QarkGjithsejMyslimanëtBektashinjtëKatolikëtOrtodoksëtUngjillorëtTë tjera të krishterëtBesimtarët e pacilësuarAteistëtTë tjeraPreferojnë të mos përgjigjemE pavlefshme/e papërcaktuar
TotalMuslimsBektashiCatholicsOrthodoxEvangelistsOther ChristiansBelievers without denominationAtheistsOtherPrefer not to answerNot relevant/not stated

Shqipëri

2800138

1587608

58628

280921

188992

3797

1919

153630

69995

602

386024

68022

Berat14194471226116811631106247129011981485552270172516
Dibër1370471115515264279912316125970929585021876
Durrës26278517727442151932286753251679131290141337546980
Elbasan2958271905501515305415295147953016196798393136010
Fier3103311505593137614942695331174221861119058649608892
Gjirokastër7217627815611814931258359506050455052109452461
Korçë220357129964455824923581466012215078400724225955043
Kukës8529271483422362223312095284369892122
Lezhë1340271984517797014333851714591759107244189
Shkodër215347965681471016178131883867330420106324347
Tiranë7493654667601990939745378901783797295792055827011384418230
Vlorë175640740131903336924125109126192671056360367495356

Note: 1) The census was boycotted by significant number of Greeks (Orthodox).
© Tim Bespyatov, 2008-2023 | About the project | How you can help / Donate to the project | Return to the main page