всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Беларусь

9503807

7957252

785084

294549

158723

12926

8512

7316

7079

5567

5087

3465

2685

2474

2400

1642

1593

1549

1355

1330

1277

877

871

672

617

607

588

554

541

481

469

429

416

407

404

360

323

302

265

212

204

151

149

121

109

106

98

98

98

95

88

88

81

69

68

67

66

64

60

57

54

53

52

49

45

36

35

34

34

29

29

25

24

23

22

22

20

17

16

15

14

13

13

12

12

12

11

11

10

10

8

8

8

8

7

7

6

6

6

5

5

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

973

608

66

13

1

7258

2133

218663

г Минск

1836808

1455825

184070

13420

27362

5187

1955

1547

573

1517

935

392

1016

264

687

1349

267

283

386

787

207

157

192

176

174

105

258

151

167

53

314

326

56

93

97

178

259

47

73

52

38

39

41

29

12

22

37

23

43

13

38

24

15

12

10

30

32

26

34

13

33

14

10

24

15

28

9

15

16

12

4

6

11

19

10

8

14

11

11

8

1

7

4

1

10

10

9

10

6

5

-

2

1

2

6

1

6

6

1

1

-

4

4

1

2

2

1

3

-

3

1

-

-

-

1

-

-

1

-

2

2

-

1

-

1

-

1

1

-

1

1

1

-

1

354

206

43

6

1

2461

467

131380

г Минск

1836808

1455825

184070

13420

27362

5187

1955

1547

573

1517

935

392

1016

264

687

1349

267

283

386

787

207

157

192

176

174

105

258

151

167

53

314

326

56

93

97

178

259

47

73

52

38

39

41

29

12

22

37

23

43

13

38

24

15

12

10

30

32

26

34

13

33

14

10

24

15

28

9

15

16

12

4

6

11

19

10

8

14

11

11

8

1

7

4

1

10

10

9

10

6

5

-

2

1

2

6

1

6

6

1

1

-

4

4

1

2

2

1

3

-

3

1

-

-

-

1

-

-

1

-

2

2

-

1

-

1

-

1

1

-

1

1

1

-

1

354

206

43

6

1

2461

467

131380

г Минск183680814558251840701342027362518719551547573151793539210162646871349267283386787207157192176174105258151167533143265693971782594773523839412912223723431338241512103032263413331410241528915161246111910814111181741101091065-212616611-4412213-31---1--1-22-1-1-11-111-135420643612461467131380
Заводской район238798202322186541607286037017814726429311255120258211627292125201746171883161443912510125073656223144243-212-31102-11--56312121-31-131-------------1---2----------1---------------------11---323561-1833610796
Ленинский район215151177402186791615283351427514538134983414621691271642244421161822131252104533146131696951751122411125--5-214--752-24--2211-1122672--1----1-------1----------------------------------------45-7--1996912097
Московский район27024021730421969185132815072372056016612556244368541142371927032203125181223172974241106117132115955153172631114--8731254-917-333--122-332------132---2---------------1---------1-11------------1414821-3605522204
Октябрьский район155061123713147011172224030314811514907833422661190925104011131216146-1225435255113-1233116112-264311-21----2-11219--111-1--1--13-------1--1---------------2--------1-----------1-------6385--1775511488
Партизанский район97592762221185867217634239488841237422121736120111629181381428-1598126125122---2323--2-3-41-172212131-1-1-----------23---11-1------------------------------------------------9121--125155680
Первомайский район21398515746628903152244887852552021616013960854963642745195106322023272120428356205091520417638344126313310111-167311131-4121--1-32-1----2--163-1-----6---11----1----1----------1-------------683282-3825818331
Советский район1623151211032116511032845840221146471606939199319032183127103281212163086718256385789434751011-6-122458-5514-362815111-4163---21-2--1---1---1--1------------4-1--------------1--1-----------69-11-3184013102
Фрунзенский район3724312977473342229804986856384376332901836327381381595414977323333284924952915114798918176910251169125364582615115415-4414-11-422237--2--8-42-911851---1--46---4-1--11-21-------------1--1---1--7422101-52111629099
Центральный район111235825461471989820665891631231710157301412163393132225931313911971461124823399-244424275--6231181-14624311113-51-14--412---1--1-------2-----1--------------------------------------10193-1196238583
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Брестская область

