UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato
TotalIslamOrthodoxCatholicMuslimRoman Catholic"Serbian"Jehovah's WitnessesProtestant"Romani""Christian""Bosniak""Croatian""Bosnian"AgnosticJewAtheistOtherNot classifiedUndeclaredUnknown

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

2219220

1581868

57120

490450

20212

5515

465

844

550

392

241

302

231

142

9425

134

21508

1764

93

23672

4292

UNSKO-SANSKI KANTON

273261

252758

8368

4283

4092

72

229

43

20

14

2

24

9

23

451

1

1009

70

6

1452

335

BIHAĆ

56261

50287

933

2989

137

42

6

25

11

1

-

8

8

2

315

-

650

34

4

769

40

BAKŠAIŠ-KRALJE2062145621531212-----12-7-32-232
BREKOVICA2004199312---------------35
ČAVKIĆI11851172311--------------8-
CENTAR877717295622--------15-251-30-
DONJE PREKOUNJE1852161132535---7--2--29-511-601
GATA16631639462---------1-1--91
GOLUBIĆ7766167142----1-----2----71
GORNJE PREKOUNJE246823042944-1-31--1-112-323-37-
HARMANI452439584218372-6------67-1245-1291
HATINAC11581091620----------16-122-11-
IZAČIĆ27082677264-2-------1-3--103
JEZERO-PRIVILICA3201273891178273-2------29-7012582
KAMENICA13441313931-1-------6-51-14
KLOKOT PAPARI107010321125---------2-5--4-
KULEN VAKUF67563993----------2-10--12-
LUKE34342722444594515-1--1-32-755-773
MALI LUG14071383123-----------8--91
MARTIN BROD40133901----------1-4--2-
ORAŠAC1581156741------------2--52
OZIMICE I5277460378180332-4----1-64-1465-1592
OZIMICE II445403524----------1-32-7-
POKOJ982977-3------------1--1-
PRITOKA683633322--2-------1-9--4-
RIBIĆ178217207161--12----110-14--10-
RIPAČ14891387531313--2---3--5-6--61
RUŽICA2813273110185------1--1-111-323
SKOČAJ78--77---------------1-
SOKOLAC9919262432---------1-11--51
SRBLJANI1866184514----------2-3-272
VEDRO POLJE6942214427-15-1----4---63-13-
VELIKI LUG2181215549----------2-2--72
VELIKO ZALOŽJE211201-1---------------9-
VRSTA17141707-3---------------13
ZAVALJE10711185------------51-4-
ŽEGAR55813611392---1------6-31-8-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

BOSANSKA KRUPA

25545

23704

1250

48

283

1

20

3

-

13

1

-

-

-

24

-

56

3

-

99

40

ARAPUŠA2732693-----------------1
GORNJI PETROVIĆI85-85------------------
HALKIĆI2532182130--------------2-
HODŽINAC31274------------------
IVANJSKA6482943331--10---------2--8-
JASENICA380192171-14--------------3-
JEZERSKI27562743511--------------15
KRUPA CENTAR45274334341550--2------19-30--403
KRUPA II851833104------------2--11
LJUSINA12371235-1----------------1
MAHMIĆ SELO13691362--6---------------1
OSTROŽNICA971935-232--------------11
OTOKA CENTAR28922855674-----------21-413
OTOKA II16471620547---------2-1--35
PIŠTALINE13161311-2---------------3-
RADIĆ2443241------------------
STARI GRAD481845941771381---13----3-112-239
SUVAJA15541263--31--------8--10-
VELIKI BADIĆ7947921-1----------------
VELIKI DUBOVIK1748390-------1----------
VRANJSKA124-117---7--------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

BOSANSKI PETROVAC

7328

3109

3883

20

102

-

122

1

1

-

1

5

-

-

-

-

27

4

-

45

8

BJELAJ1901087315-----------1--2-
BRAVSKO318-3131------------1--3-
BUKOVAČA256-249---2---------3--2-
GRAD I1381110025136-5---------31-111
GRAD II27011550995785-271---5----141-151
KAPLJUH167-165-------------2----
KOLUNIĆ3182228921-----------1--3-
KRNJEUŠA67016531--10----------1-22
OŠTRELJ412----------------1-
RAŠINOVAC39832450-5-17------------11
SMOLJANA3451313---25-1-------21-2-
SUVAJA1321124---7--------------
VOĐENICA258-2504---------------13
VRTOČE19011561--29---1--------2-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

BUŽIM

19340

19284

6

10

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

5

1

-

5

23

BAG571571-------------------
BUŽIM219121772-------------5--34
ČAVA22422238-1----------------3
KONJODOR2085208121---------------1-
LUBARDA31983190-42---------------2
MRAZOVAC36533645-1----------1----15
VAROŠKA RIJEKA54005382232---------1--1--9
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

CAZIN

66149

65068

66

142

456

1

2

3

1

-

-

-

-

-

50

-

109

8

-

184

59

CAZIN10958105641649124112------34-753-827
ČIZMIĆI1250124124-------------2--1
ĆORALIĆI441943437929---------4-2--232
DONJA KOPRIVNA18331816-56--------------15
GNJILOVAC26742641182-----------7--141
GORNJA KOPRIVNA295729094133-1-------2----25
KRIVAJA123711961526---1-------1--61
LISKOVAC29072845-646---------1-1--71
LJUBIJANKIĆI768761-21---------------4
MAJETIĆI15471538141-----------2---1
MIOSTRAH1419141621-----------------
MUTNIK266226364614--------------11
OSTROŽAC21682149272--1--------1--51
PEĆIGRAD311530213576--------------64
PJANIĆI164816401-2-----------11-3-
POLJE16481623164---------1-3---10
PROŠIĆI918912-24----------------
SKOKOVI370636601529---------3-2--33
SLATINA938932-4----------1----1-
STIJENA77967764588---------1-2--44
ŠTURLIĆ333933061212-----------1--17-
TRŽAČKA RAŠTELA5365529310237---------3-62-48
VRELO87786241------------5--5-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

KLJUČ

16744

16208

254

34

91

-

27

1

-

-

-

2

-

2

3

-

39

-

2

54

27

BILJANI13071303-21---------------1
DONJA SANICA655651-1---1-----------2-
HUMIĆI862862-------------------
KAMIČAK90289321---------------15
KLJUČ48984639911868-1----1-22-30-23311
KRASULJE22622257-1------------1---3
SANICA144513695931-1---------2--91
VELAGIĆI268626253151-16---------2--15
VELEČEVO - DUBOČANI73368018-18-9----1----1--51
ZGON - CRLJENI9949295332---------1-3--3-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

SANSKI MOST

41475

38455

1816

735

64

28

50

6

6

-

-

6

-

-

36

1

76

7

-

119

70

ČAPLJE127712511019--------------24
DEMIŠEVCI4404362-----------------2
DONJI KAMENGRAD23852326484------------1--15
FAJTOVCI27822720494--2---------1--15
GORNJI KAMENGRAD233223273-1---------------1
GRAD DESNA OBALA5153477017211419336-----12-215-289
GRAD LIJEVA OBALA10255972322810345-9----5--17-411-6716
HRUSTOVO17921785-4----------------3
HUSIMOVCI131012643046-1-------2-----3
KIJEVO6826593141-----------2--21
LUŠCI PALANKA56885304--22---------1--3-
POBRIJEŽJE169415011817----------2-2---1
ŠEHOVCI165712424385-19-3------2--1-1-
SKUCANI VAKUF14541432211-----------------
STARI MAJDAN2174191117563--13----1--1-2--62
TOMINA11589961571---------------13
TRNOVA783769-12---------------11
VRHPOLJE20802026442---------------26
ZDENA14991309159121----------15--48
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

VELIKA KLADUŠA

40419

36643

160

305

2955

-

2

4

1

-

-

3

1

19

21

-

47

13

-

177

68

BOSANSKA BOJNA41327073-58-1------------11-
ČAGLICA608500--105---------------3
GLINICA1203108442110--------1--1---1
MALA KLADUŠA3309299415283--------4---1-183
PODZVIZD4183386954284--------------1110
POLJE1848166348145--1---111--51-18-
SLAPNICA10498571-187--------------13
ŠUMATAC2845254554279--------3--2--25
TODOROVO3993360343356--2-----4--2--811
TODOROVSKA SLAPNICA10911040-148-----------2----
VELIKA KLADUŠA113781012253243785-111--2--19-3310-8820
VIDOVSKA17441505228193--------51--1-81
VRNOGRAČ3927379176104--------11-1--106
ZBORIŠTE282828001118-----------1--25
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

KANTON POSAVSKI

43453

8341

841

33191

46

405

1

8

9

1

10

-

4

-

53

-

159

14

4

284

82

DOMALJEVAC-ŠAMAC

4771

19

90

4521

-

108

1

1

7

-

-

-

-

-

1

-

7

1

-

12

3

BAZIK49323486------------1--1-
BRVNIK401322--11---------1-2-
DOMALJEVAC329516143138-108--3-----1-6--72
GREBNICE903-4893----4----------11
TURSINOVAC40-372---------------1-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ODŽAK

18821

6290

586

11566

9

53

-

3

2

1

-

-

1

-

20

-

94

6

-

134

56

ADA186-1184----------------1
BIJELE BARE32224-293---------------23
BRUSNICA MALA102-1002-----------------
DONJA DUBICA31317023811------1-1------
DONJI SVILAJ11073131081---2-----------62
GORNJA DUBICA91814913-----------------
GORNJI SVILAJ673224642----------1-1--21
I30462311386271---------3-28--371
II1541147011221----1----2-16--162
III33502455327395---------12-46--547
JOŠAVA2591-257----------------1
NOVI GRAD3622228118-3--------1--1-9-
NOVO SELO1605461573-3--2----------215
OSJEČAK215-1214-----------------
POSAVSKA MAHALA81125794-5-1-----------22
POTOČANI89711892----------------3
PRNJAVOR214-2212-----------------
PRUD9411116907------------14-2-
TRNJAK163-12151-----------------
VOJSKOVA65317643---------------11
VRBOVAC1015115936141----------21-117
ZORICE128--128-----------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ORAŠJE

