SHUMAMYS.GJ.SHQIPEORT.GJ.MAQEDONASEORT.GJ.SERBEORT.GJ.SHQIPEORT.GJ.RUMUNEORT.GJ.RUSE

NENPREFEKTURA STRUGA

53483

16236

35194

45

200

1798

10

B. STRUGE54062063287614-44310
STRUGE54062063287614-44310
DOLLOGOZHDE31043104-----
DOLLOGOZHDE11471147-----
KORISHISHT741741-----
POHUM402402-----
TATESH I POSHTEM292292-----
TATESH I SIPERM522522-----
DRASLLAVICE336250528507---
BIXHEVE20589116----
DRASLLAVICE600-5937---
LIVADH307307-----
LOZHAN59030560----
MISLESHOVE1051-1051----
MOROMISHT530-530----
NOVOSELL7979-----
LLABUNISHTE47533100159013-50-
BOROVEC740400340----
LLABUNISHTE2720200068713-20-
PODGORCE1293700563--30-
MESHEVISHT45292734256----
GORENCE409257152----
KLIMESHTAN136-136----
LIVOVISHT204-204----
MESHEVISHT1520-1520----
OROVNIK338-338----
PODMOLJE62-62----
SIRULE581-581----
TREBENISHT72916713----
VOLINE550-550----
MISLLODEZHDE311675523601---
ARZHENOVE321-321----
BERCEVE342-342----
BOGOVICE202202-----
GLLOBOCIC332-332----
LLOKVICE415-415----
MISLLODEZHDE553553-----
PRISTOVJAN416-4151---
ZBAZHDE535-535----
NEREZ32022052997----
BEZHEVE172-172----
JABLLANICE12661741092----
LAKAVICE111-111----
LLUKOVE87520855----
NEREZ48011469----
PESHKUPSHTIN298-298----
RADOLISHT487827752074-29--
ERMES303-303----
FRENGEVE659659-----
KALISHT4534204-29--
RADOHOZHDE892-892----
RADOLISHT12691269-----
VISHNJE875-875----
ZAGRACAN427427-----
SLIVOVE4610-4610----
ARBINOVE472-472----
GODIVI745-745----
LAKTINJE675-675----
MRAMOREC745-745----
SLIVOVE585-585----
TURI500-500----
VERBJAN888-888----
SLLATINE229348223510---
CIFLIK13910129----
IZDEGLLAVE431741410---
OZDOLEN396-396----
PESOCAN22913216----
SHOSHAN90783----
SLLATINE100811997----
VELCISHT4876-4876----
BELLCISHT910-910----
BOTUM524-524----
CERVENOVODE399-399----
GREKOPOLJE69-69----
LESHAN683-683----
NOVOSELL182-182----
STREDOVCE E POSHTME104-104----
STREDOVCE E SIPERME170-170----
VELLMAJ1179-1179----
ZLEST656-656----
VELESHTE410523801106--619-
BELICE E POSHTME785166---619-
DOBOVJAN162162-----
TASH-MORONISHT589-589----
VELESHTE20522052-----
VRANISHT517-517----
VEVCAN524910283364-171686-
BELICE E SIPERME64034---606-
OKTI1807994692-121--
VEVCAN2802-2672-5080-

The data contain errors in almost every geographical name, but these names are presented in forms in which they appear in the original document and are sufficient to identify corresponding settlements.
Burimi: Pasqyrë e ndarjes së popullsisë së bashkive e komunave të Nënprefekturës së Strugës sipas besimit dhe gjuhës (materiali arkivor nga fondi i Nënprefekturave të Tokave të liruara, 1943)
© Tim Bespyatov, 2008-2021