1401177

1233377

89685

17539

40046

570

946

725

715

529

355

495

184

468

186

59

206

150

118

27

179

128

75

93

133

68

16

44

51

65

43

17

64

50

26

38

15

29

34

28

32

28

19

17

30

14

8

18

16

7

15

6

-

17

3

6

2

14

2

3

4

5

7

1

4

2

4

-

2

8

5

2

5

-

1

4

-

4

1

2

2

1

-

1

1

-

-

1

-

2

3

-

-

-

1

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

28

2

6

-

628

342

12227

г Брест

309764

254413

33066

2996

12882

234

282

225

6

157

105

99

97

102

65

49

70

32

40

11

35

38

18

33

29

21

1

21

22

10

26

3

18

10

14

26

14

6

23

5

6

11

8

8

4

2

-

6

8

1

8

4

-

5

2

3

2

5

-

2

-

1

3

-

2

2

1

-

-

3

2

1

2

-

-

2

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

10

2

4

-

303

123

3895

г Брест30976425441333066299612882234282225615710599971026549703240113538183329211212210263181014261462356118842-68184-52325-2-13-221--3212--2-2--1--------11---11--1-----------------------------------111024-3031233895
Ленинский район99981825231044310584131967558238412946313013191215-91177136-9155-10566-192433--1-44-11-2-124-1--1--2---1--1--1-------------1-----1--------------------------------------7-21-76561028
Московский район209783171890226231938875113820716741196470517135365120251126271126161511221521385820145143285841-24173-322-1-1-12-2-1--2211--1-2--1---------1---1---1-----------------------------------410-3-227672867

г Барановичи

168240

138236

16367

4159

2672

116

108

101

88

73

75

58

73

39

26

1

34

22

11

7

33

12

3

15

15

11

2

7

8

8

9

1

8

9

4

-

-

6

5

5

3

4

3

1

-

-

2

6

3

-

2

-

-

1

-

-

-

5

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

8

-

-

-

86

23

5653

г Барановичи1682401382361636741592672116108101887375587339261342211733123151511278891894--6553431--263-2--1---5---13-----------1---1----1---------------------------1----------------------58---86235653

г Пинск

130355

117289

7537

681

2988

146

35

38

2

36

23

25

-

22

26

3

16

19

7

5

14

6

17

10

6

6

6

3

1

3

2

7

-

8

1

7

-

-

-

2

1

2

2

-

3

-

1

2

4

1

2

1

-

-

-

3

-

2

1

-

3

1

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

1

-

2

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

-

1

-

36

18

1260

г Пинск1303551172897537681298814635382362325-22263161975146171066631327-817---2122-3-124121---3-21-31------13-----1-2-1----1-------------------------------------------------23-1-36181260

Барановичский район

41902

36419

2185

2473

471

2

28

21

82

28

9

29

2

15

11

-

8

7

3

-

6

4

2

10

-

-

-

1

2

3

1

1

2

1

-

-

-

-

-

-

3

2

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

17

8

36

гп Городище22191950131624711331---15-3------1-----1-----------1-------------------------------------------------------------------------------------------------6-2
Городищенский поссовет15411456521812--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-2
Великолукский сельсовет236220321397822-3168-25131-----1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-----21
Вольновский сельсовет18901767672219-4--9----1------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гирмантовский сельсовет5084802322--1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жемчужненский сельсовет4698397226740636-11-112-2--1-2--------1------------3---------------------------1-----------------------------------------------------------------------1-
Карчевский сельсовет1056100330183---------------1--------------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------
Колпеницкий сельсовет338629692349856-14-811-----5---2-3---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Крошинский сельсовет199217119614425-4--3---2----------------------------1-1-----------------------------------------------------------------------------------------------14
Леснянский сельсовет22441676209278621-1-111----3-----11--------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------8
Малаховецкий сельсовет333730002086736--244-114---2-----3----1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------31-
Меденевичский сельсовет6716183597---------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Миловидский сельсовет896819253813--------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молчадский сельсовет156514001023613-32-1---1----1-2--1----1---------------------------------1------------------------------------------------------------------------------1
Новомышский сельсовет4669383824548562-537-113--2---------------1-1----------------------------------------------------------------------------------------------------------114
Подгорновский сельсовет100094629173-2---------1-----1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Полонечковский сельсовет668522171263-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полонковский сельсовет16911311862718-12-------------1-------1-1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6-3
Почаповский сельсовет10229812872-1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Петковичский сельсовет61240891893---------------1--1--------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Столовичский сельсовет16741507745923-----14-----------------1---1--------------------------------------2--------------------------------------------------------------------2
Тешевлянский сельсовет16321532523111-2---21--1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утесский сельсовет56952127123--1---1-1------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Березовский район