19861

2032

165

17104

37

244

-

4

-

-

10

-

3

-

32

-

58

7

4

138

23

BOK13921491361-5--------------3
BUKOVA GREDA134141281----------------
DONJA MAHALA37021263608-58-2--3-----11-11-
JENJIĆ23--23-----------------
KOPANICE768-11756----------------1
KOSTRČ1379320134716----------1---1
LEPENICA38-38------------------
MATIĆI1602-11589-2----2-2----1-23
ORAŠJE361419844912523293----2-1-29-47341144
OŠTRA LUKA1595551578-2--------1----13
TOLISA2731342687-30-2--1---1-2--1-
UGLJARA12056161116343----2-----62-56
VIDOVICE1678421659-5--------1-1--42
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

TUZLANSKI KANTON

445028

395921

7396

22785

5394

757

82

300

51

167

35

87

74

44

1612

11

4205

344

16

4934

813

BANOVIĆI

22773

21750

238

274

108

8

4

2

-

4

-

-

-

1

44

-

146

10

-

176

8

ALJKOVIĆI305305-------------------
BANOVIĆI SELO251025052-----------------3
BREZOVAČA628619--8--------------1-
GORNJI BUČIK323323-------------------
GRAD 122121866759918--2------13-632-731
GRAD 23055267980119247-------121-487-672
GRAD 311651046382441--------8-29--15-
GRIVICE23952380212----4------2--31
LOZNA146146-------------------
OMAZIĆI138013501124------------1-3-
OSKOVA6375862025---------------6-
PODGORJE11061094323---------2-2----
PRIBITKOVIĆI997978--17--------------11
REPNIK23092296316-----------1--2-
SEONA506505-1-----------------
STRAŽBENICA127412682----------------4-
TREŠTENICA939926512-4---------1----
TULOVĆI867867-------------------
ŽELJOVA19117----------------1-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ČELIĆ

10502

9395

191

847

12

-

10

-

-

-

-

-

-

-

2

-

9

-

-

23

13

BREZJE20-20------------------
BRNJIK461460-1-----------------
ČELIĆ3436339311311---------2-5--65
DONJI HUMCI952950--------------1---1
DRIJENČA85573839---------------51
GORNJI HUMCI865862------------------3
LUKAVICA89-78-1-10--------------
MILADIĆI652440----------------1-
MIROSAVCI3838-------------------
NAHVIOCI54654213-----------------
RATKOVIĆI11011097-1---------------21
ŠIBOŠNICA28324535-------------1--2-
VELINO SELO533533-------------------
VISORI2-2------------------
VRAŽIĆI125612441-------------2--72
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

DOBOJ-ISTOK

10248

9863

13

16

41

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

12

5

-

19

276

BRIJESNICA MALA17641763------------------1
BRIJESNICA VELIKA187218311218---------1-51-13-
KLOKOTNICA487445451214151----------54-5273
LUKAVICA RIJEKA10371032--3---------1-----1
STANIĆ RIJEKA701692--5-----------2--11
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

GRAČANICA

45220

44031

182

74

418

1

-

-

-

10

-

5

2

4

56

-

160

16

1

185

75

BABIĆI189718731116-----------2---4
BUK268268-------------------
DOBROVCI13011297--3--------------1-
DONJA LOHINJA114911301141-----------3----
DŽAKULE955954------------------1
GORNJA LOHINJA1461388------------------
GORNJI DOBROVCI855852--1-----------1---1
GRAČANICA1288212152150461411---9-12148-12812113951
LENDIĆI237229-21--------1--2--2-
LUKAVICA276226641471------1----34-122
MALEŠIĆI28532849-----------------13
MIRIČINA22662236-612-----------4--71
ORAHOVICA DONJA39663919-127---------7-8--4-
ORAHOVICA GORNJA177117523-10--------------15
PISKAVICA72071414------------1----
PRIBAVA209620623410-----------7--91
PRIJEKO BRDO567562--3---------------2
RAŠLJEVO691685-14-----------1----
ŠKAHOVICA14001324-169----1---------5-
SKIPOVAC DONJI2-2------------------
SKIPOVAC GORNJI---------------------
SOKO15121476--31------3-------2-
STJEPAN POLJE346634382-18--------21----23
TRNOVCI457457-------------------
VRANOVIĆI10011000------------------1
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

GRADAČAC

39340

37393

365

881

180

28

1

2

-

1

-

1

1

4

63

-

178

3

-

183

56

BAGDALE-AHMETAŠI448447-----------------1-
BIBEROVO POLJE730730-------------------
BUKVA2961287913146---------5-141-263
CENTAR27782460377711--1---1-431-94--602
DONJA MEĐIĐA135313451-1-----------3--3-
DONJE LEDENICE35016729142-7----------2--12
GORNJA MEĐIĐA767764--2---------------1
GORNJA TRAMOŠNICA307768215-8---------------
GORNJI LUKAVAC16871665-413-----------3--2-
GRABOV GAJ93-885-----------------
HRGOVI DONJI349804252-10------1------2-
JASENICA223223-------------------
JELOVČE SELO100510031-----------------1
KEREP9088987-1-----------1--1-
LEDENICE GORNJE500500-------------------
MIONICA 1530528------------------2
MIONICA 2172816972417-----------1--16
MIONICA 3181417961-7---------1----18
MIONICA CENTAR22472210211171-------------15
NOVALIĆI4474423-----------------2
OKANOVIĆI254231-23-----------------
POŽARIKE260424831418382---1----14-12--202
RAJSKA956951-22---------------1
SIBOVAC10091005-1------------2--1-
ŠKORIĆI6796519115---------1-2----
SREDNJA MEĐIĐA5435391-1--------------11
SRNICE DONJE404323713------------2--23
SRNICE GORNJE81881232----------------1
SVIRAC1922183816186---------5-23--115
TOKE364359-1----------------4
VAROŠ531393235726-1-------2-41-24-
VIDA I158915328818---------2-9--102
VIDA II9599202183---------1-11-4-
VUČKOVCI26792649236--1------1-5--102
ZELINJA DONJA1551154811---------------1-
ZELINJA SREDNJA12531249-1----------------3
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

KALESIJA

33053

32506

266

25

153

-

1

1

-

3

1

2

-

-

3

-

13

1

-

42

36

BRDA647647-------------------
BULATOVCI324323-----1-------------
DUBNICA78876322-----------------3
GOJČIN919883332----------------1
HRASNO DONJE1649164311------------1--3-
JAJIĆI69267810-1--------------21
JEGINOV LUG14311330------------------
KALESIJA CENTAR22642127102512----3----1-91-31
KALESIJA GORNJA157515201144------1-------44
KIKAČI18041799--1--------------31
MEMIĆI1743163959135-1------------62
MILJANOVCI14811477--1--------------21
PRNJAVOR1515150211----------1----55
RAINCI DONJI13541346--4--------------13
RAINCI GORNJI278627543322------1-------12
SARAČI - LIPOVICE12901289------------------1
SELJUBLJE923922--1----------------
TOJŠIĆI491448723423---------1-1--55
VUKOVIJE DONJE28742849169--------------36
VUKOVIJE GORNJE25112504-1------1-----2--3-
ZATES857856-----------------1-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

KLADANJ

12348

12069

99

31

34

-

5

-

-

3

-

4

-

-

17

-

24

2

-

51

9

KLADANJ55225307682429----3-4--16-212-435
STARIČ13061275222----------1-3--21
STUPARI35423517851-5------------33
TAREVO825824--1----------------
TUHOLJ836830--3--------------3-
TURALIĆI3173161------------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

LUKAVAC

44520

39214

1529

1507

1015

19

10

44

-

11

6

11

-

1

117

2

391

35

3

521

84

BABICE927912-111--------------21
BERKOVICA666655-2------------31-41
BIKODŽE970957-24-----------1--6-
BISTARAC DONJI111628728755153----2---4-111-10-
BISTARAC GORNJI96848937331638-8-2----4-102-14-
BOKAVIĆI12901270144---------4-1--6-
BRIJESNICA DONJA804731--1---------1----
BRIJESNICA GORNJA---------------------
DEVETAK21692142-216---------4--113-
DONJA DOBOŠNICA189218416326---------3-7--42
GNOJNICA273526453262---------1-11--92
GORNJA DOBOŠNICA804771-132----------------
HRVATI12731172141846---------10-1--12-
HUSKIĆI133412596626------5--1-71-176
JARUŠKE GORNJE5234751-38-2----3-----1-3-
KRTOVA 1113-1121-----------------
KRTOVA 2158-1571-----------------
KRUŠEVICA10891058-32--14--------11-91
LUKAVAC GRAD833368552743262268120-721-16222571322724
LUKAVAC MJESTO37283521152839--2------14-287-713
MILINO SELO3952021332---------------157
MODRAC6335981125---------2-2--4-
ORAHOVICA421417--2-----------2----
PANJIK1402138------------------
POLJICE DONJE125612511-2---------------2
POLJICE GORNJE30813052667-----------4--51
PROKOSOVIĆI150314468222-----------111-13-
PURAČIĆ2909272921774----2-2--8-245-361
ŠIKULJE - PRLINE461401--55--------------41
SIŽJE31468237-1-2---2-----1--21
SMOLUĆA4128812-----------2----
STUPARI178-1771-----------------
TABACI6546372-12-----------1--2-
TUMARE73-68---4-------------1
TURIJA229320702-203-----------51-12-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

SAPNA

11178

10912

236

9

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

10

BALJKOVICA14812226------------------
DONJI ZASEOK293287-1---------------5-
GODUŠ669667-1----------------1
KOBILIĆI473472-1-----------------
KOVAČEVIĆI659658------------------1
KRALJEVIĆI6796781------------------
MEĐEĐA12201215--2--------------12
NEZUK1022101651-----------------
RASTOŠNICA196291661-----------------
SAPNA22602248611--------------22
SKAKOVICA491732------------------
VITINICA21722167-2----------------3
ZASEOK903902------------------1
ŽUJE-ŠARCI435434-1-----------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

