3-------------------------
宋疃镇sòngtuǎn zhèn228282281545--11--------------------------------2------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
濉溪县suīxī xiàn113696911362441461362112886621422137912122414-13381721151--1-----1--2---------------------
濉溪镇suīxī zhèn1065631064586641331114141--41----1-------------------------------------
新蔡镇xīncài zhèn43264432391142124--1------------------------------------------------
韩村镇háncūn zhèn421244208119912151--5-----------------------------------------------
徐楼镇xúlóu zhèn432924326911--55--2---23----21--1----------------------------------
临涣镇línhuàn zhèn5370653683241-42----4--------21-3----------------------------------
南坪镇nánpíng zhèn48630485641---1912411-2--2-3-2-51--4----------------------------------
祁集镇qíjí zhèn48625485919101--1-21--10---------------------------------------------
任集镇rènjí zhèn3740237363922-6637-1----2----1-------------------------------------
孙疃镇sūntuǎn zhèn50635506225---11-2-1----1-1---1------------------------------------
刘桥镇liúqiáo zhèn4520445190341---1-1-----1-------3----------------------------------
百善镇bǎishàn zhèn615566151912361125421-----------------------------------------------
古饶镇gǔráo zhèn4135141347-1--1--2-------------------------------------------------
双堆集镇shuāngduījí zhèn3959439551123--36162--1112-11-2-1-----------------------------------
五沟镇wǔgōu zhèn5163751593164-164-------11-3--5--1---1-----1------------------------
铁佛镇tiěfó zhèn50123501152--111------1---2----------------------------------------
钟楼乡zhōnglóu xiāng332573322353118312-13-33-------------------------------------------
岳集乡yuèjí xiāng618116180012--511---------------1----------------------------------
白沙乡báishā xiāng3694636918-2--531-31-13-2-3--2--2----------------------------------
陈集乡chénjí xiāng5114951130342111--43-----------------------------------------------
杨柳乡yángliǔ xiāng418594184913---32-------1------------------------------------------
四铺乡sìpū xiāng3853038507831-33--11-------21--------------------------------------
五铺乡wǔpū xiāng3953639506931-92---2---2-----2-------------------------------------
赵集乡zhàojí xiāng4083240830-1--1----------------------------------------------------
马桥乡mǎqiáo xiāng2934329296116113--5-51--10--1------1-----------2---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