66988

60804

3789

639

1202

16

37

33

4

11

12

26

2

27

6

-

5

9

-

-

9

10

2

-

1

2

-

3

2

3

-

-

2

1

2

1

-

2

-

2

-

1

-

-

1

1

-

2

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

23

19

269

г Береза29357259092183262652102827269112115-51--771-1--2-2--112--1-2----11-1--1--1--------------------------1----------------------------------------------------------813180
г Белоозерск125191145373743182423--13-21--1--211--1---------------------1-1-----------------------------------------------------------------------------------------10466
Белоозерский сельсовет17491700301111---------------1-------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------------4
Березовский сельсовет18181725403017-1----1-1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Борковский сельсовет78068835545----4-------2-----------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Здитовский сельсовет12451113308713---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
Малечский сельсовет292027101352141--1-1-1-3---2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-4
Междулесский сельсовет1140108337118------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарутовичский сельсовет921843505141-1--1--4---1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--
Первомайский сельсовет280225901191958-2---1--3---1---------1-1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-6
Песковский сельсовет2462237264514------1---------1----------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------1----2-1
Селецкий сельсовет1273118345827-4----2----------------2--------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Сигневичский сельсовет261823309313943------5-3---1-------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Соколовский сельсовет203618851061130---2--1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Стригинский сельсовет1416137129-15--1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Споровский сельсовет1932184956222------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------2-------
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Брестский район

39426

32730

3206

338

2732

5

81

33

-

14

12

33

2

49

9

-

4

8

2

-

9

6

4

2

4

2

-

1

4

7

-

-

9

5

1

-

-

-

-

2

1

1

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

20

69

гп Домачево13051067133787----21------1------1--------------------------------1----------------------------------------------------------------------------------23
Домачевский поссовет18541640802120----1-2-----1--1---1---1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-3
Страдечский сельсовет21921944155677------1-2----1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
Знаменский сельсовет3007267515411142133---1-2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------213
Клейниковский сельсовет2226190516225113--3--12-71-------3--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22-
Лыщицкий сельсовет4328319552034500-226-127113--21--6----2--2---6-------1---1-----------------------------------------------------------------------------------------------24
Мотыкальский сельсовет65685434600564011159-246-12---1----1------1---3---------------------------------------------------------------------------------------------------------3217
Мухавецкий сельсовет3116265128114143122-2-3-31-----14-1----11--1------1----------------------------------------------------------------------------------------------------12
Радваничский сельсовет1071854784100-19------44------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------7
Тельминский сельсовет3010260822328126-41-21-------1-----2-------1-1-------1----------------------------1-------------------------------------------------------------------3-7
Томашевский сельсовет2413195710783281-2-11------1--------------11-----------1----------------------------------------------------------------------------------------------22
Чернавчицкий сельсовет45823732376116306195-227-43-21--1--1---1-4---1-------11----------1-------------------------------------------------------------------------------------212
Чернинский сельсовет3754306833727289-72-1-412---2---2-------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------263
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Ганцевичский район

31170

29798

679

366

199

-

26

12

1

8

-

3

-

1

-

-

3

-

6

-

2

2

3

2

-

1

-

-

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

43

г Ганцевичи1389412985499204134-261016-1----2-6-1122-1---11--------1---------2-------------------1----------------------------------------------------------------------16
Денисковичский сельсовет12231210515--------1----------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------------------
Любашевский сельсовет24182248559215----1-----------1-----------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------113
Люсинский сельсовет18661853612-----------------1--------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Мальковичский сельсовет195418953489--------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
Начский сельсовет130612891223-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Огаревичский сельсовет30612933504417--1-1-1----1---1-------------------------------------------------2----------------------------------------------------------------------10
Хотыничский сельсовет38503799101312--1---1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
Чудинский сельсовет15981586812----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Дрогичинский район