SREBRENIK

39678

36247

456

1887

567

86

20

3

-

-

2

16

4

1

40

-

113

31

-

170

35

AHMIĆI5004951-4----------------
BABUNOVIĆI14751458-46-----------1--42
BARE180817584116---------8-9--102
BEHRAMI423404--17-----------1--1-
BJELAVE6706442-18-----------5--1-
BRDA570552--17--------------1-
BREZIK485402275-2------2-1-----1
BRNJIČANI377377-------------------
CAGE480453--26--------------1-
ĆEHAJE7977642314---------4-3--7-
ČEKANIĆI480473--3------------1-3-
CERIK2449241378-----------12---
ĆOJLUK5715522111------------1-4-
DEDIĆI76175611---------------12
DONJI MORANJCI5845411133-----1---2----32
DONJI SREBRENIK55454714------------1--1-
DUBOKI POTOK13701349236-----------7--21
FALEŠIĆI455455-------------------
GORNJI HRGOVI35882336-10-----------1-1-
GORNJI MORANJCI667661--5-----------1----
GORNJI SREBRENIK7046396121--------------1-
HUREMI409400--7--------------11
IBRIĆI407403--2--------------11
JASENICA6596004227---------1----7-
JEŽINAC593556--34-----------1---2
KISELJAK136013201132-----------3--12
KUGE430399--29-----------11---
KURTIĆI390387------------1-1--1-
LIKE243243-------------------
LIPJE2272251----------------1-
LISOVIĆI10009661226---------1----13
LJENOBUD702702-------------------
LUKA190187--------------2--1-
LUŠNICA502474--18------8----1---1
MURATI284215--69----------------
OMERBAŠIĆI276276-------------------
PODORAŠJE77064451126-----------1--2-
PODPEĆ7637114153-3--------------
PREVILE40640211------------2----
RAPATNICA150414561128---------1-2--87
SEONA834826--2-----------2--4-
SLADNA8988491139------7-----1---
ŠPIONICA CENTAR158513601661210-17----1--1-77-31
ŠPIONICA DONJA87986115--------------1-2-
ŠPIONICA SREDNJA1079337956172-1--1-2----1-32
SREBRENIK I245121993759642-2------5-368-381
SREBRENIK II2852273017218---------10-205-383
STRAŽA107-2105-----------------
TINJA DONJA1482140832816--------12-22-101
TINJA GORNJA175317251311---------3-3--7-
ZAHIROVIĆI310310-------------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

TEOČAK

7424

7399

8

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

1

3

BILALIĆI - UZUNOVIĆI997997-------------------
CENTAR2223221212------------7---1
HUSEJNOVIĆI797794-2----------------1
JASIKOVAC957956-1-----------------
SNIJEŽNICA169516867----------------11
STARI TEOČAK - TURSUNOVO BRDO755754-1-----------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

TUZLA

110979

81053

3557

14769

2509

548

27

244

51

120

26

40

59

30

1214

9

3020

226

10

3303

164

BATVA69635063263583234122392-125292-338913123
BRČANSKA MALTA5630383735352995172122-2112145-3461732624
BREŠKE6001787362386------2-2--2-21
BUKINJE124740250667740-5-8--313-20--383
CENTAR2589203766108115-364-111-32-6618-1292
DOBRNJA1902150233322812------2-2-32-115
DOKANJ147943218682811111------3-21-13-
DRAGUNJA9495086930911295---------5--112
GORNJA TUZLA32402873501877613-----4--4-8--232
GRABOVICA1358883133803019--1-------84-182
HUSINO126131025839841----1---3-142-18-
JALA14651239228629----1---16-292-446
KISELJAK28571976296486837-4-412816-112-564
KREKA5219392820255610261221525102140-9714-1755
KULA15031114251866010-41-3--112-262-545
LIPNICA102983211151---8------2-12--13-
LIPNICA GORNJA135878474693137--------4-109-7-
LIPNICA SREDNJA6191501042927-2----2---9--8-
LJEPUNICE65890853616------5-1-3--8-
LJUBAČE1410393268921838------3-11-144-11-
MEJDAN156212372995571-3-----3181434-71-
MOSNIK35752848831991445113-502-333019510-853
MRAMOR319925296534610443-11--12-41-191-685
NOVI GRAD 130372061171297585-106-13-178-17881159-
NOVI GRAD 2138193855130114--1-----48-1242-662
OBODNICA DONJA1027946-734-1-------4-21-311
OBODNICA GORNJA3492-327-19-------------1-
PAR SELO10393538913220-1----2-6-74-101
PASCI GORNJI17501579743994-----1--1-52-72
POŽARNICA491275190113131--------22-12
ŠI SELO75576063190416125--361---2147326417-3155
ŠIČKI BROD4355400541138524---3-3137-332-621
SIMIN HAN4197383110314441-25------7-253-324
SJENJAK5161368225941595302247--2--114126412120944
SLATINA39232627208383639-88-23--96-3171111834
SLAVINOVIĆI7971626221472516324-3011-2215177119716-21120
SOLANA422634731062142074313-1-33327-4213-1086
SOLINA5745464213742017927-9----1-49-109511597
STARI GRAD30772128120298584121-31-185219414-1623
TUŠANJ40213359116171603-8--1---51-7911215010
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ŽIVINICE

57765

54089

256

2459

354

66

4

4

-

15

-

8

8

3

54

-

132

15

2

252

44

BARICE2223193912628---------1-5--61
BAŠIGOVCI249924721114-----------1--28
DONJA VIŠĆA117810374112412--------1-4--4-
DUBRAVE DONJE2537211093234020------2-2-710-122
DUBRAVE GORNJE330832531131-----------21-109
ĐURĐEVIK2656259113259313------1-7--12
GORNJA VIŠĆA1497145221722-----------2---2
GORNJE ŽIVINICE10907561300214------1-----16-
GRAČANICA21402131215--------------1-
KOVAČI30353014114----12---------12
LITVE23752303134012-----------2--41
LUKAVICA DONJA1327132011---------------14
LUKAVICA GORNJA13541349-----------------14
OSKOVA2646227717297511------1-1-13--213
PODGAJEVI167816686-1--------------21
PRILUK22602252-4---------------31
RUDAR ŽIVINICE80067016111536101831-3-44332-681-1141
ŠAHIĆI341340--------------1----
ŠERIĆI28182796427---------2-2--5-
ŠIŠIĆI15821572-35---------1----1-
STARI ĐURĐEVIK2541247923410---------1-11-103
SUHA20071996-13-----------1--6-
SVOJAT66465310-------------1----
TUPKOVIĆI18411827715--------------1-
ZELENIKA714714-------------------
ŽIVINICE CENTAR3448277250497478-----4--12-152140-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

364433

303994

5827

42965

2956

987

19

65

73

74

33

28

22

32

1048

4

2468

214

16

3269

339

BREZA

14168

13249

139

316

212

8

-

4

7

-

-

1

-

6

24

-

42

7

1

138

14

BANJEVAC585557710----------1-1--9-
BREZA30142413107266726-35-----20-284-873
BUKOVIK651643--5--------1--1---1
GORNJA BREZA379371--5-----------1---2
IZBOD382378--2-----------1--1-
KORITNIK786781-22-----------1----
MAHALA385237061818622-------52-53-247
MAHMUTOVICA RIJEKA231418-----------------
PRHINJE101100------------------1
SLIVNO518517--1----------------
SUTJEŠĆICA59954361228---2-------3--5-
VARDIŠTE272272-------------------
VIJESOLIĆI557552--4--------------1-
ŽUPČA24492402--31--1---1--1-1-111-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

DOBOJ-JUG

4137

4056

10

24

13

-

-

-

1

-

-

-

-

1

4

-

5

4

-

15

4

MATUZIĆI259125435410---------4-33-154
MRAVIĆI154615135203---1----1--21---

KAKANJ

37441

32862

293

2805

673

219

2

2

10

18

3

10

11

7

67

-

140

31

1

267

20

BIČER120311581812----------1-21-83
BIJELE VODE757708-36-13---------------
BILJEŠEVO53249311124--------------3-
BJELAVIĆI928732-170313----1-4----3-11
BREŽANI9368812491-----1--------2-
BRNJ483455-28-----------------
BRNJIC855853--------------2----
BUKOVLJE809769-14166-----1-------21
ČATIĆI152311184351306--------1--1-102
DOBOJ25492452546303--------2-3--71
DONJI KAKANJ143013663454---------1----2-
DUBOVO BRDO342275-47611------1-------2
DUMANAC708680-124-1------------2-
HALJINIĆI8234591327723-1--------3--2-
KAKANJ I26582254361796039---3---112-292-421
KAKANJ II4016327710338988131----35-20-446-652
KRALJEVA SUTJESKA26723223142--------1-31---
KRŠEVAC1587158511-----------------
MODRINJE4824766------------------
MRAMOR248247--1----------------
NAŽBILJ273266-52----------------
PAPRATNICA7827772-2-----------1----
PODGORA8157921116--------------5-
POLJANI1185624529----------31---
POPE953923-23-1---4---------2-
POVEZICE11861033284741----2------71-261
RIČICA721710-8---------------3-
SEOCE357184-135529----------1--3-
SLAPNICA482453-26-2--------------1
STARPOSLE506504-1---------------1-
TERMOELEKTRANA9038408315---------3-2--14-
TRŠĆE10099833201---------------2
VARDA393631934827621130-1109161625-40121642
VELIKI TRNOVCI262221-401----------------
VUKANOVIĆI22014-181219-----------3--1
ZAGRAĐE485485-------------------
ZGOŠĆA1297116798037---------1----3-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

MAGLAJ

23146

19912

808

2033

58

9

8

2

1

-

2

-

-

3

56

-

109

11

-

120

14

BIJELA PLOČA686633424--7--------------
BOČINJA236441911-----------------
BRADIĆI892663-229-----------------
BREZOVE DANE6966541527-----------------
BUKOVICA---------------------
ČOBE635635-------------------
DONJI RAKOVAC36-36------------------
GORNJI RAKOVAC1-1------------------
JABLANICA8737916717-----------2--5-
KOPICE12271227-------------------
KOSOVA18091799-21---------1-1--23
KRSNO POLJE - BAKOTIĆ254531943---1-----------3-
LIJEŠNICA194617782161---------------5-
MAGLAJ GRAD60995567142120102-1--1--353-9510-923
MISURIĆI1774166173116---------1-10--93
MOŠEVAC14901475237------------1-2-
NOVI ŠEHER2215127919272---------1-1---4
ORUČE145132--13----------------
RADOJČIĆI78017837544127----1--------1-
RAVNA476475------------------1
STRAIŠTE185184-----------------1-
ULIŠNJAK6916845---1-1------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