铜陵市

tónglíng shì

684716

681920

323

1854

30

17

56

38

64

18

46

244

30

-

5

15

1

-

2

2

-

-

15

9

-

-

-

-

-

-

18

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

铜官山区tóngguānshān qū24688724519218011771810514294271993-56---2--66-------------1------3--------------
长江路街道chángjiānglù jiēdào68610680656237011-31018801-31---1--1--------------1------1--------------
铜官山街道tóngguānshān jiēdào360483583226161113211213--2-------1---------------------2--------------
杨家山街道yángjiāshān jiēdào5736056944462945614515471---------1------------------------------------
石城路街道shíchénglù jiēdào439404363536192111148-641---2------3------------------------------------
扫把沟街道sàobǎgōu jiēdào32576324138124---1316161----------3-----------------------------------
横港街道hénggǎng jiēdào83538303236-1--2--2---3---1---3-----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
狮子山区shīzishān qū51280510001119422271611244--4--1---72-------1-------------------------1-
狮子山街道shīzishān jiēdào189991888986712-471193---------7------------------------------------
新庙街道xīnmiào jiēdào70727059-101---1---1----------------------------------------------
凤凰山街道fènghuángshān jiēdào40414017320----1--------------------------------------------------
矶山街道jīshān jiēdào1336413251-82--137--15---4---------------1---------------------------
铜陵经济技术开发区tónglíng jīngjì jìshù kāifāqū xūnǐ zhèn78047784-15--1-----------1----2---------------------------------1-
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
铜陵市郊区tónglíng shìjiāo qū6431063940492554261712129--2--------------182---------------------------
铜山镇tóngshān zhèn16744166907382-1-1--5-----------------------------------------------
灰河乡huīhé xiāng55675563------2-11-----------------------------------------------
普济圩农场虚拟镇pǔjìwéi nóngchǎng xūnǐ zhèn10001976330201--1-2--4-----------------------------------------------
安铜办虚拟镇āntóngbàn xūnǐ zhèn55445539-12-1-1--------------------------------------------------
桥南办虚拟镇qiáonánbàn xūnǐ zhèn1589015839314---1--119--2--------------182---------------------------
东郊办虚拟镇dōngjiāobàn xūnǐ zhèn105641054691-23-11-1-----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
铜陵县tónglíng xiàn32223932178883228634316121216914--31-1---21-------------1---------------------
城关镇chéngguān zhèn43230431331950--91-1654---------2------------------------------------
大通镇dàtōng zhèn9088907814-----1--3-----1----------------------------------------
顺安镇shùn'ān zhèn23638234808141--25--1--------------------------1---------------------
钟鸣镇zhōngmíng zhèn3023130214621-2--33------------------------------------------------
西湖镇xīhú zhèn220002199043-----21------------------------------------------------
董店镇dǒngdiàn zhèn18048180319----2121-2----------------------------------------------
朱村镇zhūcūn zhèn229022288142--12-----3----------------------------------------------
新桥镇xīnqiáo zhèn27163271298162-13-1-2-----------1-----------------------------------
新建乡xīnjiàn xiāng1050810503--113----------------------------------------------------
老洲乡lǎozhōu xiāng108251081814--------1---1------------------------------------------
金榔乡jīnláng xiāng1418114159-11-1115------3-------------------------------------------
永丰乡yǒngfēng xiāng11337113331---1-2--------------------------------------------------
流潭乡liútán xiāng986698603---1-1--1-----------------------------------------------
钟仓乡zhōngcāng xiāng113241131911---2--1------------------------------------------------
和平乡hépíng xiāng12814128092-----2---1----------------------------------------------
太平乡tàipíng xiāng126851267172--11-12------------------------------------------------
胥坝乡xūbà xiāng143091430041-1--11-1-----------------------------------------------
安平乡ānpíng xiāng18090180805111-1--1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí

安庆市

ānqìng shì

5180000

5163035

1529

12976

206

129

268

280

272

181

238

498

61

11

16

177

4

-

5

6

2

13

30

5

-

2

-

2

2

-

11

7

9

-

-

-

1

6

3

-

-

6

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

1

-

-

-

2

-

迎江区yíngjiāng qū15022114621877377017131217210595-314---21-71------1-----1----------------------
宜城路街道yíchénglù jiēdào2330522879133861552--342---------3-------1-----1----------------------
新河路街道xīnhélù jiēdào263482602615281--122-29--19-------------------------------------------
华中路街道huá zhōnglù jiēdào350733436619663--2121312--22-------------------------------------------
人民路街道rénmínlù jiēdào243512380913505-2413-110----------3------------------------------------
孝肃路街道xiàosùlù jiēdào22131217344367--146-192--3-------------------------------------------
建设路街道jiànshè lù jiēdào1901317404131568---241-151------21-11-----------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
大观区dàguān qū16786016401156360641131133910773139---1--61------2-1-----2--------------------
德宽路街道dékuānlù jiēdào16965165065440----4-15---2------2------------------------------------
玉琳路街道yùlínlù jiēdào176421686657601--2--13--22-------------------------------------------
龙山路街道lóngshānlù jiēdào251172461310468--4191261----------1--------1--------------------------
菱湖街道línghú jiēdào456044469619827--4411332811-4---1----------2----------------------------
集贤路街道jíxiánlù jiēdào240712362864041-4365281-1-------2------------------------------------
高花亭街道gāohuātíng jiēdào28093275675491211----22----------2---------------2--------------------
花亭路街道huātínglù jiēdào10368101356216---13-15---1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
安庆市郊区ānqìng shìjiāo qū264670261804762633122287287152371-6---1--11----2--2-3------------2-------------
老峰镇lǎofēng zhèn2811728013587----1-11----------7----2-------------------------------
杨桥镇yángqiáo zhèn2371023699-4----41-2-----------------------------------------------
龙狮桥乡lóngshīqiáo xiāng20413202922113--121------1---1---------------------------------------
十里铺乡shílǐpū xiāng570825654574753-18-425671-3------4-------2----------------------------
白泽湖乡báizéhú xiāng3863538600327--4-1--------------------------------------------------
长风乡chángfēng xiāng24260242398611----1----1----------------3--------------------------
新洲乡xīnzhōu xiāng9490948323---11--------------------------------------------------
菱北虚拟街道língběi xūnǐ jiēdào3904938709382468142134714---1-----------------------------2-------------
皖河农场虚拟乡wǎnhé nóngchǎng xūnǐ xiāng2391422224111672--123-1------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
怀宁县huáinìng xiàn673677672200276930181328372834334271614--1--13-------112--------1-----------------
石牌镇shípái zhèn5648756226431791332561021-31---------------11--------------------------
高河镇gāohé zhèn4974049676132911215218---1-------------------------------------------
月山镇yuèshān zhèn32716326262939214241161----------------------------------------------
腊树镇làshù zhèn3063430613102-112-4-----1-------------------------------------------
黄龙镇huánglóng zhèn1813618121912--11-1------------------------------------------------
三桥镇sānqiáo zhèn223442232571---5-122---1-------------------------------------------
小市镇xiǎoshì zhèn23115231036-11-2-2-------------------------------------------------
黄墩镇huángdūn zhèn3262532611351-1--1----12-------------------------------------------
公岭镇gōnglǐng zhèn247122470251-------2--1--------------------------1-----------------
马庙镇mǎmiào zhèn23277232673----12-12---1-------------------------------------------
金拱镇jīngǒng zhèn2579725779111--12-12------------------------------------------------
茶岭镇chálǐng zhèn2570225673133--26--23-----------------------------------------------
大龙山镇dàlóngshān zhèn195231949762--54--22-1-1------3------------------------------------
洪铺镇hóngpù zhèn3472934697183-21112-2--1---1----------------------------------------
江镇镇jiāngzhèn zhèn24979249271228-1112-222-----------------1----------------------------
海口镇hǎikǒu zhèn311743056310598-------11--1-------------------------------------------
皖河乡wǎnhé xiāng44634445931014213144-1---------1-------------------------------------
雷埠乡léibù xiāng185691854910----2--35-----------------------------------------------