42948

40850

913

47

890

1

49

13

87

5

3

7

-

10

1

-

4

-

1

-

1

3

1

3

-

-

-

-

-

1

-

-

3

1

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

43

г Дрогичин1474414078436201601268312-11---1--1----------1-----11----------------------------------------------------------------------------------------------------218
гп Антополь1687154376334-251-2-1-1------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------
Антопольский поссовет1183111326-32-11------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бездежский сельсовет2439239821213----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Брашевичский сельсовет1458135228138---35-----------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Вульковский сельсовет9038777-19-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головчицкий сельсовет15491370241105---44-12-1-------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гутовский сельсовет10019731817------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-
Детковичский сельсовет87382420-26--------1---------2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дрогичинский сельсовет4025388774353-1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
Закозельский сельсовет20981907481121-76-----4-------1-1-----1--------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Именинский сельсовет1477136231672---------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Немержанский сельсовет1090103114-44----------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Осовецкий сельсовет1689156717194-----11----4---------------1------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------2
Попинский сельсовет2476240233531-2------1--------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-
Радостовский сельсовет2320229011-14-1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Хомский сельсовет1936187629327----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Жабинковский район

25031

22177

1382

243

1079

4

19

7

-

4

1

17

1

14

2

-

-

5

8

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

1

1

1

-

-

1

-

-

2

-

-

1

3

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

7

11

26

г Жабинка130841186275691296443-318162--27--2-------1---1---1--1---3----------------1-------1---------------------------------------------------------------------4320
Жабинковский сельсовет1313112983587-1--1---2---------------1----1-----1---------------------------------------------------------------------------------------------------2-
Кривлянский сельсовет13621191448111-3----1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
Ленинский сельсовет2553228014212108-1----1-2---1-----1---------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------3-1
Озятский сельсовет1247116839335--------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------1
Ракитницкий сельсовет164514091231289-41---1-----2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
Степанковский сельсовет1185991624110--3---3-4----1-------------1------------5-----------------------------------------------------------------------------------------------1
Хмелевский сельсовет131310636410284-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Яковчицкий сельсовет13291084696159-6----3--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------1
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Ивановский район

43586

41635

783

50

949

2

10

7

48

5

4

13

-

-

2

1

4

6

3

1

2

2

-

-

1

-

-

-

2

-

2

-

4

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4

2

40

г Иваново160861538637928254215-3-1---1-3-1-2------1---3----1---------------1-------------------------------------------------------------------------------------1-13
Бродницкий сельсовет31752838581215-3-4813-----1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----3-3
Горбахский сельсовет1101105914226-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достоевский сельсовет1572148644-35-5----1----1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дружиловичский сельсовет89380421164------1-----------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------1-
Крытышинский сельсовет1421135928132--1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лясковичский сельсовет2807265165462----1-2-----3------------2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------116
Молодовский сельсовет1241120313319----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Мотольский сельсовет5249510665459--1---1--2-2-3-2-------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Мохровский сельсовет1494145910320------2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Одрижинский сельсовет1819177610-32----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Опольский сельсовет11601143717-1----1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Псыщевский сельсовет1110108413-11------1------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рудский сельсовет1665160221-41------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Снитовский сельсовет1368133216-17------2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Сочивковский сельсовет1425134719255-----1---------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Ивацевичский район

59906

56571

2199

316

553

8

9

13

20

15

14

16

4

20

9

-

6

8

3

2

13

4

1

3

5

2

1

-

-

2

1

1

-

2

-

-

1

2

1

1

2

1

-

-

6

1

2

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

9

7

45

г Ивацевичи2295821389106813322257619101163106-27119-11-1---211-1--1-11----3-1------11-------------------------------------------------------------------------------1----3319
г Коссово20291904832315-----1-----1----------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------1
гп Телеханы419840211301426-----1---1------1----------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------12
Телеханский поссовет234323081838--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-3
Бытенский сельсовет267725031251424--1-1--1-1-1-1--1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
Вольковский сельсовет158414251062921--1-------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Выгонощанский сельсовет6836651115---------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Добромысленский сельсовет131912742476--111---2------------------------------2------------------------------------------------------------------------------------------------1
Домановский сельсовет2092191611125292---11--------------11-------------------11----------------1----------------------------------------------------------------------------2
Житлинский сельсовет1379129042436-2------31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Квасевичский сельсовет103510121038--------1--------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------
Козикский сельсовет89583937510--2-----------------------------2--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коссовский сельсовет115510983687----1-1-3------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подстаринский сельсовет1557149843-81-1---1-------1---1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-1
Любищицкий сельсовет1747164067530--1------------11------------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------1
Милейковский сельсовет1395134528319-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обровский сельсовет111010692567------2----1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Омельнянский сельсовет113311001795------1------------------------------------------------------1---------------------------------------------------------------------------
Речковский сельсовет205520357-5---------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
Святовольский сельсовет1433139022411------2-----------------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------3
Стайковский сельсовет317129891281330----1-1-1--111--1-1----------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------2
Яглевичский сельсовет1958186161721------2------------5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Каменецкий район