OLOVO

10175

9768

78

233

46

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

9

3

1

25

9

CAREVA ĆUPRIJA532517114-----------------
ČUNIŠTA714712-1----------------1
DOLOVI496496-------------------
DUGANDŽIĆI24221625-----------------1
GURDIĆI1081043-1----------------
JELAŠKE636496-139---------------1-
KAMENSKO - MAGULICA676618-4810----------------
KLINČIĆI434427-----------------34
KRIŽEVIĆI391376524-----------1--3-
KRUŠEVO2272252------------------
MILANKOVIĆI299296-1---------------11
OLOVO25462444162631--1------2-831131
OLOVSKE LUKE14431413262---------------2-
PETROVIĆI168166-----------------2-
SOLUN12631262------------------1
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

TEŠANJ

43063

40795

243

1439

217

24

1

1

-

-

-

-

-

2

47

-

96

5

2

156

35

BOBARE - DRINČIĆI - BLAŽEVCI9438152123------------1--2-
BUKVA1461139131339---------1-22-91
DOBROPOLJE - MEKIŠ1411137917721--------3----11
DŽEMILIĆ PLANJE114111364-----------------1
JABLANICA15501546--3--------------1-
JELAH53214504456403210--------14-33-2338
KALOŠEVIĆ1186114614184-1------------3-
KARADAGLIJE123912118119----------------
KRAŠEVO143013611561---------2-41-31
LJETINIĆI849837162--------------12
MEDAKOVO1389134311312-----------1---1
MILJANOVCI-LONČARI13853-83---------------2-
MRKOTIĆ1323131812----------------2
NOVI MILJANOVCI279627931-----------------2
NOVO SELO863798-555--------------32
ORAŠJE PLANJE90089511----------------3
PILJUŽIĆI18231716-8818---------------1
PUTEŠIĆ476458546---------1-1--1-
RADUŠA30512953293413-----------2--164
ROSULJE89370950124-7-------------3-
ŠIJE25822572-14---------1--1-21
TEŠANJ570553723386585-1-----225-501-711
TEŠANJKA194318911431-----------2--41
TREPČE159315722981--------------1
VUKOVO105710261414---------------12
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

USORA

6603

395

65

5952

1

152

-

2

-

-

6

-

-

-

4

-

1

-

-

17

8

ALIBEGOVCI10341359880-5-------------5-
BEJIĆI233-6227-----------------
JELEČI - FILIPOVIĆI6010-50-----------------
MAKLJENOVAC361-2351-5----1--------2-
OMANJSKA953-5850-96--------------2
SIVŠA12955161265-1----5--------21
SREDNJA OMANJSKA693101650-31--------------1
ULARICE77729760-4--------------2
ŽABLJAK119723317919110-2------4-1--82
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

VAREŠ

8892

5508

194

2754

73

85

-

1

2

-

4

-

3

2

40

-

81

13

2

127

3

BRGULE19316------------------
BUDOŽELJE698690--7--------------1-
DABRAVINE656648121-----------2--2-
DAŠTANSKO118103-13-2---------------
DONJA BOROVICA78--78-----------------
DRAGOVIĆI286286-------------------
DUBOŠTICA663-62------------1----
GORNJA BOROVICA795-74-----------------
JAVORNIK1472-140------------11-3-
KADARIĆI118118-------------------
KOKOŠČIĆI259259-------------------
LIGATIĆI2862831-2----------------
MIR224-18-----------------
NEPRIVAJ7676-------------------
OĆEVIJA9415275------------1--1-
OKRUGLICA1-1------------------
PLANINICA11-11------------------
POGAR185-2167-11----1---3--1---
PRŽIĆI20017191---------------1-
RAVNE3213172-2----------------
STRICA - ZARUĐE991295------------1----
STRIJEŽEVO504504-------------------
STUPNI DO151136-13------1--------1-
VAREŠ305314237813082033-12-2-3229-5982803
VAREŠ MAJDAN1098629692774118--------8-163-37-
VIJAKA26722241-21-------------1-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

VISOKO

39938

38313

325

579

127

2

-

1

4

24

-

1

3

2

69

-

152

6

2

297

31

ARNAUTOVIĆI9869762-------------7--1-
BUCI219821518323---------1-1--101
BULČIĆI54521----------------1-
ČEKRČIĆI5265061115------1-------2-
CENTAR200318972222----------9-174-32-
DOBRINJE30492963638222------2-2-41-72
GODUŠA126612632-------------1----
GRAČANICA341533797-5---3----2-----136
KOLOŽIĆI104210381-------------1---2
KRALUPI9589541-----------1----11
KULA BANJER798763189------------1--7-
LIJEŠEVA887880-7-----------------
MOŠTRE3389334814111-----------2--49
NOVO NASELJE19861699648812---------15-40-2642
ORAŠAC140136-3---------------1-
PODVINCI9419401------------------
PORIJEČANI187418461311------------1--3-
RADOVLJE1685163812629----------------
ROSULJE3785345857777---11----26-52--1024
STARI GRAD3292318934118---------10-131-251
TOPUZOVO POLJE23542251193914----20------2--72
TUŠNJIĆI4123051392---1--------1----
VRATNICA712708-11---------1-----1
ŽELJEZNIČKA STANICA5825021046-----3----2-6--13-
ZIMČA160414719114--------1-2-3--4-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ZAVIDOVIĆI

35988

33292

591

1154

371

66

-

7

-

6

-

6

-

3

68

-

184

12

1

196

31

ASIM ČAMDŽIĆ33482925721161206---5---116-37--455
BRANIOCI GRADA33862606934521045-2-1-3--9-504-543
BREZIK13891387-1----------------1
DOLAC1604710235--------------3-
DOLINA - ALIĆI1142102828721------2-1----1--
DONJI GOSTOVIĆ9494-------------------
DUBRAVICA123711036931010--------1-5--9-
GOSTOVIĆ3834379214212---------1--1-84
KLEK51714564133256199-3------36-854-575
KOVAČI39363917-43-----------41-43
KRIVAJA - SMAILBAŠIĆI62602------------------
LOVNICA15061432233881--------2--1-1-
MAHOJE408408-------------------
MAOČA21380688-35-2--------1---1
MEĆEVIĆI581579-1---------------1-
PAŠIN KONAK458845419130---------1----24
RIBNICA109910641873-----------1--33
RUJNICA12481245-----------------21
STIPOVIĆI56456211-----------------
VOZUĆA20221858110436------1-12-11-71
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ZENICA

110663

94117

2575

8079

1120

224

7

44

48

26

17

10

5

6

645

4

1611

114

6

1857

148

ARNAUTI10531052------------------1
BABINO745734-621--------------2
BANLOZ620604623--------------41
BILINO POLJE2203161112418157171-1---1-37-865-802
BILMIŠĆE584540684---------3-5--171
BISTRICA585584------------------1
BISTRIČAK583583-------------------
BLATUŠA45023418273442438-2212---32-12611-1411
BRIST321124741003136012-26-----48-1015-864
BRIZNIK743741------------------2
BRODA15141006423483527-2--1---5-233-193
ČAJDRAŠ-VJETRENICE9023589483427--6---2---31-72
CARINA119481463143861-2-----36-675-472
CENTAR2273175111017554111-1---45-907-784
CRKVICE7218543834283051828412--172-15917-21964
DOBRILJENO5304553613-----------3--41
DONJA GRAČANICA195718357847---------2-61-141
DONJA VRACA828825-1----------1-----1
DONJE BABINO975867148611----------2--4-
DRIVUŠA63055225398-----------3--3-
GLADOVIĆI4884871------------------
GORICA686681--3---------------2
GORNJA GRAČANICA847825--18-----------2--2-
GORNJA ZENICA189316051822513-3--21--1-7--252
GORNJE CRKVICE3091647118------1---2-4--121
GRADIŠĆE241423742306--------------2-
JALIJA1841141282154317-6------22-712-54-
JANJAC11216-94------1-----1----
JANJIĆI972953126--------------10-
JASTREBAC423423-------------------
KLOPČE4514407248279356--41----12-2811261
KOPRIVNA6836681-11---------1-1--1-
KOVANIĆI3023011------------------
LAŠVA798790311--------------21
LOKVINE2695255891187-----------1--2-
LONDŽA34032590151276672---3211-644119811113
LUKOVO POLJE1568145192419---------3-113-462
MOKUŠNICE312222771693433010-1------47-1183-1213
MOŠĆANICA614610--3---------------1
NEMILA2508244211185---------2-54-21-
NOVA ZENICA3776291014633446--33--2-153-1426-1282
NOVO RADAKOVO37713229123237142-4171--218-577-636
ODMUT384230581412987372-7-4-1-30-105711035
ORAHOVICA24172404--1-----------11-55
PEHARE338031382714416---------2-151-352
PEPELARI236235--1----------------
PERIN HAN127410068150873-----3----5--102
PIŠĆE685576829201--------7-231-191
PODBREŽJE1052411164859911-2---2--8-2--151
POJSKE11991109171107--------------1
PUHOVAC438437-----------------1-
PUTOVIĆI- PUTOVIČKO POLJE11841172235--------------2-
RADINOVIĆI180180-------------------
RASPOTOČJE22411679513565523--36-1--7-31--29-
RIČICE3733431218-----------------
SEBUJA2882831-1-----------1--11
SEJMEN24451964109152107-11-----41-6943831
SEOCI12081207-1-----------------
ŠERIĆI1338133151----------------1
STARINA787786------------------1
STARO RADAKOVO5758463819463669-54-----29-976-1304
STRANJANI13531261247262-------------132
TETOVO188217583052-5-4------2-5--251
TIŠINA675660715-----------1--1-
TOPČIĆ POLJE11881179-3-1--------2-11-1-
TRGOVIŠĆE78170122258---------3-41-161
VARDA392392-------------------
VRANDUK639639-------------------
VRAŽALE291221-5657-------------2-
VRSELJE643641------------------2
VUKOTIĆI767767-------------------
ZMAJEVAC1138861339698---37---28-103-17-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ŽEPČE