大洼乡dàwā xiāng146601464691---11--1---1-------------------------------------------
清河乡qīnghé xiāng177931777784--1---1----2-------------------------------------------
秀山乡xiùshān xiāng183041827618431----1-1----------------------------------------------
枫林乡fēnglín xiāng162051619242--11121-1----------------------------------------------
凉亭乡liángtíng xiāng23444234258421211--------------------------------------------------
五横乡wǔhéng xiāng1356713555431--1-1-----1----------------1--------------------------
石镜乡shíjìng xiāng210042098542----1723-----------------------------------------------
山口乡shānkǒu xiāng98079796342-----1----1-------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
枞阳县cōngyáng xiàn75795175730912619021165229353418211232711-4---------2-3-1--------1-----------------
枞阳镇cōngyáng zhèn49657495031011913416532-----------------------------------------------
石矶镇shíjī zhèn246912466810-31111231-----------------------------------------------
山镇shān zhèn355513553476----12-1-----------------------------------------------
汤沟镇tānggōu zhèn451784513675414316213--2--3----------------------------------------
老洲镇lǎozhōu zhèn3076730739721153-12-1--5-------------------------------------------
陈瑶湖镇chényáohú zhèn380063797952--2--123---10------------2------------------------------
周潭镇zhōután zhèn3420334184642--1-1-11--2--------------1----------------------------
横埠镇héngbù zhèn326853266771---3---3-1-3-------------------------------------------
项铺镇xiàngpū zhèn2617426168-----1-3-----2-------------------------------------------
钱桥镇qiánqiáo zhèn476324760537--1-5213---4--1----------------------------------------
麒麟镇qílín zhèn384923845711413541-122--1-------------------------------------------
义津镇yìjīn zhèn3055030528273-5-4-1------------------------------------------------
浮山镇fúshān zhèn190411903412-1--2-1------------------------------------------------
官埠桥镇guānbùqiáo zhèn3057430561521--12--1---1-------------------------------------------
铁铜乡tiětóng xiāng84318428--1---2--------------------------------------------------
凤仪乡fèngyí xiāng620462011--1---1-------------------------------------------------
长沙乡chángshā xiāng490749023----1-------1-------------------------------------------
仪山乡yíshān xiāng2120321188-11132-4--1--2-------------------------------------------
老湾乡lǎowān xiāng218062176063-21---11---29--------------2----------1-----------------
钱铺乡qiánpù xiāng233642335731-1-1---1-----------------------------------------------
后方乡hòufāng xiāng296782966621--3--1--2-12-------------------------------------------
金社乡jīnshè xiāng383113830032-1-2-------3-------------------------------------------
白梅乡báiméi xiāng15934159272-1-2-----1-1--------------------------------------------
白湖乡báihú xiāng3307833064421----1-11--31------------------------------------------
杨湾乡yángwān xiāng1062310600111--4212---2---------------------------------------------
会宫乡huìgōng xiāng36223362063---51421----1-------------------------------------------
雨坛乡yǔtán xiāng24988249471781-725-----------------------1--------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
潜山县qiánshān xiàn51526151480814891272317363118341821-1---1-2----------------1------------1-----1-
梅城镇méichéng zhèn969509682934462127165-5-1-----1------------------1--------------------
王河镇wánghé zhèn44212441778145131461---------------------------------------1-------
源潭镇yuántán zhèn298872985210814414-21-----------------------------------------------
余井镇yújǐng zhèn2106121038734111--23---------1-------------------------------------
棋盘镇qípán zhèn17669176616-1----1-------------------------------------------------
黄泥镇huángní zhèn171671715823----2-1----------------------------------------------1-
槎水镇cháshuǐ zhèn16465164603---1--1-------------------------------------------------
官庄镇guānzhuāng zhèn15729157214-2-11---------------------------------------------------
水吼镇shuǐhǒu zhèn14055140493--3-----------------------------------------------------
黄柏镇huángbò zhèn14016140057-1---1-11-----------------------------------------------
黄铺镇huángpū zhèn148171480554--11--1------------------------------------------------
天柱山镇tiānzhùshān zhèn135681356041---1--11-----------------------------------------------