39143

32565

2625

675

2882

3

64

28

13

36

11

30

1

60

1

4

4

9

6

-

12

2

3

2

1

3

-

1

-

3

-

-

2

2

-

4

-

3

-

2

2

-

-

2

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

8

38

г Каменец84477567557125151262-212-81-1-2-3----------------1-----2-----------------------------------------------------------------------------------------------239
г Высокое5376481729866181-11--41-2---1-------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Беловежский сельсовет2301155330121396--4-----7-2----1-1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15--
Верховичский сельсовет1959167411912120--8--210-7---1----1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1
Видомлянский сельсовет24481824163163267-93-7---3------2---11---1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Войский сельсовет203416501334213-101---2-11------2--2---1------------2--------------------------------------------------------------------------------------------------1-2
Волчинский сельсовет2140160618621298-12--4-1-1-2-11--------------------------2---------------------------------------------------------------------------------------------212
Дмитровичский сельсовет20341764905151-3----4----131------------------1-1---------------------------------------------------------------------------------------------------613
Каленковичский сельсовет1201948494179----12-2-2---------------------4---------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Каменюкский сельсовет134612079512231--1-2--1-------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Новицковичский сельсовет1205109442561------2-1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Огородникский сельсовет140311239111156-31-811-4-----------1-------2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Пелищенский сельсовет18671286142192211-184---414--------1--1------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------2
Ратайчицкий сельсовет127610177512163-----1----------1-------1--1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23
Речицкий сельсовет112198158559---11--------1--4------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
Рясненский сельсовет2985245422617253-2413-1-9--222----------1--1----------------------------------------------------------------------------------------------------------313
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Кобринский район

88037

77345

5364

525

3962

14

91

73

91

35

17

32

1

50

16

-

12

9

4

-

11

14

8

6

59

10

6

1

7

5

-

1

5

3

1

-

-

3

-

2

2

1

1

3

2

-

-

-

-

1

1

-

-

6

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

1

-

27

35

166

г Кобрин5116644659394541116681354511323101912213-974-99262266145-1521--1-211112--------5---1--------------1--------------------------------------------------------------3---1718111
Батчинский сельсовет3003265313211189--23----4--------------3--------------------1---------------------------------------------------------------------------------------1--22
Буховичский сельсовет5407483724612214110928-22-1----------282-----------2--1------------1-------------------------------------------------------------------------------------119
Городецкий сельсовет3330299211812154-7-3441----------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------322
Дивинский сельсовет549448761526432-41-6---61-1---1----2-----------------1---------------1-------------------------------------------------------------------------------121
Залесский сельсовет1979170013916108--1-1-1-2-------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-6
Киселевецкий сельсовет27142459969122--612--1-1--1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
Новоселковский сельсовет21221960512101-----1-------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
Онисковичский сельсовет4754403-25------2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
Осовский сельсовет6475765446-13---1--1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Остромичский сельсовет3226284514317189--11-14-61--2---26--------------------1----------------------2-------------------------------------------------------------------------23
Хидринский сельсовет4411373416812464-32-1-2----1----1--7--------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------1410
Повитьевский сельсовет1528146725330---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Тевельский сельсовет2535214714110220-----11-71-----1---1-------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------4
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Лунинецкий район

73200

70394

1861

118

577

4

27

10

-

47

11

20

1

11

4

-

6

4

4

-

7

5

3

3

1

2

-

-

-

3

-

-

1

2

-

-

-

2

-

-

-

2

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

7

48

г Лунинец236082233689244231465-3356123--24-22-11------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------4320
г Микашевичи130161211363439176-25-122-5--41--4222-2---2--1----2---21--------------------1---------------------------------------------------------------------------6-5
Микашевический горсовет9869635126-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Богдановский сельсовет164216326-1-1----1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--
Бостынский сельсовет2988291243719----121--------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Вульковский сельсовет4087404312-16----9-3----------1----------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Городокский сельсовет343734032017-1----4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Дворецкий сельсовет632462553726-17--2-------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
Дятловичский сельсовет329832631829--------1--1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
Лахвенский сельсовет2861278041231------3-1--1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Лунинский сельсовет4777463570555----12--21------1-------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
Редигеровский сельсовет124312102135---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
Синкевичский сельсовет1944190731-6-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чучевичский сельсовет298929423119----------------------------1----------1------------------------------------------------------------------------------------------------4
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Ляховичский район