30219

11727

506

17597

45

198

1

-

-

-

1

-

-

-

22

-

38

8

-

54

22

ADŽE35871349-1---------------
BEGOV HAN186118554-2----------------
BISTRICA9781127838-3----1-----23-12
BLJUVA129-3126-----------------
CIGLANE29816111275------------1-3-
ČUSTO BRDO296623264-3---------------
DEBELO BRDO1386-132-----------------
DONJE RAVNE23069-156-1--------1-3----
GLOBARICA63742629-------------2---
GOLIJEŠNICA9251-924-----------------
GOLUBINJA76265221032-----------2--1-
GORNJA LOVNICA473-1469----------------3
GORNJE RAVNE18810-178-----------------
GORNJI LUG613284-317-12---------------
KOMŠIĆI147--146----------------1
LJESKOVICA1772013118------------1--43
LJUBATOVIĆI898129-769-----------------
LJUBNA2462-244-----------------
LUG528-2526-----------------
LUG - BRANKOVIĆI499--499-----------------
LUPOGLAV844-2799-36-------------16
MATINA497-3493---------------1-
NOVO NASELJE737-9728-----------------
ORAHOVICA855222820-11---------------
OSOVA441--441-----------------
OZMICA DONJA33152-278---------------1-
OZMICA GORNJA110067434191---------1-----2
PAPRATNICA1192151186-----------------
PIRE338--338-----------------
PONIJEVO864-3861-----------------
RADOVLJE375613300-7----------4----
RADUNICE312-1310---------------1-
TATARBUDŽAK1247386285224----------1----
VINIŠTE845-2789-52-------------11
VITLACI256189-51115---------------
VRBICA400154-244----------------2
ŽELEĆE204119795--1--------------
ŽELJEZNO POLJE47914428-3534-----------1--5-
ZENIČKI PUT4593279121------------1---1
ŽEPČE375021276613952853--------20-232-351
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

23734

22372

888

36

217

2

17

4

14

-

-

3

-

2

18

-

69

7

-

75

10

FOČA

1933

1765

137

2

12

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

5

-

CVILIN23022421------------1--2-
JABUKA2522457------------------
USTIKOLINA14511296128112-10---------1--3-

GORAŽDE

20897

19738

718

33

205

2

7

4

14

-

-

3

-

2

18

-

66

7

-

70

10

BERIČ61260111------------------
BOGUŠIĆI555554-----------------1-
FAOČIĆI142136--6----------------
GORAŽDE I4301418836336-126--1--4-91-104
GORAŽDE II2438227111086-114--1--6-144-102
GORAŽDE III4235399112918351-12-----2-342-20-
GORAŽDE IV2996272119315014-2-----4-3--143
HUBJERI3703622-4--------------2-
ILOVAČA4544337-12-----------1--1-
KOPAČI6-6------------------
KRABORIŠ104103---------1---------
MRAVINJAC30729412-1----------------
ORAHOVICE166165--------------1----
OSANICA436434--2----------------
OSJEČANI23020228------------------
POSESTRA323318--5----------------
REŠETNICA8787-------------------
SADBA38135110-18--------------2-
VITKOVIĆI1592152529225-----------1--91
VRANIĆI663654--4---------2-3----
ZUPČIĆI49934814511-1------2-----1-

PALE

904

869

33

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

PRAČA567533321------------1----
RENOVICA3373361------------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

SREDNJOBOSANSKI KANTON

254686

147809

3019

96087

2186

1397

21

72

51

90

50

55

68

6

397

1

811

111

9

1323

1123

BUGOJNO

31470

24713

374

5655

264

103

2

3

6

2

-

2

6

2

49

-

98

14

3

142

32

BRISTOVI156977626716645-----2----2--41
BUNTA8784--3----------------
CENTAR I13091022232031010------1-3-162-19-
CENTAR II277821388543463-25----223-435-293
ČIPULJIĆ17371608812612---------1-1--62
CRNIČE-VRPEĆ6643441318----------------1
DRVETINA1068888-167-8-----------1--4
GAJ755461325922-----------5--32
GLAVICE650638--11---------1------
GOLO BRDO3533201221-----------------
GORICA1707131530318113--------5-51-163
GORUŠA155126-29-----------------
GRAČANICA12141059-155-----------------
KANDIJA324--308-13------1----2---
KARADŽE145813432979---------1-1--41
KOPČIĆ636538195812---1-------1--43
LUG100622512766-2-----------1---
NOVO NASELJE19781748681167-2-------7-5-1231
ODŽAK844790-3717----------------
PORIČE13081053823512-------------9-
ROVNA11361134-2-----------------
VESELA20811838-21612--1----3-1-2--8-
VILEŠI255251--4----------------
VRBANJA92460043122----2----1-2--1-
VRBAS I2103188116123355--------5-12221210
VRBAS II210917547321146------1-1-3--2-
VUČIPOLJE12627791463106-------------21
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

BUSOVAČA

17910

8648

194

8778

81

93

-

-

-

-

-

-

1

-

21

-

27

4

1

45

17

BARE8411658171--------------2-
BUSELJI950217369136--------------21
BUSOVAČA I 101535027581436--------4-2--11-
BUSOVAČA II9421652373168--------1--1-61
CARICA62370852913---------1-2----
GORNJA ROVNA391386--------------3--11
GRADSKA MJESNA74533225346710------1-6-131-4-
GUSTI GRAB377150-21276--------1-1----
HRASNO587371652921-------------11
IVANČICA672101659----------------2
JURIĆEVE BARE299766208------------1--71
KAĆUNI261124263175--------------115
KAONIK135882243479-6--------1-2--41
KATIĆI13413211-----------------
KRČEVINE - KULA497471446-------------2--1
KULA - SKRADNO6946046204---------1-1--4-
LUGOVI1924191616----------------1
LUKA89322520615123--------5-2--2-
MERDANI271269------------------2
POLJE796-4789-3---------------
PUTIŠ8427162124-----------------
SOLAKOVIĆI4482261220----------1------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

DOBRETIĆI

1629

-

1

1605

-

21

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

DAVIDOVIĆI352--352-----------------
DOBRETIĆI932-1908-21----1---------1
KRIČIĆI85--85-----------------
MELINA260--260-----------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

DONJI VAKUF

13985

13374

109

69

313

-

-

-

-

4

-

8

2

-

8

-

27

-

-

59

12

BABIN POTOK164137--22------3--------2
ĆEHAJIĆI487467--18--------------2-
DONJI VAKUF I1198113216921---------2-7--101
DONJI VAKUF II2701259639169---------5-7--29-
DONJI VAKUF III184617986-24----2-1----4--11-
DONJI VAKUF IV164415418384---------1-2--32
GUVNA24018623514-------2---1----
JEMANLIĆI540492-543----------------
LJUŠA---------------------
OBORCI8978422-45----1------4--12
PRUSAC1916187219-21-----------2--2-
RASTIČEVO6766-------1-----------
ŠEHERDŽIK782777--3---------------2
SLATINA204203-----------------1-
TORLAKOVAC10131007112---------------2
VRBAS28625816-7------4--------1
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

FOJNICA

12356

7626

49

3602

120

71

1

1

16

-

-

-

4

-

12

-

23

5

-

55

771

BAKOVIĆI80374529----------------263
DUSINA545430-100114---------------
FOJNICA5432313736157860351-9---2-12-225-44491
GOJEVIĆI9471172800-18-1--------1--17
OSTRUŽNICA187514895342288-------------21
PLOČARI500468-1313--------------42
PRIDOLA409408------------------1
PROKOS1228119311586------2------21
ŠĆITOVO6173771225----7----------25
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

20933

12108

25

8631

35

32

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

18

1

-

32

43

BISTRICA13746881681----------1-2---1
BOJSKA522521-----------------1-
DOBROŠIN9063213579---------------12
GORNJI VAKUF-USKOPLJE I 25572318617120---------5-71-1712
GORNJI VAKUF-USKOPLJE II22742542200130--------1-4--27
GORNJI VAKUF-USKOPLJE III199115871391----------1-1--82
GRNICA7107071-------------1---1
PAJIĆ POLJE25201451210563-----------3---5
PIDRIŠ307--307-----------------
PLOČA117427838894----------------
PODGRAĐE1019173999-----------------
UZRIČJE614127-484-2--------------1
VOLJEVAC22322223-----------------18
VOLJICE13281051-272---------------14
ŽDRIMCI140579416027--------------1-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

JAJCE

27258

13623

506

12401

167

157

3

6

10

-

9

2

17

-

49

1

113

19

-

142

33

BARE1624563628422133--5-2-6-15-359-292
BAREVO680376226528-1----17--------
BAŠČELUCI10886621634922-1--4---6-192-25-
BEŠPELJ1096458-634------------1--12
BIOKOVINA225223------------------2
BISTRICA149744331028126------1------13
BRAVNICE382851611184125-----------6-
BULIĆI1014401160351-----------1-11
CAREVO POLJE11891633100396--------2--3---
CENTAR20569086895514---4-3---191371-433
ĆUSINE 172196390-----------------
DIVIČANI33811972213571127------1---11-45
JEZERO4892910-----------------
KARIĆI16024-135----------1------
KOKIĆI5656-------------------
KOZLUK71863377211----------3--1-
KRUŠČICA11431142------------------1
LENDIĆI621606-14---------------1-
MILE1658-111625-12----------4---6
PERATOVCI - KLIMENTA7781043658-6----------1--51
PIJAVICE209501112813---------2-31-1-
PODMILAČJE7281671555-2-----1-------11
PRUDI42030419910--------------6-
PŠENIK32832511----------------1
RIKA63-1---------------2-
ŠIBENICA861600-2601----------------
SKELA454132830311----------------
SMIONICA - VUKIČEVCI54256-481-4--------------1
VINAC1802176613111---------3--1-34
VLASINJE845842-3-----------------
VOLUJAK1477531408111456--1---2-1-9--12-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

KISELJAK

20722

8099

392

11597

101

183

10

8

1

71

11

6

20

1

34

-

62

19

-

90

17

BILALOVAC144411083333-----------------
BRESTOVSKO273411121814552126---71-61-2-61-87
BRNJACI14391643512071311----1------1-61
BUKOVICA7836911854---1-----------1
DRAŽEVIĆI11155171544017-71----9-2-44-9-
GROMILJAK44612212212172131412--5---5-61-81
KISELJAK597312111174409217525--5-4119-4411-436
LEPENICA20586284112931552------6-5-21-141
TOPOLE715456224275--------1----2-