油坝乡yóubà xiāng20030200205-11----2----------1-------------------------------------
岭头乡lǐngtóu xiāng17017170072-21-1112------------------------------------------------
痘姆乡dòumǔ xiāng15311152901312--3-11------------------------------------------------
古井乡gǔjǐng xiāng158061579343-112-1-1-----------------------------------------------
塔畈乡tǎfàn xiāng14505144919-----1-4------------------------------------------------
牌楼乡páilou xiāng1408714079412--1---------------------------------------------------
青楼乡qīnglóu xiāng13089130672102114--11-----------------------------------------------
三妙乡sānmiào xiāng108381082243---31221-----------------------------------------------
杜埠乡dùbù xiāng110191100723--211-3------------------------------------------------
五庙乡wǔmiào xiāng1008010075-----1--21---1-------------------------------------------
横中乡héngzhōng xiāng92219218-1--11---------------------------------------------------
逆水乡nìshuǐ xiāng858385752111--2--1-----------------------------------------------
龙关乡lóngguān xiāng862786232-1--1---------------------------------------------------
后冲乡hòuchōng xiāng7677766221-4-3-221-----------------------------------------------
割肚乡gēdù xiāng73737368111---1---1----------------------------------------------
龙潭乡lóngtán xiāng648264801---1----------------------------------------------------
水贵乡shuǐguì xiāng53145314---------------------------------------------------------
彭河乡pénghé xiāng460646022-------1-1----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
太湖县tàihú xiàn49888249856291114151071112512272--14-------------------------------------------
晋熙镇jìnxī zhèn48575484381996221412631----------------------------------------------
徐桥镇xúqiáo zhèn434294341952111----------------------------------------------------
新仓镇xīncāng zhèn345653454822---1-------12-------------------------------------------
小池镇xiǎochí zhèn290312902142--1----21----------------------------------------------
寺前镇sìqián zhèn19228192222-2---1------1-------------------------------------------
黄镇镇huángzhèn zhèn13691136881-----1-1------------------------------------------------
牛镇镇niúzhèn zhèn1358013574312------------------------------------------------------
弥陀镇mítuó zhèn249332492652-------------------------------------------------------
北中镇běizhōng zhèn14238142277-----2-11-----------------------------------------------
大石乡dàshí xiāng280592805711-------------------------------------------------------
城西乡chéngxī xiāng266272662321-------1-----------------------------------------------
江塘乡jiāngtáng xiāng30543305354--111---1-----------------------------------------------
花园乡huāyuán xiāng323153230031--21---7---1-------------------------------------------
刘羊乡liúyáng xiāng222572225051------1------------------------------------------------
罗溪乡luóxī xiāng7649764441-------------------------------------------------------
黄岗乡huánggǎng xiāng615561541--------------------------------------------------------
李杜乡lǐdù xiāng7779777241-1-1---------------------------------------------------
大山乡dàshān xiāng87678765------11-------------------------------------------------
赵河乡zhàohé xiāng906090502--1-11-14-----------------------------------------------
天桥乡tiānqiáo xiāng90008991-11---2113-----------------------------------------------
刘畈乡liúfàn xiāng861986123-2-1----1-----------------------------------------------
九田乡jiǔtián xiāng96329632---------------------------------------------------------
河口乡hékǒu xiāng876387602--------1-----------------------------------------------
百里乡bǎilǐ xiāng22786227792-11--21-------------------------------------------------
玉珠乡yùzhū xiāng12139121233223-11-13-----------------------------------------------
望天乡wàngtiān xiāng746274527-2--1---------------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
宿松县sùsōng xiàn649975649130228221312233763022517793129---1-3-1-2---------------2---------2-1-----
孚玉镇fúyù zhèn62891628112427--446-63-3-3-------------------------------------------
复兴镇fùxīng zhèn4448444435121321354223---1-----1-------------------------------------
汇口镇huìkǒu zhèn4217342130101821232--21--1-------1-----------------------------------
许岭镇xǔlǐng zhèn36271362201744433-543--13-------------------------------------------