30498

26975

1078

1969

270

4

11

43

4

6

8

12

-

11

3

-

2

-

2

-

2

2

4

2

6

1

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

-

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

4

12

51

г Ляховичи1099796795216011014536-344-22-1-1-1121------1------11-----1-1----------------------------------------------------------------------------------------2---2613
Гончаровский сельсовет1106802172747-----1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-4
Жеребковичский сельсовет16891556465719-5----2-3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Кривошинский сельсовет2798271049247----112---------------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Куршиновичский сельсовет12608322938210--------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
Начевский сельсовет187615426124913--1--1--3----1------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Новоселковский сельсовет26172406986630--1-----1--1----1--6--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----6
Ольховский сельсовет17211615543112--11--1--1-----1-2----------------------------------------------------1----------------------------------------------------------------1-
Островский сельсовет21342019493715--2--1------------------1---------1---------1-----------------------------------------------------------------------------------------116
Подлесский сельсовет14591376262915-1--1-2-----------1----------------------2---------------------------------------------------------------------------------------------15
Коньковский сельсовет2019163811821635--131-1-1--------------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------22
Святицкий сельсовет8228001036--1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Малоритский район

25780

22775

966

48

1850

2

10

6

10

5

4

9

-

9

-

-

8

2

5

-

5

1

3

-

1

3

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

6

7

36

г Малорита1175110285653207302135434-4--7-1-31--11------1-2------------------------------------------------------1-------------------------------------------------649
Великоритский сельсовет181315687111148--1--1--4----1---3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Гвозницкий сельсовет76272018318--------------------1-------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------1
Луковский сельсовет1144105330-58--1------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Малоритский сельсовет1123103133152---41---1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мокранский сельсовет18801696323136-----------1-2------1-----------------1------------------------------------------------------------------------------------------------26
Олтушский сельсовет26482413466165-8-1--------21--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
Ореховский сельсовет106798413-67--1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----1
Хотиславский сельсовет2196177341-374------5--------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
Чернянский сельсовет13961252294102-1--------------------------------1------------------------1----------------------------------------------------------------------------6
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Пинский район

51997

47962

1375

840

1351

4

13

9

4

20

9

21

-

12

1

-

3

1

9

-

5

4

1

-

-

1

-

3

1

1

-

1

2

-

-

-

-

-

1

2

1

1

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

15

308

гп Логишин237215578368730-4----------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
Логишинский поссовет959902172017------1------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-
Березовичский сельсовет15971501584233--1--1------1--2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3--
Боричевичский сельсовет64061512111----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Бобриковский сельсовет2088204028213-1---11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Валищенский сельсовет1793170445422------6------1-------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------37
Городищенский сельсовет40503827134674--2-111----------1----------------1--------1--------------------------------------------------------------------------------------------1
Дубойский сельсовет1078100133134---3-------1-1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1
Загородский сельсовет162515753346--------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------312
Каллауровичский сельсовет57054210-15----------------------1-----------1----------------------------------------------------------------------------------------------------1-
Ласицкий сельсовет1349125116-78--------1-----------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
Лемешевичский сельсовет5144849-19---------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Лопатинский сельсовет69761523153-----21-----------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------1-
Лыщенский сельсовет1197115519214--1--------1----1------------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------3
Мерчицкий сельсовет661647427-------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молотковичский сельсовет481545671311378-21-5-1-1------1-------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112
Новодворский сельсовет2739268532216-1----------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------1-1
Оснежицкий сельсовет5963534416425156-21-4-2-3----2-1------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3255
Оховский сельсовет1823172556333------2----1---------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11
Парохонский сельсовет2607243588960132-112-1------2------1---1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пинковичский сельсовет45934342131999-----11-1---11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115
Плещицкий сельсовет296126031145223--2-532-11------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Поречский сельсовет1321127036211----1----------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сошненский сельсовет1137108222-30----------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------2
Ставокский сельсовет15121382503539----2---4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хойновский сельсовет13361111273190----1--------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Пружанский район