KREŠEVO

5273

1027

29

4037

11

97

-

11

-

-

3

1

1

-

2

-

7

6

-

38

3

CRNIĆI10444552585----------1----1-
KREŠEVO16251981513291033-1--3-----36-261
POLJE2604374122123164-10---11-1-4--112
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

NOVI TRAVNIK

23832

12108

361

10754

107

197

2

15

3

-

7

-

5

-

37

-

97

8

-

106

25

BARE148681551231370-2--1---11-152-15-
BUČIĆI12585241161-36------5--------
CENTAR I2492365134187023024------10-382-341
CENTAR II1979356611469619-33-1---13-244-164
KALINSKA30512847638552-2------3-14--282
KASAPOVIĆI7256842332-----------1--21
MARGETIĆI622243-367-7----5----------
NEVIĆ POLJE73310771111----------1--11
OPARA1887187472---------------22
PEĆINE730--723---3------------4
PEČUJ804803-1-----------------
PRIBILOVIĆI5681097442-2----------3--5-
RANKOVIĆI166222171407616-1------------4
ROSTOVO755679273----------------1
ŠENKOVIĆI1275115527838---------------2
STOJKOVIĆI95416930-14----------1--11
TRENICA13381155415225--------------2-
VODOVOD569549-19----------------1
ZAGRLJE944924--19---------------1
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

TRAVNIK

53482

35767

664

14788

948

275

2

26

10

3

3

32

8

3

142

-

263

29

-

372

147

BIJELO BUČJE11241082-138--------------12
CENTAR78165882197942174581114--222102-18112-23610
ČUKLE524399-10619----------------
DOLAC19441228145231329-1---9--8-3--134
DOLAC NA LAŠVI16492482212833645-3--------62-31
DUB988986------------------2
GLUHA BUKOVICA878875--2---------------1
GOLEŠ6215968-16----1-----------
GRAHOVČIĆI4031-402-----------------
GUČA GORA158082816991825-3------------6
HAN BILA2185177323995-----------1---5
ILOVAČA1915-4-----------------
KALIBUNAR505927008720326922-66--1--12-452-716
KARAULA2875276821958----21851---4-34
KORIČANI96241062-----------------
KRALJEVICE1412705-63173------1----1---1
MALINE10959921966----------------
MEHURIĆ224821981406-----------1--11
MOSOR689521-158-7--------------3
MUDRIKE5505379-1---------------3
NOVA BILA2496100142347123--------1--1-54
PAKLAREVO975-2971----------------2
PIROTA94028925538822-1------3-42-345
PODKRAJ14259321326----------------4
POKRAJČIĆI1540141499-29--------------7
POLJE SLIMENA - SLIMENA POLJE185213491333411119----131-5-33-28
RUDNIK17421691-437--------------1-
ŠIŠAVA179141535------------3--4-
STARI GRAD1166107312523---------7-71-11-
TURBE531948014626812816-1--18--4-72-1819
VIŠNJEVO958946--4---------------8
VITOVLJE57651039816-1---------1---1
ZAGRAĐE559542--17----------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

VITEZ

25836

10716

315

14170

39

168

1

2

5

10

16

4

4

-

35

-

76

6

5

242

22

AHMIĆI10034148575----------2-1--21
BILA247811841228942--------2-102-10-
BUKVE315310-5-----------------
DUBRAVICA12214922707-7----7---2-1---3
GAČICE6253231279103---2-2--1----4-
JARDOL195978813114029----------1--33
KRČEVINE10141513791455----121----1-23
KRUŠĆICA2551172427611114-1-8--1-5-2--1552
LUPAC476476-------------------
POČULICA11941190-3------------1----
PREOČICA10711068--1--------------2-
RIJEKA166152817109631--------1-8--61
ŠANTIĆI - SIVRINO SELO1241356785729--------3-1--6-
STARI VITEZ2153121313898115----3---1-5--22
VEČERISKA10123544642-10------2--------
VITEZ 1417689517129251141115-5---18-4435483
ZABILJE - SADOVAČE168631681352-2----------2--24
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

222007

91395

6259

116990

546

892

9

62

98

17

42

29

29

-

926

6

2041

144

9

2052

461

ČAPLJINA

26157

4598

709

20362

19

120

-

3

40

-

2

-

6

-

45

-

89

20

1

126

17

BIVOLJE BRDO1377779-570-23------2----1--2
ČAPLJINA 1376741613230241218-35-1---30-49131603
ČAPLJINA 22007284301622127--7-1-4-7-8--151
ČELJEVO1256150110873---6-----2--3-4-
DOLJANI495--495-----------------
DOMANOVIĆI149357219884-13----------11-3-
DRAČEVO - SJEKOSE74315721-12-----------1-3-
DRETELJ5699-54712--8-------2----
GABELA968465888----------1-8--2-
GABELA POLJE1347151338---------------3-
GNJILIŠTA3151-314-----------------
GRABOVINE9601224916----4-----1--1-2-
KLEPCI163-48114---------------1-
LOKVE86124484532---------------1-
OPLIČIĆI126874190420115--------------1
POČITELJ - HOTANJ12505203696-10--------4-5--111
PRĆAVCI2551-254-----------------
PREBILOVCI57-56-------------1----
STRUGE - GORICE98219337691---10-------2--4-
ŠURMANCI3016-287---------------17
SVITAVA363--363-----------------
TASOVČIĆI19502481291553------------10--91
TREBIŽAT1272-11266------------1--4-
VIŠIĆI1765416131330------------2--31
ZVIROVIĆI373-1372-----------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ČITLUK

18140

39

17

17985

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

6

84

BIJAKOVIĆI1438221410-3--------1-----20
BILETIĆI3303-326------------1----
BLIZANCI52515-509---------------1-
ČALIĆI314--314-----------------
ČERIN296--293----------------3
ČITLUK - GRAD22591-2240----------------18
ČITLUK SELO1053--1053-----------------
DOBRO SELO409-1406------------1---1
DONJA BLATNICA4431-442-----------------
DONJI HAMZIĆI552--552-----------------
DONJI MALI OGRAĐENIK473--472----------------1
DONJI VELIKI OGRAĐENIK627--627-----------------
DRAGIĆINA532--532-----------------
GORNJA BLATNICA532--532-----------------
GORNJI HAMZIĆI615--615-----------------
GORNJI OGRAĐENICI676--676-----------------
GRADNIĆI5251-524-----------------
KREHIN GRADAC902110888---------------12
KRUĆEVIĆI162--162-----------------
MEĐUGORJE22651512245---------------22
PAOČA - VIDOVIĆI427--427-----------------
POTPOLJE965-3957-3-------------11
SLUŽANJ897--897-----------------
TEPČIĆI219--219-----------------
VIONICA704--667---------------136
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

GRAD MOSTAR

105797

46058

4274

50146

235

638

4

56

55

8

27

13

15

-

742

5

1670

110

8

1536

197

AVENIJA KRALJA TOMISLAVA9397121044067563172-414--12-166-3861932849
BAČEVIĆI492-236253------------1--2-
BIJELI BRIJEG 1301526917123111512-95-1---40-1021-79-
BIJELI BRIJEG 22860146842485425--1-----11-254-2847
BIJELO POLJE32472548388284--1-------6--3-17-
BLAGAJ38823638128681---------2-15--246
BOGODOL148--148-----------------
BRANKOVAC4339385280916--16-1---62-11613-1038
BUNA562711237293628976-10---1--11-162-211
CARINA7191658112112424515-71---42412410-1357
CENTAR II494398721532883218-95-23--71-155541436
CERNICA - ŠANTIĆEVA192712357134810---------51-1292-774
CIM30611062988-33--------2-5--611
DONJA MAHALA2203196332582---------29-692-444
DREŽNICA2150210522811--------2-3--8-
GNOJNICE489144819725653-65-1-2-2-131-109
GORANCI179--176-3---------------
ILIĆI25855942496-5-3------10-11-6-
JASENICA157318951366---17--11-1----11
KRUŠEVO1318-21316-----------------
LUKA 1291226948322163-----1--7-4221392
LUKA 24588432581433----1----13-33--3950
MILJKOVIĆI29479-214---------------1-
PODHUM286952410119352535----3---631957-782
PODVELEŽ821820-----------------1-
POLOG97417810780-5-------------1-
POTOCI40802476313110111421-1-4-6-6-72-146
RAŠKA GORA19--19-----------------
RAŠTANI14422471729932-------2-5-52-14-
RODOČ 1239119428211491--4-----2-63-282
RODOČ 2866607782---12-----1-11-92
RONDO2478191761907743----9---66-939-752
RUDNIK35441811243044103014--1---17-673-602
SLIPČIĆI207-3204-----------------
VIHOVIĆI1987-321887-45--2---1-2-7--65
VRAPČIĆI32662865154179-23--1-1---1-92-265
VRDI102--102-----------------
ZAHUM428843612435191421--2-161-19-4412-854
ZGONI36413921552833837-3--2---32-1014-722
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

JABLANICA

10111

9036

69

729

64

2

-

-

-

-

-

-

-

-

26

1

61

1

-

119

3

DOLJANI814323-4827--------------11
DONJA JABLANICA452444-4-1--------1-2----
GLOGOŠNICA11651147-8-----------13--6-
JABLANICA I35283254498216---------11-331-802
JABLANICA II160215191524131--------7-15--8-
LUG380351--17---------4-3--5-
MIRKE6576074251---------2-2--16-
OSTROŽAC10971079185---------1-2--1-
SLATINA416312-965-----------1--2-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

KONJIC

25148

22560

348

1503

186

32

2

2

3

9

2

12

3

-

104

-

168

12

-

187

15

BIJELA181315952217365-------------84
BJELIMIĆI420417-3-----------------
BORCI72392811-----------3----
BRADINA9218963147--------------1-
ČELEBIĆI25502409910614---1-----3-41-3-
CENTAR1516130918884-11----1-32-251-36-
DONJE SELO9998362411291-1--1---2-41-62
DŽEPI52946713940----------------
GLAVATIČEVO614590661-1---1-----11-7-
GRABOVCI258258-------------------
JASENIK223188-27-8---------------
LISIČIĆI722651191615----9------1--101
NERETVICA30672830820748--------1-41-31
NOVO NASELJE6535585284364297--1--12-48-712-713
PODORAŠAC10579752339161-------------3-
SPILJANI5875622139------1---------
STARI GRAD341-33-----------------
TREŠANICA3231268589292312--1--10--18-555-394
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