下仓镇xiàcāng zhèn290772903769-2162293-----------------------------------------------
二郎镇èrláng zhèn2893328906736--4-1131--1-------------------------------------------
破凉镇pòliáng zhèn3358933557123-222215-2--1-------------------------------------------
凉亭镇liángtíng zhèn308443080211831172225-----------------------------------------------
长铺镇chángpū zhèn27306272814221-92112---1-------------------------------------------
高岭乡gāolǐng xiāng1864618627723---3-13-----------------------------------------------
程岭乡chénglǐng xiāng22464224441012-131--2-----------------------------------------------
九姑乡jiǔgū xiāng238432382510-1121--21-----------------------------------------------
千岭乡qiānlǐng xiāng308523082894-1-3--32-----------------------------2-----------------
洲头乡zhōutóu xiāng4131441287510-11112111--2-----1-------------------------------------
佐坝乡zuǒbà xiāng35697356332161145-1561--13-------------------------------------------
北浴乡běiyù xiāng1013810124642-1----1-----------------------------------------------
陈汉乡chénhàn xiāng182291819822--21--220---------------------------------------2-------
隘口乡àikǒu xiāng19254192336412-4-3-1-----------------------------------------------
柳坪乡liǔpíng xiāng908890813---111--1-----------------------------------------------
趾凤乡zhǐfèng xiāng95729554912-1122-------------------------------------------------
河塌乡hétā xiāng2152121492142-314---5-----------------------------------------------
五里乡wǔlǐ xiāng219042188961-1----4-1--2-------------------------------------------
九成监狱管理分局虚拟镇jiǔchéng jiānyù guǎnlǐ fēnjú xūnǐ zhèn14253141401273--372--101--1---1-----2---------------------------1-----
华阳河农场虚拟乡huáyánghé nóngchǎng xūnǐ xiāng1763217596524---2--3-1--------1-------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
望江县wàngjiāng xiàn479099477518195116636163229131136258--7-----1---------------6---------------------
雷阳镇léiyáng zhèn5101450883275310277116101--------1---------------5---------------------
华阳镇huáyáng zhèn438724380719243-117-611--2-------------------------------------------
杨湾镇yángwān zhèn26270262426332432-22---1-------------------------------------------
漳湖镇zhānghú zhèn2164420627910051--1--1------------------------------------------------
赛口镇sàikǒu zhèn1508115063551111-12-1----------------------------------------------
高士镇gāoshì zhèn23533235051832111--11-----------------------------------------------
鸦滩镇yātān zhèn240502404143---2---------------------------------------------------
长岭镇chánglǐng zhèn2422224199763-121-11---1-------------------------------------------
太慈镇tàicí zhèn3539135353185615---111----------------------------------------------
雷池乡léichí xiāng2168121653125--431---2--1-------------------------------------------
莲洲乡liánzhōu xiāng19734196867261512114------------------------------------------------
金堤乡jīndī xiāng1368113667531-2---12-----------------------------------------------
新坝乡xīnbà xiāng2046620457311-----121----------------------------------------------
毛安乡máo'ān xiāng15168151351442-31-72------------------------------------------------
古炉乡gǔlú xiāng17091170794--2-1-122-----------------------------------------------
麦元乡màiyuán xiāng16426164164-1111-------2-------------------------------------------
新桥乡xīnqiáo xiāng130821307811------11-----------------------------------------------
杨林乡yánglín xiāng208412082477------2-1----------------------------------------------
泊湖乡bóhú xiāng157641575183-11----------------------------------------------------
凉泉乡liángquán xiāng18967189557-1--1--21-----------------------------------------------
沈冲乡shěnchōng xiāng2112121097109---2--11-------------------------1---------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
岳西县yuèxī xiàn36163236125514290167181020564251-8----121-------1----------1---1-------------
天堂镇tiāntáng zhèn4647746392175411--3-12-1-4-----1-------------------------------------
店前镇diànqián zhèn17985179643-----8--10-----------------------------------------------
来榜镇láibǎng zhèn212212120310-121-1--1--------1------------------------1-------------
菖蒲镇chāngpú zhèn17691176771012----------------1-------------------------------------
头陀镇tóutuó zhèn1000199804121---2--1---1-------------------------------------------
白帽镇báimào zhèn174461741222531-1---2-----------------------------------------------