52511

45940

3378

972

1786

4

31

49

91

12

28

39

-

14

3

1

16

4

2

1

9

7

-

1

4

3

-

3

-

6

-

-

2

2

-

-

-

1

-

-

2

1

-

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

31

9

43

г Пружаны190321698813182703604213-688-211721-11---2-3-----1------1--12----------------------------------------------------------------------------------------------11414
гп Ружаны31532527270139104--1375-82-11-----1---1----1--------------1----------------------------------------------------------------------------------------------621
гп Шерешево188916257314536------2----2---1--------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4--
Ружанский поссовет6095779613----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Шерешевский поссовет758658291949----1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2--
Великосельский сельсовет970856194945-----------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ружанский сельсовет1309122848421-3-3-----------11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ворониловичский сельсовет98795415314----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Зеленевичский сельсовет21992017845122-5-13-2-----11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Линовский сельсовет3814340118322181-63-211-1----11---------1---1----------------------------------------------------------------------------------------------------5----1-3
Мокровский сельсовет234820861401872-72-113-3-------3-13------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------2-5
Новозасимовичский сельсовет2734210343431142-26--13-31-----2----------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------14
Пружанский сельсовет3585294036940204-16--410-1--2----2-------1-----------1------------------------------------------------1-------------------------------------------1----1-1
Старовольский сельсовет8006541410519--2---2----1---1-----------1-------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------
Сухопольский сельсовет30802855873186-51-1-5-1------1--------1--------------2----------------------------------------------------------------------------------------------4--
Хоревской сельсовет3005251817614277--2--31----21--1-----------1-------1---------------------------------------------------------------------------------------------------26
Шеневской сельсовет13721206601684--1-1---2---------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Щерчовский сельсовет86774750957------2-------------1-------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Столинский район

80695

78499

932

84

751

1

15

4

164

12

9

6

-

2

1

-

1

5

2

-

4

4

2

-

-

-

-

-

2

6

-

-

4

2

-

-

-

1

1

-

6

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10

158

г Столин124621188228520164-3--73-------2--1------2---31-------------------1-------------------------------------------------------------------------------------1285
г Давид-Городок6573628376334---163-----1------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1110
рп Речица628058951465218--1--1--2--------2------1-------11---1------------------------------------------------------------------------------------------------1-5
Речицкий поссовет24732344181287-----1-----11----------------------5----------------------------------------------------------------------------------------------------4
Белоушский сельсовет2640257926319-----1------2-----------1--1------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
Бережновский сельсовет2705265825210-4--1-----------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Большемалешевский сельсовет4736470012-14-5--------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Велемичский сельсовет277227451018-2----4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Видиборский сельсовет23572268372921---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
Глинковский сельсовет1578155912-5----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Городнянский сельсовет162316091112-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лядецкий сельсовет2470243125-9--1-1----------3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маньковичский сельсовет2698261755281---1-------1--1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48
Ольшанский сельсовет8608855927-15-------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------6
Плотницкий сельсовет2107207511218-1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Радчицкий сельсовет1441141416-9----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Ремельский сельсовет373237012026-----1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Рубельский сельсовет4729469621-5-----2----------1-------2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Рухчанский сельсовет73271110-10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Стружский сельсовет3457336933-49---1-------------------------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------4
Федорский сельсовет1276122029-22----2-------------------2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Хоромский сельсовет324631843728--2---2-----1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------127
всегобелорусырусскиеполякиукраинцыевреиармянетатарыцыганеазербайджанцылитовцымолдованетуркменынемцыгрузиныкитайцыузбекилатышиказахиарабычувашимордватаджикиболгарыгрекибашкирывьетнамцыосетиныкорейцыудмуртытуркиафганцымарийцыэстонцылезгиныкумыкиперсыкарелычеченцыкомигагаузыфинныаварцычехикоми-пермякирумыныабхазывенгрыитальянцыкиргизыдаргинцыингушикурдыкабардинцыассирийцыкубинцысербылакцыфранцузытабасараныамериканцыбурятыякутыненцыйезидыиспанцыкалмыкиадыгейцыангличанемонголыуйгурыхакасысловакияпонцыголландцыкарачаевцыкараимышведыавстрийцыбалкарцыхантыабазинычеркесыалтайцыкорякитатары крымскиеливыталышитувинцыхорватывепсыкаракалпакимансиногайцынорвежцыэвенкиалеутыкаратинцыудинынагайбакишорцыевреи среднеазиатскиеижорцыагулыалбанцыдатчанедолганыевреи горскиекванадинцыкетыкумандинцынанайцыцахурыэскимосыбелуджиительменыкрымчакисаамыселькупытиндинцычукчиэвеныдунганекубачинцынегидальцынивхирутульцытатары сибирскиетатытурки-месхетинцыудэгейцыультахемшилыэнцыдругая национальностьнациональность не определеналитвиныполешуки (с родным белорусским)полещуки (с родным белорусским)национальность не сообщил(а)две и более национальностинациональность не заполнена