NEUM

4653

63

18

4545

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

10

-

-

8

7

DONJE HRASNO253--252----------------1
GORNJE HRASNO12329-94-----------------
GRADAC485--482---------------12
HUTOVO5681-566----------------1
NEUM322433183151---1------1-10--73
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

PROZOR

14280

3514

4

10651

19

45

-

-

-

-

4

4

-

-

2

-

4

1

-

4

28

GMIĆI1290284-997-8--------------1
GRAČAC97179-889----------------3
GRAČANICA291226-65-----------------
HUDUTSKO - TOŠĆANICA339293-46-----------------
LUG970469-47815------4-------13
ORAŠAC69212-678----------------2
PODBOR94498-833---------------112
PROZOR4156125132857431----------41-14
RIPCI148948-1434------4---1----11
RUMBOCI1863186-1670-6--------1------
ŠĆIPE519518-1-----------------
UZDOL756501703----------------2
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

RAVNO

3219

19

558

2617

1

10

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

4

6

IVANICA6181343815416--------2-2--2-
ORAHOV DO619-55563----------------1
RAVNO660-32625---------------12
TREBIMLJA821--813-4-------------13
VELJA MEĐA501633462-----------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

STOLAC

14502

5508

262

8452

22

39

3

-

-

-

7

-

5

-

3

-

35

-

-

62

104

BANČIĆI---------------------
BRŠTANIK---------------------
BURMAZI69346-64331---------------
CRNIĆI45001463282986-10------5------53
HODOVO2984465612433-10--------1-----14
HRGUD2-2------------------
POPLAT1402112291247-5----3-----2--13
STOLAC49103411142114319133---4---2-33--5684
ŽEGULJA1111-------------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON

94898

780

106

93593

19

70

-

8

1

-

6

-

-

-

25

-

36

8

-

75

171

GRUDE

17308

6

9

17191

-

14

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

5

-

-

13

67

BORAJNA211-2209-----------------
CEROV DOLAC-POGANA VLAKA188--188-----------------
DRAGIĆINA85111848----------------1
DRINOVCI31321-3116------------1---14
GORICA1123--1112------------1--55
GRUDE CENTAR3003432956-4-2------1-2--229
GRUDE ZAPAD758--757----------------1
JABUKA-PUTEŠEVICA190--190-----------------
LEDINAC - PODLEDINAC777--775---------------11
POCRTE586--575-10--------------1
RUŽIĆI1688-21683----------------3
SOVIĆI DONJI1625--1618---------------43
SOVIĆI GORNJI1146--1145---------------1-
TIHALJINA1466--1460------------1---5
VIŠNJICA-MEDOVIĆI564-1559----------------4
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

LJUBUŠKI

28184

765

44

27161

16

52

-

6

-

-

3

-

-

-

19

-

25

7

-

50

36

BIJAČA44741440-------------1--1
CERNO355--355-----------------
CRNOPOD180-1179-----------------
CRVENI GRM885-1884-----------------
DOLE - GREDA303--303-----------------
GRAB1155-21149------1---2-----1
GRABOVNIK423--423-----------------
GRLJEVIĆI315--315-----------------
HARDOMILJE889--887-------------1--1
HUMAC27751512740-2-1------2-3--65
KLOBUK1232-41225----------------3
LIPNO223--223-----------------
LISICE652--648-------------1-12
LJUBUŠKI I169511821515-33-4--1---2-71-93
LJUBUŠKI II156119461322123--------9-6--63
LJUBUŠKI III7672988428312--------3-6--9-
MILETINA376-1375-----------------
MOSTARSKA VRATA6361121517---------------51
ORAHOVLJE216-3213-----------------
OTOK590-2588-----------------
PREGRAĐE861-1855------1------2-11
PROBOJ DONJI549--549-----------------
PROBOJ GORNJI152--152-----------------
PROLOG667--659----------------8
RADIŠIĆI2363652350-1-----------1---
ŠIPOVAČA698--696-1--------------1
STUBICA305--305-----------------
STUDENCI1941-11930---------------82
TESKERA396--396-----------------
VAŠAROVIĆI801--799----------------2
VELJACI1249--1248----------------1
VITINA195118419171--1------1-3--51
VOJNIĆI576--576-----------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

POSUŠJE

20477

3

5

20427

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

4

31

BATIN721--721-----------------
BROČANAC1209--1208----------------1
ČITLUK1165--1163----------------2
GRADAC801--799----------------2
OSOJE707--703---------------13
PODBILA146--146-----------------
POKLEČANI1869--1864----------------5
POSUŠJE - ISTOK1068-210603---------------3
POSUŠJE - JUG2661132655---------------11
POSUŠJE - ZAPAD25382-2534----------1-----1
RASTOVAČA2605--2601----------------4
SUTINA848--848-----------------
TRIBISTOVO178--178-----------------
VINJANI1433--1429------------1--12
VIR1626--1621---------------14
ZAGORJE694--692-2---------------
ZAVELIM208--205----------------3
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ŠIROKI BRIJEG

28929

6

48

28814

-

2

-

-

1

-

3

-

-

-

4

-

5

1

-

8

37

BIOGRADCI800-4796-----------------
BUHOVO408--408-----------------
ČERIGAJ178--178-----------------
CIGLANA925-2920---------------21
CRNAČ752--750------------1---1
CRNE LOKVE1422-140-----------------
DESNA OBALA3556213542------1---2-21-23
DOBRKOVIĆI563--563-----------------
DUŽICE615--615-----------------
IZBIČNO423--423-----------------
JARE880--880-----------------
KNEŠPOLJE1322-11312----------------9
KOČERIN2701-12698----------1-----1
LIJEVA OBALA4618224601-1--1-2-----2--43
LJUBOTIĆI871--870----------------1
LJUTI DOLAC1479--1479-----------------
MOKRO1411-11403----------------7
OKLAJI1116-11114----------------1
PRIVALJ413--413-----------------
PROVO - DOBRIČ - GRABOVA DRAGA630-33597-----------------
RASNO621--620----------------1
TRN2487--2478-1--------------8
TURČINOVIĆI669--669-----------------
UZARIĆI1349-21345----------1-----1
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

KANTON SARAJEVO

413593

350594

13543

16530

4602

454

73

281

232

29

54

66

15

35

4817

111

10506

829

31

9910

881

CENTAR SARAJEVO

55181

42459

2028

2887

150

62

2

33

41

-

15

6

1

5

1569

43

3175

212

10

2364

119

BARDAKČIJE231519645393711----2--23-885-771
BETANIJA - ŠIP48844590713411---3-----39-529-75-
BREKA - KOŠEVO II5011371621823982-26----1169-35320-2725
CIGLANE - GORICA40982755174223273--6-12--21513981612742
DONJI VELEŠIĆI302296------------1-2--3-
DŽIDŽIKOVAC - KOŠEVO I2849170717127035-3--1---165831819-1763
HRASTOVI - MRKOVIĆI6463630337223---------18-323-432
KOŠEVSKO BRDO5798437726132278-57-2--2182231819-2842
MARIJIN DVOR - CRNI VRH 43912634242490116131-5--1202144243253155
MEJTAŠ - BJELAVE45623152175456131-42-5---137327218222993
PARK - VIŠNJIK25231616154181233-78--21-10512692111301
PIONIRSKA DOLINA - NAHOREVO25172238156402---------7-3721331
SKENDERIJA - PODTEKIJA30972161119232176-53-----115-24218-1781
SOUKBUNAR322330581522117--2----124-358-382
TRG OSLOBOĐENJA - CENTAR314818921822631710-43-1---1671433522-2371
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

HADŽIĆI

23891

22442

243

195

349

2

1

6

-

-

-

4

2

1

27

-

97

12

5

138

367

BINJEŽEVO32763136301931--2---1-1--221-249
BUDMOLIĆI958850--94--------------122
DONJI HADŽIĆI115311161613--4------1-10--2-
DROZGOMETVA154315046223---------3-21--2
DURANOVIĆI89188211------------1-132
HADŽIĆI4370418047372411-------13-242-365
LOKVE543540-----------------3-
LUKE5244821918-------------2-3-
MOKRINE171171-------------------
OSENIK5615513-4---------1-1--1-
PAZARIĆ40313502421788------1--4-154-24334
RAŠTELICA58757415------------1--15
TARČIN24042223397337------2----514155
ŽUNOVNICA287927313922451------2-5-161-143
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ILIDŽA

66730

59055

1689

3006

899

89

17

18

61

17

4

29

1

3

241

7

619

56

-

862

57

BLAŽUJ564551152005120484-------5-244-264
BUTMIR49384828182423---1-----6-41-303
DONJI KOTORAC469424401------------1--3-
HRASNICA I47264526656533116-1---5-22--271
HRASNICA II684264796557126-1-3--6-120-304-428
ILIDŽA - CENTAR5152402225131811924420-11-162-15414-1736
LUŽANI30042356256123243--7--2--36-919-961
OSJEK582655511471913--3-17-2--5-281-373
OTES410932728449410141411-2---111453-751
RAKOVICA30772809651351711-------6-101-239
SOKOLOVIĆ KOLONIJA710467275390661-31--7--10-606-737
STUP I6564508416210124658-310--11-344431-1014
STUP II6012513011644010854----1-1311675-967
STUPSKO BRDO1987170115146354-----4--101343-331
VRELO BOSNE54843210641-----------21-2-
VREOCA727599462713-1-2--5----43-252
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

ILIJAŠ

19603

18224

438

387

284

3

9

5

-

1

-

4

1

4

27

-

86

12

2

92

24

BIOČA2922852-2------1-1---1---
DONJI ČEVLJANOVIĆI245225122------------11-4-
DRAGORADI3132982-2--------------110
GAJEVI502500-1---------------1-
ILIJAŠ I347230407817160332-1----15-5381343
KADARIĆI4814735----------------3-
KAMENICA738737------------------1
LJEŠEVO1280126259---1--------2--1-
LJUBINA2641784783--------------1-
LJUBNIĆI82281542------------1----
MALEŠIĆI82766088-71---------1-2--5-
MISOČA8068042------------------
MRAKOVO29252847261814-4-------2-1--58
NIŠIĆI232160701------------1----
PODLIPNIK1151123------------------
PODLUGOVI25522359563564--1---11-2-12--201
SREDNJE59550632399-----------4-14-
STARI ILIJAŠ 31422963493159-21---2-37-92-131
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