温泉镇wēnquán zhèn3185931836133---11113-----------------------------------------------
响肠镇xiǎngcháng zhèn169161690642----1111-----------------------------------------------
河图镇hétú zhèn1034210331411-11---3-----------------------------------------------
五河镇wǔhé zhèn1214712140411------1-----------------------------------------------
主簿镇zhǔbù zhèn7491748632-------------------------------------------------------
冶溪镇yěxī zhèn181511813712---1---1------------------------------------------------
黄尾镇huángwěi zhèn670266954-11-----1-----------------------------------------------
毛尖山乡máojiānshān xiāng122501224341------11-----------------------------------------------
莲云乡liányún xiāng17070170642------1-2-----------------------------1-----------------
青天乡qīngtiān xiāng105101050512--1----1-----------------------------------------------
包家乡bāojiā xiāng5309529951---3--1------------------------------------------------
古坊乡gǔfāng xiāng761276012----1---5---3-------------------------------------------
田头乡tiántóu xiāng10658106475----1---5-----------------------------------------------
中关乡zhōngguān xiāng1841018398313---22--------------------1----------------------------
石关乡shíguān xiāng112031119111-151---12----------------------------------------------
姚河乡yáohé xiāng758875871--------------------------------------------------------
和平乡hépíng xiāng8402839711--11---1-----------------------------------------------
西坪乡xīpíng xiāng13501348------1-------------1------------------------------------
前河乡qiánhé xiāng3788378331--1----------------------------------------------------
岩河乡yánhé xiāng38283826-11------------------------------------------------------
茅山乡máoshān xiāng556055542-11--1--1-----------------------------------------------
巍岭乡wēilǐng xiāng366536532---7-----3----------------------------------------------
HéjìHànMěnggǔHuíZàngWéiwú'ěrMiáoZhuàngBùyīCháoxiǎnMǎnDòngYáoBáiTǔjiāHāníHāsàkèDǎiLìsùShēGāoshānLāhùShuǐDōngxiāngNàxīJǐngpōKē'ěrkèzīDáwò'ěrMùlǎoQiāngBùlǎngSālāMáonánGēlǎoXībóĀchāngPǔmǐTǎjíkèWūzībiékèÉluósīÈwēnkèDé'ángBǎo'ānYùgùJīngTǎtǎ'ěrDúlóngÈlúnchūnHèzhéMénbāLuòbāJīnuòQítā wèi shìbié de mínWàiguó rén jiārù zhōngguó jí
桐城市tóngchéng shì66077266022011416525122722253413871-143----422------162--------1---------------1-
碧峰街道bìfēng jiēdào229082284663441--21-9-----------2-------3---------------------------
文昌街道wénchāng jiēdào301443010711201--11--3-----------------------------------------------
南演街道nányǎn jiēdào32892328588171--2---31------------------2---------------------------
太平街道tàipíng jiēdào18937189085191------2---2-------------------------------------------
双港镇shuānggǎng zhèn48566485434211212115---2--------------1----------------------------
新渡镇xīndù zhèn430534301110713322364---------1-------------------------------------
金神镇jīnshén zhèn28609285765101--11--15-----------------------------------------------
孔城镇kǒngchéng zhèn41413413594273-4144-5----1----1-------------------------------------
范岗镇fàngǎng zhèn35626356001251---33-1-------------------1---------------------------
青草镇qīngcǎo zhèn338663384614111-3-17---------1-------------------------------------
兴店镇xīngdiàn zhèn26284262692-1-11-622-----------------------------------------------
卅铺镇sàpū zhèn3114831129332-711--2-----------------------------------------------
吕亭镇lǚtíng zhèn256502563061-2151-13-----------------------------------------------
高桥镇gāoqiáo zhèn3575335731361---17-1--------------------2--------1-----------------
罗岭镇luólǐng zhèn186091859862-1-1-1-------------------------------------------------
陶冲镇táochōng zhèn28141281221121-1-11-1---------1-------------------------------------
老梅镇lǎoméi zhèn1955319539412-22--1-----2------------------------------------------
挂车河镇guàchēhé zhèn212632125822-----------------------------------------------------1-
大关镇dàguān zhèn27928279122-1-3214-2--1--------------------------------------------
唐湾镇tángwān zhèn56015601---------------------------------------------------------
鲟鱼镇xúnyú zhèn11501150---------------------------------------------------------
香铺乡xiāngpū xiāng24521245112-111--113-----------------------------------------------
白马乡báimǎ xiāng149421491831---1-1-16----------2----------------------------