Витебская область

1230821

1047978

124958

11141

14557

2127

1149

822

1186

646

624

522

315

268

285

93

221

499

170

163

221

137

144

91

58

84

14

72

74

75

30

19

51

65

72

26

18

57

23

23

38

14

23

15

13

16

4

12

6

12

6

19

15

13

17

8

4

6

5

11

1

6

10

6

4

-

6

5

3

1

-

3

1

2

1

2

-

1

3

2

5

-

3

2

-

-

1

-

1

-

-

-

2

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

2

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

171

228

1

-

-

776

191

20036

Витебский горсовет

355062

286055

44919

1024

4681

1315

343

201

302

202

120

138

214

58

105

87

51

110

57

124

49

41

37

41

14

26

9

33

35

18

18

12

15

20

22

10

11

11

1

4

11

5

16

7

6

2

4

2

3

2

2

8

8

5

13

2

2

-

2

8

1

4

3

2

3

-

3

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

1

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157

215

1

-

-

222

57

13737

г Витебск3479282799784408410154571131033719830220111713121355105874810655123494032411425932341718121519221011111411516762413228851322-2814323-311-----1--11-1-12-----------1--1---------3--1---------1------------1572151--2175713690
гп Руба713460778359110563-13713--3421-15--1-111---1-------------1-------------------------------------------------------------------------------------------5-47

Новополоцкий горсовет

104080

83038

16933

433

1793

108

76

83

19

75

59

35

73

23

26

4

17

44

17

26

31

15

9

7

10

9

1

5

5

10

4

-

5

6

5

12

-

13

5

1

4

2

-

4

-

-

-

3

2

-

1

-

3

-

-

-

1

2

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

6

-

-

-

77

19

909

г Новополоцк981387938815225404144110467721974492773192341739142628129510915584-45412-125122-3---32-1-3---121--11----------1----2---1-----------------------------1---------------------46---7419784
гп Боровуха546933181586273454911-198-33--52-33-2-----2--111--1-----1-----------------------------------------------------------------------------------------------3-120
п Междуречье47333212227-----1--1----1---------------------2----------------------------------------------------------------------------------------------------5

Оршанский горсовет

132725

114774

11891

267

1376

272

120

54

35

52

41

35

5

33

25

-

21

12

11

2

19

10

9

7

6

4

1

6

4

4

2

1

4

4

2

-

-

5

1

2

7

1

-

1

2

1

-

-

-

1

-

10

-

3

3

1

1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

-

-

-

45

24

3494

г Орша11722510193499312551112269103463549363253023-18121121599652163421442--4-161-121---1-10-331------1----------1-1------1----------------------------------1----------------15---40203144
г Барань1166298641255111401114-232-22-1---21--12--1--------11-1---------------1-----2----------------------------------------------------------------------------44343
гп Болбасово365628196851121264-111-1--2---2--1---------------1------------------------------------------------1--------------------------------------------------1-6
д Барсуки18215720-3-----1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

г Полоцк

82547

66064

12178

358

1538

238

100

86

139

92

36

32

-

17

28

-

26

38

15

7

21

12

5

7

-

6

-

7

10

2

-

-

3

3

-

-

2

3

1

4

1

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

3

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

53

6

1393

г Полоцк825476606412178358153823810086139923632-1728-2638157211257-6-7102--33--23141-3-----1----1-3-21---------1-----------------------------------------------------------------4----5361393

Бешенковичский район

18516

17438

819

24

125

10

21

12

3

4

2

7

-

10

3

-

5

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

15

гп Бешенковичи734469403059519105-2-1-1--2-----1-11------1-------1------------------------------1---------------------------------------------------------------------3
Бешенковичский сельсовет1909184248210----1---1------1------------------1------------------------<