NOVI GRAD SARAJEVO

118553

100897

4659

4896

996

135

11

118

56

3

17

5

6

7

1098

26

2483

237

3

2717

183

ALIPAŠIN MOST I869584514111517--21-----8-154-401
ALIPAŠIN MOST II3955380241517-11------10-104-28-
ALIPAŠINO POLJE A I311322932072702716-64-1---41210913-124-
ALIPAŠINO POLJE A II282320051952904012-6----113061331-103-
ALIPAŠINO POLJE B I35812782197300294124-----3811135-105-
ALIPAŠINO POLJE B II3265258717818512-172-1---5441067-10120
ALIPAŠINO POLJE C I2870222214322517213------442986-1007
ALIPAŠINO POLJE C II30102355160223224-91----132-97211003
ANEKS27722461589232--6511---29-44--403
BRIJEŠĆE65166195551385515--------6-168-235
BUĆA POTOK431939269913124---2---1-21-453-643
ČENGIĆ VILA32412351184252616144-12--66114113-1522
DOBRINJA A62955303164293477-2--11--90-15811-2126
DOBRINJA B716453036903875218-164-21--11232572112934
DOBRINJA C57104018725334956-1110-2-1383-17822-2139
DOBRINJA D58944556327293945117--3112122120611-2495
DOBROŠEVIĆI5673544583731712----------115-252
DOLAC59865859502961----3-1-4-102-192
NASELJE HEROJA SOKOLJE7650742533323312-1---1-8-1336-632
OLIMPIJSKO SELO25111942133141101-34-----46110314-1103
OTOKA27281845201225118144-----79120713-129-
RELJEVO33229820423----------1--4-
SARAJ POLJE72276127258271701-72-2---84-1526114997
STARO HRASNO38743043188237183-422----58417011-1322
ŠVRAKINO SELO I180815227076551-12-----8-237-43-
ŠVRAKINO SELO II47154154114179929212-----23-5210-725
ŠVRAKINO SELO III28262627455051--62-----2-152-242
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

NOVO SARAJEVO

64814

48463

3314

4198

888

151

19

60

61

3

14

11

4

11

1431

17

3195

224

5

2699

46

ČENGIĆ VILA I447831232973815216334-111-10712571512105
ČENGIĆ VILA II15671043147915511-4---2338110013-68-
DOLAC460033022284006220188---1295523911-2153
GORNJI KOVAČIĆI1518114517367182-1------25-414-411
GORNJI VELEŠIĆI235621984430----------25-331-223
GRBAVICA I64074402370443604265-1--1244148231-355-
GRBAVICA II6250439032242014713546-2--316223712733721
HRASNO408025182925075010-8--3---128229621-2432
HRASNO BRDO4126372589105562-113----19-563-642
KOVAČIĆI25431679152149643----21--91-22017-1641
KVADRANT12648807711312--12-----21-835-70-
MALTA36532345202341472541016-11-1140128917-2094
POFALIĆI I44753893142247161214---2--22-49131703
POFALIĆI II348433393328111-2-----110-151-367
TRG HEROJA462631562683717724-85-11--128329425-2596
VELEŠIĆI353132825354161-14-2---20-48--491
VRACA346326292491471256125--5--52-1116-1205
ŽELJEZNIČKA239314141763042011111-1---104121114-1322
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

STARI GRAD SARAJEVO

36976

33269

531

627

619

9

7

16

9

-

4

5

-

2

315

18

639

63

5

776

62

BABIĆA BAŠĆA15451374262317-21------141266-55-
BAŠČARŠIJA179012877298173-6---1-14981097-1239
BISTRIK291824515798108-1-2-2---341797-735
FERHADIJA887570397213---------236955-64-
HRID JARČEDOLI27272582131764--2------6-1411252
KOVAČI13951263271810---------20-2961201
LOGAVINA3391275469153525----2---70211014-13624
MAHMUTOVAC2214208042156------4--7-191-22-
MEDRESE31812945252858-1-3-----21-516-421
MJEDENICA695531122930--14-----18-19--456
MOŠĆANICA425639921221346-22------11-105-503
SEDRENIK29452793241627--4------13-212-387
ŠIROKAČA247523796848--------16-111213-
SUMBULUŠA142113539229---------4-14--91
TOKA DŽEKA16441590284---------6-9--223
VRATNIK3492332524234011-------13-232139-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

TRNOVO

1502

1372

96

3

10

-

2

-

-

-

-

-

-

-

10

-

5

-

-

3

1

DEJČIĆI4774481222---------9-2--2-
DELIJAŠ2262186-2----------------
PRESJENICA1-1------------------
ŠABIĆI322322-------------------
TRNOVO4763847716-2-------1-3--11
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

VOGOŠĆA

26343

24413

545

331

407

3

5

25

4

5

-

2

-

2

99

-

207

13

1

259

22

BLAGOVAC22932174651311-2-------4-171-51
GORA4013491136---------------5-
HOTONJ559753153825129--4------11-183-477
KOBILJA GLAVA318531111069---------6-92-311
SEMIZOVAC20461825863764----5---21-7--181
SVRAKE120411362-54---------2-2--71
VOGOŠĆA I49124489116104333-8---2--27-584-608
VOGOŠĆA II67056014217110107-3134-----48-9631863
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

KANTON 10

84127

7904

10873

63990

154

479

14

1

1

-

9

10

10

-

78

-

204

23

2

298

77

BOSANSKO GRAHOVO

2449

6

2028

379

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

1

-

7

2

-

15

3

BOSANSKO GRAHOVO11511925204-4----------42-101
CRNI LUG50054831--4-------1-3--21
DONJI TIŠKOVAC85-84----------------1-
MALEŠEVCI110-109-----------------1
PEĆI354-3502---------------2-
PREODAC73-73------------------
UNIŠTA176-4172-----------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

DRVAR

7036

13

6416

527

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

26

4

-

24

2

BASTASI136-135--1---------------
DRVAR3730113148505-21--------2-214-162
DRVAR SELO490147511------------3----
GRUBORSKI NASLON25-25------------------
KAMENICA42141------------------
MOKRONOGE298-298------------------
PODOVI92-92------------------
POLJICE57-57------------------
PREKAJA436-4331---------------2-
ŠIPOVLJANI478-4751---------------2-
TRNINIĆ BRIJEG232-232------------------
VIDOVO SELO172-172------------------
VRTOČE825-8109------------2--4-
ZAGLAVICA23-23------------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

GLAMOČ

3860

1222

1679

881

29

22

-

1

-

-

3

-

3

-

2

-

6

-

-

12

-

GLAMOČ313810821141867322-1--2-3-2-6--9-
ODŽAK246112269-----------------
RORE48-48------------------
VRBE428129264526-----1--------3-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

KUPRES

5057

249

314

4476

-

3

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

5

1

-

6

1

KUPRES2883110202742------1---1-41-31
MZ KUPRES-MJESNO PODRUČJE II98-917-----------------
MZ KUPRES-MJESNO PODRUČJE III896--896-----------------
MZ KUPRES-MJESNO PODRUČJE IV38992372-3----------1--2-
MZ KUPRES-MJESNO PODRUČJE V40195-305---------------1-
MZ KUPRES-MJESNO PODRUČJE VI1043074------------------
MZ KUPRES-MJESNO PODRUČJE VII10457722-----------------
MZ KUPRES-MJESNO PODRUČJE VIII182-50132-----------------
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

LIVNO

34133

3951

418

28731

114

427

10

-

-

-

5

10

7

-

70

-

155

13

2

197

23

DOBRO1876911857-2-----------1-42
GRAD I180045940118528311-------6-153-32-
GRAD II288213793812562180----163-12-3831404
GRAD III6725822775338342201---141-45-8031935
GUBER1967322261597-53---1-2---61-4-
LIŠTANI240931392231-263---1-1------32
LJUBUNČIĆ1760-751666-152----------2---
ORGUZ3003122988-10----1--------1-
PODHUM369831123343726----------1---8
PRILUKA2195133220426-----------1--92
VIDOŠI287816692665188--------3-4--5-
ZABRIŠĆE294034672563-4--------4-10--6-
UkupnoIslamskaPravoslavnaKatoličkaMuslimanskaRimokatolička"Srpska"Jehovini svjedociProtestantska"Romska"Hrišćanska"Bošnjačka""Hrvatska""Bosanska"AgnosticiJevrejskaAteistiOstaliNeopredjeljeniNe izjašnjeniNepoznato

TOMISLAVGRAD

31592

2463

18

28996

11

1

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

5

3

-

44

48

BOBARA236--235----------------1
BORČANI828--825----------------3
BRIŠNIK1128--1127----------------1
BUKOVICA892--891---------------1-
CRVENICE997--997-----------------
EMINOVO SELO595--594----------------1
GRABOVICA1259--1253----------------6
JUG TOMISLAVGRAD204316841860----------1--2-8-
KAZAGINAC1433311417----------------12
KOLO9981-996----------------1
KONGORA1794--1792----------------2
KOVAČI - OMEROVIĆI594230-364-----------------
LETKA551--551-----------------
MANDINO SELO815134-681-----------------
MESIHOVINA978--978-----------------
MOKRONOGE7912541536-----------------
MRKODOL999--998----------------1
OPLEĆANI376308-67----------------1
PODGAJ - JOŠANICA412--412-----------------
PRISOJE14561-1452-1--------------2
RAŠKO POLJE1678--1675----------------3
SARAJLIJE692--692-----------------
SEONICA421--418------------2---1
SJEVER TOMISLAVGRAD4219920103257----1-----1-3--252
STIPANJIĆI1167371-781---------------105
ŠUICA2383732229311---------------4
VEDAŠIĆ547--547-----------------
VINICA1310--1307-------------1--2

© Tim Bespyatov, 2008-2023